01-06-09

"DE VRESELIJKSTE KANDIDATEN"

De socialistische fractie in het Europees Parlement heeft een lijst opgesteld van de twaalf "vreselijkste kandidaten" voor het Europees Parlement. Derk-Jan Eppink, die als eerste opvolger van lijsttrekker Jean-Marie Dedecker zeker naar het Europees Parlement verhuist, is één van de twaalf.

Derk-Jan Eppink (foto) wordt zijn uitspraak kwalijk genomen: “Als Nederlander die in Vlaanderen leeft, heb ik de indruk dat het leven van een witte, heteroseksuele Nederlander met een goede baan en een dure auto niet gemakkelijk is. Hij moet belastingen betalen en zwijgen. Hij wordt beschuldigd van onderscheid te maken naar ras en sekse, dat hij veel geld verdient wordt als ‘anti-sociaal’ omschreven en zijn auto verontreinigt het milieu. Aangezien hij niet tot enige minderheidsgroep behoort, is hij een ongelukkige. Hij zal spoedig moeten betalen voor (de organisatie van) de slavernij.” Een typische uitspraak van een LDD'er, maar in het Europees Parlement schrikken ze er nog van. Bij de elf andere vreselijke kandidaten zijn de Italiaanse premier Silvio Berlusconi die de lijst trekt in de vijf Italiaanse kiesomschrijvingen; de Spanjaard Jaime Mayor Oreja, van de Partito Popular, die weigert het Franco-regime te veroordelen; de huidige Franse minister voor tewerkstelling Brice Hortefeux, omdat hij absoluut geen antwoord heeft op de huidige economische crisis; en de leider van de Britisch National Party (BNP) Nick Griffin voor zijn racistische en negationistische uitspraken.

Merkwaardig is dat de VB'ers Frank Vanhecke, Philip Claeys of Koen Dillen niet in het lijstje van de Europese socialisten voorkomen. Vanhecke & Co betwisten dat ze niet actief geweest zouden zijn in het Europees Parlement, en zwaaien dan met Europese lijstjes die wel eens van elkaar verschillen naargelang men de verschillende soorten activiteiten in het Europees Parlement enig gewicht geeft en optelt. Maar als Vanhecke & Co niet voorkomen op het lijstje van vreselijkste kandidaten volgens de Europese socialisten, hebben ze alleszins naar VB-normen slecht gewerkt. Niet? Intussen heeft Vanhecke nog altijd niet uitgelegd waarom hij bij de Europese Verkiezingen in Groot-Brittannië sympathiseert met Nick Griffin (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7005786). Vanhecke beseft wel dat hij zich met zijn sympathie voor Griffin op “glad ijs” begeeft. Dat zal wel (zie: http://www.hopenothate.org.uk/the-real-bnp/Profile-of-Nick-Griffin.php)! De verkiezingen voor het Europees Parlement worden in Groot-Brittannië al donderdag 4 juni georganiseerd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, internationaal |  Facebook | | |  Print

07-02-09

EUROPEES EXTREEM-RECHTS BESLUIT OP BIJEENKOMST IN WENEN… OM NIETS TE DOEN. VLADIMIR POETIN’S PARTIJ OOK OP OVERLEG

Vorig weekend vergaderde het Vlaams Belang met haar Europese bloedbroeders. Europarlementslid Philip Claeys (foto 1) was er voor het VB. Op de website van het VB vind je er evenwel niets over, en zelfs niet op de blog van Philip Claeys. Het resultaat van het overleg is dan ook niet echt om ‘over naar huis te schrijven’.

Vorig weekend, zaterdag 31 januari en zondag 1 februari, kwamen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen bijeen: de Oostenrijkse Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ), de Deense Dansk Folkeparti (DF), het Vlaams Belang (VB), het Franse Front National (FN), de Bulgaarse Nationale Aanvalsunie (foto 2, in de volksmond in Bulgarije: Ataka), het Duitse Pro Köln/Pro Nordhrein-Westfalen, de Zwitserse Schweizerische Volkspartei (SVP) en de Russische Jedinaja Rossija (Verenigd Rusland), de partij van de Russische ex-president en huidig eerste-minister Vladimir Poetin (foto 3). Een bont allegaartje dus, van Deense nationaal-conservatieven tot de racistische en semi-fascistische Bulgaren van Ataka (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051117). Het Italiaanse Lega Nord was ook uitgenodigd, maar was in laatste instantie verhinderd om naar Wenen af te reizen.

Voor het Franse Front National was europarlementslid Bruno Gollnisch aanwezig, voorzitter van de niet meer in aantal zijnde extreemrechtse fractie in het Europees parlement Identiteit – Traditie – Soevereiniteit (ITS, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071112). Bruno Gollnisch is voor zijn negationistische uitlatingen in Frankrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en 55 000 euro boete, en mag omwille van die uitlatingen vijf jaar lang niet meer doceren aan de Universiteit van Lyon. Voor Ataka was Dimitar Stoyanov aanwezig die in 2006 nog een mail stuurde naar alle Europese parlementsleden over het Hongaarse europarlementslid van Roma-afkomst Livia Jaroka. Volgens Stoyanov kan je in Bulgarije “tienduizenden betere en prettiger zigeunermeisjes kopen dan deze Livia Jaroka (sic). Vanaf 12 à 13 jaar zijn ze al te verkrijgen, de prijs kan wel oplopen tot 5 000 euro.” In dat gezelschap vertoefde dus 'onze' Philip Claeys.

De bijeenkomst in Wenen was bedoeld om het verzet te organiseren tegen het Verdrag van Lissabon (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon). Verdrag dat in feite de Europese Grondwet moet vervangen die bij referendum in Nederland en Frankrijk verworpen werd (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa). Het Verdrag van Lissabon is deze keer in Nederland en Frankrijk níet voorgelegd aan een volksraadpleging, maar is nu wel aan de Ieren voorgelegd bij volksraadpleging… en verworpen door de Ierse bevolking. In het najaar zou men een nieuwe poging willen wagen om de Ieren het Verdrag bij volksraadpleging te laten goedkeuren. Het extreemrechtse gezelschap in Wenen kwam tot het besluit dat het beste dat ze konden doen, is… zich niet te mengen bij de volksraadpleging in Ierland. Eerder had Jean-Marie Le Pen zich al eens voorgenomen om de tegenstanders van het Verdrag in Ierland te gaan steunen, maar die hadden hem bezworen thuis te blijven want als hij zich in Ierland zou laten zien, zouden nogal wat mensen van de weeromstuit het Verdrag wél goedkeuren.

Twee dagen vergaderen om tot het besluit te komen dat men beter niets doet! Maar ja, beter tot het besluit komen dat men best niets doet dan wél iets doen. Wat de vertegenwoordiger van Vladimir Poetin’s partij Verenigd Rusland op de bijeenkomst kwam doen, was voor niemand duidelijk. Het Deense europarlementslid Mogens Camre zei dat de man die er namens Verenigd Rusland was, de aanwezigen probeerde te overtuigen om samen met Rusland blok te vormen tegen de Verenigde Staten van Amerika. “Maar dat is helemaal niet ons standpunt”, zei Camre. Kris Roman van Euro-Rus heeft nog wat lobbywerk voor de boeg.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, internationaal, 7 juni |  Facebook | | |  Print