12-10-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De Rode Duivels gaan naar Brazilië. Op vele plaatsen was er feest (foto: café Mombasa in Borgerhout), maar niet iedereen had gerekend op een overwinning voor de Belgen (zie verder).

 

“@AFF_Verzet Jullie komen ook nog aan de beurt, samen met Kef Kef en ander links, moslimpijpend krapuul!” Een twitteraar reageert emotioneel op ons twitterbericht dat de partijtop van ‘Gouden Dageraad’ is aangehouden. (Twitter, 3 oktober 2013)

 

“Is dit een belastingverhoging? Ludo Van Campenhout, schepen en voorzitter van Rio Link, noemt dat een semantische discussie. Maar wanneer de overheid de tarieven verhoogt voor diensten die ze aan de burger verleent, dan is dat een belastingverhoging. De burger betaalt meer omdat het stadsbestuur zijn beschikbare middelen liever wil investeren in veiligheid en andere prioriteiten.” In Antwerpen wordt de prijs voor het drinkwater drastisch verhoogd. Is dit een belastingverhoging? Schepen Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD, nu N-VA) vindt dit “een semantische discussie”. Als het over de regering-Di Rupo gaat, heeft de N-VA minder taalkundige problemen. (Gazet van Antwerpen, 4 oktober 2013)

 

“In de storm rond het regenboog-T-shirt dacht ik dat ik op de Terzake-uitzending heel rationeel had gezegd waar het op stond, tot iemand me zei ‘Je was precies boos’. Toen ik de beelden bekeek op mijn iPad, schrok ik er zelf van. Niet wát ik zei, maar hóé ik het zei, die emotionele verbetenheid.” Bart De Wever denkt dat hij rationeel reageert, maar dat is niet altijd zo. (Nina, 5 oktober 2013)

 

“In de jaren vijftig had hij met zijn vriend twee ruiten gebroken van een café van Oostfronters op de Groenplaats. Met één kassei. Zijn maat is binnen een pintje gaan drinken, heeft de kassei opgeraakt en teruggebracht. Dan nam Rik die op en smeet de tweede ruit in. Hij vertelde het met trots.” Guillaume Van der Stighelen haalt herinneringen op over een onlangs overleden communist. (CittA, 5 oktober 2013)

 

“Structurele hervormingen kunnen zowel de invoering van mini-jobs betekenen (conservatief) als het invoeren van minimumlonen (progressief). Alleen bij het begrip 'herstelregering' zou de progressieve invulling beter blank blijven. Het systeem herstellen dat ons in de miserie heeft geholpen, is niet echt constructief. Progressieven kunnen dat begrip beter vervangen door het begrip transitieregering, een regering die echt werk maakt van de omslag naar een nieuw economisch paradigma dat ontdaan wordt van de vernietigende effecten van het model dat de N-VA wil herstellen.” Jan De Zutter hekelt termen als ‘een sociaaleconomische herstelregering’, ‘structurele hervormingen’, ‘verandering’ en ‘belastingregering Di Rupo’ die door de N-VA gelanceerd worden zonder concrete inhoud, en klakkeloos overgenomen worden door de media, waarna iedereen er een eigen invulling aan geeft en zo het kiezerspotentieel voor de N-VA vergroot. (Knack online, 8 oktober 2013)

 

“De censuur vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit, zowel qua technische middelen als wat betreft de instanties die er zich aan bezondigen. Steeds vaker betreft het zelfs commerciële bedrijven waarvan niet duidelijk is in wiens opdracht ze handelen. Kijk naar YouTube. Vorige maand werd de trailer van Thank God It’s Friday, een Belgische documentaire van Jan Beddenoodts en Niel Iwens over het Israëlisch-Palestijnse conflict, verwijderd na een anonieme klacht. Hoezo? Wat gaat straks voor de bijl en welk verweer hebben we daartegen? De censuur wordt duidelijk diffuser maar daarom niet minder doeltreffend.” David Van Reybrouck, Tom Lanoye, Annelies Verbeke en Judith Vanistendael protesteren tegen censuur op de komende Boekenbeurs. (De Morgen, 9 oktober 2013)

 

“De meeste bazen zijn minder bezig met hun werknemers dan dat de werknemers bezig zijn met hun job. Medewerkers zijn niet meer dan één van de vele nummertjes in een door cijfers gedomineerde omgeving. Enkel de nodige beroepsernst en in sommige extreme gevallen zelfs liefde voor de job houden ons recht. Terwijl we gewoon snakken naar een blijk van erkenning, eerlijke feedback of, nu we toch aan het dromen zijn: een mooi compliment.” Voormalig VRT-presentatrice Erika Van Tielen verwoordt wat veel werknemers denken. (De Morgen, 10 oktober 2013)

 

“Kroatië/België. Pronostiek 1-1!” Filip Dewinter laat zich voor zijn voetbalpronostiek minder leiden door kennis van het voetbal dan door sympathie voor Kroatië en antipathie voor België. Fout, dus. Eerder twitterde Filip Dewinter dat hij "beetje jaloers!" is op Kroatië dat zich los scheurde uit Joegoslavië. Het uiteenvallen van Joegoslavië was na de Tweede Wereldoorlog een van de bloedigste conflicten op Europese bodem met 10.688 doden, 2.915 vermisten en 37.180 gewonden. (Twitter, 11 oktober 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, de wever, actie, n-va, sociaal, ewinter |  Facebook | | |  Print

09-10-13

ANDRÉ GANTMAN DRAAIT MEE MET DE RECHTSE WIND

Vorige zaterdag zei een Antwerps gemeenteraadslid ons nog: “Ik heb de indruk dat als Gantman het woord neemt in de gemeenteraad, De Wever wat dieper wegzakt in zijn stoel en zich afvraagt: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’” Het zou best kunnen. In elk geval heeft Bart De Wever het voorstel van André Gantman (foto) om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding op te doeken afgedaan als “niet aan de orde. Europa verplicht ons om dergelijk centrum te hebben.” Voor het overige was De Wever het wel volledig eens met Gantman.

 

Het voorstel van André Gantman, N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) af te schaffen, is niet nieuw. Gantman lanceerde het idee al zaterdag 7 september in een interview in Het Laatste Nieuws, interview waarin Gantman de uitspraak van Liesbeth Homans goedpraatte dat racisme maar een relatief probleem is. Zijn argumentatie voor het opdoeken van het CGKR was toen: Het zijn bureaucraten die de gemeenschap een slechte dienst bewijzen.” Er was toen enkel deze blog die op het voorstel-Gantman reageerde. Maandag kreeg het idee om het CGKR af te schaffen een prominentere plaats in Gazet van Antwerpen.

 

Deze keer heeft de naar de N-VA overgestapte voormalige Open VLD’er ook een paar ‘argumenten’ om zijn nieuwe kiezers te behagen. André Gantman: “CGKR-directeur Jozef De Witte zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de multiculturele maatschappij mislukt is. (…) Het resultaat van twintig jaar centrum is minimaal, het is zelfs contraproductief. Het CGKR en het Vlaams Belang zijn eigenlijk objectieve bondgenoten. Terwijl het VB mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat dezelfde mensen niet worden ingesloten. Het CGKR staat met zijn standpunten een harmonieuze integratie in de weg. (…) Volgens mij heeft het CGKR absoluut niet bijgedragen tot de integratie, het is er zelfs een hindernis voor. Het is helemaal geen uitgesproken pleit bezorgen van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden, de scheiding van godsdienst en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw.”

 

“Om de problemen aan te pakken moet men niet werken met dergelijke bureaucratische mastodontinstituten en met juridische en strafrechtelijke sancties. De morele opvoeding van de jeugd is belangrijk. En dat kan zo’n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger op een lager niveau gebeuren, bijvoorbeeld op het niveau van de steden waar de middelen doelgericht kunnen worden aangewend. Zo’n politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directeur van het CGKR.” Nog altijd kwaad omdat CGKR-directeur Jozef De Witte, bij gebrek aan overleg, in een opinieartikel de hogere retributie voor het inschrijven van vreemdelingen in Antwerpen afbrandde? Voorstel van Liesbeth Homans dat later door provinciegouverneur Cathy Berx afgewezen werd als onwettelijk.

 

Maar beginnen we met het begin. Zou Jozef De Witte gezegd hebben dat de multiculturele maatschappij mislukt is? We betwijfelen het sterk. De multiculturele samenleving is een feit. Het integratiebeleid is mislukt, vooral omdat er geen integratiebeleid die naam waardig is gevoerd door de opeenvolgende regeringen. De volgende giller: het CGKR en het Vlaams Belang als objectieve bondgenoten. We hebben anders niet het idee dat het CGKR en het VB hetzelfde willen. De enige objectieve bondgenoten zijn Gantman en het Vlaams Belang die allebei het opdoeken van het CGKR willen. En sinds wanneer is het CGKR niet voor de aanvaarding van onze waarden? Niet voor de neutraliteit van de ambtenarij? Gantman vermengt moedwillig het doel en de middelen. Is de ambtenarij slechts neutraal als iedereen zich daar kleedt als een grijze muis of als men zich kleurrijk kleedt maar wél iedereen op dezelfde wijze voorthelpt?

 

Gantman die niet hoog op heeft met juridische en strafrechtelijke sancties en morele opvoeding belangrijker vindt? Het is maar hoe het hem uitkomt. Toen André Gantman in de tweede helft van de jaren negentig Antwerps schepen voor personeelszaken was, werd er gepleit voor de invoering van een non-discriminatieclausule in het personeelsstatuut van de Antwerpse stadsambtenaren. Naar het voorbeeld van bij General Motors en andere privé-bedrijven. Gantman liep zich toen de benen onder het lijf uit om dit te verhinderen. Zijn argumentatie was dat pas als iemand door een rechtbank veroordeeld is voor racisme, je hem of haar daarop als ambtenaar kan aanpakken. Schepen Hugo Schiltz (Volksunie) ging in tegen deze juridisering en zorgde er mee voor dat bij de jaarlijkse waardering van het stadspersoneel onder andere punten uitgedeeld worden voor correcte omgang met diverse bevolkingsgroepen.

 

Volgens politicoloog Mohamed Benhaddou past het voorstel-Gantman in een strategie van de N-VA om de extreemrechtse kiezer aan zich te binden. Als het dat is, dan is het in ieder geval een verkeerde strategie. Het Vlaams Belang verheugde zich op haar website over de uitspraken van André Gantman, om onmiddellijk daarna te argumenteren dat het VB de enige partij is die niet warm en koud blaast over de afschaffing van het CGKR. Het VB is niet te kloppen in extreemrechts zijn.

 

Volgens Bart De Wever (in Gazet van Antwerpen gisteren) is de N-VA voorstander van om het CGKR “te hervormen tot een instrument dat werkt op basis van andere principes en waar we als maatschappij iets aan hebben”. Dat is allemaal ontzettend vaag. Eerder zei de N-VA dat het CGKR zich meer moet aansluiten bij “de Vlaamse grondstroom”. Bart Somers (Open VLD) maakte ervan “de Belgische grondstroom”. Dat blijft allemaal vaag en volatiel. Wat is de “grondstroom” vandaag, en wat is ie morgen, en wie interpreteert die hoe? Toetsing aan het internationaal erkende Verdrag voor de Rechten van de Mens is een beter idee.

 

Tot slot. Racisme bestrijden is geen exclusief voorrecht voor het CGKR. Als het racisme toeneemt moet daarvoor de steen niet geworpen worden naar het CGKR dat moet opereren binnen de krijtlijnen uitgezet door de politici in de regering en de Raad van Bestuur van het CGKR. Racisme bestrijden is een opdracht voor iedereen, en zo is het te betreuren dat bijvoorbeeld het antiracistisch tijdschrift In naam van de vrijheid niet meer verschijnt. In de jaren tachtig uitgegeven door B’nai B’rith onder voorzitterschap van… de dan nog jonge en eerder linkse André Gantman. Maar dat is dus dertig jaar geleden. Intussen draait Gantman als een opportunist mee met de rechtse wind.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gantman, de wever, racisme |  Facebook | | |  Print

05-10-13

BART DE WEVER GÉÉN SYMPATHISANT VAN HET AFF

de wever,actiede wever,actie“C’est quoi ce badge qu’il porte sur le col de sa veste?”; vroeg Lucien Durniseau zich op de website van Le Vif af na het zien van het opinieartikel Il faut mettre De Wever en prison ! met de daarbij gepubliceerde foto van Bart De Wever (foto 1).

 

Spijts de rode ster is er weinig verwarring mogelijk, maar voor de duidelijkheid toch. Het is geen badge van het Anti-Fascistisch Front (AFF, foto 2). Die badges  zijn meer bescheiden van omvang. Circa 3 cm groot, tegenover ongeveer 6 cm voor de badge waarmee Bartje pronkt. Het is een badge van 'gast van' het Red Star Line-museum in Antwerpen die Bart De Wever droeg bij een van de vooropeningen van dat nieuwe museum. Wij vinden die rode ster van het Red Star Line-museum overigens wel mooi. Het straalt iets communistisch uit, al is niet alles wat communistisch is mooi. Dat is ook waar.

 

Bart De Wever is, zoals wij, tegen het Vlaams Belang. Maar onze methodes verschillen. Soms gaat Bartje frontaal in tegen het Vlaams Belang, zoals die keer in de Antwerpse gemeenteraad toen hij de komst van een Marokkaanse supermarkt aan de Bredabaan in Merksem verdedigde tegen Filip Dewinter in. Soms neemt Bartje, bewust of onbewust, voorstellen over van het Vlaams Belang. Zoals met zijn idee om een gevangenis in Marokko te bouwen. “Blokkisering van N-VA”, noemde Dewinter het. Het Vlaams Blok ligt Filip Dewinter nauwer aan het hart dan het Vlaams Belang. Maar het is dus niet op die manier dat je het Vlaams Blok/Belang bestrijdt.

 

Nog een reden waarom Bart De Wever op de foto hierboven niet rondloopt met een AFF-badge: die badges zijn in onbruik geraakt. Wat je wel nog ziet, zijn de rode driehoekjes (foto 3). Symbool voor de vervolging van de politiek andersdenkenden door de nazi’s. Geen exclusieve AFF-pin, maar wel een pin die in Vlaanderen vooral door het AFF verspreid is. De voorbije week stonden we aan een tramhalte nog naast een man met zo’n rode driehoek op zijn jas. In de jaren negentig dag en nacht in de weer voor de SP, intussen niet meer politiek actief. “Ah, jij draagt dat nog!”, zeiden wij wijzend naar de rode driehoek. “Ja, en ik vrees dat het meer en meer nodig zal zijn”, antwoordde de man.

 

Het gesprek vond plaats in Antwerpen, maar dat kon je wel vermoeden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, actie |  Facebook | | |  Print

01-10-13

DE DIEPERE BETEKENIS VAN DE VENETIAANSE LEEUWEN-DAS

Niemand heeft mij ooit overdreven zin voor praktische aangelegenheden verweten, maar toch flitste het door mijn hoofd: Waar koop je dat, zo'n das?” schreef Saskia De Coster gisteren in haar column in De Morgen.  “Heeft Bart De Wever de moeite genomen om die speciaal te laten maken bij zo'n zaak waar je ook schorten voor kaaswinkels en T-shirts voor wet T-shirtcontests laat bedrukken? Voor carnaval halen sommigen ook alles uit de kast.”

 

Uiteraard viel de das op die Bart De Wever droeg bij de ‘Blijde Intrede’ van Filip en Mathilde in Antwerpen vrijdagnamiddag. Uitgerekend dan een das met gele leeuwen dragen, ook al zijn het ‘Venetiaanse leeuwen’: dat is vragen om aandacht. Al beweert Bart De Wever dat het louter toeval is. “U moet daar vooral niets achter zoeken”, zei Bart De Wever desgevraagd. “U bent veel te achterdochtig. Het is simpelweg een das die past bij mijn grijs pak en zwarte jas.” (foto: artikeltje uit Het Nieuwsblad)

 

Was die ‘Venetiaanse leeuw’ toeval? Een lezer van deze blog gelooft het niet. Hij mailde ons: “Was die ‘Venetiaanse’ leeuw toeval? Venetië: de autoritaire republiek. Waar enkel de begoede burgerij kon stemmen. Venetië, de stadstaat waar het verklikken van je medeburgers als een plicht werd beschouwd. Venetië, met een nietsontziende politie en justitiemacht die willekeurig mensen kon oppakken en veroordelen. Venetië, handelsstad waar vreemdelingen getolereerd werden zolang ze geld genoeg hadden en zich niet vermengden met de echte Venetianen. Ja, ik zie de parallellen wel met Antwerpen. Voer voor een historicus dus. Ik denk dat Bart De Wever het wil als toen in Venetië.”

 

Het lijkt er sterk op dat als de ‘Venetiaanse leeuw’ op de das van Bart De Wever geen verwijzing is naar de Vlaamse leeuw, het toch minstens een verwijzing is naar een periode in de geschiedenis waarin de republiek Venetië op autoritaire wijze bestuurd werd, waar verklikken als een burgerplicht beschouwd werd, waar de politie almachtig was, waar enkel kapitaalkrachtige vreemdelingen getolereerd werden… De parallel met Antwerpen is te opvallend om te negeren.

 

Bart De Wever die geen koningshuis maar een republiek wil. De N-VA die de toon zet op het Antwerps stadhuis, de CD&V en Open VLD komen er niet aan te pas. Borgerhout dat begin dit jaar een samenscholingsverbod opgelegd kreeg voor een sms die niemand gezien heeft. De oproep om ‘patsers’ en auto’s met vreemde nummerplaten te signaleren. De politie die voor de ‘war on drugs’ een hele wijk afsluit, liefst op de voor de allochtone handelaars in Antwerpen-Noord drukke zondagnamiddag.  ’t Stad is niet van iedereen…

 

Alle historische vergelijkingen lopen ergens fout. Maar de parallellen zijn te opvallend om ze te negeren. We weten ook dat er bij Bart De Wever weinig toeval is. De ‘spontane’ mars naar het Antwerps stadhuis  op de verkiezingsavond van 14 oktober was weliswaar niet aangevraagd, maar wel al maanden tevoren gepland. Diezelfde avond verschalkte Bart De Wever zelfs zijn tekstschrijver Joachim Pohlmann met een ogenschijnlijk onschuldige formulering in zijn overwinningsspeech die heimelijk uit een historische context bleek te komen.

 

Bij de ‘Blijde Intrede’ vrijdagnamiddag maakte Bart De Wever met zijn Venetiaanse leeuwen-das opnieuw een statement waarvan in eerste instantie alleen hijzelf de diepere betekenis van kon zien. Maar die betekenis was er wel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

30-09-13

DE WEVER EN DEWINTER, ELK OP HUN MANIER

Vrijdagavond waren Filip en Mathilde in Antwerpen voor hun ‘Blijde Intrede’ en de opening van het Red Star Line-museum.

 

De combinatie van minder koningsgezinde mensen in de provincie en meer harde Vlaams-nationalisten, maakten dat het protest van Voorpost en anderen meer opviel dan elders. Maar brokken werden er niet gemaakt: Filip begroette tot tweemaal toe zijn fervente tegenstanders (foto 1, met VB-personeelslid Hans Verreyt uit Boom als separatist en antiroyalist op de foto), een van de tegenstanders kreeg zelfs een handdruk. Mathilde liep geen kneuzingen op in weerwil van de cartoon van Marec (foto 2).

 

Als vrijdagavond ons iets leerde, was het vooral over de twee hoofdrolspelers in het Vlaams-nationalistisch kamp: Bart De Wever en Filip Dewinter. De eerste droeg een das met Venetiaanse leeuwen. En Daar Moeten Wij Niets Achter Zoeken. Het was de tweede keer op een paar dagen tijd dat Bart De Wever de pers terecht wees. Toen een VTM-reporter Bart De Wever opwachtte na diens bezoek aan de koning donderdag, verweet Bart De Wever hem anderhalf uur betaald door VTM verprutst te hebben door om niets op Bart De Wever te wachten. Bart De Wever die de kosten en baten van de pers maakt, zover zijn we al.

 

Gevraagd naar het belang van de dag wees de Antwerpse burgemeester op de opening van het Red Star Line-museum en de internationale gasten die daarvoor overgevlogen waren. That was it. Dat Bart De Wever niet koningsgezind is, is zijn goed recht – wij zijn trouwens evenmin koningsgezind. Maar dat Bart De Wever de eerste, officiële komst van het nieuwe koningspaar niet vermeldde, geeft aan hoe De Wever de werkelijkheid ziet: met alleen wat in zijn kraam past.

 

Filip Dewinter liet ook zijn ware kant zien. Dat hij, afgeschermd door zijn bodyguard Koen Spitaels, mee protesteerde tegen het koningshuis en het Belgisch vlaggetje verscheurde dat hem aangereikt werd door een hostess van de provincie Antwerpen, het verbaast niet. Het volgende verbaasde evenmin, maar is wél schandalig. Spijts de aanwezigheid van een VRT-cameraploeg pakte Dewinter het Belgisch vlaggetje van een koningsgezinde vrouw naast Koen Spitaels af om het ook nog eens te verscheuren. De vrouw was stomverbaasd en verontwaardigd, maar ze kreeg van een toeschouwer al vlug een ander Belgische vlaggetje toegereikt.

 

Er zijn vele manieren op te protesteren. Kris Merckx (PVDA) bijvoorbeeld, hoewel uitgenodigd, bleef als democratische republikein weg van het circus. Er zijn andere manieren te bedenken om te protesteren. Maar de schijnheiligheid van Bart De Wever noch het uit de handen rukken van een Belgisch vlaggetje van een doodgewone Vlaming door Filip Dewinter zijn de juiste manier. Het zegt wel veel over de ingesteldheid van De Nieuwe Bazen mochten zij het voor het zeggen krijgen in een onafhankelijk Vlaanderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, dewinter, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

23-09-13

BARTJE OP HET STADHUIS (17)

Bart De Wever houdt van provoceren. De persconferentie vorige dinsdag over de meerjarenbegroting van de stad Antwerpen vanuit het Den Bell-gebouw in Antwerpen-Zuid (foto) was een dubbele provocatie.

 

Een provocatie richting de gemeenteraadsleden die vorige week maandagavond aan een reeks commissievergaderingen op het stadhuis begonnen ter voorbereiding van de gemeenteraads-zitting vanavond. Zowat alle gemeenteraadsleden waren er bijeen, maar een kennisgeving van de meerjarenbegroting was er niet bij voor hen. Een provocatie richting de ambtenaren was er natuurlijk ook. Het pièce de résistance van die meerjaren-begroting is het niet vervangen de komende vijf jaren van 1.420 ambtenaren bij de stad, het OCMW en de dochterondernemingen van de stad Antwerpen. En dat werd uitgerekend voorgesteld in het Den Bell-gebouw waar een tweeduizendtal back office-ambtenaren van stad en OCMW werken. Waar het eerst de lege plekken te zien zullen zijn.

 

Bartje & Co zaten evenwel twaalf hoog, een ei of tomaat naar het raam mikken was zinloos. Bedwelmd door het mooie zicht over Antwerpen vanuit die twaalfde verdieping werd de niet-vervanging van de 1.420 ambtenaren het grote nieuws van de dag. Maar dat nieuws is al oud. In juni al, nota bene in een alle Antwerpse brievenbussen gestopte extra editie van Het Laatste Nieuws om nieuwe regiopagina’s van de krant aan te kondigen, had Bart De Wever al verteld dat de volgende vijf jaren de stedelijke ambtenaren niet vervangen zouden worden bij hun pensionering.

 

Maar het blijft natuurlijk een bijzonder bittere pil, in een stad waar de werkloosheid al groter is dan elders. Ook duidelijk is dat het nieuwe stadsbestuur komaf maakt met de bos- en zeeklassen, en de bijhorende stedelijke infrastructuur. Er is daar intussen al veel over geschreven in de Antwerpse pers, en de verontwaardiging daarover zal nog groot blijven. Schepen Claude Marinower (Open VLD) probeert het te verkopen als een sociale maatregel. Absurdistan ligt voortaan in Antwerpen. Met de 'voucher' van 60 euro die hij in de plaats geeft aan alle schoolkinderen zal men eens naar de Sinksenfoor kunnen gaan, op voorwaarde dat men er niet te lang blijft hangen. Maar geen bos- en zeeklassen voor de sociaal zwaksten kunnen aanbieden.

 

En waar gaat het uitgespaarde geld naartoe? Meer geld voor onderwijs, politie en sociaal beleid werd gezegd. Maar volstaat het geld voor onderwijs en sociaal beleid? Hoe is de rekening echt na de vóór de zomer besliste besparingen in de sociale en culturele sector? En worden de juiste accenten gelegd? Helderheid is daarenboven niet de troef van het nieuwe stadsbestuur. Neem nu dit zinnetje uit de persnota over de meerjarenbegroting: “Antwerpen is de laatste jaren prima verkocht aan de Antwerpenaars, nu is het tijd voor de niet-Antwerpenaars: de vier B’s.” Wie de vier B’s kent, mag ze ons signaleren.

 

Liesbeth Homans (N-VA) beweerde dat de persconferentie dinsdag nodig was om lekken in de pers te vermijden. Een rare redenering want de persconferentie werd een dag op voorhand aangekondigd, met als gevolg dat alle kranten dinsdagmorgen speculaties publiceerden naar aanleiding van de aangekondigde persconferentie. Niemand had de keiharde feiten en cijfers. De ene krant schreef dat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling, een paradepaard van Patrick Janssens, opgedoekt zou worden en geïntegreerd zou worden in de rest van de stadsorganisatie. Een andere krant schreef dat dit nog niet zeker was. Schepen Rob Van de Velde kwam dinsdagmorgen uitleg geven op een personeelsvergadering. Hij noemde alle berichten “voorbarig”, maar wat het dan wel wordt bleef hangen in de mist.

 

Wat dinsdag ook in de nevel bleef hangen, is wat niet uitgevoerd wordt van de verkiezingsbeloften en het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord voorzag bijvoorbeeld de uitbreiding van de populaire Velo’s naar de districten buiten de kernstad (punt 135 uit het bestuursakkoord), maar daarvan is niets terug te vinden in de persnota die dinsdag verspreid werd over de meerjarenbegroting.  Weg belofte, blijft de ontgoochelde districtsbewoner – maar men heeft het hem/haar nog niet durven zeggen.

 

De ene belofte gebroken, komt men al af met een andere belofte. Liesbeth Homans, weer zij, zei dinsdagavond dat ze zich sterk maakt dat met de besparingen bij het personeel niet geraakt wordt aan de stedelijke dienstverlening. Een straffe uitspraak, want het is nog niet bekend hoe de stedelijke diensten gereorganiseerd worden. Er is alleen de belofte van Bart De Wever dat het stedelijk apparaat over twee jaar er helemaal anders zal uitzien. Hoe wist Bart De Wever evenwel niet. Hoe kan je dan zeker zijn dat de stedelijke dienstverlening niet zal verminderen?

 

Maar we hoeven nog niet zo ver te kijken. Vrijdag opent het Red Star Line-museum, en omdat men daar zaaltoezichters nodig heeft is – dixit De Standaardhet Letterenhuis voortaan twee dagen minder in de week open. Zoals trouwens het Vleeshuis-museum. Tot vandaag zes dagen per week open, vanaf nu nog maar vier dagen per week open. Volgens schepen Koen Kennis, vrijdag in een chatsessie bij Gazet van Anhtwerpen, wegens een "grondige renovatie". Rare "grondige renovatie" is dat, slechts drie dagen per week (de gewone sluitingsdag en de twee extra sluitingsdagen) grondig renoveren? Het zal nogal vooruitgaan. Of is er toch een andere reden voor die extra sluitingsdagen?

 

Openings- en dus ook sluitingsdagen worden in het college van burgemeester en schepenen beslist. Was Liesbeth Homans afwezig toen daar beslist werd over de extra sluitingsdagen van het Letterenhuis en het Vleeshuis? Of is ze dit al vergeten? Ze zal het toch niet moedwillig verzwijgen? Natuurlijk ligt geen hond wakker van de verminderde dienstverlening van het Letterenhuis, hoogstens enkele geïnteresseerden in de Vlaamse literatuurgeschiedenis. En een museum over ‘de klank van de stad’? Is het geraas van de auto's en camions op de ring rond Antwerpen al niet genoeg klank in de stad? Maar zich sterk maken dat de dienstverlening aan het publiek niet zal verminderen, terwijl die nu al vermindert. Dat stinkt.

22-09-13

NABILLA IN PARIJS

Het moet hier niet altijd gaan over ‘Bartje op het stadhuis’. Vandaag iets over het bloempje van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur: Nabilla Ait Daoud (foto), weggerukt uit een broodjeszaak in Antwerpen-Zuid en in Antwerpen pardoes schepen geworden voor jeugd, leefmilieu, kinderopvang en dierenwelzijn. “Ik kan het, dat weet ik”, zei ze toen bekend werd dat ze schepen onder Bart De Wever zou worden. Intussen weet ze dat het ook hard werken is.

 

“Ik heb hard gewerkt. Ik was kapot, na een hele dag luisteren naar een uitleg in het Frans”, fulmineerde Nabilla Aid Daoud vrijdag in Het Nieuwsblad. Hoezo? Dat zit zo: Zoals ook elders is er in Antwerpen een groot tekort aan kinderopvang. En waar er een tekort is, daar wil de privé-sector een helpende hand bieden. Op voorwaarde dat er voldoende winst mee kan gemaakt worden. Dat spreekt. En zo gebeurde het dat de multinational Sodexo, die met 420.000 personeelsleden instaat voor Quality of Live Services, Nabilla uitnodigde voor een bezoek aan drie kindercrèches in Parijs.

 

Nabilla Ait Daoud: “Aanvankelijk was het de bedoeling om die maandag met de Thalys op en neer te rijden, maar dat vond ik nogal duur. Daarom heb ik beslist om met mijn kabinetsadviseur gewoon met de wagen te rijden. Maar dan moesten we wel al op zondag vertrekken en overnachten. De mensen van Sodexo stonden er op om ons verblijf te betalen. Het was trouwens een bescheiden hotel van de Accor-groep. Ik heb zelfs een kamer gedeeld met mijn kabinetsadviseur.” “Uiteindelijk kostte dit werkbezoek de belastingbetaler slechts 36 euro tol”, vervolgde de geplaagde schepen in Gazet van Antwerpen.

 

En ze wordt geplaagd, door Joris Giebens. In de jaren negentig nog samen met Bart De Wever actief in de Volksunie, maar met het opdoeken van de VU kant gekozen voor Bert Anciaux met zijn Spirit (Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht). En daarna via Vl.Pro (VlaamsProgressieven) naar de SLP (Sociaal-Liberale Partij, de partij van Geert Lambert) en nu gemeenteraadslid voor Groen. Joris Giebens ontdekte dat de schepen op reis was op 9 en 10 juni, en die reis pas op 21 juni werd goedgekeurd door het schepencollege. Logischerwijze moet het schepencollege zich uitspreken over een reis vooraleer die al dan niet plaatsvindt, maar het was anders gelopen. Joris Giebens meldde dit aan het integriteitsbureau van de stad Antwerpen.

 

“Heeft Joris Giebens echt niks beter te doen? Ik vind het heel ver gaan dat hij hiervoor een klacht indient bij het integriteitsbureau”, zei Nabilla Ait Daoud woest aan Het Nieuwsblad. Voormalig rechtbankvoorzitter en nu voorzitter van het integriteitsbureau Ivo Moyersoen treedt Joris Giebens anders over de hele lijn bij: “De leden van het integriteitsbureau zijn van mening dat er altijd voorzichtigheid geboden is in contacten met potentiële aanbieders van dienstverlening en dat het daarom aan te raden is om zulke werkbezoeken te bekostigen met stedelijke middelen.”

 

Burgemeester Bart De Wever ziet het probleem niet. Bart De Wever (gisteren in Gazet van Antwerpen): “Het schepencollege laat zich echt niet beïnvloeden door een overnachting van een schepen in een hotel. Het gaat hier echt om een goed bedoelde vormfout.” Dat is er eentje om te onthouden voor ambtenaren die zich moeten verdedigen in een tuchtzaak. “Mijnheer, het was een goed bedoelde vormfout.” Het is al de tweede keer dat het integriteitsbureau N-VA-politici op de vinger moest tikken. Burgemeester Bart De Wever en zijn N-VA-schepenen Liesbeth Homans en Rob Van de Velde gingen over de schreef door als paashazen maar zonder vermomming paaseieren te gaan uitdelen aan de bejaarde rusthuisbewoners van het Zorgbedrijf. Dat de directeur van het Zorgbedrijf hiervoor zijn toestemming had gegeven was voor het integriteitsbureau van geen tel gezien de hiërarchische verhouding tussen de directeur en zijn schepen (Liesbet Homans, nvdr.).

 

Nabilla Ait Daoud is de kwaadste niet. Naar verluidt staat ze open voor alles, met Bert Corluy als kabinetschef heeft ze evenwel een waakhond gekregen vanuit het N-VA-apparaat. Nabilla kan al eens aan de mouw trekken van Bart De Wever voor een, in een hilarisch filmpje uitmondende, oproep voor een beter klimaat. En Parijs is een lichtstad waar het al eens meer fout loopt met Vlaamse politici: Pierre Chevalier (SP, later Open VLD), wijlen Staf Neel (SP, later Vlaams Blok)…

 

Het ergst is dat het ook in Antwerpen dreigt fout te lopen. Moet de neoliberale logica nu echt toegepast worden bij de kinderopvang? We weten hoe het is gelopen met de bejaardenzorg in privé-handen: duurder en minder zorg. Laat de kinderopvang uit handen van de kapitalistische marktlogica: hou het in overheidshanden (de gemeentelijke kinderopvang) of kleinschalige privé-initiatieven (onthaalouders…). Kinderen zijn geen producten om winst uit te kloppen, met wereldwijd uitgedokterde strategieën. Ze zullen later nog genoeg geconfronteerd worden met die logica.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, ait daoud, sociaal, de wever |  Facebook | | |  Print

21-09-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Wegens de actualiteit in Griekenland (foto’s) hebben we onze rubriek op vrijdag een dagje opgeschoven, maar hier zijn ze: onze citaten van de week.

 

“Ondanks de wurgende belastingen en het om zich heen grijpende marxisme is zelfs het aantal superrijken in België nog maar eens met 8 procent gestegen.” Tezelfdertijd zijn nog nooit zoveel schulden onbetaald als nu, tegen de 3 miljard euro aan. Allicht het gevolg van de economische crisis en de besparingen bij de overheid. De rijker zijn weer rijker geworden, en de armen weer armer. (dS Weekblad, 14 september 2013)

 

“Het Vlaams Blok is een vorm van stupiditeit, dat kun je van De Wever natuurlijk niet zeggen. Hij is ongelooflijk slim. Maar moet je blij zijn? Dan kun je net zo goed zeggen: Joepie, de SS is er niet meer, alles is goed.” Het zag er lang naar uit dat het archief van fotograaf Herman Selleslags in het Antwerpse Felixpakhuis zou terechtkomen. Herman Selleslags: “Maar ik heb dat gestopt. Bewust. Met deze burgemeester wil ik mijn foto’s niet aan het Stadsarchief toevertrouwen.” De voormalige Humo-fotograaf is blij dat hij op pensioen is en dan ook niet moet opdraven voor opdrachten als ‘Bart De Wever fotograferen’. (De Morgen, 14 september 2013)

 

“Ons grootste probleem is ‘imperial overstretch’. Om het in militaire termen te verwoorden: als je heel snel oprukt, worden je aanvoerlijnen lang en je flanken kwetsbaar. Hier en daar vallen dan gaten in de linies, zoals deze week in Turnhout. En dan moet je even je opmars stoppen en die gaten dichten.” Bart De Wever denkt in militaire termen over het succes van zijn partij. (De Tijd, 14 september 2013)

 

“N-VA heeft het omgekeerde probleem. De Wever moet vermijden dat hij als voorzitter geassocieerd wordt met wat zijn ministers in de Vlaamse regering doen. Hoe minder hij vereenzelvigd wordt met wat Philippe Muyters en Geert Bourgeois presteren, hoe beter voor hem en zijn partij.” De SP.A kan zich optrekken aan het puike regeringswerk van Johan Vanden Lanotte en John Crombez, maar dat is niet voldoende om de partij meer kiezers te bezorgen. De N-VA heeft het omgekeerde probleem. (Humo, 17 september 2013)

 

“In alle jaren socialistisch beleid heb ik dit nooit meegemaakt: de oppositie wordt hier gewoon monddood gemaakt.” Filip Dewinter over de manier waarop Bart De Wever zijn besparingen aan de pers presenteerde en pas achteraf de gemeenteraadsleden inlichtte. (Knack online, 17 september 2013)

 

“Dyab Abou Jahjah keert na bijna tien jaar afwezigheid terug naar België en plots is het kot te klein. Er wordt zelfs geschreeuwd om hem onmiddellijk in de boeien te slaan wanneer hij hier voet aan land zet. Abou Jahjah mag dan wel naar eigen zeggen ouder en wijzer zijn geworden, sommigen in dit land zijn dat blijkbaar nog lang niet.” Rachida Lamrabet over de reacties op de terugkeer van Dyab Abou Jahjah, en vooral de zogenaamde AEL-generatie. (De Standaard, 18 september 2013)

“Ik zou de krantenkoppen wel eens willen zien als bedrijfsleider Ferand Huts aankondigt dat hij in de Antwerpse haven 1.420 banen gaat schrappen. Ik denk niet dat de kranten dan zullen titelen dat Huts de weg toont. Maar als Bart De Wever, in het grootste bedrijf van Antwerpen, het mes in het personeelsbestand zet, is dat blijkbaar de goede weg.” Louis Tobback bekritiseert de afslanking van het Antwerps stedelijk ambtenarenapparaat en het commentaar in de kranten, zonder de krant zelf te vermelden De Standaard die ’t Stad wijst de weg titelde. (De Standaard, 19 september 2013)

"Hun boodschap: vrouwen moeten kunnen dragen wat ze willen, en dat mag niet in de islam. Het werd een ludieke actie, want niet alle VB-dames slaagden erin om op die hakken het evenwicht te bewaren op de kasseien van de Grote Markt. Ook VB-senator Anke Van dermeersch ging bijna onderuit." Reclameren dat men onder de islam niet mag dragen wat men wil, maar niet in staat zijn te stappen met de hoge hakken die men zou willen. Zo zijn de 'Vrouwen tegen islamisering'. (Gazet van Antwerpen, 20 september 2013)

13-09-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Pairi Daiza is bekroond als Beste dierentuin van België en Nederland 2013 en toch vindt Zuhal Demir (Antwerps districts’burgemeester’ en N-VA-parlementslid) dat het niet kan dat twee panda’s in de buurt van Elio Di Rupo’s woonplaats Bergen te zien zullen zijn, en niet in Antwerpen. Of hoe de ene N-VA’er de andere, partijvoorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever, deze week wilde overtroeven in media-aandacht en bravoure. Eén van de twee panda's werd er meteen moedeloos van (foto).

 

“Eerst werd gezegd dat hij begin 2014 zou stoppen als partijvoorzitter, nu is dat al uitgesteld naar november. Dat betekent dat hij al bijna een derde van zijn termijn als burgemeester een dubbele functie zal hebben vervuld. En wellicht wordt dat nog langer, want ik kan me niet voorstellen dat zijn partij de onderhandelingen met Elio Di Rupo enkel zal laten voeren door huidig ondervoorzitter Ben Weyts. En die onderhandelingen kunnen lang duren, zoals we weten.” Politicoloog Dave Sinardet waarschuwt dat de Antwerpenaren nog enige tijd zullen moeten wachten op een fulltime burgemeester. (Gazet van Antwerpen, 7 september 2013)

 

“Sinds 2003 loopt hij elke twee tot drie weken de ganse lengte van de straat af, en telt hij hoeveel (geschreven) talen er zichtbaar in het straatbeeld te zien zijn – op affiches, etalages, geparkeerde auto’s, vuilniszakken zelfs. ‘Ik telde er nooit minder dan elf en maximaal 24.’ Nederlands, Frans en Engels uiteraard. Arabisch en Turks (Berchem stond lang bekend als een Turkse buurt), maar ook Pools, Russisch, Thai, Farsi, Urdu, Hindi, Albanees, Portugees, Tamil, Japans, Armeens… ja zelfs Latijn (op de kerk).” Jan Blommaert heeft een nieuw, academisch boek uit over de superdiversiteit in de Driekoningenstraat en omgeving in Berchem. De acties van Voorpost voor een Vlaams Vlaanderen hebben hun doel niet bereikt. (dS Weekblad, 7 september 2013)

 

“De laatste moet de vlag naar Brussel terugbrengen.” Reactie van een AFF-bloglezer nadat bij de N-VA in Turnhout de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de communicatieverantwoordelijke, drie schepenen en nog eens drie gemeenteraadsleden geschorst zijn door het nationaal bestuur van de N-VA. (E-mail, 7 september 2013)

 

“Wat met de voedingsbodem van radicalisme? Komt er ook een manifest voor beleidsmakers tegen islamofobie, werkloosheid en discriminatie?” Saïd El Kaouakibi vindt dat zonder de echte voedingsbodem van radicalisme aan te pakken de brochure Beheersen van moslimradicalisering. Handleiding voor beleid en praktijk weinig zoden aan de dijk brengt. (Gazet van Antwerpen, 10 september 2013)

 

“In Humo zegt Zuhal Demir (N-VA): ‘Tweehonderdduizend illegalen die de taal niet spreken, geen werk hebben en die ten laste zijn van het OCMW: onze samenleving kan dat niet aan.’ Welnu, als districtsburgemeester in Antwerpen zou zij toch mogen weten dat illegalen helemaal géén recht hebben op een OCMW-uitkering, alleen al omdat ze illegaal zijn! Dergelijke beweringen zijn pure desinformatie en stemmingmakerij, en worden door sommige mensen maar al te gemakkelijk geslikt. Het Vlaams Belang is dan niet veraf!” Lezersbrief van Paul Van den Berghe uit Gent. (Humo, 10 september 2013)

 

“Het park is verzorgd en de dieren hebben er meer ruimte dan in de Antwerpse Zoo. Daarom ben ik blij met de beslissing van Di Rupo – wat ook zijn eigen achterliggende beweegreden moge zijn. Volgens zijn kabinet is het trouwens de Chinese overheid die de keuze maakt. Dat de N-VA de premier over de panda’s wil interpelleren, is daarom ronduit beschamend. Elke stok om ‘de Walen’ mee te slaan is voor deze partij welkom, ook een bamboestok.” Schrijfster Ann De Craemer vindt het een verdedigbaar idee om twee panda’s uit China in Pairi Daiza te verwelkomen. Ann De Craemer vindt het belangrijker dat Elio Di Rupo de schending van mensenrechten in China aankaart. “Maar daarover zal de N-VA hem vast niet interpelleren.” (dS Avond, 10 september 2013)

 

(afgemeten) Wij zeggen samen niks.” PVDA-voorzitter Peter Mertens nadat Gerolf Annemans de SP.A afbrandt. Gerolf Annemans: “Mocht ik links zijn, dan zou ik me ook niet meer thuis voelen bij de SP.A. Tegen dat zogenaamd socialistisch beleid van die partij zeg ik samen met u: ‘neen’.” (Knack, 11 september 2013)

 

“De grootste drogreden is niet wat De Wever zegt maar hoe hij het zegt. Wat hem zo’n dodelijke debater maakt is zijn verongelijkte en cynische toon, die suggereert dat wat hij zegt toch de logica zelve is, dat ieder mens met een beetje gezond verstand toch moet inzien dat hij gelijk heeft en dat het godgeklaagd is dat iemand probeert hem tegen te spreken. (...) Tegen die toon kan geen enkel rationeel betoog opboksen. Als zijn argumenten worden ontkracht reageert De Wever daar niet op, hij trekt zijn mondhoek op, verlegt de aandacht en suggereert daarmee dat zijn gesprekspartner een onuitstaanbare muggenzifter is, die liever over details dan over de essentie discussieert, ook al zijn die details de essentie. Zijn succes in peilingen en op internetfora suggereert dat voor vele mensen de perceptie die hij creëert veel meer indruk maakt dan de kwaliteit van zijn argumenten.” Stefan van den Broeck ontleedt de discussietechniek van Bart De Wever. (Apache, 12 september 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, boeken, diversiteit, n-va, aalst, demir, antwerpen, annemans |  Facebook | | |  Print

23-08-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Naast ernstige bedenkingen over Liesbeth Homans’ relativiteitstheorie over racisme, waren er de voorbije week ook plezante commentaren. Zoals: “Als Liesbeth Homans boos kijkt, wordt er ergens in Australië een kangoeroe neergebliksemd. Als ze spreekt, lijkt het wel alsof er een vuurspuwende draak in een goedkope B-film een hele stad bedreigt.” Of over  medegeïnterviewde Sven De Ridder: “De acteur kwam slechts even aan het woord: ‘In films heb ik racisme gezien, ja. Maar daarbuiten niet, nee.’ Het was geen repliek uit een toneelstuk van het Echt Antwaarps Theater met als titel ‘Zonder verstand is ’t ambetant’. Hij méénde het.” Aldus journalist-publicist Frank Van Laeken in een voor het overige ook ernstig commentaar. En wat trok nog onze aandacht?

 

“We doen veel moeite om alle deftige partijen aan bod te laten komen.” Het Vlaams Belang is weer niet uitgenodigd voor deelname aan De slimste mens ter wereld. Eric Van Looy vertelt naar welke kandidaten is gehengeld voor de nieuwe reeks die maandag 2 september start. (Het Laatste Nieuws, 17 augustus 2013)

 

“Op zijn blog trekt Siegfried Bracke van leer tegen de krakersbeweging en neemt hij Noord-Amerika als voorbeeld voor de welvaartsstaat wereldwijd. Volgens deze Gentse volksnar is de welvaart in Noord-Amerika te danken aan secuur eigendomsrecht en aan ‘the rule of law’. Heeft hij het dan over het recht om andermans rijkdommen in te pikken door gruwelijke oorlogen? Heeft hij het over ‘the rule of law’ van wurgende embargo’s en staatsgrepen tegen sociaal vooruitstrevende landen die de mens boven de winst stellen? Heeft hij het over het eigendomsrecht dat brutaal van de ‘native Americans’ werd afgenomen? Is dat alles niet duizendmaal erger dan het kraken van een leegstaande woning?” Lezersbrief van Ronny Struyf uit Antwerpen. (Gazet van Antwerpen, 17 augustus 2013)

 

“De jongeren koeioneren en afschrikken om terug te komen, dat kan De Wever wel. Maar wanneer doet hij iets om te voorkomen dat er nog jongeren vertrekken?” Bart De Wever nam het leefloon af van een vrouw met drie kinderen omdat haar echtgenoot naar Syrië is vertrokken en de vrouw geen gerechtelijke procedure is gestart om onderhoudsgeld te eisen van haar verdwenen echtgenoot. De adressencontrole met het oog op ambtelijke schrapping van Syrië-strijders gaat intussen verder. Dimitri Bontinck, vader van een naar Syrië verdwaalde jongere, reageert. (Het Laatste Nieuws, 17 augustus 2013)

 

“’Als ik een allochtone jongen op de tram vraag om zijn voeten van de bank te halen – wat ik ook tegen mijn kinderen zou zeggen – ben ik toch geen racist?’ Tiens, geef dan een goeie voorbeeld mevrouw de schepen van inburgering en poseer niet op de foto met uw voeten op de stoel van de burgemeester (foto)! En over opvoeding van kinderen gesproken: wilt u a.u.b. vanaf volgend schooljaar uw dienstwagen niet meer dubbel laten parkeren aan de schoolpoort? Of op plaatsen bestemd voor mindervaliden? En niet meer in de rij gaan staan voor een ijskar terwijl uw wagen dubbel geparkeerd staat? Dat maakt me, en met mij veel andere ouders, racistisch en haatdragend tegenover een bevolkingsgroep: namelijk arrogante schepenen!” Hicham El Mzairh woont in Wilrijk waar de eveneens in het ‘geitendorp’ wonende Liesbeth Homans opvalt met haar dienstwagen. (Facebook, 19 augustus 2013)

 

“Homo in elkaar geslagen in Kortrijk. Daders heten Kenny en Jason. Weinig animo op Twitter.” Waren de daders moslims, Filip Dewinter had al lang geklaagd over homofobie. (Twitter, 19 augustus 2013)

 

“Merk op hoe De Wever sinds de electorale campagne van afgelopen jaar geen simpele confectiepakken meer draagt, maar design-maatpakken en dassen. Hij incarneert de elitaire kant van de partij; de mindere goden (Homans, Francken, Weyts, Bracke) mogen de visvangst aan de extreme rechterflank op zich nemen.” Jan Blommaert schetst het palmares van de N-VA. (KifKif, 20 april 2013)

 

“Ik ben zo blij dat je Hasta Siempre mooi vindt. Ik liep rond in Cuba en op iedere straathoek kon je dat liedje horen. (…)  Het mooiste liedje van de wereld.” Rocco Granata heeft gelijk. Hasta Siempre is het mooiste liedje ter wereld, minstens een van de mooiste. (Humo, 20 augustus 2013)

 

“Een partij moet het verdienen om aan bod te komen in mijn conference. Vlaams Belang heeft de voorbije zeven jaar niets relevants meer gedaan. De partij heeft in 2006 de herverkiezing van Patrick Janssens in de hand gewerkt, maar daarna heeft de N-VA hun rol overgenomen. Had iemand van Vlaams Belang op de eedaflegging van koning Filip iets geroepen, dan kreeg die waarschijnlijk wel een plaats in de show.” Niet alleen geen Vlaams Belang in De slimste mens ter wereld, het Vlaams Belang heeft ook haar kans gemist om in de eindejaarsconference van Geert Hoste opgenomen te worden. (Knack, 21 augustus 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, media, bracke, de wever, homans, holebi, cultuur |  Facebook | | |  Print

26-07-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

“Uiteindelijk kon Gilberto Gil beter de geschiedenis laten rusten dan de heupen van die prachtige Braziliaanse jongedames voor ons.” Zanger-componist Gilberto Gil, van 2003 tot 2008 Braziliaans minister van Cultuur, gaf een tropisch concert in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne (foto), maar zweeg over de massale betogingen in Brazilië. De muziekrecensent van De Morgen vindt dit uiteindelijk niet zo erg. Onze chef-blog was er ook en hoorde Gilberto Gil wel zijn steun uitspreken voor de Occupy-beweging. En wat hoorden of lazen we nog?

 

“Door de staatshervorming heeft de provincie er niet langer de middelen voor en moeten we het stopzetten.”ATV-hoofdredacteur Hans Hellemans meldt dat het boekenprogramma Onder cover, dat gedeeltelijk gesponsord werd door het provinciebestuur, niet langer te zien zal zijn op de Antwerpse regionale televisiezender ATV. Met dank aan Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) die de herschikking van bevoegdheden van de provincie doorvoerde en aan Antwerps bestendig gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens (N-VA) die de herschikking steunt. Kan ATV dan niet het boekenprogramma volledig zelf bekostigen? Dat zou toch moeten kunnen. Ter verdediging van ATV geldt wel dat de zender ook minder middelen krijgt door het schrappen van de uitzendingen van De Nieuwe Antwerpenaar, een van de eerste beslissingen van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). (De Standaard, 19 juli 2013)

 

“Politici zijn allemaal hetzelfde, en daarom kan ik bij mijn studenten al aanwijzen wie er talent heeft om later in de politiek te gaan. Alle politici die ik ken zijn intelligent, gedreven, hardwerkend, zeer overtuigd van het eigen gelijk, en ze hebben weinig aanleg om naar de argumenten van anderen te luisteren.” Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven, kent zijn pappenheimers. (De Standaard, 19 juli 2013)

 

“Enkele weken geleden werd de internationaal gerenommeerde socioloog Zygmunt Bauman tijdens een lezing aan de universiteit van Wroclaw door een honderdtal Poolse skinheads belaagd. (…) Het stelletje hooligans werd uiteindelijk door zwaarbewapende agenten en leden van de Poolse antiterrorisme-eenheid uit de universiteitsaula verwijderd. De intellectuele vrijheid gered, zou je denken. Maar als de vrijheid van denken en spreken al een zaak voor onze antiterreurdiensten wordt, dreigt er dan niet iets mis te lopen in Europa? Vrij denken in een harnas is moeilijk.” De Pools-Vlaamse filosofe Alicja Gescinska over haar geboorteland. (De Morgen, 20 juli 2013)

 

“Tot slot zullen een aantal van de 150 medewerkers ingezet worden voor een verdubbeling van onze arrestatie-eenheden, die onder meer criminelen opsporen en gespecialiseerde steun bieden bij betogingen.” Een nieuw gebouw heeft de Antwerpse politie nog niet, maar als de toren op de Oudaan verlaten wordt en elders efficiënter kan gewerkt worden, kunnen 150 politiemensen extra de straat op in Antwerpen. Korpschef Serge Muyters weet al waar die inzetten. Onder andere voor “een verdubbeling van onze arrestatie-eenheden”. Officieel: het Bijzonder Bijstandsteam (BBT); in de volksmond: de ‘bottinekes’.  Het “gespecialiseerde steun bieden bij betogingen” bestaat vaak uit het in vrijetijdskledij zich mengen tussen betogers. Toen we hen op 1 mei zagen, dachten we eerst dat het een groepje N-SA’ers waren. (Gazet van Antwerpen, 20 juli 2013)

 

“Een niet zo recent, maar daarom niet minder interessant statistiekje leert dat de meest separatistische partij, Vlaams Belang, naar verhouding het grootste aantal royalisten in haar rangen telt. Dat klinkt paradoxaal, maar hoeft dat helemaal niet te zijn. (…) Het laat zich immers snel raden wat die Belang-kiezers zoeken: autoriteit, een gezagsstructuur, traditie, vastigheid. Los van de specifieke politieke inhoud daarvan, is dat precies wat de partij claimt, maar wat de monarchie net zo goed kan uitstralen.” Het is niet de enige keer dat de Vlaams Belang-kiezers anders denken dan de Vlaams Belang-partijleiding. Ook over abortus bijvoorbeeld is dat anders. (De Standaard, 23 juli 2013)

 

“Met gemengde gevoelens blik ik terug op de festiviteiten rond 21 juli in Antwerpen. Dat onze nieuwe burgemeester geen royalist is, dat is zijn volste recht. Maar hij is gekozen door het volk en moet ten dienste staan van het volk. Dus ook van de oudstrijders die wel nog erg veel belang hechten aan die jaarlijkse festiviteiten. Nu was het duidelijk met veel tegengoesting.” Lezersbrief van Jan Marissen, uit Antwerpen. Overigens kwam Bart De Wever twintig minuten te laat op de 21 juli-plechtigheid aan het Stadspark en vond hij het niet nodig zich hiervoor te verontschuldigen. (Gazet van Antwerpen, 23 juli 2013)

 

“In 2014 zullen de andere partijen in zijn plaats kiezen dat ze niet met hem willen samenwerken en kan hij weer de verongelijkte politicus spelen. Ik hoor het hem al zeggen: ‘Koning Filip is nog erger dan zijn vader.’ (lacht) Hugo De Ridder gelooft niet dat er voor de N-VA na de volgende verkiezingen een grote rol is weggelegd op nationaal niveau. (Humo, 23 juli 2013)

 

"Wij hanteren onze eigen kledingvoorschriften. We weren alle racistische of seksistische slogans. Maar tot hiertoe hebben we daar nog nooit problemen mee gehad." De organisatoren van Tomorrowland reageren slimmer dan de burgemeesters van Rumst (CD&V) en Boom (N-VA) door enkel racistische en seksistische kledij te viseren. (Meerdere kranten, 24 en 25 juli 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, boeken, polen, antwerpen, vlaams belang, de wever |  Facebook | | |  Print

25-07-13

BARTJE OP DE PRAATSTOEL BIJ 'T PALLIETERKE

Gerenommeerde buitenlandse bladen die om een interview met Bart De Wever vroegen, werden wandelen gestuurd. Maar voor ’t Pallieterke stond de deur op ’t Schoon Verdiep wagenwijd open. Het weekblad voor mensen met een goed hart maar een slecht karakter publiceert deze week een interview met Bart De Wever onder de kop “Wij moeten beletten dat Di Rupo in 2014 de Vlaamse regering vormt.”

 

“Hier zaten bijna honderd jaar lang socialisten”, zegt Bart De Wever als ’t Pallieterke zijn burgemeesterskabinet binnenstapt. “Ik ben de eerste verkozen Vlaams-nationalist achter deze burgemeesterstafel.”  Ook van het vele volk op de 11 juli-viering op de Antwerpse Grote Markt geniet Bart De Wever nog na. “Dit succesverhaal past natuurlijk niet in het plaatje van de traditionele partijen. Die willen het laten uitschijnen alsof de N-VA een verzuurde groep is, een partij die zo’n beetje lijkt op het Vlaams Belang.”

 

“We gaan een harde strijd tegemoet”, zegt Bart De Wever als hij gepolst wordt naar de verkiezingen op 25 mei 2014. “De vrees bestaat dat ze na de verkiezingen alle kreupelen in één bed gooien om een regering-Di Rupo II op de been te helpen. Om van Vlaanderen een vazalstaat te maken. We moeten beletten dat Di Rupo de Vlaamse regering samenstelt. Voorzitter Wouter Beke van de CD&V heeft het al gezegd: ‘We gaan eerst een Belgische regering maken.’ Je moet maar durven.” Bart De Wever rekent er daarom op met een sterk mandaat van de kiezer eerst de Vlaamse regering te vormen, en dan pas te denken aan de Belgische regering.

 

Maar is er intussen al wat veranderd in Antwerpen? “Ja, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies. Voorheen is er nooit globaal gekeken naar die subsidiepolitiek en kregen sommige verenigingen gemakkelijk hun jaarlijkse toelage. Nu hebben we dat gesaneerd, tot groot ongenoegen van degenen die van het systeem genoten.”

 

Zoekt De Wever nog Vlaams Belang’ers aan te trekken. “Ik heb dat nooit gedaan. Niet bij Vlaams Belang en evenmin bij andere partijen. Mensen die wel eens in een gesprek zeggen: ‘Ik ben niet meer gelukkig in mijn partij’, die zal ik niet beletten over te stappen als we in de betrokkene geloven. Wij hebben ongeveer 1.700 mandatarissen. 60 tot 70 komen uit andere partijen, van wie ongeveer 25 uit het VB.”

 

Ter rechterzijde blijft het Vlaams Belang De Wever bekampen. “N-VA is een centrumrechtse partij die streeft naar autonomie. Ik houd me niet bezig met hen die nu nog voor Filip Dewinter kiezen. Ik denk dat het voor iedereen toch wel duidelijk is dat N-VA en Vlaams Belang twee verschillende partijen zijn. Zowel qua stijl als qua inhoud.” Inderdaad. We hebben nog geen VB-schepen gezien, laat staan een VB-schepen die op een podium in een zaal met enkele honderden mensen zijn broek laat zakken.

 

Bart De Wever vervolgt: “Wij zijn een aanbodpartij. Wij willen met ons programma brede lagen van de bevolking aantrekken. Wij hebben daarvoor geen marketingmensen nodig. Wij gaan voort op onze intuïtie. Wij willen de Vlaamse mensen een identiteit aanbieden. Waar voel ik me goed? Waar ben ik veilig? Waar kan ik mijn kost verdienen? Wij spelen ook op de behoeften van de nieuwe generaties.”

 

Wat met de Vlaamse beweging? “De Vlaamse beweging moet voor mij antwoorden bieden over economie, jobs, veiligheid, strijd tegen de criminaliteit, kortom over een beter Vlaanderen. Ik word vaak uitgenodigd op bijeenkomsten van ‘captains of industrie’. Daar zitten dikwijls ook Franstaligen bij, maar zij staan open voor de N-VA en haar programma. Ook in die kringen begrijpt men dat er verandering nodig is.”

 

“Is de Vlaamse beweging nog nodig? Zij is te veel blijven hangen in de culturele kloof. De strijd voor ‘Vlaanderen Vlaams’ is gewonnen. Men kan perfect Vlaming zijn in Vlaanderen. Maar niet in Brussel en nog niet in de Rand. (…) Onze kernstrijd gaat niet om een frietkot dat ze ‘Grand Place’ willen noemen, zoals in Kortrijk. Zo’n feit wordt dan in de pers torenhoog uitvergroot, precies of dat dit het enige is aan beleid dat de N-VA kan voorleggen.”

 

Of het nodig is dat een schepen van Ondernemen en economie ‘suggereert’ een zaak niet Grand Place maar Frituur Grote Markt te noemen, is natuurlijk een vraag die niet opkomt bij ’t Pallieterke.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever |  Facebook | | |  Print

08-07-13

N-VA: NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS

We zijn nu zes maanden verder nadat in nogal wat steden en gemeenten de N-VA de burgemeester en/of schepenen mocht leveren.

 

Bart De Wever viel natuurlijk op met wat hij uitstak op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen: verbieden van een betoging in Borgerhout waarvoor niemand een oproep heeft gezien; schrappen van de slogan ’t Stad is van iedereen; stopzetten van het stedelijk informatiemagazine De Nieuwe Antwerpenaar; een intussen door de provinciegouverneur geschorste maatregel waarbij nieuwe vreemdelingen bij inschrijving in het bevolkingsregister 250 euro extra moeten betalen; on hold zetten van alle infrastructuurwerken (het Moorkenspark in Borgerhout bijv., spijts jaren inspraak en akkoord van de buurtbewoners) als de werken al niet afgevoerd werden (fietspad Generaal Lemanstraat bijv.); de discussie over de stadskas waarin meer geld werd overgelaten dan Bart De Wever oorspronkelijk liet uitschijnen, wat niet belette dat bij sociale en culturele verenigingen gekort werd op hun subsidies (bij de Scheld’apen bijv. veertig procent)… En dan zwijgen we nog over het Sinksenfoordossier en de voetbalsoap.

 

Buiten Antwerpen deden de N-VA’ers vrolijk mee. Van burgemeester Jan Jambon die in Brasschaat de Vlaamse Leeuw-vlag stiekem en tegen alle wettelijke regels in centraal aan het gemeentehuis liet hangen, over burgemeester Jeroen Baert die in Boom kledijvoorschriften voor gemeenteraadsleden uitvaardigde, tot schepen Frank De Dobbeleer die in Dilbeek voor een zaal met vierhonderd mensen zijn broek liet zakken toen hij de (Franstalige) naam van een petanqueclub moest afroepen.  In Aalter, Kortrijk en Turnhout zijn daarenboven de laatste dagen en weken ernstige geschillen tussen N-VA-mandatarissen gesignaleerd. Niet zozeer politieke meningsverschillen – dat zou nog oorbaar zijn – meer de verschillende karakters die niet met elkaar overeenkomen.

 

In Aalter (Oost-Vlaanderen) vragen een veertigtal N-VA-leden om het kartel CD&V/N-VA stop te zetten, en de verkozen N-VA-gemeenteraadsleden een aparte fractie te laten vormen in de gemeenteraad. Onmiddellijke aanleiding is het al dan niet oprichten van een nieuwe intercommunale in de streek. OCMW-voorzitter Luc De Meyer reageert verrast: “Da’s wel heel cru. We hebben twee weken terug nog een barbecue gehad met de N-VA-leden en daar is toen niks over die kwesties gezegd.” Rufij Baeke, lid van het arrondissementsbestuur van de N-VA in Gent-Eeklo, weet waarom. Rufij Baeke (in Het Nieuwsblad): “De lokale achterban heeft in Aalter het gevoel dat de verkozen mandatarissen hun postje vast hebben en zich van de rest niks meer aantrekken.”

 

In Kortrijk (West-Vlaanderen), waar N-VA-schepen Rudolf Scherpereel de uitbaters van Grand Place vroeg hun zaak Frituur Grote Markt te noemen en daar ludiek protest tegen kwam, gaat het gerucht dat N-VA-schepen voor Financiën en Kerkfabrieken Catherine Waelkens wil stoppen als schepen. “Dat klopt niet”, zegt Catherine Waelkens in Het Laatste Nieuws, “maar ik geef wel toe dat ik me niet helemaal gelukkig voel.” Geo Vertichel, voorzitter van de N-VA in Kortrijk, legt in dezelfde krant uit waarom: “Het botert niet helemaal tussen Waelkens en collega N-VA-schepen Rudolf Scherpereel. Hun karakters botsen.”  En de derde N-VA’er in het Kortrijkse schepencollege, An Vandersteene, vindt dat ze met Onderwijs, Cultuur en Sport een zwaar pakket aan bevoegdheden heeft gekregen. Een te zwaar pakket. Ze krijgt het niet rond en zou nu ondersteund worden met werkgroepen vanuit de N-VA. Vandersteene kreeg kritiek omdat ze als schepen voor Cultuur bijvoorbeeld afwezig bij de culturele seizoenswissel in de Kortrijkse stadsschouwburg.

 

In Turnhout (Antwerpen) lopen de spanningen het hoogst op. Het botert daar niet tussen N-VA-burgemeester Erwin Brentjens (foto) en N-VA-schepen voor Cultuur en Mobiliteit Willy Van Geirt enerzijds, en N-VA-schepen voor Ruimtelijke ordening en Economie Tom Versmissen anderzijds. Tom Versmissen is ook eerste schepen in het Turnhoutse schepencollege en voorzitter van het plaatselijk N-VA-bestuur. Alhoewel pas enkele maanden geleden herkozen als N-VA-voorzitter heeft Tom Versmissen zijn ontslag als N-VA-voorzitter ingediend. Het ontslag is (nog) niet aanvaard. Het naar verluidt overgrote deel van de N-VA-Turnhout wil dat Erwin Brentjens en Willy Van Geirt hun mandaat ter beschikking stellen. Burgemeester Brentjens omdat hij te weinig een leidersfiguur is; schepen Van Geirt omdat hij teveel de bal misslaat in de domeinen waarvoor hij bevoegd is.

 

De lokale pers (Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Gazet van Turnhout…) heeft er de voorbije dagen uitgebreid aandacht aan besteed, al willen de protagonisten in deze affaire er officieel weinig over kwijt. Tom Versmissen wil nog het meeste zeggen: “We willen een beleid voeren dat de hele fractie draagt. Er is in geen enkele partij plaats om een eigen koers te varen. Je krijgt een mandaat van je partij. Dat mandaat moet zo goed mogelijk worden ingevuld. Maar als het niet goed werkt met die persoon op dat mandaat, dan moet je daar andere mensen positioneren. Het partijbelang en het stadsbelang primeren.” Niemand weet waar het met de N-VA-fractie in Turnhout naartoe gaat: komt men alsnog overeen, of gaat een deel van de N-VA’ers als onafhankelijke zetelen en is er dan nog een meerderheid? De kans dat een partij uit de oppositie de verzwakte N-VA gaat versterken is om uiteenlopende redenen klein.

 

Bij het nationaal partijbestuur houdt men de zaak-Turnhout nauwlettend in het oog. “Er zijn spanningen, maar dat is logisch in een nieuwe ploeg”, zegt Kris Van Dijck die niet langer N-VA-fractieleider is in het Vlaams parlement omdat hij zijn handen vol heeft met het begeleiden van de lokale N-VA-verkozenen.

05-07-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Deze keer een wat scabreuze aflevering van deze rubriek, maar dat ligt uitsluitend aan de Antwerpenaren.

 

“Alles wat hoog en vooral hard gaat, doe ik graag.” Bart De Wever over zijn favoriete attracties op de Sinksenfoor. Maar het zou ook kunnen gelden voor zijn eigen politieke carrière. (Het Nieuwsblad, 29 juni 2013)

 

“Waarom gaan mensen obsessief mopperen als gehoofddoekte moeders kleuterleidster beschuldigen van kindermisbruik, maar worden ze niet op dezelfde manier kwaad van de klimaatverandering? Waarom raakt homobashen een emotionele snaar, maar armoede niet? Waarom de GAS-boetes wel, maar niet de gerechtelijke achterstand? Simpel: de GAS-boetes zijn geframed als het wapen van hardvochtig rechts tegen de heerlijk rebelse jeugd; de gerechtelijke achterstand kan niet op dezelfde manier worden ingezet als symbool van een clash der culturen, en dus krijgt die geen emotionele lading. Ik heb dat lang boeiend gevonden. Maar de laatste tijd stel ik vast dat ik verzadigd ben.” Tom Naegels in zijn laatste column, na tien jaar columns schrijven in De Standaard. Jammer dat hij ermee stopt. Keert hij na een langgerekte vakantie en een nieuwe dosis verontwaardiging terug? Zoals Rudy Vandendaele stopte met TV-kritiek schrijven, maar nu terug Dwarskijker is in Humo? (De Standaard, 29 juni 2013)

 

“Ik kan geen vinger verleggen of het staat op de voorpagina van alle kranten in heel het land. Als ik op toilet doortrek, dan vrees ik voor een tsunami.” Over de persbelangstelling voor zijn deelname aan de Ten Miles-loopwedstrijd, of over het in beeld brengen van zijn zegetocht naar het stadhuis op de verkiezingsavond, hoorden we Bart De Wever anders niet reclameren. (ATV, 30 juni en Gazet van Antwerpen, 1 juli 2013)

 

“Met twee of drie kompanen overviel hij in februari vorig jaar met veel geweld een woning in het Noord-Brabantse Asten. Ze droegen witte overalls om niet op te vallen in de sneeuw en hadden ook handschoenen aangetrokken om geen vingerafdrukken achter te laten. De overvallers lieten echter in de sneeuw duidelijke voetstappen achter die vlakbij de woning leidden naar de uitwerpselen van een van hen, inclusief wc-papier (…). Een dna-profiel werd opgeslagen in de databank. In de zomer van vorig jaar werd een inmiddels 27-jarige Pool uit Antwerpen aangehouden voor een aantal woninginbraken en moest hij dna afstaan. Dat bleek overeen te komen met het dna uit de uitwerpselen die bij de woning waren gevonden (…). Justitie heeft dinsdag 4,5 jaar cel tegen hem geëist.” Toiletproblemen bij Antwerpenaren hebben soms verregaande gevolgen (zie ook Bart De Wever). (nieuws.marokko.nl, 2 juli 2013)

 

“Justitie is een basisdienst in een democratische rechtsstaat, juridische dienstverlening een basisproduct. Waarom moet die dienst dan  belast worden aan 21 % zoals luxeproducten en niet aan 6% zoals  andere diensten met een sociaal karakter? Wordt bij zo een nachtelijk begrotingsoverleg eigenlijk nog wel nagedacht over fundamentele maatschappelijke keuzes of beperkt het zich tot wat virtuele miljoenen graaien en procenten verfraaien?” Bijstand van een advocaat wordt met de regering-Di Rupo een luxeproduct. (De Morgen online, 2 juli 2013)

 

“We vinden het verder bijzonder ironisch dat het stadsbestuur bespaart op initiatieven die jongeren begeleiden naar de arbeidsmarkt, terwijl een kwart van de jongeren zonder werk zit. Ook daar wil het stadsbestuur meer op vrijwilligers een beroep doen. Dat wordt al een heel stuk ingewikkelder. Zullen we dan ook maar ineens vragen of leerkrachten in het stedelijk onderwijs ook als vrijwilliger hun job willen verderzetten?" In Antwerpen wordt bespaard op de professionele begeleiding van jongeren. (Knack online, 3 juli 2013)

 

“Nu de vorst het voor bekeken houdt, kan het eindelijk beginnen zomeren.” Tom De Meester becommentarieert de troonsafstand van Albert II. (Twitter, 3 juli 2013)

 

“In het archief van De Standaard trof ik zeven episodes, uit de afgelopen drie jaar, waarin de N-VA-voorzitter frontaal botste met een Belgisch nieuwsmedium, of een individuele journalist: met Phara de Aguirre (VRT), Stijn Tormans (Knack), Yves Desmet (De Morgen), Luc Van Der Kelen (Het Laatste Nieuws), en met Le Soir, de RTBF en de Antwerpse regionale zender ATV.” Ombudsman van De Standaard Tom Naegels zocht het op nadat… Bart De Wever stopte met het leveren van columns voor De Standaard. Volgens verschillende bronnen hij zich niet kan verzoenen met de manier waarop er op de redactionele pagina’s van De Standaard over hem en de N-VA wordt geschreven. Bart De Wever moet gedacht hebben: “De pot op…” (De Standaard, 3 juli 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, media, criminaliteit, jeugd |  Facebook | | |  Print

27-06-13

HAVENBAAS HUTS: “ER IS WÉL GENOEG GELD IN ANTWERPEN”

Het hoeven niet je vrienden te zijn om toch zinnige praat te vertellen. Dat weten we sinds voormalig politiekorpschef Luc Lamine zijn mening gaf over de geradicaliseerde jongeren die naar Syrië trekken, en sinds het echtpaar Fernand en Karine Huts – eigenaar van Katoen Natie – voorbije dinsdagavond een feestje organiseerden omdat zij door de Antwerpse maritieme journalisten uitgeroepen werden tot 'maritieme figuur van 2013'.

 

Fernand Huts was er dinsdagavond weer eens in geslaagd heel de Antwerpse politieke en maritieme top over de vloer te krijgen. Op kosten werd niet gekeken. Meteen was het ook de voorstelling van de totaal vernieuwde historische panden van Valkeniersnatie. Antwerps burgemeester Bart De Wever sprak in een vaak humoristische stijl de laudatio uit (foto, met links Fernand Huts), met steekjes naar de actualiteit en naar het flamboyante karakter van Fernand Huts. Maar ook met oprechte lof voor de ondernemer én mecenas die Fernand Huts is.

 

In de hem typische stijl nam Katoen Natie-baas Fernand Huts voor zijn gehoor van honderden genodigden de kans te baat om zwaar uit te halen naar het Antwerps Havenbedrijf. Zonder dat daarom expliciet te vernoemen. Hij zou "het niet hebben over de 56 miljoen euro tonnageboetes die de haven in deze tijd van economische welvaart en vooruitgang wil kwijtschelden". Ook niet over de lege terminals, zandvlaktes en de 1.070 ha extra inclusief Doel “waar niemand weet wat met aan te vangen”. Huts eiste dat alvast de Liefkenshoektunnel tolvrij zou worden gemaakt, en de politieke controle op het Havenbedrijf zich niet zou beperken tot Ja-knikken.

 

Ter attentie van Bart De Wever sneerde Fernand Huts dat er wél geld is in Antwerpen, dat het dividend van het Havenbedrijf aan de stad gerust hoger kan, en het beter is de cultuursector te steunen dan het geld te stoppen in "een zandbak zoals Oman" (waar de Antwerpse haven een havenproject ondersteunt, nvdr.). Bart De Wever luisterde stoïcijns, gaf een beleefd applaus en trok naar het stadhuis waar hem het tweede deel wachtte van de gemeenteraadszittingshow.

 

Het publiek voor Fernand Huts dinsdagavond is niet meteen het meest behoeftige van Antwerpen, maar wij kunnen wel wegdromen met wat men had kunnen aanvangen als een boete van 56 miljoen euro voor twee buitenlandse containerterminaluitbaters niet was kwijt gescholden en het Havenbedrijf een hoger dividend zou betalen aan de stad. Een extra school, een nieuwe kinderkribbe, betaalbare woningen, het behoud van de subsidies aan sociale en culturele verenigingen… Er zijn meer ideeën en noden dan er geld is, maar met die 56 miljoen euro en dat hoger dividend wordt het natuurlijk gemakkelijker.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal, de wever |  Facebook | | |  Print

26-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (15)

Proberen de nieuwe burgemeester en schepenen in Antwerpen hun gebrek aan kennis te maskeren met arrogantie in hun houding tegenover de gemeenteraadsleden, pers en middenveldorganisaties? Zo lijkt het, maar er is ook nog meer aan de hand. (Foto, in wijzerszin: ancien Philip Heylen, Rob Van De Velde, ancien Marc Van Peel en Bart De Wever bij een van de gemeenteraadszittingen.)

 

Gisteren en eergisteren was er weer een gemeenteraadszitting in Antwerpen, en zoals dat hoort ging daar een week gemeenteraads-commissies aan vooraf. Dé plaats om meer informatie te krijgen over de punten die het schepencollege agendeert voor de gemeenteraadszitting. Inhoudelijke, maar vooral ook technische uitleg. Zodat op de gemeente-raadszitting enkel nog de politieke conclusies zouden moeten volgen. Maar het loopt mis. Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele vorige zaterdag in zijn krant: “Afgelopen week verdedigde het schepencollege zijn begrotingswijzigingen voor de raadsleden. Er was een periode dat schepenen, kabinetsmedewerkers en administratie doodsangsten uitstonden, want die verdediging is het beste te vergelijken met een examen.

 

De schepen moeten aantonen het beleid in de vingers te hebben, en zijn kabinet moet dat alles voorbereiden. Als een schepen vroeger op één technische vraag geen antwoord kon geven, werd dat nog door de vingers gezien. Bij een tweede onbeantwoorde vraag begonnen de kabinetsmedewerkers te zweten en bleek weg te trekken. Bij een derde vraag van een raadslid waarop geen antwoord kon worden gegeven, volgde een standrechtelijke executie op de Grote Markt. Wat een verschil met afgelopen week. ‘We sturen u een schriftelijk antwoord’, klonk het meerdere malen nadat een schepen het in Keulen had horen donderen. Vol ongeloof luisterden ze naar de vragen van de raadsleden. ‘Het schrappen van 50.000 of 100.000 euro is toch slechts een detail’, zag je ze denken. ‘Wij zijn bezig met het Grote Verhaal.’”

 

Maandag bleek op de gemeenteraadszitting dat een pak vragen vorige week gesteld nog niet beantwoord waren, en een deel antwoorden slechts zeer laattijdig aan de vrager bezorgd werden. Om 16.00 uur, terwijl de gemeenteraads-zitting om 19u30 begint. Probeer intussen dan maar eens het gekregen antwoord af te toetsen met diegene waarover het gaat?! De stadsadministratie die de antwoorden grotendeels moet voorbereiden is dezelfde als onder het vorige bestuur. Waar hapert het dan als de gemeenteraadsleden niet tijdig de nodige informatie krijgen?

 

Vooral de nieuwkomers in het Antwerpse stadsbestuur proberen de gemeenteraadsleden te overbluffen met arrogant gedrag. Hoe vaak werd maandag niet gezegd: “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u er toen niet?” (= beleefde versie), wat evolueerde naar “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u toen in slaap gevallen?” en andere minder beleefde versies. “Iedereen heeft uw woorden verkeerd begrepen”, repliceerde Meyrem Almaci (Groen). “U gedraagt zich als de spookrijder die zegt dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.”

 

Een voorbeeldje. Leen Verbist (SP.A) wees erop dat 80 % van de subsidies voor bos- en zeeklassen geschrapt zijn. Mie Branders (PVDA) kaartte aan dat een stedelijk gebouw voor bosklassen gesloten wordt en op korte termijn de helft van de mogelijkheden om op bosklas te kunnen gaan is weggevallen. Terwijl het voor stadskinderen hoognodig is dat ze eens gezonde lucht kunnen ademen. Claude Marinower (Open VLD) zei het verlies aan mogelijkheden om op bosklas te gaan reeds in de gemeenteraadscommissie, in de raad van beheer van het Stedelijk Onderwijs en op nog een derde plaats tegengesproken te hebben. Op het einde van zijn betoog zei Marinower dat men… aan een oplossing aan het werken is. Dat is natuurlijk nog wat anders dan dat de bosklassen onverkort kunnen doorgaan.

 

Onnodig te zeggen dat rond de al dan niet lege stadskas, de bezuinigingen bij de sociale en culturele organisaties, en de onbekende toekomst, de emoties nog meer oplaaien. Voor veel investeringen is op de pauzeknop geduwd, voor sommige is op de stopknop geduwd. In het najaar gaan we vernemen hoe het nieuwe stadsbestuur haar bestuursakkoord gaat concretiseren. Voorlopig is er maar één zekerheid. Bart De Wever: “De besparingen op subsidies zijn nog maar een begin. Het zal nog veel zwaarder en moeilijker worden.”

 

En toch, en toch, worden de contouren van het nieuwe beleid zichtbaar. Met veel minder commotie in de gemeenteraad en de pers werd maandag een wijziging van de politiebegroting goedgekeurd: meerderheid én Vlaams Belang stemden voor. Terwijl vanaf volgend jaar 7 miljoen euro minder uitgekeerd wordt aan organisaties die werken met jongeren, sociaal zwakkeren, allochtonen, cultuurliefhebbers… werd maandag 1,3 miljoen euro voor het installeren van camera’s in de Diamantwijk vrijgemaakt. Wouter Van Besien (Groen) zag, door een aantal verschuivingen, het politiebudget in feite met circa 5 miljoen euro toenemen. Een sociaal netwerk opbouwen of de politie versterken, Bart De Wever weet het wel.

 

De SP.A lijstte intussen op wat de 11 juli-feesten in Antwerpen gaan kosten. Wat er stedelijk wordt uitgegeven is niet duidelijk, maar in acht van de negen Antwerpse districten – de uitzondering is Borgerhout, het enige district waar de N-VA niet mee in de bestuursmeerderheid zit – wordt het budget opgetrokken. In Wilrijk wordt het budget met een kwart verhoogd, in Antwerpen wordt het verdubbeld, in Deurne zelfs meer dan verdubbeld… Terwijl in Antwerpen alle indicatoren voor armoede in rood gaan, en in de plaats van meer minder geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding, is er wél meer geld voor zwart-gele feesten. Met de N-VA krijgen we meer Vlaanderen, wel te verstaan: meer arm Vlaanderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

21-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,actie,van dermeersch,de wever,homans,van de velde,colen,veys,dewinter,islam,annemans,syrië,antwerpen,sociaalEen paar dagen mooi weer, en de wereld ziet er al heel wat plezanter uit (foto: Antwerpen, woensdag). Maar helaas, schijn bedriegt. Op een paar honderden meters van waar de foto hiernaast genomen werd, was er een protestmanifestatie tegen de subsidievermindering die het N-VA-bestuur in Antwerpen, met medeplichtigheid van de CD&V en Open VLD, plant tegen organisaties die jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geven, kansarmen en allochtonen weerbaarder maken… We moeten zelf voor ons geluk zorgen, het nieuwe Antwerpse stadsbestuur zal het niet doen.

 

“De tijden worden woeliger. Ik moet me inhouden om geen activist te worden. Vrijblijvend zijn kan niet meer, vind ik. Ik zoek een toon voor mijn songs. Een standpunt, wat humor. Zoals in Madammen met een bontjas, welja: dat was een keihard protestlied dat effect had.” Krijgen we een revival van de protestsongs? Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) voelt alvast de aandrang om mee te doen, maar is nog op zoek naar de juiste invalshoek. (De Standaard, 14 juni 2013)

 

“Zélfs de socialisten zijn nooit zover gegaan.” Vlaams Belang’ster Anke Van dermeersch kreeg gelijk met haar klacht over Bart De Wever, Liesbeth Homans en Rob Van De Velde die aan argeloze bejaarden paaseieren gingen uitdelen in vier OCMW-rusthuizen (zie: De week in zeven citaten (en eentje extra), 8 juni). Het Antwerpse Integriteitsbureau vindt dat de N-VA-actie “toch minstens de schijn van propaganda” wekt. Dat de directeur van het Zorgbedrijf zijn toestemming gaf voor de actie vindt het Integriteitsbureau niet relevant “gelet op zijn ondergeschikte houding ten aanzien van zijn voorzitter”. Anke Van dermeersch vindt dat “zelfs” de socialisten het nooit zo grof speelden. De perswoordvoerder van Bart De Wever vindt het dan weer “een van de pot gerukte beslissing, nota bene na een klacht van een partij die in het verleden al meermaals wél propaganda is gaan voeren in rusthuizen.” Verbaast het dat als Vlaams-nationalisten onder elkaar zijn, de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet? (Gazet van Antwerpen, 14 juni 2013)

 

“Het was de bedoeling van de duiveluitdrijving om de boze geest uit het parlement te weren en de parlementsleden te inspireren om het goede na te streven, meer niet. Intussen is de gebedsgroep opgedoekt omdat Alexandra Colen uit de partij is gestapt.” Na deze uitleg van Tanguy Veys weten we tenminste waarom het er niet beter op wordt in ons land. (Het Laatste Nieuws, 15 juni 2013)

 

“We horen (…) vertellen dat Filip Dewinter terugkwam van Syrië met vijf koffers vol hoofddoeken, chadors, sluiers en boerka’s. En dat lijkt me ook logisch. Wie wil roepen in de woestijn, kan zich daar maar beter op kleden.” Al lachend zegt Wim Daeninck de waarheid. (Gazet van Antwerpen, 15 juni 2013)

 

“Net zoals ik deze westerse maatschappij, gebaseerd op neoliberalistische waarden en conservatieve angstbeelden, weiger te aanvaarden als af en compleet, zo weiger ik ook elke religieuze interpretatie van een maatschappij te aanvaarden. Want deze versie van de realiteit kan toch niet het beste zijn wat we verzinnen kunnen, we zijn toch nog niet klaar met het zoeken naar de juiste vorm en inhoud van een stad, een land, een continent?” Joost Vandecasteele leerde daarenboven van The Daily Show  “dat de leeftijd van religies een verschil maakt. Dat de islam pas 1.400 jaar bestaat en dat de christelijke Kerk in haar 1.400ste jaar ook gruwelijke excessen vertoonde, alleen zonder de smartphones om ze de wereld rond te sturen.” (De Standaard, 17 juni 2013)

 

“Als ik morgen Gerolf Annemans in de woestijn zie sterven van de dorst, zal ik hem water geven. Maar geen hand. Ik vind dat het Vlaams Belang de ideologie van het fascisme voortzet.”  “Een partij die varkenskoppen in de rekken met halalvoeding legt, die doet met de moslims vandaag wat de Duitsers vroeger met de joden deden. Dat is hetzelfde. Zij willen Neurenbergwetten (de racistische wetten voor Joden tijdens het nazi-regime, nvdr.) voor moslims”, verduidelijkt Olivier Deleuze (Ecolo) nog. (De Standaard, 19 juni 2013)

 

“Het bezoek van Dewinter heeft natuurlijk voor een mediamoment gezorgd. Maar op lange termijn zal het effect voor het VB negatief zijn. Hoe men het ook draait of keert, zo’n bezoek wordt gezien als steun voor het regime. Daardoor zullen alle wreedheden, massamoorden en gasaanvallen van dat regime het imago van het VB bezoedelen.” ’t Pallieterke vindt de Syrië-reis van Filip Dewinter geen goed idee. (’t Pallieterke, 19 juni 2013)

 

“Het vorige bestuur was ook een streng bestuur. De evolutie naar een grote nadruk op plichten en een streng beleid is daar al gestart. Er zijn toen ook keuzes gemaakt vanuit een visie die niet steeds de onze was. Maar er was steeds overleg en ook ruimte om vanuit onze eigen autonomie ook nog die acties te blijven ondernemen die wij prioritair vinden.” Diana Moras (Platform sociale middenveldorganisaties) antwoordt in een chatsessie over de subsidieverminderingen in de Antwerpse sociale sector. (Gazet van Antwerpen, 19 juni 2013)

14-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Zelfs het testbeeld hiernaast, geschonken door de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, wordt niet uitgezonden door de Griekse openbare televisie. Zo hard zijn de Griekse politici (correctie: zijn de politici van het conservatieve Nea Dimokratia) tegenwoordig mee met de besparingsdrift. En wat was de voorbije week nog opmerkelijk?

 

“Als het over staatshervorming gaat, kan de Bang niet Big genoeg zijn voor de N-VA, maar bij de hervorming van het onderwijs heerst het motto tene quod bene, behoud het hoede. Verander alleen, en omzichtig, wat beter kan. Dat zet spanning op de slogan ‘de kracht van verandering’, maar kennelijk moet alleen België veranderen. In Vlaanderen moeten veel dingen blijven wat ze zijn.” Nog een tegenstelling: aan loketten mogen geen hoofddoeken of andere zaken die een obediëntie uitstralen, verschillen bij ambtenaren moeten uitgevlakt worden. Maar in de school moet er voor de N-VA wel verschil zijn. Geen leerlingen Algemeen Secundair Onderwijs die ook praktische technische vakken krijgen en omgekeerd. Of er verandering moet komen of niet hangt alleen maar af van de vraag of het past in het conservatieve wereldbeeld van de N-VA. (De Standaard, 7 juni 2013)

 

“Aan Vlaams Belangers die hun parlementaire onschendbaarheid verliezen geen tekort dezer dagen. Veys is al de derde Belanger in korte tijd die zijn onschendbaarheid verliest na een zware verkeersovertreding. De tweede, Wim Wienen, negeerde in februari 2011 een rood licht. De derde, Johan Deckmyn, veroorzaakte in maart een ongeval en leverde vervolgens een positieve ademtest af.” Had het PS-parlementsleden overkomen, de spot zou niet klein geweest zijn in de VB-publicaties. Tanguy Veys reed maar liefst 58 km/u te snel. De politierechtbank van Brugge legde een maand rijverbod op en 600 euro boete. Tanguy Veys meldde op Twitter ook dat volgens een doktersonderzoek hij 100 jaar kan worden. Als hij niet weer veel te snel rijdt, denken wij dan maar. (De Standaard en Twitter, 7 juni 2013)

 

“Aan de Antwerpse universiteit kwamen we keihard in botsing met de extreemrechtse studentenvereniging NSV van Rob Verreycken, alias Rob Klop. We werden toen verzorgd door de artsen van Geneeskunde voor het Volk. Zo is het allemaal begonnen.” PVDA-voorzitter Peter Mertens over hoe hij in contact kwam met de PVDA. De acties van Rob Verreycken hebben wel meer een onbedoeld effect. (Gazet van Antwerpen, 8 juni 2013)

 

“Filosoof Etienne Vermeersch noemde de boerka een jaar geleden zelfs ‘erger dan de swastika’. Dat lijkt mij dan weer overdreven.” Je zou het niet verwachten maar Filip Dewinter vindt dat Etienne Vermeersch overdrijft. En als Filip dat al vindt… Filip Dewinter vindt de boerka niet erger maar gelijk aan de swastika, en vindt dat er geen reden is om katholieke kruisjes aan loketten weg te stoppen. Wel hoofddoeken. (Doorbraak.be, 9 juni 2013)

 

“Niet voor niets formuleerde collega-commentator Luc Van der Kelen van Het Laatste Nieuws zondag in De zevende dag de kritiek dat De Wever afwezig bleef tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams Parlement en dat hij tegenwoordig alleen nog communiceert via de media. Logisch, want de Antwerpenaar verwacht van hem dat hij aan de knoppen zit op 't Schoon Verdiep.” Commentaarschrijvers hebben het recht om een eigenzinnige mening te formuleren, maar hier verdraait Lex Moolenaar de feiten. Bart De Wever was tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams parlement niet afwezig omdat hij nog wat anders om handen had op het Antwerps stadhuis. Hij was wel degelijk in het Vlaams parlementsgebouw maar ging er enkel naartoe voor de televisiecamera’s van Villa Politica en een afspraak in de koffiekamer. Het verslag/commentaar van Simon Demeulemeester voor Knack online is veel meer to the point. (Gazet van Antwerpen, 10 juni 2013)

 

 “Tot vorig jaar was er in het federale parlement in Brussel een ‘parlementaire gebedsgroep’ actief. De voorlopig laatste activiteit was een ‘exorcisme’ of duiveluitdrijving. Voor gevoelige zielen: er kwam geen bloed bij kijken. Alleen een scheut wijwater.” De parlementaire gebedsgroep werd in 2010 in de schoot van het Vlaams Belang opgericht en bestond uit de parlementsleden Alexandra Colen (inmiddels ex-VB), Tanguy Veys en Annick Ponthier, medewerker van de VB-Senaatsfractie Marc Joris en een personeelslid van de Kamer. Annick Ponthier was niet bij de duiveluitdrijving, maar wel dook Robin Vandenberghe voor de gelegenheid op. Robin Vandenberghe is intussen kwaad op Tanguy Veys omdat die als enige over de duiveluitdrijving wilde praten met Knack-journalist Walter Pauli. Robin Vandenberghe: "De afspraak was vorig jaar duidelijk dat dit niet aan het brede publiek bekend mocht gemaakt worden." (Knack en Facebook, 12 juni 2013)

 

“De vraag is of zo’n stunt – want dat is het wel – de situatie daar ook maar één milimeter vooruithelpt.” Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) over de Syrië-reis van Filip Dewinter. Lees ook het Syrië-artikel op de vernieuwde website van Blokbuster. (De Standaard, 13 juni 2013)

 

“Antwerps schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans (N-VA) is niet te spreken over de betoging. Volgens haar is die voorbarig. ‘Het is niet omdat we dertig procent gaan besparen, dat elke organisatie evenveel gaat moeten inleveren’, zegt Homans. ‘Het zou verstandiger zijn om de gesprekken af te wachten met de organisaties. Deze actie is de beste manier om te solliciteren naar besparingen. Dit heeft op mij een zeer averechts effect.’” Er zijn besparingen op komst bij de door het Antwerps stadsbestuur betoelaagde sociale organisaties, volgende week woensdag is er een actie. Als het aan schepen Liesbeth Homans ligt, bespaart ze niet alleen in functie van waar het volgens haar budgettair nodig is. (Gazet van Antwerpen, 13 juni 2013)

11-06-13

VLAAMS-NATIONALIST, ACADEMICUS, COLLABORATEUR, DIEF...

Vlaanderen laat Zuid-Afrika niet los. Na de bekommernis van 't Pallieterke over Kleinfontein, nog een verhaal dat onze verbondenheid illustreert. In het pas verschenen boek The Hidden History of South Africa’s Book and Reading Cultures (foto 1) vraagt auteur Archie L. Dick zich af hoe het komt dat Herman De Vleeschauwer (foto 2) kon opklimmen tot de top van één van Zuid-Afrika’s oudste universiteiten. Dick schetst ook de praktijken van deze naar Zuid-Afrika gevluchte Vlaamse collaborateur.

 

In 1923, hij is dan 24 jaar, begint Herman De Vleeschauwer aan een blitzcarrière als professor aan de Universiteit van Gent. De doctor in de filosofie valt meteen op, wordt internationaal gelauwerd om zijn onderzoek naar de Duitse filosoof Immanuel Kant, en krijgt een topfunctie als directeur-generaal van het Hoger Onderwijs. “Tegelijk was hij één van de sleutelfiguren van het Vlaams Nationaal Verbond dat collaboreerde met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog”, zegt historicus Bruno De Wever. Archie L. Dick weet: “Als ambtenaar schreef hij een omzendbrief om alle joodse professoren en leerkrachten van universiteiten en scholen te verdrijven.” Na de Tweede Wereldoorlog wordt De Vleeschauwer voor zijn collaboratie met de nazi’s ter dood veroordeeld. Hij vlucht naar Zwitserland, laat zijn familie achter en solliciteert naar een job in Zuid-Afrika.

 

Al gauw kan hij aan de slag aan de Universiteit van Zuid-Afrika (Unisa), onder andere als hoofd van het departement Filosofie. “Zijn collega’s moeten zijn verleden gekend hebben”, stelt Archie L. Dick, “want ze suggereerden hem zijn naam te veranderen in Herman de Villiers.” Telkens Belgische immigranten zijn identiteit probeerden te onthullen, deed de Vleeschauwer er alles aan om hun imago te kraken. Hij noemde ze “communisten”. Herman De Vleeschauwer kreeg daarbij hulp van de politie en van bevriende politici uit het apartheidsregime. Zo werden de academische carrières van onder anderen Wilfried de Pauw en Maria Hugo gebroken. Zij konden nergens meer aan de bak in Zuid-Afrika.

 

De Vleeschauwer zelf werd niets in de weg gelegd en kreeg in zijn nieuw thuisland een eredoctoraat. Na zijn dood in 1986 werd zijn collectie van 8.000 boeken ondergebracht in de bibliotheek van de Universiteit van Johannesburg. Gestolen goed. Van Joden gestolen goed. Hoe men dat weet? Alle namen van de rechtmatige eigenaars werden weggekrabd in de boeken. Archie L. Dick, professor informatiewetenschappen aan de Universiteit van Pretoria, is gechoqueerd dat het verleden en de praktijken van De Vleeschauwer niet eerder aan het licht kwamen in Zuid-Afrika.

 

Bruno De Wever, die in zijn proefschrift over het Vlaams-nationalisme de figuur van De Vleeschauwer heeft belicht, zei vorige week in Het Nieuwsblad: “Het is niet de eerste keer dat een land er pas later achterkomt dat ze een collaborateur in hun rangen hadden. De Ieren ontdekten pas zes jaar geleden dat hun grootste uitgever van schoolboeken een Belgische collaborateur was.” Toch lijkt het ons dat in het geval van Herman De Vleeschauwer sommigen in Zuid-Afrika De Vleeschauwers achtergrond maar al te goed kenden. En sommigen in Vlaanderen contact bleven houden met de familie De Vleeschauwer.

 

De nieuwsbrief van het Studiecentrum Joris Van Severen meldde in 2004 dat ze vanuit Johannesburg het bericht hadden gekregen dat Camiel De Vleeschauwer op 7 mei dat jaar is overleden. Volgens het Studiecentrum was hij de zoon van Herman De Vleeschauwer; Roeland Raes schreef twee jaar geleden op een VB-blog dat Camiel een neef was van Herman De Vleeschauwer. Voor het overige zijn de versies gelijklopend: in de jaren dertig actief bij Jong Dinaso en later bij het met de nazi’s sympathiserende Verdinaso, in 1941 journalist bij de socialistische krant Vooruit (!), in 1949 uitgeweken naar Zuid-Afrika waar hij in 1953 de eerste 11 juli-herdenking organiseerde en voorts een belangrijke rol speelde voor de culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.

 

Het Studiecentrum Joris Van Severen, dat zo vlug op de hoogte was van het overlijden van Camiel De Vleeschauwer, is genoemd naar de oprichter van het daarnet geciteerde Verdinaso. Ondervoorzitter van het Studiecentrum is VB-personeelslid en -provincieraadslid Kurt Ravyts. Bij de stichtende en actieve leden vind je nog meer extreemrechts volk, en bij de medewerkers valt de naam van Bart De Wever op. Jawel, dé Bart De Wever.

 

In die kringen is men 73 jaar na zijn overlijden nog niet uitgepraat over Joris Van Severen. Zopas verscheen het 17de Jaarboek Joris Van Severen over de persoon van Joris Van Severen, zijn gedachten, zijn invloed en zijn werk. Met voorts ook zes haiku's Denkend aan Joris Van Severen. Zoals deze: Je witte tanden/ op je pikzwart uniform -/ bliksem van woorden. Er zijn onschuldiger zaken om een haiku over te schrijven.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: collaboratie, zuid-afrika, de wever |  Facebook | | |  Print

10-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (14)

Bij de Antwerpse stadsadministratie loopt men dezer dagen op de tippen van de tenen: de begrotingsvoorstellen moeten ingediend worden en met de te zoeken ‘efficiëntiewinsten’ is het een heel gepuzzel. Hoeveel de besparingen zullen bedragen is niet bekend, en na de administratie gaat trouwens ook nog de politiek met haar kam door de begroting. In De Tijd kondigde Bart De Wever het voorbije weekend alleszins “een grootschalige besparingsronde” aan die in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

“De hoogdagen van de oppositie liggen voor ons”, vervolgde de Antwerpse burgemeester in De Tijd. Daarin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Met wat volgt, heeft hij maar half gelijk. De pensioenlasten en de witte stadsvlucht dreigen zowat alle steden en gemeenten in Vlaanderen financieel “plat te slaan”, waarschuwt Bart De Wever. “In deze legislatuur alleen gaat het voor de pensioenen in Antwerpen niet om tientallen, maar om honderden miljoenen. Dat is ver-plet-terend. En dat geldt ook voor Gent, Leuven en andere steden. Er komt een tsunami op ons af.” Dat is allemaal wel waar, maar die pensioenlast is al jaren bekend én begroot in de meerjarenplanning. Luc Bungeneers, tegenwoordig N-VA-‘districtsburgemeester’ in Merksem, tot vorig jaar schepen voor financiën in de stad Antwerpen, bevestigt dat.

 

Bart De Wever is ook met één oog blind als hij zegt: “Tot 2018 zullen we de socialistische schulden uit het verleden afbetalen. Dat gaat nog altijd over 800 miljoen euro. Mochten we hier geen 100 jaar socialisme hebben gehad, dan zat hier een vrolijke Frans voor u.” Hoezo, “socialistische schuld”? Waren de christen-democraten en de liberalen geen medebestuurders in die 100 jaar? En voerde Bart De Wever himself niet campagne voor Antwerpen 94, het verbond van CD&V en Volksunie dat met Hugo Schiltz de VU-schepen voor financiën in 1995-2001 leverde? En zetelde Bart De Wever himself niet in de gemeenteraad in 2006-2012 namens het kartel CD&V/N-VA, kartel dat in de bestuursmeerderheid zat en besliste nog fors te investeren in die bestuursperiode en het kalmer aan te doen in de periode 2013-2018?

 

Politiek is keuzes maken, en dan wordt het bijvoorbeeld kiezen tussen meer, hetzelfde of minder medewerkers die op een positieve manier werken aan samenlevingsopbouw, en meer, hetzelfde of minder medewerkers die GAS-boetes uitreiken. Vanzelfsprekend kijkt de oppositie, en niet alleen zij, daar naar uit. Overigens nog geen half jaar burgemeester, en Bart De Wever is (het) al moe. Het zijn lange werkdagen op het Antwerps stadhuis, en Bartje is “de overdreven aandacht voor alles wat ik doe” moe. “Onwaarschijnlijk hoe de Wetstraat is verlegd naar de Meir sinds ik in het Antwerps stadhuis zit.” Wij hebben altijd gevonden dat op het Antwerps stadhuis even interessante verhalen te vinden zijn dan in de Brusselse Wetstraat, maar het is inderdaad Bart De Wever die de camera’s aantrekt. De tol van de roem.

 

Maar ook in kwade dagen verzorgt Bart De Wever zijn communicatie. Toen Peter Mertens gevraagd werd wat hem na 100 dagen Bart De Wever opviel antwoordde de PVDA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad in Gazet van Antwerpen: “Het eerste is de communicatiestijl die Bart De Wever hanteert. We kennen burgemeester Patrick Janssens allemaal als een reclameman die er niet voor terugdeinsde om zijn oude stiel te gebruiken om grote problemen te maskeren. Met Bart De Wever is daar geen verandering in gekomen. Integendeel. Reclame en façade zijn voor de N-VA nog veel belangrijker dan voor Janssens. (…) Ze zijn veel meer bezig met hoe iets naar buiten komt, dan met wat er naar buiten komt.”

 

Dat bleek ook weer het voorbije weekend. Zowel in De Tijd als in Het Laatste Nieuws – want ook daar had Bartje het voorbije weeekend een twee pagina’s groot interview – vertelt Bart De Wever dat hij na de volgende verkiezings-campagne “uitgeperst als een appelsien” zal zijn. De klassieke uitdrukking is evenwel “uitgeperst als een citroen”. Vergelijk het maar op Google. “Uitgeperst als een citroen” geeft ongeveer 42.600 resultaten, “uitgeperst als een appelsien” geeft 10 resultaten. Bart De Wever past er wel voor op om zichzelf als een citroen voor te stellen. De perceptie is alles. Gelukkig achterhaalt de realiteit op de duur wel de perceptie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

08-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Wegens de dood van Clément Méric, onze citatenrubriek een dag later als anders. Er was deze week immers weer geen gebrek aan opvallend commentaar en opmerkelijke uitspraken. En intussen weerklinkt een van de mooiste antifascistische strijdliederen – Bella Ciao – ook aan het Taksimplein in Istanbul.

 

“Als de jeugd van vroeger tegenwoordig al mensen als Luc Van den Bossche voortbrengt, houden we inderdaad beter ons hart vast voor de toekomst. Want stel je voor dat de jeugd van nu later een vertrekpremie eist telkens als ze van job verandert. Of een jaarloon van 689.000 euro.” Volgens Luc Van Den Bossche, die als minister van Binnenlandse Zaken de  wetgeving over GAS-boetes introduceerde, is de jeugd nu een stuk brutaler dan vroeger. Dat belooft als de jeugd het nog meer gaat uithangen dan SP.A’er Luc Van Den Bossche die in 2003 uit de politiek stapte en aan een lucratieve carrière in de privésector begon. (De Standaard, 31 mei 2013)

 

“Op dinsdag  4 juni zal de voltallige Antwerpse Vlaams Belang-top (Filip Dewinter, Jan Penris, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch en Bruno Valkeniers) in het kader van de nieuwe Vlaams Belang-campagne “Genoeg gemolken. Geef ons geld terug!” naar de markt van Merksem trekken op het Sint-Franciscusplein. De Vlaams Belang-top zal in het gezelschap zijn van (een beeld van een) levensgrote koe. Ideaal voor persfotografen!” De Vlaams Belang-top zou graag nog eens met een fotootje in de krant staan. De uitnodiging voor de pers leverde woensdag één fotootje op. Op de regionale bladzijden van Het Nieuwsblad, onder de kop Antwerpse VB-top vermomt zich als koe. (Persbericht Vlaams Belang, 31 mei 2013; Het Nieuwsblad 5 juni 2013))

 

“Wat ik ondertussen wél mis zijn journalisten die zich echt kritisch opstellen tegenover ‘de grote leider’, in plaats van met hem te dwepen.” Het Laatste Nieuws-commentator Luc Van der Kelen gaat eind juni op pensioen en vindt het akelig als mensen en media hun kritische zin verliezen als het over Bart De Wever gaat. Maar de druk op de media is groot. “Als je tweehonderd haatmails per week krijgt, dan gaat dat op den duur  wegen op een mens. Zeker als het discours van die mails nauwelijks verschilt van het discours van hun grote goeroe. Ik word daar niet vrolijk van. Het heeft meegespeeld in mijn beslissing om het wat rustiger aan te doen.” (De Morgen, 1 juni 2013)

 

“Ik herinner me een uitspraak van een politicus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Dat het moeilijk geworden was om te besturen omdat de burger zo mondig geworden was.’ Gelukkig maar, denk ik dan. Als politicus moet je daar toch mee om kunnen?” Dez Mona-zanger Gregory Frateur vindt het goed dat burgers mondiger zijn geworden; sommige politici vinden het hinderlijk. (De Standaard, 1 juni 2013)

 

“Cools heeft van zijn flamingante sympathieën nooit een geheim gemaakt. (…) Toch verbrandde Cools zich nooit aan extremisme. In een van de laatste liedjes die hij zelf schreef – Le petit prince – nam hij nadrukkelijk afstand van het politieke gewoel in Vlaanderen: ‘Ik wil ook voor dit Vlaanderen niet meer vechten/ het eindigt steeds in twist en broedermoord/ wij lusten elkaar rauw voor eigen rechten/ want trouw is een al lang vergeten woord’.” Veel nationalisten moesten op sociale media een rouwbericht kwijt over de vorig weekend overleden Miel Cools, maar niet alles werd daarbij verteld over de Limburgse bard. (De Morgen, 3 juni 2013)

 

“Volgende keer zullen we ons verkleden als paashaas, dan zijn we onherkenbaar.” Volgens het Vlaams Belang hebben Bart De Wever, Liesbeth Homans en Rob Van de Velde (allen N-VA) misbruik gemaakt van de functie van Liesbeth Homans als voorzitter van het Zorgbedrijf door in vier OCMW-rusthuizen paaseieren te gaan uitdelen (foto). Volgens Liesbeth Homans is er niets verkeerd gebeurd, maar ze weet hoe de volgende keer te vermijden dat de indruk ontstaat dat het een propagandastunt is van de N-VA. Wat zegt het reglement over de GAS-boetes in Antwerpen over zich onherkenbaar verkleden? (Gazet van Antwerpen, 4 juni 2013)

 

“Als enkel hooggeschoolden zouden stemmen, zou (…) Vlaams Belang in 2009 (…) zes procent gehaald hebben. Als enkel laaggeschoolden zouden stemmen, zou Vlaams Belang dan weer 24 procent halen.” Het Vlaams Belang heeft alle belang bij een slecht onderwijssysteem. (Knack, 5 juni 2013)

 

“Toch lijkt het hoogst twijfelachtig dat de Vlaams-nationalisten de hervorming ooit nog kunnen terugdraaien. Tijdens informele gesprekken met de minister-president herhaalden zowel Mieke Van Hecke (katholiek onderwijs) als Raymonda Verdyck (gemeenschapsonderwijs) dat ze sowieso met de voorbereiding zullen starten en het uiteindelijk zullen implementeren, zelfs al was er geen verplichting mee gemoeid.” De onderwijshervorming komt er, hoe giftig het commentaar van Bart De Wever ook voor de televisiecamera’s terwijl zijn stoel in het Vlaams Parlement leeg bleef. (De Standaard, 6 juni 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, gas-boetes, media, de wever, homans, vlaams belang, onderwijs |  Facebook | | |  Print

02-06-13

TOON UW BURGERZIN EN HELP DE ANTWERPSE STADSKAS VULLEN

Het is des mensen om vooral te onthouden wat men graag hoort, en bij Bart De Wever is dat niet anders. En in zijn stad is de ene illegale betoging niet de andere. Maar we helpen graag om het geheugen op te frissen.

 

Zoals al bleek uit de gemeenteraadszitting vorige dinsdag is Bart De Wever voorstander van de verruiming van de GAS-boeteswetgeving. “Ik kan u aantonen dat GAS werkt”, zei Bart De Wever vrijdag aan Het Laatste Nieuws. “Het Bisthovenplein in Antwerpen (sic): elke dag werd daar wel een auto in brand gestoken of gevochten. Dat is nu voorbij. Gerecht en politie hebben de zware jongens eruit gehaald, de meelopers hebben we met de GAS-wetgeving tot bedaren gebracht. Heel wat van die jongens zijn zelfs aan een vaste job geholpen, bij Volvo Gent." Gisteren herhaalde Bart De Wever dit verhaaltje nog eens, deze keer zonder het plein waar hij naar verwijst met naam te noemen. Het repressief optreden is echter maar een deel van het verhaal. Meer nog is de sfeer aan het Bisthovenplein in Deurne gekeerd omdat er nu een jeugdwerking op poten is gezet.

 

Ariane Van Dooren (CD&V, in de vorige legislatuur districtsschepen voor jeugd) zei over hetzelfde pleintje in Gazet van Antwerpen van 7 februari 2013: “Het Bisthovenplein in Deurne, waar jongeren voor zware problemen zorgden. Je had twee groepen mensen. De ene vroeg een keihard optreden. De andere zei dat de jongeren er zelf niets aan konden doen. Maar het is geen zwart-witverhaal. Het stadslabo JES ging aan de slag met deze jongeren door hen verantwoordelijkheden te geven en ze naar een job toe te leiden. De jongeren leerden in zichzelf te geloven.” Volgens Ariane Van Dooren is er zowel een politionele als een jeugdwerkgerichte aanpak nodig. Ook reportages van de Antwerpse regionale televisiezender ATV wijzen op het groot belang van de jeugdwerking aan het Bisthovenplein (1, 2). Maar over dat tweede luik rept Bart De Wever dus niet als hij spreekt over wat heilzaam is.

 

Apache maakte vrijdag bekend dat in Antwerpen bij begrotingswijziging in juni de inkomsten uit GAS-boetes niet langer op 1.050.000 euro maar op 1.250.000 euro geraamd zullen worden. Met Bart De Wever stijgen de geraamde inkomsten door GAS-boetes op een jaar tijd met 19 %, maar zeg niet dat het Antwerpse stadsbestuur een ‘belastingsregering’ is. Dat scheldwoord is exclusief voorbehouden voor de door de PS gedomineerde regering-Di Rupo. Overigens is het niet door de donderdag in het parlement goedgekeurde verhoging van de GAS-boetes tot 350 euro dat men in Antwerpen rekent op meer inkomsten. Het is door het verhoogde aantal uitgereikte boetes de voorbije maanden dat men tot een ‘optimistische’ prognose komt.

 

Maar alles kan beter. Via de sociale media vernemen we dat de Antwerpse politie een oproep heeft gelanceerd om getuigen voor een illegale betoging op zondag 14 oktober 2012 (foto). We steunen dit volledig. Na de niet-aangevraagde betoging van vorige week zaterdag, waarbij de Antwerpse politie de identiteit van tachtig betogers noteerde met het oog op een GAS-boete, is dit niet meer dan billijk. We weten wel dat we zelf, jonger zijnde, straffeloos van alles hebben uitgestoken dat tegenwoordig beboet wordt. Maar het zijn andere tijden. En wie zijn voeten veegt aan de wetgeving, benadeelt anderen. Bonis nocet quisquis pepercit malis. Help dus mee de illegale betogers op de foto hierboven te identificeren. Het Antwerpse stadsbestuur kan enkel maar blij zijn met uw burgerzin.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, de wever, gas-boetes, jeugd |  Facebook | | |  Print

29-05-13

STOP OOK HET POLITIEK MISBRUIK VAN DE GAS-BOETES

Vandaag wordt in de plenaire vergadering van het federaal parlement de verruiming van de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties, de GAS-boetes, besproken. Morgen volgt de stemming. Liefst 213 organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de academische en juridische wereld bundelden hun krachten en vragen de parlementsleden toch nog eens goed na te denken.

 

dS AVOND maakte zich gisteren vrolijk over de GAS-boetes met een quiz (foto: fragment van de openingspagina van dS AVOND). Is het waar dat je een GAS-boete kan krijgen in Willebroek door “zich hinderlijk op te houden in een telefooncel”? Je in Schaarbeek een GAS-boete kan krijgen als je een tapijt boven de openbare weg uitklopt? Je in Dendermonde een GAS-boete kan krijgen als je zedenschennende liederen zingt? Je in Deinze een GAS-boete kan krijgen door met opgeraapte confetti te gooien? Je in Lokeren een GAS-boete kan krijgen als je iemand doet schrikken? Je in Hasselt een GAS-boete kan krijgen als je dozen “die geluid kunnen voortbrengen” versleept? Je in diezelfde stad een GAS-boete kan krijgen als je met Pasen zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester je gelaat geheel of gedeeltelijk bedekt, tenzij je een paashaas bent? Wie zeven keren ‘Ja’ antwoordde heeft alle vragen juist beantwoord. Het lijstje absurde GAS-boetereglementen is trouwens nog langer. En heeft iemand in Willebroek, Lokeren, Hasselt en andere plaatsen intussen het verstand gehad om deze al langer bekende misbaksels uit het politiereglement te halen?

 

En kan nu eindelijk eens gestopt worden met het politiek misbruik van de GAS-boetes? Nog maar zaterdag – terwijl een paar uren tevoren de CD&V-jongeren (!) op de Antwerpse Meir protesteerden tegen de GAS-boetes – werden een tachtigtal betogers tegen de ongezond makende praktijken van multinational Monsanto door de Antwerpse politie bedacht met het schrijven van een vaststelling voor een GAS-boete. De reden? Ze hadden zonder een toelating aan te vragen betoogd. In veertig landen en meer dan honderd steden werd zaterdag actie gevoerd tegen Monsanto, maar enkel vanuit Antwerpen bereikte ons het bericht dat de actievoerders beboet worden. Toen de groep betogers nog tweehonderd mensen sterk was, heeft de Antwerpse politie de groep betogers begeleid door Antwerpen. Inclusief over de Meir die in principe verboden zone is voor betogingen. Toen de groep aan het eindpunt uitgedund was tot nog maar een tachtigtal mensen voelde de Antwerpse politie zich sterk genoeg om iedereen op te pakken en op te schrijven met het oog op een GAS-boete. Want ze hadden, weliswaar vreedzaam, betoogd zonder een toelating aan te vragen.

 

Wat een contrast met twee dagen later, maandag, als een duizendtal Antwerp-voetbalsupporters bezit namen van de Antwerpse Grote Markt. De actie was aanvankelijk niet aangevraagd. De politie heeft de organisatoren gesmeekt om een aanvraag in te dienen, wat uiteindelijk in de loop van de dag maandag zou zijn gebeurd. Zodat de politie met een gerust gemoed kon zeggen dat het een aangevraagde en toegelaten actie was. Een gewone sterveling moet in Antwerpen overigens zes weken op voorhand een actie op de openbare weg aanvragen, om dan nog maar op het allerlaatst te horen of het toegestaan wordt of niet. De actievoerders werden niet verwezen naar het pleintje naast het stadhuis, maar mochten de Grote Markt in bezit nemen. Alweer een verschil met wat andere actievoerders te beurt valt. Daarenboven mochten de Antwerp-supporters nog wat meer. Mocht iemand anders openbare dronkenschap vertonen, vuurwerk afsteken, provocerende slogans scanderen en een pmd-vuilniszak op straat uitkappen, hij of zij zou al minstens vier GAS-boetes gekregen hebben. Nu twitterde schepen Philip Heylen vanop het Antwerps stadhuis dat de stadsreiniging “de zee van lege bierblikjes” op de Grote Markt zou komen opruimen. And that was it.

 

Op de gemeenteraadszitting gisterenavond in Antwerpen interpelleerde Wouter Van Besien (Groen) over het gebruik van GAS-boetes als systeem om sociale bemiddeling aan te brengen, in het bijzonder voor alcohol- en drugsgebruikers. Ongevraagd gaf burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn mening over de verruiming van de GAS-boeteswetgeving die deze week in het parlement besproken wordt. Bart De Wever is pro. Over de Monsanto-betogers zei hij dat het niet eens zeker is dat ze een GAS-boete gaan krijgen. Het is de sanctionerende ambtenaar die dit bepaalt, en het kan best zijn dat die uiteindelijk geen boete uitschrijft. De zaak seponeert, al dan niet na een verweerschrift. Over het al dan niet opleggen van een GAS-boete wast Bart De Wever zijn handen in onschuld – het is de sanctionerende ambtenaar die dit bepaalt. Maar het is wél de Antwerpse politie die de aanzet gaf voor een mogelijke GAS-boete, en die valt wél onder de bevoegdheid van de Antwerpse burgemeester.

 

En die politie treedt anders op als ze geconfronteerd wordt met ‘wereldverbeteraars’ (Occupy, betogers tegen Monsanto en anderen) dan wel als het gaat om voetbalsupporters of… de N-VA die in zorgvuldig, lang vooraf, geplande stoet op 14 oktober vorig jaar van het Antwerpse Zuid tot aan het Antwerpse stadhuis trok. Was daarvoor een toestemming aangevraagd? Indien niet, waarom dan de betogers tegen Monsanto intimideren met een mogelijke GAS-boete?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas-boetes, antwerpen, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

24-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever houdt woord. Op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA beloofde hij voortaan “fundamenteel vrolijk” door het leven te stappen. En zie: de vrolijkheid straalde ervan af bij de opening van de Sinksenfoor in Antwerpen (foto). Wat bleef ons nog bij, naast de klucht over het Antwerps voetbal?

 

“Wat zouden Peumans en Peeters trouwens over ons zeggen in hun laudatio?” Voorbije woensdag werden in het Vlaams Parlement een aantal parlementsleden gehuldigd omwille van de jaren dat ze er al zetelen. De VB-parlementsleden Joris Van Hauthem en Marijke Dillen (beiden al twintig jaar parlementslid) en Filip Dewinter (al vijfentwintig jaar parlementslid) wilden liever niet gehuldigd worden. Marijke Dillen vraagt zich af wat trouwens over hen zou verteld kunnen worden. (Belga, 17 mei 2013)

 

“Ze zetten me hier te kakken in mijn eigen kot. Ongehoord.” Leon Van Passel, voorzitter van de Vereniging der Belgische Foornijveraars, hekelt tijdens een toespraak op het Antwerps stadhuis het gehannes rond standplaats voor de Sinksenfoor en de 45.000 euro die het Antwerps stadsbestuur aan de klagers betaalde. “Wij hebben ook 25.000 euro uitgegeven omdat u ons vroeg om mee in de gerechtelijke procedure te stappen. Weggegooid geld. Of kunnen wij dat geld straks ook recupereren?” (Stadhuis Antwerpen, 18 mei 2013)

 

“Filip Dewinter herinnert zich zeker de stevige discussie die ze hadden over migranten. Johny: ‘Zeggen dat ze een voorkeursbehandeling krijgen bij het toewijzen van huizen, is gewoon niet juist. Dewinter weet evengoed wat er in de Vlaamse Wooncode staat.’” Johny Alliet reist wekelijks vanuit Roeselaere naar Brussel om er de debatten in het Vlaams Parlement te volgen en geraakt er wel eens in gesprek met de parlementsleden daar. (dS Weekblad, 18 mei 2013)

 

“Daarnaast hebben bezuinigingsmaatregelen de situatie in Europa nog verergerd door in de periode 2007-2011 ongeveer 50.000 banen weg te besparen in belastingsdiensten.” Eric Goeman (Financieel Actie Netwerk) en anderen wijzen op hoeveel geld verloren gaat door belastingsontwijking, belastingsfraude én het wegsaneren van wie de belastingen zou moeten innen en controleren. (De Morgen, 21 mei 2013)

 

“Nu wordt onderzoeksjournalistiek blijkbaar vooral bekeken als een paradepaardje: een diepgravende reeks van een concurrent aandacht geven, is dan hetzelfde als je eigen ruiten ingooien. Het spel van onderlinge concurrentie bepaalt welke stellingen worden ingenomen en welke niet. Benieuwd of verkoopcijfers en journalistieke uitstraling over enkele jaren nog zo belangrijk zullen lijken, wanneer de pamper voor de helft vol zit en er niemand is die hem vervangt.” Waarom het vorig weekend gepubliceerd dossier van Het Laatste Nieuws over de privé- bejaardentehuizen niet de andere media haalt. (Doorbraak.be, 22 mei 2013)

 

“Het gevolg van mijn echtscheiding is dat ik van Gent verhuisd ben naar Blankenberge (…). Filip Dewinter suggereerde Blankenberge, ook al omdat daar veel oudere Antwerpenaren wonen. En sindsdien engageer ik mij in het parochieleven van Blankenberge.” Wat Filip Dewinter wil, heeft zelfs gevolgen voor het parochieleven in Blankenberge. Tanguy Veys werd door zijn nieuwe medeparochianen uitgenodigd deel te nemen aan een wereldontbijt en gaat er naar activiteiten van Broederlijk Delen “al zit het Vlaams Belang niet altijd op dezelfde golflengte met die organisatie.” (Knack, 22 mei 2013)   

 

“We zullen het gemeenschapsgevoel niet bereiken door mensen de geschiedenis van de Guldensporenslag bij te brengen of ze een taalexamen te laten afleggen. Gemeenschapsvorming loopt via de weg van dialoog tussen burgers en groepen, op straat, in verenigingen, in het onderwijs, op de werkvloer, in de gemeenteraad, in het parlement. De overheid moet die dialoog permanent en overal organiseren en ondersteunen. Via zo'n permanente dialoog kunnen en moeten er heldere grenzen getrokken worden en kan er in één adem besloten worden tot 'redelijke aanpassingen'.” Wouter Van Besien over identiteitsvorming bij diversiteit en hoe daarbij grenzen trekken: tegen vrouwenbesnijdenis, polygamie, huiselijk geweld, lijfstraffen, racisme, discriminatie, verbaal geweld in de publieke ruimte... (culturele gebruiken zijn nooit een excuus om tegen de mensenrechten of de wettelijkheid in te gaan), en tegelijk redelijke aanpassingen toestaan zoals verlof op verschillende momenten voor religieuze feestdagen. (De Morgen, 22 mei 2013)

 

”Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik een VDAB-kantoor binnenliep. Ik had toen twee universitaire diploma’s en werkte aan een doctoraat, maar ik wilde even een pauze nemen en wat gaan werken. Nog voor ik iets gezegd had, vertelde het meisje aan de balie me dat ze nog kuisvrouwen zochten en ik diezelfde dag al kon beginnen. Dat zegt ze alleen omdat ik zwart ben. Ze vroeg me niet eens naar diploma’s of werkervaring of wat voor job ik zocht.” De in Turnhout wonende schrijfster Chika Unigwe vertelt ook over een vriendin die door een uitzendkantoor uitgestuurd werd om ergens te gaan werken. Toen ze zich in het bedrijf meldde werd ze gewoon teruggestuurd: ze wilden daar niet met zwarten werken. Niemand die zich daar druk over maakt. “Uitzendkantoren volgen zoiets niet op, die zoeken gewoon ander werk.” Chika Unigwe stelt vanavond haar nieuwste boek voor in boekhandel De Groene Waterman. (Knack, 22 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dillen, de wever, dewinter, europa, media, veys, sociaal, racisme |  Facebook | | |  Print

19-05-13

BARTJE OP HET STADHUIS (13)

De agenda voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei is nog niet volledig, maar het belooft weer een pittige gemeenteraadszitting in Antwerpen te worden. Als punt 37 is ‘Gedempte Zuiderdokken - Onderhandse overeenkomst - Bekrachtiging’ geagendeerd. De truken van de Sinksenfoor dus.

 

Het verhaal is intussen bekend. Nadat zes financieel bemiddelde buurtbewoners enkele van de elf gerechts-procedures winnen die ze opgestart hebben tegen de Sinksenfoor voor hun deur, gaat het Antwerps stadsbestuur overstag. De kermisattracties die de zes storen, zullen voor de deur van een ander aan diezelfde Vlaamse en Waalse Kaai geplaatst worden. In de praktijk: voor de deur van zij die niet de financiële middelen hebben om gerechtelijke procedures op te starten tegen het Antwerps stadsbestuur. Als toemaat krijgen de klagers ook nog 45.000 euro van het Antwerps stadsbestuur voor allerlei kosten die ze gemaakt hebben of nog zouden maken. Op zich is het niet abnormaal dat de partij die in het ongelijk is gesteld in een gerechtsgeding kosten van de gelijkhebbende partij betaalt. Maar dit bedrag is wel véél geld.

 

“Voor de rechtbank hadden de proceskosten nooit zo hoog kunnen oplopen”, zegt hoogleraar burgerlijk recht aan de KU Leuven Matthias Storme dit weekend in De Standaard. “Zelfs al was het Antwerps stadsbestuur in beroep gegaan en had het alsnog verloren, dan bleven de kosten nog altijd beperkt tot maximaal 10.000 euro. Maar dat is door de minnelijke schikking helemaal niet aan de orde.” Had de rechtbank het moeten beslissen had de onkostenvergoeding hooguit tot 10.000 euro kunnen oplopen, maar iemand mag vrijwillig natuurlijk zoveel geven als hij wil, zegt dus Matthias Storme. Naast hoogleraar burgerlijk recht is Matthias Storme overigens ook lid van het partijbestuur van de N-VA.

 

Bart De Wever (foto, vorig jaar samen met Antwerps Unizo-voorzitter Nico Volckeryck op de Sinksenfoor) en zijn schepenen Claude Marinower (Open VLD) en Rob Van de Velde (N-VA) reageerden vrijdag gepikeerd toen journalisten herinnerden aan de persconferentie van 6 mei. Journalisten vroegen toen of het klopte dat de stad een soort schadevergoeding of financiële tegemoetkoming zou betalen aan de klagers. Bartje & Co ontkenden dat met klem. “Dat was geen leugen”, zegt Bart De Wever dit weekend in Het Nieuwsblad. “We betalen ook geen schadevergoeding of tegemoetkoming, we betalen een rechtsplegingsvergoeding. En niemand heeft ooit vragen gesteld over een rechtsplegingsvergoeding.” Dat hij er vanaf probeert te komen met een semantisch handigheidje, wuift Bart De Wever weg. “Jullie moeten maar leren de juiste vragen te stellen.” Als journalisten niet de onderste steen bovenhalen, zal de beerput altijd bedekt blijven.

 

“De stad moet transparant zijn en dicht bij de burger staan”, staat in het Antwerpse bestuursakkoord. Is het dat wat de Antwerpenaren nu krijgen met Bartje? Op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting staat als punt 41 de overeenkomst met de VRT voor de “Sinterklaasintrede”. Iemand moet in de gemeenteraadszitting die dit moet goedkeuren maar eens suggereren om in die overeenkomst dit jaar meer Zwarte Pieten te voorzien dan voorgaande jaren. Het is nodig met wat nu op het Schoon Verdiep huist.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

17-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De verwachtingen aan een loket, een Antwerpse in het buitenland, de herdenking van oorlogsslachtoffers, het politiek engagement van Bart De Wever, Europa dat geen uitweg vindt voor de financieel-economische crisis, ‘een blinddoek dragen is een groter probleem dan een hoofddoek’, en een nieuwe roman. Het was allemaal stof voor opvallende quotes. Illustratie: uit Knack (grotere versie).

 

“Hoe hypocriet is het om hen te verplichten hun hoofddoek af te leggen aan het loket, als je hen enkele uren later met doek weer naar buiten ziet gaan?” Fauzaya Talhaoui heeft gelijk: van ambtenaren wordt een goede dienstverlening verwacht, ongeacht politieke of welke andere voorkeur ook. Maar ze hebben wel een eigen mening, met én zonder hoofddoek. (dS Weekblad, 11 mei 2013)

 

 “Ik begrijp geen snars van de gesprekken die ik op de bus hoor, mensen staren me vaak minutenlang onbegrijpend aan en keer op keer sta ik voor gesloten winkeldeuren omdat het een of andere feestdag is waar ik nog nooit van heb gehoord. Naar de markt gaan is een chaotische ontdekkingstocht, de helft van de spullen die ze er versjacheren heb ik van mijn leven nog niet gezien. Mijn respect voor zij die hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land, wordt hier met de dag groter.” Gazet van Antwerpen-journaliste Geraldine Dewart verhuisde naar Portugal. (CittA, 11 mei 2013)

 

 “Veel officiële erkenning was er zaterdag (…) niet bij. (…) Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) of SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache, maar geen officiële vertegenwoordigers van de federale, Vlaamse of provinciale overheid, terwijl het stadsbestuur slechts bescheiden vertegenwoordigd was door districtsvoorzitter Zuhal Demir en schepen Nabila Ait Daoud, beiden N-VA.” Marc Reynebeau over de herdenking vorige zaterdag van de Maghrebijnse oorlogsslachtoffers in Antwerpen. Een paar dagen eerder, bij de herdenking van de Joodse oorlogsslachtoffers, waren de voorzitter van de Senaat aanwezig, een minister van staat, de provinciegouverneur, de Antwerpse burgemeester en vier van zijn schepenen. (De Standaard, 13 mei 2013)

 

“Wie op zoek gaat naar de wortels van het politieke engagement van Bart De Wever, voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen, komt onvermijdelijk terecht bij zijn familiale geschiedenis. En die is nauw verbonden met het woelige verleden van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), een rechts-radicale jeugdbeweging waarvan de Antwerpse afdeling begin jaren zeventig in neonazistisch vaarwater verzeilde. Onderzoek van Apache leert dat wijlen Rik De Wever, de vader van Bart, een belangrijke rol speelde in de Antwerpse afdeling van het VNJ en de neonazistische afsplitsing opnieuw het VNJ binnenloodste.” De appel valt niet ver van de boom. (Apache, 14 mei 2013)

 

“De economische crisis blijft ook in de Europese Unie onverminderd toeslaan. Die Unie ziet bovendien geen uitweg uit die crisis. Dat hoeft niet te verbazen omdat een instelling als de Europese Unie die op kapitalistische leest is geschoeid onmogelijk de kwalen van dit kapitalisme kan genezen.” Oud-journalist van de Financieel Economische Tijd Piet Lambrecht in een opiniebijdrage die de nagel op de kop slaat. (Uitpers, 14 mei 2013)

 

“Een blinddoek dragen is een groter probleem dan een hoofddoek, hé. Daarom heb ik een paar jaar geleden ook meegedaan aan die 0110-concerten voor verdraagzaamheid. Wie kan nu tegen verdraagzaamheid zijn? Dacht ik. Daar heb ik een duidelijk antwoord op gekregen. Ik bewaar nog altijd de brieven van onder meer Filip Dewinter en Francis Van den Eynde van het Vlaams Belang.” Helmut Lotti verloor zijn naïviteit door het Vlaams Belang, en een tweede keer door Bart De Wever. Helmut Lotti dacht aanvankelijk dat met Bart De Wever als burgemeester niet zoveel zou veranderen, maar moet nu zijn vrouw Jelle Van Riet gelijk geven die een andere sfeer voorspelde. “Die oproep aan Antwerpenaren om auto’s met een vreemde nummerplaat in het oog te houden. Dat gelóóf je toch niet?” (Knack, 15 mei 2013)

 

“Hoe zachtaardig en tolerant… Dimitri Verhulst vandaag in Knack: ‘Ik wens al die kiezers van het Vlaams Belang een prettige dementie toe’.” Vlaams Belang-ondervoorzitster en -Kamerfractieleidster Barbara Pas tweet maar de helft van het citaat. De volledige passus, naar aanleiding van de nieuwe roman De laatkomer die zich afspeelt een tehuis voor demente bejaarden, luidt: “Knack: ‘Er werken – excusez le mot – opvallend veel ‘allochtonen’ in Huize Winterlicht.’ Dimitri Verhulst: ‘Dat is de realiteit. Ik wens al die kiezers van het Vlaams Belang ook een prettige dementie toe, want hun kont zal gewassen worden door een Marokkaanse. Dat gaan ze nog meemaken.’” (Twitter en Knack, 15 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, islam, portugal, antwerpen, de wever, europa, actie |  Facebook | | |  Print

03-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

N-SA: Nieuwe Solidaristische Afgang titelden onze collega’s van Blokbuster na het debacle van het N-SA op 1 mei. Een plezante en juiste woordspeling. Wat viel nog op de voorbije week?

 

Die (socialistische, nvdr.) partij heulde mee met het establishment en pleegde daardoor verraad aan haar wortels. Het wordt dan verleidelijk om de huidige Vlaams-nationale escapades te zien als het logisch gevolg van dat verraad. Door het gewone volk in de steek te laten, zo kan de redenering luiden, heeft de socialistische partij het in handen gedreven van Vlaams-nationale populisten. (…) Het is niet onwaarschijnlijk dat een duidelijkere anti-establishment-koers van de SP.A de opgang van de N-VA in deze steden had kunnen temperen.” Historicus Marnix Beyen na de heisa in Boom (hoofddoek in de gemeenteraadszaal) en in Aalst (geheim bestuursakkoord). (De Standaard, 26 april 2013)

 

“Ik bewonder zijn kracht en energie, en de manier waarop hij Antwerpen café per café heeft veroverd. Hij is veel meer een campagnedier dan ik. Voor mij zijn campagnes vooral een verstoring van mijn persoonlijke orde. (…) Wie van ons de nummer één is? In die termen denken wij niet. Maar Filip heeft altijd veel meer voorkeurstemmen behaald dan ik. In die zin is hij de nummer één.” Partijvoorzitter Gerolf Annemans kent zijn plaats binnen het Vlaams Belang. (Gazet van Antwerpen, 27 april 2013)

 

“Ik ben geen rechtse bal. Ik heb bijvoorbeeld niet voor De Wever gestemd, en ik zal het ook nooit doen. Wat wel waar is: het is minder evident om met rechts te lachen. De rechtse agenda is duidelijker, er valt meestal weinig door te prikken. Neem nu Filip Dewinter. Voor een humorist is dat een totaal oninteressant personage geworden. Ik bedoel: je kunt Dewinter niet belachelijker maken dan hij zelf al doet.” Alex Agnew vindt het moeilijk grappen te maken over rechts. (De Morgen, 27 april 2013)

 

Chantal Meerkens die linkse ratten hebben niks anders te doen he!! te lui om te werken!!

Chantal Meerkens ale, vandaag ist mijn beurt! pff! vraag me af hoe die aan die info komen, percies of zit er n rat onder ons

Kris Roman grappig, die weten blijkbaar waar jij op internet koopt J

Kris Roman Aan het AFF : ik koop mijn vibrators bij de Pabo !”

Reacties na ons portret zaterdag en onze schets maandag. (Facebook, 28-29 april 2013)

 

“Ik kan, om het op zijn Engels te zeggen, alleen vragen: hang in there.” De handelaars in Antwerpen-Noord zijn woest omdat in het kader van de war on drugs hun buurt een ganse zondagnamiddag afgesloten werd voor een politierazzia. Niemand mocht de buurt verlaten of betreden op deze topdag voor de handelaars. Zelfs vrouwen met kinderwagens werden urenlang tegengehouden. Bart De Wever heeft begrip voor het standpunt van de handelaars, maar vraagt mee te werken. Maar waarom moet dat in het Engels? (Gazet van Antwerpen, 29 april 2013)

 

“De overlopers kwamen kennelijk niet zonder rugzak toe.” Meer luister voor de 11-julivieringen (zoals overal waar er nu een N-VA-bestuur is), toevoegen van de Vlaamse Leeuw op straatnaamborden (zoals het plan is in Aalst), een drastische verhoging van de inschrijvingstaks voor vreemdelingen (zoals het plan is in Antwerpen), prioritaire tewerkstelling van eigen inwoners (zoals het plan is in Aalst), uitbreiding van het politiekorps en zero tolerantiebeleid (zoals voor de War on drugs in Antwerpen), hoofddoekverbod voor alle ambtenaren en niet enkel de loketbedienden (zoals in Lier)… Wat de N-VA nu invoert om een zichtbaar verschil te tonen staat allemaal in een ‘Draaiboek voor een Vlaams Belang-bestuur’ dat het VB klaarstoomde voor het geval het na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ergens in de bestuursmeerderheid zou geraken. (De Standaard, 30 april 2013)

 

“Ik had van het nieuwe stadsbestuur een en ander verwacht, maar niet dat het zo’n harde houding zou aannemen tegen elke vorm van inspraak. N-VA-schepen Van de Velde foetert op alle actiecomités: die weten niet waarover ze praten, die hebben geen dossierkennis, die ligen, die komen alleen op voor het particulier belang, die dit en die dat. Alleen hij, Rob Van de Velde, dient het algemeen belang. In werkelijkheid gebruikt Van de Velde het argument ‘algemeen belang’ natuurlijk om zijn eigen machtspositie ver te mesten. En dan zie ik één lijn tussen de N-VA-aanval op de bewonerscomités in Antwerpen en op het ACW in het parlement: zij willen een nieuw soort democratie invoeren die zich beperkt tot het politieke systeem. (…) Het is een gevaarlijke verarming van de democratie.” Wouter Van Besien dacht dat N-VA’ers gemeenschapsdenkers zijn, maar dat valt tegen eens de N-VA’ers aan de macht zijn. (Knack, 1 mei 2013)

 

“De maatschappij is selectief in het verwerpen van fenomenen die ze beschouwt als verwerpelijk. Zolang die selectiviteit bestaat, zolang die dubbele standaard wordt gehanteerd, is mijn doel niet het conformeren aan die maatschappij, maar het veranderen ervan. En dat doen we samen. Vandaar het woord: samenleven. In zo'n maatschappij ben ik wel geïntegreerd.” Yassine Channouf wil zich (nog) niet  integreren, maar werkte wel mee aan het opzetten van het buurtfeest op 1 mei aan het Moorkensplein in Borgerhout (foto). (De Morgen, 2 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, dewinter, annemans, roman, de wever, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print

28-04-13

BARTJE OP HET STADHUIS (12)

Tot slot van het dossier Tussen Meir en Mekka in Gazet van Antwerpen werd donderdag een debat georganiseerd tussen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en enkele tientallen moslimjongeren. Zowel de artikelenreeks als het slotdebat waren een knap initiatief waarmee bewezen werd dat een krant meer kan zijn dan een doorgeefluik voor persmededelingen, en ook ‘minder sexy’ onderwerpen op een interessante manier kan aanbrengen.

 

“Ik heb (…) gevoel dat het nuttig bestede tijd was”, zei Bart De Wever achteraf. Het is te hopen, en dan vooral als nu een en ander zou veranderen in het discours en het beleid van Bart De Wever. De moslimjongeren vonden het goed dat in rechtstreeks contact kon gegaan worden met de burgemeester (foto), maar bleven toch op hun honger zitten. “Een debat met Bart De Wever kan je nooit winnen”, zegt de 31-jarige Rachid Lamrabet na afloop. “Hij blijft retorisch heel sterk. Hij legt de nadruk op het einddoel, dat steeds positief is maar waarvan nooit duidelijk wordt hoe het bereikt zal worden”. “Hij haalde geen concrete punten uit zijn beleid aan, die meer duidelijkheid scheppen over hoe hij zich inspant om problemen die ons aanbelangen op te lossen”, zegt de 23-jarige Buket Karaca. Eenzelfde reactie bij de 21-jarige Wissam El Mesaoudi: “Op mijn vragen kreeg ik voornamelijk theoretische antwoorden”. De 33-jarige Hakim Naasi denkt dat het omwille van de verkiezingen in 2014 is dat Bart De Wever niet tot keuzes komt. “Hij weet (…) nog niet op welke paarden hij wil wedden.”

 

Op de opmerking dat bedrijven vaak liever geen allochtonen aannemen, is het antwoord van Bart De Wever: “Ik twijfel er niet aan dat dat gebeurt, maar dat is niet het enige probleem. Als wij hameren op kennis van het Nederlands, doen we dat ook om de latere kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. (…) De bedoeling is dat we als spelers van dezelfde ploeg op het veld staan. Als je de stad als voetbalploeg ziet, dan staan we te weinig als elftal op het veld.” Een mooie metafoor om te eindigen, nog maar eens de nadruk op het belang van Nederlands als taal, maar geen antwoord op het probleem van racisme. Als dan geopperd wordt “Waarom geen GAS-boetes voor bedrijven die racistisch zijn bij het aanwerven van personeel?” is het antwoord: “Ik ben geen believer van dwang”. De plichten uit het rechten en plichten-verhaal gelden eerder voor sommigen dan voor anderen.

 

Er is veel aandacht voor de jongeren die naar Syrië vertrekken, maar waarom is er geen topoverleg over belangrijker zaken als werk en racisme? Bart De Wever: “De stad doet heel veel op het vlak van onderwijs, werk en welzijnswerk. Er zijn ook drie moskeeën in gebouwen van de stad. (…) De stad doet wel degelijk heel veel.” Dat de stad veel doet, neemt niet weg dat burgemeesters als Bart De Wever minder heisa maken over de schooluitval en de torenhoge werkloosheid bij allochtonen – een grotere sociale bom dan het vertrek van enkele tientallen jongeren naar Syrië. Hans Bonte, SP.A-burgemeester van Vilvoorde, is de uitzondering op de regel. Maar toen die erop wees dat van de vertrekkers naar Syrië maar één werk zou hebben, werd hij onmiddellijk ‘aangevuld’ door Bart De Wever dat dit niet het enige probleem is bij de radicalisering.

 

“Ik stel vast dat er weinig allochtonen zijn die zich hebben aangemeld om bij de politie te komen werken, terwijl ik graag een diverser korps wil”, bekloeg Bart De Wever zich. Beseft hij dan niet dat veel allochtonen niet het vereiste diploma halen om politieagent te kunnen worden, en dat zij die dat diploma wel halen eerder opteren om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit dan Antwerpse polies te worden? En dat er nog een ander probleem is dan vrienden en familie die afraden politieagent te worden? Allochtone politieagenten die gediscrimineerd worden binnen het politiekorps, zoals ook blijkt uit een intern rapport van de Antwerpse politie. Bart De Wever werd door de aanwezige jongeren gevraagd om hiervoor en over andere zaken “meer uw best te doen”.

 

Maandag- en dinsdagavond wacht Bart De Wever een ander debat. De maandelijkse gemeenteraadszitting heeft achtentachtig gewone punten op de agenda, met daarbij soms wel heikele punten zoals bijvoorbeeld de vraag of er al dan niet bebouwing kan komen in het Harmoniepark even buiten het centrum van Antwerpen. De buurtbewoners zijn tegen en willen een besluit dat het park definitief vrijwaart van bebouwing. Het voltallig Antwerpse districtsbestuur, onder leiding van Zuhal Demir (N-VA), steunt de buurtbewoners. N-VA-schepen voor Ruimtelijke ordening Rob Van de Velde bepleit tijdelijk geen bebouwing, maar legt wel een plan voor dat principieel bebouwing toelaat.

 

Daarnaast zijn er nog eens twintig interpellaties en drie voorstellen tot motie. Op Wim Van Osselaer na heeft elk VB-gemeenteraadslid een interpellatie klaar. Filip Dewinter over de conferentie tegen radicalisering op het Antwerps stadhuis, Anke Van dermeersch over de toename van het aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes, Gerolf Annemans over “de slechte werking van de juridische dienst van de stad” en Bruno Valkeniers over Antwerp Headquarters, een samenwerking tussen het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse VOKA-afdeling. Wouter Van Besien (Groen) interpelleert onder andere over de mobiliteit, Peter Mertens (PVDA) onder andere over besparingen bij het stadspersoneel en de dienstverlening, en Yasmine Kherbache (SP.A) onder andere over het idee van een betogingsverbod voor de centrale handelsassen.

 

Gelukkig voor Bart De Wever kan hij na de gemeenteraadszitting dinsdagavond de teugels even laten vieren, en beginnen de kopzorgen pas ’s namiddags op 1 mei als het N-SA zich wil mengen tussen een ‘principieel antifascistisch publiek’. Waarom wil niet iedereen zich ‘principieel vrolijk’ gedragen zoals Bartje zichzelf heeft voorgenomen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen, sociaal, racisme |  Facebook | | |  Print

26-04-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag wordt de 12-12 geldinzameling voor Syrië ingericht. Zonder stelling te nemen pro het ene of het andere kamp is het een actie die alle steun verdient. Zo vindt ook Geert Hoste (foto), voor de verandering eens in volle ernst. En verder hebben we onthouden…

 

“Ik werd ooit door een auto van mijn fiets gereden en de bestuurster merkte op dat je met vreemdelingen altijd problemen hebt. Ik was compleet sprakeloos.” Yasmine Kherbache getuigt over racisme. (Het Nieuwsblad, 20 april 2013)

 

“Nooit is zoveel aandacht geweest voor die burgeroorlog als sinds een aantal pubers hun baard lieten staan en het vliegtuig naar Turkije namen.” Tom Naegels stelt een verschil in belangstelling vast als het gaat over Syrië, al leidt dat nog niet tot engagement om de toestand daar op een of andere manier te verzachten. “Toen de aandacht nog ging naar een gewoon, modern volk dat in opstand kwam tegen zijn dictator, was (het) eigenlijk herkenbaarder. Die Syriërs leken op ons, en ze wilden hetzelfde als wij: democratie, vrijheid, veiligheid. Toch haalden we toen onze schouders op. Pas toen de hoofdrolspelers baardmannen werden, en dus objectief verder van ons af kwamen te staan, werd de publieke belangstelling aangewakkerd: aha, zo hebben wij de Arabische wereld graag, als een zwart gat dat alle licht opslorpt, en dat met zijn totalitaire sirenenzang kinderen naar hun dood doet hollen.” (De Standaard, 20 april 2013)

 

“Deze week hoorde ik Bart De Wever op een persconferentie zeggen dat hij als burgemeester was aangesproken door iemand die ijverde voor een rustpauze voor gebed tijdens de werkuren. Hij zag dat als teken van ‘radicalisering’. Had u al gehoord van de Rondetafels van de Interculturaliteit? Dat was een handboek met aanbevelingen voor een beter beleid uit 2010, opgesteld op initiatief van Joëlle Milquet. Ik lees u voor, pagina 65: ‘Kan je een moslimwerknemer verbieden om tijdens zijn werkdag zijn gebeden te doen als de aard van zijn prestaties en de inrichting van de werkplaats dat mogelijk maken?’ De ene politicus lanceert een voorstel, de andere noemt dat drie jaar later een indicatie voor radicalisering.” De Boomse straathoekwerker Peter Calluy waarschuwde als eerste voor Fouad Belkacem en schudt nu het hoofd als hij de reacties van de politici hoort. (De Morgen, 20 april 2013)

 

“Het bezorgt me nog steeds een akelig gevoel wanneer ik terugdenk aan hoe deze haattoeristen ostentatief in het midden van de straat kuierden en hun afwijzende en vijandige blikken over onze huizen, onze ouders, onze vrienden, broers en zussen lieten glijden. Het klopt niet dat racisme op den duur minder opvalt en dat het van je afglijdt als regen van een raam.” Rachida Lamrabet over Filip Dewinter die met een delegatie Vlaams Blokkers rondtrok Borgerhout. Wat daarvan blijft hangen, en hoe het nu moet met het racisme in A.(De Morgen, 22 april 2013)

 

“Voorstanders van het homohuwelijk kunnen dus gerust verwijzen naar het verleden, dat toleranter was tegenover homoseksualiteit dan algemeen wordt aangenomen. Anderzijds leert datzelfde verleden ons dat deze tolerantie snel kan verdwijnen in moeilijke tijden. Net zoals de aanhoudende problemen in het land van liberté, egalité, fraternité aantonen.” Historicus Jonas Roelens weet dat het homohuwelijk niet altijd een probleem was. Overigens was, ondanks aanhoudende protesten, een meerderheid van de Fransen in opiniepeilingen nu ook voorstander van het mariage pour tous. (De Standaard, 23 april 2013)

 

“De voorzitter van de N-VA doet niet anders dan zeggen dat zijn Vlaanderen open is, inclusief. Maar de daden van zijn partij vertellen soms iets anders. Aan die verwarring moet de partij toch proberen een einde te maken.” Carl Devos over het intussen ingetrokken hoofddoekenverbod voor gemeenteraadsleden in Boom (De Standaard online, 23 april 2013)

 

“De scoop van Filip De Bodt en 't Uilekot kan tellen: de 66 pagina's bestuursakkoord, die maandenlang geheim waren, zijn nu toch uitgelekt. Het akkoord circuleert op tien geschreven exemplaren: elke schepen heeft er één. Iemand van hen moet het akkoord dus hebben gelekt.” Onze vrienden van ’t Uilekot kregen het geheim bestuursakkoord voor Aalst in handen. Mooi zo. Intussen publiceerde Apache de krachtlijnen ter voorbereiding van het meerjarenplan 2014-2019 in Aalst waarin een en ander uit het geheime bestuursakkoord weggelaten werd en andere zaken dan weer meer geconcretiseerd werden. (Het Nieuwsblad, 24 april 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, racisme, syrië, de wever, dewinter, n-va, aalst, actie |  Facebook | | |  Print

23-04-13

N-SA LOKT VRAAG OM ALGEMEEN BETOGINGSVERBOD UIT

Dat Eddy Hermy (foto 1) een en ander op zijn kerfstok heeft, is bekend. Op 1 mei wilde Eddy Hermy met zijn discipelen in Borgerhout betogen. De vergelijking is niet van ons, maar is niet geheel onterecht: het is alsof de Ku Klux Klan in de New Yorkse wijk Harlem zou willen betogen. De betoging van het N-SA is intussen verboden na een vernieuwd advies van de politie. Maar naar aanleiding van de voorgenomen betoging vragen de winkeliers van de Turnhoutsebaan in Borgerhout nu een verbod voor alle betogingen aan de Turnhoutsebaan.

 

De winkeliers hebben gisteren een petitie afgegeven aan Antwerps burgemeester Bart De Wever. Die wil met met het schepencollege kijken of betogingen op grote handelsassen verboden kunnen worden. “We verzamelden 1.100 handtekeningen van handelaars, klanten en inwoners”, verklaarde Joost Sierens, voorzitter van de winkeliersvereniging BoHo 2140. “Omdat we van onze handelaarsbuurt een bloeiende plaats willen maken, waar het fijn is om winkelen.” De middenstandersvereniging Unizo schaart zich achter hen. “We willen absoluut het recht op vrije meningsuiting eerbiedigen, maar er is ook het recht op ondernemen. Kan men bijvoorbeeld op sommige plaatsen geen speakers’ corners oprichten, zoals in Londen?”, zei Antwerps Unizo-voorzitter Nico Volckerick. Zelf nog actief geweest bij Agalev, en intussen van een groene naar een donkerblauwe ondernemer geëvolueerd.

 

Bart De Wever ontving de handelaars en toonde begrip voor hun standpunt. Hij waarschuwde echter dat er “fundamentele rechten botsen” in de discussie. Hij beloofde wel te zullen kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. Een van de mogelijkheden is een uitbreiding van het verbod op betogingen naar álle centrale handelsassen. “Daarvoor wil ik wel het mandaat van de meerderheid. Ik zal dat op 30 april met de fractieleiders bespreken”, besloot de Antwerpse burgemeester. Op dat overleg met de fractieleiders in de Antwerpse gemeenteraad staan overigens nog een paar andere heikele punten op de agenda, met om te beginnen over wat in de gemeenteraad mag besproken worden en wat niet. Als het aan de N-VA ligt moet alles wat maar elders kan besproken worden (het havenbeleid, het sociaal beleid…), niet in de openbare gemeenteraadszitting besproken worden.

 

De vraag van de winkeliersvereniging en de suggestie van Bart De Wever is verwerpelijk en kortzichtig. 1. Een verbod om te betogen op de centrale handelsassen is fundamenteel ondemocratisch. Niet dat er per se moet betoogd worden voor de deur van handelaars, maar het recht op betogen kan enkel ingeperkt worden bij gevaar voor de openbare orde. 2. De Turnhoutsebaan in Borgerhout is wel eens meer het decor voor mensen die er willen betogen, doorgaans zonder een toelating daarvoor  te vragen. Een betogingsverbod verandert dus niets aan de feitelijke situatie. 3. Een betogingsverbod voor alle centrale handelsassen in Antwerpen, ook waar ze nog nooit een betoger in levende lijve gezien hebben… zoiets kan maar alleen uit de koker van Bart De Wever komen, de specialist in het oplossen van problemen die er niet zijn. 4. In Borgerhout hebben ze wel een Betogingstraat, die haar naam kreeg naar aanleiding van de strijd voor het algemeen stemrecht, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat alle betogingen dan maar zouden verbannen worden naar die straat. Tot overlast van de bewoners en… de handelaars daar. ;-)

 

Intussen is overigens de affiche klaar voor het buurtfeest dat aan het Moorkensplein gehouden wordt in reactie op het malafide idee van het N-SA om daar hun 1 mei-manifestatie te houden (foto 2, grotere versie). De handelaars aan het Moorkensplein gaan er een goede cent aan verdienen. De organisatoren van het buurtfeest gaan immers niet zelf voor drank zorgen, maar laten dat over aan de drie café’s aan het Moorkensplein. De ‘linkse wereldverbeteraars’ hebben wel degelijk oog voor de belangen van de handelaars, positiever dan anderen het zouden invullen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever |  Facebook | | |  Print