08-11-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

“Ik zie geen verschraling als er op één voetbalwedstrijd niet langer een journalist van Het Belang van Limburg naast een collega van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zit. Hetzelfde geldt voor parlementaire debatten en tentoonstellingen. Het wordt pas een verschraling als je overal dezelfde analyses en politieke commentaren zou lezen. Tot nu toe zie ik die grote verschraling niet”, zei voormalig hoofdredacteur van De Standaard, nu hoofdredacteur van NRC Handelsblad, maar vooral voormalig ‘marketeer van het jaar’, Peter Vandermeersch (foto) gisteren in dS Avond. Mijn oor. De redactie van AFF/Verzet leest dagelijks vier tot vijf kranten. Er staat vaak ongeveer hetzelfde in, maar het is juist die “ongeveer” die het boeiend maakt. Het ene thema dat een krant behandelt en een andere krant niet brengt, het ene zinnetje dat een krant noteert terwijl een andere krant uit hetzelfde debat wat anders belicht. Zo wordt een burger beter geïnformeerd. Een samenleving is gebaat met diversiteit, en als het gaat over diversiteit in de media zal zelfs het Vlaams Belang ons hierin gelijk geven.

 

“Dat soort incidenten vloog een jaar geleden nog geruisloos onder de radar. Meer dan eens heb ik gedacht: ‘Oef, hier komen we goed mee weg.’ Nu zijn we in het andere uiterste beland en komen we plots nergens meer mee weg. Dat heeft te maken met die eerste mindere peiling, vermoed ik. Die 27,9 procent is het startschot geweest van het jachtseizoen.” Bart De Wever over de blunders, incidenten en controverse waarmee de N-VA de voorbije weken de pers haalde. (Het Laatste Nieuws, 2 november 2013)

 

“Dat is een kwestie van management. Of denkt u dat we weten waar de 1.400 Antwerpse ambtenaren die weg moeten allemaal zitten?” Bart De Wever weet niet welke ambtenaren weg moeten als de budgetten van de federale overheid bevroren worden of inkrimpen, zoals hij ook nog niet weet wat de gevolgen zullen zijn als zoals aangekondigd in Antwerpen 1.420 ambtenaren de komende vijf jaren niet vervangen worden. (Het Nieuwsblad, 2 november 2013)

 

“Ik begreep die berekening eerlijk gezegd niet goed. Hij kwam ook tot de conclusie dat de laagste uitkeringen er volgens ons plan licht op vooruitgaan. Wel dat klopt niet. Die gaan in ons plan geen 1 euro op vooruit, zoals Decoster zegt, maar 0 euro.” Ben Weyts zet de puntjes op de i. Een andere tactiek om de studie van professor Decoster onderuit te halen, is te beweren dat de door de N-VA voorgestelde belastingverlaging er “niet alleen voor de rijken” is. André Decoster beweert evenwel niet dat het belastingsvoordeel er alleen voor de rijken is. De rijkere gezinnen hebben er wel meer voordeel bij, merkelijk meer. Als de N-VA al een karikatuur moet maken van de kritiek op de N-VA-congresteksten, wijst het erop dat er inderdaad wat scheelt met die congresteksten. (De Standaard, 2 november 2013)

 

“Zijn er bevoegdheden die vandaag door de deelstaten niet goed uitgeoefend worden? Ik zie ze niet.” Voor Jan Jambon is er geen enkel probleem met de wijze waarop de Vlaamse overheid handelt. We noemen maar wat: wachtlijsten. Jan Jambon heeft er blijkbaar nog niet van gehoord. (De Morgen, 2 november 2013)

 

“Pas bij mijn allereerste verkiezingscampagne werd ik met mijn neus op mijn vreemde origine gedrukt, omdat iemand een paar hakenkruisen op een verkiezingsposter had getekend.” Spijts de hakenkruisen werd Elio Di Rupo uiteindelijk eerste-minister van België. (dS Weekblad, 2 november 2013)

 

“Ik ken twee interessante grafieken. Eentje waaruit blijkt dat België bij de hoogste belastingen op arbeid heft. En eentje waaruit blijkt dat België bij de laagste belastingen op inkomen uit vermogen heft. Dat eerste grafiekje staat bijna elke dag in de krant. Dat tweede is blijkbaar ergens verloren gegaan op de redacties.” John Crombez vindt dat er meer kan gehaald worden bij de inkomens uit vermogen maar de media (en de politieke partijen) maken daar geen punt van. (Knack, 6 november 2013)

 

"In plaats van het krullenbollen-aaien moeten we ze nu en dan ook eens een stamp onder hun kont durven te geven." Filip Dewinter vindt dat er geen probleem is van racisme jegens allochtonen, maar er een attitudeprobleem is bij allochtonen. Hij drukt het op zijn manier uit. (Handelingen plenaire vergadering Vlaams Parlement en Villa Politica, 6 november 2013)

  

“Elke Antwerpenaar zal zich nog wel herinneren hoe de N-VA als een Romeins leger de stad Antwerpen binnentrok na de verkiezingen van 2012. 't Stad is van ons, schreeuwde Bart De Wever. En hij zou burgemeester blijven, was toen zijn definitief besluit. Allemaal strategie, die we gewoon zijn van de N-VA. Bart De Wever en zijn partij beschouwen Antwerpen als de draagmoeder voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij hoopt op de geboorte van een nieuwe N-VA-premier die de rijken nog rijker zal maken en de armen armer. Ik hoop in ieder geval dat de geboorte een miskraam zal worden.” Lezersbrief van Dylan Keurs uit Herentals (Gazet van Antwerpen, 7 november 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, weyts, jambon, racisme, dewinter |  Facebook | | |  Print

01-11-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag, 1 november, is het voor de katholieken Allerheiligen. Morgen: Allerzielen. Maar de hele week was het weer: AllerN-VA. Niet weg te branden uit het nieuws, en dus ook in ons vrijdags overzicht.

 

“N-SA in de rol van het AFF?? Er is niets fout aan als jonge nationalist te spreken voor mensen die indertijd de oproep van vlaamse (sic) leiders van toen volgden. Het is zielig dat jullie hopen om hem daar vandaag mee in discrediet (re-sic) te brengen…” Kritiek op het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) omdat het foto’s van Jan Jambon (foto) bij een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds in 2001 online plaatste. Foto’s uit het archief van Jan De Beule (VB/N-SA). Het N-SA is intussen kwaad op Peter De Roover die in TerZake het N-SA omschreef als “een groepje niemendallen”. Dat Het Laatste Nieuws het N-SA omschreef als “neonazi’s” deert het N-SA blijkbaar niet. (Facebook, 24 februari 2013; Het Laatste Nieuws, 25 februari 2013)

 

“Toen Liesbeth Homans afgelopen zomer zei dat racisme relatief is, sprak ze voor het gros van haar kiezers. Je valt ook in een weldenkend gezelschap niet meer uit de toon wanneer je oppert dat je dat allochtonengejammer moe bent. Openlijk racisme is iets uit de tijd van het Vlaams Blok. Wie vandaag vooruit wil, moet zelf de handen uit de mouwen steken. Wie houdt die mensen eigenlijk tegen?” De Standaard vroeg het “die mensen” en publiceert een week lang getuigenissen van racisme: in het onderwijs, op het werk, bij het wonen… (De Standaard, 26 februari 2013)

 

“Liever een bestuurbare stad zonder de N-VA dan een onervaren en onbetrouwbaar bestuur waarmee Turnhout niet is gediend.” Liesbeth Homans deelt complimenten uit. Ze let tegenwoordig op haar woorden: “Siegfried (Bracke, nvdr.) is goed ingebed binnen de partij. Hij heeft een eigen mening en goede contacten met de media, wat maakt dat de verleiding soms groot is om die mening ook te ventileren. Maar voor je dat doet, moet je wel eerst een fles Dreft leegdrinken. Dat heb ik voor dit interview ook gedaan.” (Gazet van Antwerpen, 26 oktober 2013)

 

“Talloze Europese toppolitici roepen op om militair in te grijpen, maar problematiseren tegelijkertijd de moslimjongeren die de daad bij het woord voegen. Het mediadebat schijnt echter niet te gaan over wat jongeren in de armen van religieuze activisten en verzetsstrijders drijft, noch over de positie van onze overheid in deze oorlog. De focus lag eenzijdig op wat we moeten doen als ‘de geradicaliseerde elementen’ terug zouden komen naar ons dorp. Het actief opsporen van vreemde nummerplaten, verdachte buren, lange baarden, het ontnemen van de nationaliteit van hier geboren burgers, werden als oplossingen naar voor geschoven. Dit alles terwijl de grootste partij van ons land de Vlaams nationalistische radicalisering expliciet als programmapunt aanprijst en de extreem-nationalistische en neonazistische bewegingen nog nooit zo sterk hebben gestaan in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar is de ene radicalisering niet even verontrustend als de andere. Wanneer is iets radicaal, vanaf wanneer wordt het een probleem en wie bepaalt dit?” Oproep voor een debat in De Pianofabriek (Sint-Gillis) voorbije dinsdag. (KifKif Nieuwsbrief, 28 oktober 2013)

“De vraag of ik vandaag nog zou gaan spreken voor het Sint-Maartensfonds is niet relevant, want die organisatie bestaat niet meer.” Jan Jambon zegt de collaboratie nooit vergoelijkt te hebben, en het integendeel te beschouwen als een historische vergissing. Maar op de vraag of hij nog zou gaan spreken bij het Sint-Maartensfonds antwoordt Jambon ontwijkend. (Gazet van Antwerpen, 29 oktober 2013)

 

“Mij maak je niet wijs dat bij de Vlaamse verkiezingen van juni 2004 één op vier Vlamingen vóór de onafhankelijkheid van Vlaanderen, tégen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, xenofoob en islamofoob was. Nochtans haalde Vlaams Blok toen 24,2% van de stemmen en werd het de tweede partij in Vlaanderen. Was in oktober 2006 één op de drie Antwerpenaren er werkelijk van overtuigd dat Vlaanderen zich moet afscheuren van België en ging ie meteen ook maar akkoord met het veelbesproken 70-puntenplan? Je kan veel zeggen over de gemiddelde Antwerpenaar, maar zoveel onverdraagzaamheid schrijf ik hem niet toe. Hoe kan het dat een partij die in 2003 flirtte met de kiesdrempel nauwelijks zeven jaar later bijna 28 procent van de stemmen behaalde? Op het gevaar af dat de mailbox weer zal uitpuilen van de verontwaardigde reacties durf ik poneren dat een flink aantal foertstemmen de jongste jaren verhuisd zijn van Vlaams Belang naar N-VA, misschien wel meer dan dat er oprecht overtuigde Vlaams-nationalisten opnieuw voor die partij stemmen omwille van wat er in artikel 1.1, zin 3, van de partijstatuten staat over de 'onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie'.” Journalist-publicist Frank Van Laeken over stemmen voor het VB en voor de N-VA. (Knack online, 29 oktober 2013)

 

“De collaboratie was níét fout.” Naar aanleiding van de affaire-Jambon verdedigt ’t Pallieterke deze week in meerdere artikels dat de collaboratie met nazi-Duitsland niet fout was. (’t Pallieterke, 30 oktober 2013)

 

“Hoe moeilijk en onhaalbaar het ook lijkt om het confederalisme in de praktijk om te zetten, volgens De Wever is het geen luchtkasteel. Met de nodige wil en politieke moed kan het werken, klinkt het. Iedereen weet hoe het afgelopen is met de vorige politicus die opriep tot ‘5 minuten politieke moed’.” Steven Samyn nadat Bart De Wever zijn confederalismeplannen onthuld heeft. Volgens een peiling bij 1.000 Vlamingen in opdracht van VTM Nieuws, gisterenavond bekendgemaakt, zegt 46 % van de Vlamingen dat hun vertrouwen in Bart De Wever deze week gedaald is. (De Morgen, 31 oktober 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-sa, jambon, racisme, homans, turnhout, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

23-01-13

NA VOEREN, DE VLAGGENKWESTIE IN BRASSCHAAT

Vlaggen en symbolen zijn belangrijk voor de Vlaamse identiteitsvorming. Toch in de ogen van Vlaams-nationalisten. Ico Maly schreef er pas nog een opiniebijdrage over, maar we zouden ook kunnen verwijzen naar José Happart. In de jaren tachtig was José Happart (waarnemend) burgemeester van Voeren, lieflijk dorpje gekneld tussen de provincie Luik en de Nederlandse grens. Enkel administratief behorend tot de provincie Limburg en Vlaanderen. Als José Happart weigerde de Vlaamse Leeuwvlag uit te hangen op Vlaamse feestdagen werd vanuit Hasselt telkens weer iemand gestuurd die manu militari de Vlaamse Leeuwvlag aan het gemeentehuis van Voeren moest ophangen.

 

Maandag doken in de pers berichten en foto’s op van de bevlagging aan het gemeentehuis van Brasschaat. Burgemeester Jan Jambon, ook N-VA-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, had opdracht gegeven om de Vlaamse Leeuwvlag in het midden van het gemeentehuis op te hangen, vlak boven de officiële ingang (foto met v.l.n.r. de vlag van de provincie Antwerpen, de Europese vlag, de Vlaamse Leeuwvlag, de Belgische vlag en de vlag van Brasschaat). Bij ’t Pallieterke reageerde men enthousiast. “Goed zo, Jan! Maar, waar blijven de andere N-VA-burgemeesters om die vlagherschikking uit te voeren?”, schreef ’t Pallieterke gisteren nog.

 

Bij de CD&V, die jarenlang de burgemeester leverde in Brasschaat, schoot de herschikking in het verkeerde keelgat. De CD&V nam het niet dat de beslissing eenzijdig was genomen. Bovendien is deze herschikking in strijd met de Vlaamse omzendbrief van maart 2009 die vastlegt in welke volgorde de Belgische, Vlaamse en andere vlaggen aan officiële gebouwen moeten opgehangen worden. Verrast had de CD&V-Brasschaat niet mogen zijn. Adinda Van Gerven (N-VA, Brasschaats schepen voor Vlaamse aangelegenheden) zei in november vorig jaar in De Morgen dat ze vond dat de Vlaamse vlag, en dus niet de Belgische, in het midden moest hangen aan het gemeentehuis.

 

Een paar dagen later wilde Adinda Van Gerven bij een interview in De Standaard niet meer praten over die Vlaamse vlag-kwestie, maar het is toch niet omdat een N-VA’er er geen publieke verklaringen meer over wil afleggen dat de diepste aspiraties opgeborgen zijn. En dus verhuisde de Vlaamse Leeuwvlag in Brasschaat naar de prominentste plaats aan het gemeentehuis, en drong zich overleg op binnen het Brasschaatse schepencollege. De oplossing die uit de bus kwam is nog maar vier vlaggen uit te hangen, zodat geen enkele vlag in het midden kan hangen. De Vlaamse vlag niet, maar ook de Belgische vlag niet. Om dat mogelijk te maken verdwijnt de vlag van de provincie Antwerpen in de lappenmand.

 

Bij de politici is iedereen tevreden. CD&V-fractieleider Niels de Kort is tevreden. “Vooral omdat er constructief samengewerkt is tussen de coalitiepartners. Daar was het ons in de eerste plaats om te doen, namelijk dat er geen eenzijdig dictaat is bij het besturen van de gemeente.” Ook bij de N-VA is men content. Jan Jambon: “We hebben bereikt wat we wilden, namelijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Belgische driekleur en de Vlaamse leeuw én we zijn wettelijk in orde.” Oppositiepartij Brasschaat 2012, naar eigen zeggen een ‘Progressief Politiek Project’, vindt de oplossing die uit de bus kwam een “schitterend politiek compromis”.

 

Wel zegt Brasschaat 2012 ook nog: “Hoeveel tijd had er niet aan iets nuttigers besteed kunnen worden, wanneer er voorafgaandelijk overleg had plaatsgevonden?” Wat men er bij het provinciebestuur van vindt, werd niet gevraagd door de plaatselijke pers. Meer zelfs, de pers somt op welke vlaggen nu zullen hangen aan het Brasschaats gemeentehuis en verzwijgt welke vlag daarvoor naar de lappenmand is verwezen.

 

Bij uitbreiding van het begrip ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ zouden we kunnen zeggen: ‘Hoe meer vlaggen, hoe meer vreugde’. In Brasschaat hebben ze echter andere prioriteiten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brasschaat, provincie antwerpen, jambon |  Facebook | | |  Print

30-12-12

ZWIJGEN OVER DE N-VA IS GEEN OPTIE

Columnist en ombudsman van De Standaard Tom Naegels wenst op Facebook zichzelf en iedereen voor 2013 “een jaar toe waarin er minder (tot niet meer) geëmmerd, gehuild en geruzied wordt over Bart De Wever”. Wat “emmeren” is, is natuurlijk erg subjectief. Niet meer huilen en ruziën over Bart De Wever, dat is natuurlijk mee afhankelijk van wat Bart De Wever zelf zegt en doet. Als de onder-liggende boodschap is: beter zoveel mogelijk zwijgen over Bart De Wever, dat is natuurlijk geen optie.

 

Om te beginnen omdat Bart De Wever volop ruimte krijgt in Tom Naegels’ eigen krant, De Standaard. Is het niet om een nieuwe koningskwestie aan te snijden, dan is het voor zijn veertiendaagse column ook al is er soms kop noch staart aan te krijgen. En als er in De Standaard geen ruimte meer is voor een column van Bart De Wever, dan is er wel een column van zijn leermeester Theodore Dalrymple. Daarnaast, en belangrijker, is er het verkiezingssucces van de N-VA. De verovering van de stad- en gemeentehuizen is in geen enkel jaaroverzicht te vermijden (foto: De Standaard Weekblad).

 

Het is overigens niet dankbaar om te repliceren op de N-VA en His Masters Voice. Kathleen Cools (Terzake) zegt daarover dit weekend nog in De Morgen: "Als je iemand aanvalt die God in Vlaanderen is, dan berokken je ofwel nog meer schade aan jezelf, ofwel brengt het geen zoden aan de dijk. Rond zulke populaire figuren hangt zo’n grote état de grâce dat mensen geen oren hebben naar de concrete, inhoudelijke argumenten van de tegenpartij.” En het is maar de vraag welke kritiek op de N-VA en Bart De Wever gepubliceerd geraakt: De Standaard publiceerde wel een scheldmail maar niet de doortimmerde repliek van Lieven De Cauter (KU Leuven) op Dewevers column over de waarde van kunst.

 

Maar zwijgen is geen optie. Het doet ons teveel denken aan een vorige burgemeester van Antwerpen die dacht dat door erover te zwijgen “het verschijnsel”, zijnde het Vlaams Blok, wel zou overwaaien. Alleen zou de discussie wat meer mogen gaan over andere onderwerpen dan die de N-VA zelf aandraagt. Zoals Marc Hooghe dit weekend terecht zegt: “De grootste Vlaamse oppositiepartij (…) houdt het liever bij veilige polemische onderwerpen zoals het cultuurbeleid, het koningshuis, of de dictie van onze premier. Het zijn gemakkelijke symboolthema’s die zich bij uitstek lenen tot dagenlange polemieken in de krant. (…) Als armoedeorganisaties schrijven dat ze steeds meer alleenstaande ouders op bezoek krijgen, dan blijft het oorverdovend stil. De strijd tegen armoede leent zich immers niet tot mediagenieke oneliners, je scoort er geen gemakkelijk succesje mee, en daarom laten de politici dat thema gewoon liggen.” Niet toevallig is het N-VA-programma over armoedebestrijding erg pover.

 

Wat zeggen de N-VA’ers en een bevriende opiniemaker wél? We namen de kranten van dit weekend erbij, en surften nog even naar onze Facebook-vrienden.

 

Bart De Wever (in een ‘nieuwjaarsbrief’ in CittA, stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Over enkele dagen maken we een nieuw begin, vol goede moed en dito voornemens. Mijn goed voornemen is alvast om er te zijn voor Antwerpen en voor alle Antwerpenaren.” Voilà. Zeg nu nog eens dat Bart De Wever een polemiserende figuur is die bijdraagt “tot de verruwing van onze samenleving” (dixit Meyrem Almaci). Als De Wever iets goed zegt, citeren we het ook. Maar na de woorden willen we ook nog wel de daden zien.

 

Liesbeth Homans (in Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te onderstrepen dat ik hem (= Patrick Janssens) geen slechte burgemeester vond. (…) In Antwerpen vond ik Robert Voorhamme een sterke schepen. Hij had er wat mij betreft gerust nog bij mogen zijn, ook al ben ik blij dat we Antwerpen nu eens eindelijk kunnen gaan besturen zonder de socialisten.” Het is dus puur om ideologische redenen dat de socialisten eruit moesten, over de twee belangrijkste socialisten in het vorig stadsbestuur heeft men niets anders dan lof. Is dat wat het beste is voor Antwerpen?

 

Geert Van Cleemput (op Facebook vorige woensdag): “De azijnpisser heeft gelijk.” Geert Van Cleemput is allicht de actiefste N-VA’er op Facebook en geeft in een commentaar Hugo Camps gelijk. Aan dat hij desondanks de cursiefschrijver van De Morgen een azijnpisser noemt, is allicht niet vreemd dat Geert Van Cleemput vooraleer N-VA’er te worden VB’er was. Zoveel jaren later blijft dat zijn sporen nalaten.

 

Peter De Roover (partijloos maar belangrijk als opiniemaker en politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging, in De Standaard, 29 december 2012): “Het Vlaams-nationalisme is een onderbroek, de rest van het ensemble mag je zelf kiezen. Die onderbroek heb je nodig, anders loop je er nogal onnozel bij, maar iedereen mag een ander pakje dragen.” Tot nu toe hebben we elke dag een propere onderbroek aangetrokken zonder aan het Vlaams-nationalisme te denken, maar vanaf morgen is dat anders.

 

Jan Jambon (in Gazet van Antwerpen, 29 december 2012): “Het was een slecht jaar voor de mensen, een goed jaar voor de N-VA.” Voor de mensen was andersom natuurlijk beter geweest.

 

Vanavond is Bart De Wever te gast in het VRT-televisieprogramma De Laatste Week en morgen publiceert Het Laatste Nieuws een interview met Bart De Wever. Het wordt ons echt niet gemakkelijk gemaakt om geëmmer, gehuil en geruzie te vermijden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, homans, van cleemput, de roover, jambon, actie |  Facebook | | |  Print

24-08-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Heb je iets gemist in de vorige De Zondag, het gratis blad dat je bij de bakker vindt? Niet echt? Het was the same stuff as always. Volgens Filip Dewinter heb je wél iets gemist in De Zondag. Een advertentie van het Vlaams Belang (foto) werd geweigerd voor publicatie omdat – dixit Dewinter – “de link tussen allochtonen en geweld te eenzijdig is”. Bij De Zondag hebben ze begrepen dat de analyses en oplossingen van het Vlaams Belang te simplistisch zijn. Én gevaarlijk. Maar wat haalde wél de media?

 

“Misschien in 2014 (zal filmmaker Jan Verheyen opnieuw N-VA stemmen, nvdr.), maar nu niet. Ik begrijp de politiek-strategische opstelling van de N-VA wel. Die partij kan niet anders dan een aantal steden en gemeenten openbreken met de koevoet van de nationale politiek. Alleen ben ik het daarmee niet eens. Ik woon in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp, een traditioneel CD&V-bastion. Ik kan niet anders dan vaststellen dat deze gemeente goed bestuurd wordt. Waarom zou ik dan de bestaande coalitie afstraffen?” Jan Verheyen, die twee jaar geleden opriep N-VA te stemmen, is het deze keer niet eens met de N-VA. (De Zondag, 19 augustus 2012)

 

“Turkse advocate is kandidaat-districtsburgemeester in Antwerpen voor Nv-A” Zuhal Demir, N-VA-lijsttrekster bij de districtsraadsverkiezingen in de oude stad Antwerpen, heeft Turkse roots (wat vooral te merken is aan haar naam), is in het Limburgse Genk geboren (wat je nog een beetje hoort als ze spreekt), en heeft een Vlaamse overtuiging (ze was al lid van de N-VA nog vóór die partij haar eerste groot verkiezingssucces boekte). Toch accentueert Ray de Bouvre (‘Ray van Angeltjes’) graag dat ze een Turkse is. Hij minimaliseert ook het Vlaams zijn van de N-VA door in de partijnaam een kleine v te schrijven. Niet ‘N-VA’, maar ‘N-vA’. We wisten dat overtuigde Vlaams-nationalisten moeite hebben om ‘België’ met een hoofdletter B te schrijven. Zij schrijven ‘belgië’. En nu is het Vlaams zijn van de N-VA ook al geen hoofdletter meer waard. (Angeltjes, 20 augustus 2012)

 

“Het hoofddoel van de Vlaamse beweging in deze periode (1912, nvdr.) was eigen middelbaar onderwijs en een eigen Nederlandstalige universiteit. Lovenswaardig, daar niet van, maar er waren andere prioriteiten denkbaar in een samenleving zonder schoolplicht met een naar West-Europese normen hoge graad van analfabetisme, met werkweken van 60 uur voor schamele lonen in vaak mensonwaardige omstandigheden, met een leger dat tot 1909 bestond uit lotelingen en dat burgerzonen toeliet zich vrij te kopen. De Vlaamse beweging mengde zich slechts hoogst zelden in deze kwesties. Vanuit een (verkeerd begrepen) streven naar respectabiliteit weigerden heel wat flaminganten zich te encanailleren met het ‘rode werkvolk'. Dit heeft de relaties tussen de Vlaamse beweging en het socialisme tot vandaag vergiftigd.” Historicus Maarten van Ginderachter verduidelijkt de rol van de Vlaamse beweging. (De Standaard, 20 augustus 2012)

 

Reeds tien jaar is de hoogste partijpolitiek van het land het gespreksonderwerp in zijn huiselijke kring.” In Laakdal heeft het VB nog maar twee kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar één van de twee is goed geïnformeerd. In een persmededeling laat het Vlaams Belang Laakdal weten dat VB-kandidaat Frank Desmet de partner is van Annicq, “de secretaresse van niemand minder dan Filip Dewinter”. Ten huize Desmet - De Neve heeft men altijd wel een gespreksonderwerp. (Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad, 20 augustus 2012)

 

“Hoe groter de inkomensongelijkheid in een land of regio, hoe meer mentale stoornissen, tienerzwangerschappen, kindersterfte, agressie (zowel in de huiskamer als op straat), criminaliteit, drugs- en medicijngebruik. Hoe meer ongelijkheid, hoe slechter de lichamelijke gezondheid, de onderwijsresultaten, de sociale mobiliteit en het veiligheidsgevoel.” Psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe in Identiteit. Welke politieke partij pakt de inkomensongelijkheid aan? (De Morgen, 22 augustus 2012)

 

“Ik hoop dat Marinower het goed zal vinden met Selahattin Koçak, die de Holocaust nog heeft gerelativeerd, of met voormalig Vlaams Belanger Jacky Smeets.” Een kleine week na AFF/Verzet publiceert ook Gazet van Antwerpen de uithaal van Open VLD’er Claude Marinower naar zijn voormalige partijgenoot, nu N-VA’er, André Gantman. Gantman repliceert maar Selahattin Koçak  – die in Beringen geen plaats meer kreeg op de SP.A-lijst wegens te weinig aanwezig zijn op het schepencollege en in de gemeenteraad, en nu bij de Open VLD is binnengehaald – en Jaak Smeets – gemeenteraadslid in Kinrooi, in 2008 bij het VB opgestapt en nu op een nog niet bekende plaats op de plaatselijke Open VLD-lijst – zijn natuurlijk niet te vergelijken met bijvoorbeeld nieuwbakken N-VA’ers Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder – parlementsleden verkozen op een VB-lijst, medeauteurs van het beruchte zeventigpuntenplan. Waarschijnlijk heeft Gantman de bijbel niet gelezen (Mattheüs 7:3, en Lucas 6:41): "Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?" (Gazet van Antwerpen, 22 augustus 2012)

 

“Toutes les enquêtes montrent qu’en Flandre, la proportion de partisans de l’indépendance n’excède pas 30 %. Nous sommes un parti démocratique, nous n’allons pas aller contre la volonté du peuple.” VB-Europarlementslid Philip Claeys vindt het “raar” dat Jan Jambon als democraat geen Vlaamse onafhankelijkheid wil omdat ‘maar’ 30 % van de bevolking dat wil. Vindt Philip Claeys dan 30 % voldoende om de overige 70 % de Vlaamse onafhankelijkheid op te leggen? Jan Jambon wil wél nog altijd dat het volk bij de gemeenteraadsverkiezingen N-VA stemt om de regering-Di Rupo af te straffen. N-VA stemmen omwille van de bestuurskwaliteiten van de N-VA-kandidaten is blijkbaar moeilijker te verdedigen. (Le Vif/Express, 23 augustus 2012)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, demir, dewinter, marinower, gantman, jambon, claeys |  Facebook | | |  Print

17-04-12

FRANK VANHECKE: KRITIEK OP DEWINTER, MAAR NOG MEER OP…

N-VA-kopstuk Jan Jambon (foto 1) was het voorbije weekend duidelijk: voor de N-VA kan coalitievorming met het VB nergens. Jan Jambon (in De Zondag van 15 april): “Als we dat in één gemeente zouden doen, krijgen we problemen in andere gemeenten. We zullen dus geen akkoorden sluiten met die partij. Vlaams Belang heeft een vijand gemaakt van één bevolkingsgroep, namelijk van iedereen die de islam aanhangt. Wij geloven niet in dat maatschappijbeeld.”

 

“De harde lijn heeft het gehaald bij Vlaams Belang”, vulde Bat De Wever gisteren aan in De Morgen. “De pleitbezorgers van de verzachting werden aan de deur gewerkt. Zo zet het Vlaams Belang zich onder leiding van Dewinter vast in de steriliteit. Jammer voor zijn kiezers. Dewinter doet trouwens niks anders dan de N-VA aanvallen om daarna de afgewezen deerne uit te hangen.  Dat is een hypocriet spelletje. Meer heb ik daar niet over te zeggen.” Bart De Wever heeft gelijk als hij het VB een “hypocriet spelletje” verwijt. Daarover morgen of later deze week trouwens meer op deze blog. Bart De Wever vergist zich als hij denkt dat Frank Vanhecke en anderen die “aan de deur” werden gezet écht zachten zijn (foto 2: Bart De Wever en Frank Vanhecke bij de begrafeinis van Marie-Rose Morel). Vorige week verwierp Frank Vanhecke op zijn blog de kritiek op het illegalenmeldpunt van Filip Dewinter en veroordeelde hij het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies over dat meldpunt.

 

Frank Vanhecke: “Het (= de klikwebsite van Dewinter, nvdr.) is mijn ding niet; dat soort stunten brengen geen aarde aan de dijk en bevestigen enkel het beeld van de partij die het zelf ook onmogelijk maakt om anderen tot overleg en samenwerking te bewegen. Maar kunnen we a.u.b. redelijk blijven? Het hysterische gehuil van politiek correcte commentatoren die er onmiddellijk de jaren '30 en '40 bijhalen is zielig en heel erg dom. Wie de misdaden van totalitaire regimes in oorlogsomstandigheden vergelijkt met het opstarten van een website van een kleinere oppositiepartij waarop mensen hun klachten kwijt kunnen over illegaliteit, is niet goed snik.”

Frank Vanhecke bekritiseert Filip Dewinter, maar dan meer als persoon. Frank Vanhecke: “Wie er zich toe verlaagt met een ordinaire dubbelgangster van Sarah Palin te poseren en dat paginagroot laat afdrukken in het partijblad alsof het over de échte Sarah Palin gaat, is trouwens tot àlles bereid om nog eens in het nieuws te komen.”  Maar nog erger vindt Vanhecke de reactie van de Orde van Vlaamse Balies: “Dat nu zelfs de Orde der Vlaamse Balies zich ‘werkelijk verbolgen’ noemt over de kliksite heeft mij dan weer verbolgen. Bij mijn weten kwam er nog nooit een dergelijk krasse veroordeling van de Orde der Vlaamse Balies over de de facto straffeloosheid die zovele zware criminelen in dit land genieten.”

 

Ieder zijn beroep. Zelfs de BBET-verdachten hebben recht op een advocaat. Ook al worden zij gedwongen soms op een lachwekkende manier hun verdediging te voeren. Maar goed, we hebben het begrepen. Frank Vanhecke komt niet overeen met Filip Dewinter, maar heeft nog meer problemen met kritiek op Filip Dewinter van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding-directeur Jozef De Witte en met gelijkaardige kritiek van de Orde van Vlaamse Balies. Bart De Wever doet er goed aan zich niet te vergissen in ‘pleitbezorgers van de verzachting’ als Frank Vanhecke. Of zit Bart De Wever op dezelfde lijn als Frank Vanhecke: kritiek op Filip Dewinter, maar nog meer kritiek op de critici van Dewinter? Het zou goed zijn als Bart De Wever daar klaarheid over schept.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, vanhecke, de wever, dewinter, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

16-03-11

ALL IN THE FAMILY

Hugo Van Mechelen (betrokken bij fraude, illegale gokactiviteiten, vastgoed voor prostitutie…) en Filip Dewinter zijn niet alleen goede vrienden, zo blijkt in Humo deze week. Van Mechelens vriendin is voormalig VB-gemeenteraadslid in Brasschaat, huidig VB-provincieraadslid en VB-medewerkster in het Vlaams Parlement Christel Colman (foto 1).  Meter van hun dochter Marie is Lutgarde Verboven, de echtgenote van Filip Dewinter. Peter is overigens LDD'er Jurgen Verstrepen. Filip Dewinter bevestigt in Humo dat zijn echtgenote meter is van. Dewinter: “Dat klopt. Dat gebeurt wel vaker in een politieke partij. Ikzelf ben peter van verschillende kinderen.” Het zal je maar overkomen dat Filip Dewinter je peter is.

 

Hugo Van Mechelen schuift bij fund raising dinners telkens het wettelijk toegelaten maximum van 500 euro over tafel voor de VB-partijkas, en de Dewinters en Van Mechelens gingen een paar jaar geleden nog met zijn vieren op cruise in de Caraïben. Om maar te zeggen hoe goed de banden zijn. De cruise werd overigens niet betaald door Van Mechelen noch door Dewinter zelf, maar door een derde die uitnodigde. Nog meer over “die fluïde samenleving die in Antwerpen de Vlaamse Beweging heeft groot gemaakt” lezen we in een portret dat De Standaard gisteren schetste van N-VA-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Jan Jambon (foto 2), “de bad cop van Bart De Wever”, de man voor wie wat op tafel ligt voor de regeringsonderhandelingen nooit genoeg is.

 

Na zijn huwelijk met Mieke Huybrechts – zus van Vlaams parlementslid Pieter Huybrechts, behorend tot de rechts-radicale harde vleugel binnen het VB en ooit nog getrouwd met Greet Dillen, dochter van – verhuisde Jan Jambon van het Limburgse Genk naar het mondaine Brasschaat, bij Antwerpen. Hij meldt zich bij de plaatselijke Volksunie-afdeling  met een aanbevelingsbrief van Johan Sauwens (ooit VU, nu CD&V – bekend van zijn aanwezigheid op een feest van de oud-Oostfronters van het Sint-Maartensfonds). Samen met Luc Sevenhans (toen VU, vervolgens VB, nu N-VA) voert Jan Jambon een oorlogje tegen de linkse Rik Decleir, vader van acteur Jan Decleir, die naast de boekhouding van de plaatselijke VU-afdeling ook de boekhouding doet van het linkse toneelgezelschap de Internationale Nieuwe Scène.

 

Als Hugo Schiltz in 1987 de plaatselijke VU-afdeling wil laten verruimen met de progressieve Brasschatenaar Herman Lauwers, scheurt de Brasschaatse VU-afdeling uiteen. Luc Sevenhans trekt met de VU-ledenlijst naar het VB; Peter De Roover die daar ook actief is zegt de partijpolitiek vaarwel en wordt later de spreekbuis van de zogenaamde Vlaamse Volksbeweging; Jan Jambon geeft dan voorrang aan een zakelijke carrière. De VU vindt hij te links en het VB te xenofoob. Nadat Bart De Wever in 2004 voorzitter wordt van de inmiddels opgerichte N-VA laat Jambon zijn job bij Bank Card Company voor wat ze is, en engageert hij zich voluit voor de N-VA. In 2007 verzeilt hij als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vanop de kartellijst CD&V/N-VA… als opvolger van nepkandidaat en Vlaams minister-president Kris Peeters.

 

Om maar te zeggen wat een kleine wereld het is bij de Vlaams-nationalisten, over alle partijgrenzen heen. En dan hebben we Gerolf Annemans nog niet vernoemd die naar eigen zeggen samen met Jan Jambon “groot en grijs is geworden in de Vlaamse Beweging” en jarenlang VB-gemeenteraadslid was in Brasschaat waar Jan Jambon nog steeds schepen is. Als de RTBF nog eens een reportage wil maken over de top van het Vlaams-nationalisme heeft het met Filip Dewinter - Hugo Van Mechelen - Jan Jambon - Pieter Huybrechts - Johan Sauwens - Luc Sevenhans - Rik Decleir - Herman Lauwers - Peter De Roover - Bart De Wever - Kris Peeters - Gerolf Annemans al twaalf apostelen van het Vlaams-nationalisme in en om Brasschaat bijeen. Eén reportage is voldoende. Het moet geen soap worden zoals met de Pfaffs... ook al uit Brasschaat.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, colman, jambon |  Facebook | | |  Print