04-11-14

HET DOEK VALT OVER DE BBET-RECHTSZAAK

BBET.jpgMet een uitspraak van het hof van beroep in Gent is vandaag, 4 november 2014, mogelijk een einde gekomen aan de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw).

De rechtbank in Dendermonde veroordeelde op 7 februari 2014 in eerste aanleg zeventien betrokkenen bij BBET of één van de zaken die samen met de BBET-zaak behandeld werden (gewelddaden, handel in anabolen…). Vijf veroordeelden gingen in beroep, en ook nog een aantal burgerlijke partijen.

Gert P. was volgens het vonnis in Dendermonde aanwezig op een aantal BBET-activiteiten, was op de hoogte van documenten die bij de White Freedom Fighter-handleiding van Tomas Boutens hoorden, was betrokken bij trainingen en schietoefeningen… Inmiddels is hij als beroepsmilitair meerdere keren op missie geweest in het buitenland en stond hij als scherpschutter in voor onder meer de beveiliging van de koninklijke familie.

Bij Joost V.I. werden diverse extreemrechtse publicaties gevonden en attributen zoals Blood and Honour-T-shirten, hij was betrokken bij een sms-conversatie met Tomas Boutens naar aanleiding van migrantenrellen in Parijs en nam deel aan diverse trainingen en schietoefeningen. Hij kreeg een bedanking van Alain Winants, de vorige chef van de Staatsveiligheid, voor de anti-terrorismeopleiding die hij intussen als beroepsmilitair gaf.

Karel H. is de derde beroepsmilitair die beroep aantekende. Bij hem thuis werd een zware draagtas van Tomas Boutens gevonden met daarin onder andere een kogelwerende vest, een hele voorraad munitie, een gasmasker en een zakagenda met diverse namen en telefoonnummers. Ook hij was betrokken bij schietoefeningen, onder andere samen met Nederlandse geestesgenoten van BBET.

De drie zijn niet de hoofdverdachten in de BBET-zaak, dat zijn Tomas Boutens, Joeri V.d.P., Mark H. en Stijn V.M.. Volgens het hof van beroep is er twijfel of Gert P., Joost V.I. en Karel H. wisten dat ze behoren tot een terroristische organisatie. Van die beschuldiging zijn ze daarom vrijgesproken. Maar ze hebben nog genoeg andere zaken op hun kerfstok staan.

Gert P., Joost V.I. en Karel H. werden in beroep dan ook elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met gedurende vijf jaar uitstel behalve voor de periode dat ze in voorhechtenis zaten (periodes van twee tot vier maanden). Voor de ene is de gevangenisstraf dezelfde als in eerste aanleg, voor een andere zes maanden meer en voor nog een andere zes maanden minder. De drie krijgen ook elk een geldboete maar verliezen in beroep niet langer hun burgerrechten.

Rudiger P. is één van de bij de BBET-zaak veroordeelde wapenhandelaren. Hij ging in beroep tegen zijn veroordeling in Dendermonde maar hij noch zijn advocaat verschenen bij de behandeling in beroep in Gent. Bij verstek werd hij tot dezelfde straf veroordeeld als in Dendermonde.

Wim M. was samen met Tomas Boutens op een eindejaarsfuif betrokken bij een vechtpartij waarbij onder andere het kaakbeen van een politieagent in burger gebroken werd. Omdat er twijfel is over het aandeel van Wim M. bij de uitgedeelde slagen en stampen werd Wim M. in beroep hiervan vrijgesproken.

Bij de burgerlijke partijen die in beroep gingen zijn er twee die in het oog springen. Vooreerst het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, intussen het Interfederaal Gelijkekansencentrum. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat je pas kan veroordeeld worden als lid van een groepering als die groepering zelf veroordeeld is. Dat is echter volledig tegen de letter en geest van de antiracismewet. En quasi onmogelijk gezien BBET een vereniging is zonder formele organisatiestructuur, lidkaarten enzomeer. Het hof van beroep in Gent verwierp dan ook de redenering van de rechtbank in eerste aanleg. Het behoren tot een groepering die inbreuken pleegt op… is voldoende om veroordeeld te worden.

Dyab Abou Jahjah had zich te elfde ure burgerlijke partij gesteld in de BBET-rechtszaak omdat BBET van plan was om hem te vermoorden (waarna men Filip Dewinter wilde vermoorden, om zo rellen tussen autochtonen en allochtonen uit te lokken). De rechtbank in Dendermonde achtte het niet bewezen dat Dyab Abou Jahjah effectief nadeel heeft gehad van het BBET-plan en wees daarom de burgerlijke partijstelling af. Dat blijft zo in beroep, maar het helpt natuurlijk niet als Abou Jahjahs advocaat in Gent niet verschijnt op het ogenblik dat hij geacht wordt zijn pleidooi te houden.

Tenzij Rudiger P. zijn uitspraak bij verstek aanvecht of een andere betrokkene bij de zaak in beroep naar cassatie stapt, is hiermee het doek gevallen over de BBET-rechtszaak. De cruciale vraag is of de veroordeelden zich nu koest zullen houden. Voor sommigen zal dit, veertien jaar na het begin van de BBET-activiteiten en intussen een gezin vormend, allicht het geval zijn. Voor anderen is twijfel en waakzaamheid geboden.

15:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

06-07-14

BBET’ER TOMAS BOUTENS OPGEPAKT DOOR POLITIE

Vrijdag is in het Limburgse Hamont-Achel Tomas Boutens (foto, 32 j.) aangehouden door een politieteam gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtige personen. Op 7 februari is Boutens als leider van de Bood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) in Dendermonde veroordeeld tot vijf jaar cel (waarvan een jaar met uitstel, bij diezelfde gelegenheid kreeg hij ook nog eens een jaar cel met uitstel voor handel in anabolen en diverse geweldplegingen). Op 7 april is Boutens  in Alkmaar (Nederland) tot tien maanden cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de Ulfhednar-wapenzaak.

 

In een op zijn computer teruggevonden document uit 2004 verduidelijkte Tomas Boutens wie hij is. “(…) Lupus, nationaalsocialistisch militant. Sinds jaren maak ik deel uit van de zgn. extreemrechtse beweging, onder sommigen bekend als Combat 18 (de gewelddadigste strekking van de neonazistische beweging Blood and Honour, nvdr.). Ik geloof in het bloed dat in mijn lichaam stroomt, ik eerbiedig het verleden van mijn Volk, het Vlaamse Volk, en strijd voor het behoud van dit Volk, van het Europees/Germaanse erfgoed en bij uitbreiding voor het overleven van het Blanke Ras. De reden van dit dagboek ligt verscholen in de wetenschap dat deze laatste strijd nu met zekerheid het leven gaat kosten. (…) Ik hoop vooral te spreken door de daad. (…) Ik probeer steeds op het werk (wanneer hij dit schrijft is Boutens beroepsmilitair, nvdr.) zoveel mogelijk technieken uit te proberen, aan te leren of zelf te ontwikkelen, teneinde deze te kunnen aanleren aan andere militanten in de nationaalsocialistische beweging.”

 

In het White Freedom Fighter-document en andere documenten werd een en ander praktisch uitgewerkt: hoe je wapens moet gebruiken, waar leden werven voor de groep, hoe acties opeisen, enzovoort, enzoverder. Naar aanleiding van rellen in Parijs werd gedacht aan het neerschieten van migranten in Brussel, een ander plan was om achtereenvolgens Dyab Abou Jahjah met een westers geweer en Filip Dewinter met een niet-westers geweer te doden om zo rellen uit te lokken die de noodzaak van een nationaalsocialistisch regime aantoonden… De concrete plannen stonden niet op papier, maar uit getuigenissen van BBET-leden en honderdtwintig contacten die undercoveragenten hadden met Tomas Boutens en BBET-leden bleek hoe gevaarlijk die bende was zodat met een grootscheepse huiszoeking in heel het land op 7 september 2006 ingegrepen werd door politie en parket. Intussen had BBET ook naam en faam gemaakt met het verspreiden van racistische en negationistische denkbeelden met hun tijdschrift en website, en op concerten en meetings.

 

Het duurde tot 7 februari 2014 vooraleer de uitspraak van de rechtbank over deze zaak viel, waarom het zolang duurde hebben we al eerder uitgelegd. Het Openbaar Ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding van Tomas Boutens vermits Boutens geen officieel adres in ons land had én contacten heeft in het buitenland. Maar de rechtbank van Dendermonde ging daar niet op in en maande Boutens zelfs niet aan zijn adres te melden aan de bevolkingsdienst van zijn gemeente. Dinsdag 24 juni werd in Gent de BBET-zaak in beroep behandeld. Gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Dendermonde: drie nu nog als beroepsmilitair actieve veroordeelden, een wapenhandelaar (maar de man noch zijn advocaat verschenen bij de behandeling van hun zaak in Gent), een samen met Boutens voor een vechtpartij veroordeelde, het Interfederaal Gelijkekansencentrum voor een juridisch-technisch aspect bij het vonnis van Dendermonde, Dyab Abou Jahjah wiens burgerlijke partijstelling was afgewezen (en nu hetzelfde wacht te meer zijn advocaat in Gent niet verscheen toen hij zijn pleidooi moest houden)…

 

Zowat alle advocaten van de in Dendermonde veroordeelden waren aanwezig, al was het maar om de burgerlijke partijstelling van Dyab Abou Jahjah te bestrijden. Bij een gesprek ter plaatse met een verantwoordelijke van de federale politie antwoordde Boutens’ advocaat Michel Van Assche, duidelijk hoorbaar voor andere aanwezigen in de zaal: “Ik kan mijn cliënt bereiken, en meestal luistert hij naar mij.” We kunnen enkel maar gissen wat aan Boutens’ advocaat gevraagd is, maar het lijkt er sterk op dat de federale politie op zoek was naar Boutens en het fijn zou vinden moest hij zich melden. Volgens een met Tomas Boutens bevriend Vlaams Belang-personeelslid liet Boutens de voorbije week aan vrienden en kennissen weten dat hij maandag 7 juli “binnen" moest om zijn "straf uit te zitten”. Blijkbaar nam het FAST-team van de federale politie het zekere voor het onzekere en pakte ze Tomas Boutens vrijdag op in de woning van een vrouw die net als Boutens lid is van de Mjölnir-motorclub.

 

Vraag is welke straf Boutens gaat uitzitten? De uitspraak in Dendermonde en/of de uitspraak in Alkmaar? Is Boutens overigens al officieel op de hoogte gebracht van het vonnis in Nederland, want als je geen officieel adres hebt is het niet zo vanzelfsprekend dit vonnis te betekenen. Of zijn er nog andere zaken die een verblijf in de gevangenis dwingend maken? Boutens’ advocaat Michel Van Assche konden we gisteren niet bereiken voor duiding. Het enige dat zeker is, is dat Boutens eerder dit jaar op vakantie in het buitenland gesignaleerd werd met een T-shirt waarop de slogan Valhalla when I die. “Valhalla” is volgens de Noordse mytologie een speciale hemel, voorbehouden voor de gesneuvelden in de strijd. Er lijkt niet veel veranderd te zijn aan de opvattingen van Tomas Boutens.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boutens, bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

16-05-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

“Euh… De stok achter de deur? Euh… Dat wij eigenlijk, euh… Tegen euh… Ja, ik weet… Ja, kunt ge dat efkes aan iemand anders vragen, want ik moet…” Een Vlaams Belang-militante die door een Terzake-reporter gevraagd wordt wat de betekenis is van de Vlaams Belang-verkiezingsslogan moet het antwoord schuldig blijven. De vrouw is anders niet om het even wie. In Terzake wordt het niet verduidelijkt, maar het is Annicq De Neve, de persoonlijke secretaresse van Filip Dewinter (foto - video, vanaf 07”).

 

“De N-VA, Open VLD en Vlaams Belang spitsen hun belastinghervorming toe op de betere verdieners.” De best betaalden hebben het meest baat bij de programma’s van de N-VA, Open VLD en het VB.Had iemand anders verwacht? Bij het VB gaat 52 % van het budget voorzien voor belastingverlaging en vermindering van sociale bijdragen naar het derde werkenden met de hoogste lonen, bij de N-VA 47 % en bij Open VLD 33 %. In reële bedragen is dat 1,2 miljard euro lastenverlagingen voor de hoogste lonen bij het VB, 1,7 miljard euro bij de N-VA en 1,9 miljard euro bij Open VLD. De voorstellen van de SP.A komen vooral de lage en middeninkomens ten goede, die van Groen vooral de allerlaagste inkomens. (De Standaard, 10 mei 2014)

 

“Ik onthoud vooral dat geen enkele partij erg duidelijk is over waar ze wil besparen.” André Decoster (KU Leuven) over wat hem het meest is opgevallen bij de berekening van de kostprijs van de verschillende partijprogramma’s voor 25 mei. Er zijn enkele klemtonen te zien, maar erg concreet worden die besparingen nooit. Besparingen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld? Waar en hoe? Ook verliest men uit het oog dat als je bespaart, je de consumptie en economische groei fnuikt, wat leidt tot lagere belastingsinkomsten. “Met die evolutie houden de partijprogramma’s veel te weinig rekening.” (De Tijd, 10 mei 2014)

 

“Ik heb misschien wel een foutje gemaakt. Ik heb het misschien wat onhandig aangepakt.” Jan Jambon op een inderhaast bijeengroepen persconferentie na zijn uitspraak in Het Nieuwsblad dat werklozen eerst hun eigen woning moeten verkopen vooraleer recht te krijgen op leefloon. Jan Jambon had naar eigen zeggen “een foutje” gemaakt, het “wat onhandig” aangepakt. Niet meer dan dat. Intussen maakte De Ideale Wereld een heerlijke parodie over de standpunten van Jan Jambon en de N-VA, en over wat de N-VA wel wil maar niet durft zeggen. (Het Nieuwsblad online, 10 mei 2014)

 

“‘Vanaf de eerste minuut gaat de rechterwenkbrauw van Bart De Wever naar omhoog. Er vormt zich een rimpeltje. Ook zijn mondhoeken trekken scheef. Die typische houding komt keer op keer terug. Een teken dat zijn scepsis, cynisme en zelfs misprijzen zich de voorbije jaren in zijn gezicht hebben gegroefd. Zijn glimlach wordt niet meer echt een glimlach, maar een blijk van minachting.’ Af en toe drukt hij de lippen stijf op elkaar. ‘Een uitdrukking van ongenoegen of frustratie.’” Sofie-Ann Bracke, van het Centrum voor Lichaamstaal, analyseerde de lichaamstaal van Bart De Wever bij zijn debat met Kris Peeters in De Zevende Dag. (Het Nieuwsblad, 12 mei 2014).

 

“De N-VA zoekt 9 miljard, of maar liefst 57 procent van zijn besparingen in de sociale zekerheid, en spreidt die gelijkmatig over pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheid.” Het nazicht van de partijprogramma's en bijhorende cijfers leert waar de N-VA vooral wil besparen. Hoe is nog wat anders. Dat de N-VA de pensioenen, uitgenomen de allerlaagste, volgend jaar niet wil indexeren, roept de N-VA niet van de daken. (De Standaard, 13 mei 2014)

 

“Hij zwaait naar Joeri Van Der Plas, de tot drie jaar effectief veroordeelde nummer twee van het extreem rechtse Blood & Honour. ‘Joeri is nog even overtuigd van zijn zaak. Je zou zijn cel moeten zien, die hangt vol propaganda.’” In de gevangenis van Oudenaarde leerde Dennis Black Magic, tot vier jaar cel veroordeeld voor aanranding van een minderjarige, BBET-veroordeelde Joeri Van der Plas kennen. (De Morgen, 14 mei 2014). Update. De Morgen van 19 mei meldt dat "de naam van Joeri Van der Plas verkeerdelijk gelinkt (werd) aan een gedetineerde in de gevangenis van Oudenaarde, die veroordeeld is voor zijn lidmaatschap aan de extreemrechtse organisatie Blood and Honour en zijn cel nu vol propaganda hangen zou hebben. Joeri Van der Plas is echter een vrij man die zijn verleden bij Blood and Honour volledig afgezworen heeft, daar ook luid en duidelijk zijn spijt over betuigd heeft en met die organisatie en haar gedachtegoed niets meer te maken wil hebben." Maar als de gevangene die zijn cel volhangt met propaganda voor... niet Joeri Van der Plas is, is het iemand anders. Geruststellend is het niet.

 

“In het debat gisterenavond viel vooral de eensgezindheid van De Wever en Peeters op. Over alle economische dossiers waren ze het eens: over de loonlastenverlaging, de versterking en de modernisering van de douane, de reorganisatie van de havenarbeid, de wenselijkheid om nu toch maar snel te beginnen met de aanleg van het BAM-tracé.” Als Bart De Wever en Kris Peeters debatteren bij de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is er van meningsverschillen niets te merken. (Het Laatste Nieuws, 15 mei 2014)

 

“Hoe gaat het met u? Wedden dat u ‘druk druk druk’ antwoordt? Omdat het waar is natuurlijk. Maar ook omdat het nu eenmaal goed staat. Iemand die ‘maar stilletjes’ antwoordt, is een loser.” Mobiliteitsexpert Kris Peeters over het leven zoals het is en hoe we zaken inschatten. Om 20 uur vanavond presenteert hij zijn nieuw boek Weg van mobiliteit in de Standaard Boekhandel van Herentals, om 15 uur morgenmiddag volgt de presentatie in boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen. (Uitnodiging boekpresentatie, uitgeverij Vrijdag)

08-04-14

BBET-LEIDER TOMAS BOUTENS OOK IN NEDERLAND VEROORDEELD

Tomas Boutens in NVU-betoging.jpgDe rechtbank in Alkmaar sprak gisteren voor een zaak van wapenbezit een effectieve gevangenisstraf uit voor BBET-leider Tomas Boutens en voorwaardelijke gevangenisstraffen voor drie andere gedagvaarden.

 

Op 26 maart 2011 wordt in Ede, in de Nederlandse provincie Gelderland, betoogd door de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) van Constant Kusters. ‘Stop immigratie nu!’, ‘Stop de multiculturele terreur!’ Er zijn bij de start een 100-tal betogers, vooral uit neonazistische groepjes. Naast volk uit Nederland Duitsers, Britten en Vlamingen. Bij de AIVD, de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, beginnen oranje knipperlichten te branden. Tomas Boutens, de leider van de Blood and Honour-groep Bloed - Bodem - Eer - Trouw die een rechtszaak in Dendermonde wacht, is één van de aanwezigen. Hij heeft als lid van de ordedienst een witte armband om (foto) en stapt op ter hoogte van de Ulfhednar-groep. Een Nederlandse afsplitsing van Blood and Honour.

 

Zoals wel vaker binnen extreemrechts deed men voor de naam Ulfhednar beroep op de Noorse mythologie. Ulfhednar waren volgens deze overlevering in dierenhuiden gestoken bendes van moordenaars en plunderaars. Zij worden vooral beschreven als krijgers die als dolgedraaide idioten vochten. Een naamkeuze voor een groepering is zelden zonder betekenis. Dinsdagavond 18 oktober 2011 observeert de Nederlandse politie, na een tip van de AIVD, de woning van Ulfhednar-kopstuk Rory D.K. (foto: de kaalkop schuin achter Tomas Boutens). Volgens de AIVD zouden er vuurwapens zijn in de woning van Rory D.K. Rond 22.00 uur ziet de politie een groep van vier mannen de woning verlaten met een grote tas. De vier vertrekken met een auto en worden onderweg door de politie tegengehouden.

 

In de tas blijken meerdere vuurwapens te steken: van een jachtgeweer met afgezaagde loop tot een kalasjnikov, munitie van divers kaliber, een granaat… en verder een boksbeugel en een ploertendoder. De vier mannen zijn: de Nederlanders Rory D.K. en Jeroen V.D.B., de in Vlaanderen wonende Nederlander Arnoud K. – lange tijd leider van Blood and Honour Vlaanderen, Combat 18-versie – en Tomas Boutens. De BBET-rechtszaak in Dendermonde is op 12 september 2011 gestart, een maand eerder. Boutens’ advocaat zegt daar dat Boutens intussen een heel andere persoon is geworden, tegenwoordig is hij alleen nog maar geïnteresseerd in moto’s.  

 

Op 23 juli 2013 start in Alkmaar, in de Nederlandse provincie Noord-Holland, de Ulfhednar-rechtszaak. Volgens de AIVD waren er plannen om een militie te vormen om de blanke boerenbevolking in Zuid-Afrika te steunen, en mogelijk zelfs in Zuid-Afrika een aanslag te plegen. Politie en parket konden hier evenwel geen hard bewijs van vinden, zoals ook niet voor wapenhandel. Vandaar dat de aanklacht beperkt is tot wapenbezit. Op de eerste zittingsdag is Boutens zelf niet aanwezig. De drie andere verdachten zijn er wel en vragen om bijkomend onderzoek en getuigenverklaringen.

 

Op 24 maart 2014 wordt de rechtszaak in Alkmaar verder gezet. Boutens is er opnieuw niet, maar het is bekend dat hij weinig geeft om officiële instanties. Bij de uitspraak van de BBET-rechtszaak op 7 februari 2014 in Dendermonde blijkt dat hij geen officieel adres meer heeft in België. In Dendermonde is Boutens wél aanwezig en daarom vindt de rechtbankvoorzitter het niet verontrustend dat Boutens geen officieel adres heeft. De rechtbankvoorzitter maande Boutens niet eens aan zich te melden bij de bevolkingsdienst. Begrijpe wie kan.

 

Tomas Boutens is voor zijn aandeel in de BBET-zaak en andere zaken (handel in anabolen enzomeer en diverse geweldplegingen) veroordeeld tot zes jaar cel waarvan twee jaar met uitstel. Tegen het BBET-vonnis is beroep aangetekend door enkele veroordeelden, maar niet door Boutens. In Alkmaar wordt voor Boutens de zwaarste straf geëist van de vier verdachten. De verdediging van de aanwezige Ulfhednar-verdachten vraagt de strafvoorstellen van het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren vanwege fouten in het onderzoek.

 

De rechtbank in Alkmaar besliste gisteren, op 7 april 2014, Tomas Boutens te veroordelen tot een gevangenisstraf van tien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk gedurende een proefperiode van twee jaar. Rory D.K. kreeg een celstraf van zes maanden voorwaardelijk én 240 uren onbetaalde arbeid of een vervangende gevangenisstraf. Jeroen V.D.B. en Arnoud K. kregen elk een celstraf van drie maanden voorwaardelijk én 120 uren onbetaalde arbeid of een vervangende gevangenisstraf. Vorige maand haalde Boutens nog de pers in eigen land omdat men in Lommel ongerust is over het openen van een clubhuis voor de Mjölnir-motorclub waarvan Boutens lid is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, boutens, bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-03-14

ULFHEDNAR-WAPENZAAK: ZWAARSTE STRAF GEЁIST VOOR BELG

nederland,bbet,blood and honourVier mannen die in oktober 2011 met een tas vol zware vuurwapens in Nederland in een auto werden opgepakt, hoorden maandag voor de rechtbank in Alkmaar straffen tot 1 jaar cel tegen hen eisen, waarvan een deel weliswaar voorwaardelijk. Nou ja, “hoorden”. De hoofdverdachte daagde opnieuw niet op bij de rechtbankzitting in Alkmaar.

Het viertal werd na een tip van de AIVD, de Nederlandse staatsveiligheidsdienst, in de omgeving van Alkmaar van de weg geplukt door de politie. In de tas zaten onder meer een vuurbuks, een jachtgeweer met ingekorte loop en patronen. In de woningen van twee verdachten werden daarna nog meer wapens gevonden.De AIVD hield de mannen in het oog omwille van hun neonazistische sympathieën. Rory D.K. en Jeroen V.D.B. waren lid van de Blood and Honour-afsplitsing Ulfhednar (foto), Arnoud K. was lange tijd chef van de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen, Tomas B. is de leider van de pas nog in Dendermonde veroordeelde Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw).

 

De eerste dag van de rechtbankzitting in Alkmaar, vorig jaar 23 juli, was van korte duur omdat alle aanwezige verdachten bijkomende getuigenverhoren vroegen. Maandag 24 maart werd de rechtszaak in Alkmaar vervolgd. De twee in Nederland wonende verdachten, Rory D.K. en Jeroen V.D.B., zegden voor de rechtbank dat het alleen de bedoeling was geweest “lekker te gaan knallen” in de duinen bij Hargen. Van het rechts-extremistische gedachtegoed hebben zij inmiddels volledig afstand genomen, zegden ze.


Het Openbaar Ministerie eiste maandag de hoogste straf voor de 32-jarige Tomas B.: een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. B. was, zoals op de eerste dag van de rechtbankzitting, niet aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie nam hij de zware vuurwapens mee naar Nederland. De andere verdachten zeiden alle banden met B. te hebben doorgesneden. Arnoud K., een 23-jarige in Vlaanderen wonende Nederlander, staat nochtans bekend als boezemvriend van B.

De advocaten van de verdediging vroegen de rechtbank de strafvoorstellen van het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren vanwege fouten in het onderzoek. De uitspraak van de rechtbank volgt op maandag 7 april.

 

Tomas B. had bij de uitspraak in de BBET-rechtszaak op 7 februari in Dendermonde geen officieel adres in ons land. Het Openbaar Ministerie vroeg daarom de aanhouding van Tomas B. op de rechtbankzitting, mede gezien zijn internationale contacten. Maar dat vond de rechtbankvoorzitter niet nodig. Voor zijn aandeel in de BBET-zaak en andere feiten (handel in anabolen enz., en diverse geweldplegingen) is Tomas B. veroordeeld tot zes jaar cel waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tegen het BBET-vonnis is inmiddels beroep aangetekend.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

13-03-14

MOTORCLUB EN FUIF VAN TOMAS BOUTENS IN LOMMEL

In Lommel groeit de ongerustheid omdat de motorclub Mjölnir (foto 1) er is neergestreken en er een clubhuis (foto 2) heeft geopend. Toen Tomas Boutens, de leider van het neonazistische BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw), vorige maand veroordeeld werd, tot  zes jaar cel (waarvan twee jaar met uitstel), werd hij bij de uitspraak in Dendermonde opgewacht door acht leden van de Mjölnir-motorclub die een erehaag vormden voor hun clublid. Tegen het BBET-vonnis is beroep aangetekend, maar niet door Boutens.

 

Het stadsbestuur van Lommel wil de motorclub liever vandaag dan morgen weg. “Hier dulden wij geen neonazi’s”, zegt SP.A-burgemeester Peter Vanvelthoven. “We hebben moeite gedaan om ze weg te krijgen bij de vieringen aan het Duits militair kerkhof, en dat willen we zo houden.” Maar het is niet eenvoudig de motorclub weg te krijgen. “We hebben al meermaals identiteitscontroles uitgevoerd om te weten wie daar allemaal samentroept. Meer kunnen we voorlopig niet doen”, aldus nog de burgemeester.

 

Buurtbewoners werden ongerust omdat ze in hun anders altijd zo rustige straat meermaals motorrijders zagen met het embleem van Mjölnir op hun jas. Aan de achterkant van een huis in de Mosstraat in Lommel werd de voorbije weken duchtig getimmerd voor het inrichten van een clublokaal. Het Belang van Limburg ging ter plaatse kijken, maar de vrouw die er woont weigert te spreken met de pers.

 

De leden van Mjölnir MC zijn volgens hun website aanhangers van Asatru, een oud-Noors paganistisch geloof. ‘Mjölnir’ is de hamer van de Noorse dondergod Thor. Volgens de overlevering is het een wapen dat zijn doel nooit mist en altijd bij de werper terugkeert. Het symbool wordt gebruikt door neonazi’s, rechts-extremisten zoals Vlaams Belang’ster Hilde De Lobel, die het aan een halsketting droeg in het Vlaams Parlement, en anderen die het blanke ras verheerlijken, maar het wordt ook gebezigd door niet-racistische paganisten. De Noorse terrorist Anders Behring Breivik noemde één van zijn vuurwapens Mjölnir. Behalve een Vlaamse is er ook een Duitse Mjölnir-motorclub. Vanzelfsprekend gebruikt die op haar website vooral het gotisch lettertype.

 

“Wij zijn geen neonazi’s”, reageert de voorzitter van Mjölnir MC in Het Nieuwsblad. “Wij houden van motoren en van ons voorchristelijk erfgoed. We bestaan al vijftien jaar en zorgden nog nooit voor problemen. Dat we banden zouden hebben met de Nederlandse motorclub Satudarah MC is fel overdreven.” Satudarah Maluku MC is een Nederlandse motorclub waarvan tientallen leden verdacht worden van moordpoging, geweldpleging, wapenbezit, afpersing en handel in verdovende middelen, en een aantal leden hiervoor reeds in de gevangenis zat. “In vergelijking met Saturdarah zijn de Hells Angels rustige jongens”, zegt een bron bij de federale politie. Contacten tussen Mjölnir en Saturdarah worden door de Mjölnir-voorzitter “fel overdreven” genoemd, maar dus niet ontkend.

 

“Tomas Boutens heeft zijn leven gebeterd”, vervolgt de Mjölnir-voorzitter in Het Nieuwsblad. “Sinds hij lid is, kwam hij niet meer in contact met de politie.” Ongeveer hetzelfde zei Boutens’ advocaat Michiel Van Assche tijdens het BBET-proces dat op 12 september 2011 in Dendermonde startte. “Mijn cliënt is nog alleen maar geïnteresseerd in moto’s”, zei Boutens’ advocaat. Op 18 oktober 2011 werd Boutens anders nog in Nederland met drie kompanen onderschept met meerdere wapens op weg naar een onbekende bestemming.

 

Toch is het niet helemaal onwaar dat Boutens "niet meer in contact met de politie" was. Bij de uitspraak van de rechtbank in Dendermonde op 7 februari wees het Openbaar Ministerie er nog op dat Boutens zonder officieel adres in België is. Waarom stelt hij zich niet in regel zoals het overgrote deel van de bevolking, met een adres aangegeven bij de bevolkingsdienst dat bevestigd wordt door de wijkagent?

 

Zaterdag 22 maart organiseert Tomas Boutens in zaal Den Horst in Lommel een ‘Rock & Metalfuif’. De zaal biedt plaats voor 600 mensen. Verzoeknummers kunnen aangevraagd worden op de Facebook-pagina die hiervoor is geopend. Als eerste werd muziek aangevraagd van Oidoixie, dé muziekgroep van de gewelddadige versie van Blood and Honour, Combat 18. Had iemand iets anders verwacht?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lommel, boutens, bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-02-14

VERKOPER NAZISPUL TESSENDERLO: LICHT VEROORDEELDE RACIST

Een ongeluk komt nooit alleen, en verkoop van nazi-spullen ook niet. De man die voorbije zondag op de tweedehandsbeurs De Zwarte Markt (what’s in the name?) in Tessenderlo nazi-attributen verkocht, blijkt een Antwerpenaar te zijn die in 2009 veroordeeld werd voor racisme. Hij vergeleek zijn Turkse buurman met “hondenstront” en kreeg hiervoor slechts een lichte straf.

 

Gealarmeerd door Joods Actueel, blad dat gecontacteerd was door een verontruste bezoeker van De Zwarte Markt, nam de politie zondag de inboedel in beslag van Leopold B. (74 j.). “Vlaggen, T-shirts, attributen met hakenkruisen en afbeeldingen van Adolf Hitler werden meegenomen”, weet politiecommissaris Eric Raymaekers. Volgens Gazet van Antwerpen liep de handelaar in 2005 voor dezelfde feiten al eens tegen de lamp. De krant laat ook de handelaar aan het woord. “Ik sta al 30 jaar op De Zwarte Markt en het is altijd mijn bedoeling geweest om te provoceren, om het debat aan te zwengelen”, zegt Leopold B. aan Gazet van Antwerpen. “Het heeft lang geduurd voor er iemand over gestruikeld is. Ja, ik verkoop vlaggen met een Keltisch kruis, attributen met afbeeldingen van Hitler en T-shirts van White Power. Maar er hingen ook T-shirts met de opdruk Black is beautiful, maar daar wordt niets over gezegd.”

 

Volgens dezelfde krant heeft de handelaar “connecties met de extreemrechtse organisatie Blood and Honour en werd (hij) in 2009 door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot tien jaar cel voor ‘een burenruzie met racistische inslag’. L.B. had zijn Turkse buurman vergeleken met ‘hondenstront’.” Dat laatste klopt. Wij hebben er in 2009 trouwens over bericht. Bij de rechtbankzitting zei Leopold B. nog meer. “Meneer de rechter”, begon hij. “Die mensen daar (hij bedoelde de Turkse buren, nvdr.) zijn voor mij hondenstront. Ik wandel er met een boog omheen. Kennissen uit het extreemrechtse milieu wilden de Turk in de Schelde gooien, maar ik heb dat afgeraden. We moeten de rivier niet nog meer vervuilen!” Na zijn woordje uitleg tegen de rechter, richtte hij zich nog tot de procureur: “Jullie zijn veel te links en vormen de voedingsbodem van extreemrechts.”

 

Maar Gazet van Antwerpen vergist zich over de strafmaat. Volgens ons archief kreeg Leopld B. geen “tien jaar cel”, maar slechts tien maanden cel mét uitstel. De Turkse buurvrouw van Leopold B. vond dit maar niets. “Dit schrikt niet af. Dit is geen strenge voorbeeldstraf”, zei ze na de uitspraak van de rechtbank. Het is niet duidelijk of er nadien effectief in beroep is gegaan tegen het vonnis, maar dat Leopold B. dan tien jaar cel in plaats van tien maanden met uitstel zou gekregen hebben is onwaarschijnlijk. Of verkoop van nazi-spullen strafbaar is, is niet duidelijk. “Wapens en munitie, geneesmiddelen en edelmetalen” mogen niet verkocht worden zegt de federale overheidsdienst Economie. De verkoop van nazi-spullen zou een inbreuk kunnen zijn op de antiracismewetgeving die stelt dat het verboden is om aan te zetten tot racisme, maar dan moet bewezen worden dat dát de bedoeling was van de verkoop.

 

In Nederland is al meermaals uitspraak gedaan over het bezit van extreemrechtse symbolen. De regel is daar dat bezit van extreemrechtse symbolen niet strafbaar is, tenzij ze gebruikt worden in een extreemrechtse context. Bij betogingen bijvoorbeeld. Een gelijkaardige redenering volgt men in ons land in verband met racisme. In 2011 werd Eddy Hermy, boegbeeld van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), veroordeeld voor racistische uitspraken op een ‘jeugdcongres’ in 2009. Volgens Hermy was zijn toespraak niet meer dan een samenraapsel van wat Rik Van Cauwelaert in Knack had geschreven, maar de rechtbank oordeelde dat de context waarin de uitspraken gedaan waren helemaal anders was. De rechtbank verwees daarbij naar de bij het ‘congres’ optredende groepen (waarvan twee uit het Blood and Honour-circuit, nvdr.), de Hitlergroeten die er met een verborgen camera gefilmd werden, de stickers die er verkocht werden, de andere toespraken zoals die van de Duitser Axel Reitz…

 

Overigens is het niet alleen op De Zwarte Markt in Tessenderlo dat nazi-spullen verkocht worden. Op een paar honderden meters van het Antwerps stadhuis kan je nu nog nazi-vlaggen, nazi-eretekens, nazi-emblemen om op kledij te naaien, enzomeer kopen zoals wij proefondervindelijk deden en hier gemeld hebben in 2012. Op neonazistische discussiefora was te lezen dat er ook dolken met de slogan van de SS Meine Ehre heisst Treue te koop waren (foto 2). De uitbater van de winkel in Antwerpen bevestigde ons dat hij die inderdaad verkocht heeft. Alleen bleken het namaakdolken te zijn, en om die reden werden ze nadien niet meer ingekocht door de handelaar. Het waren wel neonazi’s, en niet zomaar liefhebbers van militaire spullen, die de dolken kwamen kopen. Niet wetend dat het namaakspul was.

 

In elk geval, de lichte straf die Leopold B. kreeg voor zwaar racistische uitspraken heeft hem niet tot betere inzichten gebracht. Zo ook bij de BBET-veroordeelden. De lichte straffen hebben veroordeelden niet aangezet het hierbij te laten. Vijf veroordeelden gaan in beroep in de hoop om over een jaar of zo volledige vrijspraak te krijgen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, tessenderlo, antwerpen, blood and honour, bbet |  Facebook | | |  Print

16-02-14

BRUGGEN TUSSEN EXTREEMRECHTS EN NEONAZI’S

Onder de kop Bloed, Bodem en Oogkleppen publiceert dS Weekblad, de zaterdagse bijlage van De Standaard, dit weekend een artikel over extreemrechts en de blinde vlek in terreurbestrijding.

 

In het editoriaal Diep diep zwart schrijft journalist Filip Rogiers: “’Open je ogen voor extreemrechts ze sluit’. U kent hem wellicht nog wel, die slogan uit de vroege jaren 90. Hij raakte ter linkerzijde in zwang tijdens de opkomst van het Vlaams Blok. Die partij, vandaag Vlaams Belang, was in die jaren nog ruiger bruinzwart dan vandaag. Al waagt ze zich met haar deze week gelanceerde campagne tegen illegalen opnieuw op dat hellend vlak tussen de gespierde vrije meningsuiting en het aanzetten tot haat. ‘Illegaal?’, vraagt de partij vanop 20 m²-affiches. ‘Ga naar huis of naar de gevangenis!’ (foto 1, met op de campagnewagen partijvoorzitter Gerolf Annemans die van het Vlaams Belang een properder partij zou maken).

 

“LOL? Niet echt. Vlaams Belang is niet de enige politieke partij die het populistisch-identitaire denken tot op en over de grens van het humane rekt. (…) Natuurlijk, er liggen nog vele Rubicons tussen een erg fors wij/zij-discors enerzijds en haatmisdrijven anderzijds. Maar zeker is wel dat ook een lone wolf altijd wel ergens op een steppe graast. Duitsland is zich daar recent pijnlijk van bewust geworden, nadat was gebleken dat de politie 13 jaar lang over het bestaan van een moordende, fascistische terreurgroep, de Nationalsocialistischer Untergrund (NSU), heen had gekeken. De alertheid voor terreur van uiterst rechts was onder meer in Beieren afgestompt door de dominantie aldaar van het salonfähige rechts-conservatieve denken over homo’s en migranten.

 

“Geert Wilders wist ook van niets toen Anders Breivik toesloeg. En ook Vlaams Belang speelde Manuel – I know nothing – toen Hans Van Themsche op pad trok. Is het kort door de bocht om het een met het ander te verbinden, het is net zo goed flauw om de ultieme consequenties van sommige ideologieën te verdonkermanen.” In Bloed, Bodem en Oogkleppen zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding: “Er is vanuit extreemrechtse hoek een sfeer gecreëerd waarin zo’n Hans Van Themsche kon gaan denken dat hij op applaus zou kunnen rekenen als hij vreemdelingen vermoordde. Vlaams Belang zegt dan dat het om een ‘zot’ gaat. En Anders Breivik was er ook zo één. Maar het is wel toevallig dat die zotten niet de eerste de beste neerschieten. Ze zijn blijkbaar toch niet zo gek dat ze niet op voorhand hun doelwitten weten te selecteren.”

 

Bloed, Bodem en Oogkleppen is geschreven naar aanleiding van de veroordeling van de neonazigroep Bloed - Bodem - Eer - Trouw op 7 februari, maar sluit ook aan bij de actualiteit. In de slotparagraaf luidt het: “neonazigroep Racial Volunteer Force blaast op 23 februari verzamelen voor een 'European Unity Day: Day for linkings between white peoples and commonworks' (foto 2). Waar? Ergens in Vlaanderen. Code diep diep zwart.” Wie zijn die Racial Volunteer Force? Het is een afsplitsing van een afsplitsing van het internationale neonazistisch netwerk Blood and Honour. Van het in 1987 opgerichte Blood and Honour splitste in 1992 het gewelddadige Combat 18 af, en van Combat 18 splitste in 2002 vervolgens Racial Volunteer Force (RVF) af, met de Brit Mark Atkinson als voornaamste figuur. RVF heeft onder andere afdelingen in Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen – al opereert die laatste niet altijd onder de naam RVF.

 

In Vlaanderen valt RVF deels samen met enkele figuren van de Autonome Nationalisten. Een ‘nieuwe’ groepering die vorig jaar het licht zag nadat hun kopstuk Christian Berteryan eerder het Odal-Aktiekomitee animeerde, maar daarna uit beeld verdween wegens een celstraf voor bankovervallen. Op 16 februari 2013 hielden de Autonome Nationalisten in Brugge een eerste betoging. Ze probeerden ook nog op 20 april – de geboortedatum van Adolf Hitler – te betogen, maar zowel in Waregem als in Turnhout werd hen dat niet toegelaten. Donker donker zwart gezelschap dus, maar ‘Autonome Nationalisten’ klinkt positiever dan ‘Racial Volunteer Force, Raciale vrijwilliger kracht’ waartoe een aantal leden van de Autonome Nationalisten behoren en/of ermee sympathiseren.

 

Augustus vorig jaar publiceerden wij een foto van de jaarlijkse Oostfrontersherdenking in Stekene, georganiseerd door de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging VNJ en de Heelnederlandse actiegroep Voorpost. Op de foto is een SS-helm te zien, getuigenis van een herdenking van de ‘SS-helden’ en spelende VNJ-kinderen op de achtergrond. Dát eerbetoon kwam van een groep RVF’ers, RVF dat trouwens internationaal had opgeroepen om naar de Oostfrontersherdenking in het onooglijke Stekene te gaan. Niet voor het eerst trouwens. Het strafste is dat op geen enkele foto die Voorpost jaarlijks vrijgeeft van de Oostfrontersherdenking een RVF’er te zien is. Ze zijn er wel, maar de buitenwereld mag het niet weten.

 

Bezieler van de Oostfrontersherdenking-waar-neonazi's-welkom-zijn-als het-maar-niet publiek-bekend-geraakt is Hugo Pieters, oud-VNJ-verbondsleider en voorzitter van de Vlaams Belang-afdeling Sint-Niklaas. Als het gaat over bruggen tussen het Vlaams Belang en neonazi's valt natuurlijk ook de naam van Bert Deckers, Vlaams Belang-personeelslid en hoofdredacteur van RechtsActueel. De inkt van het BBET-vonnis was nog niet droog of hij vergoelijkte de BBET-acties en nam naar aanleiding van het BBET-proces het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding in het vizier. Het verbaast natuurlijk niet. Bert Deckers liet eerder al weten meer problemen te hebben met het Anti-Fascistisch Front (AFF) dan met Blood and Honour, en Bert Deckers en BBET-kopstuk Tomas Boutens werden al eerder gesignaleerd als actieve Facebook-vrienden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, bbet, rvf, voorpost, deckers |  Facebook | | |  Print

07-02-14

BBET (9): HET VONNIS

Vandaag werd in Dendermonde uitspraak gedaan in de zaak over de Blood and Honour-groep BBET die beschuldigd werd van racisme en negationisme, wapenhandel en terrorisme. De voorlezing van het vonnis duurde meer dan twee uren. De rechtbank (foto) acht het bewezen dat het de bedoeling was het land te destabiliseren om een nationaalsocialistisch regime, zeg maar: een nazistisch regime, te vestigen. Hoofdbeklaagde Tomas B. werd veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan één jaar met uitstel, en twee keer zes maanden cel, weliswaar met uitstel, voor enerzijds handel in anabolen en anderzijds vechtpartijen allerhande in de privésfeer. Hij moet ook een geldboete betalen en heeft ook het grootste aandeel in de te betalen gerechtskosten.

 

De rechtbank overliep eerst een aantal procedurekwesties die tijdens de rechtbankzitting opgeworpen zijn (zie deel 7 en 8 van ons overzicht hieronder). Opvallendste was dat de rechtbank afweek van de beslissing van een andere rechtbank over het illegaal wapenbezit bij de meeste van de BBET-verdachten (zie deel 6). Toen de wapens in beslag genomen werden, waren ze in illegaal bezit. Later, met een nieuwe wapenwet, hadden ze geregulariseerd kunnen worden. In een voorafgaandelijke procedure zei Justitie dat dit van geen tel is, want op het ogenblik van de inbeslagname was de nieuwe wapenwet nog niet gestemd. De correctionele rechtbank van Dendermonde gaf de gedagvaarden het voordeel van de twijfel: het is niet zeker of de wapens geregulariseerd zouden worden als ze niet in beslag waren genomen, maar het is ook niet zeker dat ze niet zouden geregulariseerd worden. Meteen verviel een hele rits aanklachten voor veertien BBET-verdachten.

 

De rechtbank achtte het wél bewezen dat het de bedoeling was het land te destabiliseren, onder andere met het doden van achtereenvolgens Dyab Abou Jahjah en Filip Dewinter, zodat een klimaat van angst geïnstalleerd werd, bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet werden om vervolgens een nationaalsocialistisch regime te installeren met het blanke ras aan de macht (sic, alsof de regeringen de jongste jaren niet zouden bestaan hebben uit blanken). De bal ging aan het rollen door verklaringen bij de politie van een BBET’er – die overigens voor het eerst in contact was gekomen met Tomas B. op een Vlaams Blok-congres. Door infiltratie van twee undercoveragenten en huiszoekingen waarbij een video, talloze bezwarende documenten (zie deel 5) én wapens gevonden werden, werd de onderzoekshypothese bevestigd.

 

De video – die onder andere schietoefeningen toont waarbij op een schietschijf het gezicht van een Afrikaan is getekend – was enerzijds bedoeld om nieuwe leden te werven, maar anderzijds werd ook gehoopt daarmee geld te kunnen krijgen bij de destijds in Waasmunster wonende weduwe van de Nederlandse fascist Rost van Tonningen. De rechtbank toonde aan dat Tomas B. de leider was van BBET, Joeri V.d.P., Mark H. en Stijn V.M. medekopstukken waren, en een hele reeks verdachten meer bij BBET betrokken waren dan ze wilden toegeven. Beweringen als dat men Combat 18 (C18, de gewelddadigste tak van het internationale Blood and Honour-netwerk) niet kent, zijn bijvoorbeeld niet echt geloofwaardig als men een door betrokkene verzonden sms terugvindt die ondertekend werd met ‘C18’.

 

De oren werden gespitst toen de rechtbank zich uitsprak over de al dan niet redelijke termijn waarin het vonnis wordt geveld: de huiszoekingen dateren van september 2006, de rechtszaak startte in september 2011 en pas nu, begin 2014, komt het tot een uitspraak. Maar het was een uiterst complex strafdossier, met veel te onderzoeken elementen en tijdrovende analyses. Voor de meeste beklaagden is er geen lange periode waarin niets werd onderzocht. Over de obstructie van de advocaten van de verdediging (zie deel 7) zei de rechtbank niets. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat de rechtbank in feite rekening hield met de intussen verstreken tijd, want de meeste straffen zijn uitgesproken met uitstel. Wat wil zeggen dat de straffen pas effectief worden als in de komende periode een (ander) strafbaar feit gebeurt dat met minstens zes maanden cel bestraft wordt.

 

De straf voor Tomas B. kon je hierboven reeds lezen. De drie andere BBET-kopstukken kregen straffen van dertig maanden (de helft met uitstel, voor Mark H.), drie jaar (waarvan de helft met uitstel, voor Stijn V.M.) tot vier jaar (waarvan één jaar met uitstel, voor Joeri V.d.P.). Joeri V.d.P. kreeg voor zijn handel in anabolen ook nog tien maanden cel, maar met uitstel. Van de effectieve straf moet de tijd afgetrokken worden die betrokkenen in voorhechtenis zaten, tijd die dubbel telt voor de strafuitvoering. Tomas B. bijvoorbeeld zat acht maanden in voorhechtenis. De vier hoofdbeklaagden zijn ook voor vijf jaar uit hun burgerrechten ontzet. De meeste andere beklaagden kregen tussen acht en vierentwintig maanden celstraf, met gedeeltelijk of volledig uitstel. Voor vier beklaagden – onder wie Chris M., in 2011 reeds veroordeeld voor het organiseren van neonaziconcerten – bleef het bij een eenvoudige schuldverklaring. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, dat als burgerlijke partij enkele keren een symbolische euro schadevergoeding kreeg, is tevreden over de uitspraak. De burgerlijke partijstelling van Dyab Abou Jahjah werd niet gehonoreerd.

 

Tot slot van de zitting vroeg het Openbaar Ministerie de onmiddellijke aanhouding van de aanwezige hoofdverdachte Tomas B., om twee redenen: enerzijds heeft hij geen officieel adres in België, anderzijds heeft hij veel internationale contacten. De rechtbank wees dit verzoek af omdat Tomas B. regelmatig op de rechtbankzittingen is verschenen. Waarom men het dan erbij laat dat Tomas B. geen officieel adres heeft, is ons een raadsel. Bij het einde van de rechtbankzitting vormden leden van de Mjölnir-motorclub een erehaag voor hun lid Tomas B.

18:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (1): BLOED - BODEM - EER - TROUW

Blood and Honour Vlaanderen - Nr. 1.jpgBBET-meeting 2 maart 2002.JPGVandaag doet de rechtbank in Dendermonde uitspraak over rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET, verdacht van racisme en negationisme, wapenhandel en terrorisme. Later op de dag berichten wij over de uitspraak, hier alvast een overzicht van wat BBET was en hoe de rechtszaak tot nu toe verliep.

  

In Vlaanderen zijn vanaf begin 2000 twee groepen actief onder de naam Blood and Honour Vlaanderen. De eerste en actiefste in het organiseren van neonaziconcerten is de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen. Door anderen neonazi’s ook wel “biernazi’s” genoemd. Drie organisatoren ervan worden op 9 maart 2011 in Veurne veroordeeld voor het inrichten van twee van de meer dan twintig concerten die ze tussen 2001 en 2010 organiseerden.

 

De tweede Blood and Honour Vlaanderen-groep is beter bekend onder de naam van haar tijdschrift en website Bloed - Bodem - Eer - Trouw (BBET). Aanvankelijk verschijnt het tijdschrift onder de naam Blood and Honour Vlaanderen (foto 1: het allereerste nummer), maar na een dispuut met het internationale netwerk van Blood and Honour / Combat 18 wordt het vanaf het vijfde nummer Bloed - Bodem - Eer -Trouw. Belangrijkste figuren binnen deze groep zijn Tomas B., Joeri V.d.P, Mark H. en Stijn V.M die samen met vijftien anderen in Dendermonde terechtstaan.

 

De twee eersten op de lijst verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht. Tomas B. trekt in 1999 een eerste keer de aandacht door samen met twee kompanen zijn school in Opwijk in brand te steken. B. wordt naar een rechtbank verwezen voor betrokkenheid bij vechtpartijen in 2001 en 2002, maar bij gebrek aan bewijs telkens vrijgesproken. Joeri V.d.P staat in Nederland terecht voor een zaak in 2006 waarbij een vermeende concurrent bij illegale anabolenhandel een pink wordt afgeknipt. In eerste aanleg wordt V.d.P. hiervoor veroordeeld, in hoger beroep wordt hij vrijgesproken bij gebrek aan bewijs van zijn aandeel in deze zaak. In de loop van de BBET-rechtszaak verschijnt Joeri V.d.P. ook nog bij de rechtbank in Dendermonde voor het slaan van zijn vriendin.

 

Tomas B. is de onbetwistbare leider van BBET, Joeri V.d.P. de oprichter en Mark H. de ‘ideoloog’ en uitgever van het BBET-tijdschrift. In publicaties en bij meetings worden steeds schuilnamen gebezigd. Voor Mark H. bijvoorbeeld is dat ‘Paul Kruger’. De groep organiseert in 2001, op 20 april (de geboortedag van Adolf Hitler, nvdr.), een Adolf Hitler-viering in een klein zaaltje in Limburg. Er zijn een 30-tal aanwezigen. Drie jaar later is het aantal aanwezigen aangegroeid tot 180 mensen. Naast het uitgeven van het BBET-tijdschrift en online zetten van de BBET-website organiseert deze Blood and Honour-groep een hele reeks activiteiten.

 

Er worden concerten ingericht, infoavonden, en Adolf Hitler- en Rudolf Hess-herdenkingen. Er wordt deelgenomen aan betogingen in Duitsland, Frankrijk en Zweden, en er zijn contacten met neonazi’s in Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. BBET heeft een boontje voor negationisten. Op 2 maart 2002 bijvoorbeeld richt BBET een ‘Revisionistisch Congres’ in met als sprekers ‘Paul Kruger’, de Franse negationist Vincent Reynouard, oud-VMO-leider Bert Eriksson (foto 2) en de Vlaamse negationist Siegfried Verbeke. De laatste publieke activiteit is een benefietavond op 19 maart 2005 in Waasmunster voor de in hechtenis genomen Duitse negationist Ernst Zündel.

00:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (2): HUISZOEKINGEN EN PROCEDUREKWESTIES

BBET-illustratie.jpgVanaf 2004 houden veiligheidsdiensten BBET in het oog.

 

Bij het volgen van de activiteiten worden, wat in België zeer uitzonderlijk is, twee undercoveragenten ingezet. Op 7 september 2006 worden tegelijk huiszoekingen verricht in vijf legerkazernes (Leopoldsburg, Kleine Brogel, Peer, Brussel en Zedelgem) en achttien privé-woningen in Vlaanderen. Bij de actie worden een 150-tal politieagenten ingezet. In een persmededeling van het federaal parket worden de personen die het voorwerp van het onderzoek uitmaken omschreven als "voornamelijk militairen en personen gekenmerkt door een extreem-rechtse ideologie, die in hoofde van sommigen gaat tot een uitgesproken gedachtegoed inzake racisme, xenofobie, negationisme, antisemitisme en neonazisme".

 

Voorts spreekt men over de aanhouding van “de hoofdverdachte en spil van de groepering” Tomas B. die met BBET de intentie heeft om “aanslagen te plegen om de basisstructuren van ons land te ontwrichten”. Tomas B. is als beroepsmilitair gekazerneerd in Leopoldsburg. Hij organiseert paramilitaire oefeningen, survival weekends en schiettrainingen voor leden die hij rekruteert voor een clandestiene organisatie waarvan het gedachtegoed gebaseerd is op “extreemrechtse, neonazistische en negationistische ideeën”. "Andere elementen van het onderzoek (...) wijzen op zijn criminele intenties en zijn bedoeling om zijn terroristische ideeën in de praktijk uit te voeren. Bij wijze van voorbeeld kan gerefereerd worden naar de zeer intense heimelijke handel in wapens die hij en zijn kompanen opzetten en waar zelfs sprake is van explosieven en zeer gesofisticeerde oorlogswapens die werden verhandeld."

 

Er worden zeventien mensen aangehouden en vele vuurwapens (jacht- en sportwapens, verweervuurwapens, oorlogswapens…) in beslag genomen, ontstekers voor landmijnen, een grote hoeveelheid munitie, kogelvrije vesten, gasmaskers, vlaggen, propagandamateriaal en documentatie met neonazistische symbolen, extremistische literatuur, anabolen, weed, computers en explosieven. In een rugzak wordt een zelfgemaakte bom gevonden die zwaar genoeg is om een auto te laten ontploffen.

 

Het parket vraagt de verwijzing naar de rechtbank van eenentwintig verdachten. Vier ervan worden “de gunst van opschorting” verleend en moeten niet voor de rechtbank van Dendermonde verschijnen. Onder hen Tamara V.A. (foto 2), de toenmalige vriendin van Tomas B., die in Leopoldsburg café The Viking openhield waar de liefhebbers terecht konden voor heavy-metalconcerten en eenmaal in de week toplessbediening. Blijven over: zeventien gedagvaarden, waar nog twee anderen aan toegevoegd worden wegens betrokkenheid bij een van de zaken die mee  met de BBET-zaak behandeld worden: handel in anabolen waarvoor Tomas B. en Joeri V.d.P. eveneens terechtstaan, en betrokkenheid bij een vechtpartij samen met Tomas B.

 

Vooraleer de rechtszaak kan beginnen wordt door de verdediging jarenlang gediscussieerd en geprocedeerd rond twee kwesties: of de inzet van twee undercoveragenten rechtmatig is gebeurd, en of er wel sprake is van illegaal wapenbezit. Met een intussen verschenen nieuwe wapenwet konden die wapens geregulariseerd worden en zouden die wapens bijgevolg niet meer ter sprake kunnen komen in de BBET-zaak. De kwestie wordt tot en met bij het Hof van Cassatie gebracht die vindt dat de inzet van de undercoveragenten volgens de geldende regels is gebeurd, en de redenering van de verdediging over de nieuwe wapenwet afwijst omdat de wapens gevonden werden vóór de nieuwe wapenwet gestemd werd. Daarenboven zegt niets dat de wapens ook echt zouden aangeboden zijn voor regularisatie.

 

Als dat allemaal achter de rug is duiken ‘agendaproblemen’ op bij de advocaten van de verdediging, zodat de behandeling bij de correctionele rechtbank van Dendermonde uiteindelijk pas op 12 september 2011 kan beginnen.

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (3): HET TIJDSCHRIFT

BBET nr. 4.JPGBBET nr. 8.jpgDe verdediging van de BBET-verdachten betwist niet of nauwelijks de inbreuken op de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme, en des te meer de beschuldigingen van terrorisme en inbreuken op de wapenwetgeving. Enerzijds is dat natuurlijk omdat de straffen op racisme, discriminatie en negationisme  minder zwaar zijn dan op de andere beschuldigingen. Anderzijds omdat de inbreuken op de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme moeilijk ontkend kunnen worden na lezing van het BBET-tijdschrift en het zien van de BBET-website.

 

Al in het eerste nummer van Blood and Honour Vlaanderen (zie illustratie bij deel 1 van dit overzicht) wordt uitgehaald naar de Joden met artikels over onder andere ZOG (Zionist Occupation Government, de vermeende wereldheerschappij door Joden) en cartoons zoals van een Jood die een varken langs achteren neemt bij seksueel contact. In het vierde nummer van het BBET-tijdschrift (foto 1) wordt de lof gezongen voor de Amerikaanse bommenlegger Timothy Mc Veigh. Timothy Mc Veigh zag “hoe het systeem werkelijk in elkaar zat: smerig als een riool waar de zionistische ratten het voor het zeggen hadden”.

 

In het vijfde nummer van het tijdschrift en op de BBET-website wordt uitgehaald naar “de vermeende rassengelijkheid”: “De gevaarlijkste leugen die de hersens van de blanke bevolking over heel de wereld ingeprent wordt, is die van de vermeende rassengelijkheid. De ‘gelijkheids’-leugen is zeer gevaarlijk omdat ze uiteindelijk leidt tot rassenvermenging en dus de voorop gezette uitroeiing van het blanke ras, door het te degraderen tot een mongoloïde mengelras zonder sterke eigenschappen (…). Hoeveel blanke meisjes zullen nog geconditioneerd worden om te denken dat huwen met negers een ‘positieve’ daad is?”

 

In het zevenste nummer van het BBET-tijdschrift wordt Adolf Hitler erbij gehaald als gezagsargument. “Hitler deelde de verschillende rassen en volkeren in als ‘cultuurscheppers’, ‘cultuurdragers’ en ‘cultuurvernietigers’. Zolang het blanke ras raciale zuiverheid vooropstelt, kent het geen evenwaardige vijand.” In hetzelfde nummer wordt ook Joseph Paul Franklin opgevoerd: “Zijn eerste gekende actie dateert van 1977 wanneer Joseph een synagoge in de lucht blies. Natuurlijk ging de pers er op tekeer en bracht het dezelfde klaagzangen van het volkje waarvan er een groot deel ‘klaagzang’ als voltijds werk heeft. Dit is de enige (…) aanslag met gebruik van explosieven  gekend van hem. Zijn eenmansoorlog voerde hij eerder als sluipschutter. Doelwitten waren multi-raciale koppels, zwarte bendeleden, joden…” Overigens wordt Joseph Paul Franklin op deze Supreme White Alliance-website  nog steeds opgevoerd als een held.

 

In het volgend BBET-nummer gaat het verder over Hitler. ‘Theodorik Rodenbach’, één van de BBET-verdachten: “Hitler is (…) degene die in de wereldgeschiedenis het meeste (onderlijning door BBET, nvdr.) voor de blanken heeft gedaan, en feitelijk voor de gehele mensheid heeft gedaan door zijn kordate optreden tegen de joden. 12 jaar Nationalsozialismus is helaas erg kort om 1700 jaar joodse indoctrinatie ongedaan te maken, dus het karwei kon maar moeilijk op gang komen. Hitler als persoon kun je in dit opzicht niet veel verwijten. Zijn NSDAP zat nu eenmaal vol met halve zachten omdat de hele bevolking door 1700 jaar onzin halfgaar was gemaakt. De enige geestelijk gezonde houding ten opzichte van de jood is hem, vergelijkbaar met een lintworm, door de WC te spoelen.” In hetzelfde achtste nummer van het BBET-tijdschrift (foto 2) wordt ook verslag uitgebracht van ‘wetenschappelijk onderzoek’: “De participanten (aan een wetenschappelijk experiment met racistische proefpersonen, nvdr.) scoorden ook lager op cognitieve tests na blootgesteld geweest te zijn aan negers. Conclusie: enkel al door negers te kijken, wordt men dommer.” Tja, als je racisten als proefpersonen neemt…

 

En nog een citaat uit het BBET-tijdschrift nr. 14: “Had Hitler gewonnen dan was er schoonheid, waardigheid en liefde op aarde. Liefde voor het kind, vrij van economische zorgen en vooral vrij van de joodse verdovende middelen en geslachtsziekten die de joodse maatschappij het volk, en vooral het schoolgaande kind, opdringt. (…) Aan ons, de mensen van het Indo-europese kernland behoort de toekomst. Aan de verradelijke zombies en aan de joodse parasieten behoort dood en vergetelheid. Adolf Hitler, Sieg Heil!!!”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (4): DE WEBSITE

BBET-kledij.JPGMet de BBET-website worden de verhalen en redeneringen alleen maar pikanter.

 

Als Brad Pitt samen met Angelina Jolie (foto 1) in Afrika een weeskindje ophaalt om te adopteren luidt het op de BBET-website: “Spijtig voor de koorknaap (Brad Pitt, nvdr.), maar enkele dagen later moest hij in urgentie opgenomen worden wegens risico op hersenvliesontsteking. Tja, wie bij de honden slaapt, krijgt zijn vlooien en wie per se negroïede AIDS-lijdende weeskinderen wilt adopteren, heeft blijkbaar veel hersenproblemen.” Bij een filmbespreking luidt het dat oorlogen in Afrika “niet zozeer aan de vrije markthandel van wapens en munitie” liggen, maar “aan de geestelijke labiliteit van de gemiddelde neger”. Als er geen wapens zouden verscheept worden naar Afrika “dan zouden ze daar wel machetes hanteren. Indien paternalistisch links vervolgens alle staalfabrieken zou sluiten, zou de neger wel terugvallen op speren en pijlen. De negerleiders zijn corrupt, hun handlangers zijn beestachtig wreed en de gemiddelde neger haalt de schouders op en steelt al wat los zit.”

 

Ook turnster Aagje Vanwalleghem en zangeres Sandrine moeten het ontgelden op de BBET-website. “Natuurlijk denken de mensen: ‘Kijk, er bestaan toch nog echte ingeburgerde vreemdelingen.’ Dit is nu juist verwerpelijk. (…) Denkt men nu echt dat men door gewoon de taal te kennen of hier te wonen een nationaliteit kan bekomen? Wat als Aagje met een blanke trouwt? Dan krijgt men onvermijdelijk rasvermenging wat tot halve choco’s leidt. Aagje is nu nog zuiver Braziliaans maar het kind dat ze zou kunnen voortbrengen met een blanke zal totaal geen weet hebben van zijn identiteit. (…) En zo kom ik tot bij mijn derde voorbeeld: Sandrine Van Handenhove. In tegenstelling tot de vorige voorbeelden is zij al een misbaksel van de multiculturele (of multiraciale?) samenleving. Ze is het wezen dat voortkwam uit een Kongolese moeder en vader afkomstig uit mijn teergeliefde Pajottenland. (…) Ooit al afgevraagd waarom je voor een rasecht dier meer betaalt dan voor een bastaard?”

 

Ook de media krijgen er van langs. “Door consequent elk tv-programma buiten natuurlijke proporties te bevolken met homofielen, negers en andere rariteiten, wekken ze (de media, nvdr.) een vals beeld op waarin het onnatuurlijke en vooral tegennatuurlijke als ‘normaal’ aanzien dient te worden.” Bij BBET kijkt men niet alleen naar de televisie, men leest er ook de bijbel. Om dan tot de conclusie te komen: “Wie de bijbel met zo’n nuchtere blik bekijkt, kan lezen over joden die incest plegen, de pooier uithangen, andere volkeren uit hun landen verdrijven en keer op keer de boel belazeren. Desondanks is door de eeuwenlange indoctrinatie het misverstand ontstaan dat juist dat volkje van pooiers en bedriegers het licht der mensheid vormt.” Elders luidt het: “De jood is geen mysterie, zoals de bloedzuiger geen mysterie is, hij is gewoon een slijmworm.”

 

Wanneer het Joods Museum van Deportatie en Verzet meewerkt aan een toneelstuk over de laatste getuigen van de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi’s, kan men op de BBET-website lezen: “Na ontelbare documentaires, tentoonstellingen, docufilms, boeken om het volkse bewustzijn te enten op de onwaarschijnlijke (!, nvdr.) verhaaltjes komen ze nu met de laatste getuige op de proppen. Enfin, zolang ze beloven dat het echt de allerlaatste getuige is, nemen we er vrede mee.” Als Patrick Dewael het parlement oproept wetgeving te bedenken waarmee organisaties als BBET verboden kunnen worden, reageert men bij BBET met: “Nogmaals zien we het bewijs dat teveel Holocaust-indoctrinatie de hersenen serieus aantast en een gevoel voor rechtvaardigheid en vrijheid aantast.” Zoals met de tijdschriftartikels publiceren we hier slechts een selectie uit de websiteartikels, dezelfde uithalen naar de multiculturele samenleving, de Joden enzomeer werden in andere woorden nog talloze keren herhaald.

 

We besluiten met een “kerstgedachte” van BBET, uit 2005. “Er is een goedkope methode om concreet de toekomst van eigen volk en ras een handje te helpen (pun intended). De nationalist kan zich naar de zaadbank begeven om daar de deposito’s wat aan te vullen. Het hoofdprobleem in onze tijd is het dalend aantal Blankes (…). In dit kader moeten de spermabanken gevuld worden met Blank Arisch Europees zaad. (…) Dat is het beste wat u met kerstmis kan doen. Rahowa, Heil Hitler en Houzee voor het Groot-Arisch Rijk.” Drie jaar later verschijnt dezelfde tekst als eerste tekst op de website van de Blood and Honour Vlaanderen / Combat 18-groep rond Arnoud Kuipers (foto 2, met vooraan op de kledij die hij zelf verkoopt het logo van BBET). Nog eens twee jaar later verschijnt op het neonazistisch Stormfront-forum een gelijkaardige oproep van Patrick De Bruin om zaad naar de spermabank te brengen. Alles voor het voortbestaan van het Blanke Ras!

00:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (5): DE WHITE FREEDOM FIGHTER-HANDLEIDING

De eerste dag van de rechtbankzitting is volledig gewijd aan een situatieschets en het formuleren van de aanklacht. Een taak voor federaal parketmagistraat voor terrorismebestrijding Ann Fransen (foto 1) en de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs die het luik over handel in anabolen en viagra behartigt (intussen is Jan Kerkhofs federaal parketmagistraat voor computercriminaliteit, nvdr.).

 

Op 12 september 2011 verschijnen maar acht gedagvaarden bij de rechtbank in Dendermonde. BBET-kopstuk Tomas B. is er niet. Wel aanwezig: Joeri V.d.P., in een zwart T-shirt met op de rug de boodschap Save the planet, kill yourself. Op de voorzijde wordt verduidelijkt hoe dat kan (foto 2). Volgens het Openbaar Ministerie is Joeri V.d.P. de oprichter van Blood and Honour Vlaanderen (Combat 18-strekking, nvdr.). Beroepsmilitair Tomas B. is de onbetwistbare leider. Bij een inspectie van zijn kamer in de legerkazerne van Leopoldsburg ontdekt de militaire overheid een video waarop onder andere te zien is hoe met een gsm iets tot ontploffing zou gebracht zijn, hoe vijf met bivakmutsen gemaskerde mannen schietoefeningen houden in volle natuur waarbij op de schietschijf het hoofd van een Afrikaanse man is getekend, en verder schietpartijen en het gooien van een molotovcocktail naar de pijlers van een brug. Eén van de gemaskerde mannen (Tomas B., nvdr.) geeft ook nog een boodschap mee, met naast zich een nazivlag met een swastika.De video wordt in de rechtszaal getoond, maar de aanwezigen geraken nog meer onder de indruk van de getoonde fragmenten uit het White Freedom Fighter-handleiding.

 

Het is een document dat door Tomas B. in de periode 2002-2003 is geschreven. Een handboek voor terroristische activiteiten met details over vuurwapens en explosieven, en alles wat aan het gebruik ervan voorafgaat (het observeren van doelwitten…) en wat achteraf nuttig kan zijn (EHBO…). Bij een latere huiszoeking wordt een uitgebreidere versie van het document gevonden, met toevoeging van onder andere een verantwoording en een voorbeeld van een opeisingsbrief. Doel is de bescherming van het blanke ras. “Wij zullen tot het einde gaan en het volk beschermen tegen de vijanden die het vandaag kent”, zegt Tomas B. in de ontdekte video. De vijanden, zo wordt in het White Freedom Fighter-document verduidelijkt, zijn onder andere de leiders van de “zionistische en multiculturele lobby”.

 

Bevolkingsgroepen moeten tegen elkaar opgezet worden met als doel België te destabiliseren en uiteindelijk een nationaal-socialistisch regime te vestigen. Helemaal uitgewerkt zijn die plannen nog niet. Men is vooral bezig met de hoe-vraag, en nog niet met de wie-vraag. Al wordt geopperd om eerst Dyab Abou Jahjah met een westers geweer te vermoorden, en daarna Filip Dewinter met een niet-westers geweer. Eenmaal begint het echt te jeuken: na rellen met allochtone jongeren in Parijs en Brussel wordt het plan opgevat om vanuit een leegstaand gebouw een aantal allochtonen neer te schieten. In Brussel zou men dan wegvluchten naar het huis van Bart V.G. (een bekende Voorpost-militant, nvdr.). Bart V.G. ontkent elke betrokkenheid. Homo’s overvallen staat ook op het programma: enerzijds omdat men homo’s haat, anderzijds omdat die overvallen dan een bron van inkomsten zouden zijn. De verkoop van het BBET-tijdschrift, lezingen en concerten worden gezien als andere inkomstenbronnen. Drugsdealers wil men ook aanpakken, maar omdat voldoende concrete informatie achterblijft, komt daar niets van in huis.

 

Zijn Tomas B., Joeri V.d.P., Mark H. en Stijn V.M. verdacht van een leidinggevende rol in BBET, in de bijrollen vinden we onder andere Chris M. die de BBET-postbus in Antwerpen huurde. Wegens een meningsverschil voeren Tomas B. & Co een raid uit op Chris M., die daarop overstapt naar de concurrentie van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen. Waar hij echter al even fout bezig is. Op 9 maart 2011 wordt Chris M. door de rechtbank in Veurne veroordeeld als organisator van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen. Een andere vechtpartij ligt aan de basis van het uit BBET stappen van een belangrijke getuige. Op een oudejaarsavond kruisen Tomas B. & Co een groep vreemdelingen. Die vluchten weg van het uitlokken van een vechtpartij, maar komen terug met een ijzeren staaf. Daarmee wordt op de getuige geklopt… die er alleen voor staat want nu zijn zijn BBET-vrienden weggevlucht. Ook andere BBET-leden zouden hun kameraden aan de galg praten, terwijl discretie toch de eerste regel is voor BBET-leden.

 

Scriptaanwijzingen vinden we niet enkel terug in White Freedom Fighter-document. In een Ideeën-document wordt uitgelegd hoe nieuwe krachten rekruteren (men denkt eraan volk te rekruteren bij de Vlaams-nationalistische studentenvereniging NSV). Een Tussentijdse planning-document voorziet onder andere de aanmaak van kisten met klaar te houden materieel (kledij, munitie…). Een Kalender-document geeft de planning van schietoefeningen en andere trainingen. Nederlanders van de Nationale Alliantie krijgen zo hun opleiding.

 

Het Openbaar Ministerie waarschuwt de rechtbank dat de verdediging zal zeggen dat de BBET’ers slechts een groepje vrienden waren, in het ergste geval nazi-folkloristen. Maar uit de verklaringen van BBET’ers, de ontdekte documenten, de getraceerde uitwisseling van documenten, het relaas van twee undercoveragenten (één in Leopoldsburg en één in schietclub Le toison d’or in Aalst)… blijkt het om een veel ernstiger zaak te gaan. De stekker is uit de organisatie getrokken, en daar mogen we blij om zijn. Blij dat men er op tijd bij was. In de zeer recente geschiedenis (Anders Behring Breivik die met zijn bomaanslag in Oslo en schietpartij op het eiland Utoya op 22 juli 2011 in Noorwegen 77 doden en tientallen gewonden veroorzaakte, nvdr.) hebben we kunnen zien dat het anders had kunnen aflopen.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (6): HANDEL IN WAPENS, ANABOLEN, VIAGRA…

bbet,bbet-overzicht,blood and honourAl even lijvig als het document dat zicht geeft op de racistische, negationistische en neonazistische ideeën bij BBET, is het document dat de betrokkenheid bij wapenhandel onder de loep neemt. Daarbij komen alle mogelijke wapens in beeld: diverse pistolen, revolvers, geweren, inclusief UZI-machinepistolen en Kalasnikov’s AK-47.

 

Tomas B. verkoopt bijvoorbeeld twee wapens aan een undercoveragent, en als Tomas B. terugkomt van een missie met het Belgisch leger in Kosovo vraagt hij Stijn V.M. eens tien matrakken mee te brengen. Stijn V.M. heeft die in bewaring genomen terwijl Tomas B. als beroepsmilitair in Kosovo is. Op weg naar een NSV-betoging zou Tomas B. die tien matrakken aan iemand kunnen verkopen. Het zijn maar twee van de meerdere gevallen van wapenhandel en/of illegaal wapenbezit waarvan Tomas B. beschuldigd wordt. Maar liefst veertien verdachten staan bij de rechtbank in Dendermonde terecht voor betrokkenheid bij wapenhandel en/of illegaal wapenbezit. Elf BBET’ers en drie ‘gewone’ wapenhandelaars.

 

Er worden nog een paar andere dossiers waarin Tomas B. betrokken is voorgelegd. Een caféruzie waarbij Tomas B. een champagnefles op het hoofd van twee mensen knalde, met blijvende gehoorschade voor één van de twee. Chantage bij één van de vriendinnen van Tomas B.: Tomas B. heeft een laatste vrijpartij gefilmd en dreigde die naar buiten te brengen als die vriendin geen excuses aanbood voor het beëindigen van de relatie. De vechtpartij op een oudejaarsfuif van de Chiro in Buggenhout waarbij Tomas B. en Wim M. betrokken zijn. Een agent in burger liep daarbij een gebroken kaak op. Nu het uit is met een andere vriendin, bij wie Tomas B. een zoontje heeft, legt Tomas B. op de verjaardag van het zoontje een met bloed geschreven dreigbrief samen met een mes aan de achterdeur… Spijts dit ‘palmares’ voor beoordeling bij de rechtbank ligt, is Tomas B. in de loop van de BBET-rechtszaak opnieuw betrokken bij een vechtpartij die de nationale media haalt.

 

En dan is er nog het anabolen- en viagradossier. Bij de ‘tactische doelstellingen’ in het White Freedom Fighter-document wordt het uitschakelen van drugsdealers vermeld, maar Tomas B., Joeri V.d.P. en een derde verdachte, Raphaël D.P., zijn zelf in die branche actief. Ze reizen naar Polen en Servië om anabolen te kopen die hier verkocht worden. De uitgebreide prijzenlijst bevat zowat alles wat in die branche te vinden is. Alles kan binnen de drie weken geleverd worden. Ook in viagra wordt gehandeld. Nadat Joeri V.d.P. na een vechtsportpartij weigert een dopingcontrole te ondergaan, vindt men bij hem thuis onwaarschijnlijk grote hoeveelheden anabolen, en ook nog drugs en wapens.

 

Voor Tomas B. wordt acht jaar gevangenisstraf gevraagd + twee jaar voor slagen en verwondingen buiten de BBET-zaak + nog eens twee jaar voor de anabolicazaak. Voor Joeri V.d.P. wordt vijf jaar gevangenisstraf gevraagd + nog eens twee jaar voor de anabolicazaak. Voor Mark H. en Stijn V.M. vijf jaar gevangenisstraf. In de loop van de jaren verloor Tomas B. zijn vertrouwen in de eerder genoemde BBET-vrienden en gaat hij zich meer en meer omringen met militairen: Gert P., Joost V.I., Karel H. en Stefan S. Voor hen wordt drie jaar gevangenisstraf gevorderd. Allen, van Tomas B. tot en met Stefan S., met een geldboete bovenop en een verbod nog met wapens in contact te komen. Voor de andere gedagvaarden wordt een lichtere gevangenisstraf gevraagd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (7): DE VERTRAGINGSMANOEUVRES VAN DE VERDEDIGING

In zijn dichtbundel De as bonst op mijn hart schrijft Tomas B.: “Daarenboven weiger ik eender welke wet, of wetgevende overheid, te gehoorzamen of respecteren, die het Volk niet dient. Deze wet en haar dragende overheid is de vijand van het Volk, en dus eveneens de mijne. Hoewel wij allen geboren worden in een systeem van verplichte gehoorzaamheid aan onze vijanden, weiger ik hieraan deel te nemen. Vanuit deze wetenschap, en in volle bewustzijn van de gevolgen, berouw ik dan ook niets.”

 

Advocaten van de BBET-verdachten pakken het sluwer aan, maar met hetzelfde doel: het onttrekken van hun cliënt aan de normale rechtsgang.Zoals al gezegd in deel 1 van dit overzicht heeft de verdediging, vooraleer de rechtszaak kan beginnen, jarenlang gediscussieerd en geprocedeerd rond twee kwesties: of de inzet van twee undercoveragenten rechtmatig is gebeurd, en of er wel sprake is van illegaal wapenbezit want met de intussen verschenen wapenwet hadden die wapens geregulariseerd kunnen worden. De zaak wordt tot en met bij het Hof van Cassatie gebracht… die de redenering van de verdediging over de hele lijn afwijst. Als dat allemaal achter de rug is duiken ook nog eens ‘agendaproblemen’ op bij de advocaten van de verdediging vooraleer de behandeling van de BBET-zaak bij de correctionele rechtbank van Dendermonde echt kan beginnen.

 

Eens de rechtszaak op 12 september 2011 gestart, wordt een andere vertragingstruc toegepast. Vooraleer er mondeling gepleit wordt moeten de betrokken partijen hun pleidooien en conclusies schriftelijk aan elkaar overmaken. Zodat de verdediging niet verrast wordt door wat de openbare aanklager aankaart, en deze laatste vervolgens tijd heeft om de argumenten te onderzoeken en mogelijk te repliceren op wat de verdediging zegt. De voorzitter van de rechtbank beslist wanneer de schriftelijke pleidooien en conclusies uitgewisseld moeten worden, maar negen keren op tien houdt de verdediging zich er niet aan en overhandigt ze haar schriftelijke conclusie pas bij het mondeling pleidooi. Niet zelden zijn dat omvangrijke documenten, met punctuele kritiek. Voor de openbare aanklager is het onmogelijk daar ter plekke even gedetailleerd op te repliceren, waardoor op 29 februari 2012 en 16 april 2012 extra zittingsdagen bij de rechtbank in Dendermonde moeten ingelast worden.

 

Op 21 mei 2012 had een uitspraak over de BBET-zaak kunnen vallen, maar tot verbazing van iedereen besloot de rechtbank om, op vraag van de verdediging, eerst advies te vragen aan het Grondwettelijk Hof over de bevoegdheid om op te treden in deze zaak van federaal parketmagistraat Ann Fransen. Een vraag die op zich legitiem is, maar in de coulissen vernamen meerdere journalisten dat Frank Scheerlinck, (foto 1) verbonden aan het advocatenkantoor van Piet Van Eeckhaut en verdediger van BBET-hoofdverdachte Stijn V.M., een tweede procedurekwestie achter de hand houdt: of de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs wel bevoegd is om op te treden in de BBET-zaak. Waarom dan niet beide kwesties ineens opwerpen? Scheerlinck glimlacht enkel maar als hij die vraag krijgt. Na een jaar volgt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof… die alle argumenten van de verdediging afwijst. Maar intussen is de voorzitster van de driekoppige rechtbank ernstig ziek geworden, zodat zij niet langer kan zetelen en moet vervangen worden.

 

Op 27 mei 2013 begint de BBET-rechtszaak opnieuw. Met een nieuwe voorzitter van de rechtbank wordt de beveiliging verscherpt (metaaldetector en fouillering  voor iedereen die de rechtszaal binnen wil). Dezelfde advocaten die in 2011 en 2012 erop wijzen dat hun cliënten toch geen terroristen kunnen zijn, want anders zou er toch meer beveiliging in de rechtszaal zijn, klagen nu dat de beveiligingsmaatregelen buiten proportie zijn, er de vorige keren toch niet zo’n beveiliging was. Op 27 mei 2013 wordt alleen de agenda voor het vervolg van de rechtszaak besproken; op 9 oktober 2013 wordt de BBET-zaak effectief vervolgd.

 

Gezien nu een nieuwe derde rechter zetelt en de betrokken partijen zich niet willen beperken tot de schriftelijk neergelegde conclusies, worden alle pleidooien mondeling overgedaan. Advocaat Frank Scheerlinck heeft nu een andere vraag klaar om voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof. Niet over de bevoegdheid van de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs – dat manoeuvre is intussen bekend geworden op deze blog en in De Standaard – maar over het verschil tussen het behoren tot een misdadige dan wel een terroristische organisatie. Na een repliek van het Openbaar Ministerie weigert de rechtbank de BBET-rechtszaak opnieuw te schorsen voor een vraag aan het Grondwettelijk Hof.

 

Na één dag wordt de BBET-rechtszaak echter opnieuw geschorst. In een verslag van de VRT-televisie over de zitting op 9 oktober is er sprake van dat de twee bijzitters van de rechtbank niet in beeld wensten te komen uit vrees voor mogelijke represailles. Meteen vragen de advocaten Frank Scheerlinck, weer hij, en Piet Noë (foto 2, advocaat van Mark H.) dat de twee bijzitters zich zouden terugtrekken wegens hun schijn van partijdigheid. De twee bijzitters-rechters weigerden dit, waarna het hof van beroep in Gent zich over de zaak moest uitspreken. Het hof wijst alle argumenten van de verdediging af zodat de BBET-rechtszaak op 11 december 2013 kan verder gezet worden.

 

Maar ook op voorlaatste zittingsdag wordt een procedurekwestie opgeworpen. Volgens de verdediging van één van de drie ‘gewone’ wapenhandelaars is één document, in het naar schatting 25.000 bladzijden tellend dossier, vervalst. De verdediging vraagt hierover een tussenvonnis, vooraleer de BBET-rechtszaak vervolgd wordt. Het betwiste document is een samenvatting van de afgeluisterde telefoongesprekken. In het BBET-dossier steekt evenwel niet enkel die samenvatting, waarvan het niet eens zeker is dat ze verkeerd zou zijn, maar ook de volledige transcriptie van de afgeluisterde telefoongesprekken. Het betwiste document steekt al járen in het BBET-dossier, maar pas nu wordt het bekritiseerd door de verdediging. Vandaag zal de rechtbank in Dendermonde (ook) uitspraak doen over deze kwestie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

BBET (8): DE RETORIEK VAN DE VERDEDIGING

De vraag dat een hogere rechtbank zich eerst zou uitspreken over een procedurekwestie, is een vraag die gesteld mag worden. Maar een mens kan zich wel afvragen hoe terecht die vragen zijn als ze door de hogere rechtbanken telkens weer over de hele lijn afgewezen worden. Maar minstens het tweede doel van de verdediging is daarmee bereikt: de rechtszaak sleept daarmee langer aan dan nodig… waarna de verdediging al haar retorisch talent naar boven kan halen om te pleiten dat de redelijke termijn om een uitspraak te doen overschreden is en hun cliënt alleen al daarom de vrijspraak verdient.

 

Dat de vragen van de verdediging mogen gesteld worden maar onterecht zijn, zoals blijkt uit de verschillende arresten, is een feitelijkheid die door de verdediging anders ingekleed wordt. Op de voorlaatste dag van de rechtbankzitting, op 12 december 2013, zegt één van de advocaten van de verdediging dat hij zich niet aangesloten heeft bij alle mogelijke procedures die de rechtsgang vertraagd hebben “behalve bij de terechte vraag over de bevoegdheid van mevrouw de federale procureur.” De vraag mocht gesteld worden, maar was niet terecht gezien het Grondwettelijk Hof een jaar later heel de argumentatie van de verdediging afgewezen heeft als niet terzake.

 

Spijts de uitspraak van het Hof van Cassatie over de in beslag genomen wapens die niet geregulariseerd konden worden met de nieuwe wapenwet (zie deel 1 en 7), blijft de verdediging van vele gedagvaarden argumenteren over de nieuwe wapenwet alsof het Hof van Cassatie zich nog niet over die kwestie heeft uitgesproken. Een andere giller is de Salduz-wetgeving waarmee sinds vorig jaar elke verdachte de kans krijgt een advocaat te spreken vooraleer door de politie verhoord te worden. Volgens menig advocaat had dit ook moeten gebeuren bij het BBET-onderzoek jaren geleden. “Hallo, ik ben undercoveragent Jos en ik wil jou wat vragen over explosieven, maar je mag eerst je advocaat raadplegen.” Zoiets dus.

 

Voorts minimaliseren alle advocaten de feiten, en voeren ze aan dat hun cliënt intussen goed terecht gekomen is zodat een gevangenisstraf nadelig zou zijn voor zijn beroepsloopbaan en/of gezinsleven. De advocaat van Tomas B. bijvoorbeeld (foto) ontkent of minimaliseert alle betichtingen, behalve dat Tomas B. een attest van goed gedrag en zeden heeft vervalst om als security te kunnen optreden op Pukkelpop. “Geen terroristische organisatie, maar waar wel doden zijn gevallen”, verduidelijkt B.’s advocaat  Michel Van Assche (sic). De advocaat betwist dat B. lid zou geweest zijn van een terroristische organisatie, en slagen en verwondingen vanuit racisme is ook al met de haren getrokken. De slagen en verwondingen hadden evengoed anderen te beurt kunnen vallen. “Statistisch is het aantal Turken bij slagen en verwondingen van mijn cliënt klein.” (sic). Volgens Michel Van Assche is zijn cliënt intussen een voorbeeldig burger, enkel nog geïnteresseerd in moto’s. Nochtans wordt Tomas B. tussen de eerste en de tweede zittingsdag in de BBET-rechtszaak, op 18 oktober 2011, in Nederland nog aangehouden in gezelschap van drie kompanen uit het Blood and Honour-milieu… met een zak vol wapens. De Ulfhednar-wapenzaak die intussen in Alkmaar in behandeling is.

 

Naast het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, en het Ministerie van Landsverdediging, heeft in laatste instantie ook Dyab Abou Jahjah zich burgerlijke partij gesteld in de BBET-zaak. In het BBET-dossier wordt hij immers meerdere malen vermeld als doelwit om te vermoorden, en zo rellen uit te lokken. Volgens de advocaten van de verdediging kan het niet dat iemand die destijds ‘Staatsvijand nr. 1’ was zich nu burgerlijke partij stelt. Dat Dyab Abou Jahjah door een rechtbank van alle beschuldigingen is vrijgesproken, wordt slechts eenmaal vermeld door een advocaat. De andere advocaten reppen daar niet over in al hun fulmineren tegen de burgerlijke partijstelling.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, bbet-overzicht, blood and honour |  Facebook | | |  Print

13-12-13

BBET-GEESTESGENOTEN IN TSJECHIË

De laatste procesdag in de BBET-zaak is gisteren zonder ongelukken verlopen. Al blijven wij ons verbazen over wat advocaten van de verdediging en sommige verdachten schaamteloos durven beweren. Vrijdag 10 januari 2014 volgt het vonnis van de correctionele rechtbank in Dendermonde.

 

Intussen is vorige maand in Tsjechië een organisatie opgedoekt die sterke gelijkenissen vertoont met BBET. Nadat veiligheidsdiensten, zowel burgerlijke als militaire, sinds begin dit jaar de rechts-extremistische scene in Noord-Moravië geobserveerd hebben, zijn op 26 november vijf mannen aangehouden. Onder hen twee militairen, een gewone soldaat en een sergeant. Bij huiszoekingen vond men allerlei vuurwapens, tientallen kilo's buskruit, explosieven en munitie, en diverse zaken die verwijzen naar een extreemrechts gedachtegoed. De arrestanten zijn tussen 26 en 33 jaar oud, en riskeren tussen twee en acht jaar gevangenis. Veel meer wil de Tsjechische politie er niet over kwijt, op een reeks foto’s na van het in beslag genomen wapenarsenaal.

 

Het is bijgevolg niet bekend of er banden zijn tussen de Tsjechische aangehoudenen en buitenlandse geestesgenoten. Historisch zijn er banden in dit milieu tussen Tsjechië en ons land. In 2006 verschenen in Tsjechië berichten dat er geld ingezameld werd voor de BBET'ers die in Vlaanderen in voorlopige hechtenis waren genomen.

 

Foto 1: BBET-tijdschrift, nr.3. Enkele titels uit dit nummer: Adolf Hitler: Man tegen de Tijdsgeest!; Islam en Secularisme; Dagboek van een ongeboren kind; Geert Cool: de aap van Chirac; Vakantie in Auschwitz; Hoe Uilenspiegel de Joden bedroog; Naar een heidens-ecologische Wende?; Gezocht: toekomst voor blanke kinderen!. Foto 2: Eén van de in Tsjechië in beslag genomen wapens.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour, tsjechië |  Facebook | | |  Print

12-12-13

BBET-RECHTSZAAK IS HERVAT

BBET.jpgGisteren is in Dendermonde de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET opnieuw gestart.

 

Vorig decennium waren in Vlaanderen twee groepen actief onder de naam Blood and Honour Vlaanderen. Het traditionele bekwaamt zich vooral in het organiseren van concerten. Drie organisatoren ervan worden op 9 maart 2011 in Veurne veroordeeld. De Combat 18-versie is tegelijk meer intellectueel én gewelddadiger van aard. Hun eerste activiteit is een Adolf Hitler-viering op 20 april 2001. Nadat de groep niet meer erkend wordt door het internationale Blood and Honour/Combat 18-netwerk verdwijnt Blood & Honour Vlaanderen als titel van hun tijdschrift, en wordt het Bloed, Bodem, Eer & Trouw. Vanaf 2004 worden de activiteiten van BBET gevolgd door een aantal veiligheidsdiensten; op 7 september 2006 worden in vijf legerkazernes en op achttien privé-adressen huiszoekingen verricht die een enorme wapenvoorraad en ander belastend materiaal opleveren.

 

Na een jarenlange procedureslag vanwege de advocaten van de verdediging start de BBET-rechtszaak op 21 september 2011 in Dendermonde. Hoofdverdachte Tomas B. heeft met zijn White Freedom Fighter-document een handboek voor terroristische activiteiten geschreven. Een infiltrant van de politie verneemt dat het de bedoeling is Dyab Abou Jahjah met een westers geweer te vermoorden, en Filip Dewinter daarna met een niet-westers geweer, om zo bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, onlusten tussen bevolkingsgroepen uit te lokken en vervolgens een autoritair regime te installeren. Op 21 mei 2012 wordt de uitspraak in de BBET-zaak verwacht, maar op vraag van de verdediging besluit de rechtbank eerst een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Het gevolg is dat de rechtszaak een jaar lang stil ligt. Het Grondwettelijk Hof wijst de kritiek van de verdediging over de volledige lijn af, maar daarna moet het hele proces overgedaan worden omdat de voorzitter van de rechtbank intussen ernstig ziek is gevallen en zich moet laten vervangen (meer hierover: lees het hier en hier).

 

Maar de rechtszaak struikelt daarna opnieuw over procedurekwesties. Nadat de vier hoofdverdachten op 9 oktober 2013 de kans krijgen zich te verdedigen, brengt de VRT-televisie een verslag van de rechtbankzitting waarbij gezegd wordt dat twee van de drie rechters niet in beeld wensen te komen uit vrees voor represailles vanuit BBET. Voor de advocaten van twee BBET-verdachten is het aanleiding om de twee rechters te vragen zich wegens partijdigheid terug te trekken. Zij weigeren dit. De rechtszaak wordt opnieuw geschorst: het hof van beroep in Gent moet eerst uitmaken of er inderdaad sprake is partijdigheid. “Neen”, besluit het hof. De twee rechters hebben alleen gevraagd om niet in beeld te komen, om redenen die hun eigen zijn. Er is vanuit de rechtbank op geen enkele wijze een motivering gegeven waarom de twee rechters niet in beeld wensen te komen. Dat moet ook niet. Er is gezien de niet-motivering geen sprake van partijdigheid. En het niet voor de foto- en filmpers in beeld willen komen, doet geen afbreuk doet aan de openbaarheid van de rechtszaak.

 

De rechtbank aanhoorde gisteren de verdediging van dertien gedagvaarden, waarvan vijf nog steeds militair zijn. Dat deze laatsten intussen op missie waren in Afghanistan, Kosovo, Mali en/of werkzaam zijn op de militaire basis van Kleine Brogel met zijn vermeende atoomraketten, geldt voor de verdediging als bewijs van hun voorbeeldig gedrag, nog los van dat ze weinig of niets kan verweten worden. Het ministerie van Landsverdediging blijft zich echter burgerlijke partij stellen als benadeelde door hun betrokkenheid bij BBET. De advocaten van de dertien voeren veelal aan dat hun cliënt slechts door anderen vernoemd is als betrokkene bij de plannen van BBET-leider Tomas B., en er geen sluitend bewijs is dat ze kennis hadden betrokken te zijn bij een terroristische organisatie die de instellingen in ons land wil destabiliseren. Dat bij huiszoekingen illegaal bezit van wapens wordt vastgesteld kan moeilijk ontkend worden, maar er is volgens de verdediging geen ideologische vooringenomenheid. Ook – toch volgens zijn advocaat – niet bij de man die een zaal huurde voor een Blood and Honour-concert en zich een swastika heeft laten tatoeëren.

 

In principe is het vandaag de laatste zittingsdag vooraleer de uitspraak valt. Maar in de BBET-zaak weet je nooit wat het wordt. Zo was er gisteren weer hoogspanning in de rechtszaal nadat de verdediging van één van de gedagvaarde wapenhandelaren aanvoerde dat een proces-verbaal “vervalst” is. Het Openbaar Ministerie betwistte dit. Na een schorsing van de zitting besloot de rechtbank haar standpunt mede te delen samen met het vonnis over de hele BBET-zaak. En dus niet meteen de BBET-rechtszaak nog eens op te schorten tot een en ander uitgemaakt is. Het betwiste document is een samenvatting van de afgeluisterde telefoongesprekken. In het BBET-dossier steekt evenwel niet enkel die samenvatting, waarvan het niet eens zeker is dat ze verkeerd zou zijn, maar ook de volledige transcriptie van de afgeluisterde telefoongesprekken. Het betwiste proces-verbaal steekt al járen in het BBET-dossier, maar werd pas nu bekritiseerd door de verdediging.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

11-10-13

BBET-RECHTSZAAK OPNIEUW GESCHORST

Nieuw proces.JPGWe schreven het al een paar keren: in de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed Bodem Eer Trouw) zijn er altijd wel procedurekwesties en onverwachte wendingen die een normale rechtsgang in de weg staan. Gisteren zouden een tiental ‘gewone’ BBET-verdachten zich verdedigen, maar nog voor de rechtbankzitting goed en wel begon, werd de zitting geschorst na een klacht over “een schijn van partijdigheid” bij twee van de drie rechters die de BBET-zaak beoordelen.

 

Het verslag van de VRT-televisie van de rechtbankzitting woensdag (foto) werd door journaliste Sofie Demeyer ingeleid met: “Op dit nieuwe proces willen twee rechters liever niet herkenbaar gefilmd worden uit schrik voor represailles van de extreemrechtse groepering Bloed Bodem Eer Trouw, een tak van het neonazistische Blood and Honour.” De advocaat van Stijn V.M. greep dit aan om de twee bedoelde rechters “een schijn van partijdigheid” te verwijten en hen te vragen op te stappen uit de rechtbank. Het gevolg zou zijn dat de BBET-rechtszaak nog eens moet overgedaan worden.

 

“Nog eens” want de BBET-rechtszaak heeft pas nog anderhalf jaar stil gelegen omdat één van de drie rechters ernstig ziek is geworden in de periode dat aan het Grondwettelijk Hof enkele prejudiciële vragen voorgelegd werden. Prejudiciële vragen die ingediend waren door dezelfde al genoemde advocaat (!) en na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof onnodig tijdverlies bleken te zijn (!!). Omdat de voorzitter van de rechtbank ernstig ziek werd terwijl men aan het wachten was op het antwoord van het Grondwettelijk Hof, moest een nieuwe rechter ingeschakeld worden en het hele BBET-proces van de start- tot de eindpleidooien hernomen worden.  

 

Het Openbaar Ministerie repliceerde gisterenmorgen dat woorden van een journalist niet beschouwd kunnen worden als woorden van de rechtbank, en de rechtszaak tegen BBET daarom verder gezet kan worden. De twee geviseerde rechters wensten zich niet vrijwillig terug te trekken, maar na een nieuwe schorsing van de zitting besloot de rechtbank dat de twee rechters volgens de wettelijke, schriftelijke procedure zullen antwoorden. Wat die procedure echter precies inhoudt, was gisterenmorgen voor niemand duidelijk. Later op de dag kwam het bericht dat als de twee geviseerde rechters blijven weigeren zich terug te trekken, het hof van beroep in Gent moet oordelen of het al dan niet gepast is dat de rechters blijven zetelen.

 

Op 11 december wordt de rechtszaak tegen BBET in Dendermonde verder gezet. Tegen dan zou bekend moeten zijn of de twee geviseerde rechters kunnen blijven zetelen dan wel opnieuw nieuwe rechters ingeschakeld moeten worden om de BBET-zaak te beoordelen. In dat laatste geval wordt aan alle betrokken partijen gevraagd of het volstaat dat de nieuwe rechters alle schriftelijk neergelegde conclusies bestuderen. De vorige keer als een nieuwe rechter ingeschakeld werd, was het antwoord dat men toch wel opnieuw mondeling moest kunnen pleiten. Iets waar men woensdag aan begonnen was, waarbij nieuwe prejudiciële vragen opgeworpen werden om desgevallend aan het Grondwettelijk Hof te stellen. 

 

Uiteraard hoort een rechtbank zonder schijn van partijdigheid te oordelen, en heeft de verdediging van de verdachten het recht om te wijzen op een mogelijke schijn van partijdigheid. Anderzijds is het niet uit de lucht gegrepen dat met een rechter afgerekend wordt na een uitspraak die een verdachte niet bevalt, of de rechter geïntimideerd wordt door extreemrechtse stoottroepen (Italië, Griekenland…). Trouwens, alleen al de verslaggeving van AFF/Verzet over de BBET-zaak werkt schijnbaar op de zenuwen van enkele van de BBET-hoofdverdachten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

10-10-13

DYAB ABOU JAHJAH BURGERLIJKE PARTIJ IN DE BBET-ZAAK

Bij de rechtbankzittingen over de Blood and Honour-groep BBET (Bloed Bodem Eer Trouw) zijn er altijd wel onverwachte wendingen (1, 2). Gisteren was het niet anders.

 

De eerste onverwachte wending was dat Dyab Abou Jahjah (foto, gisteren in Dendermonde) zich burgerlijke partij heeft gesteld in de rechtszaak tegen BBET, zoals wij maandag bij de eerste van onze twee voorbeschouwingen nog konden meegeven. Niet onbegrijpelijk natuurlijk als je één van de doelwitten blijkt te zijn van BBET, figuurlijk maar ook letterlijk. Men wilde Dyab Abou Jahjah vermoorden met een westers geweer, vervolgens Filip Dewinter met een niet-westers geweer, om onlusten tussen bevolkingsgroepen uit te lokken. Onlusten die politie en politici niet de baas zouden kunnen, zodat de tijd aangebroken was om een nationaalsocialistisch regime te vestigen.

 

Men zou kunnen zeggen dat Dyab Abou Jahjah wat laat zich burgerlijke partij stelt – de eerste vordering van het Openbaar Ministerie in de BBET-zaak dateert van 2008, de eerste rechtbankzitting van 2011 – maar in die tijd zat de voormalige AEL-leider in Libanon. En niet Syrië zoals de advocaat van een BBET-verdachte zei, suggererend dat hij betrokken was bij de burgeroorlog daar. Sinds september terug in ons land wordt dat anders. Abou Jahjahs advocaat doorploegde op een week tijd het duizenden bladzijden tellenden dossier en stelde vast dat het plan om Dyab Abou Jahjah te vermoorden geen zattemanspraat was. Maar bij herhaling, door meerdere betrokkenen bevestigd werd.

 

Overigens kwam niet alleen Abou Jahjah in het vizier. Na het incident waarbij buschauffeur Guido De Moor in Antwerpen het leven verloor, rees het idee om een politieagent om te kopen om zo aan de adressen van de bij het incident betrokken allochtone jongeren te geraken. Om vervolgens die allochtone jongeren neer te schieten. Deze en andere acties waar de BBET’ers aan dachten zouden uitgevoerd worden door militanten verdeeld over meerdere cellen. De skinheads die destijds De Kastelein en andere kroegen bevolkten, dat was slechts façade. Het ware werk zou ondergronds gebeuren.

 

Uit een dagboekfragment van Tomas B. blijkt dat hij gecontacteerd werd door “een collega” die een raid wilde organiseren, maar de middelen noch de ervaring daarvoor had. Tomas B. noteerde dat hij er wél voor kon zorgen. Eén van de mensen die hij daarvoor voor 100 % vertrouwde, was overigens niet ideologisch mee met BBET, maar zou om financiële redenen meewerken. Het doet sterk denken aan de business die bij het Griekse Gouden Dageraad ontwikkeld wordt.

 

Vrijdagnamiddag repliceert de verdediging van de dertien BBET-verdachten die genoemd worden in de burgerlijke partijstelling van de Dyab Abou Jahjah. In een eerste reactie probeerde de verdediging al hemel en aarde te bewegen tegen de burgerlijke partijstelling, als zou het gaan om nieuwe beschuldigingen die lang beraad vragen om erop te antwoorden. Daar is niets van aan, bevestigde het Openbaar Ministerie. Het zijn allemaal zaken die in het BBET-dossier zitten maar nu naar boven gespit zijn, die ondergesneeuwd waren in het BBET-dossier.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

DE VERDEDIGING VAN DE BBET-HOOFDVERDACHTEN

Federaal parketmagistraat voor bestrijding van terrorisme Ann Fransen en de Dendermondse parketmagistraat voor anabolenhandel Jan Kerkhofs preciseerden gisteren wat bekend is van het aandeel van elk van de zeventien gedagvaarden in de BBET-zaak, en herhaalden de strafmaat die voor elk van hen gevorderd wordt zoals al gemeld op de rechtbankzitting van 12 september 2011 (1, 2). Daarna was het gisteren de beurt aan de advocaten van de vier hoofdverdachten (foto: zowel hoofd- als 'gewone' verdachten in de BBET-zaak).

 

De advocaat van Tomas B. relativeerde de hele zaak. Terrorisme is er als het land ernstig ontwricht wordt, de bevolking ernstig schrik wordt aangejaagd. En heeft de bevolking ernstig wakker gelegen van BBET? Niet, toch. Tomas B. zelf las een lange verklaring voor waarin hij zijn spijt uitdrukte voor al wie hij bewust of onbewust geschaad heeft, maar vooral zijn beklag deed dat hij sinds de BBET-zaak door zowat iedereen scheef bekeken wordt. De advocaat van Joeri V.d.P. vroeg vruchteloos om zijn pleidooi te mogen uitstellen tot vrijdag. De rechtbank wees de vraag af omdat al op 23 mei de pleidooien van de verschillende partijen ingepland zijn.

 

De advocaten van Mark H. en van Stijn V.M. betoogden dat hun cliënten intussen voorbeeldige burgers zijn geworden. Mark H., BBET-spreker op Blood and Honour-bijeenkomsten en auteur/samensteller van het BBET-tijdschrift, is na een suggestie van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al eens op bezoek geweest in het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. Zijn advocaat stelde voor om hem in de plaats van een gevangenisstraf een werkstraf in een antiracistische organisatie te geven.

 

De tweede onverwachte wending gisteren kwam van de advocaat van Stijn V.M., maar het was slechts onverwacht wat het zou worden. De advocaat had er al eens voor gezorgd dat de BBET-rechtszaak anderhalf jaar stil lag omdat volgens hem zo nodig enkele prejudiciële vragen moesten gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof, vooraleer de BBET-rechtszaak kon verder gezet worden. Vragen over de federale parketmagistraat voor terrorismebestrijding. Het hof wees alle bezwaren van de advocaat af, maar intussen was de afhandeling van de BBET-zaak alweer anderhalf jaar vertraagd. En zo kon de advocaat gisteren nog eens pleiten dat de BBET-zaak al te lang aansleept en daardoor alleen de vrijspraak voor zijn cliënt gepast is.

 

Anderhalf jaar geleden kondigde diezelfde advocaat een tweede reeks prejudiciële vragen aan, die hij pas gisteren zou stellen. Mogelijk omdat deze blog en De Standaard bekend maakten dat hij zou afkomen met prejudiciële vragen over de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs, deed de advocaat dat niet – de verrassing was weg – maar stelde hij dat zo nodig aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen moeten gesteld worden  over het behoren tot een misdadige organisatie dan wel tot een terroristische organisatie. De BBET-verdachten worden ervan beschuldigd te behoren tot een misdadige organisatie tot aan de datum waarop de terrorismewetgeving van kracht werd, daarna voor het deel uit maken van een terroristische organisatie.

 

In een noodgedwongen snel gefabriceerd, maar met behulp van een wetboek en een internetverbinding gefundeerd, antwoord wees het Openbaar Ministerie de bezwaren van de advocaat van Stijn V.M. af. De rechtbank houdt haar antwoord in beraad tot later. Waarschijnlijk tot einde dit jaar of begin volgend jaar. Tot zolang wordt het afwachten of dan ineens het vonnis over de BBET-uitspraak wordt uitgesproken, dan wel eerst nog om advies aan het Grondwettelijk Hof wordt gevraagd.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

08-10-13

BBET: HET EINDE (NOG NIET) IN ZICHT, VERVOLG

Ongetwijfeld zullen de advocaten van de verdediging van de Blood and Honour-groep Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) pleiten dat hun rechtszaak al onredelijk lang aansleept, en alleen al daarom de vrijspraak voor de verdachten hoort. Maar wie veroorzaakt de lange duur van deze rechtszaak? Gisteren hebben we een tipje van de sluier gelicht, vandaag het vervolg.

 

Naast over BBET als racistische, negationistische en terroristische organisatie, worden in deze rechtszaak een aantal aanverwante zaken behandeld. Zoals wapenhandel. Tomas B. die bijvoorbeeld wapens verkocht aan een undercoveragent, en de vierde hoofdverdachte Stijn V.M. eens vroeg tien matrakken mee te brengen die Tomas B. op weg naar een NSV-betoging zou kunnen verkopen. Drie van de zeventien gedagvaarden staan voor de rechtbank louter als wapenhandelaar, met verborgen ruimtes waar ze een aantal wapens buiten zicht bewaarden.

 

Over Tomas B. worden nog een paar andere dossiers voorgelegd: een caféruzie waarbij Tomas B. een champagnefles op het hoofd van twee mensen knalde, met blijvende gehoorschade voor een van de twee; chantage bij één van zijn vriendinnen die bedreigd werd de laatste – gefilmde – vrijpartij naar buiten te brengen als ze zich niet excuseerde voor het beëindigen van de relatie; een met bloed geschreven dreigbrief en mes achtergelaten bij een andere vriendin op de verjaardag van het zoontje… Ook een vechtpartij, samen met een vriend, op een oudejaarsfuif die een agent in burger een gebroken kaak opleverde zit in het dossier. En dan is er nog de anabolen- en viagrahandel waarvoor Tomas B., Joeri V.d.P en nog een derde verdachte terechtstaan (meer over de aanverwante dossiers: hier).

 

Voor Tomas B. (foto) wordt in totaal twaalf jaar gevangenis gevraagd (8 jaar voor BBET, 2 jaar voor slagen en verwondingen buiten de BBET-zaak en nog eens 2 jaar voor handel in anabolen), voor Joeri V.d.P in totaal zeven jaar cel (5 jaar voor BBET en 2 jaar voor de anabolicazaak), voor Mark H. en Stijn V.M. vijf jaar cel, voor dertien anderen: van drie maanden tot drie jaar cel. De verdediging pleit dat de gedagvaarden allemaal onschuldige lammetjes waren, minstens intussen allen voorbeeldige burgers zijn. De verdediging doet intussen ook haar uiterste best om de gang van de rechtszaak te vertragen: conclusies die tegen een bepaalde datum ingediend moeten worden, worden vaak pas op de eerstvolgende rechtbankzitting overhandigd. Zodat het Openbaar Ministerie niet de tijd heeft om de argumenten grondig te bestuderen en desgevallend pas later de argumenten kan weerleggen (meer over de verdediging: hier).

 

Op 23 januari 2012 is er een tweede rechtbankzitting, op 29 februari en 16 april volgen extra zittingen. Op 21 mei zou de uitspraak over de BBET-rechtszaak volgen, maar tot verrassing van iedereen besloot de rechtbank in te gaan op de vraag van de advocaten van twee verdachten om aan het Grondwettelijk Hof te vragen of het onder andere wel kan dat de bevoegdheid van de in terrorismezaken gespecialiseerde federale parketmagistraat niet kan betwist worden (meer over deze coup de théâtre: hier). Een jaar later, op 27 mei 2013, herneemt men de BBET-zaak in Dendermonde. Het Grondwettelijk Hof ziet geen enkel probleem met de bevoegdheid van nationaal parketmagistraat gespecialiseerd in terrorismebestrijding Ann Fransen. Maar intussen is één van de drie rechters in de BBET-zaak ernstig ziek en vervangen door een andere rechter. De verdediging van de zeventien verdachten vindt het niet voldoende dat de nieuwe, derde rechter kennis neemt van de geschreven stukken, en vraagt opnieuw mondeling te kunnen pleiten. Het Openbaar Ministerie ziet zich genoodzaakt ook opnieuw mondeling te pleiten (meer daarover: hier).

 

Morgenvoormiddag pleit het Openbaar Ministerie. Morgennamiddag pleiten de advocaten van de vier hoofdverdachten: Tomas B., Joeri V.d.P, Mark H. en Stijn V.M.. Ook morgennamiddag protesteert Blokbuster in Dendermonde tegen het fascistisch geweld (Grote Markt, 14 uur). Donderdag en vrijdag pleiten de advocaten van de dertien andere verdachten. 

 

Het is echter maar de vraag of eind dit jaar of begin volgend jaar de uitspraak in de BBET-zaak volgt. Dezelfde advocaat die de bevoegdheid van de federale parketmagistraat voor terrorismebestrijding in vraag stelde, zei meer dan een jaar geleden al dat hij de volgende keer – morgen dus – de bevoegdheid in vraag zal stellen van de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs die het anabolen- en viagradossier behartigt. Als de Dendermondse rechtbank oordeelt dit te moeten voorleggen aan het Grondwettelijk Hof zijn we opnieuw voor minstens een jaar uitstel vertrokken. Voor hetzelfde geld had die advocaat dit al een jaar geleden kunnen opwerpen, maar het is de strategie van de verdediging om zoveel mogelijk procedurekwesties en vertragingsmanoeuvres in te lassen om dan achteraf te pleiten dat deze zaak al al te lang aansleept.

 

Na de uitspraak in eerste aanleg kan men nog naar het Hof van Beroep trekken, en vervolgens het Hof van Cassatie. Tegen dan zal Tomas B. wel naar Zuid-Afrika geëmigreerd zijn om een van zijn andere plannen te realiseren? Om er de blanke boeren te verdedigen met, naar het voorbeeld van 'Artsen zonder grenzen' enzomeer, ‘Security zonder grenzen’.

 

Parallel met de BBET-zaak loopt in Nederland nog een andere zaak waarbij Tomas B. betrokken is. Een zaak van wapenbezit waarvoor Tomas B. met drie anderen aangehouden werd op 18 oktober 2011, amper een maand na de eerste procesdag over BBET op 12 september 2011. De voorbije zomer, uitgerekend op zijn verjaardag op 23 juli, werd Tomas B., samen met zijn boezemvriend Arnoud K., voor de Ulfhednar-wapenzaak verwacht bij de rechtbank in Alkmaar. Maar Tomas B. daagde niet op. De rechtszaak werd na een korte zitting voor onbepaalde tijd uitgesteld om bijkomende getuigenverklaringen te noteren (hier het verslag van de rechtbankzitting).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

07-10-13

BBET: HET EINDE (NOG NIET) IN ZICHT

Blood and Honour dubbelnummer 3-4.jpgBBET nr 4.jpgVan aanstaande woensdag 9 tot en met vrijdag 11 oktober wordt in Dendermonde gepleit in de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). Of we daarmee echt aan de eindpleidooien toe zijn, is af te wachten. Deze zaak heeft al zoveel procedurekwesties en onverwachte wendingen gekregen. 

 

Vanaf het begin van de jaren 2000 zijn in Vlaanderen twee groepen actief onder de naam Blood and Honour Vlaanderen. De eerste en actiefste in het organiseren van neonaziconcerten is de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen. Door andere neonazi’s ook wel “biernazi’s” genoemd. Drie organisatoren ervan werden op 9 maart 2011 in Veurne veroordeeld voor de organisatie van twee van de meer dan twintig concerten die ze in Vlaanderen ingericht hebben. De tweede groep Blood and Honour Vlaanderen is actief in de lijn van de gewelddadige groep Blood and Honour-groep Combat 18 die is ontstaan vijf jaar nadat de zanger van Skrewdriver, Ian Donaldson Stuart, in 1987 Blood and Honour oprichtte.

 

Opgericht door Joeri V.d.P, met Tomas B. als leider en Mark H. als ideoloog, organiseert die tweede groep van Blood and Honour Vlaanderen op 20 april (de geboortedag van Adolf Hitler, nvdr.) 2001 als eerste activiteit een Adolf Hitler-viering in een klein zaaltje in Limburg. Er zijn een dertigtal aanwezigen die pas de avond tevoren verwittigd werden van de activiteit. Drie jaar later is het aantal aanwezigen aangegroeid tot een 180-tal. De organisatie geeft intussen haar tijdschrift uit onder de naam Bloed Bodem Eer Trouw. Tot aan het dubbelnummer 3-4 (foto 1) was de naam Blood and Honour, de eerste twee nummers met toevoeging van Vlaanderen, daarna werd het Bloed Bodem Eer Trouw (foto 2). Het contactadres bleef hetzelfde: een postbus in Grembergen.

 

Naast Adolf Hitler- en Rudolf Hess-herdenkingen richt BBET concerten en infoavonden in – niet zelden met negationisten als spreker, of om geld in te zamelen voor gevangen gezette negationisten. Vanaf 2004 worden de activiteiten van BBET gevolgd door een aantal veiligheidsdiensten; op 7 september 2006 worden in vijf legerkazernes en achttien privé-adressen huiszoekingen verricht die een enorme wapenvoorraad en ander belastend materiaal opleveren. Er worden zeventien mensen aangehouden, waaronder tien militairen. Uiteindelijk wordt voor eenentwintig verdachten de verwijzing naar de rechtbank gevraagd. Vier ervan krijgen ‘de gunst van opschorting’ en moeten niet voor de rechtbank van Dendermonde verschijnen.

 

Pas op 12 september 2011 worden zeventien verdachten verwacht bij de correctionele rechtbank van Dendermonde. Advocaten van de verdediging hebben jarenlang de zaak vertraagd door te betwisten of de inzet van twee undercoveragenten rechtmatig is gebeurd, en te stellen dat de in 2006 gevonden wapens weliswaar illegaal bezit waren, maar met de nieuwe wapenwet geregulariseerd hadden kunnen worden en nu dus niet meer ter sprake mogen komen. De zaak komt tot bij het Hof van Cassatie dat alle argumenten van de verdediging afwijst. (Meer over deze periode: hier.)

 

De verdediging van de BBET-verdachten betwist niet of nauwelijks de inbreuken op de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme. Dat kan ook moeilijk als je leest wat er allemaal in het BBET-tijdschrift is verschenen (lees hier) en op de BBET-website is gepubliceerd (lees hier). De zaak draait meer over de vraag of de verdachten al dan niet behoren tot een terroristische organisatie. Het heeft er alle schijn van, niet in het minst met het White Freedom Fighter-document en een video die in de kamer van Tomas B. in de legerkazerne van Leopoldsburg zijn gevonden.

 

Het White Freedom Fighter-document, waar later nog een tweede, bijgewerkte versie van gevonden wordt, is een handboek voor terroristische activiteiten met alles erop en eraan. Uitleg over het gebruik van vuurwapens en explosieven, over het observeren van doelwitten, over EHBO mocht er toch iets mis lopen… Een verantwoording, een voorbeeld van een opeisingsbrief, een document over hoe en waar leden rekruteren enzomeer, vervolledigen het White Freedom Fighter-document. In de gevonden – en bij de eerste rechtbankzitting getoonde – video is onder andere te zien hoe iets met een gsm tot ontploffing zou gebracht zijn, en hoe vijf met bivakmutsen gemaskerde mannen schietoefeningen houden in volle natuur waarbij op de schietschijf het hoofd van een Afrikaanse man is getekend.

 

In de video zegt Tomas B., met naast hem een vlag met een swastika: “Wij zullen tot het einde gaan en het volk beschermen tegen de vijanden die het vandaag kent.” Die vijanden, zo wordt in het White Freedom Fighter-document verduidelijkt, zijn de leiders van de “zionistische en multiculturele lobby”. Het White Freedom Fighter-document legt vooral het hoe en waarom uit, wat men precies wil doen vernemen de veiligheids- en politiediensten uit getuigenverklaringen. Men wil bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten met als bedoeling België te destabiliseren en uiteindelijk een nationaalsocialistisch regime te vestigen. Men zou eerst Dyab Abou Jahjah met een Westers geweer willen vermoorden, en daarna Filip Dewinter met een niet-Westers geweer, om zo bevolkingsgroepen tegenover elkaar op te zetten (meer daarover hier). Morgen: Hoe verliepen de voorgaande rechtbankzittingen en is het einde in zicht?

 

  • Update. Dyab Abou Jahjah meldt vandaag op Facebook: "Ik heb me burgerlijkpartij gesteld in de zaak tegen de extreem rechtse terreur groep BBET. Deze organisatie met onder andere Belgische militairen wou mij vermoorden in 2006. Ik vind het belangerijk dat men beseft dat de rechts-radicalisering en racisme in de maatschappij niet alleen politiek is maar ook terrorisme als vorm neemt. Woensdag komt de zaak in Dendermonde voor." Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, waarvoor André Gantman (N-VA) vandaag opnieuw het opdoeken vraagt, heeft zich bij de aanvang van de rechtszaak tegen BBET al burgerlijke partij gesteld.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

03-08-13

AFF-RADIO

Yasmine Kherbache, kabinetschef van Elio Di Rupo en leading lady van de Antwerpse socialisten, vertelde vorige week in dS Weekblad dat haar man niet alleen in november een café opent aan het De Coninckplein in Antwerpen, Beautiful Planet. Hij zou ook met een radiozendertje starten, Mokita. Een naam die al op het pand stond toen ze hun huisje aan het De Coninckplein kochten, en ‘dat wat iedereen weet, maar niemand uitspreekt’ betekent.

 

Hoe zou een AFF-radio eruit zien? Het is een vraag waar we ons niet over gebogen hebben, en we ons ook niet over zullen beraden. Vorige zaterdag was een AFF-medewerker wel te gast bij Radio Centraal. Aanleiding was de Ulfhednar-zaak die vorige week dinsdag haar eerste procesdag kreeg in Alkmaar. Een zaak van wapenbezit bij Nederlandse neonazi’s waarbij ook Tomas B. opgepakt werd, hoofdverdachte in de BBET-zaak die de interesse opwekte van de Belgische veiligheidsdiensten vanaf 2004 en helemaal aan het rollen ging met huiszoekingen in 2006.

 

Na allerlei procedurekwesties en vertragingsmanoeuvres van de advocaten van de zeventien verdachten, en ook nog eens de ziekte van een van de drie rechters, zouden nu begin oktober de eindpleidooien gehouden worden. Maar nieuwe procedurekwesties en vertragingsmanoeuvres zijn informeel reeds aangekondigd zodat geen mens durft voorspellen wanneer het echt tot een uitspraak van de rechtbank komt. En daarna hebben alle partijen nog de kans om in beroep te gaan en in cassatie te gaan.

 

Beluister hier het interview met onze medewerker over de BBET-zaak en aanverwante kwesties zoals de Blood and Honour-concerten, de rol van media en politiek, enzomeer. En voor daarna is er nog dit streepje muziek.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, media, actie |  Facebook | | |  Print

24-07-13

ULFHEDNAR: VERSLAG EERSTE RECHTBANKZITTINGSDAG

Zoals maandag in primeur gemeld, en ’s avonds aangekondigd in EenVandaag, moesten gisteren vier leden en sympathisanten van de uit Blood and Honour ontstane groep Ulfhednar zich bij de rechtbank van Alkmaar verantwoorden voor illegaal wapenbezit. De Ulfhednar-leden Rory D.K. (de kaalkop op de foto hiernaast, met opgestoken middenvinger) en Jeroen V.D.B., en verder de Vlaming Tomas B., leider van de Blood and Honour-groep Bloed Bodem Eer Trouw (BBET), en zijn boezemvriend Arnoud K., ex-kopstuk van Blood and Honour Vlaanderen, Combat 18-versie.

 

Rory D.K., Jeroen V.D.B. en Arnoud K. waren aanwezig bij de rechtbankzitting in Alkmaar. Arnoud K. als enige die geen advocaat had meegebracht. Tomas B. viel dus op door zijn afwezigheid. Een slechte gewoonte, want bij de eerste zittingsdag van de BBET-zaak, bij de rechtbank in Dendermonde op 12 september 2011, schitterde Tomas B. ook al door zijn afwezigheid. De vier genoemden werden in een auto staande gehouden op 18 oktober 2011. De AIVD, de Nederlandse staatsveiligheidsdienst, had de politie getipt over wapenbezit. In de auto bleken inderdaad wapens te liggen. Bij een huiszoeking bij Rory D.K. diezelfde avond werden nog meer wapens gevonden. Later werden overigens nog twee huiszoekingen verricht ten huize Rory D.K., waarbij meer inzicht werd verkregen in de leefwereld en de administratie van de verdachte.

 

Er werden meerdere vuurwapens gevonden: van een jachtgeweer met afgezaagde loop tot een kalasjnikov, munitie van divers kaliber, een granaat… en verder een boksbeugel en een ploertendoder. Tomas B. wordt het bezit van een pistool, een scherpe granaat en een boksbeugel aangewreven. Amper een maand na de start van de BBET-rechtszaak waar B's advocaat beweerde dat B. een heel andere persoon is geworden, alleen nog geïnteresseerd in moto's... Volgens de AIVD waren er plannen om een militie te vormen om de blanke boerenbevolking in Zuid-Afrika te steunen, en mogelijk zelfs in Zuid-Afrika een aanslag te plegen. Politie en parket konden hier evenwel geen hard bewijs van vinden, zoals ook niet voor wapenhandel. Vandaar dat de aanklacht beperkt is tot wapenbezit.

 

Maar waarom waren de vier onderweg met wapens? Volgens de advocaat van Rory D.K. waren ze van plan om in een bos met de wapens te gaan schieten. Na een half uurtje werd de rechtszaak in Alkmaar geschorst omdat een advocaat meer wilde weten over de rol van de AIVD bij de aanhouding van de vier. Na beraadslaging door de rechtbank werd deze vraag afgewezen. Tien minuten later werd de rechtszaak voor onbepaalde tijd uitgesteld na de vraag van een advocaat om een verdachte als getuige te verhoren bij de rechter-commissaris. De rechtbank besloot dan maar de vier als getuige te verhoren. Alle vier schuiven de schuld voor de gevonden wapens en munitie immers op een ander af.

 

Met Tomas B., die gisteren niet bij de rechtbank verscheen, wordt het natuurlijk een hachelijke onderneming om ook die vierde getuige verhoord te krijgen. Uit een Facebook-discussie, waaruit wij eerder al een fragment publiceerden, blijkt dat Tomas B. alleszins eraan dacht om naar Zuid-Afrika te emigreren en daar een veiligheidsdienst te bemannen en te organiseren ten bate van de blanke boeren. Naar het voorbeeld van ‘Artsen zonder grenzen’, ‘Securitypersoneel zonder grenzen’. Tomas B. was eerder al eens security bij Pukkelpop en vervalste daarvoor zijn bewijs van goed gedrag en zeden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, blood and honour, bbet |  Facebook | | |  Print

22-07-13

BBET-KOPSTUK MORGEN VOOR RECHTBANK IN NEDERLAND

Tomas B., die beschouwd wordt als de leider van de Blood and Honour-groep Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) en op 27 mei nog terechtstond bij de rechtbank in Dendermonde, wordt morgen, dinsdag 23 juli, ook in Nederland verwacht voor zijn betrokkenheid bij wapenbezit. Tomas B. wordt samen met zijn boezemvriend Arnoud K. en de Nederlanders Rory D.K. en Jeroen V.D.B. verwacht bij de rechtbank in Alkmaar voor de Ulfhednar-zaak.

 

In 2006 werd in Alkmaar, in de Nederlandse provincie Noord-Holland, de Blood and Honour-afdeling Westland opgericht. Zoals onze collega’s van Kafka uitgebreid bericht hebben ontstond hieruit een onafhankelijke groep die zich Ulfhednar noemt. Zoals wel vaker binnen extreemrechts deed men voor de naam beroep op de Noorse mytologie. Ulfhednar waren volgens deze overleveringen in dierenhuiden gestoken bendes van moordenaars en plunderaars. Zij worden vooral beschreven als krijgers die als dolgedraaide idioten vochten. Een naamkeuze voor een groepering is zelden zonder betekenis.

 

Dinsdagavond 18 oktober 2011 observeert de Nederlandse politie, na een tip van de Nederlandse staatsveiligheids-dienst AIVD, de woning van Rory D.K.. Volgens de AIVD zouden er vuurwapens zijn in deze woning. Rond 22.00 uur ziet de politie een groep van vier mannen de woning verlaten met een grote tas. De vier vertrekken met een auto, maar worden onderweg tegengehouden. In de tas blijken meerdere vuurwapens te steken. Bij een inval in de woning van Rory D.K worden nog meer wapens en munitie gevonden. Een inval in de woning van een ander Ulfhednar-kaderlid levert geen nieuwe wapenvondst op.

 

Zoals we zagen in de BBET-zaak, en het White Freedom Fighter-document dat Tomas B. schreef, vinden neonazigroepen het gebruik van geweld en vuurwapens legitiem om hun politiek doel te bereiken. Het zijn ook geen doetjes. Ulfhednar-leden maakten zich schuldig aan poging tot doodslag, zware mishandeling, bezit van gevaarlijke stoffen, brandstichting, openlijk geweld… Het was bekend dat Ulfhednar dacht aan gewapende strijd, en het wekt dan ook geen verbazing dat de AIVD hen in het oog hield. Het tegendeel zou pas erg zijn. Dat Tomas B. bij een betoging in Nederland gezien werd samen met Ulfhednar-leden verhoogde de alertheid.

 

De advocaat van Tomas B., Michel Van Assche (foto, in gesprek met Tomas B.), zei voor de VRT-televisiecamera dat hij zal pleiten dat de redelijke termijn voor een uitspraak in de BBET-zaak overschreden is. Michel Van Assche: “Een mens van 2002 is niet iemand van 2013. Ik heb gezien dat mijn cliënt nu een baard heeft. Vroeger niet. Als dat nog 11 jaar moet duren, zal dat een witte baard worden.” Politie en parket vonden het pas in 2006, niet in 2002, nodig om in te grijpen. Daarenboven is de lange duur van de BBET-rechtszaak vooral het gevolg van een procedureslag en vertragingsmanoeuvres van de verdediging. Maar nu komt voor Tomas B. de Ulfhednar-zaak van oktober 2011 boven water.

 

De boezemvriend van Tomas B. die eveneens bij de rechtbank verwacht wordt, Arnoud K., was lange tijd het kopstuk van de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen. Die richtte onder andere een Adolf Hitler-herdenking in op 19 april 2008 in Overpelt. Arnoud K. en zijn vrienden hadden wel de pech dat uitgerekend dat weekend in de provincie Limburg een grote politieactie werd gehouden en iedereen die op weg was naar de Adolf Hitler-herdenking een identiteitscontrole moest ondergaan. Later zette Arnoud K. nog een internethandeltje op waar onder andere kledij met het BBET-logo verkocht werd.

 

Een uitspraak van de rechtbank in Alkmaar wordt vlugger verwacht dan in ons land gebruikelijk is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour, nederland |  Facebook | | |  Print

28-05-13

BBET: OPNIEUW PLEIDOOIEN. EN OOK: SYMPATHISANTEN

De titel die we gisteren gebruikten Rechtszaak tegen BBET start opnieuw was profetischer dan we zelf dachten. Niet alleen werd gisteren de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw) na een jaar onderbreking hernomen. Omdat de voorzitster die de zaak de vorige zittingen leidde door ziekte niet meer kan zetelen, en er daarom een nieuwe rechter in de zaak is, moeten de pleidooien over gedaan worden.

 

Het was niet de eerste verrassing gisteren. Vóór en in het gerechtsgebouw van Dendermonde waren opvallende veiligheidsmaatregelen genomen: politieagenten in kogelvrije vest (foto), metaaldetector aan de ingang van de gerechtszaal… Bij een vorige zitting wees de verdediging erop dat de gedagvaarden toch geen van terrorisme verdachten kunnen zijn, want anders zouden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Nu de politie wel op haar qui-vive was, werd gereclameerd dat de beveiliging buiten proportie was, vorige keer er toch niet was… Voor de verdediging van de BBET-verdachten is het niet gauw goed.

 

Tweede coup de théâtre was het, naar verluidt door ziekte, niet opnieuw verschijnen van de voorzitster van de driekoppige rechtbank. Een van de twee andere rechters is nu voorzitter en een nieuwe rechter vervolledigt de rechtbank. Dat heeft als gevolg dat de pleidooien opnieuw moeten gehouden worden. Partijen konden kiezen voor een minimalistische oplossing door te verwijzen naar de al schriftelijk neergelegde conclusies, maar dat deden enkel de burgerlijke partijen (de Belgische staat, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding). Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging van de zeventien verdachten gaan voor een nieuw pleidooi.

 

Het BBET-proces wordt vervolgd op 9, 10 en 11 oktober. De uitspraak is voor nog later. Woensdag 9 oktober krijgt eerst het Openbaar Ministerie het woord, vertegenwoordigd door federaal procureur voor terrorismebestrijding Ann Fransen en de Dendermondse substituut-procureur Jan Kerkhofs die de handel in anabolica van een aantal BBET-verdachten behandelt. ’s Namiddags volgen de pleidooien van de verdediging van de vier hoofdverdachten Tomas B., Joeri V.d.P., Mark H. en Stijn V.M.

 

De beeldpers was gisteren opnieuw aanwezig, al mochten de verdachten niet herkenbaar in beeld komen. Voor het eerst verscheen in en aan het gerechtsgebouw een groepje sympathisanten van de BBET-verdachten om de rechtszaak te volgen en de ‘kameraden’ moreel te steunen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

27-05-13

EEN JAAR LATER: RECHTSZAAK TEGEN BBET START OPNIEUW

Allereerste BBET-tijdschriftnummer.JPGBBET-tijdschrift.JPGNa een jaar onderbreking wordt vandaag in Dendermonde de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) hernomen.

 

Na vele procedurekwesties en vertragingsmanoeuvres van de advocaten van de verdachten ging op 12 september 2011 de rechtszaak tegen BBET van start. De federale en gerechtelijke politie, het federale parket en het parket van Dendermonde, de staatsveiligheid en de militaire veiligheidsdienst volgden vanaf 2004 het doen en laten van deze Blood and Honour-groep. Twee politieagenten infiltreerden in het BBET-milieu, wat anders dan in Duitsland zeer uitzonderlijk is. Op 7 september 2006 volgde een grootscheepse politieactie waarbij in vijf legerkazernes en op achttien privé-adressen huiszoekingen werden verricht.

 

Er werd een grote hoeveelheid vuurwapens in beslag genomen, ontstekers voor landmijnen, munitie, kogelvrije vesten, gasmaskers, propagandamateriaal en documentatie met neonazistische symbolen, extremistische literatuur, anabolen, explosieven… Zeventien verdachten werden aangehouden, waaronder tien militairen. Procureur Daniël Bernard zei over die laatsten dat ze allemaal “een uitgesproken racistisch en neonazistisch gedachtegoed” hebben en de intentie hadden om hun terroristische ideeën in de praktijk te brengen.

 

Vooraleer de rechtszaak op 12 september 2011 kon starten moesten twee kwesties beslecht worden. Het oprollen van het BBET-netwerk gebeurde met de inzet van twee infiltranten, een in Leopoldsburg waar hoofdverdachte Tomas B. gekazerneerd was, en een bij een schietclub in Aalst waar BBET’ers bijeenkwamen. De verdediging van twee verdachten betwistte of dit wel kon, maar het Hof van Cassatie bevestigde dat alles volgens de regels was gebeurd. Ook werd aangevoerd dat met de nieuwe wapenwet de in beslag genomen wapens geregulariseerd hadden kunnen worden, en dus niet langer het voorwerp van de rechtszaak konden uitmaken. Ook hierin gaf het Hof van Cassatie de verdediging ongelijk.

 

Vier verdachten werd op 6 juli 2010 de gunst van opschorting verleend zodat ze uiteindelijk niet voor de rechtbank moesten verschijnen. Onder hen Tamara V.A., destijds de vriendin van Tomas B., ook bekend om van haar topless serveren in café De Viking in Leopoldsburg.

 

Op de eerste procesdag werd het bestaan publiek gemaakt van een White Freedom Fighter-document. Een handboek voor terroristische activiteiten waaraan Tomas B. meerdere jaren werkte, met uitleg over vuurwapens en explosieven, wat aan het gebruik voorafgaat (het observeren van doelwitten…), wat achteraf nuttig kan zijn (EHBO…), een verantwoording… “Wij zullen tot het einde gaan en het volk beschermen tegen de vijanden die het vandaag kent”, zei Tomas B. op een video met naast zich een vlag met een swastika. In het White Freedom Fighter-document wordt verduidelijkt dat met “de vijanden” de leiders van de “zionistische en multiculturele lobby” bedoeld worden.

 

In dezelfde rechtszaak worden ook een aantal aanverwante dossiers behandeld: verschillende vechtpartijen waarbij Tomas B. betrokken was, wapenhandel, handel in anabolen en viagra… Voor Tomas B. wordt in totaal 12 jaar gevangenis gevraagd (BBET, slagen en verwondingen buiten de BBET-zaak en handel in anabolen), Voor Joeri V.d.P in totaal zeven jaar cel (BBET + anabolicazaak), Voor Mark H. en Stijn V.M. vijf jaar cel. Voor dertien anderen: van drie maanden tot drie jaar cel.

 

De verdediging pleit dat de gedagvaarden allemaal onschuldige lammetjes waren, minstens intussen allen voorbeeldige burgers zijn. Wel wordt toegegeven dat Tomas B. een bewijs van goed gedrag en zeden vervalste om security op Pukkelpop te kunnen zijn, en dat het BBET-tijdschrift en de gelijknamige website bulkt van racisme en negationisme kan moeilijk ontkend worden (foto 1: het allereerste BBET-tijdschrift; foto 2: het tweede nummer onder de naam Bloed-Bodem-Eer-Trouw).

 

Op 21 mei 2012 werd de uitspraak in de BBET-zaak verwacht maar tot verrassing van iedereen besloot de rechtbank eerst drie prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen op vraag van de verdediging. Onder andere of het geen schending van de rechten van de verdediging is dat zij de bevoegdheid van het in terrorismebestrijding gespecialiseerde federale parket niet in vraag kunnen stellen. Het duurde tot 28 maart 2013 tot het Grondwettelijk Hof zich uitsprak. In een 18 bladzijden tellend arrest geeft het Grondwettelijk Hof de verdediging over de hele lijn ongelijk. De rechtbank in Dendermonde zal er vandaag officieel kennis van nemen en het vervolg van de rechtszaak vastleggen. Een jaar geleden liet de verdediging zich ontvallen nu nieuwe procedurekwesties te zullen opwerpen.

 

Twee BBET-verdachten haalden in de tussentijd de nationale media. Tomas B. was nog eens betrokken bij een vechtpartij en Joeri V.d.P. verscheen voor de hem intussen bekende rechtbank van Dendermonde voor het slaan van zijn vriendin. In de gespecialiseerde pers werd Tomas B. gesignaleerd als man die met een Native Pride-kleding een stand zou opstellen op de startavond van de Autonome Nationalisten. Sindsdien werden meerdere Autonome Nationalisten in die kledij gesignaleerd (foto: Christian Berteryan met een Extremist-T-shirt).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

22-04-13

NEONAZI'S ZOEKEN AANHANGERS BIJ KOOIVECHTERS

Terwijl de start van de rechtszaak tegen NSU’ster Beate Zschäpe en vier van haar handlangers is uitgesteld tot maandag 6 mei, zoeken neonazi’s in Duitsland nieuwe kanalen om volk te rekruteren. Zoals bij deelnemers en aanhangers van vechtpartijen waarbij alle slagen toegelaten zijn, en liefst in kooien uitgevochten worden.

 

De brute gevechtssport bekend als ‘vrij vechten’, officieel: ‘mixed martial arts’, geniet een groeiende populariteit in Duitsland. Neonazi’s infiltreren het wereldje en gebruiken het om propaganda te verspreiden en nieuwe aanhangers te werven. Zoals in het ‘Volkshaus’ in Schildau, een stadje in de buurt van het Oost-Duitse Leipzig. De 23-jarige Christoffel Henze, een ster in het wereldje van ‘vrij vechten’, is er de held van de avond (foto). De vechtsport is verbannen van de Duitse televisie omdat ze zo brutaal is. Henze verplettert zijn tegenstander. Bloed vloeit. Het publiek is enthousiast. Fans zingen “Hoo-Na-Ra”. Het klinkt als “Hoera”, maar is een afkorting voor het in het Duits gelijkaardig klinkend “Hooligans-Nazi’s-Racisten”. Ieder zijn manier om zijn identiteit te affirmeren.

 

“Met grote bezorgdheid stellen wij vast dat neonazi’s de vrije-gevechtengemeenschap infiltreren”, zegt Gordian Meyer-Plath, hoofd van de Saksisische afdeling van de Duitse inlichtingendienst die toezicht moet houden op neonazistische activiteiten. “Het mengsel van de rituelen van mannelijkheid, kameraadschap en geweld is zeer aantrekkelijk”, weet collega Winfriede Schreiber uit de Oostelijke deelstaat Brandenburg. De sport lijkt op maat gemaakt voor rechts-radicale ideologen. Het gaat letterlijk om bloed en eer, ook figuurlijk belangrijk in die kringen. De verliezers zijn zwak en onwaardig. Neonazi’s gaan naar apolitiek martial arts clubs waar ze potentiële ‘kameraden’ zoeken. Zelf organiseren ze ook illegale gevechten en trainingskampen, waar neonazi’s met hun vechtpartijen jonge bezoekers imponeren.

 

En dan zijn er nog de zogezegd apolitiek martial arts clubs, zoals BC Vorwärts Leipzig in Saksen. Volgens de statuten promoot de club “het streven naar tolerantie, kameraadschap, gemeenschapsgevoel en een gezonde levensstijl”, en is de club “strikt neutraal, vanuit politiek en religieus oogpunt”. De voorzitter van de club, Thomas Persdorf, wordt beschouwd als een belangrijke figuur in het neonazistisch milieu in Saksen. Hij was een tijd lang de man achter het neonazistisch postorderbedrijf Front Records en is nu een promotor van het ‘vrije vechten’. Tim Bartling, een van de stichtende leden van BC Vorwärts Leipzig en succesvol ‘vrij vechter’, werd door antifascisten gefotografeerd bij een betoging van neonazi’s en gezien bij de extreemrechtse hooligans van voetbalclub Lokomotive Leipzig.

 

Gewone tickets zoals voor de Sachsen Kämpft in Schildau kosten 14 euro. Wil je een zetel in het VIP-gedeelte vooraan betaal je 75 euro. Drank moet je met minstens voor 10 euro bonnen kopen. Reclame-inkomsten komen onder andere van een advocaat, een bekende meubelzaak, een escortservice en een postorderbedrijf dat kledij verkoopt populair bij rechts-extremisten. De zaal is te klein om alle fans binnen te laten. Maar de organisator houdt het vechttornooi liever in een stadje als Schildau, met nog geen 4.000 inwoners. In grotere steden verwacht de organisator meer tegenkanting en de kans dat hij het tornooi op het laatste moment moet afgelasten. Voor de fans die de zaal niet binnen kunnen, heeft hij een troostende gedachte: er is interesse bij een Russisch televisiestation om de gevechten live uit te zenden.

 

Is het louter een Duits fenomeen? Neen. Minstens tot 2010 gingen voormalige leden van BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) en Blood and Honour Vlaanderen / Combat 18, en huidige leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en van de Autonome Nationalisten, soortgelijke bokspartijen houden bij een jaarlijks tornooi in het (inmiddels van naam veranderde) Vlaams Huis in Lambersart. Vlakbij Lille (Rijsel). De vechters daar hadden wel beschermkledij aan en vochten niet zoals in Duitsland in een kooi, maar in een gewone boksring (filmpje, met muziek (nouja) van Brigade M.). Ruben Rosiers – die de aanvraag deed voor de N-SA-betoging op 1 mei in Borgerhout – was de organisator van de deelname van het N-SA aan het tornooi in Lambersart.

 

Vechten-alle-slagen-toegelaten is populair in extreemrechtse en identitaire kringen, getuige ook dit filmpje uit de buurt rond Lyon met al minder lichaamsbescherming. En op dit filmpje zie je hoe de twee vechtpartijen in Schildau verliepen voorafgaand aan de vechtpartij met Christoffel Henze.  Een filmpje met die laatste vechtpartij is blijkbaar niet verspreid. Om geen mensen op het idee te brengen deze vechtpartijen te verbieden? De belangstelling van neonazi’s voor dergelijke vechtpartijen is anders ook niet geruststellend.