11-07-08

HET VB CITEERT TEGENWOORDIG GRAAG ETIENNE VERMEERSCH

De staatshervorming waarvoor Yves Leterme en Bart De Wever zich geëngageerd hebben houdt ook de progressieve intelligentsia, of toch een deel ervan, in haar greep. Met in Gent een Gravensteengroep (zie: http://www.gravensteengroep.org) en een Vooruitgroep (zie: http://vooruitgroep.wikidot.com/start). De naam van de eerste groep kan dan wel toevallig zijn, de twee benamingen zijn ook niet zonder symboliek. Boegbeeld van de Gravensteengroep is de erudiete, maar soms ook erg controversiële, professor Etienne Vermeersch (foto). Het VB citeert hem de laatste tijd maar al te graag.

Ook al, dixit het VB, “heeft (hij – Etienne Vermeersch, nvdr.) ons al heel dikwijls aangevallen en bekritiseerd, en niet altijd op een sportieve of intellectueel eerlijke manier.” Maar zand erover nu Etienne Vermeersch tegenwoordig zaken zegt die ze bij het VB graag horen. Zo citeert het VB Vermeersch deze week in Humo met: “Ik geloof niet dat in Vlaanderen de solidariteitsgedachte op zich in het geding is – niemand heeft er problemen mee dat we solidair zijn met Portugal of Ierland of Ethiopië. Maar de solidariteit wordt wél een probleem als de Vlamingen merken dat de Franstaligen de politieke solidariteit niet opbrengen om de grondwet te respecteren. (…) De Franstaligen respecteren de taalgrens niet, ze denken dat ze daarover heen mogen lopen.” En: “Solidair zijn met een bodemloze put is zeer ontmoedigend. Het natiegevoel is zozeer verdampt dat Vlamingen misschien nog wel solidair zijn met zwarten in Afrika die aan aids lijden, maar niet met Walen die zich opstellen als tegenstanders.”

Er is echter één probleem als het VB zich wil beroepen op deze citaten van Etienne Vermeersch. Het VB is nooit solidair geweest met Ethiopië of welk Afrikaans land ook, en nog minder met de “zwarten in Afrika die aan aids lijden”. Als 11.11.11 bijvoorbeeld campagne voerde voor de armen en minstbedeelden in een ander continent, stonden ze bij het VB herhaaldelijk klaar om uitgerekend dan de aandacht te vestigen op de armoede in eigen land (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051111). En als ze dat de jongste jaren niet meer doen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061115), is het niet omdat ze 11.11.11 plots genegen zijn maar omdat ze geen volk meer vinden om voor bepaalde thema’s op straat te komen. De generositeit die het Vlaamse volk inderdaad heeft ten overstaan van het Afrikaanse, is niet bij het VB te vinden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, 10 juni |  Facebook | | |  Print

10-07-08

MEER DAN ÉÉN JAAR LATER. LETERME GEEN STAP VOORUIT, BEVOLKING VERARMT

Op 10 juni 2007 werd vooral gestemd omwille van thema’s als werkgelegenheid en tewerkstelling, pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid in het algemeen. De staatshervorming stond niet eens in de top 10 van bekommernissen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080708). En toch houdt de staatshervorming, en niets anders dan de staatshervorming, de politieke klasse in dit land in de ban. Hoe dom is men dan bezig? Heel dom.

Er kunnen goede redenen zijn om bevoegdheidsverdelingen te herschikken, maar als het niet lukt… blijf er dan ook niet over zagen. Er is nog wel meer dat kan en moet gebeuren. De energieprijzen swingen de pan uit, mensen hebben het alsmaar moeilijker om een woonst te huren, mensen zonder papieren wachten op humane en duidelijke criteria om hun toekomst uit te bouwen…

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, 10 juni |  Facebook | | |  Print

09-07-08

HET KAN VERKEREN

Het VB heeft na het bekend geraken van het jongste onderzoek naar de stemkeuze op 10 juni vorig jaar (zie hieronder) alsnog gereageerd. Een volle dag nodig gehad om te bekomen van de goede cijfers die het VB in het rapport kreeg?

Vanzelfsprekend citeert het VB graag het cijfer van 33,4 % van de nieuwe kiezers die voor het VB koos, en voegt het er nog aan toe dat dit de bevestiging is van een stijgende lijn: van 11,4 % in 1995, naar 15,6 % in 1999, naar 20,8 % in 2003, en nu dus 33,4 %. Ook wordt het cijfer van 26,7 % geciteerd als de score van het VB in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. Ander onderzoek geeft nochtans aan dat het VB bij de jongste stemgerechtigden minder goed scoort dan bij de oudere (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080629). Wat echter echt grappig is, is de waarde die het VB toekent aan het onderzoek van professor Marc Swyngedouw (foto). “Uiteraard springt het Vlaams Belang voorzichtig om met enquêtes, maar hier gaat het natuurlijk niet om een zoveelste banale opiniepeiling, maar om een wetenschappelijk onderzoek van het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO) van de Leuvense universiteit”, luidt het op de VB-website. Verderop wordt ook nog eens professor Marc Swyngedouw instemmend geciteerd.

Het kan verkeren. Als Marc Swyngedouw met dezelfde ernst als nu het VB-verkiezingsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen tegen het licht hield (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060903) werd hij in de VB-pers smalend "de rode professor” genoemd. Toen Marc Swyngedouw in juni de communautaire stem bij de laatste federale verkiezingen relativeerde (zie de laatste paragraaf in http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080708) werd opnieuw met die “rode professor” geschimpt en werd erop gewezen dat de ‘swyn’ in Swyngedouw oud-Nederlands is voor ‘zwijn’… De conclusies over de VB-stem bij de nieuwe kiezers en de niet-communautaire stem op 10 juni komen nochtans uit een bevraging van dezelfde populatie kiezers. Naargelang die conclusies word je in het ene geval door het VB bejubeld omwille van de ernst van het onderzoek, en in het andere geval met pek en veren overladen. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

08-07-08

DE ANDERE CIJFERS UIT HET ISPO-KIESONDERZOEK

De Standaard blokletterde gisteren: Links scoort slecht bij nieuwe kiezer, en ook: Vlaams Belang blijft jongeren winnen. In het ISPO-rapport waarop de krant zich voor die titels steunt lezen we dat “enige voorzichtigheid (is) geboden omwille van de kleine aantallen waarop de analyse is gebaseerd”, maar met dat soort details kan een krant zich niet bezig houden. Anders heeft het geen sensationeel nieuws om mee uit te pakken.

Tussen eind september 2007 en 15 januari 2008 ondervroeg het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO), verbonden aan de K.U.Leuven, 1 084 Vlaamse kiezers. Idealiter had Marc Swyngedouw en zijn equipe op de verkiezingsdag van 10 juni 1987 zelf de kiezers bevraagd, maar dat was financieel niet mogelijk. En verder maakte de vakantieperiode het ook niet mogelijk om sneller aan de slag te gaan. Daardoor zijn de resultaten ongetwijfeld licht vertekend: mensen geven een uitleg over hun stemkeuze mee onder invloed van de analyses en commentaren die intussen in de media zijn verschenen. Maar we nemen aan dat dit al meer kan spelen bij vragen als of België gesplitst moet worden, dan wel voor welke partij men gestemd heeft. Van wie op 10 juni vorig jaar voor het eerst stemde, de 18 à 21-jarigen, stemde volgens dat beperkt onderzoek een derde (33,4 %) VB. Met de 14,2 % voor de Lijst Dedecker (LDD) betekent dit dat bijna de helft van de jongeren populistisch stemde, en met de 9,9 % voor de VLD erbij stemt iets meer dan de helft economisch liberaal. Slechts een goede 10 % stemt centrumlinks (7,6 % SP.A/Spirit, 3,9 % Groen!).

Zoals gezegd is het staal kiezers te klein om absolute uitspraken te doen per partij, maar jongeren lijken wel gevoelig te zijn voor trends. Met de dioxinecrisis in 1999 ging hun stem vooral naar de groenen (20,6 %). Met Steve Stevaert haalden de socialisten het leeuwendeel van de stemmen van de nieuwe kiezers binnen in 2003 (32 %). Tegenwoordig hebben de rechtse populisten de wind mee. Het Nieuwsblad, dat de cijfers gisteren eveneens bracht, laat ene Xavier Everaert (18 j.) aan het woord, en wat hij zegt lijkt wel representatief. Over de linkse partijen: “Het zijn allemaal partijen van het establishment geworden, grijze politici die beslissingen nemen in achterkamertjes. Wij willen horen waar het op staat.” Xavier heeft zijn gading gevonden bij Lijst Dedecker. “Die partij zegt tenminste wat ze denkt, zonder al te veel op haar woorden te letten. Dat wordt wel gesmaakt. (…) Een echte volkspartij met duidelijke ideeën spreekt aan. SP.A heeft wel geprobeerd om ook over te komen als een partij van het volk maar dat kwam geforceerd over. Jongeren zijn verstandig genoeg om zich daar niet aan te laten vangen.”

De andere cijfers in het ISPO-onderzoek zijn echter nog belangwekkender. Zo bleek het VB vorig jaar nog over een zeer trouw kiespubliek te beschikken (82,2 % stemde vier jaar eerder ook al VB), maar verloor het 69 000 kiezers aan de LDD. Yves Leterme en Bart De Wever verloren met hun kartel 22 000 kiezers aan het VB, en haalden bij die partij maar 27 000 kiezers weg. Wat dus slechts een verschil van 5 000 stemmen maakt. Men heeft ook gepeild naar de electorale betekenis van de N-VA en Spirit. De N-VA vertegenwoordigt maar 2 % van het Vlaams kiespubliek, Bert Anciaux’s Spirit slechts een half procent. Mocht er geen stemplicht zijn zouden vooral LDD (tot - 37 %) en VB (- 18 %) daar onder lijden, en vooral Groen! (+ 51 %) en SP.A/Spirit (+ 26 %) winnen bij enkel bewuste kiezers. Hetzelfde staal kiezers is ook ondervraagd naar hun Vlaams dan wel Belgisch gezind zijn, de resultaten daarvan zijn al eerder vrij gegeven maar kregen opvallend minder aandacht in de pers.

Slechts 9 % van de kiesgerechtigde Vlamingen wil een splitsing van België, en dat spijts de enquête is afgenomen terwijl zowel in de politiek als in de pers het communautair getwist na de verkiezingen volop op gang was gekomen. Een unitair België met meer bevoegdheden voor de gewesten is wat de grootste groep kiezers wil. Zoals al eerder geschreven door een andere politicoloog (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080506) heeft de kiezer op 10 juni 2007 niet gevraagd om een communautair opbod. Zelfs in een periode van verhoogde communautaire spanning komt de staatshervorming slechts op de elfde plaats in het lijstje van de drie belangrijkste thema’s voor het stemgedrag in 2007. Werkgelegenheid en tewerkstelling, samen met pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid in het algemeen vormden de werkelijke inzet voor de verkiezingen 2007. En is onze politieke elite daar nu mee bezig? Wie de splitsing van België wil stemt vooral VB (57 %), en binnen het VB-electoraat maken die 29 % uit van hun kiezers. 11 % van de VB-kiezers wil een unitair België. Op de website van het VB heeft men (nog) niet gereageerd op deze cijfers. Jurgen Verstrepen (LDD) titelde Lang leve het populisme. De klassieke omschrijving van populisme is nochtans: “populaire, oppervlakkige, enigszins demagogische betoogtrant.” Helemaal op het lijf van Verstrepen geschreven, zo lijkt het wel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

13-07-07

Out en nieuw (2)

Na verzet van de Franstalige partijen is het VB nu toch opgenomen in het Bureau dat de werkzaamheden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers regelt. Wie beweert alsmaar dat de PS het land regeeert? Ook bij de quaestoren, die de financiën van de Kamer beheren, mocht het VB haar mannetje plaatsen. SP.A en Groen! niet. Wie beweert alweer dat het VB geboycot wordt, niet gelijk met andere partijen behandeld wordt? Prijsbeesten (want die functies worden extra verloond) zijn Bart Laeremans in het Bureau, nochtans slechts in de Kamer geraakt als opvolger, en de nieuwe lijsttrekker in Oost-Vlaanderen, Guy D'Haeseleer, bij de Quaestoren. Maar we zouden het hier eigenlijk hebben over de nieuwelingen in de VB-Kamerfractie. Op de VB-website zijn wél al de namen van die nieuwelingen ingevuld, staat er ook al een fotootje van die vier heren en twee dames, maar ontbreken nog de bibliografische gegevens. Een leemte die wij hier graag invullen.

Voor de eerste is dat natuurlijk niet moeilijk, hij heeft al een Wikipedia-pagina en een eigen tag op deze website (http://aff.skynetblogs.be/tag/1/Valkeniers). Bruno Valkeniers (foto 1) is in

1955 in Brussel geboren, werd in 1980 commercieel directeur bij het havenbedrijf Hesse-Noord Natie en is sinds 2002 zaakvoerder van zijn eigen bedrijfje Falconsult. Valkeniers is gepokt en gemazeld in de Vlaamse beweging: hij militeerde bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), is medestichter van de Internationale Serviceclub Marnixring (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marnixring), en was in 2005-2006 voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond. Hij was ook nog lid van de denkgroep In de Warande (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/In_de_Warande) en is beheerder van het Vormingsinstituut Wies Moens (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wies_Moens). Valkeniers doet zich voor als een beschaafde VB’er, maar heeft een even harde overtuiging als Philip Dewinter en Gerolf Annemans. Door die laatste twee wordt hij dan ook naar voor geschoven als alternatief voor Frank Vanhecke als VB-voorzitter zodra de tijd er rijp voor is. Valkeniers is gemeenteraadslid in Antwerpen en behaalde op de derde plaats van de VB-Kamerlijst 14 897 voorkeurstemmen.

Ook als nieuweling verkozen op de Antwerpse VB-lijst: Rita De Bont (foto 2, samen met Gerolf Annemans. De foto van Rita De Bont die we hier een paar dagen geleden publiceerden - zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4735855/de-volgende-dagen - is genomen op een colloquium van de Vlaamse Volksbeweging over jongeren in de Vlaamse beweging, op 18 november 2005 in Edegem). Ze is door Gerolf Annemans binnengehaald om de communautaire besprekingen in goede banen te leiden, alsof het VB daar ooit écht bij betrokken zal worden. Rita De Bont was van 2004 tot 2007 voorzitster van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). De Wikipedia-pagina van Rita De Bont vermeldt over de in 1954 geboren en in Mortsel wonende Rita De Bont: “Als tandarts wist ze binnen de Vlaamse beweging met zachte hand heel wat moeilijke situaties te ontzenuwen.” De Bont is ook vertrouwd met de Marnixring van Bruno Valkeniers. Ze nam ontslag bij de VVB “om in alle vrijheid een beslissing te kunnen nemen over haar mogelijke overstap naar de partijpolitiek”, en ze kwam – zoals voorspeld werd – uit bij het VB waarvoor ze op de vijfde plaats van de Kamerlijst op 10 juni 10 852 voorkeurstemmen behaalde. Rita De Bont studeerde Politieke en Sociale wetenschappen in Zuid-Afrika, in de tijd van het Apartheidsregime.

Bruno Stevenheydens is al langer actief in het VB. In 1968 geboren, was hij in zijn jeugdjaren eerst actief bij de Chiro maar stapte dan over naar het VNJ. Tot aan zijn verkiezing werkte hij als VB-fractiesecretaris in het Vlaams parlement. Naast voorzitter van het VB in de regio Dendermonde/Sint-Niklaas is hij VB-fractieleider in de gemeenteraad van Beveren en tot aan zijn eedaflegging was hij ook VB-fractieleider in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Bruno Stevenheydens kreeg op de vierde plaats van de Oost-Vlaamse VB-lijst 12 440 voorkeurstemmen. Bruno Stevenheydens is de man die voor het VB op de linkeroever van de Schelde vertelt dat de Antwerpse haven niet moet uitbreiden op die linkeroever, terwijl zijn partijgenoten Philip Dewinter en Jan Penris op de rechteroever van de Schelde het omgekeerde vertellen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051227). Het is niet moeilijk raden wie aan het langste eind trekt.

Barbara Pas, hier eerder al omschreven als “het kuiken”, is familie van VB-cartoonist Fré Pas. Ze is in 1981 geboren en werkt sinds 2004 als parlementair medewerkster voor de VB-Kamerfractie. Barbara Pas is lid van het nationaal bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070213), en voorzitster van de VB-afdeling in Dendermonde waar ze ook VB-gemeenteraadslid is. Op de vijfde plaats van de Oost-Vlaamse VB-kamerlijst behaalde ze 10 420 voorkeurstemmen. Niet genoeg om rechtstreeks in het parlement te geraken, maar ze mag juriste en Vlaams volksvertegenwoordigster Gerda Van Steenberge (tweede op de VB-Kamerlijst, en 12 027 voorkeurstemmen) opvolgen. Barbara Pas haalde al de parlementaire annalen omdat ze als één van de jongste parlementsleden de eedaflegging van de nieuwe Kamerleden mocht mede-organiseren, maar na een uur vervangen werd door de Limburgse CD&V’ster met Turkse roots Yalçin Hilâl die een paar maanden jonger dan Pas bleek te zijn. Waarmee nog eens het bewijs werd geleverd dat de vreemdelingen jobs van autochtone Vlamingen afpakken.

Nog een opvolger van… is Peter Logghe (foto 3). Hij komt in de Kamer als opvolgster van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt. Die blijft Vlaams volksvertegenwoordigster voor het VB. Op 10 juni kreeg ze op de tweede plaats van de VB-Kamerlijst 8 324 voorkeurstemmen in West-Vlaanderen; Peter Logghe behaalde op de eerste opvolgersplaats van diezelfde lijst 4 954 voorkeurstemmen. Logghe, geboren in 1959, is voormalig KMO-adviseur en verzekeringsinspecteur (onder andere bij de KBC). Tot aan zijn eedaflegging als Kamerlid was hij VB-personeelslid, als medewerker op de redactie van VB-website. Hij zou niet de eerste zijn die meer tijd blijft spenderen aan de VB-website dan in het parlement zetelen. Peter Logghe is sinds begin dit jaar gemeenteraadslid in Roeselare, maar is vooral ook gewezen hoofdredacteur van TeKoS (Teksten, Kommentaren & Studies), het studietijdschrift van Nieuw Rechts in Vlaanderen (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/82/51/lang,nl). Hij is lid van Voorpost en was één van de sprekers op de zogenaamde Winteracademie van de Vlaams Belang Jongeren waar hij begin maart dit jaar sprak over wat het VB bindt en scheidt van Links en Rechts.

De minst bekende van de nieuwelingen in de VB-Kamerfractie, en nochtans de voorbije jaren Vlaams volksvertegenwoordigster, is de Limburgse Linda Vissers die na het niet meer in de gratie staan van Marleen Govaerts, en het afhaken van Roosmarijn Beckers, de tweede plaats op de VB-Kamerlijst in Limburg werd toegewezen. Linda Vissers (1961) is VB-gemeenteraadslid in Overpelt en, sinds 2004, Vlaams parlementslid. Op 10 juni kreeg ze op de tweede plaats van de VB-Kamerlijst 17 806 voorkeurstemmen. Nochtans is ze niet erg snugger, maar zijn de VB-kiezers dat wél? Bekijk hier het kwisje van Het Belang van Limburg, en je weet genoeg: http://www.garagetv.be/video-galerij/fiedelewie/Quiz_met_....

00:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, valkeniers |  Facebook | | |  Print

12-07-07

Out en nieuw (1)

De VB-kamerfractie telt voortaan zeventien leden. Dat is er eentje minder dan vóór 10 juni. Blijvers zijn fractieleider Gerolf Annemans (uit Antwerpen, Annemans kreeg 5,5 en 4/10 in het parlementair rapport van respectievelijk  De Standaard en  De Morgen), Koen Bultinck (Diksmuide, 5 en 3/10), de van Antwerpen naar Mol verhuisde Alexandra Colen (1 en 0/10), Guy D’Haeseleer (Ninove, 4 en 2/10), Filip De Man (Vilvoorde, 6 en 1/10), Hagen Govaerts (Heverlee, 4 en 3/10), Bart Laeremans (Grimbergen, 7,5 en 5/10), Jan Mortelmans (Lier, 3 en 1/10), Bert Schoofs (Beringen, 4 en 2/10), Luc Sevenhans (Brasschaat, 5,5 en 1/10) en ouderdomsdeken Francis Van den Eynde (5 en 2/10). Naast die elf blijvers zijn er zeven VB-parlementsleden die moesten opstappen, en zes nieuwkomers. In twee afleveringen schetsen wij verdwijnt en wie nieuw is in de VB-Kamerfractie.

Maar eerst nog iets aanvullen over de blijvers: hoelang zitten ze nu al in het parlementair halfrond? Gerolf Annemans kwam als opvolger van Karel Dillen in maart 1987 in het federaal parlement, en is daarmee het langst zetelend VB-parlementslid. Na hem zetelen het langst in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Filip De Man en Francis Van den Eynde (beiden in de Kamer sinds 1991); Alexandra Colen en Bart Laeremans (sinds 1995), Luc Sevenhans (1997); Koen Bultinck, Guy D’Haeseleer, Hagen Govaerts, Jan Mortelmans en Bert Schoofs (sinds 1999).

En wie verdwijnt er allemaal? Vooreerst Nancy Caslo die in 2003 in de Kamer mocht gaan zetelen en het dus maar één legislatuur heeft volgehouden. Niet verwonderlijk. De Standaard  noteerde in haar parlementair rapport: “Nooit iets van gezien.”, en De Morgen  wist: “Mag na 10 juni op het VB-secretariaat in Boom gaan werken. Dat is dus dichter bij huis, maar geen promotie. Verdient die ook niet.” Nancy Caslo is gemeenteraadslid in Hemiksem en kreeg op 10 juni op de achtste plaats op de VB-opvolgerslijst 3 861 voorkeurstemmen.

Een exit is er ook voor Ortwin Depoortere (foto 1) wiens input in het parlement – dixit De Standaard – “onbestaande (was) op een vraag over de solden na”. Ook De Morgen  heeft hem “niet gezien of gehoord”. Gerolf Annemans zei over Ortwin Depoortere: “Deze stille kracht verdient het om terug te keren”, maar dat was slechts voor de galerij. Na de tegenvallende verkiezingsresultaten van het VB in Gent was hij in ongenade gevallen bij de partijtop. Idem Francis Van den Eynde, maar die was moeilijker te passeren. Depoortere was VB-volksvertegenwoordiger sinds 2004, haalde nog 5 099 voorkeurstemmen op de zevende plaats op de Oost-Vlaamse VB-Kamerlijst, en is gemeenteraadslid in Gent.

Marleen Govaerts (foto 2), uit Sint-Truiden, liet zich vooral opmerken de dag dat ze voor een VRT-televisiecameraploeg gevraagd werd om haar persoonlijke mening over Guido Tastenhoye die het opnam voor een vluchtelingengezin uit Kazachtstan. “Dat moet u aan Philip Dewinter vragen”, was haar antwoord (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060302). Haar beste herinnering aan haar parlementair werk sinds 2003 is een wetsvoorstel over fiscale problemen voor grensarbeiders… wetsvoorstel dat nooit de agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft gehaald. Nadat bleek dat Gerolf Annemans meer geïnteresseerd was in haar dochter Roosmarijn Beckers (foto 2) een mandaat in de Kamer te geven, deed de familie Beckers-Govaerts de boeken dicht. Niemand van hen wilde nog op de lijst op 10 juni staan.

Staf Neel (foto 3) is de volgende die we moeten uitwuiven. De Antwerpenaar dankte zijn bekendheid aan zijn overstap in november 1992 van de SP naar het VB, maar daar houdt het dan ook mee op. Toenmalig SP-gemeenteraadsfractieleider Lode Hancké zei in 1992 dat Staf Neel nog geen half blaadje kan volschrijven, maar dat was blijkbaar geen bezwaar om hem met veel bombarie binnen te halen bij het VB. Voor congresteksten zoals over armoede in Vlaanderen werd geen beroep gedaan op de voormalige socialist, maar op oude rotten in het vak als Wim Verreycken. Staf Neel zetelde in de Kamer sinds 2004. De laatste keer dat hij de pers haalde als parlementslid was met zijn schriftelijke vraag “Waarom zijn zoveel toiletten op de trein potdicht?” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050926). Staf Neel was aanwezig op de begrafenis van VMO-leider Bert Eriksson, en behoorde tot de clan van Gerolf Annemans. Op de twaalfde plaats op de VB-lijst haalde hij nog 7 231 voorkeurstemmen. In Gazet van Antwerpen  zei hij na 10 juni: “Spijtig, dit was mijn laatste kans. Ik heb alles gegeven en wens dan ook iedereen die zich voor mij heeft ingezet te bedanken. Dat zijn vooral de kleine militanten. Hadden de kopstukken zich achter mij geschaard, was het anders gelopen. Ik stond namelijk niet mee op de gebuste partijfoto’s. Toch was het heel tof dat ik dit heb mogen meemaken. De kiezer beslist, de partij heeft gewogen.” Staf Neel is het langstzetelend Antwerps gemeenteraadslid, wat hem in poleposition  brengt voor een mandaat als de bestuursmeerderheid niet tot een overeenkomst komt.

Over Jaak Van den Broeck waren De Standaard  en De Morgen  het eens in hun parlementair rapport. Alhoewel De Standaard  meestal meer punten gaf dan De Morgen, gaf De Standaard  net als De Morgen  een 0 op 10 voor Jaak Van Den Broeks parlementair werk. Hij zetelde in de Kamer sinds 1995. Vier jaar geleden moest fractieleider Gerolf Annemans diep nadenken om iets zinnigs over ’s mans werk te vertellen, en in de aanloop van 10 juni geraakte Annemans niet verder. Jaak Van den Broek is gemeenteraadslid in Hamme, behoort tot de harde rechterzijde binnen het VB. Op 10 juni stelde hij zich niet meer kandidaat.

En dan is er nog Frieda Van Temsche, die vooral opgemerkt werd toen bleek dat ze de tante was van Hans Van Temsche die op 11 mei vorig jaar een dodelijke raid maakte in Antwerpen waarbij Luna Drouwart en de Malinese Oulemata Niangadou het leven lieten en de Turkse Songul Koç ernstig verwond werd. Frieda Van Temsche kon zich desgevraagd geen hoogtepunt herinneren uit haar parlementaire loopbaan. Ze kreeg de tweede plaats op de West-Vlaamse VB-Kamerlijst aangeboden maar besloot daarvan af te zien. Onmiddellijke aanleiding voor het afhaken was een schietpartij op de universiteitscampus in Virginia in april dit jaar, die herinneringen bovenhaalde aan de moorddadige tocht van haar neef Hans Van Temsche. Maar Frieda Van Temsche was het ook beu om zonder enige effect in het parlement te zetelen. Ze reserveert nu naar eigen zeggen haar energie voor haar gezin en een nieuw kleinkind. Frieda Van Temsche over haar afhaken, haar dochter en vervolgens haar schoonzoon: "Zij leeft samen met een jongen van Marokkaanse afkomst. Ik zie hoe moeilijk hij het heeft. Ook dat heeft een rol gespeeld." (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070423). Frieda Van Temsche blijft wel VB-gemeenteraadslid in Harelbeke.

Verdwijnt tenslotte ook nog uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Paul Meeus die Guido Tastenhoye na diens overlijden op 8 maart 2007 in de Kamer opvolgde. Meeus blijft VB-personeelslid, en VB-fractieleider in de gemeenteraad van Turnhout. Op de zesde plaats bij de opvolgers op de Antwerpse VB-Kamerlijst kreeg hij op 10 juni 3 093 voorkeurstemmen. Morgen stellen wij u de nieuwkomers voor in de VB-Kamerfractie.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

03-07-07

"Het meest significante is niet zozeer de achteruitgang, dan wel het feit dat er niet zoveel over te doen is."

Het VB publiceerde gisteren op haar ‘webstek’ vier berichten. Niets over het VB dat van alle partijen de meeste schijnkandidaten in stelling bracht voor 10 juni (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070701) alhoewel zowat alle kranten er het voorbije weekend over schreven. Ook niets over de ontslagregeling bij Opel-Antwerpen. Het VB laat hier de kans liggen om zich af te zetten tegen de CD&V waar kersvers kamerlid Peter Leyman de ontslagvergoedingen “bijna immoreel”noemde, en laat ook de kans liggen om zich te onderscheiden van de N-VA en de LDD waar Bart De Zever en Jurgen Verstrepen Leyman achterna praatten. Waar schreef het VB dan wel over? Over de Palestijnse Mickey Mouse, over witte en zwarte scholen in Amsterdam, en over de (pogingen tot) terreuraanslagen in Londen… Jaja, de VB-website heeft soms de ambitie een baken in de internationale berichtgeving te zijn zoals  Le Monde Diplomatique (http://www.monde-diplomatique.fr). Toch nog één binnenlands onderwerp gisteren: onder de kop  Hard spelen citeert het VB uit een interview dat vorige week in het maandblad  Menzo (foto 1) verscheen over de langs Vlaamse kant gevraagde staatshervorming.

Het VB dat citeert uit Menzo. Dat is natuurlijk geen toeval. Nadat hoofdredacteur Dirk Melkebeek het ter ziele gegaan rechtse weekblad Punt  in het vaarwater van het VB probeerde te brengen, spreidt hij nu in het mannenblad Menzo  het bedje voor het VB. Met interviews met zowat alle VB-kopstukken, met columns voor conservatieve publicisten als Derk Jan Eppink en Johan Sanctorum, met een weloverwogen keuze van maatschappelijke onderwerpen dat het blad tussen de foto’s van blote meiden door publiceert. Voor de VB-‘webstek’ wordt natuurlijk niet geciteerd uit het Menzo-interview met de dochter van voormalig Knack-baas Frans Verleyen (foto 2) die het als immigrante op eigen kracht probeert te maken in Verenigde Staten. Neen, het VB citeert uit een interview dat Menzo-hoofdredacteur Dirk Melkebeek afnam van de aan de KU-Leuven verbonden politicoloog Bart Maddens (foto 3). Een man die overigens vorig jaar de politici aanspoorde om tot een ‘historisch compromis’ te komen met het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060406). ‘Goed volk’ dus om te emmeren over de door de Vlaamse partijen gevraagde staatshervorming.

Het VB citeert Maddens met gretigheid als die over die gevraagde staatshervorming zegt:”De Vlamingen zouden het hard moeten spelen, dat is het beste scenario. Maar volgens mij zullen ze het niet durven.” Maar Menzo  kan er niet onderuit om behalve over die (onderhandelingen voor een) staatshervorming ook te praten over winst en verlies van de verschillende partijen op 10 juni. Wat Maddens daarbij over het VB vertelt, vernemen we niet op de VB-‘webstek’. Maddens: “Vlaams Belang is niet zo vreselijk geëvolueerd tussen 2004 (toen het nog Vlaams Blok heette, red.)  en nu (…). Vlaams Belang is geen mainstream partij geworden, wat velen uit de rechterzijde betreuren. Er zijn veel mensen die Vlaams Belang te extreem vinden maar die zich anderzijds ook niet kunnen vinden in de linkse houding van de VLD en ook argwaan koesteren tegenover CD&V omwille van de banden met het ACW. Precies in die vijver heeft Lijst Dedecker kunnen vissen.”

Menzo  merkt op dat het VB stagneerde, “zelfs achteruit (gaat) in vergelijking met de resultaten van de provincieraadsverkiezingen van acht maanden geleden.” Maddens: “Dat is vooral opmerkelijk omdat Vlaams Belang totnogtoe altijd laag scoorde in de provincieraadsverkiezingen ten opzichte van de daaropvolgende federale verkiezingen. (…) Het feit dat Vlaams Belang nu minder scoort dan bij de traditioneel structureel zwakke score van de provincieraadsverkiezingen, duidt toch wel op een allesbehalve schitterend resultaat. Vlaams Belang haalt zelf als reden aan dat de partij niet echt in de campagne zat en dat is natuurlijk wel waar. (…) Maar het meest significante is niet zozeer de achteruitgang, dan wel het feit dat er niet zoveel over te doen is. In 2006 speelden zich op de Grote Markt van Antwerpen hysterische vreugdetaferelen af, terwijl er toen nog wel vooruitgang was. Nu neemt iedereen er gewoon akte van. De fascinatie lijkt weg, en dat is een groot probleem voor de partij.”

Maddens: “Toen ze (het VB, red.)  10 % haalden, stond heel België op zijn kop, nu halen ze nog altijd dubbel zoveel, maar dat vindt iedereen normaal. Ze waren heel vaak de grote inzet van de verkiezingen, en ook van het postelectorale gebeuren.” Nu dat niet meer gebeurt, en de kiezer andere thema’s als belangrijker inschat, zit het VB in zak en as. Te meer het er niet naar uit ziet dat er een tripartie met de drie grote Vlaamse partijen wordt gevormd, met het VB als zowat de enige oppositiepartij. Bart Maddens: “Die streep door de rekening is het echte verlies voor Vlaams Belang.”

We weten dat de AFF-weblog dagelijks gelezen wordt bij het VB, en berichten op deze weblog soms hun gevolg hebben voor wat op de VB-‘webstek’ verschijnt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060706). Daarom nog deze waarschuwing. De komkommertijd is al aangebroken in de politieke berichtgeving. Liesbeth Van Impe schreef gisteren in De Morgen : “Zeldzaam zijn degenen in de Wetstraat die zich dezer dagen laten verleiden tot commentaren die de nietszeggenheid overstijgen. De socialisten mogen niet na de nederlaag, de christen-democraten willen niet na de overwinning, de liberalen kunnen niet zolang ze niet weten of ze gewonnen of verloren hebben en de VB’ers hebben het nooit gewild, gemogen of gekund.” Laat ons hopen dat het VB nu niet gaat citeren uit de column van Derk Jan Eppink in diezelfde Menzo, of liever: dat het er niet weer zeer selectief uit citeert.

Eppink kapt in zijn column namelijk nogal op de SP.A (“De partij is na twintig jaar regeren versleten. De kopstukken zijn verbruikt. En de babes kunnen het niet. Stevaert heeft van die partij een luchtbel gemaakt. En op 10 juni is die doorprikt.”) en heeft ook geen goed woord over voor de VLD. Dedecker dicht hij een gouden toekomst toe op voorwaarde dat Dedecker een omslag maakt, “van individualist naar ploegspeler”. Over het VB zegt Eppink: “Het Vlaams Belang is over the hill. Dat heeft nogal wat gevolgen. (…) Een zweeppartij kan alleen zwepen als zij groeit. Dat maakt de anderen bang. Nu de groei eruit is, wordt het Belang op zichzelf teruggeworpen. Geen zwepen, geen agenda zetten, geen invloed op het beleid. Daarnaast sluimeren de spanningen aan de top, waar het triumviraat onderling kibbelt. De partijvoorzitter is in de ban van de roos (Marie-Rose om precies te zijn) waardoor het triumviraat eigenlijk een kwartet is geworden. Daarmee is de top te vol en het evenwicht weg.” “De columns van Derk Jan Eppink worden in onze rubrieken veelvuldig geciteerd”, schreef het VB nog in haar E-magazine  nr. 137. Wedden dat het deze keer niet zal gebeuren?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

02-07-07

Feest bij de Lijst Dedecker. Geknars elders.

Donderdagavond zakten enkele honderden mensen af naar discotheek Sotto’s in Zottegem (zie: http://www.sottos.be) voor een feestje van de Lijst Dedecker (LDD, foto 1). Nouja, ‘feestje’. Er was niet op een euro gekeken. Een lasershow op klassieke muziek, een watergordijn en surprise-acts moesten de aanwezigen wellicht nog meer verbazen dan de sprong van 10 juni over de kiesdrempel. Een mens zou denken dat de gulle partijfinanciering die de partij nu ten deel is gevallen, al voor de helft is opgesoupeerd na zo’n avondje feesten met gratis drank. Maar tijdens de speech van Dedecker kwam de aap uit de mouw: “De hele avond krijgen we aangeboden van Sotto’s, waarvan – het mag na de verkiezingen nu gezegd worden – we tijdens de campagne heel wat sponsoring kregen.”

Maar hoe moeten we nu het fenomeen Lijst Dedecker inschatten, en er verder mee omgaan? Volgens ons zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de programma’s van de LDD en het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070524). Bij 't Pallieterke  vinden ze het raar dat er geen schutkring komt rond de LDD. ’t Pallieterke : “Het is raar! Het programma van Jean-Marie Dedecker komt voor – laten we zeggen – tachtig procent overeen met dat van het Vlaams Belang. En toch wordt er geen cordon sanitaire rond hem of zijn Lijst Dedecker gelegd. Integendeel: hij wordt van alle kanten opgevrijd. Al op verkiezingsavond begon Bart de Wever (sic)  op het bijna gênante af mamoerkens te maken. En zelfs sire de koning overwon zijn weerzin om de verstokte republikein ten paleize te ontvangen.” ’t Pallieterke  voegt er nog aan toe: “’Ik praat met iedereen’, zei Jean-Marie, ‘zelfs met Osama Bin Laden als die mij vraagt.’ Dat is dan – dit terzijde – het verschil met een rechtlijnige man als Karel Dillen. Die praatte niet met iedereen, en zeker niet met een Coburger.”

't Pallieterke
 verdraait hier wel de feiten. Jean-Marie Dedecker vergeleek niet koning Albert II met Osama Bin Laden maar haalde de terroristenleider boven bij de vraag of Dedecker nog met Gerolf Annemans en de VB-top wil praten. De vraag in De Morgen  van 18 juni luidde letterlijk: “Meneer Dedecker, u bent blijkbaar nog altijd welkom op het Madouplein (waar het VB-hoofdkwartier in Brussel is gevestigd, red.). Toch volgens Annemans.” Waarop Dedecker antwoordde: “Ik heb Annemans zelf niet gehoord, maar ik herhaal gewoon mijn stelling van altijd: ik sta open voor alles en iedereen. Als Osama Bin Laden mij wil zien, kom ik ook af. Maar die Forza Flandria is toch al een tijdje een fata morgana. Men heeft het moment laten voorbijgaan. Ik lig er niet meer van wakker. Ik doe aan politiek van dag tot dag. Vorige week was ik nog ten dode opgeschreven, vandaag sta ik waar ik sta.”

Maar goed. Wij pleiten hier niet voor een cordon sanitaire rond de Lijst Dedecker. De LDD heeft een  programma zo rechts als de pest, en hoe Jurgen Verstrepen de voorbije week weer uithaalde naar de vakbonden doen ze bij het VB niet ‘beter’. Maar er blijft toch nog een verschil. In de wortels van die twee partijen, en toch ook wel de programma’s. Auteur en ex-journalist Hugo De Ridder (foto 2) lijkt eenzelfde inschatting te maken. In de jongste Humo  zegt hij: “Er wordt in progressieve kringen nu gewezen op dat ene zeteltje verlies van het VB, maar dat stelt toch niks voor in vergelijking met het verlies van SP.A? Partijen gaan niet ten onder omdat ze eens één zetel verliezen. Ik vind trouwens dat 10 juni veel meer een zwarte zondag was dan de verkiezingen van 1991. Tel de zetels van het VBB en LDD maar samen en je weet genoeg! Dedecker trekt de malcontenten aan zonder dat bruine randje van het racisme.”

Toch is ook Hugo De Ridder bezorgd: “In 1991 – de eerste zwarte zondag – schatten de klassieke partijen het Blok (foto 3) ook helemaal verkeerd in. Ik was toen in de tv-studio’s, en er was zelfs bijna opluchting bij de politici dat vooral het Blok en Rossem hadden gewonnen, en dat de liberalen niet waren doorgebroken zoals voorspeld – de machtsverhoudingen tussen de drie grote partijen waren nauwelijks gewijzigd. Zo reageerde men toen. Hallucinant. Het gespeculeer over de neergang van het VB is dus fout, die strekking zit nu alleen over twee partijen en is eigenlijk gegroeid.”

Naar onze bescheiden mening mogen we wél blij zijn met, niet zozeer het verlies van één Kamerzetel maar, het verlies van 220 000 VB-kiezers op drie jaar tijd. De psychologische overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen heeft zich voortgezet in een effectieve achteruitgang (zie ook de reactie van Jef Elbers: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070627), maar het blijft natuurlijk allemaal broos. Er zal nog verder gewerkt moeten worden, een paar partijen zullen nog ‘anders uit hun pijp moeten komen’ vooraleer we met meer vertrouwen de achteruitgang van extreemrechts kunnen begroeten. Niet dat we genoegen nemen met de verrechtsing die intussen plaatsgrijpt, maar first things first. De algemene verrechtsing heeft wel een zwaardere impact dan de sterkte van extreemrechts, maar het helpt niet het zwarte roet te verwijderen als de brand niet geblust wordt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, ldd, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

01-07-07

De onbetwistbare kampioen inzake kiezersbedrog

Het staat dit weekend in zowat alle kranten, maar telkens is het maar een klein berichtje: het VB heeft van alle partijen voor 10 juni het hoogst aantal schijnkandidaten in stelling gebracht. Kandidaten die eens verkozen toch niet het zitje bezetten waarvoor ze kandidaat waren. Bij de VLD werd niemand meteen vervangen, bij Groen! één van de vijf verkozenen, bij de Lijst Dedecker één van de zes verkozenen (Jurgen Verstrepen), bij SP.A/Spirit drie van de achttien verkozenen, bij de CD&V vier van de negenendertig verkozenen, bij het VB echter maar liefst zes van de tweeëntwintig verkozenen. De Wakkere Burger die de zetelverschuiving onderzocht besluit: “Zowel in absolute (aantal opvolgers) als in relatieve cijfers (verhouding opvolgers/zetels) is het Vlaams Belang de onbetwiste kampioen inzake deze vorm van kiezersbedrog.”

Schijnkandidaten worden in stelling gebracht omdat ze veel naamstemmen vergaren, maar via het opvolgingssysteem verzekerd zijn van partijlakeien in het parlement te brengen. En meer, lakeien creëren binnen hun partijen want het is natuurlijk slechts via gevlei en de juiste connecties dat je verzekerd wordt van een (goede) plaats op de opvolgerslijst. En zoals gezegd is het VB daarbij de ergste in zijn soort.

In de kieskring Antwerpen nam Marijke Dillen (13 814 voorkeurstemmen) haar mandaat niet op, ten voordele van Luc Sevenhans (4 518 voorkeurstemmen), een om onbekende redenen protégé van Gerolf Annemans. In Oost-Vlaanderen liet juriste Gerda Van Steenberge (13 845 voorkeurstemmen, foto 1) zich opvolgen door het kuiken Barbara Pas (10 420 voorkeurstemmen, foto 2). In West-Vlaanderen ruimt Agnes Bruyninckx (8 387 voorkeurstemmen) plaats voor Peter Logghe (4 954 voorkeurstemmen). In Brussel-Halle-Vilvoorde stapte Greet Van Linter (5 630 voorkeurstemmen) op ten voordele van Bart Laeremans (10 003 voorkeurstemmen). En op de Senaatslijst geven zowel de lijsttrekker als de lijstduwer meteen verstek. Frank Vanhecke (219 218 voorkeurstemmen) geeft zijn pluche zetel door aan Yves Buysse (31 212 voorkeurstemmen); Philip Dewinter (128 821 voorkeurstemmen) laat Nele Jansegers (22 676 voorkeurstemmen, foto 3) voorgaan.

Je zou het systeem van opvolgers waarover de partij wikt en beschikt nog kunnen verdedigen met het argument dat niet iedereen meteen weet wat een knappe kop x of y is, en hij of zij daarom beter in de slipstream van een bekende politieker in het parlement wordt geloodst om er zich te bewijzen. Maar die tactiek wordt niet of nauwelijks gebruikt. De opvolgers Luc Sevenhans, Bart Laeremans, Yves Buysse en Nele Jansegers zaten al in een parlementszetel. Dat ze daar, op Laeremans na, niet veel presteerden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070507 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070521), was voor de VB-kiezers maar niet voor de VB-top een bezwaar om ze terug een parlementair zitje te geven. De twee andere opvolgers bij het VB, Barbara Pas en Peter Logghe, waren tevoren VB-personeelslid. Het effect van bovenaan de lijst te staan en zo maximaal te kunnen profiteren van de lijststemmen speelde in het voordeel van twee VB-kandidaten. Jurist en mediawatcher Jurgen Ceder geraakte zo in de Senaat verkozen ten nadele van voormalig politiecommissaris Johan Demol; Greet Van Linter haalde het zo van Bart Laeremans (maar ze gaf haar zitje wel door aan de bekwamere Laeremans).

Het VB dus kampioen in het in stelling brengen van schijnkandidaten. Het moet zijn dat de VB-kiezers wíllen bedrogen worden.

08:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

30-06-07

Van de ene Hitler-groet naar de andere

Tijdens de verkiezingscampagne voor 10 juni zei VB-voorzitter Frank Vanhecke – door de VRT op sleeptouw genomen in Charleroi – dat het VB weinig of niets gemeen heeft met het Belgische Front National. Maar het was toch uitgerekend VB’ster Anke Van dermeersch (foto 1) die de blinde FN-senator Michel Delacroix (foto 2) begeleidde naar zijn stoel als donderdag de nieuwe senatoren hun eed aflegden. Delacroix, die zijn sympathie voor Léon Degrelle en de nazi’s nooit onder stoelen en banken heeft gestoken, bij wie bij een huiszoeking oorlogstuig en een stapel revisionistische literatuur is gevonden, werd in 2003 gecoöpteerd als FN-senator. Het is dus de twee keer dat hij de eed als senator mag afleggen, maar de man had er een probleem mee.  De Standaard noteerde: “Delacroix brengt zelfs iets uit wat lijkt op een Hitler-groet.” Maar niemand besteedt er aandacht aan. Het brengt ons echter naadloos naar een VB’er die ook wel eens problemen had met de juiste lichaamshouding, en deze week nog gehuldigd werd.

Op 24 mei overleed Ludo Switsers (foto 3), VB-gemeenteraadslid in Kontich en voormalig VB-provincieraadslid. De 52-jarige Switsers, stichter van zowat alle VB-afdelingen in de regio Kontich-Boom, werd in de Kontichse gemeenteraad herdacht met een minuut stilte en een verbijsterende toespraak van Kontichs burgemeester Jef Van Linden (CD&V). Van Linden zei over Switsers: “Hij is veel te vroeg gestorven. Switsers was een verdienstelijk man. Vanuit de provincie heeft hij voor onze gemeente veel nuttig werk geleverd.” Nochtans is zowat het enige waarmee Switsers de pers haalde als provincieraadslid een incident op 13 maart 1997 waarbij hij schijnbaar de Hitler-groet brengt.

Provinciegouverneur Camille Paulus had Anne Provoost de Interprovinciale prijs voor jeugdliteratuur  overhandigd, voor haar boek Vallen  (zie: http://www.anneprovoost.com/dutch/Vallen/VallenInhoud.htm) De gouverneur had daarbij gewezen op het gevaar om “te vallen voor de ogenschijnlijk mooie theorieën van de neonazi, die beweert op te komen voor het eigen volk” (zie: http://www.anneprovoost.com/dutch/Vallen/VallenPrijzenInt...). Voor het VB was dat natuurlijk erover. Bij de eerstvolgende provincieraadszitting eiste het VB het onmiddellijk ontslag van de gouverneur wegens “misbruik van zijn positie”. De gouverneur zou het vertrouwen van de bevolking geschonden hebben. In het tumult dat daarop ontstond stak Switsers zijn arm omhoog op een manier dat het leek alsof  hij de Hitlergroet bracht.

Switsers ontkende dat hij de Hitlergroet bracht. Switsers: “Ik stak mijn hand op om de socialistische fractie te groeten. Mag dat dan niet?” Philip Dewinter had niet veel problemen met de Hitler-groet. Philip Dewinter: “Ik kan begrijpen dat Ludo Switsers – een goed mandataris overigens – in een emotionele uitbarsting zoiets doet. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur. We geven onze mandatarissen altijd de wenk niet op provocaties in te gaan. Het is ook koren op de molen van tegenstanders. Een sanctie? Neen, zover gaan we niet.” De zaak kwam voor de rechtbank, maar die achtte de Hitler-groet niet bewezen. Anderzijds omschreef ze Switsers gedrag wél als “een grove minachting” tegenover de provincieraad en de leden ervan. De rechtbank veroordeelde daarom Switsers wegens smaad tot twee maanden voorwaardelijk en een geldboete.

En die Switsers zou vanuit de provincieraad veel verdienstelijk werk hebben geleverd voor Kontich? Waarschijnlijk spelen persoonlijke affiniteiten tussen Switsers en de Kontichse CVP/CD&V hier een grotere rol. Alleszins hielp de CVP/VLD-meerderheid eind jaren negentig Switsers aan een zitje in de beheerraad van het Plaatselijk WergelegenheidsAgentschap (PWA) alhoewel andere oppositieleden hiervoor eerder in aanmerking kwamen. Switsers voelde zich de laatste jaren niet goed in het VB met al die nieuwkomers die voorrang kregen op de oudgedienden (Switsers was er al bij toen Karel Dillen in 1977 de Vlaams Nationale Partij (VNP) oprichtte.). Switsers verkoos echter de zaak intern te houden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060723). In de Kontichse gemeenteraad wordt Switsers opgevolgd door de 47-jarige VB’er Benny Mees.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, hitler, fn |  Facebook | | |  Print

27-06-07

De harde taal komt terug bovendrijven

Als we Philip Dewinter mogen geloven betreurt hij het ontslag van Yves Leterme en Inge Vervotte uit de Vlaamse regering. Lijdt Dewinter aan schizofrenie? Week na week op de kap zitten van Leterme – er kon geen wekelijks vragenuurtje doorgaan of  Dewinter had wel een vraag/klacht over Leterme – en nu zou hij plots het vertrek van Leterme betreuren?  Tja. Dat komt er natuurlijk van als je regelmatig het omgekeerde moet voorwenden van wat je echt denkt en voelt. Zo ook op 10 juni. “Ik ben tevreden, maar niet euforisch”, was het beste dat hij die dag kon verzinnen. Voor één keer nog even terug naar 10 juni, het VB-secretariaat aan de Amerikalei in Antwerpen. Steven De Bock was er voor  Het Nieuwsblad. Hij noteerde niet alleen wat de kopstukken zegden, maar ook wat de (weinige) aanwezige militanten vertelden. En het is niet alleen in Antwerpen dat men er weer vuilgebekt bij rondloopt.

Steven De Bock: “Van een overrompeling was er helemaal geen sprake. Het partijhoofdkwartier aan de Antwerpse Amerikalei hing weliswaar vol posters met de boodschap ‘Bedankt kiezers!’, maar die kiezers zelf waren nergens te bekennen. Er waren alleen enkele tientallen genodigden. Alleen zij mochten voorbij de netjes in het pak gestopte ordedienst bij de voordeur. De gewone militanten moesten de uitslag elders volgen. De avond dreef op leedvermaak. De top van Vlaams Belang genoot van ‘de afslachting van paars’. En meer nog ‘van de totale afslachting van links’. ‘Heeft iemand Patrick Janssens al gezien?’, vroeg Dewinter aan al wie hem aanklampte. Een standaardgrapje, waarmee hij vooral duidelijk maakte hoe diep de uitslag van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen hem geraakt heeft. Dewinter heeft nog altijd niet verteerd dat burgemeester Janssens hem toen van de Antwerpse troon heeft gestoten. Bovendien kwam er gisteren niet echt eerherstel in Antwerpen. Vlaams Belang kon er weer niet echt schitteren. Het moest zelfs stemmen inboeten ten opzichte van vier jaar geleden. De partij verloor 2,1 procent in de stad waar het allemaal begon en zakte naar 28,4 procent van de stemmen.

Anke Van dermeersch vroeg zich ondertussen vooral af hoe zij het zelf had gedaan. ‘Met iets meer dan 106 000 voorkeurstemmen was ik vorige keer de populairste vrouw van Vlaanderen. Ik ben benieuwd of dat deze keer weer zou lukken.’ Niet dat ze aan zichzelf twijfelde. Ze voelde zich vooral onheus behandeld tijdens de verkiezingscampagne. ‘Een boycot’, noemt ze het onomwonden. ‘Alsof er alles aan moest worden gedaan om ervoor te zorgen dat ik niet opnieuw de populairste vrouw zou worden.’ (Bespeuren we daar enige wrevel omdat Frank Vanhecke veel vaker Marie-Rose Morel uitstuurde naar de televisiestudio’s? En neen, ze is dus niet de populairste vrouw van Vlaanderen geworden. Van dermeersch kreeg deze keer met 103 993 bolletjes achter haar naam in heel Vlaanderen iets minder stemmen dan vorige keer, en moest Inge Vervotte laten voorgaan met alleen al in de provincie Antwerpen 133 830 stemmen. Maar ook Freya Van den Bossche en de landelijk volslagen onbekende Limburgse CD&V’ster Liesbeth Van der Auwera (foto 1) haalden in hun kieskring een hoger percentage voorkeurstemmen dan miss België 1991. – red.)"

Maar terug naar de Amerikalei. Steven de Bock: "Terwijl de kopstukken (foto 2: Philip Dewinter en Anke Van dermeersch) allemaal naar Brussel vertrokken, bleven de militanten een beetje verweesd achter in Antwerpen. De meesten trokken snel naar huis. Tegen 21 uur was er nog maar een klein kransje getrouwen over om te wachten op de definitieve cijfers. Het discours dat sommigen erop nahielden, was heel wat minder opgekuist dan dat van de kopstukken. ‘Het wordt hoog tijd dat Dolf terugkomt’, vond een van de aanwezigen. ‘Het Vlaams Belang is veel te slap. Zalf voor aan de poep, maar niets meer. Voor mij is het simpel: allemaal neerschieten die zwartzakken.’ Waarna hij nog een slok bier dronk. Het is het soort uitspraken waarmee de kopstukken van de partij niet geassocieerd willen worden, waar ze zelfs behoorlijk verveeld mee zitten. Maar ze werden wel gedaan.”

We zijn intussen tweeënhalf weken later, en de vraag om hardere taal blijft aanhouden. In ’t Pallieterke  staat deze week als eerste brief in de lezersrubriek een schrijven van good old  Jef Elbers (http://nl.wikipedia.org/wiki/Jef_Elbers, foto 3). Elbers wil er “niet flauw over doen: het Vlaams Belang heeft deze verkiezingen verloren. De vergelijking met 2003 is slechts een doekje voor het bloeden, want meer dan vijf procent van de kiezers van 2004 heeft afgehaakt. Wie niet vooruit gaat, gaat achteruit, zoals Mao zei. Deze neerwaartse spiraal kan enkel gestopt worden als het Vlaams Belang wordt wat het Vlaams Blok al die tijd was: een anti-establismentpartij. Gedaan dus met het calimerogedrag over het cordon sanitaire; men moet stoppen met het wollige jargon en de bedaarde stijl van de traditionele partijen over te nemen, iets wat Jean-Marie Dedecker met zijn republikeinse anti-establishmentpartij goed begrepen heeft.

Het Vlaams Belang hoeft niet per se verantwoordelijk en sympathiek over te komen en tactische spelletjes te spelen. Dossierkennis is niet altijd een voordeel, vooral niet als het ten koste gaat van radicaliteit. (…) Het Vlaams Belang moet oppositie voeren in de zuiverste zin van het woord, als een radioloog die zelf niet snijdt, maar wel de kankerplekken aanwijst. De partij moet weer onomwonden durven uitschreeuwen waarvoor ze staat, op politiek zowel als op ethisch gebied. Het moet gedaan zijn met in het parlement gebakken lucht te verkopen over alles en nog wat, dingen waarin andere partijen toch de sterksten zijn. Men moet weer een combattief alternatief voor deze gedoogmaatschappij worden. (…) Men moet geen schoothondje zijn, zelfs geen goedmoedige labrador, maar een nijdige pitbull die bijt waar het pijn doet. Men moet weer zonder complexen een vuist durven maken, een Vuist voor Vlaanderen!” Enzovoort, enzoverder.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, antwerpen, van dermeersch |  Facebook | | |  Print

25-06-07

Het cordon sanitaire kost het VB stemmen, zegt nu ook Frank Vanhecke

Zoals we op 10 juni beloofden gaan we er vanaf deze week weer met volle kracht tegenaan. Al wil Philip Dewinter het ons niet gemakkelijk maken. Ergens lazen we dat hij de VB’ers om ‘radiostilte’ gevraagd heeft. Marie-Rose Morel had in  De Morgen nog eens voor haar beurt gesproken over het voorzittersschap van het VB. Dewinter zei daarop dat het verstandiger is om met publieke verklaringen te wachten tot na het rapport dat VB-voorzitter Frank Vanhecke op basis van bilaterale gesprekken gaat opstellen over het jongste verkiezingsresultaat. Hoezo, is er een probleem? Al is er ook een probleem bij ‘Links’.

Het VB heeft op 10 juni haar best gedaan om het debacle van de jongste verkiezingen te verbergen. Deze keer geen prikmicrofoontje aan de jas van Philip Dewinter, en de VB-top liet zich die avond slechts tot uitspraken verleiden zolang de prognose twintig procent en meer aangaf. “Naarmate de avond vorderde, en de stemmen van thuisbasis Antwerpen binnensijpelden, zakte het percentage (tot onder de 20 %, red.). Tot overmaat van ramp verloor de partij een zetel. Toen reageerde de partijtop niet meer”, noteerde Bart Brinckman in De Standaard. “Intern sloeg de uitslag van Lijst Dedecker met verstomming. (…) Begin januari torpedeerde Morel de onderhandelingen die Dedecker aan de top van de Vlaams Belanglijst voor de Senaat moesten katapulteren. Zij vond dat de senator na zijn mislukte passage bij N-VA bij Vlaams Belang niets te zoeken had. Het kopmanschap van de Senaat kwam immers een Vlaams Belanger toe. Daarbij dacht ze in de eerste plaats aan zichzelf. Later werd dat spek voor de bek van Vanhecke zelf. Voor Annemans en Dewinter was de mogelijke komst Dedecker een gouden kans om het klikfonds van Vlaams Belang te spijzen. De twee weten drommels goed, zeker na de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, dat Vlaams Belang aan zijn plafond zit. Vermits de partij door het cordon sanitaire niet aan besturen toekomt, moet het elke verkiezing flink vooruitgaan. Gisteren werd er daarom behoorlijk gevloekt.

Ook Vlaams Belang weet dat de uitslag niet je dat is. Maar bovenal, het 'debacle' (de term is van een Belanger zelf) was te vermijden. Opnieuw speelde de boosheid wegens het eigengereide optreden van Marie-Rose Morel op. Sommige partijleden willen de gewezen N-VA'ster wandelen sturen. Morel worden hoogmoed, zelfoverschatting en haantjesgedrag verweten. (…) De bitterheid was groot, temeer daar de door haar buitengepeste Jurgen Verstrepen meteen een zetel binnenhaalde bij LDD. Het succes van Dedecker sluit bovendien een nieuwe afspraak met de geschiedenis uit. Vlaams Belang weet drommels goed dat het nu achteraan wordt gezet in het rijtje van potentiële gesprekspartners van de Oostendenaar. In januari stond Dedecker er alleen voor. Hij was kwetsbaar. Via de partijfinanciering wint hij nu de jackpot. Niet voor niets belde Yves Leterme hem gisteren om hem te feliciteren. Dedecker heeft tenminste de kans om politiek mee te spelen. Vlaams Belang blijft geïsoleerd. (…) De hoop op een tripartite bracht even wat troost. Zo krijgt Vlaams Belang zowat het monopolie van de oppositie in handen. Het Belang ging ervan uit dat ze deze positie in 2009 door het communautaire falen van Leterme zou kunnen verzilveren. Het voornemen van SP.A om de oppositie in te trekken, blies deze verwachting weg. Tegenwoordig is de partij van niets meer zeker.”

Zaterdag 16 juni beraadde de partijraad zich over de jongste verkiezingsuitslag. In een interview daags tevoren in De Standaard  gaf Frank Vanhecke toe dat het VB niet goed weet wat te denken van zijn jongste verkiezingsuitslag. De partij ging met 19,1 procent 1 procent vooruit ten opzichte van de federale verkiezingen in 2003, maar verloor in de Antwerpse kieskring een zetel. In vergelijking met de Vlaamse verkiezingen van 2004 verloor het 5  procent, 220 000 kiezers. “Ik geef heel eerlijk toe dat ik graag 20 procent had behaald”, zei voorzitter Frank Vanhecke. “Ik zie een vijftiental redenen voor deze uitslag. Eén ervan is het cordon sanitaire. Tijdens de campagne heb ik bij Belang-sympathisanten een vorm van demoralisering opgemerkt. Ze willen voor ons blijven stemmen, maar beseffen dat we niet aan het beleid kunnen deelnemen. We moeten beter antwoorden op die verzuchting. We moeten ons electoraat duidelijk maken dat ze in de eerste plaats voor hun ideeën moeten kiezen.” Het partijbestuur van Vlaams Belang gaf Vanhecke de opdracht om aan de hand van bilaterale gesprekken met de bestuursleden een rapport te maken over de uitslag. Het succes van de Lijst Dedecker zal daarbij de nodige aandacht krijgen. Gerolf Annemans meldde op zijn weblog dat hij het succes van de voormalige VLD-senator had verwacht. “Hij heeft het aloude monopolie van Vlaams Belang, dat van de Robin Hood, de grote muil en de Lucky Luke waar ze allemaal schrik van hebben, doorbroken”, zo analyseerde Annemans het succes. Op de partijraad van zaterdag 16 juni kwam het VB niet verder dan het statement dat het VB “terug uit de kast wil komen”. Overigens is “uit de kast komen”, een term die vooral gebezigd wordt voor outing van homo’s. Dat moet Bart Debie toch al wel opgevangen hebben in de Red & Blue in Antwerpen (www.redandblue.be). Maar dat terzijde. Hoe dat “uit de kast komen” moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de teneur is wel al aangegeven. “We moeten opnieuw het brute geweld worden in een verkiezingscampagne”, zei Gerolf Annemans na de partijraad van 16 juni. Annemans wil ook gesprekken aanknopen met de Lijst Dedecker. “We moeten ons niet in de bossen blijven wegsteken. Maar ik ben realistisch: zij zitten niet meteen op ons te wachten”, zei Annemans nog.

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

Dedecker de Robin Hood van de Belgische politiek?

Met zijn vergelijking van de Lijst Dedecker die het “aloude monopolie van Vlaams Belang, dat van de Robin Hood” heeft afgepakt van het VB, heeft Annemans in zekere mate gelijk. “In zekere mate”, we komen daar straks nog op terug. Uit onderzoek van Peter Van Aelst, Stefaan Walgrave en andere medewerkers van de UA-onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek blijkt dat het grootste deel van de LDD-stemmers bij de Vlaamse verkiezingen van 2004 voor VLD-Vivant stemde (38 procent) of voor Vlaams Belang (23 procent). Een kleiner aandeel (16 procent) kwam over van CD&V/N-VA. Van het linkse kamp was dat maar één op de tien. Die kleine schare verloor SP.A-Spirit aan LDD voornamelijk in de allerlaatste dagen van de campagne, die voor Dedecker overigens een onwaarschijnlijk succes was. “Van februari 2007 tot aan de verkiezingsdag is de aanhang van LDD met maar liefst 25 procent gegroeid. Dat is meer dan bij welke andere partij ook”, zegt Peter Van Aelst. “De aanhang van Dedecker lijkt bijzonder hard op hem. Het blijkt geen zootje met uiteenlopende opvattingen, maar een groep met een duidelijke voorkeur voor economisch rechtse standpunten en een diepe teleurstelling in de traditionele politiek.” Opmerkelijk is dat kiezers die het VB voor de LDD wilden inruilen nog iets cynischer staan tegenover politiek dan degenen die het VB trouw blijven. Zeven op de tien van de LDD-aanhang is het eens met de stelling 'dat partijen enkel geïnteresseerd zijn in mijn stem, niet in mijn mening'. De oppervlakkige stelling dat Jean-Marie Dedecker “de nieuwe Robin Hood” van de Vlaamse politiek is, lijkt bevestigd. Peter Van Aelst: “Ook Dewinter en de zijnen zijn beroepspolitici, al twintig jaar betaald door de staat. Wat precies is waar Dedecker zich scherp tegen profileerde. ‘Ik ben geen beroepspoliticus, ik verdien mijn eigen geld’, verklaarde hij na de verkiezingen met enige trots.” Van Aelst wijst erop dat zijn onderzoek gebaseerd is op 308 respondenten die via het internet bekenden voor de LDD te gaan stemmen, met alle beperkingen vandien. Vooral de VB-kiezers zijn in het panel ondervertegenwoordigd. “De stroom van VB naar LDD ligt daarom in werkelijkheid ongetwijfeld hoger”, aldus nog Van Aelst. Intussen is een vierde peiling bij dat internetpanel afgenomen, deze keer naar het effectief stemgedrag waarbij onder andere gevraagd werd naar het vorig stemgedrag – maar de resultaten daarvan zijn nog niet verwerkt.

Waarom de vergelijking met Robin Hood maar in zekere mate klopt, is omdat het VB noch de LDD een Robin Hood-partij is. Lees er het economisch programma van het VB maar op na, zoals treffend verwoord in het boek van Norbert Van Overloop Wiens belang?  (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529). Ten tweede omdat er tussen de partijprogramma’s van het VB en de LDD meer gelijkenissen dan verschillen zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070524), en als het VB geen Robin Hood-partij is die het geld van de rijken aan de armen geeft, is de LDD dat evenmin. Ten derde omdat dit weekend in De Standaard, met excuses dat we weer eens uit die krant citeren, fijntjes uit de doeken wordt gedaan dat Jean-Marie Dedecker zich weliswaar graag “een paria in de Wetstraat” noemt, maar er dan wel een is met goede vrienden in het establishment. Isabel Albers: “Die zelfverklaarde paria mocht afgelopen dagen voor het oog van veel camera's langs bij de koning en bij de informateur. (…) Deze week zei de Kortrijkse industrieel Ivan Sabbe aan De Standaard dat hij ter beschikking staat voor LDD. Sabbe is niet zomaar iemand. Hij komt uit een ondernemersfamilie met naam en faam, maakt deel uit van een voornamelijk West- en Oost-Vlaams ondernemersnetwerk en heeft ook zelf managementsuccessen op zijn conto. Hij was verschillende jaren lokaal actief voor de VLD en bekleedde ook functies binnen het VBO en Fedis. Kortom, meer establishment dan dat is moeilijk te vinden. Met een economisch, rechtsliberaal discours - een vlaktaks voor iedereen, een véél slankere staat - heeft Dedecker wel degelijk de rechtse liberalen aangesproken die na acht jaar paarse uitgeefregeringen Open VLD de rug hebben toegekeerd. Het onvervalst pleidooi voor kernenergie tegenover het bochtenwerk van de VLD of het verzet tegen het cordon sanitaire valt in serviceclubs in Vlaanderen ook in goede aarde. Dedecker pakt de boze burgermanifesten van Guy Verhofstadt uit begin jaren negentig en past die toe op vandaag. Hij laat zich inspireren door liberaal rechtse proffen als Jef Vuchelen, Paul De Grauwe of Boudewijn Bouckaert, haalt de sympathie van publicisten als Derk-Jan Eppink of internetblogger lvb. Resultaat: hij trekt een hele schare kiezers aan met de invulling van het (economisch) gat op rechts.

(…) Maar wat nu voor de ex-paria? De rebel is met zijn fractie in Kamer en Senaat gelegitimeerd, en moet nu maar eens bewijzen dat hij niet de onbetrouwbare populist is waarvoor zijn partijgenoten hem verslijten. Natuurlijk zal hij in de oppositie naar hartelust kunnen uithalen naar de 'ACW-regering' telkens als hij ook maar ergens een links reukje ontwaart. En Open VLD blijven aanvallen op de rechterflank. Maar dat is niet genoeg. Een eerste grote test komt er al over de staatshervorming. Het beeld van de regering wordt gevormd tijdens de eerste maand, weet Dedecker als geen ander. Dus gaat hij CD&V en N-VA eerst door het stof laten kruipen en honderd keer benadrukken dat ze de lat te laag hebben gelegd. (…) Maar uiteindelijk moet hij een staatshervorming - ook al is het maar een bescheiden stapje - wel steunen, want 'wie gelooft die mens anders nog' als hij het over Vlaanderen heeft. (…) Een tweede grote test voor Dedecker is de Forza Flandria. Het idee van een grote herverkaveling op rechts, met een sterk Vlaams profiel, leeft bij een belangrijk deel van de Vlaamse ondernemers. Bij Ivan Sabbe was dat voor de verkiezingen niet anders, luidens een interview in Trends. Na de verkiezingen heeft Dedecker al veel minder zin om zich in te schakelen in een grote herverkavelingsbeweging gedirigeerd door anderen.” De kansen voor een Forza Flandria met het VB lijken dus klein zolang de CD&V/N-VA Dedecker wat lekkers gunt, maar vooral gaan we met Dedecker op weg naar een discours waar de rijksten goed bij varen (zie ook de effecten van de vlaktaks: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070601).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

En 'Links'?

En zo komen we dan bij het derde opmerkelijk feit van 10 juni: het zware verlies van de SP.A. Vóór 10 juni is er maar één die dat voorspeld heeft, opmerkelijk genoeg een cursiefjesschrijver. Marcel Van Nieuwenborgh schreef in zijn zaterdagse Alles Welbeschouwd-rubriek in (eh…) De Standaard  van 9 juni: “De SP.A zag je naar een allerlaatste strohalm grijpen. Hoe verklaar je anders dat competente enbetrouwbare socialisten zoals Frank Vandenbroucke veelal buiten beeld bleven, maar dat een personage als Bert Anciaux werd opgevoerd. Het is nu eenmaal zo dat vliegtuigmaatschappijen door gaans geen reclame maken met de degelijkheid van hun piloten die recht op het doel afvliegen, maar wel met de innemende charmes van hun airhostessen. Ik kan me voorstellen dat je freya meebrengt in de studio, maar laat Bertje toch thuis. Anciaux’ optreden donderdagavond in Terzake  was tenenkrullend gênant toen hij zei dat hij ‘ze allemaal zo graag zag’, terwijl hij te pas en te onpas zijn arm over de minister van Begroting legde en een ernstig gesprek onderbrak met zijn onnozelheden. Een socialistische partij verliest een stuk van haar geloofwaardigheid door zich te bedienen van een kartelpartner als Spirit, die compleet is opgebrand. Bovendien compromitteert die regelrecht de SP.A door uitgerekend op het terrein van de werkloosheidsuitkering net het omgekeerde standpunt in te nemen. Zolang SP.A-rood ook nog SP.A-blauw in kleine flesjes blijft verkopen, verhindert het kartel dat een publiek dat voorheen voor de socialisten stemde, maar teleurgesteld naar het Vlaams belang is gelopen, naar het vertrouwde Volkshuis zou terugkeren. Toen Vande Lanotte in het VTM-verkiezingsprogramma de gebruikelijke vraag werd gesteld wie hij in een andere partij als eerste minister zag, antwoordde hij zonder verpinken: Bert Anciaux. Waarmee hij in menige huiskamer een kleine cultuurshock moet hebben teweeggebracht. Bovendien heeft men de socialisten een pad van formaat in de korf gezet. Een brulkikker. Op een moment dat het multiculturele debat in rustiger vaarwater was terechtgekomen, is de discussie over de hoofddoeken ineens een ‘item’ geworden.Voor het imago van de sociaaldemocraten, die zich opwerpen als de partij die ook voor de rechtmatige belangen van de allochtonen opkomt, is dat echt schadelijk.”

Maar er is natuurlijk nog meer aan de hand. Jan Blommaert wijst de verklaring van de ‘plotse’ verrechtsing van de hand. Wat op 10 juni is gebeurd, is slechts de voortzetting van een beweging die al langer bezig is. Gerekend over de drie laatste federale verkiezingen (1999, 2003 en 2007) halen SP(.A/Spirit) en Agalev/Groen! samen respectievelijk 27 procent, 27,4 procent en 22,6 procent. Rechts, waartoe Blommaert de VLD rekent, de CVP/CD&V-N-VA, het VB, de VU, en de LDD, krijgen respectievelijk 66,2 procent, 69,1 procent en 73,9 procent van de stemmen. Terwijl Links krimpt, groeit Rechts – en daarenboven haalt Rechts al lange tijd dubbel zoveel stemmen dan Links. Blommaert, die verder nog onder andere de verschillende campagnes analyseert, komt tot het besluit dat het dan ook niet Links is dat op 10 juni 2007 rake klappen kreeg. “Links kreeg die klappen al lang geleden, ze kreeg die van de SP toen die zich omvormde van socialistische ledenpartij tot progressief kieskartel-met-reclameregie. Het was gewoon een zoveelste rechtse show.” (Zie: http://www.indymedia.be/nl/node/12417). Dat nu Patrick Janssens, uitgerekend één van de architecten van de ommezwaai van de SP naar de SP.A , de analyse van de verkiezingsnederlaag gaat maken, is net zo slim als dat Frank Vanhecke het debacle voor zijn partij gaat analyseren. Niet dus. In de optelsom van Blommaert hangt natuurlijk alles af van waar je partijen plaats op de as Links-Rechts. Socioloog Jan Hertogen vindt de CD&V niet Rechts, maar eerder Links. Minstens is er – volgens Hertogen – met de CD&V een groter draagvlak voor een progressieve politiek (zie: http://www.indymedia.be/nl/node/12614). Maar eerlijk gezegd, we staan nogal sceptisch tegenover die laatste analyse. Wie Cathy Berx (CD&V) gisteren in Wakker op zondag  op ATV in de clinch hoorde gaan over zowat alles met Kathleen Van Brempt (SP.A), Etienne Schouppe (CD&V) gisteren in De zevende dag  (Één) Bart Tommelein (Open VLD) en Tine Van der Straeten (Groen!) hoorde terechtwijzen over de kernenergie, of Brigitte Grouwels (CD&V) in Brussel bezig ziet, weet dat de arrogantie van de macht zich al (terug) meester heeft gemaakt van de CD&V. Veel goeds voor een progressief beleid belooft dat niet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

14-06-07

Rien ne va plus!


Ook in Franstalig België maakt extreem-rechts, of wat daarvoor moet doorgaan, deel uit van de groep verliezers van 10 juni. Een grote verrassing is dat niet. Over de taalgrens maakt al deccennialang een zootje ongeregeld de dienst uit aan de radicaal rechtse kant van het politieke toneel.

 

Extreem-rechtse ‘politici’ en militanten maken er vooral elkaar het leven zuur en zetten hoogstens de lachspieren van de ‘tegenstanders’ in beweging. Resultaat: geen partij(en) die naam waardig, geen inhoud, geen organisatie, geen ‘koppen’ en - bijgevolg - geen electoraal succes. Zo gaat dat nu éénmaal.

 

De voornaamste vaststelling is dat het Front National (FN) na 10 juni haar enige zetel in zowel de kamer als de senaat behoudt. De weinig tot de verbeelding sprekende positie van de partij wordt daarmee droogweg bevestigd.

 

Daniël Férét, naast oprichter ook ‘président à vie’ van het FN, kan alleen maar dromen van de (relatieve) successen die zijn partij boekte in de vroege jaren ’90. Het is een half mirakel dat de veelgeplaagde ‘arts-politicus’ nog steeds aan het roer staat van de partij. Zijn FN is in de voorbije jaren immers van het ene knullige ongeluk in de andere veroordeling gesukkeld.

 

 Daniel Féret, stichter - voorzitter van het FN

 


In het Waalse gewest scoorde het FN even goed/slecht als vier jaar geleden met 5,6% van de stemmen. De score van 10 juni betekent wel een forse achteruitgang t.a.v. de stembusslag in 2004. Toen werd nog 8,1% van de Waalse stemmen behaald.

 

In de eigen achtertuin, meer bepaald de kiesomschrijving Brussel-Halle-Vilvoorde, kon het FN beslag leggen op amper 1,9% van de stemmen. 0,3% minder dan vier jaar geleden. Ter vergelijking; het Vlaams Belang haalt in dezelfde kieskring 9,5%.

 

De beste lokale score liet het FN noteren in het door schandalen geteisterde Charleroi, traditioneel één van de sterkhouders voor de partij. 12,4% van de carolo’s stemden FN. In hetzelfde kieskanton werd nog 16,8% gescoord 3 jaar geleden.
 

Het is bijzonder veelbetekenend dat het FN zelfs in het meest schandaalgevoelige en antipolitieke klimaat denkbaar, nauwelijks enig resultaat haalt. De complete desorganisatie die de ‘partij’ kenmerkt is onvoorstelbaar.

Stevige concurrentie op het (extreem-rechtse) terrein had het Belgische FN, in geen enkel opzicht gelieerd met het FN van J.M. Le Pen trouwens, nochtans niet te vrezen. De lijsten die in dezelfde antipolitieke vijver visten als het FN konden evenmin resultaat boeken.

 

Voor de senaat kreeg het FN concurrentie van de rivalen met de indrukwekkende naam: ‘Force Nationale’, afgekort ook al FN, wat uiteraard geen toeval is. Het gaat hier om een afsplitsing van het FN - ‘strekking Féret’.

Force Nationale behaalde amper 14.866 stemmen of 0,59% van de stemmen voor het Franstalige kiescollege. De ‘moederpartij’ behaalde ruim tien maal zoveel stemmen; 150.461 stuks of 5,95% van het geheel. Toeval of niet net zoveel als 4 jaar geleden.

 

De lijst van Force Nationale werd getrokken door partijvoorzitter Francis Detraux. Ex-senator sinds zondag. Vier jaar geleden werd hij, niet in het minst tot zijn eigen verbazing, verkozen op de FN-lijst. Iets meer dan een jaar later verliet hij de partij. Net als alle andere ‘dissidenten’ die hem voorafgingen, pikte hij het geklungel en dictatoriale gedrag van voorzitter Féret niet langer.

 

Voor de kamer was het extreem-rechtse ‘aanbod’ net iets groter met de aanwezigheid van het ‘Front Nouveau de Belgique’ (FNB). Deze partij werd medio jaren ’90 opgericht door, jawel, een groepje dissidenten van het ‘echte’ FN.

 

Het FNB vormde ooit een reële bedreiging voor het FN, had zelfs enkele verkozenen op lokaal en regionaal vlak, maar ging quasi volledig ten onder aan verregaand amateurisme en aan al even verregaand intern gehakketak.

 

 


Het FNB blijft overleven dankzij partijvoorzitter François-Xavier Robert, een ex-beroepsmilitair, en met de steun van de ultrarechtse beweging ‘Nation’. Deze groep nam anders dan voorheen niet deel aan de verkiezingen. Leden en militanten van Nation kregen nu een plaats op de FNB-lijsten. Zonder succes. De partij stijgt nergens boven het procent uit. Kortom: een uiterst zwak resultaat.

 

De resultaten van de extreem-rechtse partijen aan Franstalige kant zijn te onbeduidend om ze elk apart te becommentariëren. Alle cijfergegevens tref je aan in onderstaande tabel. In de provincie Henegouwen scoort extreem-rechts nog het best. Daar wordt ook de enige verkozene gerealiseerd.

 

Voor de resultaten van de kieskring B-H-V moeten de resultaten van het VB (9,5%) erbij geteld worden om het exacte electorale gewicht van extreem-rechts te becijferen.

 

 

Heneg.

Namen

Luik

BHV

Lux.

W-Br.

Front National

7,87

4,97

4,51

1,93

3,69

3,27

Force Nation.

0,39

0,44

0,26

--

--

0,35

Front Nouveau

0,32

0,73

0,29

0,16

0,81

--

 

Met ‘uitslagen’ als deze blijft Franstalig extreem-rechts steken in de marginale positie waar het thuishoort. U hoort ons alvast niet klagen!

12-06-07

Rude Awakening

Vakantie?! Vergeet het. AFF steeds paraat! 
Here's Haelsterman....

De federale verkiezingen van 10 juni betekenen niets minder dan een regelrechte aardverschuiving voor politiek Vlaanderen. Aan '10/6' zal later waarschijnlijk een even groot belang gehecht worden als aan 24 november '91, 'zwarte zondag', en de 'dioxineverkiezingen' van juni 1999.

Het einde van een tijdperk heet zoiets. Het resultaat van het CD&V/NVA - kartel en de steile opgang van de rechts-liberale malcontenten o.l.v. Jean-Marie De Decker verklaren veel zoniet alles.

De verrechtsing van Vlaanderen is een feit. In droge cijfers uitgedrukt; 75 % stemt centrum rechts en extreem-rechts tegen 25% links. Zo scheefgetrokken was de situatie nog nooit.

Ook scheefgetrokken; de verhouding tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Onze Franstalige landgenoten schoven helemaal niet op richting rechts. Het verlies van de PS wordt er immers grotendeels gecompenseerd door Ecolo. 

Rechts en extreem-rechts bleven er, globaal bekeken, vooral ter plaatse trappelen. De links - rechts verhouding is er meer in evenwicht en van een 45/55 - orde.

Een vaststelling die - hoe kan het ook anders - het VB meteen zwaar benadrukte tijdens de verkiezingsavond. Door Links Wallonië voluit aan te vallen vermeed het VB ook meteen het lastige debat over het eigen verlies, het tweede op minder dan één jaar tijd, en de interne problemen.

Verliezers

 
De verliezers zijn gekend; de paarse partijen aan Vlaamse kant, het Vlaams Belang, de PS maar ook... de opiniepeilingen. Keer op keer, zoals nu ook weer, blijken de resultaten van deze polls even betrouwbaar als de verdediging van Cercle Brugge in een slechte dag. En even zoveel keer laten onze politici en hun spindoctors zich vangen aan die cijferdans.
 
Dat er iets serieus schort aan deze 'enquêtes' kan nog moeilijk ontkend worden. De verschillen tussen voorspelling en uitslag zijn daarvoor gewoonweg te groot. Zoals enkele journalisten al opmerkten bereiken de enquêteurs teveel groepen van kiezers onvoldoende of niet. 

Daarnaast is het merkwaardig om vast te stellen hoe gemakkelijk de 'onbesliste kiezer' in dergelijke polls buiten beschouwing wordt gelaten. Dat er haast abstractie wordt gemaakt van foutenmarges is al even ergerlijk. Twee à drie procentpunten meer of minder voor een lijst maakt immers een wereld van verschil. Vraag maar aan Groen! of De Decker.

De laatste peiling van 'VRT/De Standaard' - met de stembus in zicht - toonde aan dat de groep 'onbeslisten' nog steeds erg groot was in de laatste fase van de campagne. Het ging toen om ca. 40% van het electoraat. Niet niks. Dat die groep een wezenlijk verschil kan maken behoeft geen uitleg.
 
De politieke verliezers dan. Het kartel SP.a/Spirit verliest ca. één kiezer op drie en moet 9 kamerzetels inleveren. Dat had niemand zien aankomen. Spirit is zo goed als helemaal van de kaart geveegd. Vraag is of de mini-partij deze klap zal overleven. Vraag is ook wat de SP.a met het kartel wil aanvangen. De toegevoegde waarde van Spirit is erg ver zoek.

De Waalse socialisten delen ook in de klappen. De schade is echter minder groot. Dat de liberale MR de PS net voorbijsteekt komt waarschijnlijk nog zwaarder aan voor de PS-top dan het zetelverlies.
 
De partij van Di Rupo levert 5 kamerzitjes in. 'Overwinnaar' MR verliest ook enkele procenten maar moet slechts één kamerzetel afstaan. De MR wint door minder te verliezen dus.

Les Verts

De enige echte winnaar aan Waalse kant is ontegensprekelijk Ecolo. Een fraaie score (13%) en een verdubbeling van het zetelaantal. Aan Vlaamse kant heeft
Groen! weinig reden tot feesten. De partij heeft weer verkozenen maar daarmee is zowat alles gezegd.
 
De uitslag bleef onder verwachting met 6% van de Vlaamse stemmen en 4 verkozenen. Te weinig zelfs om een parlementaire fractie te vormen. In tijden van klimaathype mag je toch veel en veel beter verwachten dan dit..
 
Andere pijnlijke vaststelling voor de Vlaamse ecologisten; het aantal kiezers dat van de sp.a werd teruggewonnen is verwaarloosbaar klein. De grootste groep 'afgesnoepte kiezers' bleken voorheen  VLD-stemmers! Een optie voor de toekomst kan je dat bezwaarlijk noemen.

Extreem - rechts in Vlaanderen

Eerst het kleine grut vooraleer we het vergeten. Het marginale 'Fervent Nationaal - Nieuwe Partij' (FN/NP), de zgn. Vlaamse 'afdeling' van het FN (strekking Féret) onder kundige leiding van Eduard 'Eddy' Verlinden, behaalde amper 0,14% van de stemmen in kieskring Antwerpen. Eveneens de enige kieskring waarin een lijst werd ingediend. Geen enkele Antwerpse lijst slaagde erin een slechter resultaat te noteren.

In eigen huis werd partijleider-lijsttrekker Verlinden qua voorkeurstemmen (134) verslagen door ene Joannnes Heymans, goed voor 225 stemmen als de laatste opvolger op de FN/NP lijst...

Over naar marktleider Vlaams Belang dat na 10 juni met een kater van jewelste opgescheept zit. De neerwaartse trend die vorig jaar werd ingezet werd duidelijk bevestigd.

Voor de allereerste maal in de partijgeschiedenis gaat bovendien een parlementszetel verloren. De VB - fractie in de federale kamer gaat van 18 naar 17 zetels.
Met dank aan de stevige concurrentie van de 'Lijst De Decker', het Vlaamse kartel 'CD&V/NVA' en het interne gekrakeel. Al zal geen VB'er dat laatste publiekelijk willen toegeven.

In vergelijking met de uitslag van 2003 gaat het VB er globaal wat op vooruit. In elke geval goed voor 110.000 euro extra aan partijdotatie per jaar. Een overwinning kan de uitkomst van 10/6 echter  moeilijk worden genoemd. Het feest bleef dan ook uit.

Afgemeten aan de verkiezingsuitslagen uit 2004 (24,2%), en de recente gemeente- en provincieraadverkiezingen, kan de negatieve evolutie niet ontkend worden.

In enkele grotere steden en gemeenten krijgt het VB zelfs een paar ferme tikken en gaat de partij er zelfs in vergelijking met de 2003 - score op achteruit. De achteruitgang in enkele kantons van het hoofdstedelijke gewest is zelfs erg groot te noemen. Hallo Demol?

Extra pijnlijk voor de partijtop; de achteruitgang in het kanton Antwerpen met ruim 2% van de stemmen. Echt geen goed nieuws voor lijsttrekker Annemans.

 
Voor de senaat behaalt het VB 19,22% van alle Nederlandstalige stemmen. Een vooruitgang t.a.v. 2003 met 1,01% precies.
 
  Vanhecke: gefaald
 
Lijsttrekker en partijvorzitter Frank Vanhecke is goed voor 219.000 voorkeurstemmen maar komt daarmee nauwelijks in de buurt van Johan Vande Lanotte, Guy Verhofstadt en Yves Leterme. Philip Dewinter, lijstduwer voor de senaat, verzamelt 128.000 stemmen.

Het is zeer de vraag hoe de partijtop gaat reageren op de slechte uitslag. De beide kampen, De Winter versus Vanhecke, hebben in het afgelopen jaar ronduitslechte punten behaald.
 
De 'samenwerking' met VLOTT heeft niets opgeleverd maar zit uiteraard nog aan boord. De uitslag van afgelopen zondag heeft de interne krachtverhoudingen allerminst in één of andere beslissende richting geduwd.
 
Veel plaats voor nieuwe gezichten en verruimers zal er in aanloop naar 2009 dan ook niet zijn. Ruimte zat dus voor interne discussies, ruzies en aanverwante machtspelletjes.

Wordt ongetwijfeld vervolgd; op de straat en in de pers.


Uitslagen Vlaams Belang - Kamer

                                %              +/-
                                             ('07-03)

Antwerpen              24,07      (-0,02)

B-H-V                        9,53      (-0,77)

Leuven                   15,79      (+0,90)        

Limburg                  18,46      (+2,81) 

Oost-Vlaanderen     18,58      (+1,81)

West Vlaanderen     14,43      (+0,34)

23:55 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, antwerpen, vb, 10 juni |  Facebook | | |  Print

09-06-07

Slechte kaarten

De verkiezingscampagne is zijn laatste dag ingegaan, maar toch zijn de kaarten nog niet helemaal geschud. Er blijven mensen twijfelen over hun stemkeuze tot ze het kieshokje binnenstappen, en de resultaten van de jongste kiespeiling kunnen nog zowel mensen aansporen om zich aan te sluiten bij de winnaars als mensen van de weeromstuit om strategische redenen voor een andere partij laten kiezen dan eerst gedacht. Maar het is te hopen dat de kaarten niet geschud worden met de speelkaarten die het VB heeft laten drukken.

De werknemers van de Turnhoutse speelkaartenfabrikant Carta Mundi zijn boos op het VB. Bij de voorstelling van Antwerpse campagne voor 10 juni werd verteld dat het VB speelkaarten zou verspreiden als campagnemateriaal (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/nieuws/belgie/461066). Nu blijkt dat de honderdduizenden doosjes met speelkaarten, waarop foto’s van de VB-kopstukken, in China gedrukt zijn. “We voelen ons tegen de schenen gestampt”, zegt Jan Lieckens van Carta Mundi. “Vlaams Belang hanteert de slogan Eigen volk eerst. Maar wat doen ze? Ze laten hun kaarten drukken in China.” Philip Dewinter wijst erop dat het reclamebureau van zijn partij – dat is het Antwerpse Reclamebureau (ARB) van zijn partijgenoot, vriend en eerste VB-gemeenteraadslid Eric Deleu, red. – gekozen heeft voor de goedkoopste offerte.

Een paar jaar geleden maakte Philip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad nog van zijn oren dat het informatiemagazine van het Antwerps stadsbestuur De [n] Antwerpenaar  niet in Antwerpen maar in – godbetert – Limburg gedrukt werd. Eens te meer blijken bij het VB andere regels te gelden voor zichzelf dan dat het anderen wil opleggen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

08-06-07

"Schotenaar krijgt het schijt van Vlaams Belang (en omgekeerd)"

De verkiezingscampagne loopt op zijn einde. In  Het Journaal van 19 uur vanavond worden de resultaten van de laatste  VRT/De Standaard-peiling bekend gemaakt, zaterdag wordt daarover nog nagepraat, en zondag is het voor alle betrokken politici nagelbijtend afwachten wat de verkiezingsuitslag is. De algemene trend, maar ook de individuele resultaten.

In het zicht van de meet wordt het alsmaar onduidelijker wat we na 10 juni mogen verwachten. Elke van de drie grote partijen zegt niet getrouwd te zijn met wie men denkt, en alle grote partijen zeggen dat de andere twee grote partijen een pre-akkoord met elkaar op zak hebben. Een mens zou voor minder er een punthoofd van krijgen. Maar dat is nog niets vergeleken met de wanhoop bij het VB om zich in de kijker te werken. Dewinter dacht het ei van Columbus uitgevonden te hebben met de Zonder Jihad Straat-naambordjes, maar krijgt prompt de Antwerpse middenstandsorganisaties op zijn dak (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070530 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070601). Dan maar uitpakken met stickers met zijn hond Xaro (zie foto 1 - voor een duidelijker afbeelding, eenmaal op de foto's klikken), en dat terwijl het VB volgens Gaia en De Blauwe Wereldketen de op een na minst diervriendelijke partij is (zie: www.stemdiervriendelijk.be).

De campagne leek zich meer af te spelen in de televisiestudio’s dan in het straatbeeld en de brievenbussen, al had Philip Dewinter wel veel geld gekregen om een folder te maken die moet verduidelijken dat hij zegt wat jij denkt (foto 2). Het waren vooral Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel die het televisiescherm haalden. Er leek maar gen einde aan te komen. In Terzake 07 - Audit, waar per uitzondering Anke Van dermeersch en Gerolf Annemans naast Vanhecke mochten aanschuiven (foto 3), leerden we dat het volgens Annemans “vreemde verkiezingen”gaan worden, het volgens Van dermeersch verkeerd is “een angstpsychose” te scheppen (over het klimaat, over vreemdelingen en criminaliteit ligt dat anders), en de modale VB-militant het liefst vrijt met het licht uit (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/...). Wij zijn natuurlijk geen VB-militant maar mochten wij vrijen met Anke Van dermeersch… wij zouden het ook het liefst met het licht uit doen.

Het wordt tijd dat het circus sluit. De gemoederen geraken alsmaar verhit. In Gazet van Antwerpen  stond gisteren warempel de kop Schotenaar krijgt het schijt van Vlaams Belang (en omgekeerd). Een onbekende inwoner van Schoten heeft het deze week zodanig op zijn heupen gekregen van een Vlaams Belang-bord in de tuin van een gebuur, dat hij in diens brievenbus een briefje stak met de bede “Gelieve uw propaganda voor Vlaams Belang weg te halen of ik kak in uw brievenbus.” Toen de VB-sympathisant het bord niet weghaalde, heeft de boze buurtbewoner woensdag effectief een drol in diens brievenbus gedeponeerd. De VB-sympathisant heeft bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden. Maar ook bij Gerolf Annemans beginnen de stoppen door te slaan. Eergisteren zei hij in Gazet van Antwerpen  ooit nog wel de kans te zien, als de socialisten in de oppositie gedrumd worden, “gerust aan tafel (te) gaan zitten met verstandige mensen zoals Karel De Gucht”. Een verstandig iemand als Karel De Gucht die met het VB in coalitie zou gaan? Dream on.

Annemans hoopt “dat 10 juni bevestigt dat 8 oktober in Antwerpen een detail in de geschiedenis was.” Op de karig bijgewoonde slotmeeting van het VB-Antwerpen woensdagavond bevestigde Philip Dewinter dat de huidige campagne “de moeilijkste ooit” is voor het VB (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/...).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

07-06-07

Extreemrechts in Franstalig België

Het enige wat we vanuit Vlaanderen over de kiesstrijd in Wallonië horen, is dat er een bitse strijd bezig is tussen Didier Reynders, kopman van de Franstalige liberalen, en Elio Di Rupo, voorzitter van de Franstalie socialisten. De eerste ruikt zijn kans om voor het eerst in de geschiedenis van Franstalig België de socialisten te overvleugelen; de tweede zit verveeld met gerechtelijke affaires waarin alsmaar PS-mensen opduiken. “Een dodelijke combinatie van federale verkiezingen en gerechtelijke affaires, dat zorgt voor een weinig elegant spektakel”, zei deze week een Franstalige waarnemer in  De Morgen. Een andere waarnemer noemde het maar show. Maar wat met extreem-rechts in Franstalig België? Traditioneel is dat een wespennest, met geestesgenoten die elkaar meer naar het leven staan dan de ideologische tegenpolen. (Foto's: verkiezingsborden in La Louvière en Brussel/Bruxelles.)

Het succes van extreem-rechts blijft beperkt in Franstalig België. Bij de laatste vier verkiezingen waarbij er lijsten lagen waarvoor iedereen kon stemmen (de provincieraadsverkiezingen van 2000, de federale verkiezingen van 2003, de regionale verkiezingen van 2004 en de provincieraadsverkiezingen in 2006) haalde het VB achtereenvolgens 15 % - 17,9 % - 24,2 % - 21,5 % van de stemmen. Bij de belangrijkste Franstalige extreem-rechtse partij, het Front National (FN) van Daniel Féret, bedroegen de scores bij die verkiezingen respectievelijk 1,8 % - 5,6 % - 8,5 % - 3,4 %. Het Franstalige FN is gelieerd met het Vlaamse Fervent Nationaal/Nieuwe Partij van Eduard Verlinden, maar met scores van 0,2 % is dat helemaal verwaarloosbaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4528086/sparring-partner-v...).

Volgens de peilingen zou het FN in Wallonië tussen de 7,7 en 8,2 % halen; en in Brussel rond de 4 % schommelen. Men verwacht één of twee verkozen kamerleden in Henegouwen, en misschien één in Luik, en één rechtstreeks verkozen senator. Waardoor er nog eens een FN-senator kan gecoöpteerd worden, en men vooral met verkozenen zowel in de Kamer als in de Senaat de partijfinanciering van overheidswege verzekerd blijft. Op de verschillende FN-lijsten staan samen 102 kandidaten, waaronder nogal wat onbekenden. Wat erop wijst dat het FN zich niet kan verzekeren van een permanente basis. Wél bekende namen (nouja) zijn uittredend Henegouws kamerlid Patrick Cocriamont en gecoöpteerd senator Michel Delacroix, ondervoorzitter van het FN. Opvallendste afwezige is voorzitter Daniel Féret die voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt is als gevolg van een veroordeling voor racisme in april 2006, veroordeling die bevestigd werd door het hof van cassatie in oktober 2006.

Als gevolg van een splitsing bij het FN – in totaal telde het FN al dertig splitsingen – ontstond in 1995 het Front Nouveau de Belgique (FNB). Bij de verkiezingen in 1999 haalde het in het kanton Brussel 1,4 % (tegen 3,1 % voor het FN), en nog slechts 0,3 % (tegen 3,8 % voor het FN) in 2003. Bij gelegenheid van de verkiezingen krijgt het FNB telkens weer ‘versterking’ van leden van Nation, een groepuscule waarmee in Vlaanderen het nog marginalere Groen Rechts van Wolf Kussé contacten onderhoudt. Meer hoop op stemmenwinst moet komen van een verandering van het logo van het Front Nouveau de Belgique. De afkorting daarvan wordt tegenwoordig niet meer als ‘FNB’ geschreven, maar als ‘FN B’. Strategisch een spatie latend tussen ‘FN’ en ‘B’ opdat kiezers zouden denken dat het de Belgische versie is van het Front National van Jean-Marie Le Pen.

Ook een derde Franstalige extreemrechtse ‘partij’ mikt vooral op wat afspiegeling van het succes van de Franse wapenbroeders: Force Nationale (FNationale). Affiches van dit groepje zijn bijna niet te vinden, en op het internet zijn alleen gedateerde websites te vinden. In tegenstelling tot het FNB is het FNationale er wel in geslaagd om een lijst voor de Senaat in te dienen. Lijsttrekker is uittredend senator Francis Detraux, in 2003 verkozen op de lijst van het FN. Naast genoemde drie extreemrechtse partijtjes nemen nog wat populistische partijtjes deel aan de verkiezingen, maar geen een te vergelijken met ‘onze’ Lijst Dedecker. Zo is er de Union pour un Mouvement Populaire Belge (UMP-B) die in Luik en Luxemburg hoopt te surfen op het succes van de Franse president Nicolas Sarkozy. En het Front Des Bruxellois, ook wel optredend onder de naam Front Démocratique Bruxellois (FDB). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kwam het enkel op in Evere, waar het 1,7 % van de stemmen verzamelde. Het FDB zette wél allochtonen uit de immigratie op haar lijst, wat voor extreemrechtse partijen in ons land alsnog een brug te ver is. Hooguit mag bij hen iemand van een andere huidskleur op de lijst staan als hij of zij door adoptie in ons land is beland.

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, aanverwant |  Facebook | | |  Print

06-06-07

Robotfoto van de VB-kandidaten voor 10 juni

Marie-Rose Morel – foto 1, gisteren alweer te gast in een VRT-televisieprogramma – blijft voor beroering zorgen. Nu zelfs al bij het ‘ongeboren leven’. Meyrem Almaci, de lijsttrekster voor Groen! in de provincie Antwerpen, die in september zou moeten bevallen, was laatst naar TerZake 07 aan het kijken. Toen Marie-Rose Morel aan het woord kwam, begon de baby in haar buik ineens wild te schoppen. “Echt waar”, bevestigt Almaci. Nog niet eens geboren, en al een potentieel AFF-lid. Maar er zijn nog andere VB-kandidaten dan Marie-Rose Morel voor de verkiezingen van aanstaande zondag. De KU-Leuven maakte van hen een profiel op.

De KU-Leuven vergeleek de kandidaten van de CD&V/N-VA, Groen!, Open VLD, SP.A/Spirit en VB. De Lijst Dedecker werd ook om informatie over hun kandidaten verzocht, maar die hun administratie stond nog niet op punt. De kandidatenlijsten van Cap, PvdA+ en anderen werden (eh…) links gelaten. Een eerste vaststelling van de onderzoekers Bart Maddens en anderen is dat het VB de kroon spant wat het aantal dubbele kandidaten betreft: mensen die zowel als effectieve als als opvolger op de lijst staan. Het VB telt er zo 14.

Bij het VB zijn de 21 tot 30-jarigen ondervertegenwoordigd (8,1 % t.o.v. 15,9 % bij alle partijen), idem voor de 31 tot 40-jarigen (23,2 % t.o.v. 27,2 %). Het VB telt bijgevolg meer oudere kandidaten (24,2 % t.o.v. 19,2 % bij de 51 tot 60-jarigen; en 12,6 % t.o.v. 6,4 % bij de 61-jarigen en ouder). De Vlaams Belang Jongeren kunnen blijkbaar minder dan andere jongerenorganisaties nieuwe, jonge kandidaten aanbrengen. Het VB is van alle partijen de partij met de oudste kandidaten (gemiddeld 46,4 jaar). Heeft Groen! met de Aalsterse Nancy Mbuyi-Elonga (foto 2), die gisteren 21 werd, de jongste kandidaat in huis; het VB heeft met ons bomma  (foto 3), de moeder van Frank Vanhecke, met haar 85 jaar de oudste van alle kandidaten voor 10 juni. Bij de meeste partijen daalt de gemiddelde leeftijd van de kandidaten bij de verkiezingen, maar niet bij het VB.

Het VB heeft geen enkele vrouwelijke lijsttrekster. Iets waar Anke Van dermeersch zich wel eens kwaad over heeft gemaakt. Bij de andere partijen hebben één tot drie van de zeven kandidatenlijsten een vrouwelijke lijsttrekster. Wel heeft het VB iets meer vrouwen op verkiesbare plaatsen staan dan de CD&V/N-VA. Het VB doet het het best wat de vertegenwoordiging van arbeiders op de kandidatenlijst betreft, maar dat blijft maar mager (3,5 %, welgeteld zeven kandidaten. De SP.A volgt op het lijstje met 3,1 %, oftewel zes kandidaten). Ambtenaren en onderwijzend personeel (1,5 %) zijn er bij de VB-kandidatenlijsten minder dan bij andere partijen (Groen! is hierin koploper met 19,9 %). De niet-actieven (16,2 %) zijn oververtegenwoordigd in vergelijking met de kandidaten op de andere lijsten. Ook de groep kabinets- en partijmedewerkers (7,1 %) is hier meer vertegenwoordigd dan bij andere partijen.

Cumuleren, dat willen ze als geen ander bij het VB. Maar liefst 76,3 % van de VB-kandidaten is gemeente- of districtsraadslid. Bij de andere partijen schommelt dat rond de 30 %. Ook het aantal nationale mandatarissen (verkozenen in de verschillende parlementen die ons land rijk is) is bij het VB veel hoger: 30,8 % t.o.v. gemiddeld 19,6 %. Al is bij het VB het aantal kandidaten dat niet ook al op de lijst van de federale verkiezingen in 2003 of de Vlaamse verkiezingen in 2004 stond ongeveer hetzelfde als bij de andere partijen (circa de helft), toch geeft het VB de indruk dat het steeds om dezelfde personen draait (eens mandataris of partijmedewerker, altijd kandidaat). Bij het VB is het dus: meer van hetzelfde in plaats van eens een andere kandidaat naar voor te schuiven.

Vanavond wordt het VB doorgelicht in TerZake 07- Audit  (Canvas, 20.00 uur). Een link naar het programma volgt hier later. Gisteren, in De laatste ronde  (Eén), ging Phara De Aguirre praten met de jongste dochter van Frank Vanhecke, de 16-jarige Emma Vanhecke. VNJ-lid, maar toch clever. Het meisje had haar bedenkingen over het vreemdelingenbeleid van het VB en noemde de Vlaamse onafhankelijkheid een naïeve gedachte. Frank Vanhecke zei prompt dat haar volgend zondagsgeld nu "in beraad" wordt gehouden, en hij haar politieke kennis nog zou bijspijkeren. Het moest als een grapje klinken, maar Vanhecke is er de man niet voor om op een geloofwaardige manier een grap te vertellen (de reportage over/met Emma Vanhecke is te zien bij Yelloman: http://yelloman1.blogspot.com/2007/06/emma-vanhecke.html; de volledige De laatste ronde, met ook nog Jean-Marie Dedecker en de onvermijdelijke Marie-Rose Morel, is hier te zien: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/...).

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, vlaams belang, vanhecke |  Facebook | | |  Print

04-06-07

De pijn van het VB zijn

Vandaag pakt  De Morgen uit met haar vijfde en laatste doorlichting van de belangrijkste politieke partijen. De voorbije week leverde dat telkens een interessante bijlage op, acht bladzijden dik. De analyse van de partij, een schets van de voorzitter, het netwerk, de ideoloog, de kiezers, de zusterpartij, de partijkas, de peilingen, de lijsten, de campagneleider, de dissident… Vandaag is het de beurt aan het Vlaams Belang.

Benieuwd hoe dat uitpakt, bij een partij die niet de gewoonte heeft om open kaart te spelen. Geen enkele partij speelt echt open kaart, maar het VB nog minder dan de andere partijen. En toch is ook bij het VB niets menselijks vreemd. Er is kameraadschap, maar er zijn evengoed meningsverschillen en afrekeningen. Gerolf Annemans bevestigde het vorige vrijdag nog in Het Laatste Nieuws. Op de kritiek van Marie-Rose Morel dat Annemans in de pas loopt van Dewinter, antwoordt Gerolf Annemans: “Dat werkte op de lachspieren. Annemans als het meest volgzame schaap van Dewinter. Iedereen die Filip en mij kent, weet wel beter.” En Annemans doet in datzelfde interview nog een andere bekentenis: “Ik had nooit een goede christendemocraat of een overtuigde liberaal kunnen zijn, ook al heeft men mij vaak gezegd: ‘Die Dewinter, tot daar aan toe, maar gij, meneer Annemans, gij zoudt bij een andere partij toch al lang minister geweest zijn?’ Wel, ik kan daar perfect mee leven. Filip en ik zijn ooit de Kamer ingerold als een uit de hand gelopen studentengrap. Minister worden was nooit het doel.”

“Een uit de hand gelopen studentengrap”, maar dan wel een wrange grap. We twijfelen er niet aan dat het VB zondag weer een goede score gaat neerzetten. Ook al scoort het VB ondermaats bij de Vlaamse jongeren die op 10 juni voor het eerst gaan stemmen (slechts 11 % volgens een peiling in opdracht van Gazet van Antwerpen ), het VB heeft het meest trouwe kiespubliek. Maar de partij slaagt er niet in de agenda van de verkiezingen te bepalen. Mediastunts allerhande (foto 1) helpen niet, en zorgen enkel maar voor nog meer wrevel. “De Straat Zonder Jihad-actie lokte ook binnen de partij kritiek uit”, noteerde De Standaard  vorige zaterdag. En dan zijn er natuurlijk nog de uitschuivers. Randnieuws, maar waakzame bezoekers van deze blog signaleerden ze ons. Zo maakt Bart De Bie al enige tijd via de Google-advertenties op zijn weblog reclame voor… de nummer twee op de Senaatslijst van de Lijst Dedecker, Eric Eraly (foto’s 2 en 3, klik eenmaal op foto 2 voor een duidelijke afbeelding).

Over tegenstanders die zorgen voor vermaak zegt men wel eens: “Hadden ze niet bestaan, men had ze moeten uitvinden.” Maar zover willen we echter niet gaan in het geval van het VB.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, annemans, debie |  Facebook | | |  Print

30-05-07

Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel

Vandaag zakt Philip Dewinter (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een duidelijker afbeelding) af naar Borgerhout om er een ‘Zonder Jihad Straat’-naambordje op te hangen aan de hoek van de Turnhoutsebaan en de straat die naar het Borgerhoutse districtshuis leidt (foto 2, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070527). Wie daar alvast niet mee opgezet is, is de plaatselijke winkeliersvereniging. Voorzitter Alain Herremans van Winkeliersvereniging Voorstad vindt de actie van Dewinter “Pure provocatie en respectloos voor elke Borgerhoutenaar en voor iedereen die al jaren knokt om deze winkelstraat overeind te houden.”

Alain Herremans: “Wij hebben respect voor ieders overtuiging en geloof, maar we zijn gekant tegen elke vorm van extremisme. Deze actie van het Vlaams Belang wil enkel de gemoederen ophitsen en mensen tegen elkaar opzetten. De handelaars zijn absoluut niet gediend met acties die de rust komen verstoren, en provocerend zijn voor een deel van de bevolking van Borgerhout. Waarom kiest mijnheer Dewinter de Turnhoutsebaan als locatie? Als het te maken heeft met dat zogenaamde alcoholverbod, dan moet ik hem teleurstellen want daarvoor is nog geen enkel bewijs gevonden. (…) Wij doen al jaren inspanningen om ook de allochtone handelaars op de Turnhoutsebaan meer te betrekken bij onze vereniging. Een moeizame weg, die stilaan vruchten begint af te werpen. Deze stunt doet ons werk teniet, en leidt alleen maar tot weer meer polarisatie.”

Ook de bewonersgroep Borgerhoudt van Mensen kant zich tegen het VB-initiatief. Voorzitter Steven Wouters: “Deze actie is duidelijk, en er alleen maar op gericht om mensen tegen elkaar op te zetten. De ‘Zonder Haat Straat’-campagne is juist bedoeld om samen aan die polarisatie voorbij te gaan.” Mohammed Chakar is er niet gerust in: “Dit is 100 % provocatie en eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast. (…) Ik voorspel dat er jongeren die zich geprovoceerd voelen, zullen rondhangen. Daarom hoop ik dat de politie dit goed zal aanpakken.” Philip Dewinter ontkent dat zijn actie provocerend bedoeld is, en zegt: “de Turnhoutsebaan is nu eenmaal een straat waar je vooral gesluierde vrouwen ziet, amper Nederlandse opschriften op winkelramen ziet en waar zelfs geen alcohol meer mag worden geschonken. Een symbolischer locatie voor een actie tegen de islamisering had ik niet kunnen bedenken.”

Natuurlijk is de werkelijkheid anders dan Dewinter ze voorstelt. Ja, de ‘islamisering’ is merkbaar in het straatbeeld. Neen, het is allemaal niet zoals Dewinter het voorstelt. Aan de Turnhoutsebaan vind je nog altijd Belgische café’s. Of Vlaamse, als je dat liever hoort. Alleszins café’s mét bier. Gehoofddoekte vrouwen, wat nog wat anders is dan ‘gesluierde’, zie je er inderdaad. De ‘gesluierde’ vrouw is de uitzondering. Amper Nederlandstalige opschriften op de winkelramen? De over-, overgrote meerderheid van opschriften aan winkelramen en handelszaken zijn… eentalig Nederlands. Over de troeven van de Turnhoutsebaan – De Roma, het ECO-huis, de kleine middenstand…  – hoor je Dewinter niet. Er zijn wel Vlaamse handelaars die er wegtrekken, en daardoor panden vrijlaten voor allochtone winkeliers, maar daarvoor moet het VB in eigen boezem kijken. Eén van de eersten die er wegtrok was… VB-senator Wim Verrijcken die zijn winkeltje in heidense prullaria van de Turnhoutsebaan in Borgerhout naar de Antwerpse binnenstad verhuisde.

Bart Debie vindt dat “nagels met koppen” wordt geslagen met de Zonder Jihad Straat-actie. Dat er “nu al enige commotie” is rond de VB-actie zint hem blijkbaar. “Enkele winkeliers en een zogenaamde bewonersgroep vinden de actie maar niets. Geen probleem, ieder zijn mening.”, zegt Debie op zijn weblog. Waar hij daarna Borgerhoudt van Mensen reduceert tot “een héél links groepuscule”. Debie haalt er enkele ‘bewijzen’ voor aan: Borgerhoudt van Mensen organiseerde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een debat zónder het VB, en sloeg volgens Debie de bal mis in de discussie over het verkeer op de Carnotstraat (ja, Debie heeft het nu plots over de in het verlengde liggende Antwerpse Carnotstraat en niet de Turnhoutsebaan in Borgerhout). “Kortom, van die linkiewinkies hebben wij geen lessen te krijgen”, besluit Debie. Zo simpel is het leven. Op de kritiek van de winkeliersvereniging, verwoord door haar overigens autochtone voorzitter, gaat Debie niet in. Het reduceren van de kritiek tot die van “enkele winkeliers” moet volstaan.

Dewinter en Debie overdrijven en minimaliseren zoals het hen uitkomt, de werkelijkheid is anders – en vroeg of laat zien mensen dat wel in. In het Borgerhout van Bart Debie ging het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006 alvast 5,3 % achteruit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, 10 juni |  Facebook | | |  Print

27-05-07

"Nu moet ik eerlijk zijn, of ik krijg het Anti-Fascistisch Front op mijn nek."

Eliaertstraat-1Geen Djihad2De oma van de door Hans Van Temsche vermoorde Luna noemde onlangs de ‘Zonder Haat Straat’-bordjes die na 11 mei vorig jaar in het straatbeeld opdoken, en intussen aan ramen en vensters blijven hangen, evenveel tekens van hoop voor een betere wereld (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070511). Blijkbaar heeft het Philip Dewinter aangesproken want die gaat nu, één jaar nadat die straatnaambordjes verspreid werden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060716 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061215) ‘Zonder Jihad Straat’-bordjes verspreiden. Aanstaande woensdag gaat hij zo’n bordje symbolisch ophangen op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Eliartstraat in Borgerhout (foto 2), maar de kranten staan er nu al van vol. In alle kranten stond de aankondiging van de actie, en in  De Standaard staat dit weekend een vermakelijke column van Tom Naegels (foto 1) over de aangekondigde VB-actie. Niet alleen komt Dewinter rijkelijk laat af met zijn initiatief, het is ook geen origineel idee.

Tom Naegels: “Wat een dief zeg, die Filip Dewinter. En sloom is hij ook. Welgeteld acht maanden heeft hij nodig gehad om een vondst van Bart De Wever te stelen. Op 25 september van vorig jaar schreef die in zijn column in De Morgen : 'Veel Vlamingen tonen hun afkeer van Vlaams racisme met de affiche Zonder Haat Straat. Zou het niet fantastisch zijn om bij allochtone medeburgers spontaan de affiche Zonder Jihad Straat te zien verschijnen?' Fantastisch, inderdaad. Zo fantastisch, dat Vlaams Belang volgende woensdag uitpakt met een straatnaambordjescampagne, genaamd: Zonder Jihad Straat. Was ik de N-VA, ik ging Zonder Plagiaat Straat op de gevel van de Amerikalei kalken. Ten tijde van de bokshandschoenen en de bezems wachtte Vlaams Belang tenminste nog zestig jaar, voor het campagne-ideeën van andere partijen jatte. Niet meer: de volgende VB-campagne wordt 'Laat Vlaanderen niet verst(r)ikken', met Gerolf Annemans die onnozel naar een waarschuwingsbord met een strikje wijst. De daaropvolgende: met een camion vol vals geld naar de Walen. En de laatste: Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke, verkleed als een Congolese en een Marokkaanse vrouw, onder een spandoek met Eigen Volk Samen.

Nu moet ik eerlijk zijn, of ik krijg het Anti-Fascistisch Front op mijn nek: de allereersten die een rijmpje gemaakt hebben met Jihad en Straat, is de Nederlandse afdeling van Voorpost. Die plakten in Nederland al maanden voor Hans Van Themsche gevels vol met 'Geen Jihad in onze Straat' (foto 3), wat klinkt als een blijspel van Ruud De Ridder: mijne maat is voor de Jihad, onze Jihad geraakt niet van 't straat, de Jihad zit op zwart zaad. (Ik ben benieuwd, overigens, hoe Dewinters affiches er zullen uitzien: als Jihad in een soort agressief hoekig oosters lettertype komt te staan, als hoorde het bij een heavy metalband, dan lijken ze verdacht veel op die van Voorpost.) Nu zou je kunnen zeggen dat er een rechtstreekse lijn loopt van Voorpost naar Dewinter, en dat die laatste dus helemaal niets plagieert, maar dan ga je toch voorbij aan de context: Zonder Jihad Straat is een duidelijke parodie op Zonder Haat Straat, en de eerste die er publiek mee uitpakte, was De Wever.

(Overigens, mij allemaal niet gelaten, die bordjes. Ik ben tegen haat en tegen jihad, om nog te zwijgen over het Kwaad en de comeback van Peter Van Laet. Er is nog veel plaats op mijn raam, daar kunnen nog wel wat plakkaten bij. Zonder Keppel Greppel? Zonder Burka Koerke? Zonder Pruik Beluik? Ik woon in een woonerf; laat ons het Erf Zonder Tandbederf zijn. Ook dat is een bekende oorzaak van verzuring.)

Nu kan ik niet inschatten hoe vervelend dit is voor de N-VA, zeker nu ze zo sterk de nadruk willen leggen op het verschil met Vlaams Belang. Als ik hen was, ik zou niet wanhopen. In de gelijkenis ziet men het verschil, en die is in dit geval groot. Zeker als je naar de context gaat kijken. Bij De Wever ging het erom dat hij hoopt dat 'allochtone medeburgers', moslims neem ik dan aan, een dergelijk bordje voor hun raam zouden hangen, om zo zelf aan te tonen dat ze protesteren tegen gewelddadige interpretaties van de islam. In principe kunnen Zonder Haat Straat en Zonder Jihad Straat dus naast elkaar, als signaal dat de gematigden in de meerderheid zijn en het geweld beu worden. (Jammer overigens dat dat niet gebeurd is; daarvoor zitten moslims nog te zeer in de knoei met hun radicale en gewelddadige geloofsbroeders.) Dewinters bordjes daarentegen komen aan het raam bij zijn militanten, die daarmee uitdrukken dat elke moslim een Jihadist is. Dewinter vraagt dan ook geen bezinning, geen signaal of mentaliteitswijziging, maar heeft meteen weer tien punten klaar voor de regering en de politie om de islamisering te stoppen. Duidelijk verschil, nee?

Ook daarom komt die 'Eigen Volk Samen' op een goed moment. Bij elke andere partij zou ik het knullig en ouderwets vinden: wij hebben ook twee gekleurde meisjes, poe-poe. Maar bij een partij als N-VA vind ik het moedig. Het siert hen ook dat ze pissig worden, als Open VLD hen in de hoek steekt van 'revolutionaire goedendag-zwaaiers die mensen tegen elkaar opzetten'. Ook ik merk dat veel van mijn linkse vrienden die denkfout maken, de partij zelfs 'gevaarlijk' noemen, omdat elk nationalisme in hun ogen leidt tot racisme. Terwijl het net belangrijk is dat nationalisten het racisme afwijzen. Het is dat Zonder Racisme Nationalisme niet bekt, en al zeker niet op een straatnaambord past. Maar Vlaamse Staat, Zonder Haat - misschien kan dat? En dat ik Vlaams Belang binnen acht maanden niét met die slogan zie uitpakken!”

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, antwerpen |  Facebook | | |  Print

23-05-07

Bart De Wever en het KISS-principe

Morgen wegen we hier twee partijprogramma’s tegenover elkaar af die geschreven zijn met het KISS-principe in het achterhoofd, Keep It Stupid and Simple. Vandaag even iets over een politicus die op zijn pas geopende blog er voor uitkomt dat dat het principe is waarmee hij zich dezer dagen door de verkiezingsperiode sleept. Het is niet onze favoriete politicus. Integendeel. We lopen soms, meer zelfs: vaak, de muren op als we zijn columns in  De Morgen lezen. Maar als we hier al eens Philip Dewinter of een andere VB’er citeren, waarom dan ook niet eens Bart De Wever?

Op de blog die hij inmiddels cadeau kreeg op de De Morgen-website komt Bart De Wever (foto 1) er voor uit dat hij eigenlijk niet houdt van kiescampagnes. Bart De Wever: “Het is niet echt mijn ding om plots op zoveel mogelijk plaatsen te verschijnen, midden de mensen, waar ik anders zelden of nooit kom. Bij het bezoeken van een markt bijvoorbeeld, moet ik bij aanvang telkens weer een zekere tegenzin doorslikken.” Maar dat is nog niet het ergste. Bart De Wever: “De campagne is nu eenmaal het moment om zoveel mogelijk met ‘de mensen’ te communiceren. Maar het is dan weer niet het moment om daarbij overdreven intellectueel diepgravend of eerlijk te zijn. KISS is het heilige principe: keep it stupid and simple. Krijg je in deze periode eindelijk uitgebreid de kans om in allerlei media je verhaal te doen, dan is net nu berekend spelen en scoren oneindig veel belangrijker dan een inhoudelijk doorspijkerd discours.”

In plaats van dan even verder te gaan, en zijn eigen optreden tegen het licht te houden, begint De Wever dan te kappen op zijn favoriete pispaal: de Groenen. Bart De Wever: “Sommigen verliezen er gewoon de pedalen bij. Lees er maar even de eerste bijdrage van Mieke Vogels op na in deze reeks weblogs: dat de vuile kapitalisten (dus ook de vele brave mensen die wat centen belegd hebben in één of ander fonds met aandelen, nota van Bart De Wever) in 2006 weer de bovenhand kregen op de uitgebuite arbeiders; dat Daens zou moeten terugkomen om de vuile kapitalisten en de politici die hun slippendragers zijn nog één keer de levieten te lezen. Met alle menselijke sympathie die ik heb voor Mieke Vogels en met het volle begrip voor het feit dat ze de Vlaamse Marijnissen wil spelen in deze campagne, maar kan het a.u.b. een beetje minder pathetisch?”

Nou, lees er maar eens die bijdrage van Mieke Vogels op na (zie: http://blogs.demorgen.be/miekevogels/2007/05/daens_het_vu...). Het is niet dat Mieke Vogels met een rode vlag staat te wapperen, ze toont enkel maar inlevingsvermogen met de met ontslag bedreigde arbeiders en bedienden in de autoindustrie, en wijst op de strijd tegen de sociale fraude die schril afsteekt tegen het laten liggen van de fiscale fraude. Maar voor Bart de Wever is dat er over. Staat Vogels maar wat te roepen over ‘vuile kapitalisten’, zich niet realiserend dat vele brave mensen belegd hebben in aandelen… We gaan Mieke Vogels niet meteen verslijten voor een ‘linkse’, maar waar Bart De Wever staat is wél duidelijk.

En alsof die blog niet volstaat mag De Wever regelmatig, minstens om de twee weken, de opiniepagina’s van De Morgen  vullen. As such hebben we daar niets op tegen, maar laat het dan ook om bijdragen van enig niveau gaan. Gisteren had De Wever het over het hoofddoekendebat, en droeg hij een argument aan waar we nog niet eerder van gehoord hadden. En, tenzij wij het over het hoofd hebben gezien, Etienne Vermeersch noch Mia Doornaert het al aangedragen hebben voor hun afwijzen van de hoofddoek. Bart De Wever: “Ook al draagt een moslima de hoofddoek omdat ze daar zelf voorkiest en motiveert ze dat met een feministisch discours, de hoofddoek beperkt haar seksualiteit.” Eerlijk gezegd, daar staan wij paf van. Maar ja, wij zijn dan ook geen seksuoloog.

Wat we wel een beetje volgen, is wie zich kandidaat stelt bij deze verkiezingen, en dan blijkt toch wel dat De Wevers – volgens anderen: goede – dossierkennis toch niet je dat is. Bart De Wever verwijt Groen! de hoofddoekenkwestie te gebruiken om stemmen van allochtonen terug te winnen van de SP.A, maar vindt het vreemd dat “geen enkele kandidate op een lijst van Groen! (staat) die ervoor kiest om een hoofddoek te dragen.” Bart De Wever: “Ik kan me zelfs niet herinneren in Vlaanderen ooit een kandidate met een hoofddoek op een lijst te hebben gezien. Tenzij dan op de lijsten van Resist en de Moslim Democratische Partij (MDP), de geflopte islamitische partijen van Abou Jahjah. Discrimineren alle Vlaamse partijen vrouwen met een hoofddoek? Of engageren vrouwen die een hoofddoek dragen zich enkel in expliciet islamitische partijen? Het antwoord op deze vragen ken ik niet, maar op zijn minst lijkt me de stelling dat een hoofddoek er niet toe doet nogal gratuit.”

Pech echter voor De Wever, maar uitgerekend gisteren kreeg Meyrem Almaci, lijsttrekster van Groen! voor de Kamerlijst in Antwerpen (foto 2 - klik op de afbeelding en je komt op haar website terecht), de kans in De Standaard  om haar visie op de hoofddoekenkwestie te geven. En dan blijkt dat Meyrem Almaci op haar zestiende bewust een hoofddoek is gaan dragen. Hoofddoek die ze later weer afgezet heeft, uit vrije keuze. Wat het tegenovergestelde is dan met een hoofddoekenverbod, waarmee je alleen maar polarisering mee bereikt. Maar niet alleen hebben kandidates voor 10 juni wel eens een hoofddoek gedragen, er zijn er die het nog steeds doen en toch niet kandidaat zijn voor een “expliciet islamitische partij”. Zelfs in dezelfde kieskring als waar Bart De Wever opkomt. Karima Amaliki bijvoorbeeld (foto 3), kandidate nr.15 op deze lijst: http://www.pvda.be/uploads/media/antwerpen_2007_03.pdf. Nog meer gehoofddoekte kandidaten hier: http://www.ptb.be/nl/verkiezingen/kandidaten/kandidaten-k.... Waarschijnlijk is dat voor De Wever allemaal nog veel erger dan op een islamitische lijst staan, op een communistische lijst!

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

21-05-07

Meer achteruit dan vooruit

Peilingen zijn maar peilingen, geen enkele peiling heeft al precies een verkiezingsuitslag voorspeld. Het is bijgevolg nog te vroeg om aan de hand van de  VRT/De Standaard-peiling al conclusies te trekken voor 10 juni. Nog maar de helft van de kiezers weet al voor wie stemmen. Maar peilingen geven trends aan, en kunnen wel eens richtinggevend zijn voor onbesliste kiezers. Kiezers zijn ook maar mensen, en mensen scharen zich het liefst aan de kant van de winnaars.

En dan ziet het er goed uit voor de CD&V, en barslecht voor de Open VLD. De Lijst Dedecker strandt op 2,1 %, en is daarmee mijlenver verwijderd van de kiesdrempel van 5 %. De opiniepeiling is daarentegen supergoed voor Groen!, met zeven parlementsleden terug in de Kamer al blijft het daarmee oppassen. Naarmate 10 juni nadert gaat alles zich toespitsen op de strijd Leterme (CD&V) – Verhofstadt (Open VLD) – Vande Lanotte (SP.A), verdwijnen de andere partijen uit beeld en gaan mensen meer overwegen een ‘nuttige stem’ uit te brengen voor één van de drie genoemde boegbeelden en lijsten.

Voor het VB is het resultaat gemengd. Mocht de 20,7 % uit de opiniepeiling bewaard blijven, zou het VB 2,5 % vooruit gaan ten overstaan van de federale verkiezingen van 2003, maar 3,6 % verliezen ten overstaan van de Vlaamse verkiezingen van 2004. Het VB zou van 18 zetels in 2003 naar 19 zetels nu gaan in de Kamer, een winst van één zetel die in West-Vlaanderen gehaald wordt. Had het niveau van de provincieraadsverkiezingen op 8 oktober 2006 gehandhaafd gebleven (zie: http://soc.kuleuven.be/pol/docs/0610-rapportsimulatie.pdf) zou het VB 20 zetels halen in de Kamer. Nu zou het dus nog maar 19 zetels zijn.

Besluit: het VB wint ten overstaan van de federale parlementsverkiezingen in 2003, wat op korte termijn het belangrijkste is. Maar verliest ten overstaan van de resultaten bij de verkiezingen in 2004 en 2006, wat op middellange termijn het voornaamste is. Zoals gewoonlijk heeft het VB de grootste groep kiezers die niet meer van gedacht te veranderen is: 58 % zegt nu al zeker te zijn van hun VB-keuze, bij 49 % kiezers van alle partijen die nu al zeker weet voor wie stemmen. Bij de Lijst Dedecker is maar 27 % van de kiezers echt overtuigd van hun keuze. Het spel is dus nog niet gespeeld.

22:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

Het rapport van de VB-kamerleden en senatoren, deel twee

De besten hebben we al gehad uit het rapport dat  De Standaard en  De Morgen maakten van de kamerleden en senatoren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070507), al is dat ‘beste’ natuurlijk relatief als we spreken over de VB-verkozenen. Maar allez, we willen niet discrimineren en gunnen wie nog niet aan bod kwam ook een plaatsje op deze blog.

We waren gestopt bij Bart Laeremans, de volgende in het rijtje is Lierenaar Jan Mortelmans. Van De Standaard  (DS) krijgt hij een 3/10, De Morgen  is strenger en geeft hem maar 1/10. Qua agendasetting valt de man nogal magertjes uit, merkt DS op. “Op een resolutie over de ‘bevordering van de biercultuur’ na.” Mortelmans ging in zijn jonge jaren even langs bij de Volksunie, weet DM. “Hoorde dat ze daar geen fans waren van apartheid en vertrok om nooit meer terug te keren. Hoort volledig thuis in het VB, maar niet in het parlement.” Wiens aanwezigheid in het parlement ook niemand begrijpt, is Staf Neel (foto 1 - 1 en 0/10). De man dankt zijn bekendheid aan zijn overstap van de SP naar het VB, maar daar houdt het dan ook bij op (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050926). Gerolf Annemans kan op Staf Neel rekenen. Gerolf Annemans: “Ik heb hem graag. Hij weet hoe de partij functioneert. Neel werkt vooral achter de schermen.” Zo heeft Annemans het blijkbaar graag.

Bert Schoofs (4 en 2/10) wordt volgens DM “al jaren als de Limburgse belofte voorgesteld. Zegt daarmee vooral iets over de bloedarmoede te velde. Niet de kwaadste of de domste, maar daarmee is alles gezegd.” DS merkt op dat Schoofs het lot van de hele fractie deelt: “haast niemand luistert” naar hen. Luc Sevenhans (foto 2 - 5,5 en 1/10) vist in de vijver van (extreem-)rechtse militairen. DM: “Heeft daar ook contacten die hem af en toe brokjes informatie doorspelen. Hakt daarmee wat op defensieminister Andre Flahaut (PS) in, zonder echt te scoren. Is voor het overige vooral in de bar van de Kamer te vinden. Beschermeling van Annemans, waarvoor altijd goed gezorgd wordt.” Ook DS merkt op dat Sevenhans een beschermeling van Annemans is, en verder heeft hij “ niet de gave van het woord.” Over Jaak Van den Broeck zijn DS en DM het eens: 0/10. Gerolf Annemans moest vier jaar geleden al diep nadenken om iets zinnigs over ’s mans werk te zeggen, en weet nu ook niet wat over hem vertellen.

Francis Van den Eynde (5 en 2/10) laat zich meer opmerken, al was het maar door zijn postuur en zijn verbaal talent. DS: “Boze uitspraken over het Belang leverden steeds een kritische vraag van Van den Eynde op. Leuk voor de galerij, maar verder onschadelijk.” Frieda Van Temsche tenslotte kan zich desgevraagd geen hoogtepunt herinneren uit haar parlementaire loopbaan, en bij DM en DS is het al niet veel meer. Frieda Van Temsche, tante van Hans Van Temsche, heeft dan ook een wijs besluit genomen. Spijts men haar de tweede plaats op de West-Vlaamse VB-lijst heeft aangeboden, stopt ze ermee (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070423). Na het mentaal afhaken van Wim Verreycken is Joris Van Hauthem (5 en 2/10) VB-fractieleider in de Senaat, maar die focust zich dan weer meer op zijn ander zitje in het Vlaams parlement. “Op papier is Van Hauthem de woordvoerder van de partij”, noteert DS droogweg.

Met Yves Buysse (foto 3 - 2 en 0/10) krijgen we in de Senaat de privé-secretaris van Frank Vanhecke, het hoofd van de personeelsdienst van het VB en één van de twee mensen die dagelijks de VB-website volschrijven. Je begrijpt dat zo’n man dan ook geen tijd heeft om zich te laten opmerken in de Senaat. Nochtans zal hij na 10 juni als eerste opvolger opnieuw in de Senaat zetelen. Jurgen Ceder (6 en 1/10) is de huisjurist van het VB. “Hij is echt een kei in zijn vak”, zegt Gerolf Annemans. Hij was echter afwezig bij het debat over de grondwetsherziening, en – vraagt DM zich af – “was dat volgens de officiële partijlijn nochtans geen corebusiness van het VB?” Frank Creyelman (2 en 0/10) is volgens DS “zowat de loser  van de fractie. Aangezien hij zelf nooit verkozen geraakt (wie hem bezig ziet, weet waarom), moet de partij hem steevast coöpteren.” En het VB doet dat dan ook wegens zijn “goede feedback van het Mechelse thuisfront.”

Nele Jansegers (1 en 0/10) werkt al jaren voor de partij, was op het jongste VB-congres woordvoerster van het programmaluik ‘Normen en Waarden’, maar is voor het overige een grote onbekende. Gerolf Annemans: “Ze doet haar werk in alle bescheidenheid. Bescheidenheid is niet altijd een deugd.” Desondanks, of juist daarom, in principe opnieuw senator na 10 juni. Anke Van dermeersch (3 en 1/10) valt wél op, al was het maar door haar grote gestalte. Maar voor het overige… DM: “Doet nog altijd meer aan een ex-Miss België denken dan aan een gediplomeerde juriste.” “Gewezen VLD’ster die als muurbloempje werd binnengehaald. Haar ster is tanende door de komst van Marie-Rose Morel”, noteert DS haar.

Waar Karim Van Overmeire (2 en 0/10) uithangt is niet bekend. DM: “Geldt als specialist buitenlandse zaken en zetelt ook in de Raad van Europa. Laat zich echter in de bevoegde commissie niet zien.” En dan is er nog Wim Verreycken (0/10 in zowel DS als DM), in 1989 in de Senaat terechtgekomen als opvolger van Karel Dillen die toen naar het Europees parlement vertrok. Wim Verreycken blijft dixit DS het meest bij van “de manier waarop hij de gezangen leidt tijdens Belangcongressen. (Hij is) een vechtersbaas van de oude stempel. Zoon Rob bewijst dat de appel nooit ver van de boom valt.” “Geen slecht woord over hem”, zegt Gerolf Annemans, “daarvoor heb ik te veel respect. Maar veel heeft hij niet meer aangepakt. Hij plooide zich terug op Sint-Niklaas.” “Op zijn winkeltje in heidense prullaria in Antwerpen”, zou een correcter antwoord geweest zijn.

Veel vet zit er dus niet in de VB-soep, en dat nadat het VB al sinds 1978 in het parlement vertegenwoordigd is. Er zijn er die het nooit zullen leren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

15-05-07

Sparring partner voor tv-debat met Verhofstadt gevonden

Yves Leterme wil niet apart in debat gaan met Guy Verhofstadt, maar er zijn nog wel anderen die met Verhofstadt alleen in debat willen gaan. Frank Vanhecke bijvoorbeeld, en het VB bereidt nu zelfs juridische stappen voor omdat de VRT er niet aan gedacht heeft om zo’n debat in te richten. Vanhecke geen kandidaat-premier? Toch wel. “Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid op te nemen. Op voorwaarde dat het om de laatste federale regering gaat.” De kans dat na 10 juni de laatste federale regering in ons land wordt gevormd, is naturlijk kleiner dan dat iemand de grote pot van de Euro Millions wint. Maar er is ook nog Eduard Verlinden (foto) van de Nieuwe Partij – Fervent Nationaal die best in debat wil met Verhofstadt.

De voorzitter van de Nieuwe Partij, die enkele jaren geleden een alliantie aanging met Daniel Férets Front National, die op haar beurt een graantje probeert mee te pikken van de naambekendheid van het Franse Front National van Jean-Marie Le Pen, is opnieuw kandidaat in Antwerpen. “Het is de laatste keer dat ik meedoe, maar deze keer ben ik ervan overtuigd dat wij de verkiezingen gaan winnen.” Inge Vervotte, blijf in de Vlaamse regering. Christine Van Broeckhoven blijf aan de universiteit. Bart Somers blijf in Mechelen Speelstad. Eduard Verlinden gaat jullie moeiteloos naar huis spelen.

But who the fuck is  Eduard Verlinden? Onze vrienden bij het VB herinneren zich nog dat Eduard Verlinden op een blauwe maandag zich aanbod om lid te worden van het VB, iets wat het VB hem weigerde wegens zijn troebel politiek verleden ter rechterzijde van het politieke spectrum. De man is een fellow traveller  van Hendrik Boonen die zich al bij een dertiental politieke partijen aansloot, en op een njet stootte van het VB om als Vlott-kandidaat deel te nemen aan de districtsraadsverkiezingen in Deurne vorig jaar 8 oktober.

In 2003 was Verlinden nog lijstduwer bij de opvolgers op de Senaatslijst van het Liberaal Appel van wijlen Ward Beysen. Een jaar later, bij de verkiezingen voor de Vlaamse Raad, was Verlinden lijsttrekker van de Nieuwe Partij in Vlaams-Brabant; zijn compagnon de route  Hendrik Boonen trok de lijst in Antwerpen. In Vlaams Brabant haalde NP-FN 0,75 % van de stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar waagde Verlinden opnieuw zijn kans in Antwerpen, maar ook dat liep faliekant af: 0,22 %. Evenveel als Boonen, met wie Verlinden nu blijkbaar overhoop ligt, in 2004 in de provincie Antwerpen haalde.

Naar standpunten van de NP-FN is het moeilijk zoeken. Verlinden wijt het aan de mediaboycot waarvan hij het slachtoffer is, maar op de website van de Nieuwe Partij – Fervent Nationaal dateert het recentste artikel van 19 juni 2005. Blokbuster tekende wel nog een uitspraak van de man op: “Wij zijn tegen paars. Maar eigenlijk tegen alle kleurpartijen. En ook tegen de kleurlingen, jawel. Walen en Vlamingen moeten als broer en zus de eigen identiteit verdedigen tegen een islamitische overrompeling.”

Waarschijnlijk is die “Walen en Vlamingen” die “als broer en zus” moeten optreden er voor het VB teveel aan. Bij het verdedigen van “de eigen identiteit” tegen de “islamitische overrompeling” moeten NP-FN en VB elkaar toch vinden. Tegen díe dreiging moeten alle persoonlijke rancunes toch opzijgezet kunnen worden. Ter extreemrechterzijde gaat men toch ook niet de strijd in gescheiden slagorde aangaan, zoals het CAP (http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news) en de PvdA+ (http://www.pvda.be/nl/home/actueel.html)?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

07-05-07

Het rapport van de VB-kamerleden en -senatoren

Uitgerekend op de dag waarop Karel Dillen begraven werd, een man die dixit Manu Ruys als parlementair “een grijze nulliteit” was, een man die in het parlement maar “zat er te zitten, met een gelaatsuitdrukking waarop niets te lezen viel, als een zwijgende figuur die aandachtig luisterde en niet verroerde”, publiceerden  De Standaard en  De Morgen hun rapporten over de Vlaamse leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat. Nogal wat VB-parlementsleden treden in de voetsporen van Karel Dillen met een score van 1 op 10: Alexandra Colen, Nancy Caslo, Staf Neel… De VB’ers Jaak Van den Broek en Wim Verreycken halen zelfs nog minder. De enige die er positief uitspringt is Bart Laeremans. De Standaard schrijft: “Je zou haast vergeten dat het om een Belanger gaat.” VB-fractieleider Gerolf Annemans becommentarieert: “Een mens zou willen dat het allemaal Laeremansen waren.”

Algemene conclusie van De Morgen  is dat slechts twee verkozenen (SP.A’er Guy Swennen in de Kamer en CD&V’er Hugo Vandenberghe in de Senaat) uitmuntend presteren. Daarnaast zijn er nog wel een paar goed werkende parlementsleden maar die worden door hun partij opzij geschoven (Fons Borginon, Open VLD) of geven er gefrustreerd de brui aan (Greta D’Hondt, CD&V). “En nog opvallend: heel wat verkozenen zijn carrément  gebuisd, eenvoudigweg omdat ze de afgelopen vier jaar nauwelijks waarneembare tekens van leven hebben gegeven.” Maar er zijn het die het erger maken dan anderen. Vergelijken we even de twee oppositiepartijen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat: de CD&V en het VB. De CD&V-parlementsleden krijgen in De Standaard  gemiddeld een score van 5,9 op 10, bij het VB komen ze amper aan 3,2 op 10. Van veel Vlaamse kracht van het VB (foto 1: de jongste verkiezingsslogan) is in het parlement weinig te zien. En het is niet dat men bij De Standaard  de CD&V heeft voorgetrokken, want daar zijn er evengoed mensen bij die beschamend weinig punten krijgen (Marc Van Peel: 2 op 10, idem voor Theo Kelchtermans…).

VB-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Gerolf Annemans (foto 2, in De Standaard  5,5/10, in De Morgen  twee sterren wat omgezet in punten 4/10 geeft) krijgt als commentaar in De Standaard  (DS) mee dat het VB zelden de gebeurtenissen stuurt maar er altijd welhandig op inspeelt, waarbij Annemans geen dossiervreter is maar wel politiek intelligent reageert. “Annemans ziet de kwetsbare punten van zijn tegenstander.” Bij De Morgen  (DM) zijn ze minder positief ingesteld over Annemans: “Herleidde het oppositie voeren helemaal tot de edele kunst van de conference. Nog steedes welbespraakt, maar de plaat is nu echt wel grijsgedraaid. De uitzichtloosheid begint et wegen.” Over zijn fractieleidersschap zijn de twee kranten verdeeld. DS: “Geheel volgens de filosofie van de partij leidt Annemans de fractie erg autoritair.”; DM: “Domineert zijn fractie helemaal niet meer zoals in de goede oude tijd en mag in de groeiende chaos en intrigesfeer dus stilaan zijn rugdekking beginnen te verzorgen.”

Over Koen Bultinck (5 en 3/10) schrijft DS: “Bij de voorstelling van de partijbrochures over sociale zekerheid en werk raakte hij na enkele vragen van journalisten helemaal in de war.”. Voor Gerolf Annemans is Bultinck daarentegen een autoriteit op het vlak van de sociale zekerheid, een onmisbaar iemand. DM ziet een evolutie: “Nog lang niet top, maar ook niet langer schabouwelijk.” Over Nancy Caslo (1 en 0/10) is de conclusie van DS: “Nooit iets van gezien.” DM weet: “Mag na 10 juni op het VB-secretariaat in Boom gaan werken. Dat is dichter bij huis, maar geen promotie. Verdient die ook niet.” Alexandra Colen (1 en 0/10) schrijft DS: “Op het vlak van parlementaire luiheid kent Colen nauwelijks haar gelijke.” Gerolf Annemans beaamt: “Ze is stilgevallen.” Bij DM luidt het: “Is zeker van een Kamerzetel zolang ze haar mond niet opendoet. Deed dat de afgelopen jaren voortreffelijk.”

Guy D’Haeseleer, vorige week nog naast Frank Vanhecke spreker op de 1-meiviering van het VB, krijgt 4 en 2/10. DS: “Maakte ons duidelijk dat Vlaams Belang, om zijn kiezers te bekoren, nog verder gaat dan het ABVV als het gaat om uitkeringen (onbeperkt in de tijd) of het brugpensioen (moet altijd kunnen). Ook hij raakt in de war als journalisten vragen stellen.” Bij DM is vooral D’Haeseleers “consequente aanwezigheid in de cafés rond Ninove” opgevallen. Filip De Man (6 en 1/10) wordt in DM geportretteerd als “Zelfverklaard bewaarder van de Vlaams Bloklijn en gebruikt daar schaamteloos de camera’s in de Kamer voor. Specialist van de ranzige tussenkomsten.” Voor Gerolf Annemans is Filip De Man “minder onredelijk dan hij wordt afgeschilderd.” De output van Ortwin Depoortere (2 en 0/10) was volgens DS “onbestaande op een vraag over de solden na.” Ook DM heeft Depoortere “Niet gezien of gehoord”, en meent dat hij sinds het tegenvallend resultaat van het VB in Gent “helemaal in ongenade gevallen” is. Gerolf Annemans denkt daar anders over: “Deze stille kracht verdient het om terug te komen.”

Over Marleen Govaerts (1 en 0/10) hadden we het hier onlangs nog (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070429). Zij komt na 10 juni niet meer terug naar het parlement. DM noteert: “Zat al niet op haar plaats in het parlement, laat staan in de zware commissie Financiën. Las daar de tussenkomsten van haar echtgenoot-boekhouder voor. Is zelf geen boekhouder en begreep dus niet altijd wat ze voorlas.” Hagen Govaerts (4 en 3/10) had volgens DM als belangrijkste politieke opdracht “de commissie Naturalisaties er met een zekere regelmaat aan herinneren dat het land vol is, dat de snel-Belgwet een schande is en dat allochtonen meer dan gemiddeld crimineel zijn.” Alsof er geen andere VB’ers zijn die dat zouden kunnen beweren. Voor DS volgt hij de begroting op de voet “maar reikt hij niet tot aan de enkels van de begrotingsspecialisten van CD&V.” We besluiten (voorlopig) met de beste van de hoop: Bart Laeremans (foto 3 - 7,5 en 5/10). “Sterkste parlementslid van de fractie”, noteert DM die wijst op zijn aanwezigheid in de commissie Justitie maar ook “als Vlaams-nationalist uit de Brusselse rand vreemd genoeg totaal afwezig in het B-H-V-debat.” Volgens DM is hij een potentiële opvolger voor Gerolf Annemans.

  • Een volgende keer meer over de vijftien andere VB’ers in het federaal parlement. De opvolger van de in maart overleden Guido Tastenhoye, Turnhoutenaar Paul Meeus, slaan we over wegens tekort verblijf in de Kamer.
  • Het grote voorbeeld voor de VB-parlementsleden: http://www.blokwatch.be/content/view/1280/39/lang,nl

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni |  Facebook | | |  Print

12-04-07

Bart Debie heeft last van een "agressief journalistje"

In reacties op ons forum na elk bericht krijgen we wel eens vragen als: “Waarom schrijven jullie niets over…?” en dan volgt negen keer op tien een verhaal over criminele allochtonen, terwijl er daarnaast natuurlijk nog zoveel andere onderwerpen zijn om aan te snijden. Het liefst zouden we nu wat schrijven over de degelijke biografie die pas is verschenen over Ernest Mandel (zie: http://www.amsab.be/am2/nieu/2jaargnr3.htm#6) en deze week een uitgebreide recensie krijgt in  Knack. Maar het leed verplicht ons dichter bij huis te blijven, bij onze bijna-buurman Bart Debie (foto 1).

Debietje vreesde het ergste voor de Knack  die deze week zou verschijnen. Hij had al ’t een en ’t ander te verduren gekregen na zijn veroordeling. Debie, op zijn weblog een paar dagen geleden (foto 2, klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding): ”Her en der wordt er op websites van links tuig aan vuilschrijverij gedaan (AFF, Indymedia, enz.) maar laat ze maar doen. (…) Dan is er nog ergens een agressief journalistje van Knack  dat hetzelfde (een poging om Philip Dewinter te doen zeggen dat het VB beter afstand neemt van Debie, nvdr.)  probeerde bij Gerolf Annemans. Ook daar close but no cigar. Wordt allicht vervolgd in de volgende Knack.”

Onder de titel Niets aan de (losse) hand  verscheen in Knack  inderdaad een interviewtje met Gerolf Annemans. En ook Annemans is blij dat Debie niet veroordeeld werd wegens racistische uitspraken. Jaja, ze zijn echt vies van racisme bij het VB. Vijf Turken slaan en pv’s vervalsen is niet voldoende om Debie van de lijst te halen, vraagt Knack. Gerolf Annemans: “Dat is een tendentieuze vraag. De feiten hebben zich afgespeeld toen de sfeer binnen het Antwerpse korps volledig verziekt was. Bart Debie heeft in die periode fantastisch werk geleverd op en rond het Falconplein. De rechter heeft het zelf gezegd. Voor de rest heb ik toch mijn bedenkingen  bij de hele procedure. Alleen Bart Debie is veroordeeld, de anderen zijn vrijgesproken. Het is gewoon een uitvloeisel van de talrijke afrekeningen binnen de Antwerpse politie.”

Hoe komt het toch dat de VB-top zo gehecht is aan Debie? In ‘zijn’ Borgerhout verloor het VB bij de districtsraadsverkiezingen vorig jaar vijf procent, vraagt Hannes Cattebeke nog. Annemans: “Ik vind dat Debie het in de gegeven omstandigheden juist heel goed gedaan heeft in Borgerhout. Voor de partij is hij een meerwaarde omdat hij tot voor een paar jaar een van de meest ter zake doende agenten was binnen de Antwerpse politie. Voor zo iemand ben ik bereid om mijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Hij verdient dus zijn plaats op de lijst.” Moest Bart Debie dáárvoor zijn bedenkingen hebben over dat “agressief journalistje van Knack ”?

Debie zou blij moeten zijn dat de Knack-journalist niet verduidelijkt dat de “afrekeningen” bij de Antwerpse politie, die politiekorpschef Luc Lamine nodeloos op non-actief zetten, gestart zijn door Debies dikste vriend in dat korps, Serge Muyters. Dat afrekeningen of niet, de rechter oordeelt op basis van de voorgelegde bewijzen. Dat in elke andere partij iemand van het kaliber van Debie na zo’n veroordeling minstens tijdelijk opzij zou gezet worden, in Debies geval tot de drie jaar voorwaardelijk waartoe hij veroordeeld is effectief voorbij zijn. Blijkbaar gelden bij het VB andere politieke zeden, en wil men niet dat de pers daarbij in de weg loopt. Ook al brengt die pers louter verslag van de feiten en stellingnamen. De afkeer van het ‘journaille’ is groot bij het VB. Karel Dillen zei het al in 1991: “Journalisten? Zet ze voor het kanon, en ik zal wel zeggen: Vuur!”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, annemans, 10 juni |  Facebook | | |  Print

Debie kiest voor de vlucht vooruit

Bart Debie zou in beroep gaan tegen de drie jaar voorwaardelijk en de geldboete van 7 500 euro die vorige week tegen hem is uitgesproken voor buitensporig politiegeweld, het vervalsen van p.v.'s en het verduisteren van bewijsmateriaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406), maar rekent blijkbaar op parlementaire onschendbaarheid tegen de datum dat zijn zaak in beroep zou behandeld worden. Alleszins gaat hij volle vaart vooruit voor de parlementsverkiezingen op 10 juni, en heeft hij pas zijn affiche voor die verkiezingen al bekend gemaakt (foto 1).

Maar je weet hoe dat gaat: "links tuig" heeft al onmiddellijk een parodie gemaakt over Debies affiche (foto 2, fotomontage van www.volksgazet.be) of zich laten inspireren door een Dirty Harry-film (foto 3, fotomontage van  http://marxisten.blogspot.com). (Voor een grotere afbeelding, klik eenmaal op de illustraties.) 't Is een schande! Ze zouden die mannen onmiddellijk moeten oppakken, en schriften vol laten schrijven: "Ik spot niet met het hoogste gezag, ik let op mijn gedrag. Van Bart Debie, geraak ik in euforie."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, 10 juni |  Facebook | | |  Print