22-01-15

PEGIDA VLAANDEREN: DE TOTALE OORLOG TEGEN DE ISLAM

Wim Van Rooy.jpgDe geplande manifestatie van Pegida Vlaanderen kan maandag niet doorgaan (zie hierboven), maar intussen kreeg de nieuwe woordvoerder Wim Van Rooy (foto) ook al Knack als forum om zijn ideeën uit te dragen.

 

Wim Van Rooy verwachtte naar eigen zeggen rond de 500 deelnemers aan de manifestatie in Antwerpen. Op het Hendrik Conscienceplein “omdat ik er altijd studeerde in de bibliotheek. Er staan heel veel boeken over de verlichting, het is een symbolische plek.” Een uitleg die nogal rammelt want de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience aan het gelijknamige plein is gespecialiseerd in boeken over Antwerpen en niets anders.

 

Knack legt Van Rooy de vraag voor of hij de islamextremisten niet in de kaart speelt met een demonstratie die het ‘wij tegen zij’-gevoel aanwakkert. “Neen”, antwoordt Wim Van Rooy die – we kennen hem van vorige debatten – zelden twijfelt aan zichzelf. Bij RechtsActueel putten ze zich uit om de eisen van Pegida Vlaanderen redelijk te noemen, maar voor Wim Van Rooy en de zijnen is het de totale oorlog tegen de islam die ze willen ontketenen. Wim Van Rooy nogmaals in Knack: “Dit gaat over een soldatenreligie waarin heel anders wordt gedacht en gereageerd dan in het christendom of het jodendom. De islam zal zich nooit aan onze seculiere eisen aanpassen. En de brave mensen die denken dat het wel zo is, weten niets af van de islam.”

 

Blijkbaar zijn er brave mensen en anderen. Wim Van Rooy behoort bij die anderen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pegida, van rooy, islam |  Facebook | | |  Print

21-01-15

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN DEURNE

Bruno Denys.jpgPeter Wouters.jpgNa Turnhout, Borgloon, Heusden-Zolder, Keerbergen, Beringen, Boortmeerbeek en Tremelo wordt nu ook in het Antwerpse district Deurne mee geschreven aan het boek over de nieuwe N-VA, de Nieuwe-Vlaamse Ambras. Districtsraadslid Bruno Denys (foto 1) stapt uit de N-VA en zal verder zetelen als onafhankelijke. Hij brengt daarmee de broze bestuursmeerderheid aan het wankelen in een district dat evenveel inwoners telt als de stad Mechelen.

 

“Ik ben het gesjoemel van districtsvoorzitter Peter Wouters (foto 2) beu”, zegt Bruno Denys in Gazet van Antwerpen. “Hij probeert van de lokale afdeling zijn privébedrijf te maken en daar heb ik echt genoeg van. De gewezen vertegenwoordiger van schoonmaakproducten (naast ‘districtsburgemeester’ intussen ook Vlaams parlementslid, nvdr.) maakt er in Deurne echt wel een vuil boeltje van.” Bruno Denys is er van bij de oprichting van de Deurnese N-VA-afdeling in 2011 bij. “Ik heb veel mensen zien komen en gaan”, zegt hij. “Ik heb de lokale afdeling zien evolueren, maar een degelijke ondersteuning voor de mandatarissen is er nooit geweest.” Het zint Denys ook niet hoe Peter Wouters zijn pion naar voor schoof voor het voorzitterschap van de partijafdeling. “Toen hij vervangen werd als voorzitter van de lokale afdeling schoof hij zelf zijn kandidaat naar voor. Die werd aangesteld, niet verkozen. En dat is maar één voorbeeld van gesjoemel.”

 

“Dit is voor mij niet de kracht van verandering, maar plat opportunisme dat niet onderbouwd is met competentie”, vervolgt Bruno Denys. “Ik heb niets tegen de partij op zich, en al helemaal niets tegen Bart De Wever, maar met Peter Wouters kan ik niet meer door dezelfde deur.” Denys hekelt ook het gebrek aan daadkracht bij het huidig districtsbestuur. “Dit bestuur is als een pot die op het vuur staat te sudderen. Die zal niet aanbranden, maar na zes jaar heb je niets klaargemaakt. Het bestuur durft niet in te gaan tegen de ongelijke verdeling die het stadscollege oplegt en neemt genoegen met de betoelaging die ze krijgen, terwijl in de stad monsterprojecten gepland worden. Deurne blijft een achtergesteld kindje, dat op veel vlakken achterloopt. Als er binnen deze legislatuur niet snel iets gebeurd, zullen de kosten zo hoog oplopen dat de achterstand niet meer te betalen is.”

 

De bestuursmeerderheid werd in Deurne gevormd door 15 districtsraadsleden (13 N-VA, 1 Open VLD, 1 CD&V) tegenover 14 in de oppositie (4 Groen, 4 VB, 3 SP.A, 3 PVDA). Nu zal men telkens weer moeten hengelen naar een andere stem om aan een meerderheid te geraken. Peter Wouters zegt zich niet druk te maken over de situatie. “Ik vergelijk het met een huwelijk dat op de klippen loopt. Het is niet omdat de partners uit elkaar gaan dat ze niet samen voor de kinderen, in dit geval het district, willen zorgen. Bruno Denys heeft zich nooit openlijk tegen ons bestuursakkoord verzet.” Over de redenen waarom Bruno Denys uit de N-VA stapt, wil Wouters zich niet uitspreken. “Net zoals het binnen een huwelijk gaat, hang ik de vuile was liever niet buiten.” Het Vlaams Belang heeft Peter Wouters haar stemmen al aangeboden “waar nodig, evenwel zonder onze principiële ideeën te verloochenen”.

 

Wankele meerderheden door districtsraadsleden die als onafhankelijke gaan zetelen, zijn niet ongewoon in Deurne. In 2005 kon het Vlaams Belang, toen nog twaalf districtsraadsleden sterk, de districtsbegroting een half jaar naar haar hand zetten met de hulp van drie onafhankelijken. Haar belangrijkste eis was de invoering van een geboortepremie waarvoor ze het budget haalde door te schrappen in uitgaven voor jeugd en cultuur. Voorts werden de mogelijkheden van het districtscollege en de districtsadministratie om uitgaven te doen sterk beperkt. Nadat de provinciegouverneur tot tweemaal toe verduidelijkte dat het district niet bevoegd is voor het uitreiken van geboortepremies trokken de onafhankelijken hun steun aan het Vlaams Belang in en konden de vrijdagavondconcerten in het Rivierenhof op het nippertje alsnog gratis blijven voor de bevolking.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, antwerpen, deurne, denys, wouters |  Facebook | | |  Print

20-01-15

WIM VAN ROOY NIEUWE WOORDVOERDER ‘PEGIDA VLAANDEREN’

pegida,van rooy,islamDe plaats van bijeenkomst van Pegida Vlaanderen is nog eens veranderd. Nu van de Groenplaats naar het veel kleinere Hendrik Conscienceplein in Antwerpen. De standpunten van Pegida Vlaanderen zijn intussen ook bijgeschaafd: de “bijna dwangmatige politiek-correcte geslachtsneutralisering van onze taal” is als probleem geschrapt en vervangen door de eis om “alle teruggekeerde jhadisten” op te sluiten “in afwachting van hun proces wegens terrorisme en moord”.

 

En er is een nieuwe woordvoerder: Wim Van Rooy (rechts op de foto), vader van islammedewerker bij het Vlaams Belang Sam Van Rooy (links op de foto) en zelf ook auteur van talloze essays over de islam. In een vandaag bij Apache verschenen interview herhaalt Wim Van Rooy dat de islam voor hem gelijk staat aan het fascisme. Een stelling die Wim Van Rooy al in oktober 2010 verkondigde in een interview in het Vlaams Belang Magazine. Wim Van Rooy klaagt bij Apache voorts: “Het gaat ook niet over een kleine extremistische minderheid zoals graag wordt beweerd, de islam is het probleem.” Helemaal het Vlaams Belang-standpunt dus.

13:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pegida, van rooy, islam |  Facebook | | |  Print

WOORDVOERDER ‘PEGIDA VLAANDEREN’ ONTSLAGEN

Bert Deckers.jpgDe wekelijkse Pegida-betoging én de geplande tegenbetoging in Dresden konden gisteren niet doorgaan nadat de politie had opgevangen dat er plannen waren om bij de Pegida-betoging organisator Lutz Bachmann te vermoorden. Uiteraard veroordelen we de plannen om geweld te gebruiken. Net zo goed als we gisteren een oproep aanklaagden om moskees in brand te steken.

 

Plezanter is dat de woordvoerder van Pegida Vlaanderen Hans Dubois, een voormalig Voorpost-militant, ontslagen is door de echte organisator(en) van Pegida Vlaanderen en intussen duidelijker wordt wie écht achter Pegida Vlaanderen steekt. Pegida Vlaanderen, die zich ook wel eens Vlativa noemt, wil aanstaande maandag in Antwerpen voor het eerst bijeenkomen. Eerst aan het Frans consulaat, daarna werd gedacht aan de Handschoenmarkt. Na overleg met de politie zou het de Groenplaats worden. Gazet van Antwerpen meldde gisteren dat het Hans Dubois, na overleg met de politie, echter beter leek om de zaken nu niet op de spits te drijven.

 

“Dat viel evenwel niet goed bij de centrale figuren achter de schermen, die hem prompt de laan uitstuurden en op Facebook (…) lieten weten zich te beraden over de kwestie. Zondagavond zei een van hen dat ze door willen gaan. ‘We laten ons niet bang maken’, zei de man, een Kempenaar die tot 2012 een politiek mandaat had voor het Vlaams Belang, maar die vooral niet wil dat Pegida gelieerd wordt aan een partij.” Onze kleine teen vertelt ons dat die man niemand anders is dan de in Balen wonende Bert Deckers (foto), van 2007 tot en met 2012 provincieraadslid voor het Vlaams Belang.

 

Bert Deckers is/was ook personeelslid van het Vlaams Belang. Ontslagen nadat het Vlaams Belang na de verkiezingen op 25 mei haar overheidsfinanciering nog verder zag terugvallen en tientallen personeelsleden moest afdanken. Bert Deckers heeft echter nog altijd de RechtsActueel-website om zich mee te amuseren, en de Clint-website om bij te klussen. Dat laatste overigens al van in de tijd dat Bert Deckers (B.D.) nog Vlaams Belang-personeelslid was, wat toch serieuze vragen opwerpt over de objectiviteit en deontologie van Clint.

 

In afwachting van meer nieuws over de soap rond Pegida Vlaanderen kunnen we de resultaten van universitair onderzoek over de Pegida-betogers in Dresden meegeven. Een team van de plaatselijke universiteit bevroeg een 400-tal deelnemers aan de Pegida-betogingen in Dresden op 22 december vorig jaar en 5 en 12 januari dit jaar. Men wilde 1.200 mensen bevragen, maar tweederde van de aangesprokenen weigerde mee te werken aan het onderzoek.

 

De belangrijkste leeftijdsgroepen bij de Pegida-betogers in Dresden zijn de 40 tot 49-jarigen, gevolgd door de 50 tot 59-jarigen en de 20 tot 29-jarigen. Driekwart van de ondervraagden zijn mannen. Bijna de helft is arbeider. Het netto-inkomen is voor een kwart 801 tot 1.500 euro, voor twintig procent 1.501 tot 2.500 euro. Driekwart is niet gelovig. Zestig procent voelt zich niet verbonden met een bepaalde politieke partij. De belangrijkste reden om deel te nemen aan de Pegida-betogingen is ontevredenheid met de politiek. Als daarover verder bevraagd wordt, luidt het bij 23 % dat de afstand tussen het volk en de politiek te groot is, bij 20 % is het onvrede over de asielpolitiek, voor 18 % ontevredenheid over het politiek systeem in de Bondsrepubliek. Voor driekwart is de islam of ‘islamisering’ geen motief om deel te nemen aan de Pegida-betoging (meer details).

 

Het lijkt erop dat de Pegida-organisatoren, gevolgd door de media, er veel meer een anti-islam manifestatie van maken dan dat dit het motief is van de Pegida-betogers in Dresden. Blijft natuurlijk dat tweederde van de aangesprokenen weigerde mee te werken aan het universitair onderzoek. Een mens durft er niet aan denken hoe donker hún gedachten zijn.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pegida, dubois, deckers, media, rechtsactueel, clint, duitsland |  Facebook | | |  Print

19-01-15

“STEEK PLAATSELIJKE MOSKEE IN BRAND”-OPROEP UIT DENDERMONDE

Yves De Wispeleir - Burn your local mosque.jpgYves De Wispeleir.jpgSinds de terreuraanslagen in Parijs zijn er in Frankrijk almaar vaker incidenten gericht tegen moslims. In de eerste dagen na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo werden meer dan twintig tegen moslims gerichte daden ondernomen, waaronder schoten die afgevuurd werden en brandbommen die gegooid werden naar moskeeën. Sommigen in Vlaanderen vinden het idee om een moskee in brand te steken best leuk.

 

Een week geleden haalde Yves De Wispeleir de Nederlandse media als verantwoordelijke voor de provincie Oost-Vlaanderen van Constant Kusters’ Nederlandse Volks-Unie (NVU). Christian Berteryan, negationist en kopstuk van de Autonome Nationalisten, is verantwoordelijke voor de Brabantse afdeling. Bij gebrek aan voetvolk dat in andere provincies woont en zich voor de NVU-zaak wil engageren, is van verdere gebiedsuitbreiding alsnog geen sprake. De Autonome Nationalisten blijven als groupuscule bestaan, maar een aantal Autonome Nationalisten willen een electoraal alternatief bieden voor “het ultra liberale N-VA en het pro zionistische Vlaams Belang”. Het doet allemaal wat denken aan het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat uitpakte met de zogenaamde Nationaaldemocratische Partij (NDP) waarmee eventueel aan de gemeenteraadsverkiezingen zou deelgenomen worden. Het werd nooit wat. Met de Nederlandse Volks-Unie werd het trouwens ook nooit wat. De N-VU nam in Nederland driemaal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen maar behaalde nooit een gemeenteraadszetel.

 

Yves De Wispeleir – “Wesp” voor de vrienden – is 46 jaar en woont in Dendermonde waar hij een website onderhoudt die aannemers en kandidaat-bouwers met elkaar in contact wil brengen. Hij is al langer vertrouwd met de White Power-middens en is er rotsvast van overtuigd dat het nog in orde komt met deze wereld. “We will win this war. 14/88”, antwoordt Yves De Wispeleir als een in Engeland verblijvende Oostenrijker hem op 30 december vorig jaar contacteert. “14/88” is codetaal voor de veertien woorden We must secure the existence of our people and a future for White Children van de Amerikaanse neonazi David Lane en Heil Hitler. David Lane is in 2007 in een Amerikaanse gevangenis gestorven waar hij vast zat voor 190 jaar gevangenisstraf wegens afpersing, samenzwering en de moord op een Joodse talkshowpresentator.

 

Op 7 januari postte Yves De Wispeleir afbeelding 1. Met Burn your local mosque een regelrechte oproep om moskeeën in brand te steken. Yves De Wispeleir is zoals al gezegd 46 jaar, het plaatsen van een oproep om moskeeën in brand te steken kan dan ook moeilijk uitgelegd worden als een uiting van puberachtig gedrag. Verontrustend is ook dat veertien mensen dit leuk vinden. Om te beginnen natuurlijk Christian Berteryan, die alles leuk vindt wat Yves De Wispeleir doet. Het lijstje eindigt met Ledy Broeckx, voormalig VNJ-verbondsleidster, achtereenvolgens ook Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Antwerpen en Vlaams Belang-districtsraadslid in Borgerhout, en helpende hand bij Voorpost, de IJzerwake enzomeer. In de gemeente- en districtsraad leek Ledy Broeckx een gematigde Vlaams Belang'ster, haar 'leuk vinden' van Burn your local mosque verraadt een radicalere aard.

 

Yves De Wispeleir kwam voor het eerst in contact met de Nederlandse Volks-Unie toen de NVU einde september vorig jaar een manifestatie in Den Haag organiseerde. Toen had De Wispeleir nog lang haar. Dat is er inmiddels af. Nu heeft hij een kort geknipt kopje (foto 2). “Kort en correct, zoals het een Nationalist betaamd!”, zegt hij daar zelf over. Of Yves De Wispeleir lang of kort haar heeft, maakt niet uit. Dat hij aanzet om moskeeën in brand te steken, is wél een probleem.

18-01-15

DE DR. JEKYLL EN MR. HYDE IN FILIP DEWINTER

Saskia of Sharia-affiche.jpgdewinter,islam,antwerpenVandaag houdt de Antwerpse afdeling van het Vlaams Belang haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze keer niet in de prestigieuze zalen van Elzenveld of in een discotheek op het Eilandje, maar in de bescheiden zalen van café ’t Waagstuk. Dezelfde locatie als waar in oktober vorig jaar een geheime meeting met twee sprekers van Gouden Dageraad plaatsvond.

 

Op de nieuwjaarsreceptie, met Filip Dewinter en Tom Van Grieken als sprekers, wordt de nieuwe campagne Saskia of Sharia? Eigen cultuur, geen moslimcensuur! voorgesteld. Alle Saskia’s aan toe (schrijfster en bekende lesbienne Saskia De Coster, journaliste-mensenrechtenactiviste Saskia Van Nieuwenhove met wie Siegfried Bracke vorige week nog in de clinch ging, bedrijfsleidster Saskia Van Uffelen die niet houdt van zagen en klagen…). Op een nieuwjaarslunch met de Antwerpse pers in het overigens uitstekende restaurant De Rooden Hoed werd vrijdag het campagnebeeld al getoond (foto, met v.l.n.r. Vlaams Belang-gemeenteraadslid en personeelslid Wim Van Osselaer, partijvoorzitter Tom Van Grieken, Filip Dewinter, personeelslid Sam Van Rooy en federaal parlementslid Jan Penris). Intussen is ook de campagneaffiche vrijgegeven (foto 1).

 

Op de perslunch stelde Filip Dewinter (foto 2) alvast zijn islamiseringsindex voor. “In essentie is de islam een veroveringsideologie; een totalitaire ideologie met een religieus randje die de samenleving tot in de kleinste vezel wil beheersen”, zo vatte Filip Dewinter aan. Met de islamisering wil men de wetten van de islam, vervat in de sharia, opleggen met als einddoel het vestigen van een wereldomvattend kalifaat. Als het moet met geweld, maar tweemaal heeft Europa zich al succesvol kunnen verzetten: in 732 met Karel Martel, de Slag bij Poitiers, en in 1683 met Jan Sobeski, het Beleg van Wenen. De jihadistische aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt in Parijs hebben als doel het Vrije Westen via (zelf)censuur stukje bij beetje islamitischer en dus onvrijer te maken.

 

Maar, aldus nog altijd Filip Dewinter en zijn tekstschrijvers, de islamisering vindt niet alleen plaats via de gewelddadige jihad. Islamitische leiders en theologen hebben hun strategie gemoderniseerd en voeren een ‘demografische jihad’, ‘juridische jihad’ en ‘academische jihad’. Moslims brengen die niet-gewelddadige jihad bewust of onbewust in de praktijk door zaken te zeggen of te doen die de invloed van de islam vergroten. Filip Dewinter: “Wij mogen dan ook niet in de val trappen door te denken dat alle moslims die geen cartoonisten doodschieten, gematigd zijn of geen gevaar inzake de islamisering van onze cultuur vormen.”

 

Uitingen van islamisering, “een gevolg van de (sluipende) jihad”, zijn: de bouw van moskeeën, minaretten op moskeeën, vijf maal daags de openbare oproep tot het islamitisch gebed, de verwijdering van christelijke of andere symbolen eigen aan onze cultuur, het in scholen niet meer durven of kunnen lesgeven over seksualiteit en de Holocaust, enzovoort, enzoverder. Filip Dewinter zou er naar eigen zeggen een boek over kunnen vullen. Grappig, nouja, is dat Filip Dewinter aanklaagt dat homo’s door de islamisering hun eigenheid moeten verbergen. Heeft het Vlaams Belang dan geen probleem meer met homo’s die elkaar in het openbaar hun liefde betuigen?

 

Dewinter geeft wel toe dat islamisering “bijzonder moeilijk wetenschappelijk te meten” is. Maar nood breekt wet, en Dewinter heeft dan maar zelf een islamiseringsindex opgesteld. Aan de hand van het percentage moslims, het percentage leerlingen dat islamlessen volgt en het aantal moskeeën berekende het Vlaams Belang de mate van islamisering van elk Antwerps district. Niet verwonderlijk is Borgerhout in die berekening het meest geïslamiseerde district en het polderdistrict Brendrecht-Zandvliet-Lillo het minst. Dewinter wil deze berekening elk jaar opnieuw laten uitvoeren.

 

Dewinter koppelt aan dit alles een aantal eisen: een afbouwplan voor moskeeën, meldingsplicht voor extremistische uitspraken en verdachte gedragingen, inschrijvingsstop voor nieuwe niet-Europese vreemdelingen, oprichting van een vrijwillige emigratiedienst (niet gericht op Oost-Europeanen zoals al bestaat, maar voor moslims), een inreisverbod voor extremistische buitenlandse gastsprekers en controle op meetings met extremistische groeperingen, verbod op onverdoofde rituele slachting, hoofddoekverbod in scholen en overheidsgebouwen, stoppen met de facilitering van de islam en oprichting van een islamobservatorium.

 

Is dat de Mr. Hyde in Filip Dewinter, de kwaadaardige geest die alle moslims verdacht maakt, er schuilt ook een Dr. Jekyll, een goedaardige geest, in Dewinter. Donderdag kondigde Filip Dewinter het indienen aan van een wetsvoorstel om het dragen van een hoofddoek bij het autorijden te verbieden. “Hoofddoek verstoort observatievermogen horen/zien”, zo argumenteert Filip Dewinter. Hoe bekommerd toch om de veiligheid van moslima’s die autorijden.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, islam, antwerpen |  Facebook | | |  Print

17-01-15

LACHEN MET 'PEGIDA VLAANDEREN'

Pegida-betoger in Dusseldorf.jpgNa de online media pakten donderdag ook de kranten uit met het nieuws dat ‘Pegida Vlaanderen’ maandag 26 januari op straat wil komen. De kranten voeren Hans Dubois op als woordvoerder van Pegida Vlaanderen. Een man die in de jaren negentig actief was bij Voorpost en het Onderzoek, Documentatie en Informatie Netwerk (ODIN) dat gelinkt was met Voorpost Nederland en CP’86, maar ook in ons land actief was samen met KOSMOS. Aan Gazet van Antwerpen vertelde Hans Dubois dat “dit lang geleden was en dat hij van dat gedachtengoed afstand heeft genomen”.

 

Afstand genomen van het gedachtengoed van Voorpost? Vergelijk dan maar eens de persmededeling van Voorpost van 7 januari 2015 met de eisenbundel van Pegida Vlaanderen. Het is hetzelfde verhaal, aangevuld met nog wat zotternijen van Pegida Vlaanderen. Overigens was Hans Dubois minstens in 2005 nog contactpersoon voor de Avondland-boekendienst van Voorpost.

 

Ook bij De Standaard moesten ze lachen om de eisenbundel van Pegida Vlaanderen. In de rubriek Moment! werd zo aangekeken tegen Pegida Vlaanderen, ook nog Vlativa genoemd: “Wie met de islamisering op de hielen nog snel-snel enkele varkensribbetjes binnenspeelt, mag zijn onrustige oren weer aan beide kanten te slapen leggen. Het Vrije Westen heeft een nieuwe beschermengel en hij draagt de welluidende naam Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes Vlaanderen.

 

“Dat is een spin-off van het Duitse Pegida, dat elke maandag in Duitse steden betoogt in naam van ‘de Europese waarden’. Het Vlaamse bijhuis ervan circuleert overigens ook onder de naam Vlativa (Vlamingen tegen de Islamisering van het Avondland), wat alleen mensen met boosaardige inborst zouden associëren met een homeopathisch kalmeermiddel.

 

“Zijn de doelstellingen van de beweging inmiddels duidelijk – tip: iets met anti-islamisering en vrijheid – met de pr zit het nog niet helemaal snor. Dat beseft ze zelf blijkbaar ook, want ze zoekt nog een woordvoerder, die zich, alle vrijheid nog aan toe, 100 procent achter de Pegida-standpunten schaart. Dat wordt geen eenvoudige opdracht, want er is nogal veel om tegen te zijn, zo blijkt uit het dertienpuntenplan.

 

“Niet alleen de slechte migratiepolitiek, ritueel slachten of verplicht halal-eten op scholen, maar ook – houd u vast aan uw waarden en uw normen – de ‘teloorgang van kerststallen’, en ‘de dwangmatige politiek-correcte ­geslachtsneutralisering van onze taal waarbij mannen en vrouwen tot in het absurde worden gelijkgesteld’. Cruciale islamistische strijdpunten, dat is bekend.”

 

De Pegida Vlaanderen-bijeenkomst in Antwerpen maandag 26 januari is intussen verplaatst van de Handschoenmarkt naar de Groenplaats. "Daar is meer plaats", zegt woordvoerder Hans Dubois vandaag in Het Laatste Nieuws. De Pegida-woordvoerder probeert van de nood een deugd te maken. De waarheid is dat de Antwerpse politie negatief staat tegenover een bijeenkomst op de Handschoenmarkt omdat (a) het ongebruikelijk is dat daar politieke manifestaties plaatsvinden, (b) eventueel aanrukken van politie voor de ordehandhaving er om praktische redenen moeilijk is, (c) de Handschoenmarkt te dicht bij de Grote Markt ligt die no go-zone is voor politieke manifestaties.

 

De Hart boven Hard-verzamelplaats is ook gewijzigd. De bijeenkomst is nog altijd gepland op maandag 26 januari, om 18u30. Maar aan het Mechelseplein, en niet aan het Steenplein. De politie wenste een grotere afstand tussen de Pegida-betogers en de tegenstanders van Pegida. Bovendien is het Mechelseplein veel gezelliger als plaats van bijeenkomst. Foto: Pegida-betoger in Dusseldorf.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pegida, vlativa, dubois, voorpost, islam |  Facebook | | |  Print

16-01-15

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten, criminaliteit, islam, charlie, de wever, pegida, duitsland, racismeDe volgende uren en dagen gaat de aandacht natuurlijk naar de jongste anti-terrorismeactie in ons land. Voorlopig blijven we vooral stilstaan bij de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo vorige week. De lessen daaruit zijn immers ook van belang voor de aanpak van de terrorismedreiging bij ons. Als illustratie kozen we voor de Charlie Hebdo van 3 december 2014 met Jean-Marie Le Pen, dochter Marine Le Pen en kleinkind/nichtje Marion Maréchal-Le Pen op de cover. Omdat het gevaar blijft dat extreemrechts alsnog de gebeurtenissen rond Charlie Hebdo kan recupereren. En dat is wel het laatste wat de medewerkers van Charlie Hebdo willen, zie ook het derde citaat hieronder.

 

“Onderzoeken door psychiaters en door de CIA hebben aangetoond dat van de terroristen betrokken bij aanslagen sinds 9/11 slechts 20 procent een godsdienstige opvoeding kreeg. De grote meerderheid was ongelovig, recent bekeerd of had zichzelf de islam aangeleerd. Een van de onderzoekers kwam tot de conclusie dat niet de islam het probleem was, maar het gebrek aan kennis van de islam.” Aldus godsdiensthistorica Karen Armstrong, auteur van In naam van God. Religie en geweld. (De Standaard, 10 januari 2015)

 

“De islam predikt het belang van rechtvaardigheid, gelijkheid, respect voor andere tradities en dialoog. Het probleem is ook dat het Westen lang niet altijd de eigen waarden heeft nageleefd en dat heeft veel moslims achterdochtig gemaakt. Ze vertrouwen die “moderne waarden” niet. Westerse regeringen die de democratie belijden, hebben dictators gesteund die essentiële mensenrechten met voeten traden. Ik noem de sjah van Iran, Saddam Hoessein, de Egyptische president Moebarak en het Saudische koningshuis.” Nogmaals Karen Armstrong. (De Standaard, 10 januari 2015)

 

"Ik zou echt willen dat men niet op Le Pen stemt. Zoniet zijn ze (de cartoonisten van Charlie Hebdo, nvdr.) voor niets gestorven." Elsa Wolinski, dochter van de vermoorde Georges Wolinski, becommentarieert de televisiebeelden over de Je suis Charlie-betoging in Parijs. (France 2, 11 januari 2015)

 

“Misschien was de Antwerpse burgemeester op dat moment iets te onbesuisd in zijn uitspraken. Maar hij heeft in ieder geval wel met het idee gespeeld. En op soldaten die de orde moeten handhaven bij acties van foorkramers, havenarbeiders of wie dan ook, zitten we echt niet te wachten.” Een jaar geleden opperde Bart De Wever al het idee om het leger in te zetten voor politietaken. Dat was niet voor bewakingsopdrachten aan Joodse gebouwen, maar bij een actie van foorkramers. (Gazet van Antwerpen, 13 januari 2015)

 

“Al de mankracht en al het geld die tot nu toe geïnvesteerd werden in de strijd tegen drugs zouden in de strijd tegen de wapensmokkel gestoken moeten worden. Of het nu Boko Haram en Al Shabaab in Afrika is of onder meer IS in het Midden-Oosten, steeds komt dezelfde vraag in je op: hoe raken die bendes aan hun gesofisticeerde wapentuig?” De broers Kouachi, die de aanslag pleegden op de redactie van Charlie Hebdo, kochten naar verluidt hun kalasjnikovs en raketlanceerder, via Amedy Coulibaly, de dader van de aanslag op de Joodse supermarkt, in de buurt van de Brusselse Zuidmarkt. (Humo, 13 januari 2015 / Het Laatste Nieuws, 13 januari 2015)

 

“Het is een heel dubbel gevoel. Een blad dat jarenlang moest bedelen om geld, kent nu, na die onbevattelijke gruwel, een groot internationaal succes. Maar ik troost me met de gedachte dat heel wat mensen die de voorbije dagen met een Je suis Charlie-bordje rondliepen, zich donderdag in hun ontbijt gaan verslikken als ze de inhoud zien. En ik weet ook dat de vermoorde journalisten en tekenaars daar heel hartelijk om zouden lachen.” Strip- en Charlie Hebdo-liefhebber Johan Bijttebier houdt een dubbel gevoel over aan wat de voorbije dagen gebeurde rond Charlie Hebdo. (Gazet van Antwerpen, 14 januari 2015)

 

“Een aantal commentatoren merken op dat de betogingen in Dresden niet alleen de typische extreemrechtse militanten op de been brengen, maar dat de betogers uit ‘het midden van de samenleving’ komen. Dat klopt. Racisme, xenofobie en islamofobie zijn breed verspreid in dit ‘midden van de samenleving’, vooral onder de middenklasse. Maar het zou verkeerd zijn om de opkomst van Pegida als onvermijdelijk te zien. De middenklasse bestaat niet automatisch uit racistische reactionairen. Veel mensen die aan de tegenbetogingen deelnemen, leven in gelijkaardige economische en sociale omstandigheden. Als de arbeidersbeweging een oplossing zou aanbieden voor de crisis van het kapitalisme, dan zouden grote delen van de middenklasse zich daarachter scharen. Jammer genoeg staat de klassenstrijd in Duitsland al jarenlang op een laag pitje.” Een Duitse kameraad analyseert het succes van Pegida in Dresden, de motieven van Angela Merkel & Co om zich te keren tegen Pegida, en hoe het verder moet. (Blokbuster, 14 januari 2015)

 

“We moeten racisme en discriminatie krachtiger aanpakken. Want dat blijft een schandvlek in onze maatschappij. We mogen dit niet langer wegzetten, struisvogel spelen. Discriminatie kan onder geen enkel beding een excuus zijn voor gewelddadig extremisme, evident niet? Maar omgekeerd is er voor een democraat ook geen enkel excuus om te discrimineren of discriminatie te gedogen. Je kan niet de westerse waarden propageren en tegelijk discriminatie door de vingers zien. Hier moet Vlaanderen beter doen.” En dan nu de daden na deze terechte opmerkingen van Bart Somers (Open VLD)?! (dS Avond, 14 januari 2015)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, criminaliteit, islam, charlie, de wever, pegida, duitsland, racisme |  Facebook | | |  Print

15-01-15

‘CHARLIE HEBDO’ NU OOK ONLINE

Charlie Hebdo online 1.jpgCharlie Hebdo online 2.jpgVanmorgen konden wij al een paar cartoons vrijgeven van de nieuwe Charlie Hebdo. Intussen is ook de hele Charlie Hebdo online te bekijken.

 

De Stouf le Skin uit de nieuwe Charlie Hebdo geven we hier al mee in een vrije vertaling. Lees mee: de eerste illustratie van boven naar beneden, en dan de tweede illustratie van boven naar beneden.

 

1.  “Yo, de vrienden. Ik ben Stouf de skinhead. Ik ben een kleine ventje.”

 

2.  “Ik ben een debiele neonazi, buiten gegooid bij het Front national. Ik woon in deze column van Charlie”.

 

3. “Het is niet Charb, niet Cabu, niet Honoré, niet Tignous, niet Wolinski die mij tekent, maar Luz. Men heeft mij gespaard.”

 

4.  “Ik ben een vat vol tegenstellingen. Ik ben een beetje een flikker, maar hou niet van zwarten. Ik zou ook Allah kunnen haten, de paus, de keppeltjesdragers, de linksen, Zaz of Pringles.”

 

5.  “Maar vooral hield ik van mijn vrienden Maurice en Patapon (de biseksuele anarchistische hond Maurice en de aseksuele fascistische kat Patapon die de vermoorde Charb tekende, nvdr.) die me regelmatig de opening in hun achterste toonden.”

 

6.  “Ze hebben kerels vermoord die kleine ventjes tekenden. Maar ook openingen in achtersten.” Maurice en Patapon roepen intussen: “De jeugd pist op het Front national”.

 

De volledige nieuwe Charlie Hebdo kan je hier online bekijken.

19:42 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media |  Facebook | | |  Print

DE NIEUWE ‘CHARLIE HEBDO’

Charlie Hebdo - 14 januari 2014.jpgDe kans dat je de Charlie Hebdo van 14 januari 2014 vandaag te pakken krijgt, is kleiner dan dat het je wel lukt. Krantenverdeler AMP zegt 500.000 aanvragen om die Charlie Hebdo te hebben gekregen, en maar 40.000 exemplaren te kunnen leveren.

 

De Standaard kon gisteren wel twee pagina’s uit het nieuwe nummer publiceren.Een aantal grappen zijn voor ons, Vlamingen, niet helemaal te begrijpen omdat ze verwijzen naar Franse personen en toestanden die beneden de Franse landsgrens weinig bekend zijn. Een euvel met Franse toestanden en personen dat ook de lezers van de jongste roman van Michel Houellebecq, Soumission, wacht.

 

Maar sommige grappen zijn natuurlijk wel best te smaken. Zoals Een familie clowns gedecimeerd, tien teruggevonden, waarna je François Hollande, Nicolas Sarkozy en andere politici terugvindt als de overblijvende clowns. Of het verschil tussen de Je suis Charlie-manifestaties en de eigen betoging van de Le Pens. Niet welkom bij de grote betoging in Parijs betoogde Marine Le Pen dan maar in een stadje in Zuid-Frankrijk met een FN-burgemeester (16.000 inwoners, 1.000 betogers), waar ze dan nog door een deel van de betogers uitgefloten werd.

 

In Franse media waren nog andere cartoons uit de jongste Charlie Hebdo te vinden. Zoals deze over de vermoorde Georges Wolinski: Wolinski bedankt u. “Ik leef weer op” en je ziet dat Wolinski een stijve penis heeft. Belust op de 72 maagden die martelaren volgens de islamitische leer als beloning zouden krijgen.

 

Op die maagden wordt ook gezinspeeld in een cartoon van de vermoorde Tignous (illustratie hierboven): moslimfundamentalisten bijeen, waarbij de ene zegt dat je niet aan de mannen van Charlie Hebdo moet raken. Anders worden ze martelaren en eens in het paradijs gaan die klootzakken ons alle maagden afnemen. Overigens ook een subtiele verwijzing dat die moslimfundamentalisten de Koran en hadiths niet echt kennen: de authenticiteit van het maagdenverhaal wordt betwist, en als het al waar zou zijn, zou het niet gelden voor terroristen.

 

Charlie Hebdo zat financieel in slechte papieren. Hoofdredacteur Charb was aan een bedeltocht begonnen, maar alsnog zonder resultaat. De eerste dagen na het drama van vorige week woensdag hebben zich in Frankrijk al 13.000 nieuwe abonnees gemeld, en uit ons land ook al 1.000. Vanuit de hemel kijkt econoom Oncle Bernard toe en ziet dat het terug goed gaat met Charlie Hebdo.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, islam |  Facebook | | |  Print

14-01-15

PEGIDA VLAANDEREN LOKT TEGENREACTIE UIT

Hart boven hard - Wake voor vrede en verdraagzaamheid.jpgHet bericht dat ‘Pegida Vlaanderen’ op straat wil komen ging gisteren als een lopend vuurtje in de mediawereld. Na AFF/Verzet publiceerde ook Mo* er een artikel over, en via het persagentschap Belga ging het na alle online kranten.

 

Ook de tegenreactie bleef niet uit. Op initiatief van Hart boven hard wordt maandag 26 januari om 18u30 verzameld aan Het Steen in Antwerpen. Voor de niet-Antwerpenaren: even voorbij het stadhuis, aan de boord van de Schelde. Daar wordt een wake voor vrede en verdraagzaamheid gehouden. Er is ook een Anti Pegida Vlaanderen-Facebookgroep opgestart, met als boodschap dat ieder mens gelijkwaardig is.

 

Pegida Vlaanderen heeft intussen haar plaats van bijeenkomen gewijzigd. Pegida Vlaanderen komt maandag 26 januari om 20.00 uur bijeen aan de Handschoenmarkt. Dat is het pleintje voor de kathedraal in Antwerpen. Een niet al te groot driehoekig pleintje, dat met de huizen die het pleintje afbakenen vlug de indruk geeft goed gevuld te zijn. De aanwezigheid van de kathedraal moet voorts het ‘goed gevoel’ verhogen.

 

Toen op 5 januari een eerste Pegida-manifestatie in Keulen gehouden werd, werd de belichting voor de Dom van Keulen, de plaatselijke kathedraal, gedoofd door de kerkautoriteiten. Gezien de Pegida Vlaanderen-organisatoren uitdrukkelijk gekozen hebben om aan de kathedraal van Antwerpen bijeen te komen, en niet aan het Frans consulaat zoals eerst gezegd, zou het zeker een goed idee zijn het Keulense voorbeeld navolging te geven.

22:55 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pegida, actie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

'PEGIDA VLAANDEREN' WIL OP STRAAT KOMEN

Dresden.jpgPegida - Lutz Bachmann.jpgAl weken zijn de media in de ban van Pegida (Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abenlandes, Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland) die in Dresden, in het oosten van Duitsland, maandag na maandag alsmaar meer mensen op de been krijgt. Voorbije maandag nog met een live verslag in het VRT-televisienieuws.

 

Maandag werd een nieuw hoogtepunt in de mobilisatiekracht verwacht, en dat was er ook. Maar minder dan sommigen willen doen uitschijnen. Er waren geen 40.000 betogers zoals de organisatoren zegden, en natuurlijk niet de 50.000 die RechtsActueel ervan maakt, maar 25.000 volgens de politie in Dresden. Twee dagen eerder, voorbije zaterdag, kwamen in Dresden daarentegen circa 35.000 mensen op straat om te protesteren tegen Pegida (foto 1 en video). Elders in Duitsland is het verschil in betogers en tegenbetogers nog groter. Dat was zo op 5 januari, zoals deze grafische voorstelling aantoont. Dat was ook zo voorbije maandag. Volgens Stern, die details geeft per stad, waren er voorbije maandag over twaalf steden verspreid in Duitsland 33.000 Pegida-betogers en 100.000 tegenbetogers op de been. Dat komt veel minder tot helemaal niet aan bod in bepaalde media.

 

Dat Pegida in gang werd gezet door een voormalige crimineel en drugsdealer (Lutz Bachmann, foto 2) deert de supporters van Pegida à la RechtsActueel niet. In de hemel is er naar verluidt meer vreugde om één bekeerling dan om tien aloude gelovigen, maar toch. Over de vermeende pedofilie van Daniel Cohn-Bendit in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn diezelfden nog altijd niet uitgepraat.

 

In Vlaanderen wil men nu een gelijkaardige beweging van de grond krijgen. Op Facebook is op 6 januari een Vlaamse variant opgestart: ‘Pegida Vlaanderen’, of ook nog ‘Vlativa’, Vlamingen tegen de Islamisering van het Avondland. De eisenbundel leest als een variatie op het programma van het Vlaams Blok. Dat men zich daarbij al eens tegenspreekt, hoort daar schijnbaar bij. Zo vindt men dat vrouwonvriendelijke ideologieën niet thuishoren in Europa, maar verzet men zich tegen “de bijna dwangmatige politiek-correcte geslachtsneutralisering van onze taal waarbij mannen en vrouwen tot in het absurde worden gelijkgesteld, dus ook in ons taalgebruik”.

 

Pegida Vlaanderen wil: “(1.) Enkel nog beperkte opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebied en politiek vervolgden tot de rust is weergekeerd. (2.) Nieuwkomers moeten alle rechten én plichten aanvaarden. (3.) Politie, douane en grensbewaking moeten meer middelen krijgen om de veiligheid te verzekeren en een echte grenscontrole te herstellen. (4.) De huidige asiel- en uitwijzingswetten moeten gehandhaafd en uitgevoerd worden. (5.) Criminele asielzoekers hebben hun recht op asiel verspeeld. (6.) Vrouwonvriendelijke en gewelddadige ideologieën horen in Europa niet thuis. (7.) Mensen in Europa hebben het recht te leven, te werken, uit te gaan en zich te kleden zoals zij willen, zowel thuis als op straat, zonder intimidatie, beledigingen en geweld vanuit islamistische hoek. (8.) De christelijk-Europese cultuur is de cultuur van het Westen en moet beschermd en behouden blijven.( 9.) Volksreferenda zoals in Zwitserland zijn nodig. (10.) Wapens leveren aan ongrondwettelijke, illegale organisaties zoals PKK of Syrische rebellen is onaanvaardbaar. (11.) Neen aan de islamisering met ritueel slachten, gescheiden zwemuren, verplicht halal-eten in scholen, verwijdering en aanpassing van historische monumenten, teloorgang van historische volkstradities als kerststallen en Zwarte Piet. (12.) Weg met de ‘gender mainstreaming’, de bijna dwangmatige politiek-correcte geslachtsneutralisering van onze taal waarbij mannen en vrouwen tot in het absurde worden gelijkgesteld, dus ook in ons taalgebruik. (13.) Haatpredikanten ons land uit.”

 

We weten dat sommige Vlaams Belang’ers zo hypocriet zijn om zich als Je suis Charlie te affirmeren, bij Pegida Vlaanderen heeft men minder scrupules. Daar luidt het motto Je suis Charles Martel. Charles Martel, Karel Martel voor de Vlamingen, won de Slag bij Poitiers waarbij de troepen van Karel Martel in 732 een Arabisch leger versloegen. Voor Filip Dewinter de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis. Pegida Vlaanderen heeft alvast mee dat men ook in ons land denkt dat er meer moslims wonen dan in werkelijkheid. Volgens recent onderzoek denken de Belgen dat 29 % van de inwoners in ons land moslim is, terwijl het eigenlijk amper 6 % is.

 

Maandag 26 januari wil Pegida Vlaanderen mogelijk een eerste keer naar buiten komen, met een actie aan het Frans consulaat in Antwerpen. Zaterdag 24 januari is een andere optie. Er is nog één probleem: men zoekt nog woordvoerders en medewerkers voor Pediga Vlaanderen die mondig zijn, geen lid zijn van een politieke partij noch het geweest zijn, goed gemanierd zijn… Dat de initiatiefnemers en eerste supporters uit Vlaams Belang-middens komen wil men buiten beeld houden. Het moet een spontane burgerbeweging lijken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pegida, duitsland, actie, rechtsactueel, islam, vrouwen |  Facebook | | |  Print

13-01-15

WAT NA DE ‘JE SUIS CHARLIE’-MANIFESTATIES ?

charlie,frankrijk,actie,van grieken,verreycken,de wevercharlie,frankrijk,actie,van grieken,verreycken,de weverZondag werd geschiedenis geschreven. Liefst 1,5 miljoen mensen op straat in Parijs. Nog eens 2,2 miljoen mensen elders in Frankrijk. Je suis Charlie-manifestaties in heel de wereld, van Brussel en Gent tot Buenos Aires en Ramallah. Maar hoe moet het nu verder?

 

Er waren een paar valse noten bij de betogers. Om te beginnen bij de wereldleiders die in Parijs tweehonderd meter mee opstapten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Palestijnse president Mahmoud Abbas, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry, de Hongaarse premier Viktor Orbán en anderen die gemeen hebben dat ze cartoonisten en journalisten in een gevangeniscel stopten en/of verregaande beperkingen aan de pers- en andere vrijheden oplegden. Intussen blijkt dat de Franse president François Hollande helemaal niet opgezet was met de komst van Netanyahu, maar omdat hij toch kwam spoedde ook Abbas zich naar Parijs. Het is niet van dezelfde orde maar zit wel in dezelfde hoek als dat figuren bij ons als Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Udo Voigt-medewerker Rob Verreycken zich plots als Je suis Charlie manifesteren.

 

In tegenstelling tot de CD&V-partijtop was er geen N-VA-delegatie in Parijs. “Moét dat dan?”, zei Bart De Wever desgevraagd in Het Laatste Nieuws gisteren. “Waarom zouden we plots allemaal Charlie moeten zijn terwijl we dat eigenlijk nooit zijn geweest? (…) De huisstijl van het blad was en is grofheid en totale taboeloosheid. Niet iedereen die zich nu Charlie waant, kon daar in het verleden mee om. (…) Over mij zijn de meest beledigende cartoons gemaakt, vergelijkingen met historische figuren waar bloed aan kleeft, maar dan nog zal ik het altijd een voorrecht vinden om bespot te worden. Elke remedie om in naam van de lieve vrede de vrije meningsuiting te beperken, is erger dan de kwaal.” Om man en paard te noemen: Bart De Wever zou niet reageren als hij met Adolf Hitler vergeleken wordt, maar voor minder verregaande vergelijkingen en uitspraken heeft hij wel al gezegd dat ze “bijna crimineel” zijn.

 

Met de aanslagen in Parijs is figuurlijk geschoten op begrippen die dateren van de Franse revolutie en nog altijd op de gevel van vele Franse stad- en gemeentehuizen te vinden zijn: vrijheid - gelijkheid - broederlijkheid. Mooie begrippen, maar zoals meer begrippen die in grondwetten en elders verankerd zijn, ook wel relatieve begrippen. Hoeveel vrijheid is er als niet iedereen gelijke toegang heeft tot de media die de breedst mogelijke bevolkingsgroepen bereiken? Hoeveel gelijkheid is er als een Frans econoom, Thomas Piketty, overtuigend aantoont hoe de ongelijkheid tussen kapitaalbezitters en andere mensen verontrustend groter wordt? Hoeveel broederlijkheid is er in een land waar Marine Le Pen alsnog over de beste kaarten beschikt om in 2017 Frans president te worden?

 

In Frankrijk wordt nu een extra blik militairen opengemaakt, zodat nog eens tienduizend militairen in het straatbeeld verschijnen. Of dat (het gevoel van) de veiligheid écht helpt, is maar de vraag. Bart De Wever en Jan Jambon zullen zich er wel door gesterkt voelen om ook bij ons militairen te laten patrouilleren. Zo ontstaat een spiraal van steeds meer veiligheidsmaatregelen, wat niet zelden gepaard gaat met steeds minder individuele en collectieve vrijheden. Daarenboven dreigt de veiligheid de politieke agenda te domineren, ten koste van het sociaal-economische waar dringend uit een ander vaatje moet getapt worden. Niet dat het alle onheil zou wegnemen, maar het zou ook een pluspunt zijn voor onze veiligheid. Om Het Laatste Nieuws-columniste Hilde Sabbe in een Facebooknotitie gisteren te citeren: “De veiligste en meest vreedzame samenleving is die waar alle burgers gelijke kansen krijgen.”

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, actie, van grieken, verreycken, de wever |  Facebook | | |  Print

12-01-15

TOP-50 VAN MEEST OP FACEBOOK GEDEELDE AFF/VERZET-ARTIKELS

Top-50.jpgDe dagen voor de aanslag op Charlie Hebdo kon je hier het AFF/Verzet-jaaroverzicht van 2014 lezen. Maar welke AFF/Verzet-artikels werden het meest gedeeld op Facebook? In de Top-20 vinden we 12 artikels over de N-VA en slechts 2 artikels over het VB. Ook hier is de N-VA de grote winnaar en het VB de grote verliezer. Iets meer dan de helft van de artikels uit de Top-20 werd in de tweede helft van het jaar gepubliceerd, en ook in absolute aantallen scoort het tweede deel van het jaar het beste. We hebben echter niet enkel de Top-20 bijeengezocht, hieronder vind je de Top-50.

 

  1.   Nederlandse neonazi's bij betoging en rellen in Brussel – meer dan 2.100 keren gedeeld op Facebook

  2.   Ben Weyts en Theo Francken op feestje oud-VMO-leider – meer dan 1.400 keren gedeeld op Facebook

  3.   N-VA verliest pluimen in stad Antwerpen – meer dan 1.000 gedeeld op Facebook

  4.   Jan Brans, oprichter en erevoorzitter Vlaams-nationale debatclub – 342 keren gedeeld op Facebook

  5.   "Bart De Wever onderhandelde in 2004 overstap naar VB" – 242 keren gedeeld op Facebook

  6.   N-VA: Nu Verandert Alles. N-VA-website bijgewerkt – 235

  7.   Racistische grap van gebuisd N-VA-Kamerlid – 226

  8.   Alleen gratis voor Vlaamse (ex-)parlementsleden – 224

        Zaak-Le Pen. Jan Jambon alweer betrapt op leugens – 224

  10. Jan Jambon-club nodigt negationist uit. Bart De Wever bestuurslid – 195

  11. N-VA-burgemeesters bederven de feestvreugde – 192

  12. Regine Beer overleden – 184

  13. De huismoeder van het N-VA-filmpje – 176

  14. Dewinter: "Zit mijn jasje goed?" – 158

  15. Liesbeth Homans valt door de mand – 157

  16. N-VA: Toespraak en receptie Joris Van Severen-collloquium – 156

  17. Ontslag voor 73 van de 93 VB-personeelsleden – 154

  18. Tien jaar geleden overleden: Hugo Gijsels – 140

  19. Liesbeth Homans is Jan Jambon waard – 114

  20. Herinneringen aan en van Regine Beer – 101

  21. Extreemrechts in de nieuwe Oekraïense regering – 99

  22. Het betere (?) denkwerk van de KVHV'ers – 97

  23. Toegang rouwregister Regine Beer door politie versperd – 93

  24. En nu: de versie van Jan Vranken – 92

  25. "Ik ben burgemeester van Antwerpen. Minstens tot 2018" – 87

  26. Info AFF bevestigd: opnieuw Gouden Dageraad-spreker – 82

  27. Kopstuk Autonome Nationalisten is negationist – 77

  28. Lifetime achievement award voor Regine Beer – 72

        RechtsActueel opent jacht op Dalilla Hermans – 72

        Antwerpse politie verbiedt rode vakbondsjassen op terras – 72

  31. N-VA plant groot voorjaarsoffensief – 67

  32. N-VA schrapt multicultureel feest in Denderleeuw – 65

  33. Blokbuster-NSV: een verschil van dag en nacht – 62

  34. KVHV-Gent rondgeleid door Jobbik – 56

  35. De neoliberale strafstaat: aanzet tot discussie en actie – 55

  36. De Wever doet (niet) beter dan voorganger – 53

  37. N-VA'er zonder complexen op Van Severen-colloquium – 49

  38. Koen Dille overleden – 44

  39. De kracht van verandering is zichtbaar – 43

  40. Zwansen met Liesbeth Homans – 42

        Het verdriet van het Vlaams Belang – 42

        De gele golf in Vlaanderen – 42

  43. Gestrikt in het web van Dewinter? Jij toch niet? – 41

        De week in zeven citaten (en eentje extra) – 41

        Hoe neutraal is actievoerende Kamervoorzitter? – 41

  46. Rot fruit en rookbom voor allochtone carnavalsgroep – 40

        Vlaams Belang eert collaborateur August Borms – 40

  48. Van Brussel naar Antwerpen, en dan VlaamsBelangistan – 38

        Over één week: nationale vakbondsbetoging in Brussel – 38

  50. Chris Janssens fractieleider. En in de Kamer – 36

 

Maar liefst 121 AFF/Verzet-artikels werden vorig jaar minstens 15 keren gedeeld op Facebook. Uiteraard werden ook via Twitter AFF-Verzet-artikels gedeeld. Het beste hier scoorden Ben Weyts en Theo Francken op een fout feestje, met 97 delingen op Twitter. Artikels over de Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) bijvoorbeeld werden nauwelijks gedeeld alhoewel vorig jaar zowel het vonnis in eerste aanleg als in beroep werd uitgesproken. Het wekt blijkbaar geen grote emoties op. Wat neemt niet weg dat we het belangrijk vonden hierover verslag uit te brengen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

11-01-15

LACHEN NA CHARLIE HEBDO

Stephane Roux.jpgBart De Wever - cartoon uit collectie Integreren met Geert.jpgNooit werden zoveel cartoons gemaakt als nadat men de tekenaars van Charlie Hebdo het zwijgen wilde opleggen.

 

De cartoon van Stephane Roux (illustratie 1) vonden we in deze verzameling; de Bart De Wever-cartoon (illustratie 2) op de Facebook-pagina Integreren met Geert.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, de wever |  Facebook | | |  Print

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR BART DE WEVER

Bart De Wever - Je suis Charlie-wake Antwerpen - 8 januari 2014.jpgTweet Tom Van Grieken 1.jpgVlaamse politici scheren internationaal zelden hoge toppen. Herman Van Rompuy werd wel voorzitter van de Europese Raad, wat hem de officieuze titel van ‘president van Europa’ opleverde, maar hij kreeg die functie ook maar omdat hij iemand is die zijn eigen mening goed voor zich kan houden en naar een middel zocht om iedereen te laten instemmen met wat Angela Merkel en andere leiders van grote landen wilden.  

 

Bart De Wever (foto 1: tijdens de Je suis Charlie-wake in Antwerpen vorige donderdag) is natuurlijk een ander verhaal. Hij is absoluut niet kleurloos en haalde daarmee donderdag de website van L’Express, de Franse Knack zij het rechtser dan het Vlaamse broertje. Onmiddellijke aanleiding is Bart De Wevers optreden in Reyers Laat woensdagavond waar wij eerder ook al over schreven.

 

Jacques Goethals, een gepensioneerd neuroloog, niet bekend als een linkse tafelspringer, beschreef het in een lezersbrief zo: “J’ai peur, zo werd Paul Henri Spaak geciteerd door Bart De Wever in Reyers laat, nadat Meyrem Almaci haar afschuw had uitgesproken voor de aanslag op Charlie Hebdo en haar gehechtheid aan de democratie had benadrukt. Met dat J’ai peur waarschuwde Spaak niet voor een groepje kwalijke mensen, maar voor het communisme in zijn geheel. De Wever waarschuwt op zijn beurt niet voor een groep terroristen, maar voor een hele bevolkingsgroep met een ‘zekere’ ideologie die iets later uiteraard als de islam benoemd werd."

 

“Mia Doornaert vond het, op deze pijnlijke avond, opportuun de hele linkerzijde aan te vallen wegens een zekere permissiviteit ten aanzien van de islam in ons land en maakte er een rechts-linksdebat van. Mooie kans voor De Wever om een emotioneel wat aangeslagen Almaci voor de voeten te gooien dat sommige linkse partijen uit opportunisme moslims op hun lijsten zetten. Hoeveel cynischer kon een debat verlopen? Op een avond van rouw had het moeten gaan over sereniteit en samenhorigheid, met vervolgens een eerlijke analyse waarbij links en rechts elk aspecten van hun waarheid toevoegen aan het geheel.”

 

Niet echt productief dus om tot oplossingen te komen, maar Bart De Wever haalde daarmee wel het lijstje van “de ergste pogingen tot politieke recuperatie” van het bloedbad volgens L’Express. De drie anderen in het lijstje van L’Express zijn de Griekse premier Antonis Samaras die links verwijt het bloedbad mogelijk te hebben gemaakt; de Amerikaanse miljardair Donald Trump die erop wijst dat als de Fransen zich mochten bewapenen, de vermoorden tenminste de kans hadden gehad zich te verdedigen; en het Frans-Israëlisch parlementslid Habib Meyer (parlementslid met een dubbele nationaliteit) die een link ziet tussen de moordende aanval op Charlie Hebdo en de stemming in het Frans parlement pro de erkenning van de Palestijnse staat.

 

Bart De Wever in gezelschap van de Griekse eerste-minister, een Amerikaanse multimiljardair en een Frans-Israëlisch parlementslid: we hebben het hem niet kunnen vragen, maar het zou ons niet verbazen dat Bart De Wever zich daarmee gevleid voelt. Natuurlijk zijn er nog anderen die in het lijstje zouden kunnen opgenomen worden: Marine Le Pen, Geert Wilders

 

De kans is klein dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken L’Express zou halen, maar de jongen doet anders wel zijn best. Te ziek om dinsdag uit zijn bed te komen voor een Vlaams Belang-actie over de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, kroop hij donderdag wel uit zijn ziekbed om deel te nemen aan de Je suis Charlie-wake in AntwerpenTom Van Grieken, wiens aanhankelijkheid voor de vrijheid van meningsuiting niet verder reikt dan dat hij vindt dat hij alles moet kunnen twitteren maar AFF/Verzet het niet mag lezen, stuurde vanop de Je suis Charlie-wake in Antwerpen drie tweets de wereld in. Eerst een sfeerfoto, vervolgens de boodschap dat de wake “eigenlijk een blankere bijeenkomst dan een @vlbelang manifestatie” was (foto 2). Vlaams Belang-manifestaties waar meer allochtonen zijn dan een Vlaams Belang’er met Indonesische roots, in ons land als geadopteerde baby, en een Vlaams Belang’ster van Chinese afkomst. Dat het de pers nog niet eerder is opgevallen?! Even later corrigeerde Tom Van Grieken zijn tweet. “Ook veel moslims gezien op ‘Wij zijn Charlie’.” De volgende keer eerst eens goed rondkijken vooraleer te tweeten?

 

Tom Van Grieken was overigens helemaal niet op zijn plaats op de wake: solidair met een radicaal links blad maar anders spuwen op dergelijke kringen. Hetzelfde verhaal voor Bart De Wever en de N-VA-horde die op het einde van de wake in Antwerpen de vijfhonderd aanwezigen vervoegde en er evenmin door iedereen met evenveel vreugde onthaald werd. Zoals de Charlie Hebdo-tekenaars Willem en Luz verbaasd en vooral sceptisch zijn over de steunbetuigingen die ze tegenwoordig vanuit bepaalde hoeken krijgen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, criminaliteit, de wever, van grieken |  Facebook | | |  Print

10-01-15

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Charlie Hebdo - Le Pen - Zemmour - 14 oktober 2014.jpgWegens de terroristische aanslag in Parijs en de hemeltergende reacties van sommige politici een dag later dan gewoonlijk: de citaten van de week, met natuurlijk nog een cover van Charlie Hebdo als illustratie. Charlie Hebdo van 15 oktober 2014 met een cartoon van de woensdag vermoorde Cabu op de voorpagina, die Jean-Marie en Marine Le Pen én de Franse journalist-polemist Eric Zemmour wegzet in de bewakingspost van een concentratiekamp. Eric Zemmour die de voorbije week met veel égards door de zakenclubs Cercle de Lorraine in Brussel en B19 Country Club in Ukkel onthaald werd. Militanten van Nation speelden de rol van ‘nuttige idioten’ om Zemmour ook op straat te verwelkomen.

 

“In Cuba, bijvoorbeeld, is er een verbod op reclame. Je vindt er geen enkele billboard of advertentie. Een van de resultaten hiervan is dat de inwoners een enorm positief lichaamsbeeld hebben. Dik, dun, klein, groot, maakt allemaal niet uit.” Jozefien Dalemans, oprichtster van Charlie, wil niet zo ver gaan maar wel één week per maand reclamepanelen vrijmaken voor kunstenaars en ontwerpers om hun werk te delen met het grote publiek. Tekeningen die je ontroeren, foto(s die je van je stuk brengen, woorden die je doen nadenken… (De Standaard, 3 januari 2015)

 

“Twijfel hoeft niet te verlammen. Het zorgt bij politici vooral voor een open geest om andere oplossingen te zien en waar nodig bij te sturen. Verkondigen dat er geen alternatieven zijn, is eigenlijk zeggen dat je niet de creativiteit hebt om ze te bedenken.” Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, pleit ervoor om twijfel niet te zien als een teken van zwakte. (Het Nieuwsblad, 3 januari 2015)

 

“Een schepen moet weten wat er lééft in de klas én de leraarskamer. In 2015 drijf ik mijn ritme op. In januari trek ik al drie dagen uit om te praten met leerlingen, leerkrachten en directies.” Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) drijft zijn tempo op en gaat nu al drie dagen – drie! dagen! – van de eenendertig dagen in januari praten met mensen uit het werkveld. (Het Laatste Nieuws, 3 januari 2015)

 

“Ik doe het gewoon in mijn eentje: hier en daar in Wetteren zaai ik ongevraagd pompoenen en courgettes – planten die niet veel zorg vergen. Maar je kunt het ook samen doen. In Brussel is er een groepje dat 1 mei heeft uitgeroepen tot Guerilla Gardening Day. Het deelt dan zonnebloemzaadjes uit met de vraag om die over de stad te verspreiden. Als resultaat krijg je ’s zomers zonnebloemen op de meest onverwachte plekken.” Filosoof en professor wijsbegeerte Johan Breckman promoot Guerilla Gardening. “Ironische term die betekent dat je stukken grond bezaait waarop je als burger niet echt rechten op hebt. Een stuk gemeentegrond bijvoorbeeld, een berm of een braakliggend privéterrein. (…) Een zacht protest tegen teveel beton en te weinig groen of schoonheid in de stad.” (De Standaard, 3 januari 2015)

 

“In mijn tijd, toegegeven, meer dan twintig jaar geleden, moesten wij, journalisten van de openbare omroep, de objectiviteit, of noem het de onpartijdigheid nastreven. Die loffelijke gedragsregel is blijkbaar wat in de verdrukking geraakt. Het bewijs? Laten we eens kijken wat zo extreem of radicaal is in het programma dat ingenieur Tsipras verdedigt.” Geert Van Istendael vindt het programma van Syriza en haar leider Alexis Tsipras, ingenieur van opleiding, helemaal niet extreem. “Meneer Juncker (voorzitter van de Europese Commissie, nvdr.) is extreem. En meneer Draghi (voorzitter van de Europese Centrale Bank, nvdr.) is extreem. Maar dan wel ter rechterzijde.” (Mo*, 5 januari 2015)

 

“Die man is natuurlijk niet achterlijk: hij wist heel goed dat zijn uitspraak stof zou doen opwaaien en voor polarisering zou zorgen.” Historicus Bruno De Wever over de uitspraak van Jan Jambon in La Libre Belgique dat collaborateurs “hun redenen” hadden. (Knack, 7 januari 2015)

 

“Zo komt veel van de berichtgeving over N-VA-kopstukken die tot controverse heeft geleid in eerste instantie van het Antwerpse Anti-Fascistisch Front. Dat wordt dan overgenomen door Le Soir en komt via die weg in de Vlaamse media terecht, zogenaamd als Franstalige reacties.” Historicus Antoon Vrints (UGent) wijst erop dat er niet alleen een communautaire kant aan het debat over de collaboratie zit. “Maar door dat telkens weer te herhalen, wordt het nog versterkt.” (Knack, 7 januari 2015)

 

"Men zou hen de ballen moeten afsnijden. Het is gewoon nutteloos om met hen te discussiëren." Cartoonist en Charlie Hebdo-hoofdredacteur Charb pleit voor volledige vrijheid van meningsuiting, behalve voor negationisten. (De Morgen, 8 januari 2015)

09-01-15

ILS NE SONT PAS CHARLIE

Charlie Hebdo - Femen.jpgCharlie Hebdo - Une campagne qui pue de la gueule.jpgDe bordjes Je suis Charlie gingen woensdag in geen tijd de wereld rond: eerst viraal, daarna op redacties waar journalisten zich met de bordjes lieten fotograferen, later op de dag bij de stille wakes die her en der plaatsvonden. Het is hartverwarmend, maar soms is er wel een flinke portie hypocrisie bij.


Ook premier Charles Michel kwam op straat. Woensdagavond aan het Luxemburgplein in Brussel. Fijn zo. En alle verklaringen van zijn regeringsleden over de persvrijheid als pijler van de democratie: ook goed. Maar… Premier Charles Michel is er natuurlijk niet persoonlijk voor verantwoordelijk – in die tijd was hij nog maar 18 jaar, zijn eerste politiek mandaat moest hij toen nog krijgen – in 1993 werd wel de verspreiding in ons land van een Charlie Hebdo-nummer over de dood van koning Boudewijn verboden. De persvrijheid moest toen wijken voor de piëteit rond koning Boudewijn.

 

De monarchie is nochtans geen pijler van de democratie. Integendeel, het is een aanfluiting van de democratie. De grap die Wolinski op de cover van dat Charlie Hebdo-nummer maakte – “De koning van de idioten is dood”, en de Franse premier Chirac die poseert met de van Boudewijn geërfde kroon – was daarenboven toch niet echt aanstootgevend. De Belgische overheid was toen allesbehalve Charlie. Is er enige garantie dat men dat in het vervolg wel zal zijn?

 

Charlie Hebdo behoort tot de radicale linkerzijde in Frankrijk. Meerdere Charlie Hebdo-cartoonisten werk(t)en ook voor de communistische krant L'Humanité. Hoofdredacteur Charb sympathiseerde openlijk met de Franse communistische partij. Luz, een van de gelukkig overlevende medewerkers, heeft sympathie voor de trotskistische variant. Maar bovenal zijn de medewerkers van Charlie Hebdo rebels, zonder enige doctrinaire aanhankelijkheid. Alle extremisten worden bekritiseerd, om het even of ze een katholieke of een islam-achtergrond hebben. Alle politici krijgen ervan langs, Sarkozy maar evengoed Hollande. En nog meer de Le Pens (illustratie 2, illustratie 1 werd anders ook niet gesmaakt door de sympathisanten van Le Pen).

 

Het zijn dan ook krokodillentranen die er vloeien als extreemrechts verontwaardigd is over de aanslag op Charlie Hebdo. Extreemrechts is het enkel te doen om de terroristen te vereenzelvigen met de islam. “Verontwaardigd maar niet verbaasd” was de teneur op Facebook en Twitter in extreemrechtse kringen. Het is volledig tegen de geest van Charlie Hebdo als men nu geen onderscheid maakt tussen de terroristen en de islam, en enkel en alleen de islam in het vizier neemt. Charlie Hebdo had evenveel problemen met het idee van een islamstaat als van een door rechts bestuurde staat.

 

“Samen met alle islamkritische partijen in Europa pleit het Vlaams Belang voor een keiharde aanpak van jihadisten en verwerpen wij elke poging om jihadstrijders te ontraden het land te verlaten”, liet het Vlaams Belang weten. Filip Dewinter zou er gisteren over tussenkomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het komt erop neer dat het Vlaams Belang de oprichting en gebiedsuitbreiding van Islamitische Staat steunt. Zolang het maar niet binnen de Europese grenzen is. Een niet echt vredelievend standpunt. Je zal maar Syriër, Irakees of wie dan ook zijn die ginds onder de voeten gelopen wordt door IS-strijders. De onthoofdingen mogen dus doorgaan van het Vlaams Belang. Ook niet echt Charlie.

 

En dan was er nog de tenenkrullende verschijning van N-VA-voorzitter Bart De Wever en barones-journaliste Mia Doornaert in Reyers Laat woensdagavond. Terwijl Meyrem Almaci (Groen) opriep te verzamelen rond de menselijke waarden die we allen delen in een democratische staat, grepen De Wever en Doornaert elke kans om erop te wijzen dat de kern van het probleem zit bij de islam en links die eraan toegeeft. Met hun lippen steunen De Wever en Doornaert het voorstel van Almaci, met hun woorden willen ze eerst inhakken op al wat niet past in hun rechts-conservatief denkbeeld.

 

Wanneer Alex Agnew erop wijst dat als we ons veiliger willen voelen, we ook niet al onze vrijheden daarvoor moeten/mogen opgeven (vanaf 58’35”), levert dat alleen maar boze mimiek en verontwaardigd commentaar op bij Bart De Wever. Dat is evenmin Charlie.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, michel, islam, dewinter, de wever |  Facebook | | |  Print

08-01-15

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: NOVEMBER 2014

Nederlandse neonazi's in vakbondsbetoging 6 november 2014.jpgOp deze blog verschenen weerlegging van leugens van Jan Jambon leidt in december andermaal tot tumult in het parlement. Maar eerst: ons overzicht van november 2014.

 

Het boek Migratie en de metropool 1964-2013 brengt veertig jaar burgerinitiatief en overheidsbeleid in Antwerpen in beeld. VB’er Frank Creyelman is andermaal waarnemer in betwist gebied in Oekraïne. Met een uitspraak van het hof van beroep in Gent valt het doek over de BBET-rechtszaak. Respect zoek voor één van de vermoorde Gouden Dageraad-militanten. 40 jaar geleden werd de beginselverklaring van het Anti-Fascistisch Front (AFF) goedgekeurd. Nederlandse neonazi’s worden opgemerkt bij de nationale vakbondsbetoging in Brussel (foto). Van de rellen na afloop van de betoging brengen zij dit verslag op hun website. Rob Verreycken is te gast bij de Autonome Nationalisten, waar – zoals aangekondigd door AFF/Verzet – naast Constant Kusters ook een Gouden Dageraad-spreker is. In Brussel is er een jonge en militante antifascistische betoging. Ook in Antwerpen is er actie. Protest tegen de bijdragen van Gerolf Annemans en Barbara Pas in het gedenkboek Adolf Daens. In Duitsland klitten voetbalhooligans en neonazi’s samen tegen salafisme. Eric Antonis overlijdt. Racistisch grap van gebuisd N-VA-Kamerlid Minneke De Ridder. De Zwarte Piet-discussie waait van Nederland over naar Vlaanderen (1, 2). N-VA tilt niet zwaar aan racistische grap ex-Kamerlid. De aanhang van HoGeSa vermindert in Duitsland. Selectieve steun van het Vlaams Belang en desinformatie Bart De Wever over de aangekondigde stakingen. De N-VA wijst in Heist-op-den-Berg een knappe diversiteitscampagne naar de prullenmand. De KVHV-interpretatie van Zwarte Piet. Vooruitblik op het integratie- en inburgeringsbeleid. Wie deelt nu de lakens uit bij het Vlaams Belang? Tom Van Grieken, Gerolf Annemans en Filip Dewinter hebben er elk een andere visie op. Oprichter van de KOSMOS-inlichtingendienst Luc Dieudonné overleden. Jan Jambon gooit er zijn pet naar bij het KVHV-Antwerpen, maar ook als hij serieus is, is hij niet te harden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

DECEMBER 2014

llb-jambon-a-menti.jpgExtreemrechts steunt Poetin en vice versa. Zwitserland spreekt zich in een referendum uit tegen verdere beperking van de migratie. De zaak-Le Pen: Jan Jambon alweer betrapt op leugens. De onthullingen van AFF/Verzet en ResistanceS lokken sterke reacties uit in de Franstalige pers (foto) en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar premier Charles Michel weigert te antwoorden op de vraag in welke mate hij nog vertrouwen heeft in zijn vicepremier Jan Jambon. De oppositie – behalve het Vlaams Belang – stapt dan maar op. Jan Jambon: waar rechts en extreemrechts elkaar vinden. Het Vlaams Belang probeert zich sociaal voor te doen, maar is dat allerminst. In Sint-Niklaas wordt actie gevoerd tegen zingende Rudolf Hess-aanhanger Frank Rennicke. Satire: “Gezellig staat niet in het regeerakkoord.” Ook bij de MR is er kritiek op Pinokkio Jambon. Hoe lang houdt Charles Michel het vol? En hoe lang houdt de Vlaamse pers het vol N-VA-vriendelijk te schrijven? Het N-SA houdt op haar beurt een meeting met Gouden Dageraad-sprekers in Antwerpen. Nieuwe documenten over de Vlaams-nationale Debatclub onthullen dat deze club niet alleen Jean-Marie Le Pen maar ook negationist David Irving uitnodigde voor een lezing. Oprichter-erevoorzitter Jan Brans heeft een zéér aangebrand verleden. N-VA’ster Annick De Ridder (ex-Open VLD) laat zich nog eens langs haar betweterigste kant zien. Koen Dille is overleden. Op één week tijd: weer twee door buitenlandse neonazi’s in ons land georganiseerde concerten: White X-mas fest en Kategorie C. Jan Jambon nu in de ‘war room’ voor het White X mas fest? KVHV-Antwerpen koopt meer koffiekoeken dan het werkwilligen vindt op de stakingsdag van 15 december. ‘Dagobert Duck-taks’ is het woord van het jaar in Nederland, hun versie van een vermogensbelasting. Kamervoorzitter Siegfried Bracke in actie tegen de stakingsdag van 15 december. “Ik ken Jan Jambon” wordt een populair excuus. RechtsActueel opent de jacht op Dalilla Hermans omdat ze vertelt over het racisme dat ze als jongere van Afrikaanse afkomst heeft ondervonden. De ‘homolobby’ rond Marine Le Pen lokt reacties uit. Theo Francken (N-VA) en Tom Van Grieken (VB) blokkeren op Twitter beiden wie hen kritische vragen stelt. Italië verijdelt plannen voor neonazistische terreur in de kerstperiode. Tien jaar geleden is Hugo Gijsels overleden. De jaaroverzichten in uiteenlopende kranten brengen een eenzijdig beeld. N-VA plant een groot communicatieoffensief om de perceptie over de N-VA en de regering-Michel te verbeteren. Theo Francken wil de lijst ‘veilige landen’ voor asielzoekers uitbreiden. De abdij van Zevenbergen in Sint-Andries (Brugge) wil haar lokalen niet langer ter beschikking stellen voor de Joris Van Severen-cultus.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

07-01-15

JE SUIS CHARLIE. STILLE WAKE IN ANTWERPEN

frankrijk,media,criminaliteit actieAntwerpen, Vlaanderen… Toon jouw pen, het was hun wapen.

 

De Antwerpse stripwinkel Mekanik Strip roept op om je medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van de terreurdaden op het satirisch blad Charlie Hebdo te tonen. “Verenig je tegen de haat en intolerantie, en verdedig het recht van mening, woord, beeld en satire.”

 

Samenkomst voor een stille wake met pen en kaars aan de Oever, voor de stripmuur van Brecht Evens. Vlakbij de voetgangerstunnel in Antwerpen. Naargelang wanneer je dit leest: morgen/vandaag donderdag 8 januari, om 19.00 uur. 

21:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, criminaliteit actie |  Facebook | | |  Print

CHARLIE HEBDO: HET VERSCHIL TUSSEN TERRORISTEN EN MOSLIMS

Tweet verschil terroristen - moslims.jpgSommigen hebben het weer moeilijk om terroristen van moslims te onderscheiden. Helpen foto’s?

 

Het is toch niet omdat in Europa de meeste aanslagen gepleegd worden door nationalisten en separatisten dat alle nationalisten en separatisten terroristen zijn.

 

Charlie Hebdo lachte niet met de moslims of de islam, maar met de extremistische interpretatie van de islam. Laten we het zo houden.

16:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, criminaliteit, islam |  Facebook | | |  Print

ERESALUUT VOOR CHARLIE HEBDO

Charlie Hebdo - Houllebecq.jpgVerbijstering, verontwaardiging, tranen… bij de terroristische aanslag op de medewerkers van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo.

 

Als eerbetoon aan de vranke medewerkers van Charlie Hebdo, die álle godsdiensten op de korrel namen, en een bijzondere voorliefde hadden om Jean-Marie en Marine Le Pen te bekritiseren, hernemen we de artikels die we hier eerder in verband met Charlie Hebdo publiceerden.

     - De bomaanslag in 2011

     - Charlie Hebdo terug in de krantenwinkel

     - Charlie Hebdo aan verminderd tarief in de FN-steden

 

Illustratie: Het jongste nummer van Charlie Hebdo met op de cover de Franse schrijver-‘waarzegger’ Michel Houllebecq die ‘in 2015 zijn tanden zou verliezen om dan in 2022 mee te doen aan de ramadan’.

14:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: charlie, frankrijk, media, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: OKTOBER 2014 (1)

Theo Francken - Bob Maes.JPGEen artikel op deze blog leidde tot een woelige zitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het tumult vertraagde zelfs de voorlezing van de regeringsverklaring van de kersverse regering-Michel. 

 

De maand begint met onweerswolken bij de N-VA in Boortmeerbeek en een N-VA-gemeenteraadslid in Rijkevorsel die het licht ziet: hij geeft zijn mandaat als gemeenteraadslid op om priester te worden. ‘Zo vader, zo zoon’, nu ook bij de N-VA in Brasschaat. De laatste gemeenten in de provincie Antwerpen die niet mee doen aan de fair trade-campagne zijn bijna allemaal door de N-VA bestuurde gemeenten. AFF/Verzet onthult dat de eerst in de buurt van Mons, daarna in Brussel, geplande meeting met twee Gouden Dageraad-sprekers uiteindelijk plaatsvond in Antwerpen. BNP-kopstuk Nick Griffin wordt uit zijn partij gezet. De uitbater van café ’t Waagstuk in Antwerpen werd misleid voor de verhuur van zijn zaal voor een Gouden Dageraad-meeting. De N-VA-website wordt bijgewerkt nu de regering-Michel met de N-VA verregaander pensioenmaatregelen neemt dan belooft in het N-VA-verkiezingsprogramma. Max De Vries overleden. Zoon van N-VA-schepen en -parlementslid Karim Van Overmeire veroordeeld voor drugshandel. Filip Dewinter zegt dat Bart De Wever begin 2004 onderhandelde over een overstap naar het VB. RechtsActueel censureert, AFF/Verzet haalt het met Google Cache terug boven. Loukanikos, de hond die bij alle rellen in Athene opdook, is er niet meer. Ben Weyts en Theo Francken op feestje oud-VMO-leider Bob Maes, het AFF/Verzet-artikel over een feestje in Zaventem drie dagen eerder leidt tot groot tumult in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar de voorlezing van de regeringsverklaring door nieuwbakken premier Charles Michel de mist in gaat (foto: Theo Francken, vlak na zijn eedaflegging als staatssecretaris, applaudisseert voor Bob Maes die de collaboratie nog altijd vergoelijkt). Bob Maes werd op dat feestje erevoorzitter van de N-VA Zaventem. Portret van SAF-oprichter Gaston Steurs. Als gevolg van het tumult in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ook de collaboratie-uitspraken van Jan Jambon bekritiseerd werden, grijpt Luc Sevenhans (N-VA, ex-VB) naast de burgermeestersjerp in Brasschaat. De incidenten met Jan Jambon en Theo Francken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgen ruime weerklank in de pers. Theo Francken excuseert zich noodgedwongen voor een aantal aangebrande uitspraken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

OKTOBER 2014 (2)

Koen Degroote op Joris Van Severen-colloquium 1.jpgGerolf Annemans laat geen propere lei achter bij het Vlaams Belang. Tom Van Grieken citeert in zijn eerste toespraak als Vlaams Belang-voorzitter heimelijk Joris Van Severen. Tijdens het tumult met Jan Jambon en Theo Francken was Bart De Wever in Shanghai. Hoe zou het gelopen zijn als Bart De Wever was thuisgebleven? De leider van de ‘Zweden Democraten’ gaat in ziekteverlof. N-VA-burgemeester en -parlementslid Koen Degrootte geeft een toespraak en receptie op een Joris Van Severen-colloquium (foto). Koen Degroote vindt Joris Van Severen veroordelen “overdreven”. Gouden Dageraad heeft sterk overtuigde jonge aanhangers. Verslag van de eerste nationale bijeenkomst van Hart boven Hard. Koen Degroote zonder complexen op het Joris Van Severen-colloquium. Verjaardagswensen voor Staf de Clercq. Matthias Storme bestuurslid van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, en machtsgreep van nieuwe meerderheidspartijen op het Centrum. “Voorlopig het laatste” Joris Van Severen-colloquium. Over één week: nationale vakbondsbetoging in Brussel.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

06-01-15

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: JULI - AUGUSTUS 2014

KVHV-Gent 25 mei 2014.jpgBij gebrek aan voldoende min of meer interessant nieuws over (extreem)rechts moesten wij ons aantal artikels in de zomer terugschroeven. Maar dit hebben we nog onthouden.

 

Geen extreemrechtse fractie in het Europees Parlement. De kracht van verandering is zichtbaar. Vlaams Belang Magazine: “Wij zetten (niet) door”. Rapport over het oorlogsverleden van Suske & Wiske-tekenaar Willy Vandersteen openbaar. BBET’er Tomas Boutens opgepakt door de politie. De plezierreisjes blijven doorgaan bij het Vlaams Belang. 25 jaar Gentse Feesten-debatten. Doodsbedreiging en vernieling kunstwerken in Berchem. KVHV-Gent in Hongarije rondgeleid door Jobbik. ‘Prijs voor de Democratie’ en ‘Jaap Kruithof-prijs’ 2014. Extreemrechts heeft de wind in de zeilen in Israël. Het KVHV (foto) is blij met elitevorming door hoger inschrijvingsgeld voor universitaire studies. Het drankprobleem bij de KVHV’ers. Dewinter blijft zijn eigen zelf. Het asociaal Vlaams regeerakkoord. AFF/Verzet brengt een top-10 van antifascistische muziek. De factuur van de regering-Bourgeois. Burn-out bij Bruno Stevenheydens. Leugens en fans van Nieuwe-Vlaamse Afbraakwerken (N-VA). Vijf jaar cel voor Russische neonazi en homohater. Intussen heeft een rechtbank zijn celstraf teruggebracht tot twee jaar en tien maanden. De Autonome Nationalisten halen hun symbolen boven. Freddy Van Gaever is kandidaat ad interim voorzitter Vlaams Belang.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

SEPTEMBER 2014

Hart boven hard.jpgCD&V met Allessandra Mussolini in dezelfde Europese fractie. VB-gemeenteraadslid slaat drie agenten werkonbekwaam. NPD verliest niet alleen haar parlementsleden in het Duitse Saksen. Barbara Pas geen kandidaat VB-partijvoorzitter. Chris Janssens evenmin. “Onthoofding is een teken van beschaving.” Uit het Vlaams Belang gezet na AFF-publicatie. Neonazi’s tegen andere neonazi’s in Oekraïne. Tom Van Grieken kandidaat-voorzitter Vlaams Belang. De harde taal van Tom Van Grieken. Kortrijkse gemeenteraad zonder Vlaams Belang. N-VA-parlementslid beboet voor ‘VL’ over autonummerplaat. Maar het kan nog gekker: met SS-autonummerplaat door Vlaanderen. N-VA zet drie gemeenteraadsleden buiten in Tremelo. Middeleeuws spektakel: Vlaamse Leeuwenvlaggen leggen. De vriendendienst van Filip Dewinter. Griekenland, een jaar na de moord op Pavlos Fyssas. Zoon N-VA-parlementslid Karim Van Overmeire riskeert cel voor drugshandel. De Lijn: Alleen gratis voor Vlaamse (ex-)parlementsleden. Intussen is het gratis busvervoer voor (ex-)parlementsleden afgeschaft, maar ze blijven beschikken over gratis NMBS-vervoer én een kilometervergoeding voor autovervoer. De Stichting AntiFascisme (SAF) organiseert een publieksevenement. Verslag van de Hart boven Hard-avond in Antwerpen. Krantenfusies: de verarming van de politieke berichtgeving. Fons Duchateau volgt Liesbeth Homans op op het Antwerps stadhuis. Gouden Dageraad-kopstuk leert kind de Hitlergroet. Op reis met de Autonome Nationalisten. Steunactie voor Gouden Dageraad in Brussel. Filip Dewinter geboeid. Op komst: Gouden Dageraad-meeting in België.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

05-01-15

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: MEI 2014

Bart De Wever - gebalde vuist.jpgVandaag de afleveringen 5 en 6 van ons jaaroverzicht 2014, met in mei natuurlijk ‘de moeder aller verkiezingen’ gewonnen door Bart De Wever (foto).

 

1 mei 2014. Het verschil tussen het N-VA-partijprogramma en de realisaties van de N-VA in de Vlaamse regering. Analyse van de verschillende partijprogramma’s (1, 2). Antwerpse politie verbiedt rode vakbondsjassen op terras. Recensie Thatcher aan de Schelde. Racisme bestrijden met racisme? Zielige lastercampagne tegen de PVDA. “De N-VA is een asociale partij, maar ze is niet de enige.“ Wat met extreemrechts in Franstalig België (1, 2)? Actie tegen Gouden Dageraad. Jan Jambon vindt dat een werkloze eerst zijn huis moet verkopen vooraleer aanspraak te kunnen maken op leefloon. Liesbeth Homans is Jan Jambon waard. Tijd voor een ander recept bij het Vlaams Belang. Liesbeth Homans valt door de mand. Verkiezingsdebat in Antwerpen: Rob Van De Velde is Liesbeth Homans waard. Waarom stemmen kiezers wel eens tegen hun eigenbelang in? N-VA schrapt multicultureel feest in Denderleeuw. De Maria-aanbidders bij het Vlaams Belang. Bart De Wever overdrijft weer eens. Vlaams Belang misbruikt Wannes Van de Velde. Goede redenen en één probleem voor een plan tegen racisme. Vlaams Belang pour les Wallons: FpN. De laatste centen (of toch bijna voor het Vlaams Belang). De laatste leugens (of toch bijna voor de N-VA). 25 mei: N-VA wint in bijna heel Vlaanderen, maar verliest pluimen in de stad Antwerpen. VB verliest meer dan verwacht. Het verdriet van het Vlaams Belang. VB’er Bart Laeremans: “Eigen campagne Dewinter was schadelijk”. Franstalig extreemrechts: over en uit (1, 2). De zwarte golf in Europa. De gele golf in Vlaanderen. AFF/Verzet mocht haar 3.000.000ste bezoeker ontvangen. De verkiezingsuitslag in Brussel.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

JUNI 2014

Vreugde om Rode Duivels.jpgFilip Dewinter: “Die zwartepiet doet mij pijn”. Waar is Annemans? Racisme: de verantwoordelijkheid van het VB en de N-VA. Vlaams Belang-vriend Pro Köln verliest helft kiezers. De hypocrisie van RechtsActueel. Het betere (?) denkwek van de KVHV’ers. Racisme bij Antwerpse politie: artikelenreeks dwingt tot actie. Tegeltjeswijsheid. Voetbal: Borussia Dortmund tegen neonazi’s. Intussen in de Oudaan, de Antwerpse politietoren. Ambras tussen vader en dochter Le Pen. N-VA-raadslid rijdt scheve schaats. Jan Jambon op Vlaams Blokse wijze. De gaten in het geheugen van ’t Pallieterke. Zo vindt men altijd wel een stok om moslims te slaan. Ontslag voor 73 van de 93 VB-personeelsleden. Chris Janssens Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement. En in de Kamer… De Vlaamse identiteit: (g)een basis voor beleid. Marijke Dillen stopt ermee. Kopstuk Autonome Nationalisten Christian Berteryan is een negationist. Negationisme en antisemitisme op Facebook. Antwerpse burgemeester steunt politieagenten in homo-optocht. En in… ? Vlaams Belang verliest enig OCMW-raadslid in Antwerpen. Voetbalcommentator Filip Dewinter wordt er stil van. Grote drama’s en kleine ongemakken bij het Vlaams Belang. N-VA-burgemeesters bederven de feestvreugde bij de Wereldbeker Voetbal-successen van de Rode Duivels (foto). De nazi-groet bij Gouden Dageraad-leiders. Het ‘Senegalees bunkertje’ wordt opgeknapt. Discriminatie bij huren woonst: klacht neerleggen helpt.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print

04-01-15

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: MAART 2014

2014Deel 3 en 4 van ons jaaroverzicht van 2014, met in maart het verschijnen van een boek over Het Vlaanderen van Bart De Wever dat helaas onderbelicht blijft in de Vlaamse media, en het overlijden van Regine Beer (foto). 

 

Een Voorpost’er dreigt met rot fruit te gooien naar een allochtone carnavalsgroep in Aalst. Zowel de Vlaams Belang Jongeren als een splintergroep van Blood and Honour komen bijeen. Koen Hostyn publiceert Het Vlaanderen van De Wever. Europese neonazi’s steunen Oekraïense geestesgenoten. Extreemrechts zetelt in de nieuwe Oekraïense regering. OCMW-raadslid en vader van… Chris Morel haalt scheldproza boven. Zuhal Demir slaat wild in het rond. Scherp criticus van het Vlaams Belang en de N-VA Gerard Mortier overlijdt. Verkozenen op 25 mei al voor tweederde bekend. Waar maken de Antwerpse kiezers zich zorgen om? De motorclub van Tomas Boutens bouwt een clubhuis in Lommel. Etienne Vermeersch als nieuw orakel uit het Westen. Onmacht en hypocrisie van Gerolf Annemans over een Vlaams Belang-delegatie in Oekraïne. Brief over Frank Creyelman, Jan Penris en Christian Verougstraete in de Oekraïne: “Zijn jullie Vlaams-nationalisten of een bende clowns?” Geert Wilders wordt verwacht op een Vlaams Belang-meeting. Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De aanpak van racisme en discriminatie door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding breidt uit. Blokbuster - NSV: een verschil van dag en nacht. Een Lifetime Achievement Award voor Regine Beer. Maar Regine overlijdt nog voor haar de prijs kan overhandigd worden (herinneringen). Ambras in de partij van Geert Wilders. Filip Dewinter doet het met een babe. Succes en minder succes voor het FN in Frankrijk. Zwaarste straf geëist voor Belg in Ulfhednar-wapenzaak in Nederland. Toegang tot rouwregister Regine Beer door politie versperd. Herman Van Goethem: “Wat Regine Beer heeft betekend.” Parlementslid stapt op bij Gouden Dageraad. De afscheidsplechtigheid voor Regine Beer. Wat niet in het VB-verkiezingsprogramma staat, maar wel… Het Vlaams Belang-verkiezingsprogramma: wie wint en wie verliest ermee?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2014 |  Facebook | | |  Print