20-08-07

De Morel-saga. 9: Vakantieliteratuur

Deze week geen Marie-Rose Morel in Knack. Wel ex-vriend Jurgen Verstrepen die mag uitleggen waarom hij tegen het betogingsverbod voor de anti-islambetoging op 11 september is, alhoewel hij zelf niet zal mee opstappen. Na de Knack van 11 juli met het omslagverhaal over Marie-Rose Morel verscheen in de Knack van 8 augustus - met prinses Diana op de omslag, we blijven dus in dezelfde sfeer - wel het ‘Recht van Antwoord’ dat Marie-Rose Morel vanuit haar vakantieadres verstuurde maar op 12 juli al op haar weblog stond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070730). Veel verschil tussen beide is er niet.   

Zowat het enige waarin Knack fout was, was van Morel een Miss Aardbei te maken en geen Aardbeiprinses, en door haar titel van Miss Vlaanderen in 1994 te situeren in plaats van in 1993 . Knack: “Maar we hebben niet het gevoel dat dit veel aan de inhoud van het verhaal verandert. Morels recht van antwoord doet dus niets af van het beeld dat Knack van haar schetste als een intrigante die zich schaamteloos tegen de voorzitter van haar partij aanschurkt om haar eigen ambities te realiseren, daarbij niet gehinderd door studie of kennis, noch door schroom om nu en dan de waarheid geweld aan te doen, zoals ze ook al deed tijdens haar studie en haar andere politieke avonturen. Nieuwe informatie die wij hebben binnengekregen, bevestigt dit.”
 

Toen ze de repliek van de Knack-redactie op haar ‘Recht op Antwoord’ las, schoot Morel nog eens in een Franse colère. Had Morel toch bijvoorbeeld uitgebreid geargumenteerd dat bij haar thuis nooit een fundraisingdiner plaatsvond ten voordele van Frank Vanhecke, en niet voor streekkandidaat Philip Dewinter. Wijst Knack er toch wel fijntjes op dat ze nooit geschreven heeft dat dat bij haar thuis is gebeurd, maar “in de regio Antwerpen”. En inderdaad, zo staat het in de Knack van 11 juli (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070725). Morel weer kwaad. Niet op zichzelf – omdat ze naast de kwestie geantwoord heeft – maar op Knack.
 


Enige paranoia kan Morel overigens niet ontzegd worden. Vanuit haar vakantieadres (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070805) vertelt ze op haar weblog het verhaal van het Frans stokbrood dat ze elke dag voor haar deur vindt. Marie-Rose Morel: “W
as het een politiek complot om mij met een voedselvergiftiging uit te schakelen tot na de sociale verkiezingen? Of spande de Vlaamse pers een nieuwe valstrik, en stonden Bart Brinckman, Dirk Draulans en Tom Cochez achter een verre olijfboom met een camera in de aanslag tot ik compleet gedrogeerd de Marseillaise, Brabançonne of Zonder Jihad Kunnen Wij Niet Leven zou aanheffen en vervolgens stomdronken in het zwembad donderen? Voor alle veiligheid gaf ik eerst een stukje aan de hond, maar die vond het gewoon lekker en bleef verder even dom kijken als altijd.”

 
Ook vond la Morel het nodig te laten weten wat haar vakantieliteratuur was. Sex with Kings van Eleanor Herman (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=4i1a2lie) noemt ze: “
Een overzicht van de ‘petites histoires’ aan de Europese vorstenhuizen van de Middeleeuwen tot nu. Zonder enige twijfel onderhoudende literatuur met een verantwoorde historische achtergrond.” Maar het meest genoot Marie-Rose Morel van Caesar van Adrian Goldsworthy (zie: http://www.nu.nl/news/1147396/140/rss/Adrian_Goldsworthy_-_Caesar.html). “Uitzonderlijk overzichtelijk geschreven, goede bronnenvermelding en duidelijke tijdslijn. Zonder meer een boek om in één trek uit te lezen.”, schrijft Morel. Ze vertelt er niet bij dat Sex with Kings zowat uitsluitend gaat over de minnaressen van koningen, maar ook in Caesar een belangrijk deel van het boek gaat over minnaressen. Dat is inderdaad interessant. Een mens kan er misschien nog van leren. Maar Morel verzwijgt zedig dat die boeken vooral dáárover gaan. 

Intussen is ze weer terug thuis. Morel: “Oost West, Thuis Best hing vroeger boven menige haard. Maar als ik het kwakkelweer hier vergelijk met de zuiderse zon, dan durf ik twijfelen aan deze ‘wijsheid’.” Hopelijk heeft Morel evenveel twijfel over de ‘wijsheid’ Oost West, Thuis Best als zich nog eens een asielzoeker in Schoten meldt. Niet omwille van het kwakkelweer maar om de slechte politieke en/of economische toestand in het land van herkomst.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

05-08-07

De Morel-saga. 8: Het land uit

Met zo’n zonovergoten dagen als dit weekend willen wij wel eens denken aan… de mensen die honderden en honderden kilometers autorijden op zoek naar de zon. Natuurlijk, een andere omgeving is verrijkend en verfrissend. Diversiteit is een rijkdom. Maar onze gedachten gaan toch uit naar die stakker van een Marie-Rose Morel die, alhoewel ze nog zoveel werk heeft in haar villa in Schoten, toch maar voor veertien dagen naar de omgeving van het Franse Carcasonne is vertrokken. 

Marie-Rose Morel heeft pas nu het ‘Recht op Antwoord’ opgestuurd naar Knack  dat Morel al op 11 juli op haar weblog aankondigde over het Knack-omslagverhaal dat haar toorn wekte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070724 en volgende dagen). Het antwoord zou vanuit haar vakantieadres (foto’s 1 en 2, en: http://www.chateauvillarlong.com/chateu_le_midi_de_la_fra...) verstuurd zijn. Als het echt met een "exotische postzegel" is opgestuurd, zoals Morel beweert op haar blog, kan het nog even onderweg zijn vooraleer het de Knack-redactielokalen bereikt.

Intussen blijft het bashen  van de journalisten die voor het Knack-omslagverhaal zorgden voortgaan. Twee weken geleden citeerde ’t Pallieterke  met plezier de kritiek van Marie-Rose Morel op die journalisten. De voorbije week ging het verder met nog een stukje over Dirk Draulans die op een nacht in het hoge Noorden gegrom en gesnuif van een ijsbeer in zijn tent hoorde, en daarop zijn geweer pakte en de ijsbeer recht door zijn kop schoot. ’t Pallieterke  weet: “Dirk de dierenbeschermer die naar het hoge Noorden trekt om de ijsberen te gaan beschermen en er uiteindelijk eentje doodschiet! Dirk Draulans heeft er ook nooit mee gestoefd, tenzij natuurlijk als de drank is in de man en er wat schoon vrouwvolk aanwezig is dat met een straf verhaal gilletjes van bewondering kan ontlokt worden.” Het moet zijn dat hun archief niet veel voorstelt, want anders hadden ze bij ’t Pallieterke  zeker ook vermeld dat de tweede journalist die aan het omslagverhaal over Marie-Rose Morel schreef, de Limburger Patrick Martens, in 1991 nog een boekje geschreven heeft, Het rapport dat niemand las: de rapporten Paula D’Hondt. Een synthese. Een samenvatting van de eerste rapporten van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid. In Vlaams-nationale extremistische kringen is dat niet echt een positieve referentie.

Het mannetje op foto 3 is niet Björn Roose, die we citeerden in de De Morel-saga, aflevering 6 (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070729), maar een beeldje in Marie-Rose Morels vakantieverblijf. Hopelijk brengt het la  Morel wat rust. Björn Roose heeft ’s anderendaags al gereageerd op het artikel waarin we hem citeerden.  Een lange reactie, die niet echt terzake doet. Onder andere over zijn privé-leven: dat hij niet echt kinderloos is. Björn Roose: “Onze oudste zoon is al een paar jaar het huis uit, de jongste is inmiddels 18. ‘Progressieven’ hebben nog steeds niet begrepen dat er ook zoiets als een samengesteld gezin is en dat vaderschap wat meer is dan biologie. Logisch, het vaderschap bij ‘progressieven’ beperkt zich dan ook tot de biologische kant van de zaak. (sic).” Waar wij over schreven ging echter over de door hem geciteerde roddel dat hij in zijn (huidige) relatie… Enfin, het doet er niet toe. Het enige waar het ons om ging, was te vernemen wat voor spanningen er zijn tussen de VB-personeelsleden. Roose schreef er iets over, maar blokt het nu weer af. Björn Roose: “Gaat het het ‘anti-fascistisch front’ wat aan wie wél het slachtoffer is (van de roddel op het VB-hoofdkwartier, red.) ? Nee. Als ik geoordeeld had van wel, dan had ik die informatie ook meegegeven, maar ik oordeel van niet. Als ik geen namen meegeef, dan communiceer ik alleen naar wie het aangaat, terwijl ik toch een algemene boodschap meegeef: hou op met roddelen.”

Eerlijk gezegd, we hadden ook niet verwacht dat Björn Roose na ons artikeltje wél ‘man en paard’ zou noemen. Maar allez, het was plezant om te zien dat Björn Roose volgt wat hier geschreven wordt. Roose is intussen ook al het land uit. Met Voorpost naar Hongarije, de Vlaams Belang Jongeren en een flink deel van de VB-top achterna die daar in juli waren. Maar eerst moest Roose, vorige donderdag, nog voor de rechtbank verschijnen wegens een klacht voor laster op zijn blog. Uitspraak op 16 augustus.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

30-07-07

De Morel-saga. 7: Wachtend op het 'Recht op Antwoord'

De laatste aflevering van de De Morel-saga. Al kan er natuurlijk wel nog een epiloog volgen want van het op Morels website op 11 juli aangekondigde ‘Recht op Antwoord’ is nog geen letter verschenen in  Knack. Is Marie-Rose Morel nog aan het dubben over haar reactie? Moeten de VB-juristen Jurgen Ceder of Bart Siffert het nog doornemen? Is het onderweg naar de  Knack-redactie? Is het niet tijdig voor publicatie bij  Knack geraakt? Marie-Rose Morel rept er niet over op haar website. Knack-journalist Dirk Draulans repliceerde anders wel al op zijn weblog en in  Knack zelf op wat Morel op haar website aankondigde als haar ‘Recht op Antwoord’-in-voorbereiding.

Op 12 juli, een dag na de aankondiging dat ze aan een ‘Recht op Antwoord’ aan het schrijven is, laat Marie-Rose Morel (foto 1) op haar website weten wat die “indrukwekkende reeks leugens” over haar in Knack  dan wel is. We laten de scheldpartijen weg, en beperken ons tot de feiten. Marie-Rose Morel: “Zo werd ik niet in 1992 Miss Aardbei maar Aardbeiprinses en was ik niet in 1994 Miss Vlaanderen.” Zoals wij eerder al schreven: dit is natuurlijk wel een wereld van verschil. Miss Aardbeiprinses en niet Miss Aardbei, in Melsele maakt dat een verschil uit. En Morel is niet in 1994 Miss Vlaanderen geworden, maar in 1993. Tot aan het Knack-omslagverhaal maakte Marie-Rose Morel er anders geen punt van want 1994 stond ook in een krant zonder dat daar een ‘Recht op Antwoord’ op volgde, en op de Nederlandstalige Wikipedia-pagina van MarieRose Morel. Op de Engelstalige Wikipedia-pagina staat overigens nog altijd dat Morel in 1994 Miss Vlaanderen werd (zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Rose_Morel). Dat Morel in 1994 Anke Van dermeersch achterna ging om zich tot Miss België te laten kronen, maar in tegenstelling tot Van dermeersch het niet haalde betwist Morel niet. Verder is ze geen hostess geweest aan de K.U. Leuven, maar aan het al even katholieke Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (Ufsia).

Over het tumult rond haar thesis is het voornaamste dat Morel weet… dat de anonieme tipgever van Knack  iemand geboren in 1970 is. Marie-Rose Morel: “U kan uw ‘anonieme bron’ bij gelegenheid misschien eens vragen het exemplaar van mijn thesis terug te bezorgen.” Als bij toeval is Bart De Wever geboren in 1970. Zou Marie-Rose Morel hém bedoelen? Maar Morel heeft het mis. Dirk Draulans (foto 2) op zijn blog en in Knack : “Ze gaat ervan uit dat wij daarvoor huidig N-VA-voorzitter Bart De Wever als bron hadden, en als enige bron. Dat is fout. We hebben verscheidene mensen gesproken, onder wie haar promotor, die zich haar doortocht van meer dan tien jaar geleden nog als de dag van gisteren herinnert, en hem niet als een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan beschouwt. Hij was nóg meer onder de indruk van zijn ontmoetingen (let op het meervoud) met moeder Morel. Moeder Morel dook al samen met haar dochter op bij de keuze van het onderwerp van haar eindverhandeling, en vervolgens nog eens toen de promotor de euvele moed had gehad om de verhandeling van haar dochter af te keuren, wegens ver beneden de laagste standaard om een diploma te kunnen krijgen.” Het was bij die laatste ontmoeting dat moeder Morel dreigde met juridische stappen als de thesis van dochterlief niet goed bevonden werd. Intussen heeft wie het wil de thesis(sen) van Marie-Rose Morel (foto 3) kunnen downloaden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070721), en kan iedereen die dit gedaan heeft beamen dat het flut thesissen zijn.

Morel bestrijdt dat ze fundraisings bij haar thuis organiseerde ten voordele van Frank Vanhecke en niet Philip Dewinter. Marie-Rose Morel: “Er heeft nooit een sponsordiner bij mij thuis plaatsgehad voor Frank Vanhecke. Wel één in april 2006 voor Filip Dewinter.” De “bolwassing” die ze Frank Vanhecke zou gegeven hebben tijdens het fractieweekend in London is haar niet bekend. De “internationale vriendin” van Vanhecke die daar toen aanwezig zou geweest zijn, evenmin. Morel vindt het spijtig dat in Knack  niet vermeld werd dat ze in Schoten bij de gemeenteraadsverkiezingen het beste resultaat van het VB in Vlaanderen heeft laten optekenen. (Wat wij wél hebben gedaan – zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061111 - maar dat schrijft Morel dan weer niet, snik.) Dat Marie-Rose Morel in Straatsburg opgemerkt is in het gezelschap van Frank Vanhecke is blijkbaar nog zo’n “indrukwekkende” leugen, want voert Morel aan… dat ook (de twee anderen VB-Europarlementsleden) Philip Claeys en Koen Dillen erbij waren. Wanneer het eens niet over details gaat – zoals op welke dag ze onterecht afwezig was in het Vlaams Parlement – maar over de politieke strategie en de macht in het VB, en Morels rol daarbij, haakt Morel af. Marie-Rose Morel: “De rest van het verhaal is gewoon een bewijs van ‘slechte wil’. Het weze uw redacteurs gegund. Ik ga mijn tijd niet verprutsen aan de onbegonnen taak hen de werkelijke gang van zaken uit te leggen.”

Kortom, er zijn wel details die blijkbaar niet kloppen (Miss Aardbeiprinses en niet Miss Aardbei, een hostessenservice aan de Antwerpse universiteit en niet de Leuvense…) maar de essentie van het Knack-verhaal blijft overeind staan. Morel opereert bij het VB als een Lady Macbeth. Een vrouw die getrouwd is met een machthebber – Marie-Rose Morel is wel niet letterlijk gehuwd met Frank Vanhecke, maar ze heeft er wel een héél goede band mee –, niettemin onafhankelijk denkend, dus: symbool van machtshonger en van vrouwelijke verdorvenheid, en mikpunt van haat. Nu ja, ze doet maar. We zullen er geen traan om laten als ze de leiding van het VB uit verband speelt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: morel, media |  Facebook | | |  Print

29-07-07

De Morel-saga. 6: "Viel Feind, viel Ehr"

Op de vele VB-websites en weblogs bleef het stil na het  Knack-omslagverhaal over Marie-Rose Morel. Dat is niet abnormaal. Bij het VB heerst minder dan bij andere partijen de  freedom of speech. Natuurlijk heeft men er altijd kritiek op alles wat beweegt, en zo gebeuren er wel eens uitschuivers. Maar over de interne keuken geeft men weinig prijs, en zeker niet als het VB zich aangevallen voelt door de boze buitenwereld. Zelfs  ’t Pallieterke, dat anders altijd wel klaar staat met kritiek op Marie-Rose Morel, zweeg in de week na het  Knack-omslagverhaal. Een week later praatte ‘t Pallieterke dan weer Marie-Rose Morel achterna met haar kritiek op  Knack en  Knack-journalist Dirk Draulans.

Gerolf Annemans maakte wél allusie op zijn website over de Morel-story in Knack. Op 11 juli opende hij het commentaar op zijn website met: “Ondanks de verschijning een paar persartikels over interne zaken van onze partij waren er ook wat vrolijker en nuttiger vaststellingen te doen  op deze 11de juli.” Waarna hij overging naar de orde van de dag: de regeringsvorming en de staatshervorming (Gerolf Annemans: “ Het volstaat het personage Dehaene even in ogenschouw te nemen om vast te stellen dat België er vrij erg aan toe moet zijn.  Door de Vlamingen weggejaagd na de dioxinecrisis straks 8 jaar geleden en zelfs recent nog met een flinke electorale pandoering in Vilvoorde politiek aan de kant geschoven, is Dehaene voor mij bovenal nog altijd de man die vele goedmenende kleine Vlamingen hun spaargelden richting Lernout en Hauspie deed versassen. (…)  Voor het Vlaams Belang is het dus alle hens aan dek voor een oppositie die weliswaar iets minder eenvoudig zal zijn dan verhoopt.  Er zal een woordje uitleg bij moeten en een rechte lijn naar onafhankelijkheid is even uitgesteld, anders dan het geval zou zijn geweest indien voor een federale regering een tripartite noodzakelijk ware geweest.”) 

Björn Roose (foto 1), die voor de Vereniging van Vlaams-BelangMandatarissen (VVBM) werkt, persverantwoordleijke is van Voorpost, blogt onder de slogan ‘Geen Björn Roose zonder doornen’ en daarbij wel eens te ver gaat naar de zin van de VB-leiding (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051104), schrijft over het Knack-verhaal en de vermeende band tussen Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke: “Ik ga me daar, zoals steeds, niet over uitspreken.” Maar hij haalt wel een paar roddels aan die circuleren binnen de partij. Zo werd verteld dat hij is moéten trouwen omdat zijn vrouw zwanger was. Ook zou Roose een buitenechtelijke relatie (gehad) hebben met een VB-personeelslid. En zou hij een drankprobleem hebben. Allemaal niet waar. De familie Roose wacht na bijna zeven jaar nog steeds op de eerste nakomeling. En dan volgt een eigenaardig zinnetje. Volgens Roose kunnen roddels, niet noodzakelijk echter over hem, “enkel passen in een naderende defenestratie van het personeelslid in kwestie. Normaal gezien worden personeelsleden pas vertrappeld als ze voormalig geworden zijn, maar tegenwoordig zijn er mensen die er op aansturen mensen voormalig te maken op basis van hun vertrappeling. Ik denk niet dat ik op de details hoef in te gaan. Wie het roddelschoentje past, trekke het aan…” Nou, Björn. Voor één keer mag je van ons best wel in detail gaan.

Natuurlijk had Marie-Rose Morel het op haar website uitgebreid over het Knack-omslagverhaal. Op 11 juli (Knack ziet ze vliegen ), en ’s anderendaags nog eens (Het amateurisme van Knack ). Op 11 juli schrijft ze: “Het weekblad Knack  publiceert deze week een indrukwekkende reeks leugens over mij. Aan mijn recht van antwoord, waarin ik gewoon aan de hand van data en feiten het absurde van het artikel aantoon, ben ik nog ijverig aan het werken. Even geduld dus. Maar de mail die ik hierover vanmiddag van mijn voorzitter in mijn mailbox vond, wil ik jullie niet onthouden. Uiteraard publiceer ik hem met zijn uitdrukkelijke toestemming!” Wat volgt is een brief waarvan je je afvraagt of hij echt geschreven is door VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 2) dan wel door een medewerker van ’t Pallieterke.

Frank Vanhecke: “
Forelleke. Viel Feind, viel Ehr. Vergeet dat nooit. 't Is weer fraai vandaag in Knack. Deze keer mét cover ! Geef toe … er zouden er sommigen bij ons een moord voor doen. ;-) Daarnaast weet ik wel dat voor de zoveelste keer in de vuurlinie staan niet leuk is, maar U weet ook dat dit in de eerste plaats is omdat U een sterke plaats verworven hebt in ons clubje en omdat onze tegenstanders maar al te goed weten dat U uitschakelen ook het Vlaams Belang politiek en menselijk verarmen is. (De VB-voorzitter weet nog niet dat je nu al enkele jaren ‘U’ als ‘u’ hoort te schrijven. In de volgende zin schrijft hij het correct, maar dat is zoals verderop blijkt bij vergissing. - red.) “ Zet u neer met een glas witte wijn en lees dat smerig artikel er eens rustig op na. Wat verwijten ze U eigenlijk? Wel enkele erge dingen natuurlijk: Uw thesis was niet van bij het eerste contact met uw promotor in orde! U hebt stukken moeten herwerken. Over de inhoud - hm - zullen we het een andere keer nog wel eens hebben ... De sanctie voor het herwerken van de thesis zullen we in het volgende pb bespreken. Ceder en ik hebben al enkele suggesties. Verder, uw madammen-bedrijfje is wel voor weinig centen verkocht. Ik dacht dat u rijker was. Ook hiervoor zullen sancties volgen.”

Frank Vanhecke gaat zo nog even door, om vervolgens goede raad te geven om te vermijden dat anonieme tipgevers tot zulke artikels leiden. Frank Vanhecke: “Misschien volgende keer wat selectiever zijn in wie je in je privé uitnodigt. Vivre heureux, vivre caché.” Over het politieke luik wil Vanhecke niet in detail gaan. Frank Vanhecke: “U weet trouwens dat ik uw mening deelde voor wat het recente verleden betreft, en dat ik trouwens vandaag nog steeds denk wat ik toen dacht. Je weet dat de slagen die je nu krijgt, een stuk ingegeven zijn door mannelijk machogedrag. Het is een soort van verwerkingsproces van mannen die een vrouw zien die meer wil zijn dan leuke decoratie. (Waar ik natuurlijk niets tegen heb!) You win some, you lose some, maar ik heb geleerd dat een meningsverschil met een vrouw - en soms het onderspit moeten delven - heus het einde van de wereld niet is. Maar mijn generatie mannen is dat nog niet gewoon, en de inktkoelies van de regimepers blijkbaar ook niet. Die knarren van voor '68 hé...

Toen U net bij ons was, heette het dat U zich braafjes had ingeschakeld in de rol van ‘leuke hostess’. Buikspreekpop voor het trio. Bon, dat bleek dus een foute inschatting en nu ondertussen iedereen weet dat U een eigen mening hebt, is het ook weer niet goed. A Bitch is born… Jaren worden wij beschuldigd een autoritair geleide partij te zijn en nu het tegendeel bewezen wordt, gaan dezelfde meningmakers als gekken tekeer omdat ik afwijkende meningen apprecieer. Het journalistieke executiepeleton staat klaar. Dat tot op heden het schietcommando niet gegeven werd en dat men zich zielig moet wenden tot laster en roddel bewijst uw meerwaarde en politiek zuivere parcours.” En zo gaat dat nog enige tijd door. We leren alleen nog dat Morelleke, forelleke  in partijkringen ook wel eens Duracelleke  wordt genoemd.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: morel, vanhecke |  Facebook | | |  Print

28-07-07

De Morel-saga. 5: Dewinter als de hond tussen Annemans en Morel

De voorbije dagen kon je hier het omslagverhaal van  Knack over Marie-Rose Morel lezen. Welke reacties bracht het teweeg? De dag zelf van publicatie, woensdag 11 juli, verscheen in  Gazet van Antwerpen een paginagroot verhaal van Lex Moolenaar over de interne keuken van het VB. Als bij  Knack een verhaal over de vuile was bij het VB aangekondigd wordt, willen ze bij een ander wel eens tonen dat ze daarover ook wel wat weten.

Lex Molenaar brengt zowel de officiële als de officieuze versie van wat er bij het VB aan de gang is. En uiteraard komt daarbij ook Marie-Rose Morel op de proppen. Eén van de redenen die off the record  aangehaald wordt voor het tegenvallend resultaat op 10 juni is de lijstsamenstelling in Antwerpen. Een anonieme partijbron: “En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Gerolf Annemans, want die wilde Dewinter, Coveliers en Morel niet op de lijst (voor de Kamer in Antwerpen, red.). Hij heeft zelfs foto’s van Morel op flyers laten wegretoucheren (foto 1: Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel in vreedzamere tijden).”

Binnen het VB leeft vrij algemeen het idee dat de partij een enorme flater heeft begaan door in de aanloop naar de verkiezingen geen verbond te sluiten met Jean-Marie Dedecker. Daarbij wordt uit alle hoeken met de vinger gewezen naar voorzitter Frank Vanhecke “en – vooral – Marie-Rose Morel. “Ik denk dat zij zelf nu wel inzien dat ze een kapitale blunder op hun conto hebben geschreven. Het is echt een historische strategische miskleun geweest om een lastige concurrent aan de rechterzijde niet te neutraliseren.”

Er zijn harde woorden gevallen in het partijbestuur”, zegt een VB-bestuurslid. “Gerolf Annemans voelde zich als lijsttrekker de dupe van die foute strategie. Hij kan het bloed van Morel wel drinken. Hij heeft zich altijd al onderschat gevoeld omdat hij in Antwerpen niet uit de schaduw van Dewinter kon ontsnappen. Vanhecke, Dewinter en hij hebben samen al zoveel meegemaakt, die sluiten altijd de rangen wanneer het nodig is. In het verleden heeft Annemans altijd handig geschipperd tussen Vanhecke en Dewinter. Maar nu Morel het vertrouwen van de voorzitter heeft gewonnen, voelt hij zich bedreigd in zijn positie. Het zou me verbazen als hij niet broedt op een plan om haar te liquideren.”

Staat de positie van Marie-Rose Morel in het partijbestuur ter discussie? “Volgens mij is dat voorlopig nog niet het geval”, zegt de één. “Als zij berouw toont over haar zonden, zal ze dit wel overleven”, denkt de ander. “Dewinter (foto 2) en Morel hebben vrede gesloten. Met Annemans ligt de zaak moeilijker, die lijkt een soort identiteitscrisis door te maken. Hij voelt zich gepasseerd, op zijn ego getrapt. En hij richt al zijn rancune op Morel”, zegt een derde. “Het is zoals een oud koppel dat alleen nog met elkaar communiceert via de hond”, merkt een Antwerpse VB’er droog op. “Annemans en Morel praten met elkaar via Dewinter, ze gaan elkaar zoveel mogelijk uit de weg. Ooit heeft Morel gezegd dat Annemans altijd Dewinter volgt. Zo is de ellende tussen die twee begonnen. En dat komt nooit meer goed.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: morel, annemans, dewinter |  Facebook | | |  Print

27-07-07

De Morel-saga. 4: "Ik heb nu eenmaal mijn karakter"

Marie-Rose Morel mag in de  Knack van 11 juli antwoorden op wat haar zoal aangewreven wordt, en uitgerekend de repliek van Marie-Rose Morel, en niet een kritiek op Marie-Rose Morel, haalt daarbij de cover (“Ik ben geen Mata Hari”).

Als we haar mogen geloven, is Marie-Rose Morel de trouwste van de trouwe partijsoldaten in ons land. Marie-Rose Morel: “Ik heb nooit een partij verraden. Ik was al lang lid van de N-VA toen Bart De Wever me contacteerde voor een plaats op zijn lijst. (Foto 1: Morel en dewever, op een campagnefoto voor de N-VA in 2003) (…) Maar toen ik in februari

2004, in het moederhuis dan nog, te horen kreeg dat de N-VA zich aansloot bij het cordon sanitaire rond het Blok, ging ik niet akkoord. Mijn verzet tegen het cordon leidde er ook toe dat CD&V me geen goede plaats meer wou aanbieden. Ik ben altijd voorstander geweest van een brede rechtse Vlaamse coalitie, nu nog trouwens. Daarom stapte ik zonder veel aarzelen over haar het Vlaams Blok. Ik meen me trouwens te herinneren dat ook De Wever ernstig overwogen heeft om tot het Blok toe te treden.”

De lijn van trouw aan een partij heeft ze nodig om haar verzet tegen de komst van Jean-Marie Dedecker naar het Vlaams Belang te verantwoorden: “Waarom verwittigde Dedecker ons niet dat hij ook met de N-VA onderhandelde? Waarom moet het Belang het vilbeluik worden van politici die ze elders niet willen? We weten niet eens wanneer Dedecker een vlag uithangt: op 11 juli of 21 juli? Zijn Antwerpse lijstgenote Lieve Van Ermen is in ieder geval een echte royaliste en belgiciste. Zulke onduidelijke situaties krijg je niet aan onze militanten verkocht. Wat niet wil zeggen dat ik op termijn in een soort alliantie geïnteresseerd ben. Maar eerst moeten we zien welk vlees de lijst Dedecker in de kuip heeft.”

Van haar aanval in de media op Dewinter (foto 2) heeft Marie-Rose Morel geen spijt: “Ik blijf erbij dat het nuttig is dat er in een partij elke zeven jaar een nieuwe generatie doorschuift. Dat nieuwe mensen hun mond roeren, en dat hun echo’s worden opgepikt. Philip weet dat. We maken wel eens ruzie, maar het is al snel vergeten. Ik heb nu eenmaal mijn karakter. Als er iets is wat Frank Vanhecke (foto 3) me geleerd heeft, dan is het dat ik af en toe mijn mond moet houden en een kwartiertje moet nadenken over wat ik zeg. Dat is soms moeilijk. Sommigen zijn ervan overtuigd dat mijn doel is partijvoorzitter te worden, maar helaas ben ik daar niet diplomatisch genoeg voor – we zouden binnen de kortste keren geen partij meer hebben.” "Frank is perfect als voorzitter, die verzoent desnoods water en vuur. Hoewel het me, als mens, kan storen dat hij niet altijd een duidelijk standpunt inneemt. Maar hij is zeker versterkt uit het Dedeckerverhaal gekomen.” Het laatste wat ze wil, is Vanhecke en Dewinter tegen elkaar uitspelen: “Dat zou trouwens niet kunnen. Het zijn zulke goede vrienden! Ze schakelen elkaar soms in als een van hen me iets moeilijks moet zeggen.”

Over de roddels rond haar gepriviligeerde relatie met Vanhecke zegt ze kordaat: “Ik weet dat ze er zijn, en ik weet ook dat ze deels uit de partij zelf komen. Nu circuleert het gerucht dat mijn man de echtscheiding heeft aangevraagd. Belachelijk. Dat is het klassieke seksistische directiesecretaresseverhaal: als je vrouw wat buiten de lijntjes loopt, ben je meteen een Mata Hari (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mata_Hari). Ik ben ook al Cleopatra (zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_VII) genoemd, Lady Mac Beth (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Macbeth_%28tragedie%29), Jeanne D’Arc (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d'Arc), Yoko Ono (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono). (Marie-Rose Morel vergeet de benaming ‘Madame de Pompadour’ die Jurgen Verstrepen haar gaf, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070605, red.). Het enige wat me daaraan stoort, is dat het met de meesten van die dames slecht is afgelopen. Maar als men mij politiek dood wil maken, geen probleem. Er zijn in de privé-sector genoeg interessante zaken te doen.”

Maar toen had Marie-Rose Morel nog niet het volledige omslagverhaal over haar in Knack gezien noch de reacties op dat omslagverhaal kunnen inschatten. Daarover meer in de volgende afleveringen van de De Morel-saga.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

De Morel-saga. Extraatje: Morel stuurt VB-vriend des huizes wandelen

Marie-Rose Morel torpedeerde niet alleen de gesprekken om Jean-Marie Dedecker de eerste plaats te geven op de VB-Senaatslijst voor 10 juni, of welke andere constructie met Jean-Marie Dedecker en de zijnen ook. De Standaard bracht gisteren uit dat Marie-Rose Morel vlak voor de verkiezingen Eric Deleu en zijn Antwerps Reclamebureau (ARB) wandelen stuurde ten voordele van een Schotens reclamebureau. Deleu verzorgt al sinds jaar en dag de verkiezingscampagnes van het VB. Morel speelde ook een rol in het dispuut om geld tussen Frank Vanhecke en Jurgen Verstrepen waar beide partijen nu hun advocaten voor ingeschakeld hebben.

Eric Deleu (foto 1) is het eerste gemeenteraadslid van het VB. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 stapt Eric Deleu als fractieleider van een tweekoppige VB-delegatie het Antwerps stadhuis binnen. Alhoewel zelf van vreemde afkomst was het het vreemdelingenstandpunt dat Deleu ertoe bracht de Volksunie te ruilen voor het Vlaams Blok, maar later heeft hij toch wel problemen met de harde anti-vreemdelingenlijn van Philip Dewinter (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050325). Intussen zijn alle plooien alweer gestreken. Eric Deleu zetelt al enkele jaren in de Raad van Bestuur van de VRT als VB-afgevaardigde, en ging samen met samen met Philip Dewinter en Frank Vanhecke op reis naar Zuid-Afrika – zoals de eerste foto in onze ‘Galerij der dwazen’ in de rechterkolom van deze blog getuigt. Hij verzorgt al sinds jaar en dag de verkiezingscampagnes van het VB. Zo ging hij eigenhandig bij de Antwerpse vestiging van Dille & Kamille (zie: http://www.dille-kamille.nl/winkels/belgi/index.htm#00000...) de bezem kopen waarmee het VB in 1994 de Grote Kuis-campgane voor de Europese verkiezingen voerde, en de Orde op zaken-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar. Bij Dille & Kamille hadden ze overigens dik spijt die bezem nietsvermoedend verkocht te hebben.

Deleu zorgt ook voor de technische advertentieondersteuning en de boeking van reclameruimte voor het VB, en doet dat volgens De Standaard  haast tegen kostprijs. Euro’s – nu ja, in die tijd waren het nog Belgische franken – verdiende Deleu onder andere als reclamebureau dat geëngageerd was door de Antwerpse universiteit en de Stad Antwerpen. Voor die laatste mocht hij de personeelsadvertenties plaatsen tot ergens in de tweede helft van de jaren negentig. Net voor de verkiezingen op 10 juni stuurde het VB-partijbureau Eric Deleu wandelen. Zijn reclamebureau moest het afleggen tegen een reclamebureau uit de gemeente waar Marie-Rose Morel tegenwoordig woont, Schoten. Volgens Morel was er een verschil van 25 % tussen de prijs van Deleus reclamebureau en het Schotense reclamebureau. Aan De Standaard  bevestigde Deleu dat het missen van het contract “inderdaad een verassing van formaat” was. Hij voegde er echter snel aan toe dat zijn kantoor sedert drie weken opnieuw voor het Vlaams Belang alle reclameboekingen mag doen. Volgens Philip Dewinter is alles normaal verlopen: “We schreven een offerte uit en dat Schotense bureau was het goedkoopst. Nadien schreven we een nieuwe offerte uit en deed Eric Deleu wat beter zijn best.”

De Standaard  heeft blijkbaar niet gevraagd waarom zo snel een nieuwe offerte uitgeschreven is, en of de zaak iets te maken heeft met de in China gedrukte speelkaarten waarmee het VB vlak voor 10 juni even in opspraak kwam en alleszins slecht lag bij de arbeiders en bedienden van het Turnhoutse bedrijf Carta Mundi dat wereldwijd opdrachten krijgt speelkaarten te drukken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070609). De Standaard  besteedt wel aandacht aan een dispuut dat bezig is tussen Frank Vanhecke en Jurgen Verstrepen. De zaak draait om geld dat Verstrepen toegestopt kreeg om eigen radio-uitzendingen te beginnen: 2 500 tot 3 500 euro per maand, en nog eens 12 500 euro om een boete mee te betalen. Morel, die met Verstrepen destijds goed bevriend was (foto 2), vond het ongepast dat een mandataris enkele duizenden euro’s per maand extra kreeg toegestopt. Marie-Rose Morel: “Soms maak ik een heel weekend spaghetti om de afdelingskas met 1 000 euro te stijven. Dan gaat Verstrepen toch veel te ver. Soms ben ik een gierige pin.”

Omdat de boete van 12 500 euro nog niet moest betaald worden, en waarschijnlijk onder tafel zal geveegd worden, eist het VB dat geld terug. Verstrepen houdt dat geld nog bij zich tot het zeker is dat die boete weggeveegd wordt. En hij dringt aan op betaling van 13 461 euro voor achterstallige rekeningen. Voor het leveren van bandbreedte en serverruimte, onder andere voor de S.O.S. Democratie-campagne. Volgens Verstrepen wil Morel zijn bedrijf aanpakken. Jurgen Verstrepen: “Ze werkt iedereen buiten om vervolgens haar eigen vriendjes in de plaats te zetten. Politiek is oorlog, maar nu wordt het spel wel erg vuil gespeeld. Ik mag er niet aan denken dat Vlaams Belang ooit aan de macht komt.” Verstrepen betwist op zijn weblog de bedragen die Vanhecke in de krant citeert, en ontkent ook de bewering van Vanhecke dat hij naar de Lijst Dedecker is overgestapt omdat het VB gestopt was met die maandelijkse betalingen.

Verstrepen: “
Ik voor de centen naar LDD?  Het Vlaams Belang krijgt 6 800 000 euro subsidie op jaarbasis, 94 000 euro lidgelden, en 57 000 euro afdrachten van de mandatarissen. De loonkosten worden bijna volledig gedragen door de parlementen en toch... geven ze bijna al hun geld uit. 4 800 000 miljoen euro gaat weg/verdwijnt aan propaganda. De diensten die mijn firma leverde (dataverkeer, databeheer, dedicated server, ongelimiteerde bandbreedte, onderhoud, multimediaplatformen, mediasoftware, beeldopnames, hosting, concepten, e-consulting, enz.) werden geleverd aan een winstmarge van 2,5 %. Zeg maar kostprijs. Blijkbaar kent Frank zijn boekhouding niet.” Morel, Verstrepen… Afgezien van hun parlementaire wedde werken ze onbaatzuchtig aan een betere wereld.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, verstrepen |  Facebook | | |  Print

26-07-07

De Morel-saga. 3: "Met een kwartet (Vanhecke-Dewinter-Annemans plus Morel) draait de boel vierkant"

De vorige aflevering van de De Morel-saga eindigde met de affaire rond Jean-Marie Dedecker. De brulboei uit Oostende kreeg het lijsttrekkerschap voor de Senaatslijst van het VB voor de parlementsverkiezingen op 10 juni aangeboden, in een poging om de rechtse krachten in Vlaanderen te verzamelen maar vooral ook om te beletten dat een concurrent voor het VB ter rechterzijde van het politiek spectrum niet met VB-stemmen aan de haal zou gaan. Zoveel politiek vernuft was niet besteed aan Marie-Rose Morel en met haar interview in  Het Laatste Nieuws kelderde ze openlijk dit initiatief. Hoe kijkt Jean-Marie Dedecker terug op deze episode, en zijn er blijvende gevolgen van?

Ten huize Freddy Van Gaever voerden Philip Dewinter en Jurgen Verstrepen gesprekken met ex-VLD’er Jean-Marie Dedecker die politiek onderdak zocht. In een tweede fase, na het debacle van Dedeckers vrijage met de N-VA, werd partijvoorzitter Frank Vanhecke bij de onderhandelingen betrokken. Knack-journalisten Dirk Draulans/Patrick Martens: “Er kwam een ‘tactisch herenakkoord’ dat Dedecker het lijsttrekkersschap voor de Senaat garandeerde, en een verkiesbare plaats op de Kamerlijst voor zijn kompaan Boudewijn Bouckaert. Op de nieuwjaarsreceptie van het Belang verdedigde Vanhecke, op verzoek van Dewinter en Gerolf Annemans, nog met verve het idee van een soort Forza Flandria, een open lijst. Het was de eerste stap om de militanten op de komst van Dedecker voor te bereiden. Maar amper twee weken later kelderde Marie-Rose Morel dat plan in haar fameuze interview in Het Laatste Nieuws. Vanhecke, die daar gezien zijn relatie met Morel ongetwijfeld van op de hoogte was, plaatste zich zo mee op de lijn van de strekking in de partij die vindt dat de tijd van het Antwerpse duo in de voorlinie van het Vlaams Belang voorbij is.

Waarschuwingen van Dewinter en Annemans voor electorale overmoed en toenemende gemakzucht sloegen niet meer aan in een partijapparaat dat zwemt in overheidsmiddelen en in drie decennia is uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met een 60-tal parlementsleden en bijna 140 medewerkers. Die laatste groep is verspreid over de parlementaire fracties, een nationaal en 22 regionale secretariaten. Door hun statuut (formeel zijn het medewerkers van individuele parlementsleden) kosten ze niets aan de partij en kan het Vlaams Belang het grootste deel van zijn overheidstoelagen (6,86 miljoen euro in 2006) besteden aan propaganda en verkiezingen. Na Morels aanval hielden Dewinter en Annemans de kiezen op elkaar. Ze zagen, zo vlak voor de verkiezingen, het spookbeeld opdoemen van de extreemrechtse Oostenrijkse Vrijheidspartij van Jörg Haider, die aan interne twisten ten onder ging. Maar sinds de verkiezingen probeert het duo de sfeer te creëeren dat ‘het experiment zonder hen’ mislukt is. Twee salvo’s maakten een einde aan het interne staakt-het-vuren. Hardliner Filip De Man suggereerde om de voorzittersverkiezingen te vervroegen van eind 2008 naar dit najaar, en blies daarmee de geruchten over een kandidatuur van nieuwkomer Bruno Valkeniers als partijleider extra leven in. Annemans noteerde op zijn weblog dat hij het succes van ‘Robin Hood’ Dedecker had voorspeld, en liet doorschemeren dat voor de tandem Morel-Vanhecke de speeltijd nu afgelopen moet zijn.

De nieuwe vijandelijkheden geven meteen aan in welke richting de machtsstrijd zich afwikkelt. Vanhecke wordt gedwongen tot duidelijkheid over zijn positie en zijn relatie met Morel. Insiders van het Vlaams Belang hameren erop dat een driehoek (Vanhecke-Dewinter-Annemans) een structuur met een sterke basis is, maar dat een kwartet (hetzelfde trio plus Morel) de boel vierkant doet draaien (Publicist Derk Jan Eppink schreef eerder ook al hetzelfde, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070703). Sommigen vinden dat Morel beter gewoon zou verdwijnen. Tegelijk wordt het uitkijken naar wie de partijkoers zal bepalen met het oog op de Vlaamse verkiezingen van 2009. Zeker voor de machtspositie van Dewinter wordt die regionale stembusslag erop of eronder. Een consensus aan de top van het Vlaams Belang over de oorzaken van het verlies van 200 000 kiezers op 10 juni, in vergelijking met 23004, is er nog altijd niet. Morel en Vanhecke menen dat veel nationalisten over twee jaar spijt zullen hebben van de ‘nuttige stem’ die ze dit keer voor het kartel CD&V/N-VA hebben uitgebracht. Dewinter en Annemans blijven lonken naar de LDD om te komen tot een Forza Flandriaconstructie. Ze denken daarbij in eerste instantie aan de vorming van een technische fractie met de LDD-verkozenen in de Kamer.”

Jean-Marie Dedecker heeft alvast openlijk gesproken over de vorming van zo’n technische fractie, verbolgen over het feit dat in het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers eerst enkel de grootste, potentiële regeringspartijen vertegenwoordigd zouden zijn. Met zo’n technische fractie VB/LDD zou die fractie de grootste worden in de Kamer. Intussen heeft het VB wél haar zitje gekregen: Bart Laeremans in het Bureau dat de werkzaamheden van de Kamer regelt, en Guy D’Haeseleer als quaestor voor het beheer van de financiën van de Kamer. De LDD viel buiten de prijzen. Intussen laat Jean-Marie Dedecker de ene keer verstaan dat een ‘Forza Flandria’ met het VB en de LDD na zijn recente ervaring met het VB  er niet meer in zit; een andere keer ziet hij het als iets wat vroeg of laat er zal komen – al haalt hij nog wel zijn neus op voor de vrienden van het VB. In de digitale Knack  van 18 juli zegt Jean-Marie Dedecker dat de rol van Marie-Rose Morel in het afspringen van de gesprekken over een Forza Flandria “redelijk groot” is. Jean-Marie Dedecker: “Wat zaterdag is gezegd tijdens een gesprek met de partijtop van Vlaams Belang, stond maandag in een krant met de bedoeling die gesprekken op te blazen.” Toch spraken Dedeckers gesprekspartners – Dewinter, Annemans én Vanhecke – volgens Dedecker “uit één mond”. In de pers is altijd gezegd dat aangenomen wordt dat het interview met Morel in Het Laatste Nieuws  vooraf is doorgesproken met Frank Vanhecke. Maar zou Frank Vanhecke in deze zo’n huichelaar zijn? Zou hij niet voor schut zijn gezet door Marie-Rose Morel, maar dat omwille van zijn bevoorrechte relatie met Morel niet willen toegeven?

Het weekblad Trends  van 19 juli kopt boven een dubbelinterview met Jean-Marie Dedecker en Frank Vanhecke: Forza Flandria is niet dood en begraven. Jean-Marie Dedecker: “Frank Vanhecke heeft mij ooit gezegd dat er zoveel ruzies in de Vlaamse beweging zijn dat het familievestes zijn geworden. Als je die kan bijleggen, dan zouden we ver staan. Als Vlaanderen vooruit wil, dan moeten wij aan Forza Flandria werken. (…) Wij (VB en LDD, red.)  gaan samen voor een splitsing van de gezondheidszorg en het arbeidsmarktbeleiden voor een aparte inning van de fiscaliteit. In ethische thema’s als het homohuwelijk staan we ver van elkaar. Maar 80 % van de problemen van de mensen is sociaal-economisch.” Trends  vraagt Frank Vanhecke of het Vlaams Belang voor er een bundeling van krachten komt niet wat water in de wijn doen? Het Europees Parlement bijvoorbeeld zit u in een fractie met allerlei onfrisse figuren uit Oost-Europa. Frank Vanhecke snapt die kritiek niet. Als je geen lid bent van een fractie, zijn je mogelijkheden als europarlementslid beperkt. Frank Vanhecke: “We hebben daarom een technische fractie opgericht om op gelijke voet te staan met de andere parlementsleden.” Jean-Marie Dedecker merkt op: “Er zit toch wat uitschot bij. Zoals een Roemeen die zegt dat je van zigeuners zeep moet maken . Of de kleindochter van Mussolini. (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070111)” Maar hoe zwaar zal dit uiteindelijk doorwegen bij Jean-Marie Dedecker? Is dat iets wat ‘de mensen’ bezighoudt? Waarschijnlijker is dat Dedecker gewoon uitkijkt waar hij het meeste profijt uit kan halen: door vanuit de oppositie de regering-Leterme te steunen voor de staatshervorming of  door een of andere constructie samen met het VB.

Maar wat als Lady Macbeth, Marie-Rose Morel, weer opduikt? In de volgende aflevering van de De Morel-saga laten we haar zelf aan het woord.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: morel, dedecker |  Facebook | | |  Print

25-07-07

De Morel-saga. 2: Hoe het VB een beestenpartij werd

In de vorige aflevering van de Morel-saga konden we lezen hoe Marie-Rose Morel zich bijzonder kwaad maakt als ze gebuisd dreigde te geraken als licentiaat geschiedenis, maar meer succes heeft als Miss Aardbeiprinses 1992 en als politica-in-spe. In deze aflevering schetsen  Knack-redacteurs Dirk Draulans en Patrick Martens haar opgang in het VB.

Dirk Draulans/Patrick Martens: “Het was Philip Dewinter die haar bij het Blok binnenhaalde. Morel en Dewinter woonden in dezelfde villawijk in Ekeren. Toen er sprake was van de komst van een asielcentrum, kwam er verzet van bewoners. Morel behoorde tot het harde kamp. Op 23 januari 2000 nodigde ze coördinator Marc Dellannoye van het wijkcomité bij haar thuis uit, waar ze hem aan Dewinter voorstelde. Zelf zegt ze dat haar ‘regelmatige contacten’ met Dewinter begonnen toen de wijk zich verzette tegen de komst van een opvangcentrum voor jonge delinquenten. Dat was begin 2003. Dewinter hield zich als politicus telkens op de achtergrond, maar zorgde via de studiedienst van het Blok voor ruggensteun. De gevangenis kwam er niet, het asielcentrum wel. Er zijn nooit noemenswaardige problemen mee geweest. Maar dat was niet Morels visie. Op 6 juli 2000 duikt ze in de media op, met een warrig verhaal in de Gazet van Antwerpen  over hoe ze een koppel asielzoekers met een kind betrapte die zakken met kleren in haar tuin wilde begraven. En over hoe laks de politie en de leiding van het centrum op de overlast reageerden.

Voor Dewinter paste Morel perfect in zijn pogingen om zijn partij aanvaardbaarder te maken voor onder meer vrouwen. In 2004 kreeg ze op de lijsten van het Vlaams Blok zowel een strijdplaats voor Europa als een zekere plaats voor Vlaanderen. Op 13 juni was het zover: ze raakte verkozen en mocht als ondervoorzitster van de fractie op de eerste rij naast Dewinter in het Vlaams parlement gaan zitten. Maar veel plezier heeft Dewinter niet aan zijn Morel beleefd. Hij zal ongetwijfeld dezelfde wrange gevoelens aan haar overhouden als De Wever. Hij wou Anke Van dermeersch, die andere schone van zijn partij, niet als Antwerpse running mate lossen. Morel trok eind 2004 haar conclusies, vlak nadat het Blok het Vlaams Belang was geworden.

De partijtop kreeg snel in de smiezen wat dat betekende. Het begon vroeg in 2005, met details. Een verkeerd gestuurde sms van voorzitter Frank Vanhecke van het Belang, bedoeld voor zijn kompaan Jurgen Ceder, met de boodschap dat ze nog zouden lachen met de manier waarop Dewinter zijn tanden zou stukbijten op Morel. Een berichtje van het persagentschap Belga op 15 januari 2005 dat een ‘uitgelaten’ Morel in Straatsburg aan de zijde van Vanhecke (die ook Europarlementslid is) in de Bar Aviateur was gesignaleerd. Vreemd, want ze had zich een dag eerder in Brussel ziek gemeld om te verantwoorden dat ze niet aan een tsunami-actie van de partij zou deelnemen. Er doken steeds meer waarnemingen van het ‘koningskoppel’ op. Morel trok met Vanhecke mee op buitenlandse reizen en verdedigde mee het idee van een fascistische fractie in het Europees Parlement. Ze voerden gezellig samen campagne in alle uithoeken van Vlaanderen. Hoogtepunt was toen de twee in september 2006 in een Londens hotel, waar de Vlaams Parlements-fractie van de partij een ‘bezinningsweekend’ hield, ruzie kregen, naar verluidt omdat er een ‘internationale vriendin’ van Vanhecke aanwezig was.

Parallel daarmee onderging Vanhecke een gedaanteverandering. Hij scheidde in het voorjaar 2006 en werd een andere man. Hij was nooit echt assertief als voorzitter en liet de honneurs van de partij graag waarnemen door Dewinter en Kamerfractieleider Gerolf Annemans. Maar sinds hij Morel goed kent, laat hij zich veel meer gelden. Hij heeft het ‘Kamp Madou’ in Brussel, het hoofdkwartier van het Vlaams Belang, omgebouwd tot een machtsbastion voor zichzelf (en voor Morel, die meer daar zit dan in het Vlaams Parlement). In het achttienkoppige partijbestuur raakt het Antwerps trio (Dewinter en Annemans met Van dermeersch) steeds meer geïsoleerd.

De manoeuvres van Morel worden snel zichtbaar. Ze organiseert fundraisingdiners in de regio Antwerpen, waarop niet Dewinter maar Vanhecke aanwezig is. Ze brengt Vanhecke in contact met haar vader om de toegang tot ondernemers te vergemakkelijken, onder meer via de vereniging Pro Flandria. Ze verhuist van Ekeren naar Schoten, om daar een gooi te doen naar het burgemeesterschap, een idee van de clan rond Vanhecke (met vooral Jurgen Ceder en Yves Buysse). Die zou het geweldig gevonden hebben dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 de eerste Vlaams Belang-burgemester was geworden, en niet Dewinter in Antwerpen. Maar het lukte niet. Morel viel in haar nieuwe gemeente vooral op doordat ze zonder vergunning een zwembad met terras in haar tuin verbouwde (Foto 1: Morels villa gezien vanuit de lucht met Google Earth).

Begin dit jaar torpedeerde ze een mogelijke samenwerking van haar partij met stemmenkanon Jean-Marie Dedecker. Toen er gesproken werd over rapportering van de eerste contacten met Dedecker aan Vanhecke, werd openlijk de vraag gesteld of die laatste zijn mond zou kunnen houden. Dat kon hij niet. Morel pleegde naar Vlaams Belangnormen godslastering door op 22 januari in een gesprek met Het Laatste Nieuws  niet alleen de kandidatuur van Dedecker onderuit te schoffelen, maar ook Dewinter te verwijten dat hij de partij weer harder wilde maken, terwijl zij voor een zachtere aanpak was. Niemand gaat ervan uit dat ze dat zonder dekking deed. De campagne voor de federale verkiezingen, met eerst de drie apen en vervolgens de leeuw, was een uiting van het groeiende schisma aan de top. Het partijbestuur profiteerde van de verzwakte positie van Dewinter na het debacle met Dedecker, en Morel profileerde zich meer dan ooit. De drie apen (foto 2) kwamen van Dewinter, de leeuw van Morel (foto 3, één van de vele parodieën op de echte VB-affiche). De campagne sloeg niet aan.

Ook in de publieke debatten waarin Morel werd uitgespeeld, ging het niet vlekkeloos. Er circuleert een filmpje op You Tube van Morel die op het spreekgestoelte van het Vlaams Parlement uit haar dak gaat (zie: http://www.youtube.com/watch?v=XANP0qzFxgM). En in het VRT-programma Villa Politica  ging ze in een confrontatie met de naar de Lijst Dedecker overgelopen Vlaams Belanger Jurgen Verstrepen in de fout door halsstarrig te ontkennen dat in het partijprogramma van het Belang de zin stond: geen vreemdelingen in overheidsbetrekkingen. Verstrepen had zijn huiswerk beter gedaan dan Morel. Maar Morel had de betere connecties en liet na de uitzending in allerijl de tekst op de site aanpassen: geen overheidsbetrekkingen voor mensen die niet over onze nationaliteit beschikken. Maar het was te laat (zie: http://www.youtube.com/watch?v=1EuYQ4Nq5H4&mode=relat...). Vanhecke mocht opdraven in een hopeloze poging zijn poulain uit de wind te zetten.

Na de verkiezingen van 10 juni bleek dat de Lijst Dedecker hoge ogen had gegooid. En dat het Vlaams Belang het niet zo goed had gedaan. Er kwam echter weinig kritiek naar buiten op de beslissing van Morel en Vanhecke om Dedecker af te wijzen. Wel trekken Dewinter en Annemans, die blijkbaar opnieuw een stevige tandem vormen, de touwtjes weer meer naar zich toe. Dewinter liet maar al te graag weten dat hij nog altijd een goed contact heeft met verkiezingsheld Dedecker. Toen de twee op 30 juni tafelden in het Damse restaurant Siphon, kon hij niet nalaten dat meteen te melden aan zijn partijgenoot Freddy Van Gaever. Het bericht sijpelde ook verdacht snel door naar de krant De Morgen, die wel eens door Vlaams Belangers gebruikt blijkt te worden om informatie te laten lekken. Zo kon Dewinter zijn achterban duidelijk maken dat er gewerkt wordt aan de toekomst, ondanks de obstructie van Morel en Vanhecke.

De vraag is of de belangen van de partij de sluimerende tweestrijd aan de top gaan versmachten. Of de intrigante Morel het machtstrio Vanhecke/Dewinter/Annemans definitief uit elkaar zal halen. Er wordt opnieuw concreet gespeeld met het idee van een sterk blok in de Vlaamse politiek, met als argument dat het Belang anders zou kunnen verschrompelen tot een partijtje met ergens tussen 12 en 14 procent van het kiespubliek.” In een laatste paragraaf opperen  Knack-redacteurs Dirk Draulans en Patrick Martens de mogelijkheid  van “een rechts kartel, met het Vlaams Belang, de Lijst Dedecker en eventueel de N-VA, want er wordt rekening mee gehouden dat de partij van De Wever in haar alliantie met een regerende CD&V snel haar magdelijkheid zal verliezen. Waardoor De Wever en zijn monster Morel weer op dezelfde lijst terecht zouden kunnen komen.” En Dewinter en Verstrepen… En Coveliers en Dedecker… Na alles wat die over en weer naar elkaar gezegd en gescheld hebben… In de Antwerpse gemeenteraad geeft Hugo Coveliers al evenveel schimpscheuten naar mede-oppositielid Jurgen Verstrepen dan naar burgemeester Patrick Janssens en de zijnen. Maar blijven we bij Marie-Rose Morel. Zullen in dat toekomstscenario Morel en De Weger terug op dezelfde bank zitten? Dirk Draulans/Patrick Martens: “Tenzij de positie van Morel in het Vlaams Belang ondertussen onhoudbaar is geworden.”

Zowel Jean-Marie Dedecker als Frank Vanhecke blazen intussen warm en koud na de vraag of zo'n Forza Flandria met VB, LDD en N-VA er nog inzit. Maar daarover meer een volgende keer.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (11) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

24-07-07

De Morel-saga. 1: Van Miss Aardbeiprinses tot Morels overstap naar het VB

Uitgerekend op 11 juli verscheen in  Knack een pittig omslagverhaal over dé bloem van het Vlaams Belang, Marie-Rose Morel (foto 1). Om de  Knack-redactie niet weer verdacht te maken lid te zijn van de AFF-redactie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070510) hebben we er toen niet meteen gewag van gemaakt. Omdat het echter komkommertijd is, komen we er nu op terug. Met eerst het portret dat  Knack schetste van Marie-Rose Morel, en daarna de reacties. Morel heeft intussen op haar website aangekondigd een ‘Recht van Antwoord’ te sturen naar  Knack. Waar het kennelijk gaat over feiten, citeren we hieronder meteen ook Morels versie. Andere aspecten van Morels ‘Recht op Antwoord’ komen in één van de volgende afleveringen van de De Morel-saga aan bod. We onderbreken deze artikelenreeks wel telkens de actualiteit het vereist.

Dirk Draulans en Patrick Martens maakten er werk van. Ze gingen zelfs op zoek naar de eindverhandeling die Marie-Rose Morel als licenciaat geschiedenis schreef. Dirk Draulans/Patrick Martens: “(…) In de inleiding van haar werkstuk over ‘Holocaustmemorialen in België’ veegde ze de vloer aan met politici die ‘vandaag dwepen met slogans en straffe uitspraken met een soortgelijke ideologie die anno 1930 veroorzaakt heeft wat we kunnen beschouwen als de zwartste pagina uit onze geschiedenis. Dat ’40-’45 geen les was voor iedereen wordt heden steeds duidelijker’. U zult deze verhandeling echter moeilijk vinden. Ze werd afgekeurd door Morels promotor Georgi Verbeeck, historicus aan de K.U. Leuven, wat hem een hoop miserie opleverde, niet alleen van Morel, ook van haar moeder die zelfs met juridische stappen dreigde, en van de Auschwitzstichting die graag van dit belangrijk werk gebruik had gemaakt. Meer dan een uit een handboek overgeschreven opsomming van Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, een ruw overzicht van de geschiedenis van het Joodse volk en een beschrijving van het Fort van Breendonk en de Dossinkazerne in Mechelen stond er evenwel niet in.

Haar finale werkstuk was bescheidener van opzet: ‘Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk’. De essentie ervan was een bladzijdenlange opsomming van de stukken die in het fort – nu een museum – te zien zijn. Het enige originele luik was een korte tevredenheidsenquête van bezoekers van het museum. Volledig verzonnen, meldde een assistent aan de promotor. Die laatste zwichtte tijdens de deliberatie onder de druk om haar toch een diploma te geven. Morel werd licentiaat geschiedenis in 1995, en niet 1994 zoals ze in haar cv schrijft. Ze dubbelde namelijk haar eerste kandidatuur. Dat ze achter de inhoud van haar verhandeling stond, blijkt uit de getuigenis van een collega-student, die nu stelt dat ze ondersteboven was van ‘zwarte zondag’: 24 november 1991. Die verkiezingsdag maakte het Vlaams Blok zijn eerste grote sprong voorwaarts. (Intussen heeft  Knack de thesis(sen) van Marie-Rose Morel on line gezet zodat iedereen zich kan overtuigen van de kwaliteit van die werkstukken. Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070721 - red.) Veel heeft Morel met haar diploma niet gedaan. Nog voor ze afstudeerde, was ze al actief in een frivolere omgeving. In 1992 werd ze Miss Aardbei (In het Recht op Antwoord dat Morel aankondigde op haar website corrigeert Morel dat ze niet tot Miss Aardbei maar tot Miss Aardbeiprinses werd verkozen. Een wereld van verschil! - red.), in 1994 (Alweer fout. Dat moet 1993 zijn, krijst Morel - red.) Miss Vlaanderen. Ze nam dat jaar (1994, dus - red.)  ook deel aan de verkiezing van Miss België, omdat ze ons mooie land wilde vertegenwoordigen, maar dat haalde ze niet (Dàt wordt niet betwist door Morel - red.). Het leverde de organisatie een boze campagne van een verongelijkte Morel op. (Foto 2: Anke Van dermeersch die wél verkozen geraakte als Miss België.)

Marie-Rose Morel was ondertussen hostess voor de K.U. Leuven (Fout!, roept Morel. Het was de Antwerpse maar even katholieke UFSIA - red.)  geworden, en richtte in 1995 de bvba MoreElle op: een bureau waarmee ze studenten verhuurde voor evenementen. Haar vernnootschap boerde vrij goed, tot ze die op 12 april 2001 verkocht aan ene Corinna Inden: een dame uit de uitzendsector die in de eerste helft van dit decennium het ene faillissement op het andere opstapelde (MoreElle ging ten onder op 5 oktober 2004). Morel vertelde her en der dat ze met de opbrengst van die verkoop bijna kon gaan rentenieren, maar dan zal ze toch anders moeten gaan leven dan ze nu doet, want ze kreeg er 150 000 euro voor. Een week na de verkoop richtte Morel een nieuwe bvba op: M.R.M., waarmee ze wat evenementen organiseerde. Op 28 oktober 2004 liet ze die over aan haar man: cardioloog Christian Schellemans. Hoe de transactie tussen het koppel financieel werd afgehandeld is niet bekend, maar de nieuwe bvba Dokter Schellemans doet het niet goed: ze stapelt de schulden op. Collega’s omschrijven Schellemans als ‘een goede arts maar geen grote persoonlijkheid’. Hij volgt zijn vrouw moeiteloos in haar extreemrechts verhaal.

De nu bijna 35-jarige Morel hield aan haar studie geschiedenis toch iets nuttigs over: de vriendschap van Bart De Wever, vandaag voorzitter van de N-VA. De twee zijn samen aan hun studie begonnen, waren samen lid van de Volksunie-jongeren, en hebben elkaar in hun studententijd ‘écht goed’ gekend. De Wever was zelfs uitgenodigd op Morels huwelijk, op 11 juli (!) 1998, een feest waarop kaviaar met de soeplepel werd opgediend. In 2003 was De Wever wanhopig op zoek naar een opvallende kandidaat voor de tweede plaats op de Senaatslijst van de N-VA, die toen erop of  eronder speelde met de kiesdrempel. Hij dook in zijn fichesbak en stuitte op Morel. Ze voerde intensief campagne met De Wever en haalde op 18 mei 2003 een vrij goede score, maar ze raakte niet verkozen. (Foto 3: Verkiezingsaffiche uit die tijd.)

Maar Morel is geen trouwe vrouw. De Wever noemt haar nu soms, als een echte Frankenstein, zijn ‘monster’. Hij heeft haar al getypeerd als een vrouw ‘die het oudste beroep ter wereld uitoefent’ – en hij kan het weten. Want na haar eerste politieke stap begint Morel, die door vriend en vijand als op het ziekelijke af ambitieus wordt bestempeld, met andere partijen te flirten. Zonder de N-VA op de hoogte te brengen. Haar vader Chris, vroeger nummer twee van telecommunicatiegigant Alcatell-Bell, is als CD&V’er goed bevriend met oud-minister Wivina Demeester. Die nodigt dochter Morel uit op discussiedagen. Morel is niet beschroomd om in debat te gaan met ervaren sprekers. Evenmin om roddels te verkopen van haar toenmalige kompaan De Wever. Maar bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004 kon CD&V haar hoogstens een strijdplaats aanbieden. Ook bij de N-VA, die ondertussen een kartel was aangegaan met CD&V, kreeg ze niet de plaats die ze wilde. Ze had het daar héél moeilijk mee, maar bleef het spel spelen tot ze zeker was van een goede plaats bij het Vlaams Blok. Over haar overstap naar het Blok verklaarde ze dat ze er minder lang over had hoeven na te denken dan over haar huwelijk.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

21-07-07

De thesissen van Morel

Wij hebben hier eerder al aangekondigd een ‘De Morel-saga’ te brengen. Het is en blijft windstilte bij het VB, na de tegenvallende verkiezingsuitslag op 10 juni (Dewinter: “Ik ben blij maar niet euforisch.”). Vandaar dat we dachten aan een komkommertijdreeks, met – je zal dat zien, als het er nog van komt – bijzonder beeldmateriaal ter illustratie. Maar de actualiteit bood de voorbije week de gelegenheid om over wat anders te berichten (NVU die niét en AFA-Nederland die wél betoogt; Blood and Honour-Marokko dan wel Vlaanderen; Praktijktesten, neen? Racisme, ja? – “Geen ziekenwagen nodig (4 Zwarten!)”; De  Prijs voor de Democratie…). Maar tussendoor toch even dit.

De fans van Marie-Rose Morel weten dat Morel het voorwerp was van een omslagverhaal in Knack waarin minutieus haar doopceel werd gelicht, wat dan weer leidde tot een ‘recht op antwoord’ dat onderweg is naar de Knack-redactie. Dat enkel gaat over details (dat ze Miss Aardbeiprinses was, en niet Miss Aardbei…) en niet over de essentie: zijnde Marie-Rose Morel die als een Lady Macbeth bij het VB opereert. Een vrouw die getrouwd is met een machthebber – Marie-Rose Morel is wel niet gehuwd met Frank Vanhecke, maar ze heeft er wel een héél goede band mee –, niettemin onafhankelijk denkend, dus: symbool van machtshonger en van vrouwelijke verdorvenheid, en mikpunt van haat.

Bij de inleiding van het Knack-verhaal werd verteld over de twee thesissen die ze als aankomende historica schreef. De eerste was afgekeurd door haar promotor, de tweede stelde weinig voor maar onder druk gaf de promotor toch zijn zegen over het werkstuk. Opdat iedereen zou zien waarover we spreken, heeft Knack  de twee thesissen nu on line gezet. Voor wie niet weet wat te doen op een regenachtige dag: je kan ze downloaden op http://cmp.roularta.be/cmdata/Attachments/site71/pdf/more... (over de Holocaustmemorialen, 206 blzn.) en http://cmp.roularta.be/cmdata/Attachments/site71/pdf/morel2 (over het Fort van Breendonk, 174 blzn.). Marie-Rose Morel, in Hongarije voor de zogenaamde zomeruniversiteit van de Vlaams Belang Jongeren, heeft intussen laten weten dat aan de eerste thesis nog verbeteringen zijn aangebracht. Ze vertelt er niet bij waarom desondanks nog een andere thesis nodig was.

Volgens Knack-journalist Dirk Draulans is “het enige écht interessante aan Morels werkstukken (…) de inleiding tot de eerste versie.” Voor wie wil...

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (6) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

05-06-07

Madame de Pompadour en de machtstrijd binnen het VB

Wie aan de zijlijn staat kan meestal nuchterder een spel analyseren dan wie er middenin zit. De Morgen liet dan ook voor haar VB-bijlage gisteren Peter De Roover, erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), en Jurgen Verstrepen aan het woord. En dat treft want het ex-gezicht van de VB-‘vernieuwing’ mocht ook in  Gazet van Antwerpen zijn boekje open doen.

Peter De Roover ontkent niet dat het VB voor het eerst sinds lang amper meespeelt in de verkiezingscampagne. Peter De Roover: “Wees er maar zeker van dat de partij gefrustreerd is. In tegenstelling tot de vorige jaren is het Vlaams Belang niet langer de inzet van de verkiezingen, verre van zelfs. Het moet extra storend zijn, omdat deze campagne een sterke communautaire inslag heeft: het gaat over de core business van het Vlaams Belang, maar het is wel Leterme die de communautaire dans leidt. Veiligheid en justitie zijn eveneens belangrijke verkiezingsthema’s, ook daar heeft het Vlaams Belang moeite om op te vallen. Ze breken zich op de hogere echelons 24 uur per dag het hoofd over hoe ze zich toch nog in de campagne kunnen wurmen.”

En dat komt aan, want het VB is  meer dan welke andere partij verslaafd aan de overwinning. De Roover: “Een andere partij kan een nederlaag omzetten in een overwinning door bijvoorbeeld in de regering te stappen. De kracht van het Vlaams Belang zit enkel in zijn groei, in het plusje voor de partijnaam. Met de huidige percentages zou het Vlaams Belang moeten doorbreken op het politieke toneel, maar dat lukt niet. Het Vlaams Belang is volgens mij uniek in Europa. Nooit heeft een partij dertien verkiezingsoverwinningen na elkaar geboekt, dat is fenomenaal. Maar tegelijkertijd is er geen enkele zo grote partij die zo weinig directe invloed heeft. Voor de mensen die denken dat het Vlaams Belang een vehikel kan zijn om hun ideeën te realiseren moet dat hun geduld zwaar op de proef stellen.”

Klopt het beeld dat het VB een partij in crisis is? De Roover: “Crisis is misschien wat scherp gesteld, maar er is commotie. Dat valt niet te ontkennen. Twee parlementsleden zijn opgestapt. Toegegeven, van een van hen (Monique Moens, red.)  is het bestaan pas ontdekt toen ze de partij verliet. Maar het is wel een teken aan de wand. De voorbije decennnia stapte men naar het Vlaams Belang, niemand ging er weg. Jurgen Verstrepen was bovendien echt wel een symboolfiguur. Als buitenstander is er geen touw meer aan vast te knopen. Volgens Verstrepen is Philip Dewinter plots de softie van de partij, de grote hervormer. Samen met ‘rivaal’ Gerolf Annemans notabene. Marie-Rose Morel schildert Dewinter dan wel weer af als hardliner.”

Wie daar natuurlijk meer van afweet, is Jurgen Verstrepen. Hij ziet vooral een verharding van de standpunten bij het VB, en een strijd om de postjes meer dan ideologische twisten. Jurgen Verstrepen: “Vanhecke hangt graag het beeld op dat hij een beetje zachter is, maar in werkelijkheid is hij dat allesbehalve. Ook Dewinter heeft nu opnieuw duidelijk gekozen voor de extreme lijn. Hij plaatst zich daarmee in de corebusiness van de partij en tracht zo alle geledingen opnieuw achter zich te krijgen. (…) Het Vlaams Belang is intussen weer het Vlaams Blok geworden. De mensen die voor een zachtere koers staan, hoor je niet en hebben geen macht. De strijd die zich vandaag binnen het VB voltrekt, is geen ideologische strijd maar een pure strijd om de macht. Het gaat om de postjes, over de vraag hoe vaak wie op tv mag komen. (…) Ze (de partij, red.)  draait volledig op het systeem van mandaten, postjes en poen. Nu heb je een platte machtstrijd zoals in alle andere partijen.”

De Morgen-redacteur Tom Cochez bevestigt dat beeld. “Sinds de overwinnigsnederlaag van 8 oktober heeft het VB zijn eendrachtige stem ingeruild voor een roddelcultuur. In de plaats van één onwrikbaar blok, met de ijzeren hand gestuurd door Philip Dewinter, zijn er nu twee machtsblokken. De tandem Vnhecke-Morel leidt de partij, maar als het van Dewinter afhangt, zal het bij een kort intermezzo blijven. (…) Als 10 juni voor het VB geen succes wordt, dan staan Dewinter en Annemans klaar om ex-zakenman Bruno Valkeniers voor te dragen als kandidaat-opvoger voor Frank Vanhecke.” Dat Valkeniers evenmin een softie is, hebben we hier overigens eerder al aangetoond zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4128762/coming-man-bruno-v... en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070114). Valkeniers beseft wél dat hij nog een en ander moet leren. Als titel voor zijn verkiezingsdagboek dat De Standaard  vandaag publiceert, koos hij voor iets dat Jean Gabin destijds zong: "Je sais que je ne sais rien."

Is Jurgen Verstrepen toch wat op zijn hoede met verklaringen aan De Morgen, in Gazet van Antwerpen  laat hij zich meer gaan. Verstrepen: “Marie-Rose Morel heeft in het (VB-, red.)  hoofdkwartier haar kantoor naast dat van voorzitter Frank Vanhecke. (Morel ontkent intussen op haar weblog dat ze een kantoor in de Madoutoren zou hebben, red.) Die twee zijn uit op macht, het maakt hun niet uit hoe. Vanhecke heeft de pincode van alle partijrekeningen. Morel gedraagt zich als Madame de Pompadour (Voor wie haar niet kent: http://nl.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour, red). (…) Tot zondag zijn de gelederen gesloten, daarna barst de interne machtsstrijd weer los. Kijk, zo werkt dat bij het VB. (Toont een aantal sms’jes die hij heeft bewaard: ‘Ze willen je kop’, ‘Het hek is van de dam’, ‘Er zal de komende dagen veel gespind worden, ook door mij’ en meer van die strekking.) "

Overigens blijkt Verstrepen nog altijd diensten te leveren voor het VB. Verstrepen: “De filmpjes op de website van Dewinter draaien op mijn server. Na mijn vertrek heb ik gevraagd of ik mijn activiteiten mocht stopzetten, maar er komt geen antwoord.” Verstrepen realiseert zich overigens dat met twee procent in de peilingen het moeilijk wordt de kiesdrempel te halen. Verstrepen:”Het is kort dag, dat beseffen we. Maar de reacties zijn goed, we hebben niet ons bomma  op de lijst moeten zetten.” Een sneer richting Frank Vanhecke, die zijn 85-jarige moeder gevraagd heeft nog eens op de West-Vlaamse VB-lijst te staan. “Als je kinderen zoiets vragen, doe je dat”, was de reactie van kandidaat nr. 7 op de West-Vlaamse VB-lijst voor de Kamer.

Wat dat “gespin” betreft in één van de sms’jes van Verstrepen, De Morgen  schetst daar een beeld van met betrekking tot de relaties met de pers. Tom Cochez: “De partij heeft, in tegenstelling tot het beeld dat ze graag zelf laat bestaan, met een aantal reguliere media zeer directe, zelfs goede relaties. Dat staat haaks op de slachtofferrol die de partij zichzelf graag toebedeelt, maar er zijn wel degelijk directe lijnen. 'Die zitten tussen personen en minder tussen de partij en een krant of een weekblad, maar ze zijn er, direct of indirect', verzekert een insider. 'Meesters in het spinnen zijn vooral Gerolf Annemans en Jurgen Ceder. Zij vinden de weg naar de media.'" En dan gaat het niet enkel om ideeën te propageren, het is ook voor interne partijafrekeningen. Tom Cochez: “Vuilspuiterij over liefdesaffaires aan de Limburgse VB-top tot clandestiene abortussen van VB-dochters in Nederland toe, alles passeert de revue.”

Wij hebben ons eerder al afgevraagd waarom dit echter niet de pers haalt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060424). Niet dat het moet – God beware ons – maar waarom halen de strapatsen van Patrick Dewael of Rik Daems wél de pers, en die van VB’ers niet?

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: verstrepen, morel, vanhecke |  Facebook | | |  Print

29-05-07

Met klamme handjes

Terwijl Philip Dewinter vorige week op een persconferentie klaagde dat het VB te weinig aan bod komt in de verschillende VRT-uitzendingen, zien we het duo Frank Vanhecke – Marie-Rose Morel in alle mogelijke en onmogelijke uitzendingen opduiken. Marie-Rose Morel in  Terzake over integratie (foto 2), Frank Vanhecke in  Terzake over de gezondheidszorg, Frank Vanhecke in  Het Journaal van 19.00 uur, Marie-Rose Morel in  Villa Politica... VTM volgen we minder, maar vanavond zit daar alleszins Marie-Rose Morel in  Het Nieuws van 19.00 uur. In een debat(je) met Spirit-kandidaat Wouter Van Bellingen (foto 1). Het was de bedoeling dat Freya Van den Bossche de degens zou kruisen met Marie-Rose Morel, maar de SP.A-babe weigerde in debat te gaan met de VB-babe. Vrouwen, ze zouden elkaars ogen kunnen uitkrabben. Spirit kreeg zo dan toch nog de kans om het televisiescherm te halen in deze verkiezingscampagnetijden.

Bij het VB houden ze inmiddels hun hart vast. Wat gaat de Schotense kandidaat-burgemeester er nu weer uitkramen? Na het debat met Jurgen Verstrepen in Villa Politica  werd het VB-partijprogramma over al dan niet vreemdelingen in overheidsdienst tewerkstellen aangepast om het ‘gelijk’ van Morel tijdens het debat te bewijzen. Morel ontkende dat – zoals Verstrepen citeerde – in het VB-partijprogramma staat dat vreemdelingen geen overheidsbetrekkingen kunnen krijgen. Dat staat wél in het partijprogramma, maar na de uitzending werd het op de website aangepast als “Geen overheidsbetrekkingen voor mensen die niet over onze nationaliteit beschikken”. Het geknoei kwam echter uit. Frank Vanhecke zei dat het slechts een “precisering” was. Voor het overige blijft alles zoals het was. Frank Vanhecke: “De term ‘vreemdelingen’ betekende enkel in dit geval mensen die de Belgische nationaliteit niet hebben. Dat is niet altijd zo.” Het is te hopen dat studenten rechten nooit Vanhecke als professor krijgen, want zo wordt het moeilijk. Over de Villa Politica-uitzending en het geknoei op de VB-website, zie: http://www.youtube.com/watch?v=1EuYQ4Nq5H4&eurl=http%....

Een andere flater van Morel kreeg eigenaardig genoeg geen aandacht in de media. In de Terzake  over integratie (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/...) vroeg Siegdried Bracke terloops of Marie-Rose Morel wel wist hoeveel Marokkanen en Turken er in België wonen. “600 000”, antwoordde Morel. “400 000”, zei Bracke. Morel herhaalde nog eens haar 600 000. “U doet er 50 % bij”, repliceerde Bracke. “Nee, nee. Ik heb de cijfers nog vlak voor het debat nagekeken”, antwoordde Morel. Maar deze keer kan het VB de website waarop de bevolkingscijfers te vinden zijn niet manipuleren. Volgens de ‘Non-Profit Data’-website van socioloog Jan Hertogen wonen er in België 80 609 Marokkanen en nog eens 184 333 Marokkanen die tussen 1980 en 2005 Belg zijn geworden, samen dus 264 942. En 40 125 Turken, en 113 322 Belg geworden Turken, samen 153 447. Marokkanen en Turken samen, zowel ‘echte’ als Belg geworden Marokkanen en Turken, geeft dat 418 389 mensen (zie: http://www.npdata.be/BuG/59/BuG-59.htm, en vergelijk dan met wat je Morel hoort vertellen na ongeveer veertien minuten Terzake-uitzending). Bracke heeft gelijk, en niet Morel.

Morel die verkeerd zat met het aantal Marokkanen en Turken alhoewel ze de cijfers nog net had nagekeken, Morel die verkeerd zat met het VB-programma over vreemdelingen in overheidsdienst en het programma dan maar liet aanpassen… We begrijpen dat Frank Vanhecke vanavond met klamme handjes naar het VTM-Nieuws gaat kijken.

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

17-02-07

Foute gedachten

Gazet van Antwerpen titelde deze week  Nieuwe streep door rekening Morel toen bekendgeraakte dat Morels vriend-rivaal Jurgen Verstrepen de Antwerpse VB-kamerlijst voor 10 juni gaat duwen. Een plaats aan de top van de Senaatslijst zit er ook niet in voor de Schotense inwijkeling. Hopelijk is het in mei, begin juni goed weer. Dan kan ons Marie-Rose wat zonnen aan haar zwembad, misschien de jongste strip van Urbanus lezen met “Marie-Rose Morel, die dwars door een rioolputteke wordt geneukt door een Hongaarse Oostblokker.” Urbanus sprak er vorig weekend over in een interview in  De Standaard (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070211), en het was niet de enige keer dat Marie-Rose Morel kwaadaardig over de tong ging.

In het magazine bij De Standaard  vorig weekend kwam la  Morel ook al aan de beurt in een column van Tom Heremans. In De foulard en de leeuwin  bekende Heremans dat hij wel eens foute gedachten heeft. Tom Heremans: “Het is een bekentenis die mij nog lang zal achtervolgen, maar het moet eruit: ik voel mij op onverklaarbare wijze aangetrokken tot foute, zelfs redelijk onuitstaanbare vrouwen. Vrouwen met wie ik niks gemeen heb, en met wie ik, als ik er nuchter over nadenk, ook niets te maken wil hebben. Als ik ze nog maar zie, werken ze al op mijn zenuwen, en toch kan ik er niet genoeg van krijgen. Mijn fantasie slaat meteen op hol. Nogal wat van dat soort onuitstaanbare vrouwen zitten in de politiek. Zijn ze in de politiek gegaan omdat ze onuitstaanbaar zijn, of zijn ze het daar geworden, wie zal het zeggen, en wat kan het mij schelen. Als ik ze zie opduiken in De zevende dag, Terzake of Villa Politica, dan zit ik aan het scherm gekluisterd.

Het zijn nochtans zonder uitzondering vrouwen wier politieke discours mijn maag doet keren. Neem nu, durf ik het te schrijven, Patricia Ceysens.” (Volgt dan een verhaal over VLD’ster Patricia Ceysens, die haar eerste tv-verschijning maakte in het BRTN-programma Sterrenwacht. In Sterrenwacht moesten presentatoren in spe bij wijze van vuurproef de lastige mens Jan Decorte interviewen. Patricia slaagde erin hem het woordje ,,masturberen'' te ontlokken, waarna ze gespeeld een hand voor de open mond sloeg en een onvergetelijk kreetje van afschuw slaakte. Wat een vetgeil wijf is me dat, dacht ik toen. (Ik was jong!)” Etc. Ceysens, ook wel bekend als e-mama, is een politiek lichtgewicht die na een interimjob als Vlaams minister niet meer opnieuw voor het ministerschap werd geroepen. Maar het is nog niet het ergste dat Tom Heremans heeft meegemaakt.)

”Ik weet het. Het is erg. Maar het kan nog erger. Ter rechterzijde van Ceysens situeert zich in mijn fantasiewereld miss Vlaanderen 1994, een vrouw zo perfide dat de brave huisvader Bart De Wever haar ooit in het openbaar vergeleek met iemand die het oudste beroep ter wereld beoefent. En Filip Dewinter, die nochtans wel wat gewoon is, zou onlangs, binnenskamers weliswaar, iets soortgelijks hebben gebruld over haar. Kan allemaal zijn, maar als Marie-Rose Morel in mijn gezichtsveld komt, dan smelt ik. Het zit 'm in de ogen, vrees ik. Die staalblauwe Arische kijkers, de rechtse subtiel uit balans, maar allebei zo fel priemend dat haar gezicht er voortdurend een licht geschrokken uitdrukking door krijgt. Alsof ze net op een natte dweil is gaan zitten. (Over natte dweilen gesproken: nooit gedacht dat ik nog 's jaloers zou zijn op Frank Vanhecke, bij wie Marie-Rose de voorbije woelige weken zoveel steun vond.)

Als ik over Marie-Rose fantaseer, bevinden wij ons altijd in haar privé-zwembad te Schoten. (In die fantasie zijn alle paperassen intussen in orde gebracht, dat soort dingen mag een mooie romance niet in de weg zitten). We trekken eerst gezellig enkele baantjes. Marie-Rose blijkt uitstekend te kunnen zwemmen. Zo goed dat ze in een bergrivier stroomopwaarts zou kunnen zwemmen, bedenk ik. Na het baden liggen we samen op een zachte, zwartgele badhanddoek, met aandoenlijk leeuwtjesmotief. Ze buigt zich naar me toe en sluit haar ogen. (Door haar hoge wenkbrauwen blijft haar gezicht ook dan die verbaasde uitdrukking bewaren.) ‘Mijn stoer separatistje,’ fluistert ze me in het oor, ‘zou jij mijn kieskring willen splitsen?’

Mijn fantasieën houden altijd op net voor het moment waarop iemand mij voor de rechter zou kunnen slepen. Hoop ik maar.” Dit weekend zijn de kranten  Morel-vrij, haalt opnieuw een vriend-rivaal de krantenkolommen. Philip Dewinter omdat die op zijn website de foto zet van een jonge allochtone crimineel, wat niet mag volgens de wet op de bescherming van minderjarigen, en omdat eerstdaags een politieman voor de rechtbank moet verschijnen die een lijst van Antwerpse ‘staatsgevaarlijke’ organisaties (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050509) via-via aan Dewinter heeft doorgegeven. De man voelt zich misbruikt door Dewinter: “Als ik had geweten dat die lijst zou worden doorgespeeld aan de media, had ik het niet gedaan.” Het weze voor hem en anderen een les: VB’ers zijn te vertrouwen noch te onderschatten.

10:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel |  Facebook | | |  Print

04-11-06

Marie-Rose Morel: "Wij hebben alleen maar miserie te bieden"

Behalve met de uitgestoten vakbondleden gaat Marie-Rose Morel zich ook bezighouden met de internationale berichtgeving over het VB. Samen met Philip Dewinter. Marie-Rose Morel: “De Nederlandse media hebben al een grote bocht genomen. Een team van het actualiteitenprogramma Nova, dat een reportage over mij maakte, vond het ongehoord dat een schminkster van de VRT weigerde mij op te maken voor een interview in Terzake. In Nederland is zo iemand haar job kwijt. Enfin, we zijn nu ook bezig met de Franse en Griekse pers.” Waarom de Griekse pers, wordt niet gevraagd in Gazet van Antwerpen. Toch niet omdat de door Annemans buiten gebonjourde Geert Van Cleemput er nu zijn hoofdverblijfplaats heeft? Morel: “De beeldvorming in Europa is belangrijk, nu België ons met een procedure tegen twee van onze vzw’s voor de Raad van State onze partijfinanciering wil afnemen en ons zo nog meer pijn wil doen.” Ai, ai, ai. België die haar wetgeving wil laten naleven. ’t Is godgeklaagd. Maar het VB wordt niet alleen financieel gepest. Het wordt ook “intellectueel verbrand”, dixit Gerolf Annemans. “En sociaal”, dixit Marie-Rose Morel. Morel: “Geef een aap een hoed, zet hem in het parlement en hij krijgt applaus. Maar een intellectueel begaafde VB’er kan niet slim zijn. (…) Vooral de domme vleugel binnen de SP.A voelt zich gesterkt in die houding. Dat zijn vooral madammen, zoals Caroline Gennez en Anissa Temsamani. Gelukkig zijn er ook slimme SP.A’ers zoals Robert Voorhamme (foto 2), en die gedragen zich wél normaal.”

Morel heeft “met verbazing” gelezen dat Philip Dewinter een stap opzij wil doen. Dewinter heeft er wel niet bij gezegd wanneer. Morel: “Zijn loutering na 8 oktober heeft me aangenaam verrast, het is goed om ons even te bezinnen. Maar ik denk dat Filip nu even een stap terug zet om daarna als een feniks uit zijn as te verrijzen. Filip hoeft helemaal geen plaats te maken voor anderen, we moeten gewoon de eerste lijn van de partij verbreden. De trojka met Vanhecke, Dewinter en Annemans vormde en sterke structuur voor een partij met 15 %, maar nu we een brede volkspartij zijn geworden, hebben we méér mensen nodig om onze standpunten te vertolken. (…) De voorbije jaren heeft het VB te veel moeten strijden om grondig aan de interne werking te kunnen sleutelen. En dan gaat het zoals in het leven van Caesar: vroeg of laat staan de achterste rijen vooraan.”

En de historica haalt nog meer voorbeelden uit de geschiedenis. Kan het VB als ‘brede volkspartij’ geen kiezers verliezen? Denk maar eens aan de VLD. Morel: “De VLD heeft haar programma verloochend en bij haar verruimers groepen gekocht, via vijandige overnames. Zo haal je veel mensen binnen die rekenen op een mandaat, en dan begint de zever. Onze mensen zijn lid uit overtuiging, want wij hebben geen mandaten te bieden, alleen maar miserie. Bij ons vind je dus alleen maar trouwe soldaten. De andere partijen moeten na 8 oktober doen zoals de oude Grieken, die na elke veldslag controleerden of de lijken een pijl in de borst of in de rug hadden, want zo konden ze de helden van de huurlingen onderscheiden.” Aan zo’n oneliner is Dewinter nog niet toegekomen, bij gebrek aan kennis over de oude Grieken. En Morel heeft nog meer cassante uitspraken, nu voor partijgenoten.

Filip De Man wil terug naar de harde lijn. Is het dat dat moet? Morel: “Ach, De Man is wie hij is… (Dat blijkt wel… Gazet van Antwerpen schrijft zijn familienaam verkeerdelijk als ‘Deman’, red.)  Ik ben het ook niet eens met Gerolf Annemans, die heeft gezegd dat het VB ‘vuil’ genoeg moet zijn om aantrekkelijk te blijven voor eht volk. Wij hadden in Antwerpen niet beter gescoord met een hardere campagne. Als het VB teruggaat naar het verleden, dan gaat het ook terug naar 15%. Onze mooie resultaten in heel Vlaanderen bewijzen het en binnen de partij is iedereen het erover eens: we moeten de verruiming juist verder zetten. Niet zoals de Volksunie dat - met fatale gevolgen - heeft gedaan, maar door onze stijl aan te passen.” Maar wie bepaalt de strategie bij het VB? Morel: “Veel mensen denken dat Filip Dewinter alles bepaalt, maar dat klopt niet. Filip is wel de man die vaak vooruit wordt gestuurd om de standpunten te verwoorden, en hij doet dat ook graag. Het zal u verbazen, maar bij het VB wordt nooit gestemd, wij beslissen via consensus. (Ons verbazen? Wij hebben op een VB-congres bijvoorbeeld nog nooit een stemming gezien, red.)  In het partijbureau zoeken we samen naar de gulden middenweg, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor senator Jurgen Ceder (Vriendje dat ook mee mag als la Morel samen met Frank Vanhecke de temperatuur gaat opmeten in de Oostenrijkse skioorden, red.).” En voorts: “Sinds er meer vrouwen zijn bijgekomen, gaat dat blijkbaar wel wat vinniger dan vroeger. Wij willen altijd met een duidelijk antwoord buitengaan.”

Geraakt het geduld niet op nu het cordon sanitaire wéér niet gesneuveld is? Morel: “We bestaan niet, we zijn lucht, we worden behandeld als vuil, maar ze nemen in het parlement wel onze thema’s over. Houden we dat nog twintig of dertig jaar vol? Wij gaan door tot we erbij neervallen en zolang ons werk resultaat heeft.” Morel verdient nu minder dat toen ze een hostessen- en evenementenbureau runde, en heeft nu meer kopzorgen. Als ze voor de CD&V had gekozen – Wivina Demeester heeft Morel daarvoor gesolliciteerd, red. – dan was ze nu misschien minister. Morel: “Ja, maar dan ben ik toch liever een outlaw. Want als ik dat had gedaan, dan zou ik nu niet meer in de spiegel durven kijken.” Wat met Jean-Marie Dedecker? Morel: “Als historica hoop ik dat hij uit de geschiedenis leert. Ik denk dat hij zelf nog niet goed weet waar hij naartoe wil. De beslissing om toe te treden tot het VB is misschien nog ingrijpender dan het besluit om te trouwen. Ik zou Jean-Marie graag erbij hebben, maar hij moet het wel met hart en ziel doen.”  Waarna Morel nog eens uithaalt naar Bart De Wever (N-VA).Geen grotere haat dan tussen twee ex-geliefden.

Volgend jaar komt Morel op bij de federale verkiezingen, op vraag van “onze grote leider Frank Vanhecke”. Maar dat is kiezersbedrog. Morel: “Ik blijf na de verkiezingen in het Vlaams Parlement, samen met Filip Dewinter.” Maar in dat Vlaams Parlement heeft ze nog maar welgeteld zes voorstellen gedaan en drie vragengesteld in de plenaire zitting. Morel: “Ik kom allen tussen als ik iets nuttigs heb te zeggen, ik doe niet meer aan de ‘streepjescultuur’ van collega’s die hun scores opdrijven met tussenkomsten zoals: ‘Ik vind dat de minister een intelligente opmerking maakt.’” Morel had nog een ander voorbeeld kunnen geven: nogal wat VB-parlementsleden doen aan die ‘streepjescultuur’ door zich op te werpen als mede-indiener van wetsvoorstellen, terwijl het in werkelijkheid een VB-partijslaafje is die het wetsvoorstel heeft opgesteld en hooguit één VB-parlementariër het een beetje opvolgt. Maar allez, het was voor een keer een leerrijk interview. Geef ons nog meer van die interviews met tweederangsfiguren bij het VB. Al moet daar natuurlijk ook niet mee overdreven worden.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

Gazet van Antwerpen: "Wat nu, Morelleke?"

“De VB-kopstukken lijken op een bokser die net vol op de neus is geraakt en nog even staat na te tollen. Het is géén knockdown, het canvas wordt niet geraakt, maar de bokser is wel even van de wereld en je moet hem op dit moment niet vragen naar zijn tactiek voor de volgende ronde, want hij heeft geen idee. Eerst moet hij de vraag waar zijn voor- en achterkant zitten nog oplossen,” schrijft Lex Moolenaar in  Gazet van Antwrepen. En hij vervolgt: “Na de tv-beelden van  Telefacts en  Panorama (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061016) die weinig aan de verbeelding overlieten, was vooral Gerolf Annemans snel weer bij zijn positieven. ‘Geloof me, 2012 wordt opnieuw een Zwarte Zondag’, zei hij vorige week in De Standaard. Hij voegde eraan toe dat het cordon gedoemd is om te sneuvelen. Een herhaling dus van de bekende postelektorale VB-retoriek. Business as usual. (Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061031.) Filip Dewinter reageerde heel anders. Voor het eerst sinds we hem kennen, etaleerde hij enige twijfel. ‘Het wordt stilaan tijd om plaats te maken voor andere boegbeelden’, verklaarde hij (…) (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061021). Daarmee vertolkte hij zijn persoonlijke mening, want diverse partijgenoten reageerden stomverbaasd. Dewinter, een stap opzij of achteruit? Ze konden het nauwelijks geloven. Ook Marie-Rose Morel, de Jeanne d’ Arc van Schoten, zit met een hevige kater. Nadat ze het politieke raffinement van burgemeester Harrie Hendrickx schromelijk had onderschat en als een bakvis was afgewezen, lijkt ze er zelfs even aan te twijfelen of  haar keuze voor Vlaams Belang wel de juiste is geweest. Morel lijdt onder de stigmatisering die VB’ers in deze samenleving nog altijd te beurt valt. Merkwaardig dat ze zichzelf daar niet beter op voorbereid had. De enige die vrolijk fluitend het slagveld van 8 oktober verlaten heeft, is Vlott-kartelpartner Hugo Coveliers. Hij heeft zijn toegevoegde waarde voor het VB bewezen, kan zes jaar naast Dewinter het hoge woord voeren in de Antwerpse gemeenteraad, en weet zich bovendien verzekerd van een vertegenwoordiging van zijn dwergpartijtje in het parlement na de federale verkiezingen van volgend jaar.”

Lex Moolenaar volgt Blokwatch  blijkbaar niet, want daar publiceerde men deze week een interview dat een student op 23 oktober had met een blijkbaar nog meer dan Dewinter ontredderde VB-voorzitter Frank Vanhecke. Frank Vanhecke: “Tussen ons gezegd en gezwegen: in de grote steden denk ik dat het Vlaams Belang eigenlijk hopeloos verloren is. Kijk naar wat er gebeurd is in Nederland. In Amsterdam en Rotterdam heeft zich net hetzelfde fenomeen voorgedaan. Hun rechtse partij is daar ook tegen alle verwachtingen in gezakt.” En zoals altijd als het misloopt, is het bij het VB de schuld van de vreemdelingen. Vanhecke: “De grote steden in Europa zijn gewoon te zwart aan het worden. Kijk hier buiten. Het loopt hier letterlijk en figuurlijk zwart van het volk. In Antwerpen is het net zo. Erg verwonderlijk is het dus niet dat we daar onze voorspelde overwinning niet hebben behaald.” (Zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1055/39/lang,nl.) Maar hoe is met Marie-Rose Morel (foto 1) gesteld? In Gazet van Antwerpen  kreeg ze gisteren een interview van anderhalve bladzijde groot, onder het ietwat oneerbiedig bijschrift "Wat nu, Morelleke ?".

Morelleke heeft het moeilijk. Marie-Rose Morel: “Wij zijn met 34,7 % de grootste partij en toch worden we weer in de kou gezet. Het is niet gemakkelijk om van zo’n verhaal niet bitter te worden. Als er over zes jaar in Schoten weer borden staan met ‘Stem niet op het VB’, hoe leg ik dat dan uit aan mijn kinderen?” Een probleem dat wel meer VB’ers hebben, getuige Philip Dewinters jongste dochter (foto 2) die na het bekend worden van de slechte uitslagen van het VB in Antwerpen aan papa vroeg: “Papa, word jij nu burgemeester?” Morel verwachtte op een andere manier behandeld te worden. Morel: “Maar de nieuwe SP.A-schepen Kurt Vermeiren geeft VB’ers zelfs geen hand. En ik heb na mijn bevalling van het Vlaams Parlement niet eens felicitaties gekregen, terwijl er voor elke andere jonge moeder een kaartje ter ondertekening wordt rondgedeeld in de commissie. Soms laat ik daar wel een traantje voor…” Morel volgt de jongste richtlijn van Dewinter op: méér emo-politiek!

Naar eigen zeggen gaat Morel in de Schotense gemeenteraad “constructief  counteren, samen met de ervaren mensen van Vlott.” En nog:”De burger heeft geen boodschap aan politieke spelletjes. De onroerende voorheffing in Schoten is in vier jaar met 54% gestegen, dat wordt mijn eerste bekommernis. Schoten moet leefbaar blijven voor rijke én arme gezinnen.” De onroerende voorheffing lijkt ons eerder een probleem voor de rijke villabewoners dan voor de arme huurders van appartementen. Morel had dan ook eerder moeten spreken van een Schoten dat “leefbaar moet blijven voor arme én rijke gezinnen.” Lukte het Morel nu niet burgemeester te worden van Schoten, het zal ongetwijfeld na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 gebeuren. Morel heeft haar leeftijd mee. Althans volgens Flair. Morel: “Hoe oud ben ik in 2012? Dan ben ik veertig jaar, volgens de Flair  zijn vrouwen dan op hun hoogtepunt.”

Morel heeft echter ook nog werk buiten Schoten. Morel: “Er is onlangs binnen het VB een vakbondscel opgericht, die zich bekommert om het lot van de vele tientallen brave VB’ers die door de bonden zijn geschrapt. Ik bekijk nu met een juridisch team welke gerechtelijke stappen we daartegen kunnen ondernemen. In Engeland heeft de British National Party een soortgelijke zaak gewonnen.” Het weekblad Knack  schreef deze week nog: “Het heeft iets ironisch. Het Vlaams Belang dat, ondanks een samenscholingsverbod van de burgemeester, met voorzitter Frank Vanhecke op kop in Liedekerke gaat betogen om iemand opnieuw aan een lidkaart van de socialistische vakbond te helpen.”  En het stopt niet met de ironie. Marie-Rose Morel, villabezitster en stinkrijke madam, die zich bekommert om het lot van arme vakbondsleden. En nog: het VB dat zich optrekt aan een succes van de British National Party die eerder gelijkenis vertoont met Blood & Honour dan met het Vlaams Belang, terwijl bij andere gelegenheden Blood & Honour als “bietekwieten” gecatalogeerd wordt door het VB…

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (9) | Tags: morel, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

26-09-06

Marie-Rose Morel slaat haar eigen ruiten in

“Hol als de bliksem naar uw krantenboer en haal ‘de P’ van deze week, want Marie-Rose Morel staat erin. Weliswaar niet in de beruchte  P-magazine-‘badpakkenspecial’ – zucht, je kan niet alles hebben…” schreef het VB vorige week op haar nationale website. Feit is dat Morel media-aandacht naar zich toezuigt, reden waarom ze – volgens kwatongen – uit het Antwerpen van Philip Dewinter moest verhuizen. Maar hoe meer de voormalige Miss Vlaanderen 1994 – Morel deed datzelfde jaar ook mee voor de titel van Miss België maar moest het daarvoor afleggen tegen Ilse de Meulemeester – hoe meer Morel “in de boekskes” en op televisie verschijnt, hoe meer ze zich in de vernieling praat.

Gisterenavond was het weer van dat. De makers van het VRT-televisieprogramma Terzake 06 waren naar Schoten afgezakt, Antwerpse randgemeente waar Marie-Rose Morel is gaan wonen en CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx wel eens gezegd heeft dat hij tegen het cordon sanitaire is. Als we de selectie van gefilmde Schotenaren mogen geloven, hebben de meeste Schotenaren nog niet gehoord van het begrip ‘cordon sanitaire’ maar vinden ze wel dat in een democratie iedereen mee moet kunnen besturen. Ook het VB. Maar tussen ‘kunnen’, ‘moeten’ en ‘zullen’ is er natuurlijk nog een verschil. Dat weten alvast de Vlaamse bedrijfsleiders. Volgens een enquête in opdracht van De Tijd  wil 68 % van de Vlaamse bedrijfsleiders dat het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang opgeheven wordt, maar vindt tezelfdertijd 75 % van de Vlaamse ondernemers dat het Vlaams Belang geen geschikte partij is om het land te besturen. Als bij de Schotenaren Marie-Rose Morel ter sprake komt – nu niet met een selectie van televisiebeelden maar met een degelijker enquête – blijken de Schotenaren Morel welbespraakt te vinden, maar daar houdt het positieve ook mee op. De Schotenaar vindt Morel “arrogant, autoritair en sluw”. “Praat veel maar luistert niet”, was een andere indruk die ze bij de Schotense bevolking achterliet.

Als het op het programma aankwam, zakte Morel nog verder in het Schotense moeras. ’s Morgens hadden we al in De Standaard  kunnen lezen dat burgemeester Hendrickx het cordon een miskleun blijft vinden omdat het een hoop problemen onbespreekbaar zou gemaakt hebben, maar dat zijn zin om met Morel een coalitie te maken ver onder het vriespunt was gezakt. Aanleiding is de leugenachtige propaganda die het VB de wereld instuurt. Toen twee VB-gemeenteraadsleden bij buurtbewoners actie voerden tegen een beslissing van de gemeenteraad die ze zelf hadden goedgekeurd, was de maat voor Hendrickx vol. Morel vroeg zich in datzelfde krantenstuk af: “Als er fouten staan in onze propaganda, waarom zet hij (burgemeester Hendrickx, red.)  ze dan zelf niet recht?” In Terzake 06 kreeg Hendrickx de gelegenheid om nog twee, van de meerdere, fouten in het Schotense VB-programma ‘recht te zetten’. Het VB wil de belastingen op de uithangborden in Schoten afschaffen…maar die belastingen zijn in Schoten al 12 jaar afgeschaft. En het VB wil geen politieke benoemingen bij het Schotense gemeentepersoneel, maar al 12 jaar wordt dat personeel geselecteerd door een extern selectiebureau waarbij wie als eerste uit de examens en proeven komt, aangeworven wordt. Morel maakte daarna nog een owngoal door af te wimpelen waarmee ze al twee keer de cover van P-magazine  haalde: haar eerste bestuursdaad zou het uit het gemeentehuis weghalen zijn van de foto’s van koning Albert II en koningin Paola. “Maar dat staat niet eens in ons programma”, minimaliseerde Morel.

Harrie Hendrickx minimaliseerde op zijn beurt de problemen om met meerdere partijen te besturen. Het bleek toch allemaal niet zo’n probleem te zijn, en een enquête in Hasselt waar alle democratische partijen in het bestuur opgenomen zijn – en niet eens omdat niet anders een meerderheid zonder het VB kon gevormd worden – blijkt zeer tevreden inwoners in de Limburgse hoofdstad op te leveren. Uit de hoger al geciteerde VRT-enquête bleek de Schotenaar zeer tevreden te zijn over zijn huidig bestuur en zijn huidige burgemeester. Als de Schotenaar al VB zou stemmen, is het om de vrees dat gehoofddoekten en andere vreemdelingen naar Schoten zouden afzakken, al kennen we zelf ook nog wel Turkse vreemdelingen die in Schoten gewoond hebben en er perfect geïntegreerd waren. Hendrickx benadrukte de noodzaak van ‘bestuurbaarheid’ maar heeft intussen ingezien dat hij inzake ‘bestuurbaarheid’ nog verder van huis is met het VB dan met de andere partijen.

01:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: schoten, morel, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5