20-04-13

BARTJE OP HET STADHUIS (11)

De voorbije week is niet de beste in het nog prille jaar in Antwerpen. Voetbalclub Beerschot dreigt om sportieve redenen naar tweede klasse te zakken, en om financiële redenen zelfs naar derde klasse. De Sinksenfoor, de grootste kermis van Vlaanderen, mag na meer dan veertig jaar niet meer op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen opgesteld worden. En de stadsfinanciën worden problematisch. Verwijten vliegen in het rond… en treffen N-VA-partijgenoten.

 

Een rechter in kort geding besliste donderdag dat de Sinksenfoor dit jaar niet kan plaatsvinden aan de Gedempte Zuiderdokken. De rechter verbiedt de kermis niet, maar stelde vast dat de Stad Antwerpen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2013 en een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2013 naast zich neer wilde leggen door de Sinksenfoor toch op de Gedempte Zuiderdokken te laten plaatsvinden en geen alternatieve locatie aan te bieden. Vandaar een verbod voor de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken dit jaar, en het Antwerps stadsbestuur dat gisteren dan maar de Scheldekaaien als locatie aanbiedt. Een beslissing waar de foorkramers niet mee akkoord gaan. Zij gaan in beroep tegen de beslissing van de rechter in kort geding, de Stad Antwerpen had eerder laten weten niet in beroep te zullen gaan. Het zal de verstandhouding er niet op verbeteren.

 

Er is veel commotie rond de beslissing van de rechtbank, niet in het minst omdat de rechtszaak door slechts enkelen is aangespannen – waarvan sommigen verdacht worden de prijs van het vastgoed rond de Gedempte Zuiderdokken te willen opdrijven. Maar al even controversieel is de reactie van schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (ex-LDD, nu N-VA). In een mail schreef hij: “Enerzijds is het een pure schande hoe het particulier belang van enkelen het algemeen belang overvleugelt. Anderzijds was het nieuwe bestuur zich bewust van het juridisch knoeiwerk dat onze vele voorgangers van dit dossier maakten.” De situatie waarin men verzeild is, is dus het gevolg van wat de vorige bestuursploegen ervan maakten. Maar wie was de voorbije twaalf jaren schepen van Markten en Foren, en schepen van Juridische zaken? Luc Bungeneers (ex-CVP, de voorbije twaalf jaren Open VLD’er… en nu N-VA’er, ‘districts-burgemeester ‘ in Merksem’). Op de foto hierboven samen met Bart De Wever bij de opening van de Sinksenfoor vorig jaar.

 

Tot Bungeneers de vorige bestuursperiode ook de bevoegdheid Dierenwelzijn kreeg, was de opening van de Sinksenfoor zowat de enige bevoegdheid waarop hij zich naar buiten toe kon profileren. Het was telkens weer een heel evenement waarbij gemeenteraadsleden als Fatima Bali en anderen elkaar verdrongen voor de gratis ritjes bij de opening van de kermis. Door te verwijzen naar “het juridisch knoeiwerk dat onze vele voorgangers van dit dossier maakten” wil Rob Van de Velde een sneer geven naar de voorgaande socialistische burgemeesters, maar de hoofdverantwoordelijke is wel zijn nieuwe partijgenoot. Van 1995 tot 2000 was de schepen voor Juridische zaken overigens… de huidige N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, André Gantman (toen Open VLD’er). En de voorbije tien jaar, van 2003 tot 2012, was de schepen voor Ruimtelijke ordening Ludo Van Campenhout (toen Open VLD, en nu... N-VA). Het “juridisch knoeiwerk” is dus in hoge mate wat huidige N-VA’ers kan aangewreven worden. Maar zo duidelijk was Rob Van de Velde dan weer niet.

 

Een week eerder zei Bart De Wever in Trends dat zijn stadsbestuur voor een “enorme sanering” staat. “De stad zit met een pensioenprobleem dat hand over hand toeneemt. Zonder een oplossing zakt ons investeringsbudget onder nul.” Voorts is er een daling van de inkomsten uit de personenbelasting per hoofd van de bevolking. “Het versterkt ook de witte vlucht”, zei De Wever. “Want soort zoekt soort. De stad wordt op de duur een verzamelplaats voor pauperisme.” De volgende vijf jaren zouden 1.200 van de 7.000 stadsambtenaren op pensioen gaan en het nieuwe stadsbestuur is van plan om die slechts zeer selectief te vervangen. Probleem daarbij is dat in sommige stadsdiensten tot zestig procent van het personeel op pensioen zou gaan, en in sommige stadsdiensten de bezetting aan regels is gebonden (minimumbezetting van het aantal redders per x-aantal zwemmers, van kinderverzorgsters per aantal kleuters en peuters…). Als er ergens dus toch vervanging wordt toegestaan, zal op men op een ander zeker niet kunnen vervangen. Dat belooft.

 

Wie alvast niet akkoord gaat met de uitleg van Bart De Wever is… de al genoemde Luc Bungeneers. Hij was de voorbije twaalf jaren ook schepen van Financiën, en werd door vriend en tegenstander geprezen voor zijn rigoureus financieel beleid. Als Bart De Wever zegt nu voor een catastrofe te staan, dan klopt dat niet. Luc Bungeneers (in De Standaard): “Ze zoeken gewoon meer nieuwe middelen om te investeren. (…) Ze willen bestaande plannen schrappen om zo een nieuwe pot te creëren. Begrijpelijk, maar het klopt dus niet dat de stadskas met een probleem zit, laat staan dat er lijken uit de kast vallen. De stijging van de pensioenlasten was bijvoorbeeld perfect voorzien in mijn meerjarenbegroting. En ook met de operationele begroting is er geen enkel probleem. Er is zelfs een investeringsbudget. Alleen is dat kleiner dan ze willen.”

 

Er zijn limieten aan wat men het vorige stadsbestuur kan verwijten. De ene N-VA’er die de andere (nieuwe) N-VA’er wat in de schoenen schuift, kan het nog gemakkelijker voor de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad?

19-04-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De jongeren die vanuit Vlaamse steden naar Syrië trekken, beheersten het binnenlands nieuws. Wij blijven het een rare bedoening vinden: Guy Verhofstadt pleit voor het leveren van wapens aan de Syrische rebellen, maar als moslimjongeren naar ginder trekken om de rebellen te versterken, worden alle hens aan dek geroepen. Dat laatste is terecht, maar consequent zijn onze politici niet altijd. Dat blijkt ook uit het eerste citaat van de week.

“We hebben toen het maandelijke moskee-overleg opgestart, alle moskeeën kwamen er samen, met Monica De Coninck als voorzitter. We praatten er over het organiseren van het offerfeest, over sluikstorten in de wijken, maar ook over problemen met integratie. We boekten mooie resultaten. Sinds de nieuwe OCMW-voorzitter bestaat dit overleg niet meer.” Bart De Wever zei na de burgemeestersconferentie over jongeren die naar Syrië vetrekken dat de moskeeën een belangrijke rol kunnen spelen bij het vermijden van radicalisering, maar zijn partijgenote en OCMW-voorzitster Liesbet Homans legde het overleg met de moskeeën in Antwerpen stil. (De Standaard, 13 april 2013)

“Ga achter de ontdoken belastingen van havenbedrijven aan en organiseer daar deftig stadsonderwijs mee. Ga achter de haven als grootste werkgever aan, die slechts 0,4 procent allochtonen tewerkstelt. Maak dat jongeren sneller aan een job geraken dan aan een wapen in Syrië. En vooral, bekijk deze jongelui als volwaardige burgers, meet burgerschap niet af aan de lengte van hun baard.” Gewezen beleidsadviseur diversiteit Hicham El Mzairh (SP.A) heeft nog bedenkingen bij het huidig beleid in Antwerpen. (De Standaard, 13 april 2013)

“Het is een heel andere wereld geworden. De mensen zijn banger geworden. Maar is er meer conservatisme? Daar geloof ik niet in. ‘Wat je wel ziet, zijn plots borden met: ‘Aalst. Dit is een Vlaamse stad.’ Maar kun je dat au sérieux nemen? Die mensen zijn nu wel eens verkozen, maar wat stellen ze voor?” Kamagurka over het verschil tussen de jaren zeventig en nu. (De Morgen, 13 april 2013)

“We hebben een paar jaar geleden een twee jaar na elkaar aan positieve discriminatie gedaan bij de aanwerving van jobstudenten. De helft moest van allochtone origine zijn. Ik ben principieel tegen positieve discriminatie, maar toen ben ik als burgemeester even pragmatisch geweest.” Burgemeester Bart Somers (Open VLD) over de aanwerving van jobstudenten in Mechelen en de tot een paar jaar geleden ondervertegenwoordiging van allochtone jongeren. Vandaag doet Mechelen niet meer aan positieve discriminatie, maar dertig procent van de jobstudenten is intussen wel van allochtone origine. (De Standaard, 13 april 2013)

“Ik denk dat er alleen iets bestaat als een zoektocht naar wat dat precies is: het wezen van de Vlaming. Op het moment dat identiteit gebruikt wordt als instrument voor politieke daden, word ik zeer wantrouwig. Identiteit wordt dan als iets vaststaands naar voren geschoven, maar altijd zonder te omschrijven wat dat dan zou zijn.” Ook in de opiniestukken van Bart De Wever vond Wouter Deprez geen precieze omschrijving. Uit vrees daarop vastgepind en vervolgens gepakt te worden? (Humo, 16 april 2013)

“Hij noemde Antwerpen onder meer ‘een verzamelplaats van pauperisme, want soort zoekt soort’. Dat is niet de taal van een burgemeester die hoop geeft en ambitie uitstraalt. De kracht van verandering mag niet de kracht van verarming worden.” Lex Moolenaar becommentarieert honderd dagen burgermeesterschap van Bart De Wever. (Gazet van Antwerpen, 16 april 2013)

“Ik ben mij vorige week gaan vergewissen van de toestand van het graf van Cyriel Verschaeve. (…) Ik was aan het fietsen in de mooie Westhoek en ik ben gestopt in Alveringem. Daar zag ik dat het graf van die valse profeet nog recentelijk was bebloemd.” Luckas Van Der Taelen herinnert aan vorige oproepen om in een ander land de gewapende strijd te gaan voeren, zoals Cyriel Verschaeve die Vlaamse jongens opriep om samen met de nazi’s aan het Oostfront de wapens op te nemen. Het Groen-parlementslid zag aan het graf van Cyriel Verschaeve (foto) dat de dichter-collaborateur nog altijd geëerd wordt. (Vlaams Parlement, 17 april 2013)

“De honderd rijkste mensen hebben in 2012 samen 180 miljard euro verdiend. Dat is genoeg om de wereldwijde armoede vier keer uit te bannen.” Aldus Duncan Green, auteur van From Poverty to Power en een van de sprekers op de Think Global Day vandaag in Brussel. (De Morgen, 18 april 2013)

16-04-13

ANTWERPEN MET BART DE WEVER NIET DE SLIMSTE GEMEENTE

In de uitzending van De Slimste Gemeente, op de Wouter Vandenhaute-zender Vier, mocht gisteren het verzamelde intellect van Antwerpen (stad met 512.000 inwoners) het opnemen tegen Zwalm (8.000 inwoners) en Zwevegem (23.500 inwoners). Antwerpen mocht daarbij burgemeester en bijna-Slimste-Mens-Ter-Wereld Bart De Wever afvaardigen (foto). “Ik zat met lood in de schoenen te spelen. Ik heb een hekel aan quizzen in ploeg. Ik durf dan niet af te drukken en zit achteraf altijd met dat vervelende ‘Ik wist het maar ik heb niet afgedrukt’-gevoel", liet Bart De Wever nog vóór de uitzending weten aan Het Laatste Nieuws.

 

De voorbije dagen bracht diezelfde krant de eerste 100 dagen van Bart De Wever als Antwerps burgemeester in beeld, met een journalist die alle openbare activiteiten van Bart De Wever volgde, en ook toen bleek dat Bart De Wever geen teamspeler is. Bart De Wever: “Ik heb (…) altijd dingen gedaan die ik alleen kon doen. Ik tegen de rest. Dan ben ik op mijn best.” Liefst alleen, maar er moet altijd wel een element inzitten van uitdagen, spelen en competitie. Ook in de politiek is ‘het spel’ wat zijn hart doet tikken en hoofd doet tollen. Zelfs al werkt hij zich daarmee in de problemen. “Meer dan de helft van mijn miserie is inderdaad man made, door mezelf veroorzaakt. Als ik meer zou zwijgen en die prikkel om te poken en te spelen niet altijd zou bovenkomen, zou ik inderdaad minder miserie kennen.” Maar dan komt weer het Calimero-gevoel boven. “Je geeft aan dat ik me in de problemen werk met een grap, maar het is toch dikwijls dat ze weten dat het een grap is en dan doen alsof het serieus is. Dat is gewoon niet eerlijk.”

 

De grappen van De Wever zijn echter niet zo onschuldig als hij voorwendt. Als Bart De Wever op dag 80 van zijn burgermeesterschap Chris Van den Durpel vermomt als de groene Shrek op het stadhuis verwelkomt, monkelt Bart De Wever: “Dat is de eerste constructieve groene die ik ontmoet.” Emoties wil Bart De Wever anders niet laten zien. “Als je emoties publiek toont, wil dat zeggen dat je ze niet onder controle hebt. (…) Lachen, boos zijn, huilen… ik vind dat voor mezelf niet oké.” Als journalist Frank Willemse opsomt welke emoties Bart De Wever toch vertoont tijdens gemeenteraadszittingen – “Steevast negatieve emotie” – reageert Bart De Wever verbaast. “Ik zal mijn uiterste best doen om die uitingen te onderdrukken.” Op recepties is Bart De Wever anders ook niet de toegankelijke burgervader. Liefst blijft hij bij een paar vertrouwelingen kletsen, en nog liever is hij er vlug weg. Wat een verschil met de N-VA-kiespropaganda toen Patrick Janssens (niet onterecht) als een koele kikker werd afgeschilderd, en Bart De Wever (onterecht) als de vlotte Antwerpse volksjongen.

 

Journalist Frank Willemse benadrukt: “Nooit heb ik hem betrapt op racistische of discriminerende taal of gedrag. Zelfs niet al grappend. Wat toch een prestatie is voor hem”, en Bart De Wever zegt over zichzelf: “Ik ben de grootste gesel van extreemrechts. Als er een mens is die ze allemaal zou willen dooddoen, ben ik het.” Over dat laatste kunnen wij geen uitspraak doen, maar Bart De Wever overdrijft alleszins als hij zegt: “Met hun Hand in Hand-acties en consoorten hebben ze het Vlaams Blok indertijd vetgemest als een os. Die werd wel vet maar nooit potent. Nu kan ik niet anders dan vaststellen dat ze heimwee hebben naar die ouwe os nu er een nieuw beest op de wei staat dat wel potent is. Dan maken ze er gelijk ook maar een os van. En gaan ze het beest afschilderen als een nog groter beest dan het vorige. Eigenlijk is dat onaanvaardbaar.” Hand in Hand is een antiracistische organisatie. Had Hand in Hand niet mogen ingaan tegen racisme om het Vlaams Blok niet groot te maken? Hoe absurd kan een redenering zijn? En dat een sterk N-VA erger is dan een groot VB, is alleszins een redenering die wij nooit onderschreven hebben.

 

Bert Anciaux zei het laatst nog: bij de N-VA ontbreekt elke empathie. Dat blijkt ook in Het Laatste Nieuws als hun journalist vertelt: “De Wevers ogen rollen opnieuw alle kanten op als ik geen enkel bezwaar heb tegen vrouwen met hoofddoeken. Ook niet als ze achter een balie van ’t stad staan. Als ik ook nog eens de onstuitbare drang en vrije wil van jonge kerels aanhaal als begrijpelijke reden om in Syrië een heilige oorlog te gaan voeren, zie ik bij De Wever zelfs fysieke walging voor mijn gedachten.” Bart De Wever, you love him or you hate him. “Onverschillig laat hij niemand. Ofwel ben je gek op zijn competitieve wedstrijdmentaliteit en eeuwige ‘ik tegen de rest’-underdoghouding. Ofwel krijg je het op je zenuwen van die defensieve reflexen als hij het niet kan halen. Ofwel vind je hem een excentrieke spotvogel. Ofwel een kille cynicus. Ofwel een rechtse despoot. Ofwel een verlicht denker.”

 

Zelf krijgt Bart De Wever het op zijn heupen als tegenstanders zeggen dat hij met zijn polariserende persoonlijkheid niet alleen het land maar ook de stad verdeelt. “Jarenlang stemde een derde in deze stad voor extreemrechts, in Deurne zelfs 43 procent. En toen was de stad niet verdeeld, zeker?” De stad was toen zeker verdeeld, maar kreeg met burgemeester Patrick Janssens wel een burgemeester die een middenkoers vaarde, en Antwerpen belangrijker vond dan zijn eigen partij – wat hem dan ook stemmen kostte die naar de PVDA en Groen gingen. Heel anders is het met Bart De Wever. Het Laatste Nieuws schrijft dan ook: “Het nieuwe bestuur toont zich die eerste 100 dagen (…) weinig verzoenend door het ene na het andere van het vorige de vuilnisbak in te kieperen. Van stadsslogan tot geplande infrastructuurwerken zonder er iets voor in de plaats te stellen. Gewoon… omdat het kan. De focus komt ook volledig te liggen op veiligheid en vreemdelingenthematiek, klassiek rechtse thema’s.”

 

Volgens Het Laatste Nieuws, of toch minstens haar journalist Frank Willemse, heeft Bart De Wever “een wat enge kijk op de mens en de wereld” en zou hem helpen “wat meer echt ‘onder de mensen’ komen in plaats van alleen onder gelijkgezinden”. Bart De Wever werd in De Slimste Gemeente gisteren overigens naar huis gespeeld. Zwevegem won de finale van Antwerpen. Maar dat was maar een televisiespelletje. Antwerpen degelijk besturen is echter geen spelletje, hoe graag de competitief ingestelde Bart De Wever dat ook zou willen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, antwerpen, media |  Facebook | | |  Print

12-04-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Hoofdredacteur politiek van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe klaagde vorige zondag over een nieuwsarme paasvakantie, maar er waren deze week toch weer voldoende interessante citaten om een dubbele aflevering van deze rubriek te maken. We houden ons echter aan de afspraak van de week in zeven citaten (en eentje extra).

 

“Onder Patrick Janssens had je de meerderheid en het Vlaams Belang in de oppositie. (…) Janssens speelde die verdeeldheid uit. Hij zette zich nadrukkelijk af tegen de Vlaams Belang-kiezer, al was dat toen één op drie Antwerpenaren. Wij doen dat niet. De grootste tegenstelling in Antwerpen is die onder de linkse partijen. In de gemeenteraad debatteren SP.A, Groen en PVDA+ vaak onder elkaar, terwijl wij erop staan kijken. Wat wel klopt (De vraag was: ‘Het lijkt erop dat Antwerpen meer dan ooit verdeeld is. Klopt dat beeld?’, nvdr.) is dat je geen afspraken meer kunt maken met de oppositie. Die is te vaak intellectueel oneerlijk en wil te vaak een incident uitlokken.” Liesbeth Homans draait haar hand niet om voor een verkeerde voorstelling meer of minder. Als bevoorrechte getuige van de Antwerpse gemeenteraadszittingen hebben we toch heviger en meer debatten gezien tussen de linkse oppositie en de N-VA, dan onderling bij de linkse oppositie. En Homans suggereert dat Patrick Janssens afspraken maakte met het Vlaams Belang. Daar hebben we de voorbije tien jaren anders niets van gemerkt. (Het Nieuwsblad, 6 april 2013)

 

“Ik was linkser, progressiever. En ik wil empathie tonen met mensen die anders zijn, die het minder goed hebben. Dat is het grootste verschil met de N-VA: bij hen ontbreekt die empathie volledig.” Voormalig Volksunie-voorzitter Bert Anciaux over het verschil tussen hem en de uit de VU ontstane N-VA. (De Standaard, 6 april 2013)

 

“Als Vlaams Belang-voorzitter moest ik natuurlijk geen – zeg maar – bedrijfsnaam kiezen, maar als ik dat wél had moeten doen, dan had dat ook wel eens ‘Franciscus’ kunnen geweest zijn. Bescheidenheid en terugkeren naar de bron is namelijk ook een goed recept voor onze partij, temeer het een partij is die zich heeft voorgenomen om grote projecten op de politieke tafel te (blijven) plaatsen.” Gerolf Annemans hoopt dat de populariteit van de nieuwe paus wat afstraalt op het Vlaams Belang. (Vlaams Belang Magazine, april 2013)

 

“Nationalisme is hier zoals overal. Rekbaar als kauwgom. Van die old school chewinggum waarmee je grote bellen kan blazen en waarop je blijft kauwen zoals een koe op een pluk gras.” Gerda Dendoven is in Ierland en kijkt om zich heen. (De Standaard, 8 april 2013)

 

“Zo worden (…) de leerlingen zedenleer plots niet meer ontvangen op het gemeentehuis in het kader van hun Feest Vrijzinnige Jeugd. (…) Het nieuws vanuit het gemeentebestuur dat N-VA geen rode vlaggen meer in het straatbeeld wenst, gaf ons een wrang gevoel. Dit zou in het bijna 120-jarig bestaan van de socialistische beweging een ongeziene maatregel zijn en kon voor ons niet door de beugel. Na een bespreking met de burgemeester kregen we alsnog de toelating voor een weliswaar beperkte bevlagging.” Vrijzinnige jongeren zijn niet meer welkom op het gemeentehuis van Rumst en het nieuwe CD&V/N-VA-bestuur wil nog zo weinig mogelijk rode vlaggen zien op 1 mei. (Samen Rumst, 8 april 2013)

 

 “Met als resultaat vijf opmerkelijke conclusies over de persoon De Wever: ‘alles is een wedstrijd’, ‘alles is emotie’, ‘alles is een misverstand’, ‘alles is moeilijk’ en ‘alles is klaar’.” Journalist Frank Willemse volgde de eerste 100 dagen van Bart De Wever als Antwerps burgemeester. In diens schaduw naar recepties, naar televisieopnames, naar gemeenteraadszittingen, naar ‘onder de mensen komen’… en af en toe ook nog een lang gesprek met De Wever. In de eerste aflevering van een vijfdelige reeks (foto) blijkt dat er voor Bart De Wever altijd ergens een competitie-element in moet zitten, anders kan hij zich niet motiveren. Én hij geeft toe dat meer dan de helft van zijn miserie man made is, door hemzelf veroorzaakt. (Het Laatste Nieuws, 10 april 2013)

 

“De voedingsbodem bestaat uit maatschappelijke en persoonlijke problemen, frustraties, kwetsbaarheden. En daarop ent zich, in tweede instantie dus, het religieuze of ideologische als mogelijke uitweg. Repressie is natuurlijk ook nodig, maar het blijft dweilen met de kraan open als je niets doet aan de diepgewortelde oorzaken. Er is een onderklasse van jongeren gegroeid, die zich uitgekotst voelt. Een goed beleid inzake tewerkstelling, onderwijs, woning en integratie zou veel helpen, maar dat is natuurlijk werk op termijn. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van de samenleving en dat ze én Belg én moslim tegelijk kunnen zijn.” Journalist Chris De Stoop over de jongeren die naar Syrië trekken. Het eenzijdig beeld dat Filip Dewinter opwierp van godsdienstfanatici is intussen bijgekleurd, maar het betekent ook dat een adequaat antwoord op verschillende domeinen moet gegeven worden. (Knack online, 11 april 2013)

 

“Van alle mensen die vertrokken zijn, was er één die aan het werk was.” De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte geeft een gemeenschappelijk kenmerk van de jongeren die naar Syrië vertrokken. (Persconferentie stadhuis Antwerpen, 11 april 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, homans, n-va, annemans, nationalisme, sociaal, de wever, syrië |  Facebook | | |  Print

27-03-13

EN OP HET ANTWERPSE STADHUIS

Een goede raad, we kennen de man al langer dan vandaag: geloof nooit blindelings Eddy Hermy. Gisteren beweerde hij op zijn website dat “Peter Mertens een haatspeech afstak tegen het nationalisme van het N-SA tijdens de Antwerpse gemeenteraad van gisteren (= maandagavond, nvdr.)”. Het woord nationalisme is geen enkele keer gevallen, en maandagavond is de N-SA-kwestie niet eens aan bod gekomen. Het was pas gisteren, na het artikel van Hermy, dat de zaak ter sprake kwam in de Antwerpse gemeenteraad.

 

De tussenkomst van PVDA-voorzitter Peter Mertens (foto 1) ging uiteindelijk meer over Bart De Wever (foto 2) dan over Eddy Hermy en zijn adepten. Maar met reden, want Bartje had van de N-SA-kwestie gebruik gemaakt om een hoop onwaarheden en suggestieve verklaringen over de PVDA te verspreiden. 1. De PVDA is een linkse variant van het N-SA. De PVDA is met een 52 bladzijden tellend programma, en 200 concrete punten, naar de verkiezingen getrokken. Op basis van een enquête bij enkele duizenden mensen. Als de PVDA vervolgens 8 % van de stemmen behaalt in Antwerpen, en 17 % van de stemmen in Borgerhout, is dat op basis van een concreet programma voor betaalbaar wonen, gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs… Niet op basis van schrijfsels als dat van het N-SA. Bekamp de PVDA op basis van dat programma, maar niet met een niet terzake doende vergelijking.

 

2. Borgerhout mag niet het speelveld worden van extreem-rechts en extreem-links. De PVDA heeft geen tegenbetoging aangevraagd noch de gemoederen opgehitst. De PVDA is altijd tegen extremen geweest, of het die van het N-SA dan wel die van Sharia4Belgium zijn. 3. De PVDA heeft samen met het N-SA actie gevoerd tegen Israël. Dat is nooit gebeurd, en zal ook nooit gebeuren. Wel is er in november een actie geweest tegen het optreden van een Israëlisch legerkoor, waar PVDA-militanten individueel naartoe zijn gegaan. Het N-SA werd door de organisatoren van de actie op afstand gehouden (wat ons in onverdachte tijden is bevestigd door een aanwezige journalist, nvdr.). De PVDA kan niet op één lijn geplaatst worden met het antisemitisme van het N-SA dat de PVDA veroordeelt.

 

4. Het verschil in reactie op het samenscholingsverbod in januari in Borgerhout en de aanvraag van het N-SA. In januari had de PVDA kritiek op het algemeen samenscholingsverbod in Borgerhout en Antwerpen-Noord. Niet op het inperken van de bewegingsvrijheid van Sharia4Belgium. 5. Links is hypocriet door nu een verbod van de N-SA-manifestatie te vragen. Zoals al gezegd is de PVDA zowel tegen neonazi’s als tegen salafisten. Daarenboven is in het verleden nog nooit toelating verleend voor een manifestatie van neonazi’s op een symbolische datum zoals 1 mei, noch voor een actie in een gevoelige buurt: het N-SA heeft van de vorige burgemeester geen toestemming gekregen om te betogen in de Joodse buurt. Daarenboven is het boegbeeld van het N-SA veroordeeld voor racisme, op basis van een goed gemotiveerd vonnis (en Peter Mertens citeerde uit dat vonnis, nvdr.).

 

Meyrem Almaci (Groen) vulde aan en wees onder andere op het ontbreken van overleg met het Borgerhoutse districtsbestuur. Bij het samenscholingsverbod voor de fantoombetoging in januari was het argument dat pas een dag op voorhand bekend was dat een sms voor een betoging zou verstuurd zijn, maar nu was ruim op voorhand bekend dat het N-SA overwoog om te betogen in Borgerhout. En spijts alle verklaringen van het huidig stadsbestuur over het belang van de districten, werd niet – desnoods discreet – overlegd met het Borgerhoutse districtsbestuur. Carine Leys (N-VA) deed vervolgens een poging om de PVDA in de extremistische hoek te duwen, met verwijzingen naar banden met communistische bewegingen overal ter wereld en haar afschuw uit te spreken voor het marxisme, planeconomie en overheidsbedrijven.

 

Bart De Wever wees erop dat de openbare veiligheid een bevoegdheid is van de burgemeester, en van hem alleen. Hij moet zich daarover niet verantwoorden in de gemeenteraad, hoogstens kennis geven van bepaalde beslissingen, en al helemaal niet overleggen met de districtsbesturen. Politionele informatie mag hij daarenboven niet vrij geven. Bart De Wever wil daarenboven niet discretionair optreden. Bart De Wever: “Als ik op 1 mei alle manifestaties zou verbieden waarin iemand rondloopt die strafrechtelijk veroordeeld is, het zou een bijzonder rustige 1 mei worden (sic).” Bart De Wever wil enkel oordelen op basis van of er een gevaar is voor de openbare veiligheid, en of bij voorgaande manifestaties strafbare feiten zijn gebeurd. Op basis van die twee criteria werd een toelating gegeven voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA, maar dat veranderde met de aankondiging van tegenmanifestaties en tot in Wallonië oproepen om naar Antwerpen te komen als reactie op het N-SA.

 

Tot slot zei Bart De Wever dat nu ook formeel de N-SA-actie niet is toegestaan. Het blijft echter onduidelijk wat het wordt met de N-SA-bijeenkomst in café Den Bengel op 1 mei. Bij zijn antwoord verwees Bart De Wever naar een tiental keren dat het N-SA al in Antwerpen is bijeengekomen, en een negental keren dat er een toegelaten manifestatie op het openbaar domein was. In De Nieuwe Gazet, de Antwerpse variant van Het Laatste Nieuws, zei Eddy Hermy op 1 mei bijeen te (blijven) komen in café Den Bengel. Dat café bevindt zich op de Antwerpse Grote Markt, letterlijk aan de plaats waar de tribune voor de socialistische 1 mei-optocht staat. Het N-SA heeft er het zaaltje op de eerste verdieping gehuurd. Blijft een samenkomst daar en dan toegelaten?

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

25-03-13

BARTJE OP HET STADHUIS (9)

Het is een maand geleden dat we nog bericht hebben over Bartje op het stadhuis. Vanop het stadhuis was er dan ook niet veel te melden. In de media was Bartje daarentegen niet weg te slaan: Bart De Wever zet windhaan op kerktoren, Bart De Wever ziet af tijdens CittA Antwerp Urbain Trail, Bart De Wever ontmoet Harlem Globetrotters, Shrek op bezoek bij Bart De Wever (foto)… Maar nu is het terug tijd voor ernst. Vanavond is er opnieuw een gemeenteraadszitting. Alhoewel. Ernst? Niet als het aan Bartje en de N-VA ligt.

 

Na de vorige gemeenteraadszitting, eind februari, was er veel ongenoegen over de manier waarop Bart De Wever discussies in de gemeenteraad afblokte. Ofwel was de gemeenteraad niet bevoegd ergens over te praten, ofwel verwees Bart De Wever discussies naar de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven… De gevolgen van de (on)veiligheid van de kerncentrale van Doel voor Antwerpen en zijn haven? Daar kon niet over gepraat worden. De leegstand van serviceflats voor bejaarden, dat moest maar in de raad van bestuur van het Zorgbedrijf besproken. Bart De Wever ging wél in op een vraag die Peter Mertens (PVDA) had willen stellen over de topsalarissen bij het Zorgbedrijf. Peter Mertens: “Ik heb die vraag ingetrokken omdat het antwoord zaterdag al in Gazet van Antwerpen stond. Ik vind het een heel vreemde gang van zaken: ik krijg geen antwoord op de vragen die ik stel, maar wel op de vragen die ik niet stel. Er is duidelijk een probleem met de democratische besluitvorming in de gemeenteraad.”

 

Een maand later is het er niet op verbeterd. Nu volgen ook de leerlingen het voorbeeld van hun tovernaar. De voorbije week waren er de gemeenteraadscommissies ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting vanavond. Greet Van Gool (SP.A) bijvoorbeeld stelde er een vraag over het OCMW en haar patrimonium. Commissievoorzitster Carine Leys (N-VA) blokte het meteen af: “Vragen over het OCMW moeten in de OCMW-raad worden behandeld, en niet in de gemeenteraad.” Van Gool vond dat onbegrijpelijk. “Als gemeenteraad hebben wij toch het recht om vragen te stellen over het sociaal beleid”, maar de repliek van Greet Van Gool bleef zonder gevolg. Komt daar nog eens bij dat het Antwerpse OCMW waar de N-VA-commissievoorzitster naar verwees absoluut geen toonbeeld is van openbaarheid van bestuur.

 

Een ander heikel punt is het ontbreken van verslagen. Vroeger, in de tijd van Leona Detiège en andere burgemeesters, werd een stenografisch verslag gemaakt van de gemeenteraadszittingen. Het verslag werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en later kon iedereen die verslagen rustig inkijken. Strikt genomen moet dat niet, volstaat een opsomming van alle besluiten met de stemming daarbij. Maar daarmee verdwijnen natuurlijk alle discussies, stellingnamen en verantwoordingen uit het zicht. Patrick Janssens verving het stenografisch verslag door de beeldopnames van de gemeenteraadszittingen – wat opzoekingen over wie wat gezegd heeft sterk bemoeilijkt. Bart De Wever heeft nu ook de, door stadsambtenaren opgemaakte, schriftelijke verslagen van de commissievergaderingen afgeschaft. Dat waren geen letterlijke verslagen, maar zo kon je nog grosso modo de antwoorden op de veelal informatieve vragen terugvinden. Die verslagen zijn nu ook afgeschaft en vervangen door een beeldverslag van de commissievergaderingen.

 

En daar houdt de onwil van de nieuwe bestuursmeerderheid niet mee op. Tijdens de gemeenteraadscommissie jeugd kwam de hervorming van de jeugdraad ter sprake. N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud vroeg fluisterend haar partijgenote en voorzitster van de gemeenteraadscommissie jeugd Lisa Geets om het debat te sluiten, maar dat was zonder Leen Verbist gerekend. Die vroeg nog of ze het antwoord van de schepen kon krijgen. “Er zijn geen verslagen meer”, zei Lisa Geets. “U kunt natuurlijk altijd de opnames van deze zitting opvragen.” Leen Verbist: “De schepen kan ons toch gewoon de tekst bezorgen die ze daarnet heeft afgelezen.” Waarop N-VA-gemeenteraadslid Dirk Rochtus: “Wordt het niet eens tijd dat de oppositie enige ernst aan de dag legt?” Hallo?! Freya Piryns (Groen) suggereerde dat haar gemeenteraadsfractiemedewerkster bij gebrek aan verslagen dan maar zelf aantekeningen zou maken. Waarna Dirk Rochtus: “Kan zij die verslagen dan ook naar de andere gemeenteraadsleden sturen?” Hallo?! Hallo?! De N-VA is voortgesproten uit de Volksunie (VU), een partij die Vlaams-nationalistisch was maar ook een punt maakte van de democratisering van de besluitvorming. Eens aan de macht heeft de N-VA dat laatste overboord gegooid.

 

Ondanks alle tegenkantingen, of misschien juist daardoor, zijn voor de gemeenteraadszitting vanavond vijftien interpellaties ingediend. Filip Dewinter (VB) over de mogelijke vestiging van een “halal supermarkt” in Merksem, Toon Wassenberg (SP.A) over de invoering van een maandelijks vragenuurtje, Meyrem Almaci (Groen) over De Nieuwe Antwerpenaar niet meer op papier, Güler Turan (SP.A) over maatregelen tegen de hoge werkloosheid, Anke van dermeersch (VB) over het tekort bij het OCMW en de verkoop van onroerend goed, Peter Mertens over de toekomst voor de voedselactie van Occupy Antwerpen en over de aangekondigde N-SA-betoging, Wouter Van Besien (Groen) over de verfietsing van Antwerpen nadat N-VA-schepen Koen kennis in de pers triomfantelijk deed alsof Londen het Antwerps voorbeeld volgt, Maya Detiège (SP.A) over discriminatie in het uitgangsleven, Carine Leys over het installeren van spuitenboxen, Freya Piryns over Antwerpen klimaatneutraal, Joris Giebens (Groen) over de betrokkenheid van burgers bij belangrijke stadsontwikkelingsprojecten, Yasmine Kherbache (SP.A) en Freya Piryns over capaciteitsproblemen in het onderwijs, en Mie Branders (PVDA) over het kappen van een bos en de toekomst voor een Wilrijks bedrijf. Zo wordt Bart De Wever natuurlijk nooit ‘fundamenteel vrolijk’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

24-03-13

“ONZE GASTVRIJHEID KENT OOK HAAR GRENZEN”

Nu de politie de toelating voor een 1 mei-manifestatie van het N-SA op het Moorkensplein in Borgerhout (foto 1) aan het herbekijken is, lanceerde het N-SA in een persmededeling het voorstel om af te zien van haar betoging als op het intussen gepland buurtfeest een debat georganiseerd zou worden tussen het N-SA en de PVDA.

 

In voorkomend geval zou het N-SA “zelfs aan de voorbereidingen (voor het buurtfeest, nvdr.) meehelpen, zo men wil”. Het N-SA, dat er amper in slaagt twintig mensen te verzamelen, zou zo een forum verwerven voor – dat staat nu al vast – honderden mensen die na de 1 mei-optocht in Antwerpen in de namiddag naar het Moorkensplein in Borgerhout zullen afzakken. De mededeling werd vrijdagmiddag bij een aantal kranten online gezet, ’s avonds volgde een repliek van de organisatoren van het buurtfeest en van de  PVDA. De kranten gaven gisteren ineens het voorstel van het N-SA én de repliek: de boomerang die N-SA-boegbeeld Eddy Hermy had uitgegooid, keerde recht in zijn gezicht terug.

 

“PVDA-voorzitter Peter Mertens vindt dat het aan de organisatoren van het buurtfeest is om hem voor zo’n debat uit te nodigen”, schrijft Gazet van Antwerpen. “In dat geval zeg ik graag nee”, antwoordt Peter Mertens. “Ik ga geen platform geven aan iemand die veroordeeld is voor racisme en vijf jaar uit zijn burgerrrechten gezet is.” In andere kranten luidt het dat Peter Mertens het niet zit zitten om “een forum te geven aan een neonazistische organisatie”. De buurtbewoners van het Moorkensplein beklemtonen dat ze het feest in eigen handen willen houden. “Samen gaan we voor verbondenheid, voor een vreedzame buurt waar plaats en respect is voor iedereen. In Borgerhout is geen plaats voor racisme. Onze gastvrijheid kent ook haar grenzen”, zegt Mark De Quidt, een van de initiatiefnemers van het buurtfeest, in Gazet van Antwerpen.

 

In dezelfde krant mekkert Bart De Wever: “Janssens heeft de N-SA acht keer toelating gegeven om te betogen, op grond van het recht op vrije meningsuiting. Een visie die ik trouwens deel. En nu roept Kathleen Van Brempt dat het een schande is dat ik toestemming heb gegeven. Ik vind dat onvoorstelbaar hypocriet.” We zullen het daarom nog eens herhalen: Patrick Janssens heeft bijvoorbeeld géén toestemming gegeven voor een N-SA-optocht door de diamantwijk. Er werd voor het N-SA een alternatief parcours uitgestippeld. Twee, Bart De Wever zou in plaats van alsmaar te verwijzen naar zijn voorganger ook kunnen verwijzen naar de twee toestemmingen die hijzelf al gegeven heeft voor een N-SA-manifestatie.

 

De eerste keer was dat voor een N-SA-actie tegen de aanwezigheid van PVDA’ers in de Antwerpse gemeenteraad maandag 8 januari. Datum waarop er... geen gemeenteraadszitting was gepland, en toen het N-SA daar achter kwam gelaste ze de actie maar af. De tweede keer dat het N-SA dit jaar toestemming kreeg voor een actie was vrijdag 8 februari, om aansluitend bij hun nieuwjaarsreceptie de dood van (vermeende) Italiaanse fascisten te herdenken. In tegenstelling tot de actie op 8 januari was de nieuwjaarsreceptie mét actie vooraf ruim bekendgemaakt. Maar niemand protesteerde. Zelfs het Anti-Fascistisch Front (AFF) en Blokbuster niet. Het N-SA stond dan ook eenzaam aan het stadhuis, geen mens die er voorbij wandelde. Het N-SA in de duisternis gehuld. Daar gaan we ons niet druk over maken.

 

Iets anders is het als het N-SA op de socialistische hoogdag van 1 mei in het multiculturele Borgerhout wil provoceren. Het N-SA heeft weliswaar geen probleem met de islam as such, noch met de hoofddoek. Het N-SA wil álle vreemdelingen weg, moslims én anderen. Pleit het Vlaams Belang nog voor ‘aanpassen of opkrassen’, bij het N-SA is het enkel ‘remigratie’ (foto 2: Het N-SA bij een NSV-betoging in Gent, met de slogan Arbeiders-studenten: een front voor remigratie. Als tweede op de tweede rij bij de N-SA-groep, met rood jasje, een voormalig kopstuk van Blood and Honour Vlaanderen). 

 

Op de districtsraad van Borgerhout maandagavond zal Els Delanoeije, fractieleidster van het Borgerhoutse Groen/SP.A-kartel, het districtsbestuur vragen om stelling in te nemen over de N-SA-manifestatie. Op de gemeenteraadszitting op het Antwerpse stadhuis, ook maandagavond, interpelleert Peter Mertens Bart De Wever over dezelfde kwestie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

15-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Straffe kost in Antwerpen, weer eens. Bart De Wever die aan een gerucht over een sms’je genoeg had om een samenscholings-verbod uit te vaardigen in Borgerhout, wil een actie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 1 mei aan het Moorkensplein in Borgerhout toelaten. Toen in 2010 een 1-meimanifestatie van het N-SA in Mechelen verboden werd, gingen de N-SA’ers met neonazi’s in Berlijn betogen. Toen de N-SA’ers in 2011 in Gent verboden werd op 1 mei te betogen, kregen ze wel de kans daags tevoren een actie te houden. Het N-SA haalde er haar zwarte vlaggen bij, met de hamer en het zwaard symbool voor de ‘linkse’ nazi’s Gregor en Otto Strasser (foto). En verder...

 

“La différence est qu’aujourd’hui on a un bourgmestre rock star qui sait en jouer. Un Robbie Williams qui ne sait pas chanter.” Tom Lanoye legt de lezers van Le Vif/L’Express het verschil uit tussen de vorige en de huidige burgemeester van Antwerpen. (Le Vif/L’Express, 8 maart 2013)

 

“‘We hadden de gewoonte om op een bepaalde hoek af te spreken. Maar één bewoner belde voortdurend de politie om ons weg te jagen.’ Uiteindelijk hebben ze dat ook gedaan. ‘Een maand nadat we er niet meer kwamen, is er ingebroken bij de klager. Nu is hij blij dat we er terug staan. We zorgen voor een stukje controle daar.’” Borgerhoutse ‘hangjongeren’ vertellen over het leven zoals het is. (Gazet van Antwerpen, 8 maart 2013)

 

“Volgend jaar gaat Bert Kruismans met deze voorstelling naar Nederland. Een hele karwei. ‘Ze aanpassen voor onze Noorderburen is nog moeilijker dan ze universeel maken voor heel België. De leefwereld van een Vlaming en een Nederlanders liggen verder van elkaar dan die van een Waal en een Vlaming.” Bert Kruismans moest zoeken hoe exact dezelfde show maken voor een Vlaams en voor een Franstalig publiek, maar aanpassen voor Nederlanders wordt nog moeilijker. En zeggen dat de pur et dur van de Vlaamse beweging na de Vlaamse onafhankelijkheid de Dietse volksstaat beogen. (Het Nieuwsblad, 9 maart 2013)

 

“Je brult als een leeuw als de christelijke arbeidersbeweging erover denkt om misschien gebruik te maken van de notionele intrestaftrek, totaal wettelijk overigens maar ethisch misschien wel op het randje, om geen personeelsleden te moeten ontslaan. Doodleuk echter houd je je mond, als bedrijven zoals ArcelorMittal en Ford via de notionele intrestaftrek hun winsten opdrijven en hun aandeelhouders extra spekken, maar wel honderden mensen afdanken. En toch slikt de gewone Vlaming die ongerijmdheden. Want die gewone Vlaming vindt de rabauwse rebelsheid geweldig (…). Wat is hier aan de hand? De jaren dertig! Jawel, de verwijzing waar nooit naar verwezen mag worden.” Mark Van de Voorde over de N-VA die ACW op het vel zit maar zwijgt als grote kapitaalgroepen amper belastingen betalen en de werkgelegenheid aan hun laars lappen. Lees ook: Fiscale fraude: de dubbele tong van de N-VA. (Knack online, 9 maart 2013)

 

“Ik ben geen belgicist, maar ik vind het toch een geestig, raar landje om te omarmen. Het is altijd aangenaam om naar Wallonië te trekken, waar sommige dingen anders zijn, zonder dat ik mij in het buitenland voel. Ik bedoel maar: ik begrijp het probleem niet, maar het schijnt enorm te zijn.” Jan Decleir begrijpt de opwinding over communautaire kwesties niet. (De Morgen, 9 maart 2013)

 

“Omdat Debie in Gazet van Antwerpen zich verontwaardigd zit te gedragen over ‘nazi-sympathieën’ van VB-parlementariers, maar zelf wel op café zat te stoefen met zijn ‘eerste druk Mein Kampf met handtekening’.” Waarom Yves Pernet (RechtsActueel) Bart Debie een hypocriet vindt. Het zegt overigens ook iets waar tooggesprekken met Bart Debie, Yves Pernet en hun vrienden zoal over gaan. (Facebook, 10 maart 2013)

 

“Ik maakte jaren geleden ook eens een opmerking over die (Vlaamse) vlaggen. Die mensen stonden en masse op de Muur van Geraardsbergen en belemmerden het zicht van de vaste camera’s. Daarom dat ik er iets over zei op tv. Het resultaat: een parlementaire vraag over het al dan niet kunnen van mijn opmerking. Sindsdien weet ik dat je moet opletten met commentaar op de Vlaamse Leeuw.” Wielercommentator Michel Wuyts na de uitspraken van wereldkampioen Philippe Gilbert die vindt dat je op een wereldkampioenschap moet zwaaien met de vlag van je land, niet met die van je regio.

 

“Toen De Wever een niet bestaande betoging verbood, liet hij weten dat hij optrad tegen 'ophitsers' en daar bovendien ‘trots op was’. Gelukkig zijn de jongens van het N-SA geen ophitsers, al is hun leider veroordeeld voor het aanzetten tot racisme.” Kathleen Van Brempt over de beslissing van Bart De Wever om het N-SA op 1 mei te laten betogen in Borgerhout. (De Wereld Morgen, 14 maart 2013)

11-03-13

BART DE WEVER STIMULEERT STRAATKUNST

Op initiatief van de NMBS is het station van Berchem opgevrolijkt met graffiti, waarbij niet zelden treinen en al wat daarbij komt kijken het onderwerp zijn. Knap werk. Maar ook treinen zelf zijn wel eens de achtergrond voor het werk van graffitispuiters.

 

Voor alle duidelijkheid: we willen dit laatste niet stimuleren, er staan trouwens zware straffen op het illegaal aanbrengen van graffiti. Maar Bart De Wever lokt met zijn uitspraken tegen hiphop en anderen reacties uit, met dit (foto) als resultaat. Grafisch mag dit gezien worden. Nu nog aan de slag met de talenten van stadsjongeren!

 

 

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: foto, de wever, cultuur, jeugd |  Facebook | | |  Print

09-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,nationalisme,antwerpen,de wever,vnj,wymeerschOmwille van de betogingen donderdag in Leuven, uitzonderlijk vandaag ons overzicht van enkele opvallende citaten de voorbije dagen.

 

“De Belgen zwemmen meer dan ooit in hun geld, letterlijk dan, want nooit eerder werden zoveel dure, luxe zwembaden verkocht dan dit jaar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de aanbieders van zwembaden op Batibouw.” Met de verkoop van goedkope zwembaden gaat het slecht, de middenklasse is bijna volledig verdwenen, maar de orderboekjes voor de duurdere zwembaden, zeg maar vanaf 40.000 euro, zijn meer dan ooit gevuld. (ikgabouwen.knack.be, 1 maart 2013)

 

“Ik kan me niet inbeelden dat de ziekte van corruptie of cliëntelisme kan blijven bestaan. Ik geloof al evenmin dat het extreme nationalisme een toekomst kan hebben. (…) Het lijkt me geen prettige wereld als we er niet in zouden slagen de anderen te aanvaarden en met anderen samen te werken. Dat zou een wereld zijn die geen aandacht heeft voor menselijke solidariteit die verder gaat dan de eigen kerktoren. Dat is een uitdaging voor Europa, al was het maar omdat de Europeanen anders de verliezers van de globalisering worden.” Rudi Vranckx naar aanleiding van zijn nieuwe reportagereeks Het verdriet van Europa (De Standaard, 2 maart 2013)

 

De Nieuwe Antwerpenaar kreeg onder het vorige bestuur een boost en groeide uit tot een populair stadsmagazine.” Bart De Wever schaft het veertiendaags magazine van de stad Antwerpen af, spijts zelfs de concurrentie (Het Nieuwsblad…) erkent dat het een goed en toegankelijk magazine is. Wat onder Patrick Janssens groeide en bloeide moet verdwijnen. Eigenaardig genoeg weet Bart De Wever wel al hoeveel geld hij daarmee bespaart, maar nog niet hoe het stadsbestuur de mensen kan bereiken die geen toegang hebben tot internet. En het is ook niet omdat men wél internet heeft, dat men daar dát soort informatie zoekt. Zoals Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele het op Twitter verwoordde: “Ik lees De Nieuwe Antwerpenaar omdat die in mijn brievenbus zit en niet omdat die beschikbaar is op internet.” (Het Nieuwsblad en Twitter, 2 maart 2013)

 

“Uiteraard is hij de erfgenaam van een traditie die een etnische variant van het nationalisme koesterde (…). In zijn eigen stad laat De Wever vooralsnog geen leeuwenvlagjes op de straatnaamborden verschijnen, maar toont hij door pesterige maatregelen wel aan dat hij zijn bevolking wil omsmeden tot een min of meer homogene gemeenschap met robuuste buitengrenzen. (…) Een homogene gemeenschap, gebaseerd op een ethiek van rechten en plichten, is in zijn discours geen noodzakelijk uitvloeisel van een Vlaamse identiteit, maar een voorwaarde voor de creatie van een moderne en liberale Vlaamse staat.” Er zijn verschillende soorten populisme, betoogt historicus Marnix Beyen. Van fascistisch tot libertair populisme. Bart De Wever belichaamt het ene noch het andere. Slechts een doorgedreven engagement voor een minder gesloten samenleving dan degene die hij voor ogen heeft, kan op termijn vruchten afwerpen. (De Morgen, 4 maart 2013)

 

“Het VNJ op zijn beurt lijkt de terugval van leden te hebben kunnen indijken, wat te merken was aan het aantal grijze hemden. Hun muziekkapel was zeker weer één van de jaarlijkse hoogtepunten.” Een foto van “één van de jaarlijkse hoogtepunten” van het Vlaams Nationaal Zangfeest willen we onze lezers dan ook niet onthouden. Foto: het VNJ vorige zondag bij aankomst aan de Lotto Arena in Antwerpen. (RechtsActueel, 4 maart 2013)

 

“Berlijn ook, in de jaren dertig.” Commentaar van Tom Naegels bij het krantenbericht Antwerpen wordt steeds populairder als filmstad. (Facebook, 5 maart 2013)

 

“om 16 u. telefoon van advocaat : heb vrijspraak voor hof van beroep. De kaarsjes hebben geholpen. Oef” Frans Wymeersch is opgelucht dat hij in beroep is vrijgesproken voor een artikel in het plaatselijk VB-krantje waarin hij vernielingen op een kerkhof toedichtte aan “allochtonen (…), jongeren van vreemde afkomst dus”, terwijl de daders autochtonen waren. Frans Wymeersch is tevreden dat het branden van kaarsjes geholpen heeft om de vrijspraak te bekomen. (Facebook, 5 maart 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, nationalisme, antwerpen, de wever, vnj, wymeersch |  Facebook | | |  Print

05-03-13

BART DE WEVER NAAR UNIZO ÉN VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

Vorige week maandag schreven we dat Bart De Wever niet naar het Vlaams Nationaal Zangfeest zou gaan. Niet omdat hij dat zangfeest passé vindt, maar omdat er op hetzelfde ogenblik in Antwerpen een ‘ondernemersparlement’ van Unizo plaatsvond. Het draaide zondag anders uit.

 

Het nieuws van Bart De Wevers wegblijven bij het Vlaams Nationaal Zangfeest, op 13 februari een halve pagina groot gemeld en becommentarieerd in ’t Pallieterke, ontlokte nogal wat onbehagen in Vlaams-nationalistische kringen. Na zijn uitspraak “De enige bijdrage die de Vlaamse beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan”, opgetekend in Kristof Windels’ boek over Bart De Wever, had Bart De Wever een slechte beurt gemaakt bij de Vlaamse beweging.  En nu dit. Na wat overleg en timemanagement slaagde Bart De Wever erin om én naar de Unizo-manifestatie (foto 1) met bijhorend partijvoorzittersdebat te gaan, én naar het Vlaams Nationaal Zangfeest te gaan (foto 2). Bart De Wever ging met zijn moeder naar het Zangfeest, en verdween er na de toespraak van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen om zich naar Unizo te spoeden.

 

Het is niet dat Bart De Wever een kameleon is. De eisen bij Unizo en bij het Vlaams Nationaal Zangfeest schoven in elkaar over. Bij Unizo waren de belangrijkste verzuchtingen: de vennootschapsbelasting moet naar maximum 20 % (nu in theorie 33 %, nvdr.), het overheidsbeslag moet tegen volgend jaar onder de 50 %, en de lasten op arbeid moeten met minstens 5 % dalen. Hoe de overheid dan de zaken van algemeen belang (onderwijs, justitie…) en de sociale zekerheid kan verzekeren, zegt Unizo er niet bij. Bij het Vlaams Nationaal Zangfeest waren het het ACW en ACV die de volle laag kregen. ANZ-voorzitter Erik Stoffelen: “Vlaanderen kan in een ontzuilde samenleving zonder de christelijke arbeidersbeweging”. Van sympathie voor een vakbond kan de Vlaamse beweging niet verdacht worden.

 

Bart De Wever de hele zondag op trot, en van vrijdagnamiddag tot zaterdagnamiddag had hij echtgenote Veerle Hegge al moeten missen. Zoals vele ouders in Antwerpen die hun kind in de secundaire school van hun voorkeur wilden inschrijven, was Veerle Hegge vanaf vrijdagnamiddag op post in het Xaveriuscollege in Borgerhout. De vrijdagnacht door, tot zaterdagnamiddag om zoon Hendrik-Jan te kunnen inschrijven. Dit jezuïetencollege is niet alleen in de buurt van de woonst van de familie De Wever - Hegge, hier studeerden onder andere pater Luc Versteylen, Hugo Schiltz, Hugo De Ridder, Ludo Abicht, Walter Zinzen, Herman Portocarero, Tom Lenaerts, Peter Adriaenssens...

 

En zo had ten huize Bart De Wever weer iedereen zijn bezigheid het voorbije weekend. Morgen gaat Bart De Wever eigenhandig een nieuwe windhaan zetten op de toren van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal, vlaams-nationalisme |  Facebook | | |  Print

01-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag, vrijdag 1 maart, is het Complimentendag. Uw vriend(in), buur of collega al een compliment gegeven? In de politiek worden maar weinig complimenten gegeven, dat blijkt ook deze week weer.

 

“In het parlement veegden diverse partijen de vloer aan met dit ondoordachte en onethische voorstel (om het verschaffen van aidsremmers te koppelen aan de wil van mensen om terug te keren naar hun land van oorsprong, nvdr.). Maar een flink deel van de publieke opinie steunt ongetwijfeld de positie van de N-VA. Achthonderd euro per maand aan medicijnen voor een persoon die niet eens in België mag verblijven, spreekt tot de verbeelding. Heel wat sinjoren zien evenmin graten in de 250 euro die voortaan moet worden betaald voor een eerste inschrijving aan het vreemdelingenloket. De wettelijke basis mag dan met spuug en plaktouw aan elkaar hangen, het argument van de ‘hoge dossierkosten’ gaat er in als zoete koek.” Een volgens ons juiste analyse van Bart Brinckman. Filip Dewinter vergeleek het op Twitter met Leon Degrelle: “Le pays réel contre le pays légal.” (De Standaard, 23 februari 2013).

 

(geërgerd) N-VA is fatsoenlijker, ja. Maar het is wel heel duidelijk een rechtse partij. De gevolgen daarvan kun je goed zien in Antwerpen, waar men vreemde aidspatiënten de toegang tot de gezondheidszorg koudweg wil ontzeggen. De vraag of de pest erger is dan de cholera, vind ik daarbij volstrekt onbelangrijk. Wat mij bezighoudt is: wie zet daar een verhaal tegenover?” Eric Corijn na de vraag wat het ergst is: het onfatsoenlijk rechts Vlaams Belang dat niet mag deelnemen aan het beleid of het fatsoenlijk rechts N-VA dat wél de lakens mag uitdelen. (De Morgen, 23 februari 2013)

 

“Gruwelijke feiten lokken blijkbaar alleen verontwaardigde reacties uit als de feiten ook expliciet worden getoond. Het volstaat niet om een verhaal te vertellen met betrokkenen en juist gekozen getuigen. Nieuws wordt pas massaal opgepikt als het geweld zichtbaar is. Het volstaat niet om te melden dat er iemand door zes BBT’ers is neergeslagen in een politiecel, en dat hij een half uur later dood was. Want dat deed Telefacts in 2010. En niemand reageerde. (…) ‘Wat moet je doen als je politiegeweld wilt aanklagen en er zijn geen beelden van, of ze lekken niet uit?’ Reken alvast niet op de media.” Wannes Peremans maakte in 2010 een reportage over Jonathan Jacob, maar had niet dé beelden. Ook John Vandaele klaagt over het politiegeweld dat al te vaak wordt toegedekt en niet leidt tot verontwaardiging. (De Morgen, 25 februari 2013)

 

“Nu al een van de beste uitspraken van de avond van Liesbeth Homans: “Mijnheer Mertens, u zit al héél de tijd naar mij te kijken!” Liesbeth Homans heeft al een probleem als PVDA’er Peter Mertens naar haar kijkt tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen (Twitter Luiz Munoz, 25 februari 2013)

 

“Casa Pound Italia heeft de kiesdrempel van 4 % niet gehaald. Ook Forza Nuova kwam met 0,25% niet in de buurt van de drempel.” Het understatement van de week. Het door Ruben Rosiers (N-SA) en anderen bejubelde CasaPound behaalde bij de verkiezingen in Italië 0,1 % van de stemmen. In Rome en omgeving, waar CasaPound-ondervoorzitter Simone di Stefano de pretentie had zich te presenteren als kandidaat-voorzitter van de regionale raad, haalde CasaPound 0,7 tot 0,8 % van de stemmen. Met CasaPound Italia heeft de kiesdrempel van 4 % niet gehaald verdoezelt RechtsActueel dat CasaPound niet eens 1 % van de stemmen behaalde. (RechtsActueel, 26 februari 2013)

 

“Rechts is een gestorven bos, waarbij links steeds minder kracht hoeft te zetten om een dode boom om te duwen.” Het zit de vrienden van RechtsActueel niet mee nu de CDU in Duitsland ook al overweegt het homohuwelijk (foto) te aanvaarden. (RechtsActueel, 26 februari 2013)

 

“Mocht straks blijken dat de mensen van dit team niets te verwijten valt, dan zal iedereen die hen door het slijk heeft gehaald ook op de blaren mogen zitten. Daar zal ik voor zorgen.” Bart De Wever dreigt Robert Voorhamme en Wouter Van Besien af die tijdens de gemeenteraadszitting begin deze week kritische vragen stelden over het Bijzonder Bijstandsteam (BBT) van de Antwerpse politie dat in opspraak kwam na de beelden over hoe zij Jonathan Jacob kalmeerden in een Mortselse politiecel. (Het Nieuwsblad, 27 februari 2013)

 

"Zoals de website van het Antwerpse BBT het team voorstelt, valt niets te merken van (...) voorzichtigheids-maatregelen, maar wordt vooral de avontuurlijke actie centraal gesteld. De roepnamen van sommige leden, 'Hollywood' en 'Vegas', getuigen van een totaal andere cultuur dan deze die broodnodig is." Professor emeritus criminologie en voorzitter van het Centrum voor Politiestudies Paul Ponsaers bevestigt de kritiek die wij vorige week in deze rubriek hebben geuit. (De Morgen, 28 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, media, de wever, homans, rechtsactueel, casapound |  Facebook | | |  Print

25-02-13

BART DE WEVER NIET NAAR HET VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

Vandaag wordt in café Den Bengel in Antwerpen een persconferentie gegeven om het 76ste Vlaams Nationaal Zangfeest volgende zondag in het Antwerpse Lotto Arena voor te stellen (foto 1).

 

In de uitnodiging voor de persconferentie luidt het: “Voorzitter Erik Stoffelen en regisseur Paul Cordy geven toelichting bij het programma en het motto van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Op zondag 3 maart zullen opnieuw duizenden Vlamingen naar Antwerpen afzakken om in een tot de nok gevulde Lotto Arena in een unieke sfeer van samenhorigheid liederen te zingen en zich complexloos te uiten als Vlaming.” Vroeger was het Sportpaleis tot in de nok gevuld voor het Vlaams Nationaal Zangfeest. Een paar jaar geleden is men verhuisd naar de ernaast gelegen veel kleinere Lotto Arena, om zo toch nog een tot de nok gevulde zaal te krijgen. Dit jaar zal er echter een vaste bezoeker afwezig zijn, en niet van de minste.

 

Tot grote consternatie in de Vlaamse beweging zal Bart De Wever niet aanwezig zijn. Hij gaat nochtans van jongsaf aan naar het Vlaams Nationaal Zangfeest, en is niet te beroerd daar voor uit te komen. “Ik zal hier nooit wegblijven. Ik zing graag die Vlaamse liedjes en daar is niks mis mee”, zei Bart De Wever twee jaar geleden nog (foto 2: Bart De Wever bij het Vlaams Nationaal Zangfeest in 2011). Zeg echter nooit ‘nooit’, want zie: aanstaande zondag zal Bart De Wever niet op het Vlaams Nationaal Zangfeest zijn. De middenstandersorganisatie Unizo organiseert op hetzelfde ogenblik in Antwerpen een ‘OndernemersParlement’ waarbij een aantal Unizo-eisen (geen belastingverhoging, loonkosten verlagen, meer arbeidsflexibiliteit…) voorgelegd worden aan de Vlaamse partijvoorzitters, en Bart De Wever wil zich daar tonen als de beste van de klas.

 

In de Vlaamse beweging betreurt men de afwezigheid van Bart De Wever. “De burgemeester op het Zangfeest, het zou een mooi ‘statement’ geweest zijn naar de Vlaamse achterban én naar de linkse culturo’s”, schreef ’t Pallieterke twee weken geleden. Men vindt de afwezigheid van Bart De Wever om nog twee redenen spijtig: “Het Zangfeest kan best een steuntje in de rug gebruiken”, en: “Er wegblijven als Vlaams leider is een verkeerd signaal”. Anders dan sommigen denken is Bart De Wever God niet, en kan hij bijgevolg niet overal tegelijk aanwezig zijn. En als Bart De Wever een keuze moet maken, is het blijkbaar 1. Voka en Unizo, en pas 2. De Vlaamse beweging.

 

Hadden sociale organisaties als het ACW en het ABVV zondag een dag rond sociale rechten ingericht, met aansluitend een debat met de Vlaamse partijvoorzitters. Zou Bart De Wever het Vlaams Nationaal Zangfeest dan ook gelaten hebben voor wat het waard is? Allicht niet. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen was er één belangrijk debat waar Bart De Wever voor afhaakte: het debat ingericht door sociale organisaties in een tot de nok gevulde zaal De Roma. Bart De Wever gaf er de voorkeur aan om uitgerekend die maandagavond wat quality time met zijn kinderen door te brengen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal |  Facebook | | |  Print

24-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (8)

Pas nu is bekend geworden dat Bartje op zijn eerste werkdag als Antwerps burgemeester, woensdag 2 januari, de Antwerpse stadssecretaris gevraagd heeft om een overzicht te krijgen van de lonen van alle topambtenaren bij de stadsadministratie en de verzelfstandigde stedelijke bedrijven. Het valt dus nogal mee met nieuws dat vanuit de ambtenarij gelekt zou worden naar de pers.

 

Aan het onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, gespecialiseerd in human resources, is gevraagd te antwoorden op drie vragen: 1. Zijn de lonen van de topambtenaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen? 2. Zijn de grote verschillen tussen de lonen en bonussen van de ambtenaren billijk? 3. Zijn de lonen in verhouding tot wat managers in vergelijkbare functies in de privésector verdienen? “De bedrijfsdirecties van de stad worden vergoed volgens een baremiek systeem. Maar dat geldt niet voor de autonome dochters, zoals onder meer het vastgoedbedrijf AG Vespa, de ZNA-ziekenhuizen en het Zorgbedrijf”, zegt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen. “Er moet duidelijkheid komen, want ook in die verzelfstandigde bedrijven worden de topmanagers vergoed met publiek geld.” Voor het Zorgbedrijf, een van het OCMW afgesplitst bedrijf, zou er daarenboven geen geldig rechtskader zijn over de verloning, terwijl enkele maanden geleden nog de PVDA aanklaagde dat de directie van het Zorgbedrijf tweemaal zoveel verdient dan de Antwerpse burgemeester of zijn stadssecretaris.

 

Positief ingesteld beginnen we deze rubriek met de goede punten voor Bartje, maar nu moeten we helaas al overschakelen naar de negatieve. De lijst is lang, maar we beperken ons hier tot één puntje. Maandag op de agenda van de gemeenteraadszitting als punt 63: “Vaststelling fiscaliteit - Inschrijving nieuwkomers vreemde origine. Retributiereglement - Goedkeuring”. De zaak is bekend: voor vele vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen, zou een inschrijving vanaf 1 mei 250 euro kosten in plaats van 17 euro nu. De juridische dienst van het stadsbestuur had daar haar bedenkingen over. Toen dit Groen ter ore kwam was Liesbeth Homans razend, maar zelf lekte ze dat Patrick Janssens eenzelfde verhoging van de retributie voor die nieuwkomers overwogen heeft. Dat Janssens dit voorstel een stille dood heeft laten sterven, en het voorstel toch nog iets anders in elkaar stak, was voor Liesbeth Homans geen punt. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werd begrijpelijkerwijze geconfronteerd met de vraag of er niet discriminerend wordt opgetreden.

 

Omdat het CGKR natuurlijk over meer wil beschikken dan krantenknipsels, vroeg het CGKR aan het Antwerps stadsbestuur om meer toelichting. Het CGKR kreeg van het parlement onder andere de opdracht om elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder meer nationaliteit te bestrijden, en daartoe alle onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn. Maar het CGKR kreeg geen antwoord op haar vragen aan het stadsbestuur, en Jozef De Witte, directeur van het CGKR, moest naar de noodrem grijpen twee dagen voor de zaak voor goedkeuring geagendeerd is bij de Antwerpse gemeenteraad. Hij schreef een Open brief aan het Antwerps stadsbestuur die gisteren in De Standaard gepubliceerd werd onder de kop Veel vragen bij de vreemdelingentaks. Liesbeth Homans zal nu weer jammeren dat het geen ‘vreemdelingentaks’ is, maar een ‘retributie’. En dat er een fundamenteel verschil is tussen die twee, terwijl voor diegene die het moet betalen het niets uitmaakt of het een taks dan wel een retributie is. Belangrijker dan het gejammer van Homans is waarom ze niet antwoordde op de vragen van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Is dat fatsoenlijk bestuur? En dan hebben we het nog niet over de Ga thuis sterven-mentaliteit in een ander heikel dossier.

 

Kort of nietszeggend antwoorden was ook de mentaliteit die Bartje maandagavond ten toon spreidde toen hij in de gemeenteraadscommissie Veiligheid moest antwoorden op vragen rond het nieuw zonaal veiligheidsplan. Kort of nietszeggend, behalve toen hij antwoordde op de vragen van Filip Dewinter. Dat antwoord kon niet lang genoeg duren. Wat kan Bartje daarmee winnen? Denkt hij Dewinter te kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen? Forget it. De enige reden moet dan zijn dat Bartje hoopt dat via de pers bekend geraakt hoe diep bezorgd Bartje is om de gevoelens en oprispingen van de Vlaams Belang-kiezers. Een poging om nog wat kiezers van Dewinter af te snoepen, maar moet het dan op die manier?

 

Overigens hadden nogal wat gemeenteraadsleden in diezelfde commissievergadering klachten over het functioneren van de iPad die ze van het stadsbestuur hadden gekregen. Daarop zouden ze snel alle documenten kunnen raadplegen, maar het enige wat snel was, was dat snel bleek dat het systeem niet naar behoren werkte. “Gelukkig ben ik nog van de oude stempel”, lachte Bartje met in zijn hand een bundel papieren. Waarmee hij zijn intentie om als besparingsmaatregel de papierberg af te bouwen zelf naar de prullenmand verwees. Besparen, dat zal voor een ander zijn. Helaas voor Bartje is de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad niet van zin om te besparen op haar tussenkomsten. Voor de gemeenteraadszitting van morgenavond staan maar liefst achttien interpellaties en voorstellen tot motie op de agenda, waarvan veertien vanuit de oppositie (één van het VB, één van de SP.A, vijf van de PVDA en zeven van Groen).  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

22-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Velo's.JPG‘Kill your darlings’, heet dat. Je verzamelt meer citaten dan in het format van De week in zeven citaten (en eentje extra) passen, en dan moet je schrappen. Het gebeurde ook deze week weer. En wat bleef over?

 

“De bestuursstijl van Patrick Janssens lag mij (…) ook meer dan die van De Wever.” Berouw komt na de zonde, ook voor CD&V’er Marc Van Peel die Patrick Janssens ruilde voor Bart De Wever. (De Morgen, 16 februari 2013)

 

“‘We hebben slechts drie van de negen voorgestelde stations goedgekeurd omdat er anders te veel parkeerplaatsen verloren zouden gaan’, zegt districtsschepen Bruno De Sagher (N-VA).” De Velo’s, fietsen die voor weinig geld gehuurd kunnen worden voor korte verplaatsingen (foto), zijn zeer populair in Antwerpen. In de districten wil men dat de Velo’s niet alleen beschikbaar zijn in de kernstad, maar als er parkeerplaatsen moeten opgeofferd worden om de Velo’s te stallen, stelt de N-VA in Berchem haar veto. Op één parkeerplaats voor één auto kunnen zés Velo’s geparkeerd worden die een hele dag voor iedereen ter beschikking staan. Gemiddeld wordt elke Velo zevenmaal per dag gebruikt. Waar de Velo’s dan wel in Berchem gestald zouden worden, kon de N-VA-schepen niet zeggen. (Gazet van Antwerpen, 16 februari 2013)

 

“Voor uw leesplezier hebben we de taalfouten en veelvuldige gebruikte uitroeptekens weggelaten.” De Standaard citeert uit een pamflet en internetoproep van de Autonome Nationalisten (De Standaard, 16 februari 2013)

 

“Ik kan een clip tonen waar minstens één bekend parlementslid een kramp in de rechterhand heeft tijdens een buitenlandse trip. Ik kan een foto tonen waar bekende parlementsleden en ook de grote zelfverklaarde leider zelf vrolijk voor het voormalige NSDAP-hoofdkwartier in Munchen 'toerist' aan het spelen zijn. Maar dat doe ik dus niet.” Stoere Bart Debie doet flauw. Dat Vlaams Belang-mandatarissen een bijzondere belangstelling hebben voor de SS en dergelijke, kon je eerder al lezen in Dag Allemaal en deze blog. (Blog Bart Debie, 16 februari 2013)

 

“Zouden er echt zoveel Jo’s en Joachims zitten in het Brugs extremistisch koldergebeuren?” Op het discussieforum Politics.be wordt gediscussieerd of ene ‘Jo’ actief op het forum niet Joachim Tanghe van de Autonome Nationalisten is. ‘Jo’ geeft op het forum af op vreemdelingen, het Vlaams Belang, het zionisme…, minimaliseert het leed onder het nazi-regime en laat uitschijnen gemakkelijk aan wapens te geraken. ‘Jo’ ontkent Joachim Tanghe te zijn. Het zou voor West-Vlaanderen anders een relatieve geruststelling zijn mocht ‘Jo’ inderdaad Joachim Tanghe zijn. Anders is men in de provincie opgeschept met minstens twee van dergelijke figuren. (Politics.be, 17 februari 2013)

 

“Je kan een schorpioen niet verwijten dat hij bijt. N-VA is een partij die een sterke Vlaamse staat wil en aan de andere kan een sterke markt die zo weinig mogelijk gereguleerd wordt. Het is hun keuze om meer te kiezen voor polarisatie dan voor dialoog.” De sterkste oneliner van de week. CD&V-voorzitter Wouter Beke na de vraag of er een politieke strategie zit achter de verwijten van de N-VA aan het ACW (Radio 1, 19 februari 2013)

 

“Op veel vlakken is de Afrikaanse denkwereld superieur geworden aan de Europese seculiere en linkse denkwereld. Een zwarte paus als Turkson zou een zegen zijn voor Europa en voor de Katholieke Kerk doordat hij, meer dan wie dan ook, tegen de politieke elites en linkse pers kan zeggen dat zij hun verontwaardiging daar mogen steken waar God de mens zijn rug verticaal heeft gespleten.” Yves Pernet duimt voor een zwarte paus. De Ghanees Peter Turksen bijvoorbeeld vindt pedofilie in de kerk vooral een probleem van homoseksualiteit, en stelt dat ‘gelijkheid’ de Westerse beschaving ondermijnt. Volgens Yves Pernet zou zo’n paus “links mee kunnen verjagen uit de culturele bastions die links sinds mei ’68 bezet”. (RechtsActueel, 20 februari 2013)

 

"Kort na het toedienen merkten teamleden Vegas en Hollywood op dat er een opvallende relaxatie was van de weerstand." Uit een politierapport geciteerd in de Panorama-uitzending over de dood van Jonathan Jacob in een Mortselse politiecel. Kan iemand uitleggen waarom mensen '(Las) Vegas' en 'Hollywood' kiezen als schuilnaam voor leden van het Bijzondere Bijstandsteam van de Antwerpse politie. Welke schuilnamen worden daar nog gebruikt? Hallo Eddy Baelemans? Tegenwoordig OCMW-raadslid en veiligheidsexpert voor de Open VLD, op het ogenblik van de feiten politiekorpschef in Antwerpen. (Panorama, 21 februari 2013)

15-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Dat Bart De Wever deze rubriek weer eens zou halen, was helaas te voorspellen. Maar nu ook opnieuw Bart Debie (foto)?

 

“Daarenboven voelt elk weldenkend mens aan dat Bart De Wever geen nieuwe Führer is. In het ergste geval is hij te vergelijken met Tolkien’s Gollum waarbij het Schoon Verdiep als een gouden ring aan zijn vinger zit wachtend om door een vijand ontvreemd te worden.” De vergelijking die Knack-columnist Jean-Marie De Meester maakt is anders ook niet vleiend voor Bart De Wever. Al eens gelezen wie Gollum is, en gezien hoe hij eruitziet? (Knack Online, 8 februari 2013)

 

“Je moet trouwens de voorbije jaren onder een steen hebben geleefd om niet te zien dat De Wever ook tonnen aandacht krijgt die op geen enkele manier in een complottheorie past. (…) Hij krijgt een brede boulevard in de pers, voor onderwerpen van zijn dieet tot zijn ideologie. Op televisie heeft hij de programma’s maar voor het uitkiezen. Hij zet journalisten op het strafbankje en mag naar believen debatpartners weigeren. Allemaal geen probleem. Maar kan hij dan nu eens ophouden met klagen over hoe geviseerd hij wel is?” Politiek hoofdredacteur van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe krijgt het op haar heupen van Bart De Wevers zelfbeklag. (Het Nieuwsblad, 9 februari 2013)

 

“Ik heb zonet op internet naar de discussie tussen Bart De Wever en professor Vermeersch gekeken. Wat heb ik daarvan genoten. De verantwoordelijken voor die gruwelijke SS-affiche zouden daar voor straf ook eens naar moeten kijken.” Lezer Nand Van Dingenen laat ongewild de masochistische kant van de N-VA-aanhangers zien: zelf genieten én als straf naar Reyers Laat met Bart De Wever en Etienne Vermeersch laten kijken. (Het Laatste Nieuws, 9 februari 2013)

 

Michaël Vandebril droomde vannacht dat alle bomen op zijn pleintje werden omgezaagd, van dunne jonge stammen tot prachtige oude eiken. Een politievrouw stond er grijnzend op te kijken, klaar om eventuele bewoners tot kalmte aan te manen. Ik stapte op de vrouw af en vroeg wat de bedoeling kon zijn. Ze antwoordde: "Alle bomen moeten weg, er zouden wel eens vreemdelingen in kunnen kruipen." Dichter Michaël Vandebril, pas nog gelauwerd met de Herman De Coninckprijs 2013 voor beste debuutbundel, reageert op zijn manier tegen de retributie die van 17 naar 250 euro gaat voor vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen. (Facebook, 9 februari 2013)

 

“Het Antwerpse stadsbestuur – en voor alle duidelijkheid: dus ook het vorige bestuur – gaat op een verkrampte manier om met het spanningsveld tussen neutraliteit en diversiteit. Niemand gelooft toch dat iemand een dossier correcter behandelt zodra hij zijn hoofddoek of keppeltje heeft afgezet? (…) ‘Uiteraard niet, maar het gaat om de perceptie van de mensen die voor het loket komen, niet om het gedrag van wie erachter zit.' Goed, maar welk signaal zendt de overheid uit als ze de perceptie bevestigt dat iemand met een hoofddoek wellicht niet in staat is om een homo, jood of ongetrouwde vrouw correct te behandelen?” Yasmine Kherbache brengt de Antwerpse SP.A nieuwe inzichten bij. (De Standaard, 11 februari 2013)

 

“Willy Van Geirt belichaamt een cultuurvisie die nog karikaturaler blijkt dan alle clichés die in de cultuursector de ronde doen over N-VA. ‘Cultuur’ staat voor de nieuwe cultuurschepen van Turnhout gelijk aan volksvermaak op straat, ‘publiek’ aan Jan met de pet en ‘cultuurbeleid’ aan iets wat ruikt naar puur cliëntelisme. Zijn antwoorden lezen even lachwekkend als choquant. Ook Annemie Charlier draagt een verhaal van drempelverlaging en participatie uit, maar dat klinkt net veel inclusiever dan wat we bij N-VA doorgaans horen. Centraal in haar cultuurbeleid voor Sint-Niklaas staat gemeenschapsvorming en een diversiteit van culturele uitingen: kunst en cultuur voor iedereen, maar dus ook voor niches.” De nieuwbakken N-VA-cultuurschepenen van Turnhout en Sint-Niklaas hebben weinig voeling hebben met de onderwerpen en/of de stijl waarmee hun partijvoorzitter zich in de publieke opinie uit over kunst, maar verschillen ook onderling sterk. (rekto:verso, januari-februari 2013)

 

“Als de Staatsveiligheid iets over het Vlaams Belang (…) wil weten, moeten ze gewoon de blog van het AFF lezen.” Chef-boeken bij De Morgen en voormalig hoofdredacteur van Knack Karl van den Broeck kent een eenvoudiger manier om meer te vernemen over het Vlaams Belang dan maandelijks af te spreken met Bart Debie. (Twitter, 11 februari 2013)

 

“We zullen u en uw moslimhoer vinden.” Mail aan Bart Debie, volgens het IP-adres verstuurd vanuit het Vlaams Parlement. Welke partijen houden daar kantoor, en vanuit welke partij zou die mail dan verstuurd kunnen zijn? (Twitter, 13 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, antwerpen, cultuur, n-va, actie, debie |  Facebook | | |  Print

14-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (7)

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari was er een scherpe woorden-wisseling tussen Bart De Wever en Yasmine Kherbache. Bartje verweet de SP.A-fractieleidster een document van de stadsadministratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen aan De Morgen bezorgd te hebben, waarbij Kherbache in ruil meteen in de krant mocht reageren op de nota. Bart De Wever: “Wat in De Morgen stond was honderd procent juist”, en dus moest de krant de nota zelve wel hebben en niet de zaak van ‘horen zeggen’ hebben.

 

Yasmine Kherbache ontkende in alle toonaarden de nota aan De Morgen bezorgd te hebben, maar Bartje wilde haar niet geloven. Ook al keek Kherbache – op vraag van Bartje – recht in de ogen van Bartje toen ze ontkende de nota doorgespeeld te hebben aan de krant. Het daaropvolgend weekend was er de heisa rond de ‘loketjanet’, het voorbije weekend volgde de ‘vreemdelingentaks’. Op een paar uitzonderingen na zouden vreemdelingen die in Antwerpen willen komen wonen 250 euro administratiekosten moeten betalen, terwijl ze tot nu toe net zoals alle andere inwoners slechts 17 euro moeten bijdragen in de kosten voor hun identiteitskaart. Volgens schepen voor Loketten Liesbeth Homans is dit verantwoord gezien de hogere administratiekosten voor vreemdelingen, en is dit geenszins een afschrikkingsmiddel om zich niet in Antwerpen te komen vestigen. De oppositie, of het nu het Vlaams Belang dan wel de PVDA of Groen is, interpreteert het nochtans als een poging om vreemdelingen zoveel als mogelijk weg te houden uit de Koekestad.

 

Dinsdag pakten alle Antwerpse kranten uit, alsof ze het elk in primeur hadden, met het bericht dat Patrick Janssens in 2011 al plannen had om de administratiekosten voor vreemdelingen van 17 naar 250 euro te verhogen. Voorstel ging verder dan huidige collegebeslissing titelde Het Nieuwsblad daarbij. Omdat Janssens alleen een uitzondering plande voor vreemde studenten, en Homans nog twee andere categorieën vreemdelingen wil vrijstellen van verhoogde kosten. Wat de krant dan weer niet schreef is dat Homans voor elke vreemdeling die onder de maatregel zou vallen 250 euro vraagt, zowel voor het gezinshoofd als voor de echtgeno(o)t(e) en de kinderen. En Janssens enkel 250 euro voorzag voor het gezinshoofd en slechts 50 euro voor elk ander gezinslid. Kortom, er is vanuit het stadhuis een oud document van de administratie gelekt naar een aantal journalisten, waarbij die dan nog een verkeerde duiding van het document kregen van Liesbeth Homans. Poets wederom poets, moet Bartje gedacht hebben terugdenkend aan zijn dispuut met Yasmine Kherbache in de vorige gemeenteraadszitting.

 

Yasmine Kherbache reageerde intussen met een reconstructie van de feiten, zowel over de ‘vreemdelingentaks’ als over de kledingcode aan de loketten en het Patsersproject. Het is inderdaad straf dat Bartje zich op Patrick Janssens beroept om nu iets in te voeren wat Patrick Janssens liet vallen (de ‘vreemdelingentaks’), of om verder te gaan dan wat oorspronkelijk de bedoeling was (homoseksualiteit die plots vermeld wordt als niet te tonen aan een loket, het Patserproject over rijgedrag van een aantal jongeren dat uitgebreid wordt naar een onderzoek over de inkomsten en uitgaven van die jongeren). Maar Bartje verschuilt zich niet altijd achter Patrick Janssens. Dat moeten we toegeven. Soms doet hij inderdaad anders. In CittA, het stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, liet Bartje zich vorig weekend ontvallen: “Ik heb nu wel gevraagd om in het stadhuis een loopband en fitnessfiets te installeren. Er is een ruimte met douches, die niet werd gebruikt. Die toestellen komen er niet voor mij alleen, hoor, maar zijn ook voor het personeel dat hier werkt.”

 

Toen een paar jaren geleden het idee rijpte om een groot deel van de stadsadministratie onder te brengen in Den Bell, het voormalige gebouw van Bell Telephone in Antwerpen-Zuid, werd geopperd om voor het stadspersoneel een fitnessruimte te voorzien, een strijkatelier, kinderopvang… Op een fietsherstelatelier na is daar niets van in huis gekomen. Maar nu komt er dus wel een fitnessruimte op het stadhuis. Fijn zo, en het is “ook voor het personeel dat hier werkt”. De stadsadministratie is echter grotendeels uit het stadhuis weg en naar Den Bell verhuisd, zodat het nu in meerderheid kabinetsmedewerkers zijn die het stadhuis nog bevolken. Met een fitnessruimte “voor het personeel dat hier werkt” bedoelt Bartje dus vooral “voor de kabinetsmedewerkers die hier werken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

10-02-13

"GROTESK EN BELACHELIJK DAT BART DE WEVER ZOIETS ZEGT"

Het interview met Bart De Wever in De Standaard zindert nog na. Een interview dat Bart De Wever vooraf nagelezen heeft, waarbij hij enkele tekstaanpassingen vroeg en kreeg. Als Bart De Wever neutraliteit achter een loket uitbreidt van overtuiging naar seksuele identiteit, is het gepast dat een krant dit uitlicht en dat de goegemeente daarop reageert.

 

Nog kwalijker dan de gecontesteerde homo-uitspraak is hoe Bart De Wever reageerde op de kritiek en grappen (foto 2). Bart De Wever die zich vergelijkt met Pim Fortuyn (foto 1), en wie Bart De Wever verantwoordelijk houdt als hem hetzelfde overkomt... Het is er helemaal over. Het zou betekenen dat Bart De Wever à volonté provocerende en grensverleggende uitspraken mag doen, maar dat je er vervolgens niet negatief op mag reageren. Want het zou anders wel eens kunnen dat… Bart De Wever criminaliseert daarmee iedereen die zich keert tegen de mening van De Grote Leider. De “vermoorde onschuld van ’t Schoon Verdiep”, zoals Paul Goossens hem dit weekend in De Standaard noemt. Overigens in een heel andere context: in een column over de fiscale druk, de overheid en het welzijn van mensen.

 

Gazet van Antwerpen vroeg Marten Fortuyn, broer van de 11 jaar geleden vermoorde Pim Fortuyn en beheerder van het nalatenschap van Pim Fortuyn, wat hij denkt over de vergelijking die Bart De Wever in Terzake maakte. Daar zei Bart De Wever: “Ik begin echt te vrezen voor een Pim Fortuyn-scenario. Als ik de nieuwe Hitler ben in de ogen van zoveel mensen, wat heeft een of andere gek dan nog nodig om het recht in eigen handen te nemen?” Als de krant Marten Fortuyn opzoekt ligt op zijn tafel een artikel over de Antwerpse burgemeester die met het schepencollege in het Antwerpse sterrenrestaurant ’t Zilte ging tafelen. Marten Fortuyn: “Op dat vlak kan je hem vergelijken met Pim. Mijn broer was een arme professor die op grote voet leefde. De Wever is een arme burgemeester van een arme stad, maar ook hij laat het op gezette tijden breed hangen. Vroeger was hij Bartje Patat, vandaag loopt hij in dure maatpakken en eet hij in klasserestaurants.”

 

Wat vond hij van Bart De Wevers Pim Fortuyn-uitspraak? Marten Fortuyn: “Grotesk en belachelijk. Als ik in Antwerpen iemand corrigerend toespreek, loop ik net zoveel risico op een knal voor m’n kop als hij op dit moment. (…) Wat ik hem vooral kwalijk neem, is dat hij zichzelf met die uitspraak op een voetstuk plaatst. Hij profileert zich als de politieke martelaar die het risico loopt om vermoord te worden omwille van zijn overtuigingen. Dat vind ik verwerpelijk.” In Reyers Laat verklaarde De Wever dat hij die Fortuyn-uitspraak had gedaan nadat er die dag dingen waren gebeurd in zijn persoonlijk leven. Lees: bedreigingen. Gebeurde dat bij zijn broer ook? Marten Fortuyn: “Ik heb de mailbox van Pim achteraf bekeken en dat viel best mee. De rol van de media en andere politici was veel schadelijker. Hij werd vergeleken met Mussolini en afgebeeld met een Hitler-snorretje. Maar hoeveel mensen weten nog wie Hitler of Mussolini waren? We moeten daar elk jaar opnieuw over praten, anders vergeten we het.”

 

Marten Fortuyn: “Enkele weken voor zijn dood kreeg hij (= Pim Fortuyn, nvdr.) een smerige taart in zijn gezicht. Dat was pure stront, pis en smurrie. Hij voelde zich tot op het bot vernederd. In het openbaar tilde hij er niet zwaar aan, maar dat sneed diep in hem. Er werd toen geroepen: ‘Nu is het een taart, volgende keer een kogel.’ Ik kan me niet herinneren dat Bart De Wever al lijfelijk is aangevallen.” Toch wel. Tijdens de Ten Miles-loopwedstrijd vorig jaar kreeg Bart De Wever een bekertje… water naar het hoofd gesmeten. De dader heeft zich intussen bekendgemaakt toen hij bij de nieuwjaarsreceptie van het Antwerps stadsbestuur Bart De Wever een hand ging geven. De man vroeg of hij met Bart De Wever eens een gesprek kon hebben over armoede. Hij heeft intussen nog altijd geen uitnodiging voor een gesprek gekregen.

 

Bart De Wever heeft het gevoel dat hij echt niks meer kan zeggen zonder dat het ‘ambras’ is. Het kleinste zinnetje leidt tot een polemiek van een week. Marten Fortuyn: “Ik vind het zo flauw dat hij nu roept dat er een cordon sanitaire tegen de N-VA in de maak is. Hij is burgemeester van Antwerpen en zijn partij zit in de Vlaamse regering. Dat is toch geen cordon sanitaire? Alleen federaal heeft hij zich buitenspel gezet. Daar wil hij niet mee besturen omdat hij dan te veel met de billen bloot moet. Ik vind ook dat De Wever soms kansen mist om te zwijgen. Hij zou beter niet op alles reageren. Waarom moest hij als burgemeester per se zijn mening geven over de naam van dat De Coninckpleintje in Antwerpen? Alsof er geen grotere problemen bestaan in zijn stad. Hij is bestuurder en heeft zijn handen vol. Wel, bestuur dan.”

 

Zijn er nog andere gelijkenissen tussen Bart De Wever en Pim Fortuyn? Marten Fortuyn: “Ze werden in korte tijd heel populair. Bij Pim ging dat sneller dan bij De Wever. En net als Pim bedreigt De Wever de macht van de traditionele partijen. Hij is een gevaar voor de gevestigde orde. Maar hij niet alleen. De maatschappij staat op een enorm keerpunt door de crisis. Mensen realiseren zich dat bankiers oplichters zijn, die gespeeld hebben met hún geld, om hun megabonussen uit de brand te slepen. Ze pikken het niet meer. De Wever is maar een onderdeel in de totale maatschappelijke omwenteling van dit moment, want politiek wordt steeds minder bepalend. Meer en meer mensen krijgen in de gaten dat de grote bedrijven en banken machtiger zijn.”

 

Marten Fortuyn, hij is de domste niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, nederland |  Facebook | | |  Print

08-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever was deze week weer eens ‘fundamenteel vrolijk’. Maandag mocht hij bij de VRT een onemanshow opvoeren, met Terzake-anker Lieven Verstraete als aangever. Geen debat met “die man” van De Morgen, of Yasmine Kherbache (SP.A). Dat was de voorwaarde of Bart De Wever zou niet in Terzake verschijnen. Woensdag wou hij wel in debat gaan, maar dat was dan ook op niveau. Met Etienne Vermeersch was het bij Reyers Laat aangenaam babbelen over “de categorische imperatief van Kant”, Rousseau en de Verlichting. Intussen werd aan de Antwerpse stadsambtenaren verduidelijkt hoe ze wél aan het loket verwacht worden (foto). Maar genoeg gelachen, nu de ernst.

 

“Uiteraard kunnen we niet zoals onze vrienden van AFF en Blokbuster onze webstek elke dag, week of maand vol spammen met artikels die even kwaliteit vol (sic) zijn als een hersenloze tv-soap.” De Antwerpse ‘Autonome Kameraden’ hebben, naar aanleiding van de oprichting van de Autonome Nationalisten, nog eens een artikel op hun website geplaatst. Het vorige artikel dateert van 11 november 2010. (Autonome Kameraden, 31 januari 2013)

 

“Dit is een rollercoaster. Soms word ik horendol van het feit dat er te weinig uren in een dag zijn en krijg ik zelfs begrip voor de dingen die ik vroeger niet goed geregeld vond. Het is enorm druk en stressy, maar wel de job waar je van droomt.” Bart De Wever begint begrip te krijgen voor Patrick Janssens (Gazet van Antwerpen, 2 februari 2013)

 

“Welke wereld laten we achter voor onze kinderen? Een wereld die gebouwd is rond de Vlaamse identiteit? Zo’n wazig begrip. Ik heb het opgezocht, ik begrijp het niet. Het zou voor samenhang moeten zorgen, maar het is zo theoretisch. Bart De Wever zegt dat ‘het’ aangevallen wordt. Wat wordt er dan precies aangevallen? Ik zie vooral veel wantrouwen tegenover instituten, steeds meer echtscheidingen, en een erg hoog zelfmoordcijfer. Dat is vandaag ook die ‘Vlaamse identiteit’.” Wouter Deprez houdt de Vlaamse samenleving een spiegel voor. (De Standaard, 2 februari 2013)

 

“Bruggen bouwen was dan niet het sterkste punt van het vorige stadsbestuur, voor de kloof waar deze burgervader met plezier in gesprongen is zal een Lange Wapper niet volstaan.” Knack Weekend-redacteur Wim Denolf over de nieuwe burgemeester van Antwerpen in Aan A ziede da nie. (Knack Online, 3 februari 2013)

 

“Wat mij tegenstaat is de zelfgenoegzame toon. "Ik ben een communautarist, een gemeenschapsdenker", zegt De Wever. En verder: "De mens is in staat tot het allerbeste en het allerslechtste." Uit zijn discours krijg ik de indruk dat het allerbeste in zijn ogen alleen in het kamp van de conservatieve Vlaams-nationalisten thuishoort en het allerslechtste, het individualisme en het gebrek aan moraliteit, bij de linksen.” Tessa Vermeiren over Bart de Wever als gemeenschapsdenker, volksmenner en strateeg (De Standaard en De Morgen, 5 februari 2013)

 

“De Wever splitst Vlaanderen sneller op in een wij- en zij-groep dan hij erin zal slagen om België in twee te delen.” Bart Brinckman vraagt zich af waarom Bart De Wever geen kans op polemiek mist. (De Standaard, 6 februari 2013)

 

“Gisteren noemde ik Bart zelfs ‘een relkeffer’. (…) Een relkeffer, dat is een schattig vondelinghondje dat graag veel aandacht wil en niet stopt met springen, blaffen en janken tot men hem brullend van ergernis een tik geeft. Een dergelijk hondje zou men liever ergens een wijl op de heide uitlaten, waar het met konijnen en vogeltjes zijn gang kan gaan, en waar gebeurlijke trauma’s uit zijn puppyjaren kan vergeten. Ik zou zo’n hond trouwens vaak negeren als hij het slecht doet. Als hij het goed doet zou ik hem koekjes voeren, véél koekjes, zodat zijn suikerspiegel wat normaliseert.” Ook journaliste-columniste Els De Pauw kon niet om de figuur van Bart De Wever heen. (De Morgen, 6 februari 2013)

 

“Hier (= een Aalsterse carnavalgroep die de N-VA als SS’ers parodiëert) wordt weer ‘veel spel van gemaakt’ maar het feit dat er met carnaval in de cafés, en soms bij de stoet, het lijflied van de Waffen SS wordt gedraaid, daar kraait geen haan naar.” Opdat je het lied zou kunnen herkennen laat Ronny Barracuda er even naar luisteren. (Facebookgroep Anti Fascistisch Front, 6 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, vlaanderen, aalst |  Facebook | | |  Print

05-02-13

EENTONIG OF VEELKLEURIG ANTWERPEN ?

Als een krant een schouder is om op uit te huilen dan zijn Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws de schouders waarop Bart De Wever kan uithuilen. De eerste is de meest gelezen krant in Antwerpen, de tweede de meest verkochte krant in Vlaanderen.

 

Na de terechte verontwaardiging, en de onvermijdelijke grappen en grollen, moest Bart De Wever zo nodig zijn beklag doen. “Ik moet nog anderhalf jaar door de hel”, luidt het op de voorpagina van Gazet van Antwerpen (foto 1). Binnenin de krant gaat het verder. “Dit is het laagste wat ik ooit heb meegemaakt”, alweer over de volle breedte van de krant. Bij Het Laatste Nieuws is het: “Wat ik ook zeg, het is ambras”. Maar de uitspraken van Bart De Wever en de reactie van de politieke wereld zijn ook the talk of the town. Zondagmorgen, op de bus van Antwerpen naar Herentals, bijvoorbeeld hoorden we een oudere man zijn echtgenote uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Zijn conclusie: “Hij is niet goed bezig.”

 

Nieuw is deze keer dat Bart De Wever nu ook kritiek krijgt van zijn coalitiegenoten in Antwerpen. Werden vorige incidenten met de mantel der liefde toegedekt, deze keer was het anders. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open VLD): “ Bij de eerstvolgende gelegenheid zullen we hierover moeten praten. Alle schepenen hebben nog veel werk op de plank, dus dit leek me absoluut niet nodig.” Zijn collega schepen voor Cultuur Philip Heylen (CD&V): “Er is geen regenboogprobleem. We vragen als stad een zekere neutraliteit, ja.” Maar… “Wanneer is iets aanstootgevend? Ik draag zelf graag kleurrijke outfits, dus ik vind een regenboog-T-shirt niet aanstootgevend.”

 

Bart De Wever verkettert nu de oplossing die Yasmine Kherbache (SP.A) aanreikt: in plaats van regelneverij functiekledij. Voor een probleem dat er niet is – nog altijd is geen loketbediende in regenboog-T-shirt gezien – uniforme kledij voor een grote groep ambtenaren opleggen? Voor bepaalde functies kan je een zekere kledij verwachten, bijvoorbeeld de ambtenaren die samen met de schepen de huwelijksplechtigheden op de districtshuizen voltrekken. Maar daarvoor moeten ze toch niet allemaal hetzelfde uniform aantrekken? Nu strijdt zijn perswoordvoerder het af, maar de eerste die kwam aandragen met een uniform voor het stadspersoneel was overigens Bart De Wever. Het wordt ingewikkeld in Antwerpen. 

 

Intussen wordt links en rechts Martijn Van Esbroeck (foto 2) geciteerd, Antwerps N-VA-gemeenteraadslid én openlijk homo. Helaas begrijpt de man de commotie niet. Maar allez, fijn dat politici zich bij de N-VA toch nog kunnen uiten als homo. Bij het Vlaams Blok/Belang mag het niet. Daar is een goede homo een homo die niet publiek toont dat hij homo is. Voor het Vlaams Belang was het spraakmakend tegenover zich op de gemeenteraadsbanken een N-VA'er én openlijk homo te zien.

 

Na de installatievergadering van de Antwerpse gemeenteraad op 2 januari postte VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer op Facebook: “Gisteren de eed afgelegd in de Antwerpse gemeenteraad. De 23 N-VA-verkozenen tooiden zich met de stralende =A=-pin, ooit nog het symbool van de ploeg van Janssens. Eén N-VA-verkozene had echter nog een andere pin opgespeld. Vanaf mijn zitplaats (een viertal meters verder) leek het me een oranje-blanje-beu-vlaggetje te zijn. Misschien was de man wel groot-Nederlander? Verkeerd gedacht… Het sympathieke N-VA-raadslid legde me uit: ‘Het is de regenboogvlag. Ik denk dat ik het eerste Antwerpse gemeenteraadslid ben dat zich zo uit als homo.’ Ieder zijn prioriteiten. :-/”

 

Dat soort :-/ reacties wordt gelukkig marginaal. Nu nog bij Bart De Wever laten doordringen dat homo zijn geen “obediëntie” is;  hij beter echte problemen aanpakt dan gefantaseerde; en bij het Antwerps stadspersoneel sympathieke en behulpzame homo’s werken, en waarom zou de burger dat niet mogen merken? Het zou Antwerpen meer vooruit helpen dan dat iedereen in een Mao-pakje wordt gestopt of een lookalike van Bart De Wever moet zijn.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, holebi, antwerpen, van osselaer |  Facebook | | |  Print

03-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (6)

Bartje zit nu een maand in de burgemeestersstoel en voor een paar Antwerpse kranten is dat de gelegenheid om terug te blikken op één maand Bart De Wever op het Antwerps stadhuis.

 

Wat hebben Bart De Wever en zijn N-VA-schepenen als persoonlijke voorwerp meegenomen naar hun stadhuisbureau, wilde CittA, het magazine bij Gazet van Antwerpen, weten. Liesbeth Homans heeft de Zwarte Pieten die haar twee kinderen maakten meegenomen naar haar bureau op de eerste verdieping van het Antwerps stadhuis, Bartje de zilveren presse-papier die hij kreeg van de Antwerpse diamantsector. Bartje had zo’n presse-papier laten maken om als geschenk te geven toen Bartje, in september vorig jaar, eindelijk de flamboyante conservatieve Londense burgemeester Boris Johnson kon ontmoeten. Enkele weken later, na zijn verkiezingssucces in Antwerpen, kreeg Bartje zelf ook zo’n presse-papier met bovenop viermaal de letter A een diamantje. In CittA toont Bartje fier zijn presse-papier (foto 1), waarna hij prompt een lofzang aanheft over de Antwerpse diamantsector. Waarom heb je nog een schepen voor diamant, Ludo Van Campenhout, nodig als je Bartje al hebt?

 

En hoe verliep Bartjes eerste maand? Het begon moeizaam. De eerste twee dagen stond zijn dienstwagen in panne. Bart De Wever in Gazet van Antwerpen: “De planton van de politietoren op de Oudaan keek raar op toen ik daar om startkabels kwam vragen. Ik zag hem zoeken naar de verborgen camera.” Intussen is de nieuwe burgemeester op kruissnelheid. Bartje: “Eindelijk is het democratische spel terug in Antwerpen. Dat waren we niet meer gewend. Vroeger had je een meerderheid en daarnaast het Vlaams Belang, met zijn plaat vol evergreens die we al talloze malen hadden gehoord. Ik moest daaraan denken toen Anke Van dermeersch deze week tijdens de gemeenteraad haar betoog tegen de hoofddoek hield en vergelijkingen maakte met hakenkruizen en kappen van Ku Klux Klan. Ogen dicht en wachten tot het voorbij is, dacht ik. Maar afgezien daarvan hebben we nu een gemeenteraad met vier oppositiepartijen die de uitvoerende macht uitdagen. Daar is voor mij niks mis mee.”

 

De Nieuwe Gazet, de Antwerpse variant van Het Laatste Nieuws, interviewde marketingspecialist Jan Callebaut en politicoloog Dave Sinardet over één maand Bart De Wever. De eerste wijst erop dat Bartje gewoon de kiescampagne verder zet, met het naar de prullenmand verwijzen van de slogan ’t Stad is van iedereen enzomeer; de tweede wijst erop dat Bartjes positie als Antwerps burgemeester én N-VA-voorzitter zijn grootste handicap is.

 

Bart Brinckman denkt er in De Standaard ook zo over.  Bart Brinckman over het tekort aan geld voor scholenbouw: “Zo getuigde zijn (= De Wevers, nvdr.) beschuldiging aan het adres van coalitiegenoot (in de Vlaamse regering, nvdr.) Pascal Smet (SP.A) van perfiditeit. De burgemeester suggereerde ongevraagd dat de onderwijsminister geld achterhield omdat de SP.A plaatselijk in de oppositie zit. ‘Ik hoop echt dat dit geen politiek cynisme is (…). Ik kan haast niet geloven dat het ooit zo ver zou gaan.’ De Wever weet heel goed dat hij mee verantwoordelijk is voor het krappe budget. Als N-VA-voorzitter eiste hij een begroting in evenwicht, besparingen op het departement onderwijs zelf moesten maar de nodige middelen opbrengen om de onderschatte nataliteit op te vangen. Als de burgemeester echt vindt dat Antwerpen te weinig middelen krijgt, dan heeft de voorzitter de macht om dat te verhelpen. Wellicht moet de Vlaamse regering dan pijnlijke keuzes maken in plaats van vast te houden aan enkele taboes. Doen alsof anderen verantwoordelijk waren, was al te doorzichtig. Ooit heeft ook de kiezer door dat de N-VA in Vlaanderen mee aan de knoppen zit.”

 

In afwachting van het oplossen van reële problemen, creëert Bartje dan maar problemen die hij vervolgens te lijf gaat. In De Standaard zegt Bart De Wever dit weekend: “Ik wil (…) niet dat iemand met een regenboog-T-shirt achter het loket zit. Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie (sic) is toegedaan. En andere mensen herkennen dat. (…) Heb ik iets tegen homo’s? Integendeel. Ik heb zeer gewaardeerde partijgenoten die homoseksueel zijn. Maar vind ik dat je met zo’n T-shirt achter een loket kunt zitten? Nee. Ik wil bescheiden uitingen van individuele identiteit door de vingers zien, maar een klant bij de stad Antwerpen heeft er geen boodschap aan te weten dat de loketbeambte een homoseksuele islamiet is die voor het Vlaams Belang stemt.” Het leidde meteen tot druk verkeer op Twitter, Facebook en andere sociale media, en krijgt maandag ongetwijfeld nog een vervolg op de opinie- en andere pagina’s van de kranten.

 

Wat Bart De Wever zegt is in feite niet meer dan wat Patrick Janssens invoerde: een verbod voor loketambtenaren om via uiterlijke kentekenen te laten blijken dat… In die zin is er niets nieuw. Maar waarom die nota van een paar jaren geleden nu plots oprakelen? En in die bewoordingen? Is er bij de stadsdiensten in Antwerpen (foto 2) een probleem met een loketbediende, homoseksueel, islamiet én Vlaams Belang-stemmer die dat wil uiten via zijn kledij? Wie ons zo'n loketbediende kan aanwijzen, die krijgt van ons een etentje cadeau in Bink. Een Antwerps restaurant met lekker eten aan een schappelijke prijs, uitgebaat door twee schattige Nederlandse homo’s. En neen, je moet niet afkomen met gewoon maar homo’s bij het Antwerps stadspersoneel. Die zijn er, en die haal je eruit zonder regenboog- of andere T-shirt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, holebi |  Facebook | | |  Print

DE PLEK, DE WOORDEN EN DE DADEN

Beelden kunnen meer choqueren dan woorden, zelfs als het woorden van Bart De Wever zijn.

 

Bij de interessante reeks interviews over ideologieën in De Standaard dezer dagen hoort ook DE PLEK, waar de geïnterviewde partij-voorzitter wil gefotografeerd worden omdat het een betekenisvolle plaats is. Bart De Wever verantwoordt zijn keuze (foto) als volgt: “Ik sta hier op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, vlak voor De Roma. Een buurt  die zowel een voorbeeld is van, als een uitdaging voor gemeenschapsvorming. Als invalsweg naar het hart van Antwerpen, komen hier tientallen culturen samen en ontstaan spontane en organische verbanden. Maar het is ook een plaats van wrijvingen en botsingen, die het herstel van het sociale weefsel bemoeilijken.”

 

Mooie woorden, maar wat zijn de daden? De twee laatste keren dat Bart De Wever het nieuws haalde in verband met de Turnhoutsebaan was: het samenscholingsverbod dat hij begin dit jaar uitvaardigde na een vermeende sms over een bijeenkomst van radicale moslims aan De Roma, en het verkiezingsdebat in de week vóór de gemeenteraads-verkiezingen, als in De Roma 1.200 mensen vooral uit sociale organisaties bijeen waren en Bart De Wever uitblonk door zijn afwezigheid. Als Bart De Wever sneller te vinden is voor repressie dan voor dialoog, dan krijg je inderdaad een Turnhoutsebaan als “plaats van wrijvingen en botsingen die het herstel van het sociale weefsel bemoeilijken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, borgerhout |  Facebook | | |  Print

01-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Hoe de ‘kracht van verandering’ door het stadhuis van Aalst waait, werd ons gisteren verduidelijkt in Het Laatste Nieuws (foto). Het portret van de koning en koningin zijn in Aalst verdwenen uit de gemeenteraadszaal. Trouwens ook in Schoten, waar ze nu ook een N-VA-burgemeester hebben. Niet dat we rouwig zijn om het verdwijnen van het portret van Albert II en Paola. Maar of het weghalen van de vlaggen een mooier decor oplevert in Aalst, is maar de vraag. Niet alle 'kracht van verandering' levert een beter Vlaanderen op, zo blijkt ook deze week weer.

 

“De Wever vertelde ons toen dat je op twee manieren burgemeester kan zijn van een stad. Ofwel op de manier zoals Janssens dat deed, zo vertelde De Wever. Dat wil zeggen een burgemeester zijn voor de hele stad, en boven het gewoel staan. Ofwel op de manier zoals in Orange, zo vertelde hij. Door een bestuur te hebben voor 55 procent van de bevolking, dat gehaat wordt door 45 procent van de bevolking. Een soort gewapend bestuur. Dat is de andere manier, zei De Wever. Voor alle duidelijkheid: Orange is de Franse stad waar de fascisten van het Front National aan de macht zijn. Wel, het lijkt er steeds meer op dat De Wever heel bewust kiest voor de aanpak zoals in Orange. Door jongeren te schofferen, door zeer hard te besparen op het stadspersoneel en de publieke dienstverlening, door migranten te stigmatiseren, door Borgerhout hard aan te pakken, en vooral door in de media te polariseren, te verdelen en te verdelen.” Peter Mertens vertelt in zijn nieuwjaarstoespraak over een gesprek met Bart De Wever. (Nieuwjaarsreceptie PVDA+ Antwerpen, 25 januari 2013)

 

“Dat maken de media ervan, maar kent u veel uitspraken van N-VA’ers waarin ze zeggen dat ze tegen de vakbonden zijn? Vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen. Maar ze moeten wel hun plaats kennen, en die kennen ze vandaag onvoldoende.”Jan Peumans na de opmerking dat het lijkt alsof de N-VA op voet van oorlog leeft met de vakbonden. Of er veel N-VA’ers zich negatief hebben uitgesproken over de vakbonden? Niet iedereen wordt publiek om zijn mening gevraagd. Maar Liesbeth Homans bijvoorbeeld, de enige die De Grote Leider al eens van gedacht kan laten  veranderen, zei in De Morgen van 15 december 2012 nog dat men haar niet zal kunnen verleiden een positief woord over de vakbonden te zeggen. (Apache, 25 januari 2013)

 

“Ik heb mijn eerste vergaderingen met de andere fractieleiders achter de rug en ik ben geschrokken. Ik heb in mijn politieke carrière nog nooit zo’n kille sfeer meegemaakt. Siberisch koud. Niemand kijkt de ander nog in de ogen.” Waaraan ligt die kille sfeer? “Aan de SP.A. Tot op vandaag vinden ze dat ‘de anderen’ met hun eigendom zijn gaan lopen, namelijk het besturen van deze stad. De enige die er ontspannen bij zit, is Filip Dewinter. Die is consequent vrolijk gebleven, ondanks achttien jaar oppositie. Misschien moet de SP.A bij hem wat lessen in ‘politieke vrolijkheid’ nemen. Het is nog niet te laat. (lacht) N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad André Gantman die de SP.A aanspoort in de les te gaan bij Filip Dewinter. Dát is pas om koude rillingen van te krijgen. (Gazet van Antwerpen, 28 januari 2013)

 

“Men hoeft zich niet te schamen voor een dergelijke tattoo. Het is gewoon het AFF dat loopt te zeiken en op die manier de lat steeds hoger legt.” Reactie van Pieter Van Damme op ons artikel over de Heil Hitler-tatoeage bij een Voorpost-militant. Pieter Van Damme was tot november vorig jaar actief bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Reinhard D., de bij de jongste IJzerwake gefotografeerde  Voorpost-militant, heeft intussen een andere tatoeage over zijn Heil Hitler-tatoeage laten aanbrengen. (Facebook, 28 januari 2013)

 

“Te oordelen naar haar betoog in de Antwerpse gemeenteraad had Anke Van dermeersch het interview met haar partijvoorzitter niet grondig gelezen.” Politicoloog Dave Sinardet nadat hij ’s morgens in De Standaard een interview met Gerolf Annemans las: “Wij zijn geen partij tegen islamieten, en wij willen mensen hun godsdienst niet afnemen.”, en ’s avonds Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad te keer hoorde gaan tegen verkozenen die bij hun eedaflegging als districtsraadslid een hoofddoek droegen. Gerolf Annemans riep Anke Van dermeersch niet ter orde. In de Antwerpse gemeenteraadszaal zit Gerolf Annemans langs de ene kant van Filip Dewinter, Anke Van dermeersch langs de andere kant van Filip Dewinter. (Twitter, 28 januari 2013)

 

“Dat Casa Pound zichzelf een fascistische organisatie noemt, daar is Voorpost zich terdege van bewust. Een lezing organiseren over een fascistische organisatie is immers niet noodzakelijk hetzelfde als het eens zijn met de ideologie ervan. Voorpost wil echter over het muurtje heen kijken en eventueel leren over de praktische gang van werken van andere organisaties.” Bert Deckers in reactie op onze artikels over Voorpost en CasaPound. (RechtsActueel, 29 januari 2013)

 

“Een eenzame keizer-führer krijst eenzaam tegen de windmolens. Hij blaft eenzaam tegen de karavaan. Eenzaam schrijft hij eindeloos gebrabbel op zijn website die niemand leest. Eenzaam betoogt hij met allochtonen want normale mensen willen hem niet. Op zijn zinkend schip kan niemand hem redden want hij is alleen. De beste archeologen zullen in geen miljoen jaren iets terugvinden van zijn eenzaam gekrijs. Zo zielig. Nooit heeft een eenzame zo weinig gedaan om in zo weinig tijd zoveel vijanden te maken. Hij heeft last van een ruggengraatziekte: een pijnlijke Hermya… Zielig, echt zielig!” In de niche rechts van het Vlaams Belang is een groep ‘Autonome Nationalisten’ voor het eerst bijeengekomen, met daarbij nogal wat ex-leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Volgende week meer op deze blog over die ‘Autonome Nationalisten’. Eddy Hermy (N-SA) is furieus. Kris Roman (ex-N-SA) wroet nog wat in de wonde. (Facebook, 29 januari 2013)

 

“Ik heb die beslissing genomen na de samenstelling van het nieuwe partijbestuur. (…) Ik ben teleurgesteld. Ik heb niet het gevoel dat er vernieuwing of verandering zal komen in de partij. Het zijn altijd dezelfde mensen die de kern van de partij vormen.” Kamerlid Alexandra Colen blijft niet langer bij het VB. Het vernieuwde partijbestuur was de druppel die de emmer deed overlopen. (Gazet van Antwerpen, 31 januari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, aalst, antwerpen, de wever, gantman, annemans, voorpost, hermy, colen |  Facebook | | |  Print

31-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (5)

In de gemeenteraadszaal op het Antwerps Schoon Verdiep hangen koperen platen met de namen van alle Antwerpse burgemeesters sinds 1409. Nu Bartje de burgemeestersstoel bezet werd de einddatum van Patrick Janssens’ burgemeesterschap gegraveerd in die koperen platen, en de naam van Bart De Wever toegevoegd. Bart De Wever al vereeuwigd voor de geschiedenis, en toen moest de eerste echte gemeenteraadszitting (foto) nog beginnen.

 

Het begon, vorige maandag 28 januari, zoals de meeste gemeenteraadszittingen de voorbije jaren begonnen: met een kwartier vertraging. Maar het was toch niet helemaal zoals vroeger. De nieuwe bestuursmeerderheid heeft het beginuur van 19.00 naar 19u30 verlaat “om iedereen de kans te geven op tijd in Antwerpen te zijn”. Desondanks begon de gemeenteraadszitting opnieuw met een kwartier vertraging. En anders dan vroeger was het later starten niet omdat er onvoldoende gemeenteraadsleden aanwezig waren, maar omdat men moest wachten tot Bartje er was.

 

Bartje leidde de vergadering strak maar vriendelijk. Wel had hij last van beginnersstress. Na de bespreking van het bestuursakkoord wilde hij meteen over naar het volgend agendapunt, en vergat hij warempel om de stemming over het bestuursakkoord te vragen. Gelukkig wezen zijn twee meer ervaren buurmannen op de collegebank Bartje erop dat hij nog om de goedkeuring van het bestuursakkoord moest vragen. Zowel maandag als dinsdag eindigde de gemeenteraadszitting ver over middernacht. Dat er nu meer oppositiepartijen zijn dan vroeger (nu: SP.A., VB, PVDA en Groen; vroeger: VB en Groen), en de oppositie ook alerter is dan vroeger, is daar niet vreemd aan.

 

De stemming over de afvaardiging naar de Raden van Bestuur van een aantal autonome gemeentebedrijven werd maandag uitgesteld naar de zitting dinsdag, en werd dinsdag vervolgens uitgesteld naar volgende maand. Decretaal is verplicht dat minstens eenderde van de bestuursleden van een ander geslacht is. Voor het autonoom gemeentelijk bedrijf Kinderopvang hadden de verschillende politieke partijen te weinig mannen afgevaardigd, voor alle andere autonome gemeentebedrijven te weinig vrouwen.

 

Het eerste politiek debat ging helaas over het dragen van een hoofddoek door verkozenen. Het VB was van haar melk nadat in Antwerpen en Deurne telkens één districtsraadslid bij haar eedaflegging een hoofddoek droeg. Het VB vroeg daarom een verbod voor het dragen van een hoofddoek bij gemeente- en districtsraadszittingen. Anke Van dermeersch: “Als ik met een kap van de Ku Klux Klan of een nazi-uniform naar de raad zou komen, dan is het kot hier te klein. De hoofddoek is net hetzelfde.” Dat de juridische dienst van het stadsbestuur een verbod op het dragen van een hoofddoek voor verkozenen onder andere als “een disproportionele inperking van een aantal (grond)rechten” noemde, wees de voormalige Miss België hautain af. PVDA, Groen en SP.A wezen het VB-voorstel om inhoudelijke redenen af; Bartje vroeg het voorstel om juridische redenen af te wijzen. Bij de N-VA deed verder niemand zijn of haar mond open, al was men ook daar geschokt door de bewoordingen van Anke Van dermeersch.

 

Tweemaal was Bartjes lichaamstaal veelsprekender dan Bartje met vijf columns in De Standaard zou kunnen zeggen. Een eerste keer toen Yasmine Kherbache (SP.A) datum na datum opsomde wanneer de N-VA-ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois meer geld voor de bouw van scholen in Vlaanderen hebben geweigerd. De SP.A- én CD&V-ministers wilden wél extra geld voor de bouw van scholen vrijmaken. De opsomming was pijnlijk voor de N-VA-partijvoorzitter én burgemeester.

 

Het bloed van Bartje kookte een tweede keer toen de SP.A-fractieleidster verweet een document van de stads-administratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen naar De Morgen gelekt te hebben. “Kijk me in de ogen”', zei Bartje tegen Yasmine. “Wilt u me zeggen dat de journalist de informatie had en u dan toevallig gebeld heeft voor een reactie?” Yasmine Kherbache: “Ik kijk u in de ogen. Ik heb niets gelekt en heb effectief een telefoon gekregen van de journalist.” Bartje geloofde haar duidelijk niet. Kherbache hield vol. “Het is niet omdat u informatie lekt naar journalisten en dan zegt dat u niet wil gequoot worden, dat ik dat ook doe.” En: “Ik hoop dat de informatie waarop u zich baseerde om een samenscholingsverbod uit te vaardigen op meer steunde dan uw indruk dat ik die nota aan de pers zou gelekt hebben.”

 

De nieuwe schepenen kijken verwonderd naar Antwerpen (Claude Marinower, Open VLD: “Op de drieënhalve weken dat ik de eer heb schepen van Onderwijs te mogen zijn, is een nieuwe wereld voor mij open gegaan”) en verwonderd naar hun agenda (Rob Van de Velde, N-VA: “Mijn agenda lijkt een honingpot. Iedereen wil er in zitten”). Bart De Wever beloofde beterschap, na de herhaalde vraag van Peter Mertens (PVDA) waarom De Wever over ‘beslist beleid’ persmededelingen verspreidt terwijl de beslissing nog moet genomen worden in de gemeenteraad. Bart De Wever: “Ik beloof u te proberen mijn Noord-Koreaanse neigingen te onderdrukken.” En het VB is tevreden. VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer postte gisterenmorgen op Facebook: “Bart De Wever en zijn collega’s in het college zijn in de gemeenteraad opvallend veeeeeel vriendelijker tegenover het Vlaams Belang dan tegenover de linkse oppositiepartijen. Terecht natuurlijk."

 

Dat laatste is geen alleenstaand geval. In Brugge kreeg VB’er Alain Quataert na zijn toespraak in de gemeenteraad applaus van zijn collega’s van N-VA en Open VLD; en in Brasschaat werd VB-personeelslid Dimitri Hoegaerts aan een mandaat in de intercommunale Itegan geholpen met steun van de meerderheidspartijen N-VA en CD&V én oppositiepartij Open VLD, tegen een kandidaat van het progressieve Brasschaat 2012 in. Als de nood het hoogst is, leert men zijn vrienden kennen.

25-01-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Deze week onder andere Luk Lemmens, eerste gedeputeerde bij het Antwerps provinciebestuur die bevraagd wordt over de IJzerwake, een interview met zanger-en-nog-veel-meer Tom Barman waarin een brief van Bart De Wever vermeld wordt, en Bart Debie die terugblikt op zijn periode als Antwerps gemeenteraadslid en het gedrag van zijn toenmalige fractiegenoten (foto: Bart Debie in de Antwerpse gemeenteraadszaal).

 

“Op dat ogenblik werd de onvrede zo groot dat de alternatieve IJzerwake ontstond. Ik kan niet ontkennen dat het Vlaams Belang daarin bijzonder actief was maar dacht ook: we hebben de IJzerbedevaart verloren aan Spirit en de Anciauxs van deze wereld, gaan we nu ook nog de IJzerwake volledig in handen laten van het Vlaams Belang? Ik ben dan toegetreden tot het IJzerwakecomité, maar achteraf bekeken was die keuze naïef.” N-VA’er Luk Lemmens over zijn toetreden tot het IJzerwakecomité. (Joods Actueel, januari 2013)

 

“Het was echt geen Staf de Clercqherdenking zoals sommigen het voorstellen, maar een bloemenhulde waarbij een vijftiental mensen werden vernoemd. En ik noem het ongelukkig dat daar inderdaad Staf de Clercq bij was. Ik weet niet hoe goed u de IJzerbedevaart kent, maar ook daar stonden steevast soortgelijke herdenkingsmomenten op het programma en dergelijke bloemenhuldes behoorden tot de standaardrituelen (…). Maar ik heb nooit bloemen op het graf van De Clercq gelegd want ook dat is één van de dingen die over me verteld worden.” Luk Lemmens regisseerde onder andere de IJzerwake in 2004 waar hulde gebracht werd aan VNV-leider en collaborateur Staf de Clercq. Het is goed dat Lemmens die huldiging nu “ongelukkig” noemt, maar anderzijds minimaliseert hij ook die huldiging. Het ging over meer dan het neerleggen van bloemen: De Clercqs portret stond reuzengroot op de weide, en dat zal de regisseur van die IJzerwake toch niet vergeten zijn. De gehuldigden bij de IJzerbedevaart zijn daarenboven doorgaans van een ander kaliber dan bij de IJzerwake. (Joods Actueel, januari 2013)

 

“In de nasleep van de oorlog werden sommige mensen zeker gestraft op een manier die niet in verhouding stond met hun daden. Maar hierin ligt ook de grote fout die altijd gemaakt werd in de Vlaamse beweging: men vergrootte de repressie uit en men minimaliseerde de collaboratie. Dat is verkeerd.” Een goed punt voor Luk Lemmens, maar de vraag werd niet gesteld of hij nog steeds naar de IJzerwake gaat en/of opgestapt is uit het organisatiecomité. Het bleef immers niet bij de “ongelukkige” bloemenhulde in 2004, vorig jaar werden bloemen neergelegd voor Wies Moens, oprichter van het Verdinaso en bij verstek ter dood veroordeeld voor collaboratie. (Joods Actueel, januari 2013)

 

“Nu moet ik opletten, want alles wat je over De Wever zegt, komt hem goed uit. Zelfs als je hem met de jaren dertig vergelijkt, daar haalt hij nog profijt uit. (sarcastisch) Die man zit op een ongelooflijke wolk van positivisme. Ik las dat hij ooit een verdachte bestelwagen met Oost-Europese nummerplaat heeft gesignaleerd omdat hij vreemde mannen zag rondlopen op een werf. Het bleek om metaaldieven te gaan, die op heterdaad werden betrapt. Bon, zijn dan plots alle Roemeense bouwvakkers verdacht? Voor sommigen wel. En waarom? Omdat ze het werk van de ‘goeie Vlamingen’ afpakken. Met dat soort veralgemeningen zijn we de angst voor het vreemde aan het aanmoedigen.” Topadvocaat Sven Mary over de samenleving waar Bart De Wever en de Antwerpse procureur des konings Herman Dams ons naartoe willen brengen. (Gazet van Antwerpen, 19 januari 2013)

 

“Het wijdverspreide drugsgebruik is een gevaar voor iedereen. Daar moet iets aan gebeuren. Maar hoe gaat dat in een land waar de celstraffen tot drie jaar niet worden uitgevoerd? (…) Die veroordeelden krijgen aan de gevangenispoort te horen dat ze weer naar huis mogen. En dát zijn vaak de dealers en verslaafden die diefstallen hebben gepleegd. Zolang je hen niet snel en efficiënt kunt straffen, is zo’n oorlog tegen drugs bij voorbaat kansloos. Bovendien: wat haalt het uit om gebruikers te bestraffen met een GAS-boete? De Grote Jannen betalen dat met de glimlach. En de verslaafden help je er niet mee.” Sven Mary gelooft niet dat de strijd tegen drugs kan gewonnen worden op de manier waarop Bart De Wever het wil doen. (Gazet van Antwerpen, 19 januari 2013)

 

“Antwerpen is nog altijd zijn stad. Bart De Wever (N-VA) is er inmiddels burgemeester. (Tom) Barman, in 2006 voorman van de actie 0110 voor verdraagzaamheid en tegen verzuring en racisme, ziet vooralsnog geen reden tot bezorgdheid. Ook al kreeg hij destijds een brief van De Wever waarin deze de initiatiefnemers verzocht te stoppen met de actie.” Ook al duurt het meer dan zes jaar, het geraakt toch bekend. Bart De Wever, in 2006 slechts als kartelpartner van de CD&V in staat deel te nemen aan de gemeenteraads-verkiezingen, vroeg de organisatoren van de 0110-concerten om niet door te gaan met hun initiatief voor meer verdraagzaamheid, in de praktijk: tegen het Vlaams Belang. (De Morgen, 21 januari 2013)

 

“De Wever is nu burgemeester, dan moet je verzoener zijn. Maar hij is een ruziemaker. Hij stigmatiseert groepen. Maar ik vind dat hij de kans moet krijgen. Alleen: zodra je iets zegt, komen er mensen naar me toe: Tom, is het waar dat jij op De Wever gestemd hebt? Het is tekendend: de polarisering groeit. Het stamdenken. En dan ben ik natuurlijk ook zo tegendraads, dat ik echt niet ga zeggen dat ik niet op hem heb gestemd.” Heb je op hem gestemd, Tom? “Natuurlijk niet.” Tom Barman over de nieuwe Antwerpse burgemeester en zijn eigen stemgedrag. (De Morgen, 21 januari 2013)

 

“Sommige (gemeente)raadsleden daalden zelfs tijdens een avondlijke vergadering af in de bureaus van het stadhuis en gingen daar dan de toners uit de printers halen en staken hun lege er in ! In mijn woordenboek heet zoiets ‘diefstal’. Het meest straffe van al is dat het uitgerekend raadsleden van de toenmalige grootste oppositiepartij (= het Vlaams Belang) waren die zich hieraan schuldig maakten. Terwijl de fractieleider (= Filip Dewinter) in de raadszaal burgemeester Janssens verweet een  ‘kaviaarsocialist’ te zijn, roofden sommige van zijn eigen raadsleden het stadhuis leeg.” Bart Debie over de extraatjes voor Antwerpse gemeenteraadsleden. (Bart Debie, een Vlaming in de wereld, 23 januari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, lemmens, ijzerwake, de wever, antwerpen, 0110, debie |  Facebook | | |  Print

18-01-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Van een samenscholingsverbod naar aanleiding van een sms die niemand gezien heeft tot de hoofdredacteur van een krant die veroordeeld wordt tot het betalen van een schadevergoeding aan iemand die hij niet vernoemd heeft, voor uitspraken die hij niet heeft gedaan. Dit is Vlaanderen 2012, waar ook nog het doorbreken van het cordon sanitaire in Denderleeuw naschokte, en de Antwerpenaren op zoek moeten naar een nieuwe stadsslogan.  

 

“De partij schoof eerst de kwestie Brussel door naar haar congres van begin 2014, probeerde vervolgens de publieke opinie te sussen met de melding dat zij geen afscheiding maar ‘slechts’ confederalisme wil en gaf vorig weekend aan dat ze dit confederaal project pas in de loop van 2013 gaat invullen. Daarmee geeft de N-VA zelf toe dat ze tot nu toe gebakken lucht heeft verkocht. Sterker nog: al maanden propageert de partij een recept voor de zogenaamde ‘Belgische ziekte’, maar nu blijkt dat het hele medicijn nog ontwikkeld moet worden.” De N-VA wil België ontmantelen, maar weet bij God niet hoe. De Vooruitgroep heeft tien vragen waarop de N-VA nog nooit een antwoord heeft gegeven. (De Morgen, 11 januari 2013)

 

“Jullie lijden aan een soort van bewustzijnsvernauwing, jullie zijn extreem gefocust. Draagt De Wever een nieuw pak, Het Laatste Nieuws brengt het paginagroot. Doet hij een boude uitspraak, in De Morgen en De Standaard verschijnen vier pagina’s met opinie. De politieke tegenstander gedraagt zich even geobsedeerd. Ik begrijp het niet: het maakt hem alleen sterker. Hebben jullie echt geen andere onderwerpen? Europa bijvoorbeeld, of verdienen jullie daar geen geld mee?” Zelfs voormalig partijwoordvoerder Jeroen Overmeer, intussen kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois, heeft zijn bedenkingen bij de Bart De Wever-hype in de media. (dS Weekblad, 12 januari 2013)

 

“Gedoogsteun aan het eind van het cordon

Doet de doodgewaande demon weer verrijzen

De partners in dit sanitair pardon

Staan met bruine vingers naar elkaar te wijzen.”

Filip Van den Abeele becommentarieert de actualiteit met een poëtische toets. (De Standaard, 12 januari 2013)

 

“Het moment is belangrijk. Vlaams Belang is in crisis en zoekt een uitweg uit zijn isolement. Over de rol van het cordon in die ommekeer kan worden getwist, maar dat is niet de essentie. Die is: aantonen dat de zorgen van de kiezers kunnen worden beantwoord, zonder een aanpak van haat, discriminatie en uitsluiting. Daar ligt de grens. Denderleeuw is een mijlpaal. De leegloop dwingt Vlaams Belang tot gewetensonderzoek. Dit is dus niet het moment om de druk te verminderen.” De Standaard-hoofdredacteur Bart Sturtewagen legt uit waarom dit het moment niet is om het cordon sanitaire los te laten. (De Standaard, 12 januari 2013)

 

“Zoals de aaibaarheidsfactor van een tandeloos roofdier hoger is, is ook de kans groter dat een partij waarvan de electorale klauwen afgebot zijn, op de schoot wordt gekoesterd. En dus mag ze een beetje meespelen. Daarnaast is ook de oversteek van voormalige Vlaams Belang-tenoren naar de N-VA betekenisvol. Die operatie leidde niet alleen tot de politieke rehabilitatie van extreemrechtse individuen, maar baande ook hier en daar de weg voor de achterblijvers. Als een coauteur van het beruchte racistische 70-puntenplan een schepenambt kan opnemen in een centrumstad, waarom zou de goegemeente zich dan druk maken over drie (tot voor een paar weken) illustere onbekende Vlaams Belang-raadsleden in een kleine buurgemeente.” Politicoloog Johan Ackaert legt uit waarom dit het moment is waarom het cordon sanitaire toch wordt losgelaten. (De Standaard, 15 januari 2013)

 

“Ja, ik doe daar afstand van. Vorige week heeft ook Gerolf Annemans nog eens duidelijk afstand van dat plan genomen. Ik moet opletten, of ik ben nog de enige van wie ze denken dat ik erachter sta. (lacht) Ik heb daar in het begin blijkbaar niet goed over gecommuniceerd. Achteraf zei Ben Weyts me dat je bij dat soort zaken geen nuance in de discussie moet proberen te brengen. En hij had gelijk. Het had geen zin om uit te leggen dat sommige punten uit dat plan ondertussen in het beleid zijn opgenomen. Dat is ook niet meer aan mij.” Karim Van Overmeire overdrijft als hij zegt dat Gerolf Annemans “nog eens duidelijk afstand” heeft genomen van het zeventigpuntenplan. Zoals wij al schreven: om strategische redenen neemt Annemans nu afstand van het racistisch zeventigpuntenplan, maar voor de rest vind hij dat het “een historische rol” vervuld heeft en “de moeite waard” was. Dat is zoveel als zeggen dat het zeventigpuntenplan een goed idee was. (Knack, 16 januari 2013)

 

“Het veranderen van slogan bij een machtswissel is een courante praktijk. (…) Een nieuwe baas, een nieuwe slogan. Denk maar aan Napoleon. Toen die keizer werd, was het eerste wat hij deed de Marseillaise afschaffen.” Zoals bekend is de Marseillaise intussen opnieuw het Frans volkslied. Yves Leterme kent de Marseillaise zelfs beter dan het Belgisch volkslied. Voormalige reclameman Guillaume Van der Stighelen weet ook: “De slogan ’t Stad is van iedereen (…) krijgt nu een heel sterke emotionele lading en zal daardoor veel langer en dieper in ons collectief geheugen gaan zitten. En het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om zoiets weer uit dat collectieve geheugen te wissen.” (Gazet van Antwerpen, 16 januari 2013) (Illustratie hierboven naar een idee van Robert Schalbroeck uit Wilrijk, in een lezersbrief voorbije maandag in Gazet van Antwerpen)

14-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (2)

Als wij in deze eind vorig jaar opgestarte rubriek Bart De Wever wel eens “Bartje” noemen, is dat niet om laagdunkend te doen over de keizer van Antwerpen. Wie de Terzake-reportage zag over onder andere de nieuwjaarsreceptie op de Antwerpse Grote Markt, zal gemerkt hebben dat de nieuwe Antwerpse burgemeester door meerdere mensen aangesproken werd als “Bartje” (foto’s). Wij waren wel de eerste in de media om hem zo te noemen.

 

En hoe is ’t nu met Bartje op het stadhuis? De eerste opdracht, niet onbelangrijk want het is de bedoeling er zes jaar door te brengen, was het kiezen van de locaties voor de verschillende schepenkabinetten. Marc Van Peel, Ludo Van Campenhout en Philip Heylen bleven op hun vertrouwde stekken zitten. Respectievelijk op het stadhuis, aan de Grote Markt en aan een zijstraat van de Grote Markt. De schepenen Koen Kennis, Claude Marinower en Liesbeth Homans palmden de vrijgekomen schepenkabinetten en andere lokalen in het stadhuis in. Rob Van de Velde en Nabilla Ait Daoud trokken naar de vrijgekomen schepenkabinetten aan de Grote Markt. De keuze van Liesbeth Homans voor het stadhuis valt op. Ons Liesbeth heeft vele bevoegdheden, maar haar belangrijkste, zowel budgettair als in personeelsaantal, is haar voorzitterschap van het OCMW. Anders dan haar voorgangers Monica De Coninck en Leen Verbist houdt Liesbeth Homans voor dat voorzitterschap niet kantoor bij het OCMW. Zij blijft in de buurt van haar partijvoorzitter-burgemeester.

 

Bartje zelf begon aan de samenstelling van zijn uitgebreid burgemeesterskabinet, met bij een van de eerste aangeworvenen iemand die zijn drukke agenda zal beheren. De dame begon er goedgemutst aan. De tweet waarmee ze bekendmaakte dat ze voor Bart De Wever ging werken beëindigde ze met een “;-)”. Ook de voorbije week is Bartje nog volk aan het aanwerven geweest voor zijn kabinet. Eén haalde de pers: VTM-journalist Philippe Beinaerts werd na de eerste gemeenteraadszitting door Bart De Wever benaderd en is nu de woordvoerder voor zijn Antwerps burgemeester zijn. Na VTM kleurt je dag, wordt het Bart kleurt je dag. Kabinetschef is Joeri Dillen die goed thuis is in de vastgoedsector en volgens Apache nauwe banden heeft met een Antwerpse vastgoedgroep die samenwerkt met een pensioenfonds dat wordt gecontroleerd door de Parti Socialiste (PS). ’t Stad is niet meer van iedereen, maar waar het kapitaal vandaan komt doet er niet toe.

 

Naar de installatie van de nieuwe districtsraden, met om te beginnen Borgerhout, ging Bartje niet. Zijn voorganger Patrick Janssens – alhoewel die ook geen groot hart had voor de districten – deed het plichtsmatig wel. Naar de installatie van de OCMW-raad, waar Liesbeth Homans tot voorzitter zou verkozen worden, ging Bartje natuurlijk wel. In Antwerpen waren er bij de stemming voor de OCMW-raadsleden geen zotternijen gebeurt, maar bij de oefening vooraf was het wel misgelopen. In de namiddag van 2 januari was de nieuwe bestuursmeerderheid bijeengekomen om het stemmen voor de OCMW-raad te oefenen. Met al die neofieten in de fracties van N-VA, CD&V en Open VLD… Het resultaat was dat Eddy Baelemans (Open VLD en voorbestemd om OCMW-ondervoorzitter te worden) niet verkozen was. N-VA-fractieleider André Gantman, hij die de N-VA-neofieten zou moeten opleiden, had verkeerd gestemd.

 

Op 8 januari werd de Antwerpse OCMW-raad geïnstalleerd, en werden meteen twee nieuwe ondervoorzitters aangesteld: Chris Morel (N-VA), vader van, en Eddy Baelemans (Open VLD, voor drie jaar waarna hij vervangen wordt door een N-VA’er). De functie van ondervoorzitter is nieuw én wordt vergoed aan circa 2.100 euro netto per maand. “Een extra kost”, kloeg Yasmine Kherbache in de Antwerpse gemeenteraad. De N-VA betwist dat, maar de uitleg varieert per krant. In Het Nieuwsblad luidt het dat het aantal leden in de verschillende OCMW-comités teruggebracht worden van acht naar negen leden. De gewone OCMW-leden krijgen dus minder zitpenningen om de maandelijkse vergoeding van de twee nieuwe ondervoorzitters te kunnen betalen. In Het Laatste Nieuws luidt het dat de nieuwe ondervoorzitters in ruil geen zitpenningen krijgen, maar het zal toch wel iedereen verbazen als die ondervoorzitters tevreden zouden zijn met minder inkomsten omwille van hun loon dan ze door zitpenningen zouden vergaren.

 

In diezelfde krant zegt Liesbeth Homans verder: “Baelemans en Morel krijgen ook geen kabinet, zoals sommigen suggereerden.” Als daarmee bedoeld wordt een kabinet met inhoudelijke en administratieve medewerkers, en chauffeurs, dan klopt dat. Elke ondervoorzitter zou echter wel een personeelslid ter beschikking gesteld worden. En dat voor een functie die door vriend en tegenstander omschreven wordt als enkel belangrijk bij afwezigheid van de voorzitter. En bij afwezigheid van de voorzitter kan de ondervoorzitter natuurlijk altijd beroep doen op de expertise van het kabinet van de voorzitter. Volgens Filip Dewinter werden bij de twaalf Antwerpse intercommunales ook extra functies gecreëerd om de politieke vrienden te plezieren. In principe wordt over de afvaardiging in de intercommunales ten laatste in maart beslist op de gemeenteraad.

 

Op de N-VA-bijeenkomst de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, in zaal Zuiderkroon, zei Bartje: "De stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons." Het is niet alleen "vanavond" dat de stad vooral voor de N-VA is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

08-01-13

CORDON SANITAIRE DOORBROKEN: "ALLEMAAL NIET AANTREKKEN"

Wij hebben het cordon sanitaire doorbroken.JPGAllemaal niet aantrekken.JPGEen beeld zegt soms meer dan woorden.

 

Gisteren wezen we hier op de akkoorden tussen de N-VA (CD&V en Open VLD) en het VB voor postjes in de OCMW- en politieraad hier en daar. Zaterdagavond was Terzake op het nieuwjaarsbal van de N-VA in Antwerpen, en daar klampte een vrouw haar partijvoorzitter aan met: “Nu hebben wij het cordon sanitaire doorbroken omdat…” De vrouw is nog niet uitgesproken of Bart De Wever trekt al een gezicht van “Och wat…” en antwoordt: “Allemaal niet aantrekken.” Op weg naar de macht zijn voor de N-VA en Bart De Wever alle middelen goed.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, n-va, de wever |  Facebook | | |  Print

30-12-12

ZWIJGEN OVER DE N-VA IS GEEN OPTIE

Columnist en ombudsman van De Standaard Tom Naegels wenst op Facebook zichzelf en iedereen voor 2013 “een jaar toe waarin er minder (tot niet meer) geëmmerd, gehuild en geruzied wordt over Bart De Wever”. Wat “emmeren” is, is natuurlijk erg subjectief. Niet meer huilen en ruziën over Bart De Wever, dat is natuurlijk mee afhankelijk van wat Bart De Wever zelf zegt en doet. Als de onder-liggende boodschap is: beter zoveel mogelijk zwijgen over Bart De Wever, dat is natuurlijk geen optie.

 

Om te beginnen omdat Bart De Wever volop ruimte krijgt in Tom Naegels’ eigen krant, De Standaard. Is het niet om een nieuwe koningskwestie aan te snijden, dan is het voor zijn veertiendaagse column ook al is er soms kop noch staart aan te krijgen. En als er in De Standaard geen ruimte meer is voor een column van Bart De Wever, dan is er wel een column van zijn leermeester Theodore Dalrymple. Daarnaast, en belangrijker, is er het verkiezingssucces van de N-VA. De verovering van de stad- en gemeentehuizen is in geen enkel jaaroverzicht te vermijden (foto: De Standaard Weekblad).

 

Het is overigens niet dankbaar om te repliceren op de N-VA en His Masters Voice. Kathleen Cools (Terzake) zegt daarover dit weekend nog in De Morgen: "Als je iemand aanvalt die God in Vlaanderen is, dan berokken je ofwel nog meer schade aan jezelf, ofwel brengt het geen zoden aan de dijk. Rond zulke populaire figuren hangt zo’n grote état de grâce dat mensen geen oren hebben naar de concrete, inhoudelijke argumenten van de tegenpartij.” En het is maar de vraag welke kritiek op de N-VA en Bart De Wever gepubliceerd geraakt: De Standaard publiceerde wel een scheldmail maar niet de doortimmerde repliek van Lieven De Cauter (KU Leuven) op Dewevers column over de waarde van kunst.

 

Maar zwijgen is geen optie. Het doet ons teveel denken aan een vorige burgemeester van Antwerpen die dacht dat door erover te zwijgen “het verschijnsel”, zijnde het Vlaams Blok, wel zou overwaaien. Alleen zou de discussie wat meer mogen gaan over andere onderwerpen dan die de N-VA zelf aandraagt. Zoals Marc Hooghe dit weekend terecht zegt: “De grootste Vlaamse oppositiepartij (…) houdt het liever bij veilige polemische onderwerpen zoals het cultuurbeleid, het koningshuis, of de dictie van onze premier. Het zijn gemakkelijke symboolthema’s die zich bij uitstek lenen tot dagenlange polemieken in de krant. (…) Als armoedeorganisaties schrijven dat ze steeds meer alleenstaande ouders op bezoek krijgen, dan blijft het oorverdovend stil. De strijd tegen armoede leent zich immers niet tot mediagenieke oneliners, je scoort er geen gemakkelijk succesje mee, en daarom laten de politici dat thema gewoon liggen.” Niet toevallig is het N-VA-programma over armoedebestrijding erg pover.

 

Wat zeggen de N-VA’ers en een bevriende opiniemaker wél? We namen de kranten van dit weekend erbij, en surften nog even naar onze Facebook-vrienden.

 

Bart De Wever (in een ‘nieuwjaarsbrief’ in CittA, stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Over enkele dagen maken we een nieuw begin, vol goede moed en dito voornemens. Mijn goed voornemen is alvast om er te zijn voor Antwerpen en voor alle Antwerpenaren.” Voilà. Zeg nu nog eens dat Bart De Wever een polemiserende figuur is die bijdraagt “tot de verruwing van onze samenleving” (dixit Meyrem Almaci). Als De Wever iets goed zegt, citeren we het ook. Maar na de woorden willen we ook nog wel de daden zien.

 

Liesbeth Homans (in Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te onderstrepen dat ik hem (= Patrick Janssens) geen slechte burgemeester vond. (…) In Antwerpen vond ik Robert Voorhamme een sterke schepen. Hij had er wat mij betreft gerust nog bij mogen zijn, ook al ben ik blij dat we Antwerpen nu eens eindelijk kunnen gaan besturen zonder de socialisten.” Het is dus puur om ideologische redenen dat de socialisten eruit moesten, over de twee belangrijkste socialisten in het vorig stadsbestuur heeft men niets anders dan lof. Is dat wat het beste is voor Antwerpen?

 

Geert Van Cleemput (op Facebook vorige woensdag): “De azijnpisser heeft gelijk.” Geert Van Cleemput is allicht de actiefste N-VA’er op Facebook en geeft in een commentaar Hugo Camps gelijk. Aan dat hij desondanks de cursiefschrijver van De Morgen een azijnpisser noemt, is allicht niet vreemd dat Geert Van Cleemput vooraleer N-VA’er te worden VB’er was. Zoveel jaren later blijft dat zijn sporen nalaten.

 

Peter De Roover (partijloos maar belangrijk als opiniemaker en politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging, in De Standaard, 29 december 2012): “Het Vlaams-nationalisme is een onderbroek, de rest van het ensemble mag je zelf kiezen. Die onderbroek heb je nodig, anders loop je er nogal onnozel bij, maar iedereen mag een ander pakje dragen.” Tot nu toe hebben we elke dag een propere onderbroek aangetrokken zonder aan het Vlaams-nationalisme te denken, maar vanaf morgen is dat anders.

 

Jan Jambon (in Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Het was een slecht jaar voor de mensen, een goed jaar voor de N-VA.” Voor de mensen was andersom natuurlijk beter geweest.

 

Vanavond is Bart De Wever te gast in het VRT-televisieprogramma De Laatste Week en morgen publiceert Het Laatste Nieuws een interview met Bart De Wever. Het wordt ons echt niet gemakkelijk gemaakt om geëmmer, gehuil en geruzie te vermijden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, homans, van cleemput, de roover, jambon, actie |  Facebook | | |  Print

29-12-12

BARTJE OP HET STADHUIS (1)

Bart De Wever heeft de Zuid-Afrikaanse The Davids Family ontvangen op het Antwerps stadhuis. Bart De Wever is pas op 1 januari baas van het Antwerps stadhuis, maar hij is zowat de enige die er dezer dagen nog rondzwerft. Bovendien hebben Vlaams-nationalisten van oudsher contacten met Zuid-Afrika. In de periode van het Apartheidsregime meer dan nu, maar kom. The Davids Family werd hartelijk ontvangen door Bart De Wever (foto).

 

Bart De Wever verwelkomde The Davids Family zelfs in smetteloos Afrikaans. “Welkom in Antwerpen. Ek is bly julle te mag ontvang. Die weer is nie ideaal, en zeker nie so goed soos by julle, waar dit nou somer is.” De uit een township op 45 kilometer van Kaapstad afkomstige The Davids Family heeft in Zuid-Afrika een eigen realityshow op televisie, en is nu twee weken in Antwerpen. Bartje is gecharmeerd door hun levensverhaal. “Het is bijna een kerstverhaal”, zegt hij. “Vader John was in een vorig leven bendelid, maar vond dankzij zijn vrouw Sally het rechte pad.” Hij is nu dominee in de kerk waar zijn gezin elke zondag zingt. “De familie heeft een moeilijk leven gehad en heeft zichzelf eruit weten te tillen.” Het strekt de Antwerpse vagebonden tot voorbeeld. De burgemeester in spe gaf een boek van Axl Peleman met Antwerpse volksliekes als geschenk, en een doos Antwerpse handjes voor elk kind. Over de kersttoespraak van koning Albert II begon Bart De Wever maar niet. In Zuid-Afrika hebben ze een president, maar in vergelijking met Jacob Zulma is Albert II een brave koorknaap.

 

Met de kersttoespraak van de vorst heeft Bartje zich trouwens minstens driemaal mispakt. Eerst wilde hij niet reageren: hij zou niet in de val trappen zich te herkennen in de verwijzing naar populisme en de jaren dertig. Maar ’s anderendaags zag Bartje de kranten, en toen voelde hij de onbedwingbare drang om te reageren. Terwijl als er iets is wat een populist doet, is… reageren in functie van de krantentitels. Fout twee maakte Bart De Wever toen hij sprak over de koning die gekozen heeft voor “een ‘verdelend koningschap’”. Maar als er iemand is die verdeelt, dan is het Bartje himself toch wel. Van “Antwerpen is vanavond toch vooral van ons” in zijn toespraak tot de N-VA-militanten in zaal Zuiderkroon op 14 oktober, wat er niet op verbeterde met Bartjes manier van discussie voeren over het De Coninckplein, tot “de Nieuw-Vlaamse Alliantie (kiest) logischerwijs voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen” in artikel 1 van de N-VA-statuten. Als dat niet verdelen van stad en land is…

 

Derde fout: Bart De Wever legde zijn verklaringen over Albert II voor de beeldmedia af op het Antwerps stadhuis, toch enkel het symbool van het Antwerps stadsbestuur. Bartje had zijn verklaring evengoed, beter zelfs, kunnen afleggen in café Den Bengel. Maar op het stadhuis? Of zouden de coalitiepartners in het nieuwe stadsbestuur het eens geweest zijn met Bartjes kritiek? “Op zo’n kinderachtige manier voeren wij dit debat niet?”, reageerde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. En we kunnen ons niet voorstellen dat een koningsgezinde als Antwerps CD&V-schepen voor Cultuur Philip Heylen het eens zou zijn met wat Bart De Wever op het stadhuis zei over Albert II. Voorstel-De Wever valt op koude steen titelde gisteren een krant over de nieuwe koningskwestie. Dat is jammer want er valt wel wat af te dingen op de positie van de koning en het koningshuis. Maar met wat Bart De Wever ervan maakte, was het slechts goed voor een slechte show.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever |  Facebook | | |  Print