08-12-09

BASTIEN VEROORDEELD

Margueritte Bastien is met ruim zes jaar vertraging, en lang na haar afscheid van het politieke toneel, veroordeeld voor racisme. De zelfverklaarde 'ijzeren dame' van extreem-rechts in Franstalig België hoorde zichzelf op 27 november door de correctionele rechtbank in Brussel veroordelen tot zes maanden met uitstel. Als ex-magistrate wist ze meteen waar ze aan toe was.

Politiek gezien maakt het vonnis allemaal niet veel meer uit. Zowel Bastien als haar "Front Nouveau de Belgique" (FNB) zijn inmiddels voltooid verleden tijd. En ze worden door werkelijk niemand gemist. Het FNB ontstond in 1997 - toen nog onder de naam 'Front National de Belgique / Nationaal Front van België' - als afscheuring van het Front National (FN), toen onder kundige leiding van de herhaaldelijk veroordeelde wonderdokter D. Féret.

Zoals de (eerste) naam het aangaf had de partij even een 'Vlaamse afdeling', voorgezeten door Kris Roman, momenteel actief in 'Euro-Rus'. Amper een jaar na de oprichting van het FNB waren vrijwel alle mede-oprichters met slaande deuren vertrokken. Zo wil de traditie het in extreem-rechtse kringen ter hoogte van Brussel en bezuiden de taalgrens. Bastien was naar verluidt een bijzonder harde tante die het niet zo op inspraak had begrepen.

Het FNB kon nooit het echte FN het leven zuur maken en brak nooit door. Na een lange doodstrijd gaven de laatste FNB'ers er twee jaar geleden zwaar ontgoocheld de brui aan. De meesten onder hen sloten zich aan bij het 'vernieuwde' FN. Bastien was toen al geruime tijd uit het zicht verdwenen.

De opvolger van Bastien aan het hoofd van FNB, François-Xavier Robert, deelde op 27/11 jl. ook in de feestvreugde want ook hij liep een veroordeling op. Robert, een ancien in extreem-rechtse kringen, werd bedacht met vier maanden gevangenisstraf met uitstel.

Bastien verdedigde zich voor de rechter met de bepalingen in het 'Europees Verdrag van de Rechten van de Mens' die het recht op de vrijheid van meningsuiting beschermen. De correctionele rechtbank was echter van oordeel dat deze vrijheden ook plichten en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. En dat:  "deze vrijheden onderworpen kunnen worden aan de openbare orde die in een democratische samenleving noodzakelijk is".

In haar vonnis gaf de Brussels rechtbank mee dat Bastien als voorzitter van de FNB meerdere inbreuken pleegde op de antiracismewet van 81. "Aanzetten tot haat en raciale discriminatie" zo luidde het verdict. Er werd verwezen naar verschillende artikels in het partijblad ('Le Bastion') waarin gepleit werd voor een verschillende behandeling van Belgen en allochtonen. Vooral de voorstellen die gingen in de richting van het uitsluiten van migranten uit  de sociale zekerheid wogen zwaar door.

De burgerlijke partijen kregen van de Brusselse rechtbank een symbolische schadevergoeding van één euro toegekend. De zaak werd in 2003 aangespannen door het Centrum voor gelijkheid van kansen, MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie) en de Liga voor de Rechten van de Mens. Of er beroep wordt aangetekend is nog niet bekend.

 

22:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, fn, fnb, bastien |  Facebook | | |  Print

17-01-08

FNB sluit aan bij FN

Zoals verwacht na het (definitieve?) verdwijnen van ‘wonderdokter’ Daniël Féret, oprichter-voorzitter van het Belgische ‘Front National’ (FN) sinds 1985, heeft het rivaliserende ‘Front Nouveau de Belgique’ (FNB) zich weer aangesloten bij de ‘moederpartij’. De partij houdt op te bestaan en wordt onderdeel van het FN.

Dat maakte de FNB-leiding kort na nieuwjaar bekend. Senator Michel Delacroix, de nieuwe voorman van het FN, slaagt er zo alvast in om één van zijn objectieven te realiseren, m.n. het verenigen van de extreem-rechtse kapelletjes ten Zuiden van de taalgrens onder één enkele partijvlag.
 


Het FNB werd in 1996 opgericht door de ex-magistrate Marguéritte Bastien, uit onvrede met de gang van zaken in het FN, het ‘beleid’ van D. Féret in het bijzonder. M. Bastien was toen kamerlid voor het FN. Het FNB was  slechts één van de talloze dissidenties waarmee het FN van Féret geconfronteerd werd in de loop van haar woelige bestaan.

Het FNB nam al-bij-al een veelbelovende start. De neofiet kreeg betrekkelijk veel media-aandacht. Er werd zelfs een Vlaamse afdeling in de steigers gezet. Al snel werd de nieuwe partij echter geteisterd door net dezelfde kwalen die in het FN dagelijkse prik waren; een amateuristische werking, desorganisatie op het lachwekkende af, eindeloze discussies over de partijfinanciën en een reeks persoonsgebonden ruzies die desnoods met de vuisten werden uitgevochten.

Bref: minder dan een jaar na de oprichting van het FNB
 waren bijna zowat alle leden van het nationale bestuur opgestapt of uit de partij gezet. Met uitzondering van Bastien (foto rechts) zelf natuurlijk. De 'Vlaamse Afdeling' bleek een lege doos.
 

Na de verloren juridische strijd met D. Féret - over het gebruik van de FN-initialen en het bijbehorende tricolore logo - en enkele electorale succesjes, gleed het FNB keihard de marge van het politieke bedrijf in. Naar het einde van de jaren ’90 toe was de partij al klinisch dood. Korte tijd nadien verliet voorzitster Bastien het zinkende schip.

De federale verkiezingen van 2007 betekenden de allerlaatste stuiptrekking van het FNB. De mini-partij werd, tegen beter weten in, al die jaren overeind gehouden en voorgezeten door François-Xavier Robert, militair 'op rust'.

Het zgn. ‘verkiezingskartel’ dat het FNB begin 2007 aanging met de radikalen van de ‘Identitaire Beweging’, of wat daarvoor moet doorgaan in Franstalig België onder de vleugels van ‘Mouvement Nation’, bracht geen soelaas. Integendeel. In alle kieskringen behaalden de FNB-lijsten ridikuul lage scores terwijl het rivaliserende FN erin slaagde haar (bescheiden) positie te consolideren.
 

De beslissing om met het (nieuwe) FN samen te smelten kwam er na een interne enquête onder de resterende FNB–leden. Hiervan sprak 52% zich uit voor aansluiting bij het FN. 21% was gewonnen voor een fusie met ‘Nation’. 20% van de leden zei niet ‘non’ tegen een aansluiting bij het Vlaams Belang!  

Bizar. Met het VB deelde het FNB weliswaar het rechtse gedachtengoed maar het FNB -net als het FN overigens- stelde zich altijd Belgicistisch / monarchistisch op. Niet meteen compatibel met het separatistische discours van het Belang als u het ons vraagt. Begrijpen wie begrijpen kan...

In het november-nummer van ‘Bastion’, het FNB-ledenblad dat verder zal  verschijnen als het blad van het vernieuwde FN, verwoordde voorzitter Robert (foto) de uitkomst van de interne bevraging als volgt: 

« La conclusion (de ce) sondage est claire: on doit faire une alliance, et la majorité absolue s'est prononcée pour le FN sans Féret. Je pense que c'est effectivement la solution la meilleure, même si elle ne plaît pas à tout le monde et peut susciter des objections bien compréhensibles ».

« Continuer à présenter de petites listes d'opposition n'a plus guère de sens, étant données les barrières multiples érigées par le système. Le seuil électoral de 5 % est infranchissable dans le cadre de nos faibles moyens. Parmi les partis de notre tendance, il n'y a que le FN qui puisse le dépasser en Belgique francophone. On n'a donc guère le choix, si on ne veut pas continuer à disperser inutilement les voix et à gaspiller de précieux efforts. Ce qui fait le jeu du système. Seul le FN possède actuellement la notoriété, l'électorat et les moyens matériels (élus et dotation publique) pour être efficace politiquement ».

Volgens de laatste berichten, en zoals je tussen de lijnen kan lezen/begrijpen, gaat inderdaad niet iedereen akkoord met deze hergroepering aan extreem-rechtse zijde. Een aantal malcontenten, aangevoerd door het beruchte duo P. Cockriamont en D. Leskens, zou plannen koesteren voor de oprichting van, jawel hoor, een-nieuwe-extreem-rechtse-partij.


Met dank aan RésistanceS / Manu Abramowicz voor de info.

08:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, fnb, delacroix, robert, bastion, cocriamont, bastien, feret, leskens |  Facebook | | |  Print