24-10-10

KVHV-GENT WIL VERVROUWELIJKEN

We wezen er gisteren op dat Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) een vrouwelijke hoofdredacteur kreeg voor haar blad Tegenstroom: E. A., dochter van…

 

De collega’s in Gent hopen hun rangen ook te kunnen vervrouwelijken. Dat blijkt uit twee recente affiches. Op de eerste affiche zien we een meisje, een seuteke, dat drank aan het klaar zetten is voor de commilitones. Wie zich als vrouw aangesproken voelt door dit beeld, is zeker welkom bij het KVHV-Gent. Drie dagen later verscheen echter ook de affiche voor een champagnefuif van het KVHV-Gent, en deze keer heeft men blijkbaar heel andere verwachtingen van het type meisjes en de activiteiten waarmee die zich verdienstelijk kunnen maken bij het KVHV-Gent. Twee tegenstrijdige beelden, het is niet het beste idee voor een recruteringscampagne.

 

Een geluk bij een ongeluk is dat de concurrentie van KASPER (“Diets & Katholiek!”, "Zonder marginale uitspattingen.", "Academisch, elitevormend project.") niet echt het boeiendste filmpje gemaakt heeft voor haar recruteringscampagne.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kvhv, vb-vrienden, kasper, gent |  Facebook | | |  Print

20-05-10

EXIT FRANCIS VAN DEN EYNDE. WEG UIT PARLEMENT, MAAR NOG ACTIEF BIJ HET VB EN DE VLAAMSE BEWEGING

De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Als Tanguy Veys volksvertegenwoordiger kan worden, is het omdat toen donderdag 6 mei het parlement zichzelf ontbond, een einde kwam aan de parlementaire loopbaan van de Gentse VB’er Francis Van den Eynde. Verkozen op de Zwarte Zondag van 24 november 1991 werd het tijd dat hij opstapte. “De motor slaat nog maar moeilijk aan. Uitgeblust”, was het oordeel in het ‘Rapport van het parlement’ van De Morgen. In het rapport dat De Standaard gisteren publiceerde klonk het niet anders: "De jongste jaren was hij uitgeblust."

Francis Van den Eynde (63 j., geboren op een 1 april) is op zijn 21ste al voorzitter van de Brusselse afdeling van de Volkunie. In 1977 – na de ondertekening van het Egmontpact – verlaat hij die partij. In 1979 vinden we Francis Van den Eynde terug bij de stichtende leden van de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost, militante afsplitsing van Were Di. Na een korte tijd neemt Van den Eynde het voorzitterschap van Voorpost over van Roeland Raes, voorzitterschap dat hij claimt tot 1989. In hetzelfde jaar als Voorpost gesticht werd, stond Francis Van den Eynde ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok. Samen met Filip Dewinter sticht hij het Uilenspiegelcomité dat de verdediging van de veroordeelden van het VMO-proces op zich neemt. Alhoewel de vier tot een effectieve celstraf veroordeelde VMO’ers ordinaire criminelen zijn, met een strafblad dat melding maakt van herhaalde geweldpleging, diefstal, het beschieten van mensen, verkrachting..., noemt het Uilenspiegelcomité de vervolging “de zoveelste exponent van de haat die de Belgische staat ten opzichte van Vlamingen koestert.” Was er in 2006 ophef omdat Blood and Honour Vlaanderen voor een SS-heldenhuldiging naar het militair kerkhof in het Nederlandse Ysselsteyn wilde gaan, Francis Van den Eynde ging hen voor zoals blijkt uit een foto van een bezoek van Van den Eynde aan dat kerkhof in Nederlands-Limburg gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse anti-racistsiche en anti-fascistische tijdschrift Casablanca van maart 1992.

Het verbaast dan ook niet dat Francis Van den Eynde erbij is als collaborateurs gehuldigd worden. Op het berucht feest voor de vijftigste verjaardag van het Sint-Maartensfonds, op 5 mei 2001 in zaal Alpheusdal in Berchem, dat wegens zijn aanwezigheid daar toenmalig VU-minister Johan Sauwens tot zijn ontslag als minister dwong, was Francis Van den Eynde één van de aanwezigen. Als Voorpost op 19 september 2004 een huldiging voor Staf De Clercq organiseert, is Francis Van den Eynde in de week vooraf spreker op een Voorpost-vormingsavond over Staf De Clercq en het VNV. Op de huldiging zelf kon Van den Eynde niet aanwezig zijn wegens een uitnodiging om deel te nemen aan een debat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zich parlementair werk van Francis Van den Eynde herinneren is moeilijker. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld zijn parlementaire vraag waarom een minister de democratie vergeleek met pralines en zijn geslaagde actie om te beletten dat er snel een Nelson Mandela-dag zou komen in ons land. Tijdens zijn laatste toespraak in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, grotendeels in het Frans, maakte Van den Eynde zich boos over een Kamerlid die hem iets toeriep, waarop Van den Eynde heftig zei dat de Tweede Wereldoorlog vijfenzestig jaar geleden geëindigd is. Te oordelen aan zijn bezoek aan Ysselsteyn, zijn aanwezigheid bij het Sint-Maartensfonds en zijn vormingsavond over Staf De Clercq, is voor Van den Eynde de Tweede Wereldoorlog toch meer dan iets wat beëindigd is.

Francis Van den Eynde is dan wel Kamerlid af, hij vervult nog altijd een aantal functies. Hij is fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Gent. Bij het VB zelf is hij voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) en bij het pas opgerichte ‘Kenniscentrum’ van het VB is Francis Van den Eynde voorzitter van de werkgroep ‘Buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp, buitenlandse handel, defensie’. Het is zijn bedoeling verder ook nog actief te blijven in de Vlaamse Beweging. Op 24 april was hij nog spreker op een Willem van Oranje-dag van Voorpost Nederland. Maar hij lijkt invloed te verliezen. Naar aanleiding van 't Pallieterke-artikel over Tanguy Veys eerder deze week twitterde voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Hans Verreyt naar Tanguy Veys: "Twintig jaar werd de verjonging in Gent tegengehouden. Nu nog een dikke drie weken werken en we kunnen deze periode afsluiten."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, veys |  Facebook | | |  Print

19-05-10

TANGUY VEYS VOLKSVERTEGENWOORDIGER? "WAT BEZIELT VLAAMS BELANG?"

Bij ons overzicht van de VB-lijsten voor 13 juni maandag schreven we dat Tanguy Veys (foto) in Oost-Vlaanderen vanuit de derde plaats op de lijst volksvertegenwoordiger kan worden. “Als alles meezit.” Veys was jarenlang secretaris van de Vlaams Belang Jongeren, vervolgens medewerker van de VB-fractie in het Vlaams Parlement, en is tegenwoordig medewerker voor het VB in de regio Sint-Niklaas. In Gent was hij gemeenteraadslid; nu is hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Eerlijk gezegd denken we dat het voor Veys zal lukken parlementslid te worden. Het VB had in Oost-Vlaanderen drie jaar geleden vier verkozenen. Het zou al aardig moeten lopen als het VB terug zou vallen op nog maar twee verkozenen, of een volgende op de VB-lijst rechtstreeks verkozen geraakt en zo boven het hoofd van Veys springt.

Het neemt niet weg dat volgens Jan Borluut, al 35 jaar correspondent van ’t Pallieterke voor Gent en omstreken, de VB-lijst voor Oost-Vlaanderen “zorgwekkend” is. Jan Borluut: “De manier waarop een strijdpartij als het Vlaams Belang voor de Kamerlijst Oost-Vlaanderen haar lijst samenstelt, is ronduit zorgwekkend. Met uitzondering van Guy D’haeseleer voor Ninove en Aalst en Barbara Pas, voorzitster van de Vlaams Belangjongeren, zijn op de Kamerlijst geen stemmenkanonnen te vinden. Guy D’haeseleer en Barbara Pas staan respectievelijk op plaats 1 en 2. Met de derde plek voor Gent-Eeklo zou Tanguy Veys dé stemmentrekker moeten zijn. Zou…  Ter vergelijking: de verkiezingsuitslagen in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement 2009. Veys haalde toen 4 652 stemmen op de negende plaats. Op de derde plek haalde Johan Deckmyn toen 7 245 stemmen, Kristina Colen (zus van Alexandra Colen, nvdr.) op de zesde 5 947 en Francis van den Eynde op de zesentwintigste plaats 6 463, niet zo heel veel minder dan Deckmyn die toch op de derde plek stond! Tot zover de Gentenaars. Buiten Gent werden veel meer stemmen opgehaald: Karim Van Overmeire (21 318), Gerda van Steenberge (10 517), Erik Tack (8 227) en Guy D’haeseleer (9 796).

Wat bezielt Vlaams Belang? Is de partij zichzelf aan het opdoeken in Oost-Vlaanderen? Welingelichte bronnen gaven tekst en uitleg. Hoewel men niet blij is met wat een ‘onproductieve’ lijst wordt genoemd, is ze toch in consensus goedgekeurd. En zoals het er in een echte democratie aan toe gaat, legt men zich solidair neer bij de meerderheid. Niettemin wordt gevreesd voor een catastrofe. Tanguy Veys, de nummer 3 op de lijst, ziet men niet als stemmentrekker, hoewel Veys zelf daar natuurlijk helemaal anders over denkt en zich al ziet zetelen in het parlement. Verder vindt men het een spijtige zaak dat het Vlaams Belang niet actief gaat rekruteren aan de universiteit en in het hoger onderwijs in het algemeen. Bovendien heeft de partij in de voorbije jaren haar doelstellingen – meer Vlaamse zelfstandigheid, minder islam, meer veiligheid – niet bereikt. En o ja, waar zit de Gentse koepelleider Johan Deckmyn dan? Die zoekt een veilige, risicoloze haven: hij verschuilt zich op de Senaatslijst met een veiliger, quasi verzekerde plek. Ter illustratie de visie van een kandidaat van een Vlaams Blokmilitant van het eerste uur: ‘Beste Tanguy, ik hoop dat uw linkse vrienden van op uwe Twitter, Benno Barnard en Wouter van Bellingen nu ook voor u zullen stemmen alsook de oude militanten van het eerste uur die niet meer van tel zijn en op het groot vuil zijn gezet in de Koepel Gent! En verder wens ik een zeer goede verkiezingsuitslag. Houzee! (…)’ Het moge ten overvloede duidelijk zijn, de frustraties lopen hoog op in het Vlaams Belang!”

Het lijkt echter dat de “Vlaams Blokmilitant van het eerste uur” verkeerd geïnformeerd is. Wij vonden Benno Barnard en Wouter Van Bellingen niet terug bij de mensen die de Twitter-berichten van Tanguy Veys volgen. Als iets ten gunste van Benno Barnard pleit, dan zeggen wij het ook. De “Vlaams Blokmilitant van het eerste uur” kunnen we nog meer geruststellen. Tanguy Veys twittert en facebookt dat het een lieve lust is, en heeft ook nog eens zijn eigen YouTube-kanaal, maar hij vergeet niet waar zijn partij vandaan komt. Tanguy Veys was één van de aanwezigen bij de jaarlijkse herdenking van Oostfronters, vorige zondag 16 mei in Stekene. RechtsActueel zweeg zedig over wie precies aanwezig was, maar wij kunnen Veys’ aanwezigheid daar wel degelijk bevestigen. Houzee!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, veys, 13 juni |  Facebook | | |  Print

04-12-09

NIEUWE STUDENTENVERENIGING IN GENT. DOCUMENTAIRE OVER ANTWERPSE KVHV’ER

In Gent zijn een paar mensen uit het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond ( KVHV) gestapt. Ze hebben nu KASPER opgericht, wat staat voor Katholiek, Academisch, Solidaristisch, Partijonafhankelijk, Elitair en Rede. Het elitaire slaat niet op dat het een club van rijkeluiszoontjes zou zijn, maar dat het enkel studenten wil verenigen die behoorlijke studieresultaten kunnen voorleggen. “Wij vinden ons niet terug in studenten die na vijf jaar op de universiteit nog voor geen enkel examen zijn geslaagd. Je komt toch niet naar de universiteit om je dagen al drinkend door te brengen.” Een doop als KASPER-lid is niet zoals bij andere studentenverenigingen door slachtafval kruipen, eerder wordt gedacht “aan het schrijven van een goed doorwrocht artikel over een interessant thema.” Onnodig te zeggen dat ze bij het KVHV en het NSV hun neus ophalen bij dat soort studentenverenigingen.

Intussen is Peter Moelans (foto), praeses van het KVHV-Antwerpen, de centrale figuur in een Nederlandse bekroonde documentaire. Brul van de Leeuw. Vorige week uitgezonden op de Nederlandse televisie, op een nog te bepalen ogenblik op de VRT te zien, maar nu al hier te bekijken (zie de link onderaan dit artikel). Het is het portret van een vierdejaars student geschiedenis die vecht voor het versterken van de eigen cultuur, christelijke normen en waarden hoog in het vaandel draagt, en opkomt voor een onafhankelijk Vlaanderen. We zien hem op de IJzerwake, bij een KVHV-bijeenkomst, en ergens in de Vlaamse velden en weiden marcherend achter een Vlaamse vlag. Moelans woont in een rustige wijk in Ekeren, vader is dementerend en hulpbehoevend, moeder voelt zich eerder Belg dan Vlaming en is blijer met goede studieresultaten van zoonlief dan met zijn voorzitterschap van “die studentenvereniging”. De camera registreert een discussie tussen KVHV’ers over de gelijkwaardigheid dan wel meerwaarde van bepaalde culturen. Reportagemaker Thijs Schreuder vond het gedoe met vaandels, uniformen en petten “visueel heel aantrekkelijk”. Thijs Schreuder: “In Nederland kennen wij dat niet. Het ging zelfs zo ver dat Nederlandse kijkers dachten dat ik een fictiereportage had gemaakt.”

Maar het is dus geen fictie. De reportage duurt 22 minuten, en is filmisch mooi in beeld gebracht. Peter Moelans zoekt orde en structuur in zijn leven, en vond in het KVHV mensen waarmee hij dat op een theoretisch niveau kan bespreken. Interessant wordt het als Moelans aan Gerolf Annemans voorlegt dat de Vlaamse identiteit al te vaak louter gedefinieerd wordt als anti-Franstalig en anti-islamitisch. Peter Moelans: “Het zou veel interessanter zijn om eindelijk onze eigen cultuur te definiëren.” Gerolf Annemans: “Maar in mijn tijd kregen we daar een trauma van omdat iedere definiëring mank loopt. Het werd onmiddellijk aangegrepen en in de hoek van de neonazi’s en dergelijke gepropt.” In een studentencafé wordt de discussie over de Vlaamse identiteit verder gezet tussen KVHV’ers. Peter Moelans heeft kritiek op de eigen, Vlaamse cultuur. Peter Moelans: “Waarom zou iemand integreren als onze samenleving veel minder sociale structuur biedt dan hun eigen gemeenschap?” Bij momenten toch intelligent, die Moelans. Zelf vindt hij het spijtig dat Thijs Schreuder niets van de cantussen heeft getoond. Peter Moelans: “We komen er nu uit als een saaie studentenvereniging, terwijl het tegendeel waar is.”

“Het KVHV stelt in het Antwerpse studentenmilieu weinig voor”, zegt ons een insider. “Hooguit een tien à vijftiental mensen. Onder andere voormalige NSV’ers die een deftiger imago willen aannemen, maar het blijft meestal familie van het VB.” Peter Moelans lijkt binnen het KVHV dan weer belangrijker dan het KVHV aan de Antwerpse universiteit is. Moelans was perswoordvoerder bij de Mars op Brussel die het KVHV op 3 mei dit jaar organiseerde. Later vonden we hem ook terug in het organisatiecomité van de 11-juiviering door de Gulden Sinjoren in Antwerpen. Politiek bevindt hij zich nu ergens tussen de N-VA en het VB. In 2006 was Peter Moelans nog volbloed N-VA’er en stond hij als zodanig op de CD&V/N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hij kreeg er 258 voorkeurstemmen, wat slechts het zevenendertigste beste resultaat was op zijn lijst.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, gent, vb-vrienden, kvhv |  Facebook | | |  Print

22-11-09

PROTEST TEGEN POLITIEOPTREDEN

Morgenavond wordt actie gevoerd aan het Gentse stadhuis, vlak voor de bijeenkomst van de gemeenteraad, als protest tegen het politieoptreden op 10 november waarbij 409 mensen opgepakt werden omdat ze protesteerden tegen de optocht van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in de Gentse binnenstad of omdat ze toevallig op het Sint-Pietersplein waren en de politie het clean desk-principe hanteerde. Geen properder plein dan een leeg plein. Samenkomst aan het stadhuis: vanaf 18u30.

Bij de ten onrechte opgepakten aan het Sint-Pietersplein was ook Sam Devriendt. Voor de politieagenten die meelezen: arrestatienummer 113. Met zijn journalistieke achtergrond is Sam Devriendt getuigenissen aan het verzamelen van mensen die opgepakt werden of de harde aanpak van de politie zagen. Wil je je verhaal doen, mail het dan door naar sam.devriendt@hotmail.com. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden, eventueel je arrestatienummer. De gegevens worden anoniem verwerkt, maar je coördinaten zijn nodig voor overtuigende brongegevens.

 • Morgen op deze blog: De banden tussen het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en Blood and Honour Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

11-11-09

BETOGINGSKE VAN HET N-SA. MEER DAN DRIEMAAL ZOVEEL VOLK BIJ ANTIFASCISTISCHE ACTIE

N-SA-GentHasta-la-vista“Ze spreken daar Frans”, meldt ontzet een student aan zijn vrienden van het KVHV-Gent nadat hij polshoogte is gaan nemen aan de verzamelplaats van de betoging die het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) gisterenavond in Gent inrichtte. Zijn vijf KVHV-vrienden zijn er al van op de hoogte. De taal van Molière ligt moeilijk bij Vlaams-nationalisten, en al zeker in Gent. Maar nu mogen de kameraden uit Franstalig België (Nation) en Noord-Frankrijk (Het Vlaams Huis in Lambersat, bij Lille) hun moedertaal gebruiken in de Arteveldestad. Anders zou men niet aan de tachtig mensen geraken die gisterenavond in Gent opstapten achter een spandoek van het zogenaamde Front tegen zinloos geweld (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een duidelijker beeld).

Bij de start van de betoging las Eddy Hermy, met de hulp van een zaklamp, de toespraak voor die hij voorbereid had. Volgens de hoofdcoördinator van het N-SA wordt links geweld geduld door de ‘politiek correcten’. Eddy Hermy: “Intussen balt de bevolking de vuisten in hun broekzak, maar  “wij” (het N-SA, het Front tegen zinloos geweld…) halen de vuisten boven en vooruit.” De meest gescandeerde slogan bij de optocht die vervolgens door een verlaten Gent trok, was “Antifa, ha ha ha”. Op 2, maar al moeilijker om uit te spreken: “Hasta la vista, antifascista”. Een slogan die ook prijkt op zelfklevers van de Antwerpse Autonome Kameraden, en zoals je ziet is het niet op een echt geweldloze manier dat men de antifascisten wil uitwuiven (foto 2). De derde meest gescandeerde slogan was de klassieker “Linkse ratten, rol uw matten”. Op het einde van de betoging, bijna terug aan de Vrijdagmarkt, werden nog even de golden oldies bovengehaald: “Islamieten = parasieten” en “Eigen volk eerst”. Een slogan tegen geweld werd niet gehoord.

Het zou trouwens nogal ongeloofwaardig klinken als je zag wie er opstapte. Naast Kris Roman en de usual suspects van het N-SA onder andere ook BBET-kopstuk Tomas Boutens en Groen Rechts-man Wolf Kussé. Die laatste bijvoorbeeld, in een parka jas in camouflagekleuren en het gezicht grotendeels met een sjaal verstopt, zag er niet bepaald love and peace uit. Wantrouwig ook voor de aanwezige fotografen. Bij het einde van de optocht, voor nog een veertigtal getrouwen, legde N-SA'er Thierry Vanroy in een toespraak uit dat “wij” (zij, dus) de enige zijn die zich verzetten tegen de nieuwe wereldorde. 'Ruben' (ook al N-SA) bracht buitenlandse geestesgenoten onder de aandacht die door links belaagd werden of door ‘het systeem’ de gevangenis ingedraaid werden. Intussen stapten elders in Gent, in de universiteitsbuurt, een 250 à 300 mensen op achter antifascistische slogans, onder begeleiding van vrolijke muziek. Meer dan driemaal zoveel als het N-SA met haar ‘Front’ kon verzamelen. Zo werd het toch nog gezellig in Gent.

Alhoewel. Na de ontbinding van de antifascistische betoging pakte de politie volgens de pers 409 (!) voornamelijk linkse activisten op. Naar wij vernamen was een groepje anarchisten na de betoging naar het stadscentrum getrokken, waar intussen ook een dertigtal rechtsradicale autonomen ronddwaalden. De politie nam het zekere voor het onzekere en pakte een grote groep mensen op aan het Sint-Pietersplein, ook mensen die bij de ene noch bij de andere betoging betrokken waren. Het optreden van de politie was buiten elke proportie en lokt fel protest uit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

12-07-09

DE TWINGSTE EDITIE VAN DE GENTSE FEESTEN-DEBATTEN

Van zaterdag 18 juli tot en met maandag 27 juli wordt onder de deskundige leiding van Eric Goeman (foto) tijdens de Gentse Feesten weer gedebatteerd over maatschappelijk relevante thema’s.

Dit jaar al voor de twintigste keer. Een hele prestatie, en al zeker in dit tijdsgewricht waarin informatie zo gemakkelijk beschikbaar is maar ook zo vaak naast de kwestie. Frank Vanhecke haalt de bladen en blaadjes als hij met Marie-Rose Morel naar de Efteling gaat, maar niet omwille van zijn uitspraken over de Holocaust (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090709). Pikt men al wel de juiste thema's op, rijst de vraag naar de degelijkheid van de informatie. De snelheid primeert, de commercialisering en besparingen bij de nieuwsredacties laten ook hun sporen na bij de kwaliteit van de berichtgeving. Een ernstig debat over de feiten blijft vaak achterwege. Soms een debat gezien na het jongste jaarverslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=JD2...)? En als er toch gedebatteerd wordt, is wat voor een debat moet doorgaan al te dikwijls politieke cinema. Het zijn allemaal zaken waar tegenin wordt gegaan met de Gentse Feesten-debatten door de keuze van thema's en sprekers, en de tijd die men er voor vrijmaakt. Omdat de vorige zaal te klein werd, is voor de Gentse Feesten-debatten dit jaar uitgeweken naar een nieuwe locatie: zaal Minnemeers, Minnemeers 8 te Gent (het vroegere NT2). Telkens weer tussen 14 en 18 uur mag je er de volgende debatten verwachten.

 • Zaterdag 18 juli: Het radicale denken van Jaap Kruithof: tegen het centrumdenken. Met Rik Pinxten (voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Verenigingen), Jan Dumolin (historicus), Koen Raes (ethicus), Francine Mestrum (armoede, ontwikkelingsproblematiek…), Jean-Pierre Rondas (van onder andere het gelijknamige Klara-programma), Hugo Franssen (uitgeverij EPO) en Jo De Leeuw (vrouwenrechtenactiviste). Met een muzikale tussenkomst door pianist Jan Vermeulen.
 • Zondag 19 juli: Het falen van links. Met Peter Mertens (PVDA), Erik De Bruyn (SP.a-Rood), Francine Mestrum, Felix Rottenberg (oud-voorzitter Nederlandse PVDA), Eric Corijn (cultuurfilosoof), Carl Devos (politicoloog), John Crombez (SP.a) en An Nelissen (actrice). Met een verhalend intermezzo om 16u30 van Mong Rosseel over de kinderen van de revolutie.
 • Maandag 20 juli: Het mondiale uitzendkantoor. Met Dirk Barrez (journalist-auteur), Francine Mestrum, Rudy De Leeuw (ABVV), Jan Renders (ACW), Myriam Gistelinck (Oxfam Solidariteit), Kristoff Lieten (Zuid-Azië, ontwikkelingssociologie…), Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck) en John Vandaele (redacteur MO*). Met een muzikaal intermezzo van Filip De Fleurquin.
 • Dinsdag 21 juli: De Gaza-tragedie. Met Lucas Catherine (auteur), Gie Van Den Berghe (historicus-ethicus), Daphne Meijer (redacteur Nieuw Israëlitisch Weekblad Amsterdam), Etienne Vermeersch (moraalfilosoof) en Ludo De Brabander (vzw Vrede).
 • Woensdag 22 juli: Kan Obama de wereld redden? Met Bart Kerremans (Amerika-kenner), Maarten Van Rossem (Amerika-kenner, bekend van De Laatste Show), Daan De Wit (auteur), Georges Spriet (vzw Vrede), Bjorn Soenens (VRT-TV-journaal), Monika Triest (socioloog) en Cornelis Van Minnen (Amerika-kenner). Met een muzikale interventie van Ludo Vandeau.
 • Donderdag 23 juli: Bankroet. Met Koen Schoors (prof. economie), Arnold Heertje (econoom), Dirk Barrez, Dirk Van Der Maelen (SP.a), Francine Mestrum, Meyrem Almaci (Groen!), Marcia De Wachter (Nationale Bank van België), Bernard Lietaer (ontwikkelde de euro) en John Vandaele. Met op het gebruikelijke uur (16u30) een muzikaal intermezzo van Koen De Cauter.
 • Vrijdag 24 juli: De onstuitbare opgang van het populisme. Met Eric Corijn, Jeroen Olyslaegers (auteur), Jan Goossens (KVS), Joël De Ceulaer (Knack), Jos Geysels (11.11.11/Boek.be), Anton C. Zijderveld (auteur), Jonas Geirnaert (comedy- en televisiemaker) en Monika Van Paemel (auteur). Met een muzikale interventie door Lieven Tavernier.
 • Zaterdag 25 juli: De mens voorbij? Met Gie Van Den Berghe, Johan Braeckman (vzw De Maakbare Mens), Koen Raes (ethicus), Christine Van Broeckhoven (Vlaams Instituut voor Biotechnologie/SP.a), Marleen Temmerman (hoogleraar verloskunde-gynecologie/SP.a), Jean-Jacques Cassiman (Centrum Menselijke Erfelijkheid) en Etienne Vermeersch.
 • Zondag 26 juli: België voorbij? Met Dirk Tuypens (auteur), Marc reynebeau (journalist-auteur), Stijn Oosterlynck (Vooruit-groep), Marc Hooghe (politicoloog), Luc Huyse (socioloog-auteur), Tinneke Beeckman (Gravensteengroep), Frans-Jos Verdoodt (Archief- en documentatiecentrum Vlaams-nationalisme), Guido Fonteyn (journalist-auteur) en Maxime Stroobant (Red de Solidariteit).
 • Maandag 27 juli: Crisis in de media. Met Han Soete (Indymedia), Wouter Hillaert (Rekto Verso), Hilde Van den Bulck (mediastudies), Ides Debruyne (Fonds Pascal Decroos), Peter Vandermeersch (De Standaard/Het Nieuwsblad), Jan Blommaert (taalkunde en sociolinguïstiek), Marc Van De Looverbosch (Vlaamse Vereniging van Journalisten) en Marc Coenen (marktstrategie VRT).

Zoals voorgaande jaren richt Democratie 2000 ook stadswandelingen in: Bij de buren op bezoek; Gent, smeltkroes van culturen; Gent, rebelse stad; en Zintuigen. Dinsdag 21 juli wordt naar traditie om 19u30 op het groot podium Bij Sint-Jacobs de jaarlijkse Prijs voor de Democratie uitgereikt. Dit jaar wordt ook de eerste Prijs Jaap Kruithof uitgereikt, genoemd naar de op 25 februari overleden filosoof-publicist en vaste gast op de vorige edities van de debatten tijdens de Gentse Feesten. De Prijs voor de Democratie gaat dit jaar naar arts Dirk Van Duppen voor zijn Kiwi-model om de prijs voor de geneesmiddelen te drukken en voor de Geneeskunde voor het Volk-groepspraktijken. Tweede laureaat zijn Ludo De Brabander en Georges Spriet, actief bij vzw Vrede. Derde laureaat zijn de Antwerpse actiecomité's Ademloos en stRaten-generaal. De eerste Prijs Jaap Kruithof is voor voormalig priester-arbeider Frans Wuytack. Zoals vorig jaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080721) presenteren wij op 21 juli een portret van de gelauwerden. 

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

15-05-09

FOLDERS IN HET TURKS? VB VERWIJT CD&V WAT HET ZELF DOET.

Gentenaar Tanguy Veys, voormalig secretaris van de Vlaams Belang Jongeren en VB-provincieraadslid in Oost-Vlaanderen, heeft zich in deze kiescampagne al tweemaal in de kijker kunnen werken. Een eerste keer nadat een door Veys bekritiseerde leraar na afloop van een verkiezingsdebat een glas wijn op Veys morste en Veys zich haastte een foto te verspreiden van hoe hij belaagd werd (foto 1). Een tweede keer haalde Veys de media toen hij “een groot schandaal” bekendmaakte, zijnde dat Veli Yüksel, ex-VRT-journalist en kandidaat op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst, kiesfolders in het Turks uitdeelt. Maar het VB verspreidde zelf ook al pamfletten in het Turks!

Veli Yüksel heeft 40 000 kiescampagnefolders laten drukken die uitsluitend in het Nederlands zijn opgesteld, en een 3 000 Turks-Nederlandstalige die hij meeneemt als hij ergens gaat spreken waar veel Turkse mensen komen. In Gent een niet onbelangrijk segment van de bevolking. Tanguy Veys sprak meteen zijn kennis van het Turks aan om de folder van Veli Yüksel te vertalen. “Ik trek mij niks aan van de Turkse eigenheid van jullie stad; het wordt tijd dat jullie je eens neerleggen bij de realiteit. Je hoefde al lang geen christen meer te zijn om op de lijst te staan bij CD&V, en nu hoef je ook al geen Nederlands te kunnen om bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op CD&V te stemmen. Als het aan CD&V ligt, moet u geen Nederlands leren, de Gentenaars moeten zich maar aan jullie aanpassen.” Volgens een andere bron staat er in het Turks daarentegen: “Ik wil in Gent werkgelegenheid creëren en het aantal hoogopgeleiden allochtonen van vier naar tien procent brengen. Ik wil meer gelijkheid in de gezondheidszorg. We moeten de steden verfraaien en meer sportgelegenheden creëren. Tenslotte moet iedereen die invloed ondervindt van de economische crisis ondersteuning krijgen.”

Wat ook de juiste vertaling is, en we hebben een licht vermoeden dat het de tweede versie is, onwettig is het verspreiden van folders in het Turks of een andere taal niet. Iets anders is het als je openbaar bestuur publicaties verspreidt, maar daarover gaat het nu niet. VB-kopman Filip Dewinter spreekt op VB-meetings trouwens zelf ook wel eens wat anders dan Nederlands. “La Li Hak Al Inikhab Li Ghayr Al Mouwatinin” bijvoorbeeld zou volgens Dewinter “Geen stemrecht voor vreemdelingen” in het Arabisch betekenen. En de VB-lijsttrekker in Brussel, de omstreden voormalige politiecommissaris Johan Demol, verspreidde in 2005 in Sint-Joost-ten-Node een in het Turks opgesteld pamflet tegen het lokale mobiliteitsplan. “Saint-Josse ta belediye baskani Demannez yaptirdigi yölendirme”, staat er onder meer in het foldertje, zijnde: ”Burgemeester Demannez van Sint-Joost brengt de bevolking in gevaar.” Aanleiding was een nieuw verkeersplan dat bij de Turkse gemeenschap in slechte aarde viel wegens de invoering van eenrichtingsstraten. Demol liet daarom een folder in het Nederlands, Frans en het Turks verspreiden. Het partijlogo liet Demol weg en hij ondertekende slechts met “Brussels volksvertegenwoordiger”, maar de folder ging onmiskenbaar uit van de Brusselse VB-kopman.

Demol zei daarover aan Brussel Deze Week: “We vonden het wel grappig om het pamflet ook in het Turks op te stellen.” Om stemmen te winnen verspreidt het VB in Brussel trouwens wel meer folders in een andere taal dan het Nederlands. Als het over kritiek op de islam gaat wordt die onverkort in het Frans vertaald (foto 2, klik desgevallend eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding); als het om kritiek op Franstalig Brussel of Wallonië gaat wordt de kritiek in de Franse versie meestal afgezwakt, soms zelfs volledig weggelaten. Tanguy Veys, al jaren de ziel uit het lijf wroetend voor het VB, is het allicht niet onbekend dat Johan Demol ook pamfletten in het Turks verspreid heeft. En anders weet Veys het, als trouwe bezoeker aan deze blog, bij deze dan.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, brussel, 7 juni |  Facebook | | |  Print

27-11-08

DE ENE NAAKTFOTO IS NIET DE ANDERE

Tanguy VeysMaandag zond de VRT de finale uit van het programma De Naaktkalender. Open VLD-schepen Chistophe Peeters steunde één van de drie Gentse finalisten, de dames van Rugby Gent, door naakt met hen te poseren. Met enkel zijn schepensjerp om (foto 1).

Nogal wat Gentenaars waren er verbolgen om, en ook SP.A-burgemeester Daniël Termont vond dat het eigenlijk niet kon. Daniël Termont: “Schepen Peeters heeft me op voorhand niks gevraagd, maar als hij dat gedaan had zou ik het hem ten stelligste hebben afgeraden om zo te poseren. Ik ben ook volks en hang ook wel eens graag de gek uit. Maar voor de Gentenaars is er toch ook zoiets als de waardigheid van het schepenambt, en dan denk ik dat je dit maar beter niet doet.” Wettelijk valt Peeters niets te verwijten. Er zijn wel protocollaire regels rond het dragen van die sjerp, maar die heeft de schepen niet overtreden.” Eén van de regels is dat je de schepensjerp enkel mag dragen bij evenementen op het grondgebied van Gent, en de bewuste foto is wel degelijk in Gent gemaakt. En overigens was De Naaktkalender een stijlvol programma, met foto’s van de finalisten (zie: http://foto.nieuwsblad.be/1665114779) die vanaf deze week tot 4 januari te zien zijn in het Fotomuseum in Antwerpen.

Het was overigens ook in Antwerpen dat we de eerste politieker naakt gezien hebben, en weer was het een Gentenaar. Deze keer was er wel een ruime doos om zijn ‘edele’ delen (foto 2). Het is inmiddels al tien jaar geleden, in september 1998 dat toen nog het tijdschrift Verzet onthulde welke ‘Antwerpenaar’ bloot opgevoerd werd om aan te tonen dat de Antwerpenaar gepluimd werd met de invoering van de gescheiden huisvuilophaling. Niet alleen was die ‘Antwerpenaar’ Gentenaar Tanguy Veys. Nog straffer was dat de ‘gepluimde Antwerpenaar’ minder huisvuilbelasting moest betalen dan Gentenaar Tanguy Veys. Voor het VB geen bezwaar om in Antwerpen van leer te trekken tegen de kosten van de huisvuilophaling, en evenmin voor Tanguy Veys een probleem om daar aan mee te werken. Als universiteitsstudent zag men Tanguy Veys vooral op cantussen en bij de NSV. Hij slaagde toen niet in zijn studies rechten, en een carrière aan een hogeschool liep nadien ook al faliekant af. Zijn bijnaam was toen ‘Bulldozer’. Als nationaal secretaris, en vervolgens nationaal ondervoorzitter van de Vlaams Belang Jongeren in 1995 – 2007 maakte Tanguy Veys(je los) nog enigszins naam, maar tegenwoordig is zijn ster weggedeemsterd.

Tanguy Veys is nu medewerker van de VB-fractie in het Vlaams parlement en provincieraadslid. Een carrière als fotomodel zat er duidelijk niet in.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent |  Facebook | | |  Print

08-10-08

EEN NAT PAK VOOR DEWINTER

Aan de Gentse universiteit is het gisteravond tot rellen gekomen net voor de start van een debat waaraan Philip Dewinter (VB), Mark Demesmaeker (N-VA) en Jean-Marie Dedecker (LDD) zouden deelnemen. Actievoerders blokkeerden de toegang tot de gebouwen aan de Blandijnberg waardoor de organiserende 'Nationalistische Studentenvereniging' (NSV) zich genoodzaakt zag de gehele zaak af te gelasten. Door de blokkade was er immers geen doorkomen meer aan.

Net voor de start van de blokkade waartoe het 'progressieve studentenfront' had opgeroepen, slaagden een dertigtal NSV-leden erin om de gebouwen binnen te glippen. Een achtervolging annex vechtpartij later werden de extreem-rechtse studenten opgesloten in een auditorium op het gelijkvloers. Daar werden ze rond 20.30 uur ontzet door de politie. Onder de 'gevangenen' bevond zich NSV-vice praeses Wouter Opdenacker die naar eigen zeggen "bange momenten" had beleefd. Het kwam aan de ingang van het gebouw op de Blandijnberg tot schermutselingen toen Philip Dewinter, bijgestaan door een twintigtal Voorpost-militanten, waaronder de onvermijdelijke actieleider Lucien 'Luc' Vermeulen, de toegang probeerde af te dwingen met wapperende handjes. Dat lukte dus niet. Integendeel. De politie, een vijftigtal eenheden sterk, greep meteen in om de zaak niet verder te laten escaleren. Zelfs het waterkanon werd ingezet. Dat bezorgde VB-coryfee Dewinter een nat pak.

Voorpost-militant Luc De Corte (vooraan op foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) hield aan het getrek en geduw een mediagenieke wonde aan het hoofd over die vandaag in zowat alle kranten te bewonderen valt. Het is niet de eerste maal dat De Corte, vroeger OCMW-raadslid voor het Vlaams Belang in Evergem, knokkenderwijs in de belangstelling komt. Vorig jaar raakte hij in de maand augustus - "door een samenloop van omstandigheden" - betrokken in een caféruzie en vechtpartij met enkele jongeren. Hierna stelde hij zijn mandaat ter beschikking en verliet hij naar eigen zeggen ook het Vlaams Belang. Lokaal VB-voorzitter en -gemeenteraadslid Alain Speeckaert had daarop aangedrongen. Speeckaert meende dat zijn slaaggrage collega de partij al te zware schade had toegebracht.

Het was de eerste keer dat de NSV de toelating had gekregen van de rector om een debat te organiseren in de gebouwen van de universiteit. Bij de trek- en duwpartijen raakte rector Van Cauwenberghe gewond en werd 'zwijmelend' afgevoerd. Ook al een primeur. NSV-praeses Arno D'Hooghe kondigde schuimbekkenderwijs een nieuw debat aan. Waarover en met wie verklapte hij wijselijk nog niet. Dewinter bekloeg zich na de incidenten over de aanslag op zijn vrije meningsuiting. De extreem-rechtse knokploeg zakte dan maar af naar de Overpoort zichzelf begeleidend met racistische slogans en 'nationalistische gezangen'. Er deden zich geen ongeregeldheden meer voor. Niemand werd gearresteerd. En zo werd het nog een gezellige avond.

19:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, dewinter, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

07-09-08

VB TREKT AAN HET KORTSTE EIND BIJ GEMEENTERAADSDEBAT OVER GENTSE FEESTEN-DEBATTEN

De debatten tijdens de Gentse Feesten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080705) kaderen in de ideeën van Walter De Buck, de man die de Gentse Feesten terug leven inblies, ideeën voor sociale en culturele rechtvaardigheid, een open venster op de wereld, multiculturele democratie en een progressieve maatschappijvisie. Het verbaast dan ook niet dat het VB het er moeilijk mee heeft, en vorige maandag interpelleerde het daarover zelfs het Gentse schepencollege.

De debatten zijn niet eenzijdig, niet in de thema’s (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070628). Niet in de panelgasten. Natuurlijk progressief Vlaanderen en Nederland is er sterk vertegenwoordigd. De Gentse Feesten-debatten proberen dan ook oplossingen te vinden om tot een maatschappij te komen met meer sociale rechtvaardigheid, meer gelijkheid, gekoppeld aan vrijheid en solidariteit. Minder nationalisme, meer internationalisme. Geen muren, maar bruggen. Maar ook in de keuze van de panelleden zijn de debatten niet eenzijdig, of behoren bijvoorbeeld Etienne Schouppe (CD&V), de Lokerse burgemeester Filip Antheunis (Open VLD), Piet Vantemsche (Boerenbond), Boudewijn Bouckaert (Lijst Dedecker) of Marc Bossuyt (voorzitter van het Grondwettelijk Hof) ook al bij de linkerzijde?

Volgens de Gentse moraalfilosoof Etienne Vermeersch (http://www.etiennevermeersch.be), die dan wel tot de linkerzijde behoort maar waarmee grote delen van diezelfde linkerzijde regelmatig overhoop ligt, zijn de Gentse Feesten-debatten debatten par excellence. Etienne Vermeersch: “Je hebt de tijd niet enkel in een oneliner je mening te geven, maar ze ook nog te staven en je eventueel van je ongelijk te laten overtuigen door andere sprekers. Bovendien is er een hoffelijke sfeer: we bestrijden elkaars stellingen, niet elkaar.” “De voorbije jaren worden overigens steeds minder politici uitgenodigd”, merkt het magazine MO* (http://www.mo.be) op. “Moderator Eric Goeman selecteert (…) de deelnemers eerder op basis van hun kennis en expertise, dan op grond van hun politieke mening of bekendheid. (…) Vlaanderen heeft behoefte aan meer van dergelijke debatten.” Bij het VB hebben ze dit nog niet begrepen, en naar aanleiding van een dispuut met Joods Actueel over de samenstelling van een panel dat de Palestijnse kwestie zou bespreken trok VB’er Ortwin Depoortere voorbije maandag in de Gentse gemeenteraad van leer tegen de debatten. Depoortere – die zelf hoog oploopt met Verdinaso-leider Joris Van Severen, die zich kantte tegen de parlementaire democratie, de politieke partijen en de vakbonden – vroeg of de “links-geïnspireerde” politieke debatten op de Gentse Feesten wel kunnen, of een stadsschool daarvoor wel als locatie mag dienen, of het stadsbestuur hier publiciteit voor moet maken in het programmaboekje van de Gentse Feesten, en of het stadsbestuur ook “rechts-geïnspireerde” politieke debatten tijdens de Gentse Feesten zou steunen?

Schepen van cultuur en feestelijkheden Lieven De Caluwe (VlaPro) verwees in zijn antwoord naar een discussie die in 2003 was gevoerd in de Gentse gemeenteraad. De gemeenteraad was tot het besluit gekomen dat op de Gentse Feesten niets reglementair moet verboden worden, maar de verschillende politieke partijen wel overeengekomen waren om in die periode geen partijpolitieke propaganda te verspreiden. Alleen het Vlaams Blok weigerde het akkoord te ondertekenen. Ortwin Depoortere verliet bij de stemming de gemeenteraadszaal. De Caluwe ontkrachtte ook dat uitgeverij EPO, die de laatste jaren een boekenstand openhoudt met boeken van de panelleden die dag, enkel een PvdA-drukkerij is. EPO (www.epo.be) drukt vele interessante boeken, die ook Lieven Decaluwe kan aanbevelen. Volgens Decaluwe denkt het Gentse stadsbestuur er niet aan de debatten te schrappen. Integendeel, het feit dat er telkens zoveel publiek vier uur lang blijft luisteren, bewijst hoe “uitputtend mooi” die debatten zijn. Schepen van onderwijs Rudy Coddens (SP.A) wees Ortwin Depoortere erop dat in schoolgebouwen partijpolitieke debatten niet op hun plaats zijn, maatschappelijke debatten kunnen daar wel. Groen! zei te betreuren dat de Gentse Feesten-debatten in het Laurentinstituut plaatsvinden… omdat het te klein is om het talrijke publiek voor die debatten een zitplaats te bieden.

Depoortere bleef erbij dat tijdens de Gentse Feesten-debatten niet alle standpunten aan bod komen. Hij verwees niet naar de debatten die het VB regelmatig in zalen van het Vlaams parlement inricht, waar zeker niet alle strekkingen en nuances evenredig aan bod komen. Depoortere zei wel nog veel folders te bezitten die bewijzen dat er partijpolitieke propaganda verspreid werd op de Gentse Feesten-debatten. Dat uitgerekend zijn eigen partij niet wilde weten van een verbod op partijpolitieke propaganda tijdens de Gentse Feesten, was voor hem geen bezwaar om daarover uit te halen. Blijkbaar had Depoortere niet goed geluisterd naar de uitleg van schepen Decaluwé, of geldt vrije meningsuiting maar alleen voor diegenen die passen in het kraam van het VB. Het eerste zouden we nog kunnen oplossen door Depoortere te verwijzen naar een oorspecialist, maar we vrezen dat het probleem erger is. (Foto: v.l.n.r. de Gentse burgemeester Daniel Termont, moderator Eric Goeman, en bisschop Luc Van Looy, vorig jaar samen op de affiche voor de Gentse Feesten-debatten.)

00:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

22-07-08

FREDERIK SIOEN EN HAN SOLO TIJDENS DE GENTSE FEESTEN

Vanavond vindt één van de hoogtepunten van de Gentse Feesten plaats: met Sioen meets Soweto op het groot podium Bij St.-Jacobs beleven we het resultaat van de ontmoeting van enkele muzikanten uit Gent en muzikanten uit Soweto, township bij Johannesburg in Zuid-Afrika. Frederik Sioen, organisator van het Gentse 0110-concert en pas terug van zijn derde verblijf in Soweto (foto 1): “Ik voel de cultuurshock nog. Ik ben verliefd geworden op de goedlachsheid van de Afrikanen, op hun pluk-de-dagmentaliteit. Na mijn periode in Zuid-Afrika erger ik me nog meer aan de neutjesmentaliteit, aan mensen die constant klagen.” Een gevoel dat we perfect herkennen.

Kampioen in die neutjesmentaliteit zijn natuurlijk de Philip Dewinters, Francis Van den Eyndes en andere Roeland Raes’en van deze wereld. Han Solo, alter ego van acteur Han Coucke, brengt in zijn show Racist het universum van deze heren op het podium (foto 2). De reacties erop zijn verdeeld: Han Coucke brengt zijn act zo overtuigend dat je denkt dat hij het écht meent, en als bij zowat elke voorstelling wel een VB’er in de zaal zit mee te lachen lijkt het vernietigend effect van humor hier toch niet te werken. Of het moet zijn dat VB’ers zo voldaan van hun eigen zijn dat ze geen oog hebben voor de ontsporing in het VB-denken: van het aan het kruis nagelen van allochtonen tot het aan de haard kluisteren van hun eigen vrouwen. Anderen vinden Han Solo wel grappig, precies omdat hij het racistisch denken doordrijft naar het discriminerend denken ten overstaan van het ‘eigen volk’. Humor is geen gemakkelijk pad, en ironie nog minder. Zelf konden we er smakelijk mee lachen maar Han Solo komt inderdaad soms wel wat te ernstig overkomt, betoont niet of te weinig de zelfspot die we wel bij Youssef El Moussaoui bemerken. Gelukkig is, toch over Philip Dewinter, niets grappiger dan de werkelijkheid (zie: http://www.youtube.com/watch?v=hvqYWhmy8ug&feature=related).

Han Solo is tijdens de Gentse Feesten tweemaal te zien: morgen woensdag, en overmorgen donderdag. Voor de voorstelling van donderdag zijn bijna alle kaarten verkocht, voor de voorstelling van morgen, woensdag zijn er meer plaatsen vrij (zie: http://www.uitbureau.be/voorstelling.aspx?voorstelling_id=733).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, cultuur |  Facebook | | |  Print

05-07-08

ZONDER DWARSLIGGERS KUNNEN DE TREINEN NIET RIJDEN: DE DEBATTEN TIJDENS DE GENTSE FEESTEN 2008

Nog veertien dagen en vanaf dan werken ze in Gent weer slechts op halve kracht omdat zowat iedereen te vinden is op de Gentse Feesten. Eén van de weinigen die die dagen nuchter blijft, geen bier of andere alcoholische dranken drinkt, is Eric Goeman (foto). Die moet dan immers de debatten van vzw Trefpunt en Democratie 2000 in goede banen leiden. Van zondag 20 juli tot en met maandag 28 juli, telkens van 14 tot 18 uur in het Laurentinstituut in de Onderstraat in Gent. Deuren open vanaf 13.15 uur, en tussen de bedrijven door is een muzikale entr’acte voorzien.

 • Zondag 20 juli, Welke toekomst voor Afrika? – Met Adriaan Van Dis, Luc Huyse, Guy Poppe, Suzanne Monkasa, Walter Zinzen, Gie Goris, David Van Reybrouck en Peter Verlinden.
 • Maandag 21 juli, Welke toekomst voor België? – Met Etienne Vermeersch, Eric Corijn, Stijn Oosterlinck, Rudy Aernoudt, Marc Reynebeau, Guido Fonteyn, Monika van Paemel, Rik Pinxten en Brigitte Raskin.
 • Dinsdag 22 juli, 60 jaar Israël. 40 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden. – Met Anja Meulenbelt, Brigitte Herremans, Sus Van Elzen, Leen Laenens, Ludo Abicht, Jaap Hamburger en Robert Soeterik.
 • Woensdag 23 juli, De crisis van de democratie. – Met Jan Blommaert, Eric Corijn, Frank Beke, Marc Holthof, Jozef Deleu, Karl van den Broeck, Cyrille Offermans en Ann De Meulemeester.
 • Donderdag 24 juli, Sicko Belgium. De commercialisering, liberalisering en privatisering van onze gezondheidszorg. – Met Dirk Van Duppen, Jan de Maeseneer, Marleen Temmerman, Mark Selleslach, Fred Louckx, Marc Justaert en Ri De Ridder.
 • Vrijdag 25 juli, (even ademhalen) De mondiale crisis: een herhaling van een oud scenario? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers? Waarom stijgen de voedselprijzen exuberant en wie zijn de grootste slachtoffers? Promoten IMF, Wereldbank, EU en VN oplapwerk of gaan we over tot structurele ingrepen in de mondialisering? – Met John Vandaele, Marc De Vos, Piet Vantemsche, Luc Vankrunkelsven, Els Keytsman, Chris Serroyen en Willem Hoogendijk.
 • Zaterdag 26 juli, Sociale ongelijkheid in het onderwijs: de school van de ongelijkheid? – Met Mieke Van Hecke, Ides Nicaise, Nico Hirtt, Marc Hullebus, Rudy Coddens en Filip Paelman.
 • Zondag 27 juli, Komt het gele gevaar opnieuw uit China? (Mythes en werkelijkheid over China vandaag: over kapitalisme, communisme, mensenrechten, Tibet, Olympische Spelen, de erfenis van Mao). – Met Marc Vandepitte, John Vandaele, Dirk Nimmegeers, Ng Sauw Tjhoi, Sylvain Plasschaert, Fons Verplaetse en Sus Van Elzen.
 • Maandag 28 juli, De toekomst van de vrijheid van meningsuiting. – Met Kristien Hemmerechts, Jeroen Olyslaegers, Meindert Fennema, Chokri Ben Chikha, Anne Provoost, Stephan Galon en Ico Maly.

In diezelfde periode zijn er naar jaarlijkse gewoonte ook interessante stadswandelingen in Gent, met start telkens om 14 uur aan Café Trefpunt, Bij St. Jacobs. Bij de buren op bezoekGent, smeltkroes van culturenGent, rebelse stad – en de Zintuigen-wandeling voor kinderen. Meer info over deze wandelingen kan je krijgen bij kristien.hinnion@telenet.be en op tel.nr. 09 329 09 84. Vooraf inschrijven is best. Maandag 21 juli is er tenslotte ook nog de uitreiking van de Prijs voor de Democratie 2008. Om 19.30 uur op het groot podium Bij St.-Jacobs.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

07-01-08

VB vergalt nieuwjaarspret


De jaarlijkse nieuwjaarsdrink georganiseerd door het Gentse stadsbestuur, normaal gezien een even vrolijke als gezapige bedoening, werd afgelopen zondag door een ferme rel getekend. De oorzaak? Enkele Vlaams Belang - militanten en een foute kalender...

De nieuwjaarsdrink lokte vorige zondag  naar jaarlijkse gewoonte duizenden Gentenaars naar het St.- Baafsplein geklemd tussen het Belfort, het NTG en de St. Baafskathedraal. De gratis drankjes, 30.000 stuks in totaal, en het zonnige weert zaten daar vanzelfsprekend voor veel tussen.

De lokale afdeling van het VB geleid door Johan Deckmyn (foto) dacht daar deze keer jaar zijn provocatief slaatje te kunnen slaan door er gratis 'partijkalenders' uit te delen. Op de kalenders: de beeltenis van de in Gent wereldberoemde 'Pierke Pierlala'.

Luk De Bruycker alias 'Pierke Pierlala' is een 'Bekende Gentenaar' hors catégorie. De Bruycker is naast poppenspeler ook acteur, variété-artiest in de beste Minard-traditie, en op vele gelegenheden -zoals de nieuwjaarsdrink- feestleider en stadsnar van dienst. Dat hij absoluut geen supporter is van het Vlaams Belang is geen geheim.

Op de voorkant van de zondag gratis verdeelde 'nationalistische almanak' stond Luk De Bruycker / Pierke Pierlala met zijn legendarische handpop afgedrukt. De getekende figuur was gemakkelijk herkenbaar als Luk De Bruyker zélf, de vleesgeworden versie van Pierke dus. Op de hoge kegelhoed van Pierke werden de typerende rode streep en dito bollen vervangen door... het logo van de SP.a.

Een razende Luk De Bruyker in de Gentenaar: "Dat is misbruik van mijn beeltenis. Ik dagvaard VB voor de rechtbank. Zij linken mij aan een politieke partij, terwijl ik er net een punt van maak om bóven alle partijen te staan. Met een ander stadsbestuur zou ik ook mijn ding doen. Ik voel mij gepakt op mijn eer."

Pierke De Bruyker was zo woest dat hij er zelfs zijn nieuwjaarstoespraak mee begon; "Ik laat mij niet recupereren, zeker niet door die zwartzakken. We zien elkaar op de rechtbank".
Die nooit eerder geziene/gehoorde interventie leverde hem alvast een ovatie op van de vele aanwezigen (ca. 7.000 Gentenaars).

De Gentse VB-afdeling is naar eigen zeggen allesbehalve onder de indruk van de scherpe reactie van De Bruycker. Johan Deckmyn verweerde zich met de melding dat de figuur slechts een cartoon was en daar bijgevolg hemelaal niks verkeerd mee was. “Wie kaatst, moet de bal verwachten“ aldus Deckmyn, die verder nog beweerde dat hij Pierke/De Bruyker “ een koekje van eigen deeg" gaf.

Vraag is of het VB hier mee weg komt. Het is immers niet de eerste maal dat het VB bij wijze van provocatie, of uit onhandigheid, in de problemen en voor de rechtbank komt door ongevraagd de beeltenis van iemand te gebruiken in een partijpublicatie.

22:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, gent, pierke, deckmyn |  Facebook | | |  Print

28-11-07

In de val getrapt gespannen door het VB

De Gentse gemeenteraad (foto 1) heeft maandagavond ingestemd met een verbod voor het Gents stadspersoneel dat in contact komt met het publiek om een hoofddoek te dragen.

Allez, officieel gaat het om alle uiterlijke kentekens van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen, maar iedereen weet dat het verbod er alleen maar is gekomen omwille van een hetze tegen de hoofddoek. Open VLD en CD&V trapten in de val die het VB gespannen had. Open VLD-schepen Mathias De Clercq benadrukte nogmaals dat zijn houding is ingegeven door andere motieven dan  het VB, maar het resultaat blijft wel hetzelfde.

De Gentse stadskrant TiensTiens (foto 2, klik op de afbeelding voor een link naar hun website) maakte volgend verslag van een turbulente avond op het Gentse stadhuis, en geeft daarbij een stevige portie kritiek:
http://www.tienstiens.org/node/3001?subscr=webartikel&nid=3001.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, gent, racisme |  Facebook | | |  Print

14-07-07

De Gentse Feesten-wandelingen, vluchtelingen uit de Spaanse burgeroorlog, 'In het Hol van de Leeuw'

Vandaag begin de Gentse Feesten. Hoog tijd dus om onze belofte na te komen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070628), en wat te vertellen over de wandelingen die je er met  Democratie 2000 kan maken vanaf morgen, zondag 15 juli, tot maandag 23 juli. Er zijn vier verschillende stadswandelingen. Twee geven je een beeld van het interculturele Gent, één is op maat van kinderen gemaakt, en een vierde toont het rebelse Gent. Het vertrek is telkens in het hart van de Gentse Feesten bij Trefpunt, Bij Sint-Jacobs om 14 uur. Deelname kost naargelang 2, 3 of 4 euro. Voor info en reservatieskan je terecht bij: kristien.hinnion@telenet.be – 09 329 09 84, en: ann.schoorens@telenet.be – 09 377 95 66. 

Bij de Buren op bezoek. Deze wandeling geeft een beeld van de samenlevingsopbouw in de 19e eeuwse wijken van Gent waar de nieuwe en oude Gentenaars geduldig werken aan een harmonische samenleving. We bezoeken de wijk Sluizeken,een Turkse Bazaar en cafetaria en de grote moskee van Gent. Als je meer wil weten over Fray Pedro de Gante, Gentse citeetjes, doner kebab met frieten en Achiel Charbon en wat daar multicultureel aan is geeft deze wandeling je een antwoord. Duur: 3 uur.

Gent, smeltkroes van culturen. Gent is van oudsher een stad geweest met vele internationale en interculturele contacten. Deze contacten hebben hun sporen nagelaten in de stad en in het leven van de Gentenaars. Vele zaken en gebouwen  die we als ‘typisch Vlaams’ beschouwen zijn eigenlijk terug te brengen naar deze contacten. In deze wandeling door het oude Gent gaan we deze bronnen van een open en op de wereld gericht Gent blootleggen. We eindigen in de Orthodoxe kerk waar Russische fresco-kunstenaars aan het werk waren om de kerk te versieren. Duur: 2 uur.

Stadswandeling voor kinderen “Van ’t Sluizeken naar Mekka." Op een interactieve wijze  maken de kinderen kennis met een buurt waarin nieuwe en oude Gentenaars samen leven. Ze stellen een ‘hapjes-maaltijd’ samen , leren zich ritueel te wassen vooraleer de moskee te betreden en drinken een appelthee. Ondertussen komen ze spelenderwijs ook nof heel wat te weten over tradities en leefgewoonten in de wijk en over de Islam. Deze wandeling kan gecombineerd worden met de wandeling “Bij de buren op bezoek”.Voor kinderen van 5 tot 12 – volwassenen toegelaten. Duur: 2,5 uur.

Gent, rebelse stad. Gent is het toneel geweest van vele opstanden tegen het gezag . Een gezag dat zowel intern als extern kon zijn. Steeds was de oorzaak dat de Gentenaars in opstand kwamen tegen onrechtvaardigheid en een rechtvaardige, democratische samenleving nastreefden. Dikwijls beten ze in het zand maar eveneens zijn er een aantal verwezenlijkingen uit deze rebellie gebleven tot nu toe. Als je meer wil weten over Artevelde, Pruuke Dossche, Van Hulthem, Morinen, tramkapingen, het Pandinistisch bevrijdingsfront, Karel Waerie, Witte Kaproenen, Eedje Anseele en De Waalse Haan in het Gentse stadsbeeld wil ontdekken is deze wandeling er voor u. Duur: 3 uur.

De voorbije dagen was het even in het nieuws: tijdens deze Gentse Feesten zijn er ook verschillende activiteiten geprogrammeerd over de vluchtelingenkinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Met de expo Los Niños  van 7 tot 23 juli, elke dag van 14 tot 20 uur in Ons Huis (foto 1), aan de Vrijdagmarkt 9. Verder: de theatervoorstelling Spaans Krijt  van 15 tot 23 juli, om 14.30 en 16.30 uur. In openlucht, vertrek aan Trefpunt, Bij Sint-Jacobs. Kaarten bestellen is noodzakelijk en kan bij www.uitbureau.be. En er is muziek van Karel Waeri, gebracht door Wigbert, Axl Peleman, Roland, Pieter-Jan De Smet, Klaas Delrue en anderen: dinsdag 10 juli, om 21 uur Bij Sint-Jacobs. Dezelfde dag, dezelfde plaats maar twee uur later is er ook nog een bijzonder concert met een 15-koppig orkest van Vlaamse muzikanten en Baskische txalapartaspelers.

Tijdens de Gentse Feesten is er tenslotte onder andere ook een uitgebreid comedy-programma. Met Bert Kruismans, Alex Agnew, Gunter Lamoot, Fritz Van den Heuvel, Youssef El Mousaoui (gegroeid sinds de première van 100 % Legaal ) en vele anderen. Tijdens deze Gentse Feesten worden de allerlaatste voorstellingen gespeeld van In het Hol van de Leeuw, van de in Antwerpen verdwaalde Nederlandse cabaretier Kees Meerman. Het is geen zwaar-politieke voorstelling, maar Meersman neemt zowat alles en iedereen op ironisch-sarcastische wijze op de korrel: van de Antwerpenaren over moslims tot Karel Dillen en Philip Dewinter. Zijn eerste reeks voorstellingen in Antwerpen ontlokte woedende reacties van Groen Rechts (zie: http://www.keesmeerman.com/content.php?section=actueel), bij de reprise  in mei was Groen Rechts-spilfiguur Wolf Kussé te hard verdiept in zijn De Rode Ridder-stripalbums om nog te reageren. In het Hol van de Leeuw  is te zien in de Tinnenpot-zalen (http://www.tinnenpot.be) in Gent.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: gent, cultuur |  Facebook | | |  Print

28-06-07

De Gentse Feesten-debatten

Hoe hij het precies doet, weten wij niet. Natuurlijk, Eric Goeman heeft overtuigingskracht. En blijkbaar is in de week voor 21 juli niet iedereen in verlof, of minstens toch niet in het buitenland. En de etentjes achteraf voor de panelleden zijn heugelijke gebeurtenissen. Na één van de keren dat we er zelf bij waren, kunnen we vertellen dat we al eens krokodil hebben gegeten. Feit is dat de debatten die Eric Goeman inricht tijdens de Gentse Feesten de crême de la crême verzamelt van de progressieve zijde. Du jamais vu, niet in  De Zevende Dag op de VRT of elders. Neem je agenda en noteer. De debatten vinden deze keer plaats in het Laurentinstituut in de Onderstraat. Telkens van 14 tot 18 uur.

Zondag 15 juli, Is internationale solidariteit nog mogelijk vanuit en binnen het Rijke Westen met de armen en uitgeslotenen? met Monseigneur Luc Van Looy (Bisschop Gent), Daniel Termont (burgemeester Gent), Jaap Kruithof (filosoof), Ankie Vandekerckhove (Vlaams kinderrechtencommissaris), Eric Corijn (prof. Dr. Centrum voor Stedelijk Onderzoek COSMOPOLIS, VUB), Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV), Didier Vanderslycke (stafmedewerker Kerkwerk Multicultureel Samenleven, priester, ex-winnaar van de Prijs voor de Democratie, woordvoerder Forum Asiel en Migraties) + Liederen en gedichten door Willem Vermandere.

Maandag 16 juli, Is er nog toekomst voor de neoliberale globalisering? met Jan Pronk (2004  - 2006: Speciale gezant van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in Soedan, Darfur en nu professor Theorie and Praktijk van Internationale Ontwikkeling, ISS, Den Haag), Jan Breman (emeritus hoogleraar Sociologie aan het Centrum voor Azië Studies aan UVA, Universiteit Amsterdam), John Vandaele (journalist Mo ), Chris Serroyen (Hoofd studiedienst ACV), Rik Pinxten (voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, prof. dr. vergelijkende cultuurwetenschappen, voorzitter Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie UGent), Saskia Poldervaart (Universitair docente vrouwenstudies/politicologie, andersglobaliseringsbeweging, was lid van Dolle Mina, actief in de fem-soc-beweging), David Dessers (andersglobalist, actief in Belgisch Sociaal Forum, auteur Ya Basta! ), Jaap Kruithof (filosoof).

Dinsdag 17 juli, Is er nog toekomst voor het socialisme? met Jan Marijnissen (voorzitter SP Nederland, fractievoorzitter SP Tweede Kamer, auteur), Jef Sleeckx (initiatiefnemer CAP, Comité Andere Politiek), Eric Corijn (prof.dr. Centrum voor Stedelijk Onderzoek COSMOPOLIS, VUB), Walter Pauli (adjunct-hoofdredacteur De Morgen ), Caroline Gennez (waarnemend voorzitter SP.A, eerste schepen Stad Mechelen bevoegd voor Economie, Werk, Onderwijs en Jeugd), Jan Dumolyn (historicus UGent, lid van Attac Vlaanderen), Jaap Kruithof (filosoof) + Muzikale interventie door Walter De Buck.

Woensdag 18 juli,
Hoe is men erin geslaagd een liberale veiligheidsstaat te construeren door de aanval op de idealen van Mei ’68? Zijn de vrijheidsstrijders van Mei ’68 verantwoordelijk voor de permissieve samenleving, voor de consumptiemaatschappij, voor het brutale kapitalisme van vandaag (dixit Sarkozy)?
Met Yves Desmet (politiek hoofdredacteur De Morgen ), Eddy Bonte (docent, journalist, publicist), Eric Corijn (prof.dr. Centrum voor Stedelijke Ontwikkeling COSMOPOLIS, VUB), Piet Piryns (redacteur Knack), Ida Dequeecker (feminist, lid VOK (Vrouwen Overleg Komitee) en BOEH! (Baas over eigen hoofd, dat opkomt voor het recht van vrouwen om een hoofddoek te dragen), Saskia Poldervaart (Universitair docente vrouwenstudies/politicologie, andersglobaliseringsbeweging, was lid van Dolle Mina, actief in de fem-soc-beweging), Marc Reynebeau (journalist, historicus, auteur) + Poëzie door Patricia Lasoen (dichteres).

Donderdag 19 juli,
Gaan we globaal ten onder aan het Westers ontwikkelingsmodel? Ecologische ingrepen of sociale strijd?
met Peter Tom Jones (burgerlijk ingenieur Milieukunde, post-doctoraal onderzoeker KULeuven, auteur van o.a. Terra Incognita  en Globaal ten onder, kandidaat senator Groen!, Attac Vlaanderen), Margaretha Guidone (intussen beroemde huisvrouw en ecologiste uit Kapellen, fan van Al Gore, sprak op VN-klimaattop in Nairobi de wereldleiders toe, kandidaat volksvertegenwoordiger SP.A), Lucas Reijnders (Hoogleraar Milieukunde Universiteit Amsterdam, medewerker Stichting Natuur en Milieu, auteur), Johan Albrecht (Centrum Milieueconomie en milieumanagement UGent, Senior Fellow Itinera Institute), Bram Claeys (Beleidsmedewerker Energie, klimaat en mobiliteit in Bond Beter Leefmilieu), Erik De Bruyn (Scheikundige, milieuambtenaar en woordvoerder van SP.A-Rood, de linkerzijde in de SP.A), Kris Peeters (Vlaams minister-president, voorheen Vlaams minister voor Leefmilieu).

Vrijdag 20 juli, Vertegenwoordigers van Gentse sociale bewegingen en actiegroepen ondervragen leden van het nieuwe Gentse schepencollege met Tom Balthazar (schepen van Milieu en Sociale Zaken), Mathias De Clercq (schepen van Economie, Werk, Jeugd en Middenstand), Martine De Regge (schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en REG), Geert Versnick (schepen van Intercommunales en voorzitter OCMW), Karin Temmerman (schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen), Anke Hintjens (Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen), Chris Bens (Hand in Hand Gent), Michel Vanhoorne (Coördinator LEF, Links Ecologisch Forum).

Zaterdag 21 juli, Liberalisering in de landbouw, de logica van de agro-business? Het einde van een duurzame en kleinschalige landbouw? Nefaste gevolgen voor boer, consument en milieu zowel in het Zuiden als in het Noorden? met Jean-Pierre De Leener( tuinder, woordvoerder Vlaams Agrarisch Centrum, lid Europese CPE en Via Campesina, ondertekenaar Landbouw 2015), Louis De Bruyn (Bestuurslid van Wervel, coördinator van de Werkgroep Biodiversiteit "Werkgroep Eigen Zaadteelt"), Piet Vanthemsche (ondervoorzitter Boerenbond), Sophie Dewispelaere (raadgever landbouw kabinet Minister-President Leterme), Dirk Barrez (VRT-journalist, auteur, initiatiefnemer Global Society), Johan Swinnen (prof. Ontwikkelingseconomie, directeur onderzoeksgroep voor Voedselpolitiek, Overgang en Ontwikkeling KU-Leuven) + Uitreiking van de Prijs voor de Democratie 2007 om 19.30 uur op het groot podium dat op Bij Sint-Jacobs staat.

Zondag 22 juli, Graaitaks, vermogensbelasting, allemaal graaien of nog hogere toplonen? met Vera Dua (voorzitter Groen!), Dirk Barrez (journalist VRT, auteur), Peter Leyman (ex-gedelegeerd bestuurder Volvo Europe; volksvertegenwoordiger CD&V-NV.A), Dries Lesage (politicoloog UGent en auteur van Mondialisering en fiscale rechtvaardigheid ), Jozef Mampuys (Hoofdredacteur Raak, KWB), Etienne Vermeersch (moraalfilosoof), Hans Bonte (parlementslid SP.A, voorzitter commissie Sociale Zaken, licentiaat sociologie en politieke wetenschappen, schepen en voorzitter OCMW Vilvoorde), René De Preter (OCMW-raadslid Antwerpen, auteur van Geld en Macht ).

Maandag 23 juli, Is er nog toekomst voor de sociale gelijkheid? (of wordt het toch de neoliberale keuzemaatschappij, de 24-uurseconomie, het brutale consumentisme?). Met Jan Breman (emeritus hoogleraar Sociologie aan het Centrum voor Azië Studies UVA, Universiteit Amsterdam), Koen Raes (gewoon hoogleraar ethiek en rechtsfilosofie Rechtsfaculteit UGent), Jan Van Der Poorten (vakbondsafgevaardigde VW-Vorst, kandidaat volksvertegenwoordiger SP.A), Godfried Engbersen (hoogleraar Algemene Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, auteur boeken over hedendaagse vormen van sociale ongelijkheid), Dirk Van Duppen (huisarts  Geneeskunde voor het Volk, PVDA+ districtsraadslid Deurne; initiator kiwimodel voor geneesmiddelen in België). Jan Vranken (gewoon hoogleraar sociologie en sociaal beleid UA; woordvoerder OASES, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad), Ferre Wyckmans (Algemeen Secretaris LBC Landelijke Bedienden Centrale).

Tijdens de Gentse Feesten kan je met Democratie 2000 ook nog enkele stadswandelingen maken, rond het interculturele en het rebelse Gent. En er is ook nog een interessant programma rond de vluchtelingenkinderen uit de Spaanse Burgeroorlog. Maar daarover meer een volgende keer.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

04-03-07

Het VB en de nobele kunst van het (her)interpreteren

Op de drukbezochte blogsite van Gent (www.gentblogt.be) worden sinds enige tijd alle 51 verkozenen van de Gentse gemeenteraad op de spreekwoordelijke rooster gelegd. Eén per dag, om de man of vrouw in kwestie beter te leren kennen. Daarvoor wordt steeds dezelfde korte vragenlijst ingezet. Die 'interviews' leveren soms verrassende antwoorden op.

Een aantal weken geleden was Johan Deckmyn (foto) aan de beurt. Deckmyn is zowat de 'coming man'  van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen. In de lokale extreem-rechtse pikorde komt hij net na Francis (Sérafin) Vanden Eynde. Deckmyn, 40 lentes dit jaar, omschrijft zichzelf op zijn website als: "één van de jongeren in de partij". Als stamboek-nationalist lid van TAK, Voorpost, de VVB, het Davidsfonds, de 'Vrienden van Zuid-Afrika' enzomeer. In oktober werd Johan Deckmyn, geheel volgens verwachting, vlotjes herkozen. Hij begint aan een derde termijn in de Gentse gemeenteraad. Ondanks zijn jeugdigheid al één van de anciens dus.

De uitslag was voor de Gentse VB-lijst in oktober echter een forse teleurstelling.  Het lokale VB kon op geen enkel moment de agenda bepalen, laat staan het bestuur bedreigen. Au contraire, het VB kreeg rake klappen van de paarse pletwals onder aanvoering van Daniël Termont. Meer zelfs, voor de allereerste maal in haar 30-jarige geschiedenis, verloor de partij ergens stemmen én zetels. Ongezien. De stuntelige communicatie kort na de feiten bewees dat met een dergelijk scenario geen rekening werd gehouden. Intern werd (wordt) zwaar gefoeterd op de bleke campagne en de weinig wervende lijsttrekker Vanden Eynde, voor de vierde maal al op de kop van de gemeenteraadslijst. De interne kritiek op Vanden Eynde kon tijdens de campagne trouwens met moeite binnenskamers gehouden worden. 

Johan Deckmyn, naast gemeenteraadslid ook Vlaams parlementslid, toonde zich in het interview met Gentblogt alvast een slecht verliezer. En bediende zich van de trukendoos om één en ander lam te relativeren. Wat moet je anders denken van het volgende. Gentblogt vraagt: "Wat zal je bijblijven van deze campagne?" Deckmyn: “Het feit dat het Vlaams Belang met een heel licht verlies van een vijfhonderdtal stemmen toch twee zetels verloor." Een heel licht verlies? 't Is maar hoe je 't bekijkt; met of zonder oogkleppen. Voor het eerst in de geschiedenis van de extreem-rechtse partij werd een duidelijk electoraal verlies genoteerd. Dat gegeven is op zich  - jammer genoeg - al significant.  Een correcte analyse van de cijfers toont aan dat het VB het simpelweg barslecht heeft gedaan in Gent. Wat Deckmyn luchtig een "heel licht verlies" noemt, is in de feiten niets minder dan een zwaar verlies.

Het VB liet in Gent op 8 oktober 28.152 stemmen optekenen of 18,05 % van alle geldige stemmen. Nog steeds goed voor 9 zetels op 51 maar wel een achteruitgang van 1,45 %  (van alle stemmen) vergeleken met het resultaat van 2000. Daardoor levert het VB twee zetels in. De lijst van het VB totaliseerde inderdaad 'maar' 500 stemmen minder dan zes jaar voordien (28 699 stemmen) maar Deckmyn 'vergeet' wel te vermelden dat er in de voorbije 6 jaar liefst 9 000 stemgerechtigde Gentenaars zijn bijgekomen. En die correctie, + 6 % kiezers in zes jaar tijd, brengt de zaken in hun enig juiste perspectief. De achteruitgang van het VB in Gent wordt pas helemaal duidelijk als we de voorlaatste verkiezingsuitslag (2004 - Vl. Parlement, Kanton Gent) erbij halen. Toen behaalde het Vlaams Blok-lijst 33 294 stemmen precies  in de lokale kieskring. Goed voor 21,92 % van het Gentse totaal, een bijzonder goed resultaat. 

De uitslag van oktober 2006 betekent bijgevolg een verlies van bijna 4 % t.o.v. 2004. Deze terugval houdt concreet in dat het VB in de voorbije twee jaar één kiezer op vijf is kwijt gespeeld in Gent. Een mens zou van minder ongerust worden. Maar liever dan de mislukking toe te geven wordt, in de beste VB-traditie, wat met de cijfers gegoocheld. Kort na de uitslagen bekend werden probeerde lijsttrekker Vanden Eynde het even op z'n Antwerps. De tegenvallende uitslag was - hoe kan het ook anders - te wijten aan het stemgedrag onze allochtone medemens. De nieuwe Belg had het dus (weer) gedaan. Die had volgens de baardige VB voorman namelijk en masse  op de sp.a/spirit-lijst gestemd. Vandaar. Dat ook Groen!, VLD/Vivant en CD&V/NVA (meerdere) allochtone verkozenen in de rangen tellen, is kennelijk een detail. Vanden Eynde kreeg de lachers, vooral dan buiten zijn eigen partij, pas helemaal op zijn hand met de volgende verklaring: “Het is nu eenmaal een fenomeen: als iedere grote partij kartel vormt met een kleine partij worden die kleine partijen beter vertegenwoordigd. Zelfs als het Vlaams Belang geen stemmen verloren had waren we die zetels kwijt”.

Het opmerkelijke verlies van het VB heeft met andere zaken te maken. De fletse VB-campagne en dito lijst speelden zeker een rol. Het positieve rapport van het Gentse beleid, in combinatie met de rechtoe/rechtaan aanpak van de populaire sp.a-lijsttrekker Daniël Termont, al evenzeer. Veelzeggend was de enquête die van een grote groep VB-kiezers in Gent werd afgenomen, nét voor de stembusslag van 8 oktober. Op de vraag wie de ideale burgemeester zou zijn voor de Arteveldestad, verkoos de lokale VB-aanhang Termont duidelijk boven de eigen lijsttrekker. Het lijdt geen enkele twijfel dat een aantal VB-stemmers die voorkeur ook in het stemhokje heeft laten gelden. Daniël Termont is daarmee de eerste, en tot dusver enige, Vlaamse burgemeester die het VB afstopt én bovendien (veel) stemmen terugpakt van extreem-rechts. De succesformule? Aanwezig zijn in alle wijken van de stad, ook als er geen buurtfeesten e.a. te bekennen zijn. Maximale aanspreekbaarheid, begrijpelijke communicatie, een rechtlijnige houding tegen extreem-rechts gezwets en - vooral - keihard werken. Met een voortreffelijk resultaat zoals blijkt. Dat men daar eens naar komt kijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (4) | Tags: gent |  Facebook | | |  Print

28-12-06

De emomomenten van 2006

In alle regionale edities van  Het Nieuwsblad staan vandaag en gisteren de momenten die de regioreporters van de krant het voorbije jaar het meest hebben ontroerd, geërgerd of blij gemaakt. De ‘emomomenten’ van 2006. En wat waren die voor de politieke redacteurs die voor  Het Nieuwsblad het leven op en om het Antwerps en het Gents stadhuis volgen?

Kris Goossenaerts (Antwerpen): “Er waren dit jaar veel emotionele momenten die me een brok in de keel bezorgden: de busmoord, de moord onder de tram, de begrafenis van Luna, de Stille Mars het verdriet van A, de verkiezingsoverwinning van Patrick Janssens, de niet-verdiende nederlaag van Ludo Van Campenhout, de zware ziekte van Mieke Vogels of de 01.10-concerten om er maar enkele te noemen. Maar echt tranen met tuiten… Daar slaagde alleen een reuzenpoesjenel in. De Reuzin (foto 1) van het straattheatergezelschap Royal De Luxe die begin juli de stad teisterde. En ook al sta ik als zure cynicus bekend, zij slaagde erin me te doen blèten als een klein kind. Ik was niet alleen, op het Sint-Jansplein vielen verschillende mensen – zelfs coole politici – wenend in mijn armen. En haar olifant was dan wel een indrukwekkend staaltje van technologie, het was toch eerder de Reuzin die met haar emoties en oogopslag het hart van Antwerpen en mezelf stal. Bij Froom in de Stad was het dan ook de meeste terugkomende droom: dat die reuzin elke dag door de stad kuiert. Helaas vloog ze al na drie dagen opnieuw de tijd in.”

En in Gent? Tom Dams: “De mens achter de politicus. Als journalist ga je er vaak naar op zoek – vaak ook zonder het gevoel te krijgen dat je écht achter het masker van de publieke figuur kan kijken. Maar heel af en toe vallen die maskers zomaar af. Op een verkiezingsavond, bijvoorbeeld. Wekenlang hebben de lijsttrekkers zich sterk gemaakt en sterk gehouden. Natuurlijk zouden ze de verkiezingen winnen. Natuurlijk zou paars in Gent worden gebroken (volgens de enen). Natuurlijk zou de meerderheid overeind blijven (volgens de anderen). En dan komt de uitslag. Aan de diepere ontgoocheling kun je zien hoe groot de hoop was, aan de intense vreugde hoe diep de twijfel toch zat. En je weet meteen wel zeker: zo innig zullen Sas van Rouveroij (VLD, red.)  en Daniël Termont (SP.A, red.) elkaar nooit, maar dan ook nooit meer vastpakken. Of het moest bij de verkiezingen van 2012 zijn, natuurlijk.” (Foto 2 en 3: Gent, gisterennamiddag. Klik eenmaal op de foto om een grotere versie. De politieagente werd gespot aan de Sint-Michielshelling. Blijkbaar geldt in Gent geen burka-verbod.)

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, gent |  Facebook | | |  Print

15-12-06

Gentse Zonder Haat Straat-naamborden

Wat is de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend het voorbije jaar in de strijd tegen het VB en extreemrechts? Met het antwoord op die en nog twee andere vragen kan je FNAC-bonnen ter waarde van 20 euro winnen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061213). Uiteraard gaan we niet zelf meedingen voor die prijs, maar we willen wel graag onze mening daarover geven. De mening van de chef-weblog van het AFF, niet van hét AFF.

Het is moeilijk kiezen: de 0110-concerten omdat Tom Barman tegen de hele politieke wereld inging om te zeggen wat niemand nog durfde zeggen, en daarbij steun kreeg van Laura Lynn en andere iconen van de Vlaamse muziekscène, of de Zonder Haat Straat-bordjes? De eerste reactie die we ontvingen signaleerde overigens nog een andere gebeurtenis, maar daarover later meer. Alleszins zijn de Zonder Haat Straat-bordjes een geslaagde actie geworden als geen ander. Na de moorden op Luna en Oulemata stelde de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman aan haar buren voor om van de Wolstraat een Zonder Haat Straat te maken als 60% van de bewoners zich achter dat idee zou scharen. Dat lukte in geen tijd. Sociale organisaties pikten het idee op, en via verspreidingskanalen als de vakbonden en andere sociale organisaties vonden de Zonder Haat Straat-bordjes in Antwerpen hun weg naar duizenden huisramen. Het was van de gloriedagen van Hand in Hand geleden dat een anti-racistische, en laat ons wel wezen: een anti-VB, actie nog zo’n breed succes had.

Ook in Gent doken de ‘Antwerpse’ straatnaambordjes op. Om het idee verder uit te dragen zijn sinds vorige week nu ook Gentse versies beschikbaar, gelay-out volgens de Gentse straatnaamborden. Opmerkelijk daarbij is dat de bordjes verspreid worden door het Gentse stadsbestuur. Schepen Marina Hoornaert treedt op als verantwoordelijk uitgever, en het stedelijk Vredeshuis (Sint-Margrietstraat 9) en de Stadswinkel (in het Administratief Centrum) verdelen de straatnaambordjes. In Antwerpen daarentegen mochten de Zonder Haat Straat-bordjes niet eens opgehangen worden in de OCMW-lokalen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060716), op aansturen van VLD-kopman in de OCMW-raad Marco Laenens, daarin gevolgd door de ‘progressieve’ CD&V-vrouw Cathy Berx.

Al zou het personeel het misschien wel willen – bij het Antwerps OCMW was alleszins het personeel vragende partij om de straatnaambordjes te mogen ophangen – in het Antwerps Vredescenrum en de Antwerpse Stadswinkel zijn de straatnaambordjes niet (mee) verdeeld. Politiek-correct Antwerpen zou er zich een buil aan stoten. Nog in Antwerpen gaan politici van alle partijen – Groen! en Spirit uitgezonderd – overstag bij het idee van een gehoofddoekt stadspersoneelslid dat in contact komt met de bevolking. In Gent maakt men zich daar niet druk om. We schamen ons er niet om Antwerpenaar te zijn, maar niet zelden heeft men in sommige andere steden toch meer guts (lef, moed…) dan in de zogenaamde vrije en vranke Sinjorenstad.

06:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: antwerpen, gent, actie |  Facebook | | |  Print

08-11-06

"Goed bestuur"

"Goed bestuur" was volgens politici en pers de reden voor het afremmen van de opmars, het stagneren en zelfs terugdringen van het VB in de grote steden op 8 oktober. Het is weer eens wat anders, want bij voorgaande verkiezingen verklaarde Johan Vande Lanotte dat kiezers zich minder laten leiden door de realisaties van het huidige bestuur dan door de toekomstperspectieven die de verschillende politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne voorschotelen.

Wij hebben dat 'goed bestuur' onmiddellijk afgewezen als verklaring. Niet dat er geen goed beleid moet gevoerd worden, maar al was het maar dat algemeen wordt aangenomen dat Hasselt goed bestuurd wordt en het VB er toch flink vooruit is gegaan (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061009). Trouwens, wat is 'goed bestuur'? Verstaat (een kiezer van) Philip Dewinter er hetzelfde onder als (een kiezer van) een liberale socialist als Patrick Janssens of (een kiezer van) een vuurrode maar toch pragmatische Mie Branders (PvdA)? Waarschijnlijk niet. Deng Xiaoping verklaarde: "Het maakt niet uit of een kat wit of zwart is, als hij maar muizen vangt." Maar in tegenstelling tot wat sommige bezoekers van deze blog misschien denken zijn wij nooit een onvoorwaardelijke fan geweest van Mao, en nog minder van zijn opvolger Deng Xiaoping.

Is 'goed bestuur' de Permeke-bibliotheek openen aan het De Coninckplein in Antwerpen? En waarom een bestaande bibliotheek naar daar overbrengen, en niet er een sporthal openen zoals de buurt vroeg, of een feestzaal na het afbranden van de Stadsfeestzaal aan de Meir? Is de verbouwing van het Sint-Felixpakhuis tot nieuwe ruimte voor het Antwerps stadsarchief  'goed bestuur' (foto v.l.n.r.: stadsarchivaris Inge Schoups in gezelschap van minister Dirk Van Mechelen en de schepenen Philip Heylen en Ludo Van Campenhout, en op de tweede rij ook nog schepen Erwin Pairon)? Niet dat we dit project bekritiseren, maar is ooit de totale kostprijs en de maatschappelijke impakt duidelijk afgewogen tegen wat met hetzelfde geld in andere projecten kon geïnvesteerd worden? Onder de term 'goed bestuur' wordt veel verkocht, maar het is niet duidelijk wat.

De voorbije dagen verschenen op het internet twee teksten die de vlag en lading van 'goed bestuur' bekritiseren. Zowat gelijktijdig, maar los van elkaar geschreven. Geert Cool op de website van Blokbuster, en Pascale Debruyne op de website van het fraai uitgegeven Gentse kwartaaltijdschrift TiensTiens  (www.tienstiens.org. Niet te verwarren met www.tienstiens.be). Lees het maar eens, en desgevallend kan je jouw reacties erop kwijt op ons forum. TiensTiens heeft voor haar verkiezingsnummer overigens gegrasduind in de vele vragen die het VB stelt in de Gentse gemeenteraad. Of er in Gent al kleine Osamaatjes geboren zijn, en meer van dat. Voorspelbaar, maar toch vermakelijk.

01:48 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: 8 oktober, actie, gent |  Facebook | | |  Print

06-10-06

Ernst én leute: Gentenaars voor een verdraagzame, open en gastvrije stad

Racisme is een misdaad. Zonder verdraagzaamheid en openheid is een stad onleefbaar. Gentenaars van alle culturen: kom uit je kot. Bescherm de democratie. In het algemeen belang." Achter die woorden scharen zich tal van bekende (en onbekende) Gentenaars: Kadèr Gürbüz, Nic Balthazar, Pascale Platel, Walter De Buck, Pierke Perlala, Chokri Ben Chikha, Geertrui Daem en vele anderen.

Morgen, zaterdag 7 oktober, geven ze een laatste signaal voor een verdraagzame, open en gastvrije stad Gent. Op de Korenmarkt zullen enkele artiesten en bekende Gentenaars het wandelende en winkelende zaterdagnamiddagpubliek vanop een podium onderhouden  van 14.00 uur tot 16.00 uur. Om 15.00 uur vertrekt er een feestelijke manifestatie, begeleid door de drumband Tiriband en de multiculturele fanfare John Snauwaert and friends. Van de Korenmarkt gaat het naar Lange Munt, Vrijdagmarkt, Beverhoutplein, Sint-Jacobs, Belfortstraat, Botermarkt, Braunplein, Cataloniëstraat, om zo terug te keren naar de Korenmarkt.

Het is een initiatief van auteur-journalist Freek Neirynck en van Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000. Zorg dat je erbij bent zodat je (later) aan je kleinkinderen kan vertellen: “Ik was erbij en heb een signaal gegeven als burger ter verdediging van de democratie en de toekomst van Gent!”

05:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, gent |  Facebook | | |  Print

21-08-06

 Recepten tegen het VB

Volgende week treedt in een uitverkocht Antwerps Sportpaleis de Amerikaanse groep Pearl Jam op. Zone 03 verzamelde een paar straffe uitspraken van hun frontman, Eddie Vetter. Eén van die uitspraken is: "Hier vooraan staat een kokette meid die ons probeert op te winden door haar topje omhoog te trekken (...). Als elke meid die haar topje omhoog trok zichzelf nu eens opvoedde en ging stemmen!" Maar als die vrouwen voor het VB zouden stemmen, zijn we nog verder van huis. Welk advies geven populaire politici om te vermijden dat het zover komt? Het voorbije weekend werden twee van hen geïnterviewd, en passant ook over het VB.

In Het Laatste Nieuws  zegt Gents burgemeester Frank Beke (SP.A, foto 2): "Ik denk dat ik redelijk geslaagd ben in wat mijn Amsterdamse collega, Job Cohen, als de kerntaak van een burgemeester omschrijft: 'De boel bij elkaar houden', ervoor zorgen dat mensen betrokken zijn bij het leven in de stad en verhinderen dat ze uit de boot vallen en dreigen te verdrinken." Zijn de 20 % Gentenaars die VB stemmen mensen die hij niet 'bij de boel' heeft kunnen houden? "Ja, maar ik ben niet pessimistisch. Ik verwacht niet dat het VB straks zwaar inlevert in Gent, maar zeker niet dat ze erop vooruitgaan. Ik denk dat we veel van die kiezers weer aan boord kunnen hijsen."

Partijgenoot Steve Stevaert (foto 3) waant zich intussen God in Limburg en daarbuiten. In De Standaard  laat hij zich ontvallen: "Mijn rijk is niet van deze wereld." Over het VB heeft hij weer een uitspraak van het gat in de haag-gehalte. Het blijkt buitengewoon moeilijk om stemmen weg te halen bij het VB. Steve Stevaert: "De fruitpluk heeft me één ding geleerd:als de appelen nog niet loszitten, dan vallen ze niet. En dan heeft het ook weinig zin om te schudden. Tijd wordt inderdaad het grootste probleem. Een dag telt ook maar 24 uren." Gelukkig werkt het VB zichzelf regelmatig in de vernieling (zie hieronder), al rekenen we er niet op als strategie om het klein te krijgen.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: gent, limburg |  Facebook | | |  Print

01-08-06

Geert Neirynck: weinig om het lijf

Vorige vrijdag geraakte bekend dat Geert Neirynck (33 j.) VB-lijsttrekker is voor de provincieraad in het district/kanton Evergem, bij Gent, dat de gemeenten Evergem, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem omvat. In Deinze wordt Michel Roevens lijsttrekker voor de provincieraad, een man die in 2004 bij de N-VA geschorst werd omdat hij zijn partij niet met de CD&V maar met het VB wilde laten samengaan. Maar wie is die Geert Neirynck die de lijst aanvoert in Evergem?

Geert Neirynk is gepokt en gemazeld in het VB en aanverwante organisaties. Als student aan de Rijksuniversiteit Gent is hij actief bij de Vlaams Blok Jongeren (VBJ) en het NSV. Vervolgens vinden we hem terug bij Voorpost, de Vlaamse Volksbeweging en TAK, en wordt hij hoofdredacteur van het NSV-blad Branding.

Tegelijkertijd maakt hij carrière bij het VB. Professioneel als medewerker van de Nationalistische Omroepstichting, de Vlaams Blok Jongeren, de VB-fractie in Kamer en Senaat… Politiek als voorzitter van de VB-afdeling Lovendegem-Vinderhoutte, VB-gemeenteraadslid in Lovendegem, arrondissementeel en provinciaal secretaris van het VB… De nodige politieke wijsheid kan hij ophalen bij de secretaris van zijn plaatselijke VB-afdeling, Roeland Raes (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/700/39/lang,nl).

Geert Neirynck is een voetballiefhebber, en heeft een brede belangstelling voor muziek. Naar eigen zeggen “van klassiek tot kleinkunst tot new-wave en metal”. Hij houdt van koffie, een goed glas whisky en ijskoude vodka; en verder houdt hij van "alles op zijn tijd, maar nooit alles samen". Neirynck heeft daarentegen een hekel aan “spruiten, betweterigheid en goedkoop theater”. Zijn levensmotto is: “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden.” Over zijn politieke boodschap is het enige tijd nadenken. Neirynck hoopt dat “een onafhankelijke Vlaamse staat het begin kan zijn van een heropleving van de volkeren zodat we opnieuw beseffen dat onze echte waarde die is van onze eigenheid en dat verscheidenheid meer bindt dan grijze eenheid.”

Gelukkig is zijn weblog eenvoudiger van taal. Vorige vrijdag, de dag dat bekendgeraakte dat hij VB-lijsttrekker is voor de provincieraadsverkiezingen op 8 oktober, postte Geert Neirynck op zijn weblog de illustratie hierboven (met je muis op de foto staan en eenmaal klikken om een grotere afbeelding te krijgen): een stuurs kijkende naakte dame die een bord voorhoudt met de boodschap dat met de islam aan de macht deze foto er helemaal anders zou uitzien, en je dus maar best Vlaams Belang stemt op 8 oktober. Björn Roose, medewerker van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM), noemt het in een commentaar op Neiryncks weblog een "anders wel (...) interessante manier om het te bekijken, hè :-)". Haha. Maar wat zou Alexandra Colen ervan vinden?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (16) | Tags: gent, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

15-07-06

 Gentse feesten, stoeten en debatten

Vandaag gaan de Gentse Feesten van start met de Gentse Feestenstoet die deze namiddag door de stroppendragersstad trekt. Voor de derde keer is er nu ook een Rebelse Parade die onmiddellijk na de officiële stoet start, hetzelfde parcours volgt maar daarvoor geen toelating heeft gevraagd omdat “de stroaten van iedereen zijn!”. Achter de spandoek  Rebelse Feestenparade krijgen de Gentenaren de swingende FAMBAband te zien en te horen, waarna een bonte stoet voorbijtrekt die de actuele strijd van de ‘mensen zonder papieren’ ondersteunt maar ook andere progressieve thema’s aankaart. Voor wie erbij wil zijn: de Rebelse Parade vertrekt om 14.00 uur aan Meerhem.

Morgen start voor de zeventiende keer een reeks politieke debatten tijdens de Gentse Feesten gemodereerd door Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000 en woordvoerder van Attac Vlaanderen. Het eerste debat draait rond actuele vragen als: zijn er grenzen aan de vrije meningsuiting?, wat zijn gedeelde waarden in een multiculturele samenleving?, en zijn de waarden van de Verlichting bedreigd of niet? De daaropvolgende dagen zijn de thema’s: de effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking, de oorlog tegen de vakbonden, cultuur als wapen tegen sociale desintegratie, de macht van de consumenten, repressie versus preventie, welke samenleving willen we?, en kunnen lokale besturen een dam opwerpen tegen verzuring en polarisering. De laatste dag van de Gentse Feesten is er een debat tussen de lijstrekkers van SP.A, VLD, CD&V en Groen! bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Over dat laatste debat is al enige commotie ontstaan omdat het niet zoals de overige debatten zal kunnen plaatsvinden in het Laurentinstituut in de Onderstraat in Gent (tussen Belfortstraat en Lange Munt), maar in het Nieuwpoorttheater wordt gehouden. Maar goed, belangrijker is de schare van sprekers op de debatten en die lijst is naar gewoonte uitgebreid en interessant.


Alle debatten beginnen om 14.00 uur, de inkom is gratis en er is drank mocht u met toegeknepen keel een of andere uitspraak choquerende uitspraak horen. Vrijdag 21 juli wordt daarenboven om 19.00 uur op het podium Bij Sint-Jacobs de Prijs voor de Democratie 2006  uitgereikt.

08:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: gent |  Facebook | | |  Print

10-07-06

 Kan cultuur de wereld redden?

De olifant en de kleine reuzin die Antwerpen de voorbije dagen in de ban hielden zijn naar huis. Het begon vorige donderdag als een raket op de Italiëlei terechtkwam (foto 1). Omstaanders vroegen schepen Erwin Pairon (Groen!) wat dat mocht wezen. “Een Noord-Koreaanse raket”, grapte Pairon. Vrijdag bleek dat de raket de kleine reuzin had gebracht.

De kolossale olifant (foto 2) ging naar de kleine reuzin (foto 3) op zoek. Zoals dat in sprookjes gaat, misten ze elkaar een paar keer om uiteindelijk toch in elkaars armen te vallen. Het was een indrukwekkende vertoning: de olifant die van het Sint-Jansplein over de Paardenmarkt en de Brouwersvliet naar de kaaien aan de oude haven stapte, onderweg drinkend uit een (reuze)trog maar ook omstaanders natspuitend. De kleine reuzin op wandel in de Seefhoek en op de Meir,  intussen alles doend wat een mens zoal doet: van slapen in een (reuze)bed en uitrusten in een (reuze)ligstoel, over een (reuze)plasje doen tot met met een (reuze)autoped door de stad crossen. Gisteren bracht de olifant de kleine reuzin terug naar haar raket, en de mensen van het Franse gezelschap Royal De Luxe verrasten ons een laatste maal want na veel rookontwikkeling aan de raket bleek de kleine reuzin verdwenen te zijn.

Acht jaar geleden bracht hetzelfde Franse gezelschap twee reuzen naar Antwerpen. Een machtig spektakel en toenmalig schepen voor cultuur Eric Anthonis dacht: “Als er morgen verkiezingen zijn, dan winnen we die en is het gedaan met het Vlaams Blok.” Maar of die stelling juist is, kon niet nagegaan worden want het zou nog twee jaar duren vooraleer er nieuwe verkiezingen waren. Alleszins brachten die verkiezingen in 2000 een nieuwe vooruitgang voor het VB (33 % in Antwerpen, een vooruitgang met 5 %). Zoals ook Antwerpen Culturele Hoofdstad  in 1993 niet kon beletten dat het VB een jaar later bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen 28 % van de stemmen binnenrijfde, een winst van maar liefst van 10,3 %. Heeft cultuur dan geen effect op het VB-stemgedrag? Gents burgemeester Frank Beke daarover, het voorbije weekend in De Morgen. Maar eerst over de 0110-concerten, in Gent geanimeerd door Sioen. Frank Beke : “Dat is een mooi symbool, maar meer dan een symbool is het ook niet. Misschien zorgt het bij sommige mensen wel voor een klik. En ook als je al overtuigd was, is het nog altijd fijn om je nu en dan eens gesterkt te weten. (…) Cultuur zal de maatschappij niet veranderen, maar ze kan wel iéts verbeteren.”

En Beke vervolgt: “Elke kunstenaar werkt vanuit een bepaalde visie op de werkelijkheid en hij of zij wil die visie overdragen op de kijker, luisteraar of lezer. Die hoeft die visie niet noodzakelijk over te nemen, maar die confrontatie prikkelt wel. Cultuur opent ogen, het leert een mens dat er andere werelden bestaan. Het leert je ook iets over jezelf en hoe je zelf naar mens en wereld kijkt. Dat is de onschatbare waarde van cultuur: ze leidt niet tot de grote verandering, wel tot heilzame schokjes.” Gevraagd naar een reactie op Johan Vande Lanottes beduchtzaam reageren op het terechtwijzen van het VB na de racistische moorden in Antwerpen, antwoordt Beke: “Ook ik vond Vande Lanotte eerst te braaf. Ik had hem graag wat harder horen fulmineren tegen extreem-rechts. Maar bij nader inzien denk ik dat hij gelijk had. Je moet de mensen niet voor het hoofd stoten. Al moet je ze natuurlijk niet doen geloven dat een stem voor het VB géén kwaad kan. Ik blijf herhalen dat zo’n stem niet vrijblijvend is: je kiest voor een partij die in haar wortels fascistisch is. Dat zit zeker bij een socialist als ik diep in de genen. Het is zelfs niet uit politieke overwegingen dat ik voor het cordon ben, dat is puur een kwestie van ethiek. Met die gasten kun je niet samenwerken, punt. Zo eenvoudig is dat. Ik wil zelfs niet eens overwegen of we hen toch niet eens een kans moeten geven, zoals sommige politieke strategen menen te moeten prediken. Ik zou het nooit willen of kunnen.”

00:43 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: cultuur, antwerpen, gent |  Facebook | | |  Print

08-07-06

Zelfs Gazet van Antwerpen schrikt op van het VB

Bij  Gazet van Antwerpen zijn ze geen voorstander van de 0110-concerten. De krant moet (ook) verkocht geraken bij de VB-kiezers in Antwerpen, en kampt naar verluidt al met een dalende oplage. Chef-nieuws van de regionale bladzijden Lex Molenaar gaf woensdag in een commentaar af op het 0110-concert omdat het de polarisatie opdrijft, en vond daarbij onder andere een argument bij de moeder van Tom Barman die het concert niet Toms beste idee vindt. En "moeders hebben vaak gelijk", weet Lex Molenaar. Diezelfde Lex Molenaar is overigens voorstander van het opheffen van het cordon sanitaire in een randgemeente van Antwerpen, Schoten bijvoorbeeld, bij wijze van experiment en om te verhinderen dat het VB aan de macht zou komen in Antwerpen. Om maar te zeggen hoe verward zijn geest is geworden onder de blijvende en stijgende aanhang voor het VB. Maar soms schrikken ze ook bij  Gazet van Antwerpen op van wat het VB doet, en tot wat dat nog allemaal kan leiden. Gents gemeenteraads- en KamerlidFrancis Van den Eynde schreef in navolging van Antwerpenaar Philip Dewinter een Open Brief. Over de 0110-concerten, maar nu specifiek gericht aan de in Gent geprogrammeerde Helmut Lotti (foto 1).  Van den Eynde (foto 2) herinnert Lotti er fijntjes (?) aan dat Lotti nog lid is geweest van het VNJ, en dan ook zou moeten weten "dat de Vlaams-nationalisten niet de kannibalen en de koppensnellers zijn waarvoor sommigen ze willen doen doorgaan". En Van den Eynde gaat nog meer uit de bocht.

GvA-commentator Paul Geudens, vandaag in zijn krant onder de titel Ranzig en gevaarlijk : "Francis Van den Eynde van Vlaams Belang heeft een brief geschreven aan Helmut Lotti die iedere rechtgeaarde democraat de haren te berge moet doen rijzen. U vindt zijn schrijfsel op deze pagina onder de rubriek 'Uw Mening'. Onderwerp zijn natuurlijk de gratis concerten tegen racisme en onverdraagzaamheid die op 1 oktober in Antwerpen, Brussel en Gent plaatsvinden. Het Vlaams Belang fulmineert daar al dagen tegen. En dat is ook zijn goed recht. Iedereen mag hier zijn mening zeggen. Gelukkig maar. Wie het niet eens is met die 0110-concerten mag het van de daken schreeuwen. Men mag er voor mijn part liedjes of boeken over schrijven, men mag er elke dag tegen betogen, een jaar lang. Maar wat men niét mag doen, is andersdenkenden het zwijgen opleggen, laat staan ze te chanteren. En dat is nu net wat meneer Van den Eynde wel doet in zijn open brief.

Dat hij daarin schrijft dat de concerten rechtstreeks tegen zijn partij zijn gericht, daar kunnen we nog in komen. Inderdaad, Tom Barman heeft het meermaals verkondigd dat extreem-rechts het doelwit en de vijand is. Iedereen zal dus wel beseffen dat Vlaams Belang wordt bedoeld. Van den Eynde legt dat nu nog eens expliciet uit aan Helmut Lotti. In feite is dat een belediging. Gaat hij ervan uit dat de artiest dat zélf nog niet doorhad. Maar kom, dat is iets tussen Van den Eynde en Lotti. Ergerlijker vind ik de emotionele chantage die de Vlaams Belanger toepast in zijn brief. 'Ik herinner mij hoe ik samen met uw vader verkiezingsaffiches plakte.' Kan het nog kleffer? Wat heeft de papa van Lotti nu verdorie met de concerten van 1 oktober te maken? En het wordt nog een stuk gortiger. Ronduit ranzig en gevaarlijk eigenlijk. Van den Eynde schrijft dat artiesten best buiten de politiek blijven... 'Ze voelen zich niet thuis in die biotoop', aldus de briefschrijver. Kan u zich dat voorstellen? Zangers, schilders en andere kunstenaars moeten hun mond houden als het over politiek gaat? Aan wie en welke onzalige periode doet u dit terugdenken? Mij alvast aan een heerschap met een snorretje, 70 jaar geleden, ergens ten oosten van België.

Kijk, wij zijn ook geen fan van 0110. Veel te kort bij de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor de concerten wellicht een averechts effect zullen krijgen. Ze zullen een aantal burgers niet verdraagzamer maken, maar juist onverdraagzamer. Het gaat nog méér een strijd van wij-tegen-zij worden op 8 oktober. Spijtig, maar goed, daarin verschillen we dan van mening met Barman, Arno, Tura, Lotti en nog een boel anderen. En dat is nu net het mooie van democratie: dat we anders mogen denken en dat publiek ook mogen zeggen? Voor politici als Van den Eynde blijkbaar niet. Hij probeert andersdenkenden het zwijgen op te leggen met alle middelen. 'U hebt nog wat bedenktijd', voegt hij er dreigend aan toe aan Lotti. Wat gaat dit geven als zijn partij ooit aan de macht mocht komen. Een Berufsverbot  voor de artiesten die het op 1 oktober 2006 waagden tegen extreem-rechts te zingen? Komen zij in het grote zwarte boek van Van den Eyndes gedachtenpolitie terecht? Eerlijk waar, we houden ons hart vast."

09:22 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (8) | Tags: 0110-concert, gent |  Facebook | | |  Print

06-07-06

Vreemd

Er is iets vreemds aan de hand met dé website van het VB. Vorige week was bijna de volle week de pagina ‘Andere sites’ offline. Deze week is de pagina met links naar andere VB-websites er terug, maar een aantal links naar VB-sites zijn verdwenen.

 

Dat de verwijzing naar de website van Rob Verreycken verdwenen is, is begrijpelijk. Maar waarom geen link meer naar de website van Wim Verreycken? In de afdeling ‘Mandatarissen’ mankeren we bijvoorbeeld ook een link naar de website van Filip De Man. En zelfs de website van Philip Dewinter ontbreekt. Bij de lokale ‘webstekken’ ontbreekt onder andere de haast identieke website van het Vlaams Belang Antwerpen. Ook bij de Vlaams Belang Jongeren verdwenen een aantal links. Onder andere die naar de website van ondervoorzitter Tanguy Veys (foto). Is er een zuivering bezig bij het VB? We kunnen het haast niet geloven, maar waarom ontbreken dan nu zoveel links naar VB-websites?

 

En er is wel eens meer een haar in de boter bij het VB. Getuige een lezersbrief die deze week in ’t Pallieterke  verscheen: “Wie Vlaams Belang-provincieraadslid Tanguy Veys kent, weet dat hij een harde werker is, een idealist, kortom een echte jonge Vlaams-Nationalist uit één stuk. En omdat hij Vlaams Belanger is, uiteraard moedig! Maar wat te zeggen van de lokale partijbon(s)zen? Zij weigeren immers Tanguy op de lokale Gentse gemeenteraadslijst te zetten en dit om persoonlijke vetes; zelfs z'n provinciale plaats stond in vraag. Blijkbaar niet alleen in Mechelen maar ook in Gent kleine VB-politiek! Wat houdt de nationale leiding tegen om hierin tussen te komen? (…)” Omdat wij sympathie hebben voor mensen die dagelijks deze weblog bezoeken, zeggen wij in ons beste Gents: “Tanguy, nie pleuje!”

 • Nagekomen bericht. Bovenstaand bericht heeft de VB-webmaster aangezet orde op zaken te brengen. Tegen de middag waren de links naar de websites van Philip Dewinter, Filip De Man en Vlaams Belang Antwerpen toegevoegd op de 'Andere sites'-pagina van de nationale VB-website. De links naar de websites van Wim Verreycken en Tanguy Veys ontbraken nog. 

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (6) | Tags: gent |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4