30-09-09

EXIT ‘OVER & OUT’. BART DEBIE STOPT MET ZIJN POLITIEKE BLOG

We schreven hier zondag terloops dat Bart Debie (foto 1, ex-politiecommissaris, veroordeeld voor racisme, overdadig geweld, schriftvervalsing en diefstal; ex-Antwerps gemeenteraadslid; VB-veiligheidsadviseur en persverantwoordelijke van de VB-fractie in het Vlaams parlement) na bijna drie maanden stilte terug aan het bloggen was geslagen. Na de verkiezingen op 7 juni schreef hij ’s anderendaags nog “een korte reactie na de verkiezingsuitslag” and that was it. Vorige week maandag, 21 september, nam hij de draad terug op. De affaire met Morel en de houding van Bruno Valkeniers zat hem te hoog.

Onder de kop De ‘doorstart’ van deze blog schreef hij: “De verkiezingen liggen nu al wel even achter ons. Het was lange tijd stil op deze blog en dat had zo zijn redenen. Tijd voor een ‘doorstart’, zoals men dat hier in de politiek al wel eens noemt. Naast een nieuwe layout (sic) (waar nog aan gewerkt kan worden) zullen er dus opnieuw dagelijks artikels op deze blog verschijnen. Opiniestukken over actualiteit, meningen, vraagstukken, etc… het zal allemaal aan bod komen. Mijn eigen kijk, mijn eigen ongezouten mening… te nemùen of te laten. (…) Zodus… spread the word: Over & Out is terug!” Waarna dan een lang artikel volgde over de affaire Morel. Het was die dag de ‘internationale dag van de vrede’ en Debie had op zijn Facebook gevraagd of iemand “deze melding op een briefje onder de deur van het partijbestuur wou schuiven. Eigenlijk was dit als grap bedoeld, of toch niet helemaal.” Waarna Bart Debie Staf Neel, Bruno Valkeniers en Marie-Rose Morel de mantel uitveegde.

We hebben niet de kans gekregen de “spread the word” te doen over de doorstart van Over & Out, want ’s anderendaags was Debies blog al veranderd in Sol omnibus lucet (de zon schijnt voor iedereen), een blog over “welness, sport, reizen, gastronomie…” Op de oude blog plaatste Debie donderdag nog een afscheidsbericht: “(…) Ik geef de strijd op. Deze politieke blog zal ophouden te bestaan. Ik wil voorkomen dat ik door het ene of het andere partijbestuurslid in een bepaald ‘kamp’ wordt gestoken. Ik ben werknemer van en voor het Vlaams Belang. Voor iedereen dus. Ik zou hier pagina’s kunnen vullen over wat er fout loopt in onze organisatie, maar ik ga dat bewust niet doen. Het is niet aan mij om conclusies te trekken. Maar misschien kan dit een signaal zijn. Ik ben een trouwe werknemer en een loyale Vlaams-nationalist. De strijd van David tegen Goliath ben ik echter beu. Ik stop met deze blog, maar zal mijn taak binnen de partij naar best vermogen verder zetten. Rest er mij de vele lezers, militanten, aanhangers en geïnteresseerden te danken voor de steun en de aandacht. Ook de politieke tegenstander wil ik danken voor de aandacht voor deze blog.”

Nouja, ’t was graag gedaan. We hebben Debies analyses altijd graag gelezen; dat hij zijn dochtertje in zijn blog opvoerde en het ook nodig vond slechts in een zwembroek gekleed te poseren aan een zwembad in Zuid-Frankrijk vonden we daarentegen niet nodig. Debie kondigde na zijn veroordeling als ex-politiecommissaris een boek aan over wat er allemaal echt zou gebeurd zijn, maar daar hebben we nog niets van gezien. Meer dan een paar keer gaan praten over “de waarheid” bij de Vlaams Belang Jongeren hebben we niet gezien. Fans van Debie moet echter niet treuren: dit najaar schittert Debie in filmpjes die de voorbije zomer opgenomen zijn in het kader van een campagne die het VB bij senioren plant over de veiligheid. Voor de na zijn veroordeling naar Sint-Jans-Molenbeek verhuisde Debie was het de kans om nog een paar keer iets te gaan drinken in het café Berlin, behalve een trendy bar ook een vaste stek voor een aantal politieagenten in de schaduw van de politiekantoren aan de Oudaan in Antwerpen. Ja ja. Dat waren nogal eens tijden, toen. (Foto 2: Het laatste bericht op Over & Out, het eerste bericht verscheen op 24 mei 2005. Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding.)

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

27-09-09

VB-PARTIJRAAD BESLIST OM… NOG NIET TE BESLISSEN

Gisteren kwam de partijraad van het Vlaams Belang bijeen, statutair het hoogste gezagsorgaan binnen de partij. Een honderdtal mensen zijn uitverkoren om hierin te zetelen: alle parlementairen, de vertegenwoordigers van regio’s, de fractieleiders in de provincieraden, een vertegenwoordiger van de Vlaams Belang Jongeren en een aantal gecoöpteerde leden. Dat er stof was voor discussie zal niemand ontkennen.

“Het klikfonds werkt niet meer”, schreef Bart Brinckman gisteren nog in De Standaard. “Vroeger was het leven simpel. De Belang-kiezer was als een klikfonds. Nieuwe verkiezingen legden steevast een laagje op het resultaat van de vorige. De partij koesterde haar monopolie aan de rechterzijde. Met Lijst Dedecker en de N-VA zwemmen alvast andere snoeken in de vijver. Geen enkele partij is nog zeker van haar achterban. Ook Vlaams Belang valt onder die harde wet.” Hoe moet het verder? Discussie an sich is niet gemakkelijk bij het VB. Terug Bart Brinckman: “De komende maanden worden erg moeilijk voor Valkeniers, al was het maar dat hij moet opboksen tegen de perceptie dat hij er alleen zit bij de gratie van Filip Dewinter en Gerolf Annemans. Hij wil het debat erg discreet houden. Zelfs dat wordt een hachelijke opgave. Veel ervaring kan Vlaams Belang op het vlak van interne democratie niet voorleggen. Meer zelfs, zo’n aanpak werd vroeger als het begin van het einde opgevat.” “Het Vlaams Belang zweet uit al zijn poriën. De voorbije week vuurde Filip Dewinter een drietrapsraket af in de richting van voorzitter Bruno Valkeniers. Die staat erbij en kijkt ernaar”, analyseerde daags tevoren al Tom Cochez op Knack Online. “Muiterij tegen Bruno Valkeniers”, waarbij Tom Cochez verwees naar Staf Neel die (in opdracht van Dewinter, zo schreef ook Gazet van Antwerpen) de positie van Marie-Rose Morel in vraag stelde; Bart Debie die na bijna drie maanden stilte zijn blog terug leven inblies om Valkeniers en Morel aan te vallen; en Dewinter zelf die de Antwerpse imam Nordine Taouil omschreef als “de pooier van Allah”, niet meteen de manier van “mensen overtuigen met kwaliteit, stijl en nuchtere argumenten” die Bruno Valkeniers als “een nieuwe start, een nieuwe uitdaging” voor het VB zag.

“Op het moment dat ik schrijf is het partijbestuur nog steeds bezig. Of dat goed nieuws is weet ik niet. Er staan belangrijke hervormingen op til en ik hoop dat men het dan ook daarover zal hebben (en niet alleen over de kwestie Staf Neel versus Marie-Rose Morel, nvdr.). Misschien dat op deze internationale dag van de vrede de geesten wat gerijpt zullen zijn?”, schreef Bart Debie maandag 21 september op zijn blog. ’s Anderendaags was het verdwenen van zijn blog, en meer zelfs: zijn hele politieke blog was opgedoekt en vervangen door een blog over “welness, sport, reizen, gastronomie…”. Meer daarover woensdag op deze blog. Tot die “belangrijke hervormingen” waar Bart Debie het maandag nog over had op zijn blog is het gisteren niet gekomen op de VB-partijraad. Partijvoorzitter Bruno Valkeniers legde de partijraad de drie thema’s voor die hij nodig acht om te bespreken. In de eerste plaats moet de partij verjongen en vernieuwen. Dat dient zich door te zetten in de bestuursorganen, onder meer in het licht van de volgende verkiezingen. Een tweede luik van de hervormingen ziet Valkeniers in de organisatie, structuur en verantwoordelijkheden binnen de partij. “Daarover worden volgende maand knopen doorgehakt”, wist partijwoordvoerder Joris Van Hauthem na afloop van de partijraad. Het derde luik omvat de bedrijfscultuur, taalstijl en deontologie. Ook daarover valt er concreet pas volgende maand een beslissing. Marie-Rose Morel had eerder al concrete suggesties gedaan voor de partijvernieuwing, terwijl Dewinter zei verder te kiezen voor de “escalatie- en confrontatiestrategie”. De strijd tussen die twee en hun respectievelijke supporters gaat dus nog minstens een maand verder. Volgens Marie-Rose Morel was het op de partijraad gisteren "plezant" en waren er lekkere koffiekoeken. 

Foto’s: Respectievelijk Marie-Rose Morel op het Europa-congres waar ze laaiend enthousiast onthaald werd door de aanwezige VB'ers, Bruno Valkeniers op dezelfde partijbijeenkomst en Filip Dewinter die zich klaar houdt voor een volgend televisieoptreden. En neen: het is geen snorretje dat men bij Dewinter aan 't schilderen is.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, debie, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

09-06-09

HET SLAGVELD BIJ HET VB (1). OOK BIJ HET VB GEEN JOBZEKERHEID MEER

Het VB heeft op haar website bekendgemaakt wie verkozen is om in de 21-koppige VB-fractie in het Vlaams Parlement te zetelen, maar daarmee weten we nog niet wie er effectief gaat zetelen. Bij de 21 verkozenen zijn er immers zes die nu al een zitje hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat, en dan is er nog Frank Vanhecke die allicht niet de West-Vlaamse kleuren gaat verdedigen in het Vlaams Parlement maar naar het Europees Parlement trekt.

Het Antwerpse VB-gemeenteraadslid Wim Wienen (foto 1), voordien VB-gemeenteraadslid in Gent, laat op zijn blog weten dat hij “in een andere hoedanigheid” bij het VB actief zal zijn. Allicht bedoelt hij dat hij Vlaams volksvertegenwoordiger wordt. Vermits hij echter slechts derde opvolger is op de Antwerpse VB-lijst, en het een uitgemaakte zaak was dat Jan Penris en Marleen Van Den Eynde als opvolgers terug zouden keren naar het Vlaams parlement, betekent het dat van de Antwerpse VB-lijst drie verkozenen voor het Vlaams Parlement hun mandaat niet opnemen. Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers zouden dan terugkeren naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en Anke Van dermeersch naar de Senaat. Tijdens de kiescampagne had Anke Van dermeersch (foto 2) nochtans bij hoog en laag beweerd dat ze effectief zou gaan zetelen in het Vlaams Parlement. Toen De Standaard, net als deze blog, suggereerde dat Van dermeersch hoewel kandidaat voor het Vlaams Parlement in de Senaat zou blijven, vroeg ze om dit te corrigeren. Ze zou wél in het Vlaams Parlement gaan zetelen, en ook in haar filmpje voor 'De Minuut' van De Standaard maakte ze dat duidelijk (zie: http://www.youtube.com/watch?v=o_ZJGKJjczU). Maar niet dus.

Wim Van Dijck bijvoorbeeld zal er niet meer bij zijn. Niet dat het een groot verlies is voor het Vlaams Parlement. In het rapport over de Vlaamse parlementsleden van De Standaard kreeg hij een 1 op 10,  bij De Morgen kreeg hij even weinig punten. In die laatste krant was het commentaar: “Studentikoos op extreem rechtse wijze en dus bij tijden vrij ranzig. Kan vaak als excuus aanvoeren dat hij een pintje te veel ophad. Werd  door Dewinter ladderzat naar huis gestuurd om hem uit het zicht van de camera’s te houden.” In NSV-kringen wordt Wim Van Dijck anders op handen gedragen als oud-NSV-lid en auteur van de boekjes Hier komt het oud Sint-Jorisgild, 30 jaar NSV, deel 1 en deel 2 (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6773721). Hilde De Lobel verdwijnt ook uit het Vlaams Parlement. “Ligt erg goed in de partij, behoort tot het meubilair”, noteerde De Standaard weinig flatterend in haar rapport. De Lobel stond op de vijfde plaats van de Antwerpse VB-lijst, maar geraakte niet bij de zeven VB-verkozenen in Antwerpen voor het Vlaams Parlement. En staat niet op de opvolgerslijst. In de Antwerpse gemeenteraad, waar De Lobel ook al eens zetelde, verdedigde ze het bedekken van een schilderij van twee kussende mannen omdat dit een aanstootgevend tafereel zou zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7032653). Bij het VB is haar voornaamste rol nog in de Antwerpse wijk Seefhoek te wonen, en verder het onderhouden van contacten met de Franse ‘identitairen’ waarvan ze het uitdelen van soep mét varkensvlees voor daklozen leerde (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060211). Uit het Brussels Parlement verdwijnt onder andere Valérie Seyns – vooral bekend als de nieuwe verloofde van Bart Debie (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5936022). Seyns voerde in Brussel campagne met een tweetalige folder waarop ze zich hulde in een boerka (foto 3), wat blijkbaar niet zo’n goed idee was.

Naast de Van Dijcks, De Lobels en andere Seyns’en die niet langer een parlementair mandaat hebben, zijn er ook en vooral nog de gefnuikte ambities. VBJ-voorzitter Hans Verreyt bijvoorbeeld, in De Standaard anders nog opgevoerd als beloftevolle jongere (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7000284), zal geen Vlaams volksvertegenwoordiger worden. Tim Willekens, zesde op de Antwerpse VB-lijst (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7005786), wordt ook al geen Vlaams volksvertegenwoordiger. Verreyt en Willekens staan weliswaar nog op de VB-personeelslijst, maar ook daar is er geen jobzekerheid meer. Het VB heeft momenteel 160 personeelsleden in dienst, maar daarvan zullen een aantal ontslagen moeten worden omwille van de 14 parlementsleden die het VB in totaal verliest (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7049404). Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het aantal medewerkers die het VB krijgt vanuit de betaalrol bij het Europees en het Brussels Parlement, maar voor het Vlaams Parlement zijn het er al 10,5 minder. Het VB kan natuurlijk nog wel haar dotaties aanspreken om mensen in dienst te houden, maar de partij heeft de gewoonte om haar dotaties haast integraal uit te geven aan propaganda. Het VB zag zondag haar kiezersaanhang terugvallen van 981 000 naar 614 000, meer dan een derde minder. Dat scheelt het VB 856 000 euro per jaar aan Vlaamse overheidsdotaties. Over vijf jaar, de duur van de nieuwe legislatuur, is dat 4,2 miljoen euro minder. 

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, 7 juni |  Facebook | | |  Print

HET SLAGVELD BIJ HET VB (2). DE DETAILCIJFERS OVER WAT HET VB NOG VASTHOUDT EN WAT HET VERLOREN HEEFT

Zoals te verwachten legt het VB de schuld voor haar achteruitgang zondag bij ‘de anderen’, alsof het opgezet spel zou zijn dat Bart De Wever keer na keer kon doorgaan in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. En de ene keer verdedigt Dewinter (foto) de harde taal die hij gesproken heeft. Volgens hem zou het VB anders (nog) meer stemmen verloren hebben. Een andere keer ontkent hij dan weer radicaal en agressief te zijn geweest. “Vindt u? Ik beloof u dat ik een volgende keer eens een radicale campagne zal voeren”, zei Dewinter aan De Standaard. Het hoofd koel houden was er zondag nog niet bij. Maar het VB is nog niet uitgeteld. Naast de verliescijfers zijn er de scores die het VB nog wel haalt. AFF/Verzet brengt beide cijfers. Het VB heeft in Vlaanderen 15,28 % behaald, wat een verlies van 8,86 % is. Maar waar scoort het VB beter en waar slechter, en waar gaat het VB meer en waar minder achteruit?

In de provincie Antwerpen bekomt het VB met Filip Dewinter nog 19,2 % van de stemmen, een verlies van 10,8 %. In het kieskanton Antwerpen (= stad Antwerpen + Zwijndrecht) is het VB het sterkste, maar moet Filip Dewinter ook één van de hoogste verliescijfers in de provincie optekenen. Kieskanton Antwerpen: 22,9 (- 11,9); Arendonk: 14,4 (-7,4); Boom: 22,7 (- 11,3); Brecht (18,4 (- 9,3), Duffel: 16,8 (- 11,3); Heist-op-den-Berg: 17,3 (- 9,8); Herentals: 16,1 (- 8,9); Hoogstraten: 14,6 (- 6,9); Kapellen: 22,5 (- 11,9); Kontich: 16,8 (- 11,7); Lier: 18,9 (- 10,6); Mechelen: 18,7 (- 12,5); Mol: 16,3 (- 8,7); Puurs: 14,5 (- 9,8); Turnhout: 16,9 (- 8,7); Westerlo: 18,4 (- 10,0); Zandhoven: 19,6 (- 13,2). In Vlaams-Brabant haalt het VB, alle TAK-acties en KVHV-Mars’en op Brussel ten spijt, nog maar 12,6 %, een verlies van 9,0 %. Kieskanton Aarschot: 14,6 (- 10,0); Asse: 14,1 (- 9,2); Diest: 15,4 (- 9,9); Glabbeek: 9,7 (- 10,3); Haacht: 12,8 (- 10,1); Halle: 12,2 (- 8,6); Landen: 11,5 (- 8,8); Lennik: 15,2 (- 7,9); Leuven: 9,9 (- 8,1) Meise: 14,0 (- 9,2); Tienen: 12,4 (- 9,0); Vilvoorde: 16,0 (- 10,4); Zaventem: 8,4 (- 7,5); Zoutleeuw: 14,3 (- 9,4).

Het VB komt in Limburg uit op 15,2 %, een verlies van 7,1 %. Kieskanton Beringen: 19,3 (- 8,8); Bilzen: 14,8 (- 8,1); Borgloon: 12,5 (- 7,7); Bree: 12,5 (- 4,8); Genk: 16,3 (- 6,6); Hasselt: 14,0 (- 7,0); Herk-de-Stad: 13,7 (- 8,3); Maaseik: 17,2 (- 4,7); Maasmechelen: 16,6 (- 4,7); Neerpelt: 13,8 (- 6,7); Peer: 17,0 (- 7,5); Riemst: 10,2 (- 8,1); Sint-Truiden: 13,0 (- 10,1); Tongeren: 13,0 (- 5,4); Voeren: 13,2 (- 7,3). In Oost-Vlaanderen haalt het VB, spijts of dankzij de tomeloze inzet van Tanguy Veys, nog slechts 15,4 %, een verlies van 7,4 %. Kieskanton Aalst: 20,2 (- 6,8); Assenede: 13,2 (- 7,2); Beveren: 21,4 (- 10,8); Brakel: 12,5 (- 5,8); Deinze: 11,0 (- 7,5); Dendermonde: 17,7 (- 7,8); Destelbergen: 3,1 (- 7,9); Eeklo: 12,5 (- 5,7); Evergem: 14,8 (- 6,4); Gent: 13,7 (- 8,2); Geraardsbergen: 17,4 (- 7,4); Hamme: 17,8 (- 7,5); Herzele: 15,9 (- 7,1); Horebeke: 9,5 (- 4,7); Kaprijke: 9,5 (- 5,7); Kruishoutem: 9,9 (- 6,3); Lochristi: 13,5 (- 7,4); Lokeren: 16,5 (- 9,1); Merelbeke: 10,7 (-7,8); Nazareth: 8,0 (- 7,4); Nevele: 9,4 (- 6,4); Ninove: 22,7 (- 3,9); Oudenaarde: 10,4 (- 5,5); Ronse: 20,0 (- 9,1); Sint-Gillis-Waas: 19,2 (- 7,4); Sint-Niklaas: 19,1 (- 9,3); Temse: 19,5 (- 10,2); Waarschoot: 11,9 (- 6,5); Wetteren: 13,7 (- 5,1); Zele: 16,0 (- 7,9); Zomergem: 12,2 (- 6,9); Zottegem: 20,9 (- 6,2).

In West-Vlaanderen, de thuisbasis van Frank Vanhecke, haalt het VB nog maar 11,9 %, een verlies van 8,4 %. Kieskanton Avelgem: 11,9 (- 8,4); Brugge: 12,4 (- 8,3); Diksmuide: 10,7 (- 7,6); Gistel: 10,0 (- 8,7); Harelbeke: 12,6 (- 8,8); Hooglede: 9,5 (- 6,8); Ieper: 11,1 (- 6,9); Izegem: 13,5 (- 7,0); Kortrijk: 12,2 (- 8,2); Lichtervelde: 8,1 (- 5,3); Menen: 12,8 (- 8,6); Mesen: 10,5 (- 6,1); Meulebeke: 12,6 (- 8,2); Nieuwpoort: 12,1 (- 11,4); Oostende: 13,3 (- 10,1); Oostrozebeke: 14,2 (- 9,3); Poperinge: 10,5 (- 8,0); Roeselare: 12,3 (- 8,4); Ruiselede: 10,7 (- 7,8); Tielt: 9,7 (- 6,4); Torhout: 9,1 (- 8,1); Veurne: 8,2 (- 10,0); Vleteren: 12,4 (- 6,4); Wervik: 13,4 (- 8,9); Zonnebeke: 10,5 (- 8,5). In Brussel gaat het VB het meest achteruit. Het haalt er weliswaar nog 17,7 %, maar dat is een achteruitgang van 16,4 %. Kieskanton Anderlecht: 24,5 (- 18,5); Brussel: 15,2 (- 14,5); Elsene: 12,3 (- 12,6); Schaarbeek: 17,5 (- 17,6); Sint-Gillis: 11,1 (- 12,4); Sint-Jans-Molenbeek: 20,7 (- 18,6); Sint-Joost-Ten-Node: 13,4 (- 13,9); Ukkel: 16,1 (- 17,5).

De grootste achteruitgang voor het VB in het hele kiesgebied is dus opgetekend in Sint-Jans-Molenbeek (- 18,6 %). Het lijkt wel dat Bart Debie het aantrekt. Toen hij nog in Borgerhout woonde, was Borgerhout de plaats waar het VB het hardst achteruitging (bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006: - 5 %, elders in het land ging het VB meestal nog vooruit). Nu Debie in Sint-Jans-Molenbeek woont, is Sint-Jans-Molenbeek de gemeente geworden waar het VB het meest achteruitgaat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, debie, 7 juni |  Facebook | | |  Print

03-06-09

BART DEBIE KLAAGT OPNIEUW

Omdat in Dag Allemaal ook niet elke week een interview kan staan met Marie-Rose Morel, tipte het VB Bart Debie voor een interview in deze laatste week voor de stembusslag op 7 juni. Wie beter kan het thema criminaliteit aanbrengen dan Bart Debie? Nog steeds VB-personeelslid, werkzaam in het Vlaams Parlement waar hij tussendoor de fitnessruimte voor de Vlaamse parlemenstleden mag gebruiken, maar omwille van zijn wandaden als Antwerps politiecommissaris veroordeeld voor het mishandelen van arrestanten, vervalsen van pv’s, verduisteren van bewijsmateriaal en aanzetten tot racisme. Een hele boterham waarvoor hij voor vijf jaar ontzet werd uit zijn burgerlijke en politieke rechten – en dus zondag niet mág gaan stemmen – en veroordeeld werd tot vier jaar cel waarvan een jaar effectief. Dat laatste werd omgezet in drie maanden onder elektronisch toezicht.

Debie showt zijn enkelband voor het elektronisch toezicht deze week in Dag Allemaal (foto). Het moet een hele opluchting zijn niet effectief achter de tralies te moeten, merkt Dag Allemaal op. “Was het maar waar”, zucht Debie. Tot nu toe zat hij twee dagen in de gevangenis van Vorst, en tweemaal was het in een veel te kleine, overbevolkte gevangeniscel. Debie: “Maar goed, het zijn vooral de pesterijen met m’n enkelband die me de keel uithangen. Ik heb elf maanden moeten wachten op mijn enkelband. Daardoor hebben Valérie (Seyns, tweede op de VB-lijst voor het Vlaams Parlement en zesde op de VB-lijst voor het Brussels Parlement, nvdr.) en ik ons huwelijk al moeten uitstellen. Bovendien ben ik al aan mijn derde enkelband toe. Altijd schort er wel iets. De tweede zijn ze zelfs opnieuw moeten komen losmaken omdat hij iemand anders toebehoorde. En dan heb ik het nog niet over de problemen met het ontvangsttoestel. Ons huis is vrij groot, met zes verdiepingen, en dat toestel reikt zover niet. Ik kon dus in mijn eigen huis niet gaan en staan waar ik wilde. Ondertussen hebben ze dat min of meer aangepast. Maar met het controlecentrum loopt het nog steeds mank. Onlangs kreeg ik een brief van Justitie waarin stond dat ze de minuten dat ik – zogezegd – afwezig was, van mijn toegekende vrije tijd willen aftrekken. Wel, dat pik ik niet. En als ze doorzetten, ga ik naar de rechter in kort geding. Want ik was wél thuis, alleen zit er niemand om het fatsoenlijk te controleren.”

Debie klaagt verder nog dat als men ’s nachts onregelmatigheden vaststelt, men hem daar pas ’s morgens over opbelt. En blijkbaar gebeurt dat regelmatig. Debie: “Bijna dagelijks word ik pas in de voormiddag gebeld met mededelingen als…” Verder vindt Debie het vreemd dat het volstaat dat hij maandelijks zijn uurrooster doorgeeft. Debie: “Maar wat niemand mij vraagt, is waar ik tijdens die werk- en vrijetijdsuren precies zit. Laat staan dat het gecontroleerd wordt. Waarom steken ze geen gps in die enkelband?” Debie vergeet er een camera bij te vragen zodat men ook kan zíen wat hij tijdens die werk- en vrijetijdsuren uitvoert. Want kan dat niet meer het probleem zijn dan waar hij het doet? Volgens de woordvoerder van minister van Justitie Stefaan De Clerck maakt het niet veel uit als mensen ’s nachts de afspraken niet respecteren, dit meteen of pas de volgende ochtend vastgesteld wordt. “Wat telt is dat het wordt opgevolgd en dat er sancties kunnen volgen.” Overigens komt niet iedereen in aanmerking voor elektronisch toezicht. Seksuele delinquenten en niet-Belgen komen niet in aanmerking voor elektronisch toezicht, wat meteen ook een gedeeltelijke verklaring is voor het overmatig aandeel van vreemdelingen bij de gevangenisbevolking – maar dat zegt het VB die die oververtegenwoordiging zo vaak aanklaagt er nooit bij.

Bart Debie voert intussen volop campagne voor zijn nieuw lief, Valérie Seyns. Anke Van dermeersch achterna (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5701785) heeft Valérie Seyns zich voor haar verkiezingsfolder gehuld in een boerka, en ze is ook niet te beroerd om zich op haar folder zowel in het Nederlands als in het Frans te presenteren. Vorige zondag ging Bart Debie de folder eigenhandig bussen in Sint-Jans-Molenbeek. Hij heeft er een grondige haat aan overgehouden voor brievenbussen met ‘klepkes’.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, criminaliteit, 7 juni |  Facebook | | |  Print

08-01-09

JAAROVERZICHT 2008 (SLOT)


VNJ-kamp
De prijzen worden slechts aan de meet uitgedeeld en nu het hele jaar 2008 voorbij is, willen we graag drie prijzen uitreiken.

De prijs van running joke 2008 gaat naar Bart Debie (foto 1). In januari in het nieuws omdat het hof van beroep Debie’s veroordeling bevestigde, en zijn straf verzwaard heeft. Het hof veroordeelde Debie voor racisme, diefstal, schriftvervalsing en overmatig geweldgebruik als politieagent. In februari haalt Debie het nieuws met zijn criminaliteitswebsite, maar al vlug blijkt dat die website niet zoveel om het lijf heeft. In mei bevestigt het hof van cassatie de uitspraak van het hof van beroep in de zaak-Debie. “Veroordeling? Fuck You”, zegt Debie en hij zet de bloemetjes buiten in een tent in de Antwerpse rosse buurt. Met één van de flessen champagne die hij bestelt, wint hij een diamant die hij prompt schenkt aan zijn nieuw lief. In augustus vergast Debie ons op vakantiefoto’s aan de Franse Azurenkust. Eind september verhuist Debie van Antwerpen naar Brussel. Hij wordt opgeroepen zijn straf uit te zitten in de gevangenis, maar schrikt van de wantoestanden in de gevangenis van Vorst en vraagt een enkelband te mogen dragen. Het belette Debie niet voorbije maandag samen met enkele parlementsleden de dienst luchtsteun van de federale politie te bezoeken. In december verdedigde Bruno Valkeniers dat Bart Debie op de loonlijst van het VB staat. “Iedereen verdient een tweede kans, dus ook hij”, zegt Valkeniers.

Dé trend van het jaar 2008 is het verdwijnen van extreemrechtse websites of websitepagina’s nadat betrokkenen in opspraak zijn gekomen. Oude websites en -fora van het VNJ verdwijnen nadat er contacten met neonazi’s en andere zaken die men liever verzwijgt op ontdekt worden (foto 2); de Netlog-pagina's van Robert Q. verdwijnen enkele dagen nadat hij even is opgepakt als één van de organisatoren van Blood and Honour Vlaanderen; de MySpace-pagina's van Chris Moorkens ondergaan om dezelfde reden hetzelfde lot; de Facebook-pagina's van Moorkens' spitsbroeder Zzz worden verwijderd; de verwijzingen naar Luc Van Keerberghen op VB-websites verdwijnen nadat de voormalige voorzitter van het VB-Machelen samen met  FN-voorzitter Michel Delacroix al zingend gefilmd werd; de Facebook-pagina's van VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts verdwijnen van het internet, Huybrechts die liever alle Facebook-pagina's opdoekt dan enkel Blood and Honour-vriend Wim Biront te verwijderen zoals gevraagd door de VB-top; de MySpace-pagina's van Club Valhalla in Rijkevorsel, plaats voor afterparty's van Blood and Honour Vlaanderen en andere concerten en fuiven, ondergaan hetzelfde lot… Jammer natuurlijk voor de samenstellers van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en andere historici, maar voor het overige kunnen we enkel zeggen: doe zo voort! Parallel hiermee wordt minder gepost op semi-gesloten internetfora van Blood and Honour Vlaanderen en meer gemaild. Zo werd ons verslag van het Blood and Honour Vlaanderen / Combat 18-concert op 29 november (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6574349/de-beginjaren-van-blood-and-honour-vlaanderen) vele malen bekeken op basis van een link vermeld in een e-mail.

Tenslotte de prijs voor leukste uitspraak over het AFF in 2008. Frank Vanhecke probeerde die prijs in laatste instantie nog weg te kapen met zijn uitspraak “We moeten die jongens van het AFF immers regelmatig wat ergernis voederen, anders blijven ze maar zagen over de zoveelste bijeenkomst van een paar tientallen kale knikkers.” Maar het is nog niet helemaal wat we zochten. Neen, onze prijs gaat naar Eddy Hermy van het onovertroffen Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Hermy schreef over het AFF (en collega Yelloman): "De jacht die deze kloothommels voeren op mensen van Blood and Honour..." De kloothommels van het AFF gaan de volgende dagen eens rondneuzen bij De Slegte om te zoeken naar een gepast geschenk. Het verzameld werk van Leo Trotski (foto 3, zie: http://www.marxists.org/nederlands/trotski/index.htm) lijkt ons een geschikt cadeau gezien een andere grappige uitspraak van Eddy Hermy (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5800715/eddy-hermy-parlementsleden-geheim-lid-van-tro).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2008, debie, aanverwant |  Facebook | | |  Print

29-12-08

HET ENE NIEUWJAARSKAARTJE IS NIET HET ANDERE (2). HET VB ALS TWEEDE KANS VOOR CRIMINELEN

Alhoewel Bruno Valkeniers (foto 1) bestuurslid is van het Wies Moens-vormingsinstituut staat op zijn nieuwjaarskaartje geen verwijzing naar Wies Moens, één van de oprichters van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) en ter dood veroordeelde collaborateur. Neen. Valkeniers is niet zo zot als Bert Deckers die op zijn nieuwjaarskaartje meent te moeten pronken met Joris Van Severen, nog een oprichter van het Verdinaso (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6568731/het-ene-nieuwjaarskaartje-is-niet-het-andere). Bruno Valkeniers heeft ook geen woord over voor de Joelfeesten waaraan een aantal VB’ers de voorbije dagen deelnamen, Valkeniers laat dit heidens gebruik over aan de folklore. Voor hem is het een eenvoudig: “Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Strijdbaar 2009”, in een ondergesneeuwd Vlaams landschap. Waar een ster is blijven stilstaan boven de kerktoren, en waar een sneeuwman beduusd kijkt naar een door een laagje sneeuw afgedekt VB-logo (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

“Ik amuseer me goed in deze job”, lachte de 53-jarige Antwerpse ex-havenbaas wanneer Gazet van Antwerpen hem drie weken geleden vroeg of hij nog geen spijt heeft van zijn carrièrewending. “Stevige concurrentie van LDD en N-VA, verhalen over feesten waar nazi-liedjes worden gezongen, een schamele score van 14 procent in de peilingen, het feuilleton rond Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke: in de eerste negen maanden van zijn voorzitterschap heeft Bruno Valkeniers een royale portie rampspoed over zich heen gehad”, vatte Gazet van Antwerpen de situatie anders samen. De krant weet overigens ook dat Valkeniers vergeleken wordt met de spitsen van voetbalclub Germinal Beerschot: “Hij ziet geen kansen en als er zich toch een aandient, dan trapt hij die naast.” Valkeniers kan niet anders dan hartelijk lachen met die laatste vergelijking, en dan herhalen wat hij al een tijd zegt in alle mogelijke interviews: “Ik laat anderen graag scoren. De tijd dat ik mezelf meer ga profileren als uithangbord van de partij komt nog wel.”

Wat denkt de voorzitter intussen van de concurrentie die hij van LDD en N-VA krijgt? Bruno Valkeniers: “Ik vind Jean-Marie Dedecker een toffe knol, maar hij gaat door de mand vallen. Dat bewijzen de interne twisten bij LDD en de discussies over het boek van Jurgen Verstrepen nu al. Met N-VA voel ik me meer verwant, al geloof ik niet in een stap-voor-stap-strategie om de Vlaamse onafhankelijkheid te realiseren.  (…) In de media zegt Bart De Wever dat hij niks wil weten van het VB. Ik neem daar akte van (glimlacht raadselachtig). En ik kijk vol vertrouwen uit naar de verkiezingen.” Op welk percentage hij mikt, wil Valkeniers echter niet kwijt. “Mijn objectief is de Vlaamse onafhankelijkheid. Ik kijk verder dan deze verkiezingen”, antwoordt Valkeniers. Over de soap met Marie-Rose Morel geeft Valkeniers toe: “Op een paar momenten heeft zij zelf de behoefte gevoeld om daarvan (haar vechtscheiding, red.) iets te delen met enkele journalisten. Zelf had ik dat niet gedaan, maar ik begrijp haar wel.”

En wat met de VB’ers met nazi-sympathieën? Bruno Valkeniers: “Als er bewijzen zijn, dan zetten we zulke mensen meteen uit de partij. Het VB is geen racistische partij, en het zingen van racistische liederen of enige vorm van betrokkenheid bij organisaties zoals Blood and Honour is voor mij onduldbaar. Maar als we alle Vlaamse politici moeten vervolgen die ooit een Duits liedje hebben gezongen, dan is er nog veel werk aan de winkel.” Valkeniers moet natuurlijk niet de gangen van alle Vlaamse politici nagaan. De VB-politici zou volstaan, en hij zou al kunnen beginnen met navragen welke Duitse liedjes op de NJSV-avond vrijdag 19 december gezongen werden, in café De Leeuw van Vlaanderen, onder leiding van Antwerps VB-gemeenteraadslid Geert Brouwers en VB-parlementslid Pieter Huybrechts. “Ik waarschuw onze leden wel voor wat ze bijvoorbeeld doen op Facebook en andere communities op het internet. Iedereen heeft het recht zijn vrienden zelf te kiezen, maar wij treden op tegen alle activiteiten die niet door de beugel kunnen”, vervolgt Valkeniers. Vandaar dat genoemde Pieter Huybrechts na het bekend worden van zijn aangebrande vrienden op Facebook (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/10/neonazi-heeft-op-facebook-heel-wat.html) intussen van Facebook is verdwenen, en verstek gaf voor de debatavond over solidarisme die het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 28 november in een Antwerps café inrichtte?

Toch staat Bart Debie nog steeds op uw loonlijst, merkt Gazet van Antwerpen op. Bruno Valkeniers: “Bart Debie is veroordeeld voor feiten die lang voor zijn tijd bij het VB hebben plaatsgevonden. Iedereen verdient een tweede kans, dus ook hij.” Dat is de beste: het VB als plaats waar voor racisme, diefstal, schriftvervalsing en geweld veroordeelden, terecht kunnen voor ‘een tweede kans’. Bij Debie is overigens op kerstdag voor de vierde keer ingebroken in zijn nieuwe Brusselse woonst. Als de daders gepakt worden, en mocht de rechter een alternatieve straf overwegen, kunnen ze allicht terecht bij het VB als plaats waar ze die alternatieve straf kunnen uitzweten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, valkeniers |  Facebook | | |  Print

30-09-08

DEBIE BRUSSELAAR

De Antwerpse socialist Lode Craeybeckx, burgemeester van de Scheldestad tussen 1947 en 1976, lanceerde op een meeting in 1954 de slogan ‘Antwerpen laat Brussel niet los’. Op die meeting werd gepleit voor een definitieve wettelijke regeling van de taalgrensproblematiek, de stopzetting van de Brusselse expansie en de bescherming van de taalrechten van de Brusselse Vlamingen. Bart Debie voegt nu de daad bij het woord. Hij is in Brussel, meer bepaald Sint-Jans-Molenbeek, gaan wonen.

Natuurlijk is Lode Craeybeckx’ oproep niet de reden van Debies verhuis. De reden is dat de aarde in Antwerpen te heet werd onder zijn voeten en hij een nieuw lief heeft,Valérie Seyns (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080604). Valérie Seyns is Brussels parlementslid en VB-fractieleidster in de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek. Dat laatste klinkt wel gewichtiger dan het is. De gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek, geleid door PS-burgemeester Philippe Moureaux, telt 41 leden. Slechts twee daarvan zijn VB’ers. Het aantal verkozen allochtonen waarmee Debies nieuwe madam geconfronteerd wordt in de gemeenteraad overtreft het aantal waar Debie tegenaan moest kijken in Antwerpen. Met zijn verhuis naar Sint-Jans-Molenbeek kan Debie nu zonder blikken of blozen vertellen dat hij niet uit de Antwerpse gemeenteraad is verdwenen wegens zijn veroordeling voor racisme, schriftvervalsing, overmatig geweld en verduisteren van bewijsmateriaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598/bikkelhard-politieoptreden-tegen-allochtonen) en de procedure die als gevolg daarvan is opgestart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080918), maar omdat hij verhuisd is naar het Brusselse en daarom ambtshalve niet langer kan zetelen in de Antwerpse gemeenteraad.

Debie (foto 1) zegt zijn Antwerpse (ex-) collega’s te blijven adviseren, en nu ook de Brusselse partijwerking mee gestalte te geven. “De speeltuin is groter geworden en ik ben mij geweldig aan het amuseren”, luidt het op zijn blog. Debie heeft nog geen reactie gegeven op de nochtans in de pers al gesignaleerde opkuis van zijn blog. De thema’s die hij er behandelt, en de toon die hij er aanslaat, blijven dezelfde maar alle verwijzingen naar het VB zijn verdwenen uit de lay-out van zijn blog (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). En het gaat verder dan dat. Terwijl hij vroeger nog wel eens sportief op zijn blog stond te prijken (jeans, T-shirt), laat Debie zich nu er afbeelden met een wit hemd en een witte cravate. Heeft het te maken met dat in Brussel meer zieltjes te winnen zijn bij het Franstalig publiek dan bij Vlamingen, en verwijzingen naar het Vlaams Belang bij die Franstaligen niet goed lin de markt liggen (zie: http://www.resistances.be/expopac.html)? Debie zal het misschien ontkennen, maar wat is dan wel de reden voor die opsmuk?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, debie |  Facebook | | |  Print

18-09-08

AFWEZIGE DEBIE NOG STEEDS AANWEZIG (TOT VRIJDAG)

Bericht

De beruchte Antwerpse ex-politiecommissaris Bart Debie, kreeg in mei van dit jaar een jaar effectieve celstraf voor racisme en mishandeling van arrestanten. De effectieve celstraf werd gecombineerd met vijf jaar ontzetting uit de burgerrechten. Een bijzonder zware sanctie die echter weinig verwondering wekte gezien de ernst van de aanklacht(en). Het verlies van de burgerrechten maakt dat hij niet langer in de Antwerpse gemeenteraad kan zetelen. 

Hoewel de uitspraak van de rechtbank al dateert van 4 maanden geleden maakt hij, meer op papier dan wel in de feiten, nog steeds deel van uit van de gemeenteraad. Debie stuurde sinds de veroordeling zijn kat naar de vergaderingen maar weigerde voor het overige om ontslag te nemen. Ondanks een overontwikkeld gevoel voor 'law & order' zette ook zijn fractie hem niet onder druk om 'spontaan' op te stappen. Burgemeester Janssens liet (ook) begaan omdat hij vreesde dat de VB-fractie gebruik zou maken van de situatie mocht hij zelf actie ondernemen tegen Debie. De rest van de Antwerpse gemeenteraad volgde Janssens hierin. De 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' zet morgen deze merkwaardige situatie recht.

Als een gemeenteraad na meer dan een maand - m.u.v. de vakantiemaanden - een uit de burgerrechten gezet lid niet uitsluit, bepaalt het nieuwe gemeentedecreet dat de 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' een procedure daartoe inleidt. Normaal gezien vertoont die raad alleen nèt na de verkiezingen enig teken van leven. Om de uitslagen geldig te verklaren en eventuele klachten aan een nader onderzoek te onderwerpen. De raad kan echter ook op een later tijdstip nog beslissen of een verkozene al-dan-niet voldoet aan de wettelijke minima. In de raad zitten geen politici. Komende vrijdag zal de raad in Antwerpen naar alle verwachting gewoonweg vaststellen dat Debie niet langer kan zetelen wegens geen burgerrechten. En hem vervolgens uitsluiten van de gemeenteraad.

Opvolger van Debie wordt Georges Ver Eecke (68). In een vorig leven nog actief in en verkozen voor de seniorenpartij 'Waardig Ouder Worden' - een politieke ééndagsvlieg uit de jaren' 90 waarvan sommige leden sterk naar rechts overhelden. Zoals Ver Eecke dus die voor het VB in de Antwerpse OCMW-raad zetelt. In aanloop naar zijn nieuw mandaat liet de opvolger van dienst alvast van zich horen: "Ik wil de Antwerpse gemeenteraad en het OCMW samen doen en zo de grootste cumulard van de stad worden. Monica De Coninck combineert dat toch ook?" aldus de krasse knar in de dagbladpers. Dat belooft! 

Die uitlating was alvast niet naar de zin van de VB - fractieleider in de OCMW -raad Van der Sande. Die merkte op dat beide mandaten combineren een haast ondoenbare zaak is en dit gezien de tijdsinvestering die de beide vragen.

Raar genoeg heeft hij deze boodschap waarvoor eigenlijk wel wat te zeggen valt - als 't goed is zeggen we het ook! - nog nooit aan andere VB-mandatarissen overgemaakt die twee of zelfs meer (publieke) mandaten combineren. Cumulards genoeg in de partij.

Wettelijk gezien kan Ver Eecke echter niets gemaakt worden. Zolang hij niet plooit voor de partijdruk kan en mag hij beide functies tegelijk opnemen. Het wordt hoog tijd dat voorzitter Valkeniers een intern bemiddelaar aanstelt voor deze en andere interne aangelegenheden. Zijn 'to do' - lijstje op bemiddelend vlak dreigt zowat een fulltime dagtaak te worden.

06:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams belang, debie, janssens, vb, valkeniers, cumul, wow, ver eecke |  Facebook | | |  Print

29-08-08

JE RECHTEN ALS SLACHTOFFER

Na kritiek in de pers dat de eind februari gelanceerde criminaliteitswebsite van het VB nog slechts oud nieuws bevat (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GN1UR769) werd de website vlug geactualiseerd door Bart Debie (foto 1: Bart Debie bij de lancering van zijn criminaliteitswebsite), maar intussen is het alweer van 7 augustus geleden dat er nog een bericht op gepost is. Het kan natuurlijk ook zijn dat de criminaliteit zich in deze vakantiemaanden verplaatst. Naar het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld, meer bepaald de streek rond het mondaine Cannes. Alleszins presenteert uitgeverij EPO dinsdag een nieuw boek over je rechten als slachtoffer van misdrijven (foto 2) en is een website met dezelfde naam als het boek on line gezet.

Welke zijn mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf? Om het antwoord op deze vraag te vinden, moet je als slachtoffer vaak een hele zoektocht ondernemen: je loopt van de ene dienst naar de andere, leest talrijke folders en eventueel zelfs een moeilijk juridisch handboek. Wanneer je bezig bent met de verwerking van een schokkende gebeurtenis, is die zoektocht een hele opgave. En een uitweg vinden uit de doolhof van het strafrecht is niet zo evident. Daarom hebben een aantal deskundigen de hoofden bij elkaar gestoken. Ze stelden zich de vraag: "Welke informatie hebben slachtoffers nodig om hun zoektocht te vergemakkelijken?" En ze spraken iemand aan die ervaring heeft binnen slachtofferhulp. Ils Wouters werkt sedert 2001 bij slachtofferhulp als juriste en hulpverlener. Zij kon antwoorden geven op deze vragen en maakte een handig werkinstrument voor slachtoffers.

Je rechten als slachtoffer brengt alle nuttige informatie voor slachtoffers samen in één handig boek. Het is een leidraad voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, voor hun nabestaanden en voor getuigen. Het boek geeft op een eenvoudige manier uitleg over ingewikkelde juridische procedures, en dit zo praktisch mogelijk, met veel voorbeelden en nuttige tips, en met adressen van diensten die hulp kunnen bieden. Je rechten als slachtoffer is een levensecht boek, met getuigenissen van slachtoffers en gebaseerd op de ervaringen van hulpverleners. Het richt zich in de eerste plaats tot slachtoffers, maar het is ook een handig instrument voor iedereen die in contact komt met slachtoffers: juristen, politieagenten, maatschappelijk werkers, justitieassistenten, hulpverleners, enz. Naast alle juridische aspecten komen in dit boek ook de psychosociale aspecten van het slachtofferschap aan bod, zoals het verwerkingsproces. Een boek dus dat het slachtoffer volwaardig recht doet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, boeken, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

08-08-08

INTUSSEN BIJ HET VB IN ANTWERPEN

Anke Van dermeersch is bevallen van een zoon, en Bart Debie is terug in gang geschoten na kritiek dat op zijn websites nog maar weinig nieuw verscheen.

Miss België 1991 en VB-boegbeeld Anke Van dermeersch (foto 1) is woensdag uit een kraaminrichting naar huis gekeerd met haar tweede kindje. Stef is geboren op 31 juli, de warmste dag van het jaar. “En dat heb ik geweten”, zegt de fiere mama. Stef woog bij de geboorte 3,88 kilogram, was 50,5 centimeter groot en is kerngezond. Van dermeersch (35) heeft ook nog een dochtertje van drie jaar, Silke.

VB-veiligheidsadviseur en voorlopig nog gemeenteraadslid Bart Debie (foto 2) vraagt burgemeester Patrick Janssens om, naar Duits voorbeeld, veilige beha’s voor de Antwerpse vrouwelijke politieagenten. Die beha’s zijn niet kogelvrij, maar passen wel onder een kogelvrije vest. Omdat ze geen metalen of plastic onderdelen hebben, leveren ze bij vechtpartijen of andere accidenten minder letsel op. Op de website van Bart Debie dringt iemand aan op een gelijkaardige bescherming voor de mannelijke politieagenten, maar dan voor hun geslachtsdeel. Het VB kaart de beha-kwestie aan op de gemeenteraadszitting in september. Wie dit zal doen, is nog niet bekend. Diezelfde gemeenteraadszitting zal allicht vaststellen dat nu de veroordeling van Bart Debie definitief is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598/bikkelhard-politieoptreden-tegen-allochtonen), Debie niet langer in de gemeenteraad kan zetelen.

In Mortsel werd maandagavond een jongen van 14 met een zuiders uiterlijke – hij heeft Spaanse roots – in elkaar geklopt door een groepje jongeren van rond de 18. Ze riepen hem  “Vuile makak” toe. De 14-jarige werd vooral in zijn gezicht geraakt. De man die hem het hardst aanpakte zei dat hij voor het Vlaams Belang was en dat hij alle vreemdelingen buiten wilde. Een bericht hierover stond gisteren in Gazet van Antwerpen. Een buurtonderzoek door de krant leverde geen getuigen van het incident op. Op de criminaliteitswebsite van Bart Debie verscheen gisteren een berichtje over inbrekers die op pad zijn, maar niet bijvoorbeeld een oproep om getuigen van het racistisch geweld in Mortsel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, racisme, debie |  Facebook | | |  Print

25-06-08

BACK IN TOWN: STAKING, VL-PROPAGANDA OP STRAAT, INFO OVER DE LANGE WAPPER-BRUG, BART DEBIE, HET VB DAT DE PVDA ACHTERNA LOOPT...

Gisterenmorgen waren we nog op meer dan 7 000 km van België. In de late namiddag waren we terug in ons geliefde stadje A., waar ons echter weer eens opviel hoe vuil het erbij ligt. Alleen was er gisteren blijkbaar wél begrip om. Vele stadsambtenaren staakten, zoals het gemeente- en OCMW-personeel elders in Vlaanderen om een loonsverhoging staakte. De laatste loonsverhoging voor die mensen dateert blijkbaar van 1994, en de Antwerpenaar toonde opvallend veel begrip voor de actie (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.330057).

Maar amper een stap op het voetpad op weg naar huis gezet, stootten we op een folder waarin geroepen wordt: Kleef de Leeuw!, met verder een sticker die we op ons broek, boekentas, fiets en wat allemaal nog niet zouden moeten kleven. Met VL vooruit! luidt het nog, en daaronder twee heren in maatpak, Philip Dewinter en Bruno Valkeniers, die er niet op gekleed zijn om de straat te keren. Maar hun troep bezaait wel het voetpad. Ze verliezen meteen hun geloofwaardigheid als ze nog eens klagen over de vuile straten. Eigen Vuil Eerst! weg, en kom dan nog eens klagen.

Maar de VL-manie stopt er nog niet mee. Op de VB-website is een fotowedstrijd gelanceerd waarmee “creatieve, originele of gewoon grappige (vakantie)foto’s van Leeuwenvlaggen in binnen- en buitenland” aan de redactie kunnen bezorgd worden. De beste inzendingen worden bekroond, maar men zegt er niet bij met wat. Hopelijk niet met een VL-pennen of -ritssluitingen, want die hebben we al in overvloed (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5813292/bestel-de-gratis-leeuwenvlaggen-vlbalpennen). Overigens weten we niet of het nog de moeite loont om wat in te sturen, naar verluidt zou foto 1 alvast één van dé kanshebbers zijn om met de hoofdprijs te gaan lopen (klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). De foto van Leif Hoste die in 2004 van de overwinning werd gehouden omdat in Parijs-Roubaix een leeuwenvlag zijn versnellingsapparaat onklaar maakte, is waarschijnlijk geen prijswinnaar.

Terug in het stadje A. dus, waar de burgemeester aankijkt tegen maar 28 % die de Lange Wapperbrug een goed idee vindt, en 41 % die zijn Walk and don’t look back-uitspraak (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5923390/walk-and-dont-look-back-of) dom tot erg dom vindt. Waarop de burgemeester dan maar Pfft zegt, en alle schuld legt bij de bouwheer Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) die slecht communiceert terwijl dat soort van publiek private constructies anders altijd als het nec plus ultra wordt voorgesteld om de problemen in deze moderne tijden op te lossen. Morgen, donderdag 26 juni om 14 uur, 16u30, 19 uur en 21u15 doen alleszins de tegenstanders hun verhaal in De Roma in Borgerhout (zie: http://ademloos.be, en: http://wappersong.be). Ze hebben dan wel geen vijf miljoen euro om te communiceren zoals de BAM (zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/-voor-5-miljoen-euro-lucht-/site72-section24-article18979.html), maar wel onze sympathie.

Natuurlijk hebben we ook even geïnformeerd naar Bart Debie, na een vierde fles champagne winnaar van een diamant en gelukkige in de liefde (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5932875/dit-feest-kan-niet-meer-stuk-veroordeling-fuc en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080604), maar wel in scheiding van zijn vorige eega (foto 2). Debie gooit nu ook al foto’s van zijn dochterje op zijn website (zie: http://bartdebie.typepad.com/over_out/2008/06/de-trotse-papa.html), wat Koen Calliauw dreef tot enkele lezenswaardige beschouwingen over zijn ‘Bart Debie syndroom’ (zie: http://luisinpels.wordpress.com/2008/06/22/bart-debie-prostitueert-dochter). En bij de PvdA hebben ze inhoudelijk sterk gereageerd op ons luchtig maar terecht artikel over het VB dat de PvdA achterna loopt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5948886/vlaams-belang-loopt-pvda-achterna en http://www.indymedia.be/nl/node/28012).

Niet dat we eraan getwijfeld hebben, maar ook zonder de AFF-chef weblog in het land was dit een leuk land.

10:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams belang, debie |  Facebook | | |  Print

04-06-08

WIE GELOOFT DIE MAN NOG?

"Wie gelooft die man nog?" Met dat dodelijk zinnetje tijdens een televisiedebat in de aanloop van de parlementsverkiezingen op 10 juni 2007 stuurde Yves Leterme premier Guy Verhofstadt naar huis na acht jaar regeringswerk. Maar dat zinnetje zou je evengoed kunnen gebruiken voor een aantal VB’ers.

Neem nu Bart Debie. Vorige week woensdag in Gazet van Antwerpen: “Mijn vrouw blijft wel gewoon in dienst van de Antwerpse politie. Zo kunnen wij toch een steentje blijven bijdragen aan de veiligheid in Antwerpen.” Nog geen week later is "mijn vrouw" niet echt meer Debie's vrouw en stelt Debie al zijn nieuwe verloofde voor in Gazet van Antwerpen (foto 1), Brussels VB-parlementslid Valérie Seyns (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5932875/dit-feest-kan-niet-meer-stuk). Of VB-voorzitter Bruno Valkeniers. Gisteren op meerdere websites: “Het Vlaams Belang is de tweede partij van Vlaanderen en is klaar om op eigen kracht naar de verkiezingen te gaan.” Alsof het VB aan niets anders gedacht heeft en dat onbevreesd tegemoet ziet. Jean-Marie Dedecker bevestigde intussen dat het VB anderhalve week geleden de LDD inderdaad een concreet voorstel deed om kartel te vormen. Op de vraag van de Antwerpse regionale televisiezender ATV waarom een Forza Flandria of wat dan ook van samengaan van Vlaamse rechtse krachten nodig is, antwoordde Bruno Valkeniers: “Vlaanderen heeft recht op dat plus est en vous, er is meer in u.” Een VB-voorzitter die een Franstalige uitdrukking nodig heeft om te zeggen wat hij wil bereiken, met Frank Vanhecke zou het niet waar geweest zijn.

In Terzake (VRT) ging het gisteren ook al over het afgewezen kartel. Opmerkelijk was dat Bruno Valkeniers Jean-Marie Dedecker gevraagd had niet naar Terzake te gaan voor een debat tussen hen beiden, en een heer van stand als hij is wilde Dedecker op het verzoek van zijn collega partijvoorzitter best ingaan. De oplossing die ze bij de VRT dan maar bedacht hadden was… Philip Dewinter uitnodigen in de studio, waarna Jean-Marie Dedecker zijn zeg mocht doen vanuit een zaaltje in het parlement, en Philip Dewinter het slotwoord kreeg. Als Jean-Marie Dedecker voor de zoveelste keer gisteren vertelde dat hij zich een Sara voelde (naar het hoofdpersonage in de gelijknamige VTM-soap, red.), "het vorig jaar nog lelijke eendje dat nu een prachtige zwaan is geworden", repliceerde Philip Dewinter dat politiek geen sprookje is, dat politiek over macht gaat, dat de grote ego’s opzij moeten gezet kunnen worden om dat ene doel te realiseren: de Vlaamse onafhankelijkheid. Tot Dewinter zei dat politiek over macht gaat, wilden we hem nog geloven, maar de “grote ego’s” opzij zetten… dat gaat diametraal in tegen de geschiedenis van 180 jaar Vlaamse Beweging.

Toen nog maar een dikke maand geleden een krant Dewinter vroeg waarom hij in Antwerpen opnieuw lijsttrekker wordt bij de Vlaamse parlementsverkiezingen, en niet de relatieve nieuwkomer Bruno Valkeniers, haastte Dewinter zich om te zeggen dat “deze oude krokodil” (Dewinter bedoelde hiermee zichzelf, red.) één jaar jonger is dan Valkeniers. En als het ging over het samenbundelen van de Vlaamse conservatieve krachten wees Dewinter er onmiddellijk op dat het VB met haar 19 % stemmen zwaarder doorweegt dan de LDD of N-VA en dit dan ook weerspiegeld moet worden in die bundeling van krachten (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5820907/1-mei-in-antwerpen). Dewinter die gisteren in Terzake zelfs zover ging om het stichten van een nieuwe partij niet uit te sluiten, ziet een bundeling van Vlaamse conservatieve krachten alleen maar zitten als hijzelf en zijn ideologische stroming er als sterkste kracht in naar voren komen. Het is niet omdat een wolf een schaapsvacht aantrekt, dat hij geen wolf meer is.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, debie, valkeniers |  Facebook | | |  Print

03-06-08

"DIT FEEST KAN NIET MEER STUK. VEROORDELING? FUCK YOU!"

Men zou kunnen verwachten dat een mens in een dipje zit als men veroordeeld is tot vier jaar gevangenisstraf waarvan een jaar effectief, meer dan 10 000 euro schadevergoeding en voor vijf jaar ontzet is uit zijn burgerrechten, en zo zijn mandaat verliest als gemeenteraadslid en de kansen om de volgende jaren parlementslid te worden. Maar niet Bart Debie. Hij trok naar café De Leeuw van Vlaanderen, won een diamant en stelt zijn nieuwe verloofde voor.

Dinsdagavond, toen het hof van cassatie in Brussel de uitspraak van het hof van beroep in Brussel bevestigde (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598/bikkelhard-politieoptreden-tegen-allochtonen-), is Bart Debie in Antwerpen een pint gaan drinken in café De Leeuw van Vlaanderen. De stamkroeg van de rauwe extreme rechterzijde, in die kringen ook wel bekend als De beest. Naar eigen zeggen heeft het Debie deugd gedaan. Met alle steunbetuigingen die hij in de eerste uren na zijn definitieve veroordeling kreeg, twijfelt Debie intussen zelfs of hij wel uit Antwerpen zou verhuizen zoals hij in een eerste opwelling had gezegd. Debie wilde immers geen centiem belastingen meer betalen aan “dictator Janssens”. Alleszins is Debie van plan om aan alle leden van de gemeenteraad een persoonlijke brief te schrijven om ze te bedanken voor hun samenwerking. Bart Debie, vorige zaterdag in Gazet van Antwerpen: “We hebben leuke tijden beleefd in de coulissen, waar het cordon sanitaire al lang niet meer bestaat.”

Uiterlijk is het Debie zijn definitieve veroordeling niet aan te zien. Bart Debie: “Ik toon nooit mijn zwaktes, dat is een bewuste strategie. Maar ik ben natuurlijk niet emotieloos. Na het arrest van het hof van beroep ben ik opgevangen door Filip Dewinter en zijn echtgenote. Ditmaal was dat niet nodig, ik had dit arrest van Cassatie verwacht.” Straf, die verklaring. Wie vroeger erop wees dat Debie door het hof van beroep veroordeeld was, kreeg van Debie en zijn baas Filip Dewinter met een striemende blik te horen dat een uitspraak pas definitief is als alle rechtsmiddelen uitgeput zijn en het na het hof van cassatie tot een heel andere uitspraak zou komen. Niet dus. Wat de rechtbank in eerste aanleg en het hof van beroep in Antwerpen niet begrepen hebben, en het hof van cassatie in Brussel ook al niet, gaat Debie verduidelijken in een boekje dat hij aan het schrijven is.

Het eigenwijs optreden van Bart Debie heeft hem een paar relaties gekost. Niet dat we zijn gaan speuren in Debie’s privé-leven, Debie vertelde het het voorbije weekend in Gazet van Antwerpen zonder dat de krant erom vroeg of ernaar insinueerde. Bart Debie: “De affaire heeft me ook mijn huwelijk gekost, na tien jaar. Daarna had ik een nieuwe relatie, maar ook die is stukgelopen omdat de spanningen niet langer houdbaar waren. Bovendien viel na mijn schorsing veertig procent van mijn wedde weg, plus mijn volledige wedde als docent aan de politieschool (waar Debie les gaf in het vak… deontologie, AFF/Verzet). We hebben ons huis moeten verkopen.” Zondagavond ging Debie met het Brusselse VB-parlementslid Valerie Seyns (foto 2) aan de zwier in Studio 54 in Antwerpen (zie: http://www.studio54antwerp.be) en samen wonnen ze er bij de aankoop van een fles champagne warempel een diamant ter waarde van 2 000 euro. Debie zette het nieuwsje vanop de Studio 54-party met zijn BlackBerry op zijn blog. "Dit feest kan niet meer stuk. Veroordeling? Fuck you!", meldt Debie nog vanuit Studio 54.

Voor wie er verder interesse in heeft: Valerie Seyns woont in Sint-Jans-Molenbeek en was van 1998 tot ze Brussels VB-parlementslid werd VB-personeelslid (medewerkster VB-studiedienst, medewerkster VB-fractie in de Gentse gemeenteraad). In Gazet van Antwerpen stelt Bart Debie vandaag Valerie Seyns voor als zijn nieuwe verloofde. Bij het artikeltje staat een foto van de twee die dolenthousiast en dolverliefd de gewonnen diamant tonen. De waarde van het steentje is intussen al opgelopen tot "2 000 à 3 000 euro". Bart Debie: "En dat steentje is uitgerekend bij mij beland, het zat bij de vierde fles champagne." Een bestemming voor de diamant is al gevonden. "Ik laat de steen verwerken in een verlovingsring voor Valérie", meldt Debie in de krant. Waar het nieuwe paar zou gaan samenwonen, staat er niet bij.

Aan de andere kant van de taalgrens heeft de correctionele rechtbank van Namen gisteren de voormalige voorzitter van het (Belgische) Front National, Daniel Féret (foto 3), veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor het vervalsen van de handtekeningen om zich kandidaat te kunnen stellen bij de Europese verkiezingen. Mocht het jaar effectieve celstraf dat Debie kreeg toch niet omgezet worden in slechts een paar maanden enkelband dragen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080529), kan Debie misschien vragen om samen met Féret de cel in te mogen. De ene is dan wel Vlaams- en de andere staatsnationalist, voor het overige hebben ze veel gemeen: beiden één jaar effectieve cel, beiden extreemrechts, beiden veroordeeld voor schriftvervalsing, beiden veroordeeld voor racisme… Die twee hebben alvast wat gemeenschappelijk om over te praten. Dat verdrijft de tijd. Maar Féret heeft intussen aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak in Namen zodat de strafuitvoering is uitgesteld.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

29-05-08

ZAAK-DEBIE: UITZONDERLIJK DAT POLITIEAGENTEN EFFECTIEF BESTRAFT WORDEN. STRAFUITVOERING VAN BART DEBIE IS LACHERTJE

De rechtbanken zijn veel te laks tegenover criminele politiemensen. Zij krijgen zeven keer meer opschorting van straf dan gewone burgers. Als Bart Debie een effectieve straf heeft gekregen, moet het al heel erg de spuigaten uitgelopen zijn. Dat beseft men ook wel zonder dat vergelijkend onderzoek, maar het kan geen kwaad het toch even boven te halen nu Dewinter en anderen erover klagen dat Bart Debie vervolgd wordt en Dyab Abou Jahjah daarentegen “bijna heilig verklaard wordt bij de rechtbank.”

De hoven van beroep moeten ieder jaar een kopie van alle vonnissen en arresten tegen politiemensen naar het Comité P sturen. Dat controleert de politiediensten en krijgt zo een idee van hoe de rechterlijke macht omspringt met criminele feiten die door agenten worden gepleegd. Frank Schuermans, raadsheer bij het Comité P, maakte voor het eerst een echte analyse van de 116 uitspraken van strafrechters tegen criminele politiemensen in 2006. Vorig jaar publiceerde hij de resultaten in het vakblad Panapticon. Liefst 31,5 % van de veroordeelde inspecteurs (zeg maar: politieagenten, sinds de politiehervoming heten de gewone politieagenten ‘inspecteur’) krijgt opschorting, tegen 4,7 % van de gewone veroordeelde burgers. In Antwerpen en Limburg loopt dat percentage zelfs op tot 50 %. Bij opschorting wordt de verdachte schuldig verklaard, maar er wordt geen straf opgelegd om de wederaanpassing in de samenleving niet in het gedrang te brengen. Opschorting is een gunst, die tegenover politiemensen zeven keer zoveel wordt toegepast als tegenover gewone burgers.

Volgens Schuermans is er een "strafrechtelijk gedoogbeleid tegenover de rotte appels binnen de politie". Want ook als ze wél gestraft worden, zijn de straffen voor agenten te laag. De Antwerpse politierechter gaf een agent die een verkeersongeval met gewonden veroorzaakte, een bloedproef weigerde én vluchtmisdrijf pleegde, niet eens een geldboete. Nog in Antwerpen kreeg een agent opschorting omdat hij een arrestant "uit voorzorg" had geslagen, "om weerspannigheid te voorkomen", terwijl het Comité P vindt dat deze methode zeker niet kan worden aanvaard. De Hasseltse correctionele rechter gaf opschorting aan een agent die jarenlang verschillende wisselende partners zwaar had mishandeld en zelfs gefolterd. De dader leerde de vrouwen dan nog kennen door misbruik te maken van de politionele databanken. Het Brusselse Hof van Beroep bedacht een recidiverende dief/politie-inspecteur met tientallen diefstallen op zijn geweten en zonder enig schuldbesef met een boete van 165 euro, de som van een kleine verkeersovertreding. Iedereen kon gewoon in het korps blijven.

Het meest schokkende vond Schuermans dat deze criminele politieambtenaren "kennelijk ervan overtuigd waren dat ze hun crimineel gedrag nog jaren zouden kunnen voortzetten zonder ooit eens tegen de lamp te lopen". Schuermans stelt een ernstige normvervaging bij de politie vast. "In zaken van vluchtmisdrijf komen de verdachte politie-inspecteurs steeds meer met valse of fictieve getuigen aandraven". De rechters leggen vaak een opschorting op omdat ze vinden dat de agenten nog een zware tuchtsanctie kunnen verwachten. Maar dat is volgens Schuermans niet juist. Meestal beperkt die tuchtsanctie zich tot een gewoon functioneringsgesprek of een waarschuwing. Schuermans stelt voor de straffen voor politiemensen te verzwaren, of – beter nog – de politiemensen bij strafbare feiten meteen uit het korps te verwijderen. Schuermans: "De politie heeft een voorbeeldfunctie, ze heel veel macht én het quasi-monopolie van geweldsuitoefening. Bovendien verdienen de inspecteurs heel goed, vaak meer dan de personen die hen bestuurlijk of gerechtelijk moeten aansturen, en dan mag de burger ook wel morele onberispelijkheid verwachten. Inspecteurs mogen dus zwaarder gestraft worden dan gewone burgers.” 

Intussen blijkt het met de straf voor Bart Debie nog wel mee te vallen. Wij dachten dat zijn jaar gevangenisstraf zou omgezet worden in een jaar thuisarrest met elektronisch toezicht via een enkelband. In Gazet van Antwerpen legde professor Tom Vander Beken (strafrecht, Universiteit Gent) gisteren uit: "Ik denk niet dat Debie zal moeten gaan zitten. Ik verwacht dat hij drie maanden elektronisch toezicht zal krijgen. Een celstraf van één jaar wordt bijna altijd omgezet in één van drie maanden. En die termijn kan hij op elektronisch toezicht uitzitten. Omdat er nu al te veel mensen op elektronisch toezicht wachten, zal hij eerst een tijdje op strafonderbreking komen. Hij zal dus nog wat moeten wachten vooraleer hij die enkelband krijgt. Na die drie maanden komt hij wellicht voorlopig vrij." Wat een geluk voor Debie dat de door het VB voor het rot van de straat uitgescholden meerderheidspartijen de heftige pleidooien van het VB tegen strafvermindering niet hebben gevolgd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, debie |  Facebook | | |  Print

28-05-08

BIKKELHARD POLITIEOPTREDEN TEGEN ALLOCHTONEN. CASSATIE BEVESTIGT VEROORDELING BART DEBIE. DEBIE VERLAAT ANTWERPEN. DEWINTER LIEGT OVER DEBIE

“Huichelarij ! Een ander woord ken ik er niet voor. De voormalige Antwerpse korpschef Luc Lamine ging vandaag plat op de broek voor Abou Jahjah en zijn AEL.” Bart Debie trok maandag hard van leer tegen zijn voormalige korpschef Luc Lamine omdat die voor het hof van beroep in Antwerpen verklaard had dat zijn getuigenis over Dyab Abou Jahjah maar gedeeltelijk was opgenomen in het dossier dat voorlag bij de rechtbank. Intussen deed het hof van cassatie in Brussel uitspraak over de zaak-Debie en bevestigde het arrest van het hof van beroep in Antwerpen over de hele lijn.

“Onzin in het kwadraat !”, zegt Bart Debie over de uitspraak van Luc Lamine (foto 1) dat Dyab Abou Jahjah de ene keer furieus was, maar de daaropvolgende keer wel de samenkomst op de Turnhoutsebaan in Borgerhout na de moord op islamleraar Mohammed Achrak in goede baan probeerde te leiden. Debie verhaalt daarna over de opdracht hard op te treden tegen groepen Marokkanen in Borgerhout. Bart Debie: “Het speelde geen rol of die gasten nu iets misdeden of niet. Als je op dat moment Marokkaan was en in Borgerhout rondliep, was de kans dat je hardhandig werd onderuit gehaald en opgepakt bijzonder groot. Ik heb toen agenten gekend die vrijwillig hun verlof opzegden en kwamen werken. In de mond van het personeel was het payback time, de kans om het gespuis eens terug te pakken. Matrakkenkermis was een andere vaak gehoorde term. De korpschef had namelijk zijn visum gegeven om er hard in te gaan en de rellen de kop in te drukken. Dat was uniek, zoiets hadden we in het korps nog nooit meegemaakt. De ‘harde’ TPI-pelotons waren in Borgerhout actief en dat hebben menige jonge kerels geweten. Met behulp van honden en sproeiwagens werden de straten inderdaad letterlijk schoongeveegd.” Ah wel, we zijn best bereid om Bart Debie hierover te geloven. Maar een hard optredende Lamine neemt toch niet weg dat Abou Jahjah best wel kan geprobeerd hebben om de woedeuitbarstingen en soms allicht ook het ordinair vandalisme van allochtone jongeren te kanaliseren naar een meer vreedzaam, politiek krachtiger protest.

Maar bij Debie wil het er niet in dat de ene waarheid een andere waarheid niet in de weg staat. Dat Abou Jahjah de manifestatie aan de Turnhoutsebaan in goede banen aan het leiden was, komt voor Debie even ongeloofwaardig over als zeggen dat Bart Debie lid wou worden van de SP.A. Debie zal inderdaad wel niet SP.A-lid zijn willen worden, maar we komen al wel in de buurt als we terugdenken aan zijn jarenlang lidmaatschap van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Lidmaatschap dat hij de laatste twee jaar combineerde met een VB-lidkaart, maar dat ontkende hij halsstarrig toen de ACOD hem uit de vakbond gooide. Achteraf kwam de ware toedracht wel aan het licht. Intussen is ook de uitspraak definitief in de zaak-Debie waarbij de voormalige politiecommissaris en huidig VB-medewerker en -veiligheidsadviseur veroordeeld wordt tot vier jaar gevangenisstraf  waarvan één jaar effectief en ontzetting uit zijn politieke rechten voor vijf jaar. Debie moet daardoor zijn mandaat als gemeenteraadslid in Antwerpen opgeven en kan geen kandidaat meer zijn bij de volgende verkiezingen. Het hof van cassatie in Brussel oordeelde zowel de door het hof van beroep in Antwerpen gevoerde procedure correct alsook de rechtsgrond op basis waarvan Debie veroordeeld werd voor racisme, het vervalsen van pv’s, overmatig geweld tegen arrestanten en verduisteren van een laptop.

VB-voorzitter Bruno Valkeniers en VB-boegbeeld Philip Dewinter vinden de uitspraak van de rechtbank “te gek voor woorden”. Ze behouden Debie als partijmedewerker. Waarschijnlijk zal Debie niet effectief in de gevangenis moeten zitten, zal hij gedurende een jaar met thuisarrest een ‘enkelband’ moeten dragen. In 2003 stelde het VB nog voor om asielzoekers en mensen zonder papieren een enkelband aan te doen, kwestie deze mensen gemakkelijker te kunnen opsporen en uitwijzen. In 2006 bekloeg het VB zich erover dat de enkelband toch geen waterdicht systeem is om te beletten dat mensen opnieuw een misdrijf plegen. Bart Debie heeft intussen aangekondigd binnen de week te verhuizen uit Antwerpen. Hij wil niet langer gemeentebelastingen betalen aan “dictator Janssens”. Veel eer was trouwens niet meer te halen voor Bart Debie in de Scheldestad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006, met Bart Debie als lijsttrekker voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout, ging het VB nergens anders meer achteruit dan in Borgerhout.

Op de Antwerpse regionale televisiezender ATV zei Philip Dewinter dat de zaak-Debie een “politieke afrekening” is. Bart Debie zou niet gestraft zijn om wat hij gedaan heeft, maar omdat hij VB-lid is. Dewinter zei op ATV (zie:
http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=2&id=8837): “Het is toch opmerkelijk dat Bart Debie door het hof van beroep veel zwaarder is gestraft dan in eerste aanleg. In eerste aanleg was niet bekend dat Bart Debie tot onze partij behoort, in beroep wel.” Voor de goede orde daarom nog even de cronologie van de gebeurtenissen: Bart Debie begint op 1 april 2004 zijn carrière als VB-veiligheidsadviseur (foto 2), in juli 2003 is hij preventief geschorst als politiecommissaris omdat het gerecht hem verdenkt van mishandeling van Turkse arrestanten en illegale huiszoekingen. In september 2005 wordt Debie in beschuldiging gesteld van foltering, schriftvervalsing, verduistering van in beslag genomen bewijsmateriaal, misbruik van gezag, slagen, en racisme. In mei 2006 wordt hij door de raadkamer verwezen naar de correctionele rechtbank. Op 8 oktober 2006 is Bart Debie VB-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen (vanop de achtste plaats van de lijst) en VB-kandidaat bij de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout (als lijsttrekker). Op 15 maart 2007 start Debie’s proces in eerste aanleg in Antwerpen. Uitspraak in eerste aanleg volgt op 5 april 2007 (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406). Bart Debie is dan al drie jaar publiek bekend als VB’er (!). Op 31 januari 2008 volgt de uitspraak in beroep (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080131), en gisteren, 27 mei 2008, volgde de bevestiging van het arrest door het hof van cassatie in Brussel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen, racisme |  Facebook | | |  Print

21-04-08

SPREKEN EN ZWIJGEN ALS HET GEPAST IS

Voorbije vrijdag werden in Antwerpen naar jaarlijkse gewoonte de criminaliteitscijfers bekendgemaakt. Het VB is wat trager geworden en/of heeft het moeilijker om aan de cijfers te geraken. Vroeger had het VB die criminaliteitscijfers steevast in handen vóór de persconferentie van het stadsbestuur en de politietop. Ofwel presenteerde het VB die cijfers zelf vóór de officiële voorstelling, ofwel werden ze gelekt naar Gazet van Antwerpen of een andere krant die de cijfers in de VB-versie breed uitgesmeerd als eerste publiceerde, met in het beste geval ergens in een hoekje weggestopt het commentaar dat die cijfers van het VB komen en bijgevolg enigszins gerelativeerd moeten worden.

Tegenwoordig krijgen de Antwerpse stadhuisjournalisten de VB-versie niet meer vooraf, maar toch nog vooraleer de journalisten goed en wel teruggekeerd zijn naar hun redactie. Mathias Danneels (Het Nieuwsblad): “De persconferentie Janssens/ (politiekorpschef, nvdr.) Baelemans is nog geen seconde afgelopen, of in onze mailbox zit al een mededeling van het Vlaams Belang. Forse koppen. Daling criminaliteit ongeloofwaardig! Ook: sterk verminderde aangiftebereidheid verantwoordelijk voor daling officiële criminaliteitscijfers. Nog tijdens het persmoment gaf de korpschef toe dat er geen afdoend wetenschappelijk meetinstrument bestaat om de kloof tussen aangiftebereidheid en aangiftemoeheid te meten. Maar, merkt Janssens terecht op, het aantal mensen dat niet naar de politie belt of rent na een woninginbraak of andere gewelddadige calamiteit, moet als verwaarloosbaar worden beschouwd. Wegritsen van of graaien in handtassen wordt in de regel ook gemeld. Want slachtoffers kunnen niet lang zonder identiteitsbewijzen, plastic geld, SIS-kaart en ander gemak. De aangiftebereidheid in Nederland is sterk toegenomen sinds verzekeraars gestolen have en goed slechts na aangifte vergoeden. Janssens moffelt helemaal niets onder de mat, zoals het Vlaams Belang insinueert. De burgemeester roept de Antwerpenaren op ook agressie, geweld en hufterig gedrag in de openbare ruimte aan de politie te signaleren. Alleen op die manier kan het korps een scherper beeld krijgen van maatschappelijke fenomenen die om een krachtig antwoord schreeuwen. Wanneer ettertjes en kandidaat-boefjes in de gaten krijgen dat de notie burgerzin alhier geen lege doos is, zou wel eens heel snel een ontradend klimaat kunnen onstaan waarin het voor iedereen prettiger functioneren is.”

Bart Debie blijft op zijn blog hameren over de verminderde aangiftebereidheid, en verlegt daarna het geweer van schouder om het te richten op Justitie. Bart Debie: “Janssens en Baelemans zouden dus best bij de bespreking of het tot stand komen van het zonaal veiligheidsplan eens goed figuurlijk op tafel slaan in het Vlinderpaleis. Kromspraak zoals bij Guido De Moor of in de zaak Erdal, om nog maar te zwijgen over mijn eigen proces, kan best vermeden worden.” Inderdaad, over zijn eigen proces kan Debie best maar zwijgen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, debie |  Facebook | | |  Print

17-04-08

'MERLINA' UIT OP DVD. DOOR BART DEBIE GEPROMOOT MET 'HET IS VAN ONS'

Na Kapitein Zeppos en andere televisiefeuilletons met een hoog gehalte aan jeugdsentiment is nu ook de BRT-jeugdserie Merlina uit op dvd (zie: http://users.skynet.be/Timo/jeugdsentiment/series/merlina.htm). Bij de VRT maken ze er dezer dagen reclame voor, maar ook Bart Debie prijst de nieuwe dvd. Merlina is van ‘ons’ ! titelde hij vorige week op zijn blog.

Bart Debie: “Wie van mijn generatiegenoten kent Merlina niet ? Ik denk dat het één van de meest populaire TV-reeksen op de toenmalige BRT was.” Maar de reden waarom Debie zo wild is van Merlina is toch vooral dat achter het pseudoniem van scenarioschrijver Dick Durver, Jef Elbers schuilt. “Jef Elbers was al actief in de Vlaamse beweging ten tijde van Volksunie, maar stapte na het Egmontfiasco over naar het vermadelijde (sic, het moet “vermaledijde” zijn) Vlaams Blok. Een moedige stap in de juiste richting”, schrijft Bart Debie die Jef Elbers verder nog bedankt “voor die fijne afleveringen van Merlina die ons zo boeiden in onze kindertijd !” Debie linkt door naar de brave Wikipedia-pagina over Jef Elbers (zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jef_Elbers), maar dat is maar een deel van het verhaal dat over die man te schrijven valt.

Jef Elbers is in 1947 in Elsene geboren als zoon van een Brusselse vader en een Oekraïense moeder. Een multicultureel huwelijk. Zijn ouders verbleven in een nazi-concentratiekamp: vader als krijgsgevangen Belgisch militair, moeder als üntermensch uit Oekraïne gedeporteerd. Jef Elbers werd al op 16-jarige leeftijd lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) die in die periode in opspraak kwam als bij een confrontatie tussen plakploegen een FDF-militant sterft ten gevolge van een hartaanval. Elbers vond dat de Volksunie de VMO onvoldoende verdedigde, en trok zich terug uit de politiek. Met de Vlaamse Volkspartij (VVP) van Lode Claes werd hij terug politiek actief, en zo kandidaat voor het Vlaams Blok bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 in Schaarbeek. Tijdens een legendarische uitzending van het BRT-programma Confrontatie las journalist Gui Polspoel een pamflet voor dat Jef Elbers in Schaarbeek verspreid had. Migranten werden hierin omschreven als “Boegnoels, Kamelendrijvers, Tchoek-Tchoeken, Bachie-Boezoeken en Makaken”. Het pamflet vermeldde Jef Elbers en zijn broer Wim als verantwoordelijk uitgever. Gerolf Annemans probeerde tijdens het televisiedebat te ontkennen dat dit proza door het Vlaams Blok of één van zijn verkiezingskandidaten was opgesteld en verspreid. Toen bleek dat getuigen Elbers het pamflet hebben zien uitdelen, veranderde de VB-leiding haar uitleg. Als zou blijken dat Jef en Wim Elbers de auteurs van de racistische tekst waren, dan zouden ze uit de partij gezet worden. Maar daar kwam niets van in huis.

Meer zelfs, Jef Elbers werd in 1992 door het Vlaams Blok afgevaardigd als haar vertegenwoordiger in de beheerraad van de BRTN. Daar nam hij meteen het ‘emancipatiebureau’ onder vuur. Jef Elbers: “Deze dienst werd opgericht om Miet Smet te plezieren en houdt zich zogezegd bezig met ‘positieve acties’ voor vrouwen binnen het Huis. Dit emancipatiebureau zou beter eens onderzoeken hoe het komt dat vrouwen op de BRTN gemiddeld vier dagen per jaar meer ziek zijn dan hun mannelijke collega’s, in plaats van studiedagen te houden met Paula D’Hondt over hoe vreemdelingen een postje bij de omroep te bezorgen.” Jef Elbers had blijkbaar een persoonlijk probleem met feministen. In 1983 zei hij in De Zwijger: “Die feministen, dat zijn missionarissen, gefrustreerde katholieken, die vroeger non waren geworden en negerkes gingen bekeren. Nu kunnen die hun frustraties niet meer kwijt. Het is allemaal de schuld van de dekolonisatie. We hadden Kongo moeten houden, dan konden ze zich met de negerkes bezighouden in plaats van mij te komen lastigvallen.” In 1993 verhuisde Jef Elbers naar Knokke-Heist waar hij tot januari 2007 OCMW-raadslid was voor het VB. Zijn broer Wim Elbers, ambtenaar bij het Hoog Comité van Toezicht, zocht zijn toevlucht in Thailand “Geef mij maar een knappe Thaise vrouw in plaats van een Vlaamse met een dikke kont en hangtieten”, zei hij daarover in een televisiereportage in 2005.

Jef Elbers bewoog zich altijd op de harde lijn van het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. In 1983 bracht hij de lp In ’t midden van ’t gewoel uit (zie:
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=65739) waarvan het titelnummer er niet om liegt: “(…) ook al ben je bang / toch krijg je kloppen op je smoel / werp je dus maar zonder vrees / in ’t midden van ’t gewoel / ga je op de vuist / zorg dan dat je als eerste klopt / kan je niet goed boksen / dat je toch nog keihard schopt”. In datzelfde jaar schreef Jef Elbers ook nog een huldegedicht voor Bert Eriksson die een jaar de cel in moest nadat de VMO als privé-militie veroordeeld werd voor geweldplegingen, ontvoeringen, illegale samenkomsten, wapenbezit, aanslagen en vandalisme. Dat is dus de Jef Elbers waar Bart Debie zo wild van is, Jef Elbers die intussen niets van zijn radicaliteit verloren heeft. Na de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 schreef Jef Elbers in een lezersbrief in ’t Pallieterke dat men er niet flauw over moet doen: “het Vlaams Belang heeft deze verkiezingen verloren. (…) Deze neerwaartse spiraal kan enkel gestopt worden als het Vlaams Belang wordt wat het Vlaams Blok al die tijd was: een anti-establismentpartij. Gedaan dus met het calimerogedrag over het cordon sanitaire; men moet stoppen met het wollige jargon en de bedaarde stijl van de traditionele partijen over te nemen, iets wat Jean-Marie Dedecker met zijn republikeinse anti-establishmentpartij goed begrepen heeft. Het Vlaams Belang hoeft niet per se verantwoordelijk en sympathiek over te komen en tactische spelletjes te spelen. Dossierkennis is niet altijd een voordeel, vooral niet als het ten koste gaat van radicaliteit.”

Jef Elbers nog: “Het Vlaams Belang moet oppositie voeren in de zuiverste zin van het woord, als een radioloog die zelf niet snijdt, maar wel de kankerplekken aanwijst. De partij moet weer onomwonden durven uitschreeuwen waarvoor ze staat, op politiek zowel als op ethisch gebied. Het moet gedaan zijn met in het parlement gebakken lucht te verkopen over alles en nog wat, dingen waarin andere partijen toch de sterksten zijn. Men moet weer een combattief alternatief voor deze gedoogmaatschappij worden. (…) Men moet geen schoothondje zijn, zelfs geen goedmoedige labrador, maar een nijdige pitbull die bijt waar het pijn doet. Men moet weer zonder complexen een vuist durven maken, een Vuist voor Vlaanderen!” Bart Debie doet niet de moeite om zijn menig te geven over Jef Elbers, een man die toch wel wat meer op zijn actief heeft staan dan het schrijven van het scenario voor Merlina. Met 'het is ene van ons' wordt alles, zo niet toch veel, vergoeilijkt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, media, cultuur |  Facebook | | |  Print

01-04-08

BART DEBIE OP 27 MEI VOOR CASSATIE

Bart-Debie-afficheGeert Wilders gaat zijn Fitna-filmpje aanpassen nadat hij verkeerdelijk de foto van een Nederlands-Marokkaanse rapper toonde in plaats van de foto van de moordenaar van Theo van Gogh, en nadat de Deense cartoonist Kurt Westergaard protesteerde over het misbruik van zijn cartoon van Mohammed met een bom in zijn tulband. Wilders wil ook tegemoetkomen aan de zich miskend voelende interviewer van Theo Van Gogh van wie een filmfragment gebruikt is in Fitna. Voor Bart Debie is het geen reden om de oorspronkelijke versie van Fitna, al was het maar tijdelijk, van zijn weblog weg te halen. Bart Debie die op zijn weblog uitdrukkelijk vermeldt dat geen enkele afbeelding van hemzelf van zijn site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, maalt minder om de auteursrechten dan Wilders zelf wiens filmpje Debie blijft verspreiden. Het doel heiligt de middelen.

Debie heeft dat motto – “Het doel heiligt de middelen.” – wel meer gebruikt. Na de rechtbank in eerste aanleg in april vorig jaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406), oordeelde het hof van beroep in januari dit jaar eveneens dat dit niet kon (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080131). Debie werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar effectief en drie jaar met uitstel. Hij kreeg die straf voor het opstellen van valse processen-verbaal, opzettelijke slagen aan verdachten en het aanzetten tot racisme. Debie kreeg hiervoor eveneens een boete van 1 250 euro en werd voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet, wat inhoudt dat hij ambtshalve weg moet uit de Antwerpse gemeenteraad en zich de eerste jaren niet meer kandidaat kan stellen voor welke verkiezing dan ook. Debie, vóór de uitspraak van het hof van beroep nog vol lof over het hof van beroep in Antwerpen, tekende cassatieberoep aan. Volgens Debie zouden er immers procedurefouten gemaakt zijn. Tot de uitspraak hierover is de uitvoering van de veroordeling van Debie opgeschort. Maar binnenkort weten we meer. Gisteren geraakte bekend dat het hof van cassatie in Brussel zich op 27 mei buigt over de zaak-Debie.

Het VB-Borgerhout dreigt hiermee haar tweede belangrijke pion te verliezen. VB-voorzitster Janice Laureyssens is al het Noorden kwijt. Zondag schreef ze op haar blog: “Tijdens het bussen van ons lokaal Borgerhouts blad ‘De Borger’ (waarover wij vrijdag reeds schreven, AFF/Verzet) werd ik onderweg uitgescholden voor ‘fascist’ door een niet meer zo jong koppel. De vrouw begon ook nog hysterisch te krijsen over extreem-rechts vooraleer ik in feite goed besefte dat ze het tegen mij hadden.” Tja. Als je al niet meer goed beseft waar je gesitueerd wordt in het politieke spectrum, is er toch wat mis met je wereldbeeld.

  • Update. Als het goed is, zeggen wij het ook. Na de kritiek van het Centrum voor Gelijheid van Kansen en Racismebestrijding op Fitna (zie: http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=32) heeft Bart Debie het Fitna-filmpje dan toch maar verwijderd van zijn blog, uit vrees nog eens vervolgd te worden. Of is het om nog eens de martelaar van het 'politiek correcte' regime te kunnen spelen?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

23-03-08

GEEN PAASEIEREN. BART DEBIE KOMT BELOFTE ALWEER NIET NA

Volgens een opiniepeiling van Knack staat 68% van de Sinjoren achter het hoofddoekenverbod. Volgens een opiniepeiling van De Standaard is in Vlaanderen daarentegen maar 40 % voorstander van zo’n verbod, en 44 % resoluut tegen. De vraag is hoe representatief die enquêtes zijn, en of men er zijn oren naar moet laten hangen. Stel dat 2/3 vindt dat vrouwen best achter hun kookfornuis thuis blijven, moet men dan vrouwen hun arbeidskansen buitenhuis ontnemen?

Maar we gaan het hoofddoekendebat hier niet overdoen, tegen de meer dan tweehonderd opiniestukken daarover alleen al in De Standaard kunnen wij niet op. Wel willen we op deze Paaszondag wijzen op een alweer niet gehouden belofte van Bart Debie (foto 1). Als reactie op een uitspraak van vakbondsafgevaardigde Badia Miri, “Als wij om de neutraliteit van de dienstverlening te garanderen geen hoofddoek mogen dragen aan het loket, dan eisen we dat er geen kerstbomen staan in de stadsgebouwen en er geen paaseieren meer worden uitgedeeld.”, had Bart Debie beloofd “persoonlijk paaseitjes uit te delen in de (Antwerpse) districtshuizen” (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding). We hebben naar een paar districtshuizen gebeld, maar niemand die de paaseieren van Debie gezien heeft.

De tweede keer dat Debie iets belooft waar een mens wat aan heeft, de tweede keer dat Debie zijn belofte niet nakomt. Bij de aankondiging van de 0110-concerten beloofde Bart Debie dat iedereen die dEUS-platen in de vuilnisbak van het VB-lokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen kwam kieperen door Debie getrakteerd zou worden op een frisse pint. Later trok hij die belofte in omdat die pinten hem wel eens aangerekend konden worden als uitgaven voor zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer moet Debie niet voor zoiets vrezen, maar toch komt hij zijn belofte om paaseieren uit te delen niet na.

De vrouwen van BOEH!, het Vrouwen Overleg Komitee en andere organisaties hebben vorige maandag bij wijze van protest tegen het oprukkend hoofddoekenverbod wél paaseieren uitgedeeld (zie: http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/03/14898.php), maar Debie…  We hebben het al vaker gezegd: VB’ers zijn niet te vertrouwen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

29-02-08

POLITIEWEBSITE MELDT MEER CRIMINALITEIT DAN VB-WEBSITE

Politie: 1 – Vlaams Belang: 0 kopte gisteren de Antwerpse editie van Het Nieuwsblad. “De nieuwe website www.criminaliteit.org van het Vlaams Belang zou de Antwerpse doofpotten rond misdaad gaan openbreken, maar een groot succes is het alvast niet. (…). Het Vlaams Belang toonde op een hele week amper drie feiten. Dinsdag bijvoorbeeld was dat één overval, en dan nog één van meer dan een week geleden. Het lijkt dan ook of het VB zelf heel wat in de doofpot steekt, want naar eigen zeggen kreeg ze al 162 meldingen binnen. Het Antwerpse politiekorps op zijn beurt was dan toch nog goed voor zeven feiten. Nog altijd maar een heel kleine greep uit de vijfenzestig misdrijven die gemiddeld in Antwerpen per dag geregistreerd worden, maar alvast beter dan de VB-website.”

Maar drie feiten, is dat niet magertjes? “Helemaal niet”, antwoordt de zelf tot vier jaar cel veroordeelde Bart Debie (foto 2), het gezicht van de website. “Het beste bewijs daarvan is de commotie die er heerst bij onze tegenstanders. Open VLD-schepen Ludo Van Campenhout ging letterlijk als een waanzinnige tekeer in De Zevende Dag. Volgens mij omdat we de vinger op de wonde leggen en de doofpotpolitiek doorbreken. Los van de felicitaties hebben we reeds 162 meldingen binnen gekregen. Om onze webstek niet te overbelasten, worden die niet allemaal gepubliceerd. Bovendien heb ik vier meldingen eerst aan de politie overgemaakt. Daarnaast zijn er verschillende waarrond een gerechtelijk onderzoek loopt en dat willen we niet dwarsbomen door erover te berichten. Er zijn trouwens heel wat meldingen die niet relevant zijn en waarvan duidelijk is dat iemand iemand anders een loer wil draaien. En er komen natuurlijk heel wat scheldtirades van onze onverdraagzame tegenstanders.”

’t Is waarschijnlijk omdat het VB zelf zo verdraagzaam is, dat haar tegenstanders meteen gecatalogeerd worden als “onze onverdraagzame tegenstanders”. Dat het VB een aantal zaken niet meldt om het gerechtelijk onderzoek niet te dwarsbomen, kan soms wel waar zijn maar is het zeker niet altijd. In weerwil van de richtlijnen bij het gerechtelijk onderzoek naar een ontsnapte uit de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen, publiceerde het VB tóch de robotfoto van de gezochte man. En de publicatie van de lijst met ’veelplegers’ was evenmin wenselijk voor gerechtelijke onderzoeken naar die Brahims en anderen. Overigens ook een ‘Elvis’, maar dat is niet noodzakelijk een blanke want – vertelde Bart Debie laatst op de radio – Elvis is een naam van Indiaase oorsprong. “Het succes van een website wordt in eerste instantie bepaald door het aantal bezoekers. Sinds de lancering hebben we al 60 214 unieke bezoekers gehad. Ik en Filip Dewinter zijn alvast tevreden met de respons”, besluit Debie. “Filip Dewinter en ik…” zou beleefder geweest zijn, maar dat is niet aan Debie besteed.

De Antwerpse politiewoordvoerder Sven Lommaert zegt dat de communicatie van de politie niet veranderd is door de komst van de VB-website. Sven Lommaert: “We geven nog altijd alle feiten die we kunnen geven, volgens dezelfde criteria. Dinsdag bijvoorbeeld waren dat er inderdaad zeven. We kunnen niet alles geven, want er zijn wettelijke krijtlijnen waarbinnen we ons moeten houden. Daarnaast zijn er soms ethische bezwaren om feiten vrij te geven. We proberen wel zoveel mogelijk te geven.” Sven Lommaert ontkent dat de politie een doofpotpolitiek voert, en zegt méér vrij te geven dan enkel goed nieuws. “Sven Lommaert: “We krijgen als korps dikwijls dat verwijt, dat we dingen verzwijgen. Maar meestal ligt dat toch aan het parket. Dat onderzoeksrechters bijvoorbeeld niets kwijt willen, maar dat wij daarvoor aangevallen worden.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, criminaliteit, antwerpen |  Facebook | | |  Print

22-02-08

SPREEKVERBOD VOOR BART DEBIE

De criminaliteitswebsite van Bart Debie (foto 1) was gisteren al voor dag en dauw on line. Bij het VRT-radioprogramma De ochtend wilden ze graag tekst en uitleg van initiatiefnemer Bart Debie. Debie zei te komen, en zou geconfronteerd worden met de voorzitter van de privacycommissie Willem De Beuckelaer. Maar nadat Debie had toegezegd, belde het Vlaams Belang Debie’s komst af.

Debie dus niet naar De ochtend, en een paar uur later braafjes achter een laptop terwijl Philip Dewinter naast hem het grote woord deed over de website (foto 2). Om 11 uur werd de top-20 van ‘veelplegers’ on line gezet, maar nieuws was dat toen al niet meer. Het verhaal daarover stond gisterenmorgen al uitgebreid in de Antwerpse editie van Het Laatste Nieuws. In het artikel waarschuwde politiewoordvoerder Sven Lommaert dat wie die lijst vanuit de politie lekte strafbaar is, maar het belette Debie niet de lijst toch on line te zetten. Overigens wordt bij de gebruiksvoorwaarden van de website erop gewezen dat wie informatie doorgeeft “daarvoor zelf elke verantwoordelijkheid op(neemt)” en weet dat het aanleiding kan zijn tot strafklachten en eisen om schadevergoeding. Zo zijn ze bij het VB: pronken met andermans veren, maar als het misloopt elke verantwoordelijkheid afwentelen.

Grappig (nouja) was de vraag van VTM-journalist Dirk Van den Bogaert (de man heeft een verleden bij De Morgen, vandaar allicht) of mishandelingen door politieagenten ook gemeld zouden worden op de criminaliteitswebsite. Dewinter antwoordde dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt en… blablabla. Misschien kan Koen Fillet het zaterdag nog eens proberen in zijn programma Ongehoorde meningen (Radio 1, 12 – 13 uur). Ook daar is Debie uitgenodigd, en daar zou hij wel naartoe mogen gaan.

  • Morgen op deze weblog: Nieuwe url voor criminaliteitswebsite.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, debie |  Facebook | | |  Print

15-02-08

EEN BRIEF. VOOR WIE? VOOR BART DEBIE!

Bart Debie (foto 1) krijgt deze week voor de tweede opeenvolgende week een volle bladzijde in Knack. Vorige week een sec portret van Debie naar aanleiding van zijn veroordeling door het Hof van Beroep in Antwerpen. Deze week een pittige brief van Joël De Ceulaer (foto 2) in diens rubriek Op het tweede gezicht. De Ceulaer werd vorig jaar nog door Debie ervan verdacht mee te werken aan deze blog. Iets waar wij toen smakelijk om gelachen hebben (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070510), en Joël De Ceulaer ook blijkt nu. Lees en geniet van de brief. Beste Bart Debie,

“Wat wijlen Jan Theys ooit deed voor het lichte lied, doet u voor extreemrechts: u laat de tijd van toen herleven. Niet eens zo heel erg lang geleden maakten uw meest driftige partijgenoten er nog een erezaak van om op gezette tijden een politieke tegenstander of argeloze voorbijganger in elkaar te timmeren. Vandaag zijn die lui in hoge mate gedomesticeerd, onopvallend gekleed en bevolken zij onze media en parlementen alsof dat de gewoonste zaak ter wereld is. Qua populistische prietpraat en vreemdelingenhaat worden uw politieke makkers tegenwoordig overschaduwd door respectievelijk een komiek uit het Pajottenland en een wandelende carnavalspruik uit Nederland. Terwijl die laatste het wereldnieuws beheerst met een tien minuten durend filmpje over de islam - dat nog niet eens klaar is -, heeft het Vlaams Belang de handen in elkaar geslagen met CD&V en Open VLD om overal in Vlaanderen een armzalig hoofddoekenverbodje goed te keuren. Zo is zelfs het cordon sanitaire officieel opgeheven.

Akkoord, het gebeurt nog wel eens dat een partijgenoot zich wat scherp uitdrukt, maar over de hele lijn bekeken is de pit er toch een beetje uit. Mij zou het niet verbazen mocht Bruno Valkeniers, uw volgende voorzitter, in zijn vrije tijd een cursus bloemschikken volgen. In die context komt u voor de nostalgische waarnemer als een godsgeschenk uit de hemel gevallen. U hebt het destijds als politiechef in Antwerpen zo bont gemaakt dat u onlangs in beroep nog zwaarder werd gestraft dan in eerste aanleg: vier jaar celstraf, waarvan één jaar effectief, en vijf jaar leven zonder burgerrechten. Ik citeer uit het arrest: 'In de periode dat beklaagde de leiding had van dit team deden zich nogal wat feiten voor met beklaagde waar het team niet mee kon leven, onder meer: slagen en verwondingen, het verduisteren van een laptop, het afnemen van gsm-toestellen van verdachten, het toebrengen van schade aan de gebouwen van de stad, racistische uitlatingen, enzomeer...' Uw bijnaam was Bart Penalty, vanwege uw feilloze traptechniek.

Te uwer verdediging liet u optekenen dat u nu eenmaal niet het verkeer stond te regelen, maar dagelijks moest afrekenen met 'crapuul' - zware jongens die er niet voor terugdeinzen om tegenstanders in elkaar te timmeren. Het stak bij u niet zo nauw met regeltjes en rechten. In feite opereerde u op basis van een soort persoonlijke sharia: een alternatief wetboek dat lichtjes vloekt met onze westerse normen en waarden. Toch - of net daarom - laat de partij u niet vallen. Tot Cassatie zich over uw proces heeft uitgesproken, handhaaft Philip Dewinter u als Antwerps gemeenteraadslid, veiligheidsadviseur en uithangbord. Het moet zijn dat ook hij soms bevangen wordt door heimwee naar de tijd van toen - de tijd van parka, penalty en privémilitie. Om optimaal te profiteren van uw pittige imago, wordt u zelfs het gezicht van
www.criminaliteit.org, een website waarop mensen straks de Waarheid zullen kunnen lezen over de misdaad in uw stad. Desgevallend zult u politie en justitie een handje helpen door beelden van verdachten aan de openbaarheid prijs te geven.

Nu heb ik zelf ooit het genoegen gehad door u te worden beschuldigd op uw weblog. U verdacht mij ervan bij te klussen voor het Anti-Fascistisch Front - en dat, schreef u, 'is in strijd met een van de basisregels van de journalistieke deontologie, die zegt dat journalisten hun beroep niet met dat van politiek activist mogen verwarren'. Die verdenking leidde u af uit (1) het feit dat de AFF-site op dinsdag al informatie uit Knack van woensdag publiceerde, en (2) mijn van oudsher ietwat gespannen verhouding met uw partij. Helaas deugde uw speurwerk voor geen meter. Ten eerste verspreidt Knack op dinsdag al een nieuwsbrief, waarop iedereen zich kan abonneren. En ten tweede neem ik in mijn hoedanigheid van salonsocialist alleen schnabbels aan waar ik dik voor betaald word. Dit gezegd zijnde heb ik een eerste tip voor uw criminaliteitswebsite. Op maandagavond 10 december 2007 werd de Marokkaanse Antwerpenaar Ahmed Chigri door twee onbekenden met buizen in elkaar geslagen. Het voorval vond haast geen weerklank in de media. Ik mag hopen dat u niet zult dulden dat deze zaak in de doofpot verdwijnt.”

Bart Debie heeft intussen een ‘Recht van Antwoord’ naar Knack gestuurd. Debie verwijt De Ceulaer opnieuw zijn beroep van journalist te verwarren met dat van politieke activist. En Debie maant De Ceulaer aan wat beleefdheid aan te leren. Debie: “De meest populaire politicus van Nederland (Geert Wilders) een ‘wandelende carnavalspruik’ noemen is niet erg netjes.” Debie vindt dat er “inderdaad” een alternatief wetboek is toegepast in de zaak-Debie. Debie heeft het dan echter niet over het als politieagent afranselen van allochtonen, het ontvreemden van een laptop, het vervalsen van pv’s… Maar over de verzwarende omstandigheid dat Debie lid én mandataris is van het VB. Nochtans is daarover niets terug te vinden in het arrest. Wél bijvoorbeeld dat Debie als lesgever over deontologie bij de politieschool beter zou moeten weten hoe zich te gedragen.

Als uitsmijter citeert Debie Winston Churchill: “Het nieuwe fascisme zal zich tonen als het zogenaamde anti-fascisme.” Een uitspraak die wel vaker geciteerd wordt in geschriften van extreemrechts, van bij VB’ster Janice Laureyssens tot op het neonazistische Stormfront-forum. Winston Churchill is ook de man die in een brief aan de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini schreef: "Zou ik een Italiaan zijn geweest, dan stond ik van het begin tot aan het einde geheel aan uw zijde in uw strijd tegen de bestiale lusten en passies van het leninisme." Churchill had bijvoorbeeld ook kritiek op sociaal vooruitstrevende ideeën als openbare gezondheidszorg en beter onderwijs voor iedereen, en noemde Mahatma Gandhi een "opruiend advocaatje verkleed als fakir". Om Bart Debie te parafraseren: niet erg netjes van Churchill voor de grondlegger van de moderne staat India en het boegbeeld van geweldloosheid als middel om maatschappelijke veranderingen te bepleiten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

12-02-08

LANCERING CRIMINALITEITSWEBSITE UITGESTELD. VB'ER NEEMT LOOPJE MET DE WAARHEID (1)

Het-Nieuwsblad-kopIn tegenstelling tot wat Bart Debie (foto 1) eerder zei, gaat de criminaliteitswebsite van het VB deze week nog niet on line. “We zijn er technisch nog niet klaar voor”, zei Filip Dewinter gisteren aan Gazet van Antwerpen. “Even geduld nog, we zijn het technisch nog aan het afwerken”, bevestigde Bart Debie op zijn weblog. Debie is intussen in zijn nopjes met een internetpeiling van Het Nieuwsblad waaruit moet blijken dat 73,6 % zijn criminaliteitswebsite een goed idee vindt. We krijgen het te lezen met een afdruk van het bericht uit Het Nieuwsblad. Eerder plaatste Debie ook een kop uit Gazet van Antwerpen op zijn weblog: Klacht Debie bij gerecht en Bureau voor integriteit. "Janssens liegt”. Dat Gazet van Antwerpen de kritiek van Debie op Janssens verwerpt, en afdoet als “muggenzifterij”, schreef Debie er niet bij. Zoals hij ook niet een andere kop uit Het Nieuwsblad (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding) de voorbije dagen op zijn weblog zette (Gaat Patrick Janssens te ver met aantijging tegen Bart Debie? "In strijd tegen fascisme kan je niet ver genoeg gaan").

Bart Debie heeft wel eens meer last van selectiviteit. Dat bleek het voorbije weekend nog eens als hij in de Antwerpse editie van Het Nieuwsblad een interview over twee volle bladzijden kreeg. “We laten hem vandaag uitgebreid aan het woord. Niet om hem een platform te geven, wel om hem kritisch te duiden. Zodat de lezer zelf beter kan oordelen over de veroordeelde politiecommissaris”, schreef de krant. Maar we vragen ons af of dat gelukt is. Het Nieuwsblad heeft, samen met zusterkrant De Standaard, de verdienste om het arrest in de zaak-Debie on line te zetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080202), maar dat betekent nog niet dat elke lezer dat interview leest met een grondige kennis van het arrest-Debie. En zo kan Debie een paar keer ernaast praten. “Zich eruit lullen”, om het in de taal van Debie te zeggen. Als Debie spreekt over De Morgen heeft hij het meteen over “de linkse hufters”, wijzelf werden door Debie ook al geduid in gelijkaardige bewoordingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071227).

Beperken we ons tot drie voorbeelden uit het Het Nieuwsblad-interview, waarvan een verkorte versie overigens ook in De Standaard van het voorbije weekend verscheen. 1. Op de vraag of Debie’s gespierde politietechnieken, net zoals de nieuwe website, ‘de grenzen van de wet verkennen’ is, antwoordt Debie: “De wet aftasten… tja, bijvoorbeeld een stormram gebruiken bij een huiszoeking. Daar was toen geen enkele regel over. En wat niet verboden is, dat mag.” Maar daar gaat het niet over, in eerste aanleg noch in beroep. Het arrest bevestigde wat de rechter in eerste aanleg had vastgesteld, met name dat in het proces-verbaal over een huiszoeking “valselijk” vermeld werd “dat het pand langs de voordeur betreden werd die niet slotvast was en zonder schade noch wanorde aan te richten, terwijl deze voordeur wel slotvast was en zelfs met grote schade opengebroken werd door het gebruik van de stormram.” Rechtbank van Eerste Aanleg noch Hof van Beroep spreken zich niet uit over het gebruik van een stormram, wel over het verdoezelen van de feiten. “Onaanvaardbaar in een democratische rechtstaat.”

2. Debie andermaal in Het Nieuwsblad: “Ach, die rechters zeggen dat het onschuldige mensen waren die slagen kregen van de politie. Die zogenaamd onschuldige slachtoffers, dat zijn overvallers, verkrachters, drugshandelaars, mensenhandelaars, relschoppers, hooligans… Er zijn er zelfs bij die nu een jarenlange gevangenisstraf uitzitten. Dat is crapuul.” Wat zegt het arrest wél? “Het overtreden van fundamentele regels uit het strafprocesrecht, de schending van individuele mensenrechten, de aantasting van de fysische integriteit van mogelijke verdachten, soms zelfs van onschuldige mensen zoals (naam onleesbaar gemaakt door De Standaard/Het Nieuwsblad) kan niet getolereerd worden en zeker niet wanneer deze overtredingen, schendingen en aantastingen uitgaan van politiefunctionarissen van wie men mag verwachten dat precies zij diegenen zijn die deze fundamentele regels dienen na te leven en de fundamentele rechten van de rechtsonderhorigen dienen te waarborgen.” Door het onleesbaar maken van de naam of namen kunnen we niet met zekerheid zeggen over hoeveel mensen het Hof bij de ‘onschuldigen’ rekent, maar het is zeker niet de waslijst van zevenentwintig namen die Debie op zijn weblog bekendmaakte en in Het Nieuwsblad aanduidde als schurken en erger.

3. Na de geciteerde opsomming van “crapuul” vraagt Het Nieuwsblad of je die als agent dan mag folteren? Debie: “Dat zeg ik niet. Als je het dossier grondig onderzoekt, zal je vaststellen dat er veel sprake is van verwarring: was het nu die agent die sloeg, of die agent. Ik ben door het hof van beroep veroordeeld voor slagen waarvan het zogenaamde slachtoffer zelf zegt dat ik het niet was.” Debie probeert zich hier eruit te praten door te verwijzen naar een ondergeschikte, maar die handelde wel onder het gezag van Bart Debie en nergens is aangetoond dat Debie het geweld heeft proberen in te dijken. Integendeel. Het is gelijkaardig aan de zowel door Eerste Aanleg als door Beroep als racistisch gekwalificeerde uitspraak “Wij hebben nu vijf schapen, het offerfeest kan beginnen.” Die uitspraak werd gedaan op een ogenblik dat vijf arrestanten met hun gezicht tegen een muur stonden. Vandaar dat de gearresteerden niet met zekerheid kunnen zeggen of het Debie dan wel een andere politieagent is die die uitspraak heeft gedaan. Maar het betekent daarom nog niet dat die uitspraak niet is gedaan, of niet tot een veroordeling zou mogen leiden (zie ons bericht hieronder).

Het Nieuwsblad is terecht kritisch voor de verklaringen van Debie, maar een paar keer teveel ontbreekt toch de duiding waaruit duidelijk wordt dat Debie nooit het hele verhaal brengt, tot zelfs de feiten manipuleert en verkeerd voorstelt. En zo krijgt Debie sympathie die hij niet verdient.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, media |  Facebook | | |  Print

VB’ER NEEMT LOOPJE MET DE WAARHEID (2)

Amper een uur na het bekend worden van het arrest in de zaak-Debie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080131) schreef Bert Deckers (foto: de jongeling naast Bart Debie die een Deense vlag vasthoudt), voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren en VB-personeelslid, op zijn blog: “Bart Debie werd vandaag veroordeeld tot vier jaar celstraf waarvan 1 jaar effectief. Een niet te bewijzen racistische uitspraak van Debie kost hem één jaar van zijn leven. Zonder de aanklacht voor racisme zou Bart immers geen vier maar drie jaar celstraf krijgen... Uiteraard wens ik Bart alle steun toe die hij nodig heeft!” Deckers lanceerde onmiddellijk op Politcs.be een discussie over de zaak-Debie zoals die door Deckers voorgesteld wordt. Wat Deckers natuurlijk niet deed, is even nagaan wat het Hof van Beroep precies zei over die “niet te bewijzen racistische uitspraak van Debie”.

Wij zullen het dan maar doen, altruïstisch als altijd. “De eerste rechter heeft een te enge feitelijke interpretatie gemaakt door de tenlasteleggingen enkel te beoordelen vanuit de vraag of beklaagde (Bart Debie, nvdr) zelf de uitspraak ‘Wij hebben nu vijf schapen, het offerfeest kan beginnen’ heeft gedaan dan wel er door zijn gedrag heeft toe bijgedragen. Het staat buiten kijf dat deze uitspraak discriminerend is, vermits zij een spottende, denigrerende en negatieve beoordeling inhoudt van personen die in het kader van hun afkomst en cultuur een offerfeest houden en daarbij gelijkgesteld worden met de schapen die traditioneel op zulk feest worden geslacht. Door zulke uitspraak werd in hoofde van de arrestanten een direct onderscheid gemaakt op grond van afkomst en etnie, vermits bij zulk gezegde duidelijk de doelstelling voorligt om de betrokkenen negatief af te schilderen bij vergelijking met de meerderheid van de bevolking die in haar afkomst en cultuur zulk offerfeest niet kent.” Gelet op de eerder in het arrest al behandelde geweldaden vindt het Hof dat “die uitspraak enkel het trieste hoogtepunt is geweest van een optreden waarbij de arrestanten discriminerend, hatelijk en gewelddadig werden behandeld omwille van hun Turkse afkomst.”

“Het Hof weerhoudt dat niet voldoende is aangetoond dat beklaagde de bedoelde uitspraak zelf heeft gedaan. Het staat evenwel vast dat: de gewelddaden pas echt begonnen zijn wanneer (…) als laatste van de vijf werd binnengebracht; beklaagde (nogmaals: Bart Debie dus, nvdr) die avond de meest agressieve was, hij had de leiding en moedigde de anderen aan tot agressiviteit; beklaagde de meeste slagen uitdeelde (…); beklaagde oorzaak was van het machtsmisbruik (…); beklaagde werd herkend als de persoon die zeer kwaad en furieus tekeerging, hij had de leiding, liet de zaak escaleren en trok de anderen mee (…); de vijf Turkse arrestanten op bevel van beklaagde op een rij moesten gaan staan met hun gezicht tegen de muur; de hogervermelde uitspraak werd gedaan op het ogenblik dat de vijf arrestanten op een rij stonden met het gezicht tegen de muur. Op grond van de voorliggende feitelijke gegevens staat het vast dat beklaagde zijn collega’s-ondergeschikten heeft opgehitst en dat deze zich lieten meeslepen door de opruiende taal van hun overste. Beklaagde gebruikte daarbij het meeste geweld. Het is duidelijk dat het door het bijzonder agressieve gedrag van de leidinggevende beklaagde is geweest dat de uitermate afwijkende behandeling van de arrestanten heeft kunnen plaatsvinden zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan. De uitspraak – door wie van de aanwezige politiefunctionarissen dan ook gedaan – is slechts de verbale veruitwendiging van de door beklaagde gecreëerde sfeer en handelswijze, en toont aan dat het optreden van beklaagde gericht was op het afwijkend, hatelijk en gewelddadig behandelen van de arrestanten omwille van hun afkomst en etnie. Zoals uit de feitelijke gegevens blijkt heeft de beklaagde aangezet tot dit gedrag wegens de aangehaalde redenen en is derhalve na nieuw onderzoek door het Hof zijn schuld aan de (…) tenlasteleggingen (…) bewezen geworden.”

Bert Deckers maakte zich op het discussieforum dat hij opende bekend als “burger”, alsof hij een burger is als om het even welke andere. Hij vroeg er om de zaak-Debie “eens objectief te bekijken” maar een correcte voorstelling van de zaak kon er bij hem niet af. Bert Deckers is niet anders dan Bart Debie. Zou het toeval zijn dat ze beiden lid zijn van dezelfde partij?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, media |  Facebook | | |  Print

05-02-08

PATRICK JANSSENS VERTAALT ARREST-DEBIE IN MENSENTAAL. VB OPNIEUW FURIEUS

Sinds hij burgemeester is schuwt Patrick Janssens zoveel als mogelijk politieke polemiek. Hij neemt de term ‘goed bestuur’ wel niet in de mond, maar het is toch met ‘goed besturen’ dat hij meent het VB de wind uit de zeilen te kunnen nemen. De furieuze reactie van het VB op het arrest in de zaak-Debie heeft Janssens ertoe verleid om toch een opiniebijdrage over de zaak-Debie te schrijven.

Janssens herinnert in Gazet van Antwerpen gisteren eerst even aan de feiten “in mensentaal, ontdaan van formeel juridisch jargon. Bart Debie werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar effectief. Dat is een bijzonder zware straf en dat heeft uiteraard iets te maken met de ernst van de feiten. Als commissaris van politie heeft Bart Debie verdachten met het hoofd tegen de muur geslagen, de tanden uitgeslagen, met een stoel op de rug geslagen, in het gelaat gestampt..., een scooter geramd. Hij heeft om dit geweld te verdoezelen processen-verbaal vervalst. Hij heeft meermaals onwettige huiszoekingen verricht en een in beslag genomen laptop verduisterd. Hij heeft bovendien aangezet tot racisme. Het is niet echt verwonderlijk dat zijn toenaam Bart Penalty was. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande is niet wat ik vind, het is wat als onomstotelijk bewezen in het arrest van het hof van beroep staat. Het Vlaams Belang, bij monde van zijn kopmannen Dewinter en Annemans beschouwt de uitspraak van de rechter als een politieke afrekening. Met andere woorden: ze vinden de veroordeling onterecht. Ze beschouwen het optreden van Debie hoogstens als ‘gespierd’. Aangezien Debie de veiligheidsspecialist van het Vlaams Belang is geeft zijn politiewerk een goede indicatie van wat hun visie is op politiewerk.”

“(…) De politie mag en moet hard optreden tegen criminelen. (…) De politie heeft daarvoor uitzonderlijke wettelijke bevoegdheden gekregen. Zo heeft de politie een monopolie op geweld en op vrijheidsberoving. Juist omwille van die uitzonderlijke bevoegdheden is de politie de eerste die de wet en de regels moet naleven. Waar de politie verdachten mishandelt, bewijsmateriaal vervalst, in beslag genomen goederen ontvreemdt en onwettige huiszoekingen verricht is ze zelf de grootste bedreiging voor de rechtsstaat en voor de democratie. In plaats van de bevolking te beschermen wordt de politie dan zelf een bedreiging. Een politiecommissaris die dit soort optreden vergoelijkt door te stellen dat het was om “Antwerpen van uitschot te verlossen” is zelf een onderdeel van de onveiligheid waarvan Antwerpen moet verlost worden. De Antwerpse bevolking verdient beschermd te worden tegen dergelijke politiemensen. Dat weet Bart Debie zelf maar al te goed. De grootste bijdrage die hij tot de veiligheid in Antwerpen geleverd heeft is zijn vrijwillig ontslag uit het korps.” Janssens is blij dat de feiten “mede aan het licht gekomen (zijn) omdat ondergeschikten van Bart Debie zijn praktijken niet langer tolereerden. Mede op basis van hun getuigenissen werd Bart Debie schuldig bevonden. Hiermee heeft het Antwerpse korps bewezen dat het zijn job in eer en geweten wenst te doen.”

Gazet van Antwerpen-commentator Patrick Van de Perre merkt op dat Janssens in zijn opiniestuk met geen woord rept over de bescherming die Bart Debie volgens het Hof van Beroep had van zijn rechtstreekse oversten. Patrick Van de Perre: “Ofwel zijn deze uitspraken op niets gebaseerd en moet dat ook duidelijk worden gecommuniceerd. Ofwel is er inderdaad stront aan de knikker en dan mag de Antwerpenaar van Patrick Janssens en de korpsleiding verwachten dat ook dat probleem wordt aangepakt. Het arrest Debie kan een krachtig signaal zijn, waaruit blijkt dat gewelddadige en racistische agenten niet thuishoren in deze samenleving en de gepaste straf krijgen voor hun gedrag. Maar dan moet ook worden uitgezocht of er sprake is geweest van bescherming. Want anders gaat de kracht van dit arrest verloren en zullen sommigen blijven suggereren dat dit niet meer dan een politieke afrekening is. En dat zou spijtig zijn.”
Philip Dewinter heeft intussen in een persmededeling gemeld dat Bart Debie omwille van bovenvermeld opiniestuk, en uitspraken van Janssens in De Zevende Dag (zie: http://www.youtube.com/watch?v=nxnuHWdTy-k), klacht tegen Janssens heeft neergelegd bij de Antwerpse provinciegouverneur en het integriteitsbureau van de Stad Antwerpen. Philip Dewinter: “In Gazet van Antwerpen verklaart Janssens dat Debie iemands tanden heeft uitgeslagen. Dit staat nergens in het gerechtelijk dossier noch in het arrest.” Al de rest wat Janssens opsomt in zijn opiniestuk is dus wel juist?! Debie zou een in beslag genomen laptop niet mee naar huis genomen hebben. Maar het gerecht acht het wel bewezen dat Debie de pc heeft verduisterd. Waarom zegt Debie dan niet waar de laptop dan wel terecht is gekomen? En Debie zou geen bewijsmateriaal gefabriceerd hebben. Maar Debie is wél veroordeeld wegens vervalsing van pv's, iets waar de rechtbank bijzonder zwaar aan tilt want op wat kan het gerecht zich nog baseren als pv's niet waarheidsgetrouw opgemaakt worden? Kortom, de kritiek van Dewinter en Debie is weer eens theater. Slécht theater.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

03-02-08

DEBIE SCHRIJFT EEN BOEK EN WORDT HET GEZICHT VAN EEN CRIMINALITEIT-WEBSITE

“Eén van hen werd hardhandig geduwd door een agent, waardoor hij met zijn hoofd tegen de radiator terechtkwam. Daarna nam de agent een stoel en sloeg ermee op zijn rug. Toen hij niet meer bewoog, zijn de mishandelingen gestopt.” Een fragment uit het achtenveertig bladzijden tellend arrest over de zaak-Debie. Het is niet zeker of Bart Debie (foto 1) dát fragment zou opnemen in het boek dat hij aan het schrijven is. De website die Debie in elkaar aan het steken is over de criminaliteit in Antwerpen zouden we na de krokusvakantie al kunnen bekijken.

“Hoeveel kunnen schouders dragen?”, zo begint Bart Debie het verhaal over het arrest op zijn blog Over & Out. Menselijk kunnen we begrijpen dat Debie nu diep in de put zit, maar daar staat weer de arrogantie van het baasje tegenover. Hij weigerde om, zoals het gebruikelijk is, beleefdheidshalve recht te staan als de rechter het eindoordeel uitsprak. Hij blijft wat volgens het hof “onschuldige mensen” zijn, bestempelen als “uitschot”. Bart Debie heeft de aard van Rob Verreycken: het ene moment zou je denken dat hij zo braaf en voorkomend is als een Plechtige Communicant, het andere moment is hij zo vuilgebekt als wat en niet vies van fysiek geweld. In een normale politieke partij zou men nu afscheid nemen van zo’n lid, maar het VB is geen normale partij. Rob Verreycken, die na een lange reeks gewelddadige incidenten waarin hij telkens weer betrokken geraakt, in de gangen van het Vlaams parlement een vlag van de N-VA op de grond wierp en brulde dat hij “erop pist”, moest dan wel zijn parlementair mandaat inleveren maar is nog volop actief binnen de partij. Met Bart Debie heeft het VB ook nog plannen. Als Debie wegens zijn ontzetting in de burgerrechten niet meer op de loonlijst kan staan van het Vlaams Parlement, wil Philip Dewinter Debie desnoods uit eigen zak een wedde bezorgen. Eerst zien dat de wedde van Debie niet toch door het VB betaald wordt, en dan geloven.

Maar dat het VB nog plannen heeft met Debie is zeker. Lex Molenaar schreef in zijn commentaar bij de zaak in Gazet van Antwerpen: “Het VB is niet de partij die zich na een veroordeling sereen terugtrekt om de penitentie te bidden. Wellicht wordt Debie de komende maanden meer dan ooit het speerpunt van VB-acties die te maken hebben met veiligheid en het verzet tegen de zogenaamde islamisering van onze steden. Robocop is niet dood, zijn opmars moet nog beginnen.” Ook De Morgen-journalist Jeroen Verelst denkt er zo over: “Het Vlaams Belang heeft nooit een respectabele partij willen zijn, maar doet nu zelfs geen moeite meer om de schijn op te houden. (…) De straatvechters zijn helemaal terug van nooit weggeweest. Ze worden niet meer net als de loketbedienden met een hoofddoek weggemoffeld in de back office. Nee, het Vlaams Belang drukt hen ongegeneerd aan de borst.” Alleen zal het met een enkelband moeilijk zijn om Debie nog tot in VB-hoofdkwartieren zoals aan de Amerikalei in Antwerpen of het Madouplein in Brussel te krijgen. Maar zoals steeds meer mensen van thuis uit werken, zou dat ook voor Debie kunnen. Gazet van Antwerpen vernam van Philip Dewinter dat Bart Debie het uithangbord wordt van een nieuwe website over criminaliteit in Antwerpen. Philip Dewinter: “Dat wordt een meldpunt voor burgers die criminele feiten willen melden. Het stadsbestuur stopt alles in de doofpot. Volgens de communicatiediensten van politie en parket is er nog nauwelijks misdaad in Antwerpen. Wij willen de waarheid openbaren, met overzichten van criminele feiten en daderbeschrijvingen. Bart Debie is met zijn ervaring als politieman en zijn relaties binnen het korps de ideale figuur om zo’n website te organiseren en te beheren.”

De website, waar Debie weken geleden al over sprak op zijn blog, wordt na de krokusvakantie gelanceerd onder de naam www.criminaliteit.org. De website is sinds vrijdag geregistreerd op naam van Philip Dewinter. Ze leren bij bij het VB, nadat een aangekondigde nieuwe url voor het VB-Antwerpen door Blokwatch-medewerker en AFF-sympathisant Pat(je) Coeman geregistreerd werd vooraleer ze bij het VB op dat idee kwamen (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/104/67/lang,nl). De Antwerpse politiekorpschef Eddy Baelemans reageert verrast en afwijzend op de aankondiging van de misdaadwebsite. Eddy Baelemans: "Als het zover is, zullen we die site goed onderzoeken. Er mag geen informatie op staan die het beroepsgeheim van de politie schendt. Wij gaan er in elk geval niet aan meewerken.” Bart Debie verwees op zijn blog al eens naar zijn echtgenote in haar hoedanigheid van politieagente in Antwerpen (foto 2, klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding). Allicht zal zij wel opletten niet betrapt te worden op het doorspelen van gevoelige informatie, maar Debie heeft natuurlijk nog wel meer contacten in het Antwerpse politiekorps. “Uitstel van de tenuitvoerlegging van een deel van de hoofdgevangenisstraf zal beklaagde er hopelijk toe aanzetten zich in de toekomst beter te gedragen”, staat in het arrest van de zaak-Debie. Tja. Met hun nieuwe website zoeken het VB, Philip Dewinter en Bart Debie alleszins weer de grens van het toelaatbare op.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

02-02-08

BART DEBIE NIET 'OVER & OUT'

Je zou denken dat na het verpletterend arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen het gedaan is met de publieke carrière van Bart Debie, door het Hof van Beroep veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan één jaar effectief, voor geweldpleging, racisme, vervalsing en verduistering. Je zou denken: de titel 'Over & Out' is zelden zo toepasselijk als voor Bart Debie's blog.

Maar met een partij als het VB is dat niet zo. Lees hier morgen meer over de plannen van het VB met Debie, en - en dat is vooral de reden waarom we dit berichtje hier posten - lees, geniet en huiver intussen van het arrest in de zaak-Debie zoals dat vandaag on line is gezet door De Standaard en Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/extra/arrest_debie_new.pdf.

11:42 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

31-01-08

STRAF VOOR BART DEBIE VERZWAARD DOOR HET HOF VAN BEROEP

“Het was een bijzonder boze Bart Debie die…” Het VRT-radionieuws lichtte ons meteen in over de gemoedsgesteltenis van de voormalige politiecommissaris, tegenwoordig Antwerps VB-gemeenteraadslid en medewerker van de VB-fractie in het Vlaams parlement, die zich vandaag door het Hof van Beroep in Antwerpen hoorde veroordelen tot een geldboete van 1 250 euro en vier jaar gevangenisstraf waarvan drie jaar met uitstel.

Debie verliest ook voor vijf jaar zijn burgerrechten, wat inhoudt dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid moet opgeven, zich niet kandidaat stellen voor de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 en zelfs niet eens voor zijn geliefde partij kan stemmen. Omdat Debie in cassatie gaat tegen het arrest van het Hof van Beroep heeft de uitspraak van het Hof nog geen onmiddellijke gevolgen. In eerste aanleg was Debie veroordeeld tot ‘slechts’ drie jaar gevangenisstraf met uitstel, en was er nog geen sprake van verlies van zijn burgerrechten. Het Hof van Beroep veroordeelde Debie voor opzettelijke slagen aan vier Turkse arrestanten, vervalsing van processen-verbaal en voor racisme.

Na zijn veroordeling door de Rechtbank van Eerste Aanleg pakte het VB nog uit met een hoera-bericht dat Debie niet veroordeeld was voor racisme (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406). Nu Debie wél veroordeeld is voor racisme klaagt het VB in een persmededeling dat de rechtbank “een politiek statement” heeft gemaakt door te stellen dat “dergelijke daden in een multiculturele samenleving niet getolereerd kunnen worden”. Wat is het probleem? Leven we soms niet in een multiculturele samenleving? Moeten “dergelijke daden”, racistische daden dus, wél kunnen? Het VB vergelijkt de uitspraak tegen haar poulain met de uitspraak na de dood van Guido Demoor, op bus 23 in Antwerpen gestorven na een incident met allochtone jongeren. De manke vergelijking is gelanceerd, maar hopelijk laten de media de volgende uren toch nog juristen aan het woord die de compleet andere context van de zaak-Debie en de zaak-Demoor kunnen verduidelijken.

Vóór de uitspraak sprak Bart Debie nog zijn vertrouwen uit in het Hof van Beroep. In de Rechtbank van Eerste Aanleg had hij geen vertrouwen, in het Hof van Beroep wél. En nu trekt hij naar het Hof van Cassatie wegens vermeende procedurefouten? Het maakt ongeloofwaardig dat er procedurefouten gemaakt zouden zijn, het maakt duidelijk dat Debie hoe dan ook zijn politieke carrière wil verlengen. Jaarlijks worden een duizendtal mensen uit hun burgerrechten ontzet. In de meeste gevallen is dat voor zedenmisdrijven. In 2003, het recentste jaar waarvan volledige cijfers bekend zijn, zijn maar twee mensen omwille van racisme uit hun burgerrechten ontzet. Het Hof van Beroep moet wel héél goede redenen hebben om Debie zijn burgerrechten af te nemen.

De kans dat Debie effectief een jaar achter de tralies moet, is eerder klein. Tenzij het VB haar hard law and order-programma alsnog kan doordrukken. Meestal worden gevangenisstraffen tot één jaar niet effectief uitgevoerd en/of vervangen door huisarrest met een enkelband. 

13:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

27-12-07

Lezersbrief: Vlaams Belang verstoort kerstsfeer in Borgerhout

Het voorbije jaar hebben we de reactiemodule na elk bericht op deze blog moeten sluiten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4821211/regels), maar bezoekers blijven reageren via de mailknop in de rechterkolom. Meestal met tips voor volgende artikels, soms met heuse lezersbrieven zoals over de verhuur van een zaal aan Blood and Honour in Wolfsdonk (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071119) of het samenleven met de Joodse gemeenschap in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071224). Gisteren viel in onze mailbox een brief van A.C. uit Borgerhout die verbolgen reageert op het nieuwe blaadje van het VB-Borgerhout (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071220). De foto’s en verwijzingen naar websites werden toegevoegd door de redactie van AFF/Verzet.

A.C.: “Tussen de kerstkaartjes vond ik maandag in mijn brievenbus ook het blaadje De Borger dat uitgegeven wordt door het Vlaams Belang van Borgerhout. Terwijl de andere post mij een vredevol kerst en gelukkig nieuw jaar toewenste, druipt de zuurpruimerij van De Borger. De ene keer lijkt men het principe van Marie-Rose Morel ‘Goed volk eerst’, daar gaat het om (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071222) genegen, getuige een titel als Vlaams Belang is overlast door sommige allochtone handelszaken beu. Niet alle allochtone handelaars worden verketterd. Maar andere keren is het weer Eigen volk eerst!, en worden zelfs Belgen opgezet tegen andere Belgen. Die van  Borgerhout intra muros (binnen de ring rond Antwerpen) tegen die van Borgerhout extra muros (buiten de ring rond Antwerpen). Ik citeer: ‘De bevolking extra-muros is ‘witter’ en rijker. Nieuwe en jongere gezinnen vestigen zich de laatste jaren in het residentiële gedeelte van Borgerhout. Ze worden door de oudere generatie nogal eens smalend ‘de bobo’s’ genoemd (Nog nooit gehoord in Borgerhout, maar het komt van het Franse bourgeois bohêmes . Zie ook: http://www.emi-artistes.com/renaud/ecard/060719/ecard.html, nvdr). Ze stemmen links en zweren bij hun plakkaatje ‘Zonder haatstraat’ – wat niet moeilijk is wanneer men zich kan vestigen in de duurdere en exclusievere wijken van Borgerhout waar van overlast geen sprake is. Nochtans zijn het die mensen die via hun stemgedrag van intra muros een ‘no go area’ maken door hun afnemende toegankelijkheid. Van ‘bruggen bouwen’ hebben ze nog niet gehoord. Wel van apartheid. Zij sluiten intra-muros in en zorgen ervoor dat er een parallelle gemeenschap naast de onze leeft, omdat ze integratie een vies woord vinden.’

Jongens, jongens toch. Zoveel onzin in een enkele paragraaf. Vooreerst vraag ik me af hoe het Vlaans Belang weet hoe er intra- en hoe er extra-muros gestemd wordt. Vroeger hield de (B)SP bij hoe in de verschillende kiesbureaus gestemd werd, maar sinds het invoeren van het elektronisch stemmen is niets meer bekend over het stemgedrag per wijk. Na de districtsraadsverkiezingen wijtte het Vlaams Belang haar achteruitgang bij de verkiezingen in Borgerhout aan het stemrecht voor (genaturaliseerde) allochtonen, maar nu zijn het weer de bobo’s, de hippe Belgen, die zorgen voor een nefaste verkiezingsuitslag die van Oud-Borgerhout een ‘no go area’ zou maken. Ten tweede, maar dat schrijven ze in het Vlaams Belang-blaadje niet, is het dan erg gesteld met de invloed van de Vlaams Belang-kopstukken bij hun eigen buren. Want waar woont Janice Laureyssens, verantwoordelijk uitgeefster van De Borger? In de Cruyslei, een straatje dat voor het grootste gedeelte grondgebied is van het district Deurne. Meer extra-muros kan je niet bedenken in Borgerhout. Naar het schijnt woont ook Bart Debie extra-muros (Klopt, nvdr). En waar woonde Wim Verreycken voor hij naar het Waasland vertrok? De grote manitoe van het Vlaams Blok/Belang in Borgerhout? Ook al extra-muros. Vlakbij Berchem. Ten derde, wat een gebazel over 'bruggen bouwen', 'apartheid', 'integratie een vies woord vinden'... Het is niet omdat, zoals ze in De Borger vertelt, Janice Laureyssens eens een Marokkaan een lift naar het Centraal Station heeft gegeven, en met de man een goed gesprek had, dat dertig jaar geschiedenis en programma van het Vlaams Blok/Belang overboord is gegooid. Er is meer nodig om te overtuigen.

Dat die van intra-muros beweren dat ze echtere Borgerhoutenaren zijn dan die van extra-muros, daar kunnen we mee leven. Dat is zoals iedereen zijn eigen dorp beter vindt dan een ander dorp. Dat het Vlaams Belang voor de problemen intra-muros met de vinger wijst naar de mensen extra-muros, maar haar kopstukken ook extra-muros wonen, dat is dwazer dan Monty Phyton (zie: http://www.planet.nl/planet/show/id=75051/contentid=758698/sc=d5f982) en Tommy Cooper (zie: http://www.comedyclips.nl/index.php?actie=artiestnaam&artiestnaam=cooper,%20tommy) samen.” Foto 1: De Borger te midden van kerstkaartjes die op onze redactie binnenkwamen. Foto 2: Borgerhout intra-muros. Foto 3: Cruyslei, Borgerhout extra-muros – met vier huizen verder als waar Janice Laureyssens woont inderdaad zo’n vermaledijde Zonder Haat Straat-bordje. Klik eenmaal op de foto's voor een grotere afbeelding.

  • Update. Bart Debie reageerde vandaag op zijn blog op deze lezersbrief. Inhoudelijke argumenten heeft hij niet, hij houdt het dan maar op wat schelden. Bart Debie: "Ook de extreem-linkse tegenstanders hebben ons magazine ontdekt. Veel verder dan wat gelul naast de kwestie komen ze niet." Bart Debie's blog heet dan ook niet voor niets 'Over & Out'. Vrij vertaald: "Ik heb gesproken en daarmee is alles gezegd."
  • Update, bis. Ook Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout, reageert als gestoken door een wesp. Op haar blog haalt ze drie bladzijden lang uit naar "Het fascistisch clubje van AFF". Laureyssens verzint het terwijl ze blogt. Na een scheldtirade van twee bladzijden tegen het AFF schrijft Laureyssens: "Die Marokkaanse lifter die ik heb meegenomen vorige maand wordt nu ook afgedaan als 'verzinsel'." Waarna we een opsomming krijgen van wie de jongste maanden allemaal een lift kreeg van Laureyssens. Om te beginnen "scouts (of zoiets)". Voor de duidelijkheid: noch in bovenstaande brief, noch elders op deze blog van het AFF is in twijfel getrokken dat Laureyssens een maand geleden een Marokkaanse man een lift heeft gegeven naar het Centraal Station.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen |  Facebook | | |  Print