25-06-08

CYBERHATE NEEMT TOE


Het Centrum voor Racismebestrijding en Gelijkheid van Kansen (CGKR) werd in het afgelopen jaar meer dan ooit geconfronteerd met klachten over racisme op het net. Het aantal meldingen van 'cyberhate' zit sterk in de lift. Dat meldt directeur Jozef De Witte die aangeeft dat politie en justitie al te vaak machteloos moeten toekijken op het kwalijke fenomeen. 

Het gemak waarmee websites, blogs en vele aanverwante kunnen aangemaakt worden, en dit zonder al te veel persoonlijke gegevens na te laten, verklaart erg veel. Op het net wemelt het van racistische en negationistische websites. De ene al ranziger dan de andere.
 
In vrijwel alle gevallen gaat het om een flagrante overtreding van de anti-racisme en anti-negationismewetten. Doordat ingrijpen eerder moeilijk is neemt het probleem steeds verder toe. 

Om het fenomeen te bestrijden heeft het CGKR op 21 maart 2006- de website
www.cyberhate.be gelanceerd waar "haatdragende uitlatingen" kunnen gemeld worden. In de eerste maanden dat de zaak online was meldden gemiddeld 10 internetgebruikers per dag zich aan om haatdragende taal op het internet te signaleren. Vandaag maakt het CGKR de precieze cijfers van 2007 bekend tijdens een persconferentie.

Op de CGKR - website wordt cyberhate omschreven als volgt: "het begrip CYBERHATE verwijst naar uitingen van haat op het internet. Die haat komt ondermeer tot uiting in racisme: het gebruik van pesterijen, beledigingen of geweld op basis van iemands huidskleur, zogenaamd ras of afkomst. Anderen ventileren hun haat door antisemitisme (een afkeer voor het Joodse volk) en negationisme (het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog). Ook discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing valt onder het begrip CYBERHATE."

09:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, de witte, negationisme, cyberhate, cgkr |  Facebook | | |  Print

24-06-08

DE WEVER WRIJFT LE SOIR RACISME AAN

NVA - voorzitter Bart De Wever is van oordeel dat de krant 'Le Soir' zwaar over de schreef is gegaan in haar berichtgeving en opiniestukken over zijn partij. Door haar scherpe pen maakt het Franstalige dagblad zich volgens De Wever schuldig aan racisme t.a.v. hemzelfde NVA éalle Vlamingen. De Wever schakelt daarom het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in om de zaak te onderzoeken. Formeel klacht indienen heeft hij (nog) niet gedaan. Niet bij het centrum, noch bij het parket.

In een brief aan centrumdirecteur Jozef De Witte haalt de NVA - voorzitter vier artikels uit Le Soir aan die volgens hem 
absoluut niet kunnen wegens xenofoob van toon. Vooral de vergelijkingen met het nazi-regime en de 'etnische zuiveraars' uit de Balkan zitten De Wever bijzonder hoog. Ook de column waarin opgroepen werd alle NVA'ers op een boot te zetten om die vervolgens in het midden van de oceaan tot zinken te brengen werd allerminst gewaardeerd door De Wever en co.

Hoofdredacteur Béatrice Delvaux doet de beschuldigingen van de hand als volkomen ongegrond. "Met zijn beschuldigingen wil hij een goedkope politieke slag binnenhalen" zo luidt het. Delvaux gaf wel toe dat ze al negatieve reacties had gekregen van Vlaamse lezers die zich (eveneens) stoorden aan de artikels die volgens De Wever niet kunnen. 

In een eerste reactie toonde het CGKR zich - begrijpelijkerwijs - bijzonder voorzichtig. Edouard Delaruelle, adjunct-directeur, verklaarde dat het centrum eigenlijk niet bevoegd is op het vlak van 'communautair racisme'. Hij kondigde aan dat het CGKR de zaak verder zal onderzoeken.

De vier artikels die De Wever aanklaagt zijn de volgende:

  1) 23.11.2007 - "Un poison nommé N-VA";
  2) 22.03.2008 - "Un plan tout bête pour sauver Leterme 3/4"
  3) 28.05.2008 - "Beste vrienden, et si vous arrêtiez?"
  4) 10.06.2008 - "Pas d'avenir ? 100 projets".

Benieuwd hoe dit zal aflopen. Vanuit juridisch oogpunt bekeken, rekening houdend met de wet Moureaux, kunnen de artikels hoogstwaarschijnlijk niet onder de noemer racisme geklasseerd worden. Maar dat is en blijft uiteraard een kwestie van interpretatie. Het gaat niet om positieve wetenschap.
Indien het antwoord van het CGKR de NVA voorzitter niet bevalt kan hij nog steeds op eigen initiatief naar de rechtbank gaan. Al dan niet nà 15/7 eerstkomend.

22:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, nva, le soir, de wever, cgkr |  Facebook | | |  Print

28-05-08

BIKKELHARD POLITIEOPTREDEN TEGEN ALLOCHTONEN. CASSATIE BEVESTIGT VEROORDELING BART DEBIE. DEBIE VERLAAT ANTWERPEN. DEWINTER LIEGT OVER DEBIE

“Huichelarij ! Een ander woord ken ik er niet voor. De voormalige Antwerpse korpschef Luc Lamine ging vandaag plat op de broek voor Abou Jahjah en zijn AEL.” Bart Debie trok maandag hard van leer tegen zijn voormalige korpschef Luc Lamine omdat die voor het hof van beroep in Antwerpen verklaard had dat zijn getuigenis over Dyab Abou Jahjah maar gedeeltelijk was opgenomen in het dossier dat voorlag bij de rechtbank. Intussen deed het hof van cassatie in Brussel uitspraak over de zaak-Debie en bevestigde het arrest van het hof van beroep in Antwerpen over de hele lijn.

“Onzin in het kwadraat !”, zegt Bart Debie over de uitspraak van Luc Lamine (foto 1) dat Dyab Abou Jahjah de ene keer furieus was, maar de daaropvolgende keer wel de samenkomst op de Turnhoutsebaan in Borgerhout na de moord op islamleraar Mohammed Achrak in goede baan probeerde te leiden. Debie verhaalt daarna over de opdracht hard op te treden tegen groepen Marokkanen in Borgerhout. Bart Debie: “Het speelde geen rol of die gasten nu iets misdeden of niet. Als je op dat moment Marokkaan was en in Borgerhout rondliep, was de kans dat je hardhandig werd onderuit gehaald en opgepakt bijzonder groot. Ik heb toen agenten gekend die vrijwillig hun verlof opzegden en kwamen werken. In de mond van het personeel was het payback time, de kans om het gespuis eens terug te pakken. Matrakkenkermis was een andere vaak gehoorde term. De korpschef had namelijk zijn visum gegeven om er hard in te gaan en de rellen de kop in te drukken. Dat was uniek, zoiets hadden we in het korps nog nooit meegemaakt. De ‘harde’ TPI-pelotons waren in Borgerhout actief en dat hebben menige jonge kerels geweten. Met behulp van honden en sproeiwagens werden de straten inderdaad letterlijk schoongeveegd.” Ah wel, we zijn best bereid om Bart Debie hierover te geloven. Maar een hard optredende Lamine neemt toch niet weg dat Abou Jahjah best wel kan geprobeerd hebben om de woedeuitbarstingen en soms allicht ook het ordinair vandalisme van allochtone jongeren te kanaliseren naar een meer vreedzaam, politiek krachtiger protest.

Maar bij Debie wil het er niet in dat de ene waarheid een andere waarheid niet in de weg staat. Dat Abou Jahjah de manifestatie aan de Turnhoutsebaan in goede banen aan het leiden was, komt voor Debie even ongeloofwaardig over als zeggen dat Bart Debie lid wou worden van de SP.A. Debie zal inderdaad wel niet SP.A-lid zijn willen worden, maar we komen al wel in de buurt als we terugdenken aan zijn jarenlang lidmaatschap van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Lidmaatschap dat hij de laatste twee jaar combineerde met een VB-lidkaart, maar dat ontkende hij halsstarrig toen de ACOD hem uit de vakbond gooide. Achteraf kwam de ware toedracht wel aan het licht. Intussen is ook de uitspraak definitief in de zaak-Debie waarbij de voormalige politiecommissaris en huidig VB-medewerker en -veiligheidsadviseur veroordeeld wordt tot vier jaar gevangenisstraf  waarvan één jaar effectief en ontzetting uit zijn politieke rechten voor vijf jaar. Debie moet daardoor zijn mandaat als gemeenteraadslid in Antwerpen opgeven en kan geen kandidaat meer zijn bij de volgende verkiezingen. Het hof van cassatie in Brussel oordeelde zowel de door het hof van beroep in Antwerpen gevoerde procedure correct alsook de rechtsgrond op basis waarvan Debie veroordeeld werd voor racisme, het vervalsen van pv’s, overmatig geweld tegen arrestanten en verduisteren van een laptop.

VB-voorzitter Bruno Valkeniers en VB-boegbeeld Philip Dewinter vinden de uitspraak van de rechtbank “te gek voor woorden”. Ze behouden Debie als partijmedewerker. Waarschijnlijk zal Debie niet effectief in de gevangenis moeten zitten, zal hij gedurende een jaar met thuisarrest een ‘enkelband’ moeten dragen. In 2003 stelde het VB nog voor om asielzoekers en mensen zonder papieren een enkelband aan te doen, kwestie deze mensen gemakkelijker te kunnen opsporen en uitwijzen. In 2006 bekloeg het VB zich erover dat de enkelband toch geen waterdicht systeem is om te beletten dat mensen opnieuw een misdrijf plegen. Bart Debie heeft intussen aangekondigd binnen de week te verhuizen uit Antwerpen. Hij wil niet langer gemeentebelastingen betalen aan “dictator Janssens”. Veel eer was trouwens niet meer te halen voor Bart Debie in de Scheldestad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006, met Bart Debie als lijsttrekker voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout, ging het VB nergens anders meer achteruit dan in Borgerhout.

Op de Antwerpse regionale televisiezender ATV zei Philip Dewinter dat de zaak-Debie een “politieke afrekening” is. Bart Debie zou niet gestraft zijn om wat hij gedaan heeft, maar omdat hij VB-lid is. Dewinter zei op ATV (zie:
http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=2&id=8837): “Het is toch opmerkelijk dat Bart Debie door het hof van beroep veel zwaarder is gestraft dan in eerste aanleg. In eerste aanleg was niet bekend dat Bart Debie tot onze partij behoort, in beroep wel.” Voor de goede orde daarom nog even de cronologie van de gebeurtenissen: Bart Debie begint op 1 april 2004 zijn carrière als VB-veiligheidsadviseur (foto 2), in juli 2003 is hij preventief geschorst als politiecommissaris omdat het gerecht hem verdenkt van mishandeling van Turkse arrestanten en illegale huiszoekingen. In september 2005 wordt Debie in beschuldiging gesteld van foltering, schriftvervalsing, verduistering van in beslag genomen bewijsmateriaal, misbruik van gezag, slagen, en racisme. In mei 2006 wordt hij door de raadkamer verwezen naar de correctionele rechtbank. Op 8 oktober 2006 is Bart Debie VB-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen (vanop de achtste plaats van de lijst) en VB-kandidaat bij de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout (als lijsttrekker). Op 15 maart 2007 start Debie’s proces in eerste aanleg in Antwerpen. Uitspraak in eerste aanleg volgt op 5 april 2007 (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406). Bart Debie is dan al drie jaar publiek bekend als VB’er (!). Op 31 januari 2008 volgt de uitspraak in beroep (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080131), en gisteren, 27 mei 2008, volgde de bevestiging van het arrest door het hof van cassatie in Brussel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen, racisme |  Facebook | | |  Print

23-05-08

HET VB TREKT VAN LEER

Het VB heeft deze week nog maar eens een persconferentie gegeven. Het VB gaat immers “in oppositie tegen een gevaarlijk ontwerp van decreet”. Wil de Vlaamse regering alle normen inzake milieu laten varen? Alle verkeersregels opheffen tot het verkeersbeleid in ons land geregionaliseerd is? Het vrije wapenbezit toelaten? Neen. Het “gevaarlijk ontwerp van decreet” waartegen het VB in verzet gaat is het… antidiscriminatiedecreet.

In een tien bladzijden tellende nota wijst het VB erop dat de Vlaamse regering veel verder wil gaan dan het verplicht is volgens een Europese richtlijn. In de EU-richtlijn is slechts sprake van discriminatie naar “leeftijd, godsdienst en overtuiging, handicap en seksuele geaardheid, etnische afstamming (ras en huidskleur) en geslacht”. De Vlaamse regering wil ook discriminatie tegen gaan naar burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, sociale positie, nationaliteit… Daarenboven wil de EU-richtlijn enkel discriminatie bannen met betrekking tot ‘arbeid en beroep’. De Vlaamse regering wil ook discriminatie bannen op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs, de levering en het aanbod van goederen en diensten, de sociale voordelen, en de toegang tot en deename aan economische, sociale, culturele of politieke activiteiten. Samengevat, althans volgens het VB: de Vlaamse regering maakt “misbruik” van de Europese richtlijn.

Tweede groot bezwaar van het VB: de burger is niet langer vrij te handelen naar eigen morele inzichten, "de totalitaire staat loert om de hoek". “Dat de overheid zijn optreden redelijk moet kunnen verantwoorden spreekt vanzelf”, schrijft het VB. Maar als de gewone burgers niet meer naar eigen inzicht mogen handelen, zal de samenleving daarvan op termijn de gevolgen voelen. “Mensen zullen net zoals onder totalitaire regimes aan zelfcensuur doen, minder ondernemend durven zijn in het publieke leven, zullen zich terugtrekken in hun private levenssfeer en zich asocialer opstellen.” Dat is toch om even over na te denken: als burgers niet meer mogen discrimineren, krijgen we een asocialere samenleving. Bezwaar 3: het zal de burger niet duidelijk zijn wanneer hij een misdrijf pleegt. Wat het VB niet belet om toch ettelijke bladzijden te vullen met voorbeelden van wat het VB een “heksenjacht” noemt. De straffen en sancties zitten het VB dwars, de omkering van de bewijslast (men moet bewijzen dat men niet discrimineert), en de steun aan slachtoffers door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Liga voor de Rechten van de Mens zint het VB niet.

Volgens het VB tast het voorstel van decreet de vrijheid van meningsuiting aan. “Mag men zoals de communistische partijen er nog voor pleiten om ‘de rijken de crisis te doen betalen’? Allicht niet.” Aan de formulering te zien (“zoals de communistische partijen er nog voor pleiten”) zal het zeker niet de bedoeling van het VB zijn om zelf te bepleiten dat de rijken de crisis moeten betalen, maar toch neemt het VB het op voor wie dit alsnog in zijn hoofd haalt. Ontroerend is dat. Tenslotte vreest het VB ervoor dat “pleiten voor de bescherming van de eigen identiteit” strafbaar wordt. Volgens het ontwerp van decreet is nochtans niets mis met pleiten voor een vendelzwaaiend volk, ervoor pleiten dat dat vendelzwaaiend volk louter blank is, is wél discriminerend.

Het VB heeft vorige week al Matthias Storme, bekend tegenstander van het antidiscriminatiebeleid, naar het Vlaams parlement gehaald om daar een uitleg te geven in de commissie Wonen, Stedelijk beleid, Inburgering en Gelijke kansen. De volgende stap is het indienen van tientallen amendementen, en vervolgens met een klacht naar het Grondwettelijk Hof (het vroegere Arbitragehof) trekken. Wij zijn geen juristen, en we gaan dan ook niet beweren dat in het ontwerp van decreet geen ‘haken en ogen’ zouden kunnen zitten. Maar in heel haar betoog maakt het VB nergens duidelijk dat het fundamenteel tegen discriminatie is. Jaja, “positieve discriminatie is ook discriminatie” en dat soort praat. Maar het blijft Eigen Volk Eerst!, desnoods ten koste van een ander die toch ook maar probeert het leven op de aardkluit die Vlaanderen groot is zo zinvol mogelijk door te brengen. VB-voorzitter Bruno Valkeniers gebruikt die Eigen Volk Eerst!-slogan niet meer. Voor hem is het Vlaanderen Eerst!, maar zijn Vlaamse parlementsleden zijn nog niet mee. Zij houden het nog altijd bij de aloude VB-slogan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

11-05-08

LUNA, OULEMATA EN SONGUL. VB/VLOTT WIL KONINGIN ASTRIDPLEIN OMDOPEN IN GUIDO DE MOORPLEIN

Prachtig zonnig weer. Mano Mundo (www.manomundo.be) wordt ongetwijfeld weer een voltreffer. Maar voor sommige mensen wordt het opnieuw een zware dag.

Vandaag precies twee jaar geleden schoot Hans Vanthemsche de kleine Luna (foto 1) neer. Omdat ze goed optrok met haar Malinese oppas Oulemata die als eerste vermoord werd. Even tevoren richtte Vanthemsche zijn geweer op een Turkse vrouw die op een bankje een Nederlandstalig boek aan het lezen was, maar wel gehoofddoekt. Het lijkt ons gepast om in gedachten even bij Luna, Oulemata en Songul te zijn, hun familie en vrienden, en de ideologie die dit mogelijk maakte.

Hugo Coveliers - lange tijd geleden dat we over hem nog iets gehoord hebben - heeft intussen namens het VB/Vlott-kartel een voorstel tot naamswijziging in de Antwerpse gemeenteraad ingediend om het Koningin Astridplein aan het Centraal Station te noemen naar Guido De Moor (foto 2), de 54-jarige man die op 26 juni ook al twee jaar geleden stierf nadat hij op bus 23 tussenkwam bij een groepje allochtone jongeren. Volgens Bart Debie is de naamsverandering "niet alleen een eerbetoon aan de overleden dappere man, bezweken onder geweld van allochtonen, maar ook een verwijzing naar het feit dat de Antwerpenaar nooit bruut geweld zal aanvaarden." Vandaar allicht dat de rechtbank in Antwerpen Debie veroordeeld heeft voor overmatig politiegeweld.

Coveliers' voorstel is minder controversieel dan dat van zijn voorganger Wim Verreycken die in 1997 in de Antwerpse gemeenteraad voorstelde om de Generaal Drubbelstraat voortaan de Ward Hermansstraat te noemen, waarbij Verreycken nog net achter de kiezen kon houden dat Ward Hermans stichter is van de Algemeene SS-Vlaanderen. Coveliers verwijst in zijn voorstel naar de traditie om met naamgeving bekende personen en schokkende of opmerkelijke gebeurtenissen te herdenken. "Of het overlijden van Guido Demoor in dat rijtje thuishoort, is een andere vraag", merkte Gazet van Antwerpen gisteren op. Voor het VB is het meegenomen dat de naam van iemand van het koningshuis zou verdwijnen van de stratenlijst, maar voor anderen zal het allicht een argument te meer zijn om het VB/Vlott-voorstel niet goed te keuren. Over het bruut geweld tegenover Luna, Oulemata en de gehoofddoekte Songul rept het VB/Vlott niet. Maar ja, de rechtbank oordeelde dat de daden van Hans Van Themsche ingegeven waren door racisme, en het VB is zelf ook veroordeeld wegens racisme.  Het VB heeft zelf boter op het hoofd, en daar zal geen naamswijziging in de ene noch de andere richting iets van wegnemen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, antwerpen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

12-04-08

DE GATEN IN HET GEHEUGEN VAN HET VB

Het artikel Vandeurzen vraagt opheffing onschendbaarheid Vanhecke was gisteren het meest aangeklikte artikel bij De Morgen on line. Bij De Standaard on line het tweede meest aangeklikte artikel. Collega’s meenemen in bedrijfswagen mag niet interesseerde nog meer De Standaard-lezers.

Het VB publiceerde in haar partijblad in Sint-Niklaas dat de grafschenners op een plaatselijke begraafplaats “allen tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst”. “Een cultuur die geen respect heeft voor de doden en symbolen van een ander geloof is een ontspoorde cultuur”, zo werd nog verduidelijkt. Maar nog vóór de publicatie in het VB-blad waren de daders gevat en dat bleken Vlaamse tieners te zijn, zo Vlaams als wat. Het VB had moeite om dit recht te zetten, en burgemeester Freddy Willockx legde daarop klacht neer (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050627). Het gerecht werkt langzaam, en pas twee jaar na de feiten komt nu het verzoek om de parlementaire onschendbaarheid van de verantwoordelijk uitgever van het Sint-Niklase VB-blad, toenmalig VB-voorzitter en nog steeds europarlementslid, Frank Vanhecke op te heffen. Het VB vindt dit een schande. De vervolging van Frank Vanhecke is absurd! Heeft de minister van Justitie (die het verzoek van het parket van Dendermonde ambtshalve moet doorgeven aan het Europees parlement, Europees parlement dat dan souverein zal beslissen over het al dan niet opheffen van de parlementaire onschendbaarheid – nvdr.) niets beter te doen?! Een dossier dat “met inzet van heel veel overheidsmiddelen voorbereid door PS-minister Laurette Onkelinx (…) nu loyaal uitgevoerd door de CD&V’er Vandeurzen.”

Het VB is weer eens de vermoorde onschuld. “De feiten dateren van april 2005”, lezen we in de hierboven ook al geciteerde VB-persmededeling. Nog volgens die persmededeling “verspreidde het Vlaams Belang onmiddellijk een rechtzetting in alle brievenbussen van de stad” toen de VB-stelling dat de grafschenners allochtonen waren tegengesproken werd door de burgemeester. Tijd is natuurlijk een rekbaar begrip. De grafschennis dateert inderdaad van april 2005, het gewraakte artikel verscheen pas in juni 2005 en wie even googelt vindt terug dat plaatselijk VB-kopstuk Frans Wymeersch na de verklaringen van burgemeester Freddy Willockx en politiekorpschef Jack Van Peer over de daders van de grafschennis in juni nog zei dat “geen haar op zijn hoofd eraan denkt zich te verontschuldigen” voor wat in het plaatselijk VB-partijblad gepubliceerd was. Pas in augustus gaf het VB, schoorvoetend, haar ongelijk toegaf. Als dat “onmiddellijk een rechtzetting in alle brievenbussen van de stad” verspreiden is… De klacht van burgemeester Willockx zou er trouwens niet gekomen zijn als het VB zich onmiddellijk had verontschuldigd. Pas toen dit niet gebeurde, en het plaatselijk VB-kopstuk Frans Wymeersch zei dat “geen haar op zijn hoofd eraan dacht…”, legde burgemeester Willockx klacht neer tegen het VB.

Het is dus niet – zoals in de VB-persmededeling staat – dat het “zonneklaar (is) dat de Belgische staat zich van een in wezen futiel dossier wil bedienen om een kopman van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij aan te pakken”. Het is omdat het VB de stigmatisering van allochtonen niet meteen wilde intrekken terwijl het inmiddels “zonneklaar” was dat niet allochtonen maar oer-Vlaamse jongeren de daders waren, dat de bal aan het rollen is gegaan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-vlaanderen, vanhecke, racisme |  Facebook | | |  Print

18-02-08

HITLERBIOGRAAF HEEFT SPIJT VAN GEDWEEP MET HITLER EN BIEDT EXCUSES AAN

Wolfgang-Meister2Hebben we met VB’er Roland Pirard een nieuwe Hitler-biograaf (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080215), Olivier Bronselaer (foto 1) heeft intussen spijt van wat hij geschreven heeft. In een lezersbrief aan Joods Actueel deze maand biedt hij zijn excuses aan voor zijn “vroegere gedweep met Adolf Hitler”.

Olivier Bronselaer mocht zich in de categorie ‘excentriekelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen’ in 2006 voorstellen in De Standaard. Bronselaer was en is spilfiguur van de lijst Protest die in Antwerpen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam. In De Standaard vertelde Bronselaer dat Hitler een nieuwe Messias is, de incarnatie van Jezus. Een idee dat hij onder het pseudoniem Wolfgang Meister uitwerkte in de biografie De ware Hitler (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding). Lijsttrekker van Protest was een bejaarde astrologe en kaartlegster, Bronselaer stond op de tweede plaats, Wolf Kussé van Groen Rechts op drie. And that was it. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006 kreeg Protest 0,2 % van de stemmen, 534 stemmen waarvan 96 naamstemmen voor Bronselaer. Bij Protest vonden ze dat een succes, en ze dachten eraan om zich nationaal uit te bouwen. In januari 2007 verscheen een eerste Nieuwsbrief van Protest. Nog geen maand later maakte Bronselaer bekend dat wegens “grondige meningsverschillen over tal van aangelegenheden” zijn samenwerking met Wolf Kussé en Groen Rechts was stopgezet (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070210). Wolf Kussé lijkt intussen van de aardbodem verdwenen te zijn: hij zou verhuisd zijn en sinds enkele weken is zijn website niet meer on line. In de zomer van vorig jaar haalde Bronselaer nog even de pers met zijn oproep aan Blood and Honour om een homomanifestatie in Antwerpen te komen verstoren, maar de meeste media maakten ervan dat Blood and Honour zélf een oproep had verspreid om de Eurogames voor holebi’s in Antwerpen te verstoren.

In het jongste nummer van Joods Actueel verscheen een lezersbrief van Olivier Bronselaer: “De vriendelijke woorden van Dewinter en Co in de richting van de Joodse gemeenschap zijn niet meer dan een schijnmanoeuvre, volgens mij bedoeld om deze gemeenschap te sussen en haar in slaap te wiegen. Nu jullie hebben ontdekt dat hij antisemieten blijft ontmoeten en steunen, en van hem eist dat deze aan de deur worden gezet, is zijn masker gevallen: Dewinter weigert immers deze mensen aan de kant te schuiven en weigert zelfs - tot zijn schade - zijn excuses aan te bieden voor het feit dat hij de verdenking op zich laadt deze mensen aan de borst te koesteren. Mijn naam is Olivier Bronselaer, in Antwerpen kwam ik op met een eigen lijst, Protest, die een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang. Ik beken dat ik in het verleden enkele vluchtige contacten heb gehad met bedenkelijke organisaties als Blood & Honour in een poging om hen mijn visie op te dringen. Maar voortaan wil ik niets met neo-nazi's te maken hebben en noem me liever een ‘Vriend der Joden’. De enige bedenkelijke figuur die deel uitmaakte van mijn partij, Wolf Kussé van Groen Rechts, heb ik na de verkiezing uit mijn partij verwijderd nadat tijdens enkele diepgravende gesprekken was gebleken dat hij zich vijandig opstelde tegenover Israël, en zelfs het plan had om in contact te treden met de huidige machthebbers in Iran om na te gaan of er geen alliantie kon worden gesmeed...

In diezelfde periode heb ik ook geprotesteerd tegen de mogelijke toetreding van Jean-Marie Dedecker tot het Vlaams Belang, onder andere op grond van een uitspraak van hem: ‘Mocht ik een Palestijn zijn, dan zou ik ook zelfmoordterrorist worden.’ De Shoah is ontegensprekelijk de ergste misdaad uit de geschiedenis der mensheid. Dat Dewinter zich van al die verdachtmakingen niet wil verlossen met eenvoudige excuses lijkt mij op zich al verdacht. Ik van mijn kant wil mij tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen en daarbuiten bij deze uitdrukkelijk excuseren als ik voorheen de indruk zou hebben gewekt een bedreiging te vormen. Mijn vroegere gedweep met Adolf Hitler (dat ik als een afgesloten hoofdstuk in mijn leven beschouw) was ontstaan uit een spijtige familietragedie waar ik zelf niet de oorzaak van was. Het is nooit mijn bedoeling geweest hiermee Joden te kwetsen, bang te maken of te verontrusten en zo dit toch gebeurd is dan wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden.”

In een nawoord zegt Joods Actueel zich niet te willen uitspreken  over deze brief, maar ze voegt er wel aan toe dat “wie een pro-Joodse houding tracht te combineren met onverdraagzaamheid ten overstaan van een andere bevolkingsgroep niet heeft begrepen wat het Joods leven betekent en niet inziet hoe een dergelijke houding daar recht tegen indruist.” Er is inderdaad reden om achterdochtig te zijn want als “lijst Protest (…) een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang” is het slechts is als radicalere variant van het VB. Protest wilde samenwerken met het VB, en zo het cordon sanitair rond het VB doorbreken, op voorwaarde dat het VB zich radicaliseerde. In een ‘gedragscode’ die Bronselaer recent opstelde voor politieke activisten van Protest, is als eerste punt opgenomen dat men geen antisemitische of anti-katholieke uitspraken, daden of acties mag doen. Kritiek op de islam kan wel als het is “in reactie op woorden en/of daden die erop gericht zijn de westerse democratie te ondermijnen”. “Voorstander (…) zijn van het homohuwelijk en adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht” is uitdrukkelijk opgenomen bij wat níet kan als Protest-lid. Of Bronselaer verlost is van zijn blinde homo-haat, en het intussen enkel maar gemunt heeft op het homohuwelijk en adoptie door homo’s, is maar de vraag. Wij zouden het toch maar niet uittesten, mochten we in de omgeving van Bronselaer zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, aanverwant, antwerpen |  Facebook | | |  Print

24-12-07

Lezersbrief: "Groepen die elkaar niet kennen, dat is nooit goed."

Marokkaanse-gemeenschapJoodse-gemeenschapNaar aanleiding van enkele artikels die we de voorbije dagen hier gepost hebben (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5325705/waarom-hebben-de-nazis-jullie-niet-allemaal-d en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071215 ) stuurde M.W., die in de omgeving van het Centraal Station in Antwerpen woont, ons volgende reactie.

M.W.: “Wat ik altijd als een oorzaak van racisme heb beschouwd is dat de mensen elkaar niet kennen. Sluit de joodse gemeenschap zich niet teveel af? (1) Joodse jongeren interviewen Dewinter. De kritiek van Joods Actueel vind ik ietwat overdreven: het is altijd goed als verschillende opinies met elkaar worden geconfronteerd, vooral jongeren zijn daar goed in. Natuurlijk kennen ze blijkbaar te weinig van de achtergrond, leeft de geschiedenis eigenlijk nog wel bij hen? En het feit dat een aantal Joodse mensen iets positiefs zien in het VB zal wel wat te maken hebben met het ‘onveiligheidsgevoel’ dat ook in de Joodse gemeenschap leeft. Wat doet de Joodse gemeenschap om zich te profileren zodat je met hen kan praten? (2) Buschauffeur schoffeert een groep Joodse scholieren omdat hij even moet wachten. Je moet ook de achtergrond kennen van de Joodse gemeenschap: is alles wel veilig? Is er niemand achtergebleven? Vragen die je als normale mens ook wel stelt, maar in de Joodse gemeenschap iets meer. Is het teveel gevraagd van een buschauffeur dat hij daarvoor aandacht heeft?
 
Ik heb wel eens een Marokkaanse jongen op spelnamiddagen georganiseerd door de jeugddienst een scheldwoord horen roepen naar de Joodse mensen. Ik heb hem op zijn plaats gezet, maar ik betwijfel of dat enig nut had. Onderhuids voel je dat ze mekaar wantrouwen, een gevolg van de situatie in Israël. De speelplaats van de Joodse kinderen in dezelfde buurt is nu voor het zicht afgesloten, terwijl je vroege die kinderen, over een afsluiting, wel kon zien spelen. Overigens geen verschil met alle kinderen: nieuwsgierig en vanalles uitproberen.
Je kon toen ook met hen praten. Nu is er geen communicatie meer mogelijk met de Joodse kinderen. Is dat wel een goede beslissing? Hoe meer afsluiting, hoe meer onwetendheid. Ik had de indruk dat die Joodse kinderen het plezant vonden dat ze door de afsluiting heen gewoon konden zeggen wat ze wilden. Die opdeling in groepen die mekaar niet kennen, is toch niet goed te praten?”
 
Misschien voor de mensen van Joods Actueel of van het Forum van Joodse Organisaties aanleiding om te bemiddelen voor een gesprek tussen de Joodse kinderen en ouders enerzijds, en de Belgische, Marokkaanse en andere buren anderzijds? Wij willen trouwens ook graag bemiddelen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

14-12-07

"Waarom hebben de nazi's jullie niet allemaal doodgeschoten?"

Toen Gazet van Antwerpen laatst breed uitpakte met racistische vandalenstreken aan een Marokkaanse broodjeszaak, negeerden de andere kranten het verhaal tot Tom Naegels in zijn wekelijkse column in De Standaard er schande over sprak (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071115). Woensdag pakte Het Nieuwsblad op haar pagina’s 2 en 3 uit met een verhaal over een buschauffeur die Joodse kinderen schofferde (“Waarom hebben de nazi’s jullie niet allemaal doodgeschoten?”) en weer doen andere kranten alsof ze het niet gezien hebben. Er was gisteren niets van terug te vinden in de andere kranten. De nieuwswaarde van racisme is blijkbaar relatief.

Na een schooluitstap, begin deze maand, stapt een groep Joodse meisjes op de bus om van Merelbeke terug te keren naar Antwerpen.De buschauffeur moet naar zijn zin te lang wachten en begint te sakkeren: “Het is altijd hetzelfde met jullie, Joden”. Waarna hij zich luidop afvraagt waarom de nazi’s niet alle Joden hebben vermoord. “Wie ogen en oren heeft, ziet en hoort het racisme toenemen rondom ons”, schrijft Het Nieuwsblad-commentator Frans De Smet. Alleen Bart De Wever is daar nog niet van overtuigd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071213), en Frank Vanhecke moet de eerste uiting van racisme nog zien. Maar terug over naar Frans De Smet: “Vaak lomp en boertig, en soms wat cynisch verfijnder. De Joden in Antwerpen en Brussel worden vaker het mikpunt. Dikwijls van Marokkanen en andere allochtonen, die hun antisemitisme rechtvaardigen door te verwijzen naar het onrecht dat Israël de Palestijnen aandoet. Een kromme redenering: hemeltergende onrechtvaardigheden elders zijn géén excuus voor rassenhaat bij ons. Het busincident waarvan sprake heeft overigens niets te maken met de tegenstelling tussen Joden en islamisten, maar wel met primair antisemitisme zoals dat, ruim zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog, kennelijk nog steeds leeft in Vlaanderen.”

“Het is lang niet de enige vorm van diepgeworteld racisme. De allochtonen worden op hun beurt voortdurend – nog meer dan de Joden, omdat ze nu eenmaal met veel meer zijn – het slachtoffer van wrede discriminaties. Afrikanen zijn in maar weinig dancings welkom. En ‘nieuwe Europeanen’ uit het voormalige Oostblok worden als vanzelfsprekend gewantrouwd als vermeend geboefte. De hevige opstoot van racisme is niet eigen aan Vlaanderen, maar doet zich voor in alle buurlanden. Racisme komt ook niet alleen voor in de ‘onderbuik van de samenleving’, zoals we te gemakkelijk veronderstellen, maar is wijdverbreid in de middenklasse en bij de elite. Zie maar hoe toppolitici als Bart De Wever en Yves Leterme zich tijdens de nog lopende regeringsformatie vergalopperen door óf de Holocaust óf de Rwandese genocide te misbruiken. Het Moskeelied van Filip Dewinter is zonder twijfel een sterk voorbeeld van cynische wansmaak. Er gaan stemmen op om onze antiracismewet te herzien. Zelfs de Liga voor de Mensenrechten vindt dat die wet de vrije meningsuiting te sterk beknot. Misschien is dat wel zo. (…) Debat en tegenspraak zijn eigen aan de democratie. Maar ook dan mag vrije meningsuiting geen vrijbrief worden voor het bewust aanwakkeren van onverdraagzaamheid op basis van ras, geloof of overtuiging. Want racisme ondermijnt de democratie, en dus de vrijheid.”

Probleem met de racistische uitspraak van de buschauffeur in Merelbeke is dat de man ontkent gezegd te hebben wat anderen gehoord hebben. Het is dus een kwestie van woord-tegen-woord geworden. Een rechtszaak zou dan allicht op niets uitdraaien. Maar de vervoersmaatschappij nam intussen zelf het initiatief om haar verontschuldigingen aan te bieden. Bovendien zal de chauffeur zich in een brief excuseren voor zijn gemopper. Bij deze is de zaak vergeven maar niet vergeten?

  • Morgen op deze blog: Joodse gemeenschap toch niet zo tuk op Dewinter

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media |  Facebook | | |  Print

13-12-07

Oma van Luna brengt het racisme onder de aandacht

We kunnen er niet langer omheen: de eindejaarsperiode is ingezet. In Antwerpen waren vorige week meer schepenen op de been bij de aankomst van de Kerstman dan bij de intocht een paar weken eerder van Sinterklaas, Humo is gestart met de antwoorden op de traditionele eindejaarsvragen, de eerste nieuwjaarskaartjes vielen in onze brievenbus (het eerste, van het Echt Antwaarps Teater, had echter wel een sterke commerciële reuk), en de eerste sportfiguren en mensen van het jaar zijn aangeduid. Voor Weekend Knack is de Vrouw van het Jaar Suzanne Van Well, bij de meeste mensen bekend als de oma van Luna. Een BV-schap waar ze allerminst om gevraagd heeft.

Suzanne Van Well is nog altijd welbespraakt (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070512). In Weekend Knack wordt ze uitgehoord over het leven na de dood van Luna en het proces van Hans Van Temsche. Suzanne Van Well: “Ik heb een boodschap, ik ga daar niet vals nederig over doen. Wat ik nu zeg, zeg ik al mijn hele leven, alleen krijgt het nu een veel grotere weerklank. (…) Engagement, respect voor de medemens, dat heb ik van huis uit meegekregen. (…) Ik groeide op met verhalen over de gruwel van het fascisme. Mij werd geleerd dat je je daartegen moest verzetten. In die geest heb ik ook mijn eigen kinderen opgevoed. Er zijn gekleurde nichtjes in de familie, het zwarte kindermeisje van Luna was een bewuste keuze van mijn dochter Laurence en haar man. Omdat wij van mening zijn dat we in een multiculturele samenleving van elkaar kunnen leren. Wat we van Afrikanen kunnen leren, is optimisme, vrolijkheid, de veerkracht om tegenslagen te verwerken. N’Douij was een spontane en warme vrouw, Luna was gek op haar.”

In de filmwereld waarin Suzanne Van Well deels werkt, ze ontwerpt filmkostuums, is multiculturaliteit een vanzelfsprekendheid. “Toeval of niet, maar in veel productiehuizen is de hoofdboekhouder een Noord-Afrikaan. Cijfers zijn niet voor niets Arabisch van origine, zeker. Ik heb het nooit meegemaakt dat in een filmploeg iemand miskend werd wegens zijn huidskleur of cultuur.” Twee of drie dagen in de week werkt ze voor bedrijven of organisaties rond communicatie, assertiviteit enzomeer. “Waar ik me wel tegen verzet, is de houding: ‘Ik zeg wat ik denk, klinkt het niet dan botst het.’ Assertief zijn, dat is alles durven zeggen, maar met respect, op een manier dat het voor anderen aanvaardbaar is.” Een wereld van verschil dus met de Annemansen van deze wereld die dan wel een pleidooi houden voor verdraagzaamheid maar niet de minste empathie hebben voor het standpunt van een ander (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071212).

De levenslange opsluiting van Hans Van Temsche? “Ja, dat is nodig om de maatschappij te beschermen. (…) Veel belangrijker en hoopvoller voor de families van de slachtoffers was de erkenning dat het hier niet om een toevallige ontsporing ging (zoals Philip Dewinter het doet voorkomen, zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071211) maar om een afschuwelijke daad ingegeven door racisme. Voor ons is dat puur op het niveau van het ideologische. Maar voor de familie van Songül Koç en die van N’Douij gaat het verder dan dat. Vóór N’Douij naar België kwam, was ze nooit met racisme geconfronteerd geweest. De bus die wel stopte als ze met Luna aan de halte stond, maar niet als ze alleen was, met dat soort pesterijen heeft ze hier leren leven.”

Bart De Wever beweerde vorige maandag in De Morgen dat het racisme “in de feiten duidelijk afneemt, (maar) stijgt (in) de maatschappelijke gevoeligheid ervoor”. Daar staat dan de mening tegenover van iemand als bijvoorbeeld Rachida Lamrabet, auteur van Vrouwland en intussen reeds vijf jaar als juriste aan de slag bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. In De Standaard zei ze vorige vrijdag: “Het klimaat is alleen maar racistischer geworden. Eerst werd racisme banaal, toen werd het salonfähig en het eindigt met raciaal geweld.” Iets zegt ons dat de antecedenten van Lamrabet haar geloofwaardiger maken op dit punt dan De Wever. Met de verkiezing van Suzanne Van Well tot Vrouw van het Jaar bracht de redactie van Weekend Knack het probleem van het racisme nog even onder de aandacht. Waarvoor hulde.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luna, racisme, media |  Facebook | | |  Print

05-12-07

VB recycleert anti-moskeelied

CDhoes-moskeeHet VB slaagt er maar niet in een sprankel originaliteit te vertonen. Jarenlang al maakt het VB gebruikt van materiaal van het Front National van Jean-Marie Le Pen in een poging om gevat uit de hoek te komen. De cartoons van FN-huistekenaar Konk, al dan niet voorzien van een eigen tekst; de FN-affiche ‘Ouvrez les yeux!’ die de VB-affiche ‘Open uw ogen’ werd; een FN-affiche met een foto van een brandend voertuig in de Franse 'banlieus' die op een VB-affiche voorgesteld wordt als een foto van een brandend voertuig ‘bij ons’… Voor het anti-moskeelied dat het VB dit weekend op haar partijfeest, en vanaf maandag in haar partijsecretariaten, te koop aanbiedt (foto 1), stond een gelijkaardig Nederlands lied model.

Het VB voert in Antwerpen al enige tijd campagne tegen moskeeën, een kleine maand geleden nog in Antwerpen-Noord (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5194935/de-eenzame-strijd-van-het-vb). In de Nederlandse pers verklaarde Philip Dewinter vorige week dat “westerse verworvenheden als vrijheid van godsdienst, van vergadering en noem maar op” hem “te dierbaar” zijn om daarmee moslims uit het land te weren of de Koran te verbieden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071203), voor zijn achterban in de Antwerpse Seefhoek, in Deurne en elders bezigt Dewinter een andere taal. Op de cd die het VB nu te koop aanbiedt voor amper 5 euro luidt het:

“Oh nee, alweer een moskee,
ze staan echt overal, van 't stad tot aan de zee.
Oh nee, alweer een moskee.
Trop is teveel, dus zeg ik nee!

Politiek correct, anti-racist, multicultureel.
Het wordt me allemaal veel teveel.
Minaret en islamgebed voor Mohammed,
Vlaanderenland is toch geen islamland!

(…) Allez, alweer een moskee.
Voor Ahmed, Ali, Mohammed.
O jee, nog een moskee,
islam, koran, ik doe niet meer mee!

Mijn koekestad, mijn Vlaamse stad, wordt
veel te snel Antwerpistan, met sjaria en djellabah.
Alles halal en altijd ramadan.
De kathedraal, Brabo en Het Steen, Antwerpen
met een A, da’s toch beter dan ‘Inch Allah’! (…)”

Maar – we hadden niet anders verwacht – origineel zijn ze bij het VB niet. In Nederland pakte ene 'charmezanger' Armando Monsanto een paar jaar geleden al uit met Oh jee, alweer een moskee. Het verschil met de Oh nee, alweer een moskee van het VB is niet bijzonder groot. Armando Monsanto stond als tweede op de lijst van Nieuw Rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 in Rotterdam, maar geraakte niet verkozen. Net zo min als lijstaanvoerder Michiel Smit (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3154808/michiel-smit-niet-meer-verkozen). Michiel Smit, boezemvriend van Rob Verreycken, probeerde op 22 november datzelfde jaar nog zijn geluk bij gemeenteraadsverkiezingen in Lansingerland, in de provincie Zuid-Holland. Daar werd hij nog wel verkozen, maar de aan lagere wal verzeilde Michiel Smit is er intussen alweer gemeenteraadslid af (zie: http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2007%2Fseptember%2FMichiel%20Smit%20laat%20een%20spoor%20van%20schulden%20achter%20zich en http://www.geenstijl.nl/paginas/michielsmit).

Oh jee, alweer een moskee geen succesnummer in Nederland, waarom probeert Dewinter het dan in Vlaanderen met een gelijkaardig nummer? Weet hij van geen hout meer pijlen maken? Dewinter rekent erop dat zijn lied door de beugel kan met de aanpassing van de antiracismewet die de Liga voor de Mensenrechten bepleit (occasionele racistische grapjes moeten niet correctioneel maar met een openbaar debat bestreden worden, zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/binnenland/071204_antiracismewet). Maar voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten Jos Vander Velpen (foto 2) heeft al duidelijk gemaakt dat de cd van Dewinter absoluut niet kan, passend in de haatcampagne waarvoor het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, in 2004 veroordeeld is door het Hof van Beroep (zie: http://www.mensenrechten.be/main.php?action=thema&item_content=107).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, islam, racisme |  Facebook | | |  Print

28-11-07

In de val getrapt gespannen door het VB

De Gentse gemeenteraad (foto 1) heeft maandagavond ingestemd met een verbod voor het Gents stadspersoneel dat in contact komt met het publiek om een hoofddoek te dragen.

Allez, officieel gaat het om alle uiterlijke kentekens van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen, maar iedereen weet dat het verbod er alleen maar is gekomen omwille van een hetze tegen de hoofddoek. Open VLD en CD&V trapten in de val die het VB gespannen had. Open VLD-schepen Mathias De Clercq benadrukte nogmaals dat zijn houding is ingegeven door andere motieven dan  het VB, maar het resultaat blijft wel hetzelfde.

De Gentse stadskrant TiensTiens (foto 2, klik op de afbeelding voor een link naar hun website) maakte volgend verslag van een turbulente avond op het Gentse stadhuis, en geeft daarbij een stevige portie kritiek:
http://www.tienstiens.org/node/3001?subscr=webartikel&nid=3001.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, gent, racisme |  Facebook | | |  Print

23-11-07

De slimste mens ter wereld, tegen het VB en tegen een hoofddoekenverbod

Journaliste Annelies Rutten won gisterenavond met lengten voorsprong de VRT-kwis De slimste mens ter wereld. Studio 100-baas Hans Bourlon had een off day. Professor en voorzitster van Amnesty International België Eva Brems struikelde in het zicht van de meet omdat ze de beelden van de brand in de Innovation in Brussel in 1967 niet herkende (foto 1: de drie finalisten; blog Annelies Rutten: http://nieuwsblad.typepad.com/annelies_rutten/?gclid=CIDKp5e98Y8CFQ6ZQwodMVezMg). Anderhalf miljoen mensen (!) keken gisterenavond naar de finale van De slimste mens ter wereld.

Voor presentator Eric Van Looy waren de twee professoren in de jongste reeks van De slimste mens ter wereld dé verrassing: Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar logica en wetenschapsfiliosofie aan de V.U.Brussel, en Eva Brems, docent mensenrechten en Niet-Westers recht aan de R.U.Gent. “Hoe komt het toch dat ik uitgerekend beide professoren niet kende?”, vroeg Eric Van Looy zich schalks af in Humo. Voor Verzet-lezers met een goed geheugen was alvast Eva Brems (foto 2) geen onbekende. In het Verzet-nummer van maart 1998 werd meer dan een volle bladzijde verslag van een exposé van Eva Brems ingeleid met: “Eva Brems slaagde waar veel collega’s juristen op colloquia in falen: een helder betoog houden over een juridische aangelegenheid.”

Aanleiding was het colloquium Ondergesneeuwde sporen, strategieën tegen extreem-rechts, in één van de zalen van het Vlaams parlement in Brussel. Eva Brems legde daar uit dat aan het begrip ‘democratie’ zowel een formele als een materiële voorwaarde kleeft. Het volstaat niet om – zoals het Vlaams Blok – te zeggen dat je een democratische partij bent omdat je gemandateerd wordt bij parlements- en andere bestuursverkiezingen. Als je ook rekening houdt met de materiële kant, is het Vlaams Blok geen democratische partij. In De Zevende Dag kon je in 1992 Philip Dewinter horen verklaren dat het principe Eigen Volk Eerst! van groter belang is dan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Een verdrag waarvan Dewinter de naam overigens slechts stotterend over de lippen kreeg. Omwille van de wet op de partijfinanciering van 10 april 1995 heeft het Vlaams Blok formeel wel dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens onderschreven, maar dat is slechts een laagje vernis.

Maar het Vlaams Blok werd niet veroordeeld wegens schending van dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat, legde Brems uit, heeft meer met de procedure te maken dan met de feiten. Bij een klacht tegen VB-leden Koen Dillen en Hans Carpels vond de rechter dat het eerder ging om een persmisdrijf dan om een racistische uitspraak, en persmisdrijven moeten door het Hof van Assisen behandeld worden. Wat er meestal – er zijn uitzonderingen – op neerkomt dat de zaak daar niet verder behandeld wordt. Eva Brems legde ook uit dat op basis van eerder uitspraken het intussen perfect mogelijk is het Vlaams Blok te weren uit het beheer van culturele centra, openbare bibliotheken enzomeer. In de praktijk werd er echter geen werk van gemaakt; de veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij volgde wel in 2004 maar toen rees het gehuil van politici en pers dat het niet opportuun is het Vlaams Blok juridisch aan te pakken voor wetsovertredingen. Een rare redenering. Is het dan ook niet opportuun een gewone burger voor de rechtbank te dagen bij wetsovertredingen? (Lees ook Eva Brems e.a. over de (on)aanvaardbaarheid van het VB: http://www.ethics.be/ethics/viewpic.php?LAN=N&TABLE=EP&ID=215).

Eva Brems heeft nog wel meer uitgevlooid waar we het VB moeten situeren binnnen ons rechtsstelsel. Op haar lijst van publicaties (zie: http://www.law.ugent.be/pub/nwr/Evapub.htm) zie je dat ze overigens ook al jaren de kwestie van het hoofddoek dragen volgt, lang voor een reeks politici zich populair probeerden te maken met een hoofddoekenverbod. In De Morgen legde Eva Brems gisteren uit: “Als een ambtenaar zich niet neutraal gedraagt, is er een probleem. Maar nergens is aangetoond dat een ambtenaar die een religieus symbool draagt sowieso godsdienstgenoten bevoordeelt en anderen benadeelt. (…) Je kunt (als overheid, nvdr.) neutraal zijn door ieder symbool te weren of je kunt dat zijn door iedereen gelijk te behandelen en dus niet te discrimineren. Dat is een keuze tussen een koude of een warme samenleving. Een hoofddoek verbieden is even schandalig als er een opleggen.”

Maar wat dan met de scheiding van kerk en staat? “Een overheid die een godsdienst actief promoot, dat kan niet. Het gaat hier evenwel niet om een overheid die de hoofddoek actief promoot, maar die het recht te kiezen er eentje te dragen of niet zou moeten respecteren.” En  Frankrijk en Turkije, zijn dat geen inspirerende voorbeelden? België heeft nu eenmaal een andere traditie: “Godsdienst wordt in ons land ook op allerlei manieren gesubsidieerd, leerkrachten door de overheid betaald onderwijzen het om maar een voorbeeld te geven. Het klopt niet om radicaal te worden op één gebied. Dat is pseudo-objectiviteit die onverdraagzamen in de kaart speelt.” “Trouwens, in de meeste landen is dit (het hoofddoek dragen ook in overheidsdienst, nvdr.) helemaal geen probleem. In Londen zijn er politie-uniformen met sluier, Ikea heeft dat ook. De Australische radio heeft er mij over geïnterviewd. Weet je wat ze zeiden toen ze hoorden dat sommigen zelfbeschikkingsrecht van moslima’s willen afnemen? Dat wij in België op een andere planeet leven.”

Eva Brems is terecht finaliste van De slimste mens ter wereld.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media, islam |  Facebook | | |  Print

15-11-07

Waarom haalt racisme niet (meer) de media?

Bij de boekvoorstelling van Cultu(u)rENPolitiek. Over media, globalisering en culturele identiteiten (zie: http://site.kifkif.be/kifkif/nieuws.php?nws_id=1294&open_menu_id=40), vorige week dinsdag in het Antwerps perscentrum, wierp iemand De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet (foto 1) voor de voeten dat men “toch maar een probleem maakt van wat men wil dat het een probleem is”. Spreker verwees naar de opiniebijdrage van Matthias De Clercq, schepen in Gent en coming man binnen de VLD, die in een opiniebijdrage in De Morgen diezelfde dag het nodig vond om uit te weiden waarom een hoofddoek dragen niet kan in stadsdienst, ook al is er terzake nog geen enkel probleem geweest met de twee hoofddoekdragende Gentse stadsambtenaren. Slechts in een laatste paragraaf wees Matthias De Clercq op het probleem van het racisme. Spreker wilde De Clercq wel eens even lang als over de hoofddoek zien uitweiden over wat hij wil doen tegen racisme en discriminatie. Yves Desmet vond het een “karikaturale voorstelling van het standpunt van Matthias De Clercq”. We hebben het even nageteld maar Matthias de Clercq vond 252 regels nodig om zich te verzetten tegen de hoofddoek bij ambtenaren, en – ook al erkende hij het als een groter probleem – slechts 11 regels om zich af te keren tegen racisme. Plaats om uit te leggen wat hij wilde doen tegen het racisme was opgeofferd aan de kruistocht tegen de hoofddoek. Een “karikaturale voorstelling van het standpunt van Matthias De Clercq”?

Diezelfde dag stond op bladzijde 13 (!) van Gazet van Antwerpen een paginagroot verhaal over racistisch vandalisme. Verbijsterend racisme. Inbrekers vernielen broodjeszaak tot laatste kruimel kopte de krant over de broodjeszaak Delicious van Abdelmonaim El Mouhmouh in de Antwerpse Lamorinièrestraat die zondag tot spaanders was geslagen. “Letterlijk”, schrijft Gazet van Antwerpen. “Niets bleef heel, niet de eieren in de keuken, geen enkele stoel of tafel, noch de lampen tegen het plafond.” De lederen zitjes van de zes barkrukken zijn opengesneden. De leuningen en zitjes van de zestien andere stoelen zijn net als de vijf tafels en de twee staantafels diep bekrast. De vrieskast voor ijsjes werd uit het stopcontact getrokken en opengezet. De frisdrankenkast werd beklad en een snoeprek op de grond geworpen. In het toilet verbrijzelden de vandalen de spiegel, maar ook het meubel onder de wastafel en de handdoekenautomaat moesten eraan geloven. Net zoals in de keuken en achter de toonbank hangt de plafondverlichting op halfzeven. Niets hebben de vandalen ongemoeid gelaten. Dat blijkt nog eens in de gelagzaal, waar een wit babystoeltje zwart werd gespoten. De enige reden waarom de glazen toog heel bleef, is… omdat de vandalen er 'makkak' (sic) op spoten (foto 2). Op de muren van de broodjeszaak staat voorts nog: 'weg', 'aap' en 'fock (sic) islam'. "De graffitispuit met ingebouwde spellingscontrole wacht een mooie toekomst", merkte Marc Reynebeau dinsdag op.

Wie dacht dat De Morgen en de andere kranten hier ’s anderendaags over zouden berichten, kwam bedrogen uit. De Nieuwe Gazet bracht het verhaal op zijn regionale pagina's, als Antwerps fait divers. In Het Laatste Nieuws was het negen zinnen waard, zonder foto. Het Nieuwsblad had er vier zinnen voor over, De Standaard twee. De Morgen, Het Nieuws (VTM), Het Journaal (VRT), Koppen (VRT) en Telefacts (VRT): nada. Tom Naegels hekelde dit het voorbije weekend, in zijn wekelijkse column in De Standaard. Tom Naegels dacht: “Ze (de media, nvdr) vinden het verwaarloosbaar, want het komt niet vaak voor. In de paar stukken benadrukt de politie dat ze zo'n extreme vorm van racistisch vandalisme gelukkig nog nooit meegemaakt heeft. 'Meestal beperkt het zich tot een hakenkruis op de buitenmuur.' Het zou een argument kunnen zijn. Maar maïsdieven, kom je die zo vaak tegen? Waarom zitten die dan al een week in mijn nieuws? Ik kan eigenlijk maar één reden bedenken. Niemand vond dit de moeite omdat het gaat om racisme tegen Marokkanen. Was dit een joodse winkel, de Kristallnacht zou erbij verbleekt hebben. Was dit een Panos, het zou Bin Laden zélf geweest zijn, die wraak nam op de onreine smos martino. Nu het om Marokkanen gaat, denken de voor 99 procent blanke redacties: mja, racisme... dat kennen we. Straks blijkt dat die Abdel iemands zus onteerd heeft. Straks blijkt de dader een schizofrene autist met de ziekte van Tourette. En dan mogen wij schrijven: het was geen écht racisme, toch niet voor de volle honderd procent.”

Tom Naegels moet dan wel besluiten: “Een interessante les is het wel. We hebben het gehad met racisme. Zelfs als het zich dermate agressief en schokkend vertoont, interesseert het ons niet. We geloven er niet meer in. Dat is nu wel duidelijk.” Maar het hielp. Het was een column die iets in beweging zette. De Morgen en Het Nieuwsblad hebben voorbije dinsdag aan deze racistische raid toch nog uitgebreid onder de aandacht gebracht. De racistische slogans waren intussen zo goed en zo kwaad als het ging van de muren en de toog verwijderd, maar het racisme blijft er natuurlijk niet minder om. Zowel de middenstandersorganisatie Unizo als CD&V-gemeenteraadslid Cathy Berx en SP.A-schepen van middenstand Robert Voorhamme hebben hun medeleven uitgedrukt met de getroffen eigenaar. Alhoewel het VB om de haverklap criminele feiten onder de aandacht brengt op haar websites, hebben we over de racistische raid op de broodjeszaak Delicious niets gelezen bij Bart Debie en andere herauten van de criminaliteitsbestrijding. Bij KifKif is een discussie gestart over de vraag waarom de media doorgaans niet (meer) berichten over dergelijke racistische daden (zie: http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=4745http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=4745).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media, antwerpen |  Facebook | | |  Print

31-10-07

Recidivist Bart De Wever

Zoals gisteren hier al gemeld werd zondag in Antwerpen een congres georganiseerd om de Jodenvervolging in herinnering te brengen (foto 1), Jodenvervolging waaraan de Antwerpse politie bijzonder bereidwillig meewerkte. In een korte videoboodschap bood burgemeester Patrick Janssens namens het Antwerps schepencollege excuses aan voor de fatale verantwoordelijkheid van de Antwerpse politie en het gemeentebestuur bij de Jodenrazzia's in de zomer van 1942 (zie: http://www.indymedia.be/nl/node/24657). “Ook al gebeurden die meer dan zestig jaar geleden, tot nu toe hadden al Janssens' voorgangers die kans verkeken, of ze nu Craeybeckx heetten, Schroyens, Cools of Detiège”, schreef Walter Pauli in een editoriaal van De Morgen.

”Verontschuldigingen betekenden namelijk dat ze schuld bekenden voor het oorlogsbestuur dat geleid werd door de katholieke Leo Delwaide sr. Zolang die leefde en iets te betekenen had - en dat deed hij tot zijn dood in 1978 - was elk excuus onmogelijk. En nadien bleef dat negationisme de leidraad, ook al omdat zijn zoon Leo Delwaide jr. een rol van betekenis speelde. Het waren trouwens niet alleen de Delwaides die bij de mythe bleven dat de Antwerpse politie en politici niets te verwijten viel 'in dergelijke moeilijke tijden'. Le tout Anvers bleef die versie als waarheid verkondigen. Die consensus ging van (extreem) rechts tot links, van de politici op 't Schoon Verdiep tot de pers op rechter- en linkeroever, van katholiek over vrijzinnig tot bepaalde Joodse woordvoerders.

Historici die een ander verhaal vertelden, werden als irrelevant afgedaan, een enkeling zelfs gerechtelijk vervolgd. Dat overkwam ook Lieven Saerens, ook al had hij de Antwerpse Jodenvervolging tot in detail onderzocht. In zijn jongste boek, een groepsportret van de Jodenvervolgers in dit land, hamerde Saerens weer op die spijker. En ineens kan het wel: het hoofd buigen voor zware fouten uit het verleden. Zonder overbodige uithaal naar de politieke tegenstrevers van het VB, zonder aanwijsbaar eigenbelang.”

Toch vindt niet iedereen dat excuses moeten aangeboden worden. Op deze blog werd – overigens in primeur – bekendgemaakt dat N-VA’er Bart De Wever (foto 2) in de Antwerpse gemeenteraad, toen nog maar de suggestie werd gedaan aan het Antwerps stadsbestuur om verontschuldigingen aan te bieden voor het overmatig aandeel in de Jodenvervolging, ronduit zei dat niet nodig te vinden. “Het kot zou te klein geweest zijn mocht het VB zo'n tussenkomst hebben gedaan, maar na De Wevers woorden viel alleen maar een ijzige stilte in de Antwerpse gemeenteraad”, schreven we toen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070531).

En zie: Bart De Wever vond het nodig te recidiveren. In Het Nieuwsblad maandag distantieerde Bart De Wever zich van de excuses van het Antwerps schepencollege, ook al maakt zijn partij via het kartel met de CD&V deel uit van de bestuursmeerderheid. “Waarom nu, 60 jaar later? Ze (die excuses, nvdr.) worden misbruikt voor actuele redenen: het bestrijden van het Vlaams Belang. Ik ben ook tegen die partij, maar ga daar niet de holocaust bij sleuren. Antwerpen organiseerde niet de jodenvervolging, maar was als stad mee slachtoffer van de nazibezetting. Waar bestuurders beslissingen moesten nemen. Ik vind dat niet zo moedig, dat natrappen van die mensen.”

De Antwerpse regionale televisiezender ATV citeerde maandagavond de hoofdredacteur van Joods Actueel (
www.joodsactueel.be) Michael Freilich. "Als de geschiedenis zich zou herhalen met Bart De Wever als Antwerpse burgemeester, dan zou ik me ten zeerste zorgen maken om wat er met mij en mijn joodse medeburgers zou gebeuren." We kunnen Freilich geen ongelijk geven. Freilich herhaalde gisteren in alle kranten zijn kritiek. Open VLD-gemeenteraadslid Claude Marinower voegde eraan toe: "De Wever zegt dat deze Antwerpse excuses gratuit zijn en té laat komen. Is het dan niet té laat om VNV-leider Staf de Clercq op de IJzerwake van 2004 te herdenken? Onder de regie van zijn partijgenoot (en Antwerps OCMW-raadslid, nvdr.) Luk Lemmens? De Clercq die in 1942 zei dat hij vrijer kon ademen, nu de joden weg zijn." 

Historicus Bart De Wever, volgens Marie-Rose Morel weliswaar historicus na een jaartje bissen, willen we het jongste boek van Lieven Saerens aanraden, De Jodenjagers van de Vlaamse SS (zie:
http://www.cegesoma.be/media/chtp_beg/chtp15/022_saerens_chtp15.pdf en http://www.cegesoma.be/media/chtp_beg/chtp16/002_saerens_chtp16.pdf, of klik op illustratie 3). Lees dat eerst eens vooraleer nog eens uit de nek te kletsen. Of Gewillig België. Of Vreemdelingen in een wereldstad. 

Karel De Gucht, Patrick Dewael en Bart Somers hebben in een opiniebijdrage in De Standaard gisteren erop gewezen dat het Forum van Joodse organisaties en burgemeester Janssens met de excuses aan de Joodse gemeenschap uitdrukkelijk geen verwijzing naar het VB hebben gemaakt, maar De Wever het Forum en Janssens ervan beticht met de excuses onrechtstreeks het VB te willen treffen. Karel De Gucht, Patrick Dewael en Bart Somers vervolgens over de politicus Bart De Wever: "Eens te meer legt hij daarmee iedereen zwijgplicht op over al wat met extreemrechts te maken heeft, nu en in het verleden. Dat is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk een kromredenring en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat net de afwijzing, meer dan de excuses zelf, vooral een politiek signaal is." Op polls die op verschillende websites verschenen, gaven velen De Wever gelijk in zijn afwijzing van de excuses voor de jodenvervolging. Het is die bruine onderlaag van de bevolking die Bart De Wever wil aantrekken en voeden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, boeken, racisme |  Facebook | | |  Print

07-10-07

Een blokje om lopen

De kranten hebben dit weekend een vette kluif aan het proces-Hans Van Themsche. Tom Naegels, Bernard Dewulf, “Hans Van Themsche in zijn eigen woorden”… het kan niet op. De zaak-Van Themsche is natuurlijk iets wat gecoverd moet worden én er gebeuren vreemde dingen op het proces.

Yves Desmet, in het editoriaal van De Morgen dit weekend: “Drie zaken zijn bijzonder klaar geworden tijdens de voorbije procesdagen tegen Hans Van Themsche. Vooreerst dat psychiatrie duidelijk niet onder de noemer van de exacte wetenschappen geklasseerd mag worden, maar dat in functie van de opdrachtgever en niet in functie van de patiënt totaal verschillende diagnoses gesteld kunnen worden. Een mens zou twee keer nadenken alvorens psychiatrische hulp te zoeken. Ten tweede: racisme bestaat niet in dit land, hooguit kan er sprake zijn van autisme. Het volstaat dezer dagen wat op zichzelf betrokken te zijn, er weinig vrienden op na te houden en wat veel videospelletjes te spelen om dat ziektebeeld opgeplakt te krijgen. Dat is niet alleen ronduit beledigend voor de talrijke ouders van echt autistische kinderen, als het waar zou zijn, moet de Vlaamse regering meteen een paar miljarden vrijmaken voor nieuwe autisme-instellingen, want die gaan overspoeld worden met mensen die deze kenmerken combineren. Ten derde dat advocaten geen medici zijn: zelfs als de diagnose van autisme voor een stukje zou kloppen, hoe onwaarschijnlijk ook, dan nog ontslaat zulks Hans Van Themsche niet automatisch van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is niet omdat iemand autist is dat hij per definitie meteen ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Zeker niet wanneer Van Themsche aan de lichtste vorm van autisme, het aspergersyndroom, zou lijden. Zulks beweren zou immers opnieuw een slag in het gezicht zijn van eenieder die zich bezighoudt met de opvang en begeleiding van echte autisten, en die de advocaten van de verdediging zouden kunnen uitleggen dat een dergelijke equatie kant noch wal raakt.

Inmiddels wordt het almaar bevreemdender hoe men zich weert om toch maar van het predicaat of de verzwarende omstandigheid van racisme af te geraken. Alles mag Van Themsche zijn, hoe zotter hoe liever eigenlijk, maar racist? Nee. Nazistische koppelriemen, racistische ringtones, herhaalde racistische uitspraken, een racistische schietpartij. Blijkbaar is het allemaal niet voldoende. Wat moet volgens de verdediging eigenlijk iemand doen om de kwalificatie racistische moordenaar te krijgen? Meteen een concentratiekamp bouwen en het nog wat systematischer aanpakken dan Van Themsche deed? Hoe ver is de banalisering van racisme in dit land al gevorderd wanneer men het zelfs in dit geval al in vraag durft te stellen?” Ook Marcel Van Nieuwenborgh, in zijn wekelijkse column in De Standaard, vindt dat er rare zaken gebeuren. Na zich geërgerd te hebben aan de advocaten die sinds de affaire Dutroux niet van het televisiescherm weg te slaan zijn, staat Marcel Van Nieuwenborgh stil bij de uitspraak op de VRT-televisie van advocaat Vic Van Aelst dat het racistisch motief bij de moordtocht niet overdreven moet worden. Reden voor Songül Koç om zich niet langer te laten vertegenwoordigen door Vic Van Aelst maar beroep te doen op – de het AFF niet onbekende – advocaat Jos Vander Velpen.

Marcel Van Nieuwenborgh: “Ik vermoed dat men in menig huiskamer even moest slikken bij de praat van meester Van Aelst, zich afvragend van wie hij nu precies de verdediger was. Van Themsche is er toch altijd voor uitgekomen dat hij het op mensen van vreemde origine had gemunt. Ook oud-rechter Edwin van Fraechem ging zich alsmaar vreemder gedragen. Hij becommentarieert het proces Van Themsche voor VTM en stipte daarbij aan dat hij als toeschouwer in de rechtszaal nog heeft geprobeerd Songül Koç en haar advocaat te verzoenen. Want ook volgens Van Fraechem ging het om niet meer dan een nuance. Al dat nuanceren is vrees ik niet meer dan een blokje om lopen om de confrontatie met dat racisme niet frontaal te moeten aangaan. Want dan zou men moeten vaststellen dat het racistische discours in dit land de jongste jaren de boventoon heeft gevoerd, wat niet zonder gevolgen kon blijven. Hans Van Themsche moet toch ergens hebben opgepikt dat migranten de boosdoeners par excellence zijn. Men kan misschien worden geboren als ‘een beetje racist’, maar om een geweer te richten op een vrouw met een hoofddoek, een zwarte oppas en een blanke kleuter die in haar gezelschap verkeerde, moet je toch in een bepaalde richting zijn geconditioneerd. Vreemd ook dat Van Themsche vrouwen als slachtoffer heeft uitgekozen. Liepen ze toevallig in zijn vizier of wilde hij één vrouwenfiguur die hem in zijn ongetwijfeld zieke brein in de weg stond, neerknallen?

Of Hans Van Themsche in de eerste plaats een racist of een ongeneeslijke autist is, zal het gerecht uitmaken, maar één ding zal men toch moeten doen: alle verdenkingen van racisme die op dit land rusten, zo vlug mogelijk wegnemen. Om te beginnen door niet langer minderjarige kinderen van illegalen op te sluiten in centra waar ze samen zitten met dolgedraaide drugsverslaafden en wanhopige mensen. De verkiezingscampagne is voorbij, de politici zijn nu zeker van hun zitje, de ministers van hun zeteltje. Laat ze nu asjeblieft ophouden met hun kiezers een veilig gevoel te willen geven door kleuters en kinderen van vreemde origine op te sluiten. En laat de regering maar eens naar haar eigen kindercommissaris luisteren.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

02-10-07

Hatelijke taal tegen al wie niet denkt als zij. Zwart of blank? Het doet er niet toe.

HAATMAILSHet VRT-programma TerZake vroeg zich gisterenavond af wat de moordpartij van Hans Van Themsche het VB heeft gedaan. Meer nog dan dat het mee zorgde voor de voor het VB tegenvallende verkiezingsuitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Wat de zaak-Van Themsche voor de interne organisatie en de politieke lijn van het VB betekend heeft? Maar Philip Dewinter wilde daarvoor niet geïnterviewd worden. Zijn ex-vriend Jurgen Verstrepen werd dan maar naar de studio uitgenodigd, en die deed wat Dewinter anders ook zou gedaan hebben: aanklagen dat ‘Links’ de zaak-Van Themsche misbruikte. Wat het VB nú erover denkt en communiceert, dat wist Verstrepen niet. Verstrepen dus maar als tijdsvulling in TerZake.

Belangrijker was de getuigenis van een nichtje van de Malinese oppas Niangadou Oulematou. "Is het klimaat na een jaar veranderd?", vroeg Kathleen Cools. “Mensen hebben nu meer inzicht in (wat) racisme (is). Maar racisme is er nog. Racisme is bijna een gewoonte.” Burgemeester Patrick Janssens was toen al de studio uit, of werd alleszins niet gevraagd wat híj daarmee aanvangt. We willen het nichtje van Niangadou Oulematou best geloven. Als jonge zwarte kan ze het beter weten dan velen anderen. Zelf zijn we trouwens ook geschrokken van de ongemeen harde taal die extreemrechts en Vlaams-nationalisten, voor zover dat elkaar al niet overlapt, de laatste tijd uitkramen tegenover al wie een ander idee heeft dan zij. En dan mogen dat zelfs blanken en Vlamingen zijn.

“Ik hoop van harte dat je je been breekt en het definitief gedaan is met lopen”, schreef ene Hans in het gastenboek op de website van Kim Gevaert nadat bekend geraakte dat Kim Gevaert samen met de drie andere loopsters van de 4 x 100 meter de petitie Red de solidariteit ondertekende. Gelukkig waren er minstens zoveel positieve reacties op die ondertekening dan negatieve (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070928) maar toch is het schrikken van de harde taal die sommigen bezigen. Het “dolgedraaide voetvolk” van het VB noemden we het een paar dagen geleden. En nog: als bioloog-journalist Dirk Draulans en journaliste Inge Becks voor hun dochter de naam Yahmina kiezen, levert dat een scheldtirade per mail op van iemand die Draulans en Becks afschildert als “verrader(s) van het eigen volk”. Het multiculturele aspect speelde mee toen Draulans en Becks de naam Yahmina voor hun dochtertje kozen, maar het was geen statement. Ze vonden de naam Yahmina gewoon mooi, ook al omdat hij ‘zuiver en respectvol’ betekent.

De hatelijke taal die het VB uitspreekt over vreemdelingen, racisme waarvoor de partij trouwens veroordeeld is, zorgt ervoor dat bij wijze van spreken elkeen overladen wordt met pek en veren als hij of zij niet denkt zoals zíj denken. Hatelijke taal, dreigen met of aanspannen van rechtszaken, en fysieke aanvallen, het wordt alsmaar meer het deel van al wie niet denkt zoals zíj die zeggen wat anderen moeten denken. (Illustratie Paulo: klik op de cartoon voor een grotere afbeelding).

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luna, racisme, paulo |  Facebook | | |  Print

27-08-07

Moslim zijn volstaat tegenwoordig al om verdacht te zijn

Of het nu over de geplande betoging op 11 september tegen ‘de islamisering van Europa’ gaat (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070822), of over de paaseieren-uitspraak van een Antwerpse moslima (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070823), altijd weer zijn er mensen die zich afvragen: “Waar blijft de stem van de gematigde moslim?” Let wel, het gaat om een spelletje waarbij elke moslim gelijk geschakeld wordt met een fundamentalist, minstens moet bewijzen dat hij geen fundamentalist is. Dikwijls dan nog op vraag van een andere fundamentalist, want waar moet je anders VB’ers plaatsen in het politieke spectrum? En vermits zowat elke moslim aanzien wordt voor een fundamentalist, en terroristen fundamentalisten zijn, zijn moslims terroristen. En dan komt de vraag: “Waar blijft de stem van de gematigde moslim?” Naar aanleiding van nog eens die vraag vorige week in een opiniebijdrage in De Standaard reageerde Gents Groen!-gemeenteraadslid Meryem Kaçar (foto 1).

Meyrem Kaçar: “Het is intriest anno 2007 dergelijke zinnen te moeten lezen. Ontelbare islamitische opiniemakers van Marokko tot Indonesië hebben zich de voorbije jaren uitgesproken tegen geweld en terrorisme. Als politica van Turkse afkomst heb ik in november 2001 op een Britse militaire begraafplaats in Ieper zeven levensbeschouwelijke leiders samengebracht om een verklaring af te leggen tegen terrorisme en onverdraagzaamheid. In Vlaanderen zijn politici met islamitische achtergrond eensgezind als het over democratische waarden gaat. Altijd als ze konden, kwamen ze hiermee naar buiten. Dat weet toch iedereen? (…) Wie ontkent dat er gematigde moslims bestaan en naar buiten treden, wil eigenlijk dat moslims hun identiteit afzweren en assimileren. Maar dat zal natuurlijk niet gebeuren. Zo legt men de basis voor een permanent conflict. Het is ook merkwaardig dat (men) (…) zich afzet tegen moslims die zich vanuit hun inspiratie maatschappelijk en politiek engageren, maar niets zegt over de talrijke christelijke partijen en bewegingen die net hetzelfde doen.

Ondanks de duizenden liters inkt die hierover al zijn gevloeid, blijven sommigen de enorme heterogeniteit binnen de moslimgemeenschap miskennen. De simplistische perceptie alsof omzeggens alle moslims ondemocratisch en gevaarlijk zijn, strookt niet met de realiteit die ik als Turkse Belg en velen met mij dagelijks ervaren. (…) Ik zie ook in Maghrebijnse gemeenschappen een enorme diversiteit, en vele mensen die gericht zijn op openheid en dialoog. Islam is een kader voor de spiritualiteit van mensen en als zodanig volop in beweging. De meeste moslims die ik ken, gaan er erg creatief mee om, en slagen er wel degelijk in hun geloof in overeenstemming te brengen met een moderne, democratische maatschappij. Groot is de weerzin tegen de zogenaamde moslims die alle clichés en karikaturen van islamofobe westerlingen bevestigen.

Toch is er in deze contreien een propagandamachine aan de gang die alle moslims op één hoopje wil vegen met Al Qaeda. Volgens het Vlaams Belang en andere rechtse krachten is een moslim een fundamentalist, een fundamentalist een extremist, en een extremist een terrorist. Hoofddoekjes zouden daar uitingen van zijn. Dit is ook de ondertoon van de geplande betoging op 11 september in Brussel. Het lijkt erop dat islamfobie stilaan een legaal vehikel wordt voor elementen die een hele bevolkingsgroep, inclusief talrijke mannen en vrouwen die het beste voor hebben met deze maatschappij, systematisch in een negatief daglicht willen stellen. Dit is geen legitieme godsdienstkritiek meer.

Terecht suggereert de burgemeester van Brussel dat we hier met een equivalent van racisme te maken hebben. De angst voor moslims die men probeert aan te praten, doet denken aan de haatcampagnes tegen de joden in de jaren dertig. Er werden toen onder meer massaal cartoons verspreid over profitariaat, griezelige spinnen en wereldheerschappij. Nu is terrorisme een dankbaar beeld. De meeste politieke en andere leiders laten maar betijen. Alle politieke partijen waren op cruciale momenten te laks. Ze beseffen blijkbaar niet hoe de maatschappij vergiftigd wordt, en hoe dit concrete gevolgen heeft voor concrete mensen.

Het omstreden pleidooi van Steve Stevaert voor levensbeschouwelijke tolerantie, de politieke afwijzing door de vrijzinnige Karel De Gucht van de haatdragende Deense Mohammed-cartoons, het actieve antiracisme van het koningshuis en het moedige standpunt van Groen! tegen het Antwerpse hoofddoekenverbod, waren voor mij telkens een verademing in een zee van teleurstelling over hoe maatschappelijke verantwoordelijken het probleem van de islamfobie mismeesteren en erger maken. Neen, ik verwacht niet meteen een nieuw Auschwitz, wel een permanente rechtvaardigingsgrond voor discriminatie en vernederingen, en grotere acceptatie van militair geweld tegen moslims zoals in Palestina, Irak of Libanon.

De voorbije paar jaar zijn dichte familieleden van mij geconfronteerd met racistisch geweld voor de eigen deur, discriminatie op de huurmarkt en belediging op straat wegens het spreken van de eigen moedertaal op de Gentse Feesten. Het is voor ons geen theoretisch verhaal. Dit is het soort maatschappij waar die veralgemenende islamfobie toe leidt. (…) Het blijft natuurlijk juist dat er binnen de moslimgemeenschappen zelf ook kwalijke ontwikkelingen zijn. Hoewel heel wat westerse commentatoren dat niet geloven, wordt daar binnen moslimgemeenschappen zelf wel degelijk iets aan gedaan. Maar misschien niet genoeg. Er zijn ook limieten aan wat bijvoorbeeld westerse migrantengemeenschappen - over het algemeen sociaal-economisch zwakke en laaggeschoolde groepen - zelf kunnen doen om processen te analyseren en te veranderen. Een emanciperend integratiebeleid blijft uiteraard nodig.
 

Maar ik zou (…) willen wijzen op het feit dat de veralgemenende moslimhaat het de gematigden niet bepaald gemakkelijk maakt. Dat de hele moslimgemeenschap zich aangevallen en geviseerd voelt, is juist koren op de molen van traditionalisten en extremisten. Islamofobe westerlingen verwijten de moslims dat ze geen bruggen bouwen, maar zij blazen zelf de bruggen op waardoor moslims zich nog meer gaan opsluiten.”
 

Een gelijkaardige opiniebijdage verscheen het voorbije weekend in De Standaard. Nadia Fadil (foto 2), onderzoekster aan de KU Leuven, somt verschillende initiatieven op van ‘gematigde moslims’, en verwijst ondere andere naar het boek Breek de stilte (zie: http://www.vubpress.be/vubpress_shop/book_info.php?cPath=...), om tot de conclusie te komen: “Het is niet de ‘stilte’ (van de andere moslims, red.) die oorverdovend is, het is eerder de ‘doofheid’ voor deze stemmen die met verstomming doet slaan.” Het laat Hugo Coveliers allemaal ijskoud. Morgennamiddag pleit hij voor de Raad van State om het betogingsverbod van burgemeester Freddy Thielemans aan te vechten. Op neonazistische discussiefora circuleren intussen de opstapplaatsen van bussen die vanuit Nederland en Duitsland vertrekken om deel te nemen aan de alsnog verboden betoging op 11 september.


  • Bijna dag op dag drie jaar geleden moest Meryem Kaçar, toen als antwoord op een opiniestuk van Dirk Verhofstadt, ook al uitleggen dat verdraagzame moslims bestaan en je sociaal-economische problemen niet onder de mat mag vegen als een cultureel probleem: http://www.yabasta.be/spip.php?article195

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, racisme |  Facebook | | |  Print

23-08-07

Een gevaarlijk amalgaam

Brussels burgemeester Freddy Thielemans bekijkt de betoging tegen 'de islamisering van Europa' van Udo Ulfkotte en de zijnen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070822) met argusogen. Thielemans vindt dat er een gevaarlijk amalgaam wordt gemaakt. 

Freddy Thielemans, maandag in De Standaard: “(…) Sinds 2001 heb ik ruim 3 500 manifestaties toegestaan en is dit is slechts de zesde die ik verbied. Deze beslissing is voor mij uitzonderlijk genoeg om ze publiekelijk toe te lichten, te meer omdat zij vanuit uiteenlopende motieven kritiek heeft gekregen. De politiediensten hebben de aanvraag voor de betoging onderzocht en ontvingen hiervoor onder meer de organisatoren. Hierdoor konden zij zich een duidelijker beeld vormen van de intenties van de organisatoren, de beoogde omkaderingsmaatregelen, het publiek dat kan worden verwacht, de reacties waartoe de manifestatie kan leiden... Uit het onderzoek is gebleken dat de geplande betoging de openbare orde dreigt te verstoren en de veiligheid van personen en goederen in gevaar kan brengen. Mijn beslissing steunt op het verslag van de politie.

Dit wekt bij sommigen verbazing. Men beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en op het recht om uiting te geven aan zijn overtuiging. Laat mij daarbij opmerken dat het hier helemaal niet gaat om de vrijheid van meningsuiting. Wie zich wenst uit te spreken tegen 'de islamisering van Europa' kan dat ongestoord doen. De betrokkenen zijn hierin overigens zeer bedreven en ze vinden hiervoor gehoor bij een groot aantal media. Het recht op betogen van zijn kant gaat slechts zover tot de uitoefening ervan leidt tot de verstoring van de openbare rust en orde. Hierbij vind ik het belangrijk om drie elementen te benadrukken.

Eerst en vooral is er de keuze om dit evenement te laten plaatsvinden op een symbolische datum als 11 september. De bedoeling hiervan is uiteraard om een amalgaam te maken tussen de terroristische activiteiten van moslimintegristen enerzijds en de islam als godsdienst en alle moslims anderzijds. Bovendien hebben de voornaamste leiders van bepaalde organisaties die oproepen tot de betoging een discours - ook schriftelijk - dat dit onterecht amalgaam bevestigt. Zo stellen zij onder meer dat 'islam en democratie niet samengaan' en dat zij 'niet geloven in een gematigde islam. Zo doen ze zich slechts tijdelijk voor, maar dat is schone schijn. Ze creëren een rookgordijn om ons te misleiden'. De leden en sympathisanten van deze organisaties staan algemeen bekend voor hun weinig vredelievende houding tijdens dit soort evenementen.

Wat niet heeft gespeeld in mijn beslissing, maar wat ik toch in herinnering wens te brengen, is dat het gevaarlijk amalgaam waarmee de organisatoren van de betoging ons confronteren van die aard is dat het aanzet tot discriminatie en haat ten opzichte van moslims en bij uitbreiding ook van iedereen die een culturele band heeft met de islam. Dit aanzetten tot discriminatie en haat, dat we doorgaans benoemen als racisme en vreemdelingenhaat, is verboden door een groot aantal internationale verdragen en wordt strafrechtelijk bestraft door onze wetten en door de Europese wetgeving. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk veroordelingen uitgesproken tegen feiten van deze aard.

In een arrest van 21 april 2004, dat nadien is bevestigd door het Hof van Cassatie, stelt het hof van beroep van Gent op basis van een gelijkaardig amalgaam, in een geding tegen een politieke partij, dat deze laatste 'wetens en willens heeft aangezet tot haat ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen niet alleen op grond van hun nationaliteit, doch tevens op grond van hun nationale afstamming (geografische ligging van de landen van herkomst en onderlinge verbondenheid door cultuur, welke criminogeen zou zijn, godsdienst en gewoontes en zelfs uiterlijk en kledij), hetgeen te aanzien is als een door de wet verboden vorm van aanzetten tot discriminatie'.

Persoonlijk stoort het mij niet dat men kritiek uit op een godsdienst. Het recht op godslastering is een uiting van verdraagzaamheid en vrijheid in een niet-confessionele democratie. Maar het mag er niet toe leiden dat vrouwen en mannen geraakt worden in hun overtuigingen en persoonlijk engagement, of dat zij van de ergste misdaden worden verdacht. In onze samenleving is er lang strijd geleverd om te bereiken dat bepaalde gedragsregels verbonden aan het katholieke geloof niet meer als burgerlijke wet aan iedereen opgedrongen worden. Bij mijn weten is er geen enkele regel eigen aan de islamitische godsdienst die zich op die wijze opdringt. En niets stelt mij in staat om te besluiten dat een brede meerderheid van onze moslimbevolking hiervoor vragende partij is.

Laten we ten slotte niet vergeten dat Brussel altijd blijk gegeven heeft van verdraagzaamheid en openheid ten opzichte van iedereen die er leeft of die er een toevluchtsoord heeft gezocht. De diversiteit, het compromis, de verdraagzaamheid en de afwijzing van het extreme zijn nog steeds de fundamenten van de Brusselse identiteit. Ik ken mijn medeburgers, zij willen niet dat hun stad uitgroeit tot de hoofdstad van de haat. Ik laat het aan iedereen over hierover verder na te denken of zich een eigen mening te vormen op basis van deze korte beschouwing. Voor de organisatie van de geplande betoging van 11 september 'tegen de islamisering van Europa' staat mijn mening vast. En mijn beslissing is genomen: ze gaat niet door.”


Het bericht op de voorpagina van Gazet van Antwerpen gisteren Moslima’s eisen verbod op paaseieren heeft intussen een storm van reacties ontlokt op verschillende webfora. Het is koren op de molen van de voorstanders van een betoging tegen ‘de islamisering van Europa’. Redelijkheid bij de reacties was meestal ver zoek. Nogal wat mensen ontkennen nu dat kerstbomen en paaseieren vanuit een religieuze traditie komen, en verwijzen naar de heidense oorsprong van feesten als Kerstmis en Pasen. Dat zijn inderdaad dagen die een heidense oorsprong hebben, maar we hebben niet de indruk dat in die kerst- en paasdagen daar de nadruk op wordt gelegd. En natuurlijk wordt massaal gereageerd over ‘moslima’s die hier de wet komen stellen’, en maar beter ‘terugkeren naar waar ze vandaan komen’.
 

Aan de essentie van de discussie lijkt men voorbij te gaan. Het Antwerps stadsbestuur heeft ervoor gekozen om hoofddoeken te weren uit publieke functies. Dat is haar legitiem recht, maar dan moet het consequent zijn en inderdaad alle uitingen van religie uit publieke plaatsen weren. Absurd? Dat vinden wij ook. Maar dan is het verbod op een hoofddoek dragen ook absurd, te meer die hoofddoek niet altijd vanuit strikt religieuze redenen gedragen wordt. Wij kiezen liever voor het model van iedereen te laten delen in ‘Gods vreugde’. Onze baas die met Pasen wil trakteren met paaseieren? Laat hem doen. Een allochtone collega die koekjes meebrengt naar aanleiding van het Suikerfeest? We snoepen graag mee. Hoe meer reden om vreugde, hoe liever.
 

De paaseieren-uitspraak van één moslima is geen bewijs van ‘de islamisering van Europa’, en geboren uit het weinig doordachte kledijreglement en de toepassing ervan. Maar goed, daar gaat het niet over in de discussie over het al dan niet toelaten van de betoging van 11 september. Maar het wordt wel door de voorstanders van die betoging als argument gebruikt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, racisme, islam |  Facebook | | |  Print

21-08-07

Opnieuw racisme in een dancing. Nu ook al racisme in een videotheek.

Trendy cafés. In Barcelona, Parijs of Brussel vind je ze bij bosjes, maar niet in Brugge. “Maar dat is veranderd”, jubelt Het Nieuwsblad op 20 juni 2002. De Coulissen in de Jakob Van Ooststraat (foto's - gelegen naast de Stadsschouwburg) heeft haar intrek genomen in een voormalig bankgebouw. De zwaar betraliede gevel van het neobarokke gebouw is intact gelaten, de kluizen zijn heringericht in een sanitaire ruimte en in een opslagplaats. Biervaten hebben de plaats van goudstaven ingenomen. Volgens de krant had de opening “een ware bestorming als gevolg. Heel trendy Brugge waaronder een vermoeide Phaedra Hoste tekende present. Toch willen de uitbaters zich vooral tijdens de week richten op het publiek dat na een avondje Stadsschouwburg rustig wil napraten-bij-een-gezonde-hap. Tijdens de weekends trekt men alle registers open met muziek tot aan het ochtendgloren.” Maar blijkbaar is dat napraten-bij-een-gezonde-hap of dansen op “muziek tot aan het ochtendgloren” slechts weggelegd voor de happy few.

Vrtnieuws.net meldde gisteren dat “in een danscafé” in Brugge vorige week een sikh de toegang geweigerd werd. Volgens onze correspondent in Brugge is dat danscafé De Coulissen. Een zaak die overigens eerder dit jaar nog in opspraak kwam nadat de uitbater opgepakt werd wegens bezit van cocaïne. Hij zou al een half jaar lang iedere week 15 tot 30 gram cocaïne aangekocht hebben. Vrtnieuws.net meldt: “Een groep internationale studenten wilde vorige week een avondje stappen in de Brugse binnenstad. Eén van hen, een Indiër, werd in een danscafé geweigerd omdat hij een tulband droeg.” Bij de internationale studentenorganisatie Aiesec (zie: http://www.aiesec.nl/aiesec) zit men erg verveeld met de zaak. De avond zelf is beslist geen klacht in te dienen. Of misschien toch nog een klacht wordt ingediend, is niet bekend. Maar wat baat het tegenwoordig nog klacht in te dienen (zie verder)? De jongen die werd geweigerd, is een sikh. De mannelijke aanhangers van die godsdienst mogen hun haar niet knippen en moeten een tulband dragen.

Vorige week verscheen in De Standaard anders nog een beklijvende lezersbrief over racisme in een videotheek. Arpád Süle: “Vijf jaar geleden was ik op 15 augustus onderweg naar de videotheek in het hartje van een Vlaams provinciestadje, van plan om een film te huren om deze vrije namiddag gezellig door te brengen. Na wat zoekwerk ging ik met enkele films naar de kassa. 'Sorry, maar we lenen geen films uit aan buitenlanders', zei de dame achter de toog op een vanzelfsprekende toon, zelfs nadat ik mijn identiteitskaart had overhandigd die me hier permanent verblijfsrecht verzekerde. Na een woordenwisseling waarin ik beweerde dat ze het recht niet had me dit te weigeren en dat ik de politie zou verwittigen, ging ze haar baas roepen. Die verscheen even later, al van ver tierend dat hij niets aan vreemdelingen uitleent want hij is al eens belazerd geweest door 'ons'.

Toen ik hem mijn paspoort toonde en hem wilde uitleggen dat ik hier permanent verblijfsrecht heb, nam hij die uit mijn handen en wierp de kaart op de grond tegen de deur. Verbouwereerd ging ik mijn paspoort oprapen, maar toen ik me bukte, gaf hij me een duw waardoor ik door de deur vloog. Met een draai van 180 graden arriveer ik op mijn linkerbeen en voel ik mijn knie kraken. Het duurde een half jaar voor ik me weer een beetje veilig voelde. Mijn knie is nu pas geopereerd omdat die permanent beschadigd is en ik er steeds meer last van kreeg. De videotheek bestaat nog altijd waar men geen video's uitleent aan buitenlanders, of aan mensen die in een huis voor 'beschut of begeleid wonen' gedomicilieerd zijn. Dat vernam ik bij de politie toen ik een klacht indiende. Zopas hoorde ik dat die klacht is geseponeerd. 15 augustus zal voor mij een zwarte feestdag blijven.”

Als Udo Ulfkotte vorige week bij Philip Dewinter langs ging om te praten over ‘de islamisering van Europa’ (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070817), zou Dewinter Ulfkotte dan het verhaal uit deze lezersbrief verteld hebben?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

18-07-07

Praktijktesten, neen? Racisme, ja? - "Geen ziekenwagen nodig (4 Zwarten!)"

Het intercultureel platform Kifkif en de Liga voor de Mensenrechten gaan mensen opleiden die bij bedrijven waarvan vermoed wordt dat ze discrimineren gaan testen of die effectief discrimineren op basis van huidskleur seksuele geaardheid, gehandicapt zijn… Als zo bevestigd wordt dat die bedrijven inderdaad discrimineren kan een rechter de bedrijven verplichten om te bewijzen dat ze niét discrimineren (zie: http://site.kifkif.be/kifkif/nieuws.php?nws_id=1090&o...). Het is misschien niet verbazend, maar toch opvallend hoe snel Unizo erbij is om het idee af te schieten. Terwijl discriminatie en racisme nog steeds welig tieren.

Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt (foto 1) van de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (Unizo) reageerde prompt na het bekend worden van het idee om met praktijktesten te experimenteren. Karel Van Eetvelt, gisteren in De Standaard : “Hun bedoeling is goed. Echte discriminatie is onaanvaardbaar. Het middel, praktijktests, zal echter meer kwaad aanrichten dan goed. Het valt te betwijfelen of praktijktests tot meer werkgelegenheid voor nieuwe Belgen zullen leiden. Een reactie op deze controlecultuur zou een meer uitgesproken keuze voor het informele sollicitatiecircuit kunnen zijn. Nu al wordt de helft van de nieuwe krachten aangeworven via het informele circuit. Dat aandeel zal alleen maar groeien als mollen controleren of de procedure wel kansen geeft aan iedereen.” En Van Eetvelt werpt op: “Discriminatie door werkgevers is één probleem, werkonwilligen een ander. Unizo zou die kunnen opsporen door bijvoorbeeld nep-arbeidsmarktconsulenten de werkwilligheid van nieuwe Belgen, vijftig-plussers en arbeidsgehandicapten te laten controleren. Wie eruit komt als werkonwillig, verliest zijn of haar uitkering. Welke, terecht, verontwaardigde reacties zou dit initiatief niet losmaken? Nochtans is dit hetzelfde als de praktijktests.”

Van Eetvelt zegt voorstander te zijn van “afspraken waarbij ieder voor eigen deur veegt. Wij proberen onze werkgevers ervan te overtuigen dat ras, geslacht, leeftijd, religie, … geen rol mogen spelen bij een sollicitatie. Het enige wat telt, is de wil om te werken en de gevraagde competenties.” Unizo wil daarvoor zelfs graag samenwerken met KifKif en/of de Liga voor de Mensenrechten. Het is duidelijk: voor Unizo ligt het probleem meer bij… de slachtoffers. Zijn zij wel bereid om te werken, hebben zij de gevraagde competenties? Naar de werkgevers toe blijft het engagement beperkt tot “proberen te overtuigen dat”. Vanzelfsprekend keurt het VB die praktijktesten ook af, geheel in haar stijl noemt het VB ze “stasi-praktijken uit de voormalige DDR”. Als Dajo De Prins (Liga voor de Mensenrechten) erbij vertelt dat de praktijktesten niet dienen om een discriminerend motief bij gewelddaden, zoals geweld tegen homo’s aan Brusselse bars, te bewijzen – dat is werk voor de politie – dan noemt het VB dit de andere kant uitkijken omdat de daders wel eens allochtonen kunnen zijn. Wil het VB dat de medewerkers van de praktijktesten – praktijktesten waar het VB tegen is – zich voor de goede zaak dan ook maar op hun gezicht moeten laten timmeren? Dat ze het sadomasochisme beperken tot hun eigen VB-kring!

Intussen bereiken ons weer allerlei berichten over discriminatie en racisme. Maandagavond bijvoorbeeld bracht de Antwerpse regionale televisiezender ATV een item over een homo die zaterdagavond de toegang geweigerd werd bij de karaokebar Bonaparte (foto 2), aan de Antwerpse Grote Markt. Naar aanleiding van de Eurogames voor holebi’s had de zaak zich getooid met regenboogvlaggen om aan te geven dat holebi’s er met open armen ontvangen worden. Maar als om tien minuten voor middernacht zaterdagavond een homo de karaokebar wil binnengaan, wordt hem de toegang geweigerd door de portier die zegt dat hij niet wil dat de zaak binnen het uur vol met “jannetten” zit. De man dacht dat de portier een grapje maakte, maar die méénde het (zie: http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=2&id=5764). De uitbater van de karaokebar ontkent het verhaal. Volgens hem zou zijn portier de man geweigerd hebben omdat die kennelijk dronken was. De portier zou niet eens geweten hebben dat de man aan wie de toegang geweigerd werd homo is. Betrokkene zegt dan weer dat de portier hem uitdrukkelijk om zijn geaardheid heeft gevraagd.

Het bewijst nog maar eens dat het met discriminatie- en racismeklachten vaak een kwestie is van woord-tegen-woord, en er bijkomende instrumenten nodig zijn om de waarheid te achterhalen. Een duidelijk geval van racisme – omdat er zaken van op papier staan – lijkt ons een ander verhaal dat ons de voorbije dagen bereikte. In Overijse vroeg de politie op 1 mei via het noodnummer 100 om een ziekenwagen (foto 3) naar het politiekantoor te laten komen. Vanuit de brandweerkazerne, die vlakbij ligt, gaan twee ambulanciers langs om te zien wat er gaande is. Van de interventie wordt verslag uitgebracht op een voorgedrukt verslagblad (ritnummer 710342, verslagblad 2579989). In het vakje waar men opmerkingen kan optekenen, schrijft één van de ambulanciers: “Geen ZW nodig (4 Zwarten !)”. “ZW” is de gebruikelijke afkorting voor “ziekenwagen”. Voor zover bekend nam de dienstleiding geen initiatief om de ambulanciers terecht te wijzen voor deze toch racistische uitspraak: geen ziekenwagen nodig want bij de als vechtpartij gecatalogeerde zaak zijn vier zwarten betrokken. Zowel tegen de Bonaparte-karaokebar in Antwerpen als de praktijken bij de dienst

100 in Overijse is klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het is afwachten wat dat geeft.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: actie, racisme |  Facebook | | |  Print

31-05-07

Zich verontschuldigen voor de medewerking van stadsbestuur en politie aan de deportatie van Joden?

Je hebt hem misschien ook al gezien in de (betere) boekhandel: deze maand is het megadikke boek  Gewillig België (foto 1, eenmaal klikken op de illustratie voor meer informatie over het boek) verschenen, de neerslag van een officieel onderzoek naar de betrokkenheid van de overheid bij de collaboratie met nazi-Duitsland, en in het bijzonder de deportatie van Joodse burgers (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070218). Twee weken geleden heeft eerste-minister Guy Verhofstadt als hoogste gezagsdrager van dit land zich verontschuldigd voor de handelswijze van de toenmalige overheid. Omdat in Antwerpen meer dan elders meegewerkt werd aan de deportatie van Joodse burgers vroeg Claude Marinower (foto 2) maandag in de Antwerpse gemeenteraad om een ‘signaal’ van de huidige stadsbestuurders. “Er wordt dikwijls onderschat wat er leeft bij mensen die in de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse straten opgepakt werden. Ook bij de nazaten is dat nog lang niet vergeten.” Burgemeester Patrick Janssens beraadt zich met het college over een reactie. Bart De Wever (N-VA) vindt excuses of wat dan ook niet nodig.

Eén van de onderzoekers, SOMA-directeur Rudi Van Doorslaer, zei laatst in Knack : “Het globale beeld in de eerste oorlogsjaren is er een van maximale samenwerking met de bezetter. In het hele land verleenden de nationale, provinciale en lokale administraties, net als de politie en de rijkswacht, volop hun medewerking aan de uitvoering van de Duitse anti-Joodse verordeningen. Iedereen ging er immers van uit dat Duitsland de oorlog had gewonnen. Het is pas in de zomer van 1942, wanneer de eerste deportaties van Joden beginnen, dat men vooral in Brussel op de rem ging staan. (…) Zo legde de dienstdoende burgemeester van Brussel, Jules Coelst, de vraag van de Duitsers naast zich neer om Jodensterren te verdelen. Hij had daarvoor een administratieve uitvlucht kunnen zoeken, maar hij motiveerde zijn weigering in niet mis te verstane politiek-morele termen. Belangrijker nog was zijn weigering om de Brusselse politie in te zetten bij razzia’s tegen Joden.”

In Antwerpen lagen de kaarten anders. Rudi Van Doorselaer: “Groot-Antwerpen werd bestuurd door een samenwerkingsverband dat zijn ideologische wortels had in de jaren dertig: de katholieke concentratie (…). In het Antwerps stadsbestuur, onder leiding van de katholieke burgemeester Leo Delwaide, zaten ook schepenen van het VNV en Rex-Vlaanderen. En dat stadsbestuur had er geen problemen mee om de davidster te verspreiden en mee te werken aan de collectieve arrestaties van Joden. In de nacht van 28 op 29 augustus 1942 voerde het Antwerpse politiekorps zelfs autonoom een razzia uit, waarbij meer dan 1 200 Joden uit hun huizen werden gehaald en overgedragen aan de Duitsers om weggevoerd te worden. Een unicum in de Belgische geschiedenis. Maar niemand reageerde: de Antwerpse burgemeester niet, de procureur des Konings niet.” De Antwerpse politie en ambtenaren hadden nochtans gewetensbezwaren kunnen inroepen. Rudi Van Doorslaer: “De Duitse bevelhebber generaal von Falkenhausen erkende in 1941 al dat Belgische ambtenaren gewetensbezwaren mochten inroepen om bepaalde taken die hen door de Duitsers waren opgedragen niet uit te voeren. Die mogelijkheid bestond dus. (…) Toen in de zomer van 1941 in het kader van de operatie Zonnewende in heel België communisten werden opgepakt, weigerde de rijkswacht van Seraing zijn medewerking, met als argument dat ze gewetensbezwaren hadden tegen het oppakken van mensen die geen enkele Belgische wet hadden overtreden. Maar in Antwerpen was, zoals mijn collega-historicus Lieven Saerens al eerder heeft aangetoond, samenwerking tussen de Duitse en de Belgische politiediensten de gewoonste zaak van de wereld. (…) Het ophalen van Joden was bijna een standaardprocedure geworden. Men stelde zich daar geen vragen meer bij, en de razzia van augustus 1942 was gewoon een volgende stap.”

In zijn tussenkomst wees Claude Marinower, zelf zoon van een gedeporteerde Jood die de kampen overleefde, op de wanverhouding in deportaties van Joodse burgers. Werd in België 1 op 2 Joden gedeporteerd, in Brussel slechts 1 op 10, in Antwerpen was het 2 op 3. Natuurlijk lag ook de razzia die de Antwerpse politie op eigen initiatief (!) uitvoerde in de nacht van 28 op 29 augustus 1942, waarbij zonder dat de Duitsers erom gevraagd hadden meer dan 1 200 Joden opgepakt werden, zwaar op de maag. Marinower verwees enkele malen naar de edelmoedige houding van een aantal Antwerpenaren: mensen die Joden hielpen, hen brood gaven en lieten onderduiken. Marinower wilde dan ook niet spreken van een ‘collectieve schuld’ van Antwerpen ten aanzien van de deportaties, maar wel van een ‘collectieve verantwoordelijkheid’ ten overstaan van het verleden. Hij vroeg het stadsbestuur zich te beraden over een houding die de Joodse slachtoffers en hun nazaten in staat stelt “deze bladzijde om te draaien.”

Burgemeester Patrick Janssens wilde al antwoorden, als Bart De Wever het woord vroeg. De Wever verzette zich tegen het beeld dat van Antwerpen was geschetst. Wat er in Charleroi en Luik is gebeurd, weten we niet want het archief daar is vernietigd. Zou Antwerpen het zoveel slechter gedaan hebben dan vergelijkbare steden in West-Europa? ‘Antwerpen als bakermat van de onverdraagzaamheid, ook in de geschiedenis’: De Wever had het er intellectueel moeilijk mee. Voor De Wever was het voldoende dat premier Verhofstadt zich namens alle instanties verontschuldigd had. Zich voor alles moeten verontschuldigen, dan zullen we nog een tijdje bezig zijn. En daar bestaat anno 2007 geen behoefte aan. Het kot zou te klein geweest zijn mocht het VB zo'n tussenkomst hebben gedaan, maar na De Wevers woorden viel alleen maar een ijzige stilte in de Antwerpse gemeenteraad. Het wekt niet langer verwondering dat als je op Google naar een afbeelding van Bart De Wever zoekt, je als eerste prentje een foto tegenkomt van de jonge Bart De Wever samen met Jean-Marie Le Pen (foto 3). 

Patrick Janssens verwees naar de verontschuldigingen die zijn collega van het Duitse stadje waar de V-bommen gemaakt werden laatst in Antwerpen had uitgesproken. Natuurlijk was die burgemeester niet persoonlijk verantwoordelijk voor de aanmaak en het gebruik van de V-bommen. Maar die V-bommen hebben zoveel indruk en doden bij de Antwerpse bevolking achtergelaten dat mensen er nog over spreken, en verontschuldigingen dan toch het minste is wat je kan doen. Janssens wilde wel zijn verontschuldigingen aanbieden voor de houding van het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse politie bij de deportatie van de Antwerpse joden begin jaren veertig, maar vroeg dan daartoe gemandateerd te worden. Het was niet duidelijk hoe de gemeenteraad daarop zou reageren, en Janssens zei uitdrukkelijk daarover ook geen hoofdelijke stemming te vragen. Janssens stelde dan maar een beraadslaging in het college in het vooruitzicht, en zei desgevallend de verontschuldigingen uit te spreken bij een aangekondigd colloquium over hulp aan Joodse ondergedoken kinderen.

Marinower wees De Wever nog terecht. De oorlogsarchieven mogen dan wel verdwenen zijn in Luik en Charleroi, er woonde geen vergelijkbare Joodse populatie als in Antwerpen. De houding van de Antwerpse overheid ten aanzien van de Joodse burgers was wel degelijk een unicum. Bart De wever wilde hierna nog tussenkomen, maar het reglement liet dat niet toe. De Wever tegen zichzelf beschermt!

Wat niemand zich afvroeg, is welke lessen je uit het verleden voor het heden moet trekken. Even tevoren had de Antwerpse gemeenteraad zich gebogen over de huisjesmelkerij. Als Frank Hosteau, al jaren actief in de strijd tegen de huisjesmelkerij, het woord kreeg hekelde die de aanwezigheid van mensen van de Dienst Vreemdelingenzaken bij acties tegen verkrotte woningen. Aanwezigheid niet om de huisjesmelkers op te pakken, maar om de slachtoffers van die huisjesmelkers desgevallend een uitwijzingsbevel te geven wegens illegaal verblijf. Waarmee je niet alleen die mensen in de kou zet, maar ook nog eens getuigen voor rechtszaken tegen huisjesmelkers uit het land verwijdert. Voor Hosteau zijn de mensen van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook “mensenjagers van het ergste soort”. Hosteau hekelde ook uitspraken van rechtbanken, zoals die tegen een huisjesmelkster die een boete opgelegd kreeg van 25 000 euro, terwijl ze maandelijks (!) 27 000 euro ophaalt aan huurgeld en de wet toelaat haar tot 550 000 euro te beboeten. Hierna was het Marinower die het woord vroeg. Hoewel hij respect had voor de acties van Hosteau tegen de huisjesmelkerij, vond Marinower dat de kwalificering van de Dienst Vreemdelingenzaken als door Hosteau absoluut niet kon, en Hosteau moest ook maar eens leren uitspraken van rechtbanken te respecteren.

Alle vergelijkingen lopen ergens mank, en de deportatie van de Joodse burgers in 1942 is niet te vergelijken met de uitwijzing van mensen zonder papieren nu. Maar je zult maar eens zonder verblijfspapieren te kunnen krijgen, hier voor jou en je gezin een bestaan proberen op te bouwen. En dan uitgewezen worden. Beseft iemand wel hoe het is om als Roma-zigeuner teruggestuurd te worden naar Oost-Europa, of op een vliegtuig terug naar Afrika gestuurd worden. Hoe zal de geschiedenis dát over 65 jaar beoordelen?

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (18) | Tags: racisme, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

18-05-07

Van VB-ordedienst naar politieagent die overmatig geweld gebruikt

70-puntenplanWoensdag publiceerden we hier een foto van VB-kopstukken en -voetvolk die de wacht hielden als op 6 juni 1992 in de zalen van het OCMW-centrum Elzenveld in Antwerpen het VB-colloquium doorging waar het beruchte zeventigpuntenplan voorgesteld werd (http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070516). Uitgerekend ook woensdag sprak het hof van beroep in Antwerpen zich uit over een zaak van twee politie-inspecteurs die ervan beschuldigd werden twee Algerijnen afgetroefd te hebben, en daarna een vals proces-verbaal opgesteld te hebben om de zaken te verdoezelen. Dat wij die foto publiceerden de dag van de uitspraak door het hof van beroep is toevallig, maar is het een toeval dat de zwaarst veroordeelde politieagent (tegenwoordig heet dat: politie-inspecteur) één van de figuranten is die op 6 juni 1992 aan het VB-colloquium de ordedienst uitmaakte?

Tom Van Hellemond hoorde woensdag voor het ontvoeren van de slachtoffers, het aftroeven van de Algerijnen en het opstellen van een vals proces-verbaal een celstraf van drie jaar uitspreken, waarvan achttien maanden effectief. Zijn jongere medegezel Dennis Moorkens werd voor de ontvoering vrijgesproken, en kreeg voor de andere tenlasteleggingen één jaar cel met uitstel. Voor het beroven van de slachtoffers – er zou honderd euro ontvreemd zijn bij één van de Algerijnen – werden beide politie-inspecteurs vrijgesproken.

De feiten speelden zich af op 22 juli 2003. De beklaagden controleerden in de Antwerpse Viséstraat twee Algerijnen, die bij de politie gekend waren als illegalen en drugsgebruikers. Dennis Moorkens wilde de radiokamer verwittigen, maar Tom Van Hellemond hield hem tegen. Ze namen het duo mee naar een verlaten spoorweghangar in de Stuivenbergwijk. De Algerijnen kregen daar talrijke matrakslagen op hun hoofd en lichaam. Tom Van Hellemond stak zelfs een revolver in de mond van één van de slachtoffers en zei hem dat hij hem zou doodschieten. De twee mannen konden uiteindelijk ontkomen en belandden in het Stuivenbergziekenhuis.

De politie-inspecteurs, die intussen geschorst zijn, beweerden dat de slachtoffers hen bedreigd hadden. De ene was gewapend met een mes, de andere had een spuit vast en riep dat hij seropositief was. De beklaagden zouden enkel hun matrak gebruikt hebben om hen te overmeesteren. Als de slachtoffers iets anders beweerden, deden ze dit om hen te 'flikken'. Het hof oordeelde dat het gebruikte geweld niet in verhouding stond tot de dreiging die van de slachtoffers uitging en noemde hun optreden een 'strafexpeditie'. De inspecteurs hadden vervolgens met opzet een ander tijdstip op een proces-verbaal gezet om het incident te verdoezelen.

Het hof bevestigde grotendeels de straffen die de rechter in eerste aanleg had opgelegd. Alleen werd het jaar celstraf van Dennis Moorkens, eerst voor de helft met uitstel, nu als volledig met uitstel uitgesproken. De strafmaat voor Tom Van Hellemond bleef in hoger beroep dezelfde. Na de uitspraak in eerste aanleg op 13 mei 2006 kondigde de verdediging onmiddellijk aan in beroep te gaan. Dan zouden de tapes van de verhoren worden opgevraagd om ze aan het dossier toe te voegen. Aan de Algerijnen kon niets meer gevraagd worden. Eén van beiden overleed in een gevangenis, zijn kompaan verdween met de noorderzon. In eerste aanleg waren Van Hellemond en Moorkens beiden vrijgesproken voor valsheid in geschriften en ontvoering, maar wel schuldig bevonden aan diefstal. In hoger beroep werden ze op 16 mei van die diefstal vrijgesproken, maar wel veroordeeld voor foltering en schriftvervalsing (en Van Hellemond ook nog eens voor ontvoering). Er is een nieuwe beoordeling over de feiten, maar enkel voor Moorkens is de strafmaat nu lichter.

In De Standaard  van 21 januari 2006 verscheen een paginagroot artikel over deze zaak om de lijdensweg van de beschuldigden, en vooral Tom Van Hellemond, te schetsen, wachtend op de uitspraak van de rechtbank. Uitspraken van de rechtbank laten inderdaad (te) lang op zich wachten, maar uit het artikel zou je haast besluiten dat Van Hellemond onschuldig is. Niet dus. Van Hellemond haalde echter nog eerder de pers. In het Verreycken-nummer van AFF/Verzet, januari 1998, wordt Tom Van Hellemond gesignaleerd als behorend tot de NSV-vriendenkring rond Rob Verreycken. Van Hellemond is er bijvoorbeeld bij als Verreycken op 3 oktober 1992 protesteert tegen een studiedag van Hand in Hand over verdraagzaamheid die plaatsvindt in een Antwerps universiteitsgebouw. Later die dag zijn er nog incidenten met extreemrechtse militanten (aan het jeugdcentrum Den Wolsack, en aan Het Andere Boek) maar het is niet bewezen dat Van Hellemond daarbij betrokken was.

Van Hellemond is er wel bij als de Rob Verreycken  zich opwerpt als ordedienst bij het VB-colloquium op 6 juni 1992 in het Antwerpse Elzenveld waar het beruchte zeventigpuntenplan wordt voorgesteld. Verreycken, Van Hellemond en een derde bloedbroeder posteren zich opzichtig aan de ingang van het congrescentrum, en lopen rondjes rond het Elzenveld – tot ergernis van Xavier Buisseret die de leiding heeft van de ordedienst en het gedrag van Verreycken en zijn vrienden (te) provocerend vindt. Buisseret maant Verreycken en zijn twee handlangers aan niet langer rondjes te lopen maar braafjes zich bij de rest van het VB te voegen. Op bovenstaande foto zie je de jonge Verreycken uiterst links. Derde vanaf links op dezelfde rij is Tom Van Hellemond. Verbaast het dat uitgerekend Van Hellemond 11 jaar later erbij is in een zaak van overmatig politiegeweld?

Met dank aan Yelloman die op zijn blog als eerste van de anti-fascistische websites/logs de veroordeling in beroep van de twee politie-inspecteurs signaleerde. Intussen melden zowat alle kranten de zaak, meestal met het overnemen van het Belga-bericht over de veroordeling. Het Laatste Nieuws meldt ook nog dat Van Hellemond voor vijf jaar ontzet is uit zijn burgerrechten.

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: racisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

14-05-07

Website VB-Borsbeek gekuist

Zaterdag maakten  De Morgen en  Het Laatste Nieuws bekend dat de website van het VB-Borsbeek bulkt van ordinaire racistische praat, en Tom Verboven (Groen!) daarover klacht heeft ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Zaterdag hield men zich nog sterk op de website van het VB-Borsbeek: men zou niet buigen voor klachten en persartikels, de website bleef online zoals ie is. Maar gisteren, zondag, was alle inhoud van de website verdwenen. Alleen de grijze achtergrondkleur bleef over.

“Langgerokte wijventoekers”, “geitenneukers”, “woestijnkoppen”… het Vlaams Belang is inderdaad nog hetzelfde als het Vlaams Blok. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 was er een plaatselijke VB-afdeling, die van Schaarbeek, die migranten omschreef als “Boegnoels, Kamelendrijvers, Tchoek-Tchoeken, Bachie-Boezoeken en Makaken”. Toen werd dat proza  via pamfletten in café’s en elders verspreid, nu heeft men het internet om migranten op dergelijke wijze te omschrijven. In 1988 zei Gerolf Annemans dat de auteurs van het geciteerde pamflet, Jef en Wim Elbers, hun VB-lidkaart zou afgenomen worden. Maar daar kwam niets van in huis. Annemans deed de affaire later af  als een storm in een glas water. Borsbeeks VB-afdelingsvoorzitter, OCMW-raadslid en website-verantwoordelijke Henri Vantieghem (foto) hoeft zich niet echt zorgen te maken voor zijn lot bij het VB.

Op de website van het VB-Borsbeek werd een paar keer een ‘inkijk’ in de p.c. van moslims getoond. Een ‘grapje’ overgenomen van een Nederlandse website waarbij gesuggereerd wordt dat moslims zich, naast het lezen van de Koran, vanzelfsprekend inlaten met dreigbrieven schrijven, explosieven, Al-Qaida, valse paspoorten…, en verder bijhouden welke succesvolle aanslagen ze al gepleegd hebben. Het ‘startmenu’ van de p.c. bevat voorts een filmpje met een rondleiding in een trainingskamp, vanzelfsprekend Allah’s muziek, en ook een verwijzing naar ‘printers met bommen’. Niemand haalt zich in het hoofd alle katholieken gelijk te schakelen met de Ierse bommenleggers, of alle Basken met de plegers van ETA-aanslagen, maar met moslims mag dat blijkbaar anders.

Op de website van het VB-Borsbeek stond ook nog volgende prangende vraag over een Marokkaanse rapper: “Waarom gaat die kerel niet staan brallen in Marokko en vraagt hij aan zijn koning geen subsidies voor lawaait? Want applaus voor kritische geluiden geven ze daar niet: handjes af en zwijgen. De langgerokte wijventoekers wonen eeuwen in de zandbak, brengen er beschavingsgewijze niets van terecht, moeten hun inwoners exporteren naar het welvarende Europa en dan beginnen die tegen ons te zeiken. Dat we meer geld moeten geven, dat zij de prostitutiewijven niet kunnen betalen van hun sobere uitkering, dat we niet vriendelijk dank u wel zeggen als onze vrouwen en kinderen beroofd worden.”

Moslims worden doorlopend op een lijn gezet met terroristen. “Bij ons krijgen ze uitkeringen, vergoedingen, advocaten en moeten ze zich niets aantrekken van de wetten”, weet men bij het VB-Borsbeek. Antwerpen is “de stad van Allah”, en de linkse intelligentia “gaat tweemaal per jaar in het couscous eethuis, waar ze met blaren in hun mond buitenhikken”. Bij het VB-Borsbeek moeten ze eens gaan praten met Anke Van dermeersch, die is al wel gesignaleerd in een Marokkaans restaurant en leek toch geen last te hebben van wat men haar daar voorschotelde. Waarschijnlijk heeft het VB-Borsbeek intussen nog wel iemand anders van ‘de Madou’ of ‘de Amerikalei’ aan de lijn gehad. De link naar de website van het VB-Borsbeek is alleszins verdwenen op de nationale website van het VB.

Bij het VB hebben ze een hemelse schrik hun partijdotaties gedeeltelijk te verliezen dat ze deze uitingen van de freedom of speech  bij het VB-Borsbeek wel kunnen missen als kiespijn. Tot zaterdagavond was de website van VB-Borsbeek met al zijn ranzige taal nog te bekijken. Zondagmorgen was de website off line, later op de dag was enkel nog de grijze achtergrondkleur te bekijken. Zaterdag was nog te lezen dat het VB-Borsbeek niet zou zwichten voor een klacht of het artikel dat men verwachtte bij Het Laatste Nieuws.

Het Laatste Nieuws  spreekt enkel over het “speciaal voor Eurabië en andere islamstaten ontwikkelde startmenu”, en laat daarover plaatselijk VB-voorzitter en website-verantwoordelijke Henri Van Tieghem aan het woord: “Die Windowstekening komt van een andere website. Ik maak zoiets niet zelf. Als het zo zit, moet men tegen het hele internet klacht indienen.” Dat is natuurlijk iets te simpel. A la limite  zou men die Windowstekening kunnen tonen als illustratiemateriaal, om te tonen waarover het gaat. Maar als de context, de hele website, dezelfde gedachte uitspreekt gaat het wel degelijk om de racistische intenties die men heeft met het publiceren van die ‘illustratie’.

Na lang wikken en wegen hebben we besloten om het gewraakte ‘startmenu’ hier niet te publiceren. Alhoewel wij er totaal andere bedoelingen mee hebben, is de kans te groot dat de illustratie gedownload zou worden en met racistische doeleinden verder verspreid zou worden. Je moet het dus maar doen met een foto van de veelgeplaagde voorzitter van het VB-Borsbeek en website-verantwoordelijke Henri Vantieghem.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

12-05-07

Suzanne van Well, de oma van Luna

Vanaf volgende week schrijft de oma van Luna elke zaterdag tot aan de verkiezingen op 10 juni een column in  De Morgen. Dit weekend publiceert de krant over twee volle bladzijden een interview met deze 67-jarige kranige dame. Een paar fragmenten.

Suzanne van Well: “Zinnetjes zoals 'dat kan toch niet?' vind ik absurd. De vraag die er toe doet is: 'Hoe kon dit ontstaan? Waar is dat gevoed?'. Ik hamerde er bij mijn kinderen altijd op om de juiste vragen te stellen. Oordelen vanuit schuld en boete is uit den boze. Laatst heb ik me weer vreselijk zitten te ergeren toen ik Sarkozy hoorde zeggen: 'Ik wil Frankrijk beschermen'. Dezelfde Sarkozy die kinderen van drie jaar wil laten screenen om te kijken of ze genetisch bepaald crimineel zijn. Foute vraagstelling. De vraag is niet 'welke jongere zal iets slechts doen?', maar wel: 'hoe kan ik jonge mensen begeleiden zodat de maatschappij zo gezond mogelijk blijft?'." Zijn bij de zaak-Van Themsche de juiste vragen gesteld over dader, zijn motivatie en actie? "Over Hans Van Themsche zelf wil ik me niet uitspreken. We weten het niet, eerst moet het proces komen. Maar, elke moord heeft een context. Deze moord gaf, wegens de gekozen doelwitten, aanleiding om grondig na te denken over racisme. Die jongen is door het lint gegaan, daar ben ik van overtuigd. Het kan iedereen overkomen. Alleen denk ik dat mijn 'door het lint gaan' zou resulteren in het woest tekeergaan in de aarden potten hier op mijn terras, à la limite in het uittrekken van alle mooie bloeiende bloemetjes.

Ik stel me vragen over een evolutie binnen onze maatschappij. Veertig jaar geleden waren er ook racisten. Ze zijn er altijd geweest. Racisme heeft te maken met angst, met moeilijk omgaan met verschillen, met een vreemd idee over zuiverheid. Tot voor kort echter had dat ambigue gevoel geen straatsrecht. De mensen die racistisch waren, bleven in hun groepjes, vertelden het aan elkaar, bleven redelijk discreet. Nu is het een soort waarde geworden: men verkondigt het, men is er trots op. Hier wil ik echter niet meteen het proces van Van Themsche aan koppelen. Wel van een maatschappij die een bepaalde manier van fout denken bestaansrecht heeft gegeven. Dat hebben we in onze geschiedenis nog meegemaakt."

De Morgen  verwijst er niet naar, maar in Het Nieuwsblad  liet Philip Dewinter deze week optekenen dat onze beschaving superieur is aan andere. Overigens liet ook SP.A'er Tuur Van Wallendael zich dat ook eens in een onbewaakt moment ontvallen. Terecht? Suzanne van Well kijkt verder dan Dewinters neus lang is. Suzanne van Well: “Wij leven in een rijk land, waarin we denken beschermd te zijn. Bij ons mag zoiets niet gebeuren. Mag het in andere contreien dan wel? Ik voelde weer de ergernis die al langer in mij huisde. Toen ik bij nieuws over onlusten in Afrika mensen hoorde zeggen: 'Ach, die primitieve volkeren zijn bloeddorstiger, die hakken er makkelijker op los'. Bon, denk ik, die gelegenheidscommentatoren hebben hun vaderlandse geschiedenis over kolonialisme en wereldoorlogen dus niet gelezen én ze kennen de hedendaagse politiek in Europa evenmin. Maar ze stellen zich zo graag boven de rest. Op een tentoonstelling las ik ooit onder een foto: 'De missiezusters leren de zwarte vrouwen hun baby's verzorgen'. Onze gids, van Afrikaanse origine, wees ons erop en voegde er fijntjes aan toe: 'Wat een geluk hé, want voor de komst van de missiezusters hadden de Afrikaanse moeders nooit hun baby's verzorgd'. Wat denken wij, weldenkend beschaafd volk, wel wie we zijn? Intussen trekken pedagogen naar Afrika om te onderzoeken waarom kinderen daar veel minder angst ontwikkelen en 's nachts zelden huilen. Het antwoord is: door de goede zorg van de moeders, die hun kinderen lang bij zich op hun lichaam dragen. Onze Europese kwaal is ons superioriteitsgevoel.”

Behoort Suzanne van Well niet tot een welbepaalde groep, met name die van de weldenkende, progressieve mensen? Suzanne van Well: ”Ik zou meer zeggen. Ik durf voor die groep een slogan te gebruiken, geleend van een eigenaardige bron, het Vlaams Belang. 'Eigen volk eerst' vind ik nog altijd iets waarin ik me totaal herken. Alleen wil ik die invulling van 'eigen volk' goed bekijken. Er is in mijn familie iets verschrikkelijks gebeurd en binnen een week had ik een doos vol brieven, kaarten, e-mails, telefoontjes, berichten van mensen uit België en de rest van de wereld. Allemaal wilden ze iets zeggen, aanwezig zijn, ons helpen, meevoelen en -rouwen. Dat is 'mijn eigen volk'. Al die mensen van wie ik weet dat er solidariteit is. De kleur van die mensen, de plek waar ze geboren zijn, hun godsdienst, dat doet er niet toe. Ze zijn wel mijn volk, waar ik me in herken. Dus dat komt uiteraard eerst. Ik moet toegeven dat alle extremisten, integristen, niet horen bij 'mijn eigen volk'. Uiteraard zou ik het fijn vinden als ik elke evangelist of integrist die ik ontmoet zou kunnen 'bekeren'. Ik zou het fijn vinden als ik het gevaarlijke denken kon uitgommen. Na de eerste Zwarte Zondag werd ik onmiddellijk lid van Charta 91. We zochten naar manieren om te bevatten hoe het kwam dat zoveel mensen voor het Blok kozen. Ik was er vrij snel van overtuigd dat een groot deel van die kiezers zich geen fascisten noemen en het in wezen niet zijn. Dat is voorbehouden aan een belangrijke harde kern binnen die partij. De rest kiest voor het Blok - het Belang - omdat men vermoedt dat die partij traditionele waarden aanhangt, pro Vlaanderen is en dat het de angst zal blussen. Ik heb echter altijd geweten dat die mensen op een fascistische partij hebben gestemd.”

'Er is een ideologie die dit soort gruwel mogelijk maakt', las Suzanne van Well voor op Luna's begrafenis. Suzanne van Well: “(…) Na dat zinnetje ben ik door verschillende mensen aangesproken die zeiden: 'Ik vond het wel schoon wat je zei, amai, daar heb je het Vlaams Belang goed aangepakt'. Eerlijk gezegd, ik zag het breder. Ik had het over een lijn van denken, die bewezen heeft gevaarlijk te zijn. Het gaat ook over het verengen van begrippen, zoals het Belang met de term Vlaamse identiteit doet. Bij hen gaat het om gekoketteer, over Vlaams-nationalisme. Dat nationalisme stoort me. Voor de rest noem ik mezelf een trotse Vlaming. Vlaams zijn is mijn aard. Tegelijk ben ik gelukkig dat ik op taalgebied apatride ben, dat ik twee moedertalen heb. Als ik Molière lees, ben ik fier en blij dat het mijn cultuur is." En als ze Claus leest... “Dan herken ik me perfect en zeg ik: 'Oh, wat zijn we toch een gezellig, eigenaardig en surrealistisch volk'. Als ik de Vlaamse primitieven bewonder, denk ik aan wat 'wij' aan de schilderkunst meegegeven hebben. Ga ik in Venetië de grote Italiaanse meesters bekijken, dan zeg ik: 'Schitterend, maar ik vind Van Eyck toch schoner'. (lacht)  Fierheid, trots op de eigen geschiedenis. Ik begrijp de term 'behoren tot een volk' dus wel, maar de uitsluiting die men eraan koppelt, begrijp ik niet. Mijn oorspronkelijke beroepsmilieu was en is dat van de film. Daar werk je per definitie samen. Je individualisme moet dat van de ander begrijpen. Met je sterktes moet je samenwerken.”

Na de moord op Oulematou en Luna wilde één partij zich nadrukkelijk 'bewijzen'. Suzanne van Well: “(zucht) I n de week voor de begrafenis heeft hun opportunisme het weer eens gehaald op hun zogenaamde decency. Een van de eerste berichten in de mailbox voor rouwbetuigingen was van het VB.” Jullie hebben hun troost, steun, medeleven consequent geweigerd. “We weigerden elke politieke recuperatie. De democratische partijen hebben zich daaraan gehouden. Zij zijn op onze aanvraag ook niet verschenen op de begrafenis. Dan is het vreemd vast te stellen dat het Belang zijn opportunisme meteen exposeert en meldt dat het er niets mee te maken had. Dat Dewinter er persoonlijk niets mee te maken heeft, klopt. Wat er wél mee te maken heeft, is de sfeer die in deze maatschappij heerst, waarin zowel een Le Pen, een Ayatollah als een Dewinter en een Bush haat prediken. (pauzeert) Ik herinner me ineens de woorden van een andere kleinzoon van mij, elf jaar oud. Hij vroeg op een dag aan zijn mama: 'Waarom heeft die man op Luna en N'Doei geschoten, er waren toch ook andere mensen op de straat?' Ze antwoordde: 'Omdat N'Doei zwart is'. De absurditeit van dat antwoord werd vertaald in de blik van dat kind. Hij vroeg: 'Ja, en dan?' En dan? Dat is dus ook een selectiecriterium voor mijn 'eigen volk': mensen die antwoorden 'en dan?’”

Vanaf zaterdag dus de columns van Suzanne van Well in De Morgen. Waarom? Suzanne van Well: “Het brengt orde. Ik schrijf veel voor mezelf en ik merk dat woorden en zinnen steeds noodzakelijk zijn om structuur in mijn ideeën te krijgen. Ik heb veel gedachten, ik wilde ooit alles studeren, alles meemaken, zien en smaken. Dat maakt het niet makkelijk voor mijn hoofd. Het is pas als ik het aan iemand uitleg of op papier zet dat ik een lijn zie. Het is geen emotionele verwerking, denk ik. Daarvoor hebben we meer steun in de familie en van vrienden, onder elkaar. En dat houden we het liefst buiten de krant. Maar schrijven en onderzoeken leert me te plaatsen en te begrijpen.”

11:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (17) | Tags: luna, racisme |  Facebook | | |  Print

Tom Naegels geeft Patrick Janssens stof tot nadenken

Vanavond debatteren Antwerps burgemeester Patrick Janssens (foto 1) en schrijver-columnist Tom Naegels (foto 2) met elkaar in het Antwerps Zuiderpershuis. Tom Naegels gaf gisteren de Antwerpse burgemeester al wat mee om over na te denken. Er is veel gebeurd in het jaar na het drama van Luna, Oulematou en Songul, schrijft Tom Naegels, maar er is te weinig gebeurd voor de grote groep allochtonen in de stad. En vooral men hier regeert over Tom Naegels, als de grote allochtonenvriend. Vandaag geeft Tom Naegels in  De Standaard  in een goed onderbouwd betoog aan waarom het wijs is dat Mimount Bousakla geen plaats meer kreeg op de SP.A-lijst voor 10 juni. Over naar ander en beter, en dat is heus niet omdat Bousakla ook wel eens tegen de schenen van de allochtone gemeenschap en haar eigen partij durft schoppen. Maar terug naar gisteren.

Tom Naegels: "Het is vandaag een jaar geleden dat ik voor het eerst geweend heb om mijn stad. Ik dacht niet dat dat kon. Natuurlijk was die mislukte, al te gelukte spree killer ongemeen wreed, en zijn cynische racisme ongemeen schokkend - maar laten we eerlijk zijn: het is, wereldwijd, niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Bovendien kende ik slachtoffers noch dader persoonlijk, en niemand van mijn beminden was in de buurt. Ik had nooit verwacht dat ik iets zou denken als 'mijn stad is geraakt'. Dat is meer wat voor George Bush, niet? En toch.

Er is veel gebeurd in Antwerpen, dat afgelopen jaar. Jij bent herkozen, om daar maar mee te beginnen. Nogal spectaculair, zelfs. Daar was ik blij om, en met mij veel Antwerpenaren. Haal je nu niet te veel in je hoofd; stel dat Leo Delwaide meer stemmen had gehaald dan Filip Dewinter, dan waren we ook blij geweest. Maar toch. Het leek een signaal dat de tijden a-changing waren. Signalen zat, eigenlijk. Die mars tegen racisme. Dat grote festival op de Zuiderdokken, hoe heette het ook weer? Zonder Haat Straat-bordjes voor elk raam. Die dikke eendagsgoth gaf de strijders voor een pluralistische, open, niet-racistische samenleving weer wat meer slagkracht. Je weet dat ik het niet zo heb met van die initiatieven - op je overwinningsfeest kwam een lookalike van Tom Barman me zelfs vertellen dat ik daar niet mocht zijn, omdat ik te weinig enthousiast was geweest over 0110 - maar ik hoopte wel dat het een soort fond zou leggen, waardoor jij, met al je voorkeurstemmen, een doortastend diversiteitsbeleid zou kunnen voeren. Een beleid dat komaf maakte met het eeuwige dovemansgesprek. (Werkloosheid bij allochtonen? Jamaar, het terrorisme! Discriminatie op de woningmarkt? Jamaar, de Deense cartoons! Hoofddoek aan het loket? Jamaar, ooit waren de Arabieren slavendrijvers!) Je had daar een draagvlak voor. Zeker omdat je zo actief stemmen geronseld had onder allochtonen. Toch?

Nee - zucht - dit gaat niet alleen over die hoofddoekenrichtlijn. Ik vind het een onzinnige maatregel, dat wel, totaal onproductief en niet relevant in onze stad. Ze voedt een zeer harde en eenzijdige visie op de islam, ze ontkent de diversiteit onder moslims, en de diversiteit aan redenen om een religieus kledingstuk te dragen. Maar laten we niet overreageren. Op zich zou de richtlijn niet zo erg zijn, als hij een onderdeel was geweest van een breder beleid, dat op andere terreinen even duidelijke signalen zou uitzenden. Alleen, die zie ik niet. Hoe staat het met die dertig procent allochtonen, die binnenkort aan de stad moeten werken? Het enige wat ik daar nog over gehoord heb, is gehakketak over de moeilijkheidsgraad van de examenvragen. Hoe staat het met de antidiscriminatie in het woningbeleid? En de vijftig procent kansarme kinderen, vooral allochtonen, in het onderwijs? Komt daar een even zichtbaar offensief voor? Of laten we even bij de dada's blijven van de verlichtingsradicalen, volgens wie de hoofddoek staat voor onderdrukking van de vrouw, en het oprukkende fundamentalisme. Leg me niet in de mond dat ik mij daar geen zorgen over maak. Gaat de stad die vrouwen ook echt helpen, of is het voldoende als ze niet aan een loket zitten? En weten we nu eigenlijk al of het waar is, dat Borgerhoutse winkeliers door fundamentalisten onder druk gezet worden om geen alcohol meer te verkopen? Dat de ze mensen aanspreken om niet naar de Roma te gaan, dat weten we wel. Werkt de stad daaraan?

Ik denk niet dat je van slechte wil bent, Patrick. Ik maak me alleen zorgen. Je wist dat dat hoofddoekverbod veel weerklank zou krijgen - daar heb je het tenslotte voor gedaan, neem ik aan - maar als je niet even zwaar en zichtbaar inzet op fundamentelere problemen, dan lijkt het alsof je gekozen hebt voor het gemakkelijke statement. Maak niet de fout van Wouter Bos, die de gemeenteraadsverkiezingen won dankzij de allochtone stem, en daar achteraf niets mee deed; bang als hij was voor het spook van de islamisering, of gewoon voor onbekwaam personeel, wie zal het zeggen. In ieder geval: neutraliteit is maar al te vaak het broertje van onverschilligheid. En onverschilligheid is te lang een kenmerk geweest van ons beleid. Nu moet ik daaraan toevoegen dat de fond, het maatschappelijk draagvlak waar ik het in het begin over had, ook minder sterk is dan op het eerste gezicht lijkt. Sinds 11 september 2001 is het multiculturalisme murw geslagen. Mensen als Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, Paul Cliteur en anderen hebben de focus van het debat resoluut veranderd. In plaats van over discriminatie, racisme en sociale ongelijkheid praten we nu uitsluitend over de culturele kwesties: de opvattingen van moslims over vrouwen, homo's, vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat... Thema's waar ook de linkerzijde gevoelig voor is.

Er is ook veel mist gespoten over wat nu eigenlijk racisme is: islamofobie is geen racisme, moslims achterlijk noemen is geen racisme, het is vrijheid van meningsuiting. Zeker na de moorden op Fortuyn en Van Gogh, en de bedreigingen aan het adres van Hirsi Ali, is de linkerzijde ook daar gevoelig aan: het is onze stijl niet, maar het moet kunnen. Dat zorgt voor verwarring, verdeeldheid en intellectuele onmacht. Je herinnert je die kleine rel over of er halal vlees geserveerd werd op uitstappen van het Antwerpse stedelijk onderwijs. Je herinnert je ook de lezersbrieven in De Morgen. Los van de grond van de zaak, was ik verbaasd over hoe fel die waren. 'Weer een overwinning voor de moslimfundi's!' - dat zijn uitlatingen die ik, tot voor enkele jaren, niet verwacht had van dat publiek. Een deel van de linkerzijde heeft het opgegeven. Hun tolerantie is teruggebracht tot een ethisch minimum. Een ander deel zet zich nog wel in, maar beperkt zich tot vage statements: verdraagzaamheid, openheid, respect, termen waar niemand iets tegen kan hebben, maar die voor iedereen wat anders betekenen. 0110 was zo'n voorbeeld, en de trouwerij in Sint Niklaas, en de Zonder Haat Straat eigenlijk ook. Het zijn hippe versies van de rode knoop, of Fata Morgana, of in het beste geval een stille mars. Men ontloopt de belangrijkste vraag voor links vandaag, welke invulling we geven aan diversiteit. Hoe ver kan pluralisme gaan?

In feite is deze groep een objectieve bondgenoot van de rechterzijde. Ze herleiden onverdraagzaamheid tot zijn meest extreme vorm: Hans Van Themsche, een stelletje dat niet gehuwd wil worden door een zwarte schepen. Op 0110 schreeuwde Georges Kamanayo ettelijke keren: 'Diversiteit is realiteit!' Dat is waar, natuurlijk. Maar er is ook niemand meer die dat ontkent. Het gaat om hoe je diversiteit beheert. In dat debat doet links niet meer mee. Beste Patrick, in oktober was iedereen blij omdat je het Vlaams Belang zulk een slag toebracht. En inderdaad: Filip Dewinter heeft sindsdien een pak minder noten op zijn zang. Voor een groot deel van je achterban is dat al lang voldoende in de strijd tegen racisme. Verder ben je burgemeester in een stad met een groot racistisch electoraat, in een tijd waar het islamofobe verlichtingsdenken intellectueel sterker staat dan het pluralisme. Als ik dat zo optel, heb je weinig reden om een echt diversiteitsbeleid te voeren. Behalve dan die grote groep allochtonen, waarover er al te veel geschreven is. Ze hoeven niet te wachten op een Hans Van Themsche of Mohammed Achrak, voor er weer aandacht naar hen gaat. Je hebt een gigantisch mandaat gekregen. Ook van hen. Daar kun je meer mee."

 

10:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: racisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

11-05-07

Luna, Oulemata en Songul

Songul-bankZwartzusterstraat1AfficheVandaag is het precies een jaar geleden dat in Antwerpen de Turkse Songul Koc (47) neergeschoten werd terwijl ze gehoofddoekt op een bankje (foto 1) een Nederlandstalig boek aan het lezen was. Ze overleefde gelukkig de kogels van Hans Van Temsche. De kleine Luna Drowart (2) en haar Malinese oppas Oulemata Niangadou (24, die in de buurt op wandel waren, waren op slag dood nadat Van Temsche zijn geweer op hen richtte. Met Luna en Oulemata verloren ouders, familie, vrienden, buren en heel Antwerpen twee levenslustige mensen. Buurtbewoners hebben deze week een gedenksteen geplaatst in het voetpad in de Zwartzusterstraat, ter hoogte van het huis waar de moord gebeurde (foto 2). Vandaag en morgen is er een herdenkingsplechtigheid, de vader van Luna maakte daarvoor de affiche die nu in de buurt uithangt (foto 3).

Is er sindsdien wat ten goede veranderd? Soms denken we van wel. Er is ook nog de dood van Guido Demoor, na een opstootje met allochtone jongeren op de bus naar zijn werk. Dood en opstootje waarvan de omstandigheden nog niet opgehelderd zijn. Er doen verschillende versies over de ronde, maar wat is het nu? Maar het overlijden blijft wel hangen in de geesten. En ja, er zijn nog allochtone maar ook blanke jongeren die al te luidruchtig bezit nemen van tram of bus. Maar – het is maar een indruk, maar wel één van een regelmatige gebruiker van het openbaar vervoer in Antwerpen – alsmaar vaker zien we jongeren die ouderen een zitplaats aanbieden op een overvolle tram of bus, zien we steeds meer blanken en zwarten die elkaar helpen als een kinderwagen van of op een tram of bus moet gebracht worden. Is dit een aanduiding voor het verzachten van de omgangsvormen tussen de Antwerpenaren?

Maar dan lezen we weer getuigenissen van familieleden van Oulemata Niangadou (woensdag in Gazet van Antwerpen ). Fatoumata Niangadou, zus van Oulemata’s moeder: “Een paar weken geleden stond ik om 5.00 uur ’s ochtends op de bus te wachten om te gaan poetsen. De bus kwam en reed me straal voorbij. En de chauffeur had me wél gezien, hoor. En onlangs liep ik met mijn dochtertje over straat. Er was een man die iets tegen haar wilde zeggen, maar we hadden haast (…). Toen zei die man, in perfect Frans: “Depuis quand les noirs ont-ils quelgue chose à dire?” (…) Het is mijn dochtertje, als ik haar bij de arm wil nemen, dan doe ik dat toch?” Modibo Demba, Fatoumata’s echtgenoot: “In het verkeer merk je het ook. Doe je één of andere stommiteit en ze zien dat een zwarte achter het stuur zit, dan claxonneren ze als een gek en roepen ze de vreselijkste dingen.”

Een schietpartij als die door Hans Van Temsche zal nooit helemaal te vermijden zijn. Aan het ombuigen van het racistisch klimaat moet en kan wél gewerkt worden. Wat natuurlijk begint met het erkennen van het probleem. Nog op 1 mei bekloeg een woordvoerder van de allochtone gemeenschap en mede-organisator van de Stille Mars zich tegenover de redactie van deze weblog over de moeite die Patrick Janssens had om de Stille Mars in het teken te zetten van wat meer dan ‘Het verdriet van A’. De tweede slogan, ‘Stop het racisme’, kwam er slechts onder dreiging dat de familieleden van de slachtoffers van 11 mei uit het organisatiecomité zouden opstappen. Gelukkig kwam ook hier weer de beste reactie vanuit ‘het volk’, weliswaar zwaar ondersteund door het middenveld van vakbondsmensen, wereldwinkeliers en anderen, met de ‘Zonder haat straat’-bordjes die in zowat alle straten toch aan een paar huizen opdoken… en er blijven hangen. 'Zonder haat straat'-campagne die overigens gisterenavond nog van de reclamesector een prijs kreeg als beste campagne in de categorie 'non-profit', en daarbij één van de A-campagnes van de stad Antwerpen klopte voor de eerste plaats.

De oma van Luna Drowart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060518) noemde deze week nog de Zonder haat straat-bordjes die aan ramen en vensters blijven hangen evenveel tekens van hoop.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (15) | Tags: luna, racisme |  Facebook | | |  Print

16-04-07

Hup Holland, Hup

Woensdag bespreekt de Kamercommissie Justitie een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om zowel corrupte ambtenaren als burgers die veroordeeld zijn in een racisme-zaak uit hun burgerrechten te ontzetten. Bij het VB zijn ze weer bang dat dit hun mensen gaat treffen. Philip Dewinter overweegt om desnoods politiek asiel aan te vragen in Nederland.

“Na de veroordeling van het Vlaams Blok en de aanpassing van de wet op de partijfinanciering is dit het derde initiatief om het VB politiek te vermoorden”, zegt Philip Dewinter vandaag in Gazet van Antwerpen. “Als die wet er komt, word ik wellicht het eerste slachtoffer”, zegt Dewinter nog. Zichzelf kennen, is natuurlijk het begin van wijsheid. Maar Dewinter laat het niet daarbij. “Uiteraard zal ik alle procedures uitputten”, zegt Dewinter. “Niet alleen met alle Belgische rechtsmiddelen, maar ook voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ondertussen zullen onze fracties in Kamer en Senaat filibusteren tegen het wetsontwerp, zodat het deze legislatuur niet meer kan worden behandeld.” ‘Filibusteren’ is een duur woord om aan te geven dat men met alle mogelijke middelen het debat wil rekken, uren wil spreken zonder dat het terzake hoeft te zijn om maar de tijd te rekken. Dat dit niet echt een goede indruk achterlaat over de politiek, zal Dewinter wordt wezen.

Maar mocht dat allemaal niet baten? “Als ik mijn politieke rechten in België verlies, vraag ik desnoods  politiek asiel in Nederland”, zegt Dewinter. Ze zullen hem daar graag zien komen. Het VB is altijd voorstander geweest van het harde anti-vreemdelingenbeleid van minister Rita Verdonck (VVD). Als Dewinter asiel zou aanvragen in Nederland zal hij voor een keer eens over iets uit eigen ervaring kunnen klappen. Een paar weken geleden maakte Dewinter alvast kennis met enkele Nederlandse allochtonen, en naar verluidt was het een hartelijk contact (foto). Dus Philip, doe die aanvraag maar. Mocht je asielaanvraag aanvaard worden, wat we helaas betwijfelen: we zullen je missen, maar niet er om treuren.

20:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (31) | Tags: dewinter, racisme |  Facebook | | |  Print

03-04-07

Grappig en grimmig Nederland

Als de televisie een clown zoekt, is er altijd wel iemand bereid zich te laten filmen. Is Bert Anciaux niet beschikbaar, dan is er altijd wel Philip Dewinter die zijn medewerking wil verlenen. In de zesdelige serie  Ab & Sal op  Nederland 2 onderzoeken twee jonge Marokkaanse Nederlanders wat de gevolgen zouden zijn als over pakweg twintig, dertig jaar moslims de meerderheid van de Nederlandse bevolking zouden uitmaken. Wat bijvoorbeeld als de sharia, de islamitische strafwetgeving, zou ingevoerd worden? Geert Wilders wilde niet aan het programma meewerken, de programmamakers reisden dan maar af naar Antwerpen waar Philip Dewinter hen ontving in zijn bureau op de eerste verdieping van het VB-secretariaat aan de Amerikalei.

De reportage met Dewinter zit op het einde van het 25’ durend programma. Eerst hebben Ab(delhakim) en Sal(aheddine) nog een gesprek met een islamkenner die uitlegt dat de sharia enkel voor moslims geldt, niet dus voor niet-moslims, en met een feministe, die boos haar interviewstoel verlaat. Philip Dewinter ontvangt het Nederlands bezoek allerhartigst, maar waarschuwt hen: “Indien Nederland een volkskalifaat zou worden, zou België meteen alle diplomatieke betrekkingen stilleggen en Nederland niet langer als een bevriende natie beschouwen.“ Maar er zijn raakpunten tussen het VB en de islam. Dewinter: “De islam is een verdediger van gezinswaarden. Senioren worden inderdaad best in huiselijke kring verzorgd. Ik persoonlijk ben ook voorstander van de doodstraf. Mijn partij is dat echter niet, dus leg ik me daar bij neer.” Stel dat een islamitische partij evenveel stemmen zou halen als het VB, dan kunnen we toch samen de socialisten eruit gooien (“stangen”), proberen Abdelhakim en Salaheddine. Dewinter: “Bijna verleidelijk. Maar ik sluit geen pact met de duivel.” Dewinter neemt wél het ‘islamitisch starterspakket’ in ontvangst, waarin een bidtapijt, een handboek moslim-zijn, een djellaba en een kompas om altijd te weten in welke richting Mekka ligt.

Minder grappig was een reportage die de Nederlandse televisie gisteren uitzond. Drie vluchtelingengezinnen zijn het plaatselijk asielzoekerscentrum in Winschoten, provincie Groningen, moeten… ontvluchten. Ze zijn naar een geheim gehouden ander vluchtelingencentrum in het land gebracht nadat ze constant werden lastig gevallen door ‘Lonsdale-jongeren’. Net als bij de skinheads zijn niet alle ‘Londsdale-jongeren’ rechtsextremistische jongeren, laat dat duidelijk zijn. Maar het crapuul dat gefilmd werd in Winschoten was dat duidelijk wel. Hun taalgebruik gaat niet veel verder dan het woord ‘kut’; als ze niet aan het knokken zijn, kunnen ze hun rechterarm slechts schuin omhoog steken om de Hitler-groet te brengen. Een politiewoordvoerder bevestigde dat het ‘kleine’ criminelen zijn (“fietsdiefstallen en dat soort dingen”), maar toch zijn het niet zij die opgepakt worden maar de vluchtelingenjongeren en hun ouders die verplaatst worden. “Uit veiligheidsoverwegingen”, zegt de ene; als straf zegt een andere. Volgens de Anne Frank Stichting waren er tussen januari 2001 en augustus 2005 in Nederland 206 incidenten met extreemrechtse jongeren, waarvan 143 gewelddadige. Volgens ander onderzoek zijn er vooral incidenten in plattelandsgemeenten die verstedelijken. Voor rechts-extreme jongeren is de allochtoon het symbool van ongewilde veranderingen. Dat allochtonen en asielzoekers het daarom fysiek moeten ontgelden, en de politie niet verder komt dan het ‘in kaart brengen’ van het probleem, is ontoelaatbaar.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dewinter, internationaal, racisme |  Facebook | | |  Print

28-03-07

VB-informatie zo fout als wat

Het VB heeft niet de reputatie een betrouwbare informatiebron te zijn. Gisteren bleek nog eens waarom.

Bij het VB willen ze maar niet begrijpen dat de pers er nog niet achter is gekomen wie de koppels zijn die weigerden zich te laten huwen door een zwarte schepen in Sint-Niklaas. Senator en Sint-Niklaas' gemeenteraadslid Wim Verreycken heeft nu dertig “gedetailleerde vragen” klaar voor burgemeester Freddy Willockx en schepen Wouter Van Bellingen “want alles wijst erop dat de SP.A en Spirit Sint-Niklaas en Vlaanderen op wel héél erg losse gegevens internationaal te schande gemaakt hebben” (sic). In mails en op enkele weblogs werd gesuggereerd dat de koppels niet zouden geweigerd hebben zich te laten trouwen door Van Bellingen omwille van diens zwarte huidskleur maar omdat zijn adoptiefamilie “zwartzakken” zijn, verwijzend naar de Vlaams-nationalistische overtuiging van zijn adoptieouders en een oom die nog VNV-lid was. Zowel een journalist van Gazet van Antwerpen  als van Het Nieuwsblad  togen op onderzoek, en kwamen beiden uit op Jeanice Laureyssens (foto 1) als bron van die informatie. Met een 90 000 bezoekers beheert Laureyssens de tweede populairste actieve politieke Skynetblog. De vrouw – VB-fractieleidster in de Borgerhoutse districtsraad, afkomstig uit de omgeving van Sint-Niklaas – zal wel nog veel boterhammen moeten eten vooraleer aan ons  bezoekersaantal te geraken.

Volgens Laureyssens had Freddy Willockx verteld “dat het koppel dat geweigerd heeft om door Wouter Van Bellingen getrouwd te worden, dat niet gedaan heeft uit racisme maar wel omdat de familie Van Bellingen in Sint-Niklaas bekend staat als een Vlaamsnationale, dus ‘zwarte’ familie.” Willockx zou er nog aan toegevoegd hebben: “We kennen het koppel, het zijn fanatieke socialisten.” Laureyssens’ bron “zwoer bij hoog en bij laag dat ze de waarheid sprak, ze zegde me ook dat ze bereid was dat aan elke journalist te bevestigen. (…) Het is waarschijnlijk daarom dat Gazet van Antwerpen  vandaag al een beetje twijfel durft te schrijven (‘Geruchtenmolen bekladt massatrouw’).” “Ook nu weer blijkt mijn ‘vermoeden’ juist te zijn”, schrijft Laureyssens nog tot slot van haar bericht van vorige vrijdag. Alleen blijkt na enig speurwerk dat Laureyssens haar informatie heeft van een Sint-Niklaas’ VB-gemeenteraadslid die burgemeester Freddy Willockx een grap  hoorde vertellen op een receptie en in haar ijver de VB-zaak te dienen voor waar aannam wat als grap verteld werd. Een grap van SP.A’er Philippe De Coene die op café na een voetbalwedstrijd aan Willockx vertelde dat het niet moeilijk was dat men Van Bellingen weigerde “met zo’n zwarte ouders”. De Coene vertelde de grap laatst aan Van Bellingen zelf, en die moest er smakelijk om lachen. Bij het VB konden ze er echter niet mee lachen, en na de onthulling in twee kranten dat het slechts een grap was… kunnen ze er helemáál niet meer om lachen. Gisterenavond laat had Laureyssens zich nog altijd niet geëxcuseerd voor haar foutieve informatie. Wél twee nieuwe stukken gepost: kritiek op extreemlinks die conservatisme verweten wordt, en een lofbetuiging aan Frank Thevissen (zie hieronder) die eindigt in een uithaal naar de loge.

Ook op hoger echelon zijn ze bij het VB het Noorden kwijt. In De Standaard  analyseerde gisteren Frank Thevissen, professor politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Brussel, de precampagne voor 10 juni die vorige zaterdag afgesloten werd wegens de ‘sperperiode’ in de aanloop van de verkiezingen. ‘Sperperiode’ is trouwens een misleidend begrip. Het betekent niet dat er nu een ‘staat van beleg’ is afgekondigd. Het betekent enkel dat vanaf nu de politieke partijen zich moeten houden aan specifieke regels die hun propaganda en verkiezingsuitgaven tot 10 juni aan banden leggen. Thevissen – laatst wekenlang nog bejubeld door het VB om zijn intussen afgevoerde De Stemmenkampioen-enquêtes – heeft geen hoge pet op van de verschillende precampagnes. Frank Thevissen: “Maar er zijn ontegensprekelijk verschillen in slechte smaak en overbodigheid, te beginnen met het campagnebeeld dat afgelopen weken misschien nog het meest op uw netvlies is blijven kleven; namelijk de 'horen, zien en zwijgen'-chimpansees van het Vlaams Belang. (foto 2) (…) Het slecht uitgevoerde symbolische beeld leek achteraf bekeken vooral een oefening in introspectie, want dat de partij inmiddels knarst en kraakt van de interne verdeeldheid, intriges en vertwijfeling, kan zelfs geen aap meer ontkennen. Dat zoiets ook slechte campagnes oplevert, heeft de partij inmiddels overtuigend aangetoond. Het lijkt er trouwens sterk op dat het Vlaams Belang zijn ijzersterke reputatie van gevreesde campagnemaker ijlings aan het verspillen is. De affichecampagne 'Leefbaar Vlaanderen' van vorig jaar met de neerbuigende korenhalmen, was de meest mistroostige uit z'n lange, provocerende geschiedenis.”

Gelukkig voor het VB “kapitaliseert geen enkele partij op haar precampagne. Net zoals in 2004 vertonen de electorale krachtverhoudingen in de peilingen een opvallende stabiliteit. (…) In de hoofden van de kiezer heeft de zin van electorale campagnes, of ze nu voor of tijdens de sperperiode plaatsgrijpen, zichzelf immers al lang opgeheven.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vlaams belang, racisme, 10 juni |  Facebook | | |  Print