13-08-12

HOE IS ’T MET DE VLAAMSE SOLIDAIRE VAKBOND (VSV) ?

Men zal zich misschien herinneren dat in juli vorig jaar de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) werd opgericht door Rob Verreycken & Co. “Co”: dat zijn VB-parlementsleden zoals Guy D’Haeseleer, Peter Logghe en Linda Vissers; en een klad Voorpost’ers en ander volk ter rechterzijde binnen het VB. De VB-vakbond kreeg bij haar oprichting meteen kritiek van onze vrienden van het N-SA, maar kon zich verder uitbouwen met de hulp van Solidarity (foto) – een Britse vakbond opgericht als annex van de British National Party (BNP) van Nick Griffin.

 

De VSV haalde een eerste keer de regionale pers met een ‘flitspalenstaking’ als alternatief op een algemene staking van het ABVV, ACV en ACLVB eind januari, en een eerste keer de nationale pers toen het twee West-Vlaamse bedrijven dagvaardde omdat die VSV-kandidaten weigerden bij de sociale verkiezingen dit voorjaar. Het VSV is tegen het “monopolie” van de drie grote vakbonden, en ziet hoe meer vakbonden in bedrijven, hoe liever. Hoe meer de arbeiders en bedienden verdeeld zijn, hoe beter. Jan Van Der Meirsch had zich namens de VSV, als onderdeel van de Solidarity Trade Union (STU), kandidaat gesteld voor de sociale verkiezingen bij het bedrijf Liebaert uit Deinze; Pol Denys bij Spiceroff/Dana in Brugge. De VSV noemde het weigeren van hun kandidaten – gezien de Belgische wetgeving terzake – een “grove schending van het Europese vrij verkeer van diensten”. In andere gevallen ziet men bij het VB buitenlandse organisaties niet graag naar ons land komen; nu stond weer geen maat op de verontwaardiging omdat een buitenlandse organisatie iets in de weg gelegd werd.

 

Een paar dagen geleden is de uitspraak bekend geraakt van de rechtszaken die de VSV/STU had aangespannen. De arbeidsrechtbanken van respectievelijk Gent en Brugge wezen de vraag van de VSV/STU over het niet met een eigen vakbond kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen af om een aantal redenen, en… veroordeelden Jan Van Der Meirsch en Pol Denys, samen met hun VSV/STU, tot het betalen van elk 2.500 euro boete wegens ‘tergend en roekeloos geding’. Samen dus 5.000 euro. Het is eerder zeldzaam dat boetes voor ‘tergend en roekeloos geding’ worden gevonnist. Met andere woorden: het moet al erg de spuigaten uitlopen vooraleer zo’n boete wordt gegeven. Zowel de arbeidsrechtbank in Gent als die van Brugge vond dat dit hier het geval is. Ze zullen dan wel gelijk hebben, niet?

 

De VSV gaat zich nu beraden over de situatie. Volgens haar stelt zich een “ernstig probleem”: “de VSV werkt volledig met giften en vrijwillige bijdragen – in tegenstelling tot de schatrijke holdings ACV, ABVV en ACLVB die elk jaar 200 miljoen euro belastinggeld 'administratiekost' ontvangen alleen maar om doorgeefluik voor werkloosheidsgeld te spelen…” Dat met die 200 miljoen euro de personeelskosten moeten betaald worden voor de verwerking van de werkloosheidsdossiers is een ‘detail’ dat de VSV over het hoofd ziet. Anderzijds zijn het bij de VSV geen arme luizen. De VSV is verbonden met het VB, en tot nader order is dat nog altijd de rijkste Vlaamse politieke partij (zie: 1 en 2). Of ze bij het VB bereid zijn veel geld te stoppen in de hobby van Rob Verreycken, is natuurlijk nog iets anders.

 

Rob Verreyckens levenspartner Ann Spitaels, gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, is intussen opgestapt bij het VB en doet nu met een nieuwe partij de VB-lijst in Sint-Niklaas concurrentie aan. Stemt Rob Verreycken bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor Ann Spitaels of voor de partij die hem een job geeft?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vsv, sociaal, verreycken, spitaels, sint-niklaas, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

31-05-12

VB OF N-VA ? EEN DRAMA

Het voorbije weekend werd Vlaanderen opgeschrikt door het bericht dat men in de Antwerpse Kempen, in een bos tussen Pulderbos en Viersel, het lijk van een oudere man had gevonden. Een man die er blootvoets lag. Later kwam aan het licht dat de 82-jarige man gewurgd was door zijn 61-jarige vriend. Beiden waren voormalige operazangers. De moord zou gebeurd zijn na een discussie over hun voorkeurpartij: N-VA dan wel VB. Maar was het de N-VA’er die de VB’er vermoordde, of omgekeerd? Op Facebook vroeg VB-Kamerlid Tanguy Veys het zich ook al af.

 

De kranten gingen er maandag niet op in. Het Laatste Nieuws bracht gisteren duidelijkheid. “Herwig Smets (andere kranten spraken van ‘Hedwig’, nvdr.) werd gisteren opnieuw verhoord over de gruweldaad die afgelopen weekend het leven kostte aan zijn vriend Bernard Van Mencxel. Nadat ze op de Palingfeesten in Mariekerke wat gedronken hadden, waren ze naar de woning van Smets getrokken om een boterham te eten. Aan de keukentafel kregen ze ruzie. ‘Enkel over politiek’, houdt Smets vol. De onderzoekers nemen daarvan akte, maar beseffen ook dat hij de enige is die het nog kan navertellen. Smets, overtuigd Vlaams Belanger (wat ons intussen bevestigd is door een andere bron, nvdr.), verklaarde dat hij in het heetst van de strijd riep dat ‘stemmers op de N-VA allemaal hypocriet zijn’.” Van Mencxel zou daarop recht zijn gestaan. “Zijn laatste woorden waren ‘dan ben ik maar een hypocriet’. Er ontstond een gevecht. Uiteindelijk kneep Smets de keel dicht van de twintig jaar oudere Van Mencel. ’s Nachts dumpte hij het lichaam.”

 

Dat Hedwig Smets nogal nerveus is door een lang aanslepend conflict met zijn vorige werkgever is bekend, maar is natuurlijk nog geen reden om zijn goede vriend Bernard Van Mencxel te wurgen die samen met hem ontslagen werd bij de Opera voor Vlaanderen. In Mariekerke, waar Smets nu woont, kent men hem verder nog niet zo goed. In zijn vorige woonplaats, in Zandhoven, is dat anders. Het Laatste Nieuws: “Getuige daarvan ook een frituriste uit de buurt die Smets op een dag over de vloer kreeg. Er viel een scheef woord en Smets beende naar huis, nam er een pan uit de keuken en ijlde terug naar de frituur. Daar sloeg hij de uitbaatster bewusteloos.” Maar om terug te komen op onze vraag: het was dus de VB’er die de N-VA’er vermoordde, en niet andersom.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

02-05-12

VB OP 1 MEI: SEX, DRUGS EN VLAAMSE SCHLAGERS

Sociaal, Van dermeersch, Dewinter, ValkeniersSociaal, Van dermeersch, Dewinter, ValkeniersSociaal, Van dermeersch, Dewinter, ValkeniersAls Miet Smet, Hilde Crevits en Annemie Turtelboom naakt poseren voor een Kom op tegen kanker-kalender, dan kunnen ze bij het VB niet achterblijven. Het Antwerps VB-programma voor de verkiezingen op 14 oktober is nog niet geschreven, maar de cover van het boekje is al wel bekend (foto 1).

 

Met Anke Van dermeersch of een lookalike op de cover à la Geertrui Windels, de echtgenote van Herman Van Rompuy die voor de naaktkalender van Kom op tegen kanker ook naakt poseerde met een kind op de arm. Meteen hebben we het voornaamste nieuws dat er te rapen viel op de 1 mei-viering van het VB gisteren gehad. Dat Filip Dewinter in zijn toespraak zei: Ik ben voorstander van het recht op discriminatie, niemand van de aanwezige VB'ers die dit verbaasde. Volgens het VB waren er op deze nationale VB-manifestatie op het De Coninckplein in Antwerpen 700 mensen. Elders in Antwerpen stapten intussen duizenden mensen op in de socialistische 1 mei-optocht, socialisten uit de stad en het arrondissement Antwerpen. In Mechelen, Turnhout en nog vele andere plaatsen waren er eveneens rode optochten met elk honderden tot duizenden manifestanten. Dit maar om het aantal mensen dat het VB kon verzamelen voor ‘1 mei’ in perspectief te plaatsen.

 

Het hoogtepunt bij de toespraak van Filip Dewinter viel vroeg. Dewinter verwees naar de vlaggen met een stralende A die de stadsdiensten aan het De Coninckplein hadden geplaatst… het signaal voor VB-militanten langs beide zijden van het podium om zo’n vlaggenstok met vlag naar beneden te halen, waarna de A-vlaggen met minachting van de vlaggenstok verwijderd werden en vervangen werden door een Antwerpse VB-vlag. Dat men daarvoor de bevestiging van de vlaggen aan hun sokkel had moeten forceren, en dat de A-vlaggen daarna door Dewinter weggegooid werden, geen politieman die in actie kwam. Probeer niet als ‘geveltoerist’ aan het bevlagde Antwerps stadhuis een vlag mee te nemen, of elders zo’n ‘ludieke’ actie te doen, of een peloton Antwerpse politieagenten en een paar politiewagens met loeiende sirene komen je achterna.

 

Na Dewinter was het de beurt aan Bruno Valkeniers om te speechen. “De zeikerd”, zei de VB’er die naast ons op het De Coninckplein stond. We hebben de man niet gevraagd waarom hij zijn voorzitter zo omschreef, want Bruno Valkeniers was al van wal gestoken met een verhaal over de Titanic, de onverwoestbaar geachte boot die 100 jaar geleden toch zonk. Valkeniers vergeleek alles en iedereen met de Titanic (België, Dexia…). Hij vergat alleen het VB ermee te vergelijken. Intussen speurde de VB-ordedienst naar onheil aan het De Coninckplein. Men was op het ergste voorbereid, met om de anderhalve meter minstens één iemand van de VB-ordedienst. Er werden een paar junkies gesignaleerd – zo omschreef iemand van de VB-ordedienst hen toch – maar ze gaven geen aanleiding tot een opstootje.

 

Dan maar proberen de ambiance erin te brengen met een paar Vlaamse schlagerzangers. Zes waren er ingehuurd, waaronder één vrouw en als bekendste (nouja) Frank Valentino (echte naam: Franky Verrecas). Toen het VB zes jaar geleden een alternatief programma bood voor de 0110-concerten mocht deze West-Vlaamse schlagerzanger ook al eens opdraven bij het VB. Vóór de toespraak van Filip Dewinter probeerde ene Ivan Segers met Laat het gras maar groeien de sfeer erin te brengen, waarna hij Mooi, ’t leven is mooi aanhief. In de verpauperde buurt aan het De Coninckplein werd het niet meteen met enthousiasme onthaald, en bij aanwezige VB’ers evenmin. Neen, dan was het meer lachen geblazen met de parodieën van Flair en Libelle (foto’s 2 en 3) die in een standje naast de toog op het VB-terrein te vinden waren.

 

Hier een grotere versie van de parodie-Flair en -Libelle. Fijnzinnig is het allemaal niet, maar dat verwacht je ook niet bij een VB-publiek.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, van dermeersch, dewinter, valkeniers |  Facebook | | |  Print

29-04-12

1 MEI IN ANTWERPEN: VAN ROOD TOT ZWART

De ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang vindt dit jaar plaats in Antwerpen (foto 2). “Met het De Coninckplein hebben we een symbolische plaats uitgekozen die moet duidelijk maken dat het Vlaams Belang de gettowijken van onze grootsteden niet prijsgeeft”, luidt het. Nou, nou.

 

Over het De Coninckplein kan je veel vertellen, maar niet dat het in een “gettowijk” ligt. Het VB gebruikt nog meer straffe taal: “Op 1 mei wil het Vlaams Belang zich profileren als een sociale volkspartij. De bankencrisis en de economische recessie hebben immers aangetoond dat het neoliberale beleid niet werkt. Het roofdierkapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de belastingsbetaler diep in de geldbuidel moet tasten om sjoemelende financiële instellingen allerhande overeind te houden. Het Vlaams Belang profileert zich als een sociale volkspartij  en neemt de verdediging op voor de belangen van alle Vlamingen. In eerste instantie moeten wij het durven opnemen voor de zwaksten van ons volk : de bejaarden met een klein pensioen,  zieken en gehandicapten, werklozen en laaggeschoolden...” Maar helaas is de oplossing van het VB naast de kwestie: het VB zal op haar ‘1 mei’-viering dinsdag uitpakken met de slogan Werk, wonen, zorg : voorkeur voor eigen volk! Begrippen als Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zijn nog niet tot het VB doorgedrongen, laat staan échte 1-meislogans over bijvoorbeeld het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

 

Vier jaar geleden, op 1 mei 2008, hield het VB haar ‘1 mei’-viering ook al in Antwerpen. Toen op het Hendrik Conscienceplein. De sprekers waren toen Filip Dewinter, Bruno Valkeniers en ‘vakbondscel’-voorzitster Marie-Rose Morel. Deze keer zijn de sprekers enkel Filip Dewinter en Bruno Valkeniers. Van Rob Verreycken of iemand anders van de Vlaamse Solidaire Vakbond als spreker is geen sprake. Het zegt zowel veel over Rob Verreycken als over het VB. Filip Dewinter is als eerste spreker gepland. Hij begint eraan om 12u30. Op hetzelfde ogenblik komt Rood! bijeen in café Casa Baila aan de Ernest Van Dijckkaai, een compleet ander verhaal.

 

Om Thierry Vanroy in staat te stellen om als lid van het Vlaams Belang Jongeren-bestuur de ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang te kunnen volgen én als huisideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aanwezig te kunnen zijn op de ‘1 mei’-viering van het N-SA (foto 3), wordt die laatste ‘1 mei’-viering ook in Antwerpen georganiseerd. In café den Bengel, aan de Grote Markt. Na afloop van de VB-bijeenkomst. Eddy Hermy wacht wel tot dan, voor het N-SA telt elke aanwezige.

 

De echte ‘1 mei’-viering begint dinsdag om 10u45 aan de Bolivarplaats in Antwerpen, met onder andere een toespraak van Caroline Copers (foto 1, Vlaams ABVV). Daarna begeeft een stoet van duizenden socialisten en syndicalisten zich richting Grote Markt. Rond 13u30 is het daar ten einde, en wordt het feest voortgezet aan het Steenplein en elders in de stad en regio. Tegen 15.00 uur ziet het terras aan café Den Bengel aan de Grote Markt weer zwart van het volk. Deze keer niet figuurlijk maar letterlijk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb, vsv, n-sa |  Facebook | | |  Print

05-03-12

VB: VERZUURDE WIJN IN EEN NIEUWE ZAK (1)

Het ‘nieuw’ sociaaleconomisch programma dat het Vlaams Belang zaterdag goedkeurde, leverde de partij alvast twee keer media-aandacht op bij de VRT-televisie. Eenmaal de nieuwsuitzendingen waarin Bruno Valkeniers (foto) mocht vertellen dat volgens het VB “er geen tegenstellingen zijn, zouden zijn, moeten zijn, tussen werkgever en werknemer”.  Gerolf Annemans mocht in hetzelfde item zeggen dat als de vakbonden “hun valse boekhoudingen” overboord gooien, ze nog een rol kunnen hebben. Maar als ze “de machtmoloch blijven die ze nu zijn, dan is dat (= de vakbonden, nvdr.) een zaak die overboord moet gegooid worden.” En in De Zevende Dag mocht Gerolf Annemans uitleggen dat “de Henk en Ingrid van Nederland, de Tom en Sofie van hier, teveel betalen voor de Mohammeds en Fatima’s”. Aangekondigd worden met: dat men het sociaaleconomisch programma “gemoderniseerd” heeft, en een “nieuw programma geschreven heeft”. Om dan slechts de oude dogma’s van het VB te herhalen. Dat is goed gespeeld.

 

Het door de VB-partijraad zaterdag goedgekeurd document Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs vertrekt vanuit een aantal principes. “Het Vlaams Belang kiest bewust voor een gecorrigeerde markteconomie, vervolledigd door een verantwoorde openbare productie van levensnoodzakelijke collectieve diensten.” (blz. 1). Goed zo. Maar dat wordt al vlug onderuit gehaald door een volgend principe: “De sobere overheid belemmert de ondernemingsvrijheid zo weinig mogelijk.” (blz. 2). Nog zo’n voorbeeld van met twee tongen spreken: “De organisatie van de sociale zekerheid kan niet overgelaten worden aan de vrije markt”, om dan diezelfde paragraaf te eindigen met: “Toch kan de markt een rol spelen en met name in het aanbieden van aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld het pensioensparen. Dergelijke initiatieven moeten door de overheid gestimuleerd worden.” (blz. 3). En waar ligt de nadruk op in de volgende zin? “Het Vlaams Belang is voorstander van het individueel recht op staken en van het individueel recht op werken, maar vakbonden mogen niet langer ongestraft zware schade toebrengen aan derden of de economie, zoals maar al te vaak gebeurt bij stakingen of andere vakbondsacties.” (blz. 5).

 

“De Belgische staat vormt het wurgtouw waaraan de Vlaamse economie en sociale zekerheid zich laat ophangen”, lezen we. “Enkel de Ordenlijke Opdeling van België en de oprichting van de Vlaamse Staat geeft de Vlaamse economie de broodnodige zuurstof.” (blz. 11). Met dan ook nog eens een VB’er als Vlaams minister-president komen we er: “De transfers naar Wallonië worden onmiddellijk stopgezet. De immense kostprijs van het asielbeleid en de immigratie (…) moet tot het absolute minimum beperkt worden. Een radicale ontvetting van de overheid – in de breedste betekenis – wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Vakbonden, werkgeversorganisaties en mutualiteiten moeten zich opnieuw beperken tot hun kerntaken.” (blz. 14). Over die werkgeversorganisaties wordt in het 59 blzn. tellend document zo goed als niets meer gezegd, over de vakbonden daarentegen… Ook nog één van de VB-klassiekers: “Het taboe op de oversubsidiëring van een al te zelfingenomen cultuur- en mediabeleid waar een meerderheid van de bevolking van verstoken blijft, moet sneuvelen. Wie en wat er uiteindelijk in de smaak valt, ligt bij het oordeel van de toehoorder en niet de politicus. Het is duidelijk dat in deze sectoren zwaar kan gesnoeid worden.” (blz. 16).

 

Het VB wil een vereenvoudiging van de belastingsaangifte. Maar… “De vereenvoudiging van de aangifte mag echter geen aanleiding vormen om de bevoegdheden van de fiscale administratie verder uit te breiden of een vermogenskadaster aan te leggen.” (blz. 18). Met dat vermogenskadaster zou eindelijk eens kunnen begonnen worden aan een eerlijke belastingsdruk, waarbij de rijken naar behoren kunnen belast worden… maar dat mag dus niet van het VB. Integendeel. “Teneinde de fiscale druk effectief te verlagen worden een aantal belastingen, zoals de aanvullende crisisbelasting in de vennootschapsbelasting, met onmiddellijke ingang opgeheven.” (blz. 18). De invoering van een vermogensbelasting wordt verworpen (blz. 19), en er moet een maximumfactuur voor belastingen komen (blz. 19). Hoeveel die dan mag bedragen, weet het VB niet precies. “De globale fiscale druk moet dalen tot het EU-gemiddelde. Een onafhankelijke instantie berekent daarvoor het geheel van alle rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen en taksen.” (blz. 19). Pour la petite histoire: het idee van een maximumfactuur voor belastingen is een inbreng van Rob Verreycken, en die jongen glimde het voorbije weekend dan ook van trots dat die maximumfactuur een aantal online krantentitels haalde.

 

Het VB stelt vast dat oudere werknemers ongeveer 145 % verdienen van wat jongere werknemers krijgen. “Dat is 10 % hoger dan het Europees gemiddelde. (…) Het Vlaams Belang (wil) het gewicht van de dienstjaren in de loonvorming bijstellen in de neerwaartse richting, tot op het niveau van het EU-gemiddelde. Het relatieve gewicht van de deskundigheid in de loonberekening moet toenemen.” (blz. 23). Als men het gewicht van de dienstjaren laat zakken, neemt het gewicht van de deskundigheid automatisch toe. Slechts als de deskundigheid nog extra gehonoreerd wordt, blijft de loonmassa globaal dezelfde. Maar zover gaat het VB niet, en dus betekent dit voorstel een feitelijke loondaling. Het VB wil voorts de automatische indexering van de  lonen behouden maar “de negatieve effecten minimaliseren (bv. door ‘centen in plaats van procenten’ via de indexering op het nettoloon)” (blz. 23). Of dat goed afloopt, is maar de vraag. Dat is zoals de N-VA. Die pleit tegenwoordig ook voor het behoud van de automatische indexering van de lonen, maar wil de indexering uithollen (door bepaalde producten uit de indexkorf te houden, door maar eenmaal per jaar een indexsprong toe te staan…).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, valkeniers, annemans, verreycken |  Facebook | | |  Print

VB: VERZUURDE WIJN IN EEN NIEUWE ZAK (2)

Het VB wil verder “een flexibele inzet van arbeidskrachten door interimarbeid, waarvoor geen toelating meer nodig hoeft te zijn van de vakbonden en die ook in de overheid inzetbaar moeten zijn” (blz. 24). “Bovendien gaat het Vlaams Belang niet akkoord met het diaboliseren van onze bedrijven als zouden zij discrimineren bij aanwerving. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat bij aanwerving enkel kennis, diploma’s, vaardigheden, ervaring, persoonlijkheid en dergelijke meer, een rol spelen. Bovendien wil het Vlaams Belang niet raken aan de contractvrijheid van de bedrijven.” (blz. 24-25). Discriminatie moet dus kunnen.

 

Het VB is tegen een lineaire beperking van de werkloosheidssteun in tijd, maar individueel mag de werkloosheidssteun wel beperkt worden. “De ‘sociale hangmatcultuur’ moet verdwijnen. (…) Een betere disciplinering van de genieters van werkloosheidsuitkeringen is één element in een meer algemene, compromisloze strijd die we willen voeren tegen sociale en fiscale fraude.” (blz. 25-26). Ook het pleidooi voor een “opvoedersloon” (blz. 26-27) keert terug uit de tijd van het Vlaams Blok. Een opvoedersloon van 24 maanden per kind voor de thuisblijvende ouder. Het VB wil het wettelijk pensioenstelsel waarborgen, maar vermits dat “voor velen ondermaats” is en de budgettaire vooruitzichten beperkt zijn, pleit het VB voor het stimuleren van de tweede en derde pensioenpijler (respectievelijk collectief aanvullend pensioen en individueel pensioensparen). Voor die vormen van privé sparen zou de overheid wél geld moeten overhebben.

 

Als het VB het in haar ‘nieuw’ plan heeft over het “sociaal overleg synchroniseren met de 21ste eeuw” dan gaat het als vanouds enkel over het inperken van de rol van de vakbonden: geen uitbetaling meer van werkloosheidsuitkeringen, een ‘premie voor juridische bijstand’ voor iedereen in plaats van een syndicale premie voor de vakbondsleden, enz. (blz. 37-39). Werknemers hebben het moeilijk hun recht op te eisen in kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s): slechts vanaf 50 of meer werknemers is een syndicale werking wettelijk voorzien. Het VB wil die grens nog meer opschuiven. Volgens het VB willen KMO’s de drempel van 49 niet overschrijden omdat ze dan verplicht worden vakbondswerking toe te laten, en dus mag de vakbondsaanwezigheid “niet te bruusk verlopen (…) om de rendabiliteit en de jobcreatie van de ondernemingen niet te hypothekeren” (blz. 39). Milieuzorg is voor het VB goed, maar men mag niet overdrijven. “Voor het Vlaams Belang is het uitgesloten dat de Vlaamse regelgeving inzake afval en bodemsanering een concurrentienadeel zou opleveren ten opzichte van onze Europese buren, laat staan ten opzichte van Wallonië.” (blz. 41), en: “Ecologische en ruimtelijke duurzaamheid dient steeds rekening te houden met de impact op de competitiviteit van de ondernemingen. (blz. 44).

 

Dat het VB als autoritaire partij problemen heeft met vrijheden en rechten (vrij verkeer van personen, vrij verkeer van goederen…) verbaast natuurlijk niet. “Er mag tenslotte ook stilgestaan worden bij de wildgroei aan zogenaamde ‘mensenrechten’ en ‘grondrechten’ zoals die gecreëerd worden door twee internationale rechtbanken, het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg en het Europees hof van justitie in Luxemburg. (…) Voor ons moet de werking van deze hoven fundamenteel anders, en indien dat niet gebeurd heeft een democratisch verkozen nationale overheid voor ons het recht de uitspraken ervan naast zich neer te leggen.” (blz. 53). We nemen dan ook aan dat als Rob Verreycken met zijn Vlaamse Solidaire Vakbond niet mag deelnemen aan de komende sociale verkiezingen, hij zich daarvoor niet gaat wenden tot het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. En mocht hij het toch doen – want ja, VB’ers zijn niet altijd consequent – en mocht België veroordeeld worden voor het niet-toelaten van het vakbondje van Rob Verreycken, dan mag België die uitspraak gerust naast zich neerleggen. Dan is alvast één punt uit het ‘nieuwe’ sociaaleconomisch programma van het VB uitgevoerd.

 

We onthouden tot slot nog enkele fragmenten uit de toespraken bij de voorstelling van het ‘nieuw’ sociaaleconomisch plan van het VB. Barbara Pas:”Zeker in sectoren als cultuur- en mediabeleid, waar de linkse hobby’s overgesubsidieerd worden, kan zwaar gesnoeid worden. Artistieke en door links opgehemelde prachtcreaties als daar zijn de strontmachine, een paar getatoeëerde varkens of een plafond vol condooms die gevuld werden met ajuinen mogen het, wat ons betreft, voortaan zonder belastinggeld stellen.” Chris Janssens: “Het Vlaams Belang is bereid alle woeste zeeën te bevaren. Maar aan alle opvarenden zeggen wij luid en duidelijk: Wij laten ons níet verdrinken door de Waalse piraten van PS, MR en CDH; wij zullen het hoofd niet buigen voor de zeerovers van CD&V, SP.A en VLD; en wij laten ons niet gijzelen door de kapers van de N-VA!” En Bruno Valkeniers: “Het Vlaams Belang is geen socialistische partij die met de vinger op de naad staat als de vakbond spreekt, maar ook geen liberale of neoliberale partij die rücksichtlos het VOKA achternaloopt.” Dat laatste is natuurlijk een sneer naar de N-VA, maar het eerste begrijpen we niet. Dat zou een sneer naar de SP.A moeten zijn. We hebben echter niet de indruk dat Bruno Tobback de woordvoerder is van het ABVV. Of dat pakweg minister Pascal Smet zomaar uitvoert wat de onderwijsvakbonden vragen. Of leven wij in een andere wereld dan Bruno Valkeniers? Het zal dat zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, pas, janssens, valkeniers, verreycken |  Facebook | | |  Print

13-02-12

14 FEBRUARI: BLOEMEN, EN CHOCOLAATJES OF HARD GELD ?

Morgen is het 14 februari, Valentijntjesdag. Mocht het uit je gedachten zijn gegaan, dan word je er nu aan herinnerd. We willen niet liever dan dat deze blog de liefde tussen mensen van goede wil bevordert.

 

Bij de N-VA, het zal je misschien verbazen, zijn ze ook van goede wil. De Antwerpse pers werd vrijdag verwittigd dat “enthousiaste mandatarissen, bestuursleden en vrijwilligers (…) deze Valentijnsperiode het geschikte moment vinden om de inwoners te trakteren op een hartverwarmende attentie.” Op meerdere plaatsen in de negen Antwerpse districten zullen ze samen meer dan twintigduizend chocolaatjes uitdelen, in wikkels zoals op foto 1. Met welk programma de N-VA naar de Antwerpse kiezer trekt, is minder duidelijk. Bart De Wever is bezig met een ronde in de districten – vanavond is hij in Borgerhout – maar overal waar hij komt ligt het accent anders. In Wilrijk viel een stevig pleidooi op voor meer plaats voor auto’s in de stad. Ex-Open VLD’er Ludo Van Campenhout wiens grootste succes in deze bestuursperiode de Velo is, moet zich nu als nieuwbakken N-VA’er weer enthousiast tonen voor meer auto’s in de stad. In Deurne – bij een overwegend VB-stemmend publiek, het VB behaalde hier bij de laatste districtsraadsverkiezingen 43,5 % van de stemmen – legde Bart De Wever de klemtoon op de rechten en vooral plichten in een multiculturele samenleving. In Berchem was het weer iets anders als hoofdtoon.

 

Waar Bart De Wever het vanavond in Borgerhout alleszins niet over zal hebben, is dat het morgen Tax Freedom Day is voor de grote bedrijven en vennootschappen. De dag dat ze stoppen met werken voor het algemeen belang en louter nog gaan voor hun eigen profijt. Voor arbeiders, bedienden en kaderpersoneel ligt de Tax Freedom Day ergens in juni, maar de grote bedrijven en vennootschappen zijn er morgen al aan toe. De 1 000 Belgische vennootschappen met de hoogste winsten betalen gemiddeld 5,73 % belasting, zo bleek uit een studie van de PVDA. Het weekblad Trends bevestigde later die cijfers. Trends bekeek de top-15 000 van bedrijven, en voegde aan de PVDA-studie toe dat hoe kleiner de bedrijven, hoe meer belastingen betaald wordt. De doorsnee-onderneming betaalt 21 procent belastingen, de grotere 12 à 15 procent, de allergrootsten 0 procent. Ter herinnering: de vennootschapsbelasting bedraagt officieel 33,99 procent. In 2001 betaalden de bedrijven gemiddeld nog 19,9 % belastingen. Zouden ze dat nu nog doen, had de regering alvast 6,7 miljard euro minder moeten besparen.

 

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseert daarom morgen de allereerste editie van de ‘Tax Justice Day voor de bedrijven en vennootschappen’. Morgennamiddag wordt actie gevoerd aan het gebouw van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in Brussel. FAN eist meer financiële controles voor bedrijven en vennootschappen, en transparantie over de financiële gegevens. Een beperking aan het gebruik van de notionele intrestaftrek, en dit belastingsvoordeel afhankelijk maken van jobcreatie. Het sluiten van de achterpoorten om geen of minder belastingen te betalen. Een voldoende hoog minimaal belastingstarief in heel Europa. Strijd tegen de ‘vervennootschappelijking’ om aan personenbelasting te ontsnappen. Dat men nu ABVV-topman Rudy De Leeuw viseert voor het vennootschap dat hij met familieleden oprichtte om een erfenis te beheren, is overigens niets anders dan een poging om de FAN-eisen belachelijk te maken. Ook Rudy De Leeuw blijft vierkant achter de FAN-eisen staan.  Hopelijk krijgt de actie morgen de nodige media-aandacht. Het maatschappelijk belang is vele malen groter dan de verdeling van de N-VA-chocolaatjes.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, antwerpen, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

10-02-12

DIRECTEUR BELASTINGINSPECTIE IN RAAR VAARWATER

’t Scheldt is een extreemrechtse fax- en e-postkrant. “Een satirisch blad van zeer rechtse signatuur”, schreef deze week nog Het Laatste Nieuws. “In vergelijking met ’t Scheldt is ’t Pallieterke een links blaadje”, getuigde een journalist in dezelfde krant. Uitgever is Bert Murrath (75 j., foto 1), in de vorige eeuw nog uitgever van Cabaret, de catalogus van Murraths postorderbedrijf Lady of Paris. Tussen reclame voor pornovideo’s en vibrators door maakte Murrath van Cabaret al een “fijn en humorvol blad”. Allochtonen kregen er steevast namen als Mustafa El Syf-i-lis, Mohamed el Zeik, enzomeer. Dat niveau dus.

 

Sinds ’t Scheldt betalend is – vroeger had een mens meer moeite om het blad niet meer te krijgen dan om het wel te krijgen -, sinds ’t Scheldt dus betalend is lezen we het niet meer. Slechts één- of tweemaal per jaar verscheen er iets écht interessant in. Maar als de nood hoog is, wil Bert Murrath nog wel een artikel vrij geven op zijn website. Zo deze week als Karel Anthonissen (foto 2) pleit voor een intrestsprong. De auteur herinnert eraan dat “onze ministers Peters en Quickenborne” in Davos gepleit hebben voor een indexsprong. Dat de auteur – beroepshalve gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) – er niet in slaagt om de namen van de Vlaamse minister-president en de federale minister voor pensioenen correct te schrijven, zegt veel over Karel Anthonissen en de redactie van ’t Scheldt. Dat evengoed de vakbonden en een aantal politieke partijen zich vierkant verzet hebben tegen een indexsprong is blijkbaar niet de moeite waard van het te vermelden voor Karel Anthonissen en ’t Scheldt.

 

Karel Anthonissen is voor de indexsprong, maar wil er ook een intrestsprong aan koppelen. Bij het overslaan van een indexsprong van 2 %, tegelijk ook 2 % intrest overslaan voor al wie leningen heeft lopen. Loonslaven en uitkeringsgerechtigden zouden met een indexsprong 2 % minder loon krijgen dan mag verwacht worden wegens de stijgende prijzen, en die 2 % minder hun heel leven, tot en met bij hun pensioen, meedragen. Voor wie een lening heeft lopen is er ook 2 % minder te betalen. Wie geen lening heeft lopen, heeft wél de 2 % minder loon of uitkering aan het been. Wat Anthonissen voorstelt, lijkt dus een evenwichtig voorstel maar is het niet. Karel Anthonissen zegt wel het kapitaal harder te willen aanpakken, maar doet geen concreet voorstel terzake. En waarom zouden de zwakste schouders weer eens moeten bijdragen aan de crisis die zij niet veroorzaakt hebben? Een miljonairstaks, een vermogensbelasting zoals gevraagd door ABVV en ACV… dat zijn rechtvaardige belastingen.

 

Maar kan men een rechtvaardige belasting verwachten van een topman van de BBI? Dat zou men mogen verwachten, maar Het Laatste Nieuws merkte deze week nog op dat Karel Anthonissen wel eens zaken schrijft die men niet verwacht van een fraudejager. Zoals: “Iemand die een beetje tegen de fiscus is, daar heb ik stiekem wel sympathie voor.” Naar aanleiding van het arrest van het hof van cassatie in Brussel, dat de uitspraak van het hof van beroep in Gent bevestigde, waarmee het Vlaams Blok veroordeeld werd wegens racisme, omschreef Karel Anthonissen dat arrest als “een kwalijke blunder”. Volgens hem “heeft de Belgische Staat eenzijdig het sociaal contract dat democratie heet opgezegd”, wat een daad van “georganiseerde onderdrukking” is. Hij vraagt zich af of zij die door het arrest getroffen zijn “nog gebonden zijn door dat opgezegde contract, zoals bijvoorbeeld tot het betalen van (federale) belastingen.”  Een topman van de Bijzondere Belastinginspectie die suggereert dat het VB en haar sympathisanten misschien geen federale belastingen meer horen te betalen…

 

Karel Anthonissen is als gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastingsinspectie ook de man achter het onderzoek naar de financiering van het buitenverblijf van Eurocommissaris Karel De Gucht in Toscane. Karel De Gucht die zijn afkeer voor het Vlaams Blok/Belang en zijn kritiek op de houding van anderen tegenover het Vlaams Blok/Belang nooit onder stoelen en banken gestoken heeft. Na enkele persartikels deze week (dinsdag: Humo, woensdag: Het Laatste Nieuws) vernam De Tijd dat Karel Anthonissen zich voor het onderzoek tegen Karel De Gucht voortaan laat vervangen door een collega. Toch nog een helder moment?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media |  Facebook | | |  Print

01-02-12

"GA KRAAG GINNEN APPEL VA MAA !"

Het Laatste Nieuws titelde gisteren op haar voorpagina: Land niet plat. Bij Het Nieuwsblad was het niet anders: Bonden krijgen land niet plat. En ze hebben groot gelijk. Het bewijs? Maandag stopte een postbode behalve de gebruikelijke Aldi-folder ook nog een VB-pamflet Hoe overleven in een islamitische samenleving? in onze brievenbus. (Foto: Illustratie die door VB-Vlaams Parlementslid Chris Janssens verspreid werd. Grotere versie.)

 

Je kon er gif op nemen: al wie zich de voorbije dagen hysterisch tegen de staking op 30 januari had gekeerd, zou er als de eerste bij zijn om te melden dat de staking geen succes was. Dat de staking niet minder geslaagd is als voorgaande algemene stakingen, niemand van de tegenstanders die het opmerkte. Hun historisch besef gaat niet verder dan de jongste tweet. Poseerde Filip Dewinter bij de staking op donderdag 22 december 2011 nog voor een foto met twee werkwilligen van de reinigingsdienst, deze keer kwam Filip Dewinter niet verder dan het afgezaagde Verlengd weekendje voor de vakbondsmilitanten. Waarom zijn stakingen altijd op maandag of vrijdag? Zo kan ik het ook. Voor vakbondsmilitanten zijn stakingsdagen anders wel dubbele corvee: én geen loon, én voor dag en dauw op om piket te staan. Het is dus wel iets anders dan Dewinter het voorstelt.

 

De staking maandag ging gepaard met enkele originele acties. Bij een Antwerps bedrijf kon wie toch ging werken met zelfklevers laten weten of men akkoord ging met de regeringsmaatregelen dan wel niet akkoord was maar om allerhande redenen toch ging werken. We zagen slechts één zelfklever akkoord-met-de-regeringsmaatregelen. In een school in Kapellen werden de normale lessen vervangen door lessen… over de staking. De scholieren leerden heel wat bij, zo getuigden ze. Elders werden appels verdeeld aan wie met zijn auto in een filterblokkade terecht kwam. Gerolf Annemans had de pech om in één van die filterblokkades terecht te komen. Blijkbaar in het Antwerpse want Annemans kreeg naar eigen zeggen te horen: “Ga kraag ginnen appel va maa!” (“Gij krijgt geen appel van mij!”). Een ABVV’er had Gerolf Annemans herkend en het VB-kopstuk moest het daarom zonder appel stellen.

 

En dan waren er nog de militanten van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) die in heel het land flitspalenstakingsacties zouden organiseren. Uiteindelijk werd één actie opgezet aan de ring in Lier, wat zorgde voor een Belga-bericht dat overgenomen werd door Knack- en Trends-online en voor een regionale bladzijde van Het Nieuwsblad. Merkwaardig aan dat Belga-bericht is dat daarin sprake is van “een tiental vakbondsleden”, terwijl op alle foto’s die van de actie bekend zijn slechts zes mensen te zien zijn: Willem Vermeulen, Ann Spitaels, Luc Vermeulen, Bert Deckers, Rob Verreycken en Wim De Winter. Die laatste vier zijn allen VB-personeelsleden. In tegenstelling tot de honderdduizenden stakers maandag moesten zij voor hun actie geen loonverlies lijden. Dat is het verschil tussen de echte en de zogenaamde vakbondsmilitanten.

00:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, dewinter, annemans, verreycken |  Facebook | | |  Print

29-01-12

OVER HET KAF EN HET KOREN, EN DE STAKING MORGEN

Vanavond kijken ongetwijfeld weer meer dan anderhalf miljoen Vlamingen naar De Pappenheimers. Veertien dagen geleden was één van de vragen in de populaire kwis: “Over welke partij hebben we het als we zeggen dat met de afscheiding van de groep Belfort het kaf van het kaf gescheiden werd?” Het juiste antwoord was natuurlijk “Vlaams Belang” (VB). Gerolf Annemans schreef een boze brief over dat “kaf van het kaf”, maar veel aandacht kreeg het niet in de media.

 

De formulering van de vraag bij De Pappenheimers was terecht. Onder alle koren zit kaf, maar hoeveel koren is er bij het VB? De meningen lopen daarover uiteen, maar erg hoog worden de politici van het VB doorgaans toch niet ingeschat. En is er een fundamenteel verschil tussen de Belfortgroep rond Francis Van den Eynde en wie wel nog bij het VB is? Denken ze bijvoorbeeld over staken anders? Natuurlijk niet. Eind vorig jaar haalde Francis Van den Eynde de slogan Staken schaadt, werken baat nog eens boven, een slogan van “toen de partij nog die van Karel Dillen was en nog niet die van de jetset van Filip Dewinter en consoorten”. Maar ook “de jetset van Filip Dewinter en consoorten” is tegen stakingen. Bij het VB geeft men toe dat “er wel degelijk reden is tot ongerustheid over de regeringsplannen inzake pensioen, loopbaanduur…”, maar vindt men “dat de buitensporige schade die de drie vakbonden aanrichten erger is dan de kwaal”. Het is niet de ‘verdienste’ van het VB, maar we zijn inderdaad op een punt beland waarbij in de media de vakbonden meer ter discussie staan dan de banken die de crisis veroorzaakt hebben.

 

Vrijdag ging het VB op dat elan door en titelde het op haar website Vakbonden onder vuur. “We willen niet raken aan het fundamentele stakingsrecht, maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als het recht op werken. En de meeste Vlamingen denken er ook zo over. 61 procent van de deelnemers aan de peiling wil het stakingsrecht aanpassen of inperken”, schrijft het VB naar aanleiding van enquêteresultaten die de voorpagina van Het Laatste Nieuws en verder alle kranten haalden. Maar die enquête rammelt langs alle kanten, weet Bart Meuleman. Hij is geen vakbondsman maar docent onderzoeksmethodologie van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de KU Leuven. Het is louter een internetenquête, geen representatief staal van de bevolking dat bevraagd werd; de vraag over het stakingsrecht is sturend, drie van de vier antwoordmogelijkheden gaan over het inperken van het stakingsrecht; de resultaten worden bovendien foutief gelezen, correcter is dat zeven op de tien géén grondige herziening van het stakingsrecht wil. De Morgen publiceerde deze correctie dit weekend in haar lezersrubriek, niet op haar Ten eerste-pagina waar donderdag het fout bericht gepubliceerd werd. De Standaard antwoordde de onderzoeker: “Wij kunnen uw bijdrage jammer genoeg niet publiceren”, want “de wetenschappelijkheid van de opiniepeiling is geen prioriteit in het debat”. Als de wetenschappelijkheid van de opiniepeiling niet ter discussie staat, dan toch minstens de objectiviteit van de media.

 

Volgens ander onderzoek heeft 49 % van de mensen vertrouwen in de vakbonden. Dat is net niet de helft van de mensen, maar het is nog altijd een pak meer dan het aantal mensen dat vertrouwen heeft in journalisten (37 %), bedrijfsleiders (32 %) en politici (17 %). Het betekent natuurlijk nog niet dat morgen 49 % van de arbeiders, bedienden en ambtenaren gaat staken, het betekent wel dat wat meer gevolg mag gegeven worden aan wat de vakbonden voorstellen (ABVV, ACV…) dan aan wat journalisten, bedrijfsleiders en politici voorschrijven.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media, van den eynde |  Facebook | | |  Print

27-01-12

IEDER ZIJN STAKING. VB-VAKBOND: FLITSPALENSTAKING

Sinds de vooravond van 11 juli 2011 heeft het Vlaams Belang een eigen ‘vakbond’, de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV). Het Vlaams Blok-adagium Staken schaadt, werken baat blijft echter onverkort gelden. De VB-‘vakbond’ richt trouwens meer haar pijlen op de echte vakbonden, en minder of niet op het gekapseisde kapitalisme. Voor de VSV zijn de arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse arbeiders en bedienden ondergeschikt aan de welvaart van het mythische Vlaanderen.

 

“ABVV, ACV en ACLVB leggen maandag het land plat met een algemene staking om zo plannen te veranderen waaraan ze zelf hebben meegeschreven: de staking is dus behoorlijk hypocriet”, zegt de VSV (Rob Verreycken, dus) in de aanhef van haar jongste mededeling. Spijts een krantenkop in De Standaard is nochtans bekend dat de vakbonden ACV en ABVV niet meegeschreven hebben aan het regeerakkoord. Ze werden door bevriende partijen informeel geïnformeerd over wat op til was. Hadden ze echt het regeerakkoord kunnen schrijven, zouden de lasten van de crisis eerlijker verdeeld zijn.

 

De VSV vindt een staking slechts nodig als die gericht is “tegen de geldstroom van 12 miljard euro per jaar van Vlaanderen naar Wallonië”. Her en der in Vlaanderen zullen daarom maandag grote vuilniszakken over flitspalen getrokken worden, met op de vuilniszakken de tekst: “Ik staak tegen de geldstroom naar Wallonië”. De VSV legt uit: “In Vlaanderen staan veel meer flitspalen dan in Wallonië, maar het geld wordt via de federale pot verdeeld, waardoor Vlaanderen benadeeld wordt en er een geldstroom is. Er zijn plannen voor bijsturing, maar die zijn nog niet uitgevoerd. De flitspaal is dus symbool voor de ‘grote’ geldstroom.”

 

“De ‘grote’ geldstroom”? Het zal Rob Verreycken toch ook niet onbekend zijn dat de fiscale fraude in ons land geschat wordt op 14,5 tot 17,5 miljard euro. Neem je naast de belastingontduiking ook nog de belastingontwijking erbij, kom je al vlug aan 20 miljard euro per jaar. Toch een pak geld meer dan de vermeende geldstroom van 12 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië. Maar daar rept Verreycken niet over. Dat stoort hem niet. Daar wil hij geen actie tegen ondernemen. Verreycken minimaliseert verder de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor de gewone bevolking, en gaat voorbij aan het verlies van de inkomsten die door het verkeerde beleid van de regering worden mislopen.

 

In een eerste versie van de VSV-mededeling stond nog dat alleszins in Antwerpen met een groep VSV-militanten een flitspalenstakingsactie zal gevoerd worden. Dat dit niet meer in de huidige versie staat, betekent niet dat Antwerpen gespaard wordt van de actie. Het is allicht een poging om de politie te verschalken. Tegenwoordig krijg je in Antwerpen immers al een overlastboete als je een griepvaccinatieactie organiseert.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vsv, verreycken, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

23-12-11

STAKING BEWIJST: FILIP DEWINTER IS GEEN RACIST

De stakers gisteren ageerden dan wel in gemeenschappelijk vakbondsfront, ze moesten opboksen tegen een gemeenschappelijk front tégen de staking van politieke partijen, het Verbond van Belgische Ondernemingen, de opiniemakers van Itinera, de media en de door diezelfde media gehypte sociale media die zich uitspraken tégen de staking... De VRT-radio meldde dinsdagavond uur na uur het (stijgend) aantal ondertekenaars van de Open brief aan de staker van de jonge Brusselse zelfstandige Koen Galle.

 

De Open brief aan de niet-staker van de Leuvense buurttoezichter Ben Willems, nochtans ook dinsdagavond online gezet, werd niet vermeld door diezelfde VRT-radio. Pas gisteren, als het al dan niet staken al een feit was, werd door anderen verwezen naar deze laatste Open brief (en dan nog enkel De Standaard online, nog steeds niet door de VRT-radio). Ook de Open brief van Michaël Onkelinx, postbode in Wellen, mocht niet op dezelfde welwillendheid rekenen van de VRT-radio dan het opstel van een niet-staker. Nochtans óók dinsdagavond online gezet. Music for Life-resentator Sam De Bruyn vond dat een beller die vanop haar werk belde en vertelde dat zij geen staker was "geen probleem". "Integendeel." Waar zijn nu de partijen en politici die de VRT geregeld een gebrek aan objectiviteit verwijten?

 

Alhoewel ze oppositiepartijen zijn, steunen N-VA en VB het protest tégen de staking. Voor de N-VA is de pensioenleeftijd nog niet genoeg opgetrokken. Zou er geen vervroegd pensioen mogen zijn, maar iedereen pas op 65 jaar op pensioen mogen gaan. Het VB schrijft: "(De pensioenhervorming voor de werknemers, nvdr.) valt eigenlijk al bij al nog mee." Je zal maar gedacht hebben over twee jaar op vervroegd pensioen te kunnen gaan en plots te horen krijgen dat je er nog vier jaren bovenop moet doen. En in welke gezondheidstoestand ben je eens het dan zover is? Wat met jongeren en vrouwen die al vlug riskeren 1/10 minder pensioen te krijgen? Volgens het VB "valt (het) eigenlijk al bij al nog mee". Fractieleider van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Jan Jambon zette op zijn Facebook-pagina een steunbetuiging aan de ‘Wij staken niet’-actie van UNIZO. Grappiger was het Facebook-bericht van Antwerps VB-parlementslid Wim Wienen woensdag: “Probeert vruchteloos een trein naar Brussel te nemen steeds weer denkend aan een oude Vlaams Blok-slogan”. Voor de jongsten onder de bezoekers van deze blog: die Vlaams Blok-slogan is Crisis? Staken schaadt, werken baatEen ordewoord dat het Vlaams Belang twee jaar geleden nog actualiseerde naar aanleiding van een spoorstaking toen.

 

Anders dan Wim Wienen moet Filip Dewinter niet met de trein naar Brussel. Hij trekt naar Brussel met de auto, met aan het stuur zijn door het VB betaalde (nouja, door de belastingbetaler want op een parlementaire loonlijst staande) chauffeur. Onderweg gisteren zag Filip Dewinter een ploeg van de Antwerpse stadsreiniging die spijts de staking toch aan het werk was. Dewinter stapte meteen uit en liet zijn chauffeur een foto maken (foto).  Dat de voeten van de drie heren er niet op staan was blijkbaar geen probleem om de foto meteen via Twitter te verspreiden. “Deze jongens staken nooit! Proficiat voor de ‘mannen van de pacht’!”, is de begeleidende boodschap. In één moeite door toont Filip Dewinter dat hij geen racist is, poserend naast een Afrikaan.

 

Als allochtonen niet staken, is Dewinter geen racist. Als allochtonen niet voor andere partijen dan het VB stemmen, is Dewinter geen racist. Als allochtonen niet de islam belijden, is Dewinter geen racist. Als allochtonen niet…

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, dewinter, wienen |  Facebook | | |  Print

22-12-11

HET PENSIOENSPOOK

Hoed af voor de stakers vandaag bij de openbare diensten. Ze staken terecht tegen het pensée unique over de pensioenen. Waarom zouden ambtenaren en anderen langer moeten gaan werken, pas later aan een nieuwe fase in hun leven kunnen beginnen, en minder pensioen uitgekeerd krijgen, als daarnaast nog honderdduizenden jongeren en anderen die snakken naar werk geen werk krijgen? Om nog maar te zwijgen van de grote ondernemingen die als ze toch iets meer dan 1,04 % belastingen zouden betalen het gat in de staatsbegroting grotendeels zouden dichten.

In het pas verschenen boek Het pensioenspook gaat voormalig hoofd van de ACV-studiedienst Gilbert De Swert in tegen algemeen verspreide misvattingen over de pensioenen. Het betoog van Gilbert De Swert wordt ondersteund door talloze cijfers uit gezaghebbende rapporten, wat het lezen van zijn boek bemoeilijkt maar natuurlijk noodzakelijk is om eens serieus te praten. Het is waar dat er zich meer gerechtigden op een pensioen aandienen – de babyboomgeneratie van na de Tweede Wereldoorlog – maar er is alweer een nieuwe toename van jongeren – zie de problemen om nog plaats in kleuterklassen en lagere scholen te vinden, en de vergroening van de bevolkingscijfers naast de vergrijzing. Het is ook waar dat de levensverwachting stijgt, in de eerste plaats door de vermindering van de kindersterfte maar ook door de gewone verlenging van de levensduur. Alleen is er op dat vlak een ernstige discriminatie: ongeschoolden leven in België gemiddeld zeven jaar minder dan hooggeschoolden. Met het perverse gevolg dat de hogere pensioenen langer moeten uitbetaald worden dan de lagere.

Voor wie alles door een communautaire bril bekijkt nog dit: Vlamingen worden gemiddeld een jaar ouder dan Brusselaars en twee jaar ouder dan Walen. Overigens zijn de pensioenen die we nu hebben – en de regering-Di Rupo door allerlei maatregelen gaat verlagen – absoluut niet de hoogsten van Europa. En binnen die Belgische pensioenen zijn er grote verschillen. Om het bij de ambtenaren te houden: het gemiddeld bruto pensioen per maand is bijvoorbeeld bij de cipiers 1 400 euro voor de mannen, 1 273 euro voor de vrouwen; bij de Stad Antwerpen respectievelijk 1 796 en 1 032 euro; bij de Staatsveiligheid 3 376 en 2 008 euro; bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 5 664 en 3 933 euro. Om maar te zeggen: scheer de ambtenarenpensioenen niet over één kam. En om eens de leeftijdsvoorwaarden te bekijken, die de regering-Di Rupo wil optrekken tot 62 jaar om op vervroegd pensioen te kunnen gaan, met een minimum van 40 loopbaanjaren – op enkele uitzonderingen na. Jo Cornu, CEO van Alcatel Bell, kon op pensioen gaan op 55 j., Luc Van Nevel (Samsonite) op 57 j.; Eddy Geysen (Opel Antwerpen) op 56 j… En die mensen komen heus wel rond met hun pensioen.

Na de cijfergegevens legt Gilbert De Swert in zijn boek uit wat de eerste, tweede en derde pijler bij de pensioenvorming zijn, en gaat hij ook in op buitenlandse voorbeelden. Vincent Van Quickenborne liet al verstaan wat te zien in het Zweedse systeem als voorbeeld voor een uniek systeem voor arbeiders en bedienden uit de privé- en openbare sector en de zelfstandigen. Dat systeem komt erop neer dat je een vast bedrag moet afstaan als pensioenbijdrage, en je zelf een variërend pensioen krijgt: hoe meer je levensverwachting stijgt, hoe minder pensioen je krijgt. Met het Zilverfonds van Johan Vande Lanotte hadden we uit de problemen kunnen zijn, maar de regeringen-Verhofstadt en wie nadien kwam (Leterme, Van Rompuy, en nog eens Leterme) hebben maar 18 van de nodige 45 miljard euro in dat fonds gestopt. Meer werk is ook een oplossing, maar daar denken de bedrijven niet aan. Voor hen telt enkel winstmaximalisatie. En meer inkomsten voor Vadertje Staat is voor sommigen ook al taboe. Alleen al door de jaarlijkse productiviteitswinst te oriënteren naar de pensioenkassen zou het pensioenprobleem – overigens een minder groot probleem dan meestal voorgesteld wordt – pijnloos opgelost kunnen worden.

Maar neen. “De welvaartstaat is geboren toen jonge apen appelen en noten gingen plukken voor oude apen die niet meer konden klimmen. Aan het sterfbed van de verzorgingsstaat verdringen zich nu jonge politieke apen (foto 1) om oude soortgenoten tot klimmen te blijven dwingen.”

Het pensioenspook is uitgegeven door EPO en is te koop in de betere boekhandel voor 18,50 euro. Bekijk ook het Terzake-debat dinsdag tussen Chris Reniers (ACOD) en Johan Van Overtveldt (Knack) en geef een ‘Vind ik leuk’ aan de Facebook-pagina 200 000 jongeren werkloos, waarom onze ouders langer doen werken? (foto 2).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

18-09-11

ACHTER HET NATIONALISME SCHUILT EEN HARDE WAARHEID

Vandaag betoogt de Vlaamse Beweging ‘Dwars door Linkebeek’. Linkebeek is een dorpje in de Vlaamse rand rond Brussel met nog geen 5 000 inwoners, dat is dus nog te behappen om er ‘dwars’ door te gaan. Er wordt al maanden voor gemobiliseerd, maar met het pas bereikte akkoord over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zit de betoging pal in de actualiteit. Zowel het VB als de N-VA mobiliseren hun troepen.

 

In een eerste reactie op het bereikte communautair akkoord zei Jan Jambon (N-VA) dat “CD&V en Open VLD met de broek op de knieën, neen, tot aan de enkels” stonden en dit “in Linkebeek massaal veel mensen op de been (zal) brengen”. Later op de dag milderde de N-VA haar reactie: het communautair akkoord had erger gekund, men wil wachten op wat volgt vooraleer te oordelen. Versta: alles af te schieten. Liesbeth Van Impe (chef politiek bij Het Nieuwsblad) legde uit waarom Bart De Wever zijn munitie nog even opspaart: “Wie dit BHV-akkoord echt wil onder vuur nemen, vervalt al snel in jargon en technische details. De kritiek laat zich niet zo gemakkelijk in een oneliner vatten. Dat is wel even anders als het straks over geld, belastingen en transfers gaat.”

 

Begin juli gaf Bart De Wever al een schot voor de boeg door de socio-economische voorstellen van Elio Di Rupo af te schieten als een belastingverhoging. En vermits belastingen vooral door Vlamingen worden afgedragen, is het ook en vooral een anti-Vlaamse maatregel. Elio Di Rupo voorzag inderdaad belastingverhogingen, maar dan wel voor wie naast zijn eigen woning ook nog een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro heeft, voor wie aandelen koopt en binnen het jaar verkoopt (speculatie dus), voor de bezitters van de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens… Volgens Bart De Wever allemaal voorstellen waar vooral de gewone Vlaming het slachtoffer van is, maar welk ‘gemiddeld gezin’ heeft bijvoorbeeld bovenop een eigen huis ook nog een vermogen van 1,25 miljoen euro?

 

Zijn de alternatieven van de N-VA dan zoveel beter? Wouter Van Besien (Groen!) repliceerde: “Oplossing 1 van de N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer, ook die uit de middenklasse. Oplossing 2: vijftien miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde. Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg. (...) Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen. De N-VA zegt de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast, en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Eigenlijk wil de N-VA niet de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.”

 

Komt daar nog bovenop: de aanpak van belastingsfraude. In de reactie van de N-VA werden de vermeende extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen. En dus te vermijden. Terwijl bestrijding van belastingsfraude een kwestie van rechtvaardigheid is, en een mogelijkheid is om eerlijke belastingbetalers minder te laten bijdragen. Veel antwoordde Bart De Wever niet op de kritiek van Wouter Van Besien. Alleen dat er geen sprake is van te raken aan de automatische koppeling van de lonen aan de index. Wél mogen onze lonen niet meer stijgen dan in de buurlanden… waar ze het veel moeilijker hebben om de lonen kostenvast te houden wegens het ontbreken van een automatische koppeling aan de index.

 

We houden ons vakbondsvestje klaar voor de volgende regering. Met de liberalen erbij wordt het niet noodzakelijk een centrum-linkse regering. Maar met de N-VA komen we zeker in een koude kermis terecht. De ontnuchtering zal groot zijn, het verzet hopelijk ook.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

16-09-11

A TOUCH OF ROSE

Gisteren werd de Dag tegen kanker ingericht, waarbij kankerpatiënten in meer dan honderd ziekenhuizen extra verzorgd werden. Kanker is een verwoestende ziekte die ieder van ons kan treffen. Elke dag opnieuw vernemen honderd mensen dat ook bij hen de kanker woekert. Woensdagavond opende Ann-Marie Morel (links op de foto), zus van, het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum A touch of Rose.

 

Het centrum is ingebed in de Sint-Jozefkliniek in Bornem waar Ann-Marie Morel werkt als longspecialiste. Naast optimale medische zorg aan kankerpatiënten wordt er ook aandacht besteed aan niet-medische aspecten als psychologische ondersteuning, sociale hulp, voedingsaanpak en (voor wie er nood aan heeft) pastorale zorg. Workshops en andere activiteiten moeten helpen om de weerbaarheid en energie om met de ziekte om te gaan op peil te houden.

 

Het centrum is gevestigd in de voormalige woonruimte van de vrouwelijke religieuzen in het ziekenhuis, religieuzen die recent naar een rusthuis zijn vertrokken. Met de geplande verbouwingen moet op termijn uitgekeken worden naar een nieuwe locatie, maar intussen kan men toch al starten met de werking. Op de website van A touch of Rose wordt enkel in de persartikels verwezen naar Marie-Rose Morel. De Rose in A touch of Rose staat officieel voor de pioenroos. In de centrale hal van het gebouw hangt wel een foto van Marie-Rose Morel.

 

We hebben Marie-Rose Morel – ondanks onze meningsverschillen – sterkte gewenst vanaf de eerste dag dat bekend was dat ze moest strijden tegen baarmoederkanker. Wij, en allicht ook de lezers van deze blog, kennen zowel mensen die schijnbaar met succes gestreden hebben tegen de ziekte, zowel als mensen die na een paar jaren hervallen zijn en mensen die ons ontvallen zijn door kanker. Het is goed even aan díe mensen te denken, en de waan van de dag te laten voor wat het is.

 

Meter van A touch of Rose is Dina Tersago (rechts op de foto) die in de buurt van het centrum woont. Miss België 2001. Begrijpelijk dat men niet koos voor Miss België 1991.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

10-08-11

VOORTDURENDE STRIJD

Het regende pijpenstelen op Reggae Geel het voorbije weekend. “De zondvloed stopte pas toen (…) Linton Kwesi Johnson (LKJ, foto) op het podium verscheen, de bekende dubdichter met het hoedje. Hij doet nog altijd hetzelfde als dertig jaar geleden, enkele van zijn meest militante gedichten ritmisch voordragen, terwijl de Dennis Bovell Dub Band de perfecte soundtrack verschaft, een geactualiseerde uitvoering van de oude dubs, met jazzy breaks en arrangementen. Veruit de beste muzikanten van het weekend, en LKJ linkte zijn werk zowel aan de Noorse aanslagen als aan het opkomende racisme in Europa”, schreef De Standaard. “Linton Kwesi Johnson bracht een romantische set”, schreef Gazet van Antwerpen. Het spreekt elkaar niet noodzakelijk tegen, maar het verschil van recensie is wel groot.

 

We waren er zelf niet. Zaterdag lazen we in De Standaard wel een interessant interview met de in Engeland wonende Linton Kwesi Johnson (59 j.). Twee fragmenten: “Ik denk dat mijn onderwerpen altijd actueel zijn gebleven. Fascisme en racisme zijn nooit weg geweest uit de westerse maatschappij. Het National Front is opgegaan in de British National Party, en met de English Defense League hebben we ook een expliciet anti-islamitische groepering. Wij, de zwarte en Aziatische gemeenschappen in Groot-Brittannië, zijn altijd alert gebleven voor racistische moorden en aanvallen. Zeker nu populistische politici het fascistische vuur brandend houden met vijandige en denigrerende uitspraken over migranten. Het is een voortdurende strijd die we moeten voeren, overal in Europa. In Noorwegen hadden we te maken met de zoon van een welgestelde familie, a middle class boy, maar volgende keer kan het even goed een arbeidersjongen zijn die door het lint gaat, omdat hij geen hoop meer ziet op een beter bestaan en een zondebok zoekt.'”

LKJ had vorige week moeten optreden in Noorwegen, mét band, maar het festival werd afgeblazen. Op één avond na, waar de dichter alsnog een korte soloset bracht. “De mensen waren zeer aandachtig en waardeerden mijn bijdrage. Een gedicht als New Crass Massakah (over een racistische moordpartij in Londen in 1981, red.) is heel toepasselijk op die verschrikkelijke dubbele aanslag. Lang geleden en op een kleinere schaal, dertien slachtoffers. Geen machinegeweren, maar brandstichting. Geen blanke, maar zwarte jongeren. En toch hetzelfde fascisme. Die historische verbanden mogen we niet uit het oog verliezen.” Opmerkelijk is dat Johnson nooit praat of dicht over rastafari, toch een wezenlijk onderdeel van de reggaecultuur die hij zo bewondert. “Ik ben geen religieuze persoon. In de geschiedenis van het zwarte volk heeft godsdienst volgens mij vooral een negatieve invloed gehad. Sommige religieuze mensen hebben een paar goede dingen gedaan, maar daar blijft het bij.”

Het interview werd afgenomen vóór de rellen in Tottenham en elders in Engeland. Rellen waar extreem-rechts al te graag over bericht. Om wat te bewijzen? “De daders van de rellen zijn vooral allochtoon, de politie is vooral blank”, wist RechtsActueel in een eerste bijdrage. Maandag was men al zover om te wijzen op de oververtegenwoordiging bij de criminaliteit van "zwarten".  En de immigratie van niet-Europese vreemdelingen as such. Over de harde besparingen die de regering-Cameron doorvoert: geen woord. Voor elke job die er aangeboden wordt, zijn er vijftig kandidaten. In dat klimaat komen er besparingen, waardoor bijvoorbeeld driekwart van de jeugdclubs nu met sluiting bedreigd worden. Professor John Pitts waarschuwde eind juli al in The Guardian dat de besparingen in de jeugdsector ernstige gevolgen kunnen hebben. Een mening die gedeeld werd door werkers bij lokale besturen. "Diensten worden niet van jongeren afgenomen, maar van arme jongeren. Dat leidt tot meer antisociaal gedrag en vandalisme", waarschuwde John Pitts toen alles nog rustig leek. Na een politieschot ontplofte het kruitvat.

Volgens deze Vlaming in Londen profiteren criminelen van de situatie maar is er ook de groeiende kloof tussen rijk en arm die voor hoogoplopende spanningen zorgt. Succes in de strijd voor sociale rechtvaardigheid zal de strijd tegen racisme en fascisme versterken. Het omgekeerde is ook waar: achteruitgang op sociaal vlak, kan het racisme en fascisme groter maken. Racisten en fascisten zijn dan ook nooit voortrekkers in de sociale strijd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, racisme, criminaliteit, sociaal, engeland, internationaal |  Facebook | | |  Print

08-08-11

ONDER KAMERADEN

De ‘Vlaamse Solidaire Vakbond’ (VSV) die Rob Verreycken en zijn Voorpost- en andere rechts-radicale vrienden hebben opgericht (foto 1), mocht zich verheugen over een brief van Eddy Hermy, nationaal coördinator van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Rob Verreycken antwoordde, en Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in Hamme en coördinator van het N-SA (foto 2), repliceerde. Kameraden onder elkaar, we kunnen ervan leren.

In zijn ‘Open brief aan een vakbondsleider’ herinnert Eddy Hermy Rob Verreycken aan “een lang gesprek” tussen hen beiden waarin Hermy pleitte om de anti-vakbondcel van Marie-Rose Morel om te vormen tot een heuse vakbond. Rob Verreycken antwoordde tegen vakbonden te zijn. We kunnen ons levendig voorstellen dat dat inderdaad de toon van het gesprek was. Hermy stelt voor “leden van de bestaande vakbonden in cellen op te vangen van een solidaristische vakbond die de vergaderingen en congressen van traditionele vakbonden gaat bestoken met voorstellen die aanleunen bij het solidarisme”. Hermy heeft nog een tweede punt: hij verwijt de VSV niet echt een sociaal programma te hebben. Eddy Hermy: “Bij de oprichting van een vakbond erin slagen om helemaal niets te zeggen over de crisismaatregelen die het kapitaal wil doorvoeren – en hoe u daarbij van plan bent de belangen van uw leden / sympathisanten te verdedigen – dat zijn toch straffe stoten, kameraad!” Na nog verder de VSV te roskammen besluit Hermy: “Dat gedrocht van een ultraliberale vakbond kunnen we missen als de pest.”

Rob Verreycken antwoordde dat de VSV niet kan verweten worden geen sociaal-economisch programma te hebben én ultra-liberaal te zijn. Verreycken verwijst hiervoor naar de statuten van de VSV waarin zowel de klassenstrijd als het liberalisme afgewezen worden. Dat is natuurlijk maar een halve uitleg: het is niet omdat in de statuten staat dat men het liberalisme afwijst, dat men wél een sociaal-economisch programma heeft. Aan een werking binnen de bestaande vakbonden, naar het voorbeeld van de PVDA, wil Verreycken niet meedoen. “Ook al is het marxisme wereldwijd mislukt, het heeft blijkbaar nog steeds zijn trouwe aanhangers… Uiteraard wijs ik dat volledig af. Als het marxisme gefaald heeft, en als het belgicisme de strijd tegen het Vlaamsnationalisme verliest, dan is dat omdat rechtlijnigheid en waarheid op termijn duizend keer krachtiger zijn dan heimelijkheid en infiltratie.” Tenslotte herinnert Rob Verreycken aan “het enige korte gesprek” dat hij ooit had met Eddy Hermy, maar daarover zo dadelijk meer.

Eerst nog iets over het vervolg. Dat is van de hand van Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in hetzelfde Waasland als waar Rob Verreycken tegenwoordig woont en coördinator van het N-SA. Jan de Beule becommentarieerde het antwoord van Rob Verreycken. Jan De Beule: “Het is natuurlijk zinloos, maar ik zou toch wel enkele opmerkingen willen geven aan de heer Rob Verreycken.” De Beule kreeg ooit een blaadje van Verreycken om uit de vakbond te stappen. Voor De Beule was dat niet nodig omdat hij al buitengezet was bij het ACV. Rob Verreycken legde uit waar je voor sociale voordelen elders dan bij de vakbonden terecht kan, maar voor een bepaald sociaal voordeel van 138 euro had hij geen alternatief. Voor Rob Verreycken ging het echter “maar” over 138 euro.

De Beule en Verreycken kennen elkaar al jaren, en het N-SA is Verreycken ook bekend. Verreycken omschrijft het als “de kleine groep” N-SA “die tegelijk ook bestaat als partijtje NDP”. N-SA/NDP, het is een besluit van het ‘congres’ van het N-SA in Edegem eind vorig jaar. Rob Verreycken dan over zijn enig gesprek ooit met Eddy Hermy. Het "lang gesprek" dixit Hermy. Het “korte gesprek” dixit Verreycken. Rob Verreycken: “Ik heb hem toen gezegd dat ik niet geloof in het nut van een groepje dat zich bewust opstelt in de marge van de samenleving. Als je voor je groepje de naam NSA/NDP kiest hoef je geen puzzelwonder te zijn om daarin de naam te herkennen van de nazipartij van Hitler, de NSDAP.”

Jan De Beule situeert op zijn beurt de VSV. Jan De Beule: “Rob Verreycken komt uit o.a. de NSV, die als clubkleuren zwart-wit-rood heeft. Men zou dit kunnen interpreteren – in zijn eigen geest – als de kleuren van het oude Duitse keizerrijk speciaal gekozen voor de Nationaal Socialistische Vereniging. Hij had vroeger in zijn handtekening een odal-rune verwerkt: in zijn eigen denken een symbool van een of andere SS-divisie. Als klap op de vuurpijl kiezen ze in het logo van hun fonkelnieuwe ‘vakbond’ een tandwiel: het symbool – volgens zijn eigen denken – van het nationaalsocialistische Deutsche Arbeitsfront, de vakbond van het nationaalsocialistische Duitsland (foto 3: een pin van het Deutsche Arbeitsfront).”

De ene VB’er die de andere VB’er verwijt aan te leunen bij het nazisme, en omgekeerd. Wij zouden het niet durven, maar zij kennen elkaar al jaren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vsv, n-sa, verreycken |  Facebook | | |  Print

09-07-11

VAKBOND OF NIET ?

Het eerste bezoek aan een rookvrij café heeft zijn sporen nagelaten bij Rob Verreycken. Gisteren stelde hij een nieuwe vakbond voor: de VSV, oftewel de Vlaamse Solidaire Vakbond.

De oprichting van een nieuwe vakbond werd al in het vooruitzicht gesteld bij de voorstelling van het boek Welkom in Vakbondistan in september vorig jaar. Maar nu is de vakbond voorgesteld (foto). Voornaamste doel is in enkele bedrijven ‘symboolkandidaturen’ in te dienen en de wet die die kandidaturen ongeldig maakt vervolgens aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof en bij Europese rechtbanken. Daarnaast wil de VSV geldige kandidaturen indienen om in enkele bedrijven deel te nemen aan de sociale verkiezingen voor het kaderpersoneel. De VSV heeft de steun en sympathie van het VB, maar is niet de vakbond van het VB, benadrukken voorzitter Rob Verreycken en secretaris (en West-Vlaams VB-Kamerlid) Peter Logghe. De videoclip over de voorstelling van de VSV is anders wel gepost bij de groep ‘VlaamsBelangInBeeld’.

VSV-secretaris Peter Logghe behoort net als Wim en Rob Verreycken tot de groep heidenen bij het VB, en wordt net als Wim en Rob Verreycken geciteerd als behorend tot het kamp-Vanhecke. Maar ook het andere kamp bij het VB zet haar schouders onder de VSV. VB-Kamerlid en nationale partijsecretaris Guy D'haeseleer is immers medestichter van de VSV en verscheen prominent in beeld bij de voorstelling van de VSV. Guy D’haeseleer is lid van het eerste uur van de (anti-)vakbondscel van het VB en ‘vakbondsspreker’ bij de laatste 1-meimanifestatie van het VB. Guy D’haeseleer liet geen truc onverlet om de Belfortploeg buiten te werken. Ongetwijfeld een gezellig clubje, die VSV.

De VSV werft voorlopig echter geen leden. Ze is immers nog niet in staat om een dienstverlening te ontplooien zoals de echte vakbonden. Wel zoekt de VSV sympathisanten en medewerkers. De VSV stelt zich volgens haar statuten tot doel: “de behartiging van de belangen van de bevolking van Zuid-Nederland (Vlaanderen) en Noord-Nederland (Nederland) en van de bij haar aangesloten leden. (…) De vereniging is ervan overtuigd dat voor de bevordering van solidariteit, welvaart en welzijn in Vlaanderen de vorming van een Vlaamse staat noodzakelijk is. (…) De vereniging vertrekt vanuit het beginsel van de solidariteit, waarbij in de organisch gegroeide samenwerkingsverbanden van de samenleving, in het bijzonder gezin, familie, lokale gemeenschap, onderneming en volksgemeenschap, solidariteit als basisprincipe wordt genomen waaruit zowel rechten als plichten voortvloeien. De mens heeft als lid van de gemeenschap de plicht waar mogelijk door arbeid solidair bij te dragen aan gemeenschappelijke welvaart en welzijn.”

Voorop staan dus de belangen van Vlaanderen, en dan pas die van de Vlamingen. En, het zal na het voorgaande niet verbazen: “De vereniging wijst af: de klassenstrijd en de daaruit voortvloeiende klassenhaat zoals gepromoot door het socialisme, en de afbraak van alle grenzen en regels en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke ontwrichting door het onbeperkte kapitalisme en globalisme zoals gepromoot door het liberalisme.” De persconferentie waarop de VSV werd voorgesteld werd bijgewoond door een aantal Voorpost’ers zoals Luc Vermeulen en Nick Van Mieghem, en andere extreem-rechtsen bij het VB zoals Bert Deckers. VB-personeelslid en medeoprichter van RechtsActueel Bert Deckers is ook medestichter van de VSV. Het stichtingsdocument van de VSV werd “aan de vooravond van 11 juli 2011 (…) om 11 uur” ondertekend. 11 is ook een symbolisch getal bij het carnaval: het is “van oudsher het getal van de dwazen en gekken”.

Op de Facebook-groep van de VSV werd al meteen een treffende illustratie gegeven over waar de VSV voor staat. Een sympathisant vroeg zich af wat een VSV’er moet doen in een bedrijf waar ACV en ABVV sterk vertegenwoordigd zijn en in staking gaan. “Simpel, niet staken…antwoordt Wim Verreycken, vader van.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, verreycken, logghe |  Facebook | | |  Print

10-06-11

DE HYPOCRISIE ACHTER DE 'TAX FREEDOM DAY'

Vandaag is het de zogenaamde Tax Freedom Day, de dag waarop “we” niet langer moeten werken om de belastingen en sociale lasten te betalen, en eindelijk voor onszelf kunnen beginnen werken. Sommige kranten schreven er al begin deze week over, en natuurlijk deed ook het Vlaams Belang haar populistische duit in de zak.

 

“De socialisten hebben problemen met besparingen, maar geen problemen met torenhoge belastingen. Ze vinden het blijkbaar heel normaal of ‘sociaal’ dat we met zijn allen bijna de helft van ons loon zien verdwijnen in de zakken van vadertje staat”, schreef het VB gisteren op haar website. “De politici die menen dat België in stand gehouden moet worden, moeten beseffen dat de noodzakelijke besparingen juist door die constructie uiteindelijk verwateren in extra bijkomende belastingen om zo de bouwval België te stutten”, schreef VB-voorzitter Bruno Valkeniers eerder deze week op zijn persoonlijke blog. De begrijpelijke klachten over hoge belastingen worden misbruikt voor het eigen politiek project: tegen de socialisten, tegen België. Maar waarvoor belastingen en sociale bijdragen gebruikt worden, en hoe de bijdragen hiervoor ongelijk verdeeld zijn… daarover zwijgen de meeste kranten, en het VB al helemaal.

 

“Tweederde van onze fiscale en sociale bijdragen vloeien meteen terug naar de bevolking: onderwijs, pensioenen, autowegen”, legt SP.A-specialist Dirk Van der Maelen uit. “Het andere derde gaat naar diensten zoals de politie of de brandweer, naar het openbaar vervoer, zwembaden, parken, bibliotheken… (…) Wie gaat de politie betalen zonder belastingen? Zullen we die dan maar afschaffen?" Kan de besteding van het geld dat we afdragen niet beter? Zeker. Maar globaal zijn we bijvoorbeeld goed af met onze sociale zekerheid. Het is veruit de meest rechtvaardige optie, en ook de zuinigste. In de Verenigde Staten bedragen de uitgaven voor gezondheidszorg per persoon bijna dubbel zoveel als in België, en dan nog ligt de kindersterfte er bijna dubbel zo hoog als hier. De belastingsdruk op loon en arbeid zou echter heel wat lager kunnen als de belastingen rechtvaardiger geïnd zouden worden, maar precies daar wringt het schoentje.

 

Het is het accountant- en belastingsadviesbureau PricewaterhouseCoopers die jaarlijks de Tax Freedom Day  berekent, maar datzelfde bureau verzwijgt – erger nog: verdedigt – de ongelijke belastingsdruk in ons land. De 500 vennootschappen met de grootste winsten in ons land betalen gemiddeld amper 3,76 procent belasting op hun winst. En de inkomsten uit kapitaal dragen ook weinig bij: slechts een goede 5 procent van de belastinginkomsten komt uit de roerende voorheffing, terwijl 70 procent gehaald wordt bij de loontrekkenden door belasting op arbeid en indirecte belastingen. Je hebt ook grote bedrijven die het klaarspelen om nauwelijks of geen belastingen te betalen. Spelers als ArcelorMittal, Electrabel, Janssen Pharmaceutica. Een wereldreus als bierbrouwer AB InBev betaalde vorig jaar nul euro belasting op een winst van 6,38 miljard euro. Ook Solvay en KBC betalen nauwelijks belastingen. Exxon Mobil had meer dan vijf miljard euro winst maar kwam er vanaf met een schamele belasting van 1 019 euro.

Voor sommigen valt Tax Freedom Day al op 2 januari. Alleen gewone mensen, die geen acrobatentoeren kunnen uithalen, moeten wachten tot de eerste dagen van juni. Op 31 mei 2011 werd daarom een Tax Justice Day

georganiseerd. Daarover iets gelezen in de kranten? Daarover het VB gehoord? Wie wil kan nog een petitie ondertekenen om belastingen op een rechtvaardige manier te innen.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media, vb, actie |  Facebook | | |  Print

03-06-11

MET BART DE WEVER: SCHEISSE

"Met een Vlaams front moet het mogelijk zijn hervormingen naar Duits model door te duwen”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever (foto 1) dinsdagmiddag tijdens een lunchmeeting met 160 ondernemers in Houthalen-Helchteren. Nochtans zal het Bart De Wever niet ontgaan zijn dat de Duitse undercoverjournalist Günter Wallraff (foto 2) zich het voorbije weekend in De Standaard allerminst opgetogen toonde over die hervormingen. “De sociaal-economische politiek heeft vele Duitsers in de ‘Scheisse’ doen belanden”, zei Günter Wallraff. Vermits Bart De Wever alle kans had om het interview met Wallraff te lezen en De Wever niet dom is, moet hij wel kwaadaardig zijn.

 

"De sociale hervormingen waren er hard, maar werpen wel hun vruchten af. Dat moet hier ook gebeuren: besparen op de uitgaven en structureel hervormen”, zei De Wever in Limburg. Kunnen die hervormingen niet in België, dan moet het maar in Vlaanderen.  De Wever gaf enkele voorbeelden van wat die hervormingen volgens hem moeten inhouden. "Het beperken van werkloosheidsuitkeringen in de tijd, bijvoorbeeld. Wie nooit heeft bijgedragen aan de sociale zekerheid kan toch geen volwaardig pensioen ontvangen? Het kan evenmin dat het pensioen van iemand die stopt op 56 jaar even hoog is als van iemand die niet vervroegd stopt met werken. Er moet ook een lineaire lastenverlaging voor bedrijven komen in plaats van subsidies. En de notionele interestaftrek moet behouden blijven, want anders wordt de belastingdruk voor onze ondernemingen nog extremer. Rijkdom verdelen vind ik goed, maar dan moeten we die rijkdom wel eerst creëren".

 

Gûnter Wallraff (in De Standaard vorig weekend): “Er worden statistieken geciteerd over de economische groei, over de daling van het aantal werklozen. Maar veel van die statistieken geven maar de halve waarheid of ze worden gemanipuleerd. Een voorbeeld. Men zegt dat de voorbije jaren in Duitsland twee miljoen nieuwe jobs zijn gecreëerd. Dat klopt. Maar men vergeet eraan toe te voegen dat slechts een kwart van die nieuwe arbeidsplaatsen een loon heeft dat voldoende is om van te leven. Er zijn 1,4 miljoen Duitse werknemers die wel werk hebben, maar niet genoeg verdienen om in hun basisonderhoud te voorzien. We spreken hier over jobs waarvoor 5 tot 8 euro per uur wordt betaald. Dan kom je aan een maandloon van zo'n 900 euro per maand.' Dat zijn armen die werken, working poor. En dan heb ik het niet eens over de zogenaamde mini-jobs. Dat zijn klussen en karweien die werklozen verplicht moeten opknappen voor soms maar één euro per uur. Vindt u dat normaal? Het zijn mensen die stickers en kauwgom van verkeerspalen moeten krabben. Zulke mensen beroof je van hun waardigheid.”

 

“Zonder waardigheid, ben je geen mens. Ik zie te veel landgenoten die hun waardigheid kwijt zijn. Ze doen zwaar werk of héél nuttig werk, maar ze worden er niet voor gewaardeerd. Men geeft hen het gevoel er niet meer bij te horen. Dat zijn niet alleen arbeiders die vuil werk doen in fabrieken, maar ook opvoeders in Kindergärten. Er waren nog nooit zo veel Duitsers met psychische problemen. (sarcastische grijns) Hier en daar roepen sommigen al om hen weg te steken in speciale klinieken. Een vader die maar zes euro per uur verdient, die kan niet eens met zijn zoon of dochter op vakantie. Welk beeld krijgt zo'n kind van zijn ouder? (…) De armoede neemt toe. Erger nog, de armoede wordt structureel, ze gaat sneller over van de ene op de volgende generatie. Ook door het slechte onderwijssysteem in Duitsland. Wat dat betreft worden we stilaan een onderontwikkeld land. Dus wie het tegendeel beweert zoals die mijnheer die u citeert (Open VLD-voorzitter Alexander De Croo, nvdr.) doet gewoon aan propaganda.”

Aldus Günter Wallraff zaterdag. Toch schoof Bart De Wever dinsdagmiddag het Duitse model naar voren als na te streven voorbeeld. Een model dat meer mensen aan het werk zet in onwaardige omstandigheden, en hen niet uit de armoede haalt. Blijkbaar is het dat dat Bart De Wever wil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, sociaal |  Facebook | | |  Print

02-06-11

75 JAAR GELEDEN: DE MOORD OP ALBERT POT EN THEOFIEL GRIJP

Dezer dagen herdenken we de 75ste verjaardag van de moord op Albert Pot (foto 1) en Theofiel Grijp (foto 2). Twee socialistische militanten in Antwerpen neergeschoten op 22 mei 1936, aan de vooravond van de eerste Zwarte Zondag in Antwerpen: het verkiezingssucces van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) dat onder de naam Vlaamsch Nationale Blok 7,1 % van de stemmen kreeg

In de nacht van 22 op 23 mei 1936 hadden socialistische militanten een propagandatocht achter de rug, met het oog op de verkiezingen op 24 mei, toen ze vernamen dat een plakploeg van de Realisten actief was op de Paardenmarkt, en verdacht veel belangstelling toonde voor het lokaal van de Belgische Transportarbeiders Bond (BTB). De Realisten was een kleine extreemrechtse partij. BTB-secretaris Philemon De Wit ging met enkele makkers poolshoogte nemen. Ze onderschepten de ploeg aan de Italiëlei. Daar zagen ze twee mannen en twee vrouwen die plakten voor lijst 7, de Realisten. Toen Albert Pot op één van de mannen afliep, haalde die een revolver uit en schoot twee keer. Albert Pot werd geraakt. Onderweg naar het verbandhuis in de Bordeauxstraat stierf hij. De andere militanten zetten het vluchtende viertal achterna. Toen ze hen aan de Opera inhaalden, probeerde Theofiel Grijp de schutter te pakken te krijgen. Maar die schoot opnieuw en trof Grijp in de hals. Onderweg naar het ziekenhuis overleed Theofiel Grijp. Een douanier daagde op, ontwapende de schutter en hield het viertal in bedwang tot de politie er eindelijk bij kwam. De moordenaar was Jean Awouters, orkestleider en kandidaat voor de Realisten. Awouters werd het jaar na de moord veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis; in beroep werd deze straf tot acht jaar herleid.

Albert Pot en Theofiel Grijp waren gekende, actieve militanten van de socialistische beweging. Pot was propagandaleider bij de Syndicale Jeugd en Grijp bondraadslid van de BTB. De dag van hun begrafenis, 26 mei 1936, groeide uit tot een algemene protestdag tegen het fascisme. De begrafenis werd door duizenden mensen gevolgd en de havenarbeiders kondigden die dag een 24-urenstaking af als protest. Op 2 juni, vandaag precies T5 jaar geleden, begon vervolgens een algemene staking aan de haven van Antwerpen die uitgroeide tot de grootse algemene staking die het land ooit had gekend. Als gevolg van de staking werden de lonen met 7 à 8 % verhoogd, kwam er een wettelijk minimumloon, werd de veertig uren werkweek ingevoerd in de haven en bij de koolmijnen, en elke volwassen werknemer had voortaan recht op een jaarlijks betaald verlof van minimum zes dagen. Ook werden een aantal paritaire comités opgericht, waarin werkgevers en vakbondsafgevaardigden sociaal overleg plegen. Een jaar na de moord huldigde de Antwerpse socialistische beweging het grafmonument van de twee vermoorde militanten in. In mei 1992 werd dit intussen vervallen monument vervangen en werden beide militanten bijgezet op het erepark van de begraafplaats Schoonselhof.

De dood van Albert Pot en Theofiel Grijp herinnert ons eraan dat het verkiezingssucces van partijen als het Vlaams Nationaal Verbond en het Vlaamsch Nationale Blok rechtsextremisten ertoe brengt andersdenkenden te vermoorden. Het verkiezingssucces van het Vlaams Blok/Belang vroeger en van de N-VA nu brengt mensen nog niet tot moorden, maar ô wee wie tegenwoordig kritiek durft te uiten op het Vlaams-nationalisme. Hij of zij wordt overstelpt met haatmail. Een bepaalde mentaliteit is blijven hangen. De reactie op de dood van Albert Pot en Theofiel Grijp herinnert ons er ook aan dat de verworvenheden van de werkende mensen vandaag nooit cadeau zijn gegeven, maar werden afgedwongen door strijd van de arbeidersbeweging. Op initiatief van de PVDA-Antwerpen wordt vandaag om 11 uur een herdenkingsplechtigheid voor Albert Pot en Theofiel Grijp georganiseerd op het Schoonselhof in Antwerpen. PVDA-voorzitter Peter Mertens, activist-kunstenaar Frans Wuytack en advocaat-auteur Jos Vander Velpen zullen het woord voeren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal |  Facebook | | |  Print

03-05-11

N-SA: DEZELFDEN ALS ALTIJD. VB: TEGEN ‘DOPBONUS’ VAKBOND

Alhoewel hier en daar minder volk gesignaleerd werd op de rode 1 mei-optochten, stapten toch nog vele duizenden socialistische leden en militanten op in de 1 mei-‘stoeten’. Maar hoe was het bij de zwart-groene en bruine 1 mei-optochten?

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) had een manifestatie aan het Sint-Pietersstation in Gent gepland, zaterdag 30 april nadat een bijeenkomst op 1 mei niet werd toegelaten door het Gentse stadsbestuur. Het moet plezant blijven op 1 mei. In een “belangrijke mededeling” had het N-SA op haar website laten weten dat  “diverse obscure groeperingen mobiliseren voor tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten. (…) Er zullen geen provocaties van onze kant komen, maar wij gaan ook niet in op chantage, deze manifestatie is ook in die zin te symbolisch om nu nog af te blazen.” Het bleef bij een symbolische manifestatie. Slechts een twintigtal mensen, onder wie dan nog een paar Nederlanders, daagden op voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA (foto 1). De “tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten” bleven beperkt tot enkele verfbommetjes die op de straatstenen openspatten, en het met krijt schrijven van enkele slogans zoals N-SA: Rot op! en Nazi-drol. Wel werden de N-SA’ers achteraf verjaagd van een caféterras, maar op een ander caféterras was wel plaats om na te praten over deze alweer historische dag in de geschiedenis van het N-SA. Nieuw voor Vlaanderen waren de vlaggen met zwaard en hamer, symboliek ontleend aan de ‘linkse’ fascisten. Tweede verslag en meer foto’s: hier.

Bij het Vlaams Belang (VB) verzamelden enkele honderden militanten (vijfhonderd volgens het VB), met bussen aangevoerd uit alle hoeken van Vlaanderen, voor een 1 mei-optocht in Ninove. Guy D’haeseleer (foto 2, links vooraan), Kamer- en gemeenteraadslid uit Ninove, nationaal VB-partijsecretaris en medewerker van de anti-vakbondscel bij het VB mocht het podium op. Gisteren was hij als gevolg van de 1 mei in Ninove zijn stem kwijt (echt!) en was hij aan gedwongen rust toe. Zondag hekelde Guy D’haeseleer de “maskerade” van partijen die zich uitspreken tegen de bonussen voor bankiers, maar zedig zwijgen over de bonussen die de vakbonden toegekend krijgen. “De onaanvaardbare dopbonus van de Belgische bonden.” Hij bedoelde de administratiekosten die de vakbonden krijgen voor de opmaak van werkloosheidsdossiers en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. D’haeseleer riep de vakbonden op hun “onethische dopbonus” af te staan, en de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen over te laten aan de Hulpkas voor Werklozen. Ten eerste laat het VB zich hier weer eens kennen als een beschermheer van de kapitaalkrachtigen en een partij die sociale verworvenheden aanvalt. Ten tweede maakt het VB hier weer eens slaatje van een algemene weerzin tegen bonussen voor bankiers en andere CEO’s, om kosten van vakbonden te betwisten.

Geld zal trouwens niet gevonden worden door een verschuiving van wie de werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt. Wel door alvast minder royale lonen, bonussen en aandelen voor mensen als de CEO van AB Inbev, Carlos Brito (7,69 miljoen euro in 2010); UCB, Roch Doliveux (5,16 miljoen euro); Telenet, Duco Sickinghe (4,05 miljoen euro); Delhaize, Pierre-Olivier (3,91 miljoen euro); GBL, Albert Frère (3,75 miljoen euro); GDF Suez, Gérard Mestrallet (3,32 miljoen euro); Belgacom, Didier Bellens (2,56 miljoen euro); Solvay, Christian Jourquin (2,42 miljoen euro); Dexia, Pierre Mariani (2,03 miljoen euro); Umicore, Marc Grynberg (1,81 miljoen euro); Bekaert, Bert De Graeve (1,64 miljoen euro); Mobistar, Benoit Scheen (1,15 miljoen euro); KBC, Jan Vanhevel (1,25 miljoen euro)… (Bron: 1 mei-flyer PVDA)

Bruno Valkeniers verwierp het voorstel van de N-VA om de gewesten een premie te geven per geschorste werkloze. Bruno Valkeniers: “Voor ons is de baas geen smeerlap, en voor ons is de werknemer niet iemand die heel de tijd de revolutie staat te preken, of is de werkloze geen profiteur, wiens werkloosheidsvergoeding in de tijd moet beperkt worden en waar, zoals de N-VA voorstelt, jacht moet op gemaakt worden. Per geschorste werkloze een premie, hiermee toont Bart De Wever misschien wel zijn ware gelaat, maar die heksenjacht is voor ons als volkspartij een brug te ver.” Als Bruno Valkeniers iets goed zegt, melden we het ook. Voor het overige zag Valkeniers alleen maar heil in een onafhankelijke Vlaamse staat, alhoewel dit zoals hij zelf bewees niet alle problemen oplost.

De enkele honderden VB’ers bijeen voor hun 1 mei zijn nog maar een kwart tot de helft van het aantal VB’ers dat in 2000 en 2001 bij vergelijkbare VB-optochten op 1 mei verzameld werden. Toch noemde het VB de bijeenkomst in Ninove “een groot succes”. “Solidaristische humor”, schreef iemand bij de Facebook-groep Anti Fascistisch Front.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, vb, n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

25-04-11

VB: NA DE FAMILIEDAGEN, TERUG EEN 1 MEI-OPTOCHT

“Back to the roots” is meer dan ooit de strijdkreet van Filip Dewinter. Dat blijkt uit het heimwee-congres veertien dagen geleden; dat blijkt uit de affiche voor de volgende 1 mei-bijeenkomst van het VB.

Na een paar probeersels van de Vlaams Blok Jongeren (1992, 1993 en 1994) en van twee plaatselijke VB-afdelingen (Oostende en Denderleeuw, 1994) organiseerde het VB op 1 mei 1996 haar eerste nationale 1 mei-manifestatie. In kringen rond het VB was al langer aangedrongen op zo’n initiatief. Were Di-voorzitter Bert Van Boghout schreef in juni 1992 in Dietsland-Europa: “Wij beschouwen het als uitermate belangrijk dat het VB er vandaag in lukt ruime delen van de zogenaamde arbeidersbevolking in onze Vlaams-nationale strijd te betrekken.” Wim Van Dijck, hoofdredacteur van het Voorpost-blad Revolte, maakt het drie jaar later concreter: “Laat men eens beginnen met een nationale 1 mei-viering, compleet met optocht en vlaggengezwaai (geen rode uiteraard): ik ben ervan overtuigd dat de respons groot zal zijn en het chagrijn bij de SP nog veel groter.”

In 1996 is het zover: het VB mobiliseert duizend mensen rond het standbeeld van de sociaal bewogen maar anti-socialistische katholieke priester Adolf Daens in Aalst. Niet veel volk voor een partij die op dat ogenblik een tienduizend leden telt. Alleen al de optocht van de SP-Aalst mobiliseert dubbel zoveel volk. Maar bij het VB zijn ze tevreden: de 1 mei-optocht heeft hen de nodige media-aandacht opgeleverd. Alleen Alexandra Colen is niet opgetogen. Zij zegt op 1 mei liever bij haar kinderen thuis te blijven dan de richtlijnen van de partijtop te volgen. In 1997 houdt het VB  haar 1 mei-optocht in Temse, toen in het nieuws wegens de sluiting van de Boelscheepswerf. Daarna volgen Vilvoorde in 1998, de sluiting van de Renaultvestiging is dan in de actualiteit, en Gent in 1999 dat echter een gezinsdag is met attracties in het Citadelpark in plaats van een 1 mei-optocht.

De 1 mei-optochten in 2000 (Antwerpen) en 2001 (Mechelen) worden zwaar ontsierd door groepen VB’ers die “islamieten = parasieten” roepen. Volgens getuigen op aansporen van mensen uit het VB-middenkader, maar andere VB-kaderleden hebben er toch moeite mee. Het past natuurlijk niet als men wil overkomen als een fatsoenlijke partij. De 1 mei-optochten, die tot dan duizend à tweeduizend mensen op de been brachten, worden vanaf dan vervangen door gezinsbijeenkomsten (2002: Boudewijnpark in Brugge; 2003: Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren). Vanaf 2004 grijpt men terug naar meer sociale thema’s, maar vanaf dan komt de klad erin met nog slechts een paar honderd VB'ers die daar op afkomen. 2004: aan het standbeeld van Lieven Gevaert in Mortsel; 2005: aan het standbeeld van luchtvaartpionier Jan Olieslagers in Deurne…

Vorig jaar werd op 1 mei verzamelen geblazen in Vilvoorde. Een sociale aanleiding was er niet, anders dan bij de sluiting van Renault in Vilvoorde in 1998. Voornaamste reden voor de samenkomst in Vilvoorde lijkt dat men een plezier wilde doen aan de man uit de streek, Filip De Man. Toen pas bevorderd tot voorzitter van de VB-partijraad. Dit jaar komt het VB op 1 mei bijeen Ninove, de thuisbasis van Guy D’haeseleer – op Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel na de grootste stemmentrekker van het VB en intussen ook nationaal partijsecretaris bij het VB. Een nieuwe functie bij het VB. Met een nationale VB-manifestatie in Ninove – er worden bussen ingelegd vanuit alle Vlaamse provincies – wordt het voor de Ninovenaren natuurlijk moeilijker om te vergeten dat de kopman van Forza Ninove een VB’er is. Maar was er iemand in Ninove die dacht dat de Forza Ninove-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar iets anders is dan een verkapte VB-lijst?

 

Na het familietreffen in 2009 (foto 1) en de manifestatie in 2010 (foto 2) wordt het op 1 mei 2011 dus terug een optocht (foto 3). Bij het VB weet men nochtans verdomd goed dat dan wel eens terug kreten als “islamieten = parasieten” kunnen opduiken. Bij de jongste betoging van het NSV in Gent – waar Filip Dewinter zélf aanwezig was – werd die “islamieten = parasieten” nog eens gescandeerd al was er geen direct verband met het ‘Geen evolutie, maar revolutie’-thema van de NSV-betoging. Een geluk bij een ongeluk is dat maar een half uurtje is uitgetrokken voor de VB-optocht in Ninove. Alle VB-afdelingen zijn uitdrukkelijk opgeroepen hun afdelingsvlag mee te brengen. We kijken al uit naar de vlag en de vlaggendrager van het VB-Tienen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, sociaal |  Facebook | | |  Print

22-03-11

FILIP DEWINTER TE GAST BIJ ANDERLECHT, OP KOSTEN VAN BPOST

Dat politici zich graag laten opmerken in voetbalstadions is bekend. Filip Dewinter laat zich niet zo vaak zien bij voetbalwedstrijden, al is hij wel een supporter van Cercle Brugge. Eens Bruggeling, altijd Bruggeling. Vorige zondag werd Dewinter echter opgemerkt in de tribune van Anderlecht, bij de wedstrijd Anderlecht - AA Gent.

 

Het duurde bijna veertig minuten voor Anderlecht een eerste keer op doel schoot, en de rest van de eerste helft was ook al niet veel soeps. De tweede helft was iets minder slecht, maar boeiender door het scoreverloop. Anderlecht won op de valreep met 3 - 2. Onder de 23 000 toeschouwers  merkte Le Vif  Filip Dewinter op (foto). Bij navraag bleek Dewinter er te zijn op uitnodiging van SPEOS, een filiaal van bpost gespecialiseerd in de behandeling van financiële en administratieve documenten zoals facturen, rekeninguittreksels en loonbrieven. Een bedrijf dat op haar website overigens nogal wat Engels gebruikt (“Outsourcing your document flow. A value added, total quality solution.” en meer van dat). Voor het VB geen bezwaar om klant te zijn bij SPEOS. Meer zelfs. Om een belangrijke klant te zijn van SPEOS, want dat was volgens bpost-woordvoerder Piet Van Speybroeck de reden dat Filip Dewinter uitgenodigd was om de wedstrijd Anderlecht - AA Gent bij te wonen. Wat Dewinter dan ook deed. SPEOS nodigt elke week klanten uit voor de door haar gereserveerde zitjes in het Anderlechtstadion, en vorige zondag was Dewinter bij de gelukkigen die er mochten plaatsnemen.

 

Wij  worden vooral geconfronteerd met de sluiting van postkantoren, die dan maar vervangen worden door hier en daar commerciële PostPunten die niet eens de volledige postservice leveren. Gewatteerde omslagen en dozen voor pakjes kan je niet kopen in zo’n PostPunt. De werknemers van bpost worden alsmaar geconfronteerd met slechtere werkomstandigheden en slechtere arbeidsvoorwaarden voor de nieuwste beroepscategorieën bij bpost. De directie van bpost vindt het daarentegen wél belangrijk commerciële partners uit te nodigen voor het gratis bijwonen van evenementen als voetbalwedstrijden bij Anderlecht. Dat het VB dan bij de gelukkigen behoort, is het gevolg van die logica. “Het ging om een louter commerciële operatie, er zat niets ideologisch achter”, zegt Piet Van Speybroeck over het uitnodigen van Filip Dewinter. We willen hem best geloven, maar dat is nog altijd geen goede besteding van het geld in een bedrijf dat voor de helft nog in handen is van de Belgische staat.

 

Dat Filip Dewinter zijn hand niet omdraait om te profiteren van deze service van bpost, terwijl de service van diezelfde bpost alsmaar verslechtert voor de gewone gebruiker. Dát verbaast ons niet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, sociaal |  Facebook | | |  Print

08-03-11

RECHTBANK GEEFT VAKBOND GELIJK VOOR UITSLUITEN VB'STER

Het VB en de vakbonden, het is een raar verhaal. Sinds jaar en dag bestrijdt het VB de vakbonden, maar als een VB-lid uit een vakbond wordt gesloten, schreeuwt het VB moord en brand. Twee jaar geleden kirde Marie-Rose Morel van plezier nadat een rechtbank in Antwerpen tot het besluit kwam dat de christelijke bediendenvakbond LBC niet kon bewijzen “dat er enige rechtsgeldig statutaire of reglementaire bepaling was die de uitsluiting van eiseres (VB’ster Lieve Van den Berghe, nvdr.) kon verantwoorden.” Intussen heeft het hof van beroep zich over de zaak uitgesproken en in een slotarrest op 28 februari 2011 gaven de rechters van het Antwerps hof van beroep de vakbond volkomen gelijk.

Wat Morel er twee jaar geleden niet bij vertelde, is dat de rechtbank vond dat elke vereniging het recht heeft leden uit te sluiten wanneer die handelingen stellen of standpunten innemen die indruisen tegen de doelstellingen of waarden van de vereniging. Alleen vond de rechter dat de LBC niet genoeg kon aantonen “dat de statuten van de vakbond volgens de juiste procedure werden veranderd” zodat er volgens de rechtbank geen rechtsgrond was om het VB-lid uit te sluiten. Een rare gerechtelijke kronkel want de statutaire bepaling die de mogelijkheid biedt om leden uit te sluiten wanneer zij de vakbond bewust schade toebrengen bestaat al sinds 1980, zes jaar vóór Lieve Van den Berghe lid werd van de LBC. Daarenboven is bij de uitsluitingsprocedure woord en wederwoord mogelijk, is het recht op verdediging voorzien, maar maakte Lieve Van den Berghe daar geen gebruik van. De LBC ging natuurlijk in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg.

ACV-secretaris Luc Cortebeeck verwees op een ACV-congres naar een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarin erkend werd dat de Britse spoorvakbond ASLEF het recht heeft om neo-nazi’s van de British National Party uit te sluiten. Luc Cortebeeck: “Wat zouden wij dan niet het recht hebben om VB-militanten uit te sluiten? Een partij die alleen maar uit is op de vernietiging van de vakbonden en van ons sociaal systeem. Een partij die is veroordeeld voor racisme en sindsdien alleen zijn naam veranderde. Een partij die zijn wortels heeft in de donkerste periodes van de twintigste eeuw. Een partij waarvan een deel van de achterban nog flirt met het nazisme, het fascisme en/of het negationisme. Waarbij het kwelen van anti-Joodse liederen wordt gedoogd zolang er geen beeldmateriaal van begint te circuleren. (…) Extreemrechts en ACV gaan gewoonweg niet samen. Omdat ons verhaal er een is van solidariteit, voor het opnemen voor mensen, van zorg en van insluiting. Terwijl het verhaal van het Vlaams Belang er een is van haat, onverdraagzaamheid en uitsluiting.”

Het VB haastte zich te zeggen dat het “niet tegen de vakbonden” is, maar wel tegen “het machtsmisbruik, de onwettige praktijken en het pro-Belgische discours” van de grote vakbonden. “Vlaanderen heeft recht op een ander, vrij en ontzuild vakbondslandschap”, luidde het nog. Sindsdien regent het persmededelingen, en werd een anti-vakbondsboek gepubliceerd, om uit te leggen dat de vakbonden teveel geld ontvangen voor het uitbetalen van werkloosheidsvergoedingen, hun ledenaantal beter gecontroleerd moet worden, de organisatie van de sociale verkiezingen teveel geld kost, ook kleinere vakbonden erkend moeten worden (omwille van het verdeel en heers-principe, nvdr.), het VB desnoods zelf een concurrerende vakbond wil oprichten,  het VB tegen vakbondsbetogingen is, uiteraard tegen acties is zoals vorige vrijdag tegen het interprofessioneel akkoord, en zelfs een bedankingsactie van een vakbond voor het werk van ambtenaren verdacht maakt.

In het slotarrest van 28 februari 2011 concluderen de rechters van het Antwerps hof van beroep dat de statuten van de LBC na grondige beraadslaging werden opgesteld, aan alle leden werden medegedeeld, de mogelijkheid voorzien om leden uit te sluiten, de uitsluitingsprocedure correct werd nageleefd… Volgens het hof is het gezien de anti-vakbondsstandpunten van het VB niet onredelijk dat de vakbond een VB'ster uitsluit. In een persmededeling klagen VB-senator Jurgen Ceder en Rob Verreycken: Belgische vakbonden mogen ongestoord discrimineren. Was het VB maar altijd tegen discriminatie… Jurgen Ceder en nieuwbakken voorzitter van de VB-vakbondscel Rob Verreycken vinden het arrest te weinig gemotiveerd, en anders verkeerd gemotiveerd. In het arrest wordt onder andere aangehaald dat het VB pleit voor rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden (waardoor het de vakbonden financieel onmogelijk wordt gemaakt nog stakingen en/of andere harde acties te organiseren, nvdr.). Jurgen Ceder en Rob Verreycken: “Waarom zou een lid van een vereniging niet mogen pleiten voor logische aanpassingen aan de organisatiestructuur van een vereniging. Mag iedereen die in een vzw pleit voor een statutenwijziging nu uitgesloten worden?”

Het hof van beroep in Antwerpen liet zich niet misleiden door dergelijke wolven in een schaapsvacht-praat. Lieve Van den Berghe, de VB'ster die de LBC terecht uitsloot, stond bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004 op de Antwerpse VB-lijst (foto 2, toen nog 54 j.). Ze verzamelde vanuit de Kempen en haar netwerk in de Vlaamse Beweging 5 856 stemmen voor het VB. Later stond ze niet meer op een VB-lijst. In haar eigen dorp, Vorselaar, slaagde men er niet in om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 een VB-lijst in te dienen. Niet meer op een VB-kieslijst, Lieve Van den Berghe is echter één van de steunpunten van het VB in de schaduw van de partij. Ze is voorzitster van de Gulden Sinjoren, een vzw die de 11-julivieringen organiseert die het VB wil als alternatief voor de 11-julivieringen van het Antwerpse stadsbestuur. Zoals in 2009 en 2010.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel, ceder, verreycken |  Facebook | | |  Print

04-03-11

KLASSENSTRIJD IN LIMBURG

Vandaag wordt op een aantal plaatsen actie gevoerd tegen het Interprofessioneel Akkoord (IPA). We verwachten er niet veel van. Uiteraard niet van het IPA, maar ook niet van de acties. Daarvoor weegt de verdeeldheid tussen het ACV enerzijds en het ABVV en ACLVB anderzijds te zwaar, en mankeren we vandaag ook een duidelijk en algemeen ordewoord.

 

Veertien dagen terug was er al een betoging in Antwerpen; vorige week was er actie in Limburg. De ondernemersvertegenwoordiging in Limburg steigerde, maar het zit er in de meest oostenlijke Vlaamse provincie al langer bovenarms op tussen de plaatselijke Voka-afdeling en het ABVVHet begon vorige zomer met een spandoek waarop Kapitalisme schaadt uw gezondheid, dat aan één van de ABVV-gebouwen aan de singel rond Hasselt werd opgehangen (foto 1). Een spandoek uit een campagne die in heel Wallonië is gevoerd, maar in Vlaanderen alleen werd overgenomen door het ABVV-Limburg. Het ABVV-gebouw staat schuin tegenover het gebouw van het ondernemersnetwerk Voka en in september reageerde Voka door aan haar gebouw een spandoek met Voorbijgestreefd syndicalisme schaadt de economie uit te hangen. Volgens Johann Leten (Voka) doet de houding van het ABVV denken aan Radio Mille Collines die haat predikte tussen de Huti’s en Tutsi’s. Leten vindt het ook normaal dat een werkgever een werknemer ontslaat die zijn baas met een helm slaat. Hij vertelt er niet bij dat die arbeider zijn baas op zijn helm, niet op zijn hoofd, sloeg, en het in een bedrijf gebeurde met een ouderwetse managementstijl. Er volgde prompt vier dagen staking, zo hoog zat de zaak bij de arbeiders van Tessenderlo Chemie.

 

Johann Leten werpt ook op dat ABVV-topman Rudy De Leeuw aanvankelijk het IPA verdedigde, en De Leeuw dan ook zijn woord maar moet houden. Bart Henckaerts, gewestelijk secretaris van het ABVV-Limburg, weerlegt de aantijging: “Rudy De Leeuw heeft zijn uiterste best gedaan. En zoals dat gaat in een democratische organisatie is dat onderhandelde akkoord voorgelegd aan de achterban. Dat ze zoiets bij een onderneming niet verstaan, begrijp ik wel. Daar beslist de top. En moet de rest gewoon volgen.” Het Vlaams Belang sprong vorige vrijdag in de bres voor het Limburgse patronaat. Voor het VB is er geen probleem met het kapitalisme. Met zevenen posteerden ze zich voor het ABVV-gebouw, met een spandoek waarop België schaadt uw portemonee, uw pensioen en uw koopkracht. Van de zeven VB’ers die hiervoor opdoken, zijn er vier parlementslid (vooraan links op foto 2 achtereenvolgens: Chris Janssens, Bert Schoofs en Annick Ponthier; tweede van rechts: Katleen Martens). Met slechts zeven, eigenlijk acht want er moest nog iemand de foto maken: maar goed voor een korte reportage bij TV-Limburg.

 

“In feite gaat het over 12,5 miljard Vlaamse transfers die jaarlijks naar Wallonië gaat, en dat is wat onze Vlaamse economie schaadt”, legde Bert Schoofs uit. Dat een crisis veroorzaakt door een paar hebzuchtige bankiers de Vlaamse (en wereldwijde) economie schaadt, en men de Vlaamse (Waalse en andere) werknemers daarvoor laat opdraaien, dat is de zorg niet van Bert Schoofs.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

15-01-11

DE N-VA ANDERS BEKEKEN

Het ABVV gaat mee met de tijdsgeest. Vroeger werden er brochures over het Vlaams Blok, en in 2009 nog over Lijst Dedecker, gemaakt en verspreid. Nu is het de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) die tegen het licht wordt gehouden in de brochure De N-VA anders bekeken.

De N-VA is op korte termijn vanuit het niets uitgegroeid tot de grootste politieke partij in Vlaanderen, van 3,1 % van de stemmen in 2003 naar 27,8 % in 2010. Nooit haalde een nationalistische partij zo’n sterk verkiezingsresultaat. Bovendien krijgt de N-VA veel media-aandacht, niet in het minst partijvoorzitter Bart De Wever. Maar zelden of nooit graven de media onder de oppervlakte en belichten ze het programma van deze nationalistische partij. Men houdt het liever bij quotes van Bart De Wever of Siegfried Bracke. Het ABVV houdt zich bij haar doorlichting tot de corebusiness van de vakbond. Welk sociaal-economisch beleid wil de N-VA doordrukken, wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor de werknemers en wat is het standpunt van het ABVV?

We hebben het hem niet gevraagd, maar het lijkt alsof Marc Spruyt de pen vasthield voor deze brochure. In ieder geval werd zijn systematiek gebruikt. Het ABVV vertrekt van teksten van de N-VA zelf, zoals congresteksten en verkiezingsprogramma’s; uitspraken van vooraanstaande N-VA’ers; en beleidsdaden van de N-VA-ministers (hallucinant trouwens wat die al uitgericht hebben zonder dat de Vlamingen dit goed en wel beseffen). Bij elk citaat wordt de bron vermeld. Vervolgens wordt er de visie van het ABVV tegenover geplaatst. Waar nodig worden sommige zaken in een apart kadertje verduidelijkt, zoals wat de Baert-doctrine is: de drie voorwaarden waaraan een staatshervorming moet voldoen voor de N-VA opdat het een stap voorwaarts is op weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid.

Er wordt eerst (kort) ingegaan op de separatistische agenda van de N-VA. Het merendeel van de veertig bladzijden tellende brochure gaat over de patronale agenda van de N-VA: meer cadeaus voor de werkgevers, loon- en arbeidsvoorwaarden aan banden leggen, werkzoekenden harder aanpakken, een dubbele splitsing in de sociale zekerheid, minder overheid en meer privé, en wat met de vakbonden? Is dit gekleurd taalgebruik? Helemaal niet als je het programma van de N-VA leest. Het is niet alleen schertsend bedoeld als Bart De Wever zich liet ontvallen: “Voka is mijn echte baas”, en “Als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden.” Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen in 2004 ontstaan uit de fusie van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Kamers van Koophandel.

Een ‘uitleiding’ verduidelijkt de gemeenschappelijke wortels en het gemeenschappelijk programma van de Vlaamse patroonsorganisatie en de N-VA. De N-VA is helemaal niet zo volks als Bart De Wever zich in frituur ’t Draakske en elders voordoet. En het dreigt nog erger te worden. Zoals altijd zijn er leerling-tovenaars die verder willen gaan dan hun voorbeeld, getuige de voorbije week Siegfried Bracke die al denkt aan de splitsing van de RVA in een Vlaamse, Waalse en Brusselse Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening. Iets wat Voka afwijst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, actie, sociaal |  Facebook | | |  Print

16-12-10

DE STAKING TEGEN DE EENHEIDSWET, 50 JAAR LATER

Tentoonstelling 1.JPGTentoonstelling-2.jpgDe stakingen vanaf 20 december 1960 tot 23 januari 1961 tegen de Eenheidswet beroeren nog steeds de harten en geesten. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van '60-61' zijn er op meerdere plaatsen in ons land tentoonstellingen, filmvertoningen en lezingen opgezet; in ’t Pallieterke haalt men daarentegen twee opeenvolgende weken uit tegen ‘De Grote staking’.

 

Jan Neckers hekelde een paar weken geleden in ’t Pallieterke de gebrekkige kennis van VB-voorzitter Bruno Valkeniers over de Vlaamse geschiedenis, maar inzake de staking tegen de Eenheidswet is Jan Neckers duidelijk niet de slimste van de klas. De Eenheidswet wilde de gevolgen van de economische crisis afwentelen op de bevolking  door een verhoging van de verbruikersbelastingen, besparingen bij de sociale zekerheid en de openbare diensten, en financiële cadeaus voor de privé-ondernemingen. Jan Neckers schrijft dat de dag waarop de bespreking van de Eenheidswet in het parlement begon alle ambtenaren in Wallonië het werk neerlegden. Wat hij ‘vergeet’ is dat ook in Antwerpen op 20 december 1960 het werk werd neergelegd. Bij de stads- en OCMW-diensten, in de haven, bij het onderwijzend personeel... Meer zelfs, waren de stakingen in het hele land die dag vooral spontane stakingen, in Antwerpen was het een staking die op gang werd getrokken door de socialistische vakbond van het gemeentepersoneel. 

 

Mocht Jan Neckers de sinds 6 december in het Bondsgebouw in Antwerpen opgestelde tentoonstelling bezocht hebben (foto's), hij zou een belangrijke bladzijde uit de Vlaamse sociale geschiedenis niet vergeten zijn. Overigens komt ook ’t Pallieterke in de tentoonstelling aan bod. Het is niet al Volksgazet dat de klok slaat. ’t Pallieterke maakte zich in een aantal cartoons immers vrolijk over dat achter de rug van premier Gaston Eyskens en zijn katholieke-liberale regering, een nieuwe regering werd voorbereid door Theo Lefèvre (CVP) en Paul-Henri Spaak (BSP). Die twee zouden ook een nieuwe regering vormen, na door de CVP geëiste verkiezingen. De CVP hoopte dat de chaos als gevolg van de stakingen zou afgestraft worden door stemmenwinst voor de CVP, maar het was de CVP die de grootste verliezer werd bij die verkiezingen. Anders dan Jan Neckers ons wil doen geloven, was het overigens geen staking vooral, zo niet uitsluitend, in Wallonië. In de Vlaamse steden met een sterke rode vakbond werd evengoed gestaakt als in Waalse steden; in Waalse provincies zoals Luxemburg bleef het even rustig als in de Vlaamse polders. De Eenheidswet werd uiteindelijk goedgekeurd in het parlement maar, op de verhoging van de verbruikersbelastingen en een verhoging van de pensioenleeftijd voor nieuwe ambtenaren na, niet uitgevoerd. Stakers die strafbare feiten hadden gepleegd bij de stakingsacties kregen amnestie.

 

De tentoonstelling 60-61. 50 jaar later in het Bondsgebouw in Antwerpen (Ommeganckstraat 47-49) is met eenvoudige middelen opgezet, maar is verzorgd en nuttig gezien de misvattingen die nog steeds verspreid worden over de staking tegen de Eenheidswet. Wel hadden de inrichters mogen aangeven waar het begin van de tentoonstelling is, welk parcours je best volgt. Nu is het zelf uitzoeken. Een brochure bij de tentoonstelling herinnert aan de gebeurtenissen dag na dag, en wijst ook op de actualiteitswaarde. Ook nu wil men de werknemers het gelag van de economische crisis laten betalen en wordt het stakingsrecht in de openbare sector, met de kreten om ‘minimale dienstverlening’, onder vuur genomen. De tentoonstelling is nog te zien: vandaag, morgen en maandag, van 9.00 tot 19.00 uur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

05-12-10

VB-VAKBONDSCEL: SCHIETEN OP AL WAT BIJ DE VAKBOND BEWEEGT

ACV-campagne 2.JPGDe zogenaamde vakbondscel van het VB heeft niet gereageerd op het waanzinnig idee van voormalig VB-volksvertegenwoordiger en -senator Freddy Van Gaever om vrouwen pas op 68 jaar op pensioen te laten gaan. De door Marie-Rose Morel opgerichte en nu in handen van Rob Verreycken gegeven VB-vakbondscel richt haar pijlen liever op een ACV-campagne ter waardering van het werk dat ambtenaren in openbare diensten presteren.

 

In het jongste nummer van het ACW-blad Visie lezen we: “Hebt u ze ook al zien hangen op straat en gezien in een aantal tijdschriften? De affiches met ‘Bedankt om mijn studiebeurs te fiksen’, ‘Bedankt om me elke dag naar school te brengen’ en ‘Bedankt om de borduren op mijn maat te plaatsen’? Ze zijn een gemeende dankjewel voor de duizenden werknemers in de sector van de openbare diensten, die vaak onzichtbaar maar wel onmisbaar werk doen. (…) Werknemers in deze sector doen meer voor je dan je meestal beseft. Ze helpen je de aanvraag voor een studiebeurs in te vullen of brengen de schoolkinderen met de bus veilig tot op hun bestemming. Ze geven je duurzame tips om te werken aan een beter milieu bij je thuis of in je vereniging. Ze brengen je reispas in orde en ze lossen de burenruzie in je straat op. (…) Zij maken dikwijls het verschil in je dagelijks leven en werken allemaal in dezelfde openbare sector. Met de campagne ‘Graag Gedaan’ en de bijhorende affiches in de straat wil ACV Openbare Diensten deze werknemers hartelijk bedanken, en laten zien hoe belangrijk ze wel zijn.”

 

Bij het VB zien ze dat anders: “In het straatbeeld zijn ACV-reclameaffiches verschenen met het beeld van een jongere die zegt: ‘Bedankt om mijn studiebeurs te fiksen’ (foto 1). De affiche vermeldt naast het ACV-logo ook nog de woorden ‘openbare diensten’. Het ACV maakt dus reclame door te zwaaien met het ‘fiksen’ van een toelage die berust op Vlaamse wetgeving, betaald wordt door de Vlaamse belastingbetaler en waarvoor vakbondslidmaatschap niet nodig is. Men wekt door het gebruik van de woorden ‘openbare diensten’ de indruk dat men als vakbond betrokken is bij de toekenning en uitbetaling van studietoelagen. Het ACV richt zich daarbij met opzet op jongeren, die door minder ervaring vaak nog hun weg moeten zoeken in de wetgeving en de structuren van het land. (…) Er valt aan een studietoelage niets te ‘fiksen’; men heeft er recht op of men heeft er geen recht op. ‘De hele reclamecampagne van het ACV is dan ook pure misleiding’, zo laat de Vlaams Belang-vakbondscel vandaag weten. Vlaams Belang-Vlaams parlementslid Linda Vissers zal de Onderwijsminister, Pascal Smet, vragen hiervan afstand te nemen.” Zoals bekend is Linda Vissers het slimste VB-parlementslid.

 

Rob Verreycken is jurist, medewerker van de tweekoppige VB-afvaardiging in het Europees Parlement, OCMW-raadslid in Sint-Niklaas, gereputeerde vechtersbaas en na de publicatie van zijn boek Welkom in Vakbondistan in oktober dit jaar verantwoordelijke van de VB-vakbondscel in opvolging van de bij het VB opgestapte Marie-Rose Morel. Bij de publicatie van zijn boek Welkom in Vakbondistan schreef De Standaard dat het VB met haar kritiek op de vakbond meer raak schiet dan verwacht. Die stelling is betwistbaar, maar het is duidelijk dat met Rob Verreycken tegenwoordig het motto bij de VB-vakbondscel slechts is: schieten op al wat bij de vakbond beweegt. Het gaat niet over een campagne om het ACV te promoten. Natuurlijk wel een beetje, maar daar draait het toch niet om. Het gaat om het onder de aandacht brengen van wat in openbare diensten gepresteerd wordt. Naast die reclamecampagne was er trouwens ook nog een actie waarbij het ACV aan werknemers in de openbare sector appelsienen, agenda’s en anti-stressballetjes uitdeelde (foto 2). Bij wijze van bedanking voor het vaak in frustrerende omstandigheden geleverde werk.

 

Eerlijk gezegd begrijpen we niet waarom de VB-vakbondscel zich ‘vakbondscel’ noemt. Het AFF noemt zich toch ook niet ‘Fascistisch Front’, maar ‘Anti-Fascistisch Front’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, verreycken |  Facebook | | |  Print

03-12-10

“VROUWEN TOT 68 JAAR AAN HET WERK”

Filip Dewinter haalde gisteren alle kranten met zijn verklaring in het Vlaams Parlement dat de beste preventie tegen hiv-besmetting “duurzame heteroseksuele relaties” zijn. Het was geen lapsus naar aanleiding van de Wereldaidsdag op 1 december, Dewinter twitterde het ook nog eens. Van een duurzame homoseksuele relatie heeft Dewinter nog nooit gehoord. Nog nooit een interview met Koen Crucke en Jan Gheysens gelezen of gezien, om maar een willekeurig gekozen koppel te noemen? Dewinters goede vriend en voormalig VB-parlementslid Freddy Van Gaever haalde daarentegen slechts enkele krantenregeltjes, en dan nog slechts in één krant. Hij is nochtans ook bevallen van een origineel idee: laat alle vrouwen werken tot hun 68 jaar vooraleer ze op pensioen mogen gaan.

 

Eerst het goede nieuws over Freddy Van Gaever (72 j., foto), gepensioneerd zakenman en één van de financiers van het eerste uur van het VB. Freddy Van Gaever wil naar het buitenland verhuizen. Voormalig VB-parlementslid An Michiels en voorzitster van het VB-Borgerhout Janice Laureyssens achterna. Zijn huis in Wommelgem heeft Van Gaever al te koop gesteld. Eén probleem nog: Van Gaevers echtgenote wil niet mee naar het buitenland. Zij wil naar Brasschaat verhuizen, waar twee van hun drie kinderen wonen. Maar in Brasschaat is het ook een en al kommer en kwel door de inbraken daar.

 

En dan het slechte nieuws: Freddy Van Gaever wil stoppen met elke dag een bericht te posten op zijn website. “Beste lezers, ik denk dat ik ga stoppen met mijn dagelijkse berichten. Al mijn bijdragen dienen tot NIETS”, schreef Van Gaever gisteren op zijn website. “De grote schuldigen zijn de bestaande politieke partijen die elkaar maar steeds bekampen ten voordele van steeds dezelfde ‘leiders’, hun families en vrienden. (…) De werkelijke belangrijke problemen, zoals de sterk stijgende criminaliteit, het drugprobleem, het steeds meer uitmelken van de productieven ten voordele van steeds grotere aantallen mee-eters en profiteurs worden niet aangepakt.” Toen hij na de verkiezingen op 13 juni 2010 noodgedwongen moest afscheid nemen van zijn fluwelen zitje in de Senaat zag Van Gaever nog als oorzaak van het niets kunnen realiseren: het cordon sanitaire rond het VB.

 

Maar Freddy Van Gaever is een ondernemend man. Het aantal ondernemingen van Freddy Van Gaever die failliet zijn gegaan overstijgt net niet het aantal ondernemingen die hij opgericht heeft, en met nog enig voorbehoud lanceert hij al een volgend idee. Freddy Van Gaever: “De enige oplossing (voor het steeds meer uitmelken van de productieven enzomeer, nvdr.) is misschien eens te trachten alle productieve Vlamingen samen te brengen in een totaal nieuwe partij. Een partij van de Productieven. De PP !” De Partij van de Productieven is “solidair maar niet naïef” met wie niet productief kan zijn. Universiteitsstudenten mogen één jaar bissen, maar daarna moeten ze de kosten van hun studies zelf dragen. Over de werklozen is Van Gaever deze keer minder concreet dan vroeger toen hij de werkloosheidsuitkeringen na een maand al met een kwart wilde verminderen, en aan dat ritme verder zodat er na vijf maanden niets meer overblijft van uitkering.

 

De zwaar gehandicapten (“De blinden en doofstommen enz.”) krijgen in het plan van Van Gaever driekwart van het gemiddelde dat de “gezonden” verdienen. Het heeft Freddy Van Gaever altijd gestoord wat gehandicapten nu slechts krijgen. “Maar dat is het dan. De leden van de PP willen niet meer betalen voor bijvoorbeeld. gezonde mensen die op dertigjarige ouderdom op een terrasje zitten ‘pinten te pakken’ en verklaren werkloos te zijn, het ‘kapitalisme te haten’, en bij iedere oproep klaar staan om met ‘rode vlaggen’ te helpen zwaaien!” En wat met de senioren? “De PP moet er voor zorgen dat iedereen boven een zekere ouderdom (65, 67, 70? – getal aan te passen volgens de levensverwachting) niets te kort komt en geen koude of honger mag lijden.”

 

“Voor alle senioren zal goed worden gezorgd”, voegt Freddy Van Gaever er nog aan toe. Luc Van der Kelen vroeg Freddy Van Gaever om verduidelijking en meldt in Het Laatste Nieuws: “Elk jaar zou de pensioenleeftijd herberekend worden op basis van de levensverwachting. Die ligt voor mannen op 78 en voor vrouwen op 83 jaar. Van Gaever vindt dat iedereen gemiddeld recht heeft op 15 jaar pensioen. De huidige pensioenleeftijd zou hij dus op 63 leggen voor mannen en op 68 voor vrouwen. Vrouwen leven langer, dus horen ze ook langer te werken. (…) Wat meteen het probleem van hun discriminering in topfuncties zou oplossen. Topfuncties zouden meer en meer in hun handen komen, naarmate de mannen op pensioen gaan, denkt de VB’er.”

 

Bart, Elio en Johan, stop met jullie pogingen om een regeerakkoord te sluiten. Kondig de Republiek Vlaanderen af. Maak van Freddy Van Gaever de eerste president van de Republiek Vlaanderen en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, van gaever, vrouw, holebi, sociaal |  Facebook | | |  Print