19-03-13

HUGO CLAUS: GIJ, VLAMING. GIJ, VLAAMS-NATIONALIST.

Hugo Claus - Freddy De Vree.jpgPamflet (grotere versie) van Hugo Claus en Freddy De Vree uit 1968. ’t Gemeen ontstond uit het samenkomen van een aantal studenten (Paul Goossens, Walter De Bock…) en kunstenaars (Roel D’Haese, Hugues C. Pernath…).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams-nationalisme, actie |  Facebook | | |  Print

15-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Straffe kost in Antwerpen, weer eens. Bart De Wever die aan een gerucht over een sms’je genoeg had om een samenscholings-verbod uit te vaardigen in Borgerhout, wil een actie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 1 mei aan het Moorkensplein in Borgerhout toelaten. Toen in 2010 een 1-meimanifestatie van het N-SA in Mechelen verboden werd, gingen de N-SA’ers met neonazi’s in Berlijn betogen. Toen de N-SA’ers in 2011 in Gent verboden werd op 1 mei te betogen, kregen ze wel de kans daags tevoren een actie te houden. Het N-SA haalde er haar zwarte vlaggen bij, met de hamer en het zwaard symbool voor de ‘linkse’ nazi’s Gregor en Otto Strasser (foto). En verder...

 

“La différence est qu’aujourd’hui on a un bourgmestre rock star qui sait en jouer. Un Robbie Williams qui ne sait pas chanter.” Tom Lanoye legt de lezers van Le Vif/L’Express het verschil uit tussen de vorige en de huidige burgemeester van Antwerpen. (Le Vif/L’Express, 8 maart 2013)

 

“‘We hadden de gewoonte om op een bepaalde hoek af te spreken. Maar één bewoner belde voortdurend de politie om ons weg te jagen.’ Uiteindelijk hebben ze dat ook gedaan. ‘Een maand nadat we er niet meer kwamen, is er ingebroken bij de klager. Nu is hij blij dat we er terug staan. We zorgen voor een stukje controle daar.’” Borgerhoutse ‘hangjongeren’ vertellen over het leven zoals het is. (Gazet van Antwerpen, 8 maart 2013)

 

“Volgend jaar gaat Bert Kruismans met deze voorstelling naar Nederland. Een hele karwei. ‘Ze aanpassen voor onze Noorderburen is nog moeilijker dan ze universeel maken voor heel België. De leefwereld van een Vlaming en een Nederlanders liggen verder van elkaar dan die van een Waal en een Vlaming.” Bert Kruismans moest zoeken hoe exact dezelfde show maken voor een Vlaams en voor een Franstalig publiek, maar aanpassen voor Nederlanders wordt nog moeilijker. En zeggen dat de pur et dur van de Vlaamse beweging na de Vlaamse onafhankelijkheid de Dietse volksstaat beogen. (Het Nieuwsblad, 9 maart 2013)

 

“Je brult als een leeuw als de christelijke arbeidersbeweging erover denkt om misschien gebruik te maken van de notionele intrestaftrek, totaal wettelijk overigens maar ethisch misschien wel op het randje, om geen personeelsleden te moeten ontslaan. Doodleuk echter houd je je mond, als bedrijven zoals ArcelorMittal en Ford via de notionele intrestaftrek hun winsten opdrijven en hun aandeelhouders extra spekken, maar wel honderden mensen afdanken. En toch slikt de gewone Vlaming die ongerijmdheden. Want die gewone Vlaming vindt de rabauwse rebelsheid geweldig (…). Wat is hier aan de hand? De jaren dertig! Jawel, de verwijzing waar nooit naar verwezen mag worden.” Mark Van de Voorde over de N-VA die ACW op het vel zit maar zwijgt als grote kapitaalgroepen amper belastingen betalen en de werkgelegenheid aan hun laars lappen. Lees ook: Fiscale fraude: de dubbele tong van de N-VA. (Knack online, 9 maart 2013)

 

“Ik ben geen belgicist, maar ik vind het toch een geestig, raar landje om te omarmen. Het is altijd aangenaam om naar Wallonië te trekken, waar sommige dingen anders zijn, zonder dat ik mij in het buitenland voel. Ik bedoel maar: ik begrijp het probleem niet, maar het schijnt enorm te zijn.” Jan Decleir begrijpt de opwinding over communautaire kwesties niet. (De Morgen, 9 maart 2013)

 

“Omdat Debie in Gazet van Antwerpen zich verontwaardigd zit te gedragen over ‘nazi-sympathieën’ van VB-parlementariers, maar zelf wel op café zat te stoefen met zijn ‘eerste druk Mein Kampf met handtekening’.” Waarom Yves Pernet (RechtsActueel) Bart Debie een hypocriet vindt. Het zegt overigens ook iets waar tooggesprekken met Bart Debie, Yves Pernet en hun vrienden zoal over gaan. (Facebook, 10 maart 2013)

 

“Ik maakte jaren geleden ook eens een opmerking over die (Vlaamse) vlaggen. Die mensen stonden en masse op de Muur van Geraardsbergen en belemmerden het zicht van de vaste camera’s. Daarom dat ik er iets over zei op tv. Het resultaat: een parlementaire vraag over het al dan niet kunnen van mijn opmerking. Sindsdien weet ik dat je moet opletten met commentaar op de Vlaamse Leeuw.” Wielercommentator Michel Wuyts na de uitspraken van wereldkampioen Philippe Gilbert die vindt dat je op een wereldkampioenschap moet zwaaien met de vlag van je land, niet met die van je regio.

 

“Toen De Wever een niet bestaande betoging verbood, liet hij weten dat hij optrad tegen 'ophitsers' en daar bovendien ‘trots op was’. Gelukkig zijn de jongens van het N-SA geen ophitsers, al is hun leider veroordeeld voor het aanzetten tot racisme.” Kathleen Van Brempt over de beslissing van Bart De Wever om het N-SA op 1 mei te laten betogen in Borgerhout. (De Wereld Morgen, 14 maart 2013)

05-03-13

BART DE WEVER NAAR UNIZO ÉN VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

Vorige week maandag schreven we dat Bart De Wever niet naar het Vlaams Nationaal Zangfeest zou gaan. Niet omdat hij dat zangfeest passé vindt, maar omdat er op hetzelfde ogenblik in Antwerpen een ‘ondernemersparlement’ van Unizo plaatsvond. Het draaide zondag anders uit.

 

Het nieuws van Bart De Wevers wegblijven bij het Vlaams Nationaal Zangfeest, op 13 februari een halve pagina groot gemeld en becommentarieerd in ’t Pallieterke, ontlokte nogal wat onbehagen in Vlaams-nationalistische kringen. Na zijn uitspraak “De enige bijdrage die de Vlaamse beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan”, opgetekend in Kristof Windels’ boek over Bart De Wever, had Bart De Wever een slechte beurt gemaakt bij de Vlaamse beweging.  En nu dit. Na wat overleg en timemanagement slaagde Bart De Wever erin om én naar de Unizo-manifestatie (foto 1) met bijhorend partijvoorzittersdebat te gaan, én naar het Vlaams Nationaal Zangfeest te gaan (foto 2). Bart De Wever ging met zijn moeder naar het Zangfeest, en verdween er na de toespraak van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen om zich naar Unizo te spoeden.

 

Het is niet dat Bart De Wever een kameleon is. De eisen bij Unizo en bij het Vlaams Nationaal Zangfeest schoven in elkaar over. Bij Unizo waren de belangrijkste verzuchtingen: de vennootschapsbelasting moet naar maximum 20 % (nu in theorie 33 %, nvdr.), het overheidsbeslag moet tegen volgend jaar onder de 50 %, en de lasten op arbeid moeten met minstens 5 % dalen. Hoe de overheid dan de zaken van algemeen belang (onderwijs, justitie…) en de sociale zekerheid kan verzekeren, zegt Unizo er niet bij. Bij het Vlaams Nationaal Zangfeest waren het het ACW en ACV die de volle laag kregen. ANZ-voorzitter Erik Stoffelen: “Vlaanderen kan in een ontzuilde samenleving zonder de christelijke arbeidersbeweging”. Van sympathie voor een vakbond kan de Vlaamse beweging niet verdacht worden.

 

Bart De Wever de hele zondag op trot, en van vrijdagnamiddag tot zaterdagnamiddag had hij echtgenote Veerle Hegge al moeten missen. Zoals vele ouders in Antwerpen die hun kind in de secundaire school van hun voorkeur wilden inschrijven, was Veerle Hegge vanaf vrijdagnamiddag op post in het Xaveriuscollege in Borgerhout. De vrijdagnacht door, tot zaterdagnamiddag om zoon Hendrik-Jan te kunnen inschrijven. Dit jezuïetencollege is niet alleen in de buurt van de woonst van de familie De Wever - Hegge, hier studeerden onder andere pater Luc Versteylen, Hugo Schiltz, Hugo De Ridder, Ludo Abicht, Walter Zinzen, Herman Portocarero, Tom Lenaerts, Peter Adriaenssens...

 

En zo had ten huize Bart De Wever weer iedereen zijn bezigheid het voorbije weekend. Morgen gaat Bart De Wever eigenhandig een nieuwe windhaan zetten op de toren van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal, vlaams-nationalisme |  Facebook | | |  Print

14-12-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever beroerde ook deze week weer de tongen. Sommigen zien in hem een nieuwe Jezus Christus, anderen vinden dat hij niet trouw blijft aan de idealen van de nationalistische jeugdbeweging waarvan hij lid was.

 

“Veel mensen geloven nu dat de N-VA de migratie gaat tegenhouden. Ik heb het hier al horen zeggen. ‘’t Is nu te hopen dat de nieven burgemeester geen vremden meer binnenlaat.’ Terwijl die burgemeester daar natuurlijk niks aan te zeggen heeft. En toch geloven de mensen dat. Ze geloven dat, de kracht van verandering. Bart De Wever is voor hen ne nieve Christus. (foto)SP.A'er Hendrik Van der Taelen over de verwachtingen in de Rupelstreek waar de SP.A de burgemeestersjerpen verloor. (De Morgen Magazine, 8 december 2012).

 

“Nu Open VLD-lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz terug is van een conferentie in Bali over jeugd kunnen de coalitiegesprekken voortgaan in het district.” Jammer dat het hoofdstuk jeugd al gepasseerd is bij de bespreking van het bestuursakkoord in het district Antwerpen, met welke inzichten uit Bali was het jeugdbeleid in Antwerpen anders verrijkt? (Het Nieuwsblad, 8 december 2012)

 

“Hoe sommigen hier op hun rechten staan, om toch maar alles te kunnen zeggen wat ze willen. ‘Neger’, nergens wordt dat woord zo getolereerd als hier. Na een maand in Engeland is dat schrikken.” Deze maand gaat Netsky nog naar Nieuw-Zeeland, Japan, Maleisië, Thailand en Zuid-Korea, maar terug in Vlaanderen is het altijd weer verbaasd opkijken hoe men hier achterloopt op de beschaving. (dS Weekblad, 8 december 2012)

 

“Ik wees hem op mijn evidente vaststelling: dat het Vlaams-nationalisme een product is van de collaboratie in de twee wereldoorlogen. (…) Maar Defoort antwoordde: ‘Waarom komt ge af met iets dat is gebeurd in de eerste helft van de vorige eeuw?’ Ik heb toen gezegd: ‘Omdat de helft van de leden in de Vlaamse Volksbeweging erfgenaam is van de collaboratie of behoort tot een familie die zogenaamd getroffen was door de repressie’. Hij antwoordde: ‘Veel meer dan de helft!’” Dé geschiedschrijver van de Vlaamse Beweging Lode Wils vertelt over een debat dat hij had met collega-historicus en N-VA’er Eric Defoort. (De Standaard, 8 december 2012)

 

“Als het Vlaams-nationalisme niet verdeelt noch uitsluit, waarom bewijzen de feiten constant het tegenovergestelde? (…) Nog nooit werd zo veel verzuring, polarisering en uitsluiting in Vlaanderen vastgesteld en nog nooit werd er zo fel afgeweken van het compromisbeginsel (ten voordeel van het meerderheidsbeginsel). Als het Vlaams-nationalisme respect heeft voor Waals zelfbestuur, waarom worden wij dan constant afgeschilderd als luie profiteurs?” Vincent Duchêne uit Wavre reageert op een Vrije Tribune in De Morgen van Peter De Roover, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). (De Morgen, 8 december 2012)

 

“Nu Annemans voorzitter is, komt het fractievoorzitterschap in de Kamer vrij en zal dit mogelijk naar Barbara Pas – de ‘nieuwe generatie’ – gaan. Niet dat er zoveel keuze is om dat fractievoorzitterschap in te vullen, de puriteinse kwezel Alexandra Colen en haar clowneske acoliet Tanguy Veys zijn geen optie net zomin als Bruno Valkeniers of de hysterische Filip De Man.” Onze collega’s van Blokbuster over de gevolgen van het VB-voorzitter worden van old grumpy Gerolf Annemans (Blokbuster, 10 december 2012)

 

“Ik ga het beleid voeren waarvoor ik ben verkozen. Ik heb respect voor iedereen, maar daarom hoef ik geen respect te hebben voor de opinie van iedereen, net zoals zij geen enkel respect hebben voor mijn opinies en mij ook geen enkele kans geven.” Bart De Wever begint gefrustreerd en geagiteerd aan zijn ambtstermijn als burgemeester. (Terzake, 11 december 2012)

 

“In het zopas afgesloten bestuursakkoord voor Antwerpen staat dat de sociale restaurants voortaan geen ‘prioriteit’ meer zullen zijn, en dat er gedacht wordt aan een verhoging van de prijzen. Wie dagelijks met zo’n restaurant in contact komt, weet wat dit betekent voor veel ouderen die er hun warme maaltijd aan danken. Daarop durven besparen in tijden van crisis en een angstaanjagende groei van vergrijzing, is totaal misplaatst en toont het kille, koude karakter van de ontwerper eens te meer aan. In zijn geheel is dit een bestuursakkoord dat duidelijk afgestemd is op de betere klasse. De tweeverdieners die hun auto toch moeten kwijtraken. En dan durft de N-VA zich nationalistisch te noemen. Het is duidelijk dat de partij niet eens weet wat het woord natie inhoudt. Destijds in de nationalistische jeugdbeweging werd daarvan toch een ander beeld voorgehouden. Ik houd mijn hart vast als de N-VA’ers hun onafhankelijk Vlaanderen gaan verwezenlijken. Gelukkig krijgen we ook een casino. Daar zaten alle Antwerpenaren inderdaad op te wachten. Vooral de minderbedeelden.” Bart De Wever is lid geweest van het VNJ, maar volgens Vik Eggermont stelt men bij nationalistische jeugdbewegingen andere idealen voorop dan wat in het Antwerps bestuursakkoord staat. (Gazet van Antwerpen, 12 december 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, vlaams-nationalisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

31-03-11

't PALLIETERKE OVER HET AFF, LUC TUYMANS EN HISTORICI

Het meest gelezen AFF/Verzet-artikel van vorige week is niet Tanguy Veys’ vrienden (1) of (2), Filip Dewinter te gast bij Anderlecht, op kosten van bpost of VB: Tirade tegen militaire interventie, om ze goed te keuren, maar “Het Vlaams-nationalisme is gesticht door de Duitsers”. Met dank aan onder andere Koenraad Elst en Geert Van Cleemput die het artikel beiden op hun Facebook plaatsten. Koenraad Elst is onder meer columnist bij ’t Pallieterke en zelfverklaarde islamoloog die één van de sprekers was op het VB-colloquium op 6 juni 1992 waar het beruchte zeventigpuntenplan van Filip Dewinter werd voorgesteld. Geert Van Cleemput is voormalig hoofd van de VB-studiedienst en auteur van Vlaams Geblokkeerd.

 

Ons artikel was anders niet meer dan het kort melden (a) dat Knack de volgende maanden met bijlagen uitpakt over het leven in een aantal Vlaamse steden onder de nazi-bezetting, (b) dat in de eerste aflevering historicus Lode Wils over zijn oorlogsjaren in Antwerpen vertelt, en erop wijst dat het Vlaams-nationalisme haar oorsprong vindt in de Flamenpolitik van de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog, (c) dat daar een heuse doctoraatsverhandeling over bestaat die binnenkort bij het Davidsfonds uitgegeven wordt, (d) dat in VB-kringen de opmerking van professor Wils weggehoond wordt maar het misschien toch interessant is om eerst eens die doctoraatsverhandeling te lezen. That’s all. Bij ’t Pallieterke maken ze ervan: “Geschiedenis? Een truc om politiek te scoren, bewijst de oude zeurpiet en professor geschiedenis van vervlogen tijden, Lode Wils. Die voert al decennia een strijd tegen het nationalisme in Vlaanderen, dat hij met alle middelen, ook de meest onnozele, verdacht maakt. Het Antifascistisch Front juicht hem van harte toe (zie de webstek).”

 

Bedankt voor de reclame voor onze “webstek” maar Lode Wils toejuichen was het verste van onze gedachten. We vonden de stelling van Lode Wils opvallend en de kritiek erg goedkoop, en nu de doctoraatsverhandeling over de Flamenpolitik binnenkort in de boekhandel ligt, leek het ons verstandiger dat boek eerst eens door te nemen vooraleer kritiek te leveren. Meer wilden we niet aanbrengen, maar in Vlaams-nationalistische kringen werden ons meteen allerlei (bij)bedoelingen toegedicht. Het zij zo. De dag dat ze bij ’t Pallieterke en die kringen het AFF zonder vooroordelen benaderen moet nog komen. In één adem door wordt in hetzelfde artikel Luc Tuymans bestempeld als “een zogenaamd internationaal befaamde schilder die zich politiek specialiseert in het bespuwen van Vlaanderen en zijn lompe Vlaamse medeburgers” en worden historici afgedaan als “de nuttige idioten van een regime”. Ongetwijfeld zal er wel kritiek geformuleerd kunnen worden op de stelling van Lode Wils – geef één wetsartikel en twee advocaten zullen er ook minstens een halve dag over van mening verschillen – maar in Vlaams-nationalistische kringen hebben ze meer dan elders de neiging om al wie maar een afwijkende mening heeft onmiddellijk als verdacht, belachelijk en slecht af te schilderen.

 

Luc Tuymans wordt overigens, naar aanleiding van zijn overzichtstentoonstelling in Bozar, deze week een tweede keer opgevoerd in ’t Pallieterke. Zowat het vriendelijkste dat men over hem schrijft is: “Van onze vier wereldberoemde kunstenaars, Leonardo ‘Einstein’ Panamarenko, Jan ‘Coke’ Fabre, Luc ‘Keizer’ Tuymans en Wim ‘Cloaca’ Delvoye is Lucske T. ongetwijfeld de beste schilder. Niet moeilijk want het is ook de enige van de Bende van Vier die nog verf en penseel hanteert.” Extreem-rechts en kunst, het is altijd al een moeilijke relatie geweest. Maar het zogenaamde schilderij van Luc Tuymans (“Lucske Tuymens”) bij het artikel (foto) vinden wij best geslaagd. Als het goed is, zeggen wij het ook.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams-nationalisme, cultuur |  Facebook | | |  Print

25-03-11

“HET VLAAMS-NATIONALISME IS GESTICHT DOOR DE DUITSERS”

Deze week spit Knack voor haar lezers in het Antwerpse het oorlogsverleden van de Scheldestad boven (foto 1). Later volgen portretten van Gent (4 mei), Leuven (25 mei), Brussel (8 juni), Kortrijk (22 juni), Brugge (14 september) en Hasselt (12 oktober). Telkens schrijft een historicus of een andere specialist een essay over de invloed die de oorlog op de stad had, wordt een overlevende van de Tweede Wereldoorlog opgezocht en keert een fotografe terug naar de plaatsen waar historische foto’s gemaakt werden.

 

In een interview vooraf pleit Rudi Van Doorselaer, directeur van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA), ervoor dat “zij die vandaag van Vlaanderen een aparte natie willen maken, dringend op een volwassen manier naar die beladen periode moeten leren kijken. Vlamingen moeten zich durven af te vragen waarom hun ouders of grootouders op een bepaald moment met zo veel enthousiasme een antidemocratische maatschappij hebben willen uitbouwen. Heel veel Vlamingen zagen wel iets in de Nieuwe Orde. (…) Niet zozeer de hakenkruisen, Hitler en nazi-Duitsland, maar wel de typische maatschappijvisie die gebaseerd was op hiërarchie, autoriteit en wat toen ‘volksverbondenheid’ werd genoemd. Dat vertaalde zich niet alleen in de manier waarop het bestuur werd georganiseerd, maar ook in de verhoudingen tussen mensen en zelfs binnen gezinnen. De Tweede Wereldoorlog heeft dus een aantal dingen aan de oppervlakte gebracht die onderhuids aanwezig waren en vooral in het katholieke Vlaanderen echt aansloegen.”

 

In de bijlage over Antwerpen wordt Lode Wils aan het woord gelaten, 82 jaar en getuige geweest van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. Doctor in de rechten en in de geschiedenis, emeritus hoogleraar altijd verbonden geweest aan de KU Leuven. Niet zomaar iemand. Lode Wils stelt “met berusting (…) vast dat België gesplitst zal worden.” Lode Wils: “Als ik van Leuven naar Gent rijd, zal ik twee keer de grens moeten oversteken, want dat Brussel bij Vlaanderen komt, moeten we onszelf niet wijsmaken. Ik was van huis uit Vlaamsgezind en toen ik voor het eerst mocht stemmen, heb ik voor de Volksunie gekozen. Ik betreur het nog altijd. (…) Tegelijk Belg en Vlaming zijn, is dat een tegenstelling? Nee. Die contradictie is opgepord door de Vlaams-nationalisten en gecreëerd door de Duitsers in ’14 - ’18. Hun Flamenpolitik wakkerde de Vlaamse symbolen aan, in de hoop de Belgen te verdelen. Bart De Wever (foto 2) zal het niet ontkennen, maar toch niet graag horen: daar is het Vlaams-nationalisme ontstaan. Het is gesticht door de Duitsers.”

 

“De uitlating van Lode Wils is een beschamende, rancuneuze verdraaide interpretatie van de Vlaamse geschiedenis, een historicus onwaardig”, schrijft de VB-vriendelijke blog Angeltjes. Maar anders dan Angeltjes kletst Lode Wils niet uit zijn nek. In een doctoraat dat vorig jaar september verdedigd werd aan de KU Leuven wordt duidelijk gemaakt dat de Flamenpolitik van de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog de Belgische staat wilde ontwrichten. De Duitsers speelden in op de gevoeligheden tussen Vlamingen en Walen, en wilden de Vlaamse beweging winnen voor het ideaal van een Duits ‘Mitteleuropa’. Uitgebreid bronnenonderzoek wijst erop dat de ideologische basis voor die Flamenpolitik al in de negentiende eeuw werd gelegd. Duitse nationalisten pleitten voor een uitbreiding van de grenzen en annexatie van gebieden waar zogezegd etnische Duitsers woonden. In mei verschijnt deze doctoraatsverdediging van Bruno Yammine bij het Davidsfonds onder de titel Drang nach Westen. De fundamenten van de Duitse Flamenpolitik (1870-1914).

 

Misschien dit eerst eens lezen vooraleer een ander uit te schelden voor “een beschamende, rancuneuze verdraaide interpretatie van de Vlaamse geschiedenis, een historicus onwaardig” ?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams-nationalisme, boeken |  Facebook | | |  Print