15-02-12

VB'ER(S) BIJ DE N-VA

Die N-VA’ers toch. Bij gebrek aan ernst zorgen ze wel voor de lachspieren. Neem nu Siegfried Bracke. Die twitterde vorig weekend dat hij de voetbalwedstrijd AA Gent - Club Brugge op televisie volgde als “13de man voor de Buffalo’s”. In voetbalploegen worden 11 spelers opgesteld, en supporters worden daarom wel eens “de 12de man” genoemd. Ook het voorbije weekend: de Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD, nu N-VA) die niet wist dat VB’er Karim Van Overmeire intussen N-VA’er is geworden. In augustus vorig jaar. Ludo Van Campenhout: ”Zit Karim Van Overmeire tegenwoordig bij de N-VA? Bent u zeker? Tja, ik kan soms ook niet meer volgen hoor.”

 

Aanleiding was de vraag aan Ludo Van Campenhout in De Morgen Magazine of hij wist van welke N-VA’er de uitspraak is: “Homodiscriminatie is een schijnprobleem dat misschien wel in kringen van zogenaamde intellectuelen, kunstenaars en artiesten leeft, maar niet in brede lagen van de samenleving.” In een gisteren gepubliceerde lezersbrief wijst Karim Van Overmeire erop dat de quote “een vrije bewerking is” van zijn tussenkomst bij de bespreking van de Beleidsbrief Gelijke Kansen in 1996. Hij was toen al voorstander van een wetgeving die discriminatie omwille van seksuele geaardheid verbiedt ("In principe wel" was zijn antwoord toen hij daarover een expliciete vraag kreeg, nvdr.). De essentie van Van Overmeires betoog was dat het beleid gericht was op “een aantal goed georganiseerde groepen, terwijl er geen aandacht was voor groepen die minder goed georganiseerd zijn”. De Morgen repliceert dat Van Overmeire inderdaad nog wel andere groepen citeerde, maar om het gelijke kansenbeleid te ridiculiseren. Lezing van de 'parlementaire handelingen' geeft De Morgen gelijk.

 

Een paar citaten uit de bespreking in het Vlaams Parlement, 23 mei 1996. Karim Van Overmeire: “Ik denk ondermeer aan de vermeende (sic) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en aan de ongelijkheid tussen de senioren en de jongeren. Tevens is er een grote groep mensen die om één of andere reden niet beantwoorden aan de tijdsgebonden schoonheidsnorm. (…) Een student met een gezicht vol pukkels zal voor een mondeling examen zijn stof beter moeten kennen dan het mooiste meisje van de klas. Roodharige kinderen worden aan de spotlust van hun klasgenoten onderworpen, zeker als ze bovendien een beugel of een brilletje dragen.”

 

“Lange mensen hebben het evenmin gemakkelijk in onze samenleving, want ze stoten voortdurend hun hoofd. Kleine mensen kunnen dan weer geen rijkswachter worden. We mogen de linkshandigen niet vergeten. Deze tamelijk grote groep heeft het niet onder de markt in een wereld die volledig op rechtshandigen is afgestemd. De lijst is eindeloos. Er is echter geen enkele reden om deze voorbeelden niet even ernstig te nemen als de door u geselecteerde groepen (onder andere de holebi’s, nvdr.). Er is eveneens discriminatie tussen de mensen met zogenaamd politiek correcte opvattingen en mensen zoals ik, met politiek niet correcte opvattingen.”

 

Karim Van Overmeire neemt niet enkel het gelijke kansenbeleid voor holebi’s op de korrel. Ook dat voor vrouwen. Karim Van Overmeire: “Mevrouw de minister, ik geloof echt niet dat u de vrouwen gelijke kansen wilt geven. U wilt wel een bepaald soort vrouwen extra wapens geven, namelijk zij die voor een beroepsloopbaan buitenshuis kiezen, en u wilt ook de andere vrouwen die richting uitsturen. Een vrouw kan zich volgens u maar ontplooien met een voltijdse job buitenshuis en een continue beroepsloopbaan. Ik durf te betwijfelen omdat ik deze stelling niet echt bevestigd zie door de vrouwen om me heen van wie minstens een deel heeft gekozen om thuis bij de kinderen te blijven en anderen dit zouden doen indien ze er de financiële ademruimte voor hadden.”

 

“We geloven dat democratie impliceert dat men de maatschappelijke opvattingen niet via optreden van de staat poogt te forceren. Wij zijn geen voorstander van onbemande camera’s in elke huiskamer om te controleren of mannen en vrouwen wel net evenveel koken, afwassen en schoonmaken.” In heel de beleidsbrief van gelijke kansenbeleid was natuurlijk geen sprake van onbemande camera’s in huiskamers, maar Karim Van Overmeire hing graag dat schrikbeeld op. Karim Van Overmeire komt nog eens terug op de discriminatie van holebi’s: “In De Morgen had men het over de homo provocatus. De militante homosexuelen vormen inderdaad een kleine maar luidruchtige lobbygroep. Het probleem komt me eigenlijk voor als een schijnprobleem, dat misschien wel in kringen van zogenaamd weldenkende intellectuelen, kunstenaars en artiesten leeft, maar toch niet echt in brede lagen van de samenleving.”

 

Omdat hij er niet uit geraakt, schakelt Karim Van Overmeire dan maar over op “het probleem van de vreemdelingen”: “Voorstellen als een grotere participatie van vreemdelingen aan spelprogramma’s op televisie zijn ongetwijfeld goed bedoeld. Het klinkt zelfs heel lief. Maar wat brengt dat op? Het resultaat kan zijn dat vreemdelingen wegens hun achterstand op taalkundig vlak minder vaak winnen dan autochtonen. Dat zou dan weer de vooroordelen bevestigen. Wat zal u dan doen, mevrouw de minister? De vragen manipuleren of quota van winnaars opstellen?” Dat bijvoorbeeld ook hoger opgeleide allochtonen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt, het is aan de zorgen van Karim Van Overmeire ontsnapt.

 

Een week geleden was er een Facebook-bericht dat Karim Van Overmeire samen met Frank Vanhecke en Erik Arckens gezien werd in een Vlaams-nationalistisch café in Brussel. Werd een overstap naar de N-VA van Frank Vanhecke en Erik Arckens besproken? Vooral een overstap van die laatste werd op gelach onthaald gezien zijn harde standpunten als VB’er. Het is natuurlijk niet omdat drie mensen samen op café zijn dat daar meteen partijpolitieke bedoelingen achter moeten gezien worden. Maar de VB’er die het nieuws uitbracht, zag het wel zo. Ludo Van Campenhout kan maar beter aan Bart De Wever vragen hem tijdig te informeren over nieuwe overstappen van het VB naar de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van overmeire, n-va, holebi, vrouw |  Facebook | | |  Print

14-02-12

“BART, GAAI MOET DA GAEN DOÈN.” MAAR GEEN COALITIE MET VB

“Bart, gaai moet da gaen doèn.” Hoe meer hij op markten en elders in Antwerpen vertoeft, hoe meer Bart De Wever naar eigen zeggen aangesproken wordt om te gaan voor het burgermeesterschap van Antwerpen. “De socialisten zitten hier al sinds 1921 in het stadsbestuur, sinds 1934 leveren ze ononderbroken de burgemeester (Bart De Wever vergeet gemakshalve de katholieke en Nieuwe Orde-gezinde oorlogsburgemeester Leo Delwaide, nvdr.). Er is nu een mooie kans. Komt die kans nog terug? Ik speel serieus met de gedachte om het (= kandidaat-burgemeester zijn, nvdr.) te doen.” Aldus Bart De Wever op zijn ronde van de districten in Antwerpen, gisterenavond in Borgerhout.

 

Een honderdtal mensen waren opgedaagd. Vooral ouderen, enkele jongeren. Bij hen ook een jongeman met rastakapsel, maar sinds we op een Vlaams Blok-meeting ooit iemand zagen rondlopen met een jasje van de multiculturele Britse reggaegroep UB 40 weten we dat we niet altijd op uiterlijke kenmerken mogen voortgaan om iemands gedachten te raden. De prijs van de demagogie ging gisterenavond naar N-VA-volksvertegenwoordigster Zuhal Demir die vragen van het publiek over federale materies mocht beantwoorden en niet verder kwam dan het cliché dat de regering-Di Rupo een belastingsregering en geen besparingsregering is. En neen, als het dan toch ging over inkomsten voor de regering: het kwam niet bij haar op om te spreken over de Tax Freedom Day voor grote ondernemingen en vennootschappen. De prijs van de beste schouwgarnituur ging naar Patrick Paredaens, N-VA-districtsraadslid in Borgerhout. De enige Borgerhoutenaar op het podium om vragen van het publiek te beantwoorden; het enige panellid… dat van de moderator geen vraag kreeg om te beantwoorden. De N-VA’ers uit de districten Antwerpen en Deurne wisten alle antwoorden op de Borgerhoutse vragen.

 

Was de vraag over het kandidaat-burgemeester zijn de laatste vraag van de avond, de voorlaatste vraag vanuit het publiek was ook interessant: overweegt de N-VA op districtsniveau een coalitie met het VB? Bart De Wever noemde het cordon sanitaire een netelige kwestie. Principieel is hij geen voorstander van het uitsluiten van een partij. Maar als je realistisch bent, zie je de deur voor een coalitievorming met het VB zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant op slot. Langs de buitenkant omwille van de te verwachten reactie (Bart De Wever: “Ik zie al een journalist die nu zijn pen aan het pakken is.”). Langs de binnenkant omwille van de houding van het VB. Bart De Wever: “Ik word door hen uitgemaakt voor een ‘linkse lakei’, een ‘pannenkoek’, ik heb geen ruggengraat en wat nog allemaal niet…  en tezelfdertijd zegt men dat men de hand naar mij uitsteekt?! Ik zie met welke affiches men binnenkort wil uitpakken. Is dat nodig? Ik zie geen mogelijkheid van coalitievorming. Niemand wil meedoen, en ik zie het zelf ook niet zitten. Het is niet aan de orde op dit moment.” En toen kwam de vraag over het kandidaat-burgemeester zijn, en werden we uitgenodigd nog iets te drinken. 

 

Het laatste zinnetje van Bart De Wever laat de mogelijkheid open dat coalitievorming met het VB later nog wél eens aan de orde kan komen, maar zo te horen is die kans er pas als Filip Dewinter verhuisd is naar Namibië.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, n-va, de wever, cordon sanitaire, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

13-02-12

14 FEBRUARI: BLOEMEN, EN CHOCOLAATJES OF HARD GELD ?

Morgen is het 14 februari, Valentijntjesdag. Mocht het uit je gedachten zijn gegaan, dan word je er nu aan herinnerd. We willen niet liever dan dat deze blog de liefde tussen mensen van goede wil bevordert.

 

Bij de N-VA, het zal je misschien verbazen, zijn ze ook van goede wil. De Antwerpse pers werd vrijdag verwittigd dat “enthousiaste mandatarissen, bestuursleden en vrijwilligers (…) deze Valentijnsperiode het geschikte moment vinden om de inwoners te trakteren op een hartverwarmende attentie.” Op meerdere plaatsen in de negen Antwerpse districten zullen ze samen meer dan twintigduizend chocolaatjes uitdelen, in wikkels zoals op foto 1. Met welk programma de N-VA naar de Antwerpse kiezer trekt, is minder duidelijk. Bart De Wever is bezig met een ronde in de districten – vanavond is hij in Borgerhout – maar overal waar hij komt ligt het accent anders. In Wilrijk viel een stevig pleidooi op voor meer plaats voor auto’s in de stad. Ex-Open VLD’er Ludo Van Campenhout wiens grootste succes in deze bestuursperiode de Velo is, moet zich nu als nieuwbakken N-VA’er weer enthousiast tonen voor meer auto’s in de stad. In Deurne – bij een overwegend VB-stemmend publiek, het VB behaalde hier bij de laatste districtsraadsverkiezingen 43,5 % van de stemmen – legde Bart De Wever de klemtoon op de rechten en vooral plichten in een multiculturele samenleving. In Berchem was het weer iets anders als hoofdtoon.

 

Waar Bart De Wever het vanavond in Borgerhout alleszins niet over zal hebben, is dat het morgen Tax Freedom Day is voor de grote bedrijven en vennootschappen. De dag dat ze stoppen met werken voor het algemeen belang en louter nog gaan voor hun eigen profijt. Voor arbeiders, bedienden en kaderpersoneel ligt de Tax Freedom Day ergens in juni, maar de grote bedrijven en vennootschappen zijn er morgen al aan toe. De 1 000 Belgische vennootschappen met de hoogste winsten betalen gemiddeld 5,73 % belasting, zo bleek uit een studie van de PVDA. Het weekblad Trends bevestigde later die cijfers. Trends bekeek de top-15 000 van bedrijven, en voegde aan de PVDA-studie toe dat hoe kleiner de bedrijven, hoe meer belastingen betaald wordt. De doorsnee-onderneming betaalt 21 procent belastingen, de grotere 12 à 15 procent, de allergrootsten 0 procent. Ter herinnering: de vennootschapsbelasting bedraagt officieel 33,99 procent. In 2001 betaalden de bedrijven gemiddeld nog 19,9 % belastingen. Zouden ze dat nu nog doen, had de regering alvast 6,7 miljard euro minder moeten besparen.

 

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseert daarom morgen de allereerste editie van de ‘Tax Justice Day voor de bedrijven en vennootschappen’. Morgennamiddag wordt actie gevoerd aan het gebouw van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in Brussel. FAN eist meer financiële controles voor bedrijven en vennootschappen, en transparantie over de financiële gegevens. Een beperking aan het gebruik van de notionele intrestaftrek, en dit belastingsvoordeel afhankelijk maken van jobcreatie. Het sluiten van de achterpoorten om geen of minder belastingen te betalen. Een voldoende hoog minimaal belastingstarief in heel Europa. Strijd tegen de ‘vervennootschappelijking’ om aan personenbelasting te ontsnappen. Dat men nu ABVV-topman Rudy De Leeuw viseert voor het vennootschap dat hij met familieleden oprichtte om een erfenis te beheren, is overigens niets anders dan een poging om de FAN-eisen belachelijk te maken. Ook Rudy De Leeuw blijft vierkant achter de FAN-eisen staan.  Hopelijk krijgt de actie morgen de nodige media-aandacht. Het maatschappelijk belang is vele malen groter dan de verdeling van de N-VA-chocolaatjes.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, antwerpen, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

31-01-12

"WAARNEMEND VNV-LEIDER FRANCKEN" MAILT

In Humo deze week een pak interessante artikels, zoals babyboomers over generatie Y bijvoorbeeld. Naar aanleiding van een paar mails die minister Philippe Muyters in moeilijkheden bracht, ging Humo ook nog eens langs bij Bas Luyten, voormalig voorzitter van de N-VA -jongeren en ex-medewerker van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.

 

Bas Luyten signaleerde eerder al een clubje binnen de N-VA die zich de Vlaamse Nationale Vrienden noemt, VNV dus zoals dat andere VNV. Bas Luyten: “Onder elkaar geven ze lucht aan hun homohaat, hun racisme en hun diepe afkeer van alles wat neigt naar links. Ook de meer linkse elementen binnen de N-VA moeten eraan geloven.” Wie maakt deel uit van die VNV? "Liesbeth Homans, Theo Francken, Karl Vanlouwe, Guy Uyttersprot, Joachim Pohlmann – dat soort mensen.” Bas Luyten nu in Humo: “Mensen met grote kwaliteiten hebben vaak ook grote gebreken. Theo Francken (foto 1, Kamerlid en volgens het VB iemand die vaak haar wetsvoorstellen kopiëert om ze licht gewijzigd als een eigen wetsvoorstel in te dienen, nvdr.) is daar een uitmuntend voorbeeld van. (…) Zijn gedrag buiten de politiek strookt niet met de normen en waarden van de partij. Dronken naar huis rijden bijvoorbeeld, als hij terugkeert van zijn wilde feestjes met de VNV, de Vlaams Nationale Vrienden binnen de N-VA.”

 

Wie haalt het in zijn hoofd een vriendengroepje binnen de N-VA een extreemrechtse afkorting te geven? Bas Luyten: "Die titel was een knipoog." Komaan, zeg: dat is geen knipoog. Dat is té beladen. "Interne humor van Vlaams-nationalisten zeker? Joachim Pohlman, Theo Francken, Karl Vanlouwe, Liesbeth Homans, ikzelf: wij kunnen om dat soort dingen lachen." “Er zitten zware racisten bij de VNV, dat zal ik niet ontkennen. Karl Vanlouwe (foto 2, gecoöpteerd senator en IJzerwakeganger, nvdr.) bijvoorbeeld is een racist. Een degoutante racist. En dat komt op VNV-feestjes tot uiting, in de vorm van de gortigste uitspraken: ‘Je zou al die Marokkanen in Brussel beter buitensjotten.’” Op de keeper beschouwd kramen ze bij de N-VA dezelfde praat uit als bij het VB? “Een segment van de N-VA wel, ja. Karl Vanlouwe gaat niet voor de grap naar VNV-feestjes. Theo Francken ook niet. Theo Francken is heel alert, je kunt hem zelden op een foute uitspraak betrappen, tenzij op zo’n avond. Goed eten, goed drinken, Irish coffee en sigaren: daarna kwam het gelul eruit.” Volgens Bas Luyten heeft Bart De Wever op het punt gestaan om Francken buiten te gooien, maar na tussenkomst van Geert Bourgeois werd Theo Francken een paar weken later N-VA-lijsttrekker (in Leuven, nvdr.).

 

Karl Vanlouwe noch Theo Francken wensten tegenover Humo te reageren op de aantijgingen van Bas Luyten. Theo Francken wenste evenmin te reageren toen wij in augustus vorig jaar aankondigden aandacht te schenken aan het verhaal van Bas Luyten over de VNV-groep bij de N-VA. “Ik reageer niet op die onzin”, antwoordde Theo Francken ons. Vorige week circuleerden op Facebook evenwel twee mails van Theo Francken als “waarnemend VNV-leider Francken”: een mail van 28 juni 2007 waarin de VNV-club “naar jaarlijkse traditie” bijeengeroepen wordt, en een mail van 17 juli 2007 waarin aangedrongen wordt om in alle toonaarden te zwijgen over de VNV en “over alles wat tijdens de VNV-meetings gebeurt”. Met die nu opgedoken mails lijkt het toch niet allemaal “onzin” wat Bas Luyten vertelt over de VNV-cub bij de N-VA.

 

Bas Luyten excuseert zich in Humo uitgebreid over zijn domme uitspraak – in het kader van een discussie over Israël en de Palestijnse kwestie – dat Hitler zijn werk beter had afgemaakt. “Als het over die uitspraak gaat, heb ik spijt van elk woord. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik wil geen excuses zoeken, maar je moet die uitspraak wel in de juiste context plaatsen. Er was een hele discussie aan de gang over de problematiek Israël-Palestina, en die is compleet uit de hand gelopen. Het was een discussie over rabiate Joodse racisten. Uiteindelijk wilde ik alleen maar een paar van die mensen choqueren. (…) Het is absoluut onaanvaardbaar en volledig fout. Ik ben inmiddels zó verbrand dat ik het nu zonder enig probleem luidop zou kunnen toegeven als ik iets van die uitspraak meen. Maar dat is dus níét zo.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, francken, vanlouwe |  Facebook | | |  Print

29-12-11

WEG

Wat hebben Jean-Luc Gallet (Houthulst), Wilfried De Metsenaere (Maldegem), Jacques Laureyns (Maldegem), Francis Wouters (Kalmthout), Yves Ceusters (Kalmthout),  Andrea Van Dyck (Veurne), Kay Crabbé (Vilvoorde), Reno Méchant (Vilvoorde), Steven Dupont (Grimbergen), Annick Vanacken (Zoutleeuw), Rudi Mathijs (Zoutleeuw), Johny Vermoesen (Affligem), Filip Dinneweth (Wielsbeke), Johan Daelman (Liedekerke), Michel Laenen (Herk-de-Stad), Johnny Beertens (Zoutleeuw), Piet Houben (Schilde), Sara Kannen (Maaseik), Marijke Geraerts (Maasmechelen), Dirk Jacobs (Zemst)… met elkaar gemeen? Een lijstje waar we sinds vorige week ook nog Inge Simons en Luc Bleyweert, beiden uit Tongeren, aan toe mogen voegen.

 

Het zijn enkele van de VB-gemeenteraadsleden die het voorbije jaar hun partij vaarwel hebben gezegd en voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen. Zij vervoeg(d)en de bekendere namen (Frank Vanhecke, Koen Dillen, Jurgen Ceder, Erik Arckens) die dit jaar vrijwillig opstapten bij het VB of moesten opstappen (de Belfortgroep van de Gentenaren Francis Van den Eynde, Kristina Colen, Geert De Jaeger, Omer Denis, Mireille Van Bellegem). Daarnaast stapten ook een aantal OCMW-raadleden op bij het VB: Tom Van Den Troost (Buggenhout), Pascal Maertens (Zwevegem), Nele Van den Brulle (Liedekerke), Francine Broeckmans (Schilde), Tania Dassonneville (Wervik)…

 

Tom Van Den Troost was behalve OCMW-raadslid ook VB-persverantwoordelijke. Ook de hierboven genoemden Francis Wouters, Koen Dillen en Steven Dupont zijn VB-personeelsleden die adieu zegden tegen hun partij en werkgever. Dirk Crols is nog een VB-personeelslid die bye bye zei tegen zijn partij en werkgever. Om het plaatje compleet te maken zijn er dan nog eens VB-gemeenteraadsleden die het voorbije jaar de media haalden omdat ze bijna nooit of helemaal niet verschijnen op de gemeenteraadszittingen: Lus Vanderreken (Zutendaal), Jon Devos (Bredene), Cindy Versluys (Bredene)… En de mensen op de opvolgerslijst die niet willen een leeggekomen VB-zitje op te vullen in een gemeenteraad (teveel mensen om op te sommen).

 

Wie we dan nog niet hebben opgesomd zijn de VB-gemeenteraadsleden die opstapten bij het VB en overstapten naar de N-VA: Patrick Verlinden (Schoten), Bruno Alens (Zele)... Is intussen ook bij de N-VA verzeild: Viky De Ridder. Zij volgde Frank Vanhecke op in de gemeenteraad van Brugge toen Frank Vanhecke na zijn huwelijk met Marie-Rose Morel naar Schoten verhuisde, meteen na haar eedaflegging ging Viky De Ridder als onafhankelijke zetelen in de Brugse gemeenteraad, maar intussen is ze ingelijfd bij de partij van Bart De Wever. Gaven vorig jaar hun ontslag bij het VB en traden dit jaar toe tot de N-VA: Bruno Stevenheydens (Beveren, gewezen federaal VB-parlementslid), Karim Van Overmeire (Aalst, Vlaams parlementslid en voormalig voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren)... Ze vullen de rangen van de N-VA aan… waar intussen anderen opstappen.

 

In Rotselaar, met de wereldwijd bekende deelgemeente Werchter, hebben schepen Jan Vanborren, gemeenteraadslid Julies Philipsen en OCMW-raadslid Bart De Hoef beslist de N-VA te verlaten. Aanleiding is het lokale partijbestuur van de N-VA dat eist dat de N-VA uit de CD&V/N-VA-bestuursmeerderheid in Rotselaar stapt, en de verkozenen voortaan in de oppositie gaan. Eerder was al beslist dat de N-VA voortaan los van de CD&V zou opkomen in Rotselaar, maar nu eist het lokale N-VA-bestuur dat oppositie gevoerd wordt tegen het bestuursakkoord dat CD&V en N-VA vijf jaar geleden afsloten. Wie eraan denkt om na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 coalities te sluiten met de N-VA is gewaarschuwd voor de wispelturigheid en de eeuwige drang om tégen te zijn. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

21-12-11

HET GEHEIM VAN MATONGE

De kans is bijzonder klein dat de betogers van de voorbije dagen in de Brusselse Matonge-wijk deze blog of de RechtsActueel-blog lezen, maar we vonden de oproep van onze collega’s wel grappig: “Mogen wij (…) de Congolese relschoppers vriendelijk vragen onze Vlaamse leeuw thuis te laten?” Wat daarna volgde was natuurlijk minder vriendelijk, maar van de rechterzijde bij het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging verwachten we niet anders: “Als Vlaming bieden wij hen graag van harte wat anders aan: een schop onder hun achterste richting Afrika.”

Vanwaar de leeuw als symbool voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging? Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) hebben ze een en ander opgezocht, maar we zullen hen maar niet citeren vermits ze in één van hun laatste bijdragen het AFF als een “provocateursteam” bestempelen. N-SA-kopman Eddy Hermy is de voorbije dagen helemaal het noorden kwijt. Allicht speelt zijn recente veroordeling voor racisme daarbij een rol. In een ander artikel verwijt Eddy Hermy (terecht) Vincent Van Quickenborne onze pensioenrechten te vermoorden, maar het punt van Hermy is vooral dat Van Quickenborne een “linkse huurling” is omdat Van Quickenborne lid zou geweest zijn van Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA), de voorloper van de Partij van de Arbeid (PVDA). Of dat waar is, weten we niet. Maar we nemen aan dat Eddy Hermy het kan weten vermits Hermy zelf lid is geweest van datzelfde AMADA. Is volgens diezelfde redenering Eddy Hermy dan ook een “linkse huurling”?

Maar goed, de leeuw als symbool voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Lucas Catherine stelde in één van zijn boeken, Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers, dat de Vlaamse Leeuw Arabisch is. Door de kruisvaarders overgenomen van het wapenschild van sultan Baybars. “Het idee alleen al is voor sommigen even lekker als een jointje”, schamperde het VB. “Onze leeuw is wellicht een verre afstammeling van de draak, een oud Europees symbool dat we bijvoorbeeld nu nog op de vlag van Wales terugvinden.” Niets van. “Van deze ‘stelling’ is in elk geval niets te vinden op deze site over draken in de heraldiek noch op deze over het wapenschild van Wales”, zegt Peter Van de Ven. Volgens hem symboliseert de Vlaamse Leeuw de strijd van het christendom tegen de goddeloosheid, en vinden we dat ook terug in de oorspronkelijke versie van het De Vlaamse Leeuw-lied.

Hijsen de Congolezen in Matonge de Vlaamse Leeuw-vlag uit afkeer voor de Franstalige partijen PS en MR, het blijft vreemd dat ze (foto) zowel supporteren voor de N-VA als voor de PTB, de Franstalige tweelingbroer van de PVDA. N-VA en PVDA, twee partijen die toch diametraal tegenover elkaar staan. En waarom is Bart De Wever daar zo populair? Misschien moet Bart De Wever in Matonge in het Nederlands en in zijn beste Frans eens gaan vertellen dat niemand gediend is met de vernielingen en plunderingen die daar als uitloper van betogingen plaatsvinden. We begrijpen het wel, maar het is toch wat raar. In andere gevallen promoot het VB de Vlaamse Leeuw-vlag, nu heeft men niet graag dat men er in Matonge mee zwaait. Maar waarom doen ze dat daar? Wie ontrafelt Het geheim van Matonge?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, brussel, n-sa, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

16-11-11

NOG MAAR EENS WINST VOOR N-VA, VERLIES VOOR VB

Alhoewel er maandagavond een extra gemeenteraadszitting was bijeengeroepen over de Turks-Koerdische rellen in Antwerpen-Noord bleef Bart De Wever, nu nog het enige N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen, afwezig op die gemeenteraadszitting. Bart De Wever is bezig aan een Ronde Van De Districten, en was maandagavond in Berchem waar een vijfhonderdtal mensen voor hem opdaagden.

 

Naar eigen zeggen zal Bart De Wever (foto) pas bij de kerstkalkoen nadenken over de vraag of hij kandidaat-burgemeester voor Antwerpen is, maar hoe meer men hem vraagt of hij kandidaat is, neemt de neiging toe om inderdaad te gaan voor het burgemeesterschap van Antwerpen (en dus niet meer een prominente rol bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen te spelen). Intussen heeft de N-VA een onderzoeksbureau bij 1 000 Antwerpenaren laten peilen naar hun mening over mobiliteit, veiligheid, migratie en integratie, en stadsontwikkeling. Meteen werd ook gevraagd naar de stemintenties van de Antwerpenaren, en volgens deze peiling zou de N-VA met 30 % van de stemmen met ruime voorsprong de grootste partij van Antwerpen worden, gevolgd door de SP.A (17 %), VB en Groen! (beide 11,5 procent). Volgens dit onderzoek heeft de N-VA nog groeipotentieel: liefst 40 % van de Antwerpenaren zou bereid zijn een stem voor de N-VA te overwegen.

 

De resultaten van deze peiling liggen in de lijn van een eerdere enquête van Gazet van Antwerpen. Alleen scoorde de SP.A daarin een stuk hoger (26 %), evenals het VB (19 %). De andere resultaten liggen binnen de foutenmarge bij elke enquête. In beide peilingen zegt 13 % van de Antwerpenaren niet te weten op welke partij te zullen stemmen, of niet te willen zeggen op wie ze zullen stemmen. Of het VB nu uitkomt op 11,5 % of 19 % (komend van 33,5 %), duidelijk is dat de N-VA het VB “leegzuigt”. De term is niet van ons, maar is al eerder gebruikt. Volgens de jongste peiling zouden 1/3 van de N-VA-stemmen nog VB-stemmen geweest zijn in 2006, en zou de N-VA 46 % weghalen van al wie ooit VB stemde. Het idee van Filip Dewinter om een Vlaams-rechts front te vormen wordt daarmee helemaal belachelijk. Waarom zou de N-VA front vormen met het VB als de N-VA volop stemmen weghaalt bij het VB, en zo de sterkste partij in Antwerpen wordt. Het VB light.

 

Ook in Sint-Niklaas werd gepeild naar de stemming. Volgens een enquête die Het Laatste Nieuws kon inzien zou het linkse kartel SP.A - Groen! - S.O.S. 2012 goed zijn voor 36 % van de stemmen (+ 0,5 %). De N-VA zou 26,8 % halen, de CD&V 15 % en het VB 12,8 %. Voor het VB is dat komend van 26,6 % iets meer dan een halvering van het aantal stemmen. Verkiezingen zijn steeds de slotsom van een aantal stemverschuivingen. De SP.A bijvoorbeeld kan stemmen verliezen aan een partij, maar dan weer stemmen winnen bij een andere partij. Opvallend aan de enquête in Sint-Niklaas is dat de SP.A nogal wat stemmen terugwint van het VB. Frans Wymeersch, Rob Verreycken, Ann Spitaels… eat your heart out. Niet alleen verliest het VB in Sint-Niklaas de helft van haar stemmen, veel van die stemmen gaan naar aartsvijand SP.A - Groen! - SOS 2012.

26-10-11

PECH VOOR OPEN VB-LIJST IN GRIMBERGEN

Anderhalve week geleden maakte VB-senator Bart Laeremans (foto) bekend dat hij niet met een VB-lijst maar met de ‘open lijst’ Vernieuwing naar de gemeenteraadsverkiezingen in Grimbergen trekt. Als grootste stemmentrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is de inzet voor 2012 niet meer maar ook niet minder dan het burgermeesterschap. Mocht hij burgemeester worden, Laeremans zou zelfs zijn mandaat als gecoöpteerd senator neerleggen.

 

Op de lijst Vernieuwing staan voorlopig 17 namen: 10 VB’ers en 7 ‘onafhankelijken’. De N-VA zou in Grimbergen weinig voorstellen, maar er werd mee gepraat om ook op de lijst Vernieuwing te staan. Luidde het veertien dagen geleden. Inmiddels heeft de N-VA bekendgemaakt dat ze in Grimbergen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 opkomt met... een eigen lijst. Op korte tijd heeft de N-VA heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen, en in februari al werd een uitgebreid bestuur voor de plaatselijke werking samengesteld. De N-VA wil in Grimbergen het verschil maken door uit te pakken met een degelijk programma. “N-VA Grimbergen legt de nadruk op inhoud en wil vermijden dat de gemeenteraadsverkiezingen herleid worden tot een personenkwestie waarbij het hengelen naar de post van burgemeester centraal staat. Politieke keuzes maken in Grimbergen is meer dan de carrièreplannen van enkele personen”, zegt Philippe Decrock (foto 1, ondervoorzitter van de Grimbergse N-VA-afdeling).  

“Onze nieuwe ploeg belichaamt een verdraagzame N-VA, die vol zelfvertrouwen de uitdagingen van onze samenleving tegemoet treedt. Onze N-VA-afdeling in Grimbergen gaat deze uitdaging in 2012 met veel enthousiasme aan”, aldus nog Philippe Decrock. Met zijn lijst zal hij alleszins een aantal stemmen wegsnoepen die anders naar lijst Vernieuwing zouden gaan. Geen goed nieuws dus voor Bart Laeremans (foto 2).

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grimbergen vlaams brabant, n-va, laeremans |  Facebook | | |  Print

13-10-11

WORDT DE N-VA EEN VLAAMS BELANG IN HET GROOT?

N-VA zuigt Vlaams Belang verder leeg titelden nogal wat kranten na de jongste kiespeiling. We proberen ons die titel niet te letterlijk voor te stellen, maar de vraag mag gesteld worden of de N-VA die vandaag, 13 oktober, precies tien jaar geleden opgericht werd geen Vlaams Belang in het groot aan het worden is. “Neen”, zegt Jaak Peeters (65 j.), acht jaar lang nationaal secretaris van het Vlaams Blok en intussen actief bij de N-VA. Tot eind februari dit jaar lid van de partijraad van de N-VA.

 

Op zijn blog argumenteert Jaak Peeters dat het Vlaams Blok groot werd “door de stemmen van mensen die (…) sinds hun jeugd gewoon waren om voor de socialisten te stemmen. Heeft het inzuigen van die massa’s ex-socialistische stemmen met zich gebracht dat het Vlaams Blok een kopie van de SP.A werd? Neen toch? De werkelijkheid is dat de socialistische partij de voeling met haar kiezers verloren was. Ze was – en is – een stuk van met Belgisch machtsestablishment geworden in plaats van de emanatie van de verzuchtingen van de gewone volksmens. Deze laatste voelde zich bedreigd door de massale instroom van vreemdelingen. Eerst waren het arbeiders. Dat ging mee door. Deze lieden namen nogal eens het zware werk uit de handen en dat zat comfortabel. Maar gaandeweg kwamen in hun zog ook hun families en begonnen dra hele wijken van Hoboken en Borgerhout te lijken op Marrakech of Casablanca. Mensen voelden zich niet meer thuis in eigen straat en stoorden zich aan de compleet andere levenswijze van de nieuwkomers. Tevergeefs richtten de autochtonen zich naar hun politieke vertegenwoordigers, maar die hadden andere zorgen. Bovendien waren deze laatsten voluit in de ban van een bepaald soort links-kosmopolitisch ideologisch verhaal, waarvan het ultimum volgens hen de vestiging van de multiculturele maatschappij was. Maar wat die multiculturele maatschappij dan in de praktijk te betekenen had, dààr wisten de gewone autochtonen wel meer realistische verhalen over te vertellen.

 

(…) Het Vlaams Belang (…) bood wel een luisterend oor en speelde zelfs – nogal rauw, maar dat kan hier onbesproken blijven – in op de bezorgde gevoelens van de autochtonen. Omdat de weldenkende zichzelf links noemende ideologen geen antwoord wisten, vonden ze niet beter dat het Vlaams Blok als racistisch en dito te stigmatiseren, waardoor ze de woede van grote delen van de bevolking opriepen en de zaak nog prangender maakten. Maar het Vlaams Blok kon zijn beloften niet waarmaken. De partij werd opgesloten in een heus cordon (…). Dan kwam de fatale fout. In plaats van hun eigen verhaal open te breken en aanvaardbaar te maken voor de modale middenklasse in Vlaanderen, werd de bokshandschoen bovengehaald. Het verhaal werd verruwd, zodat velen zich afgestoten voelden. De partijleiding zelf vond een gezellig onderkomen in het cordon, dat voortaan als een soort levensverzekering kon dienst doen. Een kruik gaat altijd te water tot ze barst en in dit geval verloren de kiezers hun geloof in de mogelijkheden van de intussen tot Vlaams Belang herdoopte partij. Is er in de ideologische verhalen van de modale Vlaamse kiezer inmiddels iets veranderd, waardoor N-VA het Belang überhaupt kan leegzuigen? Ja en neen.

 

Neen, omdat het nog steeds grotendeels dezelfde autochtone mensen zijn die hun stem uitbrengen en omdat de overlast die de tweede en soms derde generatie verkoopt zelfs nooit zo’n grote vormen aannam: het werd alleen maar erger. Men heeft nooit gezien dat de politie met een heel peloton moest uitrukken om jonge ‘migranten’ op hun plaats te zetten. De eerste nieuwkomers hadden zich immers doorgaans heel koest gehouden, maar hun kinderen en soms kleinkinderen blijken veel minder bescheiden. Ja, omdat de problematiek van de vreemdelingen veranderd is. Vooreerst – het werd al vermeld – gaat het vaak om jongere generaties, die vaak hier geboren zijn. Autochtonen begrijpen maar niet waarom die jongelui zich niet aanpassen: ze hebben hier school gelopen en ze hebben de tijd gekregen. Maar ze werden door een ‘links’ zorgestablishment mispamperd en kregen de hulp van domme wetten tegen het racisme (…).  

 

Het beleid van de traditionele partijen (…) heeft geen contact met de ware wereld van de modale, hardwerkende Vlaming. En dus keert die zich af van de traditionele machthebbers, waarvan hij niets meer verwacht. De Wever en N-VA in het algemeen hebben dat contact wel weten te maken. En dus neemt N-VA de rol over die destijds het Blok heeft gespeeld. Is dat rechts? Alles hangt af van de definities, maar het best is te kijken naar wat de concrete feiten zijn. Etikettenplakkerij lijkt veeleer op onmacht en dat laten we dus aan de betrokkenen over. Wat N-VA moet doen, is zorgen dat ze niet de fouten maakt van het Blok: zich in de val laten lokken, verruwen en brutaal worden. Essentieel is de zorg om een verzorgd maar beslist discours, dat altijd op de rechten van mensen en volkeren blijft berusten maar in ieder geval altijd de vinger op de wonde legt. (…).”

 

Dat er “domme wetten tegen racisme” zijn, is een uitspraak die we voor rekening laten van Jaak Peeters. Is er bij hem dan toch iets blijven hangen van zijn Vlaams Blok-periode? Dat de N-VA een rechtse partij is, is geen kwestie van “etikettenplakkerij” maar van analyse van het programma en de voorstellen. Het economisch programma van de N-VA is al wat VOKA vraagt. En zelfs Siegfried Bracke zegt tegenwoordig: “Ik ben rechts nu. So what?” (De Standaard Weekblad, 1 oktober 2011). De N-VA denkt dat nu ze de grootste partij in Vlaanderen is, ze de meerderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt. Dezelfde grootspraak als die het VB typeert. De N-VA gaat ook met haar voorstellen over cultuur dezelfde weg op als het VB. De N-VA heeft de overlopende VB’ers niet nodig om een rechtse, pretentieuze partij te zijn. Voornaamste verschil blijft dat het VB van racisme haar handelsmerk maakte, en de N-VA zich daar van afhoudt. Al wordt het uitkijken op dat vlak met de kritiek van de N-VA dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding te weinig rekening zou houden met de ‘Vlaamse gevoeligheid’. Dat gaat de richting uit van Filip Dewinter die het Eigen Volk Eerst!-principe belangrijker vindt dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

Filip Dewinter weet intussen dat hoge scores bij verkiezingen niet blijven duren. Bart De Wever (foto) weet dat ook wel, maar alsnog weet niemand wanneer de motor van de N-VA begint te haperen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb |  Facebook | | |  Print

09-10-11

VERRAAD AAN DE VLAAMSE ZAAK

Bij de jongste kiespeiling werden de beroepsklagers van het VB ongeloofwaardig bevonden, nu nog die van de N-VA. Vrijdag vaarde Hilde Sabbe in Het Laatste Nieuws al uit tegen voor wie élk akkoord met Franstaligen een verraad aan de Vlaamse zaak is. 

 

Hilde Sabbe: “Laten we het onszelf en anderen eens makkelijk maken, en een heleboel tijd besparen bovendien. Enkele eenvoudige afspraken volstaan. Elk akkoord dat in de toekomst gesloten wordt, komt neer op Verraad van de Vlaamse Zaak. Vlamingen worden er armer van, doen veel te veel toegevingen en laten ongelooflijk op hun kop zitten. De onderhandelaars zijn laffe zwakkelingen (of zwakke lafaards, u mag kiezen) die uitverkoop houden van principes. Ziezo. Kunnen we dan nu weer verder? Er is nog werk aan de winkel, dacht ik. Veel te vermoeiend anders, om dat élke keer opnieuw te moeten herhalen. Eentonig, ook. Als Vlaming worden we deze dagen ronduit belazerd. Opgelicht. Beduveld. Hoeveel synoniemen zijn er eigenlijk? We zijn veel te braaf. Goedgelovig. Passief. Schaapachtig. (Zelf aanvullen, a.u.b.)

 

Interviews laten zich onderhand wel dromen, zonder dat er één woord gesproken wordt. Wat vindt de N-VA van het bereikte akkoord? "Verraad." "We staan niet voldoende op onze strepen." "Lopen in ons ongeluk." "Laten ons in de doeken doen door perfide politici die hun ziel verkopen en niet de minste voeling hebben met de Vlaamse zaak." Hoeveel variaties op één thema zijn er mogelijk? Zo voorspelbaar als dit discours is. Het zal wel politieke logica zijn dat je elk akkoord waarbij je zelf niet betrokken was, tot op de grond afbrandt. Dat je de mensen die de overeenkomsten sluiten, brandmerkt als zwakkelingen, landverraders en dies meer. Maar of zo'n houding je geloofwaardigheid ten goede komt?

 

Hoe waarschijnlijk is het dat élk onderdeel van élk deelakkoord een complete nederlaag is, een vreselijke aantasting van onze rechten? Dat er nergens, maar dan ook nérgens een eerbaar en evenwichtig compromis te bespeuren valt? Hoe plausibel is het om de onderhandelaars collectief voor te stellen als een zootje onverantwoordelijke, volksvijandige nitwits, bereid om hun vader en moeder én de Vlaamse zaak te verraden in ruil voor een ministerspost?

 

De voorspelbaarheid van het discours eist onderhand ook zijn tol, dat zie je nu al. Je moet steeds harder roepen en straffer formuleren om maximaal effect te scoren. Dat wil zeggen dat je al eens grof uit de hoek komt, en leentjebuur gaat spelen bij xenofobe partijen. "Benoem dan Marokkaanse rechters in Borgerhout": het zou zo uit de mond van Filip Dewinter kunnen komen. (Hoe zou dat trouwens gegaan zijn, vraag ik me af. Wanhoopt Bart dan tegen Siegfried: 'Ik kan het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV toch niet wéér afdoen als gewoon 'slecht'? Ik moet er toch iets anders op vinden?')

 

En dus wordt er met scherp geschoten. Want bij de N-VA, dat is duidelijk, gelooft men niet in succesvolle integratie. Men koestert er liever het beeld van de derdegeneratiemigrant die nog altijd geen Nederlands spreekt. Ze hebben duidelijk de beelden gemist van de allochtone slager in de Seefhoek die minstens even verontwaardigd was over de criminaliteit in zijn buurt als zijn Vlaamse collega's - en die verontwaardiging ook in sappig Antwerps uitte.

 

Laten we dus voorkomen dat de discussie escaleert. Dat vroeg of laat het woord 'sharia' valt. En laten we gewoon op voorhand afspreken: de akkoorden deugen niet. De Vlamingen zullen armer worden. Enfin, u weet het wel. Hoe geloofwaardig is het de onderhandelaars collectief voor te stellen als een zootje volksvijandige nitwits, bereid om hun vader en moeder én de Vlaamse zaak te verraden voor een ministerspost?”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

28-09-11

HET RIJPEN VAN DE GEESTEN

Kif Kif heeft haar derde e-boek uitgebracht. Na Terroriste uit Liefde en Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving (intussen aangevuld en als gewoon boek uit onder de titel De heruitvinding van de samenleving), nu een e-boek over het discours van N-VA, de verspreiding van dat discours en de impact ervan op het samenleven.

 

Het is een open deur intrappen als we zeggen dat Bart De Wever (foto) alomtegenwoordig is in de media. Zowel in de populaire media als in de kwaliteitspers, in amusement- en duidingsprogramma’s op televisie, en op het internet domineert de N-VA-retoriek. Is het niet Bart De Wever, dan zijn er nog altijd Siegfried Bracke en Ben Weyts van wie elke notitie of opmerking uitvergroot wordt in de media. Wie het waagt daarbij kritisch commentaar te geven, krijgt een karrenvracht haatmails in zijn mailbox. In Het Rijpen van de Geesten. De woorden van De Wever en de strijd om uw ziel analyseren Ico Maly, Jan Zienkowski en medewerkers van Kif Kif Mediawatch het politieke project van N-VA en de rol van de media(optredens) daarbij

 

In het eerste deel van het boek leggen de auteurs uit welke methodologie ze voor hun onderzoek gehanteerd hebben. In deel twee ontrafelen ze concepten als identiteit, natie of democratie zoals gehanteerd door N-VA’ers. Er wordt gewezen op contradicties in het discours, waar men uiterst vaag blijft en waar andere retorische strategieën gehanteerd worden. In het derde deel gaat men op zoek naar de manier waarop de N-VA in haar discours de Vlaamse identiteit en de Vlaamse natie vorm geeft. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt geschetst hoe de ideeën en woorden van de N-VA circuleren in de media, zowel in de klassieke als in de nieuwe media.

 

“Het politiek project van de N-VA is, zoals alle nationalistische projecten, wel degelijk gebaseerd op uitsluiting – in casu van de Walen, moslims – en het (impliciet) bestempelen van andersdenkenden als volksvreemd, vijanden van de Vlaamse identiteit. Het is hoog tijd voor tegengas”, besluiten de auteurs. En nog: “Als we de N-VA laten doen, hebben we meer te verliezen dan België alleen: we dreigen ook allerhande rechten en sociale bescherming te verliezen. Een land waar de rijken het voor het zeggen zullen hebben en de gewone mens opdraait voor het prijskaartje.”

 

  • Download Het Rijpen van de Geesten. De woorden van De Wever en de strijd om uw ziel  hier als pdf-document of als epub.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever |  Facebook | | |  Print

18-09-11

ACHTER HET NATIONALISME SCHUILT EEN HARDE WAARHEID

Vandaag betoogt de Vlaamse Beweging ‘Dwars door Linkebeek’. Linkebeek is een dorpje in de Vlaamse rand rond Brussel met nog geen 5 000 inwoners, dat is dus nog te behappen om er ‘dwars’ door te gaan. Er wordt al maanden voor gemobiliseerd, maar met het pas bereikte akkoord over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zit de betoging pal in de actualiteit. Zowel het VB als de N-VA mobiliseren hun troepen.

 

In een eerste reactie op het bereikte communautair akkoord zei Jan Jambon (N-VA) dat “CD&V en Open VLD met de broek op de knieën, neen, tot aan de enkels” stonden en dit “in Linkebeek massaal veel mensen op de been (zal) brengen”. Later op de dag milderde de N-VA haar reactie: het communautair akkoord had erger gekund, men wil wachten op wat volgt vooraleer te oordelen. Versta: alles af te schieten. Liesbeth Van Impe (chef politiek bij Het Nieuwsblad) legde uit waarom Bart De Wever zijn munitie nog even opspaart: “Wie dit BHV-akkoord echt wil onder vuur nemen, vervalt al snel in jargon en technische details. De kritiek laat zich niet zo gemakkelijk in een oneliner vatten. Dat is wel even anders als het straks over geld, belastingen en transfers gaat.”

 

Begin juli gaf Bart De Wever al een schot voor de boeg door de socio-economische voorstellen van Elio Di Rupo af te schieten als een belastingverhoging. En vermits belastingen vooral door Vlamingen worden afgedragen, is het ook en vooral een anti-Vlaamse maatregel. Elio Di Rupo voorzag inderdaad belastingverhogingen, maar dan wel voor wie naast zijn eigen woning ook nog een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro heeft, voor wie aandelen koopt en binnen het jaar verkoopt (speculatie dus), voor de bezitters van de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens… Volgens Bart De Wever allemaal voorstellen waar vooral de gewone Vlaming het slachtoffer van is, maar welk ‘gemiddeld gezin’ heeft bijvoorbeeld bovenop een eigen huis ook nog een vermogen van 1,25 miljoen euro?

 

Zijn de alternatieven van de N-VA dan zoveel beter? Wouter Van Besien (Groen!) repliceerde: “Oplossing 1 van de N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer, ook die uit de middenklasse. Oplossing 2: vijftien miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde. Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg. (...) Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen. De N-VA zegt de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast, en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Eigenlijk wil de N-VA niet de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.”

 

Komt daar nog bovenop: de aanpak van belastingsfraude. In de reactie van de N-VA werden de vermeende extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen. En dus te vermijden. Terwijl bestrijding van belastingsfraude een kwestie van rechtvaardigheid is, en een mogelijkheid is om eerlijke belastingbetalers minder te laten bijdragen. Veel antwoordde Bart De Wever niet op de kritiek van Wouter Van Besien. Alleen dat er geen sprake is van te raken aan de automatische koppeling van de lonen aan de index. Wél mogen onze lonen niet meer stijgen dan in de buurlanden… waar ze het veel moeilijker hebben om de lonen kostenvast te houden wegens het ontbreken van een automatische koppeling aan de index.

 

We houden ons vakbondsvestje klaar voor de volgende regering. Met de liberalen erbij wordt het niet noodzakelijk een centrum-linkse regering. Maar met de N-VA komen we zeker in een koude kermis terecht. De ontnuchtering zal groot zijn, het verzet hopelijk ook.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

04-09-11

"HET NIEUWE NEGATIONISME KOMT ALS GEROEPEN"

Professor Etienne Vermeersch zei deze week in Knack dat “het nationalisme in Vlaanderen zo goed als dood is”. En het succes van de N-VA dan? De nieuwe kiezers van de N-VA stemmen meer omdat ze “verandering” willen dan om Vlaams-nationalistische motieven, maar toch. Op restaurant is Etienne Vermeersch een aangenaam causeur – deelnemers aan de politieke debatten bij de Gentse Feesten worden vergoed met een etentje achteraf, en zo verzeilden we wel eens aan tafel met Vermeersch – maar zijn politieke standpunten kan hij ons niet verkopen.

 

Ook Paul Goossens (foto 1) heeft zijn bedenkingen over Etienne Vermeersch. In een column in De Standaard dit weekend zegt de gewezen hoofdredacteur van De Morgen en Europajournalist: “Er zijn nog zekerheden. Ook professoren kunnen zich grandioos vergissen. Neem nu Etienne Vermeersch. Omdat de IJzerbedevaart dit jaar met moeite tweeduizend mensen op de been bracht, concludeerde de professor dat het 'nationalisme in Vlaanderen zo goed als dood is'. Toen de verbaasde Knack-journalist hem op de electorale scores van de N-VA wees, repliceerde Vermeersch 'dat heeft niets met nationalisme te maken, maar wel met heel specifieke problemen en eerlijke verdelingen'. Op een moment dat zowat alle politieke waarnemers in binnen- en buitenland het uitdijend Vlaams-nationalisme signaleren, is het voor Vermeersch bijna terminaal. Dit negationisme verbaast en intrigeert. Zou het kunnen dat een deel van de Vlaamse intelligentsia, in eerste instantie de Gravensteengroep, steeds dichter naar de N-VA en het nationalisme opschuift en tegelijkertijd die toenadering minimaliseert of ontkent? Die N-VA-agenda heeft de wind in de zeilen en is, zoals de partij zelf zegt, uitgesproken nationalistisch. Het Vlaams-nationalisme is in opmars, maar Vermeersch wil dat niet geweten hebben en beweert het tegendeel.

 

Voor De Wever & co (foto 2) is die opmerkelijke pirouette mooi meegenomen. Het kan de entree van de N-VA in de vrijzinnige en progressieve salons alleen versnellen. In die kringen wantrouwen ze het nationalisme. Vanwege zijn ideologische wortels, de Europese catastrofes van de 20ste eeuw en de botsende waarden en normen. Onder meer met de erfgenamen van de Verlichting. Als de diagnose van Vermeersch klopt, is de achterdocht onterecht en is de N-VA een partij zoals alle andere. Een die met 'specifieke problemen en eerlijke verdelingen' bezig is. Onschuldiger kan het niet en voor De Wever is het pure winst. De partijleider ergert zich al geruime tijd aan wat hij gemakshalve de eeuwige reductio ad Hitlerum noemt. De Milows, Daan Stuyvens en Bart Peetersen zouden er zich schuldig aan maken. Populistische zever natuurlijk. Niet één van de drie had het ooit over de Duitser uit Oostenrijk.

Wat De Wever stoort, is elke nadrukkelijke verwijzing naar het afschuwelijk brokkenparkoers van het Europees nationalisme. Als de historicus De Wever het voor het zeggen had, zou elke vergelijking met de jaren dertig van vorige eeuw verboden worden. Hij is er niet van gediend dat het nationalisme een geschiedenis, een stamboom en een continuïteit heeft. Het nieuwe negationisme komt als geroepen. Veel nationalisten balen van alles wat links, progressief en anti-autoritair is. Hoe democratisch en tolerant het zich ook aandient, het nationalisme is er allergisch voor. Het zit hem in de nationalistische genen en het is geen toeval dat Bart De Wever en zijn N-VA voortdurend met sociaal-democraten en groenen in aanvaring komen. Zij zijn, zo wil de nationalistische traditie, de binnenlandse vijand en de ideologische andere, die tijdig geneutraliseerd moet worden. Destijds waren ze te internationalistisch, vandaag te kosmopolitisch. Om een homogene natie neer te poten en een nationale identiteit te frituren, bezigen ze de foute uitgangspunten.

Met soundbytes en geruchten wordt de linkerzijde gediscrediteerd: vervreemd van het eigen volk en verblind door abstracte, universele dogma's. Daarom zou links elitair, zelfingenomen en doof voor de echte noden van het gewone volk zijn. Eenmaal het socialisme afgeserveerd, wordt het sociale in de vitrine uitgestald. Telkens opnieuw hoor je de Siegfried Brackes toeteren dat de N-VA de meest consequente sociale partij is. Er is de nationalisten veel aan hun sociaal imago gelegen. Politiek is immers meer dan alleen maar roes rond vlag en onafhankelijkheid. Uiteindelijk wordt het beslissende, politieke gevecht op het sociale terrein geleverd. Voor nationalistische partijen rijst hier een immens geloofwaardigheidsprobleem. Hun sociaal-economisch programma schurkt zo dicht aan bij dat van de patroonsorganisaties dat ze compleet inwisselbaar zijn. Omdat Unizo zijn zegen gaf, wil ook de N-VA dat de automatische indexkoppeling en de welvaartvaste uitkeringen onmiddellijk voor de bijl gaan. Voor onversneden liberalisme op zijn Camerons moet je niet meer bij Open VLD wel bij de N-VA zijn.

En toch blijft ze zich een radicale, sociale partij noemen en de linkerzijde volksvreemd gedrag verwijten. In België kan dat, vanwege België. Wie er de solidariteit tussen noord en zuid verdedigt en de Vlaamse onafhankelijkheid een slecht idee vindt, wordt door het N-VA-tribunaal tot belgicist veroordeeld. In het jargon heet dat de reductio ad Belgicam. In de Vlaams-nationale kerk is dat een zonde waarvoor geen vergiffenis bestaat.”

Volgens een opiniepeiling die Het Laatste Nieuws dit weekend publiceert zou de N-VA bij nieuwe verkiezingen afstevenen op 39 % van de stemmen. Slechts 7 % van de N-VA-kiezers in juni 2010 zou niet meer voor de partij van Bart De Wever stemmen. Daar staat tegenover dat de N-VA nog eens 20 % kiezers van andere partijen weet te verleiden. Of die het eens zullen zijn met de standpunten van de N-VA eens aan de macht valt nog te bezien. Etienne Vermeersch bijvoorbeeld zegt niet voor de N-VA te zullen stemmen omdat hij het niet eens is met hun standpunt over euthanasie. Maar Vermeersch en anderen dreigen wel de onaangename agenda van de N-VA te moeten slikken als de partij door communautaire scherpslijperij aan de macht zou geraken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va |  Facebook | | |  Print

01-09-11

KARIM VAN OVERMEIRE STAPT OVER NAAR N-VA

Met de vakantieseks van burgemeester Ilse Uyttersprot en het gezinsdrama waarbij een Afrikaanse moeder haar kinderen doodstak omdat ze dacht dat haar kinderen vampieren waren, hebben we het nieuws uit Aalst nog niet gehad. Gisteren geraakte bekend dat de Aalsterse ex-VB’er Karim Van Overmeire overstapt naar de N-VA.

 

Karim Van Overmeire (foto, 46 j.) werd met de Zwarte Zondag van 24 november 1991 VB-parlementslid. Voordien was hij actief bij de NSV en bij Voorpost. Van 1992 tot 1995 was hij voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). In 1995 werd hij naast Vlaams parlementslid ook gemeenteraadslid in Aalst. Vanaf 1992 lid van het VB-partijbestuur weigerde hij eind 2009 lid te worden van het door Bruno Valkeniers vernieuwd VB-partijbestuur. In een opiniestuk dat even op zijn website stond schreef Karim Van Overmeire over het VB dat “een politiek gemarginaliseerde structurele oppositiepartij” in de komende jaren ongetwijfeld nog een aantal mandaten en personeelsleden kan garanderen, maar dit niet het doel kan zijn van politiek engagement. “De meest efficiënte weg om ons programma, of minstens delen daarvan, te realiseren, is via beleidsdeelname. Beleidsdeelname is vanzelfsprekend geen doel op zich. Het is ook geen keuze voor of tegen zogenaamde gematigdheid of radicalisme. Er moet een zichtbare breuk met het verleden komen, en een volgehouden inspanning om het cordon te doorbreken. Het feit dat grote delen van de partijtop vereenzelvigd worden met de polarisatiestrategie van het verleden, bemoeilijkt de situatie nog.” Het beterde niet bij het VB en op 15 juli stapte Karim Van Overmeire op bij het VB.

 

Gisterenmiddag kocht hij zich een lidkaart van de N-VA. Het lag in de lijn van de verwachtingen nadat in mei dit jaar beslist was dat Van Overmeires project Aalst Anders en Beter en de Aalsterse N-VA nauw zouden samenwerken. Karim Van Overmeire verduidelijkt op zijn website: “Het succes van de N-VA bij de federale verkiezingen van vorig jaar heeft duidelijk gemaakt dat heel veel Vlamingen hopen dat deze partij wél voor effectieve en fundamentele veranderingen kan zorgen. (…) De eerste afspraak zijn de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012. Die zullen draaien rond de vraag in welke mate de N-VA zich lokaal zal kunnen verankeren. Daarbij wordt vooral gefocust op de centrumsteden. Aalst is zo’n Vlaamse centrumstad, die bovendien bestuurd wordt door een onzalige coalitie van de drie traditionele partijen die bijna uitsluitend met onderlinge ruzies en andere onprettige feiten in het nieuws komen. Ik hoop trouwens binnenkort een boek over de Aalsterse politiek te kunnen voorstellen. Nog meer dan elders in Vlaanderen symboliseert de N-VA in Aalst de hoop op veranderingen en op een beter bestuur. (…) Tegelijk moeten we beseffen dat toveroplossingen alleen in sprookjes bestaan. Ook revoluties zijn niet aan de orde. De Vlamingen zijn geen Tunesiërs, Egyptenaren of Libiërs: gelukkig leven wij in Europa in een andere samenleving waar politieke veranderingen het resultaat zijn van een vreedzaam en democratisch proces. Als parlementslid en als gemeenteraadslid kan je alleen maar hopen dat je met hard werken en een beetje geluk misschien één of twee stenen in de rivier kan verleggen. Maar wanneer genoeg mensen een steen verleggen, krijgt de rivier toch een andere loop.”

 

Volgens VB-Vlaams parlementslid Pieter Huybrechts staat er overigens nog volk klaar om over te stappen van het VB naar de N-VA. Hij wenst de N-VA niet zonder ironie veel geluk met haar ‘verruimers’ (Siegfried Bracke, Ludo Van Campenhout…). Bij het VB weet men intussen wat men aan ‘verruimers’ heeft.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, van overmeire, n-va |  Facebook | | |  Print

26-08-11

DE VERONTRUSTENDE STILTE BIJ DE N-VA

Het blijft merkwaardig stil rond het interview dat gewezen senator Kim Geybels en voormalig jongerenvoorzitter en -partijmedewerker Bas Luyten (foto) deze week in Humo gaven over de N-VA. Eén jaar na een faliekant afgelopen vakantie in Thailand doen de twee hun verhaal over het gekonkelfoes binnen de partij, afdreigingen door partijtenoren, homofobie… En dan is er nog het verhaal over de VNV binnen de N-VA.

 

Bas Luyten: “De VNV, de Vlaams Nationale Vrienden, zo noemen ze zichzelf, oftewel de Vrienden Van Den Dikke – De Wever, dus. Ze vergaderen minstens twee keer per jaar, met Kerstmis en eind juni. Het begint met een etentje en het eindigt in andere etablissementen – ik stel voor dat ik geen details geef. De Vrienden zijn réchts: onder elkaar geven ze lucht aan hun homohaat, hun racisme en hun diepe afkeer van alles wat neigt naar links. Ook de meer linkse elementen binnen de N-VA moeten eraan geloven.” Wie deel uitmaakt van die VNV? Bas Luyten: "Liesbeth Homans, Theo Francken, Karl Vanlouwe, Guy Uyttersprot, Joachim Pohlmann – dat soort mensen.” Bas Luyten zou er ook enkele keren bij geweest zijn.

 

Dat Bas Luyten mocht aanschuiven, verbaast niet als je zijn politiek profiel leest. Kim Geybels vertelt: “Bas is centrum-rechts; veel meer naar rechts kan hij niet meer opschuiven. Ik heb meer mogelijkheden aan de linkerzijde. In ethisch opzicht bijvoorbeeld pas ik perfect bij de VLD. Voor Bas ligt dat moeilijk.” Over abortus, euthanasie en dergelijke dingen is hij een ethische hardliner. Aan drugs is hij “ten prooi gevallen, dus: ik ben verbrand voor die partij (het VB, nvdr.)." Bij de Facebook-commentaren op reacties van Geybels en Luyten zijn er een paar mensen die om principiële redenen nooit Humo kopen. Ook al zegt Kim Geybels dat Humo hun woorden correct heeft weergegeven, hoogstens wat ingekort. De hoek waar we Bas Luyten moeten situeren is duidelijk.

 

Vanuit de N-VA kwam er geen reactie op het VNV-verhaal van Bas Luyten. Ook niet wanneer we daar woensdag uitdrukkelijk om vroegen. Heel anders was de reactie van Bart De Wever toen Bart Peeters begrepen had dat de bijna-Slimste mens ter wereld zich verontschuldigd had voor de achthonderd haatmails die Bart Peeters kreeg na een uitspraak over De Grote Leider. Bart De Wever – alhoewel op vakantie in Oostenrijk – was er toen snel bij om te ontkennen dat hij zich excuseerde voor die haatmails. Wil Bart De Wever Bas Luyten niet meer aandacht geven dan hij waard is? Dat kan best, maar Luyten draagt een paar inhoudelijke zaken aan die om een repliek schreeuwen. Is de “homohaat”, het “racisme” en “de diepe afkeer van alles wat neigt naar links” waar of niet? Zwijgen lijkt als bevestigen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va |  Facebook | | |  Print

ALS DE N-VA MET CIJFERS GOOCHELT

Bart De Wever excuseerde zich niet voor de haatmails voor Bart Peeters; Kamerlid Daphné Dumery publiceerde wel de opiniebijdrage Geen haatmails in onze naam!. De West-Vlaamse N-VA’ster schreef: “Aan de ontvangers van haatmail kan ik enkel aanraden om te proberen te begrijpen waarom zij die ontvangen en met de verzender in debat te gaan. Gebruik argumenten om uw uitspraken te onderbouwen. En gebruik argumenten waarvan u zeker weet dat ze correct zijn.” ’t Is dat het komt van een partij die altijd correct is bij de voorstelling van zaken.

 

In een Humo-interview deze week zei Karel De Gucht (Open VLD): “Ik durf bijvoorbeeld ook te zeggen dat er volgens mij te veel gehandicapten zijn in België. De echte invaliden zijn daar de dupe van, want die krijgen daardoor te weinig geld.” Nogal wat mensen en organisaties reageerden hierop verontwaardigd. Alleen Helga Stevens (foto: in citroengele jas) trad Karel De Gucht bij, maar dan op zijn N-VA. “Zijn uitspraken waren lomp verwoord, maar hij heeft wel een punt”, zo citeert De Standaard Helga Stevens. Volgens haar heeft Wallonië 50 procent meer personen met een handicap dan Vlaanderen, waar ze dan meteen bedenkingen aan vastkoppelt over de weg vinden naar de sociale zekerheid, weerstand tegen besparingen en liever nieuwe belastingen heffen.

 

De Morgen ging haar licht opsteken bij de bevoegde staatssecretaris en die wijst erop dat Helga Stevens het enkel heeft over de gehandicapte personen tussen 21 en 65 jaar, en daarbij dan nog een rekenfout maakt. Volgens Helga Stevens gaat het om 2,04 % van de Vlaamse bevolking en 3,22 % van de Waalse bevolking. De staatssecretaris komt uit op respectievelijk 2,8 en 3,0 %. Tel je alle soorten uitkeringen voor gehandicapten samen, en dus ook de gehandicapten boven 65 jaar, kom je uit op respectievelijk 58 % van het totale aantal uitkeringen dat naar Vlaamse gehandicapten gaat, en 35 % naar de Waalse gehandicapten. Of… exact de verhouding Vlaamse - Waalse bevolking in België.

 

“Gebruik argumenten waarvan u zeker weet dat ze correct zijn”, is een boodschap voor tegenstanders van de N-VA. Voor N-VA’ers geldt dit niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va |  Facebook | | |  Print

24-08-11

GEEN VERBROEDERING EN SAMENWERKING N-VA - VB

De oproep van Wim De Wit en Johan Sanctorum op de IJzerwake om met de Vlaams-nationalistische partijen VB en N-VA front te vormen voor een onafhankelijk Vlaanderen, en alvast front te vormen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, valt in dovemansoren bij de N-VA.

 

Vlaams-Brabants Kamerlid Theo Francken (foto 1), door het Filip Dewinter een ‘Rank Xerox’ genoemd van VB-voorstellen, door Bas Luyten verweten te behoren tot de VNV (de Vlaams Nationale Vrienden, de intieme vriendenkring van Bart De Wever die onder elkaar lucht geven  van hun homohaat, hun racisme en hun diepe afkeer van alles wat neigt naar links)… die Theo Francken heeft op zijn blog pas nog verduidelijkt waarom van Vlaams-nationale verbroedering en samenwerking niets in huis komt zolang het VB bij haar antimigrantenklap blijft. En passant weerlegt Francken de door het VB geciteerde migratiecijfers.

 

Als het VB geen front kan vormen met Theo Francken, met wie dan nog wel?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, dewinter, francken, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

23-08-11

IJZERWAKE: EENDRACHT MAAKT MACHT

Cordon sanitaire dreigt voor N-VA en Roep om Vlaams-nationaal front luider dan ooit op IJzerwake waren de twee titels die de toespraken op de IJzerwake dit jaar (foto) het best samenvatten.

 

De toespraken van IJzerwake-voorzitter Wim De Wit en van gelegenheidsspreker Johan Sanctorum waren gelijklopend. We nemen als leidraad dan maar de toespraak van de kleurrijkste van de twee. Na een inleiding over de blauwvoet – vogel waar vaak naar gerefereerd wordt in de Vlaams-nationalistische romantiek maar die geen inheemse vogel is, de echte Blauwvoet leeft op de Galapagos-eilanden – zei gelegenheidsspreker Johan Sanctorum over de Vlaams-nationalistische beweging: “‘Verraad’ is er het eeuwige sleutelwoord. Wantrouwen de stereotiepe houding. Roddel en achterklap de vaste nerveuze tics. Het schisma en de afscheuring de onvermijdelijke consequenties. Zodanig dat onze échte tegenstrever, het Belgische establishment, zijn plezier haast niet op kan. Dat, beste vrienden, is de vloek van de Vlaamse beweging, die wij van ons af moeten schudden. De oude, kleinstedelijke rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde, Gent en Antwerpen, Steenstrate en Kaaskerke, (…) het Madouplein en de Koningsstraat (waar respectievelijk de hoofdzetels van het VB en de N-VA zijn gevestigd, nvdr.) – allemaal dorpskerktorens waaronder het kleine grote gelijk gecelebreerd wordt.

 

Het fameuze ‘cordon sanitaire’, ons in 1989 opgedrongen om het radicale Vlaams-nationalisme een halt toe te roepen, zogezegd in naam van de democratie, heeft het schisma als het ware een institutioneel karakter gegeven: ongezien in het democratische Europa. De kiezer die vanaf toen nog stemde voor die onafhankelijkheidspartij, was niet alleen een slechte Belg, maar ook een verdorven Vlaming, één die niet meer meetelde in de resultaten en de statistieken. (…) De partij die nu de fakkel heeft overgenomen, moet zich echter geen illusies maken: ook zij zal in een cordon terecht komen, al is het misschien een fluwelen cordon, namelijk dat van de ‘politieke irrelevantie’. Ook voor deze partij is er geen goede kant aan het Belgisch verhaal. Springt ze mee in het federale bad, dan is het om gepacificeerd te worden. Gaat ze aan de zijlijn staan, dan bewijst ze haar gebrek aan burgerzin. Het Wetstraattheater loopt hoe-dan-ook gewoon verder, op hoogdringende aanbeveling van de ratingbureaus, en onder het motto: ‘Liever een Belgische komedie dan een Griekse tragedie’. De enige uitweg uit dit dilemma, is op zoek te gaan naar een meerderheid die de Vlaamse onafhankelijkheid per volksraadpleging zal afdwingen. Daarom zeg ik nu tot alle Vlaamsgezinde krachten: stop het gekrakeel! Stop de stammentwisten en de clanoorlogen! Wij kunnen de twijfelaars niet overtuigen, als we zelf onderling verdeeld zijn.

 

Het Vlaams-nationalisme zal pas een democratische meerderheid verwerven, wanneer de Vlaams-nationale gelederen gesloten worden. (…) De twee partijen, die onze onafhankelijkheid als hoofdpunt in hun programma hebben, N-VA en Vlaams Belang, zijn het aan de Vlaamse beweging, aan ons, aan de kiezer, verplicht om elkaar te vinden en de hand te reiken. De broederstrijd moet stoppen, hij speelt alleen in het voordeel van de tegenstander. (…) Een Forza Flandria, in de vorm van een Vlaams-radikaal kartel dat zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 aan de kiezer presenteert, zou een echte bom betekenen onder de Belgische constructie. Misschien moeten we voor één keer eens een Belgische spreuk tot de onze maken: ‘Eendracht maakt macht’. Ik nodig bij deze de twee republikeinse formaties uit om een gebaar te stellen dat het Ancien Régime in zware verlegenheid kan brengen: de strategische oprichting van een V-front.  De partij of de partijvoorzitter die dàn de uitgestoken hand weigert, draagt een zware historische verantwoordelijkheid. Het Belgische momentum is voorbij, maar het Vlaamse moet nog komen. (…)

De vadsige vredesduiven van de CD&V zullen, als het erop aankomt, altijd voor een Pax Belgica kiezen – het zit in hun genen. (…) Laten we, beste vrienden, niet te veel moeite doen om de tsjeven te bekeren. Laten we hen zelf in een cordon plaatsen van de politieke betekenisloosheid. Laten we ons koelbloedig en vastberaden concentreren op de uitbouw van een Vlaams-radicale meerderheid – een electoraal breekpunt dat door een alliantie van de twee republikeinse partijen moet geforceerd worden.” Johan Sanctorum waarschuwt de N-VA ervoor in een cordon “van de ‘politieke irrelevantie’” terecht te komen, maar wil zelf de CD&V in zo’n cordon plaatsen. Het ene cordon is verwerpelijk, maar het andere moet?! Stop dan met klagen over het cordon sanitaire.

Sanctorum maakt een tweede denkfout als hij het cordon sanitaire linkt aan  de wil om “om het radicale Vlaams-nationalisme een halt toe te roepen”. In hoofde van de initiatiefnemers voor het cordon sanitaire is daar nooit sprake van geweest. Lees er maar het dossier van Charta 91 op na. De aanleiding was het zeventigpuntenprogramma van het Vlaams Blok, dat manifest in strijd is met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het vervolg is de blijvende wil om Vlaanderen uit te zuiveren tot het ‘eigen volk’, in plaats van rekening te houden met de bestaande veelzijdigheid. De staatsvorm waarbinnen de keuze gemaakt wordt voor ofwel de eigen volk eerst-politiek, of het rekening houden met de veelzijdigheid, is niet het punt van discussie. Daarenboven hebben de huidige Vlaamse partijleiders nooit opgeroepen de N-VA uit te sluiten voor regeringsonderhandelingen. De N-VA plaatste zichzelf aan de kant.

Of de N-VA nu front moet vormen met het VB? Na alle scheldpartijen die de N-VA van VB-kant kreeg. Het is in eerste instantie aan de N-VA om daarop te antwoorden. De N-VA die als een olifant door het Vlaamse politieke landschap dondert, neemt zij het VB op sleeptouw?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, sanctorum, cordon sanitaire, vlaanderen, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

14-07-11

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING N-VA/VB: KAAKSLAG IN TURNHOUT

We hebben ons eerder al afgevraagd of de N-VA op cultureel vlak niet de VB-toer opgaat. In Turnhout hebben de plaatselijke afdelingen van N-VA en VB alvast een gezamenlijke persmededeling verspreid over het 11-juliprogramma van het Turnhoutse stadsbestuur voorbije maandag.Volgens Paul Meeus (foto 1), VB-gemeenteraadslid en -personeelslid, is de gezamenlijke persmededeling van het VB samen met een andere partij, in casu de N-VA, een primeur voor ons land.

In de gezamenlijke persmededeling wensen Tom Versmissen (voorzitter van N-VA Turnhout) en Paul Meeus (VB-fractieleider in de Turnhoutse gemeenteraad) “hun ongenoegen te uiten over het programma dat het stadsbestuur voorzien had in de raadszaal maandagmiddag naar aanleiding van het 11-juli-gebeuren.” Volgens hun persmededeling vatte burgemeester Stijnen het programma aan “met een korte, eerder kleurloze speech”. Daarna volgde “de boeiende en bezielde bijdrage van Leo Van Mierlo (VOS)”, maar vervolgens liep het helemaal mis. Er “volgde een veel te lange toespraak van veertig minuten door professor-historicus Frans-Jos Verdoodt, die vooral geschiedkundige feiten van 700 jaar geleden aanhaalde en onder meer een federale staat met 4 gewesten bepleitte... Vele aanwezigen waren het niet eens met zijn standpunten en verlieten prompt de zaal.”

“De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen voor een culturele bijdrage door schrijfster Kristien Hemmerechts (foto 2). Toen zij tijdens haar gedichten voornamelijk sprak over penetratie, condooms, fecaliën en het liefdesspel verlieten op hun beurt ook nog de resterende families met kinderen en meerdere ouderen de raadszaal. N-VA Turnhout en Vlaams Belang Turnhout begrijpen niet dat het stadsbestuur de regie van de Vlaamse Feestdag niet in eigen hand hield waardoor deze dag voor Vlamingen nu in mineur is geëindigd, een ware kaakslag voor de Turnhoutenaar en zijn stad.”

Kristien Hemmerechts is verbaasd over de reactie. "In mijn voorstelling doet een personage een lofbetuiging aan alles in onze schepping. En geef toe: je hebt een serieus probleem als je niet naar het toilet zou kunnen. Het optreden gaat over liefde, leven, lust en dood. Er vallen daarin woorden als penis en overspel, maar kinderen mogen dat toch horen?" Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) was ook aanwezig op de viering. Hij geeft toe dat het taalgebruik van Hemmerechts nogal direct was. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen daar aanstoot aan nemen, maar dat ligt voor iedereen anders." en: "Misschien was het optreden minder geschikt voor een breed publiek."

Het optreden van Kristien Hemmerechts kwam uit het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap. Het was niet speciaal afgestemd op de 11-juliviering. "De organisatie boekte een bestaand programma en vroeg niet om een aangepast optreden", zegt Kristien Hemmerechts die naar eigen zeggen “achteraf alleen maar positieve reacties” kreeg. Burgemeester Francis Stijnen weet: "Vorig jaar kozen we voor een luchtig programma. Dit jaar gooiden we het over een andere boeg en was het iets zwaarder. Bovendien was de zaal erg warm en was het programma al wat uitgelopen. Ik denk dat veel mensen daardoor afhaakten. Volgend jaar kiezen we weer voor iets luchtigs."

Hopelijk wordt het programma volgend jaar niet té luchtig, of N-VA en VB Turnhout gaan zich verplicht voelen weer een boze persmededeling te verspreiden. We hebben het ooit meegemaakt dat een deel van het publiek in het cultureel centrum De Warande opstapte omdat er naakt op het podium te zien was. Maar ja, dat was ook een voorstelling van Het Toneelhuis uit het Antwerpen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, turnhout, provincie antwerpen, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

06-07-11

DE PARABEL VAN DE BLINDEN

Op basis van de IP-adressen van ‘Annick Verbauwen’, medewerk(st)er van ’t Pallieterke, en Johan Sanctorum, Vlaams cultuurfilosoof en tekstschrijver voor Bruno Valkeniers, en nog andere gegevens dan die IP-adressen, kwam Apache gisteren tot de conclusie dat ‘Annick Verbauwen’ en Johan Sanctorum één en dezelfde persoon zijn. Johan Sanctorum ontkent, maar wat Apache schrijft is niet onmogelijk.

Het intellectueel niveau van ‘Annick Verbauwen’ is hoger dan dat van de meeste schrijfsels in ’t Pallieterke en Johan Sanctorum wordt ervan verdacht om bijvoorbeeld ook achter de fakefiguur Hilde De Breuckere te schuilen. Op zich is schrijven onder een schuilnaam geen probleem, ware het niet dat ‘Annick Verbauwen’ partij trekt voor een bepaalde strekking binnen het VB, en  tegen een andere strekking is bij het VB. Het is niet voor het eerst en niet voor het laatst bij ’t Pallieterke. Jarenlang was de Gentse correspondent van ’t Pallieterke Jan Borluut die kritisch stond tegenover Tanguy Veys; tegenwoordig is de Gentse correspondent van ’t Pallieterke een anonieme correspondent die heel anders staat tegenover Veys. Een zeldzame keer stelt 't Pallieterke zich op als een neutrale waarnemer. Doorgaans is ’t Pallieterke fan van het VB (‘De Bozen’), en doet het smalend tegenover de N-VA (‘De Niveanen’), maar met 11 juli in het vooruitzicht doet het blad deze week een oproep tot eenheid binnen de Vlaamse Beweging.

’t Pallieterke: “Er was vorige week veel cinema, olé ola, in Gent en in ’t Vlaams Parlement, olé ola. En ’t is altijd hetzelfde lied, olé ola, men gunt elkaar ’t licht in de ogen niet, olé ola! (…) Als het Vlaams Belang steeds minder ernstig wordt genomen, heeft dat alles te maken met de manier waarop die partij zichzelf aan het kruis nagelt. De interne vetes hollen het Belang alsmaar sneller uit. De Gentse Belfortploeg achtte zichzelf sterk genoeg om een paar varkentjes te wassen, maar zal zijn heil nu moeten zoeken in het martelaarschap. Koen Dillen verwijt Bruno Valkeniers een gebrek aan leiderschap, en stapt uit de partij die door zijn vader werd opgebouwd. Anderen zijn hem voorgegaan, anderen zullen hem volgen. Gejubel alom in de gelederen van het ‘anti-fascistisch front’, dat er geregeld in slaagt vers nieuws over de interne troebelen bij het Belang op het internet te gooien – waar zit de bron?” Straffe quote: ’t Pallieterke dat voor 95 % volgeschreven wordt door mensen die anoniem opereren, dat zich afvraagt wie de onbekende bronnen zijn van het ‘anti-fascistisch front’.

't Pallieterke vervolgt: “De Antwerpse fractie denkt dan weer dat ze boven dat alles verheven staat, en dat het tij op een dag zal keren. Maar denk eraan, op het schilderij ‘Parabel van de Blinden’ van Pieter Breugel trekt de één de ander zonder pardon in de gracht (foto 1: fragment uit dat schilderij). Anderzijds is er de hypocrisie bij de N-VA, waar Bart de Wever ‘het monster wil kelen’, maar waar de stem van het Vlaams Belang wel in dank aanvaard wordt om een bijzonder decreet over de organisatie van de lokale verkiezingen in het Vlaams Parlement goedgekeurd te krijgen. Of waar men handenwrijvend de gang van zaken bij het monster volgt, in de hoop zoveel mogelijk Belang-kiezers los te weken voor de komende stembusslag. Natuurlijk zijn de politieke zeden er de laatste tijd niet plots op verzacht, maar voor zover ons bekend gaat het nog altijd om twee Vlaams-nationalistische partijen die als einddoel hebben: een onafhankelijk Vlaanderen. Als de N-VA dat uitgangspunt als een blok aan het been begint te beschouwen, dat men daar dan de eerlijkheid heeft dit openlijk toe te geven. (…)”

“Actiegroepen als TAK en Voorpost blijven verdienstelijk werk leveren, maar mobilisatie is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger (foto 2: Voorpost-persverantwoordelijke Bjorn Roose). In de media komen ze nauwelijks aan het woord (…). Voor de rest is het in de audiovisuele media niets dan brood en spelen: een pompeus huwelijk in piratennest Monaco; oeverloos gekwaak en gedram over zomerfestivals; heroïsche Belgische voetbalprestaties uit het verleden toen we met 4-3 van de Sovjet-Russen wonnen omdat twee buitenspelgoals niet werden afgekeurd; de formidastische ‘Belgische’ opening van de Tour. Wie heeft ooit die zegswijze gelanceerd: we hebben een schoon volk, maar je moet er wel rotsvast in blijven geloven? Hetzelfde geldt voor de Vlaamse Beweging. We blijven er graag rotsvast in geloven, maar we zouden met 11 juli in het vooruitzicht heel graag wat minder schisma zien.”

’t Pallieterke moet niet zo panikeren. We hebben even onze bronnen aangeboord, en vernamen een verhaal van eensgezindheid tussen voor- en tegenstanders van de Belfortploeg. Maar dat verhaal sparen we op tot maandag 11 juli, Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Een verhaal van verzoening, dat staat toch schoon op zo’n dag. Niet?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, vb, n-va, sanctorum, valkeniers, de wever |  Facebook | | |  Print

26-06-11

HOE ZIT DAT MET DE SEX BIJ HET VB ?

Belforters zetten Vlaams Belang schaakmat, kopt Gazet van Antwerpen dit weekend boven het redactioneel commentaar op blz. 2 van de krant. Aanleiding is het voornemen van de Belfortploeg onder leiding van Francis Van den Eynde (foto 1) om maandagavond de vier Gentse VB-gemeenteraadsleden die niet mee zijn met de vijf andere VB-gemeenteraadsleden uit alle gemeenteraadscommissies te zetten.

 

Dirk Castrel (politiek redacteur Gazet van Antwerpen): “Familietwisten en interne ruzies zijn dodelijk voor politieke partijen. Bij de Vlaamse socialisten, de liberalen en de christendemocraten kunnen ze daar aardige verhalen over vertellen. Ook over de averij die ze daardoor hebben opgelopen. Ambras in eigen huis bevestigt de overtuiging van vele burgers dat politici en partijen hoofdzakelijk met zichzelf bezig zijn. En het knaagt aan de verkiezingsresultaten. Een bende ruziemakers boezemt weinig vertrouwen in. Wie zijn vetes uitvecht op de straatkeien krijgt van de kiezer doorgaans de rekening gepresenteerd. Het Vlaams Belang moet zich grote zorgen maken, want daar zijn ruzies de jongste jaren schering en inslag. De partij doet het niet goed in opeenvolgende peilingen. De tijd dat Vlaams Belang als één gedisciplineerd blok naar voren trad, is voorbij. Steeds luider klinkt het gemor over de partijleiding en over de ‘Antwerpse gemeenteraadsfractie’ van Filip Dewinter en Gerolf Annemans. (…)”

 

Effect van ruzie in een partij is er zeker, maar in het geval van het Vlaams Belang (VB) mag het ons inziens toch niet overschat worden. Veel belangrijker voor het VB zijn het effect van een blijvend cordon sanitaire (Gerolf Annemans klaagde er deze week nog over), het inzien van het nefaste aan het extreme VB-partijprogramma, en de aantrekkingskracht van Bart De Wever en de N-VA – recent verkiezingsonderzoek naar de N-VA-kiezers bij de stembusslag één jaar geleden leidde tot de vaststelling: “De Vlaming is een tikje katholiek, een tikje rechts, een tikje liberaal, een tikje Vlaamsgezind, een tikje cynisch over politiek en een tikje tegen de migranten (zonder echt xenofoob te zijn). De N-VA vormde het perfect klankbord.” (De Standaard na recent ISPO-onderzoek onder leiding van prof. Marc Swyngedouw).

 

Geert Van Cleemput, voormalig hoofd van de VB-studiedienst en auteur van het boek Vlaams geblokkeerd, vatte het vorige week zaterdag na de VB-partijraad perfect samen op Facebook: “VB geeft snoep aan AFF”. Meer is het inderdaad niet. Het smaakt lekker, maar is geen stevig voedsel. Dat laatste zou het pas zijn als de Belfortploeg afstand neemt van het VB-partijprogramma. Maar dat doet ze niet. Dat is natuurlijk haar goed recht, maar maakt ons supporters van de Belfortploeg noch van “het andere Gentse kamp” – de terminologie komt uit het advies van de ‘Commissie voor Verzoening en Tucht’. Advies waarop de Belfortploeg overigens stevig op gerepliceerd heeft.

 

Wie het ook bij het rechte eind heeft, is Stijn C. (foto 2, Stijn C. bij het KVHV). Ooit nog VB-personeelslid, bedrijfsjurist bij katholieke ondernemingen, naar eigen zeggen columnist bij ’t Pallieterke, man die wel eens een boekje open doet over de vrijmetselarij en altijd in de weer is tegen het AFF. Na de “VB geeft snoep aan AFF” van Geert Van Cleemput antwoordt Stijn C.: “Vergeet nooit: AFF is de vijand, en kan nooit onze vriend zijn.” Waarna Geert Van Cleemput: “De waarheid is de waarheid, wie die ook zegt.” Maar uiteindelijk geeft Stijn C. toe: “Inderdaad: het VB is gewoon een partij als alle anderen die in niets nog van anderen te onderscheiden valt. In menselijke betrachtingen zijn alle acties tot drie categorieën te herlijden (sic): god (macht), gat (sex) en geld (geld). Al het andere is camouflage.” Lees hier de Facebook-conversatie.

 

De God bij het VB is alom bekend: Filip Dewinter. Over het geld bij het VB is wat bekend, en Stijn C. zal dat ook wel weten als één van de VB-adviseurs over de klacht tegen het VB bij de Raad van State. Maar hoe zit dat met de sex bij het VB? Wil Stijn C. dat even verduidelijken? Wie A zegt, moet ook B durven zeggen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, vb, n-va, van cleemput, stijn c. |  Facebook | | |  Print

12-06-11

DE WEVER BIJNA ZO POPULAIR ALS DI RUPO

We waren verwittigd, maar het was toch even slikken: in bijna elke krant dit weekend een groot interview met Bart De Wever. ’t Is dat we als webredacteur die interviews allemaal moeten lezen. Iemand moet het doen. (Foto: Elio Di Rupo – zie ook het verhaal hierboven – en Bart De Wever)

 

Met zijn 35,1 % in de jongste kiespeiling van de VRT/De Standaard is Bart De Wever als voorzitter-paradepaard van de N-VA de kopman van de nu grootste partij in Vlaanderen. Dat is 5,3 % meer dan bij de verkiezingen in juni vorig jaar, maar nog altijd 4,1 % minder dan verkiezingsuitslag van de PS in juni vorig jaar, en 2,1 % dan de score van de PS in de kiespeiling van La Libre/RTL die ook dit weekend bekend werd gemaakt. Straf – of toch niet – dat geen enkele krant de expliciete vergelijking maakt tussen de populariteit van De Wever in Vlaanderen en van Di Rupo in Wallonië. Men valt achterover van de score van De Wever en ziet daarin een reden voor nog meer halstarrigheid, maar Di Rupo is bij zijn kiezers nog populairder en vraagt begrijpelijkerwijze dan ook óók rekening te houden met zijn visie. Overigens is niet alleen de populariteit van De Wevers partij stijgend, na een daling in maart 2011 stijgt ook de populariteit van Di Rupo’s partij.

 

Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, De Morgen, De Standaard, La Libre… ze interviewden dit weekend allemaal de bekendste klant van de frituren ’t Draakske en ’t Kriekske. Nergens werd echter de nochtans schitterende Open Brief van Knack-redacteur Joël De Ceulaer over de tegenstrijdigheden bij de uitspraken en het gedrag van Bart De Wever aan Bart De Wever voorgelegd voor een reactie. En zelfs De Standaard, die de aanleiding was voor de jongste protestsong van Daan, vroeg niet om een reactie op Landmijn (lees hier the making of). Jammer. Al zal Bart De Wever stiekem misschien wel in zijn nopjes zijn met het protestlied van Daan. De enige medaille die Bart De Wever écht wil bij Humo’s Pop Poll is niet toevallig die van ‘Lul van het jaar’ volgens het Humo-publiek.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, n-va, media |  Facebook | | |  Print

03-06-11

MET BART DE WEVER: SCHEISSE

"Met een Vlaams front moet het mogelijk zijn hervormingen naar Duits model door te duwen”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever (foto 1) dinsdagmiddag tijdens een lunchmeeting met 160 ondernemers in Houthalen-Helchteren. Nochtans zal het Bart De Wever niet ontgaan zijn dat de Duitse undercoverjournalist Günter Wallraff (foto 2) zich het voorbije weekend in De Standaard allerminst opgetogen toonde over die hervormingen. “De sociaal-economische politiek heeft vele Duitsers in de ‘Scheisse’ doen belanden”, zei Günter Wallraff. Vermits Bart De Wever alle kans had om het interview met Wallraff te lezen en De Wever niet dom is, moet hij wel kwaadaardig zijn.

 

"De sociale hervormingen waren er hard, maar werpen wel hun vruchten af. Dat moet hier ook gebeuren: besparen op de uitgaven en structureel hervormen”, zei De Wever in Limburg. Kunnen die hervormingen niet in België, dan moet het maar in Vlaanderen.  De Wever gaf enkele voorbeelden van wat die hervormingen volgens hem moeten inhouden. "Het beperken van werkloosheidsuitkeringen in de tijd, bijvoorbeeld. Wie nooit heeft bijgedragen aan de sociale zekerheid kan toch geen volwaardig pensioen ontvangen? Het kan evenmin dat het pensioen van iemand die stopt op 56 jaar even hoog is als van iemand die niet vervroegd stopt met werken. Er moet ook een lineaire lastenverlaging voor bedrijven komen in plaats van subsidies. En de notionele interestaftrek moet behouden blijven, want anders wordt de belastingdruk voor onze ondernemingen nog extremer. Rijkdom verdelen vind ik goed, maar dan moeten we die rijkdom wel eerst creëren".

 

Gûnter Wallraff (in De Standaard vorig weekend): “Er worden statistieken geciteerd over de economische groei, over de daling van het aantal werklozen. Maar veel van die statistieken geven maar de halve waarheid of ze worden gemanipuleerd. Een voorbeeld. Men zegt dat de voorbije jaren in Duitsland twee miljoen nieuwe jobs zijn gecreëerd. Dat klopt. Maar men vergeet eraan toe te voegen dat slechts een kwart van die nieuwe arbeidsplaatsen een loon heeft dat voldoende is om van te leven. Er zijn 1,4 miljoen Duitse werknemers die wel werk hebben, maar niet genoeg verdienen om in hun basisonderhoud te voorzien. We spreken hier over jobs waarvoor 5 tot 8 euro per uur wordt betaald. Dan kom je aan een maandloon van zo'n 900 euro per maand.' Dat zijn armen die werken, working poor. En dan heb ik het niet eens over de zogenaamde mini-jobs. Dat zijn klussen en karweien die werklozen verplicht moeten opknappen voor soms maar één euro per uur. Vindt u dat normaal? Het zijn mensen die stickers en kauwgom van verkeerspalen moeten krabben. Zulke mensen beroof je van hun waardigheid.”

 

“Zonder waardigheid, ben je geen mens. Ik zie te veel landgenoten die hun waardigheid kwijt zijn. Ze doen zwaar werk of héél nuttig werk, maar ze worden er niet voor gewaardeerd. Men geeft hen het gevoel er niet meer bij te horen. Dat zijn niet alleen arbeiders die vuil werk doen in fabrieken, maar ook opvoeders in Kindergärten. Er waren nog nooit zo veel Duitsers met psychische problemen. (sarcastische grijns) Hier en daar roepen sommigen al om hen weg te steken in speciale klinieken. Een vader die maar zes euro per uur verdient, die kan niet eens met zijn zoon of dochter op vakantie. Welk beeld krijgt zo'n kind van zijn ouder? (…) De armoede neemt toe. Erger nog, de armoede wordt structureel, ze gaat sneller over van de ene op de volgende generatie. Ook door het slechte onderwijssysteem in Duitsland. Wat dat betreft worden we stilaan een onderontwikkeld land. Dus wie het tegendeel beweert zoals die mijnheer die u citeert (Open VLD-voorzitter Alexander De Croo, nvdr.) doet gewoon aan propaganda.”

Aldus Günter Wallraff zaterdag. Toch schoof Bart De Wever dinsdagmiddag het Duitse model naar voren als na te streven voorbeeld. Een model dat meer mensen aan het werk zet in onwaardige omstandigheden, en hen niet uit de armoede haalt. Blijkbaar is het dat dat Bart De Wever wil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, sociaal |  Facebook | | |  Print

DE ENE DISCUSSIE VERBERGT EEN ANDERE

Het voornaamste nieuws bij de toespraak van Bart De Wever vorige dinsdag bij de VKW-Limburg, vereniging van Limburgse bedrijfsleiders, was blijkbaar dat Bart De Wever zich niet distantieert van de uitspraken van Vic Van Aelst (foto), assisenpleiter en nieuwbakken N-VA-lid, niet te beroerd voor forse uitspraken over de Franstaligen in ons land. Een man met een hoge amusementswaarde ware het niet zo zielig.

Dat Bart De Wever zich niet distantieert van de dwaze en harde uitspraken van Vic Van Aelst  is natuurlijk nieuws, ook al kwam het slechts aan bod toen een journalist er na de spreekbeurt van Bart De Wever expliciet om vroeg. Het kreeg de meeste krantenkoppen nadat De Wever even in Limburg was. Bart De Wevers visie over het sociaal-economisch beleid – toch dé reden waarom bedrijfsleiders Bart De Wever voor een businessmeeting uitnodigen – haalde slechts met mondjesmaat de kranten. Zo worden de Vlamingen opgefokt voor de communautaire discussie, terwijl diezelfde Vlamingen niet in de gaten hebben dat ze zelf het grootste slachtoffer worden als de De Wevers van deze wereld het voor het zeggen krijgen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, media |  Facebook | | |  Print

25-05-11

NAAR DE N-VA

Toen Frank Vanhecke na zijn huwelijk met Marie-Rose Morel van Brugge naar Schoten verhuisde, werd hij in de Brugse gemeenteraad opgevolgd door de 27-jarige Viky De Ridder. Ze verbaasde zowat iedereen door na haar eedaflegging op 22 februari 2011 niet het VB te vervoegen op de gemeenteraadsbanken, maar moederziel alleen te gaan zitten. Intussen heeft ze gezelschap gevonden, en zij niet alleen.

 

Viky De Ridder: “Toen ik mij destijds akkoord verklaarde om op de lijst te staan, was de partij in beweging en verwachtte ik dat zij mee door heel wat nieuwe mensen een wat gematigder lijn zou volgen. Maar dat is niet zo gelopen. Blijkbaar is er nog steeds niets veranderd in het Vlaams Belang en daar kan ik dus ook niet achter staan.” Viky De Ridder ging dan nog liever moederziel alleen op de Brugse gemeenteraadsbanken zitten, al besefte ze wel dat het als eenling niet gemakkelijk zou zijn zich als gemeenteraadslid te laten kennen. Voorbije maandag maakte de Brugse afdeling van de N-VA bekend dat Viky De Ridder is toegetreden tot de N-VA. Er is haar niets beloofd voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar oktober. Een en ander zal afhankelijk zijn van de inzet die ze intussen vertoont voor haar nieuwe partij.

 

In Schoten, de nieuwe thuishaven van Frank Vanhecke, stapt Patrick Verlinden vorige week over naar de N-VA. Hij kon zich al geruime tijd niet meer vinden in de VB-partijlijn en zetelde sindsdien als onafhankelijke in de gemeenteraad. "Wij zijn ervan overtuigd dat Patrick een meerwaarde betekent voor de Schotense afdeling. Hij zal vanaf nu de beslissingen van de meerderheid in het gemeentebestuur onderschrijven en constructief meewerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord", zegt Maarten De Veuster die in Schoten voor de N-VA schepen is. Patrick Verlinden zelf zegt: “Er hebben voor mij twee factoren meegespeeld. Er is enerzijds het inhoudelijk sterke Vlaamse programma van de partij. Dat is voor mij zeker essentieel. Maar ook het dynamisme van de lokale N-VA-ploeg hebben me ertoe gebracht om me aan te sluiten bij N-VA in Schoten." In Schoten mag men zich verwachten aan nog meer mensen die het VB laten voor wat het is. Nogal wat mensen waren meer voor Marie-Rose Morel dan voor het VB actief bij de plaatselijke VB-afdeling.

 

Last but not least heeft ook voormalig VB-volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens uit Beveren sinds vorige week een lidkaart van de N-VA op zak (foto). Op zijn blog vertelt hij: “Reeds vorige maand was de toenadering uitgelekt. Uiteraard heb ik daar de afgelopen weken tal van reacties op gekregen. Veel fijne reacties, zelfs van enkele collega’s uit mijn vorige partij en nog veel meer van inwoners uit Beveren en het Waasland die het appreciëren dat ik de (lokale) politiek niet opgeef. Mijn ontslag uit het VB destijds en mijn toetreding tot N-VA zijn twee van elkaar losstaande zaken. Reeds in 2009 had ik omwille van onoverbrugbare meningsverschillen en een totaal gebrek aan overleg mijn ontslag reeds op voorhand schriftelijk aangekondigd. Het korte persbericht dat ik vorig jaar in april verspreidde valt nog altijd na te lezen. Het VB is voor mij een volledig omgeslagen bladzijde.”

 

Burgemeester Marc Van de Vijver, van kartelpartner CD&V, ziet dat anders. "Het is niet omdat iemand van partij verandert dat hij daarom zijn extreme standpunten laat varen", reageert Marc Van de Vijver. "Veel mensen binnen CD&V hebben het er moeilijk mee. Als hij achter ons huidige bestuursakkoord staat, zal Bruno Stevenheydens toch op een aantal punten een bocht van 180 graden moeten maken.” Bruno Stevenheydens is echter niet de kwaaiste. Wat te denken van burgemeester Marc Van de Vijver zelf die er alles voor doet om de Beverense deelgemeente Doel van de landkaart te laten verdwijnen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, n-va, vb, stevenheydens, brugge, schoten, beveren |  Facebook | | |  Print

08-05-11

VB RIJKSTE VLAAMSE PARTIJ. ÉN GROOTSTE BELEGGER

Indien de regeringsvorming blijft sputteren en nieuwe verkiezingen worden uitgelokt, zou dat voor de meeste politieke partijen een financiële ramp zijn. Het VB blijkt de rijkste politieke partij te zijn, en ook de partij die het meest geld belegt.

Volgende week publiceert de parlementaire controlecommissie haar jaarlijks overzicht van de financiële gezondheid van de politieke partijen. De Tijd kon de gegevens al inkijken. De overvloed aan verkiezingen van de voorbije jaren heeft de financiële toestand van de partijkassen alsmaar meer aangetast. Daarom werd minder geld opzij gezet voor een volgende verkiezingscampagne. Langs Vlaamse kant hebben Groen! en LDD, met respectievelijk 0,4 en 0,2 miljoen euro, het minst opzij kunnen leggen voor een eventuele verkiezingscampagne; de SP.A met 3,5 miljoen euro het meest. Of dat de SP.A er bovenop gaat helpen, is natuurlijk nog een andere vraag. De N-VA en het VB hebben respectievelijk 1,9 en 1,1 miljoen euro klaarliggen voor een verkiezingscampagne.

Het verbaast natuurlijk niet dat de N-VA vorig jaar financieel de meeste winst boekte. Was de winst in 2009 beperkt tot 560 000 euro, in 2010 boekte Bart De Wever 2,3 miljoen euro winst. Enerzijds door de verkiezingsoverwinning in juni en de bijhorende extra centen, anderzijds door de verkoop van hun hoofdkwartier aan het Barricadenplein. Langs Vlaamse kant is evenwel het VB, met een balanstotaal 14,7 miljoen euro, de rijkste partij. Het balanstotaal steeg vorig jaar met 4,3 miljoen euro, vooral als gevolg van het in de boekhouding opnemen van het Mandatarissenfonds waarin de VB-mandatarissen hun partijafdrachten storten. Mocht Frank Vanhecke nu ook een deel van zijn Europese wedde afstaan, het VB zou nog rijker zijn.

Maar wat doet het VB met haar geld? Een studiedienst die antwoordt op vragen hebben ze er niet. We hebben de voorbije dagen nog een vraag gesteld aan de VB-studiedienst, maar weer werd niet geantwoord. De propaganda van het VB mist alle peil. Het enige wat ze wat kunnen is showcongressen inrichten. Wat doet het VB verder nog? Het VB is de kampioen onder de politieke partijen om geld te beleggen. En dat kapitaal stijgt nog: van 7,4 miljoen euro eind 2009 naar 8,7 miljoen euro eind 2010. De belegging gebeurt op spaarboekjes, termijnrekeningen en beleggingsfondsen. “Geen speculatie”, benadrukt Patsy Vatlet (foto), sinds 1982 nationaal penningmeester en lid van het VB-partijbestuur.

Ondanks alle gegil ziet het er niet naar uit dat het VB overheidsdotaties gaat verliezen omwille van haar racistische praat, maar als er één partij is die het met minder geld kan stellen, is het wel het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va |  Facebook | | |  Print

03-05-11

N-SA: DEZELFDEN ALS ALTIJD. VB: TEGEN ‘DOPBONUS’ VAKBOND

Alhoewel hier en daar minder volk gesignaleerd werd op de rode 1 mei-optochten, stapten toch nog vele duizenden socialistische leden en militanten op in de 1 mei-‘stoeten’. Maar hoe was het bij de zwart-groene en bruine 1 mei-optochten?

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) had een manifestatie aan het Sint-Pietersstation in Gent gepland, zaterdag 30 april nadat een bijeenkomst op 1 mei niet werd toegelaten door het Gentse stadsbestuur. Het moet plezant blijven op 1 mei. In een “belangrijke mededeling” had het N-SA op haar website laten weten dat  “diverse obscure groeperingen mobiliseren voor tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten. (…) Er zullen geen provocaties van onze kant komen, maar wij gaan ook niet in op chantage, deze manifestatie is ook in die zin te symbolisch om nu nog af te blazen.” Het bleef bij een symbolische manifestatie. Slechts een twintigtal mensen, onder wie dan nog een paar Nederlanders, daagden op voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA (foto 1). De “tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten” bleven beperkt tot enkele verfbommetjes die op de straatstenen openspatten, en het met krijt schrijven van enkele slogans zoals N-SA: Rot op! en Nazi-drol. Wel werden de N-SA’ers achteraf verjaagd van een caféterras, maar op een ander caféterras was wel plaats om na te praten over deze alweer historische dag in de geschiedenis van het N-SA. Nieuw voor Vlaanderen waren de vlaggen met zwaard en hamer, symboliek ontleend aan de ‘linkse’ fascisten. Tweede verslag en meer foto’s: hier.

Bij het Vlaams Belang (VB) verzamelden enkele honderden militanten (vijfhonderd volgens het VB), met bussen aangevoerd uit alle hoeken van Vlaanderen, voor een 1 mei-optocht in Ninove. Guy D’haeseleer (foto 2, links vooraan), Kamer- en gemeenteraadslid uit Ninove, nationaal VB-partijsecretaris en medewerker van de anti-vakbondscel bij het VB mocht het podium op. Gisteren was hij als gevolg van de 1 mei in Ninove zijn stem kwijt (echt!) en was hij aan gedwongen rust toe. Zondag hekelde Guy D’haeseleer de “maskerade” van partijen die zich uitspreken tegen de bonussen voor bankiers, maar zedig zwijgen over de bonussen die de vakbonden toegekend krijgen. “De onaanvaardbare dopbonus van de Belgische bonden.” Hij bedoelde de administratiekosten die de vakbonden krijgen voor de opmaak van werkloosheidsdossiers en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. D’haeseleer riep de vakbonden op hun “onethische dopbonus” af te staan, en de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen over te laten aan de Hulpkas voor Werklozen. Ten eerste laat het VB zich hier weer eens kennen als een beschermheer van de kapitaalkrachtigen en een partij die sociale verworvenheden aanvalt. Ten tweede maakt het VB hier weer eens slaatje van een algemene weerzin tegen bonussen voor bankiers en andere CEO’s, om kosten van vakbonden te betwisten.

Geld zal trouwens niet gevonden worden door een verschuiving van wie de werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt. Wel door alvast minder royale lonen, bonussen en aandelen voor mensen als de CEO van AB Inbev, Carlos Brito (7,69 miljoen euro in 2010); UCB, Roch Doliveux (5,16 miljoen euro); Telenet, Duco Sickinghe (4,05 miljoen euro); Delhaize, Pierre-Olivier (3,91 miljoen euro); GBL, Albert Frère (3,75 miljoen euro); GDF Suez, Gérard Mestrallet (3,32 miljoen euro); Belgacom, Didier Bellens (2,56 miljoen euro); Solvay, Christian Jourquin (2,42 miljoen euro); Dexia, Pierre Mariani (2,03 miljoen euro); Umicore, Marc Grynberg (1,81 miljoen euro); Bekaert, Bert De Graeve (1,64 miljoen euro); Mobistar, Benoit Scheen (1,15 miljoen euro); KBC, Jan Vanhevel (1,25 miljoen euro)… (Bron: 1 mei-flyer PVDA)

Bruno Valkeniers verwierp het voorstel van de N-VA om de gewesten een premie te geven per geschorste werkloze. Bruno Valkeniers: “Voor ons is de baas geen smeerlap, en voor ons is de werknemer niet iemand die heel de tijd de revolutie staat te preken, of is de werkloze geen profiteur, wiens werkloosheidsvergoeding in de tijd moet beperkt worden en waar, zoals de N-VA voorstelt, jacht moet op gemaakt worden. Per geschorste werkloze een premie, hiermee toont Bart De Wever misschien wel zijn ware gelaat, maar die heksenjacht is voor ons als volkspartij een brug te ver.” Als Bruno Valkeniers iets goed zegt, melden we het ook. Voor het overige zag Valkeniers alleen maar heil in een onafhankelijke Vlaamse staat, alhoewel dit zoals hij zelf bewees niet alle problemen oplost.

De enkele honderden VB’ers bijeen voor hun 1 mei zijn nog maar een kwart tot de helft van het aantal VB’ers dat in 2000 en 2001 bij vergelijkbare VB-optochten op 1 mei verzameld werden. Toch noemde het VB de bijeenkomst in Ninove “een groot succes”. “Solidaristische humor”, schreef iemand bij de Facebook-groep Anti Fascistisch Front.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, vb, n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

27-04-11

TOM LANOYE FILEERT BART DE WEVER

Volgende week kan je de drie delen van de Monstertrilogie van Tom Lanoye voor weinig geld kopen samen met de nieuwe Humo. In de Humo van deze week (foto 1): een interview met Tom Lanoye (foto 2). De auteur verwacht voor hemzelf een topjaar op literair gebied, maar hij hééft ook een mening over de politieke actualiteit. Zoals vaak politiek intelligent en snedig geformuleerd, met verrassende vergelijkingen en krachtige metaforen. Hier een paar proevertjes.

 

Tom Lanoye had aanvankelijk een goed oog in het verkiezingssucces van Bart De Wever, maar dat is gekeerd. Tom Lanoye: “Misschien speelde ook mee dat ik zoals velen altijd had staan applaudisseren wanneer Bart De Wever in debatten Filip Dewinter aftroefde met het argument: ‘Je bent nu twintig jaar bezig, en wat heb je bereikt?’ (…) Intussen kan je zeggen: wat heeft De Wever al bereikt, en wat is in dat opzicht nog het verschil met het Vlaams Belang? Want wat doet De Wever, op een moment dat alle partijen er eindelijk van overtuigd zijn dat een staatshervorming nodig is, en dat er wel degelijk toegevingen zijn aan Franstalige kant? Hij blijft njet zeggen, omdat hij sowieso niet wil meespelen, en de boel wil laten verrotten tot alles vanzelf uiteenvalt. De N-VA (…) organiseert vandaag een golf van antipolitiek, van onverantwoordelijkheid en van cynisme.”

 

“De Wever wil invloed, maar geen verantwoordelijkheid. (…) Uitvoerende mandaten interesseren hem sowieso niet, en als hij ergens een zetelend mandaat heeft is hij zo weer weg. Na achttien jaar verkiezingen, nog niet één rit uitgereden! Niet één! De Standaard heeft ook uitgezocht wat zijn betekenis is in het parlement, de parlementaire commissies. Nul, hè! Hij schittert in afwezigheid, en daarom heeft hij dus tijd om overal elders te schitteren. Om in ‘De slimste mens’ te zitten, of naar de achtersteven van Nathalie Meskens te gaan kijken bij de uitreiking van de tv-prijzen.”

 

“Heb je zijn column gelezen na zijn bezoek aan (de Britse conservatieve premier, nvdr.) David Cameron? (…) Waar hebben die twee over gebabbeld?  (…) Je kan bezwaarlijk een boom gaan opzetten over de soevereniteit der volkeren in een Verenigd Koninkrijk dat de Schotten en de Ieren zo grondig heeft onderdrukt. Die andere dada van De Wever dan maar, de scheiding van kerk en staat? Ook niet evident, in een land waar de koningin het hoofd van de kerk is, en de bisschoppen van rechtswege zitting hebben in het Hogerhuis. Waar ze trouwens een regeling voor euthanasie blokkeren.”

 

Over de Niet in onze naam-avond in de KVS: “Het wás inderdaad een avond waarop één partij kritisch geviseerd werd. En dan? Geeft dat die partij het recht te gaan blèren dat zoiets toch niet mag? Meteen ontstond er een sfeer van intimidatie rond de subsidiëring. Toen de subsidies nog Belgisch waren, heb ik nooit iemand horen zeggen: ‘Jamaar kritiek op onze broodheer België, dat mag niet hoor!’ Terecht, we leven niet meer in wijlen de Sovjet-Unie.”

 

“De Wever is gevaarlijker dan het Vlaams Belang”, zei laatst Luc Tuymans. “Dat was een domme uitspraak, ze klopt gewoon feitelijk niet. Daarom zou ik ook nooit een cordon sanitaire tegen de N-VA steunen. (…) Maar Luc Tuymans heeft zijn excuses aangeboden, en Bart De Wever zou die beter aanvaarden gezien zijn traditie inzake verontschuldigingen: hij kreeg er van de Joodse gemeenschap in Antwerpen, hij vroeg er zelfs aan Marie-Rose Morel in de Antwerpse kathedraal. Maar je zal zien dat de flaminganten Tuymans over twintig jaar nog met die uitspraak achtervolgen, want dat doen ze veel liever dan het echte debat voeren.”

 

“Ik was er die avond niet, maar ik heb in een videoboodschap van twaalf minuten uitgelegd waarom ik hun platform ‘Niet in mijn naam’ juist níét ondertekende. (…) Kan de N-VA mij garanderen dat ik op haar volgend congres twaalf minuten lang mijn afwijkende mening ten beste mag geven? Of op het Vlaams Nationaal Zangfeest?”

 

“Vergelijk het met de intellectuelen die vóór 1914 met allerlei redeneringen ‘bewezen’ dat de Eerste Wereldoorlog onmogelijk kon losbreken, we waren allemaal toch economisch met elkaar verbonden, et cetera. In de geesten der Vlaams-nationalisten is Brussel al lang volledig afgesplitst van de Vlaamse natie. Als er een betoging plaatsvindt, turft de Grote Voorzitter Vlamingen en Brusselaars apart! (…) En dus komt er een splitsing, vrees ik, maar niet omdat ze in de sterren geschreven staat. (…) Die splitsing komt er omdat de N-VA’ers blijven knagen en ondermijnen.”

 

Meer over de zelfbevrediging van Bart De Wever, het remspoor van Derk-Jan Eppink en het Roger Vangheluwe-gehalte van Siegfried Bracke: deze week in Humo. Toen we Tom eens vroegen waarom hij de opiniebijdrage Stop met de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour niet ondertekend had, zei hij heel spaarzaam om te springen met het ondertekenen van manifesten. Liever mikte hij op interviews over zijn literair werk, om daar dan één ander thema uit de politieke actualiteit goed onderbouwd aan te koppelen. Tom Lanoye deed het deze week weer met verve.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, n-va, actie |  Facebook | | |  Print

27-03-11

“NOOIT GEDACHT DAT HET EEN VERKIESBARE PLAATS ZOU ZIJN”

Tanguy Veys zoekt permanent de aandacht op. Morgen is hij jarig: stuur hem een kaartje (mail hem, facebook hem, twitter hem...). Kwestie dat hij niet meer moet doen wat hij de voorbije week nodig vond. Toen wij de eerste aflevering publiceerden van ons reeksje over Tanguy Veys’ vrienden, mailde Veys het AFF/Verzet-artikel naar Brabosh die het artikel ook op zijn blog plaatste. Brabosh is net als Veys een grote Israël-vriend, maar leeft in onmin met Michael Freilich. Toen Michael Freilich vervolgens zijn editoriaal over Tanguy Veys in het jongste nummer van Joods Actueel online zette, mailde Veys dit editoriaal naar heel zijn adressenbestand. Toen de tweede aflevering van ons reeksje over Tanguy Veys’ vrienden verscheen, zette Veys het AFF/Verzet-artikel nog vlugger op zijn Facebook dan AFF/Verzet het op haar Facebook plaatste.

 

Maar in sommige situaties krijgt Veys niet de aandacht die hij wel zou willen. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld. Zijn buurvrouw in het Belgisch parlement is Minneke De Ridder. Minneke De Ridder, hier wel eens geportretteerd omwille van haar antecedenten. Maar Minneke is niet veel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en nog minder als buurvrouw van Tanguy Veys. Sinds 23 december vorig jaar heeft ze zich niet meer vertoond in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, meent Tanguy Veys zich te herinneren. Het laatste bericht op haar website dateert van 17 december en haar gsm bleef de voorbije week onbeantwoord. Alarmerend genoeg, zo vond Tanguy Veys, om hierover een journalist van Het Laatste Nieuws te verwittigen.

 

“Minneke heeft ziekteverlof”, legde N-VA-fractieleider Jan Jambon uit in Het Laatste Nieuws. “Ze was eerst een maand buiten strijd en dat is met een maand verlengd. In principe keert ze na Pasen terug.” Naar verluidt zou de 29-jarige styliste moeilijk haar draai vinden in het parlement. “Ze stond dan ook op de negende plaats op de Antwerpse lijst”, zegt Jambon. “Toen we de lijst opstelden hadden we nooit gedacht dat het een verkiesbare plaats zou zijn.” Jambon vergist zich licht: Minneke De Ridder stond niet op de negende maar op de achtste plaats op de Antwerpse N-VA-lijst. Blijft: dat men bij de N-VA niet verwacht had dat ze Kamerlid zou worden. Minneke De Ridder is een goede vriendin van Kim Geybels. Die dook na haar gedwongen ontslag uit de Senaat en de N-VA even onder bij Minneke. Het was zowat het enige waarmee Minneke De Ridder de pers haalde sinds haar eedaflegging als Kamerlid (foto).

 

Minneke is nu in Mexico "om de batterijen op te laden". Hopelijk is ze gezond en wel terug tegen volgende zondag. Grootvader Lode Van Dessel heeft nog een stapel Vlaamse Leeuwenvlaggen liggen om mee te gaan zwaaien langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, de ridder, n-va |  Facebook | | |  Print

20-03-11

FRANK VANHECKE KIEST VOOR N-VA. JURGEN VERSTREPEN VOOR ZWART GAT

Het was een beklijvend televisiemoment, voorbije dinsdag bij Goedele (VTM). Opende vorig seizoen Marie-Rose Morel de reeks programma's met het relaas over haar kanker, was het deze keer Frank Vanhecke die liefdevol vertelde over zijn overleden echtgenote. In maart 2009 had hij zijn liefde verklaard aan Marie-Rose Morel. Aan het Como-meer in Italië, met zicht op de Bellagio. Marie-Rose Morel antwoordde meteen positief. Frank Vanhecke uitte ook zijn waardering voor Bart De Wever, “als mens en politiek”. Op dat laatste aspect ging Goedele Liekens niet in. Gazet van Antwerpen deed het dit weekend wel.

 

“Zoals de zaken nu evolueren is de N-VA voor radicaal Vlaamsgezinden de enige nuttige stem”, zegt Frank Vanhecke in Gazet van Antwerpen. Hij overweegt geen overstap naar de N-VA. “Ik geloof niet dat ik voor Bart De Wever een meerwaarde kan betekenen. Bovendien hadden Marie-Rose en ik allebei al besloten om ons terug te trekken uit de politiek. Ik werk mijn Europees mandaat af en over twee jaar ga ik iets anders doen.” Met de top van het VB heeft Vanhecke geen contact meer. “De Antwerpse clan heeft alle macht naar zich toegetrokken en ik heb het al lang opgegeven om de eenheid in de partij te herstellen. Al mijn pogingen werden toch maar genegeerd. Er mag blijkbaar nog maar één strekking binnen het VB overblijven: die van Filip Dewinter.” Vanhecke hoopt dat de rechtse krachten vroeg of laat de krachten bundelen om de onafhankelijkheid van Vlaanderen te realiseren, maar dat kan volgens hem niet met de huidige VB-top. “Veel politici hebben de neiging om zichzelf te zien als het centrum van alles, en dat gaat zeker op voor de VB-top in Antwerpen. Als het VB in de toekomst nog een rol wil spelen in de politiek, zal er intern veel moeten veranderen. En dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren”, besluit Vanhecke.

 

Verderop in dezelfde krant geeft Filip Dewinter nog eens een demonstratie van hoe hij zichzelf en het VB als het centrum van de wereld ziet. Hij besluit: “Bart De Wever is geen revolutionair, zelfs niet in zijn doelstellingen.” Waarop Jurgen Verstrepen gevat: “Sinds wanneer is de Vlaming een revolutionair? Zullen we eerst maar eens een referendum organiseren over de splitsing van het land? De versnippering op rechts is vooral het gevolg van de grote ego’s van Dewinter, De Wever en Dedecker, die anderen het licht in de ogen niet gunnen. Ego’s en geldkwesties, daar draait veel om. In een partij circuleert veel geld, en de toppers hebben allemaal Machiavelli gelezen. Als ze de top hebben bereikt, zorgen ze ervoor dat ze de macht en de centen dicht bij zich houden. Dat was zo in het VB, en bij LDD is het niet anders.” Dat zal zijn voorzitter niet graag lezen. Jurgen Verstrepen: “Ik kan hier toch niet als een Comical Ali gaan zitten beweren dat het goed gaat met mijn partij.” Jurgen Verstrepen kijkt uit “naar andere formules om ons liberale programma te realiseren”. Het liefst ziet Jurgen Verstrepen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 in Antwerpen een strijd losbarsten tussen één linkse stadspartij en één rechtse stadspartij. Liever dan een strijd tussen Janssens en De Wever, waarbij die twee uiteindelijk toch een akkoord maken.

 

Of er in die rechtse stadspartij plaats is voor de eigenzinnige Jurgen Verstrepen is te betwijfelen. Met de LDD-Antwerpen zijn we alleszins aan het einde van het verhaal. Jurgen Verstrepen: “Ik ben de enige mandataris in Antwerpen en het enige parlementslid. Verder is er nauwelijks een lokale werking. Je moet realistisch blijven. Er zijn nu met Janssens, De Wever en Dewinter drie pitbulls die vechten om één been, daar kan LDD alleen niets tegen beginnen.” De kans is dus groot dat Verstrepens politieke carrière eindigt met zijn mandaat als Vlaams parlementslid in 2014. Jurgen Verstrepen is dan 48 jaar. Niet te jong maar ook niet te oud om te verhuizen naar Patagonië of de Stille Zuidzee, lijkt ons. Filip Dewinter blijft intussen hetzelfde doen als altijd. Filip Dewinter: “We blijven hameren op onze drie speerpunten: de Vlaamse onafhankelijkheid, de islamisering en immigratie-invasie, en een harde aanpak van de criminaliteit. (…) En verder spelen we in op de zogenaamde anti-politiek, het sentiment van de talloze mensen die het allemaal beu zijn en die een alternatief willen voor de Bende van Negen die nu aan de onderhandelingstafel zit.”

 

Aan opstappen denkt Dewinter niet. “In Frankrijk heeft Jean-Marie Le Pen het volgehouden tot zijn 84ste. Aan het eind had hij nog maar 4 procent over, maar nu heeft zijn dochter Marine de fakkel overgenomen en die steekt met 23 procent zelfs Sarkozy voorbij. Ik maak me dus geen zorgen over onze toekomst. (…) Ik ben overigens pas 48 jaar, ik kan nog wel mee. En wij hebben een uitstekende lichting jongeren in huis, die we voor de lokale verkiezingen van volgend jaar gaan lanceren.” Krijgt Barbara Bonte in Antwerpen dan toch nog een kans om meer te worden dan partijbediende en voorzitster van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren? Op 25 maart 2009 voorspelde Filip Dewinter in Knack: “Binnen dit en tien jaar wordt ze een belangrijke politica.” Of het VB tegen dan nog een belangrijke politieke partij is, is natuurlijk nog wat anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, n-va, verstrepen, dewinter |  Facebook | | |  Print