03-07-13

VOORPOST-ZWAARD DOORGEGEVEN AAN NICK VAN MIEGHEM (1)

Voorbije zaterdag heeft de 70-jarige Luc Vermeulen op een ‘Radicale Sporenherdenking’ in Schilde het actieleiderschap van Voorpost overgedragen aan Nick Van Mieghem. In andere kringen wordt een overdracht gesymboliseerd door het doorgeven van sleutels of het doorgeven van een voorzittershamer. Bij Voorpost werd in dit unieke geval – Luc Vermeulen bleef 37 jaar lang actieleider – een symbolisch zwaard doorgegeven aan Nick Van Mieghem (foto 1).  

 

Nick Van Mieghem (30 jaar, uit Gent) bedankte Luc Vermeulen voor zijn trouwe en volhardende inzet en beloofde België “trouw te blijven… verraden”. In extreme Vlaams-nationalistische kringen leeft men van kaakslag tot verraad. Dé Voorpost-toespraak was voor voorzitter Johan Vanslambrouck (foto 2). Eerst haalde hij uit naar Europa en haar politici. “Politici als een Verhofstadt willen een plaatsje veroveren in de geschiedenisboeken door zoveel mogelijk macht te centraliseren in de Europese bureaucratie.  Meer is nochtans niet altijd beter. De invoering van een Europese eenheidsmunt was een blunder van formaat.  De euro was een politiek project.  Vooral Frankrijk en Groot Brittannië  waren erop uit om  de macht van het verenigde Duitsland aan banden te leggen. Dus moest het muntbeleid en meteen ook een groot stuk van het economisch beleid naar het Europese niveau verhuizen.” Vanzelfsprekend kantte de spreker zicht tegen een mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. “Met een Aziatisch land erbij wordt de Europese Unie pas helemaal onbestuurbaar.”

 

Daarna werd gespuwd op het Koningshuis. “De heer Albert Van België, tot nader order koning der Belgen, laat geen moeite onverlet om de monarchie in diskrediet te brengen. In het verleden is reeds meermaals gebleken dat de zogenaamde neutraliteit van het Belgisch koningshuis pure theorie was. Door  in zijn jongste Kerstboodschap overduidelijk de Vlaams-nationale opinie te kapitelen als populisme vergelijkbaar met  nazisme  en fascisme  uit de jaren dertig is de fatsoensgrens echter ver overschreden.  De koning stelt zich op als een ordinair  PS-politicus.  Niet eens een intelligent PS- politicus.” De koning een socialist? De geschiedenisboeken moeten dan dringend herschreven worden. En in een moeite door moet nog wat anders aangepast worden. Versta: gesplitst worden. België. “Alle politici met enig verstand weten het: dit is een zinkend schip waar we zo snel als mogelijk van af moeten.”

 

Moet er na de verkiezingen in mei volgend jaar eerst onderhandeld worden over de vorming van een Vlaamse regering, en moet die Vlaamse regering vervolgens de gesprekken aanknopen over de staaats(her)vorming (= stelling van de N-VA en het VB, nvdr.)? Of moet eerst gezien worden wat bij de federale regeringsvorming mogelijk is (stelling van onder andere CD&V-voorzitter Wouter Beke, nvdr.)? “Beke en zijn CD&V willen er (…) alles aan doen om van de Vlaamse regering een doorslagje te maken van de federale ploeg.  Dit betekent noch min noch meer dat  de Franstalige verkiezingsuitslag  mee zal bepalen wie er in Vlaanderen mag besturen.  Daar durft men zelfs bij de PS niet van dromen.  En als België onbestuurbaar blijkt dan moet Vlaanderen ook niet meer bestuurd worden.  Beke ontpopt zich hiermee tot een regelrechte inciviek die teruggrijpt naar de tactiek van de verschroeide aarde.” Elke zin in die paragraaf is een nieuwe hersenkronkel.

“Het wordt een cruciale opdracht voor de V-partijen om te verhinderen dat de andere partijen samen een meerderheid kunnen vormen in Vlaanderen.  Want dat is men van plan”, vervolgde Vanslambrouck. “Het onafhankelijkheidsstreven moet primeren op het  enge partijbelang en zeker op het loutere eigenbelang.  Minstens aan de N-VA-top lijkt men dat alsnog niet te beseffen.” N-VA-burgemeester van Schilde Dirk Bauwens was er niet mee opgezet dat Voorpost de zaal van zijn dienstencentrum had kunnen huren. In principe kan de zaal enkel gehuurd worden door lokale verenigingen, politieke partijen en in uitzonderlijke omstandigheden privé-personen. Voorpost behoort niet tot één van die drie mogelijkheden. Eerst zet men een N-VA-burgemeester voor schut, om daarna te klagen dat de N-VA niet wil samenwerken met het Vlaams Belang. Zo gaat dat in die kringen.

 

Voorpost doet intussen verder. Johan Vanslambrouck: “Met  Willem van Oranje weten wij dat het niet nodig is te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden. Wij gaan dus verder. Tot Vlaanderen in het Nederlandse vaderland zijn thuis vindt. Houzee.” De Vlamingen die hopen op Vlaamse onafhankelijkheid zijn eraan voor hun moeite, Voorpost gaat door tot Vlaanderen herenigd is met Nederland.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vermeulen, van mieghem, vanslambrouck |  Facebook | | |  Print

18-06-13

LUC VERMEULEN HANGT DE MEGAFOON AAN DE HAAK

Luc Vermeulen, vorige maand 70 jaar geworden, houdt het voor bekeken als actieleider van Voorpost. Op de Radicale sporenherdenking op 29 juni in Schilde draagt hij zijn functie over aan een opvolger (Foto: Luc Vermeulen houdt de megafoon vast voor Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck).

 

Voorpost werd in 1976 onder impuls van Luc Vermeulen opgericht, met de later voor negationisme veroordeelde Roeland Raes en zijn Gentse stadsgenoot Francis Van den Eynde als voornaamste die voor de intellectuele bagage moeten zorgen. Luc Vermeulen staat in voor het praktische werk bij Voorpost dat in de kortste keren een gewelddadige reputatie verwerft. Bij rellen in de Voerstreek en Komen, bij het verstoren van Franstalige gemeenteraadszittingen in Kraainem en Linkebeek, bij betogingen in Antwerpen tegen ‘gastarbeiders’ en voor het Apartheids-regime in Zuid-Afrika, bij amnestieacties en bij dodenherdenkingen voor SS’ers in Lommel en Oostfrontstrijders in Stekene.

 

Luc Vermeulen was eerst lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). Toen de (eerste) VMO ontbonden werd, verhuisde Luc Vermeulen naar Were-Di. Omdat Were-Di volgens sommigen teveel in het intellectuele gedaas bleef hangen, richtte Luc Vermeulen vervolgens de actiegroep Voorpost op. Luc Vermeulen was ook lid van de pro apartheidslobby Protea, en we vinden  Luc Vermeulen ook terug op de lijst lesgevers bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Luc Vermeulen doet trouwens nog meer voor het VNJ. Officieel is het ereperk voor Oostfronters in Stekene door het Sint-Maartensfonds overgedragen aan het VNJ, met als opdracht het met een jaarlijkse herdenking te onderhouden. In de praktijk is het vooral Luc Vermeulens Voorpost die het werk hiervoor doet.

 

 Als het Vlaams Blok in 1987 vindt dat het IJzerbedevaartcomité te links aan het worden is – men had het aangedurfd om het Zuid-Afrikaans volkslied Die Stem van Suid Afrika middenin de IJzerbedevaart te programmeren, en niet meer aan het einde samen met het Wilhelmus en de Vlaamse Leeuw – wordt met zowat alle organisaties in de rand rond het Vlaams Blok een IJzerbedevaarderscomité opgericht met Luc Vermeulen als coördinator. Ere-voorzitter van het IJzerbedevaarderscomité is Ward Hermans, onder meer oprichter van de SS-Vlaanderen.

 

En zo is Luc Vermeulen, die tientallen jaren op de loonlijst van het Vlaams Blok/Belang staat, altijd bezig met de werkjes op te knappen waar het Vlaams Blok/Belang officieel niets mee te maken heeft. Begin jaren negentig steunt het Vlaams Blok de Kroaten die zich wilden afscheuren van Joegoslavië, tot en met door vrijwilligers voor de strijd daar te ronselen. Als die intentie voortijdig bekendgeraakt en ontkend wordt, verandert een Vlaams Blok-infoavond in een Voorpost-infoavond. Behalve op infoavonden over Kroatië vinden we Luc Vermeulen ook terug als stuwende kracht achter het ‘Hulpkomitee Kroatië: Volk in Nood’. Voor steun elders is Luc Vermeulen niet te vinden. Als antwoord op 11.11.11. richt hij Z11 Z11 Z11 op dat met kerstpakketten “mensen in nood van ons eigen volk” steunt.

 

Moet het terrein voor de jaarlijkse IJzerwake ingericht worden – IJzerwake waar het Vlaams Belang officieel ook niets mee te maken heeft – dan trommelt Luc Vermeulen zijn Voorpost-kameraden op. Hebben de NSV’ers een ordedienst nodig voor hun jaarlijkse lente-uitstap, afwisselend in Leuven, Antwerpen en Gent, dan klaart Luc Vermeulen met Voorpost die klus. En als Operatie Brevier herdacht wordt – het overbrengen van het lijk van dichter-collaborateur Cyriel Verschaeve van Oostenrijk naar West-Vlaanderen – dan is Luc Vermeulen van de partij om de nog levende commandoleden van Operatie Brevier te huldigen. Zo ook is Luc Vermeulen met Voorpost er als men meent collaborateurs zoals VNV-leider Staf De Clercq, Reimond Tollenaere en Wies Moens te moeten herdenken.

 

Tussendoor moeten ook nog eigen Voorpost-activiteiten georganiseerd worden. Van het jaarlijks Pinksterkamp tot een infoavond over de Italiaanse neonazi’s van CasaPound. Altijd in de weer, om dan vervolgens vast te stellen dat de actiefste krachten opgeslorpt worden door het Vlaams Blok/Belang. In het juni-nummer 1996 van het Vlaams Blok Maandblad zei Luc Vermeulen daarover: “Met enige ironie zou ik zelfs zeggen dat de onderlinge verstandhouding (tussen het Vlaams Blok en Voorpost, nvdr.) iets té goed is, omdat wij daardoor op een gegeven moment zelfs even in ademnood kwamen.” Die ademnood is er nog. Nu niet alleen omwille van het zuigend effect van het Vlaams Belang.

 

In het eerste nummer van het Voorpost-blad Revolte dit jaar schreef hoofdredacteur Björn Roose: “Die voorhoede (waartoe Voorpost zich rekent, nvdr.) telt geen duizenden mensen, dat doen voorhoedes nooit. En ja, die voorhoede krijgt al eens slagen, dat doen voorhoedes altijd. En nee, we verwachten niet dat daar snel verandering in komt. En ja, wij kunnen daar mee leven. Zijn wij echter tevreden? Natuurlijk niet. (…) En af en toe, als de nachten te lang en de dagen te kort zijn, als een ‘nabespreking’ iets te lang uitloopt, als we even te veel wonden hebben om ze tegelijkertijd te likken, denken (en zeggen) we wel eens: en nu kunnen jullie allemaal de pot op, ’t is eens aan een ander om de kar te trekken.”

 

Maar als de kater wegtrekt, is er opnieuw Voorpost. Björn Roose: “Maar ’s anderendaags gaat terug de zon op, zijn we weer nuchter en beginnen onze wonden al te helen. En denken we misschien nog steeds: jullie kunnen allemaal de pot op. Maar we voegen er aan toe: ons krijgen ze niet klein.” Voor de opvolging van Luc Vermeulen als actieleider van Voorpost worden drie mensen genoemd: Wim De Winter, Nick Van Mieghem en Björn Roose. In die volgorde. Wim De Winter (geen familie van…, nvdr.) en Björn Roose zijn beiden Vlaams Belang-personeelsleden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vermeulen |  Facebook | | |  Print

24-04-13

VB-KLACHTEN OVER HOOFDOEK EN GEBALDE VUIST VERWORPEN

Uitgerekend op de dag dat burgemeester Jeroen Baert (N-VA) besloot de omstreden passus over religieuze tekens in de deontologische code voor gemeenteraadsleden in Boom in te trekken, werd bekend dat een klacht van het Vlaams Belang over een hoofddoekdragend districtsraadslid verworpen is. Ook een tweede klacht van het Vlaams Belang werd verworpen.

Bij de installatie van de districtsraad van Deurne uitte het Vlaams Belang haar bezwaren tegen de eedaflegging van twee districtsraadsleden. Dat de twee verkozen zijn voor de PVDA+ stemde al niet tot vrolijkheid. Dat een van hen ook nog een hoofddoek droeg was er helemaal over, vonden ze bij het Vlaams Belang. Partijmedewerker Sam Van Rooy schreef een tekst die districtsraadslid Marina Rothmayer moest voorlezen. Voorpost was gemobiliseerd om op de publiekstribune het ongenoegen te uiten. Dat daarvoor zelfs Nick Van Mieghem uit Gent moest overkomen, illustreert de bloedarmoede bij Voorpost.

De door Vlaams Belang-fractieleider Jan Van Wesembeeck ingediende bezwaren tegen de eedaflegging door Karima Choukri en Aziza Falki zijn respectievelijk onontvankelijk en ongegrond verklaard. Karima Choukri (foto 1) kreeg pas op de receptie na haar eedaflegging te horen dat ze haar mandaat in de districtsraad niet kan combineren met haar job in het stedelijk onderwijs. Ze diende dan maar ter plekke haar ontslag in als districtsraadslid. Volgens Jan Van Wesembeeck wist ze al vroeger dat ze niet kon zetelen en was de eedaflegging nodeloze propaganda voor de hoofddoek. Aziza Falki (foto 2) werd door de Vlaams Belang-fractieleider aangewreven dat ze haar eed aflegde met gebalde vuist.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen onderzocht de klachten en meent dat Jan Van Wesembeeck geen actueel belang meer heeft in verband met Karima Choukri. Opmerkelijker is de argumentatie rond de vermeende gebalde vuist van Aziza Falki. “Er zijn geen vormvereisten buiten het feit dat ze de eed moest afleggen in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de vergadering, wat gebeurde”, aldus de raad in haar besluit. Met een gebalde vuist de eed als verkozene afleggen kan dus. Die wetenschap was bijgevolg het enig nut van de klacht van het Vlaams Belang. Maar dát was niet de bedoeling van de klager.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, van wesenbeeck, van rooy, voorpost, islam, actie |  Facebook | | |  Print

01-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Hoe de ‘kracht van verandering’ door het stadhuis van Aalst waait, werd ons gisteren verduidelijkt in Het Laatste Nieuws (foto). Het portret van de koning en koningin zijn in Aalst verdwenen uit de gemeenteraadszaal. Trouwens ook in Schoten, waar ze nu ook een N-VA-burgemeester hebben. Niet dat we rouwig zijn om het verdwijnen van het portret van Albert II en Paola. Maar of het weghalen van de vlaggen een mooier decor oplevert in Aalst, is maar de vraag. Niet alle 'kracht van verandering' levert een beter Vlaanderen op, zo blijkt ook deze week weer.

 

“De Wever vertelde ons toen dat je op twee manieren burgemeester kan zijn van een stad. Ofwel op de manier zoals Janssens dat deed, zo vertelde De Wever. Dat wil zeggen een burgemeester zijn voor de hele stad, en boven het gewoel staan. Ofwel op de manier zoals in Orange, zo vertelde hij. Door een bestuur te hebben voor 55 procent van de bevolking, dat gehaat wordt door 45 procent van de bevolking. Een soort gewapend bestuur. Dat is de andere manier, zei De Wever. Voor alle duidelijkheid: Orange is de Franse stad waar de fascisten van het Front National aan de macht zijn. Wel, het lijkt er steeds meer op dat De Wever heel bewust kiest voor de aanpak zoals in Orange. Door jongeren te schofferen, door zeer hard te besparen op het stadspersoneel en de publieke dienstverlening, door migranten te stigmatiseren, door Borgerhout hard aan te pakken, en vooral door in de media te polariseren, te verdelen en te verdelen.” Peter Mertens vertelt in zijn nieuwjaarstoespraak over een gesprek met Bart De Wever. (Nieuwjaarsreceptie PVDA+ Antwerpen, 25 januari 2013)

 

“Dat maken de media ervan, maar kent u veel uitspraken van N-VA’ers waarin ze zeggen dat ze tegen de vakbonden zijn? Vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen. Maar ze moeten wel hun plaats kennen, en die kennen ze vandaag onvoldoende.”Jan Peumans na de opmerking dat het lijkt alsof de N-VA op voet van oorlog leeft met de vakbonden. Of er veel N-VA’ers zich negatief hebben uitgesproken over de vakbonden? Niet iedereen wordt publiek om zijn mening gevraagd. Maar Liesbeth Homans bijvoorbeeld, de enige die De Grote Leider al eens van gedacht kan laten  veranderen, zei in De Morgen van 15 december 2012 nog dat men haar niet zal kunnen verleiden een positief woord over de vakbonden te zeggen. (Apache, 25 januari 2013)

 

“Ik heb mijn eerste vergaderingen met de andere fractieleiders achter de rug en ik ben geschrokken. Ik heb in mijn politieke carrière nog nooit zo’n kille sfeer meegemaakt. Siberisch koud. Niemand kijkt de ander nog in de ogen.” Waaraan ligt die kille sfeer? “Aan de SP.A. Tot op vandaag vinden ze dat ‘de anderen’ met hun eigendom zijn gaan lopen, namelijk het besturen van deze stad. De enige die er ontspannen bij zit, is Filip Dewinter. Die is consequent vrolijk gebleven, ondanks achttien jaar oppositie. Misschien moet de SP.A bij hem wat lessen in ‘politieke vrolijkheid’ nemen. Het is nog niet te laat. (lacht) N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad André Gantman die de SP.A aanspoort in de les te gaan bij Filip Dewinter. Dát is pas om koude rillingen van te krijgen. (Gazet van Antwerpen, 28 januari 2013)

 

“Men hoeft zich niet te schamen voor een dergelijke tattoo. Het is gewoon het AFF dat loopt te zeiken en op die manier de lat steeds hoger legt.” Reactie van Pieter Van Damme op ons artikel over de Heil Hitler-tatoeage bij een Voorpost-militant. Pieter Van Damme was tot november vorig jaar actief bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Reinhard D., de bij de jongste IJzerwake gefotografeerde  Voorpost-militant, heeft intussen een andere tatoeage over zijn Heil Hitler-tatoeage laten aanbrengen. (Facebook, 28 januari 2013)

 

“Te oordelen naar haar betoog in de Antwerpse gemeenteraad had Anke Van dermeersch het interview met haar partijvoorzitter niet grondig gelezen.” Politicoloog Dave Sinardet nadat hij ’s morgens in De Standaard een interview met Gerolf Annemans las: “Wij zijn geen partij tegen islamieten, en wij willen mensen hun godsdienst niet afnemen.”, en ’s avonds Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad te keer hoorde gaan tegen verkozenen die bij hun eedaflegging als districtsraadslid een hoofddoek droegen. Gerolf Annemans riep Anke Van dermeersch niet ter orde. In de Antwerpse gemeenteraadszaal zit Gerolf Annemans langs de ene kant van Filip Dewinter, Anke Van dermeersch langs de andere kant van Filip Dewinter. (Twitter, 28 januari 2013)

 

“Dat Casa Pound zichzelf een fascistische organisatie noemt, daar is Voorpost zich terdege van bewust. Een lezing organiseren over een fascistische organisatie is immers niet noodzakelijk hetzelfde als het eens zijn met de ideologie ervan. Voorpost wil echter over het muurtje heen kijken en eventueel leren over de praktische gang van werken van andere organisaties.” Bert Deckers in reactie op onze artikels over Voorpost en CasaPound. (RechtsActueel, 29 januari 2013)

 

“Een eenzame keizer-führer krijst eenzaam tegen de windmolens. Hij blaft eenzaam tegen de karavaan. Eenzaam schrijft hij eindeloos gebrabbel op zijn website die niemand leest. Eenzaam betoogt hij met allochtonen want normale mensen willen hem niet. Op zijn zinkend schip kan niemand hem redden want hij is alleen. De beste archeologen zullen in geen miljoen jaren iets terugvinden van zijn eenzaam gekrijs. Zo zielig. Nooit heeft een eenzame zo weinig gedaan om in zo weinig tijd zoveel vijanden te maken. Hij heeft last van een ruggengraatziekte: een pijnlijke Hermya… Zielig, echt zielig!” In de niche rechts van het Vlaams Belang is een groep ‘Autonome Nationalisten’ voor het eerst bijeengekomen, met daarbij nogal wat ex-leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Volgende week meer op deze blog over die ‘Autonome Nationalisten’. Eddy Hermy (N-SA) is furieus. Kris Roman (ex-N-SA) wroet nog wat in de wonde. (Facebook, 29 januari 2013)

 

“Ik heb die beslissing genomen na de samenstelling van het nieuwe partijbestuur. (…) Ik ben teleurgesteld. Ik heb niet het gevoel dat er vernieuwing of verandering zal komen in de partij. Het zijn altijd dezelfde mensen die de kern van de partij vormen.” Kamerlid Alexandra Colen blijft niet langer bij het VB. Het vernieuwde partijbestuur was de druppel die de emmer deed overlopen. (Gazet van Antwerpen, 31 januari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, aalst, antwerpen, de wever, gantman, annemans, voorpost, hermy, colen |  Facebook | | |  Print

29-01-13

CASAPOUND: PLANNEN VOOR BRANDSTICHTING, VERKRACHTING...

Gisteren kon je hier vernemen dat Voorpost donderdag in De Klokke in Duffel – oord waar voorbije zaterdag de eerste semi-publieke bijeenkomst van de ‘Autonome Nationalisten’ plaatsvond, met in de zaal onder andere aanhangers van Blood and Honour/Combat 18 – een infoavond inricht over Casa “Wij willen de erfgenamen van het fascisme zijn” Pound. CasaPound, vorige week nog eens in de kijker in Italië.

 

Op verzoek van de anti-terrorisme afdeling van de Italiaanse justitie heeft de onderzoeksrechter in Napels voorbije donderdag 24 januari arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen tien CasaPound-leden. Onder hen: Emmanuela Florino (foto 1), dochter van een voormalig senator van de fascistische MSI en Alleanza Nazionale (AN). Huiszoekingen op achtentwintig plaatsen leverde een voorraad helmen, knuppels, pistolen en explosieven op. De aanhoudingen en huiszoekingen zijn het gevolg van een onderzoek dat rond de jaarwisseling 2010-2011 startte na mishandelingen van jonge anarchisten en bezoekers van sociale centra. Een confrontatie tussen CasaPound-leden en linkse universiteitsstudenten in april 2011 was een bijkomende reden.

 

De Italiaanse justitie ging op zoek naar bewijzen dat CasaPound en de – door Bert Deckers (RechtsActueel) bejubelde – studentenafdeling van CasaPound, Blocco Studentesco, een gewapende bende is. Het gooien van een molotovcocktail naar het sociaal centrum van Capodimonte versterkte het vermoeden van de Italiaanse justitie. Uit het onderzoek bleek ook dat de CasaPound-militanten opgeleid werden tot etnische haat en antisemitisme. In een lezerskring werd Mein Kampf van Adolf Hitler besproken. Illustratief is ook dat in het CasaPound-lokaal in Napels de grootste poster een foto is van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini (foto 2).

 

Het aanhoudingsbevel voor de tien CasaPound-militanten is uitvoerig gedocumenteerd, met maar liefst 427 bladzijden (vierhonderd zevenentwintig bladzijden). Uit onderschepte gesprekken bleek dat men van plan was de winkel van een goudsmid in Napels in brand te steken omdat de man een Jood is, en men zelfs van plan was om een Joodse universiteitsstudente te verkrachten. Bij CasaPound verwonderde men zich erover dat de andere studenten de Joodse studente als normaal behandelden. Bij andere onderschepte gesprekken werd genoteerd dat Adolf Hitler een goede burgemeester zou zijn, en dat er nooit gaskamers zijn geweest, noch deportaties naar concentratie- en vernietigingskampen.

 

De tien aangehouden CasaPound-leden zijn respectievelijk 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 en 46 jaar oud. Ze wonen in Napels, elders in Italië en in Latijns-Amerika. Twee werden in de gevangenis gestopt, vier kregen huisarrest en vier werden bijzondere verblijfsvoorwaarden opgelegd. Volgens de CasaPound-leiders Gianluca Iannone en Simone di Stefano zijn de aanhoudingen en huiszoekingen het gevolg van schrik voor het succes van CasaPound bij de verkiezingen volgende maand. Twee van de tien aangehoudenen zouden op de CasaPound-lijst staan voor de verkiezingen volgende maand, maar deelname aan verkiezingen kan toch geen reden zijn om niet in te grijpen bij criminele plannen en activiteiten. Of wel?

 

Is het na de vorige strapatsen en jongste nieuws over CasaPound nog echt nodig dat Voorpost zich donderdag gaat bezinnen over CasaPound? Of prikkelt het daarentegen Voorpost om te luisteren naar het verhaal van CasaPound?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: casapound, italië, internationaal, voorpost |  Facebook | | |  Print

28-01-13

VOORPOST: BIJSNIJDEN FOTO VERBERGT NAZI-SYMPATHIEËN

Als wij laatst schreven dat Voorpost kleiner maar radicaler wordt, dan is het natuurlijk niet dat Voorpost vroeger engelenkoor was. Bij Vlaams-nationalistische betogingen zingt Voorpost bijvoorbeeld wel eens uit volle borst het VMO-lied, het lied van de wegens een veroordeling als privé-militie ontbonden Vlaamse Militanten Orde.

 

Andere keren probeert men de extreemrechtse roots te verdoezelen. Wie naar het verslag van de jongste IJzerwake bij Voorpost surft, vindt daar een foto van Voorpost-militant Reinhard D. die graag de rug van zijn T-shirt toont omwille van de slogan ‘Rechts zonder complexen’ (foto 1). Rechts is D. wel degelijk. Meer zelfs. De foto die Voorpost publiceert is keurig bijgesneden zodat je niet de tatoeage ziet aan zijn rechterarm, aan de binnenkant van de pols. Daar staat een ‘88’ met een lauwerkrans (foto 2). De dubbele acht met een lauwerkrans verwijst naar tweemaal de achtste letter van het alfabet, zijnde HH, wat staat voor Heil Hitler. Een in neonazistische kringen veel gebruikte symboliek.

 

Het bijsnijden van de foto doet denken aan de Sovjet-Unie en China waar foto’s ook wel eens geretoucheerd werden. Maar vroeg of laat komt het hele verhaal toch bovendrijven. En wordt duidelijk wat men probeert te verdoezelen. Nog zoiets. Aanstaande donderdag 31 januari richt Voorpost in Vlaams Huis ‘De Klokke’ in Duffel een infoavond in over CasaPound. CasaPound, door Voorpost op haar website eufemistisch omschreven als een “Italiaanse politieke beweging”. CasaPound-leider Gianluca Ianonne is duidelijker in de omschrijving van zijn politieke beweging. In een interview met het Italiaanse weekblad L’Espresso zei hij: “Wij willen de erfgenamen van het fascisme zijn”.

 

De voorbije week werden in Napels tien CasaPound-leden aangehouden. De Italiaanse politie achterhaalde onder andere dat er plannen waren om een Joodse studente te verkrachten en een juwelierszaak gerund door een Jood in brand te steken. Morgen meer daarover op deze blog, met onder andere een foto van het CasaPound-lokaal in Napels. En wie prijkt daar aan de muur? Come and see tomorrow.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, ijzerwake, casapound |  Facebook | | |  Print

15-01-13

VREEMDE NUMMERPLATEN

In een intussen veelbesproken interview met de Antwerpse procureur des konings zegt Herman Dams onder andere: “De man die ’s avonds zijn hondje uitlaat en een bestelwagen met vreemde nummerplaat ziet. Die moet de politie bellen.” Het is één van de citaten die Groen-voorzitter Wouter Van Besien ertoe bracht om klacht neer te leggen tegen de procureur.  

 

Deze uitspraak is ronduit discriminerend. Het beroep doen op informatie van burgers is geen probleem, burgers oproepen om elke bestelwagen met een vreemde nummerplaat in te seinen is je reinste discriminatie. Hierdoor beschouwt de procureur elke vreemdeling automatisch als verdachte. Hij zet hiermee bevolkingsgroepen tegen elkaar op”, zegt Wouter Van Besien.

 

Over vreemde nummerplaten gesproken: gisteren zagen we de nummerplaat hiernaast. “F. Islam”, wat gezien de eigenaar slaat op “Fuck Islam”. En neen, het is niet in Borgerhout dat die foto is genomen. Herman Dams, waarnemend politiekorpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever moeten niet naar Borgerhout nog eens een legertje agenten in burger, gewone en minder gewone politiewagens sturen. De foto werd gisteren op Facebook geplaatst door de West-Vlaamse Vlaams Belang’er en Voorpost’er Freddy M., en is oorspronkelijk afkomstig van de English Defence League.

 

Het Vlaams Belang gaat affiches uitbrengen om de oproep van de Antwerpse procureur des konings te ondersteunen. Let op vreemde nummerplaten, maar sommige vreemde nummerplaten ziet men bij het Vlaams Belang wél graag.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, criminaliteit, islam, vlaams belang, voorpost |  Facebook | | |  Print

24-12-12

VOORPOST: KLEINER MAAR RADICALER

Niet alle titels die we vorige week zondag citeerden als mogelijke titel voor het 3.333ste artikel op deze blog waren verzonnen. “Eddy Hermy (N-SA) en Kris Roman (Euro-Rus) terug verzoend” bijvoorbeeld was verzonnen. De titel over Voorpost (“Voorpost laat zich niet in de hoek drummen door partijpolitieke verschuivingen en ‘half-zachten’ die het wat ludieker willen.”) kwam daarentegen letterlijk uit het voorwoord van het vorige nummer van hun blad Revolte (foto 1).

 

Het jongste nummer van het Voorpost-blad Revolte viel nog niet in onze brievenbus. Het nummer van september-oktober werd geschreven vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, maar Revolte-hoofdredacteur en VB-personeelslid Björn Roose zag de bui al hangen. “Tegen dat u dit leest, ligt die verkiezingsperiode alweer achter de rug. Dat bespaart me alvast de moeite een analyse te maken van de resultaten. Binnen een maand ga ik me daar ook niet meer mee bezig houden, u leest verder wel waarom.” Volgen dan allerhande redenen behalve die ene reden: de verwachte pandoering voor het Vlaams Belang en het lokaal verankeren van de N-VA. In zijn conclusie houdt Björn Roose er wél rekening mee.

 

Björn Roose: “Na de verkiezingen meer dan ooit blijven wij rechts zonder complexen. We laten ons niet in de hoek drummen door partijpolitieke verschuivingen, door half-zachten die het allemaal wat ‘ludieker’ of ‘minder ‘hard’ willen, door mensen die alles wat niet met de politiek correcte stroom meegaat afdoen als minstens ‘burgerlijk’ en liever nog ‘fascistisch’. Wij, de Voorpostmilitanten, vechten verder. Wij weten dat een actie met drie mensen even goed kan slagen als een betoging met vijfduizend mensen. Wij gaan er prat op een stevig dossier te hebben bij de staatsveiligheid. Wij maken van een paar uur cel een radicale zangstonde. Wij voeren de strijd op straat, wij duwen mensen met de neus op de feiten en dat zullen wij blijven doen. Hier staan wij, wij kunnen niet anders!”

 

Dat laatste is alvast waar: “Wij kunnen niet anders!”. Alleen zotten veranderen nooit van mening. Dat “stevig dossier (…) bij de staatsveiligheid” valt wel wat tegen. “Het dreigingscenario uitgaande van deze groepering (is) laag”, staat over Voorpost in het jongste Jaarverslag van de Staatsveiligheid. “De laatste jaren ontwikkelt Voorpost nog zelden activiteit die strijdig is met de democratische beginselen of de grondrechten. Voorpost blijft bovendien kampen met een te beperkte aanwas van militanten.” Dat nu eerder gedacht wordt aan “een actie met drie mensen” dan aan “een betoging met vijfduizend mensen”, sluit aan bij de vaststelling van de Staatsveiligheid over de “beperkte aanwas van militanten” en onze vaststelling over het kleiner worden van Voorpost.

 

Het risico is dat de in aantal kleiner worden groep, in acties radicaler wordt. Het voorwoord van Björn Roose in Revolte is een aanwijzing van de richting die men uit wil. Dat Voorpost op 31 januari een lezing inricht over “de Italiaanse fascistische beweging Casa Pound Italië” is een andere aanduiding. Deze bewoordingen (en het eerste nieuws over de vormingsavond) komen van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, en voor een keer zijn we het eens met het N-SA. Wat niet moeilijk is aangezien CasaPound-baas Gianluca Iannone zegt: “Wij willen de erfgenamen van het fascisme zijn”.  Het N-SA dweept zelf trouwens ook met CasaPound.

 

Foto 2: De affiche van de CasaPound-avond van Voorpost. In 'De Klokke' in Duffel. Ook wel eens plaats van afspraak voor een weekendje van Blood and Honour'ers en een borrel met Stormfront'ers.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, casapound, n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

19-12-12

‘MUSIC FOR LIFE' TEGEN DEMENTIE

Deze week is het de campagneweek van Studio Brussel en Music for Life tegen dementie. Een pak mensen dragen de Music for Life-badge tegen dementie. Men zou denken: wie kan daar tegen zijn?, maar dat is dan zonder Voorpost gerekend.

 

Voorpost voert traditioneel actie tegen armoede met z11z11z11, tegenhanger van 11.11.11., te lezen als “(Voor ons) zelf, zelf, zelf”. In het Voorpost-blad Revolte van september-oktober legt Bart Vanpachtenbeke uit hoe de Vlamingen kreunen onder de te hoge prijzen voor energie, de Vlaamse armoedecijfers blijven stijgen, de eerste slachtoffers van armoede de kinderen zijn, armoede haar gevolgen heeft voor de gezondheid en het leven als gepensioneerde… Op het mank lopend beleid  van armoedebestrijding van de federale en Vlaamse regering wordt geen kritiek geleverd. Op niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) des te meer. Bart Vanpachtenbeke: “Want het is algemeen gekend (sic) dat er enorm veel geld blijft kleven aan handen van directeurs en personeel van NGO’s en nevenorganisaties.”

 

“Desondanks heeft de Vlaming nog nooit zoveel gedoneerd aan ‘goede doelen’ zoals bijvoorbeeld Music for Life van Studio Brussel (vorig jaar met het thema ‘We do give a shit’, waarmee projecten tegen diarree in Nepal, Mozambique, Oeganda, Malawi en Namibië werden gesteund). (…) Waarom massaal doneren aan een organisatie als Music for Life? Is het niet beter een organisatie als z11z11z11, die het schijt krijgt van de zovele corrupte NGO’s en het eigen volk in armoede wil helpen, te steunen? Dit jaar zal Music for Life een project steunen in eigen land, namelijk het expertisecentrum voor dementie in Vlaanderen. Niet zoals vorig jaar in een ‘glazen huis’ met een geldinzamelingproject (…) maar dus wel met een thema dat bij hen past: dementie. Doordat zij immers de problemen in eigen land steeds vergeten, zou men haast denken dat ze aan dementie lijden.”

 

Voorpost die “het schijt krijgt” van acties van anderen, anderen die het verwijt zelf aan dementie te lijden. De toon is weer eens gezet. Dat de huidige actie van Studio Brussel op dementie in Vlaanderen is gericht, volstaat niet voor Voorpost. “Wij lijden niet aan dementie en zijn, in tegendeel, uiterst waakzaam voor de armoedeproblemen in eigen land. Als reactie hierop organiseert Voorpost dan ook al jaren de z11z11z11-actie”, luidt het alternatief. Vorig jaar deelde Voorpost een 220-tal voedselpakketten uit aan Vlamingen in nood. Namen van “Vlamingen of Vlaamse gezinnen (bij voorrang actief of actief geweest in de Vlaamse Beweging) die zo’n kerstpakket kunnen gebruiken”, kunnen nog altijd doorgegeven worden.

 

Bij Voorpost hanteert men dus het principe ‘Eigen Volk Eerst! in het kwadraat’: voorrang voor Vlaamse armen, maar binnen die groep dan ook nog eens voorrang voor zij die actief zijn of waren in de Vlaamse Beweging. We kunnen dat nog begrijpen, maar een actie voorstellen als Armoede bestaat ook bij ons! en zich dan in de praktijk beperken tot de (gewezen) militanten van de Vlaamse Beweging is op een misleidende manier actie voeren. Daarenboven is het voor niets nodig om te kappen op de niet-gouvermentele organisaties, en nog minder op een actie als die van Studio Brussel die dit jaar het probleem van mensen met dementie bij ons onder de aandacht brengt.

 

Twee jaar geleden werd vanuit rechtse hoek binnen het Vlaams Belang uitgehaald naar een VNJ-groep die meedeed met Music for Life. Toen om geld in te zamelen voor weeskinderen ingevolge aids in Afrika. De geviseerde VNJ-groep liet zich overigens niet afleiden door het gezeur. Nu doet Studio Brussel voor het eerst een actie uitsluitend gericht op de Vlaamse bevolking, en nog is het niet goed voor Voorpost.

 

Maar niet iedereen reageert zo chagrijnig. Naar het woord van de nieuwe partijvoorzitter pakt het Vlaams Belang de zaak sluwer aan. De partij riep maandagmiddag haar mandatarissen op om bij de eerstvolgende gemeenteraadszitting en andere vergaderingen een Music for Life-badge te dragen. Wie onmiddellijk daden bij de woorden had verwacht, kwam echter bedrogen uit. Niemand van de nu nog twintigkoppige VB-delegatie droeg maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad de Music for Life-badge. Er was anders pers genoeg voor de laatste gemeenteraadszitting onder voorzitterschap van Patrick Janssens. Filip Dewinter, maandagavond evengoed zonder  Music for Life-badge, mag vandaag voor de VB-steun aan Music for Life een plaat laten draaien bij Studio Brussel. Hij koos voor City to City van Gerry Rafferty. Een jeugdherinnering.

 

  • Update. De eerste VB-mandataris met een Music for Life-badge is intussen gesignaleerd: Tanguy Veys in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij kreeg meteen lik op stuk van zijn Vlaamse collega Wim Wienen: “In plaats van een badge zou je beter eens een pak en das aantrekken uit respect voor onze kiezers.” Op de door VB-personeelsleden en mensen uit verwante clubjes (Voorpost...) onderhouden website RechtsActueel wordt ook uitgehaald naar Music for Life. Professor Carl  Devos liet vandaag aan zijn studenten met een Music for Life-badge weten welke twee van de veertien hoofdstukken uit hun cursus ze niet moeten kennen voor hun examen. Intussen is het nieuws over welke twee hoofdstukken al verder verspreid. Voor RechtsActueel is het de gelegenheid om Music for Life te omschrijven als “een linksig solidariteitsproject”. We willen Studio Brussel en Music for Life met hun actie tegen dementie niet in een bepaalde politieke hoek stoppen, maar waar RechtsActueel voor staat, is wel duidelijk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

26-11-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Het toeval wil dat dezelfde dag als vorige week bekend geraakte dat de nationalist Brunon K. het Poolse parlement met een bomauto wilde opblazen, de Belgische Staatsveiligheid haar Jaarverslag 2011 publiceerde waarin onder andere gefocust wordt op het manifest van de Noor Anders Behring Breivik (foto 1). Onmiddellijk daarbij aansluitend belicht de Staatsveiligheid extreemrechts in ons land.

 

De Staatsveiligheid analyseert uitvoerig het 1.500 bladzijden tellend manifest Compendium 2083 - A European Declaration of Independance dat Breivik de wereld rondstuurde, enkele uren voor zijn bomaanslag in Oslo en schietpartijen in Utoya op 22 juli 2011. Manifest dat Breivik onder andere verstuurde naar de VB-parlementsleden Tanguy Veys en Chris Janssens, en zelfs het Borgerhoutse districtsraadslid en Voorpost’er John Wolf. Na het doorkammen van het manifest beantwoordt de Staatsveiligheid de vraag of Breivik Belgische handlangers had.

 

Het lijkt erop dat Breivik voor het opstellen van zijn manifest hulp heeft gekregen vanuit België – de Staatsveiligheid leidt dat onder andere af uit een artikel over de kerncentrale van Tihange – maar dat betekent nog niet dat de Belgische correspondent(en) wist(en) met welk doel Breivik die informatie opvroeg. Op de veel gestelde vraag – ook wij kregen in die dagen van journalisten dagelijks de vraag – wie de Belg zou zijn die in 2002 in Londen had moeten deelnemen aan een vergadering van Breiviks Tempeliersorde, is het antwoord dat die Tempeliersorde waarschijnlijk nooit heeft bestaan. In zijn manifest geeft Breivik trouwens verschillende aantallen over de omvang van die Tempeliersorde. Toch kon Breivik in ons land volgelingen krijgen, niet in het minst door een of andere psychisch gestoorde. Al werden ook “bepaalde extremistische individuen die als gewelddadig en instabiel gekend waren” in de dagen na de aanslagen in Oslo geobserveerd “zodat het gevaar deels begrensd kon worden”.

 

Als vanzelfsprekend volgt hierna in het jaarverslag van de Staatsveiligheid de stand van zaken bij extreemrechts in België. Slechts twee “ultranationalistische en identitaire groeperingen” in Vlaanderen worden genoemd: Voorpost en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief. “Hoewel de groepering Voorpost nog altijd als de meest actieve actiegroep kan beschouwd worden binnen het Vlaams-ultranationalistisch milieu, is het dreigingscenario uitgaande van deze groepering laag. De laatste jaren ontwikkelt Voorpost nog zelden activiteit die strijdig is met de democratische beginselen of de grondrechten. Voorpost blijft bovendien kampen met een te beperkte aanwas van militanten.” Dit is natuurlijk nog maar het Jaarverslag 2011. Voor dit jaar kan de Staatsveiligheid schrijven dat Voorpost alsmaar kleiner wordt. Yves Pernet en Sacha Vliegen bijvoorbeeld hebben blijkbaar afgehaakt, en alleszins staan op de jaarlijkse groepsfoto alsmaar minder mensen.

 

“Ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) valt er in 2011 nog nauwelijks aangroei te bespeuren”, stelt de Staatsveiligheid vast. “Binnenskamers wordt er zelfs gesproken van een malaise, welke wordt toegeschreven aan het gebrek aan idealisme bij de meeste militanten, aan de demotivatie van enkele kopstukken en aan het gebrek aan activiteiten.” Hoe zou de Staatsveiligheid weten wat er “binnenskamers” gezegd wordt? Wetend dat N-SA’ers doorgaans zeer terughoudend zijn met ontboezemingen via de sociale media. Is het N-SA geïnfiltreerd door de Staatsveiligheid? Het jaarverslag maakt natuurlijk ook melding van het laatste moment de gloire van “de leider van N-SA begin december 2011 veroordeeld (…) wegens inbreuken op de antiracismewet”. Foto 2: Het N-SA maakt zich op 30 april 2011 klaar voor een spelletje ‘zakdoekje leggen’. De man in wit hemd op de foto, Kris Roman, is intussen al bijna een jaar weg bij het N-SA. 

 

Nadat het Franstalige Nation de revue passeert (“de voornaamste groepering binnen (Franstalig, nvdr.) identitair extreemrechts telt niet meer dan twintig tot dertig personen”), komen de rechts-extremistische skinheads aan bod. Daarbij het eigenaardige zinnetje: “De neergang van de Blood and Honour-beweging (B&H) in ons land lijkt wel gestagneerd.” We begrijpen: Blood and Honour is in 2010 erop achteruit gegaan, maar is in 2011 niet verder achteruit gegaan. Een “zeer kleine groep militanten” stapte mee in “extreemrechtse of neonazistische manifestaties in België en in de buurlanden”, en voorts werden twee concerten ingericht. “Evenveel als vorig jaar, maar minder dan de jaren voordien. Opvallend was dat Blood and Honour Vlaanderen de twee concerten organiseerde in samenwerking met een nieuw opgerichte Waalse Blood and Honour-afdeling (…) (voorlopig) niet veel meer dan een eenmansinitiatief waarrond zich een paar gelijkgestemden hebben aangesloten.

 

Bij “de concerten, die respectievelijk een 50-tal en een 150-tal concertgangers aantrokken (waarvan een behoorlijk aantal buitenlanders) (…) bezondigden het merendeel van de aanwezigen zich in de concertzaal aan racistische uitlatingen en gedragingen, zoals het brengen van de Hitlergroet gevolgd door het roepen van Sieg Heil.” De Staatsveiligheid signaleert tot slot ook nog een aantal rechts-extremistische skinheads, waarbij meer de nadruk ligt op het rechts-extremistisch dan op het skinhead zijn. “In sommige van deze kringen is er mogelijk sprake van betrokkenheid bij illegale wapenhandel.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, voorpost, n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

22-11-12

VLAAMSE EN ANDERE NATIONALISTEN IN POLEN

Anders Behring Breivik krijgt navolging, maar gelukkig kon nu op voorhand ingegrepen worden. Nadat in Tsjechië eerder dit jaar een andere bommenmaker werd opgepakt, arresteerde men nu een nationalist die het Poolse parlement wilde opblazen. Polen is dezer dagen overigens erg in trek bij Vlaamse extreemrechtse nationalisten.

 

Anderhalve week geleden werd Brunon K. (foto 1) door de Poolse politie opgepakt, een 45-jarige medewerker van de landbouwschool van Krakau. Volgens de onderzoeksrechter zou K. nationalistische en antisemitische motieven hebben, en een afkeer van ‘vreemde elementen’. Hij wou met een tank- of vrachtwagen met een vier ton zware lading het terrein van het parlement oprijden op het ogenblik dat daar een speciale parlementszitting over de begroting plaatsvond, in aanwezigheid van de voltallige Poolse regering en de Poolse president. K. had tevoren op verschillende plaatsen met bommen geëxperimenteerd. Als medewerker van de landbouwhogeschool had hij toegang tot allerhande springstoffen. In zijn appartement werden ontstekingsmechanismen, wapens en grote hoeveelheden munitie gevonden. Zijn aanhouding gebeurde op 9 november, twee dagen vóór in Warschau naar jaarlijkse traditie tienduizenden nationalisten bijeenkwamen voor een betoging (foto 2).

 

Volgens een verslag van Voorpost – want ja, zij waren er met een kleine delegatie – waren er minstens 50.000 nationalisten verzameld, waarschijnlijk eerder tussen de 60 à 70.000 betogers. Bekendste aanwezige Vlaamse Voorpost’er was Gentenaar Nick Van Mieghem die de hele dag met een Prinsenvlag zeulde, een Nederlandse historische vlag uit de jaren 1568-1648 die door de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, de Nederlandse fascisten) in de jaren dertig van de vorige eeuw naar voren werd geschoven als officiële Nederlandse vlag. Waarna Koningin Wilhelmina van de weeromstuit vastlegde dat rood-wit-blauw de kleuren van de Nederlandse vlag zijn. De ‘oranje-blanje-bleu’ Prinsenvlag wordt ook gebruikt als symbool van de Groot-Nederlandsgezinden die Nederland en Vlaanderen één staat willen maken. Voor het Nederlandse Voorpost was onder andere Paul Peters in Warschau.

 

Kris Roman (Euro-Rus) was ook in Polen. Hij berichtte op 11 november: “Vandaag eens ronddolen in Wroclaw (Polen). Gisteren was onze eerste dag hier. Nog geen enkele neger gezien…” Het is eens wat anders dan in Dendermonde, vermoeden we. In Wrocław, in vogelvlucht op 300 km van Warschau, werd een andere mars van nationalisten ingericht (foto 3). Vorig jaar was Kris Roman er ook, en spreker bij een randactiviteit ingericht door Naradowe Odrodzenie Polski (NOP, Poolse Nationalistische Partij) die in 2007 nog campagne voerde met de slogan Fascisme? Wij zijn erger!. Volgens Kris Roman mag die slogan en affiche echter niet uit zijn context getrokken worden en is NOP een respectabele partij. 

 

De betoging in Warschau waaraan de Voorpost-delegatie deelnam werd ingericht door twee andere Poolse nationalistische organisaties: Mlodziez Wszechpolska (MW, Heelpoolse Jeugd) en Oboz Narodowo-Radykalny (ONP, Radicale Nationalistische Partij). Ja ja. Tradities zijn er om gerespecteerd te worden, en de traditie wil dat de nationalistische partijen hopeloos verdeeld zijn. In Vlaanderen is dat zo, in Polen is het niet anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, polen, internationaal, voorpost, van mieghem, n-sa, euro-rus, roman |  Facebook | | |  Print

18-10-12

VLAAMS BELANG SLECHTE VERLIEZER. SUPPORTERDE VOOR SCHOTLAND

“België is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons!”, twitterde Vincent Kompany dinsdagavond na de door de Rode Duivels met 2 - 0 gewonnen België - Schotland. Kompany heeft er verder geen commentaar op willen geven, maar het is ongetwijfeld een reactie op de nieuwe keizer van Antwerpen die zondagavond op een N-VA-bijeenkomst riep: “’t Stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons!”

 

Het Vlaams Belang reageerde vandaag op haar website: “Met die boodschap haalde Kompany uit naar Bart De Wever en zette hij zijn liefde voor het unitaire België nog eens in de verf. Echt geloofwaardig klinkt dat niet, want als het erop aan komt, kiest Kompany voor een Engelse ploeg en het grote geld. Net zoals zangeresje (sic) Axelle Red haar liefde voor België uitzingt van onder de Eiffeltoren in La Douce France…” Het Vlaams Belang gelooft niet in een heroplevend België-gevoel. “Het is niet omdat ze (= de Rode Duivels) plots weer een aardig potje voetbal op de grasmat leggen, dat de diepe politieke meningsverschillen tussen Vlamingen en Walen plots van de baan zijn. De Rode Duivels halen misschien wel een ticket voor het WK Voetbal in Brazilië, maar in 2014 zijn er ook nog verkiezingen. En het zou wel eens kunnen dat de vorming van een nationale regering dan helemáál niet meer lukt.” Het Vlaams Belang meesmuilt: “Pralines, frieten en voetbal, het is wat mager om een land bijeen te houden”… waarna de Rode Duivels vergeleken worden met wapens van de nazi’s: “Het paleis en het Belgische establishment gebruiken het voetbal als laatste strohalm, maar het is niet meer dan een wanhoopsoffensief om het tij te keren. Net zoals de V1 en V2 het tij moesten keren voor het ineenstortende Derde Rijk.”

 

In de concurrentie met de N-VA wil het Vlaams Belang anti-Belgischer zijn dan wie dan ook. Toen Filip Dewinter dinsdagavond te gast was bij Pauw & Witteman ging het even over het voetbal. Na felicitaties van Paul Witteman voor de uitslag van de voetbalwedstrijd België - Schotland bedankte Filip Dewinter beleefdheidshalve, maar voegde er vlug aan toe: “Maar wie zegt dat ik de Belgen zo graag zie winnen?” Op verdere vragen van de Nederlandse interviewers over de Belgische voetbalploeg wilde Dewinter niet ingaan (zie vanaf 9’28” op deze video). Het is echter duidelijk dat men bij het Vlaams Belang voor Schotland supporterde, en niet voor België ook al spelen daar Vlamingen bij. Vlaams Belang-personeelslid Bert Deckers schreef dinsdag:  “Vanavond speelt de nationale voetbalploeg van Schotland tegen een of ander ploegske ergens in een onbenullig land.” Met een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland in het vooruitzicht, onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, loopt men bij het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging in het algemeen warm voor Schotland. Ook al dinsdag liet Voorpost’er Martin Gyselinck, zesde op de Gentse Vlaams Belang-lijst en niet verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag, zich zien in Schotse kleuren en kledij (foto 1). “Er geen twijfel over laten bestaan voor wie ik vanavond supporter”, was het commentaar.

 

De klap van de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet verwerkt, en dan de Belgische voetbalploeg die wint van de Schotten na onder andere een doelpunt van Vincent Kompany (foto 2)… Het is natuurlijk hard. Maar is dat dan een reden om zich als een slechte verliezer te tonen? En de nazi's erbij te halen als men België wil omschrijven?

17:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, dewinter, rechtsactueel, voorpost, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

07-09-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Mensen durven nogal. Dinsdag werd, zoals daags tevoren op deze blog onthuld werd, de helikopter voorgesteld waarmee Filip Dewinter dezer dagen boven Antwerpen vliegt (foto). En hoe wordt dat in de pers voorgesteld? Het Nieuwsblad, op haar Antwerpse bladzijden woensdag 5 september: “Dewinter riep de pers bij elkaar op een helihaven aan de Herbouvillekaai, waar hij zijn nieuw speeltje voorstelde.” De helikopter kost ik-weet-niet-hoeveel en dan wordt dat door een journalist gereduceerd tot een “nieuw speeltje”. Karel Dillen wist wel wat hij met journalisten moest doen: zet ze allemaal voor een kanon, en hij zou dan wel “Vuur!” roepen. Wat noteerden de persmuskieten en wijzelf nog de voorbije week?

 

 “Het Zangfeest, daar zullen ze mij niet gauw zien. En de tekst van de Leeuw… Ja zeg, ik ga hier geen Letermeke doen, hoor!” Alhoewel de Antwerpse schepen van financiën Luc Bungeneers (ex-CVP, ex-Open VLD, nu N-VA) in Merksem woont, en het Sportpaleis in Merksem ligt, zullen ze Luc Bungeneers daar niet vlug zien voor het Vlaams Nationaal Zangfeest. Aan het zingen van De Vlaamse Leeuw waagt hij zich ook niet. (De Standaard, 31 augustus 2012)

 

“Alleen is het tragische aan gezond verstand dat zij die er het vaakst een beroep op beweren te doen, er meestal het minst van hebben.” Filosofe en auteur van De verovering van de vrijheid Alicja Gescinska reageert op de tweet van Jurgen Verstrepen om een Albanees te betalen die Michelle Martin “neerlegt”. (De Standaard, 1 september 2012)

 

“Björn Roose leest (in Het Nieuwsblad, nvdr.) ‘Enkele jaren geleden werd de fiets van (CD&V-Europarlementslid, nvdr.) Marianne Thyssen gesaboteerd. Niet door Franstalige spijkergooiers maar door het TAK. Ik vrees dat we stilaan de richting uitgaan van de IJzerbedevaart. Een mens zou schrik krijgen om mee te rijden’. Geen idee of de stouterds van TAK dat werkelijk gedaan hebben, maar het lijkt me logisch dat we eerst de judassen aanpakken en dan pas diegenen aan wie ze ons uitleveren ...” VB-personeelslid en Voorpost-persverantwoordelijke Björn Roose vindt het logisch dat eerst de Vlamingen die niet grosso modo zoals het VB en Voorpost denken aangepakt worden door de stormtroepen van de Vlaamse beweging, en dan pas de vermaledijde Franstaligen. (Facebook, 1 september 2012)

 

“Er  werd meegezongen alsof we in een voetbalstadion stonden en de armen gingen zo vaak enthousiast de hoogte in dat zelfs een getrainde nazi er een lamme arm aan over zou houden.” De Standaard brengt verslag uit over het dancefestival Laundry Day. (De Standaard, 3 september 2012)

 

“Jammer dat Club Brugge nu deze supporters in de rug zal schieten. In Rusland zouden zo’n supporters nooit miserie met overheid en club vinden, toch niet voor zoiets banaal.” Kris Roman (N-SA/Euro-Rus) post een reactie op HLN.be na een bericht over Duitsers van Turkse afkomst, twee mannen en twee vrouwen waarvan één duidelijk zwanger, die iets aan het eten zijn aan een parking langs de E17 in Kruibeke als er een bus met Club Brugge-supporters stopt. Acht supporters maken racistische opmerkingen, beginnen te spuwen en blikjes te gooien naar het viertal, en de vier te slaan zodat ze naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis moeten gebracht worden. De reactie van Kris Roman werd niet gepubliceerd op HLN.be, maar Kris Roman postte ze ook op Facebook. (Facebook, 4 september 2012),  

 

“Zeg, @FDW_VB, zou je niet meer stemmen halen met sossiesen uit te delen of zo? Wat heeft het volk nu aan een gele helicopter??” Filip Dewinter doet eens iets wat geen enkele lijsttrekker in Antwerpen doet, en weer is het niet goed. (Twitterbericht van stijn___, 4 september 2012)

 

“Heel wat van die vreemdelingen worden met een mes tussen de pampers geboren.” Eén dag voor de persvoorstelling van het boek en de dvd Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie mag Filip Dewinter zijn voornaamste vaststellingen al toelichten in Terzake (Terzake, 5 september 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dewinter, n-va, tak, voorpost, roose, roman, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

26-08-12

IJZERWAKE 2012. DE EXTREME RAND BIJ EEN EXTREME BIJEENKOMST

In Steenstrate verzamelen vandaag bij de IJzerwake enkele duizenden rechtse tot extreemrechtse Vlaams-nationalistisch militanten en sympathisanten. Een sociaal gebeuren als een ander. Maar toch net iets anders dan elders.

 

“Persoonlijk zijn het niet de toespraken noch de randanimatie, in een stinkende tent dan nog, die me warm doen lopen om twee uren in de wagen te zitten, doch wel de vele vrienden die ik dikwijls slechts één keer per jaar terug ontmoet tijdens en na de Wake”, zegt Bert Deckers (VB-personeelslid en -provincieraadslid, redacteur RechtsActueel). N-VA’ers moet je op de IJzerwake met een vergrootglas zoeken, en dan vind je mensen als Luk Lemmens (ondervoorzitter OCMW-Antwerpen, lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen) en Matthias Diependaele (Vlaams volksvertegenwoordiger uit Zottegem, what’s in a name?). Zij waren er alleszins de voorgaande jaren, en toen was het ook al voor discussie vatbaar wat zij er te zoeken hebben.

 

Het merendeel van de aanwezigen op de IJzerwake heeft affiniteiten met het Vlaams Belang. Het programma is dan ook op maat van het Vlaams Belang. Er is vandaag op de IJzerwake onder andere een bloemenhulde voor Wies Moens, een van de oprichters van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) en bij verstek ter dood veroordeeld wegens collaboratie. Eén van zijn peetkinderen is Marijke Dillen. Ten huize Edwin Truyens, één van de oprichters van het Vlaams Blok, is het Vormingsinstituut Wies Moens gevestigd. Afgevaardigd bestuurder van het ‘instituut’ is Bruno Valkeniers.

 

En dan is er nog de extreemrechtse rand van de op zich al extreemrechtse bijeenkomst. Altijd was er op de IJzerwake wel een idioot in een Blood and Honour-T-shirt (foto, foto van de IJzerwake 2010). Vechtpartijen met Blood and Honour’ers hebben Voorpost trouwens verplicht om voor hun ‘Kameraadschapsavond’, de avond vóór de IJzerwake, uit te wijken van de IJzerhoeve in Diksmuide naar de  Vleterranch in West-Vleteren. Van Blood and Honour worden in Vlaanderen niet veel activiteiten meer opgemerkt. In de plaats is er op de IJzerwake nu RechtsActueel en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

 

Om hen te situeren: even terug naar vorige donderdag 23 augustus. De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen verbood toen drie neonazistische bewegingen: de ‘Nationalen Widerstand Dortmund’, ‘Kameradschaft Hamm’ en ‘Kameradschaft Aachener Land’. De eersten richten elk jaar begin september een ‘anti-oorlogsbetoging’ is, kleden zich in het zwart niet zelden met daarbij Palestijnse sjaals om hun afkeer van Israël uit te drukken, en zijn extreem agressief en gewelddadig. Hun harde kern bestaat uit een vijftigtal mensen, meestal tussen 15 en 25 jaar oud, maar zij kunnen nogal wat bevriende kameraden mobiliseren. In 2009 vielen ze zo met enkele honderden een vakbondsbetoging aan met houten stokken, voetzoekers en flessen. Het Kameradschaft Hamm is één van die bevriende groepen. De Kameradschaft Aachener Land liet zich onder andere opmerken door op een website te schimpen op de slachtoffers van de Nationalsozialistische Untergrund (NSU) die negen allochtonen en een politieagent vermoordden. Antifascisten kregen Kerstdag vorig jaar van de Kameradschaft Aachener Land een bloedend varkenshart met de boodschap Een hart voor antifascisten.

 

Bij huiszoekingen op 146 plaatsen in 32 steden in Nordrhein-Westfalen werden onder andere vuurwapens, boksbeugels, ijzeren buizen, stiletto’s en honkbalknuppels in beslag genomen (foto 1). Én een duizendtal plakkaten van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), waarmee nog maar eens aangetoond werd dat er banden zijn tussen de NPD en bepaalde groepen ‘autonomen’. Bij RechtsActueel deden ze donderdag lacherig over de huiszoekingen: “Drie nationalistische verenigingen werden geviseerd omwille van hun ‘extreemrechtse criminele activiteiten’. Goed gelachen dus, wie hier intrapt is ofwel links ofwel dom en naïef.” Volgens RechtsActueel zouden de 1.517 criminele feiten die men enkel al tussen januari en juni vaststelde in Nordrhein-Westfalen en aan extreemrechts werden toegeschreven, vooral graffiti zijn. “Nou moe!” Spuitbussen zullen er allicht ook in beslag genomen zijn, maar vuurwapens, boksbeugels, ijzeren buizen, stiletto’s en honkbalknuppels zijn toch niet om mee te lachen.

 

Bij RechtsActueel zijn ze intussen niet slimmer geworden want gisteren werd de actie tegen de drie neonazistische organisaties nog maar eens afgedaan als een actie tegen nationalisten. Het zijn onze vrienden niet, maar we kunnen de Ben Weyts’en (N-VA) en Bart Laeremans’en (VB) toch niet vereenzelvigen met het straatschuim waar men donderdag huiszoekingen bij heeft uitgevoerd. Volgens RechtsActueel zouden de huiszoekingen passen in een strategie om de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in diskrediet te brengen, en zouden we nu allen naar de Antikriegstag op 1 september in Dortmund moeten gaan. Nog maar in juni zei Filip Dewinter dat hij “zeker niet wil vereenzelvigd worden met de NPD in Duitsland”, maar bij RechtsActueel krijgen de NPD en haar randgroepen een steun in de rug en een hart onder de riem toegeschoven! De auteur van het eerste RechtsActueel-artikel over Duitsland is niet bekend. Het tweede artikel is geschreven door Paul Peters die we op foto 2 als Voorpost’er geld zien inzamelen op de IJzerwake in 2010 (r.). Naast hem Yves Pernet (l.), hoofdredacteur van RechtsActueel.

 

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) hebben ze nog niet gerept over de huiszoekingen donderdag. Misschien wel verstandig want de Duitse neonazi's zijn hen niet wereldvreemd. Op foto 1 van in beslag genomen voorwerpen zie je onder andere een hamer en zwaard-affiche. Zoek de zeven verschillen met de vlaggen op de 1 mei-actie van het N-SA vorig jaar in Gent (foto 3). De hamer en het zwaard staan symbool voor het denken van de linkse nazi’s Gregor en Otto Strasser. Links maar wel nazi. Het N-SA trok eerder al met een delegatie naar die zogenaamde Antikriegstag, zoals het ook al naar de 1 mei-betoging van ‘autonomen’ in Berlijn trok. Bij de 1 mei-betoging in 2010, toen ook het N-SA er was, onderschepte de Duitse politie twee leden van het nu verboden Kameradschaft Aachener in het bezit van zelfgemaakte explosieven. Fijne kameraden!

 

RechtsActueel en het N-SA zijn niet noodzakelijk vrienden van elkaar. N-SA’er Ruben Rosiers kan wel vrij artikels posten op RechtsActueel, maar tussen het N-SA en RechtsActueel-redacteur Rob Verreycken loopt het dan weer behoorlijk scheef. Op de IJzerwake vandaag zijn ze echter allebei aanwezig en welkom, ook al lopen ze er mokkend rond over het onrecht dat hun kameraden in Duitsland wordt aangedaan. Ruben Rosiers zamelt er spullen in voor Kleinfontein (Zuid-Afrika). Samen met Orania, waarvoor hij eerder al solidariteitsacties opzette, het enige plaatsje in Zuid-Afrika met een uitsluitend blanke bevolking.

23-05-12

GOED EN MINDER GOED NIEUWS BIJ VOORPOST

Er is goed en minder goed nieuws bij Voorpost. Het goede nieuws is dat Voorpost deze week werd vrijgesproken voor wildplakken. Het minder goede nieuws – althans voor Voorpost – is dat men bij de jongste activiteiten telkens maar een twaalftal militanten in uniform verzameld kreeg.

 

De Vlaams-nationalistische extreemrechtse actiegroep Voorpost kreeg in mei 2008 een klacht aan haar broek vanwege het Vlaams Gewest. Brugpijlers, elektriciteitscabines en aanplakborden voor sensibiliseringscampagnes rond verkeersveiligheid waren overplakt met slogans als België Barst en Vlaanderen Republiek. Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck (foto 1) en Voorpost-actieleider Luc Vermeulen (foto 2) ontkenden niet dat de affiches hen bekend zijn, maar betwistten wel dat ze die affiches zelf geplakt zouden hebben. Omdat ze niet op heterdaad betrapt waren kon de strafrechtbank hen deze week niet anders dan vrijspreken. Maar laat dat vooral geen pleidooi zijn om volop te gaan wildplakken: met zogenaamde administratieve boetes kunnen voor vaak minder ergere vormen van vandalisme de verantwoordelijke voor affiches enz. wél beboet worden zonder dat bewezen is dat ze die affiches zelf plakten. Wetten en reglementen zijn soms eigenaardig in ons land.

 

Het minder goede nieuws – althans voor Voorpost – is dat ze het daar tegenwoordig moeilijk hebben om nog militanten verzameld te krijgen. Op de Cyriel Verschaeve-herdenking en Operatie Brevier-hulde op 13 mei in Alveringem waren maar een twaalftal Voorpost’ers in uniform aanwezig, spijts voor die herdenking en huldiging uitgebreid gemobiliseerd is. We vroegen ons af of dit toeval was, en keken dan ook uit naar de Oostfrontersherdenking in Stekene voorbije zondag 20 mei. Een jaarlijks hoogtepunt op de Voorpost-kalender. Voorpost heeft (nog) geen verslag gepubliceerd, maar AFF/Verzet heeft ook haar eigen bronnen en die zeggen ons dat Voorpost er maar met dertien man was (twaalf in uniform). Terwijl men er vorig jaar, in 2011, met tweeëntwintig Voorpost’ers was; en het jaar voordien, in 2010, met drieëntwintig. Met ook maar een twaalftal mensen in Alveringem, en in Stekene de voorgaande jaren telkens meer dan twintig mensen, zou dat te denken moeten geven bij de Voorpost-leiding.

 

Het is natuurlijk een zware agenda voor een alsmaar kleiner wordende groep. Op 1 mei de ordedienst bij het 1 mei-feest van het Vlaams Belang in Antwerpen. Op 5 mei een pamflettenactie tegen drugs in Antwerpen. Op 13 mei de Cyriel Verschaeve-herdenking en Operatie Brevier-huldiging in Alveringem. Op 17 mei het opkuisen van het graf van VNV-leider Staf De Clercq in Kesterheide (Gooik). “Zij die ons voorgingen in de strijd mogen niet vergeten worden!”  Op 18 mei een pamflettenactie tegen drugs in Gentbrugge. Op 20 mei de Oostfrontersherdenking in Stekene. En volgend weekend, van 25 tot en met 28 mei, is er het jaarlijkse Pinksterkamp, waarvoor gelukkig (nouja) versterking komt vanuit Nederland. Het Pinksterkamp vindt dit jaar plaats in Oostmalle, deelgemeente van Malle, in de Antwerpse Kempen.

 

De chef-weblog van AFF/Verzet heeft al een paar keren spooktochten ingericht in de omgeving. Misschien moet hij nog eens ’s nachts de bossen van Oostmalle induiken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost |  Facebook | | |  Print

16-05-12

INTUSSEN IN ALVERINGEM. VMO-VLAGGEN TERUG BOVENGEHAALD

Ook voorbije zondag werd in Alveringem priester-collaborateur Cyriel Verschaeve herdacht en hulde gebracht aan de VMO-commandoleden die met ‘Operatie Brevier’ 39 jaar geleden het stoffelijke overschot van Cyriel Verschaeve uit een grafkelder in Oostenrijk naar boven haalden en naar Vlaanderen smokkelden.

 

Op de website van Voorpost werd een verslag gepubliceerd. Maar natuurlijk kan men, zelfs in een naar hun normen uitgebreid verslag, niet alles vertellen. Daarom nog dit. Het merendeel van de aanwezigen was ouder dan 60 jaar, de zondag gehuldigde VMO-commandoleden Roger Spinnewyn en Xavier Buisseret (rechts op de foto hiernaast, Buisseret in een bruin jasje) zijn zelfs de 70 voorbij. Het VB was vertegenwoordigd met vier parlementsleden. Onder hen Vlaams parlementslid en oud-VMO’er Pieter Huybrechts, altijd van de partij als collaborateurs gehuldigd worden. En wie stond er nog flink te wezen? Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in Hamme en coördinator van het N-SA. Geschoren en gewassen was hij drager van één van de twee VMO-vlaggen die voor de gelegenheid uit de mottenballen waren gehaald.

 

Ja, ja. Het zijn nogal tijden. Cyriel Verschaeve die herdacht wordt, VMO-commandoleden die gehuldigd worden, de VMO-vlaggen die terug bovengehaald worden, de Chrysi Avghi-leden die het tot Grieks parlementslid schoppen… Aanstaande zondag is al de volgende afspraak voor de nostalgici naar het Derde Rijk. Dan worden in Stekene de Oostfronters herdacht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, huybrechts, n-sa |  Facebook | | |  Print

11-05-12

HERDENKING OPERATIE BREVIER (2)

Operatie Brevier, het  in Oostenrijk stiekem opgraven van  het stoffelijk overschot van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve (foto 1) en overbrengen naar Vlaanderen, vond volgens alle mogelijke bronnen plaats in 1973 – en toch wordt aanstaande zondag 40 jaar Operatie Brevier herdacht. Wie bedenkt zoiets, waar en waarom?

 

Het idee is, zoals alle Grote Ideeën van de Vlaamse Beweging, ontstaan in een bruine kroeg. In café Gezelle in Roeselare, een café in dezelfde categorie als café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen en café De Klokke in Duffel. Het is bij de uitbater van café Gezelle Filip Deforche dat het idee rees voor de herdenking. Hij contacteerde hierover Jim Spinnewijn, zoon van de bedenker van en, samen met toenmalig VMO-kopstuk Bert Eriksson, één van de belangrijkste uitvoerders van Operatie Brevier. Maar waarom dan: ’40 jaar Operatie Brevier’? In café Gezelle hangt een stuk van de albe van Cyriel Verschaeve, en daarbij staat geschreven dat de overbrenging van Cyriel Verschaeve gebeurde in 1972. Nochtans zijn er verschillende bronnen over die overbrenging en herbegraving, met in de eerste plaats het boekje Operatie Brevier dat Bert Eriksson schreef en tot tweemaal toe uitgegeven is (foto 2 bij ons artikel gisteren), waarin er sprake is van 1973. De eerste verkenningstocht vond plaats op 12 maart 1973, het opgraven van het stoffelijk overschot gebeurde in de nacht van 10 op 11 mei 1973, en de herbegraving van Cyriel Verschaeve in Alveringem gebeurde op 3 augustus 1973. Maar zoals wel meer gebeurt bij de Vlaamse Beweging: daar is een caféwijsheid belangrijker dan de historische waarheid, en dus viert men nu 40 jaar Operatie Brevier.

 

Bijkomende reden om nu al met de grootst mogelijke luister Operatie Brevier te vieren, is dat de uitvoerders intussen op gevorderde leeftijd zijn (Xavier Buisseret bijvoorbeeld), als ze niet al overleden zijn (Bert Eriksson bijvoorbeeld). Voorpost-actieleider Luc Vermeulen brengt hulde aan de overlevenden van Operatie Brevier, na de toespraak van Jim Spinnewijn (zoon van bedenker-uitvoerder van Operatie Brevier Roger Spinnewijn en broer van mede-uitvoerder John Spinnewijn). VNJ-verbondsleidster  Elke Serpieters zorgt voor de bindteksten. Voorpost zorgt voor de ordedienst en mobiliseert volop voor de herdenking: het wordt aangekondigd op hun website, er is busvervoer ingelegd door Voorpost en tot tweemaal toe werd door Voorpost een mail over de Operatie Brevier-herdenking naar een uitgebreid adressenbestand gestuurd, inclusief naar mensen die daar absoluut niets mee te maken willen hebben en AFF/Verzet daarover contacteerden. Last but not least lagen op de tafeltjes  bij het 1 mei-feest van het Vlaams Belang dit jaar (foto 2) pamfletjes over de Cyriel Verschaeve-viering en Operatie Brevier-herdenking (foto 1 bij ons artikel gisteren). Om alle twijfel weg te nemen over de betrokkenheid van het Vlaams Belang: de herdenking wordt ook aangekondigd in hun nationale activiteitenkalender, waarbij als organisator ‘Vlaams Belang Zedelgem’ wordt vermeld.

 

De inbreng van Voorpost verbaast niet. Voorpost brengt jaarlijks een bloemenhulde aan het graf van Cyriel Verschaeve. Men maakt echter ook bij het Vlaams Belang ruim publiciteit voor de viering van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve en de overbrenging van zijn stoffelijk overschot van Oostenrijk naar Vlaamsche Bodem. Het Vlaams Belang is niet alleen in de taal van Filip Dewinter meer dan ooit terug het Vlaams Blok.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, eriksson, voorpost, vnj, vb |  Facebook | | |  Print

03-04-12

VB-ENQUÊTES: PRETTIG IS ANDERS

Je kan tegenwoordig geen partijblad meer in je brievenbus vinden of er steekt een enquête in om de mening van de kiezers te vernemen in het vooruitzicht van de verkiezingen op 14 oktober 2012. Van bij de PVDA tot bij de N-VA en het VB (foto 1), ze vragen je allemaal het hemd van het lijf.

 

Nadeel van die enquêtes is dat ze soms sterk beïnvloed zijn door wat de aanbieder graag wil horen. Neem nu de enquête van het VB-Gent. Op Gentblogt.be reageerde iemand vorige week met: “Probleem van zo’n enquête is niet alleen dat ze voornamelijk door VB-liefhebbers worden ingevuld, maar ook dat de vragen zeer tendentieus zijn. Neem nu het hoofdstuk veiligheid. Als fietser voel ik mij zeer onveilig op straat en ik vind dat de politie veel te weinig doet om mijn veiligheid te verbeteren. Maar dat kan ik nergens invullen. Ik kan niet invullen dat ik mij onveilig voel tijdens de spitsuren, wel `s avonds.

 

Als ik invul dat ik mij onveilig voel op straat interpreteert het VB dat als een onveiligheidsgevoel veroorzaakt door straatbendes (al staan die niet expliciet in de enquête). Verkeer: ik kan aangeven dat ik last heb van files (ik heb daar last van, ze staan in mijn weg) maar het VB gaat het dan interpreteren alsof ik meer autodoorstroming wil. (…) Ik ga dan ook de VB-enquête zeker niet invullen: wat je ook invult wordt toch verwrongen tot het in hun kraam past en hoe minder deelnemers ze hebben hoe minder ze ermee kunnen zwaaien.”

 

Anderen vullen de vragenlijst van het VB-Gent wel in, al was het maar om het VB te laten opdraaien voor de portkosten. “Ik heb ze (de enquête, nvdr.) ingevuld en ik heb duidelijk laten blijken dat ik erg content ben met het huidige beleid. De portkosten zijn voor hen en ik zal tenminste een klein beetje een tegengewicht vormen tegen alle negatief ingevulde vragenlijsten. Sommige vragen zijn erg suggestief: ‘Ondervind je soms hinder van verkeerswerken?’ Ja, hallo?”

 

Iemand anders, die de vragenlijst eveneens heeft ingevuld, ziet ook problemen. "Een vraag als ‘Voelt u zich altijd veilig op straat?’ is gewoon nutteloos. Wordt er gevraagd naar het gevoel dat ik heb als fietser op drukke kasseibanen in het centrum? Of wordt er gezocht naar onveiligheid in de zin van bang zijn om overvallen te worden? Het is een beetje zoals een vraag stellen in de zin van ‘Bent u er de afgelopen maand mee opgehouden uw kinderen te misbruiken ja/nee?’”

 

Bij het VB kan je de enquête soms (ook) elektronisch invullen. Bij het VB-Temse houden ze het nog op papieren enquêteformulieren. Maar de briefomslagen met enquêteformulieren openen is niet altijd prettig. Regionaal VB-partijmedewerker Björn Roose (illustratie 2) meldde gisteren op Facebook: “Eén van de tientallen antwoorden op onze enquête in Temse bevatte een brief met daarop strontstrepen en de originele tekst: ‘Hierbij stront’.” Van “een of andere extreem-linkse bietekwiet” kreeg Roose ook een enquêteformulier teruggestuurd met daarop Heil Hitler geschreven, “een volkomen fout getekende swastika” en “de afdelingsvoorzitter voorzien van een mislukte Hitler-bles en dito snor”.  

 

VB-enquêtes invullen is niet prettig, ze verwerken evenmin. Voor alle duidelijkheid: we roepen niet op om te reageren zoals die eerste man of vrouw in Temse. Die Hitler is trouwens ook niet onze stijl. Ook al heeft Björn Roose, intussen gepromoveerd tot hoofdredacteur van het Voorpost-blad Revolte, bijna spijt geen kind van ‘zwarten’ te zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, temse, 14 oktober, voorpost |  Facebook | | |  Print

05-02-12

VOORPOST HERDENKT WIES MOENS

Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de voor collaboratie met de nazi’s ter dood veroordeelde Wies Moens is overleden. Voorpost brengt deze zondag hulde aan de man (foto).

 

De in 1898 in Dendermonde geboren Vlaamse letterkundige Wies Moens studeerde tijdens de laatste twee jaren van de Eerste Wereldoorlog Germaanse filologie aan de vernederlandste Universiteit Gent. Wies Moens is er actief in de Vlaamse Beweging en wordt na de Eerste Wereldoorlog tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn rol als activist. De Vereniging van Vlaamse letterkundigen verzoekt om zijn vrijlating, en Vlaamse intellectuelen stuurt een petitie rond. In maart 1921 wordt Wies Moens vrijgelaten. Aanvankelijk koestert Wies Moens waarden als internationale solidariteit, pacifisme, religieuze waarden en sociale gelijkheid. Wies Moens’ ijveren voor de Grootnederlandse gedachte gaat gepaard met een groeiende voorkeur voor een fascistische levenshouding, waardoor zijn latere ‘verzen’ verworden tot politieke pamfletten.

 

Bij de verkiezingen in 1929 is Wies Moens kandidaat bij het Vlaamsche Front, maar hij geraakt niet verkozen. Daarop richt Wies Moens samen met Staf de Clercq het rechts-radicale tot fascistische Vlaams Nationaal Verbond (VNV) op, en in 1931 is Wies Moens samen met Joris Van Severen één van der oprichters van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). In 1934 stapt Moens uit het Verdinaso omdat die ook Walen en Luxemburgers wil opnemen in haar rangen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Wies Moens directeur van de nationaalsocialistische Zender Brussel. In 1943 dient hij zijn ontslag in omdat de zender steeds meer onder invloed komt van de Algemeene SS-Vlaanderen en van DeVlag. In 1947 wordt Wies Moens bij verstek veroordeeld wegens collaboratie met nazi-Duitsland. Hij vlucht weg naar Nederlands Limburg waar hij de rest van zijn leven doorbrengt. Wies Moens’ huwelijk blijft kinderloos en hij zorgt dan maar voor twee peetkinderen. Eén van hen is… Marijke Dillen, VB-politica en dochter van VB-stichter Karel Dillen.

 

In 1983 wordt het Vormingsinstituut Wies Moens opgericht met als doel: “vorming in de lijn van het gedachtengoed van Wies Moens”. Contactpersoon en auteur van meerdere publicaties over Wies Moens is Edwin Truyens (57 j.). Edwin Truyens stond mee aan de wieg van zowel de Nationalistisch Studentenvereniging (NSV) als van het Vlaams Blok (interview). Vandaag wordt Wies Moens herdacht op een activiteit van Voorpost in Dendermonde. De lokale komiek Björn Roose geeft een inleiding, Henk Van de Graaf van Voorpos Suid-Afrika brengt een groet, en dan is het de beurt aan Edwin Truyens om te vertellen over ‘Leven, werken en nalatenschap van Wies Moens’. Sabine Torfs begeleidt de aanwezigen met haar trekzak bij de samenzang. Het zaaltje waar de herdenking georganiseerd wordt, biedt plaats voor honderdvijftig mensen. Gastheer Björn Roose hoopt dat het zaaltje toch minstens voor de helft gevuld geraakt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, dillen |  Facebook | | |  Print

11-01-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Robby Q.jpgIn 2010 werd het eerste jaarverslag van de Staatsveiligheid (officieel: Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’État, VSSE) publiek gemaakt. Een verslag van de VSSE-activiteiten en -waarnemingen in 2008. We hebben toen scherpe kritiek geuit op de onderschatting van de Blood and Honour-activiteiten in ons land. Deze keer kunnen wij beter leven met wat de Staatsveiligheid schrijft over extreemrechts. Hoe de Staatsveiligheid (foto 1: chef Alain Winants) andere zaken dan extreemrechts inschat, laten wij over aan andere specialisten.

 

Het vrijdag vrijgegeven jaarverslag handelt over 2010. De bladzijden die ons vooral interesseren beginnen met wat de Staatsveiligheid ‘institutioneel extreemrechts’ noemt. Een term die de Staatsveiligheid gebruikt voor “alle extreemrechtse groepen en partijen die vertegenwoordigd zijn in onze democratische instellingen”. Voor Vlaanderen is dat in feite dus het Vlaams Belang. De Staatsveiligheid stelt vast dat “in kringen van ‘institutioneel extreemrechts’ luidere protesten en een verhoogde actievoering” is over de “zogenaamde ‘islamisering’ van onze samenleving”. De Staatsveiligheid merkt daarbij op dat het ageren tegen de ‘islamisering’ en “tegen de gehele moslimgemeenschap” zich niet beperkt tot ‘institutioneel extreemrechts’ maar “ook relatief populair is in nationaal-populistische hoek”.

 

In het hoofdstuk over ‘ultranationalistische en identitaire groeperingen’ wordt als eerste Voorpost vermeld. Voorpost behoort volgens de Staatsveiligheid “tot de actiefste” van deze groeperingen, maar… “Terwijl Voorpost voorheen kon buigen op een levendig en actief ledenbestand, ontbreekt het de groepering meer en meer aan nieuwe krachten.” Ook plezant: het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat “zegt het alternatief te zijn voor wat ze noemt het ‘verstarde’ rechts-nationalistische milieu in Vlaanderen. Ondanks enkele initiatieven in 2010 om haar aanhang wat op te krikken, kan het N-SA slechts op een twintigtal actieve militanten rekenen. Voor sommige evenementen kan het N-SA wel een grotere groep op de been brengen; een groep tussen 40 en 70 personen. Maar het gaat dan om sympathisanten die meestal actief zijn in andere, bevriende rechts-extremistische groeperingen. De verwevenheid tussen het N-SA en rechts-extremisten uit andere, zeer radicale kringen is trouwens opvallend. Zo duiken figuren uit het neonazistische skinheadmilieu geregeld op tijdens activiteiten van het N-SA.”

 

Zo komen we vlot terecht bij het hoofdstuk ‘rechtsextremistische skinheads’. “De rechts-extremistische skinheadactiviteit in België situeert zich in 2010 vrijwel uitsluitend in Vlaanderen. Maar ook in Vlaanderen merken we vandaag een tanende activiteit. De neonazistische Blood and Honour-beweging kent in België een neergaande beweging; een ontwikkeling die we overigens ook in andere West-Europese landen vaststellen. Het lijkt er overigens op dat de rechts-extremistische skinheadsubcultuur, met zijn typische verschijningsvormen, voor een nieuwe generatie extremistische jongeren minder aantrekkelijk is geworden. Andere politiek-georiënteerde jongerensubculturen, zoals de beweging van ‘autonome nationalisten’ lijken meer en meer deze plaats in te nemen. Deze bevindingen behoeven echter verder onderzoek.”

 

De trend van een afnemend aantal Blood and Honour-concerten in 2009 zette zich in 2010 door. De Staatsveiligheid  “vermoedt sterk dat de gerechtelijke vervolging van enkele concertorganisatoren hiertoe bijgedragen heeft. Ook een alerter optreden van de politieoverheden heeft er schijnbaar voor gezorgd dat het beeld van België als favoriete concertplaats bij buitenlandse skinheads enigszins gewijzigd lijkt te zijn.” De Staatsveiligheid stelt vast dat zowel buiten als binnen de concertzaal “het zelden tot serieuze incidenten” komt, de vechtpartijen als gevolg van overmatig alcoholgebruik worden door de Staatsveiligheid blijkbaar als normaal beschouwd.

 

“Racistische gedragingen en uitingen zijn op zulke concerten geen rariteit”, merkt de Staatsveiligheid nog op. “Het ontmoeten van personen die allemaal in mindere of meerdere mate de racistische ideologie genegen zijn, verscherpt het gemeenschapsgevoel en leidt vaak tot uitgesproken racistische profilering. Dit wordt nog eens versterkt door enerzijds het harde muziekgenre dat meestal een agressieve, gewelddadige sfeer opwekt en anderzijds door de teksten die vaak een discriminerende, racistische (onder)toon hebben.” In het hoofdstuk over ‘extreemrechts en islamofobie’ wordt tot slot de Belgium Defence League vermeld, opgezet vanuit de English Defence League. De Belgium Defence League heeft “de wil om van een virtuele naar een reële groepering te evolueren. Hoewel een eerste bijeenkomst plaatsvond in de lente van 2010, waar in meerderheid voetbalhooligans werden opgemerkt, draaiden alle overige aangekondigde activiteiten uit op een fiasco.”

 

In tegenstelling tot in het jaarverslag van 2008 worden in het jaarverslag 2010 de extreemrechtse Vlaams-nationalistische studentenverenigingen KVHV en NSV niet meer vernoemd. Vermits er aan de doelstellingen van KVHV en NSV niets veranderd is, duidt het verdwijnen uit de verslagen van de Staatsveiligheid op een verlies van relevantie. Voor 2011 zouden KVHV en NSV, en vooral hun Gentse afdelingen, wel weer terug in de aandacht mogen komen. Onder meer voor het uitnodigen van een Italiaanse fascist op één van hun lezingen. Mocht de Staatsveiligheid ook even over de grenzen van het land kijken, zou ze zien dat na de veroordeling van drie Blood and Honour-organisatoren in maart vorig jaar, één van die organisatoren opgemerkt werd bij een betoging van autonome nationalisten, identitairen en neonazi’s in het Franse Lille (foto 2). Onderschat nooit de tegenstanders van de democratie !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, voorpost, n-sa, blood and honour, kvhv, nsv |  Facebook | | |  Print

24-12-11

DEWINTER: VEEL WIND VOOR NIETS

Gisteren hebben in Antwerpen honderden Congolezen betoogd tegen het opnieuw aanstellen van Joseph Kabila als Congolees president (foto 1). Met Filip Dewinter zou het niet waar zijn.

 

In een persmededeling en op zijn website (foto 2) haalt Filip Dewinter uit: “Via internet wordt nu reeds massaal opgeroepen om op de betoging aanwezig te zijn. De kans dat Afrikaanse jeugdbendes uit Brussel ook naar Antwerpen zullen afzakken om amok te maken is bijzonder groot. (…) Het betogingsrecht van de anti-Kabila demonstranten is na de rellen in Brussel verbeurd verklaard. De Congolezen moeten hun interne stammentwisten maar in Congo uitvechten. De Antwerpse politie voorziet een indrukwekkende ordedienst om ervoor te zorgen dat de betoging niet uit de hand loopt. (…) De Antwerpse belastingsbetaler moet niet opdraaien voor betogingen omtrent buitenlandse conflicten waar zij niets mee te maken hebben. Bovendien vindt deze betoging plaats de laatste vrijdag voor het kerstweekeinde. (…) Het Statiekwartier – met inbegrip van de De Keyserlei, het Astridplein en de omliggende winkelstraten – zal uitgerekend de vrijdag voor het kerstweekeinde, één van de drukste koopjesdagen van het jaar, een belegerde burcht zijn. Op zo’n moment is in deze buurt een betoging toelaten meer dan onverstandig. De Antwerpse middenstanders moeten niet de dupe worden van dergelijke betogingen.”

 

We hebben de betoging niet van het begin tot het einde gevolgd, maar het lijkt er sterk op dat de betoging vertrokken is in de Kievitbuurt, achter het Centraal Station. Vandaar naar Antwerpen-Zuid ging, waar we de betoging zagen passeren. Om te eindigen aan het Justitiepaleis. Veel hinder voor de kerstinkopen heeft dat niet opgeleverd. De betoging was een langgerekte stoet van naar verluidt 750 deelnemers. Soms scanderend, andere keren vrolijk zingend en dansend. Er was niet overmatig veel politie aanwezig. Een eigen ordedienst wandelde relaxt langs beide zijden van de betoging. Natuurlijk niet in pakjes gestoken zoals bij de Voorpost-ordedienst. Maar de betoging verliep rustig, en iedereen is achteraf ook rustig naar huis gegaan. Het VB en haar acolieten (foto: Bert Deckers en Yves Pernet (RechtsActueel), reportages Angeltjes en RechtsActueel) waren er vanaf het begin bij, belust verslag te kunnen uitbrengen over rellen. Filip Dewinter twitterde onmiddellijk na de start van de betoging: “Congolezen betogen in Antwerpen met Vlaamse leeuw. Ze zullen ‘zwarten’ verkeerd begrepen hebben.” Filip Dewinter heeft altijd al een raar gevoel voor humor gehad.

 

Na de vernielingen en plunderingen in Brussel is het begrijpelijk dat er ongerustheid was, maar om dan ineens de vrijheid van meningsuiting in Antwerpen te fnuiken… Het komt alleen op in het hoofd van mensen die vinden dat de vrijheid van meningsuiting eigenlijk enkel mag gelden voor wie het VB genegen is. Speelde ook een rol: het fameuze 70-puntenplan uit 1992 waarvan Dewinter een origineel exemplaar bewaart in zijn woonkamer. Veilig weggeborgen “in ons archief, voor de toekomst”. Punt 11 van dat 70-puntenplan zegt: “Buitenlandse politieke partijen mogen op het grondgebied van dit land geen propaganda voeren of activiteiten ontplooien. Politieke vluchtelingen dienen zich tijdens hun verblijf in ons land te onthouden van iedere politieke activiteit.” Als Filip Dewinter consequent is dan moet hij er dan ook voor zorgen dat bij de betogingen en manifestaties waaraan Voorpost deelneemt – of het in de Brusselse rand is of elders – Florens van der Kooi, Paul Peters en andere Nederlandse Voorpost’ers wegblijven. Maar dat doet Dewinter natuurlijk niet. Meer zelfs, zonder de grote ploeg Voorposters uit Nederland zou men het veel moeilijker hebben om de IJzerwake op te zetten.  

 

De Congolezen hebben gisteren in Antwerpen hun punt gemaakt: ze moeten Kabila niet, en en passant hebben ze Dewinter een neus gezet: de paniek en de onrust die Dewinter stookte was voor niets nodig.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, antwerpen, congo, voorpost |  Facebook | | |  Print

18-11-11

NIEUWE VOORPOST-AFDELING, OUDE AMNESTIE-EIS

Vorige week vrijdag, 11 november, werden in heel het land plechtigheden georganiseerd om de wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog te herdenken. In Sint-Niklaas maakten het Vlaams Belang, de Vlaams Belang Jongeren en de pas opgerichte Voorpost-afdeling Dender en Waas hiervan gebruik om de amnestie-eis naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog boven te halen.

 

“Op 11 november herdenken wij het einde van de Eerste Wereldoorlog”, zo meldt Björn Roose namens de pas opgerichte Voorpostkring Dender en Waas. “Maar 11 november (…) worden de slachtoffers van álle oorlogen herdacht. 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft dit land helaas nog steeds geen Amnestie (met hoofdletter, nvdr.) verleend aan hen die uit overtuiging de strijd met het communisme aanbonden. 66 jaar na datum werd nog steeds geen Amnestie verleend aan hen die geloofden in en ijverden voor een zelfstandig Vlaanderen (en daarvoor niet terugschrokken samen te werken met de nazi’s, nvdr.). 66 jaar later verontschuldigt deze staat zich nog steeds niet voor de genadeloze repressie tegen het Vlaamse volk.”

 

“Voor de meeste van deze slachtoffers is het intussen al te laat. En de overlevenden van die tijd vragen niets meer. Zij weten wat deze staat waard is, zij willen geen verontschuldigingen meer. Wij vragen daarom echter, in naam van de slachtoffers, dat de huidige beleidsmensen alsnog hun verantwoordelijkheid nemen en in naam van hun voorgangers deze periode afsluiten door een symbolische algemene Amnestie af te kondigen. Dit zou dan ook de eerste en de laatste goede daad zijn die deze staat kan stellen vooraleer ze ontbonden wordt.”

 

Delegaties van het Vlaams Belang Sint-Niklaas, Vlaams Belang Jongeren Waasland en Voorpost Dender en Waas stonden aan de Hoofdkerk in Sint-Niklaas met de VBJ-spandoek ‘Repressie was moord op Vlaanderen’ en een Voorpost-spandoek ‘Amnestie’. Die VBJ-spandoek was naar eigen zeggen vorig jaar “ei zo na in beslag genomen”. Vorig jaar moesten de VB’ers ook op enige afstand van de officiële plechtigheid blijven (Freddy Willockx was toen nog burgemeester van Sint-Niklaas, nvdr.). Nu mochten de VB’ers al dichterbij komen.

 

Foto: De VBJ-spandoek en de VB’ers vorig jaar. Tweede van links: Hugo Pieters, voorzitter van het Vlaams Belang Sint-Niklaas en oud VNJ-verbondsleider. Naast hem Nick Van Mieghem uit… Gent. Helemaal rechts op de foto: Björn ‘Als ik jong sterf, zal het in ieder geval niet van verveling zijn’ Roose.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint-niklaas, oost-vlaanderen, amnestie, voorpost |  Facebook | | |  Print

11-11-11

ZELF.ZELF.ZELF

Vorige zaterdag zagen we bij het verlaten van het Boekenbeurs-gebouw Kris Merckx die kaarten voor 11.11.11 aan het verkopen was. Volgens een Facebookbericht verkocht hij er meer dan vorig jaar.

 

Vrijwilligers die op pad gaan voor 11.11.11. Wat denken ze erover bij Voorpost? “Op zich heeft Voorpost daar geen probleem mee – los van het feit dat wij het niet logisch vinden dat onze overheden, bijvoorbeeld via steun aan 11.11.11, in tijden waarin er al véél te veel geld van de belastingbetaler verbrast wordt hopen belastingsgeld richting Afrika, Azië en Zuid-Amerika sturen (…).” Dat is dus in een persmededeling in één zin ontkennen wat men in diezelfde zin beweert. Il faut le faire. “De Vlaams-nationalistische en heel-Nederlandse beweging Voorpost vindt het zinniger met de collecteschaal rond te gaan voor de armen onder ons eigen volk en heeft er geen enkel probleem mee open kaart te spelen over de bestemming van wat in die collecteschaal terecht komt.” We zijn benieuwd. “Met de opgehaalde gelden bezorgen wij tijdens de kerstperiode reusachtige voedselpakketten aan eigen mensen in nood: mensen die actief geweest zijn of nog steeds zijn in de Vlaamse Beweging, mensen die het slachtoffer waren van de belgische (met kleine b, nvdr.) repressie, maar ook en vooral uw en onze arme volksgenoten in de stedelijke gebieden van Vlaanderen.”

 

Voorpost zorgt verder ook voor “gratis bijlessen voor kinderen van gezinnen in financiële nood” en ”eerstehulpploegen (…) voor het leegpompen van onder water gelopen woningen en het bergen van wat daaruit nog kan gered worden. Tenslotte steunt Voorpost met de opgehaalde gelden ook militanten en verenigingen die, ten gevolge van volgens de regels verlopen acties en organisaties, in proces terechtkomen en daarvoor vaak zware advocatenkosten moeten maken.” Voorpost verzamelt onder andere geld in voor de boetes die Bart B. en Bart V. riskeren voor het bekladden van naamborden in Wezembeek-Oppem. Volgens welke “regels” is die actie verlopen, als Voorpost nu geld inzamelt voor die twee Bart’en?

 

Voorpost-militanten trekken van vandaag tot en met zondag op pad in Aalst, Turnhout, Gent, Leuven, Kortrijk, Antwerpen en “her en der in de Vlaamse Ardennen”. En vergeet het niet: “Voor het leegpompen van onder water gelopen woningen en het bergen van wat daaruit nog kan gered worden” slechts één adres: Luc Vermeulen (tel. 0475 29 57 65) en Björn Roose (tel. 0476 45 34 19). De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) hebben intussen hun 'Armoede bestaat ook bij ons'-affiches laten bijdrukken en overplakken ermee schaamteloos de 11.11.11-affiches (foto 2; foto 1: Benefietetentje vorig jaar in Gent voor Z11Z11Z11. Een echte 11.11.11-spandoek werd gestolen en er werd driemaal een z aan toegevoegd.) 

 

De Vlaamse jeugdbewegingen, uitgezonderd het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), voeren dit jaar ook actie tegen armoede bij ons, maar dan zonder zich af te zetten tegen armoede elders.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, actie |  Facebook | | |  Print

20-10-11

BREIVIK-GEADRESSEERDE LEIDT VB-OBSERVATIEPATROUILLE

Breivik-lijst.JPGAntwerpen hoofdstad van de angst? Lees meer op p 4 - 6, Drugsoorlog in de Seefhoek. Lees meer op p 7. Wie het oktober-nummer van het VB-blad Antwerps Nieuws vastpakt, slaat meteen de schrik om het hart. Maar binnenin staan er toch twee bladzijden met – althans volgens het VB – “een positief voorstel om van Antwerpen een leefbare stad te maken”.

 

Het VB stelt hier haar BOP's (Buurt Observatie Patrouilles) voor. Ze worden wel niet voorgesteld als VB-initiatieven, maar het zijn telkens initiatieven waar VB-militanten achter zitten. Het verhaal in Antwerps Nieuwsis echter oude koek. Het opnieuw actieve BOP-Borgerhout en de man om wie het draait bij het BOP-Berchem werden al in april in enkele kranten en op deze blog voorgesteld. Anders dan de in samenwerking met de politie opgezette BIN's (Buurt InformatieNetwerken), waarbij buurtbewoners en handelaars die politie verwittigen als ze onraad vermoeden, zijn de BOP’s patrouilles die actief op stap gaan in bepaalde wijken. “Regelmatig passeren onze vrijwilligers met hun hond (…). Dit heeft zeker een afschrikkingseffect”, vertelt John Wolf over het BOP Borgerhout in Antwerps Nieuws. De rest van zijn verhaal lazen we ook al een paar maanden geleden.

 

Wat verzwegen wordt, is dat John Wolf niet zomaar een gepensioneerde is, door het ontslag van meer dan één VB-districtsraadslid de voorbije jaren nu ook VB-districtsraadslid in Borgerhout. John Wolf is ook één van de mensen die we terugvinden op mailinglijst naar wie Anders Brehing Breivik zijn manifest stuurde. En dat is opmerkelijk, want de meeste Vlamingen op de lijst van Breivik zijn mensen uit het Gentse. Het Limburgse VB-parlementslid Chris Janssens is een uitzondering op die regel. John Wolf is een andere uitzondering. Het mailadres van John Wolf op de Breivik-lijst (foto 1) is echter wel degelijk  het mailadres van Borgerhoutenaar en districtsraadslid John Wolf. Vooraleer hij het uitschreeuwt: we willen desgevallend best geloven dat Wolf Breivik niet persoonlijk kent, maar waarom verzeilde uitgerekend Wolf op de adressenlijst van Breivik? Behalve bij het BOP-Borgerhout is John Wolf ook actief bij Voorpost. Vooraan op foto 2 zie je John Wolf een oogje in het zeil houden bij de jaarlijkse herdenking van de Oostfronters in Stekene.

 

Of de Borgerhoutenaren daarmee gerust kunnen zijn, is natuurlijk nog wat anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, voorpost, breivik |  Facebook | | |  Print

19-06-11

"EEN TEGENVALLEND RESULTAAT VOOR HET PARTIJBESTUUR"

Tweederde van de VB-partijraad heeft zich gisteren achter het advies geschaard dat de Belfortploeg zichzelf tegen eind juni moet ontbinden, zoniet worden de Gentse dissidenten uit de partij gezet. Het betekent dat eenderde van de VB-partijraad tegen het advies stemde. Dat is gezien de samenstelling van de VB-partijraad meer dan wie ook verwacht had, de Belfortploeg incluis.

 

De VB-partijraad steunde het advies van de ‘Commissie voor Verzoening en Tucht’ met 61 stemmen voor, 23 tegen en 6 blanco of ongeldige stemmen. Het advies houdt in dat de dissidente Gentse VB-gemeenteraadsleden de Belfortploeg tegen eind juni moeten opdoeken, hun website moeten sluiten en hun kritiek voortaan enkel intern mogen uiten. Francis Van den Eynde (foto 1), Gents VB-boegbeeld en voorman van de Belfortploeg, erkende op slechts een tiental medestanders binnen de VB-partijraad gerekend te hebben. VB-Senaatsfractieleider Jurgen Ceder vond de uitslag “een tegenvallend resultaat voor het partijbestuur”. Ai, Jurgen. Hoort dat niet intern te blijven? Mag dat wel aan de pers verteld worden?

 

De discussie in de VB-partijraad duurde langer dan verwacht. Francis Van den Eynde wees erop dat tendensrecht voor sommigen wél geduld wordt. Voor Alexandra Colen met haar publicatie Peper en Zout; voor Filip Dewinter die publiek zei in tegenstelling tot de partijlijn voorstander te zijn van de doodstraf; voor de groep VB’ers (onder andere Philippe Van der Sande en Tanguy Veys, nvdr.) die de verdediging opnemen van aartsbisschop Léonard… Voor Kristina Colen, zus van, en anderen wordt tendensrecht daarentegen niet gegund. “Het Vlaams Belang is niet langer de non-conformistische Vlaamse nationale volkspartij van weleer, maar heeft meer weg van een electorale club die slechts de belangen van de partijtop en een kleine groep daar rond als doel heeft”, luidt het in een persmededeling van de Belfortploeg die gisteren verspreid werd.

 

De Belfortploeg bestrijdt de bewering dat “geen der leden van de Belfortploeg gedurende hun partijlidmaatschap de boodschap, de stijl of zelfs de structuur en de leiding van het Vlaams Belang publiek in vraag heeft gesteld”. De Belfortploeg antwoordt: “Niets is minder waar. Wij verwijzen in dit verband onder meer naar de slottoespraak die Francis Van den Eynde hield, in tempero non suspecto, op het jongste VVBM-congres begin 2010, waarin hij met overtuiging de nota-Valkeniers met betrekking tot een nieuwe stijl voor de partij verdedigde. Hij had immers vastgesteld dat van deze nota, die unaniem door de partijraad werd goedgekeurd, niets in huis was gekomen. Dit is trouwens tot hiertoe nog steeds het geval.” (Link door ons gelegd, nvdr.)

 

“Er verandert dus niets”, besluit de persmededeling van de Belfortploeg. “Wij zullen niet toegeven. Onze ploeg blijft verder werken. Ze kreeg al heel wat steun en roept de goed menende Vlaamse nationalisten op zich rond haar te scharen. Onze webstek zal verder gebruikt worden en we benadrukken dat wij de partij niet vrijwillig zullen verlaten.”

 

Eén van de mensen die het tijdens de VB-partijraad opnam voor Francis Van den Eynde en de Belfortploeg is Johan Vanslambrouck, VB-gemeenteraadslid in Zandhoven, tot hij VB-gemeenteraadslid werd voorzitter van de IJzerwake en nog steeds voorzitter van de Vlaams-radicale actiegroep Voorpost. Aanstaande zaterdag zullen Francis Van den Eynde en Johan Vanslambrouck over een en ander nog kunnen napraten. Dan viert Voorpost in Merksem immers haar 35ste Radicale Sporenherdenking, met als gastspreker… Francis van den Eynde (foto 2). Benieuwd of Voorpost-lid Filip Dewinter deze keer wél tijd heeft om langs te komen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, voorpost |  Facebook | | |  Print

22-05-11

BJÖRN ROOSE: BIJNA SPIJT GEEN KIND VAN ‘ZWARTEN’ TE ZIJN

Amnestie: de voorbije dagen een heet hangijzer. Voor sommigen is het echter altijd tijd om over amnestie te praten. In het februari-nummer van het Voorpost-blad Revolte zette Björn Roose, persverantwoordelijke van Voorpost en VB-personeelslid voor de regio Sint-Niklaas, nog eens op een rijtje waarom hij en anderen om amnestie vragen.

Björn Roose: “Ten eerste bepleiten we amnestie op grond van de uitspattingen van de repressie. (…) Ten tweede bepleiten we amnestie op humanitaire gronden. (…) Ten derde kan amnestie nog steeds bepleit worden op christelijke gronden (minstens voor de christenen onder ons). (…) Tenslotte kan amnestie bepleit worden met het argument (…) “dat meer dan honderd jaar anti-Vlaams Belgisch unitarisme noodzakelijkerwijze tot activisme en collaboratie moesten leiden”.  Op dat laatste gaat Björn Roose uitgebreid in. Een verhaal dat ook VB-voorzitter Bruno Valkeniers bovenhaalt in een door De Standaard geweigerde vrije tribune. Maar laten we Björn Roose verder citeren.

Björn Roose: “Ondergetekende ging het zich bijna beklagen dat hij geen kind of kleinkind van ‘zwarten’ is toen hij dat verwijt in het gezicht geslingerd kreeg. De repressie en de daaropvolgende, intussen meer dan zestig jaar durende, halsstarrige weigering om amnestie door te voeren, heeft dan ook hele generaties Vlaams-nationalisten voortgebracht. Met een beetje cynisme zou een Vlaams-nationalist zich haast dankbaar moeten tonen tegenover de Belgische staat vanwege deze aangehouden haat. Het is immers gemakkelijker te haten wat ons haat, dan te haten wat ons vergeeft. Alleen al om dát af en toe duidelijk te maken, om aan te geven dat de haat van de Belgische staat tegenover Vlaanderen onverminderd verder duurt, is het goed de amnestie te blijven eisen. Desnoods tot iedereen die er het rechtstreekse of onrechtstreekse slachtoffer van werd dood en begraven is. Desnoods tot we het alleen nog postuum kunnen eisen. Hoe ging dat liedje ook alweer ? O ja, ‘We zullen België, België, België trouw verraden, haat in ’t leven, haat in ’t graf.”

Gelukkig is zelfs na het ‘in overweging nemen’ van het VB-wetsvoorstel voor amnestie de kans klein dat het wetsvoorstel door een parlementaire meerderheid wordt goedgekeurd. Anders wordt het voor Björn Roose moeilijker om verder te haten. (Foto: Björn Roose (r.) probeert Manneke Pis een Vlaams kostuumpje aan te doen en te laten pissen op een Belgische vlag, actie op 29 januari 2011).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amnestie, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

25-01-11

HET NIEUWE-VLAAMSE ESTABLISHMENT (N-VE)

In Vlaams-nationalistische kringen wordt het succes van de betoging van vorige zondag geminimaliseerd. De radicaalste Vlaams-nationalisten plannen een tegenbetoging; de anderen gedragen zich meer en meer als het Nieuwe-Vlaamse Establishment (N-VE).

 

Bij het VB luidde het commentaar op de betoging van zondag 23 januari 2011 (foto): “Dertig- tot vijfendertigduizend betogers (= politiecijfers zoals geciteerd door het VB, nvdr.) trokken (…) door de straten van Brussel. Geen overdonderend ‘succes’. (…) Pakweg 80% Franstalige betogers en 20% Vlamingen. Ook die cijfers (…) spreken boekdelen. Amper zes tot zevenduizend Vlamingen na een totale mobilisatie. Het is wat mager.” De betoging is anders wel op maar een paar dagen tijd in elkaar gebokst, door onervaren studenten, middenin de examentijd voor universiteitsstudenten… Dan 34 000 (politiecijfer) tot 45 000 (eigen cijfer) betogers bijeenkrijgen, chapeau. Volgens de eerste cijfers van Le Soir  zou 21 % van de deelnemers aan de betoging vorige zondag Vlamingen zijn, als men er de Vlaamse Brusselaars bij telt 24 %. Dat zijn dus 8 160 à 10 800 Vlamingen.

 

De voorlaatste Vlaams-nationalistische betoging (april 2010) telde daarentegen maar 1 200 betogers (volgens de politie), iets meer dan 2 000 (volgens meerdere media) tot 3 500 à 4 000 betogers (volgens de organisatoren). Bij de laatste Vlaams-nationalistische betoging (september 2010) was de opkomst nog kleiner, met volgens de organisatoren een duizendtal deelnemers. Voor een betoging waar twee maanden lang voor gemobiliseerd is! Nog niet wijzer geworden, gaat Voorpost op 27 maart opnieuw betogen. Waar precies wordt nog niet verteld. Voorlopig houdt men het op: “in een gebied dat nu tot Wallonië behoort maar nog niet zo lang geleden van ons was”. Maar de datum van 27 maart, die mogen de ‘echte Vlamingen’ alvast in hun agenda noteren. Wedden dat men de opkomst een ‘succes’ gaat noemen, al zal het maar een fractie zijn van het aantal Vlaamse betogers vorige zondag waar men nu zo geringschattend over doet?

 

Overigens wordt ook het ‘argument’ van stal gehaald dat het aantal betogers in het niets verdwijnt tegenover de “bijna 1,8 miljoen Vlamingen of 44 % van de Vlaamse kiezers (Vlaams Belang + N-VA)” die stemden voor “verregaande of volledige Vlaamse autonomie”. De stemmen voor het VB (491.457 op de Senaatslijst) worden hier iets te gemakkelijk samengeteld met die van de N-VA (1 268 780 op diezelfde Senaatslijst, oftewel 2,6 keer zoveel als het aantal VB-stemmen). Ten tweede: als men het aantal betogers gaat afmeten tegenover het aantal niet-betogers en/of kiezers… dan vervalt men in de argumenten van het establishment (“400 000 betogers tegen de raketten op 23 oktober 1985, maar 9,6 miljoen Belgen hebben niet betoogd tegen de plaatsing van raketten in België”). Jaja. Dat Bart De Wever, Ben ‘Laden’ Weyts en Johan Sauwens meer belang hechten aan de verkiezingsuitslag dan aan signalen vanuit acties... Dat verbaast niet. Als het het VB goed uitkomt, vervalt het VB echter evengoed in de retoriek van het establishment.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, n-va, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

27-12-10

MAROKKAANSE EIGENAAR VAN HISTORISCH ‘VLAAMS HUIS’

Rubenshof-1.jpgRubenshof-2.jpgVerona.jpgEen ongeluk komt nooit alleen. Nog maar pas heeft Studio Brussel (StuBru) de Antwerpse Groenplaats bezet met een Glazen Huis om geld in te zamelen voor aidsweeskinderen in Afrika. En dat met ons belastingsgeld! En terwijl er nog zoveel armoede is bij ons eigen volk! Op de Groenplaats is daarenboven de uitbating van het van oudsher ‘Vlaams huis’ Rubenshof overgenomen door een Marokkaan! In het jongste nummer van het Voorpost-blad Revolte doet een oud-Oostfronter zijn beklag.

 

Elke eerste zondag van de maand komen in Antwerpen oud-Oostfronters bijeen. Waar ze bijeenkomen, staat niet in het Voorpost-artikel. Maar het is bekend dat het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen haar deuren openstelt voor die Oostfronters. Allemaal oude knarren nu. De jongsten zijn een eind de zeventig, de oudsten zijn diep in de tachtig tot begin negentig jaar oud. Voorpost’ers ‘doen’ de toog bij deze bijeenkomsten. Op de bijeenkomst van zondag 1 augustus werd verteld dat het Rubenshof (foto 1) overgenomen is door… een Marokkaan. “We zijn al wel wat gewoon in Antwerpen, maar ik geef toe dat was even slikken”, schrijft ene Jonathan (niet Jonathan Littell). “Het Rubenshof is nooit zo maar een café-restaurant geweest. Het was altijd nauw verbonden met de Vlaamse beweging. Op het gelijkvloers, ingericht naar wat men noemt ‘Vlaams decor’, vindt men onder meer enkele prachtige glasramen met de koppen van Bruno De Winter, die in 1945, in volle repressieperiode, het satirisch weekblad ’t Pallieterke oprichtte (foto 2) en Willem Elschot, schrijver-dichter die onder andere in 1947 het pakkend gedicht Borms schreef.” 

 

“In het stijlvolle zaaltje op de eerste verdieping zijn vast honderden vergaderingen, debatten en voordrachten doorgegaan georganiseerd door allerlei Vlaamse partijen, verenigingen en actiegroepen. (…) Het kan en zal best een ‘brave’ Marokkaan zijn, ik ben er van overtuigd dat hij geen enkele voeling heeft met de Vlaamse beweging, laat staan met ’t Pallieterke.” Ook de jongste jaren is Rubenshof nog gebruikt door verenigingen uit de Vlaamse beweging en/of gesteund door het VB. Zo hield het Vlaams Comité van Ex-moslims er voordrachten, kwam Jong VLOTT er bijeen, hield het NSV er een activiteit om haar Boetefonds te financieren, stelden de Vlaams Belang Jongeren er de Fransen van Alsace d’Abord voor… Anderzijds is café-restaurant Rubenshof met Ben Laiffaoui als zaakvoerder een Vlaamse zaak gebleven zoals ze was: met het ‘Vlaams decor’ van de zaak zoals weleer, Vlaamse bediening, Vlaamse kost op de menukaart… Wat is dan het probleem?

 

Jaren geleden overviel de opsteller van het Voorpost-artikel al “hetzelfde onbehaaglijk gevoel” bij de sluiting van het Scheldehof. Het Scheldehof is nu het drukbeklante Italiaanse restaurant Verona geworden (foto 3). “Meer nog dan het Rubenshof was het Scheldehof een echt Vlaams huis. Een warm nest en een echte thuis voor al wie actief was in de Vlaamse beweging. Zeker voor de ‘radicalen’ van VMO en Voorpost. (Het Rubenshof was overigens ook één van de stekken van de Vlaamse Militanten Orde, nvdr.) De uitbaters Liza en Jaak ontfermden zich als een echte vader en moeder over militanten die in de problemen zaten op hun werk, thuis, in de beweging enz. In 1976 organiseerde Voorpost er, enkele maanden na zijn oprichting in maart 1976 zijn eerste Radicale Sporenherdenking voor een vijftigtal toehoorders. Nu is het de zoveelste ergerlijke pizzazaak op de Oude Koornmarkt.” Waarschijnlijk kon de Oostfronter het niet over zijn hart krijgen om er eens te gaan eten. Wij aten er alleszins heerlijk.

 

Het Voorpost-artikel besluit voorspelbaar: “Met veel spijt en heel wat herinneringen hebben we ze in de loop der jaren zien verdwijnen, de talrijke Vlaamse huizen in Antwerpen en elders: het Scheldehof, de Peter Benoit, den Tyrol, de Piet Pot, de Vlaamse Club en zo vele andere. En nu het Rubenshof. Het zal wel niet politiek correct zijn, maar ik geef toe: wanneer ik dan verneem dat dergelijk nauw met de Vlaamse beweging verbonden horecazaken dan nog in handen komen van Marokkanen of andere buitenlanders, maakt dat mijn zondag niet echt vrolijk.” De auteur van het artikel vindt het een reden te meer om zich “te blijven inzetten voor het ‘eigen volk eerst’!” En toen dronk hij waarschijnlijk nog een pint Vlaamsche Leeuw

 

Overigens is ook het laatste ‘Vlaams huis’ in Antwerpen, café De Leeuw van Vlaanderen aan de Jezuïetenrui, dezer dagen dicht. Vanaf 3 januari zou echter 'den Ivo' (Ivo Collier, die het café jarenlang uitbaatte, nvdr.) terug achter de toog staan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

24-09-10

VLAAMSE NIJD EN WAALSE HUMOR

Aanstaande zondag 26 september worden in Sint-Truiden Waalse Feesten ingericht. Limburg heeft trouwens al lang een band met Wallonië, en meer in het bijzonder de provincie Luik. Limburg behoorde tot het Prinsbisdom Luik, en ontelbare Limburgers verdienden hun kost in de Luikse staalindustrie. Dat de Sint-Truidense burgemeester Ludwig Vandenhove lid is van B-plus helpt natuurlijk ook om de Waalse Feesten in Sint-Truiden georganiseerd te krijgen.

Maar er zijn er altijd die de pret willen bederven. Voorpost heeft aangekondigd de receptie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden te verstoren. Met “toeters, blazers, fluitjes, deksels, trompetten en al wat lawaai maakt” willen ze de receptie “enigszins opvrolijken”. Over vuvuzela’s wordt niet gerept. Volgens een persmededeling van Voorpost zijn Waalse feesten "op Vlaams grondgebied (...) een provocatie van jewelste." Even later herhaalt Voorpost nog eens dat dit "je reinste provocatie" is, en meldt de club van Luc Vermeulen (foto 1) dat Voorpost niet zal nalaten "op deze provocatie in te gaan". Voorpost heeft blijkbaar weinig nodig om zich geprovoceerd te voelen. Vervoer vanuit de traditionele vertrekpla(a)ts(en) voor Voorpost-manifestaties is geregeld. In 2008 voerde Voorpost al eens actie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden. Zonder vooraf het plaatselijk VB-bestuur in te lichten, wat kwaad bloed zette bij toenmalig VB-fractieleidster in de Sint-Truidense gemeenteraad Marleen Govaerts.

We ontkennen niemand het recht om fier te zijn op Vlaanderen, maar fierheid halen uit het verstoren van Waals Feesten in Vlaanderen is zielig. In Sint-Truiden laten ze het echter niet aan hun hart komen. De Waalse Feesten worden daar afgesloten met het Eerste Waals Humorfestival in Vlaanderen. Waar naast Bert Kruismans, de Waalse humoristen Les Frères Taloche, Alex Vizorek en Stefan Cuvelier – in het Nederlands – zullen optreden. Het is niet de grootste zaal van cultureel centrum de Bogaard die men daarvoor gereserveerd heeft, maar het is snel zijn om nog aan een toegangskaart te geraken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vb-vrienden, wallonië, limburg |  Facebook | | |  Print

09-09-10

GEZONDE KOST

Yves Pernet (Voorpost en RechtsActueel) reageerde op ons halal-artikel voorbije dinsdag met: Quick-halal: AFF geeft solidaristen gelijk. De vreugde om het ‘gelijk’ moet groot geweest zijn. Yves Pernet postte zijn reactie al in dezelfde nacht als ons artikel online ging. Maar Yves Pernet vergist zich.

Onze kritiek op het kapitalisme haalden wij niet “mits de nodige vertraging” bij solidaristen, maar stond al in de beginselverklaring van het Anti-Fascistisch Front (AFF) gepubliceerd in 1974. Yves Pernet was toen nog niet geboren. En het zijn ook niet Pernets helden zoals Joris Van Severen die ons inspireerden. Yves Pernet pleit voor “de herwaardering van onze eigen culturele tradities”, maar heeft “geen nood aan een socialistisch avontuur of aan de sociaal-democratie, die uiteindelijk toch verzandt in een links-liberaal verhaal over multiculturaliteit en andere onzin.” Iemand moet Yves Pernet eens het boekje Koken met Steve cadeau doen, sociaal-democraten hebben wel degelijk oog voor “lekker Vlaams” eten.

We zouden er niet op terug zijn gekomen, hadden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) gisteren niet een actie gevoerd waarbij ze – fijnzinnig als altijd – in een aantal warenhuizen gedroogde varkensneuzen legden tussen de halalproducten. “De verkoop van halal vergroot het onderscheid tussen moslims en niet-moslims, wat de integratie allesbehalve ten goede komt”, schrijft het VBJ.  Het VBJ dat pleit voor de integratie van moslims, wie had dat ooit gedacht? Als ze consequent zijn organiseren de VBJ’ers binnenkort ook een actie tegen het koosjer eten dat in de Delhaize aan de Plantin-Moretuslei in Antwerpen wordt aangeboden. Of wil het VBJ niet dat ook de orthodoxe joden zich in de Vlaamse samenleving integreren?

Foto’s: 1. Gezonde kost bij Voorpost. De stukjes tomaat in de vorm van een Odal-runeteken. 2. VBJ-actie gisteren.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print