20-12-07

Debie kijkt er weer naast

Bart Debie (gewezen politiecommissaris, VB-gemeenteraadslid in Antwerpen en -veiligheidsadviseur, tolk voor al wie zich van het Duits bedient (Pro Köln, Udo Ulfkotte…) en man van nog twaalf andere stielen en dertien ongelukken) mag zich eerstdaags verwachten aan de uitspraak van het Hof van Beroep in een zaak van racisme, schriftvervalsing, buitensporig politiegeweld en verduistering van bewijsmateriaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406 en http://yelloman1.blogspot.com/2007/11/debie-opnieuw-voor-de-rechter.html). Tenzij hij naar Cassatie trekt wegens procedurefouten die hij nu plots zou ontdekken, is Debie er absoluut niet zeker van dat hij volgende maand nog gemeenteraadslid is. Naast vier jaar gevangenisstraf vraagt het Openbaar Ministerie ook Debie’s ontheffing uit de burgerrechten.

 

Het belet Debie niet om nu al een interpellatie voor de gemeenteraadszitting in januari aan te kondigen. Op zijn blog spreekt Bart Debie wel over Bart Debie in de derde persoon. Bart Debie: “Omdat gemeenteraadslid Bart Debie het gevoel had dat er steeds meer gevallen opduiken van graffitivandalisme en dat het probleem zich zeker in de oude binnenstad enorm manifesteert, stelde hij hierover een schriftelijke vraag aan burgemeester Janssens. Uit het antwoord van de burgemeester (…) blijken de cijfers Debie gelijk te geven. (…) Gemeenteraadslid Bart Debie is van mening dat de stad Antwerpen haar kop niet in het zand mag steken. Door allerlei graffitifestivals en activiteiten zélf te organiseren of te steunen heeft men een klimaat geschept waar sommigen denken dat graffiti altijd en overal toegelaten is. Het stadsbestuur moet dus maatregelen nemen om het graffitiprobleem aan te pakken.”

 

Typisch Debie is dat hij nog altijd niet begrepen heeft dat graffiti naast vandalisme ook kunst kan zijn (foto 1 - klik op de foto voor een grotere afbeelding), en het stadsbestuur enkel dat laatste promoot. Debie is natuurlijk lid van een clubje dat meer dan eens verkrampt reageert op graffiti (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060325). Typisch Debie is ook de foto die hij bij zijn bericht over “gemeenteraadslid Bart Debie” plaatst. Ergens vond Debie een “Fuck the police” als tag (foto 2), en dat klaagt hij nu al een tweede keer op zijn blog aan. In het nieuwe blaadje van het VB-Borgerhout De Borger is het van hetzelfde. Een promineter plaats kon het niet krijgen, op de eerste bladzijde, het eerste artikel. En nu met niet één maar twee foto's van tags tegen de politie. Nochtans staat al jaren niet zover van waar Debie woont “Fuck Joden” op een muur waar dagelijks duizenden auto’s, honderden fietsers en tientallen voetgangers voorbij komen (foto 3). Maar dát neemt Debie niet als voorbeeld van een tag die binnen de kortste keren zou moeten verdwijnen. Elke politicus heeft natuurlijk zijn eigen achterban en doelgroep waar hij in het bijzonder voor opkomt, maar bij Bart Debie is het wel heel eenzijdig. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

16-11-07

De vraag die van het VB...

Groot tumult maandagavond in de Antwerpse gemeenteraadszaal (foto bij het volgend bericht). Gazet van Antwerpen kopt ’s anderendaags – als eerste titel op haar voorpagina – VB stapt op tijdens gemeenteraad na zware REL tussen Bart Debie en burgemeester Patrick Janssens. Het volstond niet de zaak te omschrijven als een “zware rel”. Neen, het was een “zware REL”. Wat was er aan de hand? Was er een goede reden voor een rel?

Bart Debie (foto hiernaast), zelf figurant in tal van televisiereportages (Het leven zoals het is, Telefacts…) en films (Ad Fundum…) wilde weten hoeveel de inzet van de politie kostte bij de verfilming van Tom Naegels’ boek Los door Jan Verheyen. Verfilming waarbij de rellen in 2002 aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, na de moord op 27-jarige islamleerkracht Mohamed Achrak, overgedaan werden met een tweehonderdtal allochtone figuranten (die hiervoor elk 25 euro kregen van Verheyen) en veertig politieagenten die in hun diensttijd in gevechtstenue kwamen opdraven. Burgemeester Patrick Janssens antwoordde dat het het stadsbestuur 15 500 euro kostte, en dat het stadsbestuur dit Verheyen niet zou aanrekenen. Om Antwerpen in beeld te brengen wordt wel meer gedaan.

Debie vindt dat de medewerking van politieagenten aan de film tijdens hun diensturen niet kan. Hij vindt het sowieso al niet opportuun dat die rellen nu in een film zitten, en vindt dat de medewerkende politieagenten dit maar in hun vrije tijd hadden moeten doen. Anders is het natuurlijk als je Bart Debie heet en je politiewerk in real time gefilmd wordt, zoals voor Het leven zoals het is. Dan kan het wél dat je op stadskosten in een film figureert. Maar toch niet als je in een – anders wel op ware feiten gebaseerde – verfilming figureert. Bart Debie kondigde aan een brief te zullen sturen naar het comité P met de vraag of  die medewerking aan de verfilming van Los wel een goed gebruik is van de politiebegroting. Na nog wat over en weer gepraat tussen Debie en Janssens liet die laatste zich ontvallen: “We zullen in de toekomst eens berekenen hoeveel het beantwoorden van al uw vragen kost.”

Meteen was de gemeenteraadszaal te klein om de verontwaardiging van het VB te vatten. Gazet van Antwerpen noteerde: “Daarop reageerde de VB-fractie woedend. Raadslid Jan Penris sloeg bijna de bank doormidden en fractieleider Filip Dewinter brieste: ‘Dit is pure intimidatie van de democratie. Op deze manier kunnen we de gemeenteraad beter afschaffen. (…) Ik eis dat u uw woorden intrekt en uw excuses aanbiedt.’ Patrick Janssens weigerde dat. Hij argumenteerde dat hij de vragen van Bart Debie wel degelijk had beantwoord en zei dat het reglement van de gemeenteraad bepaalt dat het college niet eens hoeft te antworoden op vragen die de uitvoerende macht teveel belasten. Na deze mededeling verliet de voltallige VB-fractie de zitting.”

Het Nieuwsblad meldde dat even later Hugo Coveliers de boze VB’ers vervoegde, en ook Jurgen Verstrepen opstapte. ’s Anderendaags was de “zware REL” ook nog eens voorwerp van een commentaar in Gazet van Antwerpen. “Soms begrijpen we Patrick Janssens niet”, zuchtte Lex Molenaar. “Waarom jaagt Janssens de oppositie (…) plotseling zo de gordijnen in? Ik zie twee verklaringen. Enerzijds is er het karakter van deze burgemeester. Doorgaans heeft hij de volledige controle over de situatie én over zichzelf, maar af en toe kan hij het echt niet laten om eens ongezouten zijn mening te zeggen. Op zulke momenten kan hij bijzonder cynisch zijn. En omdat het zo zelden gebeurt, hakt zo’n opmerking er dan extra hard in. Anderzijds geeft Janssens geregeld de indruk dat hij de gemeenteraad vooral ziet als een noodzakelijk kwaad. (…) (Het  lijkt) hem soms te ergeren dat hij zijn tijd moet verliezen in oeverloze debatten tussen meerderheid en oppositie.”

“Heel wat raadsleden – ook uit zijn eigen kamp – vinden dat een arrogante houding”, voegt Lex Molenaar er nog aan toe vooraleer de koosnaampjes te geven waarmee de oppositie Janssens betiteld. Hugo Coveliers spreekt Janssens steevast aan met “president”. Philip Dewinter noemt Janssens “de zonnekoning”. Het belet niet dat Janssens – vinden wij – toch wel een beetje gelijk heeft als hij zich afvraagt hoeveel het beantwoorden van de vragen van gemeenteraadsleden wel niet kost. Natuurlijk moeten die gemeenteraadsleden hun vragen kunnen stellen, en moet daar op geantwoord worden. Maar herhaaldelijk hebben we de indruk dat het VB met maar vragen af te vuren waarop geantwoord moet worden na het nodige opzoekwerk, vooral beoogt een deel van het ambtenarenapparaat lam te leggen met het beantwoorden van de VB-vragen in plaats van de tijd van die ambtenaren te laten besteden aan de uitvoering van het goedgekeurde beleid.

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

...niet mag gesteld worden

We hebben nog geen bundel ‘schriftelijke vragen en antwoorden’ van dit jaar kunnen inkijken. Maar wat we wel vonden, het tweede kwartaal van vorig jaar bijvoorbeeld, is wel exemplarisch. Er werden in april – juni 2006 tweeënzestig schriftelijke vragen ingediend in de Antwerpse gemeenteraad, waarvan slechts acht van anderen dan VB’ers kwamen. Let wel: naast die ‘schriftelijke vragen’ kunnen gemeenteraadsleden ook nog mondelinge vragen stellen en interpellaties doen tijdens gemeenteraadszittingen, mondeling én schriftelijk vragen stellen in en voor de commissievergaderingen…

En wat wilden de Antwerpse VB’ers zoal weten? Of de schepen weet dat een stagiair in het Antwerps onderwijs gehoofddoekt les gaf en (we vatten samen) wat de reglementering terzake is? (Staf Wouters) Waarom niets terug te vinden is in de milieukrant noch in de milieukalender over hoe je je moet ontdoen van afgedankte GSM-toestellen? (Hilda Vienne) Of de ‘straat’ in het prostitutiehuis Villa Tinto als openbaar domein beschouwd wordt, en of collegeleden of stadsambtenaren belangen hebben in Villa Tinto? (Anneke Vermeiren, toen nog VLD’ster maar intussen VB’ster). Naar aanleiding van de moord op Joe Van Holsbeeck in het Brussels Centraal Station wil Philip Dewinter onder andere weten hoeveel kinderen met ongeldig verblijfsstatuut onderwijs volgen “in de verschillende departementen” van het Antwerps stedelijk onderwijs, of dit geregistreerd wordt en of deze registratie ter beschikking ligt van de politie en/of justitie? Wat de reden is voor het aan- en afrijden van wagens met Poolse nummerplaten in Deurne, en of de politie hiertegen al maatregelen heeft genomen? (Caroline Drieghe)

Hoeveel speelpleinen ingericht zijn met valdempende tegels, en hoeveel het zou kosten mochten die tegels vervangen moeten worden na de verontrustende artikels in de Nederlandse pers over olie in de vermalen autobanden waarmee die valdempende tegels zijn gemaakt? (Christel Luyckx, intussen OCMW-raadslid en waarnemend regiosecretaris van het VB-Antwerpen.) Zal onderzocht worden waarom zich geen nieuwe kandidaat heeft gemeld voor uitbating van het frietkot op het Steenplein? (Christel Luyckx) Naar aanleiding van een vorige vraag, of de brandweer beschikt over kleine zuurstofflessen dan wel het duikflessen zijn? Een vraag van Georges Ver Eecke. Diezelfde Georges Ver Eecke, intussen OCMW-raadslid, haalt zijn ervaring als diepzeeduiker ook boven om te vragen waarom er geen betere afbakening is tussen een tijdelijk strand aan de Scheldekaaien en de Schelde. Of er geen afsluiting kan komen tussen de hondenwei in Ekeren Donk en het fiets- en wandelpad ernaast? (Christel Luyckx) Het is overigens geen zaak die op stadsniveau maar op districtsniveau behandeld moet worden. Enzovoort, enzoverder. Parkeerproblemen mankeren natuurlijk ook niet aan het lijstje. En dan was er nog: hoe het kan dat op huizen in de Joodse wijk van Antwerpen drie opeenvolgende nachten graffiti werd aangebracht? (Philip Dewinter).

Niet alle schriftelijke vragen van VB’ers zijn domme vragen, maar er zijn er wel een pak onnozele vragen bij. De vraag hoeveel het beantwoorden van die vragen kost, mag van het VB niet gesteld worden.

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, debie |  Facebook | | |  Print

05-10-07

De vrouwonvriendelijkheid van het VB (2)

Gisteren citeerden wij hier Mieke Vogels die zei dat het Vlaams Belang "onderhuidse programmapunten (heeft) die vrouwonvriendelijk zijn.” Mieke Vogels zei er niet bij wélke programmapunten ze bedoelde, maar we kunnen ons voorstellen dat ze bijvoorbeeld dacht aan het opvoedersloon. In het VB-programma lees je dat de thuisblijvende ouder een opvoedersloon moet krijgen, niet dat het persé de vrouw is die dat opvoedersloon moet krijgen. Maar bij het VB vinden ze het wel vanzelfsprekend dat het vooral de vrouw is die de kinderen opvoedt. En het VB kan ook niet betrapt worden op campagnes om mannen aan te zetten meer huishoudelijke taken op te nemen. Hoe bij het VB het vrouwonvriendelijke van bij de partijtop en het partijprogramma tot bij het voetvolk zit, kwam deze week nog eens aan het licht.

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (foto 1) verwelkomde dinsdag een nieuwe lichting brandweerlui. In zijn speech stipte hij aan dat de komende tien jaar vierhonderd nieuwe manschappen nodig zijn om de brandweerlui die op pensioen gaan te vervangen. Patrick Janssens: “Op dit ogenblik is er ook te weinig diversiteit in het korps: 0,6 procent vrouwen en 0 procent allochtonen. Daarvan moet werk worden gemaakt.” Vervolgens haalde Janssens uit naar een poster die achter een toog in de brandweerkazerne hing, een poster met een halfnaakte vrouw in brandweeruitrusting (foto 2). “In een werkomgeving waar je verwacht met gemengde ploegen te werken, is dit ongepast en weinig respectvol”, wist Janssens. “Alsof mannen het aangenaam zouden vinden als ze ergens als enige man werken en er posters met naakte mannen aan de muur hangen.” Janssens hoopte dat het de laatste keer was dat hij dit vriendelijk moest vragen. Een volgende keer zouden tuchtmaatregelen volgen.

De aanwezige brandweermannen konden er geen begrip voor opbrengen. Nog terwijl Janssens aanwezig was, krabbelde iemand met krijt op een muur van de brandweerkazerne Kwor mottig van A, waarna de ondertekening volgde: VB. Volgens Gazet van Antwerpen – die het nieuws woensdag uitbracht, en de enige krant is die melding maakt van de ondertekening van de slogan – staat die ‘VB’ wel degelijk voor Vlaams Belang. Het wekt geen verbazing. Natuurlijk is niet heel het korps VB-gezind, maar er zijn wel voorgaande bekend van Antwerpse brandweermannen met sympathie voor het VB. Zo kluste een Antwerpse brandweerman bij als voetbaltrainer en liet hij zijn jonge voetballertjes na de training affiches gaan plakken voor het VB, tot ontzetting van hun ouders die heel andere politieke opvattingen huldigen. Een andere brandweerman hief na een drankpartij het Horst Wessel-lied aan, de hymne van Adolf Hitlers Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Bij het VB heeft men alle begrip voor de actie van hun lid in de brandweerkazerne in Antwerpen-Zuid. Bart Debie (foto 3): “Van nieuwe mensen motiveren heeft de brulaap van A niet veel kaas gegeten. Waar maakt de man zich druk over? Al eens naar de kleerkasten en kantoren van de politie gekeken? Al eens rondgekeken op bepaalde kasten in het stadhuis?” Debie noemt de houding van Patrick Janssens verder nog “heel erg hypocriet” omdat Janssens meewerkte aan een campagne tegen borstkanker waarin Flair-redactrices zich zogezegd lieten bepotelen door een reeks BV’s. Alsof die B.V.’s met hun handen in verf de borsten van die vrouwen zouden vastgepakt hebben. In Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet vertelde Janssens gisteren dat hij niet als preutse burgemeester wil overkomen. Patrick Janssens: “Begin november stel ik een naaktkalender van een groep Antwerpse cafébazinnen voor, waarvan de opbrengst naar de vzw Zinloos Geweld gaat.” Zijn exemplaar van die kalender gaat Janssens wel niet op het Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis ophangen.

Over de nodige diversiteit bij de brandweer, inclusief meer vrouwen die zaken toch anders dan mannen aanpakken, geen woord bij het VB. Laat staan een goed woord. Wel steun voor de protesterende brandweermannen die dan wel niet de meest shockerende foto ophingen, en vergoeilijkt worden met verwijzingen naar kleerkasten en kantoren elders. Wat in privé-plekken hangt, daar maakt Janssens nochtans geen punt van. Wat in kantoren aangetroffen wordt, daarin is het VB dubbelzinnig. Het bekritiseert Janssens als die posters weg wil die sommige vrouwen aanstootgevend zouden kunnen vinden, maar steunt Janssens voor 300 % als die hoofddoeken weg wil achter loketten omdat sommige mensen die aanstootgevend zouden kunnen vinden. Als er al een rechte lijn te bekennen is in het discours van het VB… is het de lijn van het vrouwonvriendelijk zijn.

En dan nog dit. De vakbondsafgevaardigden bij de Antwerpse brandweer wijzen erop dat ze andere zorgen hebben dan de poster waarover Janssens valt. ACV-afgevaardigde Simon Keersmaekers (in Het Nieuwsblad): “Er is de aanslepende discussie over ons pensioen op 58 jaar. En we hebben als enige beroepskorps zowat geen zaterdagvergoeding. Daar zouden we liever wat over willen horen in plaats van ons te viseren over naaktfoto’s.” Collega ACOD-afgevaardigde Walter Huybrechts: “Voor ons staan er belangrijkere dingen op de agenda. Zo vrezen we bij nieuwe onderhandelingen in oktober zware afslankingen. Dan staan wij, als Antwerpse brandweer in ons blootje.” Als burgemeester Patrick Janssens dáárvoor geen bevredigende oplossing vindt, zal hij op nog minder begrip kunnen rekenen voor zijn houding over de gewraakte poster en zal het VB nog meer garen kunnen spinnen bij het ongenoegen dat bij het Antwerps brandweerkorps leeft.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, debie |  Facebook | | |  Print

14-09-07

VB'ers in de Brusselse politiecellen. Bart De Bie heeft zich "geamusseerd".

Het kon haast niet anders, maar dinsdag werden nogal wat Antwerpenaren opgepakt bij de niet-toegelaten manifestatie in Brussel. We signaleerden gisteren al Albrecht Cleymans. Ook Bart Debie (foto 2) mocht kennismaken met de Brusselse politiecellen. Maar hij klaagt niet: hij werd door de politie telefonisch verwittigd dat men hem wilde oppakken. En eens opgepakt werd hij met enige egards behandeld. Bart De Bie: “Ik heb daar leuke en onderhoudende gesprekken gehad met verschillende agenten die van mij nog les hadden gekregen. Het feit dat we ten volle gebruik konden en mochten maken van onze GSM was ook handig. Zo konden we vanuit de cel rustig met alle pers communiceren. Waarvoor dank. (…) Enfin, ik heb mij kostelijk geamusseerd.” Dat Bart De Bie ‘geamuseerd’ met een dubbele ‘s’ schrijft, als in ‘ss’, zal wel toeval zijn.

De voorzitster van Debies Borgerhoutse VB-afdeling, Janice Laureyssens, werd ook al opgepakt. Janice Laureyssens verhuisde vlak voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Stekene naar Borgerhout, waar ze al vlug voorzitster werd van de plaatselijke VB-afdeling en fractieleidster in de Borgerhoutse districtsraad. Wat meer wijst op bloedarmoede bij het VB-Borgerhout na het vertrek van de Verreyckens dan op wat anders. In Stekene kweekte Laureyssens aanvankelijk ezels, later hield ze er een manège voor paarden open. Vandaar de VB-affiche van Laureyssens uit 2003 (foto 1). Janice Laureyssens:  “We zagen de bui al aankomen toen we met enkele mensen door de Brusselse straten liepen. Legervoertuigen met een soort mitrailetten (sic, ‘mitrailleurs’) met rubberen kogels reden ons voorbij. Op het moment dat ze ons passeerden werd de loop heel provocerend op ons gericht. Politie te paard, met honden, met de wagen, met waterkanonnen en combi’s stonden overal en op elke hoek.” Als Frank Vanhecke en Philip Dewinter in een politiebus werden gestopt, probeerden Antwerpenaren te verhinderen dat de bus kon wegrijden. Naast Albrecht Cleymans onder andere voormalig Gents en tegenwoordig Antwerps gemeenteraadslid Wim Wienen (foto 3). Allen werden ze opgepakt en zouden ze in een politiecel belanden. Janice Laureyssens vroeg de politie op te houden met “deze ongehoorde brutaliteiten”.

Janice Laureyssens: “Met als gevolg dat ik hetzelfde lot onderging. Ik werd geboeid en eveneens de bus ingestampt waar men nog steeds bezig was (met) Frank Vanhecke, die eveneens met de handen op de rug geboeid nog slagen aan het incasseren was tot hij half bewusteloos was. Filip Dewinter probeerde op de bus te geraken en de sleutel uit het slot te trekken. Hij werd enorm hardhandig aangepakt en van de bus gegooid. Toen hij op straat lag en onze bus doorreed zagen we dat er zes man boven op hem zaten om hem vakkundig te bewerken. De bus reed bijna over zijn benen en stopte enkel omdat we allemaal op de bus begonnen te roepen en te brullen en op de tussenschotten begonnen te bonken. De bus reeds verder tot aan het justitiepaleis waar uiteindelijk bijna 150 à160 mensen werden opgesloten. Ik zat met vier andere vrouwen in een cel van 1,5 op 1 meter. Een cel waar amper drie zitplaatsen waren, dus moesten er altijd twee blijven rechtstaan of op de grond gaan zitten. Na een paar uren kwam men ons fouilleren, moesten we alles afgeven waar we eventueel zelfmoord konden mee plegen: veters, ceinturen enzovoort, tot onze BH toe… Ook onze tassen, GSM’s, juwelen – dus ook trouwringen e.d. – moesten we afgeven.

(…) Na nog eens een paar uren werden we één voor één opgehaald en werd een foto gemaakt en papieren opgemaakt die we moesten tekenen vooraleer we terug naar een cel werden gebracht. Een andere cel deze keer. Ik kwam nu terecht in een cel waar al urenlang een heel jong Waals meisje uit Namen zat opgesloten. Nadien kwamen er nog drie vrouwen bij. (…) Een Antwerpse politieagent kwam naar onze cel toe en zei dat we een klacht moesten indienen tegen de nooit eerder geziene brutaliteit van de Waalse politieagenten. Hij zei ‘want dat krijgt nog een staartje…’ Ondertussen was de lucht in de cel zo slecht dat er nog iemand ziek werd. Ik riep een politieagent en het duurde nog eens twintig minuten vooraleer ze haar eruit haalden. Wie naar het toilet moest, mocht een politieagent vragen de deur te openen en met twee of drie man mocht de ‘gevangene’ naar een vies, stinkend toilet waarvan de deur niet dicht ging en blijkbaar nog nooit werd doorgespoeld. Het kon ook niet, want er was geen spoelbak aan. Er werd ons gezegd dat (we) tot middernacht zouden vastzitten, maar rond 17 uur merkten we dat de toestand veranderde. We kregen een flesje water en een suikerwafel. De politie werd iets vriendelijker en even later begon men gevangenen vrij te laten. Filip Dewinter en Frank Vanhecke mochten buiten. Het duurde echter een eeuwigheid vooraleer iedereen eruit was. Ik werd om 19.15 uur buiten gezet.” Volgende keer maar beter terug paarden gaan verzorgen?

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laureyssens, actie, debie |  Facebook | | |  Print

10-09-07

Kruis erover.

Het nadeel van gedrukte media is dat het een tijd duurt vooraleer de artikels gelayout en gedrukt zijn, en tot bij de lezer geraken. Sinds Johan Cruyf weten we echter dat elk nadeel zijn voordeel heeft, en het voordeel van gedrukte media zou dan wel eens kunnen zijn dat het aangeeft of wat in die artikels staat consistent is. Of het ook nog na een paar dagen of weken overeind blijft. Bij het VB en het Vlaams Belang Magazine is dat duidelijk niet het geval. 

Het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine, dat vrijdag in de brievenbus van de VB-leden viel, is gewijd aan De tol van de islamisering (foto 1). Philip Claeys bespreekt de keuze tussen islamisering en vrijheid, Wim Van Osselaer heeft het over de betoging van 11 september, in een niet-ondertekende bijdrage wordt organisator Udo Ulfkotte geïnterviewd, Ludo Leen bepreekt het boek Islamisten en naïvisten (
http://www.nieuwamsterdam.nl/islamistenennaivisten), Marc Joris huivert van de verkiezingen in Turkije in Minaretten zijn onze bajonetten, Marc Joris spreekt ook over islamitische paranoia in Libië… Er blijft amper nog plaats over om de Vlaamse onafhankelijkheid te bespreken, maar gelukkig (?) toch nog wel plaats om de Cahiers Staf De Clercq aan te prijzen. Staf De Clercq, notoir collaborateur (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_de_Clercq).
 

Udo Ulfkotte mag vrij zijn mening uiten in het Vlaams Belang Magazine. Ja, zo zijn ze bij het VB. Zolang die mening maar overeenkomt of sterk aanleunt bij wat zijzelf denken. Maar intussen is Ulfkotte gestopt met de agitatie voor de verboden betoging op 11 september, en zegt hij misbruikt te zijn door het VB (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070906). Ulfkotte? “Kruis erover”, zegt Bart Debie die de voorbije weken niet van de zijde van Ulfkotte week. Prompt zette Debie een foto op zijn weblog die dat moet illustreren (foto 2). Debie begint Ulfkotte meteen af te kammen. Bart De Bie: “Ik heb Udo Ulfkotte leren kennen als een rare man. (…) Hoe dichter 11 september komt, hoe meer rare kronkels de man vertoonde.” Ook de rol van Ulfkotte als organisator van de verboden betoging wordt nu in een ander daglicht geplaatst. De manifestatie was aanvankelijk georganiseerd door Anders Gravers en Stephen Gash, en Ulfkotte is er pas later bijgekomen.
 

In het Vlaams Belang Magazine klinkt het nog heel anders. Daar luidt het dat internetcontacten Ulfkotte, Gravers en Gash samenbrachten. “Ulfkotte en co wilden…”: in het Vlaams Belang Magazine is het duidelijk dat Ulfkotte de voornaamste organisator is. Hij, en niet Gravers en Gash, krijgt dan ook een paginagroot interview in het Vlaams Belang Magazine. Maar nu liggen de zaken anders. Nu schrijft Bart De Bie: “Meneer Ulfkotte is een fantasierijk man”, om te besluiten met “een citaat van een Antwerpse hoofdcommissaris: ‘De zwakken moeten eruit’.” Met die "Antwerpse hoofdcommissaris" bedoelt De Bie waarschijnlijk Serge Muyters, vroeger chef van De Bie in de politiezone West en tegenwoordig chef Operaties bij de Antwerpse politie. Kruis erover: Ulfkotte, de zwakken... maar ook het Vlaams Belang Magazine. Niets is nog zeker.

Zaterdag werd op de nationale website van het VB de boodschap verspreid dat de aangekondigde verboden betoging tegen 'de islamisering van Europa' geen Vlaams Belang-manifestatie is. Maar dan op zo'n wijze dat de VB-militanten weten waar ze morgen moeten zijn. "Een en ander zal zich beperken tot een korte protestactie die op dinsdag 12 uur aan het Brusselse Schumanplein plaatsvindt. We wijzen erop dat deze actie géén manifestatie is van het Vlaams Belang en onze partij niet bij de organisatie ervan betrokken is. Het partijbestuur van het Vlaams Belang doet geen oproep in deze of gene zin en laat zijn leden en sympathisanten vrij om al dan niet aan deze actie deel te nemen. Voor het overige roept het Vlaams Belang zijn aanhangers op om in geen geval in te gaan op mogelijke provocaties en onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden."

"Het partijbestuur van het Vlaams Belang doet geen oproep..." maar van hoog tot laag, van Philip Dewinter tot Bart Debie en Bert Deckers, staan op VB-weblogs banners en andere illustraties (foto 3: illustratie op de website van Philip Dewinter en het VB-Antwerpen) om naar de betoging van 11 september te gaan, minstens het thema van de betoging warm te houden. De 'deugd' van de hypocrisie werd en wordt vooral de christendemocratie aangewreven, maar bij het VB kennen ze er ook alles van.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, actie, islam |  Facebook | | |  Print

06-09-07

Udo Ulfkotte voelt zich misbruikt door VB en doet niet langer mee met aan betoging op 11 september. Andere organisatoren en VB zetten door.

Het journaal (VRT-televisie) maakte vanavond bekend dat Udo Ulfkotte (foto 1), de bekendste organisator van de verboden betoging op 11 september, voor die betoging afhaakt. In een fax aan de Brusselse politie liet hij gisteren weten zich te distantiëren van de voor 11 september aangekondigde manifestatie. De man voelt zich misbruikt door het Vlaams Belang.

Een medewerker van AFF/Verzet was de voorbije dagen in correspondentie met Udo Ulfkotte. Hij schreef Ulfkotte verheugd te zijn dat die zich distantieert van racisme, maar wees erop dat hij wel samenwerkt (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.173663) met de grootste politieke organisatie in Vlaanderen, en verhoudingsgewijs zelfs in Europa, die veroordeeld is voor racisme (zie: http://www.mensenrechten.be/documents/04-04-21_gent.doc en http://www.mensenrechten.be/word/HvC091104.pdf). Dezelfde mail werd ook gestuurd naar de twee andere organisatoren van de verboden betoging: Anders Gravers en Stephen Gash. Deze laatste stuurde zijn mail voor een antwoord door naar Udo Ulfkotte. Ulfkotte antwoordde dat de organisatie niets te maken heeft met het Vlaams Belang maar niet kan verhinderen dat VB-kiezers naar de betoging komen afzakken.

Onze medewerker antwoordde daarop dat hij wel begreep dat men niet kan verhinderen dat VB-kiezers naar de verboden betoging komen, maar iets anders is de VB-leiding die door iedereen herkend wordt of ze een partijvlag bij hebben of niet. “Zeg dat de leiders van een partij veroordeeld voor racisme niet welkom zijn om een proper imago te geven aan de betoging”, besloot onze medewerker. “I already did that publicity”, antwoordde Ulfkotte waarna hij verwees naar een artikel over Pro Köln in een Duitse krant (zie: http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1187348190615.shtml).

Pro Köln is een extreemrechts partijtje in Keulen waar Bart Debie (foto 2) met een 17-koppige delegatie van het VB-Antwerpen naartoe trok in maart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070324), waarna Pro Köln vorige zaterdag, 1 september, op tegenbezoek was in Antwerpen (zie: http://www.pro-koeln-online.de/artikel5/antwerpen.htm). De ogen van Ulfotte zijn geopend en in Terzake zei Ulfkotte vanavond: “Ik had me nooit mogen inlaten met Vlaams Belang.” De twee andere organisatoren van de verboden betoging zetten wel door, en het VB heeft dixit Bart Debie “een heel originele actie in petto” voor 11 september. Dus toch een actie om als VB op te vallen, en niet zoals eerder gezegd om als anonieme betoger dan wel ‘toerist’ naar Brussel te gaan.

19:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, islam, actie |  Facebook | | |  Print

31-08-07

Bart Debie twijfelt aan deelname 11 september-betoging omwille van deelname van neonazi's?

Bart Debie heeft zich de voorbije dagen de benen onder het lijf gelopen om de organisatoren van de verboden betoging op 11 september te helpen maar het mocht niet baten: de Raad van State vond de argumentatie van Hugo Coveliers "buitengewoon summier" en "nietszeggend", en zag geen afdoende reden om het betogingsverbod in te trekken. Hugo Coveliers gaat nu proberen zijn gelijk te halen in een kort geding bij de burgerlijke rechtbank. Wanneer de argumentatie "buitengewoon summier" en "nietszeggend" is, kan je toch geen lang geding inspannen, ;-). Maar intussen begint Bart Debie te twijfelen of hij wel zou mee betogen op 11 september. Niet omdat de Raad van State het verbod om op 11 september te betogen bevestigde. “No matter what!”, schrijft Debie op zijn weblog. Maar omdat neonazi’s als vliegen op een pot confituur naar de betoging dreigen af te komen. Maar Debie – zo zijn politici – houdt nog een slag achter de hand. Hij gaat een en ander onderzoeken, daarvoor zijn politiecontacten aanspreken en dan beslissen wat hij die 11ste september gaat doen.

Bart Debie: “Voor mij mag iedereen deelnemen (wie ben ik tenslotte) en de betoging met dit specifieke thema zou een succes zijn als er mensen van allerlei rang en stand, én ook afkomst aan zouden deelnemen. Op die manier hebben we een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Het zijn heus echt niet alleen de Vlamingen die last ondervinden van de toenemende islamisering. Ik verneem her en der (ook al dan niet bewust verkeerd gecommuniceerd door sommige media) dat een bende hooligans van Blood & Hounour en Stormfront bussen zouden inleggen om naar Brussel te komen. Kijk, als dit juist is dan is mijn goesting al over aan het gaan. Ik heb die gasten niet nodig en wil er niet mee geassocieerd worden. En dat is nu net wat de Belgische media zal gaan proberen. Ik ga de komende dagen voor mezelf dus ernstig en grondig proberen te analyseren wat die bende gekken van plan zijn. En ja, ik zal daarover ook bij mijn politiecontacten gaan polsen. Ik zal dan rustig en in alle kalmte oordelen wat ik ga doen. Ik zal tevens mijn partijkopstukken terzake adviseren. (…) Het is triest dat een bende hooligans hier misschien misbruik van wil maken om wat rel te schoppen. Intussen word ik ook geïnformeerd dat de informatie van sommige media opgeklopt zou zijn en dat sommigen zich voordoen als zijnde lid van een organisatie terwijl dat niet zo zou zijn. Zoals gezegd ik ga dat voor zover mogelijk onderzoeken en zal dan een oordeel vellen.”

Bart Debie krijgt meteen lik op stuk van ene Didier: “Bart je plaat blijft hangen. Blood and Honour en Stormfront zijn helemaal geen gekken, maar overtuigde Nationaal Socialisten. Net zoals wijlen Karel Dillen, Bert Eriksson, etc. Daar is helemaal niets fouts mee. Wees toch eens eerlijk en kijk in de spiegel. Zelfs Filip De Winter kwam regelmatig in lokaal Odal (het café van VMO-kopstuk Bert Eriksson in de Ballaertstraat in Antwerpen, red.), alwaar een groot portret van Rudolf Hess aan de muur hing. In datzelfde lokaal had jaarlijks op 20 april de Hitler geburtstag-herdenking plaats. Als je op zere tenen trapt, kunnen we misschien de geheime archieven van het Blok eens open gooien. Links Vlaanderen zou hiervan smullen. Dus ophouden met je idioterie om tegen Blood & Honour of Stormfront te ageren. Laat die jongens gewoon doen met hun concertjes, zij doen geen kat kwaad.”

Sommigen vinden het goed dat Debie zich afzet tegen de neonazi’s die naar Brussel willen afzakken. Een onbekende postte als reactie op Didier: “Ik vind het juist knap van Bart dat hij zich tegen jullie uitspreekt. Dat bewijst dat hij geen meeloper is. En dat pikt bij sommigen. Ten bewijze de gefrustreerde reacties van jullie kleine neo-naziekes! Doe zo voort Bart, je gaat een mooie politieke toekomst tegemoet.” Maar Didier laat zich niet van de wijs brengen: “Ik heb zo'n sterk vermoeden dat Bartje van betogen nog niet veel kaas heeft gegeten. Gaan de twintig ouwe rakkers van Voorpost de ordedienst verzorgen als er honderden Nieuwe Belgen als ratten uit de riolen komen gekruipen om jullie kop in te slaan... Dit is Brussel, Bart, en niet Keulen waar er veel meer discipline is bij tegenbetogingen.” 

Een politieagent die zegt “de AFF-betoging meegemaakt” te hebben en hoopt dat het in Brussel niet zo erg wordt op 11 september, vindt dat men bij het VB niet wakker moet liggen van de mogelijke komst van neonazi’s. René (in zeer gebrekkig Nederlands, dat we zoals andere citaten hierboven omwille van de leesbaarheid gefatsoeneerd hebben): “Blood and Honour, Stormfront... Och ze zouden beter niet bestaan maar het zijn de tegenhangers van radicale extreme moslims. De eerste groep: daar hebben we geen last van, nooit een veroordelingen gekregen en iedereen beziet ze met een scheef oog. De tweede groep: onze extreme Islaaaaaamertjes zijn verantwoordelijk voor duizenden onschuldige slachtoffers, krijgen van onze regering onrechtstreeks steun, bepampering en begrip in allerlei vormen. Als ik ze dan vergelijk met onze Blood and Honour’ers en Stormfronters zijn deze laatsten vergeleken met onze Allahers ‘kastekinderen’. Nu kan je het VB (onterecht) verwijten dat ze bindingen hebben met ‘krapuul’, maar ik heb toch liever een Blood and Honour-gast in mijn huis dan een moslimextremist. Bij die laatste ben ik niet zeker of ik het zal overleven. In tegenstelling met onze Blood and Honour-gast, daar kunt ge nog mee klappen.”

Ene ‘Gentenaar’ probeert aan te tonen dat het nieuws over neonazi’s die naar Brussel zouden afzakken opgezet spel is. Als bewijs haalt hij een bericht aan dat op het Stormfront-forum gepost is… maar niets anders is dan het Belga-bericht over die zaak. ‘De media verzinnen iets, dat bericht wordt overgenomen door een neonazi-discussieforum, en is dan het bewijs voor de media dat…’, is de redenering Maar zo zit het niet ineen. Onze ‘Gentenaar’ verzuimt verder te kijken op het Stormfront-forum of andere neonazi-discussiefora. Ons bericht dat neonazi’s vanuit Duitsland een of meerdere bussen willen inleggen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070827) werd niet opgepikt bij Stormfront maar bij een ander neonazi-discussieforum. Op een ander extreemrechts discussieforum vonden we dan weer bovenstaande illustratie. Als het aan sommigen ligt, belooft het een hete 11 september te worden in Brussel. Ook Yelloman (zie: http://yelloman1.blogspot.com) ontdekte, onafhankelijk van AFF/Verzet, dat neonazi's zich aan het mobiliseren zijn.

Maar we hebben ook goed nieuws voor Bart Debie: sommige neonazi’s willen niet gaan betogen in Brussel omdat de betoging als een multicultureel initiatief wordt voorgesteld, gekaderd in verschillende mensenrechtenverklaringen. En dan verwijst men naar het interview dat Udo Ulfkotte gaf aan ’t Pallieterke (zie voorlaatste paragraaf van: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070822). Hun redenering is: “1. Wij nemen niet deel aan betogingen die moeten dienen om multiculturalisme te gaan verdedigen tegen wat dan ook, zelfs al is dit de niet-Europese religie islam. 2. Wij weigeren de liberaal geïnspireerde mensenrechtenverklaringen als een weerklank van de Europese maatschappelijke idealen te aanzien. Deze verklaringen zijn ideologisch liberaal gekleurd en dienen bovendien als alibi voor een imperialistische oorlogspolitiek tegen regimes die de Washington-wereldorde niet aanvaarden.” Bij dat laatste ligt een derde verklaring waarom ze op 11 september niet naar Brussel afzakken. “Onze vijanden zijn niet bepaalde gelovigen of welbepaalde religies. Onze vijanden zijn integendeel het transnationale bedrijfsimperialisme en het supranationale kapitalisme. Dit systeem is de oorzaak van de massale invoer van vreemde arbeidskrachten. Het vrijmarktsysteem is de oorzaak en de fervente verdediger van de multiculturele maatschappij. Het is de veroorzaker van al de ellende die wij nu meemaken in onze westerse wereld, inclusief het islamprobleem. (…) Daarom zal onze strijd tegen de multiculturele maatschappij niet verminderen. Maar wij strijden voor de eigen belangen (economische-culturele) van onze volkeren. Niet gestuurd door een Amerikaanse marsorder. Daarom bedanken we voor deelname aan de manifestatie op 11 september.”

Zover heeft Bart Debie waarschijnlijk nog niet nagedacht.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, islam, actie |  Facebook | | |  Print

10-08-07

Bart Debie fan van Rock Against Racism-groepen?

Prince-BusterRock-Against-Racism 1Antwerpgipsyskaorkestra-2In de kranten stond woensdag dat Adolf Hitler niet alleen, en veel, luisterde naar muziekopnames van Richard Wagner. Maar evenzeer naar werk van de Russische componist Peter Tsjaikovski (die bovendien een homo was) en werk van Joodse muzikanten. Mensen die anders tot ‘vijand van het Derde Rijk’ werden uitgeroepen. Het gebeurt echter meer. Op een VB-vergadering die we incognito bijwoonden zagen we eens mensen die anders als ‘langharig werkschuw tuig’ worden omschreven, maar ook een VB-militant die een jasje droeg met daarop het logo van UB40. Een Britse, bij uitstek multiculturele, reggaegroep. En wat te denken van VB-veiligheidsadviseur Bart Debie?

Bart Debie titelde op 2 augustus op zijn blog: Bart @ concert Prince Buster (en AFF ook). Waarna hij uitlegde dat hij een ska-liefhebber is, naar de Lokerse Feesten zou afzakken voor het optreden van Prince Buster (foto 1), en zelf even in een ska-bandje gespeeld heeft. Met dat laatste is hij echter vlug gestopt omdat zijn muzikaal talent naar eigen zeggen “écht wel ondermaats” is. Bart Debie – we hadden niet anders verwacht – probeert ska-groepen als Madness en The Specials in de rechtse hoek te stoppen. Bart Debie: “Zoals gezegd kan ik ook andere ska-groepen (dan Prince Buster, red.) best smaken. Die worden volgens sommigen dan ‘rechts’ genoemd. So what, gewoon beestig goeie muziek”, waarna Debie verwijst naar de clip Night Boat To Caïro van Madness. In het AFF/Verzet-artikel waarnaar Debie linkt (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070801) wordt nochtans breedvoerig uitgelegd dat extreemrechts Madness voor zijn kar heeft willen spannen, maar de groep zelf daar niet van moet weten. Ter inleiding van een filmpje van The Specials luidt het: “Ja ook hier is het publiek soms nogal politiek ‘rechts’ te situeren. En dan?” Hier spreekt Debie wel over het publiek en niet over de groep zelf, maar als daar (extreem-)rechts op af kwam, is het ondanks zichzelf. The Specials waren uitgesproken antiracistisch, en werkten mee aan het opzetten van Rock Against Racism-concerten (foto 2). Maar goed, we gunnen het Debie dat hij zijn hartje kan ophalen aan ska-muziek. Beter dat dan dat hij wat anders uitsteekt. 

Gisteren hebben we Debie niet gezien in Lokeren. Toen opende Garland Jeffreys (
http://www.garlandjeffreys.com) het programma met een stomende set en (!) Lou Reed als gastzanger bij Hail Hail Rock 'N' Roll (zie: http://www.youtube.com/watch?v=bIIXawbx1pQ). Garland Jeffreys, een New-Yorker van zwarte en Portoricaanse origine die in ons land een nummer één-hit had met Matador. Zijn combinatie van rock, soul en reggae leverde echter nog meer stevige nummers op. Jeffreys zingt al zijn leven lang over racisme. Racisme stond al centraal op zijn lp Ghost Writer  uit 1977, maar als Garland Jeffreys vijftien jaar later Don’t Call Me Buckwheat opnam bleek de thematiek van racisme nog even actueel te zijn. Niet dat als mensen van verschillende huidskleuren niet met elkaar kunnen opschieten, het altijd racisme is. “We zijn mensen met onze zwakheden en minder fraaie trekjes. Niemand is perfect, hé”, zei Garland Jeffreys zaterdag nog in De Morgen. Maar er is ook wel wél racisme, en sommige partijen – om het VB niet te noemen – vergoeilijken zoveel dat het discriminerende bij racisme onder de mat geveegd wordt. Dat is natuurlijk een stap te ver. Bart Debie zei na zijn veroordeling door de rechtbank van eerste aanleg in april (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406) overigens dat hij blij is dat hij niet veroordeeld is voor racisme. Flink van de jongen, maar wat hij er niet bij zei, is dat hij niet voor racisme veroordeeld is omdat er tegenstrijdige getuigenissen zijn over welke politieagent racistische uitspraken heeft gedaan bij de arrestatie van een Turkse familie ("Hier hebben we vijf lammetjes, het Offerfeest kan beginnen."). 

Garland Jeffreys – dat is ook waar – brengt geen ska. Wie dat wel doet, hot in town is, en vanavond een gratis concert geeft, is de Antwerp Gipsy-Ska Orchestra (foto 3,
www.gipsyska.com). Zien we hier Debie terug? Zoals de naam het aangeeft brengt de Antwerp Gipsy-Ska Orchestra een mix van zigeuner- en ska-muziek. Daarnaast ook wel authentieke Roma-muziek, met het accent op dansbare muziek. De groep is ontstaan uit een ontmoeting van enerzijds mensen die elkaar hadden gevonden in het alternatieve – en dus door het VB met een scheef oog bekeken – jeugdcentrum Scheld’apen (http://www.scheldapen.be) en er fanfares vormden. Eerst de – nog met de Prijs van het Kris Van Gysel-fonds voor beste nieuw antifascistisch initiatief gelauwerde – Antifare La Familia, later de Ambrassband. En anderzijds het gezelschap van het Kadrievi Orkestra, Macedonische zigeuners die in Antwerpen zijn gestrand. Daar kwam nog ander volk bij zodat de Antwerp Gipsy-Ska Orchestra nu een gezelschap is met groepsleden uit België, Kosovo, Frankrijk, Chili en Argentinië. Ze hebben pas een cd uit, waarvan het titelnummer Tuttilegal luidt. Vanavond speelt de Antwerp Gipsy-Ska Orchestra in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Om 20.30 uur, en de inkom is gratis. Het VB heeft zich twee jaar geleden verzet tegen die gratis vrijdagavondconcerten, maar moest uiteindelijk bakzeil halen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060718). De laatste weken waren op die gratis vrijdagavonden te horen: het met rauwe Antwerpse taal doorspekte Hotel Amigo, de opstandige Zuid-Afrikaanse reggae van Tidal Waves, de Cubaanse muziek van Contrabando… Telkens voor een vol huis.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, debie |  Facebook | | |  Print

18-06-07

VB neemt deel aan Duitse anti-moskee manifestatie


Op zaterdag 16 juni vond in Keulen een demonstratie plaats tegen de (verbouwingsplannen van) de lokale moskee. De extreem-rechtse 'volksbeweging' met de naam 'Pro Köln', was de organisator.

Pro Köln is een frisbruin samenwerkingsverband tussen de 'Nationaldemokratische Partei Deutschlands' (NPD), de Republikaner (REP) en de 'Deutsche Liga fur Volk und Heimat'. Kortom: niets minder dan de fine fleur van neonazi Duitsland.

Pro Köln werd in 1996 opgericht en wordt momenteel geleid door Manfred Rouhs (42), een sleutelfiguur in het Duitse extreem-rechtse milieu.

 
                              

Vlaams Belang - gemeenteraadslid en voormalig politiecommissaris Bart Debie werd als gastspreker gevraagd op dit extreem-rechtse treffen. Debie was er in goed gezelschap want Heinz Christian Strache, voorzitter van het Oostenrijkse extreem-rechtse FPÖ, was ook van de partij. Net als VB - europarlementslid Koen Dillen overigens die - volgens sommige bronnen althans - ook deelnam aan de radicaal rechtse Spaziergang in de wijk Ehrenfeld.

Al wordt dat laatste door B.D. uit A. staalhard ontkend. Soit, t
erwijl de top van het VB zich steevast uitput in verklaringen als zou de partij helemaal niets (meer) te maken hebben met neonazi's, en vele aanverwante, wordt de tweede garnituur annex militanten probleemloos uitgestuurd naar het buitenland voor 'activiteiten' waarin niets dan neonazi's de dienst uitmaken.

De samenwerking tussen het VB en Pro Köln is al ouder dan vandaag. VB - kopstukken werden al meermaals gespot op Pro Köln - activiteiten, en vice versa. De partij maakt daar zelf trouwens geen geheim van. Even surfen langs enkele VB weblogs maakt meteen veel duidelijk.

Aan het bestuur van Pro Köln werd, in de marge van het laatste VB - verkiezingscongres in Antwerpen, voor deze manifestatie niet alleen een gastspreker -Debie dus - maar ook twee bussen met 'Vlaamse medestanders' beloofd.

Als die supportersbussen goed gevuld waren dan was de manifestatie van afgelopen zaterdag niets minder dan een driedubbele slag "ins Wasser". Amper 200 demonstranten daagden op. De tegenbetoging kon op een 400-tal deelnemers rekenen.

Afgezien van enkele kleinere incidenten, waarin een 50-tal skinheads (NPD-jongeren) de hoofdrol opeisten, en gearresteerd werden, verliep alles 'rustig'.

 

10:59 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (30) | Tags: debie, internationaal |  Facebook | | |  Print

04-06-07

De pijn van het VB zijn

Vandaag pakt  De Morgen uit met haar vijfde en laatste doorlichting van de belangrijkste politieke partijen. De voorbije week leverde dat telkens een interessante bijlage op, acht bladzijden dik. De analyse van de partij, een schets van de voorzitter, het netwerk, de ideoloog, de kiezers, de zusterpartij, de partijkas, de peilingen, de lijsten, de campagneleider, de dissident… Vandaag is het de beurt aan het Vlaams Belang.

Benieuwd hoe dat uitpakt, bij een partij die niet de gewoonte heeft om open kaart te spelen. Geen enkele partij speelt echt open kaart, maar het VB nog minder dan de andere partijen. En toch is ook bij het VB niets menselijks vreemd. Er is kameraadschap, maar er zijn evengoed meningsverschillen en afrekeningen. Gerolf Annemans bevestigde het vorige vrijdag nog in Het Laatste Nieuws. Op de kritiek van Marie-Rose Morel dat Annemans in de pas loopt van Dewinter, antwoordt Gerolf Annemans: “Dat werkte op de lachspieren. Annemans als het meest volgzame schaap van Dewinter. Iedereen die Filip en mij kent, weet wel beter.” En Annemans doet in datzelfde interview nog een andere bekentenis: “Ik had nooit een goede christendemocraat of een overtuigde liberaal kunnen zijn, ook al heeft men mij vaak gezegd: ‘Die Dewinter, tot daar aan toe, maar gij, meneer Annemans, gij zoudt bij een andere partij toch al lang minister geweest zijn?’ Wel, ik kan daar perfect mee leven. Filip en ik zijn ooit de Kamer ingerold als een uit de hand gelopen studentengrap. Minister worden was nooit het doel.”

“Een uit de hand gelopen studentengrap”, maar dan wel een wrange grap. We twijfelen er niet aan dat het VB zondag weer een goede score gaat neerzetten. Ook al scoort het VB ondermaats bij de Vlaamse jongeren die op 10 juni voor het eerst gaan stemmen (slechts 11 % volgens een peiling in opdracht van Gazet van Antwerpen ), het VB heeft het meest trouwe kiespubliek. Maar de partij slaagt er niet in de agenda van de verkiezingen te bepalen. Mediastunts allerhande (foto 1) helpen niet, en zorgen enkel maar voor nog meer wrevel. “De Straat Zonder Jihad-actie lokte ook binnen de partij kritiek uit”, noteerde De Standaard  vorige zaterdag. En dan zijn er natuurlijk nog de uitschuivers. Randnieuws, maar waakzame bezoekers van deze blog signaleerden ze ons. Zo maakt Bart De Bie al enige tijd via de Google-advertenties op zijn weblog reclame voor… de nummer twee op de Senaatslijst van de Lijst Dedecker, Eric Eraly (foto’s 2 en 3, klik eenmaal op foto 2 voor een duidelijke afbeelding).

Over tegenstanders die zorgen voor vermaak zegt men wel eens: “Hadden ze niet bestaan, men had ze moeten uitvinden.” Maar zover willen we echter niet gaan in het geval van het VB.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (16) | Tags: 10 juni, annemans, debie |  Facebook | | |  Print

10-05-07

Debie ziet spoken

Als de ophelderingsgraad van misdrijven bij de Antwerpse politie de jongste jaren is gestegen, zal de gewezen politiecommissaris Bart Debie daar wel zijn verdienste bij hebben… door ontslag te nemen uit het politiekorps. Wat hij vandaag weer voor waarheid op zijn blog schrijft, grenst aan het ongelofelijke voorzover het al niet het belachelijke is. Volgens Debie, in navolging van een paar vaste commentaarschrijvers op deze blog, zou de redactie van deze blog bevolkt worden door minstens één  Knack-journalist. Daarbij wordt met de vinger gewezen naar Joël De Ceulaer omdat die een paar weken geleden het in zijn hoofd haalde voor  Knack een interview af te nemen van Regine Beer (zie illustraties 1, 2 en 3 – eenmaal op de illustratie klikken voor een grotere afbeelding).

We zouden natuurlijk onze schouders kunnen ophalen, en doen alsof het misschien wel waar is dat een gerenommeerd Knack-journalist meewerkt aan deze blog. Maar de waarheid heeft haar rechten. Een eerste ‘argument’ dat wordt aangehaald is dat we op voorhand wisten wat voor een artikel over Karel Dillen deze week in Knack  zou verschijnen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070508). Kunnen wij het helpen dat in de Knack-Nieuwsbrief delen van Knack al op voorhand gepubliceerd worden? Een tweede ‘argument’ is dat wij wisten dat een cartoon over het VB bedoeld was om op de cover te komen maar uiteindelijk slechts de binnenbladzijden haalde (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070427). Kunnen wij het helpen dat in de week van de publicatie dat verhaal op de website van de cartoonist stond? Kunnen wij het helpen dat Debie en andere VB’ers spoken zien? Neen. Wat helpen kaars en bril als de uil niet zien wil? Debie verwijt ons "een voorliefde voor roddels: halve waarheden en hele leugens" te hebben, maar wat doet Debie zélf?

19:26 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (31) | Tags: media, debie |  Facebook | | |  Print

12-04-07

Bart Debie heeft last van een "agressief journalistje"

In reacties op ons forum na elk bericht krijgen we wel eens vragen als: “Waarom schrijven jullie niets over…?” en dan volgt negen keer op tien een verhaal over criminele allochtonen, terwijl er daarnaast natuurlijk nog zoveel andere onderwerpen zijn om aan te snijden. Het liefst zouden we nu wat schrijven over de degelijke biografie die pas is verschenen over Ernest Mandel (zie: http://www.amsab.be/am2/nieu/2jaargnr3.htm#6) en deze week een uitgebreide recensie krijgt in  Knack. Maar het leed verplicht ons dichter bij huis te blijven, bij onze bijna-buurman Bart Debie (foto 1).

Debietje vreesde het ergste voor de Knack  die deze week zou verschijnen. Hij had al ’t een en ’t ander te verduren gekregen na zijn veroordeling. Debie, op zijn weblog een paar dagen geleden (foto 2, klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding): ”Her en der wordt er op websites van links tuig aan vuilschrijverij gedaan (AFF, Indymedia, enz.) maar laat ze maar doen. (…) Dan is er nog ergens een agressief journalistje van Knack  dat hetzelfde (een poging om Philip Dewinter te doen zeggen dat het VB beter afstand neemt van Debie, nvdr.)  probeerde bij Gerolf Annemans. Ook daar close but no cigar. Wordt allicht vervolgd in de volgende Knack.”

Onder de titel Niets aan de (losse) hand  verscheen in Knack  inderdaad een interviewtje met Gerolf Annemans. En ook Annemans is blij dat Debie niet veroordeeld werd wegens racistische uitspraken. Jaja, ze zijn echt vies van racisme bij het VB. Vijf Turken slaan en pv’s vervalsen is niet voldoende om Debie van de lijst te halen, vraagt Knack. Gerolf Annemans: “Dat is een tendentieuze vraag. De feiten hebben zich afgespeeld toen de sfeer binnen het Antwerpse korps volledig verziekt was. Bart Debie heeft in die periode fantastisch werk geleverd op en rond het Falconplein. De rechter heeft het zelf gezegd. Voor de rest heb ik toch mijn bedenkingen  bij de hele procedure. Alleen Bart Debie is veroordeeld, de anderen zijn vrijgesproken. Het is gewoon een uitvloeisel van de talrijke afrekeningen binnen de Antwerpse politie.”

Hoe komt het toch dat de VB-top zo gehecht is aan Debie? In ‘zijn’ Borgerhout verloor het VB bij de districtsraadsverkiezingen vorig jaar vijf procent, vraagt Hannes Cattebeke nog. Annemans: “Ik vind dat Debie het in de gegeven omstandigheden juist heel goed gedaan heeft in Borgerhout. Voor de partij is hij een meerwaarde omdat hij tot voor een paar jaar een van de meest ter zake doende agenten was binnen de Antwerpse politie. Voor zo iemand ben ik bereid om mijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Hij verdient dus zijn plaats op de lijst.” Moest Bart Debie dáárvoor zijn bedenkingen hebben over dat “agressief journalistje van Knack ”?

Debie zou blij moeten zijn dat de Knack-journalist niet verduidelijkt dat de “afrekeningen” bij de Antwerpse politie, die politiekorpschef Luc Lamine nodeloos op non-actief zetten, gestart zijn door Debies dikste vriend in dat korps, Serge Muyters. Dat afrekeningen of niet, de rechter oordeelt op basis van de voorgelegde bewijzen. Dat in elke andere partij iemand van het kaliber van Debie na zo’n veroordeling minstens tijdelijk opzij zou gezet worden, in Debies geval tot de drie jaar voorwaardelijk waartoe hij veroordeeld is effectief voorbij zijn. Blijkbaar gelden bij het VB andere politieke zeden, en wil men niet dat de pers daarbij in de weg loopt. Ook al brengt die pers louter verslag van de feiten en stellingnamen. De afkeer van het ‘journaille’ is groot bij het VB. Karel Dillen zei het al in 1991: “Journalisten? Zet ze voor het kanon, en ik zal wel zeggen: Vuur!”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (8) | Tags: debie, annemans, 10 juni |  Facebook | | |  Print

Debie kiest voor de vlucht vooruit

Bart Debie zou in beroep gaan tegen de drie jaar voorwaardelijk en de geldboete van 7 500 euro die vorige week tegen hem is uitgesproken voor buitensporig politiegeweld, het vervalsen van p.v.'s en het verduisteren van bewijsmateriaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406), maar rekent blijkbaar op parlementaire onschendbaarheid tegen de datum dat zijn zaak in beroep zou behandeld worden. Alleszins gaat hij volle vaart vooruit voor de parlementsverkiezingen op 10 juni, en heeft hij pas zijn affiche voor die verkiezingen al bekend gemaakt (foto 1).

Maar je weet hoe dat gaat: "links tuig" heeft al onmiddellijk een parodie gemaakt over Debies affiche (foto 2, fotomontage van www.volksgazet.be) of zich laten inspireren door een Dirty Harry-film (foto 3, fotomontage van  http://marxisten.blogspot.com). (Voor een grotere afbeelding, klik eenmaal op de illustraties.) 't Is een schande! Ze zouden die mannen onmiddellijk moeten oppakken, en schriften vol laten schrijven: "Ik spot niet met het hoogste gezag, ik let op mijn gedrag. Van Bart Debie, geraak ik in euforie."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: debie, 10 juni |  Facebook | | |  Print

07-04-07

Debie or not to be

Bart-Debie-verkiezingsafficWie zoals wij elke zaterdagmorgen vijf kranten doorbladerd – ja, onze krantenverkoper verdient een goede cent aan ons – komt daarbij niet alleen op de nieuwspagina’s maar ook in de bijlagen van de kranten vaak dezelfde aandachtstrekkers terug. Topper in alom aanwezigheid dit weekend is zanger Gabriël Rios, die deze maand een nieuwe cd uitbrengt, en ex-basketter Pieter Loridon, nu ook ster op de dansvloer. Bart Debie haalt weliswaar drie kranten – zijn ego zal weer enorm gestreeld zijn – maar gelukkig in minder lange stukken dan Rios en Loridon.

In De Standaard  haalt Debie de rubriek ‘Verliezers van de week’. In Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet  kan Verhofstadts veiligheidsadviseur Brice De Ruyver nog wel begrijpen dat een politieagent tijdens een schermutseling al eens “een klap te veel” uitdeelt, maar keurt hij het vervalsen van pv’s ten strengste af. Brice De Ruyver: “Daar is geen pardon voor mogelijk. Politiemensen die zoiets doen, brengen het hele gerechtelijke systeem in gevaar. (…) Bij de aanvang van een rechtszaak heeft de procureur vaak niets meer dan een pv. Als dit niet waarheidsgetrouw is, wordt de rechtsgang die erop volgt ook twijfelachtig en kunnen mensen ten onrechte veroordeeld worden. Dit is zowat het ergste wat in een democratische rechtsstaat kan gebeuren.” Philip Dewinter blijft zijn veiligheidsadviseur daarentegen verdedigen. Philip Dewinter: “Vervalsing pv’s, illegale huiszoekingen… Het klinkt veel zwaarder dan het is. Het gerecht wekt met deze uitspraak de indruk dat criminelen meer mogen dan de mensen die hen moeten arresteren. Een zeer fout signaal.” Het is maar hoe je het beziet. “Geweldpleging, verduistering van bewijzen, vervalsing van pv’s: daarmee schend je als politieman de mensenrechten in plaats van ze te verdedigen”, merkte gisteren burgemeester Patrick Janssens op. Maar ja, we weten sinds een utzending van De Zevende Dag  dat Philip Dewinter begint te stotteren als hij het woord “mensenrechten” moet uitspreken.

Bart Debie haalt natuurlijk ook de kolommen van de ‘haatkrant’ (de term is van Rob Verreycken, maar Bart Debie heeft hem ook al gebruikt – Verreycken en Debie vinden elkaar in menig opzicht) De Morgen. Daar hekelt ene Paul Baeten Gronda elke week de ‘heerser van de week’. Heel de week keek hij wanhopig uit naar wie ‘verdient’ gehekeld te worden als heerser van de week. “Zoals gewoonlijk passeerden weer heel wat luchtzakken en schijntrezen de nieuwsrevue, en dan denk ik soms ‘Waarom? Waarom blaas ik nog meer lucht in de ballon?’ Maar met de wanhoop aan mijn lippen, komt de redding (…) een bom van een heerser, een man uit één stuk, de robocop van A en net terug uit de rechtszaal: Hoerie, Hoerie, ’t is Bart Debie!” (…) “Bart debie is een uniek man. Glad geschoren en strak in het pak weet Bart dan ook te overtuigen van zijn zeldzame stijl en sterke persoonlijkheid. Klein probleempje: Bart kreeg net drie jaar met uitstel voor heel wat onfraais dat hij uitgevreten zou hebben toen hij nog bij de politie zat. Net iets te veel geweld gebruikt, allochtonen gepest en zijn processen-verbaal gewoon vervalst in zijn eigen voordeel. Volgende week staat er trouwens een glazen huis op de Meir, met een vijftal allochtonen erin. U kunt dan als voorbijganger raden wie van die mensen nog géén slaag heeft gekregen van Debie.”

“Het probleem van Bart is duidelijk niet die rechtszaak maar wel zijn imago. Hij komt een beetje over als een Kenny die nooit in het voetbalteam mocht omdat hij een homo was. Of als een Kenny die niet met de opgefokte brommer van zijn broer mocht rijden, maar wel telkens een klap op zijn achterhoofd kreeg als ie daar nog maar eens om vroeg.En ja, ook als een Kenny die uit pure, rotte frustratie flik werd om zijn weg naar boven te spouwen en te slijmen tot hij uiteindelijk, eindelijk, de Big Dick was. (…) Bart Debie is echt een leuke gast. Hij kan best wel tegen een grapje en is eigenlijk veel gevoeliger dan je zou denken. Ja, je moet natuurlijk niet met zijn voeten spelen. En zijn autoriteit in vraag stellen, dat is uiteraard ook geen goed idee. Of zijn koffie te lauw of te sterk opdienen. Of zo. (…) Als ik op een lenteterrasje de krant opensla en moet lezen dat het Vlaams Belang zijn gemeenteraadslid Debie steunt en gematigd positief staat ten opzichte van de uitspraak van de rechter, dan moet ik heel erg hard aan het citroentje in mijn cola snuiven om mij nog wat lenterig te voelen. (…) Een tikje onorthodox in zijn manier van doen, maar liever dat dan een janet als flik. Dat is zo wat de mening van Philip Dewinter, keizer van de nuance. In de stijl van: ’t is een beetje een wildebras, maar och, hij heeft nog nooit iemand doodgeslagen.”

Paul Baeten Gronda’s column gaat nog verder – lees maar verder in De Morgen – maar behalve vermakelijk is dit toch wel een juiste typering van Debie. En het Kenny-verhaal? Dat is toch een persoonlijke interpretatie? Ja. Maar toch wel een rake typering. Het doet ons denken aan hoe Debie in het holst van de nacht zijn eerste tussenkomst hield in de Antwerpse gemeenteraad, met niet veel meer dan zijn verveeld want moeë echtgenote in de publieksruimte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070116). Debie fier als een gieter over zijn eerste tussenkomst in de gemeenteraad, maar geen kat die erom gaf.

09:48 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (11) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

06-04-07

Bart Debie veroordeeld

Noblesse oblige, we hebben al een paar keer genegeerd om over de rechtszaak tegen Bart Debie te schrijven. Maar deze keer kunnen we er niet onderuit. Het merendeel van de beschuldigingen tegen ex-politiecommissaris, huidig VB-gemeenteraadslid en parlementair medewerker Bart Debie houden stand, en de rechter in eerste aanleg heeft Debie daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel en een geldboete van 7 500 euro.

Debie, het is een lachwekkend figuur. Valt hij niet op met zijn schrijffouten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050911) – vorige week nog met een kanjer van een dt-fout die op zijn blog vergoeilijkt wordt met dat het belangrijker is dat “we overspoelt (sic)  worden met vreemdelingen waaronder vele criminelen” – dan is er wel Debie die verbaasd is over de snelheid waarmee wij hier berichten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060103) of ons voor sukkels uitscheldt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070102). Maar als wij niet zijn pispaal zijn, dan zijn het meteen al de nieuwe vrouwelijke schepenen van het Antwerps stadsbestuur (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061026). Met zijn oubollig programma voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060719) was Debie anders wel verantwoordelijk voor de grootste achteruitgang van het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061111). Hoogmoedig hield Debie lang voor dat hij vrijgepleit zou worden van alle beschuldigingen, en dat was niet weinig. Maar naarmate de rechtszaak naderde, was het al dat hij zeker in beroep zou gaan tegen de uitspraak. De eerste zitting moest toen nog plaatsvinden.

De rechtbank in Antwerpen achtte het bewezen dat Debie zich schuldig maakte aan meerdere feiten van buitensporig politiegeweld, het vervalsen van processen-verbaal en het verduisteren van bewijsmateriaal. Het onderzoek naar Debie dat in maart 2003 van start ging na een klacht van een Turkse familie die door Debie en zijn team gearresteerd en hardhandig aangepakt werden, bracht meerdere onfrisse praktijken aan het licht. Twaalf van zijn collega's omschreven Debie als een "brutale, ongenadige, niets ontziende geweldenaar". Hij gebruikte al jaren onrechtmatig geweld tegenover verdachten, nam het niet te nauw bij huiszoekingen en verdoezelde de waarheid in zijn processen-verbaal. Veel collega's hadden uit schrik of uit loyaliteit hun mond gehouden. Debie werd bovendien ook onvoorwaardelijk gesteund door hoofdcommissaris Serge Muyters. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. "Door het vervalsen van processen-verbaal heeft hij de rechtsstaat ondermijnd. Pv's vormen immers de basis voor latere vervolging en moeten de waarheid getrouw weerspiegelen." Ook het feit dat hij zijn functie misbruikte door meermaals buitensporig geweld te gebruiken, vond de rechtbank een politieman onwaardig. Debie was bovendien docent op de politieschool en moest het goede voorbeeld geven.

Debie is ontgoocheld over de uitspraak. Debie: “Mijn laatste vertrouwen in de Belgische rechtstaat ligt nu ook aan diggelen. (…) Bij het aanhoren van de onvoorstelbare onzin die de rechters uitkraamden wist ik al hoe laat het was. Ik zei dan ook letterlijk ‘foert’ en ging terug zitten.” Debie begrijpt niet dat zijn overste, zijn nochtans goede vriend politiehoofdcommissaris Serge Muyters, niet veroordeeld is. En politieagent (allez, tegenwoordig heten politieagenten ‘politie-inspecteurs’) Allan Mens niet, en politiekorpschef Luc Lamine niet. “De hele wereld is tegen mij, en dat is niet eerlijk”, zei Calimero al. Maar Debie is ook blij. Hij is tenminste niet veroordeeld wegens racisme. Op de VB-website was dat meteen ook de titel: Debie: geen racisme. Maar op Debies weblog noch op de VB-website wordt uitgelegd waarom hij niet veroordeeld is voor racisme. Het draaide om de uitspraak bij de arrestatie van de Turkse familie "Hier hebben we vijf lammetjes, het Offerfeest kan beginnen." De rechter veroordeelde dit wel degelijk als een racistische uitspraak, maar omdat er tegenstrijdige verklaringen waren over welke politieman dat zou gezegd zijn werd Debie hiervoor vrijgesproken. Niet meer maar ook niet minder dan dat. Debie gaat nu zijn oud-politieuniform te koop aanbieden op Ebay. De stoppen zijn blijkbaar doorgeslagen.

Philip Dewinter verdedigt zijn veiligheidsadviseur. Volgens Dewinter kan Debie rekenen op de "uitdrukkelijke steun" van zijn partij, het Vlaams Belang. "Als we hem laten vallen, laten we alle politiemensen vallen die een harde aanpak van de criminaliteit nastreven", zegt Dewinter. Dat bij die harde aanpak niet altijd orthodoxe middelen worden gebruikt, omschrijft Dewinter als "de bluts met de buil. Soms zijn onorthodoxe methodes nodig om niets ontziende figuren te stoppen. Ik heb liever wat meer robocops à la Bart Debie dan halfzachte gendarmes." De ene keer wordt steen en been geklaagd dat de wetgeving niet nageleefd wordt, de andere keer mag die wetgeving gerust met de voeten getreden worden. Voor het VB moet de wetgeving à la tête du client  dienen. Voor Dewinter is het criterium niet of iets al dan niet past binnen de democratisch vastgelegde rechtsregels, maar of het al dan niet past binnen de VB-visie. In die visie mogen VB'ers altijd wat meer dan niet-VB'ers.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

Bart Debie veroordeeld: de reacties

De veroordeling van Bart Debie ontlokt een stortvloed van reacties, niet in het minst op Debies weblog. Van fans als Jeanice Laureyssens (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070328) en van tegenstanders.

Ene ‘veldwachter’ merkt op dat de feiten waarvoor Debie veroordeeld is, dateren van voor hij bij het VB was. “De schorsing van Debie dateert al van voor zijn tijd bij het VB, evenals de feiten…” Zelf betwijfelen wij dat. Toen Debie als ACOD-lid geschrapt werd in 2003 beweerde hij geen VB-lid te zijn, enkel uit interesse VB-persconferenties over veiligheid en Antwerpen-Noord te volgen. Later gaf Debie toe dat hij toen al twee jaar VB-lid was. Zodat hij wel degelijk VB-lid was op het ogenblik dat hij de feiten pleegde waarvoor hij gisteren veroordeeld werd.

Maar soit, laten we nog even ‘veldwachter’ aan het woord. We kennen de man of vrouw niet, we citeren maar van Debies weblog: “Het valt mij in elk geval op dat zoveel personen die aan lager wal raken binnen hun vakgebied allemaal aanspoelen bij het VB... Anke Vander meersch (meer zat in de goot als in een toga), Reddy De Mey (ontslagen bij de BRT en geweldenaar binnen zijn gezin), Emiel Goelen (ontslagen bij de BRT wegens fraude), Jurgen Verstrepen (zowat overal buitengezwierd), Bart Debie (geschorst en nu dus veroordeeld)...” Heeft 'veldwachter' gelijk of heeft hij gelijk?

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

02-01-07

Als extreemrechts nieuwjaar wenst...

Mensen van goede wil wensen mensen op nieuwjaar het beste toe voor het komend jaar. Wij bijvoorbeeld, wij wensten Philip Dewinter succes toe met de vijf kilo die hij wil vermageren. Extreemrechts houdt het bij nieuwjaar echter op een potje schelden. Bart Debie, VB-veiligheidsadviseur en vanaf woensdag Antwerps VB-gemeenteraadslid, was de eerste (illustratie 2, klik eenmaal op de illustratie om een grotere afbeelding).

Debie feliciteert op zijn weblog “enkele pientere agenten van de lokale politie” die rond 1.15 uur drie inbrekers op heterdaad betrapten in de Antwerpse Bourlastraat. “Knap werk van de agenten met dienst”, besluit Debie. Waarna hij begint aan een potje schelden: “Een bericht in tegenstelling tot de sukkelaars van deze website (waarbij Debie een link legt naar deze weblog, red.)  die zich beklagen dat de politie ‘teveel met sirenes rondrijden’. Het moest hun appartement maar eens zijn. Wie weet, misschien gefrustreerd omdat één van hun kompanen nu in de cel zit?” Vooreerst Debie, als je citeert – wat je wil verduidelijken met de aanhalingstekens – citeer dan correct. Dat doe je niet. Je citeert niet letterlijk. Je haalt evenmin de essentie (het “cowboygedrag”) aan. Twee, wij hebben geen probleem met politiewagens die rondrijden met sirenes… als daar een goede reden toe is. De politiewagens die wij vlammend en met veel vertoon door de Antwerpse straten zagen rijden, reden alleszins niet richting Bourlastraat. Het op hoge snelheid rijden op natte straten was een gevaar voor de voorbijgangers en voor de politiemannen zelf. Antwerpen is blijkbaar niet voor niets koploper in aantal politieauto’s die de vernieling in gereden worden. Klap daar maar eens met hen over als je je oud-collega’s ziet “op de komende recepties”. Drie, vanwaar de insinuatie dat “misschien (…) één van” onze “kompanen nu in de cel zit”? Heb jij ook maar enige aanduiding dat één van de opgepakte inbrekers een AFF’er is? Dit is vuilspuiterij, het criminaliseren van je politieke tegenstrever zonder dat daartoe ook maar enige aanduiding is. Van een (ex-)politieman zou men een correct taalgebruik mogen verwachten. Maar niet met Debie.

Ook de ‘vrienden’ van Blood and Honour hebben aan ons gedacht met hun nieuwjaarsboodschap (illustratie 3). Naar eigen zeggen gaat Blood and Honour “een politiek sterk 2007 tegemoet.” “Optochten, politieke avonden en muzikaal vermaak zullen bijna maandelijks aanwezig zijn.” Volgens Blood and Honour zal 2006 “herinnerd worden door de mediageilheid van onze linkse tegenstrevers. Week na week verschenen de meest onlogische, belachelijke artikels in diverse rioolbladen.” Er is inderdaad meer dan ooit in de pers aandacht besteed aan Blood and Honour – en deze weblog heeft daar haar bescheiden steentje aan bijgedragen – maar week na week is iets teveel wensen voor werkelijkheid nemen. Of het allemaal zo belachelijk was, is maar de vraag. Alleszins weten we dat Blood and Honour De Standaard  een rioolblad noemt. Tja. Zo'n inschatting zegt meer over Blood and Honour dan over De Standaard. Volgens Blood and Honour is het “via deze weg (dat) de klagers en zagers van het AFF een duidelijke angstkreet gelaten hebben. (…) Indien Ed Steffens en zijn club van laffe kwezels denkt dat hun noodkreet effect heeft gehad, moeten wij hem teleur stellen. De Vlaamse jeugd kiest de weg voorwaarts en 2007 zal dit benadrukken! Voor Bloed en Ere, Volk en Vaderland, Heil de Overwinning!” Een kleine enquête door om het even welk onderzoeksbureau maakt meteen duidelijk dat “de Vlaamse jeugd” zich niet wil vereenzelvigen met het rapaille van Blood and Honour. De noodkreet van “Ed Steffens en zijn club van laffe kwezels” heeft er alvast toe geleid dat Vlaamse parlementsleden, geruggensteund door de minister van Binnenlandse Zaken, een wetsvoorstel aan het voorbereiden zijn om organisaties zoals Blood and Honour en hun afscheuring Blood, Bodem, Eer en Trouw (BBET) te verbieden. We begrijpen dat Blood and Honour de aandrang voelt om zich nu stoerder dan ooit te uiten.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (8) | Tags: debie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-10-06

Nieuwe vrouwelijke schepenen al schietschijf voor Bart Debie

De gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen blijven nazinderen. Dinsdag gaven Bart De Wever en Hugo Coveliers er hun mening over in  Humo ("De clash tussen twee rechtse griezels"). Gisteren mocht Jos Geysels in  Knack nog iets zeggen over die verkiezingen, en ook gisteren geraakte bekend wie de nieuwe Antwerpse schepenen zijn, en vooral wat hun bevoegdheden zijn. Bart Debie - volgens Philip Dewinter maar een marginaal VB-kandidaat op 8 oktober (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060925), maar toch - nam meteen de twee nieuwe en enige vrouwelijke schepenen als schietschijf.

Bart De Wever (foto 1) is nog niet bekomen van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Zijn broer, historicus Bruno De Wever, is alive and kicking  en genoot gisterenavond van Mefisto for ever. Wij trouwens ook. Maar Bartje? Bart De Wever: "Filip Dewinter heeft Janssens uitstekend geholpen door tegen de kiezers te zeggen dat dit 'de verkiezingen van de laatste kans' waren: zo kreeg iedereen het gevoel dat er deze keer echt geen tussenweg was, en heeft Janssens klassiek links en een deel van het centrum kunnen leegzuigen. Eén jaar voor de verkiezingen heb ik al voorspeld dat de polarisatie tussen de 'goeden' - de 0110'ers zeg maar - en de 'slechten' een drama is voor het politieke centrum in Antwerpen." Hoe De Wever gaat vermijden dat het in 2012 opnieuw van hetzelfde is? De Wever: "Ik heb nog zes jaar tijd om daarover na te denken. Die tijd zal ik ook nodig hebben." De Wever vraagt zich voorts af wat er binnen het VB gaat gebeuren? De Wever: "Hoe gaat Dewinter zich positioneren nu het idee van de eeuwige groei aan diggelen ligt? Ik zou niet graag tegen mijn achterban zeggen: 'Proficiat voor de afgelopen 25 jaar, maar het wordt niks met ons'. Hij staat in Stalingrad en mag nu aan de aftocht beginnen, zonder één resultaat."

Jos Geysels (foto 2) bekommert zich niet om de positie van Dewinter binnen het VB, maar is vooral blij met het lesje dat de criticasters van het cordon sanitaire nu zouden geleerd moeten hebben. Jos Geysels: "Het cordon sanitaire is vandaag sterker dan ooit. Zelfs als de een of andere plattelandsburgemeester alsnog een akkoord met het Vlaams Belang maakt, zal dat geen politieke betekenis hebben. En het belangrijkste argument tégen het cordon is weggevallen. De uitslag in Antwerpen toont aan dat het VB niet noodzakelijkerwijs alleen maar groter wordt dankzij dat cordon. Ook het argument dat we die partij moeten verbranden door ze op te nemen in het bestuur, mag in de prullenmand. Ik vind al die discussies over de verbrandingsstrategie, waar onder meer Siegfried Bracke blijkbaar een voorstander van was, trouwens nogal slordig. In een democratie is het namelijk niet de bedoeling dat je iemand opneemt in het bestuur om hem te verbranden. En in Oostenrijk is gebleken dat extreemrechts stemmen kan verliezen door te besturen, maar nog altijd meer dan 15 procent behaalt en ondertussen ook flink het maatschappelijk klimaat verziekt." Maar Jos Geysels is ook voorzichtig. Jos Geysels: " Tot nog toe heeft dat cordon sanitaire perfect gewerkt. Al mogen we nog niet euforisch zijn. De Antwerpse uitslag gaf mij een goed gevoel, maar het is te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Laten we eerst maar eens de volgende verkiezingen afwachten."

In Antwerpen heeft men intussen de nieuwe bestuursploeg gevormd. Met minder schepenen dan toegelaten, maar wel een schepen voor dierenwelzijn. Il faut le faire. In het college zitten drie nieuwkomers, allen van SP.A-signatuur. Een halve nieuwkomer met Monica De Coninck, nu al OCMW-voorzitster en vanaf 2007 ook schepen voor sociale zaken. En twee volledige nieuwkomers: Leen Verbist (links op foto 3) en Guy Lauwers (rechts op foto 3). Bart Debie, VB-lijststrekker in het district Borgerhout (waar het VB 4,6 % verloor en niet langer de grootste partij is) en nu dan maar gemeenteraadslid in spé, trok op zijn weblog al meteen van leer tegen de verdeling van de portefeuilles, en dan vooral tegen de twee vrouwelijke schepenen. Monica De Conick verwijt hij dat de SP.A vooraf gezegd had wie bij hen de (kandidaat-)schepenen zijn. "Waarom dan nog verkiezingen?", vraagt een weinig geïnspireerde Debie zich af. Over nieuwkomer Leen Verbist, een dame die haar sporen verdient heeft met initiatieven voor tewerkstelling, en ook nog actief was bij Scholen Zonder Racisme, schrijft Debie: "Het valt op dat de SP.A alle macht naar zich toe trekt en de belangrijkste schepenposten inpikt. De republiek der kameraden is weer helemaal terug van weggeweest. Leen Verbist was tot voor kort kabinetsmedewerkser van schepen Voorhamme. Ze krijgt nu jeugd en woonbeleid, twee bevoegdheden die ze net zo goed bij andere schepenen hadden kunnen steken. Maar ja, er moest een postje gemaakt worden om een belofte in te vullen." Die kwatch  zegt vooral iets over de waarde die het VB hecht aan het woonbeleid en het jeugdbeleid. Trouwens in het programma voor als het VB de bestuursmeerderheid zou uitmaken in Antwerpen, was geen schepen voor jeugd voorzien. Een schepen voor gezin, dat wel. Maar jeugd als volwaardige wezens, dat kan niet voor het VB. Dat Debie in zijn allereerste kritiek op het nieuwe schepencollege de twee vrouwelijke schepenen eruit pikt, zegt ook veel. Maar Debie vergist zich als hij denkt aan De Coninck en Verbist een gemakkelijk te vloeren tegenstander te hebben.

Debie heeft nog niets geschreven over Guy Lauwers, al heeft hij daar nog een eitje mee te pellen. Lauwers, ACOD-secretaris voor de Antwerpse lokale besturen, gooide Debie buiten als ACOD-lid toen die al te opvallend aanwezig was op VB-persconferenties. Debie hield vol geen VB-lid te zijn, maar als (geschorst) politiecommissaris geïnteresseerd te zijn in elk initiatief dat de veiligheid kan verhogen. Later geraakte bekend dat op het ogenblik van zijn schrapping als vakbondslid Debie al twee jaar VB-lid was. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen zei Guy Lauwers in het vakbondsblad  Vakbond in beweging : "Mijn CV is ruimer dan mijn vakbondswerk. Vanaf de begindagen was ik actief betrokken bij de werking van het Anti-Fascistisch Front." Nadien werd hij overigens onder andere nog voorzitter van Greepeace-België. We willen ons niet vereenzelvigen met het vakbondswerk van Lauwers noch met zijn toekomstig beleid als schepen, maar het is natuurlijk beter als jong veulen actief geweest te zijn bij het AFF (of 'Scholen Zonder Racisme'...) dan in bepaalde andere milieus.

Lauwers krijgt de bevoegdheden openbare werken, stads- en buurtonderhoud (waar stadsreiniging onder valt), leefmilieu en decentralisatie. Op leefmilieu na, stuk voor stuk bevoegdheden die veel kritiek kunnen genereren. We wensen hem dan ook alle succes toe, zoals trouwens ook de hele bestuursploeg. Want het VB is in Antwerpen nog niet verslagen. In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 ging het 5 696 stemmen vooruit. Vergelijken we de resultaten van het kanton Antwerpen (= Antwerpen +Zwijndrecht) bij de verkiezingen in 2004 (Vlaams parlement) en 2006 (provincieraad) gaat het VB zelfs een 15 000 stemmen vooruit. De strijd is nog niet gestreden, er is nog maar alleen een psychologische overwinning geboekt op het VB.

01:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (22) | Tags: antwerpen, 8 oktober, debie |  Facebook | | |  Print

25-09-06

Back in town: de gillers en de missers

Terug uit Cuba – we moeten trouwens alle bezoekers van deze weblog de groeten doen van Fidel (en van Kofi Annan, die er als secretaris-generaal van de Verenigde Naties ook op bezoek was) – vliegen we er terug in.

De kogels die Patje Coeman in zijn brievenbus vond zijn een wansmakelijke grap die bewijst dat het BBET-netwerk nog niet helemaal is opgerold. Overigens hebben we intussen opnieuw bevestiging gekregen dat een andere Blood & Honour-groep, Combat 18, nog steeds op 14 oktober in Vlaanderen een Ian Stuart Memorial plant waar een 2 000 mensen verwacht worden (klik eenmaal op de affiche hiernaast voor een grotere afbeelding). We hebben Fidel uitgelegd dat de 0110-concerten van aanstaande zondag grootste allures krijgen, en Fidel vroeg ons Tom Barman te feliciteren die in Focus Knack  de voorbije week over de afwezigheid van politieke steun zei: “Wij zijn gewoon artiesten die opkomen voor verdraagzaamheid. Maar ik heb de indruk dat veel politici naar geëngageerde artiesten kijken zoals zebra’s naar een volleybal. Alsof enkel intellectuelen met politiek bezig zouden mogen zijn, en het plebs zijn mond moet houden. Politiek is toch van het volk?”

Anderzijds moest ook Fidel onbedaarlijk lachen toen we hem het interview met Philip Dewinter in De Standaard  van 20 september vertaalden. Dewinter: “Ik vond de uitval naar Barman, waarbij een marginale Belang-kandidaat dreigde om zijn cd’s te verbranden, ongepast.” Overigens ging het niet om cd’s die men wilde verbranden, maar in een vuilnisbak zou deponeren. In ruil kreeg de ex-dEUSfan een pint bier aangeboden door die “marginale Belang-kandidaat”. Intussen heeft die man, Bart Debie, VB-veiligheidsadviseur, lijsttrekker bij de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout én kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, zijn belofte om telkens met een pint te trakteren alweer ingetrokken. Niet omdat hij het ongepast zou vinden de dEUS-cd’s weg te smijten, maar omdat de wetgeving op de verkiezingsuitgaven hem niet zou toelaten met pinten te trakteren. Waarvan akte. Overigens waren wij toch niet van plan om onze cd’s van dEUS, Wannes Vandevelde, Joost Zweegers, Axelle Red, Hooverphonic en anderen weg te keilen. We zijn niet zot.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: 0110-concert, dewinter, debie |  Facebook | | |  Print

05-09-06

Jurgen Verstrepen liegt dat hij zwart ziet

Zondagnamiddag brachten wij hier verslag uit van een debat met Philip Dewinter als centrale gast op de Antwerpse regionale televisiezender ATV. Dewinter vond het nodig om tijdens zijn televisieoptreden te vertellen dat zijn dochters daags voordien op Laundry Day waren. Waarop wij terloops schreven dat ook Jurgen Verstrepen, Anke Van dermeersch en Bart Debie er ronddwaalden in een poging om stemmen te ronselen. We schreven daarbij over een blanke festivalganger die uithaalde naar het antivreemdelingenstandpunt van het VB en wat de flauwe reactie van Verstrepen daarop was (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060903&number=1&...).

Bart Debie en Jurgen Verstrepen brengen op hun respectievelijke weblogs nu ook zelf verslag uit van hun bezoek aan Laundry Day. Bart Debie met een foto van hemzelf op Laundry Day samen met het gezelschap waarmee hij mocht meehuppelen. Jurgen Verstrepen met een foto van hemzelf samen met Anke Van dermeersch. Tot daar aan toe. Een mens die zichzelf niet graag ziet, is maar een triestig mens. Maar het commentaar van Jurgen Verstrepen! Verstrepen: "Vlaams Belangers in hun vrije tijd... Anke Vandermeersch (Verstrepen heeft nog niet geleerd hoe de familienaam van zijn vriendin correct geschreven wordt - AFF/Verzet) en Jurgen Verstrepen." Volgt reclame voor een filmpje van 6,5 minuten. En dan: "P.S. De enigen die ons vijandig benaderden en onverdraagzaam uit de hoek kwamen waren de 'gasten' die extreemlinks en aff (anti fascistisch front) medewerkers zijn. Een absolute minderheid. Ik had eigenlijk medelijden met hen. Zielig. Tja. Hoe clichématig ook: ze waren bezopen én onder invloed van drugs. Zelfs de 'allochtonen' keken verveeld naar het blanke links gespuis. Tja. Voor de rest, het was fun!"

Verstrepen verzint het ook maar waar hij bij staat. Er waren inderdaad medewerkers van het AFF op Laundry Day, anders hadden we hier geen melding kunnen maken van het Hoge Bezoek. Anke Van dermeersch torent hoog boven de gemiddelde festivalbezoeker uit. Maar geen van de AFF-medewerkers was bezopen, laat staan onder invloed van drugs. Bart Debie meldt op zijn weblog dat hij op Laundry Day bier over zijn hoofd kreeg gegooid. Een geluk dat hij voor een keer niet in kostuum rondliep, maar alleszins heeft geen AFF-medewerker het kostbaar vocht verspild aan Debie. Debie meldt niet dat het om een AFF-medewerker zou gaan die hem een douche bezorgde, Verstrepen weet (?) wel dat wij hem "vijandig en onverdraagzaam" benaderden. Wij hebben géén woord met hem noch zijn gezelschap uitgewisseld. Alleen maar geobserveerd hoe het VB-gezelschap zich gedroeg, en hoe de festivalgangers reageerden. Als je nog eens iets leest op de weblog van Verstrepen, neem het dan niet met een korreltje maar met een kilo zout!

00:49 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) | Tags: verstrepen, debie |  Facebook | | |  Print

03-08-06

VB ontgoocheld over De Morgen

Bij het VB zijn ze ontgoocheld over  De Morgen. In juni had Walter Pauli in een commentaar het VB “een welgemeende fuck you” toegewenst, en geschreven dat het VB en zijn kiezers geen commentaar meer waard zijn. Niet iedereen was het daarmee eens (zie bijvoorbeeld: http://www.blokbuster.be/2006/2306pauli.html) en waarschijnlijk moet de kreet van Pauli meer begrepen worden als een emotionele uitlaat dan een rationele beslissing. In elk geval: in  De Morgen stond gisteren commentaar op het VB, en dat zinde die partij niet. Op de ‘webstek’ van het VB luidde het dat “omdat het bloed immers kruipt waar het niet gaan kan, blijft de extreemlinkse krant zijn kolommen vullen met haatproza aan het adres van de Vlaams Belang-mandatarissen en hun kiezers.”  De Morgen een extreemlinkse krant? Dan is de VB-website een objectieve website. Maar wat scheelde er? “Vandaag vult  De Morgen opnieuw de helft van haar opinierubriek met bijdragen over het Vlaams Belang.” Dát is het. Opinies over het VB. Die zijn niet te tolereren als ze niet geformuleerd zijn door de VB-top zelf.

De eerste bijdrage was van essayist, actievoerder en Groen!-kandidaat op 8 oktober Manu Claeys die niet “strategisch wil zwijgen” zoals de Bart De Wevers van deze wereld en het Antwerps OCMW dat zich niet kan scharen achter de Geen Haat Straat-campagne (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060716&number=1&...). De volledige versie van Manu Claeys’ opiniebijdrage kan je nalezen op www.manuclaeys.be. In een tweede opinebijdrage legde schrijver en hoogleraar Geert Buelens uit wat er mis is met wat Philip Dewinter vorige vrijdag mocht ventileren op de Nederlandse televisie (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060729&number=1&... en http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&f...).

Geert Buelens: “
Hij had het uitzonderlijke geluk genoten aanwezig te kunnen zijn in Berlijn, bij de finale van het WK voetbal tussen Italië en Frankrijk. De keuze voor wie te supporteren was hem niet zwaar gevallen. De oogstrelende techniek van Zidane of de geraffineerde spelopbouw van de Italianen was daarbij geen argument geweest. 'Ik supporterde voor Italië. Waarom? Als ik een Afrikaanse ploeg wil zien, ga ik wel naar Ghana-Mali. Ik herken Frankrijk niet in de ploeg die daar Frankrijk vertegenwoordigde.' Het wereldbeeld van Vlaams Belangleider Philip Dewinter biedt voor elk dilemma in het leven een eenvoudige oplossing. Vrijdag mocht hij dat wereldbeeld uitvoerig toelichten in het Nederlandse actualiteitenprogramma Twee Vandaag. Een kritisch weerwoord kreeg hij niet, eerder een open tribune. Dat is irritant en gevaarlijk, maar tegelijk ook erg verhelderend. Want kwesties die bij ons als vanzelfsprekende algemene kennis worden beschouwd, verdienen in Nederland een expliciete toelichting. Dat bleek overigens ook heel mooi zondag in Zomergasten, tijdens een interviewfragment uit 1983 waarin Hugo Claus op verzoek van Adriaan van Dis probeerde uit te leggen hoe de Vlaamse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog begrepen kan worden. Een schitterende cursus Vlaamse Beweging voor Beginners was dat, waarin Claus met opvallend veel begrip sprak over de beweegredenen en fouten van die vele kleine Vlamingskes die hun hoop hadden gesteld op de Duitsers omdat ze zich nooit hadden kunnen of mogen herkennen in het franskiljonse België.

Ook Dewinter gaf de Nederlandse journalisten graag een cursus, zij het dan met andere accenten. 'Men voelt zich pas goed en geborgen en op zijn gemak wanneer men onder zijn eigen mensen is, wanneer men is met mensen die men verstaat, qua taal, maar ook qua mentaliteit, qua manier van leven. Dat is de essentie van volksnationalisme.' Zo eenvoudig is het. Helemaal onwaar is het overigens niet. Vrijwel iedereen kampt wel eens met heimwee en vervreemding. Maar los nog van het feit dat die gevoelens ook acuut kunnen toeslaan wanneer je je te midden van je 'eigen volk' bevindt (die avond op het familiefeest) is dit natuurlijk een politiek recept dat haaks staat op de realiteit van vandaag. Als je deze lijn doortrekt, bestaat België straks uit een twintigtal thuislanden, want het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk dat West-Vlamingen en Antwerpenaren elkaar 'qua taal' kunnen verstaan. Zelfs in dit interview waarin Dewinter geen enkele moeilijke vraag moest pareren, maakte de VB-leider heel erg duidelijk waarom zijn denkbeelden in wezen gevaarlijk zijn. Want de implicatie van zijn schijnbaar onschuldige voetbal- en volksnationalismevoorbeelden is niet meer of minder dan etnische zuivering of apartheid. Los nog van de morele bezwaren en juridische complicaties is dit een politiek volstrekt onwerkbaar concept in onze geglobaliseerde wereld. Het samenleven van mensen van verschillende etnische afkomst of religieuze en politieke overtuiging is bepaald niet eenvoudig. Soms lijkt het zelfs onmogelijk. Ons moeizame samenleven met al die VB'ers bewijst dat dag na dag. Maar toch moet het. Er is geen alternatief.”

Over het derde VB-artikel in De Morgen  gisteren rept het VB niet. Het was overigens ook over het hoofd gezien in het persoverzicht van Blokwatch. Redacteur Marc Schoetens vroeg zich af of Philip Dewinter een masochist is. Marc Schoetens: “Zaterdag trok hij naar Beerschot. In de match tegen Beveren, dat met twee Belgen speelde, stelde Beerschot een Braziliaan, twee Argentijnen, een Bosniër, een Colombiaan, een Kameroener, een Ivoriaan en een gekleurde Antwerpenaar op. De enige goal is gescoord door een Waal. Het is nauwelijks denkbaar dat Dewinter pret beleefde aan de wedstrijd. Wat kwam hij dan doen op het Kiel? Stemmen ronselen? ‘Vergeet het Flipke’, klonk het in de supporterscafés.” Overigens was Bart Debie mee met Philip Dewinter. De VB-lijsttrekker voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout en VB-veiligheidsadviseur geeft echter toe: ”Eigenlijk ben ik geen voetbalfanaat.” Op zijn weblog schrijft Debie: “Ik was uitgenodigd en in combinatie met lekker eten en nadien een paar café’s was het best een geslaagde avond.” ’s Anderendaags ging hij frisse lucht scheppen in een park in Borgerhout, wat op zijn weblog tot de uitspraak leidde: “Wie dat park bezoekt op een zonnige dag ziet dat de grote grasvelden en de speeltuin overbevolkt worden door de talrijke vreemdelingen die Borgerhout 'rijk' is. Op zich niets mis mee, maar mogen we toch vragen om af en toe het achterwerk op te tillen en u enkele meters verder richting papiermand te begeven? Een kleine moeite, maar voor velen een enorme inspanning blijkbaar. Hoe zat dat nu weer met dat aanpassen aan onze manier van leven? Uw troep gewoon op de grond gooien hoort daar volgens mij niet bij!” Gingen de VB’ers niet letten op hun taalgebruik?

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: media, dewinter, debie |  Facebook | | |  Print

24-07-06

VB-lijsttrekker getroffen door selectieve leesblindheid

Dat Bart Debie,, VB-lijsttrekker bij de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout én kandidaat-gemeenteraadslid in Antwerpen, geen behoorlijk Nederlands kan schrijven, wisten we al (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050911&number=1&...). Nu blijkt dat Debie, op de foto hiernaast braaf luisterend naar Philip Dewinter, evenmin behoorlijk kan lezen.

Naar aanleiding van de voorstelling van het VB-programma voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060719&number=1&...) en een daaropvolgende persmededeling van Groen! Borgerhout (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060722&number=1&...), schrijft Bart Debie op zijn weblog: “In verschillende kranten reageert Groen! Borgerhout op ons lokaal programma. Zij focussen daarbij op één thema, met name het hoofddoekenthema. (…) Wij doen helemaal niet aan ‘Marokkanen pesten’, wie als ambtenaar in het districtshuis werkt moet neutraal zijn en mag geen hoofddoek verdragen.” Maar daar gaat het niet om. In haar persmededeling zegt Groen! Borgerhout: Hun voorstel dat personeelsleden geen hoofddoek mogen dragen is ons al langer bekend, maar nu moet dus ook nog eens de andere kant van het loket hoofddoekvrij zijn. Voor ons is dit echt twee bruggen te ver.” Wij kunnen niet namens Groen! Borgerhout spreken, maar ons is het nogal duidelijk dat voor hen het verbod op het dragen van een hoofddoek ook  voor alle bezoekers van het districtshuis erover is. Maar Debie doet nu alsof hij en Dewinter die fatwa  niet zouden uitgesproken hebben, en reageert met een verwijzing naar wat in het VB-programma voor Borgerhout staat. En dat is enkel een verbod op het dragen van een hoofddoek door de loketbedienden. Niet minder, maar ook niet meer. Debie en Dewinter gingen op de VB-persconferentie waar het programma voor Borgerhout werd voorgesteld echter veel verder, eisten ook een verbod op het dragen van een hoofddoek voor al wie het districtshuis betreedt (zie: http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=&id=2542).

Debie besluit:
“ Mag ik Groen! er op wijzen dat er landen zijn (bv. Turkije), waar het dragen van die hoofddoek zelfs verboden is op de openbare weg! Ach, van een fractie die je nooit hoort in de districtsraad kan je niets anders dan zulke kortzichtigheid verwachten natuurlijk. Ook de zwakkeren in de politiek moeten hun plaats hebben, we vergeven hun domheid.” Zoveel generositeit, we zijn het niet gewoon van het VB. Dat in Turkije het verbod op het dragen van een hoofddoek op straat niet nageleefd wordt, hebben we hier zaterdag nog geschreven. Debie, nochtans regelmatige bezoeker van deze weblog, heeft het over het hoofd gezien. We zullen het maar geen ‘kortzichtigheid’ of ‘domheid’ noemen, maar selectieve leesblindheid. Het kan de beste overkomen.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (6) | Tags: 8 oktober, antwerpen, debie |  Facebook | | |  Print

19-07-06

De multicriminele zure soep van Bart Debie

In 1985, zeven jaar nadat het origineel verscheen, maakten De Strangers hun versie van het Beatles-nummer  Ob la di ob la da, in het Antwerps vertaalt als  Borgeri, Borgerhout, Borgerocco.  Als volleerde gidsen én politicologen zongen De Strangers: “hij zee 'k wil dees jaar is nor Marokko gon / zij zee schat hoe holdet in oe stâr / 'k weet e pleutske zijn en daar is 't eve bon / het is daar 't zellefde en zeker ni zo vâr / Borgeri, Borgerhout, Borgerocco / daar gon wij dees jaar op reis / Borgeri, Borgerhout, Borgerocco / da's veur mij het paradijs.... / winkels, restaurants, 'n kroeg en 'n moskee / en on ieder deur e kind of tien / 't is 'r Marrakesch da's ni te veul gezee / alleen as datter gin kamele zèn te zien / (…) / a ze meuge gon kieze awel dan opgelet / krijge w' op 't stadhuis wèr 'n nief vedet' ...Burgemeester Mohammed !” Twintig jaar later zetelen in de Borgerhoutse districtsraad twee allochtonen op drieëntwintig districtsraadsleden, een Marokkaanse districtsraadsvoorzitter lijkt nog niet in het vooruitzicht. Toch doet VB-lijsttrekker Bart Debie er alles voor om van Borgerhout “geen islamitisch district” te maken. Vandaar voorstellen in het VB-programma voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout als om jaarlijks een grote kerstmarkt te organiseren. En wat lezen we nog in het gisteren door Philip Dewinter en Bart Debie voorgestelde programma voor die districtsraadsverkiezingen op 8 oktober?

Het VB-Borgerhout (foto: het vorig jaar geopende VB-secretariaat) wil “de communicatie vanuit het districtshuis naar de Borgerhoutenaren fel verbeteren en moderniseren” door gebruik te maken “van de modernste middelen zoals internet en e-mail”, en verder lokale referenda organiseren “waarvan de uitslag – mits het representatieve karakter ervan gewaarborgd is – bindend zal zijn”. Het zal dan alleszins op een andere manier moeten verlopen dan met de peiling die het VB nu doet via het Antwerps VB-blad en een aantal Antwerpse VB-websites. Volgens het VB-Borgerhout is Borgerhout “het district bij uitstek dat gekenmerkt wordt door de talrijke ‘hangjongeren’. Jongeren – vaak van allochtone origine – die vaak tot in de late uren doelloos rondhangen op straten en pleinen en vaak een bron van overlast en ergernis voor de buurt zijn. Net omdat deze jongeren heel vatbaar zijn om in de criminaliteit te vervallen” wil het VB-Borgerhout “een alternatief voor dit rondhanggedrag realiseren. Jongeren moeten daarom meer actief aangespoord worden om zich in te schrijven in sportverenigingen. Daarnaast moet er in Borgerhout een écht jeugdhuis komen waar de Borgerhoutse jongeren fuiven kunnen organiseren en aan culturele projecten kunnen werken. Het jeugdhuis zal onder controle staan van de Borgerhoutse jeugdraad. Naast de klassieke sporttornooien moeten er ook tornooien in gezelschapspellen en videogames georganiseerd worden.” Met gezelschapsspellen tegen het hanggedrag, waarom niet? Maar het VB-Borgerhout zegt niets over gevechtsporten en gewelddadige videogames. Een lacune, of komt dat later nog aan bod?

Jeugdbeleid mag dan wel vóór seniorenbeleid in het VB-programma staan, de jeugd moet wel haar plaats kennen. “Onze straten en pleinen mogen niet enkel dienen als vertoefplek voor de jeugd, maar ook de wat oudere Borgerhoutenaar moet er zich veilig en wel kunnen voelen.” Het VB-Borgerhout wil voor de senioren “bijkomende cursussen organiseren rond p.c. én gsm-gebruik. De wat teloorgegane typische activiteiten voor senioren zoals kaarten, schaken en petanque dienen opnieuw in de aandacht te komen.” In het hoofdstuk sport valt op dat het VB-Borgerhout “de wielerwedstrijd ‘De prijs van Borgerhout’ opnieuw in het leven (wil) roepen. Gekoppeld aan een lokale braderij kan dit tevens een meerwaarde voor de lokale middenstand betekenen.” De verrassendste zin uit het VB-programma staat in het hoofdstuk cultuurbeleid: “Wij menen namelijk dat een gezonde en evenredige mix van Vlaamse en buitenlandse cultuurprojecten kunnen bijdragen tot een betere inburgering en samenleving.” Wat het VB niet begrijpt, is dat al wat niet-Vlaams is, niet noodzakelijk buitenlands is. Er zijn in Vlaanderen nog wel andere culturen, maar die moeten voor het VB versmacht worden in de Vlaamsche cultuur. Alleen als het uit het verre buitenland komt, mag het hier gebracht worden. Is dat een bijdrage leveren aan “een betere inburgering en samenleving”? Het VB steunt De Roma (zie: www.deroma.be) maar wil op een steenworp vandaar ook “een écht cultureel centrum”, mét een plaatselijke biblioteek - de huidige plaatselijke bibliotheek is bedreigd door de plannen van cultuurschepen Philip Heylen - en ondersteuning van het Borgerhouts carnaval. Nog meer leute en plezier als het aan het VB-Borgerhout ligt, want dat wil “een grote jaarlijkse Vlaamse ambachten en cultuurdag (…) organiseren” en “een jaarlijks circus”.

In dezelfde lijn ligt het “van de 11-juliviering opnieuw een groot Borgerhouts volksfeest maken. Talrijke Vlaamse Leeuwen dienen de straten te sieren waarbij er op verschillende plaatsen in Borgerhout optredens van Vlaamse muziekgroepen en kunstenaars kunnen plaatsvinden.” Gaan we Rob ‘Klop’ Verreycken in de straten van Borgerhout terugzien, nu met zijn blazersgroep Piston? En komt Wim Verreycken met zijn winkeltje met heidense prullaria, nu gevestigd in de oude binnenstad, terug naar de Turnhoutsebaan in Borgerhout? “Borgerhout moet (immers) meer in de kijker komen als district waar kwaliteitsvolle handelszaken gevestigd zijn.” Handelaars die het Nederlands gebruiken op hun winkeletalages, bij hun productaanbiedingen en hun dienstverlening, kunnen dingen naar een aanmoedigingsprijs. In het hoofdstuk 'Vlaams karakter van Borgerhout' lezen we verder nog dat het voor het VB-Borgerhout "in elk geval uitgesloten (is) dat personeelsleden van het districtshuis hun taak uitoefenen terwijl ze gekleed zijn met een hoofddoek". Op de persconferentie waar het VB-programma werd voorgesteld, werd het verbod op dragen van een hoofddoek vlot uitgebreid naar bijvoorbeeld ook al wie als inwoner van Borgerhout of als bezoeker het districtshuis binnen wil. Het VB-Borgerhout erkent dat “de bevoegdheid rond het lokale veiligheidsbeleid niet bij het district ligt” maar wil toch “de rol van het district inzake veiligheid verhogen”. In Deurne wil het VB dat doen door ’s nachts private bewakingsfirma’s te laten patrouilleren; in Borgerhout willen ze “de inzet van private bewakingsmaatschappijen bij evenementen in het district verhogen”. Debie die zijn geliefd politiekorps afvalt, als toegift aan VLOTT die meeschreef aan het programma? Debie die het op zijn weblog niet kan nalaten herinneringen op te halen aan zijn tijd als hij in Borgerhout politieagent was. Debie: “Toen ik als jonge politieagent voor het eerst in Borgerhout tewerk werd gesteld, zei de toenmalige zonechef Paul vander Staey (…) dat Borgerhout een multiculturele exotische taart was waarvan de politie de slagroom moest zijn. Wel, voor mij was Borgerhout toen eigenlijk een multicriminele zure soep die elke dag verplicht door de strot van de autochtone Borgerhoutenaar werd gegoten.” Het taalgebruik in het VB-programma voor Borgerhout mag dan wel uitgekuist zijn, de VB-gedachten zijn dat allerminst.

00:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (4) | Tags: antwerpen, 8 oktober, debie |  Facebook | | |  Print