10-04-14

HET RAPPORT VAN DE VB-PARLEMENTSLEDEN (2)

Pieter Huybrechts (2/10 in De Standaard, 0/10 in De Morgen), parlementslid sinds 1995, zal in het Vlaams Parlement door niemand gemist worden. Meer dan kranten lezen, hebben we hem er niet zien doen. “De enige keer dat Huybrechts (ex-schoonzoon van Karel Dillen, nvdr.) zich deze zittingsperiode liet opmerken, was toen hij een kritische brief stuurde aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers over de hoge bonus die de voorzitter kreeg.” De partijvoorzitter wilde dat Huybrechts halverwege deze bestuursperiode zou opstappen als parlementslid om plaats te maken voor een jongere. Vandaar de steek naar Valkeniers. Vaste klant bij café De Leeuw van Vlaanderen (foto, het volgend ‘bolleke De Koninck’ vastpakkend), schrijft Huybrechts ons altijd aan als “kaviaarsocialisten”. Wij hebben anders nog nooit kaviaar gegeten. Op 25 mei is Huybrechts geen kandidaat meer.

 

Nog een man van de harde vleugel, meer actief buiten dan in het parlement, is Wim Van Dijck (2/10, 1/10). Parlementslid sinds 2004 kwam hij deze bestuursperiode slechts terug in het Vlaams parlement als vervanger van An Michiels die naar het buitenland verhuisde. “Net als bij vele van zijn fractiegenoten is de relevantie compleet zoek.” Als lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant is zijn parlementaire loopbaan ten einde.

 

Ook voor Eric Tack (2/10, 1/10), eveneens parlementslid sinds 2004, is het over and out. Veel verschil voor de natie maakt dat niet uit: Tack gaf zijn praktijk als huisarts in Ronse en zijn culturele hobby’s al enige tijd voorrang op zijn parlementair werk. Hij is op 25 mei geen kandidaat meer.

 

Felix Strackx (1/10, 4/10) wordt zeer verschillend gewaardeerd. Bij De Morgen luidt het: “Beheerst dossiers, gewaardeerd fiscalist.” Bij De Standaard lezen we: “Strackx is weinig actief, en als hij iets zegt, wordt er niet naar hem geluisterd.” In elk geval was er een partijafspraak om halverwege de bestuursperiode zijn parlementair zitje af te staan aan een jongere, maar dat negeerde Strackx. Op 25 mei is hij geen kandidaat meer.

 

Frank Creyelman (1/10, 1/10), parlementslid sinds 1995, was meer in het buitenland dan in het Vlaams Parlement. Syrië, de Krim, Israël… Noem het, en Creyelman was er. Als hij al eens in Brussel was, was het om een delegatie van het Oekraïense Svoboda in contact te brengen met Filip Dewinter. Creyelman kwam wel tot het besef dat de allochtonen die er nu zijn, hier zullen blijven. Op 25 mei trekt hij de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Henegouwen. Zijn parlementaire carrière is dus ten einde.

 

De Limburgse Katleen Martens (1/10, 1/10), parlementslid sinds 2004, “heeft geen zin meer in politiek, en dat was er de voorbije bestuursperiode aan te merken”. Op 25 mei is ze dan ook geen kandidaat meer.

 

De 64-jarige Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (1/10, 0/10), ook al parlementslid sinds 2004, had volgens een partijafspraak halfweg de bestuursperiode de fakkel moeten doorgeven aan een jongere, maar ze volgde het voorbeeld van Pieter Huybrechts en Felix Strackx, en bleef tot het laatst kleven aan haar parlementszetel. Als lijstduwer voor de Kamer in West-Vlaanderen is ze uitgerangeerd.

 

Christian Verougstraete (1/10, 0/10), parlementslid sinds 1995, presteerde het om de voorbije vijf jaren in het Vlaams Parlement zes (zes!) vragen te stellen. Hij duwt de lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

En dan zijn er nog de parlementsleden die opstapten bij het Vlaams Belang. Het best scorend is Gerda Van Steenberge (4/10, 4/10), parlementslid sinds 1999. Ze gaf kleur aan de Vlaamse feestdag van 11 juli 2012 door uitgerekend die dag bekend te maken dat ze opstapte bij het Vlaams Belang. “Gaandeweg onderwijsexpert geworden”, “waarvoor ze ook buiten de eigen kring enige erkenning kreeg”. De harde, polariserende partijkoers was er voor Gerda Van Steenberge teveel aan. Ze is geen kandidaat meer op 25 mei.

 

Het verst schopte Karim Van Overmeire (4/10, 3/10) het: parlementslid sinds 1992, nu parlementslid voor de N-VA waarvoor hij vooral in de weer was op het vlak van het Vlaams buitenlands beleid, schepen voor onder andere Inburgering en Vlaams karakter in Aalst waardoor zijn parlementair werk fel verminderde. Karim Van Overmeire staat als vijfde op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Eric Arckens (2/10, 0/10), parlementslid sinds 1999, profileerde zich vroeger rond cultuur. Opgestapt bij het Vlaams Belang, lijkt hij ook opgestapt uit het Vlaams Parlement. Hij nam de voorbije vijf jaren twee (twee!) wetgevende initiatieven. Op 25 mei zullen we hem niet meer zien op een kandidatenlijst.

 

Linda Vissers, parlementslid sinds 2004, kreeg dezelfde score (2/10, 0/10) al begrijpen wij niet waarom. “De meerwaarde van Vissers in het Vlaams Parlement was onbestaande”, schrijft De Standaard en toch krijgt ze nog een 2 op 10 ?! Linda Vissers nam geen genoegen met een strijdplaats op de Limburgse Vlaams Belang-lijst en stapte dan maar op bij het Vlaams Belang. Dat zouden wij ook doen.

16-07-11

HET IS NOG NIET GEDAAN. NU OOK ERIK ARCKENS WEG

“Op lokaal vlak gaat de leegloop onverminderd voort, maar op nationaal niveau lijkt voor de nationale partijleiding het ergste leed geleden”, schreef Tom Cochez gisteren nog.  Maar de dijkbreuk is groter dan zelfs bevoorrechte waarnemers dachten. Nu is ook Vlaams parlementslid Erik Arckens (49 j.) weg bij het VB. "Ik wens geen deel meer uit te maken van een vereniging die zichzelf opeet, haar beste elementen op georganiseerde wijze buitenpest of totaal degouteert. Een partij waar de kuddegeest en de lafheid overheersen", stelt hij. Arckens zetelt voortaan als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.

 

Erik Arckens verwijst als redenen voor zijn ontslag naar Johan Sanctorum, de tekstschrijver en medewerker van partijvoorzitter Bruno Valkeniers die de kritische stemmen binnen de partij onder een pseudoniem in de vernieling schreef in ‘t Pallieterke, naar de perslekken vanuit het partijbestuur tegen mogelijke dissidenten en naar het showproces om Francis Van den Eynde en zijn Belfortploeg uit de partij te zetten. Erik Arckens gaat zich nu beraden over zijn politieke toekomst. Hij zal in elk geval contact opnemen met Francis Van den Eynde om na te gaan wat de precieze doelstellingen en plannen zijn van de Belfortploeg. De Gentse dissidente beweging kondigde begin deze week aan afdelingen te willen oprichten in andere provincies.

In november 2009 nam Arckens al eens ontslag uit het Vlaams Belang, maar trok dat de dag nadien terug in. "Ik heb toen in alle talen gezwegen over de werkelijke reden van mijn optreden: achter mijn rug (ik ben degene die zich in de partij bezig hield met cultuur) wou de partij grondig snoeien in de kunstsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. (...) Ik heb me toen laten overhalen om toch nog te blijven. Maar dat was een fout. Mijn motivatie is sindsdien gebroken", erkent hij. Erik Arckens is anders niet vies van besparingen op cultuur.
Zo pleitte hij in 2005 voor het intrekken van de subsidies voor de KVS. Volgens Arckens was dit Brussels toneelhuis te elitair, te multicultureel en te politiek geëngageerd. Prompt vonden ze bij het VB ook dat Het Toneelhuis in Antwerpen en NTGent te elitair bezig zijn en evengoed beter op droog zaad gezet worden. Op de VB-partijraad van 18 juni kwam Erik Arckens nog tussen bij de discussie over de blinde pro Israël-houding van Filip Dewinter. Een discussie die overigens tot niets leidde.

De in Elsene wonende Erik Arckens werkte van 1995 tot 1999 op de studiedienst van het Vlaams Belang. Hij zetelde van 1999 tot 2004 in het Brussels parlement en sinds 2004 in het Vlaams parlement (foto: eedaflegging in het Vlaams Parlement). Hij is het zesde parlementslid dat verkozen is op een Vlaams Belanglijst en nu als onafhankelijke zetelt. In het Vlaams parlement werd hij voorgegaan door Karim Van Overmeire. In het Brussels parlement maken twee van de drie verkozenen geen deel meer uit van de Vlaams Belangfractie: Johan Demol en Geert Van Linter. Europees parlementslid Frank Vanhecke hield het op 11 juli bekeken bij het VB. Eerder deze week stapte ook senaatsfractieleider Jurgen Ceder uit de partij. In vorige beleidsperiodes gingen nog andere parlementsleden weg bij het VB (Jurgen Verstrepen, John Vrancken, Luc Sevenhans, Bruno Stevenheydens...) maar nu is het hek wel van de dam.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, arckens |  Facebook | | |  Print