12-02-07

Publieksprijs voor Senne & Sanne-reeks?

Het stripfestival in het Zuidfranse Angoulême (zie: http://www.bdangouleme.com) is nog maar pas achter de rug of in de Lage Landen is er al een eerste stripbeurs. In het Nederlandse Rijswijk verwachten ze op 24 en 25 februari schoon volk om stripalbums te signeren, zijn er natuurlijk massa’s strips, een paar tentoonstellingen en… is er een publieksprijs waarbij een Vlaming genomineerd is die ook wij een warm hart toedragen.

Marc Verhaegen, bij de Suske & Wiske-studio buitengezwierd omdat hij een album wilde tekenen geïnspireerd op het verzet tegen de nazi’s, is één van de vijf genomineerden omdat hij in zijn Senne & Sanne-reeks aantoont dat een strip meer kan zijn dan alleen amusement. Na Rebecca R., de Senne & Sanne-versie van het geweigerde Suske & Wiske-album, bracht Verhaegen Cordoba  uit (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3745336/de-betere-strip-se...). Een volgend album is in de maak.

Voor de Publieksprijs in Rijswijk heeft Verhaegen in Martin Lodewijk (Agent 327, Storm en De Rode Ridder) natuurlijk een te duchten concurrent, maar je kan Verhaegen steunen door te surfen naar: http://www.stripbeurs.com/frames/publieksprijs.html. Je leest daar wie nog allemaal genomineerd is, en hoe je je stem kan uitbrengen. Stemmen kan tot en met aanstaande zaterdag, 17 februari. Dat de beste wint!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

08-02-07

Nieuwe stemmen uit Vlaanderen

In  Knack verscheen vorige week een ongemeen negatieve recensie van het Kif Kif-boek  Nieuwe stemmen in Vlaanderen (illustratie), een verzameling van negen kortverhalen en enkele gedichten van tien allochtone auteurs. Voor een keer niet uit Nederland maar uit Vlaanderen. Zelf waren we beter gestemd over het boek, maar om mogelijke vooringenomenheid te bannen lieten we het boek ook eens lezen door een derde, niet-politiek geëngageerde, lezer.

Volgens Herman Jacobs deugen maar drie verhalen. Het is vanzelfsprekend dat in een boek dat bijdragen verzamelt van verschillende auteurs, de kwaliteit niet altijd hetzelfde niveau haalt. Maar als we het boek zouden moeten kwoteren – niet in aantal goede bijdragen op de tien, maar algemeen – zou het van ons toch een dikke zeven op tien krijgen. Overigens verschijnen dit voorjaar van maar liefst drie van de tien auteurs een debuutroman (Naima Albdiouni, met Voyeur ; Malika Chaara, met Overweg ) en Mustafa Kör, met De lammeren ).

Sommige auteurs putten hun verhalen uit de migratiegeschiedenis, zoals anderen – van Felix Timmermans tot Leo Pleysier – hun stof halen uit de Vlaamse klei. Anderen bijvoorbeeld verhalen over taferelen op de trein, in Brussel en op een kantoor enz. waarbij je niet eens vermoedt dat de auteur een ander dan een volbloed Vlaming is. We zijn het wel eens met Knack  als die Kenan Serbest, Rachida Lamrabet en Jamal Boukhriss (foto) als besten uit deze bundel naar voor schuift. Kenan Serbest verhaalt over een zoon die op zoek gaat naar de geschikte grafsteen voor zijn overleden vader. Rachida Lamrabet vertelt over een oudere man die pendelt tussen Marokko en Borgerhout waar “drie kopstukken van het VB (…) hun valse glimlach (schonken) aan de voorbijrijdende auto’s vanop een reuzengrote affiche.” Kopstukken van een partij die voor de verkiezingen het offensief had ingezet “met haat als troef”.

Maar ongetwijfeld het beste verhaal komt van Jamal Boukhriss, acteur en theatermaker die afwisselend in het Nederlands en het Frans lucht geeft aan zijn gevoelens als “Marokkaan, Migrant, Nieuwe Belg, Marokkaanse Belg, Belg van Marokkaanse afkomst, Allochtoon, Belg, Vilvoordenaar, Brusselaar, Vlaamse Brusselaar, Vlaamse Brusselaar van Marokkaanse afkomst, Franstalige Vlaamse Brusselaar van Marokkaanse afkomst, Geïntegreerde Franstalige Vlaamse Brusselaar van Marokkaanse afkomst…” om te besluiten “Wel, zelfs in de Van Dale staat nog geen beest met zoveel namen.” Veertien dagen geleden bracht Jamal Boukhriss zijn monoloog Seul contre tous / Alleen tegen de wereld  nog in Sint-Niklaas op de planken, maar blijkbaar zat in de zaal niet het publiek dat hij best zou bereiken.

Van Rachida Lamrabet vonden we overigens nog een eerste schrijfsel terug. Lamrabet – intussen 36, juriste en in Mechelen wonend – schreef als twintigjarige Borgerhoutse een brief aan toenmalig burgemeester Bob Cools: “(…) Wat wij willen is samenleven. Helaas verstaan velen het begrip ‘samenleven’ verkeerd. Samenleven is niet gelijk aan naast elkaar, maar mét elkaar en sámen met elkaar leven. Wij willen van elkaar leren, zonder daarbij onze eigen identiteit te moeten opgeven. Het moet voor ons mogelijk zijn om in alle vrijheid en vrede onze cultuur te beleven.” (Geciteerd in: Ruud Martens, Van Adamo tot Zamouri , Uitg. Kritak-Leuven, 1991). Lamrabet schreef het, samen met haar vriendin Najat Joundi, naar aanleiding van een tweede bezoek van een groep Marokkaanse en Turkse migranten aan een gemeenteraadszitting in Antwerpen. Intussen is 15 % van de Antwerpse gemeenteraadsleden allochtoon. Dat is minder dan de verhouding autochtonen / allochtonen bij de Antwerpse bevolking – volgens socioloog Jan Hertogen maken de ‘Nieuwe Belgen’ en vreemdelingen 30 % uit van de Antwerpse bevolking – maar het is al een betere weerspiegeling van de Antwerpse bevolking in het bestuur van hun stad dan zeventien jaar geleden.

Met de allochtone Nederlandstalige literatuur zal het niet anders lopen. Nu verschijnen de eerste publicaties van allochtone auteurs, over zeventien jaar zal het vanzelfsprekend zijn dat we ook allochtone auteurs hebben. Of dé ‘nieuwe stemmen uit Vlaanderen’ uit de Kif Kif-bundel gaan bevestigen als auteur moet afgewacht worden. Schrijven is een vak apart. En je boek verkocht krijgen, is nog een ander vak apart. Maar wij zien alleszins graag dat men kleur komt brengen in de Nederlandstalige letteren. En onze ‘derde’ recensent? De niet-politiek geëngageerde lezer – eigenlijk een lezeres – die… was nog enthousiaster dan wij over Nieuwe stemmen uit Vlaanderen  (Uitg. Meulenhoff / Manteau).

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

12-11-06

Vlaams Geblokkeerd

Wie bij de gemeenteraadsverkiezingen nog niet genoeg politici gezien en gehoord heeft, spoedt zich naar de Boekenbeurs in Antwerp Expo waar de dag draait rond 'Politici aan het woord'. Jos Geysels, Louis Tobback, René De Preter, Ludo Van Campenhout, Jean-Marie Dedecker, Frank Beke, Patrick Janssens, Yves Leterme, Freya Van den Bossche, Johan Vande Lanotte, Wilfried Martens… ze zullen er allemaal zijn. Wilfried Martens zagen we vorige zaterdag ook al op de Boekenbeurs, klaar om zijn memoires te handtekenen aan de stand van Lannoo… maar er zag niemand om naar de ex-premier. Hetzelfde dreigt te gebeuren met Geert Van Cleemput ( Vlaams Geblokkeerd). Op Het Andere Boek, half september, nog in debat met Marc Spruyt ( Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060925) en Norbert Van Overloop ( Wiens Belang? Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529). Vandaag staan alleen nog die twee laatste auteurs in de spotlights, met een interview door Gui Polspoel om 14 uur in zaal Themis op de Boekenbeurs.

Maar wat is het belang van Geert Van Cleemputs boek Vlaams Geblokkeerd ? Uitgever Manteau verschoof de publicatiedatum naar half september, omdat het boek brokken zou maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hebben we echter niets van gezien. Wat interviews en pittige citaten in de pers. Dat wel. Maar voor de rest… Al deed het VB natuurlijk ook haar best om elke controverse te vermijden. Philip Dewinter en Gerolf Annemans wilden het boek niet becommentariëren. Verzwijgen is vergeten, moeten ze gedacht hebben. Gerolf Annemans liet een medewerker het boek wel nalezen op lasterlijke passages, maar waarschijnlijk gunt hij zijn vroegere poulain geen proces wegens smaad en eerroof.

Vlaams Geblokkeerd   bestaat uit twee delen. Eerst is er het verhaal over academicus Geert Van Cleemput die door Gerolf Annemans uit de Verenigde Staten naar Vlaanderen wordt gehaald, waar hij de leiding van de VB-studiedienst zou krijgen, en daarna een zitje in het parlement. Alleen liep dat niet zo vlot. De VB-studiedienst stelt weinig of niets voor, de leiding werd herhaaldelijk doorgeschoven aan wie aanhankelijker leek dan Van Cleemput, en Gerolf Annemans is meer niet bereikbaar dan op zijn studiedienst te vinden. In tegenstelling tot Philip Dewinter die wel dagelijks leiding geeft aan zijn afdeling Organisatie. We leren de kleine kanten van het VB kennen: de familieleden van Karel Dillen die de best betaalde jobs hebben; de mensen van Dewinter die op een eigen server werken, los van het andere VB-personeel in de Madoutoren; Frank Vanhecke die meestal met een kwinkslag antwoordt (“Vanheckes wapen tegen moeilijke situaties. (…) Hij wil (…) diplomatisch overkomen, maar soms verbergt het wel zijn gebrek aan inhoud.”); de slogan ‘Islamieten, parasieten’ op een VB-optocht die wel degelijk door een VB-personeelslid werd gelanceerd, en niet door ‘onbekenden’; Frank Vanhecke die het commentaar leveren over, en aan, en flirten met vrouwen niet kan laten; Dewinter die niet altijd zo vriendelijk is voor de Joden als hij voorhoudt (“Dewinter zei me: ‘Die Joden, dat zijn toch geen aangename mensen, hè.’”); Dewinter en Annemans die zich liefst omringen met mensen als Nancy Caslo en Staf Neel, mensen op wiens hand-en-spandiensten ze kunnen rekenen en intellectueel geen bedreiging vormen voor de Grote Meesters…

In het tweede deel heeft Van Cleemput zijn bedenkingen neergepend over nationalisme, racisme, het cordon sanitaire, de processen tegen het Blok, de overgang van Vlaams Blok naar Vlaams Belang… Van Cleemput vindt de processen tegen het Vlaams Blok een schande, maar denkt dat ze niet zijn ingegeven wegens het racisme van het VB maar omdat het VB het einde wil van de Belgische Staat. Nou moe. Hoe Van Cleemput de tegenstanders van het VB afkamt, is van hetzelfde kaliber en/of speelt meer de man dan de bal. Van een doctor in de Griekse Wijsbegeerte hadden we beter verwacht. Tweede minpunt is dat je voelt dat het boek geschreven is gedreven door rancune. Nu mag dat wel, maar kom er dan ook vooruit. Van Cleemput ontkent het, maar het ligt er vingerdik op dat dit boek enkel geschreven is omdat het zolang geduurd heeft vooraleer Van Cleemput echt de leiding kreeg van de VB-studiedienst, of wat die moet voorstellen, en vooral omdat hij zijn beloofde zetel in het parlement niet kreeg. Had Van Cleemput wél een verkiesbare plaats gekregen op de VB-lijst, zou Vlaams Geblokkeerd  niet verschenen zijn en hadden de nu voor het boek gesneuvelde bomen een betere bestemming gekregen. Vlaams geblokkeerd  had misschien nog enige waarde kunnen hebben om af en toe la petite histoire  bij het VB te kunnen oprakelen, maar een naamregister om het teruggrijpen naar het boek te vergemakkelijken ontbreekt. Soms is Van Cleemput ongewild grappig. In het rijtje tegenstanders van het VB komt als tweede Manu Claeys aan bod, auteur van Het Vlaams Blok in elk van ons. Het hoofdstuk over de tegenstanders van het VB is echter gettiteld 'Studies over het Vlaams Blok (Marc Spruyt, Philip Claeys (...)'. Manu  Claeys is een overtuigde Groen!e (zie: www.manuclaeys.be); Philip Claeys is VB-Europarlementslid en belangrijkste tekstschrijver voor Philip Dewinter. Nog even en je vindt het boek van Geert Van Cleemput bij De Sleghte, op hetzelfde rek als de politieke memoires van Kathy Lindekens.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

31-10-06

Tahar Ben Jelloun doet een boekje open

Vanavond opent de Boekenbeurs haar deuren voor de mensen uit het boekenvak, morgen voor het grote publiek. Het programma met lezingen en randanimatie ziet er beter uit dan ooit, ongetwijfeld gaan er weer tienduizenden op weg naar de Boekenbeurs in Antwerp Expo. Nieuw is dat je toegangstickets op voorhand, via het internet, kan aanschaffen. Stad en provincie Antwerpen doen ook hun duit in het zakje. Het stadsbestuur biedt een verwenboekje aan, met kortingbonnen voor culturele en andere activiteiten in de Scheldestad. Het provinciebestuur biedt aan alle jongeren beneden de 26 jaar het boekje  Papa, wat is een vreemdeling van Tahar Ben Jelloun gratis aan op de boekenbeurs. Het stadsbestuur heeft een gratis exemplaar voor iedereen, ongeacht de leeftijd, die komt luisteren naar een literaire ontmoeting met de auteur in het nagelnieuwe Atlas-gebouw.

Tahar Ben Jelloun is Marokko’s grootste levende schrijver. Hij wordt sinds jaren genoemd als kandidaat winnaar van de Nobelprijs voor literatuur, en heeft een dertigtal boeken geschreven. Zijn werk is in 34 talen vertaald. Zijn recentste roman, Weggaan, is een caleidoscopische roman over Marokkaanse jongeren die op zoek gaan naar een toekomst in Europa. Zijn zes jaar geleden verschenen Papa, wat is een vreemdeling  beschrijft een vraaggesprek van de auteur met z’n tienjarige dochter over discriminatie en racisme. Zaterdag 4 november is Tahar Ben Jelloun om 16 uur te gast in het Atlas-gebouw, aan de Carnotstraat 110 in Antwerpen. Theatermaker en journalist Michael De Cock (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060727 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060817) interviewt de auteur over Weggaan  en over Papa, wat is een vreemdeling?  De Antwerpse schrijfster Rachida Ahali, laureate van de El Hizjra-prijs leest voor uit Ben Jellouns werk. Inschrijven voor deze ontmoeting is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatoren. Mail daarvoor naar: ahmed.zizaoui@stad.antwerpen.be.

’s Anderendaags is Tahar Ben Jelloun te gast op de Boekenbeurs zelf, zondag 5 november om  14 uur in zaal Architectura. Daar wordt Ben Jelloun geïnterviewd door Piet Piryns. Wie op de Boekenbeurs het boekje Papa, wat is een vreemdeling?  niet kan ophalen, kan daarvoor ook nog terecht in een aantal boekhandels. De lijst vind je op de website van de Boekenbeurs.

 

 

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

22-10-06

Symboliek in extreemrechtse jongerensubculturen

Alert-symbolen extreemrechtsDe voorbije dagen haalde het zowat alle kranten: in Duitsland haalt Esprit 200 000 reclamefolders terug omdat op enkele afgebeelde knopen een hakenkruis luikt te staan. De bedrijfsleiding noemde het woensdag ergerlijk dat er een overeenkomst bestaat tussen het motief op de knopen en een swastika. Media waarschuwden voor misbruik van vest en reclamefolder door neonazi's. Het kan sommigen overdreven lijken, maar het geeft wel aan hoe gevoelig het opduiken van symbolen uit het nazi-tijdperk ligt bij de Duitse bevolking.

Swastika's zie je bij ons minder, maar regelmatig duiken bij ons verdoken verwijzingen op naar de nazi's. Zoals bij de Satanic Skinheads waarvan de banner voor hun website afwisselend 'Satanic Skinheads Vlaanderen' en '666/18/88' toont. '18' staat symbool voor Adolf Hitler, de 'A' en de 'H' zijnde de eerste en de achtste letter van het alfabet. '88' staat dan voor 'Heil Hitler'. De betekenis van '666' ontgaat ons. Fucking Fascists... en dan? (Nagekomen bericht: '666' is een verwijzing naar 'Het getal van het beest', de belichaming van de antichrist. Zie: www.skepsis.nl/beest666.html.)  Onze Nederlandse vrienden van Alert! en de antifascistische onderzoeksgroep Kafka hebben eind juni een fullcolour brochure uitgebracht over wat voor symboliek er in en op kleding door extreemrechtse jongeren gebruikt wordt. Door middel van welke tekens, gebaren, cijfer-, letter- en kleurcodes zij naar de buitenwereld en elkaar communiceren dat zij er fascistische denkbeelden op na houden. Voorts is er nog aandacht voor de skinheads en de gabbercultuur, een begrippenlijst meegegeven, enzomeer. De brochure kost 5 euro + verzendingskosten.

08:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (4) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

14-10-06

Het Andere Boek: Geld & Macht

Dit weekend vind in Antwerpen de dertigste editie plaats van  Het Andere Boek. Niet meer in de Plantijn Hogeschool zoals de voorbije jaren, maar in het Zuiderpershuis. Back to the roots toen  Het Andere Boek nog verstrengeld was met progressief Vlaanderen, en niet probeerde te doen waar de Boekenbeurs en Zuiderzinnen beter in zijn? Wait and see. Wij gaan morgen langs, als om 12 uur Geert Van Cleemput, Marc Spruyt en Norbert Van Overloop debatteren over het VB.

Gisteren werd in Galerie De Zwarte Panter - waar galeriehouder Adriaan Van Raemdonck nog steeds overgelukkig rondloopt omwille van de verkiezingsuitslag van vorige zondag - al een 'ander boek' voorgesteld. Drieëntwintig jaar na De 200 rijkste families  waarvan 27 000 exemplaren verkocht werden (!) heeft René De Preter (foto) een nieuw boek geschreven: Geld & Macht. Ook nu ging er vele jaren opzoekingswerk aan vooraf, wat heel wat wetenswaardigheden heeft opgeleverd terwijl het boek toch de loutere opsomming van feiten overstijgt.

René De Preter: "Het was mijn bedoeling om een aantal machtsmechanismen te ontrafelen, te achterhalen wie aan de touwtjes trekt en welke rol geld daarbij speelt. Er wordt gezegd dat geld de wereld bestuurt. We kunnen dat niet echt tegenspreken, maar niet elk hebzuchtig individu is gedreven door de drang naar macht. Voor sommigen gaat macht voor op geld, al gaat met macht ook financiële welstand gepaard. Het is gewoon fascinerend om die relatie te onderzoeken. Onmiddellijk komt men in deze zoektocht bij godsdienst of religie terecht. Macht en bezitsdrang moesten in overeenstemming gebracht worden met de godsdienstige regels. Opvallend is dat de grote religieuze bewegingen van deze wereld in hun basisgeschriften een bijzondere kritische houding aannamen tegenover geld en bezit. Op het eerste gezicht stond en staat de praktijk van een aantal gelovigen haaks op de principes.

Begrippen als geld, hebzucht en macht worden in het boek toegelicht, maar het gaat ook over wegen naar machtsverwerving. De vrije markt zorgt zelf voor een aantal machts- en bezitsverhoudingen. Hoe die verhoudingen er precies uitzien, hangt in grote mate af van de invulling van het begrip 'vrij'. In de machtsstrijd is de opbouw en het gebruik van netwerken ook heel belangrijk. Diverse netwerken beinvloeden de economische en sociale evolutie buiten elke democratische controle. Er zijn ook misdadige netwerken, die tegenwoordig een aanzienlijk deel van het economisch apparaat controleren, en daarbij gretig gebruik maken van de globalisering van de economie.

Een laatste aspect dat me heeft beziggehouden is de ethische dimensie van ons economisch handelen. Er zijn altijd mensen geweest die een rechtvaardige verdeling van de opbrengsten van de aarde hebben verdedigd en machtsmisbruiken hebben aangeklaagd. Die zijn er ook vandaag nog. Wat hebben ze te vertellen? Alleszins tonen ze aan dat de mens naast hebzuchtig ook solidair kan zijn. Beide eigenschappen behoren tot onze natuur, maar dat betekent meteen dat de natuur ons niet verplicht om een wereld op hebzucht en machtswellust te bouwen. De mens kiest zelf."

12:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

03-10-06

De betere strip: Senne & Sanne, Cordoba

Vandaag wordt op een persconferentie in Antwerpen het tweede album in de reeks van Senne & Sanne voorgesteld. Als Philip Dewinter en Hugo Coveliers zich voorstellen als Asterix  en Obelix, mogen wij het toch ook even hebben over Senne & Sanne.

De twee figuren werden gecreëerd nadat Suske & Wiske-tekenaar Marc Verhaegen ontslagen werd omdat de erven Vandersteen het niet zagen zitten dat het volgend Suske & Wiske-verhaal zou gaan over een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde en samen met haar familie leed onder het nazi-regime (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051207). In het tweede Senne & Sanne-album ontdekt Senne dat Saïd, de Marokkaanse jongen met wie hij geregeld voetbalt, verliefd is op Sanne. Het brengt Senne in de war. Korte tijd later is hij getuige van een overval op Saïd. Een gemaskerde man heeft het gemunt op een pakje dat Saïd bij zich had. In het ziekenhuis kan Senne maar net verhinderen dat dezelfde man de jonge Marokkaan vermoordt. Senne zet daarop de achtervolging in op de gemaskerde man en komt zo bij een somber herenhuis. Hij hoort er dat in het pakje een kistje zat dat vrede in de wereld kan brengen mits het op de juiste manier geopend wordt. Senne kan het kistje ontfutselen van de gemaskerde man, en samen met Sanne, Fatima en Rachid probeert hij de code te kraken. Maar dan komt er een djinn (een geest uit de Arabische mythologie) tevoorschijn die het kistje moet bewaken. Hij neemt de kinderen mee op reis in het verleden omdat ze daar de verschillende sleutels moeten zoeken waarmee het kistje kan geopend worden.

Marc Verhaegen brengt in Cordoba een aanklacht tegen zinloos geweld en bewijst hiermee dat een striptekenaar ook een verslaggever van zijn tijd kan zijn. Verhaegen geeft in dit verhaal een prominente rol aan de allochtone jongeren van vandaag. Hij laat de lezer kennismaken met hun met hun leefwereld, geloof en cultuur, en de relatie tussen de autochtonen en allochtonen. Voor het schrijven van Cordoba heeft Verhaegen gepraat met een aantal mensen – Anissa Akhandaf (Dienst Integratie Antwerpen), auteur Lucas Catherine, de jongeren van jeugdhuis Rzoezie (Mechelen) en anderen – om de allochtone gemeenschap zo realistisch als mogelijk weer te geven.

 

00:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

25-09-06

Boek: Wat u moet weten over het Vlaams Belang

Als Blokwatch en uitgeverij Epo erop rekenden veel persaandacht te krijgen voor  Wat u moet weten over het Vlaams Belang door het boek slechts veertien dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober uit te geven, ziet het er voorlopig niet goed uit. Een halve kolom in  De Morgen, iets meer in  Gazet van Antwerpen: dat is het voorlopig. Maar wat niet is, kan nog komen, en hieronder alvast de recensie die wij maakten van het vorige vrijdag voorgestelde nieuwe boek van Marc Spruyt.

Na Grove borstels  (1995) en Wat het Vlaams Blok verzwijgt  (2000) dacht Marc Spruyt eraan om een boek te schrijven dat zou focussen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Antwerpen. Maar zolang wachten, terwijl er zoveel nieuws te rapen en te duiden is over het Vlaams Blok… Het internet is daarenboven een medium waar je je informatie sneller kwijt kunt en dat minder drempels heeft om te kunnen raadplegen. Op 6 juni 2004, een week voor de parlementsverkiezingen van 13 juni 2004, startte Marc Spruyt met de Blokwatch-weblog. Na het succes ervan werden de krachten met andere nieuwe weblogs over extreem-rechts gebundeld in de Blokwatch-website die op 7 januari 2005 werd gelanceerd (en aanvankelijk niet on line geraakte door acties van extreem-rechts). Van de website-artikels is nu… een lekker ouderwets boek gemaakt. Heerlijk om vast te pakken en te doorbladeren, om zaken in op te zoeken zoals met de vroegere boeken van Hugo Gijsels en Marc Spruyt. De vele losse artikels op de website werden gebundeld en bewerkt in elf hoofdstukken die respectievelijk ingaan op het Vlaams Blok-proces, de transformatie van Vlaams Blok naar Vlaams Belang, het nog steeds racistisch karakter van de partij, de fascisten en andere ‘idealisten’ bij het VB, de houding ten overstaan van de holocaust, het VB nog steeds onverbrekelijk verbonden met geweld, vrijheid van meningsuiting zolang het het VB uitkomt, de sociaal-economische visie, Antwerpen, cultuur en media, en het cordon sanitaire. Waarna nog een bijlage volgt over de democratie die in de aanval moet gaan. Het boek is verlucht met enkele foto’s uit het archief van Patje Coeman en vooral fotomontages van grafisch kunstenaar Jacques van der Zee (VEDEZE).

Als doorwinterde volger van de publicaties van het VB en uitspraken van de VB-tenoren hebben we er niets nieuw in ontdekt, maar toch is dit een belangrijk en aanbevelingswaardig boek. Vandaag zien de media, op uitzondering van De Morgen  en hier en daar nog wel eens een niet-naïeve journalist, er allang geen graten meer in om het VB als alle andere partijen te behandelen. Soms wordt het zelfs als een strategie tegen het VB gepresenteerd: behandel ze gewoon, duw ze niet in een martelaarsrol. Maar dat houdt in dat velen nooit de gelegenheid hebben gekregen om te begrijpen dat het VB een fundamenteel probleem is voor onze samenleving. Het Vlaams Belang is de voortzetting van het Vlaams Blok. Dat zegt de partij zelf als het haar uitkomt, zoals om haar militanten te behagen en om de overheidsfinanciering te continueren. Maar dat heeft ook professor Dirk Voorhoof in een advies voor de VRT aangetoond, met citaten over huisvesting, werk, criminaliteit, islam, onderwijs… waaruit blijkt hoezeer het Vlaams Belang net als het Vlaams Blok “onze samenleving wil doordringen van een extreemrechts ongelijkheidsdenken”. De leeuw in het Vlaams Belang-logo is trouwens niet zomaar een gestileerde leeuw maar een exacte kopie van de leeuw die gebruikt wordt bij het Sint-Maartensfonds en Were Di, twee organisaties die geworteld zijn in de collaboratie en het warm houden van de erfenis daaraan. Pikant detail: een leeuw die blind is, die geen ogen heeft in tegenstelling tot andere afbeeldingen van een leeuw die in Vlaanderen gehanteerd worden.

Marc Spruyt betrapt het VB regelmatig op tegenstrijdigheden (het taart gooien naar Elio Di Rupo wordt instemmend becommentarieerd, maar o wee als een VB’er slachtoffer is van een gelijkaardige actie, het optreden van Guido Tastenhoye ten gunste van een asielzoeker volkomen in tegenspraak met zijn eigen wetsvoorstel over het asielbeleid…), Spruyt haalt een aantal mythes onderuit (dat Gerolf Annemans een gematigd man zou zijn, of Jurgen Verstrepen een vernieuwer zou zijn…), en toont aan dat de teksten op de VB-website niet zomaar bedenkingen zijn maar als officiële partijpraat kunnen bestempeld worden (zoals blijkt uit het weghalen van een lovende tekst over een Marokkaanse voetballer… - het bestaan van die lovende tekst had de AFF-weblog overigens als eerste medium gemeld, het weghalen van de tekst was dan weer een primeur voor Blokwatch)…Wat u moet weten over het Vlaams Belang  blijft lang stilstaan bij historische figuren uit de collaboratie, maar dat heeft zijn belang als we bijvoorbeeld weten dat Philip Dewinter de organisatoren van een Staf De Clercq-herdenking recent nog “Veel succes!” wenste, en VB’ers in een ‘Neen Tegen Turkije’-comité samenwerkten met neonazi-organisaties. Ook het geweld-hoofdstuk is op zijn plaats, al heeft het VB ingezien dat politieke tactiek meer oplevert dan straatgeweld. Voor Luc Vermeulen, VB-verantwoordelijke voor de ordehandhaving en voorman van Voorpost, blijft geweld een optie, en zoals VMO-leider Bert Eriksson in 2001 nog zei: “Een heleboel van onze leden zit nu in de partijschoot van het VB. Ze volgen er de partijdiscipline, maar het vuur van vroeger brandt nog.” Dat de vrijheid van meningsuiting slechts geldt zolang het het VB uitkomt, vermoedde u allicht al maar wordt in het boek overtuigend aangetoond.

Bij het Vlaams Belang doet men zijn best om de werkgevers te vleien zonder openlijk de sociale verzuchtingen van de werknemers af te vallen. De 1-meimanifestaties van het VB lokken echter nog amper 300 mensen en vallen niet op door het aansnijden van sociale bekommernissen. De Vlaams Blok-slogan ‘Staken schaadt, werken baat!’ leeft nog altijd voort in de geesten van de Vlaams Belang-top, zoals ook de eerste voorstellen voor het Vlaams Belang-programma voor Antwerpen in 2006 vooral een doorslag zijn van het Vlaams Blok-programma van 2000. En het blijft van hetzelfde inzake cultuur. Het VB heeft geen hart voor cultuur, maar is hard voor cultuur. In het laatste hoofdstuk van Wat u moet weten over het Vlaams Belang  worden één voor één de argumenten voor het doorbreken van het cordon sanitaire onderuit gehaald. In een bijlage worden enkele beschouwingen gegeven over de aard van het VB en het antwoord dat erop kan gegeven worden. Helaas het minst gelukte deel. De taal die gebruikt wordt bij de globale analyse van het VB is niet zo toegankelijk als in de rest van het boek. Als strategie tegen het VB worden maatregelen op lange termijn voorgesteld (”Nieuwe aandacht voor de belangen van hun natuurlijk electoraat kunnen partijen de duizenden aan het VB verloren kiezers terugbrengen naar de democratie” ook al zal men met de VB-kiezer in discussie moeten gaan over de verschillen met de VB-visie), maatregelen op middellange termijn (het onderwijs, waar meer aandacht moet komen voor omgaan met verschillen) en maatregelen op korte termijn (de beeldvorming over het VB, en activiteiten van Blokwatch ondersteunen). Dat laatste ruikt al teveel naar de mirakeloplossingen van anderen (“Versterk onze partij!”), en die beeldvorming veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op zo korte termijn is dat dan ook niet een oplossing. Journalisten en anderen kunnen wel rijkelijk putten uit de argumentatie in Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Houdt u niet in.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

Brochure: Met het Vlaams Belang naar een (a)socialer Vlaanderen

In Zottegem komt het Vlaams Belang niet op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De plaatselijke VB-voorzitter, Fabrice Morreau - een look-alike van Jurgen Verstrepen - is door Philip Dewinter opgevorderd om zijn campagne in Antwerpen te ondersteunen. Morreau ontfermt zich over de websites van Philip Dewinter, Anke Van deermeersch, het VB-Antwerpen en S.O.S. Democratie. En, twee, in Zottegem hebben ze met vader Herman en zoon Kurt De Loor een dynamische SP.A-werking die er niet voor terugschrikt tegenbetogingen in te richten bij VB-bijeenkomsten en investeert in een socio-culturele werking in de beste antifascistische traditie. Daarenboven is er lokaal nog een politiek alternatief op de SP.A, met de Zottegemse Alternatieve Ploeg (ZAP). In buurgemeente Herzele is het niet anders. Het VB komt er niet op, de gemeenteraad heeft unaniem tegen het VB een proces aangespannen wegens het verspreiden van onjuiste criminaliteitscijfers, en er is ter linkerzijde van de VLD/SP.A-bestuursmeerderheid nog een alternatief met Filip De Bodt (de spreker op de foto hierboven) en Leef!.

Filip De Bodt, ook actief in het sociaal-cultureel centrum ’t Uilekot, schreef een brochure bijeen waarin bondig maar krachtig wordt uitgelegd wat de oprichtingsgeschiedenis is van het VB, wat de oude en de nieuwe grondbeginselen zijn, de ideologie, het sociaal en economisch programma, om te besluiten met zes ‘opmerkingen aan de deur’: wat antwoorden als potentiële VB-stemmers zeggen “De andere partijen zijn corrupt, ze doen aan vriendjespolitiek.”, “Alleen het Vlaams Belang kijkt naar ons om en doet iets voor de gewone mensen.”, “Je hoort niets anders meer dan nieuws over geweld, inbraken, enz.. Ik voel me onveilig.”, “Er zijn teveel vreemdelingen in ons land en ze gedragen zich niet.”, “Ik heb een hekel gekregen aan de traditionele partijen. Ze doen niks!” en “Vlaanderen betaalt teveel aan Wallonië! Alleen het Belang komt daar tegen op.” In een naschrift stelt De Bodt dat als we het VB in Vlaanderen willen counteren, we politiek een volledige draai zullen moeten uitvoeren waarbij een eerlijke verloning van arbeid op wereldschaal, duurzaamheid van de planeet, en solidariteit en mensenrechten opnieuw centraal staan.”

Soms loopt De Bodt nogal hard van stapel. De geciteerde uitspraken bijvoorbeeld (zoals: “De uitbetaling van alle welzijnstoelagen wordt onderworpen aan een geautomatiseerde controle van de vingerafdrukken om elke dubbelontvangst uit te sluiten.”) zijn correct, maar niet altijd representatief. Maar zijn brochure is een handig argumentarium: op twaalf bladzijden wat je moet weten om je buur, werkmakker of collega-caféganger die voor het VB wil stemmen tot andere inzichten te brengen.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

07-09-06

Regine Beer: Mijn leven als KZ A 5148

Gisteren werden in de omgeving van de Antwerpse Grote Markt twee boeken voorgesteld die de bezoekers van deze weblog kunnen interesseren. Het contrast was groot. Bij het eerste waren veel journalisten aanwezig, en slechts weinig andere mensen. Bij het tweede waren relatief weinig journalisten aanwezig, maar wel tientallen en tientallen vrienden van de vrouw waarrond het draaide. In het Antwerps Pershuis presenteerde Geert Van Cleemput, voormalig hoofd van de VB-studiedienst, het hier eerder al aangekondigde boek  Vlaams Geblokkeerd (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060819&number=1&...). We komen er later nog wel op terug. Op het Antwerps stadhuis werd het boek  Mijn leven als KZ A 5148 van Regine Beer voorgesteld. 

Burgemeester Patrick Janssens, die een paar maanden terug Regine al ontving op het Antwerps stadhuis bij gelegenheid van haar 85ste verjaardag (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051109&number=1&...), verwelkomde maar wat graag Regine. "Regine, dat betekent altijd veel volk op het stadhuis." Na Janssens spraken nog Urbain Lavigne, vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs; actrice en oud-leerlinge van Regine Beer An Nelissen; een montere Annelies Willemen die als leerlinge van het zesde jaar lager onderwijs Regine Beer uitnodigde om in haar school te komen vertellen over haar ervaringen in Auschwitz en alles wat eraan voorafging en erop volgde; en een emotionele Paul De Keulenaer die het levensverhaal van Regine Beer opschreef. Het nieuwe boek is een remake van het begin jaren negentig verschenen KZ A 5148. Voor het nieuwe boek konden nog andere documenten dan voor het eerste boek geraadpleegd worden, waardoor het verhaal van Regine nog indringender is geworden.

Regine Beer, meer dan 1 000 keer is ze in scholen gaan spreken over haar ervaringen in het concentratiekamp van Auschwitz. Op haar arm kreeg ze het nummer 5148 getatoeëerd. Het boek Mijn leven als KZ A 5148  brengt het verhaal van de familie Beer in de jaren voor de oorlog en het gruwelijk lot dat hen te beurt viel in de nazikampen. Mijn leven als KZ A 5148  beschrijft ook hoe Regine Beer moeizaam maar toch zelfzeker deze periode van vervolging en totale ontmenselijking tracht te verwerken, en na de oorlog een nieuw leven opbouwt. Hoe zij evolueert van een levenslustige, wat naïeve adolescent tot een karaktervolle vrouw, een bewustere volwassene en een alerte bejaarde dame vandaag. Getuigenis brengen is haar leven geworden. En gelukkig zijn er nog mensen die haar getuigenis naar buiten willen brengen. Gisteren nog kregen wij met de e-mailknop bij deze weblog een vraag om het telefoonnummer van Regine, voor een documentairereeks op Canvas.

Regine, je zag er gisteren stralend uit. De gezondheidsproblemen van een paar jaren terug waren weggewist. Nog veel levensgeluk, en bedankt voor de hartverwarmende woorden die je in ons exemplaar van je boek schreef. 

  • Regine Beer, Mijn leven als KZ A 5148, Uitgeverij EPO - Berchem, 176 blzn., 17 euro

00:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (9) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

19-08-06

Wat u moet weten over het Vlaams Blok/Vlaams Belang

September wordt niet alleen een maand waarin men jou om de oren zal slaan met propaganda voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober, het wordt ook een leesmaand met twee nieuwe boeken over het VB.

Op 6 september verschijnt Vlaams Geblokkeerd, een boek van Geert Van Cleemput (foto). Van Cleemput werd in 1999 door Gerolf Annemans vanuit de Verenigde Staten, waar Van Cleemput studiewerk verrichtte, naar hier gehaald en meteen tot hoofd van de VB-studienst benoemd. Vier jaar later werd hij door diezelfde Annemans ontslagen nadat Van Cleemput kritiek uitte op het dictatoriaal optreden van de VB-top drie en Philip Dewinter in het bijzonder. Een paar maanden geleden kwam Van Leemput in aanmerking om een ontslagnemend VB-gemeenteraadslid in Antwerpen op te volgen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051223&number=1&...), maar Van Cleemput bedankte voor het genoegen opnieuw in de buurt van Annemans, Dewinter & Co. te vertoeven.Het eerste deel van Vlaams Geblokkeerd  verhaalt over Van Cleemputs ervaringen bij het VB. In het tweede deel vinden we een essay over de rol van het VB in de Vlaamse politiek. Het boek bevat reflecties over (Vlaams-)nationalisme, identiteit en multiculturalisme, over wat er fout liep bij het VB, de kritiek op het VB, de racismeprocessen, het cordon sanitaire, en de Vlaamse Beweging. Het was de bedoeling om het boek dit voorjaatr te publiceren. Uitgever Manteau, die spreekt van een “onthullend getuigenis”, vond het beter het boek te lanceren in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt voorgesteld in het Pershuis aan de Antwerpse Grote Markt, met zicht op het Antwerps stadhuis dat het VB zo graag wil veroveren. Het boek is 224 bladzijden dik.

Eén van de wapenfeiten van Van Cleemput als hoofd van de VB-studienst was het schrijven van een zogenaamd antwoord op de boeken van Marc Spruyt over het VB. Volgens Van Cleemput was het VB een democratische organisatie en niet racistisch. Over het eerste heeft Van Cleemput zijn mening intussen herzien, over het tweede voorzover bekend niet. Alleszins verschijnt in half september een derde boek van Marc Spruyt over het VB. Alhoewel Van Cleemput Spruyt bekritiseert, en vice versa, hebben ze beiden wel iets gemeen. Van Cleemput vindt Dewinter & Co een sta-in-de-weg voor de uitbouw van een grote, ‘fatsoenlijke’ rechtse partij. Spruyt vindt ook dat het VB niet die respectabele partij is waar ze zich voor uitgeeft, ontdaan van extremistische elementen. In Wat u moet weten over het Vlaams Belang  (illustratie) worden de beste teksten van Blokwatch gebundeld over het VB-proces, de naamsverandering van Vlaams Blok in Vlaams Belang, het racisme van de partij, het heimwee naar een fout verleden, het geweld, de ideeën over vrijheid, cultuur en media, het economisch congres, het cordon sanitaire en de toekomst van Antwerpen, verder uitgediept en aangevuld met nog niet eerder gepubliceerde stukken. Naast Marc Spruyt werkten ook Rony Boonen, Patje Coeman en Mark Saey mee aan het boek, en is er ook een katern van 16 bladzijden op speciaal papier met 24 fotomontages van VEDEZE (zie: http://homepage.mac.com/vedeze/PhotoAlbum93.html). Wat u moet weten over het Vlaams Belang  verschijnt bij uitgeverij Epo, en telt 256 bladzijden.

 

10:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

31-07-06

Spertijd: nieuwe strip, nieuwe webstrijd

Na Marc Verhaegens  Rebecca R., het eerste Senne & Sanne-album van de voormalige Suske & Wiske-tekenaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051207&number=1&...), is pas een nieuwe strip verschenen over het leven onder het nazi-regime:  Spertijd. Striprecensenten halen er hun superlatieven voor uit de kast: “Een meesterwerk”, besluit  8Weekly. “Een geïnspireerd boek”, schrijft  Focus Knack.

"Vroeger was dit een bruisende metropool, een centrum van handel en cultuur met een kleurrijke bevolking, want uit heel Europa stroomden de immigranten toe. Toen kwamen de legers. Dat was mijn kennismaking met de heilloze drieëenheid die sedert de bezetting een dictatoriaal bewind over de stad voerde. Hun namen had ik al zo vaak in de krant gelezen. Nu zag ik hen in levenden lijve, hoewel op een afstand. Augusto Gottesleben, de volksleider. De culturele elite beschouwde hem jarenlang als een politieke hansworst, tot hij zijn tegenstanders de mond snoerde met een verpletterende verkiezingsoverwinning..." Zo begint Spertijd. Er is sprake van een bezetting door een fascistisch regime en van een geheime verzetsorganisatie, maar scenarist Pieter van Oudheusden geeft zijn verhaal een grotere geldingskracht door de stad waar het verhaal zich afspeelt niet te noemen, door de personages symbolische namen mee te geven en door zijn verhaal met verwijzingen in te bedden in een veel ruimere context. Gert Meesters, striprecensent bij Focus Knack, ziet veel verwijzingen naar Kafka: het hoofdpersonage werkt als een onbetekenende klerk, wordt voortdurende gemanipuleerd door schimmige organisaties en een meisje dat een grote rol speelt in zijn leven is genoemd naar een van Kafka’s grote liefdes. Maar ook zonder al die verwijzingen blijft Spertijd  een goed gestoffeerd verhaal over de oorlog en de ongrijpbaarheid van de waarheid. Het hoofdpersonage Bruno Krieger geraakt immers betrokken bij het verzet, maar weet op den duur niet meer wat juist en wat niet juist is. Tekenaar Adri van Kooten bracht het sfeervol in beeld in een krasserige tekenstijl. Spertijd  is een strip die een herlezing vraagt en verdient.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5 6