21-03-07

Ieder zijn prioriteiten

Op 21 maart 1966 komen in Sharpevile (Zuid-Afrika) enkele duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het Apartheidsregime. Hoewel de zwarte betogers ongewapend zijn schiet de politie op hen. Er vallen 69 doden, en 180 gewonden. De week daarop breken in heel Zuid-Afrika protest- en stakingsacties uit. In 1966 roepen de Verenigde Naties 21 maart uit tot ‘Internationale dag tegen racisme’. In 1990 wordt het Apartheidsregime in Zuid-Afrika afgeschaft. De geschiedenis van die strijd is in beeld gebracht in een van de knapste musea ter wereld: het Apartheidmuseum in Johannesburg (zie: www.apartheidmuseum.org). Maar het racisme vergt nog overal ter wereld onze aandacht.

Ook in Vlaanderen is er aandacht voor racisme, en vooral wat we er tegen kunnen doen. Het zal meer moeten zijn dan met een delete-knop het racisme bannen. In Sint-Niklaas vindt vandaag een massale trouwpartij plaats naar aanleiding van de weigering van drie koppels om zich door een zwarte schepen te laten huwen. De teller stond gisterenavond op 604 koppels die beloofd hebben daarvoor naar de Sint-Niklase Grote Markt af te zakken. De actievoerders van de Straat Zonder Haat-campagne kondigen aan hun affiches niet enkel in Antwerpen en in Gent ter beschikking te leggen, maar in heel het Vlaamse land. En Philip Dewinter? Die gaat vandaag Yves Leterme interpelleren omdat die met zijn optreden bij Debby & Nancy  de waardigheid van het ambt van Vlaams minister-president schaadt.

In Sint-Niklaas begint het feest deze namiddag rond 14 uur met een kinderprogramma: met circus, muziek, straattheater en een magische speelbus. In de vooravond gaan ze daar door met gospel, dans en humor met standup comedy artiest Uwamungu Cornelis uit Antwerpen. Voor muziek zorgen onder andere Axl Peleman (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070220) en de enthousiaste jongens van de Skambiance. Iets na 20.00 uur volgt dan de trouwbelofte van meer dan 500 koppels, even later gevolgd door een grote groepsknuffel en een massale openingsdans. Tussendoor wordt werk gemaakt van gelegenheidstrouwfoto’s, en de bakkers en andere Sint-Niklasenaren zorgen ook nog voor een groots dessertenbuffet. Je moet al zwaar verzuurd zijn om dit geen goed nieuws te vinden. Nederlandse, Franse en Britse media zijn intussen al in Sint-Niklaas gesignaleerd om verslag uit te brengen van het gebeuren vandaag in Sint-Niklaas. Ook de Arabische televisiezender Al-Jazeera is er, en de affaire was al krantennieuws tot op de voorpagina van een krant in Peru. Het nieuwe Sint-Niklase OCMW-raadslid Rob Verreycken zal nog veel moeten uitsteken om als Wouter Van Bellingen de wereldpers te halen. Maar laat dit Verreycken vooral niet op ideeën brengen!

Nog goed nieuws komt van de actievoerders van de Straat Zonder Haat-campagne. Een groep mensen die veertien organisaties vertegenwoordigen: van de vakbonden ABVV en ACV over migrantenorganisaties tot de Chiro en Oxfam-Wereldwinkels. Na de moorden op Luna en Oulemata, en de moordpoging op Songul, op 11 mei vorig jaar in Antwerpen, werden via het ‘middenveld’ in Antwerpen straatnaambordjes verspreid om aan te geven dat niet iedereen akkoord is met het racistisch klimaat (foto 1). Het werd de beste anti-racistische actie sinds de hoogdagen van Vaka/Hand-in-Hand. Ook in Gent werden de bordjes verspreid. Eerst de Antwerpse, later eigen Gentse (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061215). Vandaag begint de distributie van Straat Zonder Haat-bordjes in de rest van Vlaanderen, om zo te komen tot een symbolische Staat Zonder Haat.

Maar ieder heeft zo zijn prioriteiten, en kandidaat-Vlaams president (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070317), minstens kandidaat Vlaams minister-president, Philip Dewinter gaat vandaag Yves Leterme interpelleren over diens optreden in het VRT-ontspanningsprogramma Debby & Nancy. Dewinter heeft nooit een goed woord over gehad voor de regering-Leterme, maar nu betreurt hij toch wel dat “van de nieuwe zakelijkheid die de Vlaamse regering kenmerkte” niet veel meer van overblijft. “Grappig was de hele vertoning niet; meelijwekkend des te meer”, vindt Dewinter. En hij vervolgt: “Dat Yves Leterme zich belachelijk wilmaken interesseert het Vlaams Belang nauwelijks, maar de Vlaams Belang-fractie pikt het niet dat het ambt van Vlaams minister-president door de fratsen van Leterme onderuit wordt gehaald.” Als er nog iemand zorgt voor het sérieux in de politiek is het het Vlaams Belang. Maar dan hebben we het even niet over de apen-campagne van het VB, of hun programma en voorstellen.

Het lijkt wel of er niets belangrijker is dan het optreden van Leterme en Vande Lanotte bij Debby & Nancy. In De Standaard  had men er gisteren een volle bladzijde journalistiek verslag voor over, het editoriaal van de krant, én twee bladzijden opiniebijdrage en reacties van lezers. Mensen, mensen toch. Is er niets belangrijkers dan politici die de clown willen gaan uithangen in een amusementsprogramma? Het beleid van die politici bijvoorbeeld? Overigens zat in het programma ook Jean-Marie Dedecker die vermomd als zeekapitein (foto 2) Leterme en Vande Lanotte wilde weghalen van hun ‘onbewoond eiland’. Leterme dacht eerst dat het Walter Capiau was, maar toen hij doorhad dat het Jean-Marie Dedecker was antwoordde hij: “Dan liever niet”. Leterme maakte meteen aan 1,5 miljoen kijkers duidelijk wat ze van Dedecker moeten denken op 10 juni.

Dedecker moet Dewinter trouwens meer zorgen baren dan Leterme en Vande Lanotte samen. Voorgaande jaren pakte Dewinter op zijn website blij uit met zijn verkiezing bij het Humo Pop Poll-publiek als ‘Ergelijkste politicus van het jaar’. “Als de Humo-lezers er zo over denken, dan ben ik goed bezig”, was de redenering op de website van Dewinter. Helaas, driewerf helaas, is Dewinter dit jaar in deze poll voorbij gestoken door Jean-Marie Dedecker. Met 4 098 voorkeurstemmen wint Dedecker deze verkiezing met groot gemak. Dewinter volgt als tweede op enige afstand, met ‘slechts’ 2 806 stemmen. Geen goed nieuws voor wie dé averechtse rebel wil zijn.  

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, dewinter |  Facebook | | |  Print

28-02-07

Lezersbrief van de week

,,Nooit gedacht dat ik op deze manier een Bekende Vlaming zou worden!”, zei de zwarte schepen voor jeugd, ontwikkelingssamenwerking en burgerlijke stand van Sint-Niklaas nadat bekendgeraakte dat drie koppels weigerden door hem gehuwd te worden omwille van zijn zwarte huidskleur. Wouter Van Bellingen.

Deze week haalt Wouter Van Bellingen Humo, met een interview met zijn adoptiemoeder Simonne Maes (foto 1). Maes en haar twee jaar geleden overleden man adopteerden vier kinderen: Stefaan, een mulat, Hilde een half-Indiaanse van Boliviaanse afkomst, Veerle, een blanke, en tenslotte Wouter (foto 2), zoon van een Rwandese vrouw die aan de universiteit van Namen rechten studeerde maar na haar studies binnen de zes weken ons land moest verlaten. Wouter groeide op in een Vlaams-nationalistisch gezin, waar het de gewoonte was elk jaar naar de IJzerbedevaart te trekken. De laatste keer dat Wouter mee was op de IJzerbedevaart – hij was toen elf jaar – waren er problemen met een paar mensen van Voorpost. “Een zwart jongetje”, zeiden ze, “wat doen we daarmee?” “We doen daar niks mee”, zei Wouters vader.

Toen de weigering om zich te laten huwen door een schepen met een zwarte huidskleur bekendgeraakte, veroordeelde ’t Pallieterke  die weigering. Niet iedereen neemt dit echter het weekblad “voor mensen met een goed hart en een slecht karakter” in dank af. Deze week verscheen in ’t Pallieterke  een lezersbrief van Elza Vancauwenbergh uit Vilvoorde die er niet om liegt. Ze schrijft het er niet bij, maar in de jaren negentig was Elza Vancauwenbergh nog regelmatig kandidaat op de VB-lijsten. In 1995 en in 1999 was ze zelfs derde opvolgster voor de VB-zetel van Joris Van Hauthem in het Vlaams parlement.

Elza Vancauwenbergh: “Pallieterke, Het ontgoochelt mij ten zeerste dat Pallieter het in de uitgave van 7 februari opneemt voor de vreemdeling tegen de Vlaming. Beseft u niet hoeveel moed het vergt van de Vlaming om, in eigen land, zijn recht als Vlaming te doen gelden? Gebruik en misbruik van gedwongen ‘gastvrijheid’ en de laksheid van de inheemse bevolking geeft geen vreemdeling het recht om een openbare functie te bekleden, zeker niet om de inlander wetten voor te schrijven, ook niet als gebelgde. Afwijzing wordt niet ingegeven zomaar door de huidskleur zoals men wil doen voorkomen; de huidskleur is een uiterlijk teken van onmiskenbaar en onveranderlijk anders-zijn, van de andere geaardheid. Het is een grove fout te beweren dat wie in Vlaanderen is opgegroeid en Nederlands spreekt, minder vreemd zou zijn. Dat leert mijn ervaring van alledag. Waarom zijn de Brusselaars weggevlucht uit hun stad? Niet omwille van de veelkleurigheid, wel omwille van de onleefbaarheid.

Volgens een melding op de nationale omroep is het weigeren van de schepen van Sint-Niklaas geen alleenstaand feit: de patiënten in ziekenhuizen en horecaklanten weigeren vreemd verzorgd en gediend te worden. De erkenning van zijn recht op eigenheid dat hem door overheid, media en Kerk niet gegund wordt, zal de Vlaming zelf moeten afdwingen. Sommigen zijn zich daarvan reeds bewust: het groeiende verzet is een gezonde reflex tegen miskenning en afwijzing van de Vlaming door de politiek, hof, gerecht en Kerk. Het vreemdelingenprobleem is een haard van verdeeldheid onder de Vlamingen die volgestouwd worden met schuldgevoelens. Zelfs van een reep chocola mogen wij niet meer schuldloos genieten. Wees Vlaming die God Vlaming schiep, zonder complexen.”

Bij de Robert Taft Club waar Philip Dewinter en Frank Vanhecke vorige week gingen spreken in de Verenigde Staten zouden ze het niet anders zeggen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

18-02-07

Foute gedachten, bis

Dinsdag werd in de Senaat een rapport voorgesteld waaruit blijkt dat de Belgische instellingen, met de Antwerpse politie voorop,  tijdens de Tweede Wereldoorlog actief meehielpen aan de Jodenvervolging. In mei verschijnt het rapport in boekvorm (bij uitgeverij Manteau/Meulenhoff), maar inleiding en besluit kan je nu al lezen op het internet (zie: http://www.cegesoma.be/eindversla_Inleiding_Besluit.pdf...). Omdat het een onderzoek is in opdracht van de Belgische regering kregen de onderzoekers toegang tot archieven die tot nu toe niet konden geraadpleegd worden, maar toch vernemen we niets wezenlijk nieuws. Lieven Saerens heeft eerder ook al uitvoerig uit de doeken gedaan wat de betrokkenheid van de Belgische overheid, en in het bijzonder de Antwerpse, was bij het nazi-regime (zie: http://www.lannoo.com/content/lannoo/fondsen/actuageschie...).

Maar geen overheid zonder voetvolk. Vlaamse collaborateurs hielpen de Duitse bezetter de holocaust uitvoeren. Journalist-historicus Marc Reynebeau wijst er dit weekend in De Standaard  op dat Saerens uit zijn gegevens een groepsportret van de Vlaamse Jodenjagers distilleerde, en dat profiel bijzonder ‘normaal’, zo al niet banaal oogt. Marc Reynebeau: “Het ging om mannen van 17 tot 42 jaar, gemiddeld 27, katholiek, meestal getrouwd en huisvader, die doorgaans alleen lager onderwijs hadden genoten, professioneel behoorden tot de lagere bedienden en, opvallend toch, niet zelden een artistieke interesse koesterden. Het waren, kortom, doorsnee kleinburgers. De meesten van hen hadden geen strafregister, maar vielen psychologisch wel op als querulanten, mensen die zich altijd verongelijkt en ontevreden toonden. Als ze het SS-uniform eenmaal hadden aangetrokken, sloeg dat lastige karakter al snel om in eigenwaan en machtswellust. Ideologisch hadden haast alle Vlaamse SS'ers een verleden als lid of militant van radicale Vlaams-nationalistische organisaties en partijen, waar fascistische en antisemitische ideeën schering en inslag waren. Velen kwamen uit het corporatistische Verdinaso van Joris Van Severen. Het Vlaams-katholieke milieu rehabiliteerde al snel het met de collaboratie in opspraak gekomen Vlaams-nationalisme. Dat excuseerde de collaboratie als het werk van welmenende, maar misleide of verblinde idealisten. Zo konden ook de SS-Jodenjagers zich zelfs in hun gelijk gesterkt voelen. Want, dixit Saerens, ze konden zichzelf wijsmaken dat ‘de verheffing van het Vlaamse volk’ ook hun hoofdbekommernis was geweest.”

Joris Van Severen, om maar enkel die naam te noemen omdat hij hierboven geciteerd werd, werd op de IJzerwake-manifestatie in 2003 in de bloemen gezet. IJzerwake waarvan al wat VB is, en nogal wat N-VA’ers, het manifest ondertekend hebben (zie: http://www.ijzerwake.org/ondertekenaars.html). En is er niet de IJzerwake, dan is er altijd nog wel een andere gelegenheid waar hij door een VB-partijkader geëerd wordt (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/262/67/lang,nl). We herhalen het: VB’ers zijn te vertrouwen noch te onderschatten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vlaams belang, boeken |  Facebook | | |  Print

15-02-07

Het VB met een negatieve campagne, de stad Sint-Niklaas met een positief idee

Het VB kan niet verweten worden bijzonder origineel zijn. Toen de inmiddels overleden Hugo Schiltz nog actief was in de politiek plaatste het VB in één van haar blaadjes een foto van Schiltz met een verwaaide haardos, met daarnaast de foto van een aap om aan te tonen dat de gelijkenis tussen de aap en de Volksunie-man treffend was. Gisteren startte het VB een precampagne voor de federale verkiezingen met als beeld drie apen die respectievelijk de christen-democraten, de liberalen en de socialisten moeten voorstellen (foto 1). In Sint-Niklaas zijn ze anders wél origineel. Nadat bekendgeraakte dat drie koppels weigerden zich te laten trouwen door een zwarte schepen kreeg schepen Wouter Van Bellingen zoveel sympathiebetuigingen dat men het idee opperde voor een ‘massatrouwpartij’ op 21 maart, internationale dag tegen het racisme. Maar het wordt meer. In de stijl van het succesvolle Fata Morgana-televisieprogramma wordt Sint-Niklaas voor vijf uitdagingen geplaatst: de grootste trouwpartij, een groepsknuffel, de grootste openingsdans, het grootste multicultureel dessertbuffet en de grootste huwelijksfoto. Plaats van het gebeuren is de Grote Markt van Sint-Niklaas, alvast het grootste marktplein van ons land. Over de invulling van een muzikaal luik bij het gebeuren wordt nog onderhandeld met een aantal concertorganisatoren.

Van ronduit racisme (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070205), groeit in Sint-Niklaas van de weeromstuit een feest van liefde en kleuren. Het doet ons allemaal wat denken aan hoe het homohuwelijk (illustratie 2) er gekomen is. Het begon allemaal met het VTM-praatprogramma Marlène  in oktober 1995 waar het homohuwelijk onderwerp van gesprek was nadat René Los, partner van Tom Lanoye, eerder in Humo  had verklaard dat men op gemeentelijk vlak de discussie rond gelijke rechten voor homo’s kan stimuleren door het openen van een register van samenwonenden. In de VTM-studio verdedigde toenmalig Agalev-senator Eddy Boutmans zijn wetsvoorstel om samenwonenden meer rechtszekerheid te geven middels notariële samenlevingscontracten die geregistreerd worden op de Burgerlijke Stand. Alhoewel Boutmans duidelijk onderlijnd had dat zijn wetsvoorstel niet uitsluitend gericht was op homo’s, en ook niet aan het instituut van het huwelijk wil raken, verzet Philip Dewinter zich in een persmededeling ’s anderendaags tegen het idee “homo-koppels in de echt te verbinden op het stadhuis”. Op het kabinet van toenmalig schepen van Burgerlijke Stand Patsy Sörensen is de VB-persmededeling de prikkel om effectief werk te maken van een samenlevingsregister. Amper drie maanden later is het een feit, worden Tom Lanoye en René Los op 20 januari 1996 met veel toeters en bellen (muziek van Aretha Franklin, live zang van La Esterella, een exquis feestje in de Foyer van de Bourla-schouwburg…) in een samenlevingsregister ingeschreven. Een paar dagen eerder hadden het journalistenduo Paul Goris en Ingrid Vanderveken zich al ingeschreven in het samenlevingsregister bij de Burgerlijke Stand in het district Berchem. Gazet van Antwerpen  toeterde toen dat het samenlevingsregister een lege doos was. En dat was het ook wel, het was enkel een vergulsel rond een bij een notaris afgesloten contract. Maar naast meer rechtszekerheid voor samenwonenden beoogde het ook de discussie voor gelijke rechten voor homo’s aan te zwengelen. En dat lukte. Twee maanden na Antwerpen werd ook in Maaseik een samenlevingsregister geopend, nog meer gemeenten deden hetzelfde, en sinds 1 juni 2003 kunnen in ons land ook homo’s een echt, burgerlijk, huwelijk afsluiten.

Het zou er allemaal niet geweest zijn had Philip Dewinter niet van een uitspraak van Eddy Boutmans een karikatuur gemaakt, om dan te keer te gaan tegen die karikatuur. Wat dan weer een tegenreactie ontlokte waarvan de initiatiefnemers zelf niet dachten dat het op korte termijn nog eens zou leiden tot huwelijken van homo’s en lesbiennes. Hetzelfde scenario zien we nu in Sint-Niklaas. Het VB keurde het gedrag van de weigerende koppels niet goed, maar begon al vlug de tegenreactie als een actie tegen het VB te ervaren. Op 21 maart, toevallig ook de dag waarop de aap-campagne van het VB eindigt, wordt in Sint-Niklaas een groot feest van de liefde ingericht met als onmiddellijke aanleiding dat sommigen weigeren zich te laten huwen omdat de schepen weliswaar in een Vlaams-nationalistisch familie is opgegroeid maar een zwarte huidskleur heeft. Het VB heeft nog één kans om het feest niet tot een feest tegen het VB te laten uitgroeien: door zelf volop mee te doen. Wim Verreycken die met de geliefde waarvoor hij naar Sint-Niklaas verhuisde zich laat hertrouwen, plaatselijk VB-kopstuk Frans Wymeersch die mee de grootste openingsdans inzet… Wie met Rob Verreycken aan de groepsknuffel wil beginnen, is ons niet bekend. Maar allicht zal er toch wel iemand zijn die dit wil doen. Wij  zullen het echter niet doen, we willen Verreycken jr. niet in verlegenheid brengen door een knuffel van man tot man.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vlaams belang |  Facebook | | |  Print

05-02-07

 VB hanteert alweer twee maten en twee gewichten in de discussie over het voltrekken van een huwelijk door een schepen met een andere huidskleur

Het heeft even geduurd, maar intussen heeft men ook op de nationale website van het VB gereageerd op de zaak van drie koppels die weigeren te trouwen als het met een schepen moet met een zwarte huidskleur. Het 'alledaags racisme' waarover de schepen in kwestie de voorbije dagen verteld heeft in de media, wordt bevestigd door andere getuigen.

Een allochtoon als schepen van Burgerlijke Stand, het is geen slecht idee. Alleen al door het voltrekken van de huwelijken is hij of zij met voorsprong de schepen met wie inwoners het meest een persoonlijk contact hebben. Als dan blijkt dat allochtonen toch niet allemaal monsters zijn, dan is dat toch mooi meegenomen. Niet? Lang voor Patrick Janssens Spirit-stemmentrekster Fauzaya Talhaoui (met 6 1906 voorkeurstemmen, na Janssens de populairste op de SP.A/Spirit-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober in Antwerpen) geen schepenmandaat gunde, miste de CD&V – toen nog CVP – de kans om een allochtone als schepen naar voor te schuiven. Nahima Lanjri (foto 1) mankeerde in 2000 slechts enkele stemmen op de CVP-partijvergadering waar de schepenen aangeduid werden. De stemmen van de aanhangers van de twee laatste andere kandidaten – beide blank, man en van gevorderde leeftijd – hadden zich verenigd tegen het allochtone en progressieve gevaar. Maar met Lanjri als schepen hadden we in Antwerpen wél iemand gekregen die een pak vooroordelen kon wegnemen. Intussen kent heel het land de Sint-Niklase schepen van Burgerlijke Stand Wouter Van Bellingen (foto 2) nadat bekendgeraakte dat drie koppels een huwelijk voltrokken door een ‘zwarte’ schepen niet zagen zitten. In het Waasland trekken sommigen liever op met een ander soort ‘zwarten’.

De media-aandacht bood Van Bellingen de kans te getuigen van het racisme dat hij als vanzelfsprekend (sic) tegenkomt. In De Morgen  getuigden zaterdag nog andere intussen bekende allochtonen over racisme. Zanger Kay Styles bijvoorbeeld. Kay Styles: “Ik heb vroeger vaak met racisme te maken gehad. Hetzelfde als wat die schepen meemaakt: niemand ie naast je durft komen te zitten op de trein. Als je zelf gaat zitten, beginnen de mensen aan hun handtas of portefeuille te prutsen. Daar kreeg ik zelf een onveilig gevoel van.” Bekendheid helpt tegen racisme. Styles: “Nu word ik door discotheken opgebeld met de vraag of ik hun gast wil zijn. Vroeger mocht ik niet binnen. Dan kom je aanlopen en zie je de portiers al onder elkaar discussiëren: ‘Laten we die nu binnen of niet?’ Als je aankomt, hebben ze al besloten: ‘Die gast komt er niet in.’ Dat is me vaak overkomen.” Styles besluit: “Mensen moeten afstand nemen van ‘de andere’. Ze gaan graag op reis om andere culturen te leren kennen, maar thuis haken ze af omdat de schepen een andere huidskleur heeft.”

Zangeres, dj, actrice en auteur Zohra vindt de reactie van die mensen op een zwarte schepen “heel grof”. Zelf heeft ze als half Marokkaanse – en laten we het niet verbloemen, als schone madam – geen last van racisme ondervonden. Het is zoals een vakbondsafgevaardigde ons ooit vertelde. “Als allochtone ben je extosisch, als allochtoon ben je een ‘makkak’.” Marokkaanse vrienden en Zohra’s broer kregen wel vaak met racisme te maken. Zohra: “Ik mocht altijd binnen in de discotheek. Mijn broer niet. Als hij zei dat hij Belg was, vroegen ze zijn identiteitskaart. Maar een Jamal Sidi Mohammed kon voor hen nooit een échte Belg zijn.Op de duur begin je je bij voorbaat te verdedigen. Als mijn broer, die in de horeca werkte, ging solliciteren zei hij: ‘Ik ben half Marokkaan, maar ik steel niet.’ (…) Ik vrees dat er nog veel werk aan de winkel is. Een van mijn vriendinnen is adjunct-drectrice van een school. Van de 300 leerlingen zijn er 280 allochtonen. Onlangs maakten ze een uitstap. Ze stapten een winkel binnen om er koekjes te kopen en die kruidenier zei vlakaf tegen de leraar die hen begeleidde: ‘Haal die Marokkanen uit mijn winkel. Ga maar ergens anders.’ Die leraar stond verstomd. Toen besefte hij wat die jongeren dagelijks moeten meemaken.”

VTM-journalist Faroek Ozgünes is verbaasd over de reactie van Van Bellingen. Faroek Ozgünes: “De gelaten reactie van schepen Van Bellingen verbaast me en ik vraag me af of het de juiste reactie is.Je zou toch op je achterste poten moeten staan als zoiets gebeurt, en gelukkig neemt burgemeester Freddy Willockx een krachtig standpunt in. Het gaat immers niet enkel om de man, maar ook om zijn functies. Als je dat zou doortrekken, zou je een boete van een zwarte politieagent kunnen weigeren op basis van zijn huidskleur. Dat is absurd. De gewenning snujft langs twee kanten, want blijkbaar is er een klimaat ontstaan waarin dat zomaar kan. Je ziet ook dat jongeren geen enkele gêne meer hebben om toe te geven dat ze racist zijn.” Acteur en theatermaker Jamal Boukhriss – waarover meer in één van onze volgende postings – verhaalt ook over dancings waar hij niet binnen mocht en dames die hun handtas plots steviger vasthouden. Karim Bachar, zaalvoetballer en Antwerps gemeenteraadslid (foto 3) vindt dat de mensen maar moeten beseffen dat er een zwarte schepen is. Karim Bachar: “Op dat vlak is er in ons land nog veel werk. In Engeland of de Verenigde Staten is men gewend aan zwarte tv-presentatoren of politici.”

Op de VB-website vindt men het “niet fijn en niet netjes natuurlijk” dat sommige mensen in Sint-Niklaas “het niet zien zitten dat er op hun trouwfoto’s een gekleurde ambtenaar zou staan.” Maar men vindt het vooral “vervelend ook omdat het verhaal de mythe van het verzuurde, onverdraagzame Vlaanderen lijkt te bevestigen.” Vanzelfsprekend wordt vlug de link gelegd naar het VB. “Vroeger waren het alleen de absolute ‘diehards’ (fanaten) van het racisme die zoiets openlijk durfden. Wellicht heeft de opkomst van extreem-rechts meer mensen voldoende vertrouwen geven om er openlijk voor uit te komen.”, citeert de VB-website een krantencommentaar dat het klasseert als “Goedkope maar vlot klinkende onzin is dat, in de aanloop naar de verkiezingen.” Oei, op 10 juni zijn er opnieuw verkiezingen en het is dus opletten wat geschreven wordt om het VB niet in de weg te zitten. “We hebben altijd duidelijk gesteld dat het onze partij helemaal niet gaat om huidskleur, maar om de bereidheid om Vlaming onder de Vlamingen te worden. Dat wij de hand reiken aan die mensen mag trouwens blijken uit het feit dat Pieter Van Boxel en Aïsha Van Zele – twee jonge en geëmancipeerde kleurlingen die lid zijn van het Vlaams Belang – binnen de partij met open armen zijn verwelkomd én bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen door onze kiezers naar de gemeenteraad van respectievelijk Zoersel en Lokeren werden gestemd. Hoezo ‘onverdraagzaam’, ‘extreem-rechts’ of ‘racistisch’?”, argumenteert men nog op de VB-website.

En nog een laatste ‘argument’: “Pikant detail is overigens – en dat mag hier in deze context nog wel eens opgemerkt worden – dat Aisha Van Zele, een meisje met wortels in Sri-Lanka, door haar werkgever werd ontslagen. De winkeleigenaar zette haar op straat, niet vanwege haar huidskleur maar omdat ze op de lijst van het Vlaams Belang stond… Waar zit de onverdraagzaamheid dan? En waar blijven de verontwaardigde reacties?” Yves Buysse, Ludo Leen of wie dan ook die dit commentaar plaatste op de VB-website kent zijn pappenheimers niet. Om te beginnen: Pieter Van Boxel is geen VB-gemeenteraadslid in Zoersel, maar in Malle. Ten tweede, we kennen de ware redenen niet voor het ontslag van juffrouw Van Zele. Maar als het waar is wat het VB schrijft, waar zit dan de logica in de VB-redenering? Als het kantelpoortenbedrijf Feryn weigert allochtonen in dienst te nemen omdat die moeilijk zouden liggen bij de klanten van het bedrijf, vindt het VB dat de normaalste zaak. Bedrijfseconomische argumenten gaan voor alles, is hun redenering. Als een andere bedrijfsleider zich ontdoet van een VB-mascotte omdat hij het bedrijfsmatig niet goed vindt verder te werken met een publieke figuur van het VB, dan vindt het VB dat niet kunnen. Het VB hanteert hier, zoals vaker, twee maten en twee gewichten.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

09-01-07

Frankrijk verbiedt uitdelen van 'varkenssoep'

"Terwijl overal in het land tentenkampen zijn ontstaan ter ondersteuning van daklozen en de regering van huisvesting een grondrecht wil maken, drong een tweede kwestie eind vorige week ook door tot de hoogste regionen van de  (Franse, red.) Republiek. De Raad van State verbood het uitdelen van 'varkenssoep' aan daklozen.", meldde  Gazet van Antwerpen gisteren.

De krant vervolgde: "Nationalistische vrijwilligers delen in een aantal grote Franse steden soep uit met spekjes en andere varkensproducten om er zeker van te zijn dat het warme maal niet ten goede komt aan moslims of joden, die volgens hun godsdienst geen varkensvlees mogen eten. Ook vorig jaar leidde die omstreden liefdadigheidsactie tot ophef. (...) In Parijs verbood de socialistische burgemeester Bertrand Delanoë de acties vorige winter al. Dat deed hij dit jaar opnieuw. Aanvankelijk gaf een administratieve rechtbank hem dinsdag ongelijk, maar de Raad van State besliste anders. De activisten maken deel uit van een collectief dat zich Solidariteit van de Fransen  noemt. Ze zijn nauw verbonden met Bloc Identaire, een uiterst rechtse groepering, vergeleken waarmee het Front National van Jean-Marie Le Pen een gematigde politieke partij is. Op hun website schrijft de vrijwilligersvereniging dat er geld genoeg is om de armen te helpen, als de ontwikkelingshulp, de talencursussen voor allochtone vrouwen en een aantal projecten in voormalige Franse koloniën maar worden stopgezet." Gazet van Antwerpen  gaat uit de bocht als het beweert dat het Front National een gematigde politieke partij is in vergelijking met de varkenssoepbedelers. Die laatsten krijgen actieve steun van het Front National... en van 'ons' Vlaams Belang.

Maar eerst iets over de uitspraak van de Franse Raad van State. Die heeft vorige vrijdag een beslissing van de administratieve rechtbank van Parijs vernietigt, administratieve rechtbank die het politieverbod op varkenssoepbedeling opgeheven had. Volgens de Raad van State was het opheffen van dat politieverbod niet nodig, het was geen zware beperking noch manifest illegale beperking van de vrijheid om zich te uiten. De Raad van State stoorde zich aan de slogan van Solidarité des Français : "Geen soep, geen dessert, de onze voor de anderen." (zie ook illustratie 1). Vrijheid van meningsuiting is één zaak, discriminatie is een zwaarder wegende zaak. Solidarité des Français  trekt nu naar het Europees hof voor de Rechten van de Mens om de Franse staat te veroordelen voor "deze onrechtvaardige veroordeling". Ook start de organisatie een "sensibiliseringsactie naar de verschillende spelers in de varkenssector" (sic). Solidarité des Français  zoekt nu een ander middeel om op straat te komen. "Er is geen sprake van de straat te verlaten en toe te geven aan de intimidaties van de Franse staat", zegt Solidarité des Français in een persmededeling. En ze vervolgt, Gerolf Annemans achterna na de veroordeling van het VB als racistische partij: "Wat de perfect betreft die onze varkenssoep aanklaagt als racistisch, hij zal ons op zijn weg vinden. 

Dat de varkenssoepverdelers veel radicaler zouden zijn dan het Front National (FN) is een fabeltje. Vooreerst is het een bekende tactiek van het FN om allerlei mantelorganisaties op te richten, waarna ze 'gevolg geeft' aan de oproepen en standpunten die die organisaties verdedigen. Ten tweede kwamen op 23 februari vorig jaar een paar van die varkenssoepverdelers-organisaties (Solidarité des Français, Solidarité Alsacienne, Soulidarieta uit Nice...) bijeen in Parijs voor een protestdemonstratie tegen het verbod om hun soep in de Franse hoofdstad te verdelen. En wie was daar de voornaamste spreker? Bruno Gollnish, zeker toen nog de officiële numero twee van het FN. Solidarité des Français  bedankte Gollnish voor zijn aanwezigheid waarmee hij bewees "voorzover nog nodig, dat hij een echte verdediger is van de vrijheid, en een man van de basis, maar ook en vooral dat onze strijd legitiem is." In tegenstelling tot een paar van die varkenssoepverdelerscomité's sprak Gollnish niet vanop het dak van een auto maar vanop de begane grond.

Maar wie was er ook nog? Georges Hupin van Renaissance Sociale  die in Brussel en Charleroi gelijkaardige acties opzet, en 'onze' Hilde De Lobel (foto 2) die de toehoorders verzekerde dat "in Antwerpen de varkenssoep elke zondag wordt verdeeld omdat de officiële organisaties voor hulp aan armen op zondag gesloten zijn." Het VB is niet aan haar eerste leugen ten onder gegaan, en Hilde De Lobel evenmin. De Lobel was de stuwende kracht achter Antwerpse Solidariteit (foto 3), al snel door Kris Goossenaerts van Het Nieuwsblad  ontmaskerd als een VB-mantelorganisatie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060211). Al bij al verdeelde Antwerpse Solidariteit  tweemaal soep, op het Antwerpse Sint-Jansplein, tweemaal op een zaterdag en alleszins de eerste keer stoorden jonge allochtonen zich geenszins aan Allah of enig ander gebod om van de varkenssoep te proeven (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060218). Dat Hilde De Lobel een schijnheilig gezicht opzet over het onschuldig zijn van die varkenssoepverdeling, dat zijn we gewoon. Dat ze ook nog haar Franse 'kameraden' wat op de mouw spelt, dat is er toch over.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal, vlaams belang, racisme |  Facebook | | |  Print

09-12-06

H&M, C&A, Delhaize… reageren verontwaardigd op aanwervingsbeleid van Euro-Lock

Een dikke week geleden signaleerden wij hier dat het intercultureel platform Kif Kif de klanten van het bedrijf Euro-Lock heeft aangeschreven nadat Euro-Lock M.C. (foto) had afgewezen voor een job als technicus-verkoper bij het bedrijf. Ogenschijnlijk omwille van zijn Turkse origine. In een interne mail van de bedrijfsvoerder die per ongeluk meegestuurd werd naar de sollicitant stond: "Kun jij die persoon afwimpelen? Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien." (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061130). In een brief aan de klanten van Euro-Lock werden die klanten door het intercultureel platform Kif Kif gevraagd of ze het eens zijn met de uitlatingen van de zaakvoerder en of ze erop gereageerd hebben. Uit de reacties blijkt dat enkele grote klanten zich nadrukkelijk distantiëren van de praktijken van Euro-Lock en dit ook aan het bedrijf gemeld hebben.  

Kledingzaak H&M stopt voor onbepaalde tijd de samenwerking met het bedrijf. H&M-woordvoerster Marianne Nerinckx zegt in een persbericht van Kif Kif: “Alhoewel wij tevreden zijn over de producten van Euro-Lock hebben wij de samenwerking voorlopig beëindigd, omdat dergelijke praktijken niet verenigbaar zijn met de bedrijfsethiek van H&M. Enkel als Euro-Lock een aantal concrete stappen zet, kan een commerciële samenwerking heroverwogen worden. Niet alleen moet de ‘code of ethics’ van H&M worden ondertekend, ook eisen wij van hen dat ze een antidiscriminatiepolitiek gaan voeren en dat ze ons daarvan bewijzen leveren. Deze antidiscriminatiepolitiek moet Euro-Lock ook via haar website bekend maken.” Hans Anders Opticiens is niet minder afwijzend: “Wij gaan er uiteraard niet mee akkoord dat Euro-Lock werkzoekenden zou discrimineren op basis van afkomst. We wensen Kif Kif dan ook alle succes met haar actie. Hans Anders Opticiens heeft bij ons weten overigens nooit toestemming gegeven om het logo op de website van Eurolock te gebruiken. Wij hebben dan ook gevraagd om het onmiddellijk te verwijderen.”

Kledingzaak C&A en warenhuisketen Delhaize vielen uit de lucht toen ze hoorden dat hun logo op de site van Euro-Lock stond. Gerry Dieleman van C&A België: “Wij wisten niet dat we op die site stonden, en werken ook niet met die firma samen. Nadat we ervan hoorden, hebben we onmiddellijk actie ondernomen. Als u nu gaat kijken staat ons logo er niet meer op”. Ook Delhaize ondernam gelijkaardige stappen. Woordvoerster Katrien Verbeke voegt er nog aan toe: “Wat betreft de uitspraken van Euro-Lock, kunnen wij duidelijk stellen dat deze niet in de lijn liggen van het diversiteitsbeleid dat wij voeren. Discriminatie, op grond van nationaliteit, maar ook religie, geslacht, leeftijd, enz. wordt bij Delhaize niet getolereerd. We hebben daarentegen een diversiteitscharter uitgebracht en voeren op verschillende niveaus van de onderneming concrete acties om diversiteit bij ons personeel aan te moedigen.”

Vorig jaar kwam ook de zaakvoerder van het kantelpoortbedrijf Feryn in opspraak omdat hij geen allochtonen wilde aanwerven uit schrik voor de reactie van zijn klanten. De zaak is momenteel nog hangende bij de rechtbank. Kif Kif dringt er bij de beleidsverantwoordelijken op aan om eindelijk werk te maken van de lang beloofde praktijktests. Het KB dat de uitvoeringsbesluiten hiervoor moet regelen ligt al jaren te wachten op goedkeuring door het parlement. Door de invoering van de praktijktests zou de bewijslast niet meer alléén liggen bij wie gediscrimineerd wordt, maar ook bij wie discrimineert. Kif Kif vermeldt in haar persbericht nog dat de geciteerde bedrijven het persbericht nagelezen en goedgekeurd hebben, en hierover gecontacteerd mogen worden. De reactie van H&M, Hans Anders Opticiens, C&A en Delhaize is alvast een opsteker. Een pluim ook voor Kif Kif  voor de wijze waarop ze deze zaak behandelden.

En nog goed nieuws. Het verhaal van Euro-Lock inspireerde het Radio 2-programma Recht voor de Raap  deze week voor een dialoog met de luisteraars over verkeerd gestuurde mails en sms-jes. M.C. – voluit Murat Caliskan – mocht z’n verhaal nog even overdoen, waarop het bedrijf Aqua Vie prompt mailde naar Radio 2. Aqua Vie schreef de expertise van Caliskan in de verkoopsector goed te kunnen gebruiken en nodigde Caliskan uit voor een sollicitatie bij hun bedrijf.
Met Euro-Lock gaat het intussen minder goed. Toen bekendraakte met wat voor een ongewild meegestuurde mail Murat Caliskan afgewezen werd, stelde Euro-Lock dat het bedrijf door de negatieve publiciteit die de zaak kreeg een groter slachtoffer is dan de afgewezen sollicitant. Il faut le faire. Euro-Lock blijft erbij dat het geen racistisch bedrijf is. "Hier werken wel allochtonen, maar voor bepaalde functies vind ik dat niet opportuun. Als veiligheidsadviseur, bijvoorbeeld", zegt de bedrijfsleider vandaag in Gazet van Antwerpen. Bij De Morgen  hebben ze doorgevraagd, en blijkt het dat het om twee (twéé) allochtonen gaat, verbonden aan de afdeling elektriciteit.

Zaakvoerder Yves Delgouffe vervolgt in diezelfde krant: "Het is een feit dat het niet rendabel is om een allochtoon aan te nemen als beveiligingsadviseur in het Gentse. Daar zijn ze, in tegenstelling tot Brussel of Antwerpen, hier nog niet klaar voor. Zowat 99 procent van mijn klanten, meestal mensen die net een inbraak achter de rug hebben, zou daarover vallen. Ik kan die gedachtegang van die mensen helaas niet veranderen." Hallo, zeg. Let op de voorwaardelijke wijze: de klanten zouden over zo'n aanwerving struikelen. Had de man toch geen voorbeeld kunnen stellen door een perfect Nederlands sprekende, hier opgegroeide en in een Vlaams dorp wonende te engageren als M.C., die toevallig nog de Turkse naam Murat Caliskan draagt? In het Gentse zouden ze niet klaar staan voor allochtone verkopers/veiligheidsadviseurs, in tegenstelling tot in het Antwerpse? Aan het stemmenaantal voor het VB in die twee regio's is dat toch niet af te meten. Integendeel. Het Nieuwsblad  benadrukt met de titel boven haar versie van het verhaal dat het Gezin van 'racistische' werkgever bedreigd  wordt. De bedrijfsleider zou een zestigtal negatieve mails ontvangen hebben, waarvan sommige echte haatberichten. Er kwam ook nog een dreigcassette binnen, en zondagavond bleek er ingebroken te zijn op het bedrijfsterrein en waren de banden van enkele wagens doorprikt. Uiteraard is dat af te keuren, en te vervolgen in de mate er misdrijven gepleegd werden.

02:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

30-11-06

Dewinter selectief in zijn verontwaardiging

Het VB bagatelliseert het racisme op voetbalvelden. Blanke spelers worden toch ook wel eens uitgemaakt voor  Paardensmoel of   Vuile Hollander? Maar worden zij daar meer dan een uur lang mee achtervolgd zoals Mohamed Sarr vrijdagavond overkwam? Intussen blijkt dat de Antwerpse politie ondanks de overduidelijke oe-oe-kreten vrijdag op het Kiel geen proces verbaal opstelde. Wordt het eens geen tijd dat burgemeester en Beerschot-fan Patrick Janssens zich daar mee bezig houdt, in plaats van zich druk te maken over de hoofddoek die een correct werkende loketbediende draagt?

Philip Dewinter (foto 1) noemde het verbod op het dragen van een hoofddoek voor alle ambtenaren in Antwerpen die zichtbaar in contact komen met het publiek “een principiële overwinning voor het Vlaams Belang”. Al gaat het voor Dewinter natuurlijk nog niet ver genoeg. Voor hem moeten álle ambtenaren de hoofddoek afleggen. En iedereen in het onderwijs, leraars en leerlingen. Dat de overgrote meerderheid van secundaire stadsscholen de hoofddoek niet toelaat volstaat niet voor deze principesmens. En hij heeft weer wat anders om tegen uit te varen. De Morgen  kopte gisteren dat “Eén op de drie Antwerpse stadsjobs voor allochtonen” voorbehouden worden. Een overhaaste conclusie. Schepen van personeelszaken Marc Van Peel (foto 2) benadrukt in het artikel onder die overtrokken kop in De Morgen  dat “Antwerpen zeker geen quota zal invoeren – ‘daar ben ik een hevig tegenstander van’ – en de lat ook niet lager zalleggen bij de selectieprocedures. Maar de doelstelling blijft, naar analogie van de beroepsbevolking, 30 procent allochtone werknemers. Onhaalbaar voor het hele stadspersoneel, maar van alle nieuwe jobs die de komende zes jaar worden gecreëerd moet een derde naar mensen van vreemde origine gaan.” Dat is al wat anders dan de kop in De Morgen  deed vermoeden, en we zullen eens zien als we zes jaar verder zijn. Ook in de nu op zijn laatste benen lopende bestuursperiode had het stadsbestuur de ambitie een weerspiegeling van de beroepsbevolking te zijn, maar komt er bijlange niet toe. Meer zelfs, een medewerker die de diversiteit bij personeelsaanwervingen moest bevorderen nam ontmoedigd ontslag en ging bij een niet-gouvermentele organisatie in Brussel aan de slag.

Dewinter desondanks boos. Vooreerst omdat organisaties van allochtonen ingeschakeld zullen worden om duidelijk te maken dat er bij het stadsbestuur jobs te begeven zijn, ten tweede omdat voortaan meer gekeken zal worden naar voor de job relevante selectiecriteria. Marc Van Peel: “Een tuinman bij de groendienst moet het oeuvre van Hugo Claus niet kennen, hij moet wel het verschil tussen een hark en een schop kennen. In het verleden lagen de taaleisen voor technische functies te hoog.” Dewinter gechoqueerd. Zou Het verdriet van België  tot zijn favoriete lectuur behoren? In Dewinter-jargon luidt het: “Door de Nederlandse taalvereiste in belangrijke mate te beperken en examens aan te passen in die zin dat ze cultuurneutraal zijn, zullen de Antwerpse stadsdiensten overspoeld worden door mensen die geen enkele affiniteit hebben met onze cultuur, geen notie hebben van onze normen en waarden en bovendien zelfs niet eens behoorlijk onze taal spreken. De Antwerpse stadsdiensten dreigen zo een multiculturele ‘Toren van Babel’ te worden.” Alsof het taaltje waarmee nogal wat Antwerpse politieagenten zich van bedienden wél zo “behoorlijk” zou zijn. En de normen en waarden van een aantal Robocop-agenten zijn die “onze normen en waarden”?

Wie alleszins wel een keurige man lijkt is M.C. (foto 3). Hij woont in het Oost-Vlaamse Wippelgem, geboorteplaats van Luc ‘Gorki’ Devos. M.C. woont er samen met zijn Vlaamse vriendin. Hun twee kinderen, Mikail (10) en Lara (2), gaan in het dorp naar school. M.C. werkte jarenlang in de verkoop en vertegenwoordiging, en heeft ook ervaring als monteur/plaatser. Het geknipte profiel dus voor een job als technicus-verkoper waarnaar hij solliciteerde bij de firma Euro-Lock. Een firma gespecialiseerd in brand- en inbraakbeveiliging. Helaas echter, driewerf  helaas, M.C. heet voluit Murat Caliskan. De 34-jarige Turk woont al zijn hele leven in Vlaanderen, en spreekt vloeiend onze taal. Hij werd, zonder dat ook maar één iemand van het bedrijf Euro-Lock met hem sprak, afgewezen bij een sollicitatie met de woorden: “Wij moeten u jammer genoeg melden dat u niet de geschikte persoon bent voor de vacante betrekking binnen ons bedrijf.” Waarom hij niet de geschikte persoon zou zijn, bleek uit een vorig mailtje dat nog gehecht was aan de officiële mail die Caliskan kreeg. “Kan jij die persoon afwimpelen. Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien.” De zaak geraakte vorige week in de pers bekend, maar het VB zweeg. Mocht de zaak nog meer aandacht krijgen in de Vlaamse pers, gegarandeerd dat het VB de “vrijheid van ondernemen” voor Euro-Lock zou verdedigen. Zoals het ook in de zaak van het kantelpoortenbedrijf Feryn deed.

Kif Kif is alleszins van plan om de zaak warm te houden. In een persmededeling gisteren maakte Kif Kif bekend dat het de klanten van Euro-Lock heeft aangeschreven met de vraag of ze het eens zijn met de uitlatingen van de zaakvoerder en/of ze erop gereageerd hebben. Onder de klanten van Euro-Lock zitte grote ondernemingen zoals H&M, C&A, Aldi, Delhaize, Panos, de federale politie… Meerdere van die bedrijven pakten in het verleden uit met campagnes rond eerlijke handel of lieten weten als bedrijf aan een diversiteitsbeleid te werken. Overigens blijkt uit het jaarrapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Xenofobie ons land bijzonder zwak te scoren op het vlak van bestrijding van racisme en discriminatie. Zo is er nogal wat onwil om behoorlijke meetinstrumenten te ontwikkelen, zoals de invoering van praktijktests waarmee de bewijslast niet enkel bij de slachtoffers van discriminatie ligt maar ook bij wie discrimineert. Het engagement om die testen in te voeren, genomen in het verlengde van de goedkeuring van de antidiscriminatiewet in 2003, wordt tegengewerkt door de zogenaamd progressieve VLD. 

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

29-11-06

 Racisme veroordeeld, maar nog vlugger gerelativeerd

Als men maatregelen tegen racisme overweegt, begint het te jeuken bij het VB. Gisteren was het weer zover. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) is het toenemend racisme in de voetbalstadions spuugzat. Volgens een bericht op de voorpagina van  De Morgen gisteren wil Dewael dat de voetbalbond het FIFA-reglement strikt naleeft en clubs beboet, voor een leeg stadion laat spelen of zelfs punten aftrekt als hun supporters naar racistische spreekkoren grijpt. Vorige vrijdagavond nog werd Standard-verdediger Mohamed Sarr (foto 1) telkens hij aan de bal kwam door de Beerschot-aanhang getrakteerd op oerwoudgeluiden. “Ruim een uur lang (…) zonder dat de scheidsrechter ingreep”, noteerde  Het Laatste Nieuws.

Om 9.41 uur plaatste het VB op haar website al een vraagteken bij het voetbalracisme. “Nu, ook wij hebben vragen bij het bedenkelijke niveau van sommige kreten van voetbalsupporters”, schrijft het VB om er daarna voluit tegenaan te gaan. “Wat is dat zogenaamd racisme? De term wordt in elk geval een kapstok waaraan allerlei allochtone frustraties worden opgehangen. Het wordt steeds vaker een stok die eenzijdig in de richting van de autochtone bevolking wordt gebruikt. (…) Het Vlaams Belang heeft allang vragen bij het gebruik van de term ‘racisme’. Het Vlaams Belang heeft allang vragen bij het gebruik van de term ‘racisme’. Onze partij heeft vragen in hoeverre bepaalde uitlatingen en gedragingen effectief op racisme wijzen. Vooral bepaalde zogenaamd antiracistische verenigingen hebben er natuurlijk alle belang bij dat het ‘racistisch gevaar’ zo groot mogelijk wordt, want dan blijven de overheidssubsidies rijkelijk binnenstromen.”

Twee uur later heeft iemand bij het VB in de gaten dat men misschien toch ietwat te grof is geweest in het relativeren van het “zogenaamd racisme”. Er volgt een tweede bijdrage op de VB-website, die opent met: “Voor alle duidelijkheid: er is geen spier haar op ons hoofd dat er aan denkt om de verdediging op te nemen van gestoorde voetbalsupporters (?) die hun sport verzieken met dwaze en racistische spreekkoren.” Bij het VB zijn ze intussen aan de sportbladzijden van Gazet van Antwerpen  toe, en hebben ze er een artikel gevonden dat het VB aanspreekt. “Gazet van Antwerpen  vraagt zich in een leerrijk artikel in de sportbijlage wel af of de bewuste oerwoudgeluiden niet eerder een ergerlijke vorm van provocatie zijn dan daadwerkelijk racisme.” Dat ‘artikel’ is in feite een interview met een medewerkster van het Centrum voor Gelijkheid en Racismebestrijding (CGKR), maar alleen al de titel en de vragen zijn voor het VB een opluchting. Als maar gerelativeerd kan worden dat iets 'racisme' is. Voor een keer citeert het VB ook graag de medewerkster van het CGKR: “Reza Ghoamalizad relativeert zelf het ‘maatschappelijk kwaad van deze uitwassen’ en noemt dat ‘gering vergeleken met de problemen op de arbeidsmarkt’.” Om tactische redenen verzwijgt het VB hierna dat telkens het probleem van racisme op de arbeidsmarkt in de actualiteit komt, het VB dit probleem negeert, minimaliseert of ontkent.

“Nogmaals: de randdebielen die in het voetbalstadion de sfeer verpesten moeten niet op ons begrip of onze steun rekenen”, komt het VB nog eens fors uit de hoek. Om onmiddellijk daarna weer het relativerendste uit het Gazet van Antwerpen-artikel te citeren. De krant heeft Bert Kruismans om zijn mening gevraagd. Het VB: “Komiek Bert Kruismans raakt wel een gevoelige snaar in zijn commentaar: ‘Voetballers moeten zich niet heiliger voordoen dan hun aanhangers of hun bestuurslui. Zolang spelers smerige tackles uitvoeren of voorzitters het veld oprennen, mogen we niet verwachten dat supporters modelburgers zijn’.” “Daar valt geen speld tussen te krijgen”, weet het VB nog. VB dat dan weer niet de veroordeling van racistische koren door Bert Kruismans citeert. Bert Kruismans: “Op een podium speel ik in op de reacties van het publiek. In een voetbalstadion kan dat niet, is er geen plaats voor nuance, alleen voor kreten. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ik choqueer wel eens maar dat is geen hoofddoel voor mij terwijl dat net wel uitsluitend de bedoeling is van die fans.”

Het VB ‘vergeet’ de resultaten van een peiling bij GvA-websitebezoekers te citeren. Die resultaten stonden nochtans vlak naast het commentaar van Bert Kruismans in de krant. Met 1 135 antwoorden een behoorlijke respons, antwoordt op de vraag “Mag in een voetbalstadion meer dan in het dagelijkse leven?” 19,6 % “Ja, ik betaal genoeg voor mijn ticket en dan mag ik roepen wat ik wil” en 80,4 % “Neen, racistische leuzen passen nooit en nergens”.

00:26 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

18-11-06

De Wever terechtgewezen

Met een artikelenreeks in  De Standaard deze week is de discussie weer aangezwengeld over de tewerkstellingskansen voor allochtonen, vrouwen, ouderen en gehandicapten. Om de jongeren en de jeugdwerkloosheid lijkt niemand zich nog te bekommeren. De discussie over de tewerkstelling van allochtonen lokte meteen controverse uit, en waar iets gezegd wordt is er altijd wel Bart De Wever (N-VA, foto 1) die meent een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het debat. Collega’s-politici omschrijven hem wel eens als een welbespraakt man, met een stevige dossierkennis. Dat eerste klopt, maar het tweede? In  De Morgen mag Bart De Wever om de veertien dagen een krantenhoek vullen. Eergisteren kreeg hij nog eens ruimte bovenop zijn vaste stek om de betweter uithangen in de discussie over diversiteit en quota. Gisteren zette Koen Lemmens (foto 2), het  weverke van het rechts gedachtengoed op zijn plaats. De Wever, anders altijd zo rad van tong en snel met pen en p.c., liet nog niets van zich horen na deze uppercut.

Bart De Wever: "Het debat over de diversiteit op de werkvloer begint met de zoektocht naar goede definities. Wie is er allochtoon? Tony Mary verwees ooit naar Phara De Aguirre om te illustreren dat de VRT wel degelijk inspanningen deed om allochtonen op het scherm te brengen. De Aguirre is weliswaar dochter van een inwijkeling, maar toch niet meteen het type waarvan je vermoedt dat ze veel overheidshulp nodig heeft om een job te vinden. Ten tweede is de ene inwijkeling de andere niet. Het Verenigd Koninkrijk stelde (tot op heden) geen belemmeringen tegen de komst van arbeidskrachten uit de nieuwe EU-landen. In geen tijd stroomden er 170.000 nieuwe burgers binnen. Daarvan zijn er vandaag geen vijftig werkloos. De koppeling tussen allochtoon en kansarmoede is dus verre van algemeen. Maar dan moet men wel keuzes durven te maken. Wie de grenzen van zijn land niet kan sluiten, moet de grenzen van zijn sociale zekerheid durven sluiten. De kansen dat men dan nieuwkomers aantrekt die weinig hulp nodig hebben om aan de slag te geraken - en het debat over quota overbodig wordt - zullen er aanzienlijk door stijgen. Laat ons dus een kat een kat noemen.

Het debat over werkloosheid van allochtonen gaat in hoofdzaak over de nakomelingen van de migranten uit de Maghreblanden. Een groep die door de gewoonte van de gezinsvorming en gezinshereniging met mensen uit de landen van herkomst collectief te weinig vordering heeft gemaakt op vlak van integratie, en bijgevolg veel te weinig opwaartse sociale mobiliteit heeft gerealiseerd. Veel Turkse en vooral Marokkaanse jongens slagen er niet in om in ons onderwijssysteem succes te boeken. De samenlevingsproblemen die mede daarvan het gevolg zijn, hebben vele autochtonen bovendien argwanend tot ronduit negatief gemaakt ten opzichte van die groep. Wat de kansen op de arbeidsmarkt nog doet verslechteren. De beste manier om die complexe problemen niet op te lossen is door quota in te stellen. Die bevestigen alleen maar het beeld dat allochtonen niet in staat zijn om op eigen kracht een job te vinden. Degene die een job krijgt, zal altijd de verdenking moeten dragen niet de juiste man/vrouw op de juiste plaats te zijn. Positieve discriminatie blijft discriminatie.”

Na het slaan wil De Wever nog wel even zalven. Bart De Wever: “Zonder een gericht beleid bereik je een evenredige participatie van kansengroepen niet. Om de ondervertegenwoordiging weg te werken is echter maatwerk nodig, waarbij de verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen de kansengroepen zelf, de bedrijven en de overheid. De overheid moet zich focussen op onderwijs, toeleiding naar de arbeidsmarkt en het sensibiliseren van bedrijven tot het voeren van een passend diversiteitsbeleid. Bedrijven die dat vandaag al voeren, blijken er hun voordeel mee te doen. Dat is allicht nog de beste garantie op succes.” Typisch De Wever: de Marokkanen die het er naar maken, worden met de vinger gewezen; de bedrijven die het goed doen worden bewierrookt. Het omgekeerde - "Laat ons dus een kat een kat noemen." - zal De Wever niet vlug overkomen: de hard en tegen lage prijzen werkende Marokkaanse zelfstandige als voorbeeld stellen, en de racistische bedrijfsleiders berispen. Koen Lemmens, docent rechtsfaculteit aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft het om nog een andere reden moeilijk met De Wever. De Wever zou als gepatenteerde Vlaams-nationalist beter moeten weten over quota’s, betoogt Lemmens.

Koen Lemmens: “(…) Bart De Wever (toont) zich een tegenstander van quota. ‘Want’, zo zegt hij, ‘positieve discriminatie blijft discriminatie’. Nu zorgt het probleem van positieve discriminatie (of ‘affirmative action’) binnen de rechtstheorie inderdaad voor heel wat problemen. Het is rechtstheoretisch verre van vanzelfsprekend om positieve discriminatie in overeenstemming te brengen met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Inderdaad, als iedereen gelijk is voor de wet, waarom zouden sommige groepen dan een voorkeursbehandeling moeten krijgen? Op welke gronden moet die steunen, hoe ver kan die gaan, enzoverder. Het spreekt voor zich dat we daarover een diepgaand en intellectueel uitdagend debat kunnen voeren. Maar wat mij opvalt is dat Bart De Wever, zoals wel vaker, blijk geeft van een erg selectieve verontwaardiging. Een van de basispijlers van de Belgische staatsinrichting is nu net... het gebruik van quota. Er bestaan immers binnen de federale en Brusselse administratie taalkaders, waarbij een aantal betrekkingen gereserveerd zijn voor Franstaligen en een aantal voor Nederlandstaligen. Het gebeurt soms zelfs dat wegens taalevenwichten betere kandidaten niet benoemd worden, omdat vanwege het taalkader iemand van de andere taalrol bij voorrang moet worden benoemd. Verder weet De Wever ongetwijfeld af van het bestaan van de minimumvertegenwoordiging van "Vlamingen" in de Brusselse instellingen. Het gaat hier duidelijk om quota en affirmative action. Wie pleit tegen quota voor "migranten" zou dus op zijn minst het fatsoen moeten hebben om ook de quota waarvan "Vlamingen" profiteren in vraag te stellen. Want ofwel zijn quota conceptueel en in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar, ofwel niet. Maar wat niet kan, is quota voor de ene etnische groep aanvaarden en voor de andere etnische groep niet. Selectieve verontwaardiging is immers ook discriminatie.”

01:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

09-11-06

Het is niet altijd kermis

Vandaag wordt het lichaam van Mohamed Zenbil overgevlogen, de jongeman die vrijdagavond in Antwerpen onder een tram werd geduwd en daarbij het leven verloor. Het is nog niet duidelijk wat eraan voorafging. Na een eerste reactie onmiddellijk na de feiten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061105) nam ook het VB wat gas terug. “We zullen de resultaten van het onderzoek maar afwachten”, verscheen dinsdag op de website van het VB, maar één zaak was het VB al wel duidelijk: “Maar het is toch opvallend hoe de media hun best doen om de allochtone factor in het verhaal onder de mat te borstelen”. Dan wordt weer even gas teruggenomen: “Het doet er eigenlijk niet toe of dader of slachtoffer autochtoon of allochtoon is. Iemand onder en tram duwen doe je niet.” Maar daarna wordt weer gechargeerd: “Wat wil de pers bereiken met het toedekken van de feiten? Het voorval komt natuurlijk erg ongelegen. De verkiezingen zijn dan wel achter de rug, maar was de blijde boodschap in pers en politiek niet dat de grote messias Patrick Janssens de samenlevingsproblemen in Antwerpen had opgelost? De realiteit ziet er wel even anders uit. Het is duidelijk dat de fameuze Barman-concerten voor ‘verdraagzaamheid’ niet het juiste publiek hebben bereikt.”

Ook vorig weekend, maar dan bij wijze van spreken in de achtertuin van VB-voorzitter Frank Vanhecke. In het West-Vlaamse Tielt is één van de laatste kermissen van het jaar bezig. Kermismolens, botsauto’s, een ‘rups’ (foto), een lunapark… het is er allemaal. Rond acht uur zondagavond ontstaat tumult aan het lunapark. Jongeren hebben er een snoepkraam omver geduwd. Het komt tot een forse woordenwisseling waarbij de uitbater van het lunapark met een mes wordt bedreigd. Een fituuruitbater snelt de uitbater van het lunapark, en ook uitbater van de tent met botsauto’s, ter hulp. Er ontstaat een gevecht tussen tien jongeren en de twee foorkramers. De frituuruitbater krijgt een zware klap met een stuk hout, en moet naar het plaatselijk ziekenhuis gebracht worden waar een gapende wonde aan zijn voorhoofd gehecht moet worden. De politie is gealarmeerd, komt met drie combi’s langs en legt de kermis stil voor de rest van de avond. Drie jongeren, Francis V. (23), Glenn V.E. (19) en hun 19-jarige vriend J.V. worden door de politie opgepakt en moeten de nacht in de cel doorbrengen. Francis V. houdt aan de vechtpartij een gebroken vinger over, terwijl Glenn V.E. genaaid diende te worden aan het achterhoofd. Maandagmiddag mochten de drie naar huis, maar ze zullen zich wel voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

De jongeren hebben een andere versie van de feiten. Francis V.: “Ik was het lunapark binnen gegaan en er heerste al een spanning omdat enkele jongeren te ruw met de automaten omsprongen. Ik moet toegeven dat ik de foorkramer een beetje stond uit te lachen. Opeens kreeg ik een duw van hem. Ik kwam ten val en op dat moment snelde Glenn, die net een pak friet had gekocht, mij ter hulp. Hij kreeg een zware klap op zijn achterhoofd, met een stok van de uitbater van de frituur. Het bloed spoot uit de wonde.” De kermis in Tielt duurt normaal tot maandagavond, maar de uitbaters van het lunapark, de botsauto’s en de frituur vertrokken zondagavond al. “We waren bang dat de jongeren zouden terugkeren om vernielingen aan onze attracties aan te richten,” zegt één van hen.

Stel dat het nu niet over ‘Francis V.’, ‘Glenn V.E.’ en ‘J.E.’ zou gegaan zijn, maar over ‘Mohamed E.M.’, ‘Youssef S.’ en ‘Ahmed R.’, en de feiten zich niet in Tielt maar op ’t Kiel in Antwerpen, in de Rabotwijk in Gent of in Sint-Jans-Molenbeek zou hebben plaatsgevonden. Het kot zou weer te klein geweest zijn voor het VB. Het VB zou ons gewezen hebben op ‘de allochtone factor’ in het verhaal, ‘allochtone factor’ waar de pers vanzelfsprekend onvoldoende aandacht voor heeft. De schimpscheuten naar Patrick Janssens, Frank Beke of Philippe Moureaux, en Tom Barman, zouden niet uit de lucht zijn. Zero-tolerantie zou geëist worden; Mohamed, Youssef en Ahmed moeten de gevolgen van hun gedrag maar dragen in een gevangenis in hun land van herkomst, en daarna ook maar daar blijven. Maar nu ging het over een ‘Francis’, een ‘Glenn’ en een ‘Jan’ of ‘Jhonny’, en hoor je het VB in geen velden of wegen.

00:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, racisme |  Facebook | | |  Print

05-10-06

Misplaatste vrolijkheid (1)

We hadden het maandagavond al vernomen, maar uit respect voor de familie lieten we het aan hen over hoe er op te reageren. Maandag werd de 16-jarige, zes maanden zwangere, Jasmijn Coeman (foto) op de speelplaats van een Antwerpse stadsschool belaagd door een groepje jongens van Marokkaanse origine. Ze riepen “Vuile hoer”, gooiden met sigarettenpeukjes en blikjes, en toen de schoolbel ging gaven twee onder hen Jasmijn een kniestoot en een vuistslag in haar buik.

Vader Patje Coeman is bij vriend en tegenstander van het VB, BBET en andere dergelijke organisaties bekend als hevige antifascist, webbeheerder van www.antifa.net en medewerker van Blokwatch. Hij koos ervoor om wat met zijn dochter is gebeurd publiek te maken, ook al zijn de daders van Marokkaanse origine. Patje Coeman (gisteren in Gazet van Antwerpen ): “Ik ben een linkse jongen en overtuigd vóór een multiculturele maatschappij. Maar dat er problemen zijn met sommige bevolkingsgroepen mág je niet ontkennen. Als je een oplossing wil, moet je beginnen met het probleem bij naam te noemen.”

Jurgen Verstrepen was er als de kippen bij om na het artikel in Gazet van Antwerpen  zijn alter ego Jan Kritiek commentaar te laten leveren op zijn weblog. Om 9.14 uur postte hij volgend bericht: “Je bent pas 16 en je hebt nog niets van de wereld gezien maar plots kom je hoogzwanger thuis omdat papa dag en nacht de tolerantie predikt op zijn PCke. Is dit niet zielig? Wij wensen het onze ergste vijand niet, maar toch heeft dit verhaal een grimmig kantje. Hoogzwanger zijn en dan nog eens een pak slaag krijgen van een groepje allochtonen, dit is bijna ongeloofwaardig zeker als wij de toekomstige bompa zijn palmares bekijken. Zou dit ook verzonnen zijn? Hoe dan ook, langs deze weg willen wij onze verdraagzaamheid uiten en Jasmijntje veel beterschap wensen. (…)” Verstrepen kan zijn verdraagzaamheid steken waar het zonlicht niet schijnt: wensen voor beterschap, maar intussen de vader van Jasmijn belasteren… Zoals Verstrepen AFF’ers op Laundry Day verweet “bezopen én onder invloed van drugs” te zijn, terwijl daar niets van aan was (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060905).

In de hoofdzetel van het VB, aan het Madouplein in Brussel, waren ze nog iets vroeger wakker dan bij Verstrepen. Om 9.10 uur werd op de nationale website een bericht geplaatst over Jasmijn Coeman. Dat de staatsveiligheid het moslimfundamentalisme slecht zou opvolgen (voorpaginanieuws in Gazet van Antwerpen ) was blijkbaar minder dringend om mee te delen op de VB-website dan wat de familie Coeman is overkomen (nieuws op de binnenbladzijden van diezelfde krant). Het VB moet er eens mee lachen als Patje Coeman zegt “dat er problemen zijn met sommige bevolkingsgroepen” en een oplossing begint “met het probleem bij naam te noemen.” Het VB: “Met alle respect, mijnheer Coeman, maar dat doet het Vlaams Belang al jaren. Dat leverde ons steevast de banbliksems op van linkse rakkers en multiculturalisten zoals u. En politieke processen. Intussen blijft het échte racisme ongestraft.” Het VB bedoelt het racisme van allochtonen tegenover autochtonen, en niet omgekeerd.

Maar het VB gooit alles op één hoop. De ‘politieke processen’ zijn processen waaruit bleek dat het VB de wet op het racisme voortdurend overtreedt. Om het in de termen van het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 21 april 2004 te zeggen: “Er wordt in de aldus naar het groot publiek toe gevoerde propaganda permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten.” Dat is wat anders dan wat Patje Coeman doet.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstrepen, racisme |  Facebook | | |  Print

28-07-06

 Oostende: Benefiet voor slachtoffers skinheadgeweld in Brugge

Tijdens de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei hebben rechtse skinheads in Brugge twee mannen het ziekenhuis ingeslagen. De aanval gebeurde vlakbij het extreemrechtse café De Kastelein. De twee slachtoffers, een zwarte Parijzenaar van Gabonese origine en zijn Belgische vriend met rastakapsel uit het West-Vlaamse Ichtegem, waren rond drie uur aan het wachten op een vriendin, toen vijf rechtse skinheads passeerden. De zwarte man, Raphael Mensah, lag lange tijd in coma en kon pas half juli het ziekenhuis verlaten. Hij lijdt wel nog aan geheugenverlies, en zijn kaakbeen is verbrijzeld. Zijn Vlaamse vriend kampt(e) ook met geheugenverlies, en zijn oogkassen en neus waren gebroken.

De rechtse skinheads – er zijn ook anti-fascistische skinheads, vorige dinsdag zagen we er nog dansen op skamuziek bij Binnenstad Rock op de Antwerpse Grote Markt - kwamen van een huwelijksfeest in het beruchte extreemrechtse café De Kastelein. Het café profileert zich als the place to be  voor rechtse skinheads. Niet direct het buurtcafé waar de gemiddelde Bruggeling zijn wekelijks pintje gaat drinken dus. Of zoals je op white power-fora zoals Stormfront kan lezen: "Geen aanrader voor niet-blanken, alternativo's en homo's." De Kastelein was na de kloppartij drie weken lang gesloten, maar is nu terug geopend.

Op 12 mei werd op de plaats waar de racistische aanval gebeurde, overigens niet ver af van waar VB-voorzitter Frank Vanhecke woont, een protestmanifestatie georganiseerd waar enkele honderden mensen op af kwamen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060511&number=1&... en http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAABG&...).

Morgen, zaterdag 29 juli, wordt in Oostende een benefiet georganiseerd om de ziekenhuiskosten van Raphael Mensah en zijn Vlaamse vriend een beetje te drukken. Een 'ouderwets' Rock against racism-concert. Het vindt plaats in jeugdhuis OHK, Christinastraat 113 in Oostende. Op het podium (zie ook de affiche, voor een grotere afbeelding: eenmaal klikken als je met je muis op de illustratie staat) vinden we vanaf 18.00 uur de groepen Turkish Delight (experimentele muziek), Giant L-MO (emo-rock) en Dedicted (stevige metal/hardcore). Na de optredens geven nog enkele reggae soundsystems het beste van zichzelf. De opbrengst van de avond wordt gelijk verdeeld over het Vlaamse en het Franse/Gabonese slachtoffer van de raid in Brugge.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, actie |  Facebook | | |  Print

02-07-06

Te vroeg gejuicht

Het VB was er voorbije woensdag als de kippen bij om de niet-veroordeling wegens racisme van kantelpoortenfirma Feryn toe te juichen. In een persmededeling luidde het: “Het Vlaams Belang vernam vanmiddag dat kantelpoortenfirma Feryn door de Brusselse arbeidsrechtbank is vrijgesproken van racisme. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding had het bedrijf in februari van dit jaar voor de rechter gedaagd. (…) De uitspraak van de arbeidsrechtbank (is) een belangrijk signaal. Het is immers onaanvaardbaar dat een privé-firma door een gepolitiseerde overheidsinstelling als het Centrum van Jozef de Witte de verstikkende regels van de politieke correctheid wordt opgelegd. Het Vlaams Belang schaarde zich van meet af aan uitdrukkelijk aan de kant van de Vlaamse werkgevers.”

 

Intussen kan iedereen de voornaamste delen uit het vonnis inkijken (zie: http://www.diversiteit.be/NR/rdonlyres/B7C7706C-E400-4833...). De arbeidsrechtbank stelt dat de firma Feryn niet beschuldigd kan worden van discriminatie bij aanwervingen, maar dat heeft alles te maken met de bewijslast voor de aanklacht. Er waren discriminerende uitspraken in de pers, maar die werden ingetrokken met andere verklaringen in de pers. De bereidheid om mee te werken aan een diversiteitsplan werd herroepen, maar er is niet bewezen dat een allochtone werkwillige effectief geweigerd is omwille van zijn afkomst. De arbeidsrechtbank verwoordt in het vonnis echter duidelijk als principe dat werkgevers niet mogen discrimineren als hun klanten dat eisen. “De wensen van het cliënteel, een discriminatoire voorkeur van dit cliënteel zijn geen legitiem doel dat de discriminatie zou rechtvaardigen. De hoven en rechtbanken zijn ingesteld om het recht toe te passen, niet om de morele opvattingen, zelfs van een groot deel van de bevolking, te laten zegevieren.” En de arbeidsrechtbank voegt er nog aan toe: “Indien alle bedrijven aan de discriminatoire verzuchtingen van het cliënteel niet tegemoetkomen, heeft de cliënt bovendien geen keuze meer.”

 

Moraal van het verhaal: discrimineren mag nog steeds niet, maar het is aartsmoeilijk om discriminatie te bewijzen. Volgens de voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Johan Leman, was het Centrum beter naar de strafrechter, en niet naar een burgerlijke rechtbank, gestapt. Het VB vreest dat het Centrum verdere stappen gaat ondernemen en klaagt dat het Centrum “er werkelijk alles aan doet om de Vlaamse bedrijven het leven zuur te maken.” Als het gaat om mogelijk racisme goed te praten, haalt het VB alles van stal.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9