29-07-07

De Morel-saga. 6: "Viel Feind, viel Ehr"

Op de vele VB-websites en weblogs bleef het stil na het  Knack-omslagverhaal over Marie-Rose Morel. Dat is niet abnormaal. Bij het VB heerst minder dan bij andere partijen de  freedom of speech. Natuurlijk heeft men er altijd kritiek op alles wat beweegt, en zo gebeuren er wel eens uitschuivers. Maar over de interne keuken geeft men weinig prijs, en zeker niet als het VB zich aangevallen voelt door de boze buitenwereld. Zelfs  ’t Pallieterke, dat anders altijd wel klaar staat met kritiek op Marie-Rose Morel, zweeg in de week na het  Knack-omslagverhaal. Een week later praatte ‘t Pallieterke dan weer Marie-Rose Morel achterna met haar kritiek op  Knack en  Knack-journalist Dirk Draulans.

Gerolf Annemans maakte wél allusie op zijn website over de Morel-story in Knack. Op 11 juli opende hij het commentaar op zijn website met: “Ondanks de verschijning een paar persartikels over interne zaken van onze partij waren er ook wat vrolijker en nuttiger vaststellingen te doen  op deze 11de juli.” Waarna hij overging naar de orde van de dag: de regeringsvorming en de staatshervorming (Gerolf Annemans: “ Het volstaat het personage Dehaene even in ogenschouw te nemen om vast te stellen dat België er vrij erg aan toe moet zijn.  Door de Vlamingen weggejaagd na de dioxinecrisis straks 8 jaar geleden en zelfs recent nog met een flinke electorale pandoering in Vilvoorde politiek aan de kant geschoven, is Dehaene voor mij bovenal nog altijd de man die vele goedmenende kleine Vlamingen hun spaargelden richting Lernout en Hauspie deed versassen. (…)  Voor het Vlaams Belang is het dus alle hens aan dek voor een oppositie die weliswaar iets minder eenvoudig zal zijn dan verhoopt.  Er zal een woordje uitleg bij moeten en een rechte lijn naar onafhankelijkheid is even uitgesteld, anders dan het geval zou zijn geweest indien voor een federale regering een tripartite noodzakelijk ware geweest.”) 

Björn Roose (foto 1), die voor de Vereniging van Vlaams-BelangMandatarissen (VVBM) werkt, persverantwoordleijke is van Voorpost, blogt onder de slogan ‘Geen Björn Roose zonder doornen’ en daarbij wel eens te ver gaat naar de zin van de VB-leiding (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051104), schrijft over het Knack-verhaal en de vermeende band tussen Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke: “Ik ga me daar, zoals steeds, niet over uitspreken.” Maar hij haalt wel een paar roddels aan die circuleren binnen de partij. Zo werd verteld dat hij is moéten trouwen omdat zijn vrouw zwanger was. Ook zou Roose een buitenechtelijke relatie (gehad) hebben met een VB-personeelslid. En zou hij een drankprobleem hebben. Allemaal niet waar. De familie Roose wacht na bijna zeven jaar nog steeds op de eerste nakomeling. En dan volgt een eigenaardig zinnetje. Volgens Roose kunnen roddels, niet noodzakelijk echter over hem, “enkel passen in een naderende defenestratie van het personeelslid in kwestie. Normaal gezien worden personeelsleden pas vertrappeld als ze voormalig geworden zijn, maar tegenwoordig zijn er mensen die er op aansturen mensen voormalig te maken op basis van hun vertrappeling. Ik denk niet dat ik op de details hoef in te gaan. Wie het roddelschoentje past, trekke het aan…” Nou, Björn. Voor één keer mag je van ons best wel in detail gaan.

Natuurlijk had Marie-Rose Morel het op haar website uitgebreid over het Knack-omslagverhaal. Op 11 juli (Knack ziet ze vliegen ), en ’s anderendaags nog eens (Het amateurisme van Knack ). Op 11 juli schrijft ze: “Het weekblad Knack  publiceert deze week een indrukwekkende reeks leugens over mij. Aan mijn recht van antwoord, waarin ik gewoon aan de hand van data en feiten het absurde van het artikel aantoon, ben ik nog ijverig aan het werken. Even geduld dus. Maar de mail die ik hierover vanmiddag van mijn voorzitter in mijn mailbox vond, wil ik jullie niet onthouden. Uiteraard publiceer ik hem met zijn uitdrukkelijke toestemming!” Wat volgt is een brief waarvan je je afvraagt of hij echt geschreven is door VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 2) dan wel door een medewerker van ’t Pallieterke.

Frank Vanhecke: “
Forelleke. Viel Feind, viel Ehr. Vergeet dat nooit. 't Is weer fraai vandaag in Knack. Deze keer mét cover ! Geef toe … er zouden er sommigen bij ons een moord voor doen. ;-) Daarnaast weet ik wel dat voor de zoveelste keer in de vuurlinie staan niet leuk is, maar U weet ook dat dit in de eerste plaats is omdat U een sterke plaats verworven hebt in ons clubje en omdat onze tegenstanders maar al te goed weten dat U uitschakelen ook het Vlaams Belang politiek en menselijk verarmen is. (De VB-voorzitter weet nog niet dat je nu al enkele jaren ‘U’ als ‘u’ hoort te schrijven. In de volgende zin schrijft hij het correct, maar dat is zoals verderop blijkt bij vergissing. - red.) “ Zet u neer met een glas witte wijn en lees dat smerig artikel er eens rustig op na. Wat verwijten ze U eigenlijk? Wel enkele erge dingen natuurlijk: Uw thesis was niet van bij het eerste contact met uw promotor in orde! U hebt stukken moeten herwerken. Over de inhoud - hm - zullen we het een andere keer nog wel eens hebben ... De sanctie voor het herwerken van de thesis zullen we in het volgende pb bespreken. Ceder en ik hebben al enkele suggesties. Verder, uw madammen-bedrijfje is wel voor weinig centen verkocht. Ik dacht dat u rijker was. Ook hiervoor zullen sancties volgen.”

Frank Vanhecke gaat zo nog even door, om vervolgens goede raad te geven om te vermijden dat anonieme tipgevers tot zulke artikels leiden. Frank Vanhecke: “Misschien volgende keer wat selectiever zijn in wie je in je privé uitnodigt. Vivre heureux, vivre caché.” Over het politieke luik wil Vanhecke niet in detail gaan. Frank Vanhecke: “U weet trouwens dat ik uw mening deelde voor wat het recente verleden betreft, en dat ik trouwens vandaag nog steeds denk wat ik toen dacht. Je weet dat de slagen die je nu krijgt, een stuk ingegeven zijn door mannelijk machogedrag. Het is een soort van verwerkingsproces van mannen die een vrouw zien die meer wil zijn dan leuke decoratie. (Waar ik natuurlijk niets tegen heb!) You win some, you lose some, maar ik heb geleerd dat een meningsverschil met een vrouw - en soms het onderspit moeten delven - heus het einde van de wereld niet is. Maar mijn generatie mannen is dat nog niet gewoon, en de inktkoelies van de regimepers blijkbaar ook niet. Die knarren van voor '68 hé...

Toen U net bij ons was, heette het dat U zich braafjes had ingeschakeld in de rol van ‘leuke hostess’. Buikspreekpop voor het trio. Bon, dat bleek dus een foute inschatting en nu ondertussen iedereen weet dat U een eigen mening hebt, is het ook weer niet goed. A Bitch is born… Jaren worden wij beschuldigd een autoritair geleide partij te zijn en nu het tegendeel bewezen wordt, gaan dezelfde meningmakers als gekken tekeer omdat ik afwijkende meningen apprecieer. Het journalistieke executiepeleton staat klaar. Dat tot op heden het schietcommando niet gegeven werd en dat men zich zielig moet wenden tot laster en roddel bewijst uw meerwaarde en politiek zuivere parcours.” En zo gaat dat nog enige tijd door. We leren alleen nog dat Morelleke, forelleke  in partijkringen ook wel eens Duracelleke  wordt genoemd.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: morel, vanhecke |  Facebook | | |  Print

06-06-07

Robotfoto van de VB-kandidaten voor 10 juni

Marie-Rose Morel – foto 1, gisteren alweer te gast in een VRT-televisieprogramma – blijft voor beroering zorgen. Nu zelfs al bij het ‘ongeboren leven’. Meyrem Almaci, de lijsttrekster voor Groen! in de provincie Antwerpen, die in september zou moeten bevallen, was laatst naar TerZake 07 aan het kijken. Toen Marie-Rose Morel aan het woord kwam, begon de baby in haar buik ineens wild te schoppen. “Echt waar”, bevestigt Almaci. Nog niet eens geboren, en al een potentieel AFF-lid. Maar er zijn nog andere VB-kandidaten dan Marie-Rose Morel voor de verkiezingen van aanstaande zondag. De KU-Leuven maakte van hen een profiel op.

De KU-Leuven vergeleek de kandidaten van de CD&V/N-VA, Groen!, Open VLD, SP.A/Spirit en VB. De Lijst Dedecker werd ook om informatie over hun kandidaten verzocht, maar die hun administratie stond nog niet op punt. De kandidatenlijsten van Cap, PvdA+ en anderen werden (eh…) links gelaten. Een eerste vaststelling van de onderzoekers Bart Maddens en anderen is dat het VB de kroon spant wat het aantal dubbele kandidaten betreft: mensen die zowel als effectieve als als opvolger op de lijst staan. Het VB telt er zo 14.

Bij het VB zijn de 21 tot 30-jarigen ondervertegenwoordigd (8,1 % t.o.v. 15,9 % bij alle partijen), idem voor de 31 tot 40-jarigen (23,2 % t.o.v. 27,2 %). Het VB telt bijgevolg meer oudere kandidaten (24,2 % t.o.v. 19,2 % bij de 51 tot 60-jarigen; en 12,6 % t.o.v. 6,4 % bij de 61-jarigen en ouder). De Vlaams Belang Jongeren kunnen blijkbaar minder dan andere jongerenorganisaties nieuwe, jonge kandidaten aanbrengen. Het VB is van alle partijen de partij met de oudste kandidaten (gemiddeld 46,4 jaar). Heeft Groen! met de Aalsterse Nancy Mbuyi-Elonga (foto 2), die gisteren 21 werd, de jongste kandidaat in huis; het VB heeft met ons bomma  (foto 3), de moeder van Frank Vanhecke, met haar 85 jaar de oudste van alle kandidaten voor 10 juni. Bij de meeste partijen daalt de gemiddelde leeftijd van de kandidaten bij de verkiezingen, maar niet bij het VB.

Het VB heeft geen enkele vrouwelijke lijsttrekster. Iets waar Anke Van dermeersch zich wel eens kwaad over heeft gemaakt. Bij de andere partijen hebben één tot drie van de zeven kandidatenlijsten een vrouwelijke lijsttrekster. Wel heeft het VB iets meer vrouwen op verkiesbare plaatsen staan dan de CD&V/N-VA. Het VB doet het het best wat de vertegenwoordiging van arbeiders op de kandidatenlijst betreft, maar dat blijft maar mager (3,5 %, welgeteld zeven kandidaten. De SP.A volgt op het lijstje met 3,1 %, oftewel zes kandidaten). Ambtenaren en onderwijzend personeel (1,5 %) zijn er bij de VB-kandidatenlijsten minder dan bij andere partijen (Groen! is hierin koploper met 19,9 %). De niet-actieven (16,2 %) zijn oververtegenwoordigd in vergelijking met de kandidaten op de andere lijsten. Ook de groep kabinets- en partijmedewerkers (7,1 %) is hier meer vertegenwoordigd dan bij andere partijen.

Cumuleren, dat willen ze als geen ander bij het VB. Maar liefst 76,3 % van de VB-kandidaten is gemeente- of districtsraadslid. Bij de andere partijen schommelt dat rond de 30 %. Ook het aantal nationale mandatarissen (verkozenen in de verschillende parlementen die ons land rijk is) is bij het VB veel hoger: 30,8 % t.o.v. gemiddeld 19,6 %. Al is bij het VB het aantal kandidaten dat niet ook al op de lijst van de federale verkiezingen in 2003 of de Vlaamse verkiezingen in 2004 stond ongeveer hetzelfde als bij de andere partijen (circa de helft), toch geeft het VB de indruk dat het steeds om dezelfde personen draait (eens mandataris of partijmedewerker, altijd kandidaat). Bij het VB is het dus: meer van hetzelfde in plaats van eens een andere kandidaat naar voor te schuiven.

Vanavond wordt het VB doorgelicht in TerZake 07- Audit  (Canvas, 20.00 uur). Een link naar het programma volgt hier later. Gisteren, in De laatste ronde  (Eén), ging Phara De Aguirre praten met de jongste dochter van Frank Vanhecke, de 16-jarige Emma Vanhecke. VNJ-lid, maar toch clever. Het meisje had haar bedenkingen over het vreemdelingenbeleid van het VB en noemde de Vlaamse onafhankelijkheid een naïeve gedachte. Frank Vanhecke zei prompt dat haar volgend zondagsgeld nu "in beraad" wordt gehouden, en hij haar politieke kennis nog zou bijspijkeren. Het moest als een grapje klinken, maar Vanhecke is er de man niet voor om op een geloofwaardige manier een grap te vertellen (de reportage over/met Emma Vanhecke is te zien bij Yelloman: http://yelloman1.blogspot.com/2007/06/emma-vanhecke.html; de volledige De laatste ronde, met ook nog Jean-Marie Dedecker en de onvermijdelijke Marie-Rose Morel, is hier te zien: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/...).

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (8) | Tags: 10 juni, vlaams belang, vanhecke |  Facebook | | |  Print

05-06-07

Madame de Pompadour en de machtstrijd binnen het VB

Wie aan de zijlijn staat kan meestal nuchterder een spel analyseren dan wie er middenin zit. De Morgen liet dan ook voor haar VB-bijlage gisteren Peter De Roover, erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), en Jurgen Verstrepen aan het woord. En dat treft want het ex-gezicht van de VB-‘vernieuwing’ mocht ook in  Gazet van Antwerpen zijn boekje open doen.

Peter De Roover ontkent niet dat het VB voor het eerst sinds lang amper meespeelt in de verkiezingscampagne. Peter De Roover: “Wees er maar zeker van dat de partij gefrustreerd is. In tegenstelling tot de vorige jaren is het Vlaams Belang niet langer de inzet van de verkiezingen, verre van zelfs. Het moet extra storend zijn, omdat deze campagne een sterke communautaire inslag heeft: het gaat over de core business van het Vlaams Belang, maar het is wel Leterme die de communautaire dans leidt. Veiligheid en justitie zijn eveneens belangrijke verkiezingsthema’s, ook daar heeft het Vlaams Belang moeite om op te vallen. Ze breken zich op de hogere echelons 24 uur per dag het hoofd over hoe ze zich toch nog in de campagne kunnen wurmen.”

En dat komt aan, want het VB is  meer dan welke andere partij verslaafd aan de overwinning. De Roover: “Een andere partij kan een nederlaag omzetten in een overwinning door bijvoorbeeld in de regering te stappen. De kracht van het Vlaams Belang zit enkel in zijn groei, in het plusje voor de partijnaam. Met de huidige percentages zou het Vlaams Belang moeten doorbreken op het politieke toneel, maar dat lukt niet. Het Vlaams Belang is volgens mij uniek in Europa. Nooit heeft een partij dertien verkiezingsoverwinningen na elkaar geboekt, dat is fenomenaal. Maar tegelijkertijd is er geen enkele zo grote partij die zo weinig directe invloed heeft. Voor de mensen die denken dat het Vlaams Belang een vehikel kan zijn om hun ideeën te realiseren moet dat hun geduld zwaar op de proef stellen.”

Klopt het beeld dat het VB een partij in crisis is? De Roover: “Crisis is misschien wat scherp gesteld, maar er is commotie. Dat valt niet te ontkennen. Twee parlementsleden zijn opgestapt. Toegegeven, van een van hen (Monique Moens, red.)  is het bestaan pas ontdekt toen ze de partij verliet. Maar het is wel een teken aan de wand. De voorbije decennnia stapte men naar het Vlaams Belang, niemand ging er weg. Jurgen Verstrepen was bovendien echt wel een symboolfiguur. Als buitenstander is er geen touw meer aan vast te knopen. Volgens Verstrepen is Philip Dewinter plots de softie van de partij, de grote hervormer. Samen met ‘rivaal’ Gerolf Annemans notabene. Marie-Rose Morel schildert Dewinter dan wel weer af als hardliner.”

Wie daar natuurlijk meer van afweet, is Jurgen Verstrepen. Hij ziet vooral een verharding van de standpunten bij het VB, en een strijd om de postjes meer dan ideologische twisten. Jurgen Verstrepen: “Vanhecke hangt graag het beeld op dat hij een beetje zachter is, maar in werkelijkheid is hij dat allesbehalve. Ook Dewinter heeft nu opnieuw duidelijk gekozen voor de extreme lijn. Hij plaatst zich daarmee in de corebusiness van de partij en tracht zo alle geledingen opnieuw achter zich te krijgen. (…) Het Vlaams Belang is intussen weer het Vlaams Blok geworden. De mensen die voor een zachtere koers staan, hoor je niet en hebben geen macht. De strijd die zich vandaag binnen het VB voltrekt, is geen ideologische strijd maar een pure strijd om de macht. Het gaat om de postjes, over de vraag hoe vaak wie op tv mag komen. (…) Ze (de partij, red.)  draait volledig op het systeem van mandaten, postjes en poen. Nu heb je een platte machtstrijd zoals in alle andere partijen.”

De Morgen-redacteur Tom Cochez bevestigt dat beeld. “Sinds de overwinnigsnederlaag van 8 oktober heeft het VB zijn eendrachtige stem ingeruild voor een roddelcultuur. In de plaats van één onwrikbaar blok, met de ijzeren hand gestuurd door Philip Dewinter, zijn er nu twee machtsblokken. De tandem Vnhecke-Morel leidt de partij, maar als het van Dewinter afhangt, zal het bij een kort intermezzo blijven. (…) Als 10 juni voor het VB geen succes wordt, dan staan Dewinter en Annemans klaar om ex-zakenman Bruno Valkeniers voor te dragen als kandidaat-opvoger voor Frank Vanhecke.” Dat Valkeniers evenmin een softie is, hebben we hier overigens eerder al aangetoond zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4128762/coming-man-bruno-v... en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070114). Valkeniers beseft wél dat hij nog een en ander moet leren. Als titel voor zijn verkiezingsdagboek dat De Standaard  vandaag publiceert, koos hij voor iets dat Jean Gabin destijds zong: "Je sais que je ne sais rien."

Is Jurgen Verstrepen toch wat op zijn hoede met verklaringen aan De Morgen, in Gazet van Antwerpen  laat hij zich meer gaan. Verstrepen: “Marie-Rose Morel heeft in het (VB-, red.)  hoofdkwartier haar kantoor naast dat van voorzitter Frank Vanhecke. (Morel ontkent intussen op haar weblog dat ze een kantoor in de Madoutoren zou hebben, red.) Die twee zijn uit op macht, het maakt hun niet uit hoe. Vanhecke heeft de pincode van alle partijrekeningen. Morel gedraagt zich als Madame de Pompadour (Voor wie haar niet kent: http://nl.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour, red). (…) Tot zondag zijn de gelederen gesloten, daarna barst de interne machtsstrijd weer los. Kijk, zo werkt dat bij het VB. (Toont een aantal sms’jes die hij heeft bewaard: ‘Ze willen je kop’, ‘Het hek is van de dam’, ‘Er zal de komende dagen veel gespind worden, ook door mij’ en meer van die strekking.) "

Overigens blijkt Verstrepen nog altijd diensten te leveren voor het VB. Verstrepen: “De filmpjes op de website van Dewinter draaien op mijn server. Na mijn vertrek heb ik gevraagd of ik mijn activiteiten mocht stopzetten, maar er komt geen antwoord.” Verstrepen realiseert zich overigens dat met twee procent in de peilingen het moeilijk wordt de kiesdrempel te halen. Verstrepen:”Het is kort dag, dat beseffen we. Maar de reacties zijn goed, we hebben niet ons bomma  op de lijst moeten zetten.” Een sneer richting Frank Vanhecke, die zijn 85-jarige moeder gevraagd heeft nog eens op de West-Vlaamse VB-lijst te staan. “Als je kinderen zoiets vragen, doe je dat”, was de reactie van kandidaat nr. 7 op de West-Vlaamse VB-lijst voor de Kamer.

Wat dat “gespin” betreft in één van de sms’jes van Verstrepen, De Morgen  schetst daar een beeld van met betrekking tot de relaties met de pers. Tom Cochez: “De partij heeft, in tegenstelling tot het beeld dat ze graag zelf laat bestaan, met een aantal reguliere media zeer directe, zelfs goede relaties. Dat staat haaks op de slachtofferrol die de partij zichzelf graag toebedeelt, maar er zijn wel degelijk directe lijnen. 'Die zitten tussen personen en minder tussen de partij en een krant of een weekblad, maar ze zijn er, direct of indirect', verzekert een insider. 'Meesters in het spinnen zijn vooral Gerolf Annemans en Jurgen Ceder. Zij vinden de weg naar de media.'" En dan gaat het niet enkel om ideeën te propageren, het is ook voor interne partijafrekeningen. Tom Cochez: “Vuilspuiterij over liefdesaffaires aan de Limburgse VB-top tot clandestiene abortussen van VB-dochters in Nederland toe, alles passeert de revue.”

Wij hebben ons eerder al afgevraagd waarom dit echter niet de pers haalt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060424). Niet dat het moet – God beware ons – maar waarom halen de strapatsen van Patrick Dewael of Rik Daems wél de pers, en die van VB’ers niet?

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: verstrepen, morel, vanhecke |  Facebook | | |  Print

03-05-07

Roddels

Toen we gisterenmorgen  ’t Pallieterke kochten, was het even verschieten. ’t Zwart Moniteurke kondigt op de voorpagina een artikel binnenin aan onder de kop  De laatste roddels (foto 1). Wordt  ’t Pallieterke vanaf volgende week een serieus blad? Maar neen, het was enkel een verwijzing naar de gebruikelijke rubriek met nieuwsjes (‘Roddels’ zeggen ze zelf) uit de Wetstraat. ’s Avonds terug thuis verbaasde ons dan weer  ’t Scheldt. Een fax- en e-mailkrant van Bert Murrath, ooit nog verkoper van sexy lingerie en organisator van een kus-o-gramdienst. Volgens dat rioolgazetje zou op 1 mei een delegatie van het Anti-Fascistisch Front (AFF) meegelopen hebben in de 1 mei-stoet, en nog wel zo: met stokken en knuppels enzomeer (illustratie 2, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere weergave). We hebben eens rondgebeld, maar niemand heeft zo’n troep zien defileren in een 1 mei-stoet. Nogmaals: roddels ter rechterzijde. En dan was er nog een artikel van Tom Cochez in  De Morgen, onder de kop  Hoe persoonlijke intriges en paranoia het Vlaams Belang splijten – Blok blijft barsten. “Heerlijke roddeljournalistiek”, schreven ze in het  Blokwatch-persoverzicht maar het is meer dan dat. Waarom Philip Dewinter na het vertrek van Jurgen Verstrepen niet de Kamerlijst in Antwerpen wilde duwen (bevreesd voor een nieuw duel met Patrick Janssens, en Marie-Rose Morel niet gunnend dat zij dan lijstduwster op de Senaatslijst zou worden) werd gisteren bevestigd in  De Standaard. En we nemen aan dat  De Morgen en  De Standaard elkaar geen primeurs cadeau doen.

Tom Cochez: “Afgelopen vrijdag overleed Karel Dillen. De stichter van het Vlaams Blok kon nauwelijks op een symbolischer moment sterven. Na bijna dertig jaar vol verkiezingssuccessen kreunt zijn geesteskind als nooit tevoren. Bevoorrechte waarnemers en (ex)-partijleden schetsen een beeld van een partij die in enkele maanden tijd veranderde van een eendrachtig blok in een vat vol intriges en schommelende machtsverhoudingen. Verschillende insiders citeren Marie-Rose Morel als de spin in het web. De vrouw die met de vingers in de neus bloedbroederschappen en jarenlang verankerde machtsevenwichten onderuithaalt. Dat leverde haar in de Wetstraat een indrukwekkend lijstje ronkende bijnamen op, gaande van Mata Hari over Eva Braun en Yoko Ono tot Lady Macbeth. Eén citaat over haar schetst de paranoia die nu al enkele maanden binnen de partij heerst. ‘Sommige mensen binnen de partij verklaren voor waarheid dat Marie-Rose Morel wel eens een door N-VA-voorzitter Bart De Wever binnengebracht paard van Troje zou kunnen zijn. Een geheim wapen dat de partij van binnenuit kapot moet maken.’

Eerst (...) naar de Amerikareis en Frank Vanhecke, die in extremis totaal onverwacht zijn kat stuurt. Wat Philip Dewinter, zenuwachtig ijsberend door de gangen van de luchthaven, tot kort voor het vertrek niet weet, is dat Anke Van dermeersch enkele dagen voordien een telefoontje mocht ontvangen van Marie-Rose Morel. Morel wilde van Van dermeersch weten of er enkele dagen na het geplande vertrek nog goedkope vluchten richting Verenigde Staten te boeken waren. De man van Anke Van dermeersch is piloot, vandaar. Wanneer de telefoon van Anke Van dermeersch rinkelt, hebben Morel en Vanhecke al lang beslist dat de voorzitter niet meevliegt met Philip Dewinter. Dewinter zelf zal het nieuws pas enkele dagen later vernemen, kort voor het vertrek. De strijd tussen de clan Dewinter-Annemans en de clan Vanhecke-Morel die in de weken voor de Amerikareis in de kranten werd uitgevochten krijgt een vervolg. Niet in het openbaar deze keer, maar wel op een bijzonder geslepen manier. Terwijl Philip Dewinter met zijn gevolg in de Verenigde Staten zit, doen Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke een poging om met spoed een extra partijbestuur bijeen elkaar te roepen. Op de agenda: een afrekening met Philip Dewinter. Of beter: een onrechtstreekse afrekening met Philip Dewinter. Zijn 'luitenant' Jurgen Verstrepen moet eraan geloven.

Een maand voor de reis is de intussen naar de Lijst Dedecker overgestapte Jurgen Verstrepen iets te hard tegen de kar van de voorzitter gereden. Met zijn pleidooi voor een open rechtse lijst doorkruiste hij niet alleen de mediaplannen van Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke om de gesprekken over een Forza Flandria met Dedecker en Coveliers te torpederen, hij waagde het ook om insinuaties de wereld in te sturen over de hechte band tussen de voorzitter en Morel. Een brug te ver. Vanhecke en Morel weten dat smeuïge verhalen snel een eigen leven gaan leiden. Als De Standaard  enkele dagen later in een analyse ‘twee vooraanstaande bronnen’ aan het woord laat die ‘de nauwe band tussen de voorzitter en Morel als de kern van het probleem’ beschouwen, en de krant zelf concludeert dat de uitspraak van Vanhecke op televisie (‘Morelleke forelleke, ik heb een boon voor haar’) ‘geen puberale spielerei maar ernst is’, valt de beslissing: het hoofd van Jurgen Verstrepen, die gezien wordt als de bron van het verhaal, moet en zal eraf.

Om dat hoofd af te hakken kan Dewinter, de ontdekker en beschermheer van Verstrepen, maar beter ver uit de buurt zijn. Bij voorkeur zelfs aan de overkant van de oceaan. Vanhecke zal thuisblijven om het hakbijl te hanteren. Alles lijkt in kannen en kruiken, maar toch gaat het mis. Het is krokusvakantie en nogal wat partijbestuursleden zijn op vakantie. ‘Nochtans was het werk vooraf grondig gebeurd’, zegt een ingewijde. ‘In de weken en maanden die aan de Amerikareis voorafgingen, kantelde het partijbestuur in meerderheid richting Morel-Vanhecke. Dewinters score, die in Antwerpen beneden de verwachtingen bleef, speelde daarbij zeker een rol, maar niet alleen dat. De jaren vooraf leidde Dewinter het partijbestuur met harde hand. Mensen werden daarbij geregeld voor voldongen feiten geplaatst. Bestuursleden die nooit hun mond durfden te openen zagen nu plots de kans om Dewinter op zijn plaats te zetten. Mensen als Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, zelfs de oude hardliner Wim Verreycken, allemaal hebben ze de switch gemaakt, zodat er nu voor veel dossiers een meerderheid is tegen Dewinter.’

De minicoup mislukt bij gebrek aan deelnemers, maar Morel weet van geen ophouden. Frank Vanhecke vertrekt met enige vertraging alsnog naar de Verenigde Staten. De officiële partijcommunicatie stelt dat de voorzitter pas aansluit bij de rest van de groep voor het officiële luik van de reis. Van Marie-Rose Morel krijgt Vanhecke een 'beschermengel' mee. ‘Jan Lievens, een lid van de Vlaams Belang Jongeren, een goede vriend van Karim Van Overmeire en dus verre van een FDW'er (aanhangers van het Dewinterkamp worden door het andere kamp FDW'ers genoemd, ToC), reist mee om erop toe te zien dat de voorzitter niet opnieuw te veel onder de slechte invloed van Philip Dewinter komt. Al geruime tijd kijkt Morel er nauwgezet op toe dat Vanhecke en Dewinter niet te veel bij elkaar kunnen zijn.’
Bij terugkomst wordt de minicouppoging nog eens overgedaan. Jurgen Verstrepen liet op de persconferentie naar aanleiding van zijn overstap al vallen dat Annemans en Dewinter zelf risico's begonnen te lopen door hem binnen het partijbestuur te verdedigen. Een ingewijde verklaart: ‘Op een bepaald moment kwam het dossier-Verstrepen toch nog op het partijbestuur. Alles wat hij de voorbije drie jaar over de voorzitter had gezegd en geschreven werd door Jurgen Ceder netjes in een map verzameld en op tafel gekwakt. Verstrepen moest en zou eruit geknikkerd worden.’

Het partijbestuur groeit uit tot een krachtmeting. Het gaat hard tegen hard. Gerolf Annemans spreekt zijn veto uit. Geen formeel veto, wel een weigering om Verstrepen buiten te gooien. Hij krijgt de steun van Philip Dewinter. De rest staat voor de keuze: Verstrepen buiten en een open oorlog met Annemans en Dewinter of toch maar inbinden. Morel ruikt haar kans, maar Annemans en Dewinter trekken uiteindelijk aan het langste eind. "De hoofden van Dewinter en Annemans hebben nooit echt op tafel gelegen, dat is en blijft ondenkbaar, maar het ging wel bijzonder hard. Verstrepen mocht blijven en Morel zag haar kans verkeken."Nochtans aarzelde Morel vooraf niet om te dreigen zelf over te stappen naar CD&V en alle partijgeheimen vrij te geven. Een insider: ‘Ze zou nog maar met haar vingers moeten knippen of vader Morel zou de deur naar CD&V openen.’ Vader Morel is een ex-topman van Alcatel China die nog altijd goede relaties met de rechtervleugel van de CD&V heeft. Vooral met voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande en met huidig Vlaams minister Kris Peeters zou Chris Morel, zelf ooit lokaal OCMW-voorzitter voor de CVP, nauwe banden onderhouden.

Dat Chris Morel die relaties heeft, daar twijfelt niemand nog aan. Maar of hij zijn dochter ook vlot de CD&V zou kunnen binnenloodsen is een andere vraag. Vaststaat wel dat Marie-Rose Morel voor haar overstap naar VB ook polste bij CD&V en bij VLD of daar geen verkiesbare plaats gegarandeerd kon worden. Maar ondanks het dreigement van overloperij wordt Verstrepen niet buiten gezet. Morel moet vrede nemen met het afschieten van de Forza Flandria, die in haar ogen vooral een versperring van de eigen weg naar de top betekent. Dat Morel de Forza Flandria tussen VB, Jean-Marie Dedecker en Hugo Coveliers via een interview in Het Laatste Nieuws  afschoot, levert haar bij een grote groep VB'ers die een Forza Flandria vooral als een bedreiging van de eigen postjes zien extra krediet op. De partijslaven herademen, maar lang niet iedereen binnen de Vlaamse Beweging is even blij met de 'historische fout' van Morel. Partijfinanciers en go-betweens die dromen van een onafhankelijk rechts Vlaanderen dreigen al dan niet openlijk hun kar te keren. Het VB is voor hen in de eerste plaats een vehikel om de Vlaamse onafhankelijkheid te bereiken. Racistische en ranzige kantjes worden er voor het hogere doel bij genomen, maar nu het VB duidelijk heeft gemaakt geen Forza Flandria te willen, rijzen er twijfels. Het verlies van belangrijke sponsors, samen met de partijfinanciering die op de helling staat, zou de partij hard kunnen raken.

Toch gaat de partij door op de ingeslagen weg. De FDW'ers raken nog meer geïsoleerd. Het vertrek van Jurgen Verstrepen, Fabrice Morreau en Monique Moens heeft de positie van Philip Dewinter verder verzwakt en de messen worden gewet. ‘Marie-Rose Morel loopt met een figuurlijk pistool rond. Het is payback time. Iedereen die nog maar met een half oog naar Jean-Marie Dedecker of Jurgen Verstrepen heeft gekeken is verdacht. Het lijstje met wie eruit moet of op zijn minst uit de inner circle geweerd dient te worden, ligt klaar.’ Ook achter een opmerkelijk zinnetje in een stuk in De Tijd  naar aanleiding van het overlijden van Karel Dillen vermoedt een deel van de partij de hand van de entourage van Vanhecke en Morel. In het artikel staat formeel dat Karel Dillen ten tijde van de voorzittersstrijd tussen Annemans en Dewinter gechanteerd werd door Dewinter om niet voor Annemans als voorzitter te kiezen. De bevestiging van dat verhaal zou een manier zijn om Dewinter en Annemans uit elkaar te spelen, luidt de analyse. Waar of niet waar, het geeft in ieder geval een indicatie van de paranoia die vandaag binnen de partij heerst.

Maar niet alleen in de ogen van Marie-Rose Morel is payback time aangebroken , ook de andere kant laat zich niet onbetuigd. Officieel luidt het partijmantra, ook bij Philip Dewinter, 'tanden op elkaar en als een blok naar 10 juni', maar intern blijft het hard tegen onzacht gaan. Achter een artikel in 't Pallieterke  over de historische rol van Morel bij het mislukken van de Forza Flandria ziet men de hand van Gerolf Annemans, die binnen de partij bekendstaat als de grootste Morelhater. En ook Dewinter slaat terug. ‘Het vertrek van Verstrepen zorgde voor een probleem op de Antwerpse lijst’, zegt een bevoorrechte waarnemer. ‘Gerolf Annemans zat plots zonder lijstduwer. Nog een probleem is dat Kamerlid Luc Sevenhans via de opvolgerslijst absoluut verkozen moet raken, want Annemans is hem nog een en ander verschuldigd. Verstrepen zou als lijstduwer verkozen zijn en zo plaatsmaken voor opvolger Sevenhans. Zonder Verstrepen wordt dat een stuk moeilijker.’

Vrij snel werd er naar Philip Dewinter gekeken. Die zou normaal de Senaatslijst duwen, maar kreeg het voorstel om toch maar op de Kamerlijst te gaan staan. Behalve nare herinneringen aan een direct duel met burgemeester Patrick Janssens heeft Dewinter echter een andere goede reden om dat niet te doen. ‘Mocht Dewinter de Senaatslijst ruilen voor de Kamerlijst, dan wordt Marie-Rose Morel, die nu tweede lijstduwer staat, gepromoveerd tot echte lijstduwer. Dat is iets wat hij Marie-Rose Morel nu niet en ook nooit meer gunt.’ (foto 3: Het VB-partijbestuur op 1 mei 'eendrachtig' bijeen in Bazel)”

Het VB reageerde op haar website gisteren met een commentaar op een artikel in Gazet van Antwerpen  waarin defensiespecialist Luc Devos, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en de KU-Leuven, verklaart dat de communautaire verdeling bij het Belgisch leger al bij al meevalt. Een paar dagen terug reageerde het VB nog uitgebreid op “de overstap van zelfverklaarde ‘kopstukken’ en kleine garnalen” (Verstrepen, Morreau, Moens) en de berichten daarover in de pers. Maar over de intriges bij het VB, en de berichten daarover in de pers, zwijgt het VB in alle talen. “Als je geschoren wordt, moet je je stilhouden”, zei Philip Dewinter een jaar geleden al. Het is er intussen niet op verbeterd voor de VB-top.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (18) | Tags: vlaams belang, dewinter, vanhecke |  Facebook | | |  Print

03-02-07

Back home

Terwijl het in Vlaanderen de pannen van het dak waaide, en eerdere winterse temperaturen opgetekend werden, kon de redactie van deze weblog (foto 1) elders genieten van zomerse temperaturen. We zijn nog niet door onze voorraad kranten en mails van de voorbije twee weken doorgeraakt, maar het is duidelijk dat hier nogal voor vermaak en vertier werd gezorgd door het VB. Na de 'overwinningsnederlaag' bij de gemeenteraadsverkiezingen ruiken sommigen bloed, en doen andere wanhoopspogingen om, ten koste van gegarandeerd ambras later, toch nog succes te boeken bij de federale verkiezingen op 10 juni.

We gaan hier niet de hele soap terug oprakelen, maar wat opviel was hoe VB-voorzitter Frank Vanhecke zowat iedereen vergoeilijkte. Bij een vorige crisis, maart  2005, zei hij nog dat hij het als Comical Ali niet slecht had gedaan (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050401). Een slip of the tongue  niet te na gesproken ("Ik vind het een ranzige opmerking van Jurgen. Vrij denigrerend voor mezelf ook, maar...") had de VB-voorzitter begrip voor zowat alle oprispingen bij zijn partijtenoren ("Als we het altijd met elkaar eens zouden zijn, dan waren we robots."). Alleen het aanbod van Philip Dewinter (foto 2) aan Jean-Marie Dedecker om de VB-senaatslijst te trekken, viel niet in goede aarde bij Vanhecke. Maar voor de rest...? Wie weet nog over wie de VB-voorzitter sprak als hij zei: "Elk mens maakt wel eens een minder moment door in zijn leven en dan moet een partij dat met de mantel der liefde kunnen bedekken."? Philip Dewinter, Marie-Rose Morel (foto 3, toen nog dikke maatjes met...) of Jurgen Verstrepen?

01:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke |  Facebook | | |  Print

08-09-06

Vanhecke weet het weeral

Het eerste bericht over de huiszoekingen verscheen gisterenmorgen in  Gazet van Antwerpen. Volgens de krant zouden volgens verscheidene bronnen de voorbije dagen huiszoekingen gehouden zijn in extreem-rechtse kringen die gelinkt zijn aan het Vlaams Belang.

Gazet van Antwerpen  heeft Frank Vanhecke opgebeld, en de partijvoorzitter zegt: “Half augustus werden Filip Dewinter en ikzelf verwittigd dat het kabinet-Onkelinx nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen een grootscheepse operatie zou plannen waarbij men zou pogen die halvegaren van Blood and Honour en wapenverzamelaars te linken aan het Vlaams Belang. (…) Wij hebben met die gekken niets te maken en wij willen er niets mee te maken hebben. Als blijkt dat een van onze leden er iets mee te maken heeft, dan zal ik er zelf voor zorgen dat die uit onze rangen wordt verwijderd.”

Ofwel zijn er nog huiszoekingen geweest, die nu nog niet publiek bekend zijn.Ofwel wist Gazet van Antwerpen  af van die huiszoekingen nog voor ze plaatsvonden, want er waren blijkbaar enkel gisteren huiszoekingen. Nog straffer, de VB-top werd er al half augustus over ingelicht. Door wie? Of bij de opgepakten gisteren VB-leden zijn, moet nog blijken. Het is best mogelijk dat ze het VB te soft vinden. Nog zotter is het idee dat die huiszoekingen vanuit een ministerieel kabinet gedirigeerd zouden worden om aan te tonen wat voor vlees in de VB-kuip zit.

Is hier niet een partijvoorzitter aan het woord die alles wat er in de wereld gebeurt, plaatst in het perspectief dat dit voor of tegen het VB is gepland? Alsof de speurders die een onrustwekkende wapentrafiek waarnemen bewust pas in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen optreden om zo het VB te treffen. Te gek om los te lopen. En dan nog beweren dat VB-leden die zich met dergelijke kringen inlaten, uit de partij worden gezet. Waarom is negationist Roeland Raes dan nog altijd partijmedewerker? Waarom treedt Vanhecke dan niet doortastender op tegen de VB-leden bij de Vlaamse Jongeren Westland (VJW) (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/931/39/lang,nl)?

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vanhecke |  Facebook | | |  Print

12-07-06

Over geldstromen gesproken

11 juli is voorbij. De leeuwenvlaggen - voor zover ze al buiten hingen - kunnen weer binnengehaald worden. Zoals er duizenden mensen zijn die de Belgische vlag verfoeien, zijn er duizenden mensen die zich ergeren aan de Vlaamse Leeuw. Ons maakt het niet uit. Als er maar een verlofdag aan vastzit, zijn we breeddenkend.

Maar niet iedereen is zo gelukkig als wij op 11 juli. Luc Van der Kelen merkte vandaag in Het Laatste Nieuws  op dat "het VB nog moet leren dat er in het leven een tijd is voor alles. Gisteren, 11 juli, was het tijd om te feesten maar blijkbaar is dat aan het VB niet besteed. Op de eigenste nationale feestdag deed het VB wat het altijd doet: klagen." Is er niet het ontslag van Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier en de benoeming als directeur van de Nationale Bank van deze licentiaat in de economische wetenschappen, dan is er wel wat anders. VB-voorzitter Frank Vanhecke gaf in zijn 11 juli-toespraak de toon aan: "Het belangrijkste dossier van het land - de fenomenale geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië die meer dan 12 miljard euro per jaar bedraagt - bleef opnieuw in de taboesfeer."

Vanheckes rekenmachientje slaat wel door. In zijn Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa  komt de In de Warande-denkgroep maar uit op iets meer dan 10 miljard euro dat jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië én Brussel zou vloeien. Via de federale begroting, de financiering van gewesten en gemeenschappen, de sociale zekerheid en de afbetaling van de staatsschuld. Maar hoe moet je die bijdrage aan de staatsschuld berekenen? Volgens Vlaamse 'studies' zijn de Walen verantwoordelijk voor 60 % van de staatsschuld; volgens Waalse modellen is men bezuiden de taalgrens slechts verantwoordelijk voor 12 % van de staatsschuld.

Overigens zijn transfers van de ene regio naar een andere regio niet abnormaal, en in onze burlanden nog uitgesprokener zonder dat er 'Frankrijk Barst!' of 'Duitsland Barst!' bij te pas komt. Norbert Van Overloop wijst in zijn boek Wiens Belang?  (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060529&number=1&...) erop dat zelfs als we de cijfers van het Manifest nemen we in België uitkomen op vier procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat van Vlaanderen naar de andere gewesten vloeit. "In Frankrijk krijgt het met Wallonië vergelijkbare oude indsustriebekken Nord-Pas de Calais vijf procent van het Franse BBP. (...) Rijke Duitse Länder (deelstaten) zoals Beieren en Baden-Württemberg moeten een 'transferlast' van tien procent van hun BBP dragen."

En Van Overloop heeft nog cijfers. "Uit de fiscale statistieken van het aanslagjaar 2003 blijkt dat het gemiddeld netto belastbare inkomen per aangifte in Vlaams Brabant 29 803 euro beliep. Van alle Belgische provincies staat Limburg voor het gemiddelde netto belastbare inkomen op de negende plaats, met een gemiddeld inkomen van 23 442 euro. Hoelang nog gaat het rijke Vlaams-Brabant opdraaien voor het arme Limburg?" En last but not least :"De 'geldstromen' van Vlaanderen naar Wallonië zijn kleine beekjes in vergelijking met een andere geldstroom (...): de fiscale fraude. Die fraude beloopt volgens de Vrije Universiteit Brussel 17,5 miljard euro (1999) en ligt dus een flink pak hoger dan de ruimste schatting van de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel." Over die fiscale fraude rept Vanhecke niet in zijn 11 juli-boodschap, en het is ver zoeken in andere VB-teksten om daarover iets te vinden.

21:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vlaanderen, vanhecke |  Facebook | | |  Print

07-07-06

De billenkletsers van Dewinter

“Dat hij artiesten als Laura Lynn, Clouseau en Will Tura zou aanschrijven, had Dewinter al eerder aangekondigd. Vlaams Belang pikt het niet dat zij deelnemen aan de 0110-concerten, die Tom Barman, Sioen en Arno een week voor de verkiezingen organiseren. Toch gaf Dewinter gisteren nog tekst en uitleg, waarbij grote woorden en demagogie niet  werden geschuwd”, schreef  Het Nieuwsblad over de VB-persconferentie woensdag waar Dewinters Open Brief aan de artiesten van het 0110-concert toegelicht werd.

Het was herhaaldelijk lachen geblazen op die persconferentie. Dewinter die zich bekent als fan van Will Tura, bijvoorbeeld. Dewinter: “Ik ben zelf een fan van Tura en kijk al uit naar de nieuwe cd. Met Will Tura heb ik overigens een aangenaam gesprek gevoerd bij een Duvel, waarop ik hem getrakteerd had. Ik merkte bij hem geen enkele antipathie tegen mijn persoon of mijn partij.” Dewinter fan van Will Tura, dat is nieuw. In ons archief zit nog een interview met Dewinter in Gazet van Antwerpen  waarin Dewinter als favoriete muziekgroep de glitterrock-, heavy metalachtige groep Slade (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Slade) noemt. Dat Will Tura de vriendelijkheid zelve was bij een Duvel die Dewinter hem trakteerde, zegt veel over de vriendelijkheid van Will Tura maar natuurlijk niets over mogelijke sympathieën van Will Tura voor het VB. Wij praten ook wel eens met VB-mandatarissen zonder onmiddellijk te schuimbekken.

 

Nog een giller: Dewinter die het “een goede zaak (vindt) dat ook artiesten zich engageren en zich uitspreken tegen onverdraagzaamheid en racisme”. En het is geen journalist die dat verkeerd begrepen heeft, het staat letterlijk in Dewinters Open Brief. Dewinter is tegen onverdraagzaamheid en racisme, maar wat hij niet pikt is “de perfide poging om racisme en onverdraagzaamheid te koppelen aan het Vlaams Belang”. Hoezo, is het VB dan niet veroordeeld wegens racisme en voortdurend aanzetten tot haat  (Hof van Beroep in Gent, 21 april 2004. Zie: http://www.mensenrechten.be/main.php?action=thema&ite.... Hof van Cassatie in Brussel, 9 november 2004. Zie: http://www.mensenrechten.be/main.php?action=thema&ite....)?

 

Om af te sluiten, een derde billenkletser. Al zouden we er nog kunnen noemen. Zoals een niet in de kranten geciteerde persmededeling van Bart Debie als kritiek op de sms-oproepen om financieel bij te dragen voor de logistieke organisatie van de 0110-concerten: “Mocht Dewinter als artiest meewerken aan een gelijkaardig initiatief als 0110, hij zou de kosten zelf dragen.” Hoezo, wordt op VB-partijmeetings niet rondgegaan met een schaal om organisatiekosten te betalen? Met de flauwe grap dat men geen geld wil horen rinkelen, alleen maar briefjes wil zien. Maar we zouden afsluiten. Dewinter over (de platenverkoop van) de artiesten die meewerken aan de 0110-concerten: “We roepen onze achterban niet op hun platen te boycotten. Integendeel.” Dewinter moet dan maar eens de persverantwoordelijke van de VB-fractie in het Vlaams Parlement ter orde roepen. Die, de daarnet al genoemde Bart Debie, herhaalde deze week op zijn weblog nog maar eens zijn oproep om de platen van dEUS in een vuilbak op één van de VB-secretariaten in Antwerpen te komen smijten. In ruil zou Debie voor elke weggesmeten cd van dEUS een pint trakteren. Is dat dan niet een klimaat scheppen om geen dEUS-platen meer te kopen?

VB-voorzitter Frank Vanhecke doet minder hypocriet over deze zaak dan Philip Dewinter. In De Standaard  zegt Vanhecke vandaag onomwonden: "We hebben te lang op onze kop laten zitten, het wordt tijd dat we van ons afbijten als de partij waar een kwart van de Vlamingen op stemt. Artiesten die deelnemen aan zo'n concert moeten beseffen dat ze spuwen in het gezicht van al die mensen. Dan moeten ze niet verbaasd zijn wanneer die hun platen niet meer willen. Als Laura Lynn en Will Tura doorgaan met hun plan om deel te nemen aan die concerten die tegen ons gericht zijn, koop ik hun platen niet meer en ga ik niet meer naar hun concerten. En als onze kiezers dat ook niet meer doen, dan zal ik ze geen ongelijk geven, integendeel." Vanhecke besluit: "De vuile oorlog tegen onze partij heeft weer een nieuw hoogtepunt bereikt." 

14:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 0110-concert, dewinter, vanhecke |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4