23-06-13

LAUW BIER MET DE VLAAMS BELANG JONGEREN

Met het internet is informatie veel vlotter toegankelijk, maar het gevaar voor misinformatie is ook groter geworden. Als Filip Dewinter twittert dat hij 2.000 Vlaams Leeuw-vlaggen heeft uitgedeeld aan een voetbalstadion en de hele tribune nu geel-zwart kleurt, dan is dat niet noodzakelijk zo. De actie van de Vlaams Belang Jongeren vrijdag hield ook minder in dan men zou denken aan de hand van de foto’s die in sociale media circuleren.

 

Een commissie experten heeft een reeks voorstellen uitgewerkt rond alcoholmisbruik. Een van de voorstellen is een alcoholverbod voor minder dan 18-jarigen. Het werd de voorbije week een van de topics op Twitter, met politici en anderen die zich tegen een dergelijk verbod uitspraken. Minister voor Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) zei in het parlement dat er grotere prioriteiten zijn in de strijd tegen het alcoholmisbruik. “Vat af”, zou je denken. Maar de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) vonden het toch nog nodig om – dixit Tim Willekens – actie te voeren “tegen het idiote socialistische plan om alcohol te verbieden aan studenten”.

 

Je kan de socialisten veel verwijten – dat ze te weinig links zijn bijvoorbeeld, vraag dat maar in de achtertuin van Elio Di Rupo – maar de Vlaams Belang Jongeren zetten de socialisten liever in een kwaad daglicht voor iets waar tot de socialistische topministers niet achter staan. Van rechts populisme gesproken. Vrijdag huurden de Vlaams Belang Jongeren een bierfiets waarmee je aan een toog zittend en bier drinkend toch kan fietsen. Daarmee zou actie gevoerd worden. De met een VBJ-spandoek voorziene bierfiets zou via de Kipdorpvest de Meir in Antwerpen oprijden, richting Grote Markt.

 

“Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk geen ingang vinden bij de stemming in juli, maar we willen de druk op de ketel houden”, legde VBJ-voorzitter Tom Van Grieken uit aan een journalist van Het Laatste Nieuws. Veel lauw bier konden de VBJ’ers evenwel niet uitdelen met hun bierfiets. In Antwerpen is tegenwoordig Bart De Wever burgemeester en Serge Muyters waarnemend politiekorpschef, en dan kan je niet zomaar actie voeren. “De manifestatie werd slechts twee uren vooraf aangevraagd, bijgevolg konden wij geen toelating verlenen”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Fons Bastiaenssens.

 

Amper vertrokken moest de bierfiets al rechtsomkeer maken. Maar met foto’s van de ‘actie’ (foto 1, met v.l.n.r. Bob De Brabandere, Tim Willekens en Tom Van Grieken) kon partijgenoten, vrienden en familieleden toch nog de indruk gegeven worden van alweer een geslaagde actie van de Vlaams Belang Jongeren. De volgende VBJ-activiteit is Enduro Race Karting zaterdag 13 juli. Voor 35 euro mag je tweemaal vijftien minuten racen, en je hoeft er niet eens VBJ-lid voor te zijn. Voor wie het rustiger aan wil doen, heeft het VBJ zonnebrillen in de aanbieding (foto 2, met opschriften als "Rechts zonder complexen!" en "VBJ, buitengewoon BRILjant!").

 

De Vlaams Belang Jongeren stellen steeds minder voor – hun katern bijvoorbeeld in het Vlaams Belang Magazine is uit het VB-maandblad verdwenen – maar ze proberen het toch nog gezellig te houden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, willekens, van grieken |  Facebook | | |  Print

15-05-13

VLAAMS BELANG: ASOCIALE VOLKSPARTIJ

Zondag 2 juni richt het Vlaams Belang in zaal Zuiderkroon in Antwerpen een congres in onder de noemer ‘Sociale Volkspartij’. “Op dat congres zal ondervoorzitter Barbara Pas, een specialiste van de sociaaleconomische dossiers, prominent zijn”, kondigde Gerolf Annemans (foto) gisteren aan in een interview in ’t Pallieterke. Andere sprekers naast Gerolf Annemans en Barbara Pas zijn senator Bart Laeremans en Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken. “Tom Van Grieken (die) actief meedenkt aan de herbronning van de partij”, zegt Annemans in hetzelfde weekblad. Dat belooft. Uit wat Gerolf Annemans gisteren in een ander interview, in  P-magazine, vrij gaf blijkt het Vlaams Belang allerminst te evolueren naar een sociale partij.

 

“Het oude Blok is helemaal terug”, zegt de reporter van P-magazine verwijzend naar de nieuwe VB-Kamerfractieleidster Barbara Pas die in de discussie over de terugbetaling van dure medicijnen bij zeldzame ziektes stelde dat het geld maar gehaald moest worden bij de dringende medische hulp voor illegalen. “Ze heeft dat zo niet gezegd”, antwoordt Gerolf Annemans. “Ik kan u die tekst bezorgen. Of u moet het zelf maar opzoeken en lezen. Wij zeggen niet dat de illegalen niet verzorgd mogen worden. Wij zeggen alleen dat illegalen met eenzelfde probleem wel geholpen worden door het OCMW en dat de kleine Viktor eerst niet geholpen zou worden door de sociale zekerheid. Dat is niet het oude Vlaams Blok, dat is het Vlaams Belang van nu en zo zullen wij altijd zijn.”

 

Volgens de officiële notulen zei Barbara Pas: “Zoals u zelf hebt aangehaald, gaat het, om al deze mensen te helpen, om een budget van 10 miljoen euro per jaar. Ik kan u enkele suggesties doen hoe u dat budget gemakkelijk zou kunnen vrijmaken. Om een vergelijking te maken, voor dringende medische hulp aan illegalen is er een jaarlijks budget van 35 tot 40 miljoen euro. Dringend is niet levensnoodzakelijk, en daarvoor komt de hele nomenclatuur van het RIZIV in aanmerking. (…) U wil echter niet terugbetalen voor onze eigen kinderen. Hen zou u wel laten sterven omwille van besparingen. Ik sluit af. De ouders van Viktor denken eraan om uit te wijken naar Nederland, waar het medicijn wel wordt terugbetaald. Ik raad hen aan om terug te komen als illegaal, want dan hebt u er wel een budget voor over.” De reporter van P-magazine vatte de woorden van Barbara Pas dus wél juist samen; Gerolf Annemans geeft er een draai aan.

 

Gerolf Annemans blijft volhouden dat er nu een ander Vlaams Belang is: “Wij vallen die illegalen niet aan, we vallen de overheid aan. We hebben in het verleden al te veel de indruk gewekt dat we tegen mensen zijn, terwijl dat niet het geval is. We zijn tegen alle andere politieke partijen die niet doen wat ze moeten doen.” Het maakt voor de mensen zonder geldige verblijfspapieren die dringende medische hulp nodig hebben natuurlijk geen sikkepit verschil uit.

 

De interviewer van P-magazine is kritischer dan die van ’t Pallieterke, en dat bezorgt P-magazine een primeur. Gerolf Annemans: “Ik zal u een kleine primeur geven. Wij zullen op 2 juni voorstellen om de patronale lasten met 25 procent te doen dalen. We weten natuurlijk wat dat zal kosten: ongeveer evenveel als de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in het kader van de sociale zekerheid, wat dan nog maar een deel is van de totale transfers. Wij denken niet dat Vlaanderen zijn sociaal model kan handhaven binnen België.” Als de interviewer aandringt concreter te zijn, uit te leggen waar het geld voor de lastenverlaging gehaald wordt, antwoordt Gerolf Annemans: “Uit een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere belastingen en bezuinigingen, uit een zuinigere en sobere overheid, uit de aanpak van de kosten van immigratie…”

 

Het Vlaams Belang denkt er niet aan de rijken meer te belasten, ook niet als zelfs Omega Pharma-topman Marc Coucke pleit voor een vermogensbelasting. Gerolf Annemans: “Het vermogen als dusdanig wordt in België al zwaar belast. We kunnen niet meer belasten.” Rijke Fransen zeggen anders dat het vermogen in België helemaal niet zwaar belast wordt. Gerolf Annemans: “Het hebben van bezittingen wordt al behoorlijk belast, hoor. Ik zie die vermogens-belasting vooral als een socialistische vingeroefening die niet veel zal opleveren. Wij zijn dus geen voorstander.”

 

De gewone man hoort niets liever dan dat de rijken de crisis moeten betalen, dringt P-magazine nog een laatste keer aan. Gerolf Annemans: “Dat de rijken de crisis gaan betalen, is een mythe. Wie in Vlaanderen onderneemt en daardoor bezittingen heeft vergaard, is nu al zowat de meest belaste mens van de hele OESO. De oplossing voor onze problemen zal niet komen van nieuwe belastingen, maar wel van een andere soort overheid. En als wij hard op tafel kloppen, is het voor andere zaken. Dan is het voor België, dat het land van melk en honing is voor vreemdelingen, of voor het feit dat OCMW-geld naar terreurorganisaties gaat.”

 

Het Vlaams Belang maakt zich in ’t Pallieterke sterk dat het minder Voka-minded is dan de N-VA, maar uit de voorbeelden die de partijvoorzitter in P-magazine geeft blijkt dat hij een concreet voorstel heeft voor patronale lastenverminderingen, al even duidelijk is dat niet de superrijken meer moeten bijdragen, en er met het Vlaams Belang nog meer lasten afgewenteld zullen worden op de kleine man die ‘profiteert’ van de overheidsvoorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, sociale bijstand…). 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, pas, van grieken, sociaal |  Facebook | | |  Print

11-11-12

"ALS HET STORMT, ZET JE BETER EEN OUDE ROT OP DE BRUG"

Gerolf Annemans.jpgTerwijl wij gisterenmorgen bij onze beenhouwer om charcuterie vroegen, zien we de handelaar van het pand ernaast naar buiten rennen. Aan de overkant van de straat heeft hij iemand opgemerkt met wie hij blijkbaar wel eens van gedachten wisselt. Het is een brede straat, en als je iets aan iemand aan de overkant van de straat wil zeggen, moet je dus hard roepen. “Heb je Marc Van Peel op de radio gehoord?? De gatdraaier!!!” Tot nu toe was het motto bij de Stadslijst van SP.A- en CD&V-Antwerpen ‘Samen uit, samen thuis’. Gisteren zei Van Peel op Radio 1 en in twee kranten dat de SP.A zich moet bezinnen of ze in Antwerpen in de oppositie dan wel in de bestuursmeerderheid wil zitten, maar de CD&V alleszins past voor een rol in de oppositie. Over het programma op basis waarvan de CD&V dan wel in de bestuursmeerderheid kon zitten, geen woord.

 

Het is weinig waarschijnlijk dat de aanduiding van een nieuwe voorzitter bij het Vlaams Belang evenveel emotie opwekt bij de bevolking dan de capriolen van Marc Van Peel, Bart De Wever en anderen. Maar, allez. Volgens De Standaard beslist maandag het VB-partijbestuur allicht dat Gerolf Annemans (foto) als enige voorgedragen wordt als kandidaat-voorzitter-van-de-partij-die-bij-de-Vlaamse-,-federale-en-Europese-verkiezingen-in-2014-haar-volgende-achteruitgang-tegemoet-gaat. Senator Bart Laeremans en Vlaams parlementslid Chris Janssens zouden zich nochtans ook kandidaat gesteld hebben om Bruno Valkeniers op te volgen. De daarbuiten meest geprezen kandidate, VB-kamerlid en voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Barbara Pas, heeft zich blijkbaar niet kandidaat gesteld. In een interview vrijdag verschenen op de Antwerpse bladzijden van Het Laatste Nieuws zei huidig VBJ-voorzitter Tom Van Grieken: “Het is voor de toekomst van onze partij wel cruciaal wie de nieuwe voorzitter wordt. Een vrouw zou mooi zijn, maar dat is niet het belangrijkste: het moet een sterke figuur zijn met een duidelijke visie.”

 

“Als gecoöpteerd senator geniet Bart Laeremans (44 j.) een puike reputatie”, schrijft De Standaard. “Zeker in communautaire kwesties kan hij met de beste in discussie treden. Als inwoner van Vlaams-Brabant manifesteerde hij zich vooral in het BHV-dossier. Vlaams parlementslid Chris Janssens (35 j.) geniet dan weer minder bekendheid. Hij zat de verzoeningscommissie voor die zich uitsprak over de Belfortploeg van Francis Van den Eynde. Zijn doordacht eindverslag bezorgde hem schouderklopjes. Toch genereerden de twee kandidaten ook gemengde gevoelens. Zo wordt Janssens omschreven als ‘de man van Dewinter', die eigenlijk zelf niet eens voor dat voorzitterschap wilde gaan. Hij heeft ook de reputatie van een grijze muis te zijn. Niemand weet goed waar hij voor staat. Op mediavlak leest zijn curriculum heel beperkt. Het weerhield er Filip Dewinter niet van om heel actief voor zijn kandidaat stemmen te ronselen. Maar ook Laeremans telt niet alleen fans. Als voorzitter van het zogeheten kenniscentrum wordt hij sterk met Valkeniers geassocieerd. Dat kenniscentrum moest het communicatieprobleem tussen de fracties oplossen en de greep van de voorzitter op de partij versterken. Maar uiteindelijk zou de logge en kostenverslindende structuur nooit echt renderen, niet het minst door het gebrek aan enthousiasme bij de diverse parlementariërs. Ook wordt hem een gebrek aan empathie verweten.”

 

Gerolf Annemans wordt door De Standaard terecht omschreven als een “wolf in schaapsvacht”. Annemans gebruikt zelf een ander dier als beeldspraak, maar daarover zo dadelijk meer. “Als het stormt, zet je maar beter een oude rot op de brug”, zou de redenering zijn bij het Vlaams Belang. “De ervaren Gerolf Annemans (die voorbije donderdag 54 jaar is geworden, nvdr.) moet nu de partij naar de eerst volgende afspraak met de kiezer leiden. Dat de campagne al over een goed jaar zal starten, zet niet aan tot het nemen van risico's. Bovendien wordt verwacht dat de partij het in 2014 niet zo goed zal doen, daarvoor heeft de N-VA te hoog ingezet. (…) Als debater heeft Gerolf Annemans van niemand lessen te krijgen. Hoewel hij als fractieleider in de Kamer de laatste jaren wat minder sterk uit verf kwam, kon niemand zijn autoriteit in de fractie bedreigen. Hoewel zijn discours wat softer klinkt dan bij Dewinter, blijven heel wat waarnemers hem als de gevaarlijkste Belanger bestempelen, een wolf in schaapsvacht. Annemans heeft de reputatie erg belezen te zijn. Het is ook iemand die ten gronde gekwetst raakt door het cordon sanitaire dat hem verhindert om bij commerciële uitgeverijen zijn pennenvruchten te publiceren.”

 

In 2009 kreeg Annemans de eerste (en enige) AFF-prijs VB’er van de week. Dat was onder andere voor zijn openhartigheid over zijn relatie met Filip Dewinter. Het Vlaams Blok/Belang is groot geworden door het samenspel van de radicale Filip Dewinter en de als gematigde gepercipieerde Gerolf Annemans. Gerolf Annemans zei daarover bij Phara: “Ik gebruik dan het beeld van twee kreeften die elkaars scharen vasthouden, en zo zijn wij altijd dezelfde richting uitgegaan op ’t straat.” Filip Dewinter bevestigde diezelfde week in Gazet van Antwerpen de rolverdeling tussen hem en Annemans. Filip Dewinter: “Ik heb een andere stijl dan Gerolf. Wanneer hij de scapel hanteert, klop ik al eens met de voorhamer. We hebben daar elk ons eigen publiek voor. Maar dat is steeds in goed overleg gebeurd. Wij streden wel voor hetzelfde programma.” Over de positie van Annemans binnen de VB-hiërarchie doen twee verschillende verhalen de ronde. Volgens het ene overlegden Dewinter en Annemans, en kon de VB-voorzitter uitvoeren wat die twee beslist hadden. Volgens de andere versie overlegde Dewinter, als hij dat nodig vond, met de partijvoorzitter, waarna Annemans ingelicht werd en kon doen alsof hij bij de beslissing betrokken was.

 

Zich kandidaat stellen voor het VB-voorziterschap kan tot vanavond, zaterdag 1 december stemt de VB-partijraad over de nieuwe voorzitter, en twee weken later mag een VB-partijcongres dit bekrachtigen. Naar verluidt is ook Europarlementslid Philip Claeys (47 j.) kandidaat-voorzitter. Er is blijkbaar geen sprake van een debat waarbij de verschillende kandidaten hun visie voor de toekomst van de partij kunnen uiteenzetten en verdedigen, en voorleggen aan de ledenvergaderingen in de verschillende partijafdelingen. Een democratische partij zal het VB nooit worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, laeremans, janssens, van grieken |  Facebook | | |  Print

04-11-12

MOEDER MARIE-ROSE MOREL BEKRITISEERT VBJ-VOORZITTER

Vorige zondag had De Zevende Dag (foto) een gesprek met Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken naar aanleiding van de via Apache uitgelekte VBJ-nota Quo Vadis, Vlaams Belang? Wie het fragment nog niet gezien heeft, moet het zeker eens bekijken. Tom Van Grieken wrong zich in alle mogelijke en onmogelijke bochten. In de VBJ-analyse werd geklaagd over de te platte stijl maar de ‘het mes tussen de pampers’-uitspraak, dat hinderde VBJ-voorzitter Tom Van Grieken niet. De Zwan-worstjesactie, dat soort dingen mag in de toekomst natuurlijk nog. Enzovoort. Of: hoe schijnbaar kritisch zijn maar angstvallig de VB-leiding niet tegen de borst stoten.

 

Myriam Van Loon, de moeder van Marie-Rose Morel, keek ook en bedankte achteraf interviewster Indra Dewitte. Myriam Van Loon: “Lichaamstaal die boekdelen spreekt… De jonge Van Grieken overleefde de leugendetector niet en bevestigde, met zijn naam als ondersteunende factor, nogmaals het failliet van zijn partij. De aankondiging dat Vlaams Belang-jongeren niet meer van de platte provocerende stijl van de oude garde houdt, dat de plaat is grijsgedraaid… bleek een misleidend alibi voor media-aandacht. Dank u Indra, dat u als journaliste de ‘historische’ woorden van Marie- Rose van januari 2007  in herinnering bracht: “De plaat is grijsgedraaid.” (…) Haar open geest en juiste terminologie had voor de partij het tij kunnen keren en een breed Vlaams bewustzijn kunnen realiseren. Ze werd binnengehaald door de grote leider Dewinter die haar ‘touch of Rose’ voor zijn partij zag zitten, niet- beseffend dat het meer dan een mooie glimlach was: ze meer was dan een ja- knikkend poppemieke, ze visie en charisma had, de weg bereidend naar een nieuwe lente. Die ontdekking bezorgde de  partijtop al gauw schele hoofdpijn. (…)”

 

“Van binnenuit werkte ze hard aan verandering van het misleidend discours als kiezersbedrog, want onuitvoerbaar. Ze won de harten van de militanten, wiens ogen ze opende, dat op die manier geen enkele verzuchting voor een ‘betere’ samenleving bespreekbaar zou worden. Haar natuurlijke charme vond de juiste ingang voor een duidelijk en eerlijk gesprek over de gevoeligheden in de samenleving binnen (bijna) alle geledingen van de partij.  De enorme achterban die al lang aanvoelde dat de vlag de lading niet meer dekte, sloot haar in zijn hart. De taal die zij sprak was dezelfde als die van de mensen, die het veralgemenende sloganeske polariserende taalgebruik niet langer relevant vonden. Duidelijke maar aanvaardbare taal omtrent afspraken van gelijke rechten en plichten met een bruikbare stok achter de deur voor wie niet horen wil, is de echte weg naar rechtvaardigheids- en veiligheidsgevoel. En niet enkel het ‘gevoel’. Roosje was als bloesem in de nieuwe lente.”

 

“Bedankt Indra. Goede journalistiek om de nieuwe VB-jongerenvoorzitter er nog eens op te wijzen. Dat hij onder een vals voorwendsel aandacht kreeg, had u duidelijk door en bekocht hij met liters angstzweet. Kritiek in dat bastion blijft voorlopig beperkt tot een zielige poging. Tot zolang zal “de winter niet verganghen” en luidt een nieuwe lente met een grijsgedraaide plaat ook geen nieuw geluid in. Ook al noemt de jongeman het een ‘evergreen’. Zet die ploat af.” Met alle respect, maar dat Marie-Rose Morel aan een ander programma werkte? Dat hebben we nooit kunnen vaststellen. En we hebben nochtans veel gelezen over en van haar. Ook ermee gecorrespondeerd, soms zelfs met de uitdrukkelijke afspraak dat het niet voor publicatie was. Een andere stijl die Marie-Rose voor het Vlaams Belang wilde, dat wel. En lokaal andere accenten, want bijvoorbeeld niet overal is het ‘vreemdelingenprobleem’ even prangend als in Antwerpen. Dat ook wel. Maar het partijprogramma voor het ‘vreemdelingenprobleem’ in Antwerpen, dat moest voor haar niet veranderen.

 

De moeder van Marie-Rose Morel heeft echter 100 % gelijk als ze bekritiseert dat het met Tom Van Grieken bij het Vlaams Belang meer van hetzelfde wordt, ze heeft 100 % gelijk als ze zegt dat Van Grieken het failliet van zijn partij bevestigt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vbj, van grieken |  Facebook | | |  Print

02-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Peter Mertens.JPGHet was weer eens een woelige week. Niet alleen met Sandy in New York en tyfonen elders. Ook in het hoofd van sommige mensen stormde het.

 

“Alle andere partijen zouden inhoudelijk in debat moeten gaan met de PVDA+. Dan zal blijken dat waar zij voor staan, wel eens de ondergang van een verdraagzame en democratische samenleving zou kunnen betekenen. Wanneer dit debat niet wordt gevoerd of wanneer men deze mensen nu opneemt in bestuursmeerderheden, dan zullen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het einde betekenen van onze westerse waarden en normen.” Hendrik Boonen, voorzitter van VLOTT en nu nog OCMW-raadslid voor het VB in Antwerpen, verwacht het einde van de westerse waarden en normen als de PVDA+ (foto: Peter Mertens) bij de volgende verkiezingen in Antwerpen nog meer gemeente- en districtsraadszetels behaalt. (Website Vlott-Antwerpen, 25 oktober 2012)

 

“In een flamingantisch café in Gent zijn we ooit eens aangevallen door een bende NSV’ers. Die jongens sloegen er niet naast. Dat soort mensen heeft het Vlaams-nationalisme in een extreem-rechts bad proberen te duwen waarin het bijna verzopen is. Nu zwemmen ze zelf om niet te verzuipen. Iedereen die de partij intern wilde veranderen, is ondertussen vertrokken. We hadden al een Lijst Dedecker, nu is er ook een Lijst Dewinter. Het zou nuttiger zijn als ze zich ook zo zouden noemen.” N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts maakte kennis met de vuisten van het NSV en ziet het VB spartelen. (De Standaard, 27 oktober 2012)

 

 Het ultraliberale programma van De Wever zal voor nog meer prestatiedruk en competitiegeest zorgen, en de dualisering doen toenemen, vrees ik. Als de sociale ongelijkheid nog verder groeit in de steden, wordt het bijna onleefbaar. Een recordaantal Belgen zit onder de armoedegrens. In Antwerpen is nu al ruim 20 procent echt arm, en die zullen nog minder op solidariteit mogen rekenen. Krijgen we straks ook nog soepbedelingen op straat? Is dat wat we willen? Een meedogenloze toepassing van het Dalrymple-recept: geef ze een schop onder hun kont?” Auteur-journalist Chris De Stoop vreest dat de kloof tussen de have’s and have not’s gaat toenemen in Antwerpen. (De Morgen, 27 oktober 2012)

 

“Toen ik begon als vakbondsafgevaardigde was de belangrijkste reden voor afwezigheid griep. De laatste jaren zijn dat vooral stress, burn-out en depressie.” Gaby Colebunders, al twintig jaar aan de slag bij Ford-Genk, zag hoe de Ford-werknemers ten onder gingen aan de prestatiedruk. Uiteindelijk enkel voor de winst van Ford, niet voor het behoud van de tewerkstelling. (De Standaard, 27 oktober 2012)

 

“Krabbelt u nu terug?” De Zevende Dag-ankervrouw Indra Dewitte hoort Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken zich in alle mogelijke en onmogelijke bochten wringen om uit te leggen dat de VBJ-kritiek op de VB-partijlijn niet slaat op de lijn die Filip Dewinter uitzet. (De Zevende Dag, 28 oktober 2012)

 

“’Ik vertrouw die De Wever niet’, zegt hij. ‘Ze zouden hem beter De Bever noemen, want hij is de pijlers van ons land aan het doorknagen.’” Jos Corbeel was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep De Zwarte Hand en betaalde daar een onnoemelijk zware tol voor in de concentratiekampen. Hij heeft geen goed oog in de nieuwe Heiland voor Vlaanderen (De Morgen, 29 oktober 2012)

 

“Als leerkracht wendde u het didactisch materiaal op de meest creatieve manieren aan. Toen u mij bijvoorbeeld bij mijn lichaam nam en mijn hoofd verschillende keren in de vuilbak stak, kwam ik al snel tot de constatering dat een vuilbak vier gelijke zijden had.” Erwin Brentjens, de toekomstige N-VA-burgemeester van Turnhout, heeft zijn eigen didactische principes als leraar in een school met Marokkaanse scholieren. Erwin Brentjens ontkent. (KifKif, 30 oktober 2012)

 

“Het is fijn en comfortabel om vandaag met z’n allen tegen brugpensioen te zijn, maar laten we met die boodschap wél gaan preken voor de juiste deur: dat is niet die van Ford Genk, niet die van de vakbonden, maar wel die van werkgevers die mensen uitspuwen zodra de aandelen kelderen.” Uit de toespraak van auteur-journalist Filip Rogiers bij het in ontvangst nemen van de Debuutprijs 2012. (Boekenbeurs, 30 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, nsv, de wever, sociaal, van grieken, brentjens |  Facebook | | |  Print

18-10-12

WIE WORDT DE NIEUWE VOORZITTER ?

Filip Dewinter is geen kandidaat om Bruno Valkeniers op te volgen als Vlaams Belang-voorzitter. Wie wordt het dan wel?

 

Bij Pauw & Witteman zei Dewinter dat hij wel “voorkeuren” heeft, maar “het slechtste, het domste (…) is die voorkeur op televisie uit te spreken”. Anke Van dermeersch liet al weten dat ze, in tegenstelling tot vroegere verklaringen, geen kandidaat is om Bruno Valkeniers op te volgen. Als het er op aankomt is ‘Blonde Bambi’ liever lui dan moe. Marijke Dillen vertelde in Villa Politica dat men met een aantal mensen nog aan het overleggen is of het beste is dat iemand van “de oude garde” of  “een jongere kandidaat” het wordt. Zelf wilde Marijke Dillen niet zeggen of ze kandidaat-voorzitter is dan wel of ze het voorzitterschap zou aanvaarden als het haar zou gevraagd worden. Marijke Dillen zei wel te rekenen op een “krachtige kandidate”, deze keer sprak ze van een vrouwelijke kandidaat, maar in alle bescheidenheid denken we dat ze daarmee zichzelf uitsluit. Als dochter van Vlaams Blok-stichter Karel Dillen krijgt ze natuurlijk de nodige erkenning binnen het Vlaams Belang, maar naar buitenuit heeft ze dezelfde uitstraling als een nat bierviltje. 

 

Kijken we naar de jongere generatie dan is de meest gehoorde naam die van Barbara Pas (foto 1), voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Sinds 2007 gemeenteraadslid in Dendermonde, en datzelfde jaar ook VB-parlementslid geworden. Ze is al een paar keer door het Vlaams Belang afgevaardigd voor De Zevende Dag en andere televisiedebatten. Op de ‘zomeruniversiteit’ van de VBJ gaf ze overigens les in debattechnieken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag viel het Vlaams Belang in Dendermonde terug van 19 naar 8,6 % van de stemmen, en van 7 naar nog slechts 2 gemeenteraadsleden. Dezer dagen zijn de gedachten van Barbara Pas evenwel vooral bij de geboorte van haar tweede kindje. Barbara Pas krijgt voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang alvast de steun van Hugo Coveliers. Dinsdag zei Hugo Coveliers nog in Het Laatste Nieuws: “De vraag is wie Valkeniers zal opvolgen. Filip Dewinter? Anke Van dermeersch misschien? Ik vind ook Barbara Pas, de voormalige jongerenvoorzitter, een kanshebber.”

 

En wat met de huidige VBJ-voorzitter, Tom Van Grieken? Hij is zondag met de hakken over de sloot verkozen als gemeenteraadslid in Mortsel. In Mortsel zakte het Vlaams Belang van 20,6 naar 8,2 % van de stemmen, en van 6 naar 2 gemeenteraadsleden. Voorheen actief bij het NJSV en NSV werd Tom Van Grieken en cours de route opgenomen bij het vorige VBJ-bestuur om zich voor te bereiden op het voorzitterschap van de vernieuwde VBJ. Hij was niet te beroerd om in Schoten Zwan-worsten te gaan uitdelen aan de schoolkinderen daar. Bij de jongste verkiezingscampagne herinnerde Tom Van Grieken in zijn propaganda aan de hoogdagen van het Vlaams Blok (foto 2), en wie hem bezig ziet in televisiedebatten denkt wel eens spontaan: “Dat is een kleine Dewinter”. Maar misschien is Tom Van Grieken inderdaad nog te klein, komt de voorzitterswissel voor hem iets te vroeg. Mogelijk wordt eerst echter een tussenpaus aangesteld. De meest in dit verband geciteerde naam is die van Bart Laeremans uit Grimbergen. Volgens De Standaard is Laeremans "echt wel een kanshebber". Zusterkrant Het Nieuwsblad noteerde als nadeel voor een eventuele kandidatuur "dat hij durft tegen te pruttelen". 

 

Volgens Apache zou Bruno Valkeniers zelf Chris Janssens (foto 3) gesuggereerd hebben, Vlaams parlementslid en VB-lijsttrekker in Genk. Chris Janssens heeft als voorzitter van de Commissie voor Verzoening en Tucht in de zaak tegen de Gentse Belfortploeg bewezen perfect te doen wat de VB-top van hem verwacht. Maar het Vlaams Belang terug een glorierijke toekomst geven is natuurlijk een pak moeilijker dan een advies schrijven om Francis Van den Eynde buiten te gooien bij het Vlaams Belang. Chris Janssens kan wel ook nog uitpakken met zijn internationale contacten. Hij was een van de mensen die het manifest van Anders Behring Breivik toegestuurd kreeg. In Genk ging het Vlaams Belang achteruit van 16,6 naar 9,3 % van de stemmen, en van 6 naar 3 gemeenteraadsleden. Het minst slechte resultaat van de drie genoemde jongeren om Bruno Valkeniers op te volgen.

 

Wie moet het nu worden? Dat moeten ze bij het Vlaams Belang maar zelf uitmaken. Als wij maar goed kunnen lachen met de nieuwe voorzitter.

12-10-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De krijgers zijn moe. Bart De Wever was maandagochtend aan het gapen tijdens een debat bij Radio 1; ’s avonds gaf hij forfait voor het debat van het sociale middenveld in Antwerpen. De Roma zat nochtans afgeladen vol met een gevarieerd publiek: jong en oud, autochtoon en allochtoon. Woensdag verloor Filip Dewinter zijn geduld tijdens een debat aan de universiteit. Dewinter trapte het halverwege het debat af (foto) en vergat in de rapte zijn gsm. Hilariteit in de zaal toen de vergetelheid van Dewinter opgemerkt werd. Bij een debat voor een jongerenpubliek gisterennamiddag in DE Studio begon de N-VA-vertegenwoordigster aan haar slotminuut met: “Waarom u SP.A moet stemmen…” De zaal lag een minuut lang plat van het lachen. Nog twee dagen en de pijn is voorbij. De opmerkelijkste citaten de voorbije dagen zijn, toeval of niet, allemaal van of over het Vlaams Belang.

 

“We zijn er gerust in.” Titel boven het jongste editoriaal van Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken. Waarin hij gerust is, is minder duidelijk. Er gerust in dat het Vlaams Belang weer eens zes jaar in de oppositie zal zitten? Het tegendeel zou inderdaad verontrustend zijn. (Vlaams Belang Magazine, oktober 2012)

 

“Ik meen dat Vlaams Belang mijn stad al vijfentwintig jaar lang compleet verziekt, met zijn hatelijke propaganda, zijn agressieve gehoon, zijn deprimerende negativisme – met de botheid en onbenulligheid van zijn mandatarissen ook, een enkeling uitgezonderd. Een decimering van Vlaams Belang zou voor deze stad pure winst betekenen, vergelijkbaar met het begraven van de Lange Wapper,of de aanleg van Park Spoor Noord.” Antwerpenaar Tom Naegels kijkt uit naar de uitslag op 14 oktober, en heeft liever dat de kiezers van het Vlaams Belang bij een andere, democratische, maar rechtse partij terechtkomen die de wind in de zeilen heeft, dan dat die kiezers achterblijven in een groot maar machteloos Vlaams Belang. (De Standaard, 6 oktober 2012)

 

“Toen moest ik op mijn woorden letten, de scherpe kantjes er wat afvijlen, wat tegen mijn natuur is.” Nu Filip Dewinter niet meer zoals in 2006 mikt op het burgemeesterschap en de stemmen van centrumrechtse kiezers die hij daarvoor nodig heeft, kan Dewinter weer volledig zichzelf zijn. (De Standaard Weekblad, 6 oktober 2012)

 

“Enkele dagen geleden werd ik op de markt in Deurne aangesproken door een Vlaamse vrouw die me vertelde dat ze getrouwd was met een Marokkaanse man en dat haar zoon haar naar aanleiding van het debat over de Antwerpen is van iedereen-slogan de vraag stelde: ‘Mama wat ben ik nu feitelijk, een Marokkaan of een Vlaming?’ De vrouw had haar zoon geantwoord dat het niet belangrijk was of hij nu een Vlaming of een Marokkaan was want dat hij sowieso een Antwerpenaar was. De jongen bleef niettemin aandringen en toen de moeder hem vroeg waarom hij persé wilde weten of hij Marokkaan of Vlaming was, antwoordde de jongen: ‘Kijk het is simpel. Ik wil een nieuwe fiets en ik moet toch weten of ik die fiets moet pikken of kopen.’” Filip Dewinter zorgt voor de sfeer op de slotmeeting van de Vlaams Belang-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. (Zaal Zuiderkroon - Antwerpen, 7 oktober 2012)

 

“Het Vlaams Belang hield een kroegentocht in Hoboken en belandde uiteindelijk ook hier. Als wederdienst om mijn kassa te spijzen, heb ik hun affiche opgehangen. En ik ben wel voor een veiliger Hoboken. Vooral rond de Kioskplaats racen auto’s aan hoge snelheden. Bijzonder gevaarlijk. Wat meer controles en eventueel een flitspaal zouden daar niet misstaan.” Alain Schuybroeck legt uit waarom hij een Kies Veilig-affiche van het Vlaams Belang boven zijn zaak Den Nieven Hertog heeft opgehangen. De Vlaams Belang’ers op cafétoer hebben de man niet uitgelegd dat de woorden ‘snelheden’ of ‘flitspaal’ geen enkele keer in het Antwerpse Vlaams Belang-programma staat. ‘Controle’ staat er vaak in, maar geen enkele keer in verband met verkeersveiligheid. (Gazet van Antwerpen, 8 oktober 2012)

 

“Daarna dachten ze dat ik Vlaams Belang’er was, tot ik mij als homo heb geout.” Na het vertrek van Eddy Baelemans naar de politiek is Serge Muyters waarnemend poltiekorpschef in Antwerpen. Hij is nu kandidaat om definitief politiekorpschef te worden en stuurde een kopie van zijn kandidaatstellingsbrief naar de Antwerpse pers. Daarop volgden een aantal interviews waarin Serge Muyters (broer van N-VA-minister Philippe Muyters, red.) onder andere uitlegt hoe tegengesproken werd dat hij een Vlaams Belang’er zou zijn. Serge Muyters staat nochtans bekend om zijn harde aanpak, en de hand boven het hoofd van Bart Debie houden. De vakbonden omschreven zijn beleid als ‘management by terror’. Bij de vacature voor politiekorpschef werden dialoog, luisterbereidheid en samenwerking als noodzakelijke capaciteiten opgesomd. De kandidatuurstelling voor korpschef ineens ook mededelen aan de pers stond er niet bij. (Het Laatste Nieuws, 8 oktober 2012)

 

“Dinsdagavond heeft hij een aantal keer zijn stem moeten verheffen, maar dat deed hij enkel omdat er geen antwoord op zijn vragen kwam.” Tom Lenaerts leek het moeilijk te hebben om zijn kalmte te bewaren met het Vlaams Belang in De Kruitfabriek. Redacteur Willem Stellamans legt uit waarom. (De Morgen, 11 oktober 2012)

 

“Onlangs ben ik in de kathedraal een kaarsje gaan branden voor een goede verkiezingsuitslag voor het Vlaams Belang. Daarbij vraag ik me steeds weer af of het wel zin heeft, en of er überhaupt wel een God bestaat. Telkens kom ik tot dezelfde conclusie: je weet maar nooit.” Anke Van dermeersch roept de hulp in van God, en hoopt maar dat God bestaat. (Antwerpse Volksgazet, verkiezingsdrukwerk Vlaams Belang Antwerpen)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, van grieken, dewinter, antwerpen, van dermeersch |  Facebook | | |  Print

15-06-12

VB-INVAL IN SCHOTEN. DEWINTER: “HET WAS GRAPPIG BEDOELD”

Negatieve publiciteit is natuurlijk ook publiciteit, maar het lijkt dat het Vlaams Belang toch vooral in eigen oog heeft gestoken door dinsdag een barbecue voor kinderen aan het Atheneum van Schoten te verstoren omdat er in het kader van een week over inleving ook halal voedsel op het programma stond. De kinderen reageerden geschrokken en uiteraard negatief op de Vlaams Belang-actie, de titels in de kranten logen er niet om (foto: Het Nieuwsblad) en iets zegt ons dat het massaal lezen en verder verspreiden van ons artikel woensdagavond ingegeven is door verontwaardiging over deze zaak. Volgens Gazet van Antwerpen had het Vlaams Belang "niet de intentie om zoveel tumult te creëren", maar dat draaide toch wel anders uit.

 

Bij Het Laatste Nieuws was de titel Vlaams Belangers intimideren kinderen op halal-barbecue; bij Gazet van Antwerpen, editie Noord, stond op de voorpagina Herrie om halalvlees: Vlaams Belang verstoort schoolbarbecue, en verder een artikel over de volledige eerste bladzijde van het regionale nieuws met als eerste titel Uitdelen Zwan-worsten choqueert leerlingen op multiculturele klasbarbecue. “De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval”, bevestigt adjunct-schooldirecteur Jacques Gits. “Ze intimideerden de kinderen en duwden hen Zwan-worstjes zowat door de strot.” Eén van de leerlingen vult aan: “Ze zeiden dat halalvlees geen écht voedsel was en dat ze alsnog onze magen kwamen vullen.” Sympathiek is het VB er niet overgekomen. Dat kon je ook voelen in de reportage en het interview met Filip Dewinter gisteren in Terzake.

 

Een ouder vertelt in Gazet van Antwerpen: “Ik ben heel erg kwaad omdat het Vlaams Belang zo iets kweekt dat er niets is. Mijn zoon komt erg goed overeen met de allochtone leerlingen en er zijn nooit eerder problemen geweest. We kunnen er niet naast dat hier verschillende culturen leven, maar je mag niet iedereen over één kam scheren.” Ze neemt het ook zeer kwalijk dat actie gevoerd werd bij kinderen van amper 13 jaar oud. Het was ook niet dat enkel halal vlees aangeboden werd. Schooldirecteur Ilse De Bast in Het Nieuwsblad: “Deze week ging het over andere culturen en hun gewoonten. Ieder kind mocht voedsel van thuis meebrengen om vrijblijvend te laten proeven aan de klasgenoten. Daar was halal vlees bij ja, maar ook ander voedsel.”

 

Het Vlaams Belang zegt de actie opgezet te hebben nadat de partij gecontacteerd werd door ouders die verontwaardigd waren over de halal barbecue, maar die ouders hebben er alleszins niet met de schooldirectie over gesproken. Er is over die barbecue één telefoontje op de school binnengekomen. Van wie is niet bekend, want het was een anoniem telefoontje. Deelname aan de schooldag was verplicht, maar niemand was verplicht halal voedsel te eten. Overigens sterf je niet van halal voedsel te eten. In Terzake probeerde Dewinter telkens weer het gesprek op wat anders te brengen dan wat “een paar jongens” (Tom Van Grieken en Tim Willekens, nvdr.) hadden uitgestoken. Die “jongens” zijn anders wel respectievelijk voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en Vlaams Belang-lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen, beiden Vlaams Belang-personeelsleden.

 

“De scholen zouden beter stoppen met kinderen bloot te stellen aan dergelijke multiculturele activiteiten”, zei Dewinter in Het Laatste Nieuws. Dan maar kop in ’t zand steken, en doen alsof die andere culturen er niet zijn? Denken dat iedereen een kloon wil worden van Filip Dewinter, Tom Van Grieken en Tim Willekens, dat is echter ook een utopie. Nog in Het Laatste Nieuws zei Filip Dewinter dat de actie in Schoten “grappig bedoeld” was. Met welke actiemiddelen en stormtroepen gaat het Vlaams Belang dan uitpakken als bij het Vlaams Belang eens iets serieus bedoeld wordt?

 

Schooldirecteur Ilse De Bast besluit het artikel in Het Nieuwsblad met de enige juiste reactie op de heisa die het Vlaams Belang maakte: “We zijn niet van plan dit waardevol educatief project te wijzigen na deze betreurenswaardige actie.” Gazet van Antwerpen meldt vandaag dat zowel de school als enkele ouders klacht gaan neerleggen tegen de huisvredebreuk door het Vlaams Belang. De Schotense politie overlegde hierover gisteren met het Antwerpse parket. Maandag wordt de week ‘Inleving’ in Schoten beëindigd met iemand die komt spreken over homoseksualiteit, ook al een thema waar het Vlaams Belang niet vrolijk van wordt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoten, islam, dewinter, van grieken, willekens |  Facebook | | |  Print

13-06-12

VB VALT BBQ BINNEN EN DRINGT KINDEREN VARKENSVLEES OP

Fijnzinnigheid is niet het handelskenmerk van het VB. Na de afleveringen 1 en 2, hier aflevering 3. Het Vlaams Belang heeft gisteren bij een barbecue aan het Koninklijk Atheneum van Schoten kinderen varkensvlees opgedrongen. Het VB vindt het een “geslaagde actie”.

 

Om de aftrap te vieren van een projectweek rond wederzijds respect aan het atheneum van Schoten werd gisteren voor de leerlingen van de eerste graad middelbaar onderwijs een barbecue ingericht. Het ging er gezellig aan toe tot drie mannen het schoolterrein betraden. Omdat een groot deel van de scholieren moslim zijn werd geopteerd voor halal vlees op de barbecue te leggen. De drie mannen hadden varkensworsten bij, Zwan-worsten. In geen enkel opzicht geschikt om te barbecueën. De schooldirectie konden we niet bereiken, maar volgens onze informatie hebben de drie mannen de kinderen beledigd, bedreigd, uitgescholden en hen de worsten in het gezicht geduwd (foto 1). Kinderen van 12 tot 14 jaar oud.

 

De schooldirectie belde daarop de politie die de drie mannen van het schoolterrein verwijderde. Intussen zijn twee van de drie mannen geïdentificeerd. De eerste is Tim Willekens, voorlopig nog VB-gemeenteraadslid in Schoten. Hij is een personeelslid van het Vlaams Belang, door Filip Dewinter klaar gehouden als alternatief voor Marie-Rose Morel in Schoten. Maar Tim Willekens gaat binnenkort verhuizen naar Brasschaat en zal daarom eind deze maand opstappen uit de gemeenteraad. Hij wordt nu VB-lijsttrekker voor de provincieraad. In Brasschaat, zijn nieuwe woonplaats, richtte Willekens eerder al een fuif in voor VB-vrienden met topless bediening. De tweede held die aan de actie in Schoten deelnam is Tom Van Grieken (uiterst rechts op foto 2), de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

 

Op de website van het Vlaams Belang Schoten wordt het een “geslaagde actie” genoemd. Op de website van de Vlaams Belang Jongeren luidt het dat het een “geslaagde verrassingsactie” is. “Op deze manier geven wij gehoor aan de misnoegdheid van de ouders die het – zeer terecht – niet als taak van de school zien hun kinderen te verplichten om deel te nemen aan islamitische gebruiken. Vandaag té tolerant en morgen vreemde in eigen land!” Tolerantie, dat staat inderdaad niet in het woordenboek van het Vlaams Belang.

 

Bij het Atheneum van Schoten zijn ze ontstemd over de actie. De schooldirectie wil ons pas morgen te woord staan, maar iemand anders sprak tegenover ons van “terroristische tactieken, want wat is anders kinderen van 12 tot 14 jaar op deze manier bang maken”. Vanwaar het idee voor deze actie?  In Griekenland dreigen de neonazi’s van Chrysi Avghi (‘Gouden Dageraad’) ermee om ziekenhuizen en kinderopvangplaatsen binnen te vallen op zoek naar migranten en hun kinderen.

17:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoten, islam, willekens, van grieken |  Facebook | | |  Print

18-04-12

VBJ-VOORZITTER: “GEEF N-VA EEN SCHOP ONDER HUN KONT”

Zondag 25 maart kregen de Vlaams Belang Jongeren een nieuwe voorzitter (foto - 1, 2, 3). Tom Van Grieken, die al “de nieuwe Filip Dewinter” wordt genoemd, profileert zich als man van de nieuwe media maar is voor het overige VB-oude stijl: het vergoeilijken van de Vlamingen die met de nazi’s collaboreerden, het schoppen naar de belangrijkste Vlaams-nationalitische partij…

 

Met zijn eerste editoriaal in de insert van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) in het Vlaams Belang Magazine zit nieuwbakken VBJ-voorzitter Tom Van Grieken meteen op het verkeerde spoor. Titel is Foute Vlamingen. Aanleiding is een uitspraak van Siegfried Bracke van “al even geleden” waarin Bracke verdedigde dat een aantal mensen in het verleden “fout” waren, bij een “foute partij” zaten, en een tweede kans bij de N-VA verdienen. Tom Van Grieken: “We kunnen er onverschillig over doen en de uitspraken klasseren in het rijtje van mestkevers en wandluizen, maar het is eigenlijk veel erger. Deze retoriek van ‘foute Vlamingen’ is niet nieuw. Het is in essentie dezelfde retoriek als Marxisten (de hoofdletter is voor rekening van Tom Van Grieken, nvdr.) gebruiken tegenover KVHV, NSV! of Voorpost. Het is dezelfde taal als die van de Belgische staat die ‘foute Vlamingen’ destijds tijdens de repressie keihard de les spelde.” Het verbaast natuurlijk niet van Tom Van Grieken, spreker op de August Borms-herdenking twee jaar geleden en de gastspreker op de Radicale Sporenherdenking van Voorpost eind juni dit jaar.

 

Interessanter wordt het als de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren zich positioneert tegenover de N-VA en uitlegt wat het VB moet doen.Tom Van Grieken (in het Vlaams Belang Magazine van april 2012, intussen al veertien dagen geleden verschenen): “De N-VA maakt zich duidelijk op om haar plek in te nemen in het Belgisch bestel. Hun oppergoeroe De Wever stelde het zelfs zeer duidelijk: ‘Wij zijn niet de vriend en bondgenoot van het Vlaams Belang. Alles behalve.’ Zelfs niet als het over de Vlaamse onafhankelijkheid gaat. Met zo’n bondgenoten, die zich de betere Vlamingen voelen, heb je geen tegenstanders meer nodig! Moeten wij, met de godsvrede in gedachte, de hand dan wel blijven uitsteken? Ik vind alvast van niet. Niemand klaagde toen het Vlaams Blok de hypocriete VU een schop onder de kont verkocht en ik zie geen enkele reden waarom we niet hetzelfde zouden doen bij haar ‘opvolger’ de N-VA.”

 

Het VB is aan het blèten omdat de N-VA het voorbije weekend zei geen coalitie te willen vormen met het VB. "Wij zijn tegen het cordon sanitaire, maar dat betekent toch niet dat wij een coaltie moeten vormen met het Vlaams Belang", zei Jan Jambon maandag nog. Het aanbod voor gedoogsteun kwam niet ter sprake, maar het zou bijzonder gek zijn zich daarvan afhankelijk te laten maken als nog maar veertien dagen geleden in het VB-maandblad als nieuwe (?) marsrichting verkondigd werd de N-VA “een schop onder de kont” te geven. Het was dan maar een verklaring van de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, de oudere leiding van het Vlaams Belang heeft hem niet tegengesproken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, n-va, van grieken |  Facebook | | |  Print

06-04-12

VB: VERLIEST TROUWE KIEZERS, WINT GEEN NIEUWE KIEZERS

Tom Van Grieken, de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), zegt in een interview in Gazet van Antwerpen (foto 1) dat hij bij de Vlaamse en federale verkiezingen in 2014 bij elke VB-lijst een jongere in de top-2 van die lijst wil. “Het is mijn taak om geschikte jongeren naar voor te schuiven”, zegt de nieuwe kingmaker bij het VB. Het belooft een hard gevecht voor de verkiesbare plaatsen bij het VB te worden, want het VB – dat bekend stond om zijn trouwe kiezers – heeft alsmaar minder trouwe kiezers. En bij de nieuwe kiezers ligt het VB ook al slecht.

 

Gisteren geraakten de resultaten bekend van onderzoek naar de verschuivingen in het stemgedrag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers tussen 2007 en 2010. Onderzoek van Marc Swyngedouw, Koen Abts en Jaak Billiet, het betrouwbaarste wat op dit vlak te vinden is. Geen enkele partij heeft nog een hoog aantal trouwe kiezers, maar vooral bij het VB is het aantal trouwe kiezers achteruit gegaan. In 2007 had het VB nog 82 % trouwe kiezers (mensen die in 2003 VB stemden en in 2007 opnieuw VB stemden). Een gelijkaardig percentage als in 2003 (81 % mensen die in 1999 VB stemden en in 2003 opnieuw VB stemden). Bij de federale verkiezingen op 13 juni 2010 is het aantal trouwe VB-stemmers echter gedaald tot 54% (54 % mensen die in 2003 VB stemden en in 2010 opnieuw VB stemden).  Het VB is daarenboven amper nog van belang voor de nieuwe kiezers, mensen die voor het eerst gaan stemmen. In 2007 stemden 33 % van de nieuwe kiezers voor het VB, in 2010 nog slechts 4 %.

 

Het VB verloor in 2010 circa 247.500 stemmen aan de N-VA, 32 % van haar kiezers in 2007. Het VB verliest ook stemmen aan de linkerzijde. Er zijn een 9.000 mensen die in 2007 SP.a stemden en in 2010 voor het VB kozen, maar omgekeerd: een 17.000 mensen die eerder VB stemden en in 2010 voor de SP.a kozen (een nettoverlies van het VB aan de SP.a van 8 000 stemmen). Ook aan Groen! (toen nog met uitroepteken) verliest het VB: 8.500 Groen!-stemmers die naar het VB vertrokken, 12.500 die in de andere richting gingen, een nettoverlies van het VB aan Groen! van 4.000 stemmen. Was de antipolitieke blanco en ongeldige stemmer een belangrijke bron van stemmenwinst voor het VB, in 2010 waren er nog meer mensen die liever blanco of ongeldig stemden dan voor het VB te kiezen. Een nettoverlies van 10.000 stemmen voor het VB. “Ook Vlaams Belang deelt dus in de klappen van de malaise van de politiek en lijkt een ‘gewone’ partij geworden in de ogen van de antipolitieke kiezer”, besluiten de onderzoekers.

 

Hoeveel kiezers de N-VA aantrekt van de CD&V is moeilijk te becijferen omdat CD&V en N-VA in 2007 nog een kartel vormden. De grootste stembewegingen vanuit andere partijen komen in volgorde van het VB (247.500 stemmen verloren aan de N-VA, terwijl het VB maar 16.000 N-VA-stemmers in 2007 kon overhalen VB te stemmen); de andere, blanco en ongeldige stemmen (145.500 stemmen); de Open VLD (160.000 stemmen); SP.a (89.000 stemmen) en Groen! (20.000 stemmen). “Ik twijfel aan de wetenschappelijkheid van peilingen en van dergelijke studies. Maar dat we in 2010 verloren aan N-VA, dat wist ik zo ook wel”, zegt VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 2). En waarom verloor zijn partij kiezers aan de N-VA en anderen? Bruno Valkeniers: “Door de interne vetes aan de top van onze partij. Maar de toekomst ziet er weer mooi uit: de interne ruzies zijn voorbij, de rangen zijn gesloten, we doen weer aan politiek.”

 

Interne ruzies doen partijen pijn en zorgen voor stemmenverlies. Maar Bruno Valkeniers lijkt het winning mood-effect te onderschatten. Mensen stemmen graag mee voor wie de winnaar van de verkiezingen lijkt te worden. Het VB mag dan ook vrezen dat, gezien de verkiezingsuitslag in 2010 en de peilingen nadien, nog meer stemmen richting Bart De Wever gaan vertrekken. En wat betekent het dat de interne ruzies voorbij zijn als tientallen VB-mandatarissen de partij de rug gekeerd hebben? Al dan niet intussen bij de grote concurrent zitten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van grieken, valkeniers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

'BETERE TWITTERAAR' VALT STIL

Filip Dewinter, dezer dagen op verlof in Zeebrugge, volgt vanuit zijn vakantieverblijf natuurlijk nog altijd de politieke actualiteit. Het interview met Tom Van Grieken (zie hierboven), verschenen op de regionale bladzijden van Gazet van Antwerpen, kon op zijn goedkeuring rekenen. ‘Nieuwe spitsen naast Dewinter’ (...) Prima, het werd tijd!, twitterde Dewinter vanuit Zeebrugge.

 

Van Grieken is niet van plan om met de VBJ binnen het VB een rebelse koers te gaan varen, schreef Gazet van Antwerpen. Tom Van Grieken verduidelijkte: “Wij zijn geen aparte organisatie. Maar ik wil niet zomaar een conservator van de VBJ zijn, het is de bedoeling om actief bij te dragen aan de vernieuwing van de partij. Dat kan bijvoorbeeld door meer te doen met nieuwe media. We moeten onze stijl aanpassen aan die van de jeugd. Al is Filip Dewinter goed mee, ik vind hem een van de betere twitteraars.”

 

Het is waar: Filip Dewinter is een van de betere twitteraars bij het VB. Gisteren twitterde hij behalve over het Gazet van Antwerpen-interview ook nog over de Vlaamse kust en over Iron Lady Margaret Tatcher. Maar over het onderzoek naar de stemverschuivingen tussen 2007 en 2010, en het stemmenverlies daarbij van het VB aan de N-VA maar ook aan progressieve partijen, en over het het ontslag van Lega Nord-leider Umberto Bossi nadat bekend geraakte dat 200.000 euro partijgeld aan de zoon van Bossi zou zijn gegeven en de Lega Nord-penningmeester banden zou hebben met de maffia… ô wat bleef de BlackBerry van Dewinter nu stil. (Foto: Filip Dewinter met een plaatselijke schone tijdens een Lega Nord-meeting, juni vorig jaar).

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van grieken, dewinter, italië |  Facebook | | |  Print

29-03-12

DE GRAP MET DE FERRARI. NIEUW VBJ-BESTUUR

Na Filip Dewinter, in 1987 de eerste voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ, toen nog Vlaams Blok Jongeren), Karim Van Overmeire, Jan Huijbrechts, Philip Claeys, Jurgen Branckaert, Frederic Erens, Hans Verreyt en Barbara Pas is voorbije zondag Tom Van Grieken (25 j., foto 1) als nieuwe VBJ-voorzitter aangesteld. Vorige zomer toegevoegd aan het toenmalig bestuur van de Vlaams Belang Jongeren kon hij alvast leren in de pas te lopen.

 

Als scholier was Tom Van Grieken actief bij het Nationalistisch JongStudentenVerbond (NJSV), ook al een organisatie meer dan twintig jaar geleden opgericht door Filip Dewinter. In de rand van de viering van dertig jaar Nationalistische StudentenVereniging (NSV) in 2006 werd Tom Van Grieken gevierd voor zijn jarenlange inzet bij het NJSV. Tom Van Grieken werd vervolgens actief bij de NSV en VB-gemeenteraadslid in Mortsel. Volgens Blokbuster liet Tom Van Grieken zich opmerken met gewelddadige raids tegen hun militanten in maart en juni 2007. Hijzelf ontkent enige betrokkenheid bij die gewelddaden. Tom Van Grieken studeerde communicatiewetenschappen aan de Plantijn Hogeschool in Antwerpen, waar hij... bij de cursus webdesign een website maakte waarin onder andere een link gelegd werd naar de 0110-concerten, de website van Hand-in-Hand en deze blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF). Een website met linken naar zijn ware favorieten zou nogal gênant zijn. Na zijn diploma behaald te hebben ging Tom Van Grieken aan de slag in de reclamesector. Intussen is hij parlementair medewerker voor het Vlaams Belang.

 

Intussen maakte Tom Van Grieken zich in bepaalde kringen populair door als NSV-praeses een toespraak te houden op de jaarlijkse August Borms-herdenking in 2010. Op 11 juli 2011 werd het VBJ-bestuur uitgebreid met Tom Van Grieken. In een interview dat ’s anderendaags al verscheen op de website van de Vlaams Belang Jongeren loofde Tom Van Grieken het Vlaams Belang: “Het Vlaams Belang heeft op z’n minst het voordeel van de duidelijkheid. Like it or leave it.” Dat laatste werd alvast gedaan door enkele tientallen VB’ers die inderdaad opstapten bij het VB. Tom Van Grieken werd gevraagd of hij “dan niets aan te merken (heeft) op onze partij?” En dan kwam eruit: “Persoonlijk voel ik weinig voor het ‘islam bashen’ en breek me de mond niet open over het te pas en te onpas innemen van buitenlandse standpunten (In die periode was er nogal wat kritiek op de pro Israël-standpunten van Filip Dewinter, nvdr.). De prioriteit van het Vlaams Belang moet bij ons eigen volk liggen.” VBJ moet “weer de speerpunt van het Vlaams Belang worden (…) die geen angst heeft om tegen de stroom in te roeien. De bron vind je trouwens enkel door tegen de stroom in te zwemmen.”

 

Bij zijn aanstelling zondag zei Tom Van Grieken de komende twee jaar bijzondere aandacht te willen schenken aan drie zaken. Het eerste is nieuwe mensen aantrekken, waarbij hij vooral mensen uit de Vlaamse Beweging in de VBJ-rangen hoopt te sluiten. In de tweede plaats wil Van Grieken ook nieuwe ideeën en andere thema’s aansnijden. Een derde aandachtspunt is het aanwenden van andere technieken. Enerzijds komt dat neer op meer gebruik maken van de nieuwe media. Anderzijds wil hij de vorm van aanpakken herdenken, zonder daarbij de politieke boodschap te veranderen. Tom Van Grieken kijkt daarbij naar de manier van werken van de "moderne ngo’s”. Het blijft allemaal zeer vaag, en alvast op het punt van communicatie faalt hij bij zijn start als VBJ-voorzitter. Het nieuwe VBJ-bestuur is nog altijd niet aan het brede publiek voorgesteld – met Barbara Pas kregen we tenminste snel een filmpje waarin het nieuwe VBJ-bestuur zich voorstelde. Tom Van Grieken zal toch niet worstelen met de vraag hoe hij N-SA’er Thierry Vanroy (foto 2) moet voorstellen als nieuwbakken VBJ-bestuurslid? Thierry Vanroy die nog maar een paar maanden geleden met veel bombarie zijn afscheid van de Vlaamse Beweging aankondigde en bevestigde.

 

"De boodschap van het Vlaams Belang is niet grijs gedraaid, maar we hebben wel een nieuwe deejay nodig”, stelde Tom Van Grieken zondag ietwat stoutmoedig. En nog straffer: "In 2014 moeten nieuwe gezichten de lijst trekken. Filip Dewinter kan geen spits meer zijn." Filip Dewinter was op dit punt terughoudend. Filip Dewinter: “Wij willen de sleutels van de Ferrari best doorgeven maar wij willen zeker zijn dat er een degelijke chauffeur aan het stuur zit die tevens over een rijbewijs beschikt.” Het VB vergelijken met een Ferrari, dat komt in aanmerking voor de beste grap van 2012.

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, van grieken, vanroy, dewinter |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4