09-02-09

VL-KRANT ALWEER SLECHTS GOED OM IN UW KONIJNENHOK TE LEGGEN

VL-krant-Nr-2Terwijl in sommige delen van het land nog het eerste nummer van de VL-krant verspreid werd spijts een verbod van de rechtbank om die krant nog verder te verspreiden wegens misbruik van de fotomontage Dishes van de Duitse kunstenaar Till Nowak (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090205), werd elders eind vorige week al het tweede nummer van de VL-krant gebust (foto).

Volgens Philip Dewinter is de VL-krant de Dag Allemaal van het VB, maar de bekendste Vlaming die we deze keer in de VL-krant treffen is - toch in de Antwerpse editie van de VL-krant - Fatna El Maslouhi. Een vrouw waar we zelf ook nog nooit van gehoord hadden, maar die in de Mechelse gemeenteraad blijkt te zetelen namens de Open VLD (zie: http://www.youtube.com/watch?v=pts_1KDItAI). In de VL-krant wordt het voorgesteld alsof we een tegensprekelijk debat krijgen – “Hard tegen hard !” – tussen Fatna El Maslouhi en de Mechelse VB-kopman Frank Creyelman, maar in de praktijk wordt de rol van El Maslouhi ingeperkt tot het stellen van vraagjes, zoals “Vertel me nu eens wat je eigenlijk tegen de islam hebt?” Waarna Frank Creyelman daarop geheel in zijn eigen stijl antwoordt: “Welke normale man kan het nu plezant vinden dat vrouwen zelfs in de zomer van kop tot teen gekleed gaan in een tentzeil? Dat alleen al is voldoende om iets tegen de islam te hebben.” Fatna El Malouhi die háár visie over de islam zou geven, daarvoor is er natuurlijk geen plaats in de VL-krant.

Als El Maslouhi vraagt wanneer het VB nieuwe Vlamingen eindelijk zal aanvaarden, moet Creyelman eerst nog kwijt dat hij “bergen subsidies” ziet vertrekken richting allochtone verenigingen. Reglementen worden volgens hem aangepast om de moslims ter wille te zijn. “Zelfs de buurtetentjes met couscous worden gesubsidieerd.” Als El Maslouhi aandringt om eindelijk eens te antwoorden op haar vraag, luidt het: “Vlamingen zijn redelijke mensen. Wij vragen niet zo veel. Word Vlaming onder de Vlamingen. Dat is alles, maar daarbij is de islam een zeer moeilijk te nemen hindernis. Moslims worden immers geacht de koran letterlijk toe te passen…” Voor het VB kan je als moslim geen goede Vlaming zijn, is de enige goede moslim een niet-moslim. Gelukkig voor Creyelman is de sharia hier niet van toepassing. Hij zou er anders niet zo goed vanaf komen als nu met zijn salonmeubels en diepvriezer die hij met een onkostennota van de VB-gemeenteraadsfractie liet betalen door het Mechelse stadsbestuur, en het dronken veroorzaken van een auto-ongeval (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5267267).

De VL-krant zet de traditie overigens verder om een en ander fout voor te stellen. In het stripje Fréedaardig van VB-cartoonist Fré (Frederik Pas, broer van de Dendermondse VB-volksvertegenwoordigster Barbara Pas) worden Jean-Marie Dedecker en zijn LDD op de korrel genomen. “Wij zijn een partij van principiële mensen”, legt Dedecker in het stripje uit… met op de eerste rij van zijn toehoorders een ex-VLD’er die LDD’er is geworden; een ex-SP.A’er, een ex-N-VA’er en een ex-CD&V’er die allen LDD’er zijn geworden. Wat in het rijtje ontbreekt zijn natuurlijk de ex-VB’ers die LDD’er zijn geworden, en dat zijn er toch niet weinigen. Ruim dertig oftewel meer dan een derde van de LDD-mandatarissen zijn ex-VB’ers. Als Fré vier overlopers bij de LDD portretteerde, had er dan toch minstens één VB’er bij moeten zijn. Maar blijkbaar mocht de suggestie niet gedaan worden dat ook ex-VB’ers meer heil zien in de LDD.

In reactie op het bericht op de webversie van Het Laatste Nieuws dat een rechtbank de verdere verspreiding van de eerste VL-krant verbood (zie: http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/665506/2009/02/04/Rechtbank-verbiedt-VL-krant-Vlaams-Belang.dhtml) zei een Gentenaar: “Dat VB-krantje kwam bij ons juist op tijd, want het hok van ons konijn moest ververst worden. Meer kan je met dat vodje papier niet doen.” Met de tweede VL-krant is het al niet beter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, 7 juni |  Facebook | | |  Print

31-01-09

PHILIP DEWINTER VAN SLAG

Philip Dewinter kreeg het maandag op de zenuwen met de discussie over een plaats op de VB-lijst(en) voor Marie-Rose Morel. “De speeltijd is voorbij, het dossier is gesloten”, zei hij tegen De Standaard… uitgerekend op het moment waarop zijn voorzitter Bruno Valkeniers in Terzake zei dat hij nog met Marie-Rose Morel onder vier ogen over die plaats op de lijst voor het Vlaams parlement wilde praten. ’s Anderendaags geraakte bekend dat Marie-Rose Morel baarmoederkanker heeft (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6662138). Bruno Valkeniers, Philip Dewinter en Gerolf Annemans waren niet vooraf ingelicht over Morels gezondheidstoestand. Frank Vanhecke wist het sinds twee weken, zelfs Rob Verreycken was er al een paar dagen van op de hoogte. “Dewinter was gisteren zo van slag dat hij een geplande tussenkomst in het Vlaams parlement afzegde”, noteerde De Standaard donderdag. Wij wilden wel eens weten waarover Dewinter had willen interpelleren.

Het blijkt de studie over de houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam te zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090129). Dewinter had er minister Marino Keulen over willen aanspreken. Dewinter is er niet mee opgezet dat de afwijzende houding van bijna de helft van de Vlaamse kiezers tegenover de islam door de onderzoekers en media als “islamofobie” bestempeld werd. Dewinter: “Het feit dat de helft van de Vlamingen de islam beschouwen als een bedreiging heeft niets met de zogenaamde islamofobe ingesteldheid van de Vlamingen maar alles met de islam zelf te maken. De islam wordt door de gemiddelde Vlaming terecht beschouwd als een totalitaire politieke ideologie die haaks staat op onze Westerse vrijheden, normen en waarden. Het diaboliseren van een meerderheid van de Vlamingen omwille van hun mening over de islam leidt tot politiek-correct eenheidsdenken en censuur. Dat iedere vorm van islamkritiek als islamofobie wordt afgedaan, betekent een zoveelste overwinning van de radicale islam. (…) Als islamofobie betekent dat men islamokritisch is, dan meen ik dat het de plicht is van eenieder om islamofoob te zijn. Als islamofobie betekent dat men de islam ziet als een bedreiging dan is het de plicht van eenieder om islamofoob te zijn. De politieke ideologie van de islam en de radicale islam vormen inderdaad een bedreiging voor onze Vlaamse en Europese culturele eigenheid en identiteit. Europa mag nooit Eurabia worden!”

Eventjes de puntjes op de i zetten. 1. Een fobie is nooit goed. “Een fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat”, en het heeft er toch al schijn van dat bij een deel van de bevolking er een fobie is tegenover de islam. 2. Zouden de Vlamingen de islam wél kennen? Het Nieuwsblad sprak deze week met Cemal Cavdrali, islamleraar en imam die volksvertegenwoordiger was zolang stadsgenoot Freya Van den Bossche in de vorige legislatuur minister was. Een man die eerder een wandelende reclame voor een deftige kledingszaak lijkt dan een imam. Na veertig jaar moet hij nog altijd de grondregels van de islam uitleggen aan Vlamingen die het na al die jaren nóg niet weten. 3. Naima Charkaoui, coördinator van het Minderhedenforum, zegt terecht dat de meeste Vlamingen in hun dagelijks leven nauwelijks contact hebben met mensen van andere afkomst of levensovertuiging. Ze zijn bijgevolg afhankelijk van de media en die schiet tekort om een opeenstapeling van redenen: blijkbaar is enkel negatief nieuws nieuws; de redacties zijn doorgaans zo wit als wat; de redacties zijn onderbemand, laten zich daardoor teveel leiden door door persbureaus voorgekauwde verhalen of foute berichten van collega's… (zie: http://www.minderhedenforum.be/2pers/200901opinieislamofobie.htm).

Er kan nog meer geantwoord worden op de ooglap-visie van Dewinter over de islam (kritiek op het ‘politieke correcte denken’ over de islam bijvoorbeeld haalt wél de opiniepagina’s van de kwaliteitskranten, de voorbije week onder andere nog Wim Van Rooy in De Standaard en Joost Zwagerman in De Morgen) maar meer over de islam(kritiek) een andere keer. Alleen nog dit: als Dewinter beweert dat de Vlamingen wél weten wat de islam inhoudt, waarom brengt hij op 2 maart dan nog zijn boek Inch’Allah? uit? Hij mag dat natuurlijk – “vrijheid van meningsuiting…”  – maar is dat dan nog wel goed besteed geld? Of is het de bedoeling nog wat olie op het vuur te gieten? 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter |  Facebook | | |  Print

29-01-09

WAT MET DE ONDERZOEKSRESULTATEN OVER DE VLAMINGEN & DE ISLAM?

Maandag publiceerden Het Nieuwsblad en De Standaard een artikel over het jongste ISPO-onderzoek onder leiding van de Leuvense professoren Jaak Billiet en Marc Swyngedouw. Vlaming steeds banger van de islam was de kop in de eerste krant; Islamofobie groeit in Vlaanderen titelde de tweede krant. Het VB was er als de kippen bij om het nieuws over te nemen op haar website, maar dan wel onder de titel “Islam bedreigt Europa”. Over nieuws uit eigen huis is men bij het VB minder snel. Wij brachten zaterdag het nieuws dat Luk Van Nieuwenhuysen, na zeventien jaar het actiefste VB-parlementslid te zijn geweest, op 7 juni niet langer kandidaat is voor een mandaat als Vlaams parlementslid (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090124). Het VB bracht het nieuws pas daags nadat wij het hier bekendmaakten.

In het artikel in de Corelio-krantengroep wordt gefocust op de laatst gemeten houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam en de moslims, maar het onderzoek van het ISPO (voluit: Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek, verbonden aan de K.U.Leuven) peilt in de eerste plaats naar evoluties in de opvattingen van Vlaamse kiezers over etnische minderheden zoals die blijkt uit postelectorale verkiezingsonderzoeken van 1991 tot 2007. Het levert alvast een conclusie op die we nog nergens gelezen hebben in de Vlaamse pers. De negatieve houding in 2007 ten aanzien van etnische minderheden is even groot als in 1991. Vanaf 1991 daalde die negatieve houding (1995, 1999), om nadien terug te stijgen naar het niveau van 1991 (2003, 2007). In ander onderzoek is daarvoor als verklaring al gegeven: “het gewijzigde klimaat (…) na de aanslagen in New York (foto, 11 september 2001), met de daaropvolgende oorlogen in Afghanistan en Irak, de grotere aanvaardbaarheid van een racistisch politiek discours in de media, en wijzigingen in de economische conjunctuur” (zie: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/survey/gepeild2005/hoofdstuk2.pdf).

In 1991 werd in het postelectoraal onderzoek nog niet specifiek gepeild naar de houding tegenover de islam en de moslim-migranten, nu dus wel. En dan blijkt dat bijna de helft van de Vlaamse kiezers uitermate negatieve opvattingen heeft over de islam en de moslims. De houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam is negatiever dan over etnische minderheden in het algemeen. Tegenover voorgaande studies over de houding ten aanzien van etnische minderheden is de invloed van het onderwijsniveau van minder belang geworden, en is het milderend effect van de ‘kerksheid’ uitgespeeld. Het deelnemen aan het verenigingsleven en een brede (wereld)kennis hebben wel nog milderende effecten op zowel de negatieve houding ten aanzien van minderheden als ten opzichte van de islam. De Gentse imam van Turkse afkomst Cemal Cavdarli wringt het dat hij nog altijd de grondregels van de islam moet uitleggen. Cemal Cavdarli (in Het Nieuwsblad): “Al veertig jaar wonen moslims in Vlaanderen. Eerst waren het gastarbeiders, daarna migranten en sinds de versie van de dikke van Dale van 1996 zijn we officieel allochtonen. Maar meer dan af en toe een nieuw woord verzinnen, is niet gebeurd.”

Als moslim is het niet eenvoudig om in Vlaanderen te leven, zegt Cavdarli. “De mensen moeten me hier niet, denken de meesten. Zo beginnen ze al met een achterstand aan het integratieparcours. En als zelfs de meest geïntegreerde allochtonen veel moeilijker aan een baan geraken dan een allochtoon met dezelfde kwalificaties, dan zinkt de moed hen helemaal in de schoenen.” Cavdarli weet ook wel dat dat een klaagzang is die al te vaak wordt gebruikt. “Maar het is wel zo.” De Leuvense schepen voor diversiteit Mohamed Ridouani wijst in De Standaard op de invloed van het verleden. “Al in 732 versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel het islamitische leger nabij de Franse stad Poitiers, in 1942 was er de bloedige herovering van Granada en Cordoba, en in 1683 was er het beleg van Wenen. De inzet was altijd duidelijk: hou de islam buiten Europa. De historische argwaan van Europa tegenover de islam verdrukt in grote mate de positieve bijdragen van de islam op vlak van onder meer wiskunde, filosofie en kunst.” Ridouani heeft overigens een origine suggestie voor verder onderzoek: “Vraag eens aan moslims wat zij van de Vlaamse waarden vinden. (…) Ik garandeer een verrassend, maar bijzonder leerrijk resultaat.”

En het VB? Die beperkte zich tot enkele resultaten uit het onderzoek en het onderkoelde: “Men kan die resultaten betreuren. Men kan die houding wijten aan ‘vooroordelen’. Men kan ze zelfs gemakshalve in de schoenen van rechtse politici of partijen schuiven. Men kan de negatieve houding klasseren als ‘islamofobie’, maar met dat alles is het probleem niet van de baan.” Hoe het VB het probleem van de baan zou schuiven, is bekend. Het is één, niet de enige, oorzaak van het probleem. Het VB vermeldde overigens niet het resultaat voor de slotvraag in het ISPO-onderzoek. Een kleine meerderheid van de Vlaamse kiezers (50,3 %) vindt dat een spreker die op een publieke bijeenkomst of op televisie een racistische toespraak houdt, verhinderd moet worden om dit te doen. Een verontrustende grote minderheid (44,9 %) vindt dat zo’n spreker het racistisch discours wel mag houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam |  Facebook | | |  Print

22-09-08

GEEN GEDONDER IN KEULEN...


Het Vlaams Belang en betogen; het is een moeilijk huwelijk de laatste weken. Dat was ooit anders. Werd de verboden anti-Islam manifestatie vorige week in Brussel al na enkele minuten resoluut gestopt door de arm der wet, dan kwam de deelname aan de 'internationale betoging' vorige zaterdag in Keulen - ook al tegen de Islam - niet eens uit de startblokken. Het stadsbestuur verbood immers de gehele onderneming op het laatste moment. Uit vrees voor 'zware ongeregeldheden' zoals dat in bestuurlijke taal heet. De Keulense burgemeester had wel een punt; de avond voor de manifestatie op zaterdag waren er immers al rellen geweest in het stadscentrum tussen extreem-rechts en tegenbetogers. 
 
Tot overmaat van ramp, voor het VB en haar anti-Islam-kompanen althans, blokkeerden zaterdag ca. 10.000 buurtbewoners en ander 'links gespuis' de toegang tot het stadscentrum. Hierdoor was er sowieso geen doorkomen aan. Aldus viel de nationalistische weekenduitstap in het water ondanks het aangename nazomerweertje.
 
De organisatoren van 'Steden tegen Islamisering' hadden vooraf gehoopt op de aanwezigheid van 1.500 manifestanten die zich, onder auspiciën van de extreem-rechtse stadspartij 'Pro Köln', luidleels gingen kanten tegen de bouw van een nieuwe moskee in Keulen. De betoging was onderdeel van een 'anti-Islamdriedaagse'. Op vrijdagavond bracht de startende driedaagse vooral tegenbetogers uit binnen- en buitenland op de been in de omgeving van de Dom. Tussen vijf- en tienduizend manifestanten daagden op. Onder hen leden van de Vlaamse antifagroep 'Blokbuster'.
 
Het Vlaams Belang had met een forse delegatie aan de zaterdagmanifestatie willen deelnemen en dit onder kundige leiding van niet minder dan negen parlementsleden. En aangevoerd door de onvermijdelijke Philip Dewinter die geprogrammeerd was als 'gastspreker'. De succesvolle blokkade van de invalswegen maakte dat de VB-familie gezeten in de bussen van "'t Ros Beiaard" een koerswijziging van 180° mocht maken nog voor het stadscentrum in zicht kwam. Scheisse! Het gehele anti-Islamprogramma, tot en met de afsluitende persconferentie die in allerijl nog verplaatst werd naar het minder rumoerige Leverkussen (!), viel in het water.
 

20:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, vb, vlaams belang, pro koln |  Facebook | | |  Print

12-09-08

VB: WEL OP STRAAT - NAUWELIJKS/NIET IN DE PERS


Zoals verwacht heeft het VB, ondanks het manifestatieverbod van de Brusselse burgemeester, gisteren een actie gehouden 'ter nagedachtenis van de slachtoffers van 9/11' in de hoofdstad. Dat het verbod deze week nog bevestigd werd door zowel de rechtbank als de Raad van State was kennelijk niet meer dan een détail.

Onder de aanwezigen zowat de gehele partijtop maar ook de extreem-rechtse Europarlementsleden Carl Lang, van het Franse Front National, en Mario Borghezio, van de Italiaanse Lega Nord. Die laatste presteerde het om onbeschaamd haatslogans ('Islamistes Parasites') in het rond te slingeren. Hij kreeg er zowaar applaus voor.

Bijzonder lang duurde de manifestatiepret al bij al niet want kort na de start werden drie vrouwen, twee Vlaams Belang - personeelsleden en een 'sympathisant', gearresteerd. De rest van de VB-manifestanten, de kopstukken en een 50-tal (personeels-)leden, werd verder ongemoeid gelaten. De twee gearresteerde VB'sters verklaarden na de administratieve aanhouding dat ze klacht zouden indienen tegen de politie wegens 'seksuele intimidatie'. De hoogst voorspelbare afloop van het non -event was voor feestleider Dewinter ruim voldoende om uit zijn bekende krammen te schieten. 'Islamsocialist - collaborateur' Thielemans kreeg een volledig voorgeprogrammeerde veeg uit de pan.

De minimale persbelangstelling en dito berichtgeving over het georganiseerde incident toont eens te meer aan dat de ster van het VB fors tanend is. Het verschil met de gebeurtenissen en (vooral) de persaandacht van vorig jaar is niets minder dan spectaculair. Dat is waarschijnlijk nog de belangrijkste vaststelling die gisteren gedaan kon worden. In de marge van de actie bekloegen de VB - celebrities zich erover dat hun partij steeds minder 'airplay' krijgt terwijl Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker nauwelijks van het scherm of uit de krant te branden zijn. In tijden van communautaire hoogspanning steekt zoiets natuurlijk.

Het Belgicistische Front National, nog steeds op zoek naar politieke en andere vrienden, toonde zich gisteren solidair met de Vlaams-nationale collega's. In een persbericht sprak het haar verontwaardiging uit over het betogingsverbod dat het VB werd opgelegd. Ex - VRT journalist Reddy Demey, al enkele jaren militant VB-lid en blijkbaar ook al op zoek naar vrienden, was gisteren één van de opgemerkte aanwezigen. Voor de gelegenheid was hij helemaal van de Vlaamse kust naar het Boosaardige Brussel afgezakt gehuld in een 'New York'- t shirt.

14:53 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, brussel, 9 11, vb, fn, lega nord, reddy de mey |  Facebook | | |  Print

10-09-08

VB - BETOGING IN BRUSSEL VERBODEN

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans heeft, zoals verwacht, de Vlaams Belang - manifestatie van morgen in de hoofdstad verboden. Het VB en haar satellietorganisatie 'Steden tegen Islamisering', wilden op 9/11 demonstreren aan het WTC - gebouw. VB - voorman Philip Dewinter kondigde prompt een kort geding aan tegen het 'njet' van de PS-burgervader. Net als vorig jaar. In het betogingsverbod ziet Dewinter het ultieme bewijs dat de Islamisering van onze hoofdstad, en andere Europese grootsteden, op kruissnelheid zit. Dewinter verklaarde in één moeite door dat er morgen sowieso een symbolische manifestatie ter nagedachtenis van de Amerikaanse 9/11 - slachtoffers zal doorgaan.

 Vorig jaar lapten Dewinter, Vanhecke en co, nochtans zelfverklaarde voorstanders van 'law and order', eveneens een betogingsverbod op 9/11 aan de nationalistische laars. Ze kregen toen de steun van een 150-tal 'medestanders', w.o. betrekkelijk veel huis-, tuin- en keukenpersoneel van de partij zelf. De VB-top werd, na het obligate duw- en trekwerk met de arm der wet, uiteindelijk met veel misbaar gearresteerd en geboeid afgevoerd.

Morgen -hoogstwaarschijnlijk- opnieuw hetzelfde toneel. On verra bien [*geeuw*].


Ons verslag van 'de gebeurtenissen' op 11-09-2007: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070911

30-03-08

WILDERS EN DEWINTER VERTILLEN ZICH AAN FITNA

Ondankbaarheid is des werelds loon. Dat moesten de voorbije dagen ook Geert Wilders en Philip Dewinter ondervinden.

Eerst Geert Wilders. De grootste windbuil eerst. Wilders filmpje Fitna mag dan wel meer dan drie miljoen keer aangeklikt zijn, maar wie heeft het helemaal uitgezien? 'Fitna' uitkijken is een beproeving titelde De Morgen terecht. “Ik vind de film saai”, zei de Nederlandse politicoloog Cas Mudde, en een Nederlandse moslim merkte op dat als Wilders als politicus even goed zou zijn dan als filmmaker, het maar pover gesteld zou zijn met de politicus Wilders. Maar Wilders krijgt ook op zijn kop van wie zijn medestanders zouden kunnen zijn, de Deense cartoonist Kurt Westergaard, die Mohammed met een bom in zijn tulband tekende, voorop. Rob Muntz, die het interview met de vermoorde regisseur en provocateur Theo Van Gogh maakte dat in Fitna gemonteerd is, is kwaad dat hij niet vooraf gecontacteerd is door Wilders. De Nederlandse rapper Salah Edin overlegt met zijn manager over eventuele stappen tegen Wilders omdat in Fitna een foto van Edin getoond werd, verkeerdelijk voorstellend als de moordenaar van Theo Van Gogh. De drie in Fitna geciteerde Koranverzen, zo heeft intussen vriend en vijand gemeld, zijn alle drie uit hun context gelicht. De ‘bebloede’ kindergezichten in Fitna komen uit een religieus verfritueel, en hebben niet zoals gesuggereerd te maken met aanslagen. Enzovoort, enzoverder. Van een zolang op voorhand aangekondigde film mocht men, los van de bedoelingen, beter verwachten.

Wie zich ook laat betrappen een nitwit te zijn, iemand met weinig kennis van zaken, is Philip Dewinter. “Ondanks alle voorafgaande paniekzaaierij blijkt de film een islamkritische documentaire te zijn”, zegt Dewinter in een persmededeling. Fitna toont wel allerlei weerzinwekkende taferelen en uitspraken, maar is dat kritisch zijn? Kritisch zijn houdt ook in: genuanceerd zijn, en dat is de film absoluut niet. Dewinter feliciteert Wilders met het feit dat “Wilders zich niet heeft laten verleiden tot sensatiezoekerij en nutteloze provocaties.” Het is bekend dat Philip Dewinter niet houdt van sensatiezoekerij en nutteloze provocaties, maar de meningen over wat dat zoal is, lopen nogal uiteen tussen Dewinter en de rest van de wereld. Het is echter met een loep zoeken naar de mening van Dewinter tussen de vele artikels en commentaren over Fitna in de weekendkranten. Bij het VB hebben ze nochtans hun best gedaan om Fitna te verspreiden. Geen VB’er die zichzelf respecteert,of hij of zij heeft wel het filmpje op de eigen website of weblog geplaatst. Maar het zijn de Jean-Marie Dedeckers en Tom Naegels van deze wereld, en zelfs moslims zelf, die de media halen over Fitna. Bij de VB-reacties klinkt ook afgunst door. Gerolf Annemans (vrijdag in Gazet van Antwerpen): “Wilders vraagt aandacht op een manier die een beetje te vergelijken is met wat het Vlaams Blok destijds deed, maar dan veel brutaler. Dat is de grappige paradox tussen Nederland en het bekrompen Vlaanderen: Wilders wordt met alle egards behandeld, wij gingen nog net niet de gevangenis in voor een fractie van wat hij nu doet.”

Annemans bijna in de gevangenis. Dat de wereldpers dat niet opgemerkt heeft, tot daar aan toe. Maar ook niemand van de Vlaamse pers?! Daar kijkt een mens toch van op. Fitna daarentegen…

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, internationaal, dewinter |  Facebook | | |  Print

27-03-08

HOE VROUWVRIENDELIJK IS HET VB?

Precies twee weken geleden kondigde Philip Dewinter op een persconferentie een nieuwe propagandaslag in Antwerpen aan tegen de hoofddoek en de 'islamisering'. Niet dat Antwerpen er wakker van ligt, maar intussen hebben we de beloofde VB-folder nog steeds niet in onze brievenbus gevonden. Het is niet alleen de regering-Leterme die zich bezondigt aan aankondigingspolitiek.

Het was Anke Van dermeersch die zich moest lenen voor de jongste VB-stunt, met een boerka om het hoofd Spirit-voorzitster Bettina Geysen achterna die zich op een nieuwjaarsreceptie van haar partij in een hoofddoek hulde. Anke Van dermeersch, in 1991 nog Miss België (foto 1), in 1998 in het Vlaams Blok Magazine omschreven als “een ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde”, in 1999 niet verkozen als VLD-parlementslid ondanks (of misschien: juist door) haar belofte om als verkozene uit de kleren te gaan voor Playboy, in 2003 binnengehaald bij het VB en sindsdien voor die partij zetelend in de Senaat. Van dermeersch was in 2006 ook het vrouwelijk boegbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar men moet zich daar niet teveel van voorstellen. Het is minder “boeg” en meer “beeld”. Van dermeersch blijft altijd een paar passen achter of naast Philip Dewinter, en zal anders dan Marie-Rose Morel altijd wel eerst aan De Grote Baas vragen wat ze mag zeggen. De ideale running mate dus voor Philip Dewinter.

Veertien dagen geleden was het weer zover. Anke Van dermeersch zat dan wel in het midden op een VB-persconferentie, het was Philip Dewinter die driekwart van de tijd sprak bij de voorstelling van de jongste VB-campagne tegen de hoofddoek en de ‘islamisering’. Op de VB-folder die daarbij hoort, is Anke Van dermeersch te zien het hoofd gehuld in een boerka (foto 2). Het moest natuurlijk nog straffer dan bij Bettina Geysen. Verderop in de folder legt Van dermeersch uit hoe vrouwonvriendelijk de islam wel is, en pleit ze voor “vrije vrouwen in een vrije stad”.  Hoe vrouwonvriendelijk het VB is, komt niet aan bod. Wel wordt De Grote Baas er nog bijgehaald om uit te leggen dat Antwerpen geen ‘Antwerpistan’ mag worden. “Dus geen moskee, islamitische vzw of koranschool in iedere wijk; geen hoofddoeken in publieke functies of scholen; geen erkenning of subsidiëring van de islam; strenge controles op wat er gebeurt in moskeeën en islamitische gebedsplaatsen!” Om het hoofddoekenverbod te ondersteunen is een internetpetitie gelanceerd. Later brengt Anke Van dermeersch nog een boek uit over de rol van de vrouw in de islam. Anke undercover bij de moslima of wordt het een voorgekauwd verhaal? Anke Van dermeersch zou kunnen beginnen met Als sluiers vallen van Nadia Dala te lezen (zie: http://www.uitpers.be/boek_view.php?id=1178), en ze zou beseffen dat vrouwen om meerdere, verschillende redenen dan vermeld in de VB-folder een hoofddoek dragen.

Van dermeersch zou ook eens moeten nadenken over wat de van haar hoofddoek ‘bevrijde’ vrouw wacht in een VB-staat. Gewezen VB-propagandist, -columnist en -Vlaams parlementslid Xavier Buisseret drukte het zo uit: “Echte vrouwen hebben toch al dat gezever en oude-wijven-gelul niet nodig over emancipatie, ongewenste sex, verdrukking en ga zo maar door. Een echte vrouw dwingt met haar puur vrouw-zijn eerbied af van een man.” Met het VB-voorstel over het opvoedersloon worden vrouwen ook door andere VB’ers op hun plaats gezet. “Een maatregel die ook voor mannen openstaat”, haast het VB uit te leggen bij het opvoedersloon. Maar iedereen voelt aan dat het opvoedersloon vooral tot meer vrouwen aan de haard zal leiden. “Wij willen dat alle vrouwen de vrije keuze zouden hebben tussen verschillende alternatieven: moeder aan de haard, een voltijdse job of een deeltijdse baan”, zegt Philip Dewinter in zijn boekje Baas in eigen land. Dat mannen minder in het huishouden doen dan vrouwen vindt het VB geen probleem. Als in het parlement al eens een voorstel komt om te streven naar een evenwaardig verdeling van de huishoudelijke taken, zegt VB-senator Jurgen Ceder “dat het niet aan de overheid is om van bovenaf de maatschappelijke opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen bij te sturen. Een dergelijk optreden zou ruiken naar Big Brother of Big Sister, zoals u wil.”

Zelfs bij een wetsontwerp dat het huishoudelijk geweld tussen partners wil bestraffen, reageert het VB negatief. Alexandra Colen: “Wetten doen goedkeuren rond het zogenaamd ‘geweld in de huiskring’ vormt een stap in de feministische handleiding om het traditionele beeld van mens en maatschappij radicaal te veranderen.” We verzinnen het niet, het is terug te vinden in de notulen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een vrouwvriendelijke partij is het VB niet. Zelfs Anke Van dermeersch beseft dit. In de aanloop van de federale verkiezingen op 10 juni 2006 maakte ze zich boos dat in geen enkele kieskring een vrouw lijsttrekster was van een VB-lijst. Zelf moet ze zich nu laten fotograferen gehuld in een boerka. Er zijn plezantere foto-opdrachten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, islam |  Facebook | | |  Print

26-03-08

TARIQ ALI IN ANTWERPEN

Zijn hele leven heeft Paul Verbraeken (zie: http://www.charta91.be/index.html?url=/PaulVerbraeken3.htm) zijn kritisch denken gericht tegen de vervlakking, de intellectuele verkleutering en de depolitisering die de hegemonie van het neoliberalisme met zich brengt. Zijn vrienden willen Pauls nagedachtenis eren met een jaarlijkse lezing. Telkens vragen ze daarvoor een prominente figuur van wie we weten dat zij/hij zich, volledig in de geest van Paul Verbraeken, kritisch opstelt ten opzichte van het heersende discours. Dit jaar is Tariq Ali te gast.

Tariq Ali (foto) schreef heel wat boeken over wereldgeschiedenis en wereldpolitiek, romans en scripts voor toneel en film. Hij is redactielid van de New Left Review, verzorgt programma’s voor de BBC en publiceert in The Guardian en de London Review of Books. Hij publiceerde onder meer The Clash of Fundamentalisms (2002) waarin hij het religieuze fundamentalisme van Al Qaeda vergelijkt met het marktfundamentalisme van de Verenigde Staten. Van Tariq Ali is nog niets vertaald in het Nederlands. De brochure die je krijgt na de lezing bevat twee exclusief vertaalde teksten van hem.

Waar en wanneer? Tariq Ali spreekt over ‘Islam en Europa’ zaterdag 12 april, om 17 uur in het Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14 te Antwerpen. In het Engels, maar er is simultaan vertaling voorzien. Na de lezing ben je welkom op een drink. Deelname in de onkosten: 10 euro; 8 euro als je vóór 1 april betaalt op het rekeningnummer 001-5234388-53 van Paul Verbraeken Lezingen, met vermelding ’12 april’.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, islam |  Facebook | | |  Print

15-03-08

BACK IN TIME

Sommige mensen werden er “ambetant” van alsmaar onze voornaamste pc, onze geheugenbank en ons strijdinstrument, te zien buiten dragen. Voor hen is er goed nieuws, et pour les autres c'est la même chose: vanaf nu zijn we weer terug dagelijks on line met nieuws over extreemrechts. “Zolang het interessant en plezant blijft”, dat blijft ons motto.

Probleem (nouja) is wel dat extreemrechts het alsmaar moeilijker krijgt. Nog geen 300 mensen bij de NSV-betoging in Gent, incluis mensen die de studentenpet intussen al lang ontgroeid zijn zoals voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Amper 100 betogers bij een VB-actie met Philip Dewinter tegen een moskee in Waregem (foto 1) en zelfs nog minder volk bij een gelijkaardige actie in Mechelen. Ook electoraal crasht het VB. In de opiniepeiling van De Standaard/VRT komt het VB vandaag uit op haar laagste score ooit: 15,1 %. Terwijl het VB bij de Vlaamse verkiezingen in mei 2004 nog 24,2 procent behaalde, en bij de federale verkiezingen in juni vorig jaar op 19,3 % uitkwam. De peiling van De Standaard/VRT in diezelfde maand juni van vorig jaar gaf het VB nog 21,4 % van de stemmen. Het resultaat bij de verkiezingen was dus lager dan bij de opiniepeiling. Het was vroeger altijd anders. De hondstrouwheid van de VB-kiezer – eens VB gestemd, altijd VB-stemmer – is ook verdwenen. Mochten het nu verkiezingen zijn, zou 1/3 van de VB-kiezers op 10 juni vorig jaar nu voor een andere partij stemmen. De VB-stemmen gaan vooral naar CD&V/N-VA (13 %), Open VLD (9 %) en Lijst Dedecker (6 %). De Lijst Dedecker (8,9 %) stijgt alweer in de opiniepeiling van De Standaard/VRT, al is de vaart van de groei wel verminderd. Een voor vandaag in Het Nieuwsblad aangekondigd gesprek van Luc Alloo met Jean-Marie Dedecker is, toeval of niet, vervangen door een gesprek met De Laatste Show-presentatrice Frieda Van Wijck.

VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 2) heeft intussen zijn ambities bijgesteld. Hij wil dat het VB “tegen de volgende verkiezingen, in 2009, de grootste oppositiepartij is.” In de glorieperiode van Frank Vanhecke waren de ambities nog anders. Toen wilde het VB nog de grootste partij van Vlaanderen worden, incontournable om België te splitsen en Vlaanderen te besturen. Nu is de VB-voorzitter al blij als hij een grotere partij kan leiden dan Jean-Marie Dedecker of Bart Dewever. De tweede ambitie van Bruno Valkeniers is nog merkwaardiger: Valkeniers wil dat het VB “de meest kwaliteitsvolle”oppositiepartij is. Een aantal backbenchers à la Staf Neel zijn dan wel verdwenen uit de VB-parlementsfracties, maar dat maakt het VB nog geen kwaliteitsvolle partij. Daar is nog veel werk aan, en dat in een partij die de traditie heeft weinig of geen geld te stoppen in een studiedienst maar des te meer geld uit te geven aan propaganda. Met als jongste voorbeeld een folder met VB-senator Anke Van dermeersch haar hoofd gehuld in een boerka (foto 3). De hoofddoek bij de nieuwjaarsdrink van Spirit-voorzitster Bettina Geysen moest overtroffen worden. Bruno Valkeniers beseft dat hij nog veel werk voor de boeg heeft en is gestart met een ronde langs de VB-afdelingen. Gisterenavond was hij in Lier, vanavond schuift hij aan bij een Breughelavond in Malle.

In het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine verzekert Valkeniers dat het VB een rebelse partij blijft. Bruno Valkeniers: “Je moet de bestaande structuren durven in vraag stellen en kritisch staan tegenover de wereld en jezelf. Mijn devies: Rien n’ est acquis – niets is verworven!” Toen het interview werd afgenomen wist de voorzitter nog niet hoe rampzalig de opiniepeilingen voor zijn partij tegenwoordig zijn.

12:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, islam, valkeniers |  Facebook | | |  Print

20-01-08

OP SCHOOLREIS MET HET VB

Zoals hier eerder gemeld (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080118) werd donderdag in Antwerpen de organisatie ‘Steden tegen islamisering’ opgericht. Merkwaardig genoeg niet met steden die het bijhorend charter ondertekenden maar partijen en vooral partijtjes die het charter ondertekenden. Voor Frankrijk bijvoorbeeld niet het Front National (FN) van Jean-Marie Le Pen maar een afsplitsing van het FN, Alsace d’Abord. Dewinter, geflankeerd door Bart Debie en Dewinters privé-chauffeur als zijn bodyguards, toonde het door hem uitgenodigde internationale gezelschap de Antwerpse wijken die het meest ‘geïslamiseerd’ waren, maar het internationale gezelschap was niet onder de indruk. “Het valt hier best mee, bij ons is het veel erger”, was de toon. Gazet van Antwerpen beloofde haar lezers dit weekend “hoe de achterban in de volkscafés reageert op het Europees bezoek” te brengen, maar daar is niets van te bespeuren in de krant. Hooguit de reactie van een automobilist, of een voorbijganger – die vindt dat men in de buurt beter af is met de socialisten.

Wat de krant dan wel geeft, is een minutieus verslag van de rondgang van Dewinter. Rondgang die om 11 uur start in het perscentrum aan de Antwerpse Grote Markt waar een poetsvrouw met een hoofddoek haar werk staakt om beleefd doortocht te verlenen aan Dewinter en zijn gezelschap. “Een gênant moment”, noteert Gazet van Antwerpen. Dewinter noemt negentien steden uit acht landen die in het charter vertegenwoordigd zouden zijn. “Ik denk dat Venetië ook meedoet, maar dat weet ik niet zeker”, zegt De Grote Baas. Zoals gezegd zijn het echter partijen en partijtjes die het charter ondertekenen, niet echt steden. Maar Dewinter heeft alweer een nieuwe stunt bedacht. De Belgische bank Fortis biedt een beleggingsfonds aan met de garantie dat daarin geen bedrijven opgenomen zijn die iets te maken hebben met zaken die niet kunnen volgens de islam, zoals varkensvlees eten of alcohol drinken. En het toeval wil dat Dewinter een Fortis-bankkaart heeft. Dewinter levert zijn Fortis-bankkaart binnen want hij vindt niet investeren in varkensvlees of alcohol dicht komen bij Kauf nicht bei Juden. Gazet van Antwerpen: “De internationale pers heeft van deze uitleg in het Nederlands niets begrepen, maar het halve zinnetje Duits wekt de aandacht en doet vele wenkbrauwen fronsen. Dewinter heeft het niet door en gaat enthousiast verder (…).”

Het is opnieuw lachen geblazen als Heinz-Christian Strache, voorzitter van de Oostenrijkse Freiheitliche Partei Österreichs (FPO) hulde brengt aan Philip Dewinter. “Dit is een grote dag voor Europa”, glundert Strache, maar de ook al internationale aanwezige pers stelt Strache vooral vragen over zijn partijgenote Susanne Winter uit Graz die de profeet Mohammed een kinderverkrachter heeft genoemd. Wat zelfs Strache ongelukkig geformuleerd vindt. Gazet van Antwerpen schrijft er niet bij dat Susanne Winters anders wel het FPO-kopstuk is met wie Dewinter in Graz een zoveelste afdeling van zijn stedenverbond tegen de islamisering stichtte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071127).

Het internationale gezelschap gaat aan tafel voor een lunch in restaurant De Gulden Beer (zie: http://www.resto.com/guldenbeer). “C’est halal!”, roept Dewinter wanneer de lamsfilet wordt opgediend. Het gezelschap vindt het een kostelijke grap. Iemand zegt: “Gelukkig hebben we gisterenavond varkensvlees gegeten, dus de zaak is in evenwicht.” Anke Van dermeersch kondigt aan dat ze in verwachting is van een tweede kindje, en iedereen krijgt een doos Antwerpse chocoladen handjes en een fles Elexir d’Anvers. “De naam is Frans, maar het is een echt Vlaams product”, verzekeren Dewinter en Debie hun gasten. Of hoe ze ondanks alles toch geconfronteerd worden met de multiculturele en linguïstieke aspecten van Antwerpen. Daarna gaat het op ‘safari’ in de Antwerpse Seefhoek. “We gaan op moskee-safari. Het is verboden de dieren te storen en te voederen”, zegt Bart Debie. De aanwezigen in de bus vinden het een kostelijke grap. Als Dewinter een zakje met zwerfvuil ziet, wijst hij op het grote Antwerpse “problem of dirt” en stelt hij daarvoor de vreemdelingen verantwoordelijk. Een allochtoon stapt naar Dewinter toe en geeft hem een hand. “Welkom in onze buurt. Wij zijn blij dat we hier mogen zijn”, zegt de man. Dewinter zit er duidelijk een beetje verveeld mee. Wat verderop heeft Dewinter meer geluk. Hij ziet aan een handelspand een bordje hangen ’Wij stoppen’, waarna Dewinter triomfantelijk kan uitleggen dat alle Vlaamse handelaars wegtrekken.

Terwijl de aanwezige extreemrechtse kopstukken zich terugtrekken voor de ondertekening van het charter tegen de islamisering, becommentariëren de stamgasten in het VB-lokaal in de Van Maerlantstraat de komende wisseling van VB-voorzittersschap. De meesten zijn het erover eens dat Bruno Valkeniers het niet makkelijk krijgt. “Hij heeft geen traditie in de partij”, klinkt het. “Maar iemand moet het doen. Filip kan niet alles alleen.”

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, antwerpen, islam |  Facebook | | |  Print

18-01-08

'Steden tegen Islamisering' opgericht

Het Vlaams Belang heeft gisteren volgens plan de organisatie ‘Steden Tegen Islamisering’ opgericht. Dat gebeurde in Antwerpen met de steun van enkele collega's uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Spanje. Tot de 'stichtende leden' behoren de Duitse 'Republikaner' en 'Pro Köln', de onvermijdelijke FPö (Oostenrijk), het Spaanse 'Tierra y Pueblo', het ons volkomen onbekende 'Lisistrata' (Italië) en 'Alsace D'Abord' (Frankrijk).

Met de nieuwe organisatie willen de deelnemende partijen de internationale dimensie duiden van de problematiek van de ‘voortschrijdende islamisering’. VB en co zullen daarom acties organiseren om de ‘islamisering van West-Europa' te bestrijden. Wat voor acties is niet meteen duidelijk maar 'anti-moskeewandelingen' staan waarschijnlijk erg hoog genoteerd. De nieuwe extreem-rechtse organisatie blaast alleszins een eerste keer verzamelen op 2 februari voor een meeting in Parijs. In het najaar wordt Keulen aangedaan.

Opvallende afwezige gisteren was de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV, Partij Voor de Vrijheid), nochthans Europees marktleider op het vlak van 'anti-Islamisme'. "Die gaat te ver voor ons" stelde Philip Dewinter tijdens de persconferentie. Dewinter verwees daarmee naar de plannen van Wilders voor het publiekelijk verscheuren van de koran om zijn anti-Islamstandpunt kracht bij te zetten.

De persconferentie waarop één en ander bekend werd gemaakt kon op zeer veel binnen- en buitenlandse persbelangstelling rekenenen. De aanwezigheid van Heinz-Christian Strache, voorzitter van de Oostenrijkse partij FPÖ, zat daar voor veel tussen. Die partij zorgde onlangs nog voor voorspelbare herrie toen één van haar leidende figuren - Susanne Winter - op het nieuwjaarscongres van de partij verklaarde dat de profeet Mohammed 'een kinderverkrachter' zou zijn.

De oprichtingsvergadering annex persconferentie van gisteren werd afgesloten met een 'excursie' door Antwerpen. Om de buitenlandse invités te confronteren met de ernst van de problematiek in 't stad. De 15 extreem-rechtse collega's bleken achteraf niet echt onder de indruk. Na de provocatieve wandeling doorheen de Seefhoek, begeleid door de politie, zei één van de gasten zelfs: "dat valt hier nog mee met die Islamisering". De wandeling verliep zonder incidenten.

09:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winter, islam, vb, dewinter, fpo, strache |  Facebook | | |  Print

05-12-07

VB recycleert anti-moskeelied

CDhoes-moskeeHet VB slaagt er maar niet in een sprankel originaliteit te vertonen. Jarenlang al maakt het VB gebruikt van materiaal van het Front National van Jean-Marie Le Pen in een poging om gevat uit de hoek te komen. De cartoons van FN-huistekenaar Konk, al dan niet voorzien van een eigen tekst; de FN-affiche ‘Ouvrez les yeux!’ die de VB-affiche ‘Open uw ogen’ werd; een FN-affiche met een foto van een brandend voertuig in de Franse 'banlieus' die op een VB-affiche voorgesteld wordt als een foto van een brandend voertuig ‘bij ons’… Voor het anti-moskeelied dat het VB dit weekend op haar partijfeest, en vanaf maandag in haar partijsecretariaten, te koop aanbiedt (foto 1), stond een gelijkaardig Nederlands lied model.

Het VB voert in Antwerpen al enige tijd campagne tegen moskeeën, een kleine maand geleden nog in Antwerpen-Noord (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5194935/de-eenzame-strijd-van-het-vb). In de Nederlandse pers verklaarde Philip Dewinter vorige week dat “westerse verworvenheden als vrijheid van godsdienst, van vergadering en noem maar op” hem “te dierbaar” zijn om daarmee moslims uit het land te weren of de Koran te verbieden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071203), voor zijn achterban in de Antwerpse Seefhoek, in Deurne en elders bezigt Dewinter een andere taal. Op de cd die het VB nu te koop aanbiedt voor amper 5 euro luidt het:

“Oh nee, alweer een moskee,
ze staan echt overal, van 't stad tot aan de zee.
Oh nee, alweer een moskee.
Trop is teveel, dus zeg ik nee!

Politiek correct, anti-racist, multicultureel.
Het wordt me allemaal veel teveel.
Minaret en islamgebed voor Mohammed,
Vlaanderenland is toch geen islamland!

(…) Allez, alweer een moskee.
Voor Ahmed, Ali, Mohammed.
O jee, nog een moskee,
islam, koran, ik doe niet meer mee!

Mijn koekestad, mijn Vlaamse stad, wordt
veel te snel Antwerpistan, met sjaria en djellabah.
Alles halal en altijd ramadan.
De kathedraal, Brabo en Het Steen, Antwerpen
met een A, da’s toch beter dan ‘Inch Allah’! (…)”

Maar – we hadden niet anders verwacht – origineel zijn ze bij het VB niet. In Nederland pakte ene 'charmezanger' Armando Monsanto een paar jaar geleden al uit met Oh jee, alweer een moskee. Het verschil met de Oh nee, alweer een moskee van het VB is niet bijzonder groot. Armando Monsanto stond als tweede op de lijst van Nieuw Rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 in Rotterdam, maar geraakte niet verkozen. Net zo min als lijstaanvoerder Michiel Smit (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3154808/michiel-smit-niet-meer-verkozen). Michiel Smit, boezemvriend van Rob Verreycken, probeerde op 22 november datzelfde jaar nog zijn geluk bij gemeenteraadsverkiezingen in Lansingerland, in de provincie Zuid-Holland. Daar werd hij nog wel verkozen, maar de aan lagere wal verzeilde Michiel Smit is er intussen alweer gemeenteraadslid af (zie: http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2007%2Fseptember%2FMichiel%20Smit%20laat%20een%20spoor%20van%20schulden%20achter%20zich en http://www.geenstijl.nl/paginas/michielsmit).

Oh jee, alweer een moskee geen succesnummer in Nederland, waarom probeert Dewinter het dan in Vlaanderen met een gelijkaardig nummer? Weet hij van geen hout meer pijlen maken? Dewinter rekent erop dat zijn lied door de beugel kan met de aanpassing van de antiracismewet die de Liga voor de Mensenrechten bepleit (occasionele racistische grapjes moeten niet correctioneel maar met een openbaar debat bestreden worden, zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/binnenland/071204_antiracismewet). Maar voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten Jos Vander Velpen (foto 2) heeft al duidelijk gemaakt dat de cd van Dewinter absoluut niet kan, passend in de haatcampagne waarvoor het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, in 2004 veroordeeld is door het Hof van Beroep (zie: http://www.mensenrechten.be/main.php?action=thema&item_content=107).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, islam, racisme |  Facebook | | |  Print

28-11-07

In de val getrapt gespannen door het VB

De Gentse gemeenteraad (foto 1) heeft maandagavond ingestemd met een verbod voor het Gents stadspersoneel dat in contact komt met het publiek om een hoofddoek te dragen.

Allez, officieel gaat het om alle uiterlijke kentekens van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen, maar iedereen weet dat het verbod er alleen maar is gekomen omwille van een hetze tegen de hoofddoek. Open VLD en CD&V trapten in de val die het VB gespannen had. Open VLD-schepen Mathias De Clercq benadrukte nogmaals dat zijn houding is ingegeven door andere motieven dan  het VB, maar het resultaat blijft wel hetzelfde.

De Gentse stadskrant TiensTiens (foto 2, klik op de afbeelding voor een link naar hun website) maakte volgend verslag van een turbulente avond op het Gentse stadhuis, en geeft daarbij een stevige portie kritiek:
http://www.tienstiens.org/node/3001?subscr=webartikel&nid=3001.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, gent, racisme |  Facebook | | |  Print

27-11-07

Dewinter met eieren bekogeld in Oostenrijk

Voor wie hem de voorbije dagen gemist heeft: Philip Dewinter was vorige donderdag en vrijdag in het Oostenrijkse Graz waar hij een vijftiende afdeling oprichtte van het netwerk ‘Europese steden tegen islamisering’. Dewinter kreeg daarvoor een tegenactie aan zijn been, en eieren naar zijn kop gegooid. Maar Dewinter moet niet klagen: zijn politieke vrienden doen nog ergere stoten.

De extreemrechtse Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), met als kopstuk in Graz Susanne Winter (foto 1, klik op de foto voor een grotere afbeelding), had Dewinter naar Graz gehaald voor een meeting onder de slogan: ‘Stop islamisering en immigratie-invasie’. Ook Marcus Beisicht van de Keulense extreemrechtse splinter ‘Pro Köln’ was als gastspreker aanwezig. (Foto 2, v.l.n.r.: Susanne Winter, (achteraan) Marcus Beisicht, (op de voorgrond) FPÖ-europarlementslid Andreas Mölzer, en Philip Dewinter – in de Oostenrijkse pers omschreven als “Der Belgischer Rechtsextremist” of nog als “Den Fraktionschef des rechtsextremen fremdenfeindlichen belgischen Vlaams Belang”.)

Daags voor de meeting weigerde de Oostenrijkse provincie Steiermark de zaal ter beschikking te stellen waar de meeting oorspronkelijk voorzien was. Bijgevolg moest nog vlug elders in Graz, bij een privé-zaalverhuurder, een andere zaal gehuurd worden. Maar daar blokkeerden dan weer een tweehonderdtal mensen de ingang van de zaal. Politie in gevechtsuniform kwam eraan te pas om de ingang tot de zaal vrij te maken. Drie tegenbetogers werden daarbij opgepakt. Philip Dewinter werd met eieren bekogeld onder het roepen van “Nazis raus” en het nummer Schrei nach Liebe van de Berlijnse punkgroep Die Ärzte. Schrei nach Liebe is een populair lied in de strijd tegen extreemrechts in Duitsland, en is een paar jaar terug nog gecoverd door het Aarschotse meisjeskoor Scala onder leiding van de broers Stijn en Steven Kolacny (Voor het verhaal over het lied, zie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrei_nach_Liebe; voor de originele uitvoering, zie: http://www.youtube.com/watch?v=4uY7MbPsasA; voor het Scala-album met Schrei nach Liebe, zie: http://www.kolacny.com/nl/muziek/albums/dream-on/index.htm). Maar dat even tussen haakjes, terug nu naar Oostenrijk.

Philip Dewinter – altijd de eerste om politieke activiteiten van buitenlanders in ons land aan te klagen, het is zelfs één van de punten uit zijn zeventigpuntenprogramma – richtte in Ostenrijk de Graz-afdeling op van zijn netwerk ‘Europese steden tegen islamisering’. Volgens Dewinter zijn ook Keulen, Rijsel, Marseille, Antwerpen, Brussel, Bologna, Mechelen, Rotterdam, Berlijn, Wenen en  nog een paar andere steden toegetreden tot dit stedenverband tegen islamisering. “De betrokken steden verenigen zich om gezamenlijk te protesteren tegen de islamisering, en organiseren en coördineren binnen het stedenverband hun gezamenlijk protest.”
Dewinter zegt niet dat “schimmige comités” of “extreemrechtse mantelorganisaties” uit die steden zich verenigd hebben om… Neen, het klinkt resoluut: de steden Keulen, Rijsel, Marseille, Antwerpen, Brussel… Alsof Philip Dewinter intussen burgemeester is geworden van Antwerpen, Johan Demol burgemeester van Brussel en Frank Creyelman burgemeester van Mechelen. Het kan dat we iets gemist hebben uit de actualiteit de voorbije weken en maanden, maar dát toch niet.

De eieren op het ‘schoon kostuum’ van Philip Dewinter zijn te betreuren, maar het is nog altijd minder erg dan de kosten door het vandalisme op een zeventigtal straatnaamborden en enkele verkeersborden in Schoten, veertien dagen geleden. Belgische vlaggen op de Schotense straatnaamborden werden ’s nachts met zwarte en blauwe verf besmeurd; stickers op de straatnaamborden en verkeersborden moeten de Schotenaren blij maken met onder andere de slogan ‘Het einde is nabij’, waarbij een afbeelding van België dat doormidden breekt (zie: http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=&id=6874). De politie plaatste op de website van de gemeente een oproep aan getuigen van de nachtelijke raid (zie: http://www.schoten.be/nieuws/november07/vandalisme.htm). Ver moet anders niet gezocht worden naar de daders: een aantal stickers dragen het logo van de Vlaams Belang Jongeren (foto 3). De eerste VB-website die dit vandalisme op straatnaamborden en verkeersborden in Schoten veroordeelt moeten we nog tegenkomen.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, internationaal, islam |  Facebook | | |  Print

23-11-07

De slimste mens ter wereld, tegen het VB en tegen een hoofddoekenverbod

Journaliste Annelies Rutten won gisterenavond met lengten voorsprong de VRT-kwis De slimste mens ter wereld. Studio 100-baas Hans Bourlon had een off day. Professor en voorzitster van Amnesty International België Eva Brems struikelde in het zicht van de meet omdat ze de beelden van de brand in de Innovation in Brussel in 1967 niet herkende (foto 1: de drie finalisten; blog Annelies Rutten: http://nieuwsblad.typepad.com/annelies_rutten/?gclid=CIDKp5e98Y8CFQ6ZQwodMVezMg). Anderhalf miljoen mensen (!) keken gisterenavond naar de finale van De slimste mens ter wereld.

Voor presentator Eric Van Looy waren de twee professoren in de jongste reeks van De slimste mens ter wereld dé verrassing: Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar logica en wetenschapsfiliosofie aan de V.U.Brussel, en Eva Brems, docent mensenrechten en Niet-Westers recht aan de R.U.Gent. “Hoe komt het toch dat ik uitgerekend beide professoren niet kende?”, vroeg Eric Van Looy zich schalks af in Humo. Voor Verzet-lezers met een goed geheugen was alvast Eva Brems (foto 2) geen onbekende. In het Verzet-nummer van maart 1998 werd meer dan een volle bladzijde verslag van een exposé van Eva Brems ingeleid met: “Eva Brems slaagde waar veel collega’s juristen op colloquia in falen: een helder betoog houden over een juridische aangelegenheid.”

Aanleiding was het colloquium Ondergesneeuwde sporen, strategieën tegen extreem-rechts, in één van de zalen van het Vlaams parlement in Brussel. Eva Brems legde daar uit dat aan het begrip ‘democratie’ zowel een formele als een materiële voorwaarde kleeft. Het volstaat niet om – zoals het Vlaams Blok – te zeggen dat je een democratische partij bent omdat je gemandateerd wordt bij parlements- en andere bestuursverkiezingen. Als je ook rekening houdt met de materiële kant, is het Vlaams Blok geen democratische partij. In De Zevende Dag kon je in 1992 Philip Dewinter horen verklaren dat het principe Eigen Volk Eerst! van groter belang is dan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Een verdrag waarvan Dewinter de naam overigens slechts stotterend over de lippen kreeg. Omwille van de wet op de partijfinanciering van 10 april 1995 heeft het Vlaams Blok formeel wel dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens onderschreven, maar dat is slechts een laagje vernis.

Maar het Vlaams Blok werd niet veroordeeld wegens schending van dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat, legde Brems uit, heeft meer met de procedure te maken dan met de feiten. Bij een klacht tegen VB-leden Koen Dillen en Hans Carpels vond de rechter dat het eerder ging om een persmisdrijf dan om een racistische uitspraak, en persmisdrijven moeten door het Hof van Assisen behandeld worden. Wat er meestal – er zijn uitzonderingen – op neerkomt dat de zaak daar niet verder behandeld wordt. Eva Brems legde ook uit dat op basis van eerder uitspraken het intussen perfect mogelijk is het Vlaams Blok te weren uit het beheer van culturele centra, openbare bibliotheken enzomeer. In de praktijk werd er echter geen werk van gemaakt; de veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij volgde wel in 2004 maar toen rees het gehuil van politici en pers dat het niet opportuun is het Vlaams Blok juridisch aan te pakken voor wetsovertredingen. Een rare redenering. Is het dan ook niet opportuun een gewone burger voor de rechtbank te dagen bij wetsovertredingen? (Lees ook Eva Brems e.a. over de (on)aanvaardbaarheid van het VB: http://www.ethics.be/ethics/viewpic.php?LAN=N&TABLE=EP&ID=215).

Eva Brems heeft nog wel meer uitgevlooid waar we het VB moeten situeren binnnen ons rechtsstelsel. Op haar lijst van publicaties (zie: http://www.law.ugent.be/pub/nwr/Evapub.htm) zie je dat ze overigens ook al jaren de kwestie van het hoofddoek dragen volgt, lang voor een reeks politici zich populair probeerden te maken met een hoofddoekenverbod. In De Morgen legde Eva Brems gisteren uit: “Als een ambtenaar zich niet neutraal gedraagt, is er een probleem. Maar nergens is aangetoond dat een ambtenaar die een religieus symbool draagt sowieso godsdienstgenoten bevoordeelt en anderen benadeelt. (…) Je kunt (als overheid, nvdr.) neutraal zijn door ieder symbool te weren of je kunt dat zijn door iedereen gelijk te behandelen en dus niet te discrimineren. Dat is een keuze tussen een koude of een warme samenleving. Een hoofddoek verbieden is even schandalig als er een opleggen.”

Maar wat dan met de scheiding van kerk en staat? “Een overheid die een godsdienst actief promoot, dat kan niet. Het gaat hier evenwel niet om een overheid die de hoofddoek actief promoot, maar die het recht te kiezen er eentje te dragen of niet zou moeten respecteren.” En  Frankrijk en Turkije, zijn dat geen inspirerende voorbeelden? België heeft nu eenmaal een andere traditie: “Godsdienst wordt in ons land ook op allerlei manieren gesubsidieerd, leerkrachten door de overheid betaald onderwijzen het om maar een voorbeeld te geven. Het klopt niet om radicaal te worden op één gebied. Dat is pseudo-objectiviteit die onverdraagzamen in de kaart speelt.” “Trouwens, in de meeste landen is dit (het hoofddoek dragen ook in overheidsdienst, nvdr.) helemaal geen probleem. In Londen zijn er politie-uniformen met sluier, Ikea heeft dat ook. De Australische radio heeft er mij over geïnterviewd. Weet je wat ze zeiden toen ze hoorden dat sommigen zelfbeschikkingsrecht van moslima’s willen afnemen? Dat wij in België op een andere planeet leven.”

Eva Brems is terecht finaliste van De slimste mens ter wereld.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media, islam |  Facebook | | |  Print

09-11-07

De eenzame strijd van het VB

In Antwerpen-Noord vond gisterenavond een grimmige confrontatie plaats tussen VB-aanhangers en buurtbewoners, vooral jongeren. Het VB organiseerde haar tweede protestmanifestatie tegen een moskee in aanbouw in Antwerpen op korte tijd. Volgens onze waarnemer ter plaatse waren er vier keer zoveel tegendemonstranten dan VB-betogers, NSV-studenten incluis.

Aan de manifestatie van het VB ging een persontmoeting vooraf waarop VB-kopstuk Philip Dewinter een voorstel van decreet toelichtte dat hij gisteren in het Vlaams parlement heeft ingediend om de ‘wildgroei’ van moskeeën in ons land tegen te gaan. Het voorstel is gebaseerd op een wetswijziging over de ruimtelijke ordening in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië (waar Jorg Haïder de plak zwaait, nvdr). Lokale besturen zouden er bouwvergunningsaanvragen kunnen beoordelen vanuit het oogpunt van het cultureel patrimonium. Volgens Dewinter zijn minaretten, zoals in de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen-Noord, volledig in strijd met ons cultureel historisch erfgoed. We kunnen hem daarin geen ongelijk geven. De vraag is echter of als men van ‘belforten en kathedralen’ islamitische gebedshuizen zou maken, het dan wél goed is voor Dewinter. En in Beringen bijvoorbeeld staat in de schaduw van de mijnschacht een moskee mét minaretten, die niet anders dan als een verrijking van het landschap kan beschouwd worden.

"Ik wil ze niet allemaal verbieden en wil evenmin de individuele godsdienstbeleving beperken, maar er moet rekening gehouden worden met het culturele karakter van een gemeente. Zoniet moet de overheid kunnen ingrijpen," zei Dewinter nog. Benieuwd waar de moskeeën dan wel mogen blijven staan van herr Dewinter, buiten die ene grote moskee die Dewinter ergens buiten Antwerpen wil gedogen zonder erbij te vertellen waar dan wel. Burgemeester Leona Detiège heeft Dewinter er ooit op gewezen dat in de landelijke villabuurt waar Dewinter woont in Ekeren nog wel een perceel vrij is voor een grote moskee, maar dat viel toch niet in goede aarde bij De Grote Roeper.

Niet alleen het uitzicht van de moskee is het VB een doorn in het oog, de vzw Islamic Association achter de nieuwe moskee in Antwerpen-Noord verdenken ze van banden met Pakistaanse terreur. Ook zou de Pakistaanse imam die in de moskee zou komen prediken gelinkt zijn aan het salafisme, volgens Dewinter een harde en anti-Westerse strekking binnen de islam. Even googelen leert dat het salafisme is ontstaan uit het verschil tussen de Europese democratische beginselen en de praktijk van het kolonialisme. Vandaar dat deze moslims willen terugkeren naar de zuivere waarden van de salaf ('vrome voorvaderen') en de eerste moslimgemeenschap in Medina.

"Het stadsbestuur is blind voor een extremistisch man die vele honderden gelovigen zal komen toespreken. Er ontstaat een zuil die alle mogelijke integratie tegengaat", besloot Philip Dewinter. Dat Dewinter pleit voor "mogelijke integratie" is anderzijds wel nieuws. (Meer foto's: http://www.indymedia.be/en/node/24791)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, islam, antwerpen |  Facebook | | |  Print

08-11-07

Van Morendoders tot Botsende Beschaving

Boekenbeurs-1Lucas Catherine schreef reeds negentien boeken over de Arabische wereld, de islam en aanverwante onderwerpen. Islam voor ongelovigen werd in meerdere talen vertaald. Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers (zie: http://www.verzet.org/content/view/798/69) blijft een vermakelijk boek. Rijstpap, Tulpen en Jihad werd door Ingrid Vander Veken bewerkt voor een theatervoorstelling (zie: http://www.verzet.org/content/view/839/69). Een historische wandelgids (Wandelen naar Kongo), een kookboek (Keukens aller landen)… Lucas Catherine kan boeiende verhalen vertellen waarbij de geschiedenis van de Arabische wereld recht wordt aangedaan.

In zijn jongste boek, Van Morendoders tot Botsende Beschaving (klik op de illustratie voor meer gegevens), legt Lucas Catherine ons uit hoe er reeds duizend jaar een oorlog woedt tegen de islam. Van de kruistochten naar het Heilig Land, die ons wél veel nieuwe dingen leerde ontdekken: windmolens, postduiven, ziekenhuizen, heraldiek, schaken, vrouwenmode, peperkoek, tafelmanieren, enzovoort. Over Jacob van Maerlant, de belangrijkste literaire figuur uit de dertiende eeuw die uitgebreid van leer trok tegen Mohammed en zijn leer. Tot islamofobie die leidt tot cultuurnegationisme. Het is bijvoorbeeld een mythe dat Europa is ontstaan als joods-christelijke beschaving. Van de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw werden de joden hier verketterd en vervolgd.

Het leidt tot meer recente ‘rechtvaardigingen’ voor de islamofobie: van Samuel Huntington The Clash of  Civilizations tot de artikels en columns van Mia Doornaert in De Standaard. Mia Doornaert praat de Amerikaanse neoconservatieven na, en staat trouwens op de lijst van sprekers van dat netwerk Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 schreef Doornaert in De Standaard: “De islam, die destijds te vuur en te zwaard een groot stuk van de aardbol veroverde…”. Terwijl de islam zich in Afrika, maar ook daarbuiten, vooral verspreid heeft via handelaars, werd het christendom zoals in Kongo aan de man nadat militairen, ivoor- en rubberplunderaars het land introkken. Op een debat op de Boekenbeurs vorige maandag (foto 2) moest de angst en de verkeerde voorstelling van zaken over de islam van Mia Doornaert voortdurend gerelativeerd en gecorrigeerd worden door Paul Scheffer, die met Het land van aankomst anders wel een turf van 477 bladzijden geschreven heeft over de poblemen eigen aan multiculturele samenlevingen. Het zegt veel over Mia Doornaert.

Het VB houdt de islamofobie warm. In Van Morendoders tot Botsende Beschaving kan men VB-ideoloog Paul Belien erop nalezen over de “roofdieren” die het Brussels Centraal Station binnenslopen en Joe Van Holsbeeck hebben vermoord voor diens mp3-speler. “De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend…” Vrij snel, maar niet zo snel als dat Belien zijn schotschrift op het internet gooide, bleken de daders van de roofmoord geen Marokkanen maar Oost-Europeanen te zijn. Recent heeft het VB in de gebouwen van het Europees en van het Vlaams parlement nog een ‘wetenschappelijk’ congres georganiseerd om haar betoog tegen de islam te ondersteunen (zie: http://www.indymedia.be/nl/node/24549). Het VB is altijd bereid een sluimerend conflict aan te poken.

Lucas Catherine wordt aanstaande zondag, 11 november, op de Boekenbeurs geïnterviewd. Allicht wordt dat gesprek boeiender dan het boek. Van Morendoders tot Botsende Beschaving lijkt teveel op een omgevallen boekenkast. Teveel een opsomming van documenten en feiten om er een vlot leesbaar boek van te maken, al zijn het wel documenten en feiten waarvan Catherine aantoont dat ze doorgaans niet in hun juiste context worden gelezen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, boeken |  Facebook | | |  Print

26-09-07

't Pallieterke: België moet barsten

De persconferentie van Philip Dewinter vorige donderdag om de volgende anti-islamcampagne van het VB aan te kondigen, leverde de aanwezigen een nota van negen bladzijden op. Wij hebben de nota kort samengevat, en er ons commentaar bij geleverd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070924). ’t Pallieterke brengt deze week, onder de kop Antwerpistan?, uitgebreid verslag van Dewinters persconferentie, waar ze dan hún bedenkingen aan toevoegen. “De opsomming die Dewinter op zijn persconferentie vorige donderdag gaf over alles wat de moslims in Antwerpen al ‘veroverd’ hebben, is indrukwekkend”, schrijft ’t Pallieterke. Volgt een lange litanie van Dewinter, die ’t Pallieterke kritiekloos overneemt. Geen scheef woord daarover, maar in een laatste paragraaf vraagt ’t Pallieterke zich toch af Dewinter wel de juiste prioriteiten legt.

’t Pallieterke: “Voor alle duidelijkheid bevestigt Filip Dewinter dat zijn partij op de eerste plaats ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid. Goed dat hij het zegt. Anders zouden we het nog vergeten. Nu den belzjiek op apengapen ligt en de Vlaamse onafhankelijkheid binnen handbereik lijkt, is het de vraag of het Vlaams Belang zich niet beter zou inspannen om zijn allereerste programmapunt – namelijk die onafhankelijkheid – te helpen verwezenlijken in plaats van de partijmilitanten en VB-stemmers af te leiden naar een strijd tegen moskeeën, halalwinkels en boerka’s. Of is het Vlaams Belang van oordeel dat er op 10 juni nog te veel mensen op zijn kandidaten hebben gestemd?”

Het VB, gewend op twee paarden te wedden, heeft intussen een nieuwe campagne over de Vlaamse staat aangekondigd. “Nu duidelijk is dat België op zijn laatste benen loopt, steekt het Vlaams Belang nog een tandje bij: 700 000 folders met de slagzin ‘Stop die komedie!’ worden dezer dagen door militanten verspreid in alle bussen van Vlaanderen. De folder analyseert de Belgische regimecrisis en zet de standpunten van onze partij op een rijtje. Meer dan ooit vormt het Vlaams Belang de speerpunt van de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd.” Maar wie dan de VB-folder bekijkt, moet goed zoeken naar enige “analyse”:  op een foldertje van ocharme 10 x 18 cm kan je niet veel kwijt.

Natuurlijk kunnen cartoons ook veel verduidelijken, en daarvoor leverde Fré, broer van kersvers VB-parlementslid Barbara Pas, tekenwerk voor af. Het VB herinnert nog eens aan “de vijf resoluties” van het Vlaams parlement over beleidsterreinen die “dringend te splitsen” zijn. Dat het VB deze vijf resoluties zelf niet mee gestemd heeft – zie het commentaar van Ludwig De Caluwé tijdens het ‘onafhankelijkheidsdebat’ in het Vlaams parlement: http://aff.skynetblogs.be/post/4965970/een-onafhankelijk-vlaanderen-het-is-nog-niet- – lezen we natuurlijk niet in de VB-folder. En nog iets: het is niet met een foldertje dat het VB de Vlaamse onafhankelijkheid zal afdwingen. Het is rapper geroepen dan gedaan.

Veertien dagen geleden vroeg ’t Pallieterke zich af: Hoe worden wij onafhankelijk?. Het blad somt alle mogelijke documenten op, maar een na een blijken dat niet echt toepasbare buitenlandse voorbeelden te zijn. Of meer een pleidooi pro (zoals een door ’t Pallieterke geciteerde ‘studie’ van Gerolf Annemans e.a.) dan een blauwdruk voor de onafhankelijkheid. Hoe het in de praktijk zou kunnen. ’t Pallieterke besluit: “De dag dat de secessie er zal zijn, zal Vlaanderen niet weten wat die afscheiding in feite en in rechte betekent. Laten wij daar ernstig werk van maken zodat wij klaar zijn om met een duidelijk concept op te treden.” In plaats van zijn personeel wat cartoons te laten tekenen, zou Dewinter zijn personeel beter aan het studeren zetten.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, vlaanderen, dewinter |  Facebook | | |  Print

25-09-07

Van Amsterdam naar Antwerpen

FDW-VoorpostVoorpost 4Voorpost 5aDe manifestatie van Voorpost tegen de ‘islamisering van Europa’, zondagmiddag in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070920 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070924), kreeg weinig aandacht in de pers. Slechts enkele regeltjes in Het Laatste Nieuws, De Standaard en De Morgen, een fotootje erbij in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. De verbroederingsfeesten van moslims en niet-moslims op hetzelfde ogenblik in Antwerpen (‘Sultan der Maanden’ in Antwerpen, Ramadanmarkt in Borgerhout) kregen meer ruimte in de media. Niet omdat de pers nu ook al ‘geïslamiseerd’ zou zijn, maar omdat die verbroederingsfeesten honderden mensen meer op de been brachten en positief nieuws óók wel eens in de media mag komen.

Volgens Voorpost waren er “meer dan 300” mensen komen opdagen op hun manifestatie op de Antwerpse Groenplaats. De meeste kranten namen dat cijfer over. Alleen Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout en VB-fractieleidster in de Borgerhoutse districtsraad, komt op een andere telling. Zij spreekt over “ruw geschat 4 à 500 mensen”. Behalve Nederlands leren schrijven, moet Laureyssens ook nog leren tellen. Want als er 4 tot 500 mensen zouden geweest zijn, had Björn Roose, perswoordvoerder van Voorpost, of welke Voorpost-woordvoerder ook, ongetwijfeld gesproken van “meer dan 400” mensen, of zelfs “meer dan 500” mensen.

Björn Roose plaatste op zijn weblog een eigen verslag van de Voorpost-manifestatie, met de gebruikelijke onzin (Roose spreekt over het ‘Sultan der dagen’-festival terwijl het ‘Sultan der maanden’ is, zie: http://www.sultandermaanden.be) en veertien keurig geselecteerde foto’s. Een aantal gefotografeerden worden met naam genoemd. De sprekers Luc Vermeulen (Voorpost-actieleider), Johan Vanslambrouck (Voorpost-voorzitter), Hugo Coveliers (bij het VB aanleunend Vlott-parlementslid, foto 3 van de foto’s die wij gisteren publiceerden) en Hilde De Lobel (bewoonster van Antwerpen-Noord, waarvan verzwegen wordt dat ze VB-parlementslid is). En voorts: Filip (Dewinter - foto 1 - en De Man), Gusta, Joris, Tim, Thomas, Walter en Gust.

Die laatste is niet de legendarische gorilla Gust uit de Antwerpse dierentuin, maar Gust Moors. Ex-VMO’er, en al jaar en dag VB-personeelslid. Echter geen woord over Paul (actieleider van Voorpost-Nederland), John (de man met de zonnebril op foto 2) en andere Nederlanders die zondag ook in Antwerpen waren. En wij die dachten dat ze bij Voorpost de Groot-Nederlandse gedachte hoog in het vaandel dragen! De Nederlanders op foto 3 die zo vriendelijk waren naar onze fotograaf te kijken (klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) verdienen anders wel een speciale vermelding vermits het hun tweede manifestatie was op evenveel dagen tijd.

Die heren (we zullen hun namen niet noemen vermits hun moeder niet weet wat ze allemaal uitsteken, en in dit Google-tijdperk namen vlug terug te vinden zijn) waren zaterdag nog bij een betoging van de extreemrechtse Nationalistische Volks Beweging (NVB) in Amsterdam. De NVB (zie: http://kafka.antifa.net/nvbe.htm) van Wim Beaux (zie: http://kafka.antifa.net/beaux.htm) betoogde zaterdag met enkele tientallen aanhangers tegen de verplaatsing van een oorlogsmonument in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Het witte kruis kreeg tijdelijk een andere bestemming omdat het in de weg stond voor het bouwverkeer voor een nieuwe moskee. Na de bouwwerken zou het kruis teruggeplaatst worden.

Honderd à tweehonderd buurtbewoners en medestanders van AFA-Nederland betoogden tegen de aangekondigde NVB-manifestatie. Een paar tientallen mensen trokken daarop naar de NSB-demonstratie, en vielen deze aan. Ingevolge de vechtpartij die daarop ontstond trok burgemeester Job Cohen de toestemming in die hij had gegeven voor de extreemrechtse manifestatie. De NVB’ers, duidelijk niet welkom in de wijk, werden in een politiebus afgevoerd. De twee skinheads die onze fotograaf in Antwerpen zag hadden nog dezelfde kleren aan als daags tevoren in Amsterdam. Hopelijk hebben ze ter hoogte van Roosendaal een verkwikkende douche kunnen nemen vooraleer de Nederlands-Belgische grens over te steken.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwant, islam, internationaal |  Facebook | | |  Print

24-09-07

Het VB opnieuw op campagne

Voorpost-1Voorpost-2Voorpost-3Vorige donderdag pakte Philip Dewinter uit met een campagne die het VB de komende maanden in verschillende Vlaamse steden gaat voeren onder het motto Stop islamisering. "We verzetten ons niet tegen de individuele godsdienstbeleving, maar wel tegen de toenemende islamisering", zegt Philip Dewinter. Volgens het VB is de islam geen godsdienst als een andere. "De islam is een veroveringsgodsdienst. Van zodra de islam ergens voldoende sterk is, duldt ze geen andere godsdienst of manier van leven naast zich. De islam hoort daarom niet thuis op Europees grondgebied", luidt het. "Het is een bewuste strategie van moslims om zich te concentreren in bepaalde wijken zodat ze hun tradities, gebruiken en geloof niet zouden verliezen. Op die manier gaan ze integratie tegen. In die concentratiebuurten rijzen moskeeën, moslimscholen en moslimwinkels als paddestoelen uit de grond zodat de autochtone bevolking wegvlucht uit die islamitische enclaves." “Een bewuste strategie…” Alsof ergens in de grotten van het gebergte in Afghanistan of Pakistan een stadsplan van Antwerpen ontvouwd is en daar een marsorder gegeven is richting hoek Van Kerckhovenstraat en Dambruggestraat.

Het VB heeft tien voorstellen om de islamisering in de Vlaamse steden te stoppen. Zo pleit de partij onder meer voor een immigratiestop (in het beruchte zeventigpuntenplan de punten 32 tot en met 48) en voor een drastische beperking van het aantal moskeeën (punt 15 uit het zeventigpuntenplan). Ook wil het VB dat de islam niet langer erkend wordt als officiële godsdienst en dus niet langer gesubsidieerd wordt (punt 14 uit het zeventigpuntenplan). "De controles op de moskeeën moet opgevoerd worden en radicale moskeeën moeten sluiten. Wij zullen binnenkort trouwens opnames laten horen van imams die in Antwerpse moskeeën oproepen om in het buitenland te gaan strijden tegen de Amerikaanse bezetter of om naar trainingskampen in Afghanistan te gaan", kondigt Dewinter aan. Andere maatregelen die de partij voorstelt: de vrijwillige terugkeer aanmoedigen (punten 49 tot en met 70 van het zeventigpuntenplan), de nationaliteitswetgeving verstrengen (de punten 25 tot en met 31 van het zeventigpuntenplan) en de mogelijkheden tot gezinshereniging drastisch beperken (punt 32 uit het zeventigpuntenplan).

Philip Dewinter houdt dus woord. “Denk niet dat ik terugkeer naar het zeventigpuntenplan of naar de bokshandschoenen van campagnes uit het verleden. (…) De verpakking mag al eens wijzigen, de inhoud niet. Consequent in onze principes, maar soepel in onze methodes”, zei hij een dikke week geleden (Gazet van Antwerpen, 15 september - zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070918). En zie: Dewinter pakt niet meer uit met een zeventigpuntenplan (teveel om te onthouden, en intussen een te beladen geschiedenis), maar met een tienpuntenplan (gemakkelijker om te vatten, en quasi dezelfde inhoud als het zeventigpuntenplan). ”De verpakking mag al eens wijzigen, de inhoud niet.” Geen journalist die in de rand bij de verslaggeving van de VB-persconferentie donderdag kritische vragen formuleerde. Het verst (?) in de kranten ’s anderendaags ging Het Nieuwsblad: “Het Vlaams Belang beseft dat het met de campagne Stop Islamisering op glad ijs schaatst.” That’s all. Geen woord over het recht op godsdienstbeleving en het recht op vereniging, geen woord over de overeenkomst met het zeventigpuntenplan dat toch door alle democratische partijen veroordeeld is.

Bokshandschoenen zijn er bij deze campagne niet meer bij. Dat had Philip Dewinter beloofd. We krijgen wel “folders, affiches, stickers en badges”, protestacties tegen twee Antwerpse moskeeën, een colloquium met de Amerikaanse schrijver Robert Spencer (auteur van een paar controversiële boeken en de website www.jihadwatch.org) en de oprichting van het verbond 'Europese steden tegen islamisering'. Dát is de manier waarop het VB tegenwoordig campagne voert. Stoottroepen blijven als vanouds vooruit gestuurd te worden. Vroeger de VMO die op straat trok voor Vlaams Blok-thema’s, gisteren Voorpost als prelude op de volgende Vlaams Belang-campagne (foto's: Voorpost-actie, gisterenmiddag op de Groenplaats in Antwerpen. Klik op de foto's voor een grotere afbeelding. Meer foto's: morgen of later op deze blog. Met dank aan Brandpunt 23).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam |  Facebook | | |  Print

20-09-07

Moslims en buurtbewoners feesten. Voorpost betoogt. Gemeenteraad legt de tarieven voor een verblijf in een politiecel vast.

Aanstaande zondag betoogt de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost in Antwerpen tegen de islamisering. “Antwerpen wordt Mekka” mekkeren Voorpost-voorzitter Johan Van Slambrouck, actieleider Luc Vermeulen en perswoordvoerder Björn Roose… alhoewel geen van hen in Antwerpen woont. Als in Brussel een betoging tegen de islamisering georganiseerd wordt door een Deen, een Brit en een Duitser, dan krijgen ze in Antwerpen een manifestatie georganiseerd door twee mensen die in de Kempen wonen en een West-Vlaming.

Onmiddellijke aanleiding is een driedaags feest dat op het Sint-Jansplein ingericht wordt, De sultan der maanden (zie:
http://www.sultandermaanden.be). Voorpost neemt het kwalijk dat dit feest (Voorpost zet dit woord wel tussen aanhalingstekens, red.) plaatsvindt, en geopend wordt door “de dhimmi’s” schepenen Leen Verbist (samenlevingsopbouw) Monica De Coninck (diversiteit) en Ann Vylders (districtsschepen voor cultuur). En zo leren we weer wat bij, want we kenden het woord “dhimmi’s” niet. Gelukkig brengt Wikipedia raad: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi, en weten we dan ook dat ze bij Voorpost weer eens aan het overdrijven zijn.

Voorpost meldt verder nog dat die schepenen “wellicht allemaal voorzien van hoofddoek en een flinke portie onderdanigheid ?” de zaak zullen openen samen met de voorzitter van de Turkse Verenigingen en de voorzitter van de moskee Noor-Ul-Haram. Dat ook de Antwerpse bisschop Paul Van den Berghe aan het programma meewerkt, hebben ze in hun verontwaardiging bij Voorpost over het hoofd gezien.

Voorpost betoogt “óók tegen het verbod dat door de Brusselse PS-burgemeester Thielemans werd uitgevaardigd tegen de betoging (…) op 11 september (…) én tegen het gewelddadig optreden van de aldaar tegen vreedzame Vlaamse en Europese betogers ingezette Waalse politieknokploeg”. Als sprekers worden Johan Vanslambrouck en  Hugo Coveliers aangekondigd (“meester Hugo Coveliers”, alsof die man vooral advocaat is en niet vooral een politicus en een slechte imitator van Geert Hoste is).

Een krachtig “Voor een onafhankelijk Vlaanderen: vrij van België en vrij van islamitische overheersing !” besluit de persmededeling. Om alvast in verwarring te starten staat op de affiche, en in ’t Pallieterke, dat de betoging start op de Antwerpse Grote Markt, terwijl het op de Groenplaats zal zijn.

Goed om weten voor de Voorpost-betogers is dat de Antwerpse gemeenteraad pas nog de tarieven voor een verblijf in een politiecel heeft vastgelegd. Wie in de cel belandt, maakt ze best niet te vuil. Voor het reinigen van de cel of een politiecombi op een werkdag moet je 20 euro per uur betalen; in het weekend en op een feestdag kost het je 40 euro per uur. Wie zijn matras  beschadigt, betaalt 150 euro. Wie de opblaaspop waarover ze bij de Antwerpse politie beschikken kapotmaakt, moet 4 000 euro betalen voor een nieuwe ‘opblaasrobby’.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, antwerpen, islam |  Facebook | | |  Print

15-09-07

Fijn slachtoffer te zijn

De lezersrubrieken van Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en andere kranten werden overspoeld met verontwaardigde reacties over het optreden van de Brusselse politie vorige dinsdag, de hardhandige manier waarop zij de VB'ers van het Schumanplein veegde. Jurist Koenraad Van der Elst denkt er anders over.

Koenraad Van der Elst (in De Standaard van vorige donderdag): “De vrij onderhoudende beelden die we dinsdag te zien kregen van een aantal kopstukken van het Vlaams Blok - en dit is geen vergissing, aangezien de partijkopstukken er zelf prat op gaan dat het Belang in niets verschilt van het Blok - die werden opgepakt en vrij hardhandig in een politiecombi werden geleid, hebben opnieuw aanleiding gegeven tot een discussie tussen de zogeheten voor- en tegenstanders van het recht op vrije meningsuiting, of tenminste van de interpretatie hiervan door het Blok.

De Blokkers schreeuwden zich opnieuw in de belangstelling als de enige rechtmatige verdedigers van de vrije meningsuiting en noemen iedereen die hen niet toelaat hun mening te verkondigen 'ondemocratisch'. Eerlijk gezegd had ik een déjà-vugevoel toen ik de commentaren van deze heren las en zag. Enkele jaren geleden was nog maar pas het arrest uitgesproken dat het Vlaams Blok als een racistische partij bestempelde of de heren pakten op de trappen van het Brussels justitiepaleis minzaam met dezelfde retoriek uit. 'Hoe schandalig toch dat justitie het Blok het recht ontnam om zijn mening vrijuit te verkondigen.' Volgens de Blok-notabelen ging dit rechtstreeks in tegen de wil van de 1 miljoen kiezers, wat het Blok het absolute democratische recht gaf deze (door justitie als racistisch bestempelde) meningen vrijuit te verkondigen.

Meer dan 20 jaar heb ik gezwegen en tegen de gebeurtenissen aangekeken. Jaren heb ik gedacht dat de publieke opinie het bedrog ooit wel zou doorgronden. Jammer genoeg moet ik vaststellen dat er steeds meer sympathie voor de gedachtegang groeit. Het wordt met de dag meer en meer 'in' te erkennen dat het Blok het misschien wel eens bij het juiste eind kan hebben. 'Het Blok als verdediger van het recht op vrije meningsuiting' en al wie dit tracht te ontkennen is onverdraagzaam en ondemocratisch. Is het Blok niet geplebisciteerd door haar kiezers en heeft de partij het recht niet om de mening van haar kiezers te vertolken?

Neen dus. Tenminste niet in absolute termen. Op het gevaar af als ondemocratisch te worden beschouwd door een schare Blok-getrouwen, moet het maar eens duidelijk gesteld worden dat het beangstigend is dat het Blok steeds meer als de hoeder van de vrije meningsuiting wordt beschouwd, niet alleen door de schare Blok-kiezers, maar ook door de gewone 'burger'. Door haar handelswijze en gedachtegang plaatst de partij zichzelf buiten de rechtsstaat, noch min noch meer. Ik verklaar me nader.

Elke eerstejaarsstudent in de rechten wordt een aantal basisprincipes bijgebracht waarop de democratische werking van een maatschappij gestoeld is. Een van deze basisprincipes is dat er geen 'absolute' rechten bestaan in een samenleving. Elk recht eindigt immers waar het recht van iemand anders begint. Dit waren de wijze woorden van mijn oude professor in de eerste kandidatuur rechten die daarmee in een zin de essentie van onze samenleving weergaf. Zo wordt het recht op vrije meningsuiting onder meer beperkt door het recht van anderen op een veilige en geweldloze samenleving, door het recht van anderen op een eigen mening, door het recht van elk individu om niet bedreigd of beledigd te worden.

Het recht op vereniging (en betoging) wordt op zijn beurt beperkt door het collectieve recht van de samenleving dat de openbare orde niet wordt verstoord of, om het in eenvoudigere termen te stellen, dat een betoging geen aanleiding kan geven tot buitensporig geweld. In een democratische samenleving worden al deze rechten tegen elkaar afgewogen en bestaat er een ultiem orgaan dat - in geval van betwisting - een gefundeerde beslissing kan en moet nemen. In alle gevallen gebeurt deze afweging minutieus en rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.

Wat het Blok ook moge beweren - zowel in het geval van zijn veroordeling op basis van de antiracismewetgeving als in het geval van het verbod van de recente betoging in Brussel - de bevoegde rechtscolleges hebben een afweging gemaakt van deze belangen. In beide gevallen hebben ze geoordeeld dat het recht waarop het Blok aanspraak meende te maken, niet absoluut was en dat andere belangen primeerden. Om het even kort te stellen: in beide gevallen lieten de rechtscolleges de belangen van de samenleving primeren op de rechten van het Blok.

Tot nader order leven we nog altijd in een democratische samenleving en is het absoluut verdedigbaar en zelfs normaal dat een rechtscollege de collectieve belangen van een samenleving laat voorgaan op individuele belangen. Door te stellen dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging van het Blok niet werd gerespecteerd, doet het Blok de waarheid (bewust) geweld aan: de betrokken rechtscolleges hebben in beide gevallen immers geoordeeld dat deze rechten niet absoluut zijn en hebben bij de afweging de voorkeur gegeven aan de maatschappelijke belangen.

Als ultiem argument wordt dan aangevoerd dat de rechtscolleges enkel politiek geïnspireerde beslissingen nemen ('het zijn allemaal politiek benoemden of - in het geval van de Brusselse burgemeester - zelfs politiek gekozenen'). Een groter misprijzen voor een van de best werkende democratieën ter wereld kan je niet vinden. Een holler argument evenmin, bij gebrek aan rationele argumenten.

Uiteindelijk komen we bij de essentie van het verhaal: een verdraagzame samenleving met respect voor eenieders mening, handelswijze, geloofsovertuiging,... Uiteraard moet dit respect van beide kanten komen, maar het is niet omdat je toevallig de vertegenwoordiger bent van een belangrijk deel van de bevolking dat je de mening van dit deel mag opdringen aan de rest van de bevolking. Het Blok doet dit wetens en willens wel en vervalt daardoor in een nationaal-socialistisch discours.

Het mediagenieke optreden van Filip Dewinter en Frank Vanhecke was overigens potsierlijk. Als een betoging verboden is, dan dient men zich aan het verbod te houden. Als men zich toch op de plaats van de verboden manifestatie begeeft, dan weet men op voorhand dat een politieoptreden mogelijk is, meer zelfs, dan hoopte het Blok op een dergelijk optreden om zijn slachtofferrol ten volle te kunnen spelen. Als men nadien de vermoorde onschuld komt spelen voor de camera, dan toont dit enkel aan dat men zelfs zijn eigen kiezers de waarheid wenst te onthouden: respect voor orde en justitie, maar enkel als dit het Blok goed uitkomt, net zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, islam |  Facebook | | |  Print

13-09-07

Vrije meningsuiting. Alleen als het in het kraam van het VB past.

Frank Vanhecke en Philip Dewinter hebben hun punt kunnen maken: bij de manifestatie tegen ‘de islamisering van Europa’ in de schaduw van de EU-gebouwen in Brussel werd nog maar eens bewezen hoe de vrijheid van meningsuiting in dit land geslachtofferd wordt. 

“Freddy Thielemans had inderdaad beter een nachtje langer geslapen over zijn beslissing”, schreef Yves Desmet gisteren in De Morgen. “Vrijheid van meningsuiting is er inderdaad niet alleen om welgevallige of algemeen aanvaarde meningen te beschermen, maar ook om meningen die choqueren of zelfs ronduit dom of verwerpelijk zijn een uitingskans te geven. Dat een dergelijke betoging voor grote risico's gezorgd zou hebben, is bovendien twijfelachtig. De politiediensten van Brussel hebben zowat de grootst denkbare expertise inzake het begeleiden van iedere denkbare manifestatie en er zijn moeiteloos tientallen routes te bedenken waarlangs zo'n betoging niet één moslim gepasseerd zou zijn. Met het verbod heeft Thielemans het Belang net geplaatst waar dat het liefste zit: in de rol van underdog en slachtoffer, heraut van de vrije meningsuiting.”

Ook in andere kranten verschenen gelijkaardige commentaren, en het VB zal niets onverlet laten om daaruit te citeren voor het vullen van de VB-propagandablaadjes die de volgende weken en maanden in de brievenbussen in heel Vlaanderen gestopt worden. Maar het beeld van het VB als heraut van de vrije meningsuiting klopt langs geen kanten. Zoals ook wel de meeste kranten hebben opgemerkt. Het VB is alleen kampioen van de vrije meningsuiting als het past bij haar eigen mening. Dat bleek maandag weer eens als een fototentoonstelling geopend werd die in verschillende Antwerpse OCMW-dienstencentra zal te zien zijn (foto 1). Foto’s van Jorge Dirkx die tonen dat mensen zonder papieren niet zomaar “illegalen, profiteurs en criminelen” zijn, maar mensen van vlees en bloed. Mensen die net zoals iedereen hun was en plas moeten doen (foto 2), winkelen, kinderen hebben die school lopen... Mensen die soms eenzaam zijn, dan weer omringd worden door anderen. “De tentoonstelling brengt een eenzijdig beeld van ‘het leven zoals het is zonder papieren’ en toont aan dat illegalen perfect jarenlang een ‘normaal’ leventje kunnen leiden in de metropool”, fulmineert Philippe Van der Sande, VB-fractieleider in de Antwerpse OCMW-raad en perswoordvoerder van Philip Dewinter.
 

“Het Vlaams Belang wil de onmiddellijke stopzetting van de fototentoonstelling. De neutraliteit van de dienstencentra komt met deze tentoonstelling in het gedrang. De tentoonstelling heeft een duidelijke politieke boodschap, is een pleidooi om de wet te omzeilen en illegaliteit te banaliseren. (…) Het Vlaams Belang zal bij de gouverneur klacht indienen. Het Vlaams Belang vraagt het stadsbestuur tevens af te stappen van het illegalengedoogbeleid, de wet toe te passen en een consequent opsporings- en uitwijzingsbeleid te voeren”, luidt het nog in een VB-persmededeling. Merken Het Laatste Nieuws, De Standaard/Het Nieuwsblad en De Morgen het verschil op tussen het geklaag van het VB over het fnuiken van de vrije meningsuiting in Brussel en zelf aansturen op het beknotten van de vrije meningsuiting in Antwerpen, bij Gazet van Antwerpen gaan ze de richting uit van het VB. Kurt Tuerlinckx, in een editoriaal dinsdag: “De tentoonstelling belicht de thematiek van mensen zonder papieren slechts van één zijde en gaat voorbij aan de essentie van hun situatie, namelijk dat deze mensen hier illegaal verblijven.” Maar een fototentoonstelling in de Permeke-bibliotheek die de verschillende fasen van de asielprocedure in beeld bracht, inclusief het verblijf in gesloten centra en het terugsturen van asielzoekers, werd in september 2005 niet toegelaten door het stadsbestuur!
 

Tóen reageerde het VB in de Antwerpse gemeenteraad wél tegen het verbod om die foto’s  tentoon te stellen (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050910); nu vraagt het VB de onmiddellijke stopzetting van een fototentoonstelling over mensen zonder papieren, en dient het klacht over in bij de gouverneur. Enige ambiguïteit is het VB niet vreemd. Eén van de VB-actievoerders bij de opening van de gewraakte fototentoonstelling vorige maandag was Albrecht Cleymans, districtsraadslid en voorzitter van de Berchemse VB-afdeling. De tijd dat Cleymans zich kon profileren als de ‘neutrale’ voorzitter van het Veiligheidscomité Groenenhoek is voorbij. De potige Albrecht Cleymans werd dinsdag opgepakt bij de verboden manifestatie in Brussel (foto 3, Cleymans is de man in het wit vestje die aangehouden wordt. Voor een grotere afbeelding: klik eenmaal op de foto.). Dinsdag boos het slachtoffer te zijn van “het beknotten van de vrije meningsuiting”, daags tevoren zelf vragende partij voor het beknotten van de vrije meningsuiting.

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, islam, cultuur |  Facebook | | |  Print

11-09-07

Respect voor recht en orde? Niet met het VB.

Zoals te verwachten en te voorzien was, waren er meer perslui voor de verboden betoging tegen ‘de islamisering van Europa’ dan er betogers waren, en was het merendeel van de manifestanten aangevoerd door het VB. Vaak waren het zelfs VB-personeelsleden.

De voorstanders van recht en orde – “Nultolerantie!” – hadden lak aan het betogingsverbod uitgevaardigd door de Brusselse burgemeester. Betogingsverbod waarvoor burgemeester Thielemans de steun kreeg van de Brusselse gemeenteraad, en verbod dat vruchteloos aangevochten was bij alle mogelijke rechtbanken die men kon aanspreken (uitspraak in kort geding, uitspraak van de Raad van State). Voor het VB was het allemaal van geen tel.

Philip Dewinter werd opgepakt (foto 1), maar die man overkomt dat wel vaker. Frank Vanhecke schrok duidelijk meer toen hij met zijn ‘schoon kostuum’ op de grond belandde (foto 2). Van Philip Dewinter zijn beelden gemaakt waarop te zien is hoe hij de chauffeur van een politiebus aanvalt. De politiebeelden zullen overgemaakt worden aan het parket. Bij de Brusselse politie heeft zich niemand gemeld met een verjaardagstaart-met-een-vijl-erin voor Philip Dewinter.

18:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, islam |  Facebook | | |  Print

10-09-07

Kruis erover.

Het nadeel van gedrukte media is dat het een tijd duurt vooraleer de artikels gelayout en gedrukt zijn, en tot bij de lezer geraken. Sinds Johan Cruyf weten we echter dat elk nadeel zijn voordeel heeft, en het voordeel van gedrukte media zou dan wel eens kunnen zijn dat het aangeeft of wat in die artikels staat consistent is. Of het ook nog na een paar dagen of weken overeind blijft. Bij het VB en het Vlaams Belang Magazine is dat duidelijk niet het geval. 

Het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine, dat vrijdag in de brievenbus van de VB-leden viel, is gewijd aan De tol van de islamisering (foto 1). Philip Claeys bespreekt de keuze tussen islamisering en vrijheid, Wim Van Osselaer heeft het over de betoging van 11 september, in een niet-ondertekende bijdrage wordt organisator Udo Ulfkotte geïnterviewd, Ludo Leen bepreekt het boek Islamisten en naïvisten (
http://www.nieuwamsterdam.nl/islamistenennaivisten), Marc Joris huivert van de verkiezingen in Turkije in Minaretten zijn onze bajonetten, Marc Joris spreekt ook over islamitische paranoia in Libië… Er blijft amper nog plaats over om de Vlaamse onafhankelijkheid te bespreken, maar gelukkig (?) toch nog wel plaats om de Cahiers Staf De Clercq aan te prijzen. Staf De Clercq, notoir collaborateur (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_de_Clercq).
 

Udo Ulfkotte mag vrij zijn mening uiten in het Vlaams Belang Magazine. Ja, zo zijn ze bij het VB. Zolang die mening maar overeenkomt of sterk aanleunt bij wat zijzelf denken. Maar intussen is Ulfkotte gestopt met de agitatie voor de verboden betoging op 11 september, en zegt hij misbruikt te zijn door het VB (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070906). Ulfkotte? “Kruis erover”, zegt Bart Debie die de voorbije weken niet van de zijde van Ulfkotte week. Prompt zette Debie een foto op zijn weblog die dat moet illustreren (foto 2). Debie begint Ulfkotte meteen af te kammen. Bart De Bie: “Ik heb Udo Ulfkotte leren kennen als een rare man. (…) Hoe dichter 11 september komt, hoe meer rare kronkels de man vertoonde.” Ook de rol van Ulfkotte als organisator van de verboden betoging wordt nu in een ander daglicht geplaatst. De manifestatie was aanvankelijk georganiseerd door Anders Gravers en Stephen Gash, en Ulfkotte is er pas later bijgekomen.
 

In het Vlaams Belang Magazine klinkt het nog heel anders. Daar luidt het dat internetcontacten Ulfkotte, Gravers en Gash samenbrachten. “Ulfkotte en co wilden…”: in het Vlaams Belang Magazine is het duidelijk dat Ulfkotte de voornaamste organisator is. Hij, en niet Gravers en Gash, krijgt dan ook een paginagroot interview in het Vlaams Belang Magazine. Maar nu liggen de zaken anders. Nu schrijft Bart De Bie: “Meneer Ulfkotte is een fantasierijk man”, om te besluiten met “een citaat van een Antwerpse hoofdcommissaris: ‘De zwakken moeten eruit’.” Met die "Antwerpse hoofdcommissaris" bedoelt De Bie waarschijnlijk Serge Muyters, vroeger chef van De Bie in de politiezone West en tegenwoordig chef Operaties bij de Antwerpse politie. Kruis erover: Ulfkotte, de zwakken... maar ook het Vlaams Belang Magazine. Niets is nog zeker.

Zaterdag werd op de nationale website van het VB de boodschap verspreid dat de aangekondigde verboden betoging tegen 'de islamisering van Europa' geen Vlaams Belang-manifestatie is. Maar dan op zo'n wijze dat de VB-militanten weten waar ze morgen moeten zijn. "Een en ander zal zich beperken tot een korte protestactie die op dinsdag 12 uur aan het Brusselse Schumanplein plaatsvindt. We wijzen erop dat deze actie géén manifestatie is van het Vlaams Belang en onze partij niet bij de organisatie ervan betrokken is. Het partijbestuur van het Vlaams Belang doet geen oproep in deze of gene zin en laat zijn leden en sympathisanten vrij om al dan niet aan deze actie deel te nemen. Voor het overige roept het Vlaams Belang zijn aanhangers op om in geen geval in te gaan op mogelijke provocaties en onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden."

"Het partijbestuur van het Vlaams Belang doet geen oproep..." maar van hoog tot laag, van Philip Dewinter tot Bart Debie en Bert Deckers, staan op VB-weblogs banners en andere illustraties (foto 3: illustratie op de website van Philip Dewinter en het VB-Antwerpen) om naar de betoging van 11 september te gaan, minstens het thema van de betoging warm te houden. De 'deugd' van de hypocrisie werd en wordt vooral de christendemocratie aangewreven, maar bij het VB kennen ze er ook alles van.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, actie, islam |  Facebook | | |  Print

06-09-07

Udo Ulfkotte voelt zich misbruikt door VB en doet niet langer mee met aan betoging op 11 september. Andere organisatoren en VB zetten door.

Het journaal (VRT-televisie) maakte vanavond bekend dat Udo Ulfkotte (foto 1), de bekendste organisator van de verboden betoging op 11 september, voor die betoging afhaakt. In een fax aan de Brusselse politie liet hij gisteren weten zich te distantiëren van de voor 11 september aangekondigde manifestatie. De man voelt zich misbruikt door het Vlaams Belang.

Een medewerker van AFF/Verzet was de voorbije dagen in correspondentie met Udo Ulfkotte. Hij schreef Ulfkotte verheugd te zijn dat die zich distantieert van racisme, maar wees erop dat hij wel samenwerkt (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.173663) met de grootste politieke organisatie in Vlaanderen, en verhoudingsgewijs zelfs in Europa, die veroordeeld is voor racisme (zie: http://www.mensenrechten.be/documents/04-04-21_gent.doc en http://www.mensenrechten.be/word/HvC091104.pdf). Dezelfde mail werd ook gestuurd naar de twee andere organisatoren van de verboden betoging: Anders Gravers en Stephen Gash. Deze laatste stuurde zijn mail voor een antwoord door naar Udo Ulfkotte. Ulfkotte antwoordde dat de organisatie niets te maken heeft met het Vlaams Belang maar niet kan verhinderen dat VB-kiezers naar de betoging komen afzakken.

Onze medewerker antwoordde daarop dat hij wel begreep dat men niet kan verhinderen dat VB-kiezers naar de verboden betoging komen, maar iets anders is de VB-leiding die door iedereen herkend wordt of ze een partijvlag bij hebben of niet. “Zeg dat de leiders van een partij veroordeeld voor racisme niet welkom zijn om een proper imago te geven aan de betoging”, besloot onze medewerker. “I already did that publicity”, antwoordde Ulfkotte waarna hij verwees naar een artikel over Pro Köln in een Duitse krant (zie: http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1187348190615.shtml).

Pro Köln is een extreemrechts partijtje in Keulen waar Bart Debie (foto 2) met een 17-koppige delegatie van het VB-Antwerpen naartoe trok in maart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070324), waarna Pro Köln vorige zaterdag, 1 september, op tegenbezoek was in Antwerpen (zie: http://www.pro-koeln-online.de/artikel5/antwerpen.htm). De ogen van Ulfotte zijn geopend en in Terzake zei Ulfkotte vanavond: “Ik had me nooit mogen inlaten met Vlaams Belang.” De twee andere organisatoren van de verboden betoging zetten wel door, en het VB heeft dixit Bart Debie “een heel originele actie in petto” voor 11 september. Dus toch een actie om als VB op te vallen, en niet zoals eerder gezegd om als anonieme betoger dan wel ‘toerist’ naar Brussel te gaan.

19:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, islam, actie |  Facebook | | |  Print

31-08-07

Bart Debie twijfelt aan deelname 11 september-betoging omwille van deelname van neonazi's?

Bart Debie heeft zich de voorbije dagen de benen onder het lijf gelopen om de organisatoren van de verboden betoging op 11 september te helpen maar het mocht niet baten: de Raad van State vond de argumentatie van Hugo Coveliers "buitengewoon summier" en "nietszeggend", en zag geen afdoende reden om het betogingsverbod in te trekken. Hugo Coveliers gaat nu proberen zijn gelijk te halen in een kort geding bij de burgerlijke rechtbank. Wanneer de argumentatie "buitengewoon summier" en "nietszeggend" is, kan je toch geen lang geding inspannen, ;-). Maar intussen begint Bart Debie te twijfelen of hij wel zou mee betogen op 11 september. Niet omdat de Raad van State het verbod om op 11 september te betogen bevestigde. “No matter what!”, schrijft Debie op zijn weblog. Maar omdat neonazi’s als vliegen op een pot confituur naar de betoging dreigen af te komen. Maar Debie – zo zijn politici – houdt nog een slag achter de hand. Hij gaat een en ander onderzoeken, daarvoor zijn politiecontacten aanspreken en dan beslissen wat hij die 11ste september gaat doen.

Bart Debie: “Voor mij mag iedereen deelnemen (wie ben ik tenslotte) en de betoging met dit specifieke thema zou een succes zijn als er mensen van allerlei rang en stand, én ook afkomst aan zouden deelnemen. Op die manier hebben we een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Het zijn heus echt niet alleen de Vlamingen die last ondervinden van de toenemende islamisering. Ik verneem her en der (ook al dan niet bewust verkeerd gecommuniceerd door sommige media) dat een bende hooligans van Blood & Hounour en Stormfront bussen zouden inleggen om naar Brussel te komen. Kijk, als dit juist is dan is mijn goesting al over aan het gaan. Ik heb die gasten niet nodig en wil er niet mee geassocieerd worden. En dat is nu net wat de Belgische media zal gaan proberen. Ik ga de komende dagen voor mezelf dus ernstig en grondig proberen te analyseren wat die bende gekken van plan zijn. En ja, ik zal daarover ook bij mijn politiecontacten gaan polsen. Ik zal dan rustig en in alle kalmte oordelen wat ik ga doen. Ik zal tevens mijn partijkopstukken terzake adviseren. (…) Het is triest dat een bende hooligans hier misschien misbruik van wil maken om wat rel te schoppen. Intussen word ik ook geïnformeerd dat de informatie van sommige media opgeklopt zou zijn en dat sommigen zich voordoen als zijnde lid van een organisatie terwijl dat niet zo zou zijn. Zoals gezegd ik ga dat voor zover mogelijk onderzoeken en zal dan een oordeel vellen.”

Bart Debie krijgt meteen lik op stuk van ene Didier: “Bart je plaat blijft hangen. Blood and Honour en Stormfront zijn helemaal geen gekken, maar overtuigde Nationaal Socialisten. Net zoals wijlen Karel Dillen, Bert Eriksson, etc. Daar is helemaal niets fouts mee. Wees toch eens eerlijk en kijk in de spiegel. Zelfs Filip De Winter kwam regelmatig in lokaal Odal (het café van VMO-kopstuk Bert Eriksson in de Ballaertstraat in Antwerpen, red.), alwaar een groot portret van Rudolf Hess aan de muur hing. In datzelfde lokaal had jaarlijks op 20 april de Hitler geburtstag-herdenking plaats. Als je op zere tenen trapt, kunnen we misschien de geheime archieven van het Blok eens open gooien. Links Vlaanderen zou hiervan smullen. Dus ophouden met je idioterie om tegen Blood & Honour of Stormfront te ageren. Laat die jongens gewoon doen met hun concertjes, zij doen geen kat kwaad.”

Sommigen vinden het goed dat Debie zich afzet tegen de neonazi’s die naar Brussel willen afzakken. Een onbekende postte als reactie op Didier: “Ik vind het juist knap van Bart dat hij zich tegen jullie uitspreekt. Dat bewijst dat hij geen meeloper is. En dat pikt bij sommigen. Ten bewijze de gefrustreerde reacties van jullie kleine neo-naziekes! Doe zo voort Bart, je gaat een mooie politieke toekomst tegemoet.” Maar Didier laat zich niet van de wijs brengen: “Ik heb zo'n sterk vermoeden dat Bartje van betogen nog niet veel kaas heeft gegeten. Gaan de twintig ouwe rakkers van Voorpost de ordedienst verzorgen als er honderden Nieuwe Belgen als ratten uit de riolen komen gekruipen om jullie kop in te slaan... Dit is Brussel, Bart, en niet Keulen waar er veel meer discipline is bij tegenbetogingen.” 

Een politieagent die zegt “de AFF-betoging meegemaakt” te hebben en hoopt dat het in Brussel niet zo erg wordt op 11 september, vindt dat men bij het VB niet wakker moet liggen van de mogelijke komst van neonazi’s. René (in zeer gebrekkig Nederlands, dat we zoals andere citaten hierboven omwille van de leesbaarheid gefatsoeneerd hebben): “Blood and Honour, Stormfront... Och ze zouden beter niet bestaan maar het zijn de tegenhangers van radicale extreme moslims. De eerste groep: daar hebben we geen last van, nooit een veroordelingen gekregen en iedereen beziet ze met een scheef oog. De tweede groep: onze extreme Islaaaaaamertjes zijn verantwoordelijk voor duizenden onschuldige slachtoffers, krijgen van onze regering onrechtstreeks steun, bepampering en begrip in allerlei vormen. Als ik ze dan vergelijk met onze Blood and Honour’ers en Stormfronters zijn deze laatsten vergeleken met onze Allahers ‘kastekinderen’. Nu kan je het VB (onterecht) verwijten dat ze bindingen hebben met ‘krapuul’, maar ik heb toch liever een Blood and Honour-gast in mijn huis dan een moslimextremist. Bij die laatste ben ik niet zeker of ik het zal overleven. In tegenstelling met onze Blood and Honour-gast, daar kunt ge nog mee klappen.”

Ene ‘Gentenaar’ probeert aan te tonen dat het nieuws over neonazi’s die naar Brussel zouden afzakken opgezet spel is. Als bewijs haalt hij een bericht aan dat op het Stormfront-forum gepost is… maar niets anders is dan het Belga-bericht over die zaak. ‘De media verzinnen iets, dat bericht wordt overgenomen door een neonazi-discussieforum, en is dan het bewijs voor de media dat…’, is de redenering Maar zo zit het niet ineen. Onze ‘Gentenaar’ verzuimt verder te kijken op het Stormfront-forum of andere neonazi-discussiefora. Ons bericht dat neonazi’s vanuit Duitsland een of meerdere bussen willen inleggen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070827) werd niet opgepikt bij Stormfront maar bij een ander neonazi-discussieforum. Op een ander extreemrechts discussieforum vonden we dan weer bovenstaande illustratie. Als het aan sommigen ligt, belooft het een hete 11 september te worden in Brussel. Ook Yelloman (zie: http://yelloman1.blogspot.com) ontdekte, onafhankelijk van AFF/Verzet, dat neonazi's zich aan het mobiliseren zijn.

Maar we hebben ook goed nieuws voor Bart Debie: sommige neonazi’s willen niet gaan betogen in Brussel omdat de betoging als een multicultureel initiatief wordt voorgesteld, gekaderd in verschillende mensenrechtenverklaringen. En dan verwijst men naar het interview dat Udo Ulfkotte gaf aan ’t Pallieterke (zie voorlaatste paragraaf van: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070822). Hun redenering is: “1. Wij nemen niet deel aan betogingen die moeten dienen om multiculturalisme te gaan verdedigen tegen wat dan ook, zelfs al is dit de niet-Europese religie islam. 2. Wij weigeren de liberaal geïnspireerde mensenrechtenverklaringen als een weerklank van de Europese maatschappelijke idealen te aanzien. Deze verklaringen zijn ideologisch liberaal gekleurd en dienen bovendien als alibi voor een imperialistische oorlogspolitiek tegen regimes die de Washington-wereldorde niet aanvaarden.” Bij dat laatste ligt een derde verklaring waarom ze op 11 september niet naar Brussel afzakken. “Onze vijanden zijn niet bepaalde gelovigen of welbepaalde religies. Onze vijanden zijn integendeel het transnationale bedrijfsimperialisme en het supranationale kapitalisme. Dit systeem is de oorzaak van de massale invoer van vreemde arbeidskrachten. Het vrijmarktsysteem is de oorzaak en de fervente verdediger van de multiculturele maatschappij. Het is de veroorzaker van al de ellende die wij nu meemaken in onze westerse wereld, inclusief het islamprobleem. (…) Daarom zal onze strijd tegen de multiculturele maatschappij niet verminderen. Maar wij strijden voor de eigen belangen (economische-culturele) van onze volkeren. Niet gestuurd door een Amerikaanse marsorder. Daarom bedanken we voor deelname aan de manifestatie op 11 september.”

Zover heeft Bart Debie waarschijnlijk nog niet nagedacht.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, islam, actie |  Facebook | | |  Print

27-08-07

Moslim zijn volstaat tegenwoordig al om verdacht te zijn

Of het nu over de geplande betoging op 11 september tegen ‘de islamisering van Europa’ gaat (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070822), of over de paaseieren-uitspraak van een Antwerpse moslima (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070823), altijd weer zijn er mensen die zich afvragen: “Waar blijft de stem van de gematigde moslim?” Let wel, het gaat om een spelletje waarbij elke moslim gelijk geschakeld wordt met een fundamentalist, minstens moet bewijzen dat hij geen fundamentalist is. Dikwijls dan nog op vraag van een andere fundamentalist, want waar moet je anders VB’ers plaatsen in het politieke spectrum? En vermits zowat elke moslim aanzien wordt voor een fundamentalist, en terroristen fundamentalisten zijn, zijn moslims terroristen. En dan komt de vraag: “Waar blijft de stem van de gematigde moslim?” Naar aanleiding van nog eens die vraag vorige week in een opiniebijdrage in De Standaard reageerde Gents Groen!-gemeenteraadslid Meryem Kaçar (foto 1).

Meyrem Kaçar: “Het is intriest anno 2007 dergelijke zinnen te moeten lezen. Ontelbare islamitische opiniemakers van Marokko tot Indonesië hebben zich de voorbije jaren uitgesproken tegen geweld en terrorisme. Als politica van Turkse afkomst heb ik in november 2001 op een Britse militaire begraafplaats in Ieper zeven levensbeschouwelijke leiders samengebracht om een verklaring af te leggen tegen terrorisme en onverdraagzaamheid. In Vlaanderen zijn politici met islamitische achtergrond eensgezind als het over democratische waarden gaat. Altijd als ze konden, kwamen ze hiermee naar buiten. Dat weet toch iedereen? (…) Wie ontkent dat er gematigde moslims bestaan en naar buiten treden, wil eigenlijk dat moslims hun identiteit afzweren en assimileren. Maar dat zal natuurlijk niet gebeuren. Zo legt men de basis voor een permanent conflict. Het is ook merkwaardig dat (men) (…) zich afzet tegen moslims die zich vanuit hun inspiratie maatschappelijk en politiek engageren, maar niets zegt over de talrijke christelijke partijen en bewegingen die net hetzelfde doen.

Ondanks de duizenden liters inkt die hierover al zijn gevloeid, blijven sommigen de enorme heterogeniteit binnen de moslimgemeenschap miskennen. De simplistische perceptie alsof omzeggens alle moslims ondemocratisch en gevaarlijk zijn, strookt niet met de realiteit die ik als Turkse Belg en velen met mij dagelijks ervaren. (…) Ik zie ook in Maghrebijnse gemeenschappen een enorme diversiteit, en vele mensen die gericht zijn op openheid en dialoog. Islam is een kader voor de spiritualiteit van mensen en als zodanig volop in beweging. De meeste moslims die ik ken, gaan er erg creatief mee om, en slagen er wel degelijk in hun geloof in overeenstemming te brengen met een moderne, democratische maatschappij. Groot is de weerzin tegen de zogenaamde moslims die alle clichés en karikaturen van islamofobe westerlingen bevestigen.

Toch is er in deze contreien een propagandamachine aan de gang die alle moslims op één hoopje wil vegen met Al Qaeda. Volgens het Vlaams Belang en andere rechtse krachten is een moslim een fundamentalist, een fundamentalist een extremist, en een extremist een terrorist. Hoofddoekjes zouden daar uitingen van zijn. Dit is ook de ondertoon van de geplande betoging op 11 september in Brussel. Het lijkt erop dat islamfobie stilaan een legaal vehikel wordt voor elementen die een hele bevolkingsgroep, inclusief talrijke mannen en vrouwen die het beste voor hebben met deze maatschappij, systematisch in een negatief daglicht willen stellen. Dit is geen legitieme godsdienstkritiek meer.

Terecht suggereert de burgemeester van Brussel dat we hier met een equivalent van racisme te maken hebben. De angst voor moslims die men probeert aan te praten, doet denken aan de haatcampagnes tegen de joden in de jaren dertig. Er werden toen onder meer massaal cartoons verspreid over profitariaat, griezelige spinnen en wereldheerschappij. Nu is terrorisme een dankbaar beeld. De meeste politieke en andere leiders laten maar betijen. Alle politieke partijen waren op cruciale momenten te laks. Ze beseffen blijkbaar niet hoe de maatschappij vergiftigd wordt, en hoe dit concrete gevolgen heeft voor concrete mensen.

Het omstreden pleidooi van Steve Stevaert voor levensbeschouwelijke tolerantie, de politieke afwijzing door de vrijzinnige Karel De Gucht van de haatdragende Deense Mohammed-cartoons, het actieve antiracisme van het koningshuis en het moedige standpunt van Groen! tegen het Antwerpse hoofddoekenverbod, waren voor mij telkens een verademing in een zee van teleurstelling over hoe maatschappelijke verantwoordelijken het probleem van de islamfobie mismeesteren en erger maken. Neen, ik verwacht niet meteen een nieuw Auschwitz, wel een permanente rechtvaardigingsgrond voor discriminatie en vernederingen, en grotere acceptatie van militair geweld tegen moslims zoals in Palestina, Irak of Libanon.

De voorbije paar jaar zijn dichte familieleden van mij geconfronteerd met racistisch geweld voor de eigen deur, discriminatie op de huurmarkt en belediging op straat wegens het spreken van de eigen moedertaal op de Gentse Feesten. Het is voor ons geen theoretisch verhaal. Dit is het soort maatschappij waar die veralgemenende islamfobie toe leidt. (…) Het blijft natuurlijk juist dat er binnen de moslimgemeenschappen zelf ook kwalijke ontwikkelingen zijn. Hoewel heel wat westerse commentatoren dat niet geloven, wordt daar binnen moslimgemeenschappen zelf wel degelijk iets aan gedaan. Maar misschien niet genoeg. Er zijn ook limieten aan wat bijvoorbeeld westerse migrantengemeenschappen - over het algemeen sociaal-economisch zwakke en laaggeschoolde groepen - zelf kunnen doen om processen te analyseren en te veranderen. Een emanciperend integratiebeleid blijft uiteraard nodig.
 

Maar ik zou (…) willen wijzen op het feit dat de veralgemenende moslimhaat het de gematigden niet bepaald gemakkelijk maakt. Dat de hele moslimgemeenschap zich aangevallen en geviseerd voelt, is juist koren op de molen van traditionalisten en extremisten. Islamofobe westerlingen verwijten de moslims dat ze geen bruggen bouwen, maar zij blazen zelf de bruggen op waardoor moslims zich nog meer gaan opsluiten.”
 

Een gelijkaardige opiniebijdage verscheen het voorbije weekend in De Standaard. Nadia Fadil (foto 2), onderzoekster aan de KU Leuven, somt verschillende initiatieven op van ‘gematigde moslims’, en verwijst ondere andere naar het boek Breek de stilte (zie: http://www.vubpress.be/vubpress_shop/book_info.php?cPath=...), om tot de conclusie te komen: “Het is niet de ‘stilte’ (van de andere moslims, red.) die oorverdovend is, het is eerder de ‘doofheid’ voor deze stemmen die met verstomming doet slaan.” Het laat Hugo Coveliers allemaal ijskoud. Morgennamiddag pleit hij voor de Raad van State om het betogingsverbod van burgemeester Freddy Thielemans aan te vechten. Op neonazistische discussiefora circuleren intussen de opstapplaatsen van bussen die vanuit Nederland en Duitsland vertrekken om deel te nemen aan de alsnog verboden betoging op 11 september.


  • Bijna dag op dag drie jaar geleden moest Meryem Kaçar, toen als antwoord op een opiniestuk van Dirk Verhofstadt, ook al uitleggen dat verdraagzame moslims bestaan en je sociaal-economische problemen niet onder de mat mag vegen als een cultureel probleem: http://www.yabasta.be/spip.php?article195

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, racisme |  Facebook | | |  Print

23-08-07

Een gevaarlijk amalgaam

Brussels burgemeester Freddy Thielemans bekijkt de betoging tegen 'de islamisering van Europa' van Udo Ulfkotte en de zijnen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070822) met argusogen. Thielemans vindt dat er een gevaarlijk amalgaam wordt gemaakt. 

Freddy Thielemans, maandag in De Standaard: “(…) Sinds 2001 heb ik ruim 3 500 manifestaties toegestaan en is dit is slechts de zesde die ik verbied. Deze beslissing is voor mij uitzonderlijk genoeg om ze publiekelijk toe te lichten, te meer omdat zij vanuit uiteenlopende motieven kritiek heeft gekregen. De politiediensten hebben de aanvraag voor de betoging onderzocht en ontvingen hiervoor onder meer de organisatoren. Hierdoor konden zij zich een duidelijker beeld vormen van de intenties van de organisatoren, de beoogde omkaderingsmaatregelen, het publiek dat kan worden verwacht, de reacties waartoe de manifestatie kan leiden... Uit het onderzoek is gebleken dat de geplande betoging de openbare orde dreigt te verstoren en de veiligheid van personen en goederen in gevaar kan brengen. Mijn beslissing steunt op het verslag van de politie.

Dit wekt bij sommigen verbazing. Men beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en op het recht om uiting te geven aan zijn overtuiging. Laat mij daarbij opmerken dat het hier helemaal niet gaat om de vrijheid van meningsuiting. Wie zich wenst uit te spreken tegen 'de islamisering van Europa' kan dat ongestoord doen. De betrokkenen zijn hierin overigens zeer bedreven en ze vinden hiervoor gehoor bij een groot aantal media. Het recht op betogen van zijn kant gaat slechts zover tot de uitoefening ervan leidt tot de verstoring van de openbare rust en orde. Hierbij vind ik het belangrijk om drie elementen te benadrukken.

Eerst en vooral is er de keuze om dit evenement te laten plaatsvinden op een symbolische datum als 11 september. De bedoeling hiervan is uiteraard om een amalgaam te maken tussen de terroristische activiteiten van moslimintegristen enerzijds en de islam als godsdienst en alle moslims anderzijds. Bovendien hebben de voornaamste leiders van bepaalde organisaties die oproepen tot de betoging een discours - ook schriftelijk - dat dit onterecht amalgaam bevestigt. Zo stellen zij onder meer dat 'islam en democratie niet samengaan' en dat zij 'niet geloven in een gematigde islam. Zo doen ze zich slechts tijdelijk voor, maar dat is schone schijn. Ze creëren een rookgordijn om ons te misleiden'. De leden en sympathisanten van deze organisaties staan algemeen bekend voor hun weinig vredelievende houding tijdens dit soort evenementen.

Wat niet heeft gespeeld in mijn beslissing, maar wat ik toch in herinnering wens te brengen, is dat het gevaarlijk amalgaam waarmee de organisatoren van de betoging ons confronteren van die aard is dat het aanzet tot discriminatie en haat ten opzichte van moslims en bij uitbreiding ook van iedereen die een culturele band heeft met de islam. Dit aanzetten tot discriminatie en haat, dat we doorgaans benoemen als racisme en vreemdelingenhaat, is verboden door een groot aantal internationale verdragen en wordt strafrechtelijk bestraft door onze wetten en door de Europese wetgeving. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk veroordelingen uitgesproken tegen feiten van deze aard.

In een arrest van 21 april 2004, dat nadien is bevestigd door het Hof van Cassatie, stelt het hof van beroep van Gent op basis van een gelijkaardig amalgaam, in een geding tegen een politieke partij, dat deze laatste 'wetens en willens heeft aangezet tot haat ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen niet alleen op grond van hun nationaliteit, doch tevens op grond van hun nationale afstamming (geografische ligging van de landen van herkomst en onderlinge verbondenheid door cultuur, welke criminogeen zou zijn, godsdienst en gewoontes en zelfs uiterlijk en kledij), hetgeen te aanzien is als een door de wet verboden vorm van aanzetten tot discriminatie'.

Persoonlijk stoort het mij niet dat men kritiek uit op een godsdienst. Het recht op godslastering is een uiting van verdraagzaamheid en vrijheid in een niet-confessionele democratie. Maar het mag er niet toe leiden dat vrouwen en mannen geraakt worden in hun overtuigingen en persoonlijk engagement, of dat zij van de ergste misdaden worden verdacht. In onze samenleving is er lang strijd geleverd om te bereiken dat bepaalde gedragsregels verbonden aan het katholieke geloof niet meer als burgerlijke wet aan iedereen opgedrongen worden. Bij mijn weten is er geen enkele regel eigen aan de islamitische godsdienst die zich op die wijze opdringt. En niets stelt mij in staat om te besluiten dat een brede meerderheid van onze moslimbevolking hiervoor vragende partij is.

Laten we ten slotte niet vergeten dat Brussel altijd blijk gegeven heeft van verdraagzaamheid en openheid ten opzichte van iedereen die er leeft of die er een toevluchtsoord heeft gezocht. De diversiteit, het compromis, de verdraagzaamheid en de afwijzing van het extreme zijn nog steeds de fundamenten van de Brusselse identiteit. Ik ken mijn medeburgers, zij willen niet dat hun stad uitgroeit tot de hoofdstad van de haat. Ik laat het aan iedereen over hierover verder na te denken of zich een eigen mening te vormen op basis van deze korte beschouwing. Voor de organisatie van de geplande betoging van 11 september 'tegen de islamisering van Europa' staat mijn mening vast. En mijn beslissing is genomen: ze gaat niet door.”


Het bericht op de voorpagina van Gazet van Antwerpen gisteren Moslima’s eisen verbod op paaseieren heeft intussen een storm van reacties ontlokt op verschillende webfora. Het is koren op de molen van de voorstanders van een betoging tegen ‘de islamisering van Europa’. Redelijkheid bij de reacties was meestal ver zoek. Nogal wat mensen ontkennen nu dat kerstbomen en paaseieren vanuit een religieuze traditie komen, en verwijzen naar de heidense oorsprong van feesten als Kerstmis en Pasen. Dat zijn inderdaad dagen die een heidense oorsprong hebben, maar we hebben niet de indruk dat in die kerst- en paasdagen daar de nadruk op wordt gelegd. En natuurlijk wordt massaal gereageerd over ‘moslima’s die hier de wet komen stellen’, en maar beter ‘terugkeren naar waar ze vandaan komen’.
 

Aan de essentie van de discussie lijkt men voorbij te gaan. Het Antwerps stadsbestuur heeft ervoor gekozen om hoofddoeken te weren uit publieke functies. Dat is haar legitiem recht, maar dan moet het consequent zijn en inderdaad alle uitingen van religie uit publieke plaatsen weren. Absurd? Dat vinden wij ook. Maar dan is het verbod op een hoofddoek dragen ook absurd, te meer die hoofddoek niet altijd vanuit strikt religieuze redenen gedragen wordt. Wij kiezen liever voor het model van iedereen te laten delen in ‘Gods vreugde’. Onze baas die met Pasen wil trakteren met paaseieren? Laat hem doen. Een allochtone collega die koekjes meebrengt naar aanleiding van het Suikerfeest? We snoepen graag mee. Hoe meer reden om vreugde, hoe liever.
 

De paaseieren-uitspraak van één moslima is geen bewijs van ‘de islamisering van Europa’, en geboren uit het weinig doordachte kledijreglement en de toepassing ervan. Maar goed, daar gaat het niet over in de discussie over het al dan niet toelaten van de betoging van 11 september. Maar het wordt wel door de voorstanders van die betoging als argument gebruikt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, racisme, islam |  Facebook | | |  Print