02-09-09

BOCKENREYDER JARNO ROPPE WIL ONS FOPPEN

Bockenreyders-illustratieNaar aanleiding van een concert van voornamelijk Duitse neonazi’s in Bevel (Nijlen) ter ondersteuning van de Antikriegstag op 5 september in Dortmund, schreven wij hier:  In ons land hebben de Bockenreyders aangekondigd naar de Antikriegstag te gaan. De Bockenreyders is een groepje rechtsradicale autonomen in Hasselt, rond plaatselijk NSV-kopstuk Jarno Roppe. Behalve als kleinzoon van de voormalige Limburgse gouverneur Louis Roppe, staat hij bekend om zijn gewelddadige reputatie. (…) Jarno Roppe, die nog altijd goede contacten heeft in VB-kringen, mobiliseert intussen ook voor een concert met de groep Kategorie C, een Duitse op voetbalhooligans gerichte rockgroep die op 31 oktober in de 'regio Antwerpen' optreedt.”

Jarno Roppe (foto 1) stuurde ons volgende reactie: “Allereerst zou ik jullie willen bedanken voor de aandacht die aan mij persoonlijk wordt besteed en de reclame die jullie maken voor de Bockenreyders (foto 2). Met veel plezier lees ik steeds weer de sofistische artikels op jullie webstek. Ik ben er steevast van overtuigd dat het AFF bestaat uit heroïsche knapen die knarsetandend achter hun toetsenbord de strijd aangaan met de boze fascisten uit onze samenleving. Dit verdient een applaus! Toch zou ik even wat willen rechtzetten, daar ik uit enkele artikels kan afleiden dat jullie over verkeerde informatie beschikken. Ondanks dat ik het best leuk vind dat ik steeds vermeld word als zijnde een NSV! kopstuk moet ik u jammer genoeg melden dat ik dat niet ben, ik ben slechts een gewone commilito zonder praesidiumfunctie. Eveneens betreur ik het jullie te moeten meedelen dat het niet mijn Bockenreyders zijn, ik heb er evenveel in te brengen als de rest. Ik vraag me ook af waar jullie het halen dat ik bekend sta om mijn gewelddadige reputatie, hebben jullie hiervoor betrouwbare bronnen of wordt er gewoon klakkeloos overgenomen wat er terug te vinden is in de lasterpropaganda van mensen die met mij een persoonlijke vete hebben? Overigens vermelden jullie dat ik zou mobiliseren voor een optreden van Kategorie C, al is het me een raadsel waar jullie dat vandaan halen. Ik betreur het overigens ook dat verwezen wordt naar mijn grootvader, ik zie niet in wat zijn verwezenlijkingen met mij te maken hebben en vraag me dan ook af in welke zin die informatie relevant is. Hopelijk leren jullie iets bij hieruit en wordt mijn recht op antwoord gerespecteerd. Voor de rest, doe zo verder! Conscia mens recti, famae mendacia ridet.”

Die laatste Latijnse spreuk wil zeggen: “Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht.” Is Jarno Roppe zich niet bewust van de waarheid, want hij kan blijkbaar niet lachen om wat wij schreven? We zullen hem daarom even helpen. Jarno Roppe geen functie bij het NSV? Nog maar vorig jaar tekende hij een petitie als “Jarno Roppe, Praetor NSV! Hasselt”. Een praetor is iemand met een belangrijke functie. Dat Jarno Roppe evenveel inbreng heeft bij de Bockenreyders als de anderen, is zoveel als zeggen dat Filip Dewinter een VB-partijbureaulid is als een ander. Anders dan VB’ers laten de Bockenreyders zich wel altijd anoniem interviewen. Even googleën leert dat Jarno Roppe een gewelddadige reputatie heeft. Of iedereen die in negatieve zin over Jarno Roppe schrijft “een persoonlijke vete” heeft met de man weten we niet. Teveel persoonlijke vetes is anders ook een probleem. Twee verschillende bronnen bevestigen tenslotte dat Jarno Roppe wel degelijk mobiliseert voor het concert van Kategorie C. Dat het hem "een raadsel" is waar wij vandaan halen dat hij "zou mobiliseren" voor het concert van Kategorie C wijst vooral, zoniet uitsluitend, op het belang dat hij eraan hecht dat dit niet publiek bekend wordt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, autonomen |  Facebook | | |  Print

31-08-09

DE 'LAATSTE GROET' VAN DE AUTONOME KAMERADEN

Autonome Kameraden 1Peter-Hendrickx“Jaren geleden ging Taboe al heen, nu, zoveel jaar later nemen we afscheid van de laatste hoofdredacteur van het tijdschrift. Zoals we Taboe nooit vergeten zijn, zo zal Peter Hendrickx nooit vergeten worden! Een laatste groet van het Autonoom Verzet aan een vriend en kameraad! Peter, rust zacht in Vlaamse aarde!” Een voor velen raadselachtige tekst die op 19 augustus op de blog van de Autonome Kameraden verscheen. Wat was Taboe? Wie was Peter Hendrickx? We kregen daarover trouwens een vraag, maar helaas was het e-mailadres van de afzender geen correct adres zodat een persoonlijk antwoord onbesteld terugkwam. Kan de mailer ons terug contacteren?

Eerst echter wie of wat is Autonoom Verzet, wie zijn de de Autonome Kameraden (foto 1, illustratie van de Autonome Kameraden)? Het is een groepje jongeren die het voorbije academiejaar opdook aan de Antwerpse universiteit en bij voorkeur gemaskerd actie voert. Volgens, voormalig voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren, Bert Deckers is het “een spontane verzameling van ‘rechtse rakkers’ uit zowel de actieve rechtse verenigingen zoals de NSV en KVHV en een hoop totaal niet bij een vereniging horende jongeren met een rechts gedachtegoed.”  Bert Deckers vond dat de Autonome Kameraden een “zéér geslaagde actie” hadden gevoerd door een meeting-debat van de Actief Linkse Studenten (ALS) in een universiteitslokaal te verstoren. “Een mooie overwinning” voor “rechts, jong Vlaanderen”, vond Bert Deckers. Vanuit de Autonome Kameraden kwam er een reactie op Deckers' blog: “Wij zijn niet links, niet rechts, maar autonoom, want het links-rechts denken is in onze ogen verouderd, en beperkt je actieradius!” Toch moeten we Bert Deckers gelijk geven (maar ja, hij geeft ons ook al eens gelijk): op hetzelfde ogenblik als de actie van de Autonome Kameraden om de meeting van de ALS te beletten, was er elders aan de Antwerpse universiteit een debat met onder andere Bruno Valkeniers en Jurgen Vertsrepen. Een debat georganiseerd door de KVHV, maar dát werd ongemoeid gelaten door de ‘linkse noch rechtse’ Autonome Kameraden.

Ook als je hun beginselverklaring leest, kom je niet meteen tot links noch rechts-standpunten. “Wij verwerpen elk initiatief dat de positie van het gezin binnen onze samenleving ondermijnt, aantast of vernietigt” is een rechts standpunt, rechts voorbij de CD&V, tot op dezelfde hoogte als het VB. “Waarom moeten wij aan ontwikkelingshulp doen in ver afgelegen landen, als armoede hier bij ons nog bestaat?”, is een al even rechts standpunt. Men is bij de Autonome Kameraden wel “tegen Amerikanisering” en “tegen de globalisering”, maar hun alternatief is niet dat van links. Natuurlijk moeten wij de  “wij hebben niets tegen de mening van antifa, want iedereen heeft recht op vrije meningsuiting” uit hun beginselverklaring met een dikke korrel zout nemen. Het eerlijkst zijn de Autonome Kameraden in de laatste paragraaf van hun beginselverklaring: “Wij zijn het ‘zwarte blok’ in Vlaanderen.” Na de actie tegen de ALS-meeting op 17 maart, volgde op 29 april nog een actie tegen mensen zonder geldige verblijfspapieren die wc-papier toegegooid kregen, en op 9 mei een actie tegen drugs. De actie tegen de mensen zonder geldige verblijfspapieren werd mee door de NSV gevoerd, de actie tegen drugs kreeg de publieke steun van VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts. De Autonome Kameraden uit Antwerpen zijn niet alleen, in Hasselt zijn er de Bockenreyders (waarover later deze week meer, Jarno Roppe reageerde op ons artikel vorige week zondag), na een kameraadschapsavond met een twintigtal deelnemers op 18 juli in het Turnhoutse café De Schalmei werd de oprichting van een gelijkaardige groep in het Turnhoutse aangekondigd. 

Gelijkaardige groepen in deze marge van de politiek zijn Identiteit Door Muziek en de Autonome Nationalisten Mechelen. De grote broer in deze sector is het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), dat op 10 oktober een jeugdcongres en ‘Rock tegen kapitalisme’-concert inricht. Allen samen zijn ze in Vlaanderen slechts met enkele tientallen, maar er is inderdaad een groeiende groep NSV’ers, KVHV’ers en anderen die het VB links laat liggen. Geestesgenoten vinden de autonomen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Rusland… Autonoom maar overal actief in variaties van zwart. Als de Autonome Kameraden nu een ‘laatste groet’ brengen aan Peter Hendrickx ( 48 j.) zegt dat ook veel over hen. Het tijdschrift Taboe was de viertalige publicatie van de gelijknamige werkgroep, geleid door Peter Hendrickx, die de voorloper was van de revisionistische Werkgroep Vrij Historisch Onderzoek (VHO) van Siegfried Verbeke en zijn broer Herbert. Peter Hendrickx was ook betrokken bij dat laatste clubje revisionisten. Hij woonde in de Antwerpse universiteitsbuurt (foto 2), adres waar je volgens advertenties in de Koopjeskrant ook terecht kon voor een nieuw “gedurfd kontaktblad voor ruimdenkende mensen”, getiteld Sexclusief. Peter Hendrickx was ook jarenlang uitbater van een populaire winkel in tweedehands cd's. Op 14 augustus stapte hij uit het leven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, autonomen |  Facebook | | |  Print

18-07-09

DUITSLAND: MEER DAN 4 000 NEONAZI’S OP NPD-BIJEENKOMST MET LANDSER-ZANGER LUNIKOFF

Terwijl in Antwerpen een 400 mensen op een 11 juli-viering van de Gulden Sinjoren meezongen met de brave liedjes van het Scheldekoor, kwamen zaterdag 11 juli in Gera, in de Duitse deelstaat Thüringen, meer dan 4 000 neonazi’s bijeen op een meeting en concert van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).

De NPD nam niet deel aan de Europese Verkiezingen op 7 juni, onder andere wegens de problematische financiële situatie nadat haar penningmeester geld uit de partijkas versluisde naar zijn eigen rekeningnummer en een deel van de overheidssubsidies ingehouden werd na nog andere malversaties in de partijboekhouding. In de deelstaat Saksen, dezelfde deelstaat als waar op 1 juli Marwa El-Sherbini in een rechtszaal vermoord werd na haar getuigenis over racistische uitlatingen, nam de NPD op 7 juni wel deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het bezorgde haar 73 nieuwe gemeentelijke mandaten. De aanhang van de NPD situeert zich vooral bij ouderlingen (de oorlogsgeneratie) en hun kleinkinderen (de jongeren van vandaag). Zoals vorige zaterdag in Antwerpen is de tussenliggende generatie grotendeels afwezig. Een aantal ex-leden van de Rote Armee Fraktion (RAF) hebben de NPD-rangen wel vervoegd, en in de deelstaten Saksen en Brandenburg groeit het aantal aanhangers van zogenaamde Rechtsrock van maand tot maand. In dat klimaat richtte de NPD samen met rechtsradicale 'autonome krachten' vorige zaterdag een meeting annex Rock für Deutschland-concert in (foto’s 1 en 2). Vanuit ons land was er voor gemobiliseerd door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

Maar 4 000 bezoekers, de NPD spreekt zelfs van 5 000, dat had de NPD niet verwacht. Het beste bewijs daarvan is dat men in geen tijd door de biervoorraad zat. De (meer dan) 4 000 aanwezige neonazi’s kwamen dan ook vooral voor het eerste optreden van Michael ‘Lunikoff’ Regener (foto 3), de pas uit de gevangenis ontslagen zanger van Landser. Landser is een neonazi-muziekgroep die in 1992 in het oostelijk deel van Berlijn is opgericht, aanvankelijk onder de naam Final Solution. Gezien het Duitse verbod op gebruik van nazi-symboliek en de indicering van c.d.’s die oproepen tot geweld en/of verwijzingen bevatten naar de heroïsche tijden van het nazi-regime, treedt Landser op in een semi-clandestien circuit. In 2001 start een onderzoek tegen Landser als criminele organisatie, dat eind 2003 uitmondt in gevangenisstraffen en geldboetes voor de vier leden van de groep. Zanger Michael ‘Lunikoff’ Regener gaat in beroep tegen de uitspraak; op 10 maart 2005 bevestigt de rechtbank de gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden voor zanger en tekstschrijver Michael ‘Lunikoff’ Regener. Ook de veroordeling van Landser als criminele organisatie wordt bevestigd.

Landser heeft met haar racistische, haatzaaiende en tot geweld oproepende nummers een cultstatus in het neonazi-milieu. Landser keert zich tegen Afrikanen, Polen, Turken, Joden en communisten. Hun liedjes worden dan ook vaak gecoverd door groepen die optreden in het Blood and Honour-circuit. Om niet meteen weer in de gevangenis te belanden zong Lunikoff zaterdag zijn meest aangebrande nummers niet luidkeels, maar liet hij ze vooral zingen door het aanwezige publiek die de teksten maar al te goed kende. Die Lunikoff Verschwörung was de laatste groep die optrad. Eerder op de dag speelden de groepen Brainwash (in plaats van het aangekondigde Frontkraft), Blitzkrieg en Sleipnir. Sprekers waren NPD-voorzitter Udo Voight en enkele plaatselijke NPD-notabelen en rechtsradicale 'vrije krachten'. De Duitse politie hield zich vooral onledig met de 700 tegenbetogers die opdaagden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, autonomen |  Facebook | | |  Print