24-09-14

BARTJE OP HET STADHUIS (22)

Het ritueel van gemeenteraadszittingen elke laatste maandag en dinsdag van de maand heeft zich weer op gang getrokken na de zomervakantie. Voorbije maandag troepten de burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en belangstellenden weer samen op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen. Voor het eerst in jaren was er geen actie aan het stadhuis bij het begin van de gemeenteraadszitting. Was het omdat een belangrijk deel van de mogelijke actievoerders elders in Antwerpen bijeen was voor de Hart boven hard-campagne?

 

Burgemeester Bart De Wever was maandag zichtbaar nog niet in A-modus. Met ’s morgens een partijbureau, ’s namiddags het bijwonen van de septemberverklaring van partijgenoot Geert Bourgeois en nog een aantal nationale contacten, had hij er niet aan gedacht zijn A-pin op te spelden. Na het afsluiten van het Antwerps bestuursakkoord verraste Bart De Wever vriend en tegenstander door de pin met een ‘stralende A’, ingevoerd onder zijn voorganger Patrick Janssens, dag en nacht te dragen. Tot op het ongepaste toe, met name als hij niet sprak als Antwerps burgemeester maar als N-VA-voorzitter. Maar maandag was de A-pin nog niet terug tot op de rever van zijn jasje geraakt.

 

Op het stadhuis is intussen een en ander veranderd. Zo is Bartje zijn twee kabinetschefs kwijt. De wegens zijn contacten met de immobiliënwereld niet onbesproken Joeri Dillen is teruggekeerd naar de stadsadministratie waar hij nu… het stadspatrimonium beheert. Koen Derkinderen, die er als tweede kabinetschef werd bijgehaald om orde te scheppen in het dagdagelijks reilen en zeilen op het kabinet-De Wever, is ingepikt door Vlaams minister Liesbeth Homans. Van je vrienden moet je het hebben.

 

Liesbeth Homans is zoals bekend verhuisd van het Antwerps stadhuis naar de Koolkaai in Brussel waar ze voorlopig haar intrek heeft genomen als viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Haar bevoegdheden als Antwerps OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit en inburgering, en samenlevingsopbouw zijn overgedragen aan Fons Duchateau (hierboven mee op de foto met Bartje). Fons Duchateau was voorheen OCMW-raadslid, maar vooral voorzitter van de N-VA in Antwerpen, compagnon de route van Bart De Wever al sinds ze halfweg de jaren negentig samen in de Leuvense KVHV-afdeling zaten, eerst Volksunie-personeelslid en dan N-VA-personeelslid. Toen de N-VA bij de verkiezingen in 2003 onder de verhoopte uitslag bleef, was Fons Duchateau nog het enige N-VA-personeelslid.  

 

Eén bevoegdheid van Liesbeth Homans heeft Fons Duchateau niet meegekregen: loketten. Dat is een bevoegdheid die nu is toegevoegd aan burgemeester Bart De Wever. De officiële uitleg is dat lokettenwerk vooral een kwestie is van digitalisering, en het digitale is een bevoegdheid van de burgemeester. Wij dachten dat loketten vooral een kwestie is van hoe met mensen en hun vragen omgaan, maar niet dus in de N-VA-wereld. Bij de samenstelling van de schepenkabinetten had overigens een stadsmedewerkster zich kandidaat gesteld om bij Liesbeth Homans de dienstverlening aan de loketten op te volgen, maar daar was geen plaats voor op het kabinet-Homans. ‘Loketten’ werd ondergeschoven bij het takenpakket van een ander kabinetslid. De kandidate-kabinetsmedewerkster werd nog wel opgepikt om op het kabinet van de burgemeester de stroom brieven en klachten op te volgen, maar intussen is ook zij weg bij het kabinet-Dewever.

 

Liesbeth Homans is nog wel Antwerps gemeenteraadslid. Maandagavond nam ze plaatst op de voorste rij van de N-VA-gemeenteraadsbanken. Vlak naast N-VA-fractieleider André Gantman. In kringen van stadhuisjournalisten betreurt men het verdwijnen van la Homans. Met haar temperament zorgde Betteke wel eens voor pittige discussies en vette krantenkoppen. Met Fons Duchateau zou het er wel eens veel zakelijker aan toe kunnen gaan. Alhoewel... Op een PVDA-interpellatie over het Offerfeest antwoordde Fons Duchateau gisterenavond met: "Mijnheer Chebaa, uw partij heeft vroeger religie opium voor het volk genoemd. U hebt duidelijk een bocht gemaakt." Als niet-verkozen gemeenteraadslid, en dus ook niet-verkozen schepen, heeft Fons Duchateau overigens slechts een raadgevende stem. “Je zal hem enkel horen als hij erom gevraagd wordt”, zei Bart De Wever maandagavond aan de Antwerpse gemeenteraadsleden.

 

Waar men wél opgelucht is over het vertrek van Liesbeth Homans… is op het kabinet-Homans. Maar dat mag niet te hard gezegd worden. Liesbeth Homans schaamde er zich niet voor om haar medewerk(st)ers brutaal af te snauwen, tot en met zelfs in het bijzijn van politici van andere politieke partijen. Toen een medewerkster in een privé sms schreef dat de champagne klaar stond bij het vertrek van Liesbeth Homans uit het Antwerps stadhuis, maar niet noodzakelijk bij de intrede van Liesbeth Homans op het Brussels ministerieel kabinet, werd de medewerkster op staande voet uit het kabinet-Homans/Duchateau gezet. Ook privé zeg je niet om het even wat.

09-02-14

BARTJE OP HET STADHUIS (21)

Het is van 16 december vorig jaar geleden dat je hier nog een Bartje op het stadhuis kon lezen. Hoe is het inmiddels met de burgemeester van Antwerpen? Eenzaam aan de top schreef gisteren collega-stadhuisjournalist Sacha Van Wiele (Gazet van Antwerpen).

 

“Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft veel kwaliteiten, maar zijn ongenoegen verborgen houden hoort er niet bij. De burgemeester en de schepenen nodigen elke vrijdagnamiddag de pers uit op ’t Schoon Verdiep voor een toelichting bij de besluiten die ze die ochtend namen. Het was in het verleden nu niet zo dat de schepenen stonden te dringen om daar aanwezig te zijn. Maar gisteren was het een absoluut dieptepunt. Tot zijn eigen verbazing zat burgemeester De Wever er alleen. Hij had minstens de schepenen Philip Heylen (CD&V), Rob Van de Velde (N-VA) en Ludo Van Campenhout (N-VA) aan zijn zijde verwacht. In zijn typische cassante stijl wees hij de afwezige collega’s terecht.

 

‘Er is een mooi project van schepen Heylen’, zei de burgemeester. Hij keek rond en stelde vast dat de schepen er daadwerkelijk niet was. ‘In Gazet van Antwerpen stond dat N-VA Ludo Van Campenhout in de kou laat staan’, zei De Wever. ‘Sindsdien heb ik hem niet meer gezien. En Rob Van de Velde kreeg een verkiesbare plek. Die zal op campagne zijn, want vrijdag is campagnedag.’ De journalisten waren wel paraat. Daar kan De Wever dan toch nog op vertrouwen? ‘Dat zal ik nooit over mijn lippen krijgen’, reageerde hij snel. En daar zat hij dan. Alleen aan de grote collegetafel (foto 1). Geen beter beeld om aan te tonen dat het eenzaam is aan de top. ‘Laat mij daarover niet beginnen’, zuchtte de burgemeester.”

 

Eenzaam aan de top wordt het wel bij de stadsadministratie. SP.A-gemeenteraadslid Toon Wassenberg maakte begin dit jaar deze karikatuur van de stralende A. Antwerpen heeft de voorbije jaren haar trots niets in het minst teruggevonden door een vernieuwde, dynamische stadsadministratie. Sommigen blijven daar aan voort werken (de naam rechts naast de A duidt op stadssecretaris Roel Verhaert), maar veel glans ging verloren (op de grond ligt als eerste de naam van Frank Noten, de vorige directeur van het Stedelijk Onderwijs die niet langer door dezelfde deur kon als schepen voor Onderwijs Claude ‘Cloud’ Marinower). De voorbije dagen zijn er nog een paar namen gevallen.

 

Eerst Glenn Verspeet, de nr. 2 bij de Antwerpse politie. Na uitbundig zijn verjaardag gevierd te hebben in café Berlin, ook het favoriet café van Bart Debie, veroorzaakte de dronken Verspeet een auto-ongeluk. Glenn Verspeet is de architect van nogal wat hervormingen bij de Antwerpse politie, waarbij hij om het eufemistisch te zeggen niet altijd diplomatisch tewerk ging naar de politieagenten toe. Verspeet verving wanneer nodig korpschef Serge Muyters, maar dat is er voortaan niet meer bij. Opvallend is het stilzwijgen van Bart De Wever. Men had mogen verwachten dat de Antwerpse burgemeester het gedrag van Verspeet zou veroordelen, maar dat is niet gebeurd.

 

Zwijgen zou nog aangeraden zijn mocht Verspeet voor een tuchtcommissie moeten verschijnen met de burgemeester als voorzitter, maar dat is niet. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft de tuchtprocedure naar zich toe getrokken. Toen in december enkele vuilnismannen geseind werden voor het in ontvangst nemen van een colablikje en wat groenten bij een groentehandelaar, kon niet snel genoeg de pers opgetrommeld worden om de verontwaardiging van Bart De Wever te filmen en te noteren. Het verschil tussen hoe Bart De Wever omgaat met de foute politietop en met foute gewone stadsarbeiders is groot.

 

En dan is er nog het ontslag van stadsbouwmeester Kristiaan Borret. In oktober vorig jaar nog gelauwerd met de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur, en nu ontslagen door het Antwerpse stadsbestuur dat Borrets team intussen ook gereduceerd heeft van acht naar twee medewerkers. Borret staat bekend als man met een grote reputatie qua kennis van architectuur, die dit combineerde met zin voor dialoog om zijn visie (deels) gerealiseerd te zien en de verschillende actoren bij bouwprojecten met elkaar te laten samenwerken. Maar dialoog en samenwerking is niet aan het N-VA-college besteed dat de bouwpromotoren zomaar hun gang wil laten gaan.

 

Schepen Rob Van de Velde (N-VA) zei het donderdag nog in Gazet van Antwerpen bij de voorstelling van nieuwe woontorens aan het Eilandje: “Het project aan de Westkaai is ook een bewijs dat projectontwikkelaars hun gang laten gaan niet betekent dat er slechte architectuur wordt opgeleverd. We hoeven als stadsbestuur dus niet alles tot in de puntjes voor te schrijven en op te leggen.” Dubbel fout: (1) het is géén goed idee projectontwikkelaars zomaar hun gang te laten, (2) de woontorens waarover Van de Velde stoeft zijn onderworpen aan richtlijnen. Het idee van zes torens op een rij aan het Kattendijkdok dateert al van 1999. Rob Van de Velde was toen nog geen Antwerps schepen, hij was zelfs nog actief bij de LDD en niet de N-VA. Maar exit dus Kristaan Borret, wat niet belette dat Borret vrijdag een opgemerkt afscheid kreeg van de ambtenaren in het stedelijk administratief centrum Den Bell (foto 2, niet iedereen staat in beeld).

 

Intussen werden in de Antwerpse Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) een vertrouweling van CD&V-provinciegouverneur Cathy Berx, Bram Abrams, als voorzitter, en de kabinetschef van N-VA-minister Geert Bourgeois, Mark Andries, als ondervoorzitter gedropt. Rob Van de Velde beweert dat de twee er louter omwille van hun competenties inzake ruimtelijke ordening zijn geplaatst, maar hier is er toch minstens een schijn van partijdigheid. Iemand zei deze week dat de N-VA meer en meer op de PS begint te lijken. Hij heeft gelijk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

16-12-13

BARTJE OP HET STADHUIS (20)

Op zijn eerste werkdag op het Antwerps stadhuis, woensdag 2 januari, vroeg Bart De Wever om twee studies bij een externe firma te bestellen. 1. Een studie over de wedden en voordelen die betaald worden aan de leiding van de stadsadministratie, het OCMW en niet in het minst bij de autonome bedrijven gelieerd aan de stad Antwerpen, met daarbij de vraag of die wedden en voordelen verantwoord zijn. 2. Een studie die aangeeft hoe de overheadkosten bij de ‘groep Antwerpen’ (= Stad, OCMW en dochters zoals die autonome bedrijven, vzw’s enz.) kunnen dalen. Van de eerste studie is sindsdien niets meer gehoord.

 

De N-VA-schepenen hebben intussen wel kennisgemaakt met die topkaders. Liesbeth Homans bijvoorbeeld met de directeur van het Zorgbedrijf, maar buiten Homans’ vaststelling dat die directeur hard werkt hebben we niets meer gehoord over zijn en anderen hun verloning. Gemeenteraadsleden die dan maar op eigen houtje op onderzoek gaan, krijgen eerst een preek van een half uur over vertrouwelijkheid te horen vooraleer een glimp van cijfers te zien. Waarom zoveel geheimhouding? Worden sommigen van die topkaders overmatig betaald, of niet? Wat is het nut geweest van die studie die allicht niet gratis is gemaakt?

 

De resultaten van de tweede studie geraakten eind oktober bekend en de voorbije week maakten Bart De Wever en de zijnen op een persconferentie bekend welk gevolg het stadsbestuur eraan geeft. Het studiebureau Möbius berekende dat door de samenvoeging van een aantal diensten en bedrijven (het “inkantelen”) tussen de 280 en 412 voltijdse banen kunnen bespaard worden bij de personeelsadministratie, de boekhouding, de communicatie, het vastgoedbeheer, enzomeer. Möbius is niet gevraagd of met grotere entiteiten te creëren, die bedrijven en diensten ook nog efficiënt georganiseerd kunnen worden in al hun diversiteit. Het stadsbestuur volgde gelukkig niet blindelings de aanbevelingen van Möbius op, maar een aantal bedrijfseenheden werden wel samengevoegd, autonome bedrijven en vzw’s opgedoekt en/of anders ingebed in de stedelijke organisatie.

 

Wat opvalt is dat waar het vorig stadsbestuur in excelleerde opgedoekt wordt. De bedrijfseenheid Marketing & Communicatie wordt afgeslankt en opgeslorpt in de nieuwe bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing; het met prijzen en erkenning tot in het buitenland toe overladen autonoom gemeentebedrijf Stadsplanning wordt opgedoekt en in twee loten verdeeld bij anderen. “De stad jaagt de opgebouwde kennis gewoon weg”, zei professor Jef Van den Broek (KU Leuven) zaterdag in De Standaard. Anderen drukken de vrees uit dat de privésector meer vrij spel gaat krijgen en er minder bekommernis komt om een kwaliteitsvolle invulling van de beschikbare ruimte. Schepen Rob Van de Velde (N-VA) bevestigt in De Standaard: “De stad heeft niets aan verstarring. We geven daarom de privésector inderdaad meer ruimte om te ondernemen.”

 

“Het beleid wordt zeer politiek-ideologisch gevoerd”, zei woensdag een insider aan Gazet van Antwerpen. “De mensen die met mobiliteit of stadsontwikkeling bezig zijn, hebben een grote deskundigheid. Maar ze worden teruggefloten omdat het niet strookt met de ideologische overtuiging van de schepenen. Veel personeelsleden vragen zich nu af of ze hun expertise moeten laten vallen…” Met 1.420 jobs die stadsbreed wegvallen, dus niet enkel de tussen de 280 en 412 banen die ‘verantwoord’ kunnen wegvallen volgens Möbius, zullen links en rechts mensen verplaatst worden om de grootste gaten door pensionering en niet-vervanging op te vangen. In zo’n klimaat wordt voor sommigen de neiging groot om, omwille van het behoud van de eigen job, de expertise ondergeschikt te maken aan hoe de wind waait op de schepenkabinetten.

 

Intussen is er ook een grote brain drain aan de top van de stadsadministratie. De directeur van Marketing & Communicatie vertrok naar Telenet, de directeur van Samen Leven naar De Lijn, de strategisch coördinator werd ceo van een groot communicatiebureau… Sommige van die overstappen zijn ingegeven door de goesting om om de x-aantal jaren van job te veranderen. Anderen (de directeur van het stedelijk onderwijs, de directeur van het sociale economiebedrijf Werkhaven…) zijn wel degelijk opgestapt na ambras met de nieuwe politieke bewindvoerders.

 

In november vorig jaar kregen de bedrijfsdirecteurs en andere topkaders elk een half uur om bij Bart De Wever en enkele van zijn medewerkers een goede eerste indruk na te laten. “De enige van wie we hoorden dat hij goede punten had gescoord”, vertelde een topkader aan De Morgen, “was Eric Dubois, het hoofd van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf (GAPA). Die had zich laten ontvallen dat het inderdaad moeilijk is geworden om te parkeren in het centrum. 'Eindelijk iemand die mij verstaat', zei Bart De Wever." Het voorbije weekend geraakte bekend dat Eric Dubois vanaf januari aan de slag gaat bij een pas opgericht Brussels parkeerbedrijf. Over zijn moeilijke samenwerking met het nieuwe stadsbestuur wil Dubois niets kwijt. “Ik kijk vooruit”, zegt hij betekenisvol. Feit is dat twee andere directeurs bij het Antwerps parkeerbedrijf GAPA al eerder ontslag namen en GAPA “ingekanteld” wordt in de stadsadministratie. Het personeel vernam het slechts vlak voor het op een persconferentie bekend werd gemaakt.

 

Zó gaat men tegenwoordig op het Antwerps stadhuis om met kennis en mensen.

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen |  Facebook | | |  Print

19-11-13

BARTJE OP HET STADHUIS (19)

Gisterenavond is op het Antwerps stadhuis de bespreking van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting begonnen. Niet zonder dat vooraf enkele honderden mensen protesteerden tegen de afbouw van de stedelijke dienstverlening. Mensen uit het onderwijs, zowel leerkrachten als schooldirecties en verontruste ouders (verkoop van de stedelijke infrastructuur voor bos- en zeeklassen…), stadspersoneelsleden (sluiting van vier van de vijf stadskantoren…) en Occupy Antwerp.

 

Tezelfdertijd wordt het dagelijks leven met het nieuwe stadsbestuur duurder. De belastingen verhogen niet, maar het dagelijks leven wordt duurder. Parkeren wordt duurder, terwijl parkeren in Antwerpen al jaren duurder is dan in pakweg Gent. De watervoorziening wordt duurder, terwijl water toch een basisbehoefte is. Zelfs trouwen wordt in Antwerpen duurder. Sinds mensenheugenis kan je in Antwerpen gratis trouwen op dinsdag, vrijdag en zaterdag. De andere dagen betaalde je een kleine vergoeding. De vrijdag en zaterdag zijn de topdagen voor huwelijken. Schepen voor loketten Liesbeth Homans verantwoordt de nieuwe retributie door te wijzen op de personeelskosten als op zaterdag huwelijken afgesloten worden. Diezelfde schepen legt intussen het personeel van de bevolkingsdiensten op om ook op zaterdag open te houden. Hoelang zal het duren tot voor die bijkomende dienstverlening een extra vergoeding wordt gevraagd aan de burgers? Want de personeelskosten op zaterdag… 

 

Met dezer dagen van begrotingsbesprekingen willen we echter vooral even stilstaan bij het spreekrecht van de verkozenen. We signaleerden in deze rubriek al dat er geen letterlijk verslag meer gemaakt wordt van wat er tijdens de gemeenteraadszittingen in Antwerpen gezegd wordt. Enkel een video-opname getuigt nog van wat er gezegd werd, maar daarmee is het veel moeilijker iets opzoeken dan als je een tekst kan raadplegen. Ga trouwens niet naar het Stadsarchief om de video-opnamen te bekijken. De recentste die er liggen, zo getuigde laatst nog een gemeenteraadslid, zijn de opnamen onder burgemeesterschap van Patrick Janssens.

 

Janssens’ opvolger, Bart De Wever, voerde in dat ook van de commissievergaderingen, in de week voorafgaande aan de gemeenteraadszitting, geen verslagen meer gemaakt worden. Dat waren weliswaar geen letterlijke verslagen, maar samenvattende verslagen die handig waren om te raadplegen en vragen in de gemeenteraadszittingen te stofferen. Onder Bart De Wever is dat afgevoerd. Blijkbaar zijn die verslagen ook afgevoerd bij de verzelfstandigde gemeentebedrijven, bijvoorbeeld bij de raad van bestuur van het stedelijk onderwijs. Ook hier weer: zo wordt het moeilijk werken. De burgemeester én voorzitter van de gemeenteraad zou overigens liefst hebben dat wat in die raden van bestuur besproken wordt, niet herhaald wordt in de gemeenteraad. Maar is, om hetzelfde voorbeeld aan te houden, het stedelijk onderwijs niet iets dat zeker het onderwerp mag zijn van een publiek debat? Zowel de voorzitter van de gemeenteraad als artikels in het huishoudelijk reglement van de verzelfstandigde gemeentebedrijven proberen te beletten dat al te veel publiek gemaakt wordt.

 

Vorige week was er trouwens nog een incident rond vertrouwelijkheid. Bij de voorstelling van een andere aanpak van armoede door Groen vertelde OCMW-raadslid Dirk Avonts dat in de bijstandscommissie een alleenstaande moeder met drie kinderen, onder wie een zwaar gehandicapt kind, het leefloon geweigerd werd. Dirk Avonts (in Gazet van Antwerpen, 14 november): “De argumentatie was dat ze na tien jaar in België onvoldoende Nederlands sprak en ze onvoldoende had gewerkt, en dus nog niets had bijgedragen aan de maatschappij. Dat is een puur juridische benadering. Deze vrouw stond anders wel in voor de zorg van haar zwaar gehandicapt kind. En juist met die zorg droeg ze bij, want het kind moest niet opgenomen worden in een instelling, wat de maatschappij wel geld had gekost.”

 

OCMW-voorzitster Liesbeth Homans was furieus. Homans wijst Groen terecht kopte ’s anderendaags Gazet van Antwerpen paginabreed. Liesbeth Homans (in Gazet van Antwerpen, 15 november): “Het gaat hier om vertrouwelijke dossiers. De leden van de bijstandscommissie horen de deontologische code na te leven. Bovendien hebben zij beroepsgeheim. Ik zou klacht kunnen indienen tegen het raadslid, maar daar wil ik niet aan beginnen. Ik heb recent nog aan iedereen gevraagd om het reglement goed te keuren. Alleen ervaar ik dat de oppositie systematisch blijft lekken.” Dirk Avonts werd donderdagavond op het matje geroepen. Dirk Avonts: “Als arts weet ik echt wel wat het beroepsgeheim juist inhoudt. Ik bleef daarom ook vaag in dit dossier, dus was er geen inbreuk op de privacy van deze klant.” Maar Dirk Avonts wil niet vereenzelvigd worden met wat de meerderheid in de bijstandscommissie beslist.

 

Vrijdag mocht Liesbeth Homans chatten op de redactie van Gazet van Antwerpen, en wat vertelde ze daar? Liesbeth Homans: “Eén van de onderdelen van de nieuwe aanpak door het huidige bestuur is dat mensen die OCMW-steun genieten en er eigenlijk geen recht op hebben, er worden uitgegooid. (…) Bijvoorbeeld (door het) het bekijken van de sociale media. Ik vind het ontoelaatbaar dat iemand zicht wendt tot het OCMW voor het betalen van een waterfactuur van 135 euro maar tegelijkertijd fier aankondigt voor 1.700 euro vliegtickets gekocht te hebben.” Is dat dan niet het verbreken van de vertrouwelijkheid? Homans mag voor ons gerust dit voorbeeld aanhalen. Toen het gebruik van sociale media als controlemiddel bekend geraakte werd gehoond dat je iemand toch niet kan straffen omdat hij een Ryanair-ticket koopt. Het gaat blijkbaar over meer dan een Ryanair-ticket.

 

Maar waar zit de logica als je een OCMW-raadslid van de oppositie berispt omdat hij zogenaamde vertrouwelijke gegevens publiek maakt, en je zelf een individueel dossier publiek maakt?

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans, antwerpen, armoede |  Facebook | | |  Print

21-10-13

BARTJE OP HET STADHUIS (18)

De voorbije week was de kwaadste sinds jaren voor de parttime burgemeester van Antwerpen. Uitgerekend één jaar na zijn glorieuze verovering van het Antwerps stadhuis bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Een mens kan fel opgehemeld worden maar ook diep vallen, en politici zeker.

 

De miserie begon met Bartjes andere parttime job: voorzitter van de partij die voor een communautaire splitsing van het land zou zorgen én voor een ‘sociaal-economische herstelregering’ die vanaf dag 1 na de verkiezingen van 25 mei 2014 aan de slag zou gaan. Voor minder doet de parttime voorzitter van de N-VA het niet, maar de voorheen goedlachse partijvoorzitter moest van op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen erkennen dat de jongste kiespeiling van de VRT-De Standaard voor zijn partij minder gunstig is dan verhoopt. Binnen en buiten zijn partij rees de vraag of Bartje niet meer nationaal op het voorplan moet staan, zijn gedoodverfde opvolger Ben ‘Laden’ Weyts bengelt helemaal onderaan de top-30 van populairste politici. Uit De slimste mens ter wereld verdween hij al na zijn eerste deelname.

 

Privé waren het ook zware dagen, met echtgenote Veerle Hegge die met een scheur in de halsslagader vlak onder de hersenen in het ziekenhuis moest opgenomen worden. Terug thuis zal zijn echtgenote niet meteen weer voor 200 % kunnen meedraaien, en er zijn vier kinderen die de nodige zorg behoeven.

 

Een ongeluk komt nooit alleen en donderdag lekten dan ook in De Morgen de resultaten uit van een studie die Bartje op tweede nieuwjaarsdag besteld had over de organisatie van de Antwerpse stadsdiensten en -bedrijven. Volgens consultancybureau Möbius zouden door het samenvoegen van een aantal diensten en bedrijven (“inkantelen” is het nieuwe toverwoord, tien jaar lang was het toverwoord “verzelfstandigen”) 412 jobs uitgespaard kunnen worden. Nog afgezien van of dit werkelijk zou kunnen en opportuun is – het zou niet de eerste keer zijn dat een duur betaald bureau verkeerd rekent en haar wensen voor werkelijkheid neemt – rijst daarmee een torenhoog probleem. Op 17 september hebben Bartje en het voltallig schepencollege aangekondigd dat er de volgende vijf jaren 1.420 jobs zullen wegvallen bij de stadsdiensten en aanverwante bedrijven. Dat zou allemaal kunnen zonder te raken aan de dienstverlening, maar Möbius vond maar 412 jobs die zouden kunnen uitgespaard worden.

 

De zaak wordt nog meer penibel omdat een aantal diensten (de politie bijvoorbeeld) buiten schot blijven bij de besparingen, je bijvoorbeeld geen zwembad mag openhouden zonder X-aantal redders bij Y-aantal zwemmers, en je bijvoorbeeld de groenvoorziening niet kan digitaliseren. Je kan het groenonderhoud wel bijvoorbeeld uitbesteden aan sociale economiebedrijven, maar ook bij die bedrijven wordt bespaard. Uit ongenoegen over de besparingsplannen is de directeur van Werkhaven pas nog opgestapt. Blijven over de ‘vrijwilligers’, de werklozen die Open VLD’er Rik Daems een dag in de week wil activeren. Daar zijn we gelukkig nog niet aan toe, maar dat betekent dan dat de druk zal verhogen op de loketbedienden van de bevolkingsdiensten, de bibliotheekmedewerkers en anderen die nu al kreunen onder de werkdruk spijts digitale loketten, robots om teruggebrachte boeken aan te nemen, enzomeer.

 

Duidelijk communiceren en sociaal overleg zijn in zulke situaties reddingsboeien voor het stadsbestuur, maar dat zijn nu net ook de zwakste punten van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur. In een crisiscommunicatie naar alle stadsambtenaren werd gezegd dat de 412 jobs die volgens Möbius kunnen verdwijnen niet bovenop de aangekondigde 1.420 komen. Het zou er nog aan mankeren. En verder werd gezegd dat in dit dossier, het rapport-Möbius, nog geen beleidsbeslissingen werden genomen. Alsof dit een geruststelling is. Vrijdag zou het college officieel kennis nemen van het Möbius-rapport, maar de gebruikelijke persconferentie na het schepencollege werd afgelast en vervangen door digitale communicatie… waarin met geen letter gerept wordt over het Möbius-rapport. In de weekendkranten las je er dan ook niets meer over.

 

De vakbonden, donderdag bijeen met schepen voor personeelszaken Ludo Van Campenhout (N-VA) over onder andere de uitbreiding van de openingsuren voor de bevolkingsdiensten, kregen het rapport-Möbius niet mee om het te bestuderen. Het zou pas vrijdag gebeuren, nadat het rapport officieel geagendeerd was voor bespreking in het schepencollege. Maar het rapport lag dan al een week op de verschillende schepenkabinetten en donderdag kregen een honderdtal leidinggevende medewerkers van stad en aanverwante bedrijven het rapport. Sociaal overleg? Daar is het N-VA-bestuur niet op uit. Alleen Liesbeth Homans denkt dat er sociaal overleg is.

 

Vanavond mag Bartje alweer de maandelijkse gemeenteraadszitting leiden. Voorlopig zijn er 11 interpellaties gepland. Bartje klaagt over de linkse oppositie die elkaar zou opjutten met vragen stellen. Maar dat is ten eerste niet zo. Wie de inhoud van de interpellaties bekijkt ziet dat de SP.A, Groen en PVDA hun eigenheid behouden. Het respectievelijk sociaaldemocratische, ecologische en dieprode blijft hen in belangrijke mate onderscheiden. Ten tweede, het aantal interpellaties in de gemeenteraad is geen unicum. Ook vanavond vergadert de districtsraad van Borgerhout. Met nog geen 1/10de van de bevolking en het grondgebied van Antwerpen, krijgt de progressieve bestuursmeerderheid van Borgerhout vanavond alvast 15 interpellaties op haar bord.

 

Niet alle maar de meeste interpellaties komen van de oppositie. Maar 11 interpellaties op het Antwerps stadhuis en 15 in het Borgerhoutse districtshuis, dat spreekt tegen dat het N-VA/CD&V/Open VLD-stadsbestuur in Antwerpen onredelijk belaagd wordt door de linkse oppositie en/of toont aan dat de N-VA/CD&V/Open VLD/VB-oppositie in Borgerhout al minstens even tegendraads is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen, borgerhout |  Facebook | | |  Print

23-09-13

BARTJE OP HET STADHUIS (17)

Bart De Wever houdt van provoceren. De persconferentie vorige dinsdag over de meerjarenbegroting van de stad Antwerpen vanuit het Den Bell-gebouw in Antwerpen-Zuid (foto) was een dubbele provocatie.

 

Een provocatie richting de gemeenteraadsleden die vorige week maandagavond aan een reeks commissievergaderingen op het stadhuis begonnen ter voorbereiding van de gemeenteraads-zitting vanavond. Zowat alle gemeenteraadsleden waren er bijeen, maar een kennisgeving van de meerjarenbegroting was er niet bij voor hen. Een provocatie richting de ambtenaren was er natuurlijk ook. Het pièce de résistance van die meerjaren-begroting is het niet vervangen de komende vijf jaren van 1.420 ambtenaren bij de stad, het OCMW en de dochterondernemingen van de stad Antwerpen. En dat werd uitgerekend voorgesteld in het Den Bell-gebouw waar een tweeduizendtal back office-ambtenaren van stad en OCMW werken. Waar het eerst de lege plekken te zien zullen zijn.

 

Bartje & Co zaten evenwel twaalf hoog, een ei of tomaat naar het raam mikken was zinloos. Bedwelmd door het mooie zicht over Antwerpen vanuit die twaalfde verdieping werd de niet-vervanging van de 1.420 ambtenaren het grote nieuws van de dag. Maar dat nieuws is al oud. In juni al, nota bene in een alle Antwerpse brievenbussen gestopte extra editie van Het Laatste Nieuws om nieuwe regiopagina’s van de krant aan te kondigen, had Bart De Wever al verteld dat de volgende vijf jaren de stedelijke ambtenaren niet vervangen zouden worden bij hun pensionering.

 

Maar het blijft natuurlijk een bijzonder bittere pil, in een stad waar de werkloosheid al groter is dan elders. Ook duidelijk is dat het nieuwe stadsbestuur komaf maakt met de bos- en zeeklassen, en de bijhorende stedelijke infrastructuur. Er is daar intussen al veel over geschreven in de Antwerpse pers, en de verontwaardiging daarover zal nog groot blijven. Schepen Claude Marinower (Open VLD) probeert het te verkopen als een sociale maatregel. Absurdistan ligt voortaan in Antwerpen. Met de 'voucher' van 60 euro die hij in de plaats geeft aan alle schoolkinderen zal men eens naar de Sinksenfoor kunnen gaan, op voorwaarde dat men er niet te lang blijft hangen. Maar geen bos- en zeeklassen voor de sociaal zwaksten kunnen aanbieden.

 

En waar gaat het uitgespaarde geld naartoe? Meer geld voor onderwijs, politie en sociaal beleid werd gezegd. Maar volstaat het geld voor onderwijs en sociaal beleid? Hoe is de rekening echt na de vóór de zomer besliste besparingen in de sociale en culturele sector? En worden de juiste accenten gelegd? Helderheid is daarenboven niet de troef van het nieuwe stadsbestuur. Neem nu dit zinnetje uit de persnota over de meerjarenbegroting: “Antwerpen is de laatste jaren prima verkocht aan de Antwerpenaars, nu is het tijd voor de niet-Antwerpenaars: de vier B’s.” Wie de vier B’s kent, mag ze ons signaleren.

 

Liesbeth Homans (N-VA) beweerde dat de persconferentie dinsdag nodig was om lekken in de pers te vermijden. Een rare redenering want de persconferentie werd een dag op voorhand aangekondigd, met als gevolg dat alle kranten dinsdagmorgen speculaties publiceerden naar aanleiding van de aangekondigde persconferentie. Niemand had de keiharde feiten en cijfers. De ene krant schreef dat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling, een paradepaard van Patrick Janssens, opgedoekt zou worden en geïntegreerd zou worden in de rest van de stadsorganisatie. Een andere krant schreef dat dit nog niet zeker was. Schepen Rob Van de Velde kwam dinsdagmorgen uitleg geven op een personeelsvergadering. Hij noemde alle berichten “voorbarig”, maar wat het dan wel wordt bleef hangen in de mist.

 

Wat dinsdag ook in de nevel bleef hangen, is wat niet uitgevoerd wordt van de verkiezingsbeloften en het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord voorzag bijvoorbeeld de uitbreiding van de populaire Velo’s naar de districten buiten de kernstad (punt 135 uit het bestuursakkoord), maar daarvan is niets terug te vinden in de persnota die dinsdag verspreid werd over de meerjarenbegroting.  Weg belofte, blijft de ontgoochelde districtsbewoner – maar men heeft het hem/haar nog niet durven zeggen.

 

De ene belofte gebroken, komt men al af met een andere belofte. Liesbeth Homans, weer zij, zei dinsdagavond dat ze zich sterk maakt dat met de besparingen bij het personeel niet geraakt wordt aan de stedelijke dienstverlening. Een straffe uitspraak, want het is nog niet bekend hoe de stedelijke diensten gereorganiseerd worden. Er is alleen de belofte van Bart De Wever dat het stedelijk apparaat over twee jaar er helemaal anders zal uitzien. Hoe wist Bart De Wever evenwel niet. Hoe kan je dan zeker zijn dat de stedelijke dienstverlening niet zal verminderen?

 

Maar we hoeven nog niet zo ver te kijken. Vrijdag opent het Red Star Line-museum, en omdat men daar zaaltoezichters nodig heeft is – dixit De Standaardhet Letterenhuis voortaan twee dagen minder in de week open. Zoals trouwens het Vleeshuis-museum. Tot vandaag zes dagen per week open, vanaf nu nog maar vier dagen per week open. Volgens schepen Koen Kennis, vrijdag in een chatsessie bij Gazet van Anhtwerpen, wegens een "grondige renovatie". Rare "grondige renovatie" is dat, slechts drie dagen per week (de gewone sluitingsdag en de twee extra sluitingsdagen) grondig renoveren? Het zal nogal vooruitgaan. Of is er toch een andere reden voor die extra sluitingsdagen?

 

Openings- en dus ook sluitingsdagen worden in het college van burgemeester en schepenen beslist. Was Liesbeth Homans afwezig toen daar beslist werd over de extra sluitingsdagen van het Letterenhuis en het Vleeshuis? Of is ze dit al vergeten? Ze zal het toch niet moedwillig verzwijgen? Natuurlijk ligt geen hond wakker van de verminderde dienstverlening van het Letterenhuis, hoogstens enkele geïnteresseerden in de Vlaamse literatuurgeschiedenis. En een museum over ‘de klank van de stad’? Is het geraas van de auto's en camions op de ring rond Antwerpen al niet genoeg klank in de stad? Maar zich sterk maken dat de dienstverlening aan het publiek niet zal verminderen, terwijl die nu al vermindert. Dat stinkt.

25-08-13

BARTJE OP HET STADHUIS (16)

Na een deugddoende vakantie die Bart De Wever van Beieren over Venetië tot in de tuin van zijn woning aan de  Herentalsebaan in Deurne bracht, is Bart De Wever alweer ‘fundamenteel vrolijk’ aan de slag op het Antwerpse stadhuis.

 

Vandaag opent hij er het infopunt Antwerpen ’14-‘18 en leidt hij de boekpresentatie in van Antwerpen 1914. De voorbije weken waren Liesbeth Homans en Rob Van de Velde plaatsvervangend burgemeester. Op het Antwerps stadhuis liep Bartjes boezemvriendin vooral in de kijker met een fotosessie voor Gazet van Antwerpen waarbij ze ongegeneerd op de gemeenteraadsbanken ging zitten, met haar voeten eerst op de stoel van een SP.A-gemeenteraadslid en daarna op de stoel van de Antwerpse burgemeester. Geen goed voorbeeld als je, zoals wij vrijdagavond hoorden omroepen, als tramchauffeur tot viermaal toe moet vragen om achteraan de tram de voeten van de passagiersbanken te halen. Rob Van de Velde liet zich als vanouds opmerken door een project van ruimtelijke ordening van het vorige stadsbestuur, deze keer de heraanleg van de Scheldekaaien, in vraag te stellen spijts een ruime inspraakronde met de buurtbewoners en andere geïnteresseerden. “Ik denk dat mijn collega zich vergaloppeerde”, zei CD&V-collega Philip Heylen.

 

Open VLD-schepen voor Onderwijs Claude Marinower zorgde ook voor animo. De Open VLD heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen campagne gevoerd voor de vrije schoolkeuze – het volstaat niet dat elk kind een school in de eigen buurt vindt, ouders moeten ook hun kind naar het schoolnet en de school van eigen keuze kunnen sturen. Maar de Open VLD-schepen heeft de grootste moeite om voor elk kind een school in de eigen buurt te vinden, laat staan dat de ouders ook nog zouden kunnen kiezen tussen enkele scholen in de buurt. De Vlaamse regering – waarin Open VLD niet vertegenwoordigd is, en de N-VA wel – blijft achter met de financiering voor de bouw van nieuw schoolinfrastructuur. Bart De Wever heeft de Antwerpenaren beloofd dag en nacht te werken “in Antwerpen voor Antwerpen en voor Antwerpen in Brussel”, maar de Antwerpse schepen voor Onderwijs merkt daar weinig van. “De vraag is of de burgemeester op tafel heeft geklopt of gewoon heeft gekrabd?”, merkte Claude Marinower donderdag op tijdens een persconferentie. Het haalde Bart De Wever meteen uit wat restte van zijn vakantiestemming na een week Antwerps stadhuis.

 

Intussen is ook een politiek relletje ontstaan in Barts vroegere woonplaats Berchem. Districts’burgemeester’ Evi Van der Planken (N-VA, echtgenote van Rob Van de Velde) heeft voor elke zondag in augustus een Bar Brilschans laten inrichten. Eten, drinken en muziek in het Brilschanspark in Berchem. Zondag 1 september wordt Bar Brilschans  afgesloten met de I love Disney Channel-zomertour. De anders zo op Vlaamse eigenheid gestelde N-VA haalt Mickey Mouse, Pluto en andere Disneyfiguren naar Berchem. “Te duur en met de inrichting van een vipzone ook nog eens elitair”, klinkt het bij Groen. “Politiek op de kap van de kinderen. Op cultuur mag je niet besparen”, zo vatte Gazet van Antwerpen de reactie samen van de Berchemse N-VA. De Disneyparade zál wel plezant zijn voor de kinderen, maar “Op cultuur mag je niet besparen” zeg je als N-VA’er maar beter niet. Volgens Gazet van Antwerpen worden de subsidies voor cultuur in Antwerpen immers met 12 % verminderd door het door de N-VA gedomineerde nieuwe Antwerps stadsbestuur.

 

En met dit laatste – de opmaak van de begroting voor 2014 en de meerjarenplanning voor de eerstvolgende jaren – zijn we aan het pijnpunt voor de eerstvolgende weken en maanden beland. De aangekondigde besparingen in de sociale sector waartegen eind juni geprotesteerd werd door het sociale middenveld, en de aangekondigde besparingen bij jeugd en cultuur… werden door Bart De Wever omschreven als nog maar de voorbode van de noodzakelijke besparingen. “Dit is nog maar het begin van de besparingsoefening, het zal nog veel zwaarder en moeilijker worden”, waarschuwde Bart De Wever als Antwerps burgemeester. De stadsadministratie heeft einde juni de pistes voor mogelijke besparingen aangereikt, einde komende week beginnen de besprekingen tussen de schepenkabinetten om te zien of elke schepen voldoende heeft ingeleverd voor het realiseren van De Grote Droom.

 

Wat ‘De Grote Droom’ is, waar het door de N-VA gedomineerde stadsbestuur nog wél in wil investeren, is intussen het best bewaarde geheim van Antwerpen. Er is wel het bestuursakkoord, maar het moet nog blijken wat daarvan prioritair kan gerealiseerd worden. Eerst moet echter bespaard worden, en vroeg of laat raakt dat de dienstverlening spijts nu nog anders beweerd wordt. Geen enkele schepen wil graag het gezicht zijn van een verminderde dienstverlening, en elke schepen vindt zijn of haar beleidsterrein toch wel prioritair. Het worden nog warme dagen op ’t Schoon Verdiep vooraleer het resultaat van dit alles eind oktober aan de Antwerpse gemeenteraad wordt voorgelegd.

26-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (15)

Proberen de nieuwe burgemeester en schepenen in Antwerpen hun gebrek aan kennis te maskeren met arrogantie in hun houding tegenover de gemeenteraadsleden, pers en middenveldorganisaties? Zo lijkt het, maar er is ook nog meer aan de hand. (Foto, in wijzerszin: ancien Philip Heylen, Rob Van De Velde, ancien Marc Van Peel en Bart De Wever bij een van de gemeenteraadszittingen.)

 

Gisteren en eergisteren was er weer een gemeenteraadszitting in Antwerpen, en zoals dat hoort ging daar een week gemeenteraads-commissies aan vooraf. Dé plaats om meer informatie te krijgen over de punten die het schepencollege agendeert voor de gemeenteraadszitting. Inhoudelijke, maar vooral ook technische uitleg. Zodat op de gemeente-raadszitting enkel nog de politieke conclusies zouden moeten volgen. Maar het loopt mis. Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele vorige zaterdag in zijn krant: “Afgelopen week verdedigde het schepencollege zijn begrotingswijzigingen voor de raadsleden. Er was een periode dat schepenen, kabinetsmedewerkers en administratie doodsangsten uitstonden, want die verdediging is het beste te vergelijken met een examen.

 

De schepen moeten aantonen het beleid in de vingers te hebben, en zijn kabinet moet dat alles voorbereiden. Als een schepen vroeger op één technische vraag geen antwoord kon geven, werd dat nog door de vingers gezien. Bij een tweede onbeantwoorde vraag begonnen de kabinetsmedewerkers te zweten en bleek weg te trekken. Bij een derde vraag van een raadslid waarop geen antwoord kon worden gegeven, volgde een standrechtelijke executie op de Grote Markt. Wat een verschil met afgelopen week. ‘We sturen u een schriftelijk antwoord’, klonk het meerdere malen nadat een schepen het in Keulen had horen donderen. Vol ongeloof luisterden ze naar de vragen van de raadsleden. ‘Het schrappen van 50.000 of 100.000 euro is toch slechts een detail’, zag je ze denken. ‘Wij zijn bezig met het Grote Verhaal.’”

 

Maandag bleek op de gemeenteraadszitting dat een pak vragen vorige week gesteld nog niet beantwoord waren, en een deel antwoorden slechts zeer laattijdig aan de vrager bezorgd werden. Om 16.00 uur, terwijl de gemeenteraads-zitting om 19u30 begint. Probeer intussen dan maar eens het gekregen antwoord af te toetsen met diegene waarover het gaat?! De stadsadministratie die de antwoorden grotendeels moet voorbereiden is dezelfde als onder het vorige bestuur. Waar hapert het dan als de gemeenteraadsleden niet tijdig de nodige informatie krijgen?

 

Vooral de nieuwkomers in het Antwerpse stadsbestuur proberen de gemeenteraadsleden te overbluffen met arrogant gedrag. Hoe vaak werd maandag niet gezegd: “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u er toen niet?” (= beleefde versie), wat evolueerde naar “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u toen in slaap gevallen?” en andere minder beleefde versies. “Iedereen heeft uw woorden verkeerd begrepen”, repliceerde Meyrem Almaci (Groen). “U gedraagt zich als de spookrijder die zegt dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.”

 

Een voorbeeldje. Leen Verbist (SP.A) wees erop dat 80 % van de subsidies voor bos- en zeeklassen geschrapt zijn. Mie Branders (PVDA) kaartte aan dat een stedelijk gebouw voor bosklassen gesloten wordt en op korte termijn de helft van de mogelijkheden om op bosklas te kunnen gaan is weggevallen. Terwijl het voor stadskinderen hoognodig is dat ze eens gezonde lucht kunnen ademen. Claude Marinower (Open VLD) zei het verlies aan mogelijkheden om op bosklas te gaan reeds in de gemeenteraadscommissie, in de raad van beheer van het Stedelijk Onderwijs en op nog een derde plaats tegengesproken te hebben. Op het einde van zijn betoog zei Marinower dat men… aan een oplossing aan het werken is. Dat is natuurlijk nog wat anders dan dat de bosklassen onverkort kunnen doorgaan.

 

Onnodig te zeggen dat rond de al dan niet lege stadskas, de bezuinigingen bij de sociale en culturele organisaties, en de onbekende toekomst, de emoties nog meer oplaaien. Voor veel investeringen is op de pauzeknop geduwd, voor sommige is op de stopknop geduwd. In het najaar gaan we vernemen hoe het nieuwe stadsbestuur haar bestuursakkoord gaat concretiseren. Voorlopig is er maar één zekerheid. Bart De Wever: “De besparingen op subsidies zijn nog maar een begin. Het zal nog veel zwaarder en moeilijker worden.”

 

En toch, en toch, worden de contouren van het nieuwe beleid zichtbaar. Met veel minder commotie in de gemeenteraad en de pers werd maandag een wijziging van de politiebegroting goedgekeurd: meerderheid én Vlaams Belang stemden voor. Terwijl vanaf volgend jaar 7 miljoen euro minder uitgekeerd wordt aan organisaties die werken met jongeren, sociaal zwakkeren, allochtonen, cultuurliefhebbers… werd maandag 1,3 miljoen euro voor het installeren van camera’s in de Diamantwijk vrijgemaakt. Wouter Van Besien (Groen) zag, door een aantal verschuivingen, het politiebudget in feite met circa 5 miljoen euro toenemen. Een sociaal netwerk opbouwen of de politie versterken, Bart De Wever weet het wel.

 

De SP.A lijstte intussen op wat de 11 juli-feesten in Antwerpen gaan kosten. Wat er stedelijk wordt uitgegeven is niet duidelijk, maar in acht van de negen Antwerpse districten – de uitzondering is Borgerhout, het enige district waar de N-VA niet mee in de bestuursmeerderheid zit – wordt het budget opgetrokken. In Wilrijk wordt het budget met een kwart verhoogd, in Antwerpen wordt het verdubbeld, in Deurne zelfs meer dan verdubbeld… Terwijl in Antwerpen alle indicatoren voor armoede in rood gaan, en in de plaats van meer minder geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding, is er wél meer geld voor zwart-gele feesten. Met de N-VA krijgen we meer Vlaanderen, wel te verstaan: meer arm Vlaanderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

10-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (14)

Bij de Antwerpse stadsadministratie loopt men dezer dagen op de tippen van de tenen: de begrotingsvoorstellen moeten ingediend worden en met de te zoeken ‘efficiëntiewinsten’ is het een heel gepuzzel. Hoeveel de besparingen zullen bedragen is niet bekend, en na de administratie gaat trouwens ook nog de politiek met haar kam door de begroting. In De Tijd kondigde Bart De Wever het voorbije weekend alleszins “een grootschalige besparingsronde” aan die in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

“De hoogdagen van de oppositie liggen voor ons”, vervolgde de Antwerpse burgemeester in De Tijd. Daarin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Met wat volgt, heeft hij maar half gelijk. De pensioenlasten en de witte stadsvlucht dreigen zowat alle steden en gemeenten in Vlaanderen financieel “plat te slaan”, waarschuwt Bart De Wever. “In deze legislatuur alleen gaat het voor de pensioenen in Antwerpen niet om tientallen, maar om honderden miljoenen. Dat is ver-plet-terend. En dat geldt ook voor Gent, Leuven en andere steden. Er komt een tsunami op ons af.” Dat is allemaal wel waar, maar die pensioenlast is al jaren bekend én begroot in de meerjarenplanning. Luc Bungeneers, tegenwoordig N-VA-‘districtsburgemeester’ in Merksem, tot vorig jaar schepen voor financiën in de stad Antwerpen, bevestigt dat.

 

Bart De Wever is ook met één oog blind als hij zegt: “Tot 2018 zullen we de socialistische schulden uit het verleden afbetalen. Dat gaat nog altijd over 800 miljoen euro. Mochten we hier geen 100 jaar socialisme hebben gehad, dan zat hier een vrolijke Frans voor u.” Hoezo, “socialistische schuld”? Waren de christen-democraten en de liberalen geen medebestuurders in die 100 jaar? En voerde Bart De Wever himself niet campagne voor Antwerpen 94, het verbond van CD&V en Volksunie dat met Hugo Schiltz de VU-schepen voor financiën in 1995-2001 leverde? En zetelde Bart De Wever himself niet in de gemeenteraad in 2006-2012 namens het kartel CD&V/N-VA, kartel dat in de bestuursmeerderheid zat en besliste nog fors te investeren in die bestuursperiode en het kalmer aan te doen in de periode 2013-2018?

 

Politiek is keuzes maken, en dan wordt het bijvoorbeeld kiezen tussen meer, hetzelfde of minder medewerkers die op een positieve manier werken aan samenlevingsopbouw, en meer, hetzelfde of minder medewerkers die GAS-boetes uitreiken. Vanzelfsprekend kijkt de oppositie, en niet alleen zij, daar naar uit. Overigens nog geen half jaar burgemeester, en Bart De Wever is (het) al moe. Het zijn lange werkdagen op het Antwerps stadhuis, en Bartje is “de overdreven aandacht voor alles wat ik doe” moe. “Onwaarschijnlijk hoe de Wetstraat is verlegd naar de Meir sinds ik in het Antwerps stadhuis zit.” Wij hebben altijd gevonden dat op het Antwerps stadhuis even interessante verhalen te vinden zijn dan in de Brusselse Wetstraat, maar het is inderdaad Bart De Wever die de camera’s aantrekt. De tol van de roem.

 

Maar ook in kwade dagen verzorgt Bart De Wever zijn communicatie. Toen Peter Mertens gevraagd werd wat hem na 100 dagen Bart De Wever opviel antwoordde de PVDA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad in Gazet van Antwerpen: “Het eerste is de communicatiestijl die Bart De Wever hanteert. We kennen burgemeester Patrick Janssens allemaal als een reclameman die er niet voor terugdeinsde om zijn oude stiel te gebruiken om grote problemen te maskeren. Met Bart De Wever is daar geen verandering in gekomen. Integendeel. Reclame en façade zijn voor de N-VA nog veel belangrijker dan voor Janssens. (…) Ze zijn veel meer bezig met hoe iets naar buiten komt, dan met wat er naar buiten komt.”

 

Dat bleek ook weer het voorbije weekend. Zowel in De Tijd als in Het Laatste Nieuws – want ook daar had Bartje het voorbije weeekend een twee pagina’s groot interview – vertelt Bart De Wever dat hij na de volgende verkiezings-campagne “uitgeperst als een appelsien” zal zijn. De klassieke uitdrukking is evenwel “uitgeperst als een citroen”. Vergelijk het maar op Google. “Uitgeperst als een citroen” geeft ongeveer 42.600 resultaten, “uitgeperst als een appelsien” geeft 10 resultaten. Bart De Wever past er wel voor op om zichzelf als een citroen voor te stellen. De perceptie is alles. Gelukkig achterhaalt de realiteit op de duur wel de perceptie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

19-05-13

BARTJE OP HET STADHUIS (13)

De agenda voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei is nog niet volledig, maar het belooft weer een pittige gemeenteraadszitting in Antwerpen te worden. Als punt 37 is ‘Gedempte Zuiderdokken - Onderhandse overeenkomst - Bekrachtiging’ geagendeerd. De truken van de Sinksenfoor dus.

 

Het verhaal is intussen bekend. Nadat zes financieel bemiddelde buurtbewoners enkele van de elf gerechts-procedures winnen die ze opgestart hebben tegen de Sinksenfoor voor hun deur, gaat het Antwerps stadsbestuur overstag. De kermisattracties die de zes storen, zullen voor de deur van een ander aan diezelfde Vlaamse en Waalse Kaai geplaatst worden. In de praktijk: voor de deur van zij die niet de financiële middelen hebben om gerechtelijke procedures op te starten tegen het Antwerps stadsbestuur. Als toemaat krijgen de klagers ook nog 45.000 euro van het Antwerps stadsbestuur voor allerlei kosten die ze gemaakt hebben of nog zouden maken. Op zich is het niet abnormaal dat de partij die in het ongelijk is gesteld in een gerechtsgeding kosten van de gelijkhebbende partij betaalt. Maar dit bedrag is wel véél geld.

 

“Voor de rechtbank hadden de proceskosten nooit zo hoog kunnen oplopen”, zegt hoogleraar burgerlijk recht aan de KU Leuven Matthias Storme dit weekend in De Standaard. “Zelfs al was het Antwerps stadsbestuur in beroep gegaan en had het alsnog verloren, dan bleven de kosten nog altijd beperkt tot maximaal 10.000 euro. Maar dat is door de minnelijke schikking helemaal niet aan de orde.” Had de rechtbank het moeten beslissen had de onkostenvergoeding hooguit tot 10.000 euro kunnen oplopen, maar iemand mag vrijwillig natuurlijk zoveel geven als hij wil, zegt dus Matthias Storme. Naast hoogleraar burgerlijk recht is Matthias Storme overigens ook lid van het partijbestuur van de N-VA.

 

Bart De Wever (foto, vorig jaar samen met Antwerps Unizo-voorzitter Nico Volckeryck op de Sinksenfoor) en zijn schepenen Claude Marinower (Open VLD) en Rob Van de Velde (N-VA) reageerden vrijdag gepikeerd toen journalisten herinnerden aan de persconferentie van 6 mei. Journalisten vroegen toen of het klopte dat de stad een soort schadevergoeding of financiële tegemoetkoming zou betalen aan de klagers. Bartje & Co ontkenden dat met klem. “Dat was geen leugen”, zegt Bart De Wever dit weekend in Het Nieuwsblad. “We betalen ook geen schadevergoeding of tegemoetkoming, we betalen een rechtsplegingsvergoeding. En niemand heeft ooit vragen gesteld over een rechtsplegingsvergoeding.” Dat hij er vanaf probeert te komen met een semantisch handigheidje, wuift Bart De Wever weg. “Jullie moeten maar leren de juiste vragen te stellen.” Als journalisten niet de onderste steen bovenhalen, zal de beerput altijd bedekt blijven.

 

“De stad moet transparant zijn en dicht bij de burger staan”, staat in het Antwerpse bestuursakkoord. Is het dat wat de Antwerpenaren nu krijgen met Bartje? Op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting staat als punt 41 de overeenkomst met de VRT voor de “Sinterklaasintrede”. Iemand moet in de gemeenteraadszitting die dit moet goedkeuren maar eens suggereren om in die overeenkomst dit jaar meer Zwarte Pieten te voorzien dan voorgaande jaren. Het is nodig met wat nu op het Schoon Verdiep huist.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

28-04-13

BARTJE OP HET STADHUIS (12)

Tot slot van het dossier Tussen Meir en Mekka in Gazet van Antwerpen werd donderdag een debat georganiseerd tussen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en enkele tientallen moslimjongeren. Zowel de artikelenreeks als het slotdebat waren een knap initiatief waarmee bewezen werd dat een krant meer kan zijn dan een doorgeefluik voor persmededelingen, en ook ‘minder sexy’ onderwerpen op een interessante manier kan aanbrengen.

 

“Ik heb (…) gevoel dat het nuttig bestede tijd was”, zei Bart De Wever achteraf. Het is te hopen, en dan vooral als nu een en ander zou veranderen in het discours en het beleid van Bart De Wever. De moslimjongeren vonden het goed dat in rechtstreeks contact kon gegaan worden met de burgemeester (foto), maar bleven toch op hun honger zitten. “Een debat met Bart De Wever kan je nooit winnen”, zegt de 31-jarige Rachid Lamrabet na afloop. “Hij blijft retorisch heel sterk. Hij legt de nadruk op het einddoel, dat steeds positief is maar waarvan nooit duidelijk wordt hoe het bereikt zal worden”. “Hij haalde geen concrete punten uit zijn beleid aan, die meer duidelijkheid scheppen over hoe hij zich inspant om problemen die ons aanbelangen op te lossen”, zegt de 23-jarige Buket Karaca. Eenzelfde reactie bij de 21-jarige Wissam El Mesaoudi: “Op mijn vragen kreeg ik voornamelijk theoretische antwoorden”. De 33-jarige Hakim Naasi denkt dat het omwille van de verkiezingen in 2014 is dat Bart De Wever niet tot keuzes komt. “Hij weet (…) nog niet op welke paarden hij wil wedden.”

 

Op de opmerking dat bedrijven vaak liever geen allochtonen aannemen, is het antwoord van Bart De Wever: “Ik twijfel er niet aan dat dat gebeurt, maar dat is niet het enige probleem. Als wij hameren op kennis van het Nederlands, doen we dat ook om de latere kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. (…) De bedoeling is dat we als spelers van dezelfde ploeg op het veld staan. Als je de stad als voetbalploeg ziet, dan staan we te weinig als elftal op het veld.” Een mooie metafoor om te eindigen, nog maar eens de nadruk op het belang van Nederlands als taal, maar geen antwoord op het probleem van racisme. Als dan geopperd wordt “Waarom geen GAS-boetes voor bedrijven die racistisch zijn bij het aanwerven van personeel?” is het antwoord: “Ik ben geen believer van dwang”. De plichten uit het rechten en plichten-verhaal gelden eerder voor sommigen dan voor anderen.

 

Er is veel aandacht voor de jongeren die naar Syrië vertrekken, maar waarom is er geen topoverleg over belangrijker zaken als werk en racisme? Bart De Wever: “De stad doet heel veel op het vlak van onderwijs, werk en welzijnswerk. Er zijn ook drie moskeeën in gebouwen van de stad. (…) De stad doet wel degelijk heel veel.” Dat de stad veel doet, neemt niet weg dat burgemeesters als Bart De Wever minder heisa maken over de schooluitval en de torenhoge werkloosheid bij allochtonen – een grotere sociale bom dan het vertrek van enkele tientallen jongeren naar Syrië. Hans Bonte, SP.A-burgemeester van Vilvoorde, is de uitzondering op de regel. Maar toen die erop wees dat van de vertrekkers naar Syrië maar één werk zou hebben, werd hij onmiddellijk ‘aangevuld’ door Bart De Wever dat dit niet het enige probleem is bij de radicalisering.

 

“Ik stel vast dat er weinig allochtonen zijn die zich hebben aangemeld om bij de politie te komen werken, terwijl ik graag een diverser korps wil”, bekloeg Bart De Wever zich. Beseft hij dan niet dat veel allochtonen niet het vereiste diploma halen om politieagent te kunnen worden, en dat zij die dat diploma wel halen eerder opteren om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit dan Antwerpse polies te worden? En dat er nog een ander probleem is dan vrienden en familie die afraden politieagent te worden? Allochtone politieagenten die gediscrimineerd worden binnen het politiekorps, zoals ook blijkt uit een intern rapport van de Antwerpse politie. Bart De Wever werd door de aanwezige jongeren gevraagd om hiervoor en over andere zaken “meer uw best te doen”.

 

Maandag- en dinsdagavond wacht Bart De Wever een ander debat. De maandelijkse gemeenteraadszitting heeft achtentachtig gewone punten op de agenda, met daarbij soms wel heikele punten zoals bijvoorbeeld de vraag of er al dan niet bebouwing kan komen in het Harmoniepark even buiten het centrum van Antwerpen. De buurtbewoners zijn tegen en willen een besluit dat het park definitief vrijwaart van bebouwing. Het voltallig Antwerpse districtsbestuur, onder leiding van Zuhal Demir (N-VA), steunt de buurtbewoners. N-VA-schepen voor Ruimtelijke ordening Rob Van de Velde bepleit tijdelijk geen bebouwing, maar legt wel een plan voor dat principieel bebouwing toelaat.

 

Daarnaast zijn er nog eens twintig interpellaties en drie voorstellen tot motie. Op Wim Van Osselaer na heeft elk VB-gemeenteraadslid een interpellatie klaar. Filip Dewinter over de conferentie tegen radicalisering op het Antwerps stadhuis, Anke Van dermeersch over de toename van het aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes, Gerolf Annemans over “de slechte werking van de juridische dienst van de stad” en Bruno Valkeniers over Antwerp Headquarters, een samenwerking tussen het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse VOKA-afdeling. Wouter Van Besien (Groen) interpelleert onder andere over de mobiliteit, Peter Mertens (PVDA) onder andere over besparingen bij het stadspersoneel en de dienstverlening, en Yasmine Kherbache (SP.A) onder andere over het idee van een betogingsverbod voor de centrale handelsassen.

 

Gelukkig voor Bart De Wever kan hij na de gemeenteraadszitting dinsdagavond de teugels even laten vieren, en beginnen de kopzorgen pas ’s namiddags op 1 mei als het N-SA zich wil mengen tussen een ‘principieel antifascistisch publiek’. Waarom wil niet iedereen zich ‘principieel vrolijk’ gedragen zoals Bartje zichzelf heeft voorgenomen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen, sociaal, racisme |  Facebook | | |  Print

20-04-13

BARTJE OP HET STADHUIS (11)

De voorbije week is niet de beste in het nog prille jaar in Antwerpen. Voetbalclub Beerschot dreigt om sportieve redenen naar tweede klasse te zakken, en om financiële redenen zelfs naar derde klasse. De Sinksenfoor, de grootste kermis van Vlaanderen, mag na meer dan veertig jaar niet meer op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen opgesteld worden. En de stadsfinanciën worden problematisch. Verwijten vliegen in het rond… en treffen N-VA-partijgenoten.

 

Een rechter in kort geding besliste donderdag dat de Sinksenfoor dit jaar niet kan plaatsvinden aan de Gedempte Zuiderdokken. De rechter verbiedt de kermis niet, maar stelde vast dat de Stad Antwerpen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2013 en een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2013 naast zich neer wilde leggen door de Sinksenfoor toch op de Gedempte Zuiderdokken te laten plaatsvinden en geen alternatieve locatie aan te bieden. Vandaar een verbod voor de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken dit jaar, en het Antwerps stadsbestuur dat gisteren dan maar de Scheldekaaien als locatie aanbiedt. Een beslissing waar de foorkramers niet mee akkoord gaan. Zij gaan in beroep tegen de beslissing van de rechter in kort geding, de Stad Antwerpen had eerder laten weten niet in beroep te zullen gaan. Het zal de verstandhouding er niet op verbeteren.

 

Er is veel commotie rond de beslissing van de rechtbank, niet in het minst omdat de rechtszaak door slechts enkelen is aangespannen – waarvan sommigen verdacht worden de prijs van het vastgoed rond de Gedempte Zuiderdokken te willen opdrijven. Maar al even controversieel is de reactie van schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (ex-LDD, nu N-VA). In een mail schreef hij: “Enerzijds is het een pure schande hoe het particulier belang van enkelen het algemeen belang overvleugelt. Anderzijds was het nieuwe bestuur zich bewust van het juridisch knoeiwerk dat onze vele voorgangers van dit dossier maakten.” De situatie waarin men verzeild is, is dus het gevolg van wat de vorige bestuursploegen ervan maakten. Maar wie was de voorbije twaalf jaren schepen van Markten en Foren, en schepen van Juridische zaken? Luc Bungeneers (ex-CVP, de voorbije twaalf jaren Open VLD’er… en nu N-VA’er, ‘districts-burgemeester ‘ in Merksem’). Op de foto hierboven samen met Bart De Wever bij de opening van de Sinksenfoor vorig jaar.

 

Tot Bungeneers de vorige bestuursperiode ook de bevoegdheid Dierenwelzijn kreeg, was de opening van de Sinksenfoor zowat de enige bevoegdheid waarop hij zich naar buiten toe kon profileren. Het was telkens weer een heel evenement waarbij gemeenteraadsleden als Fatima Bali en anderen elkaar verdrongen voor de gratis ritjes bij de opening van de kermis. Door te verwijzen naar “het juridisch knoeiwerk dat onze vele voorgangers van dit dossier maakten” wil Rob Van de Velde een sneer geven naar de voorgaande socialistische burgemeesters, maar de hoofdverantwoordelijke is wel zijn nieuwe partijgenoot. Van 1995 tot 2000 was de schepen voor Juridische zaken overigens… de huidige N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, André Gantman (toen Open VLD’er). En de voorbije tien jaar, van 2003 tot 2012, was de schepen voor Ruimtelijke ordening Ludo Van Campenhout (toen Open VLD, en nu... N-VA). Het “juridisch knoeiwerk” is dus in hoge mate wat huidige N-VA’ers kan aangewreven worden. Maar zo duidelijk was Rob Van de Velde dan weer niet.

 

Een week eerder zei Bart De Wever in Trends dat zijn stadsbestuur voor een “enorme sanering” staat. “De stad zit met een pensioenprobleem dat hand over hand toeneemt. Zonder een oplossing zakt ons investeringsbudget onder nul.” Voorts is er een daling van de inkomsten uit de personenbelasting per hoofd van de bevolking. “Het versterkt ook de witte vlucht”, zei De Wever. “Want soort zoekt soort. De stad wordt op de duur een verzamelplaats voor pauperisme.” De volgende vijf jaren zouden 1.200 van de 7.000 stadsambtenaren op pensioen gaan en het nieuwe stadsbestuur is van plan om die slechts zeer selectief te vervangen. Probleem daarbij is dat in sommige stadsdiensten tot zestig procent van het personeel op pensioen zou gaan, en in sommige stadsdiensten de bezetting aan regels is gebonden (minimumbezetting van het aantal redders per x-aantal zwemmers, van kinderverzorgsters per aantal kleuters en peuters…). Als er ergens dus toch vervanging wordt toegestaan, zal op men op een ander zeker niet kunnen vervangen. Dat belooft.

 

Wie alvast niet akkoord gaat met de uitleg van Bart De Wever is… de al genoemde Luc Bungeneers. Hij was de voorbije twaalf jaren ook schepen van Financiën, en werd door vriend en tegenstander geprezen voor zijn rigoureus financieel beleid. Als Bart De Wever zegt nu voor een catastrofe te staan, dan klopt dat niet. Luc Bungeneers (in De Standaard): “Ze zoeken gewoon meer nieuwe middelen om te investeren. (…) Ze willen bestaande plannen schrappen om zo een nieuwe pot te creëren. Begrijpelijk, maar het klopt dus niet dat de stadskas met een probleem zit, laat staan dat er lijken uit de kast vallen. De stijging van de pensioenlasten was bijvoorbeeld perfect voorzien in mijn meerjarenbegroting. En ook met de operationele begroting is er geen enkel probleem. Er is zelfs een investeringsbudget. Alleen is dat kleiner dan ze willen.”

 

Er zijn limieten aan wat men het vorige stadsbestuur kan verwijten. De ene N-VA’er die de andere (nieuwe) N-VA’er wat in de schoenen schuift, kan het nog gemakkelijker voor de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad?

31-03-13

BARTJE OP HET STADHUIS (10)

Het Antwerps gemeenteraadsbesluit om vreemdelingen een retributie van 250 euro per persoon bij inschrijving  in het vreemdelingenregister aan te rekenen is door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx geschorst. Onder Patrick Janssens was een gelijkaardig idee wel eens geopperd, maar afgevoerd. Met de ‘kracht van verandering’ zouden Bart De Wever en Liesbeth Homans (foto) het nu wel invoeren.

 

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de voorbije drie maanden in Gazet van Antwerpen al meer redactioneel commentaar pro Bart De Wever en de N-VA is verschenen dan ooit in eenzelfde tijdsspanne pro Patrick Janssens en de SP.A. Het is dan ook des te opmerkelijk dat de krant nu, na de schorsing ingevolge een klacht van SP.A en Groen, Eerste zware nederlaag voor Antwerpse N-VA kopt. De retributie blijkt in strijd te zijn met maar liefst drie wetten. Een wet uit 1968 die stelt dat steden en gemeenten niet bevoegd zijn om zo’n retributie te heffen en verbiedt om meer geld te vragen aan vreemdelingen dan aan Belgen. Artikel 173 van de Grondwet dat het gelijkheidsbeginsel vooropstelt. En drie, Europees recht dat dergelijke maatregelen eveneens bestempelt als discriminerend.

 

Liesbeth Homans heeft in de gemeenteraad en de pers juridische bezwaren altijd hautain weggewuifd. Ze baseerde zich daarvoor op het juridisch advies van de stadsdiensten, maar mensen die het advies konden inkijken, zoals Yasmine Kherbache, zeggen dat Homans in dat advies vooral las wat ze graag las. Feit is dat Homans na het schorsingsbesluit in De Morgen zegt: “Er is de juridische werkelijkheid en de feitelijke werkelijkheid. De gouverneur beroept zich vooral op een wet uit 1968. Die bepaalt dat een stad niet de nodige autonomie heeft om een retributie in te voeren op verblijfsdocumenten voor nieuwkomers. Ik erken dat we bij de invoering van de loketretributie geen rekening hebben gehouden met deze vijfenveertig jaar oude wet. Maar ik leef in hedendaags Antwerpen. In 1968 werd de stad nog niet geconfronteerd met 11.000 aanvragen per jaar voor inschrijving aan ons loket vreemdelingenzaken. Vandaag wel.”

 

Yves Desmet: “We weten het, het is verboden in verband met de N-VA parallellen te trekken met de jaren dertig, maar dichter dan dat kun je bij de ‘le pays réel’-retoriek van Léon Degrelle toch niet komen.” De hoofdredacteur van De Morgen zit er ook boenk erop als hij in zijn standpunt schrijft dat de hele heisa rond de ‘vreemdelingentaks’ en de kosten voor inschrijving van vreemdelingen er is om de voormalige VB-stemmers te laten weten dat ze er goed aan hebben gedaan N-VA te stemmen. En ze best N-VA blijven stemmen. Het besluit van de provinciegouverneur kan de N-VA nu weer verkopen als bewijs dat het establishment iedere voeling met de gewone man verloren heeft, terwijl zij als enige diens stem blijft verdedigen. “Dus mag je er vergif op innemen dat het niet lang zal duren of de volgende provocatie ten behoeve van dit stempubliek zal er aankomen”, en dat daarbij voorbij de grenzen van de wetten, de grondwet en het Europees recht gescheerd wordt is voor de N-VA geen zorg.

 

Antwerpen en het inschrijven van haar vreemdelingen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters. Het is altijd wat. In de eerste helft van de jaren negentig weigerde Antwerpen asielzoekers nog langer in te schrijven. Let wel: niet mensen die hier zonder geldige verblijfspapieren verbleven, maar mensen die volstrekt legaal als asielzoeker in ons land verbleven. Het Antwerps stadsbestuur deed alsof ze er niet waren. Met het nieuwe stadsbestuur in 1995, onder burgemeester Leona Detiège, werd gestopt met die struisvogelpolitiek. Een ander pijnpunt is het zien aanschuiven van vreemdelingen. De inschrijving van vreemdelingen is nu eenmaal complexer dan het inschrijven van Belgen. En nieuwkomers moeten ook vaker dan Belgen terugkeren naar de vreemdelingendienst om hun verblijf te bevestigen. Vandaar dat je lange rijen vreemdelingen ziet, en vandaar ook de herhaalde acties om die aanschuivende vreemdelingen aan het oog te ontrekken van de Belgen door de vreemdelingen naar een aparte ingang te verwijzen of naar een ander gebouw.

 

Sinds vorig jaar verloopt de inschrijving van vreemdelingen in Antwerpen niet meer per district maar in een centraal gebouw in Berchem. Hiervoor worden redenen van efficiëntie aangegeven, en het klopt dat je efficiënter kan werken bij een gecentraliseerde aanpak dan als de inschrijving in negen verschillende plaatsen kan gebeuren. Binnenkort loopt de huur van het gebouw af en moet alweer naar een ander gebouw uitgekeken worden. Voor het huidige gebouw wordt 600.000 euro huur per jaar betaald, en dat wil men deels recupereren met de ‘vreemdelingentaks’. Maar het is ook maar omdat het stadsbestuur haar bestaande lokalen verlaat dat elders gehuurd moet worden.

 

Het stadsgebouw van de Burgerlijke Stand, Bevolkings- en vreemdelingendienst aan de Lange Nieuwstraat in Antwerpen staat nu al een tiental jaren leeg. Het is verkocht om er een vijfsterrenhotel te vestigen, en de nieuwe eigenaar zou meteen ook het aanpalend Handelsbeursgebouw renoveren. Het enige wat er gebeurd is, is dat het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 24 al even lang leegstaat, en de Handelsbeurs verloedert tot en met. Moeten de vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen dan daarvoor opdraaien?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, homans, antwerpen |  Facebook | | |  Print

25-03-13

BARTJE OP HET STADHUIS (9)

Het is een maand geleden dat we nog bericht hebben over Bartje op het stadhuis. Vanop het stadhuis was er dan ook niet veel te melden. In de media was Bartje daarentegen niet weg te slaan: Bart De Wever zet windhaan op kerktoren, Bart De Wever ziet af tijdens CittA Antwerp Urbain Trail, Bart De Wever ontmoet Harlem Globetrotters, Shrek op bezoek bij Bart De Wever (foto)… Maar nu is het terug tijd voor ernst. Vanavond is er opnieuw een gemeenteraadszitting. Alhoewel. Ernst? Niet als het aan Bartje en de N-VA ligt.

 

Na de vorige gemeenteraadszitting, eind februari, was er veel ongenoegen over de manier waarop Bart De Wever discussies in de gemeenteraad afblokte. Ofwel was de gemeenteraad niet bevoegd ergens over te praten, ofwel verwees Bart De Wever discussies naar de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven… De gevolgen van de (on)veiligheid van de kerncentrale van Doel voor Antwerpen en zijn haven? Daar kon niet over gepraat worden. De leegstand van serviceflats voor bejaarden, dat moest maar in de raad van bestuur van het Zorgbedrijf besproken. Bart De Wever ging wél in op een vraag die Peter Mertens (PVDA) had willen stellen over de topsalarissen bij het Zorgbedrijf. Peter Mertens: “Ik heb die vraag ingetrokken omdat het antwoord zaterdag al in Gazet van Antwerpen stond. Ik vind het een heel vreemde gang van zaken: ik krijg geen antwoord op de vragen die ik stel, maar wel op de vragen die ik niet stel. Er is duidelijk een probleem met de democratische besluitvorming in de gemeenteraad.”

 

Een maand later is het er niet op verbeterd. Nu volgen ook de leerlingen het voorbeeld van hun tovernaar. De voorbije week waren er de gemeenteraadscommissies ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting vanavond. Greet Van Gool (SP.A) bijvoorbeeld stelde er een vraag over het OCMW en haar patrimonium. Commissievoorzitster Carine Leys (N-VA) blokte het meteen af: “Vragen over het OCMW moeten in de OCMW-raad worden behandeld, en niet in de gemeenteraad.” Van Gool vond dat onbegrijpelijk. “Als gemeenteraad hebben wij toch het recht om vragen te stellen over het sociaal beleid”, maar de repliek van Greet Van Gool bleef zonder gevolg. Komt daar nog eens bij dat het Antwerpse OCMW waar de N-VA-commissievoorzitster naar verwees absoluut geen toonbeeld is van openbaarheid van bestuur.

 

Een ander heikel punt is het ontbreken van verslagen. Vroeger, in de tijd van Leona Detiège en andere burgemeesters, werd een stenografisch verslag gemaakt van de gemeenteraadszittingen. Het verslag werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en later kon iedereen die verslagen rustig inkijken. Strikt genomen moet dat niet, volstaat een opsomming van alle besluiten met de stemming daarbij. Maar daarmee verdwijnen natuurlijk alle discussies, stellingnamen en verantwoordingen uit het zicht. Patrick Janssens verving het stenografisch verslag door de beeldopnames van de gemeenteraadszittingen – wat opzoekingen over wie wat gezegd heeft sterk bemoeilijkt. Bart De Wever heeft nu ook de, door stadsambtenaren opgemaakte, schriftelijke verslagen van de commissievergaderingen afgeschaft. Dat waren geen letterlijke verslagen, maar zo kon je nog grosso modo de antwoorden op de veelal informatieve vragen terugvinden. Die verslagen zijn nu ook afgeschaft en vervangen door een beeldverslag van de commissievergaderingen.

 

En daar houdt de onwil van de nieuwe bestuursmeerderheid niet mee op. Tijdens de gemeenteraadscommissie jeugd kwam de hervorming van de jeugdraad ter sprake. N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud vroeg fluisterend haar partijgenote en voorzitster van de gemeenteraadscommissie jeugd Lisa Geets om het debat te sluiten, maar dat was zonder Leen Verbist gerekend. Die vroeg nog of ze het antwoord van de schepen kon krijgen. “Er zijn geen verslagen meer”, zei Lisa Geets. “U kunt natuurlijk altijd de opnames van deze zitting opvragen.” Leen Verbist: “De schepen kan ons toch gewoon de tekst bezorgen die ze daarnet heeft afgelezen.” Waarop N-VA-gemeenteraadslid Dirk Rochtus: “Wordt het niet eens tijd dat de oppositie enige ernst aan de dag legt?” Hallo?! Freya Piryns (Groen) suggereerde dat haar gemeenteraadsfractiemedewerkster bij gebrek aan verslagen dan maar zelf aantekeningen zou maken. Waarna Dirk Rochtus: “Kan zij die verslagen dan ook naar de andere gemeenteraadsleden sturen?” Hallo?! Hallo?! De N-VA is voortgesproten uit de Volksunie (VU), een partij die Vlaams-nationalistisch was maar ook een punt maakte van de democratisering van de besluitvorming. Eens aan de macht heeft de N-VA dat laatste overboord gegooid.

 

Ondanks alle tegenkantingen, of misschien juist daardoor, zijn voor de gemeenteraadszitting vanavond vijftien interpellaties ingediend. Filip Dewinter (VB) over de mogelijke vestiging van een “halal supermarkt” in Merksem, Toon Wassenberg (SP.A) over de invoering van een maandelijks vragenuurtje, Meyrem Almaci (Groen) over De Nieuwe Antwerpenaar niet meer op papier, Güler Turan (SP.A) over maatregelen tegen de hoge werkloosheid, Anke van dermeersch (VB) over het tekort bij het OCMW en de verkoop van onroerend goed, Peter Mertens over de toekomst voor de voedselactie van Occupy Antwerpen en over de aangekondigde N-SA-betoging, Wouter Van Besien (Groen) over de verfietsing van Antwerpen nadat N-VA-schepen Koen kennis in de pers triomfantelijk deed alsof Londen het Antwerps voorbeeld volgt, Maya Detiège (SP.A) over discriminatie in het uitgangsleven, Carine Leys over het installeren van spuitenboxen, Freya Piryns over Antwerpen klimaatneutraal, Joris Giebens (Groen) over de betrokkenheid van burgers bij belangrijke stadsontwikkelingsprojecten, Yasmine Kherbache (SP.A) en Freya Piryns over capaciteitsproblemen in het onderwijs, en Mie Branders (PVDA) over het kappen van een bos en de toekomst voor een Wilrijks bedrijf. Zo wordt Bart De Wever natuurlijk nooit ‘fundamenteel vrolijk’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

24-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (8)

Pas nu is bekend geworden dat Bartje op zijn eerste werkdag als Antwerps burgemeester, woensdag 2 januari, de Antwerpse stadssecretaris gevraagd heeft om een overzicht te krijgen van de lonen van alle topambtenaren bij de stadsadministratie en de verzelfstandigde stedelijke bedrijven. Het valt dus nogal mee met nieuws dat vanuit de ambtenarij gelekt zou worden naar de pers.

 

Aan het onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, gespecialiseerd in human resources, is gevraagd te antwoorden op drie vragen: 1. Zijn de lonen van de topambtenaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen? 2. Zijn de grote verschillen tussen de lonen en bonussen van de ambtenaren billijk? 3. Zijn de lonen in verhouding tot wat managers in vergelijkbare functies in de privésector verdienen? “De bedrijfsdirecties van de stad worden vergoed volgens een baremiek systeem. Maar dat geldt niet voor de autonome dochters, zoals onder meer het vastgoedbedrijf AG Vespa, de ZNA-ziekenhuizen en het Zorgbedrijf”, zegt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen. “Er moet duidelijkheid komen, want ook in die verzelfstandigde bedrijven worden de topmanagers vergoed met publiek geld.” Voor het Zorgbedrijf, een van het OCMW afgesplitst bedrijf, zou er daarenboven geen geldig rechtskader zijn over de verloning, terwijl enkele maanden geleden nog de PVDA aanklaagde dat de directie van het Zorgbedrijf tweemaal zoveel verdient dan de Antwerpse burgemeester of zijn stadssecretaris.

 

Positief ingesteld beginnen we deze rubriek met de goede punten voor Bartje, maar nu moeten we helaas al overschakelen naar de negatieve. De lijst is lang, maar we beperken ons hier tot één puntje. Maandag op de agenda van de gemeenteraadszitting als punt 63: “Vaststelling fiscaliteit - Inschrijving nieuwkomers vreemde origine. Retributiereglement - Goedkeuring”. De zaak is bekend: voor vele vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen, zou een inschrijving vanaf 1 mei 250 euro kosten in plaats van 17 euro nu. De juridische dienst van het stadsbestuur had daar haar bedenkingen over. Toen dit Groen ter ore kwam was Liesbeth Homans razend, maar zelf lekte ze dat Patrick Janssens eenzelfde verhoging van de retributie voor die nieuwkomers overwogen heeft. Dat Janssens dit voorstel een stille dood heeft laten sterven, en het voorstel toch nog iets anders in elkaar stak, was voor Liesbeth Homans geen punt. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werd begrijpelijkerwijze geconfronteerd met de vraag of er niet discriminerend wordt opgetreden.

 

Omdat het CGKR natuurlijk over meer wil beschikken dan krantenknipsels, vroeg het CGKR aan het Antwerps stadsbestuur om meer toelichting. Het CGKR kreeg van het parlement onder andere de opdracht om elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder meer nationaliteit te bestrijden, en daartoe alle onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn. Maar het CGKR kreeg geen antwoord op haar vragen aan het stadsbestuur, en Jozef De Witte, directeur van het CGKR, moest naar de noodrem grijpen twee dagen voor de zaak voor goedkeuring geagendeerd is bij de Antwerpse gemeenteraad. Hij schreef een Open brief aan het Antwerps stadsbestuur die gisteren in De Standaard gepubliceerd werd onder de kop Veel vragen bij de vreemdelingentaks. Liesbeth Homans zal nu weer jammeren dat het geen ‘vreemdelingentaks’ is, maar een ‘retributie’. En dat er een fundamenteel verschil is tussen die twee, terwijl voor diegene die het moet betalen het niets uitmaakt of het een taks dan wel een retributie is. Belangrijker dan het gejammer van Homans is waarom ze niet antwoordde op de vragen van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Is dat fatsoenlijk bestuur? En dan hebben we het nog niet over de Ga thuis sterven-mentaliteit in een ander heikel dossier.

 

Kort of nietszeggend antwoorden was ook de mentaliteit die Bartje maandagavond ten toon spreidde toen hij in de gemeenteraadscommissie Veiligheid moest antwoorden op vragen rond het nieuw zonaal veiligheidsplan. Kort of nietszeggend, behalve toen hij antwoordde op de vragen van Filip Dewinter. Dat antwoord kon niet lang genoeg duren. Wat kan Bartje daarmee winnen? Denkt hij Dewinter te kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen? Forget it. De enige reden moet dan zijn dat Bartje hoopt dat via de pers bekend geraakt hoe diep bezorgd Bartje is om de gevoelens en oprispingen van de Vlaams Belang-kiezers. Een poging om nog wat kiezers van Dewinter af te snoepen, maar moet het dan op die manier?

 

Overigens hadden nogal wat gemeenteraadsleden in diezelfde commissievergadering klachten over het functioneren van de iPad die ze van het stadsbestuur hadden gekregen. Daarop zouden ze snel alle documenten kunnen raadplegen, maar het enige wat snel was, was dat snel bleek dat het systeem niet naar behoren werkte. “Gelukkig ben ik nog van de oude stempel”, lachte Bartje met in zijn hand een bundel papieren. Waarmee hij zijn intentie om als besparingsmaatregel de papierberg af te bouwen zelf naar de prullenmand verwees. Besparen, dat zal voor een ander zijn. Helaas voor Bartje is de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad niet van zin om te besparen op haar tussenkomsten. Voor de gemeenteraadszitting van morgenavond staan maar liefst achttien interpellaties en voorstellen tot motie op de agenda, waarvan veertien vanuit de oppositie (één van het VB, één van de SP.A, vijf van de PVDA en zeven van Groen).  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

14-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (7)

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari was er een scherpe woorden-wisseling tussen Bart De Wever en Yasmine Kherbache. Bartje verweet de SP.A-fractieleidster een document van de stadsadministratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen aan De Morgen bezorgd te hebben, waarbij Kherbache in ruil meteen in de krant mocht reageren op de nota. Bart De Wever: “Wat in De Morgen stond was honderd procent juist”, en dus moest de krant de nota zelve wel hebben en niet de zaak van ‘horen zeggen’ hebben.

 

Yasmine Kherbache ontkende in alle toonaarden de nota aan De Morgen bezorgd te hebben, maar Bartje wilde haar niet geloven. Ook al keek Kherbache – op vraag van Bartje – recht in de ogen van Bartje toen ze ontkende de nota doorgespeeld te hebben aan de krant. Het daaropvolgend weekend was er de heisa rond de ‘loketjanet’, het voorbije weekend volgde de ‘vreemdelingentaks’. Op een paar uitzonderingen na zouden vreemdelingen die in Antwerpen willen komen wonen 250 euro administratiekosten moeten betalen, terwijl ze tot nu toe net zoals alle andere inwoners slechts 17 euro moeten bijdragen in de kosten voor hun identiteitskaart. Volgens schepen voor Loketten Liesbeth Homans is dit verantwoord gezien de hogere administratiekosten voor vreemdelingen, en is dit geenszins een afschrikkingsmiddel om zich niet in Antwerpen te komen vestigen. De oppositie, of het nu het Vlaams Belang dan wel de PVDA of Groen is, interpreteert het nochtans als een poging om vreemdelingen zoveel als mogelijk weg te houden uit de Koekestad.

 

Dinsdag pakten alle Antwerpse kranten uit, alsof ze het elk in primeur hadden, met het bericht dat Patrick Janssens in 2011 al plannen had om de administratiekosten voor vreemdelingen van 17 naar 250 euro te verhogen. Voorstel ging verder dan huidige collegebeslissing titelde Het Nieuwsblad daarbij. Omdat Janssens alleen een uitzondering plande voor vreemde studenten, en Homans nog twee andere categorieën vreemdelingen wil vrijstellen van verhoogde kosten. Wat de krant dan weer niet schreef is dat Homans voor elke vreemdeling die onder de maatregel zou vallen 250 euro vraagt, zowel voor het gezinshoofd als voor de echtgeno(o)t(e) en de kinderen. En Janssens enkel 250 euro voorzag voor het gezinshoofd en slechts 50 euro voor elk ander gezinslid. Kortom, er is vanuit het stadhuis een oud document van de administratie gelekt naar een aantal journalisten, waarbij die dan nog een verkeerde duiding van het document kregen van Liesbeth Homans. Poets wederom poets, moet Bartje gedacht hebben terugdenkend aan zijn dispuut met Yasmine Kherbache in de vorige gemeenteraadszitting.

 

Yasmine Kherbache reageerde intussen met een reconstructie van de feiten, zowel over de ‘vreemdelingentaks’ als over de kledingcode aan de loketten en het Patsersproject. Het is inderdaad straf dat Bartje zich op Patrick Janssens beroept om nu iets in te voeren wat Patrick Janssens liet vallen (de ‘vreemdelingentaks’), of om verder te gaan dan wat oorspronkelijk de bedoeling was (homoseksualiteit die plots vermeld wordt als niet te tonen aan een loket, het Patserproject over rijgedrag van een aantal jongeren dat uitgebreid wordt naar een onderzoek over de inkomsten en uitgaven van die jongeren). Maar Bartje verschuilt zich niet altijd achter Patrick Janssens. Dat moeten we toegeven. Soms doet hij inderdaad anders. In CittA, het stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, liet Bartje zich vorig weekend ontvallen: “Ik heb nu wel gevraagd om in het stadhuis een loopband en fitnessfiets te installeren. Er is een ruimte met douches, die niet werd gebruikt. Die toestellen komen er niet voor mij alleen, hoor, maar zijn ook voor het personeel dat hier werkt.”

 

Toen een paar jaren geleden het idee rijpte om een groot deel van de stadsadministratie onder te brengen in Den Bell, het voormalige gebouw van Bell Telephone in Antwerpen-Zuid, werd geopperd om voor het stadspersoneel een fitnessruimte te voorzien, een strijkatelier, kinderopvang… Op een fietsherstelatelier na is daar niets van in huis gekomen. Maar nu komt er dus wel een fitnessruimte op het stadhuis. Fijn zo, en het is “ook voor het personeel dat hier werkt”. De stadsadministratie is echter grotendeels uit het stadhuis weg en naar Den Bell verhuisd, zodat het nu in meerderheid kabinetsmedewerkers zijn die het stadhuis nog bevolken. Met een fitnessruimte “voor het personeel dat hier werkt” bedoelt Bartje dus vooral “voor de kabinetsmedewerkers die hier werken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

03-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (6)

Bartje zit nu een maand in de burgemeestersstoel en voor een paar Antwerpse kranten is dat de gelegenheid om terug te blikken op één maand Bart De Wever op het Antwerps stadhuis.

 

Wat hebben Bart De Wever en zijn N-VA-schepenen als persoonlijke voorwerp meegenomen naar hun stadhuisbureau, wilde CittA, het magazine bij Gazet van Antwerpen, weten. Liesbeth Homans heeft de Zwarte Pieten die haar twee kinderen maakten meegenomen naar haar bureau op de eerste verdieping van het Antwerps stadhuis, Bartje de zilveren presse-papier die hij kreeg van de Antwerpse diamantsector. Bartje had zo’n presse-papier laten maken om als geschenk te geven toen Bartje, in september vorig jaar, eindelijk de flamboyante conservatieve Londense burgemeester Boris Johnson kon ontmoeten. Enkele weken later, na zijn verkiezingssucces in Antwerpen, kreeg Bartje zelf ook zo’n presse-papier met bovenop viermaal de letter A een diamantje. In CittA toont Bartje fier zijn presse-papier (foto 1), waarna hij prompt een lofzang aanheft over de Antwerpse diamantsector. Waarom heb je nog een schepen voor diamant, Ludo Van Campenhout, nodig als je Bartje al hebt?

 

En hoe verliep Bartjes eerste maand? Het begon moeizaam. De eerste twee dagen stond zijn dienstwagen in panne. Bart De Wever in Gazet van Antwerpen: “De planton van de politietoren op de Oudaan keek raar op toen ik daar om startkabels kwam vragen. Ik zag hem zoeken naar de verborgen camera.” Intussen is de nieuwe burgemeester op kruissnelheid. Bartje: “Eindelijk is het democratische spel terug in Antwerpen. Dat waren we niet meer gewend. Vroeger had je een meerderheid en daarnaast het Vlaams Belang, met zijn plaat vol evergreens die we al talloze malen hadden gehoord. Ik moest daaraan denken toen Anke Van dermeersch deze week tijdens de gemeenteraad haar betoog tegen de hoofddoek hield en vergelijkingen maakte met hakenkruizen en kappen van Ku Klux Klan. Ogen dicht en wachten tot het voorbij is, dacht ik. Maar afgezien daarvan hebben we nu een gemeenteraad met vier oppositiepartijen die de uitvoerende macht uitdagen. Daar is voor mij niks mis mee.”

 

De Nieuwe Gazet, de Antwerpse variant van Het Laatste Nieuws, interviewde marketingspecialist Jan Callebaut en politicoloog Dave Sinardet over één maand Bart De Wever. De eerste wijst erop dat Bartje gewoon de kiescampagne verder zet, met het naar de prullenmand verwijzen van de slogan ’t Stad is van iedereen enzomeer; de tweede wijst erop dat Bartjes positie als Antwerps burgemeester én N-VA-voorzitter zijn grootste handicap is.

 

Bart Brinckman denkt er in De Standaard ook zo over.  Bart Brinckman over het tekort aan geld voor scholenbouw: “Zo getuigde zijn (= De Wevers, nvdr.) beschuldiging aan het adres van coalitiegenoot (in de Vlaamse regering, nvdr.) Pascal Smet (SP.A) van perfiditeit. De burgemeester suggereerde ongevraagd dat de onderwijsminister geld achterhield omdat de SP.A plaatselijk in de oppositie zit. ‘Ik hoop echt dat dit geen politiek cynisme is (…). Ik kan haast niet geloven dat het ooit zo ver zou gaan.’ De Wever weet heel goed dat hij mee verantwoordelijk is voor het krappe budget. Als N-VA-voorzitter eiste hij een begroting in evenwicht, besparingen op het departement onderwijs zelf moesten maar de nodige middelen opbrengen om de onderschatte nataliteit op te vangen. Als de burgemeester echt vindt dat Antwerpen te weinig middelen krijgt, dan heeft de voorzitter de macht om dat te verhelpen. Wellicht moet de Vlaamse regering dan pijnlijke keuzes maken in plaats van vast te houden aan enkele taboes. Doen alsof anderen verantwoordelijk waren, was al te doorzichtig. Ooit heeft ook de kiezer door dat de N-VA in Vlaanderen mee aan de knoppen zit.”

 

In afwachting van het oplossen van reële problemen, creëert Bartje dan maar problemen die hij vervolgens te lijf gaat. In De Standaard zegt Bart De Wever dit weekend: “Ik wil (…) niet dat iemand met een regenboog-T-shirt achter het loket zit. Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie (sic) is toegedaan. En andere mensen herkennen dat. (…) Heb ik iets tegen homo’s? Integendeel. Ik heb zeer gewaardeerde partijgenoten die homoseksueel zijn. Maar vind ik dat je met zo’n T-shirt achter een loket kunt zitten? Nee. Ik wil bescheiden uitingen van individuele identiteit door de vingers zien, maar een klant bij de stad Antwerpen heeft er geen boodschap aan te weten dat de loketbeambte een homoseksuele islamiet is die voor het Vlaams Belang stemt.” Het leidde meteen tot druk verkeer op Twitter, Facebook en andere sociale media, en krijgt maandag ongetwijfeld nog een vervolg op de opinie- en andere pagina’s van de kranten.

 

Wat Bart De Wever zegt is in feite niet meer dan wat Patrick Janssens invoerde: een verbod voor loketambtenaren om via uiterlijke kentekenen te laten blijken dat… In die zin is er niets nieuw. Maar waarom die nota van een paar jaren geleden nu plots oprakelen? En in die bewoordingen? Is er bij de stadsdiensten in Antwerpen (foto 2) een probleem met een loketbediende, homoseksueel, islamiet én Vlaams Belang-stemmer die dat wil uiten via zijn kledij? Wie ons zo'n loketbediende kan aanwijzen, die krijgt van ons een etentje cadeau in Bink. Een Antwerps restaurant met lekker eten aan een schappelijke prijs, uitgebaat door twee schattige Nederlandse homo’s. En neen, je moet niet afkomen met gewoon maar homo’s bij het Antwerps stadspersoneel. Die zijn er, en die haal je eruit zonder regenboog- of andere T-shirt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, holebi |  Facebook | | |  Print

31-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (5)

In de gemeenteraadszaal op het Antwerps Schoon Verdiep hangen koperen platen met de namen van alle Antwerpse burgemeesters sinds 1409. Nu Bartje de burgemeestersstoel bezet werd de einddatum van Patrick Janssens’ burgemeesterschap gegraveerd in die koperen platen, en de naam van Bart De Wever toegevoegd. Bart De Wever al vereeuwigd voor de geschiedenis, en toen moest de eerste echte gemeenteraadszitting (foto) nog beginnen.

 

Het begon, vorige maandag 28 januari, zoals de meeste gemeenteraadszittingen de voorbije jaren begonnen: met een kwartier vertraging. Maar het was toch niet helemaal zoals vroeger. De nieuwe bestuursmeerderheid heeft het beginuur van 19.00 naar 19u30 verlaat “om iedereen de kans te geven op tijd in Antwerpen te zijn”. Desondanks begon de gemeenteraadszitting opnieuw met een kwartier vertraging. En anders dan vroeger was het later starten niet omdat er onvoldoende gemeenteraadsleden aanwezig waren, maar omdat men moest wachten tot Bartje er was.

 

Bartje leidde de vergadering strak maar vriendelijk. Wel had hij last van beginnersstress. Na de bespreking van het bestuursakkoord wilde hij meteen over naar het volgend agendapunt, en vergat hij warempel om de stemming over het bestuursakkoord te vragen. Gelukkig wezen zijn twee meer ervaren buurmannen op de collegebank Bartje erop dat hij nog om de goedkeuring van het bestuursakkoord moest vragen. Zowel maandag als dinsdag eindigde de gemeenteraadszitting ver over middernacht. Dat er nu meer oppositiepartijen zijn dan vroeger (nu: SP.A., VB, PVDA en Groen; vroeger: VB en Groen), en de oppositie ook alerter is dan vroeger, is daar niet vreemd aan.

 

De stemming over de afvaardiging naar de Raden van Bestuur van een aantal autonome gemeentebedrijven werd maandag uitgesteld naar de zitting dinsdag, en werd dinsdag vervolgens uitgesteld naar volgende maand. Decretaal is verplicht dat minstens eenderde van de bestuursleden van een ander geslacht is. Voor het autonoom gemeentelijk bedrijf Kinderopvang hadden de verschillende politieke partijen te weinig mannen afgevaardigd, voor alle andere autonome gemeentebedrijven te weinig vrouwen.

 

Het eerste politiek debat ging helaas over het dragen van een hoofddoek door verkozenen. Het VB was van haar melk nadat in Antwerpen en Deurne telkens één districtsraadslid bij haar eedaflegging een hoofddoek droeg. Het VB vroeg daarom een verbod voor het dragen van een hoofddoek bij gemeente- en districtsraadszittingen. Anke Van dermeersch: “Als ik met een kap van de Ku Klux Klan of een nazi-uniform naar de raad zou komen, dan is het kot hier te klein. De hoofddoek is net hetzelfde.” Dat de juridische dienst van het stadsbestuur een verbod op het dragen van een hoofddoek voor verkozenen onder andere als “een disproportionele inperking van een aantal (grond)rechten” noemde, wees de voormalige Miss België hautain af. PVDA, Groen en SP.A wezen het VB-voorstel om inhoudelijke redenen af; Bartje vroeg het voorstel om juridische redenen af te wijzen. Bij de N-VA deed verder niemand zijn of haar mond open, al was men ook daar geschokt door de bewoordingen van Anke Van dermeersch.

 

Tweemaal was Bartjes lichaamstaal veelsprekender dan Bartje met vijf columns in De Standaard zou kunnen zeggen. Een eerste keer toen Yasmine Kherbache (SP.A) datum na datum opsomde wanneer de N-VA-ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois meer geld voor de bouw van scholen in Vlaanderen hebben geweigerd. De SP.A- én CD&V-ministers wilden wél extra geld voor de bouw van scholen vrijmaken. De opsomming was pijnlijk voor de N-VA-partijvoorzitter én burgemeester.

 

Het bloed van Bartje kookte een tweede keer toen de SP.A-fractieleidster verweet een document van de stads-administratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen naar De Morgen gelekt te hebben. “Kijk me in de ogen”', zei Bartje tegen Yasmine. “Wilt u me zeggen dat de journalist de informatie had en u dan toevallig gebeld heeft voor een reactie?” Yasmine Kherbache: “Ik kijk u in de ogen. Ik heb niets gelekt en heb effectief een telefoon gekregen van de journalist.” Bartje geloofde haar duidelijk niet. Kherbache hield vol. “Het is niet omdat u informatie lekt naar journalisten en dan zegt dat u niet wil gequoot worden, dat ik dat ook doe.” En: “Ik hoop dat de informatie waarop u zich baseerde om een samenscholingsverbod uit te vaardigen op meer steunde dan uw indruk dat ik die nota aan de pers zou gelekt hebben.”

 

De nieuwe schepenen kijken verwonderd naar Antwerpen (Claude Marinower, Open VLD: “Op de drieënhalve weken dat ik de eer heb schepen van Onderwijs te mogen zijn, is een nieuwe wereld voor mij open gegaan”) en verwonderd naar hun agenda (Rob Van de Velde, N-VA: “Mijn agenda lijkt een honingpot. Iedereen wil er in zitten”). Bart De Wever beloofde beterschap, na de herhaalde vraag van Peter Mertens (PVDA) waarom De Wever over ‘beslist beleid’ persmededelingen verspreidt terwijl de beslissing nog moet genomen worden in de gemeenteraad. Bart De Wever: “Ik beloof u te proberen mijn Noord-Koreaanse neigingen te onderdrukken.” En het VB is tevreden. VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer postte gisterenmorgen op Facebook: “Bart De Wever en zijn collega’s in het college zijn in de gemeenteraad opvallend veeeeeel vriendelijker tegenover het Vlaams Belang dan tegenover de linkse oppositiepartijen. Terecht natuurlijk."

 

Dat laatste is geen alleenstaand geval. In Brugge kreeg VB’er Alain Quataert na zijn toespraak in de gemeenteraad applaus van zijn collega’s van N-VA en Open VLD; en in Brasschaat werd VB-personeelslid Dimitri Hoegaerts aan een mandaat in de intercommunale Itegan geholpen met steun van de meerderheidspartijen N-VA en CD&V én oppositiepartij Open VLD, tegen een kandidaat van het progressieve Brasschaat 2012 in. Als de nood het hoogst is, leert men zijn vrienden kennen.

26-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (4)

Maandag wacht Bartje zijn eerste gemeenteraadszitting na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari. Met 54 onderwerpen is het naar Antwerpse normen een superkorte agenda, maar toch zou het wel eens een lange avond kunnen worden. Als de zaak al beperkt blijft tot één gemeenteraadszitting. En morgenavond kan Bartje niet eens vroeg gaan slapen.

 

Als derde punt op de agenda staat de planning en organisatie van de gemeenteraadscommissies. Een snoodaard zou dat natuurlijk kunnen aangrijpen om het eerste besparingsplan van Bartje te kraken. Eén van de voorstellen is immers de gemeenteraadscommissies voor Financiën en Openbare Werken van 44 naar 26 leden terug te brengen, en de andere gemeenteraadscommissies van 32 naar 26 leden. Dat zou heel wat zitpenningen besparen. In theorie toch. Volgens Leen Verbist (SP.A) kwam naar de gemeenteraads-commissies Financiën en Openbare Werken doorgaans maar de helft van de uitgenodigde gemeenteraadsleden. De helft van 44 is 22. Met voortaan 26 leden is er dus niet echt winst te boeken met het inkrimpen van het theoretisch aantal leden voor die gemeenteraadscommissies.

 

Vanaf het zevenste agendapunt moeten een aantal stadsafgevaardigden aangeduid worden bij het Stedelijk Onderwijs, het Gemeentelijk Havenbedrijf, het Gemeentelijk Parkeerbedrijf, het Gemeentebedrijf Kinderdagverblijven, het Gemeentebedrijf Stadsplanning, enzovoort. De afgevaardigden voor de intercommunales is voor een volgende keer. Als punt 18 is de bekrachtiging van het samenscholingsverbod in Borgerhout geagendeerd. Bartje kan wel een samenscholingsverbod uitvaardigen, maar dat moet nadien wel bekrachtigd worden in de gemeenteraad. Bartje zal die bekrachtiging wel krijgen, maar er valt natuurlijk wel iets te vertellen over een samenscholingsverbod voor een berichtje op een schimmige blog en geen enkel geziene sms.

 

Punt 42 is de bespreking van het bestuursakkoord. Onnodig om te zeggen dat hier wel een paar mensen hun zeg over willen doen. Dat het dumpen en vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen volgens een nog onvolledige berekening van de stadsadministratie tot een half miljoen euro kan kosten, bijvoorbeeld. Zodat er van de theoretische besparing op de werking van het college en de gemeenteraad van ook circa een half miljoen euro over zes jaar niets meer overblijft waar de burger iets aan heeft. Over het loon van de twee nieuwe ondervoorzitters bij het OCMW, Chris Morel (N-VA) en Eddy Baelemans (Open VLD, voor drie jaar), is er nog altijd discussie.

 

Volgens de N-VA is er geen extra kost: het vast loon voor de ondervoorzitters vervangt de zitpenningen die ze anders zouden krijgen. Volgens de SP.A is er over zes jaar een meerkost van 850.000 euro. Marco Laenens (vroeger Open VLD, nu N-VA) geeft toe dat er geen verschil is in de taakinvulling van de vicevoorzitters vroeger en de ondervoorzitters nu: een vice- dan wel ondervoorzitter vervangt de voorzitter als die verhinderd is. Niet alleen verschilt echter de vergoeding. Onder Patrick Janssens was er een verdeling van de mandaten over de verschillende politieke partijen: OCMW-voorzitter: SP.A, ondervoorzitters: N-VA en Open VLD. Onder Bart De Wever is het anders: OCMW-voorzitter: N-VA, ondervoorzitters: N-VA en Open VLD, met de afspraak dat na drie jaar de Open VLD'er vervangen wordt door een N-VA'er. Alles voor de N-VA en niets voor de rest.

 

Na de bespreking van het bestuursakkoord wachten Bartje en zijn collegeleden elf interpellaties en nog een heikel punt. Slechts één interpellatie van het VB (over incidenten op het openbaar vervoer), vier interpellaties vanwege de SP.A (over de inplanting van een nieuwe gevangenis, de gronden van Opel Antwerpen, staatsgronden langs de ring in Berchem, en het nieuwe voetbalstadion), twee interpellaties van de PVDA (over het samenscholingsverbod in Borgerhout en over democratische besluitvorming), en vier interpellaties van Groen (over uitspraken van Marc Van Peel over de relatie tussen de stad Antwerpen en het district Borgerhout, de ondertunneling van een weg aan het vliegveld van Deurne, het capaciteitstekort in de Antwerpse scholen, en als monumenten beschermde stadseigendommen). En dan moet nog een hoofddoekenkwestie besproken worden.

 

Tot overmaat van ramp wordt dinsdag in De Standaard een nieuwe column van de partijvoorzitter-parlementslid-burgemeester en morele leider verwacht. Een column die Bart De Wever gewoonlijk op zondagavond tot een stuk in de nacht schrijft. Meer reacties uitlokken dan op zijn column over hiphopliefhebbers twee weken geleden zal moeilijk zijn. Maar Bartje zal zijn best doen. Ook al moet hij daarvoor een stuk van zijn slaap laten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen |  Facebook | | |  Print

14-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (2)

Als wij in deze eind vorig jaar opgestarte rubriek Bart De Wever wel eens “Bartje” noemen, is dat niet om laagdunkend te doen over de keizer van Antwerpen. Wie de Terzake-reportage zag over onder andere de nieuwjaarsreceptie op de Antwerpse Grote Markt, zal gemerkt hebben dat de nieuwe Antwerpse burgemeester door meerdere mensen aangesproken werd als “Bartje” (foto’s). Wij waren wel de eerste in de media om hem zo te noemen.

 

En hoe is ’t nu met Bartje op het stadhuis? De eerste opdracht, niet onbelangrijk want het is de bedoeling er zes jaar door te brengen, was het kiezen van de locaties voor de verschillende schepenkabinetten. Marc Van Peel, Ludo Van Campenhout en Philip Heylen bleven op hun vertrouwde stekken zitten. Respectievelijk op het stadhuis, aan de Grote Markt en aan een zijstraat van de Grote Markt. De schepenen Koen Kennis, Claude Marinower en Liesbeth Homans palmden de vrijgekomen schepenkabinetten en andere lokalen in het stadhuis in. Rob Van de Velde en Nabilla Ait Daoud trokken naar de vrijgekomen schepenkabinetten aan de Grote Markt. De keuze van Liesbeth Homans voor het stadhuis valt op. Ons Liesbeth heeft vele bevoegdheden, maar haar belangrijkste, zowel budgettair als in personeelsaantal, is haar voorzitterschap van het OCMW. Anders dan haar voorgangers Monica De Coninck en Leen Verbist houdt Liesbeth Homans voor dat voorzitterschap niet kantoor bij het OCMW. Zij blijft in de buurt van haar partijvoorzitter-burgemeester.

 

Bartje zelf begon aan de samenstelling van zijn uitgebreid burgemeesterskabinet, met bij een van de eerste aangeworvenen iemand die zijn drukke agenda zal beheren. De dame begon er goedgemutst aan. De tweet waarmee ze bekendmaakte dat ze voor Bart De Wever ging werken beëindigde ze met een “;-)”. Ook de voorbije week is Bartje nog volk aan het aanwerven geweest voor zijn kabinet. Eén haalde de pers: VTM-journalist Philippe Beinaerts werd na de eerste gemeenteraadszitting door Bart De Wever benaderd en is nu de woordvoerder voor zijn Antwerps burgemeester zijn. Na VTM kleurt je dag, wordt het Bart kleurt je dag. Kabinetschef is Joeri Dillen die goed thuis is in de vastgoedsector en volgens Apache nauwe banden heeft met een Antwerpse vastgoedgroep die samenwerkt met een pensioenfonds dat wordt gecontroleerd door de Parti Socialiste (PS). ’t Stad is niet meer van iedereen, maar waar het kapitaal vandaan komt doet er niet toe.

 

Naar de installatie van de nieuwe districtsraden, met om te beginnen Borgerhout, ging Bartje niet. Zijn voorganger Patrick Janssens – alhoewel die ook geen groot hart had voor de districten – deed het plichtsmatig wel. Naar de installatie van de OCMW-raad, waar Liesbeth Homans tot voorzitter zou verkozen worden, ging Bartje natuurlijk wel. In Antwerpen waren er bij de stemming voor de OCMW-raadsleden geen zotternijen gebeurt, maar bij de oefening vooraf was het wel misgelopen. In de namiddag van 2 januari was de nieuwe bestuursmeerderheid bijeengekomen om het stemmen voor de OCMW-raad te oefenen. Met al die neofieten in de fracties van N-VA, CD&V en Open VLD… Het resultaat was dat Eddy Baelemans (Open VLD en voorbestemd om OCMW-ondervoorzitter te worden) niet verkozen was. N-VA-fractieleider André Gantman, hij die de N-VA-neofieten zou moeten opleiden, had verkeerd gestemd.

 

Op 8 januari werd de Antwerpse OCMW-raad geïnstalleerd, en werden meteen twee nieuwe ondervoorzitters aangesteld: Chris Morel (N-VA), vader van, en Eddy Baelemans (Open VLD, voor drie jaar waarna hij vervangen wordt door een N-VA’er). De functie van ondervoorzitter is nieuw én wordt vergoed aan circa 2.100 euro netto per maand. “Een extra kost”, kloeg Yasmine Kherbache in de Antwerpse gemeenteraad. De N-VA betwist dat, maar de uitleg varieert per krant. In Het Nieuwsblad luidt het dat het aantal leden in de verschillende OCMW-comités teruggebracht worden van acht naar negen leden. De gewone OCMW-leden krijgen dus minder zitpenningen om de maandelijkse vergoeding van de twee nieuwe ondervoorzitters te kunnen betalen. In Het Laatste Nieuws luidt het dat de nieuwe ondervoorzitters in ruil geen zitpenningen krijgen, maar het zal toch wel iedereen verbazen als die ondervoorzitters tevreden zouden zijn met minder inkomsten omwille van hun loon dan ze door zitpenningen zouden vergaren.

 

In diezelfde krant zegt Liesbeth Homans verder: “Baelemans en Morel krijgen ook geen kabinet, zoals sommigen suggereerden.” Als daarmee bedoeld wordt een kabinet met inhoudelijke en administratieve medewerkers, en chauffeurs, dan klopt dat. Elke ondervoorzitter zou echter wel een personeelslid ter beschikking gesteld worden. En dat voor een functie die door vriend en tegenstander omschreven wordt als enkel belangrijk bij afwezigheid van de voorzitter. En bij afwezigheid van de voorzitter kan de ondervoorzitter natuurlijk altijd beroep doen op de expertise van het kabinet van de voorzitter. Volgens Filip Dewinter werden bij de twaalf Antwerpse intercommunales ook extra functies gecreëerd om de politieke vrienden te plezieren. In principe wordt over de afvaardiging in de intercommunales ten laatste in maart beslist op de gemeenteraad.

 

Op de N-VA-bijeenkomst de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, in zaal Zuiderkroon, zei Bartje: "De stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons." Het is niet alleen "vanavond" dat de stad vooral voor de N-VA is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

BARTJE OP HET STADHUIS (3)

Het was niet de bedoeling om meteen al te communiceren dat de baseline ’t Stad is van iedereen afgevoerd is, het punt werd 'bij hoogdringendheid’ geagendeerd voor de zitting van het schepencollege en werd achteraf niet gemeld bij de persbriefing. En toch liep het nog mis.

 

De agenda van het college wordt ’s donderdags onder embargo doorgestuurd naar de pers, en daar stond niets in dat wees op het nu al naar de prullenmand verwijzen van een slogan die mee voor gezorgd heeft dat Antwerpen van een verdeelde stad terug een fiere stad is geworden. Het Nieuwsblad had vernomen dat er iets op til was, maar in N-VA-kringen werd donderdag formeel ontkend dat de schrapping van de bekende baseline geagendeerd was. Vrijdagmorgen volgde een mail dat de traditionele persconferentie na de collegezitting niet doorging. De persteksten zouden doorgestuurd worden. In de persmap stak uiteindelijk maar één tekst: over een aan de gemeenteraad voor te leggen bestemmingswijziging voor een lapje grond aan de Scheldekaaien. Er stond niets in over het nieuws dat zaterdag de halve voorpagina van Gazet van Antwerpen vulde, en ook alle andere kranten, de regionale televisiezender en de sociale media haalde: het ‘bij hoogdringendheid’ afvoeren van de slogan ’t Stad is van iedereen.

 

“Deze beslissing hebben we bij hoogdringendheid genomen, omdat dat gewoon praktisch was”, zei kersvers woordvoerder van Bart De Wever Philippe Beirnaerts toen hét nieuws vrijdagavond toch bekendgeraakte. “We hebben gewoon beslist wat al was afgesproken in het bestuursakkoord”, vervolgde Beirnaerts die graag benadrukt dat niet alles meteen in de vuilnisbak gekieperd wordt. “We gaan alle briefpapier, blocnotes of promotiemateriaal eerst opgebruiken. Geld verspillen, daar zijn we niet voor. Er is nog héél wat materiaal in stock.” En toch moest ‘bij hoogdringendheid’ beslist worden dat 't Stad is voor iedereen als slogan niet meer mag gebruikt worden. "De administratie kan toch niet zelf beslissen om materiaal mét of zonder die slogan te bestellen." Welke ramp zou Antwerpen overkomen zijn als 't Stad is voor iedereen nog even verder gebruikt zou worden? Men beslist een pakkende slogan af te voeren, maar weet nog niet wat er in de plaats komt. Wat zijn trouwens de kosten voor het aanbrengen van de nieuwe slogan? Of gaan pakweg de vuilniswagens blijven rondrijden met de slogan ’t Stad is van iedereen tot die wagens aan vervanging toe zijn?

 

Een slogan vervangen moet weloverwogen gebeuren, en kost handenvol geld. Met andere woorden: er moet over nagedacht worden. De nieuwe burgemeester komt alsnog niet verder dan dat de slogan van zijn voorganger weg moet. Afbraakbeleid.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen |  Facebook | | |  Print

29-12-12

BARTJE OP HET STADHUIS (1)

Bart De Wever heeft de Zuid-Afrikaanse The Davids Family ontvangen op het Antwerps stadhuis. Bart De Wever is pas op 1 januari baas van het Antwerps stadhuis, maar hij is zowat de enige die er dezer dagen nog rondzwerft. Bovendien hebben Vlaams-nationalisten van oudsher contacten met Zuid-Afrika. In de periode van het Apartheidsregime meer dan nu, maar kom. The Davids Family werd hartelijk ontvangen door Bart De Wever (foto).

 

Bart De Wever verwelkomde The Davids Family zelfs in smetteloos Afrikaans. “Welkom in Antwerpen. Ek is bly julle te mag ontvang. Die weer is nie ideaal, en zeker nie so goed soos by julle, waar dit nou somer is.” De uit een township op 45 kilometer van Kaapstad afkomstige The Davids Family heeft in Zuid-Afrika een eigen realityshow op televisie, en is nu twee weken in Antwerpen. Bartje is gecharmeerd door hun levensverhaal. “Het is bijna een kerstverhaal”, zegt hij. “Vader John was in een vorig leven bendelid, maar vond dankzij zijn vrouw Sally het rechte pad.” Hij is nu dominee in de kerk waar zijn gezin elke zondag zingt. “De familie heeft een moeilijk leven gehad en heeft zichzelf eruit weten te tillen.” Het strekt de Antwerpse vagebonden tot voorbeeld. De burgemeester in spe gaf een boek van Axl Peleman met Antwerpse volksliekes als geschenk, en een doos Antwerpse handjes voor elk kind. Over de kersttoespraak van koning Albert II begon Bart De Wever maar niet. In Zuid-Afrika hebben ze een president, maar in vergelijking met Jacob Zulma is Albert II een brave koorknaap.

 

Met de kersttoespraak van de vorst heeft Bartje zich trouwens minstens driemaal mispakt. Eerst wilde hij niet reageren: hij zou niet in de val trappen zich te herkennen in de verwijzing naar populisme en de jaren dertig. Maar ’s anderendaags zag Bartje de kranten, en toen voelde hij de onbedwingbare drang om te reageren. Terwijl als er iets is wat een populist doet, is… reageren in functie van de krantentitels. Fout twee maakte Bart De Wever toen hij sprak over de koning die gekozen heeft voor “een ‘verdelend koningschap’”. Maar als er iemand is die verdeelt, dan is het Bartje himself toch wel. Van “Antwerpen is vanavond toch vooral van ons” in zijn toespraak tot de N-VA-militanten in zaal Zuiderkroon op 14 oktober, wat er niet op verbeterde met Bartjes manier van discussie voeren over het De Coninckplein, tot “de Nieuw-Vlaamse Alliantie (kiest) logischerwijs voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen” in artikel 1 van de N-VA-statuten. Als dat niet verdelen van stad en land is…

 

Derde fout: Bart De Wever legde zijn verklaringen over Albert II voor de beeldmedia af op het Antwerps stadhuis, toch enkel het symbool van het Antwerps stadsbestuur. Bartje had zijn verklaring evengoed, beter zelfs, kunnen afleggen in café Den Bengel. Maar op het stadhuis? Of zouden de coalitiepartners in het nieuwe stadsbestuur het eens geweest zijn met Bartjes kritiek? “Op zo’n kinderachtige manier voeren wij dit debat niet?”, reageerde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. En we kunnen ons niet voorstellen dat een koningsgezinde als Antwerps CD&V-schepen voor Cultuur Philip Heylen het eens zou zijn met wat Bart De Wever op het stadhuis zei over Albert II. Voorstel-De Wever valt op koude steen titelde gisteren een krant over de nieuwe koningskwestie. Dat is jammer want er valt wel wat af te dingen op de positie van de koning en het koningshuis. Maar met wat Bart De Wever ervan maakte, was het slechts goed voor een slechte show.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever |  Facebook | | |  Print