08-07-09

DUITSLAND: HETZE TEGEN ISLAM EN HOOFDDOEK LEIDT TOT MOORD IN RECHTBANK

Vorige week woensdag 1 juli werd in Dresden, hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen, een gehoofddoekte moslima met achttien messteken gedood. Het gebeurde in een rechtszaal, vlak nadat de vrouw getuigde over racistische uitlatingen. De dader was al langer bekend als racist en stond voor het eerst voor zijn uitspraken bij de rechtbank. In de verwarring die volgde op de messteken schoot de politie de echtgenoot van de moslima in het been.

Aanleiding voor de rechtszaak is een incident op een speelplein in november. De 31-jarige Egyptische Marwa El-Sherbini (foto) is er met haar 3-jarig zoontje. Marwa woont sinds drie jaar in Duitsland en werkt er als apothekeres, terwijl haar man er de laatste hand legt aan zijn doctoraatsstudie. Marwa's buurman Alexander W., een 28-jarige werkloze Duitser, verschijnt op het speelplein met zijn nichtje en zegt dat Marwa’s zoontje moet ophoepelen, de schommel aan zijn nichtje moet laten. Alexander W. staat bekend als een fervent vreemdelingenhater en is de enige in dezelfde straat als waar beiden wonen die problemen heeft met Marwa. Alexander W. is in zekere zin ook een migrant, een Duitser die een paar jaar geleden met een reïntegratieprogramma vanuit Rusland naar Duitsland is teruggekeerd. De ‘vraag’ om de schommel af te staan voor zijn nichtje gaat gepaard met een resem beledigingen. Marwa wordt verweten een “islamiste” te zijn, en in één adem door ook een “terroriste”. De zaak komt voor een rechtbank en Alexander W. wordt tot een geldboete van 780 euro veroordeeld. Gezien de voorgeschiedenis van Alexander W. vindt het Openbaar Ministerie dit een te lichte straf, en tekent het beroep aan.

Een uur na het begin van de rechtszaak in beroep, Marwa heeft net getuigd over de racistische beledigingen die ze heeft moeten ondergaan, schiet Alexander W. naar voren. “Zo iemand heeft niet het recht om hier te leven”, roept hij en hij steekt Marwa met 18 messteken dood. Hoe hij het mes de rechtszaal heeft kunnen binnensmokkelen, is niet duidelijk. De rechter roept om twee politieagenten die in een zaaltje ernaast aan het wachten zijn tot zij als getuige over Alexander W. opgeroepen worden. In de verwarring na de steekpartij schiet één van die politieagenten de echtgenoot van Marwa in het been, een man die aan het befaamde Max Planck Instituut werkte. De echtgenoot valt in coma en zijn gezondheidstoestand zal lange tijd kritiek zijn. Marwa, drie maanden zwanger van een tweede kindje, sterft ter plaatse aan haar verwondingen. Het driejarig zoontje heeft het hele gebeuren gezien en schreeuwt het natuurlijk uit. Alexander W. stond al langer bekend als een racist. Er wordt aangenomen dat de stoppen bij hem zijn doorgeslagen na de campagne van groepen als Pro Köln tegen de islamisering en wat verschijnt op websites als Politically Incorrect (zie: http://www.pi-news.net, voor de Engelstalige versie zie: http://www.pi-news.org). 

Pro Köln is een partijtje in Keulen dat onder andere vorig jaar september een mislukte en in mei dit jaar een gelukte internationale meeting tegen de bouw van een grote moskee in Keulen organiseerde. Filip Dewinter haalde zijn beste Duits boven om op die laatste meeting te spreken (zie: http://www.liveleak.com/view?i=41c_1242109800). Onder impuls van Bart Debie trok een delegatie van Antwerpse VB-gemeenteraadsleden twee jaar geleden op werkbezoek naar Keulen en kwam Pro Köln ook al op tegenbezoek in Antwerpen. Reacties op Pro Köln-artikels als „Sorry, ich kann die scheiss Kopftücher und Türken nich mehr sehn.” geven aan dat de haat tegen hoofddoeken en vreemdelingen zich verder verspreidt. Nu al met een moord onder de ogen van een rechter tot gevolg.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, criminaliteit, internationaal |  Facebook | | |  Print

17-06-09

OPNIEUW VEROORDELING VOOR HITLER-GROET

Voorbije maandag 15 juni werd Olivier Delcourt veroordeeld tot een boete van 1 100 euro voor het uitbrengen van de Hitler-groet tijdens zijn eedaflegging als nieuwbakken gemeenteraadslid voor het Front National (FN) in Charleroi (foto). Het is de tweede veroordeling voor het uitbrengen van de Hitlergroet in ons land op een jaar tijd. Bij een derde zaak werd de betrokkene vrijgesproken, echter niet in het minst omdat het parket de zaak onvoldoende had onderzocht. Blokwatch heeft eind 2006 geïnventariseerd wie zoal de Hitlergroet uitbracht, en wat hem of haar dit kostte (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1098/49/lang,nl...), maar intussen is dit achterhaald. Wij vervolledigen graag de lijst.

De advocaat van Olivier Delcourt pleitte aanvankelijk de onbevoegdheid van de correctionele rechtbank omdat het volgens hem om een politiek misdrijf ging. Daarmee gaf hij impliciet toe dat het wel degelijk om een Hitler-groet ging, en dat hij niet zou afkomen met een flauw excuus zoals nogal wat VB’ers. De rechtbank verklaarde zich wel degelijk bevoegd, waarna Delcourt vroeg de beelden die gefilmd werden tijdens de installatie van de gemeenteraad op 4 december 2006 (nog eens) te tonen. Als men maar één moment de gloire heeft, moet het uitgebuit worden. De beelden en het gedrag van Delcourt overtuigden de rechtbank, en Delcourt werd veroordeeld tot een geldboete van 1 100 euro en verlies van zijn burger- en politieke rechten voor vijf jaar. Hij mag daardoor ook niet meer verder in de gemeenteraad van Charleroi zetelen. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat klacht had neergelegd tegen Delcourt, kreeg een bedrag van 1 000 euro toegekend. Delcourt kondigde meteen luid aan dat hij in beroep gaat tegen deze uitspraak. De voorzitster van de rechtbank beval Delcourt om te zwijgen en de rechtszaal te verlaten.

De eerste die na de Tweede Wereldoorlog met gestrekte arm werd gezien is Karel Dillen. Op een foto uit 1951 die Karel Dillen liet publiceren in zijn biografie Karel Dillen: een portret van een rebel. Volgens Karel Dillen was het in die jaren de gewoonte om tijdens het zingen van de Vlaamse Leeuw de rechterarm te strekken. Later werd het om principiële én tactische redenen weggelaten, maar beschaamd was hij er nog altijd niet om. Als Filip Dewinter na de Zwarte Zondag van 24 november 1991 de eed als volksvertegenwoordigers aflegt, doet hij dat met een gestrekte rechterarm. “Wat is er verkeerd met de Romeinse groet? Die bestaat al zolang als onze beschaving?, wauwelt Filip Dewinter. VB’er en ex-VMO’er Xavier Buisseret had pretoogjes als hij zag hoe Dewinter zijn eed aflegde. VB’er Ludo Switsers zei over een vermeende Hitler-groet dat hij enkel maar zwaaide met zijn arm en “Ge kunt de pot op, onnozelaars” riep in de Antwerpse provincieraadszitting van 13 maart 1997. De rechtbank achtte de Hitlergroet niet bewezen maar veroordeelde Switsers wel voor smaad.

Godelieve Kussé – moeder van Groen Rechts’er en N-SA’er Wolf Kussé – bracht vanop de publieksbanken tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen op 29 maart 1999 de Hitler-groet uit, richting burgemeester Leona Detiège. Achteraf zei Kussé enkel maar naar de burgemeester te hebben gewezen. Kussé, bij wie thuis nog Hitler-herdenkingen zijn doorgegaan, werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 500 euro veroordeeld. Als VB-gemeenteraadslid Pascal Jochec op 2 januari 2001 bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Boom eveneens de Hitlergroet uitbrengt en de zaak later voor de rechtbank in Antwerpen komt, zegt advocaat Rob Verreycken dat zijn cliënt bij de eedaflegging “zeer nerveus was”. Dat zal wel. Jochec kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 1 000 euro. "De Hitlergroet is onbetwistbaar verbonden met een fascistisch regime dat uitgaande van een vermeende suprematie van het ene ras boven het andere overging tot het plegen van allerlei misdaden waaronder genocide. Het uitbrengen van de Hitlergroet kan niet op een andere manier geïnterpreteerd worden dan een verwijzing naar deze praktijken waardoor wordt aangezet tot discriminatie, haat, geweld en rassenscheiding jegens een groep wegens zijn ras, huidskleur, afstamming of nationaliteit. Het uitbrengen van de Hitlergroet wil aanzetten tot onverdraagzaamheid tegenover anderen en wederzijds geweld uitlokken waardoor buurten voor iedereen onleefbaar worden en de samenleving in haar essentie wordt aangetast," stelde de rechter in zijn vonnis op 4 februari 2002. Filip Dewinter betreurde de uitspraak.

Bij de installatie van de eerstvolgende nieuwe gemeenteraden is het weer prijs bij het VB. Op 2 december 2006 doet VB’ster Maria De Berlanger haar eedaflegging in de gemeenteraad van Jette op een verdachte wijze. VB-fractieleider Dominiek Lootens verdedigt haar: “Ze had een brede mantel aan en hield haar arm iets schuiner, om te verhinderen dat haar mouw naar beneden zakte.” De rechtbank sprak Maria De Berlanger op 20 juni 2008 vrij omdat “haar verhaal niet onaannemelijk was” en het strafonderzoek heel summier was gevoerd. Het parket baseerde zich enkel op de videobeelden van de eedaflegging en had nooit enige getuige ondervraagd. In oktober vorig jaar verschenen de Nederlanders Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen voor de rechtbank in Hasselt voor het uitbrengen van de Hitlergroet tijdens de SS-heldenherdenking van Blood and Honour Vlaanderen op 10 maart 2007 in Lommel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6348112). De rechter veroordeelde beiden tot een geldboete van 1 100 euro (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6453132). Verschenen Wijkamp en Glimmerveen nog wel wanneer de pleidooien gehouden werden, bij de uitspraak op 19 november 2008 bleven ze weg uit ons land. Bang dat de geldboete meteen geïnd zou worden? Tegen de vele keren dat tijdens Blood and Honour-concerten gesiegheild werd, is nog niet opgetreden. In het geheim gemaakte opnamen laten er anders geen twijfel over dat de Hitlergroet uitbrengen er de gewoonte is (zie: http://www.youtube.com/watch?v=Weqh7c-XN78).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vb, fn |  Facebook | | |  Print

03-06-09

BART DEBIE KLAAGT OPNIEUW

Omdat in Dag Allemaal ook niet elke week een interview kan staan met Marie-Rose Morel, tipte het VB Bart Debie voor een interview in deze laatste week voor de stembusslag op 7 juni. Wie beter kan het thema criminaliteit aanbrengen dan Bart Debie? Nog steeds VB-personeelslid, werkzaam in het Vlaams Parlement waar hij tussendoor de fitnessruimte voor de Vlaamse parlemenstleden mag gebruiken, maar omwille van zijn wandaden als Antwerps politiecommissaris veroordeeld voor het mishandelen van arrestanten, vervalsen van pv’s, verduisteren van bewijsmateriaal en aanzetten tot racisme. Een hele boterham waarvoor hij voor vijf jaar ontzet werd uit zijn burgerlijke en politieke rechten – en dus zondag niet mág gaan stemmen – en veroordeeld werd tot vier jaar cel waarvan een jaar effectief. Dat laatste werd omgezet in drie maanden onder elektronisch toezicht.

Debie showt zijn enkelband voor het elektronisch toezicht deze week in Dag Allemaal (foto). Het moet een hele opluchting zijn niet effectief achter de tralies te moeten, merkt Dag Allemaal op. “Was het maar waar”, zucht Debie. Tot nu toe zat hij twee dagen in de gevangenis van Vorst, en tweemaal was het in een veel te kleine, overbevolkte gevangeniscel. Debie: “Maar goed, het zijn vooral de pesterijen met m’n enkelband die me de keel uithangen. Ik heb elf maanden moeten wachten op mijn enkelband. Daardoor hebben Valérie (Seyns, tweede op de VB-lijst voor het Vlaams Parlement en zesde op de VB-lijst voor het Brussels Parlement, nvdr.) en ik ons huwelijk al moeten uitstellen. Bovendien ben ik al aan mijn derde enkelband toe. Altijd schort er wel iets. De tweede zijn ze zelfs opnieuw moeten komen losmaken omdat hij iemand anders toebehoorde. En dan heb ik het nog niet over de problemen met het ontvangsttoestel. Ons huis is vrij groot, met zes verdiepingen, en dat toestel reikt zover niet. Ik kon dus in mijn eigen huis niet gaan en staan waar ik wilde. Ondertussen hebben ze dat min of meer aangepast. Maar met het controlecentrum loopt het nog steeds mank. Onlangs kreeg ik een brief van Justitie waarin stond dat ze de minuten dat ik – zogezegd – afwezig was, van mijn toegekende vrije tijd willen aftrekken. Wel, dat pik ik niet. En als ze doorzetten, ga ik naar de rechter in kort geding. Want ik was wél thuis, alleen zit er niemand om het fatsoenlijk te controleren.”

Debie klaagt verder nog dat als men ’s nachts onregelmatigheden vaststelt, men hem daar pas ’s morgens over opbelt. En blijkbaar gebeurt dat regelmatig. Debie: “Bijna dagelijks word ik pas in de voormiddag gebeld met mededelingen als…” Verder vindt Debie het vreemd dat het volstaat dat hij maandelijks zijn uurrooster doorgeeft. Debie: “Maar wat niemand mij vraagt, is waar ik tijdens die werk- en vrijetijdsuren precies zit. Laat staan dat het gecontroleerd wordt. Waarom steken ze geen gps in die enkelband?” Debie vergeet er een camera bij te vragen zodat men ook kan zíen wat hij tijdens die werk- en vrijetijdsuren uitvoert. Want kan dat niet meer het probleem zijn dan waar hij het doet? Volgens de woordvoerder van minister van Justitie Stefaan De Clerck maakt het niet veel uit als mensen ’s nachts de afspraken niet respecteren, dit meteen of pas de volgende ochtend vastgesteld wordt. “Wat telt is dat het wordt opgevolgd en dat er sancties kunnen volgen.” Overigens komt niet iedereen in aanmerking voor elektronisch toezicht. Seksuele delinquenten en niet-Belgen komen niet in aanmerking voor elektronisch toezicht, wat meteen ook een gedeeltelijke verklaring is voor het overmatig aandeel van vreemdelingen bij de gevangenisbevolking – maar dat zegt het VB die die oververtegenwoordiging zo vaak aanklaagt er nooit bij.

Bart Debie voert intussen volop campagne voor zijn nieuw lief, Valérie Seyns. Anke Van dermeersch achterna (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5701785) heeft Valérie Seyns zich voor haar verkiezingsfolder gehuld in een boerka, en ze is ook niet te beroerd om zich op haar folder zowel in het Nederlands als in het Frans te presenteren. Vorige zondag ging Bart Debie de folder eigenhandig bussen in Sint-Jans-Molenbeek. Hij heeft er een grondige haat aan overgehouden voor brievenbussen met ‘klepkes’.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, criminaliteit, 7 juni |  Facebook | | |  Print

27-05-09

DE SELECTIEVE VERONTWAARDIGING VAN HET VB EN DE INVLOED VAN HET VB OP DE CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Filip Dewinter heeft een “eerste FDW-internetverkiezingsclip” laten verspreiden. Thema is criminaliteit, misdaad en onveiligheid. Een gemaskerde man probeert in een parkeergarage in een auto in te breken (foto), Filip Dewinter komt aangewandeld en de inbreker gaat op de loop. Zo simpel is dat: met Dewinter is de criminaliteit op minder dan 12 seconden verdwenen (zie: http://www.youtube.com/watch?v=7Lw3mW1KEYk&feature=player_embedded).

Het VB beweert niet aan de zijkant van de politiek te staan, maar een aantal thema’s op de agenda gezet te hebben en zo te wegen op het beleid. En critici beweren wel eens dat de traditionele politici zich laten opjagen door het VB. Wat is er van aan bij de criminaliteitsbestrijding? De Gentse professor Patrick Hebberecht, hoogleraar criminologie en rechtssociologie, en directeur van een gelijknamige onderzoeksgroep, gaf in 2006 een aantal lezingen aan de Vrije Universiteit Brussel waarbij één van de thema’s was: de invloed van het Vlaams Blok/Vlaams Belang op de misdaadcontrole de jongste jaren. Voor een vorig jaar verschenen boek in de reeks Criminologische studies werkte Hebberecht zijn nota’s bij (zie: http://www.aspeditions.be/article.aspx?article_id=DEVERP216M).

Pagina’s lang somt Patrick Hebberecht eerst alle VB-voorstellen op. Het is best indrukwekkend wat het VB al bijeengeschreven heeft over criminaliteitsbestrijding, maar het is ook selectief. Patrick Hebberecht: “Niet de criminaliteit en onveiligheid in het algemeen, maar welbepaalde delictstypes en de onveiligheidsgevoelens die ze bij de bevolking teweegbrengen vormen voor het Vlaams Belang een zeer ernstig probleem. (…) Zo schenken zij geen aandacht aan verschillende vormen van witteboordencriminaliteit zoals fiscale, financiële en economische misdrijven, tenzij deze delicten in verband kunnen gebracht worden met corrupte praktijken van politici en ambtenaren. (Seksuele) geweldsdelicten gepleegd tussen bekenden, krijgen amper aandacht. Uit hun geschriften blijkt geen ernstige bezorgdheid omtrent kinder-, vrouwen- en oudermishandeling. Evenmin hebben zij bijzondere aandacht voor ongewenste seksuele intimiteiten. Vrouwenmishandeling wordt bij hen de laatste jaren eenzijdig geassocieerd met de islam. Het overmatig gebruik en misbruik van legale drugs (alcohol, geneesmiddelen) vormen voor hen geen bijzonder probleem. Ernstige verkeersinbreuken maken hen niet bezorgd. Ook over het voetbalgeweld en -vandalisme, vooral gepleegd door autochtonen, wordt gezwegen. Het racisme en de discriminatie ten aanzien van mensen van vreemde origine kunnen niet op hun begrip rekenen.”

“Het betoog over misdaad, onveiligheid en harde misdaadcontrole van het Vlaams Blok/Vlaams Belang heeft een duidelijk strategisch politiek-ideologisch belang voor deze partij”, weet Hebberecht. Enerzijds kiest het VB voor een ‘solidaristische’ gemeenschap, “een organische structuur van kleinere en grotere gemeenschappen die opgaan in één harmonische entiteit” en die heeft “een sterke staat” nodig. “De staat kan alleen maar een autoritaire staat zijn. De concrete criminaliteits- en onveiligheidsproblemen doen er niet toe.” Door de associatie die het VB anderzijds van misdaad en onveiligheid met vreemdelingen maakt “kan de partij haar politiek-ideologische voorkeur voor een cultureel homogeen Vlaanderen ingang doen vinden bij een breder publiek.” Maar heeft het VB intussen invloed gehad op de misdaadcontrole de voorbije jaren. Niet, zegt Patrick Hebberecht, als het gaat over “de decriminalisering van euthanasie, de wijziging van de drugswetgeving, de verdere uitbreiding van de racisme- en discriminatiewetgeving, de sterkere criminalisering van partnergeweld en het agressievere verkeersstrafrecht.” Anderzijds werden fiscale fraude en andere vormen van witteboordcriminaliteit gedecriminaliseerd, maar daar kwam weinig protest tegen van het VB.

De invloed van het VB op de bevolking en de overheid moet niet overschat worden, meent Patrick Hebberecht. “Ook zonder deze extreemrechtse partij zou een deel van de bevolking meer bestraffend zijn ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën misdadigers. Ook zonder de invloed van het Vlaams Blok/Vlaams Belang zou het beleid inzake misdaadbestrijding van de federale overheid en van bepaalde lokale overheden in een meer repressieve, autoritaire en moreel conservatieve richting geëvolueerd zijn.” Volgens Hebberecht is de meer repressieve aanpak vooral het gevolg van de “neoliberale globalisering” en de economische crisis (reeds vóór de jongste bankcrisis en wat daarna kwam, red.). In tijden waarin de overheid minder geld kan vrijmaken voor een preventieve aanpak, neemt de roep om een meer repressieve aanpak toe. “Het Vlaams Blok/Vlaams Belang versterkt, oriënteert en geeft mee inhoud aan deze grotere strafbehoefte van delen van de bevolking en aan een meer repressieve en autoritaire misdaadcontrole” maar is niet de oorzaak van deze wending.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook | | |  Print

18-02-09

DOSSIER JÜRGEN GORIS TERUG BOVENGEHAALD. JOERI VAN DER PLAS (BBET) VRIJGESPROKEN IN DELFTSE PINKZAAK

In Humo wordt deze week het dossier van Jürgen Goris (foto 1) bovengehaald die in de nacht van 3 op 4 augustus 2002 op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver twee mensen neerschoot. Jürgen Goris is amper een kwartier op de wei waar de fuif plaatsvindt, en geraakt oververhit als een fuifganger op hem wat bier morst. Goris begint onmiddellijk te zwaaien met zijn met zijn gloednieuwe Bernardelli-revolver. Portier Tim Tobback zegt niet onder de indruk te zijn van Goris’ speeltuig. Goris blijft zwaaien met zijn revolver maar zet het dan op een lopen. Tim Tobback en zijn vriend Thierry De Rydt gaan Goris achterna. Goris lost een waarschuwingssalvo,  draait zich even later om en schiet Tim Tobback met drie kogels en Thierry De Rydt met één kogel neer.

Nadat de zaak de pers haalt stuurt de Staatsveiligheid een brief naar het parket van Mechelen om erop te wijzen dat Jürgen Goris volgens hun inlichtingen een goede vriend is van Joeri Van der Plas, actief bij Blood and Honour Vlaanderen. Mogelijk heeft Joeri Van der Plas het wapen aan Jürgen Goris geleverd. Maar de Staatsveiligheid heeft ook opgevangen dat ene Thomas Boutens (foto 2), ook al lid van Blood and Honour Vlaanderen, over een indrukwekkend wapenarsenaal zou beschikken. En Joeri Van der Plas en Thomas Boutens kennen elkaar. Mogelijk kwam de revolver van Goris bijgevolg via Joeri Van der Plas van Thomas Boutens. Maar het zou kunnen dat het wapen rechtstreeks van Boutens kwam, want Boutens was bij de Staatsveiligheid bekend als mededader van de mishandeling van een man van Egyptische afkomst bij de IJzerbedevaart in 2001. Volgens persberichten zou Jürgen Goris eveneens betrokken zijn bij dit incident. Enkele maanden later krijgt Goris één jaar gevangenisstraf met zes maanden uitstel voor de aanslag op de Egyptenaar. Boutens ontspringt de dans bij gebrek aan bewijs. Enkele jaren later veroordeelt het assisenhof Goris tot dertig jaar cel voor doodslag op de fuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Thomas Boutens haalt in september 2006 opnieuw de pers als 150 speurders binnenvallen in de legerkazernes van Leopoldsburg (waar Boutens dan aan de slag is als beroepsmilitair), Kleine-Brogel, Peer en andere plaatsen, en ook op privéadressen huiszoekingen plaatsvinden. Zeventien mensen worden opgebracht voor verhoor en zo’n 300 wapens worden in beslag genomen. De naam van het ontdekte terreurnetwerk: Bloed – Bodem – Eer – Trouw, in feite de naam van het tijdschrift en later de website van de toenmalige Combat 18-vleugel van Blood and Honour Vlaanderen. In december vorig jaar werden de BBET-verdachten eindelijk naar de raadkamer verwezen om te zien of de zaak voor de rechtbank moet gebracht worden (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6492655). Humo-redacteur Jan Antonissen maakt zich druk over het feit dat in het BBET-dossier geen enkele verwijzing zit naar de schietpartij van Jürgen Goris. Er is niet alleen de vraag waar de revolver vandaan kwam – op zijn proces zei Goris de revolver gekocht te hebben van (BBET-lid, red.) L., maar waar had die het vandaan? Een uurtje voor Goris de fuifweide opstapte hebben Boutens en Goris nog vijfmaal met elkaar gesmst en eenmaal gebeld. Beiden zouden betrokken zijn bij handel in drugs. En waren de slachtoffers van de schietpartij toeval of zat er meer achter? Hoe zwaar Thomas Boutens in de BBET-zaak kan vervolgd worden, is ook maar de vraag. De regularisatieperiode voor onwettig wapenbezit en de recente rechtspraak over de Bijzondere Opsporingsmethoden zouden wel eens in het voordeel van Boutens kunnen uitdraaien.

Misschien dat Boutens alweer de dans ontspringt. Er zijn nu eenmaal lucky bastards, mensen die altijd weer ontglippen aan een veroordeling. Thomas Boutens’ en Jürgen Goris’ vriend Joeri Van der Plas lijkt onder het zelfde gesternte te zijn geboren. Vorige week vrijdag 13 februari deed het gerechtshof in Den Haag uitspraak over de Delftse pinkzaak. In mei 2006 overvallen enkele Nederlanders en Vlamingen een Hollands koppel in Delft dat ervan verdacht wordt concurrenten te zijn op de anabolenmarkt. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie knipte Joeri Van Der Plas met een snoeischaar een pink af van de man van het koppel om hem tot bekentenissen te dwingen. Achteraf bleek het koppel helemaal niet betrokken te zijn bij handel in anabolen. In een op de plaats van het misdrijf teruggevonden sporttas vinden speurders een rekeningbonnetje van een beenhouwerij in Dendermonde, niet ver van Joeri Van Der Plas’ woonst. Als speurders het huis van Joeri Van Der Plas uitkammen, vinden ze er een koffertje waarin een snoeischaar zit met daarop nog bloed van het Delftse slachtoffer. In eerste aanleg werd Joeri Van der Plas hiervoor tot zes jaar cel veroordeeld (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071216). In beroep eiste het Openbaar Ministerie acht jaar celstraf voor Joeri Van der Plas, maar het gerechtshof in Den Haag sprak Joeri Van der Plas uiteindelijk vrij (zie:  http://www.ad.nl/denhaag/delft/2999335/6_jaar_cel_in_Delftse_pinkzaak.html). Het hof oordeelde dat er te weinig bewijsmateriaal was om vast te stellen dat Joeri Van der Plas schuldig was in deze zaak. Some bastards have all the luck.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

14-01-09

MOLESTEREN VAN VLAMING MET RASTAKAPSEL EN AFRIKAANSE VRIEND VLAKBIJ DE KASTELEIN VANDAAG VOOR DE RECHTBANK IN BRUGGE

Vandaag is bij de Raadkamer in Brugge de vraag geagendeerd of Dieter Samoy (foto 1, zanger-gitarist van Kill Baby Kill!) en vier andere skinheads al dan niet naar de correctionele rechtbank verwezen worden voor het in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei 2006 molesteren van de Vlaming met rastakapsel Alain Bouillon en zijn Parijse/Gabonese vriend Rafaël Mensah (foto 2) even verderop het beruchte Brugse café De Kastelein. Of het vandaag al tot een uitspraak komt, is niet zeker. Mogelijk wordt er bijkomend onderzoek gevraagd en wordt later beslist of op die vraag al dan niet wordt ingegaan.

“Die skinheads wilden geen geld. Ze wilden ons pakken omdat mijn vriend de verkeerde kleur heeft”, zei Alain Bouillon aan De Standaard/Het Nieuwsblad daags nadat hij gemolesteerd werd. Zijn linkeroog zit bijna helemaal dicht en de rest van zijn gezicht is bont en blauw. “Maar het ergste is mijn gebit: de dokters hebben nu een ijzer in mijn mond genaaid. Ook mijn rug kan ik amper bewegen. Ik denk dat ze me over de straat hebben gesleept”, vertelt Bouillon. Zijn Afrikaanse vriend is er nog erger aan toe. “Alles wat gebroken kan zijn in een gezicht, is gebroken. En hij heeft ook nog verschillende andere breuken over zijn hele lichaam”, zegt de Brugse procureur des konings Jean-Marie Berckvens. Mensah ligt enkele weken in coma en overlijdt begin april 2007. Er is geen verband gevonden tussen de slagen en verwondingen in Brugge en zijn overlijden aan longembolie, maar Mensah – die een gospelkoor leidde – was na Brugge nooit meer dezelfde. Hij ging gebrekkig, en zijn eeuwige lach was veranderd in een triestige blik.

Vlak na de feiten zei Bouillon zich niets meer te herinneren van de slagen en schoppen die hij kreeg. “Het laatste wat ik me herinner, is dat Spring (zoals vrienden Rafaël Mensah noemden, red.) en ik de weg kwijt waren in Brugge. Ik weet nog dat ik telefoneerde met mijn vrouw om de weg te vragen. Ze zei dat we een stuk terug moesten wandelen. Daarna weet ik niets meer. Ik ben pas in het ziekenhuis opnieuw wakker geworden.” De politie pakte de vijf skinheads die betrokken waren bij het voorval nog diezelfde avond op. Dankzij een goede persoonsbeschrijving van een getuige en omdat de vijf terug naar De Kastelein trokken waar ze een trouwfeest hadden bijgewoond. Ontkennen heeft geen zin want er zit nog bloed op hun kleren en schoenen. Twee skinheads worden na ondervraging vrijgelaten; de andere drie, onder wie Samoy, blijven een tijd in voorarrest. Volgens zijn advocaat was Samoy die nacht samen met anderen op weg naar huis om zijn hond uit te laten. Samoy zegt het ontstaan van de vechtpartij niet gezien te hebben en geprobeerd te hebben de twee anderen tegen te houden. Vandaar het bloed ook op zijn kleren. 

Naar aanleiding van een optreden van Kill Baby Kill! in Club Valhalla in Rijkevorsel voorbije zomer probeerde Dieter Samoy ons duidelijk te maken dat zijn groep Kill Baby Kill! haast een a-politieke groep is geworden (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6069365/dont-place-this-flyer-on-the-internet-blood-a en http://aff.skynetblogs.be/post/6072428/oiconcert-vanavond-in-vahalla-rijkevorsel-die). Het belette niet dat Kill Baby Kill! vorig jaar op het podium stond van Blood and Honour-bijeenkomsten in Polen, Australië en Engeland (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080925 en http://www.youtube.com/watch?v=FlUFL_1EIlY&feature=related), en in Duitsland en Nederland ook al aantrad op aangebrande concerten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6410313/kill-baby-kill-in-duitsland en http://aff.skynetblogs.be/post/6410288/en-in-nederland). Kill Baby Kill! staat overigens ook op de affiche van een Blood and Honour-concert op 31 januari in Spanje (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) maar Samoy zegt er niet te gaan optreden, en nooit meer voor Blood and Honour en soortgelijke organisaties te gaan spelen. Een late bekering gezien de optredens van Kill Baby Kill! nog vorig najaar, het blijft afwachten hoe gemeend dit is dan wel dit een strategische zet is in functie van de rechtszaak in Brugge. Volgens Samoy zijn de meer dan tien jaar waarin hij zich ophield in het Blood and Honour- en aanverwant milieu verspeelde tijd. Volgens hem leidt Blood and Honour tot niets constructiefs. We kunnen hem hierin alvast niet tegenspreken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

25-11-08

BEDREIGING MET GEWELD NIET ENKEL VOOR DEWINTER

C18-tattoeëringPhilip Dewinter heeft klacht neergelegd tegen de voor het overige volstrekt onbekende West-Vlaamse rapgroep The Cicatris. In hun intussen van YouTube verwijderd lied Filip Dewinter kan de K K Kanker krijgen staan nauwelijks verhulde doodsbedreigingen. De volledige tekst van het lied is terug te vinden op de website van Philip Dewinter, en grote delen ervan stonden gisteren in Gazet van Antwerpen. Hopelijk brengt dát mensen niet op foute ideeën. Maar wat met bedreigingen met geweld vanuit extreemrechts?

Het gebeurt niet vaak dat we Dewinter gelijk geven, maar nu wel. Wat in het K K Kanker-lied gerapt wordt, laat niets aan de verbeelding over en kan als een regelrechte doodsbedreiging geïnterpreteerd worden. “De uitspraken die je maakt zal je betalen met je leven, op een dag of een nacht zullen ze het je afnemen. (…) Bekend raken, dat zal je zeker doen, met een kogel in je kop en je kan er niets aan doen. (…) Het is tijd voor rellen, tijd voor revolutie, dood aan Filip Dewinter. (…) Schoten in het donker, een mes in je rug, de haat die je verspreid (sic) pakt je terug. (…) Wij hebben nu een liedje voor jou, hypocriete klootzak. Heb je niets geleerd met Theo Van Gogh en Pim Fortuyn? Jij bent je weg aan het bewandelen en misschien wordt dat je dood. Let op je woorden en nog meer op je daden. Dit is Cicatris en Psycho, wij zien dit niet als een grap.” Om een reactie gevraagd zegt de frontman van The Cicatris in Gazet van Antwerpen dat het niet hun bedoeling is om op te roepen om Philip Dewinter te vermoorden. “Wij willen hem alleen duidelijk maken dat hij een beetje moet opletten met wat hij allemaal uitkraamt. Maar we hebben zeker geen slechte bedoelingen. Onlangs was Dewinter nog in het West-Vlaamse Desselgem. Dat is op zestien kilometer van waar ik woon. Als ik hem echt zou willen vermoorden, dan was ik daar toch wel naartoe gegaan zeker?”

Het is maar hoe je het interpreteert. Gazet van Antwerpen titelde boven haar artikel Rapper wenst Dewinter dood. Het had evengoed, of beter, kunnen zijn: Rapper waarschuwt Dewinter voor moord of iets dergelijks. Dewinter zelf gelooft niet dat The Cicatris van plan is haar woorden in praktijk om te zetten. Philip Dewinter: “Maar dit soort filmpjes op YouTube is wel populair in een bepaald milieu, waarin labiele figuren circuleren die wél op het idee kunnen komen om de daad bij het woord te voegen. Het verwondert mij dat YouTube dit zomaar heeft laten passeren.” Intussen is het filmpje al niet meer te zien op YouTube. Maar er circuleren natuurlijk wel nog filmpjes op YouTube die een nauwelijks verholen oproep tot geweld zijn… tegen links, allochtonen, homo’s… Maar we willen hier niet het proces maken van YouTube, bij Blood and Honour bijvoorbeeld willen ze niet eens nog filmpjes op YouTube zetten omdat YouTube al meerdere neonazistische filmpjes verwijderd heeft. Maar in cyberspace blijven natuurlijk wel nog haatboodschappen verspreid worden. Vorige week was daar trouwens nog een internationale bijeenkomst over.

Een voorbeeld van zo’n haatboodschap verscheen vorige week woensdag 19 november op het forum van Blood and Honour Vlaanderen / Combat 18-versie. Ene ‘Black-Trash’ postte er het bericht (door ons taalkundig gefatsoeneerd): “De ratten slaan weer toe! Vandaag ben ik toen ik even alleen ronddoolde in Gent in elkaar gemept door enkele linkse ratten omdat ik een Marokkaan had toegeroepen terug te vertrekken naar zijn land, want dat er hier geen werk was voor dieren zoals hem. Volgens mij sloeg deze zijn hoofd op hol want hij kwam op me af en gaf me een mep. De harde hand heerst en al snel lag dat stuk stront (de Marokkaan, red.) op de grond. Enkele linkse ratten hebben dat blijkbaar zien gebeuren en zijn met een stuk of tien op me afgesprongen en me beginnen meppen met alles en nog wat. Ik was totaal weerloos. Twee van de tien herkende ik op een foto op Netlog.” Black-Trash geeft vervolgens de namen van de twee die hij zou herkend hebben, en roept op tot “dezelfde aanpak als wat ik heb gehad”. Hij vermoedt dat de twee samen met hun vrienden te vinden zijn op een feestje op zes december in een met naam genoemd kraakpand in Oost-Vlaanderen, en geeft er de wegbeschrijving bij. (Black-Trash situeert de gemeente in West-Vlaanderen, maar het is Oost-Vlaanderen. Weliswaar grenzend aan West-Vlaanderen.) Black-Trash besluit met: “Smash the scum and smash the bastards! Als ik terug uit bed kan, zal ik er ook zijn en dan zullen er alleszins rake klappen vallen!”

Deze boodschap staat nu al bijna een week op het forum van Blood and Honour Vlaanderen, Combat 18-versie (door ons verderop afgekort als: BHVl./C18). De enige reactie daarop is… dat het niet slim is om dit op het internet publiek te verkondigen. “Als die twee dan al wat verdienen zal dat op tijd en stond wel gebeuren, maar nooit online oproepen tot wraakacties. Die werken enkel tegen ons.” BHVl./C18 had er ook voor kunnen kiezen om, zoals YouTube deed met het K K Kanker-lied, die boodschap te verwijderen. Maar dat gebeurde niet. Snel opzoekingswerk leert ons dat Black-Trash aanvankelijk ter linkerzijde actief was. Na bezoeken aan de The Moloko-bar in Brugge (de vroegere De Kastelein, zie: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_11/molokobar.html) geraakte hij overtuigd van “hoe goed de mensen ter rechterzijde wel zijn”. Black-Trash is twintig jaar oud, intussen skinhead, en vond via een vriend de weg naar Blood and Honour Vlaanderen, Combat 18-versie.

Deze maand is het precies een jaar geleden dat de politie een huiszoeking deed bij de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen en daar allerlei bezwarend materiaal vond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080127). De website van BHVl./C18 en de website met het handeltje dat ze opzetten via het internet verdwenen enkele maanden van het internet, maar zijn nu weer in volle glorie (nouja) actief. Wat is er gebeurd met de resultaten van de huiszoeking? Wanneer wordt vervolging ingesteld? BHVl./C18 beroept zich op de ideeën van BBET (Bloed – Bodem – Eer – Trouw) bij wie de politie twee jaar geleden, in september 2006, ook al een inval deed, en daarbij heel wat wapentuig vond (zie: http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=1050). Sindsdien is de minister van Justitie al meerdere keren gevraagd wanneer de BBET-verdachten voor de rechtbank gebracht worden. Telkens weer antwoordde de minister dat het onderzoek wordt afgerond en eerstdaags bij de rechtbank zal geagendeerd worden voor een rechtszaak. Die "eerstdaags" is intussen al maanden oud, en nog steeds is niet bekend wanneer Thomas Boutens & Co (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=ghg11jbjv) voor de rechtbank moeten verschijnen.

Gaat het met de huiszoeking bij BHVl./C18 in november vorig jaar dezelfde richting uit, of erger? Gezien de haatoproep die vorige week op hun forum verscheen, is enige spoed in de behandeling van het dossier over de Combat 18-tak van Blood and Honour Vlaanderen toch wenselijk. Dat men de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen aanpakt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081022) is goed, maar vergeet de rest van de familie niet. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

19-11-08

FRANK VANHECKE WIL NIET DAT HET GERECHT HAAR WERK DOET

Het Europees Parlement heeft gisteren met grote meerderheid, 564 tegen 61 stemmen bij 42 onthoudingen, de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van Frank Vanhecke, voormalig voorzitter van het VB (foto 1). Het VB is verontwaardigd en overstelpte de voorbije dagen de pers met persmededelingen. Nochtans is dit enkel een procedure om het gerecht haar werk te kunnen laten doen, en is van een veroordeling van Vanhecke en het ontnemen van zijn politieke rechten bijlange nog geen sprake. Aanleiding voor deze procedure zijn loze verdachtmakingen over allochtone jongeren in het Sint-Niklase VB-partijblad, maar het VB gaat intussen in haar blaadjes verder met verdachtmakingen en loze beweringen. Ook tegenover autochtone jeugd.

Bij vandalenstreken op het kerkhof van Sint-Niklaas was het VB er onmiddellijk bij om in haar plaatselijk partijblad de vernielingen op het kerkhof te verwijten aan allochtone jongeren. Onder de kop Wat u niet mocht vernemen in de pers. Burgemeester Freddy Willockx vernam als hoofd van de politie dat de daders autochtone Vlamingen als geen ander zijn, en sommeerde VB-fractieleider in de Sint-Niklase gemeenteraad Frans Wymeersch dit recht te zetten. Die weigerde dit aanvankelijk, en werd daarin gesteund door toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Na weken kwam het VB toch terug op haar woorden, zij het nog omzwachteld en in een blaadje dat voor het overige volledig gewijd was aan een scheldpartij over Freddy Willockx. Na de aanvankelijke weigering legde Freddy Willockx klacht neer tegen de VB-publicatie waarin allochtone jongeren onterecht van grafschennis beschuldigd werden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050627). De auteur van het anonieme artikel heeft zich intussen gemeld bij het parket, maar datzelfde parket stelde ook een verschil vast tussen wat de Sint-Niklase correspondent van het VB indiende en wat het VB uiteindelijk onder Frank Vanhecke als verantwoordelijk uitgever publiceerde.

Over de verantwoordelijkheid in deze zaak van Frank Vanhecke bestaan er meningsverschillen tussen juristen, en de rechtbank zal nu moeten uitmaken wat er uiteindelijk van aan is. Maar daarvoor moest dus eerst de parlementaire onschendbaarheid van Vanhecke opgeheven worden, vooraleer de rechtbank ook maar kan oordelen ten nadele of ten voordele van Frank Vanhecke. De parlementaire onschendbaarheid beschermt parlementsleden voor hun mening uitgebracht in het kader van hun mandaat als parlementslid, en het Europees Parlement meent dat verantwoordelijk uitgever zijn van een partijpublicatie niet tot de taken behoort van een Europarlementslid. En de Belgische justitie dan ook haar werk moet kunnen doen zoals het meent dat het moet. Het Europees Parlement zegt ook dat met het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Vanhecke geen uitspraak wordt gedaan over de eventuele schuld van het Europarlementslid. Toch laat Vanhecke geen minuut onbenut om te zeggen dat hij wel eens zijn politieke rechten zou kunnen verliezen, en men hem via deze weg als VB-lijsttrekker wil uitschakelen. De commissie die de zaak voorbereid heeft voor het Europees parlement vindt dat Vanhecke te weinig bewijzen heeft om te kunnen stellen dat er sprake is van een politieke afrekening, en wijst nogmaals op de volledige verweermogelijkheden die Vanhecke volgens het Belgisch recht heeft.

De N-VA heeft zich onthouden bij de stemming in het Europees Parlement, en haar Europarlementslid Frieda Brepoels (foto 2) vond het nodig in een persmededeling het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke te betreuren. "Politieke processen horen niet thuis in een democratie", argumenteert Brepoels. "Politieke tegenstanders moeten politiek bekampt worden", luidt het verder nog. Dat laatste klopt natuurlijk, maar het kan toch ook geen vrijbrief zijn voor politici om boven wetten te staan die voor gewone burgers gelden.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, n-va, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN WEST-VLAANDEREN

Spijts de problemen die het VB heeft met haar Sint-Niklase partijblad blijft het VB vuil spuwen in haar plaatselijke blaadjes. In haar nationale publicaties ook, maar daar gaat het nu even niet over. Het voorbije weekend kregen wij een persmededeling van de organisatoren van het Irie Vibes Roots Festival in Kortemark (West-Vlaanderen). Vorig jaar hebben wij hier al gewezen op de verdachtmakingen die het VB in een plaatselijk reclameblad uitte over dit reggae-festival (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070720). In het oktober-nummer van de Vlaams Belang Krant Kortemark/Koekelare tapt het VB uit hetzelfde vaatje.

“We worden het wat gewoon hier in Handzame", noteert het VB in haar plaatselijk blaadje. "Elk jaar wordt onze deelgemeente één weekend overspoeld door allerhande pluimage veelal met het haar tot rastakapsel verwerkt en getooid in veelkleurige afgewassen kledij. Alhoewel dit jaarlijks weerkerend natuurfenomeen een hoge amusementswaarde kent, roept dit jaarlijks treffen van ‘marihuana-consumenten’ toch enige vragen op. Het gemeentebestuur profileert Kortemark als kindergemeente. Wij stellen ons de vraag welke boodschap onze gemeentebestuur wil geven aan onze kinderen als zij een festival in onze gemeente toelaat waar openlijk marihuana en aanverwante zogenaamde soft-drugs worden geconsumeerd? De wietwalm in Handzame is tijdens dit festivalweekend soms moeilijk te harden. Draagt het gemeentebestuur hierin geen verantwoordelijkheid? Op de website van de inrichtende vzw van het ‘Irie-Vibes’-festival wordt op de 'sfeerbeelden’ duidelijk druggebruik getoond. Ik hoop alvast dat het gemeentebestuur duidelijk partij kiest. Ofwel profileert men zich als kindergemeente, ofwel als toevluchtsoord voor drugrecreanten. Een tussenoplossing lijkt mij hierin niet mogelijk. (…)”

De organisatoren van het festival wijzen erop dat nog nooit een proces-verbaal inzake marihuanagebruik op hun festival is opgemaakt. En ook niet van overlast. Het VB verwijst naar de website van de organisatoren, en publiceert een foto van een joint… maar die foto komt alleszins niet van de website van de organisatoren noch is op hun festival gemaakt. De organisatoren wijzen ook op de borden tegen druggebruik op hun festival en de richtlijnen voor hun medewerkers. Toch blijft het VB jaar na jaar het festival afdoen als een jaarlijks treffen van marihuanaconsumenten. Wat het festival wél is, is een middel om geld te verzamelen voor projecten in de Derde Wereld (watervoorziening in Afrika, hulp aan arme mensen in India…). Ook trekt het festival mensen aan van doorgaans andere opvattingen dan bij het VB. Buurtbewoners maken graag kennis met de eet- en koopwaren uit andere culturen, en waren vorig jaar bijvoorbeeld nog gastgezin voor een Afrikaanse band.

De zich in hun goede naam geschaad voelende inrichters van het festival vragen het parket de identiteit van de anonieme schrijver van het artikel na te gaan, en desnoods navraag te doen bij de verantwoordelijk uitgever, de heer Bruno Valkeniers. Ze willen ook een recht op antwoord krijgen in de VB-krant, en willen zich burgerlijke partij stellen als de procureur des konings vervolging zou instellen. Helaas voor hen is de heer Bruno Valkeniers als federaal volksvertegenwoordiger parlementair onschendbaar, en lijkt het ons weinig kans te maken dat Valkeniers voor deze zaak zijn parlementaire onschendbaarheid zou verliezen. Om de eenvoudige reden dat in politieke geschriften de grenzen van het toelaatbare ruimer zijn dan in de omgang tussen gewone burgers. Het maakt het artikel in de VB-krant van Kortemark/Koekelare er natuurlijk niet minder afkeurenswaardig om. Na de flater in Sint-Niklaas had het VB toch moeten beseffen dat ze haar informatie beter moet checken, maar het VB is daarin zoals bekend nogal hardleers.

Oh, ja. De man op de foto hierboven is niet burgemeester Firmin Dupulthys van Kortemark, van de plaatselijke partij Samen Sterk. Zijn cultuurdienst organiseert dezer dagen wel een cursus djembé (zie: http://www.kortemark.be/activiteit/1566/default.aspx?_vs=0_N&id=839), maar Dupulthys is geen rasta (zie: http://www.kortemark.be/Burgemeester/1603/default.aspx?_vs=0_N&id=203). De afgebeelde man vonden we op een postkaart in Jamaica. Waarom hij de Belgische driekleur om heeft, is niet duidelijk. Te gek voor woorden? Geef toe, dit is toch een fantastisch land.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, west-vlaanderen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

10-11-08

DE POT VERWIJT DE KETEL DAT HIJ ZWART ZIET

Dewinter-in-LeuvenDewinter tegen 17-jarigeAFF-volgens-VBBegin augustus was er in Nederland een politieke rel nadat bekend geraakte dat GroenLinks-parlementslid Wijnand Duyvendak in een boek toegaf in de jaren tachtig ingebroken te hebben bij het Ministerie van Economische Zaken en er de plannen voor nieuwe kerncentrales buit te hebben gemaakt. Duyvendak kreeg bij de voorstelling van zijn boek een taart in het gezicht gegooid door actievoerders van Voorpost (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/08/voorpost-nederland-bekogeld-kamerlid.html). Blijkbaar weten ze bij het VB niet waarmee hun blad vullen want in het Vlaams Belang Magazine van deze maand worden twee volle bladzijden opgehangen aan deze affaire, onder de titel Linkse ‘jeugdzonden’.

Halverwege het artikel wordt overgestapt naar andere voorbeelden van het verleden van linkse kopstukken. “Ook in Duitsland is er altijd een zeer dunne marge geweest tussen linkse politiek en buitenparlementaire, vaak gewelddadige acties of zelfs terrorisme”, schrijft Ludo Leen. Hij vervolgt: “Zo geraakte de Groene politicus Joschka Fischer zwaar in nesten toen foto’s uitlekten van krakersrellen waarbij hij gehelmd en met knuppel bewapend een politieagent te lijf gaat.” Het is waar: toen Philip Dewinter in dezelfde outfit in de straten van Leuven gesignaleerd werd (foto 1) geraakte de man er niet zwaar in nesten door. En ook als Dewinter zich werpt op een 17-jarige kleinzoon van de socialistische volkszanger John Lundström (foto 2) vindt hij dit doodnormaal. Maar dat wordt natuurlijk allemaal niet vermeld in het ‘jeugdzonden’-artikel in het Vlaams Belang Magazine. Wel wordt nog het verleden van Daniël Cohn-Bendit (fractievoorzitter van de Europese Groenen) en Jan Marijnissen (van de Nederlandse SP) opgerakeld.

Aan mensen van bij ons wordt in tegenstelling tot de slogan Eigen Volk Eerst! maar twee zinnetjes gewijd. “In België lopen er ook wel wat politici rond met een duister verleden in allerhande obscure en extreem-linkse clubjes. Frank Vandenbroucke bijvoorbeeld, of Johan Vande Lanotte, Mieke Vogels en Jos Geysels."  Wat die dan wel zouden uitgevreten hebben wordt niet vermeld. Men houdt het liever op verdachtmakingen: “een duister verleden”, “obscure clubjes”… Van Frank Vandenbroucke is bekend dat hij op een verloren maandag lid was van de trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL), maar enige opmerkelijke actie uit die periode, laat staan dat dit nog steeds doorsijpelt in zijn beleid als minister van Onderwijs en Werk, is niemand bekend. Wat Johan Vande Lanotte overgehouden heeft van zijn periode bij het Anarchistisch Collectief is ook al niets waar de staatsveiligheid van beeft, maar natuurlijk kan zijn toenmalig engagement in de Wetswinkel en de Huurdersbond wel een doorn in het oog van de VB-schrijvelaar van dienst zijn.  Mieke Vogels en Jos Geysels komen, als we ons niet vergissen, voort uit het halfzachte clubje van Elcker-Ik (zie: http://www.elcker-ik.be/icms/web/php/index.php). Waar inderdaad actiegroepen als Hand in Hand (zie: http://vaka-handinhand.org/ns) hun thuisbasis vonden, de kwade geesten achter de Straat Zonder Haat-naambordjes (zie: http://www.vaka-handinhand.org/ns/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=224).

Als het VB geen serieuze argumenten heeft, wordt er dan maar een cartoonist bij gesleurd: huiscartoonist Fré die het AFF afbeeldt met bivakmuts, in een battledressbroek en met een ketting in de hand. De andere mee afgebeelde antifascisten zien er al even voorbeeldig uit (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Toen Blokwatch stopte met haar activiteiten kloeg het VB dat het afbeelden van Frank Vanhecke met een zotskap en wetenschappelijk serieux niet samen gaan (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071107). Maar bij het Vlaams Belang Magazine is dat wetenschappelijk, of zelfs maar journalistiek, serieux nog verder zoek. Qua grotesk zijn is de gewraakte fotomontage in Humo van politiechef Fernand Koekelberg met zijn secretaresses in vergelijking hiermee maar puberale onzin.

In tegenstelling tot het VB, kampioen van de vrije meningsuiting die wél klacht neerlegt tegen een cartoonist die hen niet welgevallig is (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071201), zal het Anti-Fascistisch Front (AFF) geen klacht neerleggen tegen de publicatie van deze cartoon alhoewel het AFF zich er helemaal niet in terugvindt. Dit eerder lasterlijk en eerrovend dan humoristisch is. Maar mocht het AFF klacht neerleggen zou overwogen moeten worden de parlementaire onschendbaarheid van verantwoordelijk uitgever van Vlaams Belang Magazine Bruno Valkeniers op te heffen, en dan beginnen ze bij het VB weer te huilen over een “politieke lynchpartij”. Dát circus willen we Vlaanderen besparen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

08-11-08

DE LEVENSLESSEN VAN LUNA'S OMA

De Boekenbeurs in Antwerpen gaat haar laatste dagen tegemoet. Maandag kan je er nog een interview volgen met Suzanne van Well, de oma van de kleine Luna die op 11 mei 2006 stierf onder de kogels van Hans Van Temsche (foto 1). Kris Merckx wordt maandag ook geïnterviewd op de Boekenbeurs, en Rachida Lamrabet komt haar boeken signeren.

Door de dramatische gebeurtenissen die 11e mei 2006 hebben we ook kennis gemaakt met de grootmoeder van Luna, Suzanne Van Well. Een open-minded vrouw, welbespraakt. In het boek Hans, Na de dodentocht van Van Temsche (foto 2) beschrijft ze hoe ze het nieuws van de dood van haar kleindochter vernam (“Mama, er is iets verschrikkelijks gebeurd…”), en hoe vaak die zin nog door haar hoofd speelde. Ook heel pijnlijk: als ze een ander kind of jongeren ziet (“Een groepje studenten van de muziekschool stapt uit en de mooie mezzosopraanstem klinkt verder op de stoep. Een warm gevoel, een glimlach komen spontaan. Dit kan nog, anno 2006, zingen op straat. Het klinkt mooi, maakt gewoon blij en plots… tranen, geklemde kaken, verdriet. Over twaalf jaar was Luna misschien zoals dit meisje geweest. Luna, je zal nooit veertien zijn en nooit zingen.”).

Suzanne Van Well: “Ik hoop en droom al 15 jaar dat de oprukkende rechtse gedachte gestopt kan worden. Maar nooit had ik kunnen vermoeden dat het gevoel van een kentering zou betaald worden met de dood van mijn prachtige kleindochtertje.” Of die trend gestopt is, is dan nog maar de vraag. Suzanne Van Well lijkt er zelf toch ook aan te twijfelen als ze de verschillende vormen van racisme bespreekt, of het politiek bedrijf overschouwt waar politici “vaker beoordeeld worden op hun star quality op korte termijn dan op hun daden en ideeën” en de toon wordt gezet door “volksmenners, briljante sprekers, krachtige manipulators zoals een Le Pen, een Dewinter, een Dedecker om het maar bij enkele iconen te houden.” 

Het interessantste deel aan Suzanne Van Wells boek zijn haar zogenaamde brieven aan Hans Van Temsche. Nooit echt verzonden, maar een stijlmiddel om te reflecteren over de motieven van Van Temsche (“Waarom toch die angst voor het andere, die angst ook voor de anderen? Is het een realistische droom, die droom voor een ‘zuiver ras’? Een korte blik op onze geschiedenis zou moeten volstaan om het begrip ‘zuiver ras’ af te schrijven als utopisch.”), de veranderde wereld (“Afrika ligt nu eigenlijk even dicht bij ons als de miserabele ‘buik van Parijs’ in 1770 bij Versailles lag: ongeveer een halve dag reizen.”), de maatschappelijke inbedding (“Wat jij deed, Hans, was niet alleen het gevolg van een persoonlijke ontsporing en was niet beperkt tot het verwekken van persoonlijke drama’s bij de families van je slachtoffers. Wat jij deed, Hans, is het materialiseren van foute idealen. Wat jij deed is aan de gemeenschap tonen wat de finaliteit kan zijn van een bepaalde visie op de maatschappij.”)…

Suzanne Van Well geeft ook praktische tips mee. Haar ‘straattest’. Een knikje, een glimlach naar anderen als teken van sympathie en herkenbaarheid. “Je krijgt een glimlach terug. Je voelt je door de andere aanvaard en eventuele angsten of ongemakken glijden weg.” Het werkt als een pingpongballetje. “Het is daarom belangrijk dat iemand de aanzet geeft en het balletje wegkopt. De enige op wie je hiervoor echt kunt rekenen, is jezelf.” Van Well verwijst ook naar het boek van het vroegere ALF-lid Anja Hermans, Kleine vonk, groot vuur (foto 3, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4954674/kleine-vonk-groot-vuur). “Revelerend en geruststellend is haar houding van nu. Zo realistisch, zo lucide. Zij zoekt geen uitvluchten meer, erkent met schaamte en wroeging de wandaden en de leugens van haar vorig leven. Zij is zich bewust van het leed en de vernieling die zij heeft aangericht. Ze durft het onder ogen te zien. Zij is ook geen ‘naïeve bekeerling’, die alléén het goede in de mensen wil zien. Zij werd een bewuste, intelligente burger.”

Het derde deel van het boek bevat notities van hoe de oma van Luna de assisenzaak meemaakte. “Alle getuigen van de verdediging vandaag hebben mij wel overtuigd van goede bedoelingen, van een gemis aan ‘bewust’ racisme. Dat heeft mijn zekerheden nog eens bevestigd: het gevaar schuilt in vervlakking, onverschilligheid en het gemis aan kritisch denken.” En nog over de verdediging van Hans Van Temsche: “De algemene consensus blijkt te zijn dat Hans een vriendelijke jongen is, een brave leerling, een lieve broer en zoon. Hans houdt van dieren. Hans heeft een groot gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid? Hoezo? (…) Hans werd ooit, als kind, door een vreemdeling gepest en wil zich daarom op alle vreemdelingen wreken! Hans veroordeelt op basis van datgene waar mensen volledig onverantwoordelijk voor zijn: afkomst, kleur, ras, geboorteplaats!”

Philip Dewinter begreep onmiddellijk dat de raid van Van Temsche het VB zou aangerekend worden. En misschien, we weten het niet, misschien besefte hij in zijn diepste binnenste dat wat het VB propageert kan leiden tot de ontsporingen zoals we die zagen met Hans Van Temsche. Dewinter moet bij wijze van eindejaarsgeschenk maar eens aan elk VB-lid het boek van Suzanne Van Well cadeau doen. Na de raid van Van Temsche kan je toch niet gewoon voort doen, alsof er niets gebeurd is. Dergelijke gebeurtenissen vragen bezinning, en Suzanne Van Well geeft goede vragen en nuttige bedenkingen mee.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, boeken, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

31-10-08

VB-ANTWERPEN LEKT… GUNSTIGE CRIMINALITEITSCIJFERS

Tot zes jaar geleden was het een halfjaarlijkse traditie dat het Vlaams Blok in Antwerpen met veel ophef de criminaliteitscijfers in de Scheldestad aan de pers doorspeelde, nog voor de burgemeester en de politietop ze onder hun ogen hadden gekregen. Dat leverde dan telkens vette krantenkoppen op, met in een hoekje weggestopt weliswaar een commentaar dat de cijfers misschien niet helemaal betrouwbaar waren. Maar wie treurt om zo’n commentaar? Wat telt is de ruimte en de titels die die criminaliteitscijfers in de krant krijgen. Woensdag kon Philip Dewinter nog eens in exclusiviteit uitpakken met criminaliteitscijfers. Weliswaar maar over een deel van dit jaar, en met als algemene tendens dalende criminaliteitscijfers.

“Het Vlaams Belang wil vanaf nu trimestrieel de criminaliteitscijfers en tendensen bekend maken. Hiermee wil het Vlaams Belang niet alleen de doofpotoperatie van Janssens en co doorbreken, maar tevens de burger op een eerlijke en open manier informeren”, orakelt Dewinter. Een voorbeeld van dat op een eerlijke manier informeren geeft hij onmiddellijk daarna. Dewinter: “De categorie ‘zware diefstal in woning’ blijft steken op het hoogste niveau ooit, zijnde 3 318 feiten voor de eerste 9 maanden (3 320 feiten in 2007) (Het blijft gelijk!, red.). Stijgen eveneens in de eerste 9 maanden van 2008… (Hoezo, "Stijgen eveneens"?, red.).” Dewinter geeft toe dat het aantal diefstallen uit auto’s verminderd is als gevolg van een preventiecampagne, maar over de daling van de geregistreerde criminaliteit in het algemeen heeft hij zijn eigen verklaring. “Ten gevolge van de algemene daling van de aangiftebereidheid vertoont de totale geregistreerde criminaliteit momenteel een daling met 6 % ten opzicht van dezelfde periode (in) 2007.” Uit wat moet blijken dat er een “algemene daling van de aangiftebereidheid” is als reden voor de dalende criminaliteitscijfers, zegt Dewinter er niet bij.

In januari wil het VB uitpakken met de cijfers voor het volledige jaar 2008, en verder zou het om de drie maanden uitpakken met de jongste evoluties. Burgemeester Janssens wil de criminaliteitscijfers overeenkomstig het bestuursakkoord maar eenmaal per jaar vrijgeven, tenzij er vanuit de bestuursmeerderheid een serieus signaal komt dat het vaker moet. Bij de politie zijn ze nu op zoek naar de informant van het VB. Het VB kon deze keer maar een belabberd fotokopietje van de criminaliteitscijfers bezorgen aan de pers, in tegenstelling tot de originele politierapporten die het vroeger kon doorspelen. Overigens zijn de criminaliteitscijfers voor wie ze echt nodig heeft om de twee weken beschikbaar. Om de twee weken worden ze aan de korpsleiding en afdelingschefs bij de politie bezorgd om er hun werking en operationele acties op af te stemmen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

02-10-08

ENTARTE KUNST

Sinds een paar weken staan in de Antwerpse binnenstad her en der verspreid een zeventigtal kleurrijk beschilderde olifanten. Olifanten in kunststof, voor een goed begrip. Een project dat vorig jaar al te zien was in Rotterdam, in 2009 in London te zien zal zijn en in 2010 in New York.

Niet alleen is het mooi en plezant, het dient ook om geld in te zamelen voor de bescherming van echte olifanten. De olifanten zijn beschilderd in verschillende stijlen. Is het niet in de ene stijl (foto 1, te zien vlakbij de Academie), dan naar een andere kunststroming. De thema’s zijn al even uiteenlopend. In het shoppingcentrum aan de Groenplaats is bijvoorbeeld een fraai exemplaar te vinden met de belangrijkste toeristische plekken van Antwerpen; aan de Bourlaschouwburg staat dan weer een olifant beschilderd met Egyptische motieven. Andere voorbeelden vind je hier: http://ep.uplinq.nl/nl/gallery.html.

Aan het Falconplein staat een exemplaar dat geschilderd is naar het leven in Cuba (foto 2), en voorbije week vond iemand het nodig om de daarbij onvermijdelijke Che Guevara te overschilderen met een hakenkruis (foto 3). Met gemeenteraads- en parlementsleden, en jongeren van diezelfde partij, die als 'amusement' naziliederen zingen, verbaast het natuurlijk niet dat zoiets gebeurt. Nog vorige week werden in de Montignystraat twee schilderijen vernield die er hingen ter aankondiging van Open Ateliers, een initiatief waarbij het publiek kunstenaars in hun werkruimte kan bezoeken. In Antwerpen lopen blijkbaar een paar individuen rond die vinden dat Entarte Kunst (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Entartete_Kunst) niet in het straatbeeld hoort. Op de criminaliteitswebsite van Bart Debie is geen veroordeling van het vandalisme te vinden, laat staan een oproep om getuigen om zo de dader(s) te kunnen opsporen.

  • Plaatsen waar je de olifanten vindt: http://ep.uplinq.nl/images/stories/Routing/Routing.png. Begin je wandeling aan het fraai heraangelegde Willemdok, waar tweeëntwintig olifanten staan, en ontdek vervolgens verspreid over de hele binnenstad de vijftig andere olifanten.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cultuur, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

29-08-08

JE RECHTEN ALS SLACHTOFFER

Na kritiek in de pers dat de eind februari gelanceerde criminaliteitswebsite van het VB nog slechts oud nieuws bevat (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GN1UR769) werd de website vlug geactualiseerd door Bart Debie (foto 1: Bart Debie bij de lancering van zijn criminaliteitswebsite), maar intussen is het alweer van 7 augustus geleden dat er nog een bericht op gepost is. Het kan natuurlijk ook zijn dat de criminaliteit zich in deze vakantiemaanden verplaatst. Naar het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld, meer bepaald de streek rond het mondaine Cannes. Alleszins presenteert uitgeverij EPO dinsdag een nieuw boek over je rechten als slachtoffer van misdrijven (foto 2) en is een website met dezelfde naam als het boek on line gezet.

Welke zijn mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf? Om het antwoord op deze vraag te vinden, moet je als slachtoffer vaak een hele zoektocht ondernemen: je loopt van de ene dienst naar de andere, leest talrijke folders en eventueel zelfs een moeilijk juridisch handboek. Wanneer je bezig bent met de verwerking van een schokkende gebeurtenis, is die zoektocht een hele opgave. En een uitweg vinden uit de doolhof van het strafrecht is niet zo evident. Daarom hebben een aantal deskundigen de hoofden bij elkaar gestoken. Ze stelden zich de vraag: "Welke informatie hebben slachtoffers nodig om hun zoektocht te vergemakkelijken?" En ze spraken iemand aan die ervaring heeft binnen slachtofferhulp. Ils Wouters werkt sedert 2001 bij slachtofferhulp als juriste en hulpverlener. Zij kon antwoorden geven op deze vragen en maakte een handig werkinstrument voor slachtoffers.

Je rechten als slachtoffer brengt alle nuttige informatie voor slachtoffers samen in één handig boek. Het is een leidraad voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, voor hun nabestaanden en voor getuigen. Het boek geeft op een eenvoudige manier uitleg over ingewikkelde juridische procedures, en dit zo praktisch mogelijk, met veel voorbeelden en nuttige tips, en met adressen van diensten die hulp kunnen bieden. Je rechten als slachtoffer is een levensecht boek, met getuigenissen van slachtoffers en gebaseerd op de ervaringen van hulpverleners. Het richt zich in de eerste plaats tot slachtoffers, maar het is ook een handig instrument voor iedereen die in contact komt met slachtoffers: juristen, politieagenten, maatschappelijk werkers, justitieassistenten, hulpverleners, enz. Naast alle juridische aspecten komen in dit boek ook de psychosociale aspecten van het slachtofferschap aan bod, zoals het verwerkingsproces. Een boek dus dat het slachtoffer volwaardig recht doet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, boeken, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

07-07-08

DE SELECTIEVE INITIATIEVEN VAN DE VB-KAMERFRACTIE

Het VB zegt de actiefste fractie te zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en om dat te onderlijnen verstuurde het vrijdag twee persmededelingen met een opsomming van nieuwe wetgevende initiatieven van de VB-Kamerfractie. Gelukkig valt wat onder leiding van Gerolf Annemans gepresteerd werd nogal mee: het VB somt slechts zes initiatieven op, waarvan de helft dan nog op initiatief van hetzelfde kamerlid: Koen Bultinck (foto 1) uit Diksmuide.

Waar ligt de VB-Kamerfractie allemaal van wakker? Vooreerst wil het islamitische haat- en oorlogspropaganda van Arabische televisiezenders, radio’s en het internet de wereld, en toch zeker al Vlaanderen, buiten houden. Een initiatief van Limburger Bert Schoofs. Guy D’Haeseleer uit Ninove wil een einde aan de monarchie, en Koen Bultinck wil de solidariteitsafhouding op de wettelijke pensioenen afschaffen, wil zogenaamde ‘hangjongeren’ met het voor hen ondraaglijk geluid van mosquito-installaties wegjagen (zie: http://www.rhinegroup.nl/main.php en vooral http://www.jeugdwerknet.be/nieuws/item/4339), en wil de financiële bijdrage van de voedselproducenten aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen afschaffen. Peter Logghe (foto 2), uit Roeselare tenslotte, vindt het een schande dat Vlaamse vennootschapen meer gecontroleerd worden dan Waalse en Brusselse, en wil deze communautaire scheeftrekking rechtzetten.

Volgens Peter Logghe zijn er in Vlaanderen ongeveer een 240 000 naamloze vennootschappen actief, en in Brussel en Wallonië respectievelijk een 62 000 en 90 600. In Vlaanderen zou ongeveer 7 % van die vennootschappen niet de nochtans verplichte jaarrekening neerleggen, tegen 11 % van de vennootschappen in Wallonië en zelfs 18 % in Brussel. Ook bij het criterium ‘iets te laat de jaarrekening neerleggen’ scoort Vlaanderen beter dan de twee andere gewesten. Nog volgens Logghe werden er tegen die vennootschappen “niet minder dan” 19 084 btw-controles uitgevoerd, waarvan 70 % in Vlaanderen (bij een verhouding van 61 % nv’s in Vlaanderen, nvdr.). Inzake controle op de vennootschapsbelasting waren de nv’s in Vlaanderen alweer de klos met 67 % van de controles. Peter Logghe is er, althans op zijn blog, nog niet uit hoe het moet opgelost worden: ofwel moeten de Waalse en Brusselse nv’s meer gecontroleerd worden, “ofwel worden in Vlaanderen teveel controles uitgevoerd”. Dat slechts 4,8 % van de nv’s gecontroleerd worden op hun btw-aangifte, en slechts 3,9 % op hun vennootschapsbelasting, en dit uitnodigt tot ontduiking van belasting in de drie gewesten, is een bedenking die Logghe niet maakt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, annemans, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

27-06-08

ALWEER RECHTSEXTREMIST VEROORDEELD

De jongste dagen en weken regent het zowat veroordelingen van extreem-rechtse militanten en politici. Na de recente rechtszaken van Debie (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598/bikkelhard-politieoptreden-tegen-allochtonen), Féret en Rorive (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/04/fn-voorzitter-daniel-fret-staat-terecht.html en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080612), Verbeke en Reynouard (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080620) was gisteren Gerorges-Pierre Tonnelier alweer aan de beurt. Alweer want in 2003 werd hij al eens vervolgd en veroordeeld wegens flagrante inbreuken op de anti-racismewet, en in 2006 verloor hij zelfs zijn burgerrechten voor zeven jaar. Alleen Rob Verreycken sprong nog in de bres voor Tonnelier en verdedigde de man vol vuur (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060418).
 
Georges-Pierre Tonnelier (foto, 'GPT' voor het handvol vrienden) is actief in het Front National (FN) en was in een vorig leven parlementair medewerker van ex-voorzitter Daniël Féret. De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde hem gisteren tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden (!) voor laster, eerroof en discriminatie. Toen het vonnis werd voorgelezen en de onmiddellijke arrestatie werd bevolen werd GPT behoorlijk woest en werd luid brullend geboeid afgevoerd door vier politieagenten. De ouders van GPT gingen eveneens door het lint en deelden naar verluidt rake klappen uit. Aanleiding tot de uitspraak van gisteren waren de antisemitische uitlatingen die Tonnelier deed aan het adres een Joods student eerder dit jaar. Voor de lasterlijke uitspraken gaf de rechtbank Tonnelier een effectieve celstraf van twaalf maanden. Voor discriminatie kreeg hij zes maanden effectief er bovenop.

20:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, fn |  Facebook | | |  Print

29-05-08

ZAAK-DEBIE: UITZONDERLIJK DAT POLITIEAGENTEN EFFECTIEF BESTRAFT WORDEN. STRAFUITVOERING VAN BART DEBIE IS LACHERTJE

De rechtbanken zijn veel te laks tegenover criminele politiemensen. Zij krijgen zeven keer meer opschorting van straf dan gewone burgers. Als Bart Debie een effectieve straf heeft gekregen, moet het al heel erg de spuigaten uitgelopen zijn. Dat beseft men ook wel zonder dat vergelijkend onderzoek, maar het kan geen kwaad het toch even boven te halen nu Dewinter en anderen erover klagen dat Bart Debie vervolgd wordt en Dyab Abou Jahjah daarentegen “bijna heilig verklaard wordt bij de rechtbank.”

De hoven van beroep moeten ieder jaar een kopie van alle vonnissen en arresten tegen politiemensen naar het Comité P sturen. Dat controleert de politiediensten en krijgt zo een idee van hoe de rechterlijke macht omspringt met criminele feiten die door agenten worden gepleegd. Frank Schuermans, raadsheer bij het Comité P, maakte voor het eerst een echte analyse van de 116 uitspraken van strafrechters tegen criminele politiemensen in 2006. Vorig jaar publiceerde hij de resultaten in het vakblad Panapticon. Liefst 31,5 % van de veroordeelde inspecteurs (zeg maar: politieagenten, sinds de politiehervoming heten de gewone politieagenten ‘inspecteur’) krijgt opschorting, tegen 4,7 % van de gewone veroordeelde burgers. In Antwerpen en Limburg loopt dat percentage zelfs op tot 50 %. Bij opschorting wordt de verdachte schuldig verklaard, maar er wordt geen straf opgelegd om de wederaanpassing in de samenleving niet in het gedrang te brengen. Opschorting is een gunst, die tegenover politiemensen zeven keer zoveel wordt toegepast als tegenover gewone burgers.

Volgens Schuermans is er een "strafrechtelijk gedoogbeleid tegenover de rotte appels binnen de politie". Want ook als ze wél gestraft worden, zijn de straffen voor agenten te laag. De Antwerpse politierechter gaf een agent die een verkeersongeval met gewonden veroorzaakte, een bloedproef weigerde én vluchtmisdrijf pleegde, niet eens een geldboete. Nog in Antwerpen kreeg een agent opschorting omdat hij een arrestant "uit voorzorg" had geslagen, "om weerspannigheid te voorkomen", terwijl het Comité P vindt dat deze methode zeker niet kan worden aanvaard. De Hasseltse correctionele rechter gaf opschorting aan een agent die jarenlang verschillende wisselende partners zwaar had mishandeld en zelfs gefolterd. De dader leerde de vrouwen dan nog kennen door misbruik te maken van de politionele databanken. Het Brusselse Hof van Beroep bedacht een recidiverende dief/politie-inspecteur met tientallen diefstallen op zijn geweten en zonder enig schuldbesef met een boete van 165 euro, de som van een kleine verkeersovertreding. Iedereen kon gewoon in het korps blijven.

Het meest schokkende vond Schuermans dat deze criminele politieambtenaren "kennelijk ervan overtuigd waren dat ze hun crimineel gedrag nog jaren zouden kunnen voortzetten zonder ooit eens tegen de lamp te lopen". Schuermans stelt een ernstige normvervaging bij de politie vast. "In zaken van vluchtmisdrijf komen de verdachte politie-inspecteurs steeds meer met valse of fictieve getuigen aandraven". De rechters leggen vaak een opschorting op omdat ze vinden dat de agenten nog een zware tuchtsanctie kunnen verwachten. Maar dat is volgens Schuermans niet juist. Meestal beperkt die tuchtsanctie zich tot een gewoon functioneringsgesprek of een waarschuwing. Schuermans stelt voor de straffen voor politiemensen te verzwaren, of – beter nog – de politiemensen bij strafbare feiten meteen uit het korps te verwijderen. Schuermans: "De politie heeft een voorbeeldfunctie, ze heel veel macht én het quasi-monopolie van geweldsuitoefening. Bovendien verdienen de inspecteurs heel goed, vaak meer dan de personen die hen bestuurlijk of gerechtelijk moeten aansturen, en dan mag de burger ook wel morele onberispelijkheid verwachten. Inspecteurs mogen dus zwaarder gestraft worden dan gewone burgers.” 

Intussen blijkt het met de straf voor Bart Debie nog wel mee te vallen. Wij dachten dat zijn jaar gevangenisstraf zou omgezet worden in een jaar thuisarrest met elektronisch toezicht via een enkelband. In Gazet van Antwerpen legde professor Tom Vander Beken (strafrecht, Universiteit Gent) gisteren uit: "Ik denk niet dat Debie zal moeten gaan zitten. Ik verwacht dat hij drie maanden elektronisch toezicht zal krijgen. Een celstraf van één jaar wordt bijna altijd omgezet in één van drie maanden. En die termijn kan hij op elektronisch toezicht uitzitten. Omdat er nu al te veel mensen op elektronisch toezicht wachten, zal hij eerst een tijdje op strafonderbreking komen. Hij zal dus nog wat moeten wachten vooraleer hij die enkelband krijgt. Na die drie maanden komt hij wellicht voorlopig vrij." Wat een geluk voor Debie dat de door het VB voor het rot van de straat uitgescholden meerderheidspartijen de heftige pleidooien van het VB tegen strafvermindering niet hebben gevolgd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, debie |  Facebook | | |  Print

11-05-08

LUNA, OULEMATA EN SONGUL. VB/VLOTT WIL KONINGIN ASTRIDPLEIN OMDOPEN IN GUIDO DE MOORPLEIN

Prachtig zonnig weer. Mano Mundo (www.manomundo.be) wordt ongetwijfeld weer een voltreffer. Maar voor sommige mensen wordt het opnieuw een zware dag.

Vandaag precies twee jaar geleden schoot Hans Vanthemsche de kleine Luna (foto 1) neer. Omdat ze goed optrok met haar Malinese oppas Oulemata die als eerste vermoord werd. Even tevoren richtte Vanthemsche zijn geweer op een Turkse vrouw die op een bankje een Nederlandstalig boek aan het lezen was, maar wel gehoofddoekt. Het lijkt ons gepast om in gedachten even bij Luna, Oulemata en Songul te zijn, hun familie en vrienden, en de ideologie die dit mogelijk maakte.

Hugo Coveliers - lange tijd geleden dat we over hem nog iets gehoord hebben - heeft intussen namens het VB/Vlott-kartel een voorstel tot naamswijziging in de Antwerpse gemeenteraad ingediend om het Koningin Astridplein aan het Centraal Station te noemen naar Guido De Moor (foto 2), de 54-jarige man die op 26 juni ook al twee jaar geleden stierf nadat hij op bus 23 tussenkwam bij een groepje allochtone jongeren. Volgens Bart Debie is de naamsverandering "niet alleen een eerbetoon aan de overleden dappere man, bezweken onder geweld van allochtonen, maar ook een verwijzing naar het feit dat de Antwerpenaar nooit bruut geweld zal aanvaarden." Vandaar allicht dat de rechtbank in Antwerpen Debie veroordeeld heeft voor overmatig politiegeweld.

Coveliers' voorstel is minder controversieel dan dat van zijn voorganger Wim Verreycken die in 1997 in de Antwerpse gemeenteraad voorstelde om de Generaal Drubbelstraat voortaan de Ward Hermansstraat te noemen, waarbij Verreycken nog net achter de kiezen kon houden dat Ward Hermans stichter is van de Algemeene SS-Vlaanderen. Coveliers verwijst in zijn voorstel naar de traditie om met naamgeving bekende personen en schokkende of opmerkelijke gebeurtenissen te herdenken. "Of het overlijden van Guido Demoor in dat rijtje thuishoort, is een andere vraag", merkte Gazet van Antwerpen gisteren op. Voor het VB is het meegenomen dat de naam van iemand van het koningshuis zou verdwijnen van de stratenlijst, maar voor anderen zal het allicht een argument te meer zijn om het VB/Vlott-voorstel niet goed te keuren. Over het bruut geweld tegenover Luna, Oulemata en de gehoofddoekte Songul rept het VB/Vlott niet. Maar ja, de rechtbank oordeelde dat de daden van Hans Van Themsche ingegeven waren door racisme, en het VB is zelf ook veroordeeld wegens racisme.  Het VB heeft zelf boter op het hoofd, en daar zal geen naamswijziging in de ene noch de andere richting iets van wegnemen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, antwerpen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

06-04-08

COMICAL ANNEMANS WEET HET

De drie Oost-Europese tieners – intussen alle drie opgepakt en opgesloten – die een koppel op buslijn 410 Antwerpen - Turnhout lastigvielen, waarna een politieman die tussenbeide kwam gewond werd, blijven mensen beroeren. Begrijpelijk en terecht. Maar hoe laag moet je gevallen zijn om bij elke fysieke of andere vorm van agressie dit af te doen als het gevolg van niet mogen spreken over racisme van allochtonen jegens autochtonen? Gerolf Annemans is díep gevallen.

Gerolf Annemans (op zijn blog woensdag): “’Incidenten’ in de binnenstad zijn in de regel incidenten met vreemdelingen. Maar nooit met de vreemdelingen als slachtoffer. Antwerpen heeft op dat vlak maar één historische uitzondering gekend maar dat is nooit een ‘incident’ genoemd.” Annemans bedoelt dan wel de moordende raid van Hans Van Temsche op Luna Drowart en Oulemata Niangadou, en het onder vuur nemen van de gehoofddoekte Songul Koç. Dit is toch niet te vergelijken met de andere 'incidenten' of hoe je het ook wil noemen. “Incidenten zijn dingen die in een onophoudelijke stroom – en het zijn er dagelijks vele tientallen – over de binnenstad worden uitgegoten”, vervolgt Gerolf Annemans. “Incidenten met vreemdelingen in de rol van agressor blijven in de regel onvermeld. Het Vlaams Belang klaagt ze telkens aan als wij ze vernemen.” Dat laatste klopt, maar toch wees een steekproef uit dat de om haar mediabeleid bekritiseerde Antwerpse politie toch nog meer criminele feiten meldt dat de fameuze criminaliteitswebsite van Bart Debie (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080229).

Annemans onderschat aanvankelijk nog de impact die de agressie op de bus heeft op de media: “’Incidenten’. Vandaag komt er alsnog nog eens eentje in het nieuws. Op een bus hebben gisteravond jonge vreemdelingen in de buurt van het Astridplein een politieman het ziekenhuis ingeslagen. De man die zich samen met de buschauffeur van zijn burgerplicht had gekweten, zou buiten levensgevaar zijn. Omdat hij niet zoals Guido De Moor meteen werd doodgeslagen, was het niet meteen landelijk nieuws.” Na de pers moeten ook het gerecht en de politiek het ontgelden bij Annemans. Gerolf Annemans over de politiek: “Van Brempt kakelt iedere keer dat ze volop bezig is met meer veiligheid op haar openbaar vervoer en dat verschillende experimenten ‘lopen’ terwijl het enige dat echt loopt de daders zijn na hun agressie.” Retorisch mooi geformuleerd, maar zowat de hele pers en de vakbonden erkennen dat de maatregelen die beslist zijn na de dood van Guido De Moor volop in uitvoering zijn. Kan het nog sneller? Als Gerolf Annemans de resterende camera’s zélf wil installeren op de bussen, misschien.    

Gerolf Annemans tot slot: “Wie in Antwerpen woont weet dat er een terreurbewind heerst. Een terreurbewind van kerels die meestal messen op zak hebben en in karate- en andere clubs leren hoe ze mensen tegen het hoofd moeten stampen. Niemand durft reageren. Nooit wordt door de media ‘racistisch’ genoemd wat er in de binnenstad van Antwerpen gebeurt. Racistisch is zoiets enkel en alleen als ‘een blank koppel’ een ‘zwarte vrouw’ aanvalt. Alleen als voldoende getuigen komen verklaren dat die zwarte vrouw haar laars had uitgetrokken om een  blanke zwangere vrouw af te tuigen, wordt het opnieuw een ‘incident’. Net zoals de moord op Guido De Moor en ook de moordaanslag op de bus gisteren nooit meer zullen geweest zijn dan ‘een incident’.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, sociaal |  Facebook | | |  Print

"DE ONGELIJKHEID NEEMT TOE"

Neen, dan zijn er anderen die een heldere kijk hebben op de zaken. Rachid Zaïmi (foto), coördinator van het straathoekwerk hartje Antwerpen, vindt het net iets te gemakkelijk om meteen te focussen op land van herkomst, religie, ras of cultuur. De problematiek van het korte lontje, het onvermogen om zonder agressie en redeloos geweld met elkaar om te gaan, is veel complexer, heeft ervaring hem geleerd. Rachid Zaïmi (in Het Nieuwsblad vrijdag): “Samenleven met elkaar is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle spelers op het veld, ook van de jonge allochtoon of nieuwkomers uit de brokstukken van het voormalige Oostblok. Voor geweld geldt geen excuus. Nooit. Toch zullen we moeten blijven proberen ook probleemgevallen nieuwe kansen te geven. Anders dreigen die helemaal fout te lopen. Het heeft geen zin de meest kwetsbaren te straffen door niet meer naar ze om te kijken.”

Zaïmi wijst op verslavingsproblemen: “Wie happy is en coke gebruikt zal zich nog vrolijker voelen, maar wie van nature agressief is en snuift, zal nog agressiever worden.” Overigens is die verslaving ook cultuur gebonden. Straathoekwerker Jo Goorden, ancien in het vak, legt dit weekend in Het Laatste Nieuws uit dat Poolse en Tsjetsjeense jongeren eerder in alcohol vluchten, ex-Joegoslaven dan weer soft-drugs gebruiken. Rachid Zaïmi wijst ook op het belang van een sociaal netwerk, een warm vangnet waar het alsmaar meer jongeren aan ontbreekt. “Niet zelden hebben ook de ouders grip op die gasten verloren. Het is zeer de vraag of we nog terug kunnen naar de sociale controle van vroeger. We leven in een samenleving die nooit nog lijkt stil te vallen en voortdurende prikkels afvuurt. De openbare ruimte wordt ook kleiner. (En de heraanleg van het Astridplein in Antwerpen is een absolute miskleun voor de voetgangers, fietsers, wachtenden op het openbaar vervoer daar… spijts de feestelijke opening van het plein en hoerakreten daarbij van Patrick Janssens, nvdr.) Pleinen, straten, trams en bussen: alles wordt voller. Ook dat is een van de factoren die de agressie doet toenemen.”

“Ook de ongelijkheid neemt toe. Arme sloebers scheren rakelings langs vrouwen en mannen die het wel hebben gemaakt. Dat zorgt voor frictie, afgunst en – helaas – soms ook geweld”, besluit Zaïmi. Voeg daarbij onder andere de extra zorg die nodig is voor jongens waar Kathleen Van Brempt vrijdag voor pleitte (zie:
http://www.kathleenvanbrempt.be/?page=nieuws&cat=4&id=336), een pleidooi dat Fatima Bali (Groen!) in de Antwerpse gemeenteraad al veel eerder afstak, en het wordt duidelijk dat enkel een multidisciplinaire aanpak een kans biedt een dam op te werpen tegen de toenemende agressie en brutaliteit. Maar daar moet je bij het VB niet mee afkomen. Daar hebben ze genoeg aan geklaag dat het racisme van allochtonen jegens autochtonen niet mag vernoemd worden. En de vaststelling dat er bij de publieke opinie een roep is naar een doortastend optreden en gepaste straffen. Men laat bij het VB nog in het midden wat dat dan zou moeten zijn. Eerst nog wat de vox populi aan het woord laten op websitefora en bij andere lezersrubrieken? “Doortastend optreden en gepaste straffen” kan en moet, maar het is ook niet de enige en duurzame oplossing.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

29-02-08

POLITIEWEBSITE MELDT MEER CRIMINALITEIT DAN VB-WEBSITE

Politie: 1 – Vlaams Belang: 0 kopte gisteren de Antwerpse editie van Het Nieuwsblad. “De nieuwe website www.criminaliteit.org van het Vlaams Belang zou de Antwerpse doofpotten rond misdaad gaan openbreken, maar een groot succes is het alvast niet. (…). Het Vlaams Belang toonde op een hele week amper drie feiten. Dinsdag bijvoorbeeld was dat één overval, en dan nog één van meer dan een week geleden. Het lijkt dan ook of het VB zelf heel wat in de doofpot steekt, want naar eigen zeggen kreeg ze al 162 meldingen binnen. Het Antwerpse politiekorps op zijn beurt was dan toch nog goed voor zeven feiten. Nog altijd maar een heel kleine greep uit de vijfenzestig misdrijven die gemiddeld in Antwerpen per dag geregistreerd worden, maar alvast beter dan de VB-website.”

Maar drie feiten, is dat niet magertjes? “Helemaal niet”, antwoordt de zelf tot vier jaar cel veroordeelde Bart Debie (foto 2), het gezicht van de website. “Het beste bewijs daarvan is de commotie die er heerst bij onze tegenstanders. Open VLD-schepen Ludo Van Campenhout ging letterlijk als een waanzinnige tekeer in De Zevende Dag. Volgens mij omdat we de vinger op de wonde leggen en de doofpotpolitiek doorbreken. Los van de felicitaties hebben we reeds 162 meldingen binnen gekregen. Om onze webstek niet te overbelasten, worden die niet allemaal gepubliceerd. Bovendien heb ik vier meldingen eerst aan de politie overgemaakt. Daarnaast zijn er verschillende waarrond een gerechtelijk onderzoek loopt en dat willen we niet dwarsbomen door erover te berichten. Er zijn trouwens heel wat meldingen die niet relevant zijn en waarvan duidelijk is dat iemand iemand anders een loer wil draaien. En er komen natuurlijk heel wat scheldtirades van onze onverdraagzame tegenstanders.”

’t Is waarschijnlijk omdat het VB zelf zo verdraagzaam is, dat haar tegenstanders meteen gecatalogeerd worden als “onze onverdraagzame tegenstanders”. Dat het VB een aantal zaken niet meldt om het gerechtelijk onderzoek niet te dwarsbomen, kan soms wel waar zijn maar is het zeker niet altijd. In weerwil van de richtlijnen bij het gerechtelijk onderzoek naar een ontsnapte uit de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen, publiceerde het VB tóch de robotfoto van de gezochte man. En de publicatie van de lijst met ’veelplegers’ was evenmin wenselijk voor gerechtelijke onderzoeken naar die Brahims en anderen. Overigens ook een ‘Elvis’, maar dat is niet noodzakelijk een blanke want – vertelde Bart Debie laatst op de radio – Elvis is een naam van Indiaase oorsprong. “Het succes van een website wordt in eerste instantie bepaald door het aantal bezoekers. Sinds de lancering hebben we al 60 214 unieke bezoekers gehad. Ik en Filip Dewinter zijn alvast tevreden met de respons”, besluit Debie. “Filip Dewinter en ik…” zou beleefder geweest zijn, maar dat is niet aan Debie besteed.

De Antwerpse politiewoordvoerder Sven Lommaert zegt dat de communicatie van de politie niet veranderd is door de komst van de VB-website. Sven Lommaert: “We geven nog altijd alle feiten die we kunnen geven, volgens dezelfde criteria. Dinsdag bijvoorbeeld waren dat er inderdaad zeven. We kunnen niet alles geven, want er zijn wettelijke krijtlijnen waarbinnen we ons moeten houden. Daarnaast zijn er soms ethische bezwaren om feiten vrij te geven. We proberen wel zoveel mogelijk te geven.” Sven Lommaert ontkent dat de politie een doofpotpolitiek voert, en zegt méér vrij te geven dan enkel goed nieuws. “Sven Lommaert: “We krijgen als korps dikwijls dat verwijt, dat we dingen verzwijgen. Maar meestal ligt dat toch aan het parket. Dat onderzoeksrechters bijvoorbeeld niets kwijt willen, maar dat wij daarvoor aangevallen worden.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, criminaliteit, antwerpen |  Facebook | | |  Print

LUDO VAN CAMPENHOUT: GEEN EXCUSES AAN DEWINTER, WEL AAN OOST- EN WEST-VLAMINGEN

Dat Antwerps schepen en volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout (foto,Open VLD) “als een waanzinnige” tekeer ging in De Zevende Dag heeft niets te maken met “de vinger op de wonde leggen en de doofpotpolitiek doorbreken” van het VB.

Ludo Van Campenhout, in een persmededeling naar aanleiding van zijn spraakmakende deelname aan De Zevende Dag vorige zondag: “(Het uithangbord van de VB-criminaliteitswebsite Bart Debie is) onlangs in beroep veroordeeld voor racisme, slagen en verwondingen… De lezing ervan maakt een normaal mens misselijk. Debie is ondertussen in cassatie gegaan, maar dat neemt niets van de feiten weg: in het vonnis kunt u lezen dat dit ongeleid projectiel het meermaals heeft bestaan om machteloze arrestanten met het hoofd tegen de chauffage te slaan. Dat uitgerekend deze heraut van het brute geweld het ‘gezicht’ van een veiligheidscampagne zou worden, schoot me in het verkeerde keelgat. Daarom herhaal ik het nu: in de maatschappij waarvan Debie en zijn baas Dewinter dromen, is de meest onveilige plaats in de stad, voor u én voor mij … het politiebureau. Zij willen een samenleving waar iedereen iedereen kan verklikken, zoals dat in dictaturen, zij het links of rechts, vaak het geval was en is. Ik noem dat fascistoïde, maar u mag me natuurlijk tegenspreken. Uiteraard ben ik niet tegen samenwerking tussen de media en de politie om de misdaad te bestrijden. Maar dan moet het over de officiële media gaan en over de beëdigde politie. Niet over een vunzige site, waar een notoir uitgegleden ex-commisaris boordevol wraakgevoelens ‘politietje’ mag spelen.

Tijdens het debat begon Dewinter zijn gewone spelletje te spelen: Mister Nice Guy die de ene grofheid na de andere debiteert en er door zijn debattechniek nog mee weg kan ook. Toen hij fijntjes de verdachten op de moord op de jonge politieagente in Lot ‘moordenaars’ noemde en prompt daarop aan collega-debater meester Walter Van Steenbrugge verbood om Debie ‘schuldig’ te noemen, omdat hij nog voor cassatie moet verschijnen, was de maat vol.” Dewinter beweert de lijst van ‘veelplegers’ in een bruine enveloppe in zijn brievenbus te hebben gevonden. Het klassieke excuus: de bruine enveloppe! Ludo Van Campenhout: "Ik ben geen (f)linkse jongen, maar in een democratische rechtsstaat kan het niet dat de politie dossiers lekt naar een politieke partij. Ik zeg meer: als ik als lid van Open VLD morgen zo’n enveloppe op mijn bureau krijg dan dien ik, onafgezien van de inhoud, klacht in. Het spijt me dan ook geen seconde dat ik tegenover zoveel fatsoensvervuiling hardere taal heb gebruikt dan men van mij gewend is.”

In De Standaard verscheen de persmededeling van Ludo Van Campenhout als opiniebijdrage. Maar de laatste paragraaf haalde de krant niet, en die willen we hier toch nog meegeven. Ludo Van Campenhout: “De enige mensen aan wie ik wél mijn gemeende verontschuldigingen wil aanbieden zijn de Oost- en West-Vlaamse tv-kijkers, die wellicht een beetje moeite hadden met mijn Antwerpse tonval. De volgende keer doe ik precies hetzelfde, maar dan in vlekkeloos Nederlands.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, criminaliteit, antwerpen |  Facebook | | |  Print

22-02-08

SPREEKVERBOD VOOR BART DEBIE

De criminaliteitswebsite van Bart Debie (foto 1) was gisteren al voor dag en dauw on line. Bij het VRT-radioprogramma De ochtend wilden ze graag tekst en uitleg van initiatiefnemer Bart Debie. Debie zei te komen, en zou geconfronteerd worden met de voorzitter van de privacycommissie Willem De Beuckelaer. Maar nadat Debie had toegezegd, belde het Vlaams Belang Debie’s komst af.

Debie dus niet naar De ochtend, en een paar uur later braafjes achter een laptop terwijl Philip Dewinter naast hem het grote woord deed over de website (foto 2). Om 11 uur werd de top-20 van ‘veelplegers’ on line gezet, maar nieuws was dat toen al niet meer. Het verhaal daarover stond gisterenmorgen al uitgebreid in de Antwerpse editie van Het Laatste Nieuws. In het artikel waarschuwde politiewoordvoerder Sven Lommaert dat wie die lijst vanuit de politie lekte strafbaar is, maar het belette Debie niet de lijst toch on line te zetten. Overigens wordt bij de gebruiksvoorwaarden van de website erop gewezen dat wie informatie doorgeeft “daarvoor zelf elke verantwoordelijkheid op(neemt)” en weet dat het aanleiding kan zijn tot strafklachten en eisen om schadevergoeding. Zo zijn ze bij het VB: pronken met andermans veren, maar als het misloopt elke verantwoordelijkheid afwentelen.

Grappig (nouja) was de vraag van VTM-journalist Dirk Van den Bogaert (de man heeft een verleden bij De Morgen, vandaar allicht) of mishandelingen door politieagenten ook gemeld zouden worden op de criminaliteitswebsite. Dewinter antwoordde dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt en… blablabla. Misschien kan Koen Fillet het zaterdag nog eens proberen in zijn programma Ongehoorde meningen (Radio 1, 12 – 13 uur). Ook daar is Debie uitgenodigd, en daar zou hij wel naartoe mogen gaan.

  • Morgen op deze weblog: Nieuwe url voor criminaliteitswebsite.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, debie |  Facebook | | |  Print

16-02-08

AVANT-PREMIÈRE WWW.CRIMINALITEIT.ORG

Het on line gaan van de criminaliteitswebsite van Bart Debie mag dan wel uitgesteld zijn tot volgende week of eind deze maand, dankzij onze goede relaties konden we toch een eerste blik werpen op de website www.criminaliteit.org. Exclusief voor de bezoekers van deze weblog: de eerste foto’s en teksten die on line geplaatst zullen worden!

“Na alle moeilijkheden van de voorbije dagen zijn wij blij u de eerste foto’s te kunnen tonen van mensen waarvoor wij u moeten waarschuwen. Om juridische redenen hebben we balkjes geplaatst voor de ogen van betrokkenen. Wie hen toch herkent en over hen meer inlichtingen heeft, wordt verzocht die informatie te mailen naar: criminaliteit.org@gmail.com. Uw identiteit zal niet bekend gemaakt worden. Indien gewenst zal uw informatie wel doorgegeven worden aan politie en parket. Heb je opmerkingen over of tips voor deze webstek, ook die mag je mailen naar: criminaliteit.org@gmail.com. Voor een Veilig en Vlaams Vlaanderen! Houzee!

Foto 1: B.D., 33 jaar, is door het Hof van Beroep “met eenparigheid van stemmen” veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar effectief en drie met uitstel, en een geldboete van 1 250 euro of 75 dagen vervangende gevangenisstraf. Betrokkene is tevens ontzet uit zijn burgerrechten voor een termijn van vijf jaar. Betrokkene is ook veroordeeld tot het betalen van de symbolische som van 1 euro aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het betalen van de rechtsplegingsvergoeding aan elk der burgerlijke partijen. Het arrest van het Hof telt 48 bladzijden en is een lange opsomming van als bewezen geachte feiten: vervalsing van processen-verbaal, verduistering van zaken, overmatige geweldpleging en racisme. Betrokkene rekent erop dat het Hof van Cassatie procedurefouten zal vinden in het arrest en verkent intussen opnieuw de grenzen van de wet. Volgens insiders is betrokkene door zijn partij al meer lucratieve jobs beloofd dan hij er gekregen heeft. Vrienden, die evenwel onbekend willen blijven, hebben dan ook een steunfonds voor B.D. geopend.

Foto 2: F.V., 49 jaar, is leider van een bende – hijzelf noemt het: een partij – die in 2004 veroordeeld werd door het Hof van Beroep in Gent met als motivering onder andere: “Er wordt aldus naar het groot publiek toe verdere propaganda permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten. (…) De door het V.B. hierbij aangebrachte feiten, cijfermatige gegevens en statistisch materiaal strekken er duidelijk niet toe de bevolking louter te informeren of op te komen tegen bepaalde wantoestanden, hetgeen uiteraard is toegelaten, doch wel degelijk, gelet op de systematische en eenzijdige wijze waarop deze gegevens worden aangebracht en op de daarbij gehanteerde slogantaal of sarcasme, de bevolking aan te zetten tot vreemdelingenhaat en deze ook warm te maken voor de voorgestelde discriminerende maatregelen.” In november 2004 veranderde de partij V.B. van naam maar naar eigen zeggen zijn “de streken dezelfde gebleven”. De bevolking wordt dan ook ten zeerste voor het V.B. en haar leider(s) gewaarschuwd.

Foto 3: K.D., 43 jaar, geraakte niet verkozen als gemeenteraadslid in de Antwerpse randgemeente waar hij zich kandidaat stelde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, maar wordt nog wel regelmatig gesignaleerd op vergaderingen in Straatsburg en Brussel. Hij nam er onder andere de verdediging op voor de genaamde B.G., een Fransman die aan de universiteit van Lyon voor vijf jaar geschorst is wegens negationistische uitspraken. In een weekblad “voor mensen met een goed hart maar een slecht karakter” schreef K.D., onder de schuinaam G., laatst nog een lofbetuiging aan de Fransman J.-M.L.P. die vorige week nog veroordeeld werd omdat hij het nazi-regime “niet echt onmenselijk” noemde. Positief aan J.-M.L.P. vond K.D. onder andere dat hij de verdediging opnam van R.B., een ter dood veroordeelde collaborateur, en van J.-M.B.-T., die een aanslag beraamde op de Franse president. De bevolking wordt dan ook ten zeerste gewaarschuwd voor K.D.’s gedachtegoed.

Wie meer inlichtingen heeft over B.D., F.V. en/of K.D. wordt verzocht deze onmiddellijk te mailen naar: criminaliteit.org@gmail.com. Wij danken u voor uw medewerking. Eigen Volk Eerst!”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook | | |  Print

04-12-06

 VB veegt andermaal haar voeten aan aanplakreglement

Vorige maandag werd op de districtsraad van Ekeren het misbruik van aanplakborden voor verenigingen aangekaart. De jeugdraad had vastgesteld dat de aanplakborden geplaatst voor aankondigingen door socio-culturele verenigingen – uitdrukkelijk ‘niet bestemd voor commerciële en politieke doeleinden’ – volgeplakt waren met affiches van één bepaalde partij. Een partij die nochtans zerotolerantie predikt tegen zowat elke wetsovertreding.

In een brief aan de Ekerse districtsraad klaagde de Ekerse jeugdraad dat de aanplakborden voor onder andere jeugdverenigingen tijdens de verkiezingsperiode “door één partij misbruikt werden voor politieke doeleinden.” Een nog grotere plaag zijn commerciële initiatieven die de borden misbruiken, maar als de politieke partijen niet het goede voorbeeld geven… De jeugdraad vroeg “van elke partij de bevestiging dat dit spijtig voorval zich bij de volgende verkiezingen niet zal herhalen”, dat de politieke partijen enkel zouden gebruik maken van de in verkiezingsperiodes extra geplaatste aankondigingsborden. “Eigen aanplakborden eerst”, sneerde de jeugdraad nog. Foto’s van “het spijtige voorval” werden bij de brief gevoegd. Ook al waren de Bedankt kiezers!-affiches van het VB intussen al gedeeltelijk overplakt, het was duidelijk welke partij haar voeten veegde aan het Ekerse aanplakreglement. Ook al wordt het verbod om aan te plakken voor politieke doeleinden uitdrukkelijk boven die aanplakborden voor socio-culturele verenigingen vermeld (foto 1, klik eenmaal als je met je muis op de foto staat, en je kan het opschrift over het verbod om voor politieke doeleinden te afficheren duidelijk lezen).

Ilse De Schutter (Groen!) agendeerde de zaak in de districtsraad, waar na enige discussie het Ekerse aanplakregelement unaniem werd herbevestigd. Wie we echter niet hoorden in de discussie was VB-fractieleider Freddy Geens (foto 2) of enig andere VB’er. Die deden er het zwijgen toe. Ze stemden mee de herbevestiging van het Ekerse aanplakreglement, en gebaarden verder van ‘kromme haas’. Verontschuldigingen konden er niet af. Echter ook niemand in de Ekerse districtsraad die het VB 'op de man af' aanpakte over het overtreden van het Ekerse aanplakreglement. Het is daarenboven niet de eerste keer dat het VB in Ekeren aankondigingsborden overplakt tegen alle regels in. Wie op deze weblog naar beneden scrolt, zal bij de ‘Galerij der dwazen’ in de rechterkolom een foto vinden van een andere keer als in Ekeren de uitdrukkelijk niet voor politieke partijen bedoelde borden door VB-affiches volgeplakt werden. Hoe wil het VB bekomen dat jongeren zich in het algemeen aan regels houden, als het VB zelve de regels – nog wel in een voor jongeren gevoelige materie – bij herhaling overtreedt?

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (12) | Tags: antwerpen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

06-10-06

Ernst: De tunnelvisie van het VB

Gisteren schreven we hier over wat Jasmijn Coeman overkomen is (zie hieronder:  Misplaatste vrolijkheid (1)), en hoe het VB zich opwerpt als een partij die al jaren problemen met allochtonen benoemt. We wezen erop dat dit wel op een scabreuze manier gebeurt, met “permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ op (te) hangen” om na “een desgevallend overweldigend electoraal succes” haar “zeer discriminerende voorstellen” in praktijk te kunnen omzetten (zie: http://www.mensenrechten.be/documents/04-04-21_gent.doc...). Maar er is meer, betoogt emeritus hoogleraar sociologie aan de KU Leuven Luc Huyse (foto) in een eerder deze week verschenen opiniestuk. Het VB doet haast niet anders dan de link leggen tussen criminaliteit en vreemdelingen. Andere misdrijven en misdaden worden weggewuifd. Die “tunnelvisie van Vlaams Belang” is niet het gevolg van onkunde, het is een bewuste strategie, zegt Huyse terecht.

Luc Huyse: “’Mensen, wijken en steden geraken in een wurggreep van angst en onzekerheid.’ Die uitspraak kun je, in een of andere variant, geregeld lezen in kranten en beluisteren op radio en televisie. Ze figureert in talloze analyses over de opmars van Vlaams Belang. Op die manier, zo luidt het, is het gedrag van de kiezers van die partij goed te begrijpen. U weet wel, die kiezers waarvan Filip Dewinter zo graag zegt dat de traditionele partijen ze compleet negeren. Maar waarover ondertussen in miljoenen woorden en uren zendtijd is nagedacht. En dus rekening mee is gehouden. Het citaat in de aanhef van dit stuk komt letterlijk uit het partijprogramma dat bij de stichting van Vlaams Belang (op 12 december 2004) is goedgekeurd. U zal me niet horen zeggen dat angst en onzekerheid geen rol spelen in de keuze voor die partij. Alleen loont het de moeite om te kijken wat er in het partijprogramma onmiddellijk op die fameuze zin volgt: ‘En toch blijven de traditionele partijen - tegen beter weten in - het probleem onderschatten. Hun bewering dat het gaat om een 'gevoel van onveiligheid' is een kaakslag en een belediging voor alle slachtoffers van geweld, diefstal, inbraak, autodiefstal, verkrachting, pedofilie en vele andere misdaden.’

Dat is het: voor Vlaams Belang wordt onveiligheid alleen veroorzaakt door de klassieke vormen van criminaliteit. Maar ondertussen weten we dat de risicomaatschappij waarin we leven op vele andere vlakken schrik en onrust veroorzaakt. Er is het wegvallen van grenzen. Economie, media en cultuur hebben de wereld als adres. Geen enkele douane of drempel houdt hen tegen. Sommigen onder ons zien het opschuiven van de horizon als een verrijking. Want grenzen zijn grendels. Maar aan de andere kant bieden zij ook bescherming. Zij laten toe mensen, waarden en gedachten op afstand te houden. Bovendien markeren zij de scheidingslijn tussen 'wij' en de 'anderen'. Vandaag vervagen grenzen in een hoog tempo. Voor heel wat mensen is dit een angstwekkend gebeuren. Kenmerkend voor andere risico's van deze tijd is dat we ze niet zien, horen, ruiken, voelen of smaken. Nitraat in het drinkwater, vuiligheid in het brood, radioactieve besmetting van een rivier, BSE in het rundvlees, dioxine in de lucht, lood in de melk: het ligt allemaal buiten het bereik van datgene waarmee de mens gewoonlijk registreert wat hem of haar bedreigt. Die 'onteigening' van onze zintuigen is erg verontrustend, ook al omdat het zowat onmogelijk is om zich te verweren tegen de verborgen dragers van allerlei onheil.

Wacht even, hoor ik Filip Dewinter roepen, we hebben in ons programma toch een paragraaf over verkeersonveiligheid - ook iets waar de mensen wakker van liggen. Ja, inderdaad, op pagina 30. Maar wat staat er? Dat de hoge boetes niet de juiste piste zijn. ‘Bovendien moet de flinke aanpak in het verkeer verdoezelen dat justitie en deze regering er nog altijd niet in slagen de échte criminaliteit terug te dringen.’ En wat verder: ‘Tot slot zijn wij uiteraard van mening dat het verkeersbeleid dringend moet overgeheveld worden naar de gewesten’. Daarmee is de kous af. En, nu spreekt voorzitter Frank Vanhecke me berispend toe: we hebben het toch ook over nucleaire onveiligheid. Inderdaad, in deze zin: ‘De groenen zijn erin geslaagd rond kernenergie een 'subjectief gevoel van onveiligheid' te creëren.’ Het programma heeft het uiteraard over nultolerantie: ‘Dat betekent dat de samenleving onmiddellijk en altijd optreedt tegen elke vorm van criminaliteit, maar ook tegen vandalisme, sluikstorten, leegstand en ronddolende jongeren.’ Dat gebeurt volgens het Belang nog niet. Op bladzijde 28 staat: ‘Politiemensen zijn nu voornamelijk sociale werkers en de nultolerantie mag alleen voor automobilisten, maar niet voor gevaarlijke criminelen.’ De tekst spreekt ook van fraude. Wie denkt dat het Belang fiscale fraude veroordeelt en ook hier nultolerantie predikt is eraan voor de moeite. Het enige zinnetje waar het fraudewoord voorkomt heeft het over vreemdelingen die hun vraag om staatsburgerschap of asiel valselijk verkrijgen.

De tunnelvisie van Vlaams Belang is niet het product van onkunde. Onveiligheid herleiden tot diefstal, inbraak en ronddolende jongeren is een weloverwogen strategie. Zo wordt het perfect mogelijk om te focussen op wat de partij altijd en overal in het vizier heeft: de vreemdelingen. Opwarming van de aarde, onverantwoord rijgedrag, onbetrouwbare omgang met kernenergie, verkeerde voedingsgewoonten zijn bronnen van onveiligheid die we met z'n allen veroorzaken. Fiscale fraude is ons, autochtonen, absoluut niet vreemd. Daarom spreekt het Belang er niet van. Onveiligheid moet aan de vreemdeling gekoppeld worden. Al de rest is onbruikbaar voor de handelsreizigers in angst.”

05:55 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5