09-05-08

KOEN DILLEN ONTDEKT PARALLEL TUSSEN MEI '68ERS EN NAZI'S

Niet alleen in de kranten, en op radio en televisie, wordt uitgebreid aandacht besteed aan Mei ’68. Ook het Vlaams Belang Magazine doet het. Vorige maand werd de teloorgang van de waarden en normen met Mei ’68 aangekaart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080408). Deze maand gaat Koen Dillen in op de internationale context van Mei ’68, en vooral de boeken die erover verschenen zijn.

Maar er is voor Koen Dillen maar één auteur die een interessant boek over Mei '68 geschreven heeft, “niet gegijzeld (…) door het syndroom van zelfrechtvaardiging”, Götz Aly. Een ex-maoïst die een parallel trekt tussen Mei ’68 (foto 1: Daniël Cohn-Bendit) en de nazi’s. Koen Dillen: “Natuurlijk loopt een dergelijke vergelijking, al was het maar door de tijdsafstand voor een stuk mank (…) maar over de grond van de zaak kan men het grotendeels met de auteur eens zijn.” Koen Dillen kan zich vinden in de parallelen in mentaliteit die Götz Aly trekt. Koen Dillen: “Zowel bij de NS-generatie als de pseudo-revolutionairen van mei ’68 handelt het zich om jonge mensen.(…) Ze werden gedreven door een zelfde antiburgerlijk fanatisme dat zich totaal onverdraagzaam opstelde tegenover andersdenkenden. Ook het anti-amerikanisme, het verlangen naar geweld en de grootheidswaanzin hebben de jonge nazi’s en gauchisten met elkaar gemeen. Net zoals hun totaal gebrek aan humor.”

Koen Dillen even verder: “Er lag geen strand onder de straatstenen. De verwende zoontjes uit de rijke burgerij – waar het merendeel onder hen na hun avonturen als grootverdieners in de industrie en media zou terugkeren – gebruikten brutaal geweld tegen de ordediensten die ze, 25 jaar na Auschwitz, met de Waffen SS vergeleken (CRS = SS klonk een van hun dwaze slagzinnen), waarmee ze in feite de Holocaust bagatelliseerden, zoals dat vandaag zou heten.” Koen Dillen legt vervolgens een link tussen Mei ’68 en de terreur van de Rode Brigades in Italië en de Baader-Meinhoff-Gruppe in Duitsland, om dan weer in de Verenigde Staten als gevolg van de “revolutie van verwende kinderen” de “conservatieve revolutie van de jaren tachtig” te zien. Om te besluiten met: “Wat overbleef (van Mei ’68, nvdr.) was slechts een mondiale ‘zedenrevolutie’ en een democratisering van het onderwijs die vandaag nog steeds haar perverse gevolgen laat voelen. Daar was het uiteindelijk allemaal mee begonnen. Studenten op de campus van Nanterre die protesteerden omdat ze ’s nachts geen vrouwelijke studenten op hun kamer op bezoek mochten krijgen.” Dat laatste – de studenten die protesteerden omdat ze geen vrouwelijk bezoek meer mochten krijgen – schijnt te kloppen. We lazen het alleszins in de bijlage van De Standaard over Mei ’68. Zelf zijn we van na de generatie van Mei ’68.

Maar al de rest wat Koen Dillen erbij sleurt is een hoogstpersoonlijke interpretatie, en vooral veelzeggend over… de auteur. De zedenrevolutie waarover sprake bestond voornamelijk uit het beschikbaar geraken van ‘de pil’ als voorbehoedsmiddel, en de acties van de Dolle Mina’s als voortrekkers van de emancipatie van de vrouw. Dat “perverse gevolgen” noemen… Net zoals de democratisering van het onderwijs, die vooral bestaat uit een betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor jongeren uit de arbeidersklasse… Ook al een pervers gevolg volgens Koen Dillen. En nog zo’n giller: Götz Aly citerend doet Koen Dillen er alles aan om het nazisme, waarmee hij soixante-huitards vergelijkt, zo negatief als mogelijk voor te stellen. Terecht, over het nazisme valt geen goed woord te vertellen. Maar als het niet gaat om het kappen op de Mei ‘68’ers dan spreekt Koen Dillen heel andere taal. Dan reist hij af naar Spanje om Rex-leider Lèon Degrelle te ontmoeten en met hem te poseren voor een foto (foto 2, zie: http://www.blokwatch.be/content/view/168/67/lang,nl, http://www.blokwatch.be/content/view/180/39 en http://www.blokwatch.be/content/view/197/67/lang,nl), dan spreekt hij vergoelijkend over mensen die veroordeeld werden voor collaboratie met nazi-Duitsland (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080408)...

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dillen, sociaal |  Facebook | | |  Print

05-05-08

OUDE WIJN VERZUURT

En de 1 mei-viering van het VB, hoe verliep die? Philip Dewinter mikte op 1 500 aanwezigen en hij had dan ook bussen vanuit heel het land ingelegd (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5820907/1-mei-in-antwerpen), maar er was hooguit maar een duizendtal mensen aanwezig. Grappig om zien was dat lange tijd na afloop van de VB-manifestatie nog een voormalig VB-gemeenteraadslid naar het Consciencepleint kwam die even ‘de mannen’, de mensen van de technische ploeg, kwam groeten. Aan de VB-meeting had het ex-gemeenteraadslid geen boodschap, daar was ze niet naartoe geweest.

Gelijk had ze. Dewinter (foto 1) tapte uit hetzelfde oud vat als altijd. Philip Dewinter: “Kameraden nationalisten, Welkom in het historisch hart van Antwerpen, de hoofdstad van de ‘eigen volk eerst’-beweging, het Vlaams Belang. Graag had ik u welkom geheten op de Grote Markt van Antwerpen maar de Antwerpse Grote Markt is wat het Moskouse Rode Plein vele decennia lang was voor de communistische Sovjetunie, de plaats waar de socialistische partij- en vakbondspotentaten, apparatsjiks en nomenclatura verzamelen blazen… Het wordt langzaam maar zeker tijd dat we de rollen omkeren en dat we op feestdagen zoals 1 mei (…) de Grote Markt teruggeven aan de Antwerpenaren en aan het volk!” De duizenden louter Antwerpse deelnemers aan de socialistische 1 mei-stoet die op weg waren naar die Grote Markt lieten het niet aan hun hart komen. Dewinter legde uit waarom het VB een 1 mei-manifestatie inricht. Philip Dewinter: “Met een jaarlijkse 1 mei-manifestatie wil het Vlaams Belang zich vooral profileren als een sociale partij; de partij van de kleine man en van de GV, de gewone Vlaming! Het Vlaams Belang is geen standenpartij maar een volkse partij! Het Vlaams Belang is geen voorstander van socialistisch etatisme maar al evenmin van libertair roofdierkapitalisme. Volkse solidariteit met de zwakste in onze samenleving – de werklozen, de zieken en gehandicapten, de OCMW-steuntrekkers van ons eigen volk – met als eerste en duidelijk principe werk en sociale zekerheid voor eigen volk eerst! Wij willen de sociale problemen oplossen door eerst voor onze eigen deur te vegen! Wij willen de sociale kloof dichten door zorg te dragen voor de belangen van ons eigen volk in plaats van het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij, de polikliniek  en binnenkort ook nog het bejaardentehuis, het pensioenfonds van Noord-Afrika en de hele derde wereld te willen zijn!”

En zo was Dewinter alweer bij zijn vertrouwd thema: de immigratie en de allochtonen, waarbij Dewinter fors uithaalde naar het idee van de VLD om voor knelpuntberoepen immigratie toe te laten, en kapte op de ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke die laatst wezen op de ondervertegenwoordiging van allochtonen in diverse beroepssectoren: van leraars en magistratuur tot dokwerkers. Dewinter: “Als de socialist en geldverbrander Vandenbroucke betreurt dat er bij de Antwerpse dokwerkers alleen maar ‘blanke mannen werken’ en de liberaal Keulen vindt dat ‘er nog altijd te veel witte gezichten zijn bij de magistratuur en het lerarenkorps’ dan vraag ik mij af welke maatregelen socialisten en liberalen voor de toekomst in petto hebben? Quota op basis van huidskleur bij het lerarenkorps, de bouwvakkers- of de dokwerkersgemeenschap? Extra kindergeld en voorrang bij een sociale woning voor koppels uit raciaal gemengde huwelijken? Stel u eens voor dat het Vlaams Belang het omgekeerde zou beweren en van mening zou zijn dat er niet te veel wit maar te veel bruin of zwart in deze of gene beroepscategorie, wijk of stad actief zou zijn, zou wonen of werken. Stel u eens voor dat het Vlaams Belang huidskleur als criterium zou hanteren voor het verkrijgen van een sociale woning, een werkloosheidsuitkering of een ander sociaal voordeel … Wellicht werden we zonder enige vorm van proces veroordeeld tot levenslange eenzame opsluiting. Als discriminatie op basis van huidskleur niet kan en niet mag dan geldt dat niet enkel voor discriminatie van wie bruin, zwart of voor mijn part appelblauwzeegroen is maar dan geldt dat in eerste instantie voor de ‘witte gezichten bij de magistratuur en de leraars’ mijnheer Keulen en voor de ‘blanke mannen bij de dokwerkers’ mijnheer Vandenbroucke! Geen racisme betekent ook en vooral geen anti-blank racisme en al zeker geen anti-Vlaams racisme!”

In zijn tirade ziet Dewinter natuurlijk over het hoofd dat Keulen noch Vandenbroucke pleiten voor bevoordeling van mensen met een andere huidskleur. Alleen maar erop wijzen dat door een breed spectrum van zaken – van de onderwijsloopbaan tot racisme en aanwervingen bij de inner circle – allochtonen minder aan de bak komen, en het maatschappelijk beter is dat iedereen effectief gelijke kansen krijgt. Maar dat verhaal is natuurlijk te complex voor Dewinter en zijn toehoorders. Met Staf Neel op de eerste rij (foto 2, tweede van links) moet je het niet te moeilijk maken. Dewinter haalde er tenslotte nog maar eens een slogan uit de jaren zeventig of zelfs vroeger bij: “Gastarbeiders: Oost, West, thuis best!”, waarna nog volgde: “VL! Vlaanderen en de Vlamingen eerst! Eigen volk eerst!” Na Dewinter vergeleek Marie-Rose Morel het Vlaams Belang met “de rebelse Robin Hood”. Alhoewel het Priester Daensfonds zich zeer ongelukkig getoond heeft over het VB dat zich beroept op priester Daens (zie:
http://www.blokwatch.be/content/view/454/149/lang,nl), beriep Morel zich andermaal op priester Daens. De vakbondsleiders Luc Cortebeeck (ACV) en Rudy De Leeuw (ABVV) waren dan weer ”vadsige koningen" omdat ze op twee jaar tijd zeshonderd VB'ers van de vakbondslijsten hebben geschrapt. Bruno Valkeniers beloofde de Vlamingen “meer loon, minder belastingen, meer pensioen, minder zinloze uitgaven” zodra Vlaanderen onafhankelijk wordt. Valkeniers was wel zo slim om te verzwijgen wat hij allemaal een zinloze uitgave vindt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, dewinter |  Facebook | | |  Print

08-04-08

IEDER ZIJN MEI '68-HERDENKING

Met het literair festival Zogezegd in Gent (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.282040) hebben we de eerste manifestatie achter de rug waarin teruggeblikt wordt op Mei ’68 en bekeken wordt wat er van de ideeën van toen – “De verbeelding aan de macht” – is overgebleven. In Gent (zie: http://www.vooruit.be/nl/event/1412) en elders volgen nog debatten en beschouwingen over Mei ’68. Zaterdag 17 mei maakt ook de studiedienst van het Vlaams Belang een balans op, op een colloquium onder de titel  40 jaar mei ’68… Gezinnen, waarden en normen in het gebouw van het Vlaams parlement. Met als kop  Genoeg is genoeg! werd al een inleiding op het colloquium gegeven in het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine. Bij het VB beginnen ze nog steeds te schuimbekken als ze aan Mei ’68 denken.

“U herinnert zich uiteraard nog de beelden van het baldadige studentenprotest dat in mei 1968 in Parijs losbrak. Studenten trokken geflankeerd door vakbondslui en opgehitste arbeiders ten strijde tegen alles waarvoor het bewind van De Gaulle stond. Zij verzetten zich tegen het kapitalisme, katholicisme, patriottisme, hiërarchie en gezag, seksuele onthouding, het traditionele gezin en de culturele tradities”, zo leidt ene Tomas Verachtert zijn artikel in over Mei ’68. De toon is meteen gezet. Volgens Verachtert, de man heeft zijn naam niet gestolen en is verder vooral in de Vlaamse Volksbeweging actief, was de “intellectuele terreur” die uitging van Mei ’68-ers “erop gericht de doorsnee Westerling een volstrekt misplaatst schuldgevoel aan te praten”. Het gevolg? “Niemand heeft vandaag nog het recht om onze Westerse normen en waarden als toetssteen te hanteren. Niemand mag nog besluiten dat onze democratische rechtsstaat moreel superieur is aan pakweg een islamitische dictatuur. Alle culturen zijn gelijk. Bijgevolg wordt in linkse kringen ook de inburgering van allochtonen graag gelijk gesteld met racisme en discriminatie.” Drie zinnen, evenveel keer onzin. Sinds wanneer wordt een Westerse norm en waarde als bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat overboord gegooid? Toch niet met het hoofddoekenverbod? Zelfs de tegenstanders van een hoofddoekenverbod benadrukken dat de hoofddoek de neutraliteit in de dienstverlening niet in gevaar mag brengen, en als enig criterium moet gelden in de beoordeling van de dienstverlener. Als al islamitische dictaturen te vriend gehouden worden (zoals Saoedi-Arabië) is het enkel uit Westers eigenbelang, en zeker niet om het te erkennen als voorbeeld voor Westerse staatsvorm. En wanneer heeft bijvoorbeeld het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding inburgering van allochtonen veroordeeld als racisme en discriminatie?

Er staat geen rem op wat volgens Verachtert allemaal is misgelopen sinds Mei ’68: “De erfenis van mei ’68 legde de fundamenten van de rampzalige politiek die links de laatste decennia voerde. Het wegvallen van een duidelijk normen- en waardenpatroon, de ontkerstening van de samenleving, het losmaken van de familiale banden en de totale overgave aan gemak- en genotzucht hebben de mensen niet vrijer noch gelukkiger gemaakt.” Het gezin, de kerk, het onderwijs en wat de Mei ‘68ers daar allemaal van gemaakt hebben: het passeert allemaal de revue in een toon alsof Xavier Buisseret nog niet gepensioneerd is. Maar daar houdt het niet mee op: “Het culturele marxisme had ook gevolgen voor de economie. Bij het straatprotest in mei 1968 waren ook de vakbonden betrokken. ‘Studenten, arbeiders, één front’ was één van de markantste slogans uit die periode. Het kapitalisme en de vrije markt waarvan ook deze oproerkraaiers de vruchten konden plukken, moesten eraan geloven. Werken was niet meer in, luiwammesen en potverteren op kosten van de hardwerkende middenklasser daarentegen wel. Met de drieste acties tegen het Generatiepact in 2005 leken de bonden terug bij deze traditie aan te pikken.” Na nog wat kappen op de vakbonden komt Verachtert op zijn enig concreet voorstel in zijn twee bladzijden lang betoog. Verachtert: “Wat we nodig hebben is enerzijds een mentaliteitswijziging. Er zal nu eenmaal langer gewerkt moeten worden om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. (…) Anderzijds moet er een einde gemaakt worden aan de onaantastbaarheid van de verzuilde vakbonden in dit land. Zij hebben nu geen enkele rechtspersoonlijkheid, een privilege dat op de zelfvoldane mei 68-mentaliteit kan teruggevoerd worden.” Dat de vakbonden al sinds hun ontstaan begin twintigste eeuw geen rechtspersoonlijkheid beschikken, dus lang voor de ‘Mei ’68-mentaliteit’, is Verachtert ontgaan.

Op Zogezegd in Gent sprak Bea Cantillon, vicerector van de Universiteit Antwerpen, over “de drie grote leugens van mei ‘68”: het verdwijnen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen de ‘dommen’ en de ‘slimmen’, en tussen rijk en arm. Soms is er wat veranderd op die terreinen, vooral is het beter in kaart gebracht, maar fundamenteel is het probleem nog niet opgelost. Er is dus nog méér ‘Verbeelding aan de macht’ nodig, en niet een restauratie van het verleden zoals het VB wil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

06-04-08

COMICAL ANNEMANS WEET HET

De drie Oost-Europese tieners – intussen alle drie opgepakt en opgesloten – die een koppel op buslijn 410 Antwerpen - Turnhout lastigvielen, waarna een politieman die tussenbeide kwam gewond werd, blijven mensen beroeren. Begrijpelijk en terecht. Maar hoe laag moet je gevallen zijn om bij elke fysieke of andere vorm van agressie dit af te doen als het gevolg van niet mogen spreken over racisme van allochtonen jegens autochtonen? Gerolf Annemans is díep gevallen.

Gerolf Annemans (op zijn blog woensdag): “’Incidenten’ in de binnenstad zijn in de regel incidenten met vreemdelingen. Maar nooit met de vreemdelingen als slachtoffer. Antwerpen heeft op dat vlak maar één historische uitzondering gekend maar dat is nooit een ‘incident’ genoemd.” Annemans bedoelt dan wel de moordende raid van Hans Van Temsche op Luna Drowart en Oulemata Niangadou, en het onder vuur nemen van de gehoofddoekte Songul Koç. Dit is toch niet te vergelijken met de andere 'incidenten' of hoe je het ook wil noemen. “Incidenten zijn dingen die in een onophoudelijke stroom – en het zijn er dagelijks vele tientallen – over de binnenstad worden uitgegoten”, vervolgt Gerolf Annemans. “Incidenten met vreemdelingen in de rol van agressor blijven in de regel onvermeld. Het Vlaams Belang klaagt ze telkens aan als wij ze vernemen.” Dat laatste klopt, maar toch wees een steekproef uit dat de om haar mediabeleid bekritiseerde Antwerpse politie toch nog meer criminele feiten meldt dat de fameuze criminaliteitswebsite van Bart Debie (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080229).

Annemans onderschat aanvankelijk nog de impact die de agressie op de bus heeft op de media: “’Incidenten’. Vandaag komt er alsnog nog eens eentje in het nieuws. Op een bus hebben gisteravond jonge vreemdelingen in de buurt van het Astridplein een politieman het ziekenhuis ingeslagen. De man die zich samen met de buschauffeur van zijn burgerplicht had gekweten, zou buiten levensgevaar zijn. Omdat hij niet zoals Guido De Moor meteen werd doodgeslagen, was het niet meteen landelijk nieuws.” Na de pers moeten ook het gerecht en de politiek het ontgelden bij Annemans. Gerolf Annemans over de politiek: “Van Brempt kakelt iedere keer dat ze volop bezig is met meer veiligheid op haar openbaar vervoer en dat verschillende experimenten ‘lopen’ terwijl het enige dat echt loopt de daders zijn na hun agressie.” Retorisch mooi geformuleerd, maar zowat de hele pers en de vakbonden erkennen dat de maatregelen die beslist zijn na de dood van Guido De Moor volop in uitvoering zijn. Kan het nog sneller? Als Gerolf Annemans de resterende camera’s zélf wil installeren op de bussen, misschien.    

Gerolf Annemans tot slot: “Wie in Antwerpen woont weet dat er een terreurbewind heerst. Een terreurbewind van kerels die meestal messen op zak hebben en in karate- en andere clubs leren hoe ze mensen tegen het hoofd moeten stampen. Niemand durft reageren. Nooit wordt door de media ‘racistisch’ genoemd wat er in de binnenstad van Antwerpen gebeurt. Racistisch is zoiets enkel en alleen als ‘een blank koppel’ een ‘zwarte vrouw’ aanvalt. Alleen als voldoende getuigen komen verklaren dat die zwarte vrouw haar laars had uitgetrokken om een  blanke zwangere vrouw af te tuigen, wordt het opnieuw een ‘incident’. Net zoals de moord op Guido De Moor en ook de moordaanslag op de bus gisteren nooit meer zullen geweest zijn dan ‘een incident’.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, sociaal |  Facebook | | |  Print

"DE ONGELIJKHEID NEEMT TOE"

Neen, dan zijn er anderen die een heldere kijk hebben op de zaken. Rachid Zaïmi (foto), coördinator van het straathoekwerk hartje Antwerpen, vindt het net iets te gemakkelijk om meteen te focussen op land van herkomst, religie, ras of cultuur. De problematiek van het korte lontje, het onvermogen om zonder agressie en redeloos geweld met elkaar om te gaan, is veel complexer, heeft ervaring hem geleerd. Rachid Zaïmi (in Het Nieuwsblad vrijdag): “Samenleven met elkaar is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle spelers op het veld, ook van de jonge allochtoon of nieuwkomers uit de brokstukken van het voormalige Oostblok. Voor geweld geldt geen excuus. Nooit. Toch zullen we moeten blijven proberen ook probleemgevallen nieuwe kansen te geven. Anders dreigen die helemaal fout te lopen. Het heeft geen zin de meest kwetsbaren te straffen door niet meer naar ze om te kijken.”

Zaïmi wijst op verslavingsproblemen: “Wie happy is en coke gebruikt zal zich nog vrolijker voelen, maar wie van nature agressief is en snuift, zal nog agressiever worden.” Overigens is die verslaving ook cultuur gebonden. Straathoekwerker Jo Goorden, ancien in het vak, legt dit weekend in Het Laatste Nieuws uit dat Poolse en Tsjetsjeense jongeren eerder in alcohol vluchten, ex-Joegoslaven dan weer soft-drugs gebruiken. Rachid Zaïmi wijst ook op het belang van een sociaal netwerk, een warm vangnet waar het alsmaar meer jongeren aan ontbreekt. “Niet zelden hebben ook de ouders grip op die gasten verloren. Het is zeer de vraag of we nog terug kunnen naar de sociale controle van vroeger. We leven in een samenleving die nooit nog lijkt stil te vallen en voortdurende prikkels afvuurt. De openbare ruimte wordt ook kleiner. (En de heraanleg van het Astridplein in Antwerpen is een absolute miskleun voor de voetgangers, fietsers, wachtenden op het openbaar vervoer daar… spijts de feestelijke opening van het plein en hoerakreten daarbij van Patrick Janssens, nvdr.) Pleinen, straten, trams en bussen: alles wordt voller. Ook dat is een van de factoren die de agressie doet toenemen.”

“Ook de ongelijkheid neemt toe. Arme sloebers scheren rakelings langs vrouwen en mannen die het wel hebben gemaakt. Dat zorgt voor frictie, afgunst en – helaas – soms ook geweld”, besluit Zaïmi. Voeg daarbij onder andere de extra zorg die nodig is voor jongens waar Kathleen Van Brempt vrijdag voor pleitte (zie:
http://www.kathleenvanbrempt.be/?page=nieuws&cat=4&id=336), een pleidooi dat Fatima Bali (Groen!) in de Antwerpse gemeenteraad al veel eerder afstak, en het wordt duidelijk dat enkel een multidisciplinaire aanpak een kans biedt een dam op te werpen tegen de toenemende agressie en brutaliteit. Maar daar moet je bij het VB niet mee afkomen. Daar hebben ze genoeg aan geklaag dat het racisme van allochtonen jegens autochtonen niet mag vernoemd worden. En de vaststelling dat er bij de publieke opinie een roep is naar een doortastend optreden en gepaste straffen. Men laat bij het VB nog in het midden wat dat dan zou moeten zijn. Eerst nog wat de vox populi aan het woord laten op websitefora en bij andere lezersrubrieken? “Doortastend optreden en gepaste straffen” kan en moet, maar het is ook niet de enige en duurzame oplossing.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

04-04-08

VOLGENDE 1 MEI-MANIFESTATIE VLAAMS BELANG AAN HENDRIK CONSCIENCEPLEIN(TJE) IN ANTWERPEN

19962005“Sinds 1996 gaat het Vlaams Blok / Vlaams Belang er prat op de grootste echte arbeiderspartij van Vlaanderen te zijn. En niet ten onrechte. (…) Het is dus met recht en rede dat het Vlaams Belang de 1 mei-manifestaties blijft organiseren”, schrijft Ortwin Depoortere in het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine. Hoezo, met recht en rede “de” 1 mei-manifestaties organiseren? Zijn er dan geen andere 1 mei-manifestaties? Toch wel, en meer zelfs: ze trekken meer volk dan die van het VB.

Na een paar probeersels van de Vlaams Blok Jongeren (1992, 1993 en 1994) en van twee plaatselijke afdelingen (Oostende en Denderleeuw, 1994) organiseerde het VB op 1 mei 1996 haar eerste nationale 1 mei-manifestatie (foto 1). In kringen rond het VB was al langer aangedrongen op een zo’n initiatief. Were Di-voorzitter Bert Van Boghout schreef in juni 1992 in Dietsland-Europa: “Wij beschouwen het als uitermate belangrijk dat het VB er vandaag in lukt ruime delen van de zogenaamde arbeidersbevolking in onze Vlaams-nationale strijd te betrekken.” Wim Van Dijck, hoofdredacteur van het Voorpost-blad Revolte, maakt het drie jaar later concreter: “Laat men eens beginnen met een nationale 1-meiviering, compleet met optocht en vlaggengezwaai (geen rode uiteraard): ik ben ervan overtuigd dat de respons groot zal zijn en het chagrijn bij de SP nog veel groter.”

Eén jaar later is het zover: het VB mobiliseert duizend mensen rond het standbeeld van de sociaal bewogen maar anti-socialistische katholieke priester Adolf Daens in Aalst. Niet veel volk voor een partij die op dat ogenblik een tienduizend leden telt. Alleen al de optocht van de SP-Aalst mobiliseert dubbel zoveel volk. Maar bij het VB zijn ze tevreden, de 1 mei-optocht heeft hen de nodige media-aandacht opgeleverd. Alleen Alexandra Colen is niet opgetogen. Zij zegt op 1 mei liever bij haar kinderen thuis te blijven dan de richtlijnen van de partijtop te volgen. In 1997 houdt het VB  haar 1 meioptocht in Temse, toen in het nieuws wegens de sluiting van de Boelscheepswerf. Daarna volgen Vilvoorde in 1998, de sluiting van de Renaultvestiging is dan in de actualiteit, en Gent in 1999 dat echter meer een gezinsdag met wat attracties in het Citadelpark is dan een 1 mei-optocht.

De 1 mei-optochten in 2000 (Antwerpen) en 2001 (Mechelen) worden zwaar ontsierd door groepen VB’ers die “Islamieten = parasieten” en dergelijke meer roepen. Volgens getuigen op aansporen van mensen uit het VB-middenkader, maar andere VB-kaderleden hebben toch moeite met de negatieve publiciteit die dit oplevert. De 1-meioptochten die tot dan duizend à tweeduizend mensen op de been brachten worden vanaf dan vervangen door gezinsbijeenkomsten (2002: Boudewijnpark in Brugge; 2003: Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren). Vanaf 2004 grijpt men terug naar meer sociale thema’s, maar vanaf dan komt de klad erin met nog slechts een paar honderd mensen die daar op afkomen. 2004: aan het standbeeld van Lieven Gevaert in Mortsel; 2005: aan het standbeeld van luchtvaartpionier Jan Olieslagers in Deurne (foto 2, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050502); 2006: vlakbij de rosse buurt in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060501).

Vorig jaar verzamelde het VB aan het standbeeld van Amedee Verbruggen in Bazel, Vlaamse strijder maar vooral gekozen omdat hij grootoom is van de populaire zwarte schepen Wouter Van Bellingen uit Sint-Niklaas. Het VB vroeg Van Bellingen samen met het VB zijn grootoom te huldigen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070330), kwestie aan te tonen dat Van Bellingen toch niet zo verdraagzaam is want Van Bellingen ging uiteraard niet in op die propagandastunt van het VB. Van Bellingen was het VB rapper af door aan de vooravond van de VB-manifestatie samen met de plaatselijke Amedee Verbruggen-kring een eigen, en serene, huldiging te houden aan het standbeeld van zijn grootoom. Dit jaar komt het VB op 1 mei bijeen aan het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen. Een reden waarom men bijeenkomt aan het standbeeld van Hendrik Conscience (foto 3) is niet gegeven. Het thema van de 1 mei-manifestatie is dit jaar: ‘Vlaamse zekerheid’. De telefoonnummers voor busvervoer vanuit heel Vlaanderen zijn al wel meegegeven in het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine.

Het Hendrik Conscienceplein is echter zo klein, ingesloten door de huizen en de Carolus Borromeuskerk daar, dat het VB snel zal kunnen spreken van een bomvol plein dat er kwam luisteren naar de VB-tenoren. Een bekende tactiek: zoom in op een groep mensen, en je ziet niet hoe kein die groep eigenlijk maar is. Op de Grote Markt in Antwerpen, amper een straat verder, zal alleszins een veelvoud van mensen passeren bij de socialistische 1-meioptocht, en dat enkel met mensen uit het Antwerpse.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

26-02-08

HET HOOFDDOEKENDEBAT LAAIT TERUG OP

Er wordt gepraat over de invoering van een hoofddoekenverbod voor de leerkrachten van het Antwerpse stedelijk onderwijs (zie: http://www.baasovereigenhoofd.be). Groen! heeft daarentegen op de gemeenteraadszitting in Antwerpen gisterenavond een motie voor de intrekking van het hoofddoekenverbod bij de stadsdiensten geagendeerd. De kans dat Patrick Janssens daar positief op reageert, is echter nihil. De kans dat Tanja Dexters (foto 1) alsnog het Eurovisiesongfestival wint, of Bart Dewever plots Belgicist wordt, is groter dan dat Patrick Janssens zijn mening herziet. Het VB is blij dat in alsmaar meer gemeenteraden het hoofddoekenverbod geagendeerd wordt, maar in Genk en Leuven kreeg het VB alvast het deksel op de neus. De koepel van de christelijke arbeidersbeweging, het ACW, heeft intussen ook duidelijk stelling genomen tégen een hoofddoekenverbod.

VB-volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde, tevens voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM), klopte zich vorige week fier op de borst. In een persmededeling liet hij weten dat na het hoofddoekenverbod voor stads- en gemeentepersoneel in Antwerpen (foto 2: gehoofddoekte meisjes in het Antwerpse straatbeeld), Gent, Lokeren, Ninove en Lier, het hoofddoekenverbod geagendeerd wordt bij alsmaar meer gemeenteraden. Van Limburg (Beringen, Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren) over Brabant (Leuven, Scherpenheuvel-Zichem) tot het Antwerpse (Kapellen, Stabroek, Willebroek), Oost-Vlaanderen (Lebbeke, Zele) en West-Vlaanderen (Ronse, Zedelgem). De vraag is echter vooral hoe Open VLD en CD&V zich telkens gaan gedragen. Men zegt wel dat een ezel zich geen tweemaal stoot aan dezelfde steen, maar in het geval van de Open VLD en de CD&V zijn we daar toch niet zo zeker over.

Het merendeel van de CD&V-stemmen komt anders wel van haar ACW-achterban, en het ACW heeft zich laatst nog duidelijk uitgesproken tégen een hoofddoekenverbod. In het ACW-weekblad Visie, dat aan huis komt bij alle ACV-leden en leden van de Christelijke Mutualiteit (CM), werden op 15 februari nog drie getuigenissen gepubliceerd pro de mogelijkheid voor vrouwen om zélf te kunnen kiezen hoe ze zich in het openbaar vertonen. Op blz. 2 en 3 van die Visie! Eerst getuigt Ahlya Zahmoun, “een zelfbewuste, vlotgebekte moslima van 33 jaar” die zeven jaar geleden besloot een hoofddoek te dragen en mét hoofddoek les geeft aan kandidaat-bouwvakkers. Die maken er geen punt van dat hun lesgeefster een hoofddoek draagt. Waar het over gaat, is dat hen uitgelegd wordt hoe ze veilig kunnen werken op een bouwwerf. Voorstanders van een verbod verwijzen graag naar de discriminatie van de vrouw. Flauwekul, laat Ahlya Zahmoun verstaan. Zelf begon ze haar hoofddoek uit eigen beweging te dragen. Haar man wou het eerst eens met haar bespreken, maar dat heeft ze geweigerd. Haar zus heeft er anderzijds voor gekozen om ongesluierd door het leven te gaan, en daar heeft Ahlya Zahmoun even goed respect voor.

Kirsten Peirens, hoofd van de studiedienst van de christelijke vrouwenorganisatie KAV, vindt dat een hoofddoekenverbod de emancipatie en integratie allesbehalve zal bevorderen. Kirsten Peirens: “De individuele keuzevrijheid en zelfbeschikking van elke vrouw respecteren en stimuleren, dat is emancipatie. Dat en vrouwen kansen geven op de arbeidsmarkt. Een hoofddoekenverbod doet net het omgekeerde.” Voorstanders van een verbod roepen het argument van de neutraliteit in. “Een mens is nooit neutraal”, zegt Renaat Vandevelde, van de ACW-studiedienst. “Wat doe je dan bijvoorbeeld met iemand die op een lijst stond bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een ambtenaar moet in de eerste plaats burgers op een neutrale en kwaliteitsvolle manier helpen. Dat moet hem niet beletten om zijn religieuze identiteit op een positieve manier uit te dragen.” Wel vindt Renaat Vandevelde een verbod aanvaardbaar in bepaalde omstandigheden. “Bijvoorbeeld bij ambtenaren die een uniform dragen en een gezagsfunctie uitoefenen” zoals magistraten en politieagenten. Maar – voegen wij eraan toe – niet dat wij pleiten voor politieagenten mét hoofddoek, maar zonder hoofddoek is het evenmin een garantie voor neutraliteit zoals de gevallen Van Hellemond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070518) en Debie bewijzen.

Vorige week werd een motie van het VB om een hoofddoekenverbod uit te vaardigen in de Genkse gemeenteraad alvast verworpen. Burgemeester Jef Gabriëls (CD&V) wees erop dat de Genkse gemeenteraad in haar vorige zitting een deontologische code heeft goedgekeurd waarin staat dat het stadspersoneel neutraal moet zijn. Waarschijnlijk was de vijfkoppige VB-fractie in de Genkse gemeenteraad bij de behandeling van dat punt collectief aan het slapen, want het was toen toch hét uitgelezen moment om een expliciet hoofddoekenverbod te vragen. In Leuven stemden gisteren enkel de drie VB-gemeenteraadsleden voor de VB-motie om een hoofddoekenverbod. Open VLD zei geen hoofddoeken te willen bij publieke contacten, maar onthield zich bij de stemming. De N-VA wil ook een zo groot mogelijke neutraliteit maar stemde tegen de VB-motie uit protest tegen het misbruik dat het VB maakt van deze kwestie om zich te profileren op de kap van een bevolkingsgroep. SP.A/Spirit, CD&V/N-VA en Groen! verwierpen het voorstel. Burgemeester Louis Tobback weigerde in discussie te gaan met het VB. Hij had vooraf al laten weten zich niet voor de kar van het VB te laten spannen (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF25022008_051).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

13-02-08

OPEN (?) VLD KRIJGT DEKSEL OP DE NEUS IN LIER

In reactie op het hoofddoekenverbod voor loketbeambten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5480263/petitie-tegen-hoofddoekenverbod-in-lier en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080201) bevriest de allochtone gemeenschap van Lier elke vorm van samenwerking met het stadsbestuur. "Er werd nooit gediscussieerd over filosofische of andere kentekens, alleen over hoofddoeken. De moslimgemeenschap voelt zich dan ook geviseerd", luidt het in de brief gericht aan burgemeester Marleen Vanderpoorten (foto, Open VLD). "De reacties van onze leden zijn duidelijk. Voor hen is een verdere samenwerking absoluut onmogelijk en onwenselijk."

Ondanks de grote belangstelling voor tal van interreligieuze en interculturele activiteiten worden alle geplande acties voor 2008 door de allochtone gemeenschap gestaakt. "De multiculturele wandelingen, die jaarlijks een duizendtal bezoekers lokten, zullen niet worden voortgezet. Voor de Stad van de Smaak hoeft Lier ook niet meer te rekenen op een multiculturele hapjesmarkt of op een culinaire wandeling. Geen herhaling meer van het succes van de Open dag bij de Marokkaanse gemeenschap." Het Vlaams Belang zal niet liever hebben, maar de allochtone gemeenschap in Lier ziet geen andere mogelijkheid om het Lierse stadsbestuur duidelijk te maken dat het een light versie van het VB-programma uitvoert.

Marleen Vanderpoorten kondigt aan volgende week in gesprek te gaan met de Lierse allochtone gemeenschap, maar zegt er meteen bij niet te zullen afwijken van het in de gemeenteraad (met hulp van het VB, nvdr.) goedgekeurde hoofddoekenverbod. Wordt zo een ‘dialoog’ niet van bij de start bemoeilijkt? Burgemeester Vanderpoorten wordt kwalijk genomen het hoofddoekenverbod ‘holderdebolder’ goedgekeurd te hebben, en daarover niet vooraf in dialoog te zijn gegaan in de tot aan de gemeenteraadszitting van 28 januari goed werkende overlegstructuren tussen de stad en de allochtone gemeenschap. Of men voor of tegen een hoofddoekenverbod is, hier hebben de vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap in Lier toch wel een punt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

04-02-08

ROOKVERBOD IN CAFÉS

Café-JozefCD&V en N-VA hebben in Kamer en Senaat een wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een algemeen rookverbod in café's en andere openbare plaatsen. De indieners gaan daarmee in op een vraag van de jeugdhuizen die al langer vragende partij zijn voor zo’n verbod omdat zij nu aan strengere regels onderworpen zijn dan gewone café’s. Het schimmig comité Vlaamse Bond voor de Horeca protesteerde eerder al tegen het huidig rookverbod voor restaurants en eetcafé's, en zal de komende dagen allicht opnieuw van zich laten horen.

Het CD&V/N-VA-wetsvoorstel wil ook de nu al geldende wetgeving voor een rookverbod ordenen, overzichtelijker en eenduidiger maken. Het algemeen rookverbod voor café's, restaurants, sportkantines, jeugdhuizen, culturele centra en bedrijven zou ingaan op 1 januari 2010, en genoemde zaken zouden de gelegenheid krijgen om binnen een rookkamer en buiten een rooktent in te richten. Het hinderlijk (mee)roken terwijl je een pintje of een koffie drinkt zou dan echter niet kunnen. De indieners van het wetsvoorstel, onder wie de Rotselaarse café-baas Dirk Claes (CD&V), willen ook het debat over financiële tegemoetkomingen aan de horeca openen. Zo zou hun wetsvoorstel gekoppeld kunnen worden aan fiscale aftrekmaatregelen of de verlaging van het geldende BTW-tarief in de horecasector. In het buitenland is al langer een, meestal zelfs verdergaand, rookverbod ingesteld: Ierland, Schotland, Noorwegen, Frankrijk, twaalf Duitse deelstaten terwijl de overige vier deelstaten dit jaar nog volgen…

In april vorig jaar werd het comité Horeca in Nood opgericht, een andere keer ook wel eens Horeca in Gevaar genoemd, en intussen omgedoopt tot de Vlaamse Bond voor de Horeca. De bond is opgericht in reactie op het rookverbod voor restaurants en eetcafé’s, en vraagt intussen ook nog een herziening van de BTW-tarieven, lagere sociale lasten, geen ‘billijke vergoeding’ meer voor de componisten van de muziek die in horeca-zaken gedraaid wordt, en een flexibeler personeelsbeleid. Initiatiefnemer Danny Vermeer van De Kleppende Klipper in Mol houdt er alvast een onorthodox personeelsbeleid op na (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=5e1fi88a). De bond heeft Vlotte Hugo Coveliers onder de arm genomen, Coveliers die als advocaat van Bart Debie vorige week een steeds wanhopiger gezicht trok bij het aanhoren van het arrest in de zaak-Debie. Voorzitter van het comité is Leon Jeurissen, eigenaar van een toeleveringsbedrijf voor café’s en restauranthouders, voormalig districtsraadslid voor het VB in Borgerhout en nog steeds bestuurslid van het VB-Borgerhout. Eén van de medeoprichters is Patrick Ghys die in Mortsel de tavernes De Vlegel en Borsalino uitbaat, en verder een niet onbesproken gemeenteraadslid is. Eerst voor het VB (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/987/39/lang,nl), nu voor de Lijst Dedecker. Behalve de baas van het anders wel plezante Antwerps café De boer van Tienen, Nick Descamps, vinden we ook Marcel Cools terug in de zogezegd a-politieke nieuwe horecabond. Uitbater van Café Jozef in Antwerpen (foto 2), en kandidaat op de VB-lijst bij de laatste districtsraadsverkiezingen in Antwerpen.

Het comité is dus niet het beste idee om de problemen voor de horeca aan te kaarten. En niet alleen wij zeggen dat. Het Nieuwsblad bijvoorbeeld schreef dat al eerder (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=km1avg9p). De Lijst Dedecker vindt het CD&V/N-VA-voorstel een "aanslag op de persoonlijke vrijheid" en dient deze week een eigen wetsvoorstel in de Kamer in om de huidige regelgeving over het rookverbod niet uit te breiden maar te versoepelen. En het VB? “Als de heisa aanhoudt, komt er dus wellicht een totaal rookverbod voor álle horecazaken. En het is maar de vraag of die daar op zitten te wachten… Nogmaals, roken is ongezond, dat weet iedereen. En er zijn dus beslist goeie argumenten voor een rookverbod. Maar de aanpak van de overheid begint stilaan wel fundamentalistische trekjes te vertonen”, schreef het VB in februari vorig jaar op haar website. Het is bekend dat het VB tegen fundamentalisme is. Allez, zolang het niet gaat over de aanpak van criminaliteit van anderen dan VB’ers of de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

01-02-08

HOE DE POLITIEK ZICH LAAT OPJAGEN DOOR HET VB

Spijts een petitieactie (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5480263/petitie-tegen-hoofddoekenverbod-in-lier) die al vlug enkele honderden handtekeningen verzamelde, stemde de gemeenteraad van Lier maandagavond in met een hoofddoekenverbod voor loketfuncties. Niet dat er in Lier een probleem is, maar het VB had de zaak op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het VB wil een hoofddoekenverbod voor alle stadspersoneelsleden, Open VLD ging het VB tegemoet met een verbod maar dan enkel voor het loketpersoneel. Open VLD kreeg hiervoor de steun van de CD&V, het VB en de Lijst Dedecker. De plaatselijke partijen Lier Leeft en Lier & Ko stemden tegen.

Het merkwaardige is dat de Lierse burgemeester Marleen Vanderpoorten (foto 1) helemaal niets voelde voor een hoofddoekenverbod, maar eens VB’er Jan Mortelmans (foto 2) afkwam met zijn voorstel haastte Marleen Vanderpoorten zich een light versie van het VB-voorstel ter stemming te leggen. Vanderpoorten dacht er niet aan het VB-voorstel weg te stemmen, en daarna gewoon over te gaan tot de orde van de dag. “Dan wordt het VB-voorstel de volgende keer opnieuw ingediend, en blijven we zo bezig”, zei het nichtje van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Zowel in De Standaard als in De Morgen volgden verontwaardigde opiniebijdragen. “De (Antwerpse) SP.A oogst wat ze gezaaid heeft. Haar initiatief bleek de perfecte gangmaker voor het Vlaams Belang, dat nu overal in Vlaanderen moties indient voor een hoofddoekenverbod”, schreven de groene politici Meyrem Almaci en Freya Piryns in De Morgen. In De Standaard herinnerde Lierenaar en auteur Stefan Brijs (foto 3, zie: http://www.stefanbrijs.be) Marleen Vanderpoorten eraan dat hij haar al een paar open én persoonlijke brieven had geschreven over het bestuur van de Pallieterstad. In die brieven had Stefan Brijs zijn bezorgdheid geuit over de toenemende macht van het VB in Lier.

Marleen Vanderpoorten nodigde Brijs uit voor een persoonlijk gesprek. Brijs ging er niet op in. Stefan Brijs: “In een persoonlijke brief (…) nodigde (u) mij uit voor een gesprek onder vier ogen. Letterlijk schrijft u, in proza een liefdesroman waardig: 'Niet met de bedoeling jou van je open brieven te doen afzien. Wél omdat je dan, als je schrijft, een gezicht, een vrouw, een karakter, een mens voor je zal zien en geen functie.' Ik ben, zoals ik u heb laten weten, niet op uw aanzoek ingegaan omdat ik u net wél wil blijven beoordelen op uw daden in uw functie van burgemeester en niet op uw mooie ogen of uw warme handdruk. Dan kan ik even zo goed bij Marie-Rose Morel van het Vlaams Belang op de koffie gaan. En misschien kom ik u daar dan wel tegen, want na wat er zich maandagavond op de gemeenteraad in Lier heeft afgespeeld, lijkt me dat allerminst uitgesloten. U hebt immers door een voorstel goed te keuren dat gemeentelijke loketbedienden verbiedt religieuze symbolen te dragen - lees, een hoofddoek - met uw partij Open VLD de hand gereikt aan het Vlaams Belang en zo zonder enige schroom of schaamte het cordon sanitaire doorbroken. Dat leek u immers een geschikt alternatief voor het oorspronkelijke voorstel van het Vlaams Belang.”

Marleen Vanderpoorten reageerde gisteren op de opiniebijdrage van Stefan Brijs, en ook op de Open Brief die voormalig staatssecretaris en Lierse schepen Els Van Weert (Spirit) naar De Morgen had gestuurd. Maar evenveel keer praat Marleen Vanderpoorten naast de kwestie. Zowel in De Standaard als in De Morgen somt ze op wat ze allemaal al niet gerealiseerd heeft voor het integratie- en diversiteitsbeleid in Lier. Tot en met dat in Lier verhoudingsgewijze de meeste allochtonen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen. Vanderpoorten zegt gewoon het Open VLD-standpunt ter stemming te hebben gelegd, dat minder ver gaat dan het VB-voorstel (verbod voor alle stadspersoneelsleden) en het in Antwerpen onder impuls van Patrick Janssens goedgekeurde voorstel (verbod voor direct klantencontact, tegenover verbod voor enkel loketfuncties). “Nee, ik heb het cordon niet doorbroken” zegt Vanderpoorten aan Els Van Weert. “Populistische stemmingmakerij”, antwoordt Vanderpoorten aan Stefan Brijs. Het klopt dat Vanderpoorten het VB niet om steun heeft gevraagd voor haar voorstel, maar ze wist wel vooraf dat het VB liever dan niets de light versie van het hoofddoekenverbod zou steunen – en zo voor een meerderheid in de gemeenteraad zorgen vermits coalitiepartner Lier Leeft vooraf duidelijk had laten weten het voorstel niet te zullen steunen. Bij gebrek aan overeenstemming in de coalitie had Vanderpoorten zich kunnen beperken tot het afwijzen van het VB-voorstel, en niet persé af te komen met het Open VLD-voorstel waar er geen eensgezindheid over is binnen de Lierse bestuursmeerderheid.

In Gent blijft burgemeester Daniël Termont (SP.A) erbij dat “die hele heisa eigenlijk een non-debat is”. Maar ook in Gent ging de VLD overstag. In Leuven en Sint-Niklaas denken de socialistische burgemeesters Louis Tobback en Freddy Willockx voldoende steun te vinden om elk voorstel in de richting van een hoofddoekenverbod meteen weg te stemmen. Na Almaci en Piryns (Groen!) wijzen ook Termont, Tobback en Willockx (SP.A) naar Patrick Janssens als verantwoordelijke voor dit surfen op de golven van de anti-islambeweging. “Er was geen probleem, Janssens heeft er in Antwerpen een uitgevonden.” Louis Tobback maakt daarbij nog een opmerking: “Wat zullen we doen als er Joden achter het loket werken. Ze verplichten hun pijpenkrullen af te scheren?” De Morgen, die de reacties van de socialistische burgemeesters inzamelde, vroeg Patrick Janssens om een reactie maar die gaf hiervoor niet thuis. En wat zou Philip Dewinter, als vermeende goede vriend van de Joodse gemeenschap in Antwerpen, antwoorden op de opmerking van Louis Tobback?

Over het al dan niet toelaten van hoofddoeken in een overheidsdienst zijn er degelijke argumenten zowel pro als contra. Die discussie willen we hier nu niet voeren, al steunen we wel het idee zoals verwoord in de Lierse petitie: “Aan moslima's verbieden om een hoofddoek te dragen, is net zo verwerpelijk als hen opdringen er één te dragen. Voor ons moet keuzevrijheid centraal staan. Wij hoeden ons voor een overheid die onder het mom van een streven naar 'neutraliteit' evolueert tot een kil apparaat waarin personeelsleden hun recht op culturele en religieuze identiteit ontnomen wordt.” Wat wij verwerpen is het zomaar achterna lopen van het VB. Heeft het VB een terechte opmerking, ga er op in. Maar je moet toch niet hun ideologische overtuiging volgen, of bij het minste ‘in zijn broek’ doen als het VB een opmerking maakt. Morgen over dat laatste nog een voorbeeld.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

28-01-08

PETITIE TEGEN HOOFDDOEKENVERBOD IN LIER

Vanavond buigt de gemeenteraad van Lier zich over het voorstel om ook voor haar stadspersoneel een hoofddoekenverbod in te stellen. Niet dat er een probleem is - er is één ambtenaar die een hoofddoek draagt, en niemand die over haar klachten heeft. Alleen is het VB op de kar gesprongen die getrokken werd door het Antwerps stadsbestuur (lees: Patrick Janssens), en zou Lier na Antwerpen, Gent, Lokeren en Ninove de vijfde Vlaamse stad kunnen worden waar het dragen van een hoofddoek in publieke functies verboden wordt.

Het VB wil een hoofddoekenverbod voor alle stadspersoneelsleden, de Open VLD diende daarop een voorstel in voor een hoofddoekenverbod enkel voor functies die in contact komen met het publiek. Vraag is dan wat het wordt met die ene stadsambtenaar in Lier die een hoofddoek draagt: zij zit niet aan een loket maar durft zich als geïnteresseerde ambtenaar wel eens vertonen op openbare gemeenteraadscommissievergaderingen. Heb je interesse voor het Vlaamse politieke steekspel, is het de vraag hoe je dan gekleed bent. 

Burgemeester Marleen Vanderpoorten is niet gelukkig met het instellen van een hoofddoekenverbod, maar eens de vraag (door het VB) gesteld, herinnert zij zich haar partijstandpunt. De CD&V, partij die schatplichtig is aan het bekeringswerk van zoveel 'nonnen', steunt het hoofddoekenverbod voor publieke functies. Blijft over wat de gewone Lierenaar ervan denkt. Eén van hen, architekt Stijn Peeters (foto), broer van zanger en tv-presentator Bart Peeters, startte gisteren met een on line petitie tegen het hoofddoekenverbod.

Rijkelijk laat, dat beseft hij ook wel, maar pas zaterdag hoorde hij van de agenda van de gemeenteraad van vanavond. Een democratisch debat is aan de stemming van vanavond duidelijk niet voorafgegaan. De motivatie voor Stijn Peeters' petitie lees je door te klikken op onderstaande link.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

28-12-07

Met het VB rijden de treinen op tijd, en Sinterklaas bestaat echt

TijdDe stiptheid van de treinen is slechter dan ooit, kopte woensdag Gazet van Antwerpen. “Sinds de splitsing van de NMBS in drie autonome bedrijven (NMBS-Holding, operator NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel) is het bergaf gegaan met de stiptheid. Dat verbaast ervaren spoormannen op de werkvloer niet. ‘Een ingewikkeld raderwerk als de spoorwegen kun je niet splitsen. Nu wordt steeds meer naast elkaar dan met elkaar gewerkt. Daar zijn de reizigers de dupe van’, luidt de analyse”, schrijft GvA-mobiliteitsjournalist Herman Welter.

Het VB springt op de kar van het ongenoegen en belooft komaf te maken met de politieke benoemingen aan de top van de NMBS. Hopelijk wordt dan het VB-personeelsbeleid niet als voorbeeld genomen, want in zoverre het daar ook niet om politieke benoemingen gaat, is het daar de vriendjespolitiek die hoogtij viert. Maar goed, dat is hun probleem. Het VB belooft ook investeringen die de kwaliteit en de kwantiteit van het huidige openbaar versterken, maar pas “na de splitsing van de spoorwegmaatschappij in een Vlaams en Waals net”. Voilà, probleem alweer opgelost. Of toch niet? Wat met Brussel? Behoort dat tot het Vlaams of Waals net? Of is hét knooppunt van het spoorwegennet in ons land even over het hoofd gezien? Het VB bekritiseert niet de opsplitsing van de NMBS in drie aparte units, maar wil (ook nog eens) de opsplitsing in Vlaamse en Waalse spoorwegenmaatschappijen. Dat wordt mooi als dienstregelingen moeten vastgelegd worden, en prioriteiten moeten bepaald worden. Gentenaren zullen dan nog wel Bachten de Kupe geraken, maar in Brussel of de Ardennen? Een vergelijking met het grensverkeer met de buurlanden gaat niet op wegens een complexere situatie en minder hartelijke verhoudingen bij sommigen. Al is natuurlijk niet iedereen van het principe 'Liever samen met Nederland dan met Wallonië', bijkomende problemen ontstaan er zeker.

Uiteraard belooft het VB met de splitsing van de NMBS in een Vlaams en Waals net ook te zorgen voor een einde aan de stakingen bij de spoorwegen, want ook hier is het - dixit het VB - de Parti Socialiste (PS) die dwars ligt. Aan het verzet van het ACV en het ABVV tegen een opgelegde zogenaamde 'minimale dienstverlening' gaat het VB vlot voorbij. Maar er zijn natuurlijk stakingen en stakingen. Stakingen van een corporatistische vakbond als de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) kunnen bij weinig mensen, zoniet bij niemand, op sympathie rekenen. Maar is het niet dat soort bondjes dat het VB steunt tegen ‘de almacht’ van ‘de kleurvakbonden’ in? Het is overigens geen kwestie dat het OVS mordicus geen toegang krijgt tot het sociaal overleg. Echt overleg kan je onmogelijk met duizenden mensen tegelijk plegen, en het OVS erkent zelf dat het niet eens 10 % van het spoorwegpersoneel vertegenwoordigt. Spijts haar Calimero-statuut betaalt de NMBS-directie echter wel de wedde van drie vrijgestelden voor OVS, en krijgt het OVS ook nog eens een jaarlijkse dotatie toegeschoven voor het uitbetalen van syndicale premies. In andere omstandigheden zou het VB spreken van “het pamperen van”.

Gisteren slaagde het VB erin om bij monde van Marie-Rose Morel zowel minister Inge Vervotte te bekritiseren “omdat een weigering om te praten met een vakbond die zijn kracht bewezen heeft, een provocatie is waarmee de minister zelf aanzet tot nieuwe stakingen” als het OVS op te roepen om “van deze stakingen af te zien en andere, meer creatieve actiemiddelen te zoeken”. Marie-Rose Morel legde niet uit hoe het VB de gevolgen zou opvangen van treinbestuurders die ondanks alles het werk neerleggen? Gaan Vanhecke, Dewinter en Morel dan zelf de treinen besturen? Een woordvoerder van het ABVV verzuchtte gisteren anders nog in De Morgen dat ook al wil iedereen graag werken, van seingever tot onderhoudspersoneel, als de treinbestuurders niet uitrijden, staat iedereen machteloos.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

26-12-07

Vlotte communicatie

De collega’s van Blokbuster, en ook Yelloman, hebben er al eerder over geschreven: Vlott, het vehikel van Hugo Coveliers om bij het VB binnen te geraken en toch proberen fatsoenlijk te blijven, staat achter de sluiting van een zoveelste plaatselijk postkantoor (zie: http://www.lsp-mas.be/blokbuster/site/bb/htdocs/modules/news/article.php?storyid=723). Wat de collega’s schrijven is juist, maar bij Vlott willen ze al eens zand in de ogen strooien. Intussen is het weer duidelijk waar Vlott voor staat.

Op de districtsraad van Hoboken verzette Karina Leys (Vlott) zich tegen een motie van de PvdA+ers Mie Branders (foto 1) en Erica De Meyer (foto 2) waarin geëist werd dat het met sluiting bedreigde postkantoor Hoboken 2 open zou blijven. ‘s Anderendaags zei Vlott-provincieraadslid Anneke Vermeiren (foto 3, ex-Open VLD) in een persmededeling dat “districtsraadslid Karina Leys met haar weigering deze motie te steunen ‘solo-slim’ heeft gespeeld. Volgens Vlott primeert het belang van de burger boven het belang van de privatisering van overheidsbedrijven.”

Maar politiek secretaris van Vlott Philip Maes, die spreekt namens Hugo Coveliers, liet intussen weten dat Anneke Vermeiren het verkeerd voor heeft. Volgens de politieke secretaris van Vlott “kletst Anneke Vermeiren uit haar nek. Districtsraadslid Karina Leys verkondigt met haar akkoord om het postkantoor te sluiten wegens het belang van de privatisering van overheidsbedrijven, de enige en juiste Vlott-mening.” Zo is het weer duidelijk waar Vlott voor staat.

Anders dan Annneke Vermeiren ook nog in haar reactie liet verstaan heeft Karina Leys niet mee met het VB gestemd voor de sluiting van het Hobokense postkantoor. Als het goed is zeggen we het ook, al blijven we het VB natuurlijk wantrouwen. Het VB vroeg de hoofdelijke stemming over de PvdA-motie omdat het VB het niet eens was met het stemgedrag van haar kartelpartner Vlott. Iedereen stemde voor de PvdA-motie uitgezonderd Karina Leys (Vlott: tegen) en Leo D' Heu (Spirit: onthouding - Spirit noemt zich een 'links-liberale' partij en dan is het positie kiezen tussen de SP.A-kartelpartner en de lokroep van de liberale ideologie).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers, sociaal |  Facebook | | |  Print

24-12-07

Lezersbrief: "Groepen die elkaar niet kennen, dat is nooit goed."

Marokkaanse-gemeenschapJoodse-gemeenschapNaar aanleiding van enkele artikels die we de voorbije dagen hier gepost hebben (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5325705/waarom-hebben-de-nazis-jullie-niet-allemaal-d en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071215 ) stuurde M.W., die in de omgeving van het Centraal Station in Antwerpen woont, ons volgende reactie.

M.W.: “Wat ik altijd als een oorzaak van racisme heb beschouwd is dat de mensen elkaar niet kennen. Sluit de joodse gemeenschap zich niet teveel af? (1) Joodse jongeren interviewen Dewinter. De kritiek van Joods Actueel vind ik ietwat overdreven: het is altijd goed als verschillende opinies met elkaar worden geconfronteerd, vooral jongeren zijn daar goed in. Natuurlijk kennen ze blijkbaar te weinig van de achtergrond, leeft de geschiedenis eigenlijk nog wel bij hen? En het feit dat een aantal Joodse mensen iets positiefs zien in het VB zal wel wat te maken hebben met het ‘onveiligheidsgevoel’ dat ook in de Joodse gemeenschap leeft. Wat doet de Joodse gemeenschap om zich te profileren zodat je met hen kan praten? (2) Buschauffeur schoffeert een groep Joodse scholieren omdat hij even moet wachten. Je moet ook de achtergrond kennen van de Joodse gemeenschap: is alles wel veilig? Is er niemand achtergebleven? Vragen die je als normale mens ook wel stelt, maar in de Joodse gemeenschap iets meer. Is het teveel gevraagd van een buschauffeur dat hij daarvoor aandacht heeft?
 
Ik heb wel eens een Marokkaanse jongen op spelnamiddagen georganiseerd door de jeugddienst een scheldwoord horen roepen naar de Joodse mensen. Ik heb hem op zijn plaats gezet, maar ik betwijfel of dat enig nut had. Onderhuids voel je dat ze mekaar wantrouwen, een gevolg van de situatie in Israël. De speelplaats van de Joodse kinderen in dezelfde buurt is nu voor het zicht afgesloten, terwijl je vroege die kinderen, over een afsluiting, wel kon zien spelen. Overigens geen verschil met alle kinderen: nieuwsgierig en vanalles uitproberen.
Je kon toen ook met hen praten. Nu is er geen communicatie meer mogelijk met de Joodse kinderen. Is dat wel een goede beslissing? Hoe meer afsluiting, hoe meer onwetendheid. Ik had de indruk dat die Joodse kinderen het plezant vonden dat ze door de afsluiting heen gewoon konden zeggen wat ze wilden. Die opdeling in groepen die mekaar niet kennen, is toch niet goed te praten?”
 
Misschien voor de mensen van Joods Actueel of van het Forum van Joodse Organisaties aanleiding om te bemiddelen voor een gesprek tussen de Joodse kinderen en ouders enerzijds, en de Belgische, Marokkaanse en andere buren anderzijds? Wij willen trouwens ook graag bemiddelen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

19-12-07

Morel vakbondsfurie. Dochter Dewinter VB-babe.

Het heeft iets tragikomisch. Vrijdag verstuurde Philip Dewinter een persmededeling om van het Antwerps stadsbestuur te eisen dat het de gevolgen van één dagje staken door de socialistsiche vakbond zou breken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071218). Twee dagen later, zondag, verzette Marie-Rose Morel zich tegen het monopolie bij de sociale verkiezingen voor de drie ‘kleurvakbonden’ en beloofde ze ‘onafhankelijke’ kandidaten bij de sociale verkiezingen te zullen steunen. Alsof het VB bekommerd is dat arbeiders en bedienden niet al hun sociale rechten kunnen laten gelden.

Op een ‘vakbondsontbijt’ zondagochtend mocht VB-parlementslid Guy D’Haeseleer uitleggen welk een “financieel gesjoemel door vakbonden en werkgevers in de Fondsen voor Bestaanszekerheid” wel niet gebeurt, mocht VB-collega Jurgen Ceder uitleggen welke gerechtelijke procedures opgestart zijn “tegen de schandalige uitsluiting van honderden VB-kandidaten” uit de ‘kleurvakbonden’, waarna Marie-Rose Morel in een slottoespraak uitvaarde tegen diezelfde ‘kleurvakbonden’ omdat die het monopolie zouden hebben bij de sociale verkiezingen. Of het ACV, ABVV en ACLVB inderdaad de enige zijn die lijsten kunnen neerleggen bij de sociale verkiezingen, en of dat juridisch niet wenselijk is, daar zal het Grondwettelijk Hof over oordelen. Sociaal is het een feit dat hoe meer vakbonden er zijn, hoe slechter het is voor de werknemers. Neem nu de jongste staking bij de Antwerpse stadsdiensten. De liberale vakbond ging als eerste in staking tegen de voorgestelde wijziging van de arbeidsvoorwaarden, maar verspeelde daarbij vlug haar kruit. De socialistische vakbond ging in staking na een ledenvergadering waarop honderden aanwezig waren. De christelijke vakbondstop wilde niet in staking gaan omdat het voltallig schepencollege toch geen krimp zou willen geven. Welke strategie en tactiek ook de beste is, het is zonneklaar dat het beste zou geweest zijn dat de vakbondsleden van de drie vakbonden in een gezamenlijke vergadering de argumenten pro en contra zouden gehoord hebben. En dan aan één zeel zouden getrokken hebben, welk besluit dat dan ook zou zijn.

Maar niet zo bij het VB. Daar willen ze het liefst nog andere vakbonden dan de drie grotere, steunen ze ‘Personeelsbelangen’ of hoe andere marginale vakbonden ook heten. En willen ze nu ook ‘onafhankelijke’ kandidaten, mensen die los staan van de vakbondsbureaucratie, steunen. Of het VB dan ook PvdA-kandidaten op de lijsten zal steunen is niet gezegd, maar weinig waarschijnlijk. Het VB heeft dan ook een lange geschiedenis in het tegenwerken van vakbondsrechten. Is het al niet het eerste wetsvoorstel dat Karel Dillen in het parlement heeft ingediend, het is alleszins één van de eerste en weinige wetsvoorstellen van de voorzitter-voor-het-leven: een wetsvoorstel om de vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven en hun actieradius te beperken tot het enge bedrijfsterrein. Zelfs collectieve acties voor sociale zekerheid werden door Dillen uitgesloten, om maar te zwijgen van wat hij al vlug beschouwt als ‘politieke stakingen’. Karel Dillens wetsvoorstel om de vakbonden te kortwieken werd na elke ontbinding van het parlement steevast opnieuw ingediend bij het begin van elke nieuwe zittingsperiode van het parlement. Was het niet door Karel Dillen, dan door dochter Marijke Dillen, door Wim Verreycken en ga zo maar door.

Die laatste, Wim Verreycken, kan de prijs toegekend worden voor de origineelste benadering van de vakbonden. Bij gelegenheid van een staking bij de openbare diensten zei Wim Verreycken in een VB-televisieuitzending in 1993: “Ik pleit niet voor een interprofessionele vakbond die alles kan lamleggen, maar voor organisaties die de beroepsbekwaamheid kunnen aanzwengelen en die de mensen beter kunnen doen werken in hun eigen vak. (…) Het moet de opdracht van elke bond zijn het recht op arbeid bovenaan te stellen en het recht op belemmering van arbeid, wat men nu het recht op staken noemt, hieraan ondergeschikt te maken. In die zin kan ik mij probleemloos verzoenen met het bestaan van vakbekwaamheidsopvijzelende vakbonden.” Marie-Rose Morel maakt het niet zo zot, maar bekritiseert toch evenzeer de vakbonden: “De vakbonden hebben (…) hun sporen verdiend in de ontvoogdingsstrijd van de werknemer. Maar de vakbonden van vandaag staan mijlenver af van de moedige mannen en vrouwen van het eerste uur. Het zijn machtsbastions geworden die in plaats van zich te bekommeren over het welzijn van de werknemers, schaamteloos koketteren met het establishment en daarvoor de nodige cadeaus in ruil krijgen.”

Morel zoekt dan ook “moedige mannen en vrouwen die samen met ons (het VB, nvdr) een vuist willen maken naar het ACV, ABVV en ACLVB. Moedige mannen en vrouwen die willen aantonen dat arbeidsvertegenwoordiging politiek overstijgt. Moedige mannen en vrouwen die resoluut kiezen voor de Vlaamse werknemer en niet meestappen in het belgisistische (volgens Morel zonder hoofdletter, nvdr) discours van de vakbonden. (…) De huidige situatie heeft veel te lang geduurd. Gedaan met vakbonden die énkel voor je in de bres willen springen als je zegt wat zij zeggen. Gedaan met vakbonden waar je enkel welkom bent als je denkt wat zij denken. Gedaan met vakbonden die denken te moeten zeggen op welke partij je moet stemmen. Gedaan met vakbonden die zich gedragen als gedachtenpolitzei. Baas in eigen hoofd, tijd voor échte sociale verkiezingen.” Waarna Morel op het 'vakbondsontbijt' de campagneaffiche toonde (foto 1). Een VB-affiche om kandidaten te steunen die los staan van politieke partijen, het blijft een moeilijke oefening. Morel haalde een borstel boven voor de affiche, terwijl Philip Dewinter pas nog gezegd heeft dat campagnebeelden met bezems uit de tijd zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071211). De campagnestrategie bij het VB is ook niet meer wat ze geweest is. Het VB lijkt hoe langer, hoe meer op een ‘Mexicaans leger’.

Tot overmaat van ramp heeft het genie dat voor Morel de affiche maakte aan het uiteinde van de borstel een Vlaamse vlag geknoopt, als was het een vod. Morel zou moeten weten dat zoiets gevoelig ligt in Vlaams-nationale kringen. Toen la Morel in mei 2006 voor het mannenblad Menzo poseerde in niets anders dan een Vlaamse leeuwenvlag om het lijf, schreef ’t Pallieterke: “Fotogeniek als ze is, liet ze zich gewillig fotograferen, van top tot teen zelfs gewikkeld in een Vlaamse leeuwenvlag en dat vinden we er net over. Met veel moeite hebben de voorbije deceniia jeugdleiders, onderwijzers, politici, culturele voormannen en nog vele anderen de Vlamingen op het hart gedrukt dat men eerbied moet hebben voor onze nationale vlag en dat die maar op twee plaatsen thuishoort, namelijk aan een vlaggenmast of een muur, of – als ze niet gebruikt wordt – netjes opgevouwen in de kast.”  Ook intern kreeg Morel kritiek voor haar weinig orthodox gebuik van de leeuwenvlag. Maar blijkbaar heeft Morel daar niets uit geleerd. Morel moet trouwens niet hoog van de toren blazen over het gebrek aan democratie binnen de vakbonden. Niet dat de democratie er perfect is, verre van. Maar de interne democratie is er nog altijd groter dan bij het VB waar de macht formeel bij het partijbestuur ligt, maar het partijbestuur aangesteld wordt door de partijtop. Bij de vakbond gaat het andersom. Niet bij elke vakbond is het helemaal hetzelfde, en per sector kan het ook al verschillen, maar bij de overgrote meerderheid is de richting van werken binnen de vakbonden steeds van beneden naar boven.

Maar intussen gaat alle persaandacht alweer naar… de babe die de VB-vakbondsaffiche siert. An-Sofie Dewinter, de tweede dochter van Dewinter. Morel polste voorzichtig vader Dewinter. Die zag het zitten, en zette het licht op groen. Dochterlief had trouwens al om Am I hot or not?- redenen geposeerd (zie: http://nl.netlog.com/AnSofiie/photo/photoid=12558426#photos). An-Sofie supportert daarenboven voor haar vader (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060903), anders dan de jongste dochter van Frank Vanhecke die zich al eens kritisch heeft uitgelaten over vaders gedachtenkronkels (zie: http://www.youtube.com/watch?v=kXuJL6vq5iU). Vrijdagmiddag werd in het VB-partijsecretariaat aan de Amerikalei in Antwerpen een fotostudio opgetrokken. Zelfs een ventilator werd erbij gehaald opdat de haren van het fotomodel wat zouden wapperen voor een goede look op de vakbondsaffiche.

Het VB gaat voortaan trouwens enkel nog familieleden en sympathisanten opvoeren in haar drukwerk. Philip Dewinter (in Het Nieuwsblad): “Na de problemen van een tijdje geleden waarbij we enkele keren drukwerk moesten intrekken omdat mensen op de foto een rechtszaak tegen ons inspanden, hebben we binnen de partij gevraagd wie er bereid was om op affiches te staan. De respons was behoorlijk. Uit dat lijstje wordt nu geput wanneer we een nieuw campagnebeeld of een nieuwe folder ontwerpen.” We durven er niet aan denken wie men er allemaal zou kunnen bijhalen om te poseren voor de VB-affiches (zie: http://www.youtube.com/watch?v=BQ6COL_HkGk&NR=1). Een troost: het helpt niet altijd uit te pakken met een would be babe. Anne Van Hoof, overigens dik bevriend met Marie-Rose Morel, zocht met een uitdagende affiche op 10 juni 100 000 stemmen (foto 2) maar geraakte niet verder dan een 30 000 stemmen.

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, dewinter, sociaal |  Facebook | | |  Print

18-12-07

Zorgt rode staking voor bruine overwinning? Wie is voor wat verantwoordelijk?

Vorige woensdag werd bij de Antwerpse stadsdiensten gestaakt door leden van socialistische vakbond ACOD. Het christelijke ACV-OD dreigde haar delegees af om niet mee te doen. Het stadsbestuur wil de betaalde middagpauze afpakken zodat je feitelijk langer op het werk moet blijven, en ook de eigenlijke arbeidstijd verlengen. En dat allemaal voor hetzelfde loon. Voor bijkomende aanwervingen komt het stadsbestuur maar met mondjesmaat over de brug, spijts door haarzelf goedgekeurde studies die op veel grotere personeelstekorten wijzen. De betaalde middagpauze (van een half uur) kent men bijna nergens anders, maar is wel het gevolg van een overeenkomst uit 1971 waarbij die middagpauze werd gegund in ruil voor loonsverhogingen (die het stadsbestuur niet kon betalen). Het Antwerps stadsbestuur zegt wel dat het de maaltijdcheques van het personeel gaat verhogen, maar  – en dat blijft niet hangen bij de buitenwereld – dat gaat over ochgot, ocharme 0,75 euro per maaltijdcheque. Iets meer dan 10 euro per maand.

Spijts enkel het ACOD het stakingsordewoord had gegeven, staakte toch 37 % van het Antwerps stadspersoneel. Het huisvuil bleef staan waar het woensdag ophaaldag was en zal pas deze week woensdag opgehaald worden. Verschillende loketten bleven gesloten, zwembaden, sporthallen, de ijsbaan, bibliotheken, musea, 27 van de 36 stedelijke kinderkribben… Zaterdag maakte senior writer bij Het Nieuwsblad Mathias Danneels zijn beklag over de gevolgen van de staking: “Dwars door de stad, te voet richting redactie op het Koningin Astridplein: wanneer het weer een beetje meezit, een montere ochtendwandeling. Helaas, het ACOD heeft anders beslist. Op de Rooseveltplaats is het kwaad al geschied. Een paar kubieke meter afval dat door de staking is blijven staan, is om 9.30 uur al vermeerderd met kapotte terrasstoelen, lege blikken, kapotte flessen en ander ondefinieerbaar sluikstort. Daar sta je dan als pendelaar, wachtend op de bus van De Lijn, naast een stinkende miniatuurversie van de Hooge Maey.” Na een paar niet terzake zijnde verklaringen voor de staking komt Danneels tot het besluit dat het VB dé winnaar is bij deze staking.

Mathias Danneels: “Wie spint andermaal garen bij een staking? Precies. Het Vlaams Belang – in ACOD-kringen populairder is dan het ACOD denkt – verstuurde meteen een mededeling waarvan het gros van de Antwerpenaren hardop denkt: zo is het maar net. 'Om het even welke tegenslag (gebrek aan chauffeurs en defecte huisvuilophaalwagens, staking...) is voldoende om het huisvuil gedurende een week of langer niet meer op te halen. Bijna maandelijks wordt de bevolking geconfronteerd met de laconieke mededeling dat huisvuil opnieuw binnengenomen moet worden. In de praktijk schuift het stadsbestuur de problemen die ze zelf niet kunnen oplossen gewoon door naar de bevolking.' ACOD-secretaris Gerard Van der Elst, Erik De Bruyn en andere donkerrode kameraden moeten zich, laverend tussen de troep, toch maar eens afvragen in wiens mandje de bonus van de staking – nou ja – en de naweeën ervan is gevallen.” Gisteren werd de VB-persmededeling andermaal geciteerd, nu in Gazet van Antwerpen. Daar voegde men er nog aan toe dat het VB vindt dat de huisvuilophaling hoe dan ook gewaarborgd moet worden. “Als stadsdiensten daartoe niet in staat zijn, moeten aanvullend private maatschappijen ingeschakeld worden”, vindt het VB.

Mathias Danneels gaat erg kort door de bocht. Zoals hij wel meer doet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061216). Nergens in zijn column wordt uitgelegd dat de betaalde middagpauze het gevolg is van een compromis uit het begin van de jaren zeventig, en dat het stadsbestuur daar nu niets noemenswaardig tegenover in de plaats stelt. Danneels haalt wel het personeelstekort aan, maar stelt daar tegenover het hoge(re) aantal vakantiedagen van het stadspersoneel. Aan die vakantiedagen wordt echter ook al beknibbeld, en tegenover die vakantiedagen staat dan weer dat ze bij de stadsdiensten bijvoorbeeld geen eindejaarstoelage krijgen als bij de krant van Danneels, om maar een bedrijf te noemen, wél uitbetaald wordt aan de werknemers. Danneels valt (nog) niet het stakingsrecht aan, maar als de gevolgen van een staking snel door extra maatregelen moeten weggewerkt worden, ondermijn je wel feitelijk het stakingsrecht. In de gemeenteraad schaarden alle politieke fracties, op VLOTT na, zich achter de nieuwe arbeidsregeling. Ook de oppositiepartijen Groen! en VB. Als de ACOD staakt, is het dus al evenzeer tegen de stelling van het VB. Maar spint het VB dan toch geen garen bij de ACOD-staking? Misschien wel, maar de verpletterende verantwoordelijkheid ligt daarvoor toch bij het stadsbestuur, dat natuurlijk het recht heeft het personeelsstatuut te herzien maar daar best een evenwichtig pakket van maakt.

Het inschakelen van privé-ophaaldiensten om de gevolgen van een staking weg te werken, zoals het VB wil, is stakingsbrekerij. Én is technisch niet haalbaar. Na een soortgelijk voorstel uit CD&V-hoek legde het stadsbestuur eerder dit jaar in de gemeenteraad al uit dat (a) het nooit stakingen zou breken – de vergelijking werd gemaakt met General Motors waar in die dagen gestaakt werd, en waarvan niemand het zou dulden dat de staking gebroken werd door aanvoer van andere arbeidskrachten – en (b) geen enkel privé-bedrijf  de capaciteit heeft om de huisvuilophaling over te nemen van de stadsdiensten. Voor het VB geen reden om toch maar het inschakelen van privé-vuilnisophalingswagens te bepleiten. Voor de kranten geen reden om deze replieken toe te voegen aan haar berichtgeving opdat de VB-persmededeling in de juiste context wordt gelezen. En dan maar klagen dat het VB garen spint bij… en daarvoor de schuld eenzijdig leggen bij de socialistische vakbond.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal |  Facebook | | |  Print

17-11-07

De Wever en Vandeurzen zouden beter van andere zaken wakker liggen, bis

De kranten hebben het nog niet door. Vandaag leuteren ze vooral over Jean-Marie Dedecker (zes bladzijden in De Standaard Weekend, twee in Het Laatste Nieuws) of interviewen ze Mieke Vogels, Caroline Gennez en Bettina Geysen omdat het drie vrouwelijke partijleiders zijn, geeft Het Laatste Nieuws toe. Niet omdat ze aan het hoofd staan van drie progressieve partijen. Gazet van Antwerpen interviewde de drie onder de titel: K3 in de politiek. Hoe diep moet men zakken om nog de pers te halen? Dat gisteren een paar duizend ABVV-militanten zich klaarstoomden voor verzet tegen de rechtse regering-in-de-maak (foto 1, zie: http://www.indymedia.be/en/node/24886) en het ACW evenmin happy is met wat men aan het brouwen is (zie: http://www.indymedia.be/en/node/24889) heeft men nog niet goed door. Langs alle kanten klinkt het nochtans: Bart De Wever en Jo Vandeurzen zouden beter van andere zaken wakker liggen.

In het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg, Gent vroeg men aan de scholieren wat voor hen op de onderhandelingstafel zou moeten liggen. Weer kwam men uit op een totaal ander lijstje als waar Bart De Zever en Jo Vanzeurder mee bezig zijn. Peter Parmentier (foto 2, temidden twee leerlingen) en Janusz Vanhellemont, leraars aan dat Sint-Janscollege eerder deze week in een lezersbrief in De Morgen: “Op een verloren moment - enkele weken geleden - vroegen we onze laatstejaars ASO wat voor hen de belangrijkste zaken zouden zijn waar hun regering zou moeten aan werken, tot zelfs breekpunten van maken. We vroegen dit tijdens een 'nieuwsluwe' periode zodat een mediageniek nieuwsfeit hun prioriteiten niet al te sterk kon beïnvloeden. We hebben er ook bewust geen inleiding over gegeven, zodat de leerlingen zo vrij mogelijk konden kiezen.

In volgorde van belangrijkheid kozen ze:
     1. Vechten tegen racisme, solidariteit met allen en verdraagzaamheid.
     2. Ecologische eisen (opwarming van de aarde, meer groen).
     3. Veilig verkeer; vooral voor de zwakke weggebruiker (op de eerste plaats de fietser).
     4. De vereenzaming en verzuring binnen onze maatschappij aanpakken.
     5. De strijd tegen de kansarmoede.
     6. De jeugdcriminaliteit aanpakken.
     7. Meer middelen voor jongeren (speelpleinen, ondersteuning van jeugdhuizen).
     8. Jeugdwerkloosheid.
     9. Onthaasting: minder psychische druk.
    10. Meer sportinfrastructuur.

Opvallend is dat slechts negen van de honderdtwintig leerlingen Vlaamse eisen voor een staatshervorming vermelden (die eisen zijn wel bij zes leerlingen vrij radicaal). Tezelfdertijd hebben bijna evenveel leerlingen (acht) de solidariteit met de Walen benadrukt. Zes leerlingen eisen dat B-H-V direct gesplitst wordt en evenveel leerlingen schrijven spontaan dat ze die kwestie onbelangrijk vinden. We weten zeer goed dat de mening van honderdtwintig leerlingen uit één enkel Vlaams college niet representatief is voor alle jongeren, laat staan de Vlaamse bevolking. Toch wilden we jullie hun stem niet onthouden. Misschien kan het de huidige regeringsonderhandelaars een beetje sturen.”

De twee leraars geven graag ook nog de slotzinnen mee van een leerlinge: “Ik zou een verandering van de moraal vooropstellen. Onze maatschappij is volledig gefocust op de economie, alles moet geld opbrengen, alles moet nuttig zijn. Als we zien dat tieners elkaar vermoorden, dat we op het vlak van de zelfmoordcijfers aan de wereldtop staan, dat steeds meer kinderen pillen moeten slikken van hun ouders, dat fietsers op de Dampoort worden doodgereden, waar zijn die mannen in Brussel dan mee bezig?”

11:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal |  Facebook | | |  Print

14-11-07

De Wever en Vandeurzen zouden beter van andere zaken wakker liggen

De wereld gaat naar de kl… en we laten het maar gebeuren. Volgens een opiniepeiling bij een duizendtal Belgen, afgenomen de dagen na de ‘historische stemming’ in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in opdracht van Le Soir Illustrée, vindt meer dan zeven Belgen op tien dat de politici niet meer op dezelfde golflengte zitten als de bevolking. Slechts één op tien Belgen vindt dat de politiek nog wel met de juiste zaken bezig is. Meer dan tweederde van de bevolking vindt dat het dossier van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen institutionele crisis waard is. Slechts een kwart van de Vlamingen vindt het wel een crisis waard. Driekwart van de Vlamingen ziet voor hun kinderen nog een toekomst weggelegd als Belg in een verenigd België.

Het is weinig waarschijnlijk dat de heren De Wever en Vandeurzen (foto 1) zich hier iets van gaan aantrekken. Waarmee ze slechts zullen bevestigen wat meer dan zeven op tien Belgen vindt: dat ze verkeerd bezig zijn. Ook al verkeerd bezig zijn vele banken. Ze beleggen in bedrijven die milieu- en arbeidsregels overtreden. Of wapenembargo’s omzeilen. Of partijen in een conflict materieel ondersteunen om intussen lustig de bodemschatten van het land te plunderen. Netwerk Vlaanderen, die dit samen met de christelijke bediendenbond LBC, blootlegde wil dat er een ‘ethische ondergrens’ komt voor investeringen. “Geld ter beschikking stellen van dictators en schenders van mensenrechten, voor zware milieuvervuiling of controversiële wapenverkoop kan niet langer”, klinkt het. Op de fraaie website www.bankgeheimen.be (foto 2) wordt uitgelegd waarin de verschillende banken het kapitaal van hun klanten investeren, en wat je kan doen tegen kwalijke investeringen van je bank. Je kan op de website ook gegevens posten van een project waarin men volgens jou beter zou investeren.

De rapporten over Dexia, Fortis, KBC en andere banken kan je ook hier downloaden: http://www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=479&Itemid=248. Misschien moet iemand dit eens doorgeven aan Yves Leterme nu die toch met zijn duimen aan het draaien is. Maar actie voeren blijft de beste optie om banken aan te zetten tot ethisch bankieren. Netwerk Vlaanderen en de LBC geven er een goede aanzet toe.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal, internationaal |  Facebook | | |  Print

11-11-07

Er is altijd wel een reden om een Derde Wereld-project te steunen

We willen ze niet op ideeën brengen, maar het ziet er niet naar uit dat de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) dit jaar actie gaan voeren tegen de 11.11.11-actie. Vorig jaar hebben ze het alleszins niet gedaan. Twee jaar geleden en de jaren daarvoor nog wel. Als duizenden vrijwilligers de straat op gaan om de armoede in de Derde Wereld, ontdekten ze bij het VBJ plotseling weer dat er ook nog armoede in eigen land is. Wat dan in de periode rond de 11.11.11-actie in the picture werd gezet met affiches als deze hiernaast, zonder er overigens enige geldophaling of wat voor het ‘eigen volk’ aan te koppelen. Als men 11.11.11 maar een voetje kon lichten, dat was voldoende.

Tegenwoordig zijn er andere manieren om 11.11.11 zwart te maken. Zoals de publicatie van een boek aankondigen, boek waarin je op basis van niet geverifieerde informatie Vredeseilanden onderuit haalt, en dan maar in de ondertitel van je boek ineens ook beweren dat van elke honderd euro voor 11.11.11 er maar één euro naar het Zuiden gaat. Zowel Vredeseilanden (zie: http://www.vredeseilanden.org/emc.asp?pageId=2531) als 11.11.11 (zie: http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=view&id=102670&Itemid=116) hebben intussen de gratuite beweringen in het boek van Thierry Debels weerlegd. Voor 11.11.11 was het nog gemakkelijker dan voor Vredeseilanden, want in het boek zelf wordt met geen woord gerept over deze organisatie. 11.11.11 was er alleen maar bijgehaald na een idee van de uitgever om zo meer aandacht voor het boek te trekken. Een uitgever gespecialiseerd in het uitbrengen van goed verkopende boeken over Tom Boonen, Kim Clijsters en andere Natalia’s van deze wereld. Een uitgever die zich beter zou beperken tot dat soort boeken.

Er is geen reden om niet aan 11.11.11 te geven. Moet je geld geven aan het Zuiden als daar zoveel corruptie is, moeten ze daar niet eerst voor eigen deur vegen? Met het lage loon van vele ambtenaren daar, mensen die toch een gezin moeten onderhouden, wordt corruptie in de hand gewerkt. Organisaties als 11.11.11 kunnen die corruptie niet bestrijden, maar kijken wel toe op de besteding van het geld door hun partners ter plaatse. En dat niet elke euro naar het Zuiden gaat, is dat dan niet een probleem? Een kwart van het geld dat 11.11.11 ophaalt, blijft in het Noorden voor educatie, studiewerk en beleidsbeïnvloeding. Dat is al evenzeer nodig als hulp ter plaatse. Want zo kan bijvoorbeeld een campagne voor schuldkwijtschelding opgezet worden – de Derde Wereld geeft meer aan schuldaflossing aan het Westen dan dat het hulp krijgt van datzelfde Westen.  Een schuldkwijtschelding zoals bijvoorbeeld voor veertig miljard dollar voor Tanzania gebeurde, zorgde ervoor dat op drie jaar tijd daar 1,6 miljoen kinderen méér naar school gingen.

Maar als je liever een klein project steunt, van ‘iemand van bij ons’, dan hebben wij een tip. Jos Geudens, jarenlang actief in de sociale strijd in ons land, is naar Kenia verhuisd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051012). Hij heeft daar een computerklas opgezet voor kinderen uit Mombasa (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070819) en droomt nu van filmvertoningen voor de kinderen daar te organiseren (zie: http://www.groetenuitmombasa.be/ExterneBestanden/2007.10.12%20Groeten%20uit%20Mombasa.htm). Het lijkt futiel. Maar voor kinderen die niet eens thuis over een televisietoestel beschikken, laat staan dat ze een ticket kunnen kopen voor een filmvertoning in de grote stad, waar dan nog vooral Rambo en ander dergelijk spul vertoond wordt, maakt het een wereld van verschil uit.  We hebben hem nog niet gezien, maar Jos zou dezer dagen in België zijn om steunkaarten voor zijn nieuw project te verkopen. We hebben hem laatst wel in Kenia gezien, en ook het onderwijs daar gezien (foto 3). Met de hand op ons hart kunnen wij verzekeren dat het geld nuttig besteed zal zijn. Het rekeningnummer van het Ujamaa-project is 737-0070136-48.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal, internationaal |  Facebook | | |  Print

09-09-07

VB steunt Open VLD voor nieuw golfterrein

De gemeenteraad van Schilde heeft een gunstig advies gegeven voor de aanleg van een nieuw groot golfterrein met achttien holes in Schilde. Nochtans hebben ze in Schilde al een groot golfterrein, de Antwerp International Golf and Country Club Rinkven (foto 1 - http://www.golf.be/rinkven). Opmerkelijk is dat Open VLD van burgemeester Yolande Avondroodt (foto 2) hiervoor geen steun kreeg van haar coalitiepartner CD&V maar wel van het VB.

De CD&V-fractie stemde tegen het gunstig advies. Ze vroeg meer tijd om een rapport over de gevolgen van het golfterrein voor de landbouw door te nemen. Bij de Open VLD was er één onthouding. Het Vlaams Belang schoot de burgemeester echter ter hulp zodat er toch een meerderheid was voor een gunstig advies. Groen!-gemeenteraadslid Wim Van Kets vindt dat het cordon sanitaire  doorbroken is. Burgemeester Yolande Avondroodt zegt dat de steun van het VB voor haar een verrassing was.

Cordon sanitaire doorbroken of niet, er zijn verschillende argumeten tégen het gunstig advies. Wim Van Kets: “Dit is een mooi cadeau aan de familie Costermans, eigenaar van de gronden. Er is helemaal geen behoefte aan een extra golfterrein in Schilde. De golfclubs van Oelegem en Brasschaat aanvaarden nog altijd nieuwe leden.” Het advies kwam er op vraag van Bloso die overal in het land nieuwe open golfbanen wil, en zo de golfsport wil democratiseren. Vandaar... Is het VB immers niet een sociale partij? Volgens Wim Van Kets is er in Schilde veel meer behoefte aan sociale en betaalbare woningen. Het benieuwt Van Kets of de Open VLD daar met evenveel spoed en daadkracht werk van zal maken.

Er moet alleszins veel in het spel zijn in Schilde met dat golfterrein en/of de politieke relaties. Waarom gaat Yolande Avondroodt – niet de eerste de beste Open VLD-burgemeester, maar ook nog eens federaal volksvertegenwoordigster – anders in tegen het uitstel van behandeling die coalitiepartner CD&V vroeg en accepteert ze nog liever de steun van het VB? De gemeenteraad in Schilde telt zesentwintig leden, waarvan zes VB'ers. VB-fractieleidster is Marijke Dillen, bewoonster van een kast van een villa in de deelgemeente ’s Gravenwezel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, sociaal |  Facebook | | |  Print

03-09-07

Naar welke school?

In de aanloop van het nieuwe schooljaar dat vandaag begint, dook het nieuws op dat men in Sint-Jans-Molenbeek een eerste islamitische school wil openen. Dat dit niet van harte onthaald werd door het VB wekt verwondering. Het VB heeft in het verleden toch altijd gepleit voor apart islamonderwijs. Dat anderen er niet warm voor lopen, begrijpen we wel. Moslims hebben evenveel recht als Joden en anderen (Alexandra Colen met het thuisonderwijs voor haar kinderen…) om overeenkomstig de grondwet en de desbetreffende wetten en regelingen eigen onderwijs in te richten. Of het integratiebevorderend is, is echter maar de vraag. Zoals het ook niet dé oplossing is voor de schoolachterstand van vele allochtone leerlingen. 

Marie-Rose Morel nam op haar weblog een krantenbericht over de school over, en vroeg zich af hoe dit integratiebevorderend kan werken. Op de nationale VB-website werd het initiatief bekritiseerd als “nog maar eens een illustratie van de nog verder afgenomen bereidheid om zich te integreren in onze samenleving en – omgekeerd – zelfs – van de wil zich hiertegen scherp af te zetten. (…) Dat begint met hoofddoeken, halal-voedsel, aparte zwemlessen en gebedsruimtes in de scholen – en gaat zonodig tot de oprichting van islamitisch getto-onderwijs. Wat is de volgende stap?”
 

Hoezo, is het VB nu plots voor de integratie en niets anders dan de integratie van allochtonen en vreemdelingen? Vergeten de slogan ‘Aanpassen of opkrassen’? Staat het VB niet meer achter punt 19 van haar zeventigpuntenplan?: Oprichting van een apart onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen. Een punt dat geargumenteerd werd met: “Wanneer wij islamitische vreemdelingenkinderen verplichten zich via het onderwijs te integreren en te assimileren in onze maatschappij, dan verbreken wij op een autoritaire en kunstmatige manier de band met de eigen cultuur. Daarom is het noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een eigen, autonoom onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen.”
 

Voor het VB is dit natuurlijk de beste manier “om de islamitische vreemdelingenkinderen voor te bereiden op de reïntegratie in en de terugkeer naar hun landen van herkomst.” Het VB wilde de “islamitische vreemdelingenkinderen” niet dwingen naar die scholen te gaan, maar zag er als vanzelfsprekend voordelen in. “Hoewel de keuzemogelijkheid van de ouders om hun kinderen naar het vrij-, gemeenschaps- of islamitisch onderwijs te sturen uiteraard vrij is en moet blijven, is het Vlaams Blok ervan overtuigd dat de oprichting van een dergelijk onderwijsnet, mits de nodige omkadering en ingepast in een globaal terugkeerplan, onmiddellijk een zeer grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op de doelgroep.”
 

Dat Marie-Rose Morel de standpunten van het VB niet altijd kent, kunnen we begrijpen. Het meisje was nog maar net 20 jaar toen het zeventigpuntenplan werd voorgesteld op een VB-colloquium, en heeft zelfs problemen om meer recentere standpunten van het VB te onthouden (zie:
http://www.youtube.com/watch?v=1EuYQ4Nq5H4&mode=related&search).  Maar dat de ‘oude rotten in het vak’ die de VB-website beheren voorbijgaan aan het VB-standpunt, en maar schieten om te schieten…

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

02-05-07

Elk herdenkt Karel Dillen op zijn manier

Gisterenavond was het nog niet duidelijk hoeveel volk naar de 1 mei-bijeenkomst van het VB in Bazel was afgezakt. Veel zal het niet zijn, want zelfs de VB-website die wel verslag brengt van wat er verteld werd, verzuimt te spreken over het aantal mensen dat er kwam luisteren naar Frank Vanhecke en Oost-Vlaams lijsttrekker Guy D’Haeseleer. De ene pleitte er voor hogere pensioenen, en de andere zei dat dit betaalbaar is als we verder gaan “zonder het zuiden van het land en de honderdduizenden werkloze vreemdelingen. Hun stempelkaart moet zo vlug mogelijk ingeruild worden voor een vliegtuigbiljet naar hun land van herkomst.” Het lijkt er sterk op dat in Bazel een pak minder volk was dan op de VB-affiche voor deze 1 mei was afgebeeld. Maar ja, dat was een foto van één van de eerste VB-manifestaties op 1 mei. De tijd waarin de VB-personeelsleden nog verplicht werden aanwezig te zijn op de 1 mei-manifestaties. Gisteren was het VB-personeel niet opgevorderd, en ook spontaan toog niet iedereen van de betaalde VB-medewerkers naar Bazel. Gelijk hebben ze.

En er zijn nog zaken die bij het VB veranderen. Zij het waarschijnlijk maar even. Mocht de indruk al bestaan hebben dat ze bij het VB uit één mond spreken, dan heeft men dat idee bij het VB intussen verlaten met het overlijden van Karel Dillen. De verschillende partijkopstukken mochten de voorbije dagen hun lofbetuigingen en herinneringen aan de voorzitter-voor-het-leven bovenhalen op de VB-website, een ongeziene gebeurtenis vermits het anders enkel maar ‘de partij’, ‘de voorzitter’ of ‘hét boegbeeld’ is die aan het woord wordt gelaten. Nu legden zes kopstukken uit wat voor hen Karel Dillen heeft betekend, en daarbij komen onvermijdelijk andere accenten aan bod. Wat minder met Karel Dillen te maken heeft, en meer met de opsteller van het in memoriam.

Voor Frank Vanhecke is Karel Dillen niemand minder dan “de redder van de naoorlogse Vlaams-nationale partijpolitiek”, en ook iemand die jongeren de kans bood in de partij. De andere VB-kopstukken hebben daarover dezelfde mening, maar daarna beginnen de accentverschillen. Frank Vanhecke benadrukt graag dat Karel Dillen “een onkreukbare en rechtlijnige rechtse Vlaams-nationalist” is. Vanhecke zegt er net niet bij dat hij zich spiegelt aan Dillen en niemand dan ook kan twijfelen dat Vanheckes lijn ten aanzien van nieuwe of oude gedachten bij het VB de enige juiste is. Karel Dillen was, volgens Frank Vanhecke, “een revolutionair”. Omdat hij de eerste was “die de eis voor Vlaamse onafhankelijkheid formuleerde, (…) een scenario waarmee (…) in politiek en breed-maatschappelijke middens rekening wordt gehouden.” Voor Philip Dewinter is Karel Dillen daarentegen in de eerste plaats een man die “de grote verdienste (heeft) om het Vlaams-nationalisme niet op te sluiten in een louter communautair programma. Vlaamse onafhankelijkheid stond voor de overtuigde rechtse volksnationalist Karel Dillen nooit los van de strijd voor het behoud van onze Vlaamse en Europese identiteit en culturele eigenheid.” “Hij was een van de eersten - niet uit electorale berekening maar uit eerlijke Vlaams-nationale overtuiging - die fel waarschuwde voor de dreiging van de immigratie-invasie en het multiculturalisme.” “De slogan 'Eigen volk eerst' drukt perfect datgene uit waar Karel Dillen voor stond. Het altijd en overal opkomen en blijven opkomen voor de belangen van ons eigen volk!”, aldus nog Philip Dewinter.

Volgens Frank Vanhecke was Karel Dillen “bijzonder bekommerd om de opvolging aan de leiding van de partij en gaf (hij) de fakkel door op een ogenblik dat hij onbetwist en onbetwistbaar de voorzitter en veruit sterkste figuur van de partij was. Hij klampte zich niet vast aan zijn post. Er zijn in de politieke geschiedenis erg weinig mensen die het hem nadoen.” Ook Philip Dewinter roemt “de verdienste van Karel Dillen om de verjonging en de uitbouw van het Vlaams Blok te verzekeren door op een moment dat hij alle macht in handen had, de fakkel door te geven aan een nieuwe, jonge generatie.” “Karel Dillen hoefde dat niet te doen. Niemand had zijn gezag durven of willen aantasten. Toch deed hij het en verzekerde daardoor de toekomst van zijn en onze partij en beweging. Daardoor oversteeg Karel Dillen zichzelf.” Wat dat voor de huidige Vlaams Belang-leiding betekent, laten beide heren in het midden. Frank Vanhecke heeft laatst wel laten weten dat wat hem betreft er geen reden is waarom hij niet langer VB-voorzitter zou blijven.

Voor Wim Verreycken is Karel Dillen de man die hem kon intomen. “Toen ik Karel leerde kennen was ik lid van de Vlaamse Militanten Organisatie en was Karel één van de bezadigden die ons konden intomen.” Het was ook Karel Dillen die Wim Verreycken overhaalde zich met partijpolitiek in te laten. “Alhoewel de militanten, of de kleinen der wereld, met minachting neerkeken op het politieke bedrijf, herzag ik die mening toen Karel Dillen me vroeg om aanwezig te zijn op een vergadering te Oostende, die uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van de VNP, de Vlaams Nationale Partij.” De afscheidsgroet van Wim Verreycken “is niet de groet van een academicus maar wel van de zoon van een ‘kleine zwarte’, die van u de kans kreeg (…) de eer van alle Vlamingen te verdedigen, van welke generatie zij ook waren, en aan welk front zij ook voor Vlaanderen streden.” Het is bekend dat Wim Verreycken de gedachtenis aan de Oostfrontstrijders graag hoog houdt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050523).

Gerolf Annemans is de man bij de VB-top die als eerste de herinnering aan de amnestie-eis bovenhaalt. “Toen het naoorlogse Vlaams nationalisme uit de diepe krater van de repressie omhoog klauterde, was reeds Karel Dillen daar - van bij dat begin - om mee de enorme inspanningen te leveren van de amnestie-acties.” Annemans prijst Karel Dillen ook omdat die begin jaren zeventig de Volkunie verliet “toen die Volksunie aan haar neergang begon, door het pad in te slaan van de Belgische machtsdeelname en (ipso facto) de modieuze verlinksing”. Na het Egmontpact (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Egmontpact) nam Karel Dillen “de partijpolitieke draad” weer op van “het radicale rechtse Vlaams nationalisme”. Karel Dillen was daarbij de man die “al die vele groepen en strekkingen, al die vele wilsvierkantige karakters bijeen” hield. Mooi woord om die Blok’ers te omschrijven, “wilsvierkantigen”.

Luk Van Nieuwenhuysen had als eerste na Frank Vanhecke zijn in memoriam voor Karel Dillen klaar, maar komt in het overzicht van reacties pas na Dewinter, Verreycken en Annemans aan bod. Een mens moet zijn plaats kennen in deze wereld, ook al is hij voorzitter van de VB-partijraad. “Bewondering, respect, dankbaarheid. Dat zijn samengevat de gevoelens die bij het overlijden van onze stichter-voorzitter bij me opkomen”, schrijft Van Nieuwenhuysen. “Geen verering, want dat is ondoordacht, dat houdt in dat je de fouten en gebreken van iemand niet wil zien.” Van Nieuwenhuysen legt vervolgens wel uit waarom hij Karel Dillen bewondert (“Bewondering voor een man die het aandurfde om zich met zijn Vlaams-nationale partij voor het eerst na de repressie in alle duidelijkheid voor een onafhankelijk Vlaanderen uit te spreken.. Bewondering voor de man die de touwtjes strak in handen hield maar die tegelijk mogelijkheden bood aan nieuwe generaties politiek talent.” Etc.). Van Nieuwenhuysen spreekt niet over wat Dillens fouten en gebreken zouden kunnen zijn. Van Nieuwenhuysen doet niet aan verering, zo had hij zich ingedekt. “Dankbaarheid” overheerst “omdat dankzij zijn werk en initiatief, het groepje marginalen is uitgegroeid tot de nachtmerrie van het regime.”

Joris Van Hauthem, voorzitter van de VB-fractie in de Senaat, mag als laatste aan het woord komen. “Buitenstaanders en politicologen zullen wellicht nooit begrijpen hoe het mogelijk was dat die ogenschijnlijk wat stuurse man zo velen kon begeesteren, inspireren en motiveren. Dat had alles te maken met zijn oprechtheid, met zijn recht-toe-recht-aan aanpak, met zijn onwrikbaar geloof in het eigen programma. Elke vorm van ijdelheid of electoralisme was hem volslagen vreemd. (…) Hij verscheen de laatste jaren nog één keer in de openbaarheid. Ondanks zijn wankelende gezondheid, kwam hij naar het Brusselse justitiepaleis om het verdict te horen dat over onze partij, over zijn partij, zou uitgesproken worden. Het was een meer dan symbolische daad. Hij wilde daarmee niet alleen zijn expliciete steun uitspreken aan de partijleiding en zijn opvolger, hij wilde tevens de beramers van de moordaanslag op zijn politiek- en geesteskind onder ogen komen. Na het zovele jaren te hebben opgenomen voor de repressieslachtoffers, nam Karel Dillen trots en zelfbewust zelf plaats op de beklaagdenbank. Een groots gebaar.” Een veroordeling wegens racisme groots oppakken, bij het VB heersen nu eenmaal andere normen en waarden dan in de rest van de samenleving.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sociaal, dillen |  Facebook | | |  Print

01-05-07

1 mei

De redactie van AFF/Verzet wenst alle socialisten en communisten een prettige 1 mei. Jammer dat Groen! dit jaar in Antwerpen geen 1 mei-feest meer inricht. Diversiteit die verloren gaat, is altijd wat spijtig.

 

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (32) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

30-03-07

Het showbizzgehalte van Vande Lanotte, Leterme en Dewinter

Het optreden van Vlaams minister-president Yves Leterme en SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte bij  Debby & Nancy twee weken geleden (foto 1) blijft naschokken veroorzaken. Stany ‘Nancy’ Crets noemt deze week in  Humo de heisa overdreven. Stany Crets: “De verkiezingen komen eraan, en iedereen wil zich blijkbaar profileren. Een paar weken geleden zat Vlaams minister Bert Anciaux ook in het programma en daar heeft geen haan naar gekraaid. Blijkbaar is de verontwaardiging à la tête du client.” Of anders is het dat men wéét dat Bert Anciaux om het even wat doet om in de kijker te lopen, en was de verwachting ten aanzien van Yves Leterme en Johan Vande Lanotte anders. Na de kritiek van de voorbije dagen vreest Crets wel dat het aantal ‘dapperen’ die naar  Debby & Nancy   willen komen, zal slinken. Crets: “Misschien moeten we op de duur Filip Dewinter opvoeren, want dat is zowat de enige die nooit gevraagd wordt.”

VB-poppemie Anke Vande meersch is een tijdje terug gevraagd deel te nemen aan Stanley’s Route, maar Dewinter sprak zijn veto uit over de deelname Vande meersch. VT4-kijkend Vlaanderen is hem daar nog altijd dankbaar voor. Al moet die dankbaarheid natuurlijk ook weer niet overdreven worden. Knack-journalist Joël De Ceulaer zou de politici dankbaar zijn als ze niet meer zouden opduiken in allerlei hele of halve amusementsprogramma’s. Maar vorige zondag zag hij Johan Vande Lanotte “wéér opduiken in de context van de gulle lach, als kandidaat in De Pappenheimers. Geweldig programma, schitterende quiz, allemaal niets mis mee – maar een politieke leider heeft er niets verloren. Zeker niet depolitieke leider van de partij wier historische opdracht het is om vroeg of laat de kiezers die naar het VB zijn gevlucht, terug te halen. Elke keer als Vande Lanotte zich vertoont in programma’s als Witte Raven  (waarin hij Piet Piraat speelde), Debby & Nancy  of De Pappenheimers, sterkt hij duizenden VB-kiezers annex kijkers in hun overtuiging dat ze bij de SP.A niets meer verloren hebben. Op een paar uitzonderingen na behandelen politieke redacties het VB als een normale partij. De meeste makers van amusementsprogramma’s piekeren er echter nog lang niet over om VB-kopstukken uit te nodigen. Dat is geweldig en verstandig en terecht. Maar ziehier de paradox: zolang ze andere politici wél uitnodigen, is het de beste dienst die ze het VB kunnen bewijzen.”

Wie niet in De Pappenheimers  of  nog niet bij Debby & Nancy  is gevraagd, maar beter de knepen van de showbizz kent dan Leterme en Vande Lanotte samen, is natuurlijk Philip Dewinter (foto 2). Neem nu zijn idee om de volgende 1 mei-viering van het VB niet meer in Antwerpen te laten plaatsvinden, maar in Bazel (Waar? In Bazel!), rond de figuur van Amedee Verbruggen (Wie? Amedee Verbruggen!). Geen kat, ook niet bij het VB, die een paar maanden geleden eraan gedacht zou hebben dat de volgende 1-meiviering bij het VB zich rond het standbeeld van Amedee Verbruggen (foto 3) in Bazel zou plaatsvinden… waren het niet dat Verbruggen een grootoom is van de intussen wereldwijd bekende Wouter Van Bellingen. Die grootoom heeft wel een curriculum vitae dat men bij het VB graag leest (een volkse flamingant, lid van het VNV (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Nationaal_Verbond), bevriend met August Borms (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050408)... ), maar anderzijds zou Verbruggen zich verzet hebben tegen de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap. Bij de stichters van de kring rond de figuur van Amedee Verbruggen vinden we daarenboven onder andere Maurits Coppieters terug, bij gelegenheid van het 100 jaar na de geboorte van Amedee Verbruggen zijn zorgde ‘Rooie’ Nelly Maes voor de gelegenheidsrede, en de Amedee Verbruggenkring spreekt zich - en in Vlaamsnationale kringen is dat toch een belangrijk detail - uitdrukkelijk uit voor de idealen van de pluralistische IJzerbedevaart, en niet de radicaal-rechtsere IJzerwake.   

Maar voor Dewinter is het de poging waard om Van Bellingen in verlegenheid te brengen. Is hij zo verdraagzaam om samen met Dewinter bloemen te gaan neerleggen aan het standbeeld van zijn grootoom? Niet dus. Van Bellingen vindt het weinig respectvol om zijn grootoom op die manier politiek te misbruiken. Een bloemenhulde op zich ziet hij nog wel zitten, maar niet in een VB-context. Maar je moet maar durven: terwijl een deel van het VB twijfels zaait over de drie koppels die geweigerd hebben zich door een schepen met zwarte huidskleur te laten huwen (Jeanice Laureyssens (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070328), Jürgen  Verstrepen (gisterenmiddag overigens met een bedrukt, bezwaard gezicht op pad in Berchem), de VB-website…), terwijl Wim Verreycken schrijft dat Van Bellingen Sint-Niklaas “internationaal te schande gemaakt” heeft (zie nogmaals: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070328)... reikt Dewinter Van Bellingen de hand om samen een bloemenhulde te doen op een VB-manifestatie… Goed geprobeerd, Dewinter. Maar de vakjury zegt dat je slechter bezig bent dan Eddy Wally. Lol verzekert bij een zeker publiek, maar niet echt van niveau om meer dan de lachers te overtuigen.

01:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: televisie, sociaal |  Facebook | | |  Print

24-02-07

Door het lint

Dinsdag is het precies tien jaar geleden dat de werknemers bij Renault Vilvoorde te horen kregen dat de fabriek zou dichtgaan. De Standaard blikt vandaag terug naar een man die een hoofdrolspeler werd in de strijd tegen die sluiting: ABVV-vakbondssecretaris Karel Gacoms. De krant sprak met hem onder andere over internationale solidariteit, en de hulp van de politiek. Veel konden die laatsten niet bieden, met alle kwalijke gevolgen vandien.

Karel Gacoms: “Solidariteit is een mooi begrip, maar je moet solidariteit wel afdwingen. Helaas bots je met solidariteit ook op vele grenzen. Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat Franse Renault-arbeiders hun jobs gaan opofferen om Belgische jobs te redden. Dat hebben ze nu bij VW Vorst sneller begrepen dan wij, toen. Bij VW zijn er weinig of geen acties geweest om de beslissing van de Duitse directie terug te draaien. Wij hebben dat geprobeerd, maar het is niet gelukt. De parking hier vijf maanden bezetten was geen probleem. Maar hetzelfde doen in Noord-Frankrijk lukte niet. Na een week zijn we moeten stoppen omdat er geen vrijwilligers meer waren om piket  te staan, zo ver van huis. Ook aan de actiebereidheid van de Renault-arbeiders waren er grenzen.”

”De politiek wordt al te snel met de vinger gewezen als er iets misloopt. Maar de politiek heeft Renault niet gesloten. (zucht ) Hebben de politici veel voor ons gedaan? Neen, dat ook weer niet. Bij de Vlaamse minister Luc Van den Bossche was er een cel opgericht die de vakbonden moest bijstaan. Ik ben een keer naar zo'n vergadering geweest, dat was niks. In feite, al die uitnodigingen voor vergaderingen met ministers hebben niks opgeleverd. Je kunt moeilijk weigeren om te gaan, maar eigenlijk was het tijdverlies. Dehaene heeft wat brieven geschreven naar Renault en de Franse regering. Tja. Ik heb hem toen nooit ontmoet. De politici waren er vooral mee begaan om hun eigen vel te redden.”

”We hadden een goed sociaal plan: met goede ontslagpremies en brugpensioen, maar ook met een speciale tewerkstellingscel die gedurende twee jaar arbeiders aan een nieuwe job moest helpen. Dat is aardig gelukt. Plus de 400 jobs bij RIB zelf (Een toeleveringsbedrijf voor de Renault-productie in Frankrijk die in de voormalige Renault-vestiging in Vilvoorde is gekomen, red.). Toegegeven, alles zat mee: de conjunctuur trok aan, er waren veel jobaanbiedingen voor jonge, technisch geschoolde arbeiders. Iets wat die van VW nu ook ondervinden. Die tewerkstellingscel heeft Renault veel geld gekost. Maar de resultaten zijn er.” Bij VW hebben ze vooral geld uitgegeven aan hoge vertrekpremies. “De Duitse bedrijfscultuur verklaart deels de hoge premies in Vorst. Ach, na Renault was er ook al kritiek op de premies, die hoger waren dan bij andere, kleinere bedrijven. Als vakbondsman is het hard, maar je kunt nu eenmaal niet overal evenveel bekomen. Maar zeg mij, waarom oogsten de VW-arbeiders nu zoveel misprijzen in de media? Omdat ze anderhalf keer de formule-Claeys hebben gekregen? Een formule die voor alle bedienden automatisch van toepassing is, ook voor de journalisten die daarover cynische commentaren schrijven? Waarom zouden arbeiders alleen maar korte opzegtermijnen verdienen?”

Hebben Renault en VW, en tussendoor Ford Genk, niet bewezen dat de auto-industrie hier geen toekomst heeft? “Ik ben geen defaitist. De economie verandert. Maken we hier binnen vijftig jaar nog wagens? Ik denk het niet, al doen Ford en Opel het nu weer goed. (…) Dezelfde verandering geldt voor de vakbonden. De metaalvakbond in Vilvoorde is bijna dood. We hebben hier 2 100 leden verloren door Sabena en 500 door Renault. Ons personeel is van tien naar vijf gegaan. Het is hier heel stil tegenwoordig. Intussen groeien de dienstenbedrijven en de dienstenvakbonden. Zo gaat dat. Kijk eens naar de dienstenchequewerkers. Dat systeem bestaat amper drie jaar en ze betogen al met 5 000 man in Brussel. Dat is toch fantastisch syndicaal werk. Helaas doet het ABVV het niet zo goed in al die nieuwe sectoren als het ACV. Ik kom nog uit een vakbondswerking waar de secretaris de eisen op een bierkaartje bijeen schreef. Dat oude syndicalisme bestaat niet meer. De acties tegen het Generatiepact zijn volgens mij de laatste geweest van de arbeidersklasse.“

SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte wil meer arbeiders in het parlement. “Ik gun het mijn vriend Jan Vanderpoorten, maar dat is onvoldoende om de breuk tussen partij en arbeiders te lijmen. Vroeger waren de ABVV-délégués lokaal actief in twee partijen: de socialistische of de communistische. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar was er één militant uit mijn regio die opkwam voor de SP.A. Tegen drie ex-militanten die op de lijsten van Vlaams Belang stonden. Dat zegt alles, helaas.” Inderdaad. Als de internationale arbeiderssolidariteit haar grenzen kent, en de politiek het ook niet kan helpen, dan gaan sommigen door het lint.

14:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

22-02-07

Het spook van het collectivisme waart door ons land

Minister Laurette Onkelinx wil dat wie een woning verhuurt vanaf 1 oktober de huurprijs en de kosten afficheert, en de verhuring minstens twee weken op voorhand aan het gemeentebestuur meldt. Op die manier wil de minister voorkomen dat huurders nog geweigerd worden op basis van hun afkomst of huidskleur. De bond van verhuurders is gloeiend tegen, met de belachelijkste argumenten eerst. Een woordvoerder legde deze week in  Voor de dag (Radio 1) uit dat op verhuurbordjes geen plaats voorzien is om de huurprijs te vermelden, en een gemeentelijk register van huurwoningen mét de huurprijzen kon gewoonweg niet.

In hetzelfde radioprogramma schaarde een woordvoerder van de verhuurders zich achter het wetsontwerp, al geloofde hij niet dat dit voorstel tot een daling van de huurprijzen zou leiden. Maar was dat ook de bedoeling van de wet? De Turnhoutse huurdersbond gelooft niet in het mechanisme dat Onkelinx voorstelt. Zij lanceerden vorig jaar een ludieke affichecampagne tegen discriminatie. Huisbazen konden een affiche ‘Discrimineren? Deze huisbaas doet niet mee’ voor hun raam hangen, en mensen op zoek naar een huurwoning een affiche ‘Perfecte huurder zoekt ideale huisbaas’. Het is echter geen succes geworden. Ann Van Beurden (van de Turnhoutse huurdersbond) zegt in Gazet van Antwerpen : “Het aanbod op de huurmarkt is veel te krap, waardoor huisbazen het zich  kunnen permitteren om kieskeurig te zijn. Voor elke huurder die zij weigeren staan er drie anderen te wachten. Huisdieren, kleine kinderen of een man alleen: het zijn allemaal redenen om een huurder wandelen te sturen. Maar de belangrijkste redenen van discriminatie zijn inkomen en huidskleur.” Van Beurden vreest dat de aanpassing van de huurwet een averechts effect gaat hebben. “Volgens mij gaan veel verhuurders hun prijzen verhogen om kansarmen en allochtonen af te schrikken. (…) Als de overheid discriminatie wil tegengaan dan moet ze in de eerste plaats de druk op de huurmarkt wegnemen. En dat kan alleen door meer sociale woningen aan te bieden. Nu vertegenwoordigen die amper zes procent van de totale woningmarkt.”

Er is dus kritiek op de aanpak-Onkelinx, de ene wel minder terecht dan de andere. Natuurlijk heeft ook het VB kritiek. Huurwet Onkelinx stinkt, titelde het VB gisteren op haar website. “Minister van Justitie Onkelinx (PS) wil vóór de federale verkiezingen blijkbaar nog zoveel mogelijk burgers jennen. Hoe kan men anders haar voorstel van nieuwe huurwet verklaren dat nu reeds voor onrust op de huurmarkt zorgt.” Het VB laakt dat minister Onkelinx zich “opnieuw (laat) kennen als een minister die de fundamentele vrijheden ondermijnt. Een van de maatregelen bestaat er namelijk in dat eigenaars verplicht worden de huurprijs vooraf  bekend te maken, met het uitdrukkelijk ‘anti-racistische’ opzet trouwens om het verghuurders vooraf onmogelijk te maken om zelf te beslissen aan wie zij hun huis wensen te verhuren.” Voor het VB gaat de vrijheid van ter beschikking stellen van een schaars goed – huurwoningen – boven racistisch gedrag. “Er is echter meer”, vervolgt het VB. “De gemeentebesturen kunnen voortaan de eigenaars verplichten om huurpanden – vóór het afsluiten van de huurovereenkomst – in te schrijven in een nieuwe gemeentelijke databank voor kandidaat-huurders, waardoor huurcontracten met kennissen en vrienden sterk bemoeilijkt zullen worden. Het Vlaams Belang hekelt deze verregaande collectivisering van de huurmarkt.” En blijkbaar is die ‘collectivisering’ nog het ergst van alles. Eergisteren had VB-kamerlid Bart Laeremans al een persmededeling over hetzelfde onderwerp verspreidt. Niet met een titel als ‘Huurwet Onkelinx stinkt’ of iets van die strekking, maar ‘VLD steunt heimelijke collectivisering huursector’. En dat allemaal om een gemeentelijk register dat in kaart zou brengen wat op de huurmarkt voorhanden is.

Op de VB-website wordt verwezen naar het interview in Gazet van Antwerpen  waarin Ann Van Beurden van de Turnhoutse huurdersbond zegt te vrezen dat “veel verhuurders hun prijzen (gaan) verhogen om kansarmen en allochtonen af te schrikken” Het pleidooi van Van Beurden en de huurdersbond opdat de overheid meer sociale woningen zou aanbieden, herhaalt het VB níet. Waar het in haar kraam past zal het VB de kritiek van huurders opnemen, maar voor het overige speelt het volop de kaart van de verhuurders en huiseigenaars. Zich als verdediger voordoen van de zwakkeren, maar vooral opkomen voor de sterkeren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

22-11-06

VB op het verkeerde spoor bij VW-Vorst

Wat was het nieuws van de dag gisteren? Op de VB-website, de  moniteur van het VB, verschenen vijf berichten: Kernenergie, nieuw taboeWaalse werkloosheid en Marshall;  Vlaams belang in Wielsbeke; De Kerk en Vlaanderen;  en toch ook nog:  VW-Vorst: bijltjesdag? Maar uiteindelijk ging dat bericht meer over Electrabel, de elektriciteitsprijzen en de energievoorziening. Om 13.00 uur verstuurde het VB wel een persmededeling onder de kop  Rampscenario bij Volkswagen Vorst. Twee dagen eerder werd een VB-persmededeling de wereld ingestuurd onder de kop  Banen op de tocht bij Volkswagen Vorst: regering moet ook hand in eigen boezem steken.

In die laatste persmededeling luidt het dat de regeringsmaatregelen (van loonlastverlaging voor ploegenarbeid, red.)  “hoegenaamd niets voor(stellen) in vergelijking met de verregaande en structurele maatregelen die in de buurlanden werden genomen. Zo bedraagt de Belgische loonkostenhandicap in vergelijking met diezelfde buurlanden nog steeds 10 procent.” Ofwel zijn de statistieken van het VB hopeloos verouderd, ofwel is het VB van kwade wil. Intussen hebben al een paar professoren bevestigd dat (a) die loonkost maar voor een 6 % à 8 % tussenkomt in de prijs van een auto, en (b) is de loonkost in Vorst gelijk aan die van een VW-fabriek in Duitsland en lager dan in een andere VW-fabriek in Duitsland. Waarom dan kappen op de loonkost bij VW-Vorst?

Volgens het VB zijn de regeringsmaatregelen slechts “gemorrel in de marge” geweest, en al zijn “de onweerswolken boven Volkswagen Vorst niet exclusief daaraan te wijten (…) het kan toch niet worden ontkend dat de regeringen van Guy Verhofstadt vooral een politiek van economische stilstand hebben gevoerd”. In de persmededeling van gisterenmiddag herhaalt het VB dit liedje en zegt het dat “de enige maatregel die onze bedrijven kan helpen de tanende concurrentiekracht te herwinnen, is een onmiddellijke en drastische verlaging van de loonkost.” Professor Paul De Grauwe (KU-Leuven, en notoir liberaal) bevestigde anders nog wel in Terzake  gisterenavond dat alsmaar daling van de loonkost geen oplossing is, de spiraal van loonkostverlaging in ons land en de buurlanden alleen maar aangezwengeld wordt. Waarom dan toch maar pleiten voor loonkostverlaging?

Maandagavond was het Vilvoordse VB-parlementslid Filip De Man, van de extreem-rechtse flank van het extreem-rechtse VB, te gast in Morgen beter. Daar zei De Man al dat de loonkost nog meer moest verlaagd worden. “Niet de lonen”, merkte een pienter kijkende De Man op. Waarop Gui Polspoel opmerkte: “Maar dan betekent dat dat je de sociale zekerheid verzwakt.” Maar De Man vond dat niet erg, want “De sociale zekerheid wordt verkeerd besteed.” Werklozen, gezinshoofden met kinderen, gehandicapten: “De sociale zekerheid wordt verkeerd besteed”, en voor het VB is het dan ook niet erg als de sociale zekerheidskassen minder gespekt worden.

De Man kon nog wel begrijpen dat de VW-arbeiders en bedienden in Vorst woedend zijn en staken, maar waarschuwde toch dat stakingen geen zoden aan de dijk brengen. ABVV-vakbondssecretaris Karel Gacoms had het bij het rechte einde als hij zei dat de regeringen in ons land niet zoveel kon verweten worden, dat de problemen voor VW-Vorst het gevolg zijn van de kapitalistische productiewijze, waarbij maar één zaak telt: de winst van de aandeelhouders. Gui Polspoel merkte nog op dat het openhouden van VW-Wolsburg en de (toen nog dreigende) ontslagen bij VW-Vorst het gevolg is van een ‘Eigen Volk Eerst’-politiek. Je zag Filip De Man instemmend knikkend, niet beseffend hoe hij daarmee het funeste van de VB-politiek bevestigde.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: economie, sociaal |  Facebook | | |  Print

20-08-06

Freddy Van Gaever, zijn voorgangers en zijn volgelingen

Anderhalf week geleden geraakte bekend dat VB-zakenman en parlementslid Freddy Van Gaever in een interview met twee studenten zijn eigen visie had gegeven over de sociale relaties. "Je kan wel een beetje sociaal zijn en geen slaven meer verhandelen zoals in de Middeleeuwen of de zwakken vernietigen. Maar er zijn grenzen.", "De vakbond heeft meer met gangsterisme te maken dan met solidariteit. Ze verdedigen enkel nog de bandieten. Berscherming van arbeiders is niet nodig. Kijk naar de vrije economie in Amerika. Die hebben ook geen vakbonden." en meer van dat (zie: http://www.indymedia.be/files/interview_vangaever.pdf...).

De uitspraak van Van Gaever over de werkloosheidsuitkeringen trok de meeste aandacht. "Als ik het morgen voor het zeggen heb in dit land zal de werkloosheidsvergoeding er gans anders uitzien. Wie zijn job verliest zonder dat hij er iets kan aan doen, krijgt één maand de tijd om ander werk te zoeken. Van mij mag hij dan 100 % van zijn vroeger loon uitbetaald krijgen. De tweede maand nog 75 %, de derde maand 50 %. De vierde maand nog 25 % en dan gedaan. Wie dan nog geen werk heeft gevonden, wil gewoon niet werken."

VB-voorzitter Frank Vanhecke haastte zich in een persmededeling te zeggen: "Naar aanleiding van bepaalde berichten in de pers zou het publiek - verkeerdelijk - kunnen denken dat onze partij de werklozen na vier maanden werkloosheid hun uitkering wil ontnemen. Op basis van dezelfde berichten zou het publiek - opnieuw, verkeerdelijk - kunnen denken dat onze partij schoolverlaters zomaar op straat wil zetten. Er is geen sprake van de beperking van de werkloosheidsuitkering tot vier maanden in de voorstellen van onze partij en we verwijzen bijvoorbeeld naar ons economisch congres van eind 2005. Het Vlaams Belang is voor een strengere controle van werklozen, maar van wie bereid is te werken, wil het Vlaams Belang de uitkering niet afnemen, ook niet na vier maanden werkloosheid!"

De persmededeling gaat nog verder, maar nergens is er sprake van dat die "bepaalde berichten" een uitspraak betroffen van een VB-parlementslid. Bij 't Pallieterke  merkten ze deze week schamper op: "Het hoofdkwartier van het Vlaams Belang vlamde zo snel als mogelijk een persmededeling de wereld in dat het standpunt van Van Gaever niet het standpunt was van de partij. Voorwaar, El Lider Maximo heeft in Cuba zijn troepen beter in de hand." Intussen heeft De Stemmenkampioen  aan zijn internetpanel gevraagd of wie na vier maanden nog geen nieuwe baan heeft werkonwillig is. Dit weekend werd het resultaat van die bevraging bekendgemaakt. 54 % vindt dat wie na vier maanden nog geen nieuwe baan heeft daarom nog niet werkonwillig is. 38 % vindt van wel. Bij de VB-kiezers zijn ze het hardvochtig standpunt van Van Gaever echter meer genegen dan het partijstandpunt. Voor 48 % van de VB-kiezers is er sprake van onwil om te werken, voor 43 % niet. Het sterkst in de buurt komen de VLD-kiezers (45 % ja, 48 % neen).

Maar keren we weer naar 't Pallieterke, omdat we voor een keer dat weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter toch wel een beetje gelijk moeten geven. 't Pallieterke  schreef deze week in een commentaar op haar voorpagina: "Dat Freddy Van Gaever zonder veel plichtplegingen en zonder rekening te houden met het partijprogramma op eigen houtje gaat wieden in de sociale uitkeringen is opmerkelijk, maar eigenlijk ook weer niet. Want Freddy Van Gaever heeft zijn eigen gedacht (altijd gehad) en is niet gewoon dat voor zich alleen te houden (en dat wisten ze ook toen ze hem binnenhaalden). Aan de andere kant is Freddy Van Gaever zeker niet de eerste die grote vragen stelt bij het bestaande Belgisch systeem van werkloosheidsuitkeringen die quasi onbeperkt zijn in tijd. (...) Anderen zijn hem voorgegaan. We denken aan Unizo, de organisatie van zelfstandige ondernemers. Aan VOKA, de bundeling van het Vlaams Economisch Verbond en van de Kamers van koophandel. Aan de VLD, die bij monde van Bart Somers de kat van de onbeperkte werkloosheidsuitkeringen de bel aanbond."

't Pallieterke  heeft ongelijk als het spreekt over onbeperkte werkloosheidsuitkeringen. Er wordt wel degelijk onderzocht of men niet abnormaal lang werkloos is in vergelijking met andere werklozen in de regio, en zonder een behoorlijke reden wordt dat wel degelijk gesanctioneerd. 't Pallieterke  is ook intellectueel oneerlijk als het schrijft: "We gaan het niet hebben over de details van hùn plannen. We stellen alleen maar vast dat er in Vlaanderen een tendens groeit om..." VLD-voorzitter Bart Somers wil de werkloosheidsuitkeringen beperken tot drie jaar. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel in vergelijking met Van Gaevers voorstel om na vier maanden te stoppen met werkloosheidsuitkering. 't Pallieterke  heeft natuurlijk wel gelijk om te wijzen op wie Van Gaever voorging met het idee om de werkloosheidsuitkering in tijd te beperken, en zich niet te concentreren op het kansen bieden op werk. Eens de redenering in de hogere kringen van het land verspreid geraakt, pikt het VB die op om ze nog straffer te maken. Mocht het VB het ooit voor het zeggen krijgen op federaal vlak - al is dat een utopische gedachte - het zou niet aarzelen haar standpunt te verharden. Wil de VB-top immers niet uitvoeren wat haar kiezers denken?

12:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, van gaever |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9