23-02-11

LDD EN VB VERLIEZEN HET MEEST LEDEN

Uit een rondvraag van De Standaard bij alle Vlaamse politieke partijen blijkt dat op de N-VA na alle Vlaamse politieke partijen de voorbije vier jaar leden verloren, de LDD en het VB het meest.

 

In 2006 had de N-VA een 10 400 leden; in 2010 eindigde men op een 15 800 leden, maar daar stopte het niet bij. Blijft dat de partij van Bart De Wever in verhouding met haar stemmenaantal van bijna 1,2 miljoen stemmen verhoudingsgewijs bijzonder weinig leden heeft. De CD&V heeft nog steeds de meeste leden, met een 70 200 leden. Wel verliest de CD&V op vier jaar tijd 14,3 % van haar leden. De SP.A doet nog slechter, met een ledenverlies van 15,9 % op vier jaar tijd. Maar er zijn er die verhoudingsgewijs nóg meer leden verliezen. De Lijst Dedecker (LDD, sinds de jongste naamsverandering Libertair - Direct - Democratisch) bereikte in 2008 haar hoogste ledenaantal, met een 6 300 leden. Intussen is de lijst van de Oostendse brulboei Jean-Marie Dedecker (foto: rechts, met naast hem VB-kopstuk Filip Dewinter) teruggevallen tot 3 800 leden. Een verlies van 40,2 %. Het VB is bijna-kampioen ledenverlies. In 2006 een 25 100 leden; in 2010 nog maar 19 500 leden. Een verlies van 22,3 %.

 

Er is geen knik in de dalende lijn van het VB-ledenaantal ingevolge een of andere gebeurtenis, wel is er een stijgend aantal leden dat het VB jaar na jaar verliest. Van 25 090 leden in 2006 ging het naar 25 000 leden in 2007 (- 90 leden), dan 23 850 leden in 2008 (- 1 150 leden), vervolgens 22 500 leden in 2009 (- 1 350 leden), en ten slotte 19 500 leden in 2010 (- 3 000 leden). Proficiat. Het gaat steeds beter met het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, ldd, vb |  Facebook | | |  Print

22-02-11

WELKE TOEKOMST VOOR HET VB EN HET CORDON SANITAIRE ?

Emoties zijn niet altijd een goede raadgever. Naar aanleiding van de begrafenis van Marie-Rose Morel werden een aantal voorspellingen en wensen geuit, waar wij toch enige twijfels over hebben.

 

Rik Van Cauwelaert (foto 1) besloot vorige week een artikel in Knack over de begrafenis van Marie-Rose Morel met: “Tegen die emotionalisering (na het bekendmaken van haar ziekte en familieleven, nvdr.) had haar gewezen partij geen zinnig weerwoord. Met het binnenhalen van Morel – al was dat niet de bedoeling – heeft Vlaams Belang de eigen neergang bespoedigd. Vorige zaterdag kondigde een opiniepeiling een nieuw fors verlies aan voor Vlaams Belang. Het mag duidelijk zijn dat afgelopen zaterdag in Antwerpen niet alleen Marie-Rose Morel maar ook haar gewezen partij Vlaams Belang werd begraven.” Het VB over en out ? Dat lijkt ons toch voorbarig. In de enquête waar Rik Van Cauwelaert naar verwijst (van de krantengroep L’Avenir) verliest het VB 1,1 %, en komt het toch nog uit op 11,5 %. CD&V en Open VLD verliezen een pak meer, respectievelijk 4,7 % (om te stranden op 12,9 %) en 2,4 % (om uit te komen op 11,3 %). Zo slecht is dat dan toch niet voor het VB. Iedereen verliest aan de N-VA-tsunami, op SP.A en Groen! na die lichte winst boeken volgens deze opiniepeiling. Zelfs een aantal VB-kaderleden zouden N-VA stemmen, maar allicht hebben de N-VA-stemmen meer te maken met het geloof dat de N-VA voor Vlaanderen meer kan realiseren dan het steriel gedoe van het VB. Eerder is het dat, dan dat men omwille van Marie-Rose Morel voor de N-VA zou stemmen. In en rond de kathedraal zagen we bij de begrafenisplechtigheid daarenboven een aantal Dewinter-volgelingen. Aangegrepen door het menselijk drama, maar daarom niet politiek van kamp veranderd binnen het VB. Een oudere dame had nog een Vlaams Blok-speldje op haar jas. Die zien we evenmin gauw N-VA stemmen. Er blijft bij het VB, letterlijk en figuurlijk, een harde kern.

 

Jean-Pierre Rondas (foto 2 - producer bij de radiozender Klara, op enkele dagen van zijn pensionering) stuurde een opiniebijdrage naar De Morgen. Volgens Jean-Pierre Rondas heerst er in Vlaanderen over het cordon sanitaire “een latent onbehagen en zelfs schaamte, ook als het de laatste tijd de krantenkoppen niet meer haalt. De uitvaart van Marie-Rose Morel heeft de mogelijkheid van het doorbreken van het cordon op dramatische wijze opgevoerd.” Hoezo? Terwijl Marie-Rose Morel expliciet niet wilde dat Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers bij haar begrafenisplechtigheid aanwezig zouden zijn, zouden de Vlaamse politieke partijen nu mogelijk wél bestuursakkoorden kunnen sluiten met de partij van Dewinter, Annemans en Valkeniers? Geef toe dat het een vreemde redenering is. Het wordt natuurlijk minder vreemd als we nog eens kijken naar de titel boven Rondas’ opiniebijdrage in De Morgen van 16 februari 2011: Heer, vergeef ons dat cordon. Rondas wil af van het cordon sanitaire. Punt. Desnoods gebruikt hij er de kromste redeneringen voor. Goed dat Jos Geysels in De Morgen gisteren nog eens op een heldere manier uitlegde wat het cordon sanitaire is, en waarom het wenselijk is (zie hieronder: Er zijn goede redenen voor een cordon sanitaire).

 

Politici, ze laten zich niet altijd leiden door de hooggestemde idealen die ze zeggen aan te hangen. Wat voor hen telt, is in de eerste plaats: is het VB mathematisch nodig voor een bestuursmeerderheid. Indien niet, waarom zich dan in een avontuur met het VB storten? Maar als ze enige geloofwaardigheid willen behouden – op termijn hun enig politiek kapitaal – laten democratische Vlaams-nationalisten, christen-democraten, liberalen… zich leiden door de zuivere principes van het cordon sanitaire.  

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vb, n-va, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

20-02-11

MET DE N-VA DEZELFDE WEG OP ALS MET HET VB ?

De N-VA mag dan wel een conservatieve maar democratische Vlaams-nationalistische partij zijn, leden ervan vertonen toch autoritaire trekjes die men eerder bij het VB verwacht. We wezen hier gisteren op een VB-gemeenteraadslid die vroeg om een portret van een VNV-oorlogsburgemeester een plaats te gunnen in de gemeenteraadszaal, maar een paar kilometers verderop deed een N-VA-gemeenteraadslid net hetzelfde.

 

Vlaams Parlementslid Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft – zo bericht De Morgen dit weekend – een batterij schriftelijke vragen over de KVS afgevuurd naar Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Allemaal omdat in de Brusselse schouwburg op 21 januari de thema-avond Niet in onze naam plaatsvond, waar een grote groep kunstenaars zich uitsprak tegen de splitsing van België. De KVS was in een mum van tijd uitverkocht, vele belangstellenden moesten huiswaarts keren omdat er geen zitje meer vrij was. “Ik neem aan dat de artistieke programmatie in vrijheid moet kunnen gebeuren. Wij merken dat er in bepaalde culturele instellingen systematisch een niet onbelangrijke strekking van de Vlamingen niet vertegenwoordigt wordt. Dat roept vragen op”, zegt Dehandschutter in De Morgen. Een beetje een warrige uitleg. Eerst de vrijheid van de artistieke programmatie verdedigen, maar dan problemen hebben met de keuze. Klagen dat een niet onbelangrijke strekking van de Vlamingen niet vertegenwoordigt wordt, maar in feite aanklagen dat een andere niet onbelangrijke strekking van de Vlamingen één avond naar haar zin krijgt in de KVS… Nog een stap verder en we zitten terug bij het VB dat in 2005 de sluiting van de KVS vroeg omdat die te weinig Vlaams, te multicultureel en te politiek geïnspireerd zou zijn. In één adem door werden toen in Antwerpen en Gent ook vragen gesteld over de programmatie in Het Toneelhuis en bij het NT Gent.

 

In Steenokkerzeel vroeg N-VA-gemeenteraadslid Kurt Ryon een paar dagen geleden om Le Soir niet langer ter beschikking te stellen in de plaatselijke bibliotheek. “Lezers die echt een Franstalige krant verkiezen, kunnen nog steeds terecht op het internet.” VB’er Karel Goderis had vorig jaar dezelfde vraag ook al eens gesteld, en onder het bestuur van het Front national (FN) verdwenen kranten als Libération en weekbladen als L’ Evénement du Jeudi uit de plaatselijke bibliotheken. Luc Tuymans noemde deze week Bart De Wever gevaarlijker dan het Vlaams Belang. Luc Tuymans (donderdag 17 februari in De Ochtend) over The flag, een werk met de Vlaamse Leeuw erop: “Dit maakte ik vanuit mijn walging voor het Vlaams Belang, waar toen in Antwerpen één op drie op stemde. Nu zijn we in een nog gevaarlijker stadium beland met de heer Bart De Wever.” “De N-VA is gewoon een eenmanspartij”, zei Tuymans nog. “Dat dertig procent van de Vlamingen op hem gestemd heeft, heeft De Wever te danken aan het feit dat hij integer overkomt. Maar dat is niet moeilijk als je hem vergelijkt met Yves Leterme.” En nog: “Ik ben niet anti-Vlaams en hervormingen in dit land moeten bespreekbaar zijn. Maar ik ben wel tegen dat minderwaardigheidscomplex van de Vlaams-nationalisten dat is blijven hangen sinds de Eerste Wereldoorlog. De Wever is zogezegd een historicus, maar eigenlijk is hij een fucking separatist.”

 

Wij schakelen Bart De Wever niet gelijk met Filip Dewinter, laat staan dat we BDW erger zouden vinden dan FDW. Bart De Wever rekent het zelf tot zijn grote verdienste dat hij vorig jaar stemmen bij het VB heeft teruggehaald naar het democratisch Vlaams-nationalisme. Nog vóór hij zichzelf daarvoor loofde, wees Antwerps burgemeester Patrick Janssens al op die verdienste. Maar De Wever moet natuurlijk wel opletten het met de N-VA profonde niet dezelfde weg opgaat als met het VB. Dat De Wever zich tijdens de begrafenisplechtigheid verontschuldigde dat de partijpolitiek hem en Morel uit elkaar had gedreven, en zei dat hij Marie-Rose Morel nooit op racisme heeft kunnen betrappen, is niet bemoedigend. De aanvaringen die Morel had met de VB-partijtop gingen over veel, maar niet over het racistisch discours as such. Paul Goossens herinnert er dit weekend in een column in De Standaard nog aan. “In de kathedraal werd de weg naar een generaal pardon geëffend”, besluit Paul Goossens. “Het kan de herverkaveling van de Vlaamse rechterzijde danig versnellen, zodat De Wever kan triomferen en gloriëren als hij in 2012 (bij de gemeenteraads- verkiezingen, nvdr.) zijn afspraak met de geschiedenis heeft. Tegelijkertijd dreigt het Vlaams nationalisme echter in brak water te belanden. Een nationalisme dat uit compassie, eigenbelang of opportunisme gedachtegoed tolereert dat bevolkingsgroepen stigmatiseert, ontspoort. Altijd.”

 

Het gevaar schuilt echter niet alleen in het in de armen sluiten van VB’ers en VB-stemmers. De Marc Byttebiers, Lieven Dehandschutters en Kurt Ryons van de N-VA zijn ook wel een probleem. Bellum est sua vitia nosse. Het is goed zijn gebreken te kennen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, de wever, cultuur |  Facebook | | |  Print

02-02-11

BIJ DE KEEL GEGREPEN

De vraag wie de VB-mol is bij de Amerikaanse ambassade houdt de gemoederen nog steeds bezig. De met het VB bevriende Angeltjes-website heeft een artikel ingetrokken waarin Luc Sevenhans, in navolging van Filip Dewinter en Clint, aangewezen werd als de VB-mol. Volgens Angeltjes zou het verhaal over Luc Sevenhans als VB-mol niet kloppen. Intussen houdt een ander verhaal het VB bij de keel. Letterlijk en figuurlijk.

 

Bij het VB en aanverwante organisaties vindt men dat De Morgen een “linkse prutskrant” is, maar toch wordt die krant tot de laatste letter uitgeplozen. Gisterenmorgen schrok men zich een hoedje toen men in een klein artikeltje las dat de N-VA haar zinnen heeft gezet op de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en dat de inzet daarvan voor de N-VA niet meer maar ook niet minder is dan: “De keel van het Vlaams Belang-monster in Antwerpen oversnijden.” Daarenboven zou Bart De Wever gezegd hebben dat hij erover zou waken “dat een eventueel federaal akkoord het monster geen zuurstof geeft.”

 

“Met zijn uitspraken bewijst Bart De Wever alleszins het belang van het Vlaams Belang als zweeppartij en stok achter de deur in de communautaire onderhandelingen”, proberen Bruno Valkeniers en Filip Dewinter nog in een persmededeling. Maar daarna nemen ze het De Wever kwalijk met zijn “anti-Vlaams Belang-agenda” links in de kaart te spelen. “Wat zijn morbide obsessie jegens onze partij betreft, vergist de N-VA-voorzitter zich andermaal van tegenstander”, luidt het nog. Het VB jankend in de hoek, maar wat vertelde het VB nog maar pas op haar nationale nieuwjaarsreceptie?

 

Bruno Valkeniers, op 22 januari 2011: “Ik heb in het belang van Vlaanderen éénmaal de hand gereikt aan Bart de Wever, via een open brief, en het antwoord was … oorverdovende stilte. Ik zal het geen tweede keer doen. Ik heb na het geknoei van de afgelopen 7 maanden, definitief besloten om onze eigen weg te gaan. Een weg die nodig en noodzakelijk is en die dringend is en die door niemand anders beter bewandeld wordt dan door onszelf.” De pers kopte dan ook Valkeniers: “Forza Flandria is niet meer aan de orde”. Op de VB-nieuwjaarsreceptie zelf samenwerking met de N-VA afwijzen, en amper een dikke week later verontwaardigd zijn dat de N-VA niet zij-aan-zij met het VB optrekt. Het is als een klein kind dat stoer doet, en daarna pruilt omdat de grotere broer een andere weg wil nemen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, valkeniers, sevenhans, n-va |  Facebook | | |  Print

25-01-11

HET NIEUWE-VLAAMSE ESTABLISHMENT (N-VE)

In Vlaams-nationalistische kringen wordt het succes van de betoging van vorige zondag geminimaliseerd. De radicaalste Vlaams-nationalisten plannen een tegenbetoging; de anderen gedragen zich meer en meer als het Nieuwe-Vlaamse Establishment (N-VE).

 

Bij het VB luidde het commentaar op de betoging van zondag 23 januari 2011 (foto): “Dertig- tot vijfendertigduizend betogers (= politiecijfers zoals geciteerd door het VB, nvdr.) trokken (…) door de straten van Brussel. Geen overdonderend ‘succes’. (…) Pakweg 80% Franstalige betogers en 20% Vlamingen. Ook die cijfers (…) spreken boekdelen. Amper zes tot zevenduizend Vlamingen na een totale mobilisatie. Het is wat mager.” De betoging is anders wel op maar een paar dagen tijd in elkaar gebokst, door onervaren studenten, middenin de examentijd voor universiteitsstudenten… Dan 34 000 (politiecijfer) tot 45 000 (eigen cijfer) betogers bijeenkrijgen, chapeau. Volgens de eerste cijfers van Le Soir  zou 21 % van de deelnemers aan de betoging vorige zondag Vlamingen zijn, als men er de Vlaamse Brusselaars bij telt 24 %. Dat zijn dus 8 160 à 10 800 Vlamingen.

 

De voorlaatste Vlaams-nationalistische betoging (april 2010) telde daarentegen maar 1 200 betogers (volgens de politie), iets meer dan 2 000 (volgens meerdere media) tot 3 500 à 4 000 betogers (volgens de organisatoren). Bij de laatste Vlaams-nationalistische betoging (september 2010) was de opkomst nog kleiner, met volgens de organisatoren een duizendtal deelnemers. Voor een betoging waar twee maanden lang voor gemobiliseerd is! Nog niet wijzer geworden, gaat Voorpost op 27 maart opnieuw betogen. Waar precies wordt nog niet verteld. Voorlopig houdt men het op: “in een gebied dat nu tot Wallonië behoort maar nog niet zo lang geleden van ons was”. Maar de datum van 27 maart, die mogen de ‘echte Vlamingen’ alvast in hun agenda noteren. Wedden dat men de opkomst een ‘succes’ gaat noemen, al zal het maar een fractie zijn van het aantal Vlaamse betogers vorige zondag waar men nu zo geringschattend over doet?

 

Overigens wordt ook het ‘argument’ van stal gehaald dat het aantal betogers in het niets verdwijnt tegenover de “bijna 1,8 miljoen Vlamingen of 44 % van de Vlaamse kiezers (Vlaams Belang + N-VA)” die stemden voor “verregaande of volledige Vlaamse autonomie”. De stemmen voor het VB (491.457 op de Senaatslijst) worden hier iets te gemakkelijk samengeteld met die van de N-VA (1 268 780 op diezelfde Senaatslijst, oftewel 2,6 keer zoveel als het aantal VB-stemmen). Ten tweede: als men het aantal betogers gaat afmeten tegenover het aantal niet-betogers en/of kiezers… dan vervalt men in de argumenten van het establishment (“400 000 betogers tegen de raketten op 23 oktober 1985, maar 9,6 miljoen Belgen hebben niet betoogd tegen de plaatsing van raketten in België”). Jaja. Dat Bart De Wever, Ben ‘Laden’ Weyts en Johan Sauwens meer belang hechten aan de verkiezingsuitslag dan aan signalen vanuit acties... Dat verbaast niet. Als het het VB goed uitkomt, vervalt het VB echter evengoed in de retoriek van het establishment.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, n-va, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

15-01-11

DE N-VA ANDERS BEKEKEN

Het ABVV gaat mee met de tijdsgeest. Vroeger werden er brochures over het Vlaams Blok, en in 2009 nog over Lijst Dedecker, gemaakt en verspreid. Nu is het de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) die tegen het licht wordt gehouden in de brochure De N-VA anders bekeken.

De N-VA is op korte termijn vanuit het niets uitgegroeid tot de grootste politieke partij in Vlaanderen, van 3,1 % van de stemmen in 2003 naar 27,8 % in 2010. Nooit haalde een nationalistische partij zo’n sterk verkiezingsresultaat. Bovendien krijgt de N-VA veel media-aandacht, niet in het minst partijvoorzitter Bart De Wever. Maar zelden of nooit graven de media onder de oppervlakte en belichten ze het programma van deze nationalistische partij. Men houdt het liever bij quotes van Bart De Wever of Siegfried Bracke. Het ABVV houdt zich bij haar doorlichting tot de corebusiness van de vakbond. Welk sociaal-economisch beleid wil de N-VA doordrukken, wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor de werknemers en wat is het standpunt van het ABVV?

We hebben het hem niet gevraagd, maar het lijkt alsof Marc Spruyt de pen vasthield voor deze brochure. In ieder geval werd zijn systematiek gebruikt. Het ABVV vertrekt van teksten van de N-VA zelf, zoals congresteksten en verkiezingsprogramma’s; uitspraken van vooraanstaande N-VA’ers; en beleidsdaden van de N-VA-ministers (hallucinant trouwens wat die al uitgericht hebben zonder dat de Vlamingen dit goed en wel beseffen). Bij elk citaat wordt de bron vermeld. Vervolgens wordt er de visie van het ABVV tegenover geplaatst. Waar nodig worden sommige zaken in een apart kadertje verduidelijkt, zoals wat de Baert-doctrine is: de drie voorwaarden waaraan een staatshervorming moet voldoen voor de N-VA opdat het een stap voorwaarts is op weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid.

Er wordt eerst (kort) ingegaan op de separatistische agenda van de N-VA. Het merendeel van de veertig bladzijden tellende brochure gaat over de patronale agenda van de N-VA: meer cadeaus voor de werkgevers, loon- en arbeidsvoorwaarden aan banden leggen, werkzoekenden harder aanpakken, een dubbele splitsing in de sociale zekerheid, minder overheid en meer privé, en wat met de vakbonden? Is dit gekleurd taalgebruik? Helemaal niet als je het programma van de N-VA leest. Het is niet alleen schertsend bedoeld als Bart De Wever zich liet ontvallen: “Voka is mijn echte baas”, en “Als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden.” Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen in 2004 ontstaan uit de fusie van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Kamers van Koophandel.

Een ‘uitleiding’ verduidelijkt de gemeenschappelijke wortels en het gemeenschappelijk programma van de Vlaamse patroonsorganisatie en de N-VA. De N-VA is helemaal niet zo volks als Bart De Wever zich in frituur ’t Draakske en elders voordoet. En het dreigt nog erger te worden. Zoals altijd zijn er leerling-tovenaars die verder willen gaan dan hun voorbeeld, getuige de voorbije week Siegfried Bracke die al denkt aan de splitsing van de RVA in een Vlaamse, Waalse en Brusselse Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening. Iets wat Voka afwijst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, actie, sociaal |  Facebook | | |  Print

31-12-10

DRIE DATA IN 2011 OM TE ONTHOUDEN

We zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd naar wat 2011 ons brengt. Omdat we zelf niet over een ‘glazen bol’ beschikken, zochten we Madame Blanche op. Ze gaf ons drie interessante data en feiten mee. Doorgaans zijn twee op de drie voorspellingen van Madame Blanche correct.

 

15/16 januari 2011 – Op een congres in Tours wordt Marine Le Pen (foto 1) verkozen als nieuwe voorzitter van het Franse Front national (FN). Ze staat voor de oude waarden van het FN, maar een nieuwe manier van politiek bedrijven. Marine Le Pen haalde het van ancien Bruno Gollnisch dankzij haar populariteit bij de Franse publieke opinie en media. In september 2010 is de campagne voor de voorzittersverkiezing bij het FN officieel gestart, volgens een duidelijk afgesproken procedure. Het FN heeft daarmee aangedurfd waar men bij het VB voor terugschrikt. Na drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen (1, 2) was het in juni 2010 misschien aangewezen om Bruno Valkeniers te vervangen als voorzitter van het VB. Stel je voor dat er een campagne zou gevolgd zijn met enerzijds Marijke Dillen, als kandidate van de oudere generatie VB’ers, en anderzijds Marie-Rose Morel, als kandidate van de nieuwe generatie VB’ers. Neen. Daar wou Filip Dewinter niet aan beginnen, en dus bleef Bruno Valkeniers VB-voorzitter.

 

10 maart 2011 – De pas aan de Gentse universiteit opnieuw erkende Nationalistische StudentenVereniging (NSV) richt in Gent een betoging in onder de leuze ‘Geen evolutie, maar revolutie’ (foto 2). De slogan is gekozen om op de dringendheid van de Vlaamse onafhankelijkheid te wijzen. “De tijd speelt in het nadeel van de toekomst van Vlaanderen”, zegt de NSV. “Er moet nu gehandeld worden. Wachten op verdamping is één ding, maar dit neemt niet weg dat we geen vuurtje mogen stoken om het verdampen van de België (sic) te versnellen. Wij hebben genoeg van staatshervormingen na staatshervormingen. Het einde van België is nu aan de orde!” De NSV verwacht dat de betoging zal plaatsvinden “in volle (post)electorale sfeer” en heeft nu al busmaatschappijen gecontacteerd voor het vervoer uit alle uithoeken van het land. Je weet maar nooit hoe busmaatschappijen reageren als ze pas gecontacteerd worden als er al een pre-revolutionaire sfeer is in het land.

 

1 april 2011 – De regeringsonderhandelingen hebben nog  steeds niets opgeleverd. De vierhonderdduizend deelnemers aan de NSV-betoging in Gent hebben de ogen van Bart De Wever geopend. Bart De Wever en Filip Dewinter sluiten dan maar een duivelsverbond. Beati pauperes spiritu (Zalig zijn de armen van geest). “Per slot van rekening komen we uit hetzelfde Vlaams-nationalistisch nest”, zegt Bart De Wever tegen Filip Dewinter. Een VB-militant zei hetzelfde op 13 juni en professor Bart Maddens bevestigt het aan de hand van een foto die hij aan de KULeuven vond (foto 3). Het boek van Gerolf Annemans over de ‘ordentelijke opdeling’ van België wordt opzij gelegd omdat het onrealistisch is; de Eenzijdige OnafhankelijkheidsVerklaring (EOV) waar Dewinter mee uitpakte tijdens de verkiezingscampagne in 2010 wordt geactualiseerd. Bart De Wever voegt aan de tekst van Dewinter toe: “Aude audenda” (“Waag wat gewaagd moet worden”) en kondigt de splitsing van België af.

 

Wanneer we Madame Blanche vragen hoe het daarna afloopt, zwijgt ze terwijl ze een bedenkelijk gezicht trekt.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, nsv, fn |  Facebook | | |  Print

21-12-10

BART DE WEVER JARIG

De gemeenteraadszitting gisterenavond in Antwerpen – waar geen woord werd gezegd over het al dan niet nog tot de VB-fractie behoren van de nochtans aanwezige George Ver Eecke – was er een zonder Bart De Wever (foto 1). De man heeft tegenwoordig nog andere katten te geselen dan Antwerpse, en ook wel belangrijker fora dan de Antwerpse gemeenteraad tot zijn beschikking. Vandaag mag hij in Humo reflecteren over de vier voorbije decennia; vorige zaterdag kreeg hij een paginagroot interview in Het Laatste Nieuws naar aanleiding van zijn veertigste verjaardag vandaag. De Wever was weer eens bijzonder vrolijk bij dat laatste interview. Of wij vrolijk moeten worden van De Wever, is wat anders.

 

Bart De Wever (in Het Laatste Nieuws): “Als ik de jaren tussen 20 en 30 samenvat, dan denk ik aan mijn studentenleven, aan mijn diploma, mijn eerste job, aan mijn vrouw die ik leerde kennen, mijn eerste kind dat ik heb verwekt. Terwijl: als ik achterom kijk naar het voorbije decennium, mijn tien jaar als politicus zeg maar, dan zie ik altijd weer een vergaderzaal met slappe broodjes. En dan denk ik: ‘Waren dit nu de schoonste jaren van mijn leven?’ (…) Het grootste geluk moet allicht nog komen, ja. Of het grootste ongeluk. Want voor hetzelfde geld gaat je kind op 16 aan de drugs en bezoek je hem met 19 in de gevangenis of het kerkhof. Je hebt dat als ouder niet in de hand. (Zucht) Wat zijn we toch somber, zo vroeg op de ochtend.” De interviewer probeert Bart De Wever op te vrolijken: "Laten we vrolijk afsluiten. Life begins at forty, zong John Lennon ooit." Bart De Wever: “Inderdaad. En twee maanden na zijn 40ste verjaardag is hij neergeschoten in New York. Vrolijk, zei je?”

 

Zich vrolijk maken over Bart De Wever, dat is wat anders. En kritiek hebben op De Wever, dat is helemaal een halszaak. Dan riskeer je minstens half Vlaanderen over je heen te krijgen. Op de Boekenbeurs in november was er een debat tussen Tom Naegels en Luckas Vander Taelen. Tom Naegels wees erop dat Luckas Vander Taelen nogal vlug van stapel loopt. "Het is toch niet omdat halal-voedsel voorzien wordt, dat dit moet leiden tot het toestaan van vrouwenbesnijdenis. Zoals N-VA stemmen toch ook niet leidt tot concentratiekampen". Mensen, mensen. Wat een reactie dat dit uitlokte. Alles wat over moslims gezegd werd, zachte, harde of onrealistische maatregelen… het lokte geen reactie uit. Maar de suggestie dat N-VA stemmen toch niet leidt tot concentratiekampen, door driekwart van de zaal begrepen als dat Tom Naegels meent dat N-VA stemmen tot concentratiekampen leidt. Zelfs zeggen dat "N-VA stemmen toch niet leidt tot…" mag niet, want het houdt de suggestie in dat het toch kan dat…

 

In diezelfde periode leek een relletje in de maak met auteur en columniste Saskia De Coster (foto 2). “Schrijfster Saskia De Coster vergelijkt Bart De Wever met Adolf Hitler”, twitterde Apache. Saskia De Coster corrigeerde in een volgende tweet: “Ik vergelijk BDW niet met Hitler maar de blinde, kritiekloze adoratie valt op.” En daar draaide de begin november verschenen column van Saskia De Coster inderdaad om. Met als gevolg dat de column doodgezwegen werd, en een woordvoerder van Bart De Wever zich er vanaf kon maken met: “Wie is Saskia De Coster?” Eén van de beste jonge Vlaamse auteurs, maar dat was nog niet tot de entourage van Bart De Wever doorgedrongen. Toch is de lectuur van Snor warm aan te bevelen. De actualiteitswaarde van die column zit nog altijd (eh…) snor.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, n-va |  Facebook | | |  Print

17-12-10

DE VB- en N-VA-STEM GEANALYSEERD

De tijd staat stil bij het VB. “Dit is geen ideologische nederlaag voor Vlaams Belang. Wij hebben het pad geëffend, wij hebben dertig jaar lang de kar getrokken. Anderen oogsten vandaag wat wij hebben gezaaid”, zei Filip Dewinter op 13 juni 2010 in reactie op het monstersucces van de N-VA bij de federale verkiezingen. “Bij de voorbije verkiezingen hebben wij stemmen verloren, maar zeker geen ideologische nederlaag geleden. Wel hebben anderen geoogst wat onze partij jarenlang heeft gezaaid”, zegt Bruno Valkeniers deze week in Knack in reactie op onderzoek naar de motivatie van de kiezer bij de verkiezingen op 13 juni 2010. Blijkbaar heeft de VB-voorzitter nog niet begrepen dat mensen wel eens om uiteenlopende redenen voor de N-VA durven stemmen, en huidige N-VA-stemmen niet noodzakelijk verder vloeien naar het VB.

 

Het VB verloor op 13 juni 2010 maar liefst 112 000 stemmen aan de N-VA (1 op 5 VB-kiezers in 2009) en 3 000 stemmen aan de CD&V. Het VB kreeg daarentegen 14 000 stemmen van mensen die in 2009 nog Lijst Dedecker (LDD) stemden, 6 000 van gewezen Open VLD-stemmers en 6 000 van voormalige Groen!-stemmers. Tussen VB en SP.A-kiezers waren er geen transfers van stemmen. Wie naar de N-VA overstapte gaf als reden: de behoefte aan verandering, het willen afstraffen van de slechte prestaties van de traditionele partijen, en dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Franstaligen. Stuk voor stuk vroeger redenen om voor het VB te stemmen; anno 2010 lijkt hiervoor N-VA een nuttiger stem. 17,7 % van de kiezers overwoog nog om VB te stemmen, slechts 11,9 % stemde daadwerkelijk VB. Op de LDD na kon het VB het minst van alle partijen nieuwe kiezers aantrekken. Het cordon sanitaire was vroeger een reden om voor het VB te kiezen, nu is het een motief om het VB de rug te keren. Hugo Gijsels en Jos Geysels hadden gelijk met het in 1989 afkondigen van een cordon sanitaire tegen het VB. Ondanks wat critici, met voorop Bart De Wever, later vertelden over het cordon sanitaire.

 

Het VB telt heel wat trouwe kiezers die VB stemmen wat er ook gebeurt, maar opnieuw 20 of meer procent halen zit er niet meer in. Filip Dewinter spreekt zelf nog maar van 10 tot 15 procent. De N-VA kan daarentegen nog verder groeien. Bijna de helft van de kiezers op 13 juni (46,9 %) overwoog N-VA te stemmen. Als dan toch niet bijna de helft van de stemmen vergaard werden (maar ‘slechts’ 26,7 %), is het omdat kiezers afhaakten in de overtuiging dat de N-VA ook zonder hun stem groot genoeg zou worden om op het beleid te wegen. Maar het succes van de N-VA heeft achillespezen: voor 43 % van de stemmers voor de N-VA speelde de persoonlijkheid van Bart De Wever een rol bij de stemkeuze, het is niet alleen Lijst Dedecker die sterk afhankelijk is van het presteren van hun kopman. Een tweede probleem is dat de N-VA een verschillend kiespubliek aantrekt. Enerzijds zijn er centrumkiezers die de N-VA een fatsoenlijke bestuurspartij vinden, die het eens mag proberen waar anderen faalden.

 

Anderzijds oogt de N-VA extreem en spannend, wat rechtse stemmen aanzoog die anders bij het VB of de LDD zouden zijn terechtgekomen. Maar de nieuwe N-VA-kiezer heeft geen boodschap aan zaken die voor die andere groep, de rechtse Vlaams-nationalistische kern van de N-VA, van levensbelang is. Twintig procent van de Vlamingen wil een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat cijfer is ook in communautair geladen tijden niet gestegen. ‘Communautaire relaties’ winnen wel aan belang als stembepalend thema. Het staat op (3), na de sociale zekerheid (1) en de gezondheidszorg (2). Het verkiezingsonderzoek van TNS Media waaruit Knack deze week citeert legt de contouren van een verkiezingsnederlaag voor de N-VA bloot. De Wever won veel nieuwe kiezers voor wie de spanning niet hoog genoeg kan worden opgedreven, maar evengoed veel nieuwe kiezers die weglopen zodra duidelijk wordt dat het uitgerekend Bart De Wever is die een oplossing in de weg staat.

 

Bij stemmenverlies van de N-VA kan het VB terug groter worden, maar de N-VA-stemmen kunnen nog alle kanten op gaan. De N-VA won stemmen bij alle partijen. In volgorde van grootte: CD&V, VB, LDD, Open VLD, SP.A en Groen!. Om zijn kiezers te plezieren is Bart De Wever de ene dag de bijna-staatsman, de volgende dag de boze-flamingant. Maar hij zal dat niet kunnen volhouden. Hij moet kiezen… en verliezen. Vandaar ook dat de perceptie van de regeringsonderhandelingen alsmaar belangrijker wordt dan de regeringsonderhandelingen zelf. Dat belooft in elk geval weinig goeds.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni, dewinter, valkeniers, de wever, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

29-09-10

POLITIEK BEDROG

Een aantal VB’ers, en zelfs VB-kaderleden, stemmen voor de N-VA, leert ons Dag Allemaal deze week.

 

In het Humo-interview zegt Koen Dillen (foto 2: rechts Koen Dillen, naast vader en VB-stichter Karel Dillen): “Ik beschik natuurlijk niet over de grote politieke inzichten van de men in black (Bruno Valkeniers, Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Joris Vanhauthem en Filip Dewinter, nvdr.) van ons campagnefilmpje (voor een Republiek Vlaanderen, nvdr.), maar mijn indruk is dat Bart De Wever een foutloos parcours rijdt. Ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart ook voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat. Maar ik twijfel aan het succes van de participatiestrategie van de N-VA.” Een aantal VB’ers hebben meer vertrouwen in Bart De Wevers strategie.

 

Een hoge partijbron zegt aan Dag Allemaal: “Een parlementslid van Vlaams Belang, vandaag nog altijd lid van de partij, vertelde mij afgelopen weekend dat hij op 13 juni voor Bart De Wever had gestemd. En hij is niet de enige. Een flink aantal kaderleden en verkozenen zegt mij precies hetzelfde. Ik zou zelf ook niet meer voor Vlaams Belang hebben gestemd, indien niet enkele vrienden van mij op de lijst van VB stonden. Zo niet kan ik mij voorstellen dat ik in deze tijden van communautaire onderhandelingen wel een nuttigere stem had kunnen uitbrengen.” Naast de ‘nuttige stem’ worden nog andere redenen aangehaald voor deze ongeziene kiesdissidentie. “Voor een deel is het uit balorigheid om wat er met de partij gebeurt”, vertelt een andere bron. “Een partij in evenwicht, met een gemeenschappelijk project kan een aantal tegenslagen hebben. Vlaams Belang daarentegen, dat niet meer in evenwicht is en waar één clan alle macht naar zich toe heeft getrokken, heeft vanzelfsprekend heel wat malcontenten aan boord. Voeg daar de recente electorale tegenslag bij, en het hek is van de dam. De partij staat nu op één poot te wankelen, veel is niet nodig om het volledig te doen kantelen.”

 

“Nu zoveel toptalenten koudweg opzij zijn gezet of de partij zelf de rug hebben toegekeerd (waarbij verwezen wordt naar Bruno Stevenheydens, Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke en Karim Van Overmeire, nvdr.); vertel me eens wie nog op een geloofwaardige manier de broodnodige vernieuwing kan belichamen. Het is toch te gek voor woorden dat Frank Creyelman, kopman van de partij in Mechelen, benoemd is tot voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Vlaams parlement. Alle respect voor Frank, maar hij heeft niet de capaciteiten van zijn voorganger Karim Van Overmeire.” ’t Pallieterke merkte een paar maanden geleden overigens op dat Frank Creyelman een meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor de reizen die je kan maken als lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Volgens Dag Allemaal zouden enkele ontevredenen zelfs met vuur spelen door te speculeren op een nieuw verlies bij de volgende verkiezingen, zodat Valkeniers wel zou móeten opstappen. “Het lijkt irreëel, maar er zijn inderdaad kaderleden die me dat ‘droomscenario’ toevertrouwden”, verklapt een ingewijde die het idee zelf afdoet als “compleet dwaas”.

 

Filip Dewinter erkent dat het wel eens kan dat enkele VB-kaderleden voor N-VA hebben gestemd, en dat een partij die ruziemaakt de verkiezingen verliest. Filip Dewinter: “De jongste jaren waren we geen toonbeeld van eenheid. Ik denk echter dat we nu gelouterd zijn. Een aantal leden heeft jammer genoeg de partij verlaten. Wie blijft, weet wat de voorwaarden zijn en dat de rangen gesloten moeten worden.” Benieuwd of Koen Dillen nog mag blijven. Men kan van hem toch niet zeggen dat hij de rangen gesloten houdt. Of is de zoon van de VB-stichter aanpakken zelfs voor Dewinter te hoog gegrepen?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, dewinter, dillen |  Facebook | | |  Print

06-07-10

N-VA: NA HET SUCCES, DE PROBLEMEN

Vandaag is het een hoogdag in de Kamer en Senaat. Vandaag leggen immers de na de verkiezingen op 13 juni nieuwe kamerleden en senatoren hun parlementaire eed af. Minneke De Ridder had reeds haar eerste five minutes of fame, en ze was er zo ondersteboven van dat ze een interview voor RechtsActueel weigerde. Voor anderen wordt de eedaflegging vandaag hun eerste five seconds of fame. 

De voorbije dagen moesten al de plaatsen in het halfrond, en de bureaus in het parlement, gekozen worden. Vooral bij de N-VA stelde dit problemen. Ze weten daar niet waar eerst beginnen met 27 volksvertegenwoordigers en 14 senatoren, waarbij fractieleider Jan Jambon met amper drie jaar Kamer-ervaring de ancien van de bende is. Eén van de problemen is dat er in de Kamer en Senaat plaats moet gezocht worden voor de grote N-VA-delegatie, en een deel van de N-VA-fractie zal in de Kamer plaats moeten nemen achter VB-fractieleider Gerolf Annemans. “Telkens hij spreekt, komen wij ook in beeld. Niet ideaal”, zei een N-VA’er aan Het Nieuwsblad. Een ander probleem is de verdeling van de N-VA’ers over de verschillende commissies in de Kamer. “Per commissie hebben we vier mensen”, weet Siegfried Bracke. “Iedereen wil in Binnenlandse zaken zetelen, terwijl iets als Landsverdediging geen man interesseert. Flaminganten houden niet van het Belgisch leger”, lacht Siegfried Bracke.

Bracke kent blijkbaar zijn nieuwe partijgenoten nog niet echt. Zolang hij VB-Kamerlid was, was Luc Sevenhans lid van de commissie Landsverdediging. Na zijn overstap naar de N-VA verving het VB hem in die commissie. Sevenhans vloog er buiten maar werd blijkbaar door minister van Landsverdediging Pieter De Crem zo gewaardeerd dat hij later nog mee met De Crem op reis mocht, ook al was Sevenhans intussen geen lid meer van de commissie Landsverdediging. Luc Sevenhans geraakte met de hulp van Gerolf Annemans in de Kamer, het kwam tot een diepe breuk tussen de twee (voormalige)  Brasschatenaren, en nu wordt Luc Sevenhans als vierde opvolger (!) senator voor de N-VA. Zo hebben ze bij de N-VA toch een Belgische defensiespecialist in huis. Voor wat het waard is.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va |  Facebook | | |  Print

21-06-10

SCHOON VOLK BIJ DE N-VA

Sommige politici passen zich ontzettend vlug aan. Neem nu Siegfried Bracke. Toen hij op 4 mei bekendmaakte lijsttrekker te zijn van de N-VA konden velen zich niet inbeelden dat Bracke binnenkort de Vlaamse Leeuw zou zingen. Maar op 13 juni was het al zover (zie op 5’27” en 5’47” van dit filmpje). Anderzijds kan Siegfried Bracke zijn ‘wijsneus zijn’ niet afleggen, zo bleek toen hij de amper een dag verkozen jonge Limburgse spoedarts en partijgenote Kim Geybels (28 j.) op haar Facebook-pagina bekritiseerde omwille van de kledij waarin ze zich onverwacht had laten filmen als kersvers senator (foto 1). Te sexy, vond Bracke. Vrouwelijke politici reageerden misnoegd. “Ik hoop dat Bracke zich in de toekomst wat meer zal bezighouden met inhoud dan met de kledij van zijn collega’s”, zei Wivina Demeester (CD&V).

Overigens heeft de N-VA nog wel meer ‘schoon volk’ het parlement binnengeloodst. Naast voormalig lingeriemodel Nadia Sminate (28 j.),  fashion styliste Minneke De Ridder (29 j., foto 2) bijvoorbeeld. Ze stond in Antwerpen op een onverkiesbaar geachte achtste plaats en behaalde meer voorkeurstemmen dan de nummers vijf, zes en zeven op de lijst. “Ziet er ook veel beter uit dan de nummers vijf, zes en zeven op de lijst”, schreef De Standaard/Het Nieuwsblad. In elk geval geraakte ze met haar voorkeurstemmen als achtste op de lijst wél verkozen, ze sprong over de zevenste op de lijst. Minneke De Ridder komt uit een Vlaams nest (grootvader was Volkunie-burgemeester in Nijlen, moeder is gemeenteraadslid voor de N-VA in Ranst) en ten huize Minneke De Ridder is het al van hetzelfde. Echtgenoot Tom is voorzitter van Jong N-VA in het arrondissement Antwerpen, en de zoontjes Wout (11 j.) en Ward (9 j.) zingen de Vlaamse Leeuw al uit volle borst. “Onze zoontjes Wout en Ward kenden op zeer jonge leeftijd reeds hun volkslied al en zingen dat dan ook fier, met het (sic) hand op het hart, uit volle borst mee telkens ze daar de kans toe krijgen”, schrijft Minneke De Ridder op haar website.

Over haarzelf schrijft Minneke De Ridder dat ze haar “eerste stapjes in de politiek" zette in 2005. “Al snel werd ik ook actief lid van TAK (Taal Aktie Komitee) waardoor ik wel eens administratief aangehouden werd (zie op 4’15” van dit filmpje, nvdr.), maar alles voor het goede doel!” Verder is Minneke De Ridder actief bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB), en een grote passie van het hele gezin is de Vlaamse drumband Kempenland. “Ik zou graag blijven trommelen”, verklapte ze aan Het Laatste Nieuws na haar verkiezing als Kamerlid. In het federale parlement wil ze zich toeleggen op een Vlaamse zorgverzekering en de kinderbijslag. Die Vlaamse zorgverzekering is anders wel materie om in het Vlaams parlement te bespreken, en niet het federale parlement. Minneke De Ridder bewondert haar kopman Bart De Wever. “Vroeger had ik een boon voor Filip Dewinter. Die is verbaal ook wel sterk, maar Bart overtreft alles.” Uit haar fotoalbum blijkt dat Minneke De Ridder naast naar fuiven ook elk jaar naar de IJzerwake gaat (foto 3), de VB-afsplitsing van de IJzerbedevaart.

Bij de video’s die ze als Minneke de leeuwin op Netlog postte, is er de video Godsvrede waarin gepleit wordt dat de Vlaamsvoelenden zich “na al die jaren broedertwist” verenigen. Daarbij passeren zowel de N-VA de revue als het VB en Lijst Dedecker, en ook de VMO, een collaborateur als Staf De Clercq en Verdinaso-leider Joris Van Severen. Zou Siegfried Bracke daar een opmerking over maken op Minneke De Ridders Facebook?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, 13 juni |  Facebook | | |  Print

31-05-10

HOBOKEN: POLITIEK AKKOORD MET VB. NOG MEER PRIVATISERING STADSDIENSTEN EN VLAAMSCHE 11-JULIVIERING

Vorige week dinsdag 25 mei kwam de Hobokense districtsraad bijeen voor de goedkeuring van een begrotingswijziging. Voor het eerst werd die begroting goedgekeurd met de steun van het VB, nadat een VB-amendement over 11 juli op haar beurt gesteund werd vanuit de N-VA en SLP.

In de eenentwintig leden tellende districtsraad beschikt het districtsbestuur van SP.A, Open VLD en CD&V/N-VA over slechts negen stemmen. Het Vlaams Belang heeft er tien zetels. Om de jaarlijkse begroting en tussentijdse begrotingswijziging goedgekeurd te krijgen heeft het minderheidsbestuur in Hoboken telkens de stemmen van de twee PVDA-raadsleden nodig. Ze hebben die, na onderhandelingen over het districtsbeleid, telkens gekregen van de PVDA. Maar deze keer werd een akkoord gemaakt met het VB. Mie Branders (foto 1), PVDA+districtsraadslid en tweede op de Antwerpse PVDA+Kamerlijst in Antwerpen, legt de voorgeschiedenis uit: “Het district staat in voor de groenvoorziening en het groenonderhoud. De stad moet het personeel hiervoor leveren maar schiet hierin al jaren tekort. Vroeger had Hoboken 34 mensen voor het onderhoud van parken, bermen en plantsoenen. Nu nog maar 16. Natuurlijk krijgen die mensen het werk niet naar behoren gedaan. Dus beslist het district om een privé-firma in te huren.”

“Bij de opstelling van de jaarlijkse begroting had de districtsschepen van begroting Kristof Waterschoot reeds 70 000 euro opzij gezet om het openbaar groen te onderhouden met privé-aannemers. Bij de begrotingswijziging zou daar nog eens 46 000 euro bovenop komen. Op de commissiezitting van maart, waar de begroting publiek met alle partijen werd besproken, had de PVDA+ reeds duidelijk gesteld dat het optrekken van het bedrag voor groenonderhoud door privé-aannemers met nog eens 46 000 euro bovenop de reeds uitgegeven 70 000 euro niet kon.” Erica De Meyer, eveneens districtsraadslid voor de PVDA+ in Hoboken, preciseert: “Hoboken beschikt over een budget van nauwelijks 800 000 euro voor de gewone begroting. Daarvan zou 116 000 euro (70.000 + 46.000), of een zevende van het totale budget, moeten uitgegeven worden omdat de stad wil besparen op het personeel door de factuur door te schuiven naar de districten. Dat is onaanvaardbaar. Dat geld kan beter aangewend om het Hobokense verenigingsleven te steunen.”

Op de districtsraad van 25 mei lag de begrotingswijziging 2010 ter stemming. "Kristof Waterschoot (CD&V, eerste opvolger op de Kamerlijst van de CD&V), Annemie Langmans (OpenVLD, dertiende op de Kamerlijst van de Antwerpse Open VLD) en Kathelijne Toen (foto 2 - N-VA, voorlaatste bij de opvolgers op de Kamerlijst van de N-VA) hadden het op een akkoordje gegooid met het Vlaams Belang", klaagt PVDA+ aan in een persmededeling. Het VB kreeg een amendement over de 11-juliviering goedgekeurd met steun van de N-VA en SLP (de voormalige partij van Geert Lambert, nu Groen!). De Vlaamse feestdag 11 juli wordt in Hoboken pas gevierd sinds de N-VA dat drie jaar geleden in het districtsbestuursakkoord liet opnemen. Maar geen kat die er naartoe kwam, zelfs lokale kopstukken van de N-VA lieten het telkens afweten. Districtsschepen voor cultuur Annemie Langmans verzocht daarom de socialistische vzw Hoger Leven, die rond die tijd de Parkfeesten organiseert, iets rond 11 juli op poten te zetten. Waarvoor vzw Hoger Leven 4 000 euro extra zou krijgen. Het VB zag dat niet zitten en diende een amendement in om de 11-juliviering in ‘Vlaamse’ handen te houden. Socialisten zijn blijkbaar geen goede Vlamingen.

Uiteindelijk keurden VB, SLP en N-VA de begroting met het VB-amendement goed. SP.A stemde tegen. Open VLD en CD&V onthielden zich. Het was de dagen vooraf al duidelijk dat dit het resultaat zou zijn van het Hobokense politieke circus. Hobokense SP.A-leden gingen daarover aankloppen op het Antwerps stadhuis. Met Guy Lauwers zouden ze ervoor kunnen zorgen dat de VB-steun niet nodig was. Oud-vakbondsman Guy Lauwers is tegenwoordig voorzitter van de SP.A-Antwerpen en schepen van Groenvoorziening én districten. Met al die petjes op zou men mogen verwachten dat het Hobokense groenonderhoud degelijk gebeurt, niet nog meer geprivatiseerd wordt, en de steun van het VB niet nodig zou zijn. Maar neen, men zoekt het op de diensten van Lauwers in ‘efficiëntiewinsten’ door hagen en struiken te rooien en te vervangen door gras dat minder onderhoud vergt. En verder mag de CD&V-coalitiepartner haar zin doen door met districtsmiddelen het onderhoud te privatiseren. Kon het VB in 2004 in Deurne de districtsbegroting even naar haar hand zetten met de hulp van een paar ‘onafhankelijken’, misnoegden opgestapt uit andere partijen, in Hoboken is er over de begroting een politiek akkoord gesloten met het VB.

De PVDA+ eist “dat CD&V, Open VLD en SP.A zich openlijk verantwoorden voor het doorbreken van het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang. En dat er een einde komt aan de afbouw van het stadspersoneel en de voortschrijdende privatisering van de stadsdiensten.” Of het gras de volgende maanden in Hoboken groener zal zijn, moet nog blijken. Of er nu meer volk naar de 11-juliviering zal komen, is ook maar de vraag. ’t Is dat de Andersjevs, met hun repertoire van Jef Elbers-liederen en Rob ‘Klop’ Verreycken aan de trompet, in principe gestopt zijn met hun optredens…

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cordon sanitaire, n-va |  Facebook | | |  Print

12-05-10

NA 'HET WIT KONIJN', 'HET SPOOK VAN DE LOGE'

De media geraken niet uitgepraat over de komst van de Bekende Vlamingen in de politiek: Siegfried Bracke, Rik Torfs, en in mindere mate Eva Brems. Maandag verdedigde Sam De Graeve, voormalig eindredacteur van De slimste mens ter wereld, nog de overstap van die drie naar de politiek. Mocht Sam De Graeve de voormalige sterren van De slimste mens ter wereld afvallen, dat zou pas verbazen. Gisteren voerde Sam De Graeve, intussen co-hoofdredacteur van Humo, Rik Torfs en Eva Brems op in Humo. Siegfried Bracke was gisterenavond dan weer bij Phara in beeld. Carl Devos poneerde eerder deze week dat de drie witte konijnen in de politiek voor meerwaarde zorgen. Eerst zien en dan geloven, maar met wat de ontslagnemende ministers en parlementsleden ervan gebakken hebben kan het niet moeilijk zijn een meerwaarde te leveren.

Siegfried Bracke is intussen wel betrapt op onheus scoren. Tom Naegels (vorige zaterdag in De Standaard): “Op de persconferentie waar hij zijn overstap aankondigde, noemde hij als een van zijn vier redenen om voor de N-VA te kiezen: 'Ik voel me aangesproken door de maatschappelijke waarden die de partij nog durft te verdedigen. Ik krijg echt puisten van mensen die het boerkaverbod verwerpen omwille van de vrijheid van de vrouw.' Het komt raar over, als een Wetstraatjournalist zoiets zegt. Bracke weet toch dat er liefst vier wetsvoorstellen ingediend werden tegen de boerka, waarvan geen enkel door de N-VA. Het initiatief voor de discussie is genomen door Franstalige partijen, het uiteindelijk goedgekeurde voorstel is van de MR. Alle andere partijen, ook linkse en notoir politiek-correcte, hebben dat voorstel bovendien goedgekeurd: er is geen sprake van een breed front tegen het boerkaverbod, om welke reden dan ook. Wel zijn er twee (twee) individuele parlementsleden die tegen gestemd hebben - maar die hadden daar veel genuanceerdere redenen voor dan Bracke in zijn halve zin suggereert. Waarom creëert hij dan de perceptie dat de N-VA als enige, roepend in de woestijn, waarden durft te verdedigen die door een overweldigende meerderheid van immorele islamofeministen verworpen worden? Het was maar één opmerking, da's waar, en misschien is het niet eerlijk om hem daarop te pakken. Maar anderzijds: ze komt uit een geschreven tekst, bedoeld voor een belangrijke persconferentie, waar Bracke dus grondig over heeft nagedacht - en dan kiest hij, van alle voorbeelden die hij zou kunnen geven, voor dit ene verkeerde? Dit is nu een politieke gewoonte waar ìk puisten van krijg: die drang om te misleiden, om tegenstanders standpunten toe te dichten die ze niet aanhangen, om de mening van een minderheid voor te stellen als een machtig blok waartegen jij als enige durft ten strijde trekken, om het kluwen van misverstanden en verkeerde percepties niet meer te willen ontwarren, maar er schaamteloos op in te spelen - laat de rest maar achtervolgen: hie-hie, dat krijgen ze nooit meer uitgelegd in zestien seconden.”

Bij het VB hebben ze de komst van Siegfried Bracke begroet met: “Gisteren kondigde voormalig VRT-journalist Siegfried Bracke zijn overstap naar de N-VA aan. Die overstap is opmerkelijk omdat van Bracke geweten was dat hij als vooraanstaand journalist bij de openbare omroep links georiënteerd was en bij de socialisten aanleunde. Socialistische politici drukken in de kranten dan ook hun verbazing uit over de stap die de logebroeder heeft gezet.” Daarmee bezondigt het VB zich aan dezelfde taktiek als Bracke hierboven wordt aangewreven: eerst van iets een karikatuur maken, en dan tegen die karikatuur ten strijde trekken. Als Siegfried Bracke al een socialist zou geweest zijn, zo vernamen we vorige week uit diverse kranten, dan zal het al eerder een salonsocialist geweest zijn. Zijn dikste maat daar zou Luc Vandenbossche zijn, gewezen militant van de linkerzijde bij de BSP, later minister, nu gedelegeerd bestuurder van Brussels International Airport Company (BIAC), en altijd een bullebak. Het VB laat ook even vallen dat Bracke een “logebroeder” is. In de lagere regionen van het VB worden daar trouwens voor waarheid hele theorieën over verkocht. Maar eerst nog dit. Yves Pernet (Voorpost): “De N-VA is de laatste tijd enorm veel aan bod geweest in de media, vooral Bart De Wever. Met het opduiken van een logefiguur als Bracke is ineens duidelijk hoe dit komt.” Haha. Eric Van Looy en Phara De Aguirre ook al lid van de loge? Want hoe anders zou Bracke invloed kunnen uitoefenen op wie er uitgenodigd wordt voor respectievelijk De slimste mens ter wereld en Phara. Maar dan, dezelfde Yves Pernet: “Ik zeg (…) niet dat de N-VA zou collaboreren met een duistere organisatie als de loge om het radicale Vlaams-nationalisme te temperen, en liefst te vernietigen. Het opduiken van Bracke kan door de loge gebruikt worden om te dienen als instrument om radicale elementen in de N-VA te identificeren en waar nodig en mogelijk te doen zwijgen.” We gaan hier geen oproep doen om voor Bracke te stemmen, maar mocht het waar zijn wat Pernet schrijft, een mens zou het bijna nog gaan overwegen.

De volgende theorie van ‘Altijd pret met’ Yves Pernet is: “Door een man als Bracke naar voren te schuiven kunnen zij (= de loge, nvdr.) invloed verwerven om zo voorbereid te zijn en hun netwerk(en) te behouden. België kan dan wel aan het instorten zijn, de loge zal er alles aan doen om in een eventueel onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië hun invloed te behouden.” Vlaanderen is nog niet onafhankelijk, en daar doemt al de schrik op voor de loge in het onafhankelijke Vlaanderen. Vriend (van Yves Pernet, niet van ons) Bert Deckers (VB-provincieraadslid en -personeelslid) heeft nog een vierde theorietje over Siegfried Bracke. Bert Deckers: “Voor de N-VA en de zogezegd Vlaamsvoelende CD&V moest echter een andere methode gevonden worden (dan het cordon sanitaire rond het VB, nvdr.) om ze af te remmen. Uiteraard zal dat niet meteen resulteren in zwakke uitslagen, integendeel, maar als de scores van beide partijen hoog uitvallen en het blijkt dat dit mede te danken is aan de bekendheid van Bracke en Torfs, dan is het ook logisch dat Bracke en Torfs maximaal hun invloed gaan uitoefenen op deze partijen. Bracke zal de N-VA in de richting van een machtsdeelname duwen, wat zonder bereikte 'Vlaamse' resultaten zal leiden tot een terugval bij de volgende verkiezingen en Torfs zal er wel voor zorgen dat de hele CD&V-top naar 'zijn' pijpen gaat dansen en terug het Belgicistische pad zal bewandelen en dus geen toegevingen zal doen aan de eisen van de N-VA.” Zo wordt het nooit wat met de Vlaamse onafhankelijkheid. En met het VB gaan we er ook niet geraken. Bert Deckers geeft toe: "De partij is nu op een zekere retour", al denkt hij dat het VB toch nog boven de 15 % zal uitkomen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, 13 juni |  Facebook | | |  Print

31-03-10

KORT NIEUWS

Min één

De Vlaams Belang - fractie in de gemeenteraad van Maaseik is één kop armer geworden. Raadslid Christine Kerckhofs stapt op "om persoonlijke redenen". Dat zullen hoogstwaarschijnlijk interpersoonlijke redenen zijn want Kerckhofs blijft waar ze is; in de gemeenteraad. Voortaan zetelt ze als onafhankelijke. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 stond Kerckhofs op de 4de plaats op de VB lijst en verzamelde 516 stemmen. 3 stemmen te weinig om rechtstreeks verkozen te worden. Ze kwam toch snel in de Maaseikse gemeenteraad na het vertrek in janari 2007 van Jan Knippenberg. Het Vlaams Belang heeft na dit vertrek nog vier raadsleden over in de gemeenteraad van Maaseik. Nog steeds voldoende om (verder) te kaarten.


Zo de vader, zo niet de zoon

Harre Vandenbulcke is verkozen tot secretaris van de kakelverse Jong N-VA - afdeling 'Antwerpen Zuidrand'. Harre is net als zijn vader gebeten door de politieke microbe. Vader Vandenbulcke, Hans voor de vrienden, is immers gemeenteraadslid in Lint. Niet voor de N-VA, wel voor het Vlaams Belang. De verkiezing van Harre zal ongetwijfeld leiden tot boeiende Vlaamse gesprekken ten huize Vandenbulcke.

In de Zuidrand (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem) was de N-VA met ruim 21% van de uitgebrachte stemmen de grootste partij bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement

19:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb |  Facebook | | |  Print

29-03-10

N-VA STEEDS GROTER, VB STOPT VRIJE VAL

Volgens de resultaten van een peiling georganiseerd in opdracht van 'La Libre Belgique' en 'RTL-TVI', wordt de N-VA de tweede grootste partij in Vlaanderen, is Bart De Wever zowaar de populairste Vlaamse politicus geworden en zakt de VLD steeds verder weg in het moeras. Guy Verhofstadt werd nog tot 'populairste politicus' uitgeroepen in het Hoofdstedelijke gewest maar zal de onrust niet wegnemen in de VLD-rangen. De partij klokt af op 13,8% in Vlaanderen, dat was ooit (veel) beter.

Bij de Vlaamse Vrienden van het Belang hebben ze net iets meer reden tot lachen met een aandeel van 17,3% (+0,2% tov dec. 2009) en een derde stek in de 'rangschikking'. Het VB laat de sp.a en de VLD achter zich maar moet de 'collega's' van de N-VA laten voorgaan met 17,9%. De CD&V blijft veruit de grootste partij maar verliest wel van zijn pluimen (-2,9%). Net als de LDD (-1,7%) overigens die met 5,5% amper boven de kiesdrempel blijft. Aan de linkerzijde is er progressie voor Groen! (+0,9%) en een status quo voor de sp.a (+0,2%).

Het VB schuift dus een bank vooruit maar of dit de start is van een remonte zal de toekomst uitwijzen. Ook al omdat de uitslagen van dergelijke polls best met een stevige korrel zout genomen worden. De foutenmarge bedraagt immers 3,6% in Vlaanderen en Wallonië en liefst 4,4% in het Brusselse gewest. Het totale aantal respondenten; 750 in Vlaanderen, ook zoveel in Wallonië en 500 Brusselaars, zit daar voor iets tussen. Eén stem meer of minder maakt meteen een verschil uit van 0,13% à 0,20% op het totaal. Niet weinig.

De bescheiden vooruitgang van het Belang en de achteruitgang van de LDD zal het VB-partijbestuur alleszins gunstig stemmen. Nochthans scoorden beide partijen in de afgelopen maanden erg hoog in de categorie: "interne-conflicten-op-straat-uitvechten-vrije-stijl". De LDD lijkt hierop sterker afgerekend te worden. Het belangrijkste nieuws voor het VB is dat de neerwaartse tendens blijkbaar een halt toegeroepen werd. Ter hoogte van de Madou zal men daar ongetwijfeld heel tevreden mee zijn. Voorlopig toch.

In het Waalse gewest blijven de kwieten van het Front National (FN) ter plaatse trappelen onder de kiesdrempel. Bij de vorige LLB/RTL-TVI poll behaalde de extreem-rechtse partij nog 3,3% van 'de stemmen'. Afgelopen weekend bleek het FN goed voor 3,7% of een bescheiden vooruitgang van 0,4%. In en rond Brussel scoort het FN een schamele 1,5%. Dat is net genoeg om nog vermeld te worden in de statistieken. In Brussel verkruimelt het VB aandeel trouwens tot 0,4% of ca. 4 à 5 % van de Nederlandstalige stem daar. 

In Wallonië is er sprake van een positieve tendens voor Ecolo (+0.9), CdH (+0.9) en de 'Personen Partij' van de onnavolgbare Mischael Mondrikamen (+1,2%). De enquête werd afgenomen voor het losbarsten van het (vermeende) schandaal rond Mondrikamen. Naar de effecten hiervan op de populariteit van zijn nieuwe politieke formatie is het gissen. Het voornaamste nieuws is dat de populariteit van Ecolo in Wallonië blijft stijgen tot ongekende hoogtes. Een compleet ander verhaal in Brussel waar de groene partij met -4,3% stevig terrein verliest tov de voorlaatste LLB/RTL-peiling. 

Verliezers in het Waalse gewest zijn de PS (-1,2%) en de MR (-1%) die wegzakken naar respectievelijk 31,7% en 20,5%. PS - kopman Elio Di Rupo blijft wel de populairste Waalse politicus.

18:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: poll, n-va, vb, fn, ldd |  Facebook | | |  Print

14-12-09

SEVENHANS NAAR N-VA

 Luc Sevenhans (55)het kamerlid dat begin dit jaar uit het Vlaams Belang stapte na een reeks van conflicten met de partijleiding, heeft zich vrijdag aangesloten bij de N-VA.Hiermee dikt de groep ex-VB'ers bij de N-VA verder aan. En blijft de leegloop bij het VB aanhouden. Alweer een kopzorg erbij voor Voorzitter Valkeniers.

Brasschatenaar Sevenhans zetelde sinds maart als onafhankelijke in de federale kamer. Het ontslag toen kwam niet echt als een grote verrassing. Sevenhans had al een tijdje 'last' met de partijtop. Het partijstandpunt wat betreft Kongo gaf de doorslag voor de VB-defensiespecialist. Voorzitter Valkeniers vroeg daarop, vergeefs, de teruggave van de kamerzetel die Sevenhans bezette als opvolger van Philip Dewinter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever toonde zich afgelopen weekend alvast bijzonder blij met de transfer van Sevenhans; "Luc stond bij het Vlaams Belang al langer bekend als iemand die qua ideologisch profiel eigenlijk meer bij de N-VA thuishoort", zo luidde het. Er werd geen enkele voorwaarde gesteld voor de overstap verklaarde De Wever
.

Luc Sevenhans is een backbencher in de ware zin van het woord. Lid van het Vlaams Blok sinds 1988 zetelde hij ononderbroken voor
 de extreem-rechtse partij in de kamer vanaf november 1997. Hij verwierf  nauwelijks enige bekendheid buiten het VB. Zijn beperkt 'tafelspringergehalte' verklaart veel. Hij werkte als markeerder in de Antwerpse haven voor zijn politieke carrière een fulltime bezigheid werdDe Antwerpse haven en landsverdediging werden de thema's waarop hij zich probeerde te profileren. Een beetje grijze muis maar tegelijk één van de weinigen in de VB-fractie die het aureool 'werker' kon claimen.

Sevenhans leek eerder op het jaar nog te willen kiezen voor de CD&V maar sloot zich dus uiteindelijk aan bij De Wever. De aangekondigde bocht van de CD&V in het debat over de splitsing van de kieskring BHV dreef hem richting N-VA. Begin dit jaar klonk het nog dat: "de CD&V moediger was dan de N-VA", en: "de N-VA heeft niemand een dienst bewezen door het kartel op te blazen, terwijl de CD&V zegt dat het in deze economische crisis onverantwoord is om de splitsing van BHV door te drukken, hoewel de partij beseft dat dit stemmen zal kosten". 
Over die forse uitlatingen werd uiteraard niets meer gezegd toen de N-VA lidkaart werd overhandigd.

"Compromisloos tot in het absurde"

Sevenhans greep de media-aandacht rond zijn overstap aan om wat tekst en uitleg te geven bij de huidige malaise in het VB. In een interview met de GVA verklaart hij: "Niet Dewinter, maar Annemans is de ijzeren hand." De kersverse N-VA'er verwijt vooral Gerolf Annemans de hopeloos geïsoleerde positie van het VB in het politieke landschap. Sevenhans: "In 2004, toen het Vlaams Blok veranderde in het Vlaams Belang, deed zich een uitstekende kans voor om de partij te vernieuwen. Maar Annemans vond dat we vuil genoeg moesten blijven." Ook de strategie en de 10 breekpunten waarmee Annemans in 2004 aanbelde bij toenmalig formateur Leterme (voor een evt. regeringsdeelname) vonden in Sevenhans' ogen geen genade.

Morel joins the club

Voorzitter Valkeniers kon - ondanks alle kommer & kwel die hem zowat voltijds omsingelt - nog eens 'scoren' dit weekend. De partijraad, het zgn. 'hoogste partijorgaan' onder kundige leiding van Filip De Man, heeft zaterdag immers Marie-Rose Morel als lid gecoöpteerd. Omdat Morel's kandidatuur eerder aanleiding gaf tot (bijzonder) hevig intern geruzie de uitkomst van deze operatie eerder onzeker. Alvast één ex-N-VA'er die het VB aan boord kan houden. Champagne!

14:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, n-va, vb, annemans, valkeniers, de wever, morel, sevenhans |  Facebook | | |  Print

17-10-09

HET VB IS ALS DE TOREN VAN PISA

Karl Vanlouwe is als ondervoorzitter van de N-VA de enige niet-VB’er van enig belang die op de IJzerwake dit jaar gesignaleerd werd. Hij is met de hakken over de sloot verkozen als Brussels parlementslid en protesteerde op de IJzerwake luidkeels als gastspreker Frans Crols opriep om Brussel als Vlaamse hoofdstad te laten vallen op weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Een mens vraagt zich af wat Karl Vanlouwe op de IJzerwake kwam zoeken, want een bundeling van de Vlaamse krachten met het VB, een coalitie van de zogenaamde V-partijen, ziet Vanlouwe ook al niet zitten.

“VB en NVA zijn twee verschillende partijen. Elk met een aparte achterban, profilering en dynamiek. Tegelijkertijd zijn hun ideeën over de richting waar het met Vlaanderen uitmoet – we maken abstractie van de strategie – overlappend. Zou het dan niet wenselijk zijn pragmatisch rond punten van overeenstemming de handen in mekaar te slaan?”, vroeg ’t Pallieterke vorige week. “Idealiter wel natuurlijk”, zei Karl Vanlouwe. “Tegelijkertijd moet ik daar aan toevoegen dat het Vlaams Belang geen enkele inspanning heeft gedaan die toenadering (…) te bewerkstelligen. Wellicht is de omvorming van Vlaams Blok naar Vlaams Belang een gemiste kans geweest. Toen ik iemand als Gerolf Annemans hoorde spreken over het programma dat – en ik citeer – “vuil genoeg” zou blijven, wist ik het wel. Het Belang noemt zich het ‘syndicaat van de inboorling’, wij omschreven ons ooit als het ‘syndicaat van het algemeen Vlaams belang’. Het verschil in semantiek zegt wel iets over de afstand die bestaat tussen hun en onze manier van politiek bedrijven. Er zullen best wel goedmenende mensen bij het VB militeren, maar dat de partij zich op geen enkele manier wil aanpassen aan de realiteit van vandaag, is een objectieve vaststelling.”

Karl Vanlouwe: “Ooit hoorde ik de metafoor die de VU vergelijkt met een toren van Pisa: de top was links, achterban en electoraat rechts. Kan hetzelfde niet over het VB gezegd worden? Ik denk zelfs dat hun toren schever staat dan die van de VU destijds.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb |  Facebook | | |  Print

23-02-09

DE MAAGDELIJKHEID VAN DE RADICALE VLAAMS-NATIONALISTEN

Kris Peeters heeft de voorbije week de handdoek in de ring gegooid. Dagen en nachten politieke energie zijn eraan verloren gegaan, wekenlang zat de Wetstraat volledig in haar ban, maanden regeringswerk werden er door gegijzeld. Na de mislukte federale overlegrondes, zou nu van gemeenschap tot gemeenschap onderhandeld worden. Maar weer werd het noppes. We staan nog geen stap verder bij De Grote Staatshervorming. Ook al zou die staatshervorming, dat beweren toch de voorstanders ervan, de voorwaarde zijn om ons land uit het moeras te helpen. Weer eens staat politiek Vlaanderen met lege handen.

Dat het onderhandelingsproces nu strandt, ligt aan meer dan inhoudelijke meningsverschillen”, schreef De Standaard het voorbije weekend. “De oefening om dit land een werkbare vorm te geven voor de 21ste eeuw te geven, sloeg ook te pletter op een resem kleinmenselijke kantjes van de heren en dames politici rond de onderhandelingstafel. DS-redacteur Wouter Verschelden somt vervolgens de zeven hoofdzonden op: de ijdelheid van Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR), de hebzucht van Joëlle Milquet (CDH), de lust van Didier Reynders (MR), de nijd van Karel De Gucht (Open VLD), de gulzigheid van Bart De Wever (N-VA), de wraak van Guy Verhofstadt (Open VLD) en de gemakzucht van Kris Peeters (CD&V). Maar die hoofdzonden zijn niet exclusief voor de telkens genoemde politiekers, ze zijn ook voor andere genoemden en niet-genoemden van toepassing. Zo geeft Wouter Verschelden bij ‘lust’, waarbij ‘onkuisheid’ natuurlijk om de hoek loert, ook nog een uitspraak van Philip Dewinter mee die ons de voorbije week eveneens was opgevallen. Geregistreerd voor het VRT-televisienieuws. “Liever een onbeminde maagd dan een prostituee, mijnheer Bourgeois.” Philip Dewinter tegen N-VA’er Geert Bourgeois (foto 1), in het Vlaams parlement op 18 februari 2009.

Maagdelijkheid.Het is een belangrijk begrip in (radicale) Vlaams-nationalistische kringen. In de jaren zeventig maakte de Volksunie (VU) met Hugo Schiltz een radicale strategische bocht: van roepen langs de kant van de weg naar door deelname aan de macht en doorgedreven onderhandelingen zover mogelijk richting Vlaamse onafhankelijkheid gaan. Als Vlaanderen nu een eigen parlement heeft, eigen regering en verregaande eigen bevoegdheden, is dat het resultaat van die koerswending van de VU. De radicale vleugel van het Vlaams-nationalisme heeft die strategie nooit onderschreven, en het (mislukken van het) Egmontpact (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Egmontpact) heeft geleid tot de oprichting van het VB. De radicale vleugel van het Vlaams-nationalisme zal elk compromis als een “woordbreuk” ten opzichte van de Vlaamse onafhankelijheidsdroom blijven zien. Vandaar dat een cynicus maar participationist als Bart De Wever (N-VA) de weg van onderhandelingen en compromissen omschrijft als “van verraad naar verraad tot aan de Vlaamse staat”. Maar ook de N-VA, de radicale erfgenaam van de VU, bleek de voorbije eenentwintig maanden niet bereid haar maagdelijkheid af te werpen. De N-VA wil “substantiële stappen” richting onafhankelijkheid, waarvan de prijs “niet te hoog” is, en die de weg niet verspert naar een volledig “onafhankelijk Vlaanderen”. En bij dat laatste wringt het schoentje, want menig CD&V’er wil wel meer bevoegdheden voor Vlaanderen maar daarom nog niet het verzwakken en in niets opgaan van de Belgische staatsstructuur.

In dat kader vielen de gevleugelde woorden van Philip Dewinter (foto 2) de voorbije week. Geert Bourgeois verweet zijn voormalige kartelpartner CD&V het einde van de communautaire dialoog lijdzaam te ondergaan, Philip Dewinter verweet Bourgeois meegewerkt te hebben aan de CD&V-strategie, waarop Bourgeois Dewinter verweet met zijn strategie “niets, maar dan ook niets” bereikt te hebben en Dewinter dit in feite toegaf.  “Liever een onbeminde maagd dan een prostituee, mijnheer Bourgeois.” Dat van die “prostituee” is natuurlijk grof taalgebruik voor iemand die via eerbare compromissen tot een resultaat probeert te geraken, maar VB’ers zijn nu eenmaal vuil gebekt. Radicale Vlaams-nationalisten als van de N-VA en het VB die elkaar proberen te overtroeven in maagdelijkheid, het heeft natuurlijk ook een nadeel. Met maagdelijkheid kan je geen kind baren. Tenzij je de heilige moeder Maria bent, maar dat is een ander verhaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6737505).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vlaanderen, n-va |  Facebook | | |  Print

19-11-08

FRANK VANHECKE WIL NIET DAT HET GERECHT HAAR WERK DOET

Het Europees Parlement heeft gisteren met grote meerderheid, 564 tegen 61 stemmen bij 42 onthoudingen, de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van Frank Vanhecke, voormalig voorzitter van het VB (foto 1). Het VB is verontwaardigd en overstelpte de voorbije dagen de pers met persmededelingen. Nochtans is dit enkel een procedure om het gerecht haar werk te kunnen laten doen, en is van een veroordeling van Vanhecke en het ontnemen van zijn politieke rechten bijlange nog geen sprake. Aanleiding voor deze procedure zijn loze verdachtmakingen over allochtone jongeren in het Sint-Niklase VB-partijblad, maar het VB gaat intussen in haar blaadjes verder met verdachtmakingen en loze beweringen. Ook tegenover autochtone jeugd.

Bij vandalenstreken op het kerkhof van Sint-Niklaas was het VB er onmiddellijk bij om in haar plaatselijk partijblad de vernielingen op het kerkhof te verwijten aan allochtone jongeren. Onder de kop Wat u niet mocht vernemen in de pers. Burgemeester Freddy Willockx vernam als hoofd van de politie dat de daders autochtone Vlamingen als geen ander zijn, en sommeerde VB-fractieleider in de Sint-Niklase gemeenteraad Frans Wymeersch dit recht te zetten. Die weigerde dit aanvankelijk, en werd daarin gesteund door toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Na weken kwam het VB toch terug op haar woorden, zij het nog omzwachteld en in een blaadje dat voor het overige volledig gewijd was aan een scheldpartij over Freddy Willockx. Na de aanvankelijke weigering legde Freddy Willockx klacht neer tegen de VB-publicatie waarin allochtone jongeren onterecht van grafschennis beschuldigd werden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050627). De auteur van het anonieme artikel heeft zich intussen gemeld bij het parket, maar datzelfde parket stelde ook een verschil vast tussen wat de Sint-Niklase correspondent van het VB indiende en wat het VB uiteindelijk onder Frank Vanhecke als verantwoordelijk uitgever publiceerde.

Over de verantwoordelijkheid in deze zaak van Frank Vanhecke bestaan er meningsverschillen tussen juristen, en de rechtbank zal nu moeten uitmaken wat er uiteindelijk van aan is. Maar daarvoor moest dus eerst de parlementaire onschendbaarheid van Vanhecke opgeheven worden, vooraleer de rechtbank ook maar kan oordelen ten nadele of ten voordele van Frank Vanhecke. De parlementaire onschendbaarheid beschermt parlementsleden voor hun mening uitgebracht in het kader van hun mandaat als parlementslid, en het Europees Parlement meent dat verantwoordelijk uitgever zijn van een partijpublicatie niet tot de taken behoort van een Europarlementslid. En de Belgische justitie dan ook haar werk moet kunnen doen zoals het meent dat het moet. Het Europees Parlement zegt ook dat met het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Vanhecke geen uitspraak wordt gedaan over de eventuele schuld van het Europarlementslid. Toch laat Vanhecke geen minuut onbenut om te zeggen dat hij wel eens zijn politieke rechten zou kunnen verliezen, en men hem via deze weg als VB-lijsttrekker wil uitschakelen. De commissie die de zaak voorbereid heeft voor het Europees parlement vindt dat Vanhecke te weinig bewijzen heeft om te kunnen stellen dat er sprake is van een politieke afrekening, en wijst nogmaals op de volledige verweermogelijkheden die Vanhecke volgens het Belgisch recht heeft.

De N-VA heeft zich onthouden bij de stemming in het Europees Parlement, en haar Europarlementslid Frieda Brepoels (foto 2) vond het nodig in een persmededeling het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke te betreuren. "Politieke processen horen niet thuis in een democratie", argumenteert Brepoels. "Politieke tegenstanders moeten politiek bekampt worden", luidt het verder nog. Dat laatste klopt natuurlijk, maar het kan toch ook geen vrijbrief zijn voor politici om boven wetten te staan die voor gewone burgers gelden.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, n-va, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8