17-02-11

“LAAT DE POLITIEKE PARTIJEN DE SCHADE BETALEN”

Vandaag wordt een triest wereldrecord behaald: 249 dagen praten over regeringsvorming, en in tegenstelling tot de vorige recordhouder – Irak – is er nog altijd geen vooruitzicht op een akkoord. Erik De Bruyn (foto 1) formuleerde in Knack begin januari anders wel een drukkingsmiddel waar de politieke partijen gevoelig voor zijn.

 

Elk nadeel heeft een voordeel. In Gent wordt vandaag op het Sint-Jacobsplein een ludiek volksfeest georganiseerd. In Antwerpen trakteert het KVHV met gratis vaten bier aan de Ossenmarkt, ter hoogte van hun stamkroeg café De Vettige Swa. In Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Louvain-la-Neuve en Luik wordt uitgepakt met de frietrevolutie (foto 2). De KVHV’ers willen niets minder dan de snelle splitsing van België; de frietrevolutionairen komen op voor de goede kanten van België zoals een goede sociale zekerheid die dan ook niet mag gesplitst worden. De bizarste actie komt van het VB: daar roept men om de Vlaamse Leeuw uit te hangen. De oproep wordt getwitterd, er worden flyers over uitgedeeld (foto 3: Gent) en op Facebook waren er gisterenavond een tweehonderd mensen die zeiden aan de vlagactie deel te nemen. Natuurlijk is niet iedereen op Facebook, en al zeker niet het vergrijzend Vlaams-nationalistisch verenigingsleven. Maar allez, we zullen zien of we vandaag wakker worden in een land waar in elke straat Vlaamse Leeuwenvlaggen wapperen.

 

Wat ons verbaast – of toch weer niet – is dat het stil blijft rond een voorstel van Erik De Bruyn (SP.A Rood) in Knack van 12 januari 2011. Een paar professoren hebben het idee later ook geformuleerd, maar het is niet de talk of the town. Erik De Bruyn (in Knack): “Een van de sleutelwoorden in de regeringsonderhandelingen is responsabilisering. Wel, dat men dan consequent is. Het is de taak van politici om compromissen te zoeken en een regering te vormen. Aangezien ze daarin falen, moeten ze zelf maar opdraaien voor de economische schade. Wij vinden trouwens dat er aan de dotaties van alle partijen geraakt moet worden, ook aan die van de oppositie. Want ook zij doen mee aan het communautair opbod. (…) Let wel: het is niet omdat wij het communautair opbod ter discussie stellen dat we nu old school unitaristen zouden zijn. Ook wij willen dat de staat hervormd wordt, maar wel op een verantwoorde manier.”

 

De frietrevolutionairen pleiten voor een federale kieskring. Erik De Bruyn staat daar achter. “Ik vind het totaal niet democratisch dat we maar voor de helft van ons parlement kunnen stemmen”, zegt De Bruyn. “In Wallonië en Brussel hebben ze al decennialang een eerste minister voor wie ze niet gestemd hebben. Iets soortgelijks geldt aan Vlaamse kant: je hoort hier veel kritiek op de manier waarop Michel Daerden (PS) het pensioendossier aanpakt, maar we kunnen die man op geen enkele manier electoraal ter verantwoording roepen.” En nog dit. SP.A-voorzitster Caroline Gennez zei gisterenavond dat de Franstaligen reageren alsof hen een vingernagel wordt uitgetrokken bij elk stapje in de richting van de staatshervorming. Niet dat we de nood voelen de Franstaligen te verdedigen, maar het splitsingsscenario botst op een paar vanzelfsprekendheden. Zoals het VB geloven dat je met een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring en een “korte” bespreking over de praktische modaliteiten Vlaanderen onafhankelijk maakt, is natuurlijk helemaal van de pot gerukt.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgië, vlaanderen, actie |  Facebook | | |  Print

04-02-11

HET VERGRIJZEND VLAAMS-NATIONALISCH VERENIGINGSLEVEN

Hoe meer we in het digitale tijdperk zijn, hoe meer bijlagen er bij kranten en tijdschriften gevoegd worden. Denk maar aan de weekendbijlagen bij de kranten en de bijlagen bij Knack. Deze week is er naast de gewone Knack, de Weekend Knack en Focus Knack, een extra Knack over de onafhankelijkheidsgedachte (met onder andere een lezenswaardige column van Maarten Van Ginderachter).

In het artikel De Vlaamse zuil. Van roze tot donkerbruin wordt in de extra Knack een anekdotisch overzicht gegeven van het Vlaams-nationalistisch verenigingsleven. Van de Roze Leeuwen tot het Sint-Maartensfonds, respectievelijk een vereniging voor Vlaams-nationalistische holebi’s en een vereniging van oud-Oostfrontstrijders… die met elkaar gemeen hebben dat ze intussen opgedoekt zijn. Van de Roze Leeuwen zijn nog een aantal mensen actief bij de N-VA, waar ze echter meer de nadruk leggen op hun Vlaams-nationalist dan op hun holebi zijn. Leden van het Sint-Maartensfonds komen maandelijks nog bijeen voor een koffieklets in het VB-partijlokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Waar ze dan jammeren over de teloorgang van Vlaamse Huizen. Het beheer van het ereperk van Oostfronters in Stekene bijvoorbeeld is in  2004 overgedragen van het Sint-Maartensfonds aan het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), maar het VNJ wordt op haar beurt meer en meer een anachronisme. Tussen 2000 en 2005 halveerde haar ledenbestand en men is dat nooit echt te boven gekomen. VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters bevestigde deze week nog dat men in Limburg bijvoorbeeld geen enkele VNJ-afdeling meer heeft. Als een VNJ-afdeling dan eens meedoet aan een actie als Music for life wordt dat in hun biotoop op onbegrip tot afkeuring onthaald.  Een recente foto van een vergadering van de Vlaamse Volksbeweging Kortrijk levert ook niet meteen een jong en dynamisch plaatje op (foto).

Het jongste verkiezingssucces heeft de gemoederen verhit bij die Vlaams-nationalistische verenigingen, maar het heeft niet tot een toeloop van nieuwe leden voor de Vlaams-nationalistische verenigingen geleid, bevestigt Bart Hermans die in Knack nog wordt voorgesteld als voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). Het OVV bestaat zo'n 45 jaar en telt een vijftigtal lidverenigingen. Het pluralisme van de beginjaren ging in de jaren negentig verloren. Toen trokken het socialistische Vermeylenfonds en het liberale Willemsfonds eruit omdat België tot een federale staat was omgevormd. Het Davidsfonds en de Gezinsbond blijven steunpilaren, al geniet laatstgenoemde geen stemrecht omdat die zich niet achter alle doelstellingen van het OVV schaart. De leden bestrijken zowat het volledige politieke spectrum, al kan niemand ontkennen dat de (extreme) rechterzijde veruit het sterkst vertegenwoordigd is via onder andere het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), de Nationalistische StudentenVereniging (NSV), het Taal Aktie Komitee (TAK), de IJzerwake en het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Andere leden zoals het Verbond der Vlaamse Academici, het IJzerbedevaartcomité en de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) leunen wat meer aan bij de N-VA.

Intussen is Bram Hermans (29 j.) voorzitter af. Het OVV-voorzittersschap is volgens Hermans deontologisch niet combineerbaar met zijn nieuwe job als medewerker van N-VA-parlementslid Theo Francken. OVV-ondervoorzitter én voorzitter van het IJzerwakecomité zijn, zoals Wim De Wit, kan blijkbaar wél. Nieuwe voorzitter, sinds een paar dagen, is Robrecht Vermeulen (volgende maand 73 j.). Robrecht Vermeulen is sinds 1971 actief in de Vlaamse beweging. Eerst bij het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) en later ook bij het Doktergild Van Helmond, de Orde van den Prince en het Verbond van Vlaamse Academici (VVA). Daarnaast was hij bestuurder bij de Orde van Geneesheren. Vermeulen wordt volgens 't Pallieterke geconfronteerd met enkele bestuursleden die radicale dromen hebben, maar eigenlijk weten dat een aantal verenigingen niet zullen volgen. Ook zijn er OVV-afgevaardigden die bij het OVV anders spreken dan bij hun eigen vereniging. Vermeulen wil tot een gezamenlijk standpunt van de Vlaamse beweging komen over Brussel, verduidelijken dat Vlaanderen wint bij een eigen Vlaamse sociale zekerheid, opkomen voor het gebruik van correct Nederlands, en hij wil af van het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang omdat het cordon de Vlaamse electorale slagkracht fnuikt.

Het VB was uitermate tevreden toen het OVV in december de lopende besprekingen over de staatshervorming naar de prullenmand verwees. De mobilisatiekracht van het OVV en zijn verenigingen is de laatste maanden echter gering gebleken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, ovv |  Facebook | | |  Print

25-01-11

HET NIEUWE-VLAAMSE ESTABLISHMENT (N-VE)

In Vlaams-nationalistische kringen wordt het succes van de betoging van vorige zondag geminimaliseerd. De radicaalste Vlaams-nationalisten plannen een tegenbetoging; de anderen gedragen zich meer en meer als het Nieuwe-Vlaamse Establishment (N-VE).

 

Bij het VB luidde het commentaar op de betoging van zondag 23 januari 2011 (foto): “Dertig- tot vijfendertigduizend betogers (= politiecijfers zoals geciteerd door het VB, nvdr.) trokken (…) door de straten van Brussel. Geen overdonderend ‘succes’. (…) Pakweg 80% Franstalige betogers en 20% Vlamingen. Ook die cijfers (…) spreken boekdelen. Amper zes tot zevenduizend Vlamingen na een totale mobilisatie. Het is wat mager.” De betoging is anders wel op maar een paar dagen tijd in elkaar gebokst, door onervaren studenten, middenin de examentijd voor universiteitsstudenten… Dan 34 000 (politiecijfer) tot 45 000 (eigen cijfer) betogers bijeenkrijgen, chapeau. Volgens de eerste cijfers van Le Soir  zou 21 % van de deelnemers aan de betoging vorige zondag Vlamingen zijn, als men er de Vlaamse Brusselaars bij telt 24 %. Dat zijn dus 8 160 à 10 800 Vlamingen.

 

De voorlaatste Vlaams-nationalistische betoging (april 2010) telde daarentegen maar 1 200 betogers (volgens de politie), iets meer dan 2 000 (volgens meerdere media) tot 3 500 à 4 000 betogers (volgens de organisatoren). Bij de laatste Vlaams-nationalistische betoging (september 2010) was de opkomst nog kleiner, met volgens de organisatoren een duizendtal deelnemers. Voor een betoging waar twee maanden lang voor gemobiliseerd is! Nog niet wijzer geworden, gaat Voorpost op 27 maart opnieuw betogen. Waar precies wordt nog niet verteld. Voorlopig houdt men het op: “in een gebied dat nu tot Wallonië behoort maar nog niet zo lang geleden van ons was”. Maar de datum van 27 maart, die mogen de ‘echte Vlamingen’ alvast in hun agenda noteren. Wedden dat men de opkomst een ‘succes’ gaat noemen, al zal het maar een fractie zijn van het aantal Vlaamse betogers vorige zondag waar men nu zo geringschattend over doet?

 

Overigens wordt ook het ‘argument’ van stal gehaald dat het aantal betogers in het niets verdwijnt tegenover de “bijna 1,8 miljoen Vlamingen of 44 % van de Vlaamse kiezers (Vlaams Belang + N-VA)” die stemden voor “verregaande of volledige Vlaamse autonomie”. De stemmen voor het VB (491.457 op de Senaatslijst) worden hier iets te gemakkelijk samengeteld met die van de N-VA (1 268 780 op diezelfde Senaatslijst, oftewel 2,6 keer zoveel als het aantal VB-stemmen). Ten tweede: als men het aantal betogers gaat afmeten tegenover het aantal niet-betogers en/of kiezers… dan vervalt men in de argumenten van het establishment (“400 000 betogers tegen de raketten op 23 oktober 1985, maar 9,6 miljoen Belgen hebben niet betoogd tegen de plaatsing van raketten in België”). Jaja. Dat Bart De Wever, Ben ‘Laden’ Weyts en Johan Sauwens meer belang hechten aan de verkiezingsuitslag dan aan signalen vanuit acties... Dat verbaast niet. Als het het VB goed uitkomt, vervalt het VB echter evengoed in de retoriek van het establishment.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, n-va, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

21-10-10

‘VLAANDEREN VLAGT’ WORDT ‘VLAANDEREN KLEURT’

“Alleen het beeld al van mensen die tijdens een of andere wielerwedstrijd met een Vlaamse vlag staan te wapperen maakt me mottig”, zei actrice Marijke Pinoy dinsdag in De Morgen naar aanleiding van Het is de solidariteit die een cultuur groot maakt. In april was er op deze blog goed nieuws voor Marijke Pinoy en anderen: Vlaanderen Vlagt die zorgt voor de Vlaamse Leeuw-vlaggen waarmee men de televisiebeelden van wielerwedstrijden en andere manifestaties wil halen (foto 1) stopt ermee. Organisator Ivan Mertens (75 j.) voelde zich voor een en ander te oud worden.

 

De handel in Vlaamse Leeuw-vlaggen is nu doorverkocht, maar van een verjonging van de organisatie om te gaan vlaggen is geen sprake. Nieuwe spilfiguur is de 78-jarige Lode Van Dessel uit Nijlen (foto 2). In 1970-1976 en 1983-1989 voor de Volksunie burgemeester van Nijlen, en intussen de trotse grootvader van Minneke De Ridder, op 13 juni verkozen tot Kamerlid voor de N-VA. Lode Van Dessel was van meet af aan lid van de Volksunie, waar hij optrok met Wim Jorissen (VU-senator tussen 1965-1981, voorstander van het Zuidafrikaanse Apartheidsregime en actief lid van Protea die apartheid ondersteunde). Het vroegtijdig overlijden van Wim Jorissen in 1982 was volgens Van Dessel een ramp. “Met Wim Jorissen zou de Volksunie zeker niet ontspoord zijn. We hadden één partij moeten blijven en de linkselingen, de verruimers en de vernieuwers over boord moeten kieperen”, zei Lode Van Dessel een paar weken geleden in 't Pallieterke.

 

Lode Van Dessel zet zich ook in voor het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds en de herdenking van de Vlaamse jeugdleider Ernest Van der Hallen (waar je wel eens delegaties van Voorpost en het KVHV vindt). Van Dessel heeft een zwak voor de Vlaamse Drumband Kempenland die je op elke Vlaamse betoging vindt (Brussel-Halle-VilvoordeWezembeek-Oppem…). Last but not least is Lode Van Dessel organisator van de jaarlijkse Historische Ruilbeurs van de Vlaamse Beweging die vorige zondag voor de vijftiende keer ingericht werd in Nijlen. De opbrengst van die Ruilbeurs ging dit jaar naar de al genoemde Vlaamse Drumband Kempenland. Voorgaande jaren ging de opbrengst naar het Bormshuis in Antwerpen, het Voorpost-boetefonds, de IJzerwake, het Studiecentrum Joris Van Severen… Vorig jaar was er een 700 euro opbrengst voor het Algemeen Nederlands Zangverbond. Enkele jaren geleden haalde men jaarlijks nog vlot 900 euro om aan 'Vlaamse goede werken' te schenken.

 

Met de Vlaamse Kring Kempenland werd het commerciële gedeelte gekocht van Vlaanderen Vlagt. Er liggen nu 40 000 Vlaamse Leeuw-vlaggen in hun magazijn, klaar voor de verdeling door een organisatie die eigenaardig genoeg Vlaanderen Kleurt heet. Onwillekeurig denken wij bij “Vlaanderen Kleurt” aan alle mogelijke kleuren, maar in Nijlen denken ze daarbij enkel aan geel en zwart.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, actie |  Facebook | | |  Print

21-09-10

DE ENE BETOGING IS NIET DE ANDERE

Vandaag zijn we precies honderd dagen na de federale parlementsverkiezingen op 13 juni. Het goede nieuws is dat er verder onderhandeld wordt. Het slechte nieuws is dat men nog steeds over de staatshervorming praat, de zware sociaal-economische dossiers zijn nog niet aan bod gekomen.

Bart De Wever speelt intussen hoog spel. Terwijl hij de communautaire onderhandelingen op de spits drijft, slinkt met de dag de mobilisatiekracht van de radicale Vlaams-nationalistische achterban. Donderdag 22 april betoogden amper iets meer dan tweeduizend betogers in Vilvoorde voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Sommigen zagen een veelvoud van die “meer dan tweeduizend” opstappen in Vilvoorde, maar het is niet duidelijk na hoeveel pinten bier ze tot die conclusie waren gekomen. Vorige zondag werd op initiatief van het Taal Aktiekomitee (TAK) betoogd voor een gelijkaardig thema: tegen de verfransing van de bij Brussel gelegen gemeente Wezembeek-Oppem. Volgens de organisatoren stapten een duizendtal mensen op (foto 1), en dat voor een betoging waar sinds 2 augustus voor gemobiliseerd werd. Alle mogelijke meningsverschillen opzij werden gelegd. En volk tot en met uit Ieper voor aangevoerd werd.

Wat een verschil met Antwerpen diezelfde zondagnamiddag. Op initiatief  van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal wandelden/betoogden een gelijkaardig aantal mensen als in Wezembeek-Oppem tegen het plan om een brug, tunnel of een combinatie van die twee op het bij volksraadpleging weggestemde BAM-tracé dwars door Antwerpen te leggen. De betogers kwamen op voor het Meccano-tracé (foto 2). Hier werd slechts sinds 7 september voor opgeroepen, en was het niet nodig Groen!- of welke andere militanten ook uit het hele land met bussen aan te voeren. Geen slecht woord over trommelkorpsen, maar in Wezembeek-Oppem was dat op cultureel vlak het beste dat men mee had; in Antwerpen stapte Helmut Lotti mee op.

Conclusie? De slagkracht van de radicale Vlaams-nationalisten neemt zienderogen af, er zijn belangrijker zaken dan de communautaire kwesties, en met louter Vlaamse bevoegdheid hebben we nog niet noodzakelijk beter bestuur.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

19-09-10

REPUBLIEK VLAANDEREN

Republiek-Vlaanderen.jpgJe zal maar eens in Kreta of elders in het buitenland zijn, en terugkeren naar België. Borden langs straten en pleinen verwelkomen je in de Republiek Vlaanderen (foto).

Het VB lanceerde vorige woensdag haar campagne rond het thema Republiek Vlaanderen. VB-voorzitter Bruno Valkeniers: “Stilaan stelt iedereen vast wat het Vlaams Belang al jaren zegt: het gaat niet meer. Of om het met de woorden van de beroemde conference van Toon Hermans te zeggen: de duif is dood. Geen Belgische goochelaar die de duif nog nieuw leven kan inblazen.” RechtsActueel signaleerde dat de Republiek Vlaanderen-campagne het resultaat is van samenwerking met Vlaams cultuurfilosoof en publicist Johan Sanctorum. Johan Sanctorum is de man die mee achter de Facebook-pagina van de naakte VB-stemster ‘Hilde De Breuckere’ zat. De Republiek Vlaanderen-affiches hadden dus leuker gekund, maar blijkbaar deinst het VB daarvoor terug. “Deze man (Johan Sanctorum, nvdr.) is sinds de aanstelling van voorzitter Bruno Valkeniers één van de ‘ideologische vernieuwers’ bij de partij”, schrijft RechtsActueel. Hoezo ideologische vernieuwing? In 1994 publiceerde Wim Verreycken al zijn boekje Republikeins Pamflet. Of bedoelt RechtsActueel met ideologische vernieuwing: Johan Sanctorum heeft een idee van Wim Verreycken van onder het stof vandaan gehaald?

Het idee van een Republiek is geen slecht idee. Het is zelfs een goed idee. Gaat het VB op dezelfde weg verder en verduidelijkt het nu eens wat – om het bij een actueel thema te houden – het VB wil met de scheiding van Kerk en Staat? Moet de subsidiëring van de katholieke godsdienstbeleving verder gezet worden of, zoals senator Anke Van dermeersch wil, stopgezet worden? De meningen lopen daarover nogal uiteen bij het VB, horen we. En wat wordt het buitenlands beleid van de Republiek Vlaanderen? In het zomernummer van Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, pleit men voor absolute neutraliteit “om te vermijden dat de gebreken van onze politieke elites ertoe leiden dat de Vlaamse staat zich in kaders laat meespelen die niet in het belang zijn van onze bevolking.”  De Republiek Vlaanderen is nog geen feit, of er wordt in Vlaams-nationalistische kringen al gewaarschuwd voor “de gebreken van onze politieke elites”.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, sanctorum |  Facebook | | |  Print

14-09-10

“EEN SECUNDAIR PROBLEEM”

Met de komst van Ivan De Vadder zou De Zevende Dag minder een lifestyleprogramma worden, en meer de controverse opzoeken. Voor ons hoeft de controverse niet persé, gewoon doorvragen naar de feiten volstaat. Maar op een zeldzame keer na hebben we er nog niets van gezien. Integendeel.

Voorbije zondag mocht Gerolf Annemans (foto) zijn nog niet verschenen boek over de ‘ordentelijke opdeling’ van België voorstellen. Er werden wel de juiste vragen gesteld, maar het antwoord van Gerolf Annemans ging bij Ivan De Vadder het ene oor in, het andere oor weer uit. De Vadder haalde de opmerking van flamingant Matthias Storme aan dat het bijzonder moeilijk zal zijn om de bestanden opgeslagen bij de federale dienst Financiën te splitsen. Annemans ziet een kans tot een snel akkoord hierover (hoezo?), en anders moeten die bestanden maar gekopieerd worden en moet iedereen er maar “zijn ding mee doen op zijn grondgebied”. Als de Vlamingen denken dat Brussel tot het Vlaams grondgebied behoort, de Walen denken dat de in overgrote meerderheid Franstalige Brusselaars bij hen horen, en de Brusselaars zelf in de gegeven omstandigheden dan maar hun eigen koninkrijk of republiek Brussel uitroepen, dreigen die Brusselaars twee tot drie keer de rekening te moeten betalen. Voor Gentenaar Ivan De Vadder was het geen reden om door te vragen.

Ivan De Vadder merkte ook op dat volgens een voorbije zaterdag in Het Laatste Nieuws verschenen enquête driekwart van de Vlamingen meent dat België moet blijven bestaan. Gerolf Annemans noemde het een “secundair probleem” (zie De Zevende Dag, op 6’23”). Gerolf Annemans herinnerde zich dat begin jaren negentig eens een opiniepeiling uitwees dat 38 % van de bevolking de splitsing van België wil. “Alles fluctueert.” Maar dat is toch nog altijd een minderheid van de bevolking. Kan de onafhankelijkheid van Vlaanderen dan tegen de wil van een ruime meerderheid van de Vlamingen in de maag gespitst worden? Ivan De Vadder ging echter over naar de volgende vraag aan Gerolf Annemans: “Wanneer verschijnt uw boek?” Annemans hoopt tegen de volgende boekenbeurs. Dat wordt daar gezellig. Ivan de Vadder die zijn boek Pleidooi voor een eerlijke politiek signeert, en even verderop Gerolf Annemans.

Het interview met Gerolf Annemans was helaas niet het enige interview met gemiste kansen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, vlaanderen, roma |  Facebook | | |  Print

08-09-10

ZELFS HITLER KRIJGT BELGIË NIET GESPLITST

Het einde van België is nog niet in zicht, een oprisping van Laurette Onkelinx het voorbije weekend ten spijt. Men krijgt niet eens het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst of het zit er bovenarms op, wat zou het dan met België?

Gerolf Annemans is eraan voor zijn moeite. De voorbije zomer heeft hij amper een dag verlof genomen, zo hard was hij bezig met het schrijven van zijn boek De Ordentelijke Opdeling van België. Het VB doet er alles aan om de indruk te wekken dat de splitsing van België zonder chaos kan verlopen. De jonge wolven van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) Gent zien anders toch wel een paar problemen. Volgens hen beschikt Vlaanderen “zeker en vast over de middelen (…) om een geopolitiek leefbare entiteit te zijn” maar… “De Vlaamse onafhankelijkheidskwestie is (…) een schadelijke factor voor de (…) buitenlandse investeringen waar we momenteel nog op vertrouwen, de onstabiliteit van België en de mogelijke perceptie van onstabiliteit in een nieuw onafhankelijk land zal weinig investeerders aantrekken en er mogelijks aanmoedigen om zich elders te vestigen.” Een tweede probleem is volgens het KVHV Gent – wij zouden er niet aan gedacht hebben – het ontbreken van een militaire industrie in Vlaanderen. “Het grootste deel hiervan bevind zich (…) in Wallonië en zal dus niet ter beschikking staan van een onafhankelijke Vlaamse staat.” Last but not least “de wegen en binnenwateren (…) zijn enkel een troef als onze buurlanden de verderzetting van deze wegen en binnenwateren onderhouden. Het grote voorbeeld hiervan is de onenigheid tussen België en Nederland over de Westerschelde. Indien dergelijke problemen ontstaan omtrent het onderhoud van snelwegen die verder lopen door Wallonië kunnen onze troeven zomaar wegsmelten voor de zon. Het is daarom noodzakelijk dat Vlaanderen goede relaties onderhoud met Wallonië als het maximum rededement wil halen uit dergelijke middelen.”

Het komt er dus op aan een goede verstandhouding te leven met de Franstalige Belgen, of het zal niet goed gaan met het onafhankelijke Vlaanderen. Overigens blijkt een meerderheid van de Belgen, zowel in het Franstalig als het Nederlandstalig landsgedeelte, gehecht te blijven aan België. Zo blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, de UCL en ULB, afgenomen in mei dit jaar, in volle regeringscrisis, waarvan de resultaten echter pas gisteren bekend geraakten. Meer autonomie voor de regio’s, maar tegelijk ook meer toenadering, is voor velen het doel. De meeste ondervraagden zijn dan ook voorstander van onderhandelingen, waar met toegevingen naar een compromis gezocht wordt. Geweld wordt door iedereen afgewezen. De meeste ondervraagden zien de toekomst wel fatalistisch tegemoet. Velen vermoeden het einde van het land, al willen ze het zelf niet. De gevoelens tegenover de andere taalgemeenschap zijn overwegend positief: respect, sympathie en bewondering staan bovenaan. Bij de N-VA- en VB-kiezer is dat wel anders.

Intussen moet het olijke duo André Flahaut (PS, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en Danny Pieters (N-VA, voorzitter van de Senaat) bekijken hoe de situatie rond de regeringsvorming en staatshervorming gedeblokkeerd kan geraken. En dan moetende regeringsonderhandelaars nog beginnen aan het sociaal-economisch menu! Flahaut en Pieters zullen de nodige creativiteit moeten gebruiken. Adolf Hitler heeft de zaak ook al eens bekeken, en hij geraakte er niet uit. Bekijk hier het filmpje.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, vlaanderen, belgië |  Facebook | | |  Print

22-05-10

AFF-BERICHT BEVESTIGD: VLAANDEREN VLAGT STOPT ERMEE

“Voortaan geen leeuwenvlaggen meer aan de finish van elke wielerkoers? De oprichter en bezieler van Vlaanderen Vlagt, Ivan Mertens (75, foto 2), vreest ervoor. Door gezondheidsproblemen moet hij stoppen en een opvolger vindt hij niet. Zijn beweging is altijd omstreden gebleven.” Aldus Het Nieuwsblad gisteren, onder de kop Vlaanderen Vlagt niet meer. Meer dan een maand geleden verscheen het nieuws dat Vlaanderen Vlagt ermee stopt al op deze blog.

“Geen wielerwedstrijd, geen veldrit, geen heiligverklaring, geen marktplein of Mertens en zijn aanhangers doken er op met een wapperende Vlaamse leeuw en een standje om vlaggen, wielertruitjes en stickers te verkopen. In tien jaar sleet Mertens 110 000 leeuwenvlaggen en deelde hij 225 000 zwaaivlaggetjes uit”, vervolgt Het Nieuwsblad. “Maar sinds de man in februari geveld is door een beroerte, is hij niet meer kunnen uitrukken voor zijn zaak. En nu houdt hij er ook officieel mee op, bij gebrek aan een opvolger. 'De andere leden - een dertigtal en allemaal oude knarren zoals ik - zijn niet in staat om de omvangrijke organisatie over te nemen. Ze hadden mij in februari beloofd dat ze mijn werk zouden voortzetten, maar het lukt hen niet. Zo waren ze eens vergeten om drie actievoerders op te halen, of zagen ze het niet meer zitten om een vrijwilliger bij nacht nog naar huis te voeren. Zo gaat dat niet, hé. Ik heb mij daar tien jaar lang tien uur per dag mee beziggehouden, met minder gaat het niet.'
(…) In tien jaar tijd is Vlaanderen Vlagt uitgegroeid tot een fenomeen, maar de beweging is altijd omstreden gebleven. Mertens zelf blijft volhouden dat zijn beweging apolitiek is, maar hij was toch een tijdlang voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging die openlijk ijvert voor onafhankelijkheid. 'Politiek kan mij nog altijd gestolen worden. Alle partijen zijn even rot, Vlaams Belang is niet rotter dan andere partijen. Als ik kon, ik schafte ze allemaal af', zegt Mertens.

Zijn vlaggen dan. Steevast een zwarte Vlaamse leeuw op een gele achtergrond, nu het symbool van extreemrechtse groepen om te pleiten voor Vlaamse onafhankelijkheid. Vlaams Belang koopt de vlaggen gretig aan bij Mertens. 'Wat kan ik zeggen? Dit is de oudste vlag van Vlaanderen, het is de vlag van het volk. Van mij mag elke partij die gebruiken. Wij zwaaien trouwens net zo goed met de officiële Vlaamse vlag, mét rode en witte details.' Ook de financiering van zijn beweging is altijd een raadsel gebleven. Mertens zegt altijd dat hij het geld haalt uit de verkoop van zijn vlaggen, bijdragen van actievoerders die meegaan naar evenementen, en sponsoring. 'Jaarlijks haal ik 75 000 euro op bij sponsors.' Van wie? Een veelgehoorde naam is Hans Carpels, de grote baas van elektroketen Selexion en ooit getrouwd met Marijke Dillen, dochter van Vlaams Blokstichter Karel Dillen. 'Daar antwoord ik niet op. Er zijn heel wat zakenlui bij met grote sympathie voor de Vlaamse zaak, maar die het zich niet kunnen veroorloven om daarvoor uit te komen. Ik krijg overigens ook veel giften van doodgewone mensen.' Naast de geheimzinnigheid die altijd rond Vlaanderen Vlagt is blijven hangen, is er ook de ergernis bij wielerliefhebbers en -commentators die cruciale beelden missen doordat wapperende Vlaamse leeuwen het gezicht belemmeren. Om nog te zwijgen van de tragische incidenten. Veldritrijder Ben Berden krijgt in 2003 een vlaggenstok in zijn gezicht en houdt er een gebroken neus aan over. Leif Hoste ziet in Parijs-Roubaix van 2004 de overwinning aan zijn neus voorbijgaan door een Vlaamse vlag die tussen de spaken van zijn wiel geraakt.

'Ik kan er nog altijd niet bij dat tv-commentator Michel Wuyts ons toen meteen heeft beschuldigd, goed wetende dat de vlag niet van ons kón zijn omdat het een los exemplaar was. Wij zwaaien altijd met vlaggen op een stok, omdat we weten hoe moeilijk die losse vlaggen in bedwang te houden zijn. En ja, in het begin hebben we zeker fouten gemaakt. Met onze vlaggen voor de camera staan zwaaien, omdat we nog niet doorhadden hoe dat allemaal precies werkte. Maar nadien zijn we overgeschakeld op hoge vlaggen op langere stokken, zodat we het uitzicht van de renners niet belemmeren.' 'De eerste jaren waren hard. We kregen constant beledigingen naar ons hoofd geslingerd. In 2005 wilde ik ermee stoppen, ik had er genoeg van. Maar ik heb doorgezet en in 2006 kwam het kantelpunt. Er is iets veranderd in Vlaanderen. Nu voelen we ons beschermd. Als iemand ons nog durft aan te vallen, krijgt die meteen de boodschap om op te hoepelen, van mensen die ik niet ken.' ‘Ik beschouw mijn missie dus als deels geslaagd, al had ik doodgraag nog voortgedaan. Nu moeten de Vlamingen het zelf doen. Ze weten nu dat je geen pak rammel krijgt als je met een Vlaamse vlag zwaait.'”

Over dat laatste was Ivan Mertens daags tevoren concreter, in een – ook al paginagroot – artikel in Gazet van Antwerpen: “Op de E3-prijs in Harelbeke werd ik door een man beschimpt. ‘Ga weg met die vlag, ga naar Diksmuide’, kreeg ik te horen. De man moest snel inbinden. Een paar jonge gasten stapten naar hem met een duidelijke boodschap: ‘Rustig of we stampen u naar Diksmuide.’ We voelen ons momenteel beschermd door de mensen.” Voor de pubers van RechtsActueel was het meteen goed voor het Citaat van de dag. Dat Ivan Mertens geen opvolger voor zijn “levenswerk” Vlaanderen Vlagt vindt, kregen ze niet op hun website geplaatst die – volgens de missieverklaring toch – de berichtgeving over rechtse activiteiten wil centraliseren. Maar ach, misschien dachten ze: “Dat Vlaanderen Vlagt ermee stopt, is oud nieuws. Op 10 april 2010 stond het al op de AFF-blog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, media |  Facebook | | |  Print

28-04-10

GEZOCHT: PROFESSIONELE KREUNERS BIJ VLAAMS-NATIONALISTISCHE MANIFESTATIES

De ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, vorige donderdag 22 april in Vilvoorde, is in de annalen van de strijd van de Vlaamse Beweging opgenomen als een “bewogen actiedag van de actieve Vlaamse beweging”. ’t Pallieterke noemt de opkomst “een onverhoopt succes”, maar heeft kritiek op spreekkoren die zich tijdens de betoging en bij de toespraken lieten opmerken.

De organisatoren spraken van 3 500 tot 4 000 betogers, en zelfs met het laagste van die twee getallen vindt ’t Pallieterke het toch een signaal dat de Wetstraat maar beter niet negeert. Terwijl datzelfde ’t Pallieterke vorige week nog schreef dat in 2004 op een gelijkaardige betoging 15 000 koppen opdoken. Het is maar wat je “een onverhoopt succes” noemt als je van 15 000 deelnemers naar 3 500 zakt. Maar ’t Pallieterke heeft ook kritiek, en terecht. ’t Pallieterke: “’Geef vooral op een creatieve en ludieke manier gestalte aan uw protest’, was het advies op de strooibriefjes die tot de betoging opriepen. Dàt onderdeel van de oproep moet het gros van de betogers ontgaan zijn, want in de uitgegalmde leuzen was niks origineels te ontwaren. De aloude kreten ‘Voor ’t belzjiekske? Nikske! Voor Vlaanderen? Alles!’ en ‘België barst!’ waren op deze eerste dag van de regimecrisis volkomen op hun plaats, maar dat van die linkse ratten die hun matten moeten rollen, had toch geen ene moer met deze betoging en de Vlaams-Brabantse problematiek te maken. De kreten ‘Islamieten parasieten’ klonken al helemaal als een tang op een varken, als we die gewaagde woordspeling hier mogen gebruiken. Zouden organisatoren van toekomstige Vlaamse betogingen niet een aantal ‘kreuners’ kunnen opleiden om de betogers met wat meer creatieve speelsheid te verrijken?”

Nog meer racisme dook op tijdens de toespraak van Guido Moons, initiatiefnemer voor de 'spoedbetoging' in Vilvoorde. Moons verwees in zijn toespraak naar zijn werk als leraar in het buitengewoon secundair onderwijs in Gent, waar hij dagelijks te maken heeft met tieners en adolescenten van over de hele wereld: Marokkanen, Turken, Koerden, Polen, Albanezen… ’t Pallieterke: “Werd daar toen vanuit de achterste gelederen op het plein toch wel ‘awoert’ geroepen, zeker! Guido liet zich niet van de wijs brengen, maar vroeg heel scherp om ‘een beetje beleefdheid, alsjeblief’. Wij waren blijkbaar niet de enigen die overvallen werden door een zweem van plaatsvervangende schaamte.” Niet iedereen is het eens met die roepers, maar de ranzige rand komt toch maar telkens weer bovendrijven bij Vlaams-nationalistische manifestaties.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vlaanderen, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

24-04-10

AMPER WAT MEER DAN TWEEDUIZEND BETOGERS IN VILVOORDE

Geen beter moment voor een ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dan donderdagavond. De hele dag struikelden de politici en de pers in de Wetstraat over elkaars voeten naar aanleiding van de communautaire discussie; een ganse week had het in Vlaams-nationale kringen boodschappen geregend om donderdag naar de ‘spoedbetoging’ te gaan. Elke echte Vlaming morgen naar Vilvoorde luidde het op de blog van Rob Verreycken, Er wonen in dit land dus Vlamingen én échte Vlamingen.

“De formule van de spoedbetoging is niet zonder risico”, wist ’t Pallieterke deze week. “De tijd om te ronselen is beperkt. Op het VVB-secretariaat wordt koortsachtig gewerkt, maar de middelen zijn beperkt. Gelukkig bestaat er zoiets als internet, om vele mensen snel op de hoogte te brengen van plaats, uur en waarom. (…) Donderdag zal bewezen worden hoe het gesteld is met de mobilisatiekracht van de Vlaamse beweging en van het B/HV-thema. De tijd van de grote massabetogingen is voorbij, maar ook in het recente verleden kon de Vlaamse beweging wegen door op straat te komen. Op 9 mei 2004 lokte een betoging over B/HV in Halle zowat 15 000 mensen op straat. (…) De Vlaamse Beweging is een huis met vele kamers en de bewoners daarvan vallen niet altijd op door eensgezindheid en samenwerking. Maar alle tegenstellingen moeten nu naar de achtergrond verdwijnen. (…) Het bezoek van de schoonmoeder, de fitnessafspraak, de kaartavond, de vermoeiende werkdag, de nakende examens, de tuin die aan een beurt toe is; de excuses liggen voor het rapen. Maar donderdag mogen ze niet tellen.”

“Wat donderdag wel telt, of geteld wordt, dat zijn de koppen”, besloot ‘t Pallieterke. “Krijgt de CD&V het signaal dat bewust Vlaanderen wakker is, of wordt het licht op groen gezet voor een nieuwe uitverkoop? Over minder gaat het niet. De argumentatie staat als een huis, de inzet is groot. Nu het volk nog.” En het volk… De “echte Vlamingen”… De politie telde er 1 200, de organisatoren spraken van 3 500 à 4 000, de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. “Meer dan tweeduizend” schreef Het Nieuwsblad. Versta: geen drieduizend, want anders had men wel naar dat rond getal verwezen. Onder hen het VB en de hele fauna en flora van extreemrechtse groeperingen (foto 1: Voorpost, met vooraan Yves Pernet), maar ook delegaties van de N-VA en Lijst Dedecker. Iedereen die wilde gezien worden… en dat bleken maar wat meer dan tweeduizend mensen te zijn. De Vlaamse Beweging heeft gegokt… en verloren. Met maar wat meer dan tweeduizend mensen die voor een betoging ten gunste van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde het bezoek van hun schoonmoeder wilden afzeggen, de fitnessafspraak of de kaartavond… Nog maar eenvijfde van het aantal Vlaamse betogers zes jaar geleden. Waren er niet de ego’s van de Wetstraat-politici, zou er geen reden zijn voor de drukte van de voorbije dagen.

We ontkennen niet dat er een probleem is met het kiesrecht van Vlamingen versus Franstaligen. Er zijn geen wettige verkiezingen meer mogelijk zonder oplossing, maar het arrest van het Arbitragehof zegt niet dat B-H-V moet worden gesplitst. Alleen de schending van het gelijkheidsbeginsel moet ongedaan gemaakt worden. Gazet van Antwerpen schetste gisteren zes mogelijke oplossingen. Vasthouden aan één mogelijkheid leidt meestal niet tot succes.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

10-04-10

VLAANDEREN VLAGT STOPT ERMEE

Bij de aankomst van de Ronde van Vlaanderen vorige zondag waren er opvallend veel Belgische vlaggen te zien (zie vanaf 3’40” de VRT-samenvatting). De initiatiefnemer voor de actie legde uit dat dit een actie was om aan te tonen dat er ook een pak Vlamingen zijn die houden van de Belgische staatsstructuur. De actie is een tegengewicht voor de leeuwenvlaggen die alsmaar in beeld verschijnen bij wielerwedstrijden en andere manifestaties. Op initiatief van Vlaanderen Vlagt.

Voorzitter van Vlaanderen Vlagt Ivan Mertens werd deze week geïnterviewd in het Dietse Dinsdag-programma van Radio Rapaille. DJ Hadjememaar, alias Tim Mudde, had op het laatst nog een interview met Ivan Mertens kunnen regelen. Maar het is maar de vraag of het was om de bekentenis die aan het einde van het interview spontaan werd gedaan. DJ Hadjememaar was hoorbaar verbaasd, en wij spitsten natuurlijk onze oren, toen Ivan Mertens zich liet ontvallen dat men eraan denkt om met Vlaanderen Vlagt te stoppen. Zelf is Mertens 75 jaar, en het kruipt natuurlijk in de koude kleren om telkens naar Roubaix, San Remo en andere oorden  af te reizen om er wat met een Vlaamse vlag te zwaaien in de hoop dat die in beeld komt op televisie. Voor deze maand staat nog op de agenda: “Parijs-Robeke” (Parijs-Roubaix, dus), de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de “10 mijlen van Antwerpen” (in Antwerpen en daarbuiten beter bekend als de 10 miles). Maar de huidige generatie van Vlaanderen Vlagt ziet het niet zitten er nog lang mee door te gaan. De medewerkers van Mertens die we al aan het werk zagen – naar verluidt zouden er een dertigtal vaste en een honderdtal losse medewerkers zijn – zijn zoals hun voorzitter ook eerder van een hoge leeftijd. Voor de wielerliefhebbers is het alvast goed nieuws. De vlaggen, zeker voor wie langs het parcours staat, ontnemen vaak het zicht en hinderen soms zelfs de deelnemers aan het sportevenement. Het bekendst is het voorval tijdens Parijs-Roubaix in 2004 toen de ontsnapte Vlaamse renner Leif Hoste vanwege een in zijn wiel gedraaide Vlaamse vlag door het peloton werd bijgehaald. De overwinning ging daarop dat jaar naar de Deen Magnus Backstedt.

Voor Parijs-Roubaix morgen geldt een algemeen alcoholverbod en zeker ter hoogte van de kasseienstrook aan Carrefour de l'Arbre zou er strikt op toegezien worden. Dat verhoogt overigens de kansen van de Vlamingen op een overwinning want als Leif Hoste door een Vlaamse Leeuwvlag gehinderd werd, was het door een dronken medewerker van Vlaanderen Vlagt. Naast het bierverbruik is er overigens nog een ander probleem. Hubert Couplet van de 'Vrienden van Parijs-Roubaix' (in Het Nieuwsblad): "We zien steeds meer extremistische flaminganten die zich agressief gedragen langs het parcours. Ook dat schaadt het imago van de Vlamingen."

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

P.S.

Principieel posten we slechts één bericht per dag, tenzij het tweede bericht een hoge actualiteitswaarde heeft of verband houdt met het andere bericht die dag. Door een technische fout verscheen bovenstaand artikel gisteren een deel van de dag op deze blog. Excuses voor de vroege lezers van deze blog die dit artikel nu een tweede keer zien.

Het heeft blijkbaar wel nieuwswaarde gezien het bericht gisteren werd overgenomen door een paar websites. Voorts kregen we per mail de vraag wat “het gegniffel over het ophouden van Vlaanderen Vlagt in godsnaam te maken heeft met antifascisme?” We beschouwen Vlaanderen Vlagt niet als een fascistische organisatie. Wel stoort ons fanatiek nationalisme, en irriteert het misbruik van sportmanifestaties voor nationalistische doeleinden menig sportliefhebber. (Foto 1: Tom Boonen en Fabian Cancellara twee jaar geleden in Parijs-Roubaix.) 

Overigens werd ook ons artikel gisteren over Eugène Terre'Blanche en de twijfel bij de voorstanders van de Apartheid verder verspreid. Via Facebook en overgenomen door een Zuid-Afrikaanse (pro AWB) website(Foto's 2 en 3: Swastika op de mouw naast het AWB-logo, en de Hitler-groet bij de uitvaart van Terre'Blanche. Klik eenmaal op de foto's voor een grotere afbeelding.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, internationaal |  Facebook | | |  Print

18-02-10

BIJBELSE INSPIRATIE VOOR FILIP DEWINTER

In De Basiliek in Edegem komt regelmatig de Vlaams-Nationale Debatclub bijeen. In principe een discussieforum voor alle Vlaams-nationalisten, in de praktijk een clubje dat sterk gedomineerd wordt door het VB. Vorige donderdag waren er onder andere Filip Dewinter en Bart De Wever te gast. De derde hond in het spel was Hugo Coveliers, maar over hem valt niets noemenswaardig te vertellen.

De avond begon met een minuut stilte voor pater Adriaan Aernouts die ’s anderendaags begraven zou worden, niet zonder dat zijn familie zich distantieerde van het radicale Vlaamse gedachtegoed van Aernouts. “Achter het Vlaamse gedachtegoed staat de familie niet, we zijn nu wereldburgers van de twintigste eeuw”, zei een nicht tijdens de begrafenisplechtigheid. Op de kist van de pater lag enkel een witte stool, geen Vlaamse Leeuw. Van een pater naar de bijbelse geschiedenis is maar een kleine sprong, en VB-kopstuk Filip Dewinter haalde donderdag in Edegem zowaar Mozes vanonder het bijbelse stof om het Vlaamse ‘vrijheidsstreven’ te wettigen. “Wees niet bang en neem uw land in bezit, porde Mozes zijn volk aan en toen dat volk begon te morren over veel sterkere mannen aan de andere kant, gebood de leider kordaat: Wij nemen ons land!” Dewinter herhaalde dat Vlaanderen het wapen van de Eenzijdige OnafhankelijkheidsVerklaring (EOV) moet bovenhalen. Een uitvindsel dat Dewinter lanceerde bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vorig jaar, maar het VB niet behoedde van een terugval met meer dan een derde van de stemmen tegenover de vorige Vlaamse parlementsverkiezingen. Bij het publiek van de Vlaams-Nationale Debatclub scoorde Dewinter echter gemakkelijk als hij zei: ”Wij moeten de Belgische staat uit elkaar doen spatten, liever vandaag dan morgen!”

N-VA-voorzitter Bart De Wever vond dat de vergelijking met het volk van Mozes niet opgaat, want wie ‘bezet’ ons land? Dat is ons eigen volk, meent De Wever. Als dat volk in grote meerderheid ‘neen’ zegt tegen Vlaamse onafhankelijkheid, dan komt die er niet. “Het is niet omdat in deze zaal de grote meerderheid ‘ja’ zegt, dat het in heel Vlaanderen zo is. Wij hébben ons land in bezit, maar het is niet Tijl die hier zijn zaad heeft gezaaid maar Lamme Goedzak.” “De bezetter is hier wél België en altijd moet één groep de meest radicale positie innemen en zich spiegelen aan buitenlandse voorbeelden als de Balten, de Esten, de Letten, de Kroaten, de Tsjechen, die zich uit een totalitaire bezetting hebben weten te bevrijden”, repliceerde Dewinter. Hij noemde het de historische taak van zijn partij altijd op dezelfde nagel te blijven kloppen. “Dat zal mij geen ministerspost, zelfs geen burgemeesterspost opleveren”, zei hij niet zonder zelfkennis. “Ooit bereiken wij de Vlaamse onafhankelijkheid!” Ooit. Volgens ’t Pallieterke eindigde de avond toch nog op een positieve noot: een oproep om onder de V-partijen (= VB, N-VA, LDD, nvdr.) een niet-aanvalspakt overeen te komen. Waarom dit enige kans zou maken, is ons niet duidelijk. ’t Pallieterke verwoordt het als: “Vlaamse ego’s aller V-partijen, de daad is aan u!”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vlaanderen, de wever |  Facebook | | |  Print

12-02-10

VANDAAG WORDT PATER AERNOUTS BEGRAVEN

Vandaag wordt in Sint-Amandsberg bij Gent pater Adriaan Aernouts begraven. Hij overleed op 6 februari op 89-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Eerst bij de IJzerbedevaart, later bij de IJzerwake, en op nog andere Vlaamse manifestaties, was hij het die de eucharistieviering verzorgde en in zijn homilie de Vlaamse onafhankelijkheid en amnestie (voor collaborateurs met het nazi-regime) bepleitte.

Geboren in Wuustwezel, naar het seminarie in Hoogstraten, werd hij in 1947 tot priester gewijd als pater dominicaan. Aernouts was aalmoezenier van de technische scholen in Aalst, pastoor in Antwerpen en later Putte-Kapellen, directeur van het begijnhof in Sint-Amandsberg… Maar hij werd vooral om zijn uitgesproken Vlaamsgezindheid opgemerkt. Vanaf de eerste IJzerwake in 2003 liet hij de IJzerbedevaart voor wat ze was, en zorgde hij voor de mis bij de IJzerwake. Pas vorig jaar was hij er niet meer de hoofdcelebrant, hij verzorgde nog wel mee de mis en zijn opvolger pleitte al evenzeer als Aernouts voor de Vlaamse onafhankelijkheid, tegen de verfransing van de gemeenten rond Brussel, tegen het cordon sanitaire (rond het VB) en voor amnestie (voor collaborateurs met het nazi-regime). Anders dan maatschappijkritische priesters van priester Adolf Daens tot de priesters Rik Devillé en Rudy Borremans werd pater Adriaan Aernouts nooit op de vingers getikt door zijn oversten voor zijn radicale tot ranzige standpunten.

Bij een gesprek voor het Vlaams Belang-blaadje voor Kapellen van oktober 2008 werd pater Aernouts gevraagd of wij de Vlaamse onafhankelijkheid nog meemaken. Zijn antwoord was: “Ja, we evolueren goed en bij onze politici is er een gunstige tendens waar te nemen. Maar in de eerste plaats moet Vlaanderen justitie in eigen handen krijgen. Het moet gedaan zijn dat een Vlaming voor een rechter komt te staan die door een Fransdolle en door het Hof benoemde overheid aangeduid wordt. En amnestie moet een van onze voornaamste eisen blijven.” VB-provincieraadslid Bert Deckers bestempelde later op deze blog amnestie als een door de jaren achterhaalde eis. Amnestie is trouwens niet het enige anachronisme uit het discours van Aernouts. Desalniettemin mag verwacht worden dat vandaag, tegen 11 uur, nogal wat radicale flaminganten afzakken naar de Sint-Amanduskerk in Sint-Amandsberg (Gent).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, ijzerwake |  Facebook | | |  Print

21-01-10

CAFÉ DE LEEUW VAN VLAANDEREN DICHT. "VLAAMSE BEWEGING STILGEVALLEN IN SALONFÄHIG STRAMIEN"


Casa Pound
Vlaams Huis RijselRechts-radicale Vlaams-nationalisten uit Antwerpen tot in de Kempen en daarbuiten zijn op de dool: café De Leeuw van Vlaanderen (foto 1) heeft zijn deuren gesloten. Waarom en voor hoelang is niet duidelijk. Uitbater Yannick D. gaf eind vorig jaar de voorzittershamer van de Deurnese Vlaams Belang Jongeren door aan Willem Voet, maar verder is niets bekend over zijn plannen. Voor onze vriend Bert Deckers, VB-personeelslid en -provincieraadslid, een reden om op zijn blog het wel en wee van de Vlaamse Huizen te schetsen.

Bert Deckers: “(…) Er is een periode geweest dat Vlaanderen tal van ‘Vlaamse Huizen’ kende. Elke grote stad had wel een café waar nationalisten welkom waren. De muziek was er navenant, de zelfklevers op de muren en achter de toog spraken boekdelen en de slogans in de wc aangebracht door de talrijke passanten en vaste klanten vertelden een revolutionair verhaal. (…) Vandaag, anno 2010, is het aantal nationalistische cafés op één hand te tellen. (…) Er zijn verschillende redenen dat de Vlaamse Huizen stilaan verdwijnen. De slechte ligging kan een reden zijn, de veroudering van het cliënteel is misschien een reden, het feit dat veel nationalisten financieel de bierprijzen niet kunnen volgen door werkloosheid en zo meer en daardoor wegblijven is ook een mogelijkheid en ga zo maar door. De belangrijkste reden echter is het ‘thuis-gevoel’ dat verdwenen is in de weinige Vlaamse Huizen die er nog zijn. Wie de Vlaamse Beweging een beetje kent, weet dat er geen vereniging wordt opgericht of er steken steevast één of meerdere (banale) ruzies de kop op. Meestal persoonlijk en dit evolueert doorgaans in heuse stammentwisten. Deze twisten worden meestal uitgevochten in het Vlaams Huis waar de vereniging kind aan huis is. Het gevolg hoef ik u niet te vertellen. De ene klant wil het café niet meer in wanneer een andere klant er eveneens komt en omgekeerd... Nu dit lijken kleine details die het vermelden niet waard zijn, maar om een voorbeeld te geven kan ik u zeggen dat het enige Vlaams Huis waar zowel N-VA’ers als Vlaams Belangers samen aan de toog hangen het Vlaams Huis in Brussel is. Voor de rest zijn de nationalistische cafés ofwel N-VA-gekleurd ofwel Vlaams Belang.

(…) Al meerder malen is er in het Antwerpse nagedacht over een vzw (of iets dergelijk) die een locatie afhuurt (of zelfs aankoopt) waar al deze zaken (een plaats waar liefst zowel jongeren als ouderen en verenigingen samenkomen, waar alle nationalisten zich thuis voelen, het samenhorigheidsgevoel de partijpolitieke strijd overstijgt - nvdr.) mogelijk moeten zijn. Ik kan u verzekeren dat het nog lang zal duren eer zulk een project tot stand zal komen... Het water tussen de verschillende verenigingen is soms dieper dan je zou vermoeden. Terwijl net dat de essentie van het Vlaams Huis zou moeten zijn: de samenhorigheid aanwakkeren ongeacht de (doorgaans kleine) meningsverschillen. Een voorbeeld van hoe het wel zou kunnen is het Italiaanse Casa Pound. Deze naam werd gegeven aan de plaats waar fascisten en nationaal-revolutionairen sinds 2003 bijeenkomen (foto 2). Deze locatie(s) herber(t)(gen) zalen, slaapplaatsen en een ‘café’. (…) Het resultaat mag er zijn. Een enorm sterk samenhangende groep die zich thuis voelt in de verschillende Casa Pounds. Vanuit deze ‘verzamelplaatsen’ ontstond de groep Blocco Studentesco die duizenden Italiaanse studenten en scholieren telt. Hun enorme wervingskracht komt er simpelweg door de aantrekkingskracht van Casa Pound. Dat het fascisme er openlijk wordt toegelaten is een Italiaanse zaak. Daar hebben we hier in Vlaanderen geen boodschap aan, maar het feit dat duizenden jongeren én ouderen zich verbonden voelen door een locatie waar er een familiale en nationalistische sfeer hangt is veelzeggend.

Het project Casa Pound is uit de grond gestampt vanuit (…) gewone mensen met een ideologisch project. Gewone mensen die niet elk weekend zat over de straatstenen rollen al vechtend met elkaar of met ‘passerende’ tegenstanders en een project waar de volkse, sociale en de daaruit vloeiende conservatieve familiale waarden centraal staan. Net hetzelfde met het Vlaams Huis in Rijsel (foto 3) waar nu onder andere weer gestart wordt met lessen Nederlands. Zo een project moet mijns inziens in Vlaanderen ook mogelijk zijn. Vertrekkend vanuit diezelfde waarden met dat verschil dat wij niet vanuit een fascistisch maatschappijbeeld vertrekken maar wel vanuit een sociaal, volks en rechts-nationaal ideaal waarbij het streven naar een autonoom Vlaanderen de basis vormt met in het verlengde de strijd om een herenigd Dietsland. Misschien hebben we met de Vlaamse Beweging de laatste jaren te weinig de wind van voren gekregen en zijn we wat stilgevallen in een vast en salonfähig stramien. Misschien dat daarmee ook vele Vlaams-nationalisten liever naar Benidorm trekken in plaats van op het einde van augustus de vlaktes in en rond Diksmuide te gaan bezoeken en er een bedevaart mee te pikken. Maar na de salonfähigheid en de rust komt er niets meer. Dan is het gedaan. Over en uit. En misschien net dàn is er een finale strijd(lust) nodig die de doorslag kan geven in onze onafhankelijkheidsstrijd. Wie zal het zeggen?”

Bert Deckers heeft gelijk. Zonder de toog van een bruin Vlaams café, komt er helemaal niets van de droom van een onafhankelijk rechts Vlaanderen. Maar zelfs café De Leeuw van Vlaanderen is dicht. Bert Deckers: "Had ik maar een toog waar ik mijn verhaal eens kon doen, maar nu ook in Antwerpen de Leeuw van Vlaanderen zijn deuren (tijdelijk mag ik hopen) heeft gesloten, kan ik zelfs daar niet meer terecht... Arm Vlaanderen."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaanderen, deckers |  Facebook | | |  Print

23-08-09

ALLE NATIONALISTISCHE PARTIJEN HEBBEN EEN PROBLEEM, MAAR DE VLAAMSE NOG EEN PROBLEEM MEER

De vakantieperiode loopt op z’n einde en daarmee ook een reeksje in ’t Pallieterke over nationalistische partijen in Europa en hun plaats in het politiek bestel. Het slotartikel deze week was voorbehouden aan Italië, waar de nationalistische partijen met eenzelfde dilemma zitten als overal elders. In België hebben die partijen echter een probleem meer, weet ’t Pallieterke. We kunnen niet anders dan dit beamen.

De bekendste nationalistische partij in Italië is de Lega Nord, en die zit volgens ’t Pallieterke “in dezelfde tweestrijd waarmee andere nationalistische partijen kampen en die bij ons vorm krijgt in de twee Vlaams-nationale partijen. Het Vlaams Belang kan dan gezien worden als de pure onafhankelijke Lega Nord van het zuivere programma, de N-VA als de Lega Nord die het karretje vasthaakt aan Berlusconi en mee in de regering zit, mits de ambities (op korte termijn) terug te schroeven. Als we ons overzicht samenvatten, is dat dilemma de regel. Het slechte nieuws daarbij is dat noch de Vlaams Belangoptie, noch die van de N-VA ergens tot een onversneden succes heeft geleid. De eerste keuze eindigt op z’n best aan het hoofd van de deelstaatregering – waarbij het Belang dan nog kampt met het cordon sanitaire – de tweede als juniorpartner in de federale regering. Maar er is één opvallend verschil tussen Vlamingen enerzijds en Catalanen, Basken, Padaniërs, Schotten, Welshman en tutti quanti anderzijds. De Vlamingen vormen de meerderheid in hun land, alle anderen moeten opboksen tegen een meerderheid. De meerderheid die de Vlamingen het meest hindert in het streven naar een eigen staat wordt gevormd door… Vlamingen die de Belgische optie (nog) blijven verkiezen.”

De IJzerwake vandaag zal dat niet veranderen. (Foto: De vendelzwaaiers van het VNJ, geliefd bij het IJzerwake-publiek. Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

16-06-09

HOE DE ‘GEEL-ZWARTE ZONDAG’ INTERPRETEREN? (2)

Hoe de 'geel-zwarte zondag' interpreteren? Of is het een 'zwart-gele zondag'? Een bezoeker van deze blog mailde ons gisteren volgend cynisch commentaar.

“Iedereen verwachtte dat het Vlaams Belang met de vorige gemeenteraadsverkiezingen het cordon sanitair zou verbreken in Antwerpen. Dit is niet gelukt (...) De kiezer koos gewoon voor een andere tactiek! Elke Vlaams-Nationalist met een beetje verstand (en ze hebben dat echt meer dan je denkt) begrijpt dat het vijf voor twaalf is en dat er eindelijk iets kan gebeuren. Het zou wel heel dom zijn om je stem te laten verloren gaan aan een partij als het Vlaams Belang. Eerst een onafhankelijk Vlaanderen of minstens een maximum aan bevoegdheden in Vlaanderen. Eens dat dit rond is staat niets ons in de weg om de vreemdelingenproblematiek aan te pakken. Het Vlaams Belang word (sic) even ter zijde geplaatst om andere partijen die wel iets kunnen veranderen te versterken. Alle maatregelen die in het leven geroepen worden om de multicul op te dringen, leiden alleen maar tot uitstel van executie. Ze vertragen een natuurlijk proces. Links en de Franstaligen juichtten toen het kartel CD&V en NVA uit elkaar spatte... Kijk nu het resultaat! Linkse vrienden, ik heb slecht nieuws voor jullie. De wereld ziet er weer een beetje rechtser uit (ondanks/dankzij) uw verwoede pogingen. Er is vast een toekomst voor jullie weggelegd in een land als Cuba. Dan hoeven jullie er ook niet meer naar op reis te gaan.”

Als we ergens naartoe gestuurd worden, is Cuba inderdaad geen slecht idee. Zon en zee, een groen binnenland, mojito’s en salsa… En onze mailer weet het misschien niet, maar ze hebben daar tegenwoordig ook volop internet. Er zijn ergere straffen te bedenken dan naar Cuba weggestuurd te worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, 7 juni |  Facebook | | |  Print

16-05-09

AXELLE RED OF JOHNNY WHITE?

Morgen, zondag 17 mei, worden in Brussel en Antwerpen manifestaties ingericht die in alle opzichten elkaars tegenpolen zijn. Het is niet moeilijk te raden waar het meeste volk zal zijn.

In Brussel vindt aan de voet van het Atomium het Belgavox-concert plaats waarbij Adamo, Arno, Julos Beaucarne, Boogie Boy en vele anderen uit onze drie landsdelen van jetje zullen geven (zie: http://www.belgavoxconcert.be). In hun manifest verduidelijken een aantal sympathisanten dat het project geen terugkeer naar het Belgique à papa wil. “Het verwerpt wel het eeuwige gekibbel van Vlaamse en Franstalige fronten. Het gelooft niet dat we enkel kunnen samenleven indien we dezelfde taal spreken. In welke taal we ons ook uitdrukken, onze idealen en zorgen zijn universeel menselijk. Veiligheid en sociale bescherming, een propere leefomgeving, respect, het recht op vrije meningsuiting, enz.. Ons project voor België is onversneden progressief. Het wordt gedragen door alle Belgen die erkennen dat ze van elkaar verschillen en die verschillen niet wegmoffelen onder een verstikkende eenvormigheid, maar beseffen dat er geen andere keuze is dan in dit kleine land met elkaar samen te leven.” (Zie:  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=0D2A70UL).

Op hetzelfde ogenblik vindt in Hangar 29 aan de Scheldekaaien in Antwerpen een manifestatie van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), onder het motto Ik kies voor Vlaanderen. Sprekers zijn medewerkers van de VVB (Pieter Bauwens, Peter de Roover en Eric Defoort) en twee burgemeesters uit het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Willy De Waele van Lennik, en Dirk Brankaer uit Overijse). Voor het amusement tussendoor zorgt stand up comedian Raf Coppens “met een speciaal voor de gelegenheid aangepast programma”. Bij de VVB zien ze de bui al hangen: daar zal natuurlijk minder volk naar komen kijken dan naar het Belgavoxconcert. In een opiniebijdrage in De Standaard (één van de vele die de voorbije week in die krant verschenen tégen het Belgavoxconcert) verwees politiek secretaris van het VVB Peter De Roover voor de te verwachten kleinere opkomst naar… de vooravond van 1 mei in Gent als op een zolderzaaltje daar minder volk bijeenkwam om te luisteren naar de toespraken dan men beneden in de Vooruit stond te “ethisch verantwoord heupwiegen” naar aanleiding van 1 mei.

Peter De Roover heeft daar natuurlijk een punt, zowat het enige uit zijn hele opiniebijdrage want voor het overige is dat alleen maar gemekker en gescheld naar de inrichters en de deelnemende artiesten van het Belgavoxconcert. Een academische zitting trekt minder volk dan een concert. Maar als we het houden bij wie waar optreedt, ook dan trekken ze bij de VVB en aanverwante organisaties aan het kortste eind. In Brussel noteren we als optredende Vlaamse artiesten: A Brand, Arno, Boogie Boy, Koen Buyse (Zornik), Stef Kamil Carlens (Zita Swoon), Daan, Rocco Granta, Steven en Stijn Kolacny (Scala), Flip Kowlier, Laura Lynn, Paul Michiels, Jef Neve, Bart Peeters, An Pierlé, Tom Pintens, Axelle Red (foto 1), Gabriel Rios, Kate Ryan, The Scabs, Selah Sue, Sioen en nog vele anderen tot en met Will Tura en Joost Zweegers. Bij de Ik kies voor Vlaanderen-manifestatie moeten ze het doen met Raf Coppens, en dan nog is de vraag of die niet uit sympathie maar vooral om hen eens te kunnen afzeiken komt. En op het familiefeest van het VB op 1 mei in Antwerpen was de belangrijkste Vlaamse artiest die we er gezien hebben Johnny White (foto 2). De niet onverdienstelijke zanger van Verloren hart, verloren droom, maar het is toch al van 1971 geleden dat dit een hit was. De laatste keer dat Johnny White de media haalde was toen in juli vorig jaar in het complex waar hij woont een geheime cannabisplantage ontdekt werd (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=1b1sslc6). Johnny White zelf zou er niet bij betrokken zijn, maar het leverde hem wel de bijnaam Johnny Wiet op.

Axelle Red en het kruim van de Vlaamse artiestenwereld of Johnny White? Als het Belgavoxconcert meer volk zal mobiliseren dan de V(V)B-bijeenkomst is het niet zozeer omwille van de mediasteun voor het eerste, maar omwille van de bloedarmoede langs Vlaams-nationalistische kant.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, cultuur, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

24-03-09

DNA-ONDERZOEK LEGT VOORGESCHIEDENIS VLAMINGEN BLOOT

Aan de hand van het DNA (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA) is het tegenwoordig gemakkelijk te verifiëren of iemand al dan niet betrokken is bij een misdaad, maar uit iemands DNA-profiel kan je ook aflezen welk traject zijn voorouders hebben afgelegd. Zaterdagavond werd in het Atlas-gebouw in Antwerpen het traject van negentien bekende Antwerpenaren bekendgemaakt. Acteur Gène Bervoets stamt langs moederskant af van de indianen, zijn collega Peter Van den Begin heeft langs vaderskant een link met de Vikings, Marcel Vanthilt komt langs moederskant uit Centraal-Azië en auteur Tom Lanoye is dan weer langs moederskant uit het Midden-Oosten afkomstig. Anderzijds zijn de 'Turkse' psychologe Sultan Balli en de 'Vlaamse' actrice Veerle Baetens (Sara in de gelijknamige VTM-telenovelle) zowel langs vaders- als langs moederskant afkomstig uit dezelfde streken.

Maar in feite zijn zij en wij allemaal afkomstig uit Afrika, waar zo’n 150 000 jaar geleden de eerste mensen woonden. Circa 60 000 jaar geleden begonnen de eerste groepjes mensen Afrika te verlaten. Geneticus-professor Ronny Decorte (K.U.Leuven) toonde zaterdagavond aan de hand van wereldwijd DNA-onderzoek aan langs welke routes dat verliep. “Het lijkt misschien bizar dat mensen duizenden jaren geleden Australië bijvoorbeeld konden bereiken, maar omdat het zeeniveau honderd meter lager lag, konden ze er te voet naartoe”, verduidelijkte hij. Dat Afrikanen een donkere huidskleur hebben heeft enkel te maken met het pigment dat ze aanmaken om zich in Afrika tegen de zon te beschermen, in West-Europa is die bescherming niet nodig en wordt dat pigment daarom niet aangemaakt. Historicus-hoogleraar Peter Stabel (Universiteit Antwerpen) moest zijn Leuvense collega bijtreden: in feite bestaan er geen verschillende rassen, als er al sprake is van verschillende rassen zijn dat sociale constructies die mensen gemaakt hebben.

Bij de aanwezigen zaterdagavond werden de bevindingen van de twee professoren, en vooral natuurlijk van de geneticus, als volslagen onbekend ervaren. De meesten wisten ergens wel dat de mens ontstaan is in Afrika, maar niemand die wist via welke wegen hij- of zijzelf als nazaat van… hier is terechtgekomen. Wereldwijd DNA-onderzoek is nog maar een dertigtal jaren oud, en de relais tussen wetenschap en publieke opinie laat wel vaker te wensen over. Vandaar. Opvallend was dat we in nogal wat gespreksgroepjes na de voorstelling van de DNA-onderzoeksresultaten dezelfde vraag hoorden stellen: “Zou Philip Dewinter weten dat hij in feite een neger is?” Wij hebben alvast drie mogelijke familieleden van Dewinter opgespoord, maar de tijd was te kort om het DNA van die drie te vergelijken met dat van Dewinter. Wie van de drie het nauwst familie is van... is dus nog een beetje gissen. 

  • De voorstelling van het DNA-onderzoek bij bekende Antwerpenaren kadert in de tentoonstelling Schoon volk, een tentoonstelling over het uiterlijke. Nog tot 30 september te zien in Antwerpen, helaas vooral tijdens de werkuren. De tentoonstelling is wel ook op dinsdagavond en op een aantal zondagen open, en er is een uitgebreid randprogramma. Zie: www.antwerpen.be/schoonvolk.
  • Debat over racisme vanuit sociologische, sociobiologische en ethisch-maatschappelijke invalshoek: donderdag 26 maart, om 20 uur, in het Atlas-gebouw, Carnotstraat 110 in Antwerpen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

23-02-09

DE MAAGDELIJKHEID VAN DE RADICALE VLAAMS-NATIONALISTEN

Kris Peeters heeft de voorbije week de handdoek in de ring gegooid. Dagen en nachten politieke energie zijn eraan verloren gegaan, wekenlang zat de Wetstraat volledig in haar ban, maanden regeringswerk werden er door gegijzeld. Na de mislukte federale overlegrondes, zou nu van gemeenschap tot gemeenschap onderhandeld worden. Maar weer werd het noppes. We staan nog geen stap verder bij De Grote Staatshervorming. Ook al zou die staatshervorming, dat beweren toch de voorstanders ervan, de voorwaarde zijn om ons land uit het moeras te helpen. Weer eens staat politiek Vlaanderen met lege handen.

Dat het onderhandelingsproces nu strandt, ligt aan meer dan inhoudelijke meningsverschillen”, schreef De Standaard het voorbije weekend. “De oefening om dit land een werkbare vorm te geven voor de 21ste eeuw te geven, sloeg ook te pletter op een resem kleinmenselijke kantjes van de heren en dames politici rond de onderhandelingstafel. DS-redacteur Wouter Verschelden somt vervolgens de zeven hoofdzonden op: de ijdelheid van Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR), de hebzucht van Joëlle Milquet (CDH), de lust van Didier Reynders (MR), de nijd van Karel De Gucht (Open VLD), de gulzigheid van Bart De Wever (N-VA), de wraak van Guy Verhofstadt (Open VLD) en de gemakzucht van Kris Peeters (CD&V). Maar die hoofdzonden zijn niet exclusief voor de telkens genoemde politiekers, ze zijn ook voor andere genoemden en niet-genoemden van toepassing. Zo geeft Wouter Verschelden bij ‘lust’, waarbij ‘onkuisheid’ natuurlijk om de hoek loert, ook nog een uitspraak van Philip Dewinter mee die ons de voorbije week eveneens was opgevallen. Geregistreerd voor het VRT-televisienieuws. “Liever een onbeminde maagd dan een prostituee, mijnheer Bourgeois.” Philip Dewinter tegen N-VA’er Geert Bourgeois (foto 1), in het Vlaams parlement op 18 februari 2009.

Maagdelijkheid.Het is een belangrijk begrip in (radicale) Vlaams-nationalistische kringen. In de jaren zeventig maakte de Volksunie (VU) met Hugo Schiltz een radicale strategische bocht: van roepen langs de kant van de weg naar door deelname aan de macht en doorgedreven onderhandelingen zover mogelijk richting Vlaamse onafhankelijkheid gaan. Als Vlaanderen nu een eigen parlement heeft, eigen regering en verregaande eigen bevoegdheden, is dat het resultaat van die koerswending van de VU. De radicale vleugel van het Vlaams-nationalisme heeft die strategie nooit onderschreven, en het (mislukken van het) Egmontpact (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Egmontpact) heeft geleid tot de oprichting van het VB. De radicale vleugel van het Vlaams-nationalisme zal elk compromis als een “woordbreuk” ten opzichte van de Vlaamse onafhankelijheidsdroom blijven zien. Vandaar dat een cynicus maar participationist als Bart De Wever (N-VA) de weg van onderhandelingen en compromissen omschrijft als “van verraad naar verraad tot aan de Vlaamse staat”. Maar ook de N-VA, de radicale erfgenaam van de VU, bleek de voorbije eenentwintig maanden niet bereid haar maagdelijkheid af te werpen. De N-VA wil “substantiële stappen” richting onafhankelijkheid, waarvan de prijs “niet te hoog” is, en die de weg niet verspert naar een volledig “onafhankelijk Vlaanderen”. En bij dat laatste wringt het schoentje, want menig CD&V’er wil wel meer bevoegdheden voor Vlaanderen maar daarom nog niet het verzwakken en in niets opgaan van de Belgische staatsstructuur.

In dat kader vielen de gevleugelde woorden van Philip Dewinter (foto 2) de voorbije week. Geert Bourgeois verweet zijn voormalige kartelpartner CD&V het einde van de communautaire dialoog lijdzaam te ondergaan, Philip Dewinter verweet Bourgeois meegewerkt te hebben aan de CD&V-strategie, waarop Bourgeois Dewinter verweet met zijn strategie “niets, maar dan ook niets” bereikt te hebben en Dewinter dit in feite toegaf.  “Liever een onbeminde maagd dan een prostituee, mijnheer Bourgeois.” Dat van die “prostituee” is natuurlijk grof taalgebruik voor iemand die via eerbare compromissen tot een resultaat probeert te geraken, maar VB’ers zijn nu eenmaal vuil gebekt. Radicale Vlaams-nationalisten als van de N-VA en het VB die elkaar proberen te overtroeven in maagdelijkheid, het heeft natuurlijk ook een nadeel. Met maagdelijkheid kan je geen kind baren. Tenzij je de heilige moeder Maria bent, maar dat is een ander verhaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6737505).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vlaanderen, n-va |  Facebook | | |  Print

19-02-09

VB GEEFT TRANSFERGELD AL TWEE KEER UIT. PATROONS EN ALLOCHTONEN (!) MEEST BEVOORDELIGD

De VL-kranten volgen elkaar in sneltempo op. Amper een week na nr. 2 (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090209) stak vorige week al nr. 3 in onze brievenbus (foto). De krant staat helemaal in het teken van de campagne waarmee het VB ons wil doen geloven dat elke Vlaming 2 000 euro in handen houdt als de transfer van geld van Vlaanderen naar Wallonië zou stoppen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6684489). Op de voorpagina wordt naar een artikel binnenin verwezen Bekende artiesten en publicisten over de transfers, maar die "artiesten" (in meervoud) vallen tegen tenzij je naast komiek Urbanus ook grondwetspecialist Robert Senelle en sportjournalist Carl Huybrechts als artiesten zou beschouwen. Bovendien zijn het belegen uitspraken (zie: http://www.youtube.com/watch?v=z9iQ5lGyBsM), niet noodzakelijk van mensen die VB zouden stemmen. Integendeel, Carl Huybrechts bijvoorbeeld was eerder bij verkiezingen SP.A-kandidaat en Patrick (Janssens)-fan. Het moet een wrang gevoel geven als je dan opgevoerd wordt in een blaadje dat barst van de propaganda voor het VB.

Niets nieuws in de VL-krant nr. 3 op één kolommetje na waarin het VB uitlegt wat het zou doen als de 12,68 miljard euro die jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië zou vloeien, hier blijft. Op 1 zet het VB dat het 3,52 miljard euro zou besteden aan een verhoging van de kinderbijslag en de invoering van een opvoedersloon. Vermits allochtonen gemiddeld meer kinderen hebben dan autochtonen, en bij allochtonen meer dan bij autochtonen er maar één kosterwinner is in plaats van dat man én vrouw uitgaan werken, is dit twee keer vooral voor allochtonen goed nieuws. Het VB heeft dat zo wel niet bedoeld, maar het is wél het gevolg van haar voorstel. Plaatst het VB de verhoging van de kinderbijslag en de invoering van het opvoedersloon op 1, de echte 1 is… een verlaging van de lasten voor de bedrijven. Met 3,58 miljard euro (2,5 miljard euro verlaging loonkosten + 1,08 miljard verlaging van het Vlaams aandeel bij de vennootschapsbelasting). In de VL-krant wordt er niet over gerept, maar het gaat om pure cadeaus aan de bedrijven. Volgens het economisch programma van het VB mag in ruil voor lastenverlagingen geen verplichting tot tewerkstelling geëist worden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529).

Voor het overige wil het VB het transfergeld spenderen aan een daling met 10 % van het Vlaams aandeel in de personenbelasting (2,119 miljard euro), welzijn en gezondheid (1,261 miljard euro), reserves (1 200 miljard euro) en pensioenen (1 000 miljard euro). Maar op blz. 5 van de VL-krant spiegelt het VB de Vlaming voor wat allemaal gratis zou kunnen zijn voor een Vlaams gezin met twee kinderen, als die 2 000 euro transfergeld per persoon in Vlaanderen zou blijven. In dat gezin zou men de uitgaven voor benzine en het onderhoud van de eigen auto op zak kunnen houden, de uitgaven voor kledij, gezondheidszorg, vakantie, sport en cultuur, én de aankoop van een jaar lang brood. Maar dat is een bedriegelijke wijze van voorstellen, want het modelgezin van het VB houdt niet die 4 x 2 000 euro in eigen zak vermits het VB dat transfergeld wil besteden aan de verhoging van de kinderbijslag en de invoering van het opvoedersloon, aan cadeaus voor de bedrijven, enzomeer (zie hierboven). Nog niet aan de macht en het VB doet al twee keer beloftes terwijl hetzelfde geld maar één keer kan uitgegeven worden.

In de VL-krant probeert het VB ook ‘vooroordelen’ te weerleggen, met als eerste dat het VB tegen solidariteit is. Zolang de solidariteit “transparant, onderhandeld en vrijwillig is” wil het VB best wel solidair zijn, maar de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië zijn “geautomatiseerd, afgedwongen en ondoorzichtig”, luidt het. Het VB draait hier rond de pot. Hoe kan het VB spreken van ondoorzichtige geldstromen maar wél zeggen dat er jaarlijks 12,68 miljard euro naar Wallonië zou gaan? Het is het een of het ander. Op een colloquium vorige vrijdag in het Vlaams parlement was Philip Dewinter – voor eigen publiek – veel duidelijker. Als het aan hem ligt zal geen euro nog naar Wallonië gaan zolang de Parti Socialiste (PS) het er voor het zeggen heeft met haar “sociale hangmatpolitiek”. Dewinter gaf geen voorbeeld van met welk land een VB-bestuur wél solidair zou kunnen zijn. Het enige regime dat zowat in de buurt komt van wat het VB wil is het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, maar de apartheid daar is intussen al meer dan veertien jaar afgeschaft. “Zuid-Afrika is om zeep” is de conclusie van het VB. Alweer geen land waar het VB met gerust gemoed solidair mee zou kunnen zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb |  Facebook | | |  Print

06-10-08

“DE IDEE VAN VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID IS EIGENLIJK EEN NEOLIBERAAL PROJECT”

Twintig jaar na het legendarische Antwerpse ACOD-blad De Basis heeft ook het nationale ACOD-blad Tribune begrepen dat je een vakbondsblad niet noodzakelijk interessant maakt met alleen maar berichten over collectieve arbeidsovereenkomsten, personeelsstatuten en andere syndicale zorgenkinderen. Tribune publiceert nu ook interviews met mensen die men niet meteen met de vakbond associeert en toch ook voor vakbondsleden interessante meningen hebben. Deze maand werd zo plaats geruimd voor historicus, journalist, auteur en winnaar van De Slimste Mens Ter Wereld-kwis Marc Reynebeau. In een gesprek met Tribune gaf Reynebeau zijn visie over de communautaire spanningen die nu al anderhalf jaar de top van de politieke partijen als voor een lichtbak kluisteren. Deze week wordt overigens, de bankcrisis en wat nog allemaal niet ten spijt, de 'dialoog van gemeenschap tot gemeenschap' hervat.

Marc Reynebeau (foto) bekijkt België vanop enige afstand. Allicht een gevolg ook van zijn jeugd. Hij is geboren en aanvankelijk opgegroeid in Belgisch Congo, sprak daar wel Nederlands maar kende daar niet als wij bijvoorbeeld televisiefeuilletons als Ivanhoe of Johan en de Alverman. En dat scheelt, blijkt. Later studeerde Reynebeau geschiedenis, en vandaar dat hij het belangrijk vindt dat als mensen historische claims maken, die ook correct zijn. Marc Reynebeau: “Dat ontbreekt alleszins in de huidige communautaire discussie. Wanneer je je geschiedenis kent, besef je in de eerste plaats dat zaken kunnen veranderen. Ik hoor sommigen zeggen dat de Vlaamse rand rond Brussel Vlaams moet blijven, omdat die dat vroeger ook was. Wel, 1 500 jaar geleden was die rand Merovingisch. Moet die daarom nu ook nog Merovingsch zijn? Ik vind het belangrijk dat mensen iets van de geschiedenis kennen, weten dat zaken veranderen en begrijpen waarom die veranderingen optreden.”

“Volgens mij is er in België niet echt een taalprobleem. Misschien wel in en rond Brussel, waar twee talen elkaar raken. Vaak worden Walen afgeschilderd als lui, geen harde werkers, links, enz. Vlamingen zijn dan weer rechts, enz. Die clichés hebben duidelijk niets met taal te maken, als ze al waar zouden zijn! De grote meningsverschillen in België zijn dus niet territoriaal of taalgebonden. Ze zijn vooral van sociaaleconomische aard. Dat is altijd al zo geweest. Daarom heb ik ook zo’n probleem dat nationalisme een waterdrager moet spelen voor een bepaalde sociaaleconomische agenda (…) meer bepaald een neoliberale. (…) De idee van meer of totale Vlaamse onafhankelijkheid is eigenlijk een neoliberaal project. Het beweert dat de Vlaamse onafhankelijkheid een oplossing zou vormen voor sociaaleconomische problemen. Het zou de staat helpen afslanken, de belastingen en de regels zouden verminderen, en dergelijke meer. In die zin is deze Vlaamse onafhankelijkheid een ideologische keuze en heeft ze niets te maken met tegenstellingen tussen Vlamingen en Walen.”

“Het stoort me dat je tegenwoordig alleen maar kan kiezen tussen Vlaams separatisme en een verstokt unitair belgicisme. Ik ben geen van beide. (…) Ik ben meer voor een overheid en een collectiviteit die de sociale voorzieningen garandeert en die is best zo groot mogelijk. (…) Een autonoom Vlaanderen is te klein en het is verloren moeite om het te realiseren. Bovendien zit je nog altijd met Brussel, wat een onafhankelijk Vlaanderen in de weg staat. Als je dat niet kan oplossen, is het intellectueel oneerlijk voor een onafhankelijk Vlaanderen te pleiten. Dat verwijt ik de separatisten. Bovendien kunnen ze me ook niet aantonen dat een onafhankelijk Vlaanderen het zoveel beter zou doen dan België. Neen, het federalisme is een goede staatsvorm, want het komt het dichtst in de buurt van ons dagelijks leven, waarin we ook met verschillende soorten mensen moeten samenleven. Het is een illusie een homogene samenleving te kunnen realiseren. Zelfs in een onafhankelijk Vlaanderen kan ik het gebikkel tussen bijvoorbeeld Antwerpenaren en Limburgers al zien.”

“Het is nog maar de vraag of de mensen eigenlijk wel weten waarvoor ze kiezen als ze gehoor geven aan de roep om meer Vlaamse autonomie. Hoe bewust is de stem die zij uitbrengen? In onze liberale samenleving gaat men ervan uit dat burgers altijd rationele overwegingen maken over hun behoeftes en belangen, daar zorgvuldig over nadenken, zich voldoende informeren en dan kiezen. (cynisch) Ik ben niet helemaal zeker of dat voor iedereen tot en met de laatste kiezer het geval is. Velen hebben het gevoel dat ze achterblijven in de samenleving en dat is erg onaangenaam. Het verklaart ook een deel van het succes van het Vlaams Belang. Het feit dat ze nu minder willen stemmen voor het Vlaams Belang is trouwens weinig hoopgevend. Sommigen kiezen Lijst Dedecker en eigenlijk is dat nog maar eens een uiting van hun wanhoop.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

28-08-08

“DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID IS NU ZO DICHTBIJ DAT WE ONS NIET MEER STRIKT AAN DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE EN DE GRONDWET MOETEN HOUDEN.”

De redactie van deze blog kijkt weinig naar televisie, en naar VTM nog minder, maar gelukkig is er ’t Pallieterke die ons wijst op wat De Grote Baas er gezegd heeft. Na afloop van de IJzerwake zei Philip Dewinter voor een VTM-camera: “De Vlaamse beweging moet radicaliseren en burgerlijke ongehoorzaamheid als actiemiddel toepassen. Waarom nog gehoorzamen aan een overheid die de democratische verzuchtingen van de bevolking toch naast zich neerlegt? Desnoods organiseren we een betaalstaking voor wat belastingen en taksen betreft.”

Dewinter heeft dit intussen op de Nederlandse televisiezender KRO herhaald. “Als de Belgische staat toch niet naar de burgers luistert, waarom zouden de burgers de staat dan nog respecteren?” en “De Vlaamse onafhankelijkheid is nu zo dichtbij dat we ons niet meer strikt aan de parlementaire democratie en de grondwet moeten houden. Dat is zo bij elke revolutie: op het allerlaatste moment moet men de wetten naast zich neerleggen.” Dewinter zei daarbij onder andere te denken aan het niet meer betalen van belastingen en taksen, of het niet meer uithangen van Belgische vlaggen aan gemeentehuizen.

Dat laatste zorgt gegarandeerd voor televisiebeelden. Maar of de Belgische staat daardoor op haar grondvesten zal daveren, is maar de vraag. Iets anders is geen belastingen of taksen meer betalen. Nadeel van die strategie is natuurlijk dat het nog enige tijd zal duren voor de resultaten van die actie zichtbaar worden: de belastingbrieven zijn pas ingevuld en terugbezorgd aan de belastingsdiensten. Dewinter kan natuurlijk wel beginnen met de BTW, de ‘Belasting op de Toegevoegde Waarde’, niet langer te betalen. Dewinter gaat de nieuwe Dag Allemaal kopen? “Ah, neen. Ik betaal die 6 % btw daarvoor niet.” Dewinter wil wat anders kopen? “Ah, neen. Ik betaal die 21 % btw daarbij niet.” Het VB gaat zich nog populair maken bij de Vlaamse middenstand!

Of bedoelde Dewinter dat de bedrijven de verschuldigde BTW niet meer moeten doorstorten? Ja, dat zal 't zijn! Nu is het al gebeurd dat de BTW niet doorgestort wordt naar Vadertje Staat, en dat zal nog wel meer gebeuren. Maar we betwijfelen sterk of die bedrijven dat doen om de eis voor Vlaamse onafhankelijkheid kracht bij te zetten. Het lijkt ons wel het laatste van hun motieven. En met het niet-doorstorten van de BTW van VB-uitgeverij Egmont zal Dewinter het ook niet redden. Dewinter heeft weer eens stoere taal gesproken, die op applaus onthaald wordt bij zijn achterban, maar waar niets van in huis komt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

02-08-08

WAAL OP DE BRES VOOR VLAMING

Volgens Europees onderzoek is het verlies aan koopkracht de grootste bekommernis van de Belgen. De politieke situatie baart de Belgen ook wel zorgen, maar toch niet half zoveel als het verlies aan koopkacht. En waar zijn 'onze' politici mee bezig? Foto- en filmapparatuur is op een jaar tijd weliswaar 13 % goedkoper geworden, aardappelen eveneens 13 % en witloof zelfs 29 %. Maar daar staat tegenover: margarine + 18 %, elektriciteit + 18,9 %, wortelen + 24 %, halfvolle melk + 26,8 %, bloemkolen + 28 %, spaghetti + 42,4 %, grijze garnalen + 44,7 %, aardgas + 48,9 %, vloeibare brandstoffen + 61,9 %, citroenen + 73,1 %, aluminiumfolie + 76,5 %. Naast een stevige koopkrachtverhoging heb je dan nood aan goede verdedigers van de consumenten. Maar waar vind je die? Ivo Mechels vertelde er over op zijn blog bij Test-Aankoop (zie: http://www.test-aankoop.be/ivo-mechels-blogt-s506273.htm).

Ivo Mechels: “Hebben wij echt de politici die we verdienen? Ik heb het moeilijk met zoveel onbegrip van politici voor elkaar. (…) Respect en mildheid waren begrippen die niet voorkwamen in hun woordenboek. Het kan nochtans zo verrijkend zijn om elkaars taal te leren spreken en elkaars cultuur te leren kennen.” Het kan nochtans anders, en Ivo Mechels geeft er een voorbeeld over bij Test-Aankoop waar Nederlandstalige en Franstalige collega’s samen werken aan consumenteninformatie en de bescherming van de consumentenbelangen. Hij verhaalt daarbij over zijn collega en vriend Vincent Labarre uit Mons. Vincent Labarre buigt zich sinds 1999 over tariefvergelijkingen van elektriciteit en gas tussen België en de buurlanden, en specialiseerde zich in de energiesector. “Maar omdat Vlaanderen in juli 2003 als eerste regio de liberalisering van de energiemarkt doorvoerde, moest Vincent zich die complexe reglementering in het Nederlands eigen maken, discussies en onderhandelingen voeren in het Nederlands.”

“Op een dag vernamen we van een Vlaams gezin met een kind met een handicap dat het sociale tarief waarop zij recht hadden, zeer hoog lag. Vincent analyseerde onmiddellijk de sociale tarieven waarop een aantal mensen aanspraak kunnen maken. In zeven op de tien van de onderzochte gevallen bleek het sociale tarief duurder te zijn dan het meest voordelige tarief op de vrijgemaakte markt.” Het systeem werd daarop herzien, en voortaan wordt automatisch het laagste sociale tarief toegekend. “Recent kwam Vincent op de proppen met de onterecht aangerekende Vlaamse Eliataks. Deze heffing werd afgeschaft door de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2008, maar de netbeheerders blijven de heffing aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze vrolijk afwentelen op de consument. Vincent berekende dat het gaat om 15 tot 20 euro per Vlaams gezin. Te weinig om individueel verhaal te zoeken bij de rechtbank. Op de bres dan maar ter verdediging van de Vlaamse consumenten (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=b23491297080425).”

CD&V/N-VA-Senaatsfractieleider Hugo Vandenberghe heeft daarna de bevoegde minister ondervraagd over het doorrekenen van de afgeschafte belasting, maar het is dus niet de CD&V- of N-VA-studiedienst noch een andere Vlaamse dienst of organisatie die het onterecht doorrekenen van de belastingen ontdekte en als eerste aanklaagde. Wél een Waalse medewerker van een Belgische consumentendienst. Gelukkig was die er nog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, sociaal |  Facebook | | |  Print

24-07-08

“DE VLAGGENACTIE VAN HET VB HAD EEN AVERECHTS EFFECT”

Spijts alle acties van het VB om Vlaanderen te bevlaggen met de Vlaamse Leeuw (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5813292/bestel-de-gratis-leeuwenvlaggen) waren er dit jaar op 11 juli in Brugge (foto 1) minder Vlaamse Leeuwenvlaggen te zien dan voorgaande jaren. En die vaststelling halen we niet uit een of ander Belgicistisch blaadje of blog, maar uit ’t Pallieterke.

“Is het een plaatselijk fenomeen dat we niet mogen veralgemenen of toch een teken aan de wand?”, vraagt ’t Pallieterke zich af . De Vlaamse feestdag van 11 juli is “vooral dankzij de feestcheques verworden tot een dag van wijkkermissen en straatbijeenkomsten, waarbij het belang en de betekenis van 1302 totaal wegvalt. Om het nog erger te maken, kwamen de ‘leeuwenwaarnemers’ dit jaar terug met eerder negatieve berichten. De vlaggenactie van de partij, die wij niet noemen, had een averechts effect. Het aantal klauwende leeuwen was in de omgeving van Brugge (…) merkelijk afgenomen, want de schaarse nieuwelingen konden de afvalligen van de oude generatie niet vervangen.” Uitzondering op de regel was Damme “waar een paar idealisten – steeds weer dezelfde – de plaatselijke horeca met succes wisten aan te porren om massaal het dundoek uit te hangen.”

De ‘leeuwenwaarnemers’ van ’t Pallieterke deden navraag waarom de Vlaamse Leeuw op een aantal plaatsen niet meer uitgehangen wordt. Eén van de antwoorden is: “Schrik!” “Wie de Vlaamse Leeuw uithangt is tegenwoordig een racist of hoort bij het ‘clubtje’ dat België kapot wil maken, dus oppassen voor de ‘carrière’ van de kinderen, zelfs kleinkinderen!" Redelijker lijkt ons de reactie van een andere Bruggeling: "Sedert 1973 is 11 juli de officiële Vlaamse feestdag, geen wettelijke of betaalde vakantiedag. Als onze politici dat nog niet kunnen verwezenlijken, wat rest ons?” Foto 2: In Club Valhalla in Rijkevorsel, waar zaterdagavond een concert plaatsvond van groepen met weinig frisse namen en idem muziek als Kill Baby, Kill! en Short Cropped (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080718), wapperde de Vlaamse Leeuw wél.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

16-07-08

TEN OORLOG!

De toestand waarin Yves Leterme en zijn regering(?)spartijen het land hebben gebracht is natuurlijk een kolfje naar de hand van het VB. Alhoewel de N-VA en LDD meer de pers haalden dan het VB, liet het VB zich niet onbetuigd. Vlaamse partijen moeten nu ook stekker uit België trekken kopte het VB boven haar eerste persmededeling gisteren. Koninklijk initiatief is zwaktebod. Geen confederalisme, maar onafhankelijkheid luidde het boven de volgende persmededeling. Maar hoe gaat het nu verder?

“Na een jaar crisis en eindeloos onderhandelen trekt Yves Leterme zelf de stekker uit de federale regering, ondanks herhaalde pogingen om de deadline van 15 juli uit te stellen. Leterme heeft er de voorbije dagen alles aan gedaan om tot een akkoord met de Franstaligen te komen, en was hiervoor zelfs tot zeer verregaande toegevingen bereid. De nieuwe onderhandelingsformule – ‘overleg van gemeenschap tot gemeenschap’ – bleek al snel een lege doos.” (…) “Hoewel geen akkoord nog altijd beter is dan een slecht akkoord, zeker gezien de Franstalige eisen inzake de uitbreiding van Brussel en de bereidheid van sommige Vlaamse partijen om te berusten in het Belgische status-quo, is het failliet van de stap-voor-stap-strategie nu voor eens en voor altijd bewezen. Binnen België kan en zal Vlaanderen nooit krijgen waar het recht op heeft. Nu zelfs Yves Leterme inziet dat ‘de tegengestelde visies’ tussen Vlamingen en Franstaligen ‘niet te overbruggen’ zijn, iets wat het Vlaams Belang reeds vele jaren zegt, moeten de Vlaamse partijen eindelijk de enige mogelijke conclusie trekken en ‘plan boedelscheiding’ in gang zetten. Vlaanderen heeft helaas meer dan een jaar tijd verloren. De politici moeten niet wachten op nieuwe oekazes van het Paleis, maar zelf de moed hebben om finaal de stekker uit de Belgische constructie te trekken.”

Na een extra partijbestuur en overleg met de VB-parlementsfracties kwamen VB-voorzitter Bruno Valkeniers, VB-Kamerfractieleider Gerolf Annemans en VB-Senaatsfractieleider Joris Van Hauthem tot het weinig verrassend besluit: “Het Vlaams Belang is geen voorstander van het eindeloos rekken van de communautaire gesprekken. Maar nu de staatshervorming in de koelkast stoppen om de ‘problemen van de mensen’ aan te pakken, is de wereld op zijn kop zetten. Een jaar lang hebben de Vlaamse partijen terecht gesteld dat een grondige staatshervorming broodnodig was om een ‘goed bestuur voor de mensen’ te kunnen voeren. De sociaal-economische toestand laat inderdaad niet toe dat er nog maandenlang communautaire spelletjes worden gespeeld. Men moet er dan ook geen tijd meer aan verspillen. In plaats van nog verder energie te steken in een uitzichtloze zaak, is de tijd gekomen om rationeel te kiezen voor de boedelscheiding. Alle pogingen om het Belgische model alsnog op de rails te krijgen, zijn puur tijdverlies. Daarom roept het Vlaams Belang nogmaals alle Vlaamse partijen op eerstdaags spoedberaad te houden ten einde een ordentelijke boedelscheiding voor te bereiden. De Vlaamse partijen hoeven helemaal niet te wachten op welke beslissing van het Paleis dan ook.”

Wat ze bij het VB evenwel niet weten is dat het kartel CD&V/N-VA wel degelijk een ‘Plan B’ heeft om uit de huidige situatie te geraken. Met Pieter ‘Crembo’ De Crem als minister van Landsverdediging en Bart De Wever als staatsman is de zaak zo geklaard, en kan Yves Leterme terug de onbetwiste leider worden. Is het niet van België, dan toch van Vlaanderen. Zie: http://www.garagetv.be/video-galerij/vroemvroem/Belgi_op_de_vooravond_van_de_oorlog_Vrede_opnieuw_verstoord.aspx.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

15-07-08

REGERING LETERME STRUIKELT OVER COMMUNAUTAIR OPBOD. HET VB AFGEVLAGD

De communautaire onderhandelingen hebben niet tot een akkoord geleid. De “vijf minuten politieke moed” nodig om de parlementaire procedure op te starten voor het splitsen van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn getoond, maar bleken toch niet voldoende te zijn om dat kiesarrondissement “onverwijld” te splitsen. De voornaamste bijdrage van het VB aan het strategisch spel tussen Vlaamse en Franstalige politici de voorbije maanden – Vlaanderen massaal bevlaggen met Vlaamse-Leeuwvlaggen – hielp de zaak ook al niet vooruit.

Het VB heeft anders kosten noch moeite gespaard om Vlaanderen bevlagd te krijgen. Vorig jaar bood het VB de Vlaamse-Leeuwvlag te koop aan voor vier euro, dit jaar kon je de Vlaamse-Leeuwvlag al gratis krijgen mits een sms’je te sturen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5813292/bestel-de-gratis-leeuwenvlaggen). En toen dat ook al niet hielp, trok het VB naar markten en pleinen om af te geraken van hun voorraad Vlaamse-Leeuwvlaggen (foto 1). Ons is het niet overkomen omdat we geen Vlaamse-Leeuwvlag hebben uitgehangen op 11 juli, net zo min als we een Belgische vlag zouden uithangen op 21 juli, maar nu blijkt dat wie wél een Vlaamse-Leeuwvlag op 11 juli heeft uitgehangen een bedankingsbriefje van het VB in zijn brievenbus gestopt kreeg.

Mark Boudrez uit Roeselare reageerde ontstemd via een lezersbrief in De Morgen: “Geachte heer Valkeniers, Deze ochtend vond ik uw briefje in mijn bus. U bedankt mij daarin dat ik het heb aangedurfd om op de Vlaamse feestdag mijn leeuwenvlag uit te hangen. Eerlijk gezegd: ik heb dit jaar getwijfeld om de jarenlange familietraditie om op 11 juli te bevlaggen verder te zetten. De reden daarvoor was net uw campagne om massaal leeuwenvlaggen uit te delen. Ik wens namelijk absoluut niet geassocieerd te worden met uw organisatie. Aan mijn mast prijkte dan ook geen Vlaams Belangvlag, maar een vlag van de Vlaamse cultuurgemeenschap (foto 2, niet ten huize Mark Boudrez maar elders).

Cultuur die ons het vermogen schenkt het zwart-witdenken te overstijgen. Gemeenschap als bindend gegeven, niet als iets exclusiefs. Mijn Vlaanderen is een Vlaanderen dat zich, ondanks eeuwenlange overheersingen allerhande, steeds uit de slag heeft weten te trekken en aan te passen aan wisselende omstandigheden. Een Vlaanderen dat conservatief is voor wat goed is, maar niet angstig is voor verandering. Een ondernemend Vlaanderen dat risico’s durft te nemen. Een zorgzaam Vlaanderen dat solidair is met al wie minder meeval kent, eigen volk of niet. Ik ben Vlaming, en daar ben ik fier op. Ik wens echter geenszins dat mijn Vlaamsgezindheid gerecupereerd wordt door uw partij van Vlaams (eigen-)Belang.”

De voorbije jaren hadden nogal wat mensen schroom om uit te pakken met een Vlaamse Leeuw omdat het symbool van de Vlaams Leeuw gekaapt was door een racistische partij. Diezelfde partij probeert zich nu dus op te werpen als hoeder van Vlaanderen, terwijl nogal wat mensen uitgerekend die partij als het probleem zien om te komen tot een welvarend en zorgzaam Vlaanderen. Ze zullen het nooit leren bij het VB, maar bescheidenheid siert.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

12-07-08

HET SIMPLISME VAN BJÖRN ROOSE

Op de N-VA kan je veel kritiek hebben, en op hun boegbeelden Bart De Wever en Geert Bourgeois nog meer, maar als ze iets goed doen mag het ook gezegd worden. Vandaag reikt de N-VA haar tweede Ebbenhouten Spoor uit aan de bokser Sugar Jackson (foto).

De eerste Ebbenhouten Spoor, naar analogie van de Ebbenhouten Schoen voor beste Afrikaanse voetballer in ons land, werd vorig jaar uitgereikt aan ‘Gilbertke’. Te zien in Alles kan beter (zie: http://www.youtube.com/watch?v=sx-tTMIByb8) en In de gloria (zie: http://www.youtube.com/watch?v=_D2rDLjtmZE), en daarnaast ook succesvol jurist in Tanzania en auteur van het boek Symfonie in zwart en wit (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=p9195agf). De laureaat dit jaar komt uit een heel andere sector, de bokssport. Osei Bonsu Jackson, beter bekend onder de naam Sugar Jackson, is ’s lands beste bokser. Meer zelfs, is Europees bokskampioen. Sugar Jackson won 27 van zijn 28 professionele kampen, waarvan 23 op knock-out. Hij is afkomstig uit Ghana en woont sinds 1997 in ons land. Sugar Jackson is ook genomineerd voor de Antwaarpse Awaard die dit najaar uitgereikt wordt. In de categorie Aantwaarps figuur van het jaar, samen met schilder Fred Bervoets, Zoo-directeur Rudy Van Eysendeyck, stand-up comedian Wim Helsen en babe Véronique De Kock. In een persmededeling noemt de N-VA Sugar Jackson “een toonbeeld van integratie. In een tijd waarin sporters rolmodellen zijn, heeft hij bovendien een sociale functie. En net daarom wil senator Louis Ide hem in de bloemetjes zetten als meest verdienstelijke ‘nieuwe’ Vlaming.” De huldiging vindt vanavond plaats in het streekmuseum Kortrijk 1302 (zie: http://www.kortrijk1302.be/guldensporenslag/virtuele%20toer.html).

Bij het VB vinden ze het maar niets. Björn Roose, VB-personeelslid en perswoordvoerder van Voorpost, drukt het zo uit op zijn blog: “De N-VA geeft dus prijzen weg aan vreemdelingen die hier mensen op hun gezicht slaan…” Het simplistisch denken van Björn Roose blijft verbazen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

11-07-08

HET VB CITEERT TEGENWOORDIG GRAAG ETIENNE VERMEERSCH

De staatshervorming waarvoor Yves Leterme en Bart De Wever zich geëngageerd hebben houdt ook de progressieve intelligentsia, of toch een deel ervan, in haar greep. Met in Gent een Gravensteengroep (zie: http://www.gravensteengroep.org) en een Vooruitgroep (zie: http://vooruitgroep.wikidot.com/start). De naam van de eerste groep kan dan wel toevallig zijn, de twee benamingen zijn ook niet zonder symboliek. Boegbeeld van de Gravensteengroep is de erudiete, maar soms ook erg controversiële, professor Etienne Vermeersch (foto). Het VB citeert hem de laatste tijd maar al te graag.

Ook al, dixit het VB, “heeft (hij – Etienne Vermeersch, nvdr.) ons al heel dikwijls aangevallen en bekritiseerd, en niet altijd op een sportieve of intellectueel eerlijke manier.” Maar zand erover nu Etienne Vermeersch tegenwoordig zaken zegt die ze bij het VB graag horen. Zo citeert het VB Vermeersch deze week in Humo met: “Ik geloof niet dat in Vlaanderen de solidariteitsgedachte op zich in het geding is – niemand heeft er problemen mee dat we solidair zijn met Portugal of Ierland of Ethiopië. Maar de solidariteit wordt wél een probleem als de Vlamingen merken dat de Franstaligen de politieke solidariteit niet opbrengen om de grondwet te respecteren. (…) De Franstaligen respecteren de taalgrens niet, ze denken dat ze daarover heen mogen lopen.” En: “Solidair zijn met een bodemloze put is zeer ontmoedigend. Het natiegevoel is zozeer verdampt dat Vlamingen misschien nog wel solidair zijn met zwarten in Afrika die aan aids lijden, maar niet met Walen die zich opstellen als tegenstanders.”

Er is echter één probleem als het VB zich wil beroepen op deze citaten van Etienne Vermeersch. Het VB is nooit solidair geweest met Ethiopië of welk Afrikaans land ook, en nog minder met de “zwarten in Afrika die aan aids lijden”. Als 11.11.11 bijvoorbeeld campagne voerde voor de armen en minstbedeelden in een ander continent, stonden ze bij het VB herhaaldelijk klaar om uitgerekend dan de aandacht te vestigen op de armoede in eigen land (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051111). En als ze dat de jongste jaren niet meer doen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061115), is het niet omdat ze 11.11.11 plots genegen zijn maar omdat ze geen volk meer vinden om voor bepaalde thema’s op straat te komen. De generositeit die het Vlaamse volk inderdaad heeft ten overstaan van het Afrikaanse, is niet bij het VB te vinden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, 10 juni |  Facebook | | |  Print