23-01-11

TWEESPALT BLIJFT BIJ VB-GENT

Gisteren hield het VB haar nationale nieuwjaarsreceptie, waar Bruno Valkeniers Zuid-Soedan als na te volgen voorbeeld aanprees. Als het er zo goed is in Zuid-Soedan, waarom gaat hij er niet wonen? Filip Dewinter naar Namibië, Bruno Valkeniers naar Zuid-Soedan… Moet kunnen.

 

Vandaag organiseert het VB-Gent haar nieuwjaarsreceptie. In Het Biljarthuis in Wondelgem. Het nieuwe Gentse VB-partijbestuur wordt er voorgesteld, maar een meerderheid van de Gentse VB-gemeenteraadsleden zou als protest weblijven.

 

“De problemen die er binnen onze partij zijn op nationaal niveau, wegen ook in Gent door”, zegt voormalig boegbeeld van het VB-Gent Francis Van den Eynde. “Vroeger eindigde de macht van Filip Dewinter aan de Schelde, maar de jongste tijd zijn een aantal Oost-Vlaamse parlementsleden aan de kant geschoven zoals Karim Van Overmeire, Bruno Stevenheydens en ikzelf. Brusselse partijbedienden zijn in hun plaats gekomen, ook in Gent.” Van den Eynde heeft het dan over Vlaams parlementslid Johan Deckmyn (foto 1) en volksvertegenwoordiger Tanguy Veys die de dienst uitmaken in de Gentse koepel van het Vlaams Belang. Dat het niet botert tussen de clan-Deckmyn en de clan-Van den Eynde werd in oktober al duidelijk. Toen werd Van den Eynde met zijn medestanders uit het koepelbestuur gezet, een beslissing die wat later door de nationale partijtop ongedaan werd gemaakt. AFF/Verzet vernam uit een doorgaans goed ingelichte bron dat VB-voorzitter Bruno Valkeniers gevraagd heeft te wachten met een nieuwe samenstelling van het VB-koepelbestuur in Gent tot de verkiezingen die statutair gepland zijn. Maar daar hebben Deckmyn en Veys wat anders op gevonden.

“Ze hebben daar op gereageerd met geen bestuursvergaderingen meer bijeen te roepen”, zegt Kristina Colen (foto 2). Colen, zus van, VB-fractievoorzitster in de Gentse gemeenteraad, heeft zich net als drie andere gemeenteraadsleden achter Van den Eynde geschaard. “Maar intussen hebben Deckmyn en Veys wel op eigen houtje initiatieven genomen die niet in het bestuur waren besproken. Een actie aan de Sleepstraat, bijvoorbeeld. Of de Suske en Wiske-kalendertjes die ze uitdeelden op de nieuwjaarsreceptie. Stunts. Op zich niks mis mee, maar ik heb er wel problemen mee dat die mensen in de gemeenteraad hun inhoudelijk werk niet doen”, zegt Colen. “
Bovendien heeft de clan-Deckmyn intussen in alle stilte een nieuw koepelbestuur samengesteld, dat dus zondag (vandaag, nvdr.) aan de partijmilitanten zal worden voorgesteld”, zegt Colen nog. “Ze hebben dat – zogenaamd toevallig – gedaan op een bijeenkomst die samenviel met de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, waar wij allemaal bij moesten zijn. Aan mij hebben ze nog gevraagd om toe te treden tot het nieuwe bestuur, maar in de huidige omstandigheden voel ik daar niets voor. Van inspraak is er geen enkele sprake.”

Meer zelfs: Colen, Van den Eynde en drie andere Vlaams Belang-gemeenteraadsleden – een meerderheid van de fractie – kondigen aan dat ze het nieuwe koepelbestuur niet zullen erkennen en er ook niet mee zullen samenwerken. “We blijven wel loyaal lid van de partij en hopen dat het nationale partijbestuur alsnog ingrijpt”, klinkt het. En anders? “Dan zitten wij, en het hele Vlaams Belang in Gent, met een groot probleem. Want ik voel dat we de steun hebben van een groot deel van de achterban.” Johan Deckmyn wilde gisteren niet reageren op de uithaal van Colen en Van den Eynde. “Interne discussies voer ik niet in de pers”, zei hij aan Het Nieuwsblad. Blijven Francis Van den Eynde, Kristina Colen en anderen vandaag bewust afwezig op de VB-nieuwjaarsreceptie in Gent, Tanguy Veys zal later toekomen. Hij neemt eerst bij GUNKtv deel aan een debat met Jurgen Verstrepen en Bo Coolsaet over de vraag of Vlaanderen oversekst is. Er zijn natuurlijk prioriteiten in het leven van een partijmilitant, en niet in het minst voor Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, colen, deckmyn, veys, valkeniers |  Facebook | | |  Print

01-12-10

INTUSSEN BIJ DE RECHTBANK IN DENDERMONDE

De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft vandaag een dertigjarige man van Liberiaanse afkomst bij verstek veroordeeld tot vier maanden cel en een geldboete van 275 euro. Hij moet ook 660 euro schadevergoeding betalen aan Tanguy Veys voor slagen en verwondingen op de trein Gent - Sint-Niklaas. Veys werkte toen nog als VB-personeelslid voor de regio Sint-Niklaas. Intussen is de Gentenaar Kamerlid.

 

Aanleiding voor de slagen was een discussie tussen Veys en de veroordeelde over een plaats op de trein één jaar geleden, op 26 november 2009. Op het ogenblik van de feiten woonde de belager van Veys in Wichelen (halverwege Dendermonde - Wetteren). Intussen woont hij in Frankrijk. Hij zou nu internationaal geseind worden. Zodra hij kennis krijgt van het vonnis kan hij verzet aantekenen, zodat de zaak opnieuw behandeld moet worden en de gedagvaarde zijn versie van de feiten kan geven voor de rechtbank. Foto: Tanguy Veys (r.) en zijn advocaat Piet Noë.

 

Tanguy Veys’ advocaat Piet Noë was ook advocaat voor amateur-negationist Roeland Raes en beroepsnegationist Siegfried Verbeke. Hij was daarenboven de eerste om publiek de verdediging op te nemen voor de verdachten van de Blood and Honour-afsplitsing BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw). Elf BBET-verdachten werden uiteindelijk voor de rechtbank gedaagd op beschuldiging van deelname aan terroristische activiteiten, racisme en negationisme; tien anderen ‘enkel’ voor illegaal wapenbezit en bendevorming. De zaak ging aan het rollen bij een politie-inval op 4 september 2006 in vijf legerkazernes en op achttien privé-adressen.

 

Op 23 februari 2010 zou de BBET-zaak voor het eerst behandeld worden door de rechtbank van Dendermonde, maar zover is het nog niet gekomen. De behandeling werd bij herhaling verdaagd op vraag van de verdediging. De zaak is nu naar het voorjaar van 2011 verplaatst, maar of ze dan effectief behandeld wordt blijft afwachten. Natuurlijk is de zaak complexer en zwaarwichtiger dan het treinincident met Tanguy Veys, maar het duurt wel erg lang vooraleer diezelfde rechtbank in Dendermonde zich uitspreekt over de BBET-zaak.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, criminaliteit, blood and honour |  Facebook | | |  Print

05-11-10

DE FANS VAN LÉONARD EN DE HERENLIEFDE

De Morgen en Het Nieuwsblad wezen er gisteren op dat de controversiële aartsbisschop André Leonard nogal wat fans heeft bij het Vlaams Belang.

 

Walter Pauli somt in De Morgen onder andere op, naast usual suspect Alexandra Colen: VB-stichter Edwin Truyens; Limburgs VB-nestor Renaat Vanheusden; VB’ster Ledy Broeckx (bekender dan als Borgerhouts districtsraadslid, bestuurslid van de IJzerwake en voormalig nationaal verbondsleidster van het VNJ), Kamerlid Tanguy Veys (foto 1, Veys samen met aartsbisschop Léonard), Voorpost’er en “onvermoeibare blogger” Yves Pernet, de zeer katholieke Stijn Calle die het artikel in De Morgen gisterenmiddag omschreef als “tussen alle vuilspuiterij in de Vlaamse massamedia en dito regimepers, een eenzame oase van helderheid”, voorzitter van de 'Beweging voor Christelijke Solidariteit' Philippe Van der Sande... Tom Cochez noemde eerder bij Apache ook nog VB-provincieraadslid en filmmaker/lay out'er Bert Deckers, en VB-personeelslid en voorzitster van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren Barbara Bonte. In Het Nieuwsblad mocht Philippe Van der Sande gisteren voluit zijn commentaar geven.

 

Philippe Van der Sande (foto 2): “We hebben de voorbije jaren met lede ogen moeten toekijken hoe de kerk in Vlaanderen zich steeds verder verwijderde van Rome. Met de keuze van de paus voor Léonard als aartsbisschop komt daar nu verandering in, én gelukkig. We waren op den duur een veel te softe kerk geworden, waar mensen snel binnensprongen om te huwen of te dopen. Het ging in de kerk over van alles en nog wat behalve over de echte kerk, over Jezus. Dat Léonard nu zoveel tegenwind krijgt, is omdat kardinaal Danneels en zijn voorgangers al die tijd gezwegen hebben, waardoor Vlaanderen niet meer weet waar de rooms-katholieke kerk eigenlijk voor staat.” Dat Léonard met zijn nieuw beleid veel kerkgangers doet afhaken, vindt Van der Sande niet erg. “Het staat deze mensen vrij om een eigen kerk te beginnen, waar ze dan hun ding kunnen doen.” Merkwaardig is dat Het Nieuwsblad Philippe Van der Sande slechts omschrijft als “actief bij het Vlaams Belang in Antwerpen”, terwijl Van der Sande VB-fractieleider is in de Antwerpse OCMW-raad én perswoordvoerder van Filip Dewinter.

 

Na een bericht in Het Laatste Nieuws vorige zaterdag twitterde Filip Dewinter: “'Alleen VB steunt Leonard' schrijft HLN. Fout! VB is non-confessionele partij. Persoonlijke geloofsovertuiging staat los v/ partijstandpunt.” Colen, Veys, Van der Sande, Calle… ze zorgen toch wel voor een andere perceptie van het VB. De eerste VB'er die afstand neemt van Léonard moeten we trouwens nog tegenkomen. Op de islam wordt anders wel kritiek gegeven zonder dat men zelf moslim is. En dan is er nog de 19-jarige misdienaar die vorig weekend Léonard meende te moeten steunen door te spuwen op actievoerders tegen Léonard. Het Laatste Nieuws wist gisteren dat de “spuwende misdienaar” een priesteropleiding volgt in Nederland, een tijdlang campagne voerde voor het VB, in casu voor Alexandra Colen, en op Facebook vriendschapsverzoeken naar homo’s verstuurde… om hen vervolgens de huid vol te schelden. Uit tal van getuigenissen blijkt dat de jongen met blonde krullen echter zelf de herenliefde is toegedaan. Hij reageerde tegenover Het Laatste Nieuws met: “Ik hoop dat u die internetberichten selectief leest.” Hier een dossier over de zaak. Het VB zou de jongen intussen bedankt hebben voor bewezen diensten. Blijft dat het VB raar volk aantrekt, maar dat wisten we eerlijk gezegd al langer.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, van der sande, léonard, holebi |  Facebook | | |  Print

30-10-10

GENTSE VLAAMS BELANG VLUGGER GESPLITST DAN BELGIË

AFF/Verzet wil niet dat iemand zich achteruitgesteld voelt. Terwijl wij dezer dagen bijzondere aandacht hebben voor Blood and Honour, verliezen we het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) niet uit het oog, en nog minder natuurlijk het Vlaams Belang (VB). Daar is het voornaamste nieuws dat Gerolf Annemans her en der zijn boek De Ordelijke Opdeling van België mocht voorstellen, en intussen de Gentse VB-afdeling het slechte voorbeeld geeft door zich in twee kampen op te splitsen. Bruno Valkeniers is gevraagd orde op zaken te stellen. De arme man.

 

Gerolf Annemans mocht gisteren zijn, samen met Steven Utsi geschreven, boek voorstellen zowel in het druk beluisterde VRT-radioprogramma De Ochtend als in het veel bekeken VRT-televisiejournaal. En dat terwijl Gerolf Annemans onder de schuilnaam Justinus jarenlang zijn rubriek met tv-kritiek in ’t Pallieterke beëindigde met een variatie op: “De BRT? Weg ermee!”. Al maar goed voor Annemans dat de BRT, nu VRT, niet weggesaneerd is. Zeker in het radio-interview kon Annemans zich er gemakkelijk vanaf maken, werd haast geen kritische vraag gesteld. Kritisch zijn ze anders wel bij het VB in Gent. Daar zette Gents koepelvoorzitter Johan Deckmyn (foto 1) twee leden – onder wie boegbeeld Francis Van den Eynde (foto 2) – uit het koepelbestuur. Vijf VB-gemeenteraadsleden – net iets meer dan de helft van de negenkoppige VB-fractie in de Gentse gemeenteraad – eisen dat Deckmyn op die beslissing terugkomt. Zij vragen de nationale partijleiding om tussenbeide te komen. Volgens Francis Van den Eynde is het hem en Geert De Jaeger uit het koepelbestuur zetten een wraakoefening nadat in juni niet Deckmyn maar Kristine Colen verkozen werd tot fractieleidster in de Gentse gemeenteraad.

 

Eerlijk is eerlijk, het is een vreemde keuze. Deckmyn is al jaren de meest actieve en onderlegde VB’er in de Gentse gemeenteraad. Hij is overigens al vijftien jaar gemeenteraadslid in Gent. Anderzijds is die profilering van Deckmyn niet zó bijzonder moeilijk. De Gentse VB-fractie wordt bevolkt door zoutzuilen die vrijwel nooit aan het debat deelnemen. In het Gentse stadhuis worden de politieke debatten hoofdzakelijk gevoerd tussen de SP.A, Groen! en de Open VLD. De rest – de VB-fractie op kop – zit er bij en kijkt er naar. Francis Van den Eynde, uit de nationale politiek gestapt en nu het blijkbaar ook kalmer aanpakkend op lokaal vlak, duidde niet Deckmyn aan als zijn opvolger als VB-fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Hij liet de Gentse VB-gemeenteraadsleden stemmen over wie fractieleider zou worden. En dat werd dus Kristina Colen, zus van. Koepelsecretaris en dikke vriend van Deckmyn Tanguy Veys bezocht samen met Ortwin Depoortere thuis en op hun werk de VB-gemeenteraadsleden met de vraag hun mening te herzien. Maar dat werd noppes.

 

Zelfs Filip Dewinter werd ingeschakeld om druk uit te oefenen. Naar verluidt omdat Deckmyn ermee dreigde als onafhankelijke te gaan zetelen in het Vlaams parlement als er niet werd ingegrepen. Het zit overigens al langer scheef tussen Deckmyn en Veys enerzijds en Van den Eynde anderzijds. Johan Deckmyn weigert al maanden om nog tegen Francis Van den Eynde te spreken, en Tanguy Veys vluchtte eerder al omwille van Francis Van den Eynde weg uit de Gentse gemeenteraad naar de Oost-Vlaamse provincieraad. Intussen is Tanguy Veys ook daar weg nu hij verkozen is als federaal volksvertegenwoordiger omdat… Francis Van den Eynde  zich omwille van zijn 64-jarige leeftijd niet meer opnieuw kandidaat stelde voor een mandaat als federaal volksvertegenwoordiger. Kristina Colen vindt dat de macht in de partij toch best wat verdeeld wordt. In de Gentse editie van Het Nieuwsblad zegt ze: “Johan Deckmyn is al Vlaams parlementslid én koepelvoorzitter, hij moet toch iemand anders kunnen dulden als gemeenteraadsfractievoorzitter.”

 

Volgens Kristina Colen kan het Gentse VB-koepelbestuur trouwens niet zomaar bestuursleden aan de deur zetten. “Tuchtsancties – als die al nodig zouden zijn – moeten worden opgelegd door het nationale partijbestuur en de partijraad.” Johan Deckmyn wil niet publiek reageren op deze zaak. Francis Van den Eynde vindt dat het VB-partijbestuur niet anders kan dan de vraag van een meerderheid van de Gentse VB-gemeenteraadsleden in te willigen. “Gebeurt dat niet, dan hebben we een serieus probleem.” Johan Deckmyn baat samen met zijn VB-collega Wim Van Dijck en diens echtgenote de wijnhandel QV uit, gespecialiseerd in Duitse wijnen. Zou het helpen als hij zijn VB-collega’s in Gent eens een goede fles wijn cadeau geeft? We vrezen ervoor. In elk geval: we houden u op de hoogte.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, deckmyn, veys, van den eynde, valkeniers, colen, van dijck |  Facebook | | |  Print

20-09-10

SAMEN TEGEN DE BINNENLANDSE VIJAND, MAAR...

“Ik zie dat bepaalde mensen met hun tong zo diep in de zionistische reet zitten dat ze ondertussen de ribbenkast van binnen kunnen schoonlikken.” “Dat zo’n kwallen nog durven buiten komen, zal ik nooit begrijpen.” “Het VB is een neo-liberale partij geworden tot en met. Van de partij die wijlen Karel Dillen stichtte blijft niks meer over. Als je niet pro-joods bent of liberaal, kom je niet meer aan de bak in de partij.” Ja, de VB’ers waren de voorbije week weer eens lief voor elkaar. Aanleiding was een pagina uit Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, vorige donderdag door VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys op Facebook gepost. Pagina met een artikel waarin zwaar werd uitgehaald naar Tanguy Veys.

In het KVHV-artikel wordt verwezen naar een pro-Israëldemonstratie op 6 juni 2010 in Brussel. “Onder de manifestanten, in volle eindsprint naar de belangrijke verkiezingen van juni toe, vinden we beroepspoliticus Tanguy Veys, derde op de lijst van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen en een week later nipt verkozen Kamerlid. Terwijl militanten van die partij markten afschuimden, uitgerukte verkiezingsborden herstelden en kilometers liepen om pamfletten te bussen, vond de man op de één of andere manier tijd om zich te verplaatsen naar Brussel, een overwegend Franstalige manifestatie met buitenlandse en Belgische vlaggen bij te wonen omwille van een thema dat in de verste verte niets met de belangen van Vlaanderen te maken heeft. Nochtans heeft de man geen familieleden in Israël (…). We zouden in steden als Antwerpen of Brussel met grote joodse en Arabische gemeenschappen kunnen begrijpen dat bepaalde politici die gevoeligheid electoraal zouden willen verzilveren. Tegelijkertijd rijzen echter paradoxen. Nationaliteit moet volgens Vlaams Belang verbonden zijn met burgerschap. Dat betekent zich assimileren, en uw lot verbinden aan het onze, de oude cultuur loslaten en de onze overnemen. Een VB-politicus die precies stemmen wil ronselen vanuit de veronderstelling dat men zijn lot niet met het onze verbonden heeft, dat is toch wel zeer eigenaardig.”

“Ten tweede verweet Filip Dewinter de AEL indertijd een Joods-Palestijns conflict te willen importeren in onze straten. Hij heeft daar overigens overschot van gelijk in. Enkele jaren verder neemt zijn partijgenoot deel aan een manifestatie die precies dat als bedoeling heeft. (…) Ten derde, electoraal stelt de joodse gemeenschap weinig voor. Om ter ridicuulste antisemitische theorieën hebben het graag over een wereldwijde joodse lobby met disproportionele macht. Wat beweegt een kandidaat bij verkiezingen om zijn tijd te steken in electoraal niet-lonende acties? Dat vertrekt ofwel van een irrationeel, blind en karikaturaal filosemitisme ofwel gaat dat precies uit van de veronderstelling dat deze ridicule complottheorieën juist zijn. In beide gevallen kunnen we ernstig twijfelen aan ’s mans oordeelkundige bekwaamheid, politiek talent en algemene intelligentie. (…) De kiezer was duidelijk. De man behaalde 1 080 voorkeurstemmen in zijn thuisstad Gent, wat in de tweede electorale markt in Vlaanderen met 178 000 kiesgerechtigden toch een prestatie te noemen is. Met 5 381 stemmen in de ganse provincie resulteerde dat in het minste resultaat van alle Oost-Vlaamse verkozenen. Ook binnen zijn eigen lijst wordt hij geklopt door bijvoorbeeld Steve Herman die relatief en absoluut, zowel in zijn Aalsterse thuismarkt (die de helft is van Gent) als over de ganse provincie, meer stemmen haalde.”

“Dankzij de particratische correctiemechanismen, waardoor de lijststem verdeeld wordt naargelang de positie die de partijbonzen u op de lijst geven, werd de plaats in het pluche toch verzekerd. ‘Ik heb alles aan de partij te danken’ is een letterlijk citaat van de man over zijn mandaat. Door partijpolitieke zetbazen in een volksvertegenwoordigend orgaan zetelen en belangen dienen die de Vlaamse niet zijn. Deze democratische paradox is misschien de grootste van al.” Gisteren liepen alle hier geciteerde VB’ers broederlijk in dezelfde wandeltocht “dwars door Wezembeek-Oppem”. Samen tegen de binnenlandse vijand, maar dat wil niet zeggen dat men het over alles eens is. (Rechts op de foto, verscholen achter een andere pro-Israëlmanifestant: Tanguy Veys)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, israël, internationaal, kvhv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

27-08-10

SCHEIDING VAN KERK EN STAAT IN VLAAMS BELANGISTAN?

Koenraad Elst, columnist bij ’t Pallieterke, is het standpunt van VB-senator Anke Van dermeersch over het afschaffen van de financiering van overheidswege van de godsdienstbeleving opgevallen. Hij knoopt er een paar bedenkingen over het VB aan vast. Bij het VB hebben ze liever dat er geen publieke discussie van komt.

                                                                                                       

Koenraad Elst: “Het VB is een huis met meerdere levensbeschouwelijke kamers. Er zijn daar, zoals in de brede Vlaamse samenleving, nogal wat mensen die een broertje dood hebben aan godsdienst en de Kerk, deels door de welbekende ontkerkelijking, deels omdat het nationalistisch vechtersmilieu, genre Filip Dewinter, temperamenteel weinig opheeft met wijwater en psalmen, deels ook door de wrok teruggaand tot de repressietijd toen de Belgische Kerk haar Oostfronters deerlijk in de steek liet. Dan heb je de zogenaamde nieuwheidenen, een strekking waarvan je ook bij de N-VA aanhangers vindt, in een andere variant ook bij Groen! en sp.a, maar die in het VB enkele topfiguren telt: Wim Verreycken, Francis van den Eynde, Peter Logghe, Hagen Goyvaerts. Uit die twee antikerkelijke hoeken van het VB had men nog nooit een eis tot drooglegging van de Kerk vernomen. Ook ex-katholieken begrijpen dat Vlaanderen niet volledig is zonder zijn abdijen en kathedralen.

                                                               

Bovendien hebben de levensbeschouwelijke fracties binnen het VB altijd de godsvrede (c’est le cas de le dire) in acht genomen. Bijvoorbeeld, een echt breekpunt had de vrijgeving van de euthanasie kunnen zijn. Het verbod op de ‘vrije’ of ‘Romeinse’ dood komt voort uit de christelijke stelling dat de mens niet autonoom is en de beslissing over zijn levenseinde aan God moet overlaten. Het VB heeft eensgezind voor de handhaving van dat verbod gestemd, terwijl sommige partijtenoren er zonder twijfel tegen waren. Dat komt mede doordat het geen concreet belang had, de VB-stemmen waren toch niet doorslaggevend; en door de zorg om de partij als instrument van de Vlaamse strijd geen schade toe te brengen. Eerst Vlaanderen onafhankelijk en van vreemde smetten vrij, daarna kunne we de ethische kwesties uitvechten.

                                                                 

Dan heb je de VB-katholieken, de sociologische gewoontekatholieken zoals een Gerolf Annemans, maar ook een belangrijke (en, naar mijn indruk, groeiende) militante strekking. Hier denkt men meteen aan Alexandra Colen, maar er zijn nieuwe gezichten, zoals Tanguy Veys. (Koenraad Elst had ook kunnen verwijzen naar het Limburgse VB-Kamerlid Annick Ponthier die zich ook kandidaat heeft gesteld voor de ‘gebedsgroep’ van Alexandra Colen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De ‘gebedsgroep’ is evenwel nog niet als gebedsgroep bijeengekomen. – AFF/Verzet) Merkwaardig genoeg is het juist in deze hoek dat de stellingname van Anke Van dermeersch over de kerkfinanciering actieve steun zou kunnen krijgen, onder zekere voorwaarden. Militante christenen inspireren zich vooral op voorbeelden in de VS, waar de scheiding van Kerk en staat strikt is, niet om de staat tegen de godsdienst, maar om de godsdienst tegen de staat te beschermen. Allicht was kardinaal Danneels nooit zo’n marionet van de Coburgs geworden als hij niet uit hun hand gegeten had.”

 

Koenraad Elst boomt er nog even op door, om dan te besluiten: “’Anke Van dermeersch wil haar landgenoten zover krijgen, hun zielzorgers en gebedshuizen zelf te financieren in plaats van dit door de staat te laten doen. Daar valt veel voor te zeggen, maar om dat realistisch te maken, zou ze best haar liberale achtergrond en haar expertise als fiscale jurist aanspreken om een revolutie in de hele geldhuishouding van dit land uit te denken.” De discussie is nog maar in beperkte kring gevoerd, en men heeft al een middel gevonden om een principiële kwestie te verhullen. Laat het niet verhinderen om Tanguy Veys en Anke Van dermeersch publiek met mekaar in debat te laten gaan over wat het VB nu wil over het al dan niet subsidiëren van de godsdienstbeleving. Men is maar beter goed geïnformeerd over de samenleving waarin men terecht zou komen in Vlaams Belangistan. Nadat het standpunt van Anke Van dermeersch verder bekend geraakte via deze website verzuchtte een VB’ster op de Facebook-pagina van Tanguy Veys: “Hopelijk ontstaat er hier geen vurige discussie over…” Veys antwoordde haar: “Dat zouden onze tegenstanders maar al te graag hebben, maar helaas pindakaas…”

 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch, veys |  Facebook | | |  Print

21-08-10

VB-SENATOR TEGEN SCHERPENHEUVEL-ACTIE EN FINANCIERING GODSDIENSTEN

Het is de dag van ‘de linkse taal in een rechts verhaal’. Vanmorgen kon je hier de reactie van het N-SA op de islamofobie aangewakkerd door het VB lezen. Geen nieuw standpunt, maar prettig om lezen. Deze namiddag was er de door CD&V-parlementslid Johan Sauwens opgezette Actie Scherpenheuvel om de onder de schandalen van kindermisbruik gebukt gaande priesters een hart onder de riem te steken. Een 1 200 mensen namen eraan deel (foto 1). VB-senator Anke Van dermeersch (foto 2) reageerde verbolgen, maar haar protest vond nergens gehoor.

 

Anke Van dermeersch: “Vooreerst is deze (Scherpenheuvel-) actie erg misplaatst omwille van de impliciete erkenning van zowel kindermisbruik als schuldig hulpverzuim door geestelijken en de miskenning van hun slachtoffers. Bovendien is de actie zeer opmerkelijk gezien de ‘zogenaamde’ scheiding van Kerk en staat in dit land. Ons land kent momenteel geen éénduidige scheiding van Kerk en Staat, maar er is ook geen sprake van eenheid tussen beide. Een parlementslid is per definitie niet neutraal, maar tot op vandaag heerst er in het parlement een relatief religieuze neutraliteit. De burgerlijke overheid mag zich volgens de grondwet niet mengen in religieuze aangelegenheden en dit resulteert in de praktijk tot een welwillende neutraliteit. Aan dit broze evenwicht raken om de Kerk te verdedigen terwijl die door de eeuwen heen bewezen heeft dat ze zeer goed voor zichzelf kan opkomen.

 

Zo werd de erkenning en financiering door de staat van de katholieke godsdienst geïnstitutionaliseerd terwijl dit oorspronkelijk een systeem van toelagen voor de bezoldiging van de bedienaren van de katholieke kerk was. Het aantal kerkgangers daalt gestaag, maar niet de financiering van de Kerk. Deze financieel religieuze graaipotcultuur ontstond ten tijde van de Franse Revolutie in de Franse Staat als compensatie voor de nationalisering van de kerkgoederen. Het Napoleontische regime en vervolgens de Nederlandse overheid zette dit stelsel verder in onze contreien en vanaf 1830, ten slotte, voegde de Belgische Staat, die voor de katholieke eredienst als rechtvaardigingsgrond de compensatieoverweging behield, er een sociale rechtvaardiging op grond van het maatschappelijke nut van de erediensten aan toe, wat toeliet het systeem van de financiering van de bedienaren uit te breiden.

 

Aldus heeft subsidiëring van de erkende erediensten en de niet-confessionele gemeenschap geleidelijk een totaal andere betekenis gekregen dan die van een compensatie voor geleden onrecht. Bijgevolg is de verdere erkenning en financiering van deze en andere godsdiensten zoals de islam een historische vergissing en een ondermijning van de al niet perfecte scheiding van Kerk en Staat. De vraag stelt zich hoe lang moet er een compensatie voor nationalisering betaald worden ? Is 221 jaar niet al meer dan honderd jaar geldverspilling te veel ? Hoog tijd dus dat er een einde gesteld wordt aan de financiering van de bedienaren van erediensten in het algemeen. De Kerk heeft geen riem onder het hart nodig en al zeker niet van politici die het hart niet hebben om de waarheid onder ogen te zien en de discussie over de echte scheiding van Kerk en staat aan te gaan.”

 

Bovenstaand standpunt verscheen op 8 augustus op de website van Anke Van dermeersch, maar het haalde de media niet. Anke Van dermeersch verzocht Bart Debie om haar reactie als persbericht te versturen, maar die had daar blijkbaar weinig zin in. Vandaar dat wij dan maar de mening van Anke Van dermeersch verder verspreiden. Als bij het VB iets goed gebeurt, dan zeggen wij het ook. Terwijl VB-senator Anke Van dermeersch uitdrukkelijk tegen de manifestatie in Scherpenheuvel was, nam VB-Kamerlid Tanguy Veys deel aan de samenkomst in Scherpenheuvel.

21:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch, veys, debie |  Facebook | | |  Print

02-08-10

sKa3 KREEG NOG NOOIT ZOVEEL PUBLICITEIT

Zaterdag haalde kersvers VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys zowel De Morgen als Het Laatste Nieuws met zijn oproep om het gemeentebestuur van Retie onder druk te zetten om sKa3 (foto) in Retie “geen forum te geven op evenementen waar kinderen toegelaten zijn.” sKa3 is een groep uit Friesland die de liedjes van K3 vermaakt heeft tot ska-nummers, en de teksten puberaal herschreven heeft: Kusjesdag werd Kutjesdag (zie de video van sKa3 tijdens de Gentse Feesten), Oma’s aan de top werd Oma’s aan de dope, enzomeer. sKa3 treedt half september in Retie op bij gelegenheid van de plaatselijke kermis.

Vele VB’ers zouden een vinger willen afstaan voor het gemak waarmee Tanguy Veys de pers haalt. Maar of het zo verstandig is om met de – vergeef ons de uitdrukking – kutgroep sKa3 de pers te halen, dat is wat anders. Ook VB'ers vragen het zich af. Pieter Huybrechts (VB-volksvertegenwoordiger uit de Kempen, waar Retie bijhoort) reageerde als één van de eersten op de Facebook-pagina van Tanguy Veys. “sKa3 zal nogal in de handen wrijven voor deze onbetaalbare reclame”, denkt Pieter Huybrechts. VB-gemeenteraadslid en NSV-praeses Tom Van Grieken valt Pieter Huybrechts bij: “Zijn er echt geen belangrijker dingen dan dit? Arm Vlaanderen.” Wat vindt Tom Van Grieken dan wél belangrijk? “Massa immigratie (Islamisering van onze steden), Verfransing van de Vlaamse rand, Verdringing van onze Europese cultuur, Vrije meningsuiting (muilkorfwetten die het VB vlotjes meestemde) (de wet tegen het negationisme, AFF/Verzet), Verengelsing van het hoger onderwijs, Criminaliteit…” “Hoedje af hoe je vaak de media haalt. Maar ik snap niet dat je iedere keer zo gepikeerd reageert als onze eigen mensen er iets van zeggen”, schrijft Tom Van Grieken in een volgende post.

André De Boever, in een vorig leven bekend als stuntman Joe Alcatraz, reageert met: “Dit heeft niets met politiek te maken, het gaat hier wel over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Uiteraard als je er geen hebt, hoef je je geen zorgen te maken.” Tom Van Grieken zucht: “Man, en de wereld ging vergaan in 2000. Rock ’n Roll was ook duivels en slecht voor de jeugd…” Iemand anders werpt schamper op: “Laten we kinderen in een fantasiewereld opvoeden zodat ze later de shock van hun leven krijgen als ze in de echte wereld terecht komen.” Nog een andere Facebook-vriend merkt op: “Je bent nog een jonge vader Tanguy, maar ge zult snel leren van uw kindje dat eens buiten de wieg dagelijks indrukken opdoet die gij niet wilt weten. Maar dat is de natuur.” Enzovoort, enzoverder. Bij Studio 100 maakt men zich ook niet druk over sKa3. Hans Bourlon: “Op het eerste gezicht lijkt het niet meer dan een grappige persiflage. Die bovendien duidelijk een andere doelgroep voor ogen heeft dan de onze.” Studio 100 heeft nochtans al eens een versie van De kabouterdans laten verbieden. “Klopt”, zegt Bourlon, “Toen werd ons ‘moreel recht’ geschaad omdat het een versie met een racistische ondertoon was. Een parodie of een persiflage is doorgaans een ultiem bewijs van respect.” “Als we die liedjes niet zo sterk zouden vinden, gingen we wel wat anders coveren”, zegt Koos Busters (sKa3).

sKa3 bestaat reeds enige tijd maar kreeg nog nooit zoveel publiciteit dan door de actie van Tanguy Veys. sKa3 getuigt niet van goede smaak, en muzikaal is het ook al huilen met de pet op. Voor degelijke ska moet je niet bij sKa3 zijn, maar bijvoorbeeld volgende zaterdag bij Toots and the Maytals op Reggae Geel. Liefhebbers van het genre hebben aan sKa3 eenmaal zien ongetwijfeld genoeg. Er is waarschijnlijk geen behoefte om hen daarna nog een tweede maal te zien. Maar door de actie van Tanguy Veys is de interesse voor sKa3 wél gewekt. sKa3 is geprogrammeerd voor een optreden tijdens Retie Kermis. Schepen voor cultuur Koen Claessens (Nieuw Retie) is niet van plan het optreden af te zeggen. “Ik zie geen reden om dit te verbieden. De groep staat pas rond elf uur ’s avonds op het podium.” In Retie liggen de kinderen die het doelpubliek zijn van K3 dan al in bed. Nóg een reden waarom de actie van Tanguy Veys tegen sKa3 een miskleun is.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys |  Facebook | | |  Print

18-06-10

EN NU ERNSTIG: ALEXANDRA COLEN WIL KRANTENVERSCHEURING HERHALEN IN PARLEMENT. TANGUY VEYS VOOR RECHTBANK GEDAAGD

De Facebook-pagina Philip Dewinter moet zich aan zijn belofte houden! telde gisterenavond al meer dan 38 000 fans. Dinsdagavond waren dat er nog ‘maar’ een 15 000. De Facebook-pagina Alexandra Colen moet zich aan haar belofte houden om te emigreren! daarentegen had gisterenavond nog maar een 450 fans. “Dat kan beter”, moet Alexandra Colen gedacht hebben. Op haar website kondigt ze nu een tweede krantenverscheuring aan.

De krantenverscheuring maandag 7 juni op de Antwerpse Groenplaats wil la Colen herhalen zodra ze terug in het parlement is. Onmiddellijke aanleiding zijn de fake persberichten van een met Woestijnvis gelieeerd zogenaamd onderzoeksbureau. “De Vlaamse pers heeft zich laten rollen door Woestijnvis dat een jaar lang persberichten over verzonnen onderzoek de wereld in stuurde”, meldt Alexandra Colen op haar website. Volgens Alexandra Colen behoren de Vlaamse media tot de slechtste ter wereld. “Ze controleren niets. Ze verzinnen er zelf op los, ze zijn niet objectief, ze verdienen een nul op tien voor journalistiek, maar matigen zich in hun arrogantie wel aan om oordelen te vellen over anderen. (…) Ik heb mijn verachting voor de Vlaamse media laten blijken door tijdens de voorbije kiescampagne kranten te verscheuren. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad (Het leverde haar massale persbelangstelling op, nvdr.) en ik neem mij voor in het begin van het volgende parlementaire werkjaar in het parlementsgebouw kranten te verscheuren uit protest tegen de manipulatie van de publieke opinie door de zogenaamde vierde macht. Ik zal alle Vlaamse parlementsleden, kamerleden en senatoren op die krantenverscheuring uitnodigen. Ik ben benieuwd wie de moed zal hebben zich bij mij te vervoegen.” Wil Alexandra Colen kans maken één parlementslid naar haar nieuwe krantenverscheuring te krijgen, moet ze ervoor opletten niet woensdag 3 november die krantenverscheuring te organiseren.

Die dag moet nieuwbakken federaal volksvertegenwoordiger Tanguy Veys immers voor de rechtbank in Dendermonde verschijnen. Gisteren viel de dagvaarding daarvoor in zijn brievenbus. Aanleiding is een kloppartij die op 26 november 2009 plaatsvond op de trein van Gent Dampoort richting Sint-Niklaas. Volgens Tanguy Veys zat een man van Afrikaanse origine lang uitgestrekt, met zijn voeten onder de zetels aan de overzijde, aan de middengang van het treincoupé. Veys zette zich tegenover de Afrikaan neer, en plaatste zijn rugzak in de middengang. De Afrikaan schopte de rugzak verder door in de middengang. Toen Veys recht stond om zijn rugzak te gaan halen, stond de Afrikaan eveneens recht en gaf hij Veys twee vuistslagen in het aangezicht. Veys zou geen woord tegen de Afrikaan gezegd hebben, en na de vuistslagen zonder meer verderop in de trein zijn gaan zitten. De versie van de Afrikaan is niet bekend. Veys is wel meer waar er klappen vallen. In 1997 was hij betrokken bij schermutselingen naar aanleiding van een toespraak van de militante vakbondsleider Roberto D’Orazio aan de Gentse universiteit, en in 2000 deelde hij klappen uit aan een student in de Gentse uitgangsbuurt. Hij werd hiervoor tot twee maanden effectieve celstraf veroordeeld, maar in beroep kreeg hij opschorting van straf. Toeval of niet: zijn voornaam Tanguy is een Bretoense naam die onstuimige krijger betekent.

Tussen haakjes: al eens naar de website van Tanguy Veys gesurfd? Er zijn daar tegenwoordig nogal wat aanbiedingen (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colen, veys |  Facebook | | |  Print

20-05-10

EXIT FRANCIS VAN DEN EYNDE. WEG UIT PARLEMENT, MAAR NOG ACTIEF BIJ HET VB EN DE VLAAMSE BEWEGING

De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Als Tanguy Veys volksvertegenwoordiger kan worden, is het omdat toen donderdag 6 mei het parlement zichzelf ontbond, een einde kwam aan de parlementaire loopbaan van de Gentse VB’er Francis Van den Eynde. Verkozen op de Zwarte Zondag van 24 november 1991 werd het tijd dat hij opstapte. “De motor slaat nog maar moeilijk aan. Uitgeblust”, was het oordeel in het ‘Rapport van het parlement’ van De Morgen. In het rapport dat De Standaard gisteren publiceerde klonk het niet anders: "De jongste jaren was hij uitgeblust."

Francis Van den Eynde (63 j., geboren op een 1 april) is op zijn 21ste al voorzitter van de Brusselse afdeling van de Volkunie. In 1977 – na de ondertekening van het Egmontpact – verlaat hij die partij. In 1979 vinden we Francis Van den Eynde terug bij de stichtende leden van de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost, militante afsplitsing van Were Di. Na een korte tijd neemt Van den Eynde het voorzitterschap van Voorpost over van Roeland Raes, voorzitterschap dat hij claimt tot 1989. In hetzelfde jaar als Voorpost gesticht werd, stond Francis Van den Eynde ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok. Samen met Filip Dewinter sticht hij het Uilenspiegelcomité dat de verdediging van de veroordeelden van het VMO-proces op zich neemt. Alhoewel de vier tot een effectieve celstraf veroordeelde VMO’ers ordinaire criminelen zijn, met een strafblad dat melding maakt van herhaalde geweldpleging, diefstal, het beschieten van mensen, verkrachting..., noemt het Uilenspiegelcomité de vervolging “de zoveelste exponent van de haat die de Belgische staat ten opzichte van Vlamingen koestert.” Was er in 2006 ophef omdat Blood and Honour Vlaanderen voor een SS-heldenhuldiging naar het militair kerkhof in het Nederlandse Ysselsteyn wilde gaan, Francis Van den Eynde ging hen voor zoals blijkt uit een foto van een bezoek van Van den Eynde aan dat kerkhof in Nederlands-Limburg gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse anti-racistsiche en anti-fascistische tijdschrift Casablanca van maart 1992.

Het verbaast dan ook niet dat Francis Van den Eynde erbij is als collaborateurs gehuldigd worden. Op het berucht feest voor de vijftigste verjaardag van het Sint-Maartensfonds, op 5 mei 2001 in zaal Alpheusdal in Berchem, dat wegens zijn aanwezigheid daar toenmalig VU-minister Johan Sauwens tot zijn ontslag als minister dwong, was Francis Van den Eynde één van de aanwezigen. Als Voorpost op 19 september 2004 een huldiging voor Staf De Clercq organiseert, is Francis Van den Eynde in de week vooraf spreker op een Voorpost-vormingsavond over Staf De Clercq en het VNV. Op de huldiging zelf kon Van den Eynde niet aanwezig zijn wegens een uitnodiging om deel te nemen aan een debat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zich parlementair werk van Francis Van den Eynde herinneren is moeilijker. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld zijn parlementaire vraag waarom een minister de democratie vergeleek met pralines en zijn geslaagde actie om te beletten dat er snel een Nelson Mandela-dag zou komen in ons land. Tijdens zijn laatste toespraak in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, grotendeels in het Frans, maakte Van den Eynde zich boos over een Kamerlid die hem iets toeriep, waarop Van den Eynde heftig zei dat de Tweede Wereldoorlog vijfenzestig jaar geleden geëindigd is. Te oordelen aan zijn bezoek aan Ysselsteyn, zijn aanwezigheid bij het Sint-Maartensfonds en zijn vormingsavond over Staf De Clercq, is voor Van den Eynde de Tweede Wereldoorlog toch meer dan iets wat beëindigd is.

Francis Van den Eynde is dan wel Kamerlid af, hij vervult nog altijd een aantal functies. Hij is fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Gent. Bij het VB zelf is hij voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) en bij het pas opgerichte ‘Kenniscentrum’ van het VB is Francis Van den Eynde voorzitter van de werkgroep ‘Buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp, buitenlandse handel, defensie’. Het is zijn bedoeling verder ook nog actief te blijven in de Vlaamse Beweging. Op 24 april was hij nog spreker op een Willem van Oranje-dag van Voorpost Nederland. Maar hij lijkt invloed te verliezen. Naar aanleiding van 't Pallieterke-artikel over Tanguy Veys eerder deze week twitterde voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Hans Verreyt naar Tanguy Veys: "Twintig jaar werd de verjonging in Gent tegengehouden. Nu nog een dikke drie weken werken en we kunnen deze periode afsluiten."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, veys |  Facebook | | |  Print

19-05-10

TANGUY VEYS VOLKSVERTEGENWOORDIGER? "WAT BEZIELT VLAAMS BELANG?"

Bij ons overzicht van de VB-lijsten voor 13 juni maandag schreven we dat Tanguy Veys (foto) in Oost-Vlaanderen vanuit de derde plaats op de lijst volksvertegenwoordiger kan worden. “Als alles meezit.” Veys was jarenlang secretaris van de Vlaams Belang Jongeren, vervolgens medewerker van de VB-fractie in het Vlaams Parlement, en is tegenwoordig medewerker voor het VB in de regio Sint-Niklaas. In Gent was hij gemeenteraadslid; nu is hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Eerlijk gezegd denken we dat het voor Veys zal lukken parlementslid te worden. Het VB had in Oost-Vlaanderen drie jaar geleden vier verkozenen. Het zou al aardig moeten lopen als het VB terug zou vallen op nog maar twee verkozenen, of een volgende op de VB-lijst rechtstreeks verkozen geraakt en zo boven het hoofd van Veys springt.

Het neemt niet weg dat volgens Jan Borluut, al 35 jaar correspondent van ’t Pallieterke voor Gent en omstreken, de VB-lijst voor Oost-Vlaanderen “zorgwekkend” is. Jan Borluut: “De manier waarop een strijdpartij als het Vlaams Belang voor de Kamerlijst Oost-Vlaanderen haar lijst samenstelt, is ronduit zorgwekkend. Met uitzondering van Guy D’haeseleer voor Ninove en Aalst en Barbara Pas, voorzitster van de Vlaams Belangjongeren, zijn op de Kamerlijst geen stemmenkanonnen te vinden. Guy D’haeseleer en Barbara Pas staan respectievelijk op plaats 1 en 2. Met de derde plek voor Gent-Eeklo zou Tanguy Veys dé stemmentrekker moeten zijn. Zou…  Ter vergelijking: de verkiezingsuitslagen in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement 2009. Veys haalde toen 4 652 stemmen op de negende plaats. Op de derde plek haalde Johan Deckmyn toen 7 245 stemmen, Kristina Colen (zus van Alexandra Colen, nvdr.) op de zesde 5 947 en Francis van den Eynde op de zesentwintigste plaats 6 463, niet zo heel veel minder dan Deckmyn die toch op de derde plek stond! Tot zover de Gentenaars. Buiten Gent werden veel meer stemmen opgehaald: Karim Van Overmeire (21 318), Gerda van Steenberge (10 517), Erik Tack (8 227) en Guy D’haeseleer (9 796).

Wat bezielt Vlaams Belang? Is de partij zichzelf aan het opdoeken in Oost-Vlaanderen? Welingelichte bronnen gaven tekst en uitleg. Hoewel men niet blij is met wat een ‘onproductieve’ lijst wordt genoemd, is ze toch in consensus goedgekeurd. En zoals het er in een echte democratie aan toe gaat, legt men zich solidair neer bij de meerderheid. Niettemin wordt gevreesd voor een catastrofe. Tanguy Veys, de nummer 3 op de lijst, ziet men niet als stemmentrekker, hoewel Veys zelf daar natuurlijk helemaal anders over denkt en zich al ziet zetelen in het parlement. Verder vindt men het een spijtige zaak dat het Vlaams Belang niet actief gaat rekruteren aan de universiteit en in het hoger onderwijs in het algemeen. Bovendien heeft de partij in de voorbije jaren haar doelstellingen – meer Vlaamse zelfstandigheid, minder islam, meer veiligheid – niet bereikt. En o ja, waar zit de Gentse koepelleider Johan Deckmyn dan? Die zoekt een veilige, risicoloze haven: hij verschuilt zich op de Senaatslijst met een veiliger, quasi verzekerde plek. Ter illustratie de visie van een kandidaat van een Vlaams Blokmilitant van het eerste uur: ‘Beste Tanguy, ik hoop dat uw linkse vrienden van op uwe Twitter, Benno Barnard en Wouter van Bellingen nu ook voor u zullen stemmen alsook de oude militanten van het eerste uur die niet meer van tel zijn en op het groot vuil zijn gezet in de Koepel Gent! En verder wens ik een zeer goede verkiezingsuitslag. Houzee! (…)’ Het moge ten overvloede duidelijk zijn, de frustraties lopen hoog op in het Vlaams Belang!”

Het lijkt echter dat de “Vlaams Blokmilitant van het eerste uur” verkeerd geïnformeerd is. Wij vonden Benno Barnard en Wouter Van Bellingen niet terug bij de mensen die de Twitter-berichten van Tanguy Veys volgen. Als iets ten gunste van Benno Barnard pleit, dan zeggen wij het ook. De “Vlaams Blokmilitant van het eerste uur” kunnen we nog meer geruststellen. Tanguy Veys twittert en facebookt dat het een lieve lust is, en heeft ook nog eens zijn eigen YouTube-kanaal, maar hij vergeet niet waar zijn partij vandaan komt. Tanguy Veys was één van de aanwezigen bij de jaarlijkse herdenking van Oostfronters, vorige zondag 16 mei in Stekene. RechtsActueel zweeg zedig over wie precies aanwezig was, maar wij kunnen Veys’ aanwezigheid daar wel degelijk bevestigen. Houzee!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, veys, 13 juni |  Facebook | | |  Print

04-05-09

DRINK RODE WIJN...


Bij verkiezingscampagnes horen debatten. Een klassieker is het verkiezingsdebat in de (hoge)school. De formule is simpel; de schoolgangers krijgen een aantal kandidaten over de vloer die vervolgens met elkaar in de clinch gaan over een aantal thema's en kwesties. En finaal de vragen van het jonge publiek beantwoorden, waarna de studenten hun keuze kunnen maken.

Zo ook afgelopen donderdag in het vredige Kwartrecht bij Wetteren waar de school 'Mariagaard' een electoraal debat organiseerde voor een 350-tal leerlingen. Deelnemers aan het debat waren: Rudi De Kerpel (LDD), Kurt De Loor (SP.a), Tanguy Veys (VB), Helga Stevens (N-VA), Egbert Lachaert (Open VLD), Robbrecht Bothuyne (CD&V) en Elisabeth Meuleman (Groen!). Kortom, alle grote partijen aanwezig.

In tijden van economische recessie, bedrijfssluitingen, stijgende werkloosheidscijfers, dito fijnstofwaarden en aanverwante calamiteiten verwacht je dan een sterk inhoudelijk debat over dat soort van dingen. Daarvoor dienen ze nu eenmaal. Zo had de onvolprezen Tanguy Veys (37) van het Vlaams Belang het niet begrepen. Bij een vraag over hoofddoeken, en het recht om ze al dan niet te dragen, nam hij de korstste weg richting zondebok. En die werd in de zaal gevonden in de figuur van een leerkracht die volgens Veys: "niet objectief was voor leerlingen met sympathie voor het Vlaams Belang". Dat had Veys immers "vernomen van verschillende leerlingen". Dat deze misplaatste uitlatingen zorgden voor plaatsvervangende schaamte, krullende tenen en de nodige ophef in de zaal behoeft wellicht weinig commentaar.
 
Het venijn zat 'm echter in de staart. Meer bepaald tijdens het diner dat de dames en heren politici na het debat aangeboden kregen. De geviseerde leerkracht goot toen, het aloude Dietsche spreekwoord "boontje komt om zijn loontje" indachtig, zijn glas rode wijn uit over de VB'er. Mariagaard - directeur Daniël De Coen, nauwelijks bekomen van het voorgaande incident, betreurde het 'voorval' maar haastte zich ook om te melden dat de naam van een leerkracht niet zomaar kan misbruikt worden.

De Coen: "In een debat heb je altijd voor- en tegenstanders, maar het mag niet persoonlijk worden", aldus De Coen die verder van oordeel was dat Veys de zaak geprovoceerd had. De 'besmeurde' VB-kandidaat diende klacht in bij de lokale politie.

Het is niet de eerste maal dat Tanguy Veys herrie zoekt (en vindt) met zgn. "linkse leraars". In 2005 organiseerde hij zowaar een campagne tegen een leraar uit het middelbare onderwijs in Gent nadat die tegen een pamfletactie van VB-jongeren aan de schoolpoort had geprotesteerd. Tanguy Veys maakte toe o.m. gebruik van een foto van de leerkracht - geplukt van de schoolwebsite - en plaatste die schandpaal-gewijs op de eigen website.

21:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, debat, veys |  Facebook | | |  Print