24-01-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

In de Antwerpse gemeenteraad wordt wel eens naar de PVDA-gemeenteraadsleden gesneerd met verwijzingen naar Noord-Korea, maar hoe de Vlaamse pers voor het tweede jaar op rij de IJsberenduik van De Grote Leider in beeld bracht… dat ruikt pas echt naar Noord-Koreaanse toestanden. Qua volgzame persmeute kan Bart De Wever wedijveren met Kim Young-un. Laat De Grote Leider de volgende jaren in het koude water bibberen zonder dat zijn harig lijf daarbij in beeld moet gebracht worden! Hij begrijpt zelf niet wat mensen plezant vinden aan het duiken in het ijskoude water. En voorts…

 

“’Sommige partijen zijn er trots op dat hun economisch beleid de mensen pijn gaat doen’, zei hij. En iedereen wist meteen over wie hij het had.” Op de provinciale nieuwjaarsreceptie van de CD&V in Brasschaat werd de N-VA niet vernoemd, maar was toch meteen duidelijk welke partij Vlaams minister-president Kris Peeters bedoelde. (Gazet van Antwerpen, 17 januari 2014)

 

“Op Breivik kleeft het stempel van een extreme nationalist. Wie echter geconfronteerd wordt met zijn tekst komt tot het inzicht dat Breivik een stem is van het hedendaagse Europa. Dat hij breed gedragen argumenten gebruikt waarmee politieke partijen overal in Europa vandaag verkiezingen winnen. Verander tien zinnen in de tekst van Breivik en je hebt het betoog van een populist zoals Filip Dewinter.” Regisseur Milo Rau over Breivik’s Statement dat, nu het niet mag opgevoerd worden in het Vlaams Parlement, einde maart op het Brussels stadhuis zal gespeeld worden. (De Morgen, 17 januari 2014)

 

“‘We pleiten voor een nieuw samenlevingsmodel waarbij immigranten zich moeten inpassen in de Vlaamse, Europese leidcultuur’, aldus Filip Dewinter. De laatste stuiptrekking wellicht van een klassiek riedeltje, dat ondertussen veel handiger verpakt en beter verkocht wordt door andere partijen: de minderheid moet zich aanpassen aan de normen en waarden van de meerderheid. Bekt goed, klinkt democratisch, maar werkt het ook?” Het werkt niet weet Yasmine Kherbache.“Als samenlevingen de tweede generaties van migranten kansen bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, dan zetten die vanzelf een progressieve emancipatiegolf in gang. Blijven maatschappijen echter steken in het klassieke meerderheid-minderheidsdenken, dan stellen die minderheden zich conservatief op en plooien ze zich terug op traditionele, cultureel bepaalde waarden.” (De Morgen, 18 januari 2014)

 

“Onder de kop ‘Zanger loochent zijn Vlaamse afkomst’ dipte de redactie haar pen in puur vitriool: ‘In een tv-interview vertelde Johnny White onlangs dat hij geboren werd in Brussel. Mogen we er onze vriend op attent maken dat hij in de Vlaamse gemeente Kaggevinne werd geboren en dat hij af en toe ook nog eens in het Nederlands moet zingen?’.” Nadat de vorige week overleden Johnny White in Vlaanderen geen hit meer had als Verloren hart, verloren droom probeerde hij een internationale carrière uit te bouwen, maar dat werd hem kwalijk genomen door het weekblad Hitorama. “Johnny had een paar hitjes in Wallonië, maar na dat artikel in Hitorama durfde niet één journalist daarover te schrijven. Dit waren de jaren van de Volksunie: wie niet in de Vlaamse pas liep, moest maar op de blaren zitten.” Het zit Vlaams-nationalisten blijkbaar in de genen om kritiek te hebben op Vlamingen die niet helemaal zoals zij zijn. (Het Laatste Nieuws, 18 januari 2014)

 

“Als je niet diep rechts bent, sta je in politiek Vlaanderen vaak alleen. De verering van elk woord van economen en werkgevers en andere pipo’s die zich met het alleenrecht op wijsheid schijnen te omgord te hebben, staat in schril contrast met de bijna wellustige manier waarmee getrapt wordt naar mensen die zich aan de onderkant van de maatschappelijke ladder bevinden.” Bruno Tobback over het intellectueel klimaat in Vlaanderen. (De Morgen, 18 januari 2014)

 

“Dit is geen verslag maar oerflauwe linkse prietpraat van De Morgen.” Hot Marijke was op de nieuwjaarsreceptie van het VB en houdt er een ander gevoel aan over dan wat Tim F. Van der Mensbrugghe ervan maakte. Op de VB-nieuwjaarsreceptie had Vlaanderens bekendste prostituee onder andere een geanimeerd gesprek met Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken. (Twitter, 19 januari 2014)

 

“Die (= de zwembroek van N-VA-schepen Ludo Van Campenhout bij de nieuwjaarsduik van de Antwerpse ijsberenclub, zie foto) was scherp oranje. Dat veroorzaakte de opmerking (bij Bart De Wever): ‘Gij draagt de kleuren van onze tegenstrevers!’ Waarop Ludo: ‘Bijlange niet, ik draag de kleuren van de Verenigde Nederlanden, het oranje van de Prinsenvlag en van de Marnixring.’” Ex-Open VLD’er, nu N-VA’er, Ludo Van Campenhout is op alle markten thuis. (’t Pallieterke, 22 januari 2014)

 

“Mooi. Maar kunnen politici in de toekomst aan zelfreflectie doen vóór ze al ‘overactend’ een land in crisis storten?” Politicoloog Dave Sinardet na de spijt van Eric Van Rompuy (in Knack) dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde jarenlang de politiek heeft beheerst. “Heb ik niet meegedaan aan overacting die haast tot een preseparatistisch klimaat heeft geleid?” Eric Van Rompuy heeft overigens ook spijt van zijn oproep voor een Kulturkampf tegen de in zijn ogen “marginale, nihilistische subcultuur” zoals vertegenwoordigd door Tom Lanoye. Toen Lanoye vijf jaar geleden vijftig werd, mailde Eric Van Rompuy hem: “Ik wens je op je vijftigste geen wijsheid toe, maar nog veel creativiteit en vitaliteit in dat waar je het best in bent: schrijven. Want niemand heeft in je generatie meer talent dan jij.” (Twitter en Knack, 22 januari 2014)

04-12-13

CENSOR DEWINTER

Het is hem waarschijnlijk niet vaak overkomen, maar op één week tijd heeft Filip Dewinter twee keer zijn njet uitgesproken tegen de vrijheid van meningsuiting onder Vlamingen. Vreemdelingen en allochtonen moeten al langer hun mond houden van Dewinter, of als ‘Vlaming onder de Vlamingen’ spreken.

 

De Brusselse Beursschouwburg organiseert in februari-maart volgend jaar met Politricks een programma rond macht, propaganda, populisme en vaderlandsliefde. Met onder andere een tentoonstelling rond deze thema’s, een Van Kooten & De Bie-marathon en de Belgische première van Breivik’s Explanation. In deze voorstelling van het Duitse gezelschap International Institute of Political Murder (IIPM) brengt een actrice de verklaring die Anders Behring Breivik op 17 april 2012 aflegde in de rechtbank van Oslo: waarom hij op het eiland Utoya 77 mensen om het leven bracht, wat zijn affiniteit is met al-Qaïda en met de Duitse NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), en wat zijn theorie is over de Europese ondergang en de multiculturele samenleving.

Het betrokken Duitse gezelschap heeft een patent op spraakmakende voorstellingen. Eerder maakte het ook al stukken rond de Rwandese genocide en over de laatste dagen van de Roemeense dictator Ceaucescu. De Beursschouwburg wilde het Breivik-stuk laten opvoeren in het Vlaams Parlement, maar het Vlaams Parlement heeft maandag de toestemming geweigerd. Het is het ‘Vast Bureau’ dat, onder voorzitterschap van Jan Peumans, de werkzaamheden van het Vlaams Parlement regelt. Vast Bureaulid Filip Dewinter gaf aan de pers zijn commentaar bij de beslissing: "Dit is een provocatie. Zo'n voorstelling wordt snel een politiek statement en een aanklacht tegen het nationalisme". Het is de tweede keer op een week tijd dat Dewinter, minstens toch het Vlaams Belang, zijn njet uitspreekt tegen de vrijheid van meningsuiting.

 

Dat het gecontesteerde NSV-colloquium vorige zaterdag niet kon doorgaan in het Vlaams Belang-lokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen, maar moest uitwijken naar café De Leeuw van Vlaanderen en café Den Bengel, heeft vooral te maken met de aangekondigde sprekers. VB-personeelslid en RechtsActueel-hoofdredacteur Bert Deckers probeerde eerst het VB uit de wind te zetten door te schrijven dat de politie het niet zag zitten dat het colloquium in de Van Maerlantstraat plaatsvond. VB-parlementslid Pieter Huybrechts had evenwel opgevangen dat men de aangekondigde sprekers liever niet in een VB-lokaal zag opduiken, en uiteindelijk moest Bert Deckers toegeven dat dat inderdaad de reden was waarom het VB-lokaal niet werd opengehouden voor het NSV-colloquium.

 

Als een volleerde CD&V’er probeert Bert Deckers op RechtsActueel zowel de sprekers op het colloquium als de beslissing van het VB te verdedigen: “Vanzelfsprekend begrijpen we de angst van deze partij (het VB waar Deckers zelf personeelslid van is, nvdr.) om, een half jaar voor belangrijke Europese verkiezingen, misschien drie weken negatief in de krant te staan als gastheren van een ‘bende fascisten’, zoals het colloquium op voorhand werd afgeschilderd door de linkse tegenstanders. Wie (…) aanwezig was, heeft kunnen vaststellen dat van enige ‘fascistische internationale’ totaal geen sprake was. Geen enkel keer werden zelfs standpunten verkondigd die niet door het Vlaams Belang worden verkondigd. De weigering van de partij is desondanks begrijpelijk en perfect verdedigbaar, laat dat wel duidelijk zijn.”

 

Uiteraard heeft het Vlaams Parlement het recht om te beslissen welke kunstenaars het in huis wil halen en welke niet. Vanzelfsprekend heeft het Vlaams Belang het recht om te beslissen met welke sprekers en toehoorders de partij al dan niet wil geassocieerd worden. De opportuniteit ligt in de twee gevallen wel anders. Het geweigerde toneelstuk wil waarschuwen tegen een dolgedraaid racisme. De CasaPound-spreker op het NSV-colloquium staat voor een organisatie die fascistisch is, en dat zeggen niet alleen linkse tegenstanders maar ook Voorpost en historici. Het Vlaams Belang heeft altijd verdedigd dat, op oproepen tot geweld na, het recht op vrije meningsuiting absoluut is. Daar komt men nu wat op terug.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, dewinter, cultuur, nsv, casapound, deckers, voorpost |  Facebook | | |  Print

26-11-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Het toeval wil dat dezelfde dag als vorige week bekend geraakte dat de nationalist Brunon K. het Poolse parlement met een bomauto wilde opblazen, de Belgische Staatsveiligheid haar Jaarverslag 2011 publiceerde waarin onder andere gefocust wordt op het manifest van de Noor Anders Behring Breivik (foto 1). Onmiddellijk daarbij aansluitend belicht de Staatsveiligheid extreemrechts in ons land.

 

De Staatsveiligheid analyseert uitvoerig het 1.500 bladzijden tellend manifest Compendium 2083 - A European Declaration of Independance dat Breivik de wereld rondstuurde, enkele uren voor zijn bomaanslag in Oslo en schietpartijen in Utoya op 22 juli 2011. Manifest dat Breivik onder andere verstuurde naar de VB-parlementsleden Tanguy Veys en Chris Janssens, en zelfs het Borgerhoutse districtsraadslid en Voorpost’er John Wolf. Na het doorkammen van het manifest beantwoordt de Staatsveiligheid de vraag of Breivik Belgische handlangers had.

 

Het lijkt erop dat Breivik voor het opstellen van zijn manifest hulp heeft gekregen vanuit België – de Staatsveiligheid leidt dat onder andere af uit een artikel over de kerncentrale van Tihange – maar dat betekent nog niet dat de Belgische correspondent(en) wist(en) met welk doel Breivik die informatie opvroeg. Op de veel gestelde vraag – ook wij kregen in die dagen van journalisten dagelijks de vraag – wie de Belg zou zijn die in 2002 in Londen had moeten deelnemen aan een vergadering van Breiviks Tempeliersorde, is het antwoord dat die Tempeliersorde waarschijnlijk nooit heeft bestaan. In zijn manifest geeft Breivik trouwens verschillende aantallen over de omvang van die Tempeliersorde. Toch kon Breivik in ons land volgelingen krijgen, niet in het minst door een of andere psychisch gestoorde. Al werden ook “bepaalde extremistische individuen die als gewelddadig en instabiel gekend waren” in de dagen na de aanslagen in Oslo geobserveerd “zodat het gevaar deels begrensd kon worden”.

 

Als vanzelfsprekend volgt hierna in het jaarverslag van de Staatsveiligheid de stand van zaken bij extreemrechts in België. Slechts twee “ultranationalistische en identitaire groeperingen” in Vlaanderen worden genoemd: Voorpost en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief. “Hoewel de groepering Voorpost nog altijd als de meest actieve actiegroep kan beschouwd worden binnen het Vlaams-ultranationalistisch milieu, is het dreigingscenario uitgaande van deze groepering laag. De laatste jaren ontwikkelt Voorpost nog zelden activiteit die strijdig is met de democratische beginselen of de grondrechten. Voorpost blijft bovendien kampen met een te beperkte aanwas van militanten.” Dit is natuurlijk nog maar het Jaarverslag 2011. Voor dit jaar kan de Staatsveiligheid schrijven dat Voorpost alsmaar kleiner wordt. Yves Pernet en Sacha Vliegen bijvoorbeeld hebben blijkbaar afgehaakt, en alleszins staan op de jaarlijkse groepsfoto alsmaar minder mensen.

 

“Ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) valt er in 2011 nog nauwelijks aangroei te bespeuren”, stelt de Staatsveiligheid vast. “Binnenskamers wordt er zelfs gesproken van een malaise, welke wordt toegeschreven aan het gebrek aan idealisme bij de meeste militanten, aan de demotivatie van enkele kopstukken en aan het gebrek aan activiteiten.” Hoe zou de Staatsveiligheid weten wat er “binnenskamers” gezegd wordt? Wetend dat N-SA’ers doorgaans zeer terughoudend zijn met ontboezemingen via de sociale media. Is het N-SA geïnfiltreerd door de Staatsveiligheid? Het jaarverslag maakt natuurlijk ook melding van het laatste moment de gloire van “de leider van N-SA begin december 2011 veroordeeld (…) wegens inbreuken op de antiracismewet”. Foto 2: Het N-SA maakt zich op 30 april 2011 klaar voor een spelletje ‘zakdoekje leggen’. De man in wit hemd op de foto, Kris Roman, is intussen al bijna een jaar weg bij het N-SA. 

 

Nadat het Franstalige Nation de revue passeert (“de voornaamste groepering binnen (Franstalig, nvdr.) identitair extreemrechts telt niet meer dan twintig tot dertig personen”), komen de rechts-extremistische skinheads aan bod. Daarbij het eigenaardige zinnetje: “De neergang van de Blood and Honour-beweging (B&H) in ons land lijkt wel gestagneerd.” We begrijpen: Blood and Honour is in 2010 erop achteruit gegaan, maar is in 2011 niet verder achteruit gegaan. Een “zeer kleine groep militanten” stapte mee in “extreemrechtse of neonazistische manifestaties in België en in de buurlanden”, en voorts werden twee concerten ingericht. “Evenveel als vorig jaar, maar minder dan de jaren voordien. Opvallend was dat Blood and Honour Vlaanderen de twee concerten organiseerde in samenwerking met een nieuw opgerichte Waalse Blood and Honour-afdeling (…) (voorlopig) niet veel meer dan een eenmansinitiatief waarrond zich een paar gelijkgestemden hebben aangesloten.

 

Bij “de concerten, die respectievelijk een 50-tal en een 150-tal concertgangers aantrokken (waarvan een behoorlijk aantal buitenlanders) (…) bezondigden het merendeel van de aanwezigen zich in de concertzaal aan racistische uitlatingen en gedragingen, zoals het brengen van de Hitlergroet gevolgd door het roepen van Sieg Heil.” De Staatsveiligheid signaleert tot slot ook nog een aantal rechts-extremistische skinheads, waarbij meer de nadruk ligt op het rechts-extremistisch dan op het skinhead zijn. “In sommige van deze kringen is er mogelijk sprake van betrokkenheid bij illegale wapenhandel.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, voorpost, n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

22-11-12

VLAAMSE EN ANDERE NATIONALISTEN IN POLEN

Anders Behring Breivik krijgt navolging, maar gelukkig kon nu op voorhand ingegrepen worden. Nadat in Tsjechië eerder dit jaar een andere bommenmaker werd opgepakt, arresteerde men nu een nationalist die het Poolse parlement wilde opblazen. Polen is dezer dagen overigens erg in trek bij Vlaamse extreemrechtse nationalisten.

 

Anderhalve week geleden werd Brunon K. (foto 1) door de Poolse politie opgepakt, een 45-jarige medewerker van de landbouwschool van Krakau. Volgens de onderzoeksrechter zou K. nationalistische en antisemitische motieven hebben, en een afkeer van ‘vreemde elementen’. Hij wou met een tank- of vrachtwagen met een vier ton zware lading het terrein van het parlement oprijden op het ogenblik dat daar een speciale parlementszitting over de begroting plaatsvond, in aanwezigheid van de voltallige Poolse regering en de Poolse president. K. had tevoren op verschillende plaatsen met bommen geëxperimenteerd. Als medewerker van de landbouwhogeschool had hij toegang tot allerhande springstoffen. In zijn appartement werden ontstekingsmechanismen, wapens en grote hoeveelheden munitie gevonden. Zijn aanhouding gebeurde op 9 november, twee dagen vóór in Warschau naar jaarlijkse traditie tienduizenden nationalisten bijeenkwamen voor een betoging (foto 2).

 

Volgens een verslag van Voorpost – want ja, zij waren er met een kleine delegatie – waren er minstens 50.000 nationalisten verzameld, waarschijnlijk eerder tussen de 60 à 70.000 betogers. Bekendste aanwezige Vlaamse Voorpost’er was Gentenaar Nick Van Mieghem die de hele dag met een Prinsenvlag zeulde, een Nederlandse historische vlag uit de jaren 1568-1648 die door de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, de Nederlandse fascisten) in de jaren dertig van de vorige eeuw naar voren werd geschoven als officiële Nederlandse vlag. Waarna Koningin Wilhelmina van de weeromstuit vastlegde dat rood-wit-blauw de kleuren van de Nederlandse vlag zijn. De ‘oranje-blanje-bleu’ Prinsenvlag wordt ook gebruikt als symbool van de Groot-Nederlandsgezinden die Nederland en Vlaanderen één staat willen maken. Voor het Nederlandse Voorpost was onder andere Paul Peters in Warschau.

 

Kris Roman (Euro-Rus) was ook in Polen. Hij berichtte op 11 november: “Vandaag eens ronddolen in Wroclaw (Polen). Gisteren was onze eerste dag hier. Nog geen enkele neger gezien…” Het is eens wat anders dan in Dendermonde, vermoeden we. In Wrocław, in vogelvlucht op 300 km van Warschau, werd een andere mars van nationalisten ingericht (foto 3). Vorig jaar was Kris Roman er ook, en spreker bij een randactiviteit ingericht door Naradowe Odrodzenie Polski (NOP, Poolse Nationalistische Partij) die in 2007 nog campagne voerde met de slogan Fascisme? Wij zijn erger!. Volgens Kris Roman mag die slogan en affiche echter niet uit zijn context getrokken worden en is NOP een respectabele partij. 

 

De betoging in Warschau waaraan de Voorpost-delegatie deelnam werd ingericht door twee andere Poolse nationalistische organisaties: Mlodziez Wszechpolska (MW, Heelpoolse Jeugd) en Oboz Narodowo-Radykalny (ONP, Radicale Nationalistische Partij). Ja ja. Tradities zijn er om gerespecteerd te worden, en de traditie wil dat de nationalistische partijen hopeloos verdeeld zijn. In Vlaanderen is dat zo, in Polen is het niet anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, polen, internationaal, voorpost, van mieghem, n-sa, euro-rus, roman |  Facebook | | |  Print

06-09-12

DE LEIDCULTUUR VAN JOHAN SANCTORUM

Op 24 augustus werd Anders Behring Breivik veroordeeld tot minstens 21 jaar gevangenisstraf voor de bom die hij op 22 juli 2011 in hartje Oslo liet ontploffen waarbij 8 mensen omkwamen en de schietpartij op het eiland Utoya waarbij 69 jongeren omkwamen, allen lid van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij. In een slotwoord verontschuldigde Breivik zich bij alle militante nationalistische militanten dat hij niet meer slachtoffers heeft kunnen maken… waarna de voorzitster van de rechtbank de microfoon van Breivik uit zette.

 

In extreemrechtse en ‘militante nationalistische’ kringen werd niet gereageerd op het vonnis, tot vorige week de Franse schrijver Richard Millet schreef dat “Breivik is wat Noorwegen verdiende en wat westerse samenlevingen te wachten staat. Het land liet het toe dat andere gebruiken, talen en religies zo dominant werden dat een verdediger van de traditionele samenleving zich gedwongen voelde om drastisch te werk te gaan.” Vorige zaterdag, 1 september, reageerde Johan Sanctorum (foto 1), naast auteur onder diverse schuilnamen (Hilde de Breuckere, Annick Verbauwen…) tekstschrijver voor VB-voorzitter Bruno Valkeniers. “Wij hebben Breivik niet nodig om de multicultuur in vraag te stellen”, schreef Johan Sanctorum. Dat klopt. Breivik haalde de inspiratie voor zijn manifest bij mensen als Geert Wilders, Filip Dewinter en Paul Belien (The Brussels Journal). Niet omgekeerd.

 

Johan Sanctorum klaagt over “het spook van de politieke correctheid” waardoor een aantal problemen en evidenties niet aan bod komen in het maatschappelijk debat. Johan Sanctorum: “Het spook van de politieke correctheid heeft ervoor gezorgd dat er ook vandaag nog in de media bericht wordt over ‘jongeren’ die een buschauffeur in het ziekenhuis slaan, terwijl het om allochtone jongeren gaat met een moslimachtergrond. Dat is relevante informatie die om verdere duiding vraagt, niet om verdoezeling.” Wij zijn geen kenners van de islam, maar zou ergens in de geschriften van de islam staan dat moslims buschauffeurs, bij uitbreiding: al wie een publieke dienstverlening doet, het ziekenhuis ingeslagen moeten worden? Zo neen, waarom is dan de “moslimachtergrond” van die daders relevante informatie?

 

“Het alternatief voor de multiculturaliteit is niet de monocultuur, maar een leidcultuur die als een ongeschreven grondwet de voorwaarden omschrijft van een goed functionerende communicatiemaatschappij”, schrijft Johan Sanctorum verder. Zelf somt hij als principes voor die “leidcultuur” op: “het onvoorwaardelijk recht op free speech, de scheiding van kerk en staat, gelijkberechtiging van man en vrouw, en dies meer”. Al met het eerste principe loopt het verkeerd: “het onvoorwaardelijk recht op free speech”. Moet, om maar een recent voorbeeld te nemen, een Twitteroproep om een Albanese huurmoordenaar in te schakelen dan zomaar kunnen? Sanctorum zou het liever anders hebben, maar minstens al in ons land kunnen oproepen tot racisme en discriminatie niet tot een beschaafde wereld gerekend worden.

 

Het brengt ons naadloos naar een andere Vlaams Belang-medewerker. In vast dienstverband dan nog (Johan Sanctorum wordt per opdracht betaald), vijfde op de VB-lijst voor de districtsraadsverkiezingen in Deurne en zevenste op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Sam Van Rooy (foto 2). Vorige week wezen we erop dat Sam Van Rooy moeite had met het protest tegen Brusselse politieagenten die, getuige een YouTube-filmpje, een man die geboeid op de grond zat volop aftroefden, sloegen en stampten. Sam Van Rooy reageerde daarop met een Twitterbericht dat hij het AFF-artikel “grotesk” vond, een verwijzing naar de Griekse neonazi’s van ‘Gouden Dageraad’ uit den boze is… want hij, Sam Van Rooy, is toch een Jodenvriend en antiracist. Het eerste zal niemand ontkennen, maar het tweede…

 

Op Facebook verspreidde Sam Van Rooy op 1 september een ‘bewijs’ hoe slim Google is. Wie “Nederlander steelt fiets” als zoektermen ingeeft,  zou als vraag van Google krijgen: “Bedoelde u: Marokkaan steelt fiets”. Probeer het maar eens, en je zal zien dat dit niet klopt. Het is een ‘grap’ die enkele techneuten begin 2011 uithaalden, een hoax van anderhalf jaar geleden die een paar VB’ers (Sandy Neel via Twitter, Sam Van Rooy op Facebook…) nu opnieuw aan het verspreiden zijn. Sam Van Rooy een antiracist? Vergeet het. Sam Van Rooy mag dan wel niet leven volgens de door hem bestudeerde en verfoeide islam, hem als inspiratiebron stellen van hoe het wel moet, zouden we ook niet durven doen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, sanctorum, van rooy |  Facebook | | |  Print

30-04-12

BREIVIK: VAN RAKE OBSERVATIES TOT GEVAARLIJKE COCKTAIL (1)

In de rechtszaak tegen Anders Behring Breivik (foto) is de voorbije twee weken weinig aandacht gegaan naar het manifest dat Breivik schreef ter vergoelijking van zijn bomaanslag en schietpartijen. Omdat men Breivik geen wereldwijd forum wilde geven voor zijn waanideeën. Maar ook omdat men de discussie uit de weg wil gaan? De Nederlandse arabist en journalist Eildert Mulder deed met het boekje Anders Breivik is niet alleen een knappe poging om het manifest samen te vatten en te duiden. Wij lazen het en vatten het op onze beurt samen. Van bijna 1.000.000 woorden in het manifest naar een 1.700-tal op deze blog, de essentie van Breiviks manifest.

 

Het is moeilijk om 1.500 bladzijden onzin op te schrijven. Dat is ook Anders Breivik niet gelukt. In zijn ‘Europese onafhankelijkheidsverklaring’ staan af en toe zelfs rake observaties. Maar Breivik brengt een en ander samen zoals hij knoeiend met kunstmest en andere grondstoffen de bom maakte waarmee hij Noorse regeringsgebouwen bestookte vooraleer het bloedbad op Utoya aan te richten. Humor is aan Breivik niet besteed. Het komt alleen sporadisch voor in bijdragen van anderen die geciteerd worden. De ‘rijkdom’ aan onderwerpen die aan bod komt, dient maar één doel: de bestrijding van de islam en de redding van Europa uit de klauwen van die boosaardige godsdienst. Breivik heeft het gemunt op homoseksualiteit en vrouwenemancipatie, alles wat uit de linkse jaren zestig is voortgekomen, omdat dit heeft bijgedragen tot het morele verval van de moderne samenleving, wat de weerbaarheid van Europa tegen de islam heeft aangetast.

 

Breivik wijst de Holocaust af. Niet uit afschuw voor Hitlers gruweldaden, maar omdat ze vanwege hun kwalijke reputatie zijn anti-islamitisch project in diskrediet kunnen brengen. Holocaustherdenkingen vindt Breivik dan ook nog verwerpelijker. Breivik is, blogger Fjordman citerend, ook tegen de Europese Unie. De Europese landen hebben volgens hen in de eerste plaats elk een flinke portie ouderwets nationalisme nodig om de islam het hoofd te kunnen bieden. EU-ambtenaren worden ervan verdacht steekpenningen te ontvangen om Europa uit te leveren aan de islam. Eén van de vele vragen die Breivik niet beantwoordt is dan: als het de bedoeling is Europa over te leveren aan de islam, waarom laat men dan jaarlijks duizenden migranten verdrinken die in schamele bootjes Fort Europa proberen te bereiken? Je zou ook kunnen opwerpen dat het feminisme – waar Breivik zich zo tegen verzet – Europa sterker heeft gemaakt omdat nu ook de vrouwen hun talenten kunnen ontplooien. Maar zo ziet Breivik dat niet. De vrouwen hebben van mannen slappelingen gemaakt, waardoor Europa stormrijp werd voor de moslims, de ergst denkbare vrouwenonderdrukkers.

 

En met de vrouwen loopt nog meer mis: ze willen kinderen opvoeden, maar ook geld verdienen. Daardoor zijn ze afhankelijk van hulpverlening door de overheid, wat volgens de door Breivik geciteerde Fjordman twee kwalijke gevolgen heeft: de overheid wordt te groot, en vrouwen stemmen daarom op verkeerde, linkse partijen omdat die de beste garantie zijn voor het behoud van uitkeringen en subsidies. Uiteraard heeft Breivik het ook gemunt op ‘de elite’. Het gebeurt wel vaker dat mensen die graag zelf tot de elite willen behoren, de bestaande elite demoniseren. Zoals Pol Pot in Cambodja begon met het vermoorden van mensen die brillen droegen en konden lezen, mensen die in de weg stonden voor Pol Pots communistisch gelijkheidsideaal. Het ergst vindt Breivik politici, academici en journalisten. Zij zijn schadelijker dan moslimmigranten, want die laatsten kunnen het ook niet helpen dat ze ‘wilde beesten’ zijn die door Europese ‘verraders’ zomaar tot Europa worden toegelaten.

 

In Breiviks toekomstig leger van ‘tempelridders’ zijn atheïsten en agnosten welkom, zolang ze bereid zijn onder het teken van het kruis te vechten voor Europese, christelijke waarden zoals Breivik die uitlegt. Dus niet het christendom dat zoals nu aangetast is door het betonrot van het linkse ‘politiek correcte’ denken. Breivik heeft veel met Odinisten gepraat, aanhangers van de vroegere Noord-Germaanse godsdienst. Breivik geeft ze gelijk als ze de huidige kerk ‘suïcidaal humanistisch’ vinden, maar hoopt toch dat iedereen zich achter zijn kruis wil scharen. De islam is volgens Breivik (1) een totalitaire, gewelddadige politieke ideologie die het leven van zijn aanhangers tot in de kleinste details regelt, (2) is onveranderlijk, niet in staat tot hervorming, en (3) is eenvormig. Er is maar één echte islam, met name de meest extreme versie ervan. Een stelling waarvoor Breivik bevestiging vindt bij moslimextremisten zowel als bij islamhaters in ons land en elders.

 

Volgens Breivik proberen de moslims Europa te veroveren. Niet met een ouderwetse veroveringsoorlog, want daarvoor zijn ze militair te zwak. Maar met massa-immigratie en hun hoog geboortecijfer. Wie die demografische jihad dan wel organiseert of beveelt is niet duidelijk. En zouden die moslims echt naar Europa komen om dit continent te ‘moslimiseren’, dan wel omdat ze hier economisch geluk komen zoeken? Wat dan met de grotere moslim-migratiegetallen buiten Europa, en de dalende geboorteaantallen in landen als Egypte , Indonesië, Iran en Turkije? Tunesische vrouwen baren tegenwoordig zelfs minder kinderen dan hun Franse zusters. “Wantrouw elke moslim”, is het devies van Breivik. Kan iemand bewijzen dat de ‘gematigde’ moslims niet in werkelijkheid radicale wolven in schaapskleren zijn? Neen. ‘Gematigde’ moslims zijn een levensgevaarlijke bedreiging, vindt Breivik. Want juist omdat ze zo aardig zijn, zullen buren ongevraagd rekening houden met hun geloof. Daarmee is de eerste stap gezet op het noodlottig pad dat voert naar de dhimmitude, een tweederangsstatus die eindigt met een etnische zuivering van de oorspronkelijke Europeanen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

BREIVIK: VAN RAKE OBSERVATIES TOT GEVAARLIJKE COCKTAIL (2)

“We voeren een culturele oorlog, geen rassenoorlog”, schrijft Anders Behring Breivik (foto 1). Hij geeft een lijst van woorden die propagandisten moeten vermijden zoals ‘blank’, ‘nationaal’, ‘ras’… Omdat Breivik potentiële medestanders, die nu nog links politiek-correct denken, niet wil afschrikken. Breivik doet het niet van harte, maar het einddoel is het enige wat telt. Het is ook niet van harte dat Breivik oproept voor vrouwelijke boegbeelden in de strijd tegen de islam. Breivik heeft een afkeer van feministen, maar, schrijft hij, verzet tegen immigratie en islamisering zijn in de beleving van mensen vooral een zaak van boze blanke mannen. Die beeldvorming moet je doorbreken. Steek die op, Anke! Een ander probleem is dat de Europeanen lamlendig zijn. Voor een opstand is er dan maar één oplossing: de economie moet totaal instorten. Niet een beetje banken- of schuldencrisis zoals nu, maar erger.

 

Breivik gelooft niet in de mogelijkheid om via de stembus zijn doelen te verwezenlijken. Daarvoor is er geen tijd meer. Voor genoeg kiezers verzameld zijn, zal de ‘moslimkolonisatie’ van Europa een onomkeerbaar feit zijn. Breivik hoopt dat, mede door zijn eigen toedoen, de maatschappelijke ontwrichting zo groot wordt dat jongeren uit pure wanhoop zich zullen aansluiten bij Breiviks beweging. Eerst lid worden van een ‘cultureel-conservatieve’ Europese jeugdbeweging, en later van zijn gewapende militie die wrede terreur wil brengen en andersdenkenden zal liquideren. Een praktisch probleem lijkt ons dat Breivik dit wil doen met cellen van één of twee personen die geen contacten hebben met andere cellen om niet opgespoord te kunnen worden. Breivik geeft talrijke adviezen voor een zo perfect mogelijke misleiding. Eén daarvan is niet meedoen aan discussies op het internet. De huidige ‘massademocratie’ heeft zich gediskwalificeerd omdat ze vijftig jaar lang immigratie van moslims getolereerd heeft. Breivik opteert daarom voor een ‘geleide democratie’. 

 

Er zijn meerdere parallellen met moslimextremisten. Breivik wil bijvoorbeeld alles in Europa vernietigen wat aan de islam herinnert, dus ook gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde zoals in Cordoba en Granada (foto 2). Hetzelfde dus als de Afghaanse taliban die wereldberoemde Boeddhabeelden met dynamiet opblies. Daarentegen heeft Breivik diep respect voor de oudste islamitische bronnen die de begintijd van de islam beschrijven… terwijl juist daarover veel twijfel is gerezen. Denk maar aan het jongste boek van Tom Holland. Breivik kondigt zonder pardon de deportatie van alle moslimmigranten aan, zelfs moslims uit de derde generatie. Mocht die deportatie niet lukken, dan kan Breivik een genocide niet helemaal uitsluiten. In eerste instantie zijn 45.000 executies genoeg, een gelijk aantal als het aantal Europeanen dat door toedoen van de ‘multiculturalisten’ is omgekomen. Hoe Breivik tot die rekensom komt, maakt hij niet duidelijk. Moslims krijgen de kans om ‘vrijwillig’ te vertrekken, en krijgen daarbij een premie van 25.000 euro per gezinshoofd. Wie zich verzet, krijgt te maken met Breiviks ‘Tempelridders’ die niet noodzakelijk stoppen bij 45.000 executies.

 

Aansluitend bij het voorwoord in zijn boek  Anders Breivik is niet alleen, merkt auteur Eildert Mulder op dat het contrast tussen 11 september 2001 en 22 juli 2011 groot is. Na de aanslagen in New York en Washington kwam een fel debat over de islam, immigratie en integratie op gang dan nu nog voort gevoerd en gevoed wordt. Na Oslo en Utoya stokte daarentegen vlug het debat over de islamofobie. Het debat over de islam moet zeker niet stoppen, integendeel. Multiculturalisten moeten duidelijk maken wat zij denken en doen met bijvoorbeeld de joden- en homohaat onder Europese moslimjongeren. Of het verzet tegen wat zij niet-zedige kledij vinden. Islamofoben moeten op hun beurt fel protesteren tegen Breiviks gedachtegang, want hoe kunnen ze anders voorkomen dat geestesverwanten Breiviks voorbeeld zullen volgen gedreven door dezelfde dolle haat tegen socialisme, Europees federalisme en islam? Eildert Mulder: “Ze (Hallo Dewinter, hallo Belien, hallo Van Rooy, nvdr.) zouden eens moeten nadenken over de fundamentele ‘weeffout’ in hun analyse, de opvatting dat alleen de gewelddadige islam de echte islam is. Die stelling is een knieval voor moslimextremisten, een dolkstoot in de rug van goedwillende moslims en een aanmoediging voor mensen als Breivik.”

 

Het volstaat daarbij niet om Breivik als een gek af te schilderen, want zijn manifest is in al zijn gekheid al te samenhangend en doordacht. Zelf heeft het ons verrast hoe hard Breivik uitvaart tegen “de uitwassen van de linkse jaren zestig”. Het verbaast ons niet, maar we hadden dat nog niet begrepen uit de kranten- en andere verslagen over Breivik. Het versterkt de slotparagraaf van Eildert Mulders boek: “Misschien (…) staat de islam minder centraal in dit geheel dan het lijkt. Misschien voeren vooral twee tegengestelde, westerse wereldbeelden niet voor het eerst een titanengevecht met elkaar, deze keer onder het mom van een debat over de islam. Morgen vliegen dezelfde partijen elkaar weer over een ander onderwerp in de haren.” Het is waar. Als niet-gelovige honden heeft de redactie van AFF/Verzet geen bijzondere sympathie voor de islam. Niet meer of niet minder dan voor andere godsdiensten. Maar als wij over de plaats die we de islam gunnen niet van menig zouden verschillen met Filip Dewinter, er zijn nog wel een pak andere zaken waarmee we van mening verschillen met Dewinter & Co.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

23-04-12

OP KOMST

Bij de rechtszaak tegen Anders Breivik wordt tot in de gruwelijkste details uit de doeken gedaan welke wandaden Breivik pleegde, en wat hij nog van plan was. Over zijn motivatie vernemen we enkel de headlines. De dertien bladzijden tekst die Breivik dinsdag voorlas, kwamen amper aan bod in de media. Omdat men Breivik niet het forum wil gunnen dat hij wil, luidt het. Maar meteen wordt ook onderbelicht waar de bron van het kwaad zit, de letterlijk en figuurlijk explosieve cocktail die Breivik maakte op basis van soms rake observaties. Opdat de geschiedenis zich niet zou herhalen, is het nodig de motivatie van Breivik te kennen en te bestrijden. Daarom volgende week maandag hier, op wat voor velen een brugdag is tussen het weekend en 1 mei: het manifest van Breivik van bijna 1.000.000 woorden herleid tot 1.700 woorden, met toch nog ook minder bekende gedachtekronkels van Breivik.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

17-04-12

'HOPE NOT HATE'-DOSSIER OVER BREIVIK & Co

Zoals hier gisteren gemeld zijn onze Britse collega’s van 'Hope not hate' in Oslo voor het volgen van het proces tegen Anders Behring Breivik (foto 1, Breivik zodra zijn handboeien losgemaakt werden in de rechtszaal). 'Hope not hate' heeft echter nog meer online staan.

 

In een uitgebreid dossier (foto 2, ook online te lezen) behandelt ‘Hope not hate’ het nieuwe gezicht van extreemrechts in Europa. “Het fascistisch nationalisme is op zijn retour, in de plaats zijn rechts-populistische partijen en bewegingen gekomen die van de islam hét probleem en de moslims het doelwit maken. Van neo-conservatieven over racisten van de harde lijn, tot oud-linksen.” Jammer voor Wim Van Rooy (oud-redacteur van Links) en Sam Van Rooy (zoon van, intussen VB-personeelslid en VB-kandidaat bij de gemeente- en districtsraadsverkiezingen in oktober in Antwerpen), maar zij worden niet opgesomd bij de Belgen in het nochtans driehonderd namen van organisaties en personen tellend dossier. Van de weeromstuit hebben de Van Rooys zich nu geworpen op het samenstellen van een boek over "de ontvoering van Europa door de E.U." dat begin mei verschijnt. Zonder vooruit te lopen op de inhoud van dat boek, een alleszins nobelere doelstelling dan hun islamhaat (1, 2, 3, 4).

 

Lees intussen echter zeker het ‘Hope not hate’-dossier over Breivik & Co.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam, actie, van rooy |  Facebook | | |  Print

16-04-12

BREIVIK: OOK ZIJN IDEOLOGIE MOET VEROORDEELD WORDEN

Vandaag wordt in Dendermonde de rechtszaak vervolgd tegen de Blood and Honour-groep bekend onder de naam van haar tijdschrift en website Bloed - Bodem - Eer - Trouw (BBET), in wat waarschijnlijk de laatste procesdag wordt vooraleer het vonnis in deze zaak valt. In Noorwegen begint vandaag de rechtszaak tegen de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik (foto 1).

 

Op 22 juli 2011 ontplofte in het ‘regeringsdistrict’ van de Noorse hoofdstad Oslo een krachtige bom. In de buurt zijn gevestigd: het hooggerechtshof; de belangrijkste bibliotheek; de hoofdzetels van de Noorse vakbond, van de socialistische en van de liberale partij; en de kantoren van de grootste Noorse krant. Na de bomaanslag trekt Anders Behring Breivik naar het eiland Utøya waar de jeugdbeweging van de Noorse socialistische partij haar jaarlijks zomerkamp houdt. 77 mensen werden gedood door Breivik, 158 werden gewond. De vraag “Hoe kon dit gebeuren?”, wisselde in het hoofd van de bevolking met het massale medeleven met de slachtoffers van Breiviks politiek geïnspireerde moorden. Minutieus voorbereid, met een lijvig manifest bovenop dat duidelijk maakt dat Breivik geïnspireerd was door islamhaters wereldwijd.

 

“Anders Behring Breivik was absoluut geen nazi, maar het product van het evoluerend politiek klimaat in Noorwegen de voorbije vijfentwintig jaar”, zegt Tejre Emberland van het Noorse Centrum voor studies over de Holocaust en Religieuze minderheden. “Delen van de uiterst conservatieve rechterzijde in Noorwegen hebben een politiek klimaat geschapen waarin moslims voorgesteld worden als veroveraars van het land, door hun hoog geboortecijfer. Noorwegen zou onder ‘vreemde bezetting’ zijn, en de regeringsleden zouden ‘verraders’ zijn omdat ze nooit de mening van de bevolking over deze kwestie hebben gevraagd.” Bij de populistische ‘Vooruitgangspartij’ en anderen ter rechterzijde werd gezegd dat de ‘politiek correcte elite’ na Breivik elk debat over immigratie wilde verstikken. Ook in Vlaanderen kon je dat lezen. Men dreef het in Noorwegen en elders zover te zeggen dat de islamcritici de grootste slachtoffers waren van Breiviks daden, terwijl het de Noorse socialistische partij is die leden en toekomstige kaders verloor door de kogels van Breivik.

 

Veel aandacht zal vandaag en de volgende dagen uitgaan naar de handelingen van Anders Behring Breivik, waarbij het de voorbije maanden kantje boord was of Breivik toerekeningsvatbaar kon verklaard worden of niet. Maar mag het ook gaan over de ideeën die Breivik aangezet hebben tot zijn daad?, keurig (nouja) verwoord in het manifest (foto 2) dat Breivik op het internet plaatste en ook naar een aantal mensen mailde (1, 2, 3). Eildert Mulder, auteur van Anders Breivik is niet alleen, verwoordt het zo: “Dat manifest hebben de psychiaters niet schizofreen verklaard. Dat kan ook niet, want hoe duivels ook van strekking, Breivik laat een op hoofdlijnen samenhangend betoog na. Het sluit goed aan bij veel andere islamofobe geluiden. (…) Niet alle islamofoben zijn potentiële breiviken, maar het zou naïef zijn om aan te nemen dat niemand van hen hetzelfde zou kunnen doen als deze ontspoorde Scandinaviër.

 

Na 11 september 2001 was het glashelder dat de aanslagen in New York en Washington niet de laatste terreurdaden uit extreem-islamitische hoek waren geweest. Even realistisch is het vermoeden dat ook 22 juli 2011 navolging kan krijgen, en dan niet alleen van psychoten, want een rotte ideologie kan ook mensen die niet aan een geestesziekte lijden, tot moordenaars maken. (…) Opvallend zijn de overeenkomsten tussen Breivik en zijn aartsvijanden, extreme moslims. Met hen deelt hij de overtuiging dat de gewelddadige islam de enige echte islam is. Zijn strategie van buitensporige, veel publiciteit opleverende terreur lijkt gekopieerd van Al-Qaida. (…) Bin Laden was minder mededeelzaam. Stel dat hij een document als dat van Breivik had verspreid, dan zouden experts het uit-en-ter-na hebben uitgeplozen en de media zouden er langdurig op zijn teruggekomen. Maar rondom Breivik bleef het na de eerste schok behoorlijk stil, misschien vanwege de begrijpelijke verbluftheid, misschien ook wel omdat Breivik het Europese zelfbeeld heeft aangetast, en niemand daardoor goed weet wat je met hem aanmoet.

 

De afgelopen decennia associeerden Europeanen het begrip ‘terrorist’ vooral met moslims met een Arabisch of Pakistaans uiterlijk. En nu blijkt ineens ook een blonde blauwogige islamofobe Viking tot monsterlijke wandaden in staat te zijn. Breivik houdt Europa een spiegel voor waarin het een stuk vergeten of verdrongen Europese identiteit ontwaart, niet de bejubelde joods-christelijke, hellenistische beschaving, maar de cultuur van extreme haat, burgeroorlogen, wereldoorlogen en genocide, die in de eerste helft van de vorige eeuw aan vele tientallen miljoenen Europeanen het leven kostte. De neiging om Breiviks spiegel vol walging te negeren mag begrijpelijk zijn, helpen doet het niet. Ook bij een overstromend riool kun je de andere kant opkijken, de stank blijft dezelfde. De kop in het zand steken heeft nog nooit een probleem opgelost.”

 

Onze Britse collega’s van Hope not hate volgen het proces tegen Anders Behring Breivik dag na dag vanuit Oslo, en hebben ook een omvangrijk rapport online gezet over de wereldwijde islamhaat. Een bespreking van het boek Anders Breivik is niet alleen volgt later op deze blog.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, criminaliteit, islam |  Facebook | | |  Print

20-10-11

BREIVIK-GEADRESSEERDE LEIDT VB-OBSERVATIEPATROUILLE

Breivik-lijst.JPGAntwerpen hoofdstad van de angst? Lees meer op p 4 - 6, Drugsoorlog in de Seefhoek. Lees meer op p 7. Wie het oktober-nummer van het VB-blad Antwerps Nieuws vastpakt, slaat meteen de schrik om het hart. Maar binnenin staan er toch twee bladzijden met – althans volgens het VB – “een positief voorstel om van Antwerpen een leefbare stad te maken”.

 

Het VB stelt hier haar BOP's (Buurt Observatie Patrouilles) voor. Ze worden wel niet voorgesteld als VB-initiatieven, maar het zijn telkens initiatieven waar VB-militanten achter zitten. Het verhaal in Antwerps Nieuwsis echter oude koek. Het opnieuw actieve BOP-Borgerhout en de man om wie het draait bij het BOP-Berchem werden al in april in enkele kranten en op deze blog voorgesteld. Anders dan de in samenwerking met de politie opgezette BIN's (Buurt InformatieNetwerken), waarbij buurtbewoners en handelaars die politie verwittigen als ze onraad vermoeden, zijn de BOP’s patrouilles die actief op stap gaan in bepaalde wijken. “Regelmatig passeren onze vrijwilligers met hun hond (…). Dit heeft zeker een afschrikkingseffect”, vertelt John Wolf over het BOP Borgerhout in Antwerps Nieuws. De rest van zijn verhaal lazen we ook al een paar maanden geleden.

 

Wat verzwegen wordt, is dat John Wolf niet zomaar een gepensioneerde is, door het ontslag van meer dan één VB-districtsraadslid de voorbije jaren nu ook VB-districtsraadslid in Borgerhout. John Wolf is ook één van de mensen die we terugvinden op mailinglijst naar wie Anders Brehing Breivik zijn manifest stuurde. En dat is opmerkelijk, want de meeste Vlamingen op de lijst van Breivik zijn mensen uit het Gentse. Het Limburgse VB-parlementslid Chris Janssens is een uitzondering op die regel. John Wolf is een andere uitzondering. Het mailadres van John Wolf op de Breivik-lijst (foto 1) is echter wel degelijk  het mailadres van Borgerhoutenaar en districtsraadslid John Wolf. Vooraleer hij het uitschreeuwt: we willen desgevallend best geloven dat Wolf Breivik niet persoonlijk kent, maar waarom verzeilde uitgerekend Wolf op de adressenlijst van Breivik? Behalve bij het BOP-Borgerhout is John Wolf ook actief bij Voorpost. Vooraan op foto 2 zie je John Wolf een oogje in het zeil houden bij de jaarlijkse herdenking van de Oostfronters in Stekene.

 

Of de Borgerhoutenaren daarmee gerust kunnen zijn, is natuurlijk nog wat anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, voorpost, breivik |  Facebook | | |  Print

17-09-11

WANNEER LEIDEN WOORDEN TOT MOORDEN ?

In de knap door Walter Van Beirendonck vertimmerde De Standaard gaf Marc Reynebeau gisteren enkele bedenkingen over de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting brengt ook verantwoordelijkheid met zich.

 

Marc Reynebeau: “Dinsdagavond, debat in Antwerpen. De vraag die op tafel ligt, is geïnspireerd door de Noorse extreemrechtse terrorist Anders Behring Breivik: of er een te excessief gebruik van het vrije woord bestaat, dat extremisten tot geweld kan aansporen. De vraag is niet vrijblijvend, want als het antwoord ja is, moet de conclusie zijn dat sommige meningen geen tolerantie verdienen. Het debat begint. Iemand moppert dat de Vlaamse kwaliteitspers zijn boek niet recenseert, omdat het allicht niet politiek correct genoeg zou zijn. En dat negentig procent van alle columns in die bladen 'pro-islam' kleuren. Iemand anders begrijpt niet waarom hij 'een gele kaart' kreeg op het lezersforum van De Standaard. Censuur alom, dan? Nog iemand moppert dat jongeren met een specifiek sociaal probleem nooit aandacht krijgen in de krant en dat niemand verbaasd mag zijn als hun frustratie daarover hen ertoe brengt iets in brand steken. En die Breivik, zo valt nog te horen, voelde zich in zijn islamkritiek wanhopig en gefrustreerd door het verstikkende politiek correcte denken in Noorwegen - dan was een aanslag als die op dat 'pro-Hamas en pro-Hezbollah'-jongerenkamp op dat eiland 'te verwachten'.

Als ze het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord, dat hun recht op spreken niet wordt gehonoreerd, vinden sommigen dat kennelijk zo ondraaglijk dat ze maar naar geweld grijpen bij wijze van wanhoopsdaad, als het destructieve surrogaat voor dat 'gecensureerde' vrije spreken. Ja, die Breivik heeft zijn punt inderdaad gemaakt. Maar was hij wel gecensureerd? Misschien moet de vraag worden omgedraaid: was hij wel geïnteresseerd in een open debat? Gelet op de stelligheid waarmee fundamentalisten als hij plegen te spreken, eisen zij alleen een megafoon op voor het onbetwistbaar verkondigen van hun eigen mening. Dat is een dictatoriale manier van spreken. Wie het machinegeweer als gezagsargument hanteert, bewijst daarmee niet gesteld te zijn op dialoog of discussie. Hier krijgt de vrije meningsuiting een bijzondere invulling. Anders dan zoveel andere alledaagse menselijke gedragingen of voorkeuren, krijgt het spreken wel een bijzondere bescherming in charters en wetten. Want freedom of speech wordt een hoger, maatschappelijk belang toegeschreven en moet dus tegen censuur worden beschermd. Hoe vrijer de ideeëncirculatie, hoe beter de samenleving ervan wordt.

Maar niet iedereen beroept zich op de vrije meningsuiting om de samenleving te dienen, wel om de kans te krijgen het eigen gemoed te luchten. De motivatie ligt daar niet bij het maatschappelijke, wel bij het private belang: uiting geven aan een overtuiging of voorkeur. Als dat niet kan, komt er frustratie en wanhoop van - en geweld. (…) Vrije meningsuiting blijft er niet minder een recht om, maar er bestaat geen recht zonder een keerzijde van plicht. (…) Wie het recht tot spreken hanteert, neemt tegelijk de plicht op om zich te verantwoorden. Waarheidsgetrouwheid behoort daartoe, maar net zo goed een besef van consequenties. Taal is tenslotte nooit neutraal of zuiver, omdat betekenissen kunnen verschillen, of omdat woorden en uitdrukkingen bijbetekenissen kunnen meedragen. Nee, behalve de dader zelf is niemand medeschuldig aan daden als die van een Breivik. Maar dat zo iemand zich voor zijn daden kan beroepen op andermans woorden, betekent dat de spreker over zijn woorden de controle heeft verloren. Hij heeft de consequenties van zijn taal dus niet goed overdacht. Dat ontkennen is ook een blijk van gebrek aan verantwoordelijkheidszin.”

 

Even verduidelijken. Marc Reynebeau was in Antwerpen op het eerste in een reeks debatten georganiseerd door de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). Drie deelnemers aan het debat lieten zich kennen door zin voor nuance en twijfel. Journalist-jurist John De Wit lichtte de antiracismewet toe en wees daarbij onder andere op het verschil van behandeling als discriminatie in het kader van een niet-religieus of een religieus discours wordt geuit. In het ene geval is het strafbaar en in het andere niet. Is dat wel te verdedigen? Marc Reynebeau wees onder andere op de (bewuste) taalvervuiling, en dat woorden sowieso kans lopen verkeerd geïnterpreteerd te worden. Ex-politicus Jos Geysels uitte onder andere zijn niet-weten wanneer extreme woorden omslaan in extreme daden. Niet elke rechts- of links-extremist zal handelen als Breivik.

 

De vierde deelnemer aan het debat gooide meteen de islam als oorzaak van alle kwaad in het debat. Hij was toe aan zijn honderdentwaalfde lezing of deelname aan een debat, en wist het onderhand wel. Twijfel en zin voor nuance was er bij hem niet, en hij probeerde anderen op persoonlijk vlak te tackelen. Sprak Jos Geysels wel eens met een gewone leraar of verpleegster? Hij zou dan wel heel anders piepen over de islam! Wim Van Rooy (foto) was de vierde deelnemer aan het debat, de man die vond dat daden als van Breivik “te verwachten” waren door “het verstikkende politiek correcte denken in Noorwegen” (sic). Wim Van Rooy. Zijn taal klonk ons in de oren zoals de hatespeech van Abou Imran van Sharia4Belgium. Teveel zelfzekerheid is beangstigend.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam |  Facebook | | |  Print

14-08-11

DE HALVE WAARHEID VAN CHRIS JANSSENS

“Guilt by association”, schreef het Limburgse VB-parlementslid Chris Janssens (foto) op Facebook nadat deze blog vorige zondag onthulde dat Chris Janssens op de mailadressenlijst van Anders Behring Breivik stond en dit alle online kranten haalde. Van De Standaard tot Het Belang van Limburg, en ook nog andere media. Enkele kranten gingen maandag op de zaak door, maar slechts minimaal. De raid van Breivik was toen al twee weken oud, er stond een financiële crisis voor de deur, en het tweede VB-parlementslid dat een mail van Breivik krijgt, is minder groot nieuws dan het eerste VB-parlementslid. Nog een week later haalden weer andere zaken de voorpagina's van de kranten. Het moment de gloire is alweer voorbij voor de Limburger.

 

Chris Janssens kreeg mooi de gelegenheid om zijn onschuld uit te roepen. “Dit is de meest ongewenste mail die ik ooit ontvangen heb.” En: “Ik ben verantwoordelijk voor de e-mails die ik verstuur, maar toch niet voor wat ik ongevraagd ontvang?” Dat is allemaal waar. Eigenaardiger wordt het wanneer Chris Janssens een verklaring geeft over hoe hij in de adressenlijst van Anders Behring Breivik is verzeild: “Het is een privé-adres dat ik al meer dan vijftien jaar gebruik (…). Het is bijvoorbeeld ook gelinkt aan mijn Facebook-account. Het is allicht op die manier dat Breivik mij heeft toegevoegd.” Tja. Meer dan één op vier Belgen heeft een Facebook-account. Grofweg zijn dat 4,8 miljoen Belgen, en dan blijkt dat de minstens twintig Belgische e-mailadressen van Breivik bijna allemaal van mensen zijn die actief zijn bij het Vlaams Belang en aanverwante organisaties. Er is dan toch iets meer aan de hand dan dat Breivik als bij toeval aan die e-mailadressen is geraakt. En Chris Janssens zal dat ook wel beseffen want toen hij eerder over de raid van Breivik geïnterviewd werd door TV-Limburg zweeg Chris Janssens in alle talen over de mail die hij gekregen had van Breivik.

 

Wat te doen? Een lezer uit Meeuwen schreef bij Het Belang van Limburg online: “Mijnheer Janssens. Uw partij haat moslims. Breivik haat moslims. Ik wil best geloven dat u deze man niet kent, maar het feit dat hij u mailt zegt voldoende over uw onverdraagzaamheid tegenover moslims. Mensen die haten zijn in staat om vreselijke dingen te doen. Indien u het niet eens bent met zijn daden, zou u er beter aan doen om te vermijden dat anderen zijn voorbeeld gaan volgen. Uw partij, die gelinkt wordt aan moslimhaat, verlaten en uw actief bezig houden met integratie zou een stap in de goede richting zijn.” Maar niet iedereen denkt zo. Sommigen wezen… het AFF terecht. Een lezer uit Hoboken (neen, niet Kris Merckx) reageerde op Gazet van Antwerpen online: “Het is echt zielig om te zien hoe fasciscerend ‘rechts’ zich in alle richtingen kronkelt om het bruine vuil dat aan hen kleeft af te schudden, en dan nog het lef te hebben een pro-democratische organisatie als het AFF met de vinger te wijzen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, janssens, media |  Facebook | | |  Print

07-08-11

TWEEDE VB-PARLEMENTSLID OP MAILADRESSENLIJST BREIVIK

Dat het Gentse VB-Kamerlid Tanguy Veys (foto 1) anderhalf uur voor de bomaanslag van Anders Behring Breivik in Oslo diens 1 518 bladzijden tellend manifest ontving, is bekend. Via de Britse krant The Guardian haalde het zelfs de Russische media. Maar er staat nog een tweede VB-parlementslid op de mailinglijst van Anders Behring Breivik: het Genkse Vlaams parlementslid Chris Janssens (foto 2).

 

Chris Janssens (33 j.) is niet ruim bekend. Vandaar dat hij allicht aan de aandacht ontsnapte van de Vlaamse journalisten die de adressenlijst van Breivik nakeken. Chris Janssens woont in het Limburgse Genk waar hij sinds 2007 VB-gemeenteraadsfractieleider is. Na eerst bij een notaris gewerkt te hebben, ging hij in 2008 aan de slag als VB-personeelslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2009 werd hij verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor het VB. Chris Janssens stond op de tweede plaats op de Limburgse VB-lijst. Bij de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) is Chris Janssens vormingsverantwoordelijke. Buiten Limburg is Chris Janssens het bekendst als voorzitter van de ‘commissie voor verzoening en tucht’ die advies moest uitbrengen aan de VB-partijraad over de zaak van de Belfortploeg van Francis Van den Eynde en andere Gentse VB-gemeenteraadsleden. Later haalde Chris Janssens nog de pers toen zijn mening werd gevraagd over de voorzitter van het VB-Tienen Mark Moorhem die in de Verenigde Staten in een gevangeniscel verzeilde.

 

Chris Janssens heeft meerdere mailadressen. Hij heeft een mailadres dat hem ter beschikking is gesteld door het Vlaams Belang, een mailadres dat hij kreeg als lid van het Vlaams parlement, een mailadres dat hij kreeg als lid van de Genkse gemeenteraad en een mailadres dat hij bij het VB-Genk gebruikt. VB-Genk waarvan Chris Janssens volgens deze website voorzitter is en een Yahoo-mailadres heeft. Het is dit Yahoo-mailadres dat in de mailinglijst van Breivik voorkomt. In de onmiddellijke buurt van Chris Janssens’ mailadres ook: een Gentse Vlaams Belang Jongere (Geoffrey Bolle), de Finse moslimhater Pilakuvat, het kopstuk van de Parijse skinheads (Serge ‘Batskin’ Ayoub) en Italiaanse skinheads die interesse hebben in deze muziek. Fraai gezelschap. Een mail vrijdagavond naar Chris Janssens hoe hij denkt in dat gezelschap terecht te zijn gekomen, bleef onbeantwoord. Telefonisch contact gisterenavond lukte evenmin. Zijn Yahoo-mailadres is wel nog actief.

 

Anders dan op de VB-website voor Midden-Limburg staat is Chris Janssens overigens niet langer voorzitter van de Genkse VB-afdeling. Voorzitter is nu Nancy Dillen. Volgens Chris Janssens is het afdelingsvoorzittersschap niet te combineren met het drukke leven als Vlaams volksvertegenwoordiger. En dan al die mails die hij moet lezen! Andere Vlaamse adressen op de lijst van Breivik behoren toe aan leden van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), het Nationalistisch Studentenverbond (NSV), een werkgroep van heidenen, en lokale VB-bestuursleden. Het verbaast het Anti-Fascistisch Front (AFF) niet VB’ers op de adressenlijst van Breivik te vinden. De haattaal van het VB en anderen inspireerde Breivik; VB’ers zijn op hun beurt actief in kringen waar die haattaal circuleert.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, veys, janssens |  Facebook | | |  Print

OOK NEONAZI'S

Op de mailinglijst van Anders Behring Breivik (foto: Breivik in een politiewagen) vinden we minstens een twintigtal Vlaamse mailadressen. Het juiste aantal is niet meteen te zeggen omdat identificatie van gmail-, hotmail- en dergelijke adressen minder vanzelfsprekend is dan een telenet- of ugent- (Universiteit Gent) adres. Dat sommigen al eens veranderen van mailadres maakt opzoekingswerk er ook niet gemakkelijker op. Serge Ayoub, het kopstuk van de Parijse skinheads en gastspreker op het congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) vorig jaar in Edegem, wordt in de onmiddellijke omgeving van Chris Janssens’ mailadres waarschijnlijk met een oud mailadres vermeld. Elders in de lijst staat in elk geval Ayoubs nieuw mailadres.

 

Het valt overigens op dat minstens een twintigtal mailadressen verwijzen naar rechts-radicalen tot neonazi's. ‘la-terreur-du-nord@...’ is niet direct een geruststellend mailadres. ‘b14words@...’ verwijst naar de veertien woorden “We must secure the existence of our race and a future for white children” van de Amerikaanse neonazi David Lane. Overigens wegens een moord nu in de gevangenis. ‘renee14_88’ plakt na de verwijzing naar die veertien woorden, ook nog een verwijzing naar ‘Heil Hitler’ (twee keer beginnend met de achtste letter uit het alfabet). Er zijn er trouwens wel meer die een ‘Heil Hitler’ in hun adres verwerken. Zoals in ‘blitzkrieg88@...’. ‘combat.18@...’ en ‘nazional.socialismo@...’ zijn ook duidelijke verwijzingen. ‘screwdriver1@...’ klinkt ook bekend in de oren: Screwdriver is de groep van Blood and Honour-oprichter  Ian Stuart Donaldson.

 

We hebben eerder al gemeld dat Anders Behring Breivik lid was van het Zweedse discussieforum Nordisk, waar ook rechts-radicalen tot neonazi’s lid van waren. Maar dat zijn hoofdzakelijk Scandinavische rechts-radicalen tot neonazi's, terwijl de zojuist geciteerde mailadressen vooral uit Frankrijk, Engeland en Italië komen. Waar pikte Breivik dan deze adressen op?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, blood and honour |  Facebook | | |  Print

03-08-11

PRIMO INTERVIEW

Primo.jpgPrimo 1.JPGOok in het magazine en televisieblad Primo wordt deze week stilgestaan bij het drama in Noorwegen. Na een situering van extreemrechts geweld in Europa wordt AFF-woordvoerder Ed Steffens geïnterviewd over de dreiging in ons land. Een paar fragmenten.

 

Ed Steffens: “(…) Al beweren sommigen dat Breivik compleet gestoord is, zijn aanslagen waren wel berekend en professioneel gepland. Zoiets doe je niet van vandaag op morgen. Je moet weten hoe je zoiets moet aanpakken, hoe je aan wapens kunt geraken zonder argwaan op te wekken. Je moet kunnen zwijgen. Dat iemand zijn voorbeeld volgt, kun je nooit uitsluiten, maar er zijn geen aanwijzingen dat we met z’n allen de hele tijd ongerust over onze schouder moeten kijken.”

 

Dreigt er geen gevaar vanuit groepen als Blood and Honour? Ed Steffens: “(…) Enerzijds is er de traditionele Blood & Honour, bekend voor z’n concerten en daarvoor in Veurne veroordeeld. Anderzijds is er Blood & Honour van waaruit Combat 18 groeide, een tak die een stuk gewelddadiger is. Dat geweld lag in eerste instantie vooral intern, tegen de traditionalisten. Combat 18 is bij ons altijd een kleine kerngroep geweest. Blood & Honour staat in ons land zo goed als op non-actief, maar een heropleving is altijd mogelijk. De leden doken intussen op bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat in 2007 werd opgericht door ex-VMO’er Eddy Hermy. (…) Op 3 oktober start in Brugge trouwens het proces tegen Eddy Hermy naar aanleiding van het tweede jeugdcongres van de organisatie in Oostkamp. Hij wordt vervolgd voor oproepen tot haat en geweld."

 

"De zaak tegen BBET (Bloed Bodem Eer Trouw, nvdr.), gelinkt aan Combat 18, zal trouwens ook in het najaar voor de rechter komen. Illegale wapentrafiek zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn. Of alle achtergronden volledig in kaart werden gebracht, is nog af te wachten. (…) Ondertussen is Tomas Boutens, die toen in deze zaak werd gearresteerd, al opnieuw opgepakt omdat hij een agent in burger een kaakbreuk sloeg. Leden of sympathisanten van Blood & Honour waren de afgelopen jaren betrokken bij vechtpartijen en racistische agressie waarbij de slachtoffers enkel op basis van hun huidskleur werden uitgekozen.”

 

De boodschap van dat soort organisaties is vrij wazig. Hebben zij wel een echte ideologie? Ed Steffens schetst kort de ideologie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en van Blood & Honour, om dan uit te komen bij Angela Merkel en Yves Leterme die het failliet van de multiculturele samenleving uitriepen. Ed Steffens: “Nu moet je al blind zijn om niet te zien dat er inderdaad meer sprake is van segregatie dan wel van integratie, en dat er zeer ernstige samenlevingsproblemen zijn. Maar politici zouden zich in de eerste plaats moeten afvragen hoe dat komt en moeten toegeven dat een en ander het gevolg is van wat de politiek al die jaren heeft nagelaten te doen. Men heeft migranten naar hier gehaald om het vuile werk op te knappen en pas tientallen jaren later ingezien dat die mensen beter Nederlands zouden leren. Nog gevaarlijker dan die ondoordachte uitspraken van vooraanstaande politici, is de onverbloemde oorlogstaal die sommige partijen, waaronder Vlaams Belang, hanteren.”

 

Sommigen opperen dat de bikkelharde, soms bijna oorlogszuchtige propaganda van Europese extreemrechtse partijen vroeg of laat wel moest eindigen in geweld. Ed Steffens: “Maar ik denk niet dat wie dan ook zoiets gewelddadigs en bloedigs voor ogen had. Als samenleving kun je je ook amper tegen zo’n actie van een individu indekken of we moeten aan elke deur een politieagent posteren. Wat niet wegneemt dat milieus die potentiële broeihaarden zijn, in de gaten moeten worden gehouden en dat men in een vroeg stadium streng moet optreden. De veroordeling van Blood & Honour is positief, maar we hebben wel vijf jaar campagne moeten voeren voor er niet enkel werd opgetreden tegen wat op de openbare weg gebeurde, maar ook tegen wat er zich in de zaal afspeelde waar ze hun haattaal en racisme spuwden. (…) Een bloedbad van deze omvang had wellicht niemand verwacht, maar het is wel duidelijk dat bepaalde politieke partijen en individuele politici zich dringend moeten beraden over de door hen gehanteerde oorlogstaal.”

 

“Kritiek moet kunnen, ook kritiek op de islam. De rechtbank die het Vlaams Blok veroordeelde voor racisme stelde dat ‘verontrustende en zelfs kwetsende meningen’ zijn toegestaan, maar dat het anders wordt het wanneer je ‘openlijk en systematisch het zondebokprincipe hanteert’, er ‘systematisch aanzetten tot door racisme of xenofobie ingegeven onverdraagzaamheid’ is. Daar stopt het recht op vrije meningsuiting. Ga je verder, dan ben je strafbaar en moet je je realiseren dat je moreel verantwoordelijk bent als sommigen dit aangrijpen als legitimatie voor terreurdaden, xenofobe acties of andere daden van agressie.”

 

“Samengevat kun je stellen dat dit bloedbad niet meteen betekent dat we ons iets soortgelijks moeten verwachten in eigen land, maar dat waakzaamheid hoe dan ook ten allen tijde geboden is. En dat we tijdig moeten optreden tegen eenieder die zijn politieke ideeën of boodschap verpakt in oorlogstaal.” Het volledige interview vind je deze week in de kranten- en tijdschriftenwinkel. Primo kost 1,20 euro.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, blood and honour, n-sa, vb, media, actie |  Facebook | | |  Print

HOE HET NIET MOET

Nu VB-personeelslid en -provincieraadslid Bert Deckers in deze zomermaanden niet meer elke dag Filip Dewinter moet vergezellen (foto 1: Bert Deckers bij de bezetting van het General Motors-gebouw in Antwerpen als protest tegen een mogelijke nieuwe moskee daar) heeft hij meer tijd om te bloggen op RechtsActueel.

 

Op 26 juli, vier dagen na de moordende raid van Anders Behring Brevik, is de man uit Balen anders tamelijk depri. Bert Deckers: “Hoe ziet de toekomst er nu uit voor de anti-islamiseringsbeweging? Ik voorspel het volgende: iedere keer wanneer er nu een debat zal plaats vinden, zij het op tv, zij het in een universiteit of hogeschool, zij het ergens anders, zal het onderwerp van het debat, namelijk de mogelijke gevaren van de islamisering in Europa, uit de weg worden gegaan. En dit is ook logisch, Anders Breivik heeft daar nu een perfecte reden voor gegeven. Het debat zal automatisch uitdraaien op een welles-nietes discussie of de anti-islamiseringsbeweging nu al dan niet medeverantwoordelijke is voor de slachtpartij in Noorwegen. Uiteraard is het antwoord daarop: neen! Maar probeer daar de tegenstander maar van te overtuigen.” Dat niet meer gepraat zou kunnen worden over de islam is flauwekul. Wat wel gevraagd wordt, is moslimhaat achterwege te laten. Even dwaas als gevaarlijk als de onzin van Sharia4Belgium.

 

Als twee dagen later zes auto’s in brand worden gestoken in de Antwerpse Seefhoekwijk (foto 2) is Bert Deckers echter al terug bij zijn qui-vive. Bert Deckers: “Wie Antwerpen kent, die weet dat de Seefhoek niet meteen de meest rustige en veilige buurt is om in te wonen. De criminaliteit piekt er en de politie blijft uit sommige straten weg om de bewoners van die straten ‘niet te provoceren’. U kan het al raden, het aantal vreemdelingen in deze wijk ligt erg hoog en de ‘wijk 2060′ telt dan ook een groot aantal (al dan niet erkende) moskeeën.” Wat heeft dit te maken met de brandstichting? Is er een verband tussen “een groot aantal (al dan niet erkende) moskeeën” en de brandstichting? Is men na het laatste gebed in een moskee auto's in brand gaan steken? Dat de politie uit sommige straten wegblijft om niet te provoceren is daarenboven niet waar. “De vorige paragraaf staat overigens louter ter illustratie in dit artikel, als u ons begrijpt”, besluit Bert Deckers. Hij wil niet mensen op ideeën brengen om…, maar maakt toch graag verder moskeeën verdacht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, criminaliteit, islam, vb |  Facebook | | |  Print

01-08-11

“JA, DE TEMPELIERS LEVEN NOG STEEDS”

Templars Knights.jpg

Als er een verhaal is met bizarre figuren, dan is de kans groot dat het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) niet ver uit de buurt is. Anders Behring Breivik wil als lid van de (heropgerichte) Orde van de Tempeliers de marxisten en moslims, en al wie daarmee samenspant, Europa uit. En waar weten ze alles over de Tempeliers? Bij het N-SA.

 

Kris Roman is met zijn hobbyclub Euro-Rus najaar 2007 toegetreden tot het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Hij is er in 2008 wel eens uitgestapt, maar dat is intussen vergeten en vergeven. Bij congressen van het N-SA is Kris Roman steevast één van de sprekers. Dat was zo in Oostkamp (2009); dat was zo in Edegem (2010)… Kris Roman staat bekend om zijn internationale contacten. Zo haalde hij al tweemaal David Duke, voormalig leider van de Ku Klux Klan en medeoprichter van het nazistisch discussieforum Stormfront, voor een spreekbeurt naar ons land (2006, 2008). Maar het is niet alleen met ‘hoge heren’ dat Kris Roman wil tafelen. Op 8 mei dit jaar werd Kris Roman opgemerkt bij de circa 700 rechts-radicalen tot neonazi’s die in Parijs betoogden. Kris Roman heeft een fascinatie voor wapens, en als hij dat kan combineren met zijn andere fascinatie – Rusland – dan is het natuurlijk helemaal de max. Kris Roman poseerde dan ook fier met een volautomatische RPK-mitrailleur toen hij die mitrailleur in 2008, samen met andere wapens, mocht testen in een Russische legerkazerne (foto 1). De voorbije dagen werd Kris Roman overigens opnieuw gesignaleerd in Rusland.

 

Onze collega’s van Kafka diepten een boekje op dat Kris Roman schreef over… de Tempeliers. Op 31 januari 2002 werd ‘De Aloude Sint-Andriesgilde van Dendermonde’ opgericht, als geestelijke opvolger van de ‘Ghezellen van den busschieters’ die in Dendermonde actief waren van 1521 tot 1837. Respect voor identiteit, cultuur en traditie! Het Nederlandse antifascistisch blad Alert! schreef er in 2004 nog een artikel over. In datzelfde jaar 2004, twee jaar na de (her)oprichting van de Orde van Tempeliers door Anders Behring Breivik waarvan het nog altijd niet duidelijk is of dit echt is dan wel behoort tot het rijk van de fantasie, publiceerde Kris Roman als eerste boekje (!) in de Gildereeks van ‘De Aloude Sint-Andriesgilde van Dendermonde’ een 32 bladzijden tellend boekje over De Tempeliers. Een verhaal waar veel belang aan wordt gehecht door Kris Roman want in 2009 plaatste hij het ook nog op het internet. Het slot van het boekje/artikel luidt: “Uit de hele geschiedenis van de Tempeliers (foto 2) kunnen we veel lessen trekken. Indien we dat doen, dan zullen de Tempeliers steeds verder leven. Ja, de Tempeliers leven nog steeds…” Kris Roman ontkent iets met de Tempeliers van Anders Behring Breivik te maken hebben. Ideologisch tappen ze trouwens beiden uit een ander vaatje. Breivik baalt van moslim migranten om cultureel-religieuze redenen; Roman enkel omdat het geïmporteerde arbeidskrachten zijn. Breivik is pro Israël; Roman allesbehalve.

Het N-SA waar Kris Roman één van de steunpilaren van is, is ontstaan uit de Vlaamse Jongeren Westland, is vervolgens uitgebreid met Jongerenaktief, Euro-Rus en de door Anders Behring Breivik in zijn manifest genoemde Groen Rechts, waar zich ook nog (ex-)leden van Blood and Honour Vlaanderen bijgevoegd hebben. En waar denk je dat kopman Eddy Hermy zijn nieuw politiek avontuur op 19 mei 2007 voorlegde op een ‘kameraadschapsavond’ van de Vlaamse Jongeren Westland? In café De Tempelier in Brugge. Toeval natuurlijk. Of niet. Maandag 3 oktober wordt het kopstuk van het N-SA, Eddy Hermy, bij de rechtbank in Brugge verwacht. Dat is geen toeval.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, n-sa |  Facebook | | |  Print

29-07-11

BREIVIK: GEEN GEK, MAAR EEN POLITIEK FANATICUS

Bruno Valkeniers zwaait nog niet met zijn armen zoals Koning Albert II bij zijn 21 juli-toespraak, maar je merkt wel een zekere kwaadheid bij de VB-voorzitter als het discours van zijn en soortgelijke partijen gelinkt wordt aan de gruweldaden van Anders Behring Breivik (foto 1). Er zijn daar nochtans interessante opiniebijdragen over geschreven in Vlaanderen en Nederland.

 

 Bij elke gelegenheid, gisterenmorgen nog op Radio 1, herhaalt Valkeniers de quote “Hij is geen geestesgenoot maar een geestesgestoorde”, en zo vaak als hij maar kan zegt Valkeniers met trillende stem dat Breivik een “gek” is. De Nederlandse hoogleraar forensische psychiatrie Hjalmar van Marle, een autoriteit in zijn vak, heeft het manifest van Breivik en zijn levensgeschiedenis doorgenomen en concludeert dat niets wijst op een mankement in Breiviks geest, op een persoonlijkheidsstoornis. Zijn Belgische collega gerechtspsychiater Johan Baeke heeft voorlopig diezelfde indruk. Johan Baeke (in De Morgen): “Ik zat te wachten tot alweer de labels ‘psychisch ziek’, ‘gestoord’, ‘gek’, ‘psychiatrisch gestoord’ zouden worden bovengehaald. Dat is zo gemakkelijk en veilig. Zeker bij zo’n enorme gruwel. Maar het zegt meer over ons als maatschappij dan over Breivik. (…) Op die manier scheppen we afstand en is er geen enkel verband met ons, ‘normale’, ‘gezonde’ mensen. Nochtans worden de meeste misdaden, ook moorden, begaan door psychische normale mensen. Het kwaad dat Breivik vertegenwoordigt duwen we met die labels zover mogelijk van ons af, want hij is zeer dichtbij. Hij is Europees, blank, gemiddeld. Wanneer Afghaanse fanatici mensen doden uit overtuiging zoeken we geen psychiatrische labels, want dan is verschil met onszelf al groot genoeg.”

 

Is Breivik dan vooral een politiek fanaticus? Johan Baeke: “Dat zeker. Hij heeft een wereldbeeld opgebouwd vanuit bepaalde politieke ideeën en is daar zeer ver in gegaan, heeft dat zeer letterlijk uitgevoerd. Maar fanatisme is geen ziekte en strijden tegen de moslimkolonisatie is geen gestoord, buitenissig wereldbeeld. Het wordt een met de dag couranter en meer aanvaard idee. Ik hoor bijna dagelijks kleine voorbeelden van moslimhaat. Dat is een verschil met psychiatrische patiënten met een doorgaans zeer specifieke en vaak uiterst bizarre waan die niemand deelt en waar ze doorgaans ook geen agressieve daden aan koppelen.” Zijn advocaat noemt hem wel ‘krankzinnig’. Johan Baeke: “Tja. Wat moet die man anders zeggen, in zo’n hopeloze zaak? Hij hoopt ontoerekeningsvatbaarheid te pleiten, wat ik in zijn plaats ook zou proberen. Maar die stelling is geen conclusie van een psychiater. (…) Als hij psychisch ziek is, is een waanstoornis de meest voor de hand liggende stoornis. Ik heb een vermoeden dat het niet zo is. Ten eerste omdat zijn gedachtegoed niet zo uitzonderlijk vreemd is maar zelfs populair. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werden brave huisvaders moordmachines omdat een bevolkingsgroep in de brede maatschappij ontmenselijkt werd. Dat soort propaganda maakt het gemakkelijker tot moord over te gaan, om morele principes overboord te gooien om de idealen te verzilveren. Ten tweede komt Breivik intelligent, vastberaden, doelgericht en coherent over en lees ik dat hij een normale jeugd had en ook uitging met vrienden en meisjes versierde. Dat wijst allemaal op een ‘normale’ ontwikkeling zonder voorgeschiedenis van psychische ziekte. Ook lijkt hij erg kil  en berekend. Dat is meestal niet zo met patiënten met een waanstoornis, die zijn eerder warm.”

 

Over de psyche van Bruno Valkeniers willen we ons niet uitspreken, hij blijft echter de ranzige quotes van Filip Dewinter verdedigen. “Anders halen wij nooit de media”, is Valkeniers’ argument. Steevast duikt dan de quote ‘Waar is de poen van uw pensioen? In de pocket van Mohammed’ op. Het is een uitspraak van Filip Dewinter op een verkiezingscongres op 24 mei 2009 (foto 2). Zou de pers daar afwezig blijven, veertien dagen vóór Vlaamse en Europese verkiezingen? Neen. Zou de pers daar dan niets over schrijven? Het is weinig waarschijnlijk, tenzij er echt niets belangwekkend gezegd wordt. Wat wel zeker is: in een verslag zal de opvallendste quote geciteerd worden. Bij het VB valt dan de keuze op de pocket van Mohammed-quote. Filip Dewinter had ook kunnen zeggen: “Het is dankzij de toestroom van Marokkanen en Turken naar onze mijnen en staalindustrie dat we ons land in een zekere welvaart hebben opgebouwd. Het zal ook door het aan het werk zetten van de – nu nog vooral werkloze – allochtone jongeren zijn dat onze pensioenen verzekerd kunnen blijven.” Als Dewinter dát had gezegd, het zou gegarandeerd evengoed de media gehaald hebben. En trouwens een stuk dichter bij de waarheid liggen dan die pocket van Mohammed-uitspraak.

 

Dat het VB geen ranzige uitspraken nodig heeft om met haar verkiezingscongres in de media te komen bleek overigens daags tevoren. In Het Nieuwsblad werd Dewinter de zaterdag voor het congres geïnterviewd. In plaats van daar het Vlaamse en Europese verkiezingsprogramma uitvoerig uit de doeken te doen, gebruikte Dewinter de krant om een andere karakterisering van moslims weg te geven. Dewinter zei er dat ‘moslim’ een letterwoord is voor ‘Met Ons Samen Leven Is Moeilijk’. Dewinter doet geen ranzige uitspraken om persaandacht te krijgen. Wanneer hij al persaandacht heeft, gebruikt hij het om ranzige uitspraken te doen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, valkeniers, dewinter |  Facebook | | |  Print

28-07-11

REACTIES NA ANDERS BEHRING BREIVIK

Op het internet vind je na de moordpartij van Anders Behring Breivik vier soorten reacties ter rechterzijde van het politieke spectrum: (1) er zijn er die de moordpartij in Noorwegen afkeuren (al dan niet omdat ze vrezen hun strijd tegen de islam niet meer op dezelfde manier te kunnen verder zetten), (2) er zijn er die de moordpartij in Noorwegen afkeuren omdat eigen, blank volk uitgemoord werd (versta: Breivik had zijn woede beter gericht op moslims), (3) er zijn er die begrip hebben voor de actie van Breivik en (4) soms zelfs “serieuze aanbevelingen” hebben voor doelen in eigen land.

 

Op Vandaag.be, een nieuwswebsite van Telenet, is ‘Jan Zonder Vrees’ dezer dagen de “meest actieve gebruiker”. Het aantal oproepen tot geweld en andere wansmakelijke bedenkingen is echter evenredig met het aantal keren dat hij reageert op nieuwsberichten. “Als iemand die gast (Breivik, nvdr.) zou willen imiteren dan heb ik eigenlijk wel enkele serieuze aanbevelingen”, schijft hij. Hij “begrijpt” Breivik maar vindt dat wat Breivik deed “fout” is omdat Breivik andere doelen had moeten kiezen. “Ik begrijp zo een gast die heeft zijn buik vol van de Islamisering in Europa, duwt zijn 4x4 vol met fertilizer, zuurstof en gasflessen en maakt wat vuurwerk, enkel de target, de stommerik, had hij nu bijvoorbeeld het Belgisch Parlement gekozen of het PS hoofdkwartier in Brussel gekozen dan zou ik zeggen allez vooruit.”

Niet iedereen is het met ‘Jan Zonder Vrees’ eens, maar hij heeft zijn antwoord klaar: “Jullie snappen het echt niet had men geen links pamperbeleid gehad dat massaal moslims invoerde en zo de eigen bevolking beetje bij beetje in ene hoek dringt (tiens waar hebben we dat nog gehoord) dan had diene gast nooit beginnen flippen. Sorry maar het is wel de waarheid, zie dat nu toch eindelijk eens onder de ogen. Het is gewoon kwestie van tijd voor er weer enen met nen UZI of zo gaat wandelen in Borgerocco, geloof me.” Over de islam weet hij: “Tja de Islam waait als een wind over Europa, de oorlog gaat op een gegeven moment wel echt onvermijdelijk worden er was een tijd dat de Moslimlegers in Spanje, Italië, Frankrijk, Oostenrijk… stonden, nu zijn ze al veel verder opgerukt.”

‘Jan Zonder Vrees’ wil er ook wel zelf aan beginnen. “Misschien dat ik er vroeg of laat ook eens aan begin maar ik zou wel selectiever optreden, bom onder het parlement om te beginnen daarmee zijn we niets verloren.” Een geluk bij een ongeluk is dat ‘Jan Zonder Vrees’ daarvoor blijkbaar eerst nog vanuit het buitenland naar hier moet komen. “Niet zomaar op de rijke 4x4 gebruikers afgeven, ik rijdt (sic) met mijn laarzen aan en mijn madame draagt geen hoge hakken. Ik draag wel een cowboyhoed want hier is het dus overdag wel 30 graden terwijl jullie enkele weken miezerig weer beleven.”

Erik De Bruyn (Rood!) heeft bij de federale politie aangifte gedaan van deze aanzetten tot geweld en zou de zaak ook nog aan Cyberhate melden. “Partijen als Vlaams Belang behoéden de maatschappij voor extremisten. Wij bieden een democratisch ventiel voor de onvrede over de islamisering. Zonder ons zou je dit soort excessen veel vaker zien”, zei Filip Dewinter gisteren in De Standaard naar aanleiding van de zaak-Breivik. ‘Jan Zonder Vrees’ is een radicale Vlaams-nationalist. Dat merk je aan zijn commentaar, dat zie je aan zijn avatar (foto 2). Bij hem werkt die 'ventielfunctie' niet. Integendeel.

In hetzelfde artikel in De Standaard  zegt running mate van Filip Dewinter Anke Van dermeersch dat ze “vreest dat Anders Breivik het moeilijk heeft gemaakt om nog kritiek te uiten op de islam”. Voor ons kan, mag en moet kritiek op de islam, zoals ook andere godsdiensten in vraag kunnen, mogen en moeten gesteld worden. Het is alleen de vraag op welke toon dit gebeurt. Dewinter, Wilders en anderen hanteren oorlogstaal. De islam is voor hen geen godsdienst, maar een “veroveringsideologie”. Als het over de islam gaat moet alles gezegd kunnen worden, de racismewet (die gericht is tegen oproepen tot geweld geïnspireerd door…, nvdr.) moet voor hen afgeschaft worden.

Het ziet er overigens niet naar uit dat de islamhaters hun toon gaan matigen. Intussen heeft Vandaag.be wel de twee cassantste commentaren van 'Jan Zonder Vrees' verwijderd. Er blijven nog drieënveertig onnozele tot ranzige over.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, criminaliteit, dewinter, van dermeersch, actie |  Facebook | | |  Print

26-07-11

‘DE LAATSTE TEMPELIER’ VOLGENDE WEEK IN DE STRIPWINKEL

Het publiceren van een strip is één zaak, de verkoop is een andere zaak. Tenzij de strip deel uitmaakt van een bekende reeks is de actualiteit belangrijk voor de verkoop. Bij uitgeverij Dargaud hebben ze geluk met de actualiteit. Of Filip Dewinter en andere Vlamingen geluk hebben op te duiken in het manifest dat Anders Behring Breivik vlak voor zijn bomaanslag en moordende raid op het internet plaatste, en onder andere naar VB-Kamerlid Tanguy Veys verstuurde, is wat anders.

 

Zoals bekend schreef Anders Behring Breivik een 1 518 bladzijden dik manifest waarin hij het Vlaams Belang als zijn bondgenoot ziet. Hij citeert Filip Dewinter instemmend.  Ook Paul Belien (voormalig VB-medewerker, nu Wilders-adviseur), Koenraad Elst (auteur en ’t Pallieterke-columnist) en zelfs Groen Rechts (dat najaar 2007 opging in het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) worden geciteerd. Breivik weet bij wie hij in ons land terecht kan om zich te documenteren. Anders Behring Breivik omschrijft zichzelf in het manifest als een ‘ridder in de Orde van de Tempeliers’ (foto 1: Breivik in zijn manifest in een pak met daarop het kruis van de Tempeliers). Volgens Breivik zijn er nu enkele tientallen ridders van de Orde van Tempeliers actief in Europa. Op de (her)stichtingsvergadering van de Orde in Londen in april 2002 werd een Belg verwacht, maar die was verhinderd (blz. 817 van het manifest, het hele manifest vind je onder andere bij De Wereld Morgen). Fantasie of werkelijkheid? Dat zal onderzoek moeten uitwijzen.

 

In een stripnieuwsbrief wordt aangekondigd dat vanaf volgende week woensdag 3 augustus het derde deel van de strip De laatste Tempelier in de stripwinkels ligt (foto 2), de verstripping van een boek van Raymond Khoury. In 2009 en 2010 verschenen respectievelijk het eerste en het tweede deel van deze vierdelige reeks. Bij het verschijnen van het eerste deel schreef een recensent van het blad Guido: “Krijgsmonniken in Tempeliersuniform die in New York voor de nieuwscamera's te paard de trappen van het Metropolitan Museum bestijgen terwijl ze glimmende Uzi's van onder hun cape vandaan halen, dat is natuurlijk wel pretty cool. En we zouden liegen als we beweerden niet nieuwsgierig te zijn naar de afloop.” De afloop kennen we inmiddels. De fictie werd werkelijkheid. 

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, dewinter, veys, boeken |  Facebook | | |  Print

25-07-11

BREIVIK LID VAN ZWEEDS NAZISTISCH DISCUSSIEFORUM NORDISK

Met een ingetogen wake werd gisteren in Antwerpen de moordpartij in Noorwegen herdacht (foto 1). Het initiatief ging uit van Animo, zusterorganisatie van de Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) die op het eiland Utoya tientallen leden verloor door de moordende raid van Anders Behring Breivik (foto 2).

 

Niet alleen de jongeren van Animo waren er, we zagen ook een delegatie van Comac (de jongerenorganisatie van de PVDA). De SP.A was aanwezig (Bruno Tobback, Maya Detiège…), maar ook Rood! (Erik De Bruyn…). ABVV’ers, zowel de top (Rudy De Leeuw…) als de basis. Het hele rode spectrum was aanwezig. Maar waar waren de anderen? Is de Noorse tragedie niet iets dat ons allen aangaat, van welke politieke opinie ook?

 

Intussen is op het internet een zielig vertoon bezig. Van Anders Behring Breivik werd gezegd dat hij een christelijke fundamentalist is, een nationalist, een vrijmetselaar, een rechts-extremist… en prompt zijn websites die zich herkennen in dit predicaat bezig te argumenteren dat Breivik alles is behalve… Bij Catholica bijvoorbeeld argumenteren ze dat Breivik geen christelijke fundamentalist maar eigenlijk een liberaal is. Bij het Vlaams Belang schrijven ze dat het ware nationalisme drijft op liefde en niet op haat, alsof dat van toepassing is op de partij van Filip Dewinter. Op het rechts-extremistische/nazistische discussieforum Nordisk wordt gelinkt naar een artikel waarin het luidt dat het motief voor de daden van Breivik niet bij hen moet gezocht worden…

 

Anders Behring Breivik liet zich in 2009 anders wel registeren bij het Zweedse discussieforum Nordisk, zo meldt de Zweedse antifascistische website Expo. Nordisk (foto 3) is een portaal rond identiteit, cultuur en traditie. Het forum is in 2007 opgestart, vanuit de Nordiska Förbundet die drie jaar tevoren ontstond uit het samengaan van Zweedse rechts-extremisten en neonazi’s. Met identiteit, cultuur en traditie is op zich niets mis mee, maar bij Nordisk is dat dan een gelegenheid om bijvoorbeeld ook NationaalSocialistisch Black Metal (NSBM) te promoten. Muziek die wel eens door Blood and Honour naar Vlaanderen werd gehaald, waarna bij Nordisk opgeroepen werd naar ons land af te zakken.

 

Volgens onze collega’s van Expo zijn discussies bij Nordisk vaak racistisch, en werd er ook gediscussieerd over The Turner Diaries die Timothy McVeigh inspireerde voor een aanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma (Verenigde Staten) in 1995. Aanslag die 168 mensen het leven kostte.

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, noorwegen, internationaal, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

24-07-11

ANDERS BEHRING BREIVIK EN DE LIEFDE VAN HET VB

De bomaanslag in de regeringswijk van de Noorse hoofdstad Oslo en de schietpartij op een bijeenkomst van socialistische jongeren op het Noorse eiland Utoya wekken bij iedereen afschuw op.

 

Voor het zoeken van de dader(s) keken alle commentatoren eerst richting moslimterroristen, maar intussen weten we beter. Volgens de 32-jarige Anders Behring Breivik (foto 1), aangehouden na het doden van meer dan tachtig jongeren op het zomerkamp van de Arbeiderspartij, draait de politiek tegenwoordig niet meer om socialisme tegen kapitalisme, maar om nationalisme tegenover internationalisme. Ook zijn de media niet kritisch genoeg over de islam; durven de Britse Conservatieven de multiculturele samenleving niet te verwerpen uit schrik uitgemaakt te worden voor fascisten, racisten en populisten; en is Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (PVV) de enige ware conservatieve partij. Tussen 1999 en 2006 was Anders Behring Breivik lid van de rechts-populistische Vooruitgangspartij (Fremskrittpartiet, FrP). Een partij waarvan het verkiezingssucces twee jaar geleden werd toegejuicht door het Vlaams Belang. Toch zouden beide partijen niet echt dezelfden zijn. Volgens Elisabeth Ivarsflaten (Universiteit Bergen, Noorwegen) is het VB, anders dan de FrP, “politiek heel bruin”. Geert Wilders nam intussen afstand van “alles waar die man (Anders Behring Breivik, nvdr.) voor staat en heeft gedaan”. Het VB uitte ook haar afschuw.

 

Het VB, op haar partijwebsite: “Volgens de laatste berichten zou het gruwelijke bloedbad het werk zijn van een dolgedraaide rechtse extremist, ‘een Noorse nationalist’ wordt gezegd, ‘die de multiculturele samenleving verafschuwt’. Bij dit diepmenselijke drama past alleen ingetogen stilte. En afschuw. Want, laten we duidelijk zijn, voor deze barbaarse slachting op een jongerenkamp van een politieke partij (!) kan geen enkel excuus ingeroepen worden. Wie gewapend losgaat op jonge, weerloze en onschuldige slachtoffers hoeft niet op sympathie te rekenen, wat zijn motieven ook mogen zijn. Het is bekend dat wij geen aanhangers zijn van de multiculturele gedachte, maar dat is nog geen oproep of rechtvaardiging voor geweld. Geweld tegen wie dan ook, mensen van welke origine ook. Het Vlaams Belang veroordeelt elke vorm van geweld en dus ook en zeker politiek geweld. Of het nu uitgaat van fanatieke moslims, linkse of rechtse extremisten. Vrije meningsuiting houdt op waar geweld begint. Ons medeleven gaat uit naar de vele slachtoffers, hun nabestaanden en de Noorse natie.”

Het VB besluit: “De jonge dader heeft blijkbaar niks begrepen van het nationalisme. Echt nationalisme heeft niks te maken met een dwaas superioriteitsgevoel. Echt nationalisme drijft op liefde en niet op haat. Ons nationalisme is gedragen door liefde voor ons volk, maar ook respect voor anderen. Haat en geweld horen daar niet bij. Nooit.” Het ene nationalisme is niet het andere. Het nationalisme van Filip Dewinter is niet dat van Bart De Wever, en het nationalisme van Bart De Wever is niet dat van Ludo Abicht. Maar het nationalisme van het VB dat “drijft op liefde en niet op haat”, dat “gedragen (is) door liefde voor ons volk, maar ook respect voor anderen”. Dat wekt verbazing op. Het is dan waarschijnlijk uit “liefde voor ons volk” dat het VNJ-trommelkorps onder aansporing van het Vlaams Blok andere Vlaams-nationalisten  op de IJzerbedevaart in 1996 weg drumde? Foto 2 en 
video 1video 2. En het is uit “liefde en niet (…) haat” dat het VB met ongeziene verbetenheid campagne voert tegen de islam en tegen moslims (foto 3)?

 

We willen Bruno Valkeniers niet de moordpartij in Noorwegen in de schoenen schuiven – de VB-voorzitter heeft al zorgen genoeg – maar men moet het VB nu ook niet als vredelievender voorstellen dan ze is.

 

  • Actie. Animo, de jongerenbeweging van de SP.A, organiseert vanavond een wake aan het Centraal Station in Antwerpen ter nagedachtenis van de politieke moorden in Noorwegen. Om 22.00 uur, Koningin Astridplein - Ingang Zoo van Antwerpen.