27-02-12

EEN KLIKLIJN VOOR GEERT WILDERS’ PVV’ERS

De kliklijn van Geert Wilders (foto), waar Nederlanders klachten over Midden- en Oost-Europeanen kwijt kunnen, berokkent Nederland economische schade. Zo waarschuwt de Nederlandse Kamer van koophandel in Polen. Nederland is de grootste buitenlandse investeerder in Polen. Eerder deden de ambassadeurs van Polen en negen andere landen uit Oost-Europa hun beklag over de discriminerende website. Zijn criminele Nederlanders soms geen probleem? De Nederlandse premier Mark Rutte weigert zich uit te spreken over het initiatief van zijn gedoogpartner. Hij vindt het beter geen aandacht aan te besteden, maar aanstaande donderdag zal hij het wel aan de voorzitter van het Europees Parlement moeten uitleggen. De waarheid is: Geert Wilders regeert Nederland.

 

De VK.nl-columnist Thomas von der Dunk vroeg zich af waarom er geen meldpunt is voor overlastgevende mandatarissen van Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (PVV). Niet altijd gemakkelijk om te volgen voor Vlamingen. Spijts de gemeenschappelijke taal zijn we toch twee verschillende culturen. Daarom hebben we hier en daar bij de column een toelichting of link bijgeplaatst. Thomas von der Dunk: “(…) Wie heeft er overlast van PVV'ers? Wie wordt er regelmatig ernstig in zijn woongenot gestoord omdat een PVV-parlementariër weer eens na tien uur 's avonds veel te luidruchtig in de Kamer iets schunnigs roept dat dan onverhoeds via de tv de huiskamer inknalt? Wie is er, binnen of buiten de Hoge Raad, werkeloos geworden omdat hij eens iets zei dat de Partij voor Verbod en Vreemdelingenhaat onwelgevallig was? Brievenbusbezitters uit de omgeving van de geachte afgevaardigde Eric Lucassen: opgelet! Wiens straat kampt met bovengemiddelde vervuiling als gevolg van medebewoning door een PVV-fractielid?

Zoals de uit Wilders' getwitter over Beatrix' hoofdtooi in den vreemde weten, vormt principiële onaangepastheid namelijk het handelsmerk van de PVV. De partij vertegenwoordigt het soort Nederlanders dat je in buitenlandse steden en op buitenlandse campings altijd van verre ziet en vooral al van zeer ver hoort, ook zonder dat zij zich reeds naast hun sleurhut rond een halalvleesvrije barbecue hebben geschaard. Speciale dependances van het anonieme meldpunt kunnen derhalve ingericht worden tegenover de halalvleesarme buurtsuper van Cor Bosman in Venlo, of naast de PVV-fractiekamer in het Stadhuis in Den Haag, waar Richard Mos als de eigen Diederik Stapel (een Nederlandse hoogleraar in de sociaal-psychologie die op grote schaal fraudeerde met onderzoeksresultaten, nvdr.) van de Wildersclub met zijn verzonnen cv en dito verkeersonderzoeken naar files op vakantievrije dagen voor heel veel bureaucratische overlast heeft gezorgd.

En natuurlijk moet niet worden vergeten een bijzondere hotline naar het Provinciehuis van Noordholland te installeren, waar de daadkracht van beroepsalcoholist Hero Brinkman alleen al een aparte inlogcode voor registratie noodzakelijk maakt. (…) Moeilijk kan dat toch niet zijn, zo'n meldpunt, want ook aan hun spraak herken je de PVV'er probleemloos – zodra de Limburgse fractievoorzitster Laurence Stassen haar mond open doet weet je al dat het fout zit –en na enig onderzoek vast ook wel aan het soort auto waarin die rijdt (de eigenlijke bedenker van de PVV-kliklijn zei dat je Oosteuropeanen herkent aan hun spraak “en natuurlijk de auto’s waarin ze rijden”, nvdr.). Brinkman in elk geval aan zijn rijgedrag nadat hij weer eens een borrel teveel opheeft, zoals de Noordhollandse politie ons kan vertellen, want dan zijn die 130 kilometer die Rutte hem nu op de snelweg toestaat om aan een surveillanceauto te ontsnappen niet genoeg.

En anders volstaat wel het tellen van het aantal woorden 'moslim' of 'islam' per uitgesproken PVV-zin om zeker te weten: daar hebben we er een, een hele echte, en overlast geeft hij vast ook. Als het om de electorale achterban gaat, volstaat overigens het tellen van het aantal spelfouten per reaguurderszin (commentaar op online artikels, nvdr.). Daarom is de PVV ook zo gebeten op de publieke omroep, omdat alleen de opheffing daarvan haar een publieke afgang kan besparen, want het nationaal dictee winnen ze nooit.  Voor abjecte populisten geldt immers, wat de achttiende-eeuwse Engelse encyclopedist Samuel Johnson ooit zei over de olifant: een sluitende definitie ervan geven is moeilijk, maar je zult hem vast wel herkennen als je er op straat eentje tegen komt. En dan loopt menig oppassend burger veiligheidshalve liever een blokje om.

(…) Het zal U vast zijn ontgaan, maar ik heb een paar alinea's terug nog iets gedaan, wat in een PVV-dictatuur straks niet meer kan: ik heb de PVV in verband gebracht met kritiek op de islam. Wilders is immers net in hevige woede ontstoken over een officiële Duitse brochure waarin dat gebeurt. (De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, nvdr.) Uri Rosenthal, voor het ministersambt mentaal drie maatjes te klein, heeft meteen braaf beloofd de Duitse ambassadeur op het matje te roepen. Zijn gedienstige houding herinnert aan die van zijn verre voorgangers uit de jaren dertig toen het ook om Duitsland ging. Alleen bibberde Uri nu niet voor een bevriend staatshoofd, maar voor een bevriende gedoogpartij.

Ik snap dat overigens wel van Wilders, dat hij niet met kritiek op de islam in verbinding wil worden gebracht. Zijn opvattingen over meningsvrijheid doen namelijk aan die van veel islamisten denken, en zijn argumentatie doet dat eveneens. In Tunis vindt de Ennadah-partij dat de publieke omroep aan banden gelegd moet worden, omdat zij elitair is en niet de mening van het volk weerspiegelt. In Den Haag vindt Wilders dat ook.”

 

Alle gekheid op een stokje: terwijl de PVV de regering-Rutte gedoogt, bestuurt de PVV mee de provincie Limburg. De partij van Geert Wilders heeft er twee gedeputeerden, onder andere bevoegd voor welzijn, jeugd, leefbaarheid en veiligheid. In het equivalent van onze provincieraad heeft de PVV tien afgevaardigden. Hoe de gedeputeerden en leden van de Provinciale Staten het er in Nederlands Limburg vanaf brengen, lees je één van de volgende dagen op deze blog. Een artikel met verrassende feiten.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

09-11-11

HET NIEUWE VADERLAND VAN RAMSEY NASR

Boeken die na 15 oktober gepubliceerd werden, mogen niet op de Boekenbeurs aangeboden worden. Kwestie de gewone boekhandels niet alle kansen op verkoop te ontnemen terwijl tienduizenden boekenliefhebbers naar Antwerp Expo afzakken. Of dat de gewone boekhandels echt helpt, kan betwijfeld worden. In elk geval ligt één van de interessantste nieuwe publicaties nu niet op de Boekenbeurs: Mijn nieuwe vaderland (foto), het jongste boek van Ramsey Nasr.

 

Ramsey Nasr (37 j.) is sinds 2009 vier jaar lang ‘Dichter des Vaderlands’ in Nederland. In 2005 was hij Antwerpens tweede stadsdichter, maar intussen is de Nederlandse dichter en essayist (terug) naar Nederland verhuisd. In Mijn nieuwe vaderland vindt de lezer een bloemlezing uit de gedichten die Ramsey Nasr tot nu toe schreef als Dichter des Vaderlands, en twee opiniestukken die eerder dit jaar in kranten verschenen: een opiniebijdrage over de vrijheid die met Wilders ter discussie gesteld wordt, en de toespraak van Ramsey Nasr bij een manifestatie tegen de voorgenomen bezuinigingen in de culturele sector in Nederland.

 

Als het kabinet-Rutte geïnstalleerd wordt, met gedoogsteun van Geert Wilders’ PVV, krijgen we het Mijn nieuwe vaderland-gedicht geïnspireerd door een oude Nederlandse tekst en Geert Wilders.

           

Wie Neerlands bloed in d’aders vloeit

                        van vreemde smetten vrij

            wiens hart voor volk en orde gloeit

                        verhef uw gezang als wij.

            Vandaag zien wij weer één van zin

                        de vlaggen afgestoft.

            Vandaag zet ik mijn feestlied in

                        voor vaderland en schoft.

 

Ik eer de leiders van mijn land.

            Hun vlekkeloos parcours

leert mij wat macht vóór al verlangt:

            ’t geweten van een hoer.

Ik eer mijn leiders hemelhoog

            en ’t hoogst zit een fascist

die u en mij zolang gedoogt –

            zolang als hij beslist.

()

 

Na dit en andere gedichten kreeg Ramsey Nasr nogal wat ‘fanmail’. Drie fragmenten – niet eens de ergsten – zijn opgenomen in het voorwoord bij het nieuwe boek. Zoals: “Dit is geen dichter des vaderlands, maar een vijand des vaderlands.” en (inclusief taalfout) “Ramsey Nasr je bent zelf een facist en ook nog een nep Nederlander. Man flikker op naar je zandbak waar je vandaan komt want vuil zoals jou hebben we hier niet nodig.” Of poëzie iets zegt over Nederland weet Ramsey Nasr niet, het omgekeerde lijkt zeker het geval.

 

Zoals bij het aantreden van het kabinet-Rutte in oktober vorig jaar verdedigt Nasr nog steeds het gebruik van het woord ‘fascist’ in dit gedicht. De Morgen vroeg de auteur vorige week of hij getwijfeld heeft aan het gebruik van dat woord. “Het kan de aandacht nogal afleiden.” Ramsey Nasr: “Jawel, maar het is geen dichterlijke vrijheid. Er zijn argumenten voor. Je hoeft niet meteen aan nazi’s of de Tweede Wereldoorlog te denken om te kunnen spreken van een fascistisch gedachtegoed. Wilders’ partij is autoritair, antidemocratisch, antiliberaal, ultranationalistisch, wil artikel 1 van de Grondwet schrappen, discrediteert de Nederlandse en internationale rechtspraak, en schept een beeld van een zuiver, mythisch Nederlands volk, waarbij een andere groep systematisch tot zondebok wordt verklaard. Volgens het woordenboek kom je dan al snel uit bij de kwalificatie ‘fascist’. Punt. Dat is geen demonisering, maar een definiëring.”

 

Ook de andere gedichten opgenomen in de bundel Mijn nieuwe vaderland zijn de moeite van het lezen waard. Het is eens een andere manier om kennis te maken met het lief en leed van onze Noorderburen. Mijn nieuwe vaderland is uitgegeven bij De Bezige Bij Amsterdam.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, nederland, internationaal, wilders, actie |  Facebook | | |  Print

09-09-11

KRAUT: UNIEK BOEK OVER FOUTE VADER

Er zijn verschillende manieren om de herinnering aan het fascisme en de strijd ertegen levendig te houden. Luckas Vander Taelen maakte een tv-documentaire en boek; Peter Pontiac – die vanavond in Breda de prestigieuze Marten Toonderprijs krijgt voor zijn oeuvre als striptekenaar en graficus – maakte er het boek Kraut over.

 

Peter Pontiac publiceerde zijn eerste grafisch werk in de jaren zeventig in diverse undergroundbladen, sterk beïnvloed door het werk van Robert Crumb. Later publiceerde hij in het muziekblad Oor en in dagbladen als NRC Handelsblad en de Volkskrant. Pontiac verzorgde de Nederlandse lettering van Maus, de met een Pulitzerprijs bekroonde grafic novel van Art Spiegelman over de strijd van Art Spiegelmans vader om als Poolse jood te overleven tijdens de Holocaust. Maakte Spiegelman er een universeel verhaal van, met Kraut tekende en schreef Peter Pontiac een persoonlijke brief over zijn vader die in een Nederlands middenstandersgezin opgroeit, al jong tekeningen maakt van Adolf Hitler en Benito Mussolini, lid wordt van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), als oorlogsverslaggever voor de SS naar Duitsland trekt, aan het oostfront gaat vechten maar daar vlug gewond geraakt, herstelt in Normandië waar hij de inval van de geallieerden meemaakt, en na de oorlog enkele jaren opgesloten wordt. Terug vrij wordt hij journalist bij de weekbladen Libelle en Story, om dan op mysterieuze wijze te verdwijnen tijdens een vakantie in Curaçao.

 

“Pontiac heeft met Kraut de beste Nederlandse graphic novel getekend én geschreven. Zijn werk is vernieuwend. Hij heeft iets aan de Nederlandse strip toegevoegd wat er nog niet was: een combinatie van schrijver- met kunstenaarschap”, noteerde de jury van de Marten Toonderprijs in haar rapport. Pontiacs teksten en tekeningen gaan in Kraut naadloos over in de ingeplakte brieven, foto’s en (fragmenten uit) politiedossiers. De waarheid is hard: zo drukt de auteur een rechts-extremistisch essay af dat zijn jonge vader schreef voor de ledenkrant van het Nationaal Front. Hoe fout zijn vader ook was, toch blijft Pontiac liefdevol. “Het voelt haast onfatsoenlijk om te houden van een vader met fascistische denkbeelden”, schrijft hij in zijn brief. Indringend zijn de beelden van zijn vader die – geknakt door de tragiek in zijn leven – de zee inwaadt. Het is onduidelijk of het zelfmoord was of niet waarmee een einde kwam aan zijn leven.

 

Kraut verscheen voor het eerst in 2000. In 2005 werd een nieuwe uitgave gepubliceerd, met toevoeging van intussen gevonden informatie over het leven van Pontiacs vader en het milieu waarin hij vertoefde. Naar aanleiding van de Marten Toonderprijs is een opnieuw bijgewerkte versie verschenen, overigens aan de speciale prijs van 15 euro (foto). Nu nog boekhandels vinden die het willen aanbieden tussen de Suske & Wiske en andere Kiekeboes. In Antwerpen, waar er toch meerdere gespecialiseerde stripwinkels zijn, was het boek gisteren nergens te vinden. Al zou er toch belangstelling voor kunnen zijn: het exemplaar uit 2005 dat ze bij de Permeke-bibliotheek hebben was gisteren uitgeleend. In Breda wordt vanavond ook een overzichtstentoonstelling van het werk van Peter Pontiac geopend, werk dat gebundeld is in het nieuwe boek Rhythm.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, nederland, actie |  Facebook | | |  Print

21-08-11

DRESSCODE VOOR NEONAZI'S

Joachim T..JPGDe Standaard pakte  donderdag 11 augustus breed uit met een artikel over de nieuwe dresscode bij neonazi’s: hoe neonazi’s nieuwe symbolen gebruiken om de wet te ontwijken (foto’s 1 en 2). Aanleiding was een Duitse brochure over die dresscode.

In het artikel zegt een woordvoerder van het Anti-Fascistisch Front (AFF) dat je in België niet vaak tatoeages met hakenkruizen of andere extreme symbolen ziet. “Je zou gek zijn om dat te doen.” Voor de buitenwereld is het een taboe, binnen de beslotenheid van vier muren en onder een laag kleren blijven het wel favoriete symbolen. Op de vraag van een jonge West-Vlaming of hij een SS-symbool mag laten tatoeëren antwoordde ‘Lientje’ op een Blood and Honour-forum: ”Normaal gezien is zo’n symbool verboden, maar men kan moeilijk je arm afhakken. Als je er symbolen wilt opzetten, zou ik wel eerder voor runen of minder bekende symbolen kiezen. Wie jouw visie deelt, zal je begrijpen. Wie er enkel op uit is je te veroordelen, snapt het toch niet.” ‘Lientje’ heeft intussen zelf een groot Keltisch kruis op haar rug laten tatoeëren.

“Je zou gek zijn om dat te doen”, maar er zijn er natuurlijk die dat toch doen. Op foto 3 zie je een West-Vlaming met in zijn hals een ‘14’ die verwijst naar de veertien woorden “We must secure the existence of our race and a future for white children” van de Amerikaanse neonazi David Lane. Verder een ‘S’ zoals bekend van de Schutzstaffel (SS), paramilitaire organisatie van de Duitse nazi-partij NSDAP. En een ‘88’ die met twee keer de achtste letter van het alfabet als beginletter symbool staat voor ‘Heil Hitler’. Onder zijn rechteroog heeft hij ook nog een klein Odal-runeteken. Voor de betekenis van een en ander is nog altijd deze Alert!-brochure het lezen waard. En waar trof onze fotograaf deze West-Vlaming? Bij een actie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aan het Centraal Station van Antwerpen vorig jaar juni.

In Nederland trekken neonazi’s vaker dan bij ons de straat op, maar aan de toelating om te betogen worden meestal voorwaarden gekoppeld. Hakenkruizen, SS-runentekens, wolfsangels, triskels, Keltisch kruisen (ook wel eens omschreven als White Power- of White Pride-symbolen), getallen als 18, 28 of 88… mogen niet getoond worden. In zo’n voorwaardenlijst van de gemeente Venlo naar aanleiding van een betoging van de Nederlandse Volksunie (NVU) lezen we verder dat Hitler-groeten en slogans als Heil Hitler en Sieg Heil niet toegestaan zijn. Gezichtsbedekking mag niet. Ook blikjes en flesjes, gevechtshandschoenen, helmen, messen en andere scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan. En iedereen moet een identiteitskaart op zak hebben.

Edwin Middeljans, die in zijn nek een 28 als symbool voor Blood and Honour heeft staan, moet bij dergelijke betogingen dan een doek rond zijn hals dragen. Soms wordt echter wel eens een in neonazikringen populair symbool vergeten, of oogluikend toch toegestaan. Een Keltisch kruis, de hamer en het zwaard van de ‘linkse’ nazi’s Otto en Gregor Strasser… De voorwaarden en de toepassing worden telkens op gemeentelijk vlak vastgelegd. In België mag alles uitgezonderd de Hitlergroet uitbrengen.  En dan zijn er nog die het niet kunnen laten om de Hitlergroet uit te brengen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, nederland, internationaal, blood and honour, n-sa |  Facebook | | |  Print

17-07-11

SAM VAN ROOY GESCHORST ALS MEDEWERKER VAN WILDERS

Gisteren, precies één week voor in België het verbod op het dragen van boerka's en nikabs ingaat, werd de uit Antwerpen afkomstige Sam Van Rooy (26 j., foto) geschorst als medewerker van de Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Sam Van Rooy had in Scheveningen enkele vrouwen in een boerka gefilmd en in een begeleidende tekst de moslimvrouwen “tuig uit de islamitische zandbak” genoemd.

 

Sam Van Rooy ging begin dit jaar aan de slag als adviseur van Geert Wilders. Na Paul Belien de tweede Belgische adviseur van de geblondeerde Nederlandse politicus. Samen met zijn vader, Wim Van Rooy, publiceerde Sam Van Rooy vorig jaar De islam. Kritische essays over een politieke religie. Op dit filmpje zie je een fotoverslag van de boekpresentatie in boekhandel De Zondvloed in Mechelen. Sam Van Rooy in een mooi pak gestoken, zijn gedachten zijn echter minder mooi. Dat bleek toen hij in Scheveningen een groepje vrouwen in gezichts- en lichaamsbedekkende kleding tegenkwam in een winkelcentrum en hij besloot hen te filmen. Op de beelden is te zien hoe Van Rooy zijn camera op de vrouwen richt en de groep enige tijd zwijgend volgt terwijl hij opnames maakt. Tussen de vrouwen en de filmer wordt in het filmpje geen woord gewisseld. Sam Van Rooy plaatste de beelden op YouTube onder de kop Scheveningen anno 2011: kiemen van achterlijkheid. Hij zette het filmpje eveneens op zijn Facebookpagina. In een uitleg op Facebook schreef Van Rooy: “Opeens kwam dat tuig langslopen. Dus besloot ik ze maar gelijk te filmen. Of moet ik het normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische zandbak?”

 

Op de vraag waarom hij de vrouwen als 'tuig' omschrijft, zonder hen te hebben aangesproken, antwoordt Van Rooy: “Wat een onzin dat je mensen niet tuig mag noemen. Mensen die de Westerse waarden afwijzen ten faveure van een racistisch, fascistisch en inhumaan systeem als de sharia is gewoon tuig, net als nazi's en andere fascisten.” Tot nog toe beweerde Van Rooy dat hij, net als Geert Wilders, een onderscheid maakt tussen de islam als 'politieke religie' en individuele moslims. Het is overigens door dit onderscheid dat Geert Wilders laatst is vrijgesproken bij een rechtbank in Amsterdam. Na een artikel over het filmpje en commentaar van Sam Van Rooy op de website van het weekblad Elsevier gisteren, liet de PVV aan Elsevier weten: “We hebben de heer Van Rooy direct op non-actief gezet. Dit filmpje gaat ons veel te ver. Het is jammer dat deze vrouwen boerkas dragen en we zien graag een boerkaverbod, maar deze vrouwen zijn geen tuig. We betreuren de gang van zaken zeer.” Het is niet de eerste keer dat Sam Van Rooy aan het filmen was. Samen met Tanguy Veys had Sam Van Rooy zijn camera in de aanslag als de idioten van Sharia4Belgium protesteerden tegen een lezing van Benno Barnard in april vorig jaar in Antwerpen.

 

Op de Nederlandse website Geen Stijl (die overigens net zo min stijl heeft als Sam Van Rooy) wordt Sam Van Rooy aangemaand om terug te keren naar België. Het YouTube-filmpje en de Facebook-pagina van Sam Van Rooy zijn inmiddels van het internet weggehaald. Het aantal bezoekers aan onze blog steeg gisteren daarentegen spectaculair omdat in Nederland via zoekmachines, Facebook en Twitter dit artikel gelezen en verspreid werd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van rooy, islam, wilders, nederland, internationaal, boeken |  Facebook | | |  Print

05-07-11

GEERT WILDERS IN ANTWERPEN

Uitgerekend toen gisteren bekend geraakte dat Geert Wilders op een dodenlijst van al-Qaeda staat, moesten we vernemen dat Geert Wilders (foto 1) het voorbije weekend in Antwerpen was. Om schoenen te kopen.

Patrick Van de Perre (in Gazet van Antwerpen gisteren): “Twee mannen in maatpak met een oortje. Bodyguards bij Hugo Boss in de Huidevettersstraat (foto 2). Op een zaterdagmiddag. Dan moet de koning op bezoek zijn of anders Geert Wilders misschien. Ja, hij was het. In België en in eigen land vooral bekend voor zijn fout kapsel en dito ideeën. Als het solden regent, blijkt ook de schaduwpremier van Nederland maar een gewoon mens te zijn. Schoenen had hij nodig. In zwart leder of misschien iets bruin. (…)

Nog steeds bij Hugo Boss in de Huidevettersstraat. Op hetzelfde moment, maar tussen de rekken met maatpakken, staat burgemeester Patrick Janssens. Net zoals de rest van de klanten op respectabele afstand van het orakel van Nederland. Het cordon sanitaire wordt gerespecteerd en anders zijn er nog altijd die twee bodyguards. De Wildersbrigade laat weinig ruimte voor een spontane ontmoeting. (…)

Altijd welkom in Antwerpen meneer Wilders. Zolang u maar niet tegen de kathedraal plast en u niet bemoeit met onze vaderlandse politiek. Het is zonder u allemaal al ingewikkeld genoeg.” Voor het overige was het zaterdag best aangenaam in Antwerpen. Voor actie tegen de islam moest je in Amsterdam zijn waar enkele actievoerders van Voorpost op het dak van een congrescentrum klommen. Op daken klimmen: blijkbaar een nieuwe hobby bij extreemrechts in Vlaanderen en Nederland.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, wilders, nederland, islam |  Facebook | | |  Print

25-06-11

DEN HAAG, VORIGE ZATERDAG

Het is van 11 maart geleden dat nog een bericht gepost werd op het forum van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen: de vertaling in het Engels van een krantenbericht over de veroordeling van drie Blood and Honour Vlaanderen-organisatoren tot drie maanden cel. Bij de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen is er ook al niet veel meer leven. Voor actueel nieuws wordt verwezen naar het Stormfront-forum.

Vorige zaterdag verscheen wat rest van Blood and Honour in Nederland en Vlaanderen op een betoging in Den Haag. Tegen ‘de globalisatie’. Ze  noemden zich ‘Vrije krachten’ en ontkenden de bewering van de Anti-Fascistische Actie (AFA) dat het in feite om een betoging van Blood and Honour ging. Tijdens de optocht van de circa zestig neonazi’s ging de ritssluiting van jasjes echter wel eens naar beneden en werden alleszins T-shirts van Blood and Honour zichtbaar. En voor het overige waren het natuurlijk geestesgenoten die in Den Haag opstapten. De aanhankelijkheid van organisator Edwin Middeljans (op het Stormfront-forum: ‘Edwin88’) is duidelijk. In zijn nek is het getal 28 getatoeëerd, naar de tweede en de achtste letter van het alfabet (28 staat voor Blood and Honour, zoals 88 staat voor Heil Hitler).

Door tegenacties moest het parcours van de neonazibetoging ingekort worden. Een dertigtal mensen werden door de politie opgepakt. Antifascistische tegenbetogers en voor de verandering ook een aantal neonazi’s. De neonazi's, die zich ook wel ‘Netwerk Nationale Socialisten’ noemden, bedankten na afloop “alle aanwezige kameraden voor hun komst, met name de kameraden die vanuit Duitsland en Vlaanderen afgereisd zijn”. Dankzij de Duitsers en Vlamingen werd het toch nog gezellig?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

31-05-11

ENSCHEDE: TIENMAAL MEER ANTIFASCISTISCHE BETOGERS

Enschede 3.JPGEnschede 1.JPGVoorbije zaterdag 28 mei 2011 riep Constant Kusters (Nederlandse Volks-Unie, NVU) zijn troepen bijeen in Enschede. Hij bleek nog maar een veertigtal neonazi’s te kunnen mobiliseren (foto 1). De pur et dur weliswaar, witte veters in de combatshoes en dergelijke meer. De politie zette ruim tweehonderd agenten in om de neonazi’s hun doortocht te gunnen. De neonazi’s werden beter beschermd dan de patatten in Wetteren.

Thema van de betoging was ‘Stop de multiculturele terreur, stop immigratie nu’, maar dat was niet te merken aan de slogans. Naast Ali B & Moustafa, ga terug naar Ankara en Hop, Hop, Hop. Immigratiestop werd evengoed Antifa, HaHaHa gescandeerd. En: Antifa: Hurensohne. Enschede ligt vlakbij de Nederlands-Duitse grens, en vanuit Duitsland was er een delegatie van een tiental neonazi’s. Bij de spandoeken onder andere: No NATO, no war, no captalism. We zeiden het al: het thema van de bijeenkomst doet er niet toe. Belangrijkste spreker bij de betoging was Axel Reitz, bekend als ‘de Hitler van Keulen’ en spreker op het congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Oostkamp twee jaar geleden. Zo zie je nog maar eens uit welk circuit het N-SA haar spreekstalmeesters haalt.

Volgens de pers waren er in Enschede een vijfhonderdtal tegenbetogers. Ze overstemden met allerlei leuzen, toeters en bellen de neonazi’s. Voetbalhooligans van FC Twente vielen een groepje neonazi’s aan. Later vlogen stenen door de lucht. Achttien tegenbetogers werden opgepakt door de politie, alhoewel uit foto’s blijkt dat neonazi’s zich evenzeer bewapenden met stenen. Op foto 1 zie je in de achtergrond een man die een A4’tje omhoog houdt met daarop als boodschap voor de neonazi’s: Ga naar huis en denk over je leven na! Een andere betoger vroeg om meer onderwijs voor nazi’s (foto 3). De kosten van de politie-inzet (ruim tweehonderd agenten, politie te paard en met honden, politiehelikopter enz.) blijken niet voor de gemeente Enschede te zijn, maar dat betekent niet dat de gemeente gelukkig is met de komst van de neonazi’s.

Constant Kusters – kwaad over het onder druk van de tegenbetogers inkorten van de route van de neonazibetoging – heeft aangekondigd volgend jaar terug te gaan naar Enschede. Kan men tegen dan geen kindercarrousel installeren waarop de neonazi’s rondjes mogen draaien? Wie de floche pakt, mag nog een uur langer blijven zitten. (Video van een Enschedenaar die zich boos maakt over de kosten voor de ordehandhaving, met beelden van de betoging, het protest ertegen en de aanwezige politiemacht.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

18-02-11

GEERT WILDERS IS BOOS

Woensdag 2 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, en een portie verontwaardiging en zelfbeklag is dan mooi meegenomen om stemmen te winnen.

 

De kiezers stemmen voor de leden van de Provinciale Staten (zeg maar: de provincieraden), maar op hun beurt kiezen de leden van de Provinciale Staten de mensen die in de Eerste Kamer (vergelijkbaar met onze Senaat) mogen zetelen. Geert Wilders’ partij is nog niet vertegenwoordigd in die Eerste Kamer. De verkiezingen op 2 maart zijn dan ook een zegen voor Wilders (foto 1), maar ook een nachtmerrie want Wilders moet nu zijn eenmanspartij weer uitbreiden met kandidaten om de PVV-lijsten te vullen. En opnieuw loopt het mis. Extreemrechts en neonazistisch Nederland staat niet noodzakelijk achter Wilders: zijn anti-islamverhaal vindt men sympathiek maar zijn houding pro-Israël weegt zwaarder door en bepaalt dan ook hun negatieve houding tegenover Wilders. Onze collega’s van Kafka achterhaalden echter dat onder meer een Mussolini-fan, een SS-bewonderaar en een voormalig Tweede Kamerlid van de Centrumdemocraten (de partij van Hans Janmaat) Wilders steunen bij zijn huidige stembusgang.

 

Terwijl de met gedoogsteun van Wilders regerende liberale VVD- en christendemocratische CDA-ministers zich verantwoorden voor hun beleid, duikt Geert Wilders weg als het erop aankomt om het regeringsbeleid te vergelijken met de kiesbeloftes van Wilders. De lijst van gebroken beloften is lang, maar samengevat: de zwakkeren gaan erop achteruit spijts Wilders’ PVV zich profileerde als een sociale partij; van het aanpakken van de “graaiers en profiteurs” kwam niets in huis. Wilders lanceert dan maar voorstellen zoals het bouwen van ‘tuigdorpen’ waar al wie overlast bezorgt, en desnoods hun ouders, broers en zusters erbij, in samengedreven worden. Als daarover een cartoon (foto 2) verschijnt op de VARA-blog Joop.nl, is Wilders diep verontwaardigd en weigert hij deel te nemen aan een verkiezingsdebat in het VARA-programma Pauw & Witteman. Hoe anders reageerde Geert Wilders als moslims verontwaardigd waren over de Deense cartoons van Kurt Westergaard?! Wilders verspreidde de cartoons nog verder.

 

Een groep Nederlanders voert actie om de VVD en de CDA niet meer te laten samenwerken met de PVV, en roept daarom in een filmpje op om voor één keer niet meer VVD of CDA te stemmen. In een tweede filmpje wordt het gedrag van een aantal PVV-Tweede Kamerleden nagespeeld. Een paar succesvolle Belgacom-filmpjes achterna laat men in een derde filmpje kinderen letterlijk herhalen wat Geert Wilders vertelt over de islam en ‘tuig’. Wilders vindt het filmpje waarin kinderen zijn uitspraken herhalen (foto 3) “walgelijk”. Niet de uitspraken vindt Wilders een probleem, wel dat kinderen vertellen wat hij uitbazuint. Misschien eens beginnen met andere uitspraken, dan kunnen kinderen geen provocerende uitspraken herhalen. En er is intussen weer iets anders waar Wilders boos om is. De Nederlandse Algemene Rekenkamer (vergelijkbaar met ons Rekenhof) wil dat er een wet komt die politieke partijen verplicht openbaar te maken waar hun geld vandaan komt. Wilders is woedend op de “PvdA-kliek” van de Algemene Rekenkamer.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

08-02-11

WILDERS-STEMMERS HET MINST AKKOORD MET PARTIJSTANDPUNT

Terwijl gisteren in Amsterdam het proces tegen Geert Wilders is hervat (foto) – het geblondeerde idool staat nog altijd terecht wegens haat zaaien en discriminatie van moslims – blijkt uit verkiezingsonderzoek in Nederland dat rechtse kiezers het veel minder eens zijn met de partij waarvoor ze stemmen dan linkse kiezers.

 

In opdracht van het tijdschrift Maarten! werd een representatief staal van Nederlanders over vijf items bevraagd, en daarbij werd vergeleken hoe de bevraagden stemden en wat het standpunt is van de partij waarvoor ze stemden. Er werd gepeild naar de mening over de bouw van nieuwe kerncentrales, het invoeren van een bindend referendum, het sluiten van alle coffeeshops, het principe dat iedereen orgaandonor is tenzij er schriftelijk bezwaar tegen gemaakt wordt, en het afschaffen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, vergelijkbaar met het beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen). De meeste kiezers van de sociaaldemocratische PvdA hebben 5 keer op de 5 dezelfde mening als hun partij; de meeste kiezers van de liberale VVD denken 3 keer op de 5 hetzelfde als hun partij; de meeste kiezers van het christendemocratische CDA zijn maar 2 keer op de 4 akkoord met hun partij (het CDA-standpunt over de afschaffing van het vmbo is niet bekend); de meeste kiezers van de PVV, de partij van Geert Wilders, zijn het maar 2 keer op de 5 eens met het partijstandpunt.  

 

PVV-kiezers zijn in meerderheid tegen het sluiten van alle coffeeshops, maar de PVV wil alle coffeeshops dicht; PVV-kiezers vinden in meerderheid dat iedereen orgaandonor moet zijn tenzij je er schriftelijk bezwaar tegen maakt, de PVV is tegen dit idee; PVV-kiezers zijn het meestal niet eens met het plan om voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs af te schaffen, de PVV wil dit onderwijs afschaffen. Men had ook andere items kunnen kiezen, het resultaat zou waarschijnlijk hetzelfde geweest zijn. Christendemocratische kiezers bijvoorbeeld stemmen meer dan anderen uit traditie voor hun partij, om het even wat de actuele standpunten van die partij zijn. Die kiezers plaatsen het CDA in het centrum van het politieke spectrum, terwijl de partij intussen conservatiever en rechtser is geworden. Linkse en centrum-linkse kiezers kiezen veel meer in functie van een breed spectrum van aandachtspunten; PVV-kiezers interesseert daarentegen maar één standpunt – dat over de immigratie –, de rest interesseert hen niet en dat kan hen wel eens zuur opbreken.

 

Meindert Fennema, auteur van een biografie van Geert Wilders die door VB-uitgeverij Egmont gepromoot en verkocht wordt, zegt het zo (vrij geciteerd door Maarten!): “Voel je jezelf rechts en wil je de PVV in de regering, dan stem je PVV. Tot eigen tevredenheid, zoals een Haagse snackbareigenaar riep tegen iedere klant die het maar horen wilde. Tot de ondernemer in het nieuwe jaar tot de ontdekking kwam dat ‘de mannen in die oranje hesjes’ zijn straat niet meer kwamen schoonvegen en hij zelf de achtergelaten patatbakjes moest gaan opruimen. Hij keek raar op toen hij begreep dat dit het indirecte gevolg was van de bezuinigingsdrift van dit kabinet, die was overgeslagen op de gemeente. De junks werken intussen niet meer in de veegdienst, maar zitten thuis.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

09-01-11

FRIS HET NIEUWE JAAR IN

In Oostende werd gisteren de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in het koude water van de Noordzee ingericht. In Katwijk-aan-Zee, in Zuid-Holland, waren ze er sneller bij. Daar werd die Nieuwjaarsduik in de Noordzee al op Nieuwjaarsdag georganiseerd. Voor de aanwezigen was het wel even schrikken toen ze er Tim Mudde zagen. Bij andere gelegenheden een keurige heer (foto 1), toch zolang hij zijn mond houdt en geen politieke tegenstanders opmerkt. Volgers van extreemrechts kennen zijn gelul op Radio Rapaille in de ergerlijkste vrije-radio-stijl en zijn beperkt repertoire als zanger van Brigade M. In Katwijk-aan-Zee kregen ze nog een ander aspect van de man te zien (foto 2, voor de volledige foto zie deze Nederlandse website).

 

Tibor Rudolf Mudde, of kortweg Tim Mudde, wordt volgende maand 45 jaar. Hij woont in Sassenheim (Zuid-Holland), volgens een grap in een in 1952 verschenen boek door de Duitsers het mooiste dorp van Nederland genoemd. In de naam van het dorp (intussen met een 14 000 inwoners) vinden de Duitsers immers zowel de S.A., als de S.S. en hun Heim (hun thuis) terug. Mudde beschrijft zichzelf als een volksnationalist en distantieert zich van het nationaalsocialisme. Het belette hem echter niet in 2002-2003 tot driemaal toe in Vlaanderen met Brigade M op Blood and Honour-concerten in Vlaanderen te spelen. In 2009 treffen we hem dan weer in Oostkamp bij het ‘jeugdcongres’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), toevluchtsoord van gewezen Blood and Honour’ers. Vorig jaar trad Brigade M onder andere ook in Rijsel (Lille, in Frankrijk) op, als slot van een toernooi boksen-alle-slagen-toegelaten populair in extreemrechtse en neonazi-kringen. Naast met Radio Rapaille en Brigade M is Tim Mudde ook actief bij Voorpost en bij de acties 'Met de dieren tegen de beesten'.

 

Mudde’s Wikipedia-pagina werd deze maand grondig veranderd, maar in de versie van 5 november 2010 en in de versie sinds 6 januari vinden we telkens veroordelingen terug wegens deelname aan criminele activiteiten. Achtereenvolgens als lid van de extreemrechtse jongerenbeweging Jongeren Front Nederland in de tweede helft van de jaren tachtig, en als lid van de extreemrechtse partij CP’86 in de eerste helft van de jaren negentig. In de tweede helft van de jaren negentig wordt Mudde actief bij Voorpost-Nederland. In de eerste helft van de jaren 2000 richt hij Fenris Postorderbedrijf op, waar je aangebrande koopwaar vindt. In de tweede helft van de jaren 2000 start Mudde met zijn volgende hobby: de al genoemde internetradio Radio Rapaille waar Mudde ‘straalplaten’ draait als d.j. Hadjememaar. Bij de presentatie van de jongste Radio Rapaille Top-100, vanuit het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen, was Mudde blij om op de 79ste plaats “eindelijk” een nummer van Screwdriver te kunnen draaien (groep van Blood and Honour-stichter Ian Stuart Donaldson).

 

De foto van Tim Mudde’s Nieuwjaarsduik – alle tatoeages duidelijk zichtbaar – lokte afschuw uit. Ook in extreemrechtse kringen vond men het een niet echt aantrekkelijk beeld. “Ik heb er niets tegen en ieder moet vooral zoveel mogelijk doen waar hij/zij zin in heeft, maar ik vind het geen gezicht”, zei iemand in die kringen. Een ander: “Die tatoeages, daar kan hij weinig meer aan doen, maar was die bontmuts nu nodig?” Nog iemand anders noemde Mudde na deze foto “een wandelend stripverhaal”. Helaas een strip met een barslecht scenario.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

15-12-10

GEERT WILDERS MAN VAN HET JAAR IN NEDERLAND

De Nederlanders hebben Geert Wilders (foto) verkozen als politicus van het jaar. De Nederlandse parlementaire pers verkoos daarentegen premier Mark Rutte als politicus van het jaar. De vraag is maar wat het strafste is? Een rechtse populist die het regeerakkoord naar zijn hand zet, of een rechtse liberaal die het regeerakkoord van die rechtse populist uitvoert? Wilders is echter meer dan een rechtse populist. De Groene Amsterdammer vergeleek het programma van Wilders’ PVV en dat van de NSB (de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging).

 

Rob Riemen stelde Wilders’ PVV al gelijk met hoe het twintigste-eeuwse fascisme begon, maar deed dit vooral aan de hand van een aantal filosofische uitspraken. De Groene Amsterdammer keek naar overeenkomsten en verschillen tussen “het huidige nationaal-populisme en het vroegere Nederlandse nationaal-socialisme”. Een aantal gelijkenissen dringt zich op. Zoals het overtrokken, ronkende nationalisme, kenmerkend voor de NSB, dat evengoed aanwezig is bij de PVV. We lezen in het PVV-verkiezingsprogramma bijvoorbeeld dat de Nederlandse “heroïsche vaderlandse geschiedenis” meer in het zonnetje mag geplaatst worden en op elk overheidsgebouw en elke school de Nederlandse vlag moet wapperen. De programma’s van NSB en PVV bevatten beide een opmerkelijke cocktail van zeer rechtse en linkse eisen. Bij de NSB was dat het opeisen van een winstdeling en een pensioen voor werknemers; bij de PVV is dat geen verhoging van de pensioenleeftijd (in het regeerakkoord werd het een beperkte verhoging van de pensioenleeftijd, nvdr.), niet morrelen aan de ontslagbescherming en meer geld voor de ouderenzorg. Toch zou het onzin zijn de NSB of PVV als socialistisch te betitelen, al was het maar omdat beide ‘links’ als hun doodsvijand zagen/zien.

 

Ook in de voorkeur voor ‘het volk’ en de afkeer van de zittende elite komen de NSB en PVV dicht bij elkaar. De NSB bestreed de elite als ‘decadent en slap’, de PVV beschimpt haar als ‘links en multikul’. Overeenkomstig zijn voorts de weerzin tegen alles wat ‘slap’ of ‘soft’ lijkt, de roep om herstel van het gezag en strenge straffen en ‘meer daadkracht’. Het meest delicate punt dan: is de Jodenhaat van de (vroege) nationaal-socialisten hetzelfde als de obsessie met de islam van Wilders en zijn volgelingen? Het antwoord is ‘ja’. Om een lang verhaal kort te maken: ze hangen allebei een verschrikkelijk wereldbeeld op van het jodendom, respectievelijk de islam; ze zien ook wel verschillen tussen joden onderling en moslims onderling (er zijn er niet veel, maar de NSB erkende nog wel ‘vaderlandslievende joden’ en de PVV vertrouwt nog wel moslims die een ‘assimiliatiecontract’ ondertekenden); en haat en wrok zijn bij de PVV net als bij de NSB de stuwende brandstof.

 

Er zijn ook verschillen. NSB-leider Anton Mussert is nooit opgekomen voor vrouwen- of homorechten. Geert Wilders wél, al wordt hij ervan verdacht dat het vooral bedoeld is als stok om de moslims te slaan. Het voetvolk van Wilders loopt niet rond in zwarthemden, en de club heeft geen knokploeg. De NSB zei langs wettige weg aan het bewind te willen komen, maar was openlijk antidemocratisch. De PVV zegt te ijveren voor meer democratie en voor vrijheid van meningsuiting, maar wil de koran verbieden, zegt het vertrouwen in de rechtelijke macht op als een rechter een uitspraak doet die Wilders niet zint, en snoeit zwaar in de subsidies van de publieke omroep, milieu- en Derde Wereld-groepen, kunstenaars en alles wat multicultureel is… omdat de daar verspreide meningen Wilders niet aanstaan. En hoe democratisch ben je als je het principe van gelijke behandeling verwerpt. ‘Islamitische scholen dicht, christelijke open’, om maar één voorbeeld te geven.

 

En dan is er de PVV zelf nog. Partij die geen partij is met maar één lid, ineens dan ook de leider van de ‘partij’. In de Nederlandse geschiedenis is er maar één andere partij, die overigens wél leden had, die geen enkele vorm van inspraak kende: de NSB. “De NSB heeft in de jaren dertig nooit de kans gekregen om mee te regeren”, besluit De Groene Amsterdammer. “Zou ze zo’n kans hebben gegrepen en water bij de wijn gedaan hebben? Het is een achteraf onmogelijk te beantwoorden vraag. Wilders’ nationaal-populisten bepalen nu mee het beleid. Ze sluiten daartoe compromissen, zeker, dat geeft de burger hoop. Betekent het dat ze op termijn zullen evolueren tot een moderne, nette, democratische partij? Dat is een gok die de partners van de PVV nemen. Een spelletje roulette, met het politieke klimaat in Nederland als inzet.”

Dat het VB intussen het boek De schijn-élite van de valse munters van PVV-kamerlid en -partijideoloog Martin Bosma promoot, verbaast natuurlijk niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

29-11-10

VAN KUTMAROKKAAN TOT KNETTERRECHTS

Nog tot en met vrijdag 10 december kan er gestemd worden op het Woord van het Jaar 2010. Zowel in Vlaanderen als in Nederland, uit elk een ander rijtje woorden want de leefwerelden in Vlaanderen en Nederland liggen ondanks eenzelfde taal ver uiteen. Wat meteen weer bewijst dat taal geen bepalend element is voor het omschrijven van de ‘identiteit’ van een volk.

 

De verkiezing van het Woord van het Jaar werd in 2003 voor het eerst georganiseerd. Op 1 en 3 stonden woorden die toen nieuw waren, maar nu tot het gewone taalgebruik behoren: ‘gamen’ en ‘googelen’. Het derde woord uit de toenmalige top-10 dat nog verder is gebruikt, is ‘kutmarokkaan’. In Nederland geïntroduceerd door PvdA-politicus Rob Oudkerk (foto 1); in Vlaanderen voor het eerst in de media gebruikt door politiek commentator van De Morgen Yves Desmet. Over Rob Oudkerk zo dadelijk meer. Eerst willen we nog kwijt dat de verkiezing van het Woord van het Jaar vaak omstreden was omdat het verkiezingen via het internet zijn, waardoor de uitslag beïnvloed wordt door oproepen op bepaalde websites en de uitslag niet noodzakelijk een weerspiegeling is van wat de modale Nederlanders (aanvankelijk werd de verkiezing enkel in Nederland georganiseerd) erover denken. In 2008 werd zo ‘swaffelen’ als Woord van het Jaar verkozen, terwijl zelfs turbotaalkenner Jan Kuitenbrouwer toegaf dat eigenlijk ‘kredietcrisis’ hét woord van 2008 was.

 

In Nederland staan in de top-10 dit jaar woorden als daggeren, dreigtweet en knoflookcrisis. In Vlaanderen kan men onder andere kiezen uit pedopriester, tentsletje en tsunamiverkiezing. Een woord dat in Nederland ook in de top-10 staat, en bij ons gelukkig (nog) niet, is ‘knetterrechts’. Je mag eenmaal raden naar aanleiding van welke geblondeerde Nederlandse God van Indische afkomst dit woord is ontstaan. GroenLinks-politica Ineke van Gent gebruikte het voor het eerst. Na de voor zijn doen gematigde toespraak van Geert Wilders (foto 2) aan Ground Zero op nine-eleven in New York zei Ineke van Gent over Wilders: “Hij wil regeren en nu niet provoceren. Kans op knetterrechts neemt toe.” Politici van GroenLinks herhaalden dat ‘knetterrechts’ en kranten namen het woord over in titels en artikels. 'Knetterrechts' wordt door Van Dale omschreven als “kenmerkend of voortkomend uit een zeer rechtse politiek”. We kenden al knettergek’, daarmee zaten we al in de buurt van Geert Wilders. Met 'knetterrechts' zitten we pal op wat Wilders zegt en doet. 

 

Wie overigens gedrag vertoonde in vergelijking met enkele intussen tot in Vlaanderen bekende Kamerleden van Wilders’ PVV is… de man die het woord ‘kutmarokkaan’ bekendheid gaf. PvdA-wethouder (schepen) Rob Oudkerk had zich dat woord laten ontvallen in een gesprek met toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen, zich niet bewust dat er een microfoon van het televisieprogramma TweeVandaag aan stond. Twee jaar na dit onbedoeld moment de gloire schreef Heleen van Royen in een column dat Oudkerk haar verteld had dat hij van porno hield, prostituees bezocht en jaarlijks met oud-nieuw cocaïne snoof. Oudkerk ontkende een en ander, maar later bleek dat hij wel degelijk regelmatig een Amsterdamse tippelzone bezocht terwijl hij ervan op de hoogte was dat daar mensen zonder geldige verblijfspapieren, minderjarigen, drugsverslaafden en slachtoffers van vrouwenhandel werkten. Oudkerk trad af als wethouder (schepen) van Amsterdam nadat zijn PvdA-fractie het vertrouwen in hem had opgezegd.

 

De verspreider van het woord ‘kutmarokkaan’ was een ‘kutpoliticus’, maar dat laatste woord is nooit gemeengoed geworden.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

26-11-10

DAAR ZIJN DE 'AUTONOME KAMERADEN' WEER

Zo’n 100 000 Nederlanders hebben vorige zaterdag, verspreid over 70 verschillende steden en gemeenten, geprotesteerd tegen de bezuinigingen van de regering-Rutte op het cultuurbeleid. Bezuinigingen die vooral een idee zijn van Geert Wilders: 200 miljoen euro besparingen op cultuur en tezelfdertijd een verhoging van de btw op toegangskaartjes van 6 naar 19 procent (foto 1: protest in Rotterdam). Neonazi’s hebben andere prioriteiten: in Den Haag organiseerde de Nationale Jeugd Nederland (NJN) vorige zaterdag een solidariteitsmars met Josué Estébanez, die in Spanje 26 jaar cel kreeg voor een incident op een metrolijn waarbij de 16-jarige Carlos Palomino het leven liet en een vriend die ter hulp kwam eveneens met een mes gestoken werd. 

 

Naar eigen zeggen verzamelden de NJN “meer dan 70 kameraden”, waarnemers telden maar een 50-tal betogers (foto 2). Namens de NJN sprak Brian van Houdt die opriep de strijd voort te zetten, “want als het systeem valt, dan zullen onze kameraden eindelijk weer in vrijheid leven.” Mark Atkinson riep namens Racial Volunteer Force (= Blood and Honour) op tot "meer eenheid en een einde aan de onderlinge broederoorlogen.” Als laatste sprak Ruben Rosiers (in het verslag op de NJN-website verkeerdelijk “Rogiers” genoemd). De Mechelenaar sprak namens het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en riep op tot introspectie. “Wij moeten bij onszelf ten rade gaan wat wij kunnen betekenen voor de beweging en de politieke strijd, omdat Josué anders voor niks vastzit.” Tussen 2’05” en 2’11” komt Ruben Rosiers hier rechts in beeld. In de daaropvolgende foto zie je onder andere Hitler-lookalike Stefan Wijkamp. Naast een delegatie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief waren vanuit Vlaanderen ook de Autonome Kameraden naar Den Haag afgereisd. Als ratten uit de riolen van Antwerpen gekropen.

 

Na een mislukte raid op een bijeenkomst van linkse studenten aan de Antwerpse universiteit in 2009, waarbij de politie de identiteitskaarten van de gemaskerde Autonome Kameraden controleerde, was er een generatiewisseling. De nieuwe groep Autonome Kameraden zette zich aan het ‘studeren’: op 21 augustus 2010 trok een delegatie naar het ‘jeugdcongres’ van de NJN; op 30 oktober 2010 haalden de Autonome Kameraden twee Nederlandse sprekers en een Duitse kameraad naar Antwerpen voor een toelichting over ‘activisme’. Eén van de Nederlandse sprekers riep op om “radicaal actie (te) voeren, zonder gezanik over eventuele ‘negatieve persaandacht’.” Hij pleitte ervoor “dat de problemen bij de wortel aangepakt moeten worden. Als je griep hebt, neem je toch ook niet gewoon een neusspray. Dan ga je meteen voor de antibiotica.” Dat gezondheidsdiensten campagne voeren tegen teveel gebruik van antibiotica is hem waarschijnlijk niet bekend. En geen 'Autonome Kameraad' die hem erop wees.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, n-sa, autonome kameraden, njn |  Facebook | | |  Print

17-11-10

OPNIEUW KAMERLID VAN GEERT WILDERS’ PARTIJ IN OPSPRAAK

Vorige week geraakte bekend dat het Nederlandse PVV-parlementslid Eric Lucassen zijn vroegere buren in Haarlem terroriseerde en eerder veroordeeld werd omdat hij als beroepsmilitair ontucht had met ondergeschikten. Meer dan acht op tien Nederlandse kiezers en bijna acht op tien PVV-kiezers vindt dat Geert Wilders Lucassen uit de PVV-fractie moet zetten, maar die past daarvoor. Als Lucassen zou (moeten) opstappen, houdt de regering-Rutte nog maar 75 van de 150 parlementsleden over die de regering zouden steunen of gedogen. Het wordt dan helemaal kantje-boordje voor het overleven van de regering-Rutte, of er moet nog een partij gevonden worden die de regering wil steunen of gedogen.

 

Wilders, die de aanpak van straatterreur als één van de prioriteiten uit het regeerakkoord vernoemde, minimaliseerde het wangedrag van zijn Kamerlid als wat ‘baldadigheid’. Daarenboven had Lucassen voor de zaak in de kazerne in Ermelo toch maar een lichte straf gekregen. Wilders, die anders het strafregime in Nederland bekritiseert als "te mild", die nu dat strafregime als excuus gebruikt… Wilders is weer de typische Den Haagse politicus geworden, die nu zelf doet wat hij bij andere politici ridiculiseert. Lucassen krijgt van Wilders een “tweede kans”. Hij blijft lid van Wilders’ fractie, verliest het PVV-woordvoerderschap over wijken en defensie, maar blijft PVV-woordvoerder voor wonen en mag verder voor de PVV blijven zetelen in de parlementscommissie voor Buitenlandse zaken. Lucassen is het derde PVV-Kamerlid in opspraak, een vierde PVV-Kamerlid in opspraak voor niet bewezen familiaal geweld laten we dan nog terzijde. Naast Eric Lucassen lieten ook PVV-kamerleden Hero Brinkman en Marcial Hernandez zich opmerken. Allebei wegens gewelddaden.

 

Gisteren geraakte bekend dat PVV-Kamerlid James Sharpe (foto) in Hongarije een pornobedrijf leidde en er veroordeeld is wegens het misleiden van consumenten. Sharpe werkte volgens GeenStijl als projectmanager en directeur in een bedrijf gespecialiseerd in nichetitels als kutgeil.com en nog meer van dat. Sharpe leverde met zwartesletjes.com zijn bijdrage aan het integratiedebat. Allemaal eenvoudig terug te vinden met domaintools. Volgens PowNed was Sharpe in Hongarije ook directeur van Digitania, een bedrijf voor daten via sms. Het bedrijf gebruikte foto’s van vrouwen die niet bij het bedrijf ingeschreven waren. Ook werd de biografie van de dames ‘bijgewerkt’. De Hongaarse mededingingsautoriteit legde Digitania een boete op van tien percent van de jaaromzet, 255 960 euro. Volgens Sharpe is er echter niets aan de hand. “Er klopt niks van. Onzin, echt onzin. Digitania heeft helemaal niks verkeerd gedaan.” Nochtans is op een Hongaarse website terug te vinden dat, en voor wat, het bedrijf Digitania veroordeeld is.

 

De PVV-fractie, die gisteren in de namiddag in beraad bijeenkwam over de zaak-Lucassen, is gisterenavond opnieuw bijeengeroepen. Nu over de zaak-Sharpe.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, internationaal, nederland |  Facebook | | |  Print

12-11-10

DE KAMERLEDEN VAN GEERT WILDERS

Haarlem. Niet de wijk in New York, maar het Nederlandse stadje, op vijftien minuten van Amsterdam, is niet voor niets verkozen als één van de meest sfeervolle Nederlandse steden. Het heeft een prachtig treinstation, een mooie historische omgeving, maar ook een speels theatergebouw naar een ontwerp van Joost Swarte, een progressief stadsbestuur… Maar soms wo(o)n(d)en er ook akelige mensen. Neem nu Eric Lucassen (foto), die er tussen 2006 en 2009 woonde en dit jaar verkozen werd als Kamerlid van Geert Wilders’ Partij Voor Vrijheid (PVV).

 

Woensdag geraakte in Nederland bekend dat Eric Lucassen jarenlang zijn buren bedreigde en intimideerde. De PVV'er wilde niet dat mensen in zijn straat honden uitlieten, hun auto parkeerden of er hun kinderen lieten spelen. Hij schold vrouwen uit voor “dikke zeug” en “kankerhoer”, intimideerde een bejaarde man zodanig dat die huilend aangifte deed bij de politie. Verder dreigde Lucassen zoutzuur over een echtpaar heen te gooien, jaagde hij allochtone kinderen de stuipen op het lijf en riep hij tegen buren “Ik ga in je brievenbus pissen.” Lucassen is het derde Kamerlid van de PVV dat in opspraak komt door geweld of bedreigingen. Hero Brinkman en Marcial Hernandez gingen hem voor. Brinkman sloeg een barman neer die hem weigerde nog langer drank uit te schenken en had meerdere gewelddadige aanvaringen met een aannemer van verbouwingswerken; Hernandez werd anderhalve maand geleden een nacht in een cel gestopt nadat hij in een café een kopstoot uitdeelde.

 

Eric Lucassen woont intussen in Zandvoort. Bewoners van de wijk in Haarlem waar Lucassen tevoren woonde waren verbaasd Lucassen in mei dit jaar met kostuum en das in de krant te zien als kandidaat-Kamerlid voor de PVV. In Haarlem kenden ze hem als iemand die vaak met ontbloot bovenlijf, vol met tatoeages, in de tuin voor zijn huis zat. Er zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan, de politie moest de boel regelmatig komen sussen en zou Lucassen ook al eens afgevoerd hebben naar een politiecel. Een 72-jarige man deed vier keer aangifte tegen Lucassen nadat die emmers water over hem gooide, zijn gehoorapparaat vernielde en hem bedreigde. Volgens Lucassen was er geen intimiderend of bedreigend gedrag van zijn kant, was er enkel een langdurig meningsverschil over overlast door hondenpoep.

 

Eric Lucassen is PVV-woordvoerder voor het woonbeleid en moet volgens de PVV-website ervoor zorgen “dat er een eind komt aan de softe aanpak van de verloederde wijken in ons land.” Bij de voorstelling van de PVV-kandidaten voor de verkiezingen in juni noemde Geert Wilders Lucassen “een enorm talent”. Wilders wilde woensdagavond geen commentaar geven over de getuigenissen uit Haarlem (video). Gisteren zei Wilders de zaak-Lucassen "tot op de bodem" uit te zoeken. Intussen doken nog andere verhalen op over Lucassen. In Haarlem was Lucassen ook een vaste klant van de coffeeshop Willy Wortel. Daarenboven werd Lucassen in eerste aanleg én in beroep veroordeeld omdat hij als beroepsmilitair vrouwelijke soldaten in opleiding dwong tot seksuele contacten. Fraai volk bij de PVV. Spijts de selectie die Wilders maakte onder de kandidaat-Kamerleden voor zijn partij.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

11-11-10

DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET FASCISME

“Geert Wilders en zijn beweging zijn het prototype van hedendaags fascisme”, zegt de Nederlandse filosoof Rob Riemen (foto). Het hedendaags fascisme moet volgens Riemen niet vergeleken worden met waar het twintigste-eeuwse fascisme op is uitgelopen, maar met hoe het begon. Het is “opnieuw het gevolg van politieke partijen die hun eigen gedachtegoed verloochenen, intellectuelen die een gemakzuchtig nihilisme cultiveren, universiteiten die deze naam niet waardig zijn, de geldzucht van de zakenwereld en de massamedia die liever de buikspreker van dan een kritische spiegel voor het volk zijn. Dit zijn de gecorrumpeerde elites die de geestelijke leegte cultiveren waarin het fascisme weer groot kan worden.”

 

Rob Riemen heeft met De eeuwige terugkeer van het fascisme een boekje geschreven met bijzonder actueel klinkende teksten… die bij nader inzien vaak uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw dateren. Het was de voorbode van hoe Hitler in de jaren dertig na democratische verkiezingen aan de macht kwam, overigens zonder een meerderheid van stemmen. Dat Wilders ook wel eens linkse standpunten heeft (hij is bijv. tegen de verhoging van de pensioenleeftijd), doet niet terzake. Ook Mussolini  had op sommige vlakken sociaal-progressieve ideeën. Hij was zelfs een vriend van Joden. Maar toen Mussolini zijn kar keerde, moesten ook die het bekopen. Uit de geschiedenis kunnen we leren, en Riemen citeert onder andere Albert Camus en Thomas Mann die al in 1947 vaststellen dat het fascisme een politiek fenomeen is dat met het einde van de oorlog niet is verdwenen. “Het is een politiek van volksmenners die geen andere motieven meer kennen dan de handhaving en uitbreiding van hun macht, die daartoe ressentimenten exploiteren, zondebokken aanwijzen, haat verspreiden, een intellectuele leegte verbergen achter hun uitgeschreeuwde slogans en gescheld, en met hun populisme het opportunisme in de politiek tot kunst verheffen.”

 

Kort maar krachtig weerlegt Riemen leuzen als ‘Wij zijn niet fascistisch, want we zijn een partij voor de vrijheid!’, ‘Wij verdedigen de joods-christelijke en humanistische traditie!’, ‘Steeds meer jongeren stemmen op ons!’, ‘Wij kiezen bij uitstek voor de mensen die het niet cadeau krijgen!, ‘Wij zijn niet gewelddadig!, ‘Wij zijn de antifascisten!', enzovoort. Tussendoor wordt even geciteerd uit Wilders’ partijprogramma. In het hoofdstuk ‘Kiezen voor onze cultuur’ staat: “Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme.” Daar had moeten staan: “nationaal-socialisme”, maar door “(nationaal)” tussen haakjes te plaatsen, komt de nadruk op “socialisme” te liggen. Alsof Hitler en zijn NSDAP lid waren van de socialistische Internationale. Rob Riemen antwoordt ook op de islamkritiek van de Wim Van Rooy’s van deze wereld – de voormalige redacteur van Links is overigens de geïnterviewde van de maand in het november-nummer van het Vlaams Belang Magazine.

 

“Is er in de islamitische gemeenschap in Europa een serieuze politieke beweging die poogt te ‘islamiseren’? Nee. Zijn er onder de moslims fanatici die met veel plezier en kabaal alles wat ook maar een beetje lijkt op kritiek of de spot drijft met wat hun heilig is, willen beantwoorden met moord en terreur? Ja. Zijn er islamitische fundamentalisten die de westerse maatschappij haten en het liefst de hele wereld willen zuiveren van ongelovigen en al wat on-islamitisch is? Zeker. Maar een veel grotere bedreiging dan het islamitisch fundamentalisme is voor onze maatschappij de crisis die inherent is aan de massamaatschappij, de crisis van de geest, de alsmaar groeiende trivialisering en debilisering van onze samenleving. Deze beschavingscrisis is de echte dreiging voor onze fundamentele waarden, die we moeten beschermen en onderhouden opdat we een beschaafde samenleving kunnen blijven. Bovendien, islamitisch fundamentalisme en terrorisme overwin je nooit met Europees fascisme.”

 

Toch een punt van kritiek. Het boekje analyseert maar biedt niet echt een houvast om het tij te keren. “Pas wanneer wij (…) ons leven weer willen wijden aan al wat waarlijk leven geeft – waarheid, goedheid, schoonheid, vriendschap, rechtvaardigheid, compassie en wijsheid -, alleen dan, en niet eerder, zullen we resistent worden tegen de dodelijke bacil die fascisme heet”, is wat mager om de lezer van Rob Riemens boekje met overtuigingskracht de samenleving in te sturen. Vandaag wordt aan de universiteit van Tilburg een prestigieus debat ingericht naar aanleiding van De eeuwige terugkeer van het fascisme. Onder andere de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Mario Vargas Llosa zal er zijn visie geven voor een uitverkochte zaal. Ook Meindert Fennema, die pas een biografie over Geert Wilders schreef, is van de partij. Hopelijk vindt men het antwoord op die ene, belangrijke vraag: wat nu?

 

De eeuwige terugkeer van het fascisme telt 62 blzn., kost amper 9,95 euro en is het ideale geschenk om de komende kerst- en eindejaarsdagen cadeau te doen aan al je vrienden en anderen. Alle Nederlandse parlementsleden hebben het alvast cadeau gekregen. Het lag niet op de Boekenbeurs in Antwerpen omdat wat daar verkocht wordt eerst bij de boekhandel moet aangeboden worden, en de levering van De eeuwige terugkeer van het fascisme aan de betere boekhandels in Vlaanderen is slechts deze week gestart.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, wilders, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

30-10-10

MEETINGPOINT BLOOD AND HONOUR BEKEND

Blood and Honour-concert 30 oktober 2010.JPGHazeldonk.JPGDonderdag belde een journalist ons met de vraag waar wij de informatie vandaan haalden over het Blood and Honour-concert vanavond ergens in Vlaanderen of Nederland (foto 1). We noemden onze bronnen, en de man leek overtuigd te zijn. Eerder had hij gebeld met het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar daar wisten ze niets af van een Blood and Honour-concert. Tja.

 

We zetten Binnenlandse Zaken dan maar verder op de weg. Niet om de diensten van minister Annemie Turtelboom (Open VLD) gerust te stellen. Wel om hen aan te sporen om extra waakzaam te zijn, en de nodige contacten te leggen met hun Nederlandse collega’s. In de vooravond verzamelen de concertgangers van Blood and Honour zich aan het Shell-tankstation in Hazeldonk. Op de E19 Antwerpen - Breda, voorbij de afrit naar Meer, vlak over de grens met Nederland. Daar wordt aan wie er enigszins betrouwbaar uitziet de route naar de concertzaal uitgelegd. Vanuit Edegem, waar het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) bijeenkomt, is het een half uurtje rijden tot Hazeldonk. Alhoewel het verzamelpunt in Nederland ligt, zijn er (ook) Vlaamse organisatoren bij betrokken. Dat bleek gisterenavond andermaal.

 

Vanuit Hazeldonk kan het nog alle richtingen uitgaan. Zowel dieper Nederland in als via een omweg terug naar Vlaanderen. Volgens één bron zou het concert doorgaan in "Zuid-Nederland". Maar in dat soort zaken is het zeker 'eerst zien, en dan pas geloven'. Het zou niet de eerste keer zijn als men mensen op een dwaalspoor wil brengen. De uitbaters van het tankstation in Hazeldonk waren gisterenavond nog niet op de hoogte van het bijzondere clientèle dat er in de vooravond zal opduiken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

01-10-10

NEDERLAND, GIDSLAND

Uit het land van riet en boezemvaarten

stijgt de Westenwind, een sterk man,

zich verheffend op zijn eigen zwaarte,

en slaat aarde en water in de ban.

 

Trek nu, woorden, rustig en geladen

met de windkracht van dit zeegebied

tot den grootsten aller kameraden,

groet hem, zing voor hem dit Hollands lied:

 

Wij herkennen U: gij zijt de schipper

met de harde blanke hand,

die langs schor en wad de kleine klipper

roervast aanhoudt op het veilig land.

 

Wij herkennen U: gij zijt geschapen

uit dezelfde vette klei als wij,

waarin alle grote beelden slapen

van een mensheid, onverdeeld en vrij.

 

“Leiders gaan, het volk blijft eeuwig leven” –

Maar in ’t hart der nieuwe orde staat

Bij het onuitwisbare geschreven:

Geert Wilders, - leider, broeder, kameraad!

 

 

Hoe het leven in Wildersland doorstaan? Met ironie is één van de mogelijkheden. Vandaar bovenstaande tekst – vrij naar: Theun de Vries – die in Nederland op een postkaart verspreid wordt. Meer over Geert Wilders en zijn fans van de English Defence League vind je in het nieuwe nummer van Alert!In datzelfde nummer ook: de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme, de vraag wat een Vlaming is, en de altijd weer interessante Kroniek België. 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, nederland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

13-09-10

GROOTSTE RUKKER VAN NEDERLAND BEKEND IN VLAANDEREN

Eind vorige maand schreven we hier terloops dat op het Stormfront-forum gediscussieerd werd over neonazi’s die hun sperma naar een donorbank willen brengen om het voortbestaan van het blanke ras te verzekeren. De zaak heeft in Nederland intussen geleid tot krantenartikels, radio-interviews en televisiereportages. De Morgen schreef er vorige donderdag over.

Patrick de Bruin (31 j., foto 1) lanceerde de discussie op het Stormfront-forum waar hij berichten post  onder de weinig originele schuilnaam ‘Brown’. Hij wil zijn zaad doneren, maar slechts als het terecht zou komen bij een blank koppel. Zo wil De Bruin het ‘arische ras’ versterken en een tegengewicht bieden voor het hoge geboortecijfer onder moslims. Om de discussie te lanceren diepte De Bruin een vijf jaar oude tekst op die eerder verscheen op de website van Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). Bij een medisch centrum in Amsterdam en in Utrecht werd Patrick de Bruin wandelen gestuurd. De meeste Nederlandse spermabanken weigeren donoren die voorwaarden stellen aan hun donatie. Een ziekenhuis in Arnhem ging eerst wél in op de voorwaarde van De Bruin, maar vernietigde zijn zaad toen de ophef over de zaak ontstond. Bij een medisch centrum in Elsendorp (in het Nederlandse Noord-Brabant) heeft men De Bruins sperma aanvaard en verder bewaard. Volgens de directeur van dat medisch centrum stellen wel meer mensen voorwaarden, en waarom een onderscheid maken tussen een man die weigert donor te zijn voor een lesbische vrouw en een man die enkel voor blanke koppels wenst te doneren? Er is nog geen zaad van De Bruin vrijgegeven: ten vroegste kan dat pas nadat over een half jaar een bloed- en urineonderzoek duidelijk maakt dat de donor geen HIV heeft. De Nederlandse beroepsvereniging van spermabanken gaat de regels bij donatie nu scherper stellen. Een rondvraag bij Vlaamse spermabanken leert dat in Vlaanderen nergens eisen van donoren aanvaard worden.

Bij het artikel in De Morgen stond een foto van Patrick de Bruin bij een betoging van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Amersfoort vorig jaar (hier een andere foto van die betoging, Patrick de Bruin vlak achter de drager van een vlag met het Keltisch kruis). Maar Patrick de Bruin gaat ook wel eens op stap in Vlaanderen. Op foto 2 zie je Patrick de Bruin als hij in Overpelt door de politie werd tegengehouden, op weg naar een Adolf Hitler-herdenking van de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen op 19 april 2008. Een jaar later, op 16 mei 2009, was Patrick de Bruin alweer in Limburg. Deze keer als organisator van een concert in Kinrooi met Kategorie C, een op voetbalhooligans gerichte Duitse groep. Bij een concert van Kategorie C in Antwerpen bleek de groep slechts een handvol Vlamingen en vooral Duitsers te mobiliseren, bij de Vlamingen waren er slechts enkele voetbalhooligans en bijna uitsluitend rechts-radicalen en neonazi’s. Ook nog vorig jaar werd Patrick de Bruin opgemerkt bij een NSV-actie in Gent. Bij een interview op de nationalistische zender Radio Rapaille noemde Tim Mudde Patrick de Bruin bij herhaling “de grootste rukker van Nederland”. Ook in Vlaanderen is Patrick de Bruin een bekende. Toch in bepaalde milieus.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

07-08-10

VRIJSPRAAK VOOR NEDERLANDSE ANTIFASCISTEN

Spijts antifascisten bij een betoging van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Arnhem het samenscholingsverbod overtraden, worden ze niet langer vervolgd.

De kantonrechter van Arnhem heeft vorige week de vraag van de officier van justitie om vierenveertig strafzaken niet-ontvankelijk te verklaren ingewilligd. De politie arresteerde in oktober 2007 in Arnhem leden van de Anti-Fascistische Aktie (AFA) die protesteerden tegen de NVU-betoging. Een groot deel werd al gearresteerd vóór de NVU-betoging begon. De rechtbank vond dat de politie de tegenbetogers eerst had moeten vragen te vertrekken, waarna ze de kans hadden moeten krijgen om vrijwillig weg te gaan. De agenten hadden de antifascisten meteen gearresteerd. Het hof vond die aanpak „buiten proportie”. Intussen heeft de NVU in januari dit jaar opnieuw een betoging gehouden in Arnhem, en weer pakte de politie er enkele tientallen antifascisten op. Deze keer was een nog groter deel van Arnhem uitgeroepen tot verboden zone voor antifascisten. Alhoewel het nu goed afloopt voor de Nederlandse antifascisten blijft het niet normaal dat neonazi’s kunnen oproepen tot een nationaal-socialistische revolutie en de politie tegenstanders arresteert omdat de neonazi’s ‘netjes’ moeten kunnen betogen en scanderen.

Foto 1: Arnhem 2007, NVU-voorzitter Constant Kusters toont de politie de spandoek Hier marschiert der  nationale Wiederstand!. Foto 2: Arnhem 2010. Neonazi's roepen op tot een revolutie volgens de leer van de 'linkse' neonazi's Otto en Gregor Strasser.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

12-06-10

ONDERSCHAT DEWINTER NIET. OOK JURGEN VERSTREPEN WIL EMIGREREN. WILDERS STOPT AL ‘BREEKPUNT’ IN DE KAST

De verkiezingen in Nederland leren ons alweer dat opiniepeilers er flink naast kunnen zitten. Er was helemaal geen kloof tussen het liberale VVD en de socialistische PVDA, het werd een nek aan nek race tussen die twee. En de aanhang van Geert Wilders werd zwaar onderschat. Er kan morgen bijgevolg bij ons ook nog wel een verassing uit de bus komen. Gazet van Antwerpen waarschuwt alvast: “Onderschat Dewinter (foto) niet. (…) De grootste dagen van het VB mogen dan voorbij zijn, maar schrijf de partij zeker nog niet af.” Dat doen we niet. Onderschat nooit je tegenstander, is ons motto.

We kunnen er echter ook niet naast kijken dat sommigen het hier niet meer zien zitten. “Als ons volk niet ontwaakt, is de situatie onomkeerbaar en wordt het tijd om aan emigreren te denken en het voorbeeld te volgen van de vele duizenden die Europa nu reeds verlaten voor Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland of Australië”, schreef Alexandra Colen op haar website, zo merkte Apache op. En Alexandra Colen is niet alleen. In het tweede nummer van AhA!, het ledenblad van Lijst Dedecker (LDD), vertelt Jurgen Verstrepen: “Het zou toch mooi zijn mocht die befaamde Forza Flandria, die eenmaking rechts van het centrum er ooit komen. Privé droom ik van mijn olijfboom. Ooit wil ik hier weg om iets op te starten in een zonniger klimaat, Griekenland of Amerika. Met een hoge snelheidsverbinding voor internet, een schotelantenne, een ontvanger en alles erop-en-eraan een nieuwe multimedia-omgeving creëren. Was ik niet in de politiek gestapt had ik het al gedaan. Maar het is nog niet te laat.” Het is voor hen te hopen dat Alexandra Colen en Jurgen Verstrepen in het buitenland geen nieuwe buren worden, maar voor het overige willen we ze niet tegenhouden. Al zal er in ons land dan minder te lachen vallen.

In Nederland hebben ze nu al geen reden meer om te lachen. Zowat het enige plausibele motief om voor Wilders te stemmen was dat hij, in tegenstelling tot zowat alle andere partijen, de pensioenleeftijd niet wilde verhogen. “Dit blijft een breekpunt”, zei Wilders in het afsluitend debat met de lijsttrekkers dinsdagavond. Intussen veranderde Wilders al van standpunt.“Het is een belangrijk punt, maar ik zal een coalitie met de PVV er niet op kapot laten gaan”, zegt Wilders nu.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, colen, verstrepen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

16-03-10

GEERT WILDERS BIEDT GEEN UITWEG VOOR VB

Enige commotie zaterdagavond in een hotel in Monschau (Duitsland). Rond 20.00 uur duiken een aantal bodyguards op in de lobby van het hotel. Even later verschijnt de politie, en er komt ook een ambulance aan. De hulpdiensten blijven enkele uren ter plaatse. Wat er aan de hand is? Geert Wilders verblijft er en is even onwel geworden. Waarom was de omstreden kopman van de Partij voor Vrijheid (PVV)  van de kaart? Het was toen toch nog niet bekend dat Jurgen Verstrepen en Margriet Hermans een nieuw televisieprogramma gaan maken. Was het dan omdat Job Cohen Wouter Bos als PvdA-leider opvolgt? “Die theedrinkende multiknuffelaar is wel het laatste wat we nodig hebben”, meent Wilders. Neen. De verklaring is eenvoudiger. Wilders was oververmoeid. Dat heb je natuurlijk als je quasi alleen het gewicht van een partij moet torsen. Vraag het Jean-Marie Dedecker maar, het is geen pretje.

We wensen niemand oververmoeidheid toe, maar het voorbeeld van Wilders is ook om een andere reden niet te volgen. Dat menen toch een paar lezers van Knack on line nadat daar vorige week een interview over het VB met kenner van conservatief Vlaanderen Leo Delcroix was verschenen. Leo Delcroix: “Het Vlaams Belang is steeds een partij met gesloten gelederen aan de top geweest. De huidige gevechten tussen personen en hun clans zijn daarom abnormaal. Blijkbaar geldt ook voor het Vlaams Belang dat alles gesmeerd loopt zolang het electoraal goed gaat. Maar als er nederlagen volgen, worden de barsten zichtbaar. Het Vlaams Belang heeft een stevige klap gekregen bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar. De ommekeer was echter reeds ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Filip Dewinter verloor in Antwerpen de slag om het burgemeesterschap en toen al bleek de rek eruit te zijn. Het Vlaams Belang kan enkel eendrachtig blijven als er opnieuw gewonnen wordt. Maar dat lijkt me alleen mogelijk te zijn als de partij kan inspelen op bijvoorbeeld een breed ongenoegen over een grote immigratiegolf. Doet die mogelijkheid zich niet voor, dan denk ik dat het Vlaams Belang in een koers naar beneden zit.'”

Delcroix meent dat het interne gerommel minder te maken heeft met de politieke lijn van het Vlaams Belang dan met een zekere animositeit tussen personen. “Die animositeit is er altijd geweest, ook toen wijlen Karel Dillen de partij voorzat. Ze werd ondergesneeuwd door de roes van de verkiezingsoverwinningen. Nu die verdwenen is, ontaarden de tegenstellingen in smerige aanvallen onder de gordel over geld, vermeende relaties enzovoort. Ik ken Valkeniers goed. Hij is zeker geen vreemdelingenhater. Hij heeft als niet-politicus de leiding van het Vlaams Belang genomen en geprobeerd om het over een andere boeg te gooien, omdat hij het uitzichtloze van het oppositiekeurslijf voor de partij inzag. Maar de oude, harde kern volgt hem niet. Ik vrees dat hij zijn tanden zal stukbijten en dat Dewinter met de radicale vleugel ook formeel de macht zal grijpen.” Delcroix ziet Dewinter dan ook niet meteen van stijl veranderen. “Van een rottweiler kun je geen schoothondje maken. Het is zijn sterkste troef. Als hij die harde aanpak opgeeft, verloochent hij zichzelf en verliest hij zijn geloofwaardigheid bij zijn achterban zonder nieuwe mensen aan te trekken.”

Het interview van Leo Delcroix verscheen vorige dinsdag op Knack on line, en in het commentaar van lezers werd tweemaal een vergelijking gemaakt met de Nederlandse politicus Geert Wilders. Lezer 1: “Dat gezever over ‘onenigheid’ binnen de partij is zo oud als de partij en haar voorgangster het Blok zelf. Meestal gewoon wishfull thinking van links of hooguit een poging om wat barstjes te slaan in het bastion, meer niet. Het VB is en blijft een fascistische partij, wat betekent dat ze in de oppositie zal blijven tot ze de absolute meerderheid haalt. De kans dat dat in de nabije toekomst gebeurt is eerder klein, dus om nu niet teveel aanhang te verliezen moet ze niet proberen ‘salonfähig’ te worden, maar keihard oppositie blijven voeren. Het experiment Valkeniers was het proberen waard, maar heeft geen resultaat, dus gaat men terug naar de bron. Niet met Wilders als voorbeeld, want die komt bij VB-stemmers over als een domme ‘janet’.

Na een uithaal naar Leo Delcroix die wegens verjaring is vrij gesproken van onwelriekende zaken zoals het milieuboxenschandaal, zegt lezer 2: “Neemt niet weg dat de Leo waarschijnlijk wel gelijk heeft: de Flup vertoont alle tekenen van iemand die niet kan beseffen dat de tijden veranderd zijn. Overigens lijkt de Jean-Marie uit ‘het Palermo aan de Noordzee’ mij in hetzelfde bedje ziek. Vandaag de dag moet men immers over de vaardigheden beschikken van een Pim Fortuyn of Geert Wilders: op een splijtende en bijtende manier de waarheid weten te treffen, en onderwijl toch hoffelijk weten te blijven. Een kunst die Geert Wilders meer beheerst dan wie ook hebben we moeten vaststellen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen vorige week.” Volgens lezer 1 is Wilders dus geen goed voorbeeld voor de VB-kiezers; volgens lezer 2 is er bij het VB niemand die Wilders kán nadoen. Wat dan gedaan? Verder richting uitgang!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, media, vb |  Facebook | | |  Print

10-03-10

VERKIEZINGEN IN NEDERLAND MAKEN EERSTE SLACHTOFFERS

De gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, vandaag precies een week geleden, hebben hun eerste slachtoffers gemaakt. De Nederlandse Socialistische Partij (SP) verloor vijftig gemeenteraadszetels, waarop Agnes Kant die bijna twee jaar geleden Jan Marijnissen opvolgde als partijleidster, ontslag nam. Maar ook ter extreemrechterzijde is men aan bezinning toe.

 

We gaven hier eerder al de resultaten van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) van Constant Kusters (foto): van 0,5 % van de stemmen in Nijmegen, over 0,6 % in Arnhem en Heerlen, tot 0,7 % in Overbetuwe. En dat terwijl de NVU volgend jaar veertig jaar zou bestaan. Er is voor minder reden tot bezinning. Een eerste besluit is meteen al een goed besluit: de NVU gaat tot nader order geen betogingen meer inrichten. Constant Kusters en zijn NVU hebben de jongste jaren telkens een drietal betogingen per jaar ingericht. Tegen het Verdrag van Lissabon, tegen het casinokapitalisme, tegen pedofilie… Maar zoals bij de laatste betoging in Arnhem, zaterdag 30 januari, stapte daarbij steevast meer volk van andere groeperingen op dan van de NVU. En welk volk dan nog: de neonazi’s van de Nationaal Socialistische Actie (NSA), de Nationale Jeugd Nederland (NJN), Blood and Honour Vlaanderen… Een andere keer liep een eenzame ziel van het Vlaamse Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) mee in een NVU-betoging... Of Constant Kusters met zijn voorlopige stop op betogingen de beeldvorming rond de NVU zal kunnen veranderen, is nog wat anders. Maar al die groupuscules verliezen nu een paar keer per jaar de gelegenheid om hun getalsterkte en eigen ideeëngoed op straat te etaleren.

 

Er zal minder te lachen vallen nu we toespraken als die van Arnoud Kuipers “aan de kameraden en kameraadskes” bij NVU-betogingen zullen moeten missen, maar gelukkig biedt het leven nog wel genoeg andere humor.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

08-03-10

N-SA: 1-MEIMANIFESTATIE IN MECHELEN EN EIGEN LIJSTEN BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2012

N-SA-1-mei-2010N-SA AntwerpenPoint n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de reussir pour persévérer. “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch om te lukken om vol te houden.” Die uitspraak van Willem van Oranje lijkt het motto te zijn van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Amper bekomen van de televisiereportages over hun jeugdcongres in Oostkamp en hun betoging tegen ‘zinloos geweld’ in Gent, wil het N-SA op 1 mei 2010 in Mechelen betogen (foto 1), en in 2012 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Het N-SA is een koepelorganisatie van allerlei neonazistische en extreemrechtse groepjes die elk voor zich geen toekomst meer hadden: de Vlaamse Jongeren Westland, Groen Rechts, Euro-Rus en Jongeren Actief. Opgericht in 2007 zochten de jongste jaren ook nogal wat (ex-)Blood and Honour’ers troost bij het N-SA. Een paar NSV’ers en een Voorpost’er gingen intussen ook hun geluk beproeven bij het N-SA. Maar toch blijft het N-SA een marginaal verschijnsel, zoals de opkomst voor het jeugdcongres in Oostkamp bewijst en de slechts tachtig betogers in Gent vorig jaar november. Het weinige volk dat naar het laatste, met het N-SA verwante, Identiteit door Muziek-concert ging is ook sprekend. Op 1 mei wil het N-SA nu een 1-meioptocht houden in Mechelen, stad van burgemeester Bart Somers en schepen/SP.A-voorzitster Caroline Gennez. Het N-SA uit een aantal kritieken waar Links kan achter staan, zoals kritiek op het kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme. Maar als het N-SA haar alternatieven formuleert, glijdt het af naar solidarisme of de rauwe Vlaams Blok-standpunten van weleer over de ‘gastarbeiders’.

Ook nu weer. “Er zullen binnenkort 2,2 miljoen mensen worden betaald door de staat. Dit zowel direct als staatsambtenaren alsmede indirect door financiering van de sociale profitsector en alle nepprogramma's voor tewerkstelling die deze staat erop nahoudt. Inbegrepen de 800.000 volledige werklozen, maar exclusief het leger pre-gepensioneerden. Dit is een gigantische massa volk. Dit toont overduidelijk aan dat we in dit land een overcapaciteit aan productiekrachten hebben. Te veel volk voor te weinig werk. Dit teveel aan productiekrachten is echter ingevoerd door het grootkapitaal en zijn politieke verraderselite. (…) De lonen en sociale voorwaarden (worden) door deze overschotten aan mensen aan banden gelegd. En de afbraak van ons sociale zekerheidsstelsel is deels ook het resultaat van deze immigratieoverschotten. Het is dus tijd voor een grondig debat. En wij stellen daarin een op remigratie gericht beleid voorop.” Na een kritiek op het Belgisch asielbeleid, komt het N-SA tot de conclusie dat asielzoekers “uit het land verwijderen de enige correcte oplossing zou moeten zijn.” “Dit toont nogmaals aan dat de elite volledig gedegenereerd is en vervangen moet worden.”

Die elite, dat is niet alleen de CD&V en Open VLD, de SP.A tot de PVDA (!). Ook het VB deugt niet. “De partijnomenclatura heeft op dit ogenblik anderen katten te geselen (dan bijvoorbeeld de jobs bij Carrefour te redden, nvdr.). Zij maakt ruzie over welke maîtresse welke politieke topjob krijgt. Zij maakt ruzie over wie er met het vele Belgische geld heeft gemorst, geld dat de partij van de Belgische staat krijgt toegestopt en dat al vele jaren. Het zullen de militanten niet zijn die het onder elkaar hebben verdeeld. Het zijn de vrolijke vrienden aan de top die jarenlang een feestje hebben gebouwd. En juist omdat de nomenclatura elk gesprek en elke opening naar solidaristische frontvorming blokkeert hebben wij de beslissing moeten nemen om weer een stap verder te zetten. Wij stellen ons zelf de aartsmoeilijke opdracht om naast de beweging N-SA nu ook een partijpolitieke vleugel op te starten. Zij zal de Nationaal-Democratische Oppositie verenigen met als doel verkiezingsdeelname voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Daarbij zullen we voorstellen doen aan de basis van het VB om solidaristen op lijsten te zetten daar waar het kan. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, zullen we zelf alles op alles zetten om eigen lijsten in te vullen.”

Op de vormingsnamiddag op 6 februari bij de Nationale Jeugd Nederland (NJN) kondigde Thierry Vanroy al aan dat het N-SA van een beweging naar een partij wil evolueren: “Politiek is (…) een klucht, een theater, een spel. En als je niet meespeelt volgens de regels, dan mag je ook niet meedoen. We hebben dus bij het N-SA de mogelijkheid gewoon de politiek te laten voor wat het is en toen ik erbij kwam was ik daar zelfs van overtuigd. Maar onze hoofdcoördinator (Eddy Hermy, nvdr.), als een van de oprichters van het voormalige Vlaams Blok, heeft me op andere gedachten gebracht waardoor we, en het mag geweten zijn, ik hoef dit niet geheim te houden, uiteindelijk een partijpolitieke werking zullen nastreven.” Voor het overige ziet het N-SA zich een rol vervullen zoals in de film Pirates of the Carribean, deel 3: At World's End? “Piraten waren in een tijd dat de laatste der wereldzeeën bekend werden, dat de het kapitalisme (…) iedereen meetrok, de laatste vrije mensen. Het waren avonturiers, een vrij ras, ze leefden voor oorlog en strijd zonder doel, ze waren anders, ze hadden een zin naar vrijheid en trokken daarmee tot aan het einde van de wereld.”

We wensen het N-SA een voorspoedige reis naar het einde van de wereld toe. Op de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 hoeft het N-SA niet te wachten. Dat worden toch maar resultaten van nul komma… Zoiets als bij de Nederlandse Volks-Unie (NVU), vorige woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Met Constant Kusters als de plaatselijke Eddy Hermy voortdurend aanwezig op het internet, regelmatig ook nog een betoging organiserend, en bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week een score van 0,5 % van de stemmen in Nijmegen, 0,6 % in Arnhem en Heerlen, en 0,7 % in Overbetuwe. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde in Antwerpen het partijtje met de nochtans goed klinkende naam Protest, met Hitler-bewonderaar Olivier Bronselaer en Groen Rechts-voorman (nu N-SA’er) Wolf Kussé, 0,19 % van de stemmen.  Een verdriedubbeling van dit percentage zal een ‘groot succes’ voor het N-SA zijn, maar betekent nog altijd niets op het politiek schaakbord. (Foto 2: Het N-SA bij de NSV-betoging vorige donderdag in Antwerpen.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

06-03-10

NSV-BETOGING EINDIGT VOOR SOMMIGEN IN DE POLITIECEL (2). NSV TEVREDEN OVER DE "WAARDIGE MANIER" VAN OP STRAAT KOMEN

Bij de NSV zijn ze tevreden over de “waardige manier” waarop ze donderdagavond in Antwerpen op straat zijn gekomen (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie en let op het schoeisel van de middenste NSV'er). Of het van een “waardige manier” getuigt om op te komen voor jobs in een onafhankelijk Vlaanderen, en dan als eerste slogan te scanderen Links gespuis, blijf thuis. Het is maar de vraag.

En de uitleg van Voorpost’er Björn Roose dat Ben van der Kooi na de betoging zou zijn opgepakt, en niet tijdens de betoging, is flagrant fout. Volgens Roose zou Van der Kooi overigens opgepakt zijn wegens… wildplassen. Dat kan. De aanleiding hebben we niet gezien. We merkten Van der Kooi wel op tussen een paar tientallen die door de politie tegen een muur en een container gezet werden, en vervolgens met vier politiebusjes afgevoerd werden. Hopelijk niet allemaal wildplassers. Van der Kooi was overigens niet de enige Nederlander die donderdagavond mocht kennis maken met de politiecellen in Antwerpen. Deze keer was het wél na afloop van de betoging als Nederlandse neonazi’s van Nationale Jeugd Nederland (NJN), in gezelschap van enkele Vlaamse kameraden, op stap waren richting Groenplaats. Plots werden een twaalftal van hen ingesloten door de politie en tegen de muur gezet. Knellende tyrips gingen om de polsen, waarna de Nederlanders en Vlamingen afgevoerd werden naar een politiecel waar ze drie uren vastgehouden werden.

De Wereld Morgen toonde ons overigens nog een staaltje van de “waardige manier” waarop de NSV propaganda maakt. Op de Identiteit door Muziek-avond op 13 februari in Leest, bij Mechelen werd onder meer de verzamel-cd Italia Presente in première voorgesteld. Op die cd staan nummers als No ai Rossi. Hoe men Neen aan de Roden wil zeggen wordt duidelijk gemaakt op de hoes van Italia Presente (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). En waar werd die cd onder andere te koop aangeboden? Op één van de eerste vormingsavonden van het pas erkende NSV-Gent! Ja ja. De NSV maakt op een “waardige manier” reclame voor een gewelddadige confrontatie met andersdenkenden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, nsv, n-sa |  Facebook | | |  Print

03-03-10

NEDERLANDERS VANDAAG NAAR DE STEMBUS. STADSCOMMANDO VAN WILDERS WAS AL OP PAD

Vandaag trekken de Nederlanders naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tenminste zij die er zin in hebben, want in Nederland is er geen stemplicht. De veel besproken Partij voor Vrijheid (PVV) van Geert Wilders doet slechts mee in twee steden: in Den Haag en in Almere. Volgens een peiling zou de PVV in Almere, een nieuwbouw stad in de polders van Flevoland, de grootste partij worden. Meteen zijn alle ogen gericht op Almere. Vandaag houden de lokale en provinciale ambtenaren in het kader van een nationaal loonconflict in Almere trouwens een werkonderbreking… omdat men weet dat de persbelangstelling vandaag massaal op Almere is gericht. Wat Wilders niet allemaal teweegbrengt!

Het is dan ook des te opmerkelijk dat een bericht over een PVV-militie in Almere gisteren na een paar uren verdween van de website van De Telegraaf, Nederlands meest verkochte krant. Twee andere bronnen bevestigen nochtans het verhaal. Vier blanke jongens stonden namelijk vorige week in Almere in een winkel waar verkiezingsaffiches ophingen van de Nationaal Democratische Partij (NDP). De affiches moesten weg, of anders zouden ze de zaak kort en klein slaan. De jongeren noemden zich de voorlopers van ‘de stadscommando’s van Wilders’. In een andere winkel, een kledingzaak, kregen ze een telefoontje dat de verkiezingsaffiches van de NPD van de ramen moesten gehaald worden, of anders zou er een steen door de ruiten gaan. In beide winkels werden de affiches dan maar verwijderd. “Het was de toon die door deze halve gekken werd aangeslagen, waardoor ik heb besloten de posters ter verwijderen”, zei één van de winkeliers. “Ik heb twaalf dames in dienst, ik wil niet dat hen iets overkomt.” De man legde wel klacht neer bij de politie, en vertelde vorige zaterdag zijn wedervaren al in het NCRV-praatprogramma Rondom 10. Volgens de ondernemer wordt er “een opgefokte sfeer" gecreëerd door Geert Wilders en de Almeerse lijsttrekker voor de PVV, Raymond de Roon. “Die twee weten niet wat zij bij sommige mensen losmaken. Ik denk dat Wilders de boel onderschat. Zijn partij trekt blijkbaar ook imbecielen aan.”

PVV-lijsttrekker Raymond de Roon reageerde furieus op het bericht dat PVV-aanhangers bedreigingen zouden hebben geuit jegens winkeliers. "De PVV is tegen geweld en bedreiging met geweld. Dergelijke acties behoren niet tot ons campagne-arsenaal. Wij distantiëren ons daarvan", aldus De Roon. "Ik denk eerder dat dit is gedaan door PVV-haters die ons zwart willen maken. Ik hoop dat de politie de daders snel pakt." Het is te hopen dat de daders inderdaad snel gepakt worden. Net zoals de daders van de auto’s die in brand zouden gestoken zijn, wat in de schoenen van gefrustreerde antifascisten wordt geschoven. Eén ontkenning is alleszins volstrekt ongeloofwaardig. PVV-lijsttrekker Raymond de Roon zegt dat niet zijn partij systematisch de affiches van alle andere partijen overplakt met PVV-affiches (foto). Maar wie anders zou dat doen? En het idee van stadscommando’s is een idee dat De Roon zelf opperde tijdens een verkiezingsdebat. Waar hij ook zei dat “een knieschot” op criminelen geoorloofd is. Met Geert Wilders verruwde het woordgebruik in Nederland (denk aan de “kopvoddentaks”), nu dreigen we met Wilders en zijn volgelingen in een volgende fase van verruwing van de samenleving te belanden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

01-03-10

WOENSDAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN NEDERLAND

Aanstaande woensdag 3 maart worden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het verloopt daar wel wat anders dan bij ons. Er is geen stemplicht, de verkiezingen worden op een gewone werkdag georganiseerd, en de gemeenteraadsverkiezingen vinden er om de vier jaar plaats en niet om de zes jaar zoals bij ons. Kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen moeten in Nederland, anders dan bij ons, niet wonen in de gemeente waar ze zich kandidaat stellen. Vandaar dat de Nederlandse Volks-Unie (NVU) van Constant Kusters in Nijmegen, een stad met meer dan 160 000 inwoners, weliswaar deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen… maar geen enkele Nijmegenaar op haar lijst heeft staan.

De Partij voor Vrijheid (PVV) van Geert Wilders (foto 1) doet maar mee in twee gemeenten: Den Haag en Almere. Wilders had schrik voor een VB- of LDD-scenario met kandidaten die afkomen op het succes van de partij maar achteraf geen knip waard blijken te zijn, de partij meer  schade dan baat bijbrengen. De schrik van Wilders voor de gemeenteraadsverkiezingen kan echter wel eens een averechts effect hebben. Terwijl Wilders goed scoort in de landelijke peilingen, is de rechts-populistische Trots Op Nederland (TON) van de voormalige Nederlandse liberale minister Rita Verdonk in de peilingen van de kaart geveegd. Maar omdat TON opkomt in een veertigtal gemeenten waar de PVV geen lijsten heeft ingediend, zou TON wel eens aan de haal kunnen gaan met stemmen van mensen die eigenlijk liever voor concurrent Geert Wilders stemmen. In Almere, waar de PVV wél opkomt, zou de partij van Wilders volgens de peilingen meteen de grootste partij worden. Een andere peiling werd afgenomen onder 3 300 ambtenaren van het Rijk, de provincies en de gemeenten. En daaruit blijkt dat 6 op 10 ambtenaren er moeite mee heeft als ze onder een PVV-bestuurder zouden moeten werken. Ruim één derde overweegt naar verluidt zelfs ontslag te nemen als ze voor een PVV-bestuurder zou moeten werken. Al wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt, het is een ernstige aanduiding over wat de doorgaans serieuze Nederlandse ambtenaren denken over de zotskappen van de PVV.

De collega’s van Kafka traceerden aan de hand van de verschillende kandidatenlijsten dertien partijen en partijtjes die zich rechts van traditioneel rechts (de christendemocraten van de CDA, de liberalen van de VVD) situeren. En daar zijn ze bij Kafka goed in, erkent zelfs GeenStijl. De PVV van Wilders komt dan wel maar op in twee steden, ze heeft nog wel would be’s in Groningen, Almelo en Utrecht. Lijsttrekker in die laatste stad is Wim Vreeswijk met wie Filip Dewinter naar analogie van het Vlaams Blok het Nederlands Blok probeerde op te richten. Bij TON van Rita Verdonk hebben ze ook een bekende in Vlaamse rechtsradicale kringen op de lijst staan: Anton van Wijngaarden (links op foto 2 tijdens een Voorpost-betoging, arm-in-arm met NSV’er Dieter Leemans en achter zich onder andere VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts). Nadat Kafka wees op de antecedenten van Anton van Wijngaarden heeft Rita Verdonk zich gedistantieerd van Van Wijngaarden, maar het was te laat om hem nog van de kandidatenlijst te kunnen verwijderen. De NVU van Constant Kusters, bij betogingen regelmatig gesteund door Blood and Honour’ers uit Vlaanderen, komt op in Arnhem, Nijmegen, Heerlen en Overbetuwe met in totaal elf verschillende personen die in wisselende samenstelling op elk van deze lijsten staat. Olav Schollaerdt en Monique Willard (foto 3) zijn twee van die elf kandidaten. De ‘Gelderse Centrumdemocraten’: het klinkt heel gematigd maar is het niet. Eén van hun kandidaten was vroeger lid van clubjes als De Elite Eenheid, Combat Hooligan Brigade en Revolutionair Elite Front. Verder zijn er nog de erfgenamen van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), met Marco Pastors als lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en lijstduwer op de LPF-lijst in Eindhoven. Liberaal Sociaal Democraten is een afsplitsing van dat Leefbaar Rotterdam, met onder andere een met de Turkse extreemrechtse Grijze Wolven gelieerde kandidaat op hun lijst. Naar het voorbeeld van Forza Italia zijn er een paar Forza-partijen. En zo zijn er nog enkele marginale figuren en partijtjes, zoals die van Hilbrand Nawijn met wie Filip Dewinter nog het huis van Pim Fortuyn na diens dood bezocht.

Elke verkiezing brengt wel mensen aan de oppervlakte die de kans missen om te zwijgen. In Nederland is het niet anders. Ronduit extreemrechts zijn de Partij Vrij Almelo en Partij Vrij Utrecht. Neonazi’s zijn te vinden bij de NVU en de Gelderse Centrumdemocraten. Op een uitzondering na zijn het bij Trots Op Nederland deftiger rechtse kandidaten, maar het is maar de vraag of mochten ze verkozen zijn een aantal ex-PVV’ers niet terugkeren naar hun vroegere partij. De kans is groot dat het VB na 3 maart Geert Wilders opnieuw feliciteert met de resultaten van zijn PVV, maar Wilders zelf wil niet weten van het VB. De kandidaten waar het VB in het verleden wél echte contacten mee had, zijn slechts marginale figuren.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, internationaal |  Facebook | | |  Print

02-02-10

BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN: BORST VOORUIT IN ARNHEM

Arnhem 4Arnhem 3Arnhem 1Zaterdag 30 januari betoogden in Arnhem, in het oosten van Nederland, een honderdtal mensen op initiatief van de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Officieel voor de ‘Doodstraf voor kinderverkrachters en moordende pedofielen’. In werkelijkheid om als neonazi’s en aanverwanten nog eens op straat te komen.

De gemeente Arnhem had de betoging dan ook slechts toegestaan op voorwaarde dat een aantal symbolen niet zouden meegedragen worden. Zo mocht geen hakenkruis te zien zijn, geen SS-runen, geen cijfercombinaties als 18 en 88, geen wolfsangel of triskel… Er werd ook expliciet gezegd dat geen Hitler-groet mocht uitgebracht worden noch ‘Heil Hitler’ of ‘Sieg Heil’ gescandeerd mocht worden. Enzovoort. Mocht het om gewone burgers gaan die wilden protesteren, de gemeente zou het niet nodig gevonden hebben dergelijke voorwaarden te koppelen aan het toelaten van een betoging. Een mens vraagt zich overigens wel af wat de NVU voorstelt buiten haar flamboyante voorman Constant Kusters (39 j.). Het waren maar een dertigtal NVU’ers die opstapten, de grootste blok betogers werd geleverd door de Nationaal Socialistische Actie (NSA, foto 1), en verder waren er nog delegaties van allerlei groepen zoals de Nationale Jeugd Nederland en Blood and Honour Vlaanderen.

De NSA’ers stapten op achter een spandoek met de slogan In de geest van Strasser, op naar de Tweede Revolutie. Strasser staat voor twee broers, Otto en Gregor Strasser, die lid waren van de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) van Adolf Hitler. Samen met Joseph Goebbels vormden zij de linkse vleugel van de nazi’s, die de nationalisering van grote bedrijven, verdrijving van grootkapitalisten en een sociale welvaartspolitiek voorstond. Maar echt links waren ze natuurlijk niet. Gregor Strasser was ook oprichter van de Berlijnse Sturmabteilung (SA) die in de straten van Berlijn op de vuist ging met Joden en communisten. Otto Strasser was verantwoordelijke voor de communicatie van de NSDAP. Hitler had natuurlijk geen oren naar de ‘socialistische’ verzuchtingen van de broers Strasser. Gregor Strasser werd tijdens de Nacht van de lange messen vermoord door Heinrich Himmlers SS-milities. Otto Strasser vluchtte het land uit. In 1955 keerde hij terug naar Duitsland waar hij actief werd bij de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).

De Nationale Jeugd Nederland (NJN, foto 2) heette tot de jongste jaarwisseling nog Nationale Jeugd Brabant (NJB). Ze streven naar “een krachtige Nederlandse volksgemeenschap waarbinnen onze eigenheid en identiteit veilig gesteld worden” en verzetten zich “dan ook tegen het systeem evenals de volksvreemde en -vijandige elementen binnen onze hedendaagse maatschappij.” Hun voorlaatste actie was wat gaan staan joelen in Roosendaal tegen een musical over de voormalige ANC-leider en Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. Leerrijk is ook altijd de pagina met ‘verwijzingen’ op een website. De eerste banner van een andere website/organisatie bij de NJN-website is een verwijzing naar de Combat 18’ers van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen; de tweede website waarnaar verwezen wordt is die van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), opvanghuis voor (oud-)leden van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen. Het N-SA geeft trouwens aanstaande zaterdag een ‘scholing’ bij de NJN over Antikapitalisme en de Nationaal-Revolutionaire beweging. En ja, het traditionele Blood and Honour Vlaanderen was ook in Arnhem. In eigen land schuw voor het daglicht, in Nederland borst vooruit paraderend (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Een groepje van een zevental mensen van Blood and Honour Vlaanderen kwam wel te laat om nog veel te kunnen meebetogen. Ze waren er maar vlak voor de slottoespraak van Constant Kusters, die hen wel bedankte voor hun aanwezigheid. Zoveel kilometers rijden om dan niet eens een flink stuk te kunnen meebetogen, dat verdient wel een schouderklopje.

De Blood and Honour'ers hadden overigens meer geluk dan de antifascisten. De Arnhemse politie had het betogingstraject afgegrendeld als een no go area voor protest van antifascisten. Constant Kusters had tevoren een wedstrijd uitgeschreven over hoeveel antifascisten door de politie opgepakt zouden worden. Diegene die het dichtste bij 32 was (hij had 34 voorspeld) mag een cd naar keuze gaan afhalen in de NVU-winkel. Een winkel waar je volop je keuze kan maken uit cd's van groepen die eerder al bij Blood and Honour en aanverwante organisaties zoals Hammerskin Nation optraden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, blood and honour, internationaal |  Facebook | | |  Print

27-01-10

"NIVEAU CHARLIE CHAPLIN. MAAR MET WAT HIJ ZEGT, DAAR IS NIETS MIS MEE"

Het stof er rond is intussen weer gaan liggen, maar vorige week woensdag 20 januari begon in Amsterdam onder massale mediabelangstelling een rechtszaak tegen Geert Wilders. Wilders, gedagvaard voor racistische uitspraken, kon rekenen op de steun van een tweehonderdtal manifestanten buiten de rechtszaal. Gewone lui, maar ook het schuim van extreemrechts in Nederland. ’s Anderendaags, een paar kilometers hogerop in Nederland, was er een andere zaak rond de ‘vrijheid van meningsuiting’. Hitler-lookalike Stefan Wijkamp, die we kennen van zijn aanwezigheid bij manifestaties van Blood and Honour Vlaanderen in 2007 en 2008, stond in Groningen voor de rechtbank.

Op 8 augustus 2009 was Stefan Wijkamp op een bijeenkomst van traditionele Blood and Honour’ers in Nieuw-Scheemda, in het noorden van Nederland. Na berichten dat het tentenkamp en de barbecue van Wijkamp en de zijnen zou verstoord worden door een concurrerende groep neonazi’s, en ook een actie van antifascisten zou zijn aangekondigd, besloot burgemeester Truida Jonkman het boeltje op te ruimen. Stefan Wijkamp vond dit niet terecht. De zaak kwam voorbije donderdag voor bij de rechtbank in Groningen maar werd meteen uitgesteld. De rechter wil eerst duidelijkheid over de uitspraak van een bezwarencommissie die oordeelde dat het noodbevel om het kamp te ontruimen “te snel afgegeven” zou zijn. In afwachting werd Stefan Wijkamp uitgebreid (6’17”) geïnterviewd door de regionale televisiezender RTV Noord (foto). Wijkamp wil een schadevergoeding van 2 500 euro, zijn reiskosten voor het over en weer rijden voor de rechtszaak én een “welgemeend” excuus van de burgemeester voor het “twijfelachtig noodbevel”. Wijkamp begrijpt wel dat mensen wel eens moeite hebben met zijn aanwezigheid, maar hijzelf heeft ook wel eens moeite met de aanwezigheid van andere mensen. “Zo is dat nu eenmaal.” Met zijn rechtszaak wil Wijkamp “als nationaal-socialist verzet plegen tegen de democratie, tegen de multiraciale democratie op Joods-christelijke grondslag.” Dat ”Joods” benadrukt Wijkamp door het luider dan de rest te zeggen.

Wijkamp noemt zich uitdrukkelijk geen democraat. Omdat hij “al te vaak” met de democratische wetten om de oren wordt geslagen, wil hij echter ook wel eens van de democratische rechten gebruik maken. “Een nationaal-socialist heeft een eigen wereldbeschouwing, en dat is niet die van de democratie. Maar ik moet wel in die mallemolen mee. Ik ben hier niet aan de macht, nog niet”, zegt Wijkamp. Hij kan niet op één, twee, drie de nationaal-socialistische ideologie uitleggen, “maar het zou goed zijn dat de mensen Mein Kampf zouden lezen. Daar wordt de nationaal-socialistische ideologie uit de doeken gegaan. Het is helemaal niet zo’n slecht boek als een hoop Nederlanders denken.” Wijkamp voelt zich overigens helemaal niet verbonden met “Jodenknecht” Geert Wilders en diens rechtszaak. Maar bekijk het eens. Het flegma waarop Wijkamp zijn zaak bepleit, is tegen de borst stuitend. En Wijkamp heeft natuurlijk zijn uiterlijke niet mee dat hij nochtans zelf gemodelleerd heeft. Dat beseft men ook ter extreem rechterzijde in Nederland. Constant Kusters, chef van de Nederlandse Volks-Unie (NVU): “Hij veroorzaakt bij een hoop mensen echt lachstuipen, niveau Charlie Chaplin. Ga eens met hem proberen ergens een biertje te drinken, kijk maar eens hoe negatief de mensen op hem reageren. Hij ging ergens een keer tanken en de pompbediende wilde hem helemaal niet helpen. Gewoon door hoe hij eruit ziet. De inhoud wat hij gezegd heeft, is niets op aan te merken. Dat is goed. Het gaat niet om de boodschap, maar om de boodschapper.”

Aanstaande zaterdag wil Kusters met zijn N-VU en diens zwarte aanhang nog eens betogen. Nu in Arnhem. Voor “de doodstraf voor kinderverkrachters en moordende pedofielen”. Plaats en thema zijn niet belangrijk. Hij had evengoed tegen “het casinokapitalisme” kunnen betogen. Als ze nog maar eens met gelijkgestemden de straat kunnen opkomen. Wijkamp zal er misschien niet bij zijn, maar er zal nog genoeg ander volk zijn zwart onder de nagels en elders. De NVU-betoging staat alvast in de agenda van de Nationale Jeugd Nederland (NJN). Zaterdag 16 januari had de NJN het concert in Poperinge bij Blood and Honour Vlaanderen in hun agenda staan. Volgende week, zaterdag 6 februari, krijgen ze bij de NJN een lezing over Anti-kapitalisme en de nationale-revolutionaire beweging verzorgd door het Vlaamse Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). En zo is dat wereldje één pot nat. Ondanks tactische en strategische verschillen, en persoonlijke aversies en egotripperij. Als de Nederlanders Stefan Wijkamp nog eens interviewen, willen ze hem dan trouwens eens vragen of hij zijn 1 000 euro boete voor het brengen van de Hitler-groet in Lommel in 2007 al betaald heeft?

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, actie, internationaal |  Facebook | | |  Print