16-01-10

DRAAIBOEK TEGEN NEONAZI-BIJEENKOMSTEN OP KOMST, HANDLEIDING IS ER AL. VOORVERZAMELPLAATS BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN BEKEND

Blood and Honour 16.01.2010VoorverzamelplekIn een brief die gisteren in De Standaard verscheen legt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, uit waarom een bijeenkomst als het voor vandaag geplande concert van Blood and Honour Vlaanderen (foto 1) moet en kan tegengehouden worden. Jozef De Witte pleit voor het ter beschikking stellen van een draaiboek zodat burgemeesters, politie en parket weten hoe reageren als er plots een bende neonazi’s opduikt.

Ons land beschikt over een antiracismewet die het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie verbiedt, die het openbaar verspreiden van racistische denkbeelden verbiedt, die ook het behoren tot een groep of een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt en het verlenen van medewerking aan een zodanige groep of vereniging strafbaar stelt. België heeft ook een negationismewet die het schromelijk ontkennen, minimaliseren en verheerlijken van de misdaden die het naziregime beging, strafbaar stelt. “Deze wetten zijn op geen enkele wijze een aanslag op de vrijheid van meningsuiting: dit kan de schroom van sommigen om op te treden echt niet rechtvaardigen. Deze wetten veroordelen alleen daden, en aanzetten tot haat, geweld en discriminatie is een daad, geen mening. Net zoals geheel ten onrechte 'Brand!' roepen in een vol theater 'aanzetten tot paniek' is, en niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft.” Jozef De Witte pleit voor een ‘draaiboek’ zodat burgemeesters, politie en justitie weten hoe reageren op het gewoonlijk pas op het laatst bekend geraken van de plaats van bijeenkomst.

De vraag om een ‘draaiboek’ ligt in het verlengde van wat het Anti-Fascistisch Front (AFF) al een paar keer gevraagd heeft aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie: “de burgemeesters, politie en parket voor te bereiden op dergelijke evenementen”. Een handboek over onder andere hoe optreden bij bijeenkomsten van Blood and Honour werd in maart 2009 aangekondigd door de in bestuurskringen bekende uitgeverij Politeia. Het zou verschijnen in de losbladige publicatie Handboek openbare orde. Intussen is het zinnetje met het praktijkvoorbeeld “Welke houding moet men hebben tav ‘Blood en Honour’”, waarmee de publicatie in het voorjaar 2009 nog aangeprezen werd, verdwenen uit de publiciteit voor het handboek. Men heeft bijvoorbeeld al wél in het losbladig handboek gepubliceerd hoe optreden tegenover bedrijfsbezettingen en “het verlenen van de ‘sterke arm’ aan de gerechtsdeurwaarder”. Daarentegen nog niets over hoe optreden tegen neonazistische en aanverwante bijeenkomsten. Naar verluidt zou in maart, bij de volgende zending met bladzijden voor dit handboek, alsnog expliciet aandacht besteed worden aan de problematiek van bijeenkomsten van neonazi’s. Dat is dan nog net op tijd voor de feestelijkheden die gewoonlijk rond Hitlers verjaardag plaatsvinden. Met wat googleën komt men tegenwoordig echter ook al ver. AFF/Verzet publiceerde in november 2008 al een handleiding over optreden bij bijeenkomsten van neonazi’s.

De handleiding werd geschreven op basis van gegevens ons aangereikt door Raf Jespers, jurist-auteur gespecialiseerd in openbare ordehandhaving. Nu nog de wil en de moed vinden om de handleiding toe te passen. Waar de meeting van Blood and Honour Vlaanderen deze namiddag en het concert vanavond plaatsvindt wordt nog in beraad gehouden. De voorverzamelplaats is al wel bekend: een tankstation vlakbij Kortrijk (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING OVER AANPAK VOOR NEONAZI’S

In De Standaard verscheen gisteren een 'brief' van Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, naar aanleiding van het 'We are back Event' van Blood and Honour Vlaanderen vandaag ergens in Vlaanderen. De oorspronkelijke tekst werd door de redactie licht ingekort, om hem vervolgens als ‘Brief van de dag’ te publiceren. Hieronder kan je de integrale versie lezen. (Foto 1: Een jaarlijkse bijeenkomst in Boedapest waar men vanuit Blood and Honour Vlaanderen meerdere keren naartoe is gegaan. Foto 2: Jozef De Witte.)

Jozef De Witte: “De aanleiding voor dit stuk is drieërlei. Maandag jongstleden lazen we dat Blood and Honour voor morgen, zaterdag (vandaag, nvdr.) een ‘We Are Backconcert’ plant. Dinsdag jongstleden werden in Brugge drie daders van racistisch geweld veroordeeld, die net een café hadden verlaten waar geregeld neonaziconcerten plaatsvonden. En op 2 februari zal de Raadkamer van Veurne zich uitspreken over de vervolging van de organisatoren van eerdere concerten in Bellegem en Diksmuide. Neonazi-bijeenkomsten en -concerten zijn geen nieuw fenomeen, en niet beperkt tot West-Vlaanderen. Ook Lommel, Schoten, Wolfsdonk, Lebbeke, … mochten zich al verheugen op hun belangstelling. Waarom komen die groepen zo graag naar België? Omdat hen bijvoorbeeld in Duitsland en Nederland het leven heel wat zuurder wordt gemaakt dan tot voor kort in België het geval was. Te vaak was bij ons te horen dat men hen in België eigenlijk weinig of niets kon maken.

Dat is nochtans niet zo. België heeft een méér dan behoorlijke antiracismewet die het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie verbiedt, die het openbaar verspreiden van racistische denkbeelden verbiedt (en dus het brengen van de Hitlergroet, de zaal versieren met hakenkruisen, …) en die ook het behoren tot een groep of een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt en het verlenen van medewerking aan een zodanige groep of vereniging strafbaar stelt. België heeft ook een negationismewet die het schromelijk ontkennen, minimaliseren en verheerlijken van de misdaden die het naziregime beging strafbaar stelt. De Brugse zaak toont aan dat ‘aanzetten tot haat’ effectief kan leiden tot haatmisdrijven: de veroordeelden waren notoire bezoekers van concerten; één van hen kennen we als de zanger/gitarist van de groep ‘Kill Baby Kill’ die pas de CD ‘Law and Order’ uitbracht; een andere is bekend als drummer van Short Cropped, een groep die kind aan huis was bij café Kastelein (nu Moloko) en vorig jaar speelde op een herdenking van de stichter van Blood and Honour.  Deze wetten zijn overigens op geen enkele wijze een aanslag op de vrijheid van meningsuiting: dit kan de schroom van sommigen om op te treden echt niet verklaren. Deze wetten veroordelen alleen daden, en aanzetten tot haat, geweld en discriminatie is een daad, geen mening. Net zoals geheel ten onrechte ‘Brand!’ roepen in een vol theater ‘aanzetten tot paniek’ is en niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft.

De gewone werkwijze van deze groepen is om gewoon een zaal te huren voor een ‘privéfeest’ of iets dergelijks. Precieze plaats en uur worden pas op het allerlaatste moment aan de ‘vrienden’ meegedeeld, en zo probeert men natuurlijk politie en justitie te snel af te zijn. Wat kan men dan doen? Het Centrum pleit ervoor om werk te maken van een ‘draaiboek’ met afspraken wie wat doet als een dergelijke bijeenkomst bekend raakt. Omdat het altijd ‘last minute’ is, en morgen een andere gemeente aan de beurt kan komen is het wel handig dat men zeer snel kan weten wie wat kan doen en moét doen. De burgemeester speelt een belangrijke rol: hij is verantwoordelijk voor de openbare orde op zijn grondgebied en kan daar gebruik van maken om dergelijke bijeenkomsten alvast te bemoeilijken. De politie kan meteen optreden, en niet wachten op een klacht van het Centrum of van wie dan ook: racisme is immers géén ‘klachtmisdrijf’. De politie kan alle nodige vaststellingen doen, nummerplaten van bezoekers noteren, … Justitie tenslotte kan actief meewerken: een onderzoeksrechter kan een huiszoekingsbevel afleveren dat toelaat zich toegang te verschaffen tot de zaal waar het gebeuren doorgaat om vaststellingen te doen, en het zou goed zijn mocht er een omzendbrief komen die de parketten attent maakt voor deze misdrijven én concreet aangeeft hoe men moet optreden.

Zo maken we dergelijke groepen het leven een flink stuk zuurder. Dat is nodig: wie dergelijke misdrijven gedoogt brengt de fundamenten van de democratische samenleving in gevaar. Democratie gaat in wezen over de bescherming van de grondrechten van minderheden: als we daaraan laten raken begeven we ons op een uiterst gevaarlijk hellend vlak. Kan er nog meer gebeuren? Misschien wel. Er liggen voorstellen in het parlement die beogen om dergelijke groeperingen te verbieden, of die burgemeester en politie meer armslag geven om hun bijeenkomsten te verbieden of om gemakkelijker vaststellingen te kunnen doen wanneer dan toch dergelijke bijeenkomsten doorgaan. Elk voorstel is welkom, en dient onderzocht te worden, en het Centrum wil daar graag en volop aan meewerken. Maar laat dit parlementaire initiatief vooral niet als resultaat hebben dat er morgen niets gebeurt: de instrumenten die er nu reeds zijn kunnen volop en met succes toegepast worden, zo leert de recente praktijk.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

12-01-10

TOT VIER JAAR CEL VOOR HET MOLESTEREN VAN VLAMING MET RASTAKAPSEL EN ZIJN AFRIKAANSE VRIEND

“Oh my God”, liet Dieter S. zich vannacht ontvallen toen hij het artikel hieronder las over de uitspraak die vandaag verwacht werd bij de rechtbank in Brugge voor het molesteren van de Vlaming met rastakapsel Alain Bouillon en zijn Afrikaanse vriend Rafaël Mensah op 6 mei 2006 in de buurt van het beruchte Brugse skinheadcafé De Kastelein (foto). Zaak waarvoor Dieter S. terechtstond samen met vier andere bezoekers van De Kastelein.

Drie stonden terecht voor slagen en verwondingen, met racisme als verzwarende omstandigheid. Twee voor schuldig verzuim, niet ingegrepen te hebben als ze de anderen bezig zagen. Vincent E., die als eerste ter plaatse was bij Alain Bouillon en Rafaël Mensah, werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. Dieter S. en Jimmy C. werden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van respectievelijk twee en drie jaar. Pieter H. en Bjorn V. kregen voor schuldig verzuim elk een werkstraf van 200 uren. De vijf moeten samen bijna 15 000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van de intussen overleden Rafaël Mensah, zijn Vlaamse vriend die eveneens zware slagen en verwondingen moest incasseren, en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding dat zich burgerlijke partij stelde en de slachtoffers en/of hun familie ondersteunde. Directeur Jozef De Witte zei in een persmededeling tevreden te zijn over de erkenning van het racistisch motief als belangrijk signaal tegen raciaal geweld.

Dieter S. kennen we ook als zanger-gitarist van de groep Kill Baby, Kill!, groep die pas de opmerkelijke cd Law & Order heeft uitgebracht. Bjorn V. is op zijn beurt in bepaalde kringen bekend als drummer van Short Cropped, een Turnhoutse groep die vorig jaar ook al met een nieuwe cd uitpakte en kind aan huis is bij De Kastelein (nu: Moloko) in Brugge. Short Cropped speelde op 3 oktober vorig jaar nog op een memorial voor Blood and Honour-stichter Ian Stuart Donaldson in Griekenland, en stond op 14 november vorig jaar nog bovenaan de affiche van een concert in Duitsland waarvoor ook de Duitse Blood and Honour-groep Kommando Skin aangekondigd werd. Ja ja, Vlaanderens zonen zwermen uit. Het wordt inderdaad tijd dat ze gestopt worden.

22:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, blood and honour, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

VANDAAG UITSPRAAK OVER MOLESTEREN VLAMING MET RASTAKAPSEL EN PARIJSE GABONEES. OPMERKELIJKE NIEUWE CD VAN KILL BABY, KILL!

In de zaak van de  Vlaming met rastakapsel Alain Bouillon en zijn Parijse-Gabonese vriend Rafaël Mensah die in 2006 in de buurt van de beruchte kroeg De Kastelein in Brugge gemolesteerd werden, zou op 24 november vorig jaar uitspraak gedaan worden. Maar de rechtbank had het naar verluidt te druk en stelde de uitspraak uit tot 15 december. Vervolgens werd de uitspraak wegens een overvolle agenda nogmaals uitgesteld. Eerst naar 5 januari. Daarna naar vandaag, 12 januari. 

Uitstel is een constante in de behandeling van deze zaak bij de rechtbank in Brugge. De zaak zou een eerste maal voor de rechtbank komen op 14 januari 2009, maar wegens een vraag van de verdediging om bijkomend onderzoek kwam het niet tot een behandeling die dag. De zaak zou dan op 28 april voorkomen, maar uiteindelijk werd het 13 oktober vooraleer de pleidooien konden gehouden worden. De Vlaming met rastakapsel Alain Bouillon was zaterdagavond 6 mei 2006 met zijn Parijse vriend van Gabonese afkomst Rafaël Mensah op stap in Brugge. ’s Nachts waren ze de weg kwijtgespeeld en per toeval in de buurt van het extreemrechtse skinheadcafé De Kastelein (intussen: Moloko) beland. Skinheads die in De Kastelein een trouwfeest hadden bijgewoond, vielen Bouillon en Mensah aan en stampten hen verrot. Gewaarschuwd door een getuige kon de politie de bij de geweldpleging betrokken skinheads onmiddellijk inrekenen: ze waren teruggekeerd naar De Kastelein, op hun kleren en schoenen hing nog bloed van de feiten die zich even voordien afspeelden. Alain Bouillon was wekenlang arbeidsongeschikt; Rafaël Mensah lag meer dan een maand in coma in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas (foto 1). Na twee maanden werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Parijs, waar hij nog zes maanden verzorgd werd. Een klein jaar na de feiten werd Mensah getroffen door een longembolie die hem het leven kostte. De dood zou niet het gevolg zijn van de verwondingen in Brugge, maar terug in Parijs was Rafaël Mensah fysiek noch psychisch dezelfde als tevoren. 

Drie vermeende daders zaten een tijdje in voorhechtenis en stonden uiteindelijk terecht voor slagen en verwondingen met racisme als bezwarende omstandigheid. De procureur eiste voor hen vier jaar cel. Twee kompanen die bij de lynchpartij waren maar zelf niet sloegen, stonden terecht voor schuldig verzuim uit racisme. Voor hen eiste de procureur een werkstraf van 300 uren. De pleidooien namen vijf uren in beslag. De procureur haalde zwaar uit naar de daders. “Nu zitten ze hier als brave koorknapen, maar op het moment van de feiten waren ze in battle dress met hun haar nog korter geschoren.” Volgens de aanklager hadden Alain Bouillon en Rafaël Mensah de skinheads niet uitgedaagd en werd de afranseling ingegeven door puur racisme. Geen enkele advocaat durfde de uitlokking pleiten. De slagen werden niet ontkend, wel het racistisch motief. “Het is niet omdat je een kaalgeschoren kop hebt, luistert naar extreemrechtse muziek en een pint gaat drinken in een skinheadcafé, dat je een racist bent”, klonk het weinig overtuigend. Bekendste beklaagde in deze zaak is Dieter S., een intussen 29-jarige Bruggeling, zanger-gitarist van de groep Kill Baby, Kill! (foto 2). S. speelde als gelegenheidsgitarist bij de Blood and Honour-muziekgroep English Rose, en met zijn groep Kill Baby, Kill! trad hij onder andere op bij Blood and Honour-concerten in Australië, Polen en Engeland. Een optreden bij Blood and Honour Spanje op 31 januari 2009 werd, op aanraden van zijn advocaat, afgezegd door S.

Maar S. en Kill Baby, Kill! zaten intussen niet stil. Het Duitse label PC Records, met als logo een verbodsteken waarop Political correctness, nein danke! staat, had in haar kerstaanbieding drie nieuwe cd’s van Kill Baby, Kill!: een cd samen met de Poolse groep The Gits, From the east to the west; een cd samen met de Braziliaanse Bandiera de Combate, Rockin In São  Paulo, Rolling In Brazil; en de cd Law & Order waar enkel Kill Baby Kill! op te horen is (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). In het nummer It ain’t easy zingt Dieter S. over hoe moeilijk het leven kan zijn: It ain’t easy / To be a rebel from the cradle to the Grave / It ain’t easy / I must be strong I must be brave / It ain’t easy / Looking down the barrel of al loaded gun / It ain’t easy / But the show must go on!. Het titelnummer Law & order veegt de vloer aan met rechters: Spend your lives as systems servants / Whored from Father state / Power taken from the badges / Smash us up and getting paid / Hooligans in uniforms / For power and control / To this corrupt society / You have sold your soul / Law & order - Against the systems machinery / Law & order - To hell with your authority. Het zou ons niet verbazen als Dieter S. bij het schrijven van Vultures (“Gieren”) het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (burgerlijke partij in de zaak van het molesteren van Mensah en Bouillon), de pers en deze blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF) in het achterhoofd had: They are ready to attack / They will stab you in the back / The vultures… the vultures / Political paparazzi’s what they are / That’s all they’ll ever be / Always on the look to find / something on you or me / They will throw the shit around / Hoping some will stick / No life of their own / They’re making me so sick. In Media lies luidt het: The lies I read about us / No longer come as a surprise / Journalism equals fiction  / To hell with the media lies, en in Politicians is de boodschap: It doesn’t matter which one you choose / Whatever party wins, the people always loose.

Dieter S. zou vandaag in Brugge aan de rechters, de pers en andere aanwezigen bij wijze van promotie zijn cd Law & order kunnen uitdelen. Het zou een ongekende publiciteitsstunt zijn. Of de rechters dit zouden appreciëren, is natuurlijk nog wat anders. Onmiddellijk na de feiten zeiden S.’s ouders in Het Nieuwsblad te geloven in de onschuld van hun zoon, maar toch liever gezien hebben dat hun zoon “op zondag gewoon Chiro-leider was” in plaats van in het milieu waarin hij terecht is gekomen. In een gesprek met de redactie van AFF/Verzet zei S. begin vorig jaar dat het moeilijk is zich los te rukken van zijn vriendenkring van jaren, maar hij toch heel andere paden wil uitgaan. De thema's, en de wijze waarop ze bezongen worden, op de cd Law & order zijn echter toch nog andere koek dan pakweg bij een cd van Das Pop of Absynthe Minded. De plaat is nog maar pas uit, de cd vermeldt 2009 als releasedatum. De eersten die bedankt worden voor het tot stand komen van de cd zijn mensen vergroeid met het meubilair van het beruchte Brugse café De Kastelein / Moloko.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, blood and honour, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

11-01-10

TEMNOZOR

TemnozorVoor het afgelaste optreden van de Russische National-Socialist Black Metal-groep Temnozor (foto), met het Vlaamse Huldrefolk in het voorprogramma, zou een alternatief gevonden zijn.

Temnozor en Huldrefolk zouden aanstaande zaterdag spelen in De Azijnfabriek in Roermond, maar dat werd afgelast na actie van antifascisten, vragen in de pers, en beraad bij De Azijnfabriek en de gemeente Roermond. Het optreden zou nu door de toermanager verplaatst zijn naar zaal Pitch Back in Niederkruchten (Duitsland, op zeven minuten over de grens bij Roermond). De vliegtuigtickets en dergelijke waren toch al geboekt. Vandaar. Benieuwd of de Duitse overheid dit laat begaan. Het optreden voorbije zaterdag in Nitra, Slowakije, zou afgelast zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

10-01-10

NA AFGELAST CONCERT IN NEDERLAND, WIJKT RUSSICHE NEONAZIGROEP UIT NAAR VLAANDEREN?

Volgende week zaterdag 16 januari zou in Roermond, in Nederlands Limburg, een concert plaatsvinden met de Russische neonazigroep Temnozor. Het concert is intussen afgelast na protest van antifascisten, vragen in de pers, en beraad bij de zaaluitbater en de gemeente Roermond. Voor het voorprogramma was de Vlaamse groep Huldrefolk geprogrammeerd (foto). Ook nadat het duidelijk werd welk vlees in de kuip zit met Temnozor had Huldrefolk er geen probleem mee om samen met die groep op te treden. Vlaamse metalfans hopen nu op een optreden van Temnozor volgende zaterdag ergens in Vlaanderen.

Temnozor is een Nationaal-Socialistische Black Metal-groep die in 1996 in Rusland is opgericht. Meer dan eens zie je hakenkruisen bij producties met Temnozor. De groep en de uitbaters van De Azijnfabriek in Roermond beweren dat het slechts om een pré-christelijk symbool gaat. Maar er is meer aan de hand. Temnozor is één van de belangrijkste groepen van The Pagan Front, een neonazistisch netwerk van heidenen. Volgens een officiële verklaring op de verzamel cd The Night and The Fog, part 3 is The Pagan Front “pro Arisch, (zijn ze) trotse nationaal-socialisten, (en) tegen elke vorm van judeo-christelijke invloed. (…) (Ze voegt) bands en activisten samen onder het symbool van de swastika.” Zoals op de cd Folkstorm of the Azure te zien is, was in het oude logo van Temnozor een hakenkruis verwerkt. Op hun cd Sercery of Fragments, uitgegeven door Hakenkreuz Productions (!), staan diverse hakenkruisen, klein en haast onopvallend, verwerkt in een tekening. Op dezelfde cd staat de tekst “Temnozor Music is for our racial comrades worldwide only. Every submen buying or distributing this record does contribute to his future annihilation. 14/88.” Het getal 14 verwijst naar de ’14 words’ van neonazi en terrorist David Lane (“We must secure the existence of our people and a future for white children.”). Het getal 88 verwijst naar tweemaal de achtste letter van het alfabet oftewel de eerste letters van “Heil Hitler”. Op de cd Horizons brengt een muzikant van Temnozor op een foto de Hitlergroet. Een nummer van Temnozor staat op de Nationaal-Socialistische Black Metal-verzamel cd NSBM, the voice of our blood uitgegeven door een label dat behoort tot de National Alliance, één van de grootste neonazistische organisaties in de Verenigde Staten. Afbeeldingen van Duitse soldaten met hakenkruisvlag sieren het hoesje van de cd. Enzovoort, enzoverder. Zie ook dit concert van Temnozor. Groepsleden van Temnozor spelen ook bij neonazistische muziekgroepen gelieerd aan het Russische Blood and Honour-netwerk.

In het voorprogramma zou de Vlaamse groep Huldrefolk optreden. De groep zegt a-politiek te zijn, maar als bij toeval stond de groep ook mee op de affiche van het NSBM-concert georganiseerd door (een mantelorganisatie van) Blood and Honour Vlaanderen op 7 juni 2008 in Lebbeke. In een Koppen-reportage  zien we Huldrefolk optreden met een vlag van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op de achtergrond. Drummer Ignace Verstraete poseerde op 27 juni 2008 voor een foto waarop hij voormalig Ku Klux Klan-leider David Duke de hand schudt. Veertien dagen eerder, op 14 juni 2008, stond Huldrefolk op de affiche van een concert in Brno (Tsjechië) samen met de neonazigroepen Kataxu en Sunwheel. Op een gitaar van een Huldrefolk-gitarist is een hakenkruis in tegengestelde richting te zien... Het minste dat men kan zeggen is dat ze de controverse niet schuwen. Te midden van de discussie over het optreden in Roermond stuurde ‘Drang’, de frontman van Huldrefolk, een mailtje naar onze collega’s van AFA (Antifascistische Actie). “Wij zijn geen nazi’s”, liet Drang weten. En hij nodigde prompt onze AFA-collega’s uit voor een volgend concert in Vlaanderen. Drang: “Ik zeg dit niet in de hoop dat jullie de kritiek stoppen. Integendeel. Het maakt mij helemaal niet uit wat jullie allemaal schrijven over ons. Ik geloof immers in vrije meningsuiting. Op één optreden zal het bij ons ook wel niet komen, dus laat de roddelpers maar lekker draaien! We verdienen meer aan merch(andising) dan aan optredens, dus we halen hier enkel maar voordeel uit.” Met dezelfde redenering zouden De Azijnfabriek en de gemeente Roermond het geplande concert van Temnozor kunnen laten doorgaan, de komst van honderden neonazi’s zou allicht publiciteit opleveren. Maar welke?!

De Azijnfabriek en de gemeente Roermond vonden het toch verstandiger af te zien van het programmeren van een neonazigroep, en zouden nu afspraken maken voor een grondige screening van de groepen die mogelijk geprogrammeerd worden. Temnozor is op tournee in Oost- en West-Europa. Vrijdag zou de groep optreden in het al genoemde Brno, gisteren in Nitra (Slowakije), en vandaag in Boedapest (Hongarije). Op het forum van de Zware Metalen-website vragen metalfans of Temnozor na het afgelasten van het optreden in Nederland dan niet naar Vlaanderen kan gehaald worden. The Steeple in Waregem en The Fox in Torhout worden gesuggereerd als mogelijke zalen. Voor zover als bekend is er aanstaande zaterdag in deze zalen geen optreden gepland. Als een Temnozor-concert in Vlaanderen wél kan doorgaan, zou dat bijzonder slecht nieuws zijn. De grenzen aan de vrije meningsuiting voor neonazi’s zouden evengoed als in Nederland in Vlaanderen moeten gelden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

09-01-10

ZATERDAG 16 JANUARI: 'WE ARE BACK EVENT' VAN BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN

Blood and Honour 16.01.2010

Terwijl kranten de voorbije dagen het nieuws brachten dat drie organisatoren van Blood and Honour Vlaanderen op 2 februari voor de raadkamer in Veurne moeten verschijnen, wordt de volgende bijeenkomst van Blood and Honour Vlaanderen voorbereid. Volgende zaterdag richt Blood and Honour Vlaanderen een We are back Event in (foto). De traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen, dezelfde waarvan drie mensen nu in Veurne verwacht worden. De met Combat 18 verbonden versie van Blood and Honour Vlaanderen is nog een ander verhaal (zie hier en hier).

Het traditionele Blood and Honour Vlaanderen, organisator van concerten in Vremde/Boechout (4 maart 2006), Boortmeerbeek (12 augustus 2006), Wolfsdonk/Aarschot (9 september 2006), Mechelen (10 maart 2007), opnieuw Wolfsdonk/Aarschot (27 oktober 2007), Schoten (26 januari 2008), Bellegem/Kortrijk (19 april 2008), Lebbeke (7 juni 2008), Diksmuide (18 oktober 2008), en nog een paar SS-heldenhuldigingen tussendoor, geraakte ontredderd nadat de kopman van de organisatie, Chris Moorkens, en twee huurders van zalen/terreinen van concerten en bijeenkomsten, Kristof Vanholen en Robby Quidousse, op 21 oktober 2008 van hun bed gelicht werden door de politie. Na een geruchtmakende Koppen-reportage, de opiniebijdrage Stop met de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour in De Morgen en Le Soir op initiatief van het Anti-Fascistisch Front (AFF), en actie op aansturen van toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen. Blood and Honour Vlaanderen organiseerde nog wel een nieuwjaarsreceptie (Nijlen, 18 januari 2009) maar daarna leek het vat af. Een aantal Blood and Honour’ers doken daarna wel nog op bij de NSV-betoging in Leuven en bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). We zouden van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen pas op 5 september 2009 opnieuw horen, met een Rock against Cancer-concert in Izegem dat in feite een try-out was van een nieuwe leiding bij Blood and Honour Vlaanderen. Er werden een vijftigtal betalende toeschouwers geteld, naast een vijfentwintig medewerkers bij het inrichten van het concert. Robby Quidousse betwiste in een mail aan AFF/Verzet dat hij Blood and Honour Vlaanderen nieuw leven wil inblazen, maar was wel de organisator van een culturele-sportieve uitstap in Kortrijk op 21 november, met een bezoek aan het 1302-museum en een namiddag in een avonturensportcentrum. Op die dag kwamen nog geen tien mensen af; een wandeltocht op 12 december – met een bloemenlegging aan een Duits militair kerkhof – zou een dertigtal mensen op de been gebracht hebben.

Zaterdag organiseren ze ergens in Vlaanderen een concert onder het motto We are back Event. De deuren gaan open om 14.30 uur. Sprekers uit Engeland, Vlaanderen en Nederland zouden de aanwezigen verwelkomen, waarna een concert volgt met als eerste groep op de affiche het Italiaanse Blind Justice. In het nummer Total NSHC op de cd That’s not for you omschrijft Blind Justice zichzelf als een nationaal-socialistische hardcore muziekgroep. In het nummer Fuck Israël op diezelfde cd geeft men af op de staat Israël en joden. Bij de songtekst is een afbeelding geplaatst van een clichébeeld van een jood (grote kerel, grote neus, enorme bos wilde haren en gemeen kijkend). Daarna wordt het Duitse Libertin aangekondigd die eerder dit jaar speelde op de hierboven al vermelde nieuwjaarsreceptie van Blood and Honour Vlaanderen, een concert op 22 augustus in dezelfde zaal in Nijlen ingericht door Duitse autonome rechtsradicalen, en het fameuze ‘jeugdcongres’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 10 oktober in Oostkamp. Het Nederlandse Strijdgeest is helaas ook al een bekende in Vlaanderen, met een optreden op het laatste groot concert van Blood and Honour Vlaanderen op 18 oktober 2008 in Diksmuide. Tenslotte wordt ook Projekt Chaos aangekondigd, een nog jonge Duitse groep. Vorig jaar hebben ze in eigen beheer een demo uitgegeven. Die verscheen zonder hoesje; een bootleg bevat een hoesje waarop Adolf Hitler is afgebeeld. Een beluistering doet vermoeden dat ze inderdaad een fan zijn van Duitsland bekendste leider, maar het geschreeuw van Projekt Chaos maakt het moeilijk te verstaan wat ze precies zingen.

Omdat ze bij Blood and Honour Vlaanderen weten dat het Anti-Fascistisch Front (AFF) meeleest op hun forum, is getracht het concert in het grootste geheim aan te kondigen. De schrik voor een interventie zit er blijkbaar in. Terwijl de politiediensten en zaaluitbaters in Vlaanderen meestal laten betijen. Het voor de rechtbank brengen van Moorkens, Quidousse en Vanholen is een uitzondering op de regel, en naar Belgische normen uitzonderlijk snel. Ter vergelijking: het duurde vier jaar vooraleer de BBET-leden (ook al in februari eerstkomend) bij de rechtbank verwacht worden. Noch op het Vlaamse noch op het internationale gedeelte van het semi-publieke Blood and Honour-forum verscheen een aankondiging van het concert. Het belette niet dat het AFF door twee verschillende bronnen op de hoogte werd gebracht van het concert. Op hun MySpace-pagina bevestigt het Italiaanse Blind Justice daarenboven aanstaande zaterdag naar ons land te komen. Het is dus echt de bedoeling om in een Vlaamse stad of gemeente, bij voorkeur een gehucht, de goegemeente te verrassen met een Blood and Honour-concert. In Izegem viel de aanwezigheid van Blood and Honour'ers, in september laatstleden, in zaal Valentino op, ook al omdat er die dag veel volk op de been was voor de plaatselijke kermis. Burgemeesters, politie en parket kunnen we aanraden om onze handleiding ter harte te nemen. Na het ‘jeugdcongres’ van het N-SA laaide in het parlement de discussie terug op over de aanpak van dergelijke gebeurtenissen. Er is opnieuw sprake van een wetsvoorstel terzake. Het probleem is echter minder dat er een nieuwe wet nodig is, dan dat de huidige instrumenten onvoldoende gebruikt worden. Vandaar dan ook dat we de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie oproepen de burgemeesters, politie en parket voor te bereiden op dergelijke evenementen. Het is niet omdat het nu wat kleiner is, dat we het onkruid opnieuw moeten laten groeien.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

02-12-09

OOK NIEUWE WAPENWET GEEN BEZWAAR OM BBET VOOR DE RECHTBANK TE DAGEN

Tomas Boutens (foto) en zijn vrienden van de Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) zullen dan toch voor de rechtbank gedagvaard kunnen worden. BBET was in 2006 een wapenverzameling aan het aanleggen die de politiediensten verontruste, waarna de politie huiszoekingen deed in vijf legerkazernes en op achttien privé-adressen. Volgens het Hof van Cassatie kunnen Boutens & Co de later goedgekeurde nieuwe wapenwet niet inroepen om zich te verschonen voor het illegale wapenbezit.

Voor elf verdachten, onder wie kopstuk Tomas Boutens – vorige maand nog vrolijk met het N-SA in Gent betogend tegen zinloos geweld – wordt de doorverwijzing naar de rechtbank gevraagd wegens deelname aan terroristische activiteiten, racisme en negationisme. De anderen worden ‘enkel’ beticht van illegaal wapenbezit en bendevorming. Volgens hun advocaten werd er gezondigd tegen de wet op de Bijzondere Opsporingsmethoden (BOM). De groep werd immers ontmaskerd na inzet van een undercoveragent die de neonazistische organisatie infiltreerde. Volgens het Hof van Cassatie verliep dit onderzoek perfect volgens het boekje. In een ultieme poging om van de zwaarwegende verdenkingen af te geraken, voerden de advocaten van de verdachten aan dat met de nieuwe wapenwet de meeste gevonden wapens geregulariseerd hadden kunnen worden. Gazet van Antwerpen meldde maandag dat het Hof van Cassatie ook die laatste redenering afwijst. De feiten gebeurden immers vóór de nieuwe wapenwet werd gestemd. Zowat een jaar na de eerste verwijzing naar de rechtbank kan nu zonder verdere obstakels de rechtbank gevraagd worden de gevonden feiten te beoordelen.

Op 15 december volgt alvast uitspraak over een andere zaak waar reikhalzend naar uitgekeken wordt: het molesteren van de Parijse Gabonees Rafaël Mensah en zijn Vlaamse vriend met rastakapsel Alain Bouillon, in 2006 in de buurt van en door vaste klanten van het beruchte extreemrechtse skinheadcafé De Kastelein (nu: Moloko) in Brugge.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

29-11-09

NATIONAL SOCIALIST BLACK METAL-GROEP AD HOMINEM VANAVOND IN ANTWERPEN

Ad Hominem in De RotsAd HominemDe-Rots-+-De-Leeuw-van-VlaaVanavond is Antwerpen het toneel voor een optreden van de Franse National Socialist Black Metal-groep Ad Hominem. De groep speelde in april reeds in Hekelgem (Vlaams-Brabant). Het VRT-reportagemagazine Koppen was erbij en registreerde Hitler-groeten, hakenkruisen en racistische teksten. Ad Hominem treedt vanavond op in De Rots, een metalcafé in het Antwerpse stadscentrum. Vlakbij het donkerbruin hol De Leeuw van Vlaanderen.

De Rots is anders geen café dat bekend staat als verzamelplek van extreemrechts, het is een metal café waar plaats is voor de verschillende subgenres van metal. Helaas is er nu ook plaats voor National Socialist Black Metal (NSBM). Ad Hominem speelt “strak, agressief en grimmig”, noteerde het metalfanzine Zware Metalen na het optreden in Hekelgem. Maar er waren duidelijk niet alleen loutere muziekliefhebbers naar Hekelgem afgezakt. “De ZOG-klassiekers kwamen hitgevoelig aan bij enkele scanderende fans”, luidt het verder. ZOG staat voor Zionist Occupation Government, de vermeende Joodse wereldheerschappij. Door Ad Hominem onder andere bezongen (nouja) in Planet ZOG. Volgens een interview met de leadzanger van Ad Hominem hun succesnummer. Die Joodse wereldheerschappij blijft hen intussen bezig houden. Eén van de nummers op hun jongste cd Dictator, is ZOG is dead. “Van enig rechts gedrag (ik hou het eufemistisch)”, vervolgde de recensent van Zware Metalen over het optreden in Hekelgem, “viel wel iets te merken (handjes…) en je kon natuurlijk enige sympathieën opmerken die niet altijd even maatschappelijk aanvaard zijn (lees: van bedenkelijk niveau). Doch de muziek primeerde. Om de mensen van Antifa even te jennen: ik heb een hakenkruis gezien, en nu ben ik he-le-maal overtuigd dat fascisme de enige echte toekomst is van de mensheid. Ik wil maar zeggen: krijg context…”

De huisrecensent van Zware Metalen beseft het “bedenkelijk niveau” van Ad Hominem, maar vindt dat men er niet te zwaar aan moet tillen. Metal heeft fans in verschillende milieus. Tot en met in de Belgische regering. We gaan dus ook niet de liefhebbers van black metal veroordelen, maar – zoals de Duitse undercover-journalist Thomas Kuban uitlegt in de Koppen-reportage (vanaf 4’15”) – er is een toenemende vermenging van neonazi’s en black metal-liefhebbers. Dat blijkt ook uit de reacties op het nazistisch internetforum Stormfront. ‘Sturmgewehr’ uit het Nederlandse Zeeland herinnerde vorige week aan het optreden van Ad Hominem en nog twee andere groepen vanavond in De Rots (foto 1: affiche). “Ik ben in ieder geval aanwezig”, laat Sturmgewehr weten. Ene ‘Raaf’, een Antwerpenaar, is verwonderd over het optreden van Ad Hominem in De Rots. “De Rots” is toch een ‘links kot’.” Voor de Nederlanders die naar Antwerpen afzakken heeft hij de raad: “Als je met je gezicht naar het café (De Rots) kijkt, heb je links het café De Leeuw van Vlaanderen (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een groter formaat). Zeker eens binnenspringen.”

Stamgasten van dat laatste café waren de inrichters van een concert met de Duitse op voetbalhooligans gerichte Kategorie C op 31 oktober in Antwerpen. Naar schatting een 170 mensen zakten hiervoor af naar de Antwerpse Linkeroever. Vooral Duitsers. Onder de Vlaamse aanwezigen werden leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zoals Ruben Rosiers en mensen uit het Blood and Honour-milieu herkend. Helaas voor hen was de vloer niet echt geschikt om te pogoën, nogal wat fans verlieten het cultureel centrum Ter Schelde met “blutsen en builen”. Voetbalhooligans waren er bijna niet, enkel een paar mensen van “de oude garde van den Beerschot”. Het voortijdig bekend geraken van de zaal waar het concert zou plaatsvinden zorgde voor vermakelijke televisie. Maar het zou toch leuker zijn als Antwerpen zich eens op een andere manier toeristisch profileert dan met de muziekgroepen die nu naar de Scheldestad afzakken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cultuur, blood and honour |  Facebook | | |  Print

24-11-09

ROBBY QUIDOUSSE ONTKENT BLOOD & HONOUR VLAANDEREN NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN. TOCH OP DAGUITSTAP

Bellegem 1Bellegem 2Onder de kop leugens en bedrog kregen we volgend mailtje van Robby Quidousse over het hier gisteren gepubliceerd artikel Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) standhouder op Blood and Honour-concert: “ik zou jullie willen mededelen dat ik niet de persoon was die het terrein huurde van de ijzerhoeve. bij deze wordt een klacht neergelegd wegens laster en eerroof. ook heb ik niet met een stand gestaan van het n-sa 2e x foute info en de 3e grove leugen: dat ik b&h Vlaanderen terug nieuw leven wil in blazen :s grote bende idioten die alles klakkeloos overschrijven.” Zelf hebben wij geen familienaam vermeld op deze blog, hoogstens gesproken over ‘Robby Q’. Robby Quidousse voelt zich aangesproken.

Over het afhuren van het terrein van de IJzerhoeve in Diksmuide voor een Blood and Honour-concert op 18 oktober 2008 heeft Robby Quidousse gelijk. Het was Kristof Van Holen die dit terrein huurde. Volgens dezelfde bron was het “Robert Q. uit Gullegem” die “het concert in Bellegem” organiseerde. Blood and Honour-concert dat in hetzelfde persartikel omschreven werd als “in april, waar de Duitse undercoverjournalist Thomas Kuban erin was geslaagd beelden te maken van de ‘Heil Hitler’ scanderende bezoekers.” We hebben in ons artikel gisteren de huurders van de twee zalen/terreinen per abuis verwisseld. Of een zaal huren voor een SS-heldenhuldiging gevolgd door een Blood and Honour-concert (in Bellegem, foto’s 1 en 2 - klik eenmaal op de foto's voor een grotere afbeelding) eervoller is  dan een terrein huren voor enkel een Blood and Honour-concert (in Diksmuide) is maar de vraag. Twee, Robby Quidousse zegt op het Blood and Honour-concert in Diksmuide “niet met een stand gestaan (te hebben) van het n-sa”. Als Quidousse aandachtig zou gelezen hebben wat wij schreven, zou hij weten dat wij niet beweerd hebben dat hij er persoonlijk met een stand stond. Wél hebben wij uit de correspondentie afgeleid dat op dat Blood and Honour-concert in Diksmuide een stand stond van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

Al te gek wordt het echter als Robby Quidousse beweert dat het een grove leugen is dat hij Blood and Honour Vlaanderen terug nieuw leven wil inblazen. Vooreerst werd ons zijn voorname rol na het Rock Against Cancer-concert op 5 september 2009 in zaal Valentino in Izegem bevestigd door twee verschillende bronnen. Ten tweede organiseerde Blood and Honour Vlaanderen nog maar een dikke week geleden, zaterdag 14 november 2009, een culturele-sportieve uitstap in Kortrijk. Eerst werd een bezoek gebracht aan het 1302-museum over de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in Kortrijk (foto 3), onder begeleiding van een gids. Volgens het verslag dat daarover verscheen op het forum van Blood and Honour Vlaanderen leerden de aanwezigen daar dat “het boek De leeuw van Vlaanderen een geromantiseerd verhaal is met maar halve waarheden.” Een nuttig bezoek dus. Maar wie legde het bezoek mét gids vast voor een naar verwachting tien mensen grote groep? Robby Quidousse uit Gullegem.

Na een hapje ging het daarna naar avonturensportcentrum Blueberry-Hill. Voor een deathride, een commandoparcours, een speleolabyrint en een klimmuur. We vernamen niet wie voor deze namiddagactiviteit reserveerde, maar vanuit Blueberry-Hill werd ons wel bevestigd dat Robby Quidousse bij de deelnemers was. Op het forum van Blood and Honour Vlaanderen is uitgebreid geconverseerd over de uitstap zaterdag 14 november. Meer dan 120 keer werden meningen en commentaar uitgewisseld. Maar het is een discussie tussen slechts vijf verschillende mensen. Wél met stoer klinkende schuilnamen: true white warrior 28, darre88, WhiteTash28, Whitetrash en 28flandersgirl. De kans dat men zaterdag 14 november met minder dan tien mensen op stap was, is bijgevolg groter dan dat het er meer dan tien zouden geweest zijn. Alleszins was Robby Quidousse diegene die het bezoek aan het 1302-museum, gids incluis, voor tien mensen vastlegde, en was Robby Quidousse één van de deelnemers aan het avonturenparcours ’s namiddags. Als Robby Quidousse nu zegt dat hij Blood and Honour Vlaanderen geen “nieuw leven wil in blazen” zegt dat vooral iets over het hopeloze ervan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

23-11-09

NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF (N-SA) STANDHOUDER OP BLOOD AND HONOUR-CONCERT. N-SA REKRUTEERT BIJ BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN

Na de optocht van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in de Gentse binnenstad en het uit de hand gelopen politieoptreden een eind verderop in Gent, waartegen vanavond geprotesteerd wordt aan het Gentse stadhuis, signaleerde men ons een nieuwe scherpzinnige blog: Serieus? In hun verslag van de gebeurtenissen in Gent werden terloops een aantal contacten tussen het N-SA en Blood and Honour Vlaanderen onthuld.

Bij Serieus? surft men blijkbaar regelmatig ook naar onze blog. Vorige week namen ze ons berichtje over de Voorpost-acties tegen de Week van de Smaak over, en eerder signaleerden ze ook onze verklaring voor het weinige volk dat op het jeugdcongres/concert van het N-SA in Oostkamp was. Serieus? bracht een puik verslag over hoe het N-SA in Gent vierhonderd mensen in de cel kreeg. Als toetje bovenop kregen de lezers fragmenten uit een gehackte database van het (traditionele) Blood and Honour-forum. Een immens bestand correspondentie tussen neonazi’s. Zelf citeerden wij eerder al uit een tweede document dat door de hackers samengesteld werd: de schuilnamen en paswoorden die gebruikt werden door de 1 264 forumleden die zich op een half jaar tijd gemeld hadden nadat het forum van het traditionele Blood and Honour nog eens gehackt werd. Het Blood and Honour / Combat 18-forum is overigens ook al eens gehackt, maar wordt toch beter beveiligd.

Wat hebben het N-SA en Blood and Honour met elkaar te maken? Veel. Vooreerst is het N-SA een opvanghuis voor ex-actievelingen van Blood and Honour. Met als grootste voorbeeld Zzz, als ‘Surtur’ tot vorig jaar zowat de nummer 2 bij Blood and Honour Vlaanderen en nu (voor zover zichtbaar) nog enkel actief bij het N-SA (foto: Zzz (r.) in de Koppen-reportage in gesprek met een lid van de ordedienst bij het jeugdcongres/concert van het N-SA in Oostkamp. In de EenVandaag-reportage figureert hij eveneens.). Maar bij het N-SA lopen ook nog steeds actieve Blood and Honour’ers rond. Minstens één van hen verzorgde de security op het jeugdcongres/concert van het N-SA in Oostkamp. Het verklaart mee waarom het N-SA er telkens als de kippen bij is om zich te verzetten tegen wetsvoorstellen die neonazistische bijeenkomsten willen verbieden en uit te halen naar het AFF als de grond onder de voeten van de neonazi’s wat te heet wordt. Dankzij het uitvlooien van het gehackte forum van Blood and Honour door Serieus? weten we nu ook welke organisatie een politieke stand had op de Ian Stuart Donaldson-memorial van Blood and Honour Vlaanderen op 18 oktober 2008 in Diksmuide. Het was de eerste keer dat politieke organisaties uitgenodigd waren een stand te houden bij een Blood and Honour-concert, de politieke standhouders zouden bij plaatsgebrek zelfs voorrang krijgen op verkopers van T-shirts, cd’s en prullaria die gewoonlijk bij muziekconcerten aangeboden worden.

Een forumlid postte op het Blood and Honour-forum: “heil, Nu weet ik wie je bent. Robby (de man met de countercamera op isd). Heeft me uitgelegd dat jij de man bij de stand van nsa was. Haha tot de volgende :)” Het N-SA mocht eerder vorig jaar, op 4 mei 2008, eigenlijk niet staan op de Dag van de Rechts Europese Jeugd ingericht door de Vlaams Belang Jongeren, maar werd daar toch gedoogd. Nog geen half jaar later stond dezelfde stand ook op een concert ingericht door Blood and Honour Vlaanderen. Rechts zonder complexen. De Robby waarover sprake werd overigens na het concert in Diksmuide voor verhoor opgepakt door de politie als huurder van het terrein van camping IJzerhoeve waar het Blood and Honour-concert plaatsvond. Intussen probeert hij Blood and Honour Vlaanderen nieuw leven in te blazen. In een andere correspondentie wordt gesproken over problemen bij de neonazi-scène in Tienen: “In al die jaren B&H heb ik nooit zo’n vorm van amateurisme, ongeorganiseerdheid, dubieus gedrag en lompheid meegemaakt.” Ene ‘88ruler’ wordt bedankt voor het vertrouwen in het N-SA; het rekeningnummer van het N-SA wordt hem medegedeeld; de anderen “moeten maar verder gaan met het VNJ ginder”. In een derde correspondentie wordt gevraagd of er “binnenkort geen Nsa meeting in de Valhalla” is. De Valhalla in Rijkevorsel was bekend als after-party plaats van Blood and Honour-concerten en plaats waar het nieuwjaarsconcert van Blood and Honour Vlaanderen dit jaar zou plaatsvinden. Feestje dat uiteindelijk in Nijlen plaatsvond.

Kan het desgevallend nog toeval zijn dat het N-SA op dezelfde plaats een meeting zou houden als waar Blood and Honour’ers elkaar frequenteren, in Diksmuide stond het N-SA wel degelijk als standhouder bij een Blood and Honour-concert, uit de Tiense Blood and Honour-scène wordt gerekruteerd voor het N-SA, in Oostkamp verzorgde minstens één Blood and Honour’er de ordedienst voor het jeugdcongres/concert van het N-SA… Het N-SA zoekt overal vrienden. Is het niet bij de Blood and Honour-scène, dan – nog een straf Serieus?-verhaal – op een beurs voor paranormale zaken. Gek toch dat het N-SA niet meer vrienden kan verzamelen dan het honderdtal in Oostkamp en de niet eens honderd in Gent. Of is dat toch niet zo gek?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

19-11-09

WERELDTOILETDAG

NazitoiletEr is tegenwoordig een ‘dag’ voor zowat alles. Een Nelson Mandela-dag heeft het VB, met de hulp van Open VLD-commissievoorzitter Geert Versnick, van de agenda kunnen halen in het parlement. Maar vandaag is het de Wereldtoiletdag. En zo gek is dat niet. Veertig procent van de wereldbevolking heeft nog nooit een toilet kunnen doortrekken, en de Wereldtoiletorganisatie hoopt dat iedereen op de duur over dat comfort beschikt.

De Standaard peilde vorig weekend bij een aantal Bekende Vlamingen naar hun toiletgewoonten. De Gentse actrice en cabaretière Veerle Malschaert blijkt dikwijls te telefoneren op het toilet. ’t Is maar dat je het weet als ze jou belt. Komiek Bert Gabriels belt nooit meer op toilet. Bert Gabriels: “Ik heb het weleens geprobeerd, maar achteraf heb ik mijn gsm niet goed in mijn broekzak gestopt en is hij in de pot gevallen.” “Het toiletbezoek is al zo vaak een moment van inspiratie gebleken dat op den duur verdacht veel van mijn grappen een geurtje begonnen te krijgen”, vertelt Bert Gabriëls nog. Hij heeft dan maar een paar fotoboeken in zijn kleinste kamer gelegd, kwestie dat zijn gedachten naar daar afdwalen. Wij vroegen onze medewerkers ook op pad te gaan, en hiernaast vind je het mooiste (nouja) toilet dat wij vonden in het extreemrechtse tot neonazistisch milieu. Om privacy-redenen kunnen we de naam van de toiletgebruiker niet bekend maken, we kunnen enkel verklappen dat we het toilet bezochten bij een Nederlands lid van Blood and Honour / Combat 18. De geur kunnen we niet meegeven, maar die was navenant.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

01-11-09

ZAAL SO FUCKING WHAT-CONCERT VOORTIJDIG BEKENDGERAAKT. HUURDER ZAAL HEEFT OPVALLENDE POLITIEKE IDOLEN EN VRIENDEN

Kategorie C - nieuwe afficheTer ScheldeHet mooiste panorama van de stad Antwerpen zie je als je van de linkeroever van de Schelde naar de rechteroever kijkt. Maar dat was niet de reden waarom gisteren opvallend ander volk naar de Antwerpse Linkeroever reed. Ze kwamen voor een concert met de Duitse groep Kategorie C (foto 1), na verzameld te hebben aan een verkeersknooppunt in Wommelgem om vandaar door te rijden naar cultuurcentrum Ter Schelde (foto 2). Met zeventig auto's en een bus. Naast Belgische werden ook Duitse, Nederlandse en Franse autonummerplaten genoteerd. Het feestje, dat naar schatting 160 mensen verzamelde, zou tot 5 uur 's morgens duren. De Antwerpse regionale televisiezender ATV had vooraf vernomen waar het concert zou plaatsvinden, en had er gisterenavond, in de nieuwsuitzending van 18.00 uur, al twee items over.

Volgens ATV werd de zaal gehuurd door Yorick Van De Weyer (foto 3, links), en die kennen we van de Humo-foto’s over de vriendenkring van VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel. Volgens zijn Facebook zijn de politici waar Yorick Van De Weyer naar opkijkt Gianluca Iannone (spilfiguur bij het Italiaanse rechtsradicale krakersinitiatief CasaPound, als student buitengegooid bij de Italiaanse fascistische partij MSI), José Antonio Primo De Rivera (Spaans fascistisch leider, oprichter van de Falange die onder de het regime van de Spaanse dictator Franco de enige nog toegestane politieke partij in Spanje was), Joris Van Severen en Edgard Delvo. Volgens Blokbuster was Yorick Van De Weyer betrokken bij een fysieke aanval op Blokbuster-militanten op 15 juni 2007 in Antwerpen. In 2006 was Yorick Van De Weyer nog kandidaat op de VB-lijst voor de districtsraadsverkiezingen in de oude stad Antwerpen (en niet de provincieraadsverkiezingen, zoals Blokbuster verkeerdelijk schrijft).Volgens getuigen bij de agressie tegen de Blokbuster-militanten had Yorick Van De Weyer op het ogenblik van de feiten symbolen van Blood and Honour op zijn kledij. Bij zijn Facebook-vrienden vinden we trouwens Blood and Honour’ers zoals Arnoud Kuipers en Wim Biront. Verder N-SA’ers als Zzz en Thierry Vanroy, NSV’ers als Tom Van Grieken en Yves Pernet, VBJ’ers als Angie Bosmans, VB’ers van de harde lijn als vader en zoon Verreycken en volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts, VB-gemeenteraadslid en tatoeërster Silvy Van Beers, Bockenreyder Jarno Roppe, uitbater van café De Leeuw van Vlaanderen Yannick Derboven, enzovoort. In het café van Derboven, café De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, hing de voorbije dagen trouwens een flyer van het Kategorie C-concert aan de muur. Aan het toilet, maar dat is ook de beste plaats voor dat soort zaken.

De onschuldigste Facebook-vrienden van Yorick Van De Weyer zijn allicht Marie-Rose Morel en Karolien Dewinter, dochter van. Sandy Neel staat niet bij de Facebook-vrienden van Yorick Van De Weyer, maar het nichtje van het op de Antwerpse Linkeroever wonend VB-gemeenteraadslid en ex-parlementslid Staf Neel hield een grote kuis op haar Facebook-pagina’s na de publicatie van de bezwarende foto’s in Humo. Om 11.45 uur gisterenmiddag stapte Sandy Neel met twee kompanen uit haar auto aan cultuurcentrum Ter Schelde. Ze kwamen kijken of de deuren van het cultuurcentrum al geopend  waren. In de namiddag viel ATV met een cameraploeg de zaal binnen. De drie aanwezigen daar vertelden dat in de zaal een tentoonstelling zou ingericht worden, maar technici die wat later met een grote vrachtwagen stopten, begonnen een grote geluidsinstallatie binnen te brengen. Volgens één van de technici was het voor een optreden van drie Hard Metal-groepen. Het muziekgenre is niet helemaal correct, het aantal groepen wel. Tim Mudde zegde het optreden van de Sassem Bootboys op het laatst af, en er zou geen vervangingsgroep komen. ATV interviewde ook Open VLD-volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz. Samen met zijn collega Sofie Staelraeve, en onder goedkeurend oog van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, werkt hij aan een wetswijziging die de burgemeesters en allicht ook een speciale cel bij Justitie meer mogelijkheden moet geven om bijeenkomsten als het So fucking what-concert gisterenavond “waar de grondwaarden van onze democratie in het spel zijn” te beletten. Schlitz verwees ook naar het wetsvoorstel van CD&V’er Raf Terwingen, en zei erop te rekenen tegen het einde van het jaar met een voorstel klaar te zijn.

Schiltz en anderen hebben gelijk. Het wordt wat teveel van het ‘goede’. Spijts na de Ian Stuart Donaldson-memorial van Blood and Honour Vlaanderen vorig jaar in Diksmuide Blood and Honour-kopstuk Chris Moorkens en twee van zijn secondanten opgepakt werden, vonden dit jaar in Vlaanderen al zes concerten met rechtsextremistische tot nazistische muziek plaats: achtereenvolgens in Nijlen (10 januari), opnieuw in Nijlen (22 augustus), in Izegem (5 september), in Arendonk (3 oktober), in Oostkamp (10 oktober) en nu in Antwerpen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, blood and honour, vb |  Facebook | | |  Print

31-10-09

NEONAZI’S OVER HET N-SA EN TELEVISIEBEELDEN. VOORVERZAMELPLEK KATEGORIE C-CONCERT BEKEND

Kategorie C - nieuwe afficheN-SA OostkampLiefhebbers van het soort muziek als op het So fucking what-concert vanavond (foto 1) zijn nog altijd ongelukkig dat en hoe het jeugdcongres annex concert van het N-SA drie weken geleden in Oostkamp in beeld is gebracht door Koppen (foto 2). En toen hadden ze de beelden nog niet gezien van de EenVandaag-reportage die met een verborgen camera ook de Hitler-groeten tijdens het optreden van Ultima Frontiera registreerde. Intussen heeft Kategorie C de voorverzamelplek voor hun concert vanavond in het Antwerpse bekendgemaakt.

Er werd met belangstelling uitgekeken naar de Koppen-uitzending. ‘Bromhead’ was in Oostkamp en schrijft op het Stormfront-forum: “(Ik heb) de toespraken van Den Eddy, (Kris) Roman en (Axel) Reitz gehoord. (Reitz) klinkt als een jongere versie van Der Führer wat wel een beetje clichéachtig overkomt, maar wat hij zegt snijdt wel hout. (…) Ga zeker kijken om te zien wat ze ervan gebrouwen hebben.” Na de uitzending reageert ene North-lands: “We zijn er trots op dat we fascistisch zijn! Zo moet het zijn. Ik zie geen enkele reden om in verdediging te gaan tegenover personen of overtuigingen met een lager videaal en een lagere kwaliteit. (…) Er is geen gelijkheid en er zal nooit gelijkheid zijn. Men mag best wat meer in de aanval gaan. Niet fysiek want dat is achterhaald en contraproductief. In de retoriek en in de gedachten moeten we aanvallen en onze overtuiging opdragen.” Excalibur1997 vindt de televisieuitzending “een geslaagde coup médiatique van het N-SA.” DVS828 is het daar niet mee eens.

DVS828 (= Blood and Honour/Combat 18’er Arnoud Kuipers): “Coup médiatique zou ik het allerminst noemen. Onze waarschuwingen werden in de wind geslagen met betrekking tot een cameraploeg op dit evenement. (…) Wij doen er alles aan om cameraploegen buiten te houden op onze activiteiten, en N-SA gaat ze binnenhalen. (…) Men moet begrijpen dat wij allerminst tegen het openlijk nationaalsocialisme zijn, zoals ook duidelijk te zien is aan meerdere toespraken van onze kameraden. Hier gaat het dan ook niet om. Het feit is dat N-SA hiermee haar doel totaal gemist heeft en welwillig meegewerkt heeft aan de openbare marginalisatie van haar partij.” NVU-voorzitter Constant Kusters beaamt: “De NVU heeft als beleid NOOIT cameraploegen toe te laten bij BESLOTEN bijeenkomsten. (…) De systeempers is op dit gebied niet te vertrouwen! Zodra journalisten toegelaten zijn, is het ook geen besloten bijeenkomst meer! En is het voor justitie gemakkelijker om personen te vervolgen voor gedane uitspraken enz.” Excalibur1997 tilt niet zo zwaar aan de heisa: “N-SA maakt een groeiproces door en een doordachte provocatie moet kunnen.”

“En ziehier het resultaat”, zegt Dutchie88, waarbij hij verwijst naar een krantenartikel over een mogelijke wetswijziging na de beelden van de bijeenkomst in Oostkamp, wetswijziging die het de burgemeesters gemakkelijker moet maken bijeenkomsten als in Oostkamp te verhinderen. DVS828/Arnoud Kuipers herhaalt zijn waarschuwing tegen openlijke of verborgen camera’s, en besluit: “Overigens hebben wij enkel het beste met de beweging en het N-SA voor, anders zouden wij onze tijd niet verspelen aan waarschuwingen en argumentatie.” Excalibur1997 en Bromhead wijzen erop dat verborgen camera’s steeds kleiner en gemakkelijker aan te schaffen worden, Bromhead kent daar trouwens een website voor. De discussie op het Stormfront-forum gaat nog verder, maar Excalibur1997 wordt het na een tijdje beu: “Voor mij is dat ganse nazi-skinhead gedoe, hoe ze zich ook mogen heten, niet politiek. Het gaat om zuipen, choqueren en de verkoop van ‘NS’ spullen. Veel geblaat, weinig wol. Een product van democratisch-liberale decadentie. Ik hou het VB verantwoordelijk voor het ontstaan ervan nadat ze het VBJ ‘opdoekten’.”

Voilà. Barbara Pas, in opvolging van Hans Verreyt de nieuwe voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren, weet wat te doen. Het VBJ moet actiever en radicaler worden, anders krijgen we nog rechtsradicalere tot neonazistische groepen op ons dak. Intussen heeft Kategorie C de voorverzamelplek voor hun concert vanavond in het Antwerpse bekendgemaakt: het ‘rond punt’ in Wommelgem. Even verderop was ook al het voorverzamelpunt voor een Blood and Honour-concert dat op 4 maart 2006 in Vremde/Boechout plaatsvond. Vanaf dat voorverzamelpunt in Wommelgem kan het nog alle mogelijke richtingen uitgaan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

29-10-09

SANDY NEEL BLIJFT ALS ENIGSTE VB'ER OVER IN GEMEENTERAAD VAN LILLE NA PUBLICATIE VAN FOTO'S VAN SANDY NEEL EN HAAR VRIENDEN

Humo toonde laatst foto’s van een verjaardagsfeestje in café De Leeuw van Vlaanderen, waarbij VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel (foto 1) in gezelschap bleek te vertoeven van Arnoud Kuipers en andere Blood and Honour’ers, en van Bockenreyder Jarno Roppe. Sandy Neel zei niet te weten dat de mensen op de Humo-foto’s behoren tot “een bepaalde vereniging”. Joods Actueel publiceerde daarop een foto van Sandy Neel breed glimlachend, gezeten naast Arnoud Kuipers in vol ornaat, zijnde in een T-shirt van Blood and Honour/Combat 18. VB-voorzitter Bruno Valkeniers zag er geen probleem in. Het was volgens hem opgewarmde kost, en Sandy Neel heeft zich na het Humo-artikel toch gedistantieerd van nazistisch gedachtegoed.

Sandy Neels partijgenoten in de gemeenteraad van Lille denken daar anders over. In een brief aan burgemeester Jef Van Duppen (CD&V) zegden de VB-gemeenteraadsleden Geert Geens (foto 2) en Leo Smans ontslag te nemen uit de VB-fractie, en voortaan als onafhankelijken te zetelen in de Lilse gemeenteraad. “Wij distantiëren ons van het gedachtegoed van Sandy Neel en contacten met neonazi’s”, zeggen Geens en Smans in de brief. De derde VB’er naast fractieleidster Sandy Neel, Sientje Celis (foto 3), besliste eerder om dezelfde reden zelfs om uit de gemeenteraad te stappen. Maar toen ze besefte dat dan een andere VB'ster in haar plaats in de gemeenteraad zou zetelen, ene Heidi Otten, besloot ze zich aan te sluiten bij haar twee collega's en voortaan eveneens als onafhankelijke in de Lilse gemeenteraad te blijven zetelen. En zo geschiedde ook gisterenavond. VB-voorzitter Bruno Valkeniers was vooraf verwittigd van de stap die Geert Geens en Leo Smans overwogen, maar Valkeniers zei "dat hij andere dingen aan z'n hoofd heeft" en nog wel zou terugbellen. "Dat is nooit gebeurd, waardoor het wel duidelijk is voor wie hij kiest", zegt Geert Geens in een gesprek met Joods Actueel. Het blad heeft ook geruchten opgevangen over een tatoeage bij Sandy Neel. Naargelang van de bron gaat het om een hakenkruis op de rug tot de kop van een SS-adelaar op de schouder, volgens nog een andere bron zou de tatoeage intussen verwijderd zijn nadat Sandy Neel haar dochter vergezelde bij een zwembeurt en er klachten binnenliepen van andere zwemmers.

In elk geval is de VB-fractie in de gemeenteraad van Lille op één maand tijd teruggevallen op nog maar één vierde, Sandy Neel zelf. Ziet Bruno Valkeniers nog altijd geen probleem?

11:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, valkeniers, neel |  Facebook | | |  Print

26-10-09

GEEN BLOOD AND HONOUR, KELTISCHE FEESTEN EN ANDERE RARE BEDOENINGEN MEER OP CAMPING IJZERHOEVE

Iedereen welkom !!!, staat er op het bord aan de ingang van camping IJzerhoeve in Diksmuide (foto). Maar dat geldt niet langer voor concertgangers van Blood and Honour, A.V.V.-Fest’en en andere bijeenkomsten van volk van dat slag. De zoveelste vechtpartij was de druppel die de emmer deed overlopen.

Op camping IJzerhoeve vond op 18 oktober vorig jaar het voorlopig laatste groot concert van Blood and Honour Vlaanderen plaats, met 7 à 800 concertgangers. De uitbater van de IJzerhoeve, Peter Ingelaere, was best tevreden over het ordentelijk verloop van het Blood and Honour-concert. Politie en parket waren iets minder tevreden over hoe de avond er verliep en pakte een paar dagen later organisator Chris Moorkens en twee van zijn secondanten op. Het was niet de eerste keer dat op camping IJzerhoeve concerten plaatsvonden waar een normaal mens niet graag zijn zoon of dochter naartoe ziet vertrekken: het eerste AVV-Fest, het Oi!-concert This Is Belgium en meer van dat vonden er al eerder plaats. Traditioneel is er op dezelfde camping aan de vooravond van de IJzerwake een ‘kameraadschapsavond’ van Voorpost. Voor Blood and Honour’ers ook de gelegenheid om er de tenten op te slaan vooraleer ’s anderendaags naar de IJzerwake te gaan. Dit jaar hadden zowel Blood and Honour’ers van de traditionele versie als van de Combat 18-tak aangekondigd er naartoe te gaan, en dat mondde op de camping uit in een fikse vechtpartij tussen de aanhangers van de verschillende Blood and Honour-strekkingen. De gevolgen waren ’s anderendaags nog aan het gezicht van één van de IJzerwake-gangers te zien.

Op 3 oktober was er op camping IJzerhoeve het tweede A.V.V.-Fest (Alles voor Vlaanderen-feest). Maar in plaats van zich te vergapen aan de aangekondigde groepen met duistere muziek en de demonstraties van vechtpartijen als in de middeleeuwen, werd er weer een potje gevochten tussen twee Blood and Honour'ers van verschillende strekking. En vechten, dat is dan met boksbeugels onder de handschoenen. Er vielen serieuze klappen; uitbater Peter Ingelaere deelde in die klappen toen hij probeerde de twee partijen uit elkaar te houden. Aanstoker en gewelddadigst was de Combat 18'er. Voor Peter Ingelaere is het vat nu af. “Ik stop met die optredens toe te laten. Ik heb er niks dan miserie mee. Het is genoeg voor mij”, zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) is hiermee uiteraard blij om. Aan AFF/Verzet bevestigt de campinguitbater: “Ze komen er niet meer in. Ook niet de traditionele Blood and Honour’ers. Ook niet voor ‘Keltische huwelijken’ enzomeer. Gedaan ermee.” Hoe hij er zeker van is dat men hem niet zal verrassen door onder een vals voorwendsel zijn zaal of terrein te huren? Peter Ingelaere: “Ik ken ze wel, ik weet welk vlees er in de kuip zit.”

Het terrein waar vorig jaar oktober een tent stond voor de Ian Stuart Donaldson-memorial van Blood and Honour Vlaanderen zal stilaan volgebouwd worden met houten huisjes in piramidevorm die Peter Ingelaere laat aanrukken vanuit Bulgarije. Tot slot nog een smakelijk verhaal dat Ingelaere aan de Krant van West-Vlaanderen vertelde. Er is wel eens meer gevochten op zijn camping. Peter Ingelaere: "Het allereerste jaar heb ik eens een incidentje gehad. Er brak een vechtpartij uit, maar één van die gasten gooide een kauwgomballenautomaat stuk tegen de grond. Al die kauwgomballen rolden doorheen de zaal zodat niemand nog kon recht staan en het spel was zo voorbij." Jammer dat dat niet gefilmd is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, aanverwant |  Facebook | | |  Print

22-10-09

SANDY NEEL WEER IN OPSPRAAK. JOODS ACTUEEL OVER HET AFF

Joods-Actueel-oktober-1Joods-Actueel-oktober-2In het vandaag verschijnend oktobernummer van Joods Actueel (foto 1) pakt het maandblad uit met een voor VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel bezwarende foto. Na de Humo-foto’s en het artikel daarbij over een feestje in het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen, zei Sandy Neel over haar vrienden: “De mensen op de foto behoren tot een bepaalde vereniging, maar dat wist ik niet.”

Zelf moesten wij toen toch wel onze wenkbrauwen fronsen. We schreven: “Wie goed toekijkt ziet op de foto in Humo dat Arnoud Kuipers een T-shirt van Combat 18 droeg. Arnoud Kuipers woont daarenboven in dezelfde Antwerpse Kempen als Sandy Neel. Arnoud Kuipers op dat verjaardagsfeestje voor Yannick D.R., partner van Sandy Neel, en Sandy Neel zou niet weten dat Arnoud Kuipers behoort tot ‘een bepaalde vereniging’? Maak dat de kat wijs.” Joods Actueel publiceert nu een foto van hetzelfde feestje als de foto in Humo, nu met enkel Arnoud Kuipers en Sandy Neel in beeld. Als het ware als broer en zus gezellig samen. Arnoud Kuipers in een T-shirt van Combat 18, de gewelddadigste tak van Blood and Honour (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie). Arnoud Kuipers is dan wel buiten gegooid bij Blood and Honour Vlaanderen/Combat 18-versie, maar aan zijn Combat 18 T-shirt is hij gehecht. Ook bij de NVU-betoging in Venlo op 26 september liep hij erin rond, zoals op een foto te zien is in de jongste Alert!

Na het artikel in Joods Actueel, ook verschenen op de website van Joods Actueel, zei de burgemeester van Lille, waar Sandy Neel gemeenteraadslid is: “Wij hebben geen bevoegdheid om Sandy Neel uit de gemeenteraad te zetten. Het is aan het Vlaams Belang de moed te hebben om zo’n mensen uit hun partij te zetten. Zoals ze ook gedaan hebben met die onthaalmoeder.” In De Morgen zegt partijvoorzitter Bruno Valkeniers vandaag dat er geen probleem is met Sandy Neel. Bruno Valkeniers: "Sandy Neel heeft zich openlijk gedistantieerd van dergelijk (nazistisch, nvdr.) gedachtegoed. Net zoals er bij ons geen plaats is voor het communisme en het maoïsme, is er ook voor neonazisme geen plaats bij Vlaams Belang. Politici staan wel vaker op foto's met mensen van wie het gedachtegoed niet geweten is. Joods Actueel begrijpt blijkbaar nog altijd niet dat wij absoluut geen gevaar zijn voor de Joodse gemeenschap." Maar het gedachtegoed van Arnoud Kuipers was geweten toen Sandy Neel met Arnoud Kuipers poseerde voor de foto, en verder volop feestte met Arnoud Kuipers. Het is geen kwestie van op foto's staan met mensen waarvan het gedachtegoed niet geweten is.

Op de voorpagina van het oktobernummer van Joods Actueel wordt overigens ook nog een artikel over het Anti-Fascistisch Front (AFF) aangekondigd onder de kop AFF, waakhond van de democratie. Het zal Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid, plezier doen. Hij deed laatst op zijn blog een bijna pathetische oproep om meer te vernemen over het AFF. Wie zijn ze, wat drijft hen? Bert Deckers wordt nu op zijn wenken bediend.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour, neel |  Facebook | | |  Print

14-10-09

MOLESTEREN VAN AFRIKAAN EN VLAMING MET RASTAKAPSEL IN BRUGGE: EINDELIJK PLEIDOOIEN. UITSPRAAK OP 24 NOVEMBER

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar gisteren is dan toch een belangrijke stap vooruit gezet in twee gerechtszaken: de vervolging van de belagers van de Rafaël Mensah en zijn Vlaamse vriend met rastakapsel Alain Bouillon die in mei 2006 in de buurt van de beruchte Brugse kroeg De Kastelein gemolesteerd werden door een groep rechtse skinheads; en de vervolging van de BBET'ers, de voormalige ‘vormingsorganisatie’ van Blood and Honour Vlaanderen.

“Die skinheads wilden geen geld. Ze wilden ons pakken omdat mijn vriend de verkeerde kleur heeft”, zei Alain Bouillon aan De Standaard/Het Nieuwsblad daags nadat hij in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei 2006 gemolesteerd werd. Zijn linkeroog zit bijna helemaal dicht en de rest van zijn gezicht is bont en blauw. “Maar het ergste is mijn gebit: de dokters hebben nu een ijzer in mijn mond genaaid. Ook mijn rug kan ik amper bewegen. Ik denk dat ze me over de straat hebben gesleept”, vertelt Bouillon. Zijn Afrikaanse vriend is er nog erger aan toe. “Alles wat gebroken kan zijn in een gezicht, is gebroken. En hij heeft ook nog verschillende andere breuken over zijn hele lichaam”, zegt de Brugse procureur des konings Jean-Marie Berckvens. Mensah ligt enkele weken in coma (foto 2) en overlijdt begin april 2007. Er is geen verband gevonden tussen de slagen en verwondingen in Brugge en zijn overlijden aan longembolie. Dezelfde doodsoorzaak als van de deze week overleden wielrenner Frank Vandenbroucke. Maar Mensah – die een gospelkoor leidde – was na Brugge nooit meer dezelfde. Hij ging gebrekkig, en zijn eeuwige lach was veranderd in een triestige blik.

De politie pakte nog diezelfde avond als Mensah en Bouillon gemolesteerd werden vijf rechtse skinheads op. De vijf – onder wie zanger-gitarist van Kill Baby Kill! Dieter Samoy (foto 1) – waren na het voorval teruggekeerd naar De Kastelein waar ze eerder die avond een trouwfeest hadden bijgewoond. Ontkennen heeft geen zin want er zit nog bloed op hun kleren en schoenen. Twee skinheads worden na ondervraging vrijgelaten; de andere drie, onder wie Samoy, blijven een tijd in voorarrest. Op 14 januari 2009 wordt de zaak voor het eerst voor beoordeling door de correctionele rechtbank van Brugge gebracht, maar de advocaten van de verdachten vragen nieuwe onderzoeksdaden. De zaak zou dan op 28 april voorkomen, maar ook dan wordt de behandeling uitgesteld. Gisteren, 13 oktober 2009, konden dan toch de pleidooien gehouden worden. Dieter Samoy, V.E. en J.C. moesten zich verantwoorden voor slagen en verwondingen, met racisme als verzwarende omstandigheid; Dieter Samoy ook nog eens voor schuldig verzuim uit racisme; P.H. en B.V. enkel voor schuldig verzuim uit racisme. Voor de eerste drie werd een effectieve gevangenisstraf van vier jaar geëist; voor de laatste twee een werkstraf van 300 uren. De pleidooien gisteren namen meer dan vijf uur in beslag. Op 24 november volgt de uitspraak van de rechtbank.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, blood and honour |  Facebook | | |  Print

GEEN BEZWAAR TEGEN INFILTRATIE BBET. HET SOCIAAL NETWERK VAN BBET-HOOFDVERDACHTE TOMAS BOUTENS

Gisteren is een belangrijke hindernis genomen om de mensen van BBET voor de rechtbank te kunnen brengen. BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) is een groep Blood and Honour'ers, genoemd naar hun toenmalig blad en website.

Op 4 september 2006 vallen speurders binnen in vijf legerkazernes (Leopoldsburg, Kleine Brogel, Peer, Brussel en Zedelgem) en op achttien privéadressen. Tomas Boutens (foto 1), op het ogenblik van zijn aanhouding 25 jaar, als militair gekazerneerd in Leopoldsburg, is één van de hoofdverdachten. Hij zou paramilitaire trainingen ingericht hebben als voorbereiding op 'het echte werk'. Andere hoofdverdachten zijn Marc H., informaticus en ‘ideoloog’ van de BBET-groep, en Joeri V.d.P., rechterhand van Boutens en huurder van de BBET-postbus. Babe van het gezelschap Tamara V.A., uitbaatster van het toenmalig café De Viking in Leopoldsburg en stripster, is nog altijd populair in Stormfront-middens. Het AFF/Verzet-artikel met een naaktfoto van V.A. is één van de meest bezochte pagina’s op deze blog omwille van een link op deze Stormfront-pagina. Op 1 december 2008 geraakte bekend dat het parket de doorverwijzing naar de rechtbank vroeg voor de 21 verdachten: 11 voor deelname aan terroristische activiteiten, racisme en negationisme; 10 voor het bezit van illegale wapens en bendevorming.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling moest zich eerst buigen over het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden in deze zaak. Het BBET-netwerk werd immers in kaart gebracht door de inzet van een infiltrant. Volgens de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling was daar niets mis mee, maar twee verdachten gingen tegen die uitspraak in beroep bij het Hof van Cassatie in Brussel. Ze verzuimden echter hun beroep met concrete feiten te staven, en het Hof van Cassatie verwierp gisteren dan ook hun klacht. Er kan nu een tweede poging ondernomen worden om de 21 effectief voor de rechtbank te dagen. Het is niet duidelijk hoe het wapenbezit ingeschat zal worden – er zouden een 350 à 400 wapens in beslag genomen zijn, met een totale waarde van een 450 000 euro. Met de wapenwet die intussen van kracht is, hadden de in beslag genomen wapens, of toch een belangrijk deel ervan, in legaal bezit kunnen komen. Vorige maand, tenslotte, geraakte bekend dat het leger vier beroepsmilitairen betrokken in de BBET-affaire ontslagen heeft zonder de komende rechtszaak af te wachten.

Begin dit jaar wiste Tomas Boutens zijn Netlog-pagina’s nadat Humo hem via Netlog probeerde te contacteren, maar hier kon je toch nog printscreens van die Netlog-pagina’s zien. Boutens houdt van sociaal netwerken, en hij is nu op Facebook terug te vinden. Bij zijn vrienden daar noteren we onder andere: Arnoud Kuipers, het bij de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen buiten gebonjourd kopstuk (zie ook: hier); Dominiek V., ex-kopstuk van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen, nu actief bij het N-SA en op een blauwe maandag wel eens muzikaal actief met zijn groep Elfenbloed; Jarno Roppe, actief bij de Hasseltse Bockenreyders maar vaak ook in Antwerpen gesignaleerd; Koen S., actief bij de Leuvense Vlaams Belang Jongeren en bij Blood and Honour Vlaanderen; Kris Roman, actief bij Euro-Rus en nu ‘coördinator buitenlandse betrekkingen en geopolitiek’ bij het N-SA; en Angie Bosmans, vorige zondag als actieverantwoordelijke opgenomen in het vernieuwde Dagelijks Bestuur van de Vlaams Belang Jongeren.

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

04-10-09

OPNIEUW DUITS BLOOD AND HONOUR-CONCERT IN ONS LAND. NU IN EEN SOCIALISTISCH PARTIJLOKAAL

BH DUITSLAND 3 oktober 2009Gisterenavond was Vlaanderen weer eens de plaats waar Duitse Blood and Honour’ers van de Combat 18-strekking konden verzamelen voor hun jaarlijkse Ian Stuart Donaldson-memorial. Een eerbetoon aan de zanger van Skrewdriver en stichter van de internationale Blood and Honour-beweging waaruit de gewelddadige Combat 18-tak is ontstaan. Deze keer verzamelden de Duitse neonazi’s in het Kempense grensdorp Arendonk, in het feestzaaltje van café Volkshuis, het socialistisch partijlokaal. De uitbater van het Arendonkse Volkshuis kon gisterenavond en vandaag niet bereikt worden wegens een weekendje aan zee.

Naargelang de bron waren er een honderdvijftigtal tot “enkele honderden” aanwezigen voor een concert waarvoor vijf Duitse neonazimuziekgroepen en een Zweedse aangekondigd werden (foto). De burgemeester en de lokale politie werden twee uur voor de aanvang van het concert gealarmeerd door omwonenden. De buurtbewoners vonden het verdacht dat er opeens opvallend veel skinheads en vreemde auto's met Duitse nummerplaten opdoken in het dorpscentrum. Terwijl de neonazi's uit de bol gingen in het Volkshuis, hield de politie discreet een oogje in het zeil. Toevallig vond amper één kilometer verderop in Arendonk een grootscheepse Wodca-actie plaats, waarop behalve heel veel agenten ook de gouverneur van Antwerpen Cathy Bercx (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) aanwezig waren.

Het Blood and Honour-concert was er vanzelfsprekend onderwerp van gesprek, maar volgens de Arendonkse burgemeester Ernest Buijs (CD&V) was het “te kort dag” om nog in te grijpen. De vorige ISD-memorial van het Duitse Blood and Honour/Combat 18 vond plaats in Zandvliet, het noordelijkste district van Antwerpen, en verzamelde een 800 neonazi’s. Ook daar beperkte de politie haar rol tot het observeren. Dat er tot volop buiten de concertzaal hoorbaar gesiegheild werd, was geen reden voor ingrijpen. Drie weken later draaide de Zwitserse politie de groepsleden van de in Zandvliet optredende groep Amok wél in de gevangenis.

Het is de tweede keer op een dikke maand tijd dat Duitse neonazi’s in ons land verzamelen, op 22 augustus verzamelden ze in een parochiezaaltje van Nijlen. Waarom kan in ons land altijd weer wat in Duitsland niet kan, wanneer gaan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie nu eens de burgemeesters, politie en parket voorbereiden op neonazi-bijeenkomsten, en laten ingrijpen? Het concert kan niet onverwacht zijn voor de politiediensten. Op het internet werd het voorverzamelpunt aan het Esso-tankstation Oeienbosch in het Nederlandse Veldhoven aangekondigd, “Fahrichtung Antwerpen”.

11:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

01-10-09

RACISME VAN 69-JARIGE BLOOD AND HONOUR’ER EN ZIJN BUURMAN SLECHTS LICHT GESTRAFT

Leopold Berckmans (foto) is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en, ook al met uitstel, een geldboete van 550 euro, omdat hij zijn Turkse buurman vergeleek met een 'hondenstront' en meer van die uitspraken deed. Berckmans is 69 jaar en bezoekt bijeenkomsten van (het traditionele) Blood and Honour Vlaanderen. Berckmans’ buurman en spitsbroeder Marc V. kreeg dezelfde straf.

Waarvoor Leopold Berckmans en Marc V. terechtstonden, en wat ze voor hun verdediging inbrachten, hebben we hier al eerder gesignaleerd. “Meneer de rechter”, begon Berckmans. “Die mensen daar (hij bedoelde de Turkse buren, red.) zijn voor mij hondenstront. Ik wandel er met een boog omheen. Kennissen uit het extreemrechtse milieu wilden de Turk in de Schelde gooien, maar ik heb dat afgeraden. We moeten de rivier niet nog meer vervuilen!” Na zijn woordje uitleg tegen de rechter, richtte hij zich nog tot de procureur: “Jullie zijn veel te links en vormen de voedingsbodem van extreemrechts.” Marc V. had twee briefjes met de tekst Turkse klootzak op de deur van zijn buurman gehangen. Hij wilde zich daar nu wel voor excuseren. Intussen geraakte nog meer bekend over de oplopende burenruzie. Leopold Berckmans: “Het begon allemaal banaal: ik gooi mijn kruimels altijd onder een boompje voor mijn deur, voor de vogeltjes, maar mijn buurman wordt daar hysterisch van want die vogels kakken op zijn auto. Onze buurt wordt een echt getto.” Toen de ruit van hun eigen voordeur sneuvelde, plakten de beklaagden de deur af in de vorm van een hakenkruis.

“Ik had vroeger een geschenkenwinkel in Borgerhout en ben daar meer dan twintig keer overvallen. Het gerecht deed niks en zo ben ik in het extreemrechtse milieu terechtgekomen. Die mensen hebben me altijd geholpen”, vertelt Berckmans. “Ik ben extreemrechts, wat niet wil zeggen dat we thuis met SS-vlaggen zwaaien. Ik ga naar bijeenkomsten van Blood and Honour, maar ben daar juist om die gasten te temperen. Er is daar trouwens een afscheuring met Combat 18 en die zijn nog veel radicaler. Weet je voor wat die 18 staat? De 1 is voor de A van Adolf en de 8 is voor de letter H van Hitler.” Ja, dat wisten we al. Dat een 69-jarige nog naar Blood and Honour-bijeenkomsten gaat, is wel nieuw voor ons. Maar Berckmans heeft gelijk: het gerecht is veel te laks. Voor alle racistische feiten, en niet minder hoe hij die goedpraatte, kreeg Berckmans slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf en geldboete. 

Volgens Gazet van Antwerpen motiveerde de rechtbank haar uitspraak met: “Ze zeggen dat ze elkaar zullen negeren. Dat is een sein dat ze nog naast elkaar willen wonen.” Uit Het Nieuwsblad blijkt dat Berckmans zich van geen kwaad bewust is. Berckmans: “Mijn gedachtegoed is extreem rechts en dat mag iedereen weten. Als die vreemden hier niet tevreden zijn, dan moeten ze maar snel weer vertrekken. Ik heb er geen probleem mee dat ze me de grootste racist van Vlaanderen noemen. Wat is dat, racisme? Ik zeg de dingen zoals ze zijn. Ik heb straks een Joodse vriend op bezoek en verhuur een appartement aan een Marokkaans meisje.” Het is niet bekend of Berckmans, die “de dingen zegt zoals ze zijn”, lid is van het Vlaams Belang. Het zou verbazen als dat niet is. Over de vergelijking van zijn Turkse buurman met hondenstront, zegt Leopold Berckmans nog: “Het voordeel van een hondenstront is dat die vroeg of laat wordt opgeruimd.”

Het geplaagde Turks gezin kreeg van de rechtbank een symbolische schadevergoeding van één euro. Het gaat hiertegen in beroep. De schade die ze leden wegens de racistische pesterijen, onder andere bij de verbouwing van hun huis als hun buurman systematisch de politie op hen afstuurde, is aantoonbaar hoger, zegt Ramazan Elmas. Zijn echtgenote Nazli vindt het vonnis mild. “Dit schrikt niet af. Dit is geen strenge voorbeeldstraf.” Het is nog niet bekend of het Antwerps parket in beroep gaat tegen het vonnis. Op het proces eiste de openbare aanklager een celstraf van 18 maanden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, racisme, blood and honour |  Facebook | | |  Print

29-09-09

SANDY NEEL, NA DE HUMO-FOTO’S

Sandy-NeelHet stond niet eens aangekondigd bij de inhoudsopgave van Humo vorige week, maar het artikel op blz. 25 Vlaams Belang-medewerkers op nazi-feestjes. Hoezo, het VB duldt geen nazi’s? heeft de voorbije week voor gespannen zenuwen gezorgd in de Madou, de hoofdzetel van het VB in Brussel. Niet omdat VB-gemeenteraadslid en -personeelsid Sandy Neel (op foto 1 zelf actief als fotograaf bij de Gulden Sinjoren) in het artikel gesignaleerd wordt in het gezelschap van Blood and Honour’er/Combat 18’er Arnoud Kuipers en Bockenreyder Jarno Roppe. Wel omdat foto’s van het feestje bekend zijn geraakt.

In het Humo-artikel staat dat Sandy Neel in de beruchte Antwerpse kroeg De Leeuw van Vlaanderen een verjaardagsfeestje gaf voor haar partner Yannick D.R. die op de persdienst van het Vlaams Belang werkt. Op de bijgevoegde foto poseert de nicht van Staf Neel met de al genoemde Arnoud Kuipers en Jarno Roppe, en Karin Wolters die op goede voet staat met zowel oude als nieuwe kopstukken van Blood and Honour, zowel in Nederland als in Vlaanderen. In het bijhorend artikel staat ook dat Sandy Neel de geboorteplaats van Adolf Hitler heeft bezocht, en andere bedevaartsoorden voor nazi’s. Aanleiding tot het artikel is de uitspraak van Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers dat mensen met nazistische sympathieën geen plaats hebben in zijn partij. Hij zei dat nadat de onthaalmoeder met nazi-symbolen in haar huis uit het Vlaams Belang was gezet. “Ik was verontwaardigd toen ik het artikel las en heb er van wakker gelegen”, zei de voorbije week burgemeester Jef Van Duppen (CD&V) van Lille waar Sandy Neel de vierkoppige VB-gemeenteraadsfractie leidt. “Dat is ongepast in onze gemeenteraad.”

Sandy Neel reageerde in de gemeenteraad met: “De mensen op de foto behoren tot een bepaalde vereniging, maar dat wist ik niet. Zelf heb ik geen nazistische sympathieën. Op mijn website staat inderdaad dat ik de geboorteplaats van Hitler heb bezocht, maar waarom zou ik dat daar niet mogen opzetten? Het artikel in Humo is laster en bovendien zijn de foto's van een private website gehaald. Er is een procedure tegen Humo gestart. De gemeenteraad moet mijn proces niet maken.” Laster in Humo? Het is het klassiek antwoord van in het nauw gedreven rechtsextremisten. Wie goed toekijkt ziet op de foto in Humo dat Arnoud Kuipers een T-shirt van Combat 18 droeg. Arnoud Kuipers woont daarenboven in dezelfde Antwerpse Kempen als Sandy Neel. Arnoud Kuipers op dat verjaardagsfeestje voor Yannick D.R., en Sandy Neel zou niet weten dat Arnoud Kuipers behoort tot “een bepaalde vereniging”? Maak dat de kat wijs.

En weet ze ook niet tot welke vereniging Jarno Roppe behoort? Dat hebben we hier nochtans al een paar keer uit de doeken gedaan, Sandy Neel bezoekt regelmatig deze blog en ze is goed bevriend met Jarno Roppe zoals hier al in onverdachte tijden gesignaleerd is. Van welke “private website” de foto’s in Humo zouden komen, heeft Sandy Neel er niet bij verteld. Maar ze heeft wel haar Facebook-pagina opgekuist. Wie er nu naartoe surft, zou denken dat Sandy Neel geen politieke vrienden heeft. Haar Netlog-pagina Tante_Eva_33 heeft ze van het internet gehaald. Wie Twittert kan natuurlijk nog proberen Sneeltje te volgen, maar we kunnen geen garantie op succes geven. De trend van verdwijnende sociale netwerksites werd ingezet na het oppakken van drie Blood and Honour’ers in oktober vorig jaar. Men kan dat betreuren – er is al zo weinig om mee te lachen in de huidige wereld – maar er is ook een ander gegeven: lang houden ze dat meestal niet vol. Een paar mensen die er eind vorig jaar mee stopten, zijn nu weer volop aan het digitaal sociaal netwerken.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan… Het is al de tweede keer op één jaar tijd dat Sandy Neel zich verplicht voelt haar Facebook-contacten uit te kuisen. De vorige keer was het ook al wegens de opvallende vriendschap met een Blood and Honour’er, net als Sandy Neel stamgast van café De Leeuw van Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, neel |  Facebook | | |  Print

08-09-09

ROCK AGAINST CANCER-CONCERT FLOPT. TRY-OUT VOOR NIEUWE BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN-LEIDING

Rock-against-cancerStrijdgeest 1Terwijl peuters en kleuters bij een onthaalouder in Hoboken opgevangen worden te midden van foto’s van Bert Eriksson en Adolf Hitler, wordt voor de rijpere jeugd (nouja) de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen nieuw leven ingeblazen. Het Rock Against Cancer-concert dat zaterdagavond ingericht werd (foto 1), was in feite een try-out voor een nieuwe leiding bij Blood and Honour Vlaanderen. De loopjongens nemen de macht over van de anciens.

Volgens de Netlog-pagina over het Rock Against Cancer-concert zouden de optredens zaterdag plaatsvinden in de regio Limburg – Antwerpen – Vlaams-Brabant, maar dat was misleiding zoals wel meer gebeurt. Vrijdagavond was de voorverzamelplek al bekend: een Esso-tankstation in Roeselare. De kans dat het vandaar naar een zaaltje in de genoemde provincies zou gaan, was bijzonder klein. Uiteindelijk werden de concertgangers verwezen naar zaal Valentino in Izegem, in de provincie West-Vlaanderen. De zaal was gehuurd door Matthias Van Hoof en biedt plaats aan 425 mensen. Maar zoveel volk werd er die avond niet geteld. Op het hoogtepunt, rond middernacht, werden ongeveer vijftig betalende bezoekers geteld, naast vijfentwintig medewerkers voor de organisatie van de avond. Van de vier aangekondigde groepen traden enkel Strijdgeest (foto 2) en Strongside op. Daarnaast was op het laatste moment nog een West-Vlaamse metalband op het podium gezet. De uitbaters van zaal Valentino schrokken nogal van het volk dat opdaagde voor wie een zaal “voor een benefietoptreden voor een goed doel” was gehuurd. Gezien de kleine opkomst en de kermis die op hetzelfde ogenblik plaatsvond in Izegem was het advies van de politie om het concert enkel te observeren. Uit vrees dat bij ontruiming van de zaal de zaak zou uitdeinen tot rellen op de kermis. Een buurtbewoner belde VTM maar gezien de kleine opkomst wilde die niet afzakken naar Izegem. Pech natuurlijk voor Matthias ‘Mattke’ Van Hoof die zo zijn minuut televisieberoemdheid miste. Burgemeester Gerda Mylle (CD&V) is geschokt en bespreekt morgen in het schepencollege van Izegem voorstellen om een herhaling te vermijden.

Tijdens het concert werd duidelijk dat naast Matthias ‘Mattke’ Van Hoof, ‘Robby Q’ mede-organisator was. Robby Q. (29 j.) haalde in 2006 de krantenkolommen toen skinheads in een jeugdcafé in Wervik amok maakten en bij een vechtpartij een man met een koevoet op het hoofd werd geslagen. Hoe de zaak voor Robert Q. afliep is niet duidelijk; zijn advocate was gisterenavond niet bereikbaar. Alleszins werd Robby Q. in 2003 veroordeeld tot vier maanden cel en een geldboete van bijna 500 euro. Twee vrienden werden eveneens veroordeeld voor inbreuken op de racismewet, slagen en verwondingen, en weerspannigheid. Gewapend met een baseballknuppel en een ijzeren staaf trokken ze op 19 januari 2001 naar buurten in Lokeren waar veel allochtonen samenkomen. Ze brachten de Hitlergroet en riepen dat de “vreemdelingen niet beter verdienen dan te worden geslagen”. Eén allochtoon werd ook effectief geslagen. Bij Robby Q. werd bij die gelegenheid een vlag met een hakenkruis gevonden. Vorig jaar haalde Robby Q. opnieuw de krantenkolommen, nu als diegene die de zaal geboekt had voor een SS-heldenhuldiging en concert van Blood and Honour Vlaanderen op 19 april 2008 in Bellegem, bij Kortrijk. Robby Q. werd samen met zijn bloedbroeders Blood and Honour-kopstuk Chris Moorkens en VB’er Kristof Van Holen (huurder van het terrein voor het Blood and Honour-concert op 19 oktober 2008 in Diksmuide) op 21 oktober 2008 van het bed gelicht door de politie, maar alle drie mochten ze na een dag beschikken. Bij rellen na de NSV-betoging op 26 maart dit jaar werd Robby Q. andermaal opgepakt door de politie, samen met de ‘fine fleur’ van rechtsradicalen en neonazi’s in Vlaanderen en Nederland.

Nadat hij op 21 oktober 2008 opgepakt werd door de politie en daarbij de media haalde, wiste Robby Q. zijn Netlogpagina’s, maar collega Yelloman had zijn profiel al eerder opgeslagen. Naar eigen zeggen waren “voetbal, sex, pc, de hooligan uitgangen (bedoeld werd ‘de hooligan uithangen’, red.), blood and honour, etc.” zijn hobby’s; een andere keer vermeldde hij onder andere ook nog “street fight”. ‘Robby Q.’ organiseerde samen met ‘Mattke’ het Rock Against Concert-concert zaterdagavond in Izegem. Samen zijn ze, zo vernamen we in de rand van het het Rock Against Cancer-concert, de nieuwe ‘kopstukken’ van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

04-09-09

NEONAZI’S TEGEN KANKER

Fight Back-affiche1Een dik jaar geleden opperde een neonazi op het forum van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen het idee om een concert ‘Blood and Honour tegen kanker’ in te richten. Niet een concert tegen zichzelf, maar tegen de tumor die al zoveel mensen het leven, zoniet veel pijn en smart heeft gekost. Na een aantal Bekende Vlamingen, nu Blood and Honour tegen kanker… om Blood and Honour Vlaanderen een beter imago bij de bevolking te bezorgen. Dát was de bedoeling. Morgen, zaterdag 5 september, is het bijna zover. Dan wordt een Rock against cancer-concert ingericht (foto 1) waarbij drie van de vier aangekondigde groepen eerder al op de affiche stonden van Blood and Honour-concerten in ons land.

Organisator is niet Blood and Honour Vlaanderen, maar volgens verschillende bronnen Matthias ‘Mattke’ Van Hoof die actief is bij Blood and Honour Vlaanderen (foto 2). Naar aanleiding van de NSV-betoging dit voorjaar in Leuven portretteerden wij hem een eerste keer. Hij woont in het Brugse, en laat zich graag fotograferen in de voormalige kantine van de SS’ers in het Fort van Breendonk. Om bevestiging gevraagd bij de inrichters van het concert morgen, antwoordt men ons dat een heuse organisatie achter het concert zit: Fight Back die mensen zou groeperen afkomstig uit “allerlei poelen en strekkingen”. De opbrengst van het concert gaat naar een kameraad die aan kanker lijdt, om de kosten te dekken die niet terugbetaald worden door het ziektefonds. Mocht er dan nog geld overblijven – wat ons utopisch lijkt – zou het overige deel van de opbrengst anoniem gestort worden aan het Kinderkankerfonds en eventueel Kom op tegen Kanker. De ambitie is om elk jaar een concert voor een goed doel te organiseren. Voor de aangekondigde groepen is men niet verder gaan zoeken dan de concertagenda van het beruchte café De Kastelein (intussen: Moloko) in Brugge en de affiches van de Blood and Honour-concerten. De affiche voor morgenavond is in principe enkel per mail verspreid, maar hier en daar verscheen de affiche toch (tijdelijk) op een website. Opmerkelijk is dat zowel in het milieu van de traditionele Blood and Honour als bij de Combat 18-versie van Blood and Honour reclame is gemaakt voor het concert. Vooraf polste de organisator voorzichtig of de traditionelen en de Combat 18’ers voor een keer niet op de vuist zouden gaan, nu het een concert voor een goed doel is.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe, ook de man voor wie het concert morgen georganiseerd wordt. Wij wensten Marie-Rose Morel eerder al beterschap. En Marie-Rose Morel apprecieerde dat. In Gazet van Antwerpen van 14 augustus 2009 zei ze: “Zelfs het Anti-Fascistisch Front heeft me beterschap gewenst. Ik ben daar blij om.” Iets anders is hoe je geld verzamelt ten bate van een slachtoffer van kanker. En daar is in dit geval wel een geur aan alsof een boer met een beerkar voorbijkomt.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, aanverwant |  Facebook | | |  Print

DE MUZIEK: HET BESTE (NOUJA) VAN VOORGAANDE BLOOD AND HONOUR-CONCERTEN

Diksmuide 18 oktober 2008-Strong Side-StrijdgeestBrugge 4 juni 2005_1De eerste aangekondigde groep (zie affiche hierboven)  is T.M.F., en dat staat hier niet voor The Music Factory, het jongere broertje van muziekzender MTV, maar voor Tattooed Motherfuckers. Het is een Engelse hardcore/punkband rond Stephan ‘Jonesy’ Jones, leider van de Engelse Blood and Honour-groep English Rose. De groep speelt onder andere covers zoals Ain’t No Feeble Bastard van de Engelse punkgroep Discharge en War On The Terraces van de Engelse Oi!-groep Cockney Rejects. In de eigen nummers zingt de groep over drank, seks, vechten, anti-politie/systeem, werk, tatoeages en tuig. Zelf presenteren ze zich ook als ‘tuig’. English Rose speelde nog op het oudejaarsconcert van het De Kastelein-café in Brugge in 2006. Het verbaast dan ook niet dat Tattooed Motherfuckers met English Rose-frontman Jonesy haar eerste concert in Vlaanderen in De Kastelein speelde. Op 13 januari 2007 was dat. Op 2 februari 2008 speelde T.M.F., samen met Les Vilains, Short Cropped en nog andere groepen op een This Is Belgium-festival op camping IJzerhoeve in Diksmuide. Maar... T.M.F. zal niet optreden. Er is gezocht naar vervanging door een Vlaamse groep, maar die gaven allemaal belet. Men zoekt nu elders naar een vervangingsgroep, in Engeland of Duitsland.

Tweede groep op de affiche is het Duitse Strongside, ook wel eens aangekondigd als Strong Side. Twee leden van de groep speelden vroeger bij de Rechtsrock-groep Kampfzone. Rocking the reds, hun eerste cd, is op 1 488 en niet meer exemplaren uitgebracht. In neonazistische kringen is het een symbolisch getal. De 14 verwijst naar de veertien woorden van David Lane om de toekomst van blanke kinderen veilig te stellen; 88 is een verwijzing naar tweemaal de achtste letter van het alfabet, oftewel de initialen voor Heil Hitler. Op de cd zingt Strongside over de strijd voor het vaderland en het (blanke) ras, over de werkloze Duitse jeugd terwijl vreemdelingen binnengehaald worden om te komen werken, vreemdelingen die het Duitse bloed “verontreinigen”… De frontman van Strongside speelde met zijn groep Fight Tonight op het Blood and Honour Vlaanderen-concert op 19 april vorig jaar in Bellegem (bij Kortrijk) waarvan beelden te zien waren in een Koppen-reportage die de rechtstreekse aanleiding waren tot het oppakken van drie Blood and Honour Vlaanderen-medewerkers na hun Ian Stuart Donaldson-memorial op 18 oktober 2008 in Diksmuide. Memorial waar Strongside mee op de affiche stond.

Ook op de affiche in Diksmuide (foto 1, klik eenmaal op de affiche voor een grotere afbeelding) en nu op het Rock against cancer!-concert: het Nederlandse Strijdgeest. Een Nationaal Socialistische Black Metal-band die sinds 2007 bestaat. In het logo van de groep gebruiken ze een zwarte zon, een twaalfpotig hakenkruis dat als een mozaïek in de vloer van het voormalig SS-hoofdkwartier Wevelsburcht is gemetseld. Spelen de andere groepen op de affiche uitsluitend of vooral voor de traditionele Blood and Honour-divisies, Strijdgeest maalt er niet om of ze voor de traditionele dan wel de Combat 18-versie van Blood and Honour optreedt. Toen er een conflict kwam binnen de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen over een concert op 28 maart dit jaar, zegde Strijdgeest haar optreden af omdat het geen partij wilde trekken voor organisator Arnoud Kuipers dan wel voor de nieuwe Combat 18-leider Thomas V..

Oudste groep op de affiche is de Engelse neonazi-groep Whitelaw. Op Kick the Reds In, op de gelijknamige cd, fantaseert men erop los om linkse mensen aan te vallen: op straat, op café… In I Don’t Know ageert men tegen de rassenvermenging, al zingt de groep niet te weten hoe die rassenvermenging te stoppen. En ook in We Warned You zijn ze nogal fatalistisch: ze zingen gewaarschuwd te hebben voor de immigratie, maar als men niet wil luisteren… Meer statements tegen migranten zijn te vinden op de cd Welcome To Our World, net als de heruitgave van Kick the Reds In verschenen bij het Vlaams/Engelse label Good Night Left Side Records. Whitelaw zingt ook over Joodse samenzweringen. In Ask Yourself speculeert men over de onzichtbare mensen die de touwtjes van deze wereld in handen houden. Muzikanten van Whitelaw zeggen in interviews geen voetbalfans te zijn omdat het voetbal ook al geïnfiltreerd is door Joden. Whitelaw stond mee op de affiche van het Blood and Honour-concert op 27 oktober 2007 in Wolfsdonk (Aarschot), op 4 juni 2005 op een Blood and Honour-concert in de buurt van Brugge (foto 2) en op 13 december 2003 op een Blood and Honour-concert in Lebbeke.

Volgens Fight Back / Matthias ‘Mattke’ Van Hoof (alle mails uitgaande van Fight Back zijn ondertekend met “M.”) is er “een overeenkomst met de bands dat ze hun grofste teksten niet zullen spelen". Als de geafficheerde groepen “hun grofste teksten niet zullen spelen” is dat zoveel als dat Clouseau of wie dan ook ergens optreedt en daar haar hits niet speelt. Als dat zo zou zijn, gaan nogal wat concertgangers zwaar ontgoocheld zijn. Alleszins is die “overeenkomst” niet gecommuniceerd naar mogelijke concertgangers. Het concert van David Byrne (ex-Talking Heads) op de Lokerse Feesten ontgoochelde velen, maar de organisator had tenminste de verwachte speellijst online gezet. Wie toch naar het Concert against cancer wil gaan, moet bellen naar het telefoonnummer op de affiche om te vernemen waar de voorverzamelplek is waar je morgen vanaf 18 uur verwezen wordt naar de eigenlijke plaats van het concert. Helemaal op de manier van Blood and Honour.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, aanverwant |  Facebook | | |  Print

26-08-09

IJZERWAKE 2009

Op de IJzerwake vorige zondag riep voorzitter Wim De Wit op tot het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie tussen CD&V, N-VA, Vlaams Belang en LDD “want onze onafhankelijkheid ligt als het ware voor het grijpen.” Maar wat dan met Brussel als hoofdstad van Vlaanderen? “Laat vallen”, zei gastspreker Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van het zakenblad Trends. Op de IJzerwake wisten ze waarover napraten, waarbij de meningen varieerden tussen “Brussel is onze hoofdstad en die geef je niet op” en “Brussel is vuil en stinkt, en we zijn het beter kwijt dan rijk.” De mening van de Brusselaars zelf werd niet gevraagd, en het voorstel van Crols om niet te kiezen tussen Antwerpen of Gent als nieuwe Vlaamse hoofdstad, maar Mechelen te nemen, kon ook al niet op eenstemmigheid rekenen.

Zoals gebruikelijk begon de IJzerwake met een misviering. Pater Adriaan Aernouts, die tot dit jaar steeds de mis op de IJzerwake had geleid, liet zich op eigen verzoek als hoofdcelebrant vervangen door ene pater Van Essche. De man heeft een stem als een klok die niet moet onderdoen voor die van zijn voorganger, en hij kreeg meteen de toehoorders op zijn hand met zijn eis om amnestie (voor de collaborateurs met het nazi-regime, nvdr.). Volgens pater Van Essche stond Jezus radicaal afkerig tegenover uitsluiting en cordon sanitaires door huichelaars en hypocrieten. Van Essche en Aernouts stonden niet alleen achter het altaar, in totaal stonden ze er met zes priesters. Daarbij werd ook gezongen, het Gebed voor het vaderland tot drie keer toe. “Prachtig lied vinden wij dat, maar op zo’n bloedhete Wake was één keer misschien toch wel genoeg geweest”, noteerde ’t Pallieterke. En de moniteur van de rechtsradicale Vlaamsnationalisten vervolgt: “Er waren bij de eerwaarde heren wel een paar regiefoutjes aan te merken, maar het weze hun christelijk vergeven, al was het maar omdat zij ook het Amnestielied van Armand Preud’homme inzetten.” En alhoewel pater Van Essche “iedere vorm van uitsluiting” betreurde, had hij "voor vreemdelingen en inwijkelingen in de Vlaamse rand deze niet mis te verstane boodschap: ‘Tot hier en geen stap verder!’” Hoe dit te verzoenen is met de Godsvrede-gedachte van de IJzerwake, werd niet verduidelijkt.

’t Pallieterke weet ook dat “de afspraak was dat er tijdens de wake geen bier werd geschonken. Er is achteraf tijd genoeg om Vlaanderen vrij te drinken. Maar dat leidde bijna tot muiterij bij de Zwalmfanfare die al enkele jaren de wake muzikaal opluistert. Gelukkig kon een attente regie die brand snel blussen, met bier dan wel. En tegen het einde zagen we de KVHV’er van dienst ook met enkele plateaus volle glazen af en aan drentelen…” Het was niet de enige regiefout. “Op die ene hoek vooraan rechts leek het wel een hele wake lang markt. Het was er bijna onmogelijk de wake te volgen wegens een aanhoudend geklets. Alleen gestaakt om eens goed iets te roepen. ‘Brussel Vlaams’ bijvoorbeeld, niet gehinderd door enige kennis van gang van zaken op dat moment op de weide. Maar goed, we kennen ze allemaal, die fijne maar wat gekke creaturen die elke beweging, dus ook de Vlaamse rijk is…” Niet vermeld in ’t Pallieterke maar bij die “fijne maar wat gekke creaturen” waren ook enkele Blood and Honour’ers. De avond tevoren waren ze nog met elkaar op de vuist gegaan op camping IJzerhoeve in Diksmuide, maar toen de gealarmeerde politie met twee combi’s ter plaatse kwam doken ze weg. Bij één van hen waren op de IJzerwake de gevolgen van de vechtpartij de avond tevoren nog goed te zien. Maar ze zijn inderdaad maar een minderheid. Het overheersend uitzicht bij de IJzerwake is dat van een bonte familie van radicale Vlamingen. Blij een aantal oude bekenden terug te zien, spijt sommige gezichten niet meer terug te zien. Er waren met 5 168 mensen die betaalden voor een ticket ongeveer evenveel aanwezigen als vorig jaar.

Bij de politici werd natuurlijk een delegatie van het VB opgemerkt. “Maar niet meer zo gegroepeerd als andere jaren”, stelde 't Pallieterke vast. Verder was er nog Karl Van Louwe, ondervoorzitter van de N-VA. Van Louwe is van West-Vlaanderen naar Brussel uitgeweken en liet dan ook luidkeels weten het niet eens te zijn met de ‘Laat Brussel los’-oproep van Frans Crols. Van LDD-zijde was er enkel een groepje van Jong Gezond Verstand, de jongerengroep van de LDD, onder aanvoering van Wouter Vermeersch. Bruno Valkeniers kreeg goede punten van ’t Pallieterke omdat hij “niet zoals iemand van de elite op een voorbehouden plaats, maar rechtstaand zoals een militant” de IJzerwake volgde. Vorig jaar waren ze anders bij ’t Pallieterke helemaal niet content over de VB-voorzitter. Marie-Rose Morel was er ook maar ze werd door VTM niet over de IJzerwake bevraagd. Wel "over haar kanker. Het is maar waar de prioriteiten van de journalisten liggen", sneert 't Pallieterke. Andere VB-coryfeeën vernoemt het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter niet. Maar Gerolf Annemans was er ook. En Joris Van Hauthem, Bart Laeremans... Volgens Tim Mudde van Radio Rapaille - die de toespraak van "ruwe bolster met Vlaamse pit" Wim De Wit integraal uitzond - was de VB-top echter minder sterk vertegenwoordigd dan voorgaande jaren. Filip Dewinter was er niet. Die was nog op rondreis in... Afrika.

Nog dit. Een paar jongeren (Yves Pernet, Bert Deckers…) hebben de voorbije week gepraat over een vernieuwing van het IJzerwake-programma en zouden daarvoor een voorstel indienen. Maar het is voorzichtig manoeuvreren. Ze willen dat de IJzerwake zou “meegaan met hun tijd, zonder daarbij al te modernistisch te gaan worden, dat zou immers ingaan tegen heel het principe van het volksnationalisme.” Volgende afspraak voor de rechtsradicale Vlaamsnationalisten is zondag 13 september. Dan herdenkt Voorpost naar traditie collaborateur Staf De Clercq op de Kesterheide in Gooik, in het Pajottenland. Vijf jaar geleden, bij de 120ste geboortedag van Staf De Clercq, was daarbij nog de hele VB-partijtop aanwezig.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

25-08-09

"BIJ ONS GEEN HITLER-GROET BIJ HET BINNENKOMEN" MAAR DE SLOGANS ZIJN WEL DEZELFDE ALS BIJ BLOOD AND HONOUR

Bevel 1Het concert van Identity Project zaterdagavond in een parochiezaal in Bevel, deelgemeente van Nijlen, in de Antwerpse Kempen, haalde maar enkele lijntjes in de kranten. Niet meer of zelfs minder dan een ordinaire vechtpartij in de Antwerpse uitgangsbuurt. Aan De Standaard verklaarde een woordvoerder: “Wij zijn geen neonazi’s. Bij ons geen Hitlergroet bij het binnenkomen. Wij hebben niks te maken met Blood and Honour.” Ook tegenover Het Nieuws van VTM werd enige band met die “terreurorganisatie” ontkend.

Er zijn duizenden parochiezalen in Vlaanderen, maar de Duitse neonazi’s van Identity Project huurden uitgerekend dezelfde parochiezaal als waar Blood and Honour Vlaanderen op 10 januari dit jaar naar uitweek nadat er voor de omgeving van de Club Valhalla in Rijkevorsel, de geafficheerde plaats voor het nieuwjaarsconcert, een samenscholingsverbod was uitgevaardigd en een uitgebreide politiemacht op de been was. Dezelfde zaal was overigens drie jaar geleden al eens bijna gehuurd door Blood and Honour Vlaanderen, maar toen werd de zaal geweigerd en trok Blood and Honour Vlaanderen naar Vremde, deelgemeente van Boechout. Toeval dat Identity Project uitgerekend dezelfde zaal huurde voor haar concert zaterdagavond (foto 1)? We hebben moeite om het te geloven, maar tot daar aan toe. Identity Project moet echter niet onnozel doen om enige verdenking van zich af te praten. “Bij ons geen Hitlergroet bij het binnenkomen”, zegt hun woordvoerder. Maar niemand heeft ooit beweerd dat bij het binnenkomen van Blood and Honour-concerten de Hitlergroet moet gebracht worden. Met drie van de vier aangekondigde groepen die cd’s uitgebracht hebben die wegens het aanzetten tot haat en/of het verheerlijken van het nazisme op de Duitse indiceringslijst staan, is de kans dat tijdens hun concert geen Hitlergroet wordt uitgebracht evenwel ongeveer even groot als dat op een reggaeconcert met veel volk geen wiet wordt gerookt.

En er is meer. Naar aanleiding van ons artikel zondag mochten we een paar gerenommeerde bezoekers verwelkomen. De door VTM in beeld gebrachte woordvoerder van Identity Project bijvoorbeeld. En Michael Krick (foto 3). In Duitsland wegens zijn politieke activiteiten tot anderhalf jaar celstraf veroordeeld; in Nederland wegens poging tot doodslag op een Antilliaanse man en andere zaken tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor die laatste zaak werd Michael Krick door de Racial Volunteers Force, de Combat 18-versie van Blood and Honour in Nederland, ondersteund als “politiek gevangene”. Krick was toen trouwens lid van die RVF. Amper vrij uit de Nederlandse cel leidt Michael Krick een groep Duitse rechtsradicale autonomen op een betoging van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Bergen op Zoom. Uitgerekend die Michael Krick postte op Stormfront de flyer voor het concert van Identity Project zaterdagavond, en meldt nu dat als de “AFF-sukkels” beter opgelet hadden, ze zouden gezien hebben dat er zaterdagavond “600 man” en geen “een 450-tal” was. Er zijn betere woordvoerders denkbaar om te ontkennen dat men ook maar iets te maken heeft met Blood and Honour. Identity Project is dan wel geen divisie van Blood and Honour, het heeft er meer gelijkenissen dan verschillen mee. Er is niet alleen de wijze waarop men een concert inricht, het volk dat erop afkomt of wie zich opwerpt als woordvoerder, er is ook het doel waarvoor men gaat. Het concert van zaterdagavond was bedoeld om geld in te zamelen voor de Antikriegstag op 5 september in Dortmund, in het bijzonder voor de proceskosten bij het in beroep gaan tegen het huidig verbod voor de manifestatie. Wie de slogans bij de Antikriegstag vorig jaar hoort en bekijkt (voor het nationaal-socialisme, tegen het zionisme…) weet dat ze evengoed door Blood and Honour’ers gescandeerd en gedragen kunnen worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, internationaal, aanverwant |  Facebook | | |  Print

23-08-09

WAT IN DUITSLAND NIET KAN, KAN HIER WEER EENS PROBLEEMLOOS. BENEFIETCONCERT VAN NEONAZI'S VOOR IN DUITSLAND VERBODEN MANIFESTATIE

Bevel-1Gisterenavond kwamen in parochiecentrum De Heerd in Bevel, deelgemeente van Nijlen, naar schatting een 450-tal Duitse neonazi’s bijeen voor een concert dat georganiseerd werd door het zogenaamde Identity Project, een groep van Duitse rechtsradicale autonomen. Het waren dan ook bijna uitsluitend Duitsers die naar de Antwerpse Kempen afzakten. Vanaf 17.30 uur waren ze er, komend van een voorverzamelpunt in het Turnhoutse. De zaal was gehuurd voor het “verjaardagsfeest van een 18-jarige.” Het is al de tweede keer op één jaar tijd dat de zaal plaats biedt voor een neonazi-concert. Op 10 januari vond er een nieuwjaarsconcert plaats van de traditionele Blood and Honour Vlaanderen. Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) was totaal verrast. Los van mogelijke wetsvoorstellen als dat van Verbeecks partijgenoot Raf Terwingen en anderen, stelt zich de vraag om de burgemeesters, politie en parket voor te bereiden op het gebruik van de huidige wettelijke mogelijkheden tegen bijeenkomsten van neonazi’s. Aan Het Nieuws (VTM) verklaarden de inrichters van de bijeenkomst gisterenavond dat de gespeelde muziek niet haatdragend is, maar het curriculum vitae van de aangekondigde groepen laat dat niet vermoeden. Integendeel.

De groepen op de affiche behoren tot de zogenaamde Rechtsrock-scène, een Duitse omschrijving van een muziekgenre dat echter meer bevat rechtse rockmuziek. De groep Stahlgewitter bijvoorbeeld bracht meerdere cd’s uit die op de Duitse indiceringslijst staan. Onder andere Auftrag Deutsches Reich die wegens het antisemitisme en de verheerlijking van de nazi’s niet mag verkocht worden in Duitsland. De cd Politischer Soldat gaf aanleiding tot huiszoekingen in zeven steden in Duitsland en Zwitserland. Zanger Daniel ‘Gigi’ Giese treedt onder andere ook op als Gigi & die Braunen Stadtmusikanten die Duitse schlagers en covers van andere groepen op extreemrechtse teksten brengt, ook teksten die het nationaalsocialisme verheerlijken. Gitarist Frank Krämer treedt ook op met de Nationaal-Socialistische Black Metal-groep Absurd. Stahlgewitter wordt vermeld in een rapport over rechtsextremisme van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nedersaksen. De groep speelde op 20 juni nog op het Hammerskin Nation-concert dat in Wallonië gepland was maar uiteindelijk in Noordoost-Frankrijk plaatsvond.

De tweede groep op de affiche was Radikahl, eind jaren tachtig in Neurenberg, in de Duitse deelstaat Beieren, opgericht onder de naam Giftgas ("gifgas"). Op hun eerste cd Retter Deutschlands maakt men met Hakenkreuz duidelijk waar de redding van Duitsland ligt. Zanger Manfred ‘Mandi’ Wiemer was niet alleen muzikaal actief, hij bouwde ook een hele neonazi-scène uit die actief werd in de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). In 1994 viel de groep Radikahl uiteen als gevolg van de hoge boetes waartoe ze veroordeeld werd voor het verheerlijken van het nazisme en het verspreiden van haat. Manfred Wiemer ging in een nieuwe bezetting verder, maar het bleef bij het oude liedje. Net als Retter Deutschlands belande de cd Wir geben niemals auf op de Duitse indiceringslijst. De derde groep op de affiche voor gisterenavond, Kommando Skin, heeft de bedenkelijke eer ook al met een cd op die Duitse indiceringslijst te staan, Die Ruhe vor dem Sturm. De groep speelde al driemaal op Blood and Honour-concerten in ons land: op 13 december 2003 in Lebbeke, op 9 september 2006 in Wolfsdonk, een gehucht van Aarschot, en op dezelfde plaats nog eens op 27 oktober 2007. De waarnemende burgemeester van Aarschot zei voor de VRT-camera’s in overleg met de politiekorpschef al het nodige te hebben ondernomen opdat het concert rimpelloos kon verlopen (sic).  

Het Duitse Rotte Charlotte kent de zaal  in Bevel, deelgemeente van Nijlen. Op 10 januari was de groep er te gast op een nieuwjaarsdrink van Blood and Honour Vlaanderen, nadat het concert aanvankelijk in de Valhalla in Rijkevorsel was gepland Het eerste optreden van Rotte Charlotte in ons land vond op 18 oktober vorig jaar, in Diksmuide, plaats. Blood and Honour Vlaanderen-kopstuk Chis Moorkens schreef na dit concert dat Rotte Charlotte bij de top-3 staat van beste groepen die hij de voorbije jaren gezien heeft. In het nummer Wir zingt Rotte Charlotte op ironische manier over de repatriëring van vreemdelingen die met vlucht 1-4-8-8 teruggebracht worden naar hun land van herkomst. ‘14’ is neonazisymboliek voor  de veertien woorden van David Lane We must secure the existence of our people and a future for white children, ‘88’ voor Heil Hitler. In andere nummers keert men zich dan weer tegen Israël en tegen de vrijmetselarij. Rotte Charlotte trad ook op op het Hammerskin Nation-concert op 20 juni waarover hierboven al sprake.

Het concert van gisterenavond kadert in een campagne om geld te verzamelen voor een Antikriegstag op 5 september in Dortmund. Die dag willen rechtsradicale autonomen protesteren tegen het imperialisme van de Verenigde Staten, met haar inmenging in Afghanistan en Irak. De Duitse overheid heeft de betoging verboden, maar er is nog wel een beroepsprocedure hangend. Naast Duitse sprekers zijn voor de Antikriegstag “activisten” aangekondigd uit Oostenrijk, Nederland, België, Engeland, Rusland, Frankrijk, Bulgarije, Tsjechië en Zweden. In Nederland wordt een oproep om deel te nemen aan de Antikriegsdag verspreid door Blood and Honour Nederland. In ons land hebben de Bockenreyders aangekondigd naar de Antikriegstag te gaan. De Bockenreyders is een groepje rechtsradicale autonomen in Hasselt, rond plaatselijk NSV-kopstuk Jarno Roppe. Behalve als kleinzoon van de voormalige Limburgse gouverneur Louis Roppe, staat hij bekend om zijn gewelddadige reputatie. De Bockenreyders hebben een huis gekraakt in Hasselt en zouden dezer dagen in Hasselt appelen en peren verdelen, ‘afvalfruit’ dat omwille van de grote, vorm of kleurverschil niet verkocht wordt. Met het fruit wordt een flyer verdeeld waarin uitgelegd wordt dat de globalisering tegengehouden moet en kan worden met een herwaardering van onze nationale economie en landbouw. Jarno Roppe, die nog altijd goede contacten heeft in VB-kringen, mobiliseert intussen ook voor een concert met de groep Kategorie C, een Duitse op voetbalhooligans gerichte rockgroep die op 31 oktober in de “regio Antwerpen” optreedt.

12:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, internationaal, aanverwant |  Facebook | | |  Print

21-08-09

HET FORT VAN BREENDONK, WAAR NEONAZI'S ZICH GRAAG LATEN FOTOGRAFEREN

Breendonk-2Elk medium heeft dezer dagen een zomerreeks. In juli was dat bij ons een reeks over de grootste stemmentrekkers bij het Vlaams Belang. De ultieme top-50 werd overigens door een VB-personeelslid naar al zijn Facebook-vrienden verstuurd, zodat VB’ers die terugkomen uit verlof meteen weer hun plaats in de pikorde bij het VB kennen. De Morgen stuurde de voorbije dagen humorist Bert Kruismans op pad voor een rondreis langs Belgische monumenten. Het begon met de Leeuw van Waterloo, woensdag stopte Bert Kruismans bij het Fort van Breendonk.

Een fragment. “Officieel is Breendonk een doorgangskamp, een opwarmertje voor gevangenen die later naar Duitsland verscheept worden. In werkelijkheid is het een concentratiekamp buiten categorie. Zelfs de gevangenen die later in Buchenwald terechtkwamen getuigen. Breendonk spande de kroon. Het kamp is klein, de Duitse en Belgische SS’ers zijn maar met twintigen, maar nergens kunnen de gevangenen zich voor hen verstoppen. Op een dieet van waterige soep worden ze gedwongen om met schop en kruiwagen de aarde rond het ingegraven fort te verwijderen. Elke oogopslag, één woord kan een pak rammel veroorzaken of een verblijf in de strafcel, wekenlang als het moet. Ik werp een blik in zo’n strafcel en vraag me af hoe een mens dit uithoudt. Als een gevangene letterlijk wordt doodgeslagen, stelt de commandant keurig een overlijdensakte op, doodsoorzaak is dan een longontsteking of iets aan het hart. Die akte wordt netjes overhandigd aan de gemeente Breendonk. Ordnung muss sein. Hoewel, na een paar jaar stoppen ze met die paperassen, het werden er te veel. (…) Bij de inrichting van de folterkamer, diep in het fort, werd een geultje aangelegd. Zo kon bij een ‘verscherpt verhoor’ bloed en urine gemakkelijker worden afgevoerd. Nazi’s zijn propere mensen.”

Gaan de meeste mensen naar het Fort van Breendonk om kennis te maken met de gruwel van het nazisme, sommigen gaan naar Breendonk omdat ze zich daar in hun sas voelen. In de voormalige kantine van het Fort van Breendonk hangt tegen de muur nog een Duitse adelaar, een swastika en de SS-eed Meine Ehre Heisst Treue. Het is dan ook een plaats waar neonazi’s zich graag stiekem laten fotograferen, zoals de neonazi op de foto hierboven. Op 5 september richt hij een concert in. Een concert tegen kanker, maar wel met groepen die eerder al op affiches van Blood and Honour-concerten stonden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

12-08-09

‘BLOOD AND HONOUR’-CONCERT ZATERDAGAVOND IS NIET DOORGEGAAN. TWEE ZAALEIGENAREN WEIGEREN ZAAL ZODRA ZE WISTEN WAAROVER HET GING

BHNLVL08082009_2de_flyerBHC18NLVL-Grafiek1Het concert dat de nieuwe ‘Blood and Honour Nederland & Vlaanderen’-divisie voor voorbije zaterdag 8 augustus plande (foto 1), concert waarvoor wij hier donderdag alarm sloegen, met enige weerklank in de pers tot gevolg, is niet doorgegaan. Dat geeft organisator Thomas V. toe op het neonazistisch discussieforum Stormfront.

Op het Stormfront-forum hebben de voorbije dagen een paar mensen geïnformeerd naar het verloop van het concert zaterdagavond. Sommigen dachten dat het een doorzichtige poging was van antifascisten om zo meer te vernemen. Wij dachten dat het een reden zou zijn om niets te lossen over zaterdagavond, maar gisteren in de vooravond meldde organisator Thomas V., onder zijn pseudoniem Traitorbasher: “De politie heeft een paar uur voordat het concert kon beginnen de zaaleigenaar dermate bang gemaakt dat hij de gig op het laatste moment af heeft geblazen. We hebben gepoogd uit te wijken naar een andere zaal, maar daar wachtte ons hetzelfde lot. We hadden de avond nog kunnen redden door nogmaals uit te wijken naar een zaal waar we op dat moment op zo’n 198 km verderop nog terecht konden, maar we hebben besloten dit niet te doen aangezien de stemming er bij de grote meerderheid uit was. Wat natuurlijk logisch is na zoveel te reizen. Onder het publiek waren ook andere organisatoren aanwezig die bevestigen dat dit vaker voor is gekomen en dat je in zo’n geval veel geluk moet hebben om alles alsnog geregeld te krijgen. Ons rest nu enkel de plicht om het concert nogmaals te organiseren en het publiek te garanderen dat de zaaleigenaar niet op het laatste moment zich terug zal trekken!”

Er wordt niet gepreciseerd waar het concert gepland was, ook niet in welk land. Nederland waar de voorverzamelplek was. België waar het concert volgens sommige geruchten zou doorgaan. Of Duitsland, al is dat het minst waarschijnlijke. Wat volgt op het Stormfront-forum is een discussie tussen neonazi’s, op hun niveau dus. De politie wordt meteen omschreven als de “ZOG politie”. ZOG staat voor Zionist Occupation Government, alsof de politie in één van de drie mogelijke landen in dienst zou staan van de zogenaamde Joodse wereldheerschappij. Er wordt opgemerkt dat de kosten van het huurcontract gerecupereerd kunnen worden, maar dat helpt niet veel aan de vergalde avond. Daarna begint een discussie over de schuldvraag: hoe is de politie de twee gehuurde zalen te weten gekomen? Een neonazi roept op: “Hou de vuile was binnen”, maar tevergeefs. Conclusie is dat de zaal absoluut geheim moet blijven, want anders “proberen ze de zaaleigenaar bang te maken” en als dat niet lukt volgen “buitensporige controles” zoals in Diksmuide waar de identiteit van alle concertgangers gecontroleerd werd. Volgens Thomas V. was er niets mis met de organisatie vanuit Blood and Honour Nederland & Vlaanderen, “de fout lag bij een extern persoon.”  Op de eigen website en het eigen forum van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen werden gisteren geen verklaringen afgelegd over het niet doorgaan van het concert zaterdagavond. In elk geval was dit het tweede feestje dat zaterdag in de soep liep. In Nieuw-Scheemda, een dorpje met vierhonderd inwoners in de streek rond Groningen, werd diezelfde zaterdag een tentenkamp van “rechts-extremisten” ontruimd na dreiging van een confrontatie met een concurrerende rechts-extremistische groep en antifascisten. In het verslag van de ontruiming van RTV Noord zien we dat ook Stefan Wijkamp opgepakt werd, de Hitler-lookalike die vorig jaar november nog in Hasselt veroordeeld werd voor het uitbrengen van de Hitlergroet op een Blood and Honour-bijeenkomst op het militair kerkhof van Lommel.

Het bericht op deze blog van het aangekondigde Blood and Honour-concert donderdag is diezelfde dag overgenomen door het persbureau Belga, waarna het op een aantal online edities van kranten kwam en ’s anderendaags ook de papieren versie van De Morgen haalde. Hierdoor op de hoogte stuurde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vrijdag een brief naar minister van Justitie Stefaan De Clerck om te wijzen op “de neo-nazistische achtergrond van de organiserende beweging” en dat het “niet denkbeeldig is dat inbreuken zullen begaan worden op de Belgische negationisme- en antiracismewetgeving.” Het Anti-Fascistisch Front (AFF) stuurde zaterdagmorgen, zodra de voorverzamelplek bekend was, een mail naar de ministers van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en van Justitie Stefaan De Clerck om de ministers te wijzen op de voorverzamelplek. “Dit soort bijeenkomsten moet met alle wettelijke middelen bestreden worden. Vlaanderen heeft geen behoefte aan nostalgici van het Derde Rijk”, schreef AFF-woordvoerder Ed Steffens. Het AFF vroeg “de burgemeesters, politie en parket om actief op te treden. Minstens moeten de wetten op racisme, discriminatie en negationisme nageleefd worden, maar er is ook de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een samenscholingsverbod en het tegenhouden van neonazi’s aan de grens.” Tot slot trok het AFF nog de aandacht op de mentaliteit van de organisatoren van de bijeenkomst zaterdagavond door te wijzen op de aanvullingen die ze de jongste dagen op hun website hadden gezet. Enerzijds foto’s van antifascisten met een oproep om hen te identificeren en een klassieke tekst uit het Blood and Honour/Combat 18-milieu: They ain’t alright just because they’re white. Anderzijds grafiek zoals swastika’s, het Keltisch kruis, het Odal-runeteken (foto 3) en nazi-vlaggen.

Het AFF had vooraf vernomen dat de politie op zoek was naar de mogelijke locatie voor het Blood and Honour-concert. Een zaal waar men alleszins naar geïnformeerd heeft, was een parochiezaal waar een honderdvijftig mensen binnen kunnen. In elk geval heeft wie ook allemaal verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van het concert puik werk geleverd. Chapeau. Het recht op vrije meningsuiting stopt waar het aanzetten tot racisme en discriminatie, oproepen tot geweld en het negationisme begint.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print