17-06-08

EURO-RUS CONGRES


De Dendermondse regio mag zich voor de tweede maal in amper enkele weken opmaken voor hoog extreem-rechts bezoek uit het buitenland. Nadat de nazigroepering 'Blood & Honour' er onaangekondigd verzamelen blies begin juni voor een avondje nationaal-socialistische metal, in Lebbeke op enkele kilometer afstand van de Ros Beiaard-stad, gaat er op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni het Internationale Congres door van de schimmige extreem-rechtse organisatie 'Euro-Rus'.

eurorus
Schimmig of niet. Op het programma staan niets dan fijnbesnaarde gastprekers als David Duke, voormalig leider van de Ku Klux Klan (KKK) in de periode 1974-'78 en de financier van het neonazi-internetforum 'Stormfront'. Ook op de gastenlijst: Alexandr Belov, de leider van de extreem-rechtse beweging DPNI ('Beweging Tegen Illegale Immigratie'). DPNI is zowat de Russische marktleider op het vlak van racistisch straatgeweld. Beide heren worden bijgestaan door mindere goden uit Bulgarije, Rusland, Frankrijk, Nederland, Oekraïne enz.

En al dat fraais wordt op 27 en 28 juni aan elkaar gesproken en gemodereerd door Robert Steuckers, de huisideoloog van de Nieuw Rechtse beweging in België. Kortom: dat worden nog reuzeleuke dagen. Voor 5 euro per dag zowaar. De organisatie heeft bovendien beloofd dat er niét met swastika's gezwaaid zal worden. Dat lazen we toch in de krant.

Het is niet de eerste passage van de organisatie Euro-Rus in België. In december 2006 werd er een soortgelijk 'event' georganiseerd onder de naam: "Kan Europa zonder Rusland?". Het antwoord op die beklemmende vraag werd toen gegeven door o.m. Nick Griffin, voorzitter van de 'British Nationalist Party' (BNP), de extreem-rechtse publicist Guillaume Faye, gastheer Kris Roman en dezelfde David Duke die ook nu weer wordt opgevoerd. Toen woonden een 70-tal geïnteresseerden het congres bij. Deze keer is 'Rusland en de Europese Rijksgedachte' het gewichtifg klnkende centrale thema.

Wie of wat deze ongein financieel mogelijk maakt is een goed bewaard geheim. De wonderen zijn de wereld nog niet uit maar het is quasi uitgesloten dat de 'vereniging' Euro-Rus en/of organisator Kris Roman alle kosten voor deze tweedaagse zelf (kunnen) dragen. Minstens een deel van de rekening wordt waarschijnlijk ter hoogte van Moskou vereffend.Kris Roman

De organisatie van het congres op 28/6 is in handen van de onnavolgbare Kris Roman. Een naam die eens om de zoveel maneschijnen uit het niets opduikt als er weer eens een extreem-rechts feestje wordt gebouwd. Om vervolgens weer in de anonimiteit te verdwijnen.

Roman startte zijn 'politieke carrière' in het Vlaams Blok waar hij begin 1994 werd buitengezet wegens té radicaal. In het boek 'Les Rats Noirs' (M. Abramowicz, L. Pire - 1996) wordt i.v.m. Roman's uitsluiting melding gemaakt van antisemitische en negationistische uitlatingen waar de partijtop niet mee kon lachen. In het Belang van Limburg verklaarde hij zelf zijn ontslag als volgt: "de sterk flamingantische vleugel, vooral gesitueerd in Antwerpen heeft de bovenhand gehaald. Deze vleugel wil de zachtere toer opgaan wat het vreemdelingenprobleem betreft".

Vervolgens sloot Roman zich aan bij het Front National (FN) voorgezeten door 'wonderdokter' Daniël Féret. En met succes. In oktober 1994 werd hij als lijsttrekker op de FN-lijst verkozen voor de gemeenteraad in Ganshoren. Twee jaar later later sloot hij zich aan bij de dissidente groep in het Front National, het latere 'Front Nouveau de Belgique' (FNB), geleid door Marguerite Bastien.

Bij de oprichting van dat FNB werd Roman als 'Flamand de service' gebombardeerd tot voorzitter van de Vlaamse afdeling van de partij; het zgn. 'Nationaal Front - Vlaanderen'. Minder dan een jaar na de oprichting van het FNB was Roman al weer vertrokken. Net als het gros van de kaderleden van de partij overigens. Van de Vlaamse afdeling kwam, na de persconferentie in het Brusselse IPC, niets meer in huis.

Na zijn passage bij het FNB pikte Roman zijn zelf opgerichte 'Nationale Liga/Ligue Nationale' (NL/LN) weer op. Kwatongen van -uiteraard- linkse signatuur beweerden dat Roman en zijn (Russische!) vrouw de enige leden waren (zijn) van deze 'liga'.

In 2003 liep Roman tegen een veroordeling aan wegens racisme.

In het maandblad van zijn liga trok hij immers geregeld van leer tegen 'de almacht van de joodse lobby'. Hij bediende zich daarvoor zelfs van de zgn. 'Protocollen van de wijzen van Sion', een anti-semitische vervalsing die door de nazi's de wereld werd ingestuurd. Geen bezwaar echter voor Roman want: "de inhoud komt perfect overeen met de huidige alledaagse werkelijkheid".

Dergelijke prietpraat hadden ze op de rechtbank waarschijnlijk nog nooit gehoord. Een veroordeling - 9 maanden voorwaardelijk- bleef dan ook niet uit. Roman over de veroordeling in de krant van vandaag: 'Ik was in mijn maandblad een beetje humoristisch uit de hoek gekomen en ben op een rechter gebotst die geen zin voor humor had. Bovendien stuitte ik toen ook op Johan Leman van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding'. 'Een mens evolueert. Sommige uitspraken die ik toen deed, zou ik nu niet meer doen.' (Het Nieuwsblad, 17/6/2008)

't Was maar om te lachen dus! We hadden het kunnen denken! Sinds 2006 staat humorist Kris Roman ook 'bekend' als de drijvende kracht achter 'Euro-Rus', de organisatie die naar zijn zeggen Europa wil verdedigen van Gibraltar tot Vladivostok. Hij is ook actief voor 'Altermedia', zowat het extreem-rechtse equivalent voor 'Indymedia'. Ook in rechts-paganistische middens duikt zijn naam frequent op.

22:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duke, kkk, roman, fn, vb, euro-rus |  Facebook | | |  Print

16-06-08

LDD WINT (ALWEER) - VB VERLIEST (ALWEER)

Mochten er afgelopen weekend verkiezingen gehouden zijn dan zou 'Lijst Dedecker' (LDD) meer dan 10% scoren in het Vlaamse gewest. De verdere opmars van LDD is één van de voornaamste conlusies van de poll die driemaandelijks in opdracht van 'La Libre belgique' en 'RTL-TVI' wordt georganiseerd. Niet alleen de partij doet het goed. Jean-Marie De Decker himself is zelfs de populairste politicus van Vlaanderen geworden (36%) nà Yves Leterme (43%).

Het kartel 'CD&V/NVA' blijft met een spreekwoordelijke straat voorsprong de sterkste politieke formatie van Vlaanderen. Tweede in de rij is het Vlaams Belang dat verder van zijn pluimen laat met - nog - 18% van de stemmen. Een vol procent minder in vergelijking met de resultaten van de voorgaande poll (maart 2008). In het hoofdstedelijke gewest lijkt het electorale aandeel van het Vlaams Belang zowat in vrije val als je de resultaten mag geloven.

In de Brusselse regio behaalt de partij nog 1,5% van de stemmen waarmee de partij de helft van haar aanhang verliest op een jaar tijd. De tijd dat het VB met de inzet van Johan De Mol en tweetalige campagnes een zeker aantal Franstalige kiezers kon bekoren lijkt daarmee voltoid verleden tijd.
Lijkt. Peilingen zijn immers maar peilingen. Deze enquête werd van een 2.000-tal kiezers in ttaal afgenomen in de drie regio's van het land samenen. Dat levert minstens een indicatie op van de reële verhoudingen. De kopzorgen voor VB-voorzitter Valkeniers zijn allerminst ten einde. Zolang hij geen passend antwoord kan verzinnen op LDD zal zijn aanhang steeds verder blijven afkalven

In Wallonië zijn vooral CDH en Ecolo aan de winnende hand. Zowel PS als MR verliezen elk 2 à 3%. Extreem-rechts blijft er met de kiesdrempel flirten. Het nieuwe Front National behaalt er momenteel  5,1% van de stemmen.

21:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, vb, ldd, jean-marie dedecker |  Facebook | | |  Print

15-06-08

PROEFSCHRIFT OVER VB - "FROM PARIAH TO POWER"

"Vlaams Belang rechtser dan andere extreem rechtsen"

De Nederlandse politologe Sarah de Lange verdedigde afgelopen donderdag aan de Antwerpse Universiteit haar proefschrift over het Vlaams Belang. Twee conclusies sprongen daarbij in het oog: 1) Het Vlaams Belang is een stuk rechtser dan de andere politieke partijen van ultrarechtse signatuur in Europa, 2) Als het VB erin slaagt om er de scherpe kantjes af te halen is meeregeren - het cordon sanitaire doorbreken dus - allerminst uitgesloten. Zo hoort u het ook eens van een ander.

Met de conclusies kunnen we best leven maar op een aantal punten gaat het werk van de Nederlandse onderzoekster toch behoorlijk de mist in door zich van redelijk twijfelachtige argumenten te bedienen. 
Volgens de Lange stelt het VB zich harder op dan de extreem-rechtse collega's wat betreft economie, migratie en nationalistische thema's. En zo definieert ze het Belang als een stuk radicaler dan de collega's in Italië (Forza Italia), Nederland (Lijst Pim Fortuyn) en Oostenrijk (FPÖ). 

De vergelijing met het FPÖ gaat op maar of het VB mag vergeleken worden met rechts-populistische fenomenen à la 'Forza Italia' en 'LPF', het stelletje ongeregeld rond Pim Fortuyn indertijd, is maar zeer de vraag. Goede vergelijkingspunten kan je dat bezwaarlijk noemen. Het VB zit als nationalistische partij fundamenteel anders ineen, heeft andere objectieven en beschikt over een veel sterkere (electorale) basis die het resultaat is van een gestage, 'organische' groei. 

Het VB kan als partij ook terugvallen op een breed netwerk van personen en organisaties die al lang voor de oprichting partij actief waren voor de 'goede zaak'. Dingen die je maar moeilijk van Berlusconi's partij en/of de LPF kan beweren. Het VB vaag je in ieder geval niet weg met één enkele stembusslag. Zoals met de LPF bijvoorbeeld wel het geval was.

De mee-regeer optie die de Lange naar voor schuift is gestoeld op haar bevinding dat het VB geen verdere groei meer voor ogen zou hebben. De enige toekomstoptie die de partij volgens haar (nog) heeft is het 'matigen' van de eigen standpunten. De politologe ziet in de aanstelling van Bruno Valkeniers trouwens een bevestiging van dit toekomstscenario. Sarah de Lange denkt verder dat Open VLD en/of Lijst Dedecker (LDD) als eersten "overstag gaan" voor een samenwerking met het VB.

Ook hier de nodige bedenkingen. Veel matiging hebben we nog niet gehoord /gezien sinds de komst van Valkeniers. De nieuwe VB-voorzitter komt inderdaad minder agressief uit de hoek als pakweg Philip Dewinter maar uiteindelijk speelt hij in dezelfde afdeling. Valkeniers is absoluut geen gematigd politicus, iets wat hij zelf maar al te graag onderlijnt.  De aanstelling van Valkeniers had overigens meer met de toestand rond Frank Vanhecke te maken dan wel met een weloverwogen move van de partijtop richting 'matiging'.

Dat de ploeg rond J.M. Dedecker vroeg of laat de weg naar het VB vindt voor een 'samenwerking' valt nog te bezien. We stellen vast dat het gegeven nu alvast niet aan de orde is. Het recentelijk afgewezen samenwerkingsvoorstel spreekt boekdelen. Maar goed, wat nu niet is kan inderdaad nog komen. De winning mood kan snel omslaan in paniekvoetbal. Een Open VLD die met het VB in zee gaat lijkt - zelfs op langere termijn - volledig uitgesloten. De aversie die in de blauwe rangen leeft voor het VB is bijzonder groot. Gelukkig maar.

In een interview na de verdediging van het proefschrift verklaarde de onderzoekster aan de pers dat ze het uitgesloten acht dat er ooit één Franstalige zou samenwerken met het VB. Driewerf helaas. Sinds de vroege jaren '90 zijn er veelvuldige contacten met extreem-rechts over de taalgrens heen (met Agir, Réf, BiS...) en zijn er bovendien Franstaligen actief in het VB. Het gaat om een kleine 'groep' maar de aanwezigheid van Franstaligen in het VB is  een realiteit. Meer zelfs; een aantal van die VB-Franstaligen werden op lokaal vlak, in het Hoofdstedelijk gewest, verkozen en vertegenwoordigen ever since het VB in de gemeenteraad en andere vergaderingen.

Frédèric Erens, één van de voormalige voorzitters van de VBJ - de jongerenafdeling van het VB, is trouwens van Franstalige origine en militeerde tot 1991 voor het (unionistische!) Front National. Hij was overigens lang niet de enige Francofoon die toen al de overstap van het FN naar het VB maakte. Wat trouwens bewijst dat het VB veeleer een extreem-rechtse dan wel een Vlaamse partij is. Dat is pas een gegeven dat verder onderzoek verdient.

21:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, valkeniers, erens, vb, de lange, vbj, lpf |  Facebook | | |  Print

23-01-08

VREUGDE & LOL & ONVERBETERLIJKE POPULISTEN BIJ DE LDD (AFLEVERING 33)

Twee gemeenteraadsleden uit Ranst, Astrid Verbert (53, foto 1) en Tania Van Rompaey (40, foto 2), hebben zich aangesloten bij 'Lijst Dedecker' (LDD). Beiden dames werden in oktober 2006 verkozen op een Vlaams Belang-lijst maar zetelden al meer dan een jaar als onafhankelijke.

Astrid Verbert was ruim twintig jaar actief in het VB en gold als één van de 'VB-pioniers' in Ranst. Ze was ook jarenlang voorzitter van de lokale VB-afdeling. Een afdeling die ze overigens zelf oprichtte, met de hulp van Tania Van Rompaey die het VB vertegenwoordigde in het OCMW van Ranst tijdens de vorige legislatuur. Einde 2006 verliet het duo het Vlaams Belang met slaande deuren. Een (verloren) intern conflict over de toewijzing van een OCMW-raadszetel, aan een plaatselijke ex-VLD'er, lag aan de basis hiervan. Dat en het gebrek aan steun vanwege de hogere 'VB-échelons' waren voor Astrid Verbert en Tania Van Rompaey de druppels die de emmer deden overlopen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde de VB-lijst in Ranst 22,5% van de stemmen. Een hoge score die de VB-fractie van Ranst deed verdubbelen in omvang, van 3 naar 6 zetels. Twee daarvan worden nu verder onder de noemer 'LDD' waargenomen. Verbert en Van Rompaey zijn niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste VB-mandatarissen die de overstap richting LDD maken. Echt grote 'vissen' heeft LDD nog niet binnengehaald sinds de ophefmakende 'transfer' van Jurgen Verstrepen. Het aantal lokale en regionale mandatarissen in de partij met een VB-verleden zwelt echter zienderogen aan.

Intussen blijft het niveau van de modale LDD-mandataris duizelingwekkend laag. In het VRT-programma Phara van maandagavond (zie:
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.228673) legde Phara de Aguirre aan ex-judoca, nu LDD-kamerlid, Ulla Werbrouck een beeldfragment voor van twee Ninovenaren die in het zog van twee Open VLD-schepenen zijn overgestapt naar de LDD. De eerste gaf toe geen benul te hebben van het LDD-programma, de tweede wist dat het “iets met de burger te maken heeft” maar verder kwam hij niet. Ulla Werbrouck (op foto 3 samen met Jean-Marie Dedecker) repliceerde daarop dat ook wel bij het VB velen een lidkaart kopen zonder te weten waarom. Wat door de eveneens in de studio aanwezige Marie-Rose Morel natuurlijk heftig bestreden werd, ook al is er – maar dat verzweeg Morel natuurlijk – een zwaar verschil tussen de prioriteiten van de kiezers en van de partijleiding (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080105). In de snelheid van het debat vergat Phara de Aguirre te wijzen op die tegenstelling, en zo werd een debat dat moest verhelderen het tegendeel ervan.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, ldd, media |  Facebook | | |  Print

18-01-08

'Steden tegen Islamisering' opgericht

Het Vlaams Belang heeft gisteren volgens plan de organisatie ‘Steden Tegen Islamisering’ opgericht. Dat gebeurde in Antwerpen met de steun van enkele collega's uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Spanje. Tot de 'stichtende leden' behoren de Duitse 'Republikaner' en 'Pro Köln', de onvermijdelijke FPö (Oostenrijk), het Spaanse 'Tierra y Pueblo', het ons volkomen onbekende 'Lisistrata' (Italië) en 'Alsace D'Abord' (Frankrijk).

Met de nieuwe organisatie willen de deelnemende partijen de internationale dimensie duiden van de problematiek van de ‘voortschrijdende islamisering’. VB en co zullen daarom acties organiseren om de ‘islamisering van West-Europa' te bestrijden. Wat voor acties is niet meteen duidelijk maar 'anti-moskeewandelingen' staan waarschijnlijk erg hoog genoteerd. De nieuwe extreem-rechtse organisatie blaast alleszins een eerste keer verzamelen op 2 februari voor een meeting in Parijs. In het najaar wordt Keulen aangedaan.

Opvallende afwezige gisteren was de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV, Partij Voor de Vrijheid), nochthans Europees marktleider op het vlak van 'anti-Islamisme'. "Die gaat te ver voor ons" stelde Philip Dewinter tijdens de persconferentie. Dewinter verwees daarmee naar de plannen van Wilders voor het publiekelijk verscheuren van de koran om zijn anti-Islamstandpunt kracht bij te zetten.

De persconferentie waarop één en ander bekend werd gemaakt kon op zeer veel binnen- en buitenlandse persbelangstelling rekenenen. De aanwezigheid van Heinz-Christian Strache, voorzitter van de Oostenrijkse partij FPÖ, zat daar voor veel tussen. Die partij zorgde onlangs nog voor voorspelbare herrie toen één van haar leidende figuren - Susanne Winter - op het nieuwjaarscongres van de partij verklaarde dat de profeet Mohammed 'een kinderverkrachter' zou zijn.

De oprichtingsvergadering annex persconferentie van gisteren werd afgesloten met een 'excursie' door Antwerpen. Om de buitenlandse invités te confronteren met de ernst van de problematiek in 't stad. De 15 extreem-rechtse collega's bleken achteraf niet echt onder de indruk. Na de provocatieve wandeling doorheen de Seefhoek, begeleid door de politie, zei één van de gasten zelfs: "dat valt hier nog mee met die Islamisering". De wandeling verliep zonder incidenten.

09:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winter, islam, vb, dewinter, fpo, strache |  Facebook | | |  Print

15-01-08

Bruno Valkeniers kandidaat-voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers (52), het Vlaams Belang - kamerlid dat zich niet schaamt voor “occasioneel straatgeweld” (cfr. artikel NSV-betoging & citaat onderaan dit bericht), kandideert sinds afgelopen zondag voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. Hij heeft dat zelf met zoveel woorden wereldkundig gemaakt in het programma 'Wakker op Zondag' van de Antwerpse regionale zender ‘ATV’, daags na de nationale VB - nieuwjaarsreceptie.

Het nieuws kwam bepaald niet als een grote verrassing. Vorig jaar, kort na zijn overstap van het bedrijfsleven naar de politieke wereld, werd Valkeniers al geciteerd als mogelijke opvolger van Frank Vanhecke. Vooral zijn tussenkomst tijdens het VB-verkiezingscongres in maart 2007 werd gezien als een stevige sollicitatie voor het voorzitterschap. De interviews met de krant 'De Standaard' en het weekblad 'Knack' van een jaar geleden (feb. 2007), gaven ook al sterke hints in die richting.

Bruno Valkeniers was geruime tijd, van 1980 tot 2006, commercieel directeur van ‘Hesse-Noord Natie’. Vanaf 2002 was hij eveneens de zaakvoerder van ‘Falconsult’, een adviesbureau voor de maritieme sector .


Bruno Valkeniers, dichte familie van Jef Valkeniers (ex-VU, nu VLD) a.k.a. 'Jef Lawijt', is al langer actief in de uiterste rechtervleugel van de Vlaamse beweging. In 1976 behoorde hij, naar eigen zeggen althans, tot het groepje extreem-rechtse studenten dat zich afscheurde van het KVHV en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) oprichtte. Het is de periode waarin het NSV-ledenblad nog 'Signaal' heette - net zoals het collaboratieblad in W.O. II - en het ‘clublied’ beloofde om de vele politieke tegenstanders de kist in te zwieren.

Verder was Valkeniers medestichter van de rechtse serviceclub 'Marnixring' waarin hij optrad als voorzitter van de Antwerpse afdeling ('Hanze'). Daarnaast was hij enige tijd voorzitter van het 'Algemeen Nederlands Zangverbond' (ANZ) in de periode voor de overstap naar het VB. Een bestuursmandaat in het 'Wies Moens * - vormingsinstituut' vervolledigt het lijstje.

De move van Valkeniers richting VB - voorzitterschap heeft uiteraard alles te maken met de bijzonder hoog oplopende conflicten die het Belang-huishouden teisterden in het voorbije jaar. Conflicten die partijleiding verplichtte tot verkeerde keuzes en die na de verkiezingsnederlaag het VB zowat verlamden. Kortom: een partijcrisis zonder voorgaande waarvan vooral Dedecker en Co voluit profiteerden.

In de VUM-kranten van maandag lazen we dat kopstukken Dewinter en Annemans, sinds enige tijd weer de beste vrienden, concrete plannen hadden voor de oprichting van een nieuwe politieke partij mocht Frank Vanhecke niet 'vrijwillig' opstappen als voorzitter. Naar verluidt werd een extreem-rechts schisma maar op de nipper vermeden. Wat daar allemaal precies van aan is/was weet je natuurlijk niet, maar het is veelbetekenend dat dergelijke verhalen op straat worden gegooid.

Dé oorzaak van het interne gehakketak is Vanheckes veelbesproken relatie met Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel wiens politieke toekomst momenteel in de categorie 'hoogst twijfelachtig' geparkeerd staat. Nu de kandidatuur van Valkeniers een realiteit is, lijkt ook het laatste restje schroom om te berichten over de (vermeende) relatie tussen Morel en Vanhecke compleet verdwenen. De gazetten stonden er vol van.

Bruno Valkeniers - de partij ingeloodst door Dewinter en Annemans - moet nu de oplossing bieden. Hij wordt als rationeel handelend 'consensuskandidaat zonder Blok-verleden' naar voor geschoven. Bij het VB begint men zich kennelijk te schamen voor het eigen verleden als een kandidaat-voorzitter uitgerekend dit tot zijn pluspunten mag rekenen.

Markant is dat Valkeniers, als eerste kopstuk in de partijgeschiedenis, openlijk toegeeft dat er in het VB verschillende strekkingen actief zijn, weliswaar variërend tussen hard en zeer hard, maar toch. Tot voor kort werd het parool van stichter Karel Dillen -"er is slechts één blok / wij zijn één blok"- gehuldigd en werden alle meningsverschillen consequent binnenskamers gehouden. Veel ruimte voor 'diversiteit' was er alleszins niet.

De leden van het VB dienen zich op 2 maart nog uit te spreken over Valkeniers’ kandidatuur  maar het zal waarschijnlijk al zeer gek moeten lopen wil hij niet op de voorzitterstoel belanden. Ruimte voor andere kandidaten behoort niet meteen tot de partijtraditie en is in het huidige crisisklimaat quasi uitgesloten.

Frank Vanhecke, nog door Karel Dillen himself -en door niemand anders- tot partijvoorzitter bevorderd tijdens het VB-congres "Het Volk Beslist" (!!) in 1996, kreeg tijdens de eerste min of meer 'open voorzittersverkiezing' enkele jaren geleden  tegenwind van een nobele onbekende Brusselse tegenkandidaat, Erland Pison.

Pison slaagde er toen in om niet minder dan 22% van de stemgerechtigde VB'ers te overtuigen. En dat zonder naambekendheid, enige campagnevoering of interne steun die naam waardig. Qua teken aan de wand kon dat tellen. Een zichtbaar onaangenaam verraste Frank Vanhecke kon toen weinig meer verklaren dat hij rekening ging houden met ‘het signaal’.

Als kandidaat-voorzitter Valkeniers geïnterviewd wordt, of zelf het woord neemt, dan is de term 'stijlvol' niet van de lucht. De man probeert zich te profileren als sociaal-conservatief en als rechtse fatsoensrakker. Hoe dat fatsoen precies te rijmen valt met extreem-rechtse disciplines als 'occasioneel straatgeweld' en homofobe vuilbekkerij is ons alvast niet duidelijk..

Om zowel het ene als het andere te illustreren laten we graag Valkeniers zelf aan het woord. Over het gewelddadige NSV, n.b. opgericht onder zijn auspiciën;
"Vlaams Belang heeft altijd gerekruteerd in NSV-kringen. Heel wat Belangers waren tijdens mijn NSV-jaren ook vrienden. Inderdaad, dat waren geen koorknapen. Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld."

Over holebi's, zijn ideeën over de andersgeaarde medemens:
"Ik ben een praktiserend katholiek. Daarom hoeft u me niet in het kamp van Alexandra Colen te zetten. Ik ben blij dat de partij ook ethisch beginselvast is. Met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm. Het zijn allemaal mensen, en ik heb met hen geen probleem, maar ik deel enkele van hun normen niet."

Straatgeweld vergoeilijken en homoseksuelen omschrijven als 'abnormaal' - hallo middeleeuwen?! Bijzonder stijlvolle uitlatingen allemaal...  Geheel in lijn met zijn stijlvolle betrachtingen ontkent Valkeniers dat de partij mensen met een neo-nazistisch gedachtegoed blijft aantrekken. "U mag ze mij komen tonen; die tijd is voorbij", klonk het manmoedig afgelopen weekend. Hiermee gaf hij onbedoeld toe dat er blijkbaar 'een tijd’ was waarin het VB wèl een aantrekkingspool vormde voor (neo-)nazi’s. Benieuwd of Philip Dewinter daarmee kan lachen. Dewinter heeft in de voorbije jaren - bij herhaling - luidkeels beweerd dat er in zijn partij geen ruimte was voor: “(neo-)nazi’s, skinheads, hooligans en andere marginalen”...
(*)
Wies Moens was in 1931 één van de oprichters van de fascistische beweging ‘Verdinaso’. Toen die zich in 1934 ook voor Franstaligen openstelde, verliet hij de beweging. Tijdens de nazi - bezetting was hij tot 1943 directeur van het collaborerende radiostation “Zender Brussel”. Hij nam ontslag uit onvrede met de toenemende invloed van de SS-Vlaanderen en DeVlag. In 1947 werd Moens bij verstek ter dood veroordeeld voor zijn collaboratie met de Duitse bezetter. Hij vluchtte naar Nederland waar hij tot zijn overlijden in 1982 verbleef.

13:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, vanhecke, dewinter, morel, annemans |  Facebook | | |  Print

10-01-08

NSV plant betoging

6 maart e.k. belooft een woelige dag te worden in Gent. Die dag wil de extreem-rechtse studentenbeweging NSV er haar jaarlijkse nationale betoging organiseren onder het motto: "Ik wil jou voor Vlaanderen". 

De Links Socialistische partij (LSP) roept alvast op tot een: "vreedzame anti--fascistische tegenactie". Voor geen van beide manifestaties is voorlopig al toelating gegeven door het lokale stadsbestuur. Niet zonder reden want de jaarlijkse betogingen van het NSV draaien immers steevast uit op zware rellen.

Op de jaarlijkse NSV-manifestaties geven traditioneel een aantal VB-kopstukken acte de présence. De NSV-betoging van vorig jaar in Antwerpen, ook al tumultueus verlopen, had onder meer VB - kopstuk Philip Dewinter 'te gast'. De knokpartijen en het vandalisme dat vorig jaar geëtaleerd werden tijdens en na afloop van de NSV-betoging in Antwerpen, hebben trouwens een juridisch staartje gekregen.

Hoe de VB-kopstukken denken over het uiterst gewelddadige NSV-gedrag tijdens betogingen maakte VB-parlementslid Bruno Valkeniers vorig jaar al duidelijk toen die stelde dat bij het 'radicalisme' van studenten nu éénmaal 'occassioneel straatgeweld' hoort. Fraai is dat! Criminaliteit, harde aanpak?!

22:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: straatgeweld, vb, nsv, dewinter |  Facebook | | |  Print

09-01-08

VB ZKT. VRNDN.

Philip Dewinter gaat, wegens tanend succes in eigen streek, op zoek naar medestanders over de taalgrens heen! Dat we dàt nog mogen meemaken...

De voorman van het Vlaams Belang gaat daartoe binnenkort 'conférences' geven in Luik, Verviers en zelfs in het alom gevreesde Charleroi. Niet om er alsnog de beste nieuwjaarswensen vanuit Vlaanderen over te maken, wél om het partijstandpunt over Vlaamse onafhankelijkheid diets te gaan maken aan onze Franstalige landgenoten.

Daar zitten ze in Wallonië nu écht wel op te wachten.
Dewinter wil naar eigen zeggen in Wallonië een gesprekspartner vinden en: "wie weet zelfs een bondgenoot die het idee van Waalse onafhankelijkheid ingang doet vinden".
 

Wie een klein beetje vertrouwd is met de Belgische politiek, weet dat die zoektocht wel eens erg lang zou kunnen uitvallen. Waalse nationalisten en dito separatisten zijn immers niet dik gezaaid. Ze bestaan hoogstwaarschijnlijk wel ergens maar voorlopig lijkt een krachtig vergrootglas meer dan aangewezen wil je 'r effectief één vinden.

Aangezien Dewinter niet van de meest naïeve en/of ongeïnformeerde soort is (kijk; alwèèr een AFF-citaat waarmee het VB akkoord zal gaan!) catalogeer je deze plannen dan ook best onder de noemers profilering en provocatie. Benieuwd hoeveel van die spreekbeurten zullen doorgaan.
 
 
We wachten nu al vol ongeduld op de voorspelbare 'footage' die dat zal opleveren. Beelden met een zware concentratie aan getrek en geduw, overvliegende eieren, nerveuze politieagenten, joelende betogers met pancartes, geblokkeerde zalen etc. En natuurlijk met een verongelijkte Dewinter die zich voor de camera zal beklagen over zoveel linkse aanvallen op zijn vrijheid van meningsuiting.
 

22:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, wallonie |  Facebook | | |  Print

07-01-08

VB vergalt nieuwjaarspret


De jaarlijkse nieuwjaarsdrink georganiseerd door het Gentse stadsbestuur, normaal gezien een even vrolijke als gezapige bedoening, werd afgelopen zondag door een ferme rel getekend. De oorzaak? Enkele Vlaams Belang - militanten en een foute kalender...

De nieuwjaarsdrink lokte vorige zondag  naar jaarlijkse gewoonte duizenden Gentenaars naar het St.- Baafsplein geklemd tussen het Belfort, het NTG en de St. Baafskathedraal. De gratis drankjes, 30.000 stuks in totaal, en het zonnige weert zaten daar vanzelfsprekend voor veel tussen.

De lokale afdeling van het VB geleid door Johan Deckmyn (foto) dacht daar deze keer jaar zijn provocatief slaatje te kunnen slaan door er gratis 'partijkalenders' uit te delen. Op de kalenders: de beeltenis van de in Gent wereldberoemde 'Pierke Pierlala'.

Luk De Bruycker alias 'Pierke Pierlala' is een 'Bekende Gentenaar' hors catégorie. De Bruycker is naast poppenspeler ook acteur, variété-artiest in de beste Minard-traditie, en op vele gelegenheden -zoals de nieuwjaarsdrink- feestleider en stadsnar van dienst. Dat hij absoluut geen supporter is van het Vlaams Belang is geen geheim.

Op de voorkant van de zondag gratis verdeelde 'nationalistische almanak' stond Luk De Bruycker / Pierke Pierlala met zijn legendarische handpop afgedrukt. De getekende figuur was gemakkelijk herkenbaar als Luk De Bruyker zélf, de vleesgeworden versie van Pierke dus. Op de hoge kegelhoed van Pierke werden de typerende rode streep en dito bollen vervangen door... het logo van de SP.a.

Een razende Luk De Bruyker in de Gentenaar: "Dat is misbruik van mijn beeltenis. Ik dagvaard VB voor de rechtbank. Zij linken mij aan een politieke partij, terwijl ik er net een punt van maak om bóven alle partijen te staan. Met een ander stadsbestuur zou ik ook mijn ding doen. Ik voel mij gepakt op mijn eer."

Pierke De Bruyker was zo woest dat hij er zelfs zijn nieuwjaarstoespraak mee begon; "Ik laat mij niet recupereren, zeker niet door die zwartzakken. We zien elkaar op de rechtbank".
Die nooit eerder geziene/gehoorde interventie leverde hem alvast een ovatie op van de vele aanwezigen (ca. 7.000 Gentenaars).

De Gentse VB-afdeling is naar eigen zeggen allesbehalve onder de indruk van de scherpe reactie van De Bruycker. Johan Deckmyn verweerde zich met de melding dat de figuur slechts een cartoon was en daar bijgevolg hemelaal niks verkeerd mee was. “Wie kaatst, moet de bal verwachten“ aldus Deckmyn, die verder nog beweerde dat hij Pierke/De Bruyker “ een koekje van eigen deeg" gaf.

Vraag is of het VB hier mee weg komt. Het is immers niet de eerste maal dat het VB bij wijze van provocatie, of uit onhandigheid, in de problemen en voor de rechtbank komt door ongevraagd de beeltenis van iemand te gebruiken in een partijpublicatie.

22:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, gent, pierke, deckmyn |  Facebook | | |  Print

24-10-07

EXTREEM-RECHTS MAAKT ZICH BELACHELIJK


Zoals aangekondigd werd afgelopen zondag in Brugge gedemonstreerd door een bont allegaartje van extreem-rechtse activisten. De volksnationalistische wandeling door de Brugse binnenstad, georganiseerd door de 'Vlaamse Jongeren Westland' (VJW), werd zowaar opgeluisterd met het gebruik van de slogan "Eigen Volk Eerst". Dat we dat nog mogen meemaken! Of ze daar bij het Vlaams Belang mee kunnen lachen is zeer twijfelachtig. De verhoudingen tussen het 'burgerlijke' VB en de echte 'radicalen' van de VJW zijn niet echt ok te noemen. Boegbeelden Dewinter en Vanhecke mogen dan nog Brugse roots hebben. VB-kopstukken werden er zondag dan ook niet gespot.

Voor de betoging daagden, ondanks de 'brede mobilisatie', amper 60 à 70 actievoerders op. Zoals gebruikelijk bij radicaal rechtse gelegenheden als deze, bestond een aanzienlijk deel van de demonstranten uit naziskinheads.

Onder de betogers ook een tienkoppige delegatie van het Waalse 'Nation', zoals steeds paraat als er 'en bloc' aan de uiterst rechtse kant van de straat wordt gemarcheerd. Of die copains veel verstaan zullen hebben van de 'strijdrede' van VJW-kopstuk Pieter Van Damme waarin 'de Nederlandse volkstaal' werd verdedigd tegen het immer oprukkende Engels is maar zeer de vraag.

Dat de realiteit sterker is dan fictie mocht een reporter van de 'Brugse Stadsomroep' - een lokale vrije radio - ter plaatse ondervinden. Toen hij één van de extreem-rechtse demonstranten wou interviewen werd die na enkele seconden de mond gesnoerd en van de microfoon weggehaald door Eddy Hermy, één van de organisatoren. Een wat onhandige move in de marge van een betoging waarin de leuzen "vrijheid" en "vrijheid van meningsuiting" niet van de lucht waren.

Diezelfde Hermy, ex-VMO'er en ondanks zijn gevorderde leeftijd blijkbaar een leidend figuur bij de Vlaamse 'Jongeren', corrigeerde ook gretig Pieter Van Damme tijdens een tweede poging van de Stadsomroep tot interview. Hermy fietste 'leider' Van Damme helemaal naar de achtergrond tijdens zijn hilarische interventie. Een wat late carrière als stand-up comedian zit er dus nog altijd in.

De tegenbetoging georganiseerd door Blokbuster had - gelukkig maar - heel wat meer succes. Zo'n 300 anti-fascisten waren aanwezig. De Brugse politie hield beide betogingen van elkaar gescheiden. Er werden geen incidenten gemeld.

Wie de gehele zaak, de twee 'bijna - interviews' en de interventies van Hermy in 't bijzonder, wil beluisteren verwijzen we erg graag naar de onderstaande webpagina.

Helieve wel uw hevoel veur Westvloms bov'n 't aolen om 't àl goe te verstaone.

http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=22998

09:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vjw, vb, naziskinheads |  Facebook | | |  Print

12-06-07

Rude Awakening

Vakantie?! Vergeet het. AFF steeds paraat! 
Here's Haelsterman....

De federale verkiezingen van 10 juni betekenen niets minder dan een regelrechte aardverschuiving voor politiek Vlaanderen. Aan '10/6' zal later waarschijnlijk een even groot belang gehecht worden als aan 24 november '91, 'zwarte zondag', en de 'dioxineverkiezingen' van juni 1999.

Het einde van een tijdperk heet zoiets. Het resultaat van het CD&V/NVA - kartel en de steile opgang van de rechts-liberale malcontenten o.l.v. Jean-Marie De Decker verklaren veel zoniet alles.

De verrechtsing van Vlaanderen is een feit. In droge cijfers uitgedrukt; 75 % stemt centrum rechts en extreem-rechts tegen 25% links. Zo scheefgetrokken was de situatie nog nooit.

Ook scheefgetrokken; de verhouding tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Onze Franstalige landgenoten schoven helemaal niet op richting rechts. Het verlies van de PS wordt er immers grotendeels gecompenseerd door Ecolo. 

Rechts en extreem-rechts bleven er, globaal bekeken, vooral ter plaatse trappelen. De links - rechts verhouding is er meer in evenwicht en van een 45/55 - orde.

Een vaststelling die - hoe kan het ook anders - het VB meteen zwaar benadrukte tijdens de verkiezingsavond. Door Links Wallonië voluit aan te vallen vermeed het VB ook meteen het lastige debat over het eigen verlies, het tweede op minder dan één jaar tijd, en de interne problemen.

Verliezers

 
De verliezers zijn gekend; de paarse partijen aan Vlaamse kant, het Vlaams Belang, de PS maar ook... de opiniepeilingen. Keer op keer, zoals nu ook weer, blijken de resultaten van deze polls even betrouwbaar als de verdediging van Cercle Brugge in een slechte dag. En even zoveel keer laten onze politici en hun spindoctors zich vangen aan die cijferdans.
 
Dat er iets serieus schort aan deze 'enquêtes' kan nog moeilijk ontkend worden. De verschillen tussen voorspelling en uitslag zijn daarvoor gewoonweg te groot. Zoals enkele journalisten al opmerkten bereiken de enquêteurs teveel groepen van kiezers onvoldoende of niet. 

Daarnaast is het merkwaardig om vast te stellen hoe gemakkelijk de 'onbesliste kiezer' in dergelijke polls buiten beschouwing wordt gelaten. Dat er haast abstractie wordt gemaakt van foutenmarges is al even ergerlijk. Twee à drie procentpunten meer of minder voor een lijst maakt immers een wereld van verschil. Vraag maar aan Groen! of De Decker.

De laatste peiling van 'VRT/De Standaard' - met de stembus in zicht - toonde aan dat de groep 'onbeslisten' nog steeds erg groot was in de laatste fase van de campagne. Het ging toen om ca. 40% van het electoraat. Niet niks. Dat die groep een wezenlijk verschil kan maken behoeft geen uitleg.
 
De politieke verliezers dan. Het kartel SP.a/Spirit verliest ca. één kiezer op drie en moet 9 kamerzetels inleveren. Dat had niemand zien aankomen. Spirit is zo goed als helemaal van de kaart geveegd. Vraag is of de mini-partij deze klap zal overleven. Vraag is ook wat de SP.a met het kartel wil aanvangen. De toegevoegde waarde van Spirit is erg ver zoek.

De Waalse socialisten delen ook in de klappen. De schade is echter minder groot. Dat de liberale MR de PS net voorbijsteekt komt waarschijnlijk nog zwaarder aan voor de PS-top dan het zetelverlies.
 
De partij van Di Rupo levert 5 kamerzitjes in. 'Overwinnaar' MR verliest ook enkele procenten maar moet slechts één kamerzetel afstaan. De MR wint door minder te verliezen dus.

Les Verts

De enige echte winnaar aan Waalse kant is ontegensprekelijk Ecolo. Een fraaie score (13%) en een verdubbeling van het zetelaantal. Aan Vlaamse kant heeft
Groen! weinig reden tot feesten. De partij heeft weer verkozenen maar daarmee is zowat alles gezegd.
 
De uitslag bleef onder verwachting met 6% van de Vlaamse stemmen en 4 verkozenen. Te weinig zelfs om een parlementaire fractie te vormen. In tijden van klimaathype mag je toch veel en veel beter verwachten dan dit..
 
Andere pijnlijke vaststelling voor de Vlaamse ecologisten; het aantal kiezers dat van de sp.a werd teruggewonnen is verwaarloosbaar klein. De grootste groep 'afgesnoepte kiezers' bleken voorheen  VLD-stemmers! Een optie voor de toekomst kan je dat bezwaarlijk noemen.

Extreem - rechts in Vlaanderen

Eerst het kleine grut vooraleer we het vergeten. Het marginale 'Fervent Nationaal - Nieuwe Partij' (FN/NP), de zgn. Vlaamse 'afdeling' van het FN (strekking Féret) onder kundige leiding van Eduard 'Eddy' Verlinden, behaalde amper 0,14% van de stemmen in kieskring Antwerpen. Eveneens de enige kieskring waarin een lijst werd ingediend. Geen enkele Antwerpse lijst slaagde erin een slechter resultaat te noteren.

In eigen huis werd partijleider-lijsttrekker Verlinden qua voorkeurstemmen (134) verslagen door ene Joannnes Heymans, goed voor 225 stemmen als de laatste opvolger op de FN/NP lijst...

Over naar marktleider Vlaams Belang dat na 10 juni met een kater van jewelste opgescheept zit. De neerwaartse trend die vorig jaar werd ingezet werd duidelijk bevestigd.

Voor de allereerste maal in de partijgeschiedenis gaat bovendien een parlementszetel verloren. De VB - fractie in de federale kamer gaat van 18 naar 17 zetels.
Met dank aan de stevige concurrentie van de 'Lijst De Decker', het Vlaamse kartel 'CD&V/NVA' en het interne gekrakeel. Al zal geen VB'er dat laatste publiekelijk willen toegeven.

In vergelijking met de uitslag van 2003 gaat het VB er globaal wat op vooruit. In elke geval goed voor 110.000 euro extra aan partijdotatie per jaar. Een overwinning kan de uitkomst van 10/6 echter  moeilijk worden genoemd. Het feest bleef dan ook uit.

Afgemeten aan de verkiezingsuitslagen uit 2004 (24,2%), en de recente gemeente- en provincieraadverkiezingen, kan de negatieve evolutie niet ontkend worden.

In enkele grotere steden en gemeenten krijgt het VB zelfs een paar ferme tikken en gaat de partij er zelfs in vergelijking met de 2003 - score op achteruit. De achteruitgang in enkele kantons van het hoofdstedelijke gewest is zelfs erg groot te noemen. Hallo Demol?

Extra pijnlijk voor de partijtop; de achteruitgang in het kanton Antwerpen met ruim 2% van de stemmen. Echt geen goed nieuws voor lijsttrekker Annemans.

 
Voor de senaat behaalt het VB 19,22% van alle Nederlandstalige stemmen. Een vooruitgang t.a.v. 2003 met 1,01% precies.
 
  Vanhecke: gefaald
 
Lijsttrekker en partijvorzitter Frank Vanhecke is goed voor 219.000 voorkeurstemmen maar komt daarmee nauwelijks in de buurt van Johan Vande Lanotte, Guy Verhofstadt en Yves Leterme. Philip Dewinter, lijstduwer voor de senaat, verzamelt 128.000 stemmen.

Het is zeer de vraag hoe de partijtop gaat reageren op de slechte uitslag. De beide kampen, De Winter versus Vanhecke, hebben in het afgelopen jaar ronduitslechte punten behaald.
 
De 'samenwerking' met VLOTT heeft niets opgeleverd maar zit uiteraard nog aan boord. De uitslag van afgelopen zondag heeft de interne krachtverhoudingen allerminst in één of andere beslissende richting geduwd.
 
Veel plaats voor nieuwe gezichten en verruimers zal er in aanloop naar 2009 dan ook niet zijn. Ruimte zat dus voor interne discussies, ruzies en aanverwante machtspelletjes.

Wordt ongetwijfeld vervolgd; op de straat en in de pers.


Uitslagen Vlaams Belang - Kamer

                                %              +/-
                                             ('07-03)

Antwerpen              24,07      (-0,02)

B-H-V                        9,53      (-0,77)

Leuven                   15,79      (+0,90)        

Limburg                  18,46      (+2,81) 

Oost-Vlaanderen     18,58      (+1,81)

West Vlaanderen     14,43      (+0,34)

23:55 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: fn, antwerpen, vb, 10 juni |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5 6 7