03-09-10

UITBATER IJZERHOEVE HOUDT WOORD: GEEN VOORPOST MEER

Traditioneel wordt aan de vooravond van de IJzerwake door Voorpost een ‘kameraadschapsavond’ in camping IJzerhoeve in Diksmuide ingericht. Even traditioneel strijken dan ook een aantal Blood and Honour’ers neer op de camping, zoals ze er ook zijn bij duistere muziekfestivals als het A.V.V.-Fest. Ook al op de IJzerhoeve. Na de zoveelste vechtpartij tussen Blood and Honour’ers van concurrerende groepen was vorig jaar de maat vol voor de uitbater van de IJzerhoeve Peter Ingelaere.

Ik heb er niks dan miserie mee. Het is genoeg voor mij”, zei Peter Ingelaere. Hij zou geen A.V.V-Fest meer toelaten, geen ‘Keltische huwelijken’ meer (het excuus waarmee Blood and Honour Vlaanderen het terrein had gehuurd voor een concert op 18 oktober 2008). Het derde A.V.V.-Fest, eind deze maand, wordt alleszins niet meer aangekondigd met de IJzerhoeve als locatie. Waar het dan wel plaatsvindt, wordt nog stil gehouden. De kans is groot dat een zaal- en/of terreineigenaar raar gaat opkijken. Met Voorpost hadden ze bij de IJzerhoeve geen last, maar Voorpost zou delen in de klappen. En zo geschiedde. De Voorpost’ers die daags tevoren de weide in orde brachten voor de IJzerwake in Steenstrate moesten een andere bivakplaats opzoeken; voor de ‘kameraadschapsavond’ moest eveneens een andere zaal gezocht worden. Het werd overigens een ‘bonte avond’, in alle betekenissen die men eraan kan geven. Zowel qua liederen die gezongen werden onder leiding van Frederik Pas, beter bekend als VB-huiscartoonist Fré. Als qua samenstelling van het publiek, met zowel oudere sympathisanten, als jongere en oude Voorpost’ers, en minderjarigen die we omwille van de wet op de bescherming van… maar niet met naam zullen vernoemen.

's Anderendaags rinkelde de wekker al om 6 uur voor de Voorpost’ers. Om 8.30 uur verzamelden een vijftigtal Voorpost’ers op de IJzerwakeweide in Steenstrate om de nodige instructies te krijgen. Voorpost: “De zenuwen stonden enigszins gespannen want men verwachte een tegenactie vanwege anarchisten uit Luik. In de loop van de ochtend kregen we dan melding van het feit dat enkele tientallen anarchisten inderdaad vanuit Luik vertrokken waren richting Steenstrate. De nodige maatregelen en voorzorgen werden genomen, ploegen werden ingedeeld, verkenners werden uitgestuurd, niets werd aan het toeval overgelaten. De Voorpost-militanten stonden klaar om de anarchisten warm te onthalen. Maar het was ons niet gegund. De anarchisten werden te Ieper, per auto onderweg naar Steenstrate, onderschept door de politionele diensten.” Goed dat er politie was: dat de anarchisten hun matrakken en boksbeugels niet boven konden halen, en dat Voorpost de anarchisten niet kon ‘onthalen’. Zowel op Radio Rapaille als op de Voorpost-website bedankte Voorpost-actieleider Luc Vermeulen uitdrukkelijk een “zeer sterke ploeg Nederlandse Voorpostkameraden die heel wat afgezwoegd hebben.” Nederlanders hebben altijd wel rondgezworven op de IJzerwake, maar we kunnen ons niet herinneren dat ze ooit zo belangrijk waren voor het zetten van het podium, de tafels en stoeltjes, de nadarafsluitingen en de toiletten.

Foto 1: De ‘kameraadschapsavond’. Foto 2: Yves Pernet en de Nederlander Paul Peters aan de bedelstaf op de IJzerwake.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, ijzerwake, voorpost |  Facebook | | |  Print

14-07-10

EXTREEMRECHTS: TUSSEN FIERHEID EN ZELFBEKLAG

Het jongste nummer van het Voorpost-blad Revolte opent met een commentaar van hoofdredacteur Sjors Remmerswaal over Extreemrechts en haar betekenis. Een warrig verhaal.

 

“(…) Het gebruik van het woord extreemrechts om opvattingen of hele organisaties/personen in een hoek te drukken is (…) een naoorlogs gegeven”, weet Sjors Remmerswaal. “Het begrip extreemrechts, zou men gemakkelijk kunnen vertalen als zijnde dat het extremisten met rechtse politieke ideeën betreft. En extremisme uitleggen in de betekenis zoals het woordenboek Van Dale dit doet; ‘het doordrijven tot het uiterste zonder compromissen te willen sluiten.’ Wat in politieke zin natuurlijk betekent dat ook geweld niet uitgesloten is. Dit staat uiteraard haaks, het sluit het zelfs uit, met de deelname aan de parlementaire democratie.” Maar het etiket ‘extreemrechts’ wordt ook gedrukt op “immigratiekritische organisaties”, en Remmerswaal verwijst dan naar de Partij Van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders die einde 2009 geëtiketteerd werd als een extreemrechtse partij, en in een rapport van drie Nederlandse wetenschappers “nieuw rechts radicaal” en “polariserend” genoemd werd. Waarna Remmerswaal bijna eenderde van zijn hoofdartikel gebruikt om de politieke evolutie te schetsen van de instelling waarmee één van die drie wetenschappers verbonden is, de Anne Frankstichting. Anderen gebruiken termen als rechtspopulisme, zoals er ook liberaal populisme en links populisme kan onderscheiden worden. “De PVV evenals het Vlaams Belang worden uiteraard tot het rechtspopulisme gerekend.”

 

“Het lijkt (…) logischer om immigratiekritische organisaties van vandaag te plaatsen binnen het populisme en ook binnen de democratie. Juist om beladen termen en terugverwijzingen naar oorlogen te vermijden, want dat bevordert uiteraard geenszins het maatschappelijk debat. Toch blijft extreemrechts een politieke brandmerking, die ook vandaag de dag nog stand houdt. Ondanks een veranderd politieke debat, waarin gesproken kan worden over onderwerpen die heel lang taboe zijn geweest. Wie als persoon of in organisatorisch verband het etiket extreemrechts op zich heeft kleven, kan namelijk interesse verwachten van de overheid, rode terroristen, linkse (roddel)pers en een publieke afkeuring van burgerlijk-rechts.”Het lijkt alsof Remmerswaal niet gelukkig is met het etiket ’extreemrechts’ dat op Voorpost gekleefd wordt, terwijl het toch duidelijk is aan welke kant van het politieke spectrum Voorpost moet gesitueerd worden: het omslagartikel van het jongste nummer van Revolte is gewijd aan de Zuid-Afrikaanse apartheidsstrijder Eugène Terre’Blanche (foto) en in de rubriek ‘Voorpost in aktie’ zijn er foto’s van de jaarlijkse herdenking van de Oostfrontstrijders in Stekene en de eveneens jaarlijkse herdenking van de tot tweemaal toe voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms.

 

Je kan de N-VA (Nieuwe-Vlaamse Alliantie, in een Voorpost-artikel vertaalt als “AaN-VAaarbaarheid in de media”) veel verwijten, maar niet dat ze dezelfde idolen heeft en acties voert als het Vlaams Belang of Voorpost. Soms ontmoeten ze elkaar op hetzelfde terrein (sommige protestacties tegen de taalfaciliteiten in de Brusselse rand, bijvoorbeeld), vaker kiezen ze voor een andere strategie en tactiek. In het jongste nummer van Revolte heeft Sacha Vliegen trouwens twee bladzijden vol gepend om – onder de kop Failliet van het flamingantisme – het verschil in strategie en tactiek op communautair vlak tussen het VB en de N-VA te onderlijnen. Maar ook op andere vlakken verschillen beide partijen hemelsbreed. Bij de N-VA promoot men bijvoorbeeld het idee van autochtone (!) vrijwilligers (!) die als coach migranten willen begeleiden bij het integreren in de Vlaamse samenleving. Bij het VB vindt men dit een duivels idee. Meteen slagen in een inburgeringsproef of verblijfsvergunning afnemen, luidt het bij het VB.

 

Is het dan niet normaal dat men de N-VA als een rechtse, conservatieve partij bestempeld, en het VB als een extreemrechtse partij? Om nog maar te zwijgen over Voorpost die zaken doet waarmee het VB zich niet officieel mee wil associëren, maar wel graag ziet gebeuren. Dat de ideeën en acties van het VB en Voorpost afgekeurd worden door weldenkend Vlaanderen, en bij uitbreiding weldenkend België, kan men die laatsten niet kwalijk nemen. Het VB schreef vorige week nog: “Voor Vlaams-radicale politici en activisten is het absoluut geen oneer om door de Belgische veiligheidsdiensten als staatsgevaarlijk bestempeld te worden.” Maar in een eigen publicatie klaagt Voorpost dan weer over “interesse (…) van de overheid, rode terroristen, linkse (roddel)pers en een publieke afkeuring van burgerlijk-rechts.” Extreemrechts: tussen fier het te zijn en zich beklagen het te zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

25-05-10

VUURWAPENS EN TELESCOPISCHE MATRAK GEVONDEN BIJ VOORPOST-LEDEN. N-SA STEUNT “GEWOON WAT VANDALISME”

Wezembeek-Oppem is een Vlaamse gemeente in de rand rond Brussel waar met de jaren alsmaar meer Franstaligen zijn komen wonen. Groepen als Voorpost voeren er regelmatig actie tegen de verfransing van deze morzel Vlaamse grond, goed voor circa 13 500 inwoners. Twee Voorpost’ers werden vrijdagochtend 21 mei betrapt bij het bekladden van borden. Er waren toen al een vijftigtal borden onder handen genomen.

Het was niet de eerste keer deze maand dat borden beklad werden met zwarte graffiti (foto’s), of stickers gehangen werden over Franstalige woorden. De gemeentediensten hadden hun handen vol met het verwijderen van alle tags. Volgens waarnemend burgemeester François van Hoobrouck (MR-FDF, slechts waarnemend burgemeester omdat de Vlaamse regering hem niet wenst te benoemen na het overtreden van de Vlaamse taalwetten) waren de tags het werk van personen die niet in de gemeente Wezembeek-Oppem wonen. Hij lijkt gelijk te krijgen. Bart V. en Bart B., beiden 25 j., die vrijdagochtend op heterdaad betrapt werden met het aanbrengen van tags, wonen respectievelijk in Zaventem en Grimbergen.

Dat ze Voorpost-militanten zijn, verbaast niet. Het aanbrengen van slogans als Nederlands is het handelskenmerk van Voorpost. Dat ze niet de meest zachtaardige zijn, verbaast evenmin. Bart V. en Bart B. zijn bij het gerecht al bekend voor meer dan veertig feiten. In de woning van Bart V. vond de politie drie vuurwapens, bij Bart B. werd een telescopische matrak aangetroffen. Het parket heeft tegen de twee een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Volgens burgemeester François van Hoobrouck van Wezembeek-Oppem zullen de daders moeten opdraaien voor de kosten voor schoonmaak en herstelling. De gemeente heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de twee Voorpost-leden.

Tijdens het pinksterkamp van Voorpost het voorbije weekend hadden ze er zo een gespreksonderwerp bij. Bart B., bij wie een telescopische matrak werd gevonden, heeft niet alleen vrienden bij Voorpost en het VB, maar ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en rechts-radicale ‘autonomen’. Bart V., bij wie drie vuurwapens zijn gevonden, was tot eind vorig jaar secretaris van de  Vlaams Belang-afdeling van Zaventem. Volgens Hilde Roossens, voorzitster van het VB-Zaventem, stapte Bart V. rond Kerstmis op bij het VB. Roossens wilde niet toelichten waarom (“Ik ben zijn woordvoerder niet.”), en zelf was Bart V. niet bereikbaar voor commentaar.

Bart B. en Bart V. krijgen nu publiek steun van het N-SA. Ruben Rosiers: “Twee militanten van de actiegroep Voorpost, waar ook N-SA militanten kameraadschappelijke banden mee onderhouden, worden nu geconfronteerd met nultolerantie... omwille van taalactivisme! Geen in het wilde weg neersteken van mensen, geen homejackings, maar gewoon wat vandalisme met graffiti. Geeft dat soms blijk van een criminele organisatie (…)? Men zou het haast denken, want stande pede werd een huiszoeking bij de twee uitgevoerd. Of is dit soms een normale procedure die ze bij eender welke willekeurige grafittikunstenaar uitvoeren?” Eén keer op twee slaagt Ruben Rosiers erin “graffiti” juist te schrijven. Proficiat. Maar: Bart B. en Bart V. graffitikunstenaars? Of "gewoon wat vandalisme"?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, vb-vrienden, aanverwant, voorpost, n-sa |  Facebook | | |  Print

26-11-09

EEN WAAL BIJ VOORPOST

De rechtsradicale Vlaams-nationalistische en Heel-Nederlandse actiegroep Voorpost heeft een nieuwe website. Een nieuwe “webstek”, heet dat daar. “Deze nieuwe stek bevat meer informatie, beschrijft vele jaren van actie, vorming en kameraadschap en zal vaker worden vernieuwd”, werd op 18 november medegedeeld. Opvallendste is echter dat  men vroeger over aparte pagina’s voor Voorpost-Vlaanderen en Voorpost-Nederland beschikte, en het nu nog slechts één website is voor de nationalisten beneden en boven Wuustwezel.

En er is nog meer Voorpost-nieuws. Na de huldiging van collaborateur en nazi Reimond Tollenaere zondag 8 november werd in Oostkamp ook hulde gebracht aan de intussen 75-jarige Roeland Raes. Mede-oprichter van Voorpost, voorzitter, ondervoorzitter, hoofdredacteur van Revolte, auteur, spreker op vormingsavonden en -weekenden. “Een leven van strijd, van non-conformistische inzet.” Meteen werd ook aangekondigd dat het hoofdredacteurschap van het Voorpost-blad Revolte in handen komt van de Nederlander Sjors Remmerswaal (27 j., wonend in Zoetermeer in de Nederlandse provincie Zuid-Holland). Bij de publieke opinie in Vlaanderen is Sjors Remmerswaal een nobele (nouja) onbekende, en zelfs ’t Pallieterke heeft hem nog niet gestrikt voor een interview. De man is nochtans regelmatig in Vlaanderen.

Vanaf 2001 is hij actief op diverse extreemrechtse internetfora, als lid van de Nieuwe Nationale Partij (NNP). Vanaf 2004 duikt Sjors Remmerwaal op in Vlaanderen (de IJzerwake, het Pinksterkamp van Voorpost, de Radicale Sporenherdenking van Voorpost…). In 2005 wordt hij gesignaleerd op het berucht ‘Blokhutfeest’ van Voorpost en het Soetermeer Skinhead Front. Achteraf ontkent hij elke betrokkenheid van Voorpost hierbij. Vanaf 2006 schrijft Sjors Remmerswaal artikels voor Revolte en andere Voorpost-publicaties. Een Nederlandse bron omschrijft hem als “de humorloze intellectueel van Voorpost-Nederland.” De jongste jaren werkt Sjors Remmerswaal mee aan de boekenrubriek van Radio Rapaille. Sjors Remmerswaal is ook internetdomeineigenaar van de Nederlandse variant van Z11-Z11-Z11, Wij-Wij-Wij. Een website en actie om voor behoeftige, bij voorkeur rechtsradicale, Vlamingen / Nederlanders geld en andere zaken in te zamelen; liever dan mensen in ontwikkelingslanden te steunen.

Het voorbije weekend was Sjors Remmerswaal samen met Vlaams Voorpost-actieleider Luc Vermeulen en een handvol Voorpost-militanten te gast bij Adsav, een extreemrechtse nationalistische Bretoense groepering. Genre ‘wij zijn geen neonazi’s maar veroordelen niet de Bretoenen die langs de zijde van de Duitsers stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Voor Voorpost is het een vooruitgang dat Sjors Remmersdaal hoofdredacteur is geworden van Revolte. Volgens zijn eigen blog heeft hij immers geen twee linkerhanden. Zo legt hij er bijvoorbeeld geduldig uit hoe je een kraanleertje (een “joint”) moet vervangen bij een lekkende kraan. Foto: Sjors Remmerswaal (r.) op de Kameraadschapsavond van Voorpost, aan de vooravond van de IJzerwake dit jaar. Naast hem de Nederlandse Voorpost-actieleider Florens van der Kooij (l.) en de Vlaamse Voorpost’er en auteur van een artikel over economische soevereiniteit in de jongste Revolte Sacha Vliegen (m.). Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

18-11-09

VOORPOST IN ACTIE TEGEN DE 'WEEK VAN DE SMAAK'

In het kader van de Week van de Smaak, die nog tot zondag loopt, geven Turkse topchefs morgen in Antwerpen en Brussel kookworkshops. Ook elders in Vlaanderen mag men proeven van Turkse lekkernijen. Het voorbije weeekend kreeg men er nog Vlaamse versnaperingen bovenop. Voorpost was immers op pad.

Het kreeg minder aandacht in de media dan het verstoren van concerten van Clouseau, maar het voorbije weekend stonden Voorpost-militanten in Aalst, Mortsel en Gent aan de zaaltjes waar de plaatselijke burgemeesters de Turkse kookkunst uitprobeerden. De Voorpost’ers stonden er met een spandoek met de slogan Stop de multiculturele waanzin. Om de grimmige sfeer wat te breken werden echter ook “Vlaamse versnaperingen” uitgedeeld. Welke wordt niet verteld in de persmededeling die Voorpost verspreidde. Voorpost zegt wel nog te kunnen leven met de gastlanden de voorgaande jaren Zwitserland, Frankrijk en Italië “waar gezien de gemengdheid van onze Europese keukens wat voor te zeggen viel”, maar Turkije… Voorpost is “van oordeel dat het in Vlaanderen zinniger zou zijn de uitheemse bevolking kennis te laten maken met onze cultuur, met onze gewoontes, met onze waarden en normen, en… met onze keuken. Turkije – zoals de organisatoren van de Week van de Smaak dat doen – bovendien aanduiden als ‘een land waar Oost en West elkaar ontmoeten’ en ‘vergeten’ erbij te vertellen dat de ‘ontmoetingen’ vooral plaatsvonden door Turkse invallen in Europa en tegenwoordig door massale Turkse emigratie naar Europa, terwijl van het Westen in Turkije alleen nog het toerisme overgebleven is. Dat is… appels met peren vergelijken.” Ver gaan ze de vergelijkingen niet zoeken bij Voorpost.

Opgejaagd door Voorpost ageerde het VB het voorbije weekend ook al tegen Sinterklaas onder het motto Het blijft een Turk. Geboren in de Griekse stad Myra, maar dat behoort nu tot Turkije. Of zijn die berichten in bepaalde media over Voorpost en het VB maar om te lachen? Zijn het grappen zo zuur als… een citroen?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

10-11-09

DRUK WEEKEND BIJ VOORPOST. VOORPOST-ACTIE BIJ WAPENSTILSTANDHERDENKING AFGELAST

Bij Voorpost hebben ze een druk weekend achter de rug. De puberale actie tegen Clouseau omwille van een pro België-liedje haalde enkele Vlaamse kranten. Voorpost-Nederland haalde intussen enkele lokale kranten met een actie bij een gevangenis voor mensen zonder geldige verblijfspapieren in Zaandam en een info-moment over de islam in Twente. De meest controversiële Voorpost-activiteit het voorbije weekend, waarvoor daarenboven het meeste volk op de been was, haalde echter niet de massamedia.

Bij de acties tegen Clouseau in Oostakker (bij Gent) en Schoten (bij Antwerpen) voerden zaterdag respectievelijk vijf en vijftien Voorpost’ers actie, in Zaandam kropen zaterdag twee Voorpost’ers op een dak en in Twente gingen zondag een twintigtal mensen luisteren naar de gelegenheids‘islamologen’ Alfred Vierling en Florens Van der Kooi. In (opnieuw) Oostakker kwamen zondag daarentegen een kleine 150 mensen bijeen voor een door Voorpost georganiseerde huldiging van collaborateur en nazi Reimond Tollenaere. “Persoonlijk gok ik het aantal aanwezigen tussen de 200 en de 220 mensen”, schrijft NSV’er en Voorpost’er Yves Pernet op zijn blog. Maar dat is verkeerd gegokt. Iets minder dan 150 mensen is echter nog altijd een respectabel aantal voor een weinig respectabel man. Volgens Pernet waren “meerdere mensen van de ‘fine fleur’ van de radicaal-rechtse Vlaamse Beweging” aanwezig, van “zeer jong tot mensen van een mooie leeftijd.” Nog volgens Pernet was er een “interessante” toespraak van oud-ondervoorzitter van het Vlaams Blok Roeland Raes, en Oswald Van Oothegem sprak er “met een passie die kenmerkend is voor hen die de repressie en de onrechtvaardigheid van het Belgische regime hebben meegemaakt.” En er was natuurlijk een toespraak van Luc Vermeulen, actieverantwoordelijke van Voorpost die wij wat oneerbiedig als “master of ceremony” hadden aangekondigd. Nee, nee. Luc Vermeulen had een heuse speech voorbereid ter ere van Reimond Tollenaere, speech met als titel Wij dragen het vaandel verder.

Luc Vermeulen zei dat men fouten kan maken “maar men mag daardoor geen afbreuk doen aan de persoon die de mens is geweest. En Tollenaere was een idealist die enkel het beste voor zijn volk nastreefde.” Ja ja. En Hitler kon ook lief zijn voor kindjes. “Men kan dan zeggen dat men niet mag spreken over de collaboratie, tenzij om ze in de sterkste bewoordingen te veroordelen. Dat zou echter geschiedenisvervalsing zijn aangezien het interbellum en Wereldoorlog II bepalende factoren zijn geweest in de ontwikkeling van het Vlaams-nationalisme.” Voilà, dat is nu eens wel waar: de collaboratie is een bepalende factor geweest in de ontwikkeling van het Vlaams-nationalisme. Geen eerbetoon meer mogen houden voor Reimond Tollenaere, dat vinden Luc Vermeulen en Yves Pernet beangstigend. “Toegeven aan de hysterie rond deze dingen betekent dat de grenzen van het toelaatbare weeral inkrimpen tot we uiteindelijk niets meer mogen zeggen.” Een excuus in dezelfde categorie als dat negationisme moet kunnen. Pernet probeert nog te ontkennen “dat dit een herdenking was van een nationaal-socialist”, maar één van de bezoekers van zijn blog laat in een reactie weten dat dit flauwekul is. Hij reageert met: “Tollenaere was natuurlijk wel 100 % een nationaal-socialist, dit proberen te minimaliseren is een beetje flauw. Alsof nationaal-socialisten zich niet (toen én nu) inzetten voor hun volk. Dit schoonheidsfoutje buiten beschouwing gelaten wil ik jullie wel feliciteren voor het houden van deze herdenking.”

Voorpost is vanavond niet officieel in Gent bij de betoging tegen ‘zinloos geweld’ van het N-SA &Co, maar Voorpost’ers dragen wel meer dan één petje (ze zijn Voorpost’er en NSV’er, Voorpost’er en VB(J)’er, Voorpost'er en portier bij een concert van Kategorie C, Voorpost’er en Blood and Honour’er…) zodat we wel een paar Voorpost’ers in Gent mogen verwachten. Goed nieuws voor hen: morgen moeten ze niet opdraven in Antwerpen voor een actie die de Vlaamse Volksbeweging (VVB) gepland had bij de herdenking van de Wapenstilstand, actie die gesteund zou worden door Voorpost. Ineke Cleymans-Oris (foto 1) had als “secretaresse VVB-afdeling Groot-Antwerpen” opgeroepen voor deze actie. We kennen haar echter ook als VB-kandidate voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni dit jaar, en niet in het minste als echtgenote van actieverantwoordelijke van het VB-Antwerpen Albrecht Cleymans. Nadat de Brabançonne gezongen zou worden, zouden de gemobiliseerde Vlaams-nationalisten de Vlaamse Leeuw aanheffen omdat “bij de gesneuvelden van de Grote Oorlog zeer veel Vlamingen waren” en dit bij de Wapenstilstandherdenking onderbelicht blijft (foto 2, klik eenmaal op de afbeelding voor nog meer uit de oproep voor actie). Maar zie, soepel als ze soms zijn op het kabinet van burgemeester Patrick Janssens deelde het Antwerpse stadsbestuur gisterenmorgen in een persmededeling mee dat, zowel bij de plechtigheid aan de begraafplaats Schoonselhof als aan het monument van de gesneuvelden in het Stadspark, de Koninklijke muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen “de ‘Last Post’, het volkslied van de Vlaamse Gemeenschap en het Belgisch volkslied” zal uitvoeren. De VVB is daarenboven uitgenodigd om mee een krans neer te leggen, en mag dat ook de volgende jaren doen.

VB-personeelslid en Voorpost-actieleider Luc Vermeulen (foto 3) kan nu van zijn vrije dag op 11 november gebruik maken om eens een cursus Nederlands in te kijken. In een bericht aan de Voorpost-militanten deelde hij gisterenavond mee: “Vanaf heden zal de ‘Vlaamse leeuw’ (moet dat niet ‘Leeuw’ zijn, met een hoofdletter?) opgenomen worden in het programma. Ermag (typfout) tevens een krans neergelegt (taalfout) worden voor de Vlaamse soldaten gesneuveld tijdens de oorlog van 14-18.” Voorts bedankt Luc Vermeulen de actievoerders tegen Clouseau. “Deze acties kregen heel wat mediabelangstelling. indien (hoofdletter vergeten) Clouseau meent via liederen belgië (typisch Vlaams-nationalistisch natuurlijk om België zonder hoofdletter te schrijven) te moeten verdedigen en daarmee uiteraard een politieke mening verkondigd (alweer een dt-fout) dan zal hij (hij?) ook in de toekomst, Voorpost op zijn (zijn?) weg tegenkomen.” Was Luc Vermeulen op zijn weg maar eens een leraar Nederlands tegengekomen!

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

05-11-09

VOORPOST HERDENKT ZONDAG VLAAMSE COLLABORATEUR EN NAZI

Reimond TollenaereAanstaande zondag worden de bottines van de Voorpost’ers en de bazuinen van de VNJ-muziekkapel nog eens opgeblonken. In Oostakker, bij Gent, organiseert Voorpost een herdenking van Reimond Tollenaere, naar aanleiding van diens honderdste geboortedag. Sprekers zijn oud-Oostfronter Oswald Van Oothegem en voormalig senator en ondervoorzitter van het VB Roeland Raes. Master of ceremony is Luc Vermeulen, VB-personeelslid en actieverantwoordelijke van Voorpost. Maar wie is Reimond Tollenaere?

In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging wordt Reimond Tollenaere als volgt omschreven. We hebben de Encyclopedie wel niet zelf kunnen inkijken, maar we nemen aan dat Wouter Jeanfils, tegenwoordig VB-provincieraadslid in Vlaams-Brabant, er correct uit citeerde.Tollenaere studeert van 1928 tot 1934 rechten aan de RUG. Hij is een radicaal aanhanger van politiek Groot-Nederland en verwerpt elk compromis met de Belgische staat. Als beursstudent in Duitsland in 1931 en 1932 komt hij in contact met het nationaal-socialisme en neemt hij een aantal nazileerstellingen over. Tollenaere is nog student wanneer VNV-leider Staf de Clercq hem in oktober 1933 benoemt tot propagandaleider van het VNV. Van meet af aan is het Tollenaeres bedoeling om het VNV een nationaal-socialistische en Groot-Nederlandse koers te laten varen. Hierdoor komt hij regelmatig in conflict met de gematigder strekking binnen de partij. In mei 1936 wordt hij tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij streeft naar een rechtse en antidemocratische beweging tegen een eventueel volksfront van socialisten en communisten. Tollenaere wordt bij de Duitse inval gearresteerd en naar Frankrijk gedeporteerd (10 mei 1940), maar op 21 juni bevrijd. In de zomer van 1940 spreekt hij zich uit voor een onvoorwaardelijke collaboratie en een nationaal-socialistische Germaanse statenbond. Groot-Nederland zou hierin als autonome staat een plaats vinden. In mei 1941 wordt hij de eerste commandant-generaal van de Dietsche Militie/Zwarte Brigade van de Eenheidsbeweging-VNV. In augustus 1941 behoort hij tot de eerste lichting Vlaamse vrijwilligers die naar het oostfront vertrekken. Na zijn vertrek heeft Tollenaere geen invloed meer op de politieke koers van het VNV. Bij een van de eerste acties van het Vlaamsch Legioen sneuvelt hij. Zijn dood is een zware klap voor de Clercq die Tollenaere ziet als zijn opvolger.

Bij Wikipedia wordt nog gepreciseerd: “Zelf vertrok hij op 6 augustus 1941 als Untersturmführer (onderluitenant) bij het Vlaams Legioen (Waffen-SS) met een groep vrijwilligers naar het Oostfront.“ Aan die collaborateur en nazi brengt Voorpost zondag hulde. Als Bruno Valkeniers het meent dat er voor "nazisten" geen plaats is bij het VB, mogen Roeland Raes en Luc Vermeulen maandag dan nog binnen bij het VB?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4