03-10-13

BART SCHREEF EEN BRIEF

Bart De Wever schreef een brief. Neen, niet naar de Antwerpse stadskinderen die niet meer op bos- of zeeklas kunnen in Brecht, Kalmthout en Sint-Idesbald. Niet naar de koningsgezinde Sinjoren die hij schofferde door de afstandelijke houding waarmee hij Filip en Mathilde in Antwerpen ontving. Bart De Wever schreef een brief naar de ondernemers (foto).

 

Dertigduizend ondernemers kregen gisteren een brief van Bart De Wever in hun brievenbus. Waar hij de adressen vandaan haalde, is een interessante vraag. Wie verleende die hand- en spandienst? De brief leest als een verkiezingspamflet. “Rechtsonzekerheid, torenhoge fiscale lasten, een toenemende loonkostenhandicap, een steeds machtigere fiscus… Er waren makkelijkere tijden om te ondernemen”, zo opent de brief vol empathie. Er zijn Antwerpenaren die op minder empathie van hun burgemeester kunnen rekenen.

 

In de tweede paragraaf komt De Wever al aanzetten met “de belastingregering-Di Rupo”: “De overheid zou u dankbaar moeten zijn. Maar dankbaarheid toont de belastingregering-Di Rupo zelden. In plaats van alle middelen in te zetten om het ondernemersklimaat te verbeteren, bestraft de federale regering ondernemerschap.” Onder de kop De regering-Di Rupo zit in uw spaarpot wil De Wever “stilstaan bij de verhoging van de liquidatiebonus, een maatregel uit de vorige begrotingscontrole”.

 

Had Bart De Wever het te druk, of was zijn influisteraar wat te haastig? De liquidatiebonus is de winst die overblijft bij het stopzetten van een bedrijvigheid. Die liquidatiebonus wordt niet verhoogd. Dat zou al te mooi zijn. De belasting op die liquidatiebonus wordt van 10 % naar 25 % verhoogd. Een belasting van 10 % die ocharme op 25 % wordt gebracht. Als weddetrekkende betalen wij meer belastingen. Wouter Torfs van de gelijknamige schoenhandel zegt in dS Avond overigens wel begrip te hebben voor “de logica (…) om de roerende voorheffing te harmoniseren op 25 procent, ook voor de liquidatiebonus”.

 

Waar Wouter Torfs op wacht is “een deftige verlaging van de loonlasten die ging gekoppeld worden aan de verhoging van de lasten op kapitaal”, maar daar gaat het niet over in deze N-VA-brief aan de ondernemers. Die loonlastverlaging vermeldt De Wever maar terloops in de slotparagraaf van zijn brief. Waar Bart De Wever nog naar uithaalt, is de “fairness tax”. En passant en zonder uitleg, de minimale belasting (5,15 %) die nu opgelegd wordt aan vennootschappen die dividenden uitkeren en daar amper of geen belastingen op betalen als gevolg van de notionele intrestaftrek en overgedragen verliezen. 5,15 % belastingen: dat is teveel voor De Wever. Toch voor ondernemingen.

 

Er zijn uitzonderingen voorzien op de liquidatiebonus, maar omdat die een groter voordeel voor de betrokken ondernemingen combineren met een onmiddellijk financieel voordeel voor de regering, kleiner dan de normale belasting op de liquidatiebonus, is De Wever ook daar tegen. Want dat groter voordeel is er maar om “vandaag al de begroting (te) kunnen opsmukken”. Bart De Wever besluit zijn brief met: “De N-VA zal er alles aan doen om deze maatregel op alle mogelijke manieren aan te vechten.” Wat wordt dat “op alle mogelijke manieren”? Bart De Wever die in hongerstaking gaat tot de verhoogde belasting op de liquidatiebonus afgeschaft wordt?

 

Bart De Wever prijst ook nog dat er “een slankere overheid” moet komen. Zoals in Antwerpen waar 1.420 ambtenaren de volgende vijf jaren niet vervangen worden, wat onvermijdelijk gevolgen zal hebben op de dienstverlening. “In 2014 willen wij een federale regering die weer zin heeft én geeft om te ondernemen. Met alle respect en dank voor uw inzet”, besluit Bart De Wever. Voor de Antwerpse stadsambtenaren heeft Bart De Wever minder respect. Het niet vervangen van 1.420 Antwerpse ambtenaren klinkt alsof zij overbodig zijn voor eenzelfde of zelfs betere dienstverlening. Het snijden in de subsidies voor de Antwerpse jeugd-, sociale en culturele verenigingen: van hetzelfde.

 

Ongetwijfeld zal de brief van Bart De Wever goed scoren bij de ondernemers. Open VLD en CD&V, eat your heart out. Een Brief Van Bart De Wever. Het doet ons denken aan een meisje met een niet-Antwerpse tongval die ons laatst de weg vroeg op het Antwerps stadhuis. “Waar is het bureau van Bart De Wever? Ik heb met hem een afspraak om samen op de foto te staan.” Een meisje, komend van God-weet-waar, dat ’s avonds in Antwerpen is om samen met Hem op de foto te staan. Hij die daar tijd voor heeft. Zo ook zouden de ondernemers tevreden kunnen zijn met de brief die ze van Bart De Wever ontvingen. En geef toe, de N-VA die zich verzet tegen nog maar een minimale belastingverhoging. Dat is toch mooi meegenomen.

 

Maar net toen Bart De Wever zich gisteren zelfvoldaan neervlijde in zijn Antwerpse burgemeestersstoel, klopte Evy, zijn secretaresse, op de deur. Of het misschien niet raadzaam was om even te bellen met Danny Pieters?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bart de wever, n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print