01-04-11

‘AFGELAST’ OI!-CONCERT GAAT MORGENAVOND TOCH DOOR

Op 25 januari 2011 pakte Humo over twee volle bladzijden uit met het Stand Your Ground-concert dat op 2 april in een parochiezaal van Mol gepland was (foto 1). De uitbaters van de parochiezaal kregen de schrik van hun leven toen ze lazen welke groepen geprogrammeerd waren in hun zaaltje. Dergelijk volk wilden ze niet over de vloer krijgen, ze zegden het contract voor de huur van de zaal op en betaalden de medewerker van de VB-persdienst die het concert inrichtte de waarborgsom terug. Neo-naziconcert afgeblazen kopte een krant. Neo-naziconcert gaat niet door luidde het elders.

 

Organisator Yannick D.R. reageerde niet in de pers. Zijn vrienden van RechtsActueel, waar een paar VB-personeelsleden mee de redactie bevolken, deden het voor hem. RechtsActueel wist: “Het concert kan niet doorgaan, Yannick draait op voor de honderden euro’s kosten die al gemaakt werden.” Dat van die kosten zal wel meevallen, want het concert gaat nu door in een zaaltje in Morkhoven (Herentals), zo vernam AFF/Verzet de voorbije dagen. Yannick D.R. is overigens geen onbekende. Humo pakte op 22 september 2009 uit met foto’s van een verjaardagsfeestje van Yannick D.R. in het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen, waar D.R.'s toenmalige vriendin, VB-personeelslid en -gemeenteraadslid Sandy Neel, Arnoud Kuipers (Blood and Honour Vlaanderen/Combat 18), Karin Wolters (foto) en Jarno Roppe (van de ‘autonome’ Bockenreyders) mee met D.R. aan het feesten waren. Een tweede foto van dat feestje gepubliceerd door JoodsActueel zorgde ervoor dat de drie andere VB-gemeenteraadsleden in Lille, woonplaats van Sandy Neel, opstapten bij het VB. 

 

“Stand Your Ground is not a nazi concert”, reageerden de initiatiefnemers van een avond Oi!-muziek met de Zweedse groep Agent Bulldogg, de Spaanse Glory Boys, het Nederlands/Vlaamse The Widowmakers, het Vlaamse The Pride en het Nederlandse Foienoord. Wij hebben nooit beweerd dat het een neonaziconcert is. Lees er onze situering van de aangekondigde groepen maar op na. Intussen is wel een interview opgedoken van Agent Bulldogg in een blad van Blood and Honour (fragment). Het is de Belgische punkglorie The Kids of de linkse Oi!-groep Angelic Upstarts uiteraard nooit overkomen. Agent Bulldogg (waarvan hier een filmpje om in de sfeer te komen) speelt volgens Yannick D.R. in een grotendeels nieuwe bezetting en drie leden van de groep hebben zich volgens D.R. gedistantieerd van de Zweedse Democraten, een rechts-populistische partij met een naam zo fout als Vlaams Belang. Tant mieux. Blijven de leden van andere groepen die RechtsActueel bestempelt als “eerder rechts”, wat niet anders dan te verwachten is met mensen als Maik van Schaik (The Widowmakers, concertorganisator van groepen als het extreemrechtse Short Cropped uit Turnhout en Killerbabies, pseudoniem voor Kill Baby Kill!), en verder bijvoorbeeld Tim Mudde (die naast met Foienoord optreedt met Brigade M, de M van Anton Mussert) en de leden van The Pride (die als ze niet thuis zijn, in de beruchte Brugse kroeg De Kastelein / Moloko rondhangen).

 

En wie mobiliseert allemaal voor dit concert zaterdagavond, naast Yannick D.R.? De al genoemde Karin Wolters bijvoorbeeld. Intussen vriendin van Tomas Boutens, hoofdverdachte in de zaak tegen de Blood and Honour-afsplitsing genoemd naar het tijdschrift en de website van de groep: Bloed - Bodem - Eer - Trouw (BBET). Niemand die weet wanneer de rechtszaak tegen Boutens & Co eindelijk echt begint. Met Nieuwjaar sloeg Boutens een politieagent nog een gebroken kaakbeen en voorbije zaterdag betoogde hij nog in Nederland samen met een zeventigtal Nederlandse en Duitse neonazi’s. Boutens liet al weten naar het concert zaterdagavond te komen. Behalve vriendin van is Karin Wolters op zich ook een goede bekende in het milieu van Blood and Honour en rechts-radicale ‘autonomen’ in Vlaanderen en Nederland. Ook op het appel voor het concert zaterdagavond: een andere genoemde in de BBET-zaak, Arnout Debacker. Intussen nam hij afstand van BBET, maar een watje is hij niet (Gazet van Antwerpen, die wel zijn naam fout spelt). Nina B. schuift onder andere Ruben Solidarista oftewel Ruben Rosiers (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) bij de mogelijke concertgangers. Rosiers heeft nog niet geantwoord of hij komt. Hij is overigens niet de enige N-SA’er op het lijstje. Ook NS-A’er Robby Q. bijvoorbeeld, pas veroordeeld als Blood and Honour-organisator, is ‘gevraagd’.

 

Plaats waar het ‘apolitiek’  concert plaatsvindt, is een zaaltje in Morkhoven, deelgemeente van Herentals. Een zaaltje bij een bekend muziekcafé. Het was de bedoeling dat de zaal pas zaterdag telefonisch zou bekend geraken, op de manier van Blood and Honour. Met een gsm-nummer waar vanaf zaterdag naar gebeld kan worden, maar AFF/Verzet kon de zaal al achterhalen. De uitbater was gisterenavond niet bereikbaar. Vanavond gaan de leden van de Zweedse Agent Bulldogg, het Spaanse Glory Boys en Belgen op stap in Antwerpen. Moeders, hou uw dochters binnen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, vb, blood and honour, n-sa |  Facebook | | |  Print

02-03-11

AFFICHE VOOR VOLGEND VB-CONGRES BIJGEKLEURD

Bijna verdwenen uit de top-10 van Lul van het Jaar in Humo’s Pop Poll (zie hieronder), probeert Filip Dewinter nog eens de hits van de jaren negentig te spelen. Zondag 10 april organiseert hij in Antwerpen een congres onder het motto Kordaat immigratiebeleid werkt!. Aan de affiche waarmee het programma wordt aangekondigd, is de voorbije dagen nog een en ander veranderd.

In de voormiddag komen op 10 april vertegenwoordigers van buitenlandse bevriende partijen het immigratiebeleid in hun land toelichten. In de namiddag stelt het VB haar blauwdruk voor een “kordaat immigratiebeleid” voor aan de eigen militanten. Zoals steeds is er gratis busvervoer voorzien vanuit zowat alle uithoeken van het land, van Maaseik tot Knokke. Provinciale werkgroepen stomen zich vooraf klaar op bijeenkomsten in Sint-Niklaas, Leuven, Roeselaere, Antwerpen en Hasselt. Voor de affiche heeft het VB de inspiratie gehaald bij een affiche van de Schweizerische Volkspartei (SVP).

De VB-affiche voor het congres werd gisteren vrijgegeven. Ze verschilt op enkele punten van de versie die ons zondagmorgen werd toegestuurd. De graficus-van-dienst had wat problemen met de Italiaanse en de Nederlandse vlag. Ze werden van plaats verwisseld, en in de tweede versie liggen de kleurvlakken van de Italiaanse vlag in de juiste richting. In de eerste versie lagen ze nog fout. Er is een klein verschil bij de opsomming van de landen waar naar verwezen wordt, en het beginuur van het congres is wat verlaat. En in de eerste versie (foto 1) is het dier dat verstoten wordt een zwarte bok. Naar analogie van de uitdrukking ‘het zwart schaap’, en zoals op de Zwitserse affiche. Maar waarschijnlijk was dat niet duidelijk genoeg voor de bedoelingen van het VB. In de versie die gisteren werd vrijgegeven (foto 2) is de bok rood gekleurd, en heeft het beest elementen van de Turkse en van de Marokkaanse vlag op het lijf.

Het is niet meer “Aanpassen of opkrassen”, maar: “Turken en Marokkanen buiten”.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, internationaal |  Facebook | | |  Print

01-03-11

NSV BLIJ MET EENS EEN NIET-VB'ER

Bij de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) maakt men zich op voor De Grote Betoging op donderdag 10 maart in Gent. In de laatste aflevering van De Pappenheimers kreeg de NSV nog wat publiciteit mee. Negatieve publiciteit, maar wat anders kan men kwijt over de NSV? Of toch. De nieuwe voorzitster van Jong N-VA, Kim Van Cauteren (foto 1), komt uit de rangen van het NSV.

 

Voor Tom Van Grieken intussen nationaal voorzitter van de NSV, aanleiding voor een persmededeling waarin hijoud-commilito van NSV! Leuven" Kim Van Cauteren feliciteert met haar nieuwe functie als voorzitster van Jong N-VA. Tom Van Grieken: “De NSV! is verheugd dat één van haar oud-leden voorzitster is geworden van de jongerenafdeling van de grootste partij in dit land, de N-VA. Zeker gezien de huidige politieke impasse is het wenselijk dat ook de radicale Vlaamse Beweging een stem heeft in het debat rond de nieuwe regeringsvorming. (…) De Nationalistische Studentenvereniging wenst Kim dan ook van harte te feliciteren met deze mooie erkenning van haar gedrevenheid en talent, die ze immers ook in haar NSV!-loopbaan aan de dag wist te leggen. Bij gelegenheid zou onze nationale voorzitter Tom Van Grieken namens de huidige NSV!-generatie een bloemetje en vele gelukswensen aan Kim Van Cauteren willen overhandigen om haar taak tot een geslaagd einde te brengen. We nodigen haar alvast uit om op 10 maart mee op te stappen in de jaarlijkse NSV!-betoging, die dit jaar plaatsvindt te Gent onder de slogan: ‘Geen evolutie, maar revolutie!’.”

 

“De NSV! is daarenboven ook verheugd met het feit dat er, met deze verkiezing van Kim als voorzitster van de Jong N-VA, een vooroordeel weerlegd is, namelijk dat de NSV! een Vlaams Belang-clubje zou zijn. De mythe stelt dat er veel NSV!'ers VB'ers zouden zijn. Niets is minder waar! Er zijn inderdaad veel VB'ers ooit NSV!'er geweest, doch zijn er ook veel N-VA'ers en partijongebonden personen actief in de NSV!. Deze gedachte en de verkiezing van Kim mogen erop wijzen dat de NSV! wel degelijk een partijonafhankelijke vereniging is en nu ook doorbreekt in de hogere partijstructuren van de N-VA.” Als de NSV “nu ook doorbreekt in de hogere partijstructuren van de N-VA” is het alleszins op slinkse manier. In haar curriculum vitae maakt Kim Van Cauteren alleszins geen melding van haar NSV-activiteiten, en in haar eerste kranteninterview en -portret wordt evenmin over de NSV gerept. Wat natuurlijk niet betekent dat ze geen NSV-opleiding kreeg, maar Kim Van Cauteren wil er zelf liever niet aan herinneren. We begrijpen dat.

 

Tom Van Grieken, zélf VB-gemeenteraadslid in Mortsel, ziet in Kim Van Cauteren ook de weerlegging “dat de NSV! een Vlaams Belang-clubje zou zijn “. Hij geeft wel toe dat “veel VB’ers ooit NSV!’er” waren. Het zal nog niet. Filip Dewinter was NSV’er, en Bruno Valkeniers, Frank Vanhecke, Marijke Dillen, Koen Dillen, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire (intussen ex-VB’er), Jurgen Ceder, Bart Laeremans, Erik Arckens, Dominiek Lootens, Jan Penris, Yves Buysse, Frieda Van Themsche, Werner Marginet, Wim Van Dijck (auteur van twee boekjes over dertig jaar NSV), Ortwin Depoortere, Philip Claeys, Stefaan Sintobin, Pieter Huybrechts… De NSV was essentieel voor de uitbouw van het VB. Bruno Valkeniers in zijn feestrede bij het dertig jarig bestaan van de NSV in 2006: “Zonder de NSV - en een klein beetje het KVHV - zou het hem (= Karel Dillen, nvdr.) niet gelukt zijn het Vlaams Blok, vandaag Vlaams Belang te brengen tot waar het is. En tot spijt van wie het benijdt is dit een van de grootste verdiensten van onze studentenbeweging.”

 

Maar Valkeniers vroeg bij diezelfde gelegenheid ook om het doorstromen van de NSV naar het VB te matigen. Bruno Valkeniers: “Toch zou ik bij de NSV zowel als bij de partij willen pleiten voor een matiging. Matiging niet in de compromisloosheid uiteraard, maar in het kannibaliseren van de Vlaamse studentenvereniging. Geef ook een deel van onze huidige studentengeneraties en leiders de kans, neen… de opdracht om zich tot elite in onze maatschappij op te werken. In het bedrijfsleven, de pers, de vakbonden, de ambtenarij enz. Laat ons leren uit de successen van de mei ‘68-tijgers. Hoe kleiner de officiële aanhang van die extreemlinkse, groenlinkse en kleinlinkse groepuscules werd, hoe meer macht ze verworven in de zonet opgesomde middens. Als ze in één ding geslaagd zijn, is het de gang door de instellingen. Welnu, goede vrienden, commilitones, dat moet de mede de opdracht zijn van jullie: de toekomstige elites. (…) Als later blijkt dat de partijpolitieke kriebel, die in u leeft te groot blijft, dan kan nog steeds die stap gezet worden.”

 

Als er uitzonderingen zijn op de regel “NSV’er wordt VB’er” is het in de eerste plaats omdat die uitzonderingen doorgaans verstandiger mensen zijn, en op de tweede plaats denkt het VB er profijt uit te halen als er in alle sectoren van de samenleving NSV-pionnen zijn, beter dan dat ze allemaal bij het VB zitten. Of Kim Van Cauteren naar de NSV-betoging in Gent gaat, is hoogst twijfelachtig. De slogan van die betoging ‘Geen evolutie, maar revolutie’ is niet direct een N-VA-slogan. Eerder een slogan tégen de N-VA. Wegblijven van de NSV-betoging is dan ook héél verstandig. (Foto 2: Parodie op de NSV-stickers)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, vb-vrienden, vb, n-sa |  Facebook | | |  Print

23-02-11

LDD EN VB VERLIEZEN HET MEEST LEDEN

Uit een rondvraag van De Standaard bij alle Vlaamse politieke partijen blijkt dat op de N-VA na alle Vlaamse politieke partijen de voorbije vier jaar leden verloren, de LDD en het VB het meest.

 

In 2006 had de N-VA een 10 400 leden; in 2010 eindigde men op een 15 800 leden, maar daar stopte het niet bij. Blijft dat de partij van Bart De Wever in verhouding met haar stemmenaantal van bijna 1,2 miljoen stemmen verhoudingsgewijs bijzonder weinig leden heeft. De CD&V heeft nog steeds de meeste leden, met een 70 200 leden. Wel verliest de CD&V op vier jaar tijd 14,3 % van haar leden. De SP.A doet nog slechter, met een ledenverlies van 15,9 % op vier jaar tijd. Maar er zijn er die verhoudingsgewijs nóg meer leden verliezen. De Lijst Dedecker (LDD, sinds de jongste naamsverandering Libertair - Direct - Democratisch) bereikte in 2008 haar hoogste ledenaantal, met een 6 300 leden. Intussen is de lijst van de Oostendse brulboei Jean-Marie Dedecker (foto: rechts, met naast hem VB-kopstuk Filip Dewinter) teruggevallen tot 3 800 leden. Een verlies van 40,2 %. Het VB is bijna-kampioen ledenverlies. In 2006 een 25 100 leden; in 2010 nog maar 19 500 leden. Een verlies van 22,3 %.

 

Er is geen knik in de dalende lijn van het VB-ledenaantal ingevolge een of andere gebeurtenis, wel is er een stijgend aantal leden dat het VB jaar na jaar verliest. Van 25 090 leden in 2006 ging het naar 25 000 leden in 2007 (- 90 leden), dan 23 850 leden in 2008 (- 1 150 leden), vervolgens 22 500 leden in 2009 (- 1 350 leden), en ten slotte 19 500 leden in 2010 (- 3 000 leden). Proficiat. Het gaat steeds beter met het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, ldd, vb |  Facebook | | |  Print

22-02-11

WELKE TOEKOMST VOOR HET VB EN HET CORDON SANITAIRE ?

Emoties zijn niet altijd een goede raadgever. Naar aanleiding van de begrafenis van Marie-Rose Morel werden een aantal voorspellingen en wensen geuit, waar wij toch enige twijfels over hebben.

 

Rik Van Cauwelaert (foto 1) besloot vorige week een artikel in Knack over de begrafenis van Marie-Rose Morel met: “Tegen die emotionalisering (na het bekendmaken van haar ziekte en familieleven, nvdr.) had haar gewezen partij geen zinnig weerwoord. Met het binnenhalen van Morel – al was dat niet de bedoeling – heeft Vlaams Belang de eigen neergang bespoedigd. Vorige zaterdag kondigde een opiniepeiling een nieuw fors verlies aan voor Vlaams Belang. Het mag duidelijk zijn dat afgelopen zaterdag in Antwerpen niet alleen Marie-Rose Morel maar ook haar gewezen partij Vlaams Belang werd begraven.” Het VB over en out ? Dat lijkt ons toch voorbarig. In de enquête waar Rik Van Cauwelaert naar verwijst (van de krantengroep L’Avenir) verliest het VB 1,1 %, en komt het toch nog uit op 11,5 %. CD&V en Open VLD verliezen een pak meer, respectievelijk 4,7 % (om te stranden op 12,9 %) en 2,4 % (om uit te komen op 11,3 %). Zo slecht is dat dan toch niet voor het VB. Iedereen verliest aan de N-VA-tsunami, op SP.A en Groen! na die lichte winst boeken volgens deze opiniepeiling. Zelfs een aantal VB-kaderleden zouden N-VA stemmen, maar allicht hebben de N-VA-stemmen meer te maken met het geloof dat de N-VA voor Vlaanderen meer kan realiseren dan het steriel gedoe van het VB. Eerder is het dat, dan dat men omwille van Marie-Rose Morel voor de N-VA zou stemmen. In en rond de kathedraal zagen we bij de begrafenisplechtigheid daarenboven een aantal Dewinter-volgelingen. Aangegrepen door het menselijk drama, maar daarom niet politiek van kamp veranderd binnen het VB. Een oudere dame had nog een Vlaams Blok-speldje op haar jas. Die zien we evenmin gauw N-VA stemmen. Er blijft bij het VB, letterlijk en figuurlijk, een harde kern.

 

Jean-Pierre Rondas (foto 2 - producer bij de radiozender Klara, op enkele dagen van zijn pensionering) stuurde een opiniebijdrage naar De Morgen. Volgens Jean-Pierre Rondas heerst er in Vlaanderen over het cordon sanitaire “een latent onbehagen en zelfs schaamte, ook als het de laatste tijd de krantenkoppen niet meer haalt. De uitvaart van Marie-Rose Morel heeft de mogelijkheid van het doorbreken van het cordon op dramatische wijze opgevoerd.” Hoezo? Terwijl Marie-Rose Morel expliciet niet wilde dat Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers bij haar begrafenisplechtigheid aanwezig zouden zijn, zouden de Vlaamse politieke partijen nu mogelijk wél bestuursakkoorden kunnen sluiten met de partij van Dewinter, Annemans en Valkeniers? Geef toe dat het een vreemde redenering is. Het wordt natuurlijk minder vreemd als we nog eens kijken naar de titel boven Rondas’ opiniebijdrage in De Morgen van 16 februari 2011: Heer, vergeef ons dat cordon. Rondas wil af van het cordon sanitaire. Punt. Desnoods gebruikt hij er de kromste redeneringen voor. Goed dat Jos Geysels in De Morgen gisteren nog eens op een heldere manier uitlegde wat het cordon sanitaire is, en waarom het wenselijk is (zie hieronder: Er zijn goede redenen voor een cordon sanitaire).

 

Politici, ze laten zich niet altijd leiden door de hooggestemde idealen die ze zeggen aan te hangen. Wat voor hen telt, is in de eerste plaats: is het VB mathematisch nodig voor een bestuursmeerderheid. Indien niet, waarom zich dan in een avontuur met het VB storten? Maar als ze enige geloofwaardigheid willen behouden – op termijn hun enig politiek kapitaal – laten democratische Vlaams-nationalisten, christen-democraten, liberalen… zich leiden door de zuivere principes van het cordon sanitaire.  

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vb, n-va, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

20-02-11

MET DE N-VA DEZELFDE WEG OP ALS MET HET VB ?

De N-VA mag dan wel een conservatieve maar democratische Vlaams-nationalistische partij zijn, leden ervan vertonen toch autoritaire trekjes die men eerder bij het VB verwacht. We wezen hier gisteren op een VB-gemeenteraadslid die vroeg om een portret van een VNV-oorlogsburgemeester een plaats te gunnen in de gemeenteraadszaal, maar een paar kilometers verderop deed een N-VA-gemeenteraadslid net hetzelfde.

 

Vlaams Parlementslid Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft – zo bericht De Morgen dit weekend – een batterij schriftelijke vragen over de KVS afgevuurd naar Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Allemaal omdat in de Brusselse schouwburg op 21 januari de thema-avond Niet in onze naam plaatsvond, waar een grote groep kunstenaars zich uitsprak tegen de splitsing van België. De KVS was in een mum van tijd uitverkocht, vele belangstellenden moesten huiswaarts keren omdat er geen zitje meer vrij was. “Ik neem aan dat de artistieke programmatie in vrijheid moet kunnen gebeuren. Wij merken dat er in bepaalde culturele instellingen systematisch een niet onbelangrijke strekking van de Vlamingen niet vertegenwoordigt wordt. Dat roept vragen op”, zegt Dehandschutter in De Morgen. Een beetje een warrige uitleg. Eerst de vrijheid van de artistieke programmatie verdedigen, maar dan problemen hebben met de keuze. Klagen dat een niet onbelangrijke strekking van de Vlamingen niet vertegenwoordigt wordt, maar in feite aanklagen dat een andere niet onbelangrijke strekking van de Vlamingen één avond naar haar zin krijgt in de KVS… Nog een stap verder en we zitten terug bij het VB dat in 2005 de sluiting van de KVS vroeg omdat die te weinig Vlaams, te multicultureel en te politiek geïnspireerd zou zijn. In één adem door werden toen in Antwerpen en Gent ook vragen gesteld over de programmatie in Het Toneelhuis en bij het NT Gent.

 

In Steenokkerzeel vroeg N-VA-gemeenteraadslid Kurt Ryon een paar dagen geleden om Le Soir niet langer ter beschikking te stellen in de plaatselijke bibliotheek. “Lezers die echt een Franstalige krant verkiezen, kunnen nog steeds terecht op het internet.” VB’er Karel Goderis had vorig jaar dezelfde vraag ook al eens gesteld, en onder het bestuur van het Front national (FN) verdwenen kranten als Libération en weekbladen als L’ Evénement du Jeudi uit de plaatselijke bibliotheken. Luc Tuymans noemde deze week Bart De Wever gevaarlijker dan het Vlaams Belang. Luc Tuymans (donderdag 17 februari in De Ochtend) over The flag, een werk met de Vlaamse Leeuw erop: “Dit maakte ik vanuit mijn walging voor het Vlaams Belang, waar toen in Antwerpen één op drie op stemde. Nu zijn we in een nog gevaarlijker stadium beland met de heer Bart De Wever.” “De N-VA is gewoon een eenmanspartij”, zei Tuymans nog. “Dat dertig procent van de Vlamingen op hem gestemd heeft, heeft De Wever te danken aan het feit dat hij integer overkomt. Maar dat is niet moeilijk als je hem vergelijkt met Yves Leterme.” En nog: “Ik ben niet anti-Vlaams en hervormingen in dit land moeten bespreekbaar zijn. Maar ik ben wel tegen dat minderwaardigheidscomplex van de Vlaams-nationalisten dat is blijven hangen sinds de Eerste Wereldoorlog. De Wever is zogezegd een historicus, maar eigenlijk is hij een fucking separatist.”

 

Wij schakelen Bart De Wever niet gelijk met Filip Dewinter, laat staan dat we BDW erger zouden vinden dan FDW. Bart De Wever rekent het zelf tot zijn grote verdienste dat hij vorig jaar stemmen bij het VB heeft teruggehaald naar het democratisch Vlaams-nationalisme. Nog vóór hij zichzelf daarvoor loofde, wees Antwerps burgemeester Patrick Janssens al op die verdienste. Maar De Wever moet natuurlijk wel opletten het met de N-VA profonde niet dezelfde weg opgaat als met het VB. Dat De Wever zich tijdens de begrafenisplechtigheid verontschuldigde dat de partijpolitiek hem en Morel uit elkaar had gedreven, en zei dat hij Marie-Rose Morel nooit op racisme heeft kunnen betrappen, is niet bemoedigend. De aanvaringen die Morel had met de VB-partijtop gingen over veel, maar niet over het racistisch discours as such. Paul Goossens herinnert er dit weekend in een column in De Standaard nog aan. “In de kathedraal werd de weg naar een generaal pardon geëffend”, besluit Paul Goossens. “Het kan de herverkaveling van de Vlaamse rechterzijde danig versnellen, zodat De Wever kan triomferen en gloriëren als hij in 2012 (bij de gemeenteraads- verkiezingen, nvdr.) zijn afspraak met de geschiedenis heeft. Tegelijkertijd dreigt het Vlaams nationalisme echter in brak water te belanden. Een nationalisme dat uit compassie, eigenbelang of opportunisme gedachtegoed tolereert dat bevolkingsgroepen stigmatiseert, ontspoort. Altijd.”

 

Het gevaar schuilt echter niet alleen in het in de armen sluiten van VB’ers en VB-stemmers. De Marc Byttebiers, Lieven Dehandschutters en Kurt Ryons van de N-VA zijn ook wel een probleem. Bellum est sua vitia nosse. Het is goed zijn gebreken te kennen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, de wever, cultuur |  Facebook | | |  Print

26-01-11

VB-MEDEWERKER ORGANISEERT CONCERT VOOR HOOLIGANS EN ERGER

Stand your ground-affiche.jpgHet stond op ons to do-lijstje, maar anderen maakten zich er sneller druk om: Humo publiceerde gisteren het verhaal over een medewerker bij de persdienst van het VB, die op 2 april een omstreden concert wil inrichten in Mol (foto). Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen brachten gisteren eveneens het verhaal. 

 

De uitbater van de parochiezaal die voor het concert is gehuurd, ontdekte met stijgende verbazing welk soort muziekgroepen geprogrammeerd zijn, en we vrezen dat hij na dit artikel er niet geruster op zal zijn. De titel voor het concert Stand Your Ground alleen al is veelzeggend. Die is ontleend aan een film over voetbalhooligans van West Ham United en Millwall die met elkaar in de clinch gaan, een confrontatie niet geschikt voor gevoelige kijkers.

 

Op de affiche onder andere de Nederlandse groep Foienoord, met zanger en bassist Tim Mudde die we kennen van optredens van zijn andere groep Brigade M. In Vlaanderen al opgetreden bij Blood and Honour-concerten en het ‘jeugdcongres’ van het N-SA. En verder kennen we Tim Mudde van Radio Rapaille, Fenris Postorder en de Nieuwjaarsduik dit jaar in Katwijk-aan-Zee. Met Foienoord brengt Mudde doorgaans teksten over de Rotterdamse voetbalclub Feijenoord, wat niet belet dat die optredens omstreden zijn. Laatst zijn nog twee concerten van Foienoord in Nederland afgelast. Op 6 december 2008 trad Foienoord op in de Moloko (= nieuwe naam voor De Kastelein) in Brugge. Tweede in het rijtje van aangekondigde groepen is The Widowmakers, een Belgische/Nederlandse Oi!/streetpunkband. Oi! is een subgenre van de punkmuziek vooral door skinheads beluisterd, gespeeld en geproduceerd. Zanger van The Widowmakers Maik van Schaik is eigenaar van het Support Your Scene Productions-label en organisator van concerten met onder meer de in extreemrechtse skinheadskringen geliefde Turnhoutse Short Cropped. The Pride, ontstaan samen met de beruchte Brugse extreemrechtse skinheadkroeg De Kastelein, staat ook op de affiche. De Spaanse Oi!-groep Glory Boys en de legendarische Zweede Oi!-groep Agent Bulldog vervolledigen de affiche.

 

Organisator van het concert Yannick D.R. kennen we als medewerker op de persdienst van het VB, medewerker van het vernieuwde Vlaams Belang Magazine en als man voor wie Sandy Neel, eveneens VB-personeelslid, in café De Leeuw van Vlaanderen een verjaardagsfeestje organiseerde met als genodigden en aanwezigen onder andere Blood and Honour’er Arnoud Kuipers en de eveneens in dat milieu erg bekende Karin Wolters. Op een foto van dat feestje zien we Yannick D.R. in gezelschap van Yorick Van De Weyer die de zaal huurde voor een concert van Kategorie C op 31 oktober 2009 in Antwerpen. Kategorie C noemt zich naar de indeling die de Duitse politie gebruikt voor voetbalsupporters (categorie A is vredelievend, categorie B kan betrokken geraken bij geweld, categorie C is uit op geweld). Kategorie C is niet politiek georiënteerd maar toch diep verankerd in de neonaziscène. Dat bleek ook op hun concert op de Antwerpse Linkeroever: er waren slechts een paar voetbalhooligans aanwezig (de oude kern bij Beerschot), het overgrote deel van de aanwezigen waren Duitse en andere neonazi’s.

 

Bij het VB maakt men zich er weer gemakkelijk vanaf. “Volgens onze informatie staan er alleen apolitieke groepen op het programma die ook niet zouden misstaan op Humo’s Rock Rally”, zegt partijwoordvoerder en VB-parlementslid Joris Van Hauthem. Of een groep als Agent Bulldog tot Humo’s Rock Rally zou toegelaten worden, durven we toch sterk te betwijfelen. Overigens weet men bij het VB al langer wie men met Yannick D.R. in huis heeft. Toen op 11 januari bevestigd werd dat de voor negationisme veroordeelde ex-senator en voormalig VB-ondervoorzitter Roeland Raes VB-lid mocht blijven, twitterde Bart Debie: “Negationist Roeland Raes mag blijven, verbaast me niet van voorzitter die organisator naziconcert in zijn persdienst heeft zitten !” Dat is dus nog vóór het aangekondigde concert in Mol breed bekend geraakte. Het commentaar van Bruno Valkeniers op zijn nieuwe blog ging gisteren over de telling van het aantal Vlamingen op de betoging van vorige zondag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

25-01-11

HET NIEUWE-VLAAMSE ESTABLISHMENT (N-VE)

In Vlaams-nationalistische kringen wordt het succes van de betoging van vorige zondag geminimaliseerd. De radicaalste Vlaams-nationalisten plannen een tegenbetoging; de anderen gedragen zich meer en meer als het Nieuwe-Vlaamse Establishment (N-VE).

 

Bij het VB luidde het commentaar op de betoging van zondag 23 januari 2011 (foto): “Dertig- tot vijfendertigduizend betogers (= politiecijfers zoals geciteerd door het VB, nvdr.) trokken (…) door de straten van Brussel. Geen overdonderend ‘succes’. (…) Pakweg 80% Franstalige betogers en 20% Vlamingen. Ook die cijfers (…) spreken boekdelen. Amper zes tot zevenduizend Vlamingen na een totale mobilisatie. Het is wat mager.” De betoging is anders wel op maar een paar dagen tijd in elkaar gebokst, door onervaren studenten, middenin de examentijd voor universiteitsstudenten… Dan 34 000 (politiecijfer) tot 45 000 (eigen cijfer) betogers bijeenkrijgen, chapeau. Volgens de eerste cijfers van Le Soir  zou 21 % van de deelnemers aan de betoging vorige zondag Vlamingen zijn, als men er de Vlaamse Brusselaars bij telt 24 %. Dat zijn dus 8 160 à 10 800 Vlamingen.

 

De voorlaatste Vlaams-nationalistische betoging (april 2010) telde daarentegen maar 1 200 betogers (volgens de politie), iets meer dan 2 000 (volgens meerdere media) tot 3 500 à 4 000 betogers (volgens de organisatoren). Bij de laatste Vlaams-nationalistische betoging (september 2010) was de opkomst nog kleiner, met volgens de organisatoren een duizendtal deelnemers. Voor een betoging waar twee maanden lang voor gemobiliseerd is! Nog niet wijzer geworden, gaat Voorpost op 27 maart opnieuw betogen. Waar precies wordt nog niet verteld. Voorlopig houdt men het op: “in een gebied dat nu tot Wallonië behoort maar nog niet zo lang geleden van ons was”. Maar de datum van 27 maart, die mogen de ‘echte Vlamingen’ alvast in hun agenda noteren. Wedden dat men de opkomst een ‘succes’ gaat noemen, al zal het maar een fractie zijn van het aantal Vlaamse betogers vorige zondag waar men nu zo geringschattend over doet?

 

Overigens wordt ook het ‘argument’ van stal gehaald dat het aantal betogers in het niets verdwijnt tegenover de “bijna 1,8 miljoen Vlamingen of 44 % van de Vlaamse kiezers (Vlaams Belang + N-VA)” die stemden voor “verregaande of volledige Vlaamse autonomie”. De stemmen voor het VB (491.457 op de Senaatslijst) worden hier iets te gemakkelijk samengeteld met die van de N-VA (1 268 780 op diezelfde Senaatslijst, oftewel 2,6 keer zoveel als het aantal VB-stemmen). Ten tweede: als men het aantal betogers gaat afmeten tegenover het aantal niet-betogers en/of kiezers… dan vervalt men in de argumenten van het establishment (“400 000 betogers tegen de raketten op 23 oktober 1985, maar 9,6 miljoen Belgen hebben niet betoogd tegen de plaatsing van raketten in België”). Jaja. Dat Bart De Wever, Ben ‘Laden’ Weyts en Johan Sauwens meer belang hechten aan de verkiezingsuitslag dan aan signalen vanuit acties... Dat verbaast niet. Als het het VB goed uitkomt, vervalt het VB echter evengoed in de retoriek van het establishment.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, n-va, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

19-01-11

VB VISEERT INWONERS UIT OVERWEGEND MOSLIMLANDEN

Zoals hier aangekondigd presenteerde het VB gisteren haar volgende campagne “om het immigratieprobleem aan te pakken”. Het VB gaat hierbij nog een stap verder dan bij vorige campagnes en haar programma voor de federale verkiezingen vorig jaar. Het voorstel deugt om allerlei redenen niet.

 

“De immigratiesluizen naar dit land staan verder open dan ooit”, zei Bruno Valkeniers op een persconferentie. “De situatie is ronduit dramatisch”, vulde Filip Dewinter aan. Filip De Man zei dat er niets in huis komt van allerlei voorstellen om de vreemdelingenwetgeving te verstrengen, maar werd daarin gisteren nog tegengesproken vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar de Kamercommissie naturalisaties strengere criteria goedkeurde om Belg te kunnen worden. Een voorstel overigens waar het VB… tegen stemde. Anke Vander meersch zei op de persconferentie dat het VB voorstander blijft van godsdienstvrijheid maar die godsdienstvrijheid geen vrijgeleide kan zijn voor het invoeren van “gebruiken die gebaseerd zijn op de sharia”. Organisatieverantwoordelijke Filip Dewinter noemde de campagne ‘Blijf van ons land!’ een campagne met “een assertieve boodschap” die zich richt tot de “ongewenste vreemdelingen die hier niet thuishoren”, namelijk de “asielbedriegers, criminele vreemdelingen, illegalen, islamradicalisten en het immigratie-profitariaat” (zie ook de tekst bovenaan de affiche, foto 1).

 

De campagne wordt gevoerd met affiches (geïnspireerd door een Franse anti-racistische campagne uit de jaren tachtig, foto 2), bijna een miljoen pamfletten en lokale straatacties. Straatacties zoals vandaag bijvoorbeeld in Oostende, tegen de erkenning van een plaatselijke moskee. Er worden ook twee brochures verspreid: Immigratie: Problemen en oplossingen en Immigratie: Financiële en maatschappelijke kostprijs. Zoals er twee brochures met gelijkaardige titels en inhoud verspreid werden bij de voorstelling van het fameuze zeventigpuntenplan in de jaren negentig. Concrete voorstellen bij de nieuwe campagne zijn “een striktere immigratiewetgeving”, “het stopzetten van de subsidiëring van de islam” en “het weigeren van inwoners uit landen die lid zijn van de ‘Organisation of Islamic Countries’ (OIC)”. Wie googelt naar de ‘Organisation of Islamic Countries’ komt uit op de Organisation of The Islamic Conference, een organisatie waarvan 57 voornamelijk moslimlanden lid van zijn. Opgericht in 1969 als reactie op de aanslag op de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem door een Australische christenfundamentalist. Wie een inwoner is van een land lid van het OIC mag – toch van Dewinter & Co – ons land niet meer binnen. Een nieuw voorstel van het VB, maar ook een voorstel dat langs alle kanten rammelt.

 

Een nieuw voorstel van het VB want in hun verkiezingsprogramma voor de federale verkiezingen vorig jaar nog maar staan zesendertig voorstellen over "immigratie en islamisering", van enkel nog Europese vluchtelingen opvangen in Europa tot een verbod voor de “islamitische hoofddoek” bij de overheid, maar nergens is er sprake van “het weigeren van inwoners uit landen die lid zijn van de ‘Organisation of Islamic Countries’ (OIC)”. Het voorstel rammelt ook langs alle kanten. Een beschaafd land biedt bescherming aan mensen die vervolgd worden omwille van hun godsdienstige overtuiging. Het VB discrimineert daarentegen mensen op basis van de godsdienst die overwegend in een land wordt aangehangen. Maar we wisten natuurlijk al dat het VB geen beschaafde partij is. Dat ze echter zó laag zou vallen?! In een aantal van die overwegend islamitische landen worden christenen vervolgd. Maar ook voor hen is er geen plaats als inwoner in ons land zodra het VB-voorstel wet wordt. Een grappig detail is dat in de loop van haar bestaan enkele leden wel eens geschorst werden als OIC-lid: Afghanistan tussen 1980 en 1989, en Egypte tussen 1979 en 1984. Waren de Afghanen en Egyptenaren in die periode wel welkom in Vlaams Belangistan?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, dewinter, de man, vander meersch, islam |  Facebook | | |  Print

31-12-10

DRIE DATA IN 2011 OM TE ONTHOUDEN

We zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd naar wat 2011 ons brengt. Omdat we zelf niet over een ‘glazen bol’ beschikken, zochten we Madame Blanche op. Ze gaf ons drie interessante data en feiten mee. Doorgaans zijn twee op de drie voorspellingen van Madame Blanche correct.

 

15/16 januari 2011 – Op een congres in Tours wordt Marine Le Pen (foto 1) verkozen als nieuwe voorzitter van het Franse Front national (FN). Ze staat voor de oude waarden van het FN, maar een nieuwe manier van politiek bedrijven. Marine Le Pen haalde het van ancien Bruno Gollnisch dankzij haar populariteit bij de Franse publieke opinie en media. In september 2010 is de campagne voor de voorzittersverkiezing bij het FN officieel gestart, volgens een duidelijk afgesproken procedure. Het FN heeft daarmee aangedurfd waar men bij het VB voor terugschrikt. Na drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen (1, 2) was het in juni 2010 misschien aangewezen om Bruno Valkeniers te vervangen als voorzitter van het VB. Stel je voor dat er een campagne zou gevolgd zijn met enerzijds Marijke Dillen, als kandidate van de oudere generatie VB’ers, en anderzijds Marie-Rose Morel, als kandidate van de nieuwe generatie VB’ers. Neen. Daar wou Filip Dewinter niet aan beginnen, en dus bleef Bruno Valkeniers VB-voorzitter.

 

10 maart 2011 – De pas aan de Gentse universiteit opnieuw erkende Nationalistische StudentenVereniging (NSV) richt in Gent een betoging in onder de leuze ‘Geen evolutie, maar revolutie’ (foto 2). De slogan is gekozen om op de dringendheid van de Vlaamse onafhankelijkheid te wijzen. “De tijd speelt in het nadeel van de toekomst van Vlaanderen”, zegt de NSV. “Er moet nu gehandeld worden. Wachten op verdamping is één ding, maar dit neemt niet weg dat we geen vuurtje mogen stoken om het verdampen van de België (sic) te versnellen. Wij hebben genoeg van staatshervormingen na staatshervormingen. Het einde van België is nu aan de orde!” De NSV verwacht dat de betoging zal plaatsvinden “in volle (post)electorale sfeer” en heeft nu al busmaatschappijen gecontacteerd voor het vervoer uit alle uithoeken van het land. Je weet maar nooit hoe busmaatschappijen reageren als ze pas gecontacteerd worden als er al een pre-revolutionaire sfeer is in het land.

 

1 april 2011 – De regeringsonderhandelingen hebben nog  steeds niets opgeleverd. De vierhonderdduizend deelnemers aan de NSV-betoging in Gent hebben de ogen van Bart De Wever geopend. Bart De Wever en Filip Dewinter sluiten dan maar een duivelsverbond. Beati pauperes spiritu (Zalig zijn de armen van geest). “Per slot van rekening komen we uit hetzelfde Vlaams-nationalistisch nest”, zegt Bart De Wever tegen Filip Dewinter. Een VB-militant zei hetzelfde op 13 juni en professor Bart Maddens bevestigt het aan de hand van een foto die hij aan de KULeuven vond (foto 3). Het boek van Gerolf Annemans over de ‘ordentelijke opdeling’ van België wordt opzij gelegd omdat het onrealistisch is; de Eenzijdige OnafhankelijkheidsVerklaring (EOV) waar Dewinter mee uitpakte tijdens de verkiezingscampagne in 2010 wordt geactualiseerd. Bart De Wever voegt aan de tekst van Dewinter toe: “Aude audenda” (“Waag wat gewaagd moet worden”) en kondigt de splitsing van België af.

 

Wanneer we Madame Blanche vragen hoe het daarna afloopt, zwijgt ze terwijl ze een bedenkelijk gezicht trekt.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, nsv, fn |  Facebook | | |  Print

28-12-10

GOEDE VOORNEMENS

De eindejaarsperiode is de periode bij uitstek om goede voornemens te maken, en Jan Van Gils (foto 1) uit Meerhout (in de Antwerpse Kempen) voegde de daad bij het woord: hij zet een punt achter zijn politieke loopbaan. Hij was VB-gemeenteraadslid en stopt er nu mee omdat zijn beroep als zelfstandige ondernemer veel van zijn tijd opslorpt en hij ook meer tijd wil vrijmaken om door te brengen met zijn gezin.

 

Alle respect hiervoor en hopelijk vergaat het Jan Van Gils niet zoals Francis Dox, broer van plaatselijk VB-voorzitter Mannu Dox. Francis Dox, toen nog VB-gemeenteraadslid, stapte in juli 2006, samen met een ander VB-gemeenteraadslid en 4/5e van de VB-leden in Meerhout, over naar de N-VA. In oktober 2006, een paar dagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen, vond Francis Dox kogels in zijn brievenbus. Mannu Dockx distantieerde zich van de “maffiose praktijken zoals het opsturen van kogels” naar zijn broer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg het VB in Meerhout desondanks het vertrouwen van 14,5 % van de kiezers in Meerhout, en vandaar drie gemeenteraadsleden. Jan Van Gils stond toen als tweede op de VB-lijst.

 

In Gingelom, in de Limburgse Haspengouw, haalde het VB bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 9,4 % van de stemmen, wat haar recht gaf op één gemeenteraadslid. Dat mandaat ging naar lijsttrekker Firmin Kempeneers (foto 2) en die heeft nu ontslag genomen als VB-lid. In de gemeenteraad zetelt hij voortaan als onafhankelijke. Firmin Kempeneers (in Het Belang van Limburg): “Ik ben in de politiek gegaan om aan beleid te doen en ik wil daarom niet langer de lijn van Dewinter volgen die resoluut voor oppositie kiest. Ik ben ook het voortdurende geruzie in de partij beu, en het stuit me tegen de borst op welke manier Marie-Rose Morel werd aangepakt door sommige partijleden.”

 

Firmin Kempeneers noemt zichzelf een rechts-liberaal. De Open VLD van Gingelom is hem “te links”. Voorlopig blijft hij dan ook als onafhankelijke voort zetelen. Zijn plaats in de gemeenteraad doorgeven aan de eerste opvolger op de VB-lijst gunt hij zijn ex-partij niet. Daarvoor hebben ze teveel op zijn ziel getrapt. "Ze kunnen daar moeilijk tegen kritiek", is Kempeneers' commentaar over het bestuur van het VB in de regio Zuid-Limburg. Bekendste in dat bestuur is federaal volksvertegenwoordigster Annick Ponthier. Annick Ponthier zagen we laatst nog in Antwerpen bij een haram-receptie van Filip Dewinter. Verder is bekend dat ze wil toetreden tot de gebedsgroep van Alexandra Colen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, limburg, kempen |  Facebook | | |  Print

22-12-10

DE LEEGLOOP BIJ HET VB

We schreven hier nog maar vorige zondag dat het voorbije jaar niet alleen een aantal parlementsleden opstapten bij het VB (Johan Demol, Greet Van Linter, Bruno Stevenheydens, Karim Van Overmeire), maar er ook in de lagere regionen een uittocht was (Borgerhout, Harelbeke, Beveren, Kortessem, Schoten… ). De leegloop zet zich intussen verder.

 

Peter Verniers (foto 1), VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zwevegem in 2006 en VB-fractieleider in de gemeenteraad van Zwevegem, heeft ontslag genomen als VB-lid en als gemeenteraadslid. Bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 stond hij nog als vijfde op de West-Vlaamse VB-lijst. Ook plaatselijk VB-partijvoorzitter Pascal Maertens (foto 2) houdt er mee op. Hij zal als OCMW-raadslid wel nog de legislatuur uitzitten, maar zal geen kandidaat meer zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Zwevegem is een gemeente vlakbij Kortrijk, met een 24 000 inwoners. Het VB behaalde er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 12,1 % van de stemmen, wat de partij recht gaf op drie gemeenteraadsleden. In 2000 haalde het VB in Zwevegem nog maar 6,8 %. Peter Verniers en Pascal Mertens zeggen zich niet meer vinden in de nationale partijstrategie van het VB.

 

In Eeklo nam VB-gemeenteraadslid Joël Dobbelaar “om persoonlijke redenen” ontslag uit de gemeenteraad. Dat plaatste het VB meteen voor een probleem, want de eerste opvolger op de VB-lijst is Bruno Van den Bergh (foto 3). Die werd door het VB afgevaardigd naar de OCMW-raad maar stapte dit jaar op bij het VB. Hij zetelt in de OCMW-raad als onafhankelijke, en zetelt nu ook als onafhankelijke in de gemeenteraad. Het VB behaalde in Eeklo, centrum van het Meetjesland in de provincie Oost-Vlaanderen, stadje met een 20 000 inwoners, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 precies 13 % van de stemmen. In 2000 was er in Eeklo nog geen VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De 13 % in 2006 was goed voor drie gemeenteraadsleden. Door het ontslag van Joël Dobbelaar en de komst van Bruno Van den Bergh beperkt de VB-afvaardiging in de gemeenteraad van Eeklo zich voortaan tot nog slechts twee gemeenteraadsleden.

 

Bij zijn ontslag bij het VB in juni dit jaar zei Bruno Van den Bergh: “Ik kan mij niet meer verzoenen met de hardnekkigheid en de inconsequente werking van het Vlaams Belang. De nieuwe, verharde lijn binnen het Vlaams Belang versterkt mijn overtuiging dat het Vlaams Belang gewoonweg niet wil deelnemen aan het beleid.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, west-vlaanderen, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

17-12-10

DE VB- en N-VA-STEM GEANALYSEERD

De tijd staat stil bij het VB. “Dit is geen ideologische nederlaag voor Vlaams Belang. Wij hebben het pad geëffend, wij hebben dertig jaar lang de kar getrokken. Anderen oogsten vandaag wat wij hebben gezaaid”, zei Filip Dewinter op 13 juni 2010 in reactie op het monstersucces van de N-VA bij de federale verkiezingen. “Bij de voorbije verkiezingen hebben wij stemmen verloren, maar zeker geen ideologische nederlaag geleden. Wel hebben anderen geoogst wat onze partij jarenlang heeft gezaaid”, zegt Bruno Valkeniers deze week in Knack in reactie op onderzoek naar de motivatie van de kiezer bij de verkiezingen op 13 juni 2010. Blijkbaar heeft de VB-voorzitter nog niet begrepen dat mensen wel eens om uiteenlopende redenen voor de N-VA durven stemmen, en huidige N-VA-stemmen niet noodzakelijk verder vloeien naar het VB.

 

Het VB verloor op 13 juni 2010 maar liefst 112 000 stemmen aan de N-VA (1 op 5 VB-kiezers in 2009) en 3 000 stemmen aan de CD&V. Het VB kreeg daarentegen 14 000 stemmen van mensen die in 2009 nog Lijst Dedecker (LDD) stemden, 6 000 van gewezen Open VLD-stemmers en 6 000 van voormalige Groen!-stemmers. Tussen VB en SP.A-kiezers waren er geen transfers van stemmen. Wie naar de N-VA overstapte gaf als reden: de behoefte aan verandering, het willen afstraffen van de slechte prestaties van de traditionele partijen, en dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Franstaligen. Stuk voor stuk vroeger redenen om voor het VB te stemmen; anno 2010 lijkt hiervoor N-VA een nuttiger stem. 17,7 % van de kiezers overwoog nog om VB te stemmen, slechts 11,9 % stemde daadwerkelijk VB. Op de LDD na kon het VB het minst van alle partijen nieuwe kiezers aantrekken. Het cordon sanitaire was vroeger een reden om voor het VB te kiezen, nu is het een motief om het VB de rug te keren. Hugo Gijsels en Jos Geysels hadden gelijk met het in 1989 afkondigen van een cordon sanitaire tegen het VB. Ondanks wat critici, met voorop Bart De Wever, later vertelden over het cordon sanitaire.

 

Het VB telt heel wat trouwe kiezers die VB stemmen wat er ook gebeurt, maar opnieuw 20 of meer procent halen zit er niet meer in. Filip Dewinter spreekt zelf nog maar van 10 tot 15 procent. De N-VA kan daarentegen nog verder groeien. Bijna de helft van de kiezers op 13 juni (46,9 %) overwoog N-VA te stemmen. Als dan toch niet bijna de helft van de stemmen vergaard werden (maar ‘slechts’ 26,7 %), is het omdat kiezers afhaakten in de overtuiging dat de N-VA ook zonder hun stem groot genoeg zou worden om op het beleid te wegen. Maar het succes van de N-VA heeft achillespezen: voor 43 % van de stemmers voor de N-VA speelde de persoonlijkheid van Bart De Wever een rol bij de stemkeuze, het is niet alleen Lijst Dedecker die sterk afhankelijk is van het presteren van hun kopman. Een tweede probleem is dat de N-VA een verschillend kiespubliek aantrekt. Enerzijds zijn er centrumkiezers die de N-VA een fatsoenlijke bestuurspartij vinden, die het eens mag proberen waar anderen faalden.

 

Anderzijds oogt de N-VA extreem en spannend, wat rechtse stemmen aanzoog die anders bij het VB of de LDD zouden zijn terechtgekomen. Maar de nieuwe N-VA-kiezer heeft geen boodschap aan zaken die voor die andere groep, de rechtse Vlaams-nationalistische kern van de N-VA, van levensbelang is. Twintig procent van de Vlamingen wil een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat cijfer is ook in communautair geladen tijden niet gestegen. ‘Communautaire relaties’ winnen wel aan belang als stembepalend thema. Het staat op (3), na de sociale zekerheid (1) en de gezondheidszorg (2). Het verkiezingsonderzoek van TNS Media waaruit Knack deze week citeert legt de contouren van een verkiezingsnederlaag voor de N-VA bloot. De Wever won veel nieuwe kiezers voor wie de spanning niet hoog genoeg kan worden opgedreven, maar evengoed veel nieuwe kiezers die weglopen zodra duidelijk wordt dat het uitgerekend Bart De Wever is die een oplossing in de weg staat.

 

Bij stemmenverlies van de N-VA kan het VB terug groter worden, maar de N-VA-stemmen kunnen nog alle kanten op gaan. De N-VA won stemmen bij alle partijen. In volgorde van grootte: CD&V, VB, LDD, Open VLD, SP.A en Groen!. Om zijn kiezers te plezieren is Bart De Wever de ene dag de bijna-staatsman, de volgende dag de boze-flamingant. Maar hij zal dat niet kunnen volhouden. Hij moet kiezen… en verliezen. Vandaar ook dat de perceptie van de regeringsonderhandelingen alsmaar belangrijker wordt dan de regeringsonderhandelingen zelf. Dat belooft in elk geval weinig goeds.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni, dewinter, valkeniers, de wever, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

29-09-10

POLITIEK BEDROG

Een aantal VB’ers, en zelfs VB-kaderleden, stemmen voor de N-VA, leert ons Dag Allemaal deze week.

 

In het Humo-interview zegt Koen Dillen (foto 2: rechts Koen Dillen, naast vader en VB-stichter Karel Dillen): “Ik beschik natuurlijk niet over de grote politieke inzichten van de men in black (Bruno Valkeniers, Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Joris Vanhauthem en Filip Dewinter, nvdr.) van ons campagnefilmpje (voor een Republiek Vlaanderen, nvdr.), maar mijn indruk is dat Bart De Wever een foutloos parcours rijdt. Ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart ook voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat. Maar ik twijfel aan het succes van de participatiestrategie van de N-VA.” Een aantal VB’ers hebben meer vertrouwen in Bart De Wevers strategie.

 

Een hoge partijbron zegt aan Dag Allemaal: “Een parlementslid van Vlaams Belang, vandaag nog altijd lid van de partij, vertelde mij afgelopen weekend dat hij op 13 juni voor Bart De Wever had gestemd. En hij is niet de enige. Een flink aantal kaderleden en verkozenen zegt mij precies hetzelfde. Ik zou zelf ook niet meer voor Vlaams Belang hebben gestemd, indien niet enkele vrienden van mij op de lijst van VB stonden. Zo niet kan ik mij voorstellen dat ik in deze tijden van communautaire onderhandelingen wel een nuttigere stem had kunnen uitbrengen.” Naast de ‘nuttige stem’ worden nog andere redenen aangehaald voor deze ongeziene kiesdissidentie. “Voor een deel is het uit balorigheid om wat er met de partij gebeurt”, vertelt een andere bron. “Een partij in evenwicht, met een gemeenschappelijk project kan een aantal tegenslagen hebben. Vlaams Belang daarentegen, dat niet meer in evenwicht is en waar één clan alle macht naar zich toe heeft getrokken, heeft vanzelfsprekend heel wat malcontenten aan boord. Voeg daar de recente electorale tegenslag bij, en het hek is van de dam. De partij staat nu op één poot te wankelen, veel is niet nodig om het volledig te doen kantelen.”

 

“Nu zoveel toptalenten koudweg opzij zijn gezet of de partij zelf de rug hebben toegekeerd (waarbij verwezen wordt naar Bruno Stevenheydens, Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke en Karim Van Overmeire, nvdr.); vertel me eens wie nog op een geloofwaardige manier de broodnodige vernieuwing kan belichamen. Het is toch te gek voor woorden dat Frank Creyelman, kopman van de partij in Mechelen, benoemd is tot voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Vlaams parlement. Alle respect voor Frank, maar hij heeft niet de capaciteiten van zijn voorganger Karim Van Overmeire.” ’t Pallieterke merkte een paar maanden geleden overigens op dat Frank Creyelman een meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor de reizen die je kan maken als lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Volgens Dag Allemaal zouden enkele ontevredenen zelfs met vuur spelen door te speculeren op een nieuw verlies bij de volgende verkiezingen, zodat Valkeniers wel zou móeten opstappen. “Het lijkt irreëel, maar er zijn inderdaad kaderleden die me dat ‘droomscenario’ toevertrouwden”, verklapt een ingewijde die het idee zelf afdoet als “compleet dwaas”.

 

Filip Dewinter erkent dat het wel eens kan dat enkele VB-kaderleden voor N-VA hebben gestemd, en dat een partij die ruziemaakt de verkiezingen verliest. Filip Dewinter: “De jongste jaren waren we geen toonbeeld van eenheid. Ik denk echter dat we nu gelouterd zijn. Een aantal leden heeft jammer genoeg de partij verlaten. Wie blijft, weet wat de voorwaarden zijn en dat de rangen gesloten moeten worden.” Benieuwd of Koen Dillen nog mag blijven. Men kan van hem toch niet zeggen dat hij de rangen gesloten houdt. Of is de zoon van de VB-stichter aanpakken zelfs voor Dewinter te hoog gegrepen?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, dewinter, dillen |  Facebook | | |  Print

19-09-10

REPUBLIEK VLAANDEREN

Republiek-Vlaanderen.jpgJe zal maar eens in Kreta of elders in het buitenland zijn, en terugkeren naar België. Borden langs straten en pleinen verwelkomen je in de Republiek Vlaanderen (foto).

Het VB lanceerde vorige woensdag haar campagne rond het thema Republiek Vlaanderen. VB-voorzitter Bruno Valkeniers: “Stilaan stelt iedereen vast wat het Vlaams Belang al jaren zegt: het gaat niet meer. Of om het met de woorden van de beroemde conference van Toon Hermans te zeggen: de duif is dood. Geen Belgische goochelaar die de duif nog nieuw leven kan inblazen.” RechtsActueel signaleerde dat de Republiek Vlaanderen-campagne het resultaat is van samenwerking met Vlaams cultuurfilosoof en publicist Johan Sanctorum. Johan Sanctorum is de man die mee achter de Facebook-pagina van de naakte VB-stemster ‘Hilde De Breuckere’ zat. De Republiek Vlaanderen-affiches hadden dus leuker gekund, maar blijkbaar deinst het VB daarvoor terug. “Deze man (Johan Sanctorum, nvdr.) is sinds de aanstelling van voorzitter Bruno Valkeniers één van de ‘ideologische vernieuwers’ bij de partij”, schrijft RechtsActueel. Hoezo ideologische vernieuwing? In 1994 publiceerde Wim Verreycken al zijn boekje Republikeins Pamflet. Of bedoelt RechtsActueel met ideologische vernieuwing: Johan Sanctorum heeft een idee van Wim Verreycken van onder het stof vandaan gehaald?

Het idee van een Republiek is geen slecht idee. Het is zelfs een goed idee. Gaat het VB op dezelfde weg verder en verduidelijkt het nu eens wat – om het bij een actueel thema te houden – het VB wil met de scheiding van Kerk en Staat? Moet de subsidiëring van de katholieke godsdienstbeleving verder gezet worden of, zoals senator Anke Van dermeersch wil, stopgezet worden? De meningen lopen daarover nogal uiteen bij het VB, horen we. En wat wordt het buitenlands beleid van de Republiek Vlaanderen? In het zomernummer van Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, pleit men voor absolute neutraliteit “om te vermijden dat de gebreken van onze politieke elites ertoe leiden dat de Vlaamse staat zich in kaders laat meespelen die niet in het belang zijn van onze bevolking.”  De Republiek Vlaanderen is nog geen feit, of er wordt in Vlaams-nationalistische kringen al gewaarschuwd voor “de gebreken van onze politieke elites”.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, sanctorum |  Facebook | | |  Print

08-08-10

VB-AFDELING OPGEHEVEN

In Kortessem, een Limburgse gemeente vlakbij Hasselt, behorend tot de Haspengouwse fruitstreek, werd de VB-partijwerking pas stopgezet.

De kandidaten op de VB-lijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn, volgens plaatselijk VB-voorzitter Stephan Hermans, niet meer bereid zich in 2012 opnieuw kandidaat te stellen. Huidig VB-gemeenteraadslid Johny Creemers, het enige VB-gemeenteraadslid in Kortessem, zou zijn mandaat nog wel uitdoen maar evenmin nog kandidaat zijn in 2012. Aanleiding voor het stopzetten van de VB-activiteiten is, volgens Stephan Hermans, de weinige steun die men kreeg vanuit het kantonnaal bestuur van het VB. Met de ontslagen die er pas bij het VB-personeel vielen, als gevolg van het slechte verkiezingsresultaat op 13 juni, zal het er trouwens niet op verbeteren.

VB-gemeenteraadslid Johny Creemers (55 j.) is de man rechts op de foto, in geblokt hemd. De anderen op de foto zijn de lijsttrekkers van de andere partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Als kleren de man maken, heeft Creemers met zijn geblokt hemd een subtiele vingerwijziging gegeven naar de voorloper van zijn partij. Creemers heeft een tattoo op de rechterarm en draagt een gouden kettinkje. “Doet eigenlijk niemand kwaad in Kortessem. Goeie garagist ook”, is het commentaar vanuit Limburg. En met de jaren is het verstand gekomen, nu hij kapt met het VB.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, limburg |  Facebook | | |  Print

27-06-10

WIE SPIJBELT HET MEEST?

Wat te doen als je niet meer verkozen bent als VB-parlementslid? Een café openen blijkt één van de mogelijkheden te zijn. Maar combineer dat dan niet met een ander mandaat, gemeenteraadslid bijvoorbeeld, wat dat brengt je opnieuw in de problemen. Het is één van de lessen die men kan trekken na het rapport van Gazet van Antwerpen over de gemeenteraads- en districtsraadsleden die het meest spijbelden van september 2009 tot en met mei 2010.

Niet alle gemeenten en districten in het arrondissement Antwerpen zijn bevraagd door Gazet van Antwerpen, en sommige gemeenten en districten halen privacyredenen aan om niet te zeggen wie het meest wegblijft. Terwijl dit toch niets met privacy te maken heeft: burgers hebben recht om te weten hoe dikwijls mensen aan- of afwezig zijn bij de gemeenteraads- of districtsraadszittingen waarvoor zij verkozenen zijn. De reden van afwezigheid kan soms wél onder het respect voor de privacy vallen.  In Aartselaar waren alvast de grootste spijbelaars twee VB’ers: Hugo De  Beul en Eric Deleu. Deleu is intussen vervangen als VB-gemeenteraadslid. In Berchem is de grootste spijbelaarster een Open VLD’ster. In Berendrecht bleef VB’ster Petra Anthonissen viermaal op rij afwezig, waarna ze ontslag nam. In Hemiksem misten Nancy Caslo (VB, foto) en Dirk Peeters (SP.A) elk vijf gemeenteraadszittingen. Dirk Peeters nam intussen ontslag uit de gemeenteraad om persoonlijke redenen. Nancy Caslo wijt haar afwezigheden aan het café dat ze uitbaat, nadat ze in 2007 haar job als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers verloren had. In Hoboken is Koen Vermant (VB) de grote afwezige in de districtsraad. In 2009 nam hij vijf keer niet deel aan de raadszittingen en dit jaar verscheen hij nog maar één keer in het districtshuis. Zelf geeft hij “voornamelijk professionele redenen” op voor zijn afwezigheden. In Mortsel is Patrick Ghys de grootste afwezige, als LDD’er verkozen maar intussen onafhankelijke. Blijkbaar zeer onafhankelijk, deze persoonlijke vriend van Jurgen Verstrepen.

Zoals al gezegd is het onderzoek niet volledig, en zelf vermelden we ook niet wie slechts een- of tweemaal, of om gezondheidsredenen, afwezig bleef. Maar het is toch al duidelijk dat de grootste spijbelaars vaak bij het VB te vinden zijn. En nog dit. In Wilrijk is er één opvallende afwezige: Lydia Feyen kwam het voorbije jaar niet één keer opdagen. Ze stond als derde op de lijst van het VB, maar opteerde na de verkiezingen voor een zitje als onafhankelijke. "Ze diende haar ontslag nooit in, zodat we haar ook niet kunnen vervangen', zegt VB-fractieleider Eric Huybrechts. En het ziet er niet naar uit dat haar plaats op de districtsraadbank in Wilrijk vlug terug opgevuld wordt. "Ik denk dat politiek haar niet meer interesseert. Wij hebben zelfs het nummer van haar gsm niet", klaagt Huybrechts. En eens gewoon op haar deurbel duwen, kan dat dan niet?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

10-05-10

ZWEEDSE MULTIMILJONAIR PATRIK BRINKMANN TE GAST BIJ HET VB IN ANTWERPEN

Bij het VB klaagden ze steen en been dat de VRT noch VTM een reportage maakte over het ‘actualiteitscongres’ van het VB in Antwerpen op 18 april, waarna het VB dan maar haar eigen filmpjes over het congres op het internet plaatste (zie hier, hier en hier). Maar het VB vertelde niet alles over dat congres. Dat Gerolf Annemans wegens een parlementair snoepreisje en de problemen met een IJslandse aswolk verhinderd was op het congres te zijn. Tot daar aan toe. Voorzitter van de VB-partijraad Filip De Man was omwille van het vliegverbod trouwens ook niet op het partijcongres. Anders is als men verzwijgt dat een Zweedse multimiljonair te gast was op dat VB-congres.

De Zweedse multimiljonair Patrik Brinkmann maakte dan maar zelf bekend dat hij half april in Antwerpen bij het VB te gast was. Patrik Brinkmann, die tot twee jaar geleden op het Zweedse platteland woonde, had eerder al contacten met de extreemrechtse, zelfs neonazistische, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en de al even rechtse Deutsche Volksunion (DVU). Partijen die beide financieel geholpen werden door Brinkmann. In 2007 kocht Brinkmann een villa in één van de meest exclusieve buurten van Berlijn, waar hij een jaar later ging wonen. Het stulpje kostte hem 3,3 miljoen euro. Het staat wel op naam van zijn vrouw, die ook eigenares is van nog ander vastgoed. Een manoeuvre als gevolg van een langdurig geschil van Brinkmann met de Zweedse belastingsdienst.  Personenkwesties drijven Brinkmann weg van de NPD en DVU, richting ‘pro Nordrhein-Westfalen’ (pro NRW). Pro NRW kreeg vijf miljoen euro toegestopt van Brinkmann, in de hoop dat pro NRW binnen vijf of tien jaar even groot zou worden als de FPÖ in Oostenrijk of de SVP in Zwitserland. In een Duitse televisiereportage over de extreemrechtse pro NRW wordt de rol van Patrik Brinkmann in beeld gebracht. In die televisiereportage overigens ook in beeld, maar niet interessant genoeg bevonden om erop te focussen, VB’ster Hilde De Lobel.

Vrijdag 29 januari 2010, na besprekingen in het Hilton-hotel in Wenen over de steun die het VB en Patrik Brinkmann zouden geven aan de pro NRW, trokken Patrik Brinkmann en Filip Dewinter naar het Wiener Korporations Ball (foto 1), een dansfestijn (hier foto’s en een filmpje) tevens bijeenkomst van extreemrechts. Vorig jaar was Patrik Brinkmann er in gezelschap van FPÖ-Europarlementslid Andreas Mölzer. Blijkbaar had Brinkmann voor zijn bezoek aan Antwerpen zijn smoking thuisgelaten (foto 2). In het beeldverslag dat hij op zijn eigen website zette, zien we hoe Filip Dewinter Brinkmann rondleidt op het Antwerps stadhuis. Koen Spitaels, deze keer niet als bodyguard van Benno Barnard maar als schaduw van Filip Dewinter, is er ook bij. Op het VB-actualiteitscongres in zaal Zuiderkroon in Antwerpen wordt Brinkmann even vernoemd, maar niet voorgesteld aan de aanwezige militanten. Een multimiljonair op een congres van een partij die voorwendt dat ze een sociale partij is, het past immers als een tang op een varken. Brinkmann is gecharmeerd door het VB. Hij noemt de partij een voorbeeld voor anderen. Zowel qua uitbouw van de organisatie als ideologisch. De voorbije weken steunde Patrik Brinkmann de verkiezingscampagne van pro NRW met een reeks eigen meetings in Nordrhein-Westfalen tegen de islamisering, voor de christelijke waarden. Waar hij telkens naartoe vloog met zijn eigen helikopter. Als je het breed hebt, kan je het breed laten hangen.

Zelf heeft Brinkmann ook politieke ambities. Hij richtte een eigen beweging op in Berlijn die – origineel in het bedenken van namen zijn ze niet – ‘pro Berlin’ heet. Eén probleem nog: Brinkmann kan zich geen kandidaat stellen bij verkiezingen in Duitsland: hij is nog steeds Zweed. In andere omstandigheden gaan partijen als het VB en pro NRW als een duivel te keer tegen vreemdelingen die politieke activiteiten ontplooien. Maar voor Brinkmann ligt dat anders. Wil hij écht meespelen in de Duitse politiek, moet Brinkmann zich eerst laten naturaliseren tot Duitser. De regionale verkiezingen in Berlijn zijn, gelukkig voor Brinkmann, pas in juni 2011, uiterlijk september 2011.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, vb, internationaal |  Facebook | | |  Print

08-05-10

VANDAAG 65 JAAR GELEDEN: DE CAPITULATIE VAN NAZI-DUITSLAND

Vandaag is het dag op dag 65 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog door de capitulatie van Duitsland. In Frankrijk wordt de overwinning op het nazisme nog altijd gevierd met een feestdag. In ons land was 8 mei jarenlang een vrije dag voor de scholieren, en enkele jaren voor het Antwerpse stadspersoneel. Maar met de komst van een generatie managers en politici die elke voeling met de geschiedenis verloren zijn, is die verlofdag intussen afgeschaft. Wat blijft over om die heugelijke dag, en kwalijke geschiedenis vooraf, te herdenken?

In de kranten vandaag is er enkel aandacht voor de overwinning op het nazisme in De Standaard, met een interview onder de sprekende titel De nazi-jacht stelde weinig voor. In Gazet van Antwerpen staan nog wel twee rijkelijk geïllustreerde bladzijden over de wijze waarop de nazi’s op 10 mei 1940 ons land binnenvielen en de Tweede Wereldoorlog verder militair verliep, Blitzkrieg met zweefvliegtuigen, maar dat is natuurlijk niet de essentie. Voor het overige zijn het vooral Siegfried Bracke en Rik Torfs waar de kranten vandaag oog voor hebben. En Stijn Meuris. Het VRT-programma Koppen bracht vorige donderdag een opmerkelijke reportage over het nazisme en het verzet ertegen. Waarschijnlijk omdat het wat sensationeler klinkt werd de uitzending ingeleid met een verwijzing naar de Duitse inval in België (op 10 mei) zeventig jaar geleden, in plaats van het te linken aan de overwinning op het nazisme vandaag (8 mei) vijfenzestig jaar geleden. Maar het voornaamste was dat we Max De Vries (foto 1 - 96 j., uit het Limburgse Wellen) en André Van Hecke (foto 2 - 86 j., uit Dworp) en in beeld kregen. De eerste verzetsstrijder, lid van het Onafhankelijkheidsfront. De tweede collaborateur, Oostfrontstrijder. Even komt ook Karel De Mey in beeld, verzetsstrijder en nog altijd antifascist in woorden en daden. Bij Max De Vries zie je een link met nu in de achtergrond: de bekende affiche Nie Wieder Faschismus - Stop Vlaams Blok (foto 3). Koppen verzuimde een gelijkaardige link te leggen bij André Van Hecke. André Van Hecke was in het begin van de jaren tachtig bij de federale verkiezingen in Brussel lijsttrekker voor het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang.

 

 

André Van Hecke was in 1981 en 1985 lijsttrekker van het Vlaams Blok in Brussel, telkens voor de Kamerlijst. Zijn echtgenote Jeanine Colson stond eveneens als kandidate op de Vlaams Blok-lijst. Zij was de verantwoordelijke uitgeefster van de Nederlandse vertaling van Het dagboek van Anne frank: een vervalsing van de Franse revisionist Robert Faurisson. André Van Hecke is nog altijd in hetzelfde bedje ziek. In de Koppen-uitzending betwist Van Hecke dat er zes miljoen Joden zijn omgekomen in de concentratiekampen en gaskamers van de nazi’s. Van Hecke kijkt nog altijd met ontzag naar zijn ‘chef’, Adolf Hitler wiens portret in Van Heckes huiskamer hangt. Als oud-Oostfronter was André Van Hecke aanvankelijk lid van het in 1953 opgerichte Sint-Maartensfonds. Vereniging die in 2006 opgedoekt werd omdat de leden te stramme spieren kregen, opgedoekt na huldeblijken van Voorpost en het VNJ. In 1980 kende het Sint-Maartensfonds een afsplitsing met de kring Hertog Jan van Brabant dat het tijdschrift Periodiek Contact uitgaf. En het is hier dat we André Van Hecke dan terugvinden. Was het Sint-Maartensfonds meer op het oorlogsverleden gericht, Hertog Jan van Brabant legde meer de nadruk op de levensbeschouwing van de Waffen SS. André Van Hecke was betrokken bij de oprichting van het Vlaams Blok. Vandaar zijn beloning met het lijsttrekkerschap voor die partij, en de amnestie-eis die nog altijd door het Vlaams Belang gedragen wordt. Ook al vinden sommigen bij het VB dat de amnestie-eis intussen achterhaald is.

·         Koppen-reportage 70 jaar na de Duitse inval.

·         Solidair-artikel over de rol van de communisten bij het verzet tegen de nazi’s.

20:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, vb |  Facebook | | |  Print

05-05-10

1 MEI IN VILVOORDE. "DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID ZAL NIET GEZELLIG ZIJN OF NIET ZIJN" IN HANDEN VAN HET VB

Na 1 mei in Berlijn en Parijs, toch nog iets over 1 mei in Vilvoorde waar het VB bijeenkwam. Veel volk was er anders niet: alleen het partijkader daagde op. Sprak het VB vorig jaar nog over 5 000 mensen op hun 1 mei-bijeenkomst, dit jaar houdt men het zuinig op “de talrijk opgekomen militanten”.

Het VB kwam bijeen aan ‘Strijd voor arbeid’, het acht meter hoge standbeeld van Rik Poot (zie affiche) dat herinnert aan de botte bedrijfssluiting bij Renault Vilvoorde. De in 2006 overleden beeldhouwer draaide zich allicht van ellende om in zijn graf. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waaraan hij nog kon deelnemen, stond Rik Poot als lijstduwer op de lijst van Agalev. Niet echt een partij met enig verwantschap met het gedachtegoed van het VB. De sociale accenten in de toespraken van VB-voorzitter Bruno Valkeniers en plaatselijk VB-boegbeeld Filip De Man beperkten zich tot variaties op de stelling dat in ’t belzjieksken niets mogelijk is. “Een ondraaglijke fiscale en parafiscale last bij een voor de bedrijven verstikkende vennootschapsbelasting van omtrent 34 procent en een loonkostenhandicap van 11 procent tegenover Duitsland, Frankrijk en Nederland. Oorzaak van die buitensporige loonkost? De onnoemelijke grote geldhonger van de Belze schatkist, de reusachtige transfers naar het hangmatsocialisme in l’Etat-PS, het slechte bestuur van de zowat duurste overheid van de wereld en de miljarden die worden uitgekeerd aan een massa allochtone steuntrekkers. Voeg daarbij de veel te lage activiteitsgraad…”, zo vatte ’t Pallieterke de 1-meitoespraken samen. “Besluit: na jaren Belgisch geploeter en politiek immobilisme, moeten wij af van de Belgische krokodillen en de zoetwaterfederalisten, want ‘trop is teveel’.”

Daarna volgde het meer gezellige gedeelte, of toch: wat het meer gezelliger gedeelte had moeten worden. Hector van Oevelen, verslaggever voor ’t Pallieterke: “’Daar is hij weer’, hoor ik sommige partijkopstukken denken, maar wat wil je als partijleden mij zelf aan de mouw komen trekken over dat oorverdovend en overwegend Angelsaksische lawaai dat bij die ‘alternatieve’ partij telkens weer wordt losgelaten op trouwe volgelingen die niks liever zouden willen dan eens met elkaar van gedachten wisselen (zonder over tafel en lawaai heen over mekaar te moeten krijsen over de jongste ontwikkelingen in politiek en partij? Zijn daar echt zo’n oorbeschadigende decibels bij nodig? Zo’n alternatieve Dag van de Arbeid moet toch kunnen bij rustige achtergrondmuziek van, bijvoorbeeld, Jef Elbers, het Scheldekoor, Louis Neefs, De Vaganten… En wat is er mis aan de trekzak van (…) Jan Janssens (wel nog opstappend bij de Voorpost-delegatie bij de ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van BHV op 22 april in Vilvoorde, AFF/Verzet)? Technisch gezien viel er op die muzikale lawaaimakers niks aan te merken, maar het was opvallend hoe weinig aanwezigen gehoor gaven aan hun oproep om samen te gaan wiegen op de tonen van die paar Nederlandstalige liedjes die zij over hun hart konden krijgen.” Steve Stevaert parafraserend “Het socialisme zal gezellig zijn of niet zijn.”, kunnen we zeggen: “De Vlaamse onafhankelijkheid zal niet gezellig zijn of niet zijn” als men het in de handen laat van de regisseurs van het VB.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb |  Facebook | | |  Print

24-04-10

AMPER WAT MEER DAN TWEEDUIZEND BETOGERS IN VILVOORDE

Geen beter moment voor een ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dan donderdagavond. De hele dag struikelden de politici en de pers in de Wetstraat over elkaars voeten naar aanleiding van de communautaire discussie; een ganse week had het in Vlaams-nationale kringen boodschappen geregend om donderdag naar de ‘spoedbetoging’ te gaan. Elke echte Vlaming morgen naar Vilvoorde luidde het op de blog van Rob Verreycken, Er wonen in dit land dus Vlamingen én échte Vlamingen.

“De formule van de spoedbetoging is niet zonder risico”, wist ’t Pallieterke deze week. “De tijd om te ronselen is beperkt. Op het VVB-secretariaat wordt koortsachtig gewerkt, maar de middelen zijn beperkt. Gelukkig bestaat er zoiets als internet, om vele mensen snel op de hoogte te brengen van plaats, uur en waarom. (…) Donderdag zal bewezen worden hoe het gesteld is met de mobilisatiekracht van de Vlaamse beweging en van het B/HV-thema. De tijd van de grote massabetogingen is voorbij, maar ook in het recente verleden kon de Vlaamse beweging wegen door op straat te komen. Op 9 mei 2004 lokte een betoging over B/HV in Halle zowat 15 000 mensen op straat. (…) De Vlaamse Beweging is een huis met vele kamers en de bewoners daarvan vallen niet altijd op door eensgezindheid en samenwerking. Maar alle tegenstellingen moeten nu naar de achtergrond verdwijnen. (…) Het bezoek van de schoonmoeder, de fitnessafspraak, de kaartavond, de vermoeiende werkdag, de nakende examens, de tuin die aan een beurt toe is; de excuses liggen voor het rapen. Maar donderdag mogen ze niet tellen.”

“Wat donderdag wel telt, of geteld wordt, dat zijn de koppen”, besloot ‘t Pallieterke. “Krijgt de CD&V het signaal dat bewust Vlaanderen wakker is, of wordt het licht op groen gezet voor een nieuwe uitverkoop? Over minder gaat het niet. De argumentatie staat als een huis, de inzet is groot. Nu het volk nog.” En het volk… De “echte Vlamingen”… De politie telde er 1 200, de organisatoren spraken van 3 500 à 4 000, de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. “Meer dan tweeduizend” schreef Het Nieuwsblad. Versta: geen drieduizend, want anders had men wel naar dat rond getal verwezen. Onder hen het VB en de hele fauna en flora van extreemrechtse groeperingen (foto 1: Voorpost, met vooraan Yves Pernet), maar ook delegaties van de N-VA en Lijst Dedecker. Iedereen die wilde gezien worden… en dat bleken maar wat meer dan tweeduizend mensen te zijn. De Vlaamse Beweging heeft gegokt… en verloren. Met maar wat meer dan tweeduizend mensen die voor een betoging ten gunste van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde het bezoek van hun schoonmoeder wilden afzeggen, de fitnessafspraak of de kaartavond… Nog maar eenvijfde van het aantal Vlaamse betogers zes jaar geleden. Waren er niet de ego’s van de Wetstraat-politici, zou er geen reden zijn voor de drukte van de voorbije dagen.

We ontkennen niet dat er een probleem is met het kiesrecht van Vlamingen versus Franstaligen. Er zijn geen wettige verkiezingen meer mogelijk zonder oplossing, maar het arrest van het Arbitragehof zegt niet dat B-H-V moet worden gesplitst. Alleen de schending van het gelijkheidsbeginsel moet ongedaan gemaakt worden. Gazet van Antwerpen schetste gisteren zes mogelijke oplossingen. Vasthouden aan één mogelijkheid leidt meestal niet tot succes.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

08-04-10

DE BENNO BARNARD-SOAP (SLOT). "EXTREEM RECHTS EN RADICALE MOSILMS = HETZELFDE KWAAD" “AANPAPPEN MET HET VB LEVERT ALTIJD MISERIE OP”

De affaire-Benno Barnard heeft een stroom van opiniebijdragen veroorzaakt. Om er maar enkele te noemen: Dirk Verhofstadt (Open VLD, Liberales-denktank) en Geert Van Istendael (auteur, voorzitter van PEN-Vlaanderen) waren er als de kippen bij om Benno Barnard (foto) een riem onder het hart te steken, Walter Pauli (De Morgen) vroeg hen daarop wat ze dachten van Barnards uitspraak dat Filip Dewinter een profeet is. In een repliek zetten Verhofstadt en Van Istendael zich vorige dinsdag zowel af tegen bepaalde opvattingen in de islam als tegen het VB.

Walter Pauli vraagt ons rechtstreeks of we Filip Dewinter ook een profeet vinden, zoals Benno Barnard het zei. We kunnen hem gerust stellen. Ons antwoord is volmondig ‘neen’. Sterker nog, in onze boeken en opiniestukken hebben we extreem rechts steeds bestreden en zelfs duidelijk gemaakt dat extreem rechts en radicale moslims intrinsiek hetzelfde kwaad vertegenwoordigen en elkaar voortdurend voeden. In onze geschriften en lezingen verzetten we ons voortdurend tegen het cultuurrelativisme én het monoculturalisme die beide de vrijheid van de mens bedreigen. Wij komen op voor een kosmopolitisch humanisme waarbij elke mens, autochtoon of allochtoon, man of vrouw, religieus of niet, gelijk behandeld wordt op de arbeidsmarkt, in de huisvesting, in het uitgaansleven en in andere maatschappelijke domeinen. Onze visie staat haaks op die van extreem rechts zoals het Vlaams Belang. Extreem rechts is niet geïnteresseerd in de gelijke behandeling van ieder mens, in de bestrijding van racisme en discriminatie, in het recht op zelfbeschikking. Voor hen telt het principe "eigen volk eerst". Ze zijn niet uit op emancipatie, omdat in hun visie de vrijheid van de mens ondergeschikt is aan de belangen van de volksgemeenschap. Ze wijzen discriminatie niet af, maar maken een fundamenteel onderscheid tussen eigen volksgenoten en de anderen. Wat ons in de tekst van Walter Pauli zo stoort, is zijn zoveelste poging om de critici van onaanvaardbare praktijken binnen de radicale moslimwereld gelijk te schakelen met extreem rechts. Zodoende geeft hij zijn lezers de indruk dat wij op dezelfde lijn zouden staan met verderfelijke types zoals Dewinter. Hij zou nochtans moeten weten dat wij, samen met heel wat andere mensen die opkomen voor onze fundamentele grondwaarden, extreem rechts tot in het diepste van onze ziel verfoeien en bekampen. Maar zijn tactiek pakt niet meer. Pauli mag over ons schrijven wat hij wil en misstanden blijven ontkennen of bagatelliseren. Wij kunnen en zullen niet langer zwijgen wanneer we zien hoe extremisten onze rechten en vrijheden proberen te ondermijnen, hoe ze vrouwen onderdrukken, hoe ze homoseksuelen verketteren, hoe ze proberen hun barbaarse ideeën op te leggen en anderen verhinderen vrijuit te spreken aan een universiteit.

Maar even verder gaan Dirk Verhofstadt en Geert Van Istendael uit de bocht als ze schrijven dat “de vertegenwoordigers van het Vrouwen Overleg Komitee en BOEH zelfs ronduit collaboreren met radicale onderdrukkers”. Spijts opiniebijdragen en privé-mails gaat het er bij Dirk Verhofstadt maar niet in dat het VOK en BOEH evengoed als ze opkomen voor het recht om een hoofddoek te dragen, zich verzetten tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen. Het gaat hen om het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, en om niets anders. Geert Van Istendael zou zijn vriend Benno Barnard intussen misschien eens kunnen verduidelijken dat hij nogal warrige argumenten aanhaalt (zie het racisme dat Barnard bij Links ontwaart) en hij verstrikt geraakt in leugens. Over zijn lijfwachten vertelde Benno Barnard aan ATV dat hij ze ter beschikking had gekregen van (VB’er) Tanguy Veys. Tot in Nederland wordt gelachen met de naïviteit van Benno Barnard. Aan De Standaard zei Barnard dat hij pas toen hij in Antwerpen aankwam “begreep (…) dat die twee ook als lijfwacht fungeren als Filip Dewinter een publiek optreden heeft.” Gazet van Antwerpen belde Filip Dewinter op en die wist: “Hij (= Benno Barnard, nvdr.) vroeg het me omdat de politie hem niet wilde beschermen. Ik heb geantwoord dat ik mijn lijfwachten ter beschikking stelde. Maar, heb ik gezegd, besef dat het mijn bodyguards zijn. Heel Antwerpen weet dat.” Ofwel klopt de versie van Benno Barnard niet, of vertelde hij aan ATV noch De Standaard het hele verhaal. Ofwel klopt de versie van Filip Dewinter niet. In elk geval, en laat dat een les zijn voor Benno Barnard, aanpappen met het VB levert altijd miserie op. En dat is niet omdat het VB een ‘gemakkelijke’ vijand is. Waar – dixit Benno Barnard – “geen werkelijke dreiging van uitgaat”, in tegenstelling tot de islam “waarvoor je wel echt bang moet zijn.” Het VB heeft nog altijd veel meer mandaten in parlementen, provincie- en gemeenteraden en andere besturen dan alle allochtone politici samen, laat staan dat die dan ook nog allemaal radicale moslims zouden zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, vb |  Facebook | | |  Print

07-04-10

DE BENNO BARNARD-SOAP (3). ANDERE NORMEN ALS HET OVER MOSLIMS GAAT. HET 'GEAUTOMATISEERDE DENKEN' VAN BENNO BARNARD

De (verstoorde) lezing van Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen (UA, foto 2) was georganiseerd door een vrijzinnige organisatie bij de UA. Een ouder lid van het AFF vertelde ons dat een gelijkaardige organisatie in de begindagen van het AFF ook al eens ene Filip Dewinter had uitgenodigd voor een voordracht, en dat dit op luidruchtig protest stuitte van in de zaal aanwezige AFF’ers. Onder wie een intussen eminent advocaat. Een ander advocaat, Ergun Top, CD&V-gemeenteraadslid in Antwerpen, vertelde laatst nog dat hij veel ergere dingen heeft gedaan dan Sharia4Belgium. “Na Zwarte Zondag gooiden we tomaten naar Filip Dewinter.” Protest tegen een lezing is dus van alle tijden, en een ernstiger zaak dan Benno Barnard waard.

Wat vooral verschilt, is de andere houding als het protest uitgaat van moslims. Geen haar op ons hoofd die eraan denkt de actie en de denkbeelden van Sharia4Belgium te ondersteunen, maar waar was de pers als vorig jaar een lezing van de Actief Linkse Studenten (ALS) aan de Universiteit Antwerpen (UA) onmogelijk werd gemaakt door een actie van de gemaskerde (!) Autonome Kameraden? Met geen woord werd erover gerept, laat staan op de voorpagina van Gazet van Antwerpen en andere kranten. Nieuws missen kan natuurlijk, erger wordt het als je uitdrukkelijk zo’n actie gaat goedkeuren terwijl je nu verontwaardigd bent over de Sharia4Belgium-actie. Dat is wat nochtans gebeurd is. VB-personeelslid en -provincieraadslid Bert Deckers vond voormelde actie op 18 maart 2009 “een zéér geslaagde actie” van de Autonome Kameraden. Toen op 8 oktober 2009 diezelfde bende een raid organiseerde op een andere ALS-meeting aan de UA (foto 1) stond Bert Deckers alweer te applaudisseren voor de zogenaamde Autonome Kameraden. Maar als moslims iets van gelijkaardige strekking doen, dan nog minder gewelddadig, dan is de wereld te klein voor de verontwaardiging van het VB.

Waar de reactie ook opvallend verschilt, is bij het Antwerps stadsbestuur. Dat wil voor de rechtbank vorderen dat “alle inbreuken van Sharia4Belgium op de vrijheid van meningsuiting, de antidiscriminatiewetgeving of de antiterrorismewetgeving bestraft worden met een dwangsom van 25 000 euro.” Vrijheid van meningsuiting kan echter wel eens in tegenspraak zijn met de antidiscriminatiewetgeving, en voor ons primeert dan die laatste wetgeving. Voor het VB is daarentegen de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste, tenzij die vrijheid van meningsuiting tegen het VB gebruikt wordt. Maar waar was het Antwerps stadsbestuur als wij een concert van de neonazistische organisatie Blood and Honour mogelijk op Antwerpse bodem aankondigden? Dan minimaliseerde de woordvoerster van de burgemeester meteen dat gevaar. Als later effectief op Antwerps grondgebied een concert van Blood and Honour plaatsvond, waarbij tot ver buiten de gelegenheidszaal Sieg Heils te horen waren… dan liet het Antwerps stadsbestuur begaan. Eén van de optredende groepen die toen in Antwerpen optrad werd een week later, terug thuis in Zwitserland, de gevangenis ingedraaid wegens de oproepen tot geweld op hun laatste cd. In Antwerpen mocht de groep Amok (!) probleemloos optreden.

Het VB noch het Antwerps stadsbestuur treden consequent op. Als het over moslims gaat gelden blijkbaar andere normen dan als het over extreemrechtse geweldenaars of neonazi’s gaat. Nieuw is die vaststelling niet, maar het is nog eens pijnlijk duidelijk geworden. Volgens Benno Barnard zelf heeft “de hele affaire (…) een wonderbaarlijk mechanisme in de psyche van links in Vlaanderen blootgelegd”. Het viel Barnard op dat hij “overal nadrukkelijk een Nederlandse auteur word genoemd.” Benno Barnard: “Weliswaar heb ik mijn hele oeuvre in Vlaanderen geschreven en handelt het over Europa vanuit Vlaams perspectief. Maar nee, deze is niet van ons… Dat onbewuste racisme bereidde jullie geesten voor op de inwerkingtreding van alle katrollen in jullie geautomatiseerde denken.” Maar als er iemand is die een ‘geautomatiseerd denken’ heeft, is het wel Benno Barnard. Hij verwijt Links hem nu een “Nederlandse auteur” te noemen, maar hoe wordt Benno Barnards blog bij zijn broodheer Knack al maanden aangekondigd? Als: “Lees hier de columns van de Nederlandse dichter en essayist Benno Barnard.” Het geeft te denken over de ‘kracht’ van Barnards ‘argumenten’.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, islam, vb |  Facebook | | |  Print

06-04-10

DE BENNO BARNARD-SOAP (2). WAT BENNO BARNARD VERZWEEG EN HOE HET VB MUNT SLOEG UIT DE AVOND


Aflevering 2 in ons reeksje over de verstoorde lezing van Benno Barnard woensdag 31 maart aan de Universiteit Antwerpen.

Volgens een Twitter-bericht van Yves Pernet (Voorpost, de eerste in de kring rond het VB om zijn rouwbetuiging voor de Zuid-Afrikaanse neonazi Eugène Terre’Blanche over te maken) zouden Tom Naegels en Tom Cochez “volledig naast de kwestie lullen”. De eerste Tom schreef in een opiniebijdrage in De Standaard over de jongste affaire Benno Barnard dat vijftig mensen in een aula onze democratie niet in gevaar brengen, de tweede Tom bracht uit dat een veel bekeken filmpje – onder andere te zien op de VRT-website deredactie.be – van de hand van VB’er Tanguy Veys was. Niks “volledig naast de kwestie lullen”, of toch bijna niet. Het door Tom Naegels op gelijke voet zetten van “het NSV, het KVHV of het AFF” is fout. De doelstellingen van het NSV en KVHV enerzijds en van het AFF anderzijds zijn elkaars tegengestelde. Voor het overige heeft Tom Naegels volledig gelijk, en de andere Tom ook. 

Wat tot gisteren echter nog niet aan bod kwam, was waarom Tanguy Veys op de uit de hand gelopen voordracht van Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen was. Dat is absoluut niet vanzelfsprekend vermits Veys de studentenjaren al lang ontgroeid is, hij in Gent woont, op het VB-secretariaat in Sint-Niklaas werkt en geen bijzondere belangstelling heeft voor de islam. Het enige wat in die zaak normaal is, is dat Veys een filmpje opnam en via het internet verspreidde, want Veys Internet, Facebookt, Twittert en wat nog allemaal niet. Veys was de man die de artiesten voor het 0110-concert bestookte met mails van zogenaamde fans die ontgoocheld waren over het engagement voor 0110, zoveel mails dat het opviel dat ze in feite allemaal kwamen van Veys en niet van echte fans van Helmut Lotti, Yasmine of Laura Lynn en anderen. Op de jongste ‘Winteracademie’ van de Vlaams Belang Jongeren mocht hij het allemaal uitleggen. In het jongste Vlaams Belang Magazine wordt daarover als volgt verslag gedaan: “Aansluitend (op Wim Wienen, die het mediabeleid volgt voor het VB in het Vlaams parlement, nvdr.) was het (zaterdag 13 februari 2010, nvdr.) de beurt aan Tanguy Veys, oud-VBJ-secretaris en fractieleider in de Oost-Vlaamse provincieraad. Tanguy Veys deed ons uit de doeken hoe we het internet als politiek wapen kunnen gebruiken. Internet en internetfilmpjes zijn immers een uitstekend middel om jongeren rechtstreeks te bereiken. Ook het gebruik van webstekken, blogs, rondzendlijsten en sociale netwerksites (Facebook, Twitter…) kwam uitgebreid aan bod.”

Het verbaast dus niet dat Tanguy Veys een internetfilmpje maakte en rondstuurde van de op een rel uitgelopen voordracht van Benno Barnard, het verbaast wel dat Veys er in Antwerpen bij was. Tenzij hij getipt was dat er iets op komst was waar het VB munt kon uitslaan. Er was overigens nog een tweede internetfilmer aanwezig die avond: Sam Van Rooy, zoon van Wim Van Rooy die met De malaise van de multiculturaliteit de anti-islambijbel heeft geschreven waar Benno Barnard zo graag naar verwijst. Op het filmpje van Sam Van Rooy is Tanguy Veys vanaf 1’31” even te zien (foto 1, helemaal links in beeld, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Een andere bekende op dat filmpje is Koen Spitaels (vanaf 1’53” in beeld, foto 3), VB-gemeenteraadslid in Brasschaat, fervent beoefenaar van Kyokushin Karate, echter vooral bekend als… chauffeur-lijfwacht van Filip Dewinter. Bij Phara vertelde Benno Barnard: “Ik heb iemand gebeld die die wereld een beetje kent, en die zei ‘Ik kan voor beveiliging zorgen’. Ik had dus twee kleerkasten. (…) Het was goed dat ze er waren. (…) Als die gasten niet naast mij hadden gestaan, had men mij het ziekenhuis in gemept.” (zie vanaf 6’49” bij Phara). Later minimaliseerde Benno Barnard de kosten van die lijfwachten. Niet moeilijk natuurlijk als Filip Dewinter zijn persoonlijke lijfwacht ter beschikking stelde. En een tweede man, een medewerker van het VB-secretariaat in Antwerpen. In ruil wist het VB hoe het uit die avond de beste propagandastunt van de laatste jaren kon halen. En Benno Barnard? Die zweeg een tweede keer zedig toen Phara (18’31”) een suggestie maakte over het betalen van de bodyguards.

Gisteren hierover ondervraagd door de Antwerpse regionale televisiezender ATV reageerde Benno Barnard à la de Franse president François Mitterand toen bleek dat die een buitenechtelijke dochter had: "Et alors?" Geïnformeerd door de Antwerpse politie over de woelige avond die zou kunnen komen, herinnerde Benno Barnard zich de naam van Tanguy Veys en na een mail en een telefoontje van Barnard naar Veys geraakte geregeld dat Barnard twee bodyguards van het VB ter beschikking kreeg. Verder zei Barnard nog dat hij evengoed op bodyguards van de “SP” (waarschijnlijk bedoelde Barnard niet de Nederlandse SP maar de Vlaamse SP.A) beroep had kunnen doen. Tanguy Veys schreef in een reactie op Apache dat Barnard ook gerust de lijfwachten van Patrick Janssens, CD&V of Open VLD had kunnen inschakelen “maar die sluiten nog steeds hun ogen voor de islamitische dreiging”. Het hele personeelsbestand van de CD&V of Open VLD kennen we niet; Patrick Janssens heeft alleszins geen lijfwachten. Maar het is inderdaad bij het VB dat je de ervaringsdeskundigen inzake verstoren van vergaderingen moet zoeken. De tweede VB-lijfwacht, naast internationaal gevechtssportkampioen Koen Spitaels, vanaf 3’16” herhaaldelijk uiterst rechts in beeld in het YouTube-filmpje van Tanguy Veys (foto 3), kan daarover een behoorlijk curriculum vitae voorleggen. Als NSV-student verstoorde hij onder andere een bijeenkomst van de antiracistische organisatie Hand-in-Hand (HiH) aan… de Antwerpse universiteit. Bij de lancering van HiH-campagne Verdraagzaamheid ’94. Eerst in het door HiH gehuurde universiteitslokaal aan de Rodestraat, later die zaterdagochtend buiten. “Het kan verkeren”, schreef de Nederlandse dichter-toneelschrijver Bredero al begin zeventiende eeuw. (Morgen op deze blog: nog tegenstrijdige houdingen in de Benno Barnard-soap.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, islam, dewinter, vb |  Facebook | | |  Print

05-04-10

DE BENNO BARNARD-SOAP (1). "NU PROVOCEER IK WEER!"

Tweemaal wilde het toeval dat we in de omgeving van Benno Barnard vertoefden. Een eerste keer was jaren geleden, toen we een koffie aan het drinken waren in café L’ Entrepot du Congo. Benno Barnard kwam er binnen, zette zich neer en vond het nodig zo luid te tateren dat zijn aanwezigheid niet onopgemerkt voorbijging en zelfs storend was. Een tweede keer was een jaar of zo geleden, op een receptie van Joods Actueel. Hoe Benno Barnard er zich repte om zich in het voetspoor van en daarna het gevlei voor Knack-directeur Rik Van Cauwelaert te begeven, het was gênant om te zien. Onze contacten met de zelfverklaarde ‘linkse intellectueel’ beperkten zich gelukkig tot dat.

Vorig jaar liet Benno Barnard zich opmerken door een pleidooi voor een onder schuilnaam geschreven boek van VB’er Koen Dillen (een pleidooi dat vlugger nog dan op de opiniepagina van De Standaard op de website van Filip Dewinter geraakte). Een soap die even duurde, waarbij in één ruk door ook de vrije verkoop van Filip Dewinters boek Inch Allah? aanbevolen werd. Benno Barnard had zich dan ook laten opmerken met een paar kritische – zeg maar, vijandige – opiniebijdragen over de islam, maar vorige week sloeg hij de slag van zijn leven. De Standaard plaatste hem het voorbije weekend op 1 bij de ‘winnaars van de week’. De Standaard: “Benno Barnard beleefde deze week zijn moment de gloire. Dat was geleden van toen hij Guido Gezelle ‘dat imposante waterhoofd boven de zwarte soutane noemde’ en het gild van de Vlaamse toondichters over zich heen kreeg. Barnard houdt van polemiek. Deze week wilde hij een voordracht houden met de titel ‘Lang leve God, weg met Allah’. Een zootje moslimradicalen verstoorde de lezing en Barnard mocht in alle kranten en op alle televisiezenders vertellen hoe hij ternauwernood het vege lijf had gered. Barnard zou Sharia4Belgium op gesuikerde thee moeten trakteren. Want hebt u op YouTube dat (door VB’er Tanguy Veys geleverde, nvdr.) filmpje van de rel goed bekeken? Denk die heethoofden weg, en er blijft drie man en een paardenkop over voor zijn lezing.”

In diezelfde krant erkent Barnard (on)bewust dat hij leeft van de provocatie. “Maar hemeltje, nu provoceer ik weer! (Nadat Barnard nogmaals de Universiteit Antwerpen beschuldigde de sharia te onderwijzen, nvdr.) Net als met de titel van mijn geaborteerde lezing, waarvan de twee openingszinnen mij meer roem hebben bezorgd dan al mijn boeken samen, en dat terwijl die boeken toch heel wat interessanter zijn.” Over dat laatste kunnen we niet meespreken, met het eerste zijn we het volkomen eens. “Een andere provocatie was toen ik zei dat Filip Dewinter eerder een profeet van de islamisering dan een fascist was. De journalist die ik aan de telefoon had, schreef het onmiddellijk in deze krant op, zonder mijn stembuiging, want die kun je niet afdrukken.” Een stembuiging kan je inderdaad niet afdrukken. Maar er zijn nog wel middeltjes zoals de vermelding “(lacht)”, of “(ironisch)” of “(sarcastisch)”… Maar die “stembuiging” was de journalist dus niet opgevallen. Barnard zei letterlijk: “Wat betreft de gevaren van de islam is Filip Dewinter een profeet. Die man heeft het al twintig jaar bij het rechte eind. Het is toch onaanvaardbaar dat je in 2010 in België politiebescherming moet krijgen omdat je kritiek durft te uiten op de islam.” Enige stembuiging die duidt op een relativering van het gezegde is weinig waarschijnlijk gezien het hele citaat en de voorafgaande geschiedenis rond de boeken van Koen Dillen en Filip Dewinter.

Tenzij Benno Barnard een en al stembuiging is. Zo bezien natuurlijk wel. En de malloten van Sharia4Belgium? Die staan bij De Standaard op de tweede plaats bij de winnaars van de week. Voor ons hadden ze ex aequo met Benno Barnard kunnen staan. Uiteraard hebben we geen behoefte aan de invoering van de sharia in ons land, en als het VB zou klimmen in de opiniepeilingen en kiesintenties is het minder omwille van de gezelligheid die het VB uitstraalt en meer omwille van dit soort idiotieën. (Wordt vervolgd)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, islam, vb |  Facebook | | |  Print

31-03-10

KORT NIEUWS

Min één

De Vlaams Belang - fractie in de gemeenteraad van Maaseik is één kop armer geworden. Raadslid Christine Kerckhofs stapt op "om persoonlijke redenen". Dat zullen hoogstwaarschijnlijk interpersoonlijke redenen zijn want Kerckhofs blijft waar ze is; in de gemeenteraad. Voortaan zetelt ze als onafhankelijke. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 stond Kerckhofs op de 4de plaats op de VB lijst en verzamelde 516 stemmen. 3 stemmen te weinig om rechtstreeks verkozen te worden. Ze kwam toch snel in de Maaseikse gemeenteraad na het vertrek in janari 2007 van Jan Knippenberg. Het Vlaams Belang heeft na dit vertrek nog vier raadsleden over in de gemeenteraad van Maaseik. Nog steeds voldoende om (verder) te kaarten.


Zo de vader, zo niet de zoon

Harre Vandenbulcke is verkozen tot secretaris van de kakelverse Jong N-VA - afdeling 'Antwerpen Zuidrand'. Harre is net als zijn vader gebeten door de politieke microbe. Vader Vandenbulcke, Hans voor de vrienden, is immers gemeenteraadslid in Lint. Niet voor de N-VA, wel voor het Vlaams Belang. De verkiezing van Harre zal ongetwijfeld leiden tot boeiende Vlaamse gesprekken ten huize Vandenbulcke.

In de Zuidrand (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem) was de N-VA met ruim 21% van de uitgebrachte stemmen de grootste partij bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement

19:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb |  Facebook | | |  Print

29-03-10

N-VA STEEDS GROTER, VB STOPT VRIJE VAL

Volgens de resultaten van een peiling georganiseerd in opdracht van 'La Libre Belgique' en 'RTL-TVI', wordt de N-VA de tweede grootste partij in Vlaanderen, is Bart De Wever zowaar de populairste Vlaamse politicus geworden en zakt de VLD steeds verder weg in het moeras. Guy Verhofstadt werd nog tot 'populairste politicus' uitgeroepen in het Hoofdstedelijke gewest maar zal de onrust niet wegnemen in de VLD-rangen. De partij klokt af op 13,8% in Vlaanderen, dat was ooit (veel) beter.

Bij de Vlaamse Vrienden van het Belang hebben ze net iets meer reden tot lachen met een aandeel van 17,3% (+0,2% tov dec. 2009) en een derde stek in de 'rangschikking'. Het VB laat de sp.a en de VLD achter zich maar moet de 'collega's' van de N-VA laten voorgaan met 17,9%. De CD&V blijft veruit de grootste partij maar verliest wel van zijn pluimen (-2,9%). Net als de LDD (-1,7%) overigens die met 5,5% amper boven de kiesdrempel blijft. Aan de linkerzijde is er progressie voor Groen! (+0,9%) en een status quo voor de sp.a (+0,2%).

Het VB schuift dus een bank vooruit maar of dit de start is van een remonte zal de toekomst uitwijzen. Ook al omdat de uitslagen van dergelijke polls best met een stevige korrel zout genomen worden. De foutenmarge bedraagt immers 3,6% in Vlaanderen en Wallonië en liefst 4,4% in het Brusselse gewest. Het totale aantal respondenten; 750 in Vlaanderen, ook zoveel in Wallonië en 500 Brusselaars, zit daar voor iets tussen. Eén stem meer of minder maakt meteen een verschil uit van 0,13% à 0,20% op het totaal. Niet weinig.

De bescheiden vooruitgang van het Belang en de achteruitgang van de LDD zal het VB-partijbestuur alleszins gunstig stemmen. Nochthans scoorden beide partijen in de afgelopen maanden erg hoog in de categorie: "interne-conflicten-op-straat-uitvechten-vrije-stijl". De LDD lijkt hierop sterker afgerekend te worden. Het belangrijkste nieuws voor het VB is dat de neerwaartse tendens blijkbaar een halt toegeroepen werd. Ter hoogte van de Madou zal men daar ongetwijfeld heel tevreden mee zijn. Voorlopig toch.

In het Waalse gewest blijven de kwieten van het Front National (FN) ter plaatse trappelen onder de kiesdrempel. Bij de vorige LLB/RTL-TVI poll behaalde de extreem-rechtse partij nog 3,3% van 'de stemmen'. Afgelopen weekend bleek het FN goed voor 3,7% of een bescheiden vooruitgang van 0,4%. In en rond Brussel scoort het FN een schamele 1,5%. Dat is net genoeg om nog vermeld te worden in de statistieken. In Brussel verkruimelt het VB aandeel trouwens tot 0,4% of ca. 4 à 5 % van de Nederlandstalige stem daar. 

In Wallonië is er sprake van een positieve tendens voor Ecolo (+0.9), CdH (+0.9) en de 'Personen Partij' van de onnavolgbare Mischael Mondrikamen (+1,2%). De enquête werd afgenomen voor het losbarsten van het (vermeende) schandaal rond Mondrikamen. Naar de effecten hiervan op de populariteit van zijn nieuwe politieke formatie is het gissen. Het voornaamste nieuws is dat de populariteit van Ecolo in Wallonië blijft stijgen tot ongekende hoogtes. Een compleet ander verhaal in Brussel waar de groene partij met -4,3% stevig terrein verliest tov de voorlaatste LLB/RTL-peiling. 

Verliezers in het Waalse gewest zijn de PS (-1,2%) en de MR (-1%) die wegzakken naar respectievelijk 31,7% en 20,5%. PS - kopman Elio Di Rupo blijft wel de populairste Waalse politicus.

18:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: poll, n-va, vb, fn, ldd |  Facebook | | |  Print

28-03-10

DEWINTER WEER AAN DE MACHT

Begin vorige week stelde het Vlaams Belang haar voorjaarscampagne voor onder de slogan: "Omdat we de Vlaming verdedigen". De grootschaligheid van de campagne maakt dat je 'r werkelijk niet naast kan kijken. Alleen wie zich in de voorbije dagen thuis opsloot heeft de affiches - in het Frans, Arabisch en zowaar in 't Chinees - niet opgemerkt. 
 
Hiermee plaatst de partij - naar eigen zeggen althans - haar thema's opnieuw in de focus van het politieke debat. En maakt ze zichzelf meteen ook een vijand rijker - de Chinees! Na jaren strijd tegen rode rakkers, zwarte mannen en groene jongens neemt het VB het nu ook op tegen Het Gele Gevaar. Voor het overige niks nieuws onder de deugddoende voorjaarszon; het VB wil veiligheid, geen België en geen islam. Daarmee is het voornaamste zowat gezegd.
 
De campagne legt twee zaken bloot. Eén: Dewinter heeft weer de volledige controle over de partij. Voor wie daar nog aan mocht twijfelen; de campagnestijl en de harde, sloganeske taal eromheen zijn vintage Dewinter. Voorzitter Valkeniers zit er bij en kijkt er naar. Hij wordt het zo onderhand gewoon. Wie de lakens zoal uitdeelt bij het VB werd duidelijk na de rel rond de benoeming van Eric Deleu in de raad van bestuur van de VRT.  
 
Twee: het Belang is en blijft wanhopig op zoek naar 'airplay'. De laatste jaren speelden zich zoals bekend hoofdzakelijk af ter hoogte van het verdomhoekje. Dat stak na jaren van overweldigende aandacht in de media en daarbuiten. Het voorspelbare antwoord op de tanende belangstelling van buitenaf en het toenemende intern ongenoegen heet: teruggrijpen naar oude succesformules. 
 

Het is maar zeer de vraag of die (nog) zullen werken. Het politieke landschap waarin het VB 'groeide en bloeide' is onderhand voltooid verleden tijd. En de groep malcontente VB-kaders blijft indrukwekkend groot. De drietalige campagne wordt beëindigd met een zgn. 'actualiteitscongres' op 18 april in de Zuiderkroon in Antwerpen.

21:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vb, valkeniers |  Facebook | | |  Print

20-03-10

HARELBEKE: OPVOLGERS GEMEENTERAADSLIJST VB STUREN COLLECTIEF HUN KAT

De afdeling van het Vlaams Belang in het West-Vlaamse Harelbeke verliest een gemeenteraadszetel tot het einde van de legislatuur in 2012. Voor één keer is er geen overloperij richting LDD of N-VA mee gemoeid. Het gaat om de zetel die bezet werd door Yolanda Van Walleghem (foto). In november 2009 overleed dit VB-gemeenteraadslid op de gezegende leeftijd van 88 jaar. Ze was daarmee het oudste Belgische gemeenteraadslid.

Het VB ging na het overlijden tevergeefs op zoek naar een vervang(st)er. Eerste opvolger Martin Pauwels bedankte voor de eer. Met in zijn kielzog àlle daaropvolgende opvolgers: Marleen Parmentier, Marie Thérèse Louncke, Dominiek Verfaille en Jean-Pierre Breuls. De zoektocht werd fors bemoeilijkt omdat Yolanda Van Walleghem zelf als opvolgster in de raad was gekomen. Zij verving VB-gemeenteraadslid Godfried Ryckbosch die al tijdens het eerste jaar van de legislatuur overleed. Van Walleghem kreeg bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 149 voorkeurstemmen. Bij haar aantreden vertelde ze aan de pers dat haar keuze voor het Vlaams Belang logisch was. "Ik was al van jongsaf lid van de jeugdafdeling van de Vlaamse Nationalistische Jeugd. Na de Tweede Wereldoorlog zat ik in de gevangenis omdat ik 'zwart' was tijdens de oorlog." Geen probleem voor Philip Dewinter die daarover diepzinnig gewijs in Het Nieuwsblad zei: "Het verleden is het verleden." Jawohl!

Tijdens de laatste gemeenteraad werd vastgesteld dat de lokale VB-fractie voor de rest van de legislatuur noodgedwongen uit nog maar twee raadsleden zal bestaan in plaats van drie: Frieda Van Themsche en Rik Vandenabeele. Burgemeester Rita Beyaert (CD&V) verklaarde aan de pers dat ze dit nog nooit eerder had meegemaakt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

16-03-10

GEERT WILDERS BIEDT GEEN UITWEG VOOR VB

Enige commotie zaterdagavond in een hotel in Monschau (Duitsland). Rond 20.00 uur duiken een aantal bodyguards op in de lobby van het hotel. Even later verschijnt de politie, en er komt ook een ambulance aan. De hulpdiensten blijven enkele uren ter plaatse. Wat er aan de hand is? Geert Wilders verblijft er en is even onwel geworden. Waarom was de omstreden kopman van de Partij voor Vrijheid (PVV)  van de kaart? Het was toen toch nog niet bekend dat Jurgen Verstrepen en Margriet Hermans een nieuw televisieprogramma gaan maken. Was het dan omdat Job Cohen Wouter Bos als PvdA-leider opvolgt? “Die theedrinkende multiknuffelaar is wel het laatste wat we nodig hebben”, meent Wilders. Neen. De verklaring is eenvoudiger. Wilders was oververmoeid. Dat heb je natuurlijk als je quasi alleen het gewicht van een partij moet torsen. Vraag het Jean-Marie Dedecker maar, het is geen pretje.

We wensen niemand oververmoeidheid toe, maar het voorbeeld van Wilders is ook om een andere reden niet te volgen. Dat menen toch een paar lezers van Knack on line nadat daar vorige week een interview over het VB met kenner van conservatief Vlaanderen Leo Delcroix was verschenen. Leo Delcroix: “Het Vlaams Belang is steeds een partij met gesloten gelederen aan de top geweest. De huidige gevechten tussen personen en hun clans zijn daarom abnormaal. Blijkbaar geldt ook voor het Vlaams Belang dat alles gesmeerd loopt zolang het electoraal goed gaat. Maar als er nederlagen volgen, worden de barsten zichtbaar. Het Vlaams Belang heeft een stevige klap gekregen bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar. De ommekeer was echter reeds ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Filip Dewinter verloor in Antwerpen de slag om het burgemeesterschap en toen al bleek de rek eruit te zijn. Het Vlaams Belang kan enkel eendrachtig blijven als er opnieuw gewonnen wordt. Maar dat lijkt me alleen mogelijk te zijn als de partij kan inspelen op bijvoorbeeld een breed ongenoegen over een grote immigratiegolf. Doet die mogelijkheid zich niet voor, dan denk ik dat het Vlaams Belang in een koers naar beneden zit.'”

Delcroix meent dat het interne gerommel minder te maken heeft met de politieke lijn van het Vlaams Belang dan met een zekere animositeit tussen personen. “Die animositeit is er altijd geweest, ook toen wijlen Karel Dillen de partij voorzat. Ze werd ondergesneeuwd door de roes van de verkiezingsoverwinningen. Nu die verdwenen is, ontaarden de tegenstellingen in smerige aanvallen onder de gordel over geld, vermeende relaties enzovoort. Ik ken Valkeniers goed. Hij is zeker geen vreemdelingenhater. Hij heeft als niet-politicus de leiding van het Vlaams Belang genomen en geprobeerd om het over een andere boeg te gooien, omdat hij het uitzichtloze van het oppositiekeurslijf voor de partij inzag. Maar de oude, harde kern volgt hem niet. Ik vrees dat hij zijn tanden zal stukbijten en dat Dewinter met de radicale vleugel ook formeel de macht zal grijpen.” Delcroix ziet Dewinter dan ook niet meteen van stijl veranderen. “Van een rottweiler kun je geen schoothondje maken. Het is zijn sterkste troef. Als hij die harde aanpak opgeeft, verloochent hij zichzelf en verliest hij zijn geloofwaardigheid bij zijn achterban zonder nieuwe mensen aan te trekken.”

Het interview van Leo Delcroix verscheen vorige dinsdag op Knack on line, en in het commentaar van lezers werd tweemaal een vergelijking gemaakt met de Nederlandse politicus Geert Wilders. Lezer 1: “Dat gezever over ‘onenigheid’ binnen de partij is zo oud als de partij en haar voorgangster het Blok zelf. Meestal gewoon wishfull thinking van links of hooguit een poging om wat barstjes te slaan in het bastion, meer niet. Het VB is en blijft een fascistische partij, wat betekent dat ze in de oppositie zal blijven tot ze de absolute meerderheid haalt. De kans dat dat in de nabije toekomst gebeurt is eerder klein, dus om nu niet teveel aanhang te verliezen moet ze niet proberen ‘salonfähig’ te worden, maar keihard oppositie blijven voeren. Het experiment Valkeniers was het proberen waard, maar heeft geen resultaat, dus gaat men terug naar de bron. Niet met Wilders als voorbeeld, want die komt bij VB-stemmers over als een domme ‘janet’.

Na een uithaal naar Leo Delcroix die wegens verjaring is vrij gesproken van onwelriekende zaken zoals het milieuboxenschandaal, zegt lezer 2: “Neemt niet weg dat de Leo waarschijnlijk wel gelijk heeft: de Flup vertoont alle tekenen van iemand die niet kan beseffen dat de tijden veranderd zijn. Overigens lijkt de Jean-Marie uit ‘het Palermo aan de Noordzee’ mij in hetzelfde bedje ziek. Vandaag de dag moet men immers over de vaardigheden beschikken van een Pim Fortuyn of Geert Wilders: op een splijtende en bijtende manier de waarheid weten te treffen, en onderwijl toch hoffelijk weten te blijven. Een kunst die Geert Wilders meer beheerst dan wie ook hebben we moeten vaststellen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen vorige week.” Volgens lezer 1 is Wilders dus geen goed voorbeeld voor de VB-kiezers; volgens lezer 2 is er bij het VB niemand die Wilders kán nadoen. Wat dan gedaan? Verder richting uitgang!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, media, vb |  Facebook | | |  Print