06-04-12

VB: VERLIEST TROUWE KIEZERS, WINT GEEN NIEUWE KIEZERS

Tom Van Grieken, de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), zegt in een interview in Gazet van Antwerpen (foto 1) dat hij bij de Vlaamse en federale verkiezingen in 2014 bij elke VB-lijst een jongere in de top-2 van die lijst wil. “Het is mijn taak om geschikte jongeren naar voor te schuiven”, zegt de nieuwe kingmaker bij het VB. Het belooft een hard gevecht voor de verkiesbare plaatsen bij het VB te worden, want het VB – dat bekend stond om zijn trouwe kiezers – heeft alsmaar minder trouwe kiezers. En bij de nieuwe kiezers ligt het VB ook al slecht.

 

Gisteren geraakten de resultaten bekend van onderzoek naar de verschuivingen in het stemgedrag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers tussen 2007 en 2010. Onderzoek van Marc Swyngedouw, Koen Abts en Jaak Billiet, het betrouwbaarste wat op dit vlak te vinden is. Geen enkele partij heeft nog een hoog aantal trouwe kiezers, maar vooral bij het VB is het aantal trouwe kiezers achteruit gegaan. In 2007 had het VB nog 82 % trouwe kiezers (mensen die in 2003 VB stemden en in 2007 opnieuw VB stemden). Een gelijkaardig percentage als in 2003 (81 % mensen die in 1999 VB stemden en in 2003 opnieuw VB stemden). Bij de federale verkiezingen op 13 juni 2010 is het aantal trouwe VB-stemmers echter gedaald tot 54% (54 % mensen die in 2003 VB stemden en in 2010 opnieuw VB stemden).  Het VB is daarenboven amper nog van belang voor de nieuwe kiezers, mensen die voor het eerst gaan stemmen. In 2007 stemden 33 % van de nieuwe kiezers voor het VB, in 2010 nog slechts 4 %.

 

Het VB verloor in 2010 circa 247.500 stemmen aan de N-VA, 32 % van haar kiezers in 2007. Het VB verliest ook stemmen aan de linkerzijde. Er zijn een 9.000 mensen die in 2007 SP.a stemden en in 2010 voor het VB kozen, maar omgekeerd: een 17.000 mensen die eerder VB stemden en in 2010 voor de SP.a kozen (een nettoverlies van het VB aan de SP.a van 8 000 stemmen). Ook aan Groen! (toen nog met uitroepteken) verliest het VB: 8.500 Groen!-stemmers die naar het VB vertrokken, 12.500 die in de andere richting gingen, een nettoverlies van het VB aan Groen! van 4.000 stemmen. Was de antipolitieke blanco en ongeldige stemmer een belangrijke bron van stemmenwinst voor het VB, in 2010 waren er nog meer mensen die liever blanco of ongeldig stemden dan voor het VB te kiezen. Een nettoverlies van 10.000 stemmen voor het VB. “Ook Vlaams Belang deelt dus in de klappen van de malaise van de politiek en lijkt een ‘gewone’ partij geworden in de ogen van de antipolitieke kiezer”, besluiten de onderzoekers.

 

Hoeveel kiezers de N-VA aantrekt van de CD&V is moeilijk te becijferen omdat CD&V en N-VA in 2007 nog een kartel vormden. De grootste stembewegingen vanuit andere partijen komen in volgorde van het VB (247.500 stemmen verloren aan de N-VA, terwijl het VB maar 16.000 N-VA-stemmers in 2007 kon overhalen VB te stemmen); de andere, blanco en ongeldige stemmen (145.500 stemmen); de Open VLD (160.000 stemmen); SP.a (89.000 stemmen) en Groen! (20.000 stemmen). “Ik twijfel aan de wetenschappelijkheid van peilingen en van dergelijke studies. Maar dat we in 2010 verloren aan N-VA, dat wist ik zo ook wel”, zegt VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 2). En waarom verloor zijn partij kiezers aan de N-VA en anderen? Bruno Valkeniers: “Door de interne vetes aan de top van onze partij. Maar de toekomst ziet er weer mooi uit: de interne ruzies zijn voorbij, de rangen zijn gesloten, we doen weer aan politiek.”

 

Interne ruzies doen partijen pijn en zorgen voor stemmenverlies. Maar Bruno Valkeniers lijkt het winning mood-effect te onderschatten. Mensen stemmen graag mee voor wie de winnaar van de verkiezingen lijkt te worden. Het VB mag dan ook vrezen dat, gezien de verkiezingsuitslag in 2010 en de peilingen nadien, nog meer stemmen richting Bart De Wever gaan vertrekken. En wat betekent het dat de interne ruzies voorbij zijn als tientallen VB-mandatarissen de partij de rug gekeerd hebben? Al dan niet intussen bij de grote concurrent zitten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van grieken, valkeniers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

17-12-10

DE VB- en N-VA-STEM GEANALYSEERD

De tijd staat stil bij het VB. “Dit is geen ideologische nederlaag voor Vlaams Belang. Wij hebben het pad geëffend, wij hebben dertig jaar lang de kar getrokken. Anderen oogsten vandaag wat wij hebben gezaaid”, zei Filip Dewinter op 13 juni 2010 in reactie op het monstersucces van de N-VA bij de federale verkiezingen. “Bij de voorbije verkiezingen hebben wij stemmen verloren, maar zeker geen ideologische nederlaag geleden. Wel hebben anderen geoogst wat onze partij jarenlang heeft gezaaid”, zegt Bruno Valkeniers deze week in Knack in reactie op onderzoek naar de motivatie van de kiezer bij de verkiezingen op 13 juni 2010. Blijkbaar heeft de VB-voorzitter nog niet begrepen dat mensen wel eens om uiteenlopende redenen voor de N-VA durven stemmen, en huidige N-VA-stemmen niet noodzakelijk verder vloeien naar het VB.

 

Het VB verloor op 13 juni 2010 maar liefst 112 000 stemmen aan de N-VA (1 op 5 VB-kiezers in 2009) en 3 000 stemmen aan de CD&V. Het VB kreeg daarentegen 14 000 stemmen van mensen die in 2009 nog Lijst Dedecker (LDD) stemden, 6 000 van gewezen Open VLD-stemmers en 6 000 van voormalige Groen!-stemmers. Tussen VB en SP.A-kiezers waren er geen transfers van stemmen. Wie naar de N-VA overstapte gaf als reden: de behoefte aan verandering, het willen afstraffen van de slechte prestaties van de traditionele partijen, en dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Franstaligen. Stuk voor stuk vroeger redenen om voor het VB te stemmen; anno 2010 lijkt hiervoor N-VA een nuttiger stem. 17,7 % van de kiezers overwoog nog om VB te stemmen, slechts 11,9 % stemde daadwerkelijk VB. Op de LDD na kon het VB het minst van alle partijen nieuwe kiezers aantrekken. Het cordon sanitaire was vroeger een reden om voor het VB te kiezen, nu is het een motief om het VB de rug te keren. Hugo Gijsels en Jos Geysels hadden gelijk met het in 1989 afkondigen van een cordon sanitaire tegen het VB. Ondanks wat critici, met voorop Bart De Wever, later vertelden over het cordon sanitaire.

 

Het VB telt heel wat trouwe kiezers die VB stemmen wat er ook gebeurt, maar opnieuw 20 of meer procent halen zit er niet meer in. Filip Dewinter spreekt zelf nog maar van 10 tot 15 procent. De N-VA kan daarentegen nog verder groeien. Bijna de helft van de kiezers op 13 juni (46,9 %) overwoog N-VA te stemmen. Als dan toch niet bijna de helft van de stemmen vergaard werden (maar ‘slechts’ 26,7 %), is het omdat kiezers afhaakten in de overtuiging dat de N-VA ook zonder hun stem groot genoeg zou worden om op het beleid te wegen. Maar het succes van de N-VA heeft achillespezen: voor 43 % van de stemmers voor de N-VA speelde de persoonlijkheid van Bart De Wever een rol bij de stemkeuze, het is niet alleen Lijst Dedecker die sterk afhankelijk is van het presteren van hun kopman. Een tweede probleem is dat de N-VA een verschillend kiespubliek aantrekt. Enerzijds zijn er centrumkiezers die de N-VA een fatsoenlijke bestuurspartij vinden, die het eens mag proberen waar anderen faalden.

 

Anderzijds oogt de N-VA extreem en spannend, wat rechtse stemmen aanzoog die anders bij het VB of de LDD zouden zijn terechtgekomen. Maar de nieuwe N-VA-kiezer heeft geen boodschap aan zaken die voor die andere groep, de rechtse Vlaams-nationalistische kern van de N-VA, van levensbelang is. Twintig procent van de Vlamingen wil een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat cijfer is ook in communautair geladen tijden niet gestegen. ‘Communautaire relaties’ winnen wel aan belang als stembepalend thema. Het staat op (3), na de sociale zekerheid (1) en de gezondheidszorg (2). Het verkiezingsonderzoek van TNS Media waaruit Knack deze week citeert legt de contouren van een verkiezingsnederlaag voor de N-VA bloot. De Wever won veel nieuwe kiezers voor wie de spanning niet hoog genoeg kan worden opgedreven, maar evengoed veel nieuwe kiezers die weglopen zodra duidelijk wordt dat het uitgerekend Bart De Wever is die een oplossing in de weg staat.

 

Bij stemmenverlies van de N-VA kan het VB terug groter worden, maar de N-VA-stemmen kunnen nog alle kanten op gaan. De N-VA won stemmen bij alle partijen. In volgorde van grootte: CD&V, VB, LDD, Open VLD, SP.A en Groen!. Om zijn kiezers te plezieren is Bart De Wever de ene dag de bijna-staatsman, de volgende dag de boze-flamingant. Maar hij zal dat niet kunnen volhouden. Hij moet kiezen… en verliezen. Vandaar ook dat de perceptie van de regeringsonderhandelingen alsmaar belangrijker wordt dan de regeringsonderhandelingen zelf. Dat belooft in elk geval weinig goeds.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni, dewinter, valkeniers, de wever, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

03-07-10

ANKE VANDER MEERSCH KON VB-PARTIJRAAD NIET LANGER AANZIEN EN STAPTE OP

Na de VB-partijraad op 19 juni in Hoboken was het radiostilte bij de officiële VB-communicatie. Er werd alleen medegedeeld  dat de partijraad instemde met het voorstel van het partijbestuur om Bart Laeremans te coöpteren als senator. Het nieuws over het bezoek van VB-voorzitter Bruno Valkeniers aan alle lokale afdelingen en over de provinciale ‘bedankingsfeesten’ moest elders gesprokkeld worden. Over de eisen die Frank Vanhecke er op tafel legde, schreven we eerder al. Maar het opvallendste weetje over die partijraad is dat Anke Van dermeersch er opstapte. Er werd naar verluidt hard gediscussieerd. “Zelfs zo onzacht dat Anke Van dermeersch het niet langer kon aanzien en rustiger oorden opzocht”, schrijft ’t Pallieterke deze week.

 

Wat de Wilrijkse dwars zat, werd er niet bij gezegd. Op de website van Anke Vander meersch verscheen echter een opvallend, maar toch nog altijd vaag, artikel over het personeelsbeleid en de strategische keuzes bij het VB. Anke Vander meersch: “(…) Het opnieuw competitief maken van onze partij en het verbeteren van de verkiezingsresultaten kan niet los gezien worden van het verder ontwikkelen en uitbouwen van onze programmatorisch speerpunten. Alle geledingen van de partij moeten een goed beeld hebben van deze speerpuntthema’s. Helaas is dit niet altijd het geval. Veel middenkaders zijn niet volledig op de hoogte en dat is een probleem van het partijbestuur aangezien dit blijkbaar niet altijd in staat was om een zinvolle toekomstgerichte strategie duidelijk te definiëren en te operationaliseren. Politieke partijen blijken veelal niet in staat om doelgericht strategisch te denken en te handelen op lange termijn. Ook onze partij is hierin geen uitzondering tot op heden. Mensen die strategische acties willen implementeren worden vaak intern tegengewerkt en vervolgens beschuldigd van het niet strategisch handelen van de partij.

(…) De partijstrategie bepaalt de krijtlijnen waarbinnen medewerkers en personeelsleden alle vrijheid moeten krijgen om dingen uit te werken en uit te proberen. Zonder deze kantlijnen probeert iedereen maar wat uit en gaat er aanzienlijk wat slagkracht verloren en wordt de partij een stuurloos schip dat meedrijft op de golven van de grillige en woelige verkiezingszeeën. De partij is dan ook momenteel genoodzaakt om haar speelveld uit te tekenen en te bezinnen over hoe we ons naar onze kiezers toe willen onderscheiden van onze concurrenten. Er moet eenduidig gekozen worden waar we willen domineren en differentiëren, welke speerpunten uit ons programma we aanbieden, hoe we die toegankelijk maken en welke emotionele dimensie bij de kiezer we hiermee willen bereiken. We mogen zeker niet vervallen in de poging om te excelleren in elke politieke dimensie, want dat doet politieke partijen afglijden in een ‘stuck in the middle’-positie die op termijn altijd onhoudbaar is omdat er geen onderscheid meer overblijft met de concurrentie. Ontastbare middelen en menselijk kapitaal zijn de enige twee soorten middelen die tot een uniek, duurzaam concurrentievoordeel kunnen leiden. We zijn succesvoller als we duidelijke keuzes maken en niet afstemmen op de onmiddellijke wensen van de gemiddelde kiezer.”

Vrij vertaald: Veel middenkaders zijn niet bekwaam de partijstrategie uit te dragen; ook het VB slaagt er niet in strategisch te denken en handelen op lange termijn; mensen worden intern tegengewerkt en vervolgens beschuldigd niet-strategisch te handelen; het VB moet duidelijke keuzes maken, niet naar het centrum afzwenken; het personeelsbeleid moet daarop afgestemd worden; en we moeten ons niet laten leiden door de jongste hype bij de kiezers. Terug op de aloude manier campagne voeren voor Vlaanderen, veiligheid en tegen de vreemdelingen? En de zachtgekookte eitjes bij het VB-personeel en -middenkader eruit gooien? Maar wil Anke Vander meersch dan eens zelf beginnen met minder wollig te praten?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni, vander meersch |  Facebook | | |  Print

02-07-10

VB DEZE KEER NIET OP VISITE BIJ INFORMATEUR. N-VA PLAATST AMNESTIEVOORSTEL NIET OP DE REGERINGSAGENDA

Het VB put zich nog maar eens uit in tegenstrijdigheden. Op haar website hekelt het VB de stoet mensen die de voorbije dagen bij informateur Bart De Wever (foto 1) verwacht werd. Het VB haalt  Gazet van Antwerpen-commentator Dirk Castrel aan die opmerkte dat de duivenbond van Zichen-Zussen-Bolder vooralsnog niet langs was geweest. ‘En toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat er overbodige afspraken in de agenda van De Wever staan’, citeert het VB de Gazet van Antwerpen-commentator nog.

Tezelfdertijd reclameert het VB: “Vandaag ontvangt Bart De Wever de voorzitters van de politieke partijen. Maar het Vlaams Belang wordt niet uitgenodigd. ‘De partij van Bart De Wever verklaarde in het verleden tegen het cordon sanitaire te zijn, maar blijkt het in de praktijk strikt toe te passen’, stelden Bruno Valkeniers en Gerolf Annemans in een persbericht. Dat een zelfverklaarde Vlaams-nationalist de onafhankelijkheidspartij Vlaams Belang weigert uit te nodigen voor een gesprek, voorspelt alvast weinig goeds voor de komende communautaire onderhandelingen. ‘De Wever heeft van de Franstaligen en het Hof duidelijk instructies gekregen over wie hij al dan niet mag ontvangen.’ Het Vlaams Belang zou de informateur in ieder geval herinnerd hebben aan zijn verkiezingsbeloften, in de eerste plaats de afschaffing van het Brussels Gewest en de splitsing van de unitaire sociale zekerheid.” Bart De Wever lijkt ons toch niet een man die zich door de Franstaligen en het Hof laat dicteren met wie hij spreekt en met wie niet. Als De Wever de Bond van Frituristen wil spreken, zal hij het niet nalaten wat de Franstaligen of het Hof er ook over mogen denken. Het VB speelt geen enkele rol van belang voor het regeerprogramma, en nog minder voor de regeringsvorming. Waarom dan kostbare tijd v.rsch..t.n aan het VB? Na de Vlaamse parlementsverkiezingen van 13 juni 2004 mocht het VB wél langs bij Yves Leterme (foto 2, v.l.n.r.: Filip Dewinter, Frank Vanhecke, Yves Leterme en Gerolf Annemans). In welke mate Vlaanderen daarbij baat heeft gehad, en wat Vlaanderen aan Yves Leterme heeft gehad, is intussen bekend.

Of het wat wordt met de informateursopdracht van De Wever moet nog blijken. Het eerste wat is uitgelekt, is dat De Wever het ontbrekend budget voor 70 % wil gaan zoeken bij besparingen en voor 30 % bij nieuwe inkomsten… en dat dit een solo-idee is. Niet gedragen door de PS, en niet bevorderlijk voor het broodnodig tewerkstellingsbeleid. Het tweede dat bekendgeraakte is dat de kans bijzonder klein is dat De Wever ingaat  op het amnestievoorstel van Hilde Kieboom. “We moeten ons focussen op de sanering en de staatshervorming. Dat zijn al gigantische hervormingen. Wij gaan de agenda echt niet nog meer overladen”, klinkt het bij de N-VA. Al zijn er nog wel meer redenen om zich te verzetten tegen het amnestievoorstel van Hilde Kieboom. (Meer over amnestie en het leven van de collaborateurs nadat het nazi-regime overwonnen werd: maandag op deze blog.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, 13 juni, amnestie |  Facebook | | |  Print

01-07-10

EX-VB'STER WEET WAAROM VB STEMMEN VERLIEST

Zowat iedereen heeft een verklaring voor het derde verlies op rij bij verkiezingen voor het VB, en zeker zij die afwezig bleven bij de verkiezingscampagne van het VB. Na het commentaar van Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel, mochten we nu ook de reactie lezen van Marleen Govaerts (foto). Tussen 2003 en 2007 federaal volksvertegenwoordigster voor het VB, en vooral bekend omwille van die keer toen de VRT-televisie haar persoonlijke mening vroeg en Marleen Govaerts daarvoor doorverwees naar Filip Dewinter.

In een lezersbrief aan ’t Pallieterke schrijft de Sint-Truidense deze week: "Pallieterke, Schrijver-journalist Koen Elst maakt een analyse van de verliezers van 13 juni 2010. Voor het VB zegt hij dat de ‘vuile’ stijl en de formeel afgestoten, maar nooit echt volledig uitgewiste, nazi-connotaties een hindernis blijven. Volgens mij geldt ook de omgekeerde redenering: de laffe houding van voorzitter Valkeniers met betrekking tot de onthaalmoeder met nazisympathieën en de opgang van nieuwe mandatarissen die alleen ‘alle bruin mannen willen buitengooien’, maar niets meer te maken willen hebben met de allereerste kiezers van het Vlaams Blok, namelijk de ‘zwarten’, heeft oude, getrouwe VB-kiezers doen overlopen naar de N-VA.” Aldus Marleen Govaerts, die voor het overige nog slechts in het nieuws kwam omdat ze een schooluitstap naar Auschwitz geldverspilling en zinloos noemde.

Dat de ‘zwarten’ van het VB naar de N-VA zouden zijn overgelopen is een hoogst betwistbare analyse. Maar het illustreert natuurlijk de vraag om met het Vlaams Belang nog meer de Vlaams Blok-toer op te gaan. Omwille van de lijstvorming in 2007 stapte Marleen Govaerts op bij het VB en zetelt ze voortaan als 'onafhankelijk' gemeenteraadslid in Sint-Truiden, maar om ‘praktische redenen’ vormt ze één fractie met het VB in de Sint-Truidense gemeenteraad.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

28-06-10

NIET ENKEL WOESTIJNVIS: OOK VB-SYMPATHISANTEN VERSTUREN FAKE-BERICHT

Een dikke week geleden was er enige heisa omdat fake berichten van het – zo bleek – met Woestijnvis gelieerd zogenaamd onderzoeksbureau Data Driven zomaar overgenomen werden door de pers. Voor Alexandra Colen was het zelfs aanleiding om een tweede krantenverscheuring aan te kondigen, deze keer in het parlement. Maar ook het op één na leukste bericht uit VB-hoek, Uit de kleren voor het VB, blijkt een fake-bericht te zijn.

Ene Hilde De Breuckere (foto, 21 j.) ging na haar laatste examen aan de Gentse universiteit op Facebook uit de kleren omdat ze niet wilde dat haar naakt lichaam onder een boerka weggestopt moet worden. Tekstschrijver voor VB-voorzitter Bruno Valkeniers Johan Sanctorum was lyrisch over Hilde De Breuckere, NSV’er Wouter Opdenacker solliciteerde Hilde De Breuckere meteen om lid te worden van het NSV-Gent, Godelieve Vaesen stelde voor Hilde De Breuckere op grote borden in het straatbeeld af te beelden… Alleen ene Raf Milis vroeg zich af of het geen opgezet spel was. En Raf Milis, student journalistiek aan de Hogeschool Limburg, heeft gelijk. De foto van ‘Hilde De Breuckere’ is van het internet geplukt door enkele studenten. Hilde De Breuckere die uit de kleren gaat voor het VB is een fictief personage. “Jammer voor de gasten bij wie de hormonen begonnen op te spelen”, schrijven de studenten die achter het idee zitten.

Ze wilden “op een ludieke manier (…) aangeven dat het Vlaams Belang nodig is, in het Vlaamse onafhankelijkheidsproces en de strijd tegen de islamisering. Maar hun communicatie mag best wat pittiger. Vandaar Hilde, onze sexy masquotte (sic, dat moet ‘mascotte’ zijn). De verkiezingen zijn gedaan. N-VA is de winnaar, het radicalisme van het VB sloeg niet aan. Het zij zo. Als geëngageerde jongeren blijven wij nochtans geloven in een radicale remediëring van de Belgische ziekte. Wij geloven ook in een Forza Flandria, een Vlaams front dat de lamme goedzakken over de schreef kan trekken. N-VA zal zich nu in de Belgische slangenkuil moeten begeven, niemand weet in welke toestand zij daaruit zullen geraken. Het doembeeld van Egmont en het fatale Belgische compromis staat weer voor de deur. Nu gaan wij een stevige pint pakken. Leve de Vlaamse republiek, het ga jullie goed!”

Nadat ‘Hilde De Breuckere’ van Facebook verwijderd was – waarschijnlijk geen ingreep van Facebook zelf, maar een initiatief van de studenten achter het personage – had een nieuw klad Vlamingen zich bevriend met Hilde De Breuckere. Vooreerst een behoorlijk aantal VB-personeelsleden en -parlementsleden. Van Barbara Bonte over Filip De Man tot Tanguy Veys. Die laatste heeft zelfs in de kieslijst van Gent gespeurd naar het adres van Hilde De Breuckere, maar het adres natuurlijk niet gevonden. Waren ook fan geworden van Hilde De Breuckere: een aantal democraten zoals de Open VLD’ers Bart Somers en Bart Tommelein tot de babes van de N-VA Kim Geybels en Minneke De Ridder en hun kledijadviseur Siegfried Bracke. Men mag niet elk bericht wantrouwen, maar vrouwen die voor het VB uit de kleren gaan… Dat is een verzinsel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, 13 juni |  Facebook | | |  Print

25-06-10

"DIT IS VOOR MIJ EEN ROUWDAG"

“De dertien procent die wij nu hebben dat zijn de echte, de mosselen zijn nu weg”, zei een VB-militant die postvatte aan het VB-secretariaat in Antwerpen op de verkiezingszondag van 13 juni. Uiteindelijk scoorde het VB nog minder dan 13 %, en dus geenszins de “boven de 15 %” die Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid, had voorspeld. De verwachting was hoog, de ontnuchtering groot. Getuige ook een lezersbrief die deze week in ’t Pallieterke verscheen. Dat het democratisch Vlaams-nationalisme nog nooit zoveel stemmen kreeg als op 13 juni is voor de briefschrijver geen reden tot optimisme. Integendeel.

“Pallieterke, Dit is voor mij een rouwdag. ‘Vlaanderen’ heeft gekozen voor een confederaal België mix ‘solidariteit’ en multicul, en niet voor onafhankelijkheid, eigen volk en identiteit. Men is er in gelukt het probleem van de migranten, asiel en islam, de moord op ons volk, uit de verkiezingen te houden. Ik zal me nooit meer kunnen thuis voelen in een ‘onafhankelijk’ Vlaanderen, bij mijn eigen volk, met eigen normen, waarden, religie. Het zij zo. Voor mij hoeft het niet meer. Mijn ‘Vlaams’ mosselvolk, het ga u goed.” Was getekend: F. Kermans, uit Kontich.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

24-06-10

DE DERDE KEER OP RIJ ACHTERUIT VOOR HET VB (2)

Marianne Thyssen neemt ontslag als partijvoorzitster na één slechte verkiezingsuitslag; Bruno Valkeniers blijft partijvoorzitter spijts zijn partij drie keer op rij alsmaar slechter scoorde, waarvan twee keer onder Bruno Valkeniers' voorzittersschap. Het zegt iets over het zelfrespect van respectievelijk Marianne Thyssen en Bruno Valkeniers. Bij het VB is het het personeel dat de rekening voor de achteruitgang gepresenteerd krijgt. “Uit de cijfers van de KU Leuven blijkt dat we 14 mensen zullen moeten ontslaan, maar ik denk dat dit aantal wel eens kan oplopen tot 20 van de in totaal 120 partijmedewerkers”, zegt Bruno Valkeniers (foto). En dan zijn er nog eens vijf kamerleden en twee rechtstreeks verkozen senatoren die het VB niet meer aan een inkomen kan helpen. Na het eerste deel dat we vorige week publiceerden, vandaag het tweede deel van de cijfers die het VB onder druk zetten.

In West-Vlaanderen zakt het VB weg van 20,2 % (in 2004), naar 14,4 % (in 2007), dan 11,8 % (in 2009), om nu uit te komen op slechts 9,1 %. In het kanton Avelgem zijn de cijfers: 16,4 % - 11,4 % - 10,0 % - 8,5 %. In Brugge, woonplaats van Frank Vanhecke, is de score achtereenvolgens: 20,7 % - 15,0 % - 12,4 % - 9,7%. In het kanton Diksmuide: 18,3 % - 13,0 % - 10,7 % - 9,1 %. In het kanton Gistel: 18,7 % - 11,3 % - 10,0 % - 8,2 %. In het kanton Harelbeke: 21,4 % - 15,5 % - 12,6 % - 9,8 %. In het kanton Hooglede: 16,3 % - 11,9 % - 9,5 % - 8,0 %. In het kanton Ieper: 18,0 % - 13,4 % - 11,1 % - 9,0 %. In het kanton Izegem: 20,4 % - 15,8 % - 13,5 % - 10,4 %. In het kanton Kortrijk: 20,3 % - 14,7 % - 12,2 % - 9,0 %. In het kanton Lichtervelde: 13,4 % - 9,2 % - 8,1 % - 8,0 %. In het kanton Menen: 21,5 % - 15,7 % - 12,8 % - 10,7 %. In het kanton Mesen: 16,6 % - 12,5 % - 10,5 % - 8,9 %. In het kanton Meulebeke: 20,8 % - 15,4 % - 12,6 % - 9,5 %. In het kanton Nieuwpoort: 23,4 % - 15,0 % - 12,1 % - 9,0 %. In het kanton Oostende: 23,3 % - 16,2 % - 13,3 % - 9,6 %. In het kanton Oostrozebeke: 23,4 % - 16,8 % - 14,2 % - 11,1 %. In het kanton Poperinge: 18,5 % - 11,6 % - 10,5 % - 8,7 %. In het kanton Roeselare: 20,8 % - 15,7 % - 12,3 % - 9,7 %. In het kanton Ruiselede: 18,6 % - 13,0 % - 10,8 % - 9,4 %. In het kanton Tielt: 16,1 % - 11,7 % - 9,7 % - 7,7 %. In het kanton Torhout: 17,2 % - 11,7 % - 9,1 % - 7,9 %. In het kanton Veurne: 18,2 % - 11,3 % - 8,2 % - 6,7%. In het kanton Vleteren: 18,8 % - 13,6 % - 12,4 % - 10,3%. In het kanton Wervik: 22,3 % - 15,9 % - 13,4 % - 10,5 %. En in het kanton Zonnebeke tenslotte: 19,0 % - 13,1 % - 10,5 % - 8,4 %.

Voor Brabant kunnen we geen globaal cijfer geven omdat de provincie opgedeeld is in verschillende kieskringen, en de resultaten in Brussel anders geteld worden naargelang of het om Vlaamse dan wel federale verkiezingen gaat. Maar wees gerust: ook hier is er een constante achteruitgang van het VB. In het kanton Aarschot: 24,6 % - 18,5 % - 14,6 % - 12,7 %. In het kanton Asse: 23,3 % - 18,7 % - 14,1 % - 10,1 %. In het kanton Diest: 25,2 % - 19,6 % - 15,4 % - 12,8 %. In het kanton Glabbeek: 20,0 % - 14,2 % - 9,7 % - 7,9 %. In het kanton Haacht: 22,9 % - 17,1 % - 12,8 % - 10,1 %. In het kanton Halle: 20,8 % - 17,2 % - 12,3 % - 8,4 %. In het kanton Landen: 20,3 % - 15,4 % - 11,5 % - 10,2 %. In het kanton Lennik: 23,1 % - 18,7 % - 15,2 % - 11,2 %. In het kanton Leuven: 17,4 % - 13,0 % - 9,3 % - 7,0 %. In het kanton Meise: 23,2 % - 19,4 % - 13,9 % - 10,1 %. In het kanton Tienen: 21,4 % - 16,1 % - 12,4 % - 10,2 %. In het kanton Vilvoorde, thuisbasis van Filip De Man: 26,3 % - 21,3 % - 16,0 % - 11,5 %. In het kanton Zaventem: 15,9 % - 11,9 % - 8,4 % - 5,5 %. In het kanton Zoutleeuw: 23,6 % - 17,9 % - 14,3 % - 12,3 %. En dan zijn er nog de Brusselse gemeenten waar de ene keer (2004, 2009) enkel de stemverhouding tussen de Vlaamse partijen telt, en de andere keer (2007, 2010) het om de verdeling gaat tussen de Vlaamse én de Franstalige partijen. Het kanton Anderlecht: 42,9 % - 5,9 % - 24,5 % - 3,1 %. Het kanton Brussel: 29,7 % - 3,9 % - 15,2 % - 2,2 %. Het kanton Elsene: 24,9 % - 1,4 % - 12,3 % - 0,7 %. Het kanton Schaarbeek: 35,2 % - 2,9 % - 17,5 % - 1,6 %. Het kanton Sint-Gillis: 23,5 % - 1,7 % - 11,1 % - 1,0 %. Het kanton Sint-Jans-Molenbeek: 39,3 % - 4,9 % - 20,7 % - 2,4 %. Het kanton Sint-Joost-ten-Node: 27,3 % - 1,8 % - 13,4 % - 0,9 %. Het kanton Ukkel: 33,5 % - 1,5 % - 16,1 % - 0,9 %.

Voilà. Het is niet omdat er bij het VB geen comité samengesteld wordt om de verkiezingsnederlaag te analyseren dat wij de verliescijfers niet zouden kunnen geven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

23-06-10

VB-PARTIJRAAD: FEESTJES OM DE VERKIEZINGSUITSLAG TE VERTEREN

Vorige zaterdag kwam de VB-partijraad in Hoboken bijeen om de uitslag van de voorbije parlementsverkiezingen te evalueren. Het voornaamste besluit is dat er in elke provincie een feest komt om de militanten te bedanken voor hun inzet de voorbije verkiezingscampagne.

De partijraad duurde drie uren, maar achteraf is er bijzonder weinig over gecommuniceerd. Op de VB-website verscheen enkel het bericht dat de VB-partijraad instemde met het voorstel van het VB-partijbestuur om Bart Laeremans als senator te coöpteren. Een logische keuze. Bart Laeremans was volgens de rapporten over de parlementsleden van De Morgen en De Standaard een van de beste VB-parlementsleden, maar werd in Brussel-Halle-Vilvoorde niet herkozen. Als verantwoordelijke van het kenniscentrum van het VB is Bart Laeremans daarenboven één van de sleutelfiguren bij het VB. De aanduiding van Laeremans is sneu voor Koen Bultinck uit Diksmuide, die door de verkiezingsuitslag zijn mandaat in de Kamer evenmin kon verlengen en een bekwamer parlementslid is dan zijn West-Vlaamse VB-lijsttrekker Peter Logghe. Op de West-Vlaamse regionale televisiezender WTV zei Koen Bultinck vóór 13 juni er zeker van te zijn naar de Kamer te kunnen terugkeren, en Frank Vanhecke boven Filip Dewinter te verkiezen als VB-voorzitter.

Sommigen namen het de VB-top kwalijk dat de partij niet op zijn sterkst (versta: mét Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel) aan de verkiezingen heeft deelgenomen. In Zandhoven leidde dat zelfs tot het systematisch overplakken van de affiches van Filip Dewinter en Gerolf Annemans met andere VB-affiches. Het kwam op de VB-partijraad in Hoboken niet tot een eerherstel voor het Koningskoppel. Er was ook geopperd om een comité samen te stellen om de verkiezingsnederlaag te analyseren – en sommigen waren al begonnen de verliescijfers van de ene af te wegen tegen de verliescijfers van de andere – maar zover kwam het evenmin. Wel gaat VB-voorzitter Bruno Valkeniers op bezoek gaan bij de verschillende lokale afdelingen om de militanten op te peppen. Sommigen noemen dit een “doorstart”. Een doorstart naar volgende verliescijfers? En dan was er nog de belofte om per provincie een ‘bedankingsfeest’ in te richten om de inzet van de militanten de voorbije verkiezingscampagne te honoreren. Met het vooruitzicht op zo'n feest werd heel wat wrevel weg gemasseerd.

Naar verluidt kreeg Gerlinda Peeters, de verantwoordelijke voor het economaat in de ‘Madou’, de opdracht om enkele tientallen gele en zwarte vuvuzela’s aan te kopen om het wat gezellig te maken op die ‘bedankingsfeesten’. Gerlinda werd reeds gespot bij het testen van een zwarte vuvuzela (foto).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

21-06-10

SCHOON VOLK BIJ DE N-VA

Sommige politici passen zich ontzettend vlug aan. Neem nu Siegfried Bracke. Toen hij op 4 mei bekendmaakte lijsttrekker te zijn van de N-VA konden velen zich niet inbeelden dat Bracke binnenkort de Vlaamse Leeuw zou zingen. Maar op 13 juni was het al zover (zie op 5’27” en 5’47” van dit filmpje). Anderzijds kan Siegfried Bracke zijn ‘wijsneus zijn’ niet afleggen, zo bleek toen hij de amper een dag verkozen jonge Limburgse spoedarts en partijgenote Kim Geybels (28 j.) op haar Facebook-pagina bekritiseerde omwille van de kledij waarin ze zich onverwacht had laten filmen als kersvers senator (foto 1). Te sexy, vond Bracke. Vrouwelijke politici reageerden misnoegd. “Ik hoop dat Bracke zich in de toekomst wat meer zal bezighouden met inhoud dan met de kledij van zijn collega’s”, zei Wivina Demeester (CD&V).

Overigens heeft de N-VA nog wel meer ‘schoon volk’ het parlement binnengeloodst. Naast voormalig lingeriemodel Nadia Sminate (28 j.),  fashion styliste Minneke De Ridder (29 j., foto 2) bijvoorbeeld. Ze stond in Antwerpen op een onverkiesbaar geachte achtste plaats en behaalde meer voorkeurstemmen dan de nummers vijf, zes en zeven op de lijst. “Ziet er ook veel beter uit dan de nummers vijf, zes en zeven op de lijst”, schreef De Standaard/Het Nieuwsblad. In elk geval geraakte ze met haar voorkeurstemmen als achtste op de lijst wél verkozen, ze sprong over de zevenste op de lijst. Minneke De Ridder komt uit een Vlaams nest (grootvader was Volkunie-burgemeester in Nijlen, moeder is gemeenteraadslid voor de N-VA in Ranst) en ten huize Minneke De Ridder is het al van hetzelfde. Echtgenoot Tom is voorzitter van Jong N-VA in het arrondissement Antwerpen, en de zoontjes Wout (11 j.) en Ward (9 j.) zingen de Vlaamse Leeuw al uit volle borst. “Onze zoontjes Wout en Ward kenden op zeer jonge leeftijd reeds hun volkslied al en zingen dat dan ook fier, met het (sic) hand op het hart, uit volle borst mee telkens ze daar de kans toe krijgen”, schrijft Minneke De Ridder op haar website.

Over haarzelf schrijft Minneke De Ridder dat ze haar “eerste stapjes in de politiek" zette in 2005. “Al snel werd ik ook actief lid van TAK (Taal Aktie Komitee) waardoor ik wel eens administratief aangehouden werd (zie op 4’15” van dit filmpje, nvdr.), maar alles voor het goede doel!” Verder is Minneke De Ridder actief bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB), en een grote passie van het hele gezin is de Vlaamse drumband Kempenland. “Ik zou graag blijven trommelen”, verklapte ze aan Het Laatste Nieuws na haar verkiezing als Kamerlid. In het federale parlement wil ze zich toeleggen op een Vlaamse zorgverzekering en de kinderbijslag. Die Vlaamse zorgverzekering is anders wel materie om in het Vlaams parlement te bespreken, en niet het federale parlement. Minneke De Ridder bewondert haar kopman Bart De Wever. “Vroeger had ik een boon voor Filip Dewinter. Die is verbaal ook wel sterk, maar Bart overtreft alles.” Uit haar fotoalbum blijkt dat Minneke De Ridder naast naar fuiven ook elk jaar naar de IJzerwake gaat (foto 3), de VB-afsplitsing van de IJzerbedevaart.

Bij de video’s die ze als Minneke de leeuwin op Netlog postte, is er de video Godsvrede waarin gepleit wordt dat de Vlaamsvoelenden zich “na al die jaren broedertwist” verenigen. Daarbij passeren zowel de N-VA de revue als het VB en Lijst Dedecker, en ook de VMO, een collaborateur als Staf De Clercq en Verdinaso-leider Joris Van Severen. Zou Siegfried Bracke daar een opmerking over maken op Minneke De Ridders Facebook?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, 13 juni |  Facebook | | |  Print

19-06-10

FRONT NATIONAL KLINISCH DOOD. WALLONIE D'ABORD EVENMIN SUCCESVOL

Zoals verwacht is extreem-rechts in Franstalig België vorig weekend volledig weggeveegd. Voor het eerst sinds Zwarte Zondag, die van 24 november 1991, heeft het Front National (FN) geen enkele vertegenwoordiging meer in de parlementen. Extreem-rechts is er in de komende jaren op het bovenlokale niveau volkomen afwezig. En dat heeft het volledig aan zichzelf te danken. 

Voor de Senaat hadden de kandidaten van 'Wallonie d'Abord' (WdA, foto) het extreem-rechtse speelveld voor zich alleen. Het knullige FN slaagde er immers niet in een lijst neer te leggen die aan de wettelijke minima voldeed. Ondanks het gebrek aan  extreem-rechtse concurrentie kon de WdA-lijst aangevoerd door partijvoorzitter Francis Detraux (ex-FN) amper 2,5 % van het Franstalige electoraat overtuigen.  Met dit resultaat parkeert WdA zich tussen de 'Parti Populaire' (4 %) van de flamboyante Mischael Mondrikamen en de Franstalige PVDA’ers, de PTB (2,1 %). WdA-voorzitter Detraux verzamelde 8 524 voorkeurstemmen. Hoeveel van die 2,5 % (62 251 stemmen) zou overschieten mocht het FN tóch hebben kunnen deelnemen? Allicht niet veel. De FN-senaatslijst haalde drie jaar geleden nog 5,9 % van de stemmen. Dat was toen goed voor één senator en de broodnodige partijfinanciering. In vergelijking met vorig jaar zit WdA wel in de lift. Het vervijfvoudigde haar stemaantal, maar het blijven bijzonder lage cijfers. Niet echt verwonderlijk met een lijsttrekker met het charisma van een overgordijn.  

In Henegouwen stonden drie extreem-rechtse lijsten op de stembrief voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zoals eerder voorspeld op deze blog blijven de drie 'partijen' met lege handen achter. Het FN onder aanvoering van Patrick Cockriamont zette het minst slechte resultaat neer met 2,8 % van de stemmen. Oudgediende Cockriamont verzamelde zelf 2 770 voorkeurstemmen. Globaal gezien betekent dit resultaat niets minder dan een catastrofale achteruitgang met liefst 5 % ten overstaan van 2007. Dit verlies van ongeveer twee stemmen op drie doet het FN vlotjes onder de kiesdrempel  belanden. En de laatste kamerzetel verliezen. Exit FN. Tweede in extreem-rechtse lijn was Wd’A met bijna 2 % van de stemmen. WdA-lijsttrekker Juan Lemmens (ex-FN) behaalde slechts 1 460 voorkeurstemmen. Erg vrolijk word je daar waarschijnlijk niet van als radicaal-rechtse 'voorman'. Het tweede Front National dat in deze kieskring deelnam aan de bolletjeskermis, onder de naam 'FN+', verwierf 1,6 % van de stemmen. Lijsttrekker-brulboei Salvatore Nicotra sloot de feestelijkheden af met 1 931 voorkeurstemmen. De drie extreem-rechtse lijsten samen waren goed voor 6,3 % van de stemmen in Henegouwen. Eén enkele lijst met het gecombineerde resultaat van de drie lijsten had quasi zeker een zetel opgeleverd. Vorig jaar was het gezamenlijke resultaat van alle extreem-rechtse lijsten hier ook ongeveer 6%.

In Namen zet het FN een identieke score neer als in de kieskring Henegouwen met 2,8% van de stemmen. Een achteruitgang met 2 % in vergelijking met 2007. WdA behaalt hier 1,6 % van de stemmen. In Brussel-Halle-Vilvoorde worden de laagste scores opgetekend. Het FN haalt hier nog 0,7 %; WdA is goed voor amper 0,4 %. De WdA-lijsttrekker voor Brussel-Halle-Vilvoorde was partij-ondervoorzitter Kabasele (van Congolese origine, nvdr). Hij behaalt amper een derde (!) van de voorkeurstemmen van de nummer twee op de WdA-lijst, ene Stéphanie Moriau. Eigen volk eerst zeker? In Luik presenteerde enkel WdA zich voor de kiezer. De WdA-lijst behaalde er 1,5 % van de stemmen. Lijsttrekker Jacqueline Merveille (ex-FN) klokt af op 1 901 voorkeurstemmen. En daarmee is alles gezegd. Dit resultaat staat in schril contrast met de extreem-rechtse resultaten van begin jaren negentig. Toen piekten zowel het FN' als de schreeuwlelijkerds van 'Agir' in en rond de vurige stede met (gezamenlijke) scores van meer dan 10 %. De proteststemmen van toen lijken nu volledig verdampt. Meer van hetzelfde in de meest schilderachtige provincie van het land. De WdA is  in Luxemburg goed voor 1,8 % van de stemmen. Lijsttrekker Pascal Ligot behaalt nauwelijks 461 voorkeurstemmen. Dit resultaat mag niet verbazen. Ook het Front National kreeg hier in haar gloriedagen nooit echt voet aan de grond. De provincie is van oudsher een PSC/CdH - bastion. 

Het Front National is anno 2010 zowat alles kwijt. De partij rest enkel nog lokale en een handvol provinciale mandatarissen; 26 gemeenteraadsleden en 4 provincieraadsleden om precies te zijn. De partij is  met andere woorden. klinisch dood. Nieuwkomer 'Wallonie d'Abord' vult de vrijgekomen plaats gedeeltelijk in, maar kan tegelijk nergens overtuigen met scores tussen 1 à 2 %. Erg veel koop je daar niet voor. De partij wordt wel de grootste onder de extreem-rechtse kleintjes. Een schrale troost die  bovendien geen enkele garantie biedt voor politiek overleven in de komende – verkiezingsloze – jaren. Net als het FN moet WdA het doen zonder dotatie, zonder bekende koppen en met een dunbevolkte achterban. In aanloop naar 13 juni maakte het FN er een sport van om de 'Parti Populaire' (PP) van Mondrikamen stokken in de wielen te steken. Er werd in het FN-hoofdkwartier – niet geheel onterecht – gevreesd voor een massaal verlies van kiezers aan de rechts-populistische nieuwkomer. In de laatste weken voor verkiezingsdag organiseerde het FN een regelrechte diarree aan persmededelingen om de zogenaamde 'wantoestanden' in de PP aan te klagen, en om uitvoerig melding te maken van de vele misnoegde overlopers die vlotjes de rangen van het FN vervoegden. Op 13 juni, bij het binnenkomen van de resultaten, werd er lange tijd van uit gegaan dat de eerste verkiezingsdeelname van de PP op absoluut niets zou uitdraaien. Laat op de verkiezingsavond bleek echter dat de PP alsnog een Kamerzetel in de wacht kon slepen.

Hoe het nu verder moet met het FN is onduidelijk. De enige troef waarover de spookpartij beschikt is een sterke merknaam die echter door verschillende groupuscules wordt geclaimd. Achter de naam en het logo steekt momenteel absoluut niets. Geen organisatie of structuur, geen visie, nauwelijks een programma en dit alles onder kundige leiding van een handvol louche en schandaalgevoelige figuren. De concurrentie op de rechterflank wordt er bovendien niet kleiner op in de komende jaren. Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar vraag ons niet wanneer.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, pp, 13 juni, wda |  Facebook | | |  Print

16-06-10

DAAR ZIJN FRANK VANHECKE EN MARIE-ROSE MOREL WEER. DEWINTER GESTERKT DOOR 200 024 VOORKEURSTEMMEN

De derde nederlaag op rij voor het Vlaams Belang is natuurlijk aanleiding voor kritiek op de partijleiding van het VB. Op zes jaar tijd is het aantal stemmen voor het VB gehalveerd, en zoals wij gisteren aangetoond hebben, is de achteruitgang geen plotse klap maar een aanhoudende trend. Wat de zaak nog erger maakt, zijn de verklaringen die de VB-top aflegt over het verkiezingsresultaat. Men vindt de achteruitgang vorige zondag weliswaar een beetje vervelend, maar hoegenaamd geen aanleiding tot ongerustheid en nog minder tot wijziging in de politieke lijn of wissels aan de top. Dewinter presteerde het zelfs om de uitslag van vorige zondag als een succes voor te stellen, want er waren “opiniepeilingen (die) ons minder dan 10 % gaven”. Dan is het toch wel raar dat geen enkele krant, geen enkele radio- of televisie-uitzending, en geen enkele website of blog, tijdens de campagne sprak van een peiling die het VB minder dan 10 % gaf. (Foto: Filip Dewinter op campagne in Gent. Achter hem Bart Debie en Tanguy Veys.)

“Dewinter zegt doodleuk dat het huis nog overeind staat, terwijl het half is ingestort”, zegt voormalig VB-kamerlid Bruno Stevenheydens uit Beveren in Gazet van Antwerpen. In dezelfde krant zegt een VB-mandataris die liever anoniem blijft: “We verliezen de ene verkiezing na de andere, maar de partijtop gedraagt zich als een alcoholist die maar blijft ontkennen dat hij een probleem heeft.” “Dit waren onze verkiezingen: over Vlaams-nationalisme, de Vlaamse identiteit, onze core-business. En net nu verliezen we fors. Als we deze barre situatie nog willen redden, moet de partijtop zijn conclusies trekken”, zegt Marie-Rose Morel niet onverwacht in De Morgen. Bij Het Nieuwsblad weten ze dat Frank Vanhecke maandag een mail stuurde naar VB-voorzitter Bruno Valkeniers met de vraag “de partij te willen redden”. “Een partij die voor een breed publiek wil gaan, moet verschillende karakters toelaten en geen mensen van de weide stampen”, schrijft Vanhecke. “Ooit hadden we de ambitie om een brede volkspartij te zijn, nu lijken we tevreden met elke zetel die we kunnen behouden”, vult Marie-Rose Morel aan in Gazet van Antwerpen. “Links en rechts lopen waardevolle krachten weg, maar dat passeert zonder meer. Na het vertrek van Frank Vanhecke uit het partijbestuur mocht Dewinter het zich zelfs permitteren om te verklaren dat de lucht was gezuiverd. Schandalig!” Maar de kritiek lijkt geen indruk te maken op het triumviraat aan de top. “Ik blijf aan om voort te werken aan de uitbouw van de partij”, zegt Bruno Valkeniers aan Gazet van Antwerpen. De krant kon haar eigen oren niet geloven. “Uitbouw? Is dat geen rare term als je het hebt over een partij waarvan het stemmenaantal in zes jaar is gehalveerd?”

Eens te meer is Marie-Rose Morel, en niet de feitelijk partijleider Filip Dewinter, de gebeten hond. Bij RechtsActueel noteerde men gisterenmorgen: “Wat te verwachten viel, gebeurt nu ook. Daags na de verkiezingen laten Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke weer van zich horen.” Frank Vanhecke kan nog op begrip rekenen. “Hij heeft het Vlaams Blok/Belang mee groot gemaakt en er kan hem op politiek werk en inzicht niets verweten worden.” Maar dan komt het: “Het enige waar hij de fout in ging (…) was dat hij zichzelf heeft laten leiden door Marie-Rose Morel.” Waarna Marie-Rose Morel met alle zonden van Israël beladen wordt, en in die kringen heeft Israël véél zonden begaan. In Knack zegt Gerolf Annemans vandaag dat het uit moet zijn met de verdeeldheid binnen zijn partij, die Vlaams Belang duur is komen te staan. “We moeten bekijken hoe we die situatie met Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel aanpakken”, zegt Annemans. Hoe dat concreet moet gebeuren, daarover blijft hij op de vlakte. “Als er met hen een gesprek mogelijk was, hadden Vanhecke en Morel wel op een lijst gestaan”, aldus Annemans. “Wat nu de plannen van dat duo zijn, weet ik niet. Alle communicatie verloopt via voorzitter Bruno Valkeniers. Maar de communicatie is hoe dan ook beperkt.” Als Gerolf Annemans zegt dat “we moeten bekijken hoe we die situatie met Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel aanpakken”, en Annemans is zelf niet meer on speaking terms met Vanhecke en Morel, dan belooft dat weinig goeds. Maar er zijn tegenkrachten. Rob Verreycken, tewerkgesteld bij de Europese fractie van Frank Vanhecke en Philip Claeys, en juridisch adviseur van de anti-vakbondscel van Marie-Rose Morel, spreekt zijn contacten aan om terug “verschillende karakters” toe te laten binnen de partij.

Gisterenavond boekte Rob Verreycken een eerste succesje. Het artikel over Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel waaruit we hierboven citeerden is van de website van RechtsActueel weggehaald, en is zelfs niet meer terug te vinden met Google Cache. Anderzijds zien onze contacten bij het VB weinig kans op eerherstel voor Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel. Met 200 024 voorkeurstemmen vorige zondag op de Senaatslijst voelt Dewinter zich gesterkt om iedereen op zijn plaats te zetten binnen het VB. Veranderingen zullen er slechts komen als ze in zijn kraam passen. De VB-partijraad aanstaande zaterdag is er alleszins opnieuw een om naar uit te kijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, morel, valkeniers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

15-06-10

DE DERDE KEER OP RIJ ACHTERUIT VOOR HET VB (1)

In het overigens amusant verslag van De Standaard over de sfeer op het VB-hoofdkwartier in Antwerpen (zie hieronder) is tot tweemaal toe sprake van “de tweede nederlaag” van het VB. Ook in andere kranten duikt die “tweede keer op rij” op, maar wie de resultaten van de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2004, de federale parlementsverkiezingen in 2007, de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 en de federale parlementsverkiezingen van vorige zondag naast elkaar legt, stelt vast dat het VB nu al drie keer op rij achteruitgaat. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 houden we uit de vergelijking omdat die scores per gemeente niet te vergelijken zijn met de uitslagen per kanton bij de Vlaamse en federale parlementsverkiezingen. In Vlaanderen gaat het VB achteruit van 24,2 % (2004) naar 19,1 % (2007), dan 15,3 % (2009) en nu 12,3 % (2010).    

In de provincie Antwerpen gaat het VB achtereenvolgens van 30,1 %, naar 24,1 %, dan 19,2 % en nu 16,2 %. In het kanton Antwerpen (= stad Antwerpen + Zwijndrecht) is de score: 30,1 % - 24,1 % - 19,2 % - 16,2 %. In het kanton Arendonk: 21,9 % - 17,9 % - 14,5 % - 14,4 %. In het kanton Boom is het niet anders: 34,0 % - 27,5 % - 22,7 % - 18,8 %. In het kanton Brecht is het: 27,6 % - 22,8 % - 18,4 % - 16,1 %. In het kanton Duffel: 28,2 % - 21,3 % - 16,8 % - 14,3 %. In het kanton Heist-op-den-Berg is het verkiezingsresultaat: 27,1 % - 21,0 % - 17,3 % - 14,9 %. In het kanton Herentals zien we dezelfde tendens: 25,0 % - 19,6 % - 16,1 % - 14,5 %. In het kanton Hoogstraten: 21,5 % - 16,5 % - 14,5 % - 13,7 %. In het kanton Kapellen, waaronder onder andere de gemeente Schoten valt, is de uitslag: 34,3 % - 28,3 % - 22,5 % - 18,2 %. In het kanton Kontich is het: 28,5 % - 22,6 % - 16,8 % - 13,2 %. In het kanton Lier: 29,5 % - 23,6 % - 19,0 % - 16,0 %. In het kanton Mechelen: 31,3 % - 24,5 % - 18,7 % - 14,8 %. In het kanton Mol: 25,0 % - 20,4 % - 16,3 % - 14,6 %. In het kanton Puurs: 24,2 % - 19,4 % - 14,5 % - 12,8 %. In de hoofstad van de Kempen, in het kanton Turnhout: 25,7 % - 21,1 % - 17,0 % - 15,3 %. In het kanton Westerlo: 28,5 % - 21,6 % - 18,4 % - 16,8 %. In het kanton Zandhoven van Paul Stulens tenslotte: 32,8 % - 25,4 % - 19,7 % - 16,1 %.

In de provincie Limburg zakt het VB achtereenvolgens van 22,4 %, naar 18,5 %, dan 15,2 % en nu 12,8 %. In het kanton Beringen, met de Limburgse VB-kopman Bert Schoofs, is de score: 28,1 % - 23,5 % - 19,3 % - 15,9 %. In het kanton Bilzen: 22,9 % - 17,9 % - 14,8 % - 13,7 %. In het kanton Borgloon: 20,1 % - 15,7 % - 12,5 % - 10,5 %. In het kanton Bree: 17,3 % - 15,3 % - 12,5 % - 11,2 %. In het kanton Genk: 22,8 % - 19,3 % - 16,3 % - 13,7 %. In het kanton Hasselt: 21,0 % - 17,9 % - 14,0 % - 11,2 %. In het ernaast gelegen kanton Herk-de-Stad: 22,1 % - 17,9 % - 13,7 % - 11,4 %. In het kanton Maaseik: 21,9 % - 19,5 % - 17,2 % - 14,9 %. In het kanton Maasmechelen: 21,4 % - 18,3 % - 16,6 % - 14,7 %. In het kanton Neerpelt: 20,5 % - 16,4 % - 13,8 % - 11,6 %. In het kanton Peer: 24,5 % - 19,0 % - 17,0 % - 13,9 %. In het kanton Riemst: 18,3 % - 14,2 % - 10,2 % - 9,6 %. In het kanton Sint-Truiden: 23,1 % - 17,8 % - 13,0 % - 10,4 %. In het kanton Tongeren: 18,4 % - 14,8 % - 13,0 % - 10,8 %. En in het kanton Voeren, ooit nog strijdtoneel voor VMO’ers, TAK’ers en VB’ers-in-spe: 20,5 % - 19,4 % - 13,2 % - 9,7 %.

In de provincie Oost-Vlaanderen daalt de score van het VB in 2004, 2007, 2009 en 2010 achtereenvolgens van 22,8 % naar 18,6 %, dan 15,4 % en nu 12,3 %. Voor het kanton Aalst is het: 27,1 % - 24,1 % - 20,2 % - 15,7 %. In het kanton Assenede: 20,5 % - 16,4 % - 13,2 % - 12,3 %. In het kanton Beveren: 32,3 % - 27,4 % - 21,4 % - 16,6 %. In het kanton Brakel: 18,2 % - 14,7 % - 12,5 % - 9,2 %. In het kanton Deinze: 18,5 % - 14,1 % - 11,0 % - 8,7 %. In het kanton Dendermonde kan ook Barbara Pas er niet aan verhelpen: 25,5 % - 21,3 % - 17,7 % - 14,4 %. In het kanton Destelbergen: 20,9 % - 15,5 % - 13,1 % - 9,6 %. In het kanton Eeklo: 18,2 % - 15,3 % - 12,5 % - 11,1 %. In het kanton Evergem: 21,1 % - 17,4 % - 14,8 % - 12,7 %. In het kanton Gent: 21,9 % - 16,8 % - 13,7 % - 10,4 %. Geraardsbergen: 24,8 % - 19,8 % - 17,4 % - 14,3 %. In het kanton Hamme: 25,3 % - 21,8 % - 17,8 % - 14,0 %. In het kanton Herzele: 23,0 % - 18,8 % - 15,9 % - 12,7 %. In het kanton Horebeke had het VB nooit veel succes, en dat betert er niet op: 14,2 % - 11,1 % - 9,5 % - 6,8 %. Het kanton Kaprijke ging vorige zondag tegen de tendens is: 15,2 % - 12,1 % - 9,5 % - 9,8 %. Toch nog een lichtpunt in de duisternis.

In het kanton Kruishoutem volgt men daarentegen de nationale tendens: 16,1 % - 11,8 % - 9,9 % - 8,1 %. In het kanton Lochristie doet men niet anders: 20,9 % - 16,4 % - 13,5 % - 10,2 %. In het kanton Lokeren is de uitslag achtereenvolgens: 25,6 % - 21,9 % - 16,5 % - 13,4 %. In het kanton Merelbeke: 18,6 % - 13,7 % - 10,7 % - 8,6 %. In het kanton Nazareth: 15,3 % - 10,8 % - 8,0 % - 5,8 %. In het kanton Nevele: 15,8 % - 10,2 % - 9,4 % - 8,1%. In het kanton Ninove, met Guy D'haeseleer, is er een lichte afwijking: 26,6 % - 27,0 % - 22,7 % - 21,3 %. In het kanton Oudenaarde is er de vertrouwde curve naar beneden: 15,9 % - 12,3 % - 10,4 % - 8,2 %. In het kanton Ronse: 29,1 % - 21,2 % - 20,0 % - 14,0 %. In het kanton Sint-Gillis-Waas: 26,6 % - 22,6 % - 19,2 % - 15,1 %. In het kanton Sint-Niklaas: 28,4 % - 22,9 % - 19,1 % - 14,8 %. In het kanton Temse: 29,7 % - 24,1 % - 19,5 % - 16,3 %. In het kanton Waarschoot: 18,5 % - 13,7 % - 11,9 % - 11,1 %. In het kanton Wetteren: 18,8 % - 16,2 % - 13,7 % - 11,0 %. In het kanton Zele: 23,9 % - 18,9 % - 16,0 % - 13,9 %. In het kanton Zomergem: 19,1 % - 14,2 % - 12,2 % - 10,3 %. En in het kanton Zottegem tenslotte: 17,2 % - 13,7 % - 10,9 % - 7,7 %.

Een volgende keer de uitslagen van het VB in de andere provincies. Een aantal VB’ers zijn – echt, we verzinnen het niet – aan het vergelijken hoeveel het ene kanton meer of minder verloor dan een ander kanton. Voorlopig doen ze het enkel met de cijfers bij de federale verkiezingen in 2010 tegenover die van 2007, maar zoals je ziet zijn er nog andere berekeningen mogelijk. Het amusement ermee!

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

“VLAANDEREN IS LOMP, STOM EN ONNOZEL”

De Standaard legde zondag haar oor ten luister bij de militanten die opdaagden aan het VB-secretariaat aan de Amerikalei in Antwerpen, waar ook de VB-top bijeenkwam om de verkiezingsuitslag te evalueren.

“‘Het is toch niet waar zeker! Bracke zingt de Vlaamse Leeuw. En zijn hand ligt op zijn hart. Of is het op zijn portefeuille? En ze hebben bij de N-VA maar twee Vlaamse Leeuwen om mee te zwaaien. Om op de tv niet slecht over te komen, zeker?'” De overwinningsspeech van Bart De Wever rechtstreeks op de openbare omroep was één van de enige keren dat er gisteren echt een beetje animo was bij de enkele tientallen geselecteerde militanten op het hoofdkwartier van het Vlaams Belang in Antwerpen. De sfeer van de grote dagen die door anderen ‘Zwarte Zondagen' werden genoemd, leek lang vervlogen. De minuten voor de speech van De Wever hadden de Belangers braafjes en een beetje afgunstig naar de resultaten op de tv staan kijken. Maar toch ook vooral met een gevoel van berusting. ‘Het is wat we vreesden en verwachten en eerlijk, de meesten van ons hadden het nog erger verwacht. Het is maar een paar procenten verlies extra tegenover een jaar geleden bij de Vlaamse verkiezingen.' De Belangers drinken zich moed in met pintjes en Bollekes Koninck. ‘De koning van België zal gedeprimeerd zijn vanavond, dat is toch al iets. Alle Vlaams-nationalisten samen hebben nu al meer dan veertig procent. Maar De Wever heeft ons toch pijn gedaan. Na al die jaren dat het Belang aan de weg timmert, is het de N-VA die met de pluimen gaat lopen. Maar wat wil je? Wij hebben al die jaren dat cordon sanitaire rond ons gehad terwijl hij gestalkt wordt door de media.' Of Bart De Wever het zelf graag zal horen, is nog maar de vraag maar bij de Vlaams Belang-militanten werd gisteren met respect over hem gesproken. Want zoveel stemmen als de N-VA heeft het Belang of het Blok nooit gehaald. De partijleden hebben daar wel een mening over als de partijkopstukken niet te dicht staan. ‘Hij komt uit het hetzelfde Vlaams-nationalistische nest dan wij. Hij zegt eigenlijk hetzelfde dan wij maar anders, zachter. Voor hem stemmen de vrouwen ook.'

‘Hij is sympathiek, grappig, een echte knuffelbeer. Pas op, geen slecht woord over onze Filip, hé. Het is een tijdje minder geweest maar de laatste maanden is hij weer echt top. Op ons congres was hij fantastisch. Hij zou ook goed zijn in Slimste Mens, maar ja, hem vragen ze daar niet.' Over Bruno Valkeniers is iedereen het eens. ‘Een verstandige gast maar, geen debater. Ik denk niet dat hij voorzitter zal kunnen blijven. En Marie-Rose Morel is het slechtste wat de partij ooit overkomen is. Die hadden ze nooit mogen binnenhalen en ze hadden ze al veel vroeger moeten buitengooien. Overal waar zij komt, is het ruzie.' Voor het Antwerpse Belang is het duidelijk: Dewinter moet de macht terug grijpen. Rond negen uur druipen de meeste militanten naar huis af. Voor de partij is het na de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar de tweede nederlaag op rij en dan wordt er niet gevierd. Voor de echte militanten die nog aan de toog overblijven, is de tweede nederlaag vooral het bewijs dat Vlaanderen ‘lomp, stom en onnozel' blijft. ‘De vreemdelingen nemen ons alles af. En de Vlamingen zien het niet. In Hoboken waar ik woon, durven de mensen de bus niet meer op ’s avonds. Een Vlaming krijgt geen sociale woning. En binnen een paar jaar neemt de islam hier alles over.’ Maar er blijven ook optimisten. ‘De dertien procent die we nu hebben dat zijn de echte, de mosselen zijn nu weg. Wie vandaag niet is weggegaan, gaat nooit meer weg. (…)'” (Foto: De Standaard, met rechts op hun foto Gianni Peeters uit Schoten, propagandaverantwoordelijke van het vernieuwde bestuur van de Vlaams Belang Jongeren. Klik eenmaal op de foto voor een grotere versie.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

14-06-10

VB OPNIEUW ACHTERUIT BIJ VERKIEZINGEN. JURGEN VERSTREPEN WIL REKENING MET JEAN-MARIE DEDECKER VEREFFENEN

“Samen met BDW op Grote Markt te Antwerpen voor live-interview voor het VTM en VRT-journaal!”, twitterde Filip Dewinter rond de middag. Dewinter moest zijn moment de gloire gisteren zoeken in zijn aanwezigheid in de buurt van Bart De Wever (foto). Negen uur later was het van ’t zelfde: “Proficiat BDW en NVa! Meer dan 40% (NVa en VB) v/d Vlamingen stemde vandaag voor Vlaamse autonomie! VB verliest maar houdt stand op 13%.” Dewinter moet nog leren dat het “N-VA” is, en niet “NVa”. Maar dat zal de volgende weken en maanden nog wel lukken.

Anders is het met het inschatten van het succes van het VB. In Gazet van Antwerpen zei Dewinter vrijdag: “In de peilingen benadert het VB de 15 % van de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar. Maar we zouden wel eens voor de verrassing kunnen zorgen. Dit zijn communautaire verkiezingen, ik kan me niet voorstellen dat het VB daarin slecht scoort. Wij zijn de enige partij waarmee de kiezer geen kat in een zak koopt. De Vlaming schuift op naar rechts, daarvan moeten wij – ondanks de N-VA-tsunami – een graantje kunnen meepikken.” In Het Laatste Nieuws zei Dewinter zaterdag nog: “Mijn buikgevoel vertelt me dat we ons resultaat van vorig jaar zullen kunnen handhaven.” Er is duidelijk iets mis met het buikgevoel van Dewinter. Het VB komt uiteindelijk uit op 12,3 % van de stemmen. Bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar haalde het VB nog 15,3 %. Een verlies van 1/6de van de kiezers op één jaar tijd. In 200, bij de vorige federale verkiezingen, haalde het VB nog 19,1 % van de stemmen. Dat leverde haar toen zeventien volksvertegenwoordigers op, nu blijven er nog maar twaalf over. Van 24,2 % (2004), naar 19,1 % (2007), 15,3 % (2009) en 12,3 % nu. Proficiat.

Het was bij het VB vlug duidelijk dat de partij nog eens achteruitging bij deze verkiezingen. Al in de vooravond liet het VB haar “teleurstelling” blijken. Wat een verschil met de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Antwerpen toen Dewinter bleef wachten tot de allerlaatste uitslag binnenkwam (de uitslag in het district Hoboken) vooraleer een verklaring af te leggen. Anke Van dermeersch probeerde nog met: “Laat ons wachten met de uitslag in de grote steden.” En in het bijzonder wilde ze natuurlijk wachten op de uitslag in Antwerpen, “de hoofdstad van het Vlaams Belang”. Later op de avond bleek dat geen beterschap te brengen. Integendeel. Het VB ging er nog meer achteruit dan in de rest van het land. In Antwerpen haalde het VB 18,6 % (op de Kamerlijst, 17,7 % op de Senaatslijst). Bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar haalde het VB in datzelfde kanton nog 22,9 % van de stemmen. Een verlies van 1/5de van de kiezers op één jaar tijd. Van 33,5 % (2006) naar 28,4 % (2007), 22,9 % (2009) en nu 18,6/17,7 %. Fijn. Bruno Valkeniers zag drie redenen voor het VB-verlies: de tsunami van N-VA-stemmen, het niet in de campagne kunnen binnen loodsen van de thema's Veiligheid en Vreemdelingen, en de "interne problematiek". Zelf is Valkeniers als derde op de Antwerpse Kamerlijst met de hakken over de sloot verkozen. De nr. 4 op de Antwerpse lijst, Jan Mortelmans, valt naast de prijzen. Voor het parlementair werk is dat evenwel geen ramp. In die optiek is het erger dat mensen als Bart Laeremans en Koen Bultinck niet meer verkozen zijn. Alexandra Colen is vanop de lijstduwersplaats op de Antwerpse lijst met 6 806 voorkeurstemmen wél verkozen, en kan nu in het parlement een gebedsgroep beginnen samen met de eveneens verkozen Oost-Vlaming Tanguy Veys.  In zijn thuisstad Gent komt het VB niet verder meer dan 10,1 %. 

Later uiteraard meer over de uitslag van het VB. Voor wie zolang niet kan wachten, hier alvast de detailcijfers. We noteerden ook dat Lijst Dedecker, op kopman Jean-Marie Dedecker na, is weggeveegd uit het federale parlement. En dat Jurgen Verstrepen nu de rekening wil vereffenen die hij met Jean-Marie Dedecker heeft openstaan nadat Dedecker Verstrepen bekritiseerd had omwille van diens uitslag bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vorig jaar. Het wordt nog plezant aan de meest rechtse kant van Vlaanderenland.       

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 13 juni, colen |  Facebook | | |  Print

12-06-10

ONDERSCHAT DEWINTER NIET. OOK JURGEN VERSTREPEN WIL EMIGREREN. WILDERS STOPT AL ‘BREEKPUNT’ IN DE KAST

De verkiezingen in Nederland leren ons alweer dat opiniepeilers er flink naast kunnen zitten. Er was helemaal geen kloof tussen het liberale VVD en de socialistische PVDA, het werd een nek aan nek race tussen die twee. En de aanhang van Geert Wilders werd zwaar onderschat. Er kan morgen bijgevolg bij ons ook nog wel een verassing uit de bus komen. Gazet van Antwerpen waarschuwt alvast: “Onderschat Dewinter (foto) niet. (…) De grootste dagen van het VB mogen dan voorbij zijn, maar schrijf de partij zeker nog niet af.” Dat doen we niet. Onderschat nooit je tegenstander, is ons motto.

We kunnen er echter ook niet naast kijken dat sommigen het hier niet meer zien zitten. “Als ons volk niet ontwaakt, is de situatie onomkeerbaar en wordt het tijd om aan emigreren te denken en het voorbeeld te volgen van de vele duizenden die Europa nu reeds verlaten voor Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland of Australië”, schreef Alexandra Colen op haar website, zo merkte Apache op. En Alexandra Colen is niet alleen. In het tweede nummer van AhA!, het ledenblad van Lijst Dedecker (LDD), vertelt Jurgen Verstrepen: “Het zou toch mooi zijn mocht die befaamde Forza Flandria, die eenmaking rechts van het centrum er ooit komen. Privé droom ik van mijn olijfboom. Ooit wil ik hier weg om iets op te starten in een zonniger klimaat, Griekenland of Amerika. Met een hoge snelheidsverbinding voor internet, een schotelantenne, een ontvanger en alles erop-en-eraan een nieuwe multimedia-omgeving creëren. Was ik niet in de politiek gestapt had ik het al gedaan. Maar het is nog niet te laat.” Het is voor hen te hopen dat Alexandra Colen en Jurgen Verstrepen in het buitenland geen nieuwe buren worden, maar voor het overige willen we ze niet tegenhouden. Al zal er in ons land dan minder te lachen vallen.

In Nederland hebben ze nu al geen reden meer om te lachen. Zowat het enige plausibele motief om voor Wilders te stemmen was dat hij, in tegenstelling tot zowat alle andere partijen, de pensioenleeftijd niet wilde verhogen. “Dit blijft een breekpunt”, zei Wilders in het afsluitend debat met de lijsttrekkers dinsdagavond. Intussen veranderde Wilders al van standpunt.“Het is een belangrijk punt, maar ik zal een coalitie met de PVV er niet op kapot laten gaan”, zegt Wilders nu.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, colen, verstrepen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

11-06-10

HET BLIJVEN VB-LEDEN

Gisteren schreven wij hier dat Filip Dewinter niet de beste keuze is om te scoren bij verkiezingen. Ook Paul Stulens (foto), voorzitter van het VB in Zandhoven, denkt er zo over. Hij overplakt systematisch alle affiches van Filip Dewinter met andere VB-affiches. “Ik overplak Dewinter elke avond om Morel te wreken”, zegt hij. Gerolf Annemans, wiens affiches ook systematisch overplakt worden met andere VB-affiches, maakt zich er niet druk om. “Er zijn belangrijker zaken”, zegt hij. Zoals staalhard liegen in VRT-verkiezingsprogramma’s.

Zowel bij Gazet van Antwerpen als bij De Standaard/Het Nieuwsblad was het opgevallen dat in Zandhoven op de verkiezingsborden bijna geen affiches van de VB-boegbeelden Filip Dewinter en Gerolf Annemans hangen. Als ze er toch hangen, is het nooit meer dan enkele uren. ’s Morgens zijn ze overplakt met andere VB-affiches. Meestal van VB-senator Freddy Van Gaever, VB-kamerlid Alexandra Colen of de plaatselijke kandidaat Mieke De Moor, VB-gemeenteraadslid in Zandhoven en 11ste op de VB-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Reporters gingen op uitkijk staan, en tot hun verbazing zagen ze ’s avonds Paul Stulens opdagen, voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling en zelf ook VB-gemeenteraadslid in Zandhoven. Filip Dewinter en Gerolf Annemans zijn nochtans twee politici naar wie hij opkijkt. “Maar ik heb nu moeite om te applaudisseren voor die mannen”, zegt hij. Paul Stulens verwijt Dewinter en Annemans dat het VB niet op volle getalsterkte naar de kiezers gaat. Paul Stulens: “Het is hun schuld dat Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel niet op onze lijsten staan. Dit gaat ons stemmen kosten. Ik heb vertrouwelijk een brief geschreven aan Filip Dewinter en Gerolf Annemans dat mochten Morel en Vanhecke niet op de lijst staan, er in héél Groot-Zandhoven geen affiche van Dewinter en Annemans zal hangen. Onlangs was er een meeting van Vlaams Belang op domein De Renesse in Oostmalle. Daar heb ik onze voorzitter Bruno Valkeniers op de hoogte gebracht. Hij zei dat hij begrip had voor mijn actie.” Overigens is de VB-afdeling in Zandhoven geen afdeling als een andere. Bij de federale verkiezingen drie jaar geleden haalde het VB met 25,4 % van de stemmen in het kanton Zandhoven de vierde beste uitslag in de provincie. Dertien kantons, waaronder die van Mechelen en Turnhout, deden het minder goed.

Gerolf Annemans reageert laconiek: “Ik herinner me zijn brief niet meer, maar ik weet wel dat Paul Stulens binnen Vlaams Belang ‘in de oppositie’ zit. Laat onze voorzitter in Zandhoven maar doen. Filip Dewinter en ik zijn heel verdraagzame mensen. Al zal Stulens zelf toch ook beseffen dat zijn gedrag eigenaardig is. (…) Maar wij laten hem doen, er zijn belangrijkere zaken waarop wij ons concentreren.” Eén van die belangrijker zaken is allicht de tv-debatten waarin Dewinter mag opdraven. Vorige woensdag nog in Oog in oog, waar Dewinter staalhard aan het liegen was. Gevraagd naar onenigheid binnen zijn partij gaf Dewinter toe dat er wel meningsverschillen zijn binnen zijn partij, maar: “Iedereen is en blijft lid van onze partij.” (op 10’30” in dit fragment). Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel zijn voorlopig nog lid, maar kamerlid Luc Sevenhans stapte over naar de N-VA, Johan De Mol en Greet Van Linter begonnen met hun eigen fractie in het Brussels parlement, kamerlid Bruno Stevenheydens liet ook weten niet langer VB-lid te zijn en met hem de meeste VB-gemeenteraadsleden in Beveren, de VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maasmechelen vindt het VB intussen een verkeerde keuze en er zijn nog die tot hetzelfde inzicht zijn gekomen. Dewinter is kort van geheugen, of erger nog: wil de waarheid niet toegeven.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, annemans, morel, 13 juni |  Facebook | | |  Print

09-06-10

HEEFT DEWINTER HET GOED BESIEN?

Filip-DewinterWouter-Van-BesienSpijts de stakingsactie bij de VRT vandaag krijgen we toch het geplande Oog in oog-debat met Filip Dewinter (foto 1) en Vincent Van Quickenborne. Door de staking daarenboven op de zenders Eén én Canvas. Some bastards have all the luck.

Zondagavond was Dewinter ook al bij de VRT te gast, voor Het groot debat. Daarin onder andere een debat met Groen!-voorzitter Wouter Van Besien (foto 2) over kernenergie. In het afterdebat zei Knack-directeur Rik Van Cauwelaert dat Van Besien door Dewinter “tegen de muur werd geplakt over de groene energie die zwaar gesubsidieerd wordt, waar hij (Van Besien, nvdr.) geen antwoord op heeft”. Daarmee was de toon gezet voor de volgende commentatoren over het debat Van Besien - Dewinter. Wie het kernenergie-debat rustig herbekijkt zal vaststellen dat Wouter Van Besien een keuze moest maken. Zoals zo vaak gooide Dewinter meer onzin op dan een mens op korte tijd kan beantwoorden. Zo wierp hij op dat als de kerncentrales gesloten worden we op hometrainers stroom zullen moeten produceren én dat de ‘groene stroom’ zwaar gesubsidieerd wordt ten laste van de gewone elektriciteitsgebruikers. In de beperkte tijd die hij krijgt om te reageren kiest Wouter Van Besien ervoor om te antwoorden op de opmerking dat het licht dreigt uit te vallen als de kerncentrales sluiten. Had hij geantwoord op de stelling over de gesubsidieerde groene stroom… Rik Van Cauwelaert zou hem verweten hebben geen antwoord te hebben op het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening bij het sluiten van de kerncentrales.

En dan het slot van het debat. Dewinter hekelt dat de Belgische regering om te voldoen aan de Kyoto-normen 3,4 miljoen euro uitgeeft om schone lucht te kopen en huizen te isoleren in… Hongarije. Terwijl er hier nog zoveel noden zijn voor een beter milieu. Dit is inderdaad van de pot gerukt. Je kan wie dit aanklaagt niet anders dan gelijk geven. En dat is niet anders als Dewinter dit aanklaagt. Het beter isoleren van de woningen hier staat al enige tijd in het verkiezingsprogramma van Groen! als goed voor ons milieu én onze economie. Als Dewinter nu afkomt met eenzelfde voorstel,  dan kan je Dewinter toch alleen maar gelijk geven. Het is trouwens niet de eerste keer dat het VB andere partijen achterna loopt. Zo is de VB-eis om de btw op energie te verlagen als eis gelanceerd met een petitie van… de PVDA. Intussen blijft er een hemelsbreed verschil tussen het programma van Groen! en dat van het VB. Voor Groen! moet de Kyoto-norm gehaald worden, voor het VB moeten we wel wat inspanningen doen voor een proper milieu maar geenszins meedoen aan de (dixit Filip De Man) “collectieve verdwazing” van Kyoto. Aan het slot van het tv-debatje tussen Van Besien en Dewinter wierp Dewinter trouwens op: “Dus weg met Kyoto!?”, wat Van Besien bestreed.

Dewinter gooide er ook een “Eigen Volk Eerst!” tegenaan, wegens de keuze voor het isoleren van woningen hier eerder dan in Hongarije. “Dat heb ik niet gezegd” repliceerde Wouter Van Besien nog vlug. Het belette VRT-journalist Ivan De Vadder niet om op te merken dat het het eerste debat in zijn herinnering was waarin Groen! en het Vlaams Belang het met elkaar eens bleken te zijn. Arm Vlaanderen als dé Wetstraat-watcher onder de VRT-journalisten niet meer onthoudt dan één gemeenschappelijk programmapunt en al vergeten is hoe Groen! en het VB een paar minuten eerder nog met elkaar in de clinch gingen over de kernenergie en de elektriciteitsvoorziening in het algemeen. Het zal nog even duren vooraleer het VB een écht milieuvriendelijke partij is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media, 13 juni |  Facebook | | |  Print

08-06-10

UIT DE KLEREN VOOR HET VB

Hieronder werpen we een blik op extreem-rechts in Franstalig België, maar we vergeten extreem-rechts in Vlaanderen natuurlijk niet. “Eigen Volk Eerst!”, zou Filip Dewinter zeggen. Supporters gooien alles in de strijd om het VB alsnog aan wat stemmen te helpen tegenover de tsunami van stemmen voor de N-VA.

Ene Hilde De Breuckere (21 j.) had gisteren nog “een zwaar examen” aan de Universiteit in Gent en zou daarna uit de kleren gaan voor haar Facebook-vrienden. Eén van haar Facebook-vrienden vroeg hoe het examen verlopen is, maar daar heeft ze (nog) niet op geantwoord. Maar uit de kleren gaan, dat was geen probleem (foto, voor een grotere versie eenmaal op de foto klikken).  “Wil je dit voor altijd onder een boerka? Neen? Stem dan Vlaams Belang!”, is de boodschap. “Vlaams  en vrij, zo ben ik”, vult ze nog aan. Facebook-vrienden waren (de Facebook-pagina is gisterenavond offline gezet) vooral VB’ers (Barbara Pas, Bart Debie, Koen Dillen…) en N-VA’ers (Bart De Wever, Ben Weyts, Helga Stevens…). En verder Voorpost’ers (Yves Pernet, Sacha Vliegen…), intellectuelen aan de rechtse Vlaams-nationalistische kant (Johan Sanctorum, Koenraad Elst…), de rechtervleugel in andere partijen (CD&V’ster Brigitte Grouwels, LDD’er Boudewijn Bouckaert…), extreem-rechtse studenten en hun clubjes (NSV’er Wouter Opdenacker, KASPER-Gent…) en de uitzonderingen die de regel bevestigen (de Groen!en Meyrem Almaci, Luckas Vander Taelen…).

Johan Sanctorum, die zich tegenover Benno Barnard liet ontvallen tekstschrijver te zijn voor onder andere VB-voorzitter Bruno Valkeniers, is in de wolken. “La Cicciolina nouvelle est arrivée. (…) Grote klasse”, schrijft Sanctorum op zijn Facebook-pagina. En verder: “Dapper meisje, zou ik zeggen. En daar heeft ze echt een gevoelige snaar geraakt.” “Het model en het onderwerp lijken me hier, hoe dan ook, te domineren. Het blaast je weg. Sinds Rubens zoiets niet meer gezien…” Raf Milis vreest opgezet spel: “Heeft er iemand haar al eens in het echt gezien? Ik vrees ervoor…” Wouter Opdenacker vraagt: “Heeft Hilde geen interesse om bij de NSV! in Gent te komen?” Godelieve Vaesen, voormalig voorzitster van de Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV), stelt voor: “Dat meisje zou in de straten moeten hangen, aan grote borden! Andere partijen deden het haar al in minder uitgesproken vorm voor trouwens… waardoor de boodschap onduidelijk bleef. Een boodschap als deze kan alleen moedwillig verkeerd geïnterpreteerd worden!” Deze foto op grote borden in de straten? Al even over nagedacht hoe Alexandra Colen zou reageren? En die haalt tegenwoordig zo gemakkelijk de pers (1, 2).

Gisterenavond verdween de Facebook-pagina van Hilde De Breuckere van het internet, maar een uurtje later was ze er met een nieuwe pagina. Voor het geval ze nog eens zou verdwijnen, raadt ze aan haar te contacteren via de Facebook-pagina “Stem Vlaanderen onafhankelijk!” Een pagina opgezet door… Johan Sanctorum. 

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN FRANSTALIG BELGIË. OVER EN UIT VOOR HET FN?

De zwanenzang van Franstalig extreem-rechts, het ‘Front National’ in het bijzonder, zit er keihard aan te komen. Amateuristisch geklungel van het allerhoogste niveau, eindeloze interne conflicten en nieuwkomers die in dezelfde vijver vissen gaan het FN waarschijnlijk eerstdaags de nek omwringen. Uitsluitsel volgende zondag.

Voor de komende stembusgang hebben een aantal rivaliserende extreem-rechtse groepen onder de taalgrens een ‘tijdelijke wapenstilstand’ afgesloten. Om niet helemaal verdeeld voor de Franstalige kiezer te verschijnen. Die verdeeldheid is haast legendarisch. Meerdere partijen en partijtjes noemen zichzelf immers het échte 'Front National' (van België). En maken vooral elkaar het leven zuur. Ondanks die ‘inspanningen’ kan de kiezer op 13 juni in slechts drie kieskringen op het FN stemmen. FN-lijsten vind je op de kiesbrief in B-H-V, in Namen en in Henegouwen. Een lijst indienen voor de senaat was kennelijk te veel moeite. Dat organisatorische onvermogen heeft verstrekkende gevolgen nog voor er één stem is uitgebracht. Partijfinanciering hangt immers af van aanwezigheid in zowel kamer als senaat. Zelfs een goede score voor het federale parlement zal de financiële meubelen niet kunnen redden. Dat belooft voor de gitzwarte toekomst.

De lijst van groepen en groupuscules die zich voor de gelegenheid aandienen onder de noemer 'FN', met het lijstnummer 7, is indrukwekkend lang. De ‘kern’ wordt echter gevormd door het Front National geleid door uittredend kamerlid Patrick Cockriamont in combinatie met het ‘andere’ Front National waarin senator Michel Delacroix en oudgediende Patrick Sessler de hoofdrollen spelen. De rivaliserende ‘fronten’ op één enkele lijst houdt niets meer in dan een (tijdelijk) verstandshuwelijk; ze lusten elkaar namelijk rauw. De beide FN’s worden versterkt door een reeks personaliteiten uit extreem-rechtse groupuscules met ronkende namen. In volgorde van importantie gaat het om: het 'Front Démocratique Belge' (FDB), de 'Fédération des nationalistes Wallons' (FNW), de 'Fédération des nationalistes populaires Bruxellois' (FNPB) en de onvermijdelijke grappenmakers van 'Nation'.

Franstalig extreem-rechts zou zichzelf niet zijn mocht de hergroepering volkomen geslaagd zijn. Dat is ook nu het geval. In de kieskring Henegouwen zal het 'FN - lijst nr. 7' noodgedwongen de stemmen moeten delen met een 'Front National plus' (FN+) dat geleid wordt door oudgediende Salvatore Nicotra. Dat herleidt de kansen op electoraal succes, voor de beide FN-lijsten althans, tot zowat het absolute nulpunt. Een (eerste) zetel in deze kieskring kost ca 5,5% van de stemmen. In de huidige omstandigheden lijkt dat zo goed als uitgesloten als de stemmen ook nog eens gedeeld moeten worden. Salvatore – FN plus – Nicotra is één van de allerlaatste militanten van het originele Belgische Front National opgericht in 1985. Hij beweert over een ledenbestand van een 300-tal rechtse rakkers te beschikken. Veel geld durven we niet in te zetten op de correctheid van die informatie. Nicotra maakt nog steeds deel uit van de oorspronkelijke FN/NF – vzw. Dat zou wel eens een troef kunnen zijn voor het gebruik van de partijnaam en bijbehorend logo in de toekomst.

De rol van lachende derde in deze politieke context is weggelegd voor de relatief nieuwe partij 'Wallonie d'Abord' (WdA). Een kleine rechts-regionalistische politieke formatie die, we vinden het écht niet uit, ontstaan is als dissidentie van een FN - dissidentie. Dat zit zo: een aantal jaren geleden stapten enkele malcontente kaderleden op uit het Front National. Vervolgens verenigden zich onder de naam 'Force Nationale’. Afgekort – wonder o wonder – ook: FN. De Force Nationale werd geleid door de bejaarde ex-senator Francis Detraux. Hij was de eerste en enige voorzitter van de partij. Zijn ‘FN’ kon echter nooit overtuigen. De weinig indrukwekkende club nam twee maal deel aan verkiezingen maar boekte te weinig resultaat om te kunnen overleven. Naar extreem-rechtse traditie werd ook in de Force Nationale meer op elkaar gescholden dan sereen samengewerkt. Dat gekakel leidde onvermijdelijk tot een nieuw  'schisma' dat de basis vormde voor het huidige 'Wallonie d'Abord'. Ook hier vinden we Francis Detraux terug op de voorzittersstoel. Andere 'bekenden' in de partij zijn figuren met een stevig FN-verleden zoals Juan Lemmens, politiek secretaris, en Jacqueline Merveille, algemeen secretaris van de partij.

Hoewel klein en volslagen onbekend in Nederlandstalig België, de partijleiding slaagde er wèl in om overal lijsten in te dienen, zowel voor kamer als senaat, en geeft minstens een goed gestructureerde indruk. Enkele dagen geleden omschreef de krant Le Soir WdA nog als de partij die het Waalse equivalent van het Vlaams Belang wil zijn. Waals Belang of niet; alleen al door de zaken organisatorisch voor elkaar te hebben vormt WdA concurrentie voor het FN dat voor het eerst in 20 jaar uit alle parlementen dreigt te verdwijnen. Het FN, toen nog geleid door de louche 'wonderdokter' Daniël Féret, deed haar intrede in het parlementaire halfrond in november 1991. Vorig jaar verdween de FN-fractie uit alle regioparlementen. Dit jaar volgen – hoogstwaarschijnlijk – de ‘federale collega’s’.  
De uitslagen van de polls aan de andere kant van de taalgrens geven de WdA-leiding alvast goede hoop om het FN te verdringen in Franstalig België. Voor wat dat (nog) waard is. In 2009 nam WdA voor het eerst deel aan de (regionale) verkiezingen maar geen enkele kandidaat werd toen verkozen. De resultaten situeerden zich toen rond 1% van de stemmen. Net genoeg om opgemerkt te worden. Dat kan nu wel even anders uitpakken al lijkt de verkiezing van één of meerdere kandidaten – waar dan ook – erg onwaarschijnlijk. Rekening houdend met de huidige communautaire hoogspanning kan 'Wallonie d'Abord' eventueel ook wat stemmen binnenrijven van kiezers die doorgaans weinig of geen boodschap hebben aan partijen die excelleren in radicaal rechtse praatjes.

Een andere bedreiging voor al wie zich aandient onder de noemer ‘Front National’ wordt misschien ook gevormd door de nieuwe ‘Parti Populaire’ (PP), geleid door Mischael Mondrikamen. Bekend van Fortis en andere affaires. Wie de Franstalige pers wat volgt, weet echter dat de interne spanningen ook daar bijzonder hoog oplopen. Met de verkiezingen in zicht hebben al ’n aantal PP-bestuursleden de partijdeur achter zich dichtgegooid. Of deze neofiet aan het afstevenen is op een goed resultaat heet twijfelachtig. Vanuit het FN doet men er – via een stroom van persmededelingen – alvast alles aan om de PP stokken in de wielen te steken. Of dat ook zal lukken zien we volgende zondag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, pp, 13 juni, wda |  Facebook | | |  Print

07-06-10

POLITICI EN JOURNALISTEN BEDUCHT VOOR VRT-STAKING

Deze namiddag wordt bij de VRT het overleg verder gezet over de ‘minimale dienstverlening’ tijdens de staking aanstaande woensdag. Bij de VRT-nieuwsdienst is men niet gelukkig met de aangekondigde staking. “De staking haalt het zorgvuldig opgebouwd evenwicht in onze verkiezingsuitzendingen helemaal onderuit”, klinkt het. Probleem is dat journalisten misschien niet willen staken, maar zonder technici kunnen ze niet op antenne gaan.

De eerste die een probleem had met de staking bij de VRT was Filip Dewinter (foto). Op 29 mei twitterde hij: “Debat ondergetekende met Q Van Quickenborne op 9 juni op VRT… VRT staking ook op 9 juni! Toeval?!” Toen een meerderheid van het VRT-personeel zich uitsprak om aanstaande woensdag effectief te staken was het Vincent Van Quickenborne die naar zijn Twitter greep. “Oproep @vadderi (Ivan De Vadder, nvdr.). Kan je je collega’s Wetstraat overtuigen om NIET te staken? Ik kan mij niet voorstellen dat Martine Tanghe graag staakt.” Ivan De Vadder antwoordde Vincent Van Quickenborne: “Iemand moet de bareel opendoen, de knoppen bedienen en de signalen de wereld insturen. Dat doet Martine allemaal niet zelf…” Vincent Van Quickenborne kreeg echter weer hoop met een Twitterbericht van radiojournaliste Liesbeth Imbo die pleitte voor een ruime interpretatie van het minimumaanbod. “Wie van de collega’s volgen haar?”, twitterde daarop Vincent Van Quickenborne.

Wie echter geenszins kan klagen over het aan bod komen op de VRT-televisie is de al genoemde Dewinter, Filip. Naast het “zorgvuldig opgebouwd evenwicht” in de programmatie mocht Dewinter voorbije woensdag ook nog opdraven in  Phara. De aanleiding was het verschijnen van het boek van Tom Cochez, Eigen belang eerst. De vuile oorlog binnen het Vlaams Belang, maar Dewinter mocht over veel meer spreken dan enkel over wat in het boek staat. Dewinter pareerde elke vraag om verduidelijking evenwel met de opmerking dat als je kritiek hebt op wat er binnen het VB gebeurt, je maar VB-lid moet worden en zo je stem moet laten horen. Dat Dewinter geen lid is van de Parti Socialiste of welke andere partij ook, weerhoudt hem nochtans niet om kritiek te leveren op wat er binnen die partij(en) gebeurt. Vrijdagavond mocht Dewinter andermaal spoorslags naar de VRT-studio’s trekken voor een debat over de criminaliteit naar aanleiding van de moord op een vrederechter en haar griffier in een Brusselse rechtbank. Dewinter legde de nadruk op het “importeren van de criminaliteit naar hier”.

Als het VB aanstaande zondag meer haalt dan de 11,5 % uit de jongste peiling, zal het aan het voorval in Brussel liggen. Het zijn niet altijd dioxinekippen die de onbesliste kiezers tot een keuze brengen. Maar laat ons intussen niet de mensen vergeten die met hart en ziel opkomen voor een degelijke VRT.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, sociaal, 13 juni |  Facebook | | |  Print

06-06-10

DE WEVER OF DEWINTER?

“Lichte commotie, twee weken geleden, toen in een pamflet van Res Publica, een rechts genootschap dat ijvert voor een onafhankelijke Vlaamse republiek, werd opgeroepen om voor de N-VA, Lijst Dedecker of Vlaams Belang te stemmen. Onder de ondertekenaars Jan Verheyen. Tiens, was die aardige, succesrijke filmregisseur dan een Vlaams Belanger? Verheyen verduidelijkte dat hij het pamflet niet zo grondig gelezen had, en dat hij alleen aan de N-VA dacht toen hij er zijn handtekening onderzette.” Typisch Jan Verheyen, denken wij dan.

De Standaard zette dit weekend Jan Verheyen samen met schrijver-columnist Tom Naegels wiens boek Los laatst verfilmd werd door Jan Verheyen. In het dubbelinterview komt even ter sprake wat te denken over de N-VA versus het VB. De overgang naar dat thema verloopt via de allochtonen die Jan Verheyen filmde voor zijn versie van Los. Jan Verheyen: “Voor mij was Los een interessante ervaring. Ik heb met de allochtonen op de set veel gediscussieerd, en veel geleerd. Ik ken nu ook beter de twee kanten van de medaille. Maar heeft het maken van Los mij hoopvoller gemaakt over die samenlevingsproblemen? Niet noodzakelijk. Mijn hart bloedt zowel bij mijn vriend wiens dochters uitgescholden worden, als voor allochtonen met een grote integratiebereidheid die toch geen toegang krijgen tot bepaalde jobs.” Opvallende taal voor iemand die alleen maar afstand van het Vlaams Belang neemt omdat het een verloren stem zou zijn. Jan Verheyen: “Dat doe ik ook vanuit een soort fatsoen, hoor. Al blijf ik vinden dat die partij op een bepaald moment de verdienste heeft gehad een item op de agenda te plaatsen. Daarna is de nuance zoekgeraakt, maar het idee dat al twee generaties grotendeels verloren zijn en dat je daaraan iets moet doen: daar waren we zonder hen misschien niet toe gekomen.” Tom Naegels is het daar niet mee eens. Tom Naegels: “Het Vlaams Belang heeft dat nooit aangekaart om een probleem op de agenda te zetten, ze hebben het probleem gebruikt om het politiek bestel lam te leggen.”

Tom Naegels vindt het niet erg dat Jan Verheyen voor Bart De Wever kiest. Tom Naegels: “Jan is in de loop der jaren opgeschoven naar rechts. Voor mensen die zo denken, is de N-VA een verstandige keuze. Niet alleen omdat het de doodsteek is voor het Vlaams Belang, ook omdat het een redelijke partij is voor onderwerpen van maatschappelijk belang. Dat geldt althans voor De Wever. Het probleem is dat hij zijn partij helemaal in zijn schaduw stelt. Als ze 25 procent halen, zal dat 20 procent De Wever zijn en 5 procent de partij van Bourgeois en Brepoels. De Wever is gematigder dan zijn partij. Een milde conservatief.” Over de mildheid van Bart De Wever kan gediscussieerd worden, dat een deel van zijn partijkader bestaat uit politiek zure mensen zal enkel Sigfried Bracke ontkennen. Toch bij wie de N-VA wat kent. Want hoeveel kiezers zouden vijf andere N-VA'ers kunnen opsommen, ander dan bijna-Slimste mens ter wereld Bart De Wever en ex-VRT-journalist Siegfried Bracke?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, de wever, 13 juni |  Facebook | | |  Print

04-06-10

ALWEER SLECHT RAPPORT VOOR VB-PARLEMENTSLEDEN

VB-bordBij ’t Pallieterke klagen ze nu al twee weken na elkaar over het rapport dat De Standaard opmaakte over de federale parlementsleden de voorbije drie jaren. De parlementsleden zouden niet volgens de juiste criteria beoordeeld zijn. Over het rapport van De Morgen rept men niet. Waarschijnlijk is dat per definitie verdacht. En inderdaad over criteria kan gediscussieerd worden. Maar ook het rapport dat Gazet van Antwerpen deze week publiceerde over de Antwerpse parlementsleden is over de hele lijn negatief voor het VB.

De krant bespreekt niet elk van de 24 volksvertegenwoordigers en 8 senatoren uit de provincie Antwerpen. Gazet van Antwerpen beperkt zich tot de opvallendste parlementsleden. Vandaar geen commentaar over Gerolf Annemans (foto). Bij de top-5 van beste parlementsleden is er zowel iemand van CD&V als van SP.A, N-VA, Groen! en LDD. Niemand van het VB. Bij de top-5 van flops staan daarentegen drie VB’ers. Op 1. Alexandra Colen, op 3. Rita De Bont en op 4. Jan Mortelmans. Over Alexandra Colen luidt het dat ze de voorbije legislatuur “volkomen onzichtbaar en nutteloos in het parlement” was. De indruk bij De Morgen en De Standaard was niet anders. Gazet van Antwerpen voegt er nog aan toe: “Is de partij alleen dienstig als stemmentrekster bij een ultraconservatief kiespubliek.” Over Rita De Bont (foto) en Jan Mortelmans is het commentaar van Gazet van Antwerpen bondig, en meer valt er ook niet over te vertellen: “Trouwe partijsoldaten die het parlementair debat nul komma nul bijbrengen.”

Voor de Senaat heeft Gazet van Antwerpen slechts een top-2 opgemaakt, maar weer is het hetzelfde scenario. Geen enkele VB’er bij de top-2 van beste parlementsleden. Bij de top-2 van flops bevolkt het VB dan weer het volledige lijstje. “Hugo Coveliers (foto) liet het deze legislatuur helemaal afweten. Hij is geen schim meer van de oude Coveliers. Het interesseert hem blijkbaar allemaal niet meer. Freddy Van Gaever, een man met een rijke ervaring in het zakenleven en een BV-status, bleef ver onder de verwachtingen." Een aparte categorie bij Gazet van Antwerpen is ‘mensen met naam’. Maya Detiège, Christine Van Broeckhoven, Flor Van Noppen en Bruno Valkeniers. Over die laatste is het commentaar dat hij “natuurlijk zijn politiek gewicht als partijvoorzitter van het Vlaams Belang (heeft), maar hij kon dat niet verzilveren in de Kamer. Of hij mocht niet van Gerolf Annemans…”

Men verwijt ons altijd negatief te zijn over het VB, maar aan de hand van de rapportcijfers – door wie ook opgemaakt – kunnen wij niet anders. De enige VB’er die bij Gazet van Antwerpen goed scoort is… een ex-VB’er. Luc Sevenhans die overstapte naar de N-VA en daar nu op een onverkiesbare plaats staat als vierde opvolger op de Senaatslijst. Hij zal – dixit Gazet van Antwerpen – “een beetje” gemist worden in het parlement. ’t Pallieterke suggereerde dat Sevenhans naar de N-VA was overgestapt om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in parlement, maar daar lijkt het toch niet op.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

03-06-10

ALEXANDRA COLEN NIET ZO MOEDIG ALS HAAR KATHOLIEKE VOORGANGERS

Gisterenmorgen verscheen op zowat al nieuwswebsites het bericht dat Alexandra Colen (foto 1) aanstaande maandag in Antwerpen een “krantenverbranding” wil houden. Het nieuws was door het persagentschap Belga opgepikt van een persmededeling die ook op Colens website en Facebook verscheen. In de late namiddag was de “krantenverbranding” afgezwakt tot een “krantenverscheuring”. Niet wegens de vanzelfsprekende parallellen met de boekverbrandingen tijdens de inquisitie (foto 2) of het nazi-regime (foto 3), maar omdat Alexandra Colen intussen ontdekt had dat het in Antwerpen verboden is op de openbare weg zomaar een vuurtje te stoken. Alexandra Colen: dat is eerst wat zeggen, en dan pas nadenken.

“De Vlaamse pers is een van de slechtste ter wereld. Niet in staat om te overleven zonder overheidssubsidies houden de media de mensen dom en helpen ze actief mee aan de ondermijning van moraliteit, Vlaamse identiteit en soevereiniteit”, fulmineert la Colen in haar persmededeling. “De media zijn de grote promotoren van de alles-kan-alles-mag-mentaliteit. De media liegen en manipuleren het nieuws. Wij hebben er genoeg van! De media bestaan dankzij belastingsgeld van de burgers. Bijgevolg eisen wij dat ze degelijke informatie brengen en geen staatpropaganda. Weg met de Vlaamse media. Wij eisen informatie!” “Indien de politie het verbranden van kranten zou verbieden (wegens milieudelict of om een andere reden) houdt Colen een openbare krantenverscheuring”, hield ze nog een slag om de arm. “Volgende kranten en weekbladen worden omwille van hun fundamentele oneerlijkheid en linkse betweterigheid verbrand of verscheurd: Gazet van Antwerpen, De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, Knack. Ook staatszender VRT zal symbolisch verbrand worden.” Hoe de VRT symbolisch zou verbrand of verscheurd worden, wordt niet uitgelegd. “Wie wil meedoen omdat hij/zij ook genoeg heeft van onze oneerlijke, bevooroordeelde, immorele pers is welkom. Breng enkele oude kranten mee. Wij verbranden kranten, geen boeken, en zeker geen mensen. Het leven is heilig”, besluit Alexandra Colen.

Een en ander begrijpen wij toch niet. (1) Waarom is Het Laatste Nieuws niet in het rijtje kranten opgenomen? Het is weliswaar geen linkse krant, maar dat is Gazet van Antwerpen, om maar enkel die te noemen, ook niet. Maar als er één krant is die de “alles-kan-alles-mag-mentaliteit” verspreidt, dan is het toch wel de liberale Het Laatste Nieuws. (2) Colen voelde wel aan dat er misschien een probleem is met vuur te stoken op de openbare weg, maar waarom dan niet eerst even naar de website van de Stad Antwerpen surfen? Daar vind je de Antwerpse politiecodex, en met een zoekfunctie waar je “vuur” ingeeft, kom je meteen op het artikel 159 § 1 dat zegt dat het verboden is op de openbare weg of de nabijheid ervan vuur te maken. En waar het wel toegelaten is, reclameert het VB er over. (3) Colen voelt met haar natte teen ook wel aan dat men een parallel zou kunnen maken met de boekverbrandingen door nazi’s, en schrijft dan uitdrukkelijk kranten en niet boeken te willen verbranden. Maar wat is dan het verschil tussen een verwerpelijke krant en een vermaledijd boek? (4) Alexandra Colen kan anders niet klagen over de persbelangstelling de jongste dagen: de voorbije drie jaren voerde ze geen klap uit in het parlement, maar nu ze op de lijstduwersplaats op de VB-lijst is beland haalt ze om de haverklap de pers.

(5) In plaats van te schelden op de pers, zou Alexandra Colen beter Filip Dewinter de levieten lezen. Die beweerde dat Het Nieuwsblad “Alexandra Colen op één” had geplaatst in een “top-drie-van-de-meest-ranzige-uitspraken” op het VB-congres vorige zondag, maar het was wel degelijk Anke Van dermeersch op één, en Alexandra Colen slechts op drie, zoals wij schreven. Last but not least verkijkt Colen de kans om in de voetsporen van haar oerkatholieke voorvaderen te stappen door slechts een krantenverscheuring en niet een krantenverbranding te organiseren. Op 13 juli 1521 vond op de Grote Markt de eerste boekverbranding in Antwerpen plaats: katholieken gooiden er 400 boeken van de protestant Maarten Luther in het vuur. Maar waarschijnlijk hadden ze toen nog geen politiecodex zoals nu.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, colen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

01-06-10

DIRTY DEWINTER

Met de moed van de wanhoop probeert het VB op te vallen in de verkiezingscampagne. Was bij de vorige verkiezingen Jean-Marie Dedecker de lieveling van de media, deze keer is het Bart De Wever. Vorig jaar was Marie-Rose Morel de VB’(st)er die tijdens de kiescampagne de meeste televisiezendtijd kreeg, maar zoals bekend wil Marie-Rose Morel niet meer opdraven in het VB-circus. Geen plaats meer op een VB-lijst, Morel was zelfs niet aanwezig op het verkiezingscongres van het VB vorige zondag in Antwerpen. Weg extra zendtijd op de Vlaamse televisie. Wat dan gezongen?

Een paar mensen herinnerden zich dat bij het verkiezingscongres vlak voor de Vlaamse parlementsverkiezingen vorig jaar één quote was blijven hangen: “Waar is de poen voor uw pensioen? In de pocket van Mohammed.” Een quote overigens die Filip Dewinter niet in een spontane opwelling deed, maar vooraf was doorgesproken met Bruno Valkeniers. Vandaar dat voor het verkiezingscongres vorige zondag, opnieuw in zaal Zuiderkroon in Antwerpen, de sprekers zich om ter hardst inspanden om ranzige uitspraken te doen. Het Nieuwsblad zette op 3 Alexandra Colen met haar betoog over de “theologie van de immigratie”. Volgens Alexandra Colen zijn de moslims niet naar Europa gekomen om economische redenen, ze doen aan “veroveringsimmigratie”: “Een vingerknipen en ze nemen de boel hier over.” Voelt Alexandra Colen zich zo onzeker over haar katholiek geloof, dat ze nu zo moet uithalen naar de islam(ieten)? Of is het haar onzekere plaats op de lijst die haar tot dat soort uitspraken drijft? Is la Colen vergeten dat België Marokkanen en Turken is gaan halen voor het werk in de Limburgse koolmijnen? Enfin, op twee in de hitparade van Het Nieuwsblad van ranzigste uitspraken: Filip Dewinter met: “Tegenwoordig wordt Leven als God in Frankrijk vertaald als Leven als Mohammed in België.” Op één Anke Van dermeersch: “De definitie van de ideale islamiet? Die kijkt niet om als een vrouw passeert, hij rookt niet, drinkt niet en hij werkt niet.” Het was de opwarmer voor het verkiezingscongres vorige zondag.

Als het VB over vreemdelingen spreekt, is het thema ‘criminaliteit’ natuurlijk nooit ver weg. “We moeten de criminelen opnieuw assertief in de ogen durven kijken en met gelijke munt betalen”, wist Filip Dewinter (foto 1). “Of zoals Clint Eastwood als inspecteur Callahan in mijn favoriete film Dirty Harry zegt: “Go adead, make my day!” Wij hebben de film niet gezien, maar de affiche (foto 2) laat ons toch vermoeden dat de wijze waarop Dirty Harry een en ander weg wil à la manière van Bart Debie is. Niet echt een voorbeeld van beschaving. (Foto 3 = foto 1 + 2. Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding.) Uiteraard passeerden Sharia4Belgium en Sharia4UK ook de revue. Filip Dewinter: “Abou Imram, Rim Ram of Bim Bam laat ons (…) zonder blozen weten dat ‘de islam ons de beschaving zal brengen want dat de Westerse beschaving alleen maar kan leiden tot alcoholisme, verslaving, pornografie en criminaliteit'.” En dat pikt Dewinter niet. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heeft klacht neergelegd tegen Sharia4Belgium wegens homofobe uitspraken. Het Centrum zal het dossier vervolledigen met uitspraken van Sharia4Belgium over het “superieur zijn” van de waarden van moslims, en niet-moslims die “apen en varkens zijn.” Volkomen terecht dat dit bekeken wordt in het licht van de wetgeving tegen het aanzetten tot discriminatie en geweld, maar wordt er parallel ook een dossier aangelegd over het VB? De ‘opwarmer’ van Anke Van dermeersch en andere uitspraken op het VB-congres vorige zondag is al even ver naast de pot pissen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, dewinter, colen, 13 juni, van dermeersch |  Facebook | | |  Print

30-05-10

VB-POLITICI HET MINST GESCHIKT OM EERSTE-MINISTER TE WORDEN

VB-verkiezingsbordVolgens een enquête in opdracht van Gazet van Antwerpen ziet 56 procent van de kiezers in Vlaanderen een Franstalige als eerste minister van België wel zitten. Eenzelfde percentage is ook gewonnen voor een vrouwelijke premier. Niet dat het met Elio Di Rupo of Marianne Thyssen noodzakelijk allemaal anders en beter wordt, maar waarom zouden zij niet eens mogen proberen waar anderen falen?

Meer moeite hebben we met het lijstje voorgelegde namen geschikt om eerste minister te worden. In de top-tien vinden we achtereenvolgens Bart De Wever, assisenpleiter Jef Vermassen, Johan Vande Lanotte, Marianne Thyssen, Alexander De Croo, astronaut Frank De Winne, Samson- en Kabouter Plop-manager Gert Verhulst, koning Albert, zanger-presentator Bart Peeters en Filip Dewinter. Het clownsgehalte in dit lijstje is te hoog om het ernstig te nemen. Er werd ook gevraagd wie men absoluut niet ziet zitten als eerste minister, en in dat lijstje kunnen we ons wel vinden. De top wordt achtereenvolgens bevolkt door aartsbisschop André Leonard, tennisster Justine Henin, collega Kim Clijsters, sterrenkok Peter Goossens, koning Albert, en ex aequo LDD-lijsttrekster voor de Senaat Anne De Batselier en VB-collega Filip Dewinter. Opvallend daarbij is het hoge percentage. 83 % vindt Anne De Batselier en Filip De Winter absoluut niet geschikt als eerste-minister. De tegenstand voor Bart De Wever, Johan Vande Lanotte en Marianne Thyssen is maar iets meer of minder dan 40 %. Alexander De Croo stuit op 58 % die hem niet geschikt acht. Begrijpelijk. Het meest dringende probleem om aan te pakken vinden de bevraagde Vlamingen de werkgelegenheid. Gelijk hebben ze, maar wie hebben we daar al over horen praten tijdens de kiescampagne? De N-VA liep er even mee in the picture, maar moest haar belofte voor 500 000 jobs al inslikken daags nadat ze uitgesproken was. 90 % van de bevraagden zegt te gaan stemmen, en dat zal op 13 juni ook wel ongeveer zo zijn. Foert, Stijn Meuris.

Gazet van Antwerpen vroeg ook naar de populariteit van de lijsttrekkers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de provincie Antwerpen, en weer is er de vraag om het eens laten proberen door vrouwen. Inge Vervotte, Annemie Turtelboom en Caroline Gennez bevolken de top-3. Hebben bijna alle lijsttrekkers iets meer of iets minder dan 50 % tegenstanders, Gerolf Annemans steekt er met kop en schouders bovenuit in dit tweede klassement. 74 % van de kiezers vindt hem niet geschikt om eerste minister te worden. Filip Dewinter zegt wel “Liever gevreesd dan bemind” te zijn,  maar dat kan toch niet het doel zijn van een politicus die stemmen wil vergaren.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, 13 juni |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN BRUGGE: STRAALBEZOPEN JEAN-MARIE DEDECKER, VB-MILITANTEN VOOR EXPORT ELECTRABEL-WINST NAAR FRANKRIJK

Een straalbezopen Jean-Marie Dedecker maakte vrijdagavond van het enige 'kopstukkendebat’ in Brugge naar aanleiding van de verkiezingen op 13 juni een maat voor niets. Het debat was ingericht door de Vlaamse Volksbeweging, afdeling Brugge. De Brugse Stadsomroep maakte er onthutst een verslag over. 

"Het opgezette schouwspel werd er na een uur, toen Jean-Marie Dedecker te laat en duidelijk beneveld binnenstrompelde, een vloed van schelden, verwijten en zwartmaken, meestal zonder enig fundament, en van persoonlijke aanvallen, waarbij moderator van dienst Hugo Maes helaas niet bij machte bleek om het debat weer in goede banen te leiden. Terwijl de andere kandidaten in twee rondes wel hadden geprobeerd bij de les te blijven en te antwoorden op de vragen van Hugo Maes, die vroeg naar oplossingen voor BHV en de staatshervorming en naar hoe de stijgende kosten van de sociale zekerheid en projecten van de partijen in financieel evenwicht met de inkomsten van de Federale Staat kunnen worden gebracht. In plaats van daarop te antwoorden lalde Dedecker erop los, met daarbij zware persoonlijke aanvallen op onder meer Renaat Landuyt (SP.A) en Sabien Battheu (Open VLD). Hij had in het publiek bovendien duidelijk wat aanstokers meegebracht die het niveau van het debat, voor zover daarvan nog sprake, helemaal kelderden.

Tegen dat het debat af was, was iedereen al lang vergeten hoe Pol Van Den Driessche (CD&V), bij de vorige verkiezingen nog kartelgenoot van N-VA, had gepoogd met duidelijke en steekhoudende argumenten onder meer de ‘500 000 jobs’ plannen die Daphné Dumery (N-VA) had ontvouwd, terug te brengen tot de realiteit: onmogelijk en demagogisch. Niemand had het aan de uitgang ook nog over hoe Renaat Landuyt met verve had gepleit tegen de huidige Franse ‘energie-uitbuiting’, waarbij overigens opvallend veel tegenwind kwam vanuit publiek dat voor Vlaams Belang en Lijst Dedecker kwam applaudisseren. Klaarblijkelijk zijn die twee extreemrechtse partijen wel voor de export van de winst van Electrabel naar Frankrijk gewonnen, een opvallende vaststelling.

Maar over al deze zaken werd aan de uitgang niet meer gepraat: het ging enkel nog over hoe Dedecker ‘moest gaan pissen’, halfweg zijn deelname aan het debat en over hoe hij onder applaus van de meegebrachte en al even beschonken meute zijn collega's aan tafel persoonlijk schoffeerde, en een lijst van al dan niet terechte klachten debiteerde, zonder zelf ook maar één voorstel aan te brengen. Jammer dat de enkele wel duidelijk boodschappen uit het debat hierdoor volkomen verwaterden bij het begrijpelijk teleurgestelde publiek...”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-vlaanderen, dedecker, 13 juni |  Facebook | | |  Print

28-05-10

OP 13 JUNI ‘OVERWINNINGSNEDERLAAG’ VOOR N-VA, ECHTE AFGANG VOOR VB EN LDD? BRUNO VALKENIERS GOOCHELT MET VERKIEZINGSRESULTATEN

Volgens een ‘geheime’ opiniepeiling zou de N-VA op 13 juni tot 26 % van de stemmen binnenhalen, en daarmee in één klap de grootste Vlaamse partij worden. Het VB zou nog maar 10,3 % halen, de Lijst Dedecker zou met 5,4 % met nog slechts een visademtje boven de kiesdrempel zitten. Natuurlijk is de enige opiniepeiling die ertoe doet de stembusslag op 13 juni, maar toch zorgt de peiling tot nervositeit in de partijhoofdkwartieren en de media.

Een eerste gevolg is dat VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto) en Jean-Marie Dedecker gisteren uitgenodigd werden naar de VRT-studio van Terzake. “Wat is dat toch dezer dagen met de rechterflank in Vlaanderen? N-VA lijkt die volledig leeg te zuigen. Volgens peilingen verliest Vlaams Belang tot de helft van haar kiezers en moet Lijst Dedecker vechten om te overleven. Ligt dit alleen aan het fenomeen Bart De Wever of is er meer aan de hand?”, vroeg Kathleen Cools zich af. Er volgde een goede reportage en een interview met Bruno Valkeniers en Jean-Marie Dedecker. “N-VA mag dan wel  de ‘overwinningsnederlaag’ vrezen, voor het Belang en LDD zou het op 13 juni wel eens de echte afgang kunnen zijn”, besloot reportagemaker Bart Verhulst. Waarna Jean-Marie Dedecker en Bruno Valkeniers mochten antwoorden op de vragen van Kathleen Cools. Bruno Valkeniers vindt niet dat er zozeer een probleem is bij het VB, maar wel dat er vooral een probleem is in Vlaanderen. Als er iets misloopt, is het voor het VB altijd de schuld van een ander. “Trouwens, moeten we de peiling lezen zoals De Tijd die gelezen heeft, namelijk dat we dezelfde uitslag halen als in 2007 of zoals jullie ze gelezen hebben, namelijk dat wij afgaan naar 10 %?”, vroeg Bruno Valkeniers in Terzake (5’35”). Bruno Valkeniers weet nochtans beter, of zou toch beter moeten weten. De ‘geheime’ opiniepeiling geeft de uitslag in Vlaanderen. En als je de Vlaamse partijen in Vlaanderen vergelijkt, dan kwam het VB in 2007 uit op 19,2 %. De Tijd maakte de fout het resultaat van de Vlaamse opiniepeiling te vergelijken met de nationale uitslag van de Vlaamse partijen in 2007, en zo haalde het VB in 2007 11,9 %.

De Tijd vergiste zich, de VRT had gelijk: de opiniepeiling in Vlaanderen moet vergeleken worden met het kiesresultaat in Vlaanderen, en het VB zou dan met 10,3 % niet ongeveer dezelfde uitslag halen als in 2007 maar ongeveer de helft van haar kiezers verliezen. Bruno Valkeniers probeerde een mogelijke afgang van het VB te verdoezelen door zich te beroepen op de (foute) interpretatie van één krant. We wisten al dat wiskunde niet de sterkste kant is van het VB, en de begrotingscijfers evenmin, maar de eigen kiesresultaten niet kennen of willen toegeven… Hoe dieper kan je als partijvoorzitter nog zakken? 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

24-05-10

ALEXANDRA COLEN: VB-LIJSTDUWER PLOTS IN DE MEDIA

Alexandra-ColenGerolf Annemans weet hoe hij zijn Kamerleden tot meer activiteiten kan aanzetten: zet ze op de lijstduwersplaats in plaats van op een veilige tweede plaats, en plots halen ze elke week de media terwijl dat vroeger maar eens per jaar was. Het is wat met Alexandra Colen gebeurt.

Bij De Standaard dachten ze al dat Alexandra Colen een ex-parlementslid van het VB is. Niet alleen Marc Reynebeau leek dat te denken. In een artikel over de benoeming tot aartsbisschop van de Naamse bisschop André-Joseph Léonard schreef DS-redacteur Dominique Minten: “Alexandra Colen, gewezen politica van Vlaams Belang, stuurde…”. De laatste keer dat Alexandra Colen voor het overige nog die krant haalde, was met haar parlementaire vraag over de vergoeding aan de Universiteit Gent van het adviseurschap van Brice De Ruyver (De Standaard, 17 oktober 2008). Maar nu Alexandra Colen lijstduwer is op de Antwerpse VB-lijst?! Een week geleden haalde ze zowel de weekendeditie van De Standaard als van Het Laatste Nieuws met een krankjorum bericht op haar Facebook. “’De commissie Adriaenssens bevestigt dat 90 % van de pedo-slachtoffers jongens zijn. Dit bewijst kardinaal Bertoine’s gelijk als hij stelt dat pedofilie vooral te maken heeft met homoseksualiteit’, zegt Colen op haar Facebookpagina. ‘De oorzaak van het pedofilie-schandaal in de kerk ligt bij de ‘alles kan, alles mag’-mentaliteit. De Gay Pride Parade, met zijn  exhibitionistische uitspattingen, is een symptoon van dezelfde uitwassen’, vindt Colen, die naar de kiezer trekt met de slogan ‘Stem de pedofiele mentaliteit weg!’” Aldus Het Laatste Nieuws zaterdag 15 mei. Dezelfde dag stond een gelijkaardig bericht in De Standaard.

In die laatste krant stond dinsdag 18 mei een nieuw bericht over Alexandra Colen. “(…) 'Er moet een einde komen aan de alles-kan-alles-mag-mentaliteit die tot normvervaging leidt en uitwassen zoals pedofiele bisschoppen heeft mogelijk gemaakt', schrijft ze (Alexandra Colen, nvdr.) in een verkiezingsmail. 'Normale gezinnen - vaders en moeders en kinderen, die trouw zijn aan elkaar - wie spreekt er nog voor hen? Kerk en samenleving lieten hen in de steek.' Colen vraagt een signaal tegen de 'permissiviteit', en dat kan het best met een stem op haar, 'een kleine daad met grote consequenties'.” En vrijdag stond in alle kranten dat la Colen vandaag, pinkstermaandag, campagne gaat voeren aan de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel, ook al ligt Scherpenheuvel niet in de Antwerpse kieskring van Alexandra Colen. Colen wil er vandaag de ‘stem voor het leven’ brengen en belooft om – als ze herkozen wordt – in het parlement een gebedsgroep te beginnen. Dat kan, zegt ze, omdat er onder de nieuwe generaties van parlementaire stagiairs en jonge personeelskrachten “overtuigde en bezielde christenen” zijn “die zonder schroom uitkomen voor hun geloof”. Mocht Tanguy Veys verkozen geraken, heeft ze alvast een medestander die wekelijks twittert en facebookt wanneer hij een kerk binnengaat voor een eucharistieviering of andere gelegenheid.

In de stad Antwerpen plakt de ploeg die voor Gerolf Annemans plakt ook affiches voor Alexandra Colen (foto). De plakploeg van Filip Dewinter plakt niet voor Alexandra Colen. Anke Van dermeersch heeft daarentegen zowel Dewinter als Annemans kunnen verleiden om ook voor haar te plakken. De campagne van Alexandra Colen is intussen ook in het buitenland opgevallen. Morgen mag la Colen er uitleg over geven op een Nederlandse internetradio.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

23-05-10

HOE BESPAREN?

Meestal wordt tijdens verkiezingscampagnes alles en nog wat beloofd, om dan na de verkiezingsdatum vast te stellen dat er minder geld in kas is dan verteld werd en er flink moet bezuinigd worden. Nu zijn de besparingen alvast een item in de aanloop naar de verkiezingen op 13 juni.

Open VLD scoort dit weekend met haar voorstel om vijf procent te besparen op de wedde van de ministers, zolang de begroting niet in evenwicht is. Het levert Open VLD meer stemmen op dan het een wezenlijke besparing is. Nog zo’n grap is het in vraag stellen van wat Open VLD zelf de “genereuze pensioenregeling” voor parlementsleden noemt. Goed idee, maar kan het dan niet wat concreter dan dat die pensioenregeling moet “herbekeken worden”? De Standaard vroeg dit weekend aan alle grote partijen hoe ze zouden besparen. De N-VA rekent erop dat een grondige staatshervorming grote besparingen mogelijk maakt. Door het samenvoegen van administraties kunnen besparingen en “efficiëntiewinsten” geboekt worden. Voor de CD&V is de belangrijkste besparing nu geen zware, nieuwe uitgaven doen. De SP.A stelt onder andere voor het “Colruytmodel” invoeren voor geneesmiddelen: alleen het goedkoopste geneesmiddel wordt terugbetaald. Is er iets mis met het Kiwi-model, verwijst dat teveel naar de teveel naar de PVDA’er die het idee in België lanceerde? Groen! wil de notionele-intrestaftrek voor bedrijven beperken, afhankelijk maken van jobcreatie en -behoud, of van duurzame innovatie. Wat meer dan één miljard euro kan opleveren. In het lijstje van LDD in De Standaard staat als eerste: “Miljarden te besparen door migranten niet automatisch van sociale bescherming te laten genieten.” En wat stelt het VB voor?

“Schrappen in aantal ministers en hun kabinetten. Afschaffen van de Senaat en de provincies. Snoeien in dotaties aan koningshuis. Verkoop militaire infrastructuur en belang in Belgacom. Schrappen in subsidies voor ondernemingen en particulieren. 70 000 ambtenaren niet vervangen na hun pensioen. Groei gezondheidszorg beperken, hoogste ambtenarenpensioenen aftoppen en brugpensioen streng beperken. Strenge controles en effectieve sancties voor werklozen. 4,8 miljard besparen door echte immigratiestop. 100 miljoen besparen op administratiekosten vakbonden.” Willen de meeste partijen qua nieuwe initiatieven... niets doen; de SP.A het optrekken van de pensioenen met 200 euro, al is dat “iets voor de langere termijn”; Groen! het optrekken van alle uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens; het VB belooft “de ordelijke opdeling van België”. Op het 'programmacongres' dat het VB gisteren in Brussel hield, werd verduidelijkt dat het 'transfergeld' dat nu vanuit Vlaanderen naar het zuiden van het land gaat, bij de Vlaamse onafhankelijkheid in eerste instantie zal aangewend worden "om de loonkost gevoelig te verlagen". Pas daarna wordt genoemd: "een globaal pakket van sociale maatregelen en initiatieven voor een dynamische Vlaamse economie en een veiligstellen van de pensioenen."

Volgens het gisteren goedgekeurde verkiezingsprogramma kan Vlaanderen slechts welvarend, ondernemend en sociaal zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Dat de loonkost naar beneden moet, dat staat duidelijk in het programma. Dat men migranten en asielzoekers niet wil ook. Maar hoe sociaal Vlaanderen verder zal zijn: dat zal nog moeten blijken uit het bij de Vlaamse onafhankelijkheid op te starten sociaal overleg. Lijstjes al in De Standaard dwingen tot duidelijkheid, in het officiële partijprogramma houdt men het liever vaag zodat iedereen er zijn voordeel in kan vinden. Als men op economisch gebied concreet is, wordt ook duidelijk dat VB’ers toch eens met elkaar zouden moeten praten. Zo pleit het – onder leiding van Gerolf Annemans – opgestelde gisteren goedgekeurde verkiezingsprogramma voor “een Vlaamse controlemeerderheid in het eigen vermogen van Belgacom”. Bruno Valkeniers wil echter – dixit wat hij in De Standaard vertelt – besparen door de “verkoop (…) (van het) belang in Belgacom”. Als Valkeniers het staatsbelang in Belgacom verkocht heeft, zal er nog maar weinig overblijven voor de Vlaamse controlemeerderheid van Gerolf Annemans.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, 13 juni |  Facebook | | |  Print