28-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De beste cartoon stond deze week in ’t Pallieterke (foto). Ere wie ere toekomt. Halen hier een vermelding als quote van de week, er waren weer meer quotes dan plaats in deze rubriek…

 

“In de negentiende eeuw zei niemand: arme mensen, acht uur werken per dag is echt wel genoeg. Of: jullie hebben dringend een betaalde vakantie nodig. Daar is altijd voor gestreden moeten worden. Het gaat altijd om krachtsverhoudingen tussen tegenstrijdige belangen. Zonder geweld is maar weinig veranderd. (…) Had Nelson Mandela iets kunnen veranderen in Zuid-Afrika door alleen beleefd te vragen dat de blanke minderheid de macht zou delen met de zwarte meerderheid. Dat is niet gebeurd, hij moest ervoor een gewapende strijd beginnen. (…) Het ideaal van de geweldloosheid verzwijgt iets essentieels: dat je het monopolie van het geweld dan overlaat aan de staat, aan het leger, aan economische machten.”  Aldus Anne Morelli, samenstelster van het boek Rebellen. (De Standaard, 22 juni 2013)

 

“Wij hebben geen affiniteit met dit Vlaams Belang. Die partij heeft zichzelf in een cordon sanitaire gemanoeuvreerd en moet nu zelf zorgen dat ze er uitkomt. Ik moet die zogenaamde koerswijziging van de nieuwe voorzitter trouwens nog zien. Voor N-VA is er een scheidingslijn: de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. Die mag niet overschreden worden. Dat doet Vlaams Belang wel nog altijd. Wij werken niet samen met mensen die dat doen. Hoe geloofwaardig is de zogezegde stap terug van Filip Dewinter? Hij blijft de grote man in alle debatten.” Geert Bourgeois na de vraag wat hij doet als hij met het ‘nieuwe’ Vlaams Belang van Gerolf Annemans een meerderheid kan vormen. (De Zondag, 23 juni 2013)

 

“De Dilbeekse N-VA-schepen die zijn broek afstak richting de Franstaligen mag deze zomer geen publieke optredens meer maken. Het nationale N-VA-partijbestuur zit zwaar verveeld met zijn ‘smakeloze’ stunt. ‘Dit soort stunts verwacht je bij het Vlaams Belang.’” De N-VA-top houdt afstand van het VB, maar sommige van haar lokale mandatarissen kunnen wel eens verward worden met die van het VB. (Het Nieuwsblad, 25 juni 2013)

 

“Nieuw-Vlaamse Alliantie klopt niet. Nieuw-Vlaamse Afschaffing is de werkelijke naam.” Fikry El Azzouzi ziet de N-VA voortdurend bezig met afschaffing. Afschaffing van België, van het koningshuis (wat Fikry El Azzouzi wél een puik idee vindt), van Syriëstrijders in het bevolkingsregister, van belastingen, van cultuur, van de sociale sector… (De Morgen, 25 juni 2013)

 

“Wat zegt het AFF nu? Het is verdacht stil op hun weblog…” VB-personeelslid Olaf Evrard vraagt zich af waarom we nog niet gereageerd hebben op het bericht dat volgens camerabeelden Clément Méric als eerste geslagen heeft bij de vechtpartij met een extreemrechtse skinhead in Parijs die Méric het leven kostte. Olaf Evrard heeft nog niet begrepen dat we in principe maar één bericht per dag posten, en we geen met overheidssubsidies betaald personeel hebben zoals RechtsActueel om overdag berichten te posten. In de regel werken wij overdag. Overigens deelt de Franse politie niet de conclusies die een RTL-journalist maakte waarop het RechtsActueel-artikel over die zaak gebaseerd is, en  hebben wij wél geweld van rechts én van links veroordeeld, in tegenstelling tot RechtsActueel. (Facebook, 25 februari 2013)

 

“Wij zetten ondertussen onze taak verder: Vlaanderen een echt onafhankelijke partij geven die  weliswaar door enkelen rauw gelust wordt maar door vele anderen wordt beschouwd als noodzakelijk om een onafhankelijk Vlaanderen, vrij van de immigratiewaan en van de EU, te waarborgen.” Het Vlaams Belang wenst niet te reageren op een artikelenreeks van Apache over de financiën en onorthodoxe zaken bij het Vlaams Belang, First things first. (Apache, 25 juni 2013)

 

“Er bestaan twee modellen om aan een (stedelijke) samenleving te werken. Het ene model ziet maar twee niveaus in de samenleving: de overheid en de individuele burger. Daatussen gaapt er een zwart gat. Het is het model dat de jonge Verhofstadt voorstond rond het jaar 1990, geïnspireerd door Thatcher (…). Het Verenigd Koninkrijk, althans voor de gewone burger, is nog altijd niet bekomen van de ravages die dit model heeft aangericht. Met het vorderen van de jaren en van de wijsheid, is Verhofstadt daarop teruggekomen. De Wever heeft de fakkel van ‘da joenk’ overgenomen.” “Nochtans is dit model ‘volksvreemd’ in Vlaanderen. Vlaanderen is immers het schoolvoorbeeld van dat andere model, dat eigen is aan de meeste continentale landen. Tussen overheid en burger staat het (georganiseerde) maatschappelijk middenveld. Dat middenveld (…) heeft er altijd voor gezorgd dat de burgers nooit onbeschermd werden blootgesteld aan de brutaliteit van de vrije markt, van de ongebreidelde concurrentie, van het winstbejag”, vervolgt armoede-expert Jan Vranken. (De Morgen, 26 juni 2013)

 

Het lijkt er immers meer en meer op dat de strategie van het stadsbestuur een voorbeeld is van wat Naomi Klein de 'shockdoctrine' noemt: een overheid maakt gebruik van een extreme situatie – in dit geval de economische crisis en de 'absolute noodzaak' van besparingen – om een eigen agenda door te drukken.” Guy Cassiers (Het Toneelhuis) ziet dat in Antwerpen elders reeds toegepaste, en pijnlijk geëindigde, experimenten uitgevoerd worden.  (De Morgen, 26 juni 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, n-va, clement meric, vb, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

27-06-13

HAVENBAAS HUTS: “ER IS WÉL GENOEG GELD IN ANTWERPEN”

Het hoeven niet je vrienden te zijn om toch zinnige praat te vertellen. Dat weten we sinds voormalig politiekorpschef Luc Lamine zijn mening gaf over de geradicaliseerde jongeren die naar Syrië trekken, en sinds het echtpaar Fernand en Karine Huts – eigenaar van Katoen Natie – voorbije dinsdagavond een feestje organiseerden omdat zij door de Antwerpse maritieme journalisten uitgeroepen werden tot 'maritieme figuur van 2013'.

 

Fernand Huts was er dinsdagavond weer eens in geslaagd heel de Antwerpse politieke en maritieme top over de vloer te krijgen. Op kosten werd niet gekeken. Meteen was het ook de voorstelling van de totaal vernieuwde historische panden van Valkeniersnatie. Antwerps burgemeester Bart De Wever sprak in een vaak humoristische stijl de laudatio uit (foto, met links Fernand Huts), met steekjes naar de actualiteit en naar het flamboyante karakter van Fernand Huts. Maar ook met oprechte lof voor de ondernemer én mecenas die Fernand Huts is.

 

In de hem typische stijl nam Katoen Natie-baas Fernand Huts voor zijn gehoor van honderden genodigden de kans te baat om zwaar uit te halen naar het Antwerps Havenbedrijf. Zonder dat daarom expliciet te vernoemen. Hij zou "het niet hebben over de 56 miljoen euro tonnageboetes die de haven in deze tijd van economische welvaart en vooruitgang wil kwijtschelden". Ook niet over de lege terminals, zandvlaktes en de 1.070 ha extra inclusief Doel “waar niemand weet wat met aan te vangen”. Huts eiste dat alvast de Liefkenshoektunnel tolvrij zou worden gemaakt, en de politieke controle op het Havenbedrijf zich niet zou beperken tot Ja-knikken.

 

Ter attentie van Bart De Wever sneerde Fernand Huts dat er wél geld is in Antwerpen, dat het dividend van het Havenbedrijf aan de stad gerust hoger kan, en het beter is de cultuursector te steunen dan het geld te stoppen in "een zandbak zoals Oman" (waar de Antwerpse haven een havenproject ondersteunt, nvdr.). Bart De Wever luisterde stoïcijns, gaf een beleefd applaus en trok naar het stadhuis waar hem het tweede deel wachtte van de gemeenteraadszittingshow.

 

Het publiek voor Fernand Huts dinsdagavond is niet meteen het meest behoeftige van Antwerpen, maar wij kunnen wel wegdromen met wat men had kunnen aanvangen als een boete van 56 miljoen euro voor twee buitenlandse containerterminaluitbaters niet was kwijt gescholden en het Havenbedrijf een hoger dividend zou betalen aan de stad. Een extra school, een nieuwe kinderkribbe, betaalbare woningen, het behoud van de subsidies aan sociale en culturele verenigingen… Er zijn meer ideeën en noden dan er geld is, maar met die 56 miljoen euro en dat hoger dividend wordt het natuurlijk gemakkelijker.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal, de wever |  Facebook | | |  Print

21-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,actie,van dermeersch,de wever,homans,van de velde,colen,veys,dewinter,islam,annemans,syrië,antwerpen,sociaalEen paar dagen mooi weer, en de wereld ziet er al heel wat plezanter uit (foto: Antwerpen, woensdag). Maar helaas, schijn bedriegt. Op een paar honderden meters van waar de foto hiernaast genomen werd, was er een protestmanifestatie tegen de subsidievermindering die het N-VA-bestuur in Antwerpen, met medeplichtigheid van de CD&V en Open VLD, plant tegen organisaties die jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geven, kansarmen en allochtonen weerbaarder maken… We moeten zelf voor ons geluk zorgen, het nieuwe Antwerpse stadsbestuur zal het niet doen.

 

“De tijden worden woeliger. Ik moet me inhouden om geen activist te worden. Vrijblijvend zijn kan niet meer, vind ik. Ik zoek een toon voor mijn songs. Een standpunt, wat humor. Zoals in Madammen met een bontjas, welja: dat was een keihard protestlied dat effect had.” Krijgen we een revival van de protestsongs? Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) voelt alvast de aandrang om mee te doen, maar is nog op zoek naar de juiste invalshoek. (De Standaard, 14 juni 2013)

 

“Zélfs de socialisten zijn nooit zover gegaan.” Vlaams Belang’ster Anke Van dermeersch kreeg gelijk met haar klacht over Bart De Wever, Liesbeth Homans en Rob Van De Velde die aan argeloze bejaarden paaseieren gingen uitdelen in vier OCMW-rusthuizen (zie: De week in zeven citaten (en eentje extra), 8 juni). Het Antwerpse Integriteitsbureau vindt dat de N-VA-actie “toch minstens de schijn van propaganda” wekt. Dat de directeur van het Zorgbedrijf zijn toestemming gaf voor de actie vindt het Integriteitsbureau niet relevant “gelet op zijn ondergeschikte houding ten aanzien van zijn voorzitter”. Anke Van dermeersch vindt dat “zelfs” de socialisten het nooit zo grof speelden. De perswoordvoerder van Bart De Wever vindt het dan weer “een van de pot gerukte beslissing, nota bene na een klacht van een partij die in het verleden al meermaals wél propaganda is gaan voeren in rusthuizen.” Verbaast het dat als Vlaams-nationalisten onder elkaar zijn, de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet? (Gazet van Antwerpen, 14 juni 2013)

 

“Het was de bedoeling van de duiveluitdrijving om de boze geest uit het parlement te weren en de parlementsleden te inspireren om het goede na te streven, meer niet. Intussen is de gebedsgroep opgedoekt omdat Alexandra Colen uit de partij is gestapt.” Na deze uitleg van Tanguy Veys weten we tenminste waarom het er niet beter op wordt in ons land. (Het Laatste Nieuws, 15 juni 2013)

 

“We horen (…) vertellen dat Filip Dewinter terugkwam van Syrië met vijf koffers vol hoofddoeken, chadors, sluiers en boerka’s. En dat lijkt me ook logisch. Wie wil roepen in de woestijn, kan zich daar maar beter op kleden.” Al lachend zegt Wim Daeninck de waarheid. (Gazet van Antwerpen, 15 juni 2013)

 

“Net zoals ik deze westerse maatschappij, gebaseerd op neoliberalistische waarden en conservatieve angstbeelden, weiger te aanvaarden als af en compleet, zo weiger ik ook elke religieuze interpretatie van een maatschappij te aanvaarden. Want deze versie van de realiteit kan toch niet het beste zijn wat we verzinnen kunnen, we zijn toch nog niet klaar met het zoeken naar de juiste vorm en inhoud van een stad, een land, een continent?” Joost Vandecasteele leerde daarenboven van The Daily Show  “dat de leeftijd van religies een verschil maakt. Dat de islam pas 1.400 jaar bestaat en dat de christelijke Kerk in haar 1.400ste jaar ook gruwelijke excessen vertoonde, alleen zonder de smartphones om ze de wereld rond te sturen.” (De Standaard, 17 juni 2013)

 

“Als ik morgen Gerolf Annemans in de woestijn zie sterven van de dorst, zal ik hem water geven. Maar geen hand. Ik vind dat het Vlaams Belang de ideologie van het fascisme voortzet.”  “Een partij die varkenskoppen in de rekken met halalvoeding legt, die doet met de moslims vandaag wat de Duitsers vroeger met de joden deden. Dat is hetzelfde. Zij willen Neurenbergwetten (de racistische wetten voor Joden tijdens het nazi-regime, nvdr.) voor moslims”, verduidelijkt Olivier Deleuze (Ecolo) nog. (De Standaard, 19 juni 2013)

 

“Het bezoek van Dewinter heeft natuurlijk voor een mediamoment gezorgd. Maar op lange termijn zal het effect voor het VB negatief zijn. Hoe men het ook draait of keert, zo’n bezoek wordt gezien als steun voor het regime. Daardoor zullen alle wreedheden, massamoorden en gasaanvallen van dat regime het imago van het VB bezoedelen.” ’t Pallieterke vindt de Syrië-reis van Filip Dewinter geen goed idee. (’t Pallieterke, 19 juni 2013)

 

“Het vorige bestuur was ook een streng bestuur. De evolutie naar een grote nadruk op plichten en een streng beleid is daar al gestart. Er zijn toen ook keuzes gemaakt vanuit een visie die niet steeds de onze was. Maar er was steeds overleg en ook ruimte om vanuit onze eigen autonomie ook nog die acties te blijven ondernemen die wij prioritair vinden.” Diana Moras (Platform sociale middenveldorganisaties) antwoordt in een chatsessie over de subsidieverminderingen in de Antwerpse sociale sector. (Gazet van Antwerpen, 19 juni 2013)

16-06-13

ALS HET IN DUITSLAND ONWEERT, DAN…

We dachten met Gwendolyn Rutten (foto 1) en de voorstelling van haar boekje De geëngageerde burger deze week alles gehad te hebben qua asociale voorstellen. Maar gisteren organiseerde de N-VA een studiedag om haar ‘confederaal model’ voor het sociaal overleg vorm te geven.

 

Als het aan Gwendolyn Rutten ligt krijgen we nog meer individualisering: bijvoorbeeld geen collectieve arbeidsovereenkomsten meer waar de lonen en vergoedingen collectief worden afgesproken, maar elke werknemer stapt individueel naar een werkgever om zijn loon en arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. En krijgen we nog meer liberalisering: bijvoorbeeld geen openbaar vervoer meer, in de plaats van De Lijn moeten private vervoermaatschappijen komen. Gisteren hekelde ze in twee interviews ook nog de ‘criminele heksenjacht’ van de fiscus. Ferre Wyckmans (LBC) vroeg zich al af of het individueel vastleggen van de lonen dan ook geldt voor de parlementsleden? Gaan we dan de Open VLD nog veel geven? Wouter Van Besien wees in een intelligente opiniebijdrage hoe de geëngageerde burger er bekaaid van af komt met de voorstellen van Rutten, als hij al de fut heeft om zich te engageren. Paul Goossens stelt een liberale alzheimer vast bij Gwendolyn Rutten, want we zijn in een economische recessie terechtgekomen door liberale principes als bankiers vrij spel te geven en de overheid en welvaartsstaat af te bouwen.

 

Bij de N-VA (foto 2: ondervoorzitter Ben Weyts) wil men het nog niet zover drijven dat elke werknemer individueel over zijn loon moet onderhandelen – dat is trouwens ook voor de werkgevers niet praktisch – maar wil men wel de loonsbesprekingen van het Belgische naar het Vlaamse en bedrijfsniveau niveau verleggen om zo “af (te) wijken van de centraal onderhandelde loonafspraken, zoals over de automatische indexering van de lonen”. Versta: te stoppen met die automatische indexeren en de koopkracht van de Vlamingen te laten achterlopen op de prijsstijgingen. Het studiebureau dat de Hartzhervormingen in Duitsland heeft begeleid, werd er ook bijgehaald. Aan hen ‘danken’ de Duitsers de mini-jobs: jobs waar je maximum 400 euro per maand mee kan verdienen, waar geen belastingen op betaald moeten worden, maar je ook geen pensioenrechten geven. Duitsers verdwijnen daarmee wel uit de werkloosheidsstatistieken, maar daarmee neemt enkel het aantal werkende armen toe. Een opstap naar een degelijke baan zijn die jobs niet. Die degelijke banen worden door de werkgevers immers meer en meer vervangen door... mini-jobs. Uiteraard had de N-VA gisteren niemand van de Duitse vakbond uitgenodigd om ook hun kant van het verhaal te horen.

 

“We weten nu hoe de N-VA denkt over werknemers”, zegt men bij de vakbonden. En: “De N-VA kent de arbeidsmarkt niet”. Het is waar: Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters die de arbeidsmarkt zou moeten kennen is niet de snuggerste, maar hoe de N-VA denkt over werknemers… Studiediensten hadden al uitgevlooid dat het sociaal-economisch programma van de N-VA nauw aansluit bij dat van de werkgevers. Stilaan gaat dit ook bij het brede publiek bekend geraken. Fijn zo. Hoe duidelijker de N-VA wordt, hoe meer kans dat het in haar eigen graf trapt.

 

Of is ook het liberale Optimism is a moral duty (“Optimisme is een morele plicht”) een foute gedachte?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, open vld, n-va |  Facebook | | |  Print

14-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Zelfs het testbeeld hiernaast, geschonken door de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, wordt niet uitgezonden door de Griekse openbare televisie. Zo hard zijn de Griekse politici (correctie: zijn de politici van het conservatieve Nea Dimokratia) tegenwoordig mee met de besparingsdrift. En wat was de voorbije week nog opmerkelijk?

 

“Als het over staatshervorming gaat, kan de Bang niet Big genoeg zijn voor de N-VA, maar bij de hervorming van het onderwijs heerst het motto tene quod bene, behoud het hoede. Verander alleen, en omzichtig, wat beter kan. Dat zet spanning op de slogan ‘de kracht van verandering’, maar kennelijk moet alleen België veranderen. In Vlaanderen moeten veel dingen blijven wat ze zijn.” Nog een tegenstelling: aan loketten mogen geen hoofddoeken of andere zaken die een obediëntie uitstralen, verschillen bij ambtenaren moeten uitgevlakt worden. Maar in de school moet er voor de N-VA wel verschil zijn. Geen leerlingen Algemeen Secundair Onderwijs die ook praktische technische vakken krijgen en omgekeerd. Of er verandering moet komen of niet hangt alleen maar af van de vraag of het past in het conservatieve wereldbeeld van de N-VA. (De Standaard, 7 juni 2013)

 

“Aan Vlaams Belangers die hun parlementaire onschendbaarheid verliezen geen tekort dezer dagen. Veys is al de derde Belanger in korte tijd die zijn onschendbaarheid verliest na een zware verkeersovertreding. De tweede, Wim Wienen, negeerde in februari 2011 een rood licht. De derde, Johan Deckmyn, veroorzaakte in maart een ongeval en leverde vervolgens een positieve ademtest af.” Had het PS-parlementsleden overkomen, de spot zou niet klein geweest zijn in de VB-publicaties. Tanguy Veys reed maar liefst 58 km/u te snel. De politierechtbank van Brugge legde een maand rijverbod op en 600 euro boete. Tanguy Veys meldde op Twitter ook dat volgens een doktersonderzoek hij 100 jaar kan worden. Als hij niet weer veel te snel rijdt, denken wij dan maar. (De Standaard en Twitter, 7 juni 2013)

 

“Aan de Antwerpse universiteit kwamen we keihard in botsing met de extreemrechtse studentenvereniging NSV van Rob Verreycken, alias Rob Klop. We werden toen verzorgd door de artsen van Geneeskunde voor het Volk. Zo is het allemaal begonnen.” PVDA-voorzitter Peter Mertens over hoe hij in contact kwam met de PVDA. De acties van Rob Verreycken hebben wel meer een onbedoeld effect. (Gazet van Antwerpen, 8 juni 2013)

 

“Filosoof Etienne Vermeersch noemde de boerka een jaar geleden zelfs ‘erger dan de swastika’. Dat lijkt mij dan weer overdreven.” Je zou het niet verwachten maar Filip Dewinter vindt dat Etienne Vermeersch overdrijft. En als Filip dat al vindt… Filip Dewinter vindt de boerka niet erger maar gelijk aan de swastika, en vindt dat er geen reden is om katholieke kruisjes aan loketten weg te stoppen. Wel hoofddoeken. (Doorbraak.be, 9 juni 2013)

 

“Niet voor niets formuleerde collega-commentator Luc Van der Kelen van Het Laatste Nieuws zondag in De zevende dag de kritiek dat De Wever afwezig bleef tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams Parlement en dat hij tegenwoordig alleen nog communiceert via de media. Logisch, want de Antwerpenaar verwacht van hem dat hij aan de knoppen zit op 't Schoon Verdiep.” Commentaarschrijvers hebben het recht om een eigenzinnige mening te formuleren, maar hier verdraait Lex Moolenaar de feiten. Bart De Wever was tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams parlement niet afwezig omdat hij nog wat anders om handen had op het Antwerps stadhuis. Hij was wel degelijk in het Vlaams parlementsgebouw maar ging er enkel naartoe voor de televisiecamera’s van Villa Politica en een afspraak in de koffiekamer. Het verslag/commentaar van Simon Demeulemeester voor Knack online is veel meer to the point. (Gazet van Antwerpen, 10 juni 2013)

 

 “Tot vorig jaar was er in het federale parlement in Brussel een ‘parlementaire gebedsgroep’ actief. De voorlopig laatste activiteit was een ‘exorcisme’ of duiveluitdrijving. Voor gevoelige zielen: er kwam geen bloed bij kijken. Alleen een scheut wijwater.” De parlementaire gebedsgroep werd in 2010 in de schoot van het Vlaams Belang opgericht en bestond uit de parlementsleden Alexandra Colen (inmiddels ex-VB), Tanguy Veys en Annick Ponthier, medewerker van de VB-Senaatsfractie Marc Joris en een personeelslid van de Kamer. Annick Ponthier was niet bij de duiveluitdrijving, maar wel dook Robin Vandenberghe voor de gelegenheid op. Robin Vandenberghe is intussen kwaad op Tanguy Veys omdat die als enige over de duiveluitdrijving wilde praten met Knack-journalist Walter Pauli. Robin Vandenberghe: "De afspraak was vorig jaar duidelijk dat dit niet aan het brede publiek bekend mocht gemaakt worden." (Knack en Facebook, 12 juni 2013)

 

“De vraag is of zo’n stunt – want dat is het wel – de situatie daar ook maar één milimeter vooruithelpt.” Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) over de Syrië-reis van Filip Dewinter. Lees ook het Syrië-artikel op de vernieuwde website van Blokbuster. (De Standaard, 13 juni 2013)

 

“Antwerps schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans (N-VA) is niet te spreken over de betoging. Volgens haar is die voorbarig. ‘Het is niet omdat we dertig procent gaan besparen, dat elke organisatie evenveel gaat moeten inleveren’, zegt Homans. ‘Het zou verstandiger zijn om de gesprekken af te wachten met de organisaties. Deze actie is de beste manier om te solliciteren naar besparingen. Dit heeft op mij een zeer averechts effect.’” Er zijn besparingen op komst bij de door het Antwerps stadsbestuur betoelaagde sociale organisaties, volgende week woensdag is er een actie. Als het aan schepen Liesbeth Homans ligt, bespaart ze niet alleen in functie van waar het volgens haar budgettair nodig is. (Gazet van Antwerpen, 13 juni 2013)

03-06-13

WEINIG VERNIEUWING MET ANNEMANS EN SOCIAAL CONGRES

Met een congres over het Vlaams Belang als ‘Sociale Volkspartij’ werd gisteren een voorlopig eindpunt gezet achter de vernieuwing van het Vlaams Belang met Gerolf Annemans (foto 1) als nieuwe partijvoorzitter.

 

Wat leverde die vernieuwing op? 1. Het Vlaams Belang kreeg een nieuwe slagzin. 2. Barbara Pas volgde Gerolf Annemans op als fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en bewees uit hetzelfde hout te zijn gesneden. Versta: even vuil gebekt uit de hoek te komen. 3. Filip Dewinter mocht van Gerolf Annemans zijn racistische zelve blijven. 4. Momenteel loopt een Genoeg gemolken-campagne die echt niet de prijs van opvallendste politieke campagne gaat wegkapen. 5. Het nieuwe huis-aan-huisblad is minder schreeuwerig, maar de grote thema’s blijven dezelfde. Bij het Vlaams Belang Magazine zijn er wel inhoudelijk veranderingen: de rubriek Uit de parlementen, met een verslag over de inbreng van de Vlaams Belang-parlementsleden in de verschillende parlementaire halfronden, is verdwenen; nieuw is een cursiefje waarin schuin tegen de wereld aangekeken wordt. Met Gerolf Annemans minder ernst en meer leute?

 

Er was applaus toen Vlaams Belang-ondervoorzitster Barbara Pas gisteren zei: “Het Vlaams Belang staat graag aan de kant, aan de kant van het volk”. Maar de goedgekeurde voorstellen – onder andere door diezelfde Barbara Pas als één van de werkgroepvoorzitters voorbereidt – mikken vooral op het buiten schut zetten van de patroons, de uitholling van de sociale zekerheid, het desolidariseren met niet-Vlamingen… Het eerste staaltje ervan dat congresvoorzitter Bart Laeremans in zijn toespraak gaf, is exemplarisch. Bart Laeremans: “Wie profiteert er het meest wanneer er ontslagen vallen? Wie heeft er het meest belang bij sociale drama’s zoals dat van Ford Genk? Wie gaat er aan de haal met het leeuwendeel van de ontslagvergoedingen? Dat zijn niet de arbeiders en bedienden. Wel de schatkist, die tweemaal langs de kassa passeert, eerst bij de sociale lasten en nadien nog eens bij de belastingen.” Hallo? Wrijft de Belgische staat in haar handen telkens er ontslagen vallen? We hebben het geen minister van Financiën zien doen; het Vlaams Belang-congrespubliek had daarentegen geen moeite om het te geloven.

 

Volgens Bart Laeremans ligt de oplossing “in ons voorstel (terug te vinden in resolutie 6 van de 26  goedgekeurde resoluties, nvdr.) dat Guy D’Haeseleer en Koen Bultinck al 10 jaar geleden uitwerkten. (Daarin) wordt die ontslagvergoeding beschouwd als een morele schadevergoeding, zonder dat er nog lasten verschuldigd zijn. Op die manier kunnen de zeer hoge ontslagvergoedingen voor bedienden zakken zonder dat de bedienden daardoor zelf verlies lijden en kunnen de vergoedingen voor arbeiders stijgen zonder dat dit tot onoverkomelijke kosten leidt bij de werkgevers. Met wat gezond verstand is er dus wel degelijk een oplossing te vinden.” Helaas is het gezond verstand bij het Vlaams Belang beperkt. Wat de partij hier voorstelt is dat bij ontslag geen sociale bijdragen meer betaald moet worden… terwijl er voor de ontslagenen in de meeste gevallen nog maanden, soms zelfs nog jaren, werkloosheids-uitkeringen moeten uitbetaald worden. Te betalen door de sociale zekerheid waar de patroons bij ontslag niet meer aan zouden moeten bijdragen.

 

Overigens worden die patroons nog meer gespaard, en de sociale zekerheidskassen nog minder gevuld, met de gisteren goedgekeurde resolutie 4: “De torenhoge lasten op arbeid vormen momenteel de grootste bedreiging voor onze werkgelegenheid en economie. Wij pleiten voor een snelle en lineaire reductie van de patronale lasten met 25 procent, zodat de globale loonkost met 6,5 procent kan dalen. Daarnaast willen we ook de loonlasten van de werknemers met 25 procent laten dalen.” Niemand zal ontkennen dat de lasten op arbeid in ons land hoog zijn – al staat daar wel een betere sociale voorziening dan in andere landen tegenover. Maar elke zweem van de patronale lastenvermindering compenseren met een belasting op de vermogens of de vermogenswinsten ontbreekt in de gisteren goedgekeurde resoluties.

 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook goede ideeën in de Vlaams Belang-resoluties zitten. “De sociale zekerheid is en blijft een kerntaak van de overheid en mag niet geprivatiseerd worden” (resolutie 1) is iets waar we vierkant achter staan. Maar voor dat idee hebben we het Vlaams Belang natuurlijk niet nodig; de vakbonden verdedigen dat idee al veel langer. Verder tapt het Vlaams Belang nog altijd uit dezelfde vaten. Bart Laeremans gaf het al aan: het voorstel voor een ontslagvergoeding “als een morele schadevergoeding” is al 10 jaar oud. Andere voorstellen zijn nog ouder zoals dat een sociaal beleid “enkel via de oprichting van een onafhankelijke Vlaamse staat” kan (resolutie 2) of dat “met de invoering van een opvoedersloon (…) de vrije keuze om thuis of buitenhuis te werken” gegarandeerd wordt (resolutie 19).

 

Dat het Vlaams Belang niet opgezet is met “de massieve en aanhoudende immigratie van arbeids- en volgmigranten” is bekend en werd ten overvloede nog eens geïllustreerd op het congres gisteren (foto 2). Het Vlaams Belang pleit er nu ook voor dat de lidstaten van de Europese Unie “de inwijking vanuit andere Europese landen autonoom kunnen afremmen, contingenteren of stopzetten naargelang de maatschappelijke draagkracht en behoeften" (resolutie 23). Het Vlaams Belang wil ook af van de euro als betaalmiddel. “Het Vlaams Belang pleit (…) voor de ontmanteling van de eurozone en voor een onafhankelijke en soevereine Vlaamse republiek die deel uitmaakt van een vrije Europese confederatie. Deze Vlaamse staat kan eventueel ook deel uitmaken van een beperkte, maar sterke muntzone, rekening houdend met de economische realiteit en een noodzakelijk gewaarborgde nationale soevereiniteit” (resolutie 26). In Vlaanderen geen euro’s meer, maar een Vlaamse munt. Eventueel iets met een paar andere landen, maar dan nog met reserves. We gaan er ver mee komen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, pas, laeremans, sociaal |  Facebook | | |  Print

24-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever houdt woord. Op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA beloofde hij voortaan “fundamenteel vrolijk” door het leven te stappen. En zie: de vrolijkheid straalde ervan af bij de opening van de Sinksenfoor in Antwerpen (foto). Wat bleef ons nog bij, naast de klucht over het Antwerps voetbal?

 

“Wat zouden Peumans en Peeters trouwens over ons zeggen in hun laudatio?” Voorbije woensdag werden in het Vlaams Parlement een aantal parlementsleden gehuldigd omwille van de jaren dat ze er al zetelen. De VB-parlementsleden Joris Van Hauthem en Marijke Dillen (beiden al twintig jaar parlementslid) en Filip Dewinter (al vijfentwintig jaar parlementslid) wilden liever niet gehuldigd worden. Marijke Dillen vraagt zich af wat trouwens over hen zou verteld kunnen worden. (Belga, 17 mei 2013)

 

“Ze zetten me hier te kakken in mijn eigen kot. Ongehoord.” Leon Van Passel, voorzitter van de Vereniging der Belgische Foornijveraars, hekelt tijdens een toespraak op het Antwerps stadhuis het gehannes rond standplaats voor de Sinksenfoor en de 45.000 euro die het Antwerps stadsbestuur aan de klagers betaalde. “Wij hebben ook 25.000 euro uitgegeven omdat u ons vroeg om mee in de gerechtelijke procedure te stappen. Weggegooid geld. Of kunnen wij dat geld straks ook recupereren?” (Stadhuis Antwerpen, 18 mei 2013)

 

“Filip Dewinter herinnert zich zeker de stevige discussie die ze hadden over migranten. Johny: ‘Zeggen dat ze een voorkeursbehandeling krijgen bij het toewijzen van huizen, is gewoon niet juist. Dewinter weet evengoed wat er in de Vlaamse Wooncode staat.’” Johny Alliet reist wekelijks vanuit Roeselaere naar Brussel om er de debatten in het Vlaams Parlement te volgen en geraakt er wel eens in gesprek met de parlementsleden daar. (dS Weekblad, 18 mei 2013)

 

“Daarnaast hebben bezuinigingsmaatregelen de situatie in Europa nog verergerd door in de periode 2007-2011 ongeveer 50.000 banen weg te besparen in belastingsdiensten.” Eric Goeman (Financieel Actie Netwerk) en anderen wijzen op hoeveel geld verloren gaat door belastingsontwijking, belastingsfraude én het wegsaneren van wie de belastingen zou moeten innen en controleren. (De Morgen, 21 mei 2013)

 

“Nu wordt onderzoeksjournalistiek blijkbaar vooral bekeken als een paradepaardje: een diepgravende reeks van een concurrent aandacht geven, is dan hetzelfde als je eigen ruiten ingooien. Het spel van onderlinge concurrentie bepaalt welke stellingen worden ingenomen en welke niet. Benieuwd of verkoopcijfers en journalistieke uitstraling over enkele jaren nog zo belangrijk zullen lijken, wanneer de pamper voor de helft vol zit en er niemand is die hem vervangt.” Waarom het vorig weekend gepubliceerd dossier van Het Laatste Nieuws over de privé- bejaardentehuizen niet de andere media haalt. (Doorbraak.be, 22 mei 2013)

 

“Het gevolg van mijn echtscheiding is dat ik van Gent verhuisd ben naar Blankenberge (…). Filip Dewinter suggereerde Blankenberge, ook al omdat daar veel oudere Antwerpenaren wonen. En sindsdien engageer ik mij in het parochieleven van Blankenberge.” Wat Filip Dewinter wil, heeft zelfs gevolgen voor het parochieleven in Blankenberge. Tanguy Veys werd door zijn nieuwe medeparochianen uitgenodigd deel te nemen aan een wereldontbijt en gaat er naar activiteiten van Broederlijk Delen “al zit het Vlaams Belang niet altijd op dezelfde golflengte met die organisatie.” (Knack, 22 mei 2013)   

 

“We zullen het gemeenschapsgevoel niet bereiken door mensen de geschiedenis van de Guldensporenslag bij te brengen of ze een taalexamen te laten afleggen. Gemeenschapsvorming loopt via de weg van dialoog tussen burgers en groepen, op straat, in verenigingen, in het onderwijs, op de werkvloer, in de gemeenteraad, in het parlement. De overheid moet die dialoog permanent en overal organiseren en ondersteunen. Via zo'n permanente dialoog kunnen en moeten er heldere grenzen getrokken worden en kan er in één adem besloten worden tot 'redelijke aanpassingen'.” Wouter Van Besien over identiteitsvorming bij diversiteit en hoe daarbij grenzen trekken: tegen vrouwenbesnijdenis, polygamie, huiselijk geweld, lijfstraffen, racisme, discriminatie, verbaal geweld in de publieke ruimte... (culturele gebruiken zijn nooit een excuus om tegen de mensenrechten of de wettelijkheid in te gaan), en tegelijk redelijke aanpassingen toestaan zoals verlof op verschillende momenten voor religieuze feestdagen. (De Morgen, 22 mei 2013)

 

”Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik een VDAB-kantoor binnenliep. Ik had toen twee universitaire diploma’s en werkte aan een doctoraat, maar ik wilde even een pauze nemen en wat gaan werken. Nog voor ik iets gezegd had, vertelde het meisje aan de balie me dat ze nog kuisvrouwen zochten en ik diezelfde dag al kon beginnen. Dat zegt ze alleen omdat ik zwart ben. Ze vroeg me niet eens naar diploma’s of werkervaring of wat voor job ik zocht.” De in Turnhout wonende schrijfster Chika Unigwe vertelt ook over een vriendin die door een uitzendkantoor uitgestuurd werd om ergens te gaan werken. Toen ze zich in het bedrijf meldde werd ze gewoon teruggestuurd: ze wilden daar niet met zwarten werken. Niemand die zich daar druk over maakt. “Uitzendkantoren volgen zoiets niet op, die zoeken gewoon ander werk.” Chika Unigwe stelt vanavond haar nieuwste boek voor in boekhandel De Groene Waterman. (Knack, 22 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dillen, de wever, dewinter, europa, media, veys, sociaal, racisme |  Facebook | | |  Print

15-05-13

VLAAMS BELANG: ASOCIALE VOLKSPARTIJ

Zondag 2 juni richt het Vlaams Belang in zaal Zuiderkroon in Antwerpen een congres in onder de noemer ‘Sociale Volkspartij’. “Op dat congres zal ondervoorzitter Barbara Pas, een specialiste van de sociaaleconomische dossiers, prominent zijn”, kondigde Gerolf Annemans (foto) gisteren aan in een interview in ’t Pallieterke. Andere sprekers naast Gerolf Annemans en Barbara Pas zijn senator Bart Laeremans en Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken. “Tom Van Grieken (die) actief meedenkt aan de herbronning van de partij”, zegt Annemans in hetzelfde weekblad. Dat belooft. Uit wat Gerolf Annemans gisteren in een ander interview, in  P-magazine, vrij gaf blijkt het Vlaams Belang allerminst te evolueren naar een sociale partij.

 

“Het oude Blok is helemaal terug”, zegt de reporter van P-magazine verwijzend naar de nieuwe VB-Kamerfractieleidster Barbara Pas die in de discussie over de terugbetaling van dure medicijnen bij zeldzame ziektes stelde dat het geld maar gehaald moest worden bij de dringende medische hulp voor illegalen. “Ze heeft dat zo niet gezegd”, antwoordt Gerolf Annemans. “Ik kan u die tekst bezorgen. Of u moet het zelf maar opzoeken en lezen. Wij zeggen niet dat de illegalen niet verzorgd mogen worden. Wij zeggen alleen dat illegalen met eenzelfde probleem wel geholpen worden door het OCMW en dat de kleine Viktor eerst niet geholpen zou worden door de sociale zekerheid. Dat is niet het oude Vlaams Blok, dat is het Vlaams Belang van nu en zo zullen wij altijd zijn.”

 

Volgens de officiële notulen zei Barbara Pas: “Zoals u zelf hebt aangehaald, gaat het, om al deze mensen te helpen, om een budget van 10 miljoen euro per jaar. Ik kan u enkele suggesties doen hoe u dat budget gemakkelijk zou kunnen vrijmaken. Om een vergelijking te maken, voor dringende medische hulp aan illegalen is er een jaarlijks budget van 35 tot 40 miljoen euro. Dringend is niet levensnoodzakelijk, en daarvoor komt de hele nomenclatuur van het RIZIV in aanmerking. (…) U wil echter niet terugbetalen voor onze eigen kinderen. Hen zou u wel laten sterven omwille van besparingen. Ik sluit af. De ouders van Viktor denken eraan om uit te wijken naar Nederland, waar het medicijn wel wordt terugbetaald. Ik raad hen aan om terug te komen als illegaal, want dan hebt u er wel een budget voor over.” De reporter van P-magazine vatte de woorden van Barbara Pas dus wél juist samen; Gerolf Annemans geeft er een draai aan.

 

Gerolf Annemans blijft volhouden dat er nu een ander Vlaams Belang is: “Wij vallen die illegalen niet aan, we vallen de overheid aan. We hebben in het verleden al te veel de indruk gewekt dat we tegen mensen zijn, terwijl dat niet het geval is. We zijn tegen alle andere politieke partijen die niet doen wat ze moeten doen.” Het maakt voor de mensen zonder geldige verblijfspapieren die dringende medische hulp nodig hebben natuurlijk geen sikkepit verschil uit.

 

De interviewer van P-magazine is kritischer dan die van ’t Pallieterke, en dat bezorgt P-magazine een primeur. Gerolf Annemans: “Ik zal u een kleine primeur geven. Wij zullen op 2 juni voorstellen om de patronale lasten met 25 procent te doen dalen. We weten natuurlijk wat dat zal kosten: ongeveer evenveel als de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in het kader van de sociale zekerheid, wat dan nog maar een deel is van de totale transfers. Wij denken niet dat Vlaanderen zijn sociaal model kan handhaven binnen België.” Als de interviewer aandringt concreter te zijn, uit te leggen waar het geld voor de lastenverlaging gehaald wordt, antwoordt Gerolf Annemans: “Uit een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere belastingen en bezuinigingen, uit een zuinigere en sobere overheid, uit de aanpak van de kosten van immigratie…”

 

Het Vlaams Belang denkt er niet aan de rijken meer te belasten, ook niet als zelfs Omega Pharma-topman Marc Coucke pleit voor een vermogensbelasting. Gerolf Annemans: “Het vermogen als dusdanig wordt in België al zwaar belast. We kunnen niet meer belasten.” Rijke Fransen zeggen anders dat het vermogen in België helemaal niet zwaar belast wordt. Gerolf Annemans: “Het hebben van bezittingen wordt al behoorlijk belast, hoor. Ik zie die vermogens-belasting vooral als een socialistische vingeroefening die niet veel zal opleveren. Wij zijn dus geen voorstander.”

 

De gewone man hoort niets liever dan dat de rijken de crisis moeten betalen, dringt P-magazine nog een laatste keer aan. Gerolf Annemans: “Dat de rijken de crisis gaan betalen, is een mythe. Wie in Vlaanderen onderneemt en daardoor bezittingen heeft vergaard, is nu al zowat de meest belaste mens van de hele OESO. De oplossing voor onze problemen zal niet komen van nieuwe belastingen, maar wel van een andere soort overheid. En als wij hard op tafel kloppen, is het voor andere zaken. Dan is het voor België, dat het land van melk en honing is voor vreemdelingen, of voor het feit dat OCMW-geld naar terreurorganisaties gaat.”

 

Het Vlaams Belang maakt zich in ’t Pallieterke sterk dat het minder Voka-minded is dan de N-VA, maar uit de voorbeelden die de partijvoorzitter in P-magazine geeft blijkt dat hij een concreet voorstel heeft voor patronale lastenverminderingen, al even duidelijk is dat niet de superrijken meer moeten bijdragen, en er met het Vlaams Belang nog meer lasten afgewenteld zullen worden op de kleine man die ‘profiteert’ van de overheidsvoorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, sociale bijstand…). 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, pas, van grieken, sociaal |  Facebook | | |  Print

10-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Het nieuwe Antwerps stadsbestuur wil – in de Don’t mention the war-stijl van Fawlty Towers – dat niet herinnerd wordt aan de vroegere stadsslogan (foto 1). Toch zijn sommige zaken best waard om eraan herinnerd te worden. Zoals...

 

“Als ik links ben, dan zijn de rechtsen wel héél rechts.” SP.A-voorzitter Bruno Tobback over de posities in het politieke spectrum. (Gazet van Antwerpen, 4 mei 2013)

 

“Vroeger was er een heel reservoir aan gelijkgestemden: de gewetensbezwaarden. Wanneer je iemand zag die burgerdienst deed, dan wist je min of meer hoe hij dacht over de dingen. Al die mensen waren actief in de vredesbeweging, tegen kernenergie. Dat hoorde er gewoon bij.” Toen de militaire dienstplicht nog niet afgeschaft was, was de wereld een stuk duidelijker. Aldus auteur Elvis Peeters die nog altijd de button Atoomenergie, nee bedankt draagt. (De Morgen, 4 mei 2013)

 

“Het nieuw bestuur schaft de slogan zelf af, maar kan dan niet verdragen dat wij hem nog gebruiken in een manifestatie. Dit toont hoe verkrampt dit nieuwe college omgaat met de vrijheid van meningsuiting.” “Bij manifestaties tegen bijvoorbeeld de autofabrikant Ford zie je toch ook het logo of een parodie hierop van het wagenmerk. Niemand stoort zich daar aan.” Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur (foto 2: Bart De Wever) dreigt met een gerechtelijke procedure en een schadevergoeding van 10.000 euro als de SP.A nog langer zou gebruik maken van de afgeschafte stadsslogan. (De Standaard, 6 mei 2013; Gazet van Antwerpen, 7 mei 2013)

 

Tussen 2008 en 2012 slankte bpost haar globale personeelsbestand af met 14 procent, van 34.887 naar 29.382 personeelsleden. Een positieve trend, die aangeeft dat het bedrijf steeds meer inzet op efficiëntie.” De N-VA betreurt wel de daling van het aantal vrouwelijke personeelsleden bij bpost, maar vindt het goed dat de globale tewerkstelling daalt. Al eens eraan gedacht dat de daling van de vrouwelijke tewerkstelling verband houdt met welke soort jobs er verdwijnen en hoe de werkdruk verandert door de "inzet op efficiëntie"? Het letterwoord N-VA werd op Facebook al: “Naar-Veel Armoede”. (N-VA-persmededeling, 3 mei 2013; Facebook, 6 mei 2013)

 

“Men hoeft de kranten maar open te slaan, of de klachten tegen politieambtenaren stapelen zich op: negen agenten geschorst in Borgloon, korpschef Geel eveneens geschorst, Bijzonder Bijstandsteam dient klacht in tegen onbekenden, korpschef Brussel-West vrijgesproken voor onvrijwillige doodslag, etc.” Uitgeverij Politeia speelt in op de actualiteit en brengt een handboek uit over hoe politiemensen zich kunnen verweren tegen klachten. (Promomail, 7 mei 2013)

 

“Het potsierlijke van deze hele affaire is dat al is voorgesteld om met de opbrengst van de schikkingen nieuwe gevangenissen te bouwen. Daar kunnen dan de mensen hun straf uitzitten die niet het geld hebben om een schikking te betalen.” “Toplui Sylvain Goldberg en Ehud Laniado lachen zich in Monaco allicht een breuk.” Jos Vander Velpen vindt de minnelijke schikking wegens belastingsontduiking van Omega Diamonds pervers. Het Laatste Nieuws probeert zich in te leven in de situatie van de toplui achter Omega Diamonds. (De Standaard, 8 mei 2013; Het Laatste Nieuws, 8 mei 2013)

 

“Ik heb het gehad met ongemakkelijke stiltes nadat ik mijn naam heb gespeld of met de insinuatie dat ik lieg als ik zeg dat ik een vaste baan heb. Ik heb het ook gehad met alle racistische makelaars en huiseigenaren die denken dat ik als een muezzin van op het terras zal oproepen tot het gebed, nadat ik eerst een schaap heb geslacht in de badkamer.” Abbie Boutkabout, communicatiemedewerker bij ‘De Zomer van Antwerpen’, zoekt een woning in Antwerpen. (De Standaard, 8 mei 2013)

 

“Er zijn er die dromen van het terugdringen van de rol van het middenveld. Het verleden toonde aan dat de zeur- en klaagreactie op een crisis of een populistische houding ons heel veel miserie brengt.” Antwerps ACW-verbondssecretaris Annemie Verhoeven over de N-VA. Anciens uit het ACW Emiel Vervliet en Marc Maes schreven overigens een schitterende opiniebijdrage over hoe de N-VA de vrijwilligers van het ACW ontziet bij haar kritiek op de leiding van het ACW, en  welke perfide strategie van de politieke rechterzijde hier achter schuil gaat. Helaas is die opinie nu voorbehouden voor de betalende abonnees van De Standaard. Dat de krant uitpakt met te betalen content, daar hebben we begrip voor zolang het gaat om bijdragen van de eigen journalisten of aangekochte artikels. Maar nu ook al vrijwillig geschreven opiniebijdragen verstoppen achter een betaalmuur is een verarming van de democratie. (Gazet van Antwerpen, 8 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, antwerpen, n-va, sociaal, racisme, media |  Facebook | | |  Print

09-05-13

1 MEI BIJ DE ZWART-GELE FAMILIE

Vandaag viert het ACW Rerum Novarum. Een week geleden, op 1 mei, feestte de rode familie. Maar hoe was het bij de zwart-gele familie op 1 mei? We weten wel dat het gebruikelijk is om te spreken van “geel-zwarte”, maar sinds Bart De Wever bij zijn eerste toespraak op 14 oktober 2012 bewust sprak van een “zwart-gele zondag” mogen wij ook spreken van “zwart-gele”.

 

Enkele N-VA’ers kwamen polshoogte nemen op het buurtfeest aan het Moorkensplein in Borgerhout, maar verder werd geen N-VA’er opgemerkt. De N-VA die iets doet op het feest van de arbeidersbeweging, het zou ook te gek voor woorden zijn. Blijkbaar ook te gek voor woorden was de Vlaams Belang-bijeenkomst in Genk (foto 1). Geen enkele krant schreef er over, zelfs Het Belang van Limburg niet alhoewel de 1-meibijeenkomst van het Vlaams Belang uitzonderlijk in Limburg werd gehouden. Blijkbaar had men bij het Vlaams Belang niet op veel volk gerekend. Het zaaltje waar men bijeenkwam was tot in de nok gevuld, maar naar schatting waren dit al bij al maar driehonderd mensen. Gastheer was Vlaams Belang-ondervoorzitter en Genkenaar Chris Janssens.

 

Zoals de traditie het wil bij het Vlaams Belang werd op 1 mei uitgehaald naar… de socialistische vakbond en partij. Chris Janssens: “Jullie hebben al lang het recht niet meer om namens de arbeiders te spreken. Jullie hebben de verdediging van de belangen van de kleine man al lang vervangen door slaafse horigheid aan ‘Europa’ en aan de dictaten van jullie Waalse zusterorganisaties; jullie traditionele kiespubliek hebben jullie al lang ingeruild voor kaviaarsocialisten en de nieuwe, allochtone troetelkinderen.”

 

Partijvoorzitter Gerolf Annemans onderlijnde het belang van de 1-meiviering. Gerolf Annemans: “Wij sluiten vandaag aan bij een traditie die wij al lang geleden hebben neergezet, om dat zelfverklaard monopolie van links te doorbreken met Vlaams Belang 1-meivieringen. Trouwens: ik maak van de gelegenheid gebruik om u op het hart te drukken, de mei-symboliek gaat veel breder en veel verder. De lentevieringen, de meiboomplantingen enzoverder, zijn veel ouder dan dat socialisme, en zelfs veel ouder dan onze christelijke cultuur. Zij hebben diepe wortels in de tijd en in de natuur.”

 

“Lente kan ook politiek zijn”, vervolgde Annemans. “We vergeten even de Praagse lente van weleer, die wij steunden in zijn verzet tegen het communisme maar die nadien uiteindelijk de mei-68-ers opleverde, de politiek-correcte linkse elite van vandaag. (…) Laten wij van deze 1 mei-viering van 2013, het jaar waarin de lente zo lang op zich heeft laten wachten, een 1-meiviering maken – na de lange Belgische winter – een 1-meiviering maken die de start is van de Vlaamse lente. De Vlaamse lente, als het moment waarop de Vlaming resoluut een streep trok onder zijn Belgisch verleden.”

 

Gerolf Annemans kondigde tot slot aan dat het Vlaams Belang op 2 juni in Antwerpen een congres inricht onder de noemer Sociale Volkspartij. “Niet ‘zomaar’ een congres: samen met onze nieuwe slagzin, kondigt dit evenement een nieuwe fase aan in het leven van onze partij.” Wim De Winter (RechtsActueel) kijkt hoopvol uit naar een Vlaams Belang “met een goed sociaal programma”, maar vindt dat men nog moet zoeken “naar de juiste toon. Deze 1 mei-viering was iets té academisch: er mag gerust meer woede en verontwaardiging aan te pas komen”.

 

Dat het “té academisch” was, is alvast geen verwijt dat men kan maken over de 1-meiviering van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Maar iets positiefs is er ook niet over te vertellen. Toch niet vanuit het standpunt van de zwart-gele familie. Het Franstalige Nation slaagde daarentegen erin om met enkele tientallen te betogen in Brussel. Op een uitzondering na waren de straten waar Nation betoogde evenwel zo leeg als maar kan zijn, alsof een bom elke menselijke aanwezigheid had weggeveegd maar alle gebouwen nog wel overeind stonden. Kris Roman mocht een toespraak houden, en zo ook Serge Ayoub, het kopstuk van de Parijse skinheads die voor de verandering niet bij de 1-meibetoging van het Front national (FN) in Parijs was. En dat op een moment dat FN-voorzitster Marine Le Pen in Frankrijk populairder is dan de socialistische president François Hollande. Typisch voor Serge Ayoub en het slag volk op 1 mei in Brussel: altijd de marginaliteit opzoeken.

 

Op de website van Nation is er geen sprake van de aanwezigheid van de Autonome Nationalisten. Maar ze waren er wel. Met meer dan de drie die bij het N-SA opdaagden, maar nog altijd te tellen met de vingers aan één hand. Tim Vanackere is blijkbaar de vaste spandoekdrager (Brugge, Brussel). Koen Sweeck had een Vlaamse Leeuw-vlag bij. Chantal Meerkens zeulde met een Prinsenvlag. Christian Berteryan, tot nu toe aanwezig bij alle activiteiten van de Autonome Nationalisten, was ook in Brussel. Met een megafoon nog wel. Maar hij werd geen enkele keer opgemerkt bij het groepje Autonome Nationalisten (foto 2 – De afwezig kijkende kaalkop achteraan links op de foto is Parijzenaar Serge Ayoub).

04-05-13

SOLIDARITEITSCONCERT VOOR MALI

In N-VA-kringen zullen ze er niet blij mee zijn – de affiche is immers volledig Engelstalig – maar toch durven wij jouw aandacht vragen voor een solidariteits-concert met het volk van Mali, waarbij ook stelling wordt genomen tegen de besnijdenis van vrouwen (foto 1).

 

De Malinese bevolking kreunt onder de activiteiten van radicaal-islamitische strijders die hand in hand met een afscheidingsbeweging de sharia willen instellen. Franse legertroepen snelden ter plaatse, maar de bevrijding van oorlog en terreur kan slechts van het Malinese volk zelf komen. Libérer mon pays is de hartenkreet van de Malinese reggaeartiest Bafing Kul (foto 2), en hij komt het zelf zingen in Theater aan de Stroom, Blancefloerlaan 181B, Antwerpen (Linkeroever).

 

Daar is ook een fototentoonstelling te zien over vrouwenbesnijdenis, en de mannen en vrouwen in Europa (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) en Afrika die strijden tegen deze verminking. Als voorprogramma is er muziek van de Antwerpse groep Beyond en desert blues van de Brusselse Afrikaanse-Europese Kel Assouf. Fijne muziek en steun aan een volk in moeilijke tijden, dat kan niet slecht zijn. Woensdag 8 mei, vanaf 18.00 uur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mali, cultuur, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

28-04-13

BARTJE OP HET STADHUIS (12)

Tot slot van het dossier Tussen Meir en Mekka in Gazet van Antwerpen werd donderdag een debat georganiseerd tussen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en enkele tientallen moslimjongeren. Zowel de artikelenreeks als het slotdebat waren een knap initiatief waarmee bewezen werd dat een krant meer kan zijn dan een doorgeefluik voor persmededelingen, en ook ‘minder sexy’ onderwerpen op een interessante manier kan aanbrengen.

 

“Ik heb (…) gevoel dat het nuttig bestede tijd was”, zei Bart De Wever achteraf. Het is te hopen, en dan vooral als nu een en ander zou veranderen in het discours en het beleid van Bart De Wever. De moslimjongeren vonden het goed dat in rechtstreeks contact kon gegaan worden met de burgemeester (foto), maar bleven toch op hun honger zitten. “Een debat met Bart De Wever kan je nooit winnen”, zegt de 31-jarige Rachid Lamrabet na afloop. “Hij blijft retorisch heel sterk. Hij legt de nadruk op het einddoel, dat steeds positief is maar waarvan nooit duidelijk wordt hoe het bereikt zal worden”. “Hij haalde geen concrete punten uit zijn beleid aan, die meer duidelijkheid scheppen over hoe hij zich inspant om problemen die ons aanbelangen op te lossen”, zegt de 23-jarige Buket Karaca. Eenzelfde reactie bij de 21-jarige Wissam El Mesaoudi: “Op mijn vragen kreeg ik voornamelijk theoretische antwoorden”. De 33-jarige Hakim Naasi denkt dat het omwille van de verkiezingen in 2014 is dat Bart De Wever niet tot keuzes komt. “Hij weet (…) nog niet op welke paarden hij wil wedden.”

 

Op de opmerking dat bedrijven vaak liever geen allochtonen aannemen, is het antwoord van Bart De Wever: “Ik twijfel er niet aan dat dat gebeurt, maar dat is niet het enige probleem. Als wij hameren op kennis van het Nederlands, doen we dat ook om de latere kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. (…) De bedoeling is dat we als spelers van dezelfde ploeg op het veld staan. Als je de stad als voetbalploeg ziet, dan staan we te weinig als elftal op het veld.” Een mooie metafoor om te eindigen, nog maar eens de nadruk op het belang van Nederlands als taal, maar geen antwoord op het probleem van racisme. Als dan geopperd wordt “Waarom geen GAS-boetes voor bedrijven die racistisch zijn bij het aanwerven van personeel?” is het antwoord: “Ik ben geen believer van dwang”. De plichten uit het rechten en plichten-verhaal gelden eerder voor sommigen dan voor anderen.

 

Er is veel aandacht voor de jongeren die naar Syrië vertrekken, maar waarom is er geen topoverleg over belangrijker zaken als werk en racisme? Bart De Wever: “De stad doet heel veel op het vlak van onderwijs, werk en welzijnswerk. Er zijn ook drie moskeeën in gebouwen van de stad. (…) De stad doet wel degelijk heel veel.” Dat de stad veel doet, neemt niet weg dat burgemeesters als Bart De Wever minder heisa maken over de schooluitval en de torenhoge werkloosheid bij allochtonen – een grotere sociale bom dan het vertrek van enkele tientallen jongeren naar Syrië. Hans Bonte, SP.A-burgemeester van Vilvoorde, is de uitzondering op de regel. Maar toen die erop wees dat van de vertrekkers naar Syrië maar één werk zou hebben, werd hij onmiddellijk ‘aangevuld’ door Bart De Wever dat dit niet het enige probleem is bij de radicalisering.

 

“Ik stel vast dat er weinig allochtonen zijn die zich hebben aangemeld om bij de politie te komen werken, terwijl ik graag een diverser korps wil”, bekloeg Bart De Wever zich. Beseft hij dan niet dat veel allochtonen niet het vereiste diploma halen om politieagent te kunnen worden, en dat zij die dat diploma wel halen eerder opteren om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit dan Antwerpse polies te worden? En dat er nog een ander probleem is dan vrienden en familie die afraden politieagent te worden? Allochtone politieagenten die gediscrimineerd worden binnen het politiekorps, zoals ook blijkt uit een intern rapport van de Antwerpse politie. Bart De Wever werd door de aanwezige jongeren gevraagd om hiervoor en over andere zaken “meer uw best te doen”.

 

Maandag- en dinsdagavond wacht Bart De Wever een ander debat. De maandelijkse gemeenteraadszitting heeft achtentachtig gewone punten op de agenda, met daarbij soms wel heikele punten zoals bijvoorbeeld de vraag of er al dan niet bebouwing kan komen in het Harmoniepark even buiten het centrum van Antwerpen. De buurtbewoners zijn tegen en willen een besluit dat het park definitief vrijwaart van bebouwing. Het voltallig Antwerpse districtsbestuur, onder leiding van Zuhal Demir (N-VA), steunt de buurtbewoners. N-VA-schepen voor Ruimtelijke ordening Rob Van de Velde bepleit tijdelijk geen bebouwing, maar legt wel een plan voor dat principieel bebouwing toelaat.

 

Daarnaast zijn er nog eens twintig interpellaties en drie voorstellen tot motie. Op Wim Van Osselaer na heeft elk VB-gemeenteraadslid een interpellatie klaar. Filip Dewinter over de conferentie tegen radicalisering op het Antwerps stadhuis, Anke Van dermeersch over de toename van het aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes, Gerolf Annemans over “de slechte werking van de juridische dienst van de stad” en Bruno Valkeniers over Antwerp Headquarters, een samenwerking tussen het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse VOKA-afdeling. Wouter Van Besien (Groen) interpelleert onder andere over de mobiliteit, Peter Mertens (PVDA) onder andere over besparingen bij het stadspersoneel en de dienstverlening, en Yasmine Kherbache (SP.A) onder andere over het idee van een betogingsverbod voor de centrale handelsassen.

 

Gelukkig voor Bart De Wever kan hij na de gemeenteraadszitting dinsdagavond de teugels even laten vieren, en beginnen de kopzorgen pas ’s namiddags op 1 mei als het N-SA zich wil mengen tussen een ‘principieel antifascistisch publiek’. Waarom wil niet iedereen zich ‘principieel vrolijk’ gedragen zoals Bartje zichzelf heeft voorgenomen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen, sociaal, racisme |  Facebook | | |  Print

25-04-13

DE FOPPER GEFOPT

Na het ACV enkele dagen geleden, vestigt vandaag het ABVV met een aantal acties de aandacht op de discriminaties tussen het arbeiders- en het bediendenstatuut. Op de werkvloer is het verschil niet altijd duidelijk, maar de arbeidsvoorwaarden kunnen sterk verschillen. Daarenboven is het onderscheid tussen handen- en hersenarbeid voorbijgestreefd en geen excuus voor slechtere voorwaarden voor de ene dan voor een andere.

 

Bij het ABVV in Gent, aan de Vrijdagmarkt, heeft men daarom een spandoek uitgehangen (foto 1). Een foto van het ABVV-gebouw met die spandoek werd door een Eigen Volk Eerst!-militant met Photoshop bijgewerkt (foto 2). Wat een spandoek was tegen de discriminaties tussen het arbeiders- en het bediendenstatuut, werd een spandoek tegen de (vermeende) discriminatie van Vlaams Belang’ers. VB-personeelslid Olaf Evrard postte die laatste foto op Facebook met de vraag of iemand er meer van weet. Vlaams Belang-Kamerlid Tanguy Veys wreef zich de ogen uit en postte op Facebook: “Soms snap ik het toch niet hoor…”. Wat geen van beiden door had, was dat het een gephotoshopte foto was. Na een Twitterbericht van Tanguy Veys (“ABVV-Gent komt op voor Vlaams Belang”) werd de voormalige Gentenaar uit zijn leven tussen vertwijfeling en hoop geholpen door het ABVV Oost-Vlaanderen dat naar Tanguy Veys twitterde: “Mooie trucage maar het origineel is toch stukken toffer.”

 

Tanguy Veys is een hardwerkend parlementslid, die de eerste kwaliteit bezit nodig om vandaag Gerolf Annemans op te volgen als Kamerfractieleider – braaf in de pas lopen van de nieuwe partijvoorzitter –, maar toch denken wij dat hij vandaag niet zal verkozen worden als volgend Kamerfractieleider voor het Vlaams Belang. In het ootje genomen door een van de zijnen liet Veys evenwel niet los tegenover het ABVV Oost-Vlaanderen. Hij retweette: “Dus VB’ers mogen door jullie wel gediscrimineerd worden?” Dat is natuurlijk appelen met citroenen vergelijken. De discriminatie tussen honderdduizenden arbeiders en bedienden wordt vergeleken met de vermeende discriminatie van enkele honderden VB’ers. “Vermeende discriminatie” want de rechtbank heeft al meer dan eens de vakbond gelijk gegeven met het uitsluiten van een VB’er.

 

Overigens hebben we nog altijd moeite om de ergernis bij het VB te begrijpen. Met vroeger Marie-Rose Morel, en nu Rob Verreycken, op kop spuwt men zijn gal uit over de “kleurvakbonden”. Men sticht een eigen zogenaamde vakbond en wijst er onder andere op dat je voor je werkloosheidsuitkering evengoed bij de Hulpkas voor Werklozen terecht kan. Maar als dan een VB’er uit een van de verafschuwde vakbonden gestoten wordt, is de wereld te klein om dit aan te klagen. Is men ook al vergeten dat toenmalig partijvoorzitter Bruno Valkeniers op 8 september 2009 in Terzake verklaarde dat in het Vlaams Belang “geen plaats is voor (…) nazisten, niet voor communisten, niet voor maoïsten (video vanaf 25”)". Als Bruno Valkeniers mensen mag uitsluiten wiens ideologie hij tegenstrijdig acht met die van zijn organisatie, waarom zouden vakbondssecretarissen dat dan ook niet mogen doen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, veys, gent |  Facebook | | |  Print

19-04-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De jongeren die vanuit Vlaamse steden naar Syrië trekken, beheersten het binnenlands nieuws. Wij blijven het een rare bedoening vinden: Guy Verhofstadt pleit voor het leveren van wapens aan de Syrische rebellen, maar als moslimjongeren naar ginder trekken om de rebellen te versterken, worden alle hens aan dek geroepen. Dat laatste is terecht, maar consequent zijn onze politici niet altijd. Dat blijkt ook uit het eerste citaat van de week.

“We hebben toen het maandelijke moskee-overleg opgestart, alle moskeeën kwamen er samen, met Monica De Coninck als voorzitter. We praatten er over het organiseren van het offerfeest, over sluikstorten in de wijken, maar ook over problemen met integratie. We boekten mooie resultaten. Sinds de nieuwe OCMW-voorzitter bestaat dit overleg niet meer.” Bart De Wever zei na de burgemeestersconferentie over jongeren die naar Syrië vetrekken dat de moskeeën een belangrijke rol kunnen spelen bij het vermijden van radicalisering, maar zijn partijgenote en OCMW-voorzitster Liesbet Homans legde het overleg met de moskeeën in Antwerpen stil. (De Standaard, 13 april 2013)

“Ga achter de ontdoken belastingen van havenbedrijven aan en organiseer daar deftig stadsonderwijs mee. Ga achter de haven als grootste werkgever aan, die slechts 0,4 procent allochtonen tewerkstelt. Maak dat jongeren sneller aan een job geraken dan aan een wapen in Syrië. En vooral, bekijk deze jongelui als volwaardige burgers, meet burgerschap niet af aan de lengte van hun baard.” Gewezen beleidsadviseur diversiteit Hicham El Mzairh (SP.A) heeft nog bedenkingen bij het huidig beleid in Antwerpen. (De Standaard, 13 april 2013)

“Het is een heel andere wereld geworden. De mensen zijn banger geworden. Maar is er meer conservatisme? Daar geloof ik niet in. ‘Wat je wel ziet, zijn plots borden met: ‘Aalst. Dit is een Vlaamse stad.’ Maar kun je dat au sérieux nemen? Die mensen zijn nu wel eens verkozen, maar wat stellen ze voor?” Kamagurka over het verschil tussen de jaren zeventig en nu. (De Morgen, 13 april 2013)

“We hebben een paar jaar geleden een twee jaar na elkaar aan positieve discriminatie gedaan bij de aanwerving van jobstudenten. De helft moest van allochtone origine zijn. Ik ben principieel tegen positieve discriminatie, maar toen ben ik als burgemeester even pragmatisch geweest.” Burgemeester Bart Somers (Open VLD) over de aanwerving van jobstudenten in Mechelen en de tot een paar jaar geleden ondervertegenwoordiging van allochtone jongeren. Vandaag doet Mechelen niet meer aan positieve discriminatie, maar dertig procent van de jobstudenten is intussen wel van allochtone origine. (De Standaard, 13 april 2013)

“Ik denk dat er alleen iets bestaat als een zoektocht naar wat dat precies is: het wezen van de Vlaming. Op het moment dat identiteit gebruikt wordt als instrument voor politieke daden, word ik zeer wantrouwig. Identiteit wordt dan als iets vaststaands naar voren geschoven, maar altijd zonder te omschrijven wat dat dan zou zijn.” Ook in de opiniestukken van Bart De Wever vond Wouter Deprez geen precieze omschrijving. Uit vrees daarop vastgepind en vervolgens gepakt te worden? (Humo, 16 april 2013)

“Hij noemde Antwerpen onder meer ‘een verzamelplaats van pauperisme, want soort zoekt soort’. Dat is niet de taal van een burgemeester die hoop geeft en ambitie uitstraalt. De kracht van verandering mag niet de kracht van verarming worden.” Lex Moolenaar becommentarieert honderd dagen burgermeesterschap van Bart De Wever. (Gazet van Antwerpen, 16 april 2013)

“Ik ben mij vorige week gaan vergewissen van de toestand van het graf van Cyriel Verschaeve. (…) Ik was aan het fietsen in de mooie Westhoek en ik ben gestopt in Alveringem. Daar zag ik dat het graf van die valse profeet nog recentelijk was bebloemd.” Luckas Van Der Taelen herinnert aan vorige oproepen om in een ander land de gewapende strijd te gaan voeren, zoals Cyriel Verschaeve die Vlaamse jongens opriep om samen met de nazi’s aan het Oostfront de wapens op te nemen. Het Groen-parlementslid zag aan het graf van Cyriel Verschaeve (foto) dat de dichter-collaborateur nog altijd geëerd wordt. (Vlaams Parlement, 17 april 2013)

“De honderd rijkste mensen hebben in 2012 samen 180 miljard euro verdiend. Dat is genoeg om de wereldwijde armoede vier keer uit te bannen.” Aldus Duncan Green, auteur van From Poverty to Power en een van de sprekers op de Think Global Day vandaag in Brussel. (De Morgen, 18 april 2013)

12-04-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Hoofdredacteur politiek van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe klaagde vorige zondag over een nieuwsarme paasvakantie, maar er waren deze week toch weer voldoende interessante citaten om een dubbele aflevering van deze rubriek te maken. We houden ons echter aan de afspraak van de week in zeven citaten (en eentje extra).

 

“Onder Patrick Janssens had je de meerderheid en het Vlaams Belang in de oppositie. (…) Janssens speelde die verdeeldheid uit. Hij zette zich nadrukkelijk af tegen de Vlaams Belang-kiezer, al was dat toen één op drie Antwerpenaren. Wij doen dat niet. De grootste tegenstelling in Antwerpen is die onder de linkse partijen. In de gemeenteraad debatteren SP.A, Groen en PVDA+ vaak onder elkaar, terwijl wij erop staan kijken. Wat wel klopt (De vraag was: ‘Het lijkt erop dat Antwerpen meer dan ooit verdeeld is. Klopt dat beeld?’, nvdr.) is dat je geen afspraken meer kunt maken met de oppositie. Die is te vaak intellectueel oneerlijk en wil te vaak een incident uitlokken.” Liesbeth Homans draait haar hand niet om voor een verkeerde voorstelling meer of minder. Als bevoorrechte getuige van de Antwerpse gemeenteraadszittingen hebben we toch heviger en meer debatten gezien tussen de linkse oppositie en de N-VA, dan onderling bij de linkse oppositie. En Homans suggereert dat Patrick Janssens afspraken maakte met het Vlaams Belang. Daar hebben we de voorbije tien jaren anders niets van gemerkt. (Het Nieuwsblad, 6 april 2013)

 

“Ik was linkser, progressiever. En ik wil empathie tonen met mensen die anders zijn, die het minder goed hebben. Dat is het grootste verschil met de N-VA: bij hen ontbreekt die empathie volledig.” Voormalig Volksunie-voorzitter Bert Anciaux over het verschil tussen hem en de uit de VU ontstane N-VA. (De Standaard, 6 april 2013)

 

“Als Vlaams Belang-voorzitter moest ik natuurlijk geen – zeg maar – bedrijfsnaam kiezen, maar als ik dat wél had moeten doen, dan had dat ook wel eens ‘Franciscus’ kunnen geweest zijn. Bescheidenheid en terugkeren naar de bron is namelijk ook een goed recept voor onze partij, temeer het een partij is die zich heeft voorgenomen om grote projecten op de politieke tafel te (blijven) plaatsen.” Gerolf Annemans hoopt dat de populariteit van de nieuwe paus wat afstraalt op het Vlaams Belang. (Vlaams Belang Magazine, april 2013)

 

“Nationalisme is hier zoals overal. Rekbaar als kauwgom. Van die old school chewinggum waarmee je grote bellen kan blazen en waarop je blijft kauwen zoals een koe op een pluk gras.” Gerda Dendoven is in Ierland en kijkt om zich heen. (De Standaard, 8 april 2013)

 

“Zo worden (…) de leerlingen zedenleer plots niet meer ontvangen op het gemeentehuis in het kader van hun Feest Vrijzinnige Jeugd. (…) Het nieuws vanuit het gemeentebestuur dat N-VA geen rode vlaggen meer in het straatbeeld wenst, gaf ons een wrang gevoel. Dit zou in het bijna 120-jarig bestaan van de socialistische beweging een ongeziene maatregel zijn en kon voor ons niet door de beugel. Na een bespreking met de burgemeester kregen we alsnog de toelating voor een weliswaar beperkte bevlagging.” Vrijzinnige jongeren zijn niet meer welkom op het gemeentehuis van Rumst en het nieuwe CD&V/N-VA-bestuur wil nog zo weinig mogelijk rode vlaggen zien op 1 mei. (Samen Rumst, 8 april 2013)

 

 “Met als resultaat vijf opmerkelijke conclusies over de persoon De Wever: ‘alles is een wedstrijd’, ‘alles is emotie’, ‘alles is een misverstand’, ‘alles is moeilijk’ en ‘alles is klaar’.” Journalist Frank Willemse volgde de eerste 100 dagen van Bart De Wever als Antwerps burgemeester. In diens schaduw naar recepties, naar televisieopnames, naar gemeenteraadszittingen, naar ‘onder de mensen komen’… en af en toe ook nog een lang gesprek met De Wever. In de eerste aflevering van een vijfdelige reeks (foto) blijkt dat er voor Bart De Wever altijd ergens een competitie-element in moet zitten, anders kan hij zich niet motiveren. Én hij geeft toe dat meer dan de helft van zijn miserie man made is, door hemzelf veroorzaakt. (Het Laatste Nieuws, 10 april 2013)

 

“De voedingsbodem bestaat uit maatschappelijke en persoonlijke problemen, frustraties, kwetsbaarheden. En daarop ent zich, in tweede instantie dus, het religieuze of ideologische als mogelijke uitweg. Repressie is natuurlijk ook nodig, maar het blijft dweilen met de kraan open als je niets doet aan de diepgewortelde oorzaken. Er is een onderklasse van jongeren gegroeid, die zich uitgekotst voelt. Een goed beleid inzake tewerkstelling, onderwijs, woning en integratie zou veel helpen, maar dat is natuurlijk werk op termijn. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van de samenleving en dat ze én Belg én moslim tegelijk kunnen zijn.” Journalist Chris De Stoop over de jongeren die naar Syrië trekken. Het eenzijdig beeld dat Filip Dewinter opwierp van godsdienstfanatici is intussen bijgekleurd, maar het betekent ook dat een adequaat antwoord op verschillende domeinen moet gegeven worden. (Knack online, 11 april 2013)

 

“Van alle mensen die vertrokken zijn, was er één die aan het werk was.” De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte geeft een gemeenschappelijk kenmerk van de jongeren die naar Syrië vertrokken. (Persconferentie stadhuis Antwerpen, 11 april 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, homans, n-va, annemans, nationalisme, sociaal, de wever, syrië |  Facebook | | |  Print

11-04-13

FEESTEN OF TREUREN OM THATCHER ?

Het was voorspeld: “We will laugh the day that Thatcher dies. Even though we known it’s not right. We will dance and sing all night long.” De Britse indie rockgroep Hefner zong het al op hun album We love the city verschenen in 2000 en heruitgebracht in 2009.

 

Gisterenavond stond Ding Dong! The Witch is Dead op de eerste plaats in de iTunes-lijst. Een koopactie om aan te tonen hoe blij men is met het overlijden van Margaret Thatcher. “Dat is het onvermijdelijke gevolg van haar beleid”, legde politicoloog Rodney Barker van de London School of Economics uit aan De Standaard. “De oude conservatieven huldigden de opvatting dat we One Nation zijn, dat alle Britten even belangrijk zijn en dat een regering verantwoordelijk is voor het welzijn van alle burgers. Thatcher zag dat anders. Zij moedigde degenen aan die hun materiële eigenbelang nastreefden. Dat was volgens haar de basis van sociale vooruitgang. Voor afwijkende meningen had ze geen respect.” “Ze provoceerde graag, genoot zichtbaar van het op de spits drijven van conflicten. Compromis was een vies woord – het was buigen of barsten”, vervolgde Het Laatste Nieuws. “Onder Thatcher beleefde de Britse samenleving het meest scherpe en conflictrijke decennium uit de naoorlogse geschiedenis. Een kleine kwarteeuw tijd en haar dood zijn blijkbaar onvoldoende om die wonden te helen."

 

Vandaar die feesten (foto’s), maar nog genanter dan feesten voor een overledene is hoe Margaret Thatcher geroemd werd. Filip Dewinter schoot (weer eens) de hoofdvogel af.  “Thatcher on feminism: ‘I hate feminism. It is a poison.’ Thatcher on Mandela: ‘He is a terrorist.’ Thatcher on Pinochet: ‘Welcome’”, twitterde Filip Dewinter maandag. Voor de jongere bezoekers van deze blog: ‘Pinochet’ staat voor de Chileense generaal en dictator Augusto Pinochet die op 11 september 1973 de democratisch verkozen Chileense president Salvador Allende afzette, minstens 130.000 mensen liet arresteren waarvan een belangrijk deel gemarteld zoniet vermoord werd, en een neoliberaal economisch beleid invoerde dat van de kloof tussen arm en rijk in Chili een ravijn maakte. Dat Thatcher Pinochet aan de boezem drukte, vindt Dewinter blijkbaar een van haar belangrijkste verdiensten.

 

Op de website van het Vlaams Belang hebben ze ook een originele inschatting van Margaret Thatcher. Volgens die website “dwong the Iron Lady zonder meer respect af voor haar kordate en uiterst fijnzinnige manier van politiek bedrijven”. Vervolgens wordt Thatcher op de Vlaams Belang-website geloofd voor haar “waarschuwen voor de desastreuze (inflatoire) gevolgen van een eengemaakte monetaire unie”, maar verder dan een Eigen Geld Eerst!-visie komt men niet bij het Vlaams Belang. Overigens zou het nogal ongeloofwaardig zijn het financieel-economisch beleid van de Europese Commissie in dit kader verder op de korrel te nemen, want wat de Europese Commissie en anderen voorstellen om uit het financieel-economisch moeras te geraken, is niets anders dan het bezuinigings- en privatiseringsbeleid dat Thatcher in Engeland invoerde.

 

Op sociale media loofden de meeste rechts-radicale Vlaams-nationalisten de voorbije dagen Margaret Tatcher, haar onbarmhartige houding tegenover de Ierse nationalisten werd minder belangrijk geacht. Uitzonderingen op de regel waren Vlaams Belang'er/Voorpost’er Björn Roose en ex-Vlaams Belang’er/Voorpost'er Francis Van den Eynde voor wie de negatieve houding tegenover de Ierse nationalisten primeerde. Yves Pernet – intussen hoofdredacteur af bij RechtsActueel – nam het economisch beleid van Margaret Thatcher onder de loep, en noemde daarbij als “grootste en positieve verwezenlijking van Thatcher (…) haar overwinning op de NUM (National Union of Mineworkers)”. Maar hij besluit wel over Thatchers economisch beleid dat als men “de cijfers erbij neemt, dan kan men niet anders dan concluderen dat haar beleid geen positieve lange termijnresultaten kan voorleggen. Integendeel”. Als bewijs dat bij RechtsActueel “meerdere meningen aan bod komen” geeft de nieuwe hoofdredacteur Bert Deckers op RechtsActueel ook de mening mee van voormalig KVHV-praeses Jonas Naeyaert… die nog meer dan Yves Pernet Thatcher bejubelt.

 

Wij laten intussen nog een aantal songs tégen Margaret Thatcher door onze boxen knallen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, sociaal, nationalisme, dewinter, actie |  Facebook | | |  Print

29-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag vieren de katholieken Goede Vrijdag. Of de voorbije week voor iedereen een goede week was, is misschien iets anders. Hier een paar opgetekende citaten. 

 

“N-VA wil de splitsing van de sociale zekerheid, de pensioenen, alle belastingen, de staatsschuld… Dan hangen er 370 miljard euro Belgische staatsobligaties in de lucht waarvan niemand weet wie ze gaat terugbetalen. Je komt terecht in een chaosperiode waarin het onduidelijk wordt wie de belastingen gaat innen, wie de uitkeringen betaalt, wie moet opdraaien voor welke pensioenen. Door die onzekerheid zullen bedrijven hier niet meer willen investeren. Je belandt al gauw in Griekse toestanden. De plannen van N-VA zijn van een onnoemelijke lichtzinnigheid. Ze zijn een bedreiging voor de welvaart en toekomst van alle Belgen.” CD&V’er Eric Van Rompuy waarschuwt voor het N-VA-scenario. (Gazet van Antwerpen, 23 maart 2013)

 

“Op een moment dat de macht van natiestaten en vakbewegingen door de globale markten wordt uitgehold en er aan de fundamenten van de welvaartsstaat wordt gemorreld, moet een sociaal bewogen Kerk  de mechaniek die armoede veroorzaakt en ongelijkheid stimuleert, aantonen en aanklagen. Het blijft intrigeren dat de Kerk in ethische kwesties wel durft harde standpunten in te nemen en de contramine op te zoeken, maar in het sociale debat wolligheid en niet zelden opportunisme verkiest.” Paul Goossens wil meer dan wat de nieuwe paus Franciscus I tot nu toe liet zien. (De Standaard, 23 maart 2013)

 

“De burgemeester van Antwerpen is wel man van zijn woord wat betreft dat 't Stad niet van iedereen is. 't Stad is blijkbaar in handen van communisten en andere minderheden, die zoveel macht hebben dat ze de burgemeester kunnen afdreigen. Wij waren nu niet bepaald lid van de fanclub van de voormalige burgemeester Janssens, maar die had tenminste nog ballen aan zijn lijf en durfde ingaan tegen terroriserende antidemocraten.” Helaas komt de sympathie van Eddy Hermy (N-SA) voor Patrick Janssens te laat. (Website N-SA, 24 maart 2013)

 

“Deze verandering is een verarming.” Meyrem Almaci (Groen) bekritiseert het afschaffen van de papieren versie van De Nieuwe Antwerpenaar. Het Vlaams Belang vind het goed dat dit stedelijk informatiemagazine verdwijnt. (Gemeenteraadszitting Antwerpen, 26 maart 2013)

 

“Nationalist zijn is een recht, maar het blijft opvallend dat velen vandaag in Vlaanderen zwaar nerveus worden wanneer onze kunstenaars zich keren tegen hun gedachte van een gesloten identiteit.” Filosoof Ignaas Devisch in reactie op opiniebijdragen van Gerard Mortier en Tom Naegels. (De Morgen, 27 maart 2013)

 

“Alleen het Vlaams Belang was tegen het voorstel. ‘De horeca wordt al genoeg geplaagd door regeltjes’, zegt Wim Van Osselaer (Vlaams Belang).” SP.A-gemeenteraadslid Maya Detiège vroeg burgemeester Bart De Wever om aan discotheken camera’s te installeren om discriminatie te voorkomen. De burgemeester wil het voorstel bespreken met de politie en horeca-uitbaters. Zelf maakte Bart De Wever het al mee dat iemand uit zijn gezelschap de toegang geweigerd werd op basis van zijn afkomst. (Gazet van Antwerpen, 27 maart 2013)

 

"’Onlangs sprak een man – een autochtone Vlaming – me aan. 'In het begin had ik het wat moeilijk met al die Marokkanen hier,' fluisterde hij. Toen wees hij naar een kassierster met hoofddoek: 'Ik kies nu altijd haar kassa uit, omdat ze zo behulpzaam en vriendelijk is. Die hoofddoek zegt helemaal niets, meneer.' Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Kijk: aan onze kassa's staat een joodse dame rug aan rug met een moslimmeisje met hoofddoek. (…) Als het bij ons zo kan, kan dat toch elders ook?’" De winkelmanager van het Albert Heijn-filiaal in de Antwerpse wijk Kiel getuigt. (Het Laatste Nieuws, 27 maart 2013)

 

"Het is niet de partijpolitiek die evoluties in de samenleving stuurt. Het middenveld geeft de richting aan, de politiek bepaalt alleen het tempo waarin de dingen gebeuren." Manu Claeys (foto) bij de voorstelling van zijn boek Stilstand, een kanjer van 552 bladzijden "over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie". (Gazet van Antwerpen, 28 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, sociaal, hermy, racisme, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

05-03-13

BART DE WEVER NAAR UNIZO ÉN VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

Vorige week maandag schreven we dat Bart De Wever niet naar het Vlaams Nationaal Zangfeest zou gaan. Niet omdat hij dat zangfeest passé vindt, maar omdat er op hetzelfde ogenblik in Antwerpen een ‘ondernemersparlement’ van Unizo plaatsvond. Het draaide zondag anders uit.

 

Het nieuws van Bart De Wevers wegblijven bij het Vlaams Nationaal Zangfeest, op 13 februari een halve pagina groot gemeld en becommentarieerd in ’t Pallieterke, ontlokte nogal wat onbehagen in Vlaams-nationalistische kringen. Na zijn uitspraak “De enige bijdrage die de Vlaamse beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan”, opgetekend in Kristof Windels’ boek over Bart De Wever, had Bart De Wever een slechte beurt gemaakt bij de Vlaamse beweging.  En nu dit. Na wat overleg en timemanagement slaagde Bart De Wever erin om én naar de Unizo-manifestatie (foto 1) met bijhorend partijvoorzittersdebat te gaan, én naar het Vlaams Nationaal Zangfeest te gaan (foto 2). Bart De Wever ging met zijn moeder naar het Zangfeest, en verdween er na de toespraak van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen om zich naar Unizo te spoeden.

 

Het is niet dat Bart De Wever een kameleon is. De eisen bij Unizo en bij het Vlaams Nationaal Zangfeest schoven in elkaar over. Bij Unizo waren de belangrijkste verzuchtingen: de vennootschapsbelasting moet naar maximum 20 % (nu in theorie 33 %, nvdr.), het overheidsbeslag moet tegen volgend jaar onder de 50 %, en de lasten op arbeid moeten met minstens 5 % dalen. Hoe de overheid dan de zaken van algemeen belang (onderwijs, justitie…) en de sociale zekerheid kan verzekeren, zegt Unizo er niet bij. Bij het Vlaams Nationaal Zangfeest waren het het ACW en ACV die de volle laag kregen. ANZ-voorzitter Erik Stoffelen: “Vlaanderen kan in een ontzuilde samenleving zonder de christelijke arbeidersbeweging”. Van sympathie voor een vakbond kan de Vlaamse beweging niet verdacht worden.

 

Bart De Wever de hele zondag op trot, en van vrijdagnamiddag tot zaterdagnamiddag had hij echtgenote Veerle Hegge al moeten missen. Zoals vele ouders in Antwerpen die hun kind in de secundaire school van hun voorkeur wilden inschrijven, was Veerle Hegge vanaf vrijdagnamiddag op post in het Xaveriuscollege in Borgerhout. De vrijdagnacht door, tot zaterdagnamiddag om zoon Hendrik-Jan te kunnen inschrijven. Dit jezuïetencollege is niet alleen in de buurt van de woonst van de familie De Wever - Hegge, hier studeerden onder andere pater Luc Versteylen, Hugo Schiltz, Hugo De Ridder, Ludo Abicht, Walter Zinzen, Herman Portocarero, Tom Lenaerts, Peter Adriaenssens...

 

En zo had ten huize Bart De Wever weer iedereen zijn bezigheid het voorbije weekend. Morgen gaat Bart De Wever eigenhandig een nieuwe windhaan zetten op de toren van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal, vlaams-nationalisme |  Facebook | | |  Print

27-02-13

DE VRIJWILLIGERS DIE DE N-VA NIET GRAAG ZIET

Is het toeval dat het N-VA-Kamerlid Peter Dedecker (foto 1) was die de ACW-boekhouding uitploos en aan de schandpaal nagelde? Allicht niet.

 

Peter Dedecker is ook het Gentse Kamerlid dat een jaar geleden twitterde dat “slechts” twintig ex-VB’ers op de N-VA-lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden staan. Dedecker vergat erbij te vertellen dat het er eigenlijk meer dan zestig waren, dat het na leden uit lokale partijen de grootste groep overlopers uit andere partijen is, en dat tenzij Filip Dewinter zich zou aanbieden zowat elke VB'er aanvaard werd bij de N-VA. Nu ja, als er malversaties zijn bij het ACW mogen ze aangeklaagd worden. En is het aan het ACW om er lessen uit te trekken. Maar het bashen van het ACW was wat te opvallend zodat donderdag N-VA-Kamerlid en Antwerps ‘districtsburgemeester’ Zuhal Demir (foto 2) ingeschakeld werd om in een opiniebijdrage in De Standaard de plooien glad te strijken. Maar hoe deed ze dat?

 

Zuhal Demir: “De jongste dagen werd de indruk gewekt dat de N-VA een kruistocht tegen het middenveld organiseert. (…) De N-VA is niet gekant tegen middenveldorganisaties, integendeel. Zij, en in het bijzonder hun vrijwilligers, leveren uitstekend gemeenschapsvormend werk. Dat past helemaal binnen onze Vlaams-nationale visie op de samenleving. Samenlevingsopbouw is ook voor de N-VA van fundamenteel belang. Ziekenzorg, KAJ, KWB, Familiehulp of Okra zijn voorbeelden van positieve maatschappelijke inzet. Zo zien wij de samenleving graag.” Vrijwilligers die zieken verzorgen, culturele uitstappen inrichten of gepensioneerden bijeenbrengen… dat ziet de N-VA graag. Opvallend afwezige in het rijtje ACW-organisaties die de N-VA graag ziet, is de op één van de grootste. Het ACV, de vakbond. Een organisatie die op betaalde krachten, maar nog veel meer op vrijwillige vakbondsafgevaardigden, steunt.

 

“Waarom moeten vakbonden werkloosheidsvergoedingen uitbetalen?”, vervolgt Zuhal Demir even later. “Waarom lopen uitkeringen via ziekenfondsen? Waarom kan er niets veranderen op de arbeidsmarkt zonder goedkeuring van de sociale partners? Werkloze leden leveren vakbonden geld op.” Wat een bullshit.  Het is toch niet omdat de vakbonden geld krijgen voor de dossierkosten en het personeel op hun werkloosheidsdienst, dat ze zouden pleiten voor meer werklozen. Het tegendeel gebeurt. Zuhal Demirs pleidooi om iets te veranderen aan de arbeidsmarkt zonder goedkeuring van de sociale partners, is een pleidooi om nog meer door te voeren zonder de instemming van de vakbonden. Het sociaal-economisch programma van de N-VA is het programma van VOKA, en daarom moeten de vakbonden in een andere rol geduwd worden.

 

Nu de N-VA in een derde van de Vlaamse gemeenten en steden burgemeesters en schepenen levert, wordt de N-VA ook rechtstreeks geconfronteerd met de vakbondsmacht. Alvast eerste schepen in Mechelen Marc Hendrickx (N-VA, foto 3) is not amused. Donderdag was er een nationale vakbondsbetoging in Brussel, en daarmee bleven een aantal Mechelse stadsdiensten dicht of konden ze maar op halve kracht werken. Bij Marc Hendrickx kwam het Calimero-gevoel boven: "Ik betreur dat het vooral de diensten zijn die onder mijn bevoegdheid vallen, die staakten. Er is me vooraf niet het minste gevraagd, laat staan meegedeeld. Zonder twijfel durven de vakbonden de doorsnee Mechelaar, toch de dupe hiervan, recht in de ogen kijken en omstandig uitleggen waarom een staking nu net in dit departement moest."

Bij de vakbond wordt met onbegrip gereageerd op de uitlatingen van Marc Hendrickx. "Ik begrijp hem niet goed. De eerste vrijdag van deze maand heb ik het stadsbestuur via een aangetekend schrijven ingelicht over de staking. Daarvan is toch akte genomen op de vergadering van het schepencollege? De aankondiging heeft ook overal uitgehangen. Als schepen Hendrickx van niets weet, is het ne simpele om het op z'n Mechels te zeggen. Dan is hij een demagoog", reageert ACOD-secretaris Ghislain Barra. Hij denkt dat de geplande besparingen in Mechelen hebben meegespeeld bij de actiebereidheid donderdag.

 

We kunnen ons levendig voorstellen dat die besparingsvoorstellen op kap van het stadspersoneel inderdaad een rol hebben gespeeld bij de actiebereidheid in Mechelen. Als de N-VA niet weer wil geconfronteerd worden met stakingen, zal ze uit een ander vaatje moeten tappen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal, dedecker, demir, hendrickx, mechelen |  Facebook | | |  Print

25-02-13

BART DE WEVER NIET NAAR HET VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

Vandaag wordt in café Den Bengel in Antwerpen een persconferentie gegeven om het 76ste Vlaams Nationaal Zangfeest volgende zondag in het Antwerpse Lotto Arena voor te stellen (foto 1).

 

In de uitnodiging voor de persconferentie luidt het: “Voorzitter Erik Stoffelen en regisseur Paul Cordy geven toelichting bij het programma en het motto van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Op zondag 3 maart zullen opnieuw duizenden Vlamingen naar Antwerpen afzakken om in een tot de nok gevulde Lotto Arena in een unieke sfeer van samenhorigheid liederen te zingen en zich complexloos te uiten als Vlaming.” Vroeger was het Sportpaleis tot in de nok gevuld voor het Vlaams Nationaal Zangfeest. Een paar jaar geleden is men verhuisd naar de ernaast gelegen veel kleinere Lotto Arena, om zo toch nog een tot de nok gevulde zaal te krijgen. Dit jaar zal er echter een vaste bezoeker afwezig zijn, en niet van de minste.

 

Tot grote consternatie in de Vlaamse beweging zal Bart De Wever niet aanwezig zijn. Hij gaat nochtans van jongsaf aan naar het Vlaams Nationaal Zangfeest, en is niet te beroerd daar voor uit te komen. “Ik zal hier nooit wegblijven. Ik zing graag die Vlaamse liedjes en daar is niks mis mee”, zei Bart De Wever twee jaar geleden nog (foto 2: Bart De Wever bij het Vlaams Nationaal Zangfeest in 2011). Zeg echter nooit ‘nooit’, want zie: aanstaande zondag zal Bart De Wever niet op het Vlaams Nationaal Zangfeest zijn. De middenstandersorganisatie Unizo organiseert op hetzelfde ogenblik in Antwerpen een ‘OndernemersParlement’ waarbij een aantal Unizo-eisen (geen belastingverhoging, loonkosten verlagen, meer arbeidsflexibiliteit…) voorgelegd worden aan de Vlaamse partijvoorzitters, en Bart De Wever wil zich daar tonen als de beste van de klas.

 

In de Vlaamse beweging betreurt men de afwezigheid van Bart De Wever. “De burgemeester op het Zangfeest, het zou een mooi ‘statement’ geweest zijn naar de Vlaamse achterban én naar de linkse culturo’s”, schreef ’t Pallieterke twee weken geleden. Men vindt de afwezigheid van Bart De Wever om nog twee redenen spijtig: “Het Zangfeest kan best een steuntje in de rug gebruiken”, en: “Er wegblijven als Vlaams leider is een verkeerd signaal”. Anders dan sommigen denken is Bart De Wever God niet, en kan hij bijgevolg niet overal tegelijk aanwezig zijn. En als Bart De Wever een keuze moet maken, is het blijkbaar 1. Voka en Unizo, en pas 2. De Vlaamse beweging.

 

Hadden sociale organisaties als het ACW en het ABVV zondag een dag rond sociale rechten ingericht, met aansluitend een debat met de Vlaamse partijvoorzitters. Zou Bart De Wever het Vlaams Nationaal Zangfeest dan ook gelaten hebben voor wat het waard is? Allicht niet. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen was er één belangrijk debat waar Bart De Wever voor afhaakte: het debat ingericht door sociale organisaties in een tot de nok gevulde zaal De Roma. Bart De Wever gaf er de voorkeur aan om uitgerekend die maandagavond wat quality time met zijn kinderen door te brengen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal |  Facebook | | |  Print

19-02-13

AANGEBRAND BOEK (1): DE PRAKTIJKEN VAN AMAZON.DE

We kennen Amazon vooral van de boeken die via dit internetbedrijf verhandeld worden, al biedt het bedrijf wel meer aan. Vorige week kwam Amazone.de in opspraak door een Duitse televisiedocumentaire; gisteren werd het  contract met de beveiligingsfirma H.E.S.S. verbroken.

 

Uit een vorige woensdag op de Duitse televisie uitgezonden documentaire blijkt dat Amazon.de in het vooruitzicht van de drukke kerstperiode duizenden seizoensarbeiders uit Zuid- en Oost-Europa naar distributiecentra in Duitsland haalt. De werkers denken een arbeidsovereenkomst te hebben met het befaamde Amazon, maar worden in werkelijkheid in dienst genomen door uitzendbureaus. De tijdelijke werkkrachten worden ondergebracht in lege vakantiedorpen en troosteloze motels, waar ze in het oog worden gehouden door de privé-bewakingsdienst H.E.S.S.

 

H.E.S.S. staat voor Hensel European Security Service, maar al zeker in Duitsland is H.E.S.S. een ongelukkige afkorting want bij iedereen wekt het herinneringen op aan Rudolf Hess – door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger als partijleider van de NSDAP. De documentairemakers legden bewijzen op tafel waaruit blijkt dat sommige van de beveiligingsmensen contacten hebben met de neonazi-beweging in Duitsland. Ze dragen daarenboven kleren van het merk Thor Steinar dat populair is onder neonazi’s en… door Amazon.de enkele jaren geleden uit de collectie werd gehaald als omstreden kledingmerk.

 

Na de thuismarkt in de Verenigde Staten is de Duitse markt de belangrijkste voor Amazon. Vorig jaar draaide men in Duitsland een omzet van 6,5 miljard euro, op een wereldwijde omzet van 45 miljard euro. In de kerstperiode zijn er momenten waarop er per seconde 35 bestellingen geplaatst worden. Twintig procent van de Duitse boekenverkoop gaat via Amazon. De aangevoerde mensen om de bestellingen te verwerken wordt maar een karig loon uitbetaald, en worden 24 uur per dag indringend gecontroleerd door de mensen van H.E.S.S.. “Tot in hun kamers, en zelfs de douche.”

 

Na de televisie-uitzending brak een storm van protest los, onder andere in de Duitse sociale media waar opgeroepen werd tot een boycot van Amazon (foto). Het bedrijf verklaarde nu dat ze een zerotolerantie beleid heeft voor discriminatie en intimidatie, en ze hetzelfde verwacht bij haar onderaannemers. Het contract met H.E.S.S. werd opgezegd. H.E.S.S. zegt dat de beschuldigingen van extreemrechtse sympathieën niet te rijmen zijn met dat het bedrijf zowel christenen als moslims en boeddhisten tewerkstelt. Dat de documentairemakers door de mensen van H.E.S.S. geïntimideerd werden, achtervolgd werden tot in hun hotelkamer en moesten ontzet worden door de politie, getuigt anders niet van diep religieuze praktijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, actie, duitsland, internationaal |  Facebook | | |  Print

06-02-13

VERGEET HET VLAAMS BELANG ALS SOCIALE PARTIJ

Gerolf Annemans (foto 1) is tegenwoordig voor elk lezerspubliek beschikbaar. Vorige week vier bladzijden in De Standaard, deze week drie bladzijden in Dag Allemaal. Maar het is met de concrete voorstellen dat we het ware gelaat van het Vlaams Belang zien.

 

“Ik ben niet van plan om elk interview af te sluiten met een sorry”, waarschuwt Gerolf Annemans Dag Allemaal, zeven hoog in de partijkantoren aan het Brusselse Madouplein. “Ik wil mijn imago niet verbinden aan het eeuwig op mijn knieën rondkruipen over de Wetstraat.” Het interview in De Standaard opende met de kop “Schrijf maar op: ik verontschuldig mij”. Letterlijk zei Annemans: “In de mate dat de partij ooit aanleiding heeft gegeven om te denken dat wij het op mensen gemunt hadden, moet ik mij daarvoor verontschuldigingen.” en “Ik wil de voorzitter zijn die de bladzijde omdraait en tegen alle leden van de partij zegt dat wij tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen.” Gerolf Annemans is het grondig beu soms als een paria behandeld te worden. “Gelukkig gaat het om een kleine minderheid, maar zeker bij de linkse Franstalige partijen is het zo, en aan Vlaamse kant bij SP.A en Groen. Je komt in situaties terecht dat iedereen iedereen bij het begin van een vergadering de hand schudt, behalve de mijne.” Anderen geven wel een hand. “Tot er een camera in de buurt is. Dan riskeert men het liever niet om een normale houding aan te nemen.”

 

Het is niet voor het eerst dat Annemans klaagt over mensen die hem geen hand willen geven. Uitgerekend gisteren legde auteur-columnist Fikry El Azzouzi in De Morgen uit waarom sommigen zo reageren: “Als een zatte nonkel die graag nichtjes in de billen knijpt, begin je te jammeren over al het onrecht dat je aangedaan werd. Dat de media je negeren, dat sommige politici je geen hand willen geven. Ik dacht echt dat je ging beginnen huilen. Je bent toch een slimme kerel? Besef je niet dat je het zonder de media het nooit zo ver had geschopt? Waarom wil je zo graag een hand? Mag iemand zijn afkeer niet tonen voor de decennialange ontmenselijking van bevolkingsgroepen waar jij en je partij nog steeds voor verantwoordelijk zijn? Of voor de manier waarop je vreemdelingenhaat minimaliseert? Dat is alsof een aanrander nog een kusje voor bewezen diensten vraagt.” Zelf wil Fikry El Azzouzi niet zeggen dat hij Gerolf Annemans nooit een hand zou geven. “Maar dat ligt aan mij, ik kan het mij niet permitteren om er een geweten op na te houden.”

 

Gerolf Annemans heeft echter ook vrienden bij andere politieke partijen. “Vriendschap in de politiek moet je met een korrel zout nemen, maar er zijn inderdaad politieke tegenstanders met wie ik een vriendschappelijke vertrouwensband heb. Nee, ik zal ook nu geen namen noemen. Van eentje weet men het: Renaat Landuyt van de SP.A. Tijdens de tv-uitzendingen van de onderzoekscommissie-Dutroux kon je zien hoe Renaat en ik goed met elkaar konden opschieten. Die uitzendingen waren live en dus kon men geen Donald Duck-filmpje spelen telkens ik het woord nam.” Andere namen van vrienden wil Gerolf Annemans niet noemen. “Als we op restaurant gaan, doen we dat niet in Brussel, maar in Waals-Brabant. Dat geldt trouwens ook voor journalisten die een informeel gesprek willen met mij zonder dat ze met mij worden gezien op restaurant.”

 

Gerolf Annemans bevestigt dat hij het Vlaams Belang wil profileren met nieuwe thema’s. “Er is in het Vlaanderen van 2012 meer dan de drie V’s: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen.” Maar een voorbeeld van een nieuw thema moet de interviewer zelf aanreiken: Europa, en daar blijft het bij. In een interview in De Standaard op 8 december 2012 zei Gerolf Annemans nog: “Vlaams-nationalisme mag best ook sociale accenten hebben, in tegenstelling tot wat de N-VA suggereert. Daar maken we toch het verschil.” Daarover niets in Dag Allemaal, en nog minder  op het terrein. In Mechelen wil het stadsbestuur besparen. Volgens Vlaams Belang-parlementslid en -gemeenteraadsfractieleider Frank Creyelman (foto 2) moet 20 miljoen euro bespaard worden, en zelf heeft hij daarvoor alvast twee voorstellen. Frank Creyelman (in Het Nieuwsblad/De Standaard): “Door het afschaffen van de (burgemeester- en schepen)kabinetten kan een miljoen euro per jaar worden bespaard. Voorts gaat jaarlijks bijna twaalf miljoen euro naar het departement Samenleving. Daar kan zonder al te veel moeite zes tot acht miljoen op worden bespaard.”

 

Op een departement dat onderwijsondersteuning, sport, diensten voor de jeugd, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en een uitleendienst biedt, sociale tewerkstelling, diversiteit, preventie en veiligheid, en ontwikkelingssamenwerking behartigt, wijk- en dorpshuizen en een sociaal huis aanbiedt… daar kan volgens het Vlaams Belang in Mechelen “zonder al te veel moeite” de helft tot driekwart op bespaard worden. Dat zegt meer over het Vlaams Belang dan twintig interviews met Gerolf Annemans.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, sociaal, creyelman, mechelen |  Facebook | | |  Print

26-12-12

SOCIAAL ZIJN EN RACISTISCH ZIJN GAAN NIET SAMEN

Media hebben nogal eens de neiging om te focussen op wat nieuw is, en dan geen aandacht te schenken aan wat blijft. Ook Vlaams Belang ontdekt het thema armoede kopte vorige week een krant. Vlaams Belang profileert zich als ‘sociale volkspartij’ titelde een andere krant. VB verwoed op zoek naar een ‘zacht’ imago luidde het bij een derde krant. Wat is er aan de hand? En is zoveel aandacht voor het ‘nieuwe’ terecht?

 

Vorige woensdag stelde Filip Dewinter het krantje Antwerpse Volksgazet voor (foto 1). Tijdens de verkiezingscampagne was het een eerste keer verschenen, toen nog op blinkend papier en met felle kleuren. Nu is het druktechnisch allemaal wat soberder. De schreeuwerige koppen zijn gebleven. Centraal thema is Armoede bestaat ook bij ons!, maar andere thema’s worden niet vergeten: Het Vlaams Belang blijft meer dan ooit nodig!, Stop minimaliseren en doodzwijgen misdaad!, Geld om te investeren is op!, Dierenmishandeling is geen kunst!, (in de editie Deurne:) Klaar voor zes jaar constructieve oppositie!... De krant is een werkstuk van Wim Van Osselaer en Bert Deckers, en ze hadden nog een hele doos uitroeptekens in voorraad. Bij het artikel over het Vlaams Belang dat acties voor degelijk en kwaliteitsvol openbaar vervoer steunt, verzuimen ze uiteraard te vermelden dat het Vlaams Belang een betere dienstverlening van De Lijn wil… door de reizigers meer te laten betalen.

 

Tweede punt op de persconferentie vorige woensdag was het voorstellen van de actie ‘Vlaamse solidariteit - Vlamingen helpen Vlamingen’. Maandag 21 januari start het Vlaams Belang met het uitdelen van voedselpakketten. Wie niet bederfbare etenswaren heeft, kan ze gaan afgeven op het Vlaams Belang-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Maar niet te rap: in deze dagen tussen Kerst en Nieuwjaar is het secretariaat gesloten. De opbrengst wordt verdeeld in een zak met Vlaams Belang-logo. Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt op het Vlaams Belang-secretariaat in de Van Maerlantstraat bovendien een maaltijd aangeboden voor de prijs van 6 euro. In een stad waar het nieuwe bestuursakkoord sociale restaurants geen prioriteit noemt, een goed initiatief… ware het niet dat vlakbij, in een straat parallel aan de Van Maerlantstraat, een sociaal restaurant is dat openblijft, en voor gepensioneerden en armen fatsoenlijke maaltijden goedkoper serveert dan bij het Vlaams Belang.

 

Derde punt op de agenda: de Vlaams Belang-voorstellen voor armoedebestrijding. Wat wil de partij van Dewinter, of is het Annemans? Whatever. 1. Immigratiestop/vestigingsstop voor kansarme nieuwkomers. Een aloud VB-standpunt dus. 2. Meer bestrijding (sociale) fraude, zodat de schaarse middelen efficiënter worden ingezet. Hier is een vergelijk mogelijk met de N-VA die bij armoedebestrijding ook meteen denkt aan fraudebestrijding. 3. Sociale voorzieningen voor eigen volk eerst. Een aloud VB-standpunt dus. 4. Beter georganiseerde noodhulp via ‘Fonds voor Vlaamse solidariteit’. Meer noodhulp, waar inderdaad een behoefte aan is los van dat er vooral ook structurele oplossingen moeten komen. 5. Betaalbare sociale woonflats voor onze Vlaamse ouderen. En wat met de andere hier wonende ouderen? 6. Dienstverlening voor minderbegoeden: publieke badhuizen openen, aantal sociale restaurants behouden en uitbreiden. 7. Meer aandacht voor goed budgetbeheer. 8. Meldpunt voor detectie verborgen armoede oprichten. 9. Meer informatie over rechten/automatische toekenning rechten. 10. Meer steun voor gezinnen met kinderen en verhoging aanbod betaalbare woningen voor gezinnen met kinderen.

 

Het valt meteen op dat de voorstellen met een racistische haak aan helemaal vooraan staan, en we achteraan pas de voorstellen vinden waar velen kunnen achter staan. Echter alleen Het Laatste Nieuws zette dat in de kijker. De sociale draai van het Vlaams Belang? Stel je er niet teveel van voor. Sociaal zijn en racistisch blijven gaan niet samen. Wat overigens ook blijft – het vierde punt van de VB-persconferentie – is dat Filip Dewinter VB-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad blijft. De met de hulp van slecht functionerende stemcomputers met verdacht veel voorkeurstemmen verkozen Nick De Wilde (de volstrekt onbekende veertiende op de lijst, verkozen met de derde meeste voorkeurstemmen) staat zijn plaatsje in de Antwerpse gemeenteraad af ten voordele van eerste opvolger (en derde op de kandidatenlijst) Wim Van Osselaer (links op foto 2, VB-personeelslid die de feitelijke auteur is van het officieel door Filip Dewinter geschreven Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie).

 

In ruil mag Nick De Wilde naar de (publiek minder zichtbare, maar minstens evengoed betaalde) OCMW-raad. Het versluizen van Nick De Wilde, een man die aan inhoud en werkkracht niet kan tippen aan Wim Van Osselaer, zegt ook iets over de prioriteit die het VB hecht aan een goed OCMW-beleid.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, antwerpen, dewinter, van osselaer |  Facebook | | |  Print

19-12-12

‘MUSIC FOR LIFE' TEGEN DEMENTIE

Deze week is het de campagneweek van Studio Brussel en Music for Life tegen dementie. Een pak mensen dragen de Music for Life-badge tegen dementie. Men zou denken: wie kan daar tegen zijn?, maar dat is dan zonder Voorpost gerekend.

 

Voorpost voert traditioneel actie tegen armoede met z11z11z11, tegenhanger van 11.11.11., te lezen als “(Voor ons) zelf, zelf, zelf”. In het Voorpost-blad Revolte van september-oktober legt Bart Vanpachtenbeke uit hoe de Vlamingen kreunen onder de te hoge prijzen voor energie, de Vlaamse armoedecijfers blijven stijgen, de eerste slachtoffers van armoede de kinderen zijn, armoede haar gevolgen heeft voor de gezondheid en het leven als gepensioneerde… Op het mank lopend beleid  van armoedebestrijding van de federale en Vlaamse regering wordt geen kritiek geleverd. Op niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) des te meer. Bart Vanpachtenbeke: “Want het is algemeen gekend (sic) dat er enorm veel geld blijft kleven aan handen van directeurs en personeel van NGO’s en nevenorganisaties.”

 

“Desondanks heeft de Vlaming nog nooit zoveel gedoneerd aan ‘goede doelen’ zoals bijvoorbeeld Music for Life van Studio Brussel (vorig jaar met het thema ‘We do give a shit’, waarmee projecten tegen diarree in Nepal, Mozambique, Oeganda, Malawi en Namibië werden gesteund). (…) Waarom massaal doneren aan een organisatie als Music for Life? Is het niet beter een organisatie als z11z11z11, die het schijt krijgt van de zovele corrupte NGO’s en het eigen volk in armoede wil helpen, te steunen? Dit jaar zal Music for Life een project steunen in eigen land, namelijk het expertisecentrum voor dementie in Vlaanderen. Niet zoals vorig jaar in een ‘glazen huis’ met een geldinzamelingproject (…) maar dus wel met een thema dat bij hen past: dementie. Doordat zij immers de problemen in eigen land steeds vergeten, zou men haast denken dat ze aan dementie lijden.”

 

Voorpost die “het schijt krijgt” van acties van anderen, anderen die het verwijt zelf aan dementie te lijden. De toon is weer eens gezet. Dat de huidige actie van Studio Brussel op dementie in Vlaanderen is gericht, volstaat niet voor Voorpost. “Wij lijden niet aan dementie en zijn, in tegendeel, uiterst waakzaam voor de armoedeproblemen in eigen land. Als reactie hierop organiseert Voorpost dan ook al jaren de z11z11z11-actie”, luidt het alternatief. Vorig jaar deelde Voorpost een 220-tal voedselpakketten uit aan Vlamingen in nood. Namen van “Vlamingen of Vlaamse gezinnen (bij voorrang actief of actief geweest in de Vlaamse Beweging) die zo’n kerstpakket kunnen gebruiken”, kunnen nog altijd doorgegeven worden.

 

Bij Voorpost hanteert men dus het principe ‘Eigen Volk Eerst! in het kwadraat’: voorrang voor Vlaamse armen, maar binnen die groep dan ook nog eens voorrang voor zij die actief zijn of waren in de Vlaamse Beweging. We kunnen dat nog begrijpen, maar een actie voorstellen als Armoede bestaat ook bij ons! en zich dan in de praktijk beperken tot de (gewezen) militanten van de Vlaamse Beweging is op een misleidende manier actie voeren. Daarenboven is het voor niets nodig om te kappen op de niet-gouvermentele organisaties, en nog minder op een actie als die van Studio Brussel die dit jaar het probleem van mensen met dementie bij ons onder de aandacht brengt.

 

Twee jaar geleden werd vanuit rechtse hoek binnen het Vlaams Belang uitgehaald naar een VNJ-groep die meedeed met Music for Life. Toen om geld in te zamelen voor weeskinderen ingevolge aids in Afrika. De geviseerde VNJ-groep liet zich overigens niet afleiden door het gezeur. Nu doet Studio Brussel voor het eerst een actie uitsluitend gericht op de Vlaamse bevolking, en nog is het niet goed voor Voorpost.

 

Maar niet iedereen reageert zo chagrijnig. Naar het woord van de nieuwe partijvoorzitter pakt het Vlaams Belang de zaak sluwer aan. De partij riep maandagmiddag haar mandatarissen op om bij de eerstvolgende gemeenteraadszitting en andere vergaderingen een Music for Life-badge te dragen. Wie onmiddellijk daden bij de woorden had verwacht, kwam echter bedrogen uit. Niemand van de nu nog twintigkoppige VB-delegatie droeg maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad de Music for Life-badge. Er was anders pers genoeg voor de laatste gemeenteraadszitting onder voorzitterschap van Patrick Janssens. Filip Dewinter, maandagavond evengoed zonder  Music for Life-badge, mag vandaag voor de VB-steun aan Music for Life een plaat laten draaien bij Studio Brussel. Hij koos voor City to City van Gerry Rafferty. Een jeugdherinnering.

 

  • Update. De eerste VB-mandataris met een Music for Life-badge is intussen gesignaleerd: Tanguy Veys in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij kreeg meteen lik op stuk van zijn Vlaamse collega Wim Wienen: “In plaats van een badge zou je beter eens een pak en das aantrekken uit respect voor onze kiezers.” Op de door VB-personeelsleden en mensen uit verwante clubjes (Voorpost...) onderhouden website RechtsActueel wordt ook uitgehaald naar Music for Life. Professor Carl  Devos liet vandaag aan zijn studenten met een Music for Life-badge weten welke twee van de veertien hoofdstukken uit hun cursus ze niet moeten kennen voor hun examen. Intussen is het nieuws over welke twee hoofdstukken al verder verspreid. Voor RechtsActueel is het de gelegenheid om Music for Life te omschrijven als “een linksig solidariteitsproject”. We willen Studio Brussel en Music for Life met hun actie tegen dementie niet in een bepaalde politieke hoek stoppen, maar waar RechtsActueel voor staat, is wel duidelijk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

16-12-12

GEEN RESPECT VOOR A MET BART DE WEVER EN LIESBETH HOMANS

Je kan dit weekend geen krant openslaan of er staat een interview in met Bart De Wever (Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, De Standaard) of met Liesbeth Homans (De Morgen) of met beiden (Het Nieuwsblad). De Tijd hebben we niet gekocht, maar op de voorpagina (!) daar werd een boekrecensie geschreven door Bart De Wever aangekondigd.

 

Een eerste vaststelling – we zullen ons beperken tot drie – is dat Tom Lanoye blijkbaar een maatstaf is geworden voor Bart De Wever. “Ik word elke ochtend wakker in het besef dat het verdriet daarover (dat er een andere coalitie aan de macht komt in Antwerpen, nvdr.) in sommige Antwerpse kringen onpeilbaar is”, zegt Bart De Wever in De Standaard waarschijnlijk niet zonder enige ironie. “Ik wil daar in bepaalde mate zelf rekening mee houden. Ik zal mijn mond uitwassen met zeep, echt waar. Maar ik ga echt niet voor elke beslissing de goedkeuring vragen van Lanoye: ‘En Tom, vind jij het ook goed?’” Even later: “In mijn fractie zetelt iemand van Turkse afkomst, iemand van Marokkaanse afkomst en iemand van de Joodse Gemeenschap. Wij hebben ook het allereerste gemeenteraadslid dat openlijk gay is. En toch hangt men het beeld op van een partij die uit blanke, conservatieve, rechtse en bekrompen mensen bestaat. Mensen die elke dag met een groene parka, een ringbaard en een pijp volksliederen zingen.” Klinkt gezellig, maar dat hebben wij nergens gelezen merkt De Standaard op. “Dan moet u de tekst die Tom Lanoye vorige week op papier zette nog maar eens grondig bekijken.” In Het Laatste Nieuws vraagt men tot welk niveau het Nederlands moet zijn om toegang te krijgen tot een sociale woning. Bart De Wever: “Daar kan ik niet op antwoorden. Wat heb je nodig om te communiceren met je buren uit 98 landen? Mensen moeten begrijpen wanneer de vuilbakken buiten moeten staan, geen roman van Tom Lanoye kunnen lezen.”

 

In De Morgen, zelf al een krant die niet overloopt van sympathie voor de vakbonden, haalt Liesbeth Homans uit naar de vakbonden. Liesbeth Homans: “Je gaat uit van de kracht van de mensen zelf om samen iets te doen, niet van de overheid die alles doet voor de mensen. Dat kan een scoutsgroep zijn, een partij…” Een vakbond ook? “Nee, dat gaat niet over vakbonden. Laat dat duidelijk zijn.” Waarom? “Ik wil geen uitspraken doen of ze in het verleden al dan niet nut hebben gehad. Maar wat ze tegenwoordig doen, pffft. Waarom moeten zij de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen? Ik vind dat niet echt goed.” Zij brengen toch ook werknemers samen? “Goed geprobeerd, maar je zult mij niet verleiden tot de uitspraak dat ik vakbonden goed vond. Opkomen voor de rechten van werknemers is goed. Maar waarom moeten de werkgevers beschouwd worden als grote parasieten? Dat zijn wel de mensen die voor de werkgelegenheid en de zuurstof in de economie zorgen. Neem het akkoord in het district Borgerhout, waar PVDA+ mee bestuurt. Ondernemers zorgen voor overlast, mogen daar en daar niet meer parkeren, mogen geen plastic gebruiken. Wat mogen ze eigenlijk nog wel? Of moeten ze gewoon ophoepelen in een district waar 25 procent van de inwoners onder de armoedegrens leeft?” Dat is wel héél karikaturaal voorstellen van het bestuursakkoord in Borgerhout.

 

De kop boven het interview in De Standaard kan je bij onze illustratie hierboven zien. Bart De Wever in De Standaard: “Links heeft heimwee naar Vlaams Belang. Robert Voorhamme was daar in zijn interview met De Standaard duidelijk over: ‘Er heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.’ (…) Een socialist zegt dat de uitslag van extreem-rechts hem is tegengevallen. Dat is toch onvoorstelbaar? Ze vonden het Vlaams Belang altijd fantastisch. Op verkiezingsavond staken ze al die stemmen in de frigo en deden ze gewoon voort.” Tja, moet je rekening houden met de stemmen voor een racistisch programma? Later in het interview komt De Wever nog eens terug op het Vlaams Belang als “ticket naar de macht” voor Links. Voor het gemak van De Wever hebben we het bewuste citaat uit De Standaard van 17 november gescand. Robert Voorhamme zegt twee zaken onderschat te hebben voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: het succes van links (Groen, PVDA+ en Rood!) en “de leegloop van Vlaams Belang. (ironisch) In die zin heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.” We hebben de ‘(ironisch)’ maar zelf in vet gezet, want Bart De Wever leest er al te gemakkelijk over. Robert Voorhamme denkt wel anders dan anderen over hoe je het Vlaams Belang zo klein mogelijk kan krijgen, maar dat hij het Vlaams Belang zo klein mogelijk wil, daar kan geen misvatting over bestaan. Tenzij je kwaadaardig bent.

 

Bart De Wever en Liesbeth Homans die zich respectievelijk uitspreken tegen Tom Lanoye en de vakbonden, dat was te verwachten. Bart De Wever en Liesbeth Homans die andere politieke opinies, zoals uitgedrukt in het Borgerhoutse bestuursakkoord en belichaamt door Robert Voorhamme, karikaturiseren, het getuigt niet van respect voor een andere.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, homans, antwerpen, cultuur, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

29-11-12

OPLOSSING VLAAMS BELANG: REIZIGERS MOETEN MEER BETALEN

Het VB stapte gisteren mee op in een door de vakbonden ABVV/ACOD, ACV en ACLVB ingerichte betoging tegen de besparingsmaat-regelen en andere nadelige veranderingen bij het openbaar vervoer in en om Antwerpen (foto 1). Maar het VB vertelde niet wat het zelf in petto heeft voor de reizigers.

 

In een persmededeling werd door het Vlaams Belang steen en been geklaagd over de organisatie van het openbaar vervoer: “Door de afschaffing van bepaalde lijnen komen niet enkel de reizigersplaatsen in de bus en tram in het gedrang, ook de werkdruk op het personeel verhoogt aanzienlijk. Het Vlaams Belang is van oordeel dat er niet gesleuteld moet worden aan de bestaande lijnen, maar dat er integendeel meer trams op de bestaande lijnen moeten worden ingezet. De oudere tramstellen moeten vervangen worden door nieuwe modellen en het aantal moet opgetrokken worden. De technische dienst van de Lijn is onderbemand, waardoor sommige defecte tramstellen en bussen meer stilstaan dan dat ze zouden moeten rijden, wat op zijn beurt weer zorgt voor een tekort van het aanbod voor de reizigers.

 

Het Vlaams Belang is geen voorstander van het doortrekken van tramlijnen tot ver buiten de Stad. De reizigers die met de bus tot aan de rand van de Stad komen, kunnen daar overstappen op een tramlijn die hen dan vlot naar het centrum van de Stad kan brengen. Hierbij aansluitend is het Vlaams Belang voorstander van meer parkings aan de rand van de Stad vanwaar bezoekers eveneens snel via het openbaar vervoer de Stad in kunnen. Een combi-ticket dat (zoals dat bij de parking aan het station van Brugge van toepassing is) automatisch recht geeft op een tramrit is hierbij een optie. Uiteraard mag dit ticket niet duurder zijn dan de parkeerprijzen in de Stad zelf.

 

De frequentie van het openbaar vervoer moet omhoog. Momenteel wordt rekening gehouden met minimum 8 minuten wachttijd tussen twee trams of bussen en dit tijdens de spitsuren. Dat is onaanvaardbaar. Zelfs niet als er meerdere lijnen op hetzelfde traject rijden. Bij bussen en trams die overigens nagenoeg hetzelfde traject afleggen moet bekeken worden of dit wel nuttig is en of één van de twee niet kan worden afgeschaft. Voor het Vlaams Belang is ook de veiligheid op het openbaar vervoer van cruciaal belang. Reizigers moeten dikwijls opeengepakt zitten, weten niet zeker of een tram of bus op tijd zal aankomen en lopen daarbovenop het risico om met een crimineel feit te maken te krijgen tijdens hun tram- of busrit. De BTM-brigade (Bus- Tram- en Metrobrigade) in samenwerking met de politie zou een oplossing kunnen bieden aan dit probleem. Tevens kan deze brigade het zwartrijden gericht aanpakken.

 

Tot slot vraagt het Vlaams Belang zich af hoe lang de Antwerpenaar nog moet wachten op het rendabiliseren, het afwerken en het openen van reeds bestaande, maar niet altijd in gebruik genomen premetrostations? Door een vlot ondergronds tramverkeer worden boven de grond al vele mobiliteitsproblemen opgelost. De Stad moet vlot bereikbaar blijven voor zowel de zwakkere weggebruiker, het openbaar vervoer én de auto. Het Vlaams Belang roept dan ook op om met zoveel mogelijk reizigers deel te nemen aan deze manifestatie om zo het personeel van de Lijn een hart onder de riem te steken en een vuist te maken tegen diegene die deze desastreuze maatregelen willen doorvoeren.”

 

Allemaal mooi en wel. Maar opstappen in een betoging ingericht door de traditionele vakbonden – die anders altijd bekampt worden, en waartegen een eigen vakbond is opgericht – dat was even wennen. Er werd dan ook goed geluisterd naar de instructies van de vakbondsmannen aan het begin van de betoging (foto 2, naast de ACV-man zie je VB-personeelslid Bert Deckers. Aan het boompje respectievelijk de VB-personeelsleden Guy Dirckx en Wim De Winter). Niet dat ook gevolg werd gegeven aan de afspraken met de organisatoren van de betoging. De VB’ers die tot het einde in de betoging meestapten, gingen achteraf een pint pakken. In café Moskou.

 

Maar wat vertelde Filip Dewinter in het Vlaams Parlement toen daar de besparingen bij De Lijn en in andere sectoren voorgelegd werden? Filip Dewinter op 29 februari 2012 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement: “Waarom kan niet worden ingezet op het substantieel verhogen van de kostendekkingsgraad van De Lijn? Men zegt: 0,5 procent per jaar. Dat is om te lachen. De gratispolitiek moet ter discussie worden gesteld, maar ook het decreet op de basismobiliteit moet men durven heroriënteren. Is het echt nodig dat in tijden van crisis de overheid duur betaalde taxi blijft spelen met het system van belbussen? Kunnen er ook niet heel wat middelen worden gerecupereerd door de bijzonder talrijke zwartrijders aan te pakken? De Lijn gaat bovenop de 1 miljard euro subsidie van de Vlaamse Regering voor bijkomend 60 miljoen euro in het rood. Voor 100 euro uitgaven staan uiteindelijk 16 euro inkomsten. Dat is ongeveer het laagste van heel Europa. Dat moet anders en beter.”

 

Dat kon je natuurlijk niet lezen in de VB-persmededeling over de actiedag voor het openbaar vervoer gisteren. Het Vlaams Belang somde tal van terechte kritieken op… maar verzweeg dat voor het Vlaams Belang dan maar de reizigers meer moeten betalen. Niet alleen de zwartrijders. “Voor 100 euro uitgaven staan uiteindelijk 16 euro inkomsten. Dat is ongeveer het laagste van heel Europa. Dat moet anders en beter.” Niet door de kapitaalkrachtigen aan te pakken, maar de sukkelaars die het openbaar vervoer nodig hebben.

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, dewinter |  Facebook | | |  Print

23-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Gisteren kon je hier een cassant citaat lezen van Kris Roman (Euro-Rus). Vandaag een andere uitspraak van Kris Roman. Maar er zijn nog andere zaken om te onthouden.

 

“Freedom of speech wordt als slogan gebruikt door providers en fabrikanten van gsm's, vrijheid van verkeer werd gekaapt door autodealers, en de vrijheid ‘gewoon jezelf te zijn' is een poging van de textielindustrie om mensen ervan te overtuigen dat ze boven de massa uitstijgen als ze haar massaal geproduceerde kleren kopen, die vaak in derdewereldlanden werden gemaakt, door kinderhanden. (…) Onlangs is een nog meer verontrustende trend ontstaan: dezelfde taal en methodes worden almaar vaker gebruikt door religieuze en extreemrechtse groeperingen die het recht verdedigen om te haten, of toch om diegenen te verdrukken die ze als hun vijanden beschouwen. (…) De Europese Commissie, die zichzelf bewierookt als grote bewaker van mensenrechten in de wereld, publiceert dagelijks massa's spijtbetuigingen, waarschuwingen en veroordelingen betreffende conflicten en crises die zich in verre gebieden op aarde afspelen. Onlangs drukte zij zelfs haar spijt en bezorgdheid uit over de weersomstandigheden in de Caribische eilanden. Maar ze houdt haar mond over het feit dat in zwart uitgedost gespuis van de Gouden Dageraad-beweging in Griekenland dagelijks immigranten aanvalt.” De Servische auteur en journalist Dejan Anastasijevic ziet valse vrienden van de vrijheid opduiken. (De Standaard, 16 november 2012)

 

“Wij gingen uit van een nek-aan-nekrace, gezien de wolk waarop De Wever zich bevond en het gebrek aan kritische zin van de media. Twee dingen hebben we onderschat: de 17 procent van links (Groen, PVDA+ en Rood! samen, nvdr.) en de leegloop van Vlaams Belang. (ironisch) In die zin heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.” SP.A’er Robert Voorhamme had een andere verkiezingsuitslag in Antwerpen verwacht. (De Standaard, 17 november 2012)

 

“Ik heb het gevoel, als ik door de stad loop, dat er nu al een kentering komt. Dat nu al dingen gebeuren waarvan ik denk: wat is dit?” Zoals? “Het incident met de katten van Jan Fabre. Zoveel heisa voor zoiets: je kunt in Vlaanderen beter een kat zijn dan een homo.” Gene Bervoets ziet de kracht van de verandering al. Los van de oprechte verontwaardiging over wat met de in de lucht gegooide katten gebeurde, is de verontwaardiging in gang gezet door een kabinetsmedewerker van schepen Luc Bungeneers (N-VA) die liever het omhoog gooien van de katten filmde en op YouTube zette dan naar de filmmakers toe te snellen, waarna onder andere vanuit het Vlaams Belang het protest werd aangezwengeld met als ultiem mikpunt de subsidies voor een kunstenaar als Jan Fabre. Hetzelfde met de kerstboom op de Brusselse Grote Markt. Een protest tegen het verdwijnen van de traditionele kerstboom om plaats te maken voor een kunstzinnig exemplaar gesponsord door Electrabel, waar CD&V-politica Bianca Debaets religieuze motieven achter zoekt die er niet zijn. De poort werd zo opengezet voor protest tegen de moslim en islam waarin het Vlaams Belang zich uiteraard niet onbetuigd liet. Is het de bedoeling de sfeer bij de bevolking te laten verzieken of zijn ze bij de N-VA en CD&V echt niet slimmer? (dS Weekblad,17 november 2012)

 

“In Parijs hebben die lelijke hangtiet wijven terecht op hun smoel gekregen. Dit mag zich gerust herhalen met alle westerse linkse wijven.” Kris Roman (Euro-Rus) vindt het goed dat de Oekraïense vrouwen van Femen “op hun smoel kregen” bij een betoging tegen het voornemen om ook in Frankrijk holebi’s de kans te geven om te huwen (foto). Als het aan Kris Roman ligt mogen “alle westerse linkse wijven” op dezelfde manier behandeld worden. (Facebook, 18 november 2012)

 

“Iemand die met visie en daadkracht de stad heeft geleid wordt weggestemd. Iemand die heeft bewezen dat hij goed kan afvallen, quizzen en het been stijfhouden wordt beloond. Het stond in de sterren en de peilingen geschreven. Net zoals duizenden Vlamingen heb ik mee campagne gevoerd om een familielid te steunen. Dat doe ik al van voor ik het verschil tussen links en rechts kende. Diep in de jaren tachtig stond ik als jongen met een fluitje op de uitkijk, terwijl onze ploeg aan het ‘wildplakken' was. Ik moest uitkijken voor de flikken, maar vooral voor de plakploegen van het Vlaams Blok, die er wel eens op durfden te slaan.” Bart Van Peel, zoon van CD&V-schepen Marc Van Peel, over het politieke leven in Antwerpen (De Standaard, 20 november 2012)

 

“De vakbonden hoeven niet te worden bejubeld. Maar de manier waarop ze nu worden opgevoerd, is gênant, zeker als je weet dat de mediatieke rehabilitatie er tóch komt. Wanneer? Simpel: zodra de publieke emoties de andere kant opzwiepen. Zodra heel Europa zich in een depressie heeft bespaard, bijvoorbeeld, en ook bij ons alleenstaande moeders met kinderen uit hun huis worden gezet omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. In afwachting daarvan is het goed om te weten dat de vakbonden op de publieke vertrouwensbarometer nog altijd een paar trappen hoger staan dan de media.” TV-criticus Joel De Ceulaer na het bashen van de vakbond bij Reyers Laat en De Kruitfabriek (De Standaard, 20 november 2012)

 

“Eigenlijk mogen we hier niet te licht over gaan. Dit is een evolutie waar ik me persoonlijk zorgen om maak. Sterker nog: ik vind het een beetje boosaardig wat N-VA hier doet. Er is geen probleem met verfransing, maar door zo’n schepen aan te stellen, kan je er wel gemakkelijk één creëren. Mensen gaan nu ook actief op zoek naar Franstaligen, terwijl er vanmorgen geen haan naar kraaide. Zou de N-VA zich druk maken als het om Italianen of Spanjaarden ging? Ik geloof het niet. Als een Franstalige hier komt wonen, belastingen betaalt en zich aan de regels houdt… Laat die mensen dan gerust.” Geert Maras, stamgast van café Het Vermoeden in Temse, vindt dat de N-VA met haar aangekondigde schepen voor Vlaamse Zaken in Temse een probleem creëert dat er niet is. (Gazet van Antwerpen, 20 november 2012)

 

“De N-VA is geen democratische partij, ze is wel democratisch aan de macht gekomen, doch wij herinneren eraan dat de N-VA haar oorsprong vindt in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) van tijdens de oorlog.” De Vaderlandslievende Verenigingen in Antwerpen en omgeving, zeg maar de oud-strijders die actief weerstand boden aan de nazi’s, willen niet meer deelnemen aan plechtigheden als daarbij iemand van de N-VA aanwezig is. Niet alle 'vaderlandslievende verenigingen' zitten evenwel op dit denkspoor. (ATV, 22 november 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, de wever, roman, vb, sociaal, n-va |  Facebook | | |  Print

14-11-12

ARMOEDEBESTRIJDING IN ANTWERPEN (?) EN GENT

Vorige zaterdag is in Gent het bestuursakkoord SP.A, Groen en Open VLD voorgesteld. De ‘formateursnota’ van Bart De Wever was in Antwerpen van de onderhandelingstafel geveegd, maar wordt terug actueel nu Marc Van Peel (CD&V) per se in de bestuursmeerderheid wil zetelen. Aan kritiek op de 'formateursnota' heeft Van Peel minder woorden besteed. We lazen beide nota’s maar gezien de maximumlengte om artikels op deze blog leesbaar te houden, vergelijken we hier enkel hoe men in beide steden de armoede wil bestrijden. Het verschil tussen een rechts-conservatieve en een progressieve aanpak.

 

In de 50 bladzijden tellende ‘formateursnota’ van Bart De Wever vinden we het woord ‘armoede’ viermaal terug. De eerste keer op blz. 32, in een hoofdstuk over werk en activering: “Arbeidsparticipatie wordt door de stad gepromoot als de beste uitweg uit armoede en sociale uitsluiting én als een belangrijke weg tot zelfontplooiing van het individu.”  Op dezelfde bladzijde lezen we ook nog: “Een job biedt immers de beste en meest structurele bescherming tegen armoede.” Tien bladzijden verder, in het hoofdstuk over OCMW, vinden we datzelfde zinnetje opnieuw. Nu als voorwaarde om leefloon te kunnen krijgen: “In ruil voor dat leefloon vragen we aan de ontvangers om inspanningen te leveren om een job te vinden. Een job biedt immers de beste en meest structurele bescherming tegen armoede.”

 

De vierde en laatste keer vinden we “armoede” terug in het hoofdstuk over sociaal beleid (blz. 43-44): “Actief opsporen en aanpakken van armoede en sociale ellende is belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. Gerichte bezoeken kunnen een middel zijn om fraude en wantoestanden te achterhalen. Deze informatie moet op een wettelijke manier benut kunnen worden in het correct inzetten van middelen en het straffen van fraudeurs.” In de praktijk wordt dus drie keer gerept over armoede: arbeid is de beste uitweg uit armoede, werk zoeken als voorwaarde voor leefloon, en opsporen van fraude en straffen van fraudeurs voor wie zich voordoet als levend in armoede.

 

In het 118 bladzijden tellend Gentse bestuursakkoord komt het woord “armoede” niet alleen 17 keer voor, armoedebestrijding is het eerste van de eenentwintig hoofdstukken in het bestuursakkoord. “De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit”, luidt de openingszin van het hoofdstuk Armoedebestrijding, welzijn en OCMW. Ook in Gent is men tegen “sociale fraude en fraude van sociale bijstand” (punt 1.16 uit het bestuursakkoord), maar er is ook nog: bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen zal men telkens de impact ervan nagaan op het terugdringen van de armoede (1.2), er is overleg met mensen die in armoede leven zonder dat deze mensen verloren lopen in structuren (1.3), de cel armoedebestrijding rapporteert jaarlijks aan de gemeente- en OCMW-raad (1.7), de strijd tegen armoede wordt zo vroeg mogelijk aangepakt (1.9), armoede is een aandachtspunt voor alle maatschappelijke sectoren (1.10), ook voor de sectoren sport, cultuur, en vrijetijdsbesteding (1.13), mensen in armoede worden financieel én emancipatorisch ondersteund (1.22), er is oog voor ondernemers in armoede enzovoort, enzoverder.

 

Niet alleen getuigt de nota van Bart De Wever van een ondermaatse ambitie om armoede in de stad aan te pakken, Bart De Wever maakt zich ervan af door arbeid als alternatief te stellen voor armoede, maar hoe je mensen in armoede aan arbeid kan helpen… dat is een ver van mijn bed-show voor Bart De Wever. Activering van mensen zonder een job wordt afgeschoven als een klus voor Werkhaven, maar Werkhaven is slechts een verdienstelijke partner in een verhaal. Anderzijds wil de N-VA-nota bijvoorbeeld geen uitbreiding van de sociale restaurants van het OCMW, waar Werkhaven- of soortgelijk CAS-personeel tewerkgesteld wordt. Activering willen, maar onmogelijk maken. Met op het einde van het verhaal de arme die zelf verantwoordlijk zou zijn voor zijn arm zijn.

 

Typerend is ook dat De Wevers langste paragraaf over armoede handelt over fraudebestrijding bij wie een uitkering zou krijgen. In Gent is dat laatste ook wel een aandachtspunt, maar wordt armoede in al zijn aspecten bekeken. Van in de kindercrèche tot bij de senioren, van bij de Oost-Europese inwijkelingen tot bij de ondernemers. Armoede wordt door Bart De Wever daarenboven als iets verdacht afgeschilderd; in Gent wordt armoede als een op emancipatorische wijze aan te pakken realiteit voorgesteld. Waar zou men – ook de mensen die niet in armoede leven – het beste mee zijn?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, antwerpen, gent, de wever |  Facebook | | |  Print

02-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Peter Mertens.JPGHet was weer eens een woelige week. Niet alleen met Sandy in New York en tyfonen elders. Ook in het hoofd van sommige mensen stormde het.

 

“Alle andere partijen zouden inhoudelijk in debat moeten gaan met de PVDA+. Dan zal blijken dat waar zij voor staan, wel eens de ondergang van een verdraagzame en democratische samenleving zou kunnen betekenen. Wanneer dit debat niet wordt gevoerd of wanneer men deze mensen nu opneemt in bestuursmeerderheden, dan zullen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het einde betekenen van onze westerse waarden en normen.” Hendrik Boonen, voorzitter van VLOTT en nu nog OCMW-raadslid voor het VB in Antwerpen, verwacht het einde van de westerse waarden en normen als de PVDA+ (foto: Peter Mertens) bij de volgende verkiezingen in Antwerpen nog meer gemeente- en districtsraadszetels behaalt. (Website Vlott-Antwerpen, 25 oktober 2012)

 

“In een flamingantisch café in Gent zijn we ooit eens aangevallen door een bende NSV’ers. Die jongens sloegen er niet naast. Dat soort mensen heeft het Vlaams-nationalisme in een extreem-rechts bad proberen te duwen waarin het bijna verzopen is. Nu zwemmen ze zelf om niet te verzuipen. Iedereen die de partij intern wilde veranderen, is ondertussen vertrokken. We hadden al een Lijst Dedecker, nu is er ook een Lijst Dewinter. Het zou nuttiger zijn als ze zich ook zo zouden noemen.” N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts maakte kennis met de vuisten van het NSV en ziet het VB spartelen. (De Standaard, 27 oktober 2012)

 

 Het ultraliberale programma van De Wever zal voor nog meer prestatiedruk en competitiegeest zorgen, en de dualisering doen toenemen, vrees ik. Als de sociale ongelijkheid nog verder groeit in de steden, wordt het bijna onleefbaar. Een recordaantal Belgen zit onder de armoedegrens. In Antwerpen is nu al ruim 20 procent echt arm, en die zullen nog minder op solidariteit mogen rekenen. Krijgen we straks ook nog soepbedelingen op straat? Is dat wat we willen? Een meedogenloze toepassing van het Dalrymple-recept: geef ze een schop onder hun kont?” Auteur-journalist Chris De Stoop vreest dat de kloof tussen de have’s and have not’s gaat toenemen in Antwerpen. (De Morgen, 27 oktober 2012)

 

“Toen ik begon als vakbondsafgevaardigde was de belangrijkste reden voor afwezigheid griep. De laatste jaren zijn dat vooral stress, burn-out en depressie.” Gaby Colebunders, al twintig jaar aan de slag bij Ford-Genk, zag hoe de Ford-werknemers ten onder gingen aan de prestatiedruk. Uiteindelijk enkel voor de winst van Ford, niet voor het behoud van de tewerkstelling. (De Standaard, 27 oktober 2012)

 

“Krabbelt u nu terug?” De Zevende Dag-ankervrouw Indra Dewitte hoort Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken zich in alle mogelijke en onmogelijke bochten wringen om uit te leggen dat de VBJ-kritiek op de VB-partijlijn niet slaat op de lijn die Filip Dewinter uitzet. (De Zevende Dag, 28 oktober 2012)

 

“’Ik vertrouw die De Wever niet’, zegt hij. ‘Ze zouden hem beter De Bever noemen, want hij is de pijlers van ons land aan het doorknagen.’” Jos Corbeel was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep De Zwarte Hand en betaalde daar een onnoemelijk zware tol voor in de concentratiekampen. Hij heeft geen goed oog in de nieuwe Heiland voor Vlaanderen (De Morgen, 29 oktober 2012)

 

“Als leerkracht wendde u het didactisch materiaal op de meest creatieve manieren aan. Toen u mij bijvoorbeeld bij mijn lichaam nam en mijn hoofd verschillende keren in de vuilbak stak, kwam ik al snel tot de constatering dat een vuilbak vier gelijke zijden had.” Erwin Brentjens, de toekomstige N-VA-burgemeester van Turnhout, heeft zijn eigen didactische principes als leraar in een school met Marokkaanse scholieren. Erwin Brentjens ontkent. (KifKif, 30 oktober 2012)

 

“Het is fijn en comfortabel om vandaag met z’n allen tegen brugpensioen te zijn, maar laten we met die boodschap wél gaan preken voor de juiste deur: dat is niet die van Ford Genk, niet die van de vakbonden, maar wel die van werkgevers die mensen uitspuwen zodra de aandelen kelderen.” Uit de toespraak van auteur-journalist Filip Rogiers bij het in ontvangst nemen van de Debuutprijs 2012. (Boekenbeurs, 30 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, nsv, de wever, sociaal, van grieken, brentjens |  Facebook | | |  Print

28-10-12

VB-PARLEMENTSLID VULT KRUISWOORDRAADSEL IN BIJ FORD-DEBAT

In Limburg verliezen meer dan tienduizend mensen hun job, koopkracht en tijdsinvulling. Want er zijn niet alleen de tienduizend mensen die bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven werken. Je zal maar in bijvoorbeeld een bedrijf in bouwmaterialen werken, aan wie kan je je bakstenen nu kwijt in de provincie? Alvast niet in de streek rond Genk.

 

Woensdag werd in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de sluiting van Ford Genk. Televisiebeelden (Villa Politica, hernomen door het Nederlandse De wereld draait door) tonen een bevlogen toespraak van Groen-fractieleider Filip Watteeuw… terwijl de rest in het parlementair halfrond wat verveeld zit te kijken (Joke Schauvliege), een grapje maakt met de buur (Freya Van den Bossche)… Maar de hoofdvogel werd toch afgeschoten door de Vlaams-nationalisten (zie vanaf 2’30” op deze video). N-VA-parlementslid Marc Hendrickx uit Mechelen zit lusteloos een blaadje te doorbladeren, zijn VB-buurman Erik Tack uit Ronse buigt zich over… het kruiswoordraadsel van ’t Pallieterke (foto's).

 

Erik Tack zag er geen graten in. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij: “Want ik was tegelijk aan het luisteren, en ik was tenminste aanwezig tijdens het debat. Dat kun je niet zeggen van veel andere parlementsleden.” Dat laatste is waar. Filip Dewinter was op hetzelfde ogenblik, samen met de VB-fractie in de Senaat, de bloempjes aan het buiten zetten in Letland. De ’t Pallieterke was overigens niet van Erik Tack zelf, maar van een collega. “Maar die slaagde er niet in het op te lossen. Daarom dat ik het dan maar even heb ingevuld.”

 

Het leven is prioriteiten stellen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, hendrickx, tack |  Facebook | | |  Print