24-06-09

BRUNO VALKENIERS: "JOHAN DEMOL REAGEERDE TE SNEL"

Eén zaak is zeker na het ophefmakend interview met Johan Demol in Humo: in de Madoutoren in Brussel, waar de VB-hoofdzetel is gevestigd, lezen ze Humo. “Vandaag publiceert het linkse weekblad Humo…”, zo begint één van de berichten gisteren op de nationale VB-website.

Maar… het bericht gaat over de enquête bij Marokkanen in België van de Koning Boudewijnstichting (zie: http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=250236&LangType=2067) waarvan Humo de voornaamste resultaten in primeur publiceert (blz. 10 - 15). Over de eerste bladzijden als je de Humo openslaat, met titels als De maat is vol voor Johan Demol en “Het Vlaams Belang heeft geen toekomst meer”… geen woord op de website van het VB. Aan het persagentschap Belga zei VB-voorzitter Bruno Valkeniers dat hij betreurde dat Demol daags na de verkiezingen ontslag nam uit het partijbestuur, dus nog voor de analyse van de verkiezingsresultaten en de discussie over de toekomst. Volgens Valkeniers zou de analyse van de verkiezingen gebeuren zowel in het partijbestuur als in de partijraad en de provinciale afdelingen. “Op basis hiervan wil ik de vernieuwing in de partij doorvoeren”, zei Valkeniers nog. Hij vindt dat Johan Demol nog een plaats heeft binnen de partij, maar zijn kritiek intern had moeten houden. “In tegenstelling tot wat sommigen beweren, zijn we een democratische partij.”

Dat het VB een democratische partij zou zijn, is anders niet de indruk van Johan Demol. “Als je iets te vertellen hebt, wordt er in het allerbeste geval beleefd naar je geluisterd. Ik zeg wel: in het àllerbeste geval. Daarna gaat men gewoon verder. De partijtop zit zo vastgeroest in de eigen ideeën, en de geesten zijn zo bekrompen dat verandering in het VB compleet onmogelijk is”, zei Demol in Humo. Het probleem is niet dat Demol "te snel" reageerde. De kritiek die Demol na 7 juni uitbracht op de VB-top en de VB-lijn heeft hij ook vóór 7 juni geuit (zie: http://www.brusselnieuws.be/multimedia/video/polspoel-praat-met-johan-demol-vlaams-belang). Aan de basis van het VB hoor je intussen uiteenlopende reacties: van zowel dat Demol geen echte VB’er is, eerder een liberaal (een reactie uit Brussel), als dat “de harde slogans misschien iets genuanceerder zullen moeten klinken” (een reactie uit Antwerpen), maar ook dat het Vlaams Belang terug het Vlaams Blok moet worden (een reactie uit de kuststreek, waarover later deze week meer). En dan is er nog deze bedenking: “Misschien is het goed dat er nu twee maanden vakantie voor de deur staan. Een periode om te bezinnen?” Let op het vraagteken, de spreker is niet zeker dat die bezinning er gaat komen.

De VB-top vergaderde overigens op 12 juni, de vrijdag na de verkiezingen, “in een rustige afspanning in Vlaams-Brabant” over de verkiezingsuitslag, de politiek-strategische opstelling en de financiële planning voor de komende jaren. Het enige wat van dat conclaaf bekend is geraakt, is dat de heren en dames het hebben moeten doen met een broodjesmaaltijd. De tering naar de nering zetten, heet dat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, demol |  Facebook | | |  Print

09-05-09

LANG LEVE LINDA

Vandaag zijn de provinciale lijsten voor de Vlaamse verkiezingen op 7 juni neergelegd. Gedaan met beloftes, schuiven op de lijst en wippen van de lijst: de lijsten voor de verkiezingen op 7 juni liggen vast. Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het dus definitief: het Vlaams Belang wordt zowaar vrouwvriendelijk.

Gedaan met de tijd waarin Anke Van dermeersch reclameerde dat het VB nog nooit een vrouwelijke lijsttrekster had. Niemand minder dan het alom geprezen Overpeltse gemeenteraadslid en Kamerlid Linda Vissers (foto, 48 j.) zal de Limburgse lijst voor het Vlaamse parlement trekken. Of ze effectief zal zetelen in het Vlaams parlement blijft afwachten. Waarschijnlijk zelfs niet. Alleszins zal er weer iemand zijn die vanuit een opvolgersplaats het parlement binnengeraakt bij het VB... waarvoor de partij natuurlijk rekent op eeuwige dankbaarheid.

Om het voor Linda Vissers, haar opvolg(st)er in één of ander parlement (voor het Vlaams parlement is dat huidig VB-Vlaams parlementslid Katleen Martens) en voor de VB-kiezers gemakkelijk te houden blijft het VB ook in Limburg zweren bij de bekende formules en standpunten. Aan schuldigen voor alles wat verkeerd loopt is er geen gebrek. In alfabetische volgorde: Asielzoekers, Di Rupo, Ecologisten, Leterme, Maghrebijnen, Migranten, N-VA, Open VLD, Somers, Sossen, Straathoekwerkers, Turken, Walen en-ga-zo-nog-maar-even-door...  Het eeuwige geklaag en gezaag verandert niet onder Bruno Valkeniers als voorzitter en geeft het Vlaams Belang hoe langer hoe meer het appeal van de getuigen van Jehova. Geen wonder dat de concurrentie  van LDD en N-VA met de winst gaat lopen.

De aanstelling tot lijsttrekker van een politiek pluimgewicht genre Vissers is het ultieme bewijs dat het VB in Limburg bijzonder zwak staat en er niet beschikt over politiek personeel die naam waardig. In Limburg heeft het VB steeds haar zwakste electorale scores behaald. En het ziet er bepaald niet naar uit dat dit per 7 juni anders zal uitpakken. Wie Linda Vissers graag eens aan het werk ziet, raden wij het volgende videootje aan: www.garagetv.be/video-galerij/fiedelewie/Quiz_met_Vlaams_Belanger_Linda_Vissers.aspx. Een echte aanrader voor wie wil kennis maken met de diverse inzichten en kwaliteiten die haar eigen zijn. Ze onthult onder meer dat Wallonië de hoofdstad is van de provincie Waals-Brabant.

Waar is de tijd dat extreemrechtse lieden de teloorgang van De Westerse Waarden toeschreven aan de drie V's van villa's, voituren en vrouwen? VB'ers trokken eerder al villa's in, denken we maar aan de villa van Marijke Dillen in 's Gravenwezel. Nu zetten ze bij het VB ook nog vrouwen - allez, we moeten niet overdrijven: één vrouw - aan de kop van hun lijst. En met Verstand zijn ze niet bedeeld. Verbaast het dan dat het niet goed gaat met deze wereld, en met het VB in het bijzonder?

19:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb, valkeniers, 7 juni, vissers |  Facebook | | |  Print

02-05-09

BLOEDARMOEDE & MOEDELOOSHEID

Het Vlaams Belang gaat naar de stembus met de sogan "dit is ONS land". Een nogal slappe doorslag van het aloude "Eigen volk eerst". Typerend voor de hevig woekerende bloedarmoede en toenemende moedeloosheid in de VB-rangen.

 Zoals de zaken er nu voor staan dreigt ook de uitslag op 7 juni een slappe doorslag te worden van 'vroeger werk'. Meer zelfs, de partijleiding lijkt zich nu al neergelegd te hebben bij een fors verlies. Kort gesteld; als in Vlaanderen het 19%-niveau van 2007 wordt vastgehouden dan zal men op de Madou al enorm tevreden zijn. Dat is wel 5 à 6% onder de absolute topscore van 2004.

Ook significant; boegbeeld Dewinter wil niet langer de verkiezingen winnen maar, en-zet-u-schrap; "wil proberen maximaal te consolideren". U leest het goed. Na 22 jaar parlement is Philip Dewinter eindelijk het onvervalste Wetstratees machtig! Een uitspraak die zo uit het Yves Leterme - repertoire geplukt lijkt. Het campagnebeeld is een jongetje dat naast de slogan kijkt in de richting van een zwarte toekomst aan de uiterste rechterzijde van het 'decor'. Maak zelf uw vervolgzin met de woorden: "passend" en "symbolisch".

De polls - voor wat ze waard zijn (in de regel niet zoveel) - tonen  aan dat het VB nog slechts 16% zou halen in de Vlaamse kieskringen. Een verlies van zowat één stem op drie in vergelijking met de uitslag van 2004. Met dank aan Dedecker, De Wever en het Cordon Sanitaire. De 'schutkring' werd door voorzitter Bruno Valkeniers onlangs weer omstandig aangeklaagd in de pers. Het bewijs dat het cordon werkt en, anders dan Dillen en Vanhecke bij herhaling beweerden, bij-zon-der stevig op de zenuwen werkt van de VB-leiding. 

In Brussel zou de partij ongeveer de helft van haar vroegere stemmen verliezen;van 4,7% naar 2,7% volgens de laatste polls. Ondanks - of dankzij - 'superflik' Johan De Mol die weer wordt uitgespeeld. De politieke toekomst van Johan De Mol ziet er behoorlijk troebel uit. Ooit werden er miljoenen en miljoenen gespendeerd aan de VB - campagne in de hoofdstad om van tweetalige Johan uit Schaarbeek de Belgische versie van J.M. Le Pen te maken. De Brusselse VB - propaganda werd in het keurigste Frans vertaald, tot ongenoegen van de "echte nationalisten", en voor de slechte verstaanders werd het leven van Johan zelfs in een stripverhaal gegoten. Ongezien, du-jamais-vu. De hoge verwachtingen werden echter nooit ingelost. Meer dan 10 jaar later is De Mol verworden tot een nietszeggend randfenomeen. Heel ver weg van de camera's. Het was ooit anders.
 

11:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, verkiezingen, vb, valkeniers, 7 juni, cordon, de mol |  Facebook | | |  Print

21-04-09

ALS ZE HET KUNNEN, ZOUDEN ZE DE LAATSTE WENS VAN KAREL DILLEN VERKWANSELEN

Voormalig VRT-journalist Walter Zinzen mocht daags na Bruno Valkeniers repliceren op diens Vrije Tribune vorige week woensdag in De Standaard over het vermaledijde cordon sanitaire. Walter Zinzen (foto) blijft het cordon sanitaire een goed idee vinden, en heeft daar een overvloed van argumenten voor (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=FU29295S).

Nog dezelfde dag reageerde het VB op het – dixit het VB: “weinig verrassend” – standpunt van Walter Zinzen. Het VB repliceert echter op maar twee punten uit het betoog van Walter Zinzen. Zowel Walter Zinzen als wij (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6909803) mogen dan wel schrijven dat het cordon sanitaire niet geïnspireerd is op de anti-Belgicistische houding van de partij, het VB blijft erbij: “De vuile oorlog tegen het Vlaams Belang verhevigde zienderogen naarmate onze partij een bedreiging was geworden voor het Belgische status quo en uiteindelijk voor het voortbestaan van België zelf.” Als het VB het maar dikwijls genoeg herhaalt, zal iedereen het wel geloven? Het VB antwoordt niet op de opmerking van Walter Zinzen: “Als ook uw anti-Belgiscisme zijn weg naar andere partijen heeft gevonden, en als dat de ware reden van het cordon zou zijn, waarom ontsnapt dan bijvoorbeeld de N-VA eraan?” Ah, neen. Dat vereist meer hersengymnastiek dan een VB’er gewoon is. Het VB citeert dan liever ene Stephen Pollard, “journalist en adviseur van de voormalige premier Tony Blair”, die in The Times schreef dat de Belgische boedelscheiding de echte reden is “waarom de Belgische autoriteiten het Vlaams Blok al jaren vervolgen.” Als het VB geen gelijk vindt in eigen land, zoekt het dat gelijk dan maar in het buitenland. Wat wel vreemd is voor een Eigen Volk Eerst!-partij.

Het tweede punt waarop het VB repliceert, zij het korter dan over de vermeende reden voor het cordon sanitaire, is de vraag van Walter Zinzen welk VB-standpunt sinds de veroordeling wegens racisme veranderd is. En in feite geeft het VB Zinzen gelijk dat sinds die veroordeling nog niets veranderd is. “Natuurlijk is het programma van onze partij door de jaren geëvolueerd, geactualiseerd en aangepast aan de maatschappelijke realiteit. Maar het klopt wel dat het Vlaams Belang geenszins een ‘fatsoenlijke’ Belgische partij is geworden.” “Geenszins een ‘fatsoenlijke’ partij is geworden”, had overigens ook volstaan. “Het Vlaams Belang”, zo gaat de partij verder, “zal niet zwijgen over het immigratieprobleem. Het Vlaams Belang zal blijven pleiten voor een kordate aanpak van de criminaliteit en voor het recht om baas te zijn in eigen land.” Niemand, ook niet de rechters die het VB veroordeeld hebben voor racisme, vraagt dat het VB zou zwijgen over problemen die met immigratie gepaard kunnen gaan. Iets anders is natuurlijk enkel en alleen maar problemen zien aan immigratie, hoe men erover praat en welke oplossingen men voorstelt. Pleiten voor een kordate aanpak van criminaliteit kan best, maar het is natuurlijk wel ongeloofwaardig als het gebeurt door een partij die een tot bij het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie wegens racisme, schriftvervalsing, verduistering en overmatig gebruik van geweld veroordeelde in dienst blijft houden als perswoordvoerder (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598).

En baas zijn in eigen land? Waarom niet? De vraag is natuurlijk volgens welke criteria je iemand omschrijft die mag mee beslissen over de inrichting van onze samenleving. De eerste twee als VB’er verkozen gemeenteraadsleden waren overigens respectievelijk van Turks-Armeense en van Nederlandse afkomst. Het VB overtuigt niet als het repliceert op twee van de vele stellingen en vragen in de opiniebijdrage van Walter Zinzen, en haalt dan maar een argument aan dat nog niet is bovengehaald. Ook niet in de bijdrage van Bruno Valkeniers in De Standaard: het cordon is de “levensverzekering van links”. “Het ‘cordon’ maakt potentiële rechtse meerderheden onmogelijk en betekent op die manier een vrijgeleide voor blijvende machtsdeelname van de linkerzijde.” Na 7 juni zal men misschien de proef op de som kunnen nemen. Er wordt volop gespeculeerd over een rechtse meerderheid in Vlaanderen, als het even kan zal men de SP.A in de oppositie laten verdwalen. Volgens de opiniepeilingen kan een rechtse meerderheid in Vlaanderen best, zonder dat het VB erbij betrokken moet worden. Wat dan gezongen? Neen. In 2002 schreef stichter-voorzitter Karel Dillen nog een boekje met de dringende vraag aan het VB om de ”levensverzekering” van het cordon niet op te offeren aan de ziekte van de politieke gulzigheid. En zelfs op een VB-websitepagina zijn de stichtende woorden van Karel Dillen over het cordon sanitaire nog terug te vinden (zie: http://www.vlaamsblok.be/publicaties_maandblad200202-1.shtml). Het is al ver gekomen als wij het VB moeten herinneren aan de laatste wens van hun stichter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, cordon sanitaire, vb, valkeniers, dillen |  Facebook | | |  Print

20-04-09

BRUNO VALKENIERS' EIGEN INTERPRETATIE VAN DE GESCHIEDENIS EN ROEP OM UIT HET ISOLEMENT GEHAALD TE WORDEN

Bij het VB kunnen ze niet klagen over de opiniebijdragen die De Standaard publiceert. Na kritieken op zijn boek Inch’Allah? mocht Filip Dewinter uitgebreid repliceren met een opiniebijdrage. Bruno Valkeniers waagde ook zijn kans, en ja hoor: zijn opstel met als titel Heeft het cordon toekomst? werd voorbije woensdag gepubliceerd. 

Volgens Bruno Valkeniers werd in De Standaard van 3 april “een kritisch maar evenwichtig beeld geschetst van het Vlaams Belang en het politieke landschap.” Zijn voorganger als VB-voorzitter, Frank Vanhecke, dacht daar helemaal anders over. Die vroeg zich op zijn blog over datzelfde artikel af  “hoe het mogelijk is dat zoveel manifeste blunders in één stuk bijeengerakeld worden”, en noemde het verderop nog eens “zeer onzorgvuldige journalistiek”. Misschien moeten de huidige en de vorige VB-voorzitter af en toe eens overleggen hoe ze een en ander inschatten. Maar goed, Valkeniers schreef natuurlijk geen opiniebijdrage om De Standaard te bejubelen. Wat hem stoorde was het interview dat opzij de analyse van De Standaard stond. Bruno Valkeniers: “In de marge geeft ex-VB’er Luc Sevenhans (…) een tamelijk achterhaalde visie op het ‘cordon sanitaire’, als zou mijn partij zich daarin nog steeds verschansen, en dat vraagt een duidelijke rechtzetting.” Luc Sevenhans zei anders niet veel over dat cordon sanitaire in het bewuste interview (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6868945), maar Bruno Valkeniers zocht nog eens een gelegenheid om te zeggen dat hij af wil van dat cordon sanitaire.

Valkeniers kent zijn geschiedenis echter niet. Volgens Bruno Valkeniers werden “het Blok en het latere Vlaams Belang (…) in quarantaine gezet omdat ze het einde van de Belgische staat nastreefden”, en wordt die these “vandaag zelfs door kritisch-links (…) aanvaard.” Wie Valkeniers met “kritisch-links” bedoelt, is niet duidelijk. Alleszins is het een VB-mythe dat het cordon sanitaire gewild zou zijn omdat het VB het einde van de Belgische staat wil. Lees er de tekst en de hele geschiedenis van het cordon sanitaire op na (zie: http://www.charta91.be/index.html?url=/NB/Cordon.htm), en je zal zien dat de enige reden voor een cordon sanitaire rond het VB het racistisch en discriminerend discours is van die partij. En diep in zijn binnenste weet Valkeniers dat ook wel. Vandaar dat hij nu zegt: “Ik geef toe dat het 70-punten-plan uit 1992, dus van ver voor mijn tijd als voorzitter, geen hoogstaand staaltje van politieke retoriek was. We hebben het al op verschillende gelegenheden als achterhaald geklasseerd, en ik wil hier nog eens herhalen dat er voor racisme ook in het Vlaams Belang geen plaats is.” Ho, ho. Dat Filip Dewinter terechtgewezen wordt voor zijn 70-puntenplan: dat begrijpen wij. Dewinter heeft het intussen geklasseerd, maar hij weet het verdomd goed liggen in zijn boekenkast “voor de toekomst” (zie: http://www.youtube.com/watch?v=HoXRviYjWAQ).

En dan die zin “(…) dat er voor racisme ook in het Vlaams Belang geen plaats is.” Was er dan ook geen racisme bij het Vlaams Blok? Het Hof van Beroep in Gent en het Hof van Cassatie in Brussel hebben daar wel anders over geoordeeld. En Valkeniers laat zich alweer betrappen op zijn geschiedenis niet te kennen als hij verderop klaagt over “de semantische vervormingen” rond het woord racisme “tot en met het onwaardige rioolproza (de ‘mestkevers’ waarmee Karel De Gucht onze partij én haar kiezers ooit betitelde).” Karel De Gucht heeft de VB-leiders bestempeld als “mestkevers”, maar nooit de VB-kiezers vergeleken met enige diersoort. Hij heeft wel gezegd dat de kiezers van het Vlaams Belang heel goed weten waarvoor ze kiezen, en ze daarop mogen aangesproken worden. Maar De Gucht heeft nooit gezegd dat de VB-kiezers “mestkevers” zijn, dat is alweer een VB-mythe die Bruno Valkeniers voor waar aanneemt. Als Valkeniers stopt met zijn lezing van de geschiedenis komt hij tot de vaststelling dat het cordon sanitaire zich sociaal niet meer kan handhaven. “Als ik op de sociale netwerken zoals Facebook ga grasduinen, zie ik in elk geval maar weinig ‘cordonisme’: de jongere generaties hebben geen boodschap meer aan stigmatisering.” Tja. Voor sommigen gaat het meer om hoeveel ‘vrienden’ hij of zij heeft, dan wie ‘vriend’ is. Hoe anders verklaren dat één van de ‘vrienden’ van Frank Vanhecke op Facebook de Belgicistische FN’er Patrick Sessler is?

“Tijd dus voor een correctie vanuit de jongere generaties intellectuelen, academici en het sociaalculturele middenveld. De Wetstraat zal wel volgen. Een Charta ’09 misschien, waarin gewoonweg gesteld wordt dat een open, tegensprakelijke democratie à la Voltaire te verkiezen is boven een ideeëndictatuur à la Robespierre. (…) Wie begint? Wie durft? Het is misschien een bijkomende inzet van de komende verkiezingen”, besluit Bruno Valkeniers. Dát zou hij wel willen, dat het cordon sanitaire de inzet zou zijn van de komende verkiezingen. Dan draaien die verkiezingen rond het VB, terwijl het nu riskeert vooral te gaan over respectievelijk de grootte van de LDD en de gevolgen van een achteruitgang voor de SP.A. Één zaak heeft Valkeniers wel verkregen: een aantal “intellectuelen” spanden zich in om niet alleen de Mitterand-biografie van Koen Dillen maar ook het anti-islamboek van Filip Dewinter op de toonbank van alle boekhandels te krijgen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090413). Valkeniers geeft nu zelf aan dat dit perfect past in de strategie om het VB als een aanvaardbare gespreks- en beleidspartner te behandelen. Wat de intenties van de  Benno Barnard’s en Etienne Vermeersch’en ook mogen zijn.

  • Morgen: Walter Zinzen blijft het cordon sanitaire een goed idee vinden, het VB vindt dit "weinig verrassend".

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, valkeniers |  Facebook | | |  Print

06-04-09

LUC SEVENHANS (EX-VB) MAAKT DE REKENING

“Het Belang heeft twee keer de afspraak met de geschiedenis gemist. In 2004 waren we de grootste partij, hadden we een initiatief moeten nemen en minstens eens fatsoenlijk praten, toen CD&V ons uitnodigde. Onze partijtop deed de deur meteen dicht. In 2007 kregen we een nieuwe historische kans, toen we Jean-Marie Dedecker konden binnenhalen. Die flater schuift men nu in de schoenen van Frank Vanhecke, maar Annemans en Dewinter hebben minstens evenveel verantwoordelijkheid. Die twee geven een voorzitter net zoveel vrijheid als ze willen, daarover moet Bruno Valkeniers zich geen enkele illusie maken.” In De Standaard klapte dit weekend federaal volksvertegenwoordiger Luc Sevenhans uit de biecht nadat hij begin maart bekendmaakte op te stappen bij het VB.

Sevenhans bracht VB-voorzitter Bruno Valkeniers, overigens ook zijn oude baas bij Hesse-Noordnatie, persoonlijk op de hoogte van zijn ontslag. “Is er nog iets aan te doen”, vroeg Valkeniers. “Bruno, je hebt alles gedaan wat je kon”, antwoordde Sevenhans. “We hebben afgesproken om als grote mensen uiteen te gaan, zonder moddergooien. Als je twintig jaar lid bent, weet je genoeg”, zegt Sevenhans nog. Maar stilaan begint dat moddergooien toch. In ’t Pallieterke laat men geen gelegenheid voorbijgaan om erop te wijzen dat Sevenhans mee met de meerderheid stemde, en men signaleert Sevenhans ook bij bepaalde etentjes. Volgens Dewinter mikt Sevenhans op een schepenmandaat in zijn gemeente, Brasschaat. Sevenhans vraagt of dat zo vreemd is. “In 2006 haalde ik na de burgemeester de meeste voorkeurstemmen, dus dat ik in mijn gemeente ooit nog schepen word, is natuurlijk niet zo gek. Een andere partij? We zien wel, het was niet mijn bedoeling. Maar het zal CD&V of de N-VA zijn, met beiden voel ik me verwant.”

“Het incident over Congo (dat de rechtstreekse aanleiding was voor Sevenhans’ ontslag uit het VB, nvdr.) was voor mij geen detail. Mijn partij hield halsstarrig vast aan het verbod van Belgische militairen om in de ex-kolonie in te grijpen. Ik heb intern verschillende keren gepleit om dat te herzien. De oorlog in Congo heeft miljoenen levens gekost, wij mogen niet zomaar de andere kant opkijken. Dat ging over mijn geloofwaardigheid als defensiespecialist, want ik ben ervan overtuigd dat het Belgische leger in Oost-Congo echt levens kon redden. En ja, ik ben persoonlijk betrokken, mijn schoonfamilie heeft familiale banden met Congo. Ik heb toen openlijk aan de alarmbel getrokken in de media. Dat standpunt moest gewijzigd worden of ik zou mijn conclusies trekken. De harde vleugel rook bloed. Plots verscheen er in het partijblad een artikel van Francis Van den Eynde, een notoire hardliner, om te onderstrepen dat ons Congo-standpunt ongewijzigd bleef. Sevenhans had de erecode geschonden, hij had met de pers gepraat. Dus hij moest boeten en op zijn knieën om vergeving smeken. Sorry hoor, daar ben ik te oud voor geworden.”

“Het succes van Vlaams Belang heeft ons allemaal verblind, gedurende jaren. Ikzelf kon een parlementaire carrière uitbouwen en me bezighouden met wat me echt boeit: defensie. Vragen over ons programma, het zwart-witdiscours inzake migranten en de dogmatische communautaire uitgangspunten stelde ik niet. Net als iedere Belanger dreef ik mee op de wolk. Ik heb nooit enige zeg gehad in de partijbeginselen. Karel Dillen had dat uitgewerkt en was al een tijdje bezig als voorzitter van het Blok, toen ik via Gerolf Annemans - ook van Brasschaat - lid werd. Ik had een Volksunieverleden, en werd meteen een van de eerste tien lokale mandatarissen. Ik heb het Belang in onze gemeente uitgebouwd tot een serieuze partij, we worden er gerespecteerd. Onze fractie heeft zelfs de begroting goedgekeurd. Zonder dat cordon zaten we al lang in de meerderheid. Tegenover die lokale openheid houdt een nationale top ongelofelijk stug vast aan het partijprogramma, het minste compromis wordt verworpen. De waarheid is dat de top niet af wil van het cordon. Ze beschouwen een dertig jaar oud partijprogramma, dat door de feiten is achterhaald, als heilig, goed wetende dat ze zo nooit aan de bak zullen komen.”

Volgens Sevenhans is Filip Dewinter eerder “een links-liberale huisvader” en is Gerolf Annemans “de ijzeren arm”. “Elke vezel in die man gruwt van compromissen. Hij zal nooit een duimbreed toegeven op zijn idealen en is daar zelfs trots op. Zo heeft Karel Dillen het erin gepompt en zo wil Annemans sterven.” Het zou natuurlijk wel kunnen dat die mening - zacht voor Dewinter, hard voor Annemans - ingegeven is door enige rancune. Sevenhans is altijd een beschermeling geweest van en loopjongen voor Gerolf Annemans. Belangrijker is de vaststelling die De Standaard maakt dat Dewinter en Annemans intussen een dagje ouder worden. “Afgelopen woensdag maakte Dewinter een afgematte indruk in het Oosterweeldebat. 'De zwarte is grijs geworden', klonk het. 'Zelfs letterlijk.' Ook bij Annemans raakt de scherpte wat afgebot. De 'gouden generatie', die stichter wijlen Karel Dillen ooit charmeerde, heeft haar beste tijd gehad. Het wordt tijd voor nieuwe mensen.”

Maar voor nieuwe mensen is er geen plaats bij het VB. De vraag is niet of het VB op 7 juni minder stemmen zal halen dan de 24,2 % bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vijf jaar geleden, maar hoeveel procent minder ze deze keer zal halen. In elk geval zal het VB geen 32 zitjes meer te bieden hebben in het Vlaams parlement. Het is bij het VB tegenwoordig sauve qui peut. Gelukkig zijn er sommigen die niet langer azen op een parlementair mandaat, zoals Luk Van Nieuwenhuysen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6649889), of het zou nog meer drummen worden voor een plaatsje op de VB-banken in het Vlaams parlement.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, valkeniers |  Facebook | | |  Print

10-03-09

N-VA EN LDD BLIJ MET OPINIEPEILING, VB NIET. ‘FORZA FLANDRIA’ NOG NIET VOOR MORGEN

De opiniepeiling van de VRT/De Standaard vorig weekend, drie maanden voor de verkiezingen op 7 juni, geeft de CD&V en Open VLD een score van iets boven of onder de 20 %, het VB al volop in campagne voor 7 juni krijgt 15,4 %, SP.A 14,4 %, LDD 11,8 %, N-VA 10,1 % en Groen! 7,3 %. Opiniepeilingen zijn natuurlijk maar opiniepeilingen. Ze geven aan hoe de stemkeuze evolueert, maar het zal de ‘onbesliste kiezer’ zijn die in de dagen vóór de stembusgang de doorslag geeft. Iedereen kan zich nu nog verheugen op een beter resultaat.

Bart De Wever (foto, N-VA) is in zijn nopjes met de 10,1 % voor zijn partij, een resultaat - zo bleek gisterenavond nog bij Phara - niet alleen maar toch vooral bekomen door Dewevers deelname aan de De slimste mens ter wereld-kwis. En alhoewel hij daalt in de opiniepeilingen is ook Jean-Marie Dedecker blij met de uitslag. “Dat is een prachtige uitslag”, zegt de Oostendse rechts-populist. “Hiermee zullen er binnen de partij niet te veel gaan zweven. Die zestien procent uit de vorige peiling was gewoon onhoudbaar. Maar dit is haalbaar. Dan doen we het bijna twee keer zo goed als in 2007.” Alleen bij het VB zijn ze niet blij met de resultaten van deze opiniepeiling. “Dit is een resultaat waar ik op 7 juni niet mee zou kunnen leven”, geeft Bruno Valkeniers toe. Met zijn persoonlijke score gaat het intussen steil bergaf. Bij alle Vlaamse kiezers staat hij op de 34ste en allerlaatste plaats; in de lijst bij VB-kiezers populairste politici staat Valkeniers op een pijnlijke zeventiende plaats. Samen komen de eventuele Forza Flandria-partijen uit op 37,3 % van de stemmen. Bruno Valkeniers, Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker sloten zaterdag in De Standaard niets uit over eventuele samenwerking. Dedecker spijts eerdere andersluidende verklaringen. In Knack zei hij een paar weken terug nog samenwerking met het VB uit te sluiten. Zondag, in De Zevende Dag, nuanceerde Dedecker alweer een mogelijke samenwerking: praten met het VB kan, meebesturen met het VB kan niet (zie: http://www.hln.be/hln/nl/3624/Verkiezingen-2009/article/detail/751283/2009/03/08/Dedecker-Praten-met-Vlaams-Belang-kan-besturen-niet.dhtml).

In elk geval staat tussen nu en dan alleszins nog de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Van de LDD-kiezers kan 45 % zich voorstellen alsnog VB te stemmen, en andersom is het ongeveer hetzelfde. In een onbewaakt moment denkt daarenboven 27 % van de VB-kiezers mogelijk N-VA te stemmen. En bij het VB is er ook nog volk dat richting Open VLD en SP.A vertrekt. De tijd dat het VB-kiespubliek het VB hondstrouw was, is al lang voorbij. Het VB valt terug op het resultaat dat het in 1999 boekte met een harde kern van volgelingen. Alle kiezers die er sindsdien bijgekomen waren, met een piek tot 24,3 % in 2004, hebben het VB intussen de rug gekeerd. Vandaar de harde kiescampagne van Philip Dewinter, om minstens toch nog zijn oudste VB-kiezers te behouden. Maar tezelfdertijd als het VB zich probeert te onderscheiden van haar concurrenten ter rechterzijde, hunkert de VB-basis als nergens anders naar een samenwerking van VB, LDD en N-VA in een Forza Flandria-constructie. Dat bleek nog eens bij de de Vlaams-Nationale Debatclub in hotel De Basiliek in Edegem, waar vooral een VB-publiek naartoe gaat. Donderdag 19 februari werden daar Jean-Marie Dedecker, Bruno Valkeniers en Bart De Wever op het podium gezet om uit te leggen wat hen bindt en wat hen scheidt.

’t Pallieterke getuigde: “In jàààren niet meer zoveel volk voor een debat zien toestromen.” Vermits de grootste zaal bij De Basiliek 240 m² groot is, betekent dit in het beste geval toch niet veel meer dan een tweehonderd mensen die naar dit topdebat afzakten. Dedecker, Valkeniers en De Wever werden geacht vooral uit de doeken te doen wat hen bond, maar volgens ’t Pallieterke legden ze vooral uit wat hen scheidt. Zij bevestigden “dat het water in ‘rechts’ Vlaanderen nog vèèl te diep is om te komen tot de Forza Flandria waar 90 % van het Debatclubpubliek van droomt.” “Laat ons na de verkiezingen debatteren”, stelde Bart De Wever, “want nu heeft het geen zin.” Of het na de verkiezingen op 7 juni wél zin heeft, is echter absoluut niet zeker. De ene zal zot van glorie zijn dat hij de grootste van de drie is, dezelfde of een ander zal vooral zijn wonden likken omdat het toch geen al te beste uitslag is, en een derde lonkt misschien naar regeringsdeelname samen met de CD&V en de Open VLD. Alles blijft mogelijk. Zelfs een carrière na de politiek. Als stand-up comedian, desnoods als dj (zie: http://www.youtube.com/watch?v=qvW37_cy9Sc&feature=related). Of ze het zelf geloven weten we niet, maar het VB is de enige die ons écht wil laten geloven dat de Forza Flandria er na de eerstvolgende verkiezingen komt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, valkeniers, de wever |  Facebook | | |  Print

05-02-09

VB ALWEER SLACHTOFFER VAN MACHINATIES DOOR HET GERECHT? VL-KRANT VERDER VERSPREID SPIJTS VERBOD RECHTBANK

Kruis erover“De bewuste VL-krant is al verspreid, maar we zullen de foto niet meer gebruiken”, zegt Bruno Valkeniers (foto 1) in Gazet van Antwerpen in reactie op het bericht dat de rechtbank in Brussel de verdere verspreiding van het eerste nummer van de VL-krant verbiedt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6683460/rechtbank-verbiedt-verdere-verspreiding-eerst).

Dat is dan goed nieuws bij het slechte nieuws voor Till Nowak die nu voor een schadevergoeding kan gaan wegens het in 2,4 miljoen VL-kranten misbruiken van zijn kunstwerk Dishes. Kunstwerk dat de vele prikkels die de media op ons afsturen op komische manier illustreert, maar door het VB gebruikt werd om de gevolgen van het Europees immigratiebeleid voor te stellen. Niet alleen werd de foto ongevraagd gebruikt door het VB, het VB gebruikte de foto ook manifest in tegenstelling tot de bedoeling ervan van de auteur (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090202). In De Morgen zegt Till Nowak’s advocaat Jos Vander Velpen dat hij voor een schadevergoeding van 10 000 euro gaat.

Bruno Valkeniers kan niet nalaten zich andermaal als slachtoffer van een complot te presenteren. “Weet u wat ik vreemd vind?”, zegt Valkeniers in Gazet van Antwerpen. “Dat ik deze uitspraak van u moet vernemen. Blijkbaar wordt de pers in sommige gevallen eerder ingelicht dan de betrokken partijen.” Zou er één reden zijn waarom de rechtbank in Brussel eerst de pers zou inlichten en dan pas de betrokken partijen in het geding? Of zou er één reden zijn dat de rechtbank in Brussel enkel één van de betrokken partijen zou informeren, en dan nog niet de partij die veroordeeld is tot het onmiddellijk stoppen van de verspreiding van hun krantje? Het antwoord is tweemaal negatief, maar Valkeniers doet het weer voorkomen alsof het VB het slachtoffer is van machinaties door het gerecht. Ocharme. Heb zo’n voorzitter die de fout altijd bij een ander zoekt, en niet in de eigen organisatie.

Het VB herhaalde gisteren op haar website nog eens de beschuldiging dat de rechtbank de pers eerder inlichtte dan de betrokken partijen, en stelde zich "ernstige vragen bij het nut van deze vertoning" aangezien "de eerste VL-krant al over heel Vlaanderen verspreid was". Eens te meer een leugen. In het beste geval weet het VB niet hoe het met de verspreiding van haar VL-krant loopt. Gisterenmorgen nog  daags nadat de uitspraak van de rechtbank bekendgeraakte werd de VL-krant mét de Dishes-fotomontage alvast in Brugge en in De Pinte bij Gent nog gebust.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, 7 juni |  Facebook | | |  Print

29-12-08

HET ENE NIEUWJAARSKAARTJE IS NIET HET ANDERE (2). HET VB ALS TWEEDE KANS VOOR CRIMINELEN

Alhoewel Bruno Valkeniers (foto 1) bestuurslid is van het Wies Moens-vormingsinstituut staat op zijn nieuwjaarskaartje geen verwijzing naar Wies Moens, één van de oprichters van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) en ter dood veroordeelde collaborateur. Neen. Valkeniers is niet zo zot als Bert Deckers die op zijn nieuwjaarskaartje meent te moeten pronken met Joris Van Severen, nog een oprichter van het Verdinaso (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6568731/het-ene-nieuwjaarskaartje-is-niet-het-andere). Bruno Valkeniers heeft ook geen woord over voor de Joelfeesten waaraan een aantal VB’ers de voorbije dagen deelnamen, Valkeniers laat dit heidens gebruik over aan de folklore. Voor hem is het een eenvoudig: “Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Strijdbaar 2009”, in een ondergesneeuwd Vlaams landschap. Waar een ster is blijven stilstaan boven de kerktoren, en waar een sneeuwman beduusd kijkt naar een door een laagje sneeuw afgedekt VB-logo (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

“Ik amuseer me goed in deze job”, lachte de 53-jarige Antwerpse ex-havenbaas wanneer Gazet van Antwerpen hem drie weken geleden vroeg of hij nog geen spijt heeft van zijn carrièrewending. “Stevige concurrentie van LDD en N-VA, verhalen over feesten waar nazi-liedjes worden gezongen, een schamele score van 14 procent in de peilingen, het feuilleton rond Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke: in de eerste negen maanden van zijn voorzitterschap heeft Bruno Valkeniers een royale portie rampspoed over zich heen gehad”, vatte Gazet van Antwerpen de situatie anders samen. De krant weet overigens ook dat Valkeniers vergeleken wordt met de spitsen van voetbalclub Germinal Beerschot: “Hij ziet geen kansen en als er zich toch een aandient, dan trapt hij die naast.” Valkeniers kan niet anders dan hartelijk lachen met die laatste vergelijking, en dan herhalen wat hij al een tijd zegt in alle mogelijke interviews: “Ik laat anderen graag scoren. De tijd dat ik mezelf meer ga profileren als uithangbord van de partij komt nog wel.”

Wat denkt de voorzitter intussen van de concurrentie die hij van LDD en N-VA krijgt? Bruno Valkeniers: “Ik vind Jean-Marie Dedecker een toffe knol, maar hij gaat door de mand vallen. Dat bewijzen de interne twisten bij LDD en de discussies over het boek van Jurgen Verstrepen nu al. Met N-VA voel ik me meer verwant, al geloof ik niet in een stap-voor-stap-strategie om de Vlaamse onafhankelijkheid te realiseren.  (…) In de media zegt Bart De Wever dat hij niks wil weten van het VB. Ik neem daar akte van (glimlacht raadselachtig). En ik kijk vol vertrouwen uit naar de verkiezingen.” Op welk percentage hij mikt, wil Valkeniers echter niet kwijt. “Mijn objectief is de Vlaamse onafhankelijkheid. Ik kijk verder dan deze verkiezingen”, antwoordt Valkeniers. Over de soap met Marie-Rose Morel geeft Valkeniers toe: “Op een paar momenten heeft zij zelf de behoefte gevoeld om daarvan (haar vechtscheiding, red.) iets te delen met enkele journalisten. Zelf had ik dat niet gedaan, maar ik begrijp haar wel.”

En wat met de VB’ers met nazi-sympathieën? Bruno Valkeniers: “Als er bewijzen zijn, dan zetten we zulke mensen meteen uit de partij. Het VB is geen racistische partij, en het zingen van racistische liederen of enige vorm van betrokkenheid bij organisaties zoals Blood and Honour is voor mij onduldbaar. Maar als we alle Vlaamse politici moeten vervolgen die ooit een Duits liedje hebben gezongen, dan is er nog veel werk aan de winkel.” Valkeniers moet natuurlijk niet de gangen van alle Vlaamse politici nagaan. De VB-politici zou volstaan, en hij zou al kunnen beginnen met navragen welke Duitse liedjes op de NJSV-avond vrijdag 19 december gezongen werden, in café De Leeuw van Vlaanderen, onder leiding van Antwerps VB-gemeenteraadslid Geert Brouwers en VB-parlementslid Pieter Huybrechts. “Ik waarschuw onze leden wel voor wat ze bijvoorbeeld doen op Facebook en andere communities op het internet. Iedereen heeft het recht zijn vrienden zelf te kiezen, maar wij treden op tegen alle activiteiten die niet door de beugel kunnen”, vervolgt Valkeniers. Vandaar dat genoemde Pieter Huybrechts na het bekend worden van zijn aangebrande vrienden op Facebook (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/10/neonazi-heeft-op-facebook-heel-wat.html) intussen van Facebook is verdwenen, en verstek gaf voor de debatavond over solidarisme die het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 28 november in een Antwerps café inrichtte?

Toch staat Bart Debie nog steeds op uw loonlijst, merkt Gazet van Antwerpen op. Bruno Valkeniers: “Bart Debie is veroordeeld voor feiten die lang voor zijn tijd bij het VB hebben plaatsgevonden. Iedereen verdient een tweede kans, dus ook hij.” Dat is de beste: het VB als plaats waar voor racisme, diefstal, schriftvervalsing en geweld veroordeelden, terecht kunnen voor ‘een tweede kans’. Bij Debie is overigens op kerstdag voor de vierde keer ingebroken in zijn nieuwe Brusselse woonst. Als de daders gepakt worden, en mocht de rechter een alternatieve straf overwegen, kunnen ze allicht terecht bij het VB als plaats waar ze die alternatieve straf kunnen uitzweten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, valkeniers |  Facebook | | |  Print

12-12-08

VIER MAANDEN MET UITSTEL VOOR RAES

Voormalig ondervoorzitter en partij-ideoloog van het Vlaams Belang, Roland - 'Roeland' voor de vrienden - Raes, is deze morgen door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel voor negationisme. De ex-senator moet ook een schadevergoeding van 1.000 euro ophoesten voor het 'Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding' en voor het 'Forum van Joodse Organisaties'. 

Dit vonnis komt er na een verbazend lang parcours. De feiten dateren al van meer dan zeven jaar geleden. Op 26 februari 2001 uitte Raes op de Nederlandse televisie, in het NRCV - programma 'Netwerk', zijn twijfels over het planmatige karakter van de Holocaust en over de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank.

Verbazend waren de uitlatingen van Raes  allerminst. Al in de jaren '70 gaf Raes met extreem-rechtse figuren als Siegfried Verbeke en Xavier Buisseret het maandblad 'Haro' uit dat een forum bood voor negationistische theorieën en opinies. Verder staat Raes bekend als een adept van de Franse negationistische auteur bij uitstek Robert Faurisson.

Benieuwd wat de fel geplaagde VB - voorzitter Bruno Valkeniers met dit nieuwe problematische gegeven gaat aanvangen. 'n Aantal dagen geleden wimpelde hij lastige vragen over Raes en diens proces nog af met de mededeling dat hij het oordeel van de rechtbank afwachtte om stappen te ondernemen.

Na het beruchte TV - optreden verdween Raes wel uit het zicht maar in het geheel niet uit de partij. Integendeel. Hij is nog steeds als vrijwilliger actief op het nationale partijsecretariaat in Brussel maar ook in de Lovendegemse afdeling van de partij.

11:28 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, negationisme, valkeniers, verbeke, raes, buisseret |  Facebook | | |  Print

07-11-08

LEZERSBRIEF VAN BRUNO VALKENIERS OVER SP.A ROOD

Maandag verscheen in De Standaard een opiniebijdrage van Erik De Bruyn (SP.A Rood, foto 1) onder de provocatieve titel Pleidooi voor loftsocialsme. De krant had de bijdrage overgenomen uit het tijdschrift voor kunst- en cultuurkritiek Rekto: Verso (zie: http://www.rektoverso.be/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=5&Itemid=15). In het opiniestuk van Erik De Bruyn staat één paragraafje over Bruno Valkeniers (foto 2). De VB-voorzitter reageerde meteen met een lezersbrief naar De Standaard.

Erik De Bruyn is een bezige bij. Overdag milieu-ambtenaar bij de Stad Antwerpen, in zijn vrije tijd met SP.A Rood boegbeeld van de linkse strekking binnen de SP.A. Maar als er gestaakt wordt bij de stadsdiensten – wat tegenwoordig meer en meer gebeurt – zien we hem daar steevast met een rood ACOD-vestje aan. Maandagavond was hij dan weer op het debat over de Oosterweelverbinding in de Bourla-schouwburg. “Het beste stuk dat ze daar de jongste jaren gespeeld hebben”, hoorden we iemand zeggen. En tussendoor schrijft De Bruyn dus ook nog een repliek op David Van Reybroucks pleidooi voor een ‘links populisme’. Erik De Bruyn, en met hem nog anderen in Rekto: Verso, bekritiseert Van Reybroucks pleidooi voor meer laagopgeleiden in het parlement. Erik De Bruyn antwoordt terecht dat het er niet op aan komt of je hoog- dan wel laagopgeleid bent. De Bruyn geeft in zijn opiniestuk zowel voorbeelden van laagopgeleiden die beter dan hoogopgeleiden weten ‘hoe de vork in de steel zit’, als van hoogopgeleiden die beter dan anderen de belangen van de laagopgeleiden verdedigen (zie: http://www.rektoverso.be/content/view/944/15).

En dan is er dat paragraafje over Bruno Valkeniers. Erik De Bruyn heeft net uitgelegd dat waar het op aankomt is of je je al dan niet conformeert met de heersende cultuur, anders probeert men je buiten elke organisatie te houden – hoog of laag opgeleid, whatever. Erik De Bruyn: “Bruno Valkeniers, natiebaas en voorzitter van het Vlaams Belang, liet in De Standaard van 13 september optekenen dat hij altijd is uitgekomen voor zijn overtuiging: ‘In het bedrijfsleven kan dat’. Hoe onnozel kun je zijn? Valkeniers bewijst daarmee enkel dat zijn Vlaams Belang helemaal niet de underdog is waar het zo graag voor doorgaat, en dat extreemrechtse ideeën in het bedrijfsleven bon ton zijn. Extreemrechts rekruteert niet alleen bij het gepeupel.” Bruno Valkeniers antwoordt in zijn lezersbrief dat Erik De Bruyns analyse over de democratie binnen de SP.A “klopt als een bus”. Bruno Valkeniers: “Het democratisch gehalte binnen de SP.A is zeer bedenkelijk. Dat is natuurlijk niet nieuw, het socialisme opteert in België al ruim honderd jaar voor machtspolitiek en een strenge partijhiërarchie, waarbij dissidentie niet getolereerd wordt.” Weinigen die Bruno Valkeniers op dit punt kunnen tegenspreken.

Maar het komt wel uit de mond van de voorzitter van een partij waar nog nooit zo’n ruim debat aan de verkiezing van een partijvoorzitter voorafging dan bij de SP.A waar de leden vorig jaar de keuze kregen tussen Caroline Gennez en Erik De Bruyn. Bij het VB mogen enkel de partijkaderleden aan de stemming voor het partijvoorzitterschap deelnemen, op zich al verbetering ten opzichte van de periode van de voorzitter-voor-het-leven (Karel Dillen) en de door Karel Dillen aangeduide opvolger (Frank Vanhecke) maar basisdemocratie is het toch nog niet. Valkeniers verwijt De Bruyn sterk aan te leunen bij de socialistische vakbond die “militanten aan de deur zet die blijk geven van enige VB-sympathie. Is dat democratie?” Is het zo verwonderlijk dat vakbonden mensen aan de deur zetten die lid zijn van een partij die bij elke gelegenheid kapt op de vakbonden en het stakingsrecht? En wat doet het VB zelf? Zet het geen leden van Blood and Honour aan de deur als onverzoenlijk met de waarden die het VB uitdraagt? O.K., het is pas als het publiek wordt dat ze VB- én Blood and Honour-militant zijn. Zoals ook pas opgetreden wordt tegen nazi-liederen zingende VB'ers als daar filmpjes over opduiken. Maar toch. Is dat democratie of is dat het recht van het VB?

Bruno Valkeniers besluit zijn lezersbrief met: “Ik gun de heer De Bruyn zeker zijn mening, zijn gram, en zelfs zijn loft. Maar misschien toch beter eerst voor eigen deur vegen?” Ter informatie van de heer Valkeniers: Erik De Bruyn woont in een kleine arbeiderswoning in Deurne-Noord en heeft geen enkele behoefte om een loft te betrekken. En nog minder zo’n villa als waarin Bruno Valkeniers woont aan de Dennenlaan in Wilrijk.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

18-09-08

AFWEZIGE DEBIE NOG STEEDS AANWEZIG (TOT VRIJDAG)

Bericht

De beruchte Antwerpse ex-politiecommissaris Bart Debie, kreeg in mei van dit jaar een jaar effectieve celstraf voor racisme en mishandeling van arrestanten. De effectieve celstraf werd gecombineerd met vijf jaar ontzetting uit de burgerrechten. Een bijzonder zware sanctie die echter weinig verwondering wekte gezien de ernst van de aanklacht(en). Het verlies van de burgerrechten maakt dat hij niet langer in de Antwerpse gemeenteraad kan zetelen. 

Hoewel de uitspraak van de rechtbank al dateert van 4 maanden geleden maakt hij, meer op papier dan wel in de feiten, nog steeds deel van uit van de gemeenteraad. Debie stuurde sinds de veroordeling zijn kat naar de vergaderingen maar weigerde voor het overige om ontslag te nemen. Ondanks een overontwikkeld gevoel voor 'law & order' zette ook zijn fractie hem niet onder druk om 'spontaan' op te stappen. Burgemeester Janssens liet (ook) begaan omdat hij vreesde dat de VB-fractie gebruik zou maken van de situatie mocht hij zelf actie ondernemen tegen Debie. De rest van de Antwerpse gemeenteraad volgde Janssens hierin. De 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' zet morgen deze merkwaardige situatie recht.

Als een gemeenteraad na meer dan een maand - m.u.v. de vakantiemaanden - een uit de burgerrechten gezet lid niet uitsluit, bepaalt het nieuwe gemeentedecreet dat de 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' een procedure daartoe inleidt. Normaal gezien vertoont die raad alleen nèt na de verkiezingen enig teken van leven. Om de uitslagen geldig te verklaren en eventuele klachten aan een nader onderzoek te onderwerpen. De raad kan echter ook op een later tijdstip nog beslissen of een verkozene al-dan-niet voldoet aan de wettelijke minima. In de raad zitten geen politici. Komende vrijdag zal de raad in Antwerpen naar alle verwachting gewoonweg vaststellen dat Debie niet langer kan zetelen wegens geen burgerrechten. En hem vervolgens uitsluiten van de gemeenteraad.

Opvolger van Debie wordt Georges Ver Eecke (68). In een vorig leven nog actief in en verkozen voor de seniorenpartij 'Waardig Ouder Worden' - een politieke ééndagsvlieg uit de jaren' 90 waarvan sommige leden sterk naar rechts overhelden. Zoals Ver Eecke dus die voor het VB in de Antwerpse OCMW-raad zetelt. In aanloop naar zijn nieuw mandaat liet de opvolger van dienst alvast van zich horen: "Ik wil de Antwerpse gemeenteraad en het OCMW samen doen en zo de grootste cumulard van de stad worden. Monica De Coninck combineert dat toch ook?" aldus de krasse knar in de dagbladpers. Dat belooft! 

Die uitlating was alvast niet naar de zin van de VB - fractieleider in de OCMW -raad Van der Sande. Die merkte op dat beide mandaten combineren een haast ondoenbare zaak is en dit gezien de tijdsinvestering die de beide vragen.

Raar genoeg heeft hij deze boodschap waarvoor eigenlijk wel wat te zeggen valt - als 't goed is zeggen we het ook! - nog nooit aan andere VB-mandatarissen overgemaakt die twee of zelfs meer (publieke) mandaten combineren. Cumulards genoeg in de partij.

Wettelijk gezien kan Ver Eecke echter niets gemaakt worden. Zolang hij niet plooit voor de partijdruk kan en mag hij beide functies tegelijk opnemen. Het wordt hoog tijd dat voorzitter Valkeniers een intern bemiddelaar aanstelt voor deze en andere interne aangelegenheden. Zijn 'to do' - lijstje op bemiddelend vlak dreigt zowat een fulltime dagtaak te worden.

06:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams belang, debie, janssens, vb, valkeniers, cumul, wow, ver eecke |  Facebook | | |  Print

05-09-08

DE PARLEMENTAIRE IJVER VAN BRUNO VALKENIERS EN DE ANDERE VB'ERS

In het Vlaams Belang Magazine (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/post/6213539/vbcartoonist-juicht-te-vroeg) prijst het VB zichzelf er omwille van… haar parlementaire activiteiten. Het blad citeert met de gretigheid van een hongerige hond De Standaard. Die krant schreef: “In het spervuur van parlementaire vragen valt ook de ijverigheid van Vlaams Belang op. Waar bij PS en MR verschillende leden nog nooit een vraag gesteld hebben, zitten verschillende Vlaams Belang-kamerleden boven de honderd vragen.” So what?

De kampioen in het stellen van schriftelijke parlementaire vragen blijkt overigens geen VB-kamerlid of -senator te zijn. Raar toch, want je zou van oppositieleden verwachten dat ze de regering bestoken met vragen. Geen betere manier trouwens om de administratie die die vragen moet beantwoorden bezig te houden en te verhinderen dat ze doet wat ze moet doen: het uitvoeren van het beleid. In de Kamer is de kampioen in het stellen van schriftelijke vragen Guido De Padt (Open VLD), gevolgd door partijgenote Maggie De Block. Op drie en vier vinden we wel VB’ers: Guy D’Haeseleer (342 vragen in de nieuwe bestuursperiode) en Peter Logghe (299). In de Senaat ligt het tempo iets lager, en dat weerspiegelt zich ook in de schriftelijke vragen. Martine Taelman (Open VLD) voert hier het peloton aan, De pas bevallen VB’ster Anke Van dermeersch is tweede met 139 vragen.

Maar statistieken zeggen niet alles. Zoals het aantal ingediende wetsvoorstellen kan opgesmukt worden door het mee ondertekenen van een wetsvoorstel dat door een ander is bedacht, zo kan het aantal schriftelijke parlementaire vragen kunstmatig verhoogd worden door krek dezelfde vraag aan elke minister te stellen. Het wordt dan wel geteld als telkens weer een nieuwe vraag. Wel is duidelijk: als je geen enkele vraag hebt gesteld, heb je er geen enkele gesteld. Het VB citeert graag over de PS’ers en MR’s die geen enkele vraag hebben gesteld in de Kamer, maar met hun eigen voorzitter is het al niet veel beter. VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 1) stelde nog geen enkele schriftelijke parlementaire vraag. Valkeniers stelde wel mondelinge vragen maar heuse interpellaties zijn te hoog gegrepen voor Valkeniers. We betwisten niet dat hij het zou kunnen, alleen doet hij het niet.

Vragen stellen is één, wat je ermee doet is twéé. We wezen hier eerder al op wat de tweede ijverigste VB’er in de Kamer, Peter Logghe (foto 2), zoal bezighoudt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6035720/de-selectieve-initiatieven-van-de-vbkamerfrac). Met een eindeloze reeks schriftelijke vragen is hij er achter gekomen dat Vlaamse ondernemingen meer gecontroleerd worden dan Waalse of Brusselse, maar wat hij daarmee wilde bereiken hield Logghe nog in het midden. In een artikel in het nieuwe Vlaams Belang Magazine doet hij het verhaal nog eens over. “De Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van de Waalse bedrijven die het niet zo nauw nemen met de handelsbepalingen. Bestaande wetten moeten door alle vennootschappen worden nageleefd.” Maar moeten Waalse bedrijven dan meer gecontroleerd worden, of Vlaamse bedrijven minder? Logghe laat zich er niet over uit in zijn artikel, de eindredactie van het Vlaams Belang Magazine doet het wel. Die titelde boven zijn artikel: Vlaamse vennootschappen té vaak gecontroleerd!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, valkeniers |  Facebook | | |  Print

MET BRUNO VALKENIERS OP DE IJZERWAKE

Bruno Valkeniers blinkt niet uit als parlementslid, sommigen twijfelen nu ook al aan zijn Vlaamsgezindheid.

’t Pallieterke citeert deze week lezer Flor van Auwens die zegt zelden zo’n mooie en aangrijpende IJzerwake (foto) meegemaakt te hebben als de editie van dit jaar. Maar hij heeft zich ontzettend geërgerd aan Bruno Valkeniers. “Flor van Auwens kon hem goed observeren, want hij stond slechts op enkele meters van de voorzitter”, schrijft ’t Pallieterke. “Flor van Auwens kreeg de indruk dat de VB-voorzitter daar dik tegen zijn goesting stond. Hij zong niet mee, luisterde niet naar de toespraken en ging rustig voort met een babbeltje te slaan zonder oog te hebben voor wat op het podium gebeurde.”

Wij begrijpen de VB-voorzitter echter best. Wij zouden daar ook dik tegen onze goesting staan, niet meezingen, niet naar de toespraken luisteren en rustig voort babbelen zonder oog te hebben voor wat op het podium gebeurt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

20-08-08

DE GITZWARTE ONDERBUIK VAN HET VB

In De Morgen gaf DM-redacteur Tom Cochez gisteren zijn mening over “de druk van de gitzwarte onderbuik van het VB”.

VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 1: reclame voor een interview met Bruno Valkeniers op de extreemrechtse Nederlandse radiozender Radio Rapaille) heeft de voorbije maanden kans na kans gemist om zijn partij symbolisch een democratischer jasje aan te passen. Een VB-gemeenteraadslid dat nazislogans tatoeëert, de jongeren van het VB die Spaanse fascisten naar hun Dag van de Europese Rechtse Jeugd halen, de vrienden van Voorpost (foto 2) die gaan barbecueën met de neonazi's van de Duitse NPD, het VNJ dat contacten heeft met een nazikampen organiserende Duitse groep, een VB-gemeenteraadslid dat voormalig KKK-leider en Stormfront-activist David Duke enkele dagen te slapen legt … het passeert inderdaad allemaal zonder dat de VB-voorzitter er kordaat afstand van neemt. “Dat Valkeniers dat niet durft”, aldus Tom Cochez, “heeft alles te maken met het tere machtsevenwicht binnen het VB. Een evenwicht dat, nu een eerste electorale afstraffing dreigt, onder extreem zware druk komt. Preventief de rotte appels verwijderen durft, wil of kan Valkeniers niet. Niet het minst omdat de opstandige garde (Cochez bedoelt hiermee de mensen die onder andere een Forza Flandria met de ultraliberale Jean-Marie Dedecker en de liefdesbetuigingen aan de Joodse gemeenschap en Israël van Dewinter niet zinnen, red.) veel bezwarend materiaal heeft tegen (een deel van) de al even zwartgeblakerde eigen partijleiding.”

Hoe zwart de onderbuik van het VB is blijkt deze week weer in ’t Pallieterke (foto 3), nog steeds het favoriet weekblad van de VB-militanten. Blad dat niet altijd geestig is, maar toch interessanter is dan het eigen Vlaams Belang Magazine. In ‘t Pallieterke zijn ze deze week begonnen aan een verklarend woordenboek. We zijn nog maar aan de letter A, maar daarbinnen wordt het al alsmaar ranziger met het aflopen van de woordenlijst. Het begint met de A, “eerste letter van het alfabet, waar ze in Antwerpen  zot van worden”. Dan krijgen we de A van Absenteïsme: “het afwezig blijven van het parlementaire werk, waardoor volksvertegenwoordigers zich al te vaak gedragen als volksabsenten of volksafwezigen”. Het escaleert met de A van Achterlijk: “bijvoeglijk naamwoord dat op iedereen wordt geplakt die nog oprecht durft te geloven in christelijke, Vlaams-nationalistische en humanistische normen en waarden”. Goed om weten is dat Achterwerk staat voor “werk dat achterna komt (splitsing B-HV, onafhankelijkheid van Vlaanderen, enz.)”. We gaan voorbij Aftellen, Aftelraam en Aftelrijmpje, en komen zo bij de A van Actie: “middel van de vakbond om een bedrijf naar het buitenland te jagen (werkt doorgaans zeer succesvol)”.

De gal komt natuurlijk helemaal bovendrijven als ’t Pallieterke het heeft over de Allochtoon en de Autochtoon. De eerste is een “medelander in de watten”, de tweede een “oorspronkelijke bewoner van wie verwacht wordt dat hij zijn oorspronkelijkheid opgeeft ten bate van de multikul”. Bij de doorsnee lezer van ’t Pallieterke zijn ze nu nog aan het schuddebuiken van het lachen. Voor de nostalgici naar de Vlaamsche Zaak die met het Derde Rijk gerealiseerd zou worden, heeft ’t Pallieterke deze week een interview met de 97-jarige weduwe van Reimond Tollenaere, Untersturmführer  bij het Vlaamsch Legioen van de Waffen-SS (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Reimond_Tollenaere en http://www.verzet.org/content/view/354/36/1/4).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

17-08-08

FOUTJE

De lijst van mandaten die de toplaag van onze politici moeten melden en donderdag in het Belgisch Staatsblad verscheen (zie: http://www.standaard.be/extra/pdf/mandatenlijst.pdf) zorgt weer voor enige heibel. De pers focust vooral op wie zijn of haar mandaten niet heeft aangegeven, terwijl daar allicht niet meer aan de hand is dan een vergetelheid of een administratieve fout. Een snelle blik op de mandaten bij het VB leert dat je eigenlijk ook maar opgeeft wat je wil.

Zo meldt ‘Dewinter Philip’ – de mandatenlijst moet ingediend worden onder de werkelijke naam, niet onder de roepnaam van de politici – slechts twee mandaten: Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid. Marijke Dillen bijvoorbeeld is daarentegen niet alleen Vlaams parlementslid, zelfs vice-voorzitter van het Vlaams parlement, gemeenteraadslid in Schilde en advocaat. Ze geeft ook op lid van de partijraad en van het partijbestuur van het Vlaams Belang te zijn. Ook politici van andere partijen en VB’ers die we hierna nog zullen noemen, geven aan in welke partijorganen ze zetelen. Voor ‘Dewinter Philip’ is dat blijkbaar niet nodig. Die is zoals God overal tegelijk, of toch niet?

Op de Antwerpse pagina’s van Het Nieuwsblad staat een vermakelijke fout. Daar spreekt men over “Bruno Valkeniers (SP.A)”. We weten niet wie zich hiermee het hardst gegeneerd voelt: Bruno Valkeniers of de SP.A? Het gaat echter wel degelijk over de voorzitter van het VB, die elf mandaten meldt. Behalve federaal volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en bestuurder van het Antwerps gemeentelijk havenbedrijf is hij ook lid van de partijraad van het Vlaams Belang (ja, hij wel – lid van het VB-partijbestuur werd Valkeniers pas met zijn verkiezing als VB-voorzitter op 8 maart 2008, en de mandatenlijst slaat op 2007). Verder zegt Valkeniers onder andere bestuurder te zijn van ‘Vlamingen in de wereld’ (zie: http://www.viw.be/home.htm) en de ‘Beweging Vlaanderen – Europa' (zie: http://vlaandereneuropa.net/nl/web), zaakvoerder van Falconsult (zie: http://www.falconsult.be) en afgevaardigd beheerder van het Vormingsinstituut Wies Moens (zie: http://www.wiesmoens.be/vormingsinstituut_activiteiten.html en http://www.dbnl.org/tekst/_ons003199701_01/_ons003199701_01_0177.htm). 

En nu we het toch over foutjes hebben. In De Standaard vraagt Jo Van Damme zich dit weekend af of één van de foto’s die Jurgen Verstrepen op zijn blog heeft staan, in de categorie Babes + 16, niet bekend voorkomt. Vertoont de vrouw “met het getatoeëerde Vlaams leeuwtje op de rechterbips” niet veel gelijkenissen met een bekende Vlaamse politica? Jo Van Damme geeft als tip mee: “Ze solliciteerde onlangs onder haar pseudoniem ‘Roos’ naar mannelijke vriendschap op de datingsite Rendez-Vous.” Als Jo Van Damme Marie-Rose Morel bedoelt, dan kunnen we formeel zijn. Morel – die in tegenstelling tot Dewinter Philip braafjes aan het Rekenhof meldde lid te zijn van de VB-partijraad en het VB-partijbestuur – heeft zich geen Vlaamse Leeuw laten tatoeëren. Waarom we daar zo zeker van zijn, kunnen we helaas niet toelichten. Daarvoor moeten we ons beroepen op het bronnengeheim. Morel heeft voor een mannenblad wel eens geposeerd met niets anders om dan een Vlaamse Leeuwenvlag. Preuts is ‘Roos’ niet. En ze geeft haar mandaten keurig op. Wat wil een mens nog meer?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

15-06-08

PROEFSCHRIFT OVER VB - "FROM PARIAH TO POWER"

"Vlaams Belang rechtser dan andere extreem rechtsen"

De Nederlandse politologe Sarah de Lange verdedigde afgelopen donderdag aan de Antwerpse Universiteit haar proefschrift over het Vlaams Belang. Twee conclusies sprongen daarbij in het oog: 1) Het Vlaams Belang is een stuk rechtser dan de andere politieke partijen van ultrarechtse signatuur in Europa, 2) Als het VB erin slaagt om er de scherpe kantjes af te halen is meeregeren - het cordon sanitaire doorbreken dus - allerminst uitgesloten. Zo hoort u het ook eens van een ander.

Met de conclusies kunnen we best leven maar op een aantal punten gaat het werk van de Nederlandse onderzoekster toch behoorlijk de mist in door zich van redelijk twijfelachtige argumenten te bedienen. 
Volgens de Lange stelt het VB zich harder op dan de extreem-rechtse collega's wat betreft economie, migratie en nationalistische thema's. En zo definieert ze het Belang als een stuk radicaler dan de collega's in Italië (Forza Italia), Nederland (Lijst Pim Fortuyn) en Oostenrijk (FPÖ). 

De vergelijing met het FPÖ gaat op maar of het VB mag vergeleken worden met rechts-populistische fenomenen à la 'Forza Italia' en 'LPF', het stelletje ongeregeld rond Pim Fortuyn indertijd, is maar zeer de vraag. Goede vergelijkingspunten kan je dat bezwaarlijk noemen. Het VB zit als nationalistische partij fundamenteel anders ineen, heeft andere objectieven en beschikt over een veel sterkere (electorale) basis die het resultaat is van een gestage, 'organische' groei. 

Het VB kan als partij ook terugvallen op een breed netwerk van personen en organisaties die al lang voor de oprichting partij actief waren voor de 'goede zaak'. Dingen die je maar moeilijk van Berlusconi's partij en/of de LPF kan beweren. Het VB vaag je in ieder geval niet weg met één enkele stembusslag. Zoals met de LPF bijvoorbeeld wel het geval was.

De mee-regeer optie die de Lange naar voor schuift is gestoeld op haar bevinding dat het VB geen verdere groei meer voor ogen zou hebben. De enige toekomstoptie die de partij volgens haar (nog) heeft is het 'matigen' van de eigen standpunten. De politologe ziet in de aanstelling van Bruno Valkeniers trouwens een bevestiging van dit toekomstscenario. Sarah de Lange denkt verder dat Open VLD en/of Lijst Dedecker (LDD) als eersten "overstag gaan" voor een samenwerking met het VB.

Ook hier de nodige bedenkingen. Veel matiging hebben we nog niet gehoord /gezien sinds de komst van Valkeniers. De nieuwe VB-voorzitter komt inderdaad minder agressief uit de hoek als pakweg Philip Dewinter maar uiteindelijk speelt hij in dezelfde afdeling. Valkeniers is absoluut geen gematigd politicus, iets wat hij zelf maar al te graag onderlijnt.  De aanstelling van Valkeniers had overigens meer met de toestand rond Frank Vanhecke te maken dan wel met een weloverwogen move van de partijtop richting 'matiging'.

Dat de ploeg rond J.M. Dedecker vroeg of laat de weg naar het VB vindt voor een 'samenwerking' valt nog te bezien. We stellen vast dat het gegeven nu alvast niet aan de orde is. Het recentelijk afgewezen samenwerkingsvoorstel spreekt boekdelen. Maar goed, wat nu niet is kan inderdaad nog komen. De winning mood kan snel omslaan in paniekvoetbal. Een Open VLD die met het VB in zee gaat lijkt - zelfs op langere termijn - volledig uitgesloten. De aversie die in de blauwe rangen leeft voor het VB is bijzonder groot. Gelukkig maar.

In een interview na de verdediging van het proefschrift verklaarde de onderzoekster aan de pers dat ze het uitgesloten acht dat er ooit één Franstalige zou samenwerken met het VB. Driewerf helaas. Sinds de vroege jaren '90 zijn er veelvuldige contacten met extreem-rechts over de taalgrens heen (met Agir, Réf, BiS...) en zijn er bovendien Franstaligen actief in het VB. Het gaat om een kleine 'groep' maar de aanwezigheid van Franstaligen in het VB is  een realiteit. Meer zelfs; een aantal van die VB-Franstaligen werden op lokaal vlak, in het Hoofdstedelijk gewest, verkozen en vertegenwoordigen ever since het VB in de gemeenteraad en andere vergaderingen.

Frédèric Erens, één van de voormalige voorzitters van de VBJ - de jongerenafdeling van het VB, is trouwens van Franstalige origine en militeerde tot 1991 voor het (unionistische!) Front National. Hij was overigens lang niet de enige Francofoon die toen al de overstap van het FN naar het VB maakte. Wat trouwens bewijst dat het VB veeleer een extreem-rechtse dan wel een Vlaamse partij is. Dat is pas een gegeven dat verder onderzoek verdient.

21:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, valkeniers, erens, vb, de lange, vbj, lpf |  Facebook | | |  Print

04-06-08

WIE GELOOFT DIE MAN NOG?

"Wie gelooft die man nog?" Met dat dodelijk zinnetje tijdens een televisiedebat in de aanloop van de parlementsverkiezingen op 10 juni 2007 stuurde Yves Leterme premier Guy Verhofstadt naar huis na acht jaar regeringswerk. Maar dat zinnetje zou je evengoed kunnen gebruiken voor een aantal VB’ers.

Neem nu Bart Debie. Vorige week woensdag in Gazet van Antwerpen: “Mijn vrouw blijft wel gewoon in dienst van de Antwerpse politie. Zo kunnen wij toch een steentje blijven bijdragen aan de veiligheid in Antwerpen.” Nog geen week later is "mijn vrouw" niet echt meer Debie's vrouw en stelt Debie al zijn nieuwe verloofde voor in Gazet van Antwerpen (foto 1), Brussels VB-parlementslid Valérie Seyns (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5932875/dit-feest-kan-niet-meer-stuk). Of VB-voorzitter Bruno Valkeniers. Gisteren op meerdere websites: “Het Vlaams Belang is de tweede partij van Vlaanderen en is klaar om op eigen kracht naar de verkiezingen te gaan.” Alsof het VB aan niets anders gedacht heeft en dat onbevreesd tegemoet ziet. Jean-Marie Dedecker bevestigde intussen dat het VB anderhalve week geleden de LDD inderdaad een concreet voorstel deed om kartel te vormen. Op de vraag van de Antwerpse regionale televisiezender ATV waarom een Forza Flandria of wat dan ook van samengaan van Vlaamse rechtse krachten nodig is, antwoordde Bruno Valkeniers: “Vlaanderen heeft recht op dat plus est en vous, er is meer in u.” Een VB-voorzitter die een Franstalige uitdrukking nodig heeft om te zeggen wat hij wil bereiken, met Frank Vanhecke zou het niet waar geweest zijn.

In Terzake (VRT) ging het gisteren ook al over het afgewezen kartel. Opmerkelijk was dat Bruno Valkeniers Jean-Marie Dedecker gevraagd had niet naar Terzake te gaan voor een debat tussen hen beiden, en een heer van stand als hij is wilde Dedecker op het verzoek van zijn collega partijvoorzitter best ingaan. De oplossing die ze bij de VRT dan maar bedacht hadden was… Philip Dewinter uitnodigen in de studio, waarna Jean-Marie Dedecker zijn zeg mocht doen vanuit een zaaltje in het parlement, en Philip Dewinter het slotwoord kreeg. Als Jean-Marie Dedecker voor de zoveelste keer gisteren vertelde dat hij zich een Sara voelde (naar het hoofdpersonage in de gelijknamige VTM-soap, red.), "het vorig jaar nog lelijke eendje dat nu een prachtige zwaan is geworden", repliceerde Philip Dewinter dat politiek geen sprookje is, dat politiek over macht gaat, dat de grote ego’s opzij moeten gezet kunnen worden om dat ene doel te realiseren: de Vlaamse onafhankelijkheid. Tot Dewinter zei dat politiek over macht gaat, wilden we hem nog geloven, maar de “grote ego’s” opzij zetten… dat gaat diametraal in tegen de geschiedenis van 180 jaar Vlaamse Beweging.

Toen nog maar een dikke maand geleden een krant Dewinter vroeg waarom hij in Antwerpen opnieuw lijsttrekker wordt bij de Vlaamse parlementsverkiezingen, en niet de relatieve nieuwkomer Bruno Valkeniers, haastte Dewinter zich om te zeggen dat “deze oude krokodil” (Dewinter bedoelde hiermee zichzelf, red.) één jaar jonger is dan Valkeniers. En als het ging over het samenbundelen van de Vlaamse conservatieve krachten wees Dewinter er onmiddellijk op dat het VB met haar 19 % stemmen zwaarder doorweegt dan de LDD of N-VA en dit dan ook weerspiegeld moet worden in die bundeling van krachten (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5820907/1-mei-in-antwerpen). Dewinter die gisteren in Terzake zelfs zover ging om het stichten van een nieuwe partij niet uit te sluiten, ziet een bundeling van Vlaamse conservatieve krachten alleen maar zitten als hijzelf en zijn ideologische stroming er als sterkste kracht in naar voren komen. Het is niet omdat een wolf een schaapsvacht aantrekt, dat hij geen wolf meer is.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, debie, valkeniers |  Facebook | | |  Print

25-03-08

DE TAEL IS GANSCH HET VOLK

Sam De Graeve (foto 1) is eindredacteur van De Slimste Mens ter Wereld, en schrijft maandelijks een column in De Standaard. Een man van de wereld dus, niet van de domsten. Laatst nam hij in De Standaard het taalgebruik van Bruno Valkeniers (foto 2) onder schot, in een column die overigens ook terug te vinden is op De Graeves blog (http://www.samdegraeve.be). Het is niet voor het eerst dat ze bij het VB problemen hebben met onze taal (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050911), maar het blijft amusant.

Sam De Graeve: “Geachte Bruno Valkeniers. Kathleen Cools interviewde u afgelopen vrijdag voor ‘De Keien van de Wetstraat’ en belde u gisteren op Radio 1 ook nog even op om te polsen hoe u zich voelde zo op uw eerste dag als partijvoorzitter van het Vlaams Belang. Toch fijn dat er iemand aan u denkt. U was wat zenuwachtig zei u, en vervolgens maakte u in een gesprek van nauwelijks twee minuten duidelijk dat u inderdaad niet alleen nerveus was, maar ook uit welk hout u gesneden bent. Uw partij klaagt al jaren dat ze te weinig aan bod komt in de media. En net op het moment dat u een vriendin gemaakt heeft, die bezorgd polst of het gaat gaan op uw eerste werkdag, laat u al weten dat de pers uw woorden verdraaid heeft wat betreft uw opinie over Zuid-Afrika tijdens de apartheid. De pers heeft het gedaan! Boe voor de pers! (Zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080316.) Mevrouw Cools, enigszins verbouwereerd dat u al zo snel op uw woorden terugkomt, stelde een paar gerichte bijvragen die meteen duidelijk maken dat de pers uw woorden net heel correct heeft weergegeven. Kontendraaierij noemen ze zoiets. U mag dat een weinig stijlvol woord vinden. Ik gebruik het in deze context doelbewust, omdat u zich presenteert als de stijlvolle man binnen het Vlaams Belang.

Ik geloof u niet. U heeft weinig stijl. U draagt propere kostuums en bent wellicht, mag ik hopen, erg proper op uw eigen, maar dat was uw voorganger ook. Mensen die zichzelf presenteren als stijlvol zijn dat doorgaans niet, en in datzelfde radiogesprek maakte u meteen duidelijk dat u zelfs uw eigen taal niet meester bent. Dat vind ik sneu. Uw voorganger sprak geaffecteerd Nederlands om zijn Westvlaams te maskeren en ook u kan niet verbergen uit welke regio u komt. Dat is erg. Tenslotte vecht u ervoor dat mensen in hun landsdeel hun taal kunnen spreken. Dan mag u toch zelf een rolmodel zijn en die taal tot in de puntjes beheersen. Quod non. (…) U daarentegen diende hem (Guy Verhofstadt, nvdr.) van antwoord door een als u het mij vraagt nogal krakkemikkige metafoor te gebruiken. Eén waarin u België vergelijkt met een rollercoaster met metaalmoeheid, waarbij elke staatshervorming voor een looping staat, maar dan een op losse schroeven. Veel Engels in één metafoor, vindt u niet? In de beklijvende twee minuten chatten met Kathleen bestond u het dan ook nog om twee spreekwoorden te verhaspelen. Als ik het hier neerschrijf heeft het misschien enige humor, maar omdat u het zo meende en zo ernstig uitsprak, deed het mij, die van de Vlaamse identiteit alvast de taal, het Nederlands, koestert, pijn aan de oren. U zei dat er ‘geen kat naar gekraaid zou hebben’ en dat ‘ieder diertje zingt zoals het gebekt is’. Mag ik u er attent op maken dat u hier vier spreekwoorden voor de prijs van twee weggeeft? In de dierenwereld zijn het vooral de vogels die zingen en van de vogels zijn het de hanen die kraaien. Ooit is er een directeur-generaal van de VRT geweest die 100 dagen vroeg alvorens te communiceren. Neem het van mij aan, u zou dat beter ook doen. 100 dagen om in Spa onze taal onder de knie te gaan krijgen.

Want de taal is uw unique selling proposition, mijnheer Valkeniers, de tael is gansch het Volk. Eigen Taal eerst! Reikhalzend uitkijkend naar uw volgend communicatiemoment in juni, groet ik u allerhartelijkst.” Sinds zijn eerste werkdag bij het VB op maandag 3 maart hebben we Bruno Valkeniers amper nog gezien of gehoord. Maar niet om zijn taal intussen bij te schaven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

16-03-08

APARTHEID UND KEIN ENDE

Elk publiek optreden van de nieuwe voorzitter van het VB – is het voor het KVHV in Gent of voor de Vlaams-Nationale Debatclub in Edegem – ’t Pallieterke brengt er enthousiast verslag over uit. Volgens hun medewerker kregen ze in Edegem “een optimistische Bruno Valkeniers te horen. Met, ja, een andere, meer zakelijke stijl, hoewel niet minder bevlogen.” Een andere medewerker noteerde naar aanleiding van Valkeniers’ aantreden in het VRT-programma De keien van de Wetstraat: “Het vleugje nijdigheid dat Ivan De Vadder soms in zijn vragen legde, stoorde de nieuwe VB-voorzitter niet, laat staan dat het hem uit zijn evenwicht bracht.” Maar toch struikelde ’t Pallieterke over wat de media onthielden van De keien van de Wetstraat met Bruno Valkeniers.

De slotvraag van VRT-journaliste Kathleen Cools was naar welk land Valkeniers het liefst zou emigreren. Tegenwoordig denkt Valkeniers aan de Verenigde Staten, vroeger zou hij Zuid-Afrika geantwoord hebben. In de tijd van de Apartheid? Waarop Valkeniers antwoordde dat “die apartheid hem niet stoorde”, maar hij zich kan “inbeelden dat het systeem anderen wel stoorde, om te beginnen de slachtoffers ervan” (zie: http://www.youtube.com/watch?v=U8EMgTaGJNA). Wat een empathie! Valkeniers die zich kan inleven dat een racistische en discriminerend regime niet goed aankomt bij de slachtoffers ervan. Maar toch, hem stoorde de apartheid niet. Bij ’t Pallieterke zijn ze verontwaardigd dat uitgerekend dít in de kranten opgepikt werd. Want is er niet evengoed, zoniet nog meer, kritiek uit te brengen op het Chinese regime? “En dat in Syrië. En dat in Iran. En dat in Saoedi-Arabië. En dat in Albanië. En dat in Turkije. En dat in Pakistan. En dat in Soedan. En dat in Zimbabwe. En dat in… verder in te vullen naar ieders godsvrucht en vermogen, zonder het regime in onze eigen modelstaat (…) per definitie te moeten uitsluiten.” Bijzonder grotesk is dit, België vergelijken met één van voornoemde landen. En niet het verschil willen zien tussen een land en staatsvorm de facto aanvaarden, en het discriminerend apartheidsregime (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Apartheid) fervent verdedigen.

De man die in ’t Pallieterke wekelijks de Engelse politiek volgt, zoals Koen Dillen dat onder zijn nom de plume Guitry doet voor Frankrijk, besteedt 1/3 van zijn vaste ruimte in ’t Pallieterke deze week ook al aan de pro apartheidsuitspraak van Bruno Valkeniers, en vooral de reactie van de pers daarop (De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad…). Engelandwatcher ‘John Bull’ troost zich “dat columnisten en gazetten die zich richten tot Vlaamse intellectuelen door een minderheid gelezen worden en minder invloed hebben dan zij pretenderen. Het Vlaams Belang mag zich troosten met de wetenschap dat, zelfs als de partij niet uitblinkt door ideologische rechtlijnigheid of fijnheid van zeden en gewoonten, het volk – zo aanbeden door gauchisten – daar niet om maalt en zich op tijd en stond schaart achter de verzamelpartij met haar vergaarbak van meningen en meninkjes.” In een derde (!) artikel over diezelfde affaire schrijft ’t Pallieterke deze week: “Bruno Valkeniers is een toffe peer, maar hij zal nu ondertussen wel door hebben dat die rotzakken (m/v) van de BRT voor geen sikkepit te vertrouwen zijn, en zeker niet als ze Kathleen Cools heten en grote donkere ogen hebben.” We begrijpen dat de bibliothecaris van Schoten geen meerwaarde ziet in het ter inzage leggen van ’t Pallieterke.

In de eerste versie van de Grondbeginselen van het VB stond: “Zuid-Afrika neemt voor het Vlaams Blok een bijzondere plaats in. Het Vlaams Blok beklemtoont uitdrukkelijk haar solidariteit met blank Zuid-Afrika.” Met andere woorden: de zwarte bevolking in Zuid-Afrika kon de pot op hoewel dat “systeem anderen wel stoorde, om te beginnen de slachtoffers” van het wereldwijd veroordeelde apartheidsregime. We citeerden nog maar even Bruno Valkeniers anno 2008, tijdens zijn studentenjaren was Valkeniers minder subtiel in zijn uitspraken over het toenmalige Zuid-Afrikaanse regime. In de jongste versie, opgemaakt naar aanleiding van de naamsverandering van Vlaams Blok naar Vlaams Belang in 2004, is de verwijzing naar het apartheidsregime verdwenen uit de Grondbeginselen. Maar alleen omdat het apartheidsregime toen door de feiten achterhaald was, al tien jaar afgeschaft was. Op papier verdwenen, in de geesten van het VB blijft het apartheidsregime als voorbeeld gelden van een van de betere staatsvormen uit de wereldgeschiedenis.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

15-03-08

BACK IN TIME

Sommige mensen werden er “ambetant” van alsmaar onze voornaamste pc, onze geheugenbank en ons strijdinstrument, te zien buiten dragen. Voor hen is er goed nieuws, et pour les autres c'est la même chose: vanaf nu zijn we weer terug dagelijks on line met nieuws over extreemrechts. “Zolang het interessant en plezant blijft”, dat blijft ons motto.

Probleem (nouja) is wel dat extreemrechts het alsmaar moeilijker krijgt. Nog geen 300 mensen bij de NSV-betoging in Gent, incluis mensen die de studentenpet intussen al lang ontgroeid zijn zoals voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Amper 100 betogers bij een VB-actie met Philip Dewinter tegen een moskee in Waregem (foto 1) en zelfs nog minder volk bij een gelijkaardige actie in Mechelen. Ook electoraal crasht het VB. In de opiniepeiling van De Standaard/VRT komt het VB vandaag uit op haar laagste score ooit: 15,1 %. Terwijl het VB bij de Vlaamse verkiezingen in mei 2004 nog 24,2 procent behaalde, en bij de federale verkiezingen in juni vorig jaar op 19,3 % uitkwam. De peiling van De Standaard/VRT in diezelfde maand juni van vorig jaar gaf het VB nog 21,4 % van de stemmen. Het resultaat bij de verkiezingen was dus lager dan bij de opiniepeiling. Het was vroeger altijd anders. De hondstrouwheid van de VB-kiezer – eens VB gestemd, altijd VB-stemmer – is ook verdwenen. Mochten het nu verkiezingen zijn, zou 1/3 van de VB-kiezers op 10 juni vorig jaar nu voor een andere partij stemmen. De VB-stemmen gaan vooral naar CD&V/N-VA (13 %), Open VLD (9 %) en Lijst Dedecker (6 %). De Lijst Dedecker (8,9 %) stijgt alweer in de opiniepeiling van De Standaard/VRT, al is de vaart van de groei wel verminderd. Een voor vandaag in Het Nieuwsblad aangekondigd gesprek van Luc Alloo met Jean-Marie Dedecker is, toeval of niet, vervangen door een gesprek met De Laatste Show-presentatrice Frieda Van Wijck.

VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 2) heeft intussen zijn ambities bijgesteld. Hij wil dat het VB “tegen de volgende verkiezingen, in 2009, de grootste oppositiepartij is.” In de glorieperiode van Frank Vanhecke waren de ambities nog anders. Toen wilde het VB nog de grootste partij van Vlaanderen worden, incontournable om België te splitsen en Vlaanderen te besturen. Nu is de VB-voorzitter al blij als hij een grotere partij kan leiden dan Jean-Marie Dedecker of Bart Dewever. De tweede ambitie van Bruno Valkeniers is nog merkwaardiger: Valkeniers wil dat het VB “de meest kwaliteitsvolle”oppositiepartij is. Een aantal backbenchers à la Staf Neel zijn dan wel verdwenen uit de VB-parlementsfracties, maar dat maakt het VB nog geen kwaliteitsvolle partij. Daar is nog veel werk aan, en dat in een partij die de traditie heeft weinig of geen geld te stoppen in een studiedienst maar des te meer geld uit te geven aan propaganda. Met als jongste voorbeeld een folder met VB-senator Anke Van dermeersch haar hoofd gehuld in een boerka (foto 3). De hoofddoek bij de nieuwjaarsdrink van Spirit-voorzitster Bettina Geysen moest overtroffen worden. Bruno Valkeniers beseft dat hij nog veel werk voor de boeg heeft en is gestart met een ronde langs de VB-afdelingen. Gisterenavond was hij in Lier, vanavond schuift hij aan bij een Breughelavond in Malle.

In het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine verzekert Valkeniers dat het VB een rebelse partij blijft. Bruno Valkeniers: “Je moet de bestaande structuren durven in vraag stellen en kritisch staan tegenover de wereld en jezelf. Mijn devies: Rien n’ est acquis – niets is verworven!” Toen het interview werd afgenomen wist de voorzitter nog niet hoe rampzalig de opiniepeilingen voor zijn partij tegenwoordig zijn.

12:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, islam, valkeniers |  Facebook | | |  Print

02-03-08

BRUNO VALKENIERS NIEUWE VB-VOORZITTER: HETZELFDE MAAR SLIMMER?

Vandaag wordt op een applauscongres in Gent Bruno Valkeniers aangesteld als nieuwe VB-voorzitter. We kunnen niet zeggen dat we er “met belangstelling naar uit kijken.” De man is te diep geworteld in het VB en haar potgrond zoals het NSV waarvan Valkeniers het “occasioneel straatgeweld” goedkeurt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070114 en http://aff.skynetblogs.be/post/4128762/coming-man-bruno-valkeniers-is-oudgediende), opdat de partijlijn grondig zou veranderen.

Valkeniers staat voor de Vlaamse onafhankelijkheid. “We mogen daarbij niet stamelen of bedelen, maar moeten onze ketens afleggen en ons als fiere en vrije Vlamingen gedragen”, zo vatte ’t Pallieterke de woorden van Valkeniers op een KVHV-avond in Gent een paar dagen geleden samen. Valkeniers vindt dat het VB zich harder moet opstellen in een aantal kwesties. “Ze moeten weer bang worden van ons”, zei hij in het eerste interview na het bekend worden van zijn ambities als nieuwe VB-partijvoorzitter (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5452070/ze-moeten-weer-bang-worden-van-ons). Voeg daarbij nog het vrije ondernemersschap dat voorop gaat, zelfs een VB-gemeenteraadslid die als tatoeëerster nazi-symbolen plaatst wordt verdedigd met: “Er moet bij hen ook brood op de plank komen” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080225). Maar een zekere intelligentie kan Valkeniers niet ontzegd worden. In Het Nieuwsblad op Zondag zegt hij vandaag: “Sommige partijleden mogen wat slimmer worden, ja.” Voor één keer gaan we hem niet tegenspreken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

25-02-08

"ER MOET BIJ HEN OOK BROOD OP DE PLANK KOMEN."

TattoosHet verhaal in De Morgen over het Arendonkse VB-gemeenteraadslid Silvy Van Beers die voor een zacht prijsje nazi-symbolen tatoeëert (foto, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding, en zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5575347/voor-een-tattootje-fijn-moet-je-bij-het-vb-zi) werd vorige vrijdag overgenomen door Het Nieuwsblad. Gaf Frank Vanhecke voor De Morgen slechts een nietszeggende reactie, Het Nieuwsblad vroeg Bruno Valkeniers om een reactie.

Het Nieuwsblad: “Toekomstig Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers maakte weinig woorden vuil aan het voorval.’Ik zal met het betrokken partijlid een gesprek hebben. Maar de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de klanten die met deze tatoeages komen aandraven. Voor sommigen is gek immers nog niet gek genoeg. Tatoeëerders blijven commerçanten. Er moet bij hen ook brood op de plank komen.’ Of het Arendonkse gemeenteraadslid kan blijven functioneren? ‘Ik beoordeel haar in de eerste plaats op haar werk als gemeenteraadslid, niet als tatoeëerder.’ Maar als hij die stelling effectief hanteert, dan kan de politieke carrière van de Arendonkse tatoeëerster wel heel snel zijn afgelopen. ‘Mevrouw Van Beers is op zijn zachtst gezegd niet echt politiek actief te noemen’, aldus Bart Vosters, schepen voor Communicatie in Arendonk. ‘Ik geloof niet dat ze het afgelopen jaar ook maar één keer haar mond heeft opengetrokken tijdens de gemeenteraad.’”

Het is nu wachten op Bruno Valkeniers die bijvoorbeeld een VB-mandataris verkoper van extreme porno gaat verdedigen. “De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de klanten die om die extreme porno vragen. Voor sommigen is gek immers nog niet gek genoeg. Verkopers van extreme porno blijven commerçanten. Er moet bij hen ook brood op de planken komen.” Mogelijkheden zat van wat Bruno Valkeniers nog allemaal zou kunnen verdedigen onder het motto "Er moet bij hen ook brood op de plank komen."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

09-02-08

BRUNO VALKENIERS VOOR DE VB-PARTIJRAAD

Vandaag vergadert de VB-partijraad over de kandidatuur van Bruno Valkeniers voor het partijvoorzitterschap. Gezien Valkeniers de enige kandidaat is, zal de partijraad het vlug eens zijn over de kandidatuur die ze op 2 maart aan een VB-congres zal voordragen.

"Komt dat zien, komt dat zien", denken ze bij het VB want er zijn meer dan veertig opstapplaatsen voorzien voor bussen die de deelnemers aan het partijcongres naar het ICC in Gent moeten brengen. AFF/Verzet stuurde echter al een verslaggever naar de VB-partijraad vandaag, op een nog geheim gehouden locatie. Morgen hier: een exclusief beeldverslag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

20-01-08

"ZE MOETEN WEER BANG WORDEN VAN ONS"

Bruno Valkeniers is nog niet zeker dat hij de volgende VB-voorzitter wordt, maar krijgt in de pers al alle gelegenheid om zich voor te stellen. In Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet dit weekend met een paginagroot interview; in De Standaard doet Marc Reynebeau kritisch de klus.

Bruno Valkeniers is op 10 juni verkozen als Antwerps parlementslid, en heeft gezien de regeringsvorming maar vier plenaire zittingen moeten bijwonen. Maar er is natuurlijk meer dan het parlementair zitje, zegt Valkeniers in Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet. “Er is daarnaast nog de partij. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om het partijprogramma goed te bestuderen en de partijgeledingen beter te leren kennen.” Valkeniers verwijst ook nog naar zijn mandaat als Antwerps gemeenteraadslid, maar verzwijgt dat het nog niemand is opgevallen dat hij Antwerps gemeenteraadslid is. Valkeniers is naar eigen zeggen kandidaat-voorzitter omdat hij met zijn “profiel van zakenman, rechts sociaal conservatief, Vlaams-nationalist en wereldburger (…) een bijdrage kan leveren aan Vlaanderen en aan de partij.” Valkeniers komt wel op een moment waarop, aldus interviewer Luc Van der Kelen, het VB in crisis verkeert. Valkeniers: “Crisis is wat veel gezegd, maar als het zo zou zijn, antwoord ik met de titel van het boek van André Leysen: Crisissen zijn uitdagingen.”

Volgens Bruno Valkeniers zelf is hij “wel wat afstandelijk” maar toch ook “een teamspeler”, met als zwakste punt dat hij “nogal ongeduldig van aard” is. Hij begrijpt dat VB-politici zich wel eens tonen (“Ze moeten in het nieuws komen en kunnen zich niet wegsteken.”), maar “Sommigen zouden eens moeten leren dat als spreken geen meerwaarde biedt, het beter is te zwijgen.” Als Valkeniers gevraagd wordt of hij liever ‘fatsoenlijk rechts’ is dan wel ‘vuil rechts’ antwoordt hij: “Fatsoenlijk rechts. Wat niet betekent dat je op bepaalde ogenblikken niet eens vuil gebekt mag zijn.” Valkeniers is dan ook oprichter van de NSV, en verdedigt het straatgebeuren dat wel eens rond die studentenorganisatie hangt, maar dat wordt niet verduidelijkt in Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet. Valkeniers gaat dan wel ’s zondags naar de mis, maar ziet toch als hoofdopdracht van het VB: “Ze moeten weer bang van ons worden.” Valkeniers biedt de lezers van Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet één geruststelling: “Zingen doe ik alleen in de badkamer.”

Er is overigens weinig om gerust over te zijn met Valkeniers. VB’ers zullen dit een in te kaderen uitspraak vinden van deze weblog, maar fatsoenlijke mensen moeten dit toch weten. Marc Reynebeau wijst er in De Standaard ook op. Marc Reynebeau na de betrokkenheid van Valkeniers bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) geschetst te hebben: “De NSV liet zich al snel opmerken doordat ze niet terugschrok voor straatgeweld. In interviews vertelde Valkeniers dat hij zich daar niet om schaamt en niet zal aarzelen om ‘vuilgebekt’ te zijn. Dat ligt geheel in de lijn van de belofte van Gerolf Annemans dat zijn partij, al vervelde ze van Vlaams Blok tot Vlaams Belang, toch ‘vuil genoeg’ zal blijven. Dat zegt wat over hoe Valkeniers de partij ‘stijlvoller’ wil maken.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

19-01-08

OCCASIONEEL (STRAAT)GEWELD VOOR DE RECHTERMarkies-De-SadeWe hadden het er enkele dagen geleden al over; als de extreem-rechtse studentenvereniging annex knokploeg NSV 'en bloc' de straat opgaat is het geheid hommeles. Zo ook op 8 maart van vorig jaar toen de NSV'ers hun jaarlijkse betoging hielden. Die twijfelachtige eer viel toen Antwerpen te beurt.

Na afloop van de al woelig verlopen betoging sloegen een aantal deelnemers aan de NSV-betoging een café kort en klein waar alle meningen - niet enkel de NSV-praat - getolereerd werd. De uitbater en diens vriendin raakten daarbij gewond. Zij eisen een schadevergoeding van 4.000 €. Na afloop van de sloop- en vechtpartij arresteerde de politie liefst 60 personen. Vijf daarvan werden effectief vervolgd.

Op deze blog kan u een omstandig relaas lezen van de weinig verheffende  'gebeurtenissen' van toen:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070310

Het Antwerpse parket vroeg eergisteren de veroordeling van vier van de vijf betichten. Zij ontkennen echter de feiten en vragen allen de vrijspraak. De vier riskeren 10 maanden en een boete van 550 €. Uitspraak op 11 februari, ongeveer een maand voor de eerstkomende NSV-betoging (in Gent) en de bijbehorende evocaties van 'occasioneel straatgeweld'. Sinds Bruno Valkeniers, VB-parlementslid en kandidaat-partijvoorzitter, verklaard heeft dat men zich daarvoor eigenlijk niet moet schamen, staat de deur wagenwijd open voor nieuwe justitiële avonturen!

11:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, valkeniers |  Facebook | | |  Print

15-01-08

Bruno Valkeniers kandidaat-voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers (52), het Vlaams Belang - kamerlid dat zich niet schaamt voor “occasioneel straatgeweld” (cfr. artikel NSV-betoging & citaat onderaan dit bericht), kandideert sinds afgelopen zondag voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. Hij heeft dat zelf met zoveel woorden wereldkundig gemaakt in het programma 'Wakker op Zondag' van de Antwerpse regionale zender ‘ATV’, daags na de nationale VB - nieuwjaarsreceptie.

Het nieuws kwam bepaald niet als een grote verrassing. Vorig jaar, kort na zijn overstap van het bedrijfsleven naar de politieke wereld, werd Valkeniers al geciteerd als mogelijke opvolger van Frank Vanhecke. Vooral zijn tussenkomst tijdens het VB-verkiezingscongres in maart 2007 werd gezien als een stevige sollicitatie voor het voorzitterschap. De interviews met de krant 'De Standaard' en het weekblad 'Knack' van een jaar geleden (feb. 2007), gaven ook al sterke hints in die richting.

Bruno Valkeniers was geruime tijd, van 1980 tot 2006, commercieel directeur van ‘Hesse-Noord Natie’. Vanaf 2002 was hij eveneens de zaakvoerder van ‘Falconsult’, een adviesbureau voor de maritieme sector .


Bruno Valkeniers, dichte familie van Jef Valkeniers (ex-VU, nu VLD) a.k.a. 'Jef Lawijt', is al langer actief in de uiterste rechtervleugel van de Vlaamse beweging. In 1976 behoorde hij, naar eigen zeggen althans, tot het groepje extreem-rechtse studenten dat zich afscheurde van het KVHV en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) oprichtte. Het is de periode waarin het NSV-ledenblad nog 'Signaal' heette - net zoals het collaboratieblad in W.O. II - en het ‘clublied’ beloofde om de vele politieke tegenstanders de kist in te zwieren.

Verder was Valkeniers medestichter van de rechtse serviceclub 'Marnixring' waarin hij optrad als voorzitter van de Antwerpse afdeling ('Hanze'). Daarnaast was hij enige tijd voorzitter van het 'Algemeen Nederlands Zangverbond' (ANZ) in de periode voor de overstap naar het VB. Een bestuursmandaat in het 'Wies Moens * - vormingsinstituut' vervolledigt het lijstje.

De move van Valkeniers richting VB - voorzitterschap heeft uiteraard alles te maken met de bijzonder hoog oplopende conflicten die het Belang-huishouden teisterden in het voorbije jaar. Conflicten die partijleiding verplichtte tot verkeerde keuzes en die na de verkiezingsnederlaag het VB zowat verlamden. Kortom: een partijcrisis zonder voorgaande waarvan vooral Dedecker en Co voluit profiteerden.

In de VUM-kranten van maandag lazen we dat kopstukken Dewinter en Annemans, sinds enige tijd weer de beste vrienden, concrete plannen hadden voor de oprichting van een nieuwe politieke partij mocht Frank Vanhecke niet 'vrijwillig' opstappen als voorzitter. Naar verluidt werd een extreem-rechts schisma maar op de nipper vermeden. Wat daar allemaal precies van aan is/was weet je natuurlijk niet, maar het is veelbetekenend dat dergelijke verhalen op straat worden gegooid.

Dé oorzaak van het interne gehakketak is Vanheckes veelbesproken relatie met Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel wiens politieke toekomst momenteel in de categorie 'hoogst twijfelachtig' geparkeerd staat. Nu de kandidatuur van Valkeniers een realiteit is, lijkt ook het laatste restje schroom om te berichten over de (vermeende) relatie tussen Morel en Vanhecke compleet verdwenen. De gazetten stonden er vol van.

Bruno Valkeniers - de partij ingeloodst door Dewinter en Annemans - moet nu de oplossing bieden. Hij wordt als rationeel handelend 'consensuskandidaat zonder Blok-verleden' naar voor geschoven. Bij het VB begint men zich kennelijk te schamen voor het eigen verleden als een kandidaat-voorzitter uitgerekend dit tot zijn pluspunten mag rekenen.

Markant is dat Valkeniers, als eerste kopstuk in de partijgeschiedenis, openlijk toegeeft dat er in het VB verschillende strekkingen actief zijn, weliswaar variërend tussen hard en zeer hard, maar toch. Tot voor kort werd het parool van stichter Karel Dillen -"er is slechts één blok / wij zijn één blok"- gehuldigd en werden alle meningsverschillen consequent binnenskamers gehouden. Veel ruimte voor 'diversiteit' was er alleszins niet.

De leden van het VB dienen zich op 2 maart nog uit te spreken over Valkeniers’ kandidatuur  maar het zal waarschijnlijk al zeer gek moeten lopen wil hij niet op de voorzitterstoel belanden. Ruimte voor andere kandidaten behoort niet meteen tot de partijtraditie en is in het huidige crisisklimaat quasi uitgesloten.

Frank Vanhecke, nog door Karel Dillen himself -en door niemand anders- tot partijvoorzitter bevorderd tijdens het VB-congres "Het Volk Beslist" (!!) in 1996, kreeg tijdens de eerste min of meer 'open voorzittersverkiezing' enkele jaren geleden  tegenwind van een nobele onbekende Brusselse tegenkandidaat, Erland Pison.

Pison slaagde er toen in om niet minder dan 22% van de stemgerechtigde VB'ers te overtuigen. En dat zonder naambekendheid, enige campagnevoering of interne steun die naam waardig. Qua teken aan de wand kon dat tellen. Een zichtbaar onaangenaam verraste Frank Vanhecke kon toen weinig meer verklaren dat hij rekening ging houden met ‘het signaal’.

Als kandidaat-voorzitter Valkeniers geïnterviewd wordt, of zelf het woord neemt, dan is de term 'stijlvol' niet van de lucht. De man probeert zich te profileren als sociaal-conservatief en als rechtse fatsoensrakker. Hoe dat fatsoen precies te rijmen valt met extreem-rechtse disciplines als 'occasioneel straatgeweld' en homofobe vuilbekkerij is ons alvast niet duidelijk..

Om zowel het ene als het andere te illustreren laten we graag Valkeniers zelf aan het woord. Over het gewelddadige NSV, n.b. opgericht onder zijn auspiciën;
"Vlaams Belang heeft altijd gerekruteerd in NSV-kringen. Heel wat Belangers waren tijdens mijn NSV-jaren ook vrienden. Inderdaad, dat waren geen koorknapen. Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld."

Over holebi's, zijn ideeën over de andersgeaarde medemens:
"Ik ben een praktiserend katholiek. Daarom hoeft u me niet in het kamp van Alexandra Colen te zetten. Ik ben blij dat de partij ook ethisch beginselvast is. Met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm. Het zijn allemaal mensen, en ik heb met hen geen probleem, maar ik deel enkele van hun normen niet."

Straatgeweld vergoeilijken en homoseksuelen omschrijven als 'abnormaal' - hallo middeleeuwen?! Bijzonder stijlvolle uitlatingen allemaal...  Geheel in lijn met zijn stijlvolle betrachtingen ontkent Valkeniers dat de partij mensen met een neo-nazistisch gedachtegoed blijft aantrekken. "U mag ze mij komen tonen; die tijd is voorbij", klonk het manmoedig afgelopen weekend. Hiermee gaf hij onbedoeld toe dat er blijkbaar 'een tijd’ was waarin het VB wèl een aantrekkingspool vormde voor (neo-)nazi’s. Benieuwd of Philip Dewinter daarmee kan lachen. Dewinter heeft in de voorbije jaren - bij herhaling - luidkeels beweerd dat er in zijn partij geen ruimte was voor: “(neo-)nazi’s, skinheads, hooligans en andere marginalen”...
(*)
Wies Moens was in 1931 één van de oprichters van de fascistische beweging ‘Verdinaso’. Toen die zich in 1934 ook voor Franstaligen openstelde, verliet hij de beweging. Tijdens de nazi - bezetting was hij tot 1943 directeur van het collaborerende radiostation “Zender Brussel”. Hij nam ontslag uit onvrede met de toenemende invloed van de SS-Vlaanderen en DeVlag. In 1947 werd Moens bij verstek ter dood veroordeeld voor zijn collaboratie met de Duitse bezetter. Hij vluchtte naar Nederland waar hij tot zijn overlijden in 1982 verbleef.

13:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, vanhecke, dewinter, morel, annemans |  Facebook | | |  Print

13-07-07

Out en nieuw (2)

Na verzet van de Franstalige partijen is het VB nu toch opgenomen in het Bureau dat de werkzaamheden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers regelt. Wie beweert alsmaar dat de PS het land regeeert? Ook bij de quaestoren, die de financiën van de Kamer beheren, mocht het VB haar mannetje plaatsen. SP.A en Groen! niet. Wie beweert alweer dat het VB geboycot wordt, niet gelijk met andere partijen behandeld wordt? Prijsbeesten (want die functies worden extra verloond) zijn Bart Laeremans in het Bureau, nochtans slechts in de Kamer geraakt als opvolger, en de nieuwe lijsttrekker in Oost-Vlaanderen, Guy D'Haeseleer, bij de Quaestoren. Maar we zouden het hier eigenlijk hebben over de nieuwelingen in de VB-Kamerfractie. Op de VB-website zijn wél al de namen van die nieuwelingen ingevuld, staat er ook al een fotootje van die vier heren en twee dames, maar ontbreken nog de bibliografische gegevens. Een leemte die wij hier graag invullen.

Voor de eerste is dat natuurlijk niet moeilijk, hij heeft al een Wikipedia-pagina en een eigen tag op deze website (http://aff.skynetblogs.be/tag/1/Valkeniers). Bruno Valkeniers (foto 1) is in

1955 in Brussel geboren, werd in 1980 commercieel directeur bij het havenbedrijf Hesse-Noord Natie en is sinds 2002 zaakvoerder van zijn eigen bedrijfje Falconsult. Valkeniers is gepokt en gemazeld in de Vlaamse beweging: hij militeerde bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), is medestichter van de Internationale Serviceclub Marnixring (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marnixring), en was in 2005-2006 voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond. Hij was ook nog lid van de denkgroep In de Warande (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/In_de_Warande) en is beheerder van het Vormingsinstituut Wies Moens (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wies_Moens). Valkeniers doet zich voor als een beschaafde VB’er, maar heeft een even harde overtuiging als Philip Dewinter en Gerolf Annemans. Door die laatste twee wordt hij dan ook naar voor geschoven als alternatief voor Frank Vanhecke als VB-voorzitter zodra de tijd er rijp voor is. Valkeniers is gemeenteraadslid in Antwerpen en behaalde op de derde plaats van de VB-Kamerlijst 14 897 voorkeurstemmen.

Ook als nieuweling verkozen op de Antwerpse VB-lijst: Rita De Bont (foto 2, samen met Gerolf Annemans. De foto van Rita De Bont die we hier een paar dagen geleden publiceerden - zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4735855/de-volgende-dagen - is genomen op een colloquium van de Vlaamse Volksbeweging over jongeren in de Vlaamse beweging, op 18 november 2005 in Edegem). Ze is door Gerolf Annemans binnengehaald om de communautaire besprekingen in goede banen te leiden, alsof het VB daar ooit écht bij betrokken zal worden. Rita De Bont was van 2004 tot 2007 voorzitster van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). De Wikipedia-pagina van Rita De Bont vermeldt over de in 1954 geboren en in Mortsel wonende Rita De Bont: “Als tandarts wist ze binnen de Vlaamse beweging met zachte hand heel wat moeilijke situaties te ontzenuwen.” De Bont is ook vertrouwd met de Marnixring van Bruno Valkeniers. Ze nam ontslag bij de VVB “om in alle vrijheid een beslissing te kunnen nemen over haar mogelijke overstap naar de partijpolitiek”, en ze kwam – zoals voorspeld werd – uit bij het VB waarvoor ze op de vijfde plaats van de Kamerlijst op 10 juni 10 852 voorkeurstemmen behaalde. Rita De Bont studeerde Politieke en Sociale wetenschappen in Zuid-Afrika, in de tijd van het Apartheidsregime.

Bruno Stevenheydens is al langer actief in het VB. In 1968 geboren, was hij in zijn jeugdjaren eerst actief bij de Chiro maar stapte dan over naar het VNJ. Tot aan zijn verkiezing werkte hij als VB-fractiesecretaris in het Vlaams parlement. Naast voorzitter van het VB in de regio Dendermonde/Sint-Niklaas is hij VB-fractieleider in de gemeenteraad van Beveren en tot aan zijn eedaflegging was hij ook VB-fractieleider in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Bruno Stevenheydens kreeg op de vierde plaats van de Oost-Vlaamse VB-lijst 12 440 voorkeurstemmen. Bruno Stevenheydens is de man die voor het VB op de linkeroever van de Schelde vertelt dat de Antwerpse haven niet moet uitbreiden op die linkeroever, terwijl zijn partijgenoten Philip Dewinter en Jan Penris op de rechteroever van de Schelde het omgekeerde vertellen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051227). Het is niet moeilijk raden wie aan het langste eind trekt.

Barbara Pas, hier eerder al omschreven als “het kuiken”, is familie van VB-cartoonist Fré Pas. Ze is in 1981 geboren en werkt sinds 2004 als parlementair medewerkster voor de VB-Kamerfractie. Barbara Pas is lid van het nationaal bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070213), en voorzitster van de VB-afdeling in Dendermonde waar ze ook VB-gemeenteraadslid is. Op de vijfde plaats van de Oost-Vlaamse VB-kamerlijst behaalde ze 10 420 voorkeurstemmen. Niet genoeg om rechtstreeks in het parlement te geraken, maar ze mag juriste en Vlaams volksvertegenwoordigster Gerda Van Steenberge (tweede op de VB-Kamerlijst, en 12 027 voorkeurstemmen) opvolgen. Barbara Pas haalde al de parlementaire annalen omdat ze als één van de jongste parlementsleden de eedaflegging van de nieuwe Kamerleden mocht mede-organiseren, maar na een uur vervangen werd door de Limburgse CD&V’ster met Turkse roots Yalçin Hilâl die een paar maanden jonger dan Pas bleek te zijn. Waarmee nog eens het bewijs werd geleverd dat de vreemdelingen jobs van autochtone Vlamingen afpakken.

Nog een opvolger van… is Peter Logghe (foto 3). Hij komt in de Kamer als opvolgster van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt. Die blijft Vlaams volksvertegenwoordigster voor het VB. Op 10 juni kreeg ze op de tweede plaats van de VB-Kamerlijst 8 324 voorkeurstemmen in West-Vlaanderen; Peter Logghe behaalde op de eerste opvolgersplaats van diezelfde lijst 4 954 voorkeurstemmen. Logghe, geboren in 1959, is voormalig KMO-adviseur en verzekeringsinspecteur (onder andere bij de KBC). Tot aan zijn eedaflegging als Kamerlid was hij VB-personeelslid, als medewerker op de redactie van VB-website. Hij zou niet de eerste zijn die meer tijd blijft spenderen aan de VB-website dan in het parlement zetelen. Peter Logghe is sinds begin dit jaar gemeenteraadslid in Roeselare, maar is vooral ook gewezen hoofdredacteur van TeKoS (Teksten, Kommentaren & Studies), het studietijdschrift van Nieuw Rechts in Vlaanderen (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/82/51/lang,nl). Hij is lid van Voorpost en was één van de sprekers op de zogenaamde Winteracademie van de Vlaams Belang Jongeren waar hij begin maart dit jaar sprak over wat het VB bindt en scheidt van Links en Rechts.

De minst bekende van de nieuwelingen in de VB-Kamerfractie, en nochtans de voorbije jaren Vlaams volksvertegenwoordigster, is de Limburgse Linda Vissers die na het niet meer in de gratie staan van Marleen Govaerts, en het afhaken van Roosmarijn Beckers, de tweede plaats op de VB-Kamerlijst in Limburg werd toegewezen. Linda Vissers (1961) is VB-gemeenteraadslid in Overpelt en, sinds 2004, Vlaams parlementslid. Op 10 juni kreeg ze op de tweede plaats van de VB-Kamerlijst 17 806 voorkeurstemmen. Nochtans is ze niet erg snugger, maar zijn de VB-kiezers dat wél? Bekijk hier het kwisje van Het Belang van Limburg, en je weet genoeg: http://www.garagetv.be/video-galerij/fiedelewie/Quiz_met_....

00:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (16) | Tags: 10 juni, valkeniers |  Facebook | | |  Print

07-02-07

VB-krant komt er, komt er niet, komt er, komt er niet...

Het is de bedoeling – na de rel met Marie-Rose Morel, Jurgen Verstrepen en tutti quanti – dat VB’ers onderlinge meningsverschillen niet meer zouden uitpraten via de pers. Maar sommigen hebben dat niet zo begrepen. Zaterdag zei Bruno Valkeniers in  De Standaard over de krant die hij samen met VB-volksvertegenwoordiger en zakenman Freddy Van Gaever zou opzetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060802): “Tegenwoordig zwaaien mediaconglomeraten de plak waarbij de krant slechts een radertje vormt, naast radio, televisie en het internet. Het gaat allemaal om financieel heel sterke groepen. Wie zijn wij dan om onze tijd er nog in te stoppen? Het denkspoor is niet verlaten. maar het is niet realistisch. Ik doe er niet meer aan mee. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070203). Freddy Van Gaever (foto) liet het niet over zich heen gaan en belde maandag prompt een aantal journalisten op: het idee is niet opgeborgen. Meer zelfs, de krant komt er nog dit jaar alvast in de Antwerpse regio. Intussen heeft ook het  Vlaams Belang Magazine zich uitgelaten over de geringe kansen op succes van zo’n krant.

Van Gaever ontkent dat de plannen voor zijn krant zijn opgeborgen: “De bedoeling is nog altijd om voor het einde van het jaar een krant op de markt te brengen. Het moet de Ryanair van de krantenwereld worden. Het mag niets kosten, maar moet wel goed zijn. We zijn van plan om de krant op één plaats te lanceren. (…) In Antwerpen. Als het project aanslaat, breiden we uit. De bedoeling is niet op één centrale plaats te drukken, maar via lokale drukkers. Op die manier moeten we niet in dure persen investeren en besparen we op de distributiekosten.” En Van Gaever heeft nog ideeën om het zo goedkoop mogelijk te maken. Van Gaever: “De krantenwinkels zullen één keer per week moeten zeggen hoeveel exemplaren ze willen en die onmiddellijk moeten betalen. Op die manier vermijden we dat we onverkochte exemplaren moeten terugnemen. Boekhouding en abonnementen kunnen worden uitbesteed. En in de plaats van een centrale redactie met bureaus zullen de journalisten thuis werken.” Een titel is er nog niet. Van Gaever: “Sommigen pleiten voor De Goeden Dag, anderen willen dan weer Den Beiaard.” Voorwaar titels die aanspreken! Deze week worden de coördinatoren aangeworven voor de gids Ons Vlaanderen  die de lezer moet wijzen op de handelszaken die een onafhankelijk Vlaanderen gunstig gezind zijn. Van Gaever: “Het netwerk van lokale agenten dat we daarvoor uitbouwen, moet de basis vormen voor de nieuwe krant.” In De  Standaard  geeft Van Gaever nog een laatste bedenking mee: “Het is toch vreemd dat geen enkele socialist, Waal of buitenlander tegen mijn plannen is en mensen van mijn eigen mening dat wel zijn.”

Had Van Gaever maandagochtend al het jongste nummer van Vlaams Belang Magazine  kunnen inkijken? Daar wordt zo’n krant weinig levenskans gegeven. Onder de kop Een rechtse krant?  vervolgt het maandblad een ‘dossier’ dat het vorige maand aanvatte over “de greep van links op de media. En maakt een rechtse krant kans in Vlaanderen?” Vooraleer die laatste vraag beantwoord wordt, krijgen we ellenlange kritiek te lezen op de huidige media. We zullen het maar niet herhalen of we krijgen hier weer de kritiek dat dit een saaie weblog is. Pas in de laatste van het twaalf kolommen tellend ‘dossier’ wordt ingegaan op de vraag die ons hier bezighoudt. Heeft een rechtse krant enige levenskans? Bij het VB zijn ze er sceptisch over. Ludo Leen: “Het klopt ongetwijfeld dat nogal wat verweesde lezers (…) snakken naar een andere krant of weekblad, maar of dat genoeg waarborgen biedt voor de leefbaarheid van het project?” Niet alleen kost zo’n krant handenvol geld om te lanceren, hoe gaat de krant onthaald worden door de concurrentie? In het beste geval wordt het door de concurrentie doodgezwegen, “in het slechtste geval zal het gebrandmerkt worden als ‘extreem-rechts’ of een ‘propagandablad’ van het Vlaams Belang.”

Zelf reclame maken kost veel geld, “en aan de andere kant zullen adverteerders ook niet in de rij staan voor publiciteit en die is vandaag de dag levensnoodzakelijk.” Maar blijkbaar begint de ellende dan nog maar: “En dan hebben we het nog niet gehad over de journalisten. Zoveel goede journalisten die in het profiel van een ‘rechtse’ of ‘Vlaamse’ krant passen, zijn er niet.” En zonder journalisten kan je toch geen krant vullen. Ludo Leen: “De tijd lijkt rijp, maar de initiatiefnemers gaan best niet overhaast maar doordacht te werken. Wat is het doel? Een ‘Vlaams Belang-krant’, een echte partijkrant? Nee, daar zit niemand op te wachten. (En het is niet om het even wie die dit zegt. Ludo Leen is, samen met Yves Buysse, verantwoordelijke voor de nationale VB-website, red.)  Een krant die ongebonden, kritisch en correct bericht over álle partijen, dát is wat we nodig hebben. (…) Zo’n krant zou een zegen zijn voor het huidige medialandschap en een geduchte concurrent voor de regimepers. (…) Het zal nog niet voormorgen zijn, vrees ik. Zoals u weet, ‘tussen droom en daad’…” Vandaar dat Freddy Van Gaever verzuchtte: “Het is toch vreemd dat geen enkele socialist, Waal of buitenlander tegen mijn plannen is en mensen van mijn eigen mening dat wel zijn.” ?

In het Knack-nummer dat vandaag verschijnt wordt Bruno Valkeniers alweer geïnterviewd. De rechtse krant waarvoor hij aangetrokken was door Freddy Van Gaever komt niet meer aan bod. Wel zegt Valkeniers in Knack  dat hij van het VB een ‘stijlvolle’ partij wil maken? Hoezo? Kan dat zonder onderweg een aantal mensen en groepen af te stoten? Valkeniers: “Ik denk het wel. Zeker als we nog nieuwe mensen met een andere stijl kunnen aantrekken. Dat neemt niet weg dat ik de vrijheid van meningsuiting erg hoog schat en dat we als oppositiepartij vuilgebekt mogen zijn. We moeten ons programma ondubbelzinnig blijven verdedigen, maar tegelijk ook fijngevoeliger worden. Eigenlijk komt het erop neer dat we beter moeten aanvoelen wat we waar en in welke bewoordingen kunnen zeggen. Dat is wat ik met stijlvol bedoel.” Daar gaat volk naar komen kijken!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: media, van gaever, valkeniers |  Facebook | | |  Print

03-02-07

Coming man Bruno Valkeniers is oudgediende

In één van onze laatste postings voor deze redactie even de zon opzocht, haalden we het beeld naar beneden alsof  coming man bij het VB Bruno Valkeniers (foto 1) uit ander hout zou gesneden zijn dan zijn partijgenoten. Mathias Danneels, senior writer bij  Het Nieuwsblad, meende wat anders dan gewoonlijk gehoord te hebben op een VB-nieuwjaarsreceptie. Onzin. Valkeniers bezit kennelijk wat meer intelligentie dan de doorsnee VB-mandataris, maar dat uit zich niet in wezenlijk andere standpunten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070114). Een interview dit weekend in  De Standaard bevestigt dit.

Bruno Valkeniers: “Toen ik ontslag nam als manager bij Hesse-Noordnatie, liepen er geen weddenschappen over mijn partijkeuze. Wel over het precieze moment waarop ik naar Vlaams Belang zou trekken. Ik heb mijn politieke voorkeuren nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik lig mee aan de basis van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). In 1978 volgde ik Karel Dillen naar het Vlaams Blok. Ik ben zowat vier jaar lid gebleven en heb toen gekozen voor het bedrijfsleven.Vlaams Belang heeft altijd gerekruteerd in NSV-kringen. Heel wat Belangers waren tijdens mijn NSV-jaren ook vrienden. Inderdaad, dat waren geen koorknapen. Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld (foto 2, Philip Dewinter tijdens zijn NSV-jaren).”

U komt als het ware terug thuis, merkt interviewer Bart Brinckman op. Valkeniers: “Ik ben gevraagd. (…) Ik breng mijn netwerk in. Mijn overstap heeft geen enkele deur in de maritieme wereld gesloten. Niemand beschouwt me als een renegaat, pestlijder of mestkever.” De “mediahetze” rond Hans Van Themsche heeft naar eigen zeggen de doorslag gegeven om zich publiek te maken als VB’er. Valkeniers: “Hij (Van Temsche, red.)  pleegde racistische moorden, maar er was wel een blank kindje bij. Dat zoiets onze mensen werd verweten, joeg me de gordijnen in. Racisme is geen zaak van Vlaams Belang.” Bruno Valkeniers’ oom gewezen VLD-senator Jef Valkeniers stond bekend als Jef Lawijt. Valkeniers: “Het zit in de familie. Ik heb een mening en een grote mond. Alleen hou ik die binnenskamers. (…) Het was niet normaal dat de discussie over het mogelijke lijsttrekkerschap van Jean-Marie Dedecker de media haalde. Maar het hoeft geen drama te zijn. Het bewijst dat onze partij democratisch is. Het was geen kwestie van clans, noch van ambities. Daar moest ik goed om lachen.”

De voorbije dagen werd geschreven dat Valkeniers wel eens volgend jaar Frank Vanhecke zou opvolgen als partijvoorzitter, te meer Vanhecke met “persoonlijke moeilijkheden” kampt. Valkeniers: “Het streelde mijn ijdelheid. Maar ik zit nauwelijks zes maanden in deze stiel. Ik heb nog veel te leren. Een onafhankelijk Vlaanderen, dat is mijn ambitie. De rest is een zaak voor... wanneer?'' Collega-manager Freddy Van Gaever verveelt zich dood op de VB-oppositie in het Vlaams parlement. Valkeniers: “Ik kan me dat inbeelden. Maar van nature uit ben ik een rebel. Rebellen gedijen goed in de oppositie. Vroeg of laat zal Vlaams Belang bovendien worden gevraagd om tot een regering toe te treden. Ik heb daarmee geen enkele moeite. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen.” Het Vlaams Belang dat vroeg of laat gevraagd wordt om tot een regering toe te treden? Er zal nog véél water door de Schelde vloeien voor het zover is. Soms lijkt ook Valkeniers dat te beseffen, zij het nog altijd met een vreemde gedachtengang. Valkeniers: “ De partijen zijn bang voor Vlaams Belang als revolutionaire partij. Zij willen aan de macht blijven om de eigen belangen te dienen.”

Het 70-puntenplan heeft u nooit gestoord?, is een volgende vraag. Valkeniers: “Tja, ik was toen geen lid. Of ik me comfortabel voelde of niet, die vraag rijst niet. Laat ik het zo stellen: vijftien jaar geleden was dat plan helaas een stuk realistischer dan nu. Dat heeft de partij ook ingezien. Maar we moeten mensen die zich niet willen inburgeren de vraag blijven stellen of ze hier wel thuishoren.” Een week eerder mocht Chris Morel (foto 3), vader van, het in zusterkrant  Het Nieuwsblad het ook al uitleggen. Chris Morel vindt dat het VB niet racistisch is (“Filip heeft toch ook al gezegd dat een vreemdeling welkom is als hij Vlaming onder de Vlaming wil zijn.”) maar weet waarom het VB niet wil breken met haar verleden door bijvoorbeeld het 70-puntenprogramma te veroordelen. Chris Morel: “Het is moeilijk toe te geven dat je twintig jaar lang te veel naar rechts bent uitgeweken. Dat is een deel van het probleem van Vlaams Belang: dat een deel van hun leden dat programma van toen nog correct vinden.” Bruno Valkeniers gelooft evenmin als de andere VB-tenoren in de multiculturele samenleving. Valkeniers: “Ik geloof niet in een multiculturele samenleving. Multicultuur leidt alleen tot subcultuur. Migranten moeten zich aanpassen. Ze moeten onze taal spreken en onze waarden en normen overnemen. Ze moeten Vlaming zijn onder de Vlamingen. Wat ze vervolgens thuis doen, is hun zaak.''

Een Marokkaan als Vlaming onder de Vlamingen mag dus op een lijst van Vlaams Belang? Dat blijkt toch weer een brug te ver te zijn. Valkeniers: “Ho, alles op zijn tijd. Dat is geen kwestie van zuiverheid. Laat die gemeenschap zich eerst maar eens bewijzen. Het nut van Maghrebijnse migranten op de lijst te zetten, zie ik niet.'' Mag een schepen van allochtone afkomst uw kind trouwen? Valkeniers: “Natuurlijk. Mijn kinderen moeten in de eerste plaats voor de kerk trouwen. Die wettelijke verplichting is voor mij bijzaak. In een ziekenhuis doe ik ook niet moeilijk over een Marokkaanse verpleegkundige. Freddy Willockx, de burgemeester van Sint-Niklaas, buit op een degoutante manier dat verhaal uit. Als mensen uit racistische motieven weigeren om door een zwarte schepen te worden getrouwd, dan is dat dom. Maar dreigen met de santenkraam van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen is dat nog veel meer. Wie zegt dat het om racisme gaat? Mensen hebben het recht om een schepen te weigeren. Trouwens, als een gekleurd paar een blanke schepen afslaat, spreken we dan ook van racisme?'' Allez, na de 50 000 euro die Patrick Lefevere uitlooft als we de ontwenningskliniek vinden waarin hij zou gezeten hebben, kunnen we nu op zoek gaan naar het gekleurd paar dat een blanke schepen afslaat, als bewijs dat de trouwers die een zwarte Sint-Niklaase schepen weigeren niet zo abnormaal zijn.

Wat wél abnormaal zou zijn, is de homovriendelijkheid van de paarse regering. Valkeniers: “Ik ben een praktiserend katholiek. Daarom hoeft u me niet in het kamp van Alexandra Colen te zetten. Ik ben blij dat de partij ook ethisch beginselvast is. Met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm. Het zijn allemaal mensen, en ik heb met hen geen probleem, maar ik deel enkele van hun normen niet.'' Valkeniers heeft nooit een partijkeuze voor de Volksunie of de N-VA overwogen. Valkeniers: “Nee, de Volksunie heeft altijd haar basis verloochend om erbij te kunnen zijn. En de N-VA wil de onafhankelijkheid van Vlaanderen stap voor stap bewerkstelligen. Daar geloof ik niet in. De prijs is veel te hoog. Bovendien hebben al die staatshervormingen er een rommeltje van gemaakt. Toen de VU haar eis om amnestie liet varen, haakte ik definitief af. Het gros van de mensen die voor de politieke collaboratie kozen, deed dat vanuit een Vlaamse overtuiging. Het is dan later heel makkelijk om te zeggen dat ze fout waren. Tijdens de oorlog wisten zij dat niet. Ondertussen heb ik die amnestiegedachte laten varen. Voor veel mensen is het te laat. Van wie zouden we bovendien amnestie krijgen? Van een land dat we niet erkennen.''

Hoe wil Valkeniers komen tot dat onafhankelijke Vlaanderen? Met tanks en het uithongeren van Brussel, zoals zijn collega Guido Tastenhoye? Valkeniers: “Nee, natuurlijk niet. (grinnikt) Maar met de nieuwe echtscheidingswet spreken we tegenwoordig al na drie maanden van een ontwrichte situatie. Vijf minuten van politieke moed in het Vlaams Parlement zijn voldoende: de docufictie van de RTBF in het echt. Het is niet grondwettelijk, maar wel legitiem. Ook kunnen alle Vlaamsgezinde partijen bij de volgende formatie het been stijf houden en weigeren een regering te vormen. Het zal geen zes maanden duren alvorens het land is gesplitst. Een onderhandeling van gemeenschap tot gemeenschap kan ten slotte ook. Men begint dan altijd over Brussel. Politici moeten geen problemen opwerpen, ze moeten ze oplossen. We kunnen Brussel gewoon laten vallen. Vroeg of laat komt de stad wel bedelen aan de poort. De stad kan ook bestuurd worden door Vlamingen, Franstaligen, Brusselaars en Europa. Brussel kan verder een taalkundig statuut krijgen binnen Vlaanderen. Economisch en financieel hoort de stad bij Vlaanderen.'' Los van de Franstaligen blijft er een probleem: Valkeniers’ en dus ook de VB-, visie heeft geen meerderheid in Vlaanderen. Valkeniers: “Dat is waar. Een meerderheid van de Vlamingen is ook gekant tegen belastingen.” Het zal dus wellos lopen, meent Valkeniers. “Toegegeven, slechts een derde van de Vlamingen pleit voor onafhankelijkheid. Een derde is tegen. Een derde weet het niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat laatste derde veel makkelijker te overtuigen valt in de richting van Vlaamse onafhankelijkheid. Dankzij de fratsen van de koningshuis en de corruptie bij de PS werd de onafhankelijkheidsgedachte de jongste jaren slapend rijk.''

Vraag is als ooit, bij het ochtendgloren, de Vlaamse revolutie losbarst, sommige VB’ers zich niet gaan vergalopperen. Gaat Rob Verreycken, om maar iemand te noemen, zijn vuisten in bedwang kunnen houden. Valkeniers: “(zucht) Ik ken Rob als leider van het VNJ. Ik heb altijd met een gerust gemoed mijn kinderen aan hem toevertrouwd. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, iedereen heeft recht op een uitschuiver. We zijn een partij van militante Vlaams-nationalisten. Daarop mag u ons niet afrekenen.” Slotvraag: hoe zit het met de nieuwe krant die hij met Freddy Van Gaever in de steigers zou zetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060802)? Valkeniers: “Er bestaat een enorme verschraling van de media. Alles is verdagallemaliseerd , het intellectueel gehalte is beperkt. Op het vlak van opiniëring overheerst het centrum. Maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren. Tegenwoordig zwaaien mediaconglomeraten de plak waarbij de krant slechts een radertje vormt, naast radio, televisie en het internet. Het gaat allemaal om financieel heel sterke groepen. Wie zijn wij dan om onze tijd er nog in te stoppen? Het denkspoor is niet verlaten. maar het is niet realistisch. Ik doe er niet meer aan mee. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd.”

01:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print