08-11-11

DE FACEBOOKVRIENDEN VAN HET VB & CO

De denktank Demos onderzocht de voorbije maanden wat het profiel is van de Facebookvrienden van partijen en organisaties als het VB. Wie zijn ze? Wat drijft hen?

 

Een vragenlijst met twintig vragen werd – voor iedereen in de eigen taal – verstuurd naar Facebookvrienden van het Vlaams Belang (foto), Sverigedemokraterna (Zweden), Perussuomalaiset (‘De Ware Finnen’), Lega Nord (Italië), Fremskrittspartiet (Noorwegen), Freiheitliche Partei Österreichs (FPO, Oostenrijk), Die Freiheit (Duitsland), Partij voor Vrijheid (Wilders partij, Nederland), Front national (FN, Frankrijk) English Defence League (EDL, Verenigd Koninkrijk), Dansk Folkeparti (Denemarken), CasaPound (Italië), British National Party (BNP, Verenigd Koninkrijk) en Bloc Identitaire (Frankrijk). Demos vat ze samen als ‘populistische partijen’, maar dat lijkt ons geen adequate verzamelnaam. Ten eerste omdat er verschillende definities circuleren over wat ‘populisme’ is, en populisme zowel een rechtse als een linkse versie heeft. Ten tweede omdat die partijen beter als ‘extreemrechts’ samen te vatten zijn. Er is natuurlijk nog wel een verschil tussen de neonazi’s van CasaPound en het straatschuim van de EDL, en partijen als het VB. Maar met de meeste opgesomde partijen heeft het VB vriendschappelijke relaties (Lega Nord, FPÖ…) of zou het die vriendschappelijke relaties wel willen (PVV…).

 

Bij het begin van het onderzoek, juli 2011, hadden die veertien partijen en organisaties samen 436 000 Facebookvrienden. Voor het VB waren dat er bijna 7 000. Intussen heeft het VB 9 350 Facebookvrienden. Een 500-tal VB-Facebookvrienden hebben op de vragenlijst van de onderzoekers geantwoord. De antwoorden van alle Facebookvrienden (10 667 weerhouden antwoorden) leverde op: 63 % van de Facebookvrienden is jonger dan 30 jaar, en 75 % is van het mannelijk geslacht. Het aantal werklozen is dubbel zo hoog dan het gemiddelde bij de bevolking. Tweederde stemt op de partij waarvan ze Facebookvriend is (eenderde dus niet). De immigratie en de multiculturele samenleving, met het verloren gaan van ‘de Europese waarden’, zijn de voornaamste reden om zich aan te sluiten bij die Facebookgroepen. Voor jongeren nog meer dan voor ouderen. De Facebookvrienden hebben maar weinig vertrouwen in het politiek bedrijf en in justitie. In de politie en het leger hebben ze meer vertrouwen dan de rest van de bevolking. Een kwart van deze Facebookvrienden vindt geweld een aanvaardbaar middel als het ‘goed gebruikt wordt’. Hun eigen toekomstverwachtingen zijn even rooskleurig als bij de rest van de bevolking, maar voor ‘hun land’ zien ze het somberder in dan anderen. Wie ‘corruptie’ als voornaamste reden voor identificatie met zijn Facebookgroep opgeeft, heeft de meeste neiging om zijn protest ook op straat te uiten.

 

Van de VB-Facebookvrienden werden 464 antwoorden weerhouden. Binnen en met deze groep kunnen de volgende vaststellingen gemaakt worden. De leeftijdsverdeling is vrij evenwichtig bij de VB-Facebookvrienden. 42 % van de VB-Facebookvrienden zou lid zijn van het VB, 83 % zou VB stemmen, 26 % zou de laatste zes maanden deel hebben genomen aan een protestactie, 6 % aan een nationale protestactie. Veel sympathie dus voor het VB, maar een overgrote meerderheid is niet op straat te krijgen. De grootste instemming met geweld als middel vinden we natuurlijk bij CasaPound (47 %), Bloc Identitaire (43 %) en EDL (34 %), op de voet gevolgd door de Lega Nord (32 %). Bij de VB-Facebookvrienden ziet 23 % heil in geweld, bij de PVV-Facebookvrienden 25 %. Bij de Scandinavische partijen is het aanvaarden van geweld als middel het laagst (14-15 %). Breivik sluit dus eerder aan bij sommige Italiaanse-Franse-Engelse opvattingen dan bij Scandinavische meningen. Zélf hebben de VB-Facebookvrienden goede toekomstverwachtingen (toch 53 %), meer dan het gemiddelde in ons land (33 % met goede persoonlijke verwachtingen). Voor hun land zien de VB-Facebookvrienden het daarentegen somberder in: slechts 3 % denkt dat het er nog goed mee komt. De laatste Eurobarometer vindt bij ons bij de hele bevolking 26 % optimistisch over het eigen land. Volgens de VB-Facebookvrienden gaat ons land dus naar de kl*t*n, maar zelf zitten ze er meer dan anderen warmpjes in.

 

Het hele Demos-rapport lezen kan hier. AFF-Facebookvriend worden kan hier.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, media, internationaal |  Facebook | | |  Print

13-10-11

WORDT DE N-VA EEN VLAAMS BELANG IN HET GROOT?

N-VA zuigt Vlaams Belang verder leeg titelden nogal wat kranten na de jongste kiespeiling. We proberen ons die titel niet te letterlijk voor te stellen, maar de vraag mag gesteld worden of de N-VA die vandaag, 13 oktober, precies tien jaar geleden opgericht werd geen Vlaams Belang in het groot aan het worden is. “Neen”, zegt Jaak Peeters (65 j.), acht jaar lang nationaal secretaris van het Vlaams Blok en intussen actief bij de N-VA. Tot eind februari dit jaar lid van de partijraad van de N-VA.

 

Op zijn blog argumenteert Jaak Peeters dat het Vlaams Blok groot werd “door de stemmen van mensen die (…) sinds hun jeugd gewoon waren om voor de socialisten te stemmen. Heeft het inzuigen van die massa’s ex-socialistische stemmen met zich gebracht dat het Vlaams Blok een kopie van de SP.A werd? Neen toch? De werkelijkheid is dat de socialistische partij de voeling met haar kiezers verloren was. Ze was – en is – een stuk van met Belgisch machtsestablishment geworden in plaats van de emanatie van de verzuchtingen van de gewone volksmens. Deze laatste voelde zich bedreigd door de massale instroom van vreemdelingen. Eerst waren het arbeiders. Dat ging mee door. Deze lieden namen nogal eens het zware werk uit de handen en dat zat comfortabel. Maar gaandeweg kwamen in hun zog ook hun families en begonnen dra hele wijken van Hoboken en Borgerhout te lijken op Marrakech of Casablanca. Mensen voelden zich niet meer thuis in eigen straat en stoorden zich aan de compleet andere levenswijze van de nieuwkomers. Tevergeefs richtten de autochtonen zich naar hun politieke vertegenwoordigers, maar die hadden andere zorgen. Bovendien waren deze laatsten voluit in de ban van een bepaald soort links-kosmopolitisch ideologisch verhaal, waarvan het ultimum volgens hen de vestiging van de multiculturele maatschappij was. Maar wat die multiculturele maatschappij dan in de praktijk te betekenen had, dààr wisten de gewone autochtonen wel meer realistische verhalen over te vertellen.

 

(…) Het Vlaams Belang (…) bood wel een luisterend oor en speelde zelfs – nogal rauw, maar dat kan hier onbesproken blijven – in op de bezorgde gevoelens van de autochtonen. Omdat de weldenkende zichzelf links noemende ideologen geen antwoord wisten, vonden ze niet beter dat het Vlaams Blok als racistisch en dito te stigmatiseren, waardoor ze de woede van grote delen van de bevolking opriepen en de zaak nog prangender maakten. Maar het Vlaams Blok kon zijn beloften niet waarmaken. De partij werd opgesloten in een heus cordon (…). Dan kwam de fatale fout. In plaats van hun eigen verhaal open te breken en aanvaardbaar te maken voor de modale middenklasse in Vlaanderen, werd de bokshandschoen bovengehaald. Het verhaal werd verruwd, zodat velen zich afgestoten voelden. De partijleiding zelf vond een gezellig onderkomen in het cordon, dat voortaan als een soort levensverzekering kon dienst doen. Een kruik gaat altijd te water tot ze barst en in dit geval verloren de kiezers hun geloof in de mogelijkheden van de intussen tot Vlaams Belang herdoopte partij. Is er in de ideologische verhalen van de modale Vlaamse kiezer inmiddels iets veranderd, waardoor N-VA het Belang überhaupt kan leegzuigen? Ja en neen.

 

Neen, omdat het nog steeds grotendeels dezelfde autochtone mensen zijn die hun stem uitbrengen en omdat de overlast die de tweede en soms derde generatie verkoopt zelfs nooit zo’n grote vormen aannam: het werd alleen maar erger. Men heeft nooit gezien dat de politie met een heel peloton moest uitrukken om jonge ‘migranten’ op hun plaats te zetten. De eerste nieuwkomers hadden zich immers doorgaans heel koest gehouden, maar hun kinderen en soms kleinkinderen blijken veel minder bescheiden. Ja, omdat de problematiek van de vreemdelingen veranderd is. Vooreerst – het werd al vermeld – gaat het vaak om jongere generaties, die vaak hier geboren zijn. Autochtonen begrijpen maar niet waarom die jongelui zich niet aanpassen: ze hebben hier school gelopen en ze hebben de tijd gekregen. Maar ze werden door een ‘links’ zorgestablishment mispamperd en kregen de hulp van domme wetten tegen het racisme (…).  

 

Het beleid van de traditionele partijen (…) heeft geen contact met de ware wereld van de modale, hardwerkende Vlaming. En dus keert die zich af van de traditionele machthebbers, waarvan hij niets meer verwacht. De Wever en N-VA in het algemeen hebben dat contact wel weten te maken. En dus neemt N-VA de rol over die destijds het Blok heeft gespeeld. Is dat rechts? Alles hangt af van de definities, maar het best is te kijken naar wat de concrete feiten zijn. Etikettenplakkerij lijkt veeleer op onmacht en dat laten we dus aan de betrokkenen over. Wat N-VA moet doen, is zorgen dat ze niet de fouten maakt van het Blok: zich in de val laten lokken, verruwen en brutaal worden. Essentieel is de zorg om een verzorgd maar beslist discours, dat altijd op de rechten van mensen en volkeren blijft berusten maar in ieder geval altijd de vinger op de wonde legt. (…).”

 

Dat er “domme wetten tegen racisme” zijn, is een uitspraak die we voor rekening laten van Jaak Peeters. Is er bij hem dan toch iets blijven hangen van zijn Vlaams Blok-periode? Dat de N-VA een rechtse partij is, is geen kwestie van “etikettenplakkerij” maar van analyse van het programma en de voorstellen. Het economisch programma van de N-VA is al wat VOKA vraagt. En zelfs Siegfried Bracke zegt tegenwoordig: “Ik ben rechts nu. So what?” (De Standaard Weekblad, 1 oktober 2011). De N-VA denkt dat nu ze de grootste partij in Vlaanderen is, ze de meerderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt. Dezelfde grootspraak als die het VB typeert. De N-VA gaat ook met haar voorstellen over cultuur dezelfde weg op als het VB. De N-VA heeft de overlopende VB’ers niet nodig om een rechtse, pretentieuze partij te zijn. Voornaamste verschil blijft dat het VB van racisme haar handelsmerk maakte, en de N-VA zich daar van afhoudt. Al wordt het uitkijken op dat vlak met de kritiek van de N-VA dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding te weinig rekening zou houden met de ‘Vlaamse gevoeligheid’. Dat gaat de richting uit van Filip Dewinter die het Eigen Volk Eerst!-principe belangrijker vindt dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

Filip Dewinter weet intussen dat hoge scores bij verkiezingen niet blijven duren. Bart De Wever (foto) weet dat ook wel, maar alsnog weet niemand wanneer de motor van de N-VA begint te haperen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb |  Facebook | | |  Print

11-10-11

VB: VAN 21 NAAR NOG MAAR 8 VLAAMSE PARLEMENTSLEDEN


Kiesresultaten en -peilingen VB.JPGDe VB-top deed vorige zaterdag nogal luchtig over de resultaten van de jongste kiespeiling
. “De prijzen worden aan de meet uitgedeeld”, zei Gerolf Annemans. Dat klopt, maar het ziet er niet naar uit dat er aan de meet nog veel prijzen voor het VB overblijven. 

 

Het VB zakt in de jongste opiniepeiling van De Standaard en de VRT tot het laagste niveau ooit. Met 8,2 % zakt ze zelfs 1 % onder Groen!. Het VB is meer dan twintig jaar teruggezet in de tijd. Toen het VB met de Zwarte Zondag op 24 november 1991 doorbrak haalde het 10,3 % van de stemmen. Daar blijft het VB nu een stuk onder. De partij wordt ongenadig vermorzeld onder het gewicht van de N-VA (35 %, + 6,8 % ten overstaan van het kiesresultaat bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010). Het VB verliest tegenover diezelfde verkiezingen een jaar geleden 4,4 %, 1/3e van haar stemmen. Stemmen die allemaal naar de N-VA gaan. Veertig procent van de VB-kiezers woont in de provincie Antwerpen. Elders komt de kiesdrempel in zicht. In Vlaams Brabant duikt het VB in deze peiling zelfs onder de kiesdrempel van vijf procent, zodat daar geen enkel mandaat nog te rapen valt. Het aantal mogelijke extra kiezers voor het VB is beperkt tot 20 %.

 

Filip Dewinter (foto 1) wijt de slechte cijfers voor het VB zoals gebruikelijk aan anderen. Nu: het succes van de N-VA. “Maar dat succes van de N-VA is maar tijdelijk”, zegt Dewinter. Hij wijst erop dat het VB  vroeger ook goede cijfers haalde. “Dat blijft niet duren”, zegt de intussen wat wijzer geworden Dewinter. Maar echt wijzer geworden? Dewinter maakt zich sterk dat het VB de enige partij is die voor Vlaamse onafhankelijkheid opkomt. “De N-VA kiest voor een confederaal discours”, en dat zou in het voordeel van het VB spelen. Maar wij hebben nog geen enkele serieuze enquête gezien waaruit blijkt dat de Vlamingen echt pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen. Voor een versterking van de Vlaamse macht, ja. Voor een onafhankelijk Vlaanderen, neen. Het enquêteresultaat is natuurlijk niet noodzakelijk de uitslag bij de volgende verkiezingen. Ten gunste van het VB pleit dat de partij bij verkiezingen doorgaans beter scoort dan bij peilingen. Tegen het VB pleit dat het VB al jaren bezig is aan een neergang (foto 2, hier een grotere versie van de kiesresultaten en de kiespeilingen de jongste jaren).

 

Voorbije zaterdag kwam de VB-partijraad bijeen. Vooral om de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 voor te bereiden, maar nogal wat VB-parlementsleden en -personeelsleden zullen ongetwijfeld ook al de rekening gemaakt hebben voor de verkiezingen in 2014. In 2004 haalde het VB met 24,1 % van de stemmen nog 32 Vlaamse parlementszetels binnen. In 2009 waren het er met 15,3 % van de stemmen nog 21. Met de peiling van zaterdag worden dat nog maar 8 zitjes in het Vlaams Parlement. Per provincie is dat van 2004 over 2009 tot nu:

   Antwerpen: 10 – 7 – 3

   Brussel: 3 – 1 – 0

   Limburg: 4 – 3 – 1

   Oost-Vlaanderen: 6 – 4 – 2

   Vlaams Brabant: 5 – 3 – 1

   West-Vlaanderen: 4 – 3 – 1

Niet alleen vermindert het aantal VB-parlementsleden, er valt ook een veelvoud van jobs als VB-personeelslid weg. In 2014 zijn er daarenboven federale en Europese verkiezingen. Het jaar 2014 dreigt voor het VB dan ook het jaar van Der Untergang te worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

09-10-11

VERRAAD AAN DE VLAAMSE ZAAK

Bij de jongste kiespeiling werden de beroepsklagers van het VB ongeloofwaardig bevonden, nu nog die van de N-VA. Vrijdag vaarde Hilde Sabbe in Het Laatste Nieuws al uit tegen voor wie élk akkoord met Franstaligen een verraad aan de Vlaamse zaak is. 

 

Hilde Sabbe: “Laten we het onszelf en anderen eens makkelijk maken, en een heleboel tijd besparen bovendien. Enkele eenvoudige afspraken volstaan. Elk akkoord dat in de toekomst gesloten wordt, komt neer op Verraad van de Vlaamse Zaak. Vlamingen worden er armer van, doen veel te veel toegevingen en laten ongelooflijk op hun kop zitten. De onderhandelaars zijn laffe zwakkelingen (of zwakke lafaards, u mag kiezen) die uitverkoop houden van principes. Ziezo. Kunnen we dan nu weer verder? Er is nog werk aan de winkel, dacht ik. Veel te vermoeiend anders, om dat élke keer opnieuw te moeten herhalen. Eentonig, ook. Als Vlaming worden we deze dagen ronduit belazerd. Opgelicht. Beduveld. Hoeveel synoniemen zijn er eigenlijk? We zijn veel te braaf. Goedgelovig. Passief. Schaapachtig. (Zelf aanvullen, a.u.b.)

 

Interviews laten zich onderhand wel dromen, zonder dat er één woord gesproken wordt. Wat vindt de N-VA van het bereikte akkoord? "Verraad." "We staan niet voldoende op onze strepen." "Lopen in ons ongeluk." "Laten ons in de doeken doen door perfide politici die hun ziel verkopen en niet de minste voeling hebben met de Vlaamse zaak." Hoeveel variaties op één thema zijn er mogelijk? Zo voorspelbaar als dit discours is. Het zal wel politieke logica zijn dat je elk akkoord waarbij je zelf niet betrokken was, tot op de grond afbrandt. Dat je de mensen die de overeenkomsten sluiten, brandmerkt als zwakkelingen, landverraders en dies meer. Maar of zo'n houding je geloofwaardigheid ten goede komt?

 

Hoe waarschijnlijk is het dat élk onderdeel van élk deelakkoord een complete nederlaag is, een vreselijke aantasting van onze rechten? Dat er nergens, maar dan ook nérgens een eerbaar en evenwichtig compromis te bespeuren valt? Hoe plausibel is het om de onderhandelaars collectief voor te stellen als een zootje onverantwoordelijke, volksvijandige nitwits, bereid om hun vader en moeder én de Vlaamse zaak te verraden in ruil voor een ministerspost?

 

De voorspelbaarheid van het discours eist onderhand ook zijn tol, dat zie je nu al. Je moet steeds harder roepen en straffer formuleren om maximaal effect te scoren. Dat wil zeggen dat je al eens grof uit de hoek komt, en leentjebuur gaat spelen bij xenofobe partijen. "Benoem dan Marokkaanse rechters in Borgerhout": het zou zo uit de mond van Filip Dewinter kunnen komen. (Hoe zou dat trouwens gegaan zijn, vraag ik me af. Wanhoopt Bart dan tegen Siegfried: 'Ik kan het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV toch niet wéér afdoen als gewoon 'slecht'? Ik moet er toch iets anders op vinden?')

 

En dus wordt er met scherp geschoten. Want bij de N-VA, dat is duidelijk, gelooft men niet in succesvolle integratie. Men koestert er liever het beeld van de derdegeneratiemigrant die nog altijd geen Nederlands spreekt. Ze hebben duidelijk de beelden gemist van de allochtone slager in de Seefhoek die minstens even verontwaardigd was over de criminaliteit in zijn buurt als zijn Vlaamse collega's - en die verontwaardiging ook in sappig Antwerps uitte.

 

Laten we dus voorkomen dat de discussie escaleert. Dat vroeg of laat het woord 'sharia' valt. En laten we gewoon op voorhand afspreken: de akkoorden deugen niet. De Vlamingen zullen armer worden. Enfin, u weet het wel. Hoe geloofwaardig is het de onderhandelaars collectief voor te stellen als een zootje volksvijandige nitwits, bereid om hun vader en moeder én de Vlaamse zaak te verraden voor een ministerspost?”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

03-09-11

ER IS EEN DUISTERE WEG

De “spraakmakende en assertieve affichecampagne” waarover VB-voorzitter Bruno Valkeniers sprak in een brief aan de VB-kaderleden, en waarover hij al eerder sprak in een twee pagina’s groot interview in Gazet van Antwerpen, blijkt niet meer te zijn dan het beeld van een Belgische vlag die weggetrokken wordt, en waarachter een Vlaamse Leeuw-vlag verschijnt (foto). Een Vlaams Belang-leeuw, en geen leeuw van de Vlaamse Gemeenschap. Maar kom, het had erger gekund. Bruno Valkeniers en Frank Vanhecke die elkaar tongzoenen als bewijs van de herstelde eenheid onder VB’ers, bijvoorbeeld. Maar dat beeld blijft ons gelukkig bespaard.

 

Vanaf maandag, tot begin oktober, zal op vijfhonderd 20m² borden de campagnefoto hangen. Campagneslogan is Er is een betere weg. In de week van 12 september wordt in alle Vlaamse brievenbussen (zo’n tweeënhalf miljoen) een campagnepamflet gestopt. In kranten en tijdschriften verschijnen dan ook nog paginagrote advertenties. Het VB is een rijke partij! Voor wie erom vraagt, liggen tienduizend pocketboekjes De Ordelijke Opdeling klaar, naar het gelijknamige boek van Gerolf Annemans en Steven Utsi (hoofd VB-studiedienst). In tien vragen en antwoorden wordt een blauwdruk gegeven voor een boedelscheiding, waarbij hete kwesties als Brussel of de staatsschuld niet ontbreken. Of die blauwdruk zo “rimpelloos in de praktijk” kan gebracht worden als aangekondigd, is natuurlijk nog wat anders.

 

Wij konden het campagnepamflet dat in de week van 12 september verspreid wordt al inkijken. Vlamingen betalen zich blauw, België is tijdverlies en Immigratie: alleen Vlaamse staat kan voor ommekeer zorgen zijn enkele titels. Hoe het “uitgekiend plan voor de boedelscheiding” van het VB eruit ziet, wordt nergens uitgelegd. Daarvoor moet men sms’en of een bon opsturen. Bruno Valkeniers besluit zijn edito met een oproep aan de N-VA om samen met het VB de weg naar het onafhankelijke Vlaanderen in te slaan. Zonder de ‘grote broer’ lukt het het VB niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

24-08-11

GEEN VERBROEDERING EN SAMENWERKING N-VA - VB

De oproep van Wim De Wit en Johan Sanctorum op de IJzerwake om met de Vlaams-nationalistische partijen VB en N-VA front te vormen voor een onafhankelijk Vlaanderen, en alvast front te vormen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, valt in dovemansoren bij de N-VA.

 

Vlaams-Brabants Kamerlid Theo Francken (foto 1), door het Filip Dewinter een ‘Rank Xerox’ genoemd van VB-voorstellen, door Bas Luyten verweten te behoren tot de VNV (de Vlaams Nationale Vrienden, de intieme vriendenkring van Bart De Wever die onder elkaar lucht geven  van hun homohaat, hun racisme en hun diepe afkeer van alles wat neigt naar links)… die Theo Francken heeft op zijn blog pas nog verduidelijkt waarom van Vlaams-nationale verbroedering en samenwerking niets in huis komt zolang het VB bij haar antimigrantenklap blijft. En passant weerlegt Francken de door het VB geciteerde migratiecijfers.

 

Als het VB geen front kan vormen met Theo Francken, met wie dan nog wel?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, dewinter, francken, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

23-08-11

IJZERWAKE: EENDRACHT MAAKT MACHT

Cordon sanitaire dreigt voor N-VA en Roep om Vlaams-nationaal front luider dan ooit op IJzerwake waren de twee titels die de toespraken op de IJzerwake dit jaar (foto) het best samenvatten.

 

De toespraken van IJzerwake-voorzitter Wim De Wit en van gelegenheidsspreker Johan Sanctorum waren gelijklopend. We nemen als leidraad dan maar de toespraak van de kleurrijkste van de twee. Na een inleiding over de blauwvoet – vogel waar vaak naar gerefereerd wordt in de Vlaams-nationalistische romantiek maar die geen inheemse vogel is, de echte Blauwvoet leeft op de Galapagos-eilanden – zei gelegenheidsspreker Johan Sanctorum over de Vlaams-nationalistische beweging: “‘Verraad’ is er het eeuwige sleutelwoord. Wantrouwen de stereotiepe houding. Roddel en achterklap de vaste nerveuze tics. Het schisma en de afscheuring de onvermijdelijke consequenties. Zodanig dat onze échte tegenstrever, het Belgische establishment, zijn plezier haast niet op kan. Dat, beste vrienden, is de vloek van de Vlaamse beweging, die wij van ons af moeten schudden. De oude, kleinstedelijke rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde, Gent en Antwerpen, Steenstrate en Kaaskerke, (…) het Madouplein en de Koningsstraat (waar respectievelijk de hoofdzetels van het VB en de N-VA zijn gevestigd, nvdr.) – allemaal dorpskerktorens waaronder het kleine grote gelijk gecelebreerd wordt.

 

Het fameuze ‘cordon sanitaire’, ons in 1989 opgedrongen om het radicale Vlaams-nationalisme een halt toe te roepen, zogezegd in naam van de democratie, heeft het schisma als het ware een institutioneel karakter gegeven: ongezien in het democratische Europa. De kiezer die vanaf toen nog stemde voor die onafhankelijkheidspartij, was niet alleen een slechte Belg, maar ook een verdorven Vlaming, één die niet meer meetelde in de resultaten en de statistieken. (…) De partij die nu de fakkel heeft overgenomen, moet zich echter geen illusies maken: ook zij zal in een cordon terecht komen, al is het misschien een fluwelen cordon, namelijk dat van de ‘politieke irrelevantie’. Ook voor deze partij is er geen goede kant aan het Belgisch verhaal. Springt ze mee in het federale bad, dan is het om gepacificeerd te worden. Gaat ze aan de zijlijn staan, dan bewijst ze haar gebrek aan burgerzin. Het Wetstraattheater loopt hoe-dan-ook gewoon verder, op hoogdringende aanbeveling van de ratingbureaus, en onder het motto: ‘Liever een Belgische komedie dan een Griekse tragedie’. De enige uitweg uit dit dilemma, is op zoek te gaan naar een meerderheid die de Vlaamse onafhankelijkheid per volksraadpleging zal afdwingen. Daarom zeg ik nu tot alle Vlaamsgezinde krachten: stop het gekrakeel! Stop de stammentwisten en de clanoorlogen! Wij kunnen de twijfelaars niet overtuigen, als we zelf onderling verdeeld zijn.

 

Het Vlaams-nationalisme zal pas een democratische meerderheid verwerven, wanneer de Vlaams-nationale gelederen gesloten worden. (…) De twee partijen, die onze onafhankelijkheid als hoofdpunt in hun programma hebben, N-VA en Vlaams Belang, zijn het aan de Vlaamse beweging, aan ons, aan de kiezer, verplicht om elkaar te vinden en de hand te reiken. De broederstrijd moet stoppen, hij speelt alleen in het voordeel van de tegenstander. (…) Een Forza Flandria, in de vorm van een Vlaams-radikaal kartel dat zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 aan de kiezer presenteert, zou een echte bom betekenen onder de Belgische constructie. Misschien moeten we voor één keer eens een Belgische spreuk tot de onze maken: ‘Eendracht maakt macht’. Ik nodig bij deze de twee republikeinse formaties uit om een gebaar te stellen dat het Ancien Régime in zware verlegenheid kan brengen: de strategische oprichting van een V-front.  De partij of de partijvoorzitter die dàn de uitgestoken hand weigert, draagt een zware historische verantwoordelijkheid. Het Belgische momentum is voorbij, maar het Vlaamse moet nog komen. (…)

De vadsige vredesduiven van de CD&V zullen, als het erop aankomt, altijd voor een Pax Belgica kiezen – het zit in hun genen. (…) Laten we, beste vrienden, niet te veel moeite doen om de tsjeven te bekeren. Laten we hen zelf in een cordon plaatsen van de politieke betekenisloosheid. Laten we ons koelbloedig en vastberaden concentreren op de uitbouw van een Vlaams-radicale meerderheid – een electoraal breekpunt dat door een alliantie van de twee republikeinse partijen moet geforceerd worden.” Johan Sanctorum waarschuwt de N-VA ervoor in een cordon “van de ‘politieke irrelevantie’” terecht te komen, maar wil zelf de CD&V in zo’n cordon plaatsen. Het ene cordon is verwerpelijk, maar het andere moet?! Stop dan met klagen over het cordon sanitaire.

Sanctorum maakt een tweede denkfout als hij het cordon sanitaire linkt aan  de wil om “om het radicale Vlaams-nationalisme een halt toe te roepen”. In hoofde van de initiatiefnemers voor het cordon sanitaire is daar nooit sprake van geweest. Lees er maar het dossier van Charta 91 op na. De aanleiding was het zeventigpuntenprogramma van het Vlaams Blok, dat manifest in strijd is met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het vervolg is de blijvende wil om Vlaanderen uit te zuiveren tot het ‘eigen volk’, in plaats van rekening te houden met de bestaande veelzijdigheid. De staatsvorm waarbinnen de keuze gemaakt wordt voor ofwel de eigen volk eerst-politiek, of het rekening houden met de veelzijdigheid, is niet het punt van discussie. Daarenboven hebben de huidige Vlaamse partijleiders nooit opgeroepen de N-VA uit te sluiten voor regeringsonderhandelingen. De N-VA plaatste zichzelf aan de kant.

Of de N-VA nu front moet vormen met het VB? Na alle scheldpartijen die de N-VA van VB-kant kreeg. Het is in eerste instantie aan de N-VA om daarop te antwoorden. De N-VA die als een olifant door het Vlaamse politieke landschap dondert, neemt zij het VB op sleeptouw?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, sanctorum, cordon sanitaire, vlaanderen, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

18-08-11

MATTHIAS STORME: LID IJZERWAKE- EN (OPNIEUW) N-VA-BESTUUR

In reactie op de affiches die we hier maandag – bij wijze van grap – presenteerden lieten lezers van deze blog weten dat het samengaan van VB en N-VA voor een rechts Vlaanderen voor hen hét schrikbeeld is. Sommigen situeren de N-VA zelfs rechtser dan het VB. Dat lijkt ons overdreven. Alleen is het met de N-VA zowat hetzelfde verhaal als met de ideeën van Patrick Janssens: ze hebben meer kans op realisatie dan als ze van het VB komen. Bij het IJzerwakebestuur begint dat besef door te dringen. Voorzichtig verruimt het haar rangen naar de N-VA.

 

Zondag verzamelt de radicale rechterzijde van het Vlaams-nationalisme zich bij de IJzerwake in Steenstrate. Volgens ’t Pallieterke gedraagt de vzw IJzerwake zich “meer en meer als de rechtmatige erfgenaam van de IJzerbedevaarttraditie: ze nam nu ook Matthias Storme (foto) op in haar Algemene Vergadering. Zo is de samenstelling van die algemene vergadering nog meer een afspiegeling van de brede Vlaamse beweging, niet meer enkel van de radicale tak ervan.” Nou moe, het is maar hoe breed “de brede Vlaamse beweging” is.

Matthias Storme is advocaat aan de balie van Brussel en hoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Hij is onder andere redactieadviseur van het conservatief-katholieke Bitterlemon en geen onbekende bij de IJzerwake. Vorig jaar was Matthias Storme spreker bij de IJzerwake. Naar aanleiding van de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme in 2004 zei Matthias Storme dat aangezien alle zogenaamd democratische partijen de "vrijheidsbeknottende" wet tegen het racisme hadden goedgekeurd, het nu "bijna een morele plicht was om op het Vlaams Blok te stemmen". Wegens deze uitspraak werd hij verplicht ontslag te nemen uit het partijbestuur van de N-VA. Dit jaar werd Matthias Storme evenwel opnieuw lid van het partijbestuur van de N-VA.

Het bestuur van de vzw IJzerwake bestaat in overgrote meerderheid uit mensen die verbonden zijn met het VB. Zoals altijd is er wel een uitzondering op de regel. Zo trad Luk Lemmens, gewaardeerd voormalig Antwerps gemeenteraadslid, nu vicevoorzitter van het Antwerpse OCMW en voorzitter van de Antwerpse N-VA-afdeling, in 2003 toe tot het IJzerwakebestuur. Luk Lemmens regisseerde een aantal keren de IJzerwake-plechtigheid. Zo ook de IJzerwake in 2004 waar hulde gebracht werd aan een collaborateur als VNV-leider Staf De Clercq. Dat Matthias Storme toetreedt tot het IJzerwake-bestuur verbaast niet. Dat hij terug opgenomen is in het partijbestuur van de N-VA verklaart mee de harde koers van de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, storme, vb, nva |  Facebook | | |  Print

09-08-11

INSPIRATIE VOOR AFFICHES

“In het najaar staan we er weer. We organiseren dan een grote affichecampagne in heel Vlaanderen waarover gesproken zal worden”, zei VB-voorzitter Bruno Valkeniers laatst. Weldenkend Vlaanderen houdt haar hart vast wetend waar het Vlaams Belang haar inspiratie haalt.

 

Vroeger haalde het VB niet alleen haar programma, maar ook ideeën voor campagnes tot en met cartoons en lay-outmateriaal, vooral bij het Franse Front national (FN). Voor een congres in april dit jaar werd inspiratie gehaald bij de tegenwoordig succesvolle Schweizerische Volkspartei (SVP) / Union démocratique du centre (UDC) / Unione Democratica del Centro (UDC) / Partida populara Svizra (PPS) – naam naargelang het taalgebied in Zwitserland. In Zwitserland is nu een controverse ontstaan over een affiche van de jongerenafdeling van de SVP / UDC / PPS (foto 1). Op de foto een duidelijk aangeschoten Amy Winehouse, pas overleden en nu gebruikt door de geestesverwanten van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) voor een campagne tegen de legalisering van drugs. Niemand betwist dat Amy Winehouse door drank en drugs een desastreus leven leidde, maar zo profiteren van haar overlijden waarbij (nog) niet bewezen is dat ze stierf door drank of drugs… Respectvol is anders.

 

In Engeland staat Amy Winehouses album Back to Black alweer op 1 in de BBC Top-30; wie de meest smaakloze affiche ter extreme rechterzijde uitbrengt is nog niet uitgemaakt. In Duitsland is opschudding ontstaan over een affiche van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). In 2003 wilde de Bondsregering de partij nog verbieden wegens racistisch en ongrondwettelijk, maar uiteindelijk werd dit niet doorgezet. Bij Bondsdagverkiezingen haalde de NPD nooit de kiesdrempel van vijf procent van de stemmen, maar het blijft een partij die nogal wat neonazi’s en andere rechts-radicalen herbergt. Op een affiche die dit weekend in Berlijn verspreid werd (foto 2) staat de tweemaal voor racisme veroordeelde partijleider Udo Voight met de slogan Gas geven. Ogenschijnlijk om gas te geven met zijn motor, maar in de Duitse context heeft gas geven een nog bekendere betekenis. Is dit spijkers op laag water zoeken? Zo denkt in elk geval de Duitse pers er toch niet over. Daar wijst men onder andere naar de juiste antwoorden die men laatst moest geven bij een kruiswoordraadsel in een verkiezingskrant van de NPD: ‘Rudolf Hess’, de afkorting van nationaal-socialisme, en ‘Adolf’.

 

In het jongste nummer van het NPD-partijblad (foto 3) duiken overigens de van het VB bekende bokshandschoenen op. Het VB als inspiratiebron? We weten het niet, maar het is toch niet echt iets om blij om te zijn. Binnenkort worden er door de linkse pers weer associaties gemaakt...

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal, zwitserland, duitsland, vb |  Facebook | | |  Print

03-08-11

PRIMO INTERVIEW

Primo.jpgPrimo 1.JPGOok in het magazine en televisieblad Primo wordt deze week stilgestaan bij het drama in Noorwegen. Na een situering van extreemrechts geweld in Europa wordt AFF-woordvoerder Ed Steffens geïnterviewd over de dreiging in ons land. Een paar fragmenten.

 

Ed Steffens: “(…) Al beweren sommigen dat Breivik compleet gestoord is, zijn aanslagen waren wel berekend en professioneel gepland. Zoiets doe je niet van vandaag op morgen. Je moet weten hoe je zoiets moet aanpakken, hoe je aan wapens kunt geraken zonder argwaan op te wekken. Je moet kunnen zwijgen. Dat iemand zijn voorbeeld volgt, kun je nooit uitsluiten, maar er zijn geen aanwijzingen dat we met z’n allen de hele tijd ongerust over onze schouder moeten kijken.”

 

Dreigt er geen gevaar vanuit groepen als Blood and Honour? Ed Steffens: “(…) Enerzijds is er de traditionele Blood & Honour, bekend voor z’n concerten en daarvoor in Veurne veroordeeld. Anderzijds is er Blood & Honour van waaruit Combat 18 groeide, een tak die een stuk gewelddadiger is. Dat geweld lag in eerste instantie vooral intern, tegen de traditionalisten. Combat 18 is bij ons altijd een kleine kerngroep geweest. Blood & Honour staat in ons land zo goed als op non-actief, maar een heropleving is altijd mogelijk. De leden doken intussen op bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat in 2007 werd opgericht door ex-VMO’er Eddy Hermy. (…) Op 3 oktober start in Brugge trouwens het proces tegen Eddy Hermy naar aanleiding van het tweede jeugdcongres van de organisatie in Oostkamp. Hij wordt vervolgd voor oproepen tot haat en geweld."

 

"De zaak tegen BBET (Bloed Bodem Eer Trouw, nvdr.), gelinkt aan Combat 18, zal trouwens ook in het najaar voor de rechter komen. Illegale wapentrafiek zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn. Of alle achtergronden volledig in kaart werden gebracht, is nog af te wachten. (…) Ondertussen is Tomas Boutens, die toen in deze zaak werd gearresteerd, al opnieuw opgepakt omdat hij een agent in burger een kaakbreuk sloeg. Leden of sympathisanten van Blood & Honour waren de afgelopen jaren betrokken bij vechtpartijen en racistische agressie waarbij de slachtoffers enkel op basis van hun huidskleur werden uitgekozen.”

 

De boodschap van dat soort organisaties is vrij wazig. Hebben zij wel een echte ideologie? Ed Steffens schetst kort de ideologie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en van Blood & Honour, om dan uit te komen bij Angela Merkel en Yves Leterme die het failliet van de multiculturele samenleving uitriepen. Ed Steffens: “Nu moet je al blind zijn om niet te zien dat er inderdaad meer sprake is van segregatie dan wel van integratie, en dat er zeer ernstige samenlevingsproblemen zijn. Maar politici zouden zich in de eerste plaats moeten afvragen hoe dat komt en moeten toegeven dat een en ander het gevolg is van wat de politiek al die jaren heeft nagelaten te doen. Men heeft migranten naar hier gehaald om het vuile werk op te knappen en pas tientallen jaren later ingezien dat die mensen beter Nederlands zouden leren. Nog gevaarlijker dan die ondoordachte uitspraken van vooraanstaande politici, is de onverbloemde oorlogstaal die sommige partijen, waaronder Vlaams Belang, hanteren.”

 

Sommigen opperen dat de bikkelharde, soms bijna oorlogszuchtige propaganda van Europese extreemrechtse partijen vroeg of laat wel moest eindigen in geweld. Ed Steffens: “Maar ik denk niet dat wie dan ook zoiets gewelddadigs en bloedigs voor ogen had. Als samenleving kun je je ook amper tegen zo’n actie van een individu indekken of we moeten aan elke deur een politieagent posteren. Wat niet wegneemt dat milieus die potentiële broeihaarden zijn, in de gaten moeten worden gehouden en dat men in een vroeg stadium streng moet optreden. De veroordeling van Blood & Honour is positief, maar we hebben wel vijf jaar campagne moeten voeren voor er niet enkel werd opgetreden tegen wat op de openbare weg gebeurde, maar ook tegen wat er zich in de zaal afspeelde waar ze hun haattaal en racisme spuwden. (…) Een bloedbad van deze omvang had wellicht niemand verwacht, maar het is wel duidelijk dat bepaalde politieke partijen en individuele politici zich dringend moeten beraden over de door hen gehanteerde oorlogstaal.”

 

“Kritiek moet kunnen, ook kritiek op de islam. De rechtbank die het Vlaams Blok veroordeelde voor racisme stelde dat ‘verontrustende en zelfs kwetsende meningen’ zijn toegestaan, maar dat het anders wordt het wanneer je ‘openlijk en systematisch het zondebokprincipe hanteert’, er ‘systematisch aanzetten tot door racisme of xenofobie ingegeven onverdraagzaamheid’ is. Daar stopt het recht op vrije meningsuiting. Ga je verder, dan ben je strafbaar en moet je je realiseren dat je moreel verantwoordelijk bent als sommigen dit aangrijpen als legitimatie voor terreurdaden, xenofobe acties of andere daden van agressie.”

 

“Samengevat kun je stellen dat dit bloedbad niet meteen betekent dat we ons iets soortgelijks moeten verwachten in eigen land, maar dat waakzaamheid hoe dan ook ten allen tijde geboden is. En dat we tijdig moeten optreden tegen eenieder die zijn politieke ideeën of boodschap verpakt in oorlogstaal.” Het volledige interview vind je deze week in de kranten- en tijdschriftenwinkel. Primo kost 1,20 euro.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, blood and honour, n-sa, vb, media, actie |  Facebook | | |  Print

HOE HET NIET MOET

Nu VB-personeelslid en -provincieraadslid Bert Deckers in deze zomermaanden niet meer elke dag Filip Dewinter moet vergezellen (foto 1: Bert Deckers bij de bezetting van het General Motors-gebouw in Antwerpen als protest tegen een mogelijke nieuwe moskee daar) heeft hij meer tijd om te bloggen op RechtsActueel.

 

Op 26 juli, vier dagen na de moordende raid van Anders Behring Brevik, is de man uit Balen anders tamelijk depri. Bert Deckers: “Hoe ziet de toekomst er nu uit voor de anti-islamiseringsbeweging? Ik voorspel het volgende: iedere keer wanneer er nu een debat zal plaats vinden, zij het op tv, zij het in een universiteit of hogeschool, zij het ergens anders, zal het onderwerp van het debat, namelijk de mogelijke gevaren van de islamisering in Europa, uit de weg worden gegaan. En dit is ook logisch, Anders Breivik heeft daar nu een perfecte reden voor gegeven. Het debat zal automatisch uitdraaien op een welles-nietes discussie of de anti-islamiseringsbeweging nu al dan niet medeverantwoordelijke is voor de slachtpartij in Noorwegen. Uiteraard is het antwoord daarop: neen! Maar probeer daar de tegenstander maar van te overtuigen.” Dat niet meer gepraat zou kunnen worden over de islam is flauwekul. Wat wel gevraagd wordt, is moslimhaat achterwege te laten. Even dwaas als gevaarlijk als de onzin van Sharia4Belgium.

 

Als twee dagen later zes auto’s in brand worden gestoken in de Antwerpse Seefhoekwijk (foto 2) is Bert Deckers echter al terug bij zijn qui-vive. Bert Deckers: “Wie Antwerpen kent, die weet dat de Seefhoek niet meteen de meest rustige en veilige buurt is om in te wonen. De criminaliteit piekt er en de politie blijft uit sommige straten weg om de bewoners van die straten ‘niet te provoceren’. U kan het al raden, het aantal vreemdelingen in deze wijk ligt erg hoog en de ‘wijk 2060′ telt dan ook een groot aantal (al dan niet erkende) moskeeën.” Wat heeft dit te maken met de brandstichting? Is er een verband tussen “een groot aantal (al dan niet erkende) moskeeën” en de brandstichting? Is men na het laatste gebed in een moskee auto's in brand gaan steken? Dat de politie uit sommige straten wegblijft om niet te provoceren is daarenboven niet waar. “De vorige paragraaf staat overigens louter ter illustratie in dit artikel, als u ons begrijpt”, besluit Bert Deckers. Hij wil niet mensen op ideeën brengen om…, maar maakt toch graag verder moskeeën verdacht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, criminaliteit, islam, vb |  Facebook | | |  Print

14-07-11

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING N-VA/VB: KAAKSLAG IN TURNHOUT

We hebben ons eerder al afgevraagd of de N-VA op cultureel vlak niet de VB-toer opgaat. In Turnhout hebben de plaatselijke afdelingen van N-VA en VB alvast een gezamenlijke persmededeling verspreid over het 11-juliprogramma van het Turnhoutse stadsbestuur voorbije maandag.Volgens Paul Meeus (foto 1), VB-gemeenteraadslid en -personeelslid, is de gezamenlijke persmededeling van het VB samen met een andere partij, in casu de N-VA, een primeur voor ons land.

In de gezamenlijke persmededeling wensen Tom Versmissen (voorzitter van N-VA Turnhout) en Paul Meeus (VB-fractieleider in de Turnhoutse gemeenteraad) “hun ongenoegen te uiten over het programma dat het stadsbestuur voorzien had in de raadszaal maandagmiddag naar aanleiding van het 11-juli-gebeuren.” Volgens hun persmededeling vatte burgemeester Stijnen het programma aan “met een korte, eerder kleurloze speech”. Daarna volgde “de boeiende en bezielde bijdrage van Leo Van Mierlo (VOS)”, maar vervolgens liep het helemaal mis. Er “volgde een veel te lange toespraak van veertig minuten door professor-historicus Frans-Jos Verdoodt, die vooral geschiedkundige feiten van 700 jaar geleden aanhaalde en onder meer een federale staat met 4 gewesten bepleitte... Vele aanwezigen waren het niet eens met zijn standpunten en verlieten prompt de zaal.”

“De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen voor een culturele bijdrage door schrijfster Kristien Hemmerechts (foto 2). Toen zij tijdens haar gedichten voornamelijk sprak over penetratie, condooms, fecaliën en het liefdesspel verlieten op hun beurt ook nog de resterende families met kinderen en meerdere ouderen de raadszaal. N-VA Turnhout en Vlaams Belang Turnhout begrijpen niet dat het stadsbestuur de regie van de Vlaamse Feestdag niet in eigen hand hield waardoor deze dag voor Vlamingen nu in mineur is geëindigd, een ware kaakslag voor de Turnhoutenaar en zijn stad.”

Kristien Hemmerechts is verbaasd over de reactie. "In mijn voorstelling doet een personage een lofbetuiging aan alles in onze schepping. En geef toe: je hebt een serieus probleem als je niet naar het toilet zou kunnen. Het optreden gaat over liefde, leven, lust en dood. Er vallen daarin woorden als penis en overspel, maar kinderen mogen dat toch horen?" Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) was ook aanwezig op de viering. Hij geeft toe dat het taalgebruik van Hemmerechts nogal direct was. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen daar aanstoot aan nemen, maar dat ligt voor iedereen anders." en: "Misschien was het optreden minder geschikt voor een breed publiek."

Het optreden van Kristien Hemmerechts kwam uit het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap. Het was niet speciaal afgestemd op de 11-juliviering. "De organisatie boekte een bestaand programma en vroeg niet om een aangepast optreden", zegt Kristien Hemmerechts die naar eigen zeggen “achteraf alleen maar positieve reacties” kreeg. Burgemeester Francis Stijnen weet: "Vorig jaar kozen we voor een luchtig programma. Dit jaar gooiden we het over een andere boeg en was het iets zwaarder. Bovendien was de zaal erg warm en was het programma al wat uitgelopen. Ik denk dat veel mensen daardoor afhaakten. Volgend jaar kiezen we weer voor iets luchtigs."

Hopelijk wordt het programma volgend jaar niet té luchtig, of N-VA en VB Turnhout gaan zich verplicht voelen weer een boze persmededeling te verspreiden. We hebben het ooit meegemaakt dat een deel van het publiek in het cultureel centrum De Warande opstapte omdat er naakt op het podium te zien was. Maar ja, dat was ook een voorstelling van Het Toneelhuis uit het Antwerpen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, turnhout, provincie antwerpen, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

06-07-11

DE PARABEL VAN DE BLINDEN

Op basis van de IP-adressen van ‘Annick Verbauwen’, medewerk(st)er van ’t Pallieterke, en Johan Sanctorum, Vlaams cultuurfilosoof en tekstschrijver voor Bruno Valkeniers, en nog andere gegevens dan die IP-adressen, kwam Apache gisteren tot de conclusie dat ‘Annick Verbauwen’ en Johan Sanctorum één en dezelfde persoon zijn. Johan Sanctorum ontkent, maar wat Apache schrijft is niet onmogelijk.

Het intellectueel niveau van ‘Annick Verbauwen’ is hoger dan dat van de meeste schrijfsels in ’t Pallieterke en Johan Sanctorum wordt ervan verdacht om bijvoorbeeld ook achter de fakefiguur Hilde De Breuckere te schuilen. Op zich is schrijven onder een schuilnaam geen probleem, ware het niet dat ‘Annick Verbauwen’ partij trekt voor een bepaalde strekking binnen het VB, en  tegen een andere strekking is bij het VB. Het is niet voor het eerst en niet voor het laatst bij ’t Pallieterke. Jarenlang was de Gentse correspondent van ’t Pallieterke Jan Borluut die kritisch stond tegenover Tanguy Veys; tegenwoordig is de Gentse correspondent van ’t Pallieterke een anonieme correspondent die heel anders staat tegenover Veys. Een zeldzame keer stelt 't Pallieterke zich op als een neutrale waarnemer. Doorgaans is ’t Pallieterke fan van het VB (‘De Bozen’), en doet het smalend tegenover de N-VA (‘De Niveanen’), maar met 11 juli in het vooruitzicht doet het blad deze week een oproep tot eenheid binnen de Vlaamse Beweging.

’t Pallieterke: “Er was vorige week veel cinema, olé ola, in Gent en in ’t Vlaams Parlement, olé ola. En ’t is altijd hetzelfde lied, olé ola, men gunt elkaar ’t licht in de ogen niet, olé ola! (…) Als het Vlaams Belang steeds minder ernstig wordt genomen, heeft dat alles te maken met de manier waarop die partij zichzelf aan het kruis nagelt. De interne vetes hollen het Belang alsmaar sneller uit. De Gentse Belfortploeg achtte zichzelf sterk genoeg om een paar varkentjes te wassen, maar zal zijn heil nu moeten zoeken in het martelaarschap. Koen Dillen verwijt Bruno Valkeniers een gebrek aan leiderschap, en stapt uit de partij die door zijn vader werd opgebouwd. Anderen zijn hem voorgegaan, anderen zullen hem volgen. Gejubel alom in de gelederen van het ‘anti-fascistisch front’, dat er geregeld in slaagt vers nieuws over de interne troebelen bij het Belang op het internet te gooien – waar zit de bron?” Straffe quote: ’t Pallieterke dat voor 95 % volgeschreven wordt door mensen die anoniem opereren, dat zich afvraagt wie de onbekende bronnen zijn van het ‘anti-fascistisch front’.

't Pallieterke vervolgt: “De Antwerpse fractie denkt dan weer dat ze boven dat alles verheven staat, en dat het tij op een dag zal keren. Maar denk eraan, op het schilderij ‘Parabel van de Blinden’ van Pieter Breugel trekt de één de ander zonder pardon in de gracht (foto 1: fragment uit dat schilderij). Anderzijds is er de hypocrisie bij de N-VA, waar Bart de Wever ‘het monster wil kelen’, maar waar de stem van het Vlaams Belang wel in dank aanvaard wordt om een bijzonder decreet over de organisatie van de lokale verkiezingen in het Vlaams Parlement goedgekeurd te krijgen. Of waar men handenwrijvend de gang van zaken bij het monster volgt, in de hoop zoveel mogelijk Belang-kiezers los te weken voor de komende stembusslag. Natuurlijk zijn de politieke zeden er de laatste tijd niet plots op verzacht, maar voor zover ons bekend gaat het nog altijd om twee Vlaams-nationalistische partijen die als einddoel hebben: een onafhankelijk Vlaanderen. Als de N-VA dat uitgangspunt als een blok aan het been begint te beschouwen, dat men daar dan de eerlijkheid heeft dit openlijk toe te geven. (…)”

“Actiegroepen als TAK en Voorpost blijven verdienstelijk werk leveren, maar mobilisatie is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger (foto 2: Voorpost-persverantwoordelijke Bjorn Roose). In de media komen ze nauwelijks aan het woord (…). Voor de rest is het in de audiovisuele media niets dan brood en spelen: een pompeus huwelijk in piratennest Monaco; oeverloos gekwaak en gedram over zomerfestivals; heroïsche Belgische voetbalprestaties uit het verleden toen we met 4-3 van de Sovjet-Russen wonnen omdat twee buitenspelgoals niet werden afgekeurd; de formidastische ‘Belgische’ opening van de Tour. Wie heeft ooit die zegswijze gelanceerd: we hebben een schoon volk, maar je moet er wel rotsvast in blijven geloven? Hetzelfde geldt voor de Vlaamse Beweging. We blijven er graag rotsvast in geloven, maar we zouden met 11 juli in het vooruitzicht heel graag wat minder schisma zien.”

’t Pallieterke moet niet zo panikeren. We hebben even onze bronnen aangeboord, en vernamen een verhaal van eensgezindheid tussen voor- en tegenstanders van de Belfortploeg. Maar dat verhaal sparen we op tot maandag 11 juli, Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Een verhaal van verzoening, dat staat toch schoon op zo’n dag. Niet?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, vb, n-va, sanctorum, valkeniers, de wever |  Facebook | | |  Print

26-06-11

HOE ZIT DAT MET DE SEX BIJ HET VB ?

Belforters zetten Vlaams Belang schaakmat, kopt Gazet van Antwerpen dit weekend boven het redactioneel commentaar op blz. 2 van de krant. Aanleiding is het voornemen van de Belfortploeg onder leiding van Francis Van den Eynde (foto 1) om maandagavond de vier Gentse VB-gemeenteraadsleden die niet mee zijn met de vijf andere VB-gemeenteraadsleden uit alle gemeenteraadscommissies te zetten.

 

Dirk Castrel (politiek redacteur Gazet van Antwerpen): “Familietwisten en interne ruzies zijn dodelijk voor politieke partijen. Bij de Vlaamse socialisten, de liberalen en de christendemocraten kunnen ze daar aardige verhalen over vertellen. Ook over de averij die ze daardoor hebben opgelopen. Ambras in eigen huis bevestigt de overtuiging van vele burgers dat politici en partijen hoofdzakelijk met zichzelf bezig zijn. En het knaagt aan de verkiezingsresultaten. Een bende ruziemakers boezemt weinig vertrouwen in. Wie zijn vetes uitvecht op de straatkeien krijgt van de kiezer doorgaans de rekening gepresenteerd. Het Vlaams Belang moet zich grote zorgen maken, want daar zijn ruzies de jongste jaren schering en inslag. De partij doet het niet goed in opeenvolgende peilingen. De tijd dat Vlaams Belang als één gedisciplineerd blok naar voren trad, is voorbij. Steeds luider klinkt het gemor over de partijleiding en over de ‘Antwerpse gemeenteraadsfractie’ van Filip Dewinter en Gerolf Annemans. (…)”

 

Effect van ruzie in een partij is er zeker, maar in het geval van het Vlaams Belang (VB) mag het ons inziens toch niet overschat worden. Veel belangrijker voor het VB zijn het effect van een blijvend cordon sanitaire (Gerolf Annemans klaagde er deze week nog over), het inzien van het nefaste aan het extreme VB-partijprogramma, en de aantrekkingskracht van Bart De Wever en de N-VA – recent verkiezingsonderzoek naar de N-VA-kiezers bij de stembusslag één jaar geleden leidde tot de vaststelling: “De Vlaming is een tikje katholiek, een tikje rechts, een tikje liberaal, een tikje Vlaamsgezind, een tikje cynisch over politiek en een tikje tegen de migranten (zonder echt xenofoob te zijn). De N-VA vormde het perfect klankbord.” (De Standaard na recent ISPO-onderzoek onder leiding van prof. Marc Swyngedouw).

 

Geert Van Cleemput, voormalig hoofd van de VB-studiedienst en auteur van het boek Vlaams geblokkeerd, vatte het vorige week zaterdag na de VB-partijraad perfect samen op Facebook: “VB geeft snoep aan AFF”. Meer is het inderdaad niet. Het smaakt lekker, maar is geen stevig voedsel. Dat laatste zou het pas zijn als de Belfortploeg afstand neemt van het VB-partijprogramma. Maar dat doet ze niet. Dat is natuurlijk haar goed recht, maar maakt ons supporters van de Belfortploeg noch van “het andere Gentse kamp” – de terminologie komt uit het advies van de ‘Commissie voor Verzoening en Tucht’. Advies waarop de Belfortploeg overigens stevig op gerepliceerd heeft.

 

Wie het ook bij het rechte eind heeft, is Stijn C. (foto 2, Stijn C. bij het KVHV). Ooit nog VB-personeelslid, bedrijfsjurist bij katholieke ondernemingen, naar eigen zeggen columnist bij ’t Pallieterke, man die wel eens een boekje open doet over de vrijmetselarij en altijd in de weer is tegen het AFF. Na de “VB geeft snoep aan AFF” van Geert Van Cleemput antwoordt Stijn C.: “Vergeet nooit: AFF is de vijand, en kan nooit onze vriend zijn.” Waarna Geert Van Cleemput: “De waarheid is de waarheid, wie die ook zegt.” Maar uiteindelijk geeft Stijn C. toe: “Inderdaad: het VB is gewoon een partij als alle anderen die in niets nog van anderen te onderscheiden valt. In menselijke betrachtingen zijn alle acties tot drie categorieën te herlijden (sic): god (macht), gat (sex) en geld (geld). Al het andere is camouflage.” Lees hier de Facebook-conversatie.

 

De God bij het VB is alom bekend: Filip Dewinter. Over het geld bij het VB is wat bekend, en Stijn C. zal dat ook wel weten als één van de VB-adviseurs over de klacht tegen het VB bij de Raad van State. Maar hoe zit dat met de sex bij het VB? Wil Stijn C. dat even verduidelijken? Wie A zegt, moet ook B durven zeggen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, vb, n-va, van cleemput, stijn c. |  Facebook | | |  Print

23-06-11

OEPS

Als men om de interne verdeeldheid te boven te komen vlug-vlug acties in elkaar bokst kunnen er wel eens fouten gebeuren. In het Keer tevreden terug-pamflet dat door het VB wordt verdeeld (foto) staat een fout telefoonnummer.

In 300 000 volgens Dewinter al grotendeels verspreidde Keer tevreden terug-pamfletten wordt niet het telefoonnummer van de Internationale Organisatie voor Migratie, het IOM, maar van het door jongeren en alternatieve burgers vaak bezochte reisbureau Connections Eurotrain vermeld.

Hier het qua telefoonnummer verbeterde VB-pamflet. Zoek de zes andere fouten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, actie |  Facebook | | |  Print

VB BEHOUDT OVERHEIDSSUBSIDIËRING

In de kranten was er gisteren weinig aandacht voor het VB dat haar overheidssubsidiëring mag behouden na een arrest van de Raad van State. Het omgekeerde – het VB dat een deel van haar overheidssubsidies verliest – zou wél nieuws geweest zijn. “Het ongewone is nieuws”, zei ons zaterdag nog een journalist van Het Laatste Nieuws in tempore non suspecto.

Het arrest kan je nalezen op de website van de Raad van State. Samengevat: de meeste uitspraken om de klacht tegen het Vlaams Belang te voeden zijn te oud (meer dan zestig dagen vóór het indienen van de klacht), één klacht kan in aanmerking komen maar is te weinig gedocumenteerd door de klagers (een mail van Antwerps VB-gemeenteraadslid Geert Brouwers aan alle Antwerpse stadspersoneelsleden met een vreemde familienaam), een andere klacht (toespraken van Filip Dewinter en Gerolf Annemans op een ‘veiligheidsmeeting’ van het VB) kan wel onder de loep genomen worden. Hier de toespraak van Filip Dewinter op die meeting.

“De (...) gelaakte uitlatingen zijn scherp en polemisch, en getuigen allerminst van grote zin voor subtiliteit en nuance. Als zodanig kunnen ze een animositeit tussen sommige segmenten van de samenleving voeden en op termijn bijdragen aan een polarisatie en een klimaat van onverdraagzaamheid. De Raad van State beoordeelt ze dan ook zonder meer als verontrustend en als van aard om te kunnen grieven en kwetsen", luidt het verdict. Maar in de schoot van de Raad van State is er geen meerderheid om die uitlatingen bovendien te beschouwen als vijandig tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. En dus wordt de klacht afgewezen, en mag het VB haar overheidsubsidiëring behouden.

In het andere geval zou het VB een jaar lang geen federale overheidssubsidiëring krijgen, wat neerkomt op twee miljoen euro minder. Niet weinig, maar anderzijds is het VB de partij die het best tegen een financiële stoot kan vermits het de rijkste Vlaamse partij is. “Het Vlaams Belang is nu officieel een democratische partij. Wie ons nu nog ondemocratisch noemt, kan op een proces wegens laster rekenen”, zei VB-kopstuk Gerolf Annemans achteraf. Slecht nieuws dus voor Francis Van den Eynde want die vindt de procedure die zijn Belfortploeg te beurt valt bij het VB absoluut niet democratisch. En nog een slechte grap: de Raad van State vindt (volgens de letter van de wet terecht) de meeste klachten tegen het VB te oud (meer dan zestig dagen vóór het indienen van de klacht), maar de Raad van State doet er zelf meer dan vijf jaar over om uitspraak te doen over de klachten (de klacht van SP.A, Groen! en alle Franstalige partijen werd ingediend op 17 mei 2006, de uitspraak volgde pas op 15 juni 2011).

Intussen hebben VB-kopstukken nog meer schandelijke uitspraken gedaan (1, 2...).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, annemans, van den eynde |  Facebook | | |  Print

14-06-11

FILIP DEWINTER: HET VERSTAND KWIJT

Zondag publiceerden we hier het verhaal van de Duitse scheper van Filip Dewinter die van zijn baas een plastieken kip in kostuum, en met rode strik, had gekregen die Elio Di Rupo moest voorstellen. Ako mocht er eens flink zijn tanden in zetten. Filip Dewinter, blij dat de zaak twee online kranten gehaald had, twitterde diezelfde zondag nog: “Ondertss is Elio het hoofd verloren!” (foto).

 

In de nota Een radicale, nationalistische en republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Visie en strategie., die goedgekeurd werd op de VB-partijraad van november 2009, werden onder meer besluiten getrokken over de taal en stijl die het VB voortaan zou hanteren. Kwestie een volgende verkiezingsnederlaag te vermijden. “Niet ons gedachtegoed is gedateerd, wel moeten we de manier, de stijl en de taal waarop we communiceren permanent evalueren, moderniseren en aanpassen”, lezen we in de nota.  Het was één van de belangrijkste conclusies van de VB-partijraad van november 2009 en werd dan ook herhaald bij “de belangrijkste punten”: “Schaven aan onze stijl en discours, moderniseren en aanpassen aan de omstandigheden (zie de VB+ norm).” Het VB zou een radicale partij blijven, maar de zaken to the point aanpakken: “’Radicaal’ betekent dus niet dat men vervalt in nodeloos provoceren of in schuttingstaal.” Wel zou het VB “het publiek en de media daarbij charmeren met een non-conformistische ‘Tijl Uilenspiegel’-achtige insteek: een parlez-vrai-stijl die niet gespeend is van humor en ironie.”

 

Is "Elio het hoofd verloren", Filip Dewinter is zijn verstand kwijt. We nemen aan dat de actie die het VB vandaag in Brussel plant, behoort tot die “’Tijl Uilenspiegel’-achtige insteek”: het vervangen van een aantal straatnaamborden naar aanleiding van de aanslepende regeringsonderhandelingen. Maar de communicatie van Dewinter over Elio Di Rupo die het hoofd verloren is nadat Dewinters hond er zijn tanden in zette? Dat is toch niet echt “schaven aan onze stijl”. Dat is hardleers zijn. Maar had iemand gedacht dat Dewinter in staat is om een andere stijl te hanteren?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vb |  Facebook | | |  Print

10-06-11

DE HYPOCRISIE ACHTER DE 'TAX FREEDOM DAY'

Vandaag is het de zogenaamde Tax Freedom Day, de dag waarop “we” niet langer moeten werken om de belastingen en sociale lasten te betalen, en eindelijk voor onszelf kunnen beginnen werken. Sommige kranten schreven er al begin deze week over, en natuurlijk deed ook het Vlaams Belang haar populistische duit in de zak.

 

“De socialisten hebben problemen met besparingen, maar geen problemen met torenhoge belastingen. Ze vinden het blijkbaar heel normaal of ‘sociaal’ dat we met zijn allen bijna de helft van ons loon zien verdwijnen in de zakken van vadertje staat”, schreef het VB gisteren op haar website. “De politici die menen dat België in stand gehouden moet worden, moeten beseffen dat de noodzakelijke besparingen juist door die constructie uiteindelijk verwateren in extra bijkomende belastingen om zo de bouwval België te stutten”, schreef VB-voorzitter Bruno Valkeniers eerder deze week op zijn persoonlijke blog. De begrijpelijke klachten over hoge belastingen worden misbruikt voor het eigen politiek project: tegen de socialisten, tegen België. Maar waarvoor belastingen en sociale bijdragen gebruikt worden, en hoe de bijdragen hiervoor ongelijk verdeeld zijn… daarover zwijgen de meeste kranten, en het VB al helemaal.

 

“Tweederde van onze fiscale en sociale bijdragen vloeien meteen terug naar de bevolking: onderwijs, pensioenen, autowegen”, legt SP.A-specialist Dirk Van der Maelen uit. “Het andere derde gaat naar diensten zoals de politie of de brandweer, naar het openbaar vervoer, zwembaden, parken, bibliotheken… (…) Wie gaat de politie betalen zonder belastingen? Zullen we die dan maar afschaffen?" Kan de besteding van het geld dat we afdragen niet beter? Zeker. Maar globaal zijn we bijvoorbeeld goed af met onze sociale zekerheid. Het is veruit de meest rechtvaardige optie, en ook de zuinigste. In de Verenigde Staten bedragen de uitgaven voor gezondheidszorg per persoon bijna dubbel zoveel als in België, en dan nog ligt de kindersterfte er bijna dubbel zo hoog als hier. De belastingsdruk op loon en arbeid zou echter heel wat lager kunnen als de belastingen rechtvaardiger geïnd zouden worden, maar precies daar wringt het schoentje.

 

Het is het accountant- en belastingsadviesbureau PricewaterhouseCoopers die jaarlijks de Tax Freedom Day  berekent, maar datzelfde bureau verzwijgt – erger nog: verdedigt – de ongelijke belastingsdruk in ons land. De 500 vennootschappen met de grootste winsten in ons land betalen gemiddeld amper 3,76 procent belasting op hun winst. En de inkomsten uit kapitaal dragen ook weinig bij: slechts een goede 5 procent van de belastinginkomsten komt uit de roerende voorheffing, terwijl 70 procent gehaald wordt bij de loontrekkenden door belasting op arbeid en indirecte belastingen. Je hebt ook grote bedrijven die het klaarspelen om nauwelijks of geen belastingen te betalen. Spelers als ArcelorMittal, Electrabel, Janssen Pharmaceutica. Een wereldreus als bierbrouwer AB InBev betaalde vorig jaar nul euro belasting op een winst van 6,38 miljard euro. Ook Solvay en KBC betalen nauwelijks belastingen. Exxon Mobil had meer dan vijf miljard euro winst maar kwam er vanaf met een schamele belasting van 1 019 euro.

Voor sommigen valt Tax Freedom Day al op 2 januari. Alleen gewone mensen, die geen acrobatentoeren kunnen uithalen, moeten wachten tot de eerste dagen van juni. Op 31 mei 2011 werd daarom een Tax Justice Day

georganiseerd. Daarover iets gelezen in de kranten? Daarover het VB gehoord? Wie wil kan nog een petitie ondertekenen om belastingen op een rechtvaardige manier te innen.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media, vb, actie |  Facebook | | |  Print

08-06-11

MOSKEEPROTEST LEIDT TOT… BEKEERING TOT ISLAM

We kennen geen communicatiekanaal van het VB waarin niet minstens eenmaal opgeroepen werd tot deelname aan de betoging vorige zondag tegen de bouw van een moskee in Lier (foto’s). Dat Jan Mortelmans, tegenwoordig één van de ijverigste VB-personeelsleden, VB-gemeenteraadslid is in Lier, is daar niet vreemd aan.

 

En natuurlijk had Jan Mortelmans voor zijn mobilisatiecampagne de zegen van Filip Dewinter die wegens televisieverplichtingen de start miste van de betoging, maar wel de slottoespraak kon houden. “Burada, hiçbir cami”, “Hier geen moskee”, zo debiteerde Filip Dewinter in het Turks. Onder de aanwezigen was nochtans geen Turk te bekennen. Wél le tout VB. Van Blankenberge tot Bilzen, met negen autobussen waren ze naar Lier gekomen. Pak daarbij nog een aantal VB’ers die met eigen vervoer naar de Pallieterstad waren gereden. Onder de volgens de pers 500 (volgens het VB: “ruim 700”) betogers waren er dan ook maar een handvol Lierenaars. De enige niet-politieke Bekende Vlaming bij het VB, gewezen VRT-journalist Reddy De Mey, liep mee op de eerste rij (foto 2, linksonder). Een (kleine) delegatie van het Duitse Pro Köln en de Italiaanse Lega Nord was er eveneens. Vermits de N-VA gepercipieerd wordt als dé partij die de Vlaamse kwestie behartigt, werpt het VB zich dan maar op als dé anti-islam partij. Maar ze moeten oppassen bij het VB. Zich teveel focussen op de islam kan onbedoelde gevolgen hebben.

 

In de dagen voor de betoging in Lier circuleerde in kringen van het VB en aangetrouwde familie het verhaal over Daniel Streich, stichter en voorzitter van de SVP-afdeling in Gruyères van 2003 tot 2007. De SVP, de Schweizerische Volkspartei, is de rechts-populistische partij die in november 2009 bij een referendum een verbod tot bouwen van minaretten afdwong. Streich droeg in belangrijke mate bij tot het verspreiden van fobie voor de islam, tot in de verste uithoeken van Zwitserland. Om dat enigszins te onderbouwen bestudeerde Streich de islam… en zo gebeurde het dat de van protestant naar katholiek geëvolueerde Daniel Streich uiteindelijk moslim werd. In juni 2007 nam Streich ontslag uit de SVP omwille van het minarettenreferendum dat men aan het voorbereiden was. Streich maakte nog niet bekend dat hij zich intussen bekeerd had tot de islam. Dat gebeurde pas in november 2009, vlak voor het minarettenreferendum. Meteen werd er paniek gezaaid in de populaire pers: Streich is militair instructeur, en is een moslim geen veiligheidsrisico voor het Zwitserse leger?

 

Een grappig verhaal dus, maar ook een oud verhaal. Dat het vorige week in extreemrechtse kringen opdook, kan toeval zijn. Maar het is wel opvallend. Ook opvallend: als SVP-politicus had Daniel Streich een verzorgde baard. Als moslim was zijn baardgroei wat wilder. Volgens een soenna moeten vrome moslims een baardlengte van vier vingers hebben. Vandaar. Maar wat te denken van Marc Joris, VB-personeelslid en ghost writer van Filip Dewinters boek Inch Allah? Die zijn baard al gezien? Nog even doorstuderen op de islam en Joris dreigt zelf moslim te worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, lier, vb, zwitserland, internationaal |  Facebook | | |  Print

28-05-11

ONBEANTWOORDE VRAGEN

Wim De Winter (VB-personeelslid, Voorpost-militant, RechtsActueel-redacteur en gelegenheidsbodyguard van Filip Dewinter en Benno Barnard) begon vorige week vrijdag bij RechtsActueel aan een reeksje van drie artikels naar aanleiding van de amnestiediscussie. Hij vraagt om een reactie van onder andere het AFF. 

 

Wim De Winter, vorige week vrijdag: “De laatste dagen laaide de commotie rond de aloude amnestie-eis nog eens hoog op. Een sereen debat rond dit thema is blijkbaar nog steeds niet mogelijk. Het ergst van al is dat het Vlaams-nationalisme weer eens op één hoopje wordt gegooid met de collaboratie, terwijl het samenwerken met de Duitsers verschillende gezichten kende. Het is echter de Vlaamse Beweging die het zwaarst betaalde na de oorlog, terwijl andere actoren er veel beter vanaf kwamen.” Even later schakelt hij al over naar het communisme: “Misschien moeten clubjes als het AFF, de LSP, Comac en anderen maar eens uitleggen wat zij dan vinden van het communisme, dat overal aan de macht kwam mits het aanrichten van enorme bloedbaden.” Twee dagen later, na een verhaal van Frans Van der Elst, gewezen Volksunie-voorzitter en repressie-advocaat, luidt het: “Benieuwd of we antwoord krijgen. En niet rond de pot draaien aub!” Maandag werd het Onafhankelijkheidsfront erbij gehaald: “Dat was een verzetsgroep van communistische signatuur. Het communisme, u weet wel, van de psychiatrische instellingen voor andersdenkenden, van de Goelagarchipel en vooral van wereldwijd 100 miljoen slachtoffers; het voorbeeld voor AFF, LSP en PVDA.”

 

We kunnen niet spreken namens de LSP of de PVDA, maar AFF/Verzet wil best antwoorden op deze oprispingen. Onbeantwoorde vragen, dat is vervelend. Dat weten we… sinds de VB-studiedienst weigert te antwoorden op onze vragen. Nochtans wordt op de website van het VB aangekondigd: “Wil u het standpunt van onze partij kennen over bepaalde problematieken of heeft u vragen over ons programma, aarzel niet en contacteer onze studiedienst.” Wij wachten al sinds 14 april op het antwoord van de VB-studiedienst of koosjer slachten nu al dan niet onder het VB-wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten valt, en sinds 30 april op een vraag over de statuten van het VB en de ‘commissie voor verzoening en tucht’. We zullen afspreken: als de VB-studiedienst antwoordt op deze en volgende vragen van onze kant, zullen wij antwoorden op de vragen van Wim De Winter. Met zijn goede relaties met de VB-studiedienst moet dit ongetwijfeld lukken. (Foto 1: Collaborateurs die – overigens maar kort – na de bevrijding opgesloten werden in de leeuwenkooien in de Antwerpse dierentuin.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amnestie, vb |  Facebook | | |  Print

27-05-11

VAN INBRAAKALARM TOT STEEKWAPEN

We wilden hier vandaag nog iets schrijven over amnestie, maar het VB besliste daar anders over.

Brusselse burgemeesters reageren verontwaardigd op de VB-folder die nu in Brussel verspreid wordt. Volgens het VB is er niets mis met hun folder met “informatieve en zeer gevarieerde artikelen”. Het is maar wat men informatief en gevarieerd noemt. Op de voorpagina zucht men over de vervreemding en de teloorgang van “onze waarden”. De oorlog is niet ver weg: “Het multiculturele drama dat zich voltrekt, is dan ook de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede. Onze stad is een laboratorium waar men zonder enige bescherming alsmaar gevaarlijker multiculturele experimenten uitvoert. Het ontploffingsgevaar van dit multiculturele kruitvat wordt met de dag groter.” Op blz. 2 wordt FDF-kopstuk Olivier Maingain afgebeeld als een nazi, en verder wordt huiselijk geweld gekoppeld aan de migratie (foto 1). Alsof er geen huiselijk geweld onder autochtonen zou zijn. Op blz. 3 wordt de onveiligheid bij het openbaar vervoer aangeklaagd, en België omschreven als het “medisch paradijs” voor “menig illegaal”. Op blz. 4 volgt een enquête waarbij je voor het invullen van een enquête over (on)veiligheid en goed bestuur beloond wordt met een zakmesje.

Het ding is naar verluidt vierenhalf centimeter groot en kan waarschijnlijk niet omschreven worden als een verboden wapen. Wat telt, is de symboliek van het zakmes. Vier jaar geleden, in maart - mei 2006, reageerde het VB nog defensief: het verdeelde raam- en deuralarmen (foto 2). In China, communistisch land waar men anders zo op afgeeft, gekocht. Het laatste wat je nodig hebt om je te beveiligen. Het eerste is immers de kwaliteit van je ramen en deuren, en de beveiliging bij je ramen en deuren. Het laatste middel om je te beveiligen is een alarm, maar dan meer dan de VB-prullen. Maar goed, het was een defensief gadget. Het volgende bij de veiligheidscampagnes van het VB waren filmpjes met – toen nog – Bart Debie in een hoofdrol. Rond de jaarwisseling 2009 - 2010 reed Bart Debie het land rond om zijn veiligheidsfilmpjes te vertonen. Hij wees erop dat men soms aanraadt een busje pepperspray op zak te hebben maar overvallers er vaak handiger mee omgaan. Debie ‘vergat’ te vertellen dat pepperspray een verboden wapen is. En nu deelt het VB zakmesjes uit (foto 3). 101 gadgets waren mogelijk, maar het VB kiest voor een steekwapen. Het model is klein, het symbool is groot.

In Searchlight wordt er deze maand ook al op gewezen: hoe meer stemmen de N-VA vergaart, hoe meer het VB extremer wordt. Al was het maar om toch nog in de kijker te lopen in de schaduw van Bart De Wever.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vb, brussel |  Facebook | | |  Print

25-05-11

NAAR DE N-VA

Toen Frank Vanhecke na zijn huwelijk met Marie-Rose Morel van Brugge naar Schoten verhuisde, werd hij in de Brugse gemeenteraad opgevolgd door de 27-jarige Viky De Ridder. Ze verbaasde zowat iedereen door na haar eedaflegging op 22 februari 2011 niet het VB te vervoegen op de gemeenteraadsbanken, maar moederziel alleen te gaan zitten. Intussen heeft ze gezelschap gevonden, en zij niet alleen.

 

Viky De Ridder: “Toen ik mij destijds akkoord verklaarde om op de lijst te staan, was de partij in beweging en verwachtte ik dat zij mee door heel wat nieuwe mensen een wat gematigder lijn zou volgen. Maar dat is niet zo gelopen. Blijkbaar is er nog steeds niets veranderd in het Vlaams Belang en daar kan ik dus ook niet achter staan.” Viky De Ridder ging dan nog liever moederziel alleen op de Brugse gemeenteraadsbanken zitten, al besefte ze wel dat het als eenling niet gemakkelijk zou zijn zich als gemeenteraadslid te laten kennen. Voorbije maandag maakte de Brugse afdeling van de N-VA bekend dat Viky De Ridder is toegetreden tot de N-VA. Er is haar niets beloofd voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar oktober. Een en ander zal afhankelijk zijn van de inzet die ze intussen vertoont voor haar nieuwe partij.

 

In Schoten, de nieuwe thuishaven van Frank Vanhecke, stapt Patrick Verlinden vorige week over naar de N-VA. Hij kon zich al geruime tijd niet meer vinden in de VB-partijlijn en zetelde sindsdien als onafhankelijke in de gemeenteraad. "Wij zijn ervan overtuigd dat Patrick een meerwaarde betekent voor de Schotense afdeling. Hij zal vanaf nu de beslissingen van de meerderheid in het gemeentebestuur onderschrijven en constructief meewerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord", zegt Maarten De Veuster die in Schoten voor de N-VA schepen is. Patrick Verlinden zelf zegt: “Er hebben voor mij twee factoren meegespeeld. Er is enerzijds het inhoudelijk sterke Vlaamse programma van de partij. Dat is voor mij zeker essentieel. Maar ook het dynamisme van de lokale N-VA-ploeg hebben me ertoe gebracht om me aan te sluiten bij N-VA in Schoten." In Schoten mag men zich verwachten aan nog meer mensen die het VB laten voor wat het is. Nogal wat mensen waren meer voor Marie-Rose Morel dan voor het VB actief bij de plaatselijke VB-afdeling.

 

Last but not least heeft ook voormalig VB-volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens uit Beveren sinds vorige week een lidkaart van de N-VA op zak (foto). Op zijn blog vertelt hij: “Reeds vorige maand was de toenadering uitgelekt. Uiteraard heb ik daar de afgelopen weken tal van reacties op gekregen. Veel fijne reacties, zelfs van enkele collega’s uit mijn vorige partij en nog veel meer van inwoners uit Beveren en het Waasland die het appreciëren dat ik de (lokale) politiek niet opgeef. Mijn ontslag uit het VB destijds en mijn toetreding tot N-VA zijn twee van elkaar losstaande zaken. Reeds in 2009 had ik omwille van onoverbrugbare meningsverschillen en een totaal gebrek aan overleg mijn ontslag reeds op voorhand schriftelijk aangekondigd. Het korte persbericht dat ik vorig jaar in april verspreidde valt nog altijd na te lezen. Het VB is voor mij een volledig omgeslagen bladzijde.”

 

Burgemeester Marc Van de Vijver, van kartelpartner CD&V, ziet dat anders. "Het is niet omdat iemand van partij verandert dat hij daarom zijn extreme standpunten laat varen", reageert Marc Van de Vijver. "Veel mensen binnen CD&V hebben het er moeilijk mee. Als hij achter ons huidige bestuursakkoord staat, zal Bruno Stevenheydens toch op een aantal punten een bocht van 180 graden moeten maken.” Bruno Stevenheydens is echter niet de kwaaiste. Wat te denken van burgemeester Marc Van de Vijver zelf die er alles voor doet om de Beverense deelgemeente Doel van de landkaart te laten verdwijnen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, n-va, vb, stevenheydens, brugge, schoten, beveren |  Facebook | | |  Print

16-05-11

AL HALF JAAR GEEN ‘POLITIEKE VRIENDEN’ MEER BIJ VB-MAGAZINE

Toen in januari vorig jaar het Vlaams Belang Magazine (foto) vernieuwd werd, kreeg het VB-maandblad een kleiner formaat, maar ook enkele nieuwe rubrieken zoals een Zweedse puzzel en de rubriek Politieke vrienden.

Die laatste rubriek zou maar om de twee maanden verschijnen, maar is veruit het plezantste dat in het Vlaams Belang Magazine te lezen valt. In de eerste aflevering konden we in die rubriek het verhaal lezen van twee Brugse VB-militanten die elkaar vonden bij het NSV. In november bracht die rubriek nog aan het licht dat in Bornem door het VB bij herhaling is gepleit voor de invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes). Maar de eerste die zo’n GAS-boete aan zijn broek gesmeerd kreeg… was de voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling. Wegens wildplakken.

Uit een enquête bij de lezers van het Vlaams Belang Magazine bleek de Zweedse puzzel de minst gewaardeerde rubriek te zijn, gevolgd door het katern van de Vlaams Belang Jongeren. Maar de Zweedse puzzel zit nog elke maand in het magazine, en het katern van de Vlaams Belang Jongeren is er ook nog altijd bij. Maar wat is sinds november 2010 niet meer verschenen? De rubriek Politieke vrienden. Sinds november vorig jaar zijn we toch alweer zes nummers van het Vlaams Belang Magazine verder. Is de voorraad ‘politieke vrienden’ bij het VB uitgeput? Een mens zou het haast gaan denken.

Hoofdredacteur Tom Van Den Troost was dik bevriend met Marie-Rose Morel, maar miste de kans om Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke samen te portretteren in het Vlaams Belang Magazine. Frank Vanhecke is anders ook dik bevriend met Francis Van den Eynde, maar waarschijnlijk ligt hen opnemen in de rubriek ‘Politieke vrienden’ ook moeilijk bij de VB-top. En zo is het altijd wat bij die partij.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

08-05-11

VB RIJKSTE VLAAMSE PARTIJ. ÉN GROOTSTE BELEGGER

Indien de regeringsvorming blijft sputteren en nieuwe verkiezingen worden uitgelokt, zou dat voor de meeste politieke partijen een financiële ramp zijn. Het VB blijkt de rijkste politieke partij te zijn, en ook de partij die het meest geld belegt.

Volgende week publiceert de parlementaire controlecommissie haar jaarlijks overzicht van de financiële gezondheid van de politieke partijen. De Tijd kon de gegevens al inkijken. De overvloed aan verkiezingen van de voorbije jaren heeft de financiële toestand van de partijkassen alsmaar meer aangetast. Daarom werd minder geld opzij gezet voor een volgende verkiezingscampagne. Langs Vlaamse kant hebben Groen! en LDD, met respectievelijk 0,4 en 0,2 miljoen euro, het minst opzij kunnen leggen voor een eventuele verkiezingscampagne; de SP.A met 3,5 miljoen euro het meest. Of dat de SP.A er bovenop gaat helpen, is natuurlijk nog een andere vraag. De N-VA en het VB hebben respectievelijk 1,9 en 1,1 miljoen euro klaarliggen voor een verkiezingscampagne.

Het verbaast natuurlijk niet dat de N-VA vorig jaar financieel de meeste winst boekte. Was de winst in 2009 beperkt tot 560 000 euro, in 2010 boekte Bart De Wever 2,3 miljoen euro winst. Enerzijds door de verkiezingsoverwinning in juni en de bijhorende extra centen, anderzijds door de verkoop van hun hoofdkwartier aan het Barricadenplein. Langs Vlaamse kant is evenwel het VB, met een balanstotaal 14,7 miljoen euro, de rijkste partij. Het balanstotaal steeg vorig jaar met 4,3 miljoen euro, vooral als gevolg van het in de boekhouding opnemen van het Mandatarissenfonds waarin de VB-mandatarissen hun partijafdrachten storten. Mocht Frank Vanhecke nu ook een deel van zijn Europese wedde afstaan, het VB zou nog rijker zijn.

Maar wat doet het VB met haar geld? Een studiedienst die antwoordt op vragen hebben ze er niet. We hebben de voorbije dagen nog een vraag gesteld aan de VB-studiedienst, maar weer werd niet geantwoord. De propaganda van het VB mist alle peil. Het enige wat ze wat kunnen is showcongressen inrichten. Wat doet het VB verder nog? Het VB is de kampioen onder de politieke partijen om geld te beleggen. En dat kapitaal stijgt nog: van 7,4 miljoen euro eind 2009 naar 8,7 miljoen euro eind 2010. De belegging gebeurt op spaarboekjes, termijnrekeningen en beleggingsfondsen. “Geen speculatie”, benadrukt Patsy Vatlet (foto), sinds 1982 nationaal penningmeester en lid van het VB-partijbestuur.

Ondanks alle gegil ziet het er niet naar uit dat het VB overheidsdotaties gaat verliezen omwille van haar racistische praat, maar als er één partij is die het met minder geld kan stellen, is het wel het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va |  Facebook | | |  Print

03-05-11

N-SA: DEZELFDEN ALS ALTIJD. VB: TEGEN ‘DOPBONUS’ VAKBOND

Alhoewel hier en daar minder volk gesignaleerd werd op de rode 1 mei-optochten, stapten toch nog vele duizenden socialistische leden en militanten op in de 1 mei-‘stoeten’. Maar hoe was het bij de zwart-groene en bruine 1 mei-optochten?

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) had een manifestatie aan het Sint-Pietersstation in Gent gepland, zaterdag 30 april nadat een bijeenkomst op 1 mei niet werd toegelaten door het Gentse stadsbestuur. Het moet plezant blijven op 1 mei. In een “belangrijke mededeling” had het N-SA op haar website laten weten dat  “diverse obscure groeperingen mobiliseren voor tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten. (…) Er zullen geen provocaties van onze kant komen, maar wij gaan ook niet in op chantage, deze manifestatie is ook in die zin te symbolisch om nu nog af te blazen.” Het bleef bij een symbolische manifestatie. Slechts een twintigtal mensen, onder wie dan nog een paar Nederlanders, daagden op voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA (foto 1). De “tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten” bleven beperkt tot enkele verfbommetjes die op de straatstenen openspatten, en het met krijt schrijven van enkele slogans zoals N-SA: Rot op! en Nazi-drol. Wel werden de N-SA’ers achteraf verjaagd van een caféterras, maar op een ander caféterras was wel plaats om na te praten over deze alweer historische dag in de geschiedenis van het N-SA. Nieuw voor Vlaanderen waren de vlaggen met zwaard en hamer, symboliek ontleend aan de ‘linkse’ fascisten. Tweede verslag en meer foto’s: hier.

Bij het Vlaams Belang (VB) verzamelden enkele honderden militanten (vijfhonderd volgens het VB), met bussen aangevoerd uit alle hoeken van Vlaanderen, voor een 1 mei-optocht in Ninove. Guy D’haeseleer (foto 2, links vooraan), Kamer- en gemeenteraadslid uit Ninove, nationaal VB-partijsecretaris en medewerker van de anti-vakbondscel bij het VB mocht het podium op. Gisteren was hij als gevolg van de 1 mei in Ninove zijn stem kwijt (echt!) en was hij aan gedwongen rust toe. Zondag hekelde Guy D’haeseleer de “maskerade” van partijen die zich uitspreken tegen de bonussen voor bankiers, maar zedig zwijgen over de bonussen die de vakbonden toegekend krijgen. “De onaanvaardbare dopbonus van de Belgische bonden.” Hij bedoelde de administratiekosten die de vakbonden krijgen voor de opmaak van werkloosheidsdossiers en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. D’haeseleer riep de vakbonden op hun “onethische dopbonus” af te staan, en de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen over te laten aan de Hulpkas voor Werklozen. Ten eerste laat het VB zich hier weer eens kennen als een beschermheer van de kapitaalkrachtigen en een partij die sociale verworvenheden aanvalt. Ten tweede maakt het VB hier weer eens slaatje van een algemene weerzin tegen bonussen voor bankiers en andere CEO’s, om kosten van vakbonden te betwisten.

Geld zal trouwens niet gevonden worden door een verschuiving van wie de werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt. Wel door alvast minder royale lonen, bonussen en aandelen voor mensen als de CEO van AB Inbev, Carlos Brito (7,69 miljoen euro in 2010); UCB, Roch Doliveux (5,16 miljoen euro); Telenet, Duco Sickinghe (4,05 miljoen euro); Delhaize, Pierre-Olivier (3,91 miljoen euro); GBL, Albert Frère (3,75 miljoen euro); GDF Suez, Gérard Mestrallet (3,32 miljoen euro); Belgacom, Didier Bellens (2,56 miljoen euro); Solvay, Christian Jourquin (2,42 miljoen euro); Dexia, Pierre Mariani (2,03 miljoen euro); Umicore, Marc Grynberg (1,81 miljoen euro); Bekaert, Bert De Graeve (1,64 miljoen euro); Mobistar, Benoit Scheen (1,15 miljoen euro); KBC, Jan Vanhevel (1,25 miljoen euro)… (Bron: 1 mei-flyer PVDA)

Bruno Valkeniers verwierp het voorstel van de N-VA om de gewesten een premie te geven per geschorste werkloze. Bruno Valkeniers: “Voor ons is de baas geen smeerlap, en voor ons is de werknemer niet iemand die heel de tijd de revolutie staat te preken, of is de werkloze geen profiteur, wiens werkloosheidsvergoeding in de tijd moet beperkt worden en waar, zoals de N-VA voorstelt, jacht moet op gemaakt worden. Per geschorste werkloze een premie, hiermee toont Bart De Wever misschien wel zijn ware gelaat, maar die heksenjacht is voor ons als volkspartij een brug te ver.” Als Bruno Valkeniers iets goed zegt, melden we het ook. Voor het overige zag Valkeniers alleen maar heil in een onafhankelijke Vlaamse staat, alhoewel dit zoals hij zelf bewees niet alle problemen oplost.

De enkele honderden VB’ers bijeen voor hun 1 mei zijn nog maar een kwart tot de helft van het aantal VB’ers dat in 2000 en 2001 bij vergelijkbare VB-optochten op 1 mei verzameld werden. Toch noemde het VB de bijeenkomst in Ninove “een groot succes”. “Solidaristische humor”, schreef iemand bij de Facebook-groep Anti Fascistisch Front.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, vb, n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

29-04-11

VB KENT ENKEL 'LINKS FASCISME'

Links fascisme.JPGIn Gent voeren sommigen actie tegen vier zogenaamde ‘nazi-cafés’, plaatsen waar NSV’ers en KVHV’ers regelmatig bijeenkomen die nu met vandalisme af te rekenen krijgen. De uitbater van de Cuba Libre ontkent NSV’ers zijn zaak binnen te laten, maar op een cocktailfuif van het KVHV eerder deze week waren er – volgens een KVHV-bron – wel degelijk NSV’ers. Anderzijds zijn er wel meer dan de vier genoemde kroegen waar extreemrechtse studenten in Gent geregeld bijeenkomen. 

 

Volgens het Vlaams Belang (VB) is deze actie tegen 'nazi-cafés' een demonstratie van ‘links fascisme’. We kenden al ‘fascisme’, maar ‘links fascisme’? Geen enkele serieuze historicus zal dit begrip gebruiken. Enig serieux is echter niet besteed aan het VB, want men haalde nog maar eens een oude cartoon uit de schuif waarin het Anti-Fascistisch Front (AFF) gemaskerd afgebeeld wordt (foto, het mannetje met oranje hemd en blauwe muts).

 

Wij hebben eerder al uitgelegd dat we ons hier helemaal niet in herkennen. Het AFF veroordeelt de jongste gewelddaden in Gent, zoals het AFF in oktober 2009 al links geweld in Gent en rechts geweld in Antwerpen veroordeelde. Een veroordeling vanuit VB-hoek van dat laatste, rechts geweld, is er nooit gekomen. Zo kennen we het VB natuurlijk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie, vb |  Facebook | | |  Print

25-04-11

VB: NA DE FAMILIEDAGEN, TERUG EEN 1 MEI-OPTOCHT

“Back to the roots” is meer dan ooit de strijdkreet van Filip Dewinter. Dat blijkt uit het heimwee-congres veertien dagen geleden; dat blijkt uit de affiche voor de volgende 1 mei-bijeenkomst van het VB.

Na een paar probeersels van de Vlaams Blok Jongeren (1992, 1993 en 1994) en van twee plaatselijke VB-afdelingen (Oostende en Denderleeuw, 1994) organiseerde het VB op 1 mei 1996 haar eerste nationale 1 mei-manifestatie. In kringen rond het VB was al langer aangedrongen op zo’n initiatief. Were Di-voorzitter Bert Van Boghout schreef in juni 1992 in Dietsland-Europa: “Wij beschouwen het als uitermate belangrijk dat het VB er vandaag in lukt ruime delen van de zogenaamde arbeidersbevolking in onze Vlaams-nationale strijd te betrekken.” Wim Van Dijck, hoofdredacteur van het Voorpost-blad Revolte, maakt het drie jaar later concreter: “Laat men eens beginnen met een nationale 1 mei-viering, compleet met optocht en vlaggengezwaai (geen rode uiteraard): ik ben ervan overtuigd dat de respons groot zal zijn en het chagrijn bij de SP nog veel groter.”

In 1996 is het zover: het VB mobiliseert duizend mensen rond het standbeeld van de sociaal bewogen maar anti-socialistische katholieke priester Adolf Daens in Aalst. Niet veel volk voor een partij die op dat ogenblik een tienduizend leden telt. Alleen al de optocht van de SP-Aalst mobiliseert dubbel zoveel volk. Maar bij het VB zijn ze tevreden: de 1 mei-optocht heeft hen de nodige media-aandacht opgeleverd. Alleen Alexandra Colen is niet opgetogen. Zij zegt op 1 mei liever bij haar kinderen thuis te blijven dan de richtlijnen van de partijtop te volgen. In 1997 houdt het VB  haar 1 mei-optocht in Temse, toen in het nieuws wegens de sluiting van de Boelscheepswerf. Daarna volgen Vilvoorde in 1998, de sluiting van de Renaultvestiging is dan in de actualiteit, en Gent in 1999 dat echter een gezinsdag is met attracties in het Citadelpark in plaats van een 1 mei-optocht.

De 1 mei-optochten in 2000 (Antwerpen) en 2001 (Mechelen) worden zwaar ontsierd door groepen VB’ers die “islamieten = parasieten” roepen. Volgens getuigen op aansporen van mensen uit het VB-middenkader, maar andere VB-kaderleden hebben er toch moeite mee. Het past natuurlijk niet als men wil overkomen als een fatsoenlijke partij. De 1 mei-optochten, die tot dan duizend à tweeduizend mensen op de been brachten, worden vanaf dan vervangen door gezinsbijeenkomsten (2002: Boudewijnpark in Brugge; 2003: Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren). Vanaf 2004 grijpt men terug naar meer sociale thema’s, maar vanaf dan komt de klad erin met nog slechts een paar honderd VB'ers die daar op afkomen. 2004: aan het standbeeld van Lieven Gevaert in Mortsel; 2005: aan het standbeeld van luchtvaartpionier Jan Olieslagers in Deurne…

Vorig jaar werd op 1 mei verzamelen geblazen in Vilvoorde. Een sociale aanleiding was er niet, anders dan bij de sluiting van Renault in Vilvoorde in 1998. Voornaamste reden voor de samenkomst in Vilvoorde lijkt dat men een plezier wilde doen aan de man uit de streek, Filip De Man. Toen pas bevorderd tot voorzitter van de VB-partijraad. Dit jaar komt het VB op 1 mei bijeen Ninove, de thuisbasis van Guy D’haeseleer – op Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel na de grootste stemmentrekker van het VB en intussen ook nationaal partijsecretaris bij het VB. Een nieuwe functie bij het VB. Met een nationale VB-manifestatie in Ninove – er worden bussen ingelegd vanuit alle Vlaamse provincies – wordt het voor de Ninovenaren natuurlijk moeilijker om te vergeten dat de kopman van Forza Ninove een VB’er is. Maar was er iemand in Ninove die dacht dat de Forza Ninove-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar iets anders is dan een verkapte VB-lijst?

 

Na het familietreffen in 2009 (foto 1) en de manifestatie in 2010 (foto 2) wordt het op 1 mei 2011 dus terug een optocht (foto 3). Bij het VB weet men nochtans verdomd goed dat dan wel eens terug kreten als “islamieten = parasieten” kunnen opduiken. Bij de jongste betoging van het NSV in Gent – waar Filip Dewinter zélf aanwezig was – werd die “islamieten = parasieten” nog eens gescandeerd al was er geen direct verband met het ‘Geen evolutie, maar revolutie’-thema van de NSV-betoging. Een geluk bij een ongeluk is dat maar een half uurtje is uitgetrokken voor de VB-optocht in Ninove. Alle VB-afdelingen zijn uitdrukkelijk opgeroepen hun afdelingsvlag mee te brengen. We kijken al uit naar de vlag en de vlaggendrager van het VB-Tienen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, sociaal |  Facebook | | |  Print

21-04-11

VB BLAAST WARM EN KOUD OVER JOODS RITUEEL SLACHTEN

De N-VA is niet altijd duidelijk in haar communicatie, maar over haar wetsvoorstel tegen het onverdoofd slachten van dieren wél. Het voorstel wil komaf maken met elke uitzondering op het verbod om dieren onverdoofd te slachten, om het even of de uitzondering om religieuze redenen islamitisch of joods geïnspireerd is. Bij het VB was men aanvankelijk ook tegen elke uitzondering maar begint men nu tegelijk warm en koud te blazen als het om het joods religieus slachten gaat.

Toen Frank Vanhecke nog partijvoorzitter was bij het VB, kregen we een duidelijke visie. Joods Actueel ondervroeg in 2009 alle politieke partijen over het ritueel slachten. Het standpunt van Frank Vanhecke was: “De wet stelt duidelijk dat dieren enkel verdoofd kunnen geslacht worden, maar maakt een uitzondering voor het rituele slachten. Dergelijke slachtingen zijn ontegensprekelijk in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van een algemeen verbod op rituele slachtingen. In Vlaanderen moet iedereen gelijk zijn voor de wet.” Vorige week leek het aanvankelijk dat het VB bij dit standpunt bleef. Aan Joods Actueel, waar ze het telefoonnummer van Tanguy Veys in de gsm opgeslagen hebben, zei Veys niet gelukkig te zijn met deze zaak, maar het partijstandpunt te volgen.

Volgens Veys is er echter nooit een officieel partijstandpunt geweest om het koosjer slachten te viseren of aan banden te leggen. “Het gaat ons vooral om twee punten”, aldus Veys. “Eerst zijn er de cowboypraktijken bij de rituele slachting voor moslims. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe het er aan toe gaat in een Gents slachthuis, naar aanleiding van de islamitische feesten. Die dieren worden, ondanks het verbod, nog steeds door privé mensen zelf, en niet door erkende slachters, de hals overgesneden. Vaak nog met keukenmessen die deze moslims dan gewoon meenemen van thuis uit. Dat is ondenkbaar bij het joodse slachten waar enkel getrainde en gecertificeerde slachters aan het werk mogen. Ook is er extra veel aandacht voor het mes dat vlijmscherp moet zijn, anders is het dier ook niet koosjer geslacht volgens de joodse wet.  Een tweede punt is het opdringen van halal voedsel op steeds meer plaatsen zoals in grootwarenhuizen, op scholen, in fastfoodketens, enz. Dat is met koosjer vlees nooit het geval geweest.”

Vorige week woensdag dook op de Facebook-pagina van Tanguy Veys evenwel een tekst op van Philippe Van der Sande, copain van Tanguy Veys als voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, VB-fractieleider bij de OCMW-raad in Antwerpen en persoonlijke woordvoerder van Filip Dewinter. Volgens Philippe Van der Sande heeft het VB zich nooit tegen het joods ritueel slachten verzet. Van der Sande herneemt het verhaal van Veys over de barbaarsheid van het islamitisch ritueel slachten versus het verfijnde joods ritueel slachten. Om dan te besluiten met: “Het Vlaams Belang is en blijft voorstander om de uitzondering voor ritueel slachten uit de wet op het dierenwelzijn te schrappen. De wet moet voor iedereen gelijk zijn. We zijn van mening dat ook na een eventuele wijziging van deze wet – zoals in Nederland recent gebeurde – het Joodse ritueel slachten zoals nu toegepast wordt, probleemloos kan voortgezet worden. Wat de moslims betreft: zij zijn niet verplicht om op het offerfeest een schaap te slachten. Ze kunnen ook een aalmoes geven, een storting doen aan een goed doel in het land van herkomst.”

Wij zijn geen islamdeskundige, maar volgens ons maakt het niet uit of de storting voor een goed doel in het land van herkomst gebeurt of in het nieuwe thuisland. Wie zijn ook geen dierendeskundige, maar we nemen aan dat N-VA’er Flor Van Noppen (broer van) zijn contacten heeft in dat milieu. De wet van 4 mei 1995 over het dierenwelzijnswet voorziet in een uitzondering op het verbod om dieren onverdoofd te slachten voor het slachten van dieren in het kader van religieuze riten. “Concreet gaat het om de Joodse en de Islamitische ritus. Met dit wetsvoorstel willen de indieners deze uitzondering voor religieuze riten, zoals voorzien in artikel 16 van de dierenwelzijnswet, schrappen", luidt het in een toelichting bij het wetsvoorstel van de N-VA. Het standpunt van het VB is minder duidelijk: begin vorige week was Tanguy Veys er nog van overtuigd dat ook het joods religieus slachten onder het verbod van zijn eigen partijvoorstel valt; midden vorige week laat hij uitschijnen dat voor het VB bij een totaalverbod op onverdoofd slachten “het Joodse ritueel slachten zoals nu toegepast wordt, probleemloos kan voortgezet worden.”

Wat is nu het VB-partijstandpunt? “Wil u het standpunt over onze partij kennen over bepaalde problematieken of heeft u vragen over ons programma, aarzel niet en contacteer onze studiedienst”, luidt het op de website van het VB. Dat deden we dan ook vorige week donderdag. Wij aarzelden niet om de studiedienst te contacteren. We wachten echter nog altijd op het antwoord. Ofwel wil men ons niet antwoorden, ofwel is het antwoord nog een discussiepunt bij het VB. Beide kan natuurlijk ook. Ook een herinneringsmail leverde geen antwoord op. Klantvriendelijkheid is ook al geen kenmerk van de VB-studiedienst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, vanhecke, veys, van der sande |  Facebook | | |  Print

09-04-11

ALBRECHT CLEYMANS: “LATEN WE DE SCHOUDERS RECHTEN…”

Antwerpen leerde Albrecht Cleymans een aantal jaren geleden kennen als voorzitter van het Berchemse ‘Veiligheidcomité Groenenhoek’. Intussen is Cleymans openlijk VB’er. Meer zelfs, organisatieverantwoordelijke van het VB-Antwerpen en VB-districtsraadslid in Berchem. Albrecht Cleymans stopte na de moordpartij van Hans Van Temsche briefjes in de brievenbus bij zijn buren die een Straat Zonder Haat-bordje aan hun raam hadden hangen (lezersbrief), en trok vorige zomer van leer tegen de fietsers die zijn buurt onveilig maken.  Aan de vooravond van een congres dat de VB-militanten morgen bijeenbrengt tegen een gemeenschappelijke vijand – de immigratie, en meer nog: de islam – verstuurde Cleymans een oproep tot eenheid onder de VB’ers. Een aandoenlijke oproep, die we dan ook graag publiceren.

 

Albrecht Cleymans (foto: vooraan bij een VB-actie tegen drugs in Antwerpen): “Je zou bijna gaan denken dat het mediacordon is opgeheven. Jaren hebben we gezwoegd en gezweet om te proberen een neerslag van het denkwerk en de acties van onze partij in de pers te krijgen, maar de journalisten waren net altijd ergens anders bezig met even de verzuchtingen van een handjevol min of meer ontklede studenten/BV’s/artiesten te verslaan die aan de wereld duidelijk wilden maken hoe bijzonder ze op belgië (de ware Vlaams-nationalist schrijft ‘België’ zonder hoofdletter, nvdr.) gesteld waren/hoe sterk hun afkeer van bontjassen was/hoe fel ze tegen een erkenning van NSV gekant waren. Die arme journalisten hebben ook maar twee handen (en niet veel meer hersencellen, denk ik wel eens).

 

Maar de laatste tijd kan je geen krant meer openslaan of geen televisie meer opzetten of het VB spat je tegemoet! Heeft men eindelijk ontdenkt hoe hard onze parlementsleden werken? Wat een briljante ideeën er in ons partijprogramma staan? Hoe noest en onversaagd onze militanten actie blijven voeren, vol idealisme, al meer dan 30 jaar tegen de stroom in? Was het dat maar…

Neen, de uiteraard objectieve en onbevooroordeelde persjongens en -meisjes hebben heel ander nieuws te melden over onze partij. Maandenlang hebben ze een soap gebracht over een jonge blonde moeder die worstelde met kanker en ondertussen onmenselijk werd behandeld door onze partijtop (want ze wilde zo graag voorzitster worden en onze topmannen met decennialange ervaring in de politiek en in onze partij wilden hun plekje toch niet afstaan aan deze nieuwelinge zeker!). Zijzelf, onze ex-voorzitter die ze zorgvuldig had losgeweekt uit de partij die tientallen jaren lang zijn biotoop was geweest en om het even wie die zich met haar solidair verklaarde werd ter plaatse door de verzamelde pers zalig verklaard, iedereen die weigerde een knieval te maken en haar minste wensen te voorkomen kreeg de status van gitzwarte macho, vastgeroest in idealen uit de jaren stillekens en blind voor de geneugten van onze moderne maatschappij die veel beter door egoïstische blonde carrièrevrouwen met kleine kinderen kan worden geleid dan door ervaren mannen in maatpak die hun woorden wikken, die het klappen van de zweep kennen en voor wie het belang van Vlaanderen voor dat van henzelf gaat. Ze hebben haar zodanig de hemel in geprezen dat zelfs een deel van onze eigen militanten en lokale mandatarissen, voor het grootste deel mensen die de dame in kwestie en de leden van de partijtop slechts oppervlakkig of in het geheel niet persoonlijk kennen, eerst twijfelden en vervolgens begonnen te geloven wat ze in de pers lazen.

Omdat het cordon al 20 jaar lang niet het gewenste resultaat opleverde en onze partij steeds maar bleef groeien, heeft de pers er zich tenslotte bij neergelegd dat er nu eenmaal Vlaamsnationalisme bestaat, en toen hebben ze voor een andere strategie gekozen: ze hebben zich een andere, kleine Vlaamsnationalistische partij gekozen, eentje die gematigder is dan wij en een wat meer omfloerste boodschap brengt, en daarvan hebben ze de lichtjes excentrieke voorzitter, zijn geliefd frituur en zijn voorliefde voor Latijnse spreuken ad nauseam (dat is Latijn voor ‘tot je er misselijk van wordt’) opgevoerd in spelprogramma’s, praatprogramma’s, politieke programma’s… Hij bracht daarbij steeds weer de boodschap dat zijn partij tenminste niet opgesloten zit in een cordon en dus niet alleen van haar oren kan maken maar ook iets kan doen, beleid kan voeren, dingen écht kan veranderen! Heel subtiel, en voortdurend bevestigd door de blonde dame waarvan eerder sprake (en die geheel toevallig uit zijn partij afkomstig was) suggereerde de mollige partijvoorzitter dat wij dat cordon zelf in het leven hebben geroepen en er heel comfortabel in zitten. Je zou gedacht hebben dat Jos Geysels het op ons persoonlijk verzoek in het leven heeft geroepen en dat wij er voor geen goud ter wereld vanaf willen.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, morel, cleymans |  Facebook | | |  Print

"...EN GEWOON VERDER DOEN MET WAAR WE MEE BEZIG WAREN"

Albrecht Cleymans (foto: in wit jasje, met een politiewagen in de rug manhaftig in het verweer tegen de politie bij een verboden betoging tegen de islam in Brussel) vervolgt: “De mediacampagne wierp haar vruchten af: het Vlaams Belang verloor kiezers, de N-VA won spectaculair. En voert sindsdien een ingewikkeld dansje uit met haar mogelijke regeringspartners. Ze zoekt een voortdurend evenwicht tussen geen akkoorden afsluiten (want dan moet ze toegevingen doen en verliest kiezers) maar ook de stekker niet definitief uit de onderhandelingen trekken (want dan voert ze evenmin beleid als wij en wat kan ze ons dan nog verwijten?).

 

De media waken er zorgvuldig over dat de N-VA haar geloofwaardigheid niet verliest en besteden ondertussen onevenredig veel aandacht aan alles wat ons in een slecht daglicht kan stellen. Als er ergens twee VB’ers in een bestuur ruzie maken, als één van onze leden een feestje wil organiseren waar een muziekgroep ‘met foute fans’ optreedt, zelfs als een VB-mandataris zich vertoont op een pro-Israëlische bijeenkomst, het wordt allemaal opgeklopt tot een schandaal van nationale orde. Ik durf tegenwoordig niet eens meer in mijn neus peuteren als ik alleen thuis ben, voor je het weet sta je op de voorpagina van één of ander blaadje! Helaas, de mens is zwak en goedgelovig, en de overgrote meerderheid van de mensen denkt tot op de dag van vandaag nog altijd dat alles wat in de pers verschijnt waar en objectief is.

Blijkbaar geldt dit zelfs voor een deel van onze eigen leden, en dat is toch wel merkwaardig. Velen van hen hebben ooit een actie, een congres of een partijfeest bijgewoond waarover later een totaal vertekend verslag in de kranten of op tv verscheen, en hebben zich daar boos over gemaakt. Bij zo’n gelegenheid zeggen ze dan, terecht, dat je de belgische systeempers niet mag geloven en dat het een pure schande is hoe ze onze partij afschilderen. En toch, en toch… na al die maanden sentimentele artikels te hebben gelezen over dat arme fragiele blondje uit Schoten die toch zo onheus werd behandeld, over de enorme liefde van haar (tweede) man voor haar en haar kindjes, over de gevoelloosheid van de ‘Antwerpse gemeenteraadsfractie’ - die trouwens tot diepe teleurstelling van de journalisten nooit een slecht woord over haar heeft gelost - zijn heel wat van die mensen ervan overtuigd dat er toch wel iets van zal kloppen en wenden zich vol afkeer van onze partij af. Terwijl ze zouden moeten beseffen dat om het even wat er over onze partij in de pers verschijnt waarschijnlijk niet waar is - gewoon omdat de ervaring leert dat dit al tientallen jaren zo is. Ach, ik neem aan dat het menselijk is om je te laten meeslepen door verhalen die je steeds opnieuw worden opgedist. Maar het stemt me triest als mensen hun jarenlange diepe overtuiging aan de kant schuiven ter ere van vakkundig opgediste fictie.

Voor mij is het duidelijk: ik ben bij het VB gegaan omdat ik achter het programma sta, omdat ik vind dat we een aantal absolute toppolitici hebben die echte idealisten zijn en die dag in dag uit fantastisch werk leveren. Als dit betekent dat ik voor de politiek correcte klasse een verwerpelijk sujet ben en dat bepaalde mensen niets meer met me te maken willen hebben, dan neem ik dat erbij. Je gelooft ergens in, of niet. Als je nergens in gelooft en je maar wat laat meedrijven met wat er op tv te zien is en wat ‘de mensen zeggen’, dan moet je ook niet komen klagen dat er dingen verkeerd gaan in de maatschappij. Je bent dan, door je eigen onverschilligheid, medeplichtig. Maar als je wél ergens in gelooft, als je een ideaal hebt waar je echt achter staat, dan heb je daar iets voor over. Dan sta je pal voor je volk, voor je ideaal, voor je partij, in goede en kwade dagen!

Op zo’n moment moet ik denken aan dat prachtige Daglied van Preud’homme en Van Daele: ‘Sta in de morgen de lach op 't gelaat, / sterk voor uw volk, fris voor uw taak ! / Draag van de morgen het lichtend gewaad / over uw volk, over uw taak. (…)’. Kameraden, laten we de schouders rechten, de roddels en achterklap vol minachting de rug toekeren en gewoon verder doen met datgene waar we mee bezig waren - de bevrijding van ons dierbaar Vlaanderen en het bestrijden van de islamisering die onze meest fundamentele waarden bedreigt. Laat degenen die willen zeuren en jammeren maar doen, wij hebben iets beters omhanden. Schouder aan schouder, het hoofd rechtop, de blik gericht op ons mooie ideaal, laten we verder strijden voor ons eigen volk eerst, voor onze partij en onze geliefde voormannen, Houzee!”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, morel, cleymans |  Facebook | | |  Print