21-03-12

PVV-KAMERLID STAPT OP BIJ WILDERS

Tweede Kamerlid Hero Brinkman (links op de foto met Geert Wilders) stapte gisteren op bij de PVV, Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid. Hij blijft de regering-Rutte gedogen, maar is het gebrek aan democratie binnen de PVV en het “wegzetten van mensen als tweederangsburgers” beu. Brinkman wordt omschreven als “een van de meest gewaardeerde PVV’ers”.

Op een persconferentie gisterenmiddag gaf Hero Brinkman twee redenen voor zijn opstappen. De PVV draait maar om één man: Geert Wilders, en Geert Wilders wil niet anders. De voorbije jaren heeft Brinkman een paar keer geprobeerd om zijn partij opener en democratischer te maken, maar telkens ving hij bot bij Wilders. De druppel die de emmer gisteren deed overlopen was dat Wilders niet wilde dat er in de PVV-fractie gesproken werd over Brinkmans kritiek op het Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Een meldpunt dat gelanceerd werd zonder dat het vooraf besproken werd met de PVV-parlementsleden. “De tweede reden is het wegzetten van mensen”, zegt Brinkman. “Ik vind de islam een achterlijke ideologie met middeleeuwse waarden. Dat neemt niet weg dat ik vele moslims ken die compleet geassimileerd zijn en zich terecht weggezet voelen als tweederangsburgers. Ook de Midden- en Oost-Europese burgers worden, middels het ‘Polen-meldpunt’ weggezet als criminelen en overlastveroorzakers.” Geert Wilders komt met ‘bommetjes en ballonnetjes’ af, alleen maar om zetels te scoren in de peilingen. Als je als partij in een gedoogconstructie mee verantwoordelijk bent voor het regeringsbeleid moet je echter naar oplossingen zoeken, waarbij je een compromis niet schuwt.

Voordat de nu 45-jarige Hero Brinkman voor de PVV in 2006 in de Tweede Kamer terechtkwam (vergelijkbaar onze Kamer van Volksvertegenwoordigers), werkte Brinkman in Amsterdam bij de politie. Hij was 14 jaar politieagent, daarna twee jaar buurtregisseur, en vervolgens vijf jaar inspecteur bij de politie. In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met dossiers op het gebied van Binnenlandse Zaken. Hij kwam negatief in het nieuws toen hij een drankcontrole van de politie ontweek. Hij reed in zijn auto met gedoofde lichten en op hoge snelheid weg. Ook andere keren speelde een drankprobleem hem parten. Andere PVV-Kamerleden zijn dan weer berucht omdat ze hun buurt terroriseren, ze een pornobedrijf leiden en meer van dat. Nu ja, iedereen kiest zijn vrienden zelf. Anders wordt het als je andere mensen gaat stigmatiseren, alle moslims of alle Midden- en Oost-Europeanen over één kam scheert. Wat de liberale premier Mark Rutte niet over de lippen kreeg, deed Brinkman wel: hij bekritiseerde het ‘Polen-meldpunt’ van Geert Wilders. Ook verdraagt hij niet langer “de financieringen (…) vanuit lobbykantoren uit het buitenland naar de PVV.”

 

Hero Brinkman zou de regering-Rutte blijven steunen, en intussen nadenken over zijn politieke toekomst. Er is sprake van een nieuwe, eigen partij. Er is ook sprake van op termijn over te stappen naar de liberale VVD, de partij waaruit Wilders vertrokken is. De hamvraag is echter wat de Nederlandse kiezers gaan doen? Blijven die gevoelig voor de ‘bommetjes’ van Wilders of opent het vertrek van Brinkman hen de ogen, gaan ze inzien dat Wilders politiek bedrijft ten koste van anderen? Een eerste opiniepeiling bij PVV-stemmers gaf aan dat een kleine meerderheid vindt dat Wilders teveel te zeggen heeft over zijn groep parlementsleden, en een ruime meerderheid vindt dat het kabinet-Rutte moet voort doen. Of ze dat ook nog vinden na de nieuwe bezuinigingsronde die Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) voorbereiden, is de volgende vraag.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders, brinkman |  Facebook | | |  Print