02-05-09

BLOEDARMOEDE & MOEDELOOSHEID

Het Vlaams Belang gaat naar de stembus met de sogan "dit is ONS land". Een nogal slappe doorslag van het aloude "Eigen volk eerst". Typerend voor de hevig woekerende bloedarmoede en toenemende moedeloosheid in de VB-rangen.

 Zoals de zaken er nu voor staan dreigt ook de uitslag op 7 juni een slappe doorslag te worden van 'vroeger werk'. Meer zelfs, de partijleiding lijkt zich nu al neergelegd te hebben bij een fors verlies. Kort gesteld; als in Vlaanderen het 19%-niveau van 2007 wordt vastgehouden dan zal men op de Madou al enorm tevreden zijn. Dat is wel 5 à 6% onder de absolute topscore van 2004.

Ook significant; boegbeeld Dewinter wil niet langer de verkiezingen winnen maar, en-zet-u-schrap; "wil proberen maximaal te consolideren". U leest het goed. Na 22 jaar parlement is Philip Dewinter eindelijk het onvervalste Wetstratees machtig! Een uitspraak die zo uit het Yves Leterme - repertoire geplukt lijkt. Het campagnebeeld is een jongetje dat naast de slogan kijkt in de richting van een zwarte toekomst aan de uiterste rechterzijde van het 'decor'. Maak zelf uw vervolgzin met de woorden: "passend" en "symbolisch".

De polls - voor wat ze waard zijn (in de regel niet zoveel) - tonen  aan dat het VB nog slechts 16% zou halen in de Vlaamse kieskringen. Een verlies van zowat één stem op drie in vergelijking met de uitslag van 2004. Met dank aan Dedecker, De Wever en het Cordon Sanitaire. De 'schutkring' werd door voorzitter Bruno Valkeniers onlangs weer omstandig aangeklaagd in de pers. Het bewijs dat het cordon werkt en, anders dan Dillen en Vanhecke bij herhaling beweerden, bij-zon-der stevig op de zenuwen werkt van de VB-leiding. 

In Brussel zou de partij ongeveer de helft van haar vroegere stemmen verliezen;van 4,7% naar 2,7% volgens de laatste polls. Ondanks - of dankzij - 'superflik' Johan De Mol die weer wordt uitgespeeld. De politieke toekomst van Johan De Mol ziet er behoorlijk troebel uit. Ooit werden er miljoenen en miljoenen gespendeerd aan de VB - campagne in de hoofdstad om van tweetalige Johan uit Schaarbeek de Belgische versie van J.M. Le Pen te maken. De Brusselse VB - propaganda werd in het keurigste Frans vertaald, tot ongenoegen van de "echte nationalisten", en voor de slechte verstaanders werd het leven van Johan zelfs in een stripverhaal gegoten. Ongezien, du-jamais-vu. De hoge verwachtingen werden echter nooit ingelost. Meer dan 10 jaar later is De Mol verworden tot een nietszeggend randfenomeen. Heel ver weg van de camera's. Het was ooit anders.
 

11:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, verkiezingen, vb, valkeniers, 7 juni, cordon, de mol |  Facebook | | |  Print

29-04-09

SPOOKPARTIJ VLOTT LOOPT VERDER LEEG


Claudine De Schepper, in een vorig leven VLD-parlementslid én compagnon-de-route van de onvolprezen Hugo Coveliers, stapt uit VLOTT. Daarmee volgt ze collega Anneke Vermeiren die enige tijd geleden ook al met het nodige misbaar de partijdeur achter zich dicht sloeg. In het laatste geval om terug te keren naar de VLD. "Vlott is gewoon een afdeling van het VB", zegt de boze politica. De Schepper klaagt de compleet afwezige partijwerking aan naast het ridicuul lage aantal partijleden aan. 45 nog naar verluidt.

Niet dat we het ons nog herinneren maar De Schepper, 59 lentes inmiddels, zat ooit vijf jaar in het Vlaams Parlement als opvolger van Ward Beysen die toen voor het Europees parlement koos. Haar verzet tegen het migrantenstemrecht leidde in 2004 tot ontslag uit de VLD. In 2005 richtte ze VLOTT op met Hugo Coveliers.
Leuke boel.

Concrete aanleiding tot het opstappen blijkt de ronduit slechte plaats op de lijst die Claudine De Schepper kreeg voor de komende regionale verkiezingen. Meer dan de 31ste plaats zat er volgens het dynamische duo Phlip Dewinter - Hugo Coveliers niet in deze keer. Bij de vorige (federale) verkiezingen was De Schepper nog goed voor ruim 11.000 stemmen.

vlottZoal het bij een bitter afscheid past spaart De Schepper de roede niet. Zeker niet voor haar oude strijdmakker Hugo -"we hebben nog 600 leden"- Coveliers. Nooit tijd voor een goed gesprek en alleen maar bekommerd om zijn eigen postje zo luidt het. "Zelfs een vergadering af en toe vindt Coveliers niet nodig" tekende een GVA-reporter op. Claudine De Schepper zal tot 2012 blijven zetelen in de Antwerpse provincieraad als onafhankelijke. Hetzelfde zal ze doen in de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Coveliers verwijt De Schepper te weinig engagement, te weinig afdrachten, een slecht karakter en zowaar een drankprobleem. In de GVA lezen we immers:
"Claudine De Schepper doet maar. Ik heb haar herhaaldelijk moeten verzoeken om vaker naar de provincieraad en het partijbestuur te komen en dan ook iets te doen, liefst in nuchtere toestand. Maar ze zette liever de boel op stelten als ze er al eens was. Ze droeg ook geen tien procent van haar zitpenningen af aan Vlott, zoals was afgesproken."

Leuke Boel!

20:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, coveliers, vb, vlott, vermeiren, de schepper |  Facebook | | |  Print

26-04-09

LUI, ONOPVALLEND, GERUISLOOS, GEEN IMPACT...

 
Het zijn maar enkele van de fraaie etiketten die de Vlaamse parlementsleden van het Vlaams Belang'(VB) opgekleefd krijgen in De Standaard (DS) van dit weekend. De krant publiceerde met het oog op de verkiezingen in een speciale katern haar traditionele 'rapport' over de activiteiten van de zetelende parlementairen. Dat rapport, een "onmisbare leidraad voor de regionale verkiezingen" dixit de redactie, was behoorlijk vernietigend voor de VB-fractie.

Eerlijk is eerlijk: de 8-koppige jury o.l.v. Bart Sturtewagen en Bart Brinckman signaleerde in iédere partij wel een oen van dienst maar bedacht de gemiddelde VB-mandataris uiteindelijk met de laatste plaats in de rangschikking. Rudi Daems (Groen!), Annick De Ridder (VLD) en Jan Peumans (N-VA) scoorden het best. Verder ook eervolle vermeldingen voor o.m. Jan Roegiers (SP.a), Jef Tavernier (Groen!), Joris Vandenbroucke (SP.A), Eric Van Rompuy (CD&V), Ludo Sannen (SP.a), Kris Van Dijck (N-VA) en...Jan Penris (VB). De énige VB-parlementair die net boven de middelmaat werd gespot. Het VB heeft nochthans de grootste fractie.
 
De allerslechtste rapporten waren weggelegd voor de Oostendse oudgediende Christian Verougstraete ("bezwaarlijk een werkbeest"), Wim Van Dijck ("openbare dronkenschap in het halfrond"), Herman De Reuse ("vooral lui eigenlijk"), Thieu Boutsen ("geen spoor van betekenis achtergelaten"), Agnes Bruyninckx, Leo Pieters (wie?), huisarts Eric Tack en Mechelaar Frank Creyelman die volgens DS in de voorbije legislatuur wel een bijzondere invulling gaf aan het begrip 'zetelend politicus'. Hij schafte zich immers een privésalon aan met de overheidsdotatie bedoeld voor de Mechelse gemeenteraadsfractie.
 
Dergelijke strapatsen worden door de VB-leiding gevaloriseerd met niets minder dan een verkiesbare plaats. Jawel! Creyelman staat op de derde plaats in de provincie Antwerpen. Het zou dus al bijzonder fout moeten lopen wil dat niet resulteren in een verlengd verblijf in het halfrond. In een zetel naar de stembus heet zoiets. Ook niet slecht voor een partij die beweert komaf te willen maken met het gefoefel van de traditionele politiek.
 

Andere zware onvoldoendes werden uitgedeeld aan respectievelijk: Pieter Huybrechts ("facebook-vrienschap met Blood & Honour - adepten"), Werner Marginet ("incidenten met allochtonen" en "ongeremd") en Felix Strackx ("maakte nergens het verschil"). 
Het rapport van DS bevestigt het beeld van een partij waarin slechts een handvol mandatarissen het politieke spel echt in de vingers heeft. En de bakens uitzet. Terwijl de rest er hoogstens voor spek en bonen bijloopt. Vulling van de meest anonieme soort die zelfs de alziende AFF-équipe was ontgaan in de voorbije vijf jaar.
 
De beste VB - score komt op rekening van Jan Penris die een "eloquent spreker" wordt genoemd. Maar ook de man die het van Dewinter "overneemt" als het te moeilijk of te technisch wordt. Niet echt een compliment voor Dewinter die in het rapport met een eerder matig eindresultaat vrede moet nemen. Meer tribune dan commissie zo luidt het verdict.

Na Penris en Dewinter komt Marijke Dillen in beeld met een voldoende - al zegt de jury ook dat ze niet echt "begeestert" - en woordvoerder Joris Van Hauthem die zich liet opmerken in communautaire dossiers. Amper vier VB-mandatarissen op een totaal van (initieel) dertig krijgt dus een voldoende. De overige VB'ers schipperen tussen onzichtbaar en ronduit onbekwaam. Het zal de nationale partijleiding een zorg wezen. Het merendeel van de nitwits ziet zijn/haar 'inzet'  beloond met een goede plaats op de lijst.
 
Een andere conclusie die het rapport (ongewild) genereert is dat het Vlaams parlement in hoofdzaak bevolkt wordt door lokale mandatarissen, veelal uit kleinere steden en gemeenten. Vrijwel iedereen (!) is wel ergens gemeenteraadslid, schepen of zelfs burgemeester. Geen enkele partij vormt een uitzondering op die regel. Het Vlaamse halfrond lijkt zo meer op een vergadering van lokale belangenbehartigers dan wel een echt parlement. In een aantal gevallen wordt zelfs gepoogd om de overvolle agenda verder te verzadigen met een derde job in de privé-sfeer. Erik Tack, de bleke VB - huisarts uit Ronse (foto), is - ondanks zijn stilzwijgen in het halfrond - een bijzonder sprekend voorbeeld. En hij is lang niet de enige, au contraire. 

Tack combineert een razend drukke dokterspraktijk met een gemeenteraadszitje  in de taalgrensgemeente én met een parlementair mandaat. Met alle voorspelbare gevolgen van dien. Dat dergelijke vormen van 'time management' de kwaliteit van het parlementaire werk allerminst ten goede komen weet het kleinste kind. Het is hoog tijd dat dààrover eens het debat wordt gevoerd.
 

12:48 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vb, 7 juni, penris, tack |  Facebook | | |  Print

23-04-09

DEWINTER CONTRA ACW, UDEP, UNIV., TONEELHUIS ETC...


Gisteren heeft
VB-voorman Philip Dewinter aangekondigd dat hij klacht zal indienen tegen àlle Antwerpse organisaties die illegalen 'onderdak' te verschaffen. Eén en ander heeft te maken met het initiatief 'Antwaarps Asiel' van de 'Unie van Mensen zonder Papieren' (Udep). En vooral met de nakende verkiezingen.
 
 
De Udep gaf gisteren, in de lokalen van het ACW ter hoogte van de Antwerpse Nationalestraat, het startschot voor een 'bezettingsactie' door asielzoekers. Die actie zal enkele weken duren en loopt tot 5 juni. Tot net voor het verkiezingsweekend dus. Reden te meer voor Dewinter om zich van zijn stoerste kant te laten zien aan zijn wegsmeltende electoraat. 
 
De mensen zonder papieren gaan in de komende weken 'kamperen' bij de Universiteit Antwerpen, de Karel de Grote Hogeschool, het Toneelhuis en De Singel. Al deze instellingen worden door het VB aangeklaagd. De extreemrechtse partij doet dit op basis van artikel 77 van de Vreemdelingenwet van 1980. Dat artikel verbiedt het verlenen van hulp aan illegalen. Of de kampeeractie daar onder begrepen kan worden is nog maar zeer de vraag. Maar dat zal Dewinter uiteraard een rotzorg wezen.
 
De actie van de Udep wil het regularisatiebeleid van de federale regering aan de kaak stellenTot het verkiezingsweekend zullen 20 asielzoekers elke week op een verschillende locatie vijf maal de nacht doorbrengen. De actie werd op voorhand afgesproken met de betrokken onderwijsinstellingen en  cultuurcentra. Een even schandalig als strafbaar feit volgens Dewinter die in zijn communicatie vooral het ACW op de korrel nam. Volgens hem worden de illegalen misbruikt om het  immigratiebeleid aan te passen en Antwerpen te transformeren tot een: "vrijhaven voor illegalen""Een gevaarlijk precedent" volgens de extreemrechtse goeroe, die in zijn eigen actie uiteraard geen enkele vorm van misbruik zag.
 
 

21:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, dewinter, vb, acw, asielzoekers |  Facebook | | |  Print

21-04-09

ALS ZE HET KUNNEN, ZOUDEN ZE DE LAATSTE WENS VAN KAREL DILLEN VERKWANSELEN

Voormalig VRT-journalist Walter Zinzen mocht daags na Bruno Valkeniers repliceren op diens Vrije Tribune vorige week woensdag in De Standaard over het vermaledijde cordon sanitaire. Walter Zinzen (foto) blijft het cordon sanitaire een goed idee vinden, en heeft daar een overvloed van argumenten voor (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=FU29295S).

Nog dezelfde dag reageerde het VB op het – dixit het VB: “weinig verrassend” – standpunt van Walter Zinzen. Het VB repliceert echter op maar twee punten uit het betoog van Walter Zinzen. Zowel Walter Zinzen als wij (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6909803) mogen dan wel schrijven dat het cordon sanitaire niet geïnspireerd is op de anti-Belgicistische houding van de partij, het VB blijft erbij: “De vuile oorlog tegen het Vlaams Belang verhevigde zienderogen naarmate onze partij een bedreiging was geworden voor het Belgische status quo en uiteindelijk voor het voortbestaan van België zelf.” Als het VB het maar dikwijls genoeg herhaalt, zal iedereen het wel geloven? Het VB antwoordt niet op de opmerking van Walter Zinzen: “Als ook uw anti-Belgiscisme zijn weg naar andere partijen heeft gevonden, en als dat de ware reden van het cordon zou zijn, waarom ontsnapt dan bijvoorbeeld de N-VA eraan?” Ah, neen. Dat vereist meer hersengymnastiek dan een VB’er gewoon is. Het VB citeert dan liever ene Stephen Pollard, “journalist en adviseur van de voormalige premier Tony Blair”, die in The Times schreef dat de Belgische boedelscheiding de echte reden is “waarom de Belgische autoriteiten het Vlaams Blok al jaren vervolgen.” Als het VB geen gelijk vindt in eigen land, zoekt het dat gelijk dan maar in het buitenland. Wat wel vreemd is voor een Eigen Volk Eerst!-partij.

Het tweede punt waarop het VB repliceert, zij het korter dan over de vermeende reden voor het cordon sanitaire, is de vraag van Walter Zinzen welk VB-standpunt sinds de veroordeling wegens racisme veranderd is. En in feite geeft het VB Zinzen gelijk dat sinds die veroordeling nog niets veranderd is. “Natuurlijk is het programma van onze partij door de jaren geëvolueerd, geactualiseerd en aangepast aan de maatschappelijke realiteit. Maar het klopt wel dat het Vlaams Belang geenszins een ‘fatsoenlijke’ Belgische partij is geworden.” “Geenszins een ‘fatsoenlijke’ partij is geworden”, had overigens ook volstaan. “Het Vlaams Belang”, zo gaat de partij verder, “zal niet zwijgen over het immigratieprobleem. Het Vlaams Belang zal blijven pleiten voor een kordate aanpak van de criminaliteit en voor het recht om baas te zijn in eigen land.” Niemand, ook niet de rechters die het VB veroordeeld hebben voor racisme, vraagt dat het VB zou zwijgen over problemen die met immigratie gepaard kunnen gaan. Iets anders is natuurlijk enkel en alleen maar problemen zien aan immigratie, hoe men erover praat en welke oplossingen men voorstelt. Pleiten voor een kordate aanpak van criminaliteit kan best, maar het is natuurlijk wel ongeloofwaardig als het gebeurt door een partij die een tot bij het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie wegens racisme, schriftvervalsing, verduistering en overmatig gebruik van geweld veroordeelde in dienst blijft houden als perswoordvoerder (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598).

En baas zijn in eigen land? Waarom niet? De vraag is natuurlijk volgens welke criteria je iemand omschrijft die mag mee beslissen over de inrichting van onze samenleving. De eerste twee als VB’er verkozen gemeenteraadsleden waren overigens respectievelijk van Turks-Armeense en van Nederlandse afkomst. Het VB overtuigt niet als het repliceert op twee van de vele stellingen en vragen in de opiniebijdrage van Walter Zinzen, en haalt dan maar een argument aan dat nog niet is bovengehaald. Ook niet in de bijdrage van Bruno Valkeniers in De Standaard: het cordon is de “levensverzekering van links”. “Het ‘cordon’ maakt potentiële rechtse meerderheden onmogelijk en betekent op die manier een vrijgeleide voor blijvende machtsdeelname van de linkerzijde.” Na 7 juni zal men misschien de proef op de som kunnen nemen. Er wordt volop gespeculeerd over een rechtse meerderheid in Vlaanderen, als het even kan zal men de SP.A in de oppositie laten verdwalen. Volgens de opiniepeilingen kan een rechtse meerderheid in Vlaanderen best, zonder dat het VB erbij betrokken moet worden. Wat dan gezongen? Neen. In 2002 schreef stichter-voorzitter Karel Dillen nog een boekje met de dringende vraag aan het VB om de ”levensverzekering” van het cordon niet op te offeren aan de ziekte van de politieke gulzigheid. En zelfs op een VB-websitepagina zijn de stichtende woorden van Karel Dillen over het cordon sanitaire nog terug te vinden (zie: http://www.vlaamsblok.be/publicaties_maandblad200202-1.shtml). Het is al ver gekomen als wij het VB moeten herinneren aan de laatste wens van hun stichter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, cordon sanitaire, vb, valkeniers, dillen |  Facebook | | |  Print

11-04-09

VB-KIEZERS HET MINST BEREID OM MET ACTIES BIJ TE DRAGEN AAN EEN BETERE LEEFOMGEVING

Vrouwen stemmen linkser dan mannen kopte De Standaard gisteren op haar voorpagina. Vlaams Belang, LDD en Open VLD ondervonden dit, volgde in een ondertitel. Het VB betwist dat ze een vrouwonvriendelijke partij is. De schuldige is alweer vlug gevonden: “Het is mogelijk dat onze partij minder vrouwelijke dan mannelijke kiezers aantrekt, maar dat is dan vooral te wijten aan het beeld dat politieke tegenstanders en sommige media van het Vlaams Belang ophangen.”

Het VB verwijst naar “de ‘vrouw aan de haard’-leugens die jarenlang gretig werden verspreid” en het partijprogramma dat uitgebreid aandacht besteedt “aan de combinatie werk en gezin, de prijs van kinderopvang, onderwijs, de bijna onbetaalbare verzorging van onze ouderen in rusthuizen, het stijgende druggebruik bij onze kinderen en verkeersveiligheid. Stuk voor stuk aandachtspunten die ook vrouwen na aan het hart liggen. Zelfs inzake zogenaamde ‘harde’ thema’s, zoals immigratie en islamisering, blijkt het vrouwvriendelijk karakter van onze partij. Als enige partij in Vlaanderen verdedigen wij consequent de gelijkwaardigheid van man en vrouw tegen een opdringerige islam. Als enigen kanten wij ons tegen de hoofddoek – symbool van onderdrukking – en tegen gescheiden zwemuren voor moslimmeisjes.” Het VB verwijst ook naar de bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geïntroduceerde ‘vrouwenavonden’: vrouwelijke VB-mandatarissen organiseerden info-avonden over vrouwen en politiek. “Wat de studie van de KU Leuven dus ook moge beweren, in de feiten bewijst het Vlaams Belang net het tegendeel”, besluit het VB. Hoe je het verzet tegen het inrichten van aparte bijeenkomsten voor moslima’s combineert met het zelf inrichten van specifieke avonden voor vrouwen, is ons niet meteen duidelijk. Dat de vrouwvriendelijkheid van het VB stopt met het bekritiseren van de islam, is ook al een ongerijmdheid. Vorige woensdag werd er in het Antwerpse Stadspark door drieduizend orthodoxe Joden het Birkat Hachama-feest gevierd. Enkel door mannen omdat zij alleen die dag de eerste zonnestralen mogen opvangen. De vrouwen mogen hoogstens toekijken. We hebben geen VB’er gehoord die een opmerking maakte over deze achterstelling van vrouwen.

Het jongste ISPO-onderzoek (zie: http://soc.kuleuven.be/ceso/onderzoek/9/pdf/wie_stemt_op_welke_partij_2007__def_.pdf) leert ons echter nog meer dan de begrijpelijke afkeer van vrouwen voor machopartijen. Het onderzoek is afgenomen na de federale verkiezingen in 2007, en een eerste vaststelling is dat zaken als opleiding, beroep of leeftijd geen beduidend effect hebben op het stemgedrag. “Een hoge opleiding vormt in 2007 geen obstakel meer voor een stem op het Vlaams Belang”, luidt het in een samenvatting van de studie. Dat het VB daar nog niet mee uitgepakt heeft! Maar met samenvattingen is het natuurlijk altijd oppassen. Wie de details bekijkt ziet dat het aandeel hoger opgeleiden bij de VB-kiezers 11 % bedraagt, bij alle partijen samen is dat 29 %. Hoger opgeleiden laten zich overigens ook minder verleiden door de LDD (22 %). Wie zijn de VB-kiezers dan wel? Kiezers die “de wereld als uiterst complex aanzien, hun medemens wantrouwen, negatief staan ten aanzien van etnische minderheden, er autoritaire denkbeelden op nahouden en van de politiek vervreemd zijn.” Kortom, die het spiegelbeeld zijn van de VB-propaganda. LDD-kiezers zijn wat minder extreem dan VB-kiezers. Het VB is anderzijds ook de partij met de kiezers die het meest economisch progressief zijn. In het onderzoek gedefinieerd als kiezers die vinden “dat de vakbonden harder moeten optreden om de belangen van de arbeiders te verdedigen”, “arbeiders nog steeds achtergesteld worden” en “de staat moet tussenkomen om de economische ongelijkheid te verminderen”. Het VB haalt hierbij een score van 5,1. De SP.A komt uit op 4,8. Wil de SP.A op dit vlak stemmen terugwinnen van het VB, zal het op sociaal-economisch vlak toch wat radicaler uit de hoek moeten komen. Maar is dat aan de huidige generatie SP.A’ers besteed?

Het VB heeft de minste kiezers die pro België zijn, maar er is toch nog een aanzienlijk deel dat pro België is (het VB krijgt hierin een score van 3,9 terwijl het voor andere partijen varieert van 4,5 tot 6,1). Het VB is tenslotte de partij waarvan de kiezers het minst bereid zijn om met bepaalde acties bij te dragen aan een betere leefomgeving (zie blz. 19 van het ISPO-onderzoek). Niet echt een reden om fier over te zijn.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

10-04-09

DE FACEBOOK'ERS VAN HET VB

Volgens het VRT-programma Terzake zou zowat de helft van de Vlaamse parlementsleden een pagina hebben op Facebook. Ze doen het daarbij gemiddeld beter dan de Belgen, waar toch al één op zes een Facebook-pagina heeft (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.503780?mode=popupplayer). In het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine meldt het VB dat zij nu ook sociale netwerksites gebruikt zoals Facebook en Twitter. “Blijf via de RSS-feed constant op de hoogte van onze persberichten, zelfs op uw mobiele telefoon.”

The proof of the pudding is in the eating en bijgevolg keken we eens na wie van de VB-kandidaten voor de Europese Verkiezingen op Facebook aanwezig is. Voor die Europese verkiezingen mogen dertien effectieve kandidaten naar voor geschoven worden en acht plaatsvervangers, samen dus eenentwintig mensen. Maar omdat op de VB-lijst Philip Claeys en Marie-Rose Morel zowel bij de effectieven als bij de plaatsvervangers staan, houden we nog negentien VB’ers over. Daarvan zijn er vijf op Facebook aanwezig, zowat een kwart. In verhouding is dat meer dan bij de VB’ers in het Vlaams parlement, waar één op zes op Facebook zit. Op de Europese lijst zijn de Facebook’ers: Frank Vanhecke, Marie-Rose Morel, Rita De Bont, Barbara Pas en Hugo Coveliers. Het profiel van Barbara Pas is alleen voor haar Facebook-vrienden zichtbaar, en daar behoren wij dus niet bij. Dan maar over naar VLOTT-senator en -gemeenteraadslid Hugo Coveliers. Die heeft 64 vrienden verzameld op Facebook, met als opvallendste Bart Debie en zijn nieuw lief Valérie Seyns. Verder ook nog Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout, en Barbara Bonte (foto 1), volgens Filip Dewinter “binnen dit en tien jaar (…) een belangrijke politica. Zowel voor mijn partij als voor de stad Antwerpen.” Dewinter waardeert in haar vooral “dat ze zo gedreven is”. Zij zit dus wél op Facebook, Dewinter niet uit vrees voor misbruik.

Rita De Bont, VB-parlementslid afkomstig uit de Vlaamse Volksbeweging (VVB), heeft 164 vrienden op Facebook. Ze heeft niet alleen meer VB-mandatarissen als Facebook-vriend dan welke andere VB-kandidaat op de Europese lijst ook, ze heeft ook de radicaalste vrienden met volk uit de NSV zoals Tom Van Grieken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090312), Yves Pernet (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6180722) en Arno D’hooghe (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6842504); uit de NJSV Alan Spanjaers; uit Voorpost Luc Vermeulen en Nick Van Mieghem; uit de VBJ Bert Deckers (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6568731). En verder VB’ers als Stijn Hiers (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/846/39) en Steven Creyelman (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5267267), intellectuelen die het pad leggen voor het VB als Matthias Storme en Johan Sanctorum, en een paar N-VA’ers  als Jan Jambon en Jef Eggermont (oud ODAL-groep, mislukte opvolger van de verboden VMO). Frank Vanhecke gebruikt Facebook om nieuwe artikels op zijn blog aan te kondigen. Onder zijn 101 Facebook-vrienden is er politiek gesproken één opvallende: Patrick Sessler van het Belgicistische Front National. En verder hebben we de indruk dat de Monica Lewinsky die vriend is van Frank Vanhecke niet dezelfde is als de Monica Lewinsky die de sigaar van Bill Clinton rook. Maar we kunnen ons natuurlijk vergissen.

Wie met kop en schouder uitsteekt boven de andere VB’ers op de Europese lijst is natuurlijk Marie-Rose Morel (foto 2). Met een vriendenboek met 385 vrienden en een andere met 1 212 vrienden. Blood and Honour’er en N-SA’er Dominiek Vandekeere is nog altijd Facebook-vriend van Marie-Rose Morel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6388131 en http://aff.skynetblogs.be/post/6400443). De ontslagen VUB-professor Frank Thevissen is een andere vriend van Morel, maar de vriend die zich als ‘Balthazar Boma’ meldt, is hoogstens een stripfiguur. Sommige VB’ers kom je overigens op alle mogelijke VB-Facebooks tegen. Evert Hardeman bijvoorbeeld (foto 3), hoofdredacteur van de VBJ-magazines Vrij Vlaanderen en Breuklijn, VB-partijmedewerker op de loonlijst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en VB-gemeenteraadslid in Meise, met 334 Facebook-vrienden… Of de al genoemde Bert Deckers, VB-provincieraadslid en VB-partijmedewerker, met 453 Facebook-vrienden. Blijkbaar mensen die tijd zat hebben om zich daarmee bezig te houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel, vb |  Facebook | | |  Print

05-04-09

KLAGEN DAT ZE NIET AAN BOD KOMEN IN INFOTAINMENTPROGRAMMA'S. MAAR ALS ZE DE KANS KRIJGEN, PAKKEN ZE DIE NIET

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. Dit weekend besteden alle populaire kranten aandacht aan een reünie vrijdagavond in Knokke waarop alle laureates van de Miss België-verkiezing waren uitgenodigd. De oudste aanwezige miss was Miss België 1955, Rosette Ghislain. Van de jongste generatie Miss’en waren ze er allemaal van Miss België 2009, Zeynep Sever, tot Miss België 1992, Sandra Joine. Maar waar was Miss België 1991?

Ze gaat nochtans regelmatig naar bijeenkomsten van ex-Miss België’s. Maar vrijdag was ze blijkbaar verhinderd. Jammer. Bij het VB klagen ze steen en been over een cordon sanitaire in de media. Het cordon sanitaire in de politiek, dat willen ze nog wel koesteren. Ze zorgen wel zelf dat dat in stand blijft. Maar het cordon médiatique… Je zou ze het niet aangeven, maar bij het VB zijn ze pisnijdig dat ze niet uitgenodigd worden voor de lichte praatshows en spelprogramma’s waar anderen wel regelmatig hun opwachting maken. Met op kop Yves Leterme, zo bleek de voorbije week uit een parlementaire vraag van… het VB. Elf maal De Laatste Show, tienmaal Man bijt hond, zesmaal De Rode Loper… Het VB kwam de voorbije 2,5 jaar niet verder dan vier optredens in infotainmentprogramma’s, waarvan de helft dan nog voor Marie-Rose Morel – wat ook niet elke VB’er zal plezieren. De Standaard noteert dit weekend dan ook: “De afwezigheid van Belangers in infotainmentprogramma’s baart de partij veel zorgen. ‘Nooit kunnen we ons als gewone mensen laten zien’, luidt het. De herkenbaarheid van Vlaams Belangers staat op het spel. Jean-Marie Dedecker overspoelt daarentegen de media. Een deelname aan De slimste mens gaf de populariteit van N-VA-voorzitter Bart De Wever een superboost. Zeker de ‘nefaste rol’ van Woestijnvis moet het ontgelden. Eerder vroeg dan laat maakt de partij hier een zaak van.” Overigens is nooit een formele afspraak gemaakt voor een cordon médiatique. Showmensen houden zich niet echt bezig met politiek, maar ze willen wel een zeker inlevingsvermogen hebben met, zich gerust voelen in aanwezigheid van.

Maar terug naar vrijdagavond. Waar was Miss België 1991? In Het Laatste Nieuws kregen alle vrijdagavond aanwezige Miss’en minstens twee foto’s; in Het Nieuwsblad werden de tien opmerkelijkste Miss’en uitgebreid gefotografeerd. Tja. Daar heeft VB-senator en -gemeenteraadslid Anke Van dermeersch, Miss België 1991 (foto 1), een kans laten liggen. Altijd maar klagen dat men de populaire media niet haalt – De Rode Loper zal vrijdagavond ongetwijfeld ook opnames gemaakt hebben – maar niet aanwezig zijn wanneer het moet. Zo win je geen verkiezingen. Of wilde Anke Van dermeersch met de verkiezingen op 7 juni in het vooruitzicht niet aan de grote klok hangen dat ze gestreden heeft voor het kroontje van Miss België? Wie de meest sexy kandidaat in stelling brengt, is allicht Groen!. Met Europa’s meest sexy vegetariër Fiona Dewaele (foto 2, zie: http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=742) zit Groen! goed. Tenzij Jean-Marie Dedecker nog voor een verrassing zorgt. Maar voorlopig zit dat er niet. Marc Didden noteerde vrijdag in De Morgen: “Nu we druppelsgewijs de tronies van hun kieskandidaten leren kennen wordt het zonder meer duidelijk dat de LDD geen partij is, maar een stroming van schorremorrie dat gewoon de ledenlijst heeft overgenomen van een wat uitbollende sm-club in Oosteeklo.” Waarvan akte.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

19-02-09

VB GEEFT TRANSFERGELD AL TWEE KEER UIT. PATROONS EN ALLOCHTONEN (!) MEEST BEVOORDELIGD

De VL-kranten volgen elkaar in sneltempo op. Amper een week na nr. 2 (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090209) stak vorige week al nr. 3 in onze brievenbus (foto). De krant staat helemaal in het teken van de campagne waarmee het VB ons wil doen geloven dat elke Vlaming 2 000 euro in handen houdt als de transfer van geld van Vlaanderen naar Wallonië zou stoppen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6684489). Op de voorpagina wordt naar een artikel binnenin verwezen Bekende artiesten en publicisten over de transfers, maar die "artiesten" (in meervoud) vallen tegen tenzij je naast komiek Urbanus ook grondwetspecialist Robert Senelle en sportjournalist Carl Huybrechts als artiesten zou beschouwen. Bovendien zijn het belegen uitspraken (zie: http://www.youtube.com/watch?v=z9iQ5lGyBsM), niet noodzakelijk van mensen die VB zouden stemmen. Integendeel, Carl Huybrechts bijvoorbeeld was eerder bij verkiezingen SP.A-kandidaat en Patrick (Janssens)-fan. Het moet een wrang gevoel geven als je dan opgevoerd wordt in een blaadje dat barst van de propaganda voor het VB.

Niets nieuws in de VL-krant nr. 3 op één kolommetje na waarin het VB uitlegt wat het zou doen als de 12,68 miljard euro die jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië zou vloeien, hier blijft. Op 1 zet het VB dat het 3,52 miljard euro zou besteden aan een verhoging van de kinderbijslag en de invoering van een opvoedersloon. Vermits allochtonen gemiddeld meer kinderen hebben dan autochtonen, en bij allochtonen meer dan bij autochtonen er maar één kosterwinner is in plaats van dat man én vrouw uitgaan werken, is dit twee keer vooral voor allochtonen goed nieuws. Het VB heeft dat zo wel niet bedoeld, maar het is wél het gevolg van haar voorstel. Plaatst het VB de verhoging van de kinderbijslag en de invoering van het opvoedersloon op 1, de echte 1 is… een verlaging van de lasten voor de bedrijven. Met 3,58 miljard euro (2,5 miljard euro verlaging loonkosten + 1,08 miljard verlaging van het Vlaams aandeel bij de vennootschapsbelasting). In de VL-krant wordt er niet over gerept, maar het gaat om pure cadeaus aan de bedrijven. Volgens het economisch programma van het VB mag in ruil voor lastenverlagingen geen verplichting tot tewerkstelling geëist worden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529).

Voor het overige wil het VB het transfergeld spenderen aan een daling met 10 % van het Vlaams aandeel in de personenbelasting (2,119 miljard euro), welzijn en gezondheid (1,261 miljard euro), reserves (1 200 miljard euro) en pensioenen (1 000 miljard euro). Maar op blz. 5 van de VL-krant spiegelt het VB de Vlaming voor wat allemaal gratis zou kunnen zijn voor een Vlaams gezin met twee kinderen, als die 2 000 euro transfergeld per persoon in Vlaanderen zou blijven. In dat gezin zou men de uitgaven voor benzine en het onderhoud van de eigen auto op zak kunnen houden, de uitgaven voor kledij, gezondheidszorg, vakantie, sport en cultuur, én de aankoop van een jaar lang brood. Maar dat is een bedriegelijke wijze van voorstellen, want het modelgezin van het VB houdt niet die 4 x 2 000 euro in eigen zak vermits het VB dat transfergeld wil besteden aan de verhoging van de kinderbijslag en de invoering van het opvoedersloon, aan cadeaus voor de bedrijven, enzomeer (zie hierboven). Nog niet aan de macht en het VB doet al twee keer beloftes terwijl hetzelfde geld maar één keer kan uitgegeven worden.

In de VL-krant probeert het VB ook ‘vooroordelen’ te weerleggen, met als eerste dat het VB tegen solidariteit is. Zolang de solidariteit “transparant, onderhandeld en vrijwillig is” wil het VB best wel solidair zijn, maar de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië zijn “geautomatiseerd, afgedwongen en ondoorzichtig”, luidt het. Het VB draait hier rond de pot. Hoe kan het VB spreken van ondoorzichtige geldstromen maar wél zeggen dat er jaarlijks 12,68 miljard euro naar Wallonië zou gaan? Het is het een of het ander. Op een colloquium vorige vrijdag in het Vlaams parlement was Philip Dewinter – voor eigen publiek – veel duidelijker. Als het aan hem ligt zal geen euro nog naar Wallonië gaan zolang de Parti Socialiste (PS) het er voor het zeggen heeft met haar “sociale hangmatpolitiek”. Dewinter gaf geen voorbeeld van met welk land een VB-bestuur wél solidair zou kunnen zijn. Het enige regime dat zowat in de buurt komt van wat het VB wil is het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, maar de apartheid daar is intussen al meer dan veertien jaar afgeschaft. “Zuid-Afrika is om zeep” is de conclusie van het VB. Alweer geen land waar het VB met gerust gemoed solidair mee zou kunnen zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb |  Facebook | | |  Print

30-01-09

BERT REDT HET VB VAN DE ONDERGANG

Marie-Rose Morel maakte begin deze maand op haar weblog haar nieuwjaarswensen over aan haar “échte vrienden” en “omdat nu toch een tijd van ‘peis en vree’ is, ook dit jaar weer - traditiegetrouw - mijn beste wensen aan de jongens (meisjes ?) van het AFF. Hopende dat we mekaar in 2009 opnieuw op een faire manier scherp kunnen houden !” Eh… Traditiegetrouw?  Kerstmis 2007 hebben we Marie-Rose Morel “een job die moeiteloos kan gecombineerd worden met een harmonieus privé-leven” toegewenst, maar zoals bekend is daar in 2008 niets van in huis gekomen. En als we de voorbije dagen een en ander lazen in de kranten en zagen op televisie (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6662138/philip-dewinter-speeltijd-marierose-morel-is), dan hebben wij toch de indruk dat Marie-Rose Morel vooral behoefte heeft aan faire partijgenoten.

Wij proberen in elk geval iedereen te vriend houden, en na de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6604601/uit-noodzaak-naar-de-nieuwjaarsreceptie-van-h) zochten we onze weg naar de nieuwjaarsreceptie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in zaal ’t Waagstuk aan de Stadswaag in Antwerpen. Dat het een waagstuk was om heelhuids van die nieuwjaarsreceptie terug naar huis te keren, zal je wel willen begrijpen zonder dat we details daarover moeten of kunnen vrijgeven. In elk geval waren er ruim geschat een zeventigtal aanwezigen, blijkbaar zowat het maximum dat de N-SA kan mobiliseren. Op 28 november werd in een ander zaaltje in Antwerpen, de Quinten Matsijs (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080728) een debat over solidarisme georganiseerd tussen Eddy Hermy (N-SA) en VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts. Allez, dat was toch de bedoeling. Pieter Huybrechts kwam niet opdagen. Naar verluidt – zelf waren we er niet – was er toen een vijftig à zestig man aanwezig. Gelukkig voor de Sinjoren niet allemaal uit Antwerpen. Volgens dezelfde bron waren zelfs Dominiek ‘Surtur’ Vandekeere, Matthias ‘Mattke’ Van Hoof en andere Bruggelingen naar Antwerpen afgezakt voor een debat dat de bedoeling had de start te zijn voor een Antwerpse N-SA-werking.

Na de monoloog van Eddy Hermy over het solidarisme trokken de meesten naar Café De Leeuw van Vlaanderen, bekend van de eigenaardige wijze waarop de bijnaam van het café – De Beest – vorig jaar een paar maanden op de gevel prijkte. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de N-SA was voor spijs en drank gezorgd in ’t Waagstuk; voor de grappige noot zorgde ene Bert Wenselaers die werd voorgesteld als een “VB-militant”. Volgens onze informatie is deze Hobokenaar ook niet meer dan dat. In het Hobokense partijbestuur is hij nog niet geraakt. Wie hem een beetje kent, weet waarom. Bert Wenselaers erkent dat zijn partij “slecht aan ’t boeren is” en vraagt zijn partijbestuur de nodige maatregelen te nemen. “De miltanten, studenten en overtuigden met herssens (sic)” stellen vast dat een hele reeks zwakke zetten op het politieke schaakbord zijn gezet. Maar Bert weet hoe het VB te redden. We moeten immers geen nieuwe, tweede politieke partij oprichten naast het VB. Dat zou “een zeer zware fout zijn, een ware misdaad tegen het Vlaamse volk. Weer twintig jaar gaan ploeteren om weer uit te komen bij een partijtop die zich zeer goed voelt omdat zij mee aan de taart mag snijden.”

“Het Vlaams Belang lijdt aan bloedarmoede. Wat stoere uitspraken en eisen betreft zijn zij voorbijgestoken door de tafelspringers Dedecker en Dewever.(…) Ook zien wij bij de mandatarissen een groep mensen die onbekwaam zijn of te weinig werkkracht aan de dag leggen om de strijd voor Vlaanderen te voeren. Die groep moet vervangen worden. (…) Mogelijk staan  (bekwamere en strijdlustiger, red.) mensen nu klaar in het Nieuw-Solidaristisch Initiatief. Als die mensen er zijn moeten zij nu een stevig politiek memorandum opstellen en dit voorleggen aan Bruno Valkeniers.” Het VB zou, toch volgens Bert Wenselaers, versterkt worden door: “1. Ons manifest voor een zeer groot gedeelte over te nemen, en 2. door een goed (?) deel van de huidige mandatarissen te vervangen door mensen die wij aanduiden.” “Zo snel als mogelijk moet er een petitie in deze zin opgesteld worden die – door zoveel mensen als mogelijk ondertekend – aan de voorzitter van het Belang moet worden overhandigd.”

Ze zullen bij de N-SA wel rap moeten zijn met hun tekst, petitie en kandidaten. Volgens Philip Dewinter is alvast de Antwerpse lijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen al opgesteld. "De zaak is gesloten." Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte mocht de N-SA alsnog een plaatsje op een VB-lijst verwerven. En als er nog eens een receptie is van de N-SA, en het niet te ver af is, en er op hetzelfde ogenblik echt niets interessant te doen is, dan gaan we terug een pint drinken met Eddy, Frederik, Zzz et les autres.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, aanverwant |  Facebook | | |  Print

23-01-09

WEBLOG BJÖRN ROOSE: OVER AND OUT

We schreven het hier dinsdag al: de weblog van Björn Roose (foto 1), VB-partijmedewerker bij de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen en Voorpost-persverantwoordelijke, is van het internet verdwenen. Zaterdag kondigde Roose aan te stoppen met zijn blog (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Roose miste “de juiste energie om nog door te gaan”. Zijn afscheidsbericht zou nog tot maandagavond online blijven, maar zondag was zijn hele website al van het internet verdwenen. Je kan de laatste berichten nog wel nalezen met Google Cache.

Extreemrechtse internetpagina's die verdwijnen, het is dé trend van 2008 (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6601471/jaaroverzicht-2008-slot). Oude websites en -fora van het VNJ verdwijnen nadat er zaken op blijken te staan die men liever niet opgevist ziet in kranten als De Morgen of de AFF-blog; de Netlog-, MySpace- en Facebook-pagina’s van een aantal Blood and Honour’ers verdwijnen van het internet, net als Facebook-pagina’s van VB-vrienden van Blood and Honour; VB-websites worden gezuiverd van (bijna) alle sporen naar een een anti-Joods lied zingend VB-mandataris; de MySpace-pagina's van Club Valhala in Rijkevorsel worden verwijderd nadat De Standaard eruit citeerde… Ons commentaar hierbij was: “Jammer natuurlijk voor de samenstellers van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en andere historici, maar voor het overige kunnen we enkel zeggen: doe zo voort!”. Roose, die dagelijks de AFF-blog bezocht zoals bleek uit de artikels die hij vaak nog dezelfde dag als repliek online zette, geeft gevolg aan onze Doe zo voort!-oproep. Roose stopte met zijn frietenmetstoofvlees-blog, en zou zich enkel nog amuseren met zijn fotoblog. Roose vond dat hij de lezers van zijn blog alles verteld had dat hij had willen zeggen, en dat het geen zin heeft er nog jaren mee door te gaan. We kunnen Roose hierin geen ongelijk geven.

Roose is ‘een geval apart’. Dat zal zelfs zijn werkgever bevestigen. Nadat De Morgen in 2005 een paar passages uit zijn blog citeerde, werd Roose trouwens door de VB-top op de vingers getikt. Hij verwijderde nog dezelfde dag als het De Morgen-artikel alle berichten van zijn blog waaruit De Morgen geciteerd had, en meer (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051104). Björn Roose bleef nadien echter de ranzige rand opzoeken. Zo prees hij eens een indrukwekkende kunstverzameling die online tentoon was gesteld… de kunstschatten die Adolf Hitler verzameld had. Dichters en auteurs die voor collaboratie veroordeeld waren, werden door hem graag geciteerd. René de Clercq (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Clercq_(dichter)) bijvoorbeeld. Typerend is ook zijn artikel waarin hij zich verzette tegen het opvoeren van vaccinatie van kinderen in Afrika (foto 3). Roose’s redenering was dat als men de sterfte onder kinderen van minder dan vijf jaar met de helft zou terugbrengen, er bij de Afrikanen meer “overlevers” en dus ook meer “voortplanters” zouden zijn. Björn Roose: “Meer Afrikanen betekent ook meer oorlogen – hoe meer leefbare plaats iedereen heeft, hoe minder er gevochten wordt -, meer oorlogsslachtoffers, meer vluchtelingen, meer immigranten die op hun beurt – al was het maar door hun massa – elders problemen veroorzaken… meer van allerlei dingen die met geen middel ter wereld als intrinsiek ‘goed’ te verkopen zijn.”

Zelfs partijgenoten van Björn Roose vonden dit al te gortig. “Als u het goed vindt dat kindjes van 1 tot 5 jaar zomaar mogen sterven, dan ben ik echt beschaamd dat ik in dezelfde partij als u zit. Aan een kind, of het nu zwart, geel, bruin of blank is, aan een kind raak je niet! Een schande dat mensen als jij bij het Vlaams Belang zijn! Haal deze tekst maar snel van uw site, mensen zoals u zorgen ervoor dat de twijfelende Vlaming niet op het Vlaams Belang wil stemmen!” “Ik denk er niet aan de tekst in kwestie te verwijderen (…). Net het aankaarten van de problemen van de toekomst is steeds de sterkte geweest van uw en mijn partij, het Vlaams Belang”, antwoordde Roose tot slot van een lange repliek op zijn partijgenoot. Want één zaak is zeker: Roose had altijd gelijk, toch volgens hemzelf. Wie vond dat bij Roose de redelijkheid weg is, kreeg gegarandeerd een repliek. En desnoods nog één. En nog één. Roose moest altijd het laatste woord hebben (zie bijvoorbeeld: http://blog.zog.org/2006/09/bjorn-roose-heeft-achtervolgingswaanzin.html). Alhoewel Roose op zijn blog meer dan 6 000 berichten postte, loste hij nooit iets over zijn werk bij de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen. Wel mochten we eens genieten van schimpscheuten op collega’s VB-personeelsleden en gevloek op de personeelsorganisatie bij het VB. Ook over Voorpost zweeg hij doorgaans, op persmededelingen en aankondigingen van activiteiten na. Maar over wat echt bij Voorpost gebeurde, daar zweeg Roose over. Als het interessant zou kunnen zijn, zweeg Björn Roose.

Een telefoontje naar Björn Roose om te vernemen, niet waarom hij stopte met zijn blog maar, waarom hij zijn hele blog persé ook wilde verwijderen, leverde niet meer op dan: “Ik heb dat beslist.” Verwijzingen naar boeken en papieren documenten die men toch ook archiveert, hielpen niet. Alhoewel er niet om gevraagd was, zei hij wel nog dat niemand hem gevraagd had de blog te verwijderen. "Ik heb dat beslist."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

11-01-09

PARTIJFINANCIERING FN EN VB IN GEVAAR

Het Belgische Front National (FN) loopt het risico om haar overheidsdotatie voor een volledig jaar te verliezen. Elf parlementsleden van de PS, de MR, het CDH, Ecolo, de Open VLD en de SP.A dienden daartoe de voorbije week een verzoek in bij de Raad van State. Intussen maken ze zich bij het Vlaams Belang (VB) weer zenuwachtig over de partijfinanciering. Woensdag doet de Raad van State immers (een eerste) uitspraak over de voortzetting van de partijfinanciering van het VB. 

De parlementairen die het verzoek indienden om het FN een jaar op droog zaad te zetten, maken deel uit van de commissie die de controle uitoefent op zowel de verkiezingsuitgaven als de boekhouding van de partijen vertegenwoordigd in Kamer en Senaat. Ze baseren zich in hun verzoekschrift op de wet die de partijfinanciering regelt. Hierin is immers een clausule opgenomen die het mogelijk maakt om partijen hun overheidstoelage af te nemen als die zich bezondigen aan (het prediken van) haat en discriminatie. Volgens de parlementsleden legt het FN "manifest en constant een vijandige houding aan de dag ten opzichte van de rechten en vrijheden in het Europees Verdrag tot bescherming van de mensenrechten". In een veertig pagina's tellend document verwijzen ze naar de denigrerende en haatdragende taal in onder meer verkiezingspamfletten en racistische uitspraken van FN-verkozenen en -partijverantwoordelijken. Het Front National moet het overigens al enige tijd doen zonder enige vorm van overheidsfinanciering. De boekhouding van de partij, of wat daarvoor moet doorgaan in dit hoogst amateuristische midden, werd door de commissie in november vorig jaar gewogen en "volkomen ontoereikend" bevonden. Toen raakte ook bekend dat de partij 1,1 miljoen euro aan schulden heeft bij de fiscus. Hierop werd de dotatie voor een periode van vier maanden opgeschort. Het Front National zelf spreekt over een "schandalige poging tot politieke moord" omdat de partij, althans volgens het FN zelf, wel eens de grote verrassing zou kunnen zijn bij de komende verkiezingen. Jaja, ook aan de andere kant van de taalgrens mag al eens gelachen worden.

De klacht tegen het VB sleept al aan van mei 2006, en eigenlijk al van november 2005. In november 2005 maakten de antiracistische organisaties KifKif en MRAX immers een lijvig dossier bekend met citaten uit VB-publicaties en uitspraken van VB-kopstukken waarmee het VB zich manifest racistisch en discriminerend opstelt, en bijgevolg drie maanden tot een jaar overheidsdotatie zou moeten verliezen. Geert Lambert (toen nog Spirit, daarna VlaPro en nu SLP) was bereid om de klacht te steunen, de Franstalige partijen waren eveneens bereid om officieel klacht neer te leggen. CD&V en VLD (intussen Open VLD) wilden de klacht niet indienen om het VB zich niet in een slachtofferrol te laten wentelen. Een strategische keuze die echter inhoudt dat die partijen niet willen dat een door henzelf gestemde wet toegepast kan worden. Ook de SP.A had een janushouding. De SP.A diende de klacht wel mee in, maar dan om de rechtbank de kans te geven zich uit te spreken. Aan een inhoudelijke veroordeling van het VB waagde de SP.A zich niet. Maar het zou dus meer dan vijf maanden duren vooraleer de klacht effectief werd neergelegd, en bijgevolg moest de klacht nog aangevuld worden met recente uitspraken en citaten. Het laatst geciteerde feit mag immers niet meer dan zestig dagen oud zijn. Maar dat was natuurlijk geen probleem. Onmiddellijk aanknopingspunt voor de 43 pagina's tellende klacht is de toespraak van Philip Dewinter tijdens de 'veiligheidsmeeting' in april 2006 in Antwerpen. Volgens het dossier werd daar ,,op een systematische manier criminaliteit, vreemdelingen en allochtonen op een hoop gegooid''. Ook de slogan ,,multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit'' werd daar gehanteerd. Verder is de klacht een ellenlange opsomming van uittreksels van verklaringen, toespraken, websites en publicaties die volgens de indieners ervan als discriminatie ten opzichte van vreemdelingen en allochtonen kunnen worden beschouwd. Het overzicht van feiten start in maart 1999, datum waarop de koppeling gelegd werd tussen partijfinanciering en niet-racistisch of -discriminerend optreden (zie: http://www.standaard.be/extra/pdf/verzoekschriftvb.pdf).

Gewoonlijk vegen ze bij het VB hun voeten aan de Belgische grondwet, maar deze keer werd alles uit de kast gehaald om de wet op de partijfinanciering te toetsen aan de Belgische grondwet. Het VB legde de Raad van State een aantal principiële vragen voor, en daarover zou de Raad van State zich woensdag uitspreken. Maar het kan best zijn dat de Raad van State de zaak doorschuift naar het Grondwettelijk Hof, en dan zijn we weer voor maanden zoniet jaren wachten vertrokken. Volgens Rob Verreycken, die in deze zaak als advocaat voor het VB optreedt, is een wet die zegt dat vijandig staan tegenover de Rechten van de Mens moet bestraft worden “ongrondwettig en belachelijk”. Of dat ongrondwettig is, zullen we nog wel horen. Of het “belachelijk” zijn een criterium is in de politiek, betwijfelen we. Wij vinden respect voor de Rechten van de Mens overigens niet belachelijk. Maar zou "(niet-)belachelijk zijn" inderdaad een criterium zijn in de politiek, zou men het VB nooit hebben kunnen oprichten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vb, fn |  Facebook | | |  Print

27-12-08

"LATEN WE DEWINTERS REDENERING DAN OOK DOORTREKKEN"

Socialisten als Freddy Willockx (foto 1), zo zijn er geen nieuwe meer. In Humo geeft Willockx deze week toe dat hij het tegenwoordig veel moeilijker zou hebben om er te geraken. Freddy Willockx: “Omdat ik denk dat mensen veeleisender zijn geworden qua voorkomen.” En als er mensen zijn die qua uiterlijke beter wegkomen dan Willockx, maar wel nog wat donkerroder zijn, dan worden ze niet gehoord door de partijhiërarchie. Dat is wat Erik De Bruyn van SP.A Rood lijkt te beurt vallen (zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/erik-de-bruyn-wil-naar-vlaams-parlement/site72-section24-article27191.html). Zo gaan we er niet op vooruit.

Freddy Willockx is overigens een heerlijk man om te interviewen. Op drie kwartier tijd vertelt Willockx je meer interessante zaken dan je bij een andere politieker na twee uren peuteren kan loskrijgen. Gevraagd of hij vandaag opnieuw aan een politieke carrière zou beginnen, antwoordt Willockx deze week in Humo: “Ja – als het vandaag weer 1970 zou zijn. Ik ben blij met mijn carrière (burgemeester van Sint-Niklaas, Belgisch en Europees parlementslid, minister en regeringscommissaris na de dioxinecrisis, red.), maar een jaar of tien, vijftien geleden was de politiek geen pretje. De sfeer was compleet verziekt door de opkomst van het Blok. Dat wil ik niet meer meemaken, en achteraf bekeken hadden we dat fenomeen veel kordater kunnen aanpakken. Ik herinner me dat Willy Claes op een ministerraad gepleit heeft om enkel nog democratische partijen te financieren. Hij kreeg alleen steun van de Walen, maar dat had ons veel ellende kunnen besparen. We hebben ze niet alleen groot laten worden, we hebben ze verdorie zelfs gesponsord ook!”

Over die partijdotatie – jaarlijks vier miljoen euro van de verschillende overheden in ons land – stond vorige week overigens nog een opiniestuk in Knack, van Knack-hoofdredacteur Karl van den Broeck (foto 2). Die was gaan luisteren naar een debat in het Vlaams parlement over de verhouding tussen politiek en media. Aanleiding is de golf van ontslagen in de mediasector (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081205). Men denkt aan loonlastverlaging, specifieke statuten en andere maatregelen om het aantal journalisten en de kwaliteit van de media te handhaven. Het VB was de enige partij die opperde dat overheidssteun leidt tot een aantasting van de persvrijheid. Werner Marginet en Philip Dewinter pleitten ervoor om alle perssteun af te schaffen. “Als de media persvrijheid willen, dan is dat prima. Maar niet op kosten van de belastingbetaler. Als men dingen wil publiceren die de regels van de neutraliteit en de objectiviteit met de voeten treden, dan moet men het zelf betalen en zorgen dat er een markt voor is”, zei Dewinter.

Die redenering werd door Bart Caron (ex-Vl.Pro) gecounterd met een verwijzing naar de cultuursector: “Vindt u dat kunst vrijer was toen er nog geen overheidssteun bestond? Toen kunstenaars van mecenassen afhankelijk waren?” Dewinter hield voet bij stuk: “Inderdaad. Via overheidssteun – en natuurlijk zit daar een verborgen politieke agenda achter – koopt men de politieke correctheid van de media af. Dat is de realiteit.” Karl van den Broeck: “En zo blijft een mens zich verbazen over de selectieve verontwaardiging van het Vlaams Belang. Die partij ontvangt elk jaar vier miljoen euro partijfinanciering van de verschillende overheden in ons land. Dat is véél meer dan de steun die de Vlaamse overheid anno 2008 geeft aan de geschreven pers. Laten we Dewinters redenering dan ook doortrekken: ‘Als de politieke partijen hun politieke vrijheid willen, dan is dat prima. Maar niet op kosten van de belastingbetaler.’ Het logisch gevolg van het Vlaams Belangstandpunt is dat de racistische partij haar partijdotatie voortaan terugstort in de staatskas.”

Freddy Willockx en Karl van den Broeck hebben gróót gelijk. De politieke klasse heeft het VB gesponsord, maar niets logischer natuurlijk dan dat, gezien het gevaar dat het VB ziet bij overheidssubsidiëring, het VB de subsidiëring door de verschillende overheden terugstort. Een "Neen, bedankt voor het geld van de Belgische staat en andere overheden die wij bestrijden", dat zou Philip Dewinter echt sieren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media, vb |  Facebook | | |  Print

18-12-08

N-SA FAKKELTOCHT MAAT VOOR NIETS

De olijke jongens & meisjes van het extreem-rechtse 'Nieuw-Solidaristisch Alternatief' (N-SA) hebben gisteren in Gent een fakkeltocht gehouden voor amnestie. Amnestie voor de: "slachtoffers van de naoorlogse repressie" zoals dat in foute middens heet. De 'actie' bezweek haast onder een gebrek aan belangstelling; nauwelijks deelnemers, geen bekende gezichten, geen 'publiek', zelfs geen tegenbetoging...

Feestleider-grappenmaker van dienst was de onvermijdelijke Edouard 'Eddy' Hermy (ex-VMO, ex-Vlaams Blok). Steeds paraat als er een radicaal rechtse samenscholing dreigt te ontstaan ergens in Vlaanderenland. Zo ook gisteravond dus. Hij probeerde duidelijk te maken dat de optocht ook bedoeld was voor: "iedereen die ooit werd vervolgd vanwege een nationalistisch standpunt".

De 'nationalistische standpunten' van Roeland Raes bijvoorbeeld. Onlangs nog veroordeeld op basis van de antinegationismewet. Het N-SA/Hermy eist dan ook diens vrijspraak. Verder op het verlangslijstje (het is tenslotte kadootjesperiode): de opheffing van de antiracismewet en de antinegationismewet. En ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding mag meteen verdwijnen.

Gezien de magere opkomst - amper 60 à 70 fakkeldragende demonstranten daagden op - was de grootschalige inzet van de ordediensten het enige echt vermeldenswaardige nieuwsfeit. Ruim 200 leden van de oproerpolitie werden gemobiliseerd en waren de gehele avond nadrukkelijk aanwezig in het Gentse straatbeeld om rellen te vermijden.

12:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, negationisme, vmo, raes, ns-a, hermy |  Facebook | | |  Print

DIESTSE VB-FRACTIE VERLIEST ZETEL

Diests VB -gemeenteraadslid kan niet vervangen worden

Na het overlijden van Vlaams Belang - gemeenteraadslid Jos Vaelen eind vorige maand, blijft de VB - fractie in Diest met drie leden achter in de gemeenteraad. De enig beschikbare opvolger - Magda Velaers - besloot immers om het vacante mandaat niet op te nemen. 

Jos Vaelen was voorzitter van de VB - fractie. Bieke Ceuppens, voorzitter van de Diestse VB-afdeling en gemeenteraadslid, nam het fractievoorzitterschap van hem over. De gemeenteraad besliste deze week om niet over te gaan tot 'buitengewone verkiezingen' en in de huidige samenstelling verder te gaan tot het einde van de legislatuur.

09:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, diest, vaelen, ceuppens, velaers |  Facebook | | |  Print

13-12-08

TOEN WAREN ZE NOG MET DRIE!

 VB gemeenteraadslid uit de partij gekegeld

De leegloop bij het Vlaams Belang in Brecht blijft onverminderd - en aan een hoog tempo - voortduren. Er is alweer een gemeenteraadslid minder in de eigen rangen. Deze keer gaat het niet om een 'misnoegd gemeenteraadslid' dat de deur zelf achter zich dicht gooide. Om te verkassen naar de plaatselijke NV-A of LDD - afdeling bijvoorbeeld. Het Brechtse VB-bestuur liet gisteren weten dat het gemeenteraadslid Joke Janssen uit de partij zet.

Reden? Het niet respecteren van de afdrachten-regel naar verluidt. Wat er ook van aan is; de lokale Vlaams Belang - fractie telt nu drie gemeenteraadsleden. Bij het begin van de legislatuur waren er dat nog acht! In november stapten de gemeenteraadsleden Ingrid Van Gaver en Rony Van Dooren al uit de partij. Korte tijd later gevolgd door de tandem Danny Segers en Ernest Dom. Zoiets heet malaise.

De Vlaams Belang - fractie bestaat in Brecht bestaat nu nog uit het trio Patrick Van Assche - Marianne Van den Lemmer - Christel Van Akeleyen. Tijdens de voorbije legislatuur deed zich in Brecht een vergelijkbare leegloop van de gemeenteraadsfractie voor. Met amper nog gemeenteraadsleden aan het einde van de rit. Veel lessen heeft men dus kennelijk niet willen trekken uit de geschiedenis.

Op de webpagina's van het Vlaams Belang in Brecht staat nog een tirade te lezen van Ernest Dom (foto), tot voor kort voorzitter van VB - Brecht, die zich omstandig beklaagt over het opstappen van het duo Van Gaver - Van Dooren:

"Tot onze grote verwondering, moesten wij op de laatste Gemeenteraad van 13/11 ll. via de Voorzitter (of gaf hij de toelichting als Burgemeester, want meestal weten wij niet in welke rol hij ons nu juist toespreekt) vernemen dat twee van onze mandatarissen , namelijk Ingrid Van Gaver en Ronny Van Dooren, in het vervolg zouden zetelen als “Onafhankelijken”, en, niet meer het  VB  Brecht zouden vertegenwoordigen! Dan kwam het “politieke aapje” van de CD&V Burgemeester uit zijn mouw, want hij verklaarde ; “ ze zouden in het vervolg mee kiezen met de meerderheid en er is blijkbaar nog meer aan de hand in het VB Brecht”! Tot op heden mocht noch het Afdelingsbestuur , noch de Fractie van het VB Brecht enige zinnige uitleg krijgen van deze twee “Afvalligen” in verband met de echte reden van hun “uitstap”! Als vrienden en collega’s,onder elkaar, was het misschien toch logischer en democratischer geweest om de zaak intern uit te praten!

Inmiddels is raadslid Dom dus zelf opgestapt. Sinds begin december zélf als 'onafhankelijke' in de Brechtse gemeenteraad wat bovenstaand bericht toch een wat speciale -euh- 'touch' geeft. Met collega-opstapper Segers verklaarde hij op 3/12 jl. aan de Gazet van Antwerpen: "Wij kunnen ons niet meer vinden met de Vlaamse primitieven die het Vlaams Belang vertegenwoordigen op hoger niveau".

17:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brecht, vb, joke janssen, ernest dom |  Facebook | | |  Print

12-12-08

VIER MAANDEN MET UITSTEL VOOR RAES

Voormalig ondervoorzitter en partij-ideoloog van het Vlaams Belang, Roland - 'Roeland' voor de vrienden - Raes, is deze morgen door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel voor negationisme. De ex-senator moet ook een schadevergoeding van 1.000 euro ophoesten voor het 'Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding' en voor het 'Forum van Joodse Organisaties'. 

Dit vonnis komt er na een verbazend lang parcours. De feiten dateren al van meer dan zeven jaar geleden. Op 26 februari 2001 uitte Raes op de Nederlandse televisie, in het NRCV - programma 'Netwerk', zijn twijfels over het planmatige karakter van de Holocaust en over de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank.

Verbazend waren de uitlatingen van Raes  allerminst. Al in de jaren '70 gaf Raes met extreem-rechtse figuren als Siegfried Verbeke en Xavier Buisseret het maandblad 'Haro' uit dat een forum bood voor negationistische theorieën en opinies. Verder staat Raes bekend als een adept van de Franse negationistische auteur bij uitstek Robert Faurisson.

Benieuwd wat de fel geplaagde VB - voorzitter Bruno Valkeniers met dit nieuwe problematische gegeven gaat aanvangen. 'n Aantal dagen geleden wimpelde hij lastige vragen over Raes en diens proces nog af met de mededeling dat hij het oordeel van de rechtbank afwachtte om stappen te ondernemen.

Na het beruchte TV - optreden verdween Raes wel uit het zicht maar in het geheel niet uit de partij. Integendeel. Hij is nog steeds als vrijwilliger actief op het nationale partijsecretariaat in Brussel maar ook in de Lovendegemse afdeling van de partij.

11:28 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, negationisme, valkeniers, verbeke, raes, buisseret |  Facebook | | |  Print

11-12-08

VB WIL GEDENKSTEEN VOOR SLACHTOFFERS HOLOCAUST!

 Het zal wel met onze eigen vooringenomenheid te maken hebben, maar we trokken toch onze wenkbrauwen bij-zon-der hoog op toen we vernamen dat de Beringse afdeling van het Vlaams Belang een memoriaal wil oprichten voor de slachtoffers van de Holocaust. Enig pedagogisch optimisme is ons niet vreemd, maar toch...
 
De VB - fractie in Beringen diende de eerder merkwaardige vraag in tijdens de laatste gemeenteraadszitting. En dat was naar verluidt niet eens de eerste keer. De eerste poging voor het oprichten van een gedenksteen dateert al van maart vorig jaar. Geheel onschuldig - of wat dacht u? - is de VB move echter niet. In het geheel niet.

De precieze aanleiding is het incident van 30 november 2006. Toen werden enkele joodse jongeren - op bivak in het Beringse jeugdcentrum 'De Kompel' - aangevallen door jongeren van Turkse origine. Net op de plaats waar tijdens de 2de Wereldoorlog joden werden gevangen gezet vooraleer naar de kampen gedeporteerd te worden.

De lokale CD&V - burgemeester Mondelaers vindt een Holocaust - gedenkteken in zijn gemeente niet de beste optie en sneerde tijdens de gemeenteraad dat niet het VB alleen "bekommerd is om de joodse gemeenschap". Het merkwaardige VB - manoeuvre ontlokte bij het SP.a - gemeenteraadslid Myriam Fannes (SP.A) een wat meer ongezouten reactie: "Dat het Vlaams Belang eerherstel vraagt voor de joodse gemeenschap is als het jeugdbeleid bij Dutroux leggen."

06:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holocaust, vb, fannes, mondelaers |  Facebook | | |  Print

09-12-08

LINDA TREKT VB - LIMBURG!

The times they are changing! Kamerlid Linda Vissers (47) uit het Onvolprezen Overpelt wordt volgend jaar de alleerste vrouwelijke lijsttrekker ooit van het Vlaams Belang bij parlementsverkiezingen. Zij trekt dan de Limburgse lijst voor het Vlaamse parlement. Euh, Linda wie? 

Het 'vrouwvriendelijke' Vlaams Belang heeft er exact dertig jaar over gedaan  om een vrouw bovenaan een (belangrijke) kieslijst te zetten. Faut le faire... Geduld is een schone deugd, om het met een aloud Diets gezegde uit te drukken!

Ook de andere verkiesbare plaatsen in Limburg zijn met Chris Janssens en Annick Ponthier voor respectievelijk de tweede en de derde plaats ingevuld. Momenteel telt het VB in Limburg vier Vlaamse parlementsleden. De bikkelharde concurrentie met de NV-A en de LDD maakt dat de ambities ter hoogte van de Madou teruggeschroefd werden naar drie parlementszetels. 

 
Als de recente peilingen echter waarheidsgetrouw zijn dan zal het Vlaams Belang waarschijnlijk al heel erg tevreden mogen zijn met drie verkozenen in Limburg, een provincie waar de partij trouwens zwakkere resultaten haalt dan elders.
 
Linda Vissers zetelde vroeger naar het schijnt al in het Vlaamse parlement (2004-2007) maar maakt momenteel deel uit van de federale kamer. Indien ze verkozen wordt - en dat is nu wel zowat 100% zeker - verkast ze weer naar het Vlaams Parlement. Ze is ook VB-fractieleider in de gemeenteraad van Overpelt.
 
In de regio Noord-Limburg heeft Vissers het stevig aan de stok met minstens één ex-VB'er die nu lid is van de LDD. Wie dat verhaal zelf eens wil lezen, om welke reden dan ook, kan dat op de website van de Lommelse LDD - afdeling:  www.lijstdedeckerlommel.be/actua/events.php
 
En wie vervolgens nog meer wil lachen verwijzen we graag door naar de video die we dankzij Google hier aantroffen: www.garagetv.be/video-galerij/fiedelewie/Quiz_met_Vlaams_Belanger_Linda_Vissers.aspx
 
Een mini- kwis met politica Linda in de hoofdrol. Geniaal gewoonweg!
 
Indien de naam Linda Vissers u eigenlijk weinig of zelfs helemaal niets zegt dan ligt het echt niet aan u. Vissers is waarschijnlijk één van de meest anonieme VB-kamerleden ooit. Op de website van het Vlaamse parlement vinden voor de periode 2004-2007 amper vier tussenkomsten op haar naam. Dat zegt genoeg.
 
 
De andere VB - lijsttrekkers voor de Vlaamse verkiezingen zijn Frank Vanhecke (West-Vlaanderen), Philip Dewinter (Antwerpen), Karim Van Overmeire (Oost-Vlaanderen) en Joris Van Hauthem (Vlaams-Brabant). Echte mannen!

16:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb, philip dewinter, linda vissers |  Facebook | | |  Print

06-11-08

NASLEEP VAN ZINGENDE FN-VOORZITTER: VB SLUIT AFDELINGSVOORZITTER UIT DIE ZICH EERDER BEKLOEG OVER... HET UITSLUITEN VAN VB'ERS BIJ DE VAKBONDEN

Het olijke Front National (FN) zit zonder voorzitter. De baas van het Belgische FN - Michel Delacroix (foto 1) - werd door het politieke bureau van de partij onder zware druk gezet om ontslag te nemen uit al zijn partijfuncties. Wat vandaag ook gebeurde. Reden: een dubieuze gsmfilm waarin de (ex-)voorzitter de hoofdrol speelt en waarin hij zich te buiten zou gaan aan "grapjes van twijfelachtige aard". Zo werd het ten minste geformuleerd in een persbericht.
 
Het politieke bureau vindt het gedrag van Delacroix onaanvaardbaar en vreest dat diens vuilbekkerij de partij en haar militanten "zware schade zal berokkenen". Dit laat op zijn minst vermoeden dat monsieur le président zich van zijn allergrofste kant heeft laten horen of zien. In het boek Un an au Front national (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/6310849/un-an-au-front-national) werd al uitgebreid rapport gedaan van de racistische moppentapperij waarin sommige FN-kaders kennelijk uitblinken. Intussen is bekend wat die gewraakte "grapjes van dubieuze aard" inhouden: Delacroix die zijn zangtalenten aanwendt om het leed van de Joden in de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's te minimaliseren. Zie de link naar het gewraakte filmpje hieronder. Het filmpje zit ook in het echtscheidingsdossier van Michel Delacroix.

Het FN roept binnenkort een "buitengewoon politiek bureau" bijeen om een nieuwe (tijdelijke) voorzitter aan te duiden. Aan de meer dan 2 000 leden van de onlangs heruitgevonden extreem-rechtse partij wordt niets gevraagd. Waarschijnlijk om te vermijden dat er weldra een 2 000-tal  kandidaat-voorzitters zou opstaan. Delacroix blijft intussen senator voor het FN. Michel Delacroix is sinds 2003 senator. In de periode 2003 - 2007 zetelde hij als gecoöpteerd senator. In 2007 werd hij rechtstreeks verkozen op de Front National-lijst. In 1994 trof de politie bij Delacroix thuis een heel wapenarsenaal en stapels negationistische literatuur aan. Delacroix werd hiervoor in 1999 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar. Toen Delacroix vorig jaar zijn eed als senator moest afleggen bracht VB'ster Anke Vander meersch de blinde Delacroix de Senaatszaal binnen. Vander meersch zei het niet eens zijn met de belgicistische ideeën van Delacroix maar in een gebaar van menselijkheid Delacroix bij de arm te nemen.

Op het gewraakte filmpje is naast Delacroix "een OCMW-raadslid van het Vlaams Belang uit Machelen" te zien die dixit VB-partijvoorzitter Bruno Valkeniers “binnen het kwartier” na het zien van het filmpje uit zijn partij is gezet. Het VB vindt de inhoud van het filmpje "verwerpelijk en wansmakelijk". De VB'er waarover sprake, Luc Van Keerberghen, is echter meer dan een gewone lokale VB-mandataris. Alleszins in december 2006 was hij voorzitter van de VB-afdeling van Machelen. In die hoedanigheid ondertekende hij in het plaatselijk VB-krantje een artikel waarin hij zich verzette tegen... het uitsluiten van VB'ers bij de vakbonden (zie foto 2 - klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding - of blz. 4 van: http://www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org/PublicationFile.asp?id=82).

18:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vb, fn |  Facebook | | |  Print

24-10-08

VB'ERS NIET LANGER VRIEND VAN BLOOD AND HONOUR'ER. SOMMIGEN NOG WEL. DERDE DINSDAG OPGEPAKTE BLOOD AND HONOUR'ER WIST SPOREN OP INTERNET

19 april a19 april bDe Morgen maakte gisteren bekend dat een reeks VB’ers zich op Facebook als vriend van Wim Biront hebben opgegeven, Biront die op Facebook poseert in een T-shirt van Blood and Honour. Een aantal VB’ers hebben zich intussen afgemeld als ‘vriend’'. De in de pers als “Robert Q.” omschreven organisator van Blood and Honour-bijeenkomsten heeft zijn aanwezigheid op het internet ook opgekuisd.

Wim Biront poseert op de Facebook-sociale netwerkpagina's in een T-shirt van Blood and Honour en heeft vrienden van hetzelfde allooi. Eveneens poserend in Blood and Honour-T-shirt, of anders nazi-symbolen als foto gebruikend. Bij de vrienden noteerde De Morgen onder andere de VB-parlementsleden Marie-Rose Morel en Pieter Huybrechts, VB-personeelsleden en -mandatarissen van lagere rang als Sandy Neel, Wim Wienen en Tanguy Veys, en verder nog volk dat je in die kringen onvermijdelijk tegenkomt zoals NSV’er Yves Pernet. (Voor nog andere vrienden, zie Yelloman: http://yelloman1.blogspot.com/2008/10/neonazi-heeft-op-facebook-heel-wat.html). Marie-Rose Morel zei Wim Biront niet te kennen. Nochtans moet je je akkoord geven vooraleer iemand als ‘vriend’ te registreren. “Wellicht heb ik gewoon toegezegd zonder goed te kijken of te weten waar die symboliek voor staat”, zei de voormalige Miss Aardbeiprinses aan De Morgen. Morel zou het eens nakijken en zich eventueel laten schrappen als vriend. Pieter Huybrechts zag daarentegen geen reden om iets terug te roepen. “Ik zie niet in waarom ik iets zou moeten wijzigen”, zei de voormalige VMO’er.

Wanneer wij gisterennamiddag zelf eens gingen kijken naar de Facebook-pagina’s van Wim Biront was die man, overigens ook trouwe bezoeker van het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, al een pak vrienden kwijt. Maar er waren er nog. In tijden van nood leert men zijn echte vrienden kennen. Waren van bovenstaand rijtje nog altijd ‘vriend’ van Wim Biront, zowel op Bironts Facebook-pagina’s als op hun eigen Facebook-pagina’s: Pieter Huybrechts en Sandy Neel. Niet voor niets behorend tot de extreemrechterzijde van het op zich al extreemrechtse VB. ‘De moed om uit te komen voor je overtuiging’, of hoe noem je zoiets?

“Robert Q.” is ook een overtuigde, maar probeert nu de sporen van zijn overtuiging en relaties te wissen van het internet. Hij is naast Chris Moorkens en Kristof Vanholen de derde Blood and Honour’er die dinsdag van zijn bed werd gelicht als inrichter van Blood and Honour-concerten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081022). Hij is de man die de zaal huurde voor de SS-heldenhuldiging en het daaropvolgend concert van Blood and Honour Vlaanderen in Bellegem (foto’s, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5785499/politie-controleerde-identiteit-bij-blood-and). Anders dan de Nederlander die de evenementenhal huurde voor de Ian Stuart Memorial van Blood and Honour Duitsland begin september in Zandvliet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080927) nam hij blijkbaar geen valse identiteit aan en kon de politie hem gemakkelijk opsporen. 

Hij heeft onder twee namen Netlog-pagina’s aangemaakt: “pow_robby_sog” en “isd_sog”. Die “sog” had eigenlijk “zog” moeten zijn, een letterwoord dat in neonazi-kringen gebruikt wordt om de vermeende Joodse wereldheerschappij aan te klagen. “isd” verwijst naar Ian Stuart Donaldson, zanger van Skrewdriver en oprichter van Blood and Honour. “pow” is een in die kringen gebruikt letterwoord voor ‘oorlogsgevangenen’, al wie voor zijn nazi-overtuiging vervolgd wordt door ‘het regime’. Maar in de nacht van woensdag op donderdag heeft hij zijn Netlog-pagina’s verwijderd. Helaas voor hem waren antifascisten ze al dinsdag op het spoor gekomen. Dankzij Google Cache kan je echter nog steeds enkele pagina’s terugvinden. Zoals de bladzijde met zijn haarkleur (“kaal”), zijn favoriete stad (“Antwerpen”), zijn beste reiservaring (“met rsa (Royal Sporting Club Anderlecht, red.) gaan batteren in Lyon”), zijn favoriet kledingmerk (“ns kledij”), het evenement dat hij nooit zou willen missen (“een isd memorial”), beste groep (Skrewdriver etc.”), het beste wat hem overkomen is “mijn dochter en 28 (Blood and Honour, red.)”), etc. Zie: http://64.233.183.104/search?g=cache:ETtot21crH0J:nl.netlog.com/isd_sog/extra+isd_sog&hl=nl&ct=clnk&cd=2&gl=be. Op een andere nog terug te vinden pagina zegt de 28-jarige West-Vlaming dat hij is wie hij is, en dat niemand hem kan veranderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, morel, vb |  Facebook | | |  Print

11-10-08

LIJST DEDECKER STEEKT VLAAMS BELANG DEFINITIEF VOORBIJ

In de peiling van La Libre Belgique/RTL-TVi vorige week stak de Lijst Dedecker (LDD) het Vlaams Belang (VB) nipt voorbij. Met 15,4 % tegenover 15,3 %. De peiling van De Standaard en de VRT dit weekend bevestigt: LDD komt uit op 16,2 % (+ 3,8 % ten overstaan van de peiling in juni, + 9,7 % ten overstaan van de parlementsverkiezingen vorig jaar); het VB haalt nog maar 14 % (- 2,1 % in vergelijking met de vorige peiling, - 5 % in vergelijking met de verkiezingen op 10 juni vorig jaar. En - 10,4 % in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen die volgend jaar worden overgedaan.).

Jean-Marie Dedecker blijkt een enorme aantrekkingskracht te hebben op de VB-kiezers. Maar liefst een kwart van zijn stemmen haalt hij bij het VB, waar hij na Philip Dewinter de favoriete politicus is. VB-voorzitter Bruno Valkeniers minimaliseert de peiling. “Het enige wat telt, zijn de Vlaamse en Europese verkiezingen van juni volgend jaar.” Het is de klassieke uitleg van ofwel wie zeker wil zijn dat het resultaat van goede opiniepeilingen omgezet wordt in een goede verkiezingsuitslag, ofwel de uitleg van iemand die tegen beter weten in hoopt dat het nog zal beteren met de kiesintenties. Bij Bruno Valkeniers is het duidelijk dat laatste. Valkeniers heeft trouwens nog meer zorgen. Niet alleen wordt hij op de achtentwintigste plaats in de populariteitstest van politici geflankeerd door twee absolute politieke lichtgewichten, respectievelijk Patricia Ceysens (Open VLD-minister) en Bettina Geysen (voorzitster Vlaamse Progressieven, het voormalige Spirit). Bij de VB-kiezers scoort niet alleen Jean-Marie Dedecker beter dan de VB-partijvoorzitter. Zelfs SP.A’er Johan Vande Lanotte scoort bij de VB-kiezers beter dan Bruno Valkeniers.

LDD-ideoloog Boudewijn Bouckaert wijst in De Standaard nog eens op het inhoudelijk verschil met het VB. “Wij zijn bijvoorbeeld absoluut geen racistische partij. We kiezen voluit voor integratie van allochtonen in onze westerse beschaving en willen geen polarisatie tussen autochtonen en allochtonen.” Bouckaert sluit niet uit dat naarmate het partijprofiel duidelijker wordt, een aantal kiezers weer zal afhaken. “Maar veel mensen kiezen net voor LDD omdat ze een stem voor Vlaams Belang, dat niet wil regeren, onderhand nutteloos vinden.” Marina Cooreman, VB-gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver, die intussen overstapte naar de LDD, bevestigt wat Bouckaert vertelt over het verschil met het VB. “Ik werk in een zeer internationale omgeving (Cooreman werkt in een scheepvaartbedrijf, red.). Ik had het moeilijk met het racisme van Vlaams Belang. En ze mogen zeggen wat ze willen, racistisch zijn ze.”

07:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vb, ldd |  Facebook | | |  Print

22-09-08

GEEN GEDONDER IN KEULEN...


Het Vlaams Belang en betogen; het is een moeilijk huwelijk de laatste weken. Dat was ooit anders. Werd de verboden anti-Islam manifestatie vorige week in Brussel al na enkele minuten resoluut gestopt door de arm der wet, dan kwam de deelname aan de 'internationale betoging' vorige zaterdag in Keulen - ook al tegen de Islam - niet eens uit de startblokken. Het stadsbestuur verbood immers de gehele onderneming op het laatste moment. Uit vrees voor 'zware ongeregeldheden' zoals dat in bestuurlijke taal heet. De Keulense burgemeester had wel een punt; de avond voor de manifestatie op zaterdag waren er immers al rellen geweest in het stadscentrum tussen extreem-rechts en tegenbetogers. 
 
Tot overmaat van ramp, voor het VB en haar anti-Islam-kompanen althans, blokkeerden zaterdag ca. 10.000 buurtbewoners en ander 'links gespuis' de toegang tot het stadscentrum. Hierdoor was er sowieso geen doorkomen aan. Aldus viel de nationalistische weekenduitstap in het water ondanks het aangename nazomerweertje.
 
De organisatoren van 'Steden tegen Islamisering' hadden vooraf gehoopt op de aanwezigheid van 1.500 manifestanten die zich, onder auspiciën van de extreem-rechtse stadspartij 'Pro Köln', luidleels gingen kanten tegen de bouw van een nieuwe moskee in Keulen. De betoging was onderdeel van een 'anti-Islamdriedaagse'. Op vrijdagavond bracht de startende driedaagse vooral tegenbetogers uit binnen- en buitenland op de been in de omgeving van de Dom. Tussen vijf- en tienduizend manifestanten daagden op. Onder hen leden van de Vlaamse antifagroep 'Blokbuster'.
 
Het Vlaams Belang had met een forse delegatie aan de zaterdagmanifestatie willen deelnemen en dit onder kundige leiding van niet minder dan negen parlementsleden. En aangevoerd door de onvermijdelijke Philip Dewinter die geprogrammeerd was als 'gastspreker'. De succesvolle blokkade van de invalswegen maakte dat de VB-familie gezeten in de bussen van "'t Ros Beiaard" een koerswijziging van 180° mocht maken nog voor het stadscentrum in zicht kwam. Scheisse! Het gehele anti-Islamprogramma, tot en met de afsluitende persconferentie die in allerijl nog verplaatst werd naar het minder rumoerige Leverkussen (!), viel in het water.
 

20:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, vb, vlaams belang, pro koln |  Facebook | | |  Print

18-09-08

AFWEZIGE DEBIE NOG STEEDS AANWEZIG (TOT VRIJDAG)

Bericht

De beruchte Antwerpse ex-politiecommissaris Bart Debie, kreeg in mei van dit jaar een jaar effectieve celstraf voor racisme en mishandeling van arrestanten. De effectieve celstraf werd gecombineerd met vijf jaar ontzetting uit de burgerrechten. Een bijzonder zware sanctie die echter weinig verwondering wekte gezien de ernst van de aanklacht(en). Het verlies van de burgerrechten maakt dat hij niet langer in de Antwerpse gemeenteraad kan zetelen. 

Hoewel de uitspraak van de rechtbank al dateert van 4 maanden geleden maakt hij, meer op papier dan wel in de feiten, nog steeds deel van uit van de gemeenteraad. Debie stuurde sinds de veroordeling zijn kat naar de vergaderingen maar weigerde voor het overige om ontslag te nemen. Ondanks een overontwikkeld gevoel voor 'law & order' zette ook zijn fractie hem niet onder druk om 'spontaan' op te stappen. Burgemeester Janssens liet (ook) begaan omdat hij vreesde dat de VB-fractie gebruik zou maken van de situatie mocht hij zelf actie ondernemen tegen Debie. De rest van de Antwerpse gemeenteraad volgde Janssens hierin. De 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' zet morgen deze merkwaardige situatie recht.

Als een gemeenteraad na meer dan een maand - m.u.v. de vakantiemaanden - een uit de burgerrechten gezet lid niet uitsluit, bepaalt het nieuwe gemeentedecreet dat de 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' een procedure daartoe inleidt. Normaal gezien vertoont die raad alleen nèt na de verkiezingen enig teken van leven. Om de uitslagen geldig te verklaren en eventuele klachten aan een nader onderzoek te onderwerpen. De raad kan echter ook op een later tijdstip nog beslissen of een verkozene al-dan-niet voldoet aan de wettelijke minima. In de raad zitten geen politici. Komende vrijdag zal de raad in Antwerpen naar alle verwachting gewoonweg vaststellen dat Debie niet langer kan zetelen wegens geen burgerrechten. En hem vervolgens uitsluiten van de gemeenteraad.

Opvolger van Debie wordt Georges Ver Eecke (68). In een vorig leven nog actief in en verkozen voor de seniorenpartij 'Waardig Ouder Worden' - een politieke ééndagsvlieg uit de jaren' 90 waarvan sommige leden sterk naar rechts overhelden. Zoals Ver Eecke dus die voor het VB in de Antwerpse OCMW-raad zetelt. In aanloop naar zijn nieuw mandaat liet de opvolger van dienst alvast van zich horen: "Ik wil de Antwerpse gemeenteraad en het OCMW samen doen en zo de grootste cumulard van de stad worden. Monica De Coninck combineert dat toch ook?" aldus de krasse knar in de dagbladpers. Dat belooft! 

Die uitlating was alvast niet naar de zin van de VB - fractieleider in de OCMW -raad Van der Sande. Die merkte op dat beide mandaten combineren een haast ondoenbare zaak is en dit gezien de tijdsinvestering die de beide vragen.

Raar genoeg heeft hij deze boodschap waarvoor eigenlijk wel wat te zeggen valt - als 't goed is zeggen we het ook! - nog nooit aan andere VB-mandatarissen overgemaakt die twee of zelfs meer (publieke) mandaten combineren. Cumulards genoeg in de partij.

Wettelijk gezien kan Ver Eecke echter niets gemaakt worden. Zolang hij niet plooit voor de partijdruk kan en mag hij beide functies tegelijk opnemen. Het wordt hoog tijd dat voorzitter Valkeniers een intern bemiddelaar aanstelt voor deze en andere interne aangelegenheden. Zijn 'to do' - lijstje op bemiddelend vlak dreigt zowat een fulltime dagtaak te worden.

06:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams belang, debie, janssens, vb, valkeniers, cumul, wow, ver eecke |  Facebook | | |  Print

17-09-08

VANHECKE IN POLE POSITION VOOR EUROPA


Oud-partijvoorzitter Frank Vanhecke trekt volgend jaar de Vlaams Belang-lijst voor de Europese verkiezingen. De partijraad heeft dat eind vorige week besloten. Een grote verrassing is dat allerminst.

Vanhecke werd in 1994 een eerste maal het Europarlement ingestemd. Toen nog als onderdeel van een tandem waarvan een andere oud-partijvoorzitter, Karel Dillen, nog stevig aan het stuur zat. Zowel in '99 als in 2004 werd Vanhecke probleemloos herverkozen. Momenteel houden Koen Dillen en Philip Claeys hem gezelschap op de VB-banken in het Europese halfrond.

Ondanks de bevestiging van het lijsttrekkerschap kan Vanhecke nog lang niet op beide oren slapen. Tegen de man uit Assebroek (Brugge) loopt immers een procedure bij het Europarlement en dit voor niets minder dan de opheffing van zijn parlementaire immuniteit.

Op vraag van het parket van Dendermonde, na een klacht van de Sint-Niklase burgemeester Willockx (SP.a), ondernam minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) eerder dit jaar stappen in de richting van het Europese parlement om onschendbaarheid van Vanhecke op te heffen.

Het parket van de Denderstad wil Frank Vanhecke vervolgen voor een drie jaar oude publicatie van de VB-afdeling in Sint-Niklaas. Hierin werden allochtonen onterecht beschuldigd werden van grafschending. De ex-voorzitter hield zelf de pen niet vast. Hij fungeerde als nationaal partijvoorzitter wel als 'verantwoordelijk uitgever' voor de publicatie.

Voor het einde van het jaar doet het Europees Parlement uitspraak over de vraag van het parket. "In juni 2009 kan de Vlaamse kiezer oordelen over die poging tot politieke afrekening" luidde het op de VB -website strijdbaar. Op de inhoud van de zaak werd (vanzelfsprekend) niet ingegaan.

16-09-08

DRIE MAAL = SCHEEPSRECHT!


In
 Brussel werd gisteren een oplichter aangehouden die 'investeerders' om de tuin leidde met de belofte dat hij -zet u schrap-  van één enkel 50 euro - bankbiljet er zo maar eventjes drie kon maken via een ingenieuze ingreep!! Voor alle duidelijkheid: niet door de zaak op een bijzonder rendabele wijze te beleggen. Wel door een truc toe te passen waarin warm water, een "geheime foto-ontwikkelaar" en een koelkast de hoofdrollen spelen. Kortom: de wonderbaarlijke vermenigvuldiging met briefjes van 50!

Te gek voor woorden. Maar blijkbaar is er nog steeds een een publiek voor dit soort van dwaasheden. Te midden van het goedgelovige publiek: Vlaams Belang - parlementslid Jos Van Assche uit Anderlecht. Zo te zien de slimste thuis en ver daarbuiten. Hij verloor, naar eigen zeggen, in 2005 een bedrag van 100.000 euro aan de 'investering'De oplichter in kwestie, een man van Kameroense origine, gaf de feiten toe aan de politie maar spreekt van 35.000 euro.

Anders dan de partijretoriek laat vermoeden stond het VB - parlementslid dus wèl open voor contacten met zwarte medemensen. En zo liet hij zich grote winsten voorspiegelen door de wonderbaarlijke weldoener met de naam Boyomo. In de krant lezen we, in de versie van Boyomo althans, dat de eerste contacten tussen de beide heren werden gelegd via een prostitué!

De 'zakenman' verklaarde over het gegoochel met de bankbiljetten: "Ik nam hem beet, hij geloofde me en daarna wilde hij dat ik 700 biljetten van 50 euro zou verdrievoudigen voor hem". Van Assche was gisteren nergens bereikbaar voor commentaar. Je zou voor minder verstoppertje spelen.

Commentaar of niet; VB-v
oorzitter Valckeniers is meteen een probleem
 rijker. Goede pers kan je dit bezwaarlijk noemen. Als hij echt werk wil maken van het 'upgraden' van zijn politiek personeel zoals hij het aankondigde, dan ziet het er heel sterk naar uit dat Anderlecht een VB-parlementslid armer wordt.

 

22:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, van assche, valckeniers |  Facebook | | |  Print

15-09-08

VB DUIKT ONDER 15% - LDD TWEE MAAL ZO GROOT


Uit de resultaten van een opiniepeiling, georganiseerd in opdracht van de zender 'RTBF' en het Franstalige dagblad 'Le Soir', blijkt dat het geplaagde kartel 'CD&V/N-VA' met een straat voorsprong de leidende politieke formatie blijft in Vlaanderen met bijna 30% van de stemmen (29,2%). Grote overwinnaar is de Lijst Dedecker (LDD) die haar stemmenaantal zowat verdubbelt t.o.v. het verkiezingsresultaat dat in 2007 werd geboekt.

De partij van Jean-Marie klimt van 6,5% naar 12,5%. Dat heet opzienbarend. Even zo grote verliezer is het Vlaams Belang dat voor het eerst sinds mensenheugenis onder de 15%-drempel duikelt. Liefst 4,1% van het Vlaamse electoraat wordt verloren of meer dan een vijfde van het kiespubliek van 2007. In vergelijking met het verkiezingsresultaat van 2004 gaat de partij er zelfs 9,25% er op achteruit.

Peilingen zijn uiteraard slechts peilingen. Meestal dragers van duizelingwekkende foutenmarges. In het geval van zowel LDD als het VB is de tendens echter overduidelijk. Je moet haast stekeblind zijn om het verband niet te willen zien. Het VB blijft onverminderd worstelen met haar onvermogen om met deze situatie om te gaan.

Intern blijft de kritiek op het eerder voorzichtige beleid van voorzitter Valckeniers aangroeien. En de geruchten over een 'massale overstap' van VB-mandatarissen naar LDD blijven een hardnekkig bestaan leiden. Vraag is of de partij met 'iemand anders' aan het hoofd, met een scherper of harder profiel dus, de aantrekkingskracht van LDD kan counteren. Dat lijkt op z'n minst twijfelachtig.

Andere verliezers aan Vlaamse kant, zij het een stuk minder spectaculair, zijn de de VLD en het progressieve kartel 'SP.A-Vl.Pro' die er beide 1,3% op achteruit gaan. In Wallonië doet vooral Ecolo het goed. De groenen worden er bijna net zo groot als de CDH van J. Milquet. De MR van minister Reynders scoort zodanig slecht (-6,6%) dat de PS - ondanks aanhoudend verlies - weer de grootste partij van het Waalse Gewest wordt. In Brussel blijft MR wel de grootste.

Aan extreem-rechtse kant lijkt de operatie vernieuwing van het FN haar vruchten af te werpen. Ondanks zichzelf scoort de partij 3,6% in het Hoofdstedelijke gewest (+0,8%). In Wallonië wordt de kiesdrempel redelijk vlot gepasseerd met 6,1% van de stemmen of een vooruitgang van een half procent t.o.v. het verkiezingsresultaat in 2007. Waarmee eens te meer wordt aangetoond dat je geen programma noch een partijwerking die naam waardig nodig hebt om te scoren bij de kiezer.

De peiling werd uitgevoerd door het bureau 'Dedicated Research' dat begin september 600 Vlamingen, 500 Brusselaars en 600 Walen ondervroeg op hun kiesintenties. Relatief kleine onderzoeksgroepen dus maar belangrijker nog; 'amper' 74% van de aangezochte kiezers werkte effectief ook mee. 

Dit maakt dat er aan het Vlaamse luik van deze peiling ca. 450 personen deelnamen. De factor toeval speelt dan een te grote rol om al te sterk geloof te hechten aan de resultaten. De resultaten van deze en (vele) andere peilingen worden m.a.w. best sterk gerelativeerd. Ook het gegeven dat de score voor de meest 'extreme' partijen, lees: extreem-rechts, vaak wordt ondergewaardeerd in dergelijke enquêtes, wordt best meegenomen in deze relativeringsoefening.

11:27 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vld, ps, peilingen, vb, mr, fn, ldd, cd v-nva, sp a-vl pro |  Facebook | | |  Print

12-09-08

VB: WEL OP STRAAT - NAUWELIJKS/NIET IN DE PERS


Zoals verwacht heeft het VB, ondanks het manifestatieverbod van de Brusselse burgemeester, gisteren een actie gehouden 'ter nagedachtenis van de slachtoffers van 9/11' in de hoofdstad. Dat het verbod deze week nog bevestigd werd door zowel de rechtbank als de Raad van State was kennelijk niet meer dan een détail.

Onder de aanwezigen zowat de gehele partijtop maar ook de extreem-rechtse Europarlementsleden Carl Lang, van het Franse Front National, en Mario Borghezio, van de Italiaanse Lega Nord. Die laatste presteerde het om onbeschaamd haatslogans ('Islamistes Parasites') in het rond te slingeren. Hij kreeg er zowaar applaus voor.

Bijzonder lang duurde de manifestatiepret al bij al niet want kort na de start werden drie vrouwen, twee Vlaams Belang - personeelsleden en een 'sympathisant', gearresteerd. De rest van de VB-manifestanten, de kopstukken en een 50-tal (personeels-)leden, werd verder ongemoeid gelaten. De twee gearresteerde VB'sters verklaarden na de administratieve aanhouding dat ze klacht zouden indienen tegen de politie wegens 'seksuele intimidatie'. De hoogst voorspelbare afloop van het non -event was voor feestleider Dewinter ruim voldoende om uit zijn bekende krammen te schieten. 'Islamsocialist - collaborateur' Thielemans kreeg een volledig voorgeprogrammeerde veeg uit de pan.

De minimale persbelangstelling en dito berichtgeving over het georganiseerde incident toont eens te meer aan dat de ster van het VB fors tanend is. Het verschil met de gebeurtenissen en (vooral) de persaandacht van vorig jaar is niets minder dan spectaculair. Dat is waarschijnlijk nog de belangrijkste vaststelling die gisteren gedaan kon worden. In de marge van de actie bekloegen de VB - celebrities zich erover dat hun partij steeds minder 'airplay' krijgt terwijl Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker nauwelijks van het scherm of uit de krant te branden zijn. In tijden van communautaire hoogspanning steekt zoiets natuurlijk.

Het Belgicistische Front National, nog steeds op zoek naar politieke en andere vrienden, toonde zich gisteren solidair met de Vlaams-nationale collega's. In een persbericht sprak het haar verontwaardiging uit over het betogingsverbod dat het VB werd opgelegd. Ex - VRT journalist Reddy Demey, al enkele jaren militant VB-lid en blijkbaar ook al op zoek naar vrienden, was gisteren één van de opgemerkte aanwezigen. Voor de gelegenheid was hij helemaal van de Vlaamse kust naar het Boosaardige Brussel afgezakt gehuld in een 'New York'- t shirt.

14:53 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, brussel, 9 11, vb, fn, lega nord, reddy de mey |  Facebook | | |  Print

10-09-08

VB - BETOGING IN BRUSSEL VERBODEN

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans heeft, zoals verwacht, de Vlaams Belang - manifestatie van morgen in de hoofdstad verboden. Het VB en haar satellietorganisatie 'Steden tegen Islamisering', wilden op 9/11 demonstreren aan het WTC - gebouw. VB - voorman Philip Dewinter kondigde prompt een kort geding aan tegen het 'njet' van de PS-burgervader. Net als vorig jaar. In het betogingsverbod ziet Dewinter het ultieme bewijs dat de Islamisering van onze hoofdstad, en andere Europese grootsteden, op kruissnelheid zit. Dewinter verklaarde in één moeite door dat er morgen sowieso een symbolische manifestatie ter nagedachtenis van de Amerikaanse 9/11 - slachtoffers zal doorgaan.

 Vorig jaar lapten Dewinter, Vanhecke en co, nochtans zelfverklaarde voorstanders van 'law and order', eveneens een betogingsverbod op 9/11 aan de nationalistische laars. Ze kregen toen de steun van een 150-tal 'medestanders', w.o. betrekkelijk veel huis-, tuin- en keukenpersoneel van de partij zelf. De VB-top werd, na het obligate duw- en trekwerk met de arm der wet, uiteindelijk met veel misbaar gearresteerd en geboeid afgevoerd.

Morgen -hoogstwaarschijnlijk- opnieuw hetzelfde toneel. On verra bien [*geeuw*].


Ons verslag van 'de gebeurtenissen' op 11-09-2007: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070911

04-09-08

VB-CARTOONIST JUICHT TE VROEG

We hebben hier al een paar keer in niet zo lovende woorden gesproken over Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout (zie onder andere: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070717, http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071227, http://aff.skynetblogs.be/post/5382540/vbvoorzitster-borgerhout-doet-niet-meer-mee-a en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080322). Maar al ze iets goed zegt, melden we het hier ook.  

Op 24 augustus postte Janice Laureyssens op haar blog: “De arrogantie van de journalisten die de Olympische Spelen mochten becommentariëren begon stilaan gênant te worden. Voor een land als het onze dat in geen 44 jaar nog iets had gewonnen op de Olympische Spelen, vielen ze lelijk uit naar landen zoals bv. Oekraïne, dat al een pak medailles op zak had. Tot eergisteren en gisteren. Goud en zilver. Tia Hellebaut en de meisjes die de 4 x 100 meter liepen hebben eindelijk ons imago gered. Proficiat Tia, zou het door de pizza's komen dat je zo hoog kunt springen? In ieder geval een fantastische prestatie!!!! Het valt bovendien ook op dat de sportvrouwen duidelijk beter zijn dan 'onze mannen'.” 

Gisteren viel het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine in onze brievenbus. Huiscartonist Fré (Frederik Pas) heeft duidelijk te vroeg gejuicht over de Belgische atleten die geen medailles halen op de Olympische Spelen (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Zou Janice Laureyssens haar partijgenoot intussen terechtgewezen hebben? Wijlen Karel Dillen zou Fré ongetwijfeld met een Vlaams spreekwoord om de oren geslagen hebben, zoals 'Verkoop nooit het vel van de beer voor de beer geschoten is'.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print