13-05-13

FINANCIEEL SLECHT JAAR VOOR HET VB, GOED VOOR DE N-VA

Het VB heeft vorig jaar van alle Vlaamse partijen het meeste uitgegeven aan propaganda: 5,4 miljoen euro (foto 1: Filip Dewinter met de VB-helicopter). Dat het electoraal succes van het VB omgekeerd evenredig was, bewijst dat de propaganda niet overtuigt, minstens dat er nog andere elementen mensen aanzetten tot een stemkeuze.

 

Politieke partijen moeten hun resultatenrekening jaarlijks neerleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De Tijd en Het Laatste Nieuws gingen ze inkijken. Met 5,4 miljoen euro aan verkiezingspropaganda gaf het VB vorig jaar zowat al haar overheidssubsidies (5,5 miljoen euro) uit aan verkiezingspropaganda. Tot 2012 waren de personeelskosten van het VB vrijwijl nihil: haast alle personeelsleden stonden op de loonlijst van een parlement of een andere instantie. In 2012 werden veertien mensen op eigen kosten betaald, waardoor de personeelskosten met 900.000 euro stegen tot ruim 1,1 miljoen euro.

 

Met de inkomsten uit ledenbijdragen ging het de andere richting uit: die daalden in 2012 met 1/3. Aan lidgeld werd nog maar 200.000 euro opgehaald, ongeveer 100.000 euro minder dan in 2011. Het resultaat is dat het VB in vorig jaar 1,9 miljoen euro meer uitgegeven dan ontvangen heeft, het slechtste cijfer van alle Vlaamse politieke partijen. Maar het VB zit nog goed bij kas. Als rijkste partij is het VB in 2012 voorbijgestoken door de N-VA, maar met 10,2 miljoen euro zit het VB er nog altijd warmpjes in. De partij kan nog veel onzin uitkramen.

 

Het beste boerde – het zal niemand verbazen – de N-VA. Met haar verkozenen in de verschillende parlementen krijgt de N-VA de meeste overheidssubsidiëring van alle Vlaamse politieke partijen: 8,1 miljoen euro. De N-VA gaf 4,5 miljoen euro uit aan propagandakosten (foto 2: de precampagne van Bart De Wever voor de gemeenteraads-verkiezingen in Antwerpen). De eigen personeelskosten waren met 900.000 euro nog lager dan bij het VB. Het boekjaar werd afgesloten met een winst van 2,4 miljoen euro, en de N-VA is met een vermogen van 10,8 miljoen euro de rijkste Belgische partij. Dus ook rijker dan de PS.

 

Het grootste deel van hun geld (eigenlijk vooral ons geld als belastingbetaler) heeft de N-VA in beleggingen gestopt. Zo is er 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in een fonds dat beheerd wordt door KBC Asset Management, waarvan 80 procent in obligaties en de rest in aandelen zit. Dit jaar is men de obligaties aan het afbouwen en het (speculatieve) aandelenpakket aan het opdrijven. Is dat de bedoeling van de overheidssubsidiëring van politieke partijen? Bij de SP.A wordt principieel niet geïnvesteerd in fondsen en aandelen. “Alles staat op termijn- en spaarrekeningen. Wij speculeren niet met belastingsgeld en geld van de leden”, zegt men bij de SP.A. Het VB heeft 3,1 miljoen euro in beleggingen gestopt. Groen daarentegen 0 euro.

 

Er is afgesproken de Senaat voortaan te laten functioneren als een ontmoetingsplaats voor parlementsleden van de deelstaatparlementen. Er zouden geen senatoren meer rechtstreeks verkozen worden, maat wordt nu ook de overheidssubsidiëring van politieke partijen evenredig verminderd? De N-VA bijvoorbeeld kreeg vorig jaar bijna 2 van haar 8,1 miljoen euro subsidiëring via de Senaat. Ben Weyts (N-VA) zei het voorbije weekend aan VTM dat via de provinciale kanalen en via de Senaat kan gewerkt worden aan een vermindering van de overheidsdotaties. Een slim antwoord op een domme vraag, want dit is in eerste instantie een vraag die aan de meerderheidspartijen in het federale parlement (en Groen/Ecolo die de zesde staatshervorming steunt) moet voorgelegd worden.

 

Overigens is het antwoord van Ben Weyts te klasseren in de categorie 'luister naar onze woorden, zie niet naar onze daden'. Besparingen "via de provinciale kanalen"? Toen eerder dit jaar besparingen op de partijdotaties in de Antwerpse provincieraad ter sprake kwamen, merkte Kris Merckx (PVDA) op dat, spijts de door de N-VA voorgestelde besparing van 3 % op de partijdotaties, in Antwerpen in verhouding nog driemaal zoveel als partijdotatie wordt uitgekeerd dan in de – vooral door de PS bestuurde – provincie Luik. Eerste gedeputeerde en woordvoerder van de bestendige deputatie Luk Lemmens (N-VA) reageerde op allerlei opmerkingen over besparingen, maar zweeg over de vergelijking tussen de partijdotaties in Antwerpen en Luik.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va |  Facebook | | |  Print

03-12-12

MENEER DE BURGEMEESTER

Op Canvas loopt op dinsdagavond de reeks Meneer de Burgemeester. Peter Vandekerckhove interviewde meer dan veertig burgemeesters, de meesten niet meer actief in de politiek zodat ze zonder schroom kunnen vertellen over sociaal dienstbetoon en ruimtelijke ordening, pensenkermissen en machtsmisbruik, en nog veel meer. De aflevering morgen handelt over de komst van vreemdelingen en asielzoekers, en de opkomst van het Vlaams Blok.

Om dat laatste thema voldoende te kunnen aansnijden in de serie en het gelijknamig boek moest samensteller en interviewer Peter Vandekerckhove afwijken van één van zijn uitgangspunten: geen Bekende Vlamingen (geen Louis Tobback, geen Herman De Croo) in zijn reeks portretten. De minder bekende burgemeesters konden echter maar weinig kwijt over de opkomst van het Vlaams Blok zodat alsnog Bob Cools (foto 2), Antwerps burgemeester  van 1983 tot 1994, erbij werd gehaald. 

Bob Cools: “In die tijd (1978, nvdr.) waren de twee markantste problemen die onder klagers altijd terugkwamen: de duif en de hond. Enfin: wat die achterlieten op de mensen hun stoep. Tot daar op een bepaald moment ‘de Marokkaan’ bij kwam. Die onverdraagzame geluiden hoorden we tot onze grote verbazing voor het eerst tijdens een hoorzitting die we organiseerden naar aanleiding van de inplanting van een nieuwe wijk, het Zuid.” Het tonen van een dia met Marokkaanse moeders, met hoofddoek en lange gewaden, die hun kleuters naar een buurtschooltje brachten, ontlokten reacties zoals: “Zeg, hebben jullie niks anders te tonen, wat is dat hier voor iets! Vroeger hadden we nonnen, wat is dat nu!?” Burgemeester Lode Craeybeckx probeerde de zaal te kalmeren, maar het liep helemaal uit de hand.”

Bob Cools zag met lede ogen hoe de partijstructuur en het samenstellen van de kieslijsten veranderde. “Tegenwoordig duidt (…) de lijsttrekker de mensen aan die mee optrekken, maar zo was dat vroeger niet: toen konden de mensen zich kandidaat stellen in de wijkkring, dat ging dan naar een hoger niveau, en zo gingen de mensen dan ook pollen om een goeie plaats om een goeie plaats op de lijst te verkrijgen. Door het pollen weg te trekken is er een grote breuk gekomen in het partijleven. (…) Door de hervormingen in ons partijbestuur zijn ook die wijkkringen verdwenen. Het Vlaams Belang heeft die van ons overgenomen. Zij hadden onmiddellijk begrepen dat je in de wijken moet investeren, omdat je dan een beeld hebt van wat er in die buurt gebeurt.”

Jan Van den Kerckhof, burgemeester van 1965 tot 1988, vertelt: “De eerste Vlaams Blokstemmers hier in Edegem waren verbitterde mensen uit een lage sociale klasse. Die hadden met de helft van de buurt ruzie, die waren tegen van alles en nog wat. Dus die verbitterde mensen zoeken een oplossing, want ‘die Marokkanen, die pakken ons werk af!’ Boenk, Vlaams Blokkiezers. (…) Je kon daar niet mee praten of discussiëren. ‘Een Marokkaan om in de hoogovens te werken? Die hebben wij niet nodig! We hebben daar Belgen voor!’ Dat is niet waar, er is geen enkele Belg die dat nog wil doen. Verbittering is de basis van hun partij.”

Hugo Marsoul, burgemeester van 1989 tot 2002, kreeg een dreigbrief waarin hij geplaatst werd tussen allerlei illustere figuren die ooit het slachtoffer van een aanslag waren, op één jaar tijd gingen negen rechtervoorbanden van zijn auto stuk, en ooit werd zijn auto met cement overkapt waarop het geregend had – probeer dat er dan maar eens van af te krijgen. De propaganda miste zijn doel niet. “Op een bepaald moment verscheen er een politiek pamflet dat mij, de burgemeester van Diest, papa Turk, noemde. Papa Turk zou de parochiekerk omvormen tot moskee. Hij zou de Blemenlaan omdopen tot Avenue Istanbul en de Tulpstraat zou Avenue Marsoul worden. Men begon verhalen te vertellen over extreem lage leningen voor migranten. Ik zou zelfs kinderen hebben bij migranten. Allemaal goed en wel, maar de mensen kletsen maar door en de zwakste schakels capteren zulke dingen het sterkst.”

Soms geven de naast elkaar geplaatste meningen voldoende duidelijkheid. Over vreemdelingen zei de ene burgemeester in Vlaams-Brabant: “Tja, natuurlijk zijn er al eens problemen. Dan moet je op die mensen afstappen en ermee praten.” Amper vijf kilometer verder, bij een andere burgemeester, was de teneur ei zo na dat een bezettingsleger zijn gemeente had overspoeld. Soms missen we echter de kritische vragen. Bob Cools bijvoorbeeld had een negatieve ervaring met in een Open brief in te gaan tegen de gevoelens die op de wijkvergadering-met-de-dia naar boven waren gekomen, maar hij bleef zich verzetten tegen actief ageren tegen het Vlaams Blok (“Het Verschijnsel”) en het racisme. “Doodzwijgen” was Cools’ motto.

In september 1988 heeft de Antwerpse ACOD een brochure uitgebracht onder kop Het racisme past in een verdeel- en heersstrategie die we bestrijden. Een aantal vooroordelen werden met tekst en cartoons weerlegd; het ABVV-standpunt over “de integratie der gastarbeiders” werd meegegeven. Het kostte toenmalig ACOD-secretaris Charles Vander Vinck een kwade telefoon van Bob Cools vanuit het Antwerps stadhuis. De ACOD-brochure was “olie op het vuur gooien”. Maar wat werd in de brochure aangeklaagd? Bijvoorbeeld dat het aanleren van Nederlands voor niet-leerplichtigen enkel gebeurde door vrijwilligers. De bedrijven die profiteerden van de arbeidskracht van de ‘gastarbeiders’ voelden zich niet verantwoordelijk voor de integratie van deze mensen. Dát werd aangeklaagd, maar stoorde blijkbaar. En zo werd het bed gespreid voor het Vlaams Blok.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, vb, antwerpen, racisme, actie |  Facebook | | |  Print

23-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Gisteren kon je hier een cassant citaat lezen van Kris Roman (Euro-Rus). Vandaag een andere uitspraak van Kris Roman. Maar er zijn nog andere zaken om te onthouden.

 

“Freedom of speech wordt als slogan gebruikt door providers en fabrikanten van gsm's, vrijheid van verkeer werd gekaapt door autodealers, en de vrijheid ‘gewoon jezelf te zijn' is een poging van de textielindustrie om mensen ervan te overtuigen dat ze boven de massa uitstijgen als ze haar massaal geproduceerde kleren kopen, die vaak in derdewereldlanden werden gemaakt, door kinderhanden. (…) Onlangs is een nog meer verontrustende trend ontstaan: dezelfde taal en methodes worden almaar vaker gebruikt door religieuze en extreemrechtse groeperingen die het recht verdedigen om te haten, of toch om diegenen te verdrukken die ze als hun vijanden beschouwen. (…) De Europese Commissie, die zichzelf bewierookt als grote bewaker van mensenrechten in de wereld, publiceert dagelijks massa's spijtbetuigingen, waarschuwingen en veroordelingen betreffende conflicten en crises die zich in verre gebieden op aarde afspelen. Onlangs drukte zij zelfs haar spijt en bezorgdheid uit over de weersomstandigheden in de Caribische eilanden. Maar ze houdt haar mond over het feit dat in zwart uitgedost gespuis van de Gouden Dageraad-beweging in Griekenland dagelijks immigranten aanvalt.” De Servische auteur en journalist Dejan Anastasijevic ziet valse vrienden van de vrijheid opduiken. (De Standaard, 16 november 2012)

 

“Wij gingen uit van een nek-aan-nekrace, gezien de wolk waarop De Wever zich bevond en het gebrek aan kritische zin van de media. Twee dingen hebben we onderschat: de 17 procent van links (Groen, PVDA+ en Rood! samen, nvdr.) en de leegloop van Vlaams Belang. (ironisch) In die zin heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.” SP.A’er Robert Voorhamme had een andere verkiezingsuitslag in Antwerpen verwacht. (De Standaard, 17 november 2012)

 

“Ik heb het gevoel, als ik door de stad loop, dat er nu al een kentering komt. Dat nu al dingen gebeuren waarvan ik denk: wat is dit?” Zoals? “Het incident met de katten van Jan Fabre. Zoveel heisa voor zoiets: je kunt in Vlaanderen beter een kat zijn dan een homo.” Gene Bervoets ziet de kracht van de verandering al. Los van de oprechte verontwaardiging over wat met de in de lucht gegooide katten gebeurde, is de verontwaardiging in gang gezet door een kabinetsmedewerker van schepen Luc Bungeneers (N-VA) die liever het omhoog gooien van de katten filmde en op YouTube zette dan naar de filmmakers toe te snellen, waarna onder andere vanuit het Vlaams Belang het protest werd aangezwengeld met als ultiem mikpunt de subsidies voor een kunstenaar als Jan Fabre. Hetzelfde met de kerstboom op de Brusselse Grote Markt. Een protest tegen het verdwijnen van de traditionele kerstboom om plaats te maken voor een kunstzinnig exemplaar gesponsord door Electrabel, waar CD&V-politica Bianca Debaets religieuze motieven achter zoekt die er niet zijn. De poort werd zo opengezet voor protest tegen de moslim en islam waarin het Vlaams Belang zich uiteraard niet onbetuigd liet. Is het de bedoeling de sfeer bij de bevolking te laten verzieken of zijn ze bij de N-VA en CD&V echt niet slimmer? (dS Weekblad,17 november 2012)

 

“In Parijs hebben die lelijke hangtiet wijven terecht op hun smoel gekregen. Dit mag zich gerust herhalen met alle westerse linkse wijven.” Kris Roman (Euro-Rus) vindt het goed dat de Oekraïense vrouwen van Femen “op hun smoel kregen” bij een betoging tegen het voornemen om ook in Frankrijk holebi’s de kans te geven om te huwen (foto). Als het aan Kris Roman ligt mogen “alle westerse linkse wijven” op dezelfde manier behandeld worden. (Facebook, 18 november 2012)

 

“Iemand die met visie en daadkracht de stad heeft geleid wordt weggestemd. Iemand die heeft bewezen dat hij goed kan afvallen, quizzen en het been stijfhouden wordt beloond. Het stond in de sterren en de peilingen geschreven. Net zoals duizenden Vlamingen heb ik mee campagne gevoerd om een familielid te steunen. Dat doe ik al van voor ik het verschil tussen links en rechts kende. Diep in de jaren tachtig stond ik als jongen met een fluitje op de uitkijk, terwijl onze ploeg aan het ‘wildplakken' was. Ik moest uitkijken voor de flikken, maar vooral voor de plakploegen van het Vlaams Blok, die er wel eens op durfden te slaan.” Bart Van Peel, zoon van CD&V-schepen Marc Van Peel, over het politieke leven in Antwerpen (De Standaard, 20 november 2012)

 

“De vakbonden hoeven niet te worden bejubeld. Maar de manier waarop ze nu worden opgevoerd, is gênant, zeker als je weet dat de mediatieke rehabilitatie er tóch komt. Wanneer? Simpel: zodra de publieke emoties de andere kant opzwiepen. Zodra heel Europa zich in een depressie heeft bespaard, bijvoorbeeld, en ook bij ons alleenstaande moeders met kinderen uit hun huis worden gezet omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. In afwachting daarvan is het goed om te weten dat de vakbonden op de publieke vertrouwensbarometer nog altijd een paar trappen hoger staan dan de media.” TV-criticus Joel De Ceulaer na het bashen van de vakbond bij Reyers Laat en De Kruitfabriek (De Standaard, 20 november 2012)

 

“Eigenlijk mogen we hier niet te licht over gaan. Dit is een evolutie waar ik me persoonlijk zorgen om maak. Sterker nog: ik vind het een beetje boosaardig wat N-VA hier doet. Er is geen probleem met verfransing, maar door zo’n schepen aan te stellen, kan je er wel gemakkelijk één creëren. Mensen gaan nu ook actief op zoek naar Franstaligen, terwijl er vanmorgen geen haan naar kraaide. Zou de N-VA zich druk maken als het om Italianen of Spanjaarden ging? Ik geloof het niet. Als een Franstalige hier komt wonen, belastingen betaalt en zich aan de regels houdt… Laat die mensen dan gerust.” Geert Maras, stamgast van café Het Vermoeden in Temse, vindt dat de N-VA met haar aangekondigde schepen voor Vlaamse Zaken in Temse een probleem creëert dat er niet is. (Gazet van Antwerpen, 20 november 2012)

 

“De N-VA is geen democratische partij, ze is wel democratisch aan de macht gekomen, doch wij herinneren eraan dat de N-VA haar oorsprong vindt in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) van tijdens de oorlog.” De Vaderlandslievende Verenigingen in Antwerpen en omgeving, zeg maar de oud-strijders die actief weerstand boden aan de nazi’s, willen niet meer deelnemen aan plechtigheden als daarbij iemand van de N-VA aanwezig is. Niet alle 'vaderlandslievende verenigingen' zitten evenwel op dit denkspoor. (ATV, 22 november 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, de wever, roman, vb, sociaal, n-va |  Facebook | | |  Print

19-11-12

DE TOPPERS EN FLOPPERS BIJ HET VB EN BIJ DE N-VA

Je kreeg op deze blog al een vergelijking gemeente per gemeente van de scores van het VB, de jongste gemeenteraadsverkiezingen vergeleken met die van zes jaar geleden zodat ook het verschil in aantal gemeenteraadsleden in beeld kon komen. Maar waar ging het VB het meest vooruit of achteruit? En hoe scoorde de N-VA echt? Om de 'kracht van verandering' te meten vergeleken we deze keer de jongste score met de uitslag van de federale parlementsverkiezingen twee jaar geleden.  

 

Om het effect van een bijzondere omstandigheid in één gemeente ten overstaan van andere gemeenten uit te vlakken, vergeleken we de uitslagen per kanton. We gingen aan de slag met de cijfers van Jan Hertogen en distilleerden daaruit twee keer een Top-10. Eerst – dat vinden we natuurlijk het plezantste – waar het VB het meest is achteruitgegaan ten overstaan van 2010.

 

   Maasmechelen (Lanaken, Maasmechelen): - 7,05 %

   Antwerpen (Antwerpen, Zwijndrecht): - 6,95 %

   Westerlo (Herselt, Hulshout, Westerlo, Laakdal): - 6,25 %

   Zoutleeuw (Geetbets, Zoutleeuw, Linter): - 6,12 %

   Brecht (Brecht, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Malle): - 5,94 %

   Kapellen (Brasschaat, Kapellen, Schoten, Stabroek): - 5,88 %

   Zele (Berlare, Zele): - 5,57 %

   Zandhoven (Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel): - 5,49 %

   Mol (Balen, Geel, Meerhout, Mol): - 5,40 %

   Maaseik (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem): - 5,24 %

 

En waar ging het VB het minst achteruit?

 

   Tielt (Meulebeke, Oostrozebeke, Ruislede, Tielt): + 0,21 %

   Voeren (Voeren): + 0,04 %

   Ieper (Ieper, Langemark-Poelkapelle): - 0,04 %

   Nevele (Aalter, Nevele): -0,10 %

   Roeselare (Ledegem, Moorslede, Roeselare): 0,44 %

   Hooglede (Hooglede, Staden): - 0,45 %

   Mesen (Mesen, Heuvelland): - 0,50 %

   Meulebeke (Dentergem, Meulebeke): - 0,68 %

   Gistel (Gistel, Ichtegem, Oudenburg): - 0,78 %

   Zonnebeke (Zonnebeke): -0,80 %

 

En de N-VA? Hoe deed die het? Als tegenbeeld met waar het VB het meest achteruit is gegaan, beginnen we met waar de N-VA het meest is vooruitgegaan. En dan blijkt dat we slechts twee gemeente uit de Top-10 van het VB-het-meest-achteruit terugvinden in de Top-10 van de N-VA-het-meest-vooruit.

 

   Antwerpen (Antwerpen, Zwijndrecht): + 9,32 %

   Oostrozebeke (Oostrozebeke, Wielsbeke): + 8,15 %

   Zonnebeke (Zonnebeke): + 7,77 %

   Hooglede (Hooglede, Staden): + 6,06 %

   Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar): + 5,85 %

   Kapellen (Brasschaat, Kapellen, Schoten, Stabroek): + 5,30 %

   Boom (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle): + 5,26 %

   Kontich (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel): + 4,78 %

   Lier (Berlaar, Lier): + 4,63 %

   Hoogstraten (Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel): + 4,43 %

 

Tot slot: waar ging de N-VA het minst vooruit?

 

   Voeren (Voeren): - 10,79 %

   Waarschoot (Waarschoot): - 8,54 %

   Riemst (Riemst): - 7,85 %

   Neerpelt (Lommel, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel): - 6,78 %

   Kruishoutem (Kruishoutem, Zingem): - 5,87 %

   Nevele (Aalter, Nevele): - 5,73 %

   Deinze (Deinze, Zulte): - 5,43 %

   Genk (As, Genk, Opglabeek, Zutendaal):: - 5,28 %

   Assenede (Assenede, Zelzate): - 5,17 %

   Zele (Berlare, Zele): - 5,10 %

 

Bart De Wever noch een andere topper bij de N-VA heeft het verteld, maar er zijn meer kantons waar de N-VA achteruit is gegaan dan waar ze vooruit is gegaan in vergelijking met twee jaar geleden: 56 kantons waar de N-VA in 2012 achteruit is gegaan ten overstaan van 2010, tegenover 47 kantons waar de N-VA vooruit is gegaan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

06-10-12

TURKSE BELG SUKKELT IN VLAAMS-NATIONALISTISCH WESPENNEST

De voorbije week is een artikel uit Het Nieuwsblad van 1 september, meer dan een maand na publicatie, duchtig gedeeld tussen Facebookende VB’ers. Aan het raam van café Rainbow in Opwijk (Vlaams-Brabant) heeft cafébaas Osman Hayrettin, een Belg van Turkse origine, een affiche van het VB én een affiche van de N-VA opgehangen (foto). Vooral dat laatste, de affiches van het VB en van de N-VA broederlijk naast elkaar, beviel onze VB-vrienden.

Dat in Ekeren een VB-sympathisant een verkiezingsbord van de N-VA en van het VB naast elkaar geplaatst heeft, zeer tegen de zin van de N-VA, heeft intussen al alle media gehaald. In Opwijk was er iets gelijkaardigs, maar niet helemaal hetzelfde. Aan het raam van café Rainbow hing een affiche van Kristine Van Damme (r.), lijsttrekster van het VB in Opwijk, én een affiche van Stefaan Van de Voorde (l.), negentiende op de plaatselijke N-VA-lijst. Stefaan Van de Voorde is in Opwijk overigens vooral bekend als ‘De Fijnen’, en als de eerste carnavalprins van Opwijk. Een nieuwe partij als de N-VA moet haar kandidaten ergens halen.

 

Kristine Van Damme vertelt in Het Nieuwsblad: “Ik had er natuurlijk liever alleen gehangen, maar de cafébaas beslist. Als hij sympathie heeft voor beiden, waarom zou hij dat dan niet mogen uiten? Overigens zien het Vlaams Belang en N-VA elkaar graag in Opwijk (lacht). Het is alleszins tof dat hij dat durft. Hij is Belg geworden en stemt al jaren voor het Vlaams Belang omdat het VB beantwoordt aan zijn gedachtegoed. Hij wil zich integreren en op een tijdje na hij heeft altijd gewerkt. Hij is tegen het profitariaat.”


N-VA-lijsttrekker Jan Couck klinkt minder opgetogen: “We kunnen de cafébaas niet verbieden om zijn sympathieën uit te drukken, en misschien is het moeilijk voor hem om een keuze te maken tussen beide klanten. Hoe dan ook, we gaan Stefaan toch vragen om er zijn affiche weg te halen, want we wensen niet dat er een associatie gemaakt wordt tussen beide partijen.” “Het zijn twee goede klanten. Ik vind dat dit moet kunnen”, zegt cafébaas Osman Hayrettin. De man wil wel niet met een foto in de krant. “Ik wil de vreemdelingen niet provoceren”, zegt hij.

 

AFF/Verzet belde met Osman Hayrettin. Hij spreekt nog niet behoorlijk Nederlands, en wil ons daarom aanvankelijk niet veel te woord staan. Als we overschakelen naar het Frans praat hij vlotter over zijn raamaffiches. Osman Hayrettin woont sinds drie jaar in Opwijk. Tevoren woonde hij in Brussel, en in zijn handelszaak daar had hij de gewoonte om affiches van alle mogelijke verkiezingskandidaten uit te hangen. De N-VA-affiche in zijn Opwijks café is intussen weggehaald. Er hangt nu alleen nog een VB-affiche.

 

Dat hij een politieke voorkeur heeft voor het Vlaams Belang,  zoals Kristine Van Damme in de krant beweerde, wil Osman Hayrettin niet bevestigen. De stemkeuze is iets persoonlijks, en als cafébaas moet je met alle klanten overeenkomen. Als we doorvragen over het programma van het Vlaams Belang haakt Osman Hayrettin af. Plots heeft hij geen tijd meer om te antwoorden. Zelfs de vraag wat hij denkt over Vlaams-nationalistische partijen, en het Vlaams-nationalisme in het algemeen, kan hij niet beantwoorden.

 

Het lijkt er dan ook sterk op dat Osman Hayrettin gewoon twee van zijn klanten een plezier wilde doen, niet helemaal beseffend waar hun partijen precies voor staan, en vooral niet beseffend welk een broedertwist zich onder de Vlaams-nationalistische vlag afspeelt. Zou hij trouwens beseffen dat niet iedereen voor de ene of voor de andere Vlaams-nationalistische partij kiest? In Opwijk dingen zes verschillende politieke partijen naar de gunst van de kiezer. En beseft hij wel dat een Vlaams Belang-affiche andere klanten voor zijn café afstoot?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, opwijk, vlaams-brabant, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

25-09-12

VOTEZ VLAAMS BELANG

Het Vlaams Belang verliest leden en mandatarissen aan de N-VA, maar kan – objectief als we zijn melden we dat evengoed – ook kandidaten van andere partijen aantrekken. In Molenbeek en Schaarbeek heeft de Vlaams-nationale partij bij uitstek twee Franstalige kandidaten op de lijst gezet. Francofoon maar met een serieuze extreemrechtse ‘pedigree’, ça va sans dire… Dat laatste is het voornaamste.

 

Patrick Sessler (54 j., foto's 1) staat op de derde plaats van de Vlaams Belang-lijst in Schaarbeek. In 1994 werd hij in Schaarbeek verkozen als gemeenteraadslid voor het Front National (FN). Veel vreugde was er evenwel niet om, want een maand later werd het FN ontbonden. Sessler zou daarom als onafhankelijk gemeenteraadslid in Schaarbeek zetelen. In 1997 vervoegt Sessler het Vlaams Blok dat dan met Filip De Man als campagneleider bezig is om oud-politiecommissaris Johan Demol als Brussels parlementslid verkozen te krijgen. In 1999 wordt Sessler secretaris van het Vlaams Blok in Brussel. Vanaf 2001 zetelt hij in de Schaarbeekse gemeenteraad als verkozene van de lijst-Demol. In 2004 stapt Patrick Sessler evenwel op bij het Vlaams Blok omdat hij het niet eens is met de Vlaams-nationalistisch opties van Johan Demol.

 

Sessler wordt terug lid van het FN. In 2005 komt Sessler in opspraak na een RTBF-uitzending waaruit Sesslers bewondering voor Rex-leider Léon Degrelle blijkt. In 2007 wordt Sessler secretaris-generaal van het FN, en in 2008, door opvolging van een overleden FN-parlementslid, Brussels parlementslid. Bij de regionale verkiezingen in 2009 slaagt Sessler er niet in zijn mandaat als Brussels parlementslid te verlengen en besluit hij de brui te geven aan de politiek. Maar nu duikt Sessler terug op, als derde op de VB-lijst in Schaarbeek. Met het VB gaat het anders niet goed in Schaarbeek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde het VB in Schaarbeek nog maar één zetel (een verlies van drie), een gemeenteraadszetel voor Johan Demol  die sinds 2010 weg is bij het VB.

 

Dat het VB een schandaalgevoelig figuur als Sessler op haar lijst zet, zegt veel over de schrijnende bloedarmoede in de partij. Tweede oudgediende die bij het VB werd binnengehaald is Christiane Van Nieuwenhoven (67 j., foto 2). Zij werd zes jaar geleden als enige verkozen op de Molenbeekse FN-lijst. Tijdens de afgelopen legislatuur heeft de dame in kwestie nooit van zich laten horen in de gemeenteraad. Niet één tussenkomst werd genotuleerd. Dat volgehouden stilzwijgen gold ook voor haar periode als Brussels parlementslid (2005 - 2009). Ook daar hulde ze zichzelf in een totaal stilzwijgen. Op de VB-lijst in Molenbeek staat ze op de tweede plaats. In 2006 behaalde de VB-lijst in Molenbeek twee gemeenteraadszetels op een totaal van 41. Het FN behaalde er één.

 

Foto 1: Patrick Sessler achtereenvolgens op de foto met Léon Degrelle, met neonazi en negationist Olivier Mathieu, en met Jean-Marie Le Pen. Binnenkort: mee op de foto met Filip Dewinter. Meer over de nieuwe camerades bij het VB lees je bij onze collega’s van RésistanceS.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schaarbeek, molenbeek, brussel, sessler, fn, vb, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

21-09-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Er is deze week weer hard nagedacht om maatschappijvisies puntig te verwoorden. ’t Stad is van iedereen, ’t Stad is niet van iedereen… waarmee eigenlijk twee keer hetzelfde bedoeld werd maar anders verwoord. Het is verwarrend. Alleen de grappen die nadien gemaakt werden, waren duidelijk. En dan waren er nog deze citaten (Illustratie hiernaast: Jo Adriaens, Apache).

 

“De N-VA-slogan ‘Denken, durven, doen’ heeft hij voor twee derde in de vingers, maar het ‘denken’ is nog een aandachtspuntje.” Waar hij verkiezingsborden plaatst, plaatst N-VA-lijsttrekker in Aalst Christoph D’Haese ineens twee borden tegelijk. Op het ene bord de klassieke N-VA-slogan ‘Denken, durven, doen’, op het andere bord ‘Aalst moet Oilsjt blijven’. De verandering van de N-VA is dat ze tegen verandering is. Kan dat niet eenvoudiger uitgelegd worden? (De Standaard, 14 september 2012)

 

“Vlaams Belang voelde zich ook vaak tekortgedaan, maar die partij speelde het tenminste correct.” De N-VA komt bij de Antwerpse regionale televisiezender ATV ‘maar’ zeven keer aan bod bij de acht geplande debatten en bazuint haar ongenoegen hierover uit via Gazet van Antwerpen. De werkgeversorganisatie VOKA springt de N-VA bij en maakt er allusie op in een persbericht nog diezelfde dag. ATV-hoofdredacteur Hans Hellemans reageert. (Het Nieuwsblad, 15 september 2012)

 

“Heethoofden, zo worden de allochtone relschoppers van Borgerhout genoemd. Vergoelijkend zou je hen ook warhoofden kunnen noemen. Maar eigenlijk moet je hen gewoon leeghoofden noemen, want dat zijn ze. Annemie Turtelboom, kandidaat-burgemeester van Antwerpen, is meteen van de illusie verlost dat je door Fouad Belkacem op te sluiten in één moeite alle onzin van Sharia4Belgium muilkorft. Niet dus.” Politiek commentator Jan Segers herinnert aan de discussie over hoe je organisaties als Sharia4Belgium moet aanpakken. (Het Laatste Nieuws, 17 september 2012)

 

“De cijfers zijn moeilijk tegen te spreken, maar u moet dit ook niet dramatiseren.” In 42 gemeenten waar je in 2006 nog op het Vlaams Belang kon stemmen, is er deze keer geen Vlaams Belang-lijst meer. In 138 Vlaamse gemeenten slaagt het VB er niet in evenveel kandidaten te presenteren dan er zitjes zijn in de gemeenteraad (N-VA en Groen hebben dat probleem slechts in 36 gemeenten). En in totaal daalt het aantal Vlaams Belang-kandidaten in de Vlaamse gemeenten met een 1.200. Bruno Valkeniers vraagt de pers om dit niet te dramatiseren. Toch is zijn partij nog niet uitgeteld. Politicoloog Dave Sinardet: “De partij zit in een negatieve spiraal en het dieptepunt is waarschijnlijk nog niet bereikt, maar er zal altijd wel een electoraat blijven voor haar boodschap. Zeker als je weet hoe volatiel de kiezer geworden is, kan je zelfs niet uitsluiten dat de partij ooit nog een revival maakt. Uiteraard wordt het kiespubliek van het Belang momenteel fel aangesproken door De Wever, maar het is maar de vraag hoe lang die blijft wegkomen met de spreidstand tussen mee besturen enerzijds en het establishment bestrijden anderzijds. Maar als Vlaams Belang nog wil terugkeren, zal het ook een nieuw boegbeeld moeten vinden en dat is er momenteel niet.” (Het Laatste Nieuws, 18 september 2012)

 

“Ik groet u allen hoofs en aan die van het CGKR: mijn middenvinger.” Ray De Bouvre (‘Ray van Angeltjes’) plaatst op zijn blog het filmpje Innocence of Muslims spijts, of juist omdat, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding waarschuwt dat het op internet tonen van het filmpje én  “aan te zetten tot haat, geweld of discriminatie (al dan niet tegen moslims)” strafbaar is. Ook het Vlaams Belang zette het gewraakte YouTube-filmpje online, uitgerekend in een artikel met kritiek op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. (Angeltjes, 19 september 2012)

 

“Ik ben momenteel op vakantie in Oostenrijk. Waarom steeds rellen in Borgerhout, en niet in Deurne of Antwerpen-Noord? Daar heb ik totaal geen gedacht van.” VB-lijsttrekster voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout Ledy Broeckx is spijts de Reuzenstoet en de verkiezingscampagne niet in Borgerhout, maar op vakantie in Oostenrijk. (Het Nieuwsblad, 19 september 2012)

 

"Toch heeft De Wever alweer een nieuwe verslaving gecultiveerd: cola light. Ik schat dat hij per dag zo'n vijf liter van dat spul inneemt. En dat moet er allemaal ook weer uit. Zo heeft hij er meteen een nieuwe hobby bij gekregen: zoeken naar urinoirs." Lex Moolenaar was met Bart De Wever in Londen en stelde vast dat de slogan 'De kracht van verandering' een nieuwe invulling heeft gekregen. (Gazet van Antwerpen, 20 september 2012)

16-09-12

DE ALLOCHTONE STEM IN ANTWERPEN

N-VA op campagne op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.JPG
Twee kranten pakken dit weekend uit met het stemgedrag van allochtonen in Antwerpen.
Gazet van Antwerpen brengt een uitgebreid interview met vijf jonge allochtonen (22 tot 35 jaar oud, van Marokkaanse, Algerijnse en Turkse afkomst); Het Laatste Nieuws peilde naar het stemgedrag in Antwerpen, ook bij de allochtonen.

 

Wat bekend staat als het hoofddoekenverbod, in feite: een verbod op uiterlijke tekens van religieuze, politieke of andere aanhankelijkheid aan loketten, speelt nog altijd sterk. Hakima El Makhloufi: “Wanneer werd het verbod ook weer ingevoerd? Vorig jaar?” Nee, in 2007 (ingevoerd onder impuls van Patrick Janssens vrij snel nadat de SP.A-stemmen uit de allochtone gemeenschap verzilverd waren, nvdr.). El Makhloufi: “Zo lang al? Kijk, zo vers zit het dus nog in het geheugen.” Kan je een partij of een bestuur afrekenen op basis van één beslissing? Mourad Bekkour: “Het is de manier waarop: ‘Oké, de stemmen zijn binnen. Bedankt.’ En vanaf dan tellen we niet meer mee.” Farah Okka: “Dat gaf ons het gevoel dat we een kat in een zak hadden gekocht. Dat gevoel leeft nog steeds heel sterk onder de allochtonen.”

 

Maar er is meer. Bekkour: “Geen enkele allochtone schepen, behalve nu op het allerlaatste moment. Ook de manier waarop allochtonen worden benaderd, de toon. Alle rechtse maatregelen.” Adil El Arbi: “Ja, betuttelend, handje vasthouden. ‘Wij gaan je helpen om er te geraken.’ Maar dan niet te snel en niet te hoog. Dat is bij alle partijen zo.” Bekkour: “Dat komt omdat geen enkele allochtoon een politiek zwaargewicht is, behalve Meyrem Almaci (lijsttrekster van Groen, nvdr.) Niemand behoort echt tot de top van de partij.” Toch stemmen ze niet perse op een allochtoon. Okka: “Als de ideeën van die persoon aansluiten bij mijn visie en wat ik van goed bestuur verwacht, kan dat net zo goed een autochtoon zijn.” Yakup Yardimci: “Maar die moet dan wel af en toe bij onze verenigingen langskomen, luisteren naar waar wij mee bezig zijn en wat de problemen zijn.”

 

Hoe doet de N-VA het binnen de allochtone gemeenschappen? El Arbi: “Als afstraffing van de vorige ploeg zou de N-VA misschien wel interessant zijn. Maar in feite is dat een partij als een andere, en geloof ik niet dat ze het verschil gaat maken ten opzicht van CD&V, Open VLD en SP.A. De N-VA zit tenslotte ook al zes jaar in de coalitie. Die partij is al zes jaar aan de macht.” Yardimci: “Op economisch vlak heeft de N-VA wel plannen, maar verder hoor ik altijd zeggen dat het gaat om een lichtere versie van het Vlaams Belang. Zelfs de kleuren.” Stemmen allochtonen nog steeds SP.A? Yakup: “SP.A is nu niet meer zo links als vroeger.” El Arbi: “Alle partijen lijken vandaag zo sterk op elkaar. Er is een algemene tendens naar verrechtsing. Behalve dan bij Groen, waardoor die partij ook niet aan de macht is. “

 

El Arbi: “Voor het eerst sinds zeventig jaar krijgt Antwerpen misschien een burgemeester die geen socialist is. Dan is het spannend om te zien wat er gaat gebeuren. Als de N-VA aan de macht komt, komt het onbekende op ons af. Dat is nog nergens in Vlaanderen gebeurd. Toch wel. In Dessel, in de Kempen, is Vlaams parlementslid en één van de zwaargewichten van de N-VA Kris Van Dijck al twaalf jaar burgemeester. Maar hijzelf waarschuwt (in De Standaard, 13 september 2012): De N-VA is “nog niet de partij die we moeten zijn. Ik durf mijn hand niet in het vuur steken dat na oktober de beste mensen verkozen zullen zijn.” Hoe is Antwerpen de voorbije zes jaar geëvolueerd? Bekkour: “Er is veel meer transparantie. De stad heeft nu een imago, er is een feelgoedsfeer. De aanpak is ook veel professioneler, bijna als een bedrijf. Efficiënter, maar tegelijkertijd is er ook meer afstand. Kil, koud en strak. En nog wat rechtser.”

 

Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de cijfers van Het Laatste Nieuws zijn als zij binnen hun algemene opiniepeiling in Antwerpen de stemmen van de allochtonen afzonderen, maar waarschijnlijk zal de tendens wel kloppen. Voor een goed begrip eerst nog de cijfers van die algemene peiling in Antwerpen: de N-VA zou 36,1 % van de stemmen krijgen, de Stadslijst van SP.A en CD&V 26,0 %, Vlaams Belang 13,0 %, Groen 10,7 %, Open VLD 7,3 %, PVDA 4,2 %, Rood! 1,4%. Eén op vijf van de mensen die voor N-VA dan wel voor SP.A/CD&V zouden stemmen, zouden allochtonen zijn. Ten overstaan van een peiling zes maanden geleden is dat voor de N-VA een vooruitgang met 6 %, voor de SP.A/CD&V een achteruitgang met 3 %. Omdat de N-VA meer stemmen haalt dan de Stadslijst is de N-VA de partij met de meeste stemmen van allochtonen. Groen en Open VLD haalden bij de vorige peiling een derde van hun stemmen bij allochtonen, nu nog maar een kwart. Het Vlaams Belang mag rekenen op iets meer dan een op tien kiezers die allochtoon is.

 

In Nederland hebben we  deze week nog eens gezien dat peilers er wel eens naast kunnen zitten, tendensen wel kunnen voorspellen maar niet hoe fel die tendensen in positieve of negatieve zin zullen doorwegen. Maar toch nog dit. Volgens deelcijfers uit de Het Laatste Nieuws-enquête zou de N-VA in de districten Deurne en Borgerhout op haar eentje de helft van de stemmen krijgen. Deurne was het district waar het Vlaams Belang zes jaar geleden met 43,5 % van de stemmen haar beste score haalde (dus nog meer dan de 34,7 % van Marie-Rose Morel in Schoten). In Borgerhout behaalde het Vlaams Belang zes jaar geleden 30,7 % van de stemmen, een van de weinige gemeenten waar het Vlaams Belang achteruitging en meteen de grootste achteruitgang van alle verliezende Vlaams Belang-afdelingen.

 

Foto 1: De N-VA op campagne op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Foto 2: VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) richt aanstaande woensdag in Gent, komende donderdag in Antwerpen (foto), een verkiezingsdebat in met meestal allochtone kandidaten als partijwoordvoerders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, deurne, borgerhout, 14 oktober, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

17-08-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De formule van De week in zeven citaten (en eentje extra) lijkt aan te slaan. De eerste week kregen we al een vraag van een parlementslid over een door ons bewaard citaat. Vorige week werden de citaten spontaan verder getwitterd... Of was het om de cover van het volgend boek van en over Bart De Wever die we in primeur publiceerden? In elk geval... Waar vielen sindsdien onze ogen op?

 

“’Wij stellen geen vragen over de seksuele geaardheid van onze kandidaten’, zegt Filip Dewinter, kandidaat-burgemeester voor het Vlaams Belang.” Om onduidelijke redenen wordt Filip Dewinter in Het Laatste Nieuws nog “kandidaat-burgemeester” genoemd. Naar aanleiding van de Gaypride in Antwerpen (foto, homoseksuele politieagenten) werd Dewinter gevraagd of er op de kieslijsten van het Vlaams Belang ook homo’s staan. In alle verenigingen en beroepen zijn er homo’s. Alleen bij het Vlaams Belang weten ze het nog niet. (Het Laatste Nieuws, 11 augustus 2012)

 

“Wie intern in het VB iets van kritiek durft formuleren wordt eenvoudig kaltgestelt, we kunnen vele voorbeelden geven – en de zuivering gaat nog steeds onverminderd door, wellicht tot het VB helemaal zal bestaan uit de 5 fans van ‘steden tegen islamisering’ en 1000 met gratis bussen aangevoerde 90-plussers.” Reactie van de redactie van RechtsActueel op de opmerking van Tanguy Veys: “Voor interne kritiek en intern debat is steeds plaats (geweest) binnen het VB. Voor personeelsleden/mandatarissen die met verve de rol van nestbevuiler en/of N-VA duikboot vervullen is geen plaats, da’s waar !”. Na de anoniem geplaatste zijn de meest gelezen RechtsActueel-artikels die van drie VB-personeelsleden (Bert Deckers, Rob Verreycken, Wim De Winter) en twee Voorpost’ers (Yves Pernet, Sjors Remmerswaal). Zij kunnen weten hoe het er bij het VB aan toe gaat. Nu nog namen en feiten noemen. (RechtsActueel, 11 augustus 2012)

“De domheid, blindheid of naïviteit van sommige vrouwen is zo mogelijk nog erger dan de intimidatie van hitsige allochtonen.” Vrouwen die gedrag van moslims lichtzinnig interpreteren, vinden ze bij het Vlaams Belang nog erger dan ongepaste opmerkingen over en aan vrouwen. Citaat uit een artikel met als titel: Vrouwen mét of zonder ballen. Duidelijk geschreven door een man. Een macho. (Vlaams Belang-website, 12 augustus 2012)

“De dader noemt zichzelf kunstenaar (…). Een linkse rakker dus. Als hij betrapt wordt, komt hij ervan af met ‘Niet meer doen, manneke’.” Een lezer van Gazet van Antwerpen online reageert op een bericht over nog meer opgeknoopte poppen die verwijzen naar de Zonder pardon-campagne van het Vlaams Belang. (Gazet van Antwerpen online, 13 augustus 2012)

 

Vlaams Belang Malle heeft op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen enkele plaatsen voorbehouden voor mensen die zwak staan in de samenleving. Een van de kandidaten is een vrouw met een verstandelijke beperking.Is de VB-lijst in Malle de enige VB-lijst met mensen met een verstandelijke beperking? (Het Nieuwsblad, 14 augustus 2012)

 

“Doen onze Vlaamse atleten het slecht, dan voert de Vlaamse regering een slecht beleid. Winnen we wel medailles, worden ze door het belgicisme gerecupereerd. Misschien maar goed dat de oogst zo mager was. Daardoor bleven we bespaard van tricoloor vlaggengezwaai en van de analyses dat ‘België weer helemaal op de kaart staat’.” Bij ’t Pallieterke zien ze toch nog iets positief aan de ene enkele medaille die “onze Vlaamse atleten” bij de Olympische Spelen in Londen behaalden. We durven ons niet inbeelden hoe de sfeer op de redactie was na de 4 - 2 waarmee de Rode Duivels woensdagavond Nederland versloegen. (’t Pallieterke, 15 augustus 2012)

 

“Als de N-VA in de oppositie zit, is ze meestal rechts zoals wij (= Open VLD, nvdr.); als ze aan de macht is, zoals collega Jan Peumans in Riemst, dan is ze eerder links.” Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD) werpt een nieuw licht op de N-VA. Iemand moet de burgemeester van Lanaken eens De Morgen van 28 juli 2012 brengen, met het Ik krijg rillingen van die NSV’ers-interview. Daarin rekent Jan Peumans zich bij de progressieven (progressief in deze context = verregaand natuurbehoud, biodiversiteit…), maar geeft hij toe dat de progressieven een minderheid zijn in zijn partij. Heeft Marino Keulen écht niet meer doorzicht, of probeert hij stemmen te winnen door mensen in verwarring te brengen? (De Standaard, 16 augustus 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dewinter, holebi, rechtsactueel, veys, islam, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

15-08-12

“HET IS GEEN TOEVAL DAT HET VLAAMS BLOK IN ANTWERPEN IS ONTSTAAN”

Lieven Saerens, doctor in de geschiedenis met een proefschrift over de houding van de Antwerpenaars tegenover de joden in de periode 1880-1944, werd maandag in Gazet van Antwerpen, geïnterviewd naar aanleiding van de herdenking vanavond. Een fragment. 

 

Vanaf einde 19de eeuw tot 1930 was Antwerpen een kosmopolitische stad, met respect voor vreemdelingen. Daarna vergleed de stad naar intolerantie. Lieven Saerens: "In de jaren dertig groeide een grote anti-joodse stroming. Het was crisis, extreem rechts kwam op in Europa. In Vlaanderen heerste geen antifascistische traditie, in Brussel en Wallonië wel." Maar hoe kon een massale deportatie plaatsvinden? "Drie factoren hebben daartoe bijgedragen. Er was een minder grote weerstand tegen de Nieuwe Orde, men hechtte hier langer geloof aan een Duitse overwinning en van in het begin is de overheid vrij ver meegegaan met de Duitsers inzake de jodenvervolging. Al is dat nooit op eigen initiatief gebeurd, altijd op vraag van de Duitsers."

 

Dan kan de overheid weinig verweten worden, of toch? "Toen joden verplicht werden uit te wijken naar Limburg, was het de Antwerpse politie die de boodschap verspreidde. Later ging ze transporten begeleiden en nog later ging ze mensen opsporen die geen gevolg hadden gegeven aan dat bevel. Of nog, toen in juni 1942 joodse burgers een davidsster moesten dragen, moest dat bevel worden uitgevaardigd door het stadsbestuur. Antwerpen deed dat. Brussel niet. Die zeiden: 'Dat is immoreel, dat doen we niet'. Toch groeide er ook verzet, want bij een tweede razzia op 27 augustus zijn joodse burgers verwittigd door de politie. In Brussel was de politieleiding niet zo meegaand. In Antwerpen deden ze wat hen werd opgedrongen."

 

Lieven Saerens benadrukt dat het hier niet om alle politiemensen van die tijd gaat. "Ik besef heel goed dat een aantal van hen in het verzet was. Zeker nadat in september van dat jaar Belgen verplicht werden tewerkgesteld in Duitsland. Toen heeft de procureur wél gereageerd. Hij zei dat agenten hier niet aan mochten meedoen op straffe van vervolging. De procureur had dat evengoed kunnen uitvaardigen voor het niet-aanhouden van joden eerder dat jaar." Als je dit allemaal weet, is het toch raar dat joden na de oorlog massaal naar Antwerpen terugkeerden? "Uit heel België zijn er circa 25.000 joodse mensen gedeporteerd. 1.200 kwamen terug. Die generatie hield er een trauma aan over, waarover ze niet spraken. Ze wilden alleen maar een nieuw leven opbouwen.”

 

“De regering richtte een commissie Oorlogsmisdaden op. Toen die overlevenden opzocht, werkten ze nauwelijks mee. Ze hadden belangrijker dingen te doen: 'de heropbouw van ons leven', zeiden ze. Pas in de jaren tachtig en negentig waren ze er klaar voor en zijn ze erover beginnen praten. Langs officiële zijde was de zaak intussen ook ondergesneeuwd.” Is het louter toeval dat extreem rechts precies in Antwerpen kon ontkiemen? "Tot de jaren twintig was er geen sprake van, daarna wel. Ik vind het geen louter toeval dat het Vlaams Blok juist in Antwerpen is ontstaan."

 

Is dat gedachtegoed dan altijd sluimerend aanwezig geweest? "Ja, maar dat heeft ook te maken met de manier waarop men naar oorlogsherinneringen kijkt. In het buitenland gaat het over het verzet. In Vlaanderen gaat het veelal over de repressie, het leed van de collaborateurs. Dat belet het nadenken over excessen die tot collaboratie kunnen leiden. Men heeft in Vlaanderen nooit gefocust op het verzet of op de jodenvervolging. Men kon zich ook niet voorstellen dat autoriteiten konden betrokken zijn." Vandaar nogmaals het belang van de herdenkingsplechtigheid vanavond. Foto: Een vrachtwagen tijdens het nazi-regime, propvol mensen aan de Antwerpse Plantin en Moretuslei nr. 54 (huidige nummering). Er is discussie of het over transport van joden gaat. Het jodentransport an sich wordt niet betwist.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, collaboratie, vb |  Facebook | | |  Print

06-08-12

VB’ERS BIJ DE N-VA: DE VIJFTIGSTE GEVONDEN

Terwijl  Het Laatste Nieuws 47 van de 48 door AFF/Verzet eerder opgelijste (ex-)VB’ers bij de N-VA bevestigde door elk van hen te contacteren, kregen wij nog drie namen binnen van VB’ers bij de N-VA. Wat ons op minstens 50 VB’ers bij de N-VA brengt. “Minstens”, want we zijn ervan overtuigd dat naarmate nog meer plaatsen op N-VA-lijsten bekend worden, we op de N-VA-lijsten nog meer VB’ers zullen terugzien.

 

Dit is de nieuwe lijst. In West-Vlaanderen: 1. Viky De Ridder (Brugge), 2. Tine Van Winkel (Brugge), 3. Luc Schelfhout (Deerlijk), 3. Louis Vanhoudt (Houthulst)*, 4. Jean-Luc Gallet (Houthulst), 5. Willy Delbecque (Wervik), 5. Anne-Catherine Cnockaert (Wervik), 6. Pascal Maertens (Zwevegem), 7. Daisy Verbergt (Wingene).

 

In Oost-Vlaanderen: 8. Karim Van Overmeire (Aalst), 9. Mia De Brouwer (Aalst), 10. Ignace Verhaegen (Aalst), 11. Bruno Stevenheydens (Beveren), 12. Donald Meerschman (Deinze)*, 12. Wendy Van Belle (Erpe-Mere), 13. Kamiel Van Mieghem (Kruibeke), 14. Jan Lievens (Lede), 15. Annita Sonck (Ninove), 16. Dirk Souffriau (Ninove), 17. Bruno Alens (Zele), 18. Elsje Sinnaeve (Lebbeke), 19. Patrick De Clercq (Eeklo)*, 20. Hilde Raman (Dendermonde), 21.Luc Vandewalle (Nevele)*, 22. An Wille (De Pinte).

In Antwerpen: 23. Christel Uytdewilghen (Boechout), 23. Luc Sevenhans (Brasschaat), 24. Karina Leys (Hoboken), 25. Jeroen Van de Water (Kasterlee), 26. Robert Mondelaers (Laakdal), 27. Joris Van Dessel (Nijlen)*, 28. Eddy Van den Bossche (Nijlen)* 29. Patrick Verlinden (Schoten), 30. Kristel Geubels (Brasschaat), 31. Leo Smans (Lille), 32. Geert Geens (Lille), 33. Jenny Van Damme (Lier), 34. Etienne De Lombaert (Wuustwezel), 35. Fons Vandebriel (Kasterlee), 36. Rita Schauwvlieghe (Zandhoven)*.

In Vlaams-Brabant: 37. Steven Dupont (Grimbergen), 38. Wim Demuylder (Halle), 39. Dirk Jacobs (Zemst), 40. Annick Vanacken (Zoutleeuw), 41. Rudi Matthijs (Zoutleeuw), 42. Jurgen Ceder (Dilbeek), 43. Johan Christiaens (Zaventem), 44. Steven Tielemans (Machelen).

In Limburg: 45. Michel Laenen (Herk-de-Stad), 46. Theo Stelten (Lommel), 47. Eddy Wouters (Lommel)*, 48. Inge Van Heester (Ham), 49. Olivier Gobba (Sint-Truiden), 50. Ludo Vansimpsen (Borgloon).

De paar met een asterix gemerkte namen zijn niet minstens gemeente- of OCMW-raadslid. De doorgehaalde namen zijn VB'ers die overstapten naar de N-VA maar daar intussen weer weg zijn.

Nieuwkomer op deze lijst is vooreerst Rita Schauwvlieghe uit Zandhoven: 13de op de VB-lijst in 2006, 19de op de N-VA-lijst in oktober. De N-VA-lijst in Zandhoven is overigens à la maniere van het Vlaams Blok samengesteld: met veel familieleden. De 1ste en de 22ste op de lijst zijn echtgenoten, zo ook de 7de en de 11ste, en de 9de en de 21ste op de lijst. De nummers 13 en 20 zijn vader en zoon; de nummers 4 en 17 zijn broer en zus. De N-VA als de nieuwe familiepartij !

Ook nieuw op de lijst is Johan Christiaens uit Zaventem, lijsttrekker van het VB in 2006. Hij haalde voor het overige enkel de kranten met protest tegen anderstalige reclame door commerciële firma’s, zoals reclame op wagens die tentoongesteld werden met reclame voor The Sound of Music. En dan de vijftigste naam: gemeenteraadslid Steven Tielemans uit Machelen, tweede op de VB-lijst in 2006, derde op de N-VA-lijst in oktober. Hij stapte in december vorig jaar op bij het VB “om meer te kunnen realiseren binnen de gemeente”.

Proficiat Steven, je mag bij je nieuwe partijvoorzitter langsgaan. Hij heeft voor jou een jaarabonnement klaarliggen op Dag Allemaal zodat je wekelijks op de hoogte blijft van de gezondheid van De Grote Leider, de seksuele appetijt van zijn echtgenote, en nog veel meer dat je niet eens durft vragen aan Bart De Wever.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

VB’ERS BIJ DE N-VA: WAT DAARVAN DENKEN ?

Vijftig (ex-)VB’ers bij de N-VA, wat daarvan denken?

 

Voor sommigen is het een bewijs dat de N-VA meer en meer een Vlaams Belang light aan het worden is. “Meer en meer”, want met parlementaire vragen over de programmering in de KVS en voorstellen om de krant Le Soir uit een bibliotheek te weren was de N-VA al bezig in de stijl van het Vlaams Blok/Belang en haar Frans voorbeeld, het Front national (FN). Dat zelfs Jurgen Ceder aanvaard werd, doet ernstige vragen rijzen over wat de zogenaamde screening bij de N-VA dan wel inhoudt. Het voorbije weekend zei N-VA-kopstuk Theo Francken in De Standaard nog: “Er waren tientallen kandidaten (van het VB om over te stappen naar de N-VA, nvdr.), twee mensen uit Zoutleeuw zitten nu bij ons. Bij al de rest was het njet.” Eerder is echter al gebleken dat het hoge aantal VB’ers die bij de N-VA geweigerd zouden zijn puur mathematisch niet kan.

 

Anderen voeren aan dat de VB’ers bij de N-VA doorgaans slechts van tweede garnituur zijn. “Heel veel vulsel”, zoals Het Laatste Nieuws schreef. Het aantal VB-kopstukken bij de N-VA beperkt zich tot Karim Van Overmeire, Bruno Stevenheydens, Luc Sevenhans en Jurgen Ceder. Hier en daar is er nog een voormalig VB-personeelsid of provincieraadslid, maar de meesten zijn geen voetnoot in de geschiedenis van het Vlaams Blok/Belang waard. Daarenboven hebben die nieuwkomers zich (nog) niet kunnen nestelen in de partijstructuren die ertoe doen, zodat hun invloed al bij al beperkt is. Het lijken ons ook niet mensen die nu staan te dringen om een coalitie van de N-VA met het VB tot stand te brengen.

 

Voor Antwerpen is het duidelijk. Liesbeth Homans zei het het voorbije weekend nog in Gazet van Antwerpen: “We sluiten geen enkele partner uit (om samen een bestuursmeerderheid te vormen, nvdr.), behalve het VB, dat zich met Filip Dewinter en zijn harde lijn graag zelf uitsluit.” Elders in Vlaanderen lijkt de kans (ook) klein dat de N-VA in zee wil gaan met het VB, maar we zullen maar afwachten wat de kiesuitslag aan mathematische en politieke mogelijkheden biedt. Intussen is de kans wel groot dat de N-VA samen met anderen aan bestuursmeerderheden geraakt, en Vlaanderen de volgende jaren meegesleurd wordt in een conservatief en neoliberaal avontuur.

 

Dat laatste is al voldoende om te ageren tegen de N-VA. Niet zozeer dus haar Vlaamse agenda, al kan dat een bijkomende motivatie zijn. Niet zozeer dus een vermeende racistische agenda, al misbruikt de N-VA cijfergegevens over de migratie en heeft de hierboven al genoemde Theo Francken in VB-kringen de bijnaam ‘Xerox’ omwille van de wetsvoorstellen over migratie die hij van het VB zou kopiëren. Inzake migratie blijft er echter een kapitaal verschil tussen de N-VA en het VB, zo geeft Filip Dewinter toe. Het inlijven van ex-VB’ers is tot nu toe dan ook minder een verhaal gebleken van het opschuiven van de N-VA naar het VB, dan wel dat de N-VA een partij is waarvoor quasi alle middelen goed zijn om macht te verwerven. 

 

“Ik zie in de wereld terroristen die staatshoofd worden, waarom zou een VB’er dan geen N-VA’er kunnen worden?”, zegt Bart De Wever (De Morgen, 7 juni 2012). Tja. Dan leg je de lat wel héél laag. De Staatsveiligheid moet dringend verwittigd worden, want wat is dan de reden dat Theo Francken “tientallen kandidaten” om over te komen naar de N-VA geweigerd heeft? De N-VA beweert dat ze enkel op vraag van de betrokkenen onderzoekt of ze terecht kunnen bij de N-VA, maar uit publieke verklaringen van de VB’ers Bruno Stevenheydens (Beveren), Bruno Alens (Zele) en Robert Mondelaars (Beringen) blijkt dat zij door de N-VA gevraagd zijn over te komen naar de N-VA. De N-VA zou ook geen politici nog actief bij andere partijen overnemen. Youssef Slassi verhuisde vorige week meteen van de SP.A-gemeenteraadsbanken naar de N-VA-lijst in Antwerpen.

 

De strategen bij andere partijen zijn evenmin heiligen, maar de N-VA pretendeert anders te zijn, nieuw te zijn... In de praktijk is dat niet zo. Er is nooit openheid gegeven over de screening van kandidaat-N-VA’ers. En het weinige dat daarover verteld is, blijkt in de praktijk niet altijd gevolgd te zijn. Met welke kater gaat Vlaanderen dan niet wakker nadat de N-VA zich geïnstalleerd heeft in de gemeentehuizen en nog meer macht verworven heeft in Vlaanderen? Of is Vlaanderen slechtziend geworden door de glitter rond De Grote Vermagerde Leider? Partijen waar het doel de middelen heiligen, zijn doorgaans geen zegen voor de samenleving.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

31-07-12

VB’ERS BIJ DE N-VA: DE MOTIVATIE

HLN 17 juli 2012.JPGDinsdag 17 juli, vandaag precies twee weken geleden, publiceerde Het Laatste Nieuws 47 namen van VB’ers die overliepen naar de N-VA (foto). Waar de krant haar mosterd haalde werd snel duidelijk toen we de namen nakeken. Ze staan in dezelfde volgorde zoals wij die op 8 juli publiceerden, terwijl die lijst enkel aanvankelijk naar gemeenten alfabetisch gerangschikt is. Toen nieuwe namen van VB'ers bij de N-VA bekend geraakten, werden ze gewoon toegevoegd in volgorde van bekend worden.

 

Alleen de naam van Willy Delbecque uit Wervik is weggelaten, maar daar steekt een heel verhaal achter dat we hieronder apart behandelen. Het Laatste Nieuws bevestigde dus 47 van de 48 namen van VB’ers bij de N-VA die wij vonden. Niet slecht dus van ons, al zeggen we het zelf. Het Laatste Nieuws contacteerde elk van de overlopers en/of hun lokale correspondent. En dat leverde een aantal quotes en markante feiten op. We selecteerden er enkele uit.

 

Bediende Tine Van Winkel (Brugge, 48 j.), OCMW-raadslid en voorheen nationaal VB-personeelslid, stapte over naar de N-VA omdat ze verbolgen is over hoe Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke behandeld werden. Ze was bij het VB sinds de jaren tachtig van vorige eeuw.  Advocate Anne-Catherine Cnockaert (Wervik, 40 j.) is provincie- en gemeenteraadslid, en stapte over naar de N-VA omdat ze geen plaats naar haar zin kreeg op de VB-lijst voor het Vlaams Parlement in 2009. Haar man, voormalig lokaal VB-voorzitter, nam ook ontslag bij het VB. Volgens Willy Delbecque is de reden voor het opstappen van Anne-Catherine Cnockaert evenwel genuanceerder dan in de krant in een kort bestek weergegeven (zie ook hieronder).

 

Bediende Pascal Maertens (Zwevegen, 49 j.) is OCMW-raadslid en was lokaal VB-voorzitter. Hij vindt dat het VB teveel de nadruk legt op het bestrijden van de islam. “Daar kan ik me niet meer in vinden.” Grafisch tekenaar Wendy Van Belle (Erpe-Mere, 48 j.) is gemeenteraadslid en vindt dat er “echt wel méér problemen dan criminaliteit en vreemdelingen” zijn. Uitbaatsters van een eetcafé Dirk Souffriau en Annita Sonck (Ninove, respectievelijk 48 en 47 j., de ene gemeenteraadslid, de andere OCMW-raadslid) vinden het gedachtegoed van lokaal VB-boegbeeld en volksvertegenwoordiger Guy D’Haeseleer “te extreem”. Toen het koppel het VB verliet, moest het VB op zoek naar een ander partijlokaal.

 

Bediende Bruno Alens (Zele, 40 j.), provincie- en gemeenteraadslid, wilde na de affaire met Frank Vanhecke helemaal stoppen met de politiek, maar een N-VA-raadslid kon hem overhalen met de N-VA verder te doen. “Bij het VB weet je vooraf dat je in de oppositie eindigt. N-VA staat er stukken beter voor.” Verpleegkundige Hilde Raman (Dendermonde, 45 j.) is in de stad van het Ros Beiaard gemeente- en OCMW-raadslid en zegt: “Veel N-VA-standpunten komen overeen met die van het VB, maar ze zijn milder.” De van YouTube bekende Jeroen Van de Water (Kasterlee, 24 j.), gemeenteraadslid, is het niet eens met de radicale VB-lijn in thema’s als migratie.

 

Bouwvakker Robert Mondelaars (Laakdal, 51 j.), gemeenteraadslid, in 2006 VB-lijsttrekker, zegt: “Wij konden geen mensen vinden die nog op de VB-lijst wilden staan. De N-VA heeft mij in januari gecontacteerd om de overstap te maken. Dat leek me een goed idee.”  De getuigenis van Bruno Alens (zie vorige paragraaf) en van Robert Mondelaars bevestigd, in tegenstelling tot wat de N-VA altijd beweerd heeft, dat een aantal (ex-)VB'ers gevraagd zich te engageren bij de N-VA. Ook Bruno Stevenheydens (Beveren, voormalig VB-parlementslid) is gevraagd naar de N-VA over te stappen. Hij is nu fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams Parlement. Magazijnier Leo Smans en leraar Geert Geens (Lille, beiden gemeenteraadslid, respectievelijk 56 en 48 j.) wilden zich distantiëren van het gedachtegoed van partij- en dorpsgenote Sandy Neel “die contacten had met neonazi’s”. 

 

Gepensioneerde Jenny Van Damme (Lier, 67 j.), gemeenteraadslid, wil niet meer met het VB geconfronteerd worden. Haar collega gemeente- en OCMW-raadslid Etienne De Lombaert (Wuustwezel, 78 j.) kan naar eigen zeggen “niet door één deur met de VB-lijsttrekker in Wuustwezel”. Wat krantenberichten tegenspreekt als zou het bij het VB zoveel gezelliger zijn dan bij de N-VA. Gepensioneerde Theo Stelten (Lommel, 71 j.), gemeenteraadslid, zegt: “Ik ijver voor Vlaamse onafhankelijkheid en die valt met het VB niet te bereiken.” Stadsgenoot Eddy Wouters (arbeider, 40 j.), voormalig lokaal VB-voorzitter, stapte op bij het VB uit onvrede met de partijcultuur.

 

Gepensioneerde Ludo Vansimpsen (Borgloon, 64 j.) sluit het rijtje van 47 namen in onze vorige lijst en in Het Laatste Nieuws. De krant noteerde dat hij naar eigen zeggen opgestapt is na een conflict met Filip Dewinter en als gemeenteraadslid “nooit brokken” maakte. Hij “stapte wél naar de pers toen hij voor de zoveelste keer brokken had met zijn Audi.” We begrijpen dan ook de kop die Het Laatste Nieuws boven de verhalen van de 47 VB'ers bij de N-VA zette: Weinig toppers, heel veel vulsel. Anderzijds blijft het niet beperkt tot die 47. Wij hebben intussen nog drie VB'ers meer bij de N-VA gevonden, wat ons al op minstens vijftig VB'ers bij de N-VA brengt. Wie de vijftigste is, en daarvoor allicht een prijs krijgt van Bart De Wever, lees je hier over enkele dagen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

WEG BIJ HET VB, MAAR OOK WEG BIJ DE N-VA

Toen wij vorig jaar de naam van Willy Delbecque (foto) voor het eerst publiceerden als (ex-)VB’er bij de N-VA, werd hij op de website van de N-VA-afdeling Wervik geafficheerd als N-VA-bestuurslid. Willy Delbecque is in 2006 verkozen als VB-gemeenteraadslid, maar stapte in 2009 op bij het VB. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijk gemeenteraadslid in Wervik. Hij wordt intussen niet meer vermeld als bestuurslid bij de plaatselijke N-VA-afdeling.

 

We contacteerden de man hierover telefonisch, en naar eigen zeggen was hij er vorig jaar niet van op de hoogte dat hij als N-VA-bestuurslid vermeld werd op de website van de N-VA. Het gebeurde allemaal in een periode waarin hij zwaar ziek was. Toen die ziekte leek aan te houden, kreeg hij de indruk weinig respectvol behandeld te worden door de N-VA. Hij verbrak daarop de contacten met de plaatselijke N-VA-afdeling. Intussen is zijn gezondheidstoestand verbeterd, en kreeg hij al vragen van drie andere partijen om bij hen op de lijst te staan. Maar Willy Delbecque houdt de politiek nu voor bekeken.

 

Willy Delbecque is een welbewuste Vlaming die openstaat voor andere talen en culturen. Hij kwam op de plaatselijke VB-lijst terecht vanuit een vriendendienst en verwachtte niet verkozen te geraken. In 2000 behaalde het Vlaams Blok in Wervik amper 5,4 % van de stemmen, en daarmee geen enkele verkozene. In 2006 kon het Vlaams Belang in Wervik 15 % van de stemmen vergaren, wat haar recht gaf op vier gemeenteraadsleden. Willy Delbecque was de vierde verkozene.

 

De tweede op de lijst, Anne-Catherine Cnockaert, kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen ruim honderd stemmen meer dan de VB-lijsttrekker. Maar toch moest die laatste – een gepensioneerd rijkswachter – aanvankelijk VB-fractieleider worden. De man bakte er niets van, voor zover hij al aanwezig was op de gemeenteraad. Toen Willy Delbecque in 2009 opstapte bij het VB, samen met Anne-Catherine Cnockaert en haar echtgenoot, die plaatselijk VB-voorzitter was, wilden de drie er geen commentaar bij geven.  Intussen wil Willy Delbecque ons wel de reden geven voor zijn opstappen bij het VB: de dictatoriale wijze waarop het VB vanuit Ieper de organisatie van de Wervikse partijafdeling wilde regelen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wervik, west-vlaanderen, vb, n-va14 oktober |  Facebook | | |  Print

30-07-12

VAKANTIEGROETEN KAREL DILLEN AAN VEELGEPLAAGDE VB’ERS

Vakantiegroeten Karel Dillen.JPG

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dillen |  Facebook | | |  Print

NA DE ZAAK-CEDER (1). WAT NU N-VA... EN VB ?

De voorbije weken werd met scherp geschoten op de N-VA naar aanleiding van het binnenhalen van zoveel VB’ers, met als hoofdvogel Jurgen Ceder. Gelukkig was er ook kritiek bij de N-VA zelf. Al wil de aanvoerder van die critici, Jan Peumans, er geen publieke verklaringen over afleggen.  

 

Patrick Dewael (Open VLD) waarschuwde dat extreem rechts binnen de N-VA een nieuw platform krijgt, een standpunt dat veel bijval kreeg bij de partijvoorzitters. Wouter Verschelden (De Morgen) vroeg zich, met vele anderen, af wat dan wel de selectiecriteria zijn om als VB’er aan de slag te kunnen bij de N-VA. Jos Bouveroux (oud-hoofdredacteur VRT-nieuwsdienst en auteur van onder meer Van Zwarte Zondag tot Zwarte Zondag) wees op briljante wijze hoe dicht het VB en de N-VA bij elkaar staan. Etienne Vermeersch (hoogleraar emeritus UGent) greep terug naar het iets verder verleden, Marc Spruyt (auteur van Grove borstels, Wat het Vlaams Blok verzwijgt en Wat u moet weten over het Vlaams Belang) haalde er de recentere geschiedenis bij, om uit te leggen waarom het aanvaarden van Jurgen Ceder bij de N-VA hen verontrust. Ceder heeft intussen verzaakt aan zijn plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dilbeek, maar mag lid blijven van de N-VA. In augustus-september zou hij op vakantie vertrekken, maar wie weet zien we hem terug bij de Vlaamse, federale en/of Europese verkiezingen in 2014. Pol Van Den Driessche maakt zich (ook) alvast klaar voor 2014.

 

De kritiek op de N-VA, en zelfs de vergoelijkende taal van Bart Brinckman (De Standaard) omdat Bart De Wever zijn verdienste heeft in de strijd tegen het VB, maakte nog maar eens duidelijk wat een te vermijden partij het Vlaams Belang is. Al zijn we evenmin een fan van de N-VA, omwille van haar rechtse agenda zoals ook uitgelegd door Marc Reynebeau. Maar wat intussen met het Vlaams Belang? In VB-kringen circuleerden de voorbije week bovenstaande ‘vakantiegroeten’ van de vijf jaar geleden overleden stichter en voorzitter-voor-het-leven Karel Dillen. Het zal de VB’ers nog ver brengen. In welke richting, dat zien we op 14 oktober.

 

Illustratie: GAL in de jongste Knack. Links een krantenuittreksel: “Liberaal Kamerfractieleider Patrick Dewael waarschuwt de toekomstige kiezers van de N-VA. ‘Het extreem rechtse gedachtegoed is een sluipend gif. Als je dat in je lichaam toelaat, raak je aangetast.’” Op het gezicht van Bart De Wever: de VB-pukkels. Links Jan Peumans die binnen de N-VA van leer trok tegen de komst van Jurgen Ceder en andere VB'ers. Bovenschrift rechts: “Reeds 47 partijleden van het voor racisme veroordeelde Vlaams Belang welkom bij N-VA.”  

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, ceder |  Facebook | | |  Print

04-06-12

N-VA OF VB, VAN WIE IS HET IDEE ?

Vorige week presenteerden we hier in willekeurige volgorde vijf punten uit het programma van de N-VA in Antwerpen, en vijf uit het programma van het VB in Antwerpen. We vroegen de bezoekers van deze blog welke de programmapunten van de N-VA en welke van het VB zouden zijn. “Een moeilijke quiz”, mailde ons een dagelijkse bezoeker van deze blog. Volgens hem bewijst dit de stelling van een Frans parlementslid over de N-VA dat de N-VA fascistisch is. Zover willen we niet gaan, maar er zijn wel punten in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s die je misschien eerder bij de andere Vlaams-nationalistische partij zou verwachten. 

 

1. “De Antwerpenaar moet opnieuw het gevoel krijgen dat het zinvol is om aangifte van een misdrijf te doen of om samen te werken met de politie. Daarom moet de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie verbeteren.” Veiligheid is voor het VB het eerste thema van het verkiezingsprogramma. En het allereerste voorstel van het VB voor haar Antwerps veiligheidsplan is… de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie te verbeteren. Sinds Bart Debie buiten gebonjourd werd bij het VB, beseft men zelfs bij het VB dat de Antwerpse politie zich niet altijd gedraagt als je vriend.

 

2. “In het kader van het project X-Stra! huis-aan-huisbezoeken is het dan ook niet meer dan logisch dat het stadsbestuur binnen deze actie illegalen actief zal opsporen. (…) Indien men voldoet aan de voorwaarden voor wettig verblijf moet dit geregeld worden. Zoniet moet men uitgewezen en, indien nodig, gerepatrieerd worden.” Jij dacht dat dit een VB-programmapunt is? Neen, hoor. Het is programmapunt 16 uit het hoofdstuk ‘Samen leven in de stad’ van het N-VA-programma.

 

3. “De X-stra controles zijn in feite al verdoken sociale controles door ambtenaren hoewel ze oorspronkelijk anders bedoeld waren, namelijk om illegalen op te sporen. Vanaf nu herdopen we X-stra tot A-stra: Armoede straat per straat aanpakken.” Jij dacht dat dit een N-VA-programmapunt is? Neen, hoor. Het is één van de VB-voorstellen in het kader van de ‘Strijd tegen vereenzaming en verborgen armoede opvoeren’. Maar natuurlijk wil het VB ook wel mensen zonder geldige verblijfspapieren opsporen en uit het land zetten. Meer nog dan de N-VA. Het VB wil “de oprichting van een cel ‘Illegalen’ binnen de lokale recherche, teneinde de actieve opsporing van illegalen en de criminaliteit die met illegaliteit gepaard gaat (…) aan te pakken.” Het VB wijst erop dat “de burgemeester systematische identiteitscontroles (kan) bevelen” en wijst op de resultaten in een aantal Nederlandse steden “waarbij ganse wijken worden afgezet en iedereen gecontroleerd en gefouilleerd” wordt.

 

4. “De hondenbrigade wordt heropgericht. De zichtbaarheid van de politie wordt verhoogd door het inzetten van politiepatrouilles te paard in risicowijken.” Meer platteland in de stad! Dit is een VB-voorstel. Punt 38 uit hun programma, zonder dat uitgelegd wordt waarom de politie te paard de “risicowijken” moet intrekken. Heimwee naar de tijd van de cowboy- en indianenverhalen?

 

5. Over de vereniging ‘Kruis en beeld’: “Deze vereniging houdt zich al jaren bezig met het restaureren en herplaatsen van Mariabeelden in de stad. De tientallen Mariabeelden in Antwerpen zijn een prachtig en vrij uniek patrimonium. … wil er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk Mariabeelden van de ondergang te redden.” En neen, dit is niet wat de katholieke Bart De Wever voorstelt. Maar een programmapunt van de vrijzinnige Filip Dewinter. Om het katholieke kiespubliek van het VB te lijmen, en zijn perswoordvoerder Philippe Van der Sande te plezieren?

 

6. “Met meer dan 10 % sociale woningen voldoet Antwerpen ruimschoots aan haar verplichtingen in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Een aangroei van het aantal sociale woningen is dan ook niet aan de orde.” Dit is een N-VA-programmapunt. ‘Wonen’ is het eerste hoofdstuk in het N-VA-programma voor Antwerpen, maar als je doorleest zie je dat wonen voor de N-VA niet te sociaal mag worden.

 

7. “In het kader van GAS-boetes moeten districten een grotere rol kunnen spelen. Districten moeten de mogelijkheid hebben om een LAST (een Lokale Administratieve SancTie) op hun grondgebied uit te vaardigen tot een bedrag van 50 euro.” Spijts alle kritiek willen politici het aantal GAS-boetes uitbreiden, en er zijn al 101 redenen die aanleiding kunnen zijn voor een GAS-boete. De N-VA wil de districten in Antwerpen ook nog LAST-boetes laten uitvaardigen, zonder in het kiesprogramma te verduidelijken over wat dit precies gaat. Mocht het kunnen, krijgen we in de negen Antwerpse districten daarenboven nog eens andere zaken per district waarvoor LAST-boetes opgelegd kunnen worden. En er is nog een probleem: wettelijk hebben de districten geen bevoegdheid tot het uitschrijven van sancties. Maar de N-VA heeft hieraan gedacht: “Wanneer een districtsraad dit goedkeurt, moet dit door de gemeenteraad ingevoerd worden via een politiereglement.” Wat de districten ook beslissen, de gemeenteraad moet...

 

8. “In 2018 zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste Nederlandse volksboek Uilenspiegel in Antwerpen verscheen. Alleen dat feit heeft van Antwerpen een Uilenspiegelstad gemaakt. (…) Genoeg om er een speciaal Uilenspiegeljaar aan te wijden.” Wie dacht dat dit een idee is van een schalkse historicus als Bart De Wever, die is verkeerd. Dit komt uit de koker van het VB. We durven er zelfs een bak Seefbier op verwedden dat dit een idee is van het 79-jarige VB-gemeenteraadslid Bob Hulstaert, voorzitter van de vzw August Bormshuis.

 

9. In het hoofdstuk ‘De burger participeert’ (!): “Om deze reden worden er ook geen referenda gehouden. Politici moeten de moed hebben om zelf de knopen door te hakken in plaats van ze door te schuiven naar de burger.” Dit is dan weer pure Bart De Wever-praat. Hij zal wel beslissen wat goed of slecht is voor de burger. Zoals bijvoorbeeld met de metershoge verkiezingsaffiches (foto 1) waar we gisteren nog op wezen. 

 

10. “We verwachten dat nieuwe Antwerpenaren de inspanning leveren om resultaten te bereiken in de kennis van het Nederlands en het kennen en respecteren van onze omgangsvormen en cultuur. (…) Indien men moedwillig weigert zich in te spannen om dit resultaat te halen, moet dit gesanctioneerd worden. Mogelijke instrumenten daarbij zijn het intrekken van sociale voordelen of geldboetes, en ultiem het weigeren van een verblijfsvergunning.” En ja, ook dit is een N-VA-programmapunt. De N-VA legt in haar verkiezingsprogramma meer nog dan het VB de nadruk op de noodzakelijke kennis van het Nederlands. En verbindt daar ook sancties aan. We kijken al uit naar de Indische en joodse diamantairs die vaak geen gebenedijd woord Nederlands spreken. Verliezen zij met Bart De Wever hun verblijfsvergunning? Of wordt dat enkel iets voor een Marokkaanse of andere sukkelaar?

 

Het volledige programma van de N-VA in Antwerpen staat al enige tijd online. Voor het programma van het VB-Antwerpen is het zich behelpen met de brochure die bij het VB te verkrijgen is (foto 2, 112 blz., A5-formaat). De volgende dagen komen we er nog op terug.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

31-05-12

N-VA OF VB, WIE IS MEE ?

Vijf weken nadat de N-VA haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen bekend maakte, heeft het VB voorbije zaterdag ook haar programma bekend gemaakt. Soms is het misschien niet echt duidelijk of een voorstel van de N-VA dan wel van het VB komt. Doe de test en stuur ons je mening met de ‘Contacteer me’-knop rechtsboven deze blog (1 is een voorstel van…, 2 is…, enz.). We hebben vijf keer uit het N-VA-programma geciteerd, en vijf keer uit het VB-programma. Al te gelijklopende voorstellen – beide partijen wensen de opwaardering van de Antwerpse gildenfeesten, bijvoorbeeld – hebben we geweerd. Wat we ook niet opgenomen hebben, bijvoorbeeld: "De stad waakt erover dat iedereen gerespecteerd wordt in zijn eigenheid, met het Verdrag van de Rechten van de Mens als uitgangspunt." Dat is te duidelijk van welke partij dit niet afkomstig is.

 

1. “De Antwerpenaar moet opnieuw het gevoel krijgen dat het zinvol is om aangifte van een misdrijf te doen of om samen te werken met de politie. Daarom moet de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie verbeteren.”

 

2. “In het kader van het project X-Stra! huis-aan-huisbezoeken is het dan ook niet meer dan logisch dat het stadsbestuur binnen deze actie illegalen actief zal opsporen. (…) Indien men voldoet aan de voorwaarden voor wettig verblijf moet dit geregeld worden. Zoniet moet men uitgewezen en, indien nodig, gerepatrieerd worden.”

 

3. “De X-stra controles zijn in feite al verdoken sociale controles door ambtenaren hoewel ze oorspronkelijk anders bedoeld waren, namelijk om illegalen op te sporen. Vanaf nu herdopen we X-stra tot A-stra: Armoede straat per straat aanpakken.”

 

4. “De hondenbrigade wordt heropgericht. De zichtbaarheid van de politie wordt verhoogd door het inzetten van politiepatrouilles te paard in risicowijken.”

 

5. Over de vereniging ‘Kruis en beeld’: “Deze vereniging houdt zich al jaren bezig met het restaureren en herplaatsen van Mariabeelden in de stad. De tientallen Mariabeelden in Antwerpen zijn een prachtig en vrij uniek patrimonium. … wil er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk Mariabeelden van de ondergang te redden.”

 

6. “Met meer dan 10 % sociale woningen voldoet Antwerpen ruimschoots aan haar verplichtingen in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Een aangroei van het aantal sociale woningen is dan ook niet aan de orde.”

 

7. “In het kader van GAS-boetes moeten districten een grotere rol kunnen spelen. Districten moeten de mogelijkheid hebben om een LAST (een Lokale Administratieve SancTie) op hun grondgebied uit te vaardigen tot een bedrag van 50 euro.”

 

8. “In 2018 zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste Nederlandse volksboek Uilenspiegel in Antwerpen verscheen. Alleen dat feit heeft van Antwerpen een Uilenspiegelstad gemaakt. (…) Genoeg om er een speciaal Uilenspiegeljaar aan te wijden.”

 

9. In het hoofdstuk ‘De burger participeert’ (!): “Om deze reden worden er ook geen referenda gehouden. Politici moeten de moed hebben om zelf de knopen door te hakken in plaats van ze door te schuiven naar de burger.”

 

10. “We verwachten dat nieuwe Antwerpenaren de inspanning leveren om resultaten te bereiken in de kennis van het Nederlands en het kennen en respecteren van onze omgangsvormen en cultuur. (…) Indien men moedwillig weigert zich in te spannen om dit resultaat te halen, moet dit gesanctioneerd worden. Mogelijke instrumenten daarbij zijn het intrekken van sociale voordelen of geldboetes, en ultiem het weigeren van een verblijfsvergunning.”

 

We zijn benieuwd naar de ingestuurde antwoorden. Volgende week maandag publiceren we de juiste antwoorden. Later gaan we dieper in op de programma's van het VB- en de N-VA-Antwerpen, want voor het samenstellen van ons kwisje hebben we natuurlijk enkel een paar krenten uit hun deeg geplukt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vb, n-va, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

12-05-12

GOED EN SLECHT NIEUWS VOOR HET VB DEZE WEEK

Op diezelfde 1 mei-manifestatie pikten we de Flair- en Libelle-parodieën van het VB mee die deze week voor enig ophef zorgden. “De covers circuleren al een week op het internet, maar journalisten spotten ze pas gisteren”, schreef Het Laatste Nieuws donderdag. En toen ook nog eens de uitgevers van Flair en Libelle dreigden met een rechtszaak bond het Vlaams Belang in. Du jamais vu. Woensdag zei Filip Dewinter nog dat het Vlaams Belang een paar honderdduizend exemplaren van die parodieën, met op de achterzijde reclame voor het Hoer noch slavin-boek (1, 2) van Anke Van dermeersch, zou verspreiden; donderdag trok Dewinter de verspreiding van de covers al in. We hebben Dewinter al standvastiger gezien.

 

En er was deze week nog meer slecht nieuws voor de VB-propagandastaf. Het boek van Gerolf Annemans O2. De Ordelijke Opdeling van België mag niet langer verspreid worden omdat de cover teveel gelijkenis vertoont met het logo van een Britse firma. Het Vlaams Belang gaat hiertegen in beroep en roept “de tegenpartij op om niet over te gaan tot betekening en het Vlaams Belang niet te verplichten tot het vernietigen van de boeken op basis van een aberrant en overduidelijk politiek gemotiveerd vonnis”. Tevergeefs echter. Tegen 15 uur moesten gisteren alle exemplaren vernietigd worden. Gerolf Annemans haalde dan maar een zaag boven om zijn eigen boek door te zagen (foto 2). VB'ers zien zagen is beter dan ze horen zagen. Maar er is deze week ook goed nieuws voor het VB: het Vlaams Belang blijkt de rijkste Vlaamse partij te zijn. De Tijd schreef gisteren: “De rijkste (Vlaamse, nvdr.) partij is het Vlaams Belang met een balanstotaal van 15,5 miljoen euro. De partij realiseerde vorig jaar een winst van bijna 1 miljoen euro, hoewel ze haar dotatie van de staat met ruim 600.000 euro zag krimpen (als gevolg van de verkiezingsuitslag bij de federale verkiezingen in 2010, nvdr.).”

 

“Het VB snoeide fors in de kosten door minder uit te geven aan reclame en propaganda. In 2010 was dat nog 4,3 miljoen euro, vorig jaar ‘slechts’ 2,6 miljoen euro. De personeelskosten zijn beperkt tot nog geen 300.000 euro, een tiende van de personeelskosten van CD&V bijvoorbeeld. Voor de volgende verkiezingen kan het VB op beide oren slapen (althans voor wat betreft hun financiële reserves, nvdr.). Er staat nog 1,5 miljoen euro opzij voor verkiezingsuitgaven en daarbovenop heeft de partij nog een spaarpotje van 14 miljoen euro.” Voor dat geld kan het Vlaams Belang nog wel eens het boekje van Gerolf Annemans met een andere cover uitgeven, al zijn dat natuurlijk kosten op het sterfhuis.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, annemans |  Facebook | | |  Print

11-05-12

HERDENKING OPERATIE BREVIER (2)

Operatie Brevier, het  in Oostenrijk stiekem opgraven van  het stoffelijk overschot van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve (foto 1) en overbrengen naar Vlaanderen, vond volgens alle mogelijke bronnen plaats in 1973 – en toch wordt aanstaande zondag 40 jaar Operatie Brevier herdacht. Wie bedenkt zoiets, waar en waarom?

 

Het idee is, zoals alle Grote Ideeën van de Vlaamse Beweging, ontstaan in een bruine kroeg. In café Gezelle in Roeselare, een café in dezelfde categorie als café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen en café De Klokke in Duffel. Het is bij de uitbater van café Gezelle Filip Deforche dat het idee rees voor de herdenking. Hij contacteerde hierover Jim Spinnewijn, zoon van de bedenker van en, samen met toenmalig VMO-kopstuk Bert Eriksson, één van de belangrijkste uitvoerders van Operatie Brevier. Maar waarom dan: ’40 jaar Operatie Brevier’? In café Gezelle hangt een stuk van de albe van Cyriel Verschaeve, en daarbij staat geschreven dat de overbrenging van Cyriel Verschaeve gebeurde in 1972. Nochtans zijn er verschillende bronnen over die overbrenging en herbegraving, met in de eerste plaats het boekje Operatie Brevier dat Bert Eriksson schreef en tot tweemaal toe uitgegeven is (foto 2 bij ons artikel gisteren), waarin er sprake is van 1973. De eerste verkenningstocht vond plaats op 12 maart 1973, het opgraven van het stoffelijk overschot gebeurde in de nacht van 10 op 11 mei 1973, en de herbegraving van Cyriel Verschaeve in Alveringem gebeurde op 3 augustus 1973. Maar zoals wel meer gebeurt bij de Vlaamse Beweging: daar is een caféwijsheid belangrijker dan de historische waarheid, en dus viert men nu 40 jaar Operatie Brevier.

 

Bijkomende reden om nu al met de grootst mogelijke luister Operatie Brevier te vieren, is dat de uitvoerders intussen op gevorderde leeftijd zijn (Xavier Buisseret bijvoorbeeld), als ze niet al overleden zijn (Bert Eriksson bijvoorbeeld). Voorpost-actieleider Luc Vermeulen brengt hulde aan de overlevenden van Operatie Brevier, na de toespraak van Jim Spinnewijn (zoon van bedenker-uitvoerder van Operatie Brevier Roger Spinnewijn en broer van mede-uitvoerder John Spinnewijn). VNJ-verbondsleidster  Elke Serpieters zorgt voor de bindteksten. Voorpost zorgt voor de ordedienst en mobiliseert volop voor de herdenking: het wordt aangekondigd op hun website, er is busvervoer ingelegd door Voorpost en tot tweemaal toe werd door Voorpost een mail over de Operatie Brevier-herdenking naar een uitgebreid adressenbestand gestuurd, inclusief naar mensen die daar absoluut niets mee te maken willen hebben en AFF/Verzet daarover contacteerden. Last but not least lagen op de tafeltjes  bij het 1 mei-feest van het Vlaams Belang dit jaar (foto 2) pamfletjes over de Cyriel Verschaeve-viering en Operatie Brevier-herdenking (foto 1 bij ons artikel gisteren). Om alle twijfel weg te nemen over de betrokkenheid van het Vlaams Belang: de herdenking wordt ook aangekondigd in hun nationale activiteitenkalender, waarbij als organisator ‘Vlaams Belang Zedelgem’ wordt vermeld.

 

De inbreng van Voorpost verbaast niet. Voorpost brengt jaarlijks een bloemenhulde aan het graf van Cyriel Verschaeve. Men maakt echter ook bij het Vlaams Belang ruim publiciteit voor de viering van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve en de overbrenging van zijn stoffelijk overschot van Oostenrijk naar Vlaamsche Bodem. Het Vlaams Belang is niet alleen in de taal van Filip Dewinter meer dan ooit terug het Vlaams Blok.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, eriksson, voorpost, vnj, vb |  Facebook | | |  Print

29-04-12

1 MEI IN ANTWERPEN: VAN ROOD TOT ZWART

De ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang vindt dit jaar plaats in Antwerpen (foto 2). “Met het De Coninckplein hebben we een symbolische plaats uitgekozen die moet duidelijk maken dat het Vlaams Belang de gettowijken van onze grootsteden niet prijsgeeft”, luidt het. Nou, nou.

 

Over het De Coninckplein kan je veel vertellen, maar niet dat het in een “gettowijk” ligt. Het VB gebruikt nog meer straffe taal: “Op 1 mei wil het Vlaams Belang zich profileren als een sociale volkspartij. De bankencrisis en de economische recessie hebben immers aangetoond dat het neoliberale beleid niet werkt. Het roofdierkapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de belastingsbetaler diep in de geldbuidel moet tasten om sjoemelende financiële instellingen allerhande overeind te houden. Het Vlaams Belang profileert zich als een sociale volkspartij  en neemt de verdediging op voor de belangen van alle Vlamingen. In eerste instantie moeten wij het durven opnemen voor de zwaksten van ons volk : de bejaarden met een klein pensioen,  zieken en gehandicapten, werklozen en laaggeschoolden...” Maar helaas is de oplossing van het VB naast de kwestie: het VB zal op haar ‘1 mei’-viering dinsdag uitpakken met de slogan Werk, wonen, zorg : voorkeur voor eigen volk! Begrippen als Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zijn nog niet tot het VB doorgedrongen, laat staan échte 1-meislogans over bijvoorbeeld het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

 

Vier jaar geleden, op 1 mei 2008, hield het VB haar ‘1 mei’-viering ook al in Antwerpen. Toen op het Hendrik Conscienceplein. De sprekers waren toen Filip Dewinter, Bruno Valkeniers en ‘vakbondscel’-voorzitster Marie-Rose Morel. Deze keer zijn de sprekers enkel Filip Dewinter en Bruno Valkeniers. Van Rob Verreycken of iemand anders van de Vlaamse Solidaire Vakbond als spreker is geen sprake. Het zegt zowel veel over Rob Verreycken als over het VB. Filip Dewinter is als eerste spreker gepland. Hij begint eraan om 12u30. Op hetzelfde ogenblik komt Rood! bijeen in café Casa Baila aan de Ernest Van Dijckkaai, een compleet ander verhaal.

 

Om Thierry Vanroy in staat te stellen om als lid van het Vlaams Belang Jongeren-bestuur de ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang te kunnen volgen én als huisideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aanwezig te kunnen zijn op de ‘1 mei’-viering van het N-SA (foto 3), wordt die laatste ‘1 mei’-viering ook in Antwerpen georganiseerd. In café den Bengel, aan de Grote Markt. Na afloop van de VB-bijeenkomst. Eddy Hermy wacht wel tot dan, voor het N-SA telt elke aanwezige.

 

De echte ‘1 mei’-viering begint dinsdag om 10u45 aan de Bolivarplaats in Antwerpen, met onder andere een toespraak van Caroline Copers (foto 1, Vlaams ABVV). Daarna begeeft een stoet van duizenden socialisten en syndicalisten zich richting Grote Markt. Rond 13u30 is het daar ten einde, en wordt het feest voortgezet aan het Steenplein en elders in de stad en regio. Tegen 15.00 uur ziet het terras aan café Den Bengel aan de Grote Markt weer zwart van het volk. Deze keer niet figuurlijk maar letterlijk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb, vsv, n-sa |  Facebook | | |  Print

20-03-12

NOG MEER VB'ERS BIJ DE N-VA

Het aantal VB’ers bij de N-VA groeit aan. We hadden twintig VB’ers bij de N-VA gedetecteerd. Intussen zijn we al aan vijfentwintig. Is dat nu veel of niet? Bij de N-VA staat de teller op een 130-tal mensen die van andere partijen en partijtjes naar de N-VA zijn overgestapt. In bijna tweederde van de gevallen gaat het op mensen die in 2006 op een lokale lijst  – genre Gemeentebelangen – stonden. Vaak Volksunie-mensen op zo’n lijst. Een tweede groep overlopers zijn mensen uit het VB, de VLD en de CD&V. Een derde groep zijn enkelingen die van Groen of LDD overstappen naar de N-VA. Na de mensen van de lokale lijsten zou het VB de grootste groep overlopers aanleveren. 

 

Het VB verliest in Kruibeke voor de tweede keer een gemeenteraadslid. Peggy Dams besliste ontslag te nemen uit het VB, maar te blijven zetelen als onafhankelijk raadslid. Interne strubbelingen liggen aan de basis van haar ontslag bij haar partij. De VB-fractie in Kruibeke bestaat nu alleen nog uit Luk Dekeyser. Eerder stapte ook Kamiel Van Mieghem op bij het VB. Hij stapte intussen over naar de N-VA. In Halle trekt voormalig VTM-journalist, ‘groene vinger’ en Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Als vierde op zijn lijst staat gemeenteraadslid Wim Demuylder. In oktober 2010 stapte Demuylder op bij het VB, begin 2011 trad hij toe tot de N-VA. In oktober 2011 stapte in Halle overigens nog een tweede gemeenteraadslid op bij het VB: Patrick Lemagie. Hij zetelt nog steeds als onafhankelijk gemeenteraadslid in Halle.

 

Nog maar begin deze maand konden we melden dat de OCMW-raadsleden in Ninove Annita Sonck en Arlette Dierckx opstapten bij het VB. Intussen is al publiek gemaakt dat Annita Sonck lid is geworden van de N-VA. De echtgenoot van Annita Sonck, Dirk Souffriau, VB-gemeenteraadslid die al eerder als onafhankelijke ging zetelen, is nu ook ingelijfd bij de N-VA. Dirk Souffriau baat samen met zijn echtgenote café-taverne De Wettel aan het Stationsplein uit, en vindt het bijvoorbeeld goed “als een deel van het centrum verkeersvrij zou worden gemaakt, zoals in andere steden al gebeurd is.” Als dat maar goed komt. In Antwerpen bijvoorbeeld ijvert de N-VA ervoor dat je overal moet kunnen geraken met de auto, en daarbij niet gehinderd mag worden door versmallingen van straten enzomeer.

 

In Kasterlee wordt de lijsttrekker voor de N-VA ex-VB'er Jeroen Van de Water. Zes jaar geleden werd Jeroen Van de Water verkozen op de lijst van het Vlaams Belang, maar de jongste vier jaar zetelde hij als onafhankelijke in de gemeenteraad van Kasterlee. Jeroen Van de Water is 24 jaar, student politieke wetenschappen en kleinzoon van voormalig burgemeester Gildard Van de Water. Hij stapte op bij het VB omdat het verruimingsproject met Marie-Rose Morel geen voet aan de grond kreeg.

 

En dan zijn er nog die opstappen zonder dat het nu al bekend is wat van hen wordt. Een paar weken geleden geraakte bekend dat in Dendermonde gemeente- en OCMW-raadslid Hilde Raman opstapte bij het VB. Zowel in de gemeenteraad als bij het OCMW zetelt ze voortaan als onafhankelijke. “Ik kon me al geruime tijd niet meer verzoenen met de extreme richting die het Vlaams belang op nationaal vlak vaart”, zei ze aan Het Laatste Nieuws. “Ik wil me liever inzetten voor een zelfbewust, maar sociaal Vlaanderen.” Hilde Raman, zo leerden we uit een reactie op onze eigen Facebook-pagina, is vakbondsmilitante voor het liberale VSOA in het Stedelijk Ziekenhuis van Aalst. Ondanks de stellingen van haar vroegere partij, staakte ze steeds mee. Hilde Raman wil zich rustig beraden over haar politieke toekomst. Bij de N-VA zijn ze overigens al even allergisch voor stakingen als bij het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

29-02-12

KARIM VAN OVERMEIRE OVER HET VERSCHIL TUSSEN VB EN N-VA

‘t Pallieterke publiceert deze week een interview met nieuwbakken N-VA’er Karim Van Overmeire, Karim Van Overmeire waarvan Siegfried Bracke betwijfelde of hij meegeschreven heeft aan het racistische zeventigpuntenplan. Dat Siegfried Bracke dat niet zou weten, dát zou pas verbazen. Ofwel wist hij het echt niet, en dan heeft hij zich als N-VA-politicus slecht voorbereid op een gesprek over de ex-VB’ers bij de N-VA in De Zevende Dag. Ofwel wist Bracke het wél, en dan denkt hij ervan af te komen met een leugen. Maar geraakt uiteindelijk niet alles bekend, Valère De Scherp?

 

Karim Van Overmeires in ’t Pallieterke over de reden voor zijn overstap: “Het Vlaams Belang de rug toekeren is zeker niet het gevolg van een Saulus-ervaring. Het was niet dat ik plots van mijn paard viel en het licht zag. Eerder de uitloop van een proces dat zo’n  tien jaar eerder begonnen was. Het Vlaams Blok en later Vlaams Belang koos bewust voor de confrontatie. We waren een steeds groeiende ‘zweeppartij’ die vanuit de oppositie op het beleid zou wegen. Een evaluatie van deze strategische keuze kwam er echter nooit. Elke verkiezing werd gewonnen, tot de partij in 2004 de grootste van Vlaanderen werd. Maar wegen op het besluitvormingsproces? Daar slaagde men niet in. Is het niet cynisch dat het electorale hoogtepunt van het VB samenviel met de goedkeuring van de snel-Belg-wet? Als bonus kregen we er nog een stevige regularisatie bovenop. Dat moest toch een belletje doen rinkelen? Deze strategische optie was mijn inziens niet de juiste. Meermaals heb ik dat intern aangekaart. Verschillende nota’s schreef ik voor het partijbestuur. Systematisch werd daar echter geen gevolg aan gegeven. Blijven zitten, wat me zekerheid gaf op nog flink wat parlementaire jaren, of vertrekken. Ik koos voor het tweede. Makkelijk was dit niet. Per slot van rekening ben ik dertig jaar lid geweest van het Vlaams Blok.” (Foto: Karim Van Overmeire samen met Filip Dewinter op een Vlaams Blok-meeting in Brakel, 1992).

 

Loopt het bij de N-VA anders dan bij het VB? Karim Van Overmeire: “N-VA en VB zijn beiden politieke partijen, maar de interne partijcultuur verschilt sterk. De fractievergaderingen in het Vlaams Parlement verlopen helemaal anders, maar dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het VB een oppositiepartij is en de N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering. Bij de N-VA bestaat er ook een zeer sterke interne debatcultuur en is de besluitvorming sterk geformaliseerd. Er wordt heel veel gestemd. Ik heb me laten vertellen dat dit een reactie is op wat er indertijd binnen de Volksunie gebeurde. Bij het VB heb ik dertig jaar een zogenaamde consensus-besluitvorming meegemaakt, waarbij er bijna nooit gestemd werd, ook als reactie op wat er indertijd binnen de Volksunie gebeurde. Merkwaardig hoe eenzelfde – traumatische – ervaring tot verschillende conclusies leidde…”

 

De N-VA is tegen het cordon sanitaire maar erg happig om in zee te gaan met het VB is de partij ook niet. Karim Van Overmeire: “Wij zijn inderdaad tegen een schutskring, tegen gelijk welke partij overigens. Dat is een principieel standpunt. In mijn eigen stad, Aalst, hebben we met het bestuur beslist aan alle andere partijen de namen van onze onderhandelaars over te maken. Sommige andere partijen hebben gereageerd, het VB nog niet. Maar dat kan komen, zeker? De vraag is vooral wat het VB zelf wil. Bestaat er wel bereidheid om een bestuursakkoord af te sluiten en zes jaar lang de discipline op te brengen om dat akkoord uit te voeren, met alle noodzakelijke nuances en alle gevolgen die dit heeft? Staat dat niet haaks op de Uilenspiegelmentaliteit, de keuze voor de terugkeer naar de zogenaamde zweeppartij van de jaren tachtig waar de partijtop duidelijk voor kiest? Vergelijk het met de mentaliteit van de drenkeling die om hulp roept. Bij de N-VA vraagt men zich af of hij niet opzettelijk in het water is gesprongen. En vooral: wil hij de redder, die de hand reikt, niet mee in het water trekken?”

 

En de Vlaamse onafhankelijkheid? Karim Van Overmeire: “Wie onafhankelijkheid wil, moet werken aan een breed draagvlak, niet alleen bij de kiezers maar ook bij de belangrijkste organisaties en belangengroepen. Je moet er minstens voor zorgen dat de weerstand beperkt blijft. In Tsjecho-Slovakije was er bij de bevolking geen meerderheid om het land op te splitsen, maar er was wel een Tsjechische politieke elite die begreep dat het zo niet verder kon. En er was geen actief verzet tegen de splitsing. Op dat vlak denk ik dat we ook in Vlaanderen de jongste jaren zeer grote stappen vooruit hebben gezet. Maar we zijn er helaas nog niet.”

 

Nog een foto uit de oude doos: Karim Van Overmeire stelt op een persconferentie in 1998 Steve Herman voor, secretaris van de VLD-jongeren die overstapt naar het Vlaams Blok. Het zal je kind maar wezen: apetrots een nieuwkomer bij het VB voorstellen, die nadat je er zelf vertrekt het nieuwe plaatselijk VB-kopstuk wordt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van overmeire, vb, n-va, aalst |  Facebook | | |  Print

21-01-12

EDDY HERMY: VONNIS DEFINITIEF EN GEMOTIVEERD

Wie graag nieuwjaarsrecepties afschuimt, en niet kieskeurig is voor het gezelschap dat je daar treft, moet vandaag in Antwerpen zijn. Om 12 uur houdt het VB er haar nationale receptie in de poepchique club La Riva (foto 1). Om 14 uur gevolgd door de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen. La Riva is een locatie die in de vorige eeuw Engelse havenarbeiders herbergde die door het havenpatronaat aangevoerd werden om een staking van de Antwerpse dokwerkers te breken. Wat nu La Riva is, heette toen in de volksmond Rattekot. Geen betere locatie dus voor een receptie van het VB.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) houdt haar nieuwjaarsreceptie in het voor haar vertrouwde bovenzaaltje van café Den Bengel (foto 2) waar vanavond Eddy Hermy zijn toehoorders zal onderhouden over “Een vonnis geschreven door pubers in zwart”. Aanleiding is natuurlijk de veroordeling van Eddy Hermy voor racisme, een uitspraak van de rechtbank van Brugge op 5 december 2011 waarmee Hermy een voorwaardelijke celstraf van drie maanden kreeg, een geldboete van 550 euro, 1 euro symbolische schadevergoeding voor het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, en vijf jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. In een persmededeling ’s anderendaags was het N-SA verontwaardigd dat in de pers “connecties met neonazi’s en commando’s van decennia geleden” werden aangehaald. Toen Hermy een week later de motivatie in het vonnis onder ogen kreeg waarschuwde hij Bart De Wever en Filip Dewinter dat zij ook wel eens gerechtelijk veroordeeld zouden kunnen worden voor hun nationalisme en etnocentrisme. Wat Hermy in zijn opstel verzweeg is de context waarnaar de rechtbank verwees om de hem kwalijk genomen uitspraken van Eddy Hermy te taxeren.

De verdediging van Eddy Hermy had opgeworpen dat procureur-generaal bij het Arbeidshof in Antwerpen Yves Liégeois op 1 september 2011 nog gewezen had op “de invloed van de migratie op het Belgisch sociaalzekerheidsrechtelijk en economisch bestel”. De rechtbank van Brugge vond evenwel dat de uitspraken van Eddy Hermy “gelet op de bijzondere context waarin zij zijn gebeurd, de grenzen van de (toelaatbare) loutere maatschappijkritiek ver overstijgen. In dit verband kan worden verwezen naar de opruiende, provocerende en tot intolerantie aanzettende omstandigheden waarin de uitspraken werden verricht, meer bepaald: - naar aanleiding van een speciaal daartoe ingerichte bijeenkomst/rockconcert met de bedoeling het intolerante gedachtegoed uit te dragen en te verspreiden onder de aanwezigen, omkaderd door de aanwezigheid van sprekers en muziekgroepen met uitgesproken sympathieën voor dergelijk gedachtegoed (cfr. Axel Reitz, Tim Mudde, Brigade M…); - het opruiende woordgebruik, de opruiende ondertoon en de overige begeleidende omstandigheden (cfr. gebruik van stickers, brengen van de Hitlergroet tijdens de optredens…) waarmee de uitspraken gepaard gingen.”

“De door beklaagde gedane uitspraken kunnen, gelet op de bijzondere context waarin zij zijn gebeurd, dan ook niet anders opgevat worden dan als een tot haat en woede aanzettende assimilatie van vreemdelingen met criminelen enerzijds en sociaal profitariaat anderzijds. ‘Haat’ in de zin van de antiracismewet omvat immers de intolerantie, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de vorm van een agressief nationalisme en etnocentrisme, discriminatie en vijandigheid tegen minderheden, immigranten en afstammelingen van immigranten. (…) De feiten zijn, in het kader van een democratische samenleving, ernstig te noemen. Zij wijzen op een asociale ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de gelijkheid van de rechten van de mens en voor de gelijkwaardigheid van elk individu. De uitspraken van beklaagde getuigen immers van een verregaande intolerantie jegens vreemdelingen dewelke hij middels propaganda, bijeenkomsten en voordrachten wenst uit te dragen naar zijn (potentiële) volgelingen, in de eerste plaats de jeugd.”

Overigens was de door Hermy kwalijk genomen verwijzingen in de pers naar zijn “commando’s van decennia geleden” niet helemaal uit de lucht gegrepen. In het standaardwerk van Hugo Gijsels Het Vlaams Blok wordt Eddy Hermy geciteerd als één van de leden van het zevenkoppig VMO-commando dat op 2 februari 1980 de Mechelse progressieve boekhandel De Rode Mol overvalt en daarbij het winkelinterieur aan diggelen slaat. De rechtbank in Brugge houdt het in haar vonnis op: “De beklaagde (…) liep in het verleden reeds een veroordeling op wegens vernieling of beschadiging van roerende goederen met behulp van geweld of bedreiging.” Sindsdien overtreft Eddy Hermy’s afkeer van Links enkel zijn afkeer van het VB, zodanig dat hij Open VLD’er Vincent Van Quickenborne vorige maand nog ‘ontmaskerde’ als een linkse huurling.

Bij het uitspreken van de veroordeling op 5 december 2011 zei de rechtbank dat het vonnis uitgebreid gemotiveerd was, maar verzuimde ze die motivatie voor te lezen. Uit de lezing achteraf blijkt dat de rechtbank bij haar beoordeling oog had voor de context waarin bepaalde uitspraken gedaan werden. Terecht. Eddy Hermy is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Brugge. Het vonnis is bijgevolg definitief.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-sa, racisme |  Facebook | | |  Print

11-01-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Robby Q.jpgIn 2010 werd het eerste jaarverslag van de Staatsveiligheid (officieel: Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’État, VSSE) publiek gemaakt. Een verslag van de VSSE-activiteiten en -waarnemingen in 2008. We hebben toen scherpe kritiek geuit op de onderschatting van de Blood and Honour-activiteiten in ons land. Deze keer kunnen wij beter leven met wat de Staatsveiligheid schrijft over extreemrechts. Hoe de Staatsveiligheid (foto 1: chef Alain Winants) andere zaken dan extreemrechts inschat, laten wij over aan andere specialisten.

 

Het vrijdag vrijgegeven jaarverslag handelt over 2010. De bladzijden die ons vooral interesseren beginnen met wat de Staatsveiligheid ‘institutioneel extreemrechts’ noemt. Een term die de Staatsveiligheid gebruikt voor “alle extreemrechtse groepen en partijen die vertegenwoordigd zijn in onze democratische instellingen”. Voor Vlaanderen is dat in feite dus het Vlaams Belang. De Staatsveiligheid stelt vast dat “in kringen van ‘institutioneel extreemrechts’ luidere protesten en een verhoogde actievoering” is over de “zogenaamde ‘islamisering’ van onze samenleving”. De Staatsveiligheid merkt daarbij op dat het ageren tegen de ‘islamisering’ en “tegen de gehele moslimgemeenschap” zich niet beperkt tot ‘institutioneel extreemrechts’ maar “ook relatief populair is in nationaal-populistische hoek”.

 

In het hoofdstuk over ‘ultranationalistische en identitaire groeperingen’ wordt als eerste Voorpost vermeld. Voorpost behoort volgens de Staatsveiligheid “tot de actiefste” van deze groeperingen, maar… “Terwijl Voorpost voorheen kon buigen op een levendig en actief ledenbestand, ontbreekt het de groepering meer en meer aan nieuwe krachten.” Ook plezant: het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat “zegt het alternatief te zijn voor wat ze noemt het ‘verstarde’ rechts-nationalistische milieu in Vlaanderen. Ondanks enkele initiatieven in 2010 om haar aanhang wat op te krikken, kan het N-SA slechts op een twintigtal actieve militanten rekenen. Voor sommige evenementen kan het N-SA wel een grotere groep op de been brengen; een groep tussen 40 en 70 personen. Maar het gaat dan om sympathisanten die meestal actief zijn in andere, bevriende rechts-extremistische groeperingen. De verwevenheid tussen het N-SA en rechts-extremisten uit andere, zeer radicale kringen is trouwens opvallend. Zo duiken figuren uit het neonazistische skinheadmilieu geregeld op tijdens activiteiten van het N-SA.”

 

Zo komen we vlot terecht bij het hoofdstuk ‘rechtsextremistische skinheads’. “De rechts-extremistische skinheadactiviteit in België situeert zich in 2010 vrijwel uitsluitend in Vlaanderen. Maar ook in Vlaanderen merken we vandaag een tanende activiteit. De neonazistische Blood and Honour-beweging kent in België een neergaande beweging; een ontwikkeling die we overigens ook in andere West-Europese landen vaststellen. Het lijkt er overigens op dat de rechts-extremistische skinheadsubcultuur, met zijn typische verschijningsvormen, voor een nieuwe generatie extremistische jongeren minder aantrekkelijk is geworden. Andere politiek-georiënteerde jongerensubculturen, zoals de beweging van ‘autonome nationalisten’ lijken meer en meer deze plaats in te nemen. Deze bevindingen behoeven echter verder onderzoek.”

 

De trend van een afnemend aantal Blood and Honour-concerten in 2009 zette zich in 2010 door. De Staatsveiligheid  “vermoedt sterk dat de gerechtelijke vervolging van enkele concertorganisatoren hiertoe bijgedragen heeft. Ook een alerter optreden van de politieoverheden heeft er schijnbaar voor gezorgd dat het beeld van België als favoriete concertplaats bij buitenlandse skinheads enigszins gewijzigd lijkt te zijn.” De Staatsveiligheid stelt vast dat zowel buiten als binnen de concertzaal “het zelden tot serieuze incidenten” komt, de vechtpartijen als gevolg van overmatig alcoholgebruik worden door de Staatsveiligheid blijkbaar als normaal beschouwd.

 

“Racistische gedragingen en uitingen zijn op zulke concerten geen rariteit”, merkt de Staatsveiligheid nog op. “Het ontmoeten van personen die allemaal in mindere of meerdere mate de racistische ideologie genegen zijn, verscherpt het gemeenschapsgevoel en leidt vaak tot uitgesproken racistische profilering. Dit wordt nog eens versterkt door enerzijds het harde muziekgenre dat meestal een agressieve, gewelddadige sfeer opwekt en anderzijds door de teksten die vaak een discriminerende, racistische (onder)toon hebben.” In het hoofdstuk over ‘extreemrechts en islamofobie’ wordt tot slot de Belgium Defence League vermeld, opgezet vanuit de English Defence League. De Belgium Defence League heeft “de wil om van een virtuele naar een reële groepering te evolueren. Hoewel een eerste bijeenkomst plaatsvond in de lente van 2010, waar in meerderheid voetbalhooligans werden opgemerkt, draaiden alle overige aangekondigde activiteiten uit op een fiasco.”

 

In tegenstelling tot in het jaarverslag van 2008 worden in het jaarverslag 2010 de extreemrechtse Vlaams-nationalistische studentenverenigingen KVHV en NSV niet meer vernoemd. Vermits er aan de doelstellingen van KVHV en NSV niets veranderd is, duidt het verdwijnen uit de verslagen van de Staatsveiligheid op een verlies van relevantie. Voor 2011 zouden KVHV en NSV, en vooral hun Gentse afdelingen, wel weer terug in de aandacht mogen komen. Onder meer voor het uitnodigen van een Italiaanse fascist op één van hun lezingen. Mocht de Staatsveiligheid ook even over de grenzen van het land kijken, zou ze zien dat na de veroordeling van drie Blood and Honour-organisatoren in maart vorig jaar, één van die organisatoren opgemerkt werd bij een betoging van autonome nationalisten, identitairen en neonazi’s in het Franse Lille (foto 2). Onderschat nooit de tegenstanders van de democratie !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, voorpost, n-sa, blood and honour, kvhv, nsv |  Facebook | | |  Print

29-12-11

WEG

Wat hebben Jean-Luc Gallet (Houthulst), Wilfried De Metsenaere (Maldegem), Jacques Laureyns (Maldegem), Francis Wouters (Kalmthout), Yves Ceusters (Kalmthout),  Andrea Van Dyck (Veurne), Kay Crabbé (Vilvoorde), Reno Méchant (Vilvoorde), Steven Dupont (Grimbergen), Annick Vanacken (Zoutleeuw), Rudi Mathijs (Zoutleeuw), Johny Vermoesen (Affligem), Filip Dinneweth (Wielsbeke), Johan Daelman (Liedekerke), Michel Laenen (Herk-de-Stad), Johnny Beertens (Zoutleeuw), Piet Houben (Schilde), Sara Kannen (Maaseik), Marijke Geraerts (Maasmechelen), Dirk Jacobs (Zemst)… met elkaar gemeen? Een lijstje waar we sinds vorige week ook nog Inge Simons en Luc Bleyweert, beiden uit Tongeren, aan toe mogen voegen.

 

Het zijn enkele van de VB-gemeenteraadsleden die het voorbije jaar hun partij vaarwel hebben gezegd en voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen. Zij vervoeg(d)en de bekendere namen (Frank Vanhecke, Koen Dillen, Jurgen Ceder, Erik Arckens) die dit jaar vrijwillig opstapten bij het VB of moesten opstappen (de Belfortgroep van de Gentenaren Francis Van den Eynde, Kristina Colen, Geert De Jaeger, Omer Denis, Mireille Van Bellegem). Daarnaast stapten ook een aantal OCMW-raadleden op bij het VB: Tom Van Den Troost (Buggenhout), Pascal Maertens (Zwevegem), Nele Van den Brulle (Liedekerke), Francine Broeckmans (Schilde), Tania Dassonneville (Wervik)…

 

Tom Van Den Troost was behalve OCMW-raadslid ook VB-persverantwoordelijke. Ook de hierboven genoemden Francis Wouters, Koen Dillen en Steven Dupont zijn VB-personeelsleden die adieu zegden tegen hun partij en werkgever. Dirk Crols is nog een VB-personeelslid die bye bye zei tegen zijn partij en werkgever. Om het plaatje compleet te maken zijn er dan nog eens VB-gemeenteraadsleden die het voorbije jaar de media haalden omdat ze bijna nooit of helemaal niet verschijnen op de gemeenteraadszittingen: Lus Vanderreken (Zutendaal), Jon Devos (Bredene), Cindy Versluys (Bredene)… En de mensen op de opvolgerslijst die niet willen een leeggekomen VB-zitje op te vullen in een gemeenteraad (teveel mensen om op te sommen).

 

Wie we dan nog niet hebben opgesomd zijn de VB-gemeenteraadsleden die opstapten bij het VB en overstapten naar de N-VA: Patrick Verlinden (Schoten), Bruno Alens (Zele)... Is intussen ook bij de N-VA verzeild: Viky De Ridder. Zij volgde Frank Vanhecke op in de gemeenteraad van Brugge toen Frank Vanhecke na zijn huwelijk met Marie-Rose Morel naar Schoten verhuisde, meteen na haar eedaflegging ging Viky De Ridder als onafhankelijke zetelen in de Brugse gemeenteraad, maar intussen is ze ingelijfd bij de partij van Bart De Wever. Gaven vorig jaar hun ontslag bij het VB en traden dit jaar toe tot de N-VA: Bruno Stevenheydens (Beveren, gewezen federaal VB-parlementslid), Karim Van Overmeire (Aalst, Vlaams parlementslid en voormalig voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren)... Ze vullen de rangen van de N-VA aan… waar intussen anderen opstappen.

 

In Rotselaar, met de wereldwijd bekende deelgemeente Werchter, hebben schepen Jan Vanborren, gemeenteraadslid Julies Philipsen en OCMW-raadslid Bart De Hoef beslist de N-VA te verlaten. Aanleiding is het lokale partijbestuur van de N-VA dat eist dat de N-VA uit de CD&V/N-VA-bestuursmeerderheid in Rotselaar stapt, en de verkozenen voortaan in de oppositie gaan. Eerder was al beslist dat de N-VA voortaan los van de CD&V zou opkomen in Rotselaar, maar nu eist het lokale N-VA-bestuur dat oppositie gevoerd wordt tegen het bestuursakkoord dat CD&V en N-VA vijf jaar geleden afsloten. Wie eraan denkt om na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 coalities te sluiten met de N-VA is gewaarschuwd voor de wispelturigheid en de eeuwige drang om tégen te zijn. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

21-12-11

HET GEHEIM VAN MATONGE

De kans is bijzonder klein dat de betogers van de voorbije dagen in de Brusselse Matonge-wijk deze blog of de RechtsActueel-blog lezen, maar we vonden de oproep van onze collega’s wel grappig: “Mogen wij (…) de Congolese relschoppers vriendelijk vragen onze Vlaamse leeuw thuis te laten?” Wat daarna volgde was natuurlijk minder vriendelijk, maar van de rechterzijde bij het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging verwachten we niet anders: “Als Vlaming bieden wij hen graag van harte wat anders aan: een schop onder hun achterste richting Afrika.”

Vanwaar de leeuw als symbool voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging? Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) hebben ze een en ander opgezocht, maar we zullen hen maar niet citeren vermits ze in één van hun laatste bijdragen het AFF als een “provocateursteam” bestempelen. N-SA-kopman Eddy Hermy is de voorbije dagen helemaal het noorden kwijt. Allicht speelt zijn recente veroordeling voor racisme daarbij een rol. In een ander artikel verwijt Eddy Hermy (terecht) Vincent Van Quickenborne onze pensioenrechten te vermoorden, maar het punt van Hermy is vooral dat Van Quickenborne een “linkse huurling” is omdat Van Quickenborne lid zou geweest zijn van Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA), de voorloper van de Partij van de Arbeid (PVDA). Of dat waar is, weten we niet. Maar we nemen aan dat Eddy Hermy het kan weten vermits Hermy zelf lid is geweest van datzelfde AMADA. Is volgens diezelfde redenering Eddy Hermy dan ook een “linkse huurling”?

Maar goed, de leeuw als symbool voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Lucas Catherine stelde in één van zijn boeken, Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers, dat de Vlaamse Leeuw Arabisch is. Door de kruisvaarders overgenomen van het wapenschild van sultan Baybars. “Het idee alleen al is voor sommigen even lekker als een jointje”, schamperde het VB. “Onze leeuw is wellicht een verre afstammeling van de draak, een oud Europees symbool dat we bijvoorbeeld nu nog op de vlag van Wales terugvinden.” Niets van. “Van deze ‘stelling’ is in elk geval niets te vinden op deze site over draken in de heraldiek noch op deze over het wapenschild van Wales”, zegt Peter Van de Ven. Volgens hem symboliseert de Vlaamse Leeuw de strijd van het christendom tegen de goddeloosheid, en vinden we dat ook terug in de oorspronkelijke versie van het De Vlaamse Leeuw-lied.

Hijsen de Congolezen in Matonge de Vlaamse Leeuw-vlag uit afkeer voor de Franstalige partijen PS en MR, het blijft vreemd dat ze (foto) zowel supporteren voor de N-VA als voor de PTB, de Franstalige tweelingbroer van de PVDA. N-VA en PVDA, twee partijen die toch diametraal tegenover elkaar staan. En waarom is Bart De Wever daar zo populair? Misschien moet Bart De Wever in Matonge in het Nederlands en in zijn beste Frans eens gaan vertellen dat niemand gediend is met de vernielingen en plunderingen die daar als uitloper van betogingen plaatsvinden. We begrijpen het wel, maar het is toch wat raar. In andere gevallen promoot het VB de Vlaamse Leeuw-vlag, nu heeft men niet graag dat men er in Matonge mee zwaait. Maar waarom doen ze dat daar? Wie ontrafelt Het geheim van Matonge?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, brussel, n-sa, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

16-11-11

NOG MAAR EENS WINST VOOR N-VA, VERLIES VOOR VB

Alhoewel er maandagavond een extra gemeenteraadszitting was bijeengeroepen over de Turks-Koerdische rellen in Antwerpen-Noord bleef Bart De Wever, nu nog het enige N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen, afwezig op die gemeenteraadszitting. Bart De Wever is bezig aan een Ronde Van De Districten, en was maandagavond in Berchem waar een vijfhonderdtal mensen voor hem opdaagden.

 

Naar eigen zeggen zal Bart De Wever (foto) pas bij de kerstkalkoen nadenken over de vraag of hij kandidaat-burgemeester voor Antwerpen is, maar hoe meer men hem vraagt of hij kandidaat is, neemt de neiging toe om inderdaad te gaan voor het burgemeesterschap van Antwerpen (en dus niet meer een prominente rol bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen te spelen). Intussen heeft de N-VA een onderzoeksbureau bij 1 000 Antwerpenaren laten peilen naar hun mening over mobiliteit, veiligheid, migratie en integratie, en stadsontwikkeling. Meteen werd ook gevraagd naar de stemintenties van de Antwerpenaren, en volgens deze peiling zou de N-VA met 30 % van de stemmen met ruime voorsprong de grootste partij van Antwerpen worden, gevolgd door de SP.A (17 %), VB en Groen! (beide 11,5 procent). Volgens dit onderzoek heeft de N-VA nog groeipotentieel: liefst 40 % van de Antwerpenaren zou bereid zijn een stem voor de N-VA te overwegen.

 

De resultaten van deze peiling liggen in de lijn van een eerdere enquête van Gazet van Antwerpen. Alleen scoorde de SP.A daarin een stuk hoger (26 %), evenals het VB (19 %). De andere resultaten liggen binnen de foutenmarge bij elke enquête. In beide peilingen zegt 13 % van de Antwerpenaren niet te weten op welke partij te zullen stemmen, of niet te willen zeggen op wie ze zullen stemmen. Of het VB nu uitkomt op 11,5 % of 19 % (komend van 33,5 %), duidelijk is dat de N-VA het VB “leegzuigt”. De term is niet van ons, maar is al eerder gebruikt. Volgens de jongste peiling zouden 1/3 van de N-VA-stemmen nog VB-stemmen geweest zijn in 2006, en zou de N-VA 46 % weghalen van al wie ooit VB stemde. Het idee van Filip Dewinter om een Vlaams-rechts front te vormen wordt daarmee helemaal belachelijk. Waarom zou de N-VA front vormen met het VB als de N-VA volop stemmen weghaalt bij het VB, en zo de sterkste partij in Antwerpen wordt. Het VB light.

 

Ook in Sint-Niklaas werd gepeild naar de stemming. Volgens een enquête die Het Laatste Nieuws kon inzien zou het linkse kartel SP.A - Groen! - S.O.S. 2012 goed zijn voor 36 % van de stemmen (+ 0,5 %). De N-VA zou 26,8 % halen, de CD&V 15 % en het VB 12,8 %. Voor het VB is dat komend van 26,6 % iets meer dan een halvering van het aantal stemmen. Verkiezingen zijn steeds de slotsom van een aantal stemverschuivingen. De SP.A bijvoorbeeld kan stemmen verliezen aan een partij, maar dan weer stemmen winnen bij een andere partij. Opvallend aan de enquête in Sint-Niklaas is dat de SP.A nogal wat stemmen terugwint van het VB. Frans Wymeersch, Rob Verreycken, Ann Spitaels… eat your heart out. Niet alleen verliest het VB in Sint-Niklaas de helft van haar stemmen, veel van die stemmen gaan naar aartsvijand SP.A - Groen! - SOS 2012.

12-11-11

DE ENE KUS IS NIET DE ANDERE

Het Franse satirisch weekblad Charlie Hebdo ligt opnieuw in de winkel met een provocerende cover nadat vorige week de redactielokalen met een molotovcocktail vernield werden. Op de cover deze week tongzoent een moslim een tekenaar van Charlie Hebdo. Daarboven staat de tekst Liefde is sterker dan haat (foto). Het Vlaams Belang vindt het goed dat Charlie Hebdo haar vrijheid van meningsuiting opeist.

 

Op de website van het Vlaams Belang luidt het: “Vermits homoseksualiteit in de islam een groot taboe is, mag aangenomen worden dat Charlie Hebdo andermaal op zere tenen trapt. Over smaken kan geredetwist worden en erg smaakvol is de spotprent misschien niet. Maar het blad maakt alleszins duidelijk dat het niet buigt voor intimidatie en geweld. En dat kan alleen maar toegejuicht worden. Charlie Hebdo maakt duidelijk dat vrije meninguiting het hoogste goed is in een democratie en dat niemand het recht kan opeisen om niet beledigd te worden.” Als het VB een partijbijeenkomst houdt in een openbaar gebouw, en er hangt in de buurt een afbeelding van twee kussende mannen, dan denkt het VB evenwel heel anders over de vrije meningsuiting.

 

We hebben het verhaal al eerder verteld, maar in het kort: Het VB richtte in het Cultureel Centrum Luchtbal een congres in ter voorbereiding van gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen als daar toevallig ook een tentoonstelling over ‘De kus’ staat opgesteld. Eén van de beelden is dat van twee kussende mannen, en het VB vond er niet beter op dan het schilderij af te dekken met een handdoek. Toen een medewerker van het Cultureel Centrum de handdoek wegtrok, hing het VB de handdoek terug over het schilderij. De zaak kwam ter sprake in de gemeenteraad en Hilde De Lobel zei daar: “Er is niets, maar dan ook niets gebeurd, dat een andere vereniging die gebruik zou hebben gemaakt van die zaal niet zou gedaan hebben.”

 

Als het is om moslims te jennen dan vindt het VB twee kussende mannen misschien niet smaakvol, maar toch toe te juichen. Als twee kussende mannen in de buurt van een VB-bijeenkomst te zien zijn, moet dat beeld aan het oog onttrokken worden. VB’ers hebben een aparte logica.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal, holebi, islam, vb |  Facebook | | |  Print

10-11-11

GELDBOETE VOOR UITGELEENDE VB-CHAUFFEUR

‘Solidariteit’ is geen ijdel begrip bij het VB. Voor de regionale verkiezingen op 9 mei vorig jaar in de Duitse deelstaat Nordhrein-Westfalen konden de vrienden van Pro Nordrhein-Westfalen rekenen op een campagnebus en een chauffeur ter beschikking gesteld door het VB. Voorbije maandag werd die chauffeur veroordeeld tot een geldboete omdat hij tegenbetogers en onschuldige passanten bijna omver gereden had.

 

Op 3 mei 2010 stootte buschauffeur Willem V. (foto 1, 49 j.) in Gütersloh op protest van antifascisten. Een vijftigtal antifascisten die de bus met opschriften ‘De islamisering stoppen’ en ‘Kruistocht voor het Westen’ onthaalden met gefluit en gezang. “En met tomaten, eieren, appels en stenen, met als gevolg een kapot zijraam”, klaagde Willem V. in een videoreportage. De antifascisten verzamelden zich rond de campagnebus. Twee bodyguards stapten uit om een weg te banen voor Willem V., en toen dat niet hielp duwde Willem V. toch maar op het gaspedaal. Antifascisten en anderen konden nog net op tijd de baan ruimen, en zo hun leven redden. De campagnebus stoof met grote snelheid weg, maar even later werd de bus staande gehouden door de politie die de identiteit van de chauffeur controleerde.

 

Maandag 7 november werd de zaak behandeld bij de rechtbank van Gütersloh. Na twaalf getuigen gehoord te hebben zei de Openbare aanklager dat er geen sprake was van kwaad opzet maar van een noodsituatie. Desalniettemin was het een gevaarlijk manoeuvre en werd Willem V. tot een geldboete van 2 500 euro veroordeeld. Wie die boete eigenlijk gaat betalen, is niet duidelijk. Is het de arme Willem V. – “Ich bin schokiert, was in Deutschland passiert”, zei hij na het incident vorig jaar –, gaat het VB die boete betalen, of wordt het iets voor de in Duitsland wonende Zweedse multimiljonair Patrick Brinkmann die met de bus voor Pro Nordhrein-Westfalen op campagne was? Eén probleem echter: Brinkmann (derde van rechts op foto 2) heeft intussen zijn buik vol van zijn Pro-vrienden en heeft de Duitse politiek de rug gekeerd.

 

Spijts de steun van het VB en van Patrick Brinkmann haalde Pro Nordhrein-Westfalen bij de verkiezingen op 9 mei vorig jaar maar 1,4 % van de stemmen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, vb, actie |  Facebook | | |  Print