01-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag, vrijdag 1 maart, is het Complimentendag. Uw vriend(in), buur of collega al een compliment gegeven? In de politiek worden maar weinig complimenten gegeven, dat blijkt ook deze week weer.

 

“In het parlement veegden diverse partijen de vloer aan met dit ondoordachte en onethische voorstel (om het verschaffen van aidsremmers te koppelen aan de wil van mensen om terug te keren naar hun land van oorsprong, nvdr.). Maar een flink deel van de publieke opinie steunt ongetwijfeld de positie van de N-VA. Achthonderd euro per maand aan medicijnen voor een persoon die niet eens in België mag verblijven, spreekt tot de verbeelding. Heel wat sinjoren zien evenmin graten in de 250 euro die voortaan moet worden betaald voor een eerste inschrijving aan het vreemdelingenloket. De wettelijke basis mag dan met spuug en plaktouw aan elkaar hangen, het argument van de ‘hoge dossierkosten’ gaat er in als zoete koek.” Een volgens ons juiste analyse van Bart Brinckman. Filip Dewinter vergeleek het op Twitter met Leon Degrelle: “Le pays réel contre le pays légal.” (De Standaard, 23 februari 2013).

 

(geërgerd) N-VA is fatsoenlijker, ja. Maar het is wel heel duidelijk een rechtse partij. De gevolgen daarvan kun je goed zien in Antwerpen, waar men vreemde aidspatiënten de toegang tot de gezondheidszorg koudweg wil ontzeggen. De vraag of de pest erger is dan de cholera, vind ik daarbij volstrekt onbelangrijk. Wat mij bezighoudt is: wie zet daar een verhaal tegenover?” Eric Corijn na de vraag wat het ergst is: het onfatsoenlijk rechts Vlaams Belang dat niet mag deelnemen aan het beleid of het fatsoenlijk rechts N-VA dat wél de lakens mag uitdelen. (De Morgen, 23 februari 2013)

 

“Gruwelijke feiten lokken blijkbaar alleen verontwaardigde reacties uit als de feiten ook expliciet worden getoond. Het volstaat niet om een verhaal te vertellen met betrokkenen en juist gekozen getuigen. Nieuws wordt pas massaal opgepikt als het geweld zichtbaar is. Het volstaat niet om te melden dat er iemand door zes BBT’ers is neergeslagen in een politiecel, en dat hij een half uur later dood was. Want dat deed Telefacts in 2010. En niemand reageerde. (…) ‘Wat moet je doen als je politiegeweld wilt aanklagen en er zijn geen beelden van, of ze lekken niet uit?’ Reken alvast niet op de media.” Wannes Peremans maakte in 2010 een reportage over Jonathan Jacob, maar had niet dé beelden. Ook John Vandaele klaagt over het politiegeweld dat al te vaak wordt toegedekt en niet leidt tot verontwaardiging. (De Morgen, 25 februari 2013)

 

“Nu al een van de beste uitspraken van de avond van Liesbeth Homans: “Mijnheer Mertens, u zit al héél de tijd naar mij te kijken!” Liesbeth Homans heeft al een probleem als PVDA’er Peter Mertens naar haar kijkt tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen (Twitter Luiz Munoz, 25 februari 2013)

 

“Casa Pound Italia heeft de kiesdrempel van 4 % niet gehaald. Ook Forza Nuova kwam met 0,25% niet in de buurt van de drempel.” Het understatement van de week. Het door Ruben Rosiers (N-SA) en anderen bejubelde CasaPound behaalde bij de verkiezingen in Italië 0,1 % van de stemmen. In Rome en omgeving, waar CasaPound-ondervoorzitter Simone di Stefano de pretentie had zich te presenteren als kandidaat-voorzitter van de regionale raad, haalde CasaPound 0,7 tot 0,8 % van de stemmen. Met CasaPound Italia heeft de kiesdrempel van 4 % niet gehaald verdoezelt RechtsActueel dat CasaPound niet eens 1 % van de stemmen behaalde. (RechtsActueel, 26 februari 2013)

 

“Rechts is een gestorven bos, waarbij links steeds minder kracht hoeft te zetten om een dode boom om te duwen.” Het zit de vrienden van RechtsActueel niet mee nu de CDU in Duitsland ook al overweegt het homohuwelijk (foto) te aanvaarden. (RechtsActueel, 26 februari 2013)

 

“Mocht straks blijken dat de mensen van dit team niets te verwijten valt, dan zal iedereen die hen door het slijk heeft gehaald ook op de blaren mogen zitten. Daar zal ik voor zorgen.” Bart De Wever dreigt Robert Voorhamme en Wouter Van Besien af die tijdens de gemeenteraadszitting begin deze week kritische vragen stelden over het Bijzonder Bijstandsteam (BBT) van de Antwerpse politie dat in opspraak kwam na de beelden over hoe zij Jonathan Jacob kalmeerden in een Mortselse politiecel. (Het Nieuwsblad, 27 februari 2013)

 

"Zoals de website van het Antwerpse BBT het team voorstelt, valt niets te merken van (...) voorzichtigheids-maatregelen, maar wordt vooral de avontuurlijke actie centraal gesteld. De roepnamen van sommige leden, 'Hollywood' en 'Vegas', getuigen van een totaal andere cultuur dan deze die broodnodig is." Professor emeritus criminologie en voorzitter van het Centrum voor Politiestudies Paul Ponsaers bevestigt de kritiek die wij vorige week in deze rubriek hebben geuit. (De Morgen, 28 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, media, de wever, homans, rechtsactueel, casapound |  Facebook | | |  Print

24-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (8)

Pas nu is bekend geworden dat Bartje op zijn eerste werkdag als Antwerps burgemeester, woensdag 2 januari, de Antwerpse stadssecretaris gevraagd heeft om een overzicht te krijgen van de lonen van alle topambtenaren bij de stadsadministratie en de verzelfstandigde stedelijke bedrijven. Het valt dus nogal mee met nieuws dat vanuit de ambtenarij gelekt zou worden naar de pers.

 

Aan het onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, gespecialiseerd in human resources, is gevraagd te antwoorden op drie vragen: 1. Zijn de lonen van de topambtenaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen? 2. Zijn de grote verschillen tussen de lonen en bonussen van de ambtenaren billijk? 3. Zijn de lonen in verhouding tot wat managers in vergelijkbare functies in de privésector verdienen? “De bedrijfsdirecties van de stad worden vergoed volgens een baremiek systeem. Maar dat geldt niet voor de autonome dochters, zoals onder meer het vastgoedbedrijf AG Vespa, de ZNA-ziekenhuizen en het Zorgbedrijf”, zegt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen. “Er moet duidelijkheid komen, want ook in die verzelfstandigde bedrijven worden de topmanagers vergoed met publiek geld.” Voor het Zorgbedrijf, een van het OCMW afgesplitst bedrijf, zou er daarenboven geen geldig rechtskader zijn over de verloning, terwijl enkele maanden geleden nog de PVDA aanklaagde dat de directie van het Zorgbedrijf tweemaal zoveel verdient dan de Antwerpse burgemeester of zijn stadssecretaris.

 

Positief ingesteld beginnen we deze rubriek met de goede punten voor Bartje, maar nu moeten we helaas al overschakelen naar de negatieve. De lijst is lang, maar we beperken ons hier tot één puntje. Maandag op de agenda van de gemeenteraadszitting als punt 63: “Vaststelling fiscaliteit - Inschrijving nieuwkomers vreemde origine. Retributiereglement - Goedkeuring”. De zaak is bekend: voor vele vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen, zou een inschrijving vanaf 1 mei 250 euro kosten in plaats van 17 euro nu. De juridische dienst van het stadsbestuur had daar haar bedenkingen over. Toen dit Groen ter ore kwam was Liesbeth Homans razend, maar zelf lekte ze dat Patrick Janssens eenzelfde verhoging van de retributie voor die nieuwkomers overwogen heeft. Dat Janssens dit voorstel een stille dood heeft laten sterven, en het voorstel toch nog iets anders in elkaar stak, was voor Liesbeth Homans geen punt. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werd begrijpelijkerwijze geconfronteerd met de vraag of er niet discriminerend wordt opgetreden.

 

Omdat het CGKR natuurlijk over meer wil beschikken dan krantenknipsels, vroeg het CGKR aan het Antwerps stadsbestuur om meer toelichting. Het CGKR kreeg van het parlement onder andere de opdracht om elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder meer nationaliteit te bestrijden, en daartoe alle onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn. Maar het CGKR kreeg geen antwoord op haar vragen aan het stadsbestuur, en Jozef De Witte, directeur van het CGKR, moest naar de noodrem grijpen twee dagen voor de zaak voor goedkeuring geagendeerd is bij de Antwerpse gemeenteraad. Hij schreef een Open brief aan het Antwerps stadsbestuur die gisteren in De Standaard gepubliceerd werd onder de kop Veel vragen bij de vreemdelingentaks. Liesbeth Homans zal nu weer jammeren dat het geen ‘vreemdelingentaks’ is, maar een ‘retributie’. En dat er een fundamenteel verschil is tussen die twee, terwijl voor diegene die het moet betalen het niets uitmaakt of het een taks dan wel een retributie is. Belangrijker dan het gejammer van Homans is waarom ze niet antwoordde op de vragen van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Is dat fatsoenlijk bestuur? En dan hebben we het nog niet over de Ga thuis sterven-mentaliteit in een ander heikel dossier.

 

Kort of nietszeggend antwoorden was ook de mentaliteit die Bartje maandagavond ten toon spreidde toen hij in de gemeenteraadscommissie Veiligheid moest antwoorden op vragen rond het nieuw zonaal veiligheidsplan. Kort of nietszeggend, behalve toen hij antwoordde op de vragen van Filip Dewinter. Dat antwoord kon niet lang genoeg duren. Wat kan Bartje daarmee winnen? Denkt hij Dewinter te kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen? Forget it. De enige reden moet dan zijn dat Bartje hoopt dat via de pers bekend geraakt hoe diep bezorgd Bartje is om de gevoelens en oprispingen van de Vlaams Belang-kiezers. Een poging om nog wat kiezers van Dewinter af te snoepen, maar moet het dan op die manier?

 

Overigens hadden nogal wat gemeenteraadsleden in diezelfde commissievergadering klachten over het functioneren van de iPad die ze van het stadsbestuur hadden gekregen. Daarop zouden ze snel alle documenten kunnen raadplegen, maar het enige wat snel was, was dat snel bleek dat het systeem niet naar behoren werkte. “Gelukkig ben ik nog van de oude stempel”, lachte Bartje met in zijn hand een bundel papieren. Waarmee hij zijn intentie om als besparingsmaatregel de papierberg af te bouwen zelf naar de prullenmand verwees. Besparen, dat zal voor een ander zijn. Helaas voor Bartje is de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad niet van zin om te besparen op haar tussenkomsten. Voor de gemeenteraadszitting van morgenavond staan maar liefst achttien interpellaties en voorstellen tot motie op de agenda, waarvan veertien vanuit de oppositie (één van het VB, één van de SP.A, vijf van de PVDA en zeven van Groen).  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

14-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (7)

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari was er een scherpe woorden-wisseling tussen Bart De Wever en Yasmine Kherbache. Bartje verweet de SP.A-fractieleidster een document van de stadsadministratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen aan De Morgen bezorgd te hebben, waarbij Kherbache in ruil meteen in de krant mocht reageren op de nota. Bart De Wever: “Wat in De Morgen stond was honderd procent juist”, en dus moest de krant de nota zelve wel hebben en niet de zaak van ‘horen zeggen’ hebben.

 

Yasmine Kherbache ontkende in alle toonaarden de nota aan De Morgen bezorgd te hebben, maar Bartje wilde haar niet geloven. Ook al keek Kherbache – op vraag van Bartje – recht in de ogen van Bartje toen ze ontkende de nota doorgespeeld te hebben aan de krant. Het daaropvolgend weekend was er de heisa rond de ‘loketjanet’, het voorbije weekend volgde de ‘vreemdelingentaks’. Op een paar uitzonderingen na zouden vreemdelingen die in Antwerpen willen komen wonen 250 euro administratiekosten moeten betalen, terwijl ze tot nu toe net zoals alle andere inwoners slechts 17 euro moeten bijdragen in de kosten voor hun identiteitskaart. Volgens schepen voor Loketten Liesbeth Homans is dit verantwoord gezien de hogere administratiekosten voor vreemdelingen, en is dit geenszins een afschrikkingsmiddel om zich niet in Antwerpen te komen vestigen. De oppositie, of het nu het Vlaams Belang dan wel de PVDA of Groen is, interpreteert het nochtans als een poging om vreemdelingen zoveel als mogelijk weg te houden uit de Koekestad.

 

Dinsdag pakten alle Antwerpse kranten uit, alsof ze het elk in primeur hadden, met het bericht dat Patrick Janssens in 2011 al plannen had om de administratiekosten voor vreemdelingen van 17 naar 250 euro te verhogen. Voorstel ging verder dan huidige collegebeslissing titelde Het Nieuwsblad daarbij. Omdat Janssens alleen een uitzondering plande voor vreemde studenten, en Homans nog twee andere categorieën vreemdelingen wil vrijstellen van verhoogde kosten. Wat de krant dan weer niet schreef is dat Homans voor elke vreemdeling die onder de maatregel zou vallen 250 euro vraagt, zowel voor het gezinshoofd als voor de echtgeno(o)t(e) en de kinderen. En Janssens enkel 250 euro voorzag voor het gezinshoofd en slechts 50 euro voor elk ander gezinslid. Kortom, er is vanuit het stadhuis een oud document van de administratie gelekt naar een aantal journalisten, waarbij die dan nog een verkeerde duiding van het document kregen van Liesbeth Homans. Poets wederom poets, moet Bartje gedacht hebben terugdenkend aan zijn dispuut met Yasmine Kherbache in de vorige gemeenteraadszitting.

 

Yasmine Kherbache reageerde intussen met een reconstructie van de feiten, zowel over de ‘vreemdelingentaks’ als over de kledingcode aan de loketten en het Patsersproject. Het is inderdaad straf dat Bartje zich op Patrick Janssens beroept om nu iets in te voeren wat Patrick Janssens liet vallen (de ‘vreemdelingentaks’), of om verder te gaan dan wat oorspronkelijk de bedoeling was (homoseksualiteit die plots vermeld wordt als niet te tonen aan een loket, het Patserproject over rijgedrag van een aantal jongeren dat uitgebreid wordt naar een onderzoek over de inkomsten en uitgaven van die jongeren). Maar Bartje verschuilt zich niet altijd achter Patrick Janssens. Dat moeten we toegeven. Soms doet hij inderdaad anders. In CittA, het stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, liet Bartje zich vorig weekend ontvallen: “Ik heb nu wel gevraagd om in het stadhuis een loopband en fitnessfiets te installeren. Er is een ruimte met douches, die niet werd gebruikt. Die toestellen komen er niet voor mij alleen, hoor, maar zijn ook voor het personeel dat hier werkt.”

 

Toen een paar jaren geleden het idee rijpte om een groot deel van de stadsadministratie onder te brengen in Den Bell, het voormalige gebouw van Bell Telephone in Antwerpen-Zuid, werd geopperd om voor het stadspersoneel een fitnessruimte te voorzien, een strijkatelier, kinderopvang… Op een fietsherstelatelier na is daar niets van in huis gekomen. Maar nu komt er dus wel een fitnessruimte op het stadhuis. Fijn zo, en het is “ook voor het personeel dat hier werkt”. De stadsadministratie is echter grotendeels uit het stadhuis weg en naar Den Bell verhuisd, zodat het nu in meerderheid kabinetsmedewerkers zijn die het stadhuis nog bevolken. Met een fitnessruimte “voor het personeel dat hier werkt” bedoelt Bartje dus vooral “voor de kabinetsmedewerkers die hier werken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

11-02-13

INKOMSTEN? N-VA BESTRIJDT IN BRUSSEL WAT ANTWERPEN DOET

Het Antwerpse stadsbestuur wil, onder impuls van N-VA-schepen voor Loketten Liesbeth Homans (foto), vreemdelingen die in Antwerpen komen wonen een retributie van 250 euro laten betalen. Tot nu toe werd enkel de prijs van een identiteitskaart, zijnde 17 euro, aangerekend. Volgens Liesbeth Homans is de verhoging een gevolg van de hoge kosten voor het opstellen van een dossier voor vreemdelingen. De oppositie ziet de maatregel vooral als een middel om vreemdelingen af te schrikken zich in Antwerpen te komen vestigen.

 

“Het is een stap in de goede richting”, zegt Filip Dewinter. “Hiermee wordt een signaal gegeven aan al die geluks-zoekers die denken dat België het land van melk en honing is. Ik vind het alleen flauw dat het stadsbestuur niet openlijk zegt dat het de bedoeling is om vreemdelingen te ontraden naar Antwerpen te komen.” Meyrem Almaci (Groen) en Peter Mertens (PVDA) zien de maatregel ook als een poging om vreemdelingen af te schrikken naar Antwerpen te komen en waarschuwen voor andere kosten van dienstverlening die in de toekomst zullen worden doorgerekend aan de Antwerpenaren.

 

De Antwerpse SP.A wil nog niet reageren. De Leuvense SP.A-burgemeester Louis Tobback is meer ad rem: “In Antwerpen is er een echte belastingsbestuur aan de macht, het lijkt daar de PS wel. En dat dreigt mensen naar andere steden te drijven, bijvoorbeeld Mechelen. Het zou er ook toe kunnen leiden dat ze tóch naar Antwerpen komen, maar zich gewoon niet meer inschrijven. Dat zal de veiligheid niet vooruit helpen.” Verfrissend is de reactie van de Gentse schepen voor Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD): “Ik vraag me af hoe je een exuberante belasting kan heffen voor één bevolkingsgroep. (…) Het uitreiken van paspoorten en rijbewijzen behoort net tot de corebusiness van een stad. Moeten openbare besturen nu kostprijsgewijs alles doorrekenen aan hun klanten?”

 

Tja, dat zou wat zijn. De kosten voor renovatie en het onderhoud van zwembaden zijn gigantisch. Gaat men die doorrekenen in de kosten voor een zwembeurt? En wat met de kosten voor musea? Gaat men de prijs van de collectie en het beheer doorrekenen voor de inkomkaart? En zo niet, waarom dan wél de kosten voor het opmaken van dossiers van vreemdelingen grotendeels aanrekenen?

 

Misschien heeft Liesbeth Homans nu niet zoveel meer tijd om te kijken wat andere N-VA’ers uitspoken, maar een simpele klik naar de website van de N-VA leert dat N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts zich pas nog met hand en tand verzette tegen een idee van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) om politiezones de mogelijkheid te geven om politiekosten voor sportieve en culturele evenementen te verhalen op de organisatoren. "Als je de organisatoren van voetbalwedstrijden laat opdraaien voor de politiefactuur, geldt dat dan ook voor muziekfestivals, wielerwedstrijden, carnavalsoptochten enzovoort?", vroeg Ben Weyts aan de minister. “Waarom betalen we dan nog belastingen?"

 

Ben Weyts heeft gelijk, maar zijn kritiek op de cdH-minister en de “belastingsregering Di Rupo” geldt evenzeer voor Weyts’ Antwerpse partijgenoten die voor een inschrijving in het vreemdelingenregister zwaar willen laten betalen. 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, n-va, homans, weyts |  Facebook | | |  Print

14-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (2)

Als wij in deze eind vorig jaar opgestarte rubriek Bart De Wever wel eens “Bartje” noemen, is dat niet om laagdunkend te doen over de keizer van Antwerpen. Wie de Terzake-reportage zag over onder andere de nieuwjaarsreceptie op de Antwerpse Grote Markt, zal gemerkt hebben dat de nieuwe Antwerpse burgemeester door meerdere mensen aangesproken werd als “Bartje” (foto’s). Wij waren wel de eerste in de media om hem zo te noemen.

 

En hoe is ’t nu met Bartje op het stadhuis? De eerste opdracht, niet onbelangrijk want het is de bedoeling er zes jaar door te brengen, was het kiezen van de locaties voor de verschillende schepenkabinetten. Marc Van Peel, Ludo Van Campenhout en Philip Heylen bleven op hun vertrouwde stekken zitten. Respectievelijk op het stadhuis, aan de Grote Markt en aan een zijstraat van de Grote Markt. De schepenen Koen Kennis, Claude Marinower en Liesbeth Homans palmden de vrijgekomen schepenkabinetten en andere lokalen in het stadhuis in. Rob Van de Velde en Nabilla Ait Daoud trokken naar de vrijgekomen schepenkabinetten aan de Grote Markt. De keuze van Liesbeth Homans voor het stadhuis valt op. Ons Liesbeth heeft vele bevoegdheden, maar haar belangrijkste, zowel budgettair als in personeelsaantal, is haar voorzitterschap van het OCMW. Anders dan haar voorgangers Monica De Coninck en Leen Verbist houdt Liesbeth Homans voor dat voorzitterschap niet kantoor bij het OCMW. Zij blijft in de buurt van haar partijvoorzitter-burgemeester.

 

Bartje zelf begon aan de samenstelling van zijn uitgebreid burgemeesterskabinet, met bij een van de eerste aangeworvenen iemand die zijn drukke agenda zal beheren. De dame begon er goedgemutst aan. De tweet waarmee ze bekendmaakte dat ze voor Bart De Wever ging werken beëindigde ze met een “;-)”. Ook de voorbije week is Bartje nog volk aan het aanwerven geweest voor zijn kabinet. Eén haalde de pers: VTM-journalist Philippe Beinaerts werd na de eerste gemeenteraadszitting door Bart De Wever benaderd en is nu de woordvoerder voor zijn Antwerps burgemeester zijn. Na VTM kleurt je dag, wordt het Bart kleurt je dag. Kabinetschef is Joeri Dillen die goed thuis is in de vastgoedsector en volgens Apache nauwe banden heeft met een Antwerpse vastgoedgroep die samenwerkt met een pensioenfonds dat wordt gecontroleerd door de Parti Socialiste (PS). ’t Stad is niet meer van iedereen, maar waar het kapitaal vandaan komt doet er niet toe.

 

Naar de installatie van de nieuwe districtsraden, met om te beginnen Borgerhout, ging Bartje niet. Zijn voorganger Patrick Janssens – alhoewel die ook geen groot hart had voor de districten – deed het plichtsmatig wel. Naar de installatie van de OCMW-raad, waar Liesbeth Homans tot voorzitter zou verkozen worden, ging Bartje natuurlijk wel. In Antwerpen waren er bij de stemming voor de OCMW-raadsleden geen zotternijen gebeurt, maar bij de oefening vooraf was het wel misgelopen. In de namiddag van 2 januari was de nieuwe bestuursmeerderheid bijeengekomen om het stemmen voor de OCMW-raad te oefenen. Met al die neofieten in de fracties van N-VA, CD&V en Open VLD… Het resultaat was dat Eddy Baelemans (Open VLD en voorbestemd om OCMW-ondervoorzitter te worden) niet verkozen was. N-VA-fractieleider André Gantman, hij die de N-VA-neofieten zou moeten opleiden, had verkeerd gestemd.

 

Op 8 januari werd de Antwerpse OCMW-raad geïnstalleerd, en werden meteen twee nieuwe ondervoorzitters aangesteld: Chris Morel (N-VA), vader van, en Eddy Baelemans (Open VLD, voor drie jaar waarna hij vervangen wordt door een N-VA’er). De functie van ondervoorzitter is nieuw én wordt vergoed aan circa 2.100 euro netto per maand. “Een extra kost”, kloeg Yasmine Kherbache in de Antwerpse gemeenteraad. De N-VA betwist dat, maar de uitleg varieert per krant. In Het Nieuwsblad luidt het dat het aantal leden in de verschillende OCMW-comités teruggebracht worden van acht naar negen leden. De gewone OCMW-leden krijgen dus minder zitpenningen om de maandelijkse vergoeding van de twee nieuwe ondervoorzitters te kunnen betalen. In Het Laatste Nieuws luidt het dat de nieuwe ondervoorzitters in ruil geen zitpenningen krijgen, maar het zal toch wel iedereen verbazen als die ondervoorzitters tevreden zouden zijn met minder inkomsten omwille van hun loon dan ze door zitpenningen zouden vergaren.

 

In diezelfde krant zegt Liesbeth Homans verder: “Baelemans en Morel krijgen ook geen kabinet, zoals sommigen suggereerden.” Als daarmee bedoeld wordt een kabinet met inhoudelijke en administratieve medewerkers, en chauffeurs, dan klopt dat. Elke ondervoorzitter zou echter wel een personeelslid ter beschikking gesteld worden. En dat voor een functie die door vriend en tegenstander omschreven wordt als enkel belangrijk bij afwezigheid van de voorzitter. En bij afwezigheid van de voorzitter kan de ondervoorzitter natuurlijk altijd beroep doen op de expertise van het kabinet van de voorzitter. Volgens Filip Dewinter werden bij de twaalf Antwerpse intercommunales ook extra functies gecreëerd om de politieke vrienden te plezieren. In principe wordt over de afvaardiging in de intercommunales ten laatste in maart beslist op de gemeenteraad.

 

Op de N-VA-bijeenkomst de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, in zaal Zuiderkroon, zei Bartje: "De stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons." Het is niet alleen "vanavond" dat de stad vooral voor de N-VA is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

30-12-12

ZWIJGEN OVER DE N-VA IS GEEN OPTIE

Columnist en ombudsman van De Standaard Tom Naegels wenst op Facebook zichzelf en iedereen voor 2013 “een jaar toe waarin er minder (tot niet meer) geëmmerd, gehuild en geruzied wordt over Bart De Wever”. Wat “emmeren” is, is natuurlijk erg subjectief. Niet meer huilen en ruziën over Bart De Wever, dat is natuurlijk mee afhankelijk van wat Bart De Wever zelf zegt en doet. Als de onder-liggende boodschap is: beter zoveel mogelijk zwijgen over Bart De Wever, dat is natuurlijk geen optie.

 

Om te beginnen omdat Bart De Wever volop ruimte krijgt in Tom Naegels’ eigen krant, De Standaard. Is het niet om een nieuwe koningskwestie aan te snijden, dan is het voor zijn veertiendaagse column ook al is er soms kop noch staart aan te krijgen. En als er in De Standaard geen ruimte meer is voor een column van Bart De Wever, dan is er wel een column van zijn leermeester Theodore Dalrymple. Daarnaast, en belangrijker, is er het verkiezingssucces van de N-VA. De verovering van de stad- en gemeentehuizen is in geen enkel jaaroverzicht te vermijden (foto: De Standaard Weekblad).

 

Het is overigens niet dankbaar om te repliceren op de N-VA en His Masters Voice. Kathleen Cools (Terzake) zegt daarover dit weekend nog in De Morgen: "Als je iemand aanvalt die God in Vlaanderen is, dan berokken je ofwel nog meer schade aan jezelf, ofwel brengt het geen zoden aan de dijk. Rond zulke populaire figuren hangt zo’n grote état de grâce dat mensen geen oren hebben naar de concrete, inhoudelijke argumenten van de tegenpartij.” En het is maar de vraag welke kritiek op de N-VA en Bart De Wever gepubliceerd geraakt: De Standaard publiceerde wel een scheldmail maar niet de doortimmerde repliek van Lieven De Cauter (KU Leuven) op Dewevers column over de waarde van kunst.

 

Maar zwijgen is geen optie. Het doet ons teveel denken aan een vorige burgemeester van Antwerpen die dacht dat door erover te zwijgen “het verschijnsel”, zijnde het Vlaams Blok, wel zou overwaaien. Alleen zou de discussie wat meer mogen gaan over andere onderwerpen dan die de N-VA zelf aandraagt. Zoals Marc Hooghe dit weekend terecht zegt: “De grootste Vlaamse oppositiepartij (…) houdt het liever bij veilige polemische onderwerpen zoals het cultuurbeleid, het koningshuis, of de dictie van onze premier. Het zijn gemakkelijke symboolthema’s die zich bij uitstek lenen tot dagenlange polemieken in de krant. (…) Als armoedeorganisaties schrijven dat ze steeds meer alleenstaande ouders op bezoek krijgen, dan blijft het oorverdovend stil. De strijd tegen armoede leent zich immers niet tot mediagenieke oneliners, je scoort er geen gemakkelijk succesje mee, en daarom laten de politici dat thema gewoon liggen.” Niet toevallig is het N-VA-programma over armoedebestrijding erg pover.

 

Wat zeggen de N-VA’ers en een bevriende opiniemaker wél? We namen de kranten van dit weekend erbij, en surften nog even naar onze Facebook-vrienden.

 

Bart De Wever (in een ‘nieuwjaarsbrief’ in CittA, stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Over enkele dagen maken we een nieuw begin, vol goede moed en dito voornemens. Mijn goed voornemen is alvast om er te zijn voor Antwerpen en voor alle Antwerpenaren.” Voilà. Zeg nu nog eens dat Bart De Wever een polemiserende figuur is die bijdraagt “tot de verruwing van onze samenleving” (dixit Meyrem Almaci). Als De Wever iets goed zegt, citeren we het ook. Maar na de woorden willen we ook nog wel de daden zien.

 

Liesbeth Homans (in Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te onderstrepen dat ik hem (= Patrick Janssens) geen slechte burgemeester vond. (…) In Antwerpen vond ik Robert Voorhamme een sterke schepen. Hij had er wat mij betreft gerust nog bij mogen zijn, ook al ben ik blij dat we Antwerpen nu eens eindelijk kunnen gaan besturen zonder de socialisten.” Het is dus puur om ideologische redenen dat de socialisten eruit moesten, over de twee belangrijkste socialisten in het vorig stadsbestuur heeft men niets anders dan lof. Is dat wat het beste is voor Antwerpen?

 

Geert Van Cleemput (op Facebook vorige woensdag): “De azijnpisser heeft gelijk.” Geert Van Cleemput is allicht de actiefste N-VA’er op Facebook en geeft in een commentaar Hugo Camps gelijk. Aan dat hij desondanks de cursiefschrijver van De Morgen een azijnpisser noemt, is allicht niet vreemd dat Geert Van Cleemput vooraleer N-VA’er te worden VB’er was. Zoveel jaren later blijft dat zijn sporen nalaten.

 

Peter De Roover (partijloos maar belangrijk als opiniemaker en politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging, in De Standaard, 29 december 2012): “Het Vlaams-nationalisme is een onderbroek, de rest van het ensemble mag je zelf kiezen. Die onderbroek heb je nodig, anders loop je er nogal onnozel bij, maar iedereen mag een ander pakje dragen.” Tot nu toe hebben we elke dag een propere onderbroek aangetrokken zonder aan het Vlaams-nationalisme te denken, maar vanaf morgen is dat anders.

 

Jan Jambon (in Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Het was een slecht jaar voor de mensen, een goed jaar voor de N-VA.” Voor de mensen was andersom natuurlijk beter geweest.

 

Vanavond is Bart De Wever te gast in het VRT-televisieprogramma De Laatste Week en morgen publiceert Het Laatste Nieuws een interview met Bart De Wever. Het wordt ons echt niet gemakkelijk gemaakt om geëmmer, gehuil en geruzie te vermijden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, homans, van cleemput, de roover, jambon, actie |  Facebook | | |  Print

21-12-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Wij zijn niet bang dat de wereld vandaag vergaat. Maar de wereld laten voortdraaien zoals nu is ook geen optie. Gelukkig verjaart vandaag Bart De Wever en mag hij vandaag zijn eed afleggen als nieuwe burgemeester van Antwerpen. En als dat weinig genoegdoening verschaft, dan zijn er nog de voor jou geselecteerde citaten van de week.

 

“De toekomstige N-VA-schepen van Ondernemen is voorzitter van Unizo geweest en een man die weet hoe de commerce in elkaar zit. Voor het Kortrijkse winkelgebeuren vormen de Fransen een belangrijk marktsegment. Als je hen wil blijven aantrekken, moet er in winkels een mondje Frans gesproken worden. Dat strookt misschien niet helemaal met de nationale N-VA-lijn, maar in Kortrijk zijn ze daar heel realistisch in.” Vincent Van Quickenborne antwoordt op de vraag of er in Kortrijk een schepen komt die moet toezien of er niet te veel Frans wordt gesproken in deze grensstad. In Kortrijk is de commerce is belangrijker dan het taalfanatisme. (Het Laatste Nieuws, 14 december 2012)

 

“De versgebakken voorzitter van Vlaams Belang verwees deze week nog naar het huilmoment van Janssens op 14 oktober tussen de kameraden in De Roma. ‘De mensen die de socialisten weg wilden, hebben op de avond dat ze Patrick Janssens hebben zien huilen, waar voor hun geld gekregen”, zei Annemans. Zo zei hij dat. Letterlijk. Schadenfreude als leitmotiv. Duitsers zijn krakken in het benoemen van het onvatbare. Endlösung was er ook zo eentje.” Wim Daeninck over Gerolf Annemans, wat meteen leidt tot reflecties over de Duitse taal. We sluiten kwaad opzet uit, het toeval is wel treffend. (Gazet van Antwerpen, 15 december 2012)

 

“Er is nog veel wrevel in de stad. Laat ons astublieft niet doen alsof dat niet zo is. Wat me hier stoort, is niet de inhoud, maar de toon. Tot mijn grote verbazing heb ik madame Turtelboom letterlijk horen zeggen dat ze ‘de witte stadsvlucht’ willen keren. Dat was de eerste keer dat ik een niet-Vlaams Belanger die term hoorde gebruiken. Blijkbaar is dat nu gebanaliseerd.” Oud-burgemeester Bob Cools over de politieke ontwikkelingen in Antwerpen. (Gazet van Antwerpen, 15 december 2012)

 

“Bij mijn weten heeft de Antwerpse advocaat (Gerolf Annemans, nvdr.) zich maar één keer in het openbaar laten gaan. Dat was in 1978, aan de UIA, tijdens een cantus van studentenclub Sofia, toen zijn collega-presidiumleden voor de zoveelste keer per ongeluk hun pinten op zijn kop hadden gezet, in plaats van op tafel. Een uitzonderlijk moment van zwakte, dat gelukkig voor hem grotendeels voorbijging aan de commilitones.” Ook Gerolf Annemans had al eens huilmoment in het openbaar, maar toen waren er geen camera’s in de buurt. (Gazet van Antwerpen, 15 december 2012)

 

“Alle Vlaamse kranten, van links tot uiterst links, melden dat het Vlaams Belang sinds de

gemeenteraadsverkiezingen op sterven na dood is. Ze nemen hun wensen voor werkelijkheid.” Aldus Barbara Pas, genoemd als volgende VB-ondervoorzitter en VB-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in haar toespraak op het VB-congres in Gent waar Gerolf Annemans bevestigd werd als VB-voorzitter. Kent iemand een uiterst linkse Vlaamse krant? Of nog maar een linkse Vlaamse krant? Dan moeten we al teruggaan naar de beginjaren van De Morgen. (VB-congres Gent, 16 december 2012)

 

“Ik heb niet de ambitie elke communicatie van Bart recht te trekken. Het zou maar een uitnodiging zijn voor anderen om mijn eigen communicatie onder vuur te nemen. Maar soms is er pure provocatie.” Liesbeth Homans is niet van plan Bart De Wever te corrigeren, en vraagt begrip voor harde en domme uithalen: “Soms is er pure provocatie.” (Het Laatste Nieuws, 17 december 2012)

 

“Wat mij vooral beangstigt, is dat koude, dat kille, dat gebrek aan empathie dat hij uitstraalt. Herinner je je dat beeld van zijn triomftocht naar het stadhuis? Dat is wat ik bedoel. En zijn toespraak dan: ’t stad is van iedereen, maar vanavond vooral van ons. Hij gedraagt zich als de keizer van Antwerpen én van Vlaanderen. Hij beslist wie een goede Antwerpenaar is en wie niet. Hij beslist wie een idioot is en wie niet. Hij beslist wat cultuur is en wat niet. De Wever draagt echt zijn steentje bij tot de verruwing van onze samenleving.” Meyrem Almaci zoals vaak snedig. (P-magazine, 18 december 2012)

 

(cynisch) Tot deze vraag was ik overtuigd dat de N-VA de verkiezingen gewonnen had, maar ik merk nu pas dat we ze eigenlijk verloren hebben.” Bart De Wever antwoordt naast de kwestie op de opmerking van Knack-journalist Patrick Martens dat na de gemeenteraadsverkiezingen veel gesproken is over een ‘Vlaamse grondstroom’, maar globaal de aanhang van partijen die de Vlaamse onafhankelijkheid nastreven kleiner is geworden. Patrick Martens heeft gelijk. N-VA en VB haalden op 14 oktober samen 6,3 % minder dan N-VA, VB en LDD in 2010, en 2,6 % minder dan N-VA en VB in 2010. Jammer dat Patrick Martens na zijn terechte opmerking Bart De Wever niet confronteerde met de cijfers waarop zijn opmerking gebaseerd is. (Knack, 19 december 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, annemans, antwerpen, pas, homans, de wever |  Facebook | | |  Print

16-12-12

GEEN RESPECT VOOR A MET BART DE WEVER EN LIESBETH HOMANS

Je kan dit weekend geen krant openslaan of er staat een interview in met Bart De Wever (Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, De Standaard) of met Liesbeth Homans (De Morgen) of met beiden (Het Nieuwsblad). De Tijd hebben we niet gekocht, maar op de voorpagina (!) daar werd een boekrecensie geschreven door Bart De Wever aangekondigd.

 

Een eerste vaststelling – we zullen ons beperken tot drie – is dat Tom Lanoye blijkbaar een maatstaf is geworden voor Bart De Wever. “Ik word elke ochtend wakker in het besef dat het verdriet daarover (dat er een andere coalitie aan de macht komt in Antwerpen, nvdr.) in sommige Antwerpse kringen onpeilbaar is”, zegt Bart De Wever in De Standaard waarschijnlijk niet zonder enige ironie. “Ik wil daar in bepaalde mate zelf rekening mee houden. Ik zal mijn mond uitwassen met zeep, echt waar. Maar ik ga echt niet voor elke beslissing de goedkeuring vragen van Lanoye: ‘En Tom, vind jij het ook goed?’” Even later: “In mijn fractie zetelt iemand van Turkse afkomst, iemand van Marokkaanse afkomst en iemand van de Joodse Gemeenschap. Wij hebben ook het allereerste gemeenteraadslid dat openlijk gay is. En toch hangt men het beeld op van een partij die uit blanke, conservatieve, rechtse en bekrompen mensen bestaat. Mensen die elke dag met een groene parka, een ringbaard en een pijp volksliederen zingen.” Klinkt gezellig, maar dat hebben wij nergens gelezen merkt De Standaard op. “Dan moet u de tekst die Tom Lanoye vorige week op papier zette nog maar eens grondig bekijken.” In Het Laatste Nieuws vraagt men tot welk niveau het Nederlands moet zijn om toegang te krijgen tot een sociale woning. Bart De Wever: “Daar kan ik niet op antwoorden. Wat heb je nodig om te communiceren met je buren uit 98 landen? Mensen moeten begrijpen wanneer de vuilbakken buiten moeten staan, geen roman van Tom Lanoye kunnen lezen.”

 

In De Morgen, zelf al een krant die niet overloopt van sympathie voor de vakbonden, haalt Liesbeth Homans uit naar de vakbonden. Liesbeth Homans: “Je gaat uit van de kracht van de mensen zelf om samen iets te doen, niet van de overheid die alles doet voor de mensen. Dat kan een scoutsgroep zijn, een partij…” Een vakbond ook? “Nee, dat gaat niet over vakbonden. Laat dat duidelijk zijn.” Waarom? “Ik wil geen uitspraken doen of ze in het verleden al dan niet nut hebben gehad. Maar wat ze tegenwoordig doen, pffft. Waarom moeten zij de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen? Ik vind dat niet echt goed.” Zij brengen toch ook werknemers samen? “Goed geprobeerd, maar je zult mij niet verleiden tot de uitspraak dat ik vakbonden goed vond. Opkomen voor de rechten van werknemers is goed. Maar waarom moeten de werkgevers beschouwd worden als grote parasieten? Dat zijn wel de mensen die voor de werkgelegenheid en de zuurstof in de economie zorgen. Neem het akkoord in het district Borgerhout, waar PVDA+ mee bestuurt. Ondernemers zorgen voor overlast, mogen daar en daar niet meer parkeren, mogen geen plastic gebruiken. Wat mogen ze eigenlijk nog wel? Of moeten ze gewoon ophoepelen in een district waar 25 procent van de inwoners onder de armoedegrens leeft?” Dat is wel héél karikaturaal voorstellen van het bestuursakkoord in Borgerhout.

 

De kop boven het interview in De Standaard kan je bij onze illustratie hierboven zien. Bart De Wever in De Standaard: “Links heeft heimwee naar Vlaams Belang. Robert Voorhamme was daar in zijn interview met De Standaard duidelijk over: ‘Er heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.’ (…) Een socialist zegt dat de uitslag van extreem-rechts hem is tegengevallen. Dat is toch onvoorstelbaar? Ze vonden het Vlaams Belang altijd fantastisch. Op verkiezingsavond staken ze al die stemmen in de frigo en deden ze gewoon voort.” Tja, moet je rekening houden met de stemmen voor een racistisch programma? Later in het interview komt De Wever nog eens terug op het Vlaams Belang als “ticket naar de macht” voor Links. Voor het gemak van De Wever hebben we het bewuste citaat uit De Standaard van 17 november gescand. Robert Voorhamme zegt twee zaken onderschat te hebben voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: het succes van links (Groen, PVDA+ en Rood!) en “de leegloop van Vlaams Belang. (ironisch) In die zin heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.” We hebben de ‘(ironisch)’ maar zelf in vet gezet, want Bart De Wever leest er al te gemakkelijk over. Robert Voorhamme denkt wel anders dan anderen over hoe je het Vlaams Belang zo klein mogelijk kan krijgen, maar dat hij het Vlaams Belang zo klein mogelijk wil, daar kan geen misvatting over bestaan. Tenzij je kwaadaardig bent.

 

Bart De Wever en Liesbeth Homans die zich respectievelijk uitspreken tegen Tom Lanoye en de vakbonden, dat was te verwachten. Bart De Wever en Liesbeth Homans die andere politieke opinies, zoals uitgedrukt in het Borgerhoutse bestuursakkoord en belichaamt door Robert Voorhamme, karikaturiseren, het getuigt niet van respect voor een andere.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, homans, antwerpen, cultuur, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

26-10-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Het Gat van de Wereld.JPGVeel om vrolijk van te worden is er dezer dagen niet. Bij Humo doen ze hun best (foto), en natuurlijk ook bij de N-VA en bij het VB.

“’Dit is een zwart-gele dag’, klinkt het. Communicatieman Van Camp wil blijkbaar iets anders zien. ‘Een geel-zwarte dag, Bart’, zegt hij. ‘Zeg…’, krijgt hij als antwoord. ‘Ik weet dat je iets hebt tegen dat ‘zwart’, maar komaan hé zeg… Nee, het is een zwart-gele dag.’” Bart De Wever en zijn communicatieverantwoordelijke hebben een meningsverschil over de eerste toespraak die Bart De Wever zal uitspreken als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk zegt hij inderdaad dat het een zwart-gele dag is, met nadruk op zwart. In de Vlaamse beweging is het nochtans gebruikelijk om te spreken over geel-zwarte vlaggen etc. (De Morgen, 20 oktober 2012)

“En weet je wat we daar gedaan hebben? (enthousiast) We hebben de hele stad doorkruist met de fiets!” Als Liesbeth Homans met vriendinnen op citytrip naar Madrid gaat, gebruikt ze de fiets – weliswaar een elektrische fiets – om de stad te ontdekken. In Antwerpen vragen Homans en de N-VA meer ruimte voor de auto in het stadscentrum. (Het Laatste Nieuws, 20 oktober 2012)

“Dewinter is een wolf. De Wever een wolf in schaapsvacht.” Daniël Termont over Bart De Wever. (De Morgen, 20 oktober 2012)

We hebben de bevoegdheid over bibliotheken toegevoegd aan de schepen voor Vlaamse Zaken om er een instrument van vervlaamsing van te maken. Al is het niet de bedoeling alle Franstalige boeken uit de bib te bannen.” Christophe D’Haese, de nieuwe N-VA-burgemeester van Aalst sust dat “niet (…) alle” Franstalige boeken uit de plaatselijke bibliotheek zullen verdwijnen. (Het Laatste Nieuws, 20 oktober 2012)

“Toekomstig burgemeester van Antwerpen Bart De Wever heeft de Joodse gemeenschap gerustgesteld. ‘De deur van 't Schoon Verdiep zal voor jullie zes jaar open zijn’, zei hij zondagavond op een receptie voor de Joodse gemeenschap.” Op de verkiezingsavond in de Zuiderkroon zei Bart De Wever ook al dat de deur van ’t Schoon Verdiep openstaat voor de Congolese gemeenschap (zie het einde van deze video). Voor wie gaat zijn deur op ’t Schoon Verdiep op het Antwerps stadhuis nog open en voor wie blijft ze dicht? (Belga, 22 oktober 2012)

 

“Eindelijk positief nieuws in de krant (van donderdag): "Kompany tackelt De Wever". Proficiat voor deze jongeman. Ik heb Vincent Kompany altijd een goeie, sportieve speler gevonden, maar nu zou ik een standbeeld voor hem willen bouwen. Ik ben 81 en heb dus de aanloop naar de tweede wereldoorlog meegemaakt. Gelukkig voor hem heeft Kompany dat onheil van vroeger niet gekend, maar voelt hij het wel aankomen. Wijze raad: ofwel ben je als Belg geboren, ofwel kom je hier je toekomst zoeken, maar voor allen geldt: het land België verdient uw respect.” Lezersbrief van Claire Gilissen uit Alken. (Het Laatste Nieuws, 23 oktober 2012)

“Respect Karim !” VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys apprecieert dat N-VA’er Karim Van Overmeire geen afstand neemt van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok. (Facebook, 24 oktober 2012)

"'Als u mij vraagt, met het mes op de keel, of ik daar afstand van doe? Dan doe ik dat niet?', klonk het duidelijk. 's Middags werden zijn opmerkelijke uitspraken echter bijgeschaafd in een communiqué vanuit het partijhoofdkwartier. 'Sommige mensen blijven mij bestoken met vragen over het verleden waarvan ik al meermaals afstand nam, maar blijkbaar wil men niet luisteren. Voor alle duidelijkheid: dat 70-puntenplan was fout, punt aan de lijn. Alle punten uit dat plan die getuigen van een racistische houding, daar doe ik klaar en duidelijk afstand van', wordt Van Overmeire geciteerd." Het verschil tussen wat Karim Van Overmeire live op Radio 1 zei en hoe hij een paar uren later geciteerd wordt in een persmededeling van de N-VA is groot. Als een mes op zijn keel niet hielp, wat deed Karim Van Overmeire dan wel 180 graden van standpunt veranderen? (De Morgen, 25 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, homans, aalst, cultuur, antwerpen, nationalisme |  Facebook | | |  Print

03-08-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Er is nog maar één die al echt campagne aan het voeren is voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, en dat is Filip Dewinter. Dinsdag wandelde hij de markt in Wilrijk af. Vooraleer zich in de mensenmassa te storten, namen hij en zijn chauffeur-bodyguard Koen Spitaels  de boekskes door (foto). Dag Allemaal heeft een interview met Wilfried Martens en Miet Smet die nog altijd van jetje geven in bed. Story heeft Phaedra Hoste en de Antwerpse advocaat en Open VLD’er Kris Luyckx hand in hand gespot in Knokke. ’s Anderendaags ontkende Kris Luyckx in de kranten een liefdesrelatie te hebben met de jongste aanwinst (nouja) van de Antwerpse Open VLD. Wij vonden niets belangwekkend in de boekskes maar onthielden wel enkele andere uitspraken de voorbije week.

 

“Ik herinner me ook dat we met alle studenten van de Studio (Herman Teirlinck, nvdr.) en het Conservatorium ’s nachts affiches van het Vlaams Belang gingen overplakken. Spannend, want het jaar daarvoor was iemand van de PVDA het ziekenhuis in geslagen toen hij betrapt was.” Actrice An Miller haalt herinneringen op aan haar studententijd; de VB-plakploegen hanteerden NSV-methodes. (De Standaard, 28 juli 2012) 

 

Afrekenen nu, stond op die VB-affiches. Wij plakten daar de flauwe mop ‘Maar we hebben nog niets besteld’ over.” Acteur Dimitri Leue vult Ann Miller aan. Gezien de geciteerde verkiezingsslogan spreekt Dimitri Leue over de verkiezingscampagne in 1995. (De Standaard, 28 juli 2012)

 

Rood: links rariteitensocialisme of gewoon bende vetlappen? Eddy Hermy titelt op de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat hij die van Rood! maar rare zoniet vieze mannen en vrouwen vindt omdat ze op hun lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats bieden aan vertegenwoordigers van seksuele minderheden. (Website N-SA, 29 juli 2012).

 

“Bruno heeft een fout gemaakt door te denken dat hij die partij kon veranderen. Ik heb met hem te doen, want hij is eraan begonnen met een enorme dosis idealisme.” Paul Valkeniers is gedelegeerd bestuurder van CEPA (de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen), voorzitter van de Open VLD in Schoten, voorzitter van de gemeenteraad in diezelfde gemeente en de jongere broer van VB-voorzitter Bruno Valkeniers. Wat vindt Paul Valkeniers ervan dat het VB onder voorzitterschap van zijn broer zo is weggezakt? (Gazet van Antwerpen, 30 juli 2012)

 

“Wij voelen ons gediscrimineerd.” Piet Ronsijn (Vlaams Belang Grimbergen) vindt het niet eerlijk dat ingevolge een afspraak tussen de plaatselijke politieke partijen in Grimbergen geen partijaffiches op de gemeentelijke aanplakborden mogen geplakt worden, en affiches van andere, niet-politieke, verenigingen wél op de gemeentelijke aanplakborden mogen hangen. (Het Laatste Nieuws, 31 juli 2012)

 

“Geef mij dan toch Jurgen Ceder maar, hoor ;-)” Als Rob Verreycken N-VA’er zou zijn, ziet hij liever Jurgen Ceder overkomen dan Youssef Slassi (tot begin deze week nog SP.A’er, bij de N-VA binnengehaald voor zijn 'bestuurservaring' als gemeenteraadslid terwijl hijzelf bekritiseert dat de Antwerpse SP.A-gemeenteraadsfractie slechts een stelletje ja-knikkers voor burgemeester Patrick Janssens mag zijn, vlak voor Chris Morel lijstduwer op de Antwerpse N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober). (Facebook, 1 augustus 2012)

 

“Ik voel me niet geroepen om te reageren op uitlatingen van Dewinter.” Liesbeth Homans wil niet reageren op de kritiek van Filip Dewinter over het bij de N-VA binnenhalen van Youssef Slassi. Homans bevestigt daarmee het beeld van Dewinter als roepende in de woestijn. Blijkbaar heeft de pers de N-VA niet om een reactie gevraagd op de kritiek van Guy Lauwers (voorzitter van de SP.A-Antwerpen) die meer hout snijdt: “Ze zeggen altijd dat ze (de N-VA, red.) geen leden van een andere partij aannemen. En dat ze een ontluizingsperiode hanteren. De realiteit bewijst het tegendeel.” (Citaten uit respectievelijk Het Nieuwsblad en De Morgen, 2 augustus 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, hermy, valkeniers, verreycken, dewinter, homans |  Facebook | | |  Print