13-02-10

VALENTIJN

Het ’Identiteit door Valentijn’-concert vanavond (foto 1) vindt plaats in het zaaltje van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Leest, een deelgemeente van Mechelen met zo’n 2 800 inwoners. Ze gaan daar nog verschieten van het volk dat hun zaaltje (foto 2) gaat innemen. De uitbaatster wist gisterenavond niet meer dan dat het “iets met Valentijn te maken heeft.” Er is plaats voor een 200 à 250 mensen.

Het Vlaams Belang bereikte de voorbije dagen meer volk. Aan stations, op markten en andere openbare plaatsen verdeelden militanten ruim 200 000 folders en hartvormige snoepjes (foto 3) om uit te leggen dat België een gedwongen huwelijk is, en houden van Vlaanderen betekent dat er geen geld meer naar Wallonië mag vloeien. “De liefde kan immers niet van één kant blijven komen.” Veel liefde hebben we bij het VB anders nog niet gezien. Wel narcisme.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, vb, aanverwant |  Facebook | | |  Print

06-02-10

KIM IS WEER THUIS

Als er goed nieuws is voor het VB, dan vertellen wij het ook. De Aalsterse Kim Ruyssinck (30 j., foto) die in 2008 overstapte van Vlaams Belang (VB) naar Lijst Dedecker (LDD), keert terug naar haar oorspronkelijke partij. Ze zegt dat ze geen ruzie heeft met LDD, maar tot het inzicht is gekomen dat ze zich beter kan vinden in het programma en de werking van het Vlaams Belang. “Misschien heb ik me twee jaar geleden wat verkeken op de hype rond Dedecker. Maar ik kan de twee vergelijken. Het Vlaams Belang is een veel stabielere partij, met een gestructureerde werking.”

De Aalsterse Vlaams Belang-voorzitter Steve Herman verwelkomt de verloren dochter: “Onze partij is natuurlijk geen duivenkot, maar we moeten niet rancuneus zijn. Er is zeker plaats voor jonge, enthousiaste mensen die zich voor onze partij willen engageren." Ook de VB-fractieleider Karim Van Overmeire juicht de overstap toe. “Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was Kim Ruyssinck onze eerste opvolger. Als er iemand van onze huidige gemeenteraadsleden wegvalt, dan is het aan Kim. We zijn natuurlijk blij dat ze terugkeert naar de oude stal.” Karim Van Overmeire meent dat de wissel geen gevolgen zal hebben op de goede verstandhouding tussen Vlaams Belang en LDD in Aalst. “We zijn volwassen mensen en we zitten samen in de oppositie. Er zijn raakvlakken genoeg om samen te werken, zeker in een stad die zo slecht bestuurd wordt.”

Sommigen vrezen nu dat Jurgen Verstrepen ook nog wel eens zou willen terugkeren naar het VB. Die kans is klein, maar de vrees geeft wel aan hoe men Streep daar inschat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, vb, ldd |  Facebook | | |  Print

01-02-10

VB-VERKIEZINGSCAMPAGNE VOOR 7 JUNI 2009: MARIJKE DILLEN GAF PERSOONLIJK HET MEESTE UIT; FRANK VANHECKE (0 EURO) HET MINSTE

Half januari werden de uitgaven van de verschillende partijen en kandidaten voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni 2009 goedgekeurd door de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven; nu is ook het verslag van die commissie publiek gemaakt. Op een paar akkefietjes na hield iedereen zich – althans volgens de ingediende stukken – keurig aan de wettelijk opgelegde maximumbedragen. Groen! gaf vanuit de partijkas het meeste uit: 996 040 euro, de PVDA+ was het zuinigste met 136 978 euro. Het VB gaf vanuit haar oorlogskas op het partijhoofdkwartier 985 379 euro, waarmee het de tweede big spender is. Maar daar moeten nog de persoonlijke uitgaven per kandidaat bijgeteld worden, en dan steekt het VB Groen! ver voorbij.

Bij het VB besteedde Filip Dewinter 43 663 euro aan zijn persoonlijke campagne, zijn soulmate Anke Van dermeersch 35 877 euro. Mechelenaar Frank Creyelman had ook nogal wat geld nodig om zich bekend te maken bij zijn kiezers: 34 423 euro. Pieter Huybrechts, die vorige week nog een kwade mail naar zijn partijvoorzitter stuurde,  had 24 188 euro veil om een laatste keer in het Vlaams parlement te kunnen zetelen. Huybrechts zou zodra hij gerechtigd is op het maximum mogelijke pensioen volgens afspraak zijn plaats in het Vlaams parlement afstaan aan Raf Liedts. De chauffeur van Bruno Valkeniers. Raf Liedts gaf 2 123 euro uit voor de verkiezingscampagne die hem naar het Vlaams parlement zou moeten brengen. Van de minder bekende VB’ers gaf Hans Verreyt het meeste uit: 19 189 euro. Toch geraakte hij niet verkozen. Nog iets om spijt van te hebben. Dat hij zoveel geld voor niets uitgaf. Om duidelijk te maken dat hij ook op de Antwerpse lijst stond, gaf Bruno Valkeniers (foto) 39 442 euro uit. Maar het meest stopte Marijke Dillen in de campagne: 57 939 euro. In Vlaams-Brabant gaven Filip De Man, Felix Strackx en Wim Van Dijck, lijstduwer, derde en vierde op de lijst, het meeste geld uit. Zij gaven respectievelijk 24 655, 22 878 en 20 844 euro voor hun campagne. Felix Strackx geraakte verkozen maar zou ergens deze legislatuur moeten opkrassen om Wim Van Dijck terug in het Vlaams parlement te krijgen. Het rapport van De Standaard en De Morgen was nochtans allesbehalve lovend voor de prestaties van Van Dijck in de vorige legislatuur.

In Brussel gaf Johan Demol… 0 euro uit voor de verkiezingscampagne. Valérie Seyns, madame Bart Debie, was al even krenterig. Lijsttrekster in Limburg Linda Vissers spendeerde daarentegen 27 746 euro aan haar eigen campagne, haar Oost-Vlaamse collega lijsttrekker Karim Van Overmeire had er 37 923 euro voor over. Het zotst in Oost-Vlaanderen was Alain Cleyman met 42 600 euro eigen uitgaven. Volgens zijn verkiezingspropaganda stond deze man uit Temse vanop de vierde plaats op de VB-lijst “klaar om als Vlaams volksvertegenwoordiger uw vertegenwoordiger in Brussel te zijn”, maar bij de verkiezingsuitslag werd hij over het hoofd gesprongen door Guy D’Haeseleer uit Ninove (16 629 euro eigen uitgaven, en slechtst zevende op de lijst). Guy D’Haeseleer bleef in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij Gerolf Annemans zitten, en zo werd eerste op de opvolgerslijst Erik Tack uit Ronse (38 164 euro eigen uitgaven), en niet Alain Cleyman, Vlaams parlementslid. Bij verkiezingen telt niet enkel hoeveel geld je in je campagne stopt.

Frank Vanhecke, lijsttrekker voor het Vlaams parlement in West-Vlaanderen en in heel Vlaanderen lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, deed evengoed als Johan Demol: 0 euro. Tweede op de lijst in West-Vlaanderen Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt is niet zoals Frank Vanhecke bekend uit de boekskes en stopte 33 399 euro in haar verkiezingscampagne. De cijfers na de komma niet meegerekend werd in Antwerpen aan persoonlijke campagnes van VB-kandidaten 396 496 euro uitgegeven, in Vlaams-Brabant 129 756 euro, in Brussel-Hoofdstad 22 732 euro, in Limburg 131 149 euro, in Oost-Vlaanderen 297 533 euro, en in West-Vlaanderen 135 702 euro. Samen is dat 1 113 368 euro, of nog meer dan het cijfer dat in de pers circuleerde van de 985 379 euro uitgaven uit de partijkas. In totaal zijn het 2 098 747 euro uitgaven die niet konden beletten dat het VB op 7 juni strandde op 15,3 %, toch nog altijd 628 564 stemmen maar 353 023 stemmen minder dan bij de vorige verkiezingen voor het Vlaams parlement. De opgegeven verkiezingsuitgaven zeggen overigens nog niet alles want er werd natuurlijk ook nog personeel ingezet, onder andere mensen die uit de secretariaten in Brussel weggetrokken werden voor algemene en persoonlijke campagnes.

  • Update. Frank Vanhecke laat weten dat hij wel degelijk ook eigen kosten gemaakt heeft, maar deze heeft aangegeven bij de campagnekosten voor zijn Europees mandaat. Mandaat dat hij effectief opnam in tegenstelling tot zijn Vlaams mandaat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, vb, dillen, 7 juni |  Facebook | | |  Print

11-01-10

HET VERNIEUWDE VLAAMS BELANG MAGAZINE

De wereld draaide natuurlijk door terwijl wij ons jaaroverzicht publiceerden. Langs VB-zijde was het voornaamste nieuws… dat het formaat van het Vlaams Belang Magazine veranderd is. Nog maar eens verkleind is (foto 1). Van een krantenformaat (16 blzn.), naar een magazinegrootte (32 blzn.) tot bijna een stationsromannetje (52 blzn.). In beschikbare oppervlakte voor het hele blad maakt het weinig verschil uit, voor de verschillende artikels wel. Sommige zijn nu opmerkelijk korter. Het voorwoord van VB-voorzitter Bruno Valkeniers telde in het oude formaat doorgaans een 380 woorden. In het januari-nummer van het vernieuwde Vlaams Belang Magazine bestaat Valkeniers’ voorwoord nog maar uit 160 woorden. Waarnemers kijken uit naar de dag dat zijn voorwoord nog maar uit drie woorden bestaat: “Amen en uit.”

Het vernieuwde magazine vervangt ineens drie bladen: het vroegere Vlaams Belang Magazine, het blad van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM) en het blad van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Vandaar dat er in het vernieuwde Vlaams Belang Magazine een rubriek Uit de Parlementen is, en een katern voor de VBJ. We kunnen niet zeggen dat de vroegere VVBM- en VBJ-bladen veel diepgang hadden, maar wat nu overblijft in het vernieuwde Vlaams Belang Magazine is in elk geval veel minder. Het nieuwe magazine heeft maar twee echte nieuwigheden. Vooreerst publiceert Vlaams Belang Magazine voortaan ook… een Zweedse Puzzel. Wat goed is voor de training van de hersenen, en als je je ingevulde Zweedse Puzzel opstuurt naar de redactie kan je er nog een boek mee winnen. Deze maand: Al-Hijra, immigratie als Paard van Troije van de islam. In het Vlaams Belang Magazine aangekondigd als “Al-Hijra van Filip Dewinter”, maar Dewinter heeft er slechts het voorwoord van geschreven. Tweede nieuwigheid is een tweemaandelijkse rubriek: Politieke vrienden.

“In de politiek heb je geen vijanden nodig, je hebt immers politieke vrienden”, zo luidt een gezegde. Bij het VB is dat blijkbaar anders. Waarom men er dan slechts een tweemaandelijkse rubriek van maakt, is ons een raadsel. In de eerste aflevering komen An Braem, 27 jaar en gemeenteraadslid in Brugge, en Kristien Verbelen, even oud en OCMW-raadslid in Oostkamp, aan bod. Ze vonden elkaar bij de NSV. “Een fantastische tijd.” Hoogtepunt was die keer dat ze in de nachtelijke uurtjes Helmut Lotti tegen het lijf liepen, An Braem persé met hem op een foto wilde, de foto van Helmut Lotti met vijf NSV’sters vervolgens op het internet circuleerde met als bijschrift dat Lotti erelid van de NSV was geworden, en de NSV-vriendinnen vervolgens gevraagd werden voor “een optreden” in het VTM-programma Recht van Antwoord. An Braem en Kristien Verbelen vonden hun respectievelijke echtgenoten bij de NSV, en vermelden ook nog dat ze samen gearresteerd werden bij een protestactie tegen een eredoctoraat voor prins Filip aan de KU-Leuven. Maar toen An Braem haar vader aan het politiecommissariaat zag staan, kon ze er gewoon naartoe gaan. Vriendin Kristien moest daarentegen nog enkele uren ‘in den bak’ slijten.

Aangezien niets menselijks ons vreemd is, kijken we al uit naar de volgende Politieke vrienden. Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel? Sandy Neel en Arnoud Kuipers? Bruno Valkeniers en… Tja. En wie eigenlijk? In Het Belang van Limburg hadden ze de voorbije zomer trouwens een gelijkaardige reeks: Limburgse parlementairen en hun beste vriend. We leerden bijvoorbeeld dat de beste vriendin van VB’ster Katleen Martens schoonheidsspecialiste Cindy Machiels is. Katleen Martens ontmoette Cindy Machiels voor het eerst toen Martens voor een voetverzorging langsging bij Machiels. Intussen hebben ze hun eerste skivakantie samen achter de rug, en voor het najaar was nog een champagneweekend gepland. Over politiek is Cindy Machiels kort en bondig: “Ik snap niets van die sport, ik begrijp de meeste teksten niet.” Van de redactie van het vernieuwde Vlaams Belang Magazine wordt meer inzicht verwacht. De redactie is ook verantwoordelijk voor de nationale website van het VB. Hoofdredacteur Tom Van den Troost figureerde mee op de glamourfoto’s van Marie-Rose Morel en haar vrienden in Nina (foto 2).

Het Vlaams Belang Magazine is enkel te verkrijgen via een abonnement of door lid te worden van het VB. Eind jaren negentig werd het Vlaams Blok Magazine een tijdlang in krantenwinkels te koop aangeboden. Tegen 50 frank. De kosten voor de distributie liepen echter hogerop dan de baten uit de verkoop zodat er mee gestopt werd.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

22-12-09

MARC DE VULDER ONTSLAGEN ALS VB-LID. “ZOALS JULLIE BEKEND, GEEN LICHTE SANCTIE BIJ ONZE PARTIJ”

Vorige week brachten wij hier het relaas over racistische vuilbekkerij die bestraft werd door de rechtbank in Deinze: Marc De Vulder, voormalig provincieraadslid van het Vlaams Blok, die op een voetpad bijna botste met de lerares van Marokkaanse afkomst Abla Ettijrini (foto 1) en haar daarom racistische opmerkingen naar het hoofd slingerde: dat ze een vuile makak was enzovoort, waarna De Mulder de vrouw ook nog eens de weg versperde. De Mulder werd ook gesignaleerd terwijl hij over een groep op de trein meereizende allochtone kinderen riep dat hij voor die ‘makaken’ niet wilde betalen… terwijl hijzelf zwartrijder bleek te zijn. We schreven erbij dat De Mulder sinds ruim acht jaar geen lid meer is van het VB, maar het niet duidelijk was of hij ontslagen is dan wel zelf ontslag nam.

Geert Neirynck (foto 2), regionaal secretaris van het VB in de regio Gent-Eeklo en aandachtige lezer van deze blog, verduidelijkte in een mail aan onze redactie: “Marc De Vulder is ontslagen door de partij (…). Ik ga er vanuit dat jullie voldoende op de hoogte zijn over de gang van zaken bij de partij om te weten dat dit geen lichte sanctie is.” Inderdaad, je moet al véél uitspoken om bij het VB ontslagen te worden. Een veroordeling wegens racisme, schriftvervalsing, overmatig geweldgebruik en diefstal is geen reden tot ontslag als VB-lid. Meer zelfs, het belet niet dat je VB-personeelslid blijft. Marc De Vulder is om diverse redenen geen VB-lid meer, maar de onmiddellijke aanleiding voor zijn ontslag zijn verklaringen van De Vulder in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Het VB-regiobestuur besliste in Deinze geen VB-lijst in te dienen, terwijl De Vulder dacht de VB-lijst te mogen trekken.

In 2006 presenteerde het VB zich overigens wél bij de gemeenteraadsverkiezingen in Deinze. Met een onvolledige lijst: 13 namen, bij 29 mogelijke plaatsen op de lijst. Het leverde de partij 10,2 % van de stemmen en twee verkozenen op. Eén van de twee VB-verkozenen verhuisde een jaar later naar Wortegem-Petegem. Voor de gemeenteraad van Deinze was dit echter geen verlies. Godelieve Vanderschueren had tot dan nog geen woord gezegd in de gemeenteraad. Zowel de eerste als de tweede opvolger op de VB-lijst gaven niet thuis voor de opvolging van Vanderschueren, zodat de derde opvolgster moest aangesproken worden om de VB-fractie in de gemeenteraad aan te vullen.

Marc De Vulder, in een vorig leven ook nog presentator bij een lokale radio in Deinze, is dus door het VB buitengegooid. Maar er blijft bij die partij nog wel raar volk rondlopen. Het verhaal hieronder illustreert dit nogmaals.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vb, deinze |  Facebook | | |  Print

14-12-09

SEVENHANS NAAR N-VA

 Luc Sevenhans (55)het kamerlid dat begin dit jaar uit het Vlaams Belang stapte na een reeks van conflicten met de partijleiding, heeft zich vrijdag aangesloten bij de N-VA.Hiermee dikt de groep ex-VB'ers bij de N-VA verder aan. En blijft de leegloop bij het VB aanhouden. Alweer een kopzorg erbij voor Voorzitter Valkeniers.

Brasschatenaar Sevenhans zetelde sinds maart als onafhankelijke in de federale kamer. Het ontslag toen kwam niet echt als een grote verrassing. Sevenhans had al een tijdje 'last' met de partijtop. Het partijstandpunt wat betreft Kongo gaf de doorslag voor de VB-defensiespecialist. Voorzitter Valkeniers vroeg daarop, vergeefs, de teruggave van de kamerzetel die Sevenhans bezette als opvolger van Philip Dewinter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever toonde zich afgelopen weekend alvast bijzonder blij met de transfer van Sevenhans; "Luc stond bij het Vlaams Belang al langer bekend als iemand die qua ideologisch profiel eigenlijk meer bij de N-VA thuishoort", zo luidde het. Er werd geen enkele voorwaarde gesteld voor de overstap verklaarde De Wever
.

Luc Sevenhans is een backbencher in de ware zin van het woord. Lid van het Vlaams Blok sinds 1988 zetelde hij ononderbroken voor
 de extreem-rechtse partij in de kamer vanaf november 1997. Hij verwierf  nauwelijks enige bekendheid buiten het VB. Zijn beperkt 'tafelspringergehalte' verklaart veel. Hij werkte als markeerder in de Antwerpse haven voor zijn politieke carrière een fulltime bezigheid werdDe Antwerpse haven en landsverdediging werden de thema's waarop hij zich probeerde te profileren. Een beetje grijze muis maar tegelijk één van de weinigen in de VB-fractie die het aureool 'werker' kon claimen.

Sevenhans leek eerder op het jaar nog te willen kiezen voor de CD&V maar sloot zich dus uiteindelijk aan bij De Wever. De aangekondigde bocht van de CD&V in het debat over de splitsing van de kieskring BHV dreef hem richting N-VA. Begin dit jaar klonk het nog dat: "de CD&V moediger was dan de N-VA", en: "de N-VA heeft niemand een dienst bewezen door het kartel op te blazen, terwijl de CD&V zegt dat het in deze economische crisis onverantwoord is om de splitsing van BHV door te drukken, hoewel de partij beseft dat dit stemmen zal kosten". 
Over die forse uitlatingen werd uiteraard niets meer gezegd toen de N-VA lidkaart werd overhandigd.

"Compromisloos tot in het absurde"

Sevenhans greep de media-aandacht rond zijn overstap aan om wat tekst en uitleg te geven bij de huidige malaise in het VB. In een interview met de GVA verklaart hij: "Niet Dewinter, maar Annemans is de ijzeren hand." De kersverse N-VA'er verwijt vooral Gerolf Annemans de hopeloos geïsoleerde positie van het VB in het politieke landschap. Sevenhans: "In 2004, toen het Vlaams Blok veranderde in het Vlaams Belang, deed zich een uitstekende kans voor om de partij te vernieuwen. Maar Annemans vond dat we vuil genoeg moesten blijven." Ook de strategie en de 10 breekpunten waarmee Annemans in 2004 aanbelde bij toenmalig formateur Leterme (voor een evt. regeringsdeelname) vonden in Sevenhans' ogen geen genade.

Morel joins the club

Voorzitter Valkeniers kon - ondanks alle kommer & kwel die hem zowat voltijds omsingelt - nog eens 'scoren' dit weekend. De partijraad, het zgn. 'hoogste partijorgaan' onder kundige leiding van Filip De Man, heeft zaterdag immers Marie-Rose Morel als lid gecoöpteerd. Omdat Morel's kandidatuur eerder aanleiding gaf tot (bijzonder) hevig intern geruzie de uitkomst van deze operatie eerder onzeker. Alvast één ex-N-VA'er die het VB aan boord kan houden. Champagne!

14:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, n-va, vb, annemans, valkeniers, de wever, morel, sevenhans |  Facebook | | |  Print

10-12-09

RACISTISCHE VUILBEKKERIJ BESTRAFT

Marc De Vulder (56), ex-provincieraadslid voor het Vlaams Blok, is veroordeeld tot twee maanden effectief en een boete van 1.100 euro. Hij vond er eerder op het jaar niets beter op om een allochtone vrouw, die hij in Deinze toevallig op straat passeerde, racistische opmerkingen naar het hoofd te slingeren.

De feiten dateren van 26 mei. De 29-jarige Abla Ettijrini, lerares aan het Atheneum in Deinze,  botste toen (bijna) op Marc De Vulder. De bijna-botsing op het trottoir was voor de ex-VB'er voldoende om een reeks grove racistische opmerkingen te maken aan haar adres ('vuile makak'). En daar bleef het niet bij. De lerares moest op een bepaald ogenblik De Vulder van zich wegduwen nadat hij haar tegen een muur had geblokkeerd. Een slapeloze nacht later diende de geschokte lerares klacht in bij de politie.

Toen De Vulder voor de rechtbank verscheen verklaarde hij in eerste instantie dat zich absoluut niets herinnerde van het voorval! Na enkele vragen viel hij echter volledig door de mand door gedetailleerde informatie te geven over de zaak . "Dat maakt u totaal ongeloofwaardig" oordeelde de voorzitter van de rechtbank die bovendien stelde dat De Vulder handelde: "vanuit een haatcultuur". De voorzitter laakte ook het totale gebrek aan schuldbesef bij De Vulder. Hij bedacht hem daarom met een effectieve celstraf.

Abla Ettijrini dankte de rechtbank voor het duidelijke signaal. De Vulder kondigde meteen na het verdict aan dat hij in beroep zou gaan. Hij weet zijn straf aan het feit dat hij ooit mandataris was van het Vlaams Blok. De Vulder maakt al ruim 8 jaar geen deel meer uit van de partij. Ontslagen of zelf ontslag genomen is niet meteen duidelijk. Maar we hebben zo'n vermoeden.

Op het forum van 'Politics.be' trof de AFF-speurhond wel nog het volgende verhaal aan over Marc De Vulder dat we u absoluut niet willen onthouden: "Gewezen provincieraadslid Marc De Vulder (Vlaams Blok) maakte het donderdagavond wel erg bont op de trein tussen Gent-Sint-Pieters en Deinze. Op de overvolle trein ging De Vulder volgens diverse getuigen minutenlang te keer tegen een klas lagereschoolkinderen. De ex-politicus haalde onder meer uit naar enkele allochtone kinderen «dat hij voor 'makakken' niet zou betalen». Op het einde van de rit bleek de gewezen VB'er zelf zwart te rijden."

Leuke jongen, met een voorliefde voor steeds hetzelfde racistische scheldwoord! Dit bericht verscheen naar verluidt ook in 'Het Laatste Nieuws'.

07:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vb, de vulder |  Facebook | | |  Print

09-12-09

SEEFHOEKBLUES

De Seefhoek in Antwerpen maakt sinds jaar en dag hardnekkig deel uit van de ranzige Vlaams Blok/Belang-retoriek. Als je de praatjes van onze nationalistische broeders mag geloven dan moet het wel bij-zon-der slecht toeven zijn in die buurt. Brandschattende schurken, al dan niet van het Zuiderse type, én simpele sinjoren maken er immers de dienst uit. Beiroet aan de Schelde quoi. Te betreden op eigen risico!

Dat cliché werd door de veelgeplaagde VB-voorzitter Bruno Valkeniers afgelopen weekend nog maar eens van stal gehaald. In het kader van een interne machtsstrijd dan nog wel. Valkeniers verklaarde dat: "de slogans van Filip Dewinter het goed doen bij het Seefhoekpubliek, maar niet bij andere lagen van de bevolking".

'Trop is teveel' dachten de leden van de bewonersvereniging 'De Bilzen/Antwerpen-Noord'. In een perscommuniqué dat gisteren verspreid werd stelde de bewonersgroep  dat men zich beledigd voelt door Valkeniers. "Wij hebben u blijkbaar niet kunnen overtuigen van het feit dat er in deze buurt ook een ander publiek woont dan het publiek dat u viseert" zo luidde het scherp.

Benieuwd hoe Valkeniers met deze zoveelste tegenslag zal omgaan. Ook in de Seefhoek willen ze hem al niet meer horen of zien...

16:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, seefhoek |  Facebook | | |  Print

25-11-09

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING (2). ZORGT VOOR TAALPROBLEMEN

De multiculturele samenleving, je zal ons niet horen ontkennen dat die ook wel problemen met zich brengt. Het VB zal ons hierin niet tegenspreken. Bij het VB ondervonden ze vorige week nog tot welke spraakverwarring ondergedompeld zijn in een ander cultuur- en taalbad kan leiden.

Rita De Bont (foto 1 – 55 j., uit Mortsel) is twee jaar geleden door Gerolf Annemans als ‘verruimingskandidaat’ op de VB-lijst voor de federale parlementsverkiezingen gezet. Tot dan was ze voorzitster van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Tot 1982 had Rita De Bont een praktijk als tandarts in Vilvoorde. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Zuid-Afrika, waar ze werkte voor het Ministerie van Nationale Gezondheid en later voor de Kleurlingadministratie. In 1991 keerde ze terug naar ons land. Die tien jaren Afrikaans is blijven hangen in haar taalgebruik. Toen ze vorige donderdag staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard (PS) ondervroeg over de opvang van asielzoekers, zei ze te vernomen hebben dat de “weermag” opvangplaatsen zou voorzien. Kamervoorzitter Patrick Dewael (foto 2) reageerde met: “De Wehrmacht? Waar het hart van vol is.” Rita De Bont moest daarop uitleggen dat ze zich versproken had: ‘weermag’ is het Afrikaans equivalent voor ons ‘leger’. Zou Rita De Bont slagen in de testen taal en maatschappelijke oriëntatie die men nieuwkomers voorlegt?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

03-11-09

NA HET SO FUCKING WHAT-CONCERT: DE VERLOREN EER VAN YORICK VAN DE WEYER

Volgens de Antwerpse regionale televisiezender ATV was de huurder van de zaal voor het So fucking what-concert zaterdagavond, met onder andere de op voetbalhooligans gerichte Duitse groep Kategorie C, Yorick Van De Weyer (foto 1). Zondag brachten wij hier een portretje van deze 23-jarige Antwerpenaar, die op dezelfde Antwerpse Linkeroever woont als waar het So fucking what-concert plaatsvond. Blijkbaar was het in zijn rapen geschoten: minder dan een dag later heeft Van De Weyer de toegang tot zijn Facebook-pagina’s beperkt. Alleen nog échte vrienden kunnen zien wie zijn politieke idolen zijn.

Yorick Van De Weyer zet daarmee een gewoonte verder die vorig jaar ingezet werd, telkens een rechtsextremist in moeilijke papieren kwam te zitten. We noemden het in ons jaaroverzicht zelfs dé trend van het jaar. Overigens was het dit jaar weer van hetzelfde. Eerst was er Bockenreyder Jarno Roppe die zijn Netlog-pagina’s opdoekte na een artikel op deze blog. Onder een nieuwe schuilnaam heeft Roppe intussen nieuwe Netlog-pagina’s aangemaakt, maar die zijn minder toegankelijk dan de vorige. Daarna zag VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel zich genoodzaakt grote kuis te houden in haar Facebook, na de publicatie van de Humo-foto’s. Voor Sandy Neel was het de tweede opkuis op minder dan een jaar tijd. De vorige was na een artikel in De Morgen over de vrienden van Blood and Honour’er Wim Biront. En nadat De Werktitel de aandacht vestigde op een oproep van de Oost-Vlaamse VB-parlementsleden Karim Van Overmeire, Gerdje Van Steenberge, Erik Tack en Bruno Stevenheydens voor een zachtere koers bij het VB, gericht op deelname aan het beleid, verdween de oproep alweer van de website van Karim Van Overmeire. Het gevolg was overigens dat de integrale tekst van de verdwenen opiniebijdrage toegevoegd werd aan het artikel in De Werktitel, en de tekst gisteren ook nog in De Standaard verscheen.

Het is allemaal boter aan de galg. Eerder een schuldbekentenis dan dat het lukt nog achter te houden wat op het internet gepubliceerd is. Uiteraard hebben wij een printscreen genomen (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) vooraleer de politieke idolen van Yorick Van de Weyer zoals vermeld op zijn Facebook te citeren: Gianluca Iannone (spilfiguur bij het Italiaanse rechtsradicale krakersinitiatief CasaPound, als student buitengegooid bij de Italiaanse fascistische partij MSI), José Antonio Primo De Rivera (Spaans fascistisch leider, oprichter van de Falange die onder de het regime van de Spaanse dictator Franco de enige nog toegestane politieke partij in Spanje was), Joris Van Severen en Edgard Delvo. Dat Yorick Van de Weyer verder houdt van de bromberen uit The Muppet-show Statler en Waldorf; van Freddy Kreuger, een seriemoordenaar van kinderen in de A Nightmare on Elm Street-films; en verder van  Fred Perry-kledij houdt, graag P-magazine leest, liefst Maes Pils drinkt en fan is van het Triskel-winkeltje met heidense prullaria van Wim Verreycken, maakt ons verder koud noch warm. Wel willen we nog meegeven dat Yorick Van De Weyer bij de districtsraadsverkiezingen in 2006 in Antwerpen voorgesteld werd als "bestuurslid" van het VB. Het leverde hem overigens maar 162 voorkeurstemmen op, de slechtste score van de hele VB-lijst in het district Antwerpen. Maar dat vonden wij natuurlijk niet op zijn Facebook-pagina’s.

En hoe was het verder op het So fucking what-concert? Blokbuster weet dat aan de ingang enkele Voorpost’ers geposteerd waren. “Niet om te protesteren tegen de Engelstalige titel en de bijhorende verloedering van het Nederlands. Wel omdat het concert werd georganiseerd door figuren uit kringen van Vlaams Belang en Voorpost.” Op een forum voor skinheads brengt een 22-jarige Limburger als volgt verslag uit van het avondje in Antwerpen: “Plezante show! KC was goed. Veel sfeer, zelfs tijdens ballads. Jammer van het weinige Belgisch publiek.” Het merendeel van de concertbezoekers waren namelijk Duitsers. Tja, zo zijn die organisatoren met als stamkroeg café De Leeuw van Vlaanderen aan de Jezuietenrui in Antwerpen. Vreemdelingen kunnen ze zien noch rieken, maar de Duitsers mogen altijd komen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vb |  Facebook | | |  Print

01-11-09

ZAAL SO FUCKING WHAT-CONCERT VOORTIJDIG BEKENDGERAAKT. HUURDER ZAAL HEEFT OPVALLENDE POLITIEKE IDOLEN EN VRIENDEN

Kategorie C - nieuwe afficheTer ScheldeHet mooiste panorama van de stad Antwerpen zie je als je van de linkeroever van de Schelde naar de rechteroever kijkt. Maar dat was niet de reden waarom gisteren opvallend ander volk naar de Antwerpse Linkeroever reed. Ze kwamen voor een concert met de Duitse groep Kategorie C (foto 1), na verzameld te hebben aan een verkeersknooppunt in Wommelgem om vandaar door te rijden naar cultuurcentrum Ter Schelde (foto 2). Met zeventig auto's en een bus. Naast Belgische werden ook Duitse, Nederlandse en Franse autonummerplaten genoteerd. Het feestje, dat naar schatting 160 mensen verzamelde, zou tot 5 uur 's morgens duren. De Antwerpse regionale televisiezender ATV had vooraf vernomen waar het concert zou plaatsvinden, en had er gisterenavond, in de nieuwsuitzending van 18.00 uur, al twee items over.

Volgens ATV werd de zaal gehuurd door Yorick Van De Weyer (foto 3, links), en die kennen we van de Humo-foto’s over de vriendenkring van VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel. Volgens zijn Facebook zijn de politici waar Yorick Van De Weyer naar opkijkt Gianluca Iannone (spilfiguur bij het Italiaanse rechtsradicale krakersinitiatief CasaPound, als student buitengegooid bij de Italiaanse fascistische partij MSI), José Antonio Primo De Rivera (Spaans fascistisch leider, oprichter van de Falange die onder de het regime van de Spaanse dictator Franco de enige nog toegestane politieke partij in Spanje was), Joris Van Severen en Edgard Delvo. Volgens Blokbuster was Yorick Van De Weyer betrokken bij een fysieke aanval op Blokbuster-militanten op 15 juni 2007 in Antwerpen. In 2006 was Yorick Van De Weyer nog kandidaat op de VB-lijst voor de districtsraadsverkiezingen in de oude stad Antwerpen (en niet de provincieraadsverkiezingen, zoals Blokbuster verkeerdelijk schrijft).Volgens getuigen bij de agressie tegen de Blokbuster-militanten had Yorick Van De Weyer op het ogenblik van de feiten symbolen van Blood and Honour op zijn kledij. Bij zijn Facebook-vrienden vinden we trouwens Blood and Honour’ers zoals Arnoud Kuipers en Wim Biront. Verder N-SA’ers als Zzz en Thierry Vanroy, NSV’ers als Tom Van Grieken en Yves Pernet, VBJ’ers als Angie Bosmans, VB’ers van de harde lijn als vader en zoon Verreycken en volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts, VB-gemeenteraadslid en tatoeërster Silvy Van Beers, Bockenreyder Jarno Roppe, uitbater van café De Leeuw van Vlaanderen Yannick Derboven, enzovoort. In het café van Derboven, café De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, hing de voorbije dagen trouwens een flyer van het Kategorie C-concert aan de muur. Aan het toilet, maar dat is ook de beste plaats voor dat soort zaken.

De onschuldigste Facebook-vrienden van Yorick Van De Weyer zijn allicht Marie-Rose Morel en Karolien Dewinter, dochter van. Sandy Neel staat niet bij de Facebook-vrienden van Yorick Van De Weyer, maar het nichtje van het op de Antwerpse Linkeroever wonend VB-gemeenteraadslid en ex-parlementslid Staf Neel hield een grote kuis op haar Facebook-pagina’s na de publicatie van de bezwarende foto’s in Humo. Om 11.45 uur gisterenmiddag stapte Sandy Neel met twee kompanen uit haar auto aan cultuurcentrum Ter Schelde. Ze kwamen kijken of de deuren van het cultuurcentrum al geopend  waren. In de namiddag viel ATV met een cameraploeg de zaal binnen. De drie aanwezigen daar vertelden dat in de zaal een tentoonstelling zou ingericht worden, maar technici die wat later met een grote vrachtwagen stopten, begonnen een grote geluidsinstallatie binnen te brengen. Volgens één van de technici was het voor een optreden van drie Hard Metal-groepen. Het muziekgenre is niet helemaal correct, het aantal groepen wel. Tim Mudde zegde het optreden van de Sassem Bootboys op het laatst af, en er zou geen vervangingsgroep komen. ATV interviewde ook Open VLD-volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz. Samen met zijn collega Sofie Staelraeve, en onder goedkeurend oog van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, werkt hij aan een wetswijziging die de burgemeesters en allicht ook een speciale cel bij Justitie meer mogelijkheden moet geven om bijeenkomsten als het So fucking what-concert gisterenavond “waar de grondwaarden van onze democratie in het spel zijn” te beletten. Schlitz verwees ook naar het wetsvoorstel van CD&V’er Raf Terwingen, en zei erop te rekenen tegen het einde van het jaar met een voorstel klaar te zijn.

Schiltz en anderen hebben gelijk. Het wordt wat teveel van het ‘goede’. Spijts na de Ian Stuart Donaldson-memorial van Blood and Honour Vlaanderen vorig jaar in Diksmuide Blood and Honour-kopstuk Chris Moorkens en twee van zijn secondanten opgepakt werden, vonden dit jaar in Vlaanderen al zes concerten met rechtsextremistische tot nazistische muziek plaats: achtereenvolgens in Nijlen (10 januari), opnieuw in Nijlen (22 augustus), in Izegem (5 september), in Arendonk (3 oktober), in Oostkamp (10 oktober) en nu in Antwerpen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, blood and honour, vb |  Facebook | | |  Print

17-10-09

HET VB IS ALS DE TOREN VAN PISA

Karl Vanlouwe is als ondervoorzitter van de N-VA de enige niet-VB’er van enig belang die op de IJzerwake dit jaar gesignaleerd werd. Hij is met de hakken over de sloot verkozen als Brussels parlementslid en protesteerde op de IJzerwake luidkeels als gastspreker Frans Crols opriep om Brussel als Vlaamse hoofdstad te laten vallen op weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Een mens vraagt zich af wat Karl Vanlouwe op de IJzerwake kwam zoeken, want een bundeling van de Vlaamse krachten met het VB, een coalitie van de zogenaamde V-partijen, ziet Vanlouwe ook al niet zitten.

“VB en NVA zijn twee verschillende partijen. Elk met een aparte achterban, profilering en dynamiek. Tegelijkertijd zijn hun ideeën over de richting waar het met Vlaanderen uitmoet – we maken abstractie van de strategie – overlappend. Zou het dan niet wenselijk zijn pragmatisch rond punten van overeenstemming de handen in mekaar te slaan?”, vroeg ’t Pallieterke vorige week. “Idealiter wel natuurlijk”, zei Karl Vanlouwe. “Tegelijkertijd moet ik daar aan toevoegen dat het Vlaams Belang geen enkele inspanning heeft gedaan die toenadering (…) te bewerkstelligen. Wellicht is de omvorming van Vlaams Blok naar Vlaams Belang een gemiste kans geweest. Toen ik iemand als Gerolf Annemans hoorde spreken over het programma dat – en ik citeer – “vuil genoeg” zou blijven, wist ik het wel. Het Belang noemt zich het ‘syndicaat van de inboorling’, wij omschreven ons ooit als het ‘syndicaat van het algemeen Vlaams belang’. Het verschil in semantiek zegt wel iets over de afstand die bestaat tussen hun en onze manier van politiek bedrijven. Er zullen best wel goedmenende mensen bij het VB militeren, maar dat de partij zich op geen enkele manier wil aanpassen aan de realiteit van vandaag, is een objectieve vaststelling.”

Karl Vanlouwe: “Ooit hoorde ik de metafoor die de VU vergelijkt met een toren van Pisa: de top was links, achterban en electoraat rechts. Kan hetzelfde niet over het VB gezegd worden? Ik denk zelfs dat hun toren schever staat dan die van de VU destijds.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb |  Facebook | | |  Print

25-09-09

EXIT DEMOL

Voormalig politiehoofdcommissaris Johan Demol (52) van het Vlaams Belang heeft in alle stilte ontslag genomen als gemeenteraadslid in Schaarbeek. Hij meldde zijn ontslag in een brief aan de gemeenteraad. Voor het overige liet Demol vooral een oorverdovende stilte horen. No comment.

Meteen na de catastrofale verkiezingen van 7 juni had een zwaar ontgoochelde Johan Demol al ontslag genomen uit al zijn partijfuncties. Gefrustreerd over het resultaat van de Vlaams Belang - lijst in de hoofdstad maar vooral uit onvrede met de partijkoers, de starre houding van de partijleiding en het dictatoriale optreden van de VB - kopstukken die iedere verandering de kop indrukken.

Het Vlaams Belang verloor op 7 juni de helft van haar leden in de Hoofdstedelijke Raad (het Brusselse parlement). De partij zakte van 34% naar 17,5% van de (Nederlandstalige) stemmen en -bijgevolg- van 6 naar 3 vertegenwoordigers in de Raad. Vrijwel nergens zag de extreem-rechtse partij haar stemmenaantal zo fors teruglopen. Demol verzamelde nog de meeste voorkeurstemmen op de VB - lijst en behaalde het 3de beste persoonlijke resultaat van alle Vlaamse kandidaten. Maar dat zal de pijn voor de ex-flik nauwelijks verzacht hebben.

Kort na de verkiezingen haalde Demol in de pers bijzonder zwaar uit naar de partijleiding, het trio Dewinter - Annemans - Vanhecke in het bijzonder. Hij verweet hen geen oog te hebben voor de Brusselse realiteit en/of lessen te willen trekken uit de voorgaande verkiezingsnederlagen. Kort daarop stapte hij uit het partijapparaat waarvan hij deel uitmaakte na zijn aansluiting in 1998. 

Eind juni ventileerde Demol zijn frustraties in een interview met Humo als volgt: "De partij zit vast in een stramien waar ze niet meer uitraakt. Alleen een radicale wijziging aan de top kan dat veranderen, maar dat zal nooit gebeuren. De bereidheid om te veranderen is nihil. Als je iets te vertellen hebt, wordt er in het allerbeste geval beleefd naar je geluisterd. Ik zeg wel: in het allerbeste geval. Daarna gaat men gewoon verder. De partijtop zit zo vastgeroest in de eigen ideeën, en de geesten zijn zo bekrompen dat verandering in het VB compleet onmogelijk is. Ik heb intussen ontslag genomen uit het bestuur. Er is geen hoop meer op een toekomst. De boodschap van de partij is niet aantrekkelijk meer, en iedereen wordt versmacht in de machtsstructuren." Niet mis te begrijpen.

Een verrassing kan het ontslag uit de Schaarbeekse gemeenteraad bezwaarlijk genoemd worden, integendeel. Het is eerder een verrassing dat het nog zo lang geduurd heeft. Demol zetelde in de Schaarbeekse gemeentraad sinds januari 2001. In oktober 2000 trok hij er de Vlaams Blok - lijst die toen liefst 4 zetels behaalde. Een bijzonder sterk resultaat in een gemeente waar de Franstalige dominantie - zacht uitgedrukt - groot is.

De ontnuchtering volgde zes jaar later toen de lokale VB'ers met de lijst 'DEMOL' amper één enkele verkozene behaalden - Demol zelf dus. Een verlies van drie zetels op vier; het 'effect Demol' was volledig uitgewerkt. Wie Demol in de Schaarbeekse gemeenteraad zal opvolgen, is nog niet bekend. Maar dat doet er ook bijzonder weinig toe.

06:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, schaarbeek, vb, demol |  Facebook | | |  Print

23-09-09

HET IS ALLEMAAL NIEWAAR!

Onder de noemer "koppen die niet kloppen" verspreidde het Belang maandagavond een merkwaardig communiqué dat komaf wil maken met de 'foutieve berichtgeving' van de media over het wel & wee in de interne keuken. Waar is de tijd dat überblokker Karel nog eigenhandig de deur naar die keuken barricadeerde? Niet zo dus met de Veelgeplaagde Voorzitter Valkeniers. Met alle voorspelbare gevolgen van dien... 
Der Bruno liet ons maandagavond weten dat de open brief van Staf Neel (die Morel een gebrek aan loyauteit verwijt, nvdr) niets meer dan een: "een oude e-mail" is. En verder niets. Oud of niet; over de beweegredenen van Neel én (vooral) over de inhoud van die mail wordt met geen woord gerept. Dus ook niet echt tegengesproken. Beetje onhandig als je en public zaken wil weerleggen.

Het VB-partijbestuur meldt verder dat: "Marie-Rose Morel een waardevol lid is van datzelfde partijbestuur. Vestigt er voorts - en blijkbaar niet geheel overbodig - de aandacht op dat het democratisch debat ook bestaat binnen de Vlaams-nationalistische partij."
Democratisch debat, dat we dat nog mogen meemaken! Over de recente uitlatingen van Morel op haar eigen website, en die vallen toch niet mis te verstaan, wordt niets gezegd.

Het derde punt dat in het communiqué wordt gemaakt is waarschijnlijk nog het beste. We citeren: "Ten behoeve van zijn vele vrienden in de media wil het partijbestuur ook meegeven dat hoger vermeld standpunt zal ingenomen worden tijdens de eerstvolgende nationale partijraad, om zo de ongeduldige heer Neel van dienst te zijn." Qué? 't Ging toch om ouwe koek die niets voorstelde, of hoe zit dat nu?

Tijd voor een nieuwe communicator Bruno!

08:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, morel, vb |  Facebook | | |  Print

22-09-09

DOOR OMSTANDIGHEDEN

Het zit Marie-Rose Morel (36) duidelijk niet mee de laatste tijd. Over haar gezondheidsproblemen en de smeuïge - smerige - verhalen in de 'gespecialiseerde pers' gaat het voor één keer niet. 

Maandag wou Marie-Rose haar volledig vernieuwde website de wereld insturen. Maar dat digitaal feestje ging niet door. "Door omstandigheden" verklaart la Morel. Geen nieuwe Morel - site op het www omdat de VB - politica intern bijzonder zwaar onder vuur ligt. Dat liet Morel zelf weten op haar - oude - website www.marie-rosemorel.be

De 'omstandigheden' vallen samen met een zgn. 'open brief' van haar partijcollega Staf Neel aan voorzitter Bruno Valkeniers. Neel eist daarin dat de: "partijloyauteit van Morel" op de agenda wordt geplaatst van de volgende partijraad. Straffe taal. Het manoeuvre wordt volgens 'zij die het kunnen weten' integraal georganiseerd door Filip Dewinter, de feitelijke auteur van de open briefDewinter wil Morel eens goed de les wil spellen of zelfs uit de partij kegelen. Als je dezelfde bron mag geloven tenminste. 

In het licht van al dat aangekondigde interne gebekvecht, met tal van georganiseerde lekken naar de boze buitenwereld, heeft Marie-Rose de feestelijke lancering van haar nieuwe website uitgesteld tot 5 oktober; "door omstandigheden lijkt het me verstandiger om de opstart van mijn nieuwe site even uit te stellen ... Omdat het belangrijk is, dat men gelooft in wat men schrijft lijkt het met eerlijker om de lancering uit te stellen naar 5 oktober. Hopelijk is de heksenjacht tegen dan gestopt ..." aldus een behoorlijk gelaten Marie-Rose.

Dewinter en Morel leven zoals bekend al langer op 'gespannen voet'. Zoals het persoonsgebonden vetes siert heeft die spanning een lange(re) voorgeschiedenis. Het blokkeren van de samenwerking tussen het Vlaams Belang en Jean-Marie Dedecker door het duo Morel-Vanhecke in 2007, katapulteerde het wederzijdse ongenoegen naar ongekende hoogten. En daar blijft het hoogstwaarschijnlijk nog enige tijd hangen.

07:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, vb, neel |  Facebook | | |  Print

21-09-09

DRIE VBJ'ERS GEARRESTEERD

Gisteren maakten drie militanten van de VBJ, de kinderafdeling van het Vlaams Belang, goed gebruik van het bezoek van het olijke prinsessenduo 'Mathilde & Maxima' aan de Vlaams-Brabantse hoofdstad Leuven om zichzelf in de belangstelling en vervolgens in de cel te werken.

Naar aloude Vlaams-nationale traditie hadden de actievoerders anoniem postgevat tussen de royalistische menigte om de republikeinse registers open te trekken eens de handenschuddende monarchen in zicht kwamen.
Plaats van afspraak deze keer was de Vander Kelenstraat waar Mathilde en Maxima zondag zo rond het middaguur acte de présence gaven.

 
Drie VBJ'ers waaronder Andy Bonnijns (foto), de voorzitter van de VBJ - afdeling in Leuven, scandeerden 'België Barst' met de prinsessen in zicht en werden prompt afgevoerd richting amigo waar ze enkele uren werden vastgehouden. De jonge VB'ers reageerden na hun vrijlating uiterst verbolgen op wat: "de harde aanpak van de politie" werd genoemd. Details over de mishandeling bleven echter uit...
 
Andy Bonnijns verklaarde dat het de bedoeling was om aan te tonen dat prinses Mathilde absoluut niet welkom was in Leuven omdat de Vlamingen door het kongingshuis nog steeds als tweederangsburgers worden behandeld. Dat niet iedereen het eens was met die visie mocht blijken uit de reactie van de omstanders die de VBJ-militanten meteen overstemden toen de anti-Belgische slogans werden geventileerd.
VBJ-chef Bonnijns was met de 'actie' van afgelopen zondag allerminst aan zijn proefstuk toe. Eerder voerde hij al anti-koningshuisacties, vorige maand was er de anti-regularisatie actie (in Leuven) en een 10-tal dagen geleden was er een zgn. '9/11 - herdenking' waarin hij het voortouw nam. Bonnijns leidt één van de enige VBJ-afdelingen die (nog) niet klinisch dood is. Dat zijn interesse zich niet beperkt tot het Vlaams Belang alleen mag blijken uit zijn aanwezigheid op de concerten en andere activiteiten georganiseerd door de nazi's van 'Blood & Honour'.

De kennelijk 'ultra-radicale' Bonnijns zou zo wel eens een keihard probleem kunnen worden voor de VB-leiding. Iemand met een minimum aan politiek verstand gaat de sfeer immers niet opsnuiven en/of vrienden maken op events waar kaalgeschoren idioten met een volgehouden kramp in de rechterarm de dienst uitmaken en nazi's zoals Anton Mussert (NSB) geëerd worden voor 'bewezen diensten'. Voor welke overtuigingen was er alweer geen plaats in de partij Bruno?

 
 

Maar we wijken af; na het incident met de VBJ'ers kregen de prinsessen een korte rondleiding in het nieuwe Leuvense museum 'M' en ondertekenden ze het gulden boek met veel gevoel voor sierlijke zwier. En zo werd het toch nog een leuke dag!

12:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, vbj, blood honour, bonnijns |  Facebook | | |  Print

15-09-09

VB'STER BREEKT BEEN BIJ CAFERUZIE

Marleen De Rademaeker, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Nijlen en voorzitster van de plaatselijke partijafdeling, heeft zich in het voorbije weekend op een bijzonder originele wijze in het nieuws gewerkt.In het kader van een autentieke Vlaamse caféruzie raakte De Rademaeker zwaar slaags met een andere caféganger in het centrum van Nijlen. Zo zwaar dat de leading lady van het Nijlense Belang haar rechterbeen brak in de schermutselingen. Het gevolg van minstens één welgemikte trap van de tegenpartij.


Marleen is ondertussen al uit het hospitaal ontslagen en zal de komende weken de Vlaamse ontvoogdingsstrijd met de steun van een gipsverband moeten verderzetten. Of de ruzie met politieke meningsverschillen dan wel met alcohol te maken had, of met allebei, konden we niet uit de persberichten opmaken.

09:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, nijlen, vb, de raedemaker |  Facebook | | |  Print

12-09-09

MARLEEN GOVAERTS ZET DE PUNTJES OP DE I

Vorige week schreven wij hier dat terwijl de laatste week van augustus drie Vlaams Belang-gemeenteraadsleden opstapten uit de partij van Bruno Valkeniers, het Sint-Truidense onafhankelijk gemeenteraadslid en voormalig VB-parlementslid Marleen Govaerts teruggekeerd was naar de schaapsstal. Maar dat blijkt niet zo te zijn.

We schreven dat Marleen Govaerts zich opnieuw een VB-lidkaart had aangeschaft op gezag van Het Belang van Limburg en ’t Pallieterke. In dat laatste blad ontkent Marleen Govaerts nu echter een nieuwe lidkaart gekocht te hebben. In een lezersbrief legt Marleen Govaerts eerst uit wat de reden is voor haar ontslag bij het VB. Over de lijstvorming bij de vorige parlementsverkiezingen, toen Gerolf Annemans de voorkeur gaf aan een “grote, blonde” (versta: Linda Vissers) rept ze niet. Marleen Govaerts: “De waarheid is dat ik naar aanleiding van het optreden van Voorpost en VB in september 2008 bij het Waals Feest in Sint-Truiden ontslag heb genomen als fractieleider. Dat is een logisch gevolg van het feit dat het Limburgs bestuur mij niet eens geïnformeerd, laat staan raad gevraagd had, over hun plannen met het Waals feest in Sint-Truiden. Pas in het voorjaar van 2009 ben ik als onafhankelijke gaan zetelen omdat ik geen deel wou uitmaken van een partij die zegt op te komen voor de kleine man, maar haar eigen kleine werknemer in Tongeren op een mensonwaardige manier ontslaat.

Nu zetel ik inderdaad terug als lid van de fractie VB-Vlott, en dit alleen om puur praktische redenen. Een lidkaart koop ik nooit meer, van geen enkele partij. Ik heb genoeg elleboog- en ander werk gezien in de politiek! Ik doe rustig mijn termijn uit in de gemeenteraad en kijk uit naar de komst van mijn eerste kleinkind in het najaar. Dat is veel belangrijker voor Vlaanderen dan al het gelul in de praatbarakken.” Bij deze dus: Marleen Govaerts heeft geen nieuwe VB-lidkaart gekocht, is verbolgen over de manier van werken bij het VB en aanverwante organisaties, en baalt van de politiek in het algemeen. Wij begrijpen dat, en allicht niet alleen wij. (Foto 1: Voorpost-actieleider Luc Vermeulen. Foto 2: Marleen Beckers en de bekendste van haar vier kinderen: Roosmarijn Beckers.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb |  Facebook | | |  Print

03-09-09

DRIE VB-GEMEENTERAADSLEDEN STAPPEN OP...

Begin augustus besloot Simon Cardinaels, lijsttrekker van het VB bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Maasmechelen, wijd en zijd bekend omwille van zijn liefde voor de harmonica, om op te stappen bij het VB. Hij is niet de enige. Vorige week alleen al volgden drie gemeenteraadsleden waarvan één ook provincieraadslid is, en de voorzitter van een VB-afdeling.

In Wervik stapte Anne-Catherine Cnockaert (foto 1) op als VB-gemeenteraadslid en -provincieraadslid, ze gaat zowel in de gemeenteraad als in de provincieraad voortaan als onafhankelijke zetelen. Haar collega in de Wervikse gemeenteraad Willy Delbecque (foto 2) volgt haar voorbeeld, en haar echtgenoot Ignace Gorus, voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling, stapte eveneens op bij het VB. Anne-Catherine Cnockaert werkte een tijdlang nog als VB-medewerkster in het Vlaams Parlement en was in de Wervikse gemeenteraad fractieleidster van de vierkoppige VB-delegatie. Ze wil over de reden voor haar ontslag enkel kwijt dat ze tijdens de vakantie tijd gemaakt heeft om over een en ander na te denken. Ook Jenny Van Damme (foto 3) heeft eens nagedacht en blijft niet langer als VB’ster in de gemeenteraad van Lier zetelen. Ze zal er nu als onafhankelijke zetelen. Eerder stapte Paul Boschmans ook al op uit de door Jan Mortelmans geleide VB-fractie. “Ik voelde me bij het Vlaams Belang niet meer gelukkig”, zei Jenny Van Damme. “Ik ga niet natrappen, dus meer ga ik daarover niet zeggen. Ik ben wel vastbesloten om de resterende drie jaar mijn best te blijven doen als gemeenteraadslid.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-vlaanderen, vb |  Facebook | | |  Print

ÉÉN KEERT TERUG NAAR DE VB-SCHAAPSTAL

Tegenover het opstappen van drie VB-gemeenteraadsleden die voortaan als onafhankelijke gaan zetelen, staat dat één onafhankelijk gemeenteraadslid terugkeert naar de VB-schaapstal. Marleen Govaerts (foto) maakte haar rekening en stelde vast dat het financieel interessanter was als VB’ster in de gemeenteraad van Sint-Truiden te zetelen.

Marleen Govaerts was jarenlang de sterkhouder van het VB in Sint-Truiden, samen met haar man Rik Beckers en hun dochter Roosmarijn Beckers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 overklasten ze alle drie alle andere VB-kandidaten in Sint-Truiden. Marleen Govaerts kreeg 1 904 voorkeurstemmen, Rik Beckers 978 en Roosmarijn Beckers 1 024. Rik Beckers was één van de eersten die een lidkaart van het Vlaams Blok kocht, Roosmarijn Beckers schitterde als VB-jongere in het tv-programma Bracke & Crabbé in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2003, en Gerolf Annemans vroeg Marleen Govaerts zich kandidaat te stellen voor die parlementsverkiezingen in 2003. Marleen Govaerts werd rechtstreeks verkozen, maar een verpletterende indruk maakte ze niet in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze kwam eenmaal in beeld. Toen bleek dat VB-Kamerlid Guido Tastenhoye bemiddelde voor de regularisatie van een gezin zonder geldige verblijfspapieren uit Kazachstan, vroeg VRT-journaliste Linda De Win een reactie aan Marleen Govaerts. Govaerts’ ogen toonden paniek. De Sint-Truidense wreef haar handen nerveus over elkaar en stamelde dan: “Wilt u mijn persoonlijke mening? Dat moet u Filip Dewinter vragen.”

Bij de parlementsverkiezingen in 2007 treuzelde Gerolf Annemans naar de mening van Marleen Govaerts te lang voor het samenstellen van de lijst, en viste Annemans voor een plaats op de lijst daarenboven meer naar Govaerts’ telegeniekere dochter Roosmarijn Beckers. Marleen Govaerts deed de deur dicht en maakte bekend niet langer op een VB-lijst te willen staan. Ook Roosmarijn Beckers wilde niet langer opdraven in het VB-circus. Gepolst naar haar beste herinnering uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers zei Marleen Govaerts: “Mijn wetsvoorstel dat de fiscale problemen van de grensarbeiders had kunnen oplossen. (…) Helaas is mijn wetsvoorstel nooit op de agenda van de Kamer geraakt. Ik heb de grensarbeiders dan maar aangeraden om het eens bij de meerderheid te proberen, wij komen toch nooit aan de macht.” Een goede indruk hadden haar collega’s in het parlement niet achtergelaten. Marleen Govaerts: “Een pak mensen dat hier rondloopt, is sterk overroepen. Bovendien slokt het parlement zoveel geld op. Als ik zie hoeveel parlementsleden verdienen en hoe we in de watten worden gelegd… Ik vraag me af of het niet met wat minder kan.”

Toen het VB bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni dit jaar in Sint-Truiden meer dan tien procent verloor, wees Marleen Govaerts in reactie op een artikel in Het Belang van Limburg erop welke goede persoonlijke uitslag zij in het verleden haalde, maar hoe ze toch opzij werd geschoven voor een “grote, blonde”. Waarmee ze Linda Vissers bedoelde. Het ongenoegen zat in juni nog diep, maar vorige week heeft Marleen Govaerts toch opnieuw een VB-partijlidkaart gekocht. In 2007 weigerde ze nog langer op een VB-lijst te staan, en nam ze ontslag als VB-fractieleidster in de gemeenteraad van Sint-Truiden maar zetelde ze verder in die gemeenteraad als onafhankelijke. Nu sluit ze zich terug aan bij de driekoppige VB/VLOTT-fractie in de gemeenteraad van Sint-Truiden. Naar eigen zeggen om zo als fractie in voldoende aantal te zijn om te kunnen zetelen in de commissievergaderingen en recht te hebben op de daarbij horende vergoedingen. Volgens Het Belang van Limburg is het niet duidelijk of de brokken tussen Marleen Govaerts en de Limburgse VB-partijtop inmiddels gelijmd zijn, maar is er in de hemel niet meer vreugde voor een zondaar die terugkomt dan… ?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb |  Facebook | | |  Print

03-08-09

DE TOP-50

top50Wie brengt de meeste stemmen aan voor het VB? Na de resultaten per kieskring (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Vlaanderen) vandaag het totaalklassement. Op basis van de voorkeurstemmen bij de Vlaamse verkiezingen op 7 juni dit jaar, gecorrigeerd wanneer het voor de kandidaat omwille van de plaats op de lijst beter was met het aantal voorkeurstemmen bij de federale verkiezingen in 2007 rekening te houden.

 

Gerolf Annemans bijvoorbeeld kreeg op 7 juni op de 17de plaats van de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement 18 174 stemmen. Twee jaar eerder kreeg hij als lijsttrekker bij de federale verkiezingen nog 88 154 stemmen. Als we rekening houden met de terugval van het VB op twee jaar tijd van 24,1 % in 2007 in de provincie Antwerpen naar 19,2 %  nu in dezelfde kieskring, zou dat stemmenaantal terugvallen tot 70 231. In het totaalklassement namen we daarom die 70 231 stemmen als aanduiding voor Annemans’ populariteit. Hetzelfde deden we bij de anderen die omwille van hun plaats op de lijst in 2007 beter scoorden dan in 2009. We hielden voor het opmaken van het totaalklassement ook rekening met de kandidaten die in 2007 wél op de VB-lijst stonden en in 2009 niet. Bruno Stevenheydens bijvoorbeeld, door Marie-Rose Morel laatst nog naar voren geschoven voor een nieuwe leiding bij het VB. Zo’n klassement is onrechtvaardig voor de kandidaten die in minder bevolkte provincies wonen. Maar het maakt niet uit als het gaat om te weten wie de meeste stemmen binnenbrengt waarmee het VB nu met 15,3 % van de stemmen 628 564 kiezers vertegenwoordigt. Voor Marie-Rose Morel, die niet mocht staan op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement, namen we als criterium het aantal voorkeurstemmen dat ze op de Europese lijst in de provincie Antwerpen behaalde.

 

    1. Filip Dewinter (foto 1 - 46 j., Antwerpen-Ekeren)

    2. Gerolf Annemans (50 j., Antwerpen-Linkeroever)

    3. Marie-Rose Morel (36 j., Schoten)

    4. Guy D’Haeseleer (foto 2 - 40 j., Ninove)

    5. Frank Vanhecke (50 j., Brugge)

    6. Anke Van dermeersch (36 j., Antwerpen-Wilrijk)

    7. Bert Schoofs (42 j., Beringen)

    8. Karim Van Overmeire (44 j., Aalst)

    9. Linda Vissers (48 j., Overpelt)

  10. Filip De Man (53 j., Vilvoorde)

  11. Hugo Coveliers (VLOTT) (62 j., Antwerpen)

  12. Alexandra Colen (54 j., Kasterlee)

  13. Koen Bultinck (45 j., Diksmuide)

  14. Joris Van Hauthem (45 j., Lennik)

  15. Francis Van Den Eynde (63 j., Gent)

  16. Gerda Van Steenberge (43 j., Erpe-Mere)

  17. Marijke Dillen (48 j., Schilde-’s Gravenwezel)

  18. Bruno Valkeniers (54 j., Antwerpen)

  19. Bruno Stevenheydens (41 j., Beveren)

  20. Chris Janssens (31 j., Genk)

  21. Barbara Pas (28 j., Dendermonde)

  22. Frans Wymeersch (56 j., Sint-Niklaas)

  23. Katleen Martens (40 j., Hasselt)

  24. Annick Ponthier (37 j., Bilzen)

  25. Erik Tack (50 j., Ronse)

  26. Rita De Bont (54 j., Mortsel)

  27. Bart Laeremans (40 j., Grimbergen)

  28. Johan Demol (52 j., Schaarbeek)

  29. Johan Deckmyn (41 j., Gent)

  30. Leo Pieters (47 j., Maaseik)

  31. Marijke Geraerts (31 j., Maasmechelen)

  32. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (60 j., Brugge)

  33. An Michiels (42 j., Roosdaal)

  34. Ludo Diliën (54 j., Houthalen-Helchteren)

  35. Veronique Bartels (34 j., Heusden-Zolder)

  36. Kristina Colen (52 j., Gent)

  37. Frank Creyelman (47 j., Mechelen)

  38. Alain Cleyman (46 j., Temse)

  39. Eddy Van Buggenhout (60 j., Bree)

  40. Linda Vervaeren (44 j., Tessenderlo)

  41. Christel Fonteyn (45 j., Peer)

  42. Wim De Meester (58 j., Dilsen-Stokkem)

  43. Jan Laeremans (47 j., Grimbergen)

  44. Danielle Vanheusden (48 j., Alken)

  45. Ronald Peeters (32 j., Leopoldsburg)

  46. Christian Verougstraete (58 j., Oostende)

  47. Inge Vanheester (50 j., Ham)

  48. Stefaan Sintobin (49 j., Izegem)

  49. Guy Coenegrachts (72 j., Hoeselt)

  50. Nancy Six (42 j., Ieper)

 

De grootste stemmenkanonnen wonen in Antwerpen, maar de meeste in Limburg (17 plaatsen in de top-50). De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben elk 10 mensen in de top-50 staan, West-Vlaanderen 7 en Vlaams-Brabant en Brussel samen 6. De Antwerpse invalster Hilde De Lobel (57 j.) – in de vorige zittingsperiode van het Vlaams Parlement volgde ze Rob Verreycken op toen die wegens wangedrag naar huis werd gestuurd – valt net buiten de top-50; Jan Penris (45 j., Antwerpen-Merksem), die het in het Vlaams Parlement mag uitleggen als het voor Filip Dewinter te moeilijk wordt, staat 52ste; Pieter Huybrechts (50 j., Herentals), ex-schoonzoon van Karel Dillen en man van de harde lijn binnen het VB staat slechts op de 53ste plaats; Tim Willekens (31 j., Schoten) van het Flanders Nation-project en personeelslid voor de VB-afdelingen ten zuiden van de stad Antwerpen, is 54ste. Proficiat aan iedereen. Voor wie niet op 1 staat: volgende keer beter doen!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, 7 juni, top-50 |  Facebook | | |  Print

31-07-09

VB-KANDIDATE HIELP GEVANGENEN MERKSPLAS VLUCHTEN

Raar toch dat het VB voor een actie aan het Antwerpse OCMW volk moet optrommelen uit Wommelgem, Kontich, Boom, Herentals, Lille, Dendermonde en Gent, en dan nog eens iedereen dubbel moet tellen in een poging om indruk te maken. Maar hier en daar valt er wel eens een Antwerpse VB-militant weg.

 

Het VB maakte zich woensdag vrolijk over de ontsnapping van zes gevangenen in Merksplas, en al zeker omdat één van de ontsnapten omschreven werd als de “uiterst gevaarlijke” Annemans. “Annemans sloeg rivaal een hersenbloeding”, kopte Het Nieuwsblad. Maar het bleek toch niet te gaan over dé Annemans, VB-kopstuk Gerolf Annemans. Maar over ene Dave Annemans, overigens geen familie van Gerolf Annemans. Met de moeder van Dave Annemans komt het VB echter wel in beeld. Gaby Van Loo, de 62-jarige vrouw die met haar kleine Toyota Yaris Dave Annemans en een paar van zijn kompanen oppikte toen die ontsnapten uit de strafinrichting in Merksplas. Even verder, in Rijkevorsel, werd ze al tegengehouden. Uit een gevangenis ontsnappen is niet strafbaar, maar hulp bieden bij een ontsnapping wel. En dat geldt ook voor familieleden. Gaby Van Loo verschijnt vandaag voor de raadkamer in Turnhout die over haar verdere aanhouding beslist.

 

Gaby Van Loo woont nu in een weekendhuisje in Stekene, maar was in 2006 nog VB-kandidate bij de districtsraadsverkiezingen in Hoboken. Als derde laatste op de lijst kreeg ze er 177 voorkeurstemmen. Gaby Van Loo had zich in Hoboken opgeworpen als ‘straatverantwoordelijke’, en is er nog altijd bekend voor de vele verbale ruzies die ze uitvocht met de Marokkaanse bewoners in de Kloosterstraat. De voorbije maanden bood Gaby Van Loo haar collectie Coca Cola-prullaria te koop op het internet. Op 8 juli zette ze ook nog zeven boeken te koop die je bij de krant Het Laatste Nieuws kon krijgen, met als eerste titel in die reeks Hendrik Conscience’s De Leeuw van Vlaanderen. Gerolf Annemans gaat Bruno Valkeniers vragen om Gaby Van Loo uit de partij te zetten. “Wij willen afstand van haar nemen en we veroordelen wat ze deed”, zegt Gerolf Annemans vanuit zijn vakantieverblijf in het buitenland.

 

Op de VB-website werd in de loop van de dag gisteren het aantal aanwezigen bij de protestactie aan het OCMW-Antwerpen (zie hierboven) van “een 80-tal” veranderd in “een honderdtal”, maar over Gaby Van Loo werd niet gerept. Niet in een apart bericht, niet door een aanpassing van het artikel over Merksplas. (Illustratie: Lucky Luke-album Mama Dalton.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, criminaliteit, vb |  Facebook | | |  Print

15-07-09

LOL (BIS)

Gisteren werd weer eens bewezen dat het VB voordeel doet met deze blog dagelijks te raadplegen. Het artikel dat wij hier gisteren publiceerden over de opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement bleef niet zonder gevolg.

We signaleerden hier dat ingevolge een ingewikkelde opvolgersdans rechtstreeks verkozen Vlaams parlementslid Annick Ponthier federaal Kamerlid is geworden, en Linda Vissers de Kamer van Volksvertegenwoordigers na twee jaar al verlaten heeft om terug Vlaams parlementslid te worden. Dat artikel werd al een week geleden geschreven, maar omwille van de actualiteit werd het steeds weer naar later verschoven voor publicatie. Vooraleer het dan toch online te zetten, controleerden we nog even de VB-website. En jawel, Linda Vissers stond er nog altijd als Kamerlid, de komst van Annick Ponthier in de VB-Kamerfractie was nog altijd niet opgemerkt (foto 1, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). Maar zie: nadat wij hierop wezen, verdween onmiddellijk de foto en verwijzing naar Linda Vissers bij de voorstelling van de Kamerleden op de VB-website (foto 2). Annick Ponthier is er nog niet toegevoegd, maar Rome is ook niet op één dag gebouwd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb |  Facebook | | |  Print

19-06-09

HET NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF (N-SA) WIL VLAAMS BELANG TERUG OP DE RECHT(S)E WEG BRENGEN

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) heeft een vriendelijke brief gestuurd naar het Vlaams Belang (VB). Dat is opmerkelijk want gewoonlijk wordt het VB voor rot uitgescholden door het N-SA. Het zwart clubje riep daarenboven op om op 7 juni niet te gaan stemmen, in hun ogen was geen enkele partij een stem waard met uitzondering van Nation in Brussel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7063773). De brief aan het Vlaams Belang is op de website van het N-SA verschenen, maar is ook gemaild naar een aantal VB-mandatarissen.

“Reeds geruime tijd stelden de mensen van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) vast dat er een malaise was en is in het rechts-nationale wereldje in Vlaanderen, die totnogtoe enigszins bedekt bleef door electorale successen. Aan dit laatste is nu dus een einde gekomen”, stelt het N-SA. Het is goed dat het N-SA beseft dat het slechts om een rechts-nationaal wereldje gaat. Volgens het N-SA is die malaise er gekomen omdat “er weinig vernieuwende ideeën en voorstellen opgang maken, dat er een koerswijziging plaatsvond naar een klassiek rechts (liberaal-conservatief) discours en dito standpunten, dat opportunisten en carrièrejagers in aantal zijn toegenomen, dat (pseudo-onafhankelijke) bewegingen rond de partij zwijgen en doen alsof niets aan de hand is, dat er een dalend respect voor de basismilitant is…”  Om opnieuw “een slagvaardige politieke kracht van betekenis te worden in Vlaanderen, waar enige dreiging van uit gaat voor het establishment” stelt het N-SA vooreerst voor om “werk (te) maken van een daadwerkelijke tegencultuur voor jongeren in plaats van de volledige werking en financiële middelen te reserveren voor parlementair werk en electorale successen. De jongerenorganisatie VBJ spreekt de rebelse jeugd niet meer aan zoals dat 15 jaar geleden wel het geval was. Het VB heeft voor de rebelse jongere het imago van een saaie rechtse partij gekregen die soft is geworden en die nog maar weinig ruimte laat voor actief militantisme.”

Het N-SA zegt wel te beseffen “dat de wetgeving op diverse vlakken is gewijzigd maar (…) deze gewijzigde wetgeving inzake racisme, discriminatie… mag niet gebruikt worden als drogreden om een rebelse tegencultuur en een gezond militantisme te fnuiken.” “Laat gelukzoekers en carrièrejagers die de laatste jaren op de partij afkwamen vertrekken”, voegt het N-SA er nog aan toe. Het N-SA laat daarbij in het midden welke bonte verzameling mensen ze daarmee bedoelt. “Streven naar frontvorming met LDD en N-VA loopt naar onze mening faliekant af”, is het tweede geloofspunt van het N-SA. “Wij stellen voor dat het VB afstand neemt van zowel LDD als van kartelpartner VLOTT. (…) Er is in Vlaanderen nood aan en mogelijkheid tot een identitaire partij die een integraal nationalisme verdedigt en die zich uitdrukkelijk als een sociaal-rechts alternatief profileert. Verdedig een Vlaams-nationalisme dat verder gaat dan een louter steriel nationalisme dat enkel institutionele hervormingen voorstaat.” Het N-SA doet vervolgens nog een paar voorstellen.

Vooreerst “afstand nemen van het pure anti-islamdiscours en in de plaats daarvan de pijlen te richten op het multiculturalisme, waarbij remigratie als strijdpunt opnieuw wordt opgenomen (in plaats van assimilatie). (…) Gaandeweg werd de visie op de vreemdelingenproblematiek binnen de partij gewijzigd naar een eerder eenzijdig anti-islamdiscours, als slechte kopie van een Amerikaans-rechtse oorlogsretoriek.” Het VB moet ook werk maken van “een nieuw economisch programma dat uitdrukkelijk sociaal en antiliberaal gekleurd is. Niet langer het communisme of de sociaal-democratie maar wel het liberalisme in diverse vormen is en blijft nog geruime tijd de voornaamste heraut van een agressief internationalisme dat zowel volkeren en hun culturele diversiteit als ook sociale rechten en verworvenheden van elke Europeaan bedreigt. (…) Het VB kan zich als sociaal-nationalistische partij doen gelden door nieuwe vormen van sociaal overleg, huisvesting, sociale voorzieningen… voor te stellen in plaats van voortdurend de werkgeversorganisatie Voka achterna te lopen en de vakbonden met alle zonden van Israël (horresco referens) te overladen." Verder klaagt het N-SA dat het VB enkel maar bekritiseert dat de Fortis-bank in Franse handen is overgegaan, en het VB het banksysteem zelf niet in vraag stelt.

De brief is ondertekend door “Jan De Beule (gemeenteraadslid Vlaams Belang Hamme, coördinator N-SA), Pieter Van Damme (coördinator N-SA) en Frederik Ranson (coördinator N-SA)”. VB-gemeenteraadslid Jan De Beule heeft zich al langer geout als N-SA’er. Hij is één van de overblijvenden uit de Jongerenaktief-groep rond Xavier Buisseret. Pieter Van Damme was vroeger actief bij de Vlaamse Jongeren Westland die in het N-SA zijn opgegaan, en was in zijn VJW-periode lid van de regionale raad van het VB in Brugge. Frederik Ranson kreeg in 2005 zijn vijf minuten roem toen hij in Gent een taart in het gezicht van PS-voorzitter Elio Di Rupo gooide. Ranson was toen NSV’er, VBJ’er en bestuurslid van het VB in Gent (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051022). Het N-SA was wel zo verstandig om de brief aan het VB niet mee door hoofdcoördinator (jaja, met al die coördinatoren heb je ook een hoofdcoördinator nodig) Eddy Hermy te ondertekenen. Eddy Hermy is al twee keer buitengegooid bij het VB. In VB-kringen ontlokte het feit dat Hermy de brief niet mee getekend heeft meer commentaar dan de inhoud van de brief. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, aanverwant |  Facebook | | |  Print

17-06-09

OPNIEUW VEROORDELING VOOR HITLER-GROET

Voorbije maandag 15 juni werd Olivier Delcourt veroordeeld tot een boete van 1 100 euro voor het uitbrengen van de Hitler-groet tijdens zijn eedaflegging als nieuwbakken gemeenteraadslid voor het Front National (FN) in Charleroi (foto). Het is de tweede veroordeling voor het uitbrengen van de Hitlergroet in ons land op een jaar tijd. Bij een derde zaak werd de betrokkene vrijgesproken, echter niet in het minst omdat het parket de zaak onvoldoende had onderzocht. Blokwatch heeft eind 2006 geïnventariseerd wie zoal de Hitlergroet uitbracht, en wat hem of haar dit kostte (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1098/49/lang,nl...), maar intussen is dit achterhaald. Wij vervolledigen graag de lijst.

De advocaat van Olivier Delcourt pleitte aanvankelijk de onbevoegdheid van de correctionele rechtbank omdat het volgens hem om een politiek misdrijf ging. Daarmee gaf hij impliciet toe dat het wel degelijk om een Hitler-groet ging, en dat hij niet zou afkomen met een flauw excuus zoals nogal wat VB’ers. De rechtbank verklaarde zich wel degelijk bevoegd, waarna Delcourt vroeg de beelden die gefilmd werden tijdens de installatie van de gemeenteraad op 4 december 2006 (nog eens) te tonen. Als men maar één moment de gloire heeft, moet het uitgebuit worden. De beelden en het gedrag van Delcourt overtuigden de rechtbank, en Delcourt werd veroordeeld tot een geldboete van 1 100 euro en verlies van zijn burger- en politieke rechten voor vijf jaar. Hij mag daardoor ook niet meer verder in de gemeenteraad van Charleroi zetelen. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat klacht had neergelegd tegen Delcourt, kreeg een bedrag van 1 000 euro toegekend. Delcourt kondigde meteen luid aan dat hij in beroep gaat tegen deze uitspraak. De voorzitster van de rechtbank beval Delcourt om te zwijgen en de rechtszaal te verlaten.

De eerste die na de Tweede Wereldoorlog met gestrekte arm werd gezien is Karel Dillen. Op een foto uit 1951 die Karel Dillen liet publiceren in zijn biografie Karel Dillen: een portret van een rebel. Volgens Karel Dillen was het in die jaren de gewoonte om tijdens het zingen van de Vlaamse Leeuw de rechterarm te strekken. Later werd het om principiële én tactische redenen weggelaten, maar beschaamd was hij er nog altijd niet om. Als Filip Dewinter na de Zwarte Zondag van 24 november 1991 de eed als volksvertegenwoordigers aflegt, doet hij dat met een gestrekte rechterarm. “Wat is er verkeerd met de Romeinse groet? Die bestaat al zolang als onze beschaving?, wauwelt Filip Dewinter. VB’er en ex-VMO’er Xavier Buisseret had pretoogjes als hij zag hoe Dewinter zijn eed aflegde. VB’er Ludo Switsers zei over een vermeende Hitler-groet dat hij enkel maar zwaaide met zijn arm en “Ge kunt de pot op, onnozelaars” riep in de Antwerpse provincieraadszitting van 13 maart 1997. De rechtbank achtte de Hitlergroet niet bewezen maar veroordeelde Switsers wel voor smaad.

Godelieve Kussé – moeder van Groen Rechts’er en N-SA’er Wolf Kussé – bracht vanop de publieksbanken tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen op 29 maart 1999 de Hitler-groet uit, richting burgemeester Leona Detiège. Achteraf zei Kussé enkel maar naar de burgemeester te hebben gewezen. Kussé, bij wie thuis nog Hitler-herdenkingen zijn doorgegaan, werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 500 euro veroordeeld. Als VB-gemeenteraadslid Pascal Jochec op 2 januari 2001 bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Boom eveneens de Hitlergroet uitbrengt en de zaak later voor de rechtbank in Antwerpen komt, zegt advocaat Rob Verreycken dat zijn cliënt bij de eedaflegging “zeer nerveus was”. Dat zal wel. Jochec kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 1 000 euro. "De Hitlergroet is onbetwistbaar verbonden met een fascistisch regime dat uitgaande van een vermeende suprematie van het ene ras boven het andere overging tot het plegen van allerlei misdaden waaronder genocide. Het uitbrengen van de Hitlergroet kan niet op een andere manier geïnterpreteerd worden dan een verwijzing naar deze praktijken waardoor wordt aangezet tot discriminatie, haat, geweld en rassenscheiding jegens een groep wegens zijn ras, huidskleur, afstamming of nationaliteit. Het uitbrengen van de Hitlergroet wil aanzetten tot onverdraagzaamheid tegenover anderen en wederzijds geweld uitlokken waardoor buurten voor iedereen onleefbaar worden en de samenleving in haar essentie wordt aangetast," stelde de rechter in zijn vonnis op 4 februari 2002. Filip Dewinter betreurde de uitspraak.

Bij de installatie van de eerstvolgende nieuwe gemeenteraden is het weer prijs bij het VB. Op 2 december 2006 doet VB’ster Maria De Berlanger haar eedaflegging in de gemeenteraad van Jette op een verdachte wijze. VB-fractieleider Dominiek Lootens verdedigt haar: “Ze had een brede mantel aan en hield haar arm iets schuiner, om te verhinderen dat haar mouw naar beneden zakte.” De rechtbank sprak Maria De Berlanger op 20 juni 2008 vrij omdat “haar verhaal niet onaannemelijk was” en het strafonderzoek heel summier was gevoerd. Het parket baseerde zich enkel op de videobeelden van de eedaflegging en had nooit enige getuige ondervraagd. In oktober vorig jaar verschenen de Nederlanders Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen voor de rechtbank in Hasselt voor het uitbrengen van de Hitlergroet tijdens de SS-heldenherdenking van Blood and Honour Vlaanderen op 10 maart 2007 in Lommel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6348112). De rechter veroordeelde beiden tot een geldboete van 1 100 euro (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6453132). Verschenen Wijkamp en Glimmerveen nog wel wanneer de pleidooien gehouden werden, bij de uitspraak op 19 november 2008 bleven ze weg uit ons land. Bang dat de geldboete meteen geïnd zou worden? Tegen de vele keren dat tijdens Blood and Honour-concerten gesiegheild werd, is nog niet opgetreden. In het geheim gemaakte opnamen laten er anders geen twijfel over dat de Hitlergroet uitbrengen er de gewoonte is (zie: http://www.youtube.com/watch?v=Weqh7c-XN78).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vb, fn |  Facebook | | |  Print

18-05-09

"ZONDER HET RACISME BIJ HET VB, IS HET LDD-PROGRAMMA ASOCIALER DAN HET VB-PROGRAMMA"

De 16,2 % die het VB scoort in de jongste opiniepeiling van VRT/De Standaard is een  opsteker voor de partij, ook al gaat ze daarmee 8,1 % achteruit tegenover de vorige Vlaamse verkiezingen. De 10,5 % voor de LDD en 7,3 % voor de N-VA vallen daarentegen dik tegen voor die partijen. Maar opiniepeilingen zijn nog niet de verkiezingen zelf. Daarvoor zijn er nog teveel onbesliste kiezers en zijn partijen als VB en LDD teveel communicerende vaten. Het VB wint volgens de jongste opiniepeiling kiezers terug van de LDD, maar bij de huidige LDD-kiezers zit toch nog 30 % die twee jaar geleden VB stemde. In de P-magazine van twee weken geleden verweten Filip Dewinter en Jurgen Verstrepen elkaar op een ranzige manier aan politiek te doen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6970149), maar wat staat in het programma van beide partijen en wat is hun droomcoalitie om mee te regeren?

Voor het VB is de ideale regeringsploeg een coalitie van VB, LDD en N-VA; voor de LDD is alles goed zolang de SP.A en Groen! er maar niet bij zijn. "En wat zijn de drie kernthema’s van uw programma?", vroeg P-magazine. Jurgen Verstrepen (LDD): “Mobiliteit, sociaal-economisch en welvaart.” Verstrepen laat drie woorden vallen, maar in feite heeft hij het maar over twee thema’s, zoals ook blijkt uit de uitleg die volgt. Verstrepen: “We hebben een totaalplan voor mobiliteit. Tachtig procent van het woon-werkverkeer gebeurt met de auto en de bussen rijden leeg rond. Maar de Vlaamse regering pompt alle middelen in openbaar vervoer en maakt de automobilist het leven zuur. Stop daarmee! Gebruik de lege busstroken voor auto’s tijdens de files. Organiseer het vrachtvervoer en sluit de ring rond Antwerpen. Op economisch vlak pleiten we voor een aangenaam ondernemingsklimaat: drastische lastenverlagingen, stoppen met de subsidiecultuur voor bedrijven en tijdelijke werkloosheid voor bedienden bij bedrijven in moeilijkheden.”

Filip Dewinter (VB) komt wél tot drie thema’s: “Onze topprioriteit is maximale Vlaamse zelfstandigheid. (…) Want hoe kan je het voor bedrijven aantrekkelijker maken om hier te komen investeren als je niet eens de bevoegdheid hebt om de vennootschapsbelasting te verlagen? Economisch willen we een ‘eigen volk eerst’-politiek: Vlaams geld voor Vlaamse bedrijven, jobs voor Vlaamse werknemers… Vorig jaar zijn er in dit land 60 000 nieuwe vreemdelingen toegelaten. Voeg daarbij nog duizenden illegalen. Die willen hier allemaal een job of komen hier op de kap van de sociale zekerheid leven. Dat kost te veel. In crisistijden moeten we daar durven besparen. Onze derde pijler is welzijn. De wachtlijsten in de zorg moeten weg. Ik geef toe dat de Vlaamse regering daarin geïnvesteerd heeft, maar niet genoeg. Bespaar op cultuur, schaf die kostenverslindende provincies af en zet voldoende in op bejaarden, gehandicapten en zieken.”

“Amai, ik zit hier precies met de socialisten aan tafel!”, zucht Jurgen Verstrepen na de uiteenzetting van Dewinter. Wat er socialistisch is aan de “maximale Vlaamse zelfstandigheid” of  de ‘eigen volk eerst’-politiek is ons niet duidelijk. Zorg voor bejaarden, gehandicapten en zieken zou men nog socialistisch kunnen noemen, maar is evengoed christelijk en humanistisch. Dat Verstrepen maar tot twee thema’s komt, en Dewinter tot drie, is overigens exemplarisch. Het LDD-programma bevat maar 45 bladzijden, waarvan 10 over de mobiliteit gaan; bij het VB komen ze aan 145 bladzijden: 119 bladzijden commentaar en voorstellen, en dan nog eens een overzichtelijke opsomming van meer dan 500 concrete actiepunten.

Het asociale karakter van het LDD-programma mag niet onderschat worden (vlaktaks, 1/3 ambtenaren minder, achteruitstelling van het openbaar vervoer… - lees daarover het laatste hoofdstuk van Peter Mertens’ boek Op mensenmaat, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6810551). Als we geen rekening zouden houden met het racisme in het VB-programma, is het LDD-programma a-socialer dan het VB-programma. Probleem met het VB-programma is naast dat racisme vooral dat het geen houvast biedt. In het VB-programma over cultuur bijvoorbeeld staat geen letter over besparingen. “Een grondig onderzoek of subsidies wel bij kunstenaars terechtkomen en niet bij niet artistiek ondersteunend personeel”, zou je nog als een voorbode van besparingen kunnen zien. Maar zoals het er nu staat, gaat het in wezen slechts over een mogelijke heroriëntering waar de huidige minister van Cultuur trouwens ook gevoelig voor is. Wat wél uit het VB-programma blijkt, is dat het VB meer vat wil op wat als cultuur wordt aangeboden: “Een meer evenwichtige (versta: andere, nvdr.) samenstelling van de advies- en beoordelingscomités in het kader van het Kunstendecreet.", “De vertaling in beheersovereenkomsten tussen cultuurhuizen en de overheid dat meer repertoire- en variététheater aan bod zal komen.”, enzomeer.

Maar er moet natuurlijk niet aan getwijfeld worden dat als Dewinter zoals hierboven geciteerd in P-magazine zegt “Bespaar op cultuur”, een eventuele VB-regering zal besparen op cultuur spijts het niet in het officiële VB-programma staat. Vandaar ook dat sinds het ontstaan van deze blog in de rechterkolom herinnerd wordt aan een uitspraak van Jan Penris, eerste luitenant van Dewinter: “Ik ga geen namen noemen. Maar gesteld dat wij het voor het zeggen hadden, dan zou al wie anti-Vlaams Belang is niet meer op al te veel steun moeten rekenen.” Het VB promoot zichzelf en in het bijzonder haar programma met de slogan ‘Rechtuit betrouwbaar’. Maar dat is het VB nu net niet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, 7 juni, ldd |  Facebook | | |  Print

09-05-09

LANG LEVE LINDA

Vandaag zijn de provinciale lijsten voor de Vlaamse verkiezingen op 7 juni neergelegd. Gedaan met beloftes, schuiven op de lijst en wippen van de lijst: de lijsten voor de verkiezingen op 7 juni liggen vast. Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het dus definitief: het Vlaams Belang wordt zowaar vrouwvriendelijk.

Gedaan met de tijd waarin Anke Van dermeersch reclameerde dat het VB nog nooit een vrouwelijke lijsttrekster had. Niemand minder dan het alom geprezen Overpeltse gemeenteraadslid en Kamerlid Linda Vissers (foto, 48 j.) zal de Limburgse lijst voor het Vlaamse parlement trekken. Of ze effectief zal zetelen in het Vlaams parlement blijft afwachten. Waarschijnlijk zelfs niet. Alleszins zal er weer iemand zijn die vanuit een opvolgersplaats het parlement binnengeraakt bij het VB... waarvoor de partij natuurlijk rekent op eeuwige dankbaarheid.

Om het voor Linda Vissers, haar opvolg(st)er in één of ander parlement (voor het Vlaams parlement is dat huidig VB-Vlaams parlementslid Katleen Martens) en voor de VB-kiezers gemakkelijk te houden blijft het VB ook in Limburg zweren bij de bekende formules en standpunten. Aan schuldigen voor alles wat verkeerd loopt is er geen gebrek. In alfabetische volgorde: Asielzoekers, Di Rupo, Ecologisten, Leterme, Maghrebijnen, Migranten, N-VA, Open VLD, Somers, Sossen, Straathoekwerkers, Turken, Walen en-ga-zo-nog-maar-even-door...  Het eeuwige geklaag en gezaag verandert niet onder Bruno Valkeniers als voorzitter en geeft het Vlaams Belang hoe langer hoe meer het appeal van de getuigen van Jehova. Geen wonder dat de concurrentie  van LDD en N-VA met de winst gaat lopen.

De aanstelling tot lijsttrekker van een politiek pluimgewicht genre Vissers is het ultieme bewijs dat het VB in Limburg bijzonder zwak staat en er niet beschikt over politiek personeel die naam waardig. In Limburg heeft het VB steeds haar zwakste electorale scores behaald. En het ziet er bepaald niet naar uit dat dit per 7 juni anders zal uitpakken. Wie Linda Vissers graag eens aan het werk ziet, raden wij het volgende videootje aan: www.garagetv.be/video-galerij/fiedelewie/Quiz_met_Vlaams_Belanger_Linda_Vissers.aspx. Een echte aanrader voor wie wil kennis maken met de diverse inzichten en kwaliteiten die haar eigen zijn. Ze onthult onder meer dat Wallonië de hoofdstad is van de provincie Waals-Brabant.

Waar is de tijd dat extreemrechtse lieden de teloorgang van De Westerse Waarden toeschreven aan de drie V's van villa's, voituren en vrouwen? VB'ers trokken eerder al villa's in, denken we maar aan de villa van Marijke Dillen in 's Gravenwezel. Nu zetten ze bij het VB ook nog vrouwen - allez, we moeten niet overdrijven: één vrouw - aan de kop van hun lijst. En met Verstand zijn ze niet bedeeld. Verbaast het dan dat het niet goed gaat met deze wereld, en met het VB in het bijzonder?

19:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb, valkeniers, 7 juni, vissers |  Facebook | | |  Print

06-05-09

DIERICKX RUILT VB VOOR LDD


Overlopen naar een andere partij lijkt een heuse volkssport te worden.. Geïnspireerd door de ronduit beschamende strapatsen van Dirk Vijnck (LDD/VLD)of niet; gemeenteraadslid Arlette Dierickx van het Vlaams Belang in Ninove ruilt donkerbruin in voor donkerblauw. Daarmee is ze de zoveelste VB-mandataris die gaat 'schuilen' bij brulboei Dedecker. En zo valt de lokale Vlaams Belang - fractie terug op zeven zetels, terwijl de Ninoofse LDD er een vierde (!) raadslid bij krijgt. Lang niet slecht voor een partij die niet eens deelnam aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen...

Begrijpen wie begrijpen kan; in de gemeenteraad zal Dierickx als 'onafhankelijke' zetelen maar ze zal zich meteen ook aansluiten bij de technische LDD-fractie. Guy D'haeseleer, lokaal VB-veteraan van dienst eist dat Dierickx haar mandaat direct inlevert en trapt nog stevig na: "Dierickx is een eenzaat. Ze verrichtte nog geen enkele interventie in de gemeenteraad en weegt te licht."

Waarom zet je dan zo iemand op de lijst? Raadslid Dierickx kan zich naar eigen zeggen niet meer vinden in de wijze waarop de interne conflicten worden 'geregeld' in het VB en benadrukte dat ze niet benaderd werd door de lokale LDD'ers.

22:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vb, ldd, dierickx, d haeseleer |  Facebook | | |  Print

05-05-09

SAMENKLEVEN!


Dat de electorale koorts het allerslechtste in de medemens losmaakt is algemeen bekend. Vraag maar na op de campagnebureaus van LDD en de Open VLD. Over de VLD gesproken; minister Marino Keulen is intussen ook slachtoffer geworden van de scherpe kantjes van de verkiezingsstrijd. Zijn affiches werden afgelopen weekend immers systematisch overplakt. In het anders zo rustige Noord-Limburg nog wel. Niet door LDD - militanten zoals je zou kunnen vermoeden. Die hadden blijkbaar betere dingen te doen. Wel door Vlaams Belang - militanten met enkele familieverpakkingen aan affiches, behangpap en verveling op overschot. Keulen's affiches werden zowat overal overplakt met de VB - affiche met de slogan "dit is ONS land".

Minister Keulen vermoedt dat hij geviseerd wordt omwille van het inburgeringsbeleid dat hij voert. Keulen in de krant: "Iedereen mag het met mij oneens zijn en ik wil daar gerust met hen over praten, maar dit gaat te ver. Campagne voeren doe je op een faire manier. Het Vlaams Belang klaagt altijd als eerste de fouten van anderen aan, maar nu gaan ze zelf te ver. Ze hebben altijd de kans gehad om in het Vlaams parlement het debat aan te gaan, maar er kwam zelden reactie vanuit hun hoek."  De minister schijnt hier even te vergeten dat het VB het gemunt heeft op iedereen die het niét met hen eens is.

De affiches van de minister werden ook overplakt op verkiezingsborden op privaat terrein, niet alleen op de openbare borden - waar de geniepige kunst van het overplakken ook niet toegestaan is natuurlijk. Het overplakken vond vooral plaats in de gemeenten Hechtel-Eksel, Peer en enkele naburige gemeenten. Minstens één van de betrokken Open VLD-sympathisanten heeft klacht ingediend bij de politie.

Bert Schoofs, Limburgs gouwleider van Vlaams Belang, pleit geheel onschuldig maar gaat de zaak wel 'onderzoeken'. Hij verklaarde dat de verkiezingscampagne "sportief moet blijven verlopen". Jaja. Benieuwd welke sancties hij gaat organiseren eens de booswichten in de eigen rangen ontmaskerd zijn. Om verdere ongenode grappenmakerij op privé-domein tegen te gaan.

Misschien kan hij te rade gaan bij partijgenote Bieke Ceuppens. La Ceuppens is Vlaams Belang  - gemeenteraadslid in Diest en ergert zich - volkomen terecht -  aan graffiti in het straatbeeld, in het stadscentrum van Diest in het bijzonder. 
Op de laatste gemeenteraadszitting verklaarde ze: "graffiti spuiten op muren en gevels van huizen, op openbare plaatsen en op privé-eigendom is vandalisme". Inderdaad: privé-eigendom ongevraagd bekladden met bedenkelijke boodschappen is ongehoord. 

Volgens de burgemeester van Diest worden vergrijpen als deze bestraft met een boete van minimaal 250 euro. Daarnaast worden de daders ook verplicht tot het vereffenen van de opruimkosten. We kunnen Bert Schoofs alleen maar suggereren dat hij - als voorbeeldig burger met gevoel voor 'law & order' - de plakkers op dezelfde wijze aanpakt, d.w.z. beboet en verplicht tot het terugbetalen van alle  opruimkosten. Om vervolgens het geïnde boetegeld te doneren aan Minister Keulen voor de verdere uitbouw van zijn inburgeringsbeleid. Onze samenleving kan er enkel beter van worden. Wie kan daar tegen zijn?

Dit voorval heeft enigzins onverwacht ook positieve gevolgen. Het inspireerde namelijk Keulen's campagneteam tot een geheel nieuwe persoonlijke affiche. Veel beter dan de vorige - wat saaie - affiche. Het AFF kreeg, wegens haar onverdroten inzet voor de samenleving in het algemeen - het inburgeringsbeleid in het bijzonder, de primeur en kan u - in alle exclusiviteit - nu al de nieuwe affiche showen.

Vanaf morgen ook op meerdere plaatsen te zien in het Limburgse straatbeeld. Dat wil zeggen: vóór de VB - plakploeg langskomt uiteraard. Haas u dus!

21:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vandalisme, keulen, vb, schoofs |  Facebook | | |  Print

04-05-09

DRINK RODE WIJN...


Bij verkiezingscampagnes horen debatten. Een klassieker is het verkiezingsdebat in de (hoge)school. De formule is simpel; de schoolgangers krijgen een aantal kandidaten over de vloer die vervolgens met elkaar in de clinch gaan over een aantal thema's en kwesties. En finaal de vragen van het jonge publiek beantwoorden, waarna de studenten hun keuze kunnen maken.

Zo ook afgelopen donderdag in het vredige Kwartrecht bij Wetteren waar de school 'Mariagaard' een electoraal debat organiseerde voor een 350-tal leerlingen. Deelnemers aan het debat waren: Rudi De Kerpel (LDD), Kurt De Loor (SP.a), Tanguy Veys (VB), Helga Stevens (N-VA), Egbert Lachaert (Open VLD), Robbrecht Bothuyne (CD&V) en Elisabeth Meuleman (Groen!). Kortom, alle grote partijen aanwezig.

In tijden van economische recessie, bedrijfssluitingen, stijgende werkloosheidscijfers, dito fijnstofwaarden en aanverwante calamiteiten verwacht je dan een sterk inhoudelijk debat over dat soort van dingen. Daarvoor dienen ze nu eenmaal. Zo had de onvolprezen Tanguy Veys (37) van het Vlaams Belang het niet begrepen. Bij een vraag over hoofddoeken, en het recht om ze al dan niet te dragen, nam hij de korstste weg richting zondebok. En die werd in de zaal gevonden in de figuur van een leerkracht die volgens Veys: "niet objectief was voor leerlingen met sympathie voor het Vlaams Belang". Dat had Veys immers "vernomen van verschillende leerlingen". Dat deze misplaatste uitlatingen zorgden voor plaatsvervangende schaamte, krullende tenen en de nodige ophef in de zaal behoeft wellicht weinig commentaar.
 
Het venijn zat 'm echter in de staart. Meer bepaald tijdens het diner dat de dames en heren politici na het debat aangeboden kregen. De geviseerde leerkracht goot toen, het aloude Dietsche spreekwoord "boontje komt om zijn loontje" indachtig, zijn glas rode wijn uit over de VB'er. Mariagaard - directeur Daniël De Coen, nauwelijks bekomen van het voorgaande incident, betreurde het 'voorval' maar haastte zich ook om te melden dat de naam van een leerkracht niet zomaar kan misbruikt worden.

De Coen: "In een debat heb je altijd voor- en tegenstanders, maar het mag niet persoonlijk worden", aldus De Coen die verder van oordeel was dat Veys de zaak geprovoceerd had. De 'besmeurde' VB-kandidaat diende klacht in bij de lokale politie.

Het is niet de eerste maal dat Tanguy Veys herrie zoekt (en vindt) met zgn. "linkse leraars". In 2005 organiseerde hij zowaar een campagne tegen een leraar uit het middelbare onderwijs in Gent nadat die tegen een pamfletactie van VB-jongeren aan de schoolpoort had geprotesteerd. Tanguy Veys maakte toe o.m. gebruik van een foto van de leerkracht - geplukt van de schoolwebsite - en plaatste die schandpaal-gewijs op de eigen website.

21:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, debat, veys |  Facebook | | |  Print