26-11-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Het toeval wil dat dezelfde dag als vorige week bekend geraakte dat de nationalist Brunon K. het Poolse parlement met een bomauto wilde opblazen, de Belgische Staatsveiligheid haar Jaarverslag 2011 publiceerde waarin onder andere gefocust wordt op het manifest van de Noor Anders Behring Breivik (foto 1). Onmiddellijk daarbij aansluitend belicht de Staatsveiligheid extreemrechts in ons land.

 

De Staatsveiligheid analyseert uitvoerig het 1.500 bladzijden tellend manifest Compendium 2083 - A European Declaration of Independance dat Breivik de wereld rondstuurde, enkele uren voor zijn bomaanslag in Oslo en schietpartijen in Utoya op 22 juli 2011. Manifest dat Breivik onder andere verstuurde naar de VB-parlementsleden Tanguy Veys en Chris Janssens, en zelfs het Borgerhoutse districtsraadslid en Voorpost’er John Wolf. Na het doorkammen van het manifest beantwoordt de Staatsveiligheid de vraag of Breivik Belgische handlangers had.

 

Het lijkt erop dat Breivik voor het opstellen van zijn manifest hulp heeft gekregen vanuit België – de Staatsveiligheid leidt dat onder andere af uit een artikel over de kerncentrale van Tihange – maar dat betekent nog niet dat de Belgische correspondent(en) wist(en) met welk doel Breivik die informatie opvroeg. Op de veel gestelde vraag – ook wij kregen in die dagen van journalisten dagelijks de vraag – wie de Belg zou zijn die in 2002 in Londen had moeten deelnemen aan een vergadering van Breiviks Tempeliersorde, is het antwoord dat die Tempeliersorde waarschijnlijk nooit heeft bestaan. In zijn manifest geeft Breivik trouwens verschillende aantallen over de omvang van die Tempeliersorde. Toch kon Breivik in ons land volgelingen krijgen, niet in het minst door een of andere psychisch gestoorde. Al werden ook “bepaalde extremistische individuen die als gewelddadig en instabiel gekend waren” in de dagen na de aanslagen in Oslo geobserveerd “zodat het gevaar deels begrensd kon worden”.

 

Als vanzelfsprekend volgt hierna in het jaarverslag van de Staatsveiligheid de stand van zaken bij extreemrechts in België. Slechts twee “ultranationalistische en identitaire groeperingen” in Vlaanderen worden genoemd: Voorpost en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief. “Hoewel de groepering Voorpost nog altijd als de meest actieve actiegroep kan beschouwd worden binnen het Vlaams-ultranationalistisch milieu, is het dreigingscenario uitgaande van deze groepering laag. De laatste jaren ontwikkelt Voorpost nog zelden activiteit die strijdig is met de democratische beginselen of de grondrechten. Voorpost blijft bovendien kampen met een te beperkte aanwas van militanten.” Dit is natuurlijk nog maar het Jaarverslag 2011. Voor dit jaar kan de Staatsveiligheid schrijven dat Voorpost alsmaar kleiner wordt. Yves Pernet en Sacha Vliegen bijvoorbeeld hebben blijkbaar afgehaakt, en alleszins staan op de jaarlijkse groepsfoto alsmaar minder mensen.

 

“Ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) valt er in 2011 nog nauwelijks aangroei te bespeuren”, stelt de Staatsveiligheid vast. “Binnenskamers wordt er zelfs gesproken van een malaise, welke wordt toegeschreven aan het gebrek aan idealisme bij de meeste militanten, aan de demotivatie van enkele kopstukken en aan het gebrek aan activiteiten.” Hoe zou de Staatsveiligheid weten wat er “binnenskamers” gezegd wordt? Wetend dat N-SA’ers doorgaans zeer terughoudend zijn met ontboezemingen via de sociale media. Is het N-SA geïnfiltreerd door de Staatsveiligheid? Het jaarverslag maakt natuurlijk ook melding van het laatste moment de gloire van “de leider van N-SA begin december 2011 veroordeeld (…) wegens inbreuken op de antiracismewet”. Foto 2: Het N-SA maakt zich op 30 april 2011 klaar voor een spelletje ‘zakdoekje leggen’. De man in wit hemd op de foto, Kris Roman, is intussen al bijna een jaar weg bij het N-SA. 

 

Nadat het Franstalige Nation de revue passeert (“de voornaamste groepering binnen (Franstalig, nvdr.) identitair extreemrechts telt niet meer dan twintig tot dertig personen”), komen de rechts-extremistische skinheads aan bod. Daarbij het eigenaardige zinnetje: “De neergang van de Blood and Honour-beweging (B&H) in ons land lijkt wel gestagneerd.” We begrijpen: Blood and Honour is in 2010 erop achteruit gegaan, maar is in 2011 niet verder achteruit gegaan. Een “zeer kleine groep militanten” stapte mee in “extreemrechtse of neonazistische manifestaties in België en in de buurlanden”, en voorts werden twee concerten ingericht. “Evenveel als vorig jaar, maar minder dan de jaren voordien. Opvallend was dat Blood and Honour Vlaanderen de twee concerten organiseerde in samenwerking met een nieuw opgerichte Waalse Blood and Honour-afdeling (…) (voorlopig) niet veel meer dan een eenmansinitiatief waarrond zich een paar gelijkgestemden hebben aangesloten.

 

Bij “de concerten, die respectievelijk een 50-tal en een 150-tal concertgangers aantrokken (waarvan een behoorlijk aantal buitenlanders) (…) bezondigden het merendeel van de aanwezigen zich in de concertzaal aan racistische uitlatingen en gedragingen, zoals het brengen van de Hitlergroet gevolgd door het roepen van Sieg Heil.” De Staatsveiligheid signaleert tot slot ook nog een aantal rechts-extremistische skinheads, waarbij meer de nadruk ligt op het rechts-extremistisch dan op het skinhead zijn. “In sommige van deze kringen is er mogelijk sprake van betrokkenheid bij illegale wapenhandel.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, voorpost, n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

22-11-12

VLAAMSE EN ANDERE NATIONALISTEN IN POLEN

Anders Behring Breivik krijgt navolging, maar gelukkig kon nu op voorhand ingegrepen worden. Nadat in Tsjechië eerder dit jaar een andere bommenmaker werd opgepakt, arresteerde men nu een nationalist die het Poolse parlement wilde opblazen. Polen is dezer dagen overigens erg in trek bij Vlaamse extreemrechtse nationalisten.

 

Anderhalve week geleden werd Brunon K. (foto 1) door de Poolse politie opgepakt, een 45-jarige medewerker van de landbouwschool van Krakau. Volgens de onderzoeksrechter zou K. nationalistische en antisemitische motieven hebben, en een afkeer van ‘vreemde elementen’. Hij wou met een tank- of vrachtwagen met een vier ton zware lading het terrein van het parlement oprijden op het ogenblik dat daar een speciale parlementszitting over de begroting plaatsvond, in aanwezigheid van de voltallige Poolse regering en de Poolse president. K. had tevoren op verschillende plaatsen met bommen geëxperimenteerd. Als medewerker van de landbouwhogeschool had hij toegang tot allerhande springstoffen. In zijn appartement werden ontstekingsmechanismen, wapens en grote hoeveelheden munitie gevonden. Zijn aanhouding gebeurde op 9 november, twee dagen vóór in Warschau naar jaarlijkse traditie tienduizenden nationalisten bijeenkwamen voor een betoging (foto 2).

 

Volgens een verslag van Voorpost – want ja, zij waren er met een kleine delegatie – waren er minstens 50.000 nationalisten verzameld, waarschijnlijk eerder tussen de 60 à 70.000 betogers. Bekendste aanwezige Vlaamse Voorpost’er was Gentenaar Nick Van Mieghem die de hele dag met een Prinsenvlag zeulde, een Nederlandse historische vlag uit de jaren 1568-1648 die door de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, de Nederlandse fascisten) in de jaren dertig van de vorige eeuw naar voren werd geschoven als officiële Nederlandse vlag. Waarna Koningin Wilhelmina van de weeromstuit vastlegde dat rood-wit-blauw de kleuren van de Nederlandse vlag zijn. De ‘oranje-blanje-bleu’ Prinsenvlag wordt ook gebruikt als symbool van de Groot-Nederlandsgezinden die Nederland en Vlaanderen één staat willen maken. Voor het Nederlandse Voorpost was onder andere Paul Peters in Warschau.

 

Kris Roman (Euro-Rus) was ook in Polen. Hij berichtte op 11 november: “Vandaag eens ronddolen in Wroclaw (Polen). Gisteren was onze eerste dag hier. Nog geen enkele neger gezien…” Het is eens wat anders dan in Dendermonde, vermoeden we. In Wrocław, in vogelvlucht op 300 km van Warschau, werd een andere mars van nationalisten ingericht (foto 3). Vorig jaar was Kris Roman er ook, en spreker bij een randactiviteit ingericht door Naradowe Odrodzenie Polski (NOP, Poolse Nationalistische Partij) die in 2007 nog campagne voerde met de slogan Fascisme? Wij zijn erger!. Volgens Kris Roman mag die slogan en affiche echter niet uit zijn context getrokken worden en is NOP een respectabele partij. 

 

De betoging in Warschau waaraan de Voorpost-delegatie deelnam werd ingericht door twee andere Poolse nationalistische organisaties: Mlodziez Wszechpolska (MW, Heelpoolse Jeugd) en Oboz Narodowo-Radykalny (ONP, Radicale Nationalistische Partij). Ja ja. Tradities zijn er om gerespecteerd te worden, en de traditie wil dat de nationalistische partijen hopeloos verdeeld zijn. In Vlaanderen is dat zo, in Polen is het niet anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, polen, internationaal, voorpost, van mieghem, n-sa, euro-rus, roman |  Facebook | | |  Print

13-09-12

NIET LANGER POLITIEBESCHERMING VOOR CHRYSI AVGI

De Griekse politie, die verdacht wordt van nauwe banden met de neonazi’s van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’), zal de achttien Chrysi Avgi-parlementsleden niet langer beveiligen. Aanleiding is de aanval van militanten en parlementsleden van de partij op kraampjes van buitenlandse straatverkopers voorbije zaterdag. De actie zaterdag richtte zich niet alleen tegen illegaal verblijvende buitenlanders. 

Op een video (hier de Terzake-versie met vertaling en commentaar) is te zien hoe drie parlementsleden samen met tientallen aanhangers een markt in Rafina bestormden. Chrysi Avgi beschuldigde buitenlandse straatverkopers illegaal in het land te verblijven, ook al kon deze man (foto) aantonen dat hij wel degelijk geldige papieren heeft. De politie keek toe, en ondernam niets om de aanval te stoppen. Het leidde tot verontwaardiging: de lokale politiechef van Rafina is geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de zaak.

Bij wet hebben alle Griekse parlementsleden recht op bescherming. Het is voor het eerst dat de regering die bescherming intrekt. Chrysi Avgi klaagde politie hiervoor aan omdat de beslissing “het werken” van de partij onmogelijk zou maken. Het is maar wat je “werken” noemt.Minister Nikos Dendias van Openbare Orde kan naar eigen zeggen niet toestaan dat agenten die parlementsleden beschermen mee de wet overtreden. Dendias is er ook niet mee opgezet dat Chrysi Avgi zegt door te gaan met gewelddadige acties tegen buitenlanders. Zo kondigde de partij meermaals aan ziekenhuizen aan te vallen die mensen zonder verblijfspapieren helpen.

De kameraden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en van RechtsActueel hebben nog niet gereageerd op de jongste ontwikkeling in Griekenland. Bij het N-SA postte men graag een grafiek met de jongste kiespeiling die Chrysi Avgi tot derde grootste partij in Griekenland maakt (12 %), evenwel ver achter het centrumrechtse Nea Dimokratia (28 %) en het radicaal-linkse Syrizia (30 %). Bij RechtsActueel postte men de video over de vernieling van marktkramen en de daar uitgestalde waren met het commentaar: “Terwijl de militanten van de V-partijen dezer dagen op markten rustig folders uitdelen gaat het er in Griekenland heel wat steviger aan toe…“. Spijt dat men in Vlaanderen niet doortastender optreedt? 

De “sloopt illegale kramen” in hun titel over het marktbezoek van Chrysi Avgi is aan een update toe nu blijkt dat evengoed kramen van legaal verblijvenden, maar zwarte, markthandelaars vernield werden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, internationaal, n-sa, rechtsactueel |  Facebook | | |  Print

02-09-12

CUBA LIBRE. MET GASTROLLETJE VOOR FREDERIK RANSON (N-SA)

Cuba Libre.jpgFrederik Ranson.JPGDe zomervakantie is voorbij. Voor wie het vakantiegevoel nog even wil verlengen, hebben we een boekentip. Michel Van Rijn was ooit ’s werelds grootste handelaar, oplichter en smokkelaar in (gestolen) kunst. Tegenwoordig zou hij zijn ervaring ten dienste stellen van het onderzoek naar de illegale kunsthandel en is hij alleszins auteur. In 1993 verscheen zijn biografie; in 1999 zijn eerste van tot nu toe drie thrillers met in de hoofdrol de rokkenjagende kunstsmokkelaar Axel de Saint Cyr. In het jongste boek – Cuba Libre (foto 1) – brengt de auteur ons naar Cuba. Maar ook naar Blood and Honour.

 

Een Duitse professor heeft een Automated Lip Reading-systeem (ALR) ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt te ontcijferen wat er in films zonder geluidsopnames gezegd wordt. Zo kunnen we voorheen niet bekende conversaties volgen van Adolf Hitler. Uit één van de filmopnames met de Führer blijkt dat grootindustrieel Prescott Bush, de (groot)vader van de Amerikaanse presidenten George W. Bush (2001-2009) en George H.W. Bush (1989-1993), één van de financiers is van Hitler. Günther Sievers, hoofd van de Duitse tak van Blood and Honour, wil een dubbele slag slaan. Hij steelt de ALR-machine met de bedoeling ze, zoals gepland, te verkopen aan Raúl Castro. Met de filmopnames van Hitler en Bush erbij hoopt Sievers nog meer geld te kunnen verdienen.

 

In Berlijn is er een Blood and Honour-bijeenkomst in de periode van het stelen van de ALR-machine en het ontvoeren van de professor die de machine kan bedienen. De groepen Warhammer en Chingford Attack treden er op, beide eerder al in Vlaanderen bij Blood and Honour-concerten. Nog 'bekenden' bij de Blood and Honour-bijeenkomst zijn onder andere “David Duke, de charismatische ex-leider van de Ku Klux Klan en financier van het neonaziforum Stormfront.” Eén Nederlander, “superracist Alfred Vierling”, en twee Belgen. “De vlassige kutkrulletjes van Robert Steuckers, de spil van Euro-Synergies, een extreem-rechtse organisatie die ijverde voor ‘een groot blank Europa’, plakten als altijd op zijn zweterige, opgeblazen kop.” En: “Günther groette Frederik Ranson, de eeuwige student uit Gent en coördinator van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief.” (Cuba Libre, blz. 47).

 

Frederik Ranson haalde in 2005 de kranten toen hij als NSV’er in Gent een taart naar PS-voorzitter Elio Di Rupo gooide. Sindsdien is de jongen inderdaad actief bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Als medewerker van hun blog, als spreker over Julius Evola, en als vast meubilair bij N-SA-manifestaties (foto 2, Palestina-actie in Antwerpen). Wat er volgens de auteur van Cuba Libre allemaal op de Blood and Honour-bijeenkomst in Berlijn gebeurt is sterk overdreven – dat hopen wij toch. Verderop in het boek maken we kennis met het leven in Cuba en ten huize van de nog altijd invloedrijke George H.W. Bush. We volgen ook een wedloop tussen de staatsveiligheidsdiensten van Cuba, de Verenigde Staten en Israël. Eenmaal raden welke inlichtingendienst de beste is van de drie volstaat. Cuba Libre is 315 bladzijden dik, maar leest vlot eens de voornaamste personages in het boek voorgesteld zijn. Het verscheen bij A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, blood and honour, n-sa |  Facebook | | |  Print

26-08-12

IJZERWAKE 2012. DE EXTREME RAND BIJ EEN EXTREME BIJEENKOMST

In Steenstrate verzamelen vandaag bij de IJzerwake enkele duizenden rechtse tot extreemrechtse Vlaams-nationalistisch militanten en sympathisanten. Een sociaal gebeuren als een ander. Maar toch net iets anders dan elders.

 

“Persoonlijk zijn het niet de toespraken noch de randanimatie, in een stinkende tent dan nog, die me warm doen lopen om twee uren in de wagen te zitten, doch wel de vele vrienden die ik dikwijls slechts één keer per jaar terug ontmoet tijdens en na de Wake”, zegt Bert Deckers (VB-personeelslid en -provincieraadslid, redacteur RechtsActueel). N-VA’ers moet je op de IJzerwake met een vergrootglas zoeken, en dan vind je mensen als Luk Lemmens (ondervoorzitter OCMW-Antwerpen, lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen) en Matthias Diependaele (Vlaams volksvertegenwoordiger uit Zottegem, what’s in a name?). Zij waren er alleszins de voorgaande jaren, en toen was het ook al voor discussie vatbaar wat zij er te zoeken hebben.

 

Het merendeel van de aanwezigen op de IJzerwake heeft affiniteiten met het Vlaams Belang. Het programma is dan ook op maat van het Vlaams Belang. Er is vandaag op de IJzerwake onder andere een bloemenhulde voor Wies Moens, een van de oprichters van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) en bij verstek ter dood veroordeeld wegens collaboratie. Eén van zijn peetkinderen is Marijke Dillen. Ten huize Edwin Truyens, één van de oprichters van het Vlaams Blok, is het Vormingsinstituut Wies Moens gevestigd. Afgevaardigd bestuurder van het ‘instituut’ is Bruno Valkeniers.

 

En dan is er nog de extreemrechtse rand van de op zich al extreemrechtse bijeenkomst. Altijd was er op de IJzerwake wel een idioot in een Blood and Honour-T-shirt (foto, foto van de IJzerwake 2010). Vechtpartijen met Blood and Honour’ers hebben Voorpost trouwens verplicht om voor hun ‘Kameraadschapsavond’, de avond vóór de IJzerwake, uit te wijken van de IJzerhoeve in Diksmuide naar de  Vleterranch in West-Vleteren. Van Blood and Honour worden in Vlaanderen niet veel activiteiten meer opgemerkt. In de plaats is er op de IJzerwake nu RechtsActueel en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

 

Om hen te situeren: even terug naar vorige donderdag 23 augustus. De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen verbood toen drie neonazistische bewegingen: de ‘Nationalen Widerstand Dortmund’, ‘Kameradschaft Hamm’ en ‘Kameradschaft Aachener Land’. De eersten richten elk jaar begin september een ‘anti-oorlogsbetoging’ is, kleden zich in het zwart niet zelden met daarbij Palestijnse sjaals om hun afkeer van Israël uit te drukken, en zijn extreem agressief en gewelddadig. Hun harde kern bestaat uit een vijftigtal mensen, meestal tussen 15 en 25 jaar oud, maar zij kunnen nogal wat bevriende kameraden mobiliseren. In 2009 vielen ze zo met enkele honderden een vakbondsbetoging aan met houten stokken, voetzoekers en flessen. Het Kameradschaft Hamm is één van die bevriende groepen. De Kameradschaft Aachener Land liet zich onder andere opmerken door op een website te schimpen op de slachtoffers van de Nationalsozialistische Untergrund (NSU) die negen allochtonen en een politieagent vermoordden. Antifascisten kregen Kerstdag vorig jaar van de Kameradschaft Aachener Land een bloedend varkenshart met de boodschap Een hart voor antifascisten.

 

Bij huiszoekingen op 146 plaatsen in 32 steden in Nordrhein-Westfalen werden onder andere vuurwapens, boksbeugels, ijzeren buizen, stiletto’s en honkbalknuppels in beslag genomen (foto 1). Én een duizendtal plakkaten van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), waarmee nog maar eens aangetoond werd dat er banden zijn tussen de NPD en bepaalde groepen ‘autonomen’. Bij RechtsActueel deden ze donderdag lacherig over de huiszoekingen: “Drie nationalistische verenigingen werden geviseerd omwille van hun ‘extreemrechtse criminele activiteiten’. Goed gelachen dus, wie hier intrapt is ofwel links ofwel dom en naïef.” Volgens RechtsActueel zouden de 1.517 criminele feiten die men enkel al tussen januari en juni vaststelde in Nordrhein-Westfalen en aan extreemrechts werden toegeschreven, vooral graffiti zijn. “Nou moe!” Spuitbussen zullen er allicht ook in beslag genomen zijn, maar vuurwapens, boksbeugels, ijzeren buizen, stiletto’s en honkbalknuppels zijn toch niet om mee te lachen.

 

Bij RechtsActueel zijn ze intussen niet slimmer geworden want gisteren werd de actie tegen de drie neonazistische organisaties nog maar eens afgedaan als een actie tegen nationalisten. Het zijn onze vrienden niet, maar we kunnen de Ben Weyts’en (N-VA) en Bart Laeremans’en (VB) toch niet vereenzelvigen met het straatschuim waar men donderdag huiszoekingen bij heeft uitgevoerd. Volgens RechtsActueel zouden de huiszoekingen passen in een strategie om de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in diskrediet te brengen, en zouden we nu allen naar de Antikriegstag op 1 september in Dortmund moeten gaan. Nog maar in juni zei Filip Dewinter dat hij “zeker niet wil vereenzelvigd worden met de NPD in Duitsland”, maar bij RechtsActueel krijgen de NPD en haar randgroepen een steun in de rug en een hart onder de riem toegeschoven! De auteur van het eerste RechtsActueel-artikel over Duitsland is niet bekend. Het tweede artikel is geschreven door Paul Peters die we op foto 2 als Voorpost’er geld zien inzamelen op de IJzerwake in 2010 (r.). Naast hem Yves Pernet (l.), hoofdredacteur van RechtsActueel.

 

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) hebben ze nog niet gerept over de huiszoekingen donderdag. Misschien wel verstandig want de Duitse neonazi's zijn hen niet wereldvreemd. Op foto 1 van in beslag genomen voorwerpen zie je onder andere een hamer en zwaard-affiche. Zoek de zeven verschillen met de vlaggen op de 1 mei-actie van het N-SA vorig jaar in Gent (foto 3). De hamer en het zwaard staan symbool voor het denken van de linkse nazi’s Gregor en Otto Strasser. Links maar wel nazi. Het N-SA trok eerder al met een delegatie naar die zogenaamde Antikriegstag, zoals het ook al naar de 1 mei-betoging van ‘autonomen’ in Berlijn trok. Bij de 1 mei-betoging in 2010, toen ook het N-SA er was, onderschepte de Duitse politie twee leden van het nu verboden Kameradschaft Aachener in het bezit van zelfgemaakte explosieven. Fijne kameraden!

 

RechtsActueel en het N-SA zijn niet noodzakelijk vrienden van elkaar. N-SA’er Ruben Rosiers kan wel vrij artikels posten op RechtsActueel, maar tussen het N-SA en RechtsActueel-redacteur Rob Verreycken loopt het dan weer behoorlijk scheef. Op de IJzerwake vandaag zijn ze echter allebei aanwezig en welkom, ook al lopen ze er mokkend rond over het onrecht dat hun kameraden in Duitsland wordt aangedaan. Ruben Rosiers zamelt er spullen in voor Kleinfontein (Zuid-Afrika). Samen met Orania, waarvoor hij eerder al solidariteitsacties opzette, het enige plaatsje in Zuid-Afrika met een uitsluitend blanke bevolking.

20-08-12

VERRAAD BIJ DE KAMERADEN

Sinds het bekend worden van de activiteiten van de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Die Braune Armee Fraktion die tien moorden, bomaanslagen en bankovervallen op haar actief heeft, is het opvolgen van de neonazi’s in Duitsland verstrakt. In maart werden bij een grootscheepse actie huiszoekingen en aanhoudingen verricht bij 24 vermoedelijke leden van de rechts-nationalistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Enkele neonazi’s beginnen nu uit de biecht te klappen. Onder hen: Axel Reitz.

 

Volgens Christian Worch, die vorige maand een nieuwe neonazipartij heeft opgericht, Die Rechte, hebben enkele van de in maart aangehoudenen bezwarende verklaringen afgelegd over hun kameraden. Twaalf zouden geweigerd hebben enige verklaring af te leggen ten overstaan van de politiediensten, zeven zouden gepraat maar niemand verklikt hebben, drie zouden hun kameraden echt verraden hebben, en twee zouden verklaringen afgelegd hebben die wel eens vervelend zouden kunnen zijn voor hun kameraden. De belastende verklaringen zouden gaan over slagen en verwondingen, het aanbrengen van materiële schade, en de financiering van activiteiten. Onder andere door het doorverkopen van peperspray. Gebruik van “symbolen van ongrondwettelijke organisaties”, zeg maar: nazistische symboliek, behoort uiteraard ook bij de aanklachten.

 

Eén van de mensen die zijn kameraden aan de galg zou gepraat hebben is Axel Reitz, ook bekend als de ‘Hitler van Keulen’. In mei 2006 werd Axel Reitz tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden veroordeeld voor opruiing, vooral voor een antisemitische toespraak bij een betoging van neonazi’s tegen de bouw van een synagoge in Bochum in juni 2004. Na ongeveer een jaar werd Reitz wegens ‘goed gedrag’ vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Sindsdien is Reitz een gevierd spreker op activiteiten van extreemrechts tot neonazi’s. Veertien dagen na zijn vrijlating was Axel Reitz al spreker op een bijeenkomst van de NPD, partij waarvan hij in 2009 één van de verkozenen werd. Datzelfde jaar was Axel Reitz ook de voornaamste spreker op het ‘jeugdcongres’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Oostkamp (video’s: 1 en 2).

 

Op de foto hierboven zie je vooraan links (met das en lange lederen jas) Axel Reitz in gezelschap van een N-SA-delegatie bij een 1 mei-optocht van Duitse ‘autonomen’ in 2010 in Berlijn. Eerste links achter de N-SA-spandoek (met sjaal en zonnebril) is Thierry Vanroy, nu bestuurslid van de Vlaams Belang Jongeren. Naast hem (met capuchon, pet en handschoenen) Ruben Rosiers, nu nationaal NSV-voorzitter. Aan het andere uiteinde van de spandoek, helemaal rechts: Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in Hamme en lid van de VB-partijraad.

 

De meesten van de in maart in Duitsland aangehoudenen zitten nog steeds in een gevangeniscel. Dat Axel Reitz al lang terug op vrije voeten is – op 13 maart aangehouden en op 10 mei vrijgelaten – voedt de geruchtenmolen dat hij gepraat zou hebben. “Geen commentaar”, antwoordde Axel Reitz aan de Kölner Stadt-Anzeiger toen hij om een reactie werd gevraagd. Constant Kusters (Nederlandse Volks-Unie, NVU), die dezer dagen voor een rechtbank in Almelo gedagvaard is voor racistische uitlatingen bij een betoging vorig jaar in Enschede, bevestigde dat Axel Reitz belastende verklaringen over zijn kameraden heeft afgelegd. Constant Kusters wil nu niets meer met hem te maken hebben, terwijl hij vorig jaar Reitz nog verwelkomde als belangrijke spreker. Reitz wordt net als Kusters vervolgd voor zijn uitlatingen in Enschede, maar daagde niet op bij de rechtbank in Almelo. Op een Duitse website werd Reitz intussen op subtiele wijze bedreigd met vergelding: “Reitz kan met zekerheid weten dat dit verraad niet zonder gevolgen is. Hij wordt nu beschermd door de staat, maar die bescherming zal na verloop van tijd voorbij zijn en dan staat Axel Reitz er alleen voor.”  

 

Andreas Molau, een kaderlid van achtereenvolgens de NPD, DVU en het door het Vlaams Belang gesteunde Pro NRW, heeft intussen wel de moed gehad om openlijk te breken met zijn extreemrechtse vrienden. Hij heeft de Duitse overheid nu om bescherming gevraagd om zich te kunnen integreren in de gewone samenleving. Vijf jaar geleden veranderde Sebastian Seemann van kamp. Hij was dé organisator van Blood and Honour Duitsland / Combat 18. In 2007 maakte hij een deal met de Duitse politiediensten. Enerzijds werd de grond onder zijn voeten te heet in het neonazimilieu omdat bleek dat Seemann een belangrijk deel van de inkomsten uit concerten in eigen zak stak in plaats van te besteden aan ‘de beweging’. Anderzijds rekende Seemann op strafvermindering omdat de Duitse geheime dienst hem al enige tijd aan het volgen was in verband met wapens, explosieven en cocaïne. Nadat Seemann zijn kameraden verlinkte, verbrokkelden de Duitse neonazi’s in meerdere groepen ‘autonomen’ – die elkaar wel vinden bij jaarlijkse marsen en andere tradities.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, neonazi's, n-sa |  Facebook | | |  Print

05-08-12

GROETEN UIT GRIEKENLAND

Een klein artikeltje over de Olympische Spelen donderdag op deze blog heeft Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) uit zijn evenwicht gebracht. “Normaal trekken wij ons weinig tot niks aan van hun frustratencollectief”, schrijft Hermy. Maar deze keer volgt toch een lang – en zoals vaak: warrig – epistel. Het artikel is ondertekend door "N-SA", maar de unieke schrijfstijl van Eddy Hermy is er van ver in te herkennen.

 

Hermy heeft gelijk als hij de uitspattingen van de officials van het Grieks Olympisch Comité bekritiseert, en het kapitalistisch karakter van de Olympische Spelen in het algemeen. Hij kan er echter niet mee om dat we zijn steun aan de Griekse neonazi’s van Chrysi Avghi (‘Gouden Dageraad’) bekritiseren. “In plaats van de stemmen voor Gouden Dageraad te delegitimeren (en daarmee de democratie in haar geboorteplaats te begraven), zou men beter eens kijken hoe het er daar werkelijk aan toe gaat. Dit is geen spelletje, het zou beter zijn dat het AFF eens een reisje naar Griekenland boekt in de plaats van nu en dan haar revolutionaire strijd te staken om wat (in hun ogen: multicultureel) zon-zee-strand op te nemen.”

 

Van stemmen “delegitimeren” kennen ze bij Chrysi Avghi overigens alles van. Toen de huidige Griekse parlementsleden hun eed als parlementslid aflegden en ook een paar parlementsleden met een moslimachtergrond aan de beurt waren, weigerden de Chrysi Avghi-parlementsleden bij die eedafleggingen recht te staan zoals bij de eedaflegging van de andere Griekse parlementsleden (foto). Als dat geen “delegitimeren” is…

 

De kritiek dat AFF’ers beter eens een reisje naar Griekenland boeken verbaast ook. AFF’ers zijn dáár. Op de foto hierboven zie je twee AFF’ers die eerder dit jaar een staking bij een recyclagebedrijf in Héraklion bezochten/steunden. De voorbije week kwam er goed nieuws van de arbeiders daar: na 118 dagen staking bekwamen ze dat hun loon op hetzelfde niveau blijft als vóór januari dit jaar, toen de fabriekseigenaar hun loon met 22 % wilde verlagen. Tot 450 euro per maand. De staking loonde, en het succes smaakt zoet te meer ‘gele vakbonden’ de patronale pogingen steunden om de staking te breken.

 

De foto weerlegt ook een ander vooroordeel van Eddy Hermy: dat AFF'ers allemaal trotskisten zijn. Er zijn er, maar er zijn evengoed socialisten, groenen, partijlozen en anderen. Op de foto hierboven draagt één van de AFF’ers een PVDA-T-shirt. De twee AFF'ers op de foto zijn trouwens volbloed PVDA'ers. Hen verdenken van trotskisme is toch het laatste wat men kan doen. Maar ja, Eddy Hermy, die zijn politieke carrière begon bij AMADA, verdenkt zowat iedereen van trotskisme: Meyrem Almaci (Groen!), Sofie Staelraeve (Open VLD)… Zelfs Greet Op de Beeck, VRT-journaliste en levenspartner van Patrick Dewael (Open VLD). Eddy Hermy, nooit de slimste van de klas geweest. En het is er niet op verbeterd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, n-sa, actie |  Facebook | | |  Print

02-08-12

GEEN GOUDEN MEDAILLE VOOR HET N-SA

De Olympische Spelen zijn met een recordaantal televisiekijkers en radioluisteraars gestart. En “we” hebben al één medaille. “We” voor wie zich Belg voelt, en dan ook verheugd is over de bronzen medaille van de Luikse judoka Charline Van Snick.

 

De Olympische Spelen hebben zelfs de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) gehaald, zij het om minder sportieve redenen. De Griekse hinkstapspringster Voula Papachristou (foto 1) is immers uit het Grieks Olympisch team gezet nadat ze een racistisch ‘grapje’ via Twitter verspreidde. Onlangs stierf in Athene een man aan het ‘West-Nijlvirus’. Vijf andere mensen zijn eveneens geïnfecteerd met dit virus. Voula Papachristou tweette daarop: “Met zoveel Afrikanen in Athene, eten de Westnijlmuskieten nu zoals thuis”. Geheel onverwacht was de tweet niet, want Papachristou verstuurde regelmatig via Twitter berichten verder van Ilias Kasidiaris, het Chrysi Avgi-parlementslid bekend om zijn slaande argumenten bij een televisiedebat begin juni. Ook YouTube-filmpjes van de Griekse neonazi’s werden regelmatig door Papachristou verder verspreid.

Toen de negatieve reacties op haar Westnijlmuskieten-tweet zich begonnen op te stapelen, reageerde Papachristou met: “Zo ben ik. Ik lach.” Toen de reacties bleven aanhouden en ze uit het Olympisch team dreigde gezet te worden, luidde het: “'Ik had dit nooit mogen doen. Het was een ongelukkige en smakeloze grap. Ik schaam me voor wat ik teweeg heb gebracht. Het is nooit mijn bedoeling geweest iemand te beledigen of te kwetsen.” Het kon de Griekse regeringspartijen niet vermurwen, die eisten de uitsluiting van Papachristou. “Ze mag zoveel gemene 'moppen' maken als ze wil terwijl ze naar de Spelen kijkt op televisie. Maar Griekenland mag ze zeker niet vertegenwoordigen in Londen.” En zo gebeurde ook. De kans dat Papachristou Griekenland een Olympische medaille zou bezorgen, was eerder klein.

Wie we ook niet (meer) zullen zien in Londen, is de Zwitserse voetballer Michel Morganella. Maandag is hij uit de Zwitserse Olympische voetbalselectie gezet voor het verzenden van een beledigend bericht op – ook al – Twitter.”Ik sla alle Koreanen kapot, ga jullie allemaal in brand steken. Ahahahhahahaah bende mongolen', schreef de speler van de Italiaanse eersteklasser Palermo op zijn account na de door Zwitserland met 2-1 verloren wedstrijd tegen Zuid-Korea. Morganella (foto 2, tijdens de wedstrijd tegen Zuid-Korea) bood achteraf zijn excuses aan en de beledigende tweet werd van het net gehaald. De beruchte tweet van Papachristou is niet verwijderd. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) schreef geen commentaar bij de door haar gepubliceerde persberichten over Papachristou, maar liet meerdere malen blijken te sympathiseren met de Griekse neonazi’s van Chrysi Avgi.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, n-sa |  Facebook | | |  Print

27-06-12

N-SA: “IN FEITE ZIJN WIJ NOG VEEL TE ZACHT IN HET PUBLIEK”

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) spatten tegenwoordig de scheldwoorden van het beeldscherm. Omdat wij niet bericht hebben over een solidariteitsactie van het N-SA met de voor een racistisch artikel veroordeelde Frans Wymeersch, VB-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, schreef N-SA-opperhoofd Eddy Hermy maandag: “Opvallend ook hoe het AFF zweeg over de actie alsof ze een hete peper in haar kont had steken. En zo hebben de top van het VB, de medewerkers van Rechts Actueel en het AFF toch nog een gemeenschappelijk belang gevonden. Zwijg het N-SA dood.” Het idee van een gemeenschappelijk front VB-RechtsActueel-AFF, veel gekker kan het niet. En hoe het voelt met “een hete peper” in ons “kont” rond te lopen? We weten het niet. Misschien weet Eddy Hermy het?

 

Aan de communicatie van het N-SA wordt evenwel geschaafd, en reeds volgende week zondag (foto). Of de communicatie zal verbeteren, is af te wachten. De aankondiging doet het ergste vermoeden: “Wij horen over een gebrek aan debat. Wanneer er dan debat is, dan gaat het om grote namen op de affiche te krijgen, ongeacht de inhoud. En zelfs als er wat inhoud is, waarom reageert niemand dan om wat polemiek te starten? Vlaamse mentaliteit? In de eerste plaats is dit natuurlijk een gebrek aan revolutionaire inhoud. Noem het ideologie, wat wij (als enige) doen is structureel onderbouwde systeemkritiek leveren. Dat is ondertussen wel geweten. Maar hoe breng je die inhoud over? Want het valt ook makkelijk te negeren. Wij moeten dan ook niet beschaamd zijn dit stilzwijgen te doorbreken, zelfs als dat ten koste gaat van de komedie die ja-knikkers opvoeren omdat nietszeggende prestigeprojecten (debatten, colloquia, seminaries, congressen...) enkele politieke en journalistieke bonzen kunnen opvoeren. Het moet op die manier ook niet verbazen dat er in eigen kringen geen kopstukken meer opstaan.

Daarom moet er ook gewerkt worden aan revolutionaire assertiviteit. Wij worden door tegenstanders en salonrevolutionairen gezien als brutaal en zelfs agressief, maar in feite wij nog veel te zacht in het publiek. Daarom organiseert het N-SA voortaan assertiviteitstraining om te werken aan het overbrengen van de boodschap. Zij die de boodschap dus zo onderhand wel kennen, maar moeite hebben met deze op een overtuigende wijze te laten weerklinken, zijn welkom op de eerste assertiviteitstraining op zondag 8 juli 2012 om 13u in Gent. Gezien deze training een individuele aanpak vraagt, is deze training uitsluitend op inschrijving.” Wij hebben ons alvast ingeschreven om te leren hoe het niet moet.

 

Het is niet bekend of Eddy Hermy – die beweert goede contacten te onderhouden met de Griekse neonnazi’s van Chrysi Avgi / Gouden Dageraad – Ilias Kasidiaris heeft kunnen strikken voor het geven van de assertiviteitstraining. Kasidiaris slaagde er anders wel in om met slechts een paar klappen ineens wereldwijd bekend te worden. Van de voormalige Blood and Honour’ers die nu bij het N-SA actief zijn, kunnen we natuurlijk ook leren hoe het niet moet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

02-06-12

ALS DE POT DE KETEL VERWIJT ZWART TE ZIEN

Jan Jambon 1.jpgJan Jambon 2.jpgHet Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) van Eddy Hermy leurde de voorbije dagen met een foto van N-VA-kopstuk Jan Jambon onder de kop Wanneer wordt Jan Jambon ontluisd? Op de foto een jonge Jan Jambon die luistert naar een toespraak van Jean-Marie Le Pen. De foto werd op de website van het N-SA geplaatst met het N-SA-logo. De pers kon onder voorwaarden ook een foto zonder dat watermerk krijgen (foto’s 1 en 2).

 

Op een andere foto zien we de huidige fractieleider van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij diezelfde gelegenheid aan tafel met de toenmalige VB’ers Francis Van den Eynde en Frank Vanhecke. Waar die foto’s genomen werden verduidelijkt het N-SA niet. Volgens het N-SA heeft het N-SA “nog wel wat meer materiaal dat de hypocrisie van de baronnen van het partijpolitieke establishment aantoont". "Allicht kunnen wij de vrienden van Dewinter daar op een mooie dag mee bedienen”, zo luidt het nog. Bij het N-SA beoefenen ze sinds een paar maanden het van de trotskisten bekende “entrisme”. Met na N-SA’er Jan De Beule als VB-gemeenteraadslid, N-SA’er Thierry Vanroy als bestuurslid van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), Ruben Rosiers vanaf 11 juli nationaal voorzitter van de NSV… Sindsdien heeft Filip Dewinter nieuwe vrienden.

 

De foto met Jan Jambon en Jean-Marie Le Pen is exact twintig jaar oud, genomen bij een bijeenkomst van de ‘Vlaams-Nationale Debatclub’ die tot vorig jaar regelmatig bijeenkwam in zaal De Basiliek in Edegem. Na het overlijden van geldschieter Rudi Van der Paal intussen opgeheven en vervangen door een andere Vlaams-nationalistisch debatclub. Joods Actueel vroeg Jan Jambon om uitleg: “Ja, ik ben toen naar Le Pen gaan luisteren.  Maar het is toch niet omdat je naar iemand gaat luisteren dat je ook instemt met zijn ideeën. Foto’s uit die tijd kan je van mij ook vinden met Kris Merckx (PVDA), was ik dan een stalinist? Ik daag vriend en vijand uit om één enkel onvertogen woord van mij te vinden waaruit zou blijken dat ik de ideeën van Le Pen gegrond zou vinden. (…) Ik was lid van de toenmalige Vlaams-Nationalistische debatclub. Ik kwam daar regelmatig en in alle mogelijke hoedanigheden, van toeschouwer, deelnemer tot en met moderator van het debat. Die debatclub was een fenomeen in die zin dat er een publiek met uiteenlopende  achtergronden verzamelde Vlaams Blokkers, Volksunieleden, mensen uit de Vlaamse beweging enz.”

 

Joods Actueel besluit: “De N-SA is een initiatief van Eddy Hermy, de rechtsextremist die in 2011 veroordeeld werd voor  zijn opruiende racistische uitspraken en voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet werd.  Het is ook de man die niet op een Hitlergroet meer of minder in zijn gezelschap kijkt.” Je kan Jan Jambon véél verwijten. Zijn sociaal-economische standpunten, zijn plat populisme, zijn houding in de Palestijnse-Israëlische kwestie... Maar Jan Jambon verwijten naar een antisemiet en Holocaustontkenner als Jean-Marie Le Pen te luisteren, terwijl verwijtengooier N-SA zelf Israël als bron van alle kwaad ziet en neonazigroepen uitnodigt op haar feestjes… Kan het nog gekker?  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, n-va |  Facebook | | |  Print

16-05-12

LEIDER CHRYSI AVGHI ONTKENT HOLOCAUST

Nikos Mihaloliakos, de leider van het Griekse neonazistische Chrysi Avghi (‘Gouden Dageraad’), trok in een televisie-interview vorige zondag in twijfel dat zes miljoen joden door de nazi’s uitgeroeid zijn, en noemde het bestaan van gaskamers in de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi’s “een leugen”.

 

“Auschwitz, welk Auschwitz? Ik ben er nooit geweest. Wat is er gebeurd? Bent u er geweest?”, vroeg Mihaloliakos zondagavond aan de reporter van de commerciële televisiezender Méga. “Er waren geen ovens, geen gaskamers, dat is een leugen”, voegde hij eraan toe (foto). Hij zei ook dat hij vele boeken, “ook van antifascisten”, heeft gelezen waarin het cijfer van zes miljoen door de nazi’s uitgeroeide joden in twijfel wordt getrokken. De leider van Chrysi Avghi ontkende dat hij en zijn aanhangers “Heil Hitler” roepen… want “je roept toch geen ‘Heil’ tegen iemand die overleden is”.  Bekijk hier het televisie-interview, met Engelse ondertiteling.

 

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), die de Griekse neonazi’s “veel succes toe(wensten) met de herovering van hun land” en ze “broeders in de strijd” noemden, is niet gereageerd op het televisie-interview noch op de bewijzen van steun en bescherming die Chrysi Avghi krijgt van de Griekse politie. Het N-SA verwijt het Anti-Fascistisch Front (AFF) samen te werken met politiediensten, minstens voedsel te geven voor politieacties. Maar over de hand- en spandiensten van hun Griekse "broeders in de strijd"...

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal, n-sa |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN ALVERINGEM. VMO-VLAGGEN TERUG BOVENGEHAALD

Ook voorbije zondag werd in Alveringem priester-collaborateur Cyriel Verschaeve herdacht en hulde gebracht aan de VMO-commandoleden die met ‘Operatie Brevier’ 39 jaar geleden het stoffelijke overschot van Cyriel Verschaeve uit een grafkelder in Oostenrijk naar boven haalden en naar Vlaanderen smokkelden.

 

Op de website van Voorpost werd een verslag gepubliceerd. Maar natuurlijk kan men, zelfs in een naar hun normen uitgebreid verslag, niet alles vertellen. Daarom nog dit. Het merendeel van de aanwezigen was ouder dan 60 jaar, de zondag gehuldigde VMO-commandoleden Roger Spinnewyn en Xavier Buisseret (rechts op de foto hiernaast, Buisseret in een bruin jasje) zijn zelfs de 70 voorbij. Het VB was vertegenwoordigd met vier parlementsleden. Onder hen Vlaams parlementslid en oud-VMO’er Pieter Huybrechts, altijd van de partij als collaborateurs gehuldigd worden. En wie stond er nog flink te wezen? Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in Hamme en coördinator van het N-SA. Geschoren en gewassen was hij drager van één van de twee VMO-vlaggen die voor de gelegenheid uit de mottenballen waren gehaald.

 

Ja, ja. Het zijn nogal tijden. Cyriel Verschaeve die herdacht wordt, VMO-commandoleden die gehuldigd worden, de VMO-vlaggen die terug bovengehaald worden, de Chrysi Avghi-leden die het tot Grieks parlementslid schoppen… Aanstaande zondag is al de volgende afspraak voor de nostalgici naar het Derde Rijk. Dan worden in Stekene de Oostfronters herdacht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, huybrechts, n-sa |  Facebook | | |  Print

13-05-12

NEONAZI’S MET ECOLABEL

De uitspraak van de rechtbank in Dendermonde over de BBET-zaak is van morgen, maandag 14 mei, naar maandag 21 mei verdaagd. Aan verhalen over neonazi’s is er intussen helaas geen gebrek. De Süddeutsche Zeitung meldde begin deze maand dat in Duitsland nu ook neonazi’s in de biologische landbouwteelt actief zijn.

 

In het door de vereniging Midgard uitgegeven blad Umwelt & Aktiv kunnen de adepten van biologische landbouwteelt alles vinden wat ze moeten weten om gezonde sla en tomaten te kweken. Maar af en toe verschijnt er echter ook een artikel in over het joelfeest, een Germaans winterfeest - wat op zich geen probleem is. Maar ook een lofzang op het landbouwbeleid van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) - wat wél een probleem is. Velen in Duitsland willen dat de extreemrechtse NPD verboden wordt, zeker na het bekend worden van hun contacten met de Nationalsocialistischer Untergrund (NSU) die tien moorden, bankovervallen en bomaanslagen op hun geweten heeft. Een lezing van Udo Voigt, NPD-voorzitter van 1996 tot en met 2011, mocht in Antwerpen niet doorgaan in een universiteitslokaal omdat “het profiel en de waarden van de spreker volledig in strijd (is) met de waarden en doelstellingen van de Universiteit Antwerpen” - een zeer uitzonderlijke maatregel van de Universiteit Antwerpen. Probleem met het verbieden van de NPD is dat… ze teveel geïnfiltreerd is door mensen van de Duitse staatsveiligheid.

 

We streven ernaar mensen bewust te maken om dier, milieu en vaderland te beschermen”, schrijft Umwelt & Aktiv. Bioboer Hans-Günter Laimer, bestuurslid van de vereniging die Umwelt & Aktiv uitgeeft en ook wel eens NPD-kandidaat bij verkiezingen, ontkent dat er een probleem is. “Wat is er aan mijn komkommer anders dan aan de komkommer die van een lid van Die Grünen komt?” Natuurbescherming ontstond in de negentiende eeuw als protest tegen de industrialisering. Onder het nationaalsocialisme was het één van de centrale thema's. In 1933 en 1935 werden de Duitse rijkswetten voor dierenbescherming en natuurbescherming uitgevaardigd. ”Op bijna alle onderdelen van de nationaalsocialistische ideologie was er wel een aanknopingspunt met natuurbescherming", zegt historicus Nils Franke die de brochure Naturschutz gegen Rechtsextremismus (‘Natuurbescherming tegen rechtsextremisme’) schreef. De brochure is bedoeld ter ondersteuning van natuur- en milieubeschermers die infiltraties door rechts-radicalen proberen te bestrijden. Ook in het boek Braune Ökologen ('Bruine Ecologen'), geschreven door Gudrun Heinrich van de werkgroep Politieke Vorming van de universiteit Rostock,  wordt gewaarschuwd voor neonazi’s die zich onder een groen etiket voordoen.

 

Handelaar in ecologische bouwmaterialen Huwald Fröhlich komt openlijk uit voor zijn mening. In de bundel Opposition für Deutschland zet Fröhlich uiteen dat humanisme en internationalisme “qua aard en karakter tegennatuurlijk” zijn. Fröhlich is lid van Biopark, een van de grootste organisaties voor biologische teelt in Duitsland. Biopark heeft een aantal eigen winkels en levert aan de supermarktketen Edeka. Dat Ernst en nog meer ‘bruine’ bioboeren lid zijn van Biopark heeft secretaris Delia Micklich pas vorig jaar ontdekt. Hoeveel 'bruinen' lid zijn van Biopark is niet bekend. "Enerzijds”, zegt Delia Micklich, ”keur ik de ideologie van deze mensen absoluut af. En ik heb er ook begrip voor dat mensen daarom hun inkopen niet meer bij Biopark willen doen.” “Anderzijds”, vervolgt ze, “kan ik er statutair niets tegen doen. Ik kan uitsluitend ecologische teeltmethoden certificeren, geen principiële politieke overtuigingen. Pas als de partij wordt verboden, hebben we een wettelijke basis om iets tegen deze mensen te ondernemen.

 

In Vlaanderen is weinig bekend over neonazi’s die zich met biologische landbouwteelt bezig houden. Een paar jaren terug was er nog het groepje ‘Groen Rechts’ van Wolf Kussé dat in 2004 wel eens Blood and Honour’ers en aanverwant volk naar Antwerpen haalde, terwijl Kussé zelf aangekondigd werd voor een meeting van de NPD in 2006. Na een roemloze deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, ging ‘Groen Rechts’ in 2007 op in het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Het N-SA kan van veel verdacht worden, maar niet van zich bezig te houden met biologische landbouwteelt. De N-SA'ers zouden het misschien beter doen, dan hebben ze minder tijd om de Griekse neonazi’s van Gouden Dageraad “veel succes toe (te wensen) met de herovering van hun land” en ze “broeders in de strijd” te noemen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie, duitsland, actie, n-sa |  Facebook | | |  Print

03-05-12

OOK IN GENT GEEN UNIVERSITEITSLOKAAL VOOR NSV-MEETING

“Wat ze in Antwerpen kunnen, kunnen wij ook”, dachten ze bij de Universiteit Gent. In Antwerpen werd twee maanden geleden een universiteitslokaal geweigerd aan de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) voor een lezing met voormalig NPD-leider Udo Voigt omdat “het profiel van de spreker volledig in strijd (is) met de doelstellingen en de waarden van de Universiteit Antwerpen”. Met de Italiaan Mario Borghezio als aangekondigde spreker kon de Universiteit Gent niet anders doen (foto 1: De affiche van de NSV-meeting; foto 2: Mario Borghezio in een voor hem typische houding).

 

“Ik heb die man zijn voorgeschiedenis laten onderzoeken en bekeken, en stelde een hele waslijst aan veroordelingen en aantijgingen vast”, zegt de Gentse rector Paul Vancauwenberge. Bijkomend is er de vrees voor problemen. “Er werden mij tegenbetogingen gemeld, terwijl ik ervoor moet zorgen dat er geen schade is aan gebouwen, personen of het normale functioneren van de universiteit.” De NSV “reageert verontwaardigd dat een democratisch verkozen politicus geen forum krijgt op de universiteit.” Mario Borghezio is inderdaad een Europarlementslid (voor de Lega Nord) en voormalig Italiaans volksvertegenwoordiger en staatssecretaris van Justitie. Maar bij de NSV en hun supporters weten ze ook wel dat het ene parlementslid niet het andere is, en dat ze met Borghezio een man in huis halen die berucht is om zijn aangebrande uitspraken. Zelfs partijgenoten nemen afstand van Borghezio.

 

Mario Borghezio zei vlak na de bomaanslag en schietpartij van Anders Behring Breivik vorig jaar juli dat Breivik het bij het rechte eind heeft met zijn “tegenkantingen tegen de islam”. Borghezio vindt dat er moet opgetreden worden tegen de “islamitische invasie” zoals de middeleeuwse Tempeliers dat deden. Zoals bekend zag Breivik zichzelf als een moderne incarnatie van die middeleeuwse Tempeliers (1, 2). Toenmalig Lega Nord-minister voor Vereenvoudiging Roberto Calderoli distantieerde zich onmiddellijk van de Breivik-uitlatingen van Borghezio. Borghezio zei wel dat hij zich niet kan vinden in het geweld dat Breivik gebruikte, maar in maart dit jaar nog noemde Borghezio de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic een “patriot”. Ratko Mladic wordt verantwoordelijk geacht voor de dood van zo’n 8.000 moslims in de Servische stad Srebrenica. Borghezio zei daarover: "De Serviërs hadden de oprukkende islam in Europa kunnen stoppen, maar men heeft ze dat niet laten doen." Borghezio werd uiteindelijk voor zijn Breivik-uitspraak drie maanden geschorst als Lega Nord-lid. En dan de NSV, met in haar zog het N-SA en RechtsActueel, maar klagen “dat een democratisch verkozen politicus geen forum krijgt op de universiteit.”

 

De Universiteit Gent wil inderdaad geen forum geven aan zo’n sujet, voor een meeting die ook aangekondigd werd op het nazistisch Stormfront-forum. Er werd gisterenavond dan maar voor de belangstellenden in Gent verzamelen geblazen aan de Vrijdagmarkt, vanwaar voor de NSV-meeting vertrokken werd naar het poepchique Ghent River Hotel. Een locatie die regelmatig ook gebezigd wordt door de oerkatholieke, intussen niet meer erkende, Gentse studentenvereniging KASPER. Onder de aanwezigen in Gent ook Oostendenaar en peetvader van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), Eddy Hermy (61 j.). Dinsdagmiddag nog in Antwerpen voor een 1 mei-meeting van het N-SA waar het enige rode de foulard van Thierry Vanroy was.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, nsv, n-sa |  Facebook | | |  Print

29-04-12

1 MEI IN ANTWERPEN: VAN ROOD TOT ZWART

De ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang vindt dit jaar plaats in Antwerpen (foto 2). “Met het De Coninckplein hebben we een symbolische plaats uitgekozen die moet duidelijk maken dat het Vlaams Belang de gettowijken van onze grootsteden niet prijsgeeft”, luidt het. Nou, nou.

 

Over het De Coninckplein kan je veel vertellen, maar niet dat het in een “gettowijk” ligt. Het VB gebruikt nog meer straffe taal: “Op 1 mei wil het Vlaams Belang zich profileren als een sociale volkspartij. De bankencrisis en de economische recessie hebben immers aangetoond dat het neoliberale beleid niet werkt. Het roofdierkapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de belastingsbetaler diep in de geldbuidel moet tasten om sjoemelende financiële instellingen allerhande overeind te houden. Het Vlaams Belang profileert zich als een sociale volkspartij  en neemt de verdediging op voor de belangen van alle Vlamingen. In eerste instantie moeten wij het durven opnemen voor de zwaksten van ons volk : de bejaarden met een klein pensioen,  zieken en gehandicapten, werklozen en laaggeschoolden...” Maar helaas is de oplossing van het VB naast de kwestie: het VB zal op haar ‘1 mei’-viering dinsdag uitpakken met de slogan Werk, wonen, zorg : voorkeur voor eigen volk! Begrippen als Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zijn nog niet tot het VB doorgedrongen, laat staan échte 1-meislogans over bijvoorbeeld het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

 

Vier jaar geleden, op 1 mei 2008, hield het VB haar ‘1 mei’-viering ook al in Antwerpen. Toen op het Hendrik Conscienceplein. De sprekers waren toen Filip Dewinter, Bruno Valkeniers en ‘vakbondscel’-voorzitster Marie-Rose Morel. Deze keer zijn de sprekers enkel Filip Dewinter en Bruno Valkeniers. Van Rob Verreycken of iemand anders van de Vlaamse Solidaire Vakbond als spreker is geen sprake. Het zegt zowel veel over Rob Verreycken als over het VB. Filip Dewinter is als eerste spreker gepland. Hij begint eraan om 12u30. Op hetzelfde ogenblik komt Rood! bijeen in café Casa Baila aan de Ernest Van Dijckkaai, een compleet ander verhaal.

 

Om Thierry Vanroy in staat te stellen om als lid van het Vlaams Belang Jongeren-bestuur de ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang te kunnen volgen én als huisideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aanwezig te kunnen zijn op de ‘1 mei’-viering van het N-SA (foto 3), wordt die laatste ‘1 mei’-viering ook in Antwerpen georganiseerd. In café den Bengel, aan de Grote Markt. Na afloop van de VB-bijeenkomst. Eddy Hermy wacht wel tot dan, voor het N-SA telt elke aanwezige.

 

De echte ‘1 mei’-viering begint dinsdag om 10u45 aan de Bolivarplaats in Antwerpen, met onder andere een toespraak van Caroline Copers (foto 1, Vlaams ABVV). Daarna begeeft een stoet van duizenden socialisten en syndicalisten zich richting Grote Markt. Rond 13u30 is het daar ten einde, en wordt het feest voortgezet aan het Steenplein en elders in de stad en regio. Tegen 15.00 uur ziet het terras aan café Den Bengel aan de Grote Markt weer zwart van het volk. Deze keer niet figuurlijk maar letterlijk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb, vsv, n-sa |  Facebook | | |  Print

15-03-12

GROOTSCHEEPSE POLITIEACTIE TEGEN NPD-LEDEN

Bij een actie tegen neonazi’s in de Duitse deelstaten Rheinland-Pfalz, Nordhrein-Westfalen en Thüringen heeft de Duitse politie 24 vermoedelijke leden van de rechts-nationalistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) aangehouden. Onder hen Axel Reitz (foto 1: links Axel Reitz, rechts politiemensen na de huiszoeking ten huize Reitz).

Met huiszoekingen in Düsseldorf, Bonn, Keulen en nog veertien andere plaatsen in Duitsland werd dinsdag 13 maart gezocht naar in totaal 33 mensen, in leeftijd variërend van 17 tot en met 54 jaar. Ze worden lidmaatschap van een criminele organisatie, het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel, ordeverstoring en het dragen van verboden symbolen zoals hakenkruisen ten laste gelegd. Aanleiding voor de actie zijn het verzamelen van informatie over en gewelddaden tegen linkse militanten. Bij de huiszoekingen, waarbij driehonderd politiemensen ingezet werden, werden onder andere pistolen en honkbalknuppels gevonden (foto 2), vlaggen met hakenkruisen, Hitlers Mein Kampf en dvd’s van onder andere de anti-joodse propagandafilm Der Ewige Jude (foto 3). Onder de mensen die aangehouden werden: Axel Reitz en diens rechterhand Paul Beuer.

De 29-jarige Axel Reitz is geen onbeschreven blad. Hij is altijd onberispelijk gekleed, zijn gedachten zijn daarentegen allerminst onberispelijk. In mei 2006 werd Axel Reitz tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden veroordeeld voor opruiing, vooral voor een antisemitische toespraak bij een betoging van neonazi’s tegen de bouw van een synagoge in Bochum in juni 2004. Na ongeveer een jaar werd Reitz wegens ‘goed gedrag’ vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Sindsdien is Reitz een gevierd spreker op activiteiten van extreem-rechts tot neonazi’s. Veertien dagen na zijn vrijlating was Axel Reitz al spreker op een bijeenkomst van de NPD, partij waarvan hij in 2009 één van de verkozenen werd.

Axel Reitz was al een paar keer spreker op bijeenkomsten in Vlaanderen en Nederland. In Vlaanderen was Axel Reitz gastspreker op het ‘jeugdcongres’ dat het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 10 oktober 2009 in Oostkamp, bij Brugge, inrichtte. Uiteraard was Axel Reitzs reputatie – zijn bijnaam is ‘De Hitler van Keulen’ – bekend bij inrichter van het ‘jeugdcongres’ Eddy Hermy. Maar dat hinderde Hermy niet. Integendeel. Hermy werd voor zijn eigen toespraak tijdens dat ‘jeugdcongres’ wegens racisme veroordeeld door de rechtbank in Brugge. De veroordeling is definitief en in belangrijke mate gemotiveerd door de context waarin Hermy zijn uitspraken deed: met onder andere Axel Reitz als medespreker.

Sinds het bekend worden van de activiteiten van de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Die Braune Armee Fraktion, gaan in Duitsland meer en meer stemmen op om de NPD buiten de wet te stellen. NPD’ers leverden immers hand- en spandiensten voor de NSU, en NPD-activiteiten zijn dikwijls een dekmantel voor het samenkomen van pure neonazi’s. De huiszoekingen en de aanhoudingen dinsdag bevestigen het beeld van de NPD als een aangebrande partij. Het belet niet dat de Nationalistische StudentenVereniging (NSV) Udo Voigt, NPD-voorzitter van 1996 tot eind vorig jaar, heeft uitgenodigd als spreker op een NSV-meeting, dinsdag 27 maart in de lokalen van de Universiteit Antwerpen.

De NSV heeft haar voor vandaag geplande jaarlijkse betoging afgelast uit medeleven met de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland – correcter: vanuit het VB is de NSV opgedragen de betoging af te gelasten. Als het VB en de NSV enig fatsoen hebben, zouden ze, zeker na de politieacties deze week in Duitsland, ook de meeting met voormalig NPD-voorzitter Udo Voigt annuleren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, neonazi's, n-sa, nsv |  Facebook | | |  Print

16-02-12

CASAPOUND: “WIJ WILLEN DE ERFGENAMEN VAN HET FASCISME ZIJN”

Vorige week verscheen zowel op de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) als bij RechtsActueel een interview met Gianluca Iannone (illustratie), kopstuk van het Italiaanse CasaPound. Bij het N-SA het interview zoals verschenen bij Alternative Right; bij RechtsActueel een samenvatting in het Nederlands. Nochtans is er in het Italiaanse weekblad L’ Espresso een veel interessanter interview verschenen met het grote voorbeeld van de Ruben Rosiers en Bert Deckers van deze wereld.

 

Gianluca Iannone wordt hier bevraagd naar aanleiding van de aankondiging dat CasaPound aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Rome wil deelnemen met een eigen lijst. De vlucht vooruit na de schietpartij in Firenze? Een provocatie? “Neen”, zegt Iannone. “Bij de vorige verkiezingen hebben we (de rechtse Alleanza Nazionale-burgemeester, nvdr.) Alemanno gesteund, maar we zijn ontgoocheld over het resultaat. Er is geen beleid voor sociale huisvesting gevoerd, integendeel: de stad is meer dan ooit in handen van speculanten. Het is exact hetzelfde als met (de linkse voorganger als burgemeester, nvdr.) Veltroni.” CasaPound rekent erop de volgende burgemeester van Rome te kunnen leveren, minstens toch een goed electoraal resultaat te boeken. Wie de lijsttrekker wordt, blijft nog even een verrassing. De CasaPound-lijst zal in elk geval bestaan uit “intellectuelen, artiesten en mensen komend uit de vrije beroepen”. Maar het is toch weinig geloofwaardig dat de CasaPound-kandidaat de volgende burgemeester wordt. Iannone: “Inderdaad. Maar wij willen ook tonen dat we een speler zijn op het politieke veld, en niet een bende delinquenten die in de schaduw opereert.”

 

CasaPound voert hiervoor gesprekken met “de Chinese gemeenschap in Rome (de hoofdzetel van CasaPound is gelegen in de Chinese wijk van Rome, nvdr.), met oud-leden van de Rode Brigades en met groepen homo’s.” Iannone: “Maar desondanks blijft men ons in een getto steken.” Het getto van het fascisme, het ‘fascisme van het derde millennium’. Iannone: “Dat is een benaming die een journalist heeft gegeven, maar ik herken me wel daarin.” Zij die jullie neofascisten noemen hebben dus gelijk? Iannone: “Helemaal niet. Het fascisme was een revolutie, de enige die er in ons land plaatsvond. (…) Het fascisme bouwde op, terwijl het neofascisme zich opsloot in een getto en zich verdedigde. Wij, wij willen bouwen.” Je schijnt te vergeten dat het fascisme ook een dictatuur was. Iannone: “Dat is één mening. Volgens ons was er toen meer vrije meningsuiting dan nu. In elk geval eisen wij de vrijheid op om te zeggen dat het fascisme vele positieve zaken gerealiseerd heeft, en wij willen er de erfgenamen van zijn.”

 

Volgens Iannone zijn er onder de twintig jaar fascisme in Italië meer positieve zaken gerealiseerd dan onder de zeventig jaar antifascisme. “Nu word je verplicht te zwijgen, word je verboden te betogen of evenementen te organiseren.” Wel vindt Iannone de onder het fascisme gestemde racistische wetten fout. “In de regering-Mussolini van 1932 was de minister van financiën, Guido Jung, een jood. Dat kon niet anders gezien onze mediterrane cultuur altijd bestaan heeft uit een cocktail van verschillende culturen.” Als CasaPound niet racistisch is, is het wel vreemd dat de Vlaamse fans van CasaPound een actie opzetten niet om de arme, maar om de blanke bevolking in Zuid-Afrika te ondersteunen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, n-sa |  Facebook | | |  Print

21-01-12

EDDY HERMY: VONNIS DEFINITIEF EN GEMOTIVEERD

Wie graag nieuwjaarsrecepties afschuimt, en niet kieskeurig is voor het gezelschap dat je daar treft, moet vandaag in Antwerpen zijn. Om 12 uur houdt het VB er haar nationale receptie in de poepchique club La Riva (foto 1). Om 14 uur gevolgd door de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen. La Riva is een locatie die in de vorige eeuw Engelse havenarbeiders herbergde die door het havenpatronaat aangevoerd werden om een staking van de Antwerpse dokwerkers te breken. Wat nu La Riva is, heette toen in de volksmond Rattekot. Geen betere locatie dus voor een receptie van het VB.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) houdt haar nieuwjaarsreceptie in het voor haar vertrouwde bovenzaaltje van café Den Bengel (foto 2) waar vanavond Eddy Hermy zijn toehoorders zal onderhouden over “Een vonnis geschreven door pubers in zwart”. Aanleiding is natuurlijk de veroordeling van Eddy Hermy voor racisme, een uitspraak van de rechtbank van Brugge op 5 december 2011 waarmee Hermy een voorwaardelijke celstraf van drie maanden kreeg, een geldboete van 550 euro, 1 euro symbolische schadevergoeding voor het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, en vijf jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. In een persmededeling ’s anderendaags was het N-SA verontwaardigd dat in de pers “connecties met neonazi’s en commando’s van decennia geleden” werden aangehaald. Toen Hermy een week later de motivatie in het vonnis onder ogen kreeg waarschuwde hij Bart De Wever en Filip Dewinter dat zij ook wel eens gerechtelijk veroordeeld zouden kunnen worden voor hun nationalisme en etnocentrisme. Wat Hermy in zijn opstel verzweeg is de context waarnaar de rechtbank verwees om de hem kwalijk genomen uitspraken van Eddy Hermy te taxeren.

De verdediging van Eddy Hermy had opgeworpen dat procureur-generaal bij het Arbeidshof in Antwerpen Yves Liégeois op 1 september 2011 nog gewezen had op “de invloed van de migratie op het Belgisch sociaalzekerheidsrechtelijk en economisch bestel”. De rechtbank van Brugge vond evenwel dat de uitspraken van Eddy Hermy “gelet op de bijzondere context waarin zij zijn gebeurd, de grenzen van de (toelaatbare) loutere maatschappijkritiek ver overstijgen. In dit verband kan worden verwezen naar de opruiende, provocerende en tot intolerantie aanzettende omstandigheden waarin de uitspraken werden verricht, meer bepaald: - naar aanleiding van een speciaal daartoe ingerichte bijeenkomst/rockconcert met de bedoeling het intolerante gedachtegoed uit te dragen en te verspreiden onder de aanwezigen, omkaderd door de aanwezigheid van sprekers en muziekgroepen met uitgesproken sympathieën voor dergelijk gedachtegoed (cfr. Axel Reitz, Tim Mudde, Brigade M…); - het opruiende woordgebruik, de opruiende ondertoon en de overige begeleidende omstandigheden (cfr. gebruik van stickers, brengen van de Hitlergroet tijdens de optredens…) waarmee de uitspraken gepaard gingen.”

“De door beklaagde gedane uitspraken kunnen, gelet op de bijzondere context waarin zij zijn gebeurd, dan ook niet anders opgevat worden dan als een tot haat en woede aanzettende assimilatie van vreemdelingen met criminelen enerzijds en sociaal profitariaat anderzijds. ‘Haat’ in de zin van de antiracismewet omvat immers de intolerantie, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de vorm van een agressief nationalisme en etnocentrisme, discriminatie en vijandigheid tegen minderheden, immigranten en afstammelingen van immigranten. (…) De feiten zijn, in het kader van een democratische samenleving, ernstig te noemen. Zij wijzen op een asociale ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de gelijkheid van de rechten van de mens en voor de gelijkwaardigheid van elk individu. De uitspraken van beklaagde getuigen immers van een verregaande intolerantie jegens vreemdelingen dewelke hij middels propaganda, bijeenkomsten en voordrachten wenst uit te dragen naar zijn (potentiële) volgelingen, in de eerste plaats de jeugd.”

Overigens was de door Hermy kwalijk genomen verwijzingen in de pers naar zijn “commando’s van decennia geleden” niet helemaal uit de lucht gegrepen. In het standaardwerk van Hugo Gijsels Het Vlaams Blok wordt Eddy Hermy geciteerd als één van de leden van het zevenkoppig VMO-commando dat op 2 februari 1980 de Mechelse progressieve boekhandel De Rode Mol overvalt en daarbij het winkelinterieur aan diggelen slaat. De rechtbank in Brugge houdt het in haar vonnis op: “De beklaagde (…) liep in het verleden reeds een veroordeling op wegens vernieling of beschadiging van roerende goederen met behulp van geweld of bedreiging.” Sindsdien overtreft Eddy Hermy’s afkeer van Links enkel zijn afkeer van het VB, zodanig dat hij Open VLD’er Vincent Van Quickenborne vorige maand nog ‘ontmaskerde’ als een linkse huurling.

Bij het uitspreken van de veroordeling op 5 december 2011 zei de rechtbank dat het vonnis uitgebreid gemotiveerd was, maar verzuimde ze die motivatie voor te lezen. Uit de lezing achteraf blijkt dat de rechtbank bij haar beoordeling oog had voor de context waarin bepaalde uitspraken gedaan werden. Terecht. Eddy Hermy is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Brugge. Het vonnis is bijgevolg definitief.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-sa, racisme |  Facebook | | |  Print

19-01-12

DOVEMANSGESPREK

Het is bekend dat extreemrechts deze blog met argusogen volgt. Medewerkers van ’t Pallieterke komen hier dagelijks langs, van het Vlaams Belang, van RechtsActueel, van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), van KVHV-Gent… De week is nog niet ten einde, maar al minstens drie keren lagen we deze week bij hen op de maag.

 

Naar aanleiding van ons artikel over de zaterdag begraven Raf Liedts schreef RechtsActueel-medewerker Bert Deckers: “Het AFF vond het nodig om nog even na te trappen op dit heengaan: ‘Raf Liedts, een man die dus niet vies was van fysieke confrontaties. Het verbaast dan ook niet dat Voorpost haar militanten heeft opgeroepen om vandaag allen naar de begrafenis van Raf Liedts te gaan.’ Nu ja, het waren ook AFF-sympathisanten die ooit een bejaarde man dood stampten, nadat het Vlaams Blok een wandeling had gemaakt doorheen Oud-Borgerhout. Van zo’n tuig kan je geen beschaafde reactie verwachten.” We hebben het hier al eens uitgelegd maar zullen het nog maar eens herhalen. Na een betoging van het Vlaams Blok in Borgerhout 21 jaar geleden, in 1990, trapte een 17-jarige Marokkaan er een 80-jarige met een schedelbreuk het ziekenhuis in. Later op de dag overlijdt hij. De gewelddaden gebeurden, dixit de VB-publicatie Vlaams Blok 20 jaar rebel. 1977-1997, “enkele uren na de manifestatie (van het VB, nvdr.)”. Volgens dezelfde VB-bron zouden de Marokkaan en zijn vrienden voordien aan een AFF-manifestatie tegen de VB-betoging hebben deelgenomen. Enig oorzakelijk verband tussen de AFF-manifestatie en de laffe daad op de tachtigjarige man is evenwel niet bewezen, geen van de Marokkaanse jongeren was trouwens actief bij het AFF. De schutter van Firenze daarentegen bijvoorbeeld betoogde niet alleen met CasaPound, hij schreef ook bijdragen voor een website van CasaPound en gaf bij CasaPound lezingen.

 

Over CasaPound gesproken, volgens het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in een artikel maandag hebben “de systeemslaven van het AFF nu blijkbaar het fenomeen Casa Pound ontdekt. Militanten van het N-SA hebben inderdaad reeds vele jaren goede contacten bij deze beweging (…). Aangezien het AFF tegen alle vormen van geweld beweert te zijn, valt het ons wel op dat hun lezers nooit iets mogen horen over het georganiseerde geweld dat tégen de militanten van Casa Pound wordt gepleegd. Vorig jaar nog werden militanten van Casa Pound in Rome beschoten, in Napels aangevallen met ijzeren staven en boksbeugels, en als we de jaren ervoor mogen meetellen, dan komen daar nog steekpartijen, brandstichtingen en zelfs bomaanslagen bij! Mogen wij aannemen dat het AFF hier ook eens aandacht aan zal besteden? Of is dit geweld soms gelegitimeerd? Al weten we het antwoord natuurlijk al. Ook in Italië is de linkerzijde trouwens compleet het noorden kwijt.” Onze excuses, maar onze interesse voor CasaPound is inderdaad recent. We hadden er natuurlijk wel over horen praten, maar ons nog niet eerder in verdiept. En het is waar dat het AFF tegen alle vormen van geweld is. Op deze blog werd twee jaar geleden zowel het geweld tegen twee KVHV’ers en een NSV’er in Gent veroordeeld, als de raid van de Autonome Kameraden in diezelfde periode tegen linkse studenten in Antwerpen. Maar een veroordeling van dat laatste geweld hebben we nooit ter extreemrechterzijde gelezen.

 

Het CasaPound-commentaar was een reactie op ons artikel maandag. Drie dagen eerder reageerde De Grote Leider van het N-SA op het jongste jaarrapport van de Staatsveiligheid. Wij hadden uit dat rapport enkele passages over het N-SA geciteerd. Eddy Hermy vulde nu aan: “De kemels die je op de blog van het AFF vindt, die zijn dan ook gewoon in het rapport van de Staatsveiligheid te lezen. Zo stelt de rapporteur dat het N-SA nu ook een partijwerking heeft opgestart, met name de ‘Nieuw Democratische Partij’. De ideologische nuance en invulling die ligt in ‘nationaaldemocratisch’ in plaats van ‘nieuw democratisch’, maar dat wordt zo volledig genegeerd. Dat het AFF ook dergelijke olifanten schiet, is hier opmerkelijk en doet ons nog meer vermoeden dat beide organisaties een joint-venture lopen hebben. Het AFF wordt niet vermeld in het rapport, maar dat is ook normaal: geheime diensten hebben niet de gewoonte om hun bronnen te ontbloten.” Men zou daaruit kunnen begrijpen dat de auteur bedoelt dat de Staatsveiligheid fouten op de AFF-blog overschrijft, maar ten eerste hebben wij nooit over een “Nieuw Democratische Partij” geschreven, en ten tweede blijkt uit een mail van Eddy Hermy dat hij met “kemels” onze ideologische opstelling bedoelt. In elk geval is onze ideologische opstelling een andere dan die van de Staatsveiligheid, waar we voor het overige geen enkel contact mee hebben.

 

We antwoorden hiermee wel op de beschuldigingen van de overkant, maar of ze het daar nu begrepen hebben is natuurlijk nog wat anders. Foto 1. Begrafenis Raf Liedts, met uiterst rechts op de foto Bert Deckers. Foto 2: Deelnemers aan een CasaPound-betoging vorig jaar, waarvan hier de affiche voor de betoging. Let op de witte veters in de combatshoes van de jongen vooraan, symboliek voor 'White Power'.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsactueel, n-sa, actie |  Facebook | | |  Print

16-01-12

CASAPOUND OPNIEUW IN OPSPRAAK

Italië heeft nu ook haar “Zet de champagne maar al koud!”-schandaal. Donderdag werd plaatsvervangend procureur Pietro Saviotti (56 j.), hoofd van de anti-terrorismecel in Rome, begraven. Duizenden mensen waren op zijn begrafenis. CasaPound-kopstuk Gianluca Iannone (foto 1) postte op Facebook: “Het jaar 2012 begint met interessante perspectieven… Hoera”. Het neofascistische CasaPound kwam vorige maand nog in opspraak door een schietpartij in Firenze waarbij twee Afrikaanse straatverkopers het leven verloren. De dader was een sympathisant van CasaPound, aanwezig op betogingen van CasaPound en medewerker aan één van de websites van CasaPound.

 

CasaPound-kopstuk en zanger van ZetaZeroAlfa Gianluca Iannone (38 j.) had een Facebook-pagina onder de naam ‘Gianluca da Tortuga’. “Had”, want na een vraag van het Openbaar Ministerie in Rome heeft Facebook de pagina verwijderd. Niet alleen was er de schandalige uitspraak van het CasaPound-kopstuk, er werd ook aangezet tot misdaad. Na de “Het jaar 2012 begint met interessante perspectieven… Hoera”-quote postte een Facebook-vriend: “Ik wacht op het vertrek van iemand anders”, en een andere: “Mond, Saviotti volgende… de lijst is lang en er is volop keuze.” Gianluca Iannone heeft intussen gezegd dat zijn Facebook-commentaar “een ongelukkige grap” is, maar het publiek maken een schending van zijn privacy is. De reacties in Italië noemt hij “erger dan Noord-Korea“, verwijzend naar de huilbeurten na het overlijden op 17 december van de Nood-Koreaanse president Kim Jong-il. Dat bij fascisten alle verhoudingen wel eens zoek zijn, is bekend.

 

Een woordvoerder van CasaPound zei eerder dat het hypocriet zou zijn berouw te verwachten voor de gewraakte quote vermits Pietro Saviotti  al meermaals militanten van CasaPound had laten aanhouden. Twee maanden geleden nog Albert Palladino, alias ‘Zippo’, één van de oprichters van het met CasaPound verbonden Blocco Studentesco, die ervan beschuldigd wordt militanten van de centrum-linkse Partito Democratico fysiek aangevallen en verwond te hebben. Die woordvoerder, vice-voorzitter van CasaPound Andrea Antonini, reageerde nadat vrijdag op de hoofdzetel van CasaPound in Rome een huiszoeking werd verricht en Gianluca Iannone, ideoloog Gabriele Adinolfi en enkele andere CasaPound-militanten voor verhoor werden meegenomen naar een politiebureau. Maar dat was voor nog een andere zaak: het in de benen en rechterhand schieten van de voormalige terrorist en extreemrechtse militant Francis White (52 j.).

 

Zoals hier al eerder uitgelegd heeft CasaPound haar fans in Vlaanderen. VB-personeelslid en -provincieraadslid Bert Deckers, medeoprichter van RechtsActueel, poseert tegenwoordig op zijn Facebook-pagina in een T-shirt van CasaPound, ‘onbekenden’ gingen in Mechelen op pad om affiches voor de invrijheidsstelling van ‘Zippo’ te plakken, en Ruben Solidarista aka Ruben Rosiers is in permanent contact met Italië om de gebeurtenissen daar te volgen. De zondag voor Kerstmis stonden Rosiers en zijn vrienden bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) met een stand op de Antwerpse Meir (foto 2, met in de rechterbenedenhoek het logo van CasaPound). Eddy Hermy was ervoor vanuit Oostende naar Antwerpen gereisd. Het was de bedoeling om chocolademelk te verkopen ten voordele van de blanken in Orania (Zuid-Afrika), maar AFF-waarnemers hebben geen liter chocolademelk zien verkopen. Pamfletjes werden vlot aangepakt, maar voor de chocolademelk was er geen interesse.

 

Gianiuca Iannone zou de hele tweede helft van januari in Spanje op rondreis zijn voor meetings en optredens met ZetaZeroAlfa, met om te beginnen een bijeenkomst gisteren in Barcelona. Het vertrek naar Spanje is door de gebeurtenissen in Rome uitgesteld. Overigens hangt CasaPound nog een rechtszaak boven het hoofd voor het gebruik van de naam Pound. De 86-jarige dochter van de Amerikaanse dichter Ezra Pound wil dat de naam van haar vader niet langer misbruikt wordt door deze fascistische beweging.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, n-sa |  Facebook | | |  Print

11-01-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Robby Q.jpgIn 2010 werd het eerste jaarverslag van de Staatsveiligheid (officieel: Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’État, VSSE) publiek gemaakt. Een verslag van de VSSE-activiteiten en -waarnemingen in 2008. We hebben toen scherpe kritiek geuit op de onderschatting van de Blood and Honour-activiteiten in ons land. Deze keer kunnen wij beter leven met wat de Staatsveiligheid schrijft over extreemrechts. Hoe de Staatsveiligheid (foto 1: chef Alain Winants) andere zaken dan extreemrechts inschat, laten wij over aan andere specialisten.

 

Het vrijdag vrijgegeven jaarverslag handelt over 2010. De bladzijden die ons vooral interesseren beginnen met wat de Staatsveiligheid ‘institutioneel extreemrechts’ noemt. Een term die de Staatsveiligheid gebruikt voor “alle extreemrechtse groepen en partijen die vertegenwoordigd zijn in onze democratische instellingen”. Voor Vlaanderen is dat in feite dus het Vlaams Belang. De Staatsveiligheid stelt vast dat “in kringen van ‘institutioneel extreemrechts’ luidere protesten en een verhoogde actievoering” is over de “zogenaamde ‘islamisering’ van onze samenleving”. De Staatsveiligheid merkt daarbij op dat het ageren tegen de ‘islamisering’ en “tegen de gehele moslimgemeenschap” zich niet beperkt tot ‘institutioneel extreemrechts’ maar “ook relatief populair is in nationaal-populistische hoek”.

 

In het hoofdstuk over ‘ultranationalistische en identitaire groeperingen’ wordt als eerste Voorpost vermeld. Voorpost behoort volgens de Staatsveiligheid “tot de actiefste” van deze groeperingen, maar… “Terwijl Voorpost voorheen kon buigen op een levendig en actief ledenbestand, ontbreekt het de groepering meer en meer aan nieuwe krachten.” Ook plezant: het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat “zegt het alternatief te zijn voor wat ze noemt het ‘verstarde’ rechts-nationalistische milieu in Vlaanderen. Ondanks enkele initiatieven in 2010 om haar aanhang wat op te krikken, kan het N-SA slechts op een twintigtal actieve militanten rekenen. Voor sommige evenementen kan het N-SA wel een grotere groep op de been brengen; een groep tussen 40 en 70 personen. Maar het gaat dan om sympathisanten die meestal actief zijn in andere, bevriende rechts-extremistische groeperingen. De verwevenheid tussen het N-SA en rechts-extremisten uit andere, zeer radicale kringen is trouwens opvallend. Zo duiken figuren uit het neonazistische skinheadmilieu geregeld op tijdens activiteiten van het N-SA.”

 

Zo komen we vlot terecht bij het hoofdstuk ‘rechtsextremistische skinheads’. “De rechts-extremistische skinheadactiviteit in België situeert zich in 2010 vrijwel uitsluitend in Vlaanderen. Maar ook in Vlaanderen merken we vandaag een tanende activiteit. De neonazistische Blood and Honour-beweging kent in België een neergaande beweging; een ontwikkeling die we overigens ook in andere West-Europese landen vaststellen. Het lijkt er overigens op dat de rechts-extremistische skinheadsubcultuur, met zijn typische verschijningsvormen, voor een nieuwe generatie extremistische jongeren minder aantrekkelijk is geworden. Andere politiek-georiënteerde jongerensubculturen, zoals de beweging van ‘autonome nationalisten’ lijken meer en meer deze plaats in te nemen. Deze bevindingen behoeven echter verder onderzoek.”

 

De trend van een afnemend aantal Blood and Honour-concerten in 2009 zette zich in 2010 door. De Staatsveiligheid  “vermoedt sterk dat de gerechtelijke vervolging van enkele concertorganisatoren hiertoe bijgedragen heeft. Ook een alerter optreden van de politieoverheden heeft er schijnbaar voor gezorgd dat het beeld van België als favoriete concertplaats bij buitenlandse skinheads enigszins gewijzigd lijkt te zijn.” De Staatsveiligheid stelt vast dat zowel buiten als binnen de concertzaal “het zelden tot serieuze incidenten” komt, de vechtpartijen als gevolg van overmatig alcoholgebruik worden door de Staatsveiligheid blijkbaar als normaal beschouwd.

 

“Racistische gedragingen en uitingen zijn op zulke concerten geen rariteit”, merkt de Staatsveiligheid nog op. “Het ontmoeten van personen die allemaal in mindere of meerdere mate de racistische ideologie genegen zijn, verscherpt het gemeenschapsgevoel en leidt vaak tot uitgesproken racistische profilering. Dit wordt nog eens versterkt door enerzijds het harde muziekgenre dat meestal een agressieve, gewelddadige sfeer opwekt en anderzijds door de teksten die vaak een discriminerende, racistische (onder)toon hebben.” In het hoofdstuk over ‘extreemrechts en islamofobie’ wordt tot slot de Belgium Defence League vermeld, opgezet vanuit de English Defence League. De Belgium Defence League heeft “de wil om van een virtuele naar een reële groepering te evolueren. Hoewel een eerste bijeenkomst plaatsvond in de lente van 2010, waar in meerderheid voetbalhooligans werden opgemerkt, draaiden alle overige aangekondigde activiteiten uit op een fiasco.”

 

In tegenstelling tot in het jaarverslag van 2008 worden in het jaarverslag 2010 de extreemrechtse Vlaams-nationalistische studentenverenigingen KVHV en NSV niet meer vernoemd. Vermits er aan de doelstellingen van KVHV en NSV niets veranderd is, duidt het verdwijnen uit de verslagen van de Staatsveiligheid op een verlies van relevantie. Voor 2011 zouden KVHV en NSV, en vooral hun Gentse afdelingen, wel weer terug in de aandacht mogen komen. Onder meer voor het uitnodigen van een Italiaanse fascist op één van hun lezingen. Mocht de Staatsveiligheid ook even over de grenzen van het land kijken, zou ze zien dat na de veroordeling van drie Blood and Honour-organisatoren in maart vorig jaar, één van die organisatoren opgemerkt werd bij een betoging van autonome nationalisten, identitairen en neonazi’s in het Franse Lille (foto 2). Onderschat nooit de tegenstanders van de democratie !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, voorpost, n-sa, blood and honour, kvhv, nsv |  Facebook | | |  Print

08-01-12

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: SLOT

Tot slot van ons jaaroverzicht 2011: de eindejaarsuitspraken die ons het meest zijn bijgebleven.

 

Bart De Wever (foto 1) werd door de lezers van Het Laatste Nieuws verkozen tot Belg van het jaar 2011. Tweede is de Waalse wielrenner Philippe Gilbert. De Het Laatste Nieuws-lezers kozen wel degelijk de Belgen, niet de Vlamingen, van het jaar. Bart De Wever vertelt wat hem het meest is bijgebleven: “Weet u wat mij is bijgebleven van die eedaflegging (van de nieuwe regering, nvdr.)? Koning Albert die aan Monica De Coninck vraagt om zijn groeten over te brengen aan burgemeester Janssens. Vriendelijke mens, de koning, maar hij is geen fan van ons. Ik hoop maar dat ik hem in september 2012 niet tegenkom op de Antwerpse Grote Markt terwijl hij flyers van Patrick Janssens aan het uitdelen is. U lacht? Een mens schrikt nergens meer van.” De waanvoorstellingen van Bart De Wever overtreffen tegenwoordig die van Filip Dewinter.

 

Filip Dewinter zakt in De 100 Belgen van het jaar 2011 van de Het Laatste Nieuws-lezers naar de 50ste plaats. Frank Vanhecke staat in diezelfde Top-100 overigens een eind boven Dewinter, op de 22ste plaats. Marie-Rose Morel staat, net als het jaar voordien, op de 3de plaats. In 2005, het jaar waarin deze blog startte en we de populariteit van de VB’ers in de Top-100 van Het Laatste Nieuws zijn beginnen noteren, stond Filip Dewinter nog op de 16de plaats. In 2010 was Dewinter al gezakt naar de 35ste plaats. Het Laatste Nieuws vroeg Dewinter of hij dit jaar in een moskee is geweest. Filip Dewinter: “Ja. In Istanbul. In de Blauwe Moskee en in de Aya Sofia. Prachtige bouwwerken die ik – het zal u verbazen – zonder morren op kousenvoeten heb betreden. Uit respect, jazeker. Daar wel. Hier niet.” Dat Dewinter hier geen respect betoont voor moskees hadden we al begrepen.

 

Thierry Vanroy (foto 2) is, samen met Eddy Hermy, de ideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). En ook de cameraman, vandaar dat je hem bij acties van het N-SA haast nooit op foto’s of video’s ziet. Hij is dan zelf aan het filmen. Op zijn persoonlijke blog liet hij weten zijn buik vol te hebben van de Vlaamse Beweging. Een fragment: “Elke poging tot debat weglachen, alsof een hersenafstompende oceaan aan vooringenomen sloganeske demagogie geen vragen oproept. Waar zijn jullie mee bezig?! Ja, ik ben woest. (…) Zijn jullie niet beschaamd?! En neen, het is niet stoer wanneer je de aandacht van het Anti-Fascistisch Front trekt! Het is niet radicaal om na een avond zuipen op communistenjacht te gaan! Het is niet nonconformistisch je met buitenlandse bewegingen te associëren door je met hun symboliek te versieren! En het is niet revolutionair om als een stel ordinaire vandalen nachtelijke trektochten met nutteloze stickers, nutteloze affiches en nutteloze graffiti te houden!” Thierry Vanroy heeft – wat dit betreft – gelijk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2011, de wever, dewinter, n-sa |  Facebook | | |  Print

21-12-11

HET GEHEIM VAN MATONGE

De kans is bijzonder klein dat de betogers van de voorbije dagen in de Brusselse Matonge-wijk deze blog of de RechtsActueel-blog lezen, maar we vonden de oproep van onze collega’s wel grappig: “Mogen wij (…) de Congolese relschoppers vriendelijk vragen onze Vlaamse leeuw thuis te laten?” Wat daarna volgde was natuurlijk minder vriendelijk, maar van de rechterzijde bij het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging verwachten we niet anders: “Als Vlaming bieden wij hen graag van harte wat anders aan: een schop onder hun achterste richting Afrika.”

Vanwaar de leeuw als symbool voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging? Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) hebben ze een en ander opgezocht, maar we zullen hen maar niet citeren vermits ze in één van hun laatste bijdragen het AFF als een “provocateursteam” bestempelen. N-SA-kopman Eddy Hermy is de voorbije dagen helemaal het noorden kwijt. Allicht speelt zijn recente veroordeling voor racisme daarbij een rol. In een ander artikel verwijt Eddy Hermy (terecht) Vincent Van Quickenborne onze pensioenrechten te vermoorden, maar het punt van Hermy is vooral dat Van Quickenborne een “linkse huurling” is omdat Van Quickenborne lid zou geweest zijn van Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA), de voorloper van de Partij van de Arbeid (PVDA). Of dat waar is, weten we niet. Maar we nemen aan dat Eddy Hermy het kan weten vermits Hermy zelf lid is geweest van datzelfde AMADA. Is volgens diezelfde redenering Eddy Hermy dan ook een “linkse huurling”?

Maar goed, de leeuw als symbool voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Lucas Catherine stelde in één van zijn boeken, Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers, dat de Vlaamse Leeuw Arabisch is. Door de kruisvaarders overgenomen van het wapenschild van sultan Baybars. “Het idee alleen al is voor sommigen even lekker als een jointje”, schamperde het VB. “Onze leeuw is wellicht een verre afstammeling van de draak, een oud Europees symbool dat we bijvoorbeeld nu nog op de vlag van Wales terugvinden.” Niets van. “Van deze ‘stelling’ is in elk geval niets te vinden op deze site over draken in de heraldiek noch op deze over het wapenschild van Wales”, zegt Peter Van de Ven. Volgens hem symboliseert de Vlaamse Leeuw de strijd van het christendom tegen de goddeloosheid, en vinden we dat ook terug in de oorspronkelijke versie van het De Vlaamse Leeuw-lied.

Hijsen de Congolezen in Matonge de Vlaamse Leeuw-vlag uit afkeer voor de Franstalige partijen PS en MR, het blijft vreemd dat ze (foto) zowel supporteren voor de N-VA als voor de PTB, de Franstalige tweelingbroer van de PVDA. N-VA en PVDA, twee partijen die toch diametraal tegenover elkaar staan. En waarom is Bart De Wever daar zo populair? Misschien moet Bart De Wever in Matonge in het Nederlands en in zijn beste Frans eens gaan vertellen dat niemand gediend is met de vernielingen en plunderingen die daar als uitloper van betogingen plaatsvinden. We begrijpen het wel, maar het is toch wat raar. In andere gevallen promoot het VB de Vlaamse Leeuw-vlag, nu heeft men niet graag dat men er in Matonge mee zwaait. Maar waarom doen ze dat daar? Wie ontrafelt Het geheim van Matonge?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, brussel, n-sa, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

08-12-11

DE RATTEN VAN DEWINTER

Wat is er met Filip Dewinter dat hij deze week in persmededelingen al tweemaal beeldspraak gebruikte over ratten? En dan nog foutief.

 

Toen bekendgeraakte dat Monica De Coninck (SP.a, foto 1) minister van Werk werd, en bijgevolg op het Antwerps stadhuis weg moest als voorzitster van het OCMW en schepen voor Sociale Zaken, luidde het in een persmededeling van Filip Dewinter: “Met het verdwijnen van Monica De Coninck wordt het duidelijk dat de ratten het zinkend schip verlaten.” Toen Karim Bachar in beeld kwam als nieuwe Antwerpse schepen luidde het in een volgende persmededeling van Filip Dewinter: “Karim Bachar is ‘rattenvanger van Hamelen’ van dienst van Janssens op zoek naar moslimstemmen.” Er worden veel vergelijkingen gemaakt met ratten. De voetbalsupporters van Beerschot noemen zich De Kielse Ratten, in Utrecht is er de sympathieke boekhandel de Rooie Rat… maar politiek worden ratten toch vooral geassocieerd met extreemrechts.

 

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) legt het zo uit: “De zwarte rat als symbool van rechts, revolutionair nationalisme is al enige decennia in gebruik. (…) Het verwijt ‘(zwarte) ratten’ te zijn, werd als een eretitel opgevat en aangenomen als politiek symbool. In Vlaanderen gebruik(t)en meerdere organisaties de zwarte rat in hun symboliek: VMO, NSV, NJSV (…). In het buitenland was dit symbool al langer in gebruik. De zwarte rat als vertegenwoordiger van het militante radicale nationalisme werd eind januari 1970 voor het eerst gebruikt door de Franse studenten van de (extreemrechtse en gewelddadige, nvdr.) Groupe Union et Défense (GUD). Van daaruit verspreidde het zich verder in de  Latijnse wereld (vooral in de kringen van de Italiaanse (neofascistische, nvdr.) MSI en haar jeugdorganisaties), maar ook naar ondermeer Vlaanderen.”

 

Het N-SA ziet zichzelf ook als ratten, en haar halfbroertje ‘Identiteit door muziek’ omgorde een rat een gitaar op haar affiches. Wij hebben niet de gewoonte om te schelden. In tegenstelling tot Dewinter maken wij hier geen politieke tegenstanders of hele bevolkingsgroepen uit voor ratten, maar feit is wel dat extreemrechts zichzelf associeert met ratten (foto 2: illustratie over en van het GUD). Dewinter zou dat toch moeten weten. Dáár zitten de ratten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, antwerpen, n-sa |  Facebook | | |  Print

06-12-11

EDDY HERMY (N-SA) VEROORDEELD VOOR RACISME

De rechtbank in Brugge heeft gisteren Eddy Hermy (61 j., foto), ‘nationaal coördinator’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), veroordeeld tot drie maanden cel met drie jaar uitstel, een geldboete van 550 euro en andere kosten, verlies van zijn burgerrechten voor vijf jaar, en één euro morele schadevergoeding voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding dat zich burgerlijke partij had gesteld. Aanleiding voor de uitspraak is de toespraak van Eddy Hermy tijdens een zogenaamd jeugdcongres van het N-SA op 10 oktober 2009 in Oostkamp, gefilmd door het VRT-magazine Koppen.

Volgens de rechtbank is het vonnis uitgebreid gemotiveerd, maar bij de bekendmaking van de strafmaat werd die motivatie niet voorgelezen. Gezien de werklast van de rechtbank is dat te begrijpen, maar het is een aanfluiting van de openbaarheid van de rechtspraak. Niet enkel Eddy Hermy maar elkeen heeft het recht om te weten welke uitspraken in welke context als strafbaar beoordeeld worden. We kunnen natuurlijk wel een en ander reconstrueren. Het VRT-magazine Koppen was op uitnodiging van het N-SA in Oostkamp en registreerde onder andere een geagiteerde Eddy Hermy die vanop het podium zei: “(…) In onze straten worden meisjes door vreemdelingenbendes verkracht en geschoffeerd. (…) Onze arbeiders, jong en oud, worden geminacht en vernederd. Door onze vreemde elites worden ze in het gezicht gespuwd. Wie krijgt de jobs, kameraden? Wie krijgt het geld? Wie krijgt er sociale woningen? Wie krijgt sociale hulp? Wie wordt er in dit land royaal bedeeld en behandeld? De immigrant, de illegaal. (…)”

Koppen interviewde en filmde ook andere sprekers. Zoals Axel Reitz, ook bekend als de ‘Hitler van Keulen’. Twee gespeelde nummers mochten gefilmd worden: eentje van het Nederlandse Brigade M en eentje van het Italiaanse Ultima Frontiera. In een interview zegt één van de leden van die laatste groep trots fascist te zijn. Niet op uitnodiging én ook met een undercovercamera was eveneens het Nederlandse magazine EenVandaag in Oostkamp aanwezig. EenVandaag registreerde Hitlergroeten bij het publiek, zoals dat bij optredens van Ultima Frontiera in Italië gebruikelijk is. Beide televisiereportages zijn opgenomen in het dossier dat aan de rechtbank werd voorgelegd. Rode draad in de EenVandaag-reportage is een toelichting van Jaap van Beek van de antifascistische onderzoeksgroep Kafka. In het dossier wordt ook verwezen naar het Anti-Fascistisch Front (AFF). Op deze blog (1, 2, 3, 4) en in een contact vooraf met de burgemeester van Oostkamp  had het AFF haar bedenkingen over het ‘jeugdcongres’ geuit.

De veroordeling van Eddy Hermy gisteren, 5 december 2011, is niet de eerste veroordeling van Eddy Hermy. Op 23 april 2002 bijvoorbeeld werd Hermy door de rechtbank in Brugge al eens veroordeeld voor racisme wegens een pamflet dat hij onder de kop ‘Burgerinitiatief Oostende’ verspreidde bij de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers in Oostende. Volgens de rechtbank was de grens van het wettelijke toelaatbare overschreden door de bewoners van het asielcentrum te bestempelen als "vreemde criminelen die hun land ontvlucht zijn", "vreemdelingen die zich herschoold hebben tot drugdealers en afpersers, dieven en hoeren" en "vreemde klaplopers". Het Brugse veroordeling werd bevestigd door een arrest van het hof van beroep in Gent op 30 september 2003. Eddy Hermy was met zijn toespraak in Oostkamp dus niet aan zijn proefstuk toe.

Drie N-SA’ers waren gisteren naar de rechtbank in Brugge afgezakt om hun ‘nationale coördinator’ moreel bij te staan. In een eerste reactie na het aanhoren van het verdict zei Eddy Hermy tegen de drie: “Ik ben zot geworden hier.” De “zot geworden” Hermy kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak in Brugge. Hij mag dan wel 'slechts' een gevangenisstraf met uitstel gekregen hebben, blijft dat het de volgende drie jaar als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt. Het voor vijf jaar afnemen van zijn burgerrechten heeft als gevolg dat Eddy Hermy zich niet kan kandidaat stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, maar over de ambities van de Nationaaldemocratische Partij (NDP) is sinds de lancering van deze partij van het N-SA niets meer gehoord. Eddy Hermy zal ook niet kunnen gaan stemmen bij de volgende verkiezingen, maar voor Hermy is toch geen enkele partij goed genoeg. Beroep tegen de uitspraak van gisteren biedt het perspectief om de militantenwerking van het N-SA hierrond te organiseren, maar het moet gezegd worden dat de opkomst voor een protestmeeting rond zijn zaak eind september door Hermy als “schandalig laag” werd omschreven.

Alhoewel alle opties opengehouden worden, zegt het N-SA waarschijnlijk geen beroep aan te tekenen. Het verlies van de burgerrechten ligt Eddy Hermy minder zwaar dan de één euro morele schadevergoeding die hij moet betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, racisme |  Facebook | | |  Print

05-12-11

DE WERELD IS SOMS KLEIN

Zaterdag stond in De Standaard een interessant artikel over hoe Duitsland reageert na het bekend worden van de activiteiten van de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU), ook wel omschreven als Die Braune Armee Fraktion.

Dinsdag werd Ralf Wohlleben aangehouden omdat hij hand- en spandiensten zou verleend hebben aan Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos en Beate Zschäpe. Ralf Wohlleben (foto 1, de man met de zonnebril links bij een NPD-manifestatie in Jena in 2007. In het midden toenmalig NPD-voorzitter Udo Voight) zou de drie NSU’ers eind jaren negentig geholpen hebben onder te duiken, en hun later geld, vuurwapens en munitie  gegeven hebben. Hij wordt nu beschuldigd van medeplichtigheid aan zes van de tien moorden die de NSU op hun kerfstok heeft. Ralf Wohlleben vervulde verschillende functies bij de rechtsnationalistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Hij was er afdelingsleider, kandidaat bij deelstaatverkiezingen en perswoordvoerder. De arrestatie van Wohlleben heeft de discussie of de NPD verboden moet worden opnieuw doen oplaaien. De NPD neemt met wisselend succes deel aan de verkiezingen (wij waren blij dat het in Berlijn geen succes werd, bij RechtsActueel zijn ze verheugd over de vijf NPD-zetels in de deelstaat  Mecklenburg-Vorpommern). Een poging om de NPD te verbieden strandde in 2003 bij het Grondwettelijk Hof omdat er onder de NPD’ers teveel… informanten van de inlichtingendiensten rondlopen.

De aanwezigheid – en betaling – van die informanten bij extreemrechtse groepen is trouwens nogal kras. Een informant bij de ‘Kameradschaft Jena’ bijvoorbeeld kreeg 200 000 euro. Geld dat besteed werd aan een aantal extreemrechtse acties (!). “Dat geld, vinden velen, kan men beter gebruiken om de bezuinigingen terug te draaien op de subsidies aan organisaties die het rechts-extremisme bestrijden”, schrijft De Standaard. In het De Standaard-artikel wordt ook verwezen naar een enquête vorige week door het weekblad Die Zeit. De ondervraagden menen dat het grootste terroristisch gevaar van extreem-rechts uitgaat. Het ‘islamitisch’ terrorisme komt pas op de tweede plaats. Voor extreem-links terrorisme is slechts één op de twintig ondervraagden bang. Verdere lectuur van de enquête leert dat het verschil in vrees voor extreemrechts- dan wel ‘islamitisch’ terrorisme niet zo groot is (41 % versus 36,6 %), maar na tien jaar 9/11 en alle gedoe er rond van islambashers maakt het de toch nog grotere vrees voor extreemrechts terrorisme nog opmerkelijker. Een grote meerderheid (70 %) vindt extreemrechts een probleem van heel Duitsland, en niet enkel van Oost- of West-Duitsland. 52 % wil de inlichtingendiensten actief laten bij extreemrechts; 30 % is tegen. Bij de politieke partijen zijn overigens de linkse partijen (de sociaal-democraten, de groenen en Die Linke) voorstander van het niet langer werken met betaalde informanten, de (rechtse) CSU-minister van Binnenlandse Zaken wil ze behouden.

NOS-journalist en kenner van extreemrechts in Europa Rinke van den Brink publiceerde woensdag dat twee Nederlanders eerder te gast waren bij het Fest der Völker dat vanaf 2005 ingericht werd door de dinsdag aangehouden Ralf Wohlleben. Constant Kusters (Nederlandse Volks-Unie, NVU) was er tweemaal spreker, en Tim Mudde (Voorpost, Radio Rapaille) trad er op met zijn groep Brigade M. In Vlaanderen werd blijkbaar geen gelijkaardig muzikaal talent (nouja) gevonden, maar Vlaanderen mocht in 2006 wel Wolf Kussé afvaardigen als spreker. Wolf Kussé was toen nog actief met Groen Rechts, een jaar later één van de componenten waarmee het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) werd opgericht. Wolf Kussé zelf werd ook lid van het N-SA. De laatste keer dat een spreker van de nu met een verbod bedreigde NPD in Vlaanderen was, was bij datzelfde N-SA. Op haar derde congres, op 30 oktober 2010 in Edegem. Ingo Haller was de NPD’er waarmee de N-SA pronkte, gemeenteraadslid in Dürer en organisator van een manifestatie die jaarlijks honderden neonazi’s bijeenbrengt. Achteraf werd vernomen dat Ingo Haller zelfs voor de NPD toch wat te rechts is.

Overigens doet vandaag de rechtbank in Brugge uitspraak of de door Koppen uitgezonden toespraak van N-SA-voorman Eddy Hermy al dan niet racistisch is. Eddy Hermy hield die toespraak op een zogenaamd jeugdcongres, het tweede congres van het N-SA, op 10 oktober 2009 in Oostkamp. En welke muziekgroepen speelden op dat ‘jeugdcongres’? Onder andere… Brigade M (trouwens ook te zien in de Koppen-reportage) dat, zoals hierboven al gezegd werd, eerder optrad op het door Ralf Wohlleben opgezet Fest der Völker. De wereld is soms klein. De ontmaskering van de NSU heeft de antifascistische strijd in Duitsland intussen een nieuwe impuls gegeven. Voorbije vrijdag kwamen in Jena 50 000 mensen rocken gegen Rechts (foto 2). Eén van de optredende artiesten was Peter Maffay. Bij ons bekend van het zeemzoete Du, in Jena mee op het podium tegen extreemrechts.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, n-sa, racisme, neonazi's, nsu |  Facebook | | |  Print

07-11-11

EDDY HERMY (N-SA) IN BRUGGE

Vandaag wordt de peetvader van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), Edouard – Eddy voor de vrienden – Hermy bij de rechtbank in Brugge verwacht. Eddy Hermy (61 j.) worden zijn uitspraken ten laste gelegd die het VRT-magazine Koppen filmde tijdens het ‘jeugdcongres’ van het N-SA op 10 oktober 2009 in Oostkamp. Koppen was overigens op uitnodiging van het N-SA in Oostkamp.

 

Het ‘jeugdcongres’ was een afwisseling van toespraken en muziekoptredens. Naast Eddy Hermy sprak onder andere ook Axel Reitz, bijgenaamd ‘De Hitler van Keulen’. Bij de optredende groepen onder andere het Italiaanse Ultima Frontiera. Eén van de groepsleden zegt in diezelfde Koppen-reportage trots fascist te zijn. En ook anderen zijn blijkbaar fier fascist te zijn. Het Nederlandse magazine EenVandaag filmde undercover Hitler-groeten bij één van de optredens in Oostkamp (zoals ook op het door Koppen getoonde YouTube-filmpje van Ultima Frontiera in Italië is te zien). Intussen zijn organisatoren van neonaziconcerten door een rechtbank in Veurne veroordeeld, maar Eddy Hermy vindt dat maar niets. In een epistel veertien dagen geleden waarover hij allemaal verontwaardigd is, luidt het onder andere: “In dit land kun je gevangenisstraf krijgen als je concerten organiseert die niet naar de smaak of de wensen zijn van de links-liberale knechten van het kapitaal.”

 

Of Eddy Hermy veroordeeld wordt voor de door Koppen getoonde fragmenten uit zijn toespraak in Oostkamp moet afgewacht worden. Zelf omschrijft hij het in genoemd epistel als: “In dit land kun je tot één jaar effectieve celstraf worden veroordeeld als je een mening over immigratie uit die niet strookt met de belangen van de migranteninvoerders (de liberale elite en haar linkse handlangers).” Eddy Hermy heeft zijn verdedigingsstrategie alvast veranderd ten overstaan van wat oorspronkelijk gepland was. Voor een inleidende zitting over deze zaak op maandag 3 oktober had het N-SA haar militanten en sympathisanten opgeroepen voor een protestactie, om 9.00 uur ’s morgens aan de rechtbank in Brugge. Een paar dagen eerder, op een protestmeeting vrijdag 30 september in het bovenzaaltje van café Den Bengel in Antwerpen, maakte Eddy Hermy bekend dat de protestactie om verdedigingtechnische redenen afgelast werd.

 

Overigens omschreef Hermy de opkomst voor die protestmeeting als “is niet bedroevend, is gewoon schandalig laag(foto: Eddy Hermy op die protestmeeting). Tweede wijziging in zijn verdedigingsstrategie is dat Eddy Hermy nu toch een advocaat heeft ingeschakeld. In een eerste reactie zei Hermy niet van plan te zijn een advocaat bij de hand te nemen, en een advocaat trouwens niet te kunnen betalen. Intussen is hij ook op dit punt van gedacht veranderd. Eddy Hermy laat zich bijstaan door advocaat Piet Noë. Niet een advocaat die om de hoek bij Hermy in Oostende woont, maar een advocaat die eerder al optrad voor onder andere negationist Siegfried Verbeke, voor de eveneens voor negationisme veroordeelde Roeland Raes en voor VB-parlementslid Tanguy Veys. Noë is ook advocaat voor één van de verdachten in de BBET-zaak.  

 

Bij de inleidende zitting op 3 mei vroeg Piet Noë om vandaag de zaak achter gesloten deuren te mogen pleiten. "Mijn cliënt, die er vandaag niet is, zal dan tekst en uitleg komen geven. Hij wil dat vrijuit kunnen doen, maar als dat op een openbare zitting gebeurt, riskeert hij misschien nieuwe klachten." Het besluit van de rechtbank wordt bij het begin van de zitting vandaag bekendgemaakt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa |  Facebook | | |  Print

20-09-11

N-SA: "VEEL MINDER MARGINAAL"

N-SA 6 juni 2010.JPGTot onze lichte verbazing staat er bij de nieuwsberichten op de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA, foto) een artikel onder de kop Geslaagde startmeeting van Rood! Aalst. Uit sympathie voor Rood! Aalst of wat?

 

Rood! is de groep van Erik De Bruyn en medestanders die onlangs opgestapt zijn bij de SP.A en nu links van de SP.A een eigen beweging probeert op te starten. Het artikel dat het N-SA publiceert is overgenomen van deze website, waar de startmeeting van Rood! Aalst met twintig aanwezigen “naar Aalsterse normen een geslaagde opkomst” wordt genoemd. Neemt het antikapitalistische N-SA het artikel over uit sympathie voor het antikapitalistische Rood! Aalst?  Neen, het is om er een commentaar aan vast te plakken.

 

“De linkerzijde en vooral het AFF lachen nogal eens met de opkomst bij vergaderingen en betogingen van het N-SA. Als wij echter een samenkomst houden blijken we veel minder marginaal te zijn dan opkomsten van links, omdat we minstens evenveel – om niet te zeggen: méér – mensen aantrekken. En zij die bij ons komen luisteren naar onze woordvoerder zijn bovendien leden of sympathisanten van het N-SA. Links moet heel de mikmak aan groupuscules bij elkaar harken om twintig man samen te krijgen… Een beetje terughoudendheid van het AFF zou dus wel gepast zijn.”

 

Bij het N-SA zijn ze blijkbaar in hun rapen geschoten door onze vaststelling dat bij een nationale actie van het N-SA pro Palestina vorig jaar slechts 17 mensen opdaagden, inclusief vier Nederlanders die de grens overstaken om het N-SA te versterken. En bij hun nationale 1-meiactie dit jaar waren ze met slechts met 22 mensen, inclusief diezelfde vier Nederlanders. Het N-SA vindt dit veel flinker dan de twintig mensen die Rood! in Aalst bijeen kreeg, waaronder mensen die (nog) geen lid zijn van Rood!. Het N-SA maakt zich hiermee nog eens zelf belachelijk want het vergelijkt de opkomst bij een nationale actie van het N-SA met de eerste bijeenkomst van Rood! in een provinciestad, niet eens een provinciehoofdplaats.

 

Twintig mensen uit 6 250 000 Vlamingen of twintig mensen uit 80 000 Aalstenaren. Toegegeven, procentueel is het telkens een cijfer met een nul voor de komma en nog eens één of meer nullen na de komma. Maar de mobilisatiecapaciteit van Rood! Aalst is dan toch 78 000 keer groter dan de mobilisatiecapaciteit van het N-SA. Het N-SA is dan ook bijzonder slecht geplaatst om anderen de les te spellen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa |  Facebook | | |  Print

29-08-11

HET GELD VAN HET AFF

Eddy Hermy.jpgZoals bekend wacht Eddy Hermy (foto), hoofdcoördinator van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), een rechtszaak voor wat hij uitspookte bij het door hem twee jaar geleden in Oostkamp ingerichte ‘jeugdcongres’. Geen haan die over het congres gekraaid zou hebben, had Hermy niet een reportageploeg van de VRT uitgenodigd. De Koppen-uitzending over het ‘jeugdcongres’ shockte Vlaanderen. Het Nederlandse magazine EenVandaag bracht met een undercovercamera overigens ook nog Hitler-groeten op datzelfde 'jeugdcongres' in beeld. Intussen wordt iedereen in en rond het N-SA gemobiliseerd om maandag 3 oktober in Brugge te protesteren tegen de rechtszaak.

 

“Onze politieke elite wordt gek van verontwaardiging telkens er iemand van de bevolking het waagt om de problemen in verband met immigratie luidop te benoemen. Als gekken schakelen ze dan hun vrienden in die ze benoemd hebben bij de parketten en de rechtbanken van dit land om de burger die de euvele moed had om zijn gedacht te zeggen even mores te leren. Onze politieke elite, waar het slijm van de hypocrisie van afdruipt, wil met die houding ervoor zorgen dat de door massa-immigratie veroorzaakte misdaden tegenover de eigen bevolking onder de mat blijven liggen”, fulmineert Eddy Hermy in zijn jongste epistel over de rechtszaak die hem wacht. Vervolgens schakelt Hermy over op de strijd die in Libië woedt, om dan te eindigen bij “door de staat gesponsorde en gepatroneerde organisaties, zoals het CGKR en het AFF”. De wegen van God zijn bizar, maar die van Eddy Hermy nog meer.

Volgens Hermy mogen “allerlei, door de staat gesponsorde en gepatroneerde organisaties, zoals het CGKR en het AFF, hun ophitsing tegen nationalisten ten volle bedrijven, terwijl de pro-Chinezen van de PVDA – die al eens graag “grote sprongen voorwaarts” maken ten koste van miljoenen mensen (uitgehongerd of met een nekschot naar het socialistische paradijs geschoten) – huilen op bevel van de burgerij om toch maar blanke arbeiders te vervolgen. Terwijl dat rookgordijn wordt opgezet, kan de politieke elite buitenlandse oorlogen voeren zonder uw of mijn toestemming. En de communisten doen zoiets natuurlijk niet gratis. De burgerij geeft hun mantelorganisaties zoals De Wereld Morgen daarvoor graag 220.000 euro per jaar, zoals blijkt uit krantenberichten. De trotskisten van het AFF krijgen ook hun bloedgeld, maar die organiseren dat via de vrienden binnen de SP.A of het ABVV. Of ze worden gesponsord door kapitalisten uit de amusementsbranche. Altijd gewillig om de eigen arbeidersklasse de cultuur van de pro-gastarbeiderslobby te doen slikken (met juridisch of ander geweld).”

 

In alle ernst: bij het AFF vind je niet alleen trotskisten terug, maar zowat alle gezindheden van de linkerzijde. En het AFF krijgt geen geld van "de staat", “via de vrienden binnen de SP.A of het ABVV” of van “kapitalisten uit de amusementsbranche”. De voorbije jaren heeft het AFF eenmaal een som gekregen van een Duitse kunstenaar als gevolg van een proces tegen het Vlaams Belang dat hij won, maar verder zijn het uitsluitend sympathisanten die met vaste maandelijkse stortingen de kas van het AFF spekken. Geen overheidssubsidie, geen partij of vakbond, geen kapitalist uit welke branche dan ook, alleen (soms intussen gepensioneerde) werknemers actief in verschillende functies en ondernemingen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, actie |  Facebook | | |  Print

21-08-11

DRESSCODE VOOR NEONAZI'S

Joachim T..JPGDe Standaard pakte  donderdag 11 augustus breed uit met een artikel over de nieuwe dresscode bij neonazi’s: hoe neonazi’s nieuwe symbolen gebruiken om de wet te ontwijken (foto’s 1 en 2). Aanleiding was een Duitse brochure over die dresscode.

In het artikel zegt een woordvoerder van het Anti-Fascistisch Front (AFF) dat je in België niet vaak tatoeages met hakenkruizen of andere extreme symbolen ziet. “Je zou gek zijn om dat te doen.” Voor de buitenwereld is het een taboe, binnen de beslotenheid van vier muren en onder een laag kleren blijven het wel favoriete symbolen. Op de vraag van een jonge West-Vlaming of hij een SS-symbool mag laten tatoeëren antwoordde ‘Lientje’ op een Blood and Honour-forum: ”Normaal gezien is zo’n symbool verboden, maar men kan moeilijk je arm afhakken. Als je er symbolen wilt opzetten, zou ik wel eerder voor runen of minder bekende symbolen kiezen. Wie jouw visie deelt, zal je begrijpen. Wie er enkel op uit is je te veroordelen, snapt het toch niet.” ‘Lientje’ heeft intussen zelf een groot Keltisch kruis op haar rug laten tatoeëren.

“Je zou gek zijn om dat te doen”, maar er zijn er natuurlijk die dat toch doen. Op foto 3 zie je een West-Vlaming met in zijn hals een ‘14’ die verwijst naar de veertien woorden “We must secure the existence of our race and a future for white children” van de Amerikaanse neonazi David Lane. Verder een ‘S’ zoals bekend van de Schutzstaffel (SS), paramilitaire organisatie van de Duitse nazi-partij NSDAP. En een ‘88’ die met twee keer de achtste letter van het alfabet als beginletter symbool staat voor ‘Heil Hitler’. Onder zijn rechteroog heeft hij ook nog een klein Odal-runeteken. Voor de betekenis van een en ander is nog altijd deze Alert!-brochure het lezen waard. En waar trof onze fotograaf deze West-Vlaming? Bij een actie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aan het Centraal Station van Antwerpen vorig jaar juni.

In Nederland trekken neonazi’s vaker dan bij ons de straat op, maar aan de toelating om te betogen worden meestal voorwaarden gekoppeld. Hakenkruizen, SS-runentekens, wolfsangels, triskels, Keltisch kruisen (ook wel eens omschreven als White Power- of White Pride-symbolen), getallen als 18, 28 of 88… mogen niet getoond worden. In zo’n voorwaardenlijst van de gemeente Venlo naar aanleiding van een betoging van de Nederlandse Volksunie (NVU) lezen we verder dat Hitler-groeten en slogans als Heil Hitler en Sieg Heil niet toegestaan zijn. Gezichtsbedekking mag niet. Ook blikjes en flesjes, gevechtshandschoenen, helmen, messen en andere scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan. En iedereen moet een identiteitskaart op zak hebben.

Edwin Middeljans, die in zijn nek een 28 als symbool voor Blood and Honour heeft staan, moet bij dergelijke betogingen dan een doek rond zijn hals dragen. Soms wordt echter wel eens een in neonazikringen populair symbool vergeten, of oogluikend toch toegestaan. Een Keltisch kruis, de hamer en het zwaard van de ‘linkse’ nazi’s Otto en Gregor Strasser… De voorwaarden en de toepassing worden telkens op gemeentelijk vlak vastgelegd. In België mag alles uitgezonderd de Hitlergroet uitbrengen.  En dan zijn er nog die het niet kunnen laten om de Hitlergroet uit te brengen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, nederland, internationaal, blood and honour, n-sa |  Facebook | | |  Print