14-01-07

Niets nieuw onder de Dewinterzon

Naar jaarlijkse gewoonte werd gisteren in het Scandic Crown Hotel in Borgerhout de nationale nieuwjaarsreceptie van het VB gehouden. Wie dacht dat Rob Verreycken uitgerangeerd was naar een job in het Europees parlement en nog slechts een mandaat in het OCMW van zijn nieuwe woonplaats, Sint-Niklaas, moet zijn mening herzien. Rob ‘Klop’ Verreycken stond op de eerste rij te blinken terwijl voorzitter Frank Vanhecke speechte. Na afloop werd niet zoals vorig jaar naar het nabijgelegen Borgerhouts VB-secretariaat getrokken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060115) want dat is intussen alweer gesloten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061127). Het ging daarentegen richting Vlott-nieuwjaarsreceptie in hotel Ter Elst in Edegem. Intussen is de Antwerpse pers nog niet uitgepraat over de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse VB-afdeling (foto, met v.l.n.r. op het podium Hugo Coveliers, Anke Van dermeersch, Philip Dewinter, Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers).

In Het Nieuwsblad  kopt Mathias Danneels Van wie zijn deze zinnen?, waarna hij citeert: “Het mag eens benadrukt worden, ook nieuwe Vlamingen voelen zich en horen thuis in onze rangen. Als zij, zoals er al velen zijn, aanvaarden dat Vlaanderen hun nieuwe vaderland is. Het Vlaanderen dat wel gastvrij en muti-etnisch kan zijn, maar waar maar één leidcultuur kan zijn en dat is de Nederlandse, de Vlaamse cultuur en dat is de onze! Als zij dat aanvaarden, dan doet het er voor mijn part, voor ons part, niet toe wie hun voorouders waren en welke cultuur of levensbeschouwing iedereen thuis belijdt! Dan zijn we Vlaming onder de Vlamingen.” Mathias Danneels vervolgt: “Weet u van wie deze zinnen zijn? Van een nuchtere liberaal, een oud-Volksunie politicus, een CD&V’er? Mis. Het bleef een paar seconden akelig stil in het Elzenveld, woensdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Antwerpse Vlaams Belang. Maar deze passus plukken we uit de speech van gemeenteraadslid Bruno Valkeniers. Nog maar net aan boord, mag hij de tanker al helpen keren. Een belangrijk politiek signaal. (…) Het is voor heel veel hardcore Blok-militanten wennen,wellicht zelfs huiveren bij het discours van Valkeniers. Hoeveel niet-VB-kiezers instemmend bovenstaande passus uit diens toespraak begroeten, is moeilijker in te schatten.”

Wat wél duidelijk is, is dat Mathias Danneels zich laat bedwelmen door de newspeak  bij het VB… die helemaal geen newspeak  is. Want wat zegt Valkeniers? Dat allochtonen hier mogen blijven als ze maar ‘Vlaming onder de Vlamingen’ zijn. Wat Philip Dewinter intussen al een paar jaar zegt. Alleen heeft die er niet zoveel woorden voor nodig als Valkeniers. De kans is dus groot dat op de VB-receptie woensdagavond het “een paar seconden akelig stil” bleef omdat de aanwezigen het even moeilijk hadden met de woordenbrij van Valkeniers, de kern van zijn stelling had Dewinter al vele keren tevoren gedebiteerd. Dat Mathias Danneels zich daaraan laat vangen… terwijl Danneels toch al jaren het VB op de voet volgt. Intussen al wat te lang? Valkeniers mag dan wel pas in juni 2006 bekend hebben gemaakt dat hij zich aansloot bij het VB, hij is al jaar en dag thuis in die kringen. Van zijn jaren als student toen hij militeerde bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) tot het gaan speechen op de eerste Republikeinse Zangavond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050512), terwijl hij na zijn overstap al meteen genoemd werd als één van de mensen die de VB-krant van Freddy Van Gaever op rails zou zetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725). Valkeniers kwam wél verrassend uit de hoek toen hij op 18 november vorig jaar speechte bij gelegenheid van 30 jaar NSV. Lang voor Dewinter sprak over Patrick Janssens die zijn eigen meerderheid kannibaliseerde, sprak Valkeniers al over het kannibaliseren… als terechtwijzing voor de VB-top die al te graag kaders uit de NSV-studentenkring put, in plaats van die Vlaams-nationalistische studenten (eerst) te laten doorgroeien naar andere instellingen en organisaties.

Bruno Valkeniers, in zijn feestrede bij het NSV: “Met enige dichterlijke vrijheid mogen we zeggen dat wij het zover gebracht hebben, dat we een nieuwe en de meest succesvolle naoorlogse Vlaams nationalistische partij mee uit de grond gestampt hebben. Hugo Schiltz zaliger ligt met zijn halsstarrige koppigheid rond het Egmontpakt aan de basis. Karel Dillen heeft met een even grote koppigheid de stap gezet, de fundamenten gelegd en met volharding de weg getoond. Maar zonder de NSV - en een klein beetje het KVHV - zou het hem niet gelukt zijn het Vlaams Blok, vandaag Vlaams Belang te brengen tot waar het is. En tot spijt van wie het benijdt is dit een van de grootste verdiensten van onze studentenbeweging. (…) En toch, toch zou ik bij de NSV zowel als bij de partij willen pleiten voor een matiging. Matiging niet in de compromisloosheid uiteraard, maar in het kannibaliseren van de Vlaamse studenten vereniging. Geef ook een deel van onze huidige studentengeneraties en leiders de kans, neen… de opdracht om zich tot elite in onze maatschappij op te werken. In het bedrijfsleven, de pers, de vakbonden, de ambtenarij enz. Laat ons leren uit de successen van de mei ‘68-tijgers. Hoe kleiner de officiële aanhang van die extreemlinkse, groenlinkse en kleinlinkse groepuscules werd, hoe meer macht ze verworven in de zonet opgesomde middens. Als ze in één ding geslaagd zijn, is het de gang door de instellingen. Welnu, goede vrienden, commilitones, dat moet de mede de opdracht zijn van jullie: de toekomstige elites. (…) Als later blijkt dat de partijpolitieke kriebel, die in u leeft te groot blijft, dan kan nog steeds die stap gezet worden.”

Voor het overige balkte de voormalige commercieel directeur van Hesse-Noord Natie en voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond het bekende VB-taaltje. Zoals: “(We leven in) een wereld waar, op het grootste deel van zwart Afrika en de fundamentalistische moslimlanden na, de ellendige doffe miserie geleidelijk aan wordt teruggedrongen. En dit dankzij - niet ondanks - onze Westerse vrijemarkteconomie, in tegenstelling tot de schuldgevoelens die 11.11.11 en andere geitenwollensokken dragende onheilsprofeten ons pogen op te dringen. Maar een wereld waar de immigratie van die zwarte en moslim gelukszoekers van allerlei slag een zware druk legt op onze westerse, culturele, religieuze en democratische, soms te tolerante leef gemeenschap… (…) Een wereld waar in Vlaanderen al wat volksvreemd en onverdraagzaam is als hoogste goed en waarde wordt aangeprezen en met alle middelen door onze stroot wordt geduwd door de politiek correcte bobo’s en waar het volkseigene slechts lovenswaardig is, als het in de ver van ons bed landen ongevaarlijk als ‘leuk’ kan omschreven worden… (…) En het belangrijkste, een wereld tenslotte waar de globalisering ongekende mogelijkheden, uitdagingen en opportuniteiten biedt voor moderne en dus Vlaamse wereldburgers. Maar een globalisering die ontegensprekelijk de regionalisering, de natievorming in de hand werkt. Een globalisering die een katalysator is als het ware, een objectieve bondgenoot naar ons Vlaams onafhankelijkheids streven en de ultieme Dietse droom…” En de speech van Valkeniers daar moest blijkbaar persé eindigen met een citaat van Wies Moens. Valkeniers: “Als dusdanig is en blijft NSV de beste garantie om blijvend de volgende generaties, inclusief onze klein- en achterkleinkinderen op te leiden tot de toekomstige nationalistische Vlaamse elite in de geest die Wies Moens in zijn Kort Manifest heeft omschreven: ‘Slechts op dit ene wil ik gaarne roemen, geen enkele macht te hebben toebehoord die ‘t mensenhart houdt voor een koopbaar ding’.”

Voor de duidelijkheid: Wies Moens is een heerschap dat ter dood werd veroordeeld wegens collaboratie met nazi-Duitsland. Van 'vernieuwers' bij het VB à la Valkeniers, Heer – en vooral Mathias Danneels – bespaar ons.

01:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, valkeniers |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5