21-11-08

MOREL, VANHECKE EN DEWINTER STRIJDEN OM TROFEE 'PECHVOGEL VAN DE WEEK'

Welke VB’er krijgt deze week de trofee van Pechvogel van de week uitgereikt? Marie-Rose Morel? Frank Vanhecke? Philip Dewinter? VB-partijvoorzitter Bruno Valkeniers staat voor een hartverscheurende keuze.

Het weekblad Knack bood Marie-Rose Morel de kans om gisteren alle voorpagina’s van de kranten te halen, met de publicatie van de zogenaamde liefdesmails tussen Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke (foto 1) en de koosnaampjes die die twee zouden gebruiken over partijgenoten. Vooral dat laatste interesseerde ons, voor het overige mogen Morel en Vanhecke van ons zoveel b***** en h***** als ze willen. Dat is hún vrijheid. Morel en Vanhecke ontkennen overigens de liefkozingen die ze elkaar zouden geschreven hebben. Vanhecke: “Nooit zou Marie-Rose zo’n slotzin gebruiken.”; Morel: “Ik wou dat ik zo lyrisch kon schrijven.” Maar dan die koosnaampjes. “Lucifer” voor Philip Dewinter; “Een speciaal manneke, hé. Enerzijds de gematigde verzoener, anderzijds de rechtse ruziestoker” voor Gerolf Annemans; “Joeshenko” voor Morels concurrente voor een zitje in het Europees parlement Anke Van dermeersch (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6434646/morelleke-uitstelleke), al is dat waarschijnlijk een vergissing en werd Joesjtsjenko’s blonde rivale in de Oekraïense politiek Julia Timosjenko bedoeld… In de ene krant zegt Morel dat dit deel uit haar mails geen vervalsingen zijn, in een andere krant zegt Morel dat ook dat vervalsingen zijn. Maar het ergst van al: Bettina Geysen stapt, na het bekend worden van haar hoge onkostennota’s als VRT-manager, op als voorzitster van het partijtje VlaamsProgressieven (Vl.Pro) dat volgens de peilingen nog maar goed is voor 0,6 % de stemmen… en haalt daarmee alle voorpagina’s. In De Standaard zelfs de hele voorpagina. De affaire-Morel verdwijnt naar pagina 6, 8 of 9. Weg media-aandacht en de kans zich als onschuldig wicht in een slachtofferrol in de kijker te werken.

Vriend Frank Vanhecke vergaat het al niet beter. Zoals bekend is dinsdag zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven als Europarlementslid omdat het parket hem voor de rechtbank wil dagen wegens laster over allochtonen die een kerkhof zouden vernield hebben, en weigeren dit snel recht te zetten als bekend wordt dat de daders vier Vlaamse jongeren zijn – zo Vlaams als maar kan zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6453113/frank-vanhecke-wil-niet-dat-het-gerecht-haar-). De Standaard bevestigde intussen wat wij woensdag schreven: dat er een flink verschil is tussen wat de Sint-Niklase auteur van het artikel schreef en wat uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van Vanhecke verscheen. Een passage die de zogenaamde afkomst van de daders flink in de verf zet. Vanhecke doet zich voor als de vermoorde onschuld en foetert op alle Vlaamse parlementsleden die de vraag van het gerecht volgden om Vanhecke’s parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Maar wie stemde ook voor het opheffen van Vanhecke’s parlementaire onschendbaarheid? Jean-Marie Le Pen! “Ofwel was hij lazarus, ofwel een zoveelste opstoot van nukkigheid”, schrijft men op een VB-website. Een nukkig iemand is iemand met kuren en grillen, maar zou het ook geen weloverwogen zet kunnen zijn? Frank Vanhecke staat bekend als persoonlijk bevriend met Carl Lang, en laat uitgerekend de voorbije dagen Jean-Marie Le Pen alle duivels ontbonden hebben tegen Carl Lang omdat die het aandurft Le Pen’s dochter Marine te contesteren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081118). Le Pen zou wel eens kunnen gedacht hebben: “De vrienden van mijn vijanden, zijn ook mijn vijanden.”

En uitgerekend woensdag – de dag waarop de gewraakte Knack verscheen – dacht Philip Dewinter eens origineel uit de hoek te komen met een persconferentie en een brochure om mensen zonder verblijfsvergunning aan te raden het eerstvolgend vliegtuig naar huis te nemen (foto 2). Illegaal in Antwerpen: ik keer tevreden terug! Waarbij onderlijnd wordt welke begeleiding België en niet-gouvermentele organisaties bieden voor een reïmmigratie, en de Kameroenese ALCEC (Association de Lutte contre l'Emigration Clandestine) uitgebreid aan het woord komt. De brochure is – toch voor wie het VB al enige tijd volgt – meer dan vermakelijk. Klaagt het VB altijd over het lage aantal uitwijzingen, in de VB-brochure luidt het nu: "Vroeg of laat is uitwijzing uw lot". Klaagt het VB anders altijd over de massale regularisatie van mensen zonder papieren. Nu titelt het: ‘Regularisatie: geen evidentie’. Het VB klaagt in haar brochure: “U kent onze taal amper of niet”, maar de brochure is natuurlijk van de eerste tot de twingste en laatste bladzijde in het Nederlands geschreven. Het VB pakt in haar brochure ook uit met een zwarte. Voor een keer niet van het type negationist, maar een Afrikaan. Een Kameroenees die bekommerd is om het lot van zijn emigrerende landgenoten… waarvan de eerste video in ons land opdook op de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Een clubje waarvan Dewinter zegt af te raden daarmee contacten te onderhouden. Maar niet alleen Morel en Vanhecke hadden pech. Ook Dewinter en zijn zwarte vriend(en) hadden pech. Want uitgerekend woensdag was er in Antwerpen ook een persconferentie van een tachtigtal organisaties – van de vakbonden ABVV en ACV, over de Chiro en Amnesty International, tot de SP.A-Antwerpen en de middenstandersvereniging UNIZO-Antwerpen, die zondag 14 december in Antwerpen gaan betogen voor goed overwogen en duidelijke criteria voor de regularisatie van mensen zonder papieren (foto 3, klik eenmaal op de foto voor grotere afbeelding of klik eenmaal op de link van de website over de manifestatie)..

Zowel Gazet van Antwerpen als Het Nieuwsblad gaven beide persconferenties evenveel plaats in hun krant, met als illustratie telkens wel een foto van een vorige steunmanifestatie voor regularisatie van mensen zonder papieren. Toch nog iets fotogenieker dan de Kameroenees-op-video van Dewinter, en alleszins weg one man show van Dewinter als enige aandachtstrekker in de krant.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print

16-11-08

VB WIL VB'ERS BIJ VAKBOND, MAAR IS TEGEN STRIJDVAARDIGE VAKBONDEN

Vandaag wordt op de Antwerpse regionale televisiezender ATV gedebatteerd over de jongste ambtenarenstaking in Antwerpen, onder het motto Staken, (altijd) een recht? Een één tegen allen-debat met enerzijds Erik De Bruyn (foto 2, SP.A-Rood) en anderzijds de Antwerpse schepen voor personeelszaken Marc Van Peel (CD&V), het donkerblauwe gemeenteraads- en parlementslid Annick De Ridder (Open VLD) en Marie-Rose ‘Rebel’ Morel (foto 1) die ijvert voor het terug opnemen van VB’ers in de vakbonden, maar om wat daar te doen?

Vorige week vrijdag kirde Marie-Rose Morel van plezier nadat een rechtbank in Antwerpen tot het besluit kwam dat de christelijke bediendenvakbond LBC niet kon bewijzen “dat er enige rechtsgeldig statutaire of reglementaire bepaling was die de uitsluitinbg van eiseres (VB’ster Lieve Van den Berghe, red.) kon verantwoorden”. Wat Morel er niet bij vertelde is dat dezelfde rechtbank vindt dat elke vereniging het recht heeft leden uit te sluiten wanneer die handelingen stellen of standpunten innemen die indruisen tegen de doelstellingen of waarden van de vereniging. Alleen vond de rechter dat de LBC niet genoeg kon aantonen “dat de statuten van de vakbond volgens de juiste procedure werden veranderd” zodat er volgens haar geen rechtsgrond was om het VB-lid uit te sluiten. Een rare gerechtelijke kronkel want de statutaire bepaling die de mogelijkheid biedt om leden uit te sluiten wanneer zij de vakbond bewust schade toebrengen bestaat al sinds 1980, zes jaar vóór Lieve Van den Berghe lid werd van de LBC. Daarenboven is bij de uitsluitingsprocedure woord en wederwoord mogelijk, is het recht op verdediging voorzien, maar maakte Lieve Van den Berghe daar geen gebruik van. De LBC gaat natuurlijk in beroep tegen de kommaneukerij van de rechtbank in eerste aanleg.

In een reactie zei LBC-vakbondssecretaris Ferre Wyckmans het vreemd te vinden “dat mevrouw Van den Berghe lid wil blijven van een vakbond die ze – volgens haar argumenten voor de rechtbank – heel sterk verafschuwt”. ACV-secretaris Luc Cortebeeck verwees op een ACV-congres vorige week nog naar de ASLEF-zaak waarbij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens erkende dat de Britse spoorvakbond ASLEF het recht heeft om neo-nazi’s van de British National Party uit te sluiten (zie: http://www.personneltoday.com/articles/2007/03/21/39800/european-court-upholds-aslef-unions-right-to-ban-bnp-from-membership.html). Luc Cortebeeck: “Wat zouden wij dan niet het recht hebben om VB-militanten uit te sluiten? Een partij die alleen maar uit is op de vernietiging van de vakbonden en van ons sociaal systeem. Een partij die is veroordeeld voor racisme en sindsdien alleen zijn naam veranderde. Een partij die zijn wortels heeft in de donkerste periodes van de twintigste eeuw. Een partij waarvan een deel van de achterban nog flirt met het nazisme, het fascisme en/of het negationisme. Waarbij het kwelen van anti-joodse liederen wordt gedoogd zolang er geen beeldmateriaal van begint te circuleren. (…) Extreemrechts en ACV gaan gewoonweg niet samen. Omdat ons verhaal er een is van solidariteit, voor het opnemen voor mensen, van zorg en van insluiting. Terwijl het verhaal van het Vlaams Belang er een is van haat, onverdraagzaamheid en uitsluiting.”

Het VB haastte zich te zeggen dat het “niet tegen de vakbonden” is, maar wel tegen “het machtsmisbruik, de onwettige praktijken en het pro-Belgische discours” van de grote vakbonden. “Vlaanderen heeft recht op een ander, vrij en ontzuild vakbondslandschap”, luidde het nog. Sindsdien regent het persmededelingen, en werd ook nog een perslunch georganiseerd, om uit te leggen dat de vakbonden teveel geld ontvangen, hun ledenaantal beter gecontroleerd moet worden, de organisatie van de sociale verkiezingen teveel geld kost, ook kleinere vakbonden erkend moeten worden… Maar dat is nog maar de helft van het verhaal. In de voorlaatste digitale nieuwsbrief van het VB-Antwerpen – de laatste verscheen vrijdag… om op te roepen naar het VLOTT-congres in Berchem te gaan (!) – titelde het VB Stakingen stads- en OCMW-personeel mogen dienstverlening aan de bevolking niet in gedrang brengen. Het VB zegt begrip te hebben “voor de meeste eisen en verzuchtingen van het Antwerps stads- en OCMW-personeel” maar erop aan te dringen “dat vakbondsacties en stakingen de dienstverlening aan de Antwerpse bevolking niet in het gedrang brengen. (…) Het Vlaams Belang vraagt uitdrukkelijk om ook op de stakingsdagen het huisvuil op te halen, de bibliotheken, zwembaden, dienstencentra, loketten enz. open te houden zodat de bevolking geen hinder ondervindt van de stakingen.” Stakingen die geen hinder veroorzaken, het stadsbestuur zal er nogal wakker van liggen!

In een tweede artikel in dezelfde digitale nieuwsbrief twijfelt het VB aan de slaagkansen voor een zorgbedrijf bij de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW… omdat het VB twijfelt “of er een constructieve dialoog met de vakbonden mogelijk is”. De vakbonden houden immers vast aan het huidig statuut van het personeel, met de huidige lonen en verlofregeling. Voor het VB is dit “een financiële handicap”, het VB wil “beheersbare personeelskosten en een modern personeelsbeleid”. Een tweede Carrefour-scenario dus, Carrefour die in Brugge een nieuwe vestiging wil openhouden met lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de rest van de grootwarenhuissector. Van veel begrip “voor de meeste eisen en verzuchtingen van het Antwerps stads- en OCMW-personeel” schiet er als puntje bij paaltje komt dus niet over bij het VB. Integendeel. Vandaar dat het VB andere vakbonden wil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

13-11-08

MORELLEKE UITSTELLEKE

We hebben al verschillende koosnaampjes gehoord voor Marie-Rose Morel. Morelleke Forelleke is natuurlijk de bekendste, zoals hoe Frank Vanhecke spreekt over zijn oogappel (zie: http://www.youtube.com/watch?v=Y8-3rnudK74&feature=related). Marie-Rose Rebel is een andere, naar aanleiding van hoe zij voortdurend kapt op de vakbonden wegens hun “machtsmisbruik, onwettige praktijken en pro-Belgisch discours.” 

Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden: Morel Snottebel, om maar iets te noemen dat spontaan door onze geest waait. Morelleke uitstelleke hadden we nog niet gehoord, maar staat deze week in ’t Pallieterke. Het blad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter was aanvankelijk sterk tegen Morel (foto 1), maar de jongste tijd ligt de diva uit Schoten in de bovenste schuif bij ’t Pallieterke. Onder de kop Morelleke uitstelleke verhaalt het blad deze week over de lijstvorming voor de Europese Verkiezingen bij het Vlaams Belang. ’t Pallieterke: “Wie zou denken dat in deze beroerde tijden van overduidelijke mediasabotage van het Vlaams Belang elk lid van die partij blij zou zijn met Morels schoten in de mediaroos, denkt maar rap iets anders, want er zijn verkiezingen op komst en er moeten lijsten samengesteld worden. Voor de Europese lijst van het VB stond vorige keer, zoals nu, Frank Vanhecke op 1 en Marie-Rose Morel als eerste vrouw op 2. Dat zou voor juni 2009 ongewijzigd kunnen blijven. Geen probleem dus, ware daar niet de langbenige ex-miss Anke Van dermeersch (foto 2), die uitgekeken lijkt op de senaat en haar zinnetje op Europa heeft gezet. Het partijbestuur moest de gordiaanse knoop doorhakken, maar de zwaargewichten stuurden strategisch (?) hun kat en de zwaarwichtige beslissing werd… uitgesteld. Hoe zei Johan Vandela uit Oostende dat weer? Een tijdbom in een ijskast stoppen, kan tijd winnen, maar ook… de ijskast doen ontploffen. Wordt vervolgd.”

Wanneer het vervolgd wordt moet ’t Pallieterke misschien niet eens klakkeloos Marie-Rose Morel napraten. Ook bij Phara (zie de 34ste minuuut bij: http://phara.canvas.be/herbekijken/phara-1610-herbekijk/)  benadrukte Marie-Rose Morel dat ze vorige keer als eerste vrouw op de VB-lijst stond, en wilde ze niet horen zeggen dat ze slechts als derde op de VB-lijst stond. Nochtans is dat zo, het was dus niet “Morel als eerste vrouw op 2” (zie: http://elections2004.belgium.be/nl/eur/preferred/preferred_e111_p4602.html). Dat Morel graag een plaatsje hoger in de lijst wil staan heeft natuurlijk alles te maken met (1) het risico dat het VB deze keer geen drie verkozenen meer behaalt bij de Europese verkiezingen, en (2) met het gevaar dat Dewinter vanop de lijstduwersplaats moeiteloos voldoende voorkeurstemmen binnenhaalt om rechtstreeks verkozen te worden. De combinatie van (1) en (2) maakt dat om, na lijsttrekker Frank Vanhecke, kans te maken op een Europees ticket je bijgevolg moet mikken op de tweede plaats op de lijst én de eerste opvolgersplaats. Een venijnig 'compromis' zou kunnen zijn dat aan de ene vrouw de tweede plaats op de lijst en aan de andere vrouw de eerste opvolgersplaats zou gegund worden. Wat de keuze tussen Morel en Van dermeersch betreft zijn wij overigens zeer objectief. Wij supporteren voor de ene noch voor de andere.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

11-11-08

GEEN WAPENSTILSTAND VOOR MARIE-ROSE MOREL EN JURGEN VERSTREPEN

11 november, wapenstilstand. Maar niet ten huize Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke. Daar zou deze week toch nog de klacht over Jurgen Verstrepen vertrekken omwille van wat die over Morel en Vanhecke geschreven heeft in zijn boekje Zwart op wit. Anderhalve maand na het verschijnen van dat boek, waarschijnlijk moesten Morel en Vanhecke er toch even van bekomen. In Gazet van Antwerpen zei Marie-Rose Morel zaterdag dat Jurgen Verstrepen zich aan een schadeclaim van 50 000 euro mag verwachten. Morel en Verstrepen, het heeft ooit beter geboterd tussen die twee.

“Een paar weken na mijn komst (in 2004, red.), liep Marie-Rose Morel over (van de N-VA, red.) naar het Vlaams Blok. Ze werd op een zaterdag voorgesteld in het nationale hoofdkwartier in Brussel op het Madouplein. Vanzelfsprekend was ik daarbij aanwezig. (…) Het was een perfect verhaal als je het achteraf bekijkt”, mijmert Verstrepen in Zwart op wit. “Visueel was het met ons wel oké – Ken en Barbie (…). Conceptueel zat het ook goed. Bovendien waren we wat jonger dan het gemiddelde lid van de partij. We hadden een andere levensstijl, we waren cleaner.” Politiek is een harde stiel. Van het verruimen en cleaner maken van het VB kwam niets in huis, en de vriendschap die zo mooi begon – Ken en Barbie – is omgeslagen in een passionele rechtszaak tussen beiden.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstrepen, morel |  Facebook | | |  Print

02-11-08

DE RARE KEUZES VAN MARIE-ROSE MOREL

Op Het Laatste Nieuws na hebben alle kranten dit weekend een extra bijlage naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Morgen voegde in haar gewone editie er nog twee bladzijden bij over de extreem rechtse terreurscène in de Verenigde Staten. Met honderden hategroups (zie: http://www.splcenter.org/intel/map/hate.jsp), en internetfora zoals Stormfront als belangrijkste contactmiddel. In Gazet van Antwerpen werden Bekende Vlamingen gevraagd voor wie zij zouden stemmen als ze Amerikaan waren. BV’s kiezen voor Barack Obama was het voorspelbaar besluit.

Reclamemaker Jens Mortier vindt Obama een briljant redenaar, Geert Noels van beursbedrijf Petercam is gecharmeerd door Obama’s energieplannen, Jean-Marie Dedecker kan zich niet vinden in de standpunten van John McCain en Sarah Palin (foto 2) en zou daarom Obama stemmen, professor arbeidsrecht Roger Blanpain kiest voor Obama voor het socialer beleid, bedrijfsleider Peter Leyman vindt Obama realistischer, tv-presentatrice Martine Prenen zou zeker niet voor Sarah Palin stemmen. Martine Prenen: “Ze heeft wel heel rare ideeën over de menselijke evolutie (ze gelooft in het scheppingsverhaal, red.). Het lijkt nogal griezelig dat zo iemand mee het machtigste land ter wereld bestiert. Het is net alsof ze met oogkleppen rondloopt.” Ook anderen hebben zware reserves bij Sarah Palin. Roger Blanpain vindt dat het een ramp zou zijn “mocht zij in het Witte Huis belanden, met de kans dat ze op een dag president wordt.”

Urgentie-arts Luc Beaucourt vindt Palin daarentegen “een goede steun voor de Republikeinen”. Marie-Rose Morel (foto 1) – het zal niemand verbazen – zou ook voor Sarah Palin stemmen. “Dat vind ik een straffe madam. (…) Obama vind ik wat te glad, te weinig authentiek, de betere autoverkoper. Van mij mag Palin president worden. Ze staat als moeder en gouverneur met twee voeten in de realiteit. Haar religieuze overtuigingen zijn de mijne niet, maar dat is verder geen punt. McCain vind ik wat gedateerd.” Sarah Palin for president? Uit een recente peiling van The New York Times blijkt anders dat 59 % van de Amerikanen vindt dat Palin niet klaar is om de taken van vice-president op te nemen, laat staan dat ze meteen president zou worden zoals Morel wil (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/2001/Race-naar-het-Witte-Huis/article/detail/471862/2008/10/31/Palin-niet-klaar-voor-vice-presidentschap.dhtml).

Maar Morelleke Forelleke heeft wel meer vreemde keuzes. Uit goede bron weten we dat ze ons artikel Marie-Rose Morel alweer met slechte vrienden gesignaleerd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081029) gelezen heeft. Sindsdien schrapte ze Patrick Sessler van het belgicistische Front National als ‘vriend’. Andere VB’ers (Barbara Bonte, Steven Creyelman, Bert Deckers, Ortwin Depoortere, Stijn Hiers, Rob Verreycken, Tanguy Veys...) hebben blijkbaar minder problemen met Sessler. Het rechtsextremisme bindt hen meer dan de tegenstelling belgicisme versus flamingantisme hen scheidt. Maar Marie-Rose Morel behoudt Blood and Honour'er Zzz wel als ‘vriend’. Alhoewel hier toch verduidelijkt is dat Zzz als 'Surtur' één van de twee moderators op het Blood and Honour-forum is, met Elfenbloed ‘zingt’ over “de Afrikaanse tumor die Europa treft”, blij is dat “heel de vreemde pest wordt afgeslacht, geholpen door de geur van Zyklon gas”… In een vorige groep ook al de deugden bezong van het in de vernietigingskampen van de nazi’s gebruikte gas: “De Zyklon B dringt door, hun lege hoofden vullend (…). Gij Jodenhonden, hierbij verklaar ik u der Total Krieg.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081028).

Mocht Morel even doorklikken naar de Facebook-pagina van haar ‘vriend’ Zzz zou ze daar nog altijd de in een T-shirt van Blood and Honour poserende Wim Biront vinden als vriend. Voor Morel is het allemaal geen probleem. Maar ja, Morel schreef in november vorig jaar al dat onze “obsessie voor skinheads de laatste tijd rare vormen aan(neemt)”. Ze zal wel vinden dat het er niet op verbeterd is. Op dat punt heeft ze gelijk. Maar iemand als Zzz behouden als vriend is pas écht raar.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, morel, internationaal |  Facebook | | |  Print

29-10-08

MARIE-ROSE MOREL ALWEER MET SLECHTE VRIENDEN GESIGNALEERD

De Morgen pakte vorige week uit met de vrienden van Wim Biront, op Facebook met een T-shirt van Blood and Honour aan. Nogal wat VB’ers waren een Facebook-vriend van Biront. Op eigen initiatief of op instructie van Philip Dewinter trokken de meeste VB’ers zich terug als ‘vriend’. Volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts bleef ‘vriend’, net als Sandy Neel. Marie-Rose Morel (foto 1) zei Wim Biront niet echt te kennen. “Wellicht heb ik gewoon toegezegd zonder goed te kijken of te weten waar die symboliek voor staat”, zei Morel. Morel schrapte intussen Biront als vriend op haar Facebook-pagina’s (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081024) maar houdt nog een paar andere aangebrande vrienden over.

Pieter Huybrechts, vriend van…, is ook één van Morels vrienden. En verder natuurlijk ook heel wat volk uit de NSV waarvan u liever niet hebt dat uw dochter of zoon ermee bij u in huis komt. Maar er is meer. Zzz (foto 2), waarvan wij gisteren hier uit de doeken deden wat hij bij Elfenbloed zingt en wat zijn engagement bij Blood and Honour Vlaanderen is (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081028), is ook al een ‘vriend’ van Marie-Rose Morel. Zzz heeft al vele nicknames gebruikt (Surtur, Cormanthor, Dominator...) maar staat onder zijn echte naam bij Morels Facebook-vrienden. Op Zzz Facebook-pagina's vinden we Wim Biront terug als vriend.

Marie-Rose Morel heeft blijkbaar een magnetische aantrekkingskracht op dat soort volk, zelfs over de taalgrens heen. Ook Patrick Sessler van het belgicistische Front National is een ‘vriend’ van Marie-Rose Morel. Toegegeven, nog wel meer VB’ers zijn ‘vriend’ van Sessler: Barbara Bonte, Steven Creyelman, Bart Debie, Bert Deckers, Johan Deckmyn, Ortwin Depoortere, Rob Verreycken, Tanguy Veys… Maar ‘vriend’ zijn met iemand die graag poseert naast Rex-leider Léon Degrelle (foto 3), zich de Hitler-groet uitbrengend laat fotograferen aan het graf van generaal Franco (zie: http://www.resistances.be/sessler.html) en tegenwoordig meetings organiseert à la manière van Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080821)... Het is toch niet echt een vriend om mee uit te pakken. Als Marie-Rose Morel het wil, kunnen we samen haar vriendenlijst nog eens overlopen om een en ander uit te kuisen. Als we ergens kunnen helpen, doen we het graag.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, morel, fn |  Facebook | | |  Print

24-10-08

VB'ERS NIET LANGER VRIEND VAN BLOOD AND HONOUR'ER. SOMMIGEN NOG WEL. DERDE DINSDAG OPGEPAKTE BLOOD AND HONOUR'ER WIST SPOREN OP INTERNET

19 april a19 april bDe Morgen maakte gisteren bekend dat een reeks VB’ers zich op Facebook als vriend van Wim Biront hebben opgegeven, Biront die op Facebook poseert in een T-shirt van Blood and Honour. Een aantal VB’ers hebben zich intussen afgemeld als ‘vriend’'. De in de pers als “Robert Q.” omschreven organisator van Blood and Honour-bijeenkomsten heeft zijn aanwezigheid op het internet ook opgekuisd.

Wim Biront poseert op de Facebook-sociale netwerkpagina's in een T-shirt van Blood and Honour en heeft vrienden van hetzelfde allooi. Eveneens poserend in Blood and Honour-T-shirt, of anders nazi-symbolen als foto gebruikend. Bij de vrienden noteerde De Morgen onder andere de VB-parlementsleden Marie-Rose Morel en Pieter Huybrechts, VB-personeelsleden en -mandatarissen van lagere rang als Sandy Neel, Wim Wienen en Tanguy Veys, en verder nog volk dat je in die kringen onvermijdelijk tegenkomt zoals NSV’er Yves Pernet. (Voor nog andere vrienden, zie Yelloman: http://yelloman1.blogspot.com/2008/10/neonazi-heeft-op-facebook-heel-wat.html). Marie-Rose Morel zei Wim Biront niet te kennen. Nochtans moet je je akkoord geven vooraleer iemand als ‘vriend’ te registreren. “Wellicht heb ik gewoon toegezegd zonder goed te kijken of te weten waar die symboliek voor staat”, zei de voormalige Miss Aardbeiprinses aan De Morgen. Morel zou het eens nakijken en zich eventueel laten schrappen als vriend. Pieter Huybrechts zag daarentegen geen reden om iets terug te roepen. “Ik zie niet in waarom ik iets zou moeten wijzigen”, zei de voormalige VMO’er.

Wanneer wij gisterennamiddag zelf eens gingen kijken naar de Facebook-pagina’s van Wim Biront was die man, overigens ook trouwe bezoeker van het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, al een pak vrienden kwijt. Maar er waren er nog. In tijden van nood leert men zijn echte vrienden kennen. Waren van bovenstaand rijtje nog altijd ‘vriend’ van Wim Biront, zowel op Bironts Facebook-pagina’s als op hun eigen Facebook-pagina’s: Pieter Huybrechts en Sandy Neel. Niet voor niets behorend tot de extreemrechterzijde van het op zich al extreemrechtse VB. ‘De moed om uit te komen voor je overtuiging’, of hoe noem je zoiets?

“Robert Q.” is ook een overtuigde, maar probeert nu de sporen van zijn overtuiging en relaties te wissen van het internet. Hij is naast Chris Moorkens en Kristof Vanholen de derde Blood and Honour’er die dinsdag van zijn bed werd gelicht als inrichter van Blood and Honour-concerten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081022). Hij is de man die de zaal huurde voor de SS-heldenhuldiging en het daaropvolgend concert van Blood and Honour Vlaanderen in Bellegem (foto’s, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5785499/politie-controleerde-identiteit-bij-blood-and). Anders dan de Nederlander die de evenementenhal huurde voor de Ian Stuart Memorial van Blood and Honour Duitsland begin september in Zandvliet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080927) nam hij blijkbaar geen valse identiteit aan en kon de politie hem gemakkelijk opsporen. 

Hij heeft onder twee namen Netlog-pagina’s aangemaakt: “pow_robby_sog” en “isd_sog”. Die “sog” had eigenlijk “zog” moeten zijn, een letterwoord dat in neonazi-kringen gebruikt wordt om de vermeende Joodse wereldheerschappij aan te klagen. “isd” verwijst naar Ian Stuart Donaldson, zanger van Skrewdriver en oprichter van Blood and Honour. “pow” is een in die kringen gebruikt letterwoord voor ‘oorlogsgevangenen’, al wie voor zijn nazi-overtuiging vervolgd wordt door ‘het regime’. Maar in de nacht van woensdag op donderdag heeft hij zijn Netlog-pagina’s verwijderd. Helaas voor hem waren antifascisten ze al dinsdag op het spoor gekomen. Dankzij Google Cache kan je echter nog steeds enkele pagina’s terugvinden. Zoals de bladzijde met zijn haarkleur (“kaal”), zijn favoriete stad (“Antwerpen”), zijn beste reiservaring (“met rsa (Royal Sporting Club Anderlecht, red.) gaan batteren in Lyon”), zijn favoriet kledingmerk (“ns kledij”), het evenement dat hij nooit zou willen missen (“een isd memorial”), beste groep (Skrewdriver etc.”), het beste wat hem overkomen is “mijn dochter en 28 (Blood and Honour, red.)”), etc. Zie: http://64.233.183.104/search?g=cache:ETtot21crH0J:nl.netlog.com/isd_sog/extra+isd_sog&hl=nl&ct=clnk&cd=2&gl=be. Op een andere nog terug te vinden pagina zegt de 28-jarige West-Vlaming dat hij is wie hij is, en dat niemand hem kan veranderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, morel, vb |  Facebook | | |  Print

20-10-08

MARIE-ROSE MOREL: "DIVERSITEIT IS DE STERKTE VAN EEN PARTIJ ALS DE ONZE"

Vorig jaar richtte het VB-Edegem een eerste halloweenavond in. Deze keer is de affiche minder spectaculair (foto 1), maar het voornaamste is: op 1 november is er opnieuw een halloweenavond. Allen daarheen! Het is echter niet het enige bizarre bij het VB de laatste dagen.

Gerolf  ‘Weerwolf’ Annemans en Marie-Rose Morel waren vorig jaar aangekondigd als sprekers op de halloweenavond van het VB-Edegem (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071028). Marie-Rose Morel maakte er werk van en trok een gelegenheidskostuum aan (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere en duidelijker afbeelding). Gerolf Annemans bleef gewoon zichzelf, voor hem geen verkleedpartij. Wie dit jaar de gastspreker is, is niet bekend gemaakt. Men houdt het op de affiche gewoon bij: "met bekende gastspreker". Wat zoveel wil zeggen als: "We wisten het nog niet toen we de affiche maakten." In het naburige Vremde, deelgemeente van Boechout, ging het er voorbije zaterdagavond 18 oktober vrolijker aan toe. Deze keer geen Blood and Honour-concert zoals op 4 maart 2006, maar een heus ‘Vlaams-Braziliaans eetfestijn’ ingericht door de plaatselijke VB-afdeling. Het menu bood een keuze tussen Vlaamse keuken met stoofvlees en Braziliaanse keuken met feijoada, een stoofpot met bonen en verschillende soorten vlees. Gastspreker Marie-Rose Morel had zich deze keer niet verkleed naar het thema van de avond (foto 3).

Veel thuis is Marie-Rose Morel niet. Donderdagavond was ze te gast bij Phara (VRT/Canvas). In het programma zat de stagiair-journaliste van P-Magazine die zeven maanden undercover deelnam aan de voorbereidingen voor de Miss Belgian Beauty-verkiezingen. "Günter Grass achterna", zei CD&V-senator en oud-journalist Pol Van den Driessche. En Phara De Aguire herhaalde het, terwijl zij toch weet dat het Günther Walraff moest zijn. Maar soit, ex-miss aarbeiprinses Marie-Rose Morel zat ook in het programma en helemaal op het einde van Phara werd haar voor de voeten geworpen dat er binnen het VB verschillende kampen zijn: een pro-Morel kamp, en een anti-Morel kamp... Waarna Marie-Rose Morel vlot aanvulde: een pro-Dewinter kamp en een anti-Dewinter kamp, een pro-Vanhecke kamp en een anti-Vanhecke kamp... Is daar een reden voor? Marie-Rose Morel: "Diversiteit - dat nu zo in is - is misschien wel de sterkte van een partij als de onze waar alle karakters hun plaats kunnen vinden." Morel die de diversiteit looft, wie had dat verwacht?

  • Marie-Rose Morel bij Phara. Het gesprek met Morel over haar partij begint op de 28ste minuut, op de 35ste minuut legt Philip Dewinter uit waar de plaats is van de vrouw bij het VB, en op de 37ste minuut bejubelt Marie-Rose Morel de diversiteit: http://phara.canvas.be/herbekijken/phara-1610-herbekijk.
  • Update. De sprekers op de halloweenavond bij het VB-Edegem dit jaar zijn Hugo Coveliers en Koen Dillen. Voor een avondje griezelen: een goede keuze.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vrouw, morel |  Facebook | | |  Print

05-10-08

"HOOG TIJD DAT U OPNIEUW ZONDER VEEL ZORGEN KAN GAAN WINKELEN. DAAROM BIEDEN WIJ U GRAAG EEN WINKELWAGENMUNTJE AAN."

De actie- en stakingsdag die de vakbonden morgen organiseren lijkt meer de tegenstanders van actie te beroeren dan de actievoerders zelf. Sommige vakbondscentrales gaan er tegenaan met een heuse vierentwintig urenstaking, andere houden het braafjes bij een informatievergadering, en nog andere bewijzen de actie slechts lippendienst. Ze doen officieel wel mee, maar vertikken het een en ander praktisch te organiseren. Om dan achteraf te zeggen dat ‘de mensen niet meer willen meedoen’. Maar de tegenstanders? Die staan vooraan op de barricaden. Bij de Open VLD vinden ze dat een staking in deze tijden van financieel-economische crisis niet kan, alsof ze bij de Open VLD ooit vinden dat een staking wél kan. Unizo-topman Karel Van Eetvelt is woedend.

De Gentse professor arbeidsrecht Marc De Vos vindt dat nu staken is als betogen tegen slecht weer. In één adem voegt hij er dit weekend in Het Laatste Nieuws aan toe dat rechtvaardige belastingen niet realistisch zijn. Marc De Vos is ook directeur van de denktank Itinera, en als we zien wat voor mensen in meerderheid de Raad van Advies van de denktank uitmaken (zie: http://www.itinerainstitute.org/nl/over-itinera/raad-van-advies) verbaast ons dat soort uitspraken natuurlijk niet. Maar in tijden van crisis en (financieel-economische) oorlog komen ook altijd weer grapjassen naar voor. Nadat ze bij de Open VLD bevallen waren van de slogan Die 500 euro kunnen de Walen ons al niet meer afpakken (zie: http://www.vld.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=20&nws=4108), plaatsen de liberalen morgen een advertentie in de kranten met de slogan Kameraden, waar is mijnen trein? Alsof de liberalen fervente treinreizigers zouden zijn. Bij het VB blijven ze niet achter, en Marie-Rose Morel kondigde “een leuke aktie” aan. Volgens van Dale en Het Groene Boekje moet het “actie” zijn, maar dat is niet aan Morel besteed.

“6 oktober voeren wij ook aktie”, titelde Morel laatst op haar website, en het zou een “aktie” (sic) zijn die zou aantonen dat er “heel veel dingen (zijn) die de vakbond zelf kan doen om de koopkracht te verhogen”, “en ‘staken’ hoort daar niet bij”. Intussen is bekend geworden wat het VB van plan is. De partij gaat… winkelwagenmuntjes uitdelen. In een begeleidend briefje legt het VB uit dat “de stakende kleurvakbonden (…) zélf een verpletterende verantwoordelijkheid” dragen voor de daling van de koopkracht in Vlaanderen. “Het zijn immers de partijvakbonden die blijven pleiten voor immense en onrechtvaardige miljardentransfers naar Wallonië.” Verderop luidt het: “De kleurvakbonden ontpopten zich tot steunpilaren van het establishment en staan noodzakelijke hervormingen in de weg. Omdat ze er zelf belang bij hebben!” Het VB maakt dan haar optelsom: “Onnodige ‘administratiekosten’ voor de uitbetaling van de werkloosheid door de kleurvakbonden: 168 miljoen euro; dotatie koninklijke familie: 13 miljoen euro; jaarlijkse geldstroom vanuit Vlaanderen: 12,680 miljard euro; samen 12,861 miljard euro, of anders gezegd: elk jaar betaalt elke Vlaming gemiddeld 2 143,5 euro aan Wallonië (…).”

“Het Vlaams Belang is van mening dat het hoog tijd is dat u opnieuw zonder veel zorgen kan gaan winkelen”, vervolgt het VB maar wat het VB dan aanbiedt is maar pover. “Daarom bieden wij u graag een winkelwagenmuntje aan.” In alle bescheidenheid durven wij beweren dat het Anti-Fascistisch Front (AFF) – toch een armlastige organisatie, niet zoals het VB gesubsidieerd door de overheid – royaler is. Een tijdje terug gaven we hier een boek cadeau aan bezoekers van deze blog. Niet alleen kost dat boek meer dan het nutteloze winkelwagenmuntje van het VB. Waarom een winkelwagenmuntje als je je euro onmiddellijk na het gebruik van het winkelwagentje terugkrijgt? Maar dat boek verduidelijkt ook dat het VB de pensioenleeftijd wil verlaten, lagere loonlasten wil, minder sociale zekerheid wil en een belastingverlaging voor de rijken wil. Wiens belang? van Norbert Van Overloop blijft dan ook een aanrader in deze crisistijden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529 en http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789064454035).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

17-08-08

FOUTJE

De lijst van mandaten die de toplaag van onze politici moeten melden en donderdag in het Belgisch Staatsblad verscheen (zie: http://www.standaard.be/extra/pdf/mandatenlijst.pdf) zorgt weer voor enige heibel. De pers focust vooral op wie zijn of haar mandaten niet heeft aangegeven, terwijl daar allicht niet meer aan de hand is dan een vergetelheid of een administratieve fout. Een snelle blik op de mandaten bij het VB leert dat je eigenlijk ook maar opgeeft wat je wil.

Zo meldt ‘Dewinter Philip’ – de mandatenlijst moet ingediend worden onder de werkelijke naam, niet onder de roepnaam van de politici – slechts twee mandaten: Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid. Marijke Dillen bijvoorbeeld is daarentegen niet alleen Vlaams parlementslid, zelfs vice-voorzitter van het Vlaams parlement, gemeenteraadslid in Schilde en advocaat. Ze geeft ook op lid van de partijraad en van het partijbestuur van het Vlaams Belang te zijn. Ook politici van andere partijen en VB’ers die we hierna nog zullen noemen, geven aan in welke partijorganen ze zetelen. Voor ‘Dewinter Philip’ is dat blijkbaar niet nodig. Die is zoals God overal tegelijk, of toch niet?

Op de Antwerpse pagina’s van Het Nieuwsblad staat een vermakelijke fout. Daar spreekt men over “Bruno Valkeniers (SP.A)”. We weten niet wie zich hiermee het hardst gegeneerd voelt: Bruno Valkeniers of de SP.A? Het gaat echter wel degelijk over de voorzitter van het VB, die elf mandaten meldt. Behalve federaal volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en bestuurder van het Antwerps gemeentelijk havenbedrijf is hij ook lid van de partijraad van het Vlaams Belang (ja, hij wel – lid van het VB-partijbestuur werd Valkeniers pas met zijn verkiezing als VB-voorzitter op 8 maart 2008, en de mandatenlijst slaat op 2007). Verder zegt Valkeniers onder andere bestuurder te zijn van ‘Vlamingen in de wereld’ (zie: http://www.viw.be/home.htm) en de ‘Beweging Vlaanderen – Europa' (zie: http://vlaandereneuropa.net/nl/web), zaakvoerder van Falconsult (zie: http://www.falconsult.be) en afgevaardigd beheerder van het Vormingsinstituut Wies Moens (zie: http://www.wiesmoens.be/vormingsinstituut_activiteiten.html en http://www.dbnl.org/tekst/_ons003199701_01/_ons003199701_01_0177.htm). 

En nu we het toch over foutjes hebben. In De Standaard vraagt Jo Van Damme zich dit weekend af of één van de foto’s die Jurgen Verstrepen op zijn blog heeft staan, in de categorie Babes + 16, niet bekend voorkomt. Vertoont de vrouw “met het getatoeëerde Vlaams leeuwtje op de rechterbips” niet veel gelijkenissen met een bekende Vlaamse politica? Jo Van Damme geeft als tip mee: “Ze solliciteerde onlangs onder haar pseudoniem ‘Roos’ naar mannelijke vriendschap op de datingsite Rendez-Vous.” Als Jo Van Damme Marie-Rose Morel bedoelt, dan kunnen we formeel zijn. Morel – die in tegenstelling tot Dewinter Philip braafjes aan het Rekenhof meldde lid te zijn van de VB-partijraad en het VB-partijbestuur – heeft zich geen Vlaamse Leeuw laten tatoeëren. Waarom we daar zo zeker van zijn, kunnen we helaas niet toelichten. Daarvoor moeten we ons beroepen op het bronnengeheim. Morel heeft voor een mannenblad wel eens geposeerd met niets anders om dan een Vlaamse Leeuwenvlag. Preuts is ‘Roos’ niet. En ze geeft haar mandaten keurig op. Wat wil een mens nog meer?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

13-08-08

MARIE-ROSE MOREL: “ALS IK IETS VERSIER, IS HET DE KERSTBOOM”

Deze week lacht Marie-Rose Morel ons alweer toe op de cover van Dag Allemaal. Het weekblad had veertien dagen geleden uitgebracht dat Marie-Rose Morel op een datingsite prijkt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6103329/marie-rose-zoekt-vriendschap), waarna Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws volgden met paginagrote verhalen over die zaak (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6106087/belgische-vlag-uitgehangen-bij-bijna-exhuis-m en http://aff.skynetblogs.be/post/6114659/van-miss-vlaanderen-naar-kabouter-klus). In Het Laatste Nieuws kwam naar boven dat de bijna ex-man van Marie-Rose Morel de Belgische vlag had uitgehangen aan hun toen nog gezamenlijk huis, en er vandoor zou zijn met de 19-jarige babysit. Familie van Marie-Rose Morel dan nog.

Marie-Rose Morel vindt het “bijna ontroerend” hoe het AFF “zelfs bij de zomerhitte van de voorbije dagen de media blijven doorpluizen en inscannen op zoek naar het kleinste nieuwsje” over haar. Maar, beste Marie-Rose, dat valt wel mee. Van zomerhitte hebben wij niet zoveel last, en de cover van Vlaanderens populairste weekblad, een volle bladzijde in Gazet van Antwerpen en twee in Het Laatste Nieuws, daar is moeilijk naast te kijken. Maar goed, Marie-Rose Morel vindt dat het AFF “bij gebrek aan revolutionairder bezigheden” stilaan “echt de allures van een persagentschap, een betere zaak waardig” krijgt. “Soms wel handig als je iets gemist hebt, niet iedereen kan op Mediargus.” Vandaar dat we dan ook maar het vervolg van de story in Dag Allemaal geven.

Dag Allemaal herhaalt over drie bladzijden vroegere interviews met Morel in Dag Allemaal en vooral het Het Laatste Nieuws-interview van een week geleden, zonder de krant evenwel met naam te noemen. En dan volgt in een klein kadertje de reactie van Morels man, cardioloog Christian Schellemans. Hij zegt dat de oorzaak van de scheiding niet bij hem te zoeken is. Christian Schellemans over Marie-Rose Morel: “Wat ze vertelt is larie en apekool. De reden van onze scheiding situeert zich in 2004, en speelt vandaag nog steeds een grote rol. Marie-Rose heeft toen een intieme relatie aangeknoopt met een bevriend politicus, en sorry, op den duur kon ik dat écht niet meer aan.” De naam van de politicus wordt niet vermeld. Uit een andere bron vernamen we overigens dat Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit en woordvoerder van Philip Dewinter, en Alexandra Colen samen nog gepoogd hebben om het huwelijk van Christian Schellemans en Marie-Rose Morel te redden, maar zoals bekend tevergeefs.

Marie-Rose Morel reageerde ondanks alle opfriswerken in haar nieuw huis in Schoten razendsnel op haar blog. Volgens haar is er “van die relatie met ‘een bevriend politicus’ (Bart De Wever? Freddy Willockx? Elio Di Rupo?) (…) nooit vijf eurocent bewezen.” “Als ik iets versier is het de kerstboom”, bijt ze nog van zich af. Voilà, bij deze is de naam van Marie-Rose Morel gezuiverd van alle vuile insinuaties. Vraag blijft waarom Morel ons verdenkt van “revolutionaire bezigheden” en ons een “gebrek aan…” verwijt. We kunnen niet ontkennen dat we wel eens dromen van een wereld waarin “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” heersen, waar er geen plaats is voor racisme en discriminatie. Maar we beseffen dat daar vele radertjes voor nodig zijn, en wij er ook maar één van zijn. Dat we, zoals Morel op haar blog insinueert, uit zouden zijn op “herrie” omdat we opgelijst hebben waar je Morel allemaal kan treffen op de volgende VB-activiteiten is een ronduit lasterlijke aantijging. Helemaal van de pot gerukt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

03-08-08

VAN MISS VLAANDEREN NAAR KABOUTER KLUS

Blijkbaar voelde Het Laatste Nieuws haar positie op de krantenmarkt bedreigd door Gazet van Antwerpen die vorige woensdag haar volledige bladzijde 3 wijdde aan Marie-Rose Morel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6103329/marie-rose-zoekt-vriendschap en http://aff.skynetblogs.be/post/6106087/belgische-vlag-uitgehangen). Dit weekend daarom: bijna twee bladzijden Morel in Het Laatste Nieuws. “Van sprookjeshuwelijk tot vechtscheiding: Marie-Rose Morel, de diva van Vlaams Belang zit er middenin. En praat erover. ‘Ik moet me nergens over schamen. Vervangen worden door een jonger exemplaar: het overkomt helaas tienduizenden vrouwen. Moeten toezien hoe een 19-jarig meisje je hele leven probeert over te nemen: ’t is pure horror.’ Maar Morel blijft niet bij de pakken zitten.”

“Tegenwoordig doe je álles via het internet: je boodschappen, je overschrijvingen, je reis boeken, je informatie zoeken… Waarom zou je op het net dan ook geen mensen zoeken die weer wat fun in je eigen leven kunnen brengen”, legt Marie-Rose Morel uit. Precies hetzelfde als wat haar vroegere soulmate Jurgen Verstrepen op zijn blog schreef uit verbazing – of was het ook wat afgunst? – omdat ‘Morel op een datingsite’ zoveel persaandacht kreeg. Volgens Het Laatste Nieuws-redacteur Jan Segers is Marie-Rose Morel het type vrouw waarmee bepaalde mannen graag uitpakken. Als een trofee. Marie-Rose Morel: “Ik werd de jongste jaren soms op feestjes uitgenodigd als een soort attractie. Als om te bewijzen: kijk eens hoe close wij zijn met Marie-Rose. Dat geeft een onaangenaam gevoel. Ik ben geen miss meer, hé. Ik ben dat gewéést, Miss Vlaanderen (…). (Aan de verkiezing voor miss België deed ze ook mee maar die titel haalde ze niet, in tegenstelling tot Anke Van dermeersch. Zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4785581/de-morelsaga-1-van-miss-aardbeiprinses-tot-mo.) Als jonge miss heb ik méér verdiend dan in al die jaren dat ik als vakantiejob hamburgers stond te bakken in de McDonald’s. Alleen: ik ben intussen 35 en ik zie er graag goed uit, maar ik wil nooit meer opgevoerd worden als bezienswaardigheid.”

Het omgekeerde kan ook. Jan Segers kan zich best inbeelden dat veel mensen Marie-Rose Morel als Vlaams Belang-politica vooral niét op hun feestje willen hebben. Morel: “Dat valt mee, hoor. Rond de partij ligt er een cordon sanitaire, maar niét rond de vrouw, niet rond Marie-Rose. Misschien komt dat omdat ik niet de typische Vlaams Belang-vrouw ben. Een VB-vrouw wordt door onze tegenstanders altijd omschreven als streng, preuts en verzuurd. Ik ben geen van de drie. Ik ben een blije vrouw die graag plezier maakt.” Er is natuurlijk niemand die Marie-Rose Morel van het tegendeel verdenkt. Morel: “Er zijn dagen dat ik erbij loop als een Kabouter Klus en dat ik me ook zo voél. Tegelijk kan ik er ook van genieten om me heel vrouwelijk op te tutten. Maar dat betekent nog niet dat ik mijn vrouwelijkheid misbruik als politiek wapen. We leven in 2008, maar van elke vrouw die haar mannetje staat in het bedrijfsleven of de politiek wordt nog altijd vermoed dat ze op haar rug is gegaan. Wél, ik bén nooit op mijn rug gegaan. Dat verhaal over Frank Vanhecke en mij klopt niet. Als politica heb ik veel aan Frank te danken, maar ik ben niét zijn poppemie, net zoals ik niet de poppemie van mijn man wilde zijn.”

Voor wie alsnog geïnteresseerd is in een date met Marie-Rose Morel geeft ze nog mee: “Ik hou van mannen die zichzelf kunnen relativeren. Dat is belangrijker dan schoonheid. Ik ben zelf ook geen model meer, hé. Mannen die op zoek zijn naar een strak lijf van 19 jaar, stuur ik door. Die interesseren me niet.” Dat laatste is een verwijzing naar Marie-Rose Morel’s bijna ex-man die nu een relatie zou hebben met de 19-jarige babysit ten huize Marie-Rose Morel. Voor wie daten via internet toch maar niets vindt: volgens de kalender in het Vlaams Belang Magazine kan je Marie-Rose Morel ook ontmoeten in de ongedwongen (nouja) sfeer van een gezinsdag van het VB-Leiestreek (31 augustus), een familiedag van het VB-Meetjesland (6 september), een brunch in Willebroek (7 september), een afdelingsetentje van het VB-Boechout (18 oktober)… Er zal nog niet veel gekookt moeten worden in de nieuwe woonst in Schoten van Marie-Rose Morel.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

31-07-08

BELGISCHE VLAG UITGEHANGEN BIJ (BIJNA EX-HUIS) MARIE-ROSE MOREL

Gazet van Antwerpen, die vorige week het presteerde de affaire over het runeteken aan café De Leeuw van Vlaanderen weg te moffelen in het kleinst mogelijk artikel, besteedde gisteren haar volledige bladzijde 3 aan Marie-Rose Morel die zich op een datingsite begeeft (foto, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6103329/marie-rose-zoekt-vriendschap). Verbaast het dan nog dat mensen het gevaar van extreemrechts niet correct kunnen inschatten?

GvA-redacteur Lex Molenaar vindt dat na de optredens van politici in tv-spelletjes, Rik Daems met zijn nieuwe geliefde en zijn fraaie villa, Patrick Dewael op vakantie met zijn verrukkelijke Greet, Yves Leterme en Johan Vande Lanotte met een valse baard bij Debby & Nancy, we nu een nieuwe mijlpaal bereiken. “Want u kunt nu zelf via het internet proberen om door te dringen tot de intieme vriendenkring van Marie-Rose Morel. Als dat geen nieuw orgasme in het tijdperk van de interactiviteit oplevert, dan zijn we niet meer mee.” Hallo?! Als wij aan Marie-Rose Morel denken gaat er van alles in ons om, maar een orgasme is wel het laatste van onze gedachten.

Gazet van Antwerpen belde VB-voorzitter Bruno Valkeniers op om een reactie, maar die zat op een zeilboot op de Middellandse Zee. “We komen net uit een storm en ik heb nog niet de gelegenheid gehad om zelf te bekijken wat Marie-Rose allemaal op het internet heeft gezet”, zegt hij. “Ik ga ervan uit dat Marie-Rose – net als al onze andere mandatarissen – oud en volwassen genoeg is om zelf te beoordelen wat kan en wat niet.” “Ik vind wel dat onze mensen extra voorzichtig moeten zijn. Vlaams Belang is geen partij als een andere, alles wat wij doen, wordt van dichtbij gevolgd en er zijn mensen die wachten op elke gelegenheid om ons in diskrediet te brengen. Daar moeten we in alle omstandigheden rekening mee houden.”

De krant laat ook Dirk De Grooff van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie aan het woord, en die weet dat relaties die via datingsites ontstaan gemiddeld maar een paar weken duren. “Ik zoek vriendschap” betekent gewoonweg “Ik zoek een lief”, verduidelijkt de professor nog. Het Laatste Nieuws geeft Marie-Rose Morel een bescheidener plaats in de krant. Marie-Rose Morel vertelt er dat ze “vooral veel leuke, toffe reacties” kreeg. Het Laatste Nieuws: “Ze klinkt luchtig, maar Morel beleeft zware tijden. Deze week verhuist ze. In het echtelijk huis dat de ‘Vlaamse leeuwin’ nu verlaat, hing vorige week zowaar de Belgische vlag uit. ‘Erg dat mensen op zo’n manier uit elkaar moeten gaan’, beseft ze.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

30-07-08

MARIE-ROSE ZOEKT VRIENDSCHAP

“Mijn vriendin Elly heeft me overtuigd in te schrijven.” Het klinkt als het antwoord van iemand die gevraagd wordt waarom ze heeft meegedaan aan een missverkiezing. Maar dat heeft Miss Aardbeiprinses 1992 al gehad (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4785581/de-morelsaga-1-van-miss-aardbeiprinses-tot-mo). Nu heeft Marie-Rose Morel zich laten inschrijven op de datingsite Rendez-Vous (zie: http://nl.rendez-vous.be/scripts/friends/detail.cfm?idprofile=689794).

Haar echtscheiding na nog geen tien jaar huwelijk – la Morel trouwde op 11 juli (!) 1998 – is nog niet uit de voeten. “Het eerstvolgende jaar moet ik geen lief hebben, hoor”, zegt Marie-Rose Morel deze week in Dag Allemaal. “Ik heb het wel even gehad met de liefde. (…) Ik ben op zoek naar vrienden.” Lukt dat in het dagelijkse leven dan niet? “Dat is niet zo evident meer. Vanaf een bepaalde leeftijd zit je in een vast circuit. In mijn geval de politiek en het is nu ook weer niet zo dat het daar bulkt van de knappe mannen.” Speelt haar bekendheid haar weleens parten? “Absoluut. Mensen doen soms niet normaal tegen mij. Een minderheid begint meteen onnozel te doen. Anderen zien in mij alleen maar de politica en beginnen meteen de staatshervorming te bespreken. Dat is allemaal heel interessant, maar in mijn vrije tijd en op café wil ik het wel eens over iets anders hebben dan Brussel-Halle-Vilvoorde.”

Haar imago schrikt nogal wat mannen af, geeft Morel toe. “Blijkbaar is mijn imago nogal hard en durven veel mannen niet op mij afstappen.” Hier overdrijft la Morel wel wat. Sommige mannen hadden zelfs bijzondere troetelnaampjes voor haar. Morelleke, Forelleke is bekend. Duracelleke is een ander (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4803317/de-morelsaga-6-viel-feind-viel-ehr en http://www.youtube.com/watch?v=FQvjIvj4S-o&NR=1). “Mijn bijna ex-man is voor drie weken met de kinderen naar de Côte d’Azur en ik dacht: waarom zou ik hier blijven mokken. Ik heb ook recht op plezier in mijn leven. Dus waarom niet?”, legt Morel verder nog uit in Dag Allemaal. “Maar nog eens, ik ben niet op zoek naar een lief. Alleen naar weer een beetje fun in mijn leven. Binnenkort verhuis ik naar mijn eigen woning. Dan kan ik eindelijk met een schone lei beginnen.”

We wensen het haar van harte toe. Alleen begrijpen we niet waarom Marie-Rose Morel – “katholiek maar niet fanatiek”, “party drinker”, “wat ik het meeste haat: zelfingenomenheid”, “de perfecte rendez-vous: rustig en niet opdringerig” en breeddenkend (zie: http://www.youtube.com/watch?v=xWeCCrBPa7I&NR=1) – haar toevlucht is gaan zoeken in een datingsite. Verderop in Dag Allemaal lezen we dat boer Mick, uit het tv-programma Boer Zkt. Vrouw, opnieuw vrijgezel is, en de zangeres (zo laat ze zich toch het liefst omschrijven) Tanja Dexters aan een nieuwe uitdaging toe is. Waarom dan nog verder zoeken, Marie-Rose?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

09-06-08

EXIT

Vorige woensdag, na het afgewezen verzoek van het VB om kartel te vormen met de LDD, rekende Hugo Camps in zijn eigen onnavolgbare stijl, in zijn column op de voorpagina van De Morgen, af met Marie-Rose Morel. Zaterdag maakte Paul Baeten Gronda de balans over het VB.

Hugo Camps: “Voor het echt iets kon worden, zit ze alweer op een zijspoor, Marie-Rose Morel. Wat we van haar zullen onthouden is vrouwenkak, een zwembad, toilettraantje na een requiem, chagrijn. Madame de Pompadour uit Schoten, maar dan met aftrek van interesse in literatuur. Veruit de eerste bombolina in extreem rechtse kringen. Al was het min 15 graden, dan nog wist je bij Marie-Rose: split onder tafel.” Even is er nog een sneer naar een andere VB-babe: “Geen mens die nog oog had voor de costumière van de oude stempel, ene Anke Van dermeersch”, maar daarna gaat het weer voluit over Marie-Rose Morel (foto 1: Marie-Rose Morel langs haar mooiste zijde, samen met Philip Dewinter die waarschijnlijk dacht dat hij een hip hemd droeg). Anke Van dermeersch nam Hugo Camps' column integraal over op haar website (zie: http://www.ankevandermeersch.be/6/22). Natuurlijk niet uit leedvermaak over Marie-Rose Morel. Allez, dat durven wij toch hopen. Naar eigen zeggen ontving Marie-Rose Morel veel mails van mensen die zich geschoffeerd voelen door Hugo Camps' column, maar zelf tilt Morel er niet zwaar aan: ze begrijpt hem niet.

Een andere columnist van De Morgen, Paul Baeten Gronda, zag zaterdag ook al het einde van het Vlaams Belang. Paul Baeten Gronda: “Een partij die haar eigen bestaan niet zo belangrijk vindt, is dood. (…) Die partij is voorgoed iets van de late twintigste eeuw, nu ze zichzelf met zoveel woorden geout heeft als een ouwe hoer die hoopt dat ze nog eens gepakt mag worden door een ouwe judocoach. En die moet niet eens betalen als hij daar geen zin in heeft. Een nachtmerrie die we als kind hadden, maar waar we nu om kunnen lachen. Dat is het Vlaams Belang. ‘Weet je nog, die affiches met die bokshandschoenen en zo?’ Ja, dat waren nog eens tijden. Toen zag Philip Dewinter er nog uit als een soort demon, een ietwat achterlijk kind dat gebeten was door een dobermann met hondsdolheid. Nu is hij Death of a Politician, die nooit een politician was. En hij huilt. Ik heb buurmeisjes met hoelahoeps die meer indruk maken dan het Vlaams Belang. Als zielige pottenstampers die nergens nog binnen mogen, gingen ze bedelen bij Jean-Marie Dedecker. Moet je nagaan van waar je moet komen om bij Jean-Marie Dedecker te gaan bedelen. Nooit nog iemand die het Vlaams Belang serieus neemt, zelfs niet hun breed electoraat. Want die stemmen nu maar beter rechtstreeks voor LDD. Je vertrouwt ook geen bakker die zijn stinkende brood liever in de zakken van zijn concurrent verkoopt.

Vlaams Belangstemmers worden weer die bruine minderheid die de mannen van ginderachter op de vlieger wil zetten. ‘Hand in hand, terug naar eigen land’, ze konden me toch een rake slogan bedenken in hun dagen. En in rijm, zoals het hoort voor mensen die hun creatieve hoogtepunt bereikten toen ze in het derde leerjaar een stuk appel uitkotsten boven hun toets rekenen. (…) Een deel van de aantrekkingskracht van LDD is net dat het niet het Vlaams Belang is. De belangrijke Vlaming mag dan al graag met modder spelen, hij houdt zijn salon toch liever netjes. Het Belang is altijd dat Blok gebleven. Van mandatarissen die eruit zagen als pedofielen en dronkaards. Van mensen die algauw uit het stationsbuffet waren gescharreld om ergens met hun kop langs een provincieweg te gaan hangen. Van amateuristisch drukwerk en slecht geknoopte dassen. Dat duurt ook maar net zo lang. Terwijl ik over de partij formely known as het Vlaams Blok schrijf, heb ik ook het gevoel dat ik over oude vijanden schrijf. (…) Zal ik het Vlaams Belang missen? Dat is een goeie vraag, al stel ik ze zelf. Niet meer dan cassettespelers, nieuwsuitzendingen met Bavo Claes of de tijd toen Isabelle A nog gewoon een kermisattractie met een hese stem was. Vlaams en blok, terug naar eigen hok. Borstel en handschoen, dat was de tijd van toen. (...)”

Het lijkt ons nog te vroeg om te juichen over het einde van het VB, maar ach... wat zou het toch heerlijk zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, dewinter, humor |  Facebook | | |  Print

15-05-08

MET STIJL

De boog moet niet altijd gespannen staan. Marie-Rose Morel wentelde zich de voorbije maanden door het stof om de VB-vakbondsmannen te verdedigen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080512); Frank Vanhecke had de voorbije twaalf jaar zijn handen meer dan vol als voorzitter van het Vlaams Blok en het Vlaams Belang (zie: http://aff.skynetblogs.be/tag/1/Vanhecke). Tijd voor enige ontspanning, dacht het koppel (al zijn ze natuurlijk niet echt een koppel, slechts goede vrienden) en ze trokken hun beste kleren aan voor een avondje uit.

Minister Bourgeois en al wie bekommerd is om het slechte imago dat Vlaanderen in de internationale pers en instanties krijgt: hier is het antwoord. Gooi weg dat idee om een ambtenaar aan te stellen die moet zorgen voor een betere public relations. Het idee?! Neen, stuur het duo hiernaast naar alle windstreken. Van Aruba over de Verenigde Staten tot de Stille Zuidzee, en niemand nog die twijfelt dat in Vlaanderen een beschaafd volk woont.

23:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print

12-05-08

VAKBONDSFURIE MOREL

Marie-Rose Morel loopt al enkele maanden storm voor de zogenaamde vakbondscel van het VB. Niet dat ze mee stakingspiket gaat staan, of soep gaat uitdelen bij stakers. Neen, haar terrein is meer het jammeren over de ‘kleurvakbonden’, de ‘partijvakbonden’…

Op de 1 mei-meeting van het VB dit jaar woog ze de vakbonden af aan hun inzetbaarheid voor Vlaanderen, en dan komen die er bekaaid vanaf volgens Morel (foto 1). Het ACV staat volgens Morel niet voor Algemeen Christelijk Vakverbond, maar voor Alles Contra Vlaanderen. Het ABVV is dan weer Alles Behalve Voor Vlaanderen. Daarnaast klaagt ze, met de hulp van plotseling ook vakbondsman zijnde Rob Verreycken, aan dat bij sociale verkiezingen enkel de drie erkende vakbonden ACV, ABVV en ACLVB kandidaten naar voor mogen schuiven. In Tongeren moet het nog tot een uitspraak komen, in Brussel en Brugge veegde de arbeidsrechtbank de vloer met de argumenten van Morel en Verreycken.

In Brugge wilde Pol Denys (foto 2) zich als ‘onafhankelijke’ kandidaat presenteren bij de sociale verkiezingen, los van de erkende vakbonden. Maar het VB verloor het pleit. “Die uitspraken zijn geen verrassing”, zegt Morel, “want de rechters in de Arbeidsrechtbank die werden aangeduid door de vakbonden hebben geweigerd om zich te onthouden van deze zaak.” Maar de arbeidsrechtbank wordt voorgezeten door een beroepsrechter, en één van de twee lekenrechters is een vertegenwoordiger van de werkgevers. De vakbondsman in die arbeidsrechtbank is dus altijd in de minderheid, maar voor Morel is alweer “een nieuw dieptepunt voor de 'onpartijdige' rechtspraak in België bereikt.”

In een VB-persmededeling over die zaak lezen we: “Onafhankelijke werknemers hebben onder meer op basis van hun grondwettelijk recht op vrije meningsuiting hun kandidatuur gesteld voor de sociale verkiezingen.” De ‘onafhankelijke ‘ kandidaat Pol Denys waarover de arbeidsrechtbank in Brugge uitspraak deed is anders wel VB-gemeenteraadslid in Zedelgem. Er zijn mensen die met meer recht en rede mogen zeggen dat ze 'onafhankelijke' zijn. “Pol Denys heeft als enig doel de aanwezigheid van zijn partij in het bedrijf te promoten”, zegt de firma waar hij werkt. Het bedrijf vindt de rechtszaak dan ook een “misbruik van procedure” en heeft een schadevergoeding geëist ter compensatie van “de enorme administratieve rompslomp die deze enkeling veroorzaakt heeft.”

Spijts het VB in Brugge en Brussel de zaak over het zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen verloren heeft, wil het VB nu klacht gaan neerleggen tegen de geldigheid van de resultaten bij de sociale verkiezingen in een aantal bedrijven. En daarmee is het nog niet gedaan. Na uitputting van alle rechtsprocedures in België wil Morel nog tot bij het Hof voor de rechten van de mens in Straatburg gaan. “Desnoods ga ik er te voet naartoe”, krijste Marie-Rose Morel op de 1 mei-meeting van het VB. Hopelijk voor haar is het tegen dan minder warm en staat er langs de kant van de weg voldoende volk om haar af en toe een flesje water en wat proviand toe te stoppen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

20-03-08

PAUL VALKENIERS OVER MARIE-ROSE MOREL

Vandaag komt de gemeenteraad van Schoten bijeen en kan Marie-Rose Morel eindelijk haar punt maken over ’t Pallieterke dat niet ter inzage wordt gelegd in de gemeentelijke bibliotheek van Schoten. De twee extra gemeenteraadszittingen die Morel de voorbije dagen bijeenriep gingen niet door omdat de bestuursmeerderheid in Schoten haar kat stuurde, en de gemeenteraad bijgevolg niet in aantal was om geldig te vergaderen. Gazet van Antwerpen polste gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (Open VLD, broer van VB-voorzitter Bruno Valkeniers) over zijn ervaring in de Schotense gemeenteraad, en met Marie-Rose Morel in het bijzonder.

Paul Valkeniers (foto 1): “Er moet bij elke samenwerking, zelfs van diametraal tegengestelde partijen, een begin van vertrouwen, van loyauteit kunnen zijn. Mevrouw Morel (foto 2) doet niets anders dan de waarheid verdraaien of verzwijgen, en op alle slakken zout leggen. Ze grijpt de minste fout in een dossier puur legalistisch aan om het agendapunt uit te stellen. Er is ook geen ruimte voor iemand naast haar, waar we mee kunnen praten. Ze heeft een obsessionele geldingsdrang en is extreem dominant. Ze heeft in januari één gemeenteraad gemist en toen hing er een compleet andere sfeer, iedereen was veel meer ontspannen, zelfs haar eigen fractie.” Het cordon sanitaire rond het VB is voor Paul Valkeniers geen optie, en al zeker niet met Morel in de VB-fractie. Paul Valkeniers: “Het cordon sanitaire breken is nooit een optie geweest, gezien de standpunten van het Vlaams Belang op nationaal vlak. Zolang die zich bezig houdt met bevolkingsgroepen in plaats van met individuen, kan je er niet mee in de boot. Op lokaal vlak is er inhoudelijk geen probleem, want wat staat er nu in die vijf puntjes van het Schotense programma? Weinig of niets. Kijk, ik sta politiek en inhoudelijk veel verder af van Groen!, maar met de eenmansfractie van Groen! in de raad heb ik geen enkel probleem. Als meneer De Swaef tussenkomt is dat nuchter, constructief, bruikbaar. Ik heb nooit met mevrouw Morel kunnen praten over inhoudelijke, fundamentele aspecten van het bestuur van Schoten. Ze keurt de begroting af terwijl Schoten er financieel in jaren niet zo goed heeft voorgestaan. Ik kan niet met haar samenwerken, nu niet en later niet.”

Blijkbaar loopt er administratief wel eens iets mis met de dossiers die aan de Schotense gemeenteraad worden voorgelegd, en dat is dan natuurlijk munitie voor het VB. Paul Valkeniers: “De dossiers moeten in orde zijn, dat neemt het Belang alle wind uit de zeilen. Dan zal Morel zichzelf wel vastrijden. Ook binnen haar partij maakt ze vijanden.” Wat met zijn broer, die begin deze maand VB-voorzitter werd? Paul Valkeniers: “Ik heb hem veel succes gewenst en hoop van harte dat hij het goed doet, hij blijft tenslotte mijn broer. Maar ik denk dat hij zich een gigantisch grote opdracht stelt om die partij te hervormen en het cordon te breken. Hoe moet hij de agressieve stijl en toon van een Dewinter of een Morel veranderen? En is dat niet precies het succes van die partij?” Paul Valkeniers komt uit hetzelfde Vlaams-nationale nest als zijn broer, maar toch heeft hij niet gekozen voor de Volksunie of het Vlaams Blok toen hij twintig jaar geleden in de politiek ging. Paul Valkeniers: “Ik ben geen Vlaams Belanger, punt. Ik ben gemaakt om naar oplossingen te zoeken en niet om aan de zijlijn te staan roepen. Ik fulmineer niet tegen criminaliteit en islamisering. Ik zorg er gewoon mee voor dat die in Schoten geen kans krijgen. Bijvoorbeeld door fors te investeren in de Deuzeldwijk. Als het er mooi uitziet, blijvende vastgoedprijzen op peil en krijg je geen bedenkelijke huurders (sic).” Paul Valkeniers wil zich tenslotte niet uitspreken of een kartel VB, LDD en N-VA een aanvaardbare partner voor Open VLD is in de Vlaamse regering. Paul Valkeniers: “Dat moet u in Brussel vragen. Ik denk dat het een mooie maar nutteloze oefening is. Trouwens, LDD en N-VA zitten in de lift, ze gaan niet samen met een partij waarvan de neergang begonnen is.”

In haar riante villa aan de Valkenlaan in Schoten kwam met het lezen van het interview in Gazet van Antwerpen stoom uit de oren en neusgaten van Marie-Rose Morel. Uit liefde voor Schoten heeft ze een abonnement genomen op ’t Pallieterke en dat blad wekelijks doorgestuurd naar de plaatselijke bibliotheek. De bibliothecaris stuurt het elke week even keurig terug bij gebrek aan meerwaarde om het ter inzage te leggen, en daar zijn inderdaad argumenten voor (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080316). Het Vlaams Belang Magazine, en voordien het Vlaams Blok Magazine, ligt overigens wél ter inzage in de bibliotheek van Schoten. Meer zelfs, het is in de bibliotheek van Schoten dat we er voor het eerst kennis mee hebben gemaakt en mee zo fanatiek tegenstander van het VB zijn geworden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

20-01-08

"BEN IK NU ZO'N BITCH?"

En dan is er nog Marie-Rose Morel. We zouden kwaad geweest zijn als ook zij niet haar twee pagina’s had gekregen dit weekend, maar daar zorgt Het Nieuwsblad voor. Eerst echter nog dit. Marie-Rose Morel was gecharmeerd door onze kerstwensen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071225). Op 4 januari 2008 schreef ze op haar weblog daaromtrent: “Het nieuwe jaar met veel enthousiasme ingezet en de dagen nadien ... even op adem gekomen. Mijn wensen voor 2008 ? Een gelukkig en gezond jaar voor iedereen ! Ja, ook aan de jongens van het AFF, die in de lieflijke dagen na de Kerst vriend en vijand het beste wensten ! Politieke tegenstellingen mogen niet leiden tot menselijke vendetta's ! Zolang we dat beseffen is nog niet alles verloren ...” Of de AFF’ers in een VB-staat Vlaanderen dan ook niet hoeven te vrezen voor hun leven is echter absoluut niet zeker.

In het interview in Het Nieuwsblad begint Marie-Rose Morel nog voor haar één vraag is gesteld met te zeggen: “Frank en ik zijn goede vrienden. Er wordt beweerd dat ik een grote invloed had op Frank (tiens, waarom ze spreekt ze hier in de verleden tijd? – nvdr). Toegegeven: ik kan soms wat drammerig overkomen en ben misschien op sommige momenten wat te fanatiek met mijn werk bezig. Maar ik heb met Frank in het partijbestuur ook veel discussies gehad, soms hard tegen hard.” Morel bestrijdt het verhaal dat Frank Vanhecke gedwongen is op te stappen of Dewinter en Annemans zouden met een eigen partij gestart zijn. Marie-Rose Morel: “Als Frank Vanhecke nog 225 jaar partijvoorzitter had willen blijven, dan had de partij dat hem meteen gegund.” Dokter Herman Le Compte ambieerde een duizendjarig bestaan, maar stierf toch op zijn 78ste jaar. Over de Europese verkiezingen is nog niet gesproken in het VB-partijbestuur, maar Frank Vanhecke – zo wordt gezegd – ambieert het lijsttrekkerschap. Over haarzelf is Marie-Rose Morel duidelijk: “De partij weet dat ik in 2009 heel graag opnieuw de eerste vrouwelijke plaats op de Europese lijst wil verdedigen. (…) Maar ik laat mij daar niet voor omkopen. Ik ben wie ik ben. Ik zal blijven zeggen wat ik denk en vind.” Zo horen we het graag, Marie-Rose.

Marie-Rose Morel verder: “Je hebt overal vrienden en vijanden, overal. Door sommigen word ik als een bitch afgeschilderd. Ben ik dat? (…) Ik ga er toch vanuit dat ik, ook binnen de partij, over veel meer vrienden dan vijanden beschik. Ik word enorm vaak gevraagd om bij partijafdelingen te komen spreken. Vaak klinkt het dan achteraf dat ik toch niet diegene ben voor wie ik onder andere in de media wordt versleten. (lacht) Ja, van tijd tot tijd ben ik een zeer aimabele juffrouw.” De Marie-Rose Morel-fanclub bij het AFF meldt ons intussen dat Marie-Rose Morel de nieuwjaarsrecepties zal opluisteren van het VB-Wetteren (zondag 20 januari) en -Schilde (vrijdag 25 januari). De Marie-Rose Morel-fanclub van het AFF zal er ook zijn, en is verontwaardigd dat Philip Dewinter in Dendermonde (zaterdag 9 februari) een ‘Valentijnsreceptie’ mag opluisteren. Dat is toch iets voor een verleidster als… Ja!

Marie-Rose Morel weet waar het op staat. Marie-Rose Morel (foto 1): “Ik blijf me ergeren aan het enorme seksisme in de politiek. Van elke vrouw onder de 40 willen ze een babe maken, zelfs van Caroline Gennez (foto 2). Hoe ze die in rokjes gewrongen en op hoge hakken hebben gezet… Ik doe aan al die fotoshoots en andere toestanden niet mee. Ik ben een moeder van twee kinderen, geen stoeipoes.” Marie-Rose Morel vergeet even dat ze voor een mannenblad poseerde enkel gewikkeld in een leeuwenvlag, wat haar een striemend commentaar opleverde van ’t Pallieterke (zie: ). Maar laten we verder gaan: de vele opofferingen, haar privé-leven dat overhoop ligt. Is het dat allemaal waard? Ja, vindt Morel en ze verwijst dan naar de strijd tegen… de vakbonden. “Ik heb (…) de traditionele vakbonden leren kennen als een aidsvirus. Elke keer dat je dat virus aanvalt, verandert het van structuur, waardoor het niet te bestrijden valt. We hebben ons nu een waardige Peter Piot getoond door te laten zien dat je met hard werken en op de tanden bijten de resistentie van dat virus toch kan doorbreken.” Of Peter Piot (foto 3, en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Piot) blij is dat Marie-Rose Morel zich een tweede Peter Piot noemt, is maar zeer de vraag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

15-01-08

Bruno Valkeniers kandidaat-voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers (52), het Vlaams Belang - kamerlid dat zich niet schaamt voor “occasioneel straatgeweld” (cfr. artikel NSV-betoging & citaat onderaan dit bericht), kandideert sinds afgelopen zondag voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. Hij heeft dat zelf met zoveel woorden wereldkundig gemaakt in het programma 'Wakker op Zondag' van de Antwerpse regionale zender ‘ATV’, daags na de nationale VB - nieuwjaarsreceptie.

Het nieuws kwam bepaald niet als een grote verrassing. Vorig jaar, kort na zijn overstap van het bedrijfsleven naar de politieke wereld, werd Valkeniers al geciteerd als mogelijke opvolger van Frank Vanhecke. Vooral zijn tussenkomst tijdens het VB-verkiezingscongres in maart 2007 werd gezien als een stevige sollicitatie voor het voorzitterschap. De interviews met de krant 'De Standaard' en het weekblad 'Knack' van een jaar geleden (feb. 2007), gaven ook al sterke hints in die richting.

Bruno Valkeniers was geruime tijd, van 1980 tot 2006, commercieel directeur van ‘Hesse-Noord Natie’. Vanaf 2002 was hij eveneens de zaakvoerder van ‘Falconsult’, een adviesbureau voor de maritieme sector .


Bruno Valkeniers, dichte familie van Jef Valkeniers (ex-VU, nu VLD) a.k.a. 'Jef Lawijt', is al langer actief in de uiterste rechtervleugel van de Vlaamse beweging. In 1976 behoorde hij, naar eigen zeggen althans, tot het groepje extreem-rechtse studenten dat zich afscheurde van het KVHV en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) oprichtte. Het is de periode waarin het NSV-ledenblad nog 'Signaal' heette - net zoals het collaboratieblad in W.O. II - en het ‘clublied’ beloofde om de vele politieke tegenstanders de kist in te zwieren.

Verder was Valkeniers medestichter van de rechtse serviceclub 'Marnixring' waarin hij optrad als voorzitter van de Antwerpse afdeling ('Hanze'). Daarnaast was hij enige tijd voorzitter van het 'Algemeen Nederlands Zangverbond' (ANZ) in de periode voor de overstap naar het VB. Een bestuursmandaat in het 'Wies Moens * - vormingsinstituut' vervolledigt het lijstje.

De move van Valkeniers richting VB - voorzitterschap heeft uiteraard alles te maken met de bijzonder hoog oplopende conflicten die het Belang-huishouden teisterden in het voorbije jaar. Conflicten die partijleiding verplichtte tot verkeerde keuzes en die na de verkiezingsnederlaag het VB zowat verlamden. Kortom: een partijcrisis zonder voorgaande waarvan vooral Dedecker en Co voluit profiteerden.

In de VUM-kranten van maandag lazen we dat kopstukken Dewinter en Annemans, sinds enige tijd weer de beste vrienden, concrete plannen hadden voor de oprichting van een nieuwe politieke partij mocht Frank Vanhecke niet 'vrijwillig' opstappen als voorzitter. Naar verluidt werd een extreem-rechts schisma maar op de nipper vermeden. Wat daar allemaal precies van aan is/was weet je natuurlijk niet, maar het is veelbetekenend dat dergelijke verhalen op straat worden gegooid.

Dé oorzaak van het interne gehakketak is Vanheckes veelbesproken relatie met Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel wiens politieke toekomst momenteel in de categorie 'hoogst twijfelachtig' geparkeerd staat. Nu de kandidatuur van Valkeniers een realiteit is, lijkt ook het laatste restje schroom om te berichten over de (vermeende) relatie tussen Morel en Vanhecke compleet verdwenen. De gazetten stonden er vol van.

Bruno Valkeniers - de partij ingeloodst door Dewinter en Annemans - moet nu de oplossing bieden. Hij wordt als rationeel handelend 'consensuskandidaat zonder Blok-verleden' naar voor geschoven. Bij het VB begint men zich kennelijk te schamen voor het eigen verleden als een kandidaat-voorzitter uitgerekend dit tot zijn pluspunten mag rekenen.

Markant is dat Valkeniers, als eerste kopstuk in de partijgeschiedenis, openlijk toegeeft dat er in het VB verschillende strekkingen actief zijn, weliswaar variërend tussen hard en zeer hard, maar toch. Tot voor kort werd het parool van stichter Karel Dillen -"er is slechts één blok / wij zijn één blok"- gehuldigd en werden alle meningsverschillen consequent binnenskamers gehouden. Veel ruimte voor 'diversiteit' was er alleszins niet.

De leden van het VB dienen zich op 2 maart nog uit te spreken over Valkeniers’ kandidatuur  maar het zal waarschijnlijk al zeer gek moeten lopen wil hij niet op de voorzitterstoel belanden. Ruimte voor andere kandidaten behoort niet meteen tot de partijtraditie en is in het huidige crisisklimaat quasi uitgesloten.

Frank Vanhecke, nog door Karel Dillen himself -en door niemand anders- tot partijvoorzitter bevorderd tijdens het VB-congres "Het Volk Beslist" (!!) in 1996, kreeg tijdens de eerste min of meer 'open voorzittersverkiezing' enkele jaren geleden  tegenwind van een nobele onbekende Brusselse tegenkandidaat, Erland Pison.

Pison slaagde er toen in om niet minder dan 22% van de stemgerechtigde VB'ers te overtuigen. En dat zonder naambekendheid, enige campagnevoering of interne steun die naam waardig. Qua teken aan de wand kon dat tellen. Een zichtbaar onaangenaam verraste Frank Vanhecke kon toen weinig meer verklaren dat hij rekening ging houden met ‘het signaal’.

Als kandidaat-voorzitter Valkeniers geïnterviewd wordt, of zelf het woord neemt, dan is de term 'stijlvol' niet van de lucht. De man probeert zich te profileren als sociaal-conservatief en als rechtse fatsoensrakker. Hoe dat fatsoen precies te rijmen valt met extreem-rechtse disciplines als 'occasioneel straatgeweld' en homofobe vuilbekkerij is ons alvast niet duidelijk..

Om zowel het ene als het andere te illustreren laten we graag Valkeniers zelf aan het woord. Over het gewelddadige NSV, n.b. opgericht onder zijn auspiciën;
"Vlaams Belang heeft altijd gerekruteerd in NSV-kringen. Heel wat Belangers waren tijdens mijn NSV-jaren ook vrienden. Inderdaad, dat waren geen koorknapen. Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld."

Over holebi's, zijn ideeën over de andersgeaarde medemens:
"Ik ben een praktiserend katholiek. Daarom hoeft u me niet in het kamp van Alexandra Colen te zetten. Ik ben blij dat de partij ook ethisch beginselvast is. Met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm. Het zijn allemaal mensen, en ik heb met hen geen probleem, maar ik deel enkele van hun normen niet."

Straatgeweld vergoeilijken en homoseksuelen omschrijven als 'abnormaal' - hallo middeleeuwen?! Bijzonder stijlvolle uitlatingen allemaal...  Geheel in lijn met zijn stijlvolle betrachtingen ontkent Valkeniers dat de partij mensen met een neo-nazistisch gedachtegoed blijft aantrekken. "U mag ze mij komen tonen; die tijd is voorbij", klonk het manmoedig afgelopen weekend. Hiermee gaf hij onbedoeld toe dat er blijkbaar 'een tijd’ was waarin het VB wèl een aantrekkingspool vormde voor (neo-)nazi’s. Benieuwd of Philip Dewinter daarmee kan lachen. Dewinter heeft in de voorbije jaren - bij herhaling - luidkeels beweerd dat er in zijn partij geen ruimte was voor: “(neo-)nazi’s, skinheads, hooligans en andere marginalen”...
(*)
Wies Moens was in 1931 één van de oprichters van de fascistische beweging ‘Verdinaso’. Toen die zich in 1934 ook voor Franstaligen openstelde, verliet hij de beweging. Tijdens de nazi - bezetting was hij tot 1943 directeur van het collaborerende radiostation “Zender Brussel”. Hij nam ontslag uit onvrede met de toenemende invloed van de SS-Vlaanderen en DeVlag. In 1947 werd Moens bij verstek ter dood veroordeeld voor zijn collaboratie met de Duitse bezetter. Hij vluchtte naar Nederland waar hij tot zijn overlijden in 1982 verbleef.

13:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, vanhecke, dewinter, morel, annemans |  Facebook | | |  Print

29-12-07

Jeugdzonden van nieuw parlementslid bovengehaald

Met de interimregering Verhofstadt III hebben ook een aantal parlementsleden plaatsgenomen als plaatsvervanger van een minister. Sofie Pécriaux (PS, foto 1) bijvoorbeeld, het lief van Rik Daems (Open VLD), in de Kamer. En Pol Van Den Driessche (CD&V, http://vls.wikipedia.org/wiki/Pol_Van_Den_Driessche) mag nu de honneurs voor Yves Leterme waarnemen in de Senaat. Er werd geschreven dat Jo Vandeurzen geen minister zou worden, want dan zou een zoveelste N-VA’er de CD&V-fractie in de Kamer verzwakken. Maar de drang om minister te worden was te sterk (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071221) dat nu toch een N-VA’er zich in het pluche van de Kamer genesteld heeft. Peter Luyckx, een Limburgs bouwondernemer die “zijn Vlaams-nationalistische reflex ontwikkelde (…) tijdens zijn studentenjaren bij het KVHV”  (zie: http://www.blogger.com/profile/04410560678997753714).

Als gevolg van een andere transfer, die van CD&V’ster Trees Merckx-van Goey naar het Grondwettelijk Hof, en CD&V’ster Sonja Becq die in de Kamer blijft, mag N-VA’er Piet De Bruyn (foto 2) zich nu ook al Vlaams parlementslid noemen. De man is, tot men voor hem een plaatsvervanger heeft gevonden, woordvoerder van Bart De Wever en de N-VA. In zijn curriculum vitae wordt hij ook nog geroemd omwille van zijn bijdrage aan het holebi-beleidsplan van de stad Leuven en zijn engagement in zijn studententijd bij de milieu- en natuurbeweging (zie: http://www.n-va.be/programma/standpunten/Persberichten_detail.asp?ID=2795). Maar bij ’t Pallieterke weten ze meer: “Dat het kan verkeren, wist Brederode al! Waar is immers de tijd dat Piet in de jaren tachtig in VNJ-uniform door Zuid-Afrika trok en er contacten zocht met de exclusief blanke Voortrekkerbeweging, en nadien gans Vlaanderen rondreisde als ‘Protea-student’ om zijn diamontage te tonen over wat hij steevast het ‘Pragland Suid-Afrika’ placht te noemen? En we herinneren ons ook nog als de dag van gisteren dat hij het toen niet alleen had over zijn bewondering voor de bloemetjes en de bergen, maar ook voor het verdwenen regime…”

Een paar bladzijden verder in ’t Pallieterke van deze week schrijft het weekblad ‘voor mensen met een goed hart en een slecht karakter’ over het aantreden van VB-voorzitter Frank Vanhecke in het VRT-programma De keien van de Wetstraat: “Normaal worden gesprekken met ‘de keien’ op de webstek van de BRT gezet waar de geïnteresseerde ze opnieuw kan bekijken en beluisteren. Zo gebeurt het althans met de politiekers van alle partijen. Behalve… Juist!” Foei, zomaar een roddel van Marie-Rose Morel (foto 3) overnemen. Niet even gecheckt op deze website: http://yelloman1.blogspot.com/2007/12/paranoia-slaat-toe-bij-morel.html, of rechtstreeks bij: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/De%2Bkeien%2Bvan%2Bde%2BWetstraat/071215_Keien_FrankVanhecke. Frank Vanhecke die het tactisch inzicht van Philip Dewinter looft (naar aanleiding van zijn anti-moskeelied, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071205) en geen goed woord heeft voor de hedendaagse Vlaamse literatuur… Het is wél nog allemaal terug te vinden in het VRT-internetarchief.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, morel, van hecke |  Facebook | | |  Print

28-12-07

Met het VB rijden de treinen op tijd, en Sinterklaas bestaat echt

TijdDe stiptheid van de treinen is slechter dan ooit, kopte woensdag Gazet van Antwerpen. “Sinds de splitsing van de NMBS in drie autonome bedrijven (NMBS-Holding, operator NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel) is het bergaf gegaan met de stiptheid. Dat verbaast ervaren spoormannen op de werkvloer niet. ‘Een ingewikkeld raderwerk als de spoorwegen kun je niet splitsen. Nu wordt steeds meer naast elkaar dan met elkaar gewerkt. Daar zijn de reizigers de dupe van’, luidt de analyse”, schrijft GvA-mobiliteitsjournalist Herman Welter.

Het VB springt op de kar van het ongenoegen en belooft komaf te maken met de politieke benoemingen aan de top van de NMBS. Hopelijk wordt dan het VB-personeelsbeleid niet als voorbeeld genomen, want in zoverre het daar ook niet om politieke benoemingen gaat, is het daar de vriendjespolitiek die hoogtij viert. Maar goed, dat is hun probleem. Het VB belooft ook investeringen die de kwaliteit en de kwantiteit van het huidige openbaar versterken, maar pas “na de splitsing van de spoorwegmaatschappij in een Vlaams en Waals net”. Voilà, probleem alweer opgelost. Of toch niet? Wat met Brussel? Behoort dat tot het Vlaams of Waals net? Of is hét knooppunt van het spoorwegennet in ons land even over het hoofd gezien? Het VB bekritiseert niet de opsplitsing van de NMBS in drie aparte units, maar wil (ook nog eens) de opsplitsing in Vlaamse en Waalse spoorwegenmaatschappijen. Dat wordt mooi als dienstregelingen moeten vastgelegd worden, en prioriteiten moeten bepaald worden. Gentenaren zullen dan nog wel Bachten de Kupe geraken, maar in Brussel of de Ardennen? Een vergelijking met het grensverkeer met de buurlanden gaat niet op wegens een complexere situatie en minder hartelijke verhoudingen bij sommigen. Al is natuurlijk niet iedereen van het principe 'Liever samen met Nederland dan met Wallonië', bijkomende problemen ontstaan er zeker.

Uiteraard belooft het VB met de splitsing van de NMBS in een Vlaams en Waals net ook te zorgen voor een einde aan de stakingen bij de spoorwegen, want ook hier is het - dixit het VB - de Parti Socialiste (PS) die dwars ligt. Aan het verzet van het ACV en het ABVV tegen een opgelegde zogenaamde 'minimale dienstverlening' gaat het VB vlot voorbij. Maar er zijn natuurlijk stakingen en stakingen. Stakingen van een corporatistische vakbond als de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) kunnen bij weinig mensen, zoniet bij niemand, op sympathie rekenen. Maar is het niet dat soort bondjes dat het VB steunt tegen ‘de almacht’ van ‘de kleurvakbonden’ in? Het is overigens geen kwestie dat het OVS mordicus geen toegang krijgt tot het sociaal overleg. Echt overleg kan je onmogelijk met duizenden mensen tegelijk plegen, en het OVS erkent zelf dat het niet eens 10 % van het spoorwegpersoneel vertegenwoordigt. Spijts haar Calimero-statuut betaalt de NMBS-directie echter wel de wedde van drie vrijgestelden voor OVS, en krijgt het OVS ook nog eens een jaarlijkse dotatie toegeschoven voor het uitbetalen van syndicale premies. In andere omstandigheden zou het VB spreken van “het pamperen van”.

Gisteren slaagde het VB erin om bij monde van Marie-Rose Morel zowel minister Inge Vervotte te bekritiseren “omdat een weigering om te praten met een vakbond die zijn kracht bewezen heeft, een provocatie is waarmee de minister zelf aanzet tot nieuwe stakingen” als het OVS op te roepen om “van deze stakingen af te zien en andere, meer creatieve actiemiddelen te zoeken”. Marie-Rose Morel legde niet uit hoe het VB de gevolgen zou opvangen van treinbestuurders die ondanks alles het werk neerleggen? Gaan Vanhecke, Dewinter en Morel dan zelf de treinen besturen? Een woordvoerder van het ABVV verzuchtte gisteren anders nog in De Morgen dat ook al wil iedereen graag werken, van seingever tot onderhoudspersoneel, als de treinbestuurders niet uitrijden, staat iedereen machteloos.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

22-12-07

'Eigen volk eerst'? 'Goed volk eerst', daar gaat het om.

Enkele weken geleden werd de redactie van deze blog getipt over het privé-leven van Marie-Rose Morel. Het eerste verhaal was politiek relevant (Marie-Rose Morel zou Schoten verlaten) maar bij gebrek aan bevestiging uit een tweede bron zwegen we erover. Het tweede verhaal is trivialer van aard, maar wordt nu door Marie-Rose Morel bevestigd in een interview met Gazet van Antwerpen: haar huwelijk is op de klippen gelopen. Op 16 oktober is de echtscheidingsprocedure bij de Antwerpse rechtbank ingezet. Morel en haar man wonen voorlopig nog onder één dak, tot de rechter bepaalt wie in de echtelijke woning mag blijven. Eén week nadat de echtscheidingsprocedure was ingezet legde Morel klacht neer tegen haar man wegens het illegaal plaatsen van een track & tracé-toestel in haar BMW. Met dat apparaat was Morel altijd te lokaliseren en kon de motor van haar wagen van op afstand stilgelegd worden. Voor wie het wil weten voegt Morel in Gazet van Antwerpen er nog aan toe dat ze door al die ellende tien kilo is afgevallen.

Een op de klippen gelopen huwelijk kan de beste overkomen, een echtscheiding is dan vaak de beste uitweg. Niets oneerbaars daaraan, maar in de partij van Morel denken ze daar wel eens anders over. Vorige week verscheen in het VB-blaadje Antwerps Nieuws het sociaal beleidsplan waarmee het VB uitpakt als alternatief op het sociaal beleidsplan van de Antwerpse bestuursmeerderheid. Als sluitstuk van dat programma vermeldt het VB: “Tegenover het ‘Scheid er maar op los’-beleid wil het Vlaams Belang proberen om het aantal echtscheidingen terug te dringen met de inschakeling van relatiebemiddelaars.” Het blijft echter raar lezen als programmapunt van een gezinspartij waarvan niet weinig kopstukken een echtscheiding achter de rug hebben. Voorzitter Frank Vanhecke op kop. Maar, zegt Marie-Rose Morel, “Met de hand op het hart: er is nooit iets geweest tussen Frank en mij. Hij is niet meer of minder dan een dierbare vriend.”

Marie-Rose Morel trekt zich op aan het werk dat ze voor de vakbondscel van het VB doet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071219), en vindt dat ze op geen enkel politiek punt verkeerd was in 2007. Dedecker geen lijsttrekker van de VB-senaatslijst, en zo een zware concurrent geworden voor het stemmenpotentieel van het VB? Morel: “Een jaar later stel ik vast dat ik gelijk had. Dedecker noemt zichzelf nu de beste bondgenoot van de koning om het VB uit te roken. Dan denk ik: aan dat paard van Troje in onze rangen zijn we mooi ontsnapt.” Haar uitspraak dat er sleet zit op de formule van Filip Dewinter? Morel: “Filip is een straffe gast op vele vlakken, maar wie zichzelf niet vernieuwt, blijft steken. Hij is nu op zoek naar de ideale formule voor de Vlaamse verkiezingen van 2009.” Bij het VB is alvast niets te merken van enige vernieuwing, het draait er nog altijd om ‘België barst’ en ‘Stop de islam’. Morel: “Als wij niet alles zouden inzetten op de strijd tegen het imperialisme van de Franstaligen en de islam, dan hadden we geen reden van bestaan.”

Om een andere reden moet je dus niet voor het VB stemmen, en intussen zijn de meningen bij het VB verdeeld over hoe je op die strijd moet inzetten. Marie-Rose Morel over het anti-moskeelied van Dewinter (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071205): “Die actie is misschien niet zo stijlvol, maar Filip kan geen bloemzaadjes uitdelen zoals ik in Schoten. Hij heeft middelen nodig die effect hebben in de stad. De meningen over dat lied zijn ook in onze partij verdeeld. (…) Niet iedereen verwoordt die boodschap op dezelfde manier, maar die verschillende profielen zijn juist de rijkdom van onze partij.” Wie alvast niet meer bij die partij is, is Jurgen Verstrepen. Maar die reed, volgens Morel, ook maar voor eigen rekening. Morel: “Verstrepen die als verruimer bij het VB kwam, maar alleen zijn eigen bankrekening heeft verruimd. Hij had een mooie wedde als Vlaams parlementslid, maar hij liet zich extra betalen voor elk filmpje dat hij voor de partij draaide. Wie bij het VB gaat, doet dat uit idealisme en in de wetenschap dat het leven er niet comfortabeler op wordt.” Zegt Morel die van de N-VA, toen nog niet in kartel met de CD&V, naar het VB hopte waar ze zeker was van een parlementszetel. Iets wat Wivina Demeester Morel niet kon aanbieden bij de CD&V.

Marie-Rose Morel haalt in hetzelfde interview ook nog eens uit naar Bart De Wever (“Had hij maar ballen aan zijn lijf.”), maar laten we het deftig houden. “Het hoofdstuk van de verruiming is afgesloten, het VB gaat terug naar zijn wortels”, werpt Gazet van Antwerpen op. Morel: “Ja, maar het verhaal is veranderd. Vroeger lag de breuklijn tussen de etnische gemeenschappen, nu ligt ze tussen wie zich wel en niet aanpast aan onze samenleving.” Als dat zo is, dan moet het ‘Eigen volk eerst’ meteen in de prullenmand. Morel: ‘Goed volk eerst’, daar gaat het om.” En over goed volk gesproken, Filip Dewinter is in de top-100 van Mensen van het jaar bij Het Laatste Nieuws van de 19de plaats vorig jaar gezakt naar de 38ste plaats dit jaar. Het Laatste Nieuws vraagt Dewinter bij die gelegenheid of het ooit nog goed komt tussen hem en Marie-Rose Morel. Filip Dewinter: “Marie-Rose en ik zullen elkaar nooit in de armen vallen, maar de eenheid is hersteld.” Mooi toch, Kerstmis is in aantocht.

  • Morgen op deze blog: Ten huize Dewinter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

19-12-07

Morel vakbondsfurie. Dochter Dewinter VB-babe.

Het heeft iets tragikomisch. Vrijdag verstuurde Philip Dewinter een persmededeling om van het Antwerps stadsbestuur te eisen dat het de gevolgen van één dagje staken door de socialistsiche vakbond zou breken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071218). Twee dagen later, zondag, verzette Marie-Rose Morel zich tegen het monopolie bij de sociale verkiezingen voor de drie ‘kleurvakbonden’ en beloofde ze ‘onafhankelijke’ kandidaten bij de sociale verkiezingen te zullen steunen. Alsof het VB bekommerd is dat arbeiders en bedienden niet al hun sociale rechten kunnen laten gelden.

Op een ‘vakbondsontbijt’ zondagochtend mocht VB-parlementslid Guy D’Haeseleer uitleggen welk een “financieel gesjoemel door vakbonden en werkgevers in de Fondsen voor Bestaanszekerheid” wel niet gebeurt, mocht VB-collega Jurgen Ceder uitleggen welke gerechtelijke procedures opgestart zijn “tegen de schandalige uitsluiting van honderden VB-kandidaten” uit de ‘kleurvakbonden’, waarna Marie-Rose Morel in een slottoespraak uitvaarde tegen diezelfde ‘kleurvakbonden’ omdat die het monopolie zouden hebben bij de sociale verkiezingen. Of het ACV, ABVV en ACLVB inderdaad de enige zijn die lijsten kunnen neerleggen bij de sociale verkiezingen, en of dat juridisch niet wenselijk is, daar zal het Grondwettelijk Hof over oordelen. Sociaal is het een feit dat hoe meer vakbonden er zijn, hoe slechter het is voor de werknemers. Neem nu de jongste staking bij de Antwerpse stadsdiensten. De liberale vakbond ging als eerste in staking tegen de voorgestelde wijziging van de arbeidsvoorwaarden, maar verspeelde daarbij vlug haar kruit. De socialistische vakbond ging in staking na een ledenvergadering waarop honderden aanwezig waren. De christelijke vakbondstop wilde niet in staking gaan omdat het voltallig schepencollege toch geen krimp zou willen geven. Welke strategie en tactiek ook de beste is, het is zonneklaar dat het beste zou geweest zijn dat de vakbondsleden van de drie vakbonden in een gezamenlijke vergadering de argumenten pro en contra zouden gehoord hebben. En dan aan één zeel zouden getrokken hebben, welk besluit dat dan ook zou zijn.

Maar niet zo bij het VB. Daar willen ze het liefst nog andere vakbonden dan de drie grotere, steunen ze ‘Personeelsbelangen’ of hoe andere marginale vakbonden ook heten. En willen ze nu ook ‘onafhankelijke’ kandidaten, mensen die los staan van de vakbondsbureaucratie, steunen. Of het VB dan ook PvdA-kandidaten op de lijsten zal steunen is niet gezegd, maar weinig waarschijnlijk. Het VB heeft dan ook een lange geschiedenis in het tegenwerken van vakbondsrechten. Is het al niet het eerste wetsvoorstel dat Karel Dillen in het parlement heeft ingediend, het is alleszins één van de eerste en weinige wetsvoorstellen van de voorzitter-voor-het-leven: een wetsvoorstel om de vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven en hun actieradius te beperken tot het enge bedrijfsterrein. Zelfs collectieve acties voor sociale zekerheid werden door Dillen uitgesloten, om maar te zwijgen van wat hij al vlug beschouwt als ‘politieke stakingen’. Karel Dillens wetsvoorstel om de vakbonden te kortwieken werd na elke ontbinding van het parlement steevast opnieuw ingediend bij het begin van elke nieuwe zittingsperiode van het parlement. Was het niet door Karel Dillen, dan door dochter Marijke Dillen, door Wim Verreycken en ga zo maar door.

Die laatste, Wim Verreycken, kan de prijs toegekend worden voor de origineelste benadering van de vakbonden. Bij gelegenheid van een staking bij de openbare diensten zei Wim Verreycken in een VB-televisieuitzending in 1993: “Ik pleit niet voor een interprofessionele vakbond die alles kan lamleggen, maar voor organisaties die de beroepsbekwaamheid kunnen aanzwengelen en die de mensen beter kunnen doen werken in hun eigen vak. (…) Het moet de opdracht van elke bond zijn het recht op arbeid bovenaan te stellen en het recht op belemmering van arbeid, wat men nu het recht op staken noemt, hieraan ondergeschikt te maken. In die zin kan ik mij probleemloos verzoenen met het bestaan van vakbekwaamheidsopvijzelende vakbonden.” Marie-Rose Morel maakt het niet zo zot, maar bekritiseert toch evenzeer de vakbonden: “De vakbonden hebben (…) hun sporen verdiend in de ontvoogdingsstrijd van de werknemer. Maar de vakbonden van vandaag staan mijlenver af van de moedige mannen en vrouwen van het eerste uur. Het zijn machtsbastions geworden die in plaats van zich te bekommeren over het welzijn van de werknemers, schaamteloos koketteren met het establishment en daarvoor de nodige cadeaus in ruil krijgen.”

Morel zoekt dan ook “moedige mannen en vrouwen die samen met ons (het VB, nvdr) een vuist willen maken naar het ACV, ABVV en ACLVB. Moedige mannen en vrouwen die willen aantonen dat arbeidsvertegenwoordiging politiek overstijgt. Moedige mannen en vrouwen die resoluut kiezen voor de Vlaamse werknemer en niet meestappen in het belgisistische (volgens Morel zonder hoofdletter, nvdr) discours van de vakbonden. (…) De huidige situatie heeft veel te lang geduurd. Gedaan met vakbonden die énkel voor je in de bres willen springen als je zegt wat zij zeggen. Gedaan met vakbonden waar je enkel welkom bent als je denkt wat zij denken. Gedaan met vakbonden die denken te moeten zeggen op welke partij je moet stemmen. Gedaan met vakbonden die zich gedragen als gedachtenpolitzei. Baas in eigen hoofd, tijd voor échte sociale verkiezingen.” Waarna Morel op het 'vakbondsontbijt' de campagneaffiche toonde (foto 1). Een VB-affiche om kandidaten te steunen die los staan van politieke partijen, het blijft een moeilijke oefening. Morel haalde een borstel boven voor de affiche, terwijl Philip Dewinter pas nog gezegd heeft dat campagnebeelden met bezems uit de tijd zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071211). De campagnestrategie bij het VB is ook niet meer wat ze geweest is. Het VB lijkt hoe langer, hoe meer op een ‘Mexicaans leger’.

Tot overmaat van ramp heeft het genie dat voor Morel de affiche maakte aan het uiteinde van de borstel een Vlaamse vlag geknoopt, als was het een vod. Morel zou moeten weten dat zoiets gevoelig ligt in Vlaams-nationale kringen. Toen la Morel in mei 2006 voor het mannenblad Menzo poseerde in niets anders dan een Vlaamse leeuwenvlag om het lijf, schreef ’t Pallieterke: “Fotogeniek als ze is, liet ze zich gewillig fotograferen, van top tot teen zelfs gewikkeld in een Vlaamse leeuwenvlag en dat vinden we er net over. Met veel moeite hebben de voorbije deceniia jeugdleiders, onderwijzers, politici, culturele voormannen en nog vele anderen de Vlamingen op het hart gedrukt dat men eerbied moet hebben voor onze nationale vlag en dat die maar op twee plaatsen thuishoort, namelijk aan een vlaggenmast of een muur, of – als ze niet gebruikt wordt – netjes opgevouwen in de kast.”  Ook intern kreeg Morel kritiek voor haar weinig orthodox gebuik van de leeuwenvlag. Maar blijkbaar heeft Morel daar niets uit geleerd. Morel moet trouwens niet hoog van de toren blazen over het gebrek aan democratie binnen de vakbonden. Niet dat de democratie er perfect is, verre van. Maar de interne democratie is er nog altijd groter dan bij het VB waar de macht formeel bij het partijbestuur ligt, maar het partijbestuur aangesteld wordt door de partijtop. Bij de vakbond gaat het andersom. Niet bij elke vakbond is het helemaal hetzelfde, en per sector kan het ook al verschillen, maar bij de overgrote meerderheid is de richting van werken binnen de vakbonden steeds van beneden naar boven.

Maar intussen gaat alle persaandacht alweer naar… de babe die de VB-vakbondsaffiche siert. An-Sofie Dewinter, de tweede dochter van Dewinter. Morel polste voorzichtig vader Dewinter. Die zag het zitten, en zette het licht op groen. Dochterlief had trouwens al om Am I hot or not?- redenen geposeerd (zie: http://nl.netlog.com/AnSofiie/photo/photoid=12558426#photos). An-Sofie supportert daarenboven voor haar vader (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060903), anders dan de jongste dochter van Frank Vanhecke die zich al eens kritisch heeft uitgelaten over vaders gedachtenkronkels (zie: http://www.youtube.com/watch?v=kXuJL6vq5iU). Vrijdagmiddag werd in het VB-partijsecretariaat aan de Amerikalei in Antwerpen een fotostudio opgetrokken. Zelfs een ventilator werd erbij gehaald opdat de haren van het fotomodel wat zouden wapperen voor een goede look op de vakbondsaffiche.

Het VB gaat voortaan trouwens enkel nog familieleden en sympathisanten opvoeren in haar drukwerk. Philip Dewinter (in Het Nieuwsblad): “Na de problemen van een tijdje geleden waarbij we enkele keren drukwerk moesten intrekken omdat mensen op de foto een rechtszaak tegen ons inspanden, hebben we binnen de partij gevraagd wie er bereid was om op affiches te staan. De respons was behoorlijk. Uit dat lijstje wordt nu geput wanneer we een nieuw campagnebeeld of een nieuwe folder ontwerpen.” We durven er niet aan denken wie men er allemaal zou kunnen bijhalen om te poseren voor de VB-affiches (zie: http://www.youtube.com/watch?v=BQ6COL_HkGk&NR=1). Een troost: het helpt niet altijd uit te pakken met een would be babe. Anne Van Hoof, overigens dik bevriend met Marie-Rose Morel, zocht met een uitdagende affiche op 10 juni 100 000 stemmen (foto 2) maar geraakte niet verder dan een 30 000 stemmen.

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, dewinter, sociaal |  Facebook | | |  Print

18-12-07

Vanhecke en Morel samen opgepakt

Frank Vanhecke en zijn poulain Marie-Rose Morel zijn gisterenavond administratief aangehouden na enkele schermutselingen tijdens de gemeenteraad van de faciliteitengemeente Wezenbeek-Oppem. De voorzitter van het Vlaams Belang en de Mata Hari, de Cleopatra, de Lady Mac Beth, de Jeanne D’Arc, de Yoko Ono, en niet te vergeten de Madame de Pompadour, van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070727) vonden het naar verluidt niet erg om samen opgepakt te zijn. Morgen overigens nog meer Morel op deze blog. Over Morel als vakbondsfurie.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vanhecke |  Facebook | | |  Print

20-11-07

Tips voor Sinterklaas

Hoog bezoek voorbije zaterdag in Antwerpen. Na een lange reis meerde de stoomboot van Sinterklaas rond 14 uur aan ter hoogte van het Zuiderterras. Het was drummen op de Scheldekaai waar duizenden kinderen onder een stralend herfstzonnetje stond te wachten om als eerste een glimp van Sinterklaas op te vangen. Eén-presentator Bart Peeters en burgemeester Patrick Janssens, die speciaal zijn tricolore sjerp en een rode das, met de ‘stralende A’s’ van het Antwerps stadslogo, had aangetrokken, ontvingen Hem op de rode loper. Toen de Sint wat later op het balkon van het Antwerps stadhuis verscheen, had hij goed nieuws: “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen! Jullie hebben me heel blij gemaakt. Doe jullie best op school en wees lief voor elkaar en voor jullie mama's en papa's.” (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.208279).

Wij hadden later op de dag nog een gesprekje met Sinterklaas, en toen bleek dat hij wel blij was dat de kindjes zo braaf waren geweest, en zo hun best deden op school, enzovoort. Maar over sommige papa’s en mama’s was de Sint niet zo tevreden. De Sint wilde echter niet publiek een vermaning uitspreken, hij stelde voor het pedagogisch aan te pakken. Hij riep op om hem wat tips voor cadeaus te sturen, en zo de papa’s en mama’s fijntjes erop te wijzen waar het bij hen wat aan schort.

Voor Bart De Wever bijvoorbeeld, gisteren nog onderwerp van een vraag in De slimste mens ter wereld. Vraag: "Hoeveel kinderen heeft Bart De Wever?" Vier is het juiste antwoord, al heeft De Wever die vierde wegens pas geboren én extreem lange regeringsonderhandelingen zelf amper gezien. Bart De Wever die zo twijfelt of het nodig is zich te verontschuldigen voor de rol van het Antwerps stadsbestuur bij de jodenvervolging (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071031,http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071102 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071107) zou je het fotoboek De Antwerpenaar Bespied kunnen cadeau doen. Een fotoboek over de jodenvervolging en de vernieling van synagogen in Antwerpen, de parades van collaborateurs door de Antwerpse straten, het vertrek naar het Oostfront vanuit het Centraal Station, enzomeer (Uitgeverij De Krijger, 15 euro). 

Voor Bart De Wevers ex-vriendin Marie-Rose Morel zou je een boek met de grammaticaregels kunnen bestellen bij de Sint, of minstens toch een link met een website die uitlegt wanneer je hoofdletters moet gebruiken (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdletter_in_de_Nederlandse_spelling). Het voorbije weekend zei Bruno De Wever (foto 2, de elf jaar oudere en slimmere broer van Bart De Wever) dat je de Franstalige aanwezigheid in de Brusselse Rand moet erkennen (zie: http://www.gva.be/nieuws/politiek/default.asp?art={BA28228E-BEA0-45CE-8DA5-5E64AAEC7691}). Marie-Rose Morel schreef daarop op haar blog (foto 3, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie) dat de redenering van Bruno De Wever tot gevolg heeft: “De arabische gemeenschap moet vooral GEEN nederlands leren en dan kunnen ze in de logica van Bruno De Wever binnen enkele jaren in Hoboken, Borgerhout, Deurne, ... arabisch als officiële voertaal uitroepen !” Dat moet in correct Nederlands zijn: “De Arabische gemeenschap moet vooral geen Nederlands leren en dan (…) Arabisch als officiële voertaal uitroepen !”

Tja. Moslims verwijten dat ze geen Nederlands hoeven te leren, maar zelf als Vlaams-nationaliste het Nederlands niet machtig zijn – er staan trouwens nog andere taalfouten in hetzelfde blogberichtje van la Morel – dat is typisch VB’er zijn. Philip Dewinter (“Ik wordt burgemeester van Antwerpen.”) is niet anders.

  • Nog tips voor Sinterklaas? Mail ze ons met de knop in de rechterkolom van deze blog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, de wever, morel |  Facebook | | |  Print

07-11-07

Plezier bij het VB, bis

De reacties bij het VB over het stopzetten van Blokwatch blijven vermakelijk. Daarom nog even het VB over het stopzetten van Blokwatch. En dan stoppen wij er ook mee. Over dat onderwerp, niet met deze blog.

Eerst even serieus. Vorige week raakte bekend dat Blokwatch ermee kapt. Een grote verrassing was dat niet. De klad zat er immers duidelijk in. Het dagelijkse persoverzicht werd al 'n tijdje niet meer verzorgd en nieuw materiaal werd maar met mondjesmaat op de website geplaatst. Jammer. De impact van Blokwatch was bij momenten erg groot. De verzorgde website biedt veel info over het VB, op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Ook zonder updates blijft het een referentie. Dat de rol van het Vlaams Belang uitgespeeld is, dixit Blokwatch-initiatiefnemer Marc Spruyt, klinkt ons alvast wat té voorbarig. We hopen uiteraard dat het zo is of wordt. De contouren voor dat scenario zijn inderdaad al enige tijd zichtbaar. Maar zoals bekend wordt niet ieder scenario verfilmd. Interne steekspelletjes en afrekeningen zijn in het post-Dillen tijdperk het enige dat nog vlot de pers haalt. De leidende positie in het land der politiek verongelijkten wordt al enkele maanden sterk door de Lijst Dedecker (LDD) belaagd, met alle dissidenties vandien. En tot overmaat van ramp speelt het VB geen enkele rol van betekenis in deze tijden van communautaire hoogspanning. Het verfoeide N-VA leidt hierin nu de dans. Je zou van minder depri worden.
 
De stopzetting van Spruyts initiatief werd dan ook op tevredenheid onthaald aan de Madou. Woordvoerder Joris Van Hauthem (foto 1), zichtbaar opgelucht dat Blokwatch verleden tijd is, liet zich meteen van zijn meest humoristische kant kennen in een gesprek met het persagentschap Belga. Joris Van Hauthem over het vermeend gebrek aan geloofwaardigheid van Blokwatch: "Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke met een zotskap afbeelden en tegelijkertijd een zekere wetenschappelijke serieux claimen over de ware aard van het Vlaams Belang, gaan niet samen." Daarmee boorde Joris Van Hauthem, zonder het kennelijk te beseffen, vlotweg 30 jaar aan Vlaams Blok- en Vlaams Belang-magazines de grond in. De fijnbesnaarde 'nationalistische periodiek', het blad van de 'jongerenafdeling' en de vele lokale blaadjes van het VB grossieren immers in spotprenten, fotomontages en dergelijke meer waarin de waarheid geweld wordt aangedaan en de talrijke tegenstanders van het VB door het slijk worden gehaald. Ook daar zijn de zotkapjes allerminst van de lucht. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit (foto 2: 'Patrick Janssens krijgt problemen met achterban' en 'Bart De Wever legde de lat heel laag' in respectievelijk Antwerps Nieuws en Vlaams Belang Magazine – klik op de foto voor een grotere illustratie).

En jawel, die dingen worden vlot gecombineerd met een eindeloze reeks aan artikels waarin 'met een zekere wetenschappelijke sérieux' vanalles wordt beweerd over 'de ware aard' van de vele vijanden van Moeder Vlaanderen: socialisten, ecologisten, straathoekwerkers, marxisten, neo-communisten, moslims, holebi's, de openbare omroep, 11.11.11 en combinaties van voornoemde categorieën. Joris toch! Aan het oefenen voor een carrière als stand-upcomedian? Denk eraan dat er stevige concurrentie is bij het VB-personeel. Zelf hebben we meer kunnen lachen met wat Marie-Rose Morel (foto 3) op haar weblog schreef naar aanleiding van het stopzetten van Blokwatch. Marie-Rose Morel: “Die van het AFF hebben (…) nog een gezonde dosis humor en een levendige site! Al neemt hun obsessie voor skinheads de laatste tijd rare vormen aan.”

00:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, humor, morel |  Facebook | | |  Print

29-10-07

Gedaan met spelen in Schoten

De ene keer komen ze in Schoten (al te) goed overeen tussen de CD&V/N-VA, Open VLD en SP.A-meerderheid (foto 1: het Schotens schepencollege) en het Vlaams Belang: herinner je het huwelijk dat VB-gemeenteraadslid Tim Willekens mocht afsluiten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071008). De andere keer zit het er bovenarms bovenop. Vorige donderdag was het weer van dat laatste.

De gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang stapten al bij het eerste agendapunt op. De goedkeuring van het verslag van de vorige zitting is als eerste punt nochtans normaal slechts een formaliteit, maar fractieleidster Marie-Rose Morel was het er niet mee eens dat de gemeenteraadsleden op de vorige gemeenteraadszitting de deontologische code voor het gemeentepersoneel van Schoten zou hebben “goedgekeurd”, of “vastgesteld” zoals het ook staat op de gemeentelijke website. Volgens Morel had de gemeenteraad van dit reglement enkel “akte genomen”.

Marie-Rose Morel (foto 2: een paar dagen terug buitengedragen op de gemeenteraadszitting van Wezembeek-Oppem) was er achter gekomen dat je in zo’n deontologische code met wat slechte wil iets kan inschrijven over een hoofddoekenverbod voor het gemeentepersoneel. In de op de gemeenteraadszitting van 27 september – we zullen maar een neutraal woord gebruiken – “besproken” deontologische code staat echter geen woord over enig hoofddeksel. De Schotense bestursmeerderheid hield vol dat op 27 september de deontologische code wel degelijk was “goedgekeurd”.

Marie-Rose Morel beweerde van niet, en gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (foto 3, Open  VLD, broer van VB-kamerlid Bruno Valkeniers) stelde daarop een stemming voor in de gemeenteraadszitting voorbije donderdagavond. Maar dat – ons inziens toch redelijk voorstel – kon Marie-Rose Morel niet vermurwen. Ze gaf teken aan de hele VB-fractie om de gemeenteraadszitting te verlaten, zei klacht neer te leggen bij de gouverneur, en het gemeentepersoneel op haar manier over de deontologische code en de behandeling ervan in de gemeenteraad te informeren.

Overigens is het ook uit met het gedoe dat een (VB-)gemeenteraadslid huwelijken mag afsluiten in Schoten. Een paar maanden terug had de Schotense gemeenteraad zich in een voor het publiek gesloten zitting akkoord verklaard dat niet de burgemeester of een schepen een huwelijk zou afsluiten, maar een gemeenteraadslid. Een VB-gemeenteraadslid en een ander gemeenteraadslid zouden elk een bevriend koppel mogen huwen. Daarvoor moest wel de wetgeving naar de hand gezet worden. Er moest verklaard worden dat de burgemeester, de schepenen en alle oudere gemeenteraadsleden die dag verhinderd waren om een huwelijk af te sluiten. Maar goed, Belgen zijn arrangeurs.

Burgemeester Harrie Hendrickx gaat nu het tweede koppel dat door VB-gemeenteraadslid (en -personeelslid) Tim Willekens zou gehuwd worden, zelf huwen. De afspraak was immers dat de gemeenteraadsleden niet te koop zouden lopen met hun inzet als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Zoals ook niet de burgemeester en schepenen om de haverklap moeten laten weten welke titel ze voeren. Maar al bij het eerste huwelijk liet Tim Willekens zich op de Grote Markt fotograferen met het gehuwd koppel, zelf een geelzwarte sjerp van schepen om het lijf. De foto kwam in Gazet van Antwerpen terecht, en op de weblog van Marie-Rose Morel (en op de AFF-weblog), en dat was er teveel aan. Gedaan ermee.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

28-10-07

Halloween in Edegem

Halloween-2Halloween is een griezelfeest dat wereldwijd op 31 oktober wordt gevierd. In Edegem, bij Antwerpen, vieren ze dit jaar Halloween echter op 3 november. Allez, de Vlaams Belang-afdeling dan toch. Maar er zal gegriezeld worden, dat staat vast.

De VB-afdeling van Edegem heeft een lange traditie van griezelen. Jarenlang kopstuk van de plaatselijke VB-afdeling was immers Xavier Buisseret. Buisseret, taxichauffeur van beroep, was vanaf de jaren 60 actief in de extreemrechtse, als privémilitie veroordeelde, Vlaamse Militanten Orde (VMO). Van april 1974 tot oktober 1977 nam hij er zelfs de leiding van waar. Even tevoren, in 1973, had hij zich nog onderscheiden als lid van een VMO-commando dat het stoffelijk overschot van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve clandestien van Oostenrijk naar Vlaanderen overbracht. ‘Operatie Brevier’. Tussen 1977 en 1979 gaf Buisseret samen met negationist Siegfried Verbeke en de in hetzelfde bedje zieke latere VB-senator Roeland Raes het tijdschrift Haro uit. Een multimedia-aanpak avant la lettre want behalve hele epistels om twijfel te zaaien over het uitmoorden van Joden door de nazi’s, verspreidde Haro ook bandopnames van toespraken van Hitler, Goebels en Göring. Even na de oprichting van het Vlaams Blok werd Buisseret er propagandaleider en chef van Jongeren-Aktief, de voorloper van de Vlaams Belang Jongeren.

In het maandblad van het Vlaams Blok vulde Xavier Buisseret als ‘XA4’ een rubriek waarin hij schuin tegen de dingen aankeek. Zéér schuin. Hij schuimbekte er over homo’s en wat nog allemaal niet. Eén van zijn ‘betere’ vondsten was zijn voorstel om de propaganda-afdeling van de partij om te dopen tot Nationaal Secretariaat Dienst Algemene Propaganda. Afgekort geeft dit NSDAP, ook welbekend onder een andere benaming (zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij). In 1995 was Buisseret één van de straatvechters die tot VB-parlementslid verkozen werd. Buisseret moest zich regelmatig voor de rechtbank verantwoorden: voor zijn aandeel bij de VMO, voor het verspreiden van anti-joodse stickers, voor het fysiek aanvallen van een homo, en voor het afranselen en bestelen van een vijftienjarige Marokkaanse jongen. Soms werd hij hiervoor vrijgesproken, soms werd hij hiervoor veroordeeld. In 1977 werd Buisseret veroordeeld voor pedofilie omdat hij twee minderjarige meisjes, dochters van een partijlid, had aangerand in het VB-partijsecretariaat. Buisseret werd voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet, en nam ontslag als parlementslid (zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=29H7_jnG6yg).

Buisseret woont intussen niet meer in Edegem. Zijn partner in crime bij Jongeren-Aktief, Veerle Dillen (dochter van…), werd laatst gesignaleerd als restaurantuitbaatster en ongehuwde moeder (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050913). Xavier Buisseret was dan wel het bekendste VB-lid in Edegem, de ambities om het waar te maken in de gemeentelijke politiek liet hij over aan zijn toenmalige echtgenote. In de gemeenteraad van Edegem telt de VB-fractie tegenwoordig vijf van de achtentwintig leden. Om de partijwerking wat op te vrolijken organiseert het VB volgende zaterdag een halloweenavond (illustratie). “De grafdeuren gaan open om 19 uur”, er is onder meer een “heksenaperitief” voorzien, en er kan gegriezeld worden met de verschijning van Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel als sprekers. Beiden zeer verwonderd daar samen te zijn, maar het is dan ook een griezelavond. “Aangepast kledij is gewenst, niet verplicht.”

09:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, annemans |  Facebook | | |  Print

04-10-07

De vrouwonvriendelijkheid van het VB (1)

Bettina Geysen (foto 1) vervangt binnenkort Geert Lambert aan het hoofd van Spirit, Caroline Gennez is nog altijd favoriet bij de SP.A alhoewel Erik De Bruyn beter de socialistische fond vertolkt en dat mediagewijs ook beter brengt dan Gennez, en bij Groen! is Mieke Vogels in de running om Vera Dua op te volgen. Links vervrouwelijkt in Vlaanderen.

Ook in Nederland trouwens, want vorige week koos de sociaal-democratische PVDA verrassend Lilianne Ploumen als nieuwe partijleider. En bij GroenLinks is Femke Halsema (foto 2) het boegbeeld. Voor Bettina Geysen is het allemaal geen toeval. Bettina Geysen (in Het Nieuwsblad): “Want een progressieve geest kijkt zonder angst naar de toekomst, is veel meer tolerant en open. Het lijkt me dan ook logisch dat die sneller een afspiegeling wordt van een evoluerende maatschappij. Ik zie dat in conservatieve hoek niet vlug gebeuren.” Mieke Vogels beaamt dit. Mieke Vogels: “CD&V zoekt toch meer naar de conservatieve degelijkheid, en bij Open VLD zie ik vooral haantjesgedrag. Het Vlaams Belang heeft onderhuidse programmapunten die vrouwonvriendelijk zijn. Mocht Marie-Rose Morel (foto 3) een gooi doen naar het VB-voorzitterschap dan ben ik benieuwd of ze het haalt. Kan zij dat wel combineren met haar gezin: die opmerking zal je bij het Vlaams Belang nog horen. Bij ons niet meer.”

Hoe ze het doet weten we niet, feit is dat Marie-Rose Morel na de bevalling van haar Alexander en Marnix ontzettend vlug weer op de baan was voor het VB. De combinatie politiek en gezin zal wel niet het punt zijn mocht Marie-Rose Morel kandidaat zijn om haar boezemvriend als voorzitter op te volgen. Er zijn genoeg andere redenen om haar weg te houden van de voorzittersstoel (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070727). Feit is dat in de geschiedenis van het VB een vrouw nog nooit echt een rol heeft gespeeld. Het VB was bijvoorbeeld bij de laatste federale verkiezingen de enige Vlaamse partij die geen vrouwelijke lijsttrekker had (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070606). Overigens tot grote ergernis van Anke Van dermeersch. Maar ook voor Anke Van dermeersch zal voor eeuwig en drie dagen slechts een politiek leven in de schaduw van De Grote Mannen weggelegd zijn.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, morel |  Facebook | | |  Print