18-01-10

OVER FRIVOLE FLODDERAARS GESPROKEN

Even een misverstand rechtzetten: sommigen denken dat wij afgunstig zijn op de vele keren dat Marie-Rose Morel de media haalt. Dat is niet (altijd) zo. Waar we vorige week wél tegen protesteerden is dat Marie-Rose Morel als enige volbloed politica een blog kreeg bij de VRT. We schreven er nog bij dat het voor ons zelfs niet eens ging over een VB’ster die een blog kreeg bij de VRT: “Een CD&V-politica bevoorrechten zou evenzeer de rol van de VRT als neutrale waarnemer in vraag brengen.” Het belette niet dat op de Capricio Italiano-blog vorige week een Morel-fan tweemaal van leer trok tegen het AFF.

Capricio Italiano, waarvan de teksten ook nog eens gepost worden op een Seniorennet-blog, was zeer ingenomen met het feit dat Morel in het VRT-programma Bracke op vrijdag verwacht werd. Een paar fragmenten, er mag al eens gelachen worden: “Deze avond laat, op CANVAS, bijhuis van de Roze Rode Omroep, mag ons aller Roosie bij Nonkel Siegfried op de schoot. (…) Ik denk dat onze vriendjes, de pietjes en de mietjes, de meisjes en de jongens van het AFF, huilend in elkaars armen, de vuisten gebald in machteloze woede, hun beeldbuis deze avond duizendvoudig zullen vervloeken. Hun Roze-Rode wereld staat op het instorten! En er staat al zo machtig veel volk aan den Dop…. Temeer daar er nu een harde katholiek als Kardinaal benoemd wordt, en geen der hunnen, noch een zachtaardig meeloper met wie ze de vloer kunnen aanvegen. Stel U voor! Een Kerkleider die de dingen durft te benoemen, zonder Zijn mening eerst te toetsen aan de Rode Heilsboodschap! Die vent weet niets van de ethiek in het kruis van hun broek! En dan die Morel! Een aartsgevaarlijke feeks in engelengestalte. Natuurlijk zal de Orangist en Beeldbuis-Flamingant die Nonkel Siegfried is, weer de galante Bompa willen uithangen, in plaats van haar, zoals al die andere ster-HOERnalisten, aan de muur van de ware Linxe Vaderlandsliefde te nagelen…. Waar gaat dat naartoe! Waar gaat dat naartoe! (…) Enfin, jullie Rode Burcht wordt weer eens ontheiligd door het reine maagdenbloed van een Blokster! En jullie moeten het toegeven : het IS een harde Tante die onder een lieftallig uiterlijk, een messcherpe tong laat horen en zien. Maar het achterste van die tong….Neen, mannekes, dat is geen spek voor Uw bek! Nog veel bookes eten, en braaf op jullie twee knietjes jullie avondgebedje bidden. Ieder dag. Dan zal ons Heerke misschien ooit ook eens wat in jullie schoentje leggen….”

In een tweede artikel maakte de auteur van de initialen AFF, van Anti-Fascistisch Front, Argeloze Frivole Flodderaars. Als wij dan toch Argeloze Frivole Flodderaars zijn, willen we graag het mooiste en verrassendste uit de Bracke op vrijdag-uitzending presenteren: een filmpje dat Siegfried Bracke had opgediept uit een programma met Bart De Pauw en Rob Vanoudenhoven en Marie-Rose Morel (foto). Veel kijkplezier ermee.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, morel |  Facebook | | |  Print

13-01-10

VRT-BLOG VAN MARIE-ROSE MOREL: WAAR IS DAT VOOR NODIG?

Wat hebben VRT-coryfeeën als Siegfried Bracke, Tim Pauwels en Liesbeth Imbo, auteur Kristien Hemmerechts, professor kerkelijk recht Rik Torfs, radiopresentatrice Heidi Lenaerts en Marie-Rose Morel (foto) gemeen? Ze hebben elk een blog op de VRT-website deredactie.be. Voorbije maandag werd Marie-Rose Morel immers toegevoegd aan het kransje VRT-bloggers. Bij het VB reageert men met gemengde gevoelens. De top zwijgt erover in alle talen, de basis wantrouwt de zaak.

Maandag verscheen op de VRT-website deredactie.be een column van Marie-Rose Morel over De toekomst van het Vlaams Belang… Waarom die drie puntjes achteraan de titel, wordt niet uitgelegd. Kort samengevat komt de column erop neer dat la Morel zegt dat haar partij net als andere partijen problemen kent, maar we niet moeten denken dat het VB haar laatste adem aan het uitblazen is. Morel heeft een paar suggesties om de partij meer zuurstof te geven. 1. Men moet bij het VB vernieuwing toelaten (“Vechten tegen de natuurlijke generatiewissel heeft hetzelfde effect als de Wiener Sangerknaben laten optreden in hun oorspronkelijke bezetting van 1924. Lege zalen.”). 2. Het VB moet meer vrouwelijke kiezers aantrekken (“Sinds 1948 hebben vrouwen in België stemrecht. Men kan ervoor of ertegen zijn, maar tot men een wetsvoorstel indient om het vrouwenstemrecht af te schaffen, moet een politieke partij er rekening mee houden dat meer dan de helft van de kiezers vrouwen zijn.”). 3. Er moet meer inspraak komen bij het VB (“De partij is veel meer geworden dan de integriteit van Karel Dillen. Een heuse KMO met veel personeel, veel verschillende meningen, veel clans, veel centen en veel tegenstrijdige belangen. Misschien is dit de tijd om het ‘gesundes Volksempfinden’ in te schakelen en interne partijdemocratie toe te laten.”). Marie-Rose Morel besluit met de vaststelling dat bij de Open VLD “een echte voorzittersverkiezing” mogelijk was die deze partij opnieuw op de kaart zette, en dit zonder een nacht van lange messen achteraf. “Is ook mijn partijtop klaar voor deze democratische quantumsprong?”

Maakt ook de VRT een “democratische quantumsprong” door bij haar bloggers ook Marie-Rose Morel op te nemen? Een opmerkelijke daad voor een openbare omroep die amper zes jaar geleden nog met de nota De VRT en de democratische samenleving haar medewerkers aanspoorde tot reserves en waakzaamheid voor het zomaar aan het woord laten van VB’ers. Opmerkelijk ook omdat Marie-Rose Morel de enige van de VRT-bloggers is die partijpolitiek actief is. Marie-Rose Morel schrijft haar column als “eenvoudig en trouw partijlid”. Eenvoudig is ze wel niet, een trouw partijlid wel – al was het maar omdat andere partijen (N-VA, LDD…) niet (meer) van haar willen weten. Geen van de andere VRT-bloggers manifesteert zich als partijlid. Met de VRT-bloggers Jan Van Duppen en Lucas Catherine komen we er het dichtst bij in de buurt. Jan Van Duppen is voormalig SP.A-volksvertegenwoordiger uit de Kempen. Maar hij is intussen niet alleen ex-volksvertegenwoordiger, hij is intussen ook ex-SP.A’er. En auteur Lucas Catherine tekende vorig jaar nog een steunoproep voor de PvdA+, maar het is toch niet daarmee dat Lucas Catherine zijn (inter)nationale bekendheid vergaarde. Laat staan dat hij zijn VRT-blog zou gebruiken voor afrekeningen binnen de PvdA. Met Marie-Rose Morel is dat anders. Hoe graag we ook de mening van Marie-Rose Morel lezen – het is vaak knap geschreven en hoe meer ze haar mond roert, hoe meer ze het VB in twee kampen splijt – maar dit kan toch niet. Is het de taak van de openbare omroep om politici een vrij forum te geven, en erger nog: één partij te bevoordelen? We denken het niet. Het hoeft zelfs niet eens van het vermaledijde VB te zijn, een CD&V-politica bevoorrechten zou evenzeer de rol van de VRT als neutrale waarnemer in vraag brengen. Marie-Rose Morel heeft een eigen, druk bezochte, blog. Volstaat dat niet?

Bij het VB reageert men met gemengde gevoelens. De partij heeft nog maar pas een klacht neergelegd tegen de VRT omdat in een uitzending van Villa Politica over het Europees parlement het VB niet aan bod kwam; nu de VRT Marie-Rose Morel een Vrije Tribune geeft, wordt het niet eens vermeld op de website van het VB. Als Bruno Valkeniers of Filip Dewinter een Vrije Tribune in De Standaard krijgen, is dat wel anders. Dan wordt wel een aanleiding gevonden om er naar te refereren. Houdt de VB-top zoveel als mogelijk de kiezen op elkaar over de VRT-blog voor Marie-Rose Morel, bij de VB-basis maakt de blog de tongen los. Sommigen zien er een manoeuvre in van de VRT: “Als vandaag een VB’er aan het woord gelaten wordt op de opinieblogs, is dit met een duidelijk partijpolitiek oogmerk. De VRT ziet in Marie-Rose Rebel de figuur die de partij verder kan verdelen en daarom ligt de rode loper uit.” Anderen drukken het minder diplomatisch uit: “Als de VRT het VB uitnodigt, is er stront aan de knikker.” Een derde eist maatregelen: “Het is aan het VB om haar (Marie-Rose Morel, nvdr.) op haar plaats te zetten. Dat mens werkt al lang op mijn zenuwen. Van mij zou haar C4 klaar liggen. Zij doet niks anders dan het imago van het VB schaden.” Een vierde vindt het daarentegen geweldig: “Al eens nagedacht over wie nu wie in de maling neemt: ons aller Roosie de BRT, of de BRT ons aller Roosie. Al moet ik toegeven dat het gevaarlijk kersen eten is met hoge heren. Wat dat betreft: ik denk dat ze bij de BRT nog niet aan de nieuwe patatjes zijn. Ze zijn daar misschien aan leuke speel-poppemiekes gewend, maar niet aan een overtuigde rechtlijnige harde tante als Marie-Rose. Straks laat ze die windbuilen alle hoeken van elke kamer van hun eigen heiligdom zien!”

Filip Dewinter werd door een journalist naar zijn mening gevraagd over de rechtstreekse voorzittersverkiezingen die Morel in haar VRT-blog lijkt voor te staan, al heeft ze dat toch niet letterlijk gezegd. Volgens Dewinter “werkt het systeem waarbij de voorzitter gekozen wordt door de honderden kaderleden perfect en moet dat niet aangepast worden.” Dewinter overdrijft weer eens. Het is de VB-partijraad die de voorzitter aanduidt, en die telt geen “honderden” kaderleden maar “zo’n 110”.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media, morel |  Facebook | | |  Print

30-12-09

VROUW VAN HET JAAR. MARIE-ROSE MOREL: “IK STA VOOR ALLES OPEN”

Toen wij hier vorige week een artikel aankondigden De vrouw van het jaar: Marie-Rose Morel, Marijke Dillen of Karin Wolters? werd prompt een Facebook-groep Wij verkiezen Karin Wolters als AFF-’Vrouw van het jaar’! opgericht.  Voor alle duidelijkheid: het Anti-Fascistisch Front (AFF) is niet de initiatiefnemer van deze Facebook-groep. Integendeel. Karin Wolters (foto 1) begeeft zich in de driehoek tussen Blood and Honour in Vlaanderen en Nederland, autonome rechtsradicalen zoals de Autonome Kameraden en de Bockenreyders, en de rechterzijde bij het VB. Treffend geïllustreerd in een foto die in Humo verscheen, met naast Karin Wolters Arnoud Kuipers, Sandy Neel en Jarno Roppe. De Facebook-groep voor Karin Wolters verzamelde 70 fans. Naast de al genoemde Arnoud Kuipers en Jarno Roppe onder meer VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts, Yorick Van de Weyer en Sacha Vliegen (VVB/Voorpost).

Maar er is weinig discussie: dé vrouw van het jaar – toch in het gebied dat wij bestrijken: extreemrechts tot neonazi’s – is Marie-Rose Morel (foto 2). Geen vrouw die in een politieke partij zoveel te weeg bracht dan Marie-Rose Morel, en dat zelfs zonder een noemenswaardig politiek mandaat. We willen niet geringschattend doen over de functie van gemeenteraadslid in Schoten, maar het is niet daarmee dat Marie-Rose Morel gisteren op de tiende plaats terecht kwam in de Top-100 Belgen van 2009 van Het Laatste Nieuws. In ’t Pallieterke werd al op 9 december het belang van Marie-Rose Morel onderstreept: “Het zou goed zijn als eindelijk eens tot de eigen kringen én de buitenwereld doordringt dat Marie-Rose Morel niet naar het Vlaams Belang is gekomen om de tweede viool te spelen. Als ze haar zin niet krijgt, dan gaan de poppen aan het dansen en begint de variété. Filip Dewinter is destijds genoeg gewaarschuwd dat hij een gevaarlijk projectiel binnenhaalde en het zal bijzonder moeilijk zijn dat nog te ontmijnen nu Morel kan bogen op haar sterke resultaat bij de Europese verkiezingen. Bovendien kan ze alleen via het Belang nog op het voorplan proberen te blijven van de politiek, want geen enkele andere partij wil zo’n destructief element in zijn rangen opnemen, sollicitaties overbodig. Met Morel gegarandeerd rel, en vroeg of laat zal de partijtop daar conclusies uit moeten trekken. Intussen staan N-VA en LDD aan de zijkant te lachen en zijn blij dat zij niet (langer) met Mata Hari zitten opgescheept.”

In Het Laatste Nieuws nam Marie-Rose Morel gisteren een afwachtende houding aan. Marie-Rose Morel: “Ze hebben nu anderhalf jaar tijd om te bewijzen dat hun keuze voor een kleine groep en een harde lijn de juiste is. Intussen verander ik niet van ploeg en ga ik me niet verzetten. Zoniet zak ik nog dieper in het drijfzand. Ik zou foert kunnen zeggen, maar daarvoor zie ik de basis nog te graag.” Morel zegt veel plezier te beleven aan haar mandaat als gemeenteraadslid in Schoten, en herhaalt wat ze eerder in de Nederlandse krant Trouw zei: dat ze een denktank uit de grond aan het stampen is. Maar verder gaat Marie-Rose Morel ook op liefdespad. Marie-Rose Morel: “Er is veel interesse en binnenkort wil ik daar werk van maken. In 2010 ga ik opnieuw op de lappen. Ik sta open voor alles, maar ben niet op zoek.”  In Trouw onthulde Marie-Rose Morel overigens ook hoe ze de VB-boodschap anders zou verpakken. Ze heeft al eindeloos gezegd dat ze een andere stijl wil, maar hoe dan wel? Marie-Rose Morel (in Trouw, 8 december 2009): “Je moet op tijd vernieuwen om de mensen te blijven boeien en in je communicatie meegaan met de tijd. Mijn boodschap zou even hard zijn (dat blijkt ook elders in het interview, als ze pleit voor “een hard uitzettingsbeleid, desnoods manu militari”, red.), maar ik zou die (boodschap) niet brengen in slogans. Wel in een power-pointpresentatie, met alle cijfers over de migratie.” Met een power-pointpresentatie! 

In elk geval is er geen VB’er die het in de Top-100 van Het Laatste Nieuws beter doet dan Marie-Rose Morel op de 10de plaats. Filip Dewinter strandt op de 35ste plaats, vorig jaar was hij nog 31ste.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

21-12-09

DE MANNEN EN VROUWEN VAN HET DECENNIUM

De Standaard Magazine publiceerde het voorbije weekend een top-25 van vrouwen en een top-25 van mannen die “de geweldigste bekende(re) Vlaming” waren van de voorbije eerste tien jaren van de eenentwintigste eeuw. Bij de mannen kwam Tom Lanoye het meest in aanmerking voor de selectiecriteria, zijnde: mannen die vrouwen doen zuchten van die-heeft-het, mannen die eerder impact hebben dan macht, die al iets van het leven hebben gezien en dat uistralen, een respectabel IQ maar even hoge emotionele intelligentie hebben, mannen die vrouwen kunnen doen glimlachen maar ook doen stotteren, een zweem hebben van sexappeal maar toch ver blijven van een opgefokte Chippendale. “Mannen, kortom, met wie je als vrouw zonder op je horloge te kijken gerust een uur wilt achterblijven in een vastgelopen lift.” Een terechte keuze, maar het is natuurlijk ook maar wie je jury is en wat je selectiecriteria zijn.

Belangrijker lijkt ons wat de voornaamste gebeurtenis is geweest het voorbije decenium, en hoe daar mannen en vrouwen in voorkomen, en dan zijn we het deels eens met Joël De Ceulaer die in een Extra Knack (foto 1) over Een decenium tussen angst en hoop het heeft over hoe het debat over de multiculturele samenleving de voorbije jaren ontspoord en verhard is “dat Dewinter geen uitzondering meer vormt, geen extreme stem meer is, geen afwijkende mening meer heeft.” “Grote groepen mensen hangen ons ideeëngoed aan en kopiëren onze taal, vaak zelfs zonder het te beseffen”, zegt Dewinter (foto 2) zelf. En Joël De Ceulaer – nochtans tot in elk van zijn vezels tegenstander van Dewinter – moet Dewinter gelijk geven. Joël De Ceulaer: “De belangrijkste deuntjes uit zijn jukebox zijn er bij gratie van eindeloze herhaling, ook bij vele van zijn tegenstanders onuitwisbaar ingesijpeld.” En De Ceulaer heeft er voorbeelden van bij de vleet: VRT-journalist Lieven Verstraete die in Terzake een moslima met een hoofddoek interviewde in termen van “in onze samenleving”; publicist Benno Barnard die Dewinters boek Inch’ Allah? goedpraat; Jean-Marie Dedecker die over een heel boek de stelling Waar is de poen van uw pensioen? In de pocket van Mohammed uitsmeert, en journalisten die een moord zouden begaan om Dedecker toch maar als eerste te kunnen interviewen; politoloog Bart Maddens die de VB-stelling overneemt dat men met het cordon sanitaire het separatisme wil bestrijden; links dat “de juiste problemen” zou “ontkend” hebben, maar wat dan met de flinkse SP-voorzitter Louis Tobback of nog De Morgen-comentaarschrijver Yves Desmet die het woord ‘kutmarokkaantjes’ in Vlaanderen introduceerde…

Joël De Ceulaer verwijt De Morgen de Arabische Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah op dezelfde voet te plaatsen als de extremisten van het Vlaams Blok/Belang, terwijl de AEL “de volstrekt legitieme vertolker van een sociaaleconomisch emancipatiestreven” was. “Zeer assertief, jazeker, mùaar assertiviteit is tot nader order niet strafbaar.” Ook vrijzinnigen als Wim Van Rooy, auteur van De malaise van de multiculturaliteit, slaan ernaast als zij van leer trekken dat we “niet aan de imam mogen geven wat wij van de bisschop hebben afgepakt.” Het is een debat “grotendeels bezijden de kwestie.” Wat we “vooral moeten proberen (is) (…) de discriminerende grendels in onze scholen en op onze arbeidsmarkt weg te werken.” Er wordt volop gepraat over quota vrouwen, bijvoorbeeld in raden van bestuur. Quota voor allochtonen blijft echter een groot taboe. Joël De Ceuleer: “Is er iemand die durft beweren dat vrouwen vandaag harder gediscrimineerd worden dan mensen die behoren tot etnisch-culturele minderheden?” Men hoeft het niet met alles eens te zijn wat Joël De Ceuleer schrijft, maar men kan toch ook niet ontkennen dat er een groot deel waarheid inzit. Alleen vinden wij dat Dewinter het toch nog altijd een beetje erger voorstelt dan de andere geciteerden. Het VB ziet het natuurlijk nog anders. Op haar website noemde ze het artikel “één brok blinde frustratie” (cursivering door ons), wat nog eens versterkt werd met een cartoon van huiscartoonist Fré over datzelfde thema/zinnetje.

Onnodig te zeggen dat Filip Dewinter niet in het lijstje mannen van De Standaard Magazine voorkomt, maar dat ligt – zoals je weet – natuurlijk enkel aan de criteria die de jury hanteerde. Bij de vrouwen haalde Marie-Rose Morel de eindlijst evenmin. Nochtans zette zij ook een sterke prestatie neer: “Zij speelde klaar waar niemand anders in geslaagd is: het Vlaams Belang ten gronde richten.” Maar ze is blond en het blondgehalte van de lijst moest, zo had de jury vooraf beslist, strikt beperkt blijven. En zo vindt men altijd weer wat om de VB’ers uit te sluiten. Vandaag op de VB-website een woedend stuk over het uitsluiten van Marie-Rose Morel? Of toch maar niet?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media, morel |  Facebook | | |  Print

14-12-09

SEVENHANS NAAR N-VA

 Luc Sevenhans (55)het kamerlid dat begin dit jaar uit het Vlaams Belang stapte na een reeks van conflicten met de partijleiding, heeft zich vrijdag aangesloten bij de N-VA.Hiermee dikt de groep ex-VB'ers bij de N-VA verder aan. En blijft de leegloop bij het VB aanhouden. Alweer een kopzorg erbij voor Voorzitter Valkeniers.

Brasschatenaar Sevenhans zetelde sinds maart als onafhankelijke in de federale kamer. Het ontslag toen kwam niet echt als een grote verrassing. Sevenhans had al een tijdje 'last' met de partijtop. Het partijstandpunt wat betreft Kongo gaf de doorslag voor de VB-defensiespecialist. Voorzitter Valkeniers vroeg daarop, vergeefs, de teruggave van de kamerzetel die Sevenhans bezette als opvolger van Philip Dewinter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever toonde zich afgelopen weekend alvast bijzonder blij met de transfer van Sevenhans; "Luc stond bij het Vlaams Belang al langer bekend als iemand die qua ideologisch profiel eigenlijk meer bij de N-VA thuishoort", zo luidde het. Er werd geen enkele voorwaarde gesteld voor de overstap verklaarde De Wever
.

Luc Sevenhans is een backbencher in de ware zin van het woord. Lid van het Vlaams Blok sinds 1988 zetelde hij ononderbroken voor
 de extreem-rechtse partij in de kamer vanaf november 1997. Hij verwierf  nauwelijks enige bekendheid buiten het VB. Zijn beperkt 'tafelspringergehalte' verklaart veel. Hij werkte als markeerder in de Antwerpse haven voor zijn politieke carrière een fulltime bezigheid werdDe Antwerpse haven en landsverdediging werden de thema's waarop hij zich probeerde te profileren. Een beetje grijze muis maar tegelijk één van de weinigen in de VB-fractie die het aureool 'werker' kon claimen.

Sevenhans leek eerder op het jaar nog te willen kiezen voor de CD&V maar sloot zich dus uiteindelijk aan bij De Wever. De aangekondigde bocht van de CD&V in het debat over de splitsing van de kieskring BHV dreef hem richting N-VA. Begin dit jaar klonk het nog dat: "de CD&V moediger was dan de N-VA", en: "de N-VA heeft niemand een dienst bewezen door het kartel op te blazen, terwijl de CD&V zegt dat het in deze economische crisis onverantwoord is om de splitsing van BHV door te drukken, hoewel de partij beseft dat dit stemmen zal kosten". 
Over die forse uitlatingen werd uiteraard niets meer gezegd toen de N-VA lidkaart werd overhandigd.

"Compromisloos tot in het absurde"

Sevenhans greep de media-aandacht rond zijn overstap aan om wat tekst en uitleg te geven bij de huidige malaise in het VB. In een interview met de GVA verklaart hij: "Niet Dewinter, maar Annemans is de ijzeren hand." De kersverse N-VA'er verwijt vooral Gerolf Annemans de hopeloos geïsoleerde positie van het VB in het politieke landschap. Sevenhans: "In 2004, toen het Vlaams Blok veranderde in het Vlaams Belang, deed zich een uitstekende kans voor om de partij te vernieuwen. Maar Annemans vond dat we vuil genoeg moesten blijven." Ook de strategie en de 10 breekpunten waarmee Annemans in 2004 aanbelde bij toenmalig formateur Leterme (voor een evt. regeringsdeelname) vonden in Sevenhans' ogen geen genade.

Morel joins the club

Voorzitter Valkeniers kon - ondanks alle kommer & kwel die hem zowat voltijds omsingelt - nog eens 'scoren' dit weekend. De partijraad, het zgn. 'hoogste partijorgaan' onder kundige leiding van Filip De Man, heeft zaterdag immers Marie-Rose Morel als lid gecoöpteerd. Omdat Morel's kandidatuur eerder aanleiding gaf tot (bijzonder) hevig intern geruzie de uitkomst van deze operatie eerder onzeker. Alvast één ex-N-VA'er die het VB aan boord kan houden. Champagne!

14:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, n-va, vb, annemans, valkeniers, de wever, morel, sevenhans |  Facebook | | |  Print

01-12-09

DE HUMOR VAN DEWINTER, HET COMMENTAAR VAN VAN GAEVER

Filip Dewinter is zich weer eens van geen kwaad bewust. Hij is niet van plan zijn stijl aan te passen en ontkent dat hij zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan “nodeloze provocaties”. Over het ontslag van Frank Vanhecke uit het partijbureau zei Dewinter in het VRT-radioprogramma De Ochtend dat de pers “van een muis een olifant maakt”. In Gazet van Antwerpen was zijn commentaar: “Goed, de lucht is nu gezuiverd, we kunnen verder.” (sic).

Humor is niet besteed aan Dewinter, of het is ranzige humor. Slechts eenmaal is Dewinter écht grappig. Dewinter (in Gazet van Antwerpen): “Zeventig procent van de leden heeft het nieuwe bestuur goedgekeurd, ik wou dat ik tijdens mijn studies altijd zo’n score had gehaald.” Voor het overige was het gisteren stil bij de VB-kopstukken. Zij alleen mogen nog spreken, maar zij gaven gisteren forfait. “Nog nooit gebeurd, Vlaams Belang’ers die niet naar een televisiestudio willen komen”, zei Phara De Aguirre gisteren bij de aankondiging van de uitzending van Phara later op de avond. Enkel partijwoordvoerder Joris Van Hauthem wilde langs komen. Tijdens de uitzending dreunde Van Hauthem braafjes het lesje op dat hij van Dewinter had meegekregen: we draaien de bladzijde om, we gaan nu opnieuw vooruit. Eerder op de dag had Van Hauthem aan de pers medegedeeld dat de eerste vergadering van het nieuwe partijbestuur “redelijk sereen” was verlopen. De vraag is natuurlijk wat de norm is, maar “redelijk sereen” laat toch vermoeden dat het nog niet allemaal koek en ei is in het VB-partijbestuur. En dat terwijl Filip Dewinter zich in het VB-partijbestuur heeft kunnen versterken met Marijke Dillen als ondervoorzitster en Filip De Man als voorzitter van de VB-partijraad, en Gerolf Annemans zich gesterkt voelt door de promotie van Guy D’haeseleer tot nationaal secretaris, een nieuwe functie bij het VB. En nieuwkomer Barbara Pas, die Dewinter-boy Hans Verreyt in het partijbureau als voorzit(s)ter van de Vlaams Belang Jongeren opvolgt. Barbara Pas die  haar eerste job bij het VB (als partijmedewerkster voor de VB-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers) te danken heeft aan Gerolf Annemans, en nu in diezelfde Kamer van Volksvertegenwoordigers onder de hoede van fractieleider Gerolf Annemans zetelt.

Op de vele websites en blogs van VB’ers bleef het gisteren en het voorbije weekend stil over de strapatsen bij het VB. Uitzondering op de regel was Freddy Van Gaever, bon-vivant, financier van het eerste uur van het VB en gecoöpteerd senator. Freddy Van Gaever op zijn website: “Lezers van deze ‘site’ weten goed dat ik hier zeer zelden iets schrijf over wat er in onze partij gebeurt. Daarvoor zijn er talrijke andere mandatarissen die dit regelmatig doen en die bovendien nog betere informatie hebben als ik. Toch wil ik even terugkomen op de partijraad van gisteren waarvan ik één van het honderdtal aanwezigen was.” Freddy Van Gaever is met name boos over de berichtgeving in Het Nieuwsblad op Zondag. Het gaat opnieuw over die 70 %. “In de studentenwereld staat 70 % voor ‘onderscheiding’ en daarvoor willen er véél tekenen. Ik weet nog zeer goed hoe fier ik was toen ik bijna een halve eeuw geleden tijdens een ‘tweede zit’ (ik had aan de eerste niet deelgenomen) (…) met ‘onderscheiding’ mijn eerste licenciaatsdiploma behaalde.” Freddy Van Gaever is verbolgen over Het Nieuwsblad op Zondag dat schreef dat Bruno Valkeniers “amper 70 % van de stemmen” kreeg, “ongebruikelijk voor een partij die doorgaans met 95 à 99 % van de stemmen de besluiten van de top goedkeurt”. Freddy Van Gaever: “Dit noem ik nu riooljournalistiek. Hoe durven ze toch. (…) U bent het schitterend bewijs dat er een steeds grotere noodzaak bestaat in Vlaanderen voor een werkelijk ‘onafhankelijke’ krant.” Helaas voor Van Gaever ging zijn droom voor een onafhankelijke Vlaamse krant in rook op. De man die het zakelijk op poten moest zetten, was… Bruno Valkeniers. “Ik doe niet meer mee. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd”, was Valkeniers’ reactie toen hem een half jaar later de stand van zaken werd gevraagd.

Freddy Van Gaever verhaalt verder over hoe hij Filip Dewinter hielp bij het “binnenhalen” van Marie-Rose Morel, “deze talentvolle jonge politica. Ik zie me daar in de ‘reuze living’ van Morels ouders nog zitten”. “Ze blijft een van onze talentvolste dames en we kunnen dergelijk materiaal (sic) zeer goed gebruiken in de toekomst om ons gebouw terug te verstevigen.” Freddy Van Gaever besluit in zijn krakkemikkig Nederlands met: “Het belangrijkste feit is echter dat Bruno Valkeniers nu en gesteund door een ruime meerderheid terug kan gaan bouwen aan een nieuw elan van onze partij. Dat kan maar lukken als talenten zoals er zovelen zijn bij het Vlaams Belang alle neuzen in dezelfde richting zetten en het eigenbelang wat vergeten. Als men gaat lopen kan men nooit een strijd winnen. Diegenen die dat doen worden gewoonlijk snel vergeten of erger nog ‘soms ingehaald’ hetgeen dan meestal nog erger is. Men zegge het voort.” De Vanheckes en Van Overmeires moeten zich niet te ver verstoppen, of ze worden helemaal vergeten of voorbijgestoken. (Foto: Filip Dewinter en Freddy Van Gaever de voorbije zomer samen in Zuid-Afrika.)

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, van gaever, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

27-11-09

HET VB BLIJFT HET VB. EN DEWINTER BLIJFT DE GROTE BAAS

Van Terzake maandagavond, over De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag, tot De Morgen gisteren: de media hebben de voorbije dagen uit de visietekst van Bruno Valkeniers volop zinnetjes gelicht die als kritiek op Filip Dewinter geïnterpreteerd kunnen worden. Zinnetjes die intussen, in de versie die morgen aan de VB-partijraad  wordt voorgelegd, verwijderd zijn. Wat bij Valkeniers’ dromen over de vorm onderbelicht werd, is dat het VB in diezelfde tekst naar inhoud het VB blijft als altijd tevoren.

Het werkstuk van Bruno Valkeniers draagt als titel Een radicale, republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Op blz. 3 tot en met 6 van de nota worden de begrippen radicalisme, republikeins en volkspartij verduidelijkt. Radicalisme: “Het VB is en blijft de likeur, de straffe versie van ideeën die ook in een meer verdunde vorm in andere partijen bestaan. (…) Het woord ‘gematigdheid’ past niet bij een partij als het VB.” “Namaak zal er altijd zijn, we moeten dat intelligent en met de nodige dosis humor relativeren en recupereren”, is een nieuwe benadering. Maar het radicalisme wil Valkeniers niet matigen. Onder ‘republikeins’ wordt in de nota verstaan dat men ook denkt aan de inrichting van de samenleving eens Vlaanderen onafhankelijk is. “Het motto ‘love it or leave it’ bepaalt de houding tegenover de migranten”, schrijft Valkeniers. Het is de Ronald Reagan-versie van de VB-kreet Aanpassen of opkrassen, en werd voor het eerst op een VB-meeting gebruikt door… Filip Dewinter. In het paragraafje over het VB als volkspartij lezen we: “De permanente uitdaging voor het Vlaams Belang blijft dus: luidop blijven zeggen wat de Vlaming (stilletjes) denkt.” Zou Filip Dewinter het anders zeggen? Overigens is het inderdaad maar een paragraafje. In de nota-Valkeniers zijn 31 lijnen gewijd aan het ‘radicalisme’, 40 lijnen aan het ‘republikeins’ zijn, en maar 11 lijnen aan het ‘volkspartij’ willen zijn.

Het zinnetje in de nota-Valkeniers van maandagmorgen dat radicaal zijn niet betekent dat men vervalt in nodeloos provoceren of in schuttingstaal is gesneuveld in de uiteindelijke tekst, vertelde Dewinter ’s anderendaags al. In de titel van de nota is dan weer één woord toegevoegd: Een radicale, nationalistische en republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Het wervende Eigen Volk Eerst-principe mocht niet ontbreken in de titel. En voor het overige blijft Dewinter, zoals wij hem vaak hebben genoemd, De Grote Baas. Marie-Rose Morel, nochtans één van de taaiste politica’s, gooit de handdoek in de ring. Ze is niet langer kandidaat ondervoorzitter omdat Dewinter (foto 1: nog lief in de ogen van Morel kijkend) aan dat ondervoorzittersschap koppelde dat Morel geen media-optredens mocht doen in de functie van ondervoorzitter, en zelfs van die titel geen gebruik zou mogen maken binnen de partijstructuren. Bruno Valkeniers zegt Morels beslissing te betreuren. “Maar we moeten verder”, voegt hij er snel aan toe. Dewinter zou het niet anders zeggen. Frank Vanhecke haalt zwaar uit naar Dewinter en Valkeniers, maar denkt niet dat er nog iets zal veranderen. “U moet onze leden een beetje kennen. Dat zijn mensen die door het vuur gaan voor hun partij. De vorige keer zijn ze zo geschrokken van de stemming dat ze nu bereid zijn om zowat alles te stemmen om toch maar de partij te redden”, zegt ex-voorzitter Frank Vanhecke aan De Werktitel.

Frank Vanhecke ontkent dat er brokken zijn tussen Marie-Rose Morel en het Vlaams Belang. Frank Vanhecke: “Er zijn brokken tussen Marie-Rose Morel en de Antwerpse gemeenteraadsfractie. Dat is iets helemaal anders. Ik heb als ere-voorzitter de eer en het genoegen om nog regelmatig te spreken voor afdelingen over het hele land en daar hoor ik geen onvertogen woord. Antwerpen mag zich dan misschien wel het Mekka van de wereld wanen, de rest van Vlaanderen is een stuk groter.” Gewoonlijk spreekt men over Antwerpen dat zich het centrum van de wereld waant, voor Frank Vanhecke is het nog een graad erger: Antwerpen dat zich het Mekka van de wereld waant.

  • Vanavond in Comedy Special (Canvas, 21.25 uur): Han Solo, de eerste extreemrechtse stand-upcomedian van Vlaanderen. Han Coucke die een doorgewinterde racist parodieert. Hij deed dat zo overtuigend dat zelfs de echte Dewinter kwam kijken en genoot van de voorstelling (foto 2). Han Coucke, die uit Mong Rosseels theatergezelschap De Vieze Gasten komt, hield lang vol dat hij intussen écht denkt als Dewinter. Maar in Focus Knack noemt hij deze week de Telefacts-reportage over Dewinter bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 – “We hangen eraan, we hebben het gehad” – als één van de beste tv-momenten. Voor de volledige Telefacts-reportage: deel 1, deel 2.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

25-10-09

VRAAGJE

Du jamais vu. De VB-partijraad gisteren die het voorstel van de VB-voorzitter voor invulling van het nieuwe, afgeslankt, partijbestuur wegstemt. Slechts 47 partijraadsleden gingen akkoord met de nieuwe samenstelling, met naast huidig ondervoorzitter Marijke Dillen ook Marie-Rose Morel als ondervoorzitter. 49 partijraadsleden stemden tegen, en 6 onthielden zich. Volgende maand mag Bruno Valkeniers terugkomen met een nieuw voorstel én een strategie voor de komende maanden en jaren voorleggen.

Vrijdag schreef Het Nieuwsblad nog: “Het partijbestuur van het Vlaams Belang heeft zich achter Morel geschaard als ondervoorzitter van de partij, naast Marijke Dillen. Die bloempotfunctie heeft een eerder ceremonieel karakter. Een ondervoorzitter bij het Vlaams Belang heeft weinig in de pap te brokken, tenzij de voorzitter plots dood zou vallen. Maar Bruno Valkeniers voelt zich volgens de jongste berichten nog altijd kerngezond.” Vraagje: stel dat Bruno Valkeniers toch plots zou doodvallen – wat we hem niet toewensen – wie wordt dan de primus inter pares? Barst dan, met respectievelijk Marijke Dillen en Marie-Rose Morel als ondervoorzitsters, niet weer een strijd los tussen de clans Dewinter-Annemans en Valkeniers-Vanhecke?

Na de VB-partijraad werd ook nog vernomen dat de Vlaams Belang Jongeren, sinds hun congres en fuif op 11 oktober in Mechelen onder leiding van Barbara Pas en niet langer Hans Verreyt, zich niet meer alleen richt op de jongere VB-partijleden, maar ook op zoek gaat naar leden buiten de partij. Animo, de jongerenorganisatie van de SP.A, achterna! Daarnaast komt er een Seniorenforum om te antwoorden op de vergrijzing van de samenleving. Echt nieuw is zo’n Seniorenforum echter niet: in Antwerpen is dat al tien jaar ‘actief’ aan de rand van het VB, opgericht door onder andere huidig VB-gemeenteraadslid Georges Ver Eecke. En ook bij het VB-Gent kennen ze zo’n mantelorganisatie al. Voorts komt er meer aandacht voor de coaching, vorming en begeleiding van alle mandatarissen, ook op lokaal niveau. Dit is zeker nodig, maar welke rol vervulde dan de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) in het verleden? Nie goe bezig geweest? Verder wordt ook nog een nationaal secretaris aangesteld die zich moet bezig houden met de uitbouw van VB-afdelingen, -regio's en -provincies met het oog op de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in 2012. Op die lokale werking zijn na de parlementsverkiezingen in juni dit jaar overigens al nieuwe mensen ingezet. De samenvoeging van de VB-studiedienst (onder leiding van Gerolf Annemans) en de VB-dienst organisatie (onder leiding van Filip Dewinter), samenvoeging tot een VB-kenniscentrum (onder leiding van Bruno Valkeniers) moet “verder onderzocht worden”.

Er is vanzelfsprekend geen gelijkenis tussen Marijke Dillen, Marie-Rose Morel of Barbara Pas met het hoofdpersonage uit het Jommeke-album hierboven. Het is enkel een illustratie naar aanleiding van een leiderschapsitem.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, morel, pas |  Facebook | | |  Print

11-10-09

HET GOEDE EN HET HEEL GOEDE NIEUWS

Kleine kop op de voorpagina van De Standaard dit weekend: De najaarspeiling: (…) Vlaams Belang zakt verder weg. (…). Grote opmaak op de voorpagina van Het Laatste Nieuws dit weekend: Marie-Rose Morel. Helemaal herboren.

Eerst het goede nieuws. Er komt geen einde aan de teloorgang van het Vlaams Belang. In vergelijking met de Vlaamse verkiezingen zakt Vlaams Belang in de peiling van De Standaard/VRT nog 2,6 procent, tot een dieptepunt van 12,8 procent. De daling is significant, ze valt buiten de foutenmarge. Het VB verschrompelt daarmee tot het vijfde partijtje in Vlaanderen, terwijl het VB bij de verkiezingen op 7 juni nog de op een na de grootste partij was. “Sinds de verkiezingen heeft Vlaams Belang op geen enkel moment het politieke veld kunnen bezetten. Zelfs de discussie over het hoofddoekenverbod heeft de partij niet kunnen ombuigen in winst”, schrijft De Standaard. VB-voorzitter Bruno “Ik laat me niet opjagen” Valkeniers verwijst naar de peiling vorige maand van La Libre Belgique die het VB 16,5 procent gaf, maar hij steekt zijn hand niet in het vuur dat die peiling wél juist zit. Bruno Valkeniers (foto 1): “Ik hou maar rekening met één peiling en dat is die van juni. De slechte verkiezingsuitslag was een signaal. De partij is zich nu volop aan het bezinnen over interne hervormingen. Ik heb geen peiling nodig om te beseffen dat die hervormingen noodzakelijk zijn. (…) De evaluatie van de verkiezingsuitslag is intern bezig. Tegen eind dit jaar zullen we de conclusies trekken. Maar het spreekt vanzelf dat over alles wordt gepraat: de organisatie, de verantwoordelijkheden en de verjonging en vernieuwing.” Opvallend is dat de reorganisatie bij het VB bijgevolg alweer is uitgesteld. Na de partijraad op 26 september werd nog gecommuniceerd dat deze maand, in oktober, de nodige beslissingen genomen zouden worden.

En dan het heel goede nieuws. Marie-Rose Morel staat er weer. In Nina, de lifestylebijlage van Het Laatste Nieuws siert de Schotense VB-diva de voorpagina (foto 2). Waarbij ook haar beste vrienden aan bod komen. Zij die haar door haar donkere dagen omwille van de baarmoederkanker hielpen. Geen detail over de gezondheidstoestand van Roosje wordt ons bespaard. Marie-Rose Morel: “Fysiek ben ik niet meer de oude. Ik sukkel nog met mijn lies, waar de lymfeklieren zijn weggenomen. Daardoor trekt mijn been tijdens het stappen. Waar de liesklieren weg zijn, heb ik veel bestralingen gehad. De huid is zwaar verbrand. En dode huid groeit niet aan elkaar. Er zit een open wonde, die veel verzorging nodig heeft. Elke dag komt er iemand van het Wit-Gele kruis langs, om de wonde te spoelen en een wiek in te brengen.” Bij de vrienden van Morel die ook in Nina figureren, zijn er drie die bij het VB actief zijn: natuurlijk Frank Vanhecke (50 j.), en verder het Schotense VB-gemeenteraadslid Piet Bouciqué (52 j.) en Tom Van den Troost (28 j.) die opgevoerd wordt als woordvoerder van Marie-Rose Morel maar daarnaast ook VB-persverantwoordelijke over Brusselse aangelegenheden is. Andere Morel-intimi als Jurgen Ceder en Rob Verreycken vielen dus af van de longlist. Frank Vanhecke werd mee in modieuze kledij gestoken voor de fotoshoot. De styliste wilde hem persé in een paars hemd. Vanhecke kreeg de keuze tussen een paars bloemetjeshemd en een gestreept paars hemd, en koos dan maar voor dat laatste. Al wist hij niet wat denken van dat paars gedoe. Nina heeft vooral onthouden dat Frank Vanhecke bij Morel thuis het gras heeft afgereden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

06-10-09

MORELLEKE, MORELLEKE, MORELLEKE TOCH

Voor wie er wakker van ligt: volgende zaterdag staat in Nina dan toch de aangekondigde fotoreportage met Marie-Rose Morel. Vorige zaterdag was blijkbaar iets te snel. Marie-Rose Morel poserend in een wijnrood avondkleed en meer fraais. “Persoonlijk zie ik het me dat niet doen, in avondkledij poseren voor Nina, maar Marie-Rose is zo’n fotoreportage op het lijf geschreven”, zegt kenner Filip Dewinter. “Als ex-Miss Vlaanderen heeft zij er het figuur voor”, weet Dewinter nog.

En er is nog goed nieuws: Marie-Rose Morel is opnieuw aan het bloggen geslagen. De lay-out van haar blog is verfrist. Een breuk met het verleden was nodig. Marie-Rose Morel: “Na het goede nieuws dat ik genezen was, kon ik niet ‘gewoon verder doen’. Er was een breuk nodig. Het leven ‘voor’, het leven ‘tijdens’ en het leven ‘na’…” De oude blog is wel nog als archief terug te vinden. De heropstart is twee weken geleden uitgesteld omwille van “de brief van Staf Neel”, maar vanaf nu gaat Morel er weer voor. Je mag “politieke informatie, korte beschouwingen van uw dienares, nieuws over de boeken die ik binnenkort uitbreng en nog zoveel meer” verwachten. “En ja, van tijd tot tijd zullen hier ook persoonlijke nieuwsjes over mijn prinsen en mezelf verschijnen.” Nu Morel geen full time politica meer is, voelt ze zich “nog vrijer dan vroeger om recht door zee te schrijven” wat haar op het hart ligt.

Dat van die boeken die ze "binnenkort" uitbrengt, is enigszins overdreven. Morel heeft de voorbije dagen wel gewerkt aan haar kankerdagboek dat rond de jaarwisseling verschijnt; aan haar politiek dagboek moet ze nog beginnen schrijven. Op de vernieuwde blog vinden we ook fotootjes van la Morel. Zes van de dertien zijn vakantiefoto’s (zoals de foto hiernaast); slechts twee van de dertien foto’s zijn gelinkt aan politieke activiteiten. Op haar nieuwe blog is er ook een rubriek “Links”, en dat is geen rubriek die verwijst naar linkse politieke partijen of actiegroepen, maar naar websites die Morel wil aanbevelen. Naar de website van het Vlaams Belang Schoten; de nationale website van het Vlaams Belang; de blog van Frank Vanhecke, natuurlijk; en… naar de blog van Filip De Man. Nog vorige week schreef Het Laatste Nieuws dat Marie-Rose Morel een “breder, softer en salonfähiger” VB wil, en dan is één van de vier websites en blogs waar ze naar verwijst uitgerekend die van zowat het grofst gebekt VB-parlementslid?!  Hoe Filip De Man bijvoorbeeld de Amerikaanse president Barack Obama omschrijft – naar Vlaamse normen een CD&V’er, zij het met een zwarte huidskleur… Het is taal die je enkel verwacht in een blaadje van geschifte extreemrechtse groupuscules. Mens, mens, mens toch.

De nieuwe blog van Marie-Rose Morel opent met een ‘citaat van de week’. Deze week is dat citaat: Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. Vrij vertaald: Lof is waardeloos als kritiek verboden is. Marie-Rose Morel vermeldt als auteur ene Beaumarchais, zonder er verdere uitleg bij te geven. Het is ook een favoriet citaat van de Franse rechtse krant Le Figaro, en Morel citeert maar een deel van een bekend citaat van de Franse schrijver, wapenhandelaar, uitgever en monarchist Pierre Beaumarchais (1732 – 1799). Het volledige citaat begint met: Je lui dirais… que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux lieux ou l’on en gêne le cours, om te eindigen met: et qu’l n’y a que les petits hommes, qui redoutent les petits ecrits. Vrij vertaald: Ik zal hem zeggen… dat gedrukte zottigheden slechts belang hebben daar waar ze de gang van zaken belemmeren, en: en het zijn slechts kleine mannen die kleine geschriften vrezen. Dat is nog wel eens bij gelegenheid te gebruiken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

27-09-09

VB-PARTIJRAAD BESLIST OM… NOG NIET TE BESLISSEN

Gisteren kwam de partijraad van het Vlaams Belang bijeen, statutair het hoogste gezagsorgaan binnen de partij. Een honderdtal mensen zijn uitverkoren om hierin te zetelen: alle parlementairen, de vertegenwoordigers van regio’s, de fractieleiders in de provincieraden, een vertegenwoordiger van de Vlaams Belang Jongeren en een aantal gecoöpteerde leden. Dat er stof was voor discussie zal niemand ontkennen.

“Het klikfonds werkt niet meer”, schreef Bart Brinckman gisteren nog in De Standaard. “Vroeger was het leven simpel. De Belang-kiezer was als een klikfonds. Nieuwe verkiezingen legden steevast een laagje op het resultaat van de vorige. De partij koesterde haar monopolie aan de rechterzijde. Met Lijst Dedecker en de N-VA zwemmen alvast andere snoeken in de vijver. Geen enkele partij is nog zeker van haar achterban. Ook Vlaams Belang valt onder die harde wet.” Hoe moet het verder? Discussie an sich is niet gemakkelijk bij het VB. Terug Bart Brinckman: “De komende maanden worden erg moeilijk voor Valkeniers, al was het maar dat hij moet opboksen tegen de perceptie dat hij er alleen zit bij de gratie van Filip Dewinter en Gerolf Annemans. Hij wil het debat erg discreet houden. Zelfs dat wordt een hachelijke opgave. Veel ervaring kan Vlaams Belang op het vlak van interne democratie niet voorleggen. Meer zelfs, zo’n aanpak werd vroeger als het begin van het einde opgevat.” “Het Vlaams Belang zweet uit al zijn poriën. De voorbije week vuurde Filip Dewinter een drietrapsraket af in de richting van voorzitter Bruno Valkeniers. Die staat erbij en kijkt ernaar”, analyseerde daags tevoren al Tom Cochez op Knack Online. “Muiterij tegen Bruno Valkeniers”, waarbij Tom Cochez verwees naar Staf Neel die (in opdracht van Dewinter, zo schreef ook Gazet van Antwerpen) de positie van Marie-Rose Morel in vraag stelde; Bart Debie die na bijna drie maanden stilte zijn blog terug leven inblies om Valkeniers en Morel aan te vallen; en Dewinter zelf die de Antwerpse imam Nordine Taouil omschreef als “de pooier van Allah”, niet meteen de manier van “mensen overtuigen met kwaliteit, stijl en nuchtere argumenten” die Bruno Valkeniers als “een nieuwe start, een nieuwe uitdaging” voor het VB zag.

“Op het moment dat ik schrijf is het partijbestuur nog steeds bezig. Of dat goed nieuws is weet ik niet. Er staan belangrijke hervormingen op til en ik hoop dat men het dan ook daarover zal hebben (en niet alleen over de kwestie Staf Neel versus Marie-Rose Morel, nvdr.). Misschien dat op deze internationale dag van de vrede de geesten wat gerijpt zullen zijn?”, schreef Bart Debie maandag 21 september op zijn blog. ’s Anderendaags was het verdwenen van zijn blog, en meer zelfs: zijn hele politieke blog was opgedoekt en vervangen door een blog over “welness, sport, reizen, gastronomie…”. Meer daarover woensdag op deze blog. Tot die “belangrijke hervormingen” waar Bart Debie het maandag nog over had op zijn blog is het gisteren niet gekomen op de VB-partijraad. Partijvoorzitter Bruno Valkeniers legde de partijraad de drie thema’s voor die hij nodig acht om te bespreken. In de eerste plaats moet de partij verjongen en vernieuwen. Dat dient zich door te zetten in de bestuursorganen, onder meer in het licht van de volgende verkiezingen. Een tweede luik van de hervormingen ziet Valkeniers in de organisatie, structuur en verantwoordelijkheden binnen de partij. “Daarover worden volgende maand knopen doorgehakt”, wist partijwoordvoerder Joris Van Hauthem na afloop van de partijraad. Het derde luik omvat de bedrijfscultuur, taalstijl en deontologie. Ook daarover valt er concreet pas volgende maand een beslissing. Marie-Rose Morel had eerder al concrete suggesties gedaan voor de partijvernieuwing, terwijl Dewinter zei verder te kiezen voor de “escalatie- en confrontatiestrategie”. De strijd tussen die twee en hun respectievelijke supporters gaat dus nog minstens een maand verder. Volgens Marie-Rose Morel was het op de partijraad gisteren "plezant" en waren er lekkere koffiekoeken. 

Foto’s: Respectievelijk Marie-Rose Morel op het Europa-congres waar ze laaiend enthousiast onthaald werd door de aanwezige VB'ers, Bruno Valkeniers op dezelfde partijbijeenkomst en Filip Dewinter die zich klaar houdt voor een volgend televisieoptreden. En neen: het is geen snorretje dat men bij Dewinter aan 't schilderen is.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, debie, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

23-09-09

HET IS ALLEMAAL NIEWAAR!

Onder de noemer "koppen die niet kloppen" verspreidde het Belang maandagavond een merkwaardig communiqué dat komaf wil maken met de 'foutieve berichtgeving' van de media over het wel & wee in de interne keuken. Waar is de tijd dat überblokker Karel nog eigenhandig de deur naar die keuken barricadeerde? Niet zo dus met de Veelgeplaagde Voorzitter Valkeniers. Met alle voorspelbare gevolgen van dien... 
Der Bruno liet ons maandagavond weten dat de open brief van Staf Neel (die Morel een gebrek aan loyauteit verwijt, nvdr) niets meer dan een: "een oude e-mail" is. En verder niets. Oud of niet; over de beweegredenen van Neel én (vooral) over de inhoud van die mail wordt met geen woord gerept. Dus ook niet echt tegengesproken. Beetje onhandig als je en public zaken wil weerleggen.

Het VB-partijbestuur meldt verder dat: "Marie-Rose Morel een waardevol lid is van datzelfde partijbestuur. Vestigt er voorts - en blijkbaar niet geheel overbodig - de aandacht op dat het democratisch debat ook bestaat binnen de Vlaams-nationalistische partij."
Democratisch debat, dat we dat nog mogen meemaken! Over de recente uitlatingen van Morel op haar eigen website, en die vallen toch niet mis te verstaan, wordt niets gezegd.

Het derde punt dat in het communiqué wordt gemaakt is waarschijnlijk nog het beste. We citeren: "Ten behoeve van zijn vele vrienden in de media wil het partijbestuur ook meegeven dat hoger vermeld standpunt zal ingenomen worden tijdens de eerstvolgende nationale partijraad, om zo de ongeduldige heer Neel van dienst te zijn." Qué? 't Ging toch om ouwe koek die niets voorstelde, of hoe zit dat nu?

Tijd voor een nieuwe communicator Bruno!

08:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, morel, vb |  Facebook | | |  Print

22-09-09

DOOR OMSTANDIGHEDEN

Het zit Marie-Rose Morel (36) duidelijk niet mee de laatste tijd. Over haar gezondheidsproblemen en de smeuïge - smerige - verhalen in de 'gespecialiseerde pers' gaat het voor één keer niet. 

Maandag wou Marie-Rose haar volledig vernieuwde website de wereld insturen. Maar dat digitaal feestje ging niet door. "Door omstandigheden" verklaart la Morel. Geen nieuwe Morel - site op het www omdat de VB - politica intern bijzonder zwaar onder vuur ligt. Dat liet Morel zelf weten op haar - oude - website www.marie-rosemorel.be

De 'omstandigheden' vallen samen met een zgn. 'open brief' van haar partijcollega Staf Neel aan voorzitter Bruno Valkeniers. Neel eist daarin dat de: "partijloyauteit van Morel" op de agenda wordt geplaatst van de volgende partijraad. Straffe taal. Het manoeuvre wordt volgens 'zij die het kunnen weten' integraal georganiseerd door Filip Dewinter, de feitelijke auteur van de open briefDewinter wil Morel eens goed de les wil spellen of zelfs uit de partij kegelen. Als je dezelfde bron mag geloven tenminste. 

In het licht van al dat aangekondigde interne gebekvecht, met tal van georganiseerde lekken naar de boze buitenwereld, heeft Marie-Rose de feestelijke lancering van haar nieuwe website uitgesteld tot 5 oktober; "door omstandigheden lijkt het me verstandiger om de opstart van mijn nieuwe site even uit te stellen ... Omdat het belangrijk is, dat men gelooft in wat men schrijft lijkt het met eerlijker om de lancering uit te stellen naar 5 oktober. Hopelijk is de heksenjacht tegen dan gestopt ..." aldus een behoorlijk gelaten Marie-Rose.

Dewinter en Morel leven zoals bekend al langer op 'gespannen voet'. Zoals het persoonsgebonden vetes siert heeft die spanning een lange(re) voorgeschiedenis. Het blokkeren van de samenwerking tussen het Vlaams Belang en Jean-Marie Dedecker door het duo Morel-Vanhecke in 2007, katapulteerde het wederzijdse ongenoegen naar ongekende hoogten. En daar blijft het hoogstwaarschijnlijk nog enige tijd hangen.

07:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, vb, neel |  Facebook | | |  Print

14-08-09

EN NU HET POLITIEK BOEK VAN MARIE-ROSE MOREL

Marie-Rose Morel is gisterenmorgen genezen verklaard van haar baarmoederkanker. Volledige zekerheid heeft ze pas over vijf jaar, maar het acute gevaar is verdwenen. Menigeen haalt opgelucht adem, er werd immers zwaar met haar meegeleefd. Van een cordon mediatique rond de VB-politica, in navolging van het cordon sanitaire, was geen sprake. Integendeel. Geen kankerslachtoffer kreeg zoveel aandacht in kranten en weekbladen als deze VB-politica.

Om nog maar de voorbije anderhalve week te nemen: een volle pagina in Het Nieuwsblad dinsdag 4 augustus om aan te kondigen dat Marie-Rose Morel die dag zou vernemen of ze verlost zou zijn van haar tumor, een halve pagina ’s anderendaags om te vertellen dat er nog geen definitief antwoord is maar een spoedoperatie nodig is. Een volle pagina diezelfde woensdag 5 augustus in Gazet van Antwerpen: “Helaas, niet alles is in orde”. Later nog eens een, weliswaar kleiner, artikel om te melden dat Marie-Rose Morel thuis is na een geslaagde operatie. Gisteren in Het Laatste Nieuws bijna de hele bladzijde 2 om te melden dat Marie-Rose Morel nu het verdict zou horen… Vooral in de aanloop van de verkiezingen in juni was de media-aandacht stuitend. Het werd wel teveel. Niet in het minst omdat er, behalve in Humo, geen kritische vragen meer gesteld werden over de partij waarvoor Morel nog altijd kandidaat was. Uit medelijden, ontzag en respect dat ze met haar gezondheidstoestand afdwong.

Behalve voor Marie-Rose Morel is het jongste gezondheidsbulletin ook goed nieuws voor de VB-afdeling in Schoten. In vertrouwelijke gesprekken hebben meerdere VB’ers gezegd het VB-Schoten niet meer te zien zitten mocht Morel er niet meer bij zijn. Ze zijn eerder omwille van Marie-Rose Morel, Rooske, dan omwille van het VB actief bij het VB-Schoten. Het is nu uitkijken naar de boeken die Morel plant. Volgend jaar verschijnt haar kankerdagboek, dit najaar nog wil Morel een politiek boek uitbrengen. Morel wil “er alles aan doen om het Vlaams Belang een menselijker gelaat te geven, zonder toe te geven op ons basisprogramma.” Dat is dus zoiets als een rond vierkant.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

13-07-09

MARINE LE PEN, DE MARIE-ROSE MOREL VAN HET FRONT NATIONAL

Aan fotomateriaal over de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Hénin-Beaumont, waar het Front national (FN) bijna opnieuw een burgemeester mocht leveren (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7124117), is er geen gebrek. Van de nieuwe burgemeester Danielle Duquenne zijn er een paar foto’s, van zijn socialistische tegenkandidaat bij de eerste stemronde hebben we één foto gevonden, maar met foto’s van Marine Le Pen, dochter van en tweede op de FN-lijst in Hénin-Beaumont, kunnen we bijna een volledige muur van ons redactielokaal behangen. Marine Le Pen (foto 1, toastend met haar vader en Steeve Briois) is de chouchou van de Franse media. Vergelijkingen lopen altijd wel ergens mank, maar er zijn opvallende parallelen tussen Marine Le Pen en Marie-Rose Morel.

“Eerlijk, denk je dat iemand die op blote voeten danst, kans maakt voorzitster te worden van het Front national?”, vroeg Marine Le Pen zich in 2004 amuserend af. Intussen is het duidelijk dat als iemand Jean-Marie Le Pen opvolgt vooraleer hij sterft, het Marine Le Pen is. En niet alleen omdat ze zijn jongste dochter is. Als voormalige advocate, die nog vreemdelingen die illegaal in het land verbleven verdedigd heeft, werd Marine Le Pen in 1998 hoofd van de juridische dienst van het FN. Na meerdere deelnames aan verkiezingen wordt ze in 1998 ook een eerste keer verkozen, als regionaal afgevaardigde van Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen verwerft nationale bekendheid als ze tussen twee rondes in voor de presidentsverkiezingen in 2002 door de FN-directeur voor communicatie naar de media wordt uitgestuurd. Het FN krijgt immers zoveel aanvragen voor een praatgast in televisieprogramma’s en andere media, en heeft zo weinig valabele mensen om mee uit te pakken in de media. En Jean-Marie Le Pen kan niet overal zijn. Met haar minder agressieve manier van verdedigen van de traditionele FN-standpunten, zoals de préférence nationale, en het beeld van een moeder van drie kinderen, tweemaal echtgescheiden, zorgt Marine Le Pen voor een verjongd beeld van haar partij.

Door de partijkaders wordt ze uitgespuwd. Bernard Anthony, chef van de traditionele katholieken bij het FN, is haar voornaamste tegenstander. Hij veroordeelt haar levensstijl. De naam Le Pen bezorgt Marine succes bij de basismilitanten, de partijkaders stellen zich op achter Bruno Gollnisch als tweede in bevel bij het FN. Marine Le Pen wordt door haar vader op een strategische post in het partijapparaat gezet. Ze zorgt voor een nieuwe communicatiestijl, met onder andere een FN-affiche waarop een allochtoon zich uitspreekt ten gunste van het FN (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3978958). Marine Le Pen neemt afstand van haar vader als die nog eens zegt dat het onder de Duitse bezetting toch niet zo kwaad leven was. Op het FN-congres in Nice in 2003 spreken de partijkaders met elkaar af zodat Marine Le Pen slechts als 34ste uit de bus komt bij de verkiezing van de leden van het Centraal Comité. Vier jaar later, bij het FN-congres in Bordeaux in 2007, komt Marine Le Pen als tweede uit bij diezelfde verkiezing. Bruno Gollnisch is eerste, maar zijn rol is tegenwoordig beperkt tot valiezendrager – toch als we Koen Dillen mogen geloven. Nadat enkel nog Jean-Marie en Marine Le Pen en Bruno Gollnisch als FN’er verkozen zijn bij de Europese Verkiezingen op 7 juni (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7065858) schreef Koen Dillen in ’t Pallieterke dat van het FN enkel nog zijn verkozen: “grootvader Le Pen (…), Sturmbannführer Marine die de macht volledig in handen heeft en de brave lakei Bruno Gollnisch. (…) Hij mag de valiezen van zijn twee collega’s dragen. Hondse aanhankelijkheid wordt beloond.”

Er zijn natuurlijk verschillen, maar ook veel gelijkenissen tussen Marie-Rose Morel en Marine Le Pen. De blonde looks, de media-aandacht, het gematigder praten alhoewel niets te willen af doen van de ideologie, de wil om de partij te moderniseren (voor Morel, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7121362). En er is nog iets. Ondanks alles poseren ze graag naast Jean-Marie Le Pen. De foto is voor zover wij weten nog nooit in België gepubliceerd, maar ook Marie-Rose Morel poseert al te graag naast de peetvader van extreemrechts in Europa (foto 2).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, morel, internationaal |  Facebook | | |  Print

06-07-09

MARIE-ROSE MOREL NOEMT NAMEN VOOR PARTIJVERNIEUWING. DEWINTER HOUDT VAST AAN 'ESCALATIE- EN CONFRONTATIESTRATEGIE'

In Humo zei Filip Dewinter vorige week nog: “We hebben in het partijbestuur gepraat over de vraag welke richting de partij uitmoet, maar zelf ben ik er helemaal nog niet uit, en het partijbestuur ook niet. Moeten we ons discours matigen of moeten we net een tandje bijsteken en onze identiteit extra in de verf zetten? De enige conclusie van het partijbestuur is dat er nog geen conclusie is. Wie zo kort na de verkiezingen al een analyse klaarheeft, is een superman. Eerlijk: ik kan dat niet.”

VB-voorzitter Bruno Valkeniers formuleerde anders wel voorzichtig waar het met het VB naartoe zou moeten, in een column gepubliceerd op 15 juni. Dat is de eerste werkdag na de bijeenkomst van het partijbestuur “in een rustige afspanning in Vlaams-Brabant” waarover wij eerder schreven (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7092730) en meer dan drie weken vóór de Humo waarin Filip Dewinter zegt dat hij het nog niet weet. Volgens Bruno Valkeniers, op 15 juni op de VB-website, is het “tijd voor bezinning en herbronning. Voor vernieuwing en verjonging. Voor het uitdragen van ons programma, op een jonge, frisse, eigentijdse en 21ste eeuwse manier. (…) Mensen overtuigen, met kwaliteit, stijl en nuchtere argumenten.” Intussen zijn die woorden toch tot Dewinter doorgedrongen. Bij een etentje aan de boorden van de Leie op kosten van De Standaard, zei Dewinter: “Als ik (…) op een zogenaamd stijlvolle manier naar buiten treed, luistert niemand. Vlaams Belang kan alleen politiek blijven bestaan door een escalatie- en confrontatiestrategie. Als we dat niet volhouden, worden we in no time gereduceerd tot een marginaal partijtje, nog kleiner dan Groen! (…) We moeten verjongen en vernieuwen, en ons taal- en stijlgebruik aanpassen. Maar een minimum aan assertiviteit om in beeld te komen, zal altijd nodig zijn. Ik geloof niet in de goede bedoelingen van onze tegenstanders, hetzij in de politiek, hetzij in de media.” Tja. Wij geloven ook niet in de goede bedoelingen van het VB.

In De Standaard zaterdag zegt Dewinter het nog een tweede keer. “Men zal altijd wel een stok vinden om mee te slaan. Als het niet die ‘pocket van Mohammed’ is, dan is het iets anders. Vlaams Belang moet zichzelf blijven en geen angst hebben van zijn schaduw. Natuurlijk, als je een derde van je kiezers verliest, moet je zelfkritisch zijn. Wat stijl en taalgebruik betreft, moeten we opletten dat we onze tegenstanders niet te veel wapens in handen geven. Maar ik wil geen N-VA-plus of LDD-bis worden. Op koers blijven is wat telt.” Zoals bekend heeft Marie-Rose Morel daar een andere mening over. Eén probleem echter: normalerwijze kan ze niet langer in het partijbureau blijven zetelen nu ze nog enkel VB-gemeenteraadslid is in Schoten en geen partijfunctie vervult die automatisch toegang geeft tot het partijbureau. Ze heeft aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers gezegd dat ze graag lid wil blijven van het partijbureau, en die heeft daar wel oren naar als we Morel tussen de lijnen door van haar interview in Gazet van Antwerpen zaterdag (foto) mogen geloven. Maar of men dat gaat toelaten, is natuurlijk nog wat anders. Wij denken dat Filip Dewinter nog vlugger een overtuigd moslim zal worden dan dat men Morel op haar wenken zou bedienen. Overigens wil Morel nu met een public relations-bureau starten, zit daar een Slangen-constructie in om meer greep te krijgen op de partijlijn?

Inhoudelijk zitten Valkeniers en Morel wel op dezelfde lijn. Morel, zaterdag in Gazet van Antwerpen: “Met ons programma en onze ideologie is niks mis. Maar als je een goed product niet meer verkocht krijgt, dan moet je sleutelen aan je marketing. Onze boodschap moet veel positiever worden. (…) We moeten niet langer alleen alles afbreken in de oppositie, maar ook realistische oplossingen aandragen in een boodschap van hoop. Daar hebben we de juiste mensen voor, maar die moeten wel een mentale klik willen maken.” Kan zo’n vernieuwing wel met Filip Dewinter? Morel: “Je mag ervaring nooit weggooien. Maar je moet je wel afvragen of dezelfde figuren geloofwaardig overkomen in een nieuwe stijl. Guy Verhofstadt met een bles en een nieuwe bril: persoonlijk vond ik dat nogal belachelijk. (Wij ook trouwens, nvdr.) Misschien moet je nieuwe mensen naar de voorgrond schuiven en daarachter de ervaren rotten posteren. (…) De samenleving van 2009 is heel anders dan die van 1979, de beginperiode van het Vlaams Blok. Je krijgt de seksuele moraal van de jaren ’40 nu ook niet meer verkocht, zelfs als je erachter zou staan.” Dat is dan weer een sneer naar Johan Demol die in zijn Humo-interview (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7090142) zich afvroeg waarom er in het VB-partijbestuur geen plaats meer is voor Alexandra Colen.

Morel: “We hebben mensen met grote mogelijkheden en voldoende charisma om uit de schaduw te treden, maar die hebben de steun van de oude garde nodig, want anders zijn ze reddeloos verloren. Ik denk dan aan Bruno Stevenheydens uit Beveren en aan Barbara Pas uit Dendermonde, een jong talent van 26 jaar. Zij mogen geen klonen worden van hun charismatische voorgangers. Ze staan stevig op hun benen en hebben een eigen mening. Nu moeten ze speelruimte krijgen. Maar dat mag niet gebeuren in een clash van generaties, want daarbij verlies je alleen maar als partij.” Met alle respect maar Bruno Stevenheydens vecht al jaren tegen de ongebreidelde uitbreiding van de Antwerpse haven, maar zijn partij heeft hem daarvoor nog nooit écht gesteund (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7041730). En Barbara Pas, zus van VB-cartoonist Frederik ‘Fré’ Pas, doet ons voorlopig nog maar alleen denken aan een mus. Alles kan keren maar het idee van het VB dat zichzelf opvreet (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7100678) lees je ook elders. P-Magazine vorige week over het Vlaams Belang: “De partij verloor bijna 9 % en is daarmee gecastreerd. (…) Na zo’n pak slaag is vernieuwing aan de top een logische keuze. Bij het Belang is dat echter geen optie. Verruimingsfiguren bijten hun tanden stuk op de strakke leiding van de partij en eigenlijk is er gewoon geen nieuwe generatie die de fakkel kan, mag en durft over te nemen.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

20-05-09

MOREL: VRIJHEID, BLIJHEID VOOR NEONAZI’S EN NEGATIONISTEN. “IK ZOU BLOOD AND HONOUR NIET KENNEN ALS HET ANTI-FASCISTISCH FRONT NIET…”

Wie deze week één van de ‘bladen’ koopt, kan er niet omheen. Zowel Dag Allemaal als Humo brengen deze week een interview met Marie-Rose Morel. In Dag Allemaal is het het eerste dubbelinterview van “Marie-Rose Morel en haar boezemvriend Frank Vanhecke”. Een interview dat vooral over Morels kanker gaat. In Humo interviewen twee kenners, Jan Antonissen (Humo) en Tom Cochez (ex-De Morgen), Morel vooral over haar politiek parcours. Als de twee interviews elkaar overlappen is er wel eens tegenspraak. Zo zegt Morel in Humo dat ze nog geen traan heeft gelaten omwille van haar situatie en dat haar man niet in beroep is gegaan tegen hun echtscheidingsvonnis; in Dag Allemaal zegt Morel vorige week nog gehuild te hebben in het bijzijn van een verpleegster en dat haar man beroep aantekende tegen de echtscheiding. Maar goed, in het beste geval ligt dat aan het verschillend tijdstip waarop de interviews afgenomen zijn, en het interesseert ons ook niet echt. Nog een verschil: in Dag Allemaal laat Morel verstaan stiekem te hopen verkozen te geraken vanop de lijstduwersplaats op de Europese lijst; in Humo acht ze het uitgesloten in die stunt te lukken. Eén van de passages in het interview in Humo kreeg de titel De vraag van 6 miljoen mee. 

Humo: Eén jaar na Miss België studeert u af als historica aan de K.U.Leuven. In uw eindverhandeling houdt u een warm pleidooi om de herinnering aan de Holocaust zo levendig mogelijk te houden.
Morel: “Juist, maar het is wel verkeerd mensen die níét in de Holocaust geloven op te sluiten. Daarom heb ik op mijn blog de verdediging van (negationist) Siegfried Verbeke opgenomen: hij heeft het recht te denken wat hij wil. De gedachten zijn vrij.”
We onthouden: voor u is de Holocaust een kwestie van geloof. Uw partij heeft indertijd mee de wet op het negationisme goedgekeurd.
“Ik zou het niet gedaan hebben.”
Ondanks uw opleiding?
“Dankzij mijn opleiding. Je maakt historisch onderzoek onmogelijk met zulke wetten. Alles moet je in twijfel durven trekken. Je hebt mensen die, ondanks de bewijzen dat de aarde rond is, beweren dat ze plat is. Moeten die ook de bak in?”
Negationisme is opium voor neonazistische organisaties als Blood and Honour.
“Wat betekent Blood and Honour? Om hoeveel mensen gaat het? Het is een randverschijnsel dat je maar beter kunt negeren. Ik zou Blood and Honour zelfs niet kennen als het Anti-Fascistisch Front er niet zoveel over schreef.”
U overdrijft: u hebt leden van Blood and Honour onder uw Facebookvrienden.
“Wim Biront, die ik overigens niet ken, heeft daar tussen gestaan, ja. Ik heb ‘m intussen gedefriend.”
Ander voorbeeld: Thomas Boutens.
“Ken ik niet.”
Niet de eerste de beste. De leider van het terroristische netwerk Bloed Bodem Eer en Trouw.
“Die militair? Wilde die geen aanslag op Filip Dewinter plegen?”
Inderdaad. De man die beweerde een aanslag op Dewinter te plannen, is uw vriend op Facebook.
(giert van het lachen) “Dat méént u niet? Bon, dat moet ik toch eens van naderbij bekijken.”
En kent u de foto waarop u stralend poseert naast Volen Siderov, de leider van de fascistische Bulgaarse partij Ataka?
“Die foto staat op mijn site. Knappe man (lacht).”
Topquote van Siderov: ‘Toen kwam het embargo op de proppen van de grote zwendel genaamd de Holocaust: de versie dat zes miljoen Joden werden vermoord met gas en verbrand in de ovens van Hitlers concentratiekampen, de leugens dat ‘de gaskamers’ miljoenen Joden zouden hebben uitgeroeid.’ Knappe man?
Ik deel zijn mening niet, maar ik begrijp ook de aanhoudende discussie niet over het aantal Joodse slachtoffers. Die is nu, vijftig jaar na dato, nog altijd niet beslecht.”
U denkt dat het er minder dan zes miljoen waren?
“Ik weet het niet, ik was er niet bij. (…)”

Kortom, voor Marie-Rose Morel is het allemaal ‘vrijheid, blijheid’ als het gaat om het verheerlijken of anderzijds minimaliseren van een ideologie die zes miljoen doden voortbracht en de complete negatie is van de mensenrechten. We kennen thema’s waar Marie-Rose Morel krachtiger op reageert, tot zelfs hysterisch wordt (zie: http://www.youtube.com/watch?v=vQ-ogQRu-1g). En over Blood and Honour gesproken: gezien de maatschappelijke impact is het een minder ernstig probleem dan het Vlaams Belang. We hebben dan ook veel meer artikels geschreven over het Vlaams Belang dan over Blood and Honour. Maar het neemt niet weg dat het een probleem is dat aangepakt moet worden. Het is niet omdat de voornaamste niet-natuurlijke doodsoorzaak verkeersdoden zijn, dat andere vormen van gewelddadige doodsoorzaken niet moeten aangepakt worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, blood and honour, morel |  Facebook | | |  Print

10-04-09

DE FACEBOOK'ERS VAN HET VB

Volgens het VRT-programma Terzake zou zowat de helft van de Vlaamse parlementsleden een pagina hebben op Facebook. Ze doen het daarbij gemiddeld beter dan de Belgen, waar toch al één op zes een Facebook-pagina heeft (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.503780?mode=popupplayer). In het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine meldt het VB dat zij nu ook sociale netwerksites gebruikt zoals Facebook en Twitter. “Blijf via de RSS-feed constant op de hoogte van onze persberichten, zelfs op uw mobiele telefoon.”

The proof of the pudding is in the eating en bijgevolg keken we eens na wie van de VB-kandidaten voor de Europese Verkiezingen op Facebook aanwezig is. Voor die Europese verkiezingen mogen dertien effectieve kandidaten naar voor geschoven worden en acht plaatsvervangers, samen dus eenentwintig mensen. Maar omdat op de VB-lijst Philip Claeys en Marie-Rose Morel zowel bij de effectieven als bij de plaatsvervangers staan, houden we nog negentien VB’ers over. Daarvan zijn er vijf op Facebook aanwezig, zowat een kwart. In verhouding is dat meer dan bij de VB’ers in het Vlaams parlement, waar één op zes op Facebook zit. Op de Europese lijst zijn de Facebook’ers: Frank Vanhecke, Marie-Rose Morel, Rita De Bont, Barbara Pas en Hugo Coveliers. Het profiel van Barbara Pas is alleen voor haar Facebook-vrienden zichtbaar, en daar behoren wij dus niet bij. Dan maar over naar VLOTT-senator en -gemeenteraadslid Hugo Coveliers. Die heeft 64 vrienden verzameld op Facebook, met als opvallendste Bart Debie en zijn nieuw lief Valérie Seyns. Verder ook nog Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout, en Barbara Bonte (foto 1), volgens Filip Dewinter “binnen dit en tien jaar (…) een belangrijke politica. Zowel voor mijn partij als voor de stad Antwerpen.” Dewinter waardeert in haar vooral “dat ze zo gedreven is”. Zij zit dus wél op Facebook, Dewinter niet uit vrees voor misbruik.

Rita De Bont, VB-parlementslid afkomstig uit de Vlaamse Volksbeweging (VVB), heeft 164 vrienden op Facebook. Ze heeft niet alleen meer VB-mandatarissen als Facebook-vriend dan welke andere VB-kandidaat op de Europese lijst ook, ze heeft ook de radicaalste vrienden met volk uit de NSV zoals Tom Van Grieken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090312), Yves Pernet (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6180722) en Arno D’hooghe (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6842504); uit de NJSV Alan Spanjaers; uit Voorpost Luc Vermeulen en Nick Van Mieghem; uit de VBJ Bert Deckers (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6568731). En verder VB’ers als Stijn Hiers (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/846/39) en Steven Creyelman (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5267267), intellectuelen die het pad leggen voor het VB als Matthias Storme en Johan Sanctorum, en een paar N-VA’ers  als Jan Jambon en Jef Eggermont (oud ODAL-groep, mislukte opvolger van de verboden VMO). Frank Vanhecke gebruikt Facebook om nieuwe artikels op zijn blog aan te kondigen. Onder zijn 101 Facebook-vrienden is er politiek gesproken één opvallende: Patrick Sessler van het Belgicistische Front National. En verder hebben we de indruk dat de Monica Lewinsky die vriend is van Frank Vanhecke niet dezelfde is als de Monica Lewinsky die de sigaar van Bill Clinton rook. Maar we kunnen ons natuurlijk vergissen.

Wie met kop en schouder uitsteekt boven de andere VB’ers op de Europese lijst is natuurlijk Marie-Rose Morel (foto 2). Met een vriendenboek met 385 vrienden en een andere met 1 212 vrienden. Blood and Honour’er en N-SA’er Dominiek Vandekeere is nog altijd Facebook-vriend van Marie-Rose Morel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6388131 en http://aff.skynetblogs.be/post/6400443). De ontslagen VUB-professor Frank Thevissen is een andere vriend van Morel, maar de vriend die zich als ‘Balthazar Boma’ meldt, is hoogstens een stripfiguur. Sommige VB’ers kom je overigens op alle mogelijke VB-Facebooks tegen. Evert Hardeman bijvoorbeeld (foto 3), hoofdredacteur van de VBJ-magazines Vrij Vlaanderen en Breuklijn, VB-partijmedewerker op de loonlijst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en VB-gemeenteraadslid in Meise, met 334 Facebook-vrienden… Of de al genoemde Bert Deckers, VB-provincieraadslid en VB-partijmedewerker, met 453 Facebook-vrienden. Blijkbaar mensen die tijd zat hebben om zich daarmee bezig te houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel, vb |  Facebook | | |  Print

09-03-09

"WAAROM KRIJGEN WIJ DAT GEVOEL NIET BIJ MARIE-ROSE MOREL?"

Gisteren hield het VB in Gent haar Europa-congres. We schreven het hier al eerder: niet wat daar inhoudelijk verteld werd, maar of en hoe Marie-Rose Morel er zou zijn, was wat over de tong zou gaan (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6696865). Het werd niet anders. "De meeste aandacht ging naar Marie-Rose Morel", noteerde ook de verslaggever voor de VB-website. Bruno Valkeniers en Frank Vanhecke waren eraan voor hun moeite.

De Morel-mania begon zaterdag al met een twee bladzijden lang interview én een foto uitgesmeerd op de voorpagina van Het Nieuwsblad. Reporter Peter De Backer ging Marie-Rose Morel thuis in Schoten opzoeken, en noteerde: “Ze blaakt van levenslust, ziet er stralend uit, en haar modieuze hoofddoekje staat haar beeldig.” Het interview (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=G7I27G67C) gaat vooral in op hoe Morel omgaat met de kanker die in haar woekert. Of ze naar het congres gisteren zou komen, zou ze pas zaterdag weten. Marie-Rose Morel: “De dokters hebben natuurlijk liever niet dat ik mij in een zaal met duizend man begeef, want met al die bacteriën is het gevaar op een infectie te groot. Afspraak is nu dat ik mag gaan als mijn bloeduitslag zaterdag goed is. En als ik langs de achteringang binnenkom en na mijn speech onmiddellijk weer vertrek, moet het lukken.” Verderop zegt Morel: “Ik wil niet dat men mij ervan verdenkt dat ik mijn ziekte politiek uitbuit.” Op haar blog kondigde Marie-Rose Morel zaterdag haar komst naar het Europa-congres aan in haar 'kanker-dagboek' waar enkel strikt persoonlijke bedenkingen zouden staan, los van haar politiek engagement. "Ik wil mijn politieke 'ik' niet mixen met mijn zieke 'ik'", zo motiveert ze dat apart 'kanker-dagboek'. Maar het was dus wel in dat zogenaamd strikt persoonlijke dagboek, los van haar politiek engagement, dat Morel haar aanwezigheid aankondigde op het Europa-congres van het VB (foto 1). Mét een sneer naar wie al eens staakte: "De staking is gebroken. Witte bloedcellen terug aan het werk." En verder: "Ik zal er zijn! Yes!!!"

Als Het Nieuwsblad opwerpt dat door alle aandacht die ze nu krijgt, Morel misschien alsnog verkozen wordt van op de lijstduwersplaats op de Europese lijst, antwoordt Morel dat mensen niet voor haar moeten stemmen omwille van haar ziekte maar omdat ze “die vetpotten in Europa wil gaan uitschuren, zoals ik hier in België de vakbonden heb aangepakt.” We hebben anders niet de indruk dat de vakbonden hier wakker liggen van Morels acties. En nog minder dat als Morel veel stemmen zou halen, het om die reden zou zijn. Elodie ‘Ledy’ Broeckx, jarenlang verbondsleidster van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4817530), één van de oprichters van de IJzerwake, voorheen VB-gemeenteraadslid in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061220), nu VB-districtsraadlid in Borgerhout, werd een paar jaar geleden ook getroffen door kanker (foto 2, Ledy Broeckx vóór ze getroffen werd door kanker en een chemokuur onderging). Ledy Broeckx was door de chemokuur en andere gevolgen van haar ziekte een jaar out. Ze vertelde haar wedervaren links en rechts, aan vriend en tegenstander. Maar nooit was er het gevoel bij dat ze haar ziekte uitbuitte. Waarom krijgen wij dat gevoel niet bij Marie-Rose Morel?

  • Update. Frieda Joris, journaliste bij Het Laatste Nieuws die zelf kanker overwon, meent ook dat het optreden van Marie-Rose Morel op het VB-congres zondag niet zuiver op de graat was. Op 10 maart schreef ze in haar krant: “(…) Vriend en vijand respecteert de sterke manier waarop ze met haar ziekte omgaat, maar deed het vrouwelijke boegbeeld van Vlaams Belang er wel goed aan zondag het Gentse podium met enige moeite te beklimmen? Ja. En neen. JA, want de zaal was gevuld met collega’s en sympathisanten die Morel kennen en steunen. De staande ovatie zal een warm bad geweest zijn, waar Marie-Rose op moeilijke momenten nog aan kan terugdenken en moed uit putten. (…) JA ze deed er goed aan, want de politica wil ondanks alles haar werk zoveel mogelijk blijven doen. Ze is terechtgekomen in een wereld van ziekte, van lijden, van angst en ze hunkert naar haar vroegere bestaan. Ik heb zelf jaren geleden, toen ik behandeld werd voor borstkanker, ondervonden hoe belangrijk het is om weer een beetje vat te krijgen op je eigen leven. Proberen voort te werken ondanks alles, het bewijs leveren dat je er in de doordeweekse omgeving nog bijhoort. (…) NEEN, een partijcongres is niet de beste gelegenheid voor een doodzieke vrouw om een heroptreden te doen. Akkoord: Morel praatte alleen over Europa. Maar geen mens die waarschijnlijk onthield wàt ze juist zei. Haar veranderde uiterlijk, haar emoties, haar zoontje: dàt vergeet geen kat. Kanker was de blikvanger. De – al dan niet gewilde – eregast. Ronduit gênant werd het toen ‘You’ll Never Walk Alone’ als in het betere voetbalstadion weerklonk. Niet om Morels Europees betoog te ondersteunen, maar als tranentrekker om in de eerste plaats de trillende Morel en in tweede instantie de hele zaal tot huilen te brengen. Een climax met de botte bijl, die alleen van grote wansmaak getuigt. Alsof het beeld van de frêle politica alleen niet voldoende was om emoties los te weken. Ik besef ineens wat al evenmin in het ‘warme’ plaatje klopt: het Vlaams Belang heeft de vuist met de bokshandschoen afgestoft en gebruikt die moker weer als symbool. Een kankerpatiënte is al knock-out en heeft eerder een hartelijk uitgestoken hand vandoen. NEEN, een partijcongres is niét de beste gelegenheid voor Morel om haar strijdvaardigheid te tonen, want ergens blijft een ranzige smaak hangen. (…) Hoe kon Marie-Rose Morel wél bewijzen dat haar lichaam dan wel ziek is maar dat haar gedrevenheid en wil ongeschonden blijven? Door naar het parcours van andere BV’s te kijken die hun kanker ook niet geheim hebben gehouden. VRT-boegbeeld Phara De Aguirre heeft lang geaarzeld vooraleer ze haar publiek wederoptreden deed. Ze trok met zoontje Robbe naar het Glazen Huis van Studio Brussel, waar ze haar pruik afzette. Ook daar was veel moed voor nodig, want thuis durfde Phara toen niet eens in de spiegel kijken. Voor het goede doel, Music For Life’, had dat shockeffect zin. (…) Martine Jonckheere, Nicole van Hugo, Sabine De Vos. (…) Ze dachten in de eerste plaats aan de andere patiënten die uit hun relaas troost en hoop putten. Zonder dat er ‘eigen belang’ bij kwam kijken. Marie-Rose Morel pakte het anders aan. Alle respect voor haar moed en doorzettingsvermogen maar welke toespraak ze ook houdt, iedereen zal aan kanker denken. Zeker zolang ze behandeld wordt, en ook nog geruime tijd daarna. Met haar optreden danst de politica op een slappe koord: hoe goed haar bedoelingen ook zijn, ze kunnen makkelijk verkeerd geïnterpreteerd of misbruikt worden. Temeer omdat ze bij het Vlaams Belang de regie niet in handen heeft.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

08-02-09

HOE ONNOZEL KAN JE ZIJN ALS POLITICA?

In onze persoonlijke top-3 van onnozelste politica stond jarenlang Patricia Ceysens (foto 1) op 1. Sinds de dag in de jaren negentig waarop we samen in een panel zaten bij een publiek debat aan de Leuvense universiteit tot nadat de Open VLD-politica Vlaams minister werd en zich profileerde als e-mama. Ceysens is de nr. 1-plaats nu evenwel kwijtgespeeld aan Marie-Rose Morel (foto 2).

Na de finale van De slimste mens ter wereld schreven we hier (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6691074) dat Marie-Rose Morel in een voorbeschouwing bij die finale Bart De Wever alle succes toe wenste. Met Bart De Wever en de VRT-journalisten Lieven Verstraete en Freek Braeckman in de finale schreef Morel: “Ik heb in elk geval liever een Vlaamsnationalist die wint dan een socialist.” Voor Morel is een VRT-journalist per definitie een socialist! Maar het kan blijkbaar nog onnozeler. Vrijdagmorgen bleek Het Nieuwsblad bijna een halve bladzijde vrijgemaakt te hebben voor de voor baarmoederkanker in behandeling zijnde Schotense die aankondigt op het Europa-congres van het VB op 8 maart te zúllen spreken, “desnoods als skinhead”. Marie-Rose Morel: “Al moeten ze me daar binnenrollen of dragen, ik zal er zijn, mijn taak opnemen en speechen. Ja, met pruik, sjaal, muts of skinhead-look – het Anti-Fascistisch Front loopt zich al warm.” (zie: http://www.nieuwsblad.be:80/Article/Detail.aspx?ArticleID=VF266JVJ).

Toen bekendgeraakte dat Marie-Rose Morel aan baarmoederkanker leed hebben wij ons oprecht medeleven – over alle politieke meningsverschillen heen – overgemaakt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6662138). Intussen gebruikt Morel haar ziekte om zich in de belangstelling te werken. Haar videoboodschap van op haar ziekbed is één van de drukst bekeken items op de online edities van de kranten de voorbije week. Nu is al duidelijk dat geen kat geïnteresseerd is in de uitkomst van de twee werkgroepen op het Europa-congres van het VB: een werkgroep over het functioneren van de Europese Unie en een werkgroep over de grenzen van en aan de Europese Unie. En het is ook niet de toespraak van lijsttrekker Frank Vanhecke waar reikhalsend naar uitgekeken wordt. Hóe Marie-Rose Morel op dat congres zal zijn, dat is wat over de tong zal gaan. Ze doen maar, maar beweren dat we ons “warm lopen” voor een Morel die mogelijk zonder haar op het VB-congres verschijnt, is het ridiculiseren van het verzet van het Anti-Fascistisch Front (AFF) tegen extreemrechtse skinheads en ander nazi-tuig. Morel heeft het al langer lastig met onze strijd tegen de nostalgici van het Derde Rijk – op 5 november 2007 schreef Morel op haar blog: “Die van het AFF hebben (...) nog een gezonde dosis humor en een levendige site! Al neemt hun obsessie voor skinheads de laatste tijd rare vormen aan.” Toegegeven, het is maar een klein groepje nazi-adepten. Maar daarom niet minder verwerpelijk. Morel tilt er blijkbaar minder zwaar aan, getuige haar herhaald ridiculiseren van het verzet ertegen van het AFF.

Veel meer dan het AFF zich druk zou maken over de looks van Marie-Rose Morel, zou het VB zich beter bekommeren om wie allemaal dreigt af te komen naar de NSV-betoging op 26 maart. Nadat Blood and Honour Vlaanderen op haar forum al opgeroepen heeft naar de NSV-betoging te gaan, kondigt nu ook het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aan deel te nemen aan de NSV-betoging (illustratie 3, klik desgevallend eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). De NSV is weliswaar geen VB-organisatie, maar er lopen meer lijnen tussen de NSV en het VB dan tussen pakweg de Chiro en de CD&V. De NSV-betoging is trouwens opgenomen in de agenda in het jongste Vlaams Belang Magazine (weliswaar op een verkeerde datum, de oorspronkelijke datum van 12 maart en niet de juiste datum van 26 maart – haha). Het VB wil niets te maken hebben met de N-SA. Onder druk van de partijleiding zegde VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts, Facebookgewijs wél bevriend met een Blood and Honour'er/N-SA'er, laatst nog een publiek debat met de NSA over solidarisme af. Maar de N-SA komt wel af naar de NSV-betoging als vliegen naar een pot confituur aangetrokken worden. Dat men zich daar maar eens zorgen over maakt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

06-02-09

MARIE-ROSE MOREL NIET DE SLIMSTE MENS TER WERELD

Niets menselijks is de redactie van deze blog vreemd, en dus nestelden wij ons gisterenavond voor ons televisietoestel voor een avondje Het journaal, Man bijt hond, TerZake, Van vlees en bloed (foto 1), De slimste mens te wereld (foto 2, winnaar Freek Braeckman) en Phara. Marie-Rose Morel (foto 3) gaf gisteren op haar blog een voorbeschouwing bij de finale van De slimste mens ter wereld.

De voorronden zijn volledig aan haar voorbij gegaan, maar “in de gewijzigde omstandigheden” kijkt ze uit naar de finale van De slimste mens ter wereld. Marie-Rose Morel: “Als Vlaamsnationalist supporter ik uiteraard voor Bart De Wever, maar anderzijds wringt het toch een beetje omdat diezelfde Bart enige tijd geleden nog - terecht - fulmineerde tegen de deelname van politici aan spelletjes. (…) Om de een of andere reden is Bart sinds enige tijd in de gratie gekomen van het meer luchtige tv-genre en werd hij ondertussen een graag geziene gast op menige sofa en in menige quizstoel. En het Vlaams Belang blijft uiteraard persona non grata. Ga ik daarom mokken en niet kijken? Nee! Ik heb in elk geval liever een Vlaamsnationalist die wint dan een socialist. Bart, bij deze dus veel succes gewenst.” Het feit dat de twee medekandidaten van Bart De Wever voor de titel van De slimste mens ter wereld VRT-journalisten zijn, volstaat voor Marie-Rose Morel om te besluiten dat het socialisten zijn!

Intussen weten we dat Bart De Wever niet De slimste mens ter wereld is. Dat Marie-Rose Morel niet de slimste mens ter wereld is, was al langer duidelijk.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

28-01-09

PHILIP DEWINTER: "SPEELTIJD MARIE-ROSE MOREL IS OVER" BAARMOEDERKANKER BIJ MARIE-ROSE MOREL BEKENDGEMAAKT VIA HET LAATSTE NIEUWS

"Vanavond te gast bij Phara. Het wordt een leuke uitzending", schreef Marie-Rose Morel gisteren op haar blog. En inderdaad het begon als een leuke uitzending. (Foto: Philip Dewinter en Marie-Rose Morel in het Vlaams Parlement)

Als opwarmertje serveerde Phara de slotseconden van een interview met Philip Dewinter op een Nederlandse commerciële televisiezender, in een programma met de sprekende titel Business Class. Dewinter zei er dat als de moslims zich niet willen aanpassen aan “onze manier van leven”, dan heeft Europa voor hen nog dat ene belangrijke recht, naast vrije meningsuiting en democratie, "het recht om terug te keren naar het land waar men vandaan komt." Waarna de interviewer tegen Dewinter: “Ik zou zeggen, ga terug naar België.” (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2009/01/het-recht-op-terugkeren.html, het zien is grappiger dan het lezen). Gelukkig zond Phara niet het hele tien minuten durend interview uit. De wijze waarop Dewinter er zijn vragen voorgeschoteld kreeg, was van een beschamend niveau. De Uitzendingen door Derden (= de politieke partijen die hun eigen televisiezendtijd kregen) waren doorgaans kritischer. Maar terug naar de VRT, waar eerst Bruno Valkeniers in Terzake gevraagd werd hoe het nu zit met de heibel rond en de plaats van Marie-Rose Morel op de lijst(en) voor 7 juni. Tom Cochez (De Morgen) had vastgesteld dat de vuile oorlog in het Vlaams Belang escaleert (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/644187/2009/01/27/Vuile-Vlaams-Belang-oorlog-escaleert.dhtml).

Gerolf Annemans zei het voorbije weekend in De Standaard dat het Marie-Rose Morels plicht is om naast op de Europese VB-lijst, waar ze op een quasi-onverkiesbare plaats staat (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090120), ook op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement te figureren. Het VB kan immers álle stemmen gebruiken. Marie-Rose Morel wees onmiddellijk op haar weblog erop dat diezelfde Gerolf Annemans Morel onder geen enkel beding op zijn Antwerpse lijst voor de federale verkiezingen in 2007 wilde. Frank Vanhecke gaf in De Morgen voor het eerst openlijk toe dat er in het VB-partijbestuur onenigheid is over de politieke rol van Marie-Rose Morel. Bruno Valkeniers zei in dezelfde krant Marie-Rose Morel persoonlijk gevraagd te hebben voor de Vlaamse lijst, maar Morel zelf kan zich die vraag niet herinneren.  Uit het Terzake-interview onthielden we dat Bruno Valkeniers nog wel wilde praten met Marie-Rose Morel over haar plaats op de VB-lijst(en), maar dat hij dat onder vier ogen, en niet in de VRT-studio’s, zou doen.

Had Dewinter eerder nog gezegd dat de VB-lijsten voor de Vlaamse Raad nog niet samengesteld zijn, bij Phara schotelde Phara De Aguirre een uitspraak van Dewinter voor die ’s anderendaags (vandaag, dus) in De Standaard zou verschijnen. Morel staat niet op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement.“De speeltijd is voorbij.” Wilde Bruno Valkeniers nog onder vier ogen met Marie-Rose Morel gaan praten, Philip Dewinter laat via De Standaard weten hoe het ermee zit. Voor Marie-Rose Morel was het hagelnieuw – als we ons goed herinneren herhaalde ze tot drie keer toe dat ze de uitspraak van Dewinter nog niet gelezen heeft, en ze erop rekende dat correct geciteerd werd uit De Standaard. Later gaf ze toe dat die uitspraak van Dewinter haar toch wel pijn deed. Dewinter maakt er overigens niet veel woorden aan vuil. “De Antwerpse lijst is opgesteld. Morel staat daar niet op.” en “De speeltijd is voorbij. De zaak is gesloten.”, is al wat hij erover kwijt wil in De Standaard. Basta. Waar Dewinter wél uitgebreid op reageert zijn de resultaten van de jongste peiling over de mening van Vlamingen over de islam en moslims, thema dat wij hier morgen aansnijden. Voor Dewinter is de afwijzing van de islam en de moslims door bijna de helft van de Vlamingen een “uiting van burgerzin”.

Als er écht belangrijke zaken zijn om publiek te maken, gaat Marie-Rose Morel meteen voor de grootste krant van het land, Het Laatste Nieuws. Het was in deze krant dat Marie-Rose Morel haar torpedoraket tegen een eventueel lijsttrekkersschap van Jean-Marie Dedecker voor de VB-Senaatslijst in 2007 afvuurde (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1145/150/lang,nl); het was in diezelfde krant dat Marie-Rose Morel als eerste details over haar vechtscheiding uit de doeken deed (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080803). Vandaag maakt Marie-Rose Morel in Het Laatste Nieuws bekend dat ze lijdt aan baarmoederkanker in een vergevorderd stadium. Volgens haar heeft ze slechts 10 % kans om dit te overleven, en zal ze vechten óm dit te overleven. Ze is er nog niet uit of ze zich voor die baarmoederkanker zou laten opereren dan wel voor een zware chemotherapie zou kiezen. Ze zou vandaag nog eens rond horen over wat haar te doen staat. Benieuwd of Marie-Rose Morel gisteren, na de uitzending van Phara, haar hart heeft uigestort bij ankervrouw Phara De Aguirre die zelf borstkanker overleefde (zie: http://www.tegenkanker.be/phara_de_aguirre_over_chemotherapie_bij_borstkanker). In elk geval wensen we Marie-Rose Morel – over onze politieke tegenstellingen heen – sterkte voor de volgende dagen.

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, 7 juni |  Facebook | | |  Print

20-01-09

EINDE VAN POLITIEKE CARRIÈRE MARIE-ROSE MOREL. LIEVER HAMBURGERS OMDRAAIEN IN DE McDONALD'S DAN VLAAMS PARLEMENTSLID BLIJVEN

Op de nationale nieuwjaarsreceptie van het VB voorbije zaterdag in het Scandic-hotel in Borgerhout (foto 1) waren er twee opvallende afwezigen. Vooreerst Gerolf Annemans, maar die werd in de toespraak van VB-voorzitter Bruno Valkeniers verontschuldigd omdat die naar de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Volksbeweging (VBB) was waar op datzelfde ogenblik het boek onder redactie van Johan Sanctorum De Vlaamse republiek, van utopie tot project (zie: http://www.vanhalewyck.be/index.php?page=bookDetail&id=487&writer=487) voorgesteld werd.

Naar de afwezigheid van Marie-Rose Morel (foto 2) moesten de aanwezige journalisten informeren. “Persoonlijke verplichtingen”, luidde het de ene keer. “Iets toegezegd zonder te beseffen dat het vandaag ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is”, was het een andere keer. Wat er ook van is, er zijn natuurlijk goede redenen om afwezig te blijven op een receptie van het VB. Ook al is het de nationale nieuwjaarsreceptie van de partij. Maar De Standaard pikte daar ook belangrijker nieuws op over Marie-Rose Morel: “Veel reden om te vieren heeft de Schotense niet. Haar politieke carrière is zo goed als voorbij. Valkeniers bevestigde immers dat Filip Dewinter – net als Frank Vanhecke – zowel op een Vlaamse als op de Europese kieslijst zal staan. Het is uitgesloten dat Morel vanaf de lijstduwersplaats beter kan doen dan Dewinter en Vanhecke. Als Vlaams Belang, zoals verwacht, terugvalt van drie naar twee Europese zetels, valt zij uit de boot.”

We moeten bijgevolg onze pronostiek over de kansen van Morel op een Europees mandaat (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6625666/morel-lijstduwster) herzien. Zelf reageerde ze gisteren nog strijdlustig als altijd op haar blog: “Ik werk aan een spetterende verkiezingscampagne en ga voor een even spetterend resultaat.” Maar vandaag klinkt het in De Standaard gelaten: "Er is ook leven buiten de politiek. Ik heb geen mandaat nodig. Ik walg van de postjespakkerij. Voor mij is politiek altijd een bij-job geweest. Ik heb het geld niet nodig. Ik heb ook geen zin om mijn ziel daarvoor te verkopen. Ook als niet-mandataris kan ik van nut zijn voor de partij. Ik zal keihard campagne voeren voor Europa maar een zetel zit er niet in." Overigens is Morel ook niet tevreden met haar huidig mandaat als Vlaams parlementslid. Marie-Rose Morel: "Het Vlaams Parlement is nooit mijn ding geweest. Ik draai liever hamburgers om in de McDonald's dan vragen stellen in een parlement waarin niemand is geïnteresseerd."

Of ze soms bij de verkiezingen voor het federale parlement in 2011 zou terugkomen? Marie-Rose Morel: "Ik weet niet of ik in 2011 voor een verkiesbare plaats ga. We zien wel. Ik ben absoluut niet beschaamd om te gaan werken." Waarmee Morel impliciet zegt dat wat Gerolf Annemens en anderen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers doen, niet-werken is. Voor ons moet natuurlijk geen enkele VB’er actief blijven. Maar als er toch nog VB'ers ronddwalen, is het te betreuren als een kleurrijk figuur als Marie-Rose Morel zou verdwijnen van het publieke toneel. Waar moeten wij anders onze inspiratie halen voor deze blog? Niet dat het van hetzelfde niveau is – bijlange niet – maar het voorbije weekend is de blog van VB-personeelslid en Voorpost-persverantwoordelijke Björn Roose al van het internet verdwenen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

16-01-09

MOREL LIJSTDUWSTER. KLACHT VB-VAKBONDCEL AFGEWEZEN DOOR GRONDWETTELIJK HOF

Als er nieuws is over Frank Vanhecke, dan is Marie-Rose Morel nooit ver uit de buurt. De Standaard maakte gisteren bekend dat Marie-Rose Morel de Europese lijst van het VB gaat duwen. “Marie-Rose Morel droeg mijn voorkeur weg voor de tweede plaats, maar na de Knack-historie heeft ze medegedeeld dat ze een onverkiesbare plaats verkiest”, zegt Frank Vanhecke. Maar het is niet echt een onverkiesbare plaats. We schreven het al eerder: Philip Dewinter geraakte elke keer met de vingers in de neus verkozen als hij ‘slechts’ lijstduwer was. Maar er is meer.

Had Marie-Rose Morel op de zevende plaats of zoiets op de lijst gestaan, zou het anders zijn. Maar de lijstduwer is na de lijsttrekker de meest zichtbare plaats, zeker als je al wat naambekendheid hebt. De Standaard pronostikeert: “Vlaams Belang heeft op dit moment drie Europarlementsleden, naast Vanhecke zijn dat Koen Dillen en Philip Claeys. De kans dat de partij na de verkiezingen terugvalt op twee Europese mandatarissen is niet denkbeeldig. Morel zou dan als lijstduwer al zeer sterk uit de hoek moeten komen om dat tweede zitje binnen te halen. Veel zal afhangen van welke vrouw de tweede plaats krijgt.” Meest geciteerde vrouw voor die tweede plaats is Anke Van dermeersch, de vrouw die Philip Dewinter als zijn side-chick koos bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. We liepen haar laatst nog bijna omver, maar gelukkig kwam het niet tot een lichamelijk contact. Met wat pech zag de Europese campagne voor het VB er al anders uit vooraleer ze gestart was.

Maar het is niet al rozengeur en maneschijn voor Marie-Rose Morel. Het Grondwettelijk Hof heeft de vordering van het VB tegen “het onrechtvaardige Belgische vakbondsmonopolie” afgewezen. In een reactie zegt ‘de vakbondscel’ van het VB (versta: Marie-Rose Morel, geassisteerd door Rob Verreycken) dat ze zich vooraf  “niet te veel illusies (had) gemaakt: het viel te verwachten dat het politiek benoemde Hof – bestaande uit zes politici en zes politiek benoemde rechters – de fundamenten van de Belgische staat zou willen vrijwaren”. Morel wil nu met haar eisen tegen het ACV, ABVV en ACLVB naar het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg trekken. Een reden te meer natuurlijk om Marie-Rose Morel naar het Europees parlement te laten vertrekken.

Het kan verkeren. Philip Dewinter kreeg ooit in De Zevende Dag "de rechten van de mens" slechts stotterend over zijn lippen, en in elk geval waren die rechten ondergeschikt aan het Eigen Volk Eerst-principe. Nu trekt het VB naar het Hof voor de Rechten van de Mens. De kritiek hierboven op het Grondwettelijk Hof is ook wel grappig. Het komt immers amper een dag nadat de juridische dienst van het VB (versta: Jurgen Ceder, geassisteerd door Rob Verreycken) luid juichend liet weten dat in de zaak rond de partijfinanciering van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6610306/partijfinanciering-fn-en-vb-in-gevaar) de Raad van State een aantal ‘prejudiciële vragen’ van het VB voor antwoord heeft doorverwezen naar… het Grondwettelijk Hof. Toen werd dat Hof ook wel bekritiseerd – omdat het voor de helft uit Franstaligen bestaat – maar het voornaamste was toch dat men blij was dat de vragen van het VB eerst aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel, 7 juni |  Facebook | | |  Print

25-12-08

NA DE E-MAILS, DE BLOGS (2)

Marie-Rose Morel wees ons op de blog van Frank Vanhecke, maar hoe is het intussen met haar eigen blog?

Het meisje verspreidde op 13 december met een e-mailkaart een oproep om meer bezoekers voor haar blog. Marie-Rose Morel: “Beleeft u soms plezier aan het lezen van mijn weblog? De ene keer een glimlach, de andere keer een frons? Kan ik u af en toe verbazen, ontroeren, in vuur en vlam zetten of attent maken op iets? Dan is het doel van mijn weblog bereikt!” Morel hoopt dat nog meer mensen de weg vinden naar “onze dagelijkse afspraak”, maar dat is dan wel liefde die maar van één kant komt. Morel komt er niet toe elke dag een bericht te posten.

Op 15 december – toegegeven – postte ze wel twee berichten. Eentje over haar uitstap met haar twee zonen naar Parijs. Marie-Rose Morel: “Parijs, de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe aan Alexander en Marnix laten zien.” En een bericht over haar 87ste plaats in de top 100 van ‘Mensen van het jaar’ bij Het Laatste Nieuws. Wat haar de gelegenheid gaf om nog een en ander te zeggen over haar vechtscheiding. Marie-Rose Morel: “Ik ben mijn vertrouwen in de liefde kwijt. Hier komt geen man meer binnen.”

Nog eindejaarsnieuws op de blog van Marie-Rose Morel: niet minder dan vijf berichten dat ze opgenomen is bij ‘De beste uitspraken in 2008’ van Het Nieuwsblad, met de quote In de politiek willen ze van iedereen een babe maken, zelfs van Caroline Gennez en dat voor die uitspraak kan gestemd worden om aan te duiden als beste uitspraak van het jaar. Concurrenten zijn onder andere de Republikeinse presidentskandidaat John McCain (“Our economy is strong.”) en mevrouw Herman De Croo (“Zelfs zonen van slagers worden tegenwoordig advocaat. Stel u voor?”).

Waar Marie-Rose Morel dan weer niet over rept, is dat ze in diezelfde krant ook in de running is voor 'Beste koppel'. Het Nieuwsblad over Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke: “Een gans jaar lang al houden beide Vlaams Belang-politici vol dat ze geen koppel zijn. Niet eenvoudig, wanneer je ex-man in de boekjes beweert over bewijzen te beschikken dat het wel zo is en ook Vlaams Belang-politici off the record met smeuïge details komen aanzetten. Vanhecke zelf ligt naar eigen zeggen niet wakker van de roddels. Morel belde dan weer de boekjes om te onthullen dat haar ex-man met de babysit was beginnen aanpappen. Een ‘koppel’ dat ook in 2009 nog van zich zal laten horen.”

Concurrenten voor de titel van koppel van het jaar zijn onder andere Nicolas Sarkozy en Carla Bruni, en Wilfried Martens en Miet Smet. In Gazet van Antwerpen heeft het VB-koningskoppel alvast Miet Smet en Wilfried Martens verslagen. Het huwelijk van de CD&V’ers op 27 september in Lokeren staat op de achttiende plaats in de lijst van belangrijkste binnenlands nieuwsfeit volgens de lezers van Gazet van Antwerpen. Eén plaats hoger staat wat de krant omschrijft als: “Het verval van het Vlaams Belang en de ‘mails’ van Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke.” Goed nieuws dus, het is niet voor niets Kerstmis.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print

24-12-08

NA DE E-MAILS, DE BLOGS (1)

Gisteren schreven we hier naar aanleiding van de zaak-Raes even over de blog van gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 1). Zolang hij VB-partijvoorzitter was vond Vanhecke het niet nodig met een eigen blog te beginnen. Nu hij als nieuwe job de supervisie doet over de nationale VB-website begon Frank Vanhecke wel met een eigen blog (foto 2). Overigens net als deze blog bij Skynetblogs. Welkom in de familie!

Het was Marie-Rose Morel (foto 3) die onze aandacht vestigde op Vanhecke’s blog. Het bewijst – voor zover dat nog moest bewezen worden – wat een uitmuntende politica Marie-Rose Morel wel is. Ze heeft oog voor nieuws, en is niet te beroerd om een collega in het zonnetje te zetten. Alhoewel ze niet meer dan een vriendschappelijke relatie met Frank Vanhecke heeft, vestigde zij als eerste de aandacht op Vanhecke’s blog. Rob Verreycken, die als Europarlementsmedewerker beroepshalve werkt voor Europarlementslid Frank Vanhecke, wees pas een week later op de nieuwe blog. De blog is op 6 september aangemaakt, twee dagen later verschenen de twee eerste berichten. Dat Morel en Verreycken pas nu de aandacht vestigen op Vanhecke's blog, respectievelijk op 11 en 17 december, is dan ook een beetje raar. Pas nu iets interessants op de blog, of was er dringend nood aan meer bezoekers?

De twee eerste berichten waren twee keer gejammer over de nakende opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Het derde bericht ging alweer over hetzelfde. Het vierde bericht ging over een nieuwe klacht tegen Frank Vanhecke. Frank Vanhecke: “Ligt het aan mij of ligt het aan ‘hen’? In elk geval heb ik een nieuwe klacht wegens aanzetting tot raciale haat’ aan mijn been.” Werd hij in het eerste geval aangesproken als verantwoordelijk uitgever van het Sint-Niklase VB-blad (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6453113/frank-vanhecke-wil-niet-dat-het-gerecht-haar), in het tweede geval gaat het om een klacht van een man die meent dat Vanhecke stereotypen onderhoudt die racistisch en vernederend zijn ten opzichte van Afrikanen (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/12/opnieuw-klacht-tegen-frank-vanhecke.html). Het vijfde bericht op Frank Vanhecke’s blog gaat over de veroordeling van Roeland Raes negationistische uitspraken, waarover we gisteren al bericht hebben. “Proficiat Belgisch gerecht. Mijn maag keert.”, besluit Vanhecke. In het voorlopig laatste bericht op zijn blog vraagt Vanhecke zich af of het Europarlement in Straatsburg dan wel Mekka huist, nadat het bureau van het Europees parlement de vertoning van Geert Wilders’ film Fitna (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080330) weigerde.

“Help hem (de blog van Frank Vanhecke, red.) mee de toplijst van de Skynetblogs te bestormen, en bezoek hem elke dag!”, schreef Rob Verreycken op 17 december. Veel indruk heeft dat niet gemaakt want de nu meer dan drie maanden oude blog heeft nog maar iets meer dan een 1 200 bezoeken gekregen. Frank Vanhecke zal origineler uit de hoek moeten komen wil zijn blog evenveel bezoekers tellen dan deze AFF-blog. (Morgen: deel twee).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel, verreycken |  Facebook | | |  Print

03-12-08

HET OOGLAPJE VAN PETER VANDERMEERSCH

Marie-Rose Morel loopt sinds maandag rond met een ooglapje. Niet dat ze bij Studio 100 solliciteert voor een rol als Miet Piraat nu ze weinig kans maakt om verkozen te worden als Europarlementslid. Alhoewel, alhoewel. Tom Cochez meldde maandag in De Morgen dat Morel de lijstduwersplaats zou krijgen, en vanaf die plaats werd Philip Dewinter al meerdere keren rechtstreeks verkozen. Een mandaat dat hij telkens weer niet opnam, maar kom. Andere partijen houden de kiezer ook weleens voor het lapje.

Morels ooglapje is het gevolg van een innige knuffel met haar vierjarig zoontje Alexander. Toen die zondagavond mama een nachtzoen wilde geven, zwierde hij zijn speelgoedbrandweerauto in de lucht. Waarbij de brandladder in Morels oog terechtkwam. Zondagavond werd Marie-Rose Morel in allerijl geopereerd in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Vandaag volgt een nieuwe ingreep. “Ik heb geschreeuwd van de pijn”, vertelde Marie-Rose aan een journalist. “Intussen kan ik zo goed als niets meer zien. En erger nog, in de partij noemen ze me nu piraat Morel.” Tot daar zowat het verhaal van de onfortuinlijke Marie-Rose Morel. Het heeft geen enkele politieke relevantie. Maar Morel met een ooglapje is een opvallende verschijning, en wat opvallend is, is nieuws. Maar laat dit non-event nu uitgerekend in Het Nieuwsblad gisteren, in primeur, verschijnen. En vandaag in De Standaard. Twee kranten van algemeen hoofdredacteur Peter Vandermeersch die vorige week in De Standaard nog verwijtend schreef dat Knack afglijdt naar het niveau van ‘de boekskes’.

Peter Vandermeersch zei “geen ander voorbeeld” te kennen van een redactie die zo een vechtscheiding over haar pagina’s heeft uitgesmeerd als Knack (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081121). Vandermeersch wijst op een kritische opiniebijdrage van professor Leo Neels in Knack waarin Neels Humo terechtwijst omwille van de Koekelberg-fotomontages en het verhaal over de Fortis-aandelen van Karel De Guchts schoonfamilie. Golden deze beschouwingen dan niet voor Knack? Leest de Knack-redactie nog wel zelf Knackf? Vandermeersch geeft toe met zijn krant wel eens “te diep” te zijn gegaan met de nauwelijks verhulde beschuldiging van pedofilie voor PS-voorzitter Elio Di Rupo en de suggestie dat toenmalig CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck een buitenechtelijke relatie zou hebben gehad. Vandermeersch is het niet eens met Story-hoofdredacteur Thomas Siffer die de publicatie van de mails in Knack verdedigt. Peter Vandermeersch: “Siffer verwart relevant met smeuïg.”

In een opiniebijdrage die vandaag in zijn blad verschijnt slaat Knack-directeur Rik Van Cauwelaert terug. Van Cauwelaert wijst erop dat uitgerekend in De Standaard, in een stuk dat bol stond van de anonieme bronnen, Marie-Rose Morel voor het eerst afgeschilderd werd als de Yoko Ono van het Vlaams Belang. Die opiniebijdrage van Leo Neels in Knack? Tja, wat doe je als die opiniebijdrage eerst aan De Standaard aangeboden is maar door de krant geweigerd werd? Neels is trouwens niet de eerste wiens bijdrage geweigerd wordt. Publicist Piet De Moor kreeg destijds geen kans om in De Standaard te vragen waarom de krant ineens het Vlaams Blok, toen het van naam maar niet van streken veranderde, plots omhelsde als is het een partij als een ander geworden. Vandermeersch betwist de politieke relevantie van het Knack-artikel over Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke, maar blijkt de relevantie niet door het twee dagen na publicatie niet langer aandringen op een verkiesbare plaats voor Morel op de Europese VB-lijst?

Wat is het verhaal over Marie-Rose Morel met ooglapje anders dan “smeuïg”? Maar als men er zelf in primeur mee kan uitpakken, vervalt de norm van politieke relevantie bij De Standaard/Het Nieuwsblad. En dan die geweigerde opiniebijdragen. Dat zal wel in elke krant gebeuren, maar het toeval wil toch wel dat toen wij onze opiniebijdrage Stop de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6353724/oproep-stop-met-de-zelfverklaarde-onmacht-teg) aan een paar kranten aanboden… Le Soir het meteen ’s anderendaags publiceerde en De Morgen vooraf zei interesse te hebben, en de opiniebijdrage publiceerde binnen de gevraagde periode. Maar De Standaard deed niet eens de moeite om te antwoorden op de herhaalde mails of ze interesse hadden in publicatie. De politieke relevantie bleek anders vier dagen na de publicatie in De Morgen toen drie Blood and Honour Vlaanderen-kopstukken opgepakt werden, precies zoals gevraagd in de opiniebijdrage, op basis van de wetgeving tegen het racisme en negationisme.

Natuurlijk zijn er belangrijker verhalen dan de mails of het ooglapje van Marie-Rose Morel. Geef die dingen een plaats, maar besteed daarnaast en vooral ook aandacht voor de anti-vakbondsretoriek van Morel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6443470/vb-wil-vbers-bij-vakbond-maar-is-tegen-strijd), geanalyseerd en niet nagepraat; de zaak-Raes (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081114); het antifascisme dat voor Wannes Van De Velde een vanzelfsprekendheid is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6427800/voor-wannes-van-de-velde-was-antifascisme-een en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081122); het VB dat ‘links’ een crimineel verleden toeschrijft maar zelf niet beter is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6425046/de-pot-verwijt-de-ketel-dat-hij-zwart-ziet)... Thema’s genoeg om, naast “smeuïge” verhalen of geklaag over smeuïge verhalen bij anderen, te brengen. Doe het!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, morel |  Facebook | | |  Print

26-11-08

MOREL HEEFT ER HAAR BUIK VAN VOL. DEWINTER WEIGERT DUBBELINTERVIEW MET MOREL. DEWINTER EN MOREL ALS DE ALFADIEREN BIJ HET VB

Marie-Rose Morel wil niet meer publiek reageren op wat over haar privé-leven geschreven wordt, en laat de zaak over aan haar advocaten. Na Knack spitten nu ook Story en Dag Allemaal immers weinig fraaie details boven. Een groep ‘vooraanstaanden’ (Ludo Abicht, Eddy Boutmans, Sven Gatz…) en mensen dicht bij het VB (Hugo Coveliers, Koenraad Elst, Guido Naets…) meent dat Knack te ver is gegaan met de publicatie van mails uit de persoonlijke levenssfeer (zie: http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Knack_mails.htm). Maar laat ons toch niet vergeten dat Marie-Rose Morel zélf,  als eerste, uitgebreid haar vechtscheiding publiek maakte. Over twee volle bladzijden in Het Laatste Nieuws.

Deze week geeft Morels bijna ex-man Christian Schellemans voor het eerst publiek zijn visie op de zaak. In Dag Allemaal wijst hij erop dat Morel “een ravage” heeft achterlaten. Christian Schellemans: “Zijn (Frank Vanhecke’s, red.) huwelijk kapot, haar huwelijk kapot, de kinderen als slachtoffer, hun partij uit elkaar. Je moet eens zien wat voor een slagveld dat mens heeft achtergelaten. Zij is iemand die twee stenen kan doen vechten. Allez, Vanhecke en Dewinter hebben samen op school gezeten, dat zijn jeugdvrienden. Morel speelde die twee zomaar uit elkaar.” Morels bijna ex-man wordt anders geen kritische vraag bespaard. Zo vraagt Dag Allemaal hem of het klopt dat hij ooit een tracking device, een volgapparaatje, liet plaatsen in Morels wagen om te zien waar ze heen ging. Christian Schellemans: “Dat is niet mijn stijl. Ik ken dat verhaal, ik ben er ooit zelfs voor bij de politie geweest. Maar dat toestelletje kwam niet van mij.” Van wie dan wel?

In Story vertelt Christian Schellemans dat zijn bijna ex-vrouw nu in een villa van ongeveer 750 000 euro woont, volgens hem geschonken door Marie-Rose Morels ouders. Christian Schellemans: “Allemaal goed, maar dan moet je niet de arme luis gaan uithangen voor je kiezers en met een verfborstel in de hand poseren (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6114659/van-miss-vlaanderen-naar-kabouter-klus). Volgens Schellemans is Marie-Rose Morel overigens niet het enige “avontuurtje” van Frank Vanhecke. Christian Schellemans wijst onder andere op “een Russische vriendin. Een zekere Tatiana, die eruitziet als een vrouw uit een huwelijkscatalogus.” Als Frank Vanhecke binnenkort gespot wordt samen met Kris Roman van Euro-Rus, moeten daar bijgevolg niet meteen politieke conclusies uit getrokken worden (foto 1: niet uit een Russische huwelijkscatalogus, wel uit een fotoalbum van Kris Roman). Interessanter was een interview met Marie-Rose Morel maandag in Het Laatste Nieuws. De krant wilde een dubbelinterview met Filip Dewinter, maar die zag dat niet zitten. Waarschijnlijk de eerste keer dat Dewinter de kans op een groot interview laat vallen.

Het probleem is – dixit Morel – dat Morel teveel lijkt op Dewinter. Marie-Rose Morel: “Als Filip en ik botsen, is het niet omdat we te veel van elkaar verschillen. Maar omdat we teveel op elkaar lijken. Bij alle partijen zie ik overal brave vrouwkes, maar ik doe aan politiek als een man.” Waarom ze plots afziet van de tweede plaats op de Europese lijst?, vraagt Het Laatste Nieuws. Marie-Rose Morel: “Ik héb al de naam dat ik een bitch ben die haar eigen ego laat primeren op het belang van de partij. En dus dacht ik: hou ze maar, die plaats, en zet mij maar tussen de militanten op een onverkiesbare plaats. Ik bén geen bitch, ik ben een vrouw van eer.” Zo verliest Marie-Rose Morel natuurlijk de kans op een europarlementszetel, maar wint ze toch twee keer. Het was immers nog helemaal niet zeker dat Morel de tweede plaats op de VB-lijst zou krijgen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6434646/morelleke-uitstelleke), en bij gebrek aan verder zetten van de discussie kan ze die discussie alvast niet meer verliezen. En het is nogal wiedes dat Morel zal uitsteken boven de andere kandidaten op een onverkiesbare plaats. Dat ze zal uitsteken boven de Godelieve Van Den Berghes, Suzanne Lacombe-Verbeests en Nadia Vanbeughems die vier jaar geleden de Europese VB-lijst bevolkten. Zelfs wij, die het VB professioneel volgen, hebben nog nooit van die militanten gehoord.

Volgens Morel zeggen Filip Dewinter en zijzelf hetzelfde. “Dit is de 21ste eeuw, niet de 20ste, en dus is het, zeker in de grote steden, een multicultureel Vlaanderen, of we dat nu leuk vinden of niet.” Wíj hebben Dewinter dat nog niet horen zeggen, maar natuurlijk zijn wij niet zo close met Dewinter als Marie-Rose Morel. Overigens is Morel niet meer zoals anderhalf jaar geleden bang van de geldingsdrang van Dewinter. Marie-Rose Morel: “Bang ben ik niet. Bezorgd, dat nog wel. Filip Dewinter is een Duracell-politicus, een machine die nooit stilvalt – dat is, dat meen ik, bewonderenswaardig. En neen, beste maatjes zijn wij niet. We zullen nooit samen gaan skiën. Wij botsen, karakterieel. Niet omdat we in alles van elkaar verschillen, maar net omdat we meer op elkaar lijken dan de gemiddelde politicus en politica. We zijn alfadiertjes, allebei. Ons einddoel is hetzelfde, maar we werken op verschillende sporen zodat we elkaar niet te vaak kruisen.”

Het is waar. Marie-Rose Morel werpt zich op als vakbondsvrouw. Meer om de vakbonden stokken in de wielen te steken, maar ze doet zich tenminste voor alsof ze vakbondsrechten genegen is. Daar hebben we Filip Dewinter nog niet op kunnen betrappen. Morel moet wel opletten met die vergelijking tussen haar en Dewinter als alfadiertjes (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfa_(dier)). Ze geeft daarmee Knack-journalist én licentiaat biologie (optie zoölogie) Dirk Draulans een voorzet van jewelste voor een volgend coververhaal in Knack over Morel in de dierentuin van het Vlaams Belang.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print

24-11-08

'PECHVOGEL VAN DE WEEK' EN 'GELUKKIGE VAN DE WEEK' BEKEND. BOEKENPAKKETTEN VOOR DE WINNAARS

Morel, Vanhecke en Dewinter strijden om trofee ‘Pechvogel van de week’, titelden wij vrijdag (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6459551/morel-vanhecke-en-dewinter-strijden-om-trofee). Intussen is de winnaar van die trofee bekend, maar positief ingesteld als wij zijn zochten wij ook een winnaar voor de trofee ‘Gelukkige van de week’.

In De Standaard stond Frank Vanhecke zaterdag op 2 bij de ‘Verliezers van de week’. Op 1 stond Joëlle Milquet die door haar stijl van werken en omgaan met mensen de ene na de andere kabinetsmedewerker verliest. Van Morel was geen sprake in de top-3 van De Standaard, maar toen het klassement opgemaakt werd was nog niet bekend dat Morel (foto 1) omwille van de jongste heisa afziet van haar betrachting als tweede op de VB-lijst voor de Europese verkiezingen te staan (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6462297/morel-ziet-af-van-tweede-plaats-op-europese-l). Frank Vanhecke zal het ons niet kwalijk nemen als we de trofee ‘Pechvogel van de week’ aan Marie-Rose Morel gunnen. In een interview zaterdag in Het Nieuwsblad noemt hij zichzelf trouwens “colletaral damage”. “Het is Marie-Rose die de zwaarste klappen incasseert”, zegt Vanhecke die verder geflatteerd is dat hij aan Marie-Rose Morel gekoppeld wordt (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GA62372RT). We zullen VB-voorzitter Bruno Valkeniers voorstellen Marie-Rose Morel een stapeltje boeken van Gabriel Garcia Márquez cadeau te doen, De generaal in zijn labyrint (1989), Over de liefde en andere duivels (1994) en Liefde in tijden van e-mails (een remake van Liefde in tijden van cholera uit 1985). In afwachting wordt de Story van morgen alvast een in VB-kringen druk gelezen blad. Story brengt morgen een interview met Marie-Rose Morel én haar ex-man.

Maar wij zochten ook de ‘Gelukkige van de week’. En, sorry Marie-Rose, daarvoor moesten we eerst passeren bij Jurgen Verstrepen. In zijn boekje Zwart op Wit beweerde die immers dat Hugo Colveniers’ VLOTT opgericht en gefinancieerd is door het VB. In de slipstream hiervan bevestigde Anneke Vermeiren (foto 2) dat zij in 2006 door Philip Dewinter, en niet Hugo Coveliers, gevraagd is van de Open VLD over te stappen naar VLOTT. Zij was toen Antwerps gemeenteraadslid, en is intussen Antwerps provincieraadslid. Vermeiren, in onmin met haar partij over onder andere het prostitutiebeleid, stapte over naar VLOTT maar bleek daar niet te kunnen aarden. “Ik heb vreselijk veel spijt dat ik ooit naar die partij ben overgestapt”, zei Anneke Vermeiren vorige week in Gazet van Antwerpen. “Na een opeenstapeling van conflicten heb ik beslist om uit VLOTT te stappen. Ik was zelfs niet uitgenodigd voor het partijcongres (Alle abonnees van de digitale nieuwsbrief van het VB-Antwerpen werden wél uitgenodigd voor dit congres, red.) VLOTT is een kruising tussen een klooster en het leger. Een non moet ook al haar geld afgeven. En net als in het leger wordt je niet geacht zelf na te denken. Ik ga nu als onafhankelijke zetelen in de provincieraad.”  Open VLD-schepen en -kamerlid Ludo Van Campenhout en copain Marco Laenens lazen dit en nodigden Anneke Vermeiren nog voor diezelfde avond uit op een etentje. En het klikte weer.

“Aan het einde van een leuke avond hebben die twee mij over de streep getrokken. Ik ben dolblij dat ik weer op stap kan gaan met mijn oude liberale vrienden”, zei Anneke Vermeiren vrijdag. Bart Somers mag haar, wat ons betreft, een boekenpakket van Naema Tahir cadeau doen: Eenzaam heden (zie:  http://www.liberales.be/boeken/tahireenzaam), Groenkapje en de bekeerde wolf (zie: http://www.liberales.be/boeken/groenkapje)...

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print

21-11-08

MOREL ZIET AF VAN TWEEDE PLAATS OP EUROPESE LIJST. VERSTREPEN OP 5 DECEMBER VOOR RECHTBANK. MOREL EN VANHECKE VERDEDIGEN NEGATIONIST ROELAND RAES

Marie-Rose Morel (foto 1) dingt niet langer naar de tweede plaats op de Europese lijst van het Vlaams Belang voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dat verklaarde ze vanavond in het VRT-programma De Keien van de Wetstraat en bevestigde ze nog vóór de uitzending van De Keien van de Wetstraat aan het persbureau Belga. Kwestie toch nog zeker de kranten van morgen te halen? En Jurgen Verstrepen (foto 2), die mag op 5 december om 9 uur bij de rechtbank in Brugge verschijnen voor wat hij in zijn boekje Zwart op Wit schreef over de zogenaamde liefdesrelatie tussen Marie-Rose Morel en gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke.

Morel had eerder laten verstaan dat ze kandidaat was voor de plaats van eerste vrouw op de Europese lijst van het VB, en in één ruk maakte ze daarvan dat ze kandidaat was voor de tweede plaats op de lijst. Eén plaats naar boven op de lijst in vergelijking met vier jaar geleden, al kreeg ze die simpele waarheid niet over haar lippen (zie:  http://aff.skynetblogs.be/post/6434646/morelleke-uitstelleke). Vandaag zei Morel te beseffen dat het Knack-artikel van deze week voor een perceptieprobleem zou zorgen als ze vlak na Frank Vanhecke op de Europese VB-lijst zou staan. Vannacht was ze tot het besluit gekomen daarom af te zien van die plaats, en dan maar vanuit een onverkiesbare plaats op de VB-lijst te vechten voor elke stem voor de partij. In De Keien van de Wetstraat kwam even de lijstduwersplaats in beeld, maar Morel zei daarop dat het onmogelijk is vanuit die positie verkozen te geraken. Dat is nochtans wat Philip Dewinter keer op keer doet, en vandaar dat de eerste opvolgersplaats op de VB-lijst zo belangrijk is. Maar daar werd niet op doorgegaan in De Keien van de Wetstraat.

Wél wilde Frank Vanhecke ook uitpakken met een primeur, en dat was dan de mededeling dat Jurgen Verstrepen zich op 5 december, als “zijn Sinterklaascadeau”, voor de rechtbank in Brugge moet verantwoorden voor wat hij over de vermeende relatie tussen Morel en Vanhecke schreef in zijn boekje Zwart op Wit (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6297609/seks-geld-en-naziliederen). Morel en Vanhecke hebben samen klacht neergelegd (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6428229/geen-wapenstilstand-voor-marierose-morel-en-j), maar kozen ervoor om de zaak te laten behandelen in de woonplaats van Frank Vanhecke en niet in het rechtsgebied waaronder Morels woonplaats valt. We hebben er verder nog niets over vernomen, maar het lijkt erop dat de klacht enkel gaat over de vermeende liefdesrelatie.

Blijkbaar is geen klacht neergelegd tegen de bewering dat op VB-bijeenkomsten wel eens nazi-liederen gezongen worden (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6301450/naziliederen-op-bijeenkomst-vbparlementsleden). Wanneer het negationisme bij de zaak-Raes (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081114) aangeroerd werd in De Keien van de Wetstraat verdedigde Frank Vanhecke trouwens het absolute recht op vrije meningsuiting, en wees Morel erop dat Roeland Raes (foto 3) na de bekritiseerde uitspraken onmiddellijk ontslag nam als VB-ondervoorzitter en VB-senator. Ze wilde het nog wel zien dat in andere partijen evengoed gereageerd wordt, en zag er niets verkeerd in dat Raes nog steeds op VB-archief werkt. Wij hebben toch het aanvoelen dat in andere partijen iemand die de Holocaust minimaliseert meteen het lidmaatschap wordt afgenomen. Zover is men bij het VB nooit gegaan, ook al beweerde huidige VB-voorzitter Bruno Valkeniers dat in de pers.

23:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, verstrepen, morel, raes |  Facebook | | |  Print